SA171209 » I kommentarfeltet nevnes det dessuten at også kirker bygd etter 1900 kan være vurdert som verneverdige kostnadskrevende kulturbygg.
SA171209 I forslaget til høringsutkast fra Stavanger kirkelige fellesråd nevnes ikke Stavanger domkirke spesifikt.
DB171209 Øyvind Vaksdal nevnes også som en kandidat.
DB171209 En person som da nevnes av flere, er den danske Venstre-politikeren Anders Fogh Rasmussen.
SA171208 | Hege Storhaug nevnes som mulig ny Frp-kandidat til Nobelkomiteen ¶
DN171208 Både Rotevatn og Melby er blant dem som nevnes som mulige statsrådsemner for partiet.
DN171208 | Hege Storhaug nevnes som mulig ny Frp-kandidat til Nobelkomiteen ¶
DA171208 I vedtaket nevnes også plasseringen av strategiske posisjoner innad i det nye fylket : ¶
DA171208 | Hege Storhaug nevnes som mulig ny Frp-kandidat til Nobelkomiteen ¶
AP171208 Både Rotevatn og Melby er blant dem som nevnes som mulige statsrådsemner for partiet.
DB171207 » Dette nevnes såvidt av NTB ( « I dommen fra Høyesterett kommer det fram at dersom han begår flere kriminelle handlinger, kan det opprettes ny sak » ) - men fordi de ikke har forklart grunnlaget for frifinnelsen, fremstår det som bare en svevende påstand om at man kan begynne forfra igjen ved eventuelle nye lo
DB171207 Israel og Midtøsten-konflikten nevnes som en faktor.
DB171207 Her mener jeg også, nevnes ikke i rapporten, at regjeringens handlingsplan mot antisemittisme ( 2016-2020 ) spiller en nøkkelrolle.
AP171207 Nevnes som mulig Trump-utfordrer i 2020 ¶
VG171206 Vitalji Mutko nevnes ikke med navn i uttalelsen.
VG171206 Hvis han som finanspolitisk talsperson ikke evner å fremstå som samlende og naturlig arvtager til Støre, har venstresiden i partiet en kompromisskandidat, som nevnes stadig oftere i fagbevegelsen.
AP171206 Av andre nyheter kan nevnes sesong 2 av den populære dramakomedien « Melk », og krimserien « Rekyl » med blant andre Odin Waage, Silje Torp og Petronella Barker.
VG171205 Dette har fylkeskommunene Vestfold og Telemark konsultert Språkrådet om, og rådet derfra er at Vest-fold med sine to stavelser bør stå først - med Te-le-mark med tre stavelser nevnes som en god nummer to.
VG171205 - Også at Vestfold nevnes først ?
SA171205nevnes hun som kandidat til en rolle i regjeringsapparatet dersom Venstre trer inn i regjering.
DB171205 Det absurde består i at ingen av de liberale tenkerne som nevnes i boka deler et slikt syn.
DB171204 Og når de to nevnes er det naturlig å spør ham om troen på sitt eget potensial og om han kan nå liknende høyder som duoen.
DB171204 David de Gea, Manuel Neuer og Gianluigi Buffon er kanskje trioen som nevnes oftest.
DB171204 FAVORITT : Tv-profil Truls Svendsen nevnes av alle tre eksperter.
AP171204 Spesielt Transocean-saken må nevnes som en alvorlig smell.
DN171201 I rettsdokumentene nevnes private samtaler mellom Flynn og Kislajk i desember i fjor der temaet skal ha vært amerikanske sanksjoner ilagt Russland under president Barack Obamas styre.
AA171201 Av den grunn kjenner vi oss ikke igjen i antall henvendelser som nevnes av NAF i en sak i Finansavisen for en måneds tid siden, og vi har hatt dialog med NAF om dette.
DA171130 - Vi ser stadig mer innholdsmarkedsføring, altså at noen kjøper seg plass i en kokebok mot å nevnes i oppskriftene.
BT171130 Statlige aktører trekkes fram blant de største truslene på IKT-feltet, og Russland og Kina nevnes eksplisitt.
AP171129 Siden nevnes han knapt uten at penger nevnes samtidig.
AP171129 Siden nevnes han knapt uten at penger nevnes samtidig.
SA171127 Moe nevnes sammen med profiler som Lars Bohinen, Per-Mathias Høgmo og Per Joar Hansen.
BT171127 Likevel nevnes ikke utbygging av barselomsorgen med ett eneste ord i kommunens budsjett for 2018, og det til tross for at fagmiljøet har jobbet for å få kommunen på banen i en årrekke.
AP171127 Moe nevnes sammen med profiler som Lars Bohinen, Per-Mathias Høgmo og Per Joar Hansen.
AA171127 Som eksempel kan nevnes jaktfalk som har vært utsatt for omfattende miljøkriminalitet på sine tradisjonelle hekkeplasser.
DB171126 Det skal nevnes at enkelte er positive for framtida.
AP171125 - Nei, det synes ikke som om Finansdepartementet i praksis legger vekt på kvalitetssikring, selv om det nevnes i tilsagnsbrevet til SSB.
NL171124 Det skal nevnes at det også fra investorhold har vært signalisert interesse for et slikt opplegg.
DB171124 - Men ved hendelser som nevnes her så må første prioritet være å melde fra til lokale myndigheter, samt sørge for egen sikkerhet og helse.
DB171124 At Norge er landet som tvangsreturnerer flest til det krigsherjede Afghanistan, nevnes heller ikke av Rolness.
SA171123 Erik Hamrén nevnes som én av kandidatene til å ta over de mørkeblå.
NL171123 Kapitlet om « palliasjon » må også nevnes .
NL171123 Det må også forventes at mange vil komme til å dø hvis palliasjonskapitlets anbefalte « lindrende behandling » følges i praksis : Fire medikamenter nevnes som « mest aktuelle », nemlig Morfin, Midazolam, Haloperidol og Glykopyrrolat ( Robinul ).
NL171123 Blant legemidlene som nevnes er insulin, KOLS/astmamedisin og legemidler mot hjertearytmier og hjertesvikt.
AP171123 Erik Hamrén nevnes som én av kandidatene til å ta over de mørkeblå.
SA171122 Det er mulig at dette er korrekt, men jeg synes i alle fall at den innsatsen som Arbeidernes Historielag og forfattere som Kristian Sunde, Gunnar Roalkvam, Torgrim Titlestad og Halvor Sivertsen har utført på denne fronten, bør nevnes .
DN171122 I H&Ms bærekraftsrapport nevnes det ifølge programmet ikke med et eneste ord at selskapet brenner nye klær i Sverige - eller noen andre steder i verden. 400 tonn globalt ?
DB171122 Alt fra priser på 30 000 dollar til fem millioner dollar nevnes i boka for å sørge for mildere straffer eller for å få de to ut av fengsel.
DB171122 Faktafeilene i anmeldelsene er for mange til å nevnes .
DA171122 Men det nevnes aldri, gnis aldri inn, finnes bare som en selvfølgelig del av livet.
AP171122 Så må det også nevnes at SV og Miljøpartiet De Grønne har sitt mer eller mindre på det tørre i denne saken.
AP171122 Ordet « kunnskap » nevnes ifølge Paulsen hyppigere enn for tre-fire år siden, « men det garanterer ikke at det får ideologisk gjennomslagskraft », kanskje ikke så underlig i en kontekst hvor forestillingen om « pensum » - det at skolen skal tilby visse basiskunnskaper - ifølge de offisielle dokumenter hører fortiden til.
DN171121 Konkret nevnes seks møter : 13. januar, 26. januar, 27. mars, 24. april, 8. september og 19. september.
DB171121 Det skal nevnes at de fleste av kommentarene trolig er ment som humoristiske stikk til arvingen, i stedet for faktiske historieleksjoner.
DA171121 Men det nevnes aldri, gnis aldri inn, finnes bare som en selvfølgelig del av livet.
AP171121 Tidligere justisminister Anders Anundsen nevnes som et aktuelt navn dersom Frp skal stille med en egen kandidat til jobben som riksrevisor.
DB171120 Andre saker som nevnes er spørsmålet om pleiepenger, maskinskatt og dagpenger.
AP171118 Steder og historiske hendelser nevnes mer enn de skildres.
AP171118 De nevnes flittig innimellom referanser til irsk litteratur, veibeskrivelser, skildringer av eføy og brennesler og selvfølgelig ruinene av gamle bymurer og katedraler.
DA171117 * Varslingsrutiner nevnes som tiltak i fem tilfeller.
DA171117 * Etiske retningslinjer nevnes som tiltak i sju tilfeller.
DA171117 * Arbeidsmiljøundersøkelser nevnes som tiltak i tre tilfeller.
DA171117 * Varslingsrutiner nevnes som tiltak i fem tilfeller.
DA171117 * Etiske retningslinjer nevnes som tiltak i sju tilfeller.
DA171117 * Arbeidsmiljøundersøkelser nevnes som tiltak i tre tilfeller.
AP171117 Det må nevnes at arbeidsplassargumentet i Norge svekkes av at rederiene har fått enda en særordning.
BT171116 Nå viser det seg at hensynet til barnets beste ofte ikke nevnes som en del av vurderingen av om det skal gis midlertidig opphold, selv om UDI etter barnekonvensjonen og dermed også norsk lov er forpliktet til å vektlegge barnets beste som et grunnleggende hensyn ved behandling av asylsaken.
VG171115 - Det bygger på en tysk modell, hvor det ikke nevnes at en viktig forutsetning er at man kan ha midlertidig ansatte i to år.
DA171115 Til Norges forsvar skal det nevnes at PwCs rapport også avdekker at det er land som har økt sitt karbonavtrykk i perioden som er undersøkt.
VG171114 Blant sakene som nevnes er anklagelser fra republikanernes side om at Hillary Clinton skal ha solgt den amerikanske delen av det kanadiske gruveselskapet Uranium One til Russland da hun var utenriksminister under Barack Obama-administrasjonen.
SA171114 For videre å understreke de holdningene som « enigheten » for øvrig tilkjennegir, kan det også nevnes hva seniorforsker Rasmus Benestad i IPCC svarte da han ble utfordret på professor Nils-Axel Mørner sine målinger av havnivået.
DB171114 Tvert imot er det klare faglige holdepunkter for midlertidig returstans, men disse nevnes ikke av statsministeren.
AP171114 Det hjelper ikke med generelle forbehold om at dem som nevnes , ikke nødvendig har gjort noe straffbart.
VG171113 Kalde hender og føtter, samt vannlating om natten nevnes som eksempler. 988 har svart på undersøkelsen ¶
DB171113 Her nevnes igjen det som tidligere ble pekt på om de siste dråpene i vannkanna.
DA171113 Ellers må Edward Snowden nevnes i disse overvåkingstider, og Henrik Ibsen som var forut sin tid på mange områder.
AP171113 Jeg vil gjerne trekke frem en gruppe som ikke nevnes så ofte i denne debatten, nemlig studentene.
DN171112 Disse fem er blant dem som nevnes som kandidater til å overta sjefsjobben i SSB : Fra venstre Anna Rømo, Lasse Sandberg, Steinar Holden, Birger Vikøren og Torbjørn Hægeland.
DB171111 - Det ble sagt av president Trump, og president Moon ønsket ikke at navnet hans skulle nevnes i den delen av teksten, rett og slett fordi det var et konsept han aldri hadde hørt om, sier Cheong Wa-dae, en talsperson for president Moon Jae-in, til Yonhap.
AA171111 De to siste nevnes gjerne blant de verste.
DB171110 NRKs VINTER : Skarstein etterlyser at Paralympics nevnes i NRKs høydepunkter i vinter.
DB171109nevnes han som en mulig framtidig presidentkandidat.
AP171109 Det må også nevnes at av dem som har et spilleproblem med poker, oppgir 93 prosent at det skyldes nettpoker.
AP171109 Avslutningsduoen « Nightswimming » og « Find the River » og dødshymnen « Try Not to Breathe » nevnes ofte blant bandets beste.
AA171108 For øvrig kan det nevnes at direktøren personlig ikke har vist seg i mottaket på flere år.
DB171107 Her bør nevnes professor Christopher Hood ved Oxford, som var den som introduserte begrepet NPM.
BT171107 Det kan nevnes at landets største scenekunstner, Johanne Dybwad, har sittet under hennes kateter.
SA171105 Men det kan nevnes at Associated Press leverte over 20.000 robot-skrevne artikler i fjor, automatisk genererte artikler basert enorme datamengder sammensatt med ulike kilder og rapporter.
SA171105 De tidligere nevnte behøver ikke nevnes en gang til, for dette var dagen da dyktige individualister skapte et lag av Viking.
AP171105 Warren nevnes av mange som en mulig presidentkandidat i 2020.
AP171105 De tidligere nevnte behøver ikke nevnes en gang til, for dette var dagen da dyktige individualister skapte et lag av Viking.
VG171104 Det er disse sakene som nevnes i franske medier.
AP171104 I bokens innledende kapittel nevnes også så vidt deler av det idéhistoriske bakteppet fra 1800-tallet, med uenigheter mellom såkalt vestvendt og slavofil intelligentsia.
NL171103 Som eksempel på dette kan nevnes Verftet og Meierikvartalet.
VG171102 Militære angrep mot mål i Nord-Korea nevnes som en mulighet.
AP171102 Tobias Santelmann : fra episodestjeler til stjerne ¶ Nevnes må også Ellen Dorrit Petersen, som følger opp sin undervurderte rolle i Aber Bergen med strålende Kripos-tolkning, og Benjamin Helstad som Nikolais tørste, ynkelige bror Lars.
SA171101 De involverte får ikke stille opp i pressen dersom navnene nevnes .
DB171101 Nevnes i leksikon ¶
AP171101 I mandatet nevnes det for eksempel at få andre statistikkbyråer tilknyttet Eurostat har en egen forskningsavdeling.
NL171031 Hærstyrker er det som nevnes i PwC rapporten.
DA171031 Blant følgene som kan forventes nevnes økt forekomst av psykiske lidelser og skader, at færre tilfeller av seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet blir avdekket, man går glipp av viktig informasjon om barnas utfordringer, flere barn blir overvektige og man får ikke observert samspillet mellom barn og foreldre.
BT171031 Som en kuriositet kan nevnes at det egentlig kun er de som jobber i staten, skoleelever og de som skriver lærebøker som må følge reglene som Språkrådet har bestemt.
AP171031 Boligspekulanter, høy befolkningsvekst, lav rente og for lite boligbygging nevnes som noen av drivkreftene.
AP171031 Boligspekulanter, høy befolkningsvekst, lav rente og for lite boligbygging nevnes som noen av drivkreftene.
AP171031 Boligspekulanter, høy befolkningsvekst, lav rente og for lite boligbygging nevnes som noen av drivkreftene.
DA171030 Et eksempel som nevnes er italiensk politis bruk av slike våpen for å få flyktninger og immigranter til å avgi fingeravtrykk.
AP171030 I tiltalen mot Manafort og Gates nevnes det at de to « sammen med andre » begikk de påstått kriminelle handlingene.
VG171029 - Vi kjenner oss ikke igjen i antall henvendelser som nevnes av NAF, og vi har hatt dialog med NAF om det.
VG171028 For det femte skal det nevnes brenning av trollfolk - populært kalt hekser - på 15-1600-tallet.
VG171028 Det kan nevnes halshugging, pisking, avhugging av hender, brennmerking, utskjæring av tunge, brenning av levende mennesker, livsvarig straffearbeid i jern, radbrekking ( knusing av kroppens knokler ), partering og offentlig utstilling av avkappede kroppsdeler.
DB171028 Selv om Gonzalez aldri nevnes i samme åndedrag som noen av de største profilene gjennom tidene, er det de som mener at han burde blitt det.
DB171028 Det skal også nevnes at Stefan Persson ikke bare eier landsbyen Ramsbury.
DB171027 Det kan nevnes at Conor McGregor, verdens beste MMA-utøver også har en bakgrunn i capoeira.
DB171027 Det må også nevnes at Oswald ble pekt ut som morderen av en annen mann også, samme dag som Kennedy-drapet.
DB171027 Blant dem som har blitt mistenkt for å ha hatt en finger med i spillet, kan mafiaen nevnes , og Kennedys visepresident og etterfølger Lyndon B.
BT171027 Samtid bør det vel nevnes at store deler av denne gruppen er ganske ømfintlig med tanke på hvor gode lekseoppgavene er.
AP171027 Da skal det nevnes at stipender, som det han får på 120.000 kroner fra Olympiatoppen, ikke vises i skattelistene.
VG171026 « Det bør kanskje nevnes , hvis du ikke alt har funnet det ut, at det er en Frp-gubbe som i et par år har foreslått meg til kulturprisen.
DB171026 Når det gjelder sårbarhetskriteriene som nevnes , avhenger det av hvordan disse formuleres, skriver fagsjef Dag Bærvahr i UDI i en kommentar til Dagbladet.
DB171026 Blant dem som har blitt mistenkt for å ha hatt en finger med i spillet, kan mafiaen nevnes , og Kennedys visepresident og etterfølger Lyndon B.
