SA171206 Kvinnene dekket fra topp til tå i nikab , der bare øynene var synlige.
SA171206 I fjor ble Indira Sinanovic den første bosniske kvinnen som bruker nikab som stilte til valg i landet.
SA171206 Vi diskuterer hijab, nikab og burka, vi diskuterer billedforbudet i islam, vi diskuterer skillet mellom sjiaer og sunnier.
DB171122 Hun sto da bak disse uttalelsene : Regjeringen bør « sette foten ned for » at studenter bruker nikab på forelesninger.
DB171120 Rådet fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab .
DB171108 Rådet fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab .
DB171108 Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes utad ¶
DB171108 I brevet vises det også til kulturminister Linda Hofstad Hellelands ( H ) uttalelse om saken på sin Facebook-side : « Når Islamsk Råd tillater at de ansatte bruker nikab kan det komme i veien for de gode formålene.
DB171108 I brevet mener Islamsk Råd Norge at den omstridte ansettelsen av Leyla Hasic, som bærer av nikab , påvirket departementets vurdering av Islamsk Råds arbeid.
DB171108 » « I Departementets brev av 14.09.2017 framgår også at møtet med IRN som ble avholdt den 04.04.2017 blant annet var foranlediget av oppmerksomheten omkring IRN og ansettelsen av en medarbeider i sekretariatet som bærer nikab .
DB171101 Islamsk Råd Norge ( IRN ) mistet sin støtte fordi de angivelig skulle ha veket fra formålet med integrering ( basert på en grundig ansettelsesprosess som endte med at den nye kontormedarbeideren ble en ung kvinne som bruker nikab , etter vurderingen at hun var klart den best kvalifiserte ).
DA171023 - En kvinne med nikab gjorde v-tegnet til meg, men de fleste gikk allerede uten nikaben.
DA171021 Dessuten valgte Ap-leder Jonas Gahr Støre å angripe Frps retorikk framfor å diskutere saker som forbud mot nikab , lukkede asylmottak og segregering, fortsatte hun.
AP171021 Dessuten valgte Ap-leder Jonas Gahr Støre å angripe Frps retorikk framfor å diskutere saker som forbud mot nikab , lukkede asylmottak og segregering, fortsatte hun.
DB171019 Kritikere mener forbudet er myntet på muslimske kvinner som bruker nikab .
AP171019 Som forskningsgruppen for kjønn, etnisitet og likestilling ved Nord universitet skrev i Universitetsavisa i september, er debatten om nikab kompleks.
AP171019 Skaug : Bruk av nikab betyr legalisert maskert ferdsel i norsk offentlighet ¶
AP171019 Kvinner som bærer nikab får beskjed om at « dere kommuniserer vi ikke med », mens majoritetssamfunnet får beskjed om at det er greit å forskjellsbehandle ( og her : unngå å kommunisere med enkelte grupper ) på bakgrunn av faktorer som religion, overbevisning eller klær.
AP171019 Interessert i å lese mer om nikab og nikabdebatten ?
AP171019 Inger-Margrethe Lunde : Universitetets ja til nikab er feigt ¶
AP171019 Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab .
AP171019 Birkelund, Frøland og Saugstad : Universitetsledelsen viser en malplassert toleranse for nikab
AP171016 | Universitetsledelsen viser en malplassert toleranse for nikab Birkelund, Frøland og Saugstad ¶
AP171016 Regjeringen : Vil forby nikab i alle norske skoler ¶
AP171016 Innleggsforfatterne mener at tillatelse til å bruke nikab vil undergrave forutsetningene for universitetets virksomhet.
AP171016 Inger-Margrethe Lunde : Universitetets ja til nikab er feigt ¶
VG171009 Bruk av nikab , styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro ¶
VG171009 NIKAB TIL BESVÆR : Islamsk Råd Norge, her representert ved generalsekretær Mehtab Afsar, styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic, har vært gjennom måneder med mye kritikk.
DB171009 Helleland sier beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab .
DB171009 Rådet fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab .
DB171009 Rådet fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab .
DB171009 Vil ha nasjonale regler for nikab og burka i skolen ¶
DB171009 Majoriteten av de mellom 150 - 200 kvinnene som brukte nikab var først og fremst danske konvertitter.
DB171009 Kunnskapsdepartementet vil ha høringssvar på om det skal settes i gang lovarbeid som forbyr heldekkende plagg som burka og nikab innenfor oppvekst- og utdanningssektoren.
DB171009 IMDI melder at det er registrert to tilfeller der kommuner har bedt om veiledning i forbindelse med bruk av nikab i introduksjonsprogrammer for flyktninger.
DB171009 Hijab er relativt vanlig, men artikkelforfatteren mener nikab og burka er et så lite problem at det ikke er noe behov for å løse det gjennom lovgivning.
DB171009 For det andre kommer det fram av Kunnskapsdepartementets egen spørreundersøkelse at det er svært få kjente tilfeller av bruk av nikab i videregående skoler, på høyskoler og universiteter.
DB171009 For den som har tatt seg bryet med å lese høringsnotatet er tre ting verdt å framheve : For det første er det ingen som har kartlagt det faktiske omfanget av kvinner som bruker nikab eller burka i Norge.
DA171009 Helleland sier beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab .
DA171009 Det har lenge stormet rundt IRN, blant annet etter at rådet ansatte en administrasjonskonsulent som bruker nikab .
AP171009 Helleland sier at beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke er knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab .
AP171009 Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen brakte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab .
AP171009 I Norge er det vanskelig å drive religionsdialog iført nikab .
AA171009 I mars ble det kjent at IRN hadde ansatt en administrasjonskonsulent som bar nikab .
AA171009 - Hva tenker du om den omstridte avgjørelsen om å ansette en administrasjonskonsulent som bruker nikab ?
AA171009 Helleland sier beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab .
AA171009 Helleland sier at beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke er knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab . ( ©NTB ) ¶
AP171008 Legalisering av narkotika, forbud mot nikab , ME og småhusbebyggelse.
VG171006 Les også : Dansk kvinne iført nikab avvist ved belgisk grense ¶
VG171006 Forslaget om et slikt forbud er fremmet av høyrepopulistiske Dansk Folkeparti og vil først og fremst ramme islamske plagg som nikab og burka.
DB171006 Kvinnene dekker håret med sjal, men det er også noen som er iført nikab , et slør som bæres foran ansiktet slik at bare øyene synes.
DB171006 Kanskje man blir bøtelagt for å gå med nikab , sier Sara.
DB171006 Flere land i Europa har allerede innført forbud mot burka og nikab .
DB171006 Et forbud mot nikab vil bare lage en dypere og dypere grøft.
DB171006 De ville aldri gjort dette hvis det var en annen religion, sier Emma, som lurer på hvilken lovhjemmel som gir regjeringen mulighet til å nekte jentene å bruke nikab .
DB171006 Nikab er en del av min og mange andres identitet, sier Sara.
DB171006 I Norge avviste Stortinget i 2010 et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB171006 Forbudet vil også ramme dem som går med burka og nikab , og i danske medier har ordet burkaforbud gått igjen siden Dansk Folkeparti la fram forslaget.
DB171006 Fakta : Bruk av nikab ¶ Nikab , som gjerne brukes av kvinner i strengt konservative muslimske miljøer, dekker hele ansiktet med unntak av øynene.
DB171006 Fakta : Bruk av nikab
DB171006 Bruken av nikab er omstridt.
AP171006 Inger-Margrethe Lunde : Universitetets ja til nikab er feigt ¶
AA171006 Forslaget om et slikt forbud er fremmet av høyrepopulistiske Dansk Folkeparti og vil først og fremst ramme islamske plagg som nikab og burka.
VG171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab , skriver Nationen.
DB171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab , skriver Nationen.
DB171002 Det å fremme bruk av kvinneundertrykkende plagg, som nikab , er jihad.
DA171002 Årsaken til oppsigelsen skal være bråket rundt IRN og noen av rådets avgjørelser den siste tiden, som å ansette en kommunikasjonsrådgiver i nikab , skriver Nationen.
DA171001 Bruk av nikab , styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
AA171001 Bruk av nikab , styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
AP170929 Bruk av nikab , styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
AA170929 Bruk av nikab , styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.
VG170922 « Nettopp fordi problemstillingene rundt bruk av plaggene nikab og burka i barnehager og utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktige, bør de løftes opp fra lokalt til nasjonalt nivå og hjemles i lov », skriver LO.
VG170922 Holdt foredrag i nikab for skoleklasser ¶
VG170922 De viser også til at flere muslimske kvinner har ytret seg om sitt ønske om å bruke nikab eller burka.
VG170922 Dansk kvinne iført nikab avvist ved belgisk grense ¶
VG170922 Bruker nikab på skolen : Frykter forbud vil ødelegge fremtiden for mange ¶
VG170922 Bakgrunn : Regjeringen vil ha forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
DB170919 Så hvis man tror at ved å innføre forbud mot nikab vil man bekjempe radikal islam, tror jeg at man vil oppnå det stikk motsatte.
DB170919 Selv jeg som ferdes i muslimske miljøer i Norge, har opplevd å bli overrasket de få gangene jeg har møtt på kvinner i nikab .
