AA171214 Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener den ferske statistikken kan tyde på at antall nye lærere som trengs for å oppfylle den nye normen , er noe lavere enn tidligere antatt.
VG171213 Jeg fryktet at om jeg sa min mening, eller om noe føles som det avviker fra normen som kvinne, kunne jeg bli fryst ut fra bransjen, sier hun til NYT.
SA171213 Når vi skal oppfylle kravene i normen må alle parter gjøre en stor innsats for å sørge for at de nye som ansettes, er kvalifiserte.
SA171213 DEBATT : Elever, lærere og foreldre har bedt om en minstenorm for lærertetthet i lang tid, og feiret da KrF dro normen i havn i budsjettforhandlingene.
SA171212 - De rundt 3.000 lærerne som må til for å oppfylle normen står ikke klare til å ansettes i dag.
DB171212 Å bli tvunget til å følge et system og følge normen , sa hun høsten 2008.
AP171212 Vi ønsker en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man er vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
DB171210 - Kjønn er den aller sterkeste normen vi har i samfunnet vårt, og vi bør legge til rette for at kjønn har mindre å si for hvilke muligheter barn får.
AP171210 Jeg liker å tro at den norske normen er å gi takhøyde for forskjeller og å se hverandre på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller.
AP171210 Dessverre sa ikke denne normen noe om gruppestørrelse, altså hvor mange elever som kan være i en klasse, eller i et klasserom, sammen.
SA171208 Han viser riktignok til den høye andelen ufaglærte lærere i skolen, men har ikke oppfattet det grunnleggende problemet : Hvis normen skal etterleves ved at det opprettes stillinger, vil de aller fleste bli opprettet i sentrale strøk.
DB171205 I Paris er to kyss normen , er du derimot i Provence er du ikke ferdig før du har levert - og mottatt - tre nuss.
VG171204 Oslo skal ansette 700 nye lærere alene for å oppfylle normen , og det kommer i tillegg til de lærerne de må ansette bare for å opprettholde dagens gruppestørrelser når det blir flere elever.
SA171201 Å hevde at normen er dyr er jeg derfor uenig i, spesielt når vi vet hvor mange milliarder det koster ( og vil koste ) samfunnet at så mange ungdommer går ut av grunnskolen uten grunnleggende kunnskaper.
AP171130 - Gode grunner å avvike fra normen
AP171129 10 Den altfor selvfølgelige normen om at gutten tar regningen på date. 11 At profilerte kjendiser må delta i en internasjonal kampanje for at Instagram skal behandle kvinners og menns brystvorter likt. 12 Det forskrekkede ansiktsutrykket på kjendismenn når de blir stilt spørsmål kvinnelige kjendiser alltid blir stilt på rød løper
AP171129 Normen skal gjøre det mulig for alle elever å få tilpasset opplæring.
AP171129 Normen sikrer et minimum av ressurser ¶
AP171129 Normen sikrer et minimum av ressurser til skolen.
AP171129 Normen bestemmer selvsagt ikke hvor mange elever som skal sitte i klasserommet til enhver tid, eller hva slags undervisningsmetoder lærerne skal bruke.
AP171128 Når Grøvan hevder at normen vil være best for den « enkelte elev », hviler dette utsagnet på en forståelse om at vi alle er like, i alle fall mellom klasser med 16 elever.
AP171128 Det er en viss fare for at med den nye normen blir andre profesjoner fortrengt fra skolen ; pengene vil gå til lærerne, ikke til andre yrkesutøvere med spesialkompetanse for barns utvikling og velferd.
AP171128 Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad var klar i talen da Arbeiderpartiet vurderte å programfeste lærernorm : « Dropp normen », var budskapet hennes.
AP171126 Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad var klar i talen da Arbeiderpartiet vurderte å programfeste lærernorm : « Dropp normen », var budskapet hennes.
AP171125 Hvis det ikke skjer, frykter hun at ressurser må flyttes fra skoler med høy bemanning for å oppfylle normen på skoler med små utfordringer.
AP171125 Her er hun på Fernanda Nissen skole med rektor Elisabeth Rudi Lund, som vil få flere nye lærere med normen .
AP171125 ) er bekymret for mulige konsekvenser av den nye normen .
AP171125 Å oppfylle den nye normen vil kreve cirka 2800 nye lærerårsverk i skolen, ifølge foreløpige beregninger Kunnskapsdepartementet har gjort med utgangspunkt i lærerdekningen i skoleåret 2016/17.
AP171125 Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad var klar i talen da Arbeiderpartiet vurderte å programfeste lærernorm : « Dropp normen », var budskapet hennes.