VG171025 Northug, Krogh og Johannes Høsflot Klæbo er blant dem som nevnes som kandidater til sisteetappen i PyeongChang.
SA171025 ), rust og hvordan lakken er som nevnes som årsaker.
BT171025 ), rust og hvordan lakken er som nevnes som årsaker.
AP171025 Partiets frontfigurer i Kongressen, Paul Ryan og Mitch McConnell, nevnes tilsammen av nesten like mange.
AP171025 Partiets frontfigurer i Kongressen, Paul Ryan og Mitch McConnell, nevnes tilsammen av nesten like mange.
AP171025 Fylkesmann i Rogaland, tidligere statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, nevnes også som en sterk kandidat.
AP171025 ), rust og hvordan lakken er som nevnes som årsaker.
AA171025 Videre bør kapasiteter som Dag Hoel og Kristoffer Egeberg nevnes .
AA171025 ), rust og hvordan lakken er som nevnes som årsaker.
VG171024 Helt på tampen av partiets kongress, som avholdes hvert femte år, ble det tirsdag vedtatt at Xis personlige filosofi skal nevnes i partiets grunnlov.
VG171024 Det kinesiske kommunistpartiets kongress har besluttet at president Xi Jinpings personlige filosofi skal nevnes i partiets grunnlov.
VG171024 De to tidligere presidentene Hu Jintao og JIang Zemin har også fått skrevet filosofien sin inn i grunnloven, men nevnes ikke med navn.
DB171024 Det skal nevnes at Kanté mottok prisen for årets spiller i Premier League den sesongen Leicester gikk til topps.
AP171024 « Voldelige hendelser » som Gezi Park-protestene i Istanbul i 2013 nevnes også i tiltalen, som ble lest opp i rettssalen onsdag formiddag.
VG171023 Tidligere trener for de blå, David Moyes, nevnes også i britiske spalter.
VG171023 NOAS og Redd Barna sier deres gjennomgang viser at barnas beste ikke nevnes , i 32 av 38 saker, når det vurderes om barna skal få midlertidig opphold eller ikke.
DB171023 Det skal også nevnes at Everton har hatt et veldig tøft kampprogram.
DA171023 Organisasjonene legger mandag fram en rapport hvor de viser til at « barnas beste » ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.
BT171023 Organisasjonene legger mandag frem en rapport hvor de viser til at « barnas beste » ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.
AP171023 Organisasjonene legger mandag fram en rapport hvor de viser til at « barnas beste » ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.
SA171020 Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ( H ) nevnes som en mulig ny forsvarsminister, hvis Ine Eriksen Søreide ( H ) blir utenriksminister.
SA171020 Flere hjemvendte profiler nevnes som en viktig årsak til at eliteserien i håndball både for menn og kvinner har hatt solid tilskuervekst i høst.
NL171020 Det må også nevnes at det er flere innmeldte i Sametingets valgmanntall i Tromsø kommune enn det er i Karasjok kommune og 3 samer er innvalgt i Tromsø kommunestyre.
DA171020 Utenfor stortingsgruppa er Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Guri Melby tre andre som nevnes .
DA171020 Et klimadepartement - som eventuelt blir styrket med deler av porteføljen til Olje- og energidepartementet - nevnes som en annen mulighet.
DA171020 Utenfor stortingsgruppa er Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Guri Melby tre andre som nevnes .
DA171020 Et klimadepartement - som eventuelt blir styrket med deler av porteføljen til Olje- og energidepartementet - nevnes som en annen mulighet.
AP171020 Flere hjemvendte profiler nevnes som en viktig årsak til at eliteserien i håndball både for menn og kvinner har hatt solid tilskuervekst i høst.
SA171019 Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ( H ) nevnes som en mulig ny forsvarsminister, hvis Ine Eriksen Søreide ( H ) blir utenriksminister.
DB171019 « Tesla-skatten » er ikke en skatt på Teslaer, må det nevnes .
SA171018 Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ( H ) nevnes som en mulig ny forsvarsminister, hvis Ine Eriksen Søreide ( H ) blir utenriksminister.
DN171018 Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ( H ) nevnes som en mulig ny forsvarsminister, hvis Ine Eriksen Søreide ( H ) blir utenriksminister.
DN171018 Foruten Bakke-Jensen ( 52 ) fra Båtsfjord i Finnmark er Bård Glad Pedersen blant navnene som nevnes , ifølge Aftenposten. 41-åringen fra Sortland i Nordland er i dag informasjonsdirektør i Statoil, men var så sent som for to år siden statssekretær i Utenriksdepartementet.
DA171018 Foruten Bakke-Jensen ( 52 ) fra Båtsfjord i Finnmark er Bård Glad Pedersen blant navnene som nevnes , ifølge Aftenposten. 41-åringen fra Sortland i Nordland er i dag informasjonsdirektør i Statoil, men var så sent som for to år siden statssekretær i Utenriksdepartementet.
AP171018 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( 41 ) nevnes som den eneste aktuelle kandidaten.
AA171018 Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ( H ) nevnes som en mulig ny forsvarsminister, hvis Ine Eriksen Søreide ( H ) blir utenriksminister.
AA171018 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( 41 ) nevnes som den eneste aktuelle kandidaten.
DB171017 Blant lagkameratene som slet med astma, var Terje Langli, som også nevnes i « Gullracet ».
DB171017 Grunnen til at de to tiltakene nevnes slik de gjør i rapporten, er ifølge forskeren logisk fordi det ene funnet ligger øverst på lista, mens det andre ligger nederst.
VG171016 I tillegg nevnes en annen by.
AA171014 I uttalelsen nevnes ikke syriske IS-krigere, som ifølge flere lokale kilder enten har fått, eller er på vei til å få, fritt leide til IS-kontrollerte områder lenger øst i Syria.
DA171013 - Det kan også nevnes at statens bevilgninger til kollektivtransport i fylkene kuttes, sier Thor Due, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.
VG171012 - Uten å gå inn i detaljer, kan det nevnes at våre avdelinger har både rutiner og beredskap for å håndtere slik uønsket aktivitet, både når vi øver og gjennomfører operasjoner her hjemme og utenlands.
DB171011 Sang skal ikke lenger nevnes spesifikt i skolens overordnede planer, men inngå i en udefinert kulturvirksomhet der alt mulig annet er stappet inn.
AP171011 På DNO kan nevnes Carmen, en oppdatering som « stemte » og tålte ettertankens lys.
AP171011 Alt som er viktig, må ikke nevnes i overordnet del.
DB171010 Ifølge rapporten nevnes Blackburn, Bolton og Fulham som eksempler på klubber som har brukt penger over evne, mens også Aston Villa og Sunderland står overfor tilsvarende utfordringer.
DB171009 Og når P4 skal gjengi Aftenpostens oppslag, skjer det selvsagt med den samme villedende vinklingen om at « nordmenn ] sykler mindre nå enn i 1992 » - uten at økningen i reiselengde nevnes i det hele tatt.
DB171009 Først langt ute i Aftenposten-artikkelen, nevnes det ( nærmest i en bisetning ) at « Det er også positivt at vi sykler vesentlig lengre enn i 1992, når vi først sykler ».
AA171009 For min del bør sang nemlig nevnes under flere av den overordnede læreplanens punkter, slik som « menneskeverdet », « identitet og kulturelt mangfold », « sosial læring og utvikling », « et inkluderende læringsmiljø » og ikke minst « folkehelse og livsmestring ».
VG171008 For ordens skyld kan det nevnes at i dette tilfelle er det politilovens bestemmelser om bortvisning som gjelder ¶
AA171008 I leserinnlegget nevnes det også at det parkeres på gangveier, sykkelstier, nært rundkjøringer, og i begge kjøreretninger langs riksvei.
VG171007 Og Nederland var en stormakt : I 1988 ble PSV Eindhoven mestere ( etter å ha spilt uavgjort i begge kvartfinalene, begge semifinalene og finalen ! ), Ajax vant i 1995 og tapte finalen i 1996, men deretter har det vært langt frem, selv om det skal nevnes at det bare var bortemål som skilte PSV fra å slå ut Milan i semifinalen i 2005.
AP171007 Men han har ellers få hint til voksnes popkulturelle referanser ; spesielt hvis bøkene sammenlignes med Bjørn Sortlands kunstdetektiv-serie, hvor Don Rosa og James Bond stadig nevnes .
NL171006 Det nevnes av og til, men lite gjøres for å få det over i praksis.
DB171006 - Kritiske røster sier at det er få fag og fagbegrep som nevnes spesifikt i planen generelt.
DB171006 Det nevnes imidlertid at hvis figurene hadde blitt avkledd, ville det stått over tusen trekors igjen på jordet.
AP171006 Det må nevnes at miljøpolitikk motvirker ulikhet ved at fattige gjerne rammes hardest av lokal forurensning såvel som klimaendringer.
VG171005 På både sosiale medier og mindre sosiale kriker og kroker, går tastaturet varmt med en gang landslaget nevnes - og ikke med positive ord.
SA171005 Det kan også nevnes at Kane scoret tre mål mot Hull i siste runde av forrige sesong, da London-laget vant hele 7 - 1.
DB171005 Det kan også nevnes at Gosling er blitt nominert til to Oscar-priser og har vunnet en Golden Globe, mens ringreven Ford kun har én Oscar-nominasjon under beltet og « bare » har vunnet en hederspris under Golden Globe-utdelinga.
AP171005 Det kan også nevnes at Kane scoret tre mål mot Hull i siste runde av forrige sesong, da London-laget vant hele 7 - 1.
AA171005 Det kan også nevnes at Kane scoret tre mål mot Hull i siste runde av forrige sesong, da London-laget vant hele 7 - 1.
NL171004 Samtidig nevnes frivillig innsats stadig oftere som en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene, i samme åndedrag som rehabilitering, forebygging og velferdsteknologi.
DB171004 Da nevnes lederskapet i en prioritert komité, som for eksempel arbeids- og sosialkomiteen, hvor både Ap og Høyre ønsker seg ledervervet.
DA171004 Velger komiteen mer tradisjonelt i år, nevnes navn som kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood hyppig blant favorittene.
DA171004 Velger komiteen mer tradisjonelt i år, nevnes navn som kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood hyppig blant favorittene.
AP171004 Velger komiteen mer tradisjonelt i år, nevnes navn som kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood hyppig blant favorittene.
VG171002 Det som sjeldent nevnes er imidlertid hvor viktig signalene var knyttet til innstramningene som ble gjort.
VG171002 - Jeg drar spesielt frem at Venstre og KrF står for langt fra Ap til å inngå i et forpliktende samarbeid, og da nevnes særlig arbeidslivspolitikken til Venstre, sier partisekretær Stenseng. * 1 Problemer med jobb-budskapet ¶
DN171002 Smeaheia-området øst for Troll-feltet i Nordsjøen nevnes som en mulig lagringsplass for C02.
DB171002 Det tok oppmerksomhet fra det vi var opptatt av, så det er på sin plass at det nevnes , sier Støre.
SA171001 Det skal nevnes at Brighton hadde en kjempesjanse etter 23 minutter da et langskudd fra Solly March dundret i stolpen.
DB171001 Da skal det nevnes at tyskeren tok over for Brendan Rodgers i begynnelsen av oktober i 2015.
BT171001 Det skal nevnes at Brighton hadde en kjempesjanse etter 23 minutter da et langskudd fra Solly March dundret i stolpen.
AP171001 Det skal nevnes at Brighton hadde en kjempesjanse etter 23 minutter da et langskudd fra Solly March dundret i stolpen.
SA170930 Det skal selvfølgelig nevnes at avisen har hatt et turbulent forhold til Liverpool og deres supportere, som har boikottet The Sun i kjølvannet av den Hillsborough-tragedien i 1989.
SA170930 Nevnes med Dortmund-talent ¶
DA170930 Og hvem vet hvordan det skal bli framover, under han hvis navn fremdeles ikke skal nevnes ...
DA170930 Akkurat nå er alt det over på grunn av han hvis navn ikke skal nevnes .
AP170930 Det skal selvfølgelig nevnes at avisen har hatt et turbulent forhold til Liverpool og deres supportere, som har boikottet The Sun i kjølvannet av den Hillsborough-tragedien i 1989.
AP170930 Nevnes med Dortmund-talent ¶
VG170929 Og i dommen nevnes en rekke eksempler på slike tabber : ¶
NL170929 Her kan nevnes samelov, sameparagrafen i Grunnloven, ILO-konvensjon nr. 169 og finnmarksloven.
DB170929 Til tross for en boom innen norske startups, Xeneta, Gelato og No Isolation nevnes ofte i media, og det faktum at Norge lå foran både finnene og danskene i antall investeringer over ti millioner dollar i gründerbedrifter det siste året, så drømmer ennå ikke nordmenn om å bli gründere.
DN170928 Huitfeldt nevnes i tillegg av mange i Arbeiderpartiet som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen, om hun ikke skulle få eller ønske å fortsette i utenriks- og forsvarskomiteen.
DA170928 Også Terje Lien Aasland, som i dag er fraksjonsleder på energi og miljø, nevnes som en aktuell kandidat til posisjonen som næringspolitisk talsperson.
AP170928 I den store kabalen på Stortinget der partiene ennå ikke er ferdig med fordelingen av komitelederverv og annet, er det tre navn som hyppigst nevnes i finanspolitiske toppverv i Høyre, KrF og Frp.
AP170928 Helge André Njåstad ( Frp ), Terje Breivik ( V ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Nikolai Astrup ( H ) nevnes som kandidater til å sitte i den viktige finanskomiteen, som skal få årets statsbudsjett i havn.
AP170928 En av dem som hyppigst nevnes i Høyre, er Nikolai Astrup.
AP170928 Blir det andre enn Ropstad som får hovedansvaret for å forvalte KrFs vippeposisjon i finanskomiteen, nevnes Hans Fredrik Grøvan som det mest aktuelle alternativet.
AP170928 At tallet har gått markant ned siden forrige undersøkelse, nevnes ikke.
AP170928 Nevnes her må også den syltynne countrysaken « Rainbowland », sunget sammen med heltinne og gudmor Dolly Parton.
AA170928 Huitfeldt nevnes i tillegg av mange i Arbeiderpartiet som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen, om hun ikke skulle få eller ønske å fortsette i utenriks- og forsvarskomiteen.
VG170927 Andre som kan nevnes , er Raymond « Benzino » Scott, som i 2014 ble skutt på av sin egen nevø da han skulle følge moren til sitt siste hvilested.
DB170927 Martin Kolberg er én som nevnes i denne sammhengen.
DB170927 Dersom mitt navn nevnes , tror jeg det bare skyldes at man ser mot de i Høyre som har sittet lengst på Stortinget, sier Harberg.
DB170927 Av Høyre-politikere nevnes Michael Tetzchner, Svein Harberg, Trond Helleland og nåværende visepresident Ingjerd Schou som mulige kandidater til å erstatte Thommessen.
AA170927 Meldinger om lus, bursdager og manglende bibliotek-lånekort kan også nevnes , informasjonsflyten er heftig.
VG170926 Som nettsiden MediaMatters påpeker, refererer NewsBusters til Legend som « Slate-skribent » ; at han er artist med blant annet ti Grammy-priser og en Oscar på CV-en nevnes ikke.
NL170926 Her kan nevnes Luftfartstilsynet til Bodø, Post- og teletilsynet til Grimstad, Kystverket til Horten, Medietilsynet til Fredrikstad, Konkurransetilsynet til Bergen, Sjøfartsdirektoratet til Haugesund og DSB til Tønsberg.
DN170926 Tidligere utenriksminister, forsvarsminister og nyvalgt stortingsrepresentant Espen Barth Eide nevnes av mange som svært aktuell til jobben.
DN170926 Huitfeldt nevnes nå av mange i Ap som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen.
DA170925 Parlamentarisk leder Trond Helleland og Ingjerd Schou, som sitter i presidentskapet, nevnes som mulige nye kandidater.
AP170925 Nokså tidlig i samtalen kom sjokket : Human-Etisk Forbund ( HEF ) tillater ikke musikk hvor gudsbegrep nevnes .
DB170924 Med seier i både Milano-Sanremo og Amstel Gold Race i år, er det ikke rart at Sky-rytteren stadig nevnes som en mann å se opp for.
VG170923 Det er legitimt å stille seg spørsmålet om hva norske homopionerer som Kim Friele og Wenche Lowzow, og andre som har gått i bresjen for oss ( som nesten ikke nevnes forresten ), ville tenkt om programlederens allergi for egen legning og kultur.
DB170923 I en det som blir beskrevet som en typisk klassikerløype, er det mange som nevnes som muligere vinnere.
AP170923 De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt : Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes .
AP170923 De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt : Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes .
AA170923 Blant tiltakene som nevnes , er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.
AP170921 Som et eksempel kan nevnes Venstres vern av Lofoten, Vesterålen og Senja som én av partiets viktigste saker, til tross for at Venstre ikke har vunnet mandater i hverken Nordland eller Troms på over 40 år.
AA170921 En siste ting som nevnes er matgaver, som er populære, men som svært ofte ikke blir spist.