DB170919 Nilsen viser også til en studie som viser at hvorvidt man bruker nikab , heller ikke påvirker muligheten for å avsløre løgn.
DB170919 Men det anslås å være mellom 50 og 100 kvinner i Norge som bruker nikab .
DB170919 Hvorvidt det påvirker læring vet man ikke fordi det ikke finnes forskning spesifikt på dette, men forskningen som finnes gir ikke belegg for at kvinner i nikab kommuniserer dårligere enn kvinner uten nikab .
DB170919 Hvorvidt det påvirker læring vet man ikke fordi det ikke finnes forskning spesifikt på dette, men forskningen som finnes gir ikke belegg for at kvinner i nikab kommuniserer dårligere enn kvinner uten nikab.
DB170919 Hvis antall spaltemeter om nikab og burka i avisene er et mål for hvor utbredt bruken av disse plaggene er i Norge, skulle man tro at det krydde av kvinner i nikab .
DB170919 Hvis antall spaltemeter om nikab og burka i avisene er et mål for hvor utbredt bruken av disse plaggene er i Norge, skulle man tro at det krydde av kvinner i nikab.
DB170919 Forbudstilhengere sier ofte at nikab gjør kommunikasjon vanskelig.
DB170919 Det er mer skremmende enn en og annen kvinne i nikab .
DB170919 At det å bruke nikab ikke er forenlig med våre verdier.
DB170919 september at Universitetet i Oslo er feige fordi de ikke vil gå inn for et forbud mot nikab og burka.
AP170919 Hennes bruk av nikab vakte sterke reaksjoner, ikke minst blant muslimer.
AP170918 Vi mener at denne muligheten til å forby bruk av nikab eller lignende er helt tilstrekkelig for å møte de situasjonene som kan oppstå ved universitetet.
AP170918 Vi kan berolige Lunde : Kvinnekampen skal ikke reverseres og nikab skal ikke bli det nye standardantrekket ved UiO.
AP170918 Ved UiO og andre universiteter og høyskoler i Norge har det de siste årene vært en håndfull studenter som har brukt nikab .
AP170918 UiO mener det er fagmiljøene selv som er best skikket til å møte utfordringene som oppstår, når en student møter til undervisning med nikab .
AP170918 Slike sanksjoner er hittil kun brukt ved alvorlige disiplinærsaker, og vi mener det er svært uheldig å sidestille bruk av nikab med slike forhold.
AP170918 Samtaler om temaer som nikab får fort høy temperatur og bidrar ofte til polarisering.
AP170918 Regjeringen : Vil forby nikab i alle norske skoler ¶
AP170918 Lundes sammenligning mellom nikab og korsett er derfor ikke bare anakronistisk, men også direkte misvisende.
AP170918 Kvinnekampen skal ikke reverseres, og nikab skal ikke bli det nye standardantrekket ved Universitetet i Oslo.
AP170918 Interessert i å lese mer om nikab og nikabforbud ?
AP170918 Hvis krav til bekledning i en undervisnings- eller praksissituasjon ikke er forenlig med bruk av nikab , vil det enkelte fagmiljø fatte vedtak om dette, og det er også gjort i de få tilfellene hvor det har vært aktuelt.
AP170918 For UiO oppleves ikke spørsmålet om å tåle bruk av nikab som den store skillelinjen i historien.
AP170918 Enkelteksempler fra 1800-tallets Norge har liten verdi for den som virkelig ønsker å forstå hva som gjør at unge kvinner i dagens samfunn ikler seg nikab .
VG170916 | Dansk kvinne iført nikab avvist ved belgisk grense ¶
VG170916 I Belgia skal det siden 2011 ha vært forbudt å bære nikab , burka og andre klær som dekker ansiktet på offentlig sted.
VG170916 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) skal ha opprettholdt Belgias forbud i juli, da de avviste klager fra to kvinner som gikk med nikab , ifølge Al Jazeera.
VG170916 Debatten om nikab handler om mer enn hodeplagg ¶
VG170916 Bildet over viser en kvinne i nikab ( ikke den aktuelle kvinnen - kun ment som illustrasjon ).
VG170916 - Kan man komme inn gjennom den danske grensekontrollen uten å identifisere seg i forhold til de papirer man har, krever vi, at man tar nikab eller burka av, så det er mulig å identifisere, sier politikeren, som nå ønsker lignende prosedyrer ved de danske og belgiske grensene.
DB170916 SLETTET : Finn.no fjernet først annonsen, men nå får hun beholde den etter å ha endret teksten og påpekt at kvinner og menn uten nikab poserer på andre bilder på Finn.no.
DB170916 NIKAB : Her poserer kvinner med nikab i boligannonse, som vekker oppsikt.
DB170916 Hun har lagt ut leiligheten sin på Grønland i Oslo til salgs, med bilder av kvinner i nikab som poserer på de ulike salgs-bildene.
DB170916 Her reagerer de på bruk av nikab .
DB170916 Foto : Ieva Rise ¶ NIKAB : Her poserer kvinner med nikab i boligannonse, som vekker oppsikt.
DB170916 Det etter at Rise sendte bilder av kvinner og menn som poserer uten nikab på andre salgs-bilder på annonsestedet, og poengterte at dette var diskriminerende.
DB170916 - Mange reagerer med en gang kvinner opptrer i offentligheten med hijab og nikab , det har vi sett i flere tilfeller.
DB170916 - Har kan du få bo om du går med hijab, nikab eller ikke.
AA170916 Nei til forbud : Det bør arbeides mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skole og undervisning i Norge, men å innføre nasjonalt forbud er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170916 Det gjelder plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, det vil si nikab og burka, men altså ikke hijab eller for den saks skyld hettegenser.
DA170915 - Vi var før ute enn Frp med forslaget om forbud mot heldekkende plagg, som nikab , i skole og undervisning.
DA170914 Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, og lokale politikere i Frp, Høyre og Ap, mener bruk av nikab og burka i utdanningsinstitusjoner må forbys.
AP170914 | Universitetets ja til nikab er feigt Inger-Margrethe Lunde ¶
AP170914 Regjeringen : Vil forby nikab i alle norske skoler ¶
AP170914 En kvinne som bruker nikab er, oversatt til norsk, en kvinne som for 150 år siden ikke fikk gå på skole.
AP170914 En kvinne med nikab er, oversatt til norsk, en kvinne som for 150 år siden ikke kunne sykle fordi hun ikke fikk bruke bukser.
AP170914 En kvinne med nikab er, oversatt til norsk, en kvinne med et korsett så stramt at hun knapt kan puste og røre seg fritt.
AP170914 Det fremstår som en gåte at det vi regner som åndseliten i vårt land, « går utenom » når det gjelder nikab .
AP170914 Asker : Vil forby burka og nikab på norskkurs ¶
AP170914 Nikab på norsk ¶
AA170914 | Studenttinget ved NTNU ønsker ikke forbud mot nikab
AA170914 Torsdag kveld vedtok Studenttinget ved NTNU at de ikke ønsker forbud mot heldekkende hodeplagg, nikab .
AA170914 Med dette vedtaket går Studenttinget mot regjeringens ønske om å forby heldekkende ansiktsplagg, nikab , ved universitetene og høgskolene i Norge.
VG170913 | Faktisk.no : Ny rapport viser ikke at unge ikke vil ha hijab og nikab i gatene ¶
VG170913 OMSTRIDT : Hijab og nikab er omstridte hodeplagg.
VG170913 Hege Storhaug og HRS tar feil når de hevder at rapport slår fast at ungdommen selv sier nei til hijab og nikab i gatebildet.
DB170912 Man må nesten være oppvokst i en sekulær norsk boble for i fullt alvor å framstille nikab som et frihetssymbol.
DB170912 La oss derfor slippe å høre flere tomme fraser om at nikab bare er et tøystykke.
DB170912 Han burde også erkjenne at kvinner som går i nikab , setter opp en vegg mellom seg sjøl og resten av samfunnet.
DB170912 Først og fremst er nikab et plagg som fratar brukerne deres offentlige identitet.
DB170912 For nikab skaper unektelig avstand.
DB170912 De to akademikerne diskuterer nikab på reint vestlige premisser, og får seg derfor blant annet til å skrive at nikaben har " like mye til felles med korset som de nye Air Walks-ene fra Nike som gjør at du føler deg litt kulere.
DB170912 Nikab er i dag en av de sterkeste manifestasjonene vi har på menns makt over kvinner.
DB170911 Vi vil også forby heldekkende plagg som nikab og burka i det offentlige rom, og forby hijab i grunnskole, sier Jensen.
AP170830 Mødrene i de to fosterhjemmene skal ha brukt henholdsvis nikab og burka utendørs.
DB170825 Kvinner som bruker nikab tar derfor eierskap i egen undertrykkelse og frarøver oss muligheten til å undertrykke dem slik vi kan best.
DB170825 Da det ble kjent at Islamsk Råd ansatte en talskvinne med nikab , var de fleste enige om at kvinner også skal avkles i arbeidslivet.
VG170824 | Vil forby burka og nikab på norskkurs ¶
VG170824 VIL FORBY : Asker kommune vil ikke la elevene på norskkurs bruke burka og nikab .
