NL171206 Med nedleggelsen av Andøya flystasjon ligger det an til ny rekord.
DB171130 De nye eierne får uansett litt av en jobb med å få Rygge tilbake i drift, etter nedleggelsen som fulgte da Ryanair trakk seg ut i fjor.
VG171128 - Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av Heimevernets behov for mannskap, utstyr og øvelser - samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.
SA171128 « Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.
DA171128 Han tiltrådte i høst, og ble umiddelbart møtt av protestaksjon utenfor NRK-huset på Marienlyst, da Stuntpoetene og Norsk Forfatterforening protesterte mot nedleggelsen av poesiprogrammet « Diktafon ».
DA171128 - Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av HVs behov for mannskap, utstyr og øvelser - samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.
NL171127 Bak nedleggelsen lå en målsetting om å bedre og normalisere levekårene for mennesker med utviklingshemming.
DA171126 Politiet begrunnet nedleggelsen med stramme budsjetter.
DB171121 Aukland ser samtidig nedleggelsen av Alsgaard-laget som del av en trend.
DB171116 Da valgtapet var et faktum lå imidlertid nedleggelsen fast likevel.
DN171114 YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedleggelsen og mener at alternativene til nedleggelse ikke er undersøkt grundig nok.
DB171114 YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedleggelsen og mener at alternativene til nedleggelse ikke er undersøkt grundig nok.
SA171113 Grunnen til nedleggelsen er manglende midler til å realisere nytt sykehusbygg for somatiske lidelser.
BT171112 DEMONSTRASJON : Nedleggelsen i 2006 ble kraftig protestert mot.
DA171101 Regjeringen har ingen andre argumenter enn at man vil spare penger på nedleggelsen .
DA171101 Lederen i Offisersforbundet mener Stortinget må be om en ekstern granskning av nedleggelsen av Andøya flystasjon - for at det skal bli fred.
DA171101 En betent sak ¶ Nedleggelsen av Andøya flystasjon ble en betent sak i valgkampen, og skapte stort engasjement.
NL171027 Han meldte nå at Ap ville reservere seg i spørsmålet om nedleggelsen på Andøya og flyttingen til Evenes.
DA171027 Siden nedleggelsen av Brannposten på 1950-tallet har de stått der som en påminnelse om en viktig del av byens historie.
AP171022 Torkel Oftedal i Oncolomed mener avslaget fra spesialistgruppen var en medvirkende årsak til nedleggelsen av prosjektet.
DB171020 Nedleggelsen av basen på Andøya er også svært omstridt.
DA171018 Arbeidstakerorganisasjonen Negotia kaller beskjedene om nedleggelsen på Gjøvik og nedbemanningen i mobildivisjonen på Fornebu for nok et sjokkbudskap.
BT171018 FOTO : Alice Bratshaug ¶ | - Hadde Jobbfast vært et tilbud i Oslo, ville det blitt stor oppstandelse om nedleggelsen
AP171018 Og kanskje spesielt i Nord-Norge der nedleggelsen av Andøya flystasjon var et betent tema i valgkampen.
AA171018 - Det gjøres nå et arbeid for tilrettelegging av alliert trening i Troms, knyttet til den vedtatte nedleggelsen av treningssenteret på Åsegarden.
NL171015 Hele argumentasjonen for Evenes og nedleggelsen av Andøya FS har vært en ren " propagandakrig " med selektiv bruk av informasjon, feilinformasjon og halvsannheter.
VG171013 - Et annet godt klimatiltak fra regjeringen er nedleggelsen av gruvedriften på Svalbard.
VG171013 Nedleggelsen av Sjøheimevernet ligger også an til å bli opprettholdt.
AP171013 Også nedleggelsen av Sjøheimevernet vil etter alt å dømme stå fast.
AA171013 Også nedleggelsen av Sjøheimevernet vil etter alt å dømme stå fast.
DB171009 Nedleggelsen ble begrunnet med den nye danske taxiloven som krever at alle drosjer har setefølere og taksametre.
AP171009 Nedleggelsen ble begrunnet med den nye danske taxiloven som krever at alle drosjer har setefølere og taksametre.
DB170926 Deres salater ble lansert i mai i år, omtrent samtidig som nyheten kom om nedleggelsen av Denja.
