DN170613 Produksjonsindikatoren i nettverksrapporten , som er et mål på aktiviteten i norsk økonomi, var på 1,11 siste tre måneder.
DN170613 Ifølge nettverksrapporten er det vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet som har bidratt til at veksten har tatt seg opp.