VG170824 Det betyr at ansatte som jobber med barn og opplæring av voksne i Asker, ikke skal kunne bruke burka eller nikab .
DB170824 Det betyr at ansatte som jobber med barn og opplæring av voksne i Asker, ikke skal kunne bruke burka eller nikab .
AP170824 | Vil forby burka og nikab på norskkurs ¶
AP170824 Det betyr at ansatte som jobber med barn og opplæring av voksne i Asker, ikke skal kunne bruke burka eller nikab .
AP170824 Debatten om bruken av hijab på barn, nikab eller burka er en annen.
AA170824 | Vil forby burka og nikab på norskkurs ¶
AA170824 Det betyr at ansatte som jobber med barn og opplæring av voksne i Asker, ikke skal kunne bruke burka eller nikab .
VG170822 I innlegget er hun imidlertid nøye med å understreke at hun er imot barnehijab, nikab og burka.
DB170822 I innlegget er hun imidlertid nøye med å understreke at hun er imot barnehijab, nikab og burka.
AA170822 I innlegget er hun imidlertid nøye med å understreke at hun er imot barnehijab, nikab og burka.
VG170821 Den dagen hun, ikledd burka, roper « Allah er stor » mot politiet, finner myndighetene videoer av halshugginger og kvinner i nikab med tunge våpen på hennes tre mobiltelefoner.
AA170817 Der svarte han nei til å forby hijab i grunnskolen, og ja til å tillate nikab i det offentlige rom.
AA170817 Der svarte han nei til å forby hijab i grunnskolen, og ja til å tillate nikab i det offentlige rom.
DA170816 Eller i en annen time, « ikke så rart at du mener dette om hijab og nikab og burka, du kommer jo fra et land med « muslimske verdier ».
DB170809 Verden ler i disse dager av den norske Facebook-gruppen « Fedrelandet viktigst », som reagerte i raseri mot et bilde av tomme seter i en buss : Medlemmene trodde de blå setene forestilte kvinner i nikab .
AA170806 Frp går samtidig til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i offentlige rom.
AP170803 Nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg ¶
AP170803 Hun sier også at Frp nå går til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.
AP170803 Alt fra asyl og innvandring til vafler og nikab kastets inn i debatten om hijab, men barna blir glemt, skriver Mina Ghabel Lunde.
DB170802 Vi kan nevne i fleng : Kvinner, samer, legpredikanter, eiendomsløse, skogfinner, jesuitter, jøder, husmenn, utviklingshemmede, kommunister, reisende, rom-folk, homofile, muslimer, damer i nikab .
DB170801 Medhold : Belgia har rett til å nekte nikab
VG170726 I fjor høst ble Listhaug utskjelt av sine egne fans på Facebook-siden hennes etter at VG omtalte at hun gikk imot et nasjonalt forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner.
VG170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab , men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
VG170726 FAKTA ¶ Nikab : Ansiktsdekkende slør som henger under øynene og dekker nese og munn.
AA170726 I fjor høst gikk Listhaug først imot et forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, før hun snudde og likevel gikk inn for det.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab , men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
AA170726 I fjor høst gikk Listhaug først imot et forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, før hun snudde og likevel gikk inn for det.
AA170726 I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab , men det står ikke noe om et forbud mot hijab.
DB170719 I Frankrike er nikab forbudt av myndighetene, og kvinner blir bøtelagt om de går med det.
DB170718 I Frankrike er nikab forbudt av myndighetene, og kvinner blir bøtelagt om de går med det.
DB170716 Nikab : Dekker hår og deler av ansikt, med en smal åpning for øynene.
AP170713 » Bruk av nikab betyr legalisert maskert ferdsel i norsk offentlighet av politiske eller andre, selvvalgte, særskilte grunner.
AP170713 | Bruk av nikab må begrunnes godt Erling S.
AP170713 Under overskriften i Aftenposten på papir : « Norsk forbud mot nikab må begrunnes godt », drøfter Petter Wille og Marius M.
AP170713 Religionsfriheten består uten nikab , burka og hijab.
AP170713 Religionsfriheten består uten nikab , burka og hijab, skriver artikkelforfatteren som særlig peker på problemer med heldekkende plagg.
AP170713 Kjølstad hvorvidt Den europeiske menneskerettsdomstolens vedtak i favør av forbud mot bruk av heldekkende plagg som nikab og burka i offentlig rom, uten videre blir fulgt i Norge.
AP170713 Det er ikke forbudet, men bruken av nikab som må begrunnes godt.
AP170713 Bruk av nikab betyr legalisert maskert ferdsel i norsk offentlighet av politiske eller andre, selvvalgte, særskilte grunner.
DB170711 Den europesiske menneskerettighetsdomstolen har besluttet at Belgia har rett til å forby muslimske kvinner å dekke ansiktet bak nikab og burka på offentlig sted.
AA170711 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har besluttet at Belgia har rett til å forby muslimske kvinner å dekke ansiktet bak nikab og burka på offentlig sted.
AA170705 Etter at rådet i mars fikk kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab , vurderte også Nortura om samarbeidet skulle videreføres.
BT170701 Hasic bærer det ansiktsdekkende plagget nikab , og anser det som en påbudt del av islam.
BT170701 Nikab - som skal skjule kvinner fra menns blikk - er både omstridt og forbudt i deler av den islamske verden.
DB170629 I regjeringens eget høringsnotat står det at « Forskning gir altså ingen klare indikasjoner for at nikab og burka faktisk kan utgjøre en hindring for full deltakelse i og utbytte av undervisningssituasjonen ».
DB170628 De var innstilt på kun å snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
DB170628 » Islamsk Råd Norge fikk krass kritikk da de i mars ansatte en medarbeider som bruker nikab .
DB170628 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
DA170628 De var innstilt på kun å snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
BT170628 De var innstilt på kun å snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
AP170628 Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen bragte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab .
AP170628 Bråk om ansettelse og nikab
AA170628 De var innstilt på kun å snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
AA170628 De var innstilt på kun å snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
VG170624 Markedssjef i Fremskrittspartiet, Helge Fossum, skriver i en e-post til VG at filmen skulle handle om at de vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB170623 - Frp lager en film om at vi vil forby burka og nikab i det offentlige rom.
DB170621 ¶ IKKE FORBUD PÅ JOBB : Oslo bystyre stemte onsdag kveld ned et forslag om å forby hijab og nikab på jobb i Oslo.
DB170620 Å oppfordre til bruk av nikab ?
BT170620 Og noen veldig få velger å gå motsatt vei, og bruke nikab .
BT170620 Noen sier at de opplever nikab som frigjørende i forhold til samfunnets objektivering av kvinnekroppen, skriver Jacobsen.
BT170620 MUSLIMSKE HODEPLAGG : Fra venstre hijab, burka og nikab .
BT170620 Jacobsen, som er professor ved UiB, har gjort noen få intervjuer de senere årene med kvinner i Norge som bruker nikab .
BT170620 Grunnen er at det kan ha negative konsekvenser for kvinnene selv, og at samfunnet kan bli blir mer skeptisk til islam og muslimer i møte med nikab .
BT170620 Det er svært få som bruker nikab i Norge.
BT170620 Den dominerende holdningen blant muslimske lærde i Vesten er å fraråde bruk av nikab .
BT170620 De har gjerne fellesskap med andre kvinner som bruker nikab gjennom sosiale medier.
BT170620 - Noen muslimske kvinner bruker kun nikab ved spesielle anledninger.
BT170620 - Hvem er det som velger å bruke nikab ?
BT170620 - Er det færre eller flere som bruker nikab i dag enn tidligere ?
BT170620 - De oppgir som grunn til å bruke nikab at de ønsker å styrke sin relasjon til Gud og at de oppfatter Profeten Muhammed sine koner som forbilder til etterfølgelse.
DB170616 Samtidig er det for Fremskrittspartiet klart at religiøse plagg som nikab og burka representerer verdier som er kvinneundertrykkende.
AP170616 | Aftenposten mener : Nikabforbud for lærere er fornuftig ¶ ¶ Nikab skaper debatt.
AP170616 | Aftenposten mener : Nikabforbud for lærere er fornuftig ¶ ¶ Nikab skaper debatt.
DB170615 Abort og nikab og whatnot.
DB170614 Den overveldende majoriteten muslimer mener at nikab ikke er et religiøst påbud i islam, men mange er også redde for at et nikab-forbud er første steg mot et hijab-forbud.
DB170614 På den annen side er det ikke innlysende at burka eller nikab representerer et problem som krever så drastiske virkemidler som regjeringen foreslår.
DB170614 I praksis er det snakk om et forbud som vil ramme bruk av klesplaggene nikab og burka i hele utdanningsløpet.
DB170614 Det finnes tunge pedagogiske argumenter for at plagg som nikab eller burka ikke hører hjemme der.
BT170614 | Vis ansiktet ¶ Nikab hører ikke hjemme i skole eller barnehage.
BT170614 Spørsmålet er også om loven vil føre til at færre kvinner går med nikab .
BT170614 Selv om det å forby klesplagg i seg selv er illiberalt, er det rett å forby nikab barnehager og skoler.
BT170614 Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll er langt viktigere og retter seg mot et langt mer utbredt problem enn nikab .
