DN171206 Tror på kortvarig nedsalg
DN171206 Strateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea peker på at et nedsalg i it-sektoren har bidratt til den litt negative trenden i globale aksjemarkeder den siste tiden.
DN171130 Rasmussen halverte aksjeposten gjennom et nedsalg i 2009.
DN171127 Det som startet med tanke om nedsalg har endt opp med at vi selger 51 prosent inkludert operatørskapet, sier Total-talsmann Leif Harald Halvorsen.
DN171127 Det som startet med tanke om nedsalg har endt opp med at vi selger 51 prosent inkludert operatørskapet, sier Total-talsmann Leif Harald Halvorsen.
DN171025 Arentz Rostrup ikke et reelt tap ved nedsalg i den serbiske bankvirksomhet.
DN171019 Mens Telias norske virksomhet styrkes med oppkjøp, slankes Telia-konsernet med nedsalg og oppnår dårligere resultat etter bøter på 8,3 milliarder svenske kroner.
DN171010 I forbindelse med noteringen, som vil bestå av både emisjon og nedsalg , vil selskapet hente om lag 100 millioner pund i frisk kapital.
DN170921 Etter dagens planlagte nedsalg av 90 millioner aksjer vil Telenors aksjer utgjøre i underkant av 15 prosent av de utestående aksjene i Veon ( Vilkår ) ¶
DN170921 - Med denne transaksjonen har vi fullført vårt nedsalg i Veon, sier finansdirektør Jørgen C.
DN170921 - Med denne transaksjonen har vi fullført vårt nedsalg i Veon, i tråd med våre strategiske ambisjoner om å forenkle porteføljen og fokusere på verdiskaping gjennom våre kjernevirksomheter, sier finansdirektør Jørgen C.
DN170920 « Dagens transaksjon utgjør siste del av Telenors nedsalg i Veon, da selskapets resterende Veon-aksjer forventes å bli benyttet til oppgjør av obligasjonslånet », heter det i meldingen.
DN170920 Etter to tidligere nedsalg eier Telenor i dag 346,7 millioner aksjer Veon, inkludert aksjer som inngår i et treårig obligasjonslån som kan gjøres opp med Veon-aksjer.
DN170920 Etter dagens planlagte nedsalg av 90 millioner aksjer vil Telenors aksjer utgjøre i underkant av 15 prosent av de utestående aksjene i Veon.
AP170915 Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i bl.a.
DB170906 Støres egne nedsalg og tilbaketog viser at det er skjør politikk.
VG170828 To store nedsalg er ikke inkludert i oversikten.
VG170828 Stoltenberg-regjeringene har foretatt 15 kontrollreduserende nedsalg mens de borgerlige har foretatt 11 slike.
VG170828 Statoil : Ved både en emisjon som tilførte Statoil midler, og ved statlig nedsalg , sørget Stoltenberg-regjeringen i 2001 for at 18 prosent ble overtatt av private.
VG170828 Næringsministeren peker på at Bondevik II fikk større salgssummer for mindre nedsalg : ¶
VG170828 Noen få nedsalg gjør at summen blir høyere for borgerlige regjeringer.
VG170828 I rene nedsalg solgte Bondevik-regjeringen noen år senere 10 prosent for 22 milliarder kroner.
VG170828 I et kontrolløyemed er det å ikke tegne seg på en emisjon, like godt som et nedsalg .
VG170828 Han viser til at Ap-regjeringer har gjennomført flere nedsalg i flere selskap enn borgerlige regjeringer.
VG170828 Faktisk.no kontaktet Statsministerens kontor ( SMK ), og ba om en oversikt over beløp fra salg og nedsalg av selskaper tilbake til Stoltenberg første regjering, og har fått en oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet.
VG170828 En direkte sammenlignbar måte å vurdere dette på er å se på hvem som har solgt ut størst verdier, altså hvor mye penger hver enkelt regjering har hentet inn ved nedsalg av statlige selskaper.
VG170828 Det er meningsløst å bruke antall og sammenligne nedsalg i Flytoget med Telenor.
VG170828 Det er en stor forskjell på nedsalg av 2 prosent : 2 prosent som ikke betyr noe, eller 2 prosent som går over eller under en « magisk grense ».
VG170828 Da er det mulig å sammenligne verdiene for alle nedsalg , og justere for prisstigning.
VG170828 Christensen mener at det er like viktig å se på emisjoner som nedsalg .
VG170828 At Stoltenberg-regjeringene har fått lavere summer ut til fellesskapet på større nedsalg er det vanskelig å kritisere borgerlige regjeringer for.
DB170826 Og jeg tror de klarer det også, Sarpsborg virker så bunnsolide i sjel og fasong at det skal mer til enn et betydelig nedsalg og tre faretruende svake omganger for å vippe dem av pinnen.