DN171124 Og lønnen, Normen kan i seg selv virke rekrutterende, sier Handal.
DB171124 Mens Oslo får 678 nye lærerstillinger gjennom normen partiene er blitt enige om, får Finnmark bare fem.
DB171124 Lærerne er skolenes viktigste ressurs, og med denne normen klarer vi å gi hver elev de samme rettighetene på hvilke lærerressurser de skal ha tilgang til, uavhengig av hvor de bor, sier Grøvan til Dagbladet.
DB171124 Sexolog mener NRK burde vist mer ¶ Normen for frigjorthet settes av NRK.
DB171124 Hva om denne « normen » kan få ungdom til å føle seg presset til et seksualliv de faktisk ikke ønsker eller er fortrolige med, og som kan føre til vonde opplevelser ?
DB171124 Likevel er det minst to problemer ved normen om at det maksimalt skal være seksten elever per lærer fra første til fjerde klasse, og litt mer i senere årstrinn.
DA171124 KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan er ikke bekymret for at det vil bli flere ufaglærte i skolen som følge av normen .
DA171124 Kommunene skal ikke tape på innføring av normen , og det skal utredes hvordan innfasing av en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler av landet.
DA171124 - Med så mange forbehold er det fare for at hele normen faller i fisk ?
DA171124 * Den nye normen for lærertetthet skal sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1. - 4. trinn og 21 elever per lærer i 5. - 10. trinn i snitt per skole.
DA171124 Normen skal også evalueres underveis, og sees i sammenheng med tiltak for å rekruttere et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere.
SA171123 KS, Kommunenes Sentralforbund, advarer mot at normen vil tappe distriktene enda mer for kvalifiserte lærere.
SA171123 Hele normen kan ende som en flopp av en symbolsak.
SA171123 Normen er omstridt.
SA171123 Normen er også lagt på skolenivå, det betyr at en kommune kan miste muligheten til å plassere flest lærere på den skolen som trenger det mest.
DB171123 Erna mot normen
BT171123 Slik normen er utformet, kan den også føre til flere grendeskoler blir nedlagt, fordi det er lettere for kommunene å sikre et tilstrekkelig antall lærere på færre skoler.
BT171123 Men dessverre er det ikke stedene der skoleresultatene er aller svakest, som i Finnmark, som vil få størst utbytte av normen .
BT171123 Det høres tilforlatelig ut, men det er gode grunner til å evaluere hvordan normen slår ut.
BT171123 Bergen vil, i likhet med de andre storbyene, få flere lærere som følge av normen .
AP171123 Totalt vil normen koste i overkant av 2 milliarder kroner årlig når den er innført.
AP171123 Ferske beregninger fra Kunnskapsdepartementet viser at normen fra 2019 av kan gi hele 2802 nye lærerårsverk i skolen. 170 kommuner vil ikke få glede av satsingen i det hele tatt.
AP171123 Fakta : Slik blir normen
AP171123 Normen gjør at det skal utlyses en rekke lærerstillinger de neste årene.
AA171123 Lærere som bryter med denne normen , opplever avvisning i stedet for støtte, og de opplever at de blir sett på som inkompetent av kollegiet og rektor.
VG171122 Vi er opptatt av flere lærere i skolen vi også, og er fornøyde med at normen skal evalueres underveis.
AP171122 Verre blir det hvis normen fører til en høyere andel ufaglærte lærere særlig i distriktene, en vond sak å forsvare for distriktspartiet KrF.
AP171122 Det er frykt for at normen vil tappe småkommunene for kompetanse, mens de kvalifiserte lærerne søker seg til større kommuner.
AP171122 Allerede nå snakkes det om at KrF og Regjeringen vil tvinges til retrett så snart effekten av normen slår ut.
VG171121 Videre står det at underernæring og fattigdom har blitt normen blant rohingyaene, og at situasjonen blir ytterligere forverret ved at de ikke får tilgang på sykehus og medisiner.
DB171120 Uærlige arbeidsgivere finnes, men er ikke normen , sier hun.
AP171120 Fra 1157 ble det derimot normen at en beseiret konges gjenlevende tilhengere fant seg et nytt kongsemne for å kunne fortsette kampen.
DN171119 Gotaas ser paralleller mellom dagens skibyggende toppturentusiaster og de første nordmennene som bedrev « fri » skikjøring utenfor normen .
DN171119 Gotaas ser paralleller mellom dagens skibyggende toppturentusiaster og de første nordmennene som bedrev « fri » skikjøring utenfor normen .
