DA171230 Vi har fått fullt medhold for at vi ikke står overfor noen norm eller pålegg : Det eneste som er lovpålagt, er en forsvarlig tjeneste, sier Johansen.
DA171230 - Helsesøstrene maser om at de vil ha en norm , som jeg og Høyre er imot.
AP171213 For å få KrF med på et budsjettforlik i høst, måtte imidlertid de to regjeringspartiene gå med på å innføre en slik norm : maks 16 elever pr. lærer i 1. til 4. klasse, og maksimalt 21 elever i 5. til 7. klasse fra og med høsten 2018.
AP171212 Politikerne har vedtatt å innføre lærernorm fra høsten 2018 : Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm
DA171208 - Nå har vi fått bekreftet at den norm som gjelder for resten av arbeidslivet, også gjelder for vår bransje, luftfarten.
DA171208 Med vårt vedtak blir dette Brakars nye norm for drift.
VG171207 Kampen mellom ham og republikaneren Norm Coleman var så jevn at man måtte ha omtelling av stemmene.
DA171207 - Nå har vi fått bekreftet at den norm som gjelder for resten av arbeidslivet, også gjelder for vår bransje, luftfarten.
AA171207 I barnehagene skal kvaliteten økes gjennom en norm for antall pedagoger og grunnbemanning.
AA171207 Et flertall på Stortinget mener at løsningen i skolen er å fastsette en norm for hvor mange elever det skal være per elev.
DB171206 Sju prosent ble også brukt som norm da Oljedirektoratet gjorde sin oppdaterte lønnsomhetsvurdering av feltet i 2015.
DB171206 - Jeg skal delta i seremonien og representere « hibakusha » og byen som var offer for atombomba, for å bidra til å gjøre traktaten til en internasjonal norm ved å vise vår støtte til den, uttalte Taue fra Nagasaki til journalister nylig.
SA171205 Som mor eller far tenker man gjerne på hva som passer inn i sin egen norm , ståsted og levemåte.
BT171205 Som mor eller far tenker man gjerne på hva som passer inn i sin egen norm , ståsted og levemåte.
AP171205 Som mor eller far tenker man gjerne på hva som passer inn i sin egen norm , ståsted og levemåte.
AA171205 Som mor eller far tenker man gjerne på hva som passer inn i sin egen norm , ståsted og levemåte.
SA171201 | Sjekk din skole : Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm
AP171130 - Vi ser at det foreslås en sterkt anbefalt norm, som det skal gode grunner til å avvike fra og ikke en bindende norm .
AP171130 - Vi ser at det foreslås en sterkt anbefalt norm , som det skal gode grunner til å avvike fra og ikke en bindende norm.
AP171129 Et underlig standpunkt, gitt at både elever og lærere har ønsket en slik norm .
AP171129 Derfor skal en norm ikke inkludere spesialundervisning eller særlig språkopplæring.
AP171128 Nå slutter Utdanningsforbundet seg til en styring av skolen gjennom en lærernorm, og det er mulig at den norske læreren vil ha en slik norm .
AP171128 Nå innføres det en norm for lærertetthet som sikrer flere lærere slik at hver enkelt elev kan få bedre oppfølging », sier KrFs skolepolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan på partiets hjemmesider.
AP171128 Men variasjonene mellom skoler og klasser er for store til at en felles norm er svaret vi trenger nå ".
AP171128 : " Det kan være greit å ha en norm , så lenge den er veiledende.
SA171125 | Sjekk din skole : Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm
AP171125 | Sjekk din skole : Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm
DA171124 Kommunene skal ikke tape på innføring av normen, og det skal utredes hvordan innfasing av en norm kan gjennomføres uten fare for forsterket lærermangel i deler av landet.
DA171124 Jeg tror det blir enda mer trøkk bak den rekrutteringsstrategien når vi nå har vedtatt en norm .
VG171123 En norm som legger til grunn en høyere lærertetthet enn i dag vil innebære at andelen ufaglærte i skolen øker, advarer KS-sjefen.
VG171123 - Men det blir ikke rekruttert nok lærere til å bemanne en norm med 16 og 20 elever pr. lærer på henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet ?
DB171123 Da viste beregninger fra kunnskapsdepartementet ifølge NTB at 170 av landets kommuner ikke vil få noe nytte av en slik norm uansett - og at brorparten av de nye lærerårsverkene vil gå til de største kommunene sentralt plassert i landet som Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Stavanger.
DB171123 - Mitt budskap til KrF er å revurdere forslaget om en norm , når de nå ser hva slags utslag det faktisk vil føre til.
BT171123 Ikke minst griper en slik norm inn i kommunenes frihet til å prioritere ressursene selv.
AP171123 Senest onsdag advarte KS de borgerlige partiene om konsekvensene av en norm .
AP171123 Når vi så resultatet forrige periode, var det viktig for oss å få på plass en norm .
AP171123 Nå blir det i stedet en norm for alle trinn.
AP171123 Men en norm som gjelder pr. skole vil også gode skoler, men med lærertetthet under kravet, nå få ekstra årsverk, i stedet for at ressurser kan settes inn der behovet er størst, mener KS.