DB170823 Årets utgave - etter nedsalg på rundt 250 millioner norske kroner - var bare i nærheten.
DB170821 I stedet handler det om et nedsalg fra dagens aksjonærer, og da i all hovedsak fra Reiten & Co.
DB170815 Der FC København er nå, i oppbyggingsfansen etter nedsalg i kjølvannet av forrige sesongs suksess, kan selv ikke bortskjemte danske journalister forlange mer.
AA170815 Etter ytterligere nedsalg er fondet helt ute av eiersiden i det norske konsernet.
AA170815 Etter ytterligere nedsalg er fondet helt ute av eiersiden i det norske konsernet.
DN170811 Det er litt over en uke siden GSO meldte nedsalg av store deler av sin Norske Skog-aksjebeholdning.
DN170811 Også på onsdag var det et tilsvarende nedsalg .
DN170809 Det er nå en uke siden GSO meldte nedsalg av store deler av sin Norske Skog-aksjebeholdning.
DB170809 Vi har en pragmatisk tilnærming, mens Høyre og Frp støtter nedsalg av ideologiske årsaker.
DB170809 Stortinget stanset også regjeringens ønske om videre nedsalg i Telenor og Kongsberg-Gruppen.
DB170809 - Vi bruker ikke ordet fredning, men har vært helt tydelige på vår motstand mot Høyres ideologiske nedsalg .
DB170809 - Hvilke selskaper kan du frede fra et statlig nedsalg ?
DB170809 - Du kan ikke gi en garanti mot nedsalg ?
DN170808 Det er under en uke siden GSO meldte nedsalg av store deler av sin Norske Skog-aksjebeholdning.
DA170804 Frigjøring av penger fra nedsalg av aksjeporteføljen er derfor avgjørende for den videre finansieringen av Ryggeprosjektet.
DN170710 Shippingmilliardærens siste tids nedsalg kommer bare få uker etter at DN skrev at Fredriksen og døtrene Kathrine og Cecilie Fredriksen har plassert 20 milliarder kroner i ulike fondsstrukturer i USA for å redusere risikoen i sine investeringer.
DN170710 John Fredriksen fortsetter sitt nedsalg i eiendomsselskapet Entra.
DN170705 Lxs også : ¶ Nedsalg i Oslo-eiendom gir 0,8 milliarder ¶
DN170705 Lxs også : ¶ Nedsalg i Oslo-eiendom gir 0,8 milliarder ¶
DN170705 ( Vilkår ) ¶ ¶ ¶ | Nedsalg i Oslo-eiendom gir 0,8 milliarder ¶
DN170704 KKR gjorde et delvis nedsalg i Visma for tre år siden.
DN170628 John Fredriksen sitter igjen med over en halv milliard etter nedsalg i Entra ¶ ¶
DN170626 I tillegg selger de ned i entreprenørselskapet AF Gruppen, med et nedsalg på i overkant av 20 millioner kroner sist uke.
DA170619 Men i motsetning til KLP og Storebrand varsler ikke DNB nedsalg i oljesektoren.
DA170619 Heller ikke Nordea varsler noe nedsalg i oljeindustrien overfor Dagsavisen.
DN170617 Det har vært et av våre beste « bets » så langt i år, tross siste tids nedsalg , som jeg tror er midlertidig.
DN170614 Thorsen eier per i dag 27 prosent av det børsnoterte Solon Eiendom, og har kjøpt seg gradvis opp siden børsnoteringen i november da han satt på 24 prosent etter nedsalg .
DN170606 Evry kontrolleres i dag av Apax-fondene, som med nedsalg vil kunne redusere sin eierandel ned mot 44,5 prosent ved børsnoteringen.
DN170606 Betydelig nedsalg
DN170606 Betydelig nedsalg
VG170527 Når vi gjennomfører et langt mindre nedsalg , blir vi kritisert for « å selge Norge ».
VG170527 Det viser en gjennomgang av salg og nedsalg av statlige selskaper fra 2000 frem til i dag, som Stortingets utredningseksjon har laget på forespørsel fra Høyre : ¶
VG170527 De har blant annet fått stoppe salget av Flytoget, videre nedsalg i Telenor og Kongsberg-Gruppen og de er blitt nektet å privatisere Statskog.
VG170527 Ap angriper regjeringen for nedsalg av arvesølvet.
VG170527 - Vi har ikke programfestet nedsalg i de to selskapene spesifikt.
VG170527 - Da Jonas Gahr Støre var stabssjef hos statsminister Jens Stoltenberg, satte Ap rekord i nedsalg og privatisering av statlige virksomheter.
DN170523 John Fredriksen sitter igjen med over en halv milliard etter nedsalg i Entra ¶
AA170523 Hovedaksjonæren Lyngen BidCo AS skal gjøre et nedsalg for å sikre likviditet i aksjen, men vil forbli en betydelig aksjeeier etter nedsalget, opplyser selskapet, som er et av de største innenfor IT i Norden.
