DN171206 Vi har sett at mange investorer har benyttet små korreksjoner til å kjøpe seg inn, og dette bidrar til at nedsalget som regel ikke blir langvarig, sier Gjerde.
DN171206 Man skal være veldig forsiktig med å peke på enkeltårsaker til dette nedsalget , men mange skylder på den nye skattereformen til Donald Trump som relativt sett er mer gunstig for andre sektorer enn it-sektoren, sier Gjerde til DN.
DN171206 Hun understreker imidlertid at nedsalget den siste tiden må ses i sammenheng med den svært gode kursutviklingen it-selskapene har hatt tidligere i år.
DN171206 Hun mener at nedsalget vil være kortvarig, og at det ikke er noen store tegn som tyder på at vi står overfor en større børskorreksjon.
DN171130 Dersom familieselskapet, som eies av med omtrent to tredeler av Einar Johan Rasmussen ( 79 ) og hans etterkommere og en tredel av hans storesøster Rannfrid ( 82 ), får 800 millioner kroner for aksjene, er dette etter det DN forstår i realiteten ren gevinst om en justerer kostprisen i 2004 med nedsalget i 2009 og utbytter underveis.
DN171106 Bezos har bygd sin formue på aksjer i selskapet han grunnla i 1994, og eier fremdeles 16 prosent av aksjene etter nedsalget .
DB171101 september 2017 : Telenor fullfører nedsalget av aksjene i selskapet. 1. november 2017 : Økokrim opplyser at siktelsen mot Jo Lunder henlegges.
AP171101 september 2017 : Telenor fullfører nedsalget av aksjene i selskapet. * 1. november 2017 : Økokrim opplyser at siktelsen mot Jo Lunder henlegges.
SA171025 Han sier videre at det solide resultatet, sammen med nedsalget i VEON, gir Telenor en fri kontantstrøm på 9,4 milliarder kroner dette kvartalet.
DN171025 Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor begrunner nedsalget med at selskapet ønsker å konsentrere bankvirksomheten til fremvoksende marked i Asia og ha en større innvirkning der.
DN171025 De solide resultatene, sammen med nedsalget i VEON, gir oss en fri kontantstrøm på 9,4 milliarder kroner dette kvartalet, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
AP171025 Han sier videre at det solide resultatet, sammen med nedsalget i VEON, gir Telenor en fri kontantstrøm på 9,4 milliarder kroner dette kvartalet.
DN171023 Selte i Canica ønsker ikke å kommentere nedsalget .
DN171016 Også i offshore fortsetter bergenseren nedsalget .
DN171016 Bergen-milliardæren gjør det største nedsalget i Pareto Bank.
DN171006 Les mer om det statlige nedsalget i 2016 : ¶
DN170921 Torsdag ble det kjent at Telenor får inn nesten tre milliarder kroner på det siste nedsalget av aksjer i det Amsterdam-baserte mobilselskapet Veon, tidligere kjent som Vimpelcom.
DN170921 - Vi mener nedsalget bør komme Telenors aksjonærer til gode utover tilbakekjøpsprogrammet og at det er rom for et ekstraordinært utbytte når selskapet realiserer nærmere tre milliarder kroner på en eierandel som har vært klassifisert som en finansiell post, sier porteføljeforvalter Fredrik Thoresen i Storebrand som er
DN170921 Torsdag ble det kjent at Telenor får inn nesten tre milliarder kroner på det siste nedsalget av aksjer i det Amsterdam-baserte mobilselskapet Veon, tidligere kjent som Vimpelcom.
DN170921 - Vi mener nedsalget bør komme Telenors aksjonærer til gode utover tilbakekjøpsprogrammet og at det er rom for et ekstraordinært utbytte når selskapet realiserer nærmere tre milliarder kroner på en eierandel som har vært klassifisert som en finansiell post, sier porteføljeforvalter Fredrik Thoresen i Storebrand som er
DN170921 Startet nedsalget etter korrupsjonsskandale ¶
DN170921 I tillegg har nedsalget sikret oss et netto proveny på totalt rundt 2 milliarder dollar, sier Rostrup i pressemeldingen.
AA170921 | Telenor ferdig med nedsalget i Vimpelcom ¶
AA170921 Telenor fullfører nedsalget og selger 90 millioner aksjer i teknologiselskapet Veon, tidligere kjent som Vimpelcom.