DB170921 - I hvilken grad vurderte du Michelin-stjernens betydning da du la ned Yaljali for to år siden ? - Nedleggelsen handlet ene og alene om at vi vi var en svært engasjert restaurantgjeng som i seks år hadde pushet hverandre framover, og hele tiden sørget for nye fremskritt.
DB170919 Søndagens lagtempo ble siste ritt for Team Sparebanken Sør før nedleggelsen , og for Vangstad fortsetter karrieren i Joker Icopal.
AP170919 Før nedleggelsen var 24avisen.com inkludert på flere lister over nettaviser som har delt falske opplysninger, i tillegg til å ha anonyme artikkelforfattere og ingen kjent redaktør.
AP170919 Skyggen fra Andøya ¶ - Nedleggelsen av flystasjonen på Andøya har gått som en farsott langs hele kysten.
AA170918 Den finnes knapt, etter nedleggelsen av Storåsfestivalen, som Thomas var sterkt involvert i.
VG170916 - Venstre var egentlig imot nedleggelsen av Andøya, mens Ap ikke hadde tatt noe forbehold i selve forsvarsforliket.
AA170914 Allerede i partilederdebatten på valgkvelden varslet han at partiet vil ta opp nedleggelsen av flystasjonen på nytt.
AA170914 Radio 1 ble lansert på midten av 80-tallet og var i mange år den mest populære lokalradioen i Norge fram til nedleggelsen i 2009.
AA170914 Radio 1 ble lansert på midten av 80-tallet og var i mange år den mest populære lokalradioen i Norge fram til nedleggelsen i 2009, også i Trondheim.
DA170913 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det nye Stortinget byr på ny dynamikk, som han håper kan gi partiet støtte i saker som oppheving av tvangssammenslåing av kommuner og nedleggelsen av Andøya flystasjon.
AP170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
AP170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
AP170912 Senterpartiet innkasserte det massive velgerskredet i Nordlands-kommunen rundt striden om nedleggelsen av Andøya flystasjon.
AP170912 Skepsisen til nedleggelsen av bladet har vært sterk langt ut over magasinets daglige lesere, som teller rundt 100.000.
AP170912 Det er en betydelig sum å spare på nedleggelsen av Forum.
AA170912 I Andøy kommune i Nordland, der det har vært strid om nedleggelsen av Andøya flystasjon, har partiet økt oppslutningen med 63,7 prosentpoeng.
DB170911 Åpningen for Aps omkamp kommer etter en rapport gjort av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Senterpartiet, som sår tvil om det økonomiske beregningsgrunnlaget bak nedleggelsen av Andøya flystasjon.
NL170910 Når regjeringen kritiseres for nedleggelsen hevder de at årsaken til at MPA må flytte er Arbeiderpartiets vedtak i 2012 om QRA på Evenes.
NL170910 Det er en rekke faktafeil i saken rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon, og informasjonen fra Regjeringen kan karakteriseres som villedende.
AP170909 Da sikter hun både til Støres garanti om at det ikke blir giftdeponi i Brevik og til Arbeiderpartiets uttalelser om at man vil se på nedleggelsen av Andøya på nytt.
VG170908 Vi har også varslet at vi vil ha et robust HV, og at vi må ta en ny og grundig vurdering av nedleggelsen på Andøya på bakgrunn av nye opplysninger, sier Espen Barth Eide.
DN170908 Her er Oberst Odd Arne Andreassen som går for å møte Forsvarssjefen før møtet om nedleggelsen av Andøya Flystasjon i2016.
DB170908 Nyheten faller i god jord i Nordland, hvor den planlagte nedleggelsen av flystasjonen, har vakt sterke følelser.
DB170908 Noen av pasientene vil imidlertid alltid trenge mer omfattende tilbud, som dagtilbud, intensiv terapi eller i ytterste konsekvens en innleggelse ¶ Nedleggelsen av Post 4 har medført en reduksjon av tilbudet til flere pasientgrupper, spesielt de med OCD og samtidig alvorlige komorbide tilstander.
DB170908 Etter nedleggelsen fikk vi mange henvendelser om pasienter med mer alvorlig sammensatt problematikk, pasienter som vi vanligvis ikke ser i den polikliniske hverdag.
VG170907 Så har det kommet mye interessant ny informasjon til bordet, som jeg ser flere av partene selv sier er interessant, sier Sp-nestlederen, og viser til at Espen Barth Eide ( Ap ) har lovet å se på nedleggelsen av Andøya på ny.