BT170614 Men en nikab innskrenker kvinners mulighet til å ta del i det norske samfunnet.
BT170614 Lovforslaget er symbolpolitikk med begrenset effekt, fordi så få bruker nikab .
BT170614 Forbudet mot nikab i utdanningsinstitusjoner er likevel riktig.
BT170614 FOTO : Marvin Halleraker ¶ Nikab er et kvinnefiendtlig og undertrykkende plagg som skaper en barriere mot kommunikasjon.
BT170614 Det kan skape uheldige situasjoner og en opplevelse av diskriminering når lokale forbud kommer på plass fordi enkeltpersoner bruker nikab .
BT170614 Det er også fare for at noen av kvinnene som i dag bruker nikab , blir ytterligere marginalisert når de ikke kan bruke den på skolen.
AP170614 Den store saken i avisene der var at myndighetene hadde avsatt 1200 kvinnelige lærere fordi de gikk med nikab .
VG170613 Det er altså ikke sjal og/eller luer det dreier seg om, men heldekkende plakk som nikab og burka - eller for den saks skyld finlandshetter, som skal rammes av forbudet.
DA170613 - At noen velger å ikke ta utdanning, som vil være en mye mer uheldig konsekvens enn at enkelte føler at nikab , burka eller andre heldekkende plagg er til hinder for deres læring.
VG170612 | Regjeringen : Forbud mot nikab i alle skoler og høyskoler ¶
VG170612 STO FREM : Leyla Hasic var revisorstudent og bruker av sin nikab på Høgskolen i Østfold.
VG170612 Reagerte : Leyla Hasic studerte med nikab : Forbud vil ødelegge for mange ¶
VG170612 Fungerende innvandringsminister Per Sandberg mener bruk av et plagg som nikab representerer verdier som er kvinneundertrykkende - i tillegg til å være et hinder for kommunikasjon.
VG170612 - Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole.
VG170612 Islamsk råd viser til at de har en kollega som bruker nikab , og de mener det ikke byr på noen utfordringer med kommunikasjon.
VG170612 HOLDT SEG INNENDØRS : Lovforbudet mot nikab og burka i Frankrike skapte sterke følelser da det ble innført der.
VG170612 Både Per Sandberg og Torbjørn Røe Isaksen er også opptatt av at et plagg som nikab representerer verdier som de finner problematisk.
VG170612 ANSIKT MOT ANSIKT : Erlend Wiborg ( Frp ) er nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og ønsker et utvidet forbud mot nikab og burka i det offentlige rommet.
VG170612 - Det kan være andre områder i samfunnet der det er riktig å kreve at nikab og burka ikke skal brukes.
DB170612 ¶ NIKAB-FORBUD : Forslaget om forbudet vil kun gjelde plagg som dekker ansiktet, som for eksempel finlandshette, masker og nikab .
DB170612 Hun legger til at forbudet vil kunne påvirke slik at kvinner som bærer nikab eller burka kanskje ikke ønsker å ta høyere utdanning.
DB170612 - Vi kan ikke vite hva som er grunnen til at de få som velger å bruke nikab eller burka gjør det.
DB170612 Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, har tidligere uttalt at han ikke ønsker nikab i skolen, men forstår ikke hvorfor Norge må lage en lov mot dette.
DB170612 ¶ VIL FORBY NIKAB : Regjeringen foreslår å forby heldekkende ansiktsplagg som nikab og burka i skolen og barnehagen.
DB170612 ¶ VIL FORBY NIKAB : Regjeringen foreslår å forby heldekkende ansiktsplagg som nikab og burka i skolen og barnehagen.
DB170612 Tre av fire vil forby nikab i skolen ¶
DB170612 I november ba kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget regjeringen legge fram et lovforslag som forbyr heldekkende ansiktsplagg som nikab på norske skoler.
DB170612 I dag har skoler anledning til å forby nikab lokalt.
DB170612 I august i fjor gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, SV, Venstre, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket å forby nikab i skolen.
DB170612 Hvor mange som bruker det heldekkende plagget nikab i Norge, finnes det ingen oversikt over.
DB170612 Hun viser også til at både Egypt, Tyrkia og en rekke land i Sør-Øst-Asia har forbud mot nikab i undervisningssituasjoner og deler av offentligheten.
DB170612 Heller ikke religionshistoriker Kari Vogt lar seg forbause, og viser til at også « majoriteten i den muslimske verden mener det er ytterliggående å bruke nikab ».
DB170612 Forbudet vil ikke hindre at en student som bruker nikab ved et universitet kan gå over campus, ifølge Røe Isaksen.
DB170612 - Men vi må lage et regelverk på prinsipper og hva vi mener er riktig, og et regelverk som står seg hvis flere begynner å bruke nikab , sier Røe Isaksen til Dagbladet.
DB170612 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DB170612 - Ansiktsdekkende plagg som for eksempel nikab og burka hører ikke hjemme i norsk skole.
DB170612 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil forby heldekkende ansiktsplagg som nikab i barnehagen og skolen.
DA170612 Ingen av statsrådene vet hvor mange elever, studenter eller ansatte i skoler og universiteter som bruker nikab og som dermed vil bli rammet av forbudet.
DA170612 - For meg er det uforståelig at en niåring som bruker nikab eller burka, gjør det frivillig, selv om mange hevder det, sa Sandberg.
DA170612 - Det at man går med nikab eller burka betyr ikke automatisk at man er dårlig integrert.
DA170612 nikab i skolen.
AA170612 Ingen av statsrådene vet hvor mange elever, studenter eller ansatte i skoler og universiteter som bruker nikab og som dermed vil bli rammet av forbudet.
AA170612 - For meg er det uforståelig at en niåring som bruker nikab eller burka, gjør det frivillig, selv om mange hevder det, sa Sandberg.
AA170612 - Det at man går med nikab eller burka betyr ikke automatisk at man er dårlig integrert.
AA170612 Studentorganisasjonen protesterer mot forslaget om å forby nikab og burka i skolen og på universitetene.
AA170612 Kierulf understreker at loven må praktiseres likt overfor forskjellige typer ansiktsdekkende plagg, både finlandshette og nikab .
AA170612 - Det at man går med nikab eller burka betyr ikke automatisk at man er dårlig integrert.
DA170609 Tidlig i mars ansatte IRN en medarbeider som bærer det heldekkende plagget nikab , et trekk som høstet hard kritikk, både internt og politisk.
AA170609 Tidlig i mars ansatte IRN en medarbeider som bærer det heldekkende plagget nikab , et trekk som høstet hard kritikk, både internt og politisk.
DB170527 Da vi spaserte i går kveld, var det ikke til å unngå å reflektere over at uten den ustoppelige innsatsen fra den syriske hæren ville det vært umulig å bevege seg ut uten nikab og mannlig følge », skrev hun om en kveld i Damaskus.
DB170513 Da vi spaserte i går kveld, var det ikke til å unngå å reflektere over at uten den ustoppelige innsatsen fra den syriske hæren ville det vært umulig å bevege seg ut uten nikab og mannlig følge », skriver hun om en kveld i Damaskus.
DB170513 « Da vi spaserte i går kveld, var det ikke til å unngå å reflektere over at uten den ustoppelige innsatsen fra den syriske hæren ville det vært umulig å bevege seg ut uten nikab og mannlig følge » skrev Jaquesson om reisen.
DA170513 Islamsk Råd Norge fikk hard kritikk av kulturministeren etter at organsasjonen ansatte Leyla Hasic, som bruker nikab , til å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
BT170507 SKAL TVINGES : I fremtiden skal personer i Tyskland som bruker nikab kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
DA170505 Rundt landsmøtesalen henger plakater med kvinner i nikab ( som skal forbys ).
AP170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AP170428 Tysklands forbundskansler Angela Merkel har tidligere uttalt seg svært kritisk til nikab .
AP170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab , også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AP170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
AP170428 Den tyske regjeringen ønsker ikke at offentlig ansatte skal gå med nikab på jobb.
AA170428 | Tyskland tar et stort skritt i retning av forbud mot nikab i offentlige stillinger ¶
AA170428 Tysklands statsminister Angela Merkel har tidligere uttalt seg svært kritisk til nikab .
AA170428 I fremtiden skal personer som bruker nikab , også kunne tvinges til å vise ansiktet sitt for offentlige tjenestemenn der det kreves for å bekrefte at personen bak sløret er den samme som man ser i ID-dokumentene, for eksempel i forbindelse med valg.
AA170428 Fredag ble forslag til forbud mot det muslimske heldekkende ansiktssløret nikab behandlet i underhuset i den tyske nasjonalforsamlingen, og forslaget ble godkjent.
VG170422 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ) har markert seg som forsvarer av nikab .
VG170422 - Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd, til Klassekampen.
DA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab .
DA170421 Den sterke symbolverdien av nikab får folk til å lure på hvor IRN står i arbeidet mot religiøs ekstremisme.
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab .
AP170421 Mens hun jobber foran PC-en der inne, forsøker Afsar å rydde i rabalderet etter at Islamsk Råd brukte ekstrabevilgningen fra Kulturdepartementet til å ansette en medarbeider som skjuler ansiktet bak en nikab .
