DB170913 Og med reformer tenker jeg da på store reformer, ikke nisjereformer innen områder hvor folk flest ikke berøres.