DN170907 Ved nedleggelsen produserte Hydro rundt 40.000 tonn av lettmetallet årlig fra mineralet dolomitt og sjøvann.
DN170907 Hydro hadde nemlig lenge jobbet med å utvikle en mer effektiv og miljøvennlig magnesiumproduksjon basert på mineralet olivin da nedleggelsen kom.
DN170907 Ved nedleggelsen produserte Hydro rundt 40.000 tonn av lettmetallet årlig fra mineralet dolomitt og sjøvann.
DN170907 Hydro hadde nemlig lenge jobbet med å utvikle en mer effektiv og miljøvennlig magnesiumproduksjon basert på mineralet olivin da nedleggelsen kom.
NL170906 Høyres standpunkt til nedleggelsen av helikoperbasen på Bardufoss vekker forundring blant lojale høyrefolk.
DN170906 Taper 190 millioner på nedleggelsen av « Hotel Cæsar » ¶
DB170905 Nyheten faller trolig i god jord i deler av Nord-Norge, hvor den planlagte nedleggelsen av flystasjonen, har vakt sterke følelser.
DB170905 Han fortalte at Ap er på glid når det gjelder en omkamp om den omstridte nedleggelsen . norsk tipping ¶
DB170905 Den tidligere forsvarsministeren sier Ap er tydeligere enn før på at de skal gjennomgå spørsmålet om nedleggelsen på nytt, og forklarer det med at det har akkumulert seg opp mye ny informasjon de siste par månedene.
DB170905 Den sår tvil om det økonomiske beregningsgrunnlaget bak nedleggelsen av Andøya flystasjon.
AA170905 - Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte.
VG170904 Senterpartiet legger i dag frem en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse om nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av Forsvarets maritime overvåkingsfly til Evenes.
VG170904 Ifølge en ny rapport bestilt av Senterpartiet kan nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen til Evenes føre til en kostnadssprekk på sju milliarder kroner.
VG170904 - Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte.
NL170902 Prosessen rundt nedleggelsen bærer preg av mangelfull åpenhet, redelighet, sannferdighet og etterrettelighet.
NL170902 Mangelfull redelighet ¶ Nedleggelsen av Andøya flystasjon fordrer en gjenåpning og gjenoppbygging av Evenes flyplass, en nedlagt militær base.
NL170902 I mitt neste innlegg, Ansvarlig politikk - del 2 vil jeg gi et innblikk i hvordan mangelfull sannferdighet og etterrettelighet preger nedleggelsen av Andøya.
NL170902 Det finnes en rekke liknende eksempler på at prosessen rundt nedleggelsen av Andøya fremstår uredelig.
NL170901 Skal nedleggelsen av kystsamfunnene fortsette som frem til i dag, i det stille ?
NL170830 Argumentene som kunnskapspartiet Høyre bruker for å begrunne nedleggelsen av Andøya flystasjon blir i et slikt perspektiv så operativt og økonomisk svake at det er nærmest flaut å innrømme at man har stemt på « forsvarspartiet » Høyre i alle år.
DA170830 - Vi avblåser nedleggelsen av Oslo-bad, og da må vi pusse dem opp, sier hun.
NL170829 Vi mener at det er dette rektor og det nye styre må vurdere : På hvilken måte styrker nedleggelsen av Det kunstfaglige fakultet UiT og kunstfagene ?
NL170829 Og når vi hører USA's forsvarsminister uttrykke sin store tilfredshet med den tjenesten 333-skvadronen på Andøya har utført for Norge og NATO i løpet av de siste 10-årene, synes avgjørelsen om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, og flyttingen av overvåkingsflyene til Evenes, enda mer uforståelig, både for fagfolk og menigmann !
NL170829 Når Høyres forsvarspolitiske talsmann Elvenes, med sine røtter i Vesterålen, hevder at kritikken mot LTP'en, og dermed nedleggelsen av Andøya Flystasjon, kun har med tap av lokale arbeidsplasser å gjøre, stemmer ikke dette !
NL170829 Hva som var den egentlige grunnen til nedleggelsen , kan man bare spekulere i.
DB170828 STYRKET : Ambulansetilbudet i Rjukan ble styrket etter nedleggelsen , men ordføreren er fortsatt ikke fornøyd.