DN170522 John Fredriksen sitter igjen med over en halv milliard etter nedsalg i Entra ¶
DN170522 | John Fredriksen sitter igjen med over en halv milliard etter nedsalg i Entra ¶
DN170522 Det er hittil siste ledd i et nedsalg som har vart siden september i fjor.
DN170511 Den siste uken er Norske Skog-aksjen opp over 25 prosent, mens Blackstones nedsalg har tynget kursen de seneste to handelsdagene.
DN170511 Den siste uken er Norske Skog-aksjen opp over 25 prosent, mens Blackstones nedsalg har tynget kursen de seneste to handelsdagene.
AP170423 Regjeringen har solgt Cermaq og solgt seg ned i Entra og SAS, samt fått fullmakt til nedsalg i Telenor, Mesta, Baneservice, Filmparken, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter samt Ambita, tidligere Norsk eiendomsinformasjon.
AP170423 Fullmakter til nedsalg som ennå ikke er benyttet kan bli trukket tilbake eller forbli ubrukt.
AP170423 Nedsalg av offentlige eiendeler ¶
DN170418 Eksempelet solkraftprodusenten Scatec Solar er som tatt ut av læreboken om hvordan bruke salgssignaler fra storaksjonærers nedsalg til egen vinning.
DN170323 AkerBP-sjef Karl Johnny Hersvik sa onsdag at et nedsalg i Storklakken-feltet i Nordsjøen var nær fullført.
AA170315 Utbyttet til aksjonærene blir også redusert, og konsernet kommer til å fortsette nedsalg i kjernekraftvirksomheten Uniper, der EON eier 46 prosent.
AA170315 Etter nyttår ble verdien på Funcom-aksjen mangedoblet på Oslo Børs, og i februar skal Hofstad ha startet et gradvis nedsalg for å innkassere deler av gevinsten.
AA170315 Nedsalg
DA170314 Også nedsalg
DA170314 Disse nedsalgene er en videreføring av lignende nedsalg i 2013.
DN170223 Stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Gunnar Gundersen ( H ), håper på statlig nedsalg i Telenor.
DN170223 Høyres Gunnar Gundersen håper på statlig nedsalg .
AA170206 Nei til nedsalg i statlige selskaper, slutt på au pair-ordningen og utvidelse av kjønnskvoteringen er blant forslagene fra Arbeiderpartiets programkomité.
AP170205 Det skjer etter at den blå regjeringen har ønsket et betydelig nedsalg og at det statlige eierskapet har vært heftig debattert.
AP170205 Det skjer etter at den blå regjeringen har ønsket et betydelig nedsalg og at det statlige eierskapet har vært heftig debattert.
DN170122 John Herrmann tror et videre nedsalg , til under 1000 milliarder dollar, vil være grunn til bekymring.
DN170119 Etter det avisen erfarer skal det være snakk om et kontrollert nedsalg fra Apax i forbindelse med en børsnotering, mens PE-selskapet ønsker å beholde kontrollen.
DB170119 Kontrollert nedsalg
DB170119 Etter det Finansavisen erfarer skal det være snakk om et kontrollert nedsalg fra Apax i forbindelse med en børsnotering, mens PE-selskapet ønsker å beholde kontrollen.
DN170111 Vi snakker fortsatt om statlig nedsalg , men altså ikke i det formatet som Tajik gir uttrykk for.
DN170111 Hun viser til at Høyre og Frp har gått inn for nedsalg i flere selskaper enn regjeringen har fått gjennomslag for.
DN170111 Hun mener regjeringen har innsett at nedsalg og privatisering ikke er populært blant velgerne og derfor underspiller sin egen politikk på området.
DN170111 Hun viser til at Høyre og Frp har gått inn for nedsalg i flere selskaper enn regjeringen har fått gjennomslag for.
DN170111 Hun mener regjeringen har innsett at nedsalg og privatisering ikke er populært blant velgerne og derfor underspiller sin egen politikk på området.
AP161026 Vi er opptatt av store sosiale forskjeller og har ar derfor startet nedsalg av kommunale boliger.
AP160825 Positive til nedsalg av statlige eierskap hvor det ikke er strategisk begrunnet, f.eks. selge Statoils utenlandsaktivitet ¶
AP160824 Positive til nedsalg av statlige eierskap hvor det ikke er strategisk begrunnet, f.eks. selge Statoils utenlandsaktivitet ¶
AP160525 Et eventuelt uttrekk eller nedsalg av direkte investeringer i skatteparadiser vil også være nokså enkelt å få til.
AP160220 Det har det siste halve året vært knyttet stor spenning til hvem som skal kjøpe Amedia, etter atLO ogTelenorvarslet et mulig nedsalg i fjor høst.