AP171123 KS advarer mot norm
AP171123 I KS ( kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon ) er skepsisen til en norm svært stor.
AP171123 De borgerlige partiene har de siste to årene bevilget store beløp til økt lærerinnsats, men uten en norm som pålegger kommunene å faktisk bruke midlene på det.
AP171123 Utdanningsforbundet vil svært gjerne ha norm
AP171123 Når en norm etableres det ene året, må det følge betydelige budsjettmidler de neste årene.
AP171123 Lærermangel gjør at en norm vil føre til at andelen ukvalifiserte lærere øker.
AP171123 For en norm utløser ikke bare nye stillinger.
VG171122 Lærernormen, som setter et statlig krav for hvor mange elever det skal være per lærer, faller ikke i smak hos regjeringspartiet Høyre, som har argumentert mot en slik norm i flere år.
VG171122 Astrup vedgår at det vil bli dyrt å innføre en slik norm .
DN171122 Men Høyre har jo kategorisk gått imot en slik norm , så her har det største regjeringspartiet gått på en smell, sier Ap-nestlederen.
DN171122 Ap har i utgangspunktet ønsket en lærernorm på kommunenivå, men sier ja takk til en norm på skolenivå.
AP171122 I budsjettforhandlingene har vi prioritert høyt å innføre en norm for lærertetthet, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.
AP171122 Motstanden mot norm i skolepartiene Høyre og Venstre ( og i Kommunenes Sentralforbund ) er grunnleggende.
AA171122 Det blir en norm som sikrer maksimalt 16 elever i 1. til 4. klasse, og 21 elever i 5. til 7. klasse fra høsten 2018.
AA171121 Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at 170 av landets kommuner ikke vil få noen midler til nye lærere ved innføring av en slik norm , og at brorparten av lærerårsverkene vil gå til storkommuner som Oslo, Bergen og Bærum.
AA171121 Derfor advarer også kommunenes interesseorganisasjon KS sterkt mot en ny norm , som kan få flertall.
AP171119 Å gi etter her sitter langt inne hos de andre partiene inkludert Venstre, som støtter KrFs krav om økt lærertetthet, men ikke vil låse det til noen norm som skal gjelde i alle landets klasserom.
AP171119 Siden det er satt av mer penger til økt lærertetthet i flere budsjetter på rad, er det ikke så store summer som skal til for å kunne innfri en slik norm .
AP171119 Ifølge en kilde kan forhandlingene låse seg dersom KrF setter hardt mot hardt om norm og ikke nøyer seg med mer penger til økt lærertetthet.
AP171119 En av de vanskelige sakene de fortsatt er uenige om, er innføring av en norm for lærertetthet i grunnskolen.
DB171114 This norm is OVER!#ItEndsHere&Now http://t.co/bBPZ2Megix ¶
DA171110 Da ble innholdet av asbeststøv i luften målt til godt under kravene i Arbeidstilsynets administrative norm for asbest, og i svømmehallen til lavere enn det man må regne med å bli eksponert for utendørs.
DN171109 - En norm vil i begynnelsen trolig føre til enda flere lærere uten kompetanse, men det bør ikke være til hinder for at man beskytter tittelen samtidig.
AP171105 Bekkelund peker også på at en norm « bare oppfylles gjennom faktisk å bevilge penger til flere ansatte ».
DA171103 Men for tre år siden økte Røyken tilstedeværelsen av helsesøstre på skolene, og følger nå nasjonal norm i hele grunnskolen, med unntak av to barneskoler som er i en budsjettprosess.
DN171101 Men nye beregninger viser at 170 av landets kommuner ikke vil få noen midler til nye lærere ved innføring av en slik norm , og at brorparten av lærerårsverkene vil gå til storkommuner som Oslo, Bergen og Bærum.
DN171101 Derfor må dette rammes inn med en norm , sier KrFs utdanningspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan til NTB.
DN171101 Der er han forberedt på at partiet må kjempe en ensom kamp mot Venstre, Høyre og Frp, som ikke ønsker en slik norm .
AP171031 Men noen ganger er det enklere å bli enig om en norm enn å finne pengene.
AP171031 Men har man først innført en norm , er det svært vanskelig å gå bort fra den igjen, selv om den politiske, økonomiske eller faglige virkeligheten er en annen.
AP171031 Kristelig Folkeparti ( KrF ) vil kreve en norm for antall elever pr. lærer i barneskolen i budsjettforhandlingene.
AP171028 Mener hun at én bok skal utgjøre norm i et felt som er som består av helt ulike uttrykk og innhold ?
AP171028 Det er uansett i disse pågående diskusjonene man vil finne det Helga Hjorth kaller en « gjeldende etiske norm », som Helga Hjorth skriver i avslutningen på innlegget sitt.
DA171026 Ingen norm
SA171025 Tvert imot har en fersk rapport fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ( NORM ) vist at antibiotikabruken har gått kraftig ned.
DB171025 Kommunes frihet til å prioritere er viktig, men vi mener likevel at en norm vil føre til at alle elever i Norge får en best mulig start på skolegangen og er en nøkkel for å løse de tre store utfordringene i norsk skole : økt behov for spesialundervisning, økt frafall og at elever har manglende lese- og skriveferdigheter etter endt grunnskole.