DB171119 5 års psykologutdanning ( tre år bachelor og to år master ) er normen som er vanlig i Europa.
AP171119 KrF kjemper hardt for normen for å sikre at pengene kommunene tilføres faktisk går til flere lærere og ikke noe annet.
VG171116 - Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk, skriver kvinnene i avisen.
AP171116 Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
AP171116 Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
AP171116 Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
AP171116 Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
AP171116 Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser og maktmisbruk.
DA171115 - Normen er å ruse seg når man går på rave.
SA171113 16 nye trengs for å oppfylle den normen som staten anbefaler, sier Nordtun.
SA171113 16 nye trengs for å oppfylle den normen som staten anbefaler, sier Nordtun.
AP171110 Det andre følsomme tema gjelder massakren utført av amerikanske militære, slik som i landsbyen My Lai, og påstanden om at den utgjorde normen fremfor unntaket.
SA171109 Mannsdominansen der lønn og mye høyt betalt overtid var normen , erstattes av arbeidstakere med andre prioriteringer.
DB171103 Å eie egen bolig har blitt normen , idealet og forpliktelsen i kongeriket Norge, og en større andel enn i de aller fleste vestlige land eier egen bolig her på berget.
DA171103 Røyken kommune var godt forberedt da den nye normen for skolehelsetjeneste kom, og lar nye skolebarn og foreldre få ansikter å forholde seg til helt fra starten av skoleløpet.
AP171031 Og selv om man greier å bevilge alle pengene som trengs for å oppfylle normen i dag, er det ikke gitt at dette fremdeles er den beste måten å fordele pengene på om to eller ti år.
AP171031 Da flyttes ansvaret til fremtidige budsjettforhandlinger, eller man overlater til lokalpolitikerne å gjøre de tøffe prioriteringene for å oppfylle normen .
DA171030 Dette er tydeligvis normen for flere gårdeiere å nekte leietagerne sine å fylle vannflasker til hjemløse.
AP171028 Han opplyser at store familier er normen i leirene, og at noen foreldre har så mange som 19 barn.
DA171026 Selv om det er gode beviser på at HMS og profesjonalisering av industrien har hatt en synlig effekt, er dette dessverre ikke normen , ifølge Austerheim.
DB171025 Det er et grusomt privilegium å kunne trakassere en jente eller kvinne og samtidig vite at man sannsynligvis vil unnslippe straff, men i så mange tilfeller er det nettopp dette som er normen .
DB171025 Aksept for å lukke øynene for hva som egentlig foregår har fått lov til å være normen altfor lenge.
SA171023 En slik skole skal ha et uteområde i henhold til normen fra Helsedirektoratet på 13.000-14.000 m² med netto uteområde for elevene.
AP171022 Normen var å ikke gjøre det, og normen ble opprettholdt av frykten for sosiale sanksjoner.
AP171022 Normen var å ikke gjøre det, og normen ble opprettholdt av frykten for sosiale sanksjoner.
DB171021 Kriminalitet var mer normen enn unntaket i det fattige strøket.
DB171020 Thomas Seltzer er usikker på hvilken pappa han vil bli, men vet at dysfunksjonelle familier er normen Dagbladet Pluss ¶
DB171012 Skal vi innfri den normen , må vi ha penger til lærerstillinger, sier Knut Arild Hareide.
VG171011 Det som derimot er vanskelig, er den indre kampen mange homofile har kjempet ved å ikke være en del av normen .
VG171011 Det skyldes antagelig at hun har vært ute av skapet i lang tid, og derfor ikke lett etter bekreftelse på at hun ikke er en del av normen .
VG171011 Den viser bare to sider : den stereotypiske homokulturen og de som ligner mer på den heterofile normen .
VG171011 Bare fordi vi opplever å ikke være en del av normen betyr ikke det at vi er mer tolerante overfor hverandre.
DB171011 Normen foreslår én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.
SA171009 Han var en slags spedalsk som skilte seg ut fra normen , men ga blaffen i det.
AP171009 Han var en slags spedalsk som skilte seg ut fra normen , men ga blaffen i det.
DB171008 Det vil være litt utover normen om Danmark skulle få Gran Départ i 2021 og Norge i 2022.
AP171004 I flere sesonger har det omtrent vært normen at sykdom har ødelagt for 32-åringen.
VG171003 - Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt, heter det videre.
AP171002 Si ;D-innlegg : Drapstrusler, sjikane, rasisme og kvinnefiendtlighet er ikke uvanlig å se, det er derimot blitt normen .
