AP170611https://www.aftenposten.no/okonomi/I-vinter-var-det-fa-boliger-til-salgs-i-Oslo-og-prisene-fok-i-varet-Na-flommer-markedet-over-og-prisene-synker-622960b.html Kombinasjonen av høy gjeld, høye priser og usedvanlig stor nyboligbygging , gjør at boligmarkedet er utsatt, mener Swedbank-økonomen.
AP170611 Kombinasjonen av høy gjeld, høye priser og usedvanlig stor nyboligbygging , gjør at boligmarkedet er utsatt, mener Swedbank-økonomen.