AP171024 Den er å betrakte som gjeldende etisk norm i bransjen.
DB171020 ¶ LÆRERNORM : Flertallet på Stortinget åpner for en nasjonal norm for lærertetthet.
DB171020 Særlig har forslaget om en nasjonal norm for lærertetthet, enten på skolenivå eller kommunenivå, fått oppslutning.
DB171020 Det gjør en vedtak om av en slik norm høyaktuell denne stortingsperioden.
DA171020 Med vår norm vil det bli over 700 flere lærere i Oslo finansiert av staten, og disse vil fordeles på både østkanten og vestkanten, sier Kaski.
SA171019 Vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim mener KrF og de andre partiene som ønsker en lærernorm bør snu etter at nye tall viser at det er de største og mest « skoleflinke » kommunene som vil tjene mest på en norm .
AA171016 Det er stor avstand fra helsemyndighetenes anbefalte minimums norm for helse-søsterdekning til oppfylt norm .
AA171016 Det er stor avstand fra helsemyndighetenes anbefalte minimums norm for helse-søsterdekning til oppfylt norm.
DB171012 - Derfor kommer vi med en norm i et budsjettkrav fra oss : Maks 15 elever per lærer i 1.-4.klasse, maks 20 elever per lærer i 5.-10.klasse.
DA171012 Det er dermed uklart hvordan en eventuelt norm blir utformet, men ifølge NTB kan prislappen komme opp mot én milliard kroner den neste fireårsperioden.
DA171012 Ap lovet i valgkampen 3.000 flere lærere i grunnskolen, men åpner nå for å diskutere tallfesting av en norm både for 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn.
AP171012 Øverst på ønskelisten står en norm for lærerdekning.
AP171012 - Dette er et steg i retning av en norm som tilsier minst 50 prosent barnehagelærere.
DB171011 Diskusjonen er om det skal være en norm eller ikke.
DN171009 SV har imidlertid også programfestet 15 elever per lærer, og Arbeiderpartiet har likeens en norm .
DN171009 KrF krever norm på maksimalt 15 elever per lærer i grunnskolens barnetrinn.
DB171007 Det kan være brudd på en norm , som for eksempel at kvinners skal kontrolleres av mennene i familien.
AA170927 Mila Engbergs lingvistiske doktoravhandling i Finland fra 2016 viser hvordan en mannlig posisjon er en norm , en prototyp.
DB170924 En slik livsstil passer ikke akkurat med et partiprogram hvor den gammeldagse familiemodellen blir holdt fram som eneste akseptable norm .
VG170920 Hvorfor gjøre oss avhengig av en norm som høyst sannsynlig vil være utdatert innen den er ferdig implementert og tatt bredt i bruk ?
AP170910 Da dødsstraffen ble gjeninnført i 1976 sa høyesterett at « samtidens norm » for anstendighet ikke gjorde dødsstraff grunnlovsstridig i ethvert tilfelle.
DB170908 Vurderingsskjema med svaralternativer innebærer altså at barna skal vurdere sine egne kunnskaper og ferdigheter i henhold til en gitt norm .
AP170908 En nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen vil sikre flere lærere og mindre grupper for skolebarna.
AP170908 Så vil noen nedfelle dette i en norm , mens andre ikke vil lov- og tallfeste det slik.
VG170904 For ansatte må det være frustrerende å stå der uten ekstrahjelp, fordi det finnes en statlig norm som sier at det skal være likt i alle klasser.
SA170904 Tallknuserne i Sandnes har allerede begynt å regne på hva en ny norm vil koste i økte driftskostnader.
SA170904 Styrer i Kleivane barnehage Ann Kristin Frette Gausel, her sammen med Wilma Andersen ( 3 ), synes det er gledelig at regjeringen nå vil innføre en nye norm som vil innebære både flere voksne og flere pedagoger i barnehagene.
SA170904 I tillegg til forslag om minimumsnorm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, foreslås en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.
SA170904 Vi vil ha en norm for bemanning i barnehagen, vi mener at minst 80 prosent av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse og at minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse.
FV170904 Vi vil ha en norm for bemanning i barnehagen, vi mener at minst 80 prosent av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse og at minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse.
AP170904 Vi vil ha en norm for bemanning i barnehagen, vi mener at minst 80 prosent av alle barnehageansatte skal ha barnefaglig kompetanse og at minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse.
DN170903 Mye av skolevalget er rettet mot å sosialisere ungdom inn i en norm som sier at det er viktig å delta i valg, men som ikke sier hvorfor.
DN170903 ( Vilkår ) ¶ | - Mye av skolevalget er rettet mot å sosialisere ungdom inn i en norm som sier at det er viktig å delta i valg, men som ikke sier hvorfor ¶
DN170903 | - Mye av skolevalget er rettet mot å sosialisere ungdom inn i en norm som sier at det er viktig å delta i valg, men som ikke sier hvorfor ¶
DB170827 | Norskamerikanske Norm fant opp et av verdens mest populære produkter.