AP170920 I forgrunnen Martin Kolberg som nevnes i spekulasjonene som en mulig ny president og bakerst dagens president Olemic Thommessen.
AP170920 Et annet Ap-navn som nevnes er Rigmor Aasrud - om det største partiet skulle få presidenten.
VG170919 Haley nevnes stadig oftere som en fremtidig utenriksminister i Trumps administrasjon.
VG170917 Som en liten kuriositet kan det nevnes at krimforfatter Jan Erik Fjell, som visstnok er en habil pokerspiller, har bidratt i boken med å skrive et eget avsnitt hvor pokerspill står i sentrum.
DN170915 Av selskapsnyheter som har blitt kunngjort siden USA-børsene stengte torsdag, kan det nevnes at Oracle Corporation har lagt frem kvartalstall og guidet en skuffende omsetning i inneværende kvartal, ifølge Bloomberg News.
DB170915 ¶ NY UTENRIKSMINISTER : Ine Eriksen Søreide nevnes som en aktuell kandidat til jobben som utenriksminister etter Børge Brende.
AP170915 Vidar Helgesen nevnes også som kandidat til å bli ny utenriksminister.
AP170915 Blant Høyre-kilder på Stortinget nevnes Ine Marie Eriksen Søreides navn først.
AA170915 Når dette nevnes kan noen mistenke meg for å mene at Trondheims-Ørn i fremtiden skal eksistere videre for disse, men det er slett ikke mitt poeng.
VG170914 Til Rotevatns fordel som statsrådkandidat, nevnes det at han som nordfjording representerer distrikts-Norge.
VG170914 Guri Melby ( 36 ) fra Orkdal i Sør-Trøndelag er den fjerde kandidaten som nevnes som en fremtidig Venstre-statsråd.
AA170914 | To trøndere i Venstre nevnes som mulige statsråder ¶
AA170914 | Raja og Grande nevnes som mulige statsråder ¶
SA170913 Temaer fra tidligere kulturmeldinger som fortsatt er aktuelle nevnes også i den nye ; ¶
VG170912 Konkret nevnes blant annet militærsamarbeid med EU for å håndtere pirater utenfor Afrikas Horn og deltakelse i utviklingen av kampflyet Eurofighter Typhoon.
DN170912 Konkret nevnes blant annet militærsamarbeid med EU for å håndtere pirater utenfor Afrikas horn og deltagelse i utviklingen av kampflyet Eurofighter Typhoon.
AA170912 Konkret nevnes blant annet militærsamarbeid med EU for å håndtere pirater utenfor Afrikas Horn, og deltakelse i utviklingen av kampflyet Eurofighter Typhoon.
NL170911 Det må også nevnes at med Siv Jensens definisjon av « vanlige folk » faller også personer med betydelig formue og mange muligheter for kreativ inntektsbokføring inn under gruppen « vanlige folk ».
DN170911 Da Amazon la ut utlysningen til potensielle partnerbyer som kan tilby plass til selskapets nye hovedkvarter, og opptil 50.000 nye jobber nevnes « tax credits/exemptions » blant hovedkriteriene som vurderes.
DB170911 Det skal nevnes at debuten hans for Southampton som 16-åring endte med 5-0-seier.
DB170911 Fra scenen får vi høre at dette er den beste valgkampen i partiets historie og jubelen står i taket da navnet til partileder Bjørnar Moxnes nevnes for første gang.
DB170910 Jonas Gahr Støre nevnes av 26 prosent.
SA170909 Det skal imidlertid også nevnes at Herkules kom rett til Tromsø etter å ha møtt Alta fredag kveld.
DA170908 Også en av Frps kjernesaker, innvandring, nevnes av flere.
AP170908 Det er jo så harry at det bør vel ikke nevnes .
DB170907 Santos turnerte verden rundt, og det hevdes altså - som det nevnes innledningsvis i artikkelen - at de til og med stanset en krig.
DB170907 Med sitt innlegg i Dagbladet faller en av de mest betydningsfulle norske politikere i etterkrigstiden, målt i posisjoner og verv, ned i den politiske søla som preger den norske valgkampen så snart Sylvi Listhaugs navn nevnes .
AP170907 Bistand nevnes kun i én av dem.
AP170907 Bistand nevnes kun i én av dem, og det er Aftenpostens.
AA170907 Som eksempler kan nevnes at 27% av medlemmene i Parlamentets er kvinner, 33,8% i provinsrådene.
SA170906 Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen nevnes blant de heteste kandidatene til å vinne herrenes fellesstart på VMs siste dag, men allerede før det kan vi få noe å juble for.
FV170906 Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen nevnes blant de heteste kandidatene til å vinne herrenes fellesstart på VMs siste dag, men allerede før det kan vi få noe å juble for.
BT170906 Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen nevnes blant de heteste kandidatene til å vinne herrenes fellesstart på VMs siste dag, men allerede før det kan vi få noe å juble for.
AP170906 Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen nevnes blant de heteste kandidatene til å vinne herrenes fellesstart på VMs siste dag, men allerede før det kan vi få noe å juble for.
AA170906 Som eksempler fra EMDs rettspraksis kan nevnes saker om bortføring av mennesker, om menneskehandel og om utsendelse av personer til stater der de risikerer dødsstraff.
AP170904 Her skal det bare nevnes at en av landets høyesterettsdommere heter Smokin Wanjala.
VG170903 - Når Guam nevnes , antyder man at også et slikt angrep, som ikke rammer direkte, kan bli møtt med massiv respons.
AA170903 Andøya nevnes som et mulig sted.
NL170902 Som eksempel kan tre av en rekke tiltak nevnes : Bygging av nytt Samisk senter, erstatning til reineiere, og etablering av forskningsprogram for å vurdere hvilke konsekvenser støy medfører for rein.
NL170902 Kort kan nevnes miljøkonsekvenser, bane- og flyavisingsmidler, regularitet og konsekvenser for reineiere og markasamiske samfunn.
NL170902 Eksempelvis kan nevnes at Evenes har fått særfordeler som at trasévalg og klatreprofil er beregnet av jagerflypiloter i simulator for å finne den mest optimale løsningen som gir minst støy.
VG170901 Og i samme slengen kan det nevnes at det hadde gått an å tenke over hvordan det kan oppfattes utad, når man brukes en offisiell instagramkonto til å legge ut et bilde fra Ingvild Flugstad Østbergs treningsferie med dopingsuspenderte Johaug.
NL170831 Som en kuriositet kan det nevnes at Forsvarsdepartementet i sine kalkyler for Enebase Andøya opererte med en enhetspris på kr 52.561,- per kvadratmeter for forlengelse av Tverrvindbanen.
DN170831 Risikofaktorene som nevnes er blant annet hvordan Conan Exiles slår an på PC, Xbox og PS4.
SA170830 Det beste eksempelet er jo det som nevnes med PSG og Mbappe og lån.
FV170830 Det beste eksempelet er jo det som nevnes med PSG og Mbappe og lån.
DB170830 Valgeksperter Dagbladet har snakket med strides om også Aps fjerdemandat i Sør-Trøndelag og Aps tredjemandat i Oppland bør nevnes .
DA170830 En som ofte nevnes er Jim Brown.
BT170830 Det beste eksempelet er jo det som nevnes med PSG og Mbappe og lån.
AP170830 Det beste eksempelet er jo det som nevnes med PSG og Mbappe og lån.
VG170829 Automatisering, innvandring, aldringen av befolkningen og oljebremsen nevnes oftest.
NL170829 Når en så viktig sak for vårt framtidige Nord-Norge, ikke nevnes med et ord i Høyres valgmateriell, er det vanskelig å beholde troen på at partiet i det hele tatt tar saken på alvor.
AA170829 nevnes vendehals, varsler, konglebit, bånd-korsnebb og gulbrynsanger, samt rovfuglarter som hønsehauk, musvåk, vandrefalk og dvergfalk.
VG170828 Som et eksempel kan det nevnes at hovedindeksen på Oslo Børs har steget betydelig mer enn konsumprisindeksen i perioden fra Stoltenberg I-regjeringens tiltredelse til nå.
VG170827 Selv om det bør nevnes at laget fikk noen tvilsomme avgjørelser i mot i akkurat den matchen.
DB170827 I dommen nevnes tiltak som å gi bestemt oppholdssted, meldeplikt, innlosjering på hotell eller hos bekjente, eller i asylmottaket.
AA170827 Selv ti år etter sin død nevnes prinsessen dobbelt så hyppig som kronprinsesse Mary av Danmark og i underkant av halvparten så mye som kronprinsesse Victoria av Sverige, viser søk mediearkivet Retriever.
AA170827 I hver sjette sak i norske medier der den britiske hertuginne Kate omtales, nevnes også hennes avdøde svigermor.
SA170825 Av kjente spillere kan Branislav Ivanovic nevnes .
FV170825 Av kjente spillere kan Branislav Ivanovic nevnes .
AP170825 Av kjente spillere kan Branislav Ivanovic nevnes .
VG170822 Internasjonale trender, ja, da - Jeremy Corbyn og Bernie Sanders kan også nevnes - og når Ap ikke helt vet om de skal lene seg på høyre eller venstre fot, så oppstår det som statsviterne kaller et « politisk rom », som nå fylles av SV, men også av partiets mindre sympatiske småsøsken i Rødt.
DA170821 Oljeprisfall og økt ledighet nevnes blant årsakene til at Høyre mister støtte blant ingeniører. 32,3 prosent av medlemmene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon ( NITO ) sier de vil stemme på Høyre i det kommende stortingsvalget, viser en undersøkelse gjengitt i Teknisk Ukeblad.
DA170821 Oljeprisfall og økt ledighet nevnes blant årsakene til at Høyre mister støtte blant ingeniører. 32,3 prosent av medlemmene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon ( NITO ) sier de vil stemme på Høyre i det kommende stortingsvalget, viser en undersøkelse gjengitt i Teknisk Ukeblad.
VG170820 Deretter nevnes ødeleggelse av togskinner eller aksjoner mot stasjonsbygg eller terminaler.
SA170820 Men før denne sesongen nevnes de likevel ikke av de fleste som en av de aller største tittelkandidatene.
FV170820 Men før denne sesongen nevnes de likevel ikke av de fleste som en av de aller største tittelkandidatene.
BT170820 Men før denne sesongen nevnes de likevel ikke av de fleste som en av de aller største tittelkandidatene.
BT170820 Men før denne sesongen nevnes de likevel ikke av de fleste som en av de aller største tittelkandidatene.
AP170820 Men før denne sesongen nevnes de likevel ikke av de fleste som en av de aller største tittelkandidatene.
DB170819 Blant Schjærven-konsernets største kunder kan nevnes XXL, Power ( tidligere Expert ), Get, Optimera og Bohus.
VG170817 | Uhrenholdt Jacobsen blir nervøs hver gang Johaug-saken nevnes
VG170817 Les også : Uhrenholdt Jacobsen blir nervøs hver gang Johaug-saken nevnes
AP170817 I løpet av en uke nevnes statsminister Erna Solberg ( H ) i norske medier nesten like mange ganger som hennes partikollega Sigurd Hille har fått gjennom hele denne stortingsperioden.
AP170817 ) er ikke så bekymret over at hans navn ikke nevnes like ofte som andre stortingsrepresentanters.
AP170817 Stor oversikt over hvor mye medieomtale politikerne har fått siste fire årene : Sigurd Hille ( 67 ) er stortingsrepresentanten som nesten aldri nevnes i mediene ¶
AA170817 Men i Rogaland nevnes ikke klima i valgbrosjyren.
VG170816 Selv om Trump ikke nevnes ved navn, var budskapet tydelig.
VG170815 Hva slags forhold disse menneskene i så fall returneres til, nevnes ikke med et ord.
DN170814 Det er ganske sikker både et politisk og et estetisk valg ; knapt noen gang i filmen nevnes fienden ved navn, og allikevel fremstilles kampen for livet med metronomisk presisjon, mer eller mindre bokstavelig talt : Hans Zimmers suggererende lydspor omslutter en tikkende klokke som også følges av tidsangivelser på lerretet.
DA170814 Av andre føringer for fritida kan nevnes : « Efter 12 arbeidstimer henstilles det til Funktionærene at benytte Fritiden til Læsning af Bibelen samt andre gode Bøger ».
DA170814 I den grad den nevnes , er det noe man ser utenfra og latterliggjør.
VG170811 I uttalelsen nevnes det spesielt et potensielt angrep mot militærbasen Andersen Air Force Base, der « de amerikanske strategiske bombeflyene, som går på nervene til Nord-Korea, og truer og utpresser landet gjennom sine hyppige besøk over Sør-Korea, er utstasjonert ».
DB170811 Kronikken til Dag Herbjørnsrud er ikke akkurat starten på polariseringen i norsk samfunnsdebatt på disse områdene : islam, innvandring, norskhet, rasisme ( her kan det nevnes at en av de Herbjørnsrud nevner fornektet minoritetsnordmenns erfaring med rasisme og diskriminering tidligere i år ) osv.
VG170810 Det skal nevnes at antallet nye jobber også steg med Obama som president.
DB170810 Uttalelsene har selvfølgelig skutt fart i ryktebørsen, og Manchester United nevnes som et mulig stoppested av tabloide, engelske aviser.
DB170810 For de som liker konspirasjonsteorier, kan det nevnes at Dembélé har fjernet Borussia Dortmund fra både Instagram- og Twitter-profilen sin.
VG170809 I uttalelsen nevnes det spesielt et potensielt angrep mot militærbasen Andersen Air Force Base, der « de amerikanske strategiske bombeflyene, som går på nervene til Nord-Korea, og truer og utpresser landet gjennom sine hyppige besøk over Sør-Korea, er utstasjonert ».
NL170809 Kjempesuksessen med godstransport på skinner mellom Narvik og Oslo via Sverige og den store veksten i eksporten av fisk og andre marine produkter må nevnes .
DA170809 Navnene som nevnes oftest er tidligere utenriksminister og Zumas ekskone, Nkosazana Dlamini-Zuma, og visepresident og mangemillionær Cyril Ramaphosa - men det er sistnevnte som framstår som den mest sannsynlige kandidaten for øyeblikket.
VG170808 Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé og Paulo Dybala er blant navnene som nevnes hyppig.
SA170808 Philippe Coutinho nevnes hyppig som en kandidat til å erstatte Neymar i Barcelona.
FV170808 Philippe Coutinho nevnes hyppig som en kandidat til å erstatte Neymar i Barcelona.
DB170808 Men mye av det som ofte nevnes som typisk norsk eller vestlig, for eksempel likestilling og friheten til å velge partnere og ektefeller, har blitt kjempet frem i sterk kamp mot kristne og kirkelige krefter.
AP170808 Philippe Coutinho nevnes hyppig som en kandidat til å erstatte Neymar i Barcelona.
NL170807 Det kan også nevnes at regjeringen bestilte en ekstern gjennomgang for å vurdere en modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i Forsvaret.
AP170807 Listhaug er i dag en av partiets mest profilerte politikere, og nevnes av mange som en mulig arvtager til partiledertronen den dagen Siv Jensen gir seg.
AA170807 ¶ Listhaug er i dag en av partiets mest profilerte politikere, og nevnes av mange som en mulig arvtager til partiledertronen den dagen Siv Jensen gir seg.
VG170805 Kun Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyer og amerikanske Kerron Clement nevnes i samme åndedrag.
DB170804 Det skal dog nevnes at han har et lite sting i sida til Neymar.
NL170802 For Troms fylke sin del, kan nevnes at det var Senterpartiets fylkesråd som la fram forslaget om den vanvittige økningen av fergebillettene i Troms.
AP170802 I Dagbladet nevnes både dårlig dekning og høye kostnader som årsaker til misnøyen.
AP170802 Problemet er ifølge professorene altså ikke empirien - at fraværet har gått kraftig ned nevnes ikke i kronikken - men teorien.
DN170801 Ellers kan det nevnes at Snap ikke oppfyller kriteriene for å bli inkludert i S&P 500-indeksen grunnet en ny regel som sperrer for selskaper med flere aksjeklasser.
AP170801 Det er ikke vår rolle å forsvare høyresiden, men siden vi nevnes vil vi gjerne redegjøre for hva vi i Civita faktisk har ment om klima.
AA170801 - Nå skal det nevnes at disse tallene er for juli, men min teori er at de som ikke fikk solgt boligen før sommeren, legger dem ut nå også, slik at det blir stor lagerbeholdning på markedet.
DN170727 I beskrivelsen av Trudeau inngår også noen stikk til den amerikanske presidenten, uten at Trump faktisk nevnes med navn, skriver CNN Money.
NL170725 Mange mener det er klokt å legge historien bak seg når samehets og fornorskningen nevnes i særdeleshet.
DB170725 Det må forresten nevnes at ivrige trailer-tolkere hadde forutsett dette også, ettersom et av bildene fra den siste traileren viser Jon og Davos i et snøfritt landskap.
DB170725 Det bør også nevnes at voksfiguren er utstilt på et kjøpesenter i den kinesiske provinsen Liaoning, og ikke i en av Madame Tussauds over 20 globale utstillinger.