DB170828 Jeg hadde i alle fall sluppet å bli sendt som pakkepost rundt i halve Sør-Norge først ! Nedleggelsen av sykehuset i Rjukan gjør selvsagt at du føler deg mye mindre trygg enn før, sier Bjørnstad, som lider av en kronisk tarmsykdom.
DB170828 FÅR KRITIKK : Helseminister Bent Høie ( H ) får kritikk for nedleggelsen av sykehuset i Rjukan.
DB170828 Folketallet gikk ned med åtti personer året etter, noe som ifølge ordføreren trolig henger sammen med nedleggelsen .
DB170828 Etter nedleggelsen av de to sykehusene, ble sykehuset Telemark gjenstand for mye medieoppmerksomhet etter flere dødsfall knyttet til overbelegg og korridorpasienter.
DA170828 En konsekvens av dette er også nedleggelsen av enheten for dyreforsøk.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
DB170823 - Det er enkelte regler som ethvert foretak må følge, heter det fredagens uttalelse fra utvalget ansvarlig for nedleggelsen .
DB170822 Nedleggelsen begynte - i august.
DN170817 Amerikanske aksjeindekser falt tilbake fra gårsdagens høyeste nivåer etter at nedleggelsen av rådene ble kjent.
DB170814 UDI sier det er en helhetsvurdering som ligger bak nedleggelsen av mottak - og at de har lagt ned mottak i både sentrale og mindre sentrale strøk.
DB170814 I Jølster mister ti personer jobben som følge av nedleggelsen , og over 100 « innbyggere » forsvinner nærmest over natta.
DB170814 Hun synes det verste med nedleggelsen er tanken på alle dem som aldri kommer seg til Norge.
DB170814 Nedleggelsen får store ringvirkninger for det lille lokalsamfunnet med drøyt 3000 innbyggere.
DA170809 Etter nedleggelsen ble fabrikkbygningen bygget om til leiligheter.
DB170807 ¶ Demonstrerte : Tilbake i 2014 demonstrerte hundrevis mot nedleggelsen av Rjukan og Kragerø sykehus.
DB170807 - Et stort flertall av kommunene var for en utviklingsplan som innebar omlegging av sykehusets funksjoner, samtidig som helseministeren, som har både rett og plikt til å gripe inn, begrunnet nedleggelsen med pasientsikkerhet, sier Micaelsen til Dagbladet.
VG170806 I Skien endte nedleggelsen av Union godt, men nye bedriftsetableringer og jobber i mer produktive næringer.
DB170802 Han ønsker ikke å forklare bakgrunnen for innlegget, og vil ikke svare på om det har sammenheng med nedleggelsen av Sjøheimevernet i Langtidsplanen for Forsvaret : ¶
DA170730 Jan Erik Strøm forsvarer sin aktive offentlige kamp mot nedleggelsen av Samlok i Drammen.
DA170730 Hvorfor : Har kjempet hardt mot nedleggelsen av den samlokaliserte operasjonssentralen, Samlok, i Drammen.
AP170726 I forrige uke fortalte Aftenposten om hvordan nedleggelsen av politiarresten i Sandvika i Bærum har skapt utfordringer for politiet.
AP170726 I Asker og Bærum har det vært én pågripelse om dagen etter nedleggelsen av det lokale arresten to måneder tidligere.
AP170726 - Det viktigste er at vi har en tydelig forventning om bedring, jeg må understreke at vi fortsatt er tidlig i reformarbeidet, men det virker som nedleggelsen av arresten i Sandvika ikke har gitt den effekten politiet håpet på, sier Ropstad.
AP170726 Nedleggelsen har ført til flere utfordringer for politiet i Asker og Bærum.
VG170725 « Drapshvalen » Tilikum er død ¶ Nedleggelsen av avlsprogrammet ble annonsert i mars 2016, men da var den nå 26 år gamle spekkhoggeren Takara allerede gravid.
VG170721 POD-topper frarådet å møte Lundteigen etter nedleggelsen av SAMLOK ¶
VG170715 Nedleggelsen av Innovasjon Norges Tyrkia-kontor i år sier mye om hvordan det gikk med drømmen om raske penger i Tyrkia : Statkraft svidde av fem milliarder på det mislykkede damprosjektet Cetin.
NL170710 Flyttingen - eller nedleggelsen av basen på Bardufoss virker så tøvet at skrivekløen tok overhand.