AP171002 Drapstrusler, sjikane, rasisme og kvinnefiendtlighet er ikke uvanlig å se, det er derimot blitt normen .
VG170928 - Det er den nye normen , at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug.
AP170928 - Det er den nye normen , at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug.
AA170928 - Det er den nye normen , at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter, sier Listhaug. ( ©NTB ) ¶
AA170927 Mannens stilling i samfunnet oppfattes som normen, et allmenngyldig menneske, mens kvinnen er et mindreverdig avvik fra normen .
AA170927 Mannens stilling i samfunnet oppfattes som normen , et allmenngyldig menneske, mens kvinnen er et mindreverdig avvik fra normen.
DB170919 Tempoen avsluttes opp Fløyen, og med 3,4 kilometer à 9,1 prosent, er en tempo som skiller seg ut fra normen .
DB170918 Normen er tydeligvis at pengevekst trumfer å bevare verdien i livnærende økosystemer.
DB170912 Han utpekte Norge som det verste eksemplet, der kunnskapsministeren fremmer introduksjonstimer om incest på barneskoler « fordi incest er den sosiale normen i Norge ».
DN170911 Snart kan slike biler bli normen i Kina.
DB170911 De anser dem som en sikkerhetsrisiko, og ønsker heller ikke at de tiltalte skal få de samme rettighetene som er normen ved vanlige rettsaker, forklarer Kjersti Lohne.
AP170910 Nå mener advokatene normen er endret.
DA170909 Om man skulle spekulere, tyder mye på at juryen i år kan finne på å bevege seg utenfor normen og prise en av dokumentarene for en sjelden gangs skyld.
AP170907 Retten fant ikke å ville fravike normen fastsatt av Høyesterett siden offeret var fylt 18 år, og de landet på 90.000 kroner.
SA170904 74 prosent av barnehagene oppfyller normen på landsbasis ¶ 70 prosent av barnehagene i Stavanger oppfyller normen i dag.
SA170904 74 prosent av barnehagene oppfyller normen på landsbasis ¶ 70 prosent av barnehagene i Stavanger oppfyller normen i dag.
DB170901 Det vil være litt utover normen om Danmark skulle få Gran Départ i 2021 og Norge i 2022.
DN170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
AA170829 Hun understreket at engangsvedtaket ikke er normen for en langsiktig tysk asyl- og innvandringspolitikk.
DN170826 Stig Jensen tror ikke Tanzanias eksempel blir den nye normen .
DA170826 I stedet har gjensidig mistillit og anklager vært normen , bortsett fra i enkelte korte perioder ».
DB170821 Og bedre informasjon om fagbevegelsens betydning for 37,5 timers arbeidsuke og fem ukers ferie, som er normen for mange, vil nok føre til at flere får et sterkere forhold til fagbevegelsen.
DB170817 The double er nemlig normen på Lerkendal.
DB170816 klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
AP170816 klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
AA170816 klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
VG170812 - Arbeiderpartiet har jo ikke svart på hva normen deres faktisk skal være, men uansett vil det bety at de store kommunene får mye, mens distriktene får lite, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.
AP170811 Når normen er å være uberørt, er det nærmest umulig å være den som viser hvordan det virkelig går først.
DA170801 - De gjør alt etter normen og har allikevel ikke råd, mens andre har kanskje ikke gjort noe riktig, men de har velstående foreldre som kan bistå.
AP170730 I en kultur hvor arrangerte ekteskap var normen frem til veldig nylig, dater nå unge mennesker åpent og har mulighet til å velge sin egen ektefelle.
DB170724 Det vil bli vanskeligere og vanskeligere for Norge å velge å stå utenfor den nye internasjonale normen mot atomvåpen, som en del av et mindretall som vil bli stadig mindre.
AP170723 ¶ Buss for tog er blitt normen om sommeren for togpendlerne.
DB170722 I løpet av de siste ti årene har beskrivelser og utsagn som tidligere ville blitt kategorisert som rasistiske eller ekstreme ytringer blitt normen i sosiale medier hos enkeltpersoner, men også hos høytstående politikere.
AP170715 Det interessante er at man har fått til dette uten å satse spesielt på enten mat eller musikk, som har vært normen i bransjen, men på alt som er midt imellom.
VG170714 Men hvis Raja-saken blir normen for politisk journalistikk, får norsk ordskifte en betydelig større utfordring i årene som kommer.
VG170714 Hvis Raja-saken blir normen for politisk journalistikk, får norsk ordskifte en betydelig større utfordring i årene som kommer.
VG170714 Debatt Hvis Raja-saken blir normen for politisk journalistikk, får norsk ordskifte en betydelig større utfordring i årene som kommer.