AA170421 Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd ( IRN ) avfeier kritikken fra Den norske kirke etter ansettelsen av en kvinne i nikab .
AA170421 Den sterke symbolverdien av nikab får folk til å lure på hvor IRN står i arbeidet mot religiøs ekstremisme.
AA170421 I mangel av store, viktige temaer, griper vi etter alle de små : De siste ukene har vi hatt en heftig debatt om nikab , et plagg som bare noen titalls kvinner i Oslo bruker og som dermed er et mikroskopisk samfunnsproblem.
AA170421 I Norge har vi så få viktige temaer å være uenige om, at vi hisser oss opp over ulv, nikab og saker som berører nesten ingen av oss.
AA170421 Både nikab , ulv og tigging har sammenheng med større temaer, men er ikke store problemer i seg selv.
DA170420 FOTO : Magne Hagesæter ¶ | - Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende ¶
DA170420 Berit Hagen Agøy generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, synes ikke ansettelsen av en kvinne i nikab i Islamsk Råd var klokt.
DA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet.
DA170420 - At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
AA170420 At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke ¶
AA170420 Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet.
DB170417 AIK-fansen snek seg unna forbudet ved å kle seg i nikab .
AP170417 Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, mener turbanen er et religiøst symbol på lik linje med kors og nikab , men er positiv til turbankåringen.
AP170416 Hvis hun skulle bevege seg utendørs, måtte hun alltid ha på seg nikab , et hodeplagg som skjuler alt unntatt øynene.
BT170408 « Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet », sa generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd til TV 2 etter ansettelsen av Leyla Hasic.
BT170408 | Kvinner uten ansikt ¶ Nikab er provoserende og kvinnefiendtlig.
BT170408 Ingen vet hvor mange som bruker nikab i dag, men tankesmien Minotenk anslår mellom 50 og100 kvinner.
BT170408 Ifølge tenketanken Minotenk, brukes nikab hovedsakelig av radikale annengenerasjonsinnvandrere og konvertitter, gjerne knyttet til de ekstreme miljøene « Islam Net » og « Profetens Ummah ».
BT170408 I Norge ble Frps forslag om å forby burka og nikab nedstemt av Stortinget i 2010, men i fjor høst startet regjeringen arbeidet med forbud i undervisningssituasjoner.
BT170408 Forbudet var nøytralt formulert, men motivet var å ramme de heldekkende muslimske plaggene nikab og burka.
BT170408 Et norsk forbud mot nikab skyter spurv med kanon på samme måte.
BT170408 Det finnes heller ingen indikasjon på at forbud har redusert bruken av nikab og burka - tvert imot. 10 av 32 franske kvinner som ble intervjuet av menneskerettsorganisasjonen « Open Society Justice Initiative » ( OSJ ), begynte først å dekke seg til da debatten tilspisset seg.
BT170408 Nikab er forbudt både i Belgia, på offentlige bygninger i Nederland og i enkelte regioner i Spania og Sveits.
BT170408 Nikab er altså primært assosiert med opprør.
BT170408 Nikab dekker hele kroppen, utenom en glipe til øynene.
BT170407 SJOKK : Franske Sophie Kasiki ble sjokkert over å se at kalsjnikov og nikab var vanlig påkledning for kvinner i Raqqa.
BT170407 Franske Sophie Kasiki forteller at hun måtte gå i en fire-lags nikab .
DB170405 Når noen faktisk også ser ut til å mene at motstand mot nikab skyldes fremmedfrykt, fordommer og diskriminering, representerer det en uthuling av viktige begreper som det er riktig å reagere på.
DB170405 Men jeg mener altså at nikab er i en helt annen kategori.
DB170405 Jeg må si at jeg er ganske overrasket over hvor mange som i varierende grad forsvarer bruk av nikab , og hvordan en del henter argumenter fra kvinnekampen, som en kvinnes rett til å velge.
DB170405 I de land i verden hvor nikab faktisk er utbredt, er dette sjelden et valg i det hele tatt.
DB170405 Den står også i et anstrengt forhold til de undertrykte kvinnene som er tvunget til å iføre seg nikab i andre land.
DB170405 - OBJEKTIVISERING : Nikab er i en helt annen kategori enn hijab, skriver artikkelforfatteren.
DB170405 Nikab bør ikke forbys, men den bør heller ikke fremmes, og den bør møte motstand.
VG170404 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
VG170404 - Vi er ikke blinde for at det en debatt i samfunnet om nikab .
DB170404 Mehtab Afsar sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren jobben.
DB170404 Han sier han forstår at nikab er et omdiskutert tema, men mener det ville være diskriminering av IRN å ikke gi den best kvalifiserte søkeren.
DA170404 Islamsk Råd fremholdt på en pressekonferanse etter møtet med Helleland at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab .
DA170404 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
AP170404 Islamsk Råd fremholder at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab .
AP170404 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og brudd på arbeidsmiljøloven.
AP170404 | Det bør være rom for å kle seg i nikab i Norge Linn Nikkerud ¶
AP170404 Hovedargumentet mot at kvinner skal få lov til å bruke nikab er at nikaben utgjør en barrière for god kommunikasjon.
AP170404 Etter at Linn Nikkerud forsvarte nikab offentlig forrige uke, fikk hun fornedrige kommentarer på Facebook.
AP170404 Etter at Linn Nikkerud forsvarte nikab offentlig forrige uke, fikk hun både fornedrige kommentarer og tilsendt en bildemontasje med henne og spørsmålet « hvem skal ut ».
AA170404 Islamsk Råd fremholdt på en pressekonferanse etter møtet med Helleland at de mener det ville være lovstridig å ikke ansette Leyla Hasic fordi hun bærer nikab .
AA170404 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
AA170404 Han sier Hasic var best kvalifisert av søkerne til jobben og mener det ville være diskriminering og dermed lovstridig å unnlate å ansette henne fordi hun bruker nikab .
AA170404 Foruten at Hasic bruker det heldekkende ansiktsplagget nikab , der bare øynene er synlige, er det reist en rekke spørsmål rundt hennes holdninger.
AA170404 De var innstilt på å kun snakke om nikab , Leyla Hasic og ansettelsen.
BT170403 PASSER IKKE INN : Det er vanskelig å se hvilken plass nikab kan ha i det norske samfunnet, skriver Maha Kamran.
BT170403 Muslimer som protesterte kjente seg ikke igjen i at nikab skulle ha en plass deres religiøse dagligliv.
BT170403 Det er derfor vanskelig å se hvilken plass nikab kan ha i det norske samfunnet.
VG170401 Jeg trodde at det i Norge var en enighet om å ta avstand fra nikab , og at man er enige om at det ikke er egnet i norsk arbeidsliv fordi man trenger å se hverandres ansikt sier han til VG.
VG170401 Høyre-politiker Afshan Rafiq forsvarte torsdag Islamsk Råds ansettelse av Leyla Hasic, og mener det er et fremskritt at kvinner med nikab kommer ut i arbeidslivet.
VG170401 Hun understreker at også hun er mot bruk av nikab , og at hun aldri kommer til å støtte bruken av den.
VG170401 Hun tror dessuten ikke at denne ansettelsen vil føre til at flere bruker nikab .
VG170401 Her snakker vi om en kvinne med nikab som er trippeldiskriminert ; hun er kvinne, minoritet og bruker nikab .
VG170401 Her snakker vi om en kvinne med nikab som er trippeldiskriminert ; hun er kvinne, minoritet og bruker nikab.
VG170401 Hasic selv har jo lenge kjempet for sin rett til å bruke nikab .
VG170401 Det handler om det utrolig dårlige signalet det er fora IRN å ansette en kvinne med nikab .
VG170401 Bøhlers medisin med tvang og utelukkelse av kvinner med nikab er ikke veien å gå, sier hun.
VG170401 Arbeiderpartiets Jan Bøhler omtaler Rafiqs utspill, hvor hun støtter IRNs ansettelse av nikabkledde Leyla Hasic, som en legitimering av nikab .
VG170401 All erfaring viser at med utdanning og økonomisk selvstendighet kommer det selvstendige valg, og da tror jeg hun og andre med nikab kommer til å velge den bort hvis de får muligheten til å bli selvstendige, sier Rafiq.
VG170401 AP-veteranen opplever Rafiqs utspill som meget og oppsiktsvekkende, og ser det som at hun legitimerer nikab .
VG170401 - Jeg ser dette som en mulighet til å få slutt på bruk av nikab i Norge.
VG170401 - Dette kan få slutt på bruk av nikab
VG170401 - Det er ytterst få som går med nikab , og vi bør heller jobbe for at det skal bli enda færre.
VG170401 - Det er et riktig og viktig skritt i retning av å få flere kvinner i nikab ut i det norske arbeidslivet, sa hun til VG.
DB170401 Uavhengig om de er heterofile eller homofile, uavhengig om de går i miniskjørt eller nikab , sier Raja til Dagbladet.
DB170401 Nå rykker han ut for å forsvare Leyla Hasic, kvinnen som går i nikab og er ansatt hos Islamsk Råd Norge.
DB170401 Hasic har imidlertid vært Norges mest profilerte forkjemper for retten til å bruke nikab .
DB170401 At Hasic skulle drive slikt arbeid med det heldekkende plagget nikab , skapte reaksjoner.