DB170827 SEISMOGRAF : Ved siden av jobben som kjemiker satt Norm Lawson i styret til San Diego Natural History Museum, hvor han blant annet fikk satt opp en seismograf.
DA170822 En slik norm ville medført enda flere ikke-kvalifiserte ansatte i skolen.
DA170822 - Vi vil gjerne ha flere lærere, men i motsetning til for eksempel Arbeiderpartiet, ønsker vi ikke å innføre en fast norm .
NL170821 SV vil innføre en nasjonal regel, « norm for økt lærertetthet » på skolenivå, på maks 15 elever per lærer fra 1.-4. trinn og maks 20 elever per lærer fra 5.-10.trinn i ordinær undervisning.
NL170821 august 2017 hevder Kunnskapsminister at en slik norm på skolenivå vil gjøre det vanskeligere for lokale politikere å prioritere ekstra ressurser til skoler som har problemer.
DA170821 - Jeg synes mange journalister kunne vært flinkere på normkritikk, altså ikke alltid gå utifra at det er mannen som norm .
AP170821 - Hva som er den lovfestede pappapermkvoten setter en norm for arbeidsgiverne.
AP170820 Aps 18 punkter inneholder blant annet 3000 nye lærere og en norm for lærertetthet, i første omgang på 1. - 4. trinn.
AP170820 Aps 18 punkter inneholder blant annet 3000 nye lærere og en norm for lærertetthet, i første omgang på 1.-4. trinn.
AA170818 Tallene er fra en rapport Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ( NORM ) snart publiserer.
DB170817 Røe Isaksen sier han er skeptisk til en norm for lærertetthet fordi ressursene da i stor grad vil gå til storbyer som Oslo, der elevens resultater alt i dag er over gjennomsnittet.
DB170817 Ingen norm i dag ¶
DB170817 I dag er det ingen nasjonal norm for antall elever per klasse, men ifølge opplæringsloven skal inndelingen ikke være større enn det som er « pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
DB170816 ¶ GLEDER SEG : Krf-leder Knut Arild Hareide vil kreve en nasjonal norm for flere lærere i de første klasseårene.
DB170816 Med en nasjonal norm vil lærerne få større fleksibilitet.
DB170816 Jeg har registrert at både Ap og Høyre vil ha flere lærere, men poenget er at vi må ha en norm på klassenivå.
DB170816 Hun hadde sett en video fra forbundet som forklarte kravet om flere lærere og nasjonal norm .
DB170816 Giske sier Ap vil innføre en norm for lærertetthet for 1. - 4. klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
DB170816 Giske sier Ap nå er åpen for å se på ulike måter å utforme en lærernorm på, blant annet ved å se på en kombinasjon av en norm på skolenivå og kommunenivå.
AP170816 Giske sier Ap vil innføre en norm for lærertetthet for 1. - 4. klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
AP170816 Giske sier Ap nå er åpen for å se på ulike måter å utforme en lærernorm på, blant annet ved å se på en kombinasjon av en norm på skolenivå og kommunenivå.
AA170816 Partiet varsler nå at de vil innføre en norm for lærertetthet for 1. - 4. klasse, men vil foreløpig ikke gå i detaljer på hvor mange elever det skal være per lærer.
AA170816 Han legger til at man trenger en norm på « minimum kommunenivå », og at forslag fra andre partiet på en lærer pr. 15 elever virker fornuftig.
AA170816 Giske sier Ap vil innføre en norm for lærertetthet for 1. - 4. klasse, men sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.
AA170816 Giske sier Ap nå er åpen for å se på ulike måter å utforme en lærernorm på, blant annet ved å se på en kombinasjon av en norm på skolenivå og kommunenivå.
VG170812 NEI TIL LÆRERNORM : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil ikke innføre en norm for lærere i skolen.
VG170812 Ifølge kunnskapsministeren vil tendensen i tallene være den samme om man bruker norm basert på skolenivå - altså et definert maks antall elever per lærer på hver skole - noe SV har foreslått.
VG170812 Han viser til tall fra kunnskapsdepartementet og beregninger gjennomført i høst som tar utgangspunkt i en norm på kommunenivå på 15 elever per lærer for 1. til 4. trinn og 20 på de øvrige trinnene : ¶
VG170812 Det vi er uenig i er å lage en nasjonal norm fordi vi mener det binder oss til å bruke penger på store kommuner fremfor å heller bruke penger på de kommunene som har ekstra utfordringer i skolen, sier Røe Isaksen.
VG170812 Ap skriver i sitt partiprogram at de vil « ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå ».
VG170812 * Ifølge departementet er tendensen er den samme om man bruker norm på skolenivå.
VG170812 * Det er tatt utgangspunkt i en norm på kommunenivå på 15 elever per lærer for 1. til 4. trinn og 20 på de øvrige trinnene.
DN170812 Dette er en teoretisk og praktisk prøve rådgivere må gjennom for å sikre at de kan gi råd i tråd med bransjens egen norm for god rådgivningsskikk.
VG170805 De vil ha en norm på minimum kommunenivå, mens vi vil ha den på skolenivå.