DB170712 Lindstrøm frykter likevel det han omtaler som en tøying av grenser innen amerikansk politikk, og at dette skal bli den nye normen .
VG170711 sitt møte ikke er innenfor normen når man undersøker informasjon om sine politiske motstandere.
DB170707 Sentralstyremedlem i Den norske legeforening, fastlege Kjartan Olafsson, jobber i Florø, og er tidligere styreleder i Normen , samt Legeforeningens IT-utvalg.
DB170707 Reguleres av Normen
DB170707 I Norge reguleres teknologibruken i helsevesenet av styringsgruppen til Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten ( Normen ), som er underlagt Direktoratet for e-helse.
DB170707 Dukker det opp ny teknologi er det Normen som undersøker om den tilfredsstiller sikkerhetskravene.
DB170707 Det gjør den foreløpig uaktuell for Normen , sier Olafsson.
DB170707 Normen er i essens et dokument som helsepersonell er underlagt i sitt daglige arbeid, og forplikter seg til å følge.
DB170705 Nordeas sjeføkonom i Sverige Annika Winsth snur på det hun mener er normen i Sverige. : ¶
AA170702 Normen er at den som får jobben, blir sittende til pensjonsalder, som for Müllers del ville vært i 2023.
DB170624 - Dette er unntaket, ikke normen , sier Davis som igjen understreker at det amerikanske flyet befant seg i internasjonalt luftrom og gjorde « ingenting for å provosere » russerne.
BT170624 Nå er normen at det meste er hemmelig, samtidig som alle vet at informasjonen vil komme ut på en annen måte likevel.
DB170623 En måte flere kvinner kjemper seg til dyrekjøpt frihet internt er ved å opprettholde kontrollen overfor andre kvinner i miljøet og tyste på alle dem som bryter med normen .
AP170621 I Oslo kommune er normen for eksempel slik : ¶ Én voksen pr. seks barn over tre år ¶ Én voksen pr. tre barn under tre år ¶
DB170615 På en runde i friidrett er normen 0,5 prosent forbedret tid pr. år.
DN170614 Rajoy forsvarte seg med at det er korrupsjon i alle partier, men at det ikke er normen og at ingen i hans regjering er involvert.
AA170614 Rajoy forsvarte seg med at det er korrupsjon i alle partier, men at det ikke er normen og at ingen i hans regjering er involvert.
VG170613 - Normen var å prioritere idrettslige mål foran livets gave.
AA170613 Lang turnusfri bør komme på plass slik at heltid kan bli normen for dette yrket slik det er ellers i arbeidslivet.
DB170612 - Da vil jo dette bli normen .
FV170607 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen .
SA170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen .
BT170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen .
AP170606 Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år - det er blitt normen .
BT170603 Normen er fortsatt at man blir forelsket i en av motsatt kjønn.
DB170602 Macron er kanskje i ferd med å sprenge grensen for hva som er normen for et parlamentsvalg, slik han gjorde med presidentvalget.
AP170519 Når man jobber som lærer, eller bare generelt når man møter andre mennesker, er det viktig at vi er bevisst denne normen , og at vi bruker et språk som også inkluderer de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet.
DA170518 Vi trenger et godt, trygt og demokratisk arbeidsliv som fungerer for alle, hvor faste ansettelser er normen .
SA170513 Mange av Donald Trumps holdninger og handlinger er grove brudd på sedvaner og praksis i det moderne amerikanske systemet - de er avvik, og de må aldri bli den nye normen .
SA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen .
AP170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen .
AA170511 - En annen hovedsak er å sikre et anstendig arbeidsliv uten sosial dumping, der faste jobber er normen .
DA170509 På grunn av stor interesse vil lokalene først stenge klokka 20, to timer senere enn det som har vært normen ved tidligere valg.
AP170506 Bør dette forbli normen ?
VG170505 De er uenige om hvilken vei et innkast skal gå, men peker samme vei slik normen er : ¶
DB170504 Mens normen tidligere gjerne var å ha en uke med flate og lettere kuperte etapper, har man i senere år begynt å flette inn en eller to krevende etapper allerede den første uken.
VG170424 Normen om ikkespredning av atomvåpen avhenger dessuten vel så mye av politisk legitimitet som av amerikansk makt.
DA170424 Men akkurat hvor høye kostnadene ved lærernorm blir, avhenger av hvordan normen spesifiseres, forklarer Marthinsen.
SA170423 det var normen for veldig mange popartister, før min tid, sier Martha Lyse, som freidig gnir inn at hun er langt, langt yngre enn de andre.