VG170722 - Det er en stor ære å bare nevnes i samme åndedrag som dem.
VG170722 Bodø/Glimts Martin Bjørnbak, Mjøndalens Amahl Pellegrino og Starts Espen Børufsen nevnes som tre av de beste spillerne i OBOS-ligaen.
DB170722 - Men det er en stor ære å nevnes i samme sammenheng som disse storhetene.
DB170722 En tredje palestinsk intifada nevnes stadig.
VG170719 Gymlærer Førland sier han synes det er stas at han nevnes av sin tidligere elev og er veldig stolt over hans prestasjoner.
VG170718 Han understeker at det er et uklart skille mellom det å være frivillig og det å ha et arbeidsforhold, men peker på at det i utlysningen nevnes jobb en gang og arbeid to ganger.
VG170718 Dog skal det nevnes at disse preferansene er hentet fra den svenske svargruppen.
DB170718 Større problemer som kvinneundertrykking i islamske miljøer, derimot, nevnes ikke med ett ord.
DA170718 Av bedriftskorps kan nevnes Slippen og Brygga, bryggearbeidernes korps, men disse ble nedlagt for mer enn 50 år siden, sier Asplund.
AA170718 Dog skal det nevnes at disse preferansene er hentet fra den svenske svargruppen.
AA170718 Dog skal det nevnes at disse preferansene er hentet fra den svenske svargruppen.
DB170717 Det må også nevnes at hans eneste avklarte samarbeidspartner er Norges mest Europa-fiendtlige parti.
DA170717 Miljø- og klimasaken nevnes ofte av velgerne som viktig, men det viser seg likevel at miljø ikke er en vinnersak i praksis.
DA170717 Miljø- og klimasaken nevnes ofte av velgerne som viktig, men det viser seg likevel at miljø ikke er en vinnersak i praksis.
AP170717 Også Telenors sterke vekst nevnes som en av grunnene til den europiske oppgangen, mens svenske Getinge som produserer medisinsk utstyr falt med 7,2 prosent.
VG170716 Av hendelser i livene til de « mindre viktige karakterene » kan det nevnes at Petyr Littlefinger Baelish reddet dagen ved å hjelpe Jon til seier i « Battle of the Bastards ».
SA170716 I rettferdighetens navn skal det nevnes at Marin Cilic hadde problemer underveis.
AP170716 I rettferdighetens navn skal det nevnes at Marin Cilic hadde problemer underveis.
VG170715 Men han nevnes nesten ikke i kinesiske sosiale medier eller presse.
DB170715 Liu er etter sin død hyllet over hele verden som en ledende forkjemper for demokrati og politiske reformer i Kina, men nevnes knapt i kinesiske medier, skriver NTB.
AA170715 Men han nevnes nesten ikke i kinesiske sosiale medier eller presse.
NL170714 Det kan jo nevnes at det stadig dukker opp nye kostnader i milliardklassen i forbindelse med utbyggingen av Ørlandet.
NL170713 At det meste av vilt- og tamdyrpåkjørsler kan unngås ved moderne byggemetoder - les pilarbygging/viaduktmetoder - som i tillegg sies å være rimeligere, nevnes ikke.
NL170713 Det må også nevnes at i dag finnes det festivaler for nær sagt alt.
DB170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret.
DA170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret.
AA170712 I rapporten nevnes flere mulige grunner til de høye tallene, blant annet bedre rapportering, større vilje til å melde fra og høyere kvinneandel i Forsvaret. ( ©NTB ) ¶
DN170711 og Rob Goldstein, en tidligere tabloidjournalist som har vært involvert i Trumps Miss World-sirkus, nevnes den russiske eiendomsmagnaten Aras Agalarov ¶
DB170711 Det skal også nevnes at Bloom nærmest har blått advokatblod i årene.
DB170709 I dødsannonsen står det nemlig et dikt, der navnene på er hans kone Catharina Nyqvist ( 48 ) og de to barna Ellen ( 25 ) og Arthur ( 21 ) nevnes : ¶
VG170707 Jeg hadde en herlig tid i Norge, og det er alltid en ære at mitt navn nevnes der.
NL170707 Det kan og nevnes til Rødvei orientering, at nevnte ferge MF Stetind er satt inn på det andre sommersambandet Andenes - Gryllefjord, noe som gjør at vi har en betydelig bedre kapasitet der nå enn tidligere, også det et resultat av god vilje til å øke kapasiteten på sommerfergene fra alle involverte.
SA170706 Slik Adresseavisen forstår - og slik det også nevnes i kypriotiske medier torsdag ettermiddag - tyder mye på at RBK vil takke nei til budet fra Apoel.
AP170706 Slik Adresseavisen forstår - og slik det også nevnes i kypriotiske medier torsdag ettermiddag - tyder mye på at RBK vil takke nei til budet fra Apoel.
VG170705 CHAMPAGNEY ( VG ) Samtidig som Chris Froome ( 32 ) overtok den gule ledertrøya i Tour de France, viste Fabio Aru ( 27 ) hvorfor han nevnes som utfordrer til sammenlagtseieren i rittet.
DB170704 ¶ IKKE BEKYMRET : Sveinung Rotevatn ( V ) nevnes ofte som en av de framtidige lederkandidatene i Venstre, men står i fare for å miste plassen på Stortinget.
AP170704 Russland, Kina og Iran er hovedaktører, men også Tyrkia nevnes som et problem.
AP170704 Russland, Kina og Iran er hovedaktører, men også Tyrkia nevnes som et problem.
VG170703 Vi er vel ikke større enn at vi synes det er artig at Sarpsborg nevnes i samme setning som de klubbene der, sier Thomas Berntsen.
VG170703 Likevel må det nevnes at samme « manglende gjesterapper»-problem går igjen flere steder.
VG170703 Februarrevolusjonen og Lenins statskupp i oktober samme år nevnes ofte i samme åndedrag.
DB170703 Vil ikke at mobbernes navn nevnes
AP170702 Likevel reagerer de fleste politikere med panikkartet motvilje hver gang temaet nevnes .
SA170701 I år er han en av to franske ryttere som nevnes blant favorittene.
SA170701 ) er blant dem som nevnes som favoritter i en svært åpen utgave av Tour de France.
SA170701 I år er han en av to franske ryttere som nevnes blant favorittene.
SA170701 ) er blant dem som nevnes som favoritter i en svært åpen utgave av Tour de France.
DA170701 I Trøndelag er Driva mest kjent, og på Østlandet kan blant annet Trysilelva i Hedmark, Dagali på Geilo og Evje i Setesdal nevnes .
AP170701 I år er han en av to franske ryttere som nevnes blant favorittene.
AP170701 ) er blant dem som nevnes som favoritter i en svært åpen utgave av Tour de France.
AA170701 I år er han en av to franske ryttere som nevnes blant favorittene.
AA170701 ) er blant dem som nevnes som favoritter i en svært åpen utgave av Tour de France.
DB170628 Som en professor - hvis navn ikke skal nevnes - sa til meg : « Venstre må være landets dummeste og minst taktiske parti.
DN170627 Ellers kan det nevnes at Arctic Securities har nedjustert sitt kursmål på Norwegian-aksjen til 350 kroner fra 450 kroner pr aksje, men meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen.
DB170627 Han dukker aldri opp på skjermen, men nevnes flere ganger i boka som steinens eier.
BT170627 Men den må nevnes , for å motvirke det unyanserte bildet som noen prøver å gi av situasjonen.
AP170627 Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er « ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet ».
DA170626 Men det må nevnes at faren min hadde en evne til å komme inn akkurat i den romantiske scenen der de filmes i silhuett, og bemerke at « Tom Cruise har flaskeskuldre ».
VG170623 VGs vurdering : Til kanadierens forsvar skal det nevnes at han har hatt lår- og kneproblemer store deler av sesongen.
VG170623 Joda, det tåler fint å nevnes en gang til.
DB170623 De nevnes ikke ved navn, men i kapittelet « Sannheten » fastslås det at barna erkjente ugjerningen, og at riktig konklusjon ble fattet : ¶
VG170622 Skuespillerinnsatsene er jevnt over glimrende, og to av dem må nevnes spesielt.
DB170622 Jeg understreker at jeg ikke har noe imot artistene som nevnes , tvert imot synes jeg både musikken og tekstene til disse artistene er veldig bra.
DB170622 Riise ( 44 ), kjent som blant annet dommer i « Stjernekamp », er rask når « SKAM » nevnes .
VG170621 * 1 Her skal det nevnes at internasjonale spillselskaper ikke kan drive markedsføring på en rekke plattformer, i henhold til markedsføringsloven.
NL170621 Som et eksempel kan nevnes fysioterapeutdanningen.
AP170618 Tordenvær nevnes som en mulig årsak til skogbrannen som finner sted i Pedrogao Grande, midt i landet, omkring 20 mil nordøst for Lisboa.
DB170617 Ifølge kanalen nevnes blant annet Cavalier King Charles Spaniel - en av Norges mest populære hunderaser - i oppropet.
DB170617 Søvnapné er et syndrom der man får åndedrettsstopp eller - reduksjon på ti sekunder eller mer minst ti ganger i timen i snitt under søvn, men det nevnes også at Fisher tok flere medisiner, uten at etterforskerne har kunnet si om det bidro da hun døde.
AP170617 Ifølge kanalen nevnes blant annet Cavalier King Charles Spaniel - en av Norges mest populære hunderaser - i oppropet.
AP170617 Hunderasen Cavalier King Charles Spaniel nevnes spesielt av dyrlegene som har tatt initiativ til oppropet mot uetisk hundeavl.
AP170617 Søvnapné er et syndrom der man får åndedrettsstopp eller - reduksjon på ti sekunder eller mer minst ti ganger i timen i snitt under søvn, men det nevnes også at Fisher tok flere medisiner, uten at etterforskerne har kunnet si om det bidro da hun døde. | « Valerian » har storslåtte effekter, men ikke så mye annet ¶
AP170617 Søvnapné er et syndrom der man får åndedrettsstopp eller - reduksjon på ti sekunder eller mer minst ti ganger i timen i snitt under søvn, men det nevnes også at Fisher tok flere medisiner, uten at etterforskerne har kunnet si om det bidro da hun døde.
AA170617 Søvnapné er et syndrom der man får åndedrettsstopp eller - reduksjon på ti sekunder eller mer minst ti ganger i timen i snitt under søvn, men det nevnes også at Fisher tok flere medisiner, uten at etterforskerne har kunnet si om det bidro da hun døde.
AA170617 Ifølge kanalen nevnes blant annet Cavalier King Charles Spaniel - en av Norges mest populære hunderaser - i oppropet.
VG170616 The Weeknd, og Taylor Swift nevnes .
DA170616 I forbindelse med debatten om Drammen Scener nevnes stadig en akustisk sal i Harmonien som aktuell ?
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
SA170615 Som vanlig nevnes det ingenting om at Israel har måttet føre en rekke forsvarskriger.
DA170615 Som eksempel nevnes at konsekvensutredningen fra 1993 forutså at tiltaket skulle koste kr 407 millioner kroner og innebar riving av 22 hus på et mindre område ved Kransen og Værlegata.
AA170615 I meldingen fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KNCA nevnes ikke Warmbiers helsetilstand med ett ord. 22-åringens foreldre forteller at de i forrige uke fikk vite at sønnen falt i koma i mars i fjor etter å ha fått en tablett i fangeleiren.
NL170614 Hvorfor man ikke tar til motmæle nevnes ikke.
NL170614 At man har erobret fjordfolkets fjordareal, fortrengt fjordfiskerne, fordrevet villfisken og gjort den som er igjen uspiselig, nevnes heller ikke.
NL170613 Her kan nevnes bl.a.
DB170613 I tillegg bør det nevnes at det kun var én ren spiss i den norske 18-mannstroppen i går, men han - FC København-spilleren Julian Kristoffersen - kom ikke på banen.
DN170612 Men Republikken Øvre-Makedonia nevnes stadig.
DB170610 Det er bare så mange steder det bør nevnes .
DA170610 Grunnen er at organisasjonen hennes er imot såkalt normalisering, definert av palestinere selv som deltakelse i prosjekter og samlinger som samler israelere og palestinere, der okkupasjonen eller motstanden mot okkupasjonen ikke eksplisitt nevnes .
DN170609 Ellers kan det nevnes at det nå er offisielt at Golden Ocean blir inkludert i OBX-indeksen i andre halvår 2017 fra 16. juni 2017, selv om dette har vært godt kjent i markedet.
VG170608 - Det er ikke et sted i Det Nye Testamentet at Gud nevnes uten at også det mellommenneskelige nevnes .
VG170608 - Det er ikke et sted i Det Nye Testamentet at Gud nevnes uten at også det mellommenneskelige nevnes.
SA170608 Det skal også nevnes at 10 - 0-kampen mot San Marino i 1992 kun ble sett av 6511 sjeler på Ullevaal.
DN170608 I medborgerinitiativet nevnes blant annet unødvendige endringer i rutetabeller for tog, buss og fly.
DB170608 Tilsvarende må man selvsagt forvente at beskrivelser som « Helt klassisk, privat fest, drikking, flørting og inn på rommet » blir koblet til den aktuelle 'rettssaken', uansett om dette strengt tatt bare nevnes i sammenheng med Kripos' generelle statistikk ( for anmeldelser, ikke tiltaler ), og han ikke sier direkte at dette var tilfelle i denne saken.
AP170608 Det skal også nevnes at 10 - 0-kampen mot San Marino i 1992 kun ble sett av 6511 sjeler på Ullevaal.
VG170607 Det bør nevnes at jeg av underlige grunner og uten store mengder av selvdisiplin har et fornuftig kosthold, inkludert såkalte « utskeielser » ( for et teit ord ) som ikke er « fortjente » eller gjennomtenkte.
SA170607 Her nevnes alt fra dronebombing, krigføring generelt, handelsboikotter, Vietnamkrigen, 2. verdenskrig og forliste båtflyktninger til vaksinemotstand, manglende tilgang på prevensjon og abort, osv.
BT170607 SKAL IKKE TÅLE : Man skal ikke tåle at homofili nevnes i oppramsing med « pornografi, baksnakking, ryktespredning, utroskap, løgn, fordømmelse, arroganse og annet skrot », skriver Sarah Strandhus Karlsen.
BT170607 Men man skal ikke tåle at homofili sammenstilles og nevnes i oppramsing med « pornografi, baksnakking, ryktespredning, utroskap, løgn, fordømmelse, arroganse og annet skrot » som det sto i en Leder i Korsets Seier, 22. mai.
AP170607 Den enorme løsesummen nevnes nå som en utløsende årsak til den pågående arabiske diplomatikrisen.
AP170607 Kulturturisme nevnes i Regjeringens reiselivsmelding, men poenget med vårt innlegg var blant annet at de mulighetene som finnes med dagens kulturarena i Norge, ikke er gitt en større rolle i meldingen.
AA170607 Det må også nevnes at det er knyttet stor spenning til hva Paul Greengrass, filmskaperen bak thrillere som « United 93 » og « Jason Bourne », får ut av sitt samarbeid med Åsne Seierstad og hennes bok « En av oss », som er utgangspunkt til hans film om terrorangrepet på Utøya. | - Dette er imot min vilje ¶
VG170606 Nevnes må også den allsungne avslutningen « Karma Police » : Idiotsikker på papiret, magisk i praksis.
DB170603 ( Det skal nevnes at Isco kan få starte finalen i stedet for Bale, og det vil på ingen måte være en dårlig erstatter ).
BT170603 Dette nevnes i diskusjonen av kategorien « land som er sentrale for bekjempelse av globale utfordringer ».
VG170601 Det er dramatisk når ordet ran nevnes , sier fungerende banksjef Morten Arentz-Grastvedt.
AP170601 Her nevnes alle de som skriver side opp og ned om ikke å drikke alkohol, og jeg tror jente ( 17 ) er rimelig lei.
NL170530 I denne sammenhengen bør det er det også nevnes at sjømat er svært klimavennlig mat i forhold til konkurrerende produkter.
DB170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad.
BT170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad.
DN170529 En stadig økende kinesisk middelklasse og den nylige oppmykningen i forholdet mellom Norge og Kina nevnes som mulige årsaker.
DA170529 Ingenting av dette nevnes i Mubaraks kronikk, tvert imot hevder hun det ikke investeres én krone i rehabilitering og vedlikehold i våre sykehjem !
SA170528 For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.
FV170528 For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.
BT170528 For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.
AP170528 For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.
SA170527 Allerede nå nevnes Stavanger kunstmuseums utstilling med Kitty Kielland som en av sommerens store kunstbegivenheter her i landet.
DB170527 Selv om det både skal nevnes at det hørbare kommaet i Morrisseys sangtekst ikke NØDVENDIGVIS plasserer dette ansvaret på selve byen, bare slår fast at det unektelig er mye å svare for.
DB170527 Det umiddelbare etterspillet ble at flere britiske butikkkjeder nektet å føre singelen og albumet, men et mer interessant etterspill er den påfølgende brevvekslingen mellom Morrissey og moren til et av barna som nevnes ved navn i låta, Lesley Ann Downey.