VG170805 - Høyre og Frp ønsker ingen norm for lærertetthet, og gir ingen løfter om å løse problemet med overfylte klasserom.
VG170805 - Det er min utfordring til Ap nå at det er på tide at de forplikter seg til en norm som kan løse problemet.
VG170805 - Ap snakker med to tunger og er altfor utydelige på hva slags norm de vil ha.
SA170731 Det er en norm som må endres.
NL170731 De vil skape en nordisk republikk hvor alle svartinger er sparket ut av landet og hvor alle som viker fra den heteronormative, hvite og ariske norm er uønsket.
AP170731 Det er en norm som må endres.
NL170717 Ap skolepolitikk har som mål at alle elever lærer det de skal, får grunnleggende ferdigheter på plass gjennom en lese-skrive-regnegaranti, flere lærere og en norm for helsesøsterdekning.
NL170717 Realiteten er heller en streng norm med lite rom for skjønn, samtidig som den bærer flere negative enn positive konsekvenser med seg.
SA170714 Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
FV170714 Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
BT170714 Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
AP170714 Man oppnår en norm ved å ta et visst antall poeng i en turnering - avhengig av motstanderens nivå.
DB170707 Det vi ikke trenger dem til er å etablere et internasjonalt forbud som vil skape en norm om at atomvåpen er uakseptabelt.
DB170707 I Norge reguleres teknologibruken i helsevesenet av styringsgruppen til Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten ( Normen ), som er underlagt Direktoratet for e-helse.
BT170630 I skolehverdagen kan elever med slike vansker oppleves som utagerende i form av aggresjon, norm - og regelbrudd.
DA170621 Steen mener det at foreldrene stiller opp skal være en ren bonus og ikke noen norm .
AP170607 Far From The Norm spiller forestillingen Reck på Dansens Hus under Urban Moves-festivalen i helgen. 1.
AP170607 Den britiske koreografen Botis Seva kommer til Oslo med sitt kompani Far From The Norm .
DA170601 SV-lederen mener likevel det er riktig å starte med en norm for lærertetthet i småskolen, og så ta de andre trinnene trappevis.
DA170601 Nå lanserer SV et løfte om at samme norm bør gjelde for videregående skole ( VGS ).
DA170601 Han har tro på at det mulig å få til et vedtak om en slik norm allerede i neste periode, om det blir et politisk skifte til høsten.
DA170530 * Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan.
VG170529 Han vil også innføre norm for lærertetthet.
VG170515 Gode nyheter for skolen : Norges største parti vil ansette flere lærere i skolen og ha en norm for lærertetthet (... ) », skrev Utdanningsforbundet på Twitter da landsmøtet vårt vedtok en norm for lærertetthet sist helg.
VG170515 Gode nyheter for skolen : Norges største parti vil ansette flere lærere i skolen og ha en norm for lærertetthet (... ) », skrev Utdanningsforbundet på Twitter da landsmøtet vårt vedtok en norm for lærertetthet sist helg.
VG170515 Derfor vil vi innføre norm for lærertetthet og starte med de yngste elevene.
DA170510 Initiativ for kortere arbeidstid må komme fra enkeltbedriftene selv, ikke som en felles norm , mener motstanderne.
DA170510 Han skuer langt tilbake i tid, til 1977 og 1987, da henholdsvis 40- og 37,5-timersuken ble en norm .
AP170506 Kun fordi noe er blitt en kommersiell norm , må vi ikke akseptere det.
VG170504 I et VG-intervju i februar påpekte Solberg at USA ligger langt under FNs norm om å bruke 0,7 prosent av BNP på bistand.
VG170501 Å pøse på med flere lærere er et vanlig forslag, nå sist fra KrF, som på landsmøtet i helgen vedtok å innføre en nasjonal norm .
VG170501 Det samme vedtok SV på sitt landsmøte i mars, mens Arbeiderpartiet landet på en forsiktigere variant med en norm på kommunenivå for barneskolen.
DA170430 * Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan.
AP170430 Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan.
AA170430 Partiet vil innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen.
DB170429 * Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan.
DA170428 * Det foreslås også en norm for lærertetthet i småskolen, og en barnehagelærernorm.
AP170428 Du sier at du er redd for å bli ledd av, og dessverre så er det sånn at enkelte reagerer med latter når de opplever at noen bryter en norm .
AP170428 Du sier at du er redd for å bli ledd av, og dessverre så er det sånn at enkelte reagerer med latter når de opplever at noen bryter en norm .
DA170425 Det skapte rabalder da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) i fjor vår ville innføre en veiledende norm for hvor mye språk en femåring skulle kunne, og kom med forslag som mange mente åpnet opp for mer dokumentasjon av barnehagebarns utvikling.
DB170424 I tillegg foreslår vi i løpet av våren en norm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i barnehagen.
AP170424 Denne våren lanserte Utdanningsforbundet en landsomfattende kampanje for en nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen.
FV170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
FV170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
DA170422 Nå har redaksjonskomiteen innstilt på at Ap vil " innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå ".
DA170422 En ringerunde Dagsavisen gjorde denne uken til Aps 19 fylkeslag, viste at fem ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
AP170422 Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.