VG170707 - Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, vil nedleggelsen av mottak fortsetter utover høsten, sier Forfang.
DA170627 Få forsvarer nedleggelsen
DA170627 - Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har sagt at han anser nedleggelsen av Samlok som en politisk beslutning tatt av justisdepartementet.
DB170619 ( Finansavisen ) : - Da vi overtok Tine-anlegget ved nedleggelsen i 1995 var det 12 ansatte som produserte meierivarer basert på 7 millioner liter melk, sier produksjonsdirektør Øyvind Berg i Synnøve Finden til Finansavisen.
NL170616 I dag er Forsvarsdepartementet inne i prosessen med nedleggelsen av Andøya flystasjon og flytting til Evenes, og vi er inne i et gjenkjennelig politisk landskap.
AP170612 Flere engasjerte seg : Et enstemmig bydelsutvalg motsatte seg nedleggelsen , og mer enn 600 underskrifter ble samlet inn.
AP170612 | Nedleggelsen av spesialskoler ble en katastrofe for noen barn Grete Fossbakk ¶
AP170610 Flere engasjerte seg : Et enstemmig bydelsutvalg motsatte seg nedleggelsen , og mer enn 600 underskrifter ble samlet inn.
AA170608 Etter vedtaket om Forsvarets langtidsplan i fjor er det klart at Værnes skal huse Luftforsvarets skolesenter etter nedleggelsen av Kjevik flystasjon.
DB170607 februar 1992, og ti år senere, med nedleggelsen av den tyske nasjonalbanken og innføringen av Euro fra 1. januar 2002.
VG170605 Les også : POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK ¶
DN170604 Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT Norge sier i en pressemelding at hun støtter nedleggelsen .
VG170603 Les også : POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK ¶
AA170602 Vi kjenner oss verken igjen i framstillingen av saksgangen eller de grunnene som gis for nedleggelsen av HKs avdeling i Trondheim.
AA170602 Skolen har en solid økonomi og nedleggelsen av avdelingen i Trondheim er, sett fra vårt ståsted, et klart brudd på stiftelsens intensjon og formål.
AA170602 Ledelsen i Oslo legger det altså fram som om lokaler er utslagsgivende for nedleggelsen .
AA170602 Den dagen vi ble gjort oppmerksomme på nedleggelsen hadde HK Trondheim en økning i antall inngåtte kontrakter på 41,5 prosent sammenlignet med oppstart høsten 2016.
AA170602 Ansatte og studenter ved HK Trondheim ble først gjort kjent med nedleggelsen av avdelingen dagen etter styremøtet.
AA170602 Nedleggelsen av HK Trondheim medfører at flere kommunikasjonsfag og kreative studieretninger ikke lenger har et undervisningstilbud i Trøndelag.
AA170531 Vedtatt kutt ¶ Nedleggelsen av SHV ble vedtatt da Stortinget sist juni vedtok langtidsplanene for forsvarssektoren, « Kampkraft og bærekraft ».
AA170531 Med det markeres nedleggelsen av innsatsstyrken, som har vært en av Sjøheimevernets ( SHV ) siste fire innsatsstyrker.
AA170531 Han peker på at nedleggelsen er en følge av Stortingets vedtak, og en ordre som må følges.
AA170531 En rekke sentrale offiserer og tillitsvalgte i Heimevernet har tidligere fortalt Adresseavisen at de frykter at nedleggelsen av Heimevernet vil gå ut over sikkerheten rundt Kampflybasen Ørland flystasjon og Muligheten til å sikre mottak av allierte tropper og materiell i en eventuell krigssituasjon.
VG170530 Les også : POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK ¶
DA170529 Ved nedleggelsen i 1989 kalte Erling Folkvord den « en fabrikk for masseødeleggelse av menneskeverd ».
AP170529 - Dette er den niende nedleggelsen bare det siste året, og den innebærer for vår del at vi blir nødt til å trekke oss fra dette feltet.
AA170528 Da det ble satt i gang en stor aksjon for å stoppe nedleggelsen av tilbudet som søsken i Sør-Øst ( i og rundt Oslo ) får, ble Miriam engasjert.
VG170525 | POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK ¶
VG170525 rfarne stortingspolitikeren Per Olaf Lundteigen, som selv kommer fra Buskerud - og sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, ba om et besøk ved operasjonssentralen i Drammen et halvt år etter at beslutningen var tatt, fryktet POD at det kunne bli snakk om en politisk omkamp rundt nedleggelsen .