AP170527 Ngugi wa Thiong´o nevnes stadig som kandidat til nobelprisen i litteratur.
AP170527 Ngugi wa Thiong´o nevnes stadig som kandidat til nobelprisen i litteratur.
AP170527 For øvrig kan det nevnes at verdensrekorden for 17-åringer, som Jakob blir i september, er på 3.57,43 og ble satt av engelske Steve Cram i 1978.
VG170526 » Kommunisttiden nevnes knapt i skolevesenet, ifølge vår hjemmelskvinne.
AP170526 - En komité fra innenriksdepartementet vil besøke familiene og personene som nevnes i rapporten for å forsikre seg om at de ikke ble utsatt for noen overgrep, sier Abdul Amir al-Muhammadawi, talsmann for ERU, til The Associated Press.
AP170526 Til dette kan det nevnes at mesteparten av Bergensbanen, som ble åpnet i 1909, fortsatt skal brukes i all overskuelig fremtid.
DB170523 Det bør også nevnes at psykiske problemer særlig rammer barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status.
DA170523 Det nevnes ikke at Louise Bourgeois er ganske godt representert i Oslo-området.
AP170523 Der feires det stort at Norge nesten har doblet antallet internasjonale besøk på 20 år, men uten at det nevnes at Danmark og Island har femdoblet sitt besøk i samme periode.
AP170522 Et eksempel som nevnes , er akademikeren Günal Kurşun.
AA170522 Flyktningkrisen nevnes knapt, men blir likevel et bakteppe når familiens sorte får krasjer moras familiefest ved å ta med afrikanske flyktninger.
AP170521 Carl Alfred Dahl ¶ 11.... ordet « gummigranulat » nevnes 11 ganger i løpet av et innlegg på to minutter.
VG170520 Navnet Hitler nevnes ofte, men det er for drastisk.
DB170520 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) mangler parlamentarisk flertall for en rekke av tiltakene som nevnes i landbruksmeldingen.
AP170520 Fram til da hadde høyden vært alt annet enn verdig ; allerede i byplanen av 1704 nevnes området blant forstedene rundt Christiania.
DN170519 Både København og Helsingfors nevnes som mulige nye plasseringer.
FV170518 Cecilia Flatum, som nevnes i sjiktet blant potensielle kandidater, sier : ¶
AP170518 Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram.
AA170518 Muligheten for en amerikansk renteøkning i juni nevnes også som et usikkerhetsmoment i markedene.
VG170517 Et av tiltakene som kan nevnes spesielt er at vi har styrket samarbeidet med kommunene, slik at vi alle har en lik kunnskapsplattform, sier Unnestad.
SA170517 Cecilia Flatum, som nevnes i sjiktet blant potensielle kandidater, sier : ¶
BT170517 Cecilia Flatum, som nevnes i sjiktet blant potensielle kandidater, sier : ¶
AP170517 Ingeniør og konservativ politiker som ikke nevnes blant favorittene.
AP170517 Ingeniør og konservativ politiker som ikke nevnes blant favorittene.
AP170517 Cecilia Flatum, som nevnes i sjiktet blant potensielle kandidater, sier : ¶
DB170516 Han er en gave », nevnes det.
VG170515 Prinsesse Märtha Louise nevnes ikke i artikkelen, ei heller Ari Behn.
BT170515 Innen informatikk nevnes ofte NTNU og UiO som de sentrale.
AP170515 Når oppskytinger går dårlig, nevnes det ikke at han var der.
AP170515 Når oppskytinger går dårlig, nevnes det ikke at han var der.
DB170514 MACRONS KVINNE : EU-parlament-medlemmet Sylvie Goulard ( 52 ) meldte seg tidlig til tjeneste for Emmanuel Macron, og nevnes som mulig statsminister-kandidat.
DB170513 Hun er også kritisk til at jenter får en entusiastisk presentasjon av p-piller i glade brosjyrer i nydelige farger, der potensialet for bivirkninger ikke nevnes .
AA170513 Familie, venner og kolleger nevnes som samtalepartnere, i tillegg til egne og andres ungdommer.
DB170512 Hvordan ser du på anklagene om voldsbruk, rasisme og hat overfor homofile som ofte nevnes i sammenheng med Pravi Sektor ?
VG170511 For å understreke at Norge etter alt å dømme vil ha en større sjanse til å knipe poeng mot forrige VM-finalist Finland lørdag, kan det nevnes at Tsjekkia scoret syv og Norge null da de møttes i kamp om kvartfinaleplass i 2013-VM i Stockholm - samt at keeper Lars Volden ble erstattet med Lars Haugen ( som deretter slapp inn to ) da det sto 0 - 5 etter 28 minutter i Moskva-VM i fjor.
DB170511nevnes begge som kandidater til FBI-jobben.
DN170510 I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet, verken hackingen av demokratene i fjor høst eller den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget.
DA170510 I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet, verken hackingen av demokratene i fjor høst eller den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget.
DA170510 I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet.
DA170510 Som et lite apropos til den betydning og anerkjennelse han fortsatt nyter i USA kan nevnes at forfatteren Paul Auster i sitt nyeste roman « 4-3-2-1 » bruker to sider på en hyllest til Thoreau, framført av fortelleren i boka, Ferguson.
DA170510 Det må også nevnes at lyrikeren og oversetteren Erik Bystad må ha hatt et fint øre for Thoreaus prosa.
BT170510 I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet, verken hackingen av demokratene i fjor høst eller den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget.
AP170510 Trey Gowdy er en annen partipolitiker som nevnes .
AP170510 Hans tilhengere liker å omtale ham som palestinernes Nelson Mandela, og til tross for at han sitter i fengsel, nevnes han som en mulig arvtager etter president Mahmoud Abbas.
AP170510 Trey Gowdy er en annen partipolitiker som nevnes .
AA170510 I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet.
AA170510 | Fagfolk med sterk kritikk av populær tv-serie ¶ « 13 Reasons Why » nevnes i advarselen som gikk ut til alle foreldre i grunnskolen i Trondheim.
SA170506 Det eneste som kan nevnes er noen mindre alvorlige forhold.
FV170506 Det eneste som kan nevnes er noen mindre alvorlige forhold.
DB170506 Behovet for å utvikle næringslivet og forbedre utdanningsmulighetene må også nevnes .
DA170506 Kulturforskjeller nevnes også av mange, mens religion er mindre viktig.
AA170506 Det eneste som kan nevnes er noen mindre alvorlige forhold.
VG170505 Det skal nevnes at Risør kommune har søkt om tillatelse for dette hos Forsvaret, og så lenge Forsvaret sier at dette er greit så får vi som veteranforening forholde oss til det.
DB170505 ( Dagbladet ) : « Minst 11 av bokas i alt 75 små kapitler inneholder lengre passasjer som etter alt å dømme er skrevet av etter bøker, artikler og oppslagsverk, og dette nevnes ikke noe steder i boka.
AP170505 Avslaget på innsyn i e-posten om de falske basestasjonene nevnes i rapporten som et eksempel på dokumenter som vurderes ikke å ha rettslig holdbart grunnlag for unntak.
SA170504 Cristiano Ronaldo og Lionel Messi holder de fleste i en klasse for seg selv, men Lars Tjærnås mener Dybalas kan nevnes med navn som Neymar og Antoine Griezmann når man prater om de beste offensive spillerne.
FV170504 Cristiano Ronaldo og Lionel Messi holder de fleste i en klasse for seg selv, men Lars Tjærnås mener Dybalas kan nevnes med navn som Neymar og Antoine Griezmann når man prater om de beste offensive spillerne.
BT170504 Cristiano Ronaldo og Lionel Messi holder de fleste i en klasse for seg selv, men Lars Tjærnås mener Dybalas kan nevnes med navn som Neymar og Antoine Griezmann når man prater om de beste offensive spillerne.
AP170504 Cristiano Ronaldo og Lionel Messi holder de fleste i en klasse for seg selv, men Lars Tjærnås mener Dybalas kan nevnes med navn som Neymar og Antoine Griezmann når man prater om de beste offensive spillerne.
SA170503 Begge to nevnes som mulige trøndere på EM-laget i 2020.
DB170503 PRIO-forsker Stein Tønnessen mener at en årlig støtte på ti milliarder dollar over ti år, som nevnes av det Hongkong-baserte nyhetsmagasinet som et krav fra Nord-Korea, er et veldig høyt beløp.
DB170503 Grønnsakene som nevnes over er det ekstra lurt å spise mengder av.
DB170503 Kreativitet kom på sisteplass, og improvisasjon nevnes knapt i utdanningens studiehåndbok.
DB170502 Indesits tørketromler ser ikke ut til å være utbredt i Norge, men en av de modellene ( IDV 75 ) som nevnes på den britiske listen selges ifølge Prisjakt.no gjennom tre mindre nettbutikker.
BT170502 Nevnes må også besøk på et barnesykehus i Craiowa, i sin tid pusset opp av bergenske brannmenn.
AA170502 Som eksempel kan nevnes at det for tiden prosjekteres ca. 7 m høye støyskjermer for planlagt nytt boligområde på Rotvoll som blir liggende mellom E6 og Omkjøringsveien.
SA170430 Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.
BT170430 Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.
AP170430 Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.
AA170430 Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.
SA170429 Her skal kun nevnes at vår administrasjon ( daglig leder og oversykepleier ) tidlig engasjerte seg mot styret, samtidig som de sykemeldte seg og klarte å engasjere både kommunens helsetjeneste, Arbeidstilsynet og Sykepleierforbundet mot oss.
FV170428 Ampera-e er en bil som koster halvparten av den billigste Teslaen, men når Tesla nevnes dukker det opp ett mulig problem.
DB170428 - Det bør nevnes at det synes som at McDonald's har lært noe av denne saken ved at deres opptreden er bedret, legger han til.
AA170428 Norge nevnes ikke med ett ord i EUs veikart for brexitforhandlingene.
VG170427 Flere av disse aktivitetene som nevnes , er knyttet til idrettsforbundet også.
SA170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
SA170427 Det nevnes før og etter Lysefjordbrua, som kom for snart 20 år siden, mye har endret seg på den tiden.
DN170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
DA170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
BT170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
AA170427 Torsdag hadde president Donald Trump besøk av hele Senatet for å informere om krisen, men i en uttalelse rett etter møtet nevnes ikke lenger muligheten for et militært angrep.
AA170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
AA170427 Når, hvor eller hvordan dette kan komme i orden, nevnes ikke.
VG170426 Men 139 Luftvinge, som også ligger på Bardufoss, og som er den organisatoriske overbygningen for alle helikopter-skvadroner i Norge, nevnes ikke med et ord.
VG170426 Ei heller nevnes noen hovedbase for helikoptre overhodet, påpekte Liv Signe Navarsete overfor VG tirsdag kveld, før hun gikk på talerstolen.
SA170425 Belgieren nevnes også blant de største favorittene til å vinne VM i Bergen.
BT170425 Belgieren nevnes også blant de største favorittene til å vinne VM i Bergen.
AP170425 Belgieren nevnes også blant de største favorittene til å vinne VM i Bergen.
VG170424 Hverken IS eller terrorgruppens leder Abu Bakar al-Baghdadi nevnes .
SA170424 I juryens begrunnelse nevnes det blant annet at avisa følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen i primærnæringene, i tillegg til at den driver « skarp og konkret mediekritikk ».
SA170424 I tillegg må nederlenderen Vormgoor nevnes .
BT170424 I tillegg må nederlenderen Vormgoor nevnes .
AP170424 I tillegg må nederlenderen Vormgoor nevnes .
AA170424 I juryens begrunnelse nevnes det blant annet at avisa følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen i primærnæringene, i tillegg til at den driver « skarp og konkret mediekritikk ».
SA170423 « Trussel fra jihadister » står øverst på lista, men også demonstrasjoner, både planlagte og spontane som kan føre til vold i byer og andre områder, nevnes .
DB170423 « Trussel fra jihadister » står øverst på lista, men også demonstrasjoner, både planlagte og spontane som kan føre til vold i byer og andre områder, nevnes .
AP170423 Han nevnes også som mulig ny stabssjef om Reince Priebus får sparken.
VG170421 Nevnes bør også norgesaktuelle Ariana Grande, som åpenbart har lagt sin elsk på Cashmere Cat.
SA170421 - Når jeg er inne på lavmål, så må det også nevnes boikotten av TV2 fotballmagasin.
DB170421 ( Fremad ! ), og nevnes stadig som den heteste kandidaten til å bli Frankrikes neste president.
DB170421 Her bør også særlig afghanske asylsøkere som kommer til Norge når de er under 18 år nevnes .
DB170421 I virkeligheten sto KrF alene i det politiske miljøet da kristendommen skulle nevnes i navnet og dominere undervisningen i religionsfaget.
DB170421 Hva slags signaler det sender ut i verden, nevnes ikke.
AP170421 - Når jeg er inne på lavmål, så må det også nevnes boikotten av TV2 fotballmagasin.
DB170420 Men selv om han sammenliknes med store stjerner som Thierry Henry og brasilianske Ronaldo, vil ikke hovedpersonen selv nevnes i samme åndedrag som andre superstjerner.
DB170420 Det skal nevnes at seere blir advart før de klikker seg inn på den mye omtalte episoden.
VG170418 Det er friskt av Deila å snakke om gull, men kanskje det bør nevnes i et lengre tidsperspektiv, sier Tom Nordlie.
DB170417 - Harer nevnes ofte i antikke tekster, men da opptrer de som regel som et dyr man jakter på og som er vanskelig å fange, forklarer Rostad.
VG170415 Demetrious Johnson begynner stadig å nevnes som nummer én, to eller tre, sammen med Jon Jones og Jose Aldo.
DB170414 Dette er tabutemaer som ikke skal nevnes i noen diskusjoner.
VG170412 Først lenger ned på listen nevnes vestlig politikk, og da som en sekundær grunn til hat.
SA170411 Det skal også nevnes at denne sesongens suverene Premier League-leder, Chelsea ikke var kvalifisert for Europa-spill.
BT170411 Det skal også nevnes at denne sesongens suverene Premier League-leder, Chelsea ikke var kvalifisert for Europa-spill.
AP170411 Det skal også nevnes at denne sesongens suverene Premier League-leder, Chelsea ikke var kvalifisert for Europa-spill.
VG170410 Hvis vi ser bort fra Telenor-saken, er Usbekistan et land som sjelden eller aldri nevnes i norske medier.
VG170410 Turkish House nevnes stadig som et sted man bør spise av de lokale.
SA170409 Det skal nevnes at Demidov tidligere i uken måtte stå over en treningsøkt på grunn av sykdom.
DB170409 Det skal nevnes at Demidov tidligere i uken måtte stå over en treningsøkt på grunn av sykdom.
AP170409 Det skal nevnes at Demidov tidligere i uken måtte stå over en treningsøkt på grunn av sykdom.
DB170407 - Dette har de anledning til å gjøre, men når denne avtalen ikke nevnes i fredningsvedtaket som ble gjort etter dette, blir det utfordrende.
DN170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten.
DB170405 For inntil videre, selv om Joacim Jonsson la inn garderingen Eliteserie-sammenheng, bør ikke Nicklas Bendtner en gang nevnes i samme setning som Zlatan.
AA170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten.
AA170405 Journalistens navn nevnes ikke i rapporten.
DB170404 Det er grunn til å spørre om hvorfor tidligere justisminister Anders Anundsens og Listhaugs styringsansvar og parlamentariske ansvar overhodet ikke nevnes i reportasjen.
DB170403 Ved én anledning, som nevnes i rapporten, viser man til en hendelse ved Midlands-flyplassen, der et fly taxet ut på rullebanen uten klarering fra flygelederen, skriver The Telegraph. 98 av innrapporteringene inneholder feilkommunikasjon eller misforståelser mellom en britisk pilot og en ikke-britisk flygeleder - i 79 av di
BT170402 Det skal nevnes at ikke alle brukere av hallen ( håndball og basket ) var like entusiastiske da de stort sett var fornøyd med hallen som den var.
VG170331 Vi nevnes bare gjennom reklame for Skandinavia.
SA170331 Jeg har to som må nevnes .
FV170331 Jeg har to som må nevnes .
BT170331 I mitt opprinnelige innlegg fremhevet jeg imidlertid at overbefolkning er en viktig del av årsaken til sulten, og jeg påpekte at dette nesten aldri nevnes i mediene.
AP170331 Jeg har to som må nevnes .
DB170330 I tillegg kan en rekke andre hjemvendte norske fotballproffer nevnes , som Thomas Myhre, Frode Grodås, Andre Bergdølmo, Øyvind Leonhardsen, Eirik Bakke m.f.
DB170330 Kjøttetende streptokokker, blodsmitte og hepatitt er noen av konsekvensene som nevnes .
AP170330 | Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram.
AP170330 Ordet gratis nevnes 25 ganger i Rødts forslag til partiprogram : ¶
VG170329 Zekhnini er nemlig den eneste spilleren som nevnes av både Discovery-kommentator Kenneth Fredheim, VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden og TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på spørsmål om hvem de tror kommer til å bli Eliteseriens virkelige stjerneskudd denne sesongen.