AP170422 Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene, som Aftenposten omtalte tidligere i uken.
DA170420 Ja eller nei til en nasjonal norm for hvor mange lærere hver enkelt skole skal ha ?
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 - Vi ønsker en norm som sikrer like gode læreressurser ved alle skoler uansett skolestørrelse og beliggenhet.
DA170420 Ja eller nei til en nasjonal norm for hvor mange lærere hver enkelt skole skal ha ?
DA170420 I tillegg til fylkespartiet i hovedstaden er også Aps fylkeslag i Akershus, Hedmark, Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal på linje med programkomiteen som vil ansette flere lærere i skolen, men uten noen fast norm for antall elever per lærer på ulike trinn.
DA170420 Blant fylkeslagene som har tatt et klart standpunkt, sier fem at de ønsker en lærernorm som sikrer hver enkelt skole et minimum av lærerressurser basert på antall elever, mens seks ønsker en « light-variant » som kun angir en norm for størrelsen på det samlede lærerkorpset i kommunen.
DA170420 - Vi ønsker en norm som sikrer like gode læreressurser ved alle skoler uansett skolestørrelse og beliggenhet.
AP170420 Så vil tilhengere av en norm si at det ikke er noen automatikk i at man flytter lærere fra en skole med høy lærertetthet til en annen skole med lavere lærertetthet.
AP170420 På kommunenivå vil den anslagsvis koste 1,3 milliarder kroner, mens en norm på skolenivå har en prislapp på omtrent 2 milliarder kroner.
AP170420 En samlet programkomité ønsker å vedta en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene.
AP170420 En rigid norm treffer heller ikke der Skole-Norge har de største problemene.
AP170420 En norm på kommunenivå gir i det minste kommunen mulighet til å fordele ressursene ulikt på forskjellige skoler.
AP170420 Det er ingen grunn til å klandre Utdanningsforbundet for engasjementet for en norm .
AP170420 Deler av landsmøtet vil trolig forsøke å dra partiet i retning av Utdanningsforbundet, SV og KrF, som ønsker en norm på skolenivå.
AP170420 En samlet programkomité ønsker å vedta en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene.
AA170420 - Vi vil innføre en norm som sier at minst halvparten av dem som arbeider i en barnehage skal være barnehagelærere, og vi vil sørge for at flere kan bli fagarbeidere, sa Ap-lederen som én gang i uka henter sitt eget barnebarn - en gutt på halvannet år - for å hjelpe de travle foreldrene.
AP170419 SV vil innføre en detaljert tallfestet norm for økt lærertetthet i småskolen.
AP170419 Ap vil innføre en ikke definert norm på kommunenivå.
SA170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
DB170418 Programkomiteen går inn for nasjonal norm for lærertetthet som skal gjelde på kommunenivå.
DB170418 Men flere partilag ønsker norm på skolenivå og ikke bare for de yngste elevene.
DA170418 Frem til og med skoleåret 2002/2003 var det en lovpålagt norm for hvor mange elever det kunne være i en klassen.
AP170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
AP170418 I programutkastet går Ap inn for at det skal innføres en norm for lærertetthet på kommunenivå for de yngste elevene : Altså at det skal være et definert maksimalantall elever pr. lærer når man ser hele kommunen under ett.
DN170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DN170416 Han påpeker dessuten at en norm på kommunenivå kan bety at du får skoler med høy og skoler med lav lærertetthet i samme kommune.
DN170416 Forbundsleder Steffen Handal i Utdanningsorbundet er ikke fornøyd med Arbeiderpartiets forslag om å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene.
DN170416 Blant annet ønsker Vest-Agder og Vestfold Arbeiderparti at det skal settes en norm for hver enkelt skole, ikke for kommunen.
DA170416 Steffen Handal i Utdanningsforbundet ( f.h ), Sylvia Lind, leder for FUG og Gunn Irén Müller leder for Elevorganisasjonen er alle enige om at det trengs en streng norm for lærertetthet i skolen.
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil « innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ».
DA170416 Han påpeker dessuten at en norm på kommunenivå kan bety at du får skoler med høy og skoler med lav lærertetthet i samme kommune.
DA170416 Blant annet ønsker Vest-Agder og Vestfold Arbeiderparti at det skal settes en norm for hver enkelt skole, ikke for kommunen.
DA170416 Steffen Handal i Utdanningsforbundet ( f.h ), Sylvia Lind, leder for FUG og Gunn Irén Müller leder for Elevorganisasjonen er alle enige om at det trengs en streng norm for lærertetthet i skolen.
DA170416 I sentralstyrets forslag til program heter det at partiet vil " innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
DA170416 Han påpeker dessuten at en norm på kommunenivå kan bety at du får skoler med høy og skoler med lav lærertetthet i samme kommune.
DA170416 Blant annet ønsker Vest-Agder og Vestfold Arbeiderparti at det skal settes en norm for hver enkelt skole, ikke for kommunen.
AP170409 Vi har satt oss grundig inn i eksisterende forskning og mener det er problematisk å bruke den til å si at delt bosted bør være norm i Norge.