FV170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
FV170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
FV170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
FV170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
FV170422 Normen skal være « minst på kommunenivå ».
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Normen skal være « minst på kommunenivå ».
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Normen skal være « minst på kommunenivå ».
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Normen skal være « minst på kommunenivå ».
SA170421 For Carlsen viker det imidlertid litt fra det som har vært normen de siste årene : Totaldominans.
DN170421 For at en laksebestand skal nå kvalitetsmålet etter normen , må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.
BT170421 For Carlsen viker det imidlertid litt fra det som har vært normen de siste årene : Totaldominans.
AP170421 For Carlsen viker det imidlertid litt fra det som har vært normen de siste årene : Totaldominans.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
DA170420 Normen skal gjelde « på kommunenivå for de yngste elevene », heter det i Aps forslag til partiprogram 2017 - 2021.
BT170420 Og det var visstnok helt vanlig før notearkene ble normen at det plutselig kom et frekt lite blokkfløyteparti.
AP170420 For eksempel oppfyller samtlige av kommunene i Finnmark normen i dag.
AP170420 Normen skal være en minstenorm.
VG170419 Poenget er at normen ikke skal være fire år, men to år.
DA170419 I dag sier normen at en leilighet på tre rom eller mer er familieleilighet.
DA170419 - I 1936 var kanskje tre rom og 46 kvadratmeter normen for en familieleilighet.
DN170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
DN170416 Normen må gjelde på skolenivå, mener han.
DA170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
DA170416 Normen må gjelde på skolenivå, mener han.
DA170416 - Dette blir et prioriteringsspørsmål for Ap, men jeg har lyst til å minne om at den normen vi går inn for vil sikre ressurser til skoleverket på det nivået vi hadde i 1985.
DA170416 Normen må gjelde på skolenivå, mener han.
DB170404 - Hun kan når som helst kalle oss inn for å redegjøre, og ikke gjøre det via media, men følge de forvaltningsreglene som er normen i Norge, sier Shaukat.
DB170404 Thomas Seltzer er usikker på hvilken pappa han vil bli, men vet at dysfunksjonelle familier er normen Dagbladet Pluss ¶
AA170403 » En 45m 2 stor bolig var normen for to-roms for enslige, gjennom Husbanken, og da inklusive indre bod og kott.
DB170402 Ikke minst må media skjerpe seg i så måte når det gjelder rapportering av funnene fra ulike undersøkelser - der er normen at man bare slavisk gjengir pressemeldingen fra de som har bestilt undersøkelsen, selv om primærkilden er enkelt tilgjengelig ( og bestilleren ofte kan ha interesse av å vinkle resultatene i en eller annen retning ).
VG170401 Nå bør normen følge folket.
VG170401 Den vide normen i både bokmål og nynorsk har sin historiske forklaring.
VG170331 Når det gjelder bensin finnes det to varianter som tilfredsstiller normen , den ene med fem prosent etanol, den andre med ti prosent, såkalt E10.
SA170327 Det jeg selv var vant til, og det mine lagkompiser var vant til, er kanskje ikke normen andre steder, sier den tidligere Manchester United-spissen.
BT170327 Det jeg selv var vant til, og det mine lagkompiser var vant til, er kanskje ikke normen andre steder, sier den tidligere Manchester United-spissen.
AP170327 Det jeg selv var vant til, og det mine lagkompiser var vant til, er kanskje ikke normen andre steder, sier den tidligere Manchester United-spissen.
AP170324 Utbyggerne bygger i dag stort sett så få parkeringsplasser som normen tillater, fordi det er billigst.
AP170324 Hun avviser på det sterkeste at den nye normen er basert på en virkelighetsfjern, grønn illusjon om at Oslofolk klarer seg uten bil.
AP170324 Den nye normen er ikke vedtatt av bystyret, men Plan- og bygningsetaten er pålagt å forholde seg til den.
AA170324 Barn som får deres muligheter revet vekk av et samfunn som mener de ikke er bra nok, fordi de ikke er en del av normen .
BT170319 - Vi mener jo at den måten å bruke en føner på, når det resulterer i brann, ikke er innenfor den normale normen , sier teknisk utreder Runde Nielsen i Gjensidige.
AA170319 - Vi mener jo at den måten å bruke en føner på, når det resulterer i brann, ikke er innenfor den normale normen , sier teknisk utreder Runde Nielsen i Gjensidige.
DB170317 Det skyldes blant annet at enkelte bransjer har lagt til seg nær umenneskelige arbeidskulturer, hvor lange arbeidsdager og uforutsigbar fritid er normen .