SA170329 Først nederst i en faktarute sist i artikkelen nevnes det at bruken av denne innenfor innblandingsvedtaket faktisk sparer klimaet for 280.000 tonn CO₂.
DB170329 - EØS-avtalen nevnes ikke.
DA170328 For det blir som Nervold Antonsen sier : « Om ingen nevnes skrives historien uten oss. » - Tekstilkunsten har alltid hatt en viktig plass på kunstscenen, den har bare ikke alltid hatt en like fremtredende plass hos kunstinstitusjonene.
DA170328 Her kan nevnes Heidi G.
DB170327 Det bør nevnes at veksten i innvandrerbefolkningen har vært betydelig raskere enn antatt i 1990 ; dersom etterkommere inkluderes, snakker vi om en firedobling på 25 år.
AP170327 Videre må metodene noen feminister bruker for å kontrollere språk, nevnes .
DA170326 Her kan nevnes Heidi G.
DA170326 I den sammenheng nevnes blant annet Vietnam, Tyrkia og Japan.
AP170325 Tvinnereim jobber i Norad og nevnes som kandidat til bistandsminister.
AP170325 Tvinnereim nevnes som en opplagt kandidat som bistandsminister, men det sies hun også kan plasseres i andre departementer.
AP170325 Olje- og energidepartementet og samferdselsdepartementet som Sp ledet fra 2005 til 2013, nevnes ikke som like sterkt ønsket som tidligere.
AP170325 Også de tidligere statssekretærene Liv Monica Bargem Stubholt, Ane Kismul, Hege Solbakken og Erlend Grimstad nevnes som mulige navn i en kabal.
AP170325 Marit Arnstad nevnes som mulig finansminister.
AP170325 Kjersti Toppe er en markant helsepolitiker for Senterpartiet og nevnes som et mulig statsrådsnavn.
AP170325 I tillegg til de mest kjente og opplagte statsrådskandidatene er det flere navn som nevnes : ¶
AP170325 Flere navn nevnes som aktuelle ¶
AP170325 Eks Sp-leder og statsråd Odd Roger Enoksen nevnes av enkelte som aktuell for comeback i regjering, mener her er meningene også litt delte.
AP170325 Den tidligere landbruksministeren og olje- og energiministeren Terje Riis-Johansen har ikke hatt sentrale posisjoner i Sp etter at han sluttet som fylkesordfører i 2015, men nevnes nå av flere som aktuell for comeback - hvis han vil det selv.
AP170325 Både finansdepartementet og forsvarsdepartementet nevnes som aktuelle.
AA170325 Adresseavisen har gjort en uformell opptelling av hvilke ord som nevnes ofte i det nye programmet.
DB170323 Det skal samtidig nevnes at stortalentet Kylian Mbappe står med 12 mål i ligaen og 19 mål i alle turneringer denne sesongen.
VG170322 Plastforurensing samt skader på dyr og natur nevnes som årsak, men Gjestland sier også at ballongselgerne ikke er ønsket i byen : ¶
DB170322 Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes .
DB170322 Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes .
DA170322 Når det gjelder oversettelsene må det nevnes at Ragnhild Eikli som alltid gjør en strålende jobb, og hun har fått god drahjelp av Vibeke Saugestad.
AP170322 Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der hverken Kystad eller andre enkeltområder nevnes .
AA170322 Plastforurensing samt skader på dyr og natur nevnes som årsak, men Gjestland sier også at ballongselgerne ikke er ønsket i byen : ¶
VG170321 Det skal også nevnes at Norges Idrettsforbund fikk paralympiske idretter under sine vinger fra 2007 og at dette ga et hopp på 20 ansatte fra 2007 til 2008.
DB170321 169 ganger nevnes falske nyheter i fjor, og bare hittil i år langt over 200 ganger.
DA170321 Som eksempel kan nevnes opprettelsen av nye offeromsorgskontorer i alle landets 12 politidistrikt i løpet av 2017 og den store økningen i tilskudd til Statens barnehus og innføringen av ny avhørsmodell i vår regjeringsperiode.
BT170321 Jeg gleder meg ikke til å høre partienes stillhet når E-ordet nevnes .
BT170321 Årsakene til disse dystre forholdene er flere, men det er bemerkelsesverdig at den som etter min meninger er den viktigste sjelden nevnes , verken av journalister, kommentatorer, hjelpeorganisasjonene, eller politikerne.
BT170321 Her kan det også nevnes at Globiom-rapporten finner at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag tre ganger så høye som CO2-utslippene fra en bil som kjører på fossil diesel.
VG170320 Det kan forresten nevnes at tilsvarende løsning er valgt i nye Moto G5.
DB170320 Her kan nevnes skriftlige krasse brev (... ) og uriktig utbetaling av lønn som straffetiltak. (...
AA170320 Blant hans over 100 filmer kan nevnes « The Champ », « The Fabulous Baker Boys », « The Firm » - og seks av fjorten sanger for « The Graduate ».
DA170318 Jernbanens store potensial innen reiseliv nevnes knapt til tross for at flere rapporter viser at dette er en måte turister gjerne reiser på.
DA170318 Og selvfølgelig, hva de visste om legemidlene og hvordan ble de markedsført, sier Hoel, som legger til at legemiddelindustrien seg visste at det var problemer med akkurat de medisinene som nevnes i filmen, og at de var farligere enn reklamen skulle tilsi at de var.
SA170317 Flere bedrifter har allikevel kommet langt, her nevnes Lyse AS og Westport ( tidl.
DB170317 Navnet er satt sammen av to ord som aldri kan nevnes på tv og radio.
DA170317 Når jeg først er i gang med innvendinger skal det også nevnes at den flotte boken som følger utstillingen ( Arnoldsche Art Publishers ) også har sine mangler.
AA170317 Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes .
AA170317 Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes .
VG170316 Blant dem nevnes Airbnb og Dropbox som de største aktørene.
VG170315 Han har scoret seks mål og levert syv målgivende pasninger i Ligue 1, i tillegg til to mål i Champions League, og det må nevnes at de fleste av målene har vært avgjørende i storkamper ( PSG, Tottenham, Marseille, CSKA Moskva ).
DA170315 Det nevnes kilometer på kilometer med skiløyper med opp mot 10 000 besøkende daglig, bærplukking på høsten, fiske, sykkelturer, og selvsagt det enkleste av alt, å ta beina fatt og gå seg en tur.
BT170315 Det hevdes at minst 470.000 norske biler, eller 36 prosent av landets 1,3 millioner bensinbiler, risikerer skader av E10, uten at det nevnes at E10 allerede er i bruk i blant annet Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland, USA og Brasil, og at flere land vurderer å innføre E15 og E20.
AP170315 I anmeldelsen nevnes Nederlands kong Willem-Alexander, statsminister Mark Rutte, innenriksminister Ronald Plasterk, utenriksminister Bert Koenders og Rotterdam-ordfører Ahmed Aboutaleb som lovbrytere.
AP170315 Si ;D-innlegg : I venninnegjengene, er ikke et vanlig spørsmål etter et ligg : « Hvor stor var den » ? Nevnes ikke det ideelle underlivet for en mann i utallige filmer og serier ? spør Sunniva ( 17 ).
AP170315 Blir ikke størrelsen vurdert opp og ned ? Nevnes ikke det ideelle underlivet for en mann i utallige filmer og serier ?
AA170315 Under slike samtaler brer angsten seg i rommet, kropper rister og trusselen trenger egentlig ikke nevnes med navn, men den har et navn, den heter Taliban.
SA170314 • Det hevdes at minst 470.000 norske biler, eller 36 prosent av landets 1,3 millioner bensinbiler, risikerer skader av E10, uten at det nevnes at E10 allerede er i bruk i blant annet Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland, USA og Brasil, og at flere land vurderer å innføre E15 og E20.
DB170314 Det må også nevnes at det ifølge statistikken er få som i det hele tatt bryr seg mye om drivlinjen, når de søker bruktbiler på markedsplassen.
AP170314 Dyrere varer nevnes som én årsak.
AP170314 Det hevdes at minst 470.000 norske biler, eller 36 prosent av landets 1,3 millioner bensinbiler, risikerer skader av E10, uten at det nevnes at E10 allerede er i bruk i blant annet Finland, Belgia, Frankrike, Tyskland, USA og Brasil, og at flere land vurderer å innføre E15 og E20, skriver Erik Lahnstein.
VG170313 Henrikh Mkhitaryan nevnes som det mest sannsynlige valget, i en slags « falsk nier»-rolle, men også den belgiske kjempen Marouane Fellaini blir omtalt som et mulig alternativ på spissplass.
SA170312 Det bør også nevnes at han kom inn på et RBK-lag preget av mange bytter, og hvor backene Alex Gersbach og Vegard Eggen Hedenstad var kantspillerne han hadde rundt seg de siste minuttene.
AP170312 Det bør også nevnes at han kom inn på et RBK-lag preget av mange bytter, og hvor backene Alex Gersbach og Vegard Eggen Hedenstad var kantspillerne han hadde rundt seg de siste minuttene.
AP170311 Jackson nevnes ofte som opphavet til den amerikanske drømmen, den første som kom fra små kår og fikk landets øverste embete.
DA170310 Derfor skal det nevnes at Audun Eckhoff, som har sin siste dag på jobben onsdag til uken, fortjener takk for denne beslutningen.
SA170309 Hvor ofte nevnes norske fotballklubber i overskrifter på @BBCSport ? http://t.co/roHb7HjATi ¶
SA170309 Her kan nevnes John Arne Riise, Steffen Iversen og Tore André Flo.
FV170309 Hvor ofte nevnes norske fotballklubber i overskrifter på @BBCSport ? http://t.co/roHb7HjATi ¶
FV170309 Her kan nevnes John Arne Riise, Steffen Iversen og Tore André Flo.
BT170309 Det som ikke nevnes , er at i øvre del av vassdraget vil dette utgjøre 50 prosent av vannføringen.
BT170309 Jeg håper du som leser nå sitter med et litt bredere perspektiv på dagens russekultur, og ikke menger deg med trangsynte individer som vil avlyse russetiden hver gang russ nevnes negativt.
AP170309 Hvor ofte nevnes norske fotballklubber i overskrifter på @BBCSport ? http://t.co/roHb7HjATi ¶
AP170309 Her kan nevnes John Arne Riise, Steffen Iversen og Tore André Flo.
DB170308 Her kan en serie om tyrefektere fotografert rett etter kampen nevnes .
DA170308 Hun er svart og fattig, og da hun dør nevnes hun kun i forbifarten, uten navn, i en artikkel som i stedet feirer at de to hvite, rike, vestlige mennene hun tilfeldigvis reiste sammen med i dødsøyeblikket overlevde en gisselsituasjon.
DA170308 Det må også nevnes at Turid Farbregd har gjort en nydelig innsats med å føre denne romanen over til norsk språkdrakt.
AP170307 Flyktningkrisen, krigen i Syria og kampen mot IS nevnes som tre grunner til at den tyske kansleren Angela Merkel vil holde seg inne med Tyrkia og president Erdogan.
VG170306 Ingen navn nevnes over telefon.
DB170306 Her er hele oppholdet redegjort for, uten at Etiopia nevnes .
DB170306 Så skal det nevnes nok en gang at de som har svart, har gjort det med utgangspunkt i å få teste en Huawei-mobil.
AP170306 Uten å ta hensyn til hvordan skjevhet i kjønnsbalansen på høyere akademiske stillinger også er en konsekvens av høy gjennomsnittsalder og etterslep, påsto hun blant annet at « kjønnsdiskriminering kan dokumenteres på en annen måte enn diskriminering knyttet til de fleste andre indikatorer som nevnes .
SA170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
SA170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
FV170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
BT170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
AP170305 Det er som om vi hører et lettelsens sukk over at Barne- og likestilingsdepartementet ( BLD ) ikke lenger foreslår lovfesting av delt bosted som foretrukken ordning etter samlivsbrudd, men går for det mer moderate forslaget ; at det skal nevnes først av de ordningene foreldrene kan velge mellom.
AP170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
AP170305 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
SA170304 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
FV170304 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
BT170304 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
AP170304 En dopet utøver får sende hilsener på TV, men Myllylä får ikke nevnes .
VG170302 PROFILERTE : Sevilla-trener Jorge Sampaoli ( øverst til venstre ), Tottenham-trener Mauricio Pochettino ( nederst til venstre ), Athletic Bilbao-manager Ernesto Valverde ( i midten ), Dortmunds Thomas Tuchel ( øverst til høyre ) og Evertons Ronald Koeman nevnes i forbindelse med den ledige stillingen i Barcelona.
VG170302 Dortmund-treneren nevnes
SA170302 Mauricio Pochettino, Ronald Koeman og Jorge Sampaoli nevnes som aktuelle erstattere til Luis Enrique.
DA170302 Av andre medaljekandidater nevnes særlig Finland og USA.
BT170302 Mauricio Pochettino, Ronald Koeman og Jorge Sampaoli nevnes som aktuelle erstattere til Luis Enrique.
AP170302 Mauricio Pochettino, Ronald Koeman og Jorge Sampaoli nevnes som aktuelle erstattere til Luis Enrique.
DB170301 Langt unna suksessoppskriften ¶ 2012-sesongen nevnes alltid i samme åndedrag som Nordhaug-navnet.
DB170301 Og her er det som overrasker oss idet vi går gjennom spesifikasjonene på den nye Mitsubishi-SUV-en : Her nevnes nemlig ikke noen ladbar hybriddrivlinje med et ord.
DB170301 Derimot nevnes det ikke noe om noen ladbar versjon i denne omgang.
VG170228 Det bør forøvrig også nevnes at tastaturet ikke har noe eget batteri, men forsynes med strøm rett fra nettbrettet når du kobler dem sammen.
BT170228 Tirsdag ettermiddag la de frem fire samferdselssaker som er viktige for Hordaland og som nevnes i NTP : ¶
VG170227 Moren ramser opp en liste med problemer, som også nevnes av andre innbyggere VG møter i forstedene Akalla og Rinkeby : De nevner utenforskap, dårlige skoler, arbeidsløshet, og ungdommer lider av en følelse av at de ikke kommer noe sted.
VG170227 En liten forskjell som kan nevnes er at mengden RAM er økt fra tre til fire gigabyte.
DB170225 Heidi Weng og Charlotte Kalla nevnes av ekspertene som de heteste kandidatene til pallen, men også hjemmehåpet Krista Pärmäkoski og Ingvild Flugstad Østberg er reelle medaljekandidater.
DB170225 Det er liten fare for at produsenten har glemt å oppgi et godt salgsargument, så om HDCP ikke nevnes med et ord, er den mest sannsynlige forklaringen at den ikke har den nødvendige støtten.
DB170224 FreeSmoke har to utgaver av nettsidene sine : Én hvor det fortelles at man takker ja til et abonnement på e-sigaretter for 350 kroner måneden, og én hvor dette ikke nevnes med et ord.
BT170224 Det er tusenvis av promillesaker som ikke nevnes i pressen.
DB170223 Med andreplass fra 2014 og seier i fjor, skal selvsagt BMC-kapteinen nevnes - men det er også lov å sette spørsmålstegn ved treningsgrunnlaget hans.
DB170223 Og, med det samme vi er innom denne byen må målvakt Geir Karlsen nevnes .
BT170223 Jeg gleder meg ikke til å høre partienes stillhet når E-ordet nevnes .
DB170222 Samtidig nevnes et ID-kort som også er utstedt i 1990.
DB170222 Som eksempler nevnes det å være alene på nattevakt, bilkjøring, enkeltvakter i døgnet med bare én person på jobb.
DB170222 Etter vår mening er ikke det kunnskapsmessige belegget godt nok til å konkludere med at delt bosted bør framheves i loven som det alternativet som nevnes først.
AP170222 I stykket nevnes ingen guder eller religioner, sier teatersjef Kim Bjarke.
AP170222 I stykket nevnes ingen guder eller religioner, sier teatersjef Kim Bjarke.
AP170222 I stykket nevnes ingen guder eller religioner, sier teatersjef Kim Bjarke.
AA170222 På den positive siden nevnes fjorårets ny lov som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn. ( ©NTB ) ¶
AA170222 Norge nevnes flere steder iAmnesty Internationals årsrapport 2016 - 17, hvor de fleste punktene er negative.
VG170221 - Hva synes du om at ditt navn nevnes i forbindelse med assistentjobben ?
VG170221 George Best nevnes for gamle dagers skyld.
SA170221 Et av byggene som nevnes , er et lite seremonirom i tilknytning til Solakirken med kapasitet til 60 personer.
DB170221 Navnene Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad- tilsynelatende uten at UDIs intervjuer i 2002 spør opp om hva som er riktig.
DB170221 Navnene Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad - tilsynelatende uten at UDIs intervjuer i 2002 spør mer om hva som er riktig.
DB170221 Navnene Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad- tilsynelatende uten at UDIs intervjuer i 2002 spør opp om hva som er riktig.