DB170401 - Samtidig tror jeg vi må tenke muligheter og ikke begrensninger når man hører ordet nikab .
DB170401 - Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye.
DB170401 - Jeg er helt enig i at det hadde vært uheldig å ansett en kvinne i nikab i kommunikiasjonsøyemed, men jeg mener det er en kvinnes rett til å gå med hva hun vil, sier Raja.
DB170401 - Hvis man synes det er så forferdelig med nikab , kan vi ha en dialog med dem det gjelder.
DB170401 - Går du med nikab eller burka kan du ikke forvente å bli politi.
AP170401 Tidligere i uken var Islamsk Råd og generalsekretær Mehtab Afsar i medienes søkelys fordi han ansatte en kvinne som bærer nikab i rådets administrasjon.
DB170331 Sjøl bruker hun verken hijab eller nikab , men er en ivrig forkjemper for at folk - menn og kvinner - skal få kle seg som de vil.
DB170331 Hun synes ordskiftet om ansettelsen av IRN-kontormedarbeideren med nikab har gått alt for langt, og skriver følgende på sin Facebook-side : « Ah !
DB170331 - For meg handler det ikke om hva du har på deg, altså om du går i nikab eller med skjegg, sier hun og fortsetter : ¶
DB170331 jeg er sterkt kritisk til nikab , men noen må faktisk adressere menneskehatet som utløses (.. ) håper hun tar vare på seg selv og blir tatt vare på i denne stormen ».
DB170331 Jeg går kledd i nikab .
VG170330 Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170330 STUDERTE REVISJON : Leyla Hasic var revisorstudent og stolt bruker av sin nikab på Høgskolen i Østfold da dette bildet ble tatt i september i fjor.
VG170330 Nå har jeg et annet perspektiv på denne ansettelsen av Leyla Hasic enn mange andre : Dette er et riktig og viktig skritt i retning av å få flere kvinner i nikab - ut i det norske arbeidslivet.
VG170330 Høyrepolitikeren er heller ingen tilhenger av nikab .
VG170330 Hvorfor ser ikke flere betydningen av at en kvinne med nikab for første gang får muligheten til å delta i arbeidslivet ?
VG170330 Husk, noe av problemet for kvinner med nikab er nok at de aller fleste arbeidsgivere i Norge ikke vil ansette dem, sier Afshan Rafiq.
VG170330 Hun synes det foregår en meget uheldig stempling av damer som bærer nikab i debatten om Islamsk råds ansettelse av Leyla Hasic.
VG170330 Hun mener i motsetning til Rafiq at det vitner om dårlig dømmekraft å ansette en dame med nikab .
VG170330 Hun mener det er et fremskritt at damer med nikab kommer ut i arbeidslivet.
VG170330 Førstekandidat for Oslo Senterparti foran stortingsvalget, muslimske Aisha Naz Bhatti, er redd for at det hun kaller en heksejakt på damer med nikab i Norge - kan få negative følger.
VG170330 En sjanse til å vise at hun duger i jobben i Islamsk Råd, selv om ansiktet hennes er skjult bak en nikab .
VG170330 Det hadde vært mer alvorlig om IRN utelukker henne fra stillingen fordi hun bruker nikab , sier Rafiq.
VG170330 Da kan hun kanskje oppnå en brobyggerrolle ved å vise at kvinner med nikab kan frigjøre seg og delta i arbeidslivet og samfunnet på sine egne premisser og på grunn av sine kvalifikasjoner.
VG170330 Bakgrunn : Kvinne i nikab skal drive kommunikasjonsarbeid for Islamsk Råd ¶
VG170330 Samtidig synes Afsar at kvinner med nikab også må ta del i samfunnet, og sliter med å se at Hasic ikke burde blitt ansatt på grunn av nikaben, når hun ellers er kvalifisert for jobben.
VG170330 Samtidig forstår han hvorfor noen mener at nikab er undertrykkende.
VG170330 Høyres Afshan Rafiq : Riktig skritt for å få kvinner med nikab ut i arbeid ¶
VG170330 - Men skjønner du at noen mener nikab ikke egner seg i det offentlige rom ?
VG170330 - Men er du enig i at det er noe annet med nikab enn med andre klesplagg ?
VG170330 - Jeg kan forstå at det stilles spørsmål ved bruk av nikab .
SA170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab .
FV170330 Og om nikab opp mot likestilling.
FV170330 I ukas Udjus&Blågis snakker vi om liberalitet i forhold til nikab og muslimer.
DB170330 Islamsk Råd Norges ( IRN ) ansettelse av en medarbeider som bruker nikab , har vakt opprør og fordømming helt til topps i Kulturdepartementet.
DB170330 Brunost og nikab er ikke forenlig.
DA170330 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab .
AP170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab .
AP170330 Det ble hett i mediene da det ble kjent at Islamsk Råd Norge ( IRN ) hadde ansatt en kvinne med nikab .
AP170330 Hasic bruker nikab , og er ansatt som administrasjonskonsulent.
AA170330 Han understreker at prosessen allerede var i gang før Islamsk Råd ansatte en kvinne med nikab .
AA170330 Å bruke nikab i offentligheten er problematisk.
AA170330 « Slik vi tolker islam, er nikab obligatorisk », sa hun til Klassekampen for tre år siden.
AA170330 Selv om nikab er en sjeldenhet, skaper plagget avstand til omgivelsene.
AA170330 Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, får kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab .
AA170330 Leyla Hasic er bare én av noen titalls muslimer i Norge som bruker nikab .
AA170330 Heldekkende : Islamsk Råd Norge får kritikk for å ha ansatt en kvinne som bruker nikab .
AA170330 Flere medier har de siste dagene laget store oppslag om at en kvinne som bruker nikab , er ansatt i Islamsk Råd Norge.
AA170330 De få som bruker nikab , signaliserer at de står for en konservativ religionsutøvelse som mange misliker.
AA170330 | Nikab : Sjeldent antrekk som skaper konflikter ¶
VG170329 Les også : Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170329 Mohamed mener man legger tydeligere merke til kvinner som bruker nikab .
VG170329 IKKE GREIT : Etiopiske Bekele mener kvinner som bruker nikab må tilpasse seg samfunnet bedre.
VG170329 Han mener det er problematisk at kvinner med nikab ikke tilpasser seg det norske samfunnet mer.
VG170329 Han mener bruk av nikab skaper frykt.
VG170329 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ), som bærer nikab , er ansatt i stillingen som administrasjonskonsulent.
VG170329 - Jeg synes faktisk hun kunne gått uten nikab .
VG170329 - En med nikab kan være terrorist, eller kan drepe deg.
VG170329 - En med nikab kan være hvem som helst ¶
VG170329 - Det er helt greit å bruke nikab .
VG170329 - Den tilliten som de har fått, stilles det nå spørsmål ved etter at de ansatte en med nikab .
DB170329 Nå ansetter de altså en kvinne som går med nikab .
DB170329 Nå ansetter de altså en kvinne som går med nikab .
DB170329 Mange reagerer likevel på at Hasic bruker det heldekkende plagget nikab .
DB170329 Lauvås sier at han personlig mener nikab ikke har noe i det offentlige rom å gjøre.
DB170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab .
DB170329 I fjor høst stilte Leyla Hasic opp i « Debatten » på NRK ikledd nikab .
DB170329 I boka « Norsk jihad » kan man også lese at Hasic er åpen om at valget om å gå med nikab har vært en stor personlig belastning : ¶
DB170329 Hun har også vært medlem i den muslimske organisasjonen Sisters corner, en kvinnegruppe hvor alle bruker nikab .
DB170329 - Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye.
DB170329 - Hun har vært den viktigste frontfiguren for å forsvare retten til å bære nikab , en sak som stort sett har vært forbeholdt Islam Net og ytterliggående organisasjoner, sier Akerhaug til Dagbladet om hvorfor kvinnen omtales som « en sentral person i det kvinnelige islamistmiljøet ».
DB170329 - Det virker nok så tydelig at det å fremme nikab offentlig i disse åra er et politisk prosjekt, sier han.
BT170329 OMSTRIDT : Leyla Hasic deltok blant annet i Debatten på NRK i oktober for å forsvare bruken av det omstridte ansiktsdekkende plagget nikab .
BT170329 Hun bærer det heldekkende plagget nikab , og anser det som en obligatorisk del av islam.
BT170329 Nikab er omstridt, men ikke forbudt.
AP170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab .
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab .
AA170329 Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd Norge ( IRN ) til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab .
AA170329 Selv mener jeg at hijab, nikab og burka ikke vil gjøre denne likestillingen noe enklere.
VG170328 Vi trenger knapt å gjenta alle argumenter som kan anføres mot bruk av nikab , det er en barbarisk ide å skulle skjule kvinner fra menns åsyn, det signaliserer den totale mangel på høflighet og åpenhet og ikke ville møte sine omgivelser med et åpent ansikt, det er et ytterligere bidrag til den anonymisering av offentligheten som dessverre har vært et trekk hos sekteriske
VG170328 I motsetning til sine mannlige kolleger er hun bortgjemt bak et ansiktsslør, en såkalt « nikab ».