VG170523 I motsetning til Anundsen mener Tajik at nedleggelsen av SAMLOK i Drammen har en uheldig signaleffekt.
VG170523 - Med nedleggelsen av SAMLOK i Drammen, er man da innenfor Stortingets vedtak ?
VG170522 Han har tidligere fortalt at nedleggelsen i all hovedsak skyldes sviktende billettinntekter.
NL170522 I et nylig publisert avisinnlegg påstår Jensen at de som kjemper mot nedleggelsen av Andøya flystasjon kommer med faktafeil og " fake news ".
NL170522 Hålogalandsbrua, nedleggelsen av kortbaneflyplassen i Narvik og vegutbedringene mot Vesterålen/Lofoten gir ytterligere økning av det sivile passasjergrunnlaget.
NL170521 Talerens beskrivelser av prosessen rundt nedleggelsen av flystasjonen er en manifestasjon på at her er et helt samfunn i opprør over det som blir betraktet som et svik.
DA170520 Det har lenge blåst rundt nedleggelsen av akuttkirurgien ved flere lokasykehus.
DB170518 Bakgrunnen for nedleggelsen er tanker om å fornye seg ifølge NRK.
DA170518 På årsmøtet i Den Norske Forfatterforening ble det vedtatt et opprop mot nedleggelsen av « Diktafon », med oppfordring til å møte på aksjon foran radioresepsjonen på Marienlyst 18. mai.
DA170518 Med 40 « Diktafon»-programmer i året kan nedleggelsen bety en årlig innsparing på 250.000 kroner i forfatterhonorarer.
DA170518 Kulturredaktør Marius Hoel avviser at nedleggelsen av « Diktafon » har sammenheng med innsparinger.
DA170518 I dag samles de legendariske stuntpoetene foran NRK-huset for å protestere mot nedleggelsen av NRK P2s « Diktafon ».
DA170518 - Forfatterforeningen støtter aksjonen mot nedleggelsen av « Diktafon », sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.
VG170516 Perry har ikke kommentert nedleggelsen , men hintet galgenhumoristisk på Twitter i forrige måned at han ante hvilken vei det bar.
SA170516 Den mest smertefulle nedleggelsen var utvilsomt Lufthansas Frankfurt-forbindelse.
AA170511 Analysen skal være klar i midten av juni og kan bli en viktig del av den politiske kampen for å reversere nedleggelsen av Andøya flystasjon.
AA170509 I slutten av april vedtok KrF på sitt landsmøte at de ville revurdere nedleggelsen . ( ©NTB ) ¶
DB170506 Han har tidligere forklart til Dagbladet at nedleggelsen skal skje ved at oppgaver og ressurser gradvis flyttes til politidistriktene.
DA170503 Siden nedleggelsen av Tofte har norske skogeiere som selger tømmer og norske sagbruk tapt mer enn en milliard kroner fordi råstoffprisen har falt.
AP170430 Nedleggelsen av Andøya flystasjon må vurderes på nytt ¶
AA170430 KrF vil ha ny vurdering av nedleggelsene av Andøya flystasjon og nedleggelsen av Kjevik.
AA170429 Dermed kan det gå mot en omkamp omkring den omstridte nedleggelsen av Kjevik og flyttingen som kunne gi flere hundre nye arbeidsplasser i Trøndelag.
AA170429 Nedleggelsen på Kjevik sidestilles i teksten med det svært omstridte vedtaket om å legge ned flybasen på Andøya der Norges maritime overvåkningsfly i dag er basert.
DB170428 Nedleggelsen innebærer at 1.600 ansatte blir oppsagt, mens 800 ansatte skal fortsette i andre butikker som eies av Dagrofa.
DB170428 Nedleggelsen har vært en vanskelig beslutning, sier konsernsjef Per Thau.
AP170428 - Har ikke lykkes ¶ Nedleggelsen har vært en vanskelig beslutning, sier konsernsjef Per Thau.
AP170428 Nedleggelsen innebærer at 1.600 ansatte blir oppsagt, mens 800 ansatte skal fortsette i andre butikker som eies av Dagrofa.
AA170428 Nedleggelsen innebærer at 1.600 ansatte blir oppsagt, mens 800 ansatte skal fortsette i andre butikker som eies av Dagrofa.