SA170220 For øvrig må det nevnes at undertegnede ikke opplever noen form for ubehag som følge av støyreduksjonen her, men jeg har heller aldri vært spesielt sensitiv for det.
FV170220 For øvrig må det nevnes at undertegnede ikke opplever noen form for ubehag som følge av støyreduksjonen her, men jeg har heller aldri vært spesielt sensitiv for det.
DA170220 Gro Harlem Brundtland ( Ap ) er det første navnet som dukker opp når kvinnelige politikere nevnes , men sannheten er at Kaci Kullmann Five ikke var langt bak i likestillingspolitikken.
BT170220 Nevnes må også det arbeid han gjorde for kulturetaten i Sund kommune, blant annet en film om Telavågtragedien, med besøk til Tyskland, der mennene fra Telavåg satt internert under krigen.
BT170220 For øvrig må det nevnes at undertegnede ikke opplever noen form for ubehag som følge av støyreduksjonen her, men jeg har heller aldri vært spesielt sensitiv for det.
AP170220 For øvrig må det nevnes at undertegnede ikke opplever noen form for ubehag som følge av støyreduksjonen her, men jeg har heller aldri vært spesielt sensitiv for det.
SA170218 Tromsøværingen er nå en av flere kandidater som nevnes til den ledige jobben som svenske Lars Lagerbäcks høyre hånd.
SA170218nevnes Nilsen som en kandidat til assistenttrenerjobben.
BT170218 Tromsøværingen er nå en av flere kandidater som nevnes til den ledige jobben som svenske Lars Lagerbäcks høyre hånd.
BT170218nevnes Nilsen som en kandidat til assistenttrenerjobben.
AP170218 Tromsøværingen er nå en av flere kandidater som nevnes til den ledige jobben som svenske Lars Lagerbäcks høyre hånd.
AP170218nevnes Nilsen som en kandidat til assistenttrenerjobben.
DN170217 De norske politikerne Trine Skei Grande ( V ) og Bård Vegar Solhjell ( SV ) ble nylig nektet visum inn til Russland - og de nevnes også spesifikt i kommentaren fra ambassaden.
DN170217 De norske politikerne Trine Skei Grande ( V ) og Bård Vegard Solhjell ( SV ) ble nylig nektet visum inn til Russland - og de nevnes også spesifikt i kommentaren fra ambassaden.
DB170217 I tillegg skal nevnes at den siste tidens tiltak, være seg å « ta ut » ulv, eller påføre dem invaderende utstyr slik at de kan overvåkes, strider mot et natursyn som innebærer at dyr har egenverdi, slik det er fastslått i Dyrevelfredslovens §3.
AP170217 David Petraeus nevnes som den nåværende favoritten til stillingen, til tross for at han er dømt for å ha håndtert gradert materiale på galt vis.
SA170216 Det må uansett nevnes at tiden i Tromsø var kjempefin og jeg fikk kamper og gode treninger der, sier Kind Bendiksen, som ser fram til å spille mot TIL igjen.
DB170216 I Brochmann-utvalgets utredning nevnes det at innvandrere mister jobben lettere enn den øvrige befolkningen i nedgangskonjunkturer, og at innvandrere som er arbeidsledige har mindre sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid når konjunkturene snur.
AP170216 Det må uansett nevnes at tiden i Tromsø var kjempefin og jeg fikk kamper og gode treninger der, sier Kind Bendiksen, som ser fram til å spille mot TIL igjen.
AA170216 Maduros visepresident Tareck El Aissami nevnes som en av personene bak svindelen. ( ©NTB ) ¶
AP170215 Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.
AA170215 Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.
DB170214 Norge nevnes ikke her, så det kan nok ta litt tid før klokkene når norske forhandlere.
AA170214 Trumps rådgiver Kellyanne Conway og rådgiver Rick Darborn, samt lobbyisten David Urban, nevnes som mulig ny stabssjef.
AA170214 Gary Cohn, som er en av Trumps økonomiske rådgivere og som står nært Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner, er også et navn som nevnes som en Priebus-etterfølger.
DN170213 Statoil nevnes som ett av få selskaper som trosser denne trenden, ettersom selskapet planlegger å øke sin boreaktivitet i 2017.
DB170212 Av det som er kjent kan det nevnes at plattformen er klar for batterier opp til 100 kWh, som kan lades fra både CCS og Chademo-ladere.
DB170211 Det nevnes også i rapporten at sammensetningen av tyrkiske innvandrergrupper varierer, og at det i Sverige relativt sett er flere kurdere og assyrere enn majoritetstyrkere, mens tyrkere i Tyskland er gjestearbeidere rekruttert fra den fattige landsbygda.
DA170211 - Det er hyggelig at jeg nevnes .
DA170211 Men Russland nevnes altså ikke med ett ord til tross for at sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, skriver følgende i innledningen til rapporten : ¶
DA170211 Like fullt er det altså bare Iran som nevnes av landene i Midtøsten.
DB170210 Så er det viktig å tilføye at Aps forslag også innebærer « Økt bruk av gradert uføretrygd » ( selv om heller ikke dette nevnes i NRK-dekningen ).
SA170209 Men Musawah ( arabisk for likestilling ) må nevnes .
DB170208 Og uten at navnet nevnes , begynner Cappelen å snakke om Eirik Jensen og det 20 år lange forholdet mellom dem.
DB170208 Og denne gangen nevnes Jensen med navn.
DB170208 Navnet « Eirik Jensen » nevnes ikke, men Cappelen sier til polititjenestemennene at de kan ringe hans kildefører i Oslo.
DB170208 Jensen, som ikke nevnes med navn, var den offensive som maste etter penger etter at Cappelen hadde innført store laster hasj til Norge.
DB170208 169 ganger nevnes falske nyheter i fjor, og bare hittil i år langt over 200 ganger.
AP170208 - Jeg er som han i Harry Potter, hvis navn aldri kan nevnes , sa Navalnyj til Aftenposten i 2012.
AP170208 - Jeg er som han i Harry Potter, hvis navn aldri kan nevnes , sa Navalnyj til Aftenposten i 2012.
AP170208 Og usaklighet behøver ikke å vise seg direkte i det som omtales, den kan meget vel fremkomme ved det som ikke nevnes , slik at leseren inviteres til å trekke en ønsket slutning, for eksempel at reformasjonen endret fullstendig på et forhold som var annerledes i den forutgående og « mørke » middelalder.
AP170208 Og usaklighet behøver ikke å vise seg direkte i det som omtales, den kan meget vel fremkomme ved det som ikke nevnes , slik at leseren inviteres til å trekke en ønsket slutning, for eksempel at reformasjonen endret fullstendig på et forhold som var annerledes i den forutgående og « mørke » middelalder.
VG170207 På listen nevnes flere angripere ved navn.
SA170206 Fire norske jenter stiller til start i super G, men selv ikke Mowinckel hører med til de som nevnes hverken i favoritt- eller outsidergruppen.
DB170206 Den tredje som nevnes blant favorittene er Grete Lien Metlid ( 51 ).
AP170206 Kina og Russland nevnes eksplisitt som land som i størst grad truer Norge i det digitale rom.
AP170206 Fire norske jenter stiller til start i super G, men selv ikke Mowinckel hører med til de som nevnes hverken i favoritt- eller outsidergruppen.
VG170204 Vinneren, Tryg, nevnes ikke med et ord, selv om de klubbene som velger selskapet ifølge Idrettens Helsesenter i snitt har spart 28 prosent på forsikringsutgiftene sine.
BT170204 Når barn lærer om pubertet på skolen snakkes det om at penis endrer seg, men forandringer på kjønnsleppene nevnes i mye mindre grad.
BT170204 Når barn lærer om pubertet på skolen snakkes det om at penis endrer seg, men forandringer på kjønnsleppene nevnes i mye mindre grad.
AP170204 Samtidig kan det nevnes at enkelte israelske politikere ser utspillet som et tegn på at USA aksepterer alle de nåværende bosetningene.
VG170203 Søk vil dermed kunne gi tilbakemelding om at enkelte er forhindret fra å kjøpe våpen som følge av mentale helseproblemer, uten at diagnosen nevnes .
BT170203 Søk vil dermed kunne gi tilbakemelding om at enkelte er forhindret fra å kjøpe våpen som følge av mentale helseproblemer, uten at diagnosen nevnes .
AA170203 Søk vil dermed kunne gi tilbakemelding om at enkelte er forhindret fra å kjøpe våpen som følge av mentale helseproblemer, uten at diagnosen nevnes .
SA170202 Vi er også innom Erik Hamrén, som var aktuell, og også Per Joar Hansen, som nevnes som mulig assistenttrener.
SA170202 For ordens skyld skal det nevnes at Vipers ikke har direkte kjøpt spillere, altså betalt overgangssum for dem.
FV170202 For ordens skyld skal det nevnes at Vipers ikke har direkte kjøpt spillere, altså betalt overgangssum for dem.
DN170202 Tapad-nedskrivingen nevnes av flere analytikere i deres oppdateringer torsdag morgen, ifølge TDN Finans.
AP170202 Det nye hovedbiblioteket i Århus i Danmark nevnes ofte som et forbilde.
AP170202 Det nye hovedbiblioteket i Århus i Danmark nevnes ofte som et forbilde når det er snakk om hvordan bibliotekets rolle har endret seg.
AP170202 Vi er også innom Erik Hamrén, som var aktuell, og også Per Joar Hansen, som nevnes som mulig assistenttrener.
AP170202 For ordens skyld skal det nevnes at Vipers ikke har direkte kjøpt spillere, altså betalt overgangssum for dem.
SA170201 Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.
FV170201 Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.
DN170201 Flere modeller kommer i løpet av året, men det nevnes ennå ingenting om bilen kommer som ladbar hybrid, slik sedanen gjør.
BT170201 Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.
AP170201 Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.
SA170131 Et annet aspekt som nevnes er at Forfang trolig hadde vært med i verdenscupsirkuset etter Oberstdorf igjen dersom rennene hadde gått i Europa istedet for i Asia, men at reisebelastningen samt faren for sykdom gjør at det ikke skjer.
DB170131 Dette gjelder både som vokalist i gruppa N*E*R*D og alene, der suksessingelen « Happy » kan nevnes som en av hans største bragder.
DB170131 Det bør også nevnes at den nye TV-en har Super-UHD, HDR og nyere programvare som den brukte TV-en fra 2014 ikke kan skilte med.
AP170130 Andre som nevnes i samme åndedrag er Tines Dus, som besto av vann, melk og juice og ble lansert i 2005.
AP170129 september 2001 nevnes flere ganger i løpet av presidentordren, men det var i utgangspunktet et annet angrep som fikk Trump til å foreslå innreiseforbud for personer fra muslimske land.
AP170129 september 2001 nevnes flere ganger i løpet av presidentordren, men det var i utgangspunktet et annet angrep som fikk Trump til å foreslå innreiseforbud for personer fra muslimske land.
DB170128 Pussig nok nevnes det også om Taft at han hadde en svakhet for salte mandler.
DB170128 For øvrig bør det nevnes at Obama, på spørsmålet om hva han liker best, svarte nettopp brokkoli.
DN170127 Europakommisjonen ser allerede på saken, og en talsperson sier til Techcrunch.com at Privacy Shield-avtalen ikke hviler på loven som nevnes i Trumps ordre, men at de vil følge svært nøye med på om endringer i USA påvirker europeeres personvern.
SA170126 Det må for øvrig nevnes at Airties 4920 ikke har støtte for den nyeste wifi-teknologien med 802.11ac Wave 2, men at dette kommer i et nytt produkt, 4930, som ventes i år og vil være bakoverkompatibel med dagens enheter.
FV170126 Det må for øvrig nevnes at Airties 4920 ikke har støtte for den nyeste wifi-teknologien med 802.11ac Wave 2, men at dette kommer i et nytt produkt, 4930, som ventes i år og vil være bakoverkompatibel med dagens enheter.
DN170126 I tillegg nevnes sonene i et utkast til presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til USA.
DB170126 » ( Det nevnes imidertid ingenting om at denne angivelig vedtatte granskningen fra kommunerevisjonens side, kommer i tillegg til den allerede igangsatte gjennomgangen fra byrådets internrevisjon, der man har hyret inn det eksterne konsulentselskapet Deloitte for å foreta en uavhengig gjennomgang av hele prosess
BT170126 Det må for øvrig nevnes at Airties 4920 ikke har støtte for den nyeste wifi-teknologien med 802.11ac Wave 2, men at dette kommer i et nytt produkt, 4930, som ventes i år og vil være bakoverkompatibel med dagens enheter.
AP170126 Det må for øvrig nevnes at Airties 4920 ikke har støtte for den nyeste wifi-teknologien med 802.11ac Wave 2, men at dette kommer i et nytt produkt, 4930, som ventes i år og vil være bakoverkompatibel med dagens enheter.
DB170125 Men det skal nevnes at selv om Trump hadde vært like opptatt av å temme klimaendringer som Barack Obama, ville Arktis likevel fortsette å bli varmere.
DB170125 Det bør nevnes at Trump-administrasjonen ikke hadde god tid til å skape nytt innhold for den nye nettsiden.
DB170125 I de norske forslagene nevnes også « evne og vilje til å evaluere og utvikle egen undervisning slik at den fremstår som nyskapende » og « pedagogisk lederskap ».
DB170124 Det bør derfor nevnes at hun bidro med private oppsparte midler, kr. 100 000, til stiftelseskapital, da Retretten ble stiftet, samtidig som hun raust har donert til Stiftelsen Retretten over kr 600 000 av hederspris-penger som hun er tildelt privat.
AP170124 juli, kan Kansas og Chris Tompson fra Manfred Man's Earth Band nevnes .
SA170122 Som for eksempel når det nevnes at noen av personene er kriminelle, gravide, leger eller direktører.
SA170122 Det må nevnes at flere av situasjonene er rett så søkte.
BT170122 Som for eksempel når det nevnes at noen av personene er kriminelle, gravide, leger eller direktører.
BT170122 Det må nevnes at flere av situasjonene er rett så søkte.
AP170122 Som for eksempel når det nevnes at noen av personene er kriminelle, gravide, leger eller direktører.
AP170122 Det må nevnes at flere av situasjonene er rett så søkte.
SA170121 Det må nevnes at Northug kom direkte fra høydetrening i Sveits og landet på Gardermoen først sent fredag kveld.
FV170121 Det må nevnes at Northug kom direkte fra høydetrening i Sveits og landet på Gardermoen først sent fredag kveld.
BT170121 Det må nevnes at Northug kom direkte fra høydetrening i Sveits og landet på Gardermoen først sent fredag kveld.
AP170121 Det må nevnes at Northug kom direkte fra høydetrening i Sveits og landet på Gardermoen først sent fredag kveld.
FV170120 Som for eksempel når det nevnes at noen av personene er kriminelle, gravide, leger eller direktører.
FV170120 Det må nevnes at flere av situasjonene er rett så søkte.
DB170120 Hvilke motorer bilen blir utstyrt med, nevnes ikke i informasjonsmateriellet vi har mottatt, der Opel nøyer seg med å annonsere « moderne og effektive drivlinjer ».
AP170120 Lesere undrer på hvorfor høyden hans er relevant, men det kan til avisens forsvar her nevnes at Ryan i 7. klasse på St.
AP170120 Lesere undrer på hvorfor høyden hans er relevant, men det kan til avisens forsvar her nevnes at Ryan i 7. klasse på St.
DN170119 Goldman Sachs nevnes som en potensiell finansiell rådgiver for en slik prosess av Bloomberg, men Goldman Sachs har ikke fått noe mandat, etter det DN kjenner til.
DB170119 Der går det fram at faren i intervjuet refererer til sønnen i Norge med tre forskjellige navn - både Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad.
SA170116 For de spesielt interesserte kan det nevnes at bilen kan har en vadedybde på 90 centimeter.
SA170116 Det skal nevnes at den originale Minien var tre meter lang.
FV170116 For de spesielt interesserte kan det nevnes at bilen kan har en vadedybde på 90 centimeter.
FV170116 Det skal nevnes at den originale Minien var tre meter lang.
BT170116 For de spesielt interesserte kan det nevnes at bilen kan har en vadedybde på 90 centimeter.
BT170116 Det skal nevnes at den originale Minien var tre meter lang.
AP170116 For de spesielt interesserte kan det nevnes at bilen kan har en vadedybde på 90 centimeter.
AP170116 Det skal nevnes at den originale Minien var tre meter lang.
AP170115 I brevet nevnes konkret uenighet og forsøk på tilnærming « som ikke førte frem » mellom Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget, og Børresen.
DB170113 Og med programmets såpass vide forståelse av hip hop-begrepet, er det mange flere kvinner som kan nevnes .
DB170113 De er nålevende popmusikere, akkurat som en rekke andre gode kvinnelige hip hop-musikere som nevnes i fleng i Danckes kommentartråd.
BT170113 Først på niendeplass nevnes vareutvalg som viktig når det skal gjøres hverdagsinnkjøp.
BT170113 Først på niendeplass nevnes vareutvalg som viktig når det skal gjøres hverdagsinnkjøp.