DB170406 Spesielt etter at Hattie-argumentet falt har en nå fokusert på at det er for dyrt med en norm for lærertetthet.
DB170406 Men Civita mener det er bortkastede penger å sikre en norm .
DB170406 Den går i korte trekk ut på å angripe troverdigheten til de som vil ha en norm for lærertetthet i norsk skole.
DA170405 Selv om han vil prioritere 50 prosent barnehagelærere foran en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå, er han svært opptatt av tidlig innsats i skolen : ¶
DA170405 SV, KrF og Utdanningsforbundet vi ha en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå.
DA170405 I Aps programforslag 2017-2021, vil partiet ha flere lærere i skolen, men ikke i form av en nasjonal norm for hvor mange elever det maks kan være per lærer på alle trinn.
DA170405 Da mener jeg vi må kunne styre ressursene dit uten å være bundet av en fastsatt nasjonal norm for lærertetthet.
DA170405 - Skolen trenger en norm som finansierer nødvendige prioriteringer.
DA170405 - Dette er også bakgrunnen for at vi i Bergen har valgt å sette et tak eller en norm med maks 16 elever på 1. og 2. trinn, sier Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.
DA170405 * I Aps programforslag 2017 - 2021 vil partiet « ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for de yngste elevene.
DA170405 april, tar imidlertid en rekke fylkeslag og lokallag nå til orde for å bryte med programkomiteens forslag, og heller gå i retning av den løsningen SV, KrF, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnopplæringen vil ha : En nasjonal fastsatt norm på hvor mange elever en lærer skal ha ansvar for.
DB170404 Fjoråret var dessverre bare et avvik fra det som har blitt en veletablert norm , viser det seg nå.
DB170330 Strategien synes å fungere, da både Arbeiderpartiet og KrF er enige om en nasjonal lærernorm, uten videre spesifikasjoner, og i Arbeiderpartiets programutkast ønsker partiet å innføre en norm for lærertetthet.
DB170330 Frem til og med skoleåret 2002/2003 var det en lovpålagt norm for maksimalt antall elever i en klasse.
AP170324 I gjeldende norm skulle det - for å forenkle et vanskelig regelverk noe - i indre by være cirka 0,25 parkeringsplass pr. rom ( 0,9 for en fireroms leilighet ) og 0, 4 pr. rom i ytre by.
BT170323 Det er viktigere at en kan regne med å komme frem i rimelig tid etter vestlandsk norm .
DA170321 Derfor vil SV sørge for at vi øker antallet lærere i skolen gjennom en nasjonal norm som sier 15 elever per lærer på 1. - 4. trinn, og 20 elever per lærer på 5. - 7. trinn.
BT170318 Det rent praktiske formål for verket er å gi leseren en landsgyldig norm for skikk og bruk.
VG170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere. 4.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170317 Sentrale reformområder er økt barnetrygd ( kostnad godt over sju milliarder ), en nasjonal norm som sikrer flere lærere i klasserommene og avskaffelse av profitt i private barnehager.
DB170317 Det omfatter en klimasatsing med ubeskåret vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, et skikkelig løft for barnetrygden, en nasjonal norm som sikrer flere lærere og velferd uten profitt, bl.a. i barnehagesektoren.
VG170315 * En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DB170315 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
VG170314 Veiledende norm for oppreisningsbeløp er 150 000 kroner.
DB170314 45-åringen er dessuten opptatt av å proklamere at han er feminist, i håp om at dette skal bli en norm i samfunnet : ¶
AP170314 Ap vil ha en nasjonal norm på kommunenivå.
AA170314 2015 og 2016 kom på toppen med streng tørke, forteller økolog og mangrove-spesialist Norm Duke fra James Cook universitetet i Australia.
AP170311 - 30 prosent regnes som en norm for folkepartier.
DN170309 Hvordan kan vi være sikker på at han vil ivareta og fremme amerikanske interesser, for eksempel ved å stanse flyttingen av amerikanske arbeidsplasser fra USA til Kina, spør Norm Eisen overfor den britiske avisen The Independent.
DA170307 Sammenlignet med Helsedirektoratets anbefalte norm , er dekningsgraden under en tredjedel av det anbefalte.
VG170301 En nasjonal norm som sikrer flere lærere.
DA170222 Derfor mener KrF at denne rekordinvesteringen bør følges opp med en lovfestet norm for lærertetthet på skolenivå.
DA170221 SV-leder Audun Lysbakken mener Utdanningsforbundets oversikt viser at partiets foreslåtte norm vil hjelpe elever over hele byen : ¶
DA170221 Han mener det rett og slett er en dårlig løsning for elevene hvis man kun sikrer nok lærerressurser gjennom en nasjonal norm i småskolen.
DA170221 En norm må ikke ligge i veien for dette, understreker byråd Tone Tellevik Dahl.
DA170221 - Noen skoler trenger ekstra ressurser og vil få det også med en ny norm .