VG170328 | Kvinne i nikab er Islamsk Råds nye fjes ¶
VG170328 Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170328 Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic, som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab , for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
VG170328 ANSATT I ISLAMSK RÅD : Leyla Hasic ( 32 ) har markert seg som forsvarer av nikab .
VG170328 Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab , skriver NTB.
VG170328 Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sier Afsar til TV 2.
VG170328 BRUKER NIKAB : Leyla Hasic ( 32 ) bruker det ansiktsdekkende sløret nikab .
VG170328 BRUKER NIKAB : Leyla Hasic ( 32 ) bruker det ansiktsdekkende sløret nikab.
VG170328 - Jeg synes det signalet de sender nå er et signal om at de egentlig bare vil kommunisere med dem som aksepterer nikab , som jo er et ganske ekstremt hodeplagg som veldig mange i det offentlige ordskiftet har tatt avstand fra.
VG170328 - Én ting er at det å kommunisere med nikab er vanskelig.
VG170328 Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170328 Når vi ansetter en høyt kvalifisert person som tilfeldigvis går med nikab , mener vi at vi jobber mot undertrykkelse av kvinner.
VG170328 I NIKAB : Leyla Hasic har tidligere engasjert seg offentlig i debatten om bruk av heldekkende plagg i utdanningsinstitusjoner.
VG170328 - Ville dere ansatt en person som skulle drive dialog og være ansikt utad, dersom personen brukte nikab ?
VG170328 - Mange vil si at nikab ikke bare er et klesplagg - men at det representerer noe problematisk ?
VG170328 - Hvilke vurderinger gjorde dere før hun ble ansatt rundt det at hun bruker nikab ?
VG170328 - Er det problematisk at Hasic som ansatt i IRN bruker nikab , mener du ?
VG170328 Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170328 Han viste blant annet til at Hasic ikke skal være organisasjonens representant utad, og at det ville være kvinneundertrykkende dersom Hasic ikke skulle få jobben fordi hun velger å bære nikab .
SA170328 Statsråd Helleland er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab .
SA170328 Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
FV170328 Statsråd Helleland er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab som en konsekvens av pengene hun bevilget.
FV170328 Leyla Hasic har offentlig forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
FV170328 - Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye.
FV170328 Når Islamsk Råd ansetter en kvinnelig kommunikasjonsrådgiver som kler seg i nikab , er det en bevisst provokasjon.
DB170328 Til VG fortalte hun da at hun begynte å bruke nikab fordi hun ville bestemme over seg selv og sin egen kropp.
DB170328 Til Klassekampen sa han følgende om ansettelsen av Hasic og det faktum at hun bruker nikab : ¶
DB170328 Leyla Hasic fikk blant annet mye oppmerksomhet da hun stilte opp i Debatten på NRK med nikab i september i fjor.
DB170328 Jeg føler meg veldig vel i nikab .
DB170328 Hvor mange som bruker det heldekkende plagget nikab i Norge, finnes det ingen statistikk over.
DB170328 Hun uttalte seg også kritisk mot Høgskolen i Østfold da de innførte et forbud mot nikab i 2014.
DB170328 Hasic bruker imidlertid det heldekkende plagget nikab .
DB170328 Det skal ha vært første gang en kvinne stilte opp med nikab i en norsk TV-debatt, skriver NRK.
DB170328 - Mener nikab gjør meg fri ¶
DB170328 - Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye.
DB170328 - Det er veldig få personer som bruker nikab i Norge, kanskje så få som 50 til 100 personer.
DB170328 Islamsk Råd har ansatt Leyla Hasic som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab for å drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet.
DA170328 Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sa Afsar til TV 2.
BT170328 OMDISKUTERT : Noen muslimske land tillater ikke kvinner å bære nikab på offentlige skoler og universiteter.
BT170328 Muslimske ledere i Bergen reagerer på at Islamsk råds eneste kvinnelige ansatte bærer nikab .
BT170328 KONTRASTER : En kvinne i nikab går på stranden i Alexandria i Egypt.
BT170328 Hasic selv har flere ganger forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
BT170328 Han understreker at han er for religionsfrihet, men i en slik stilling bør man formidle åpenhet, og ikke det motsatte, som effekten av nikab kan være.
BT170328 Gökcen Altinpinar, styreleder i Wergeland Moske og kulturhus i Bergen, ville ikke ansatt en kommunikasjonsrådgiver som bruker nikab .
BT170328 For meg er nikab en tradisjon som er vanligst i Saudi-Arabia, der kvinner ikke har kunnet velge om de vil bruke det eller ikke, sier Al-Obaidi.
BT170328 Da mener jeg det er viktig å føye seg etter dette, og la være å bruke nikab i en slik stilling.
BT170328 Al-Obaidi legger til at om en derimot ønsker å bruke nikab privat, bør en ha mulighet til det.
BT170328 - Å bære nikab er ikke pålagt i verken Koranen eller Hadith ( fortellinger om profeten Muhammad, journ.anm. ).
BT170328 - Jeg forstår ønsket om å bruke nikab , og jeg vil ikke krenke hennes rettigheter.
BT170328 Nikab kan også virke fremmed for mange muslimer.
BT170328 Statsråd Helleland er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab som en konsekvens av pengene hun bevilget.
BT170328 Leyla Hasic har offentlig forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
BT170328 - Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye.
AP170328 Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sa Afsar til TV 2 tidligere tirsdag kveld.
AP170328 « Slik vi tolker islam, er nikab obligatorisk », sa Leyla Hasic til Klassekampen i 2014.
AP170328 Layla Hasic har lenge vært en aktiv forkjemper i offentligheten for retten til å bruke nikab .
AP170328 « Slik vi tolker islam, er nikab obligatorisk », sa Leyla Hasic til Klassekampen i 2014.
AP170328 Layla Hasic har lenge vært en aktiv forkjemper i offentligheten for retten til å bruke nikab .
AP170328 Leyla Hasic på NRK, der hun forsvarte bruken av Nikab .
AP170328 Leyla Hasic har offentlig forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
AP170328 Leyla Hasic på NRK, der hun forsvarte bruken av Nikab .
AP170328 Leyla Hasic har offentlig forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
AP170328 Leyla Hasic på NRK, der hun forsvarte bruken av Nikab .
AP170328 Leyla Hasic har offentlig forsvart bruken av heldekkende plagg som nikab og burka, blant annet under Debatten på NRK i oktober.
AP170328 Ansatte medarbeider med nikab .
AA170328 Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sa Afsar til TV 2.
AA170328 Statsråd Helleland er skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab .
AA170328 Statsråd Helleland er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab .
AA170328 Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
AA170328 Statsråd Helleland er derfor skuffet over ansettelsen av en IRN-representant som bærer nikab .
AA170328 Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab til å drive kommunikasjonsarbeid.
VG170326 | Sp-landsmøtet : Forby nikab i skoler og høyskoler ¶
VG170326 TRONDHEIM ( VG ) Senterpartiet vil ha et forbud mot bruk av nikab og ansiktsdekkende plagg i skoler, høyskoler og universitet, bestemte landsmøtet søndag.
VG170326 KVINNER MED NIKAB : En ung og en eldre kvinne går gatelangs i Istanbul iført nikab i januar i år.
VG170326 KVINNER MED NIKAB : En ung og en eldre kvinne går gatelangs i Istanbul iført nikab i januar i år.
VG170326 I en lovvurdering for Kunnskapsdepartementet, skriver lovavdelingen at det kan argumenteres for at et slikt forbud først og fremst vil ramme muslimske jenter og kvinner som ønsker å bruke plaggene burka og nikab .
VG170326 Han hevdet at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab .
VG170326 Det kan være nikab eller burka, men for så vidt også finlandshette eller motorsykkelhjelm.
DA170326 Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
DA170326 Et tidligere forslag om å forby nikab på offentlig sted, ble ikke vedtatt.
DA170326 Nikab
DA170325 Det er vel ingen i Norge som er spesielt glad i nikab , men et forbud på offentlige steder er uhensiktsmessig og uhåndterbart.
DA170323 - Personlig er jeg veldig opptatt av at vi ikke skal ha et generelt forbud mot nikab på offentlig sted.
BT170227 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur.
BT170227 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur.
AP170226 Bruken av det kvinneundertrykkende plagget nikab bryter totalt med norsk kultur.
VG170212 Flere bruker også ansiktssløret nikab .
VG170212 Disse dørene er til for kvinner med nikab .
VG170205 I delstaten Quebec ble nikab forbudt for alle offentlig ansatte i 2010, og delstatslederen fra separatistpartiet Parti Québécois lanserte et forslag om å sparke medarbeidere som brukte hijab, inkludert lærere og sykepleiere.
VG170118 Rådet for sykepleieetikk konkluderer med at hijab er et akseptabelt antrekk i helsevesenet, men sier nei til burka og nikab .
VG170118 Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier leder for etikkrådet, Elisabeth Kjølsrud, til avisen.
VG170118 Dersom sykepleieren bruker burka eller nikab , vet ikke pasienten hvem man kommuniserer med. 80 prosent av vår kommunikasjon er nonverbal kommunikasjon.
VG170118 Nikab er et heldekkende hodeplagg med smal åpning for øynene, mens burka er en heldekkende kvinnedrakt med gitter foran øynene.