AA170921 Etter det planlagte nedsalget vil Telenors aksjer utgjøre litt under 15 prosent av de utestående aksjene i Veon.
DN170920 | Telenor gjør seg ferdig med nedsalget i Vimpelcom ¶
DN170920 Prisen på aksjene i nedsalget er ikke fastsatt og vil bli avgjort i en såkalt bookbuilding.
DN170912 Messmer eide før nedsalget til Norvestor 51 prosent av Wexus Gruppen, Ronny Granli 29 prosent og to andre ansatt ti prosent hver.
DB170830 I tillegg til å frigjøre 1,42 milliarder kroner i nedsalget , kan familien glede seg over en kraftig kursoppgang på aksjene de sitter igjen med.
VG170828 På noen viktige poster avviker utredningen fra Stortinget betydelig fra utredningen som Næringsdepartementet laget på forespørsel fra Faktisk.no : Stortinget har ikke tatt med de 14,2 milliarder kronene staten i 2001 fikk ved nedsalget av Statoil og de 4,3 milliarder kronene de fikk for salg av DNB samme år.
DA170822 juni 2017 ytterligere 19 prosent av aksjene i Skangas AS og har etter nedsalget en gjenværende eierandel på 30 prose.
DA170822 Nedsalget følger av Lyses langsiktige strategiske målsetting om å redusere eksponering innen LNG.
DN170811 GSO Capital Partner er tross nedsalget største aksjonær i Norske Skog.
DN170809 GSO Capital Partner er tross nedsalget største aksjonær i Norske Skog.
DN170809 DN var i kontakt med Balckstone i forrige uke, som ikke ønsket å kommentere nedsalget .
DN170809 Blackstone fortsetter nedsalget i Norske Skog ¶ ¶
DN170808 | Blackstone fortsetter nedsalget i Norske Skog ¶
DN170808 GSO Capital Partner er tross nedsalget største aksjonær i Norske Skog.
DN170803 Amerikansk oppkjøpsfond fortsetter nedsalget i Norske Skog ¶
DN170803 | Amerikansk oppkjøpsfond fortsetter nedsalget i Norske Skog ¶
DB170803 Ifølge Finansavisen er dette det største nedsalget siden 2013.
DN170724 Han vil ikke ut med hvor mange aksjer han har solgt i det siste nedsalget .
DB170718 Flere omganger ¶ Nedsalget fra AWilhelmsen, hvor aksjer i Royal Caribbean Cruises Ltd. er den viktigste eiendelen, har skjedd over lang tid og i flere omganger.
DB170717 - I løpet av kvartalet solgte vi våre posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og vi fortsatte nedsalget i VEON.
AP170717 Salget av posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og det fortsatte nedsalget i Veon, kombinert med det Brekke betegner som en solid balanse, gjør at Telenor nå har som mål å kjøpe tilbake inntil 30 millioner aksjer til 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 2 prosent av alle aksjene i selskapet.
AA170717 Salget av posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og det fortsatte nedsalget i Veon, kombinert med det Brekke betegner som en solid balanse, gjør at Telenor nå har som mål å kjøpe tilbake inntil 30 millioner aksjer til 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 2 prosent av alle aksjene i selskapet.
AA170717 Salget av posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og det fortsatte nedsalget i Veon, kombinert med det Brekke betegner som en solid balanse, gjør at Telenor nå har som mål å kjøpe tilbake inntil 30 millioner aksjer til 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 2 prosent av alle aksjene i selskapet.
DB170715 Etter det Finansavisen er kjent med, er store deler av Voldbergs gevinster i 2016 et resultat av Bionor-overtagelsen og gevinsten etter nedsalget i Solon Eiendom.
DN170630 Nedsalget fremgår av et dokument fra det amerikanske finanstilsynet SEC fremlagt mandag kveld.
DN170629 Norwegians regnskapsgevinst etter nedsalget i Bank Norwegian er priset inn for lengst, mener analytiker.
DN170628 Halvorsen sitter fortsatt på aksjer for over 110 millioner kroner i selskapet etter nedsalget .
DN170626 Da Oslo Børs opplevde et av de største fallene i 2017 tidligere denne måneden lettet Stenshagen noe på sløret om grunnen til nedsalget .
DN170611 DN har ikke lykkes i å få en kommentar fra Stenshagen til nedsalget .