DA170221 - Jjeg har gått inn for en kommunal norm, men utelukker ikke en norm på skolenivå under forutsetning at det ikke går utover min mulighet som skoleeier til å kunne prioritere flere lærere på skoler med de største behovene, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
DA170221 - Jjeg har gått inn for en kommunal norm , men utelukker ikke en norm på skolenivå under forutsetning at det ikke går utover min mulighet som skoleeier til å kunne prioritere flere lærere på skoler med de største behovene, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
DA170221 - For det andre viser det med all tydelighet at en nasjonal norm for lærertetthet, som ville gitt anslagsvis 700 nye lærerårsverk i hovedstaden, ville kommet elever i hele byen til gode, sier Handal.
AA170218 Produsentene skal følge en norm som begrenser strålingen fra pærene.
DN170215 Den årlige oversikten viser også at flere barnehager enn tidligere oppfyller norm om pedagogisk bemanning, opp 4 prosentpoeng fra året før.
DB170215 Snakk om å gjøre mannen til norm - så mye norm at ordet kvinne ikke engang får uttales : Jag vägrar vära en icke - man.
DB170215 Snakk om å gjøre mannen til norm - så mye norm at ordet kvinne ikke engang får uttales : Jag vägrar vära en icke - man.
AA170213 Gradvis registrerte jeg en velmenende sterk, felles norm hos sykepleierne : det smertefrie sengeleie.
AA170212 Fra 1907 kan vi snakke om riksmål som en egen norm separat fra dansk.
SA170207 Forbrukerrådet og andre bransjeorganisasjoner for å lage en norm på hvordan brukerdata skal håndteres, sier Ottemo.
FV170207 Forbrukerrådet og andre bransjeorganisasjoner for å lage en norm på hvordan brukerdata skal håndteres, sier Ottemo.
BT170207 Forbrukerrådet og andre bransjeorganisasjoner for å lage en norm på hvordan brukerdata skal håndteres, sier Ottemo.
AP170207 Forbrukerrådet og andre bransjeorganisasjoner for å lage en norm på hvordan brukerdata skal håndteres, sier Ottemo.
AA170207 SV har selv foreslått en norm på skolenivå.
AA170207 KrF har selv fremmet et forslag om en norm for lærertetthet på skolenivå og sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. klasse.
AA170207 I Aps programutkast heter det at partiet vil " ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene ".
AA170207 Han frykter en slik norm bare vil føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen.
AA170207 En norm på kommunenivå bidrar heller ikke til et mer likeverdig skoletilbud, sier han til NTB.
AA170207 - Når de bare foreslår en norm for lærertetthet for de yngste elevene, er det en stor risiko for at mange kommuner bare vil flytte lærere fra de eldste elevene til de yngste.
AA170207 - En norm på kommunenivå vil gi for få nye lærere, og det er skuffende og overraskende at Ap i tillegg bare vil ha en norm på 1.-4. trinn, legger han til.
AA170207 - En norm på kommunenivå vil gi for få nye lærere, og det er skuffende og overraskende at Ap i tillegg bare vil ha en norm på 1.-4. trinn, legger han til.
AP170205 I det nye programforslaget går Ap blant annet inn for at 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehageærere og å innføre en norm for lærertetthet i skolen.
AP170205 Ap ønsker en norm for antall helsesøstre i skolen.
AP170203 Støttepartier i hver blokk, SV og KrF, ønsker en nasjonal norm for lærertetthet.
AP170202 Mens noen partier vil lovfeste en norm for antall elever per lærer, har Høyre varslet en ny plikt til tidlig innsats på 1. - 4. trinn.
AP170202 Mens noen partier vil lovfeste en norm for antall elever per lærer, har Høyre varslet en ny plikt til tidlig innsats på 1. - 4. trinn.
DA170130 Park og vei jobber nå med en norm og kravspesifikasjon for Stavanger barnehagenes uteareal av nye barnehager.
AP170129 Når det gjelder gutter, er det vanlig, og nesten en norm , å gå i dress eller smoking på ball.
AP170125 Barack Obamas øverste etikkrådgiver, Norm Eisen, er også en del av teamet.
AP170125 Barack Obamas øverste etikkrådgiver, Norm Eisen, er også en del av teamet.
BT170116 Dermed måtte alle også kunne lese i Bibelen som var kirkens høyeste norm , slik at de selv kunne forstå hva Guds vilje var.
DN170113 Det er helt uvanlig, veldig spesielt og et brudd på vanlig norm , sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
BT161230 I en verden som kan fremstå både destabilisert, uoversiktlig og preget av noen stygge trusler, har vestlig middelklasse gjennom noen år nå vært preget av livsperfeksjonisme som en norm for tilværelsen : Vellykket utseende, sunn kropp, beundringsverdige prestasjoner på jobb eller skole, forbruk av de rette tingene, har en barn så lykkes også de godt, både på skole og sosialt, en bor på den rette måten o
AP161219 Det er ikke sånn at timetall er en veiledende norm .
BT161217 Det er en lite prinsipiell norm .
BT160201 Det er blitt en norm , og vi tenker ganske enkelt ikke over det.
AP160113 - Jeg har brukt mye tid å gå i dialog med SVV om å tillate avvik fra norm kravene til motorveien.
AP160113> - Jeg har brukt mye tid å gå i dialog med SVV om å tillate avvik fra norm kravene til motorveien.