DA170317 Det er blitt normen , dessverre, sier Svein Olav Simonsen, regiondirektør i NHO Rogaland.
AP170315 Chin sa også at etnisk mangfold er normen på Hawaii, og at folk vil bli ønsket velkommen « med aloha og respekt ».
VG170314 Av de samme grunner foreligger det etter rettens vurdering særlige grunner til å gå under den veiledende normen for oppreisningsbeløp.
DA170314 Det er en metafor for virkeligheten til en hel masse mennesker som på grunn av rase, religion eller seksuell legning skiller seg fra normen .
BT170314 Vær generelt hånende og ekstremt lite raus mot alle som skiller seg fra normen .
BT170311 Dersom Aps studentlag får viljen sin, blir dette normen i hele Norge.
DA170310 - Domstolene må få vite at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen , der folk ønskes velkommen med aloha og respekt, sier Chin.
AA170310 - Domstolene må få vite at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen , der folk ønskes velkommen med aloha og respekt, sier Chin.
VG170309 Ifølge normen for sosialhjelp trenger Nihana Ali og de fire barna 12.241 kroner i måneden å leve for.
AA170308 Derfor jobber vi for at heltid må være normen for alle, sa hun.
SA170306 Vegard Ulvang, Åge Skinstad og Torgeir Bjørn er overbevist om at langrenn bør unngå at kun staking blir normen i langrennssporten.
FV170306 FOTO : Richard Sagen Vegard Ulvang, Åge Skinstad og Torgeir Bjørn er overbevist om at langrenn bør unngå at kun staking blir normen i langrennssporten.
AP170306 Kø, trengsel, avvist trafikk og høyere priser vil bli normen i fremtiden ved Oslo lufthavn dersom planleggingen av en tredje rullebane står i stampe.
AP170306 Vegard Ulvang, Åge Skinstad og Torgeir Bjørn er overbevist om at langrenn bør unngå at kun staking blir normen i langrennssporten.
AP170304 | Landet der skandaler ofte er normen , og ikke unntaket, for presidentkandidater ¶
SA170228 KOMMENTAR : På damelandslaget virker det som normen er : Har du ikke noe fint å si, så hold kjeft, skriver Robert Veiåker Johansen.
FV170228 KOMMENTAR : På damelandslaget virker det som normen er : Har du ikke noe fint å si, så hold kjeft, skriver Robert Veiåker Johansen.
DB170228 Det er akkurat som punken har blitt normen , det er akkurat som det å skrike NEI mot alt det bestående, nytt og gammelt, er den eneste bekvemme strategien.
BT170228 KOMMENTAR : På damelandslaget virker det som normen er : Har du ikke noe fint å si, så hold kjeft, skriver Robert Veiåker Johansen.
AP170228 KOMMENTAR : På damelandslaget virker det som normen er : Har du ikke noe fint å si, så hold kjeft, skriver Robert Veiåker Johansen.
DN170220 - De fleste områdene har lønnsvekst i området mellom 2 og 2,5 prosent, som er nær det som var normen etter forhandlingene i fjor.
DB170219 - Jeg prøver hele tiden å drepe den vanlige normen om hva en homo l er.
DA170217 I dag er det normen at vi som bruker stemmen blir bedt om å gjøre det, og jeg gjør det gladelig, sier Gere.
DB170216 Til og med religiøse ledere fra samme etniske- og kulturelle bakgrunn er en del av dette systemet, og hvis de avviker fra normen som miljøet i fellesskap - dels på bakgrunn av den samme frykten for å bli fryst ut - har bestemt, så vil også han stå alene og miste sin sosiale status og sine sosiale goder.
DN170215 Fortsatt får 19 prosent dispensasjon fra kravet, mens 7 prosent ikke oppfyller normen .
VG170214 Det strider mot den norske normen om at alle skal eie sin egen bolig.
DN170214 Men om en forbrukslånsbank skulle bli litt for ivrig i kredittsalget, har ikke bransjen noen særlige sanksjonsmuligheter med denne nye normen .
DN170214 Ifølge en melding er målet med den nye normen blant annet at forbrukeren skal bli godt informert om vilkår før inngåelse av kredittavtaler, at forbrukeren ikke oppfordres til å inngå kredittavtaler som ikke passer vedkommendes finansielle situasjon og at markedsføringen ikke er aggressiv og påtrengende.
DN170214 » " Høyst pinlig " å bryte normen
DN170214 Normen kommer samtidig som at regjeringen vurderer regulering av slik markedsføring.