DN170530 Nå fortsetter nedsalget .
DN170530 Nedsalget startet i september i fjor, og Geveran har redusert sin beholdning med mer enn fem millioner aksjer.
VG170527 * For nedsalget i Telenor i 2003 og 2004, endte 16,5 milliarder kroner i statskassen.
AA170524 Nedsalget fra det strategiske oljelageret skal gi staten inntekter på rundt 16,6 milliarder dollar de neste ti årene.
AA170523 Hovedaksjonæren Lyngen BidCo AS skal gjøre et nedsalg for å sikre likviditet i aksjen, men vil forbli en betydelig aksjeeier etter nedsalget , opplyser selskapet, som er et av de største innenfor IT i Norden.
DN170522 John Fredriksen og hans medarbeidere ønsker ikke å kommentere nedsalget i selskapet.
DN170522 Entra-ledelsen tar nedsalget med knusende ro, og er ikke bekymret for at flere aksjonærer skal følge Fredriksen ut døren.
DN170522 Dersom man legger til utbyttebetalinger i perioden på 56 millioner kroner, ligger den samlede inntekten siden nedsalget begynte rundt 516 millioner kroner.
DN170522 - Hva slags signaler sender nedsalget utad ?
DN170515 Nedsalget er det tredje på får dager.
DN170511 Nedsalget kommer kun to dager etter at GSO solgte nær 1,5 millioner aksjer til kurs 1,13 kroner.
DN170511 | Største eier fortsetter nedsalget i Norske Skog ¶
DN170511 Sven Ombudstvedt fulgte gjeldende lovgivning og Norske Skogs retningslinjer ved nedsalget .
DN170511 Nedsalget skjer også i kjølvannet av Sven Ombudstvedts fratreden som Norske Skog-sjef.
DN170511 Nedsalget kommer kun to dager etter at GSO solgte nær 1,5 millioner aksjer til kurs 1,13 kroner i kjølvannet av sterk oppgang fra lave nivåer.
AP170504 Vår beslutning om å forlate India, det fortsatte nedsalget i VEON ( tidligere Vimpelcom, red.anm. ) og lanseringen av vår klyngeorganisasjon er alle eksempler på dette arbeidet.
AA170504 Vår beslutning om å forlate India, det fortsatte nedsalget i VEON ( tidligere Vimpelcom, red.anm. ) og lanseringen av vår klyngeorganisasjon er alle eksempler på dette arbeidet.
AA170504 Vår beslutning om å forlate India, det fortsatte nedsalget i VEON ( tidligere Vimpelcom, red.anm. ) og lanseringen av vår klyngeorganisasjon er alle eksempler på dette arbeidet.
DB170425 Mandag gikk startskuddet for nedsalget .
DB170425 De opererer med en høyere verdsettelse enn prisintervallet som er antydet for nedsalget .
DN170327 | Trygve Hegnar må ha luktet korreksjonen komme og traff blink med dette nedsalget
DN170327 Trygve Hegnar må ha luktet korreksjonen komme og traff blink med dette nedsalget
DN170323 Olje- og energidepartementet hadde satt krav om at Aker BP måtte få med flere selskaper på eiersiden i PL 460, og hadde satt frist for nedsalget til 1. april.
DN170322 Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sier til Bloomberg tirsdag at selskapet snart er i mål med nedsalget i heleide Storklakken-funnet nær Alvheim i Nordsjøen, ifølge TDN Finans.
DB170320 Nedsalget skjedde i løpet av sist uke.
DN170308 Men størrelsen på nedsalget kom likevel som et sjokk på oljetradere, etter to måneder med uvanlig stabil oljepris, skriver FT.com.
AA170307 Totalgevinsten og utbytte ble på rundt 4,8 milliarder norske kroner, hvorav 3,4 milliarder etter nedsalget i 2016.
DN170214 Etter at det svenske private equityfondet Ratos startet nedsalget , kom blant annet dagligvaremilliardær Stein Erik Hagens Canica inn med en aksjepost på ti prosent.
DN170122 Det kinesiske nedsalget i november var det sjette på rad, og det største siden 2011.
DN170122 Nedsalget skyldes at kinesiske myndigheter selger dollar - etter å ha realisert statsobligasjoner, for å kjøpe kinesiske yuan - for å holde valutakursen sterk.