AP170118 Når det gjelder nikab og burka mener Rådet at dette ikke er akseptabelt antrekk i helsevesenet.
AP170118 Nei til burka og nikab
AP170118 Men nikab og burka er ikke akseptable arbeidsantrekk for sykepleiere, sier etikk-leder Elisabeth Kjølsrud.
AP170118 Dersom sykepleieren bruker burka eller nikab , vet ikke pasienten hvem man kommuniserer med. 80 prosent av vår kommunikasjon er nonverbal kommunikasjon.
AP170118 Nikab er et heldekkende hodeplagg med smal åpning for øyene.
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
AP170115 I forslag til nytt program vil flertallet nekte kvinner med nikab adgang til offentlige bygg og institusjoner, altså til alt fra Nav-kontoret til helsestasjonen.
DB170114 Sylvi Listhaug : - Du kan ikke stille opp i nikab på jobb ¶
AP170111 " Sp vil forby nikab i offentlige bygg ", melder NTB og fortsetter : ¶
AP170111 " Det gjelder ikke bare nikab , men også om du går med motorsykkelhjelm på hodet.
AP170111 " Nikab dekker som kjent alt, unntatt kvinnens øyne.
DB170109 ¶ NIKAB : To franske kvinner diskuterer under en demonstrasjon for å få gå med nikab i Montreuil utenfor Paris, for noen år siden.
DB170109 | Slår alarm etter at fly med 168 passasjerer på vei til Arlanda har fått problemer ¶ ¶ NIKAB : To franske kvinner diskuterer under en demonstrasjon for å få gå med nikab i Montreuil utenfor Paris, for noen år siden.
DB170109 Flertallet i Senterpartiets programkomité ønsker å forby nikab i alle offentlige bygg.
DB170109 Dagbladet skrev forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning.
AP170109 | Sp-forslag : Vil nekte kvinner med nikab adgang til helsestasjon, Nav og barnehage ¶
AP170109 Ola Borten Moe sammenligner nikab med finlandshette og motorsykkelhjelm.
AP170109 Nesvik, hilser programkomiteen i Sp velkommen etter om forbud mot nikab i offentlige bygg.
AP170109 Ett av dem er forslaget om forbudet mot heldekkende hodeplagg ; altså burka og nikab .
AP170109 Dagbladet skrev i forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning.
AP170109 - Plagg som nikab og burka har ingenting i det norske samfunnet å gjøre.
AP170109 - Det gjelder ikke bare nikab , men også om du går med motorsykkelhjelm på hodet.
DB170107 ¶ IKKE MANGE : I dag er ikke nikab noe stort problem i Norge.
DB170107 Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, vil heller ikke ha nikab i skolen og i undervisningssammenheng.
DB170107 Forskere på islam og religiøse hodeplagg er ikke overrasket over nordmenns skepsis til nikab .
DB170107 Denne uka kom det fram at tre av fire nordmenn ønsker å forby nikab i skole og undervisningssituasjon, viste en Ipsos-undersøkelse.
DB170107 - Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab .
DB170107 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DB170107 - Nikab er ikke et enormt problem i dag, men det er to grunner til at vi ønsker få et lovfestet forbud, sier Røe Isaksen og viser : ¶
AP170107 Thorbjørn Jagland vil ikke ha nikab i skolen, men tror ikke at et forbud er løsningen.
AP170107 FOTO : Vegard Wivestad Grøtt, / NTB scanpix ¶ Nikab er et ansiktsdekkende plagg.
AP170107 - Jeg tror at innføring av et forbud vil gjøre at det blir en oppblomstring av bruk av nikab .
AP170107 75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skolen og høyere utdanning, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Dagbladet. 14 prosent sier det burde være tillatt, og 11 prosent sier de ikke har noen mening.
DB170105 Her feirer de seieren med klipping av skjegg og brenning av nikab .
DB170104 « Det er svært få kvinner som er ikledd nikab i Norge.
DB170104 Tre av fire nordmenn, eller 75 prosent, ønsker at det ansiktsdekkende hodeplagget nikab bør forbys i skole og høyere utdanning, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet.
DB170104 Ofte begrunner de som er for et forbud at nikabkledde kvinner er undertrykte og at en nikab stenger for kommunikasjon.
DB170104 Nettopp fordi det er så få nikabier ( kvinner ikledd nikab , journ.anm ), så tviler jeg sterkt på at majoriteten i undersøkelsen har møtt og snakket med en nikabi.
DB170104 Jusstudent Linn Nikkerud bruker sjøl verken hijab eller nikab , men er en sterk forsvarer av at folk skal få bestemme sjøl hvordan de vil få gå kledd.
DB170104 De kvinnene jeg har møtt som bruker nikab har enten vært norske konvertitter og kvinner fra en mindre konservativ bakgrunn, som etterhvert har valgt å bruke plagget selv.
DB170104 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DB170103 ¶ NIKAB-DEBATTEN : To franske kvinner diskuterer under en demonstrasjon for å gå med nikab i Montreuil, utenfor Paris, for noen år siden.
DB170103 Vil forby bruk av burka og nikab på offentlige sted.
DB170103 Tre av fire nordmenn, eller 75 prosent, ønsker at det ansiktsdekkende hodeplagget nikab bør forbys i skole og høyere utdanning, viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Dagbladet.
DB170103 Sveits : Ikke nasjonalt regelverk, men et klart flertall av innbyggerne kantonen Ticino stemte for å forby ansiktsslør som burka og nikab i 2013.
DB170103 Latvia : Jobber med lovforslag for å forby bruk av burka og nikab på offentlige sted.
DB170103 Jusstudent og muslim Linn Nikkerud bruker selv ikke hijab eller nikab , men er veldig uenig i nikab-forbud i skolen.
DB170103 I august i fjor gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, SV, Venstre, KrF og Senterpartiet ut og sa at de ønsket å forby nikab i skolen.
DB170103 Hun viser også til at både Egypt, Tyrkia og en rekke land i Sør-Øst-Asia har forbud mot nikab i undervisningssituasjoner og deler av offentligheten.
DB170103 Heller ikke religionshistoriker Kari Vogt lar seg forbause, og viser til at også « majoriteten i den muslimske verden mener det er ytterliggående å bruke nikab ».
DB170103 Frankrike : Siden april 2011 har det vært ulovlig å dekke til ansiktet med burka eller nikab i det offentlige rom.
DB170103 - Vil forby nikab
DB170103 - Et forbud mot nikab er likevel problematisk og antagelig ikke veien å gå.
DB170103 - Det er svært få kvinner som er ikledd nikab i Norge.
DB170103 - Det er en tydelig bølge over hele Europa, der nikab og synlige muslimske plagg ikke er ønsket.
AP161020 Hun er dekket fra topp til tå i en nikab .
AP161018 Generalsekretær Ann-Magritt Austenå i NOAS mener ifølge NTB at nikab er et marginalt problem i Norge, mens motvilje mot å håndtere svin og alkohol kan være reelle utfordringer for noen.
AP161018 - Ok med joggebukse eller nikab på fritiden ¶
AP161018 - Der står folk fritt til å gå rundt i joggebukse eller nikab , sier hun.
AP161005 Spørsmålet om burka og nikab kom opp igjen i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget tirsdag.
AP161004 Spørsmålet om burka og nikab kom opp igjen i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget tirsdag.
AP160924 | Raja langet ut mot nikab - ble kalt « skittent svin » og « forræder » ¶
AP160924 Venstres Abid Raja våknet til en SMS-utskjelling av de sjeldne etter at han gikk ut og fortalte at han følte vemmelse ved å se kvinner i nikab .
AP160924 Vemmelse av nikab
AP160924 Det er det heldekkende plagget nikab som er i stridens kjerne.
AP160924 Den profilerte Venstre-politikeren gikk lørdag ut i VG og advarte Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre mot å bidra til et forbud mot bruk av burka og nikab .
AP160924 - Jeg kan godt være ærlig om mine følelser når jeg ser kvinner i burka og nikab : Ofte føler jeg synd på dem og jeg blir også flau på vegne av muslimene.
AP160919 | Ap sier nei til nikab i skolen ¶
AP160919 Hun var med på behandlingen av lokale forbud mot nikab og burka i Østfolds kommuner.
AP160919 - Hvis lokale tiltak ikke virker, må vi åpne for å ha et nasjonalt forbud både mot nikab og burka.
AP160720 Ifølge fylkesmannen i Troms kan ikke hijab og burkini forbys i skolen, men det kan gis anledning til å regulere i ordensreglement dersom ansiktet dekkes med nikab eller andre klesplagg der man ikke kan fastslå identitet.
AP160720 Fremskrittspartiet i Troms vil innføre forbud mot nikab , burka og heldekkende badedrakt, så kalt burkini, på alle videregående skoler i fylket.
AP160720 Ifølge fylkesmannen i Troms kan ikke hijab og burkini forbys i skolen, men det kan gis anledning til å regulere i ordensreglement dersom ansiktet dekkes med nikab eller andre klesplagg der man ikke kan fastslå identitet.
AP160720 Fremskrittspartiet i Troms vil innføre forbud mot nikab , burka og heldekkende badedrakt, så kalt burkini, på alle videregående skoler i fylket.