AA170214 De som står utenfor, er ikke forpliktet til å følge normen .
AA170214 - For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen .
AA170214 Normen skal begrense uønsket og pågående markedsføring og stille strengere krav enn dagens lovgiving.
AA170214 De som står utenfor, er ikke forpliktet til å følge normen .
AA170214 - For foretak som ikke er medlem i en av foreningene, kan det kanskje være fristende nå å forsøke å ta markedsandeler ved å ikke følge normen .
AA170214 Normen skal begrense uønsket og pågående markedsføring og stille strengere krav enn dagens lovgiving.
DA170211 Normen i Norge er at man bidrar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
DB170208 Selv om du er syk eller har nedsatt arbeidsevne skal arbeid likevel være normen .
AA170207 Isaksen viser til at Ap verken kan si hvor store klassene vil bli eller hvilke kommuner normen vil gjelde for.
AA170207 trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen .
BT170131 - Utbredt skepsis og lave forventninger synes å være normen blant både ledere og ansatte i politiet, konkluderer forskningsleder Helge Renå til NRK.
AP170125 Det er bedring, men det er fortsatt et stykke igjen, ifølge Enger er normen 15 - 20 klager.
AP170125 Det er bedring, men det er fortsatt et stykke igjen, ifølge Enger er normen 15 - 20 klager.
BT170123 Jeg marsjerer fordi straffefrihet for voldtekt og seksuelle overgrep fortsatt er normen i Norge.
BT170112 De som velger å la være å drikke, må gjerne forklare hvorfor, fordi normen er nettopp å ruse seg.
DB170102 Når tilstrekkelig mange tilpasser seg idealet, øker kostnadene ved å bryte med normen .
AP161204 I land der pressefrihet ikke er normen , kan dette presset bli ødeleggende og til og med farlige veisperringer, sier ICIJ-direktør Gerard Ryle.
AP160826 Men de må følge normen som krever flest store leiligheter.
FV160819 Eneboligen fra 1984 hadde panelovner som eneste energikilde og standard isolasjon på ti cm i veggene, som var normen den gang.
FV160818 Økonomen minner om at hver gang man kjøper dyrt eller over evne, skaper man nytt kjøpepress for andre - pluss en oppfatning hos barna om at dette er normen : ¶
AP160628 Om det å følge normen , nærmest assimilere seg på bekostning av sin identitet for andres komfort, er å være en del av et samfunn, så har noe gått galt.
AP160628 Om det å følge normen , nærmest assimilere seg på bekostning av sin identitet for andres komfort, er å være en del av et samfunn, så har noe gått galt, skriver Amina H.
SA160608 Normen säger även att kvinnor och män har olika egenskaper och är varandras motsatser.
BT160425 Men går man mot normen og velger å beholde et barn med trisomi 21, har man ikke bare et enormt, livslangt ansvar foran seg.
BT160425 Det er nemlig å abortere som er normen .
AP160418 Kan du være så snill å slutte å avblåse alt annet enn normen som sykdom ?
AP160403 På akkurat det punktet skiller han seg ikke fra normen i amerikansk politikk, påpeker seniorforsker Nina Græger i Norsk utenrikspolitisk intistutt ( NUPI ).
AP160403 Bush økte bruken av såkalte koalisjoner av villige, og som nå er blitt normen snarere enn unntaket.
AP160403 Korrupsjon er normen , ikke unntaket i Russland.
AP160331 Kommunen ønsker at bemanningen der skal ned på normen for de kommunale sykehjemmene, slik at kommunen kan reforhandle kontrakten og spare penger.
AP160314 Rettens flertall, som besto av tingrettsdommer og en meddommer, mente at den tiltalte ikke har handlet i strid med normen .
AP160305 LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX ¶ Normen for fordelingen av faktorinntekten har betydning for lønnsdannelsen her i landet på en måte som ligner handlingsregelen for oljepengebruken i statsbudsjettet og inflasjonsmålet i pengepolitikken, ifølge Cappelen.
AP160112 | #Anbefalt : Ubers skattetriks kan bli normen
AP160112 | Skattetriks brukt av delingsselskapene kan bli normen Peter Ringstad ¶
AP160105 Men det er finnes mange arrangementer som er litt utenfor normen - som å gå i tog opp til Gaustatoppen i Telemark.
AA160105 Men det er finnes mange arrangementer som er litt utenfor normen - som å gå i tog opp til Gaustatoppen i Telemark.
AA160105 Men det er finnes mange arrangementer som er litt utenfor normen - som å gå i tog opp til Gaustatoppen i Telemark.