AP170113 - I brevet fra kontrollkomiteen nevnes i tillegg Stortingets direktør, og vi må anta at administrasjonen er brukt i denne saken, både når det gjelder den nokså merkelige lovtolkningen som Presidentskapet fastholdt og når det gjelder det interne arbeidet med meldinger og andre dokumenter, påpeker UiO-professoren.
DN170111 Mange av selskapene som nevnes , har jo Ap selv vurdert å selge.
DN170111 Konkret nevnes salg av NSB, SAS og NRK.
DB170110 Det må også nevnes at spinoff-filmen « Twin Peaks : Fire Walk With Me » kom i 1992.
SA170109 Av andre nyvinninger kan nevnes Micro-SIM ( første på det norske markedet ), langt mer høyoppløst skjerm og muligheten for å kjøre programmer i bakgrunnen.
FV170109 Av andre nyvinninger kan nevnes Micro-SIM ( første på det norske markedet ), langt mer høyoppløst skjerm og muligheten for å kjøre programmer i bakgrunnen.
AP170109 Av andre nyvinninger kan nevnes Micro-SIM ( første på det norske markedet ), langt mer høyoppløst skjerm og muligheten for å kjøre programmer i bakgrunnen.
DB170108 « Det nevnes i denne forbindelse at Jacobsen og Hokholt er uenige i at lånene skal tilbakebetales.
SA170105 Men tiltak for å fremme vannkraftinvesteringer nevnes knapt noen av stedene.
DN170105 En annen forklaring som nevnes er at de gamle fiolinmakerne overflatebehandlet treet med metaller, eller at treet har tatt opp metallene gjennom flere hundre års påvirkning, fremgår av forskningsartikkelen publisert i vitenskapstidsskriftet Proceedings of the national Academy of Science.
AP170105 Det er først og fremst tyveri og publisering av store mengder e-poster fra Det demokratiske partiet som nevnes .
AP170105 Naturen, surfing og andre utendørsaktiviteter nevnes som årsaker til å besøke regionen, det samme gjør kunst- og kulturscenen, ifølge New York Times Travel.
BT170104 : Black metal, Thorbjørn Egner og Flåklypa er noen av kandidatene som nevnes , men det regjerer en generell skepsis til at en norsk kulturkanon vil føre noe positivt med seg.
AP161210 Blant tiltakene som nevnes er bompengefinansierte bypakker, midler til vei og jernbane, arealplaner og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter.
AP161205 Andre mulige kandidater som nevnes , er transportminister Graziano Delrio som tidligere har vært borgermester i Reggio Emilia, og Senatets president, Piero Grasso, som er svært respektert for sin årelange kamp mot mafiaen.
SA161119 Og nevnes i tillegg som en kandidat til å overta som landslagstrener for kvinnelandslaget.
FV161119 Og nevnes i tillegg som en kandidat til å overta som landslagstrener for kvinnelandslaget.
AP161118 - Likevel bør det nevnes at helsesøstre ofte har hatt en aktiv rolle i forhold til meldinger som kommer fra andre instanser, som skole og familien selv.
AP161118 - Likevel bør det nevnes at helsesøstre ofte har hatt en aktiv rolle i forhold til meldinger som kommer fra andre instanser, som skole og familien selv.
SA161116 Ståle Solbakken, Erik Hamren, Ole Gunnar Solskjær og Lars Lagerbäck nevnes blant en rekke kandidater til å erstatte gratangsværingen Høgmo.
SA161116 Det må selvsagt nevnes at hans første periode på 1990-tallet var en suksess.
AP161116 Hadleys navn nevnes som mulig forsvarsminister.
VG161104 Det nevnes også at den har 7 av 10 som gjennomsnittlig kritikk internasjonalt, som om alt under 10 betyr at man er en kunstnerisk flopp...
AP161028 - FBI-direktøren har selv sagt at han ikke vet om e-postene som nevnes i hans brev er av betydning eller ikke.
SA161027 Det kan nevnes at akselavstanden på den nye Countryman er 267 centimeter, og den har et bagasjerom på 450 liter, 100 mer enn dagens utgave.
AP161027 Det kan nevnes at akselavstanden på den nye Countryman er 267 centimeter, og den har et bagasjerom på 450 liter, 100 mer enn dagens utgave.
AP161026 ) direktør André Støylen i Sparebankforeningen DNB, ARoS-direktør Erlend Høyersten og tidligere kulturminister Åse Kleveland nevnes som kandidater til styreledervervet i Nasjonalmuseet.
AP161018 Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.
AP161010 Også i NSMs brosjyre om hvordan bedrifter bør forebygge, oppdage og håndtere dataangrep, nevnes SSL-inspeksjon som et anbefalt tiltak.
SA161007 Til slutt skal nevnes at etableringen av nytt Norsk grafisk museum samlokalisert med hermetikkmuseet i Gamle Stavanger, er et godt eksempel på videreføring og satsing på historiske verdier tilrettelagt for ny aktivitet, som bidrar til å skape en god by å bo i.
FV160929 Det skal nevnes at Iphone 7-telefonen ikke var helt uskadet etter det siste dypdykket, med blant annet hjemknapp som fusket og synlig vannskader på skjermen.
BT160929 Det skal nevnes at Iphone 7-telefonen ikke var helt uskadet etter det siste dypdykket, med blant annet hjemknapp som fusket og synlig vannskader på skjermen.
SA160918 Det må nevnes at Kongshavn i vårsesongen totalt sett gjorde en god figur, og hadde han ikke blitt langtidsskadd på nytt, ville kroaten ennå sittet på benken.
AP160918 Det må nevnes at Kongshavn i vårsesongen totalt sett gjorde en god figur, og hadde han ikke blitt langtidsskadd på nytt, ville kroaten ennå sittet på benken.
AP160908 Russland nevnes eksplisitt som landet som kan gjøre størst skade for Norge og norske interesser med sin intensjon og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge.
VG160907 Marthe Kindervaag ( 28 ) er en av stand-up-komikerne som var med på showet « Stand Up alive » i Arendal i fjor sommer, og hun nevnes flere ganger i rettspapirene som en som leverte drøye sexvitser.
AP160906 Selv om det ikke nevnes navn på det aktuelle landet, har PST tidligere utpekt Russland som en av de største spionasjetruslene mot Norge.
DA160905 I tillegg skal det nevnes at regjeringspartiene i samarbeid med Venstre og KrF har bidratt med store summer til en tiltakspakke i Stavanger.
SA160831 Av store signeringer som er kommet til Premier League på Deadline Day kan nevnes Mezut Özil ( Real Madrid til Arsenal, 2013 ), Anthony Martial ( Monaco til Manchester United, 2015 ), Robinho ( Real Madrid til Manchester City, 2008 ) og Wayne Rooney ( Everton til Manchester United, 2004 ).
FV160831 Av store signeringer som er kommet til Premier League på Deadline Day kan nevnes Mezut Özil ( Real Madrid til Arsenal, 2013 ), Anthony Martial ( Monaco til Manchester United, 2015 ), Robinho ( Real Madrid til Manchester City, 2008 ) og Wayne Rooney ( Everton til Manchester United, 2004 ).
AP160831 Kutt i årsavgift : I Frp nevnes dette som et bedre alternativ enn skattefradrag ; både fordi Scheel-utvalget foreslår færre fradrag og fordi redusert årsavgift kommer alle bilister til gode.
AP160831 Av store signeringer som er kommet til Premier League på Deadline Day kan nevnes Mezut Özil ( Real Madrid til Arsenal, 2013 ), Anthony Martial ( Monaco til Manchester United, 2015 ), Robinho ( Real Madrid til Manchester City, 2008 ) og Wayne Rooney ( Everton til Manchester United, 2004 ).
FV160818 Jo flere steder varene tilbys eller nevnes , og jo flere toneangivende personer som fronter varene, dess større kan kjøpepresset føles.
SA160628 Også svenske Lars Lagerbäck, Island-treneren, nevnes som en mulig kandidat i enkelte aviser.
SA160628 Gareth Southgate nevnes av mange som den heteste kandidaten, men også andre tidligere landslagsstjerner nevnes , som blant andre Alan Shearer og Gary Neville.
SA160628 Gareth Southgate nevnes av mange som den heteste kandidaten, men også andre tidligere landslagsstjerner nevnes, som blant andre Alan Shearer og Gary Neville.
AP160628 Også svenske Lars Lagerbäck, Island-treneren, nevnes som en mulig kandidat i enkelte aviser.
AP160628 Gareth Southgate nevnes av mange som den heteste kandidaten, men også andre tidligere landslagsstjerner nevnes , som blant andre Alan Shearer og Gary Neville.
AP160628 Gareth Southgate nevnes av mange som den heteste kandidaten, men også andre tidligere landslagsstjerner nevnes, som blant andre Alan Shearer og Gary Neville.
AP160624 Skal en enkeltprestasjon nevnes , er det lett å velge : Nord-Irlands målmann Michael McGovern reddet og reddet mot Tyskland, også da det virket umulig.
DB160615 Konkret nevnes oppfordring til lovbrudd og finansiering fra stater som bryter fundamentale menneskerettigheter, samt « andre alvorlige forhold som kan medføre tilbaketrekking av statlig støtte ».
AP160615 Den andre treneren som nevnes av avisen er franske Paul Le Guen, som tidligere har hatt treneransvaret i blant annet Paris Saint-Germain og Lyon.
AP160612 Likevel er det ikke tilfeldig at engelske supportere nesten uansett nevnes når det meldes om slagsmål og bråk i fotballmesterskap.
SA160611 Han som ble spådd til å nevnes i samme åndedrag som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, vet godt at det kreves mer enn en mer moden Wayne Rooney i Frankrike.
AP160611 Han som ble spådd til å nevnes i samme åndedrag som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, vet godt at det kreves mer enn en mer moden Wayne Rooney i Frankrike.
AP160608 For øvrig kan det nevnes at svensk « framdeles » ennå i dag kan forekomme i betydning ( 2 ) - altså synonymt med « efter detta ; längre fram i tiden ; hädanefter ».
SA160528 Av spillere som kan forsvinne fra Old Trafford nevnes spesielt Juan Mata hyppig.
AP160528 Av spillere som kan forsvinne fra Old Trafford nevnes spesielt Juan Mata hyppig.
AP160523 Jubileet nevnes ikke hjemmesiden, og det siste store intervjuet med ham er over ett år gammelt.
SA160509 Det tør nevnes at Trehusbyen generelt og Gamle Stavanger spesielt utmerker seg med svært høy utnyttelse uten å bygge i høyden.
AP160508 Da må Regjeringen føle et særlig ansvar for å sørge for at dette ikke skjer, det som nevnes i Aftenpostens artikkel.
AP160507 Det nevnes ikke med et ord at flere av de eneveldige tsarene også var katastrofalt dårlige herskere.
AP160507 Det nevnes ikke med et ord at flere av de eneveldige tsarene også var katastrofalt dårlige herskere.
AP160428 Blant eksemplene som nevnes er utdrag som « Jomfru i nød spre dine lår, kvelden skal huskes i tusener av år » og « Disse gutta er alltid på jakt.
AP160423 To av de fremste som i dag nevnes som aktuelle kandidater, Listhaug og Ketil Solvik-Olsen, er uten stortingsplass.
AP160423 Det bør også nevnes at Eivind var to år eldre enn meg og at vi bare var sammen fordi jeg var for høflig til å avvise hans kjærlighetserklæring og invaderende tungekyss.
AP160419 Av disse to nevnes bare sistnevnte som mulig partileder av dem Aftenposten har snakket med.
AP160414 | Hva skjer når « jøde » og « kødd » nevnes i samme åndedrag ?
AP160413 Han har forståelse for at Hercz reagerer på at « jøde » nevnes i en serie av negativt ladede ord.
AP160411 I tillegg til landets president Xi Jinping, som kun indirekte knyttes til dokumentlekkasjen, er det en rekke politiske ledere fra Kinas kommunistadel som nevnes i dokumentene fra Mossack Fonseca.
AP160411 I tillegg til landets president Xi Jinping, som kun indirekte knyttes til dokumentlekkasjen, er det en rekke politiske ledere fra Kinas kommunistadel som nevnes i dokumentene fra Mossack Fonseca.
AP160409 I dag ligger vi mye nærmere Norge enn mange av stedene som nevnes i Panama Papers.
AP160409 Nedstemt i Alltinget på fredag : Islands regjering ovelevde mistillitsvotering To av de andre ministrene, finansminister Bjarni Benediktsson og innenriksminister Olof Nordal, nevnes også i Panama Papers.
AP160409 Paul Ryan, som oftere nevnes som en kompromissmulighet, slår ikke Clinton og Sanders i slike målinger.
AP160408 Det som imidlertid ikke nevnes er det Aftenposten avslørte søndag kveld, nemlig at DNB i Luxembourg i nesten ti år organiserte postkasseselskaper på Seychellene for kundene sine.
AP160407 Når man snakker om rockens store comeback, nevnes aldri Deftones.
AP160407 Når man snakker om rockens store comeback, nevnes aldri Deftones.
AP160406 " Konkret nevnes " barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskudd, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte ".
AP160321 Det er naivt å tro at statsministeren nevnes tilfeldig.
AP160321 Det er naivt å tro at statsministeren nevnes tilfeldig ¶
AP160321 Det nevnes kort at : « Legeforeningen mener metoden er for usikker til aldersbestemmelse og fraråder leger å bruke den ».
AP160306 Blant navnene som nevnes oftest er ( fra venstre ) : Tom Perez ( 54 ), Elizabeth Warren ( 66 ), Cory Booker ( 46 ) og Julian Castro ( 41 ).
AP160304 Det holder ikke at det nevnes én gang i året i moskeen, sier han.
DA160228 I rapporten nevnes det at girboksen på ulykkeshelikopteret i 2015 var involvert i en veiulykke.
DA160228 I rapporten nevnes det at girboksen på ulykkeshelikopteret i 2015 var involvert i en veiulykke.
AP160226 - Kan ikke noen angripe meg snart, sa han på et tidspunkt, og refererte til at kandidater som nevnes av andre får muligheten til å forsvare seg.
AP160219 Det som ikke nevnes i markedsføringen, er at en viktig oppgave for en leder er å finne nye forretningsmuligheter.
AP160217 Det må også nevnes at selv om man korrigerer for alder og kjønn så er det mer kriminalitet blant innvandrere enn etniske nordmenn.
AP160216 Men eiendomsmilliardæren og TV-stjernen virket som « Han som ikke kan nevnes ved navn ».
DA160207 - Dersom alternativet hadde blitt Vestre Åmøy barnehage, så skal det nevnes at man er helt avhengig av bil for å levere og hente.
DA160207 - Dersom alternativet hadde blitt Vestre Åmøy barnehage, så skal det nevnes at man er helt avhengig av bil for å levere og hente.
AP160206 Det bør nevnes at det var en bra redning av Byåsen-keeperen, fortsetter en sliten Elvestad og legger til : Jeg kommer nok til å få sove i natt, selv om jeg bommet.
AP160204 Av enkeltmatvarer med høyt saltinnhold kan nevnes : spekemat, annet kjøttpålegg, enkelte typer ost, frokostblandinger, snacks og soyasaus.
FV160203 Selv om William og Emma er de mest populære navnene, må det nevnes at bare 1,5 prosent av guttene og jentene fikk disse navnene.
AP160202 Jeg er en kvinnelig, feministisk norsk statsborger som er svært bekymret for alle masseovergrepene begått av ikke-Europeiske menn i Europa den siste tiden, masseovergrep som knapt nevnes av de samme som daglig poster ti artikler om hvor fæle borgerlige politikere er.
AP160128 Nå skal det nevnes at hverken Johaug, Flugstad Østberg eller Weng var med i dette første rennet i årets NM-langhelg.
AP160126 Selv om William og Emma er de mest populære navnene, må det nevnes at bare 1,5 prosent av guttene og jentene fikk disse navnene.
AP160124 Samuelsen selv har sett listen, og legger ikke skjul på at det er gøy å nevnes som et av de mest spennende talentene i Europa.
AP160121 I oversikten over gjenværende familiemedlemmers motiver for å ha sendt barna ut på reisen, nevnes mulighet for familiegjenforening som en av fem mulige grunner.
AP160120 I oversikten over gjenværende familiemedlemmers motiver for å ha sendt barna ut på reisen, nevnes mulighet for familiegjenforening som en av fem mulige grunner.
AP160120 Positivt at dette nå nevnes i forbindelse med Regjeringens høringsnotat, men det må aktivt følges opp med initiativ og forslag, bl.a. med forslag om nedsettelse av internasjonal kommisjon som skal fremlegge en ny FN-konvensjon. 6.
AP160115 Trump er også den kandidatensom nevnes desidert flest ganger som en som er uegnet som president.
AP160113 I Mathismoens liste av argumenter mot Siragrunnen nevnes det at ornitologene mener Siragrunnen er det verst tenkelige stedet i Norge for et vindkraftverk.
AP160112 For eksempel nevnes muslimske SS-soldater, men ikke hundretusener av muslimer som kjempet på britisk og fransk side under begge verdenskrigene.