AP170609 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil beholde dagens ordning for nummeropplysningstjenester , der folk kan reservere seg.
AP170609 | 1881 og Gule Sider risikerer å måtte slette alle telefonnumre i basen sin ¶ 1881, Gule Sider og andre norske nummeropplysningstjenester kjemper sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mot en ny EU-forordning.
AA170609 | Nummeropplysningsselskapene kjemper mot EU-forordning ¶ 1881, Gule Sider og andre norske nummeropplysningstjenester kjemper sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mot en ny EU-forordning.