AA170428 Nedleggelsen har vært en vanskelig beslutning, sier konsernsjef Per Thau.
SA170427 Fredrik Refvem ¶ - Nedleggelsen skyldes ikke dette signalet fra norske myndigheter.
VG170423 - Denne nedleggelsen gir jeg helseminister Bent Høie ansvaret for, det er han som har åpnet for en slik svekkelse av lokalsykehus.
DA170423 - Økonomisk taper vi oppimot fem millioner kroner på nedleggelsen .
AA170423 - Denne nedleggelsen gir jeg helseminister Bent Høie ansvaret for, det er han som har åpnet for en slik svekkelse av lokalsykehus.
VG170422 I bakgrunnen ser man sentrum av Mo i Rana der Tobias må gå på skole etter den planlagte nedleggelsen av Båsmo ungdomsskole.
VG170420 - Ap har ikke gjort så mye feil i sin distriktspolitikk, bortsett fra på ett område - nemlig i forsvarspolitikken : Der er det til gjengjeld tre ting som jeg skulle sett at Ap ikke var med på : 1 : Nedleggelsen av Andøya flystasjon. 2 : Fjerningen av helikoptrene fra Bardufoss - og 3 : Nedbyggingen av heimevernet, sier Bongo, som i tillegg til å være Ap-politiker i
SA170411 De fleste av migrantene i leiren er kurdere fra Irak, men som følge av den omstridte nedleggelsen av migrantleiren " Jungelen " i Calais har mange afghanere strømmet inn i den nye leiren den siste tiden.
AA170411 De fleste av migrantene i leiren er kurdere fra Irak, men som følge av den omstridte nedleggelsen av migrantleiren " Jungelen " i Calais har mange afghanere strømmet inn i den nye leiren den siste tiden.
FV170406 Trinnvis reduksjon ¶ Nedleggelsen av de fem passkontorene og opprettelsen av det nye skal skje trinnvis i 2018.
DA170406 Ifølge mange, ikke minst i Østfold, var den årsaken til nedleggelsen av Rygge lufthavn, fem måneder senere.
AP170405 Etter nedleggelsen i 1938 ble så den en gang så viktige Vækerø politi- og brannstasjonen liggende nedslitt, gjemt og glemt.
SA170404 Dersom en større del av fisketransporten går over på bil som følge av nedleggelsen av et sjøbasert tilbud, vil retningsbalansen bli ytterligere forverret.
SA170404 SV-leder Audun Lysbakken ( bildet ) gir helseminister Bent Høie ( H ) skylden for nedleggelsen av akuttkirurgien ved Odda sykehus.
SA170404 - Denne nedleggelsen gir jeg helseminister Bent Høie ansvar for, det er han som har åpnet for en slik svekkelse av lokalsykehus.
DN170404 Nedleggelsen kom i kjølvannet av regjeringens omstridte flyseteavgift og Ryanairs påfølgende beslutning om å legge ned basen på Rygge.
BT170404 Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, frykter at nedleggelsen vil gå ut over sikkerheten til sjøs, noe hovedtillitsvalgt for EL og IT-forbundet i Telenor Norge, Kosom Alexander Skaale, sier seg enig i.
AA170404 Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, frykter at nedleggelsen vil gå ut over sikkerheten til sjøs, noe hovedtillitsvalgt for EL og IT-forbundet i Telenor Norge, Kosom Alexander Skaale, sier seg enig i.
DA170330 Dette var samme selskap som hadde det tidligere omtalte opphørssalget på flyplassen etter nedleggelsen .
DN170328 Foto : AP / NTB scanpix ¶ Nedleggelsen ble kunngjort på en pressekonferanse i København tirsdag formiddag.
DB170328 Nedleggelsen ble kunngjort på en pressekonferanse i København tirsdag formiddag. ifølge selskapet er det en ny taxilov som tvinger selskapet til å avslutte sin virksomhet i Danmark.
DB170328 Flypassasjeravgiften var grunnen til nedleggelsen , ifølge Ryanair.
AP170328 FOTO : Seth Wenig / TT / NTB scanpix ¶ Nedleggelsen , som trer i kraft 18. april, ble kunngjort på en pressekonferanse i København tirsdag formiddag.
AA170328 Nedleggelsen , som trer i kraft 18. april, ble kunngjort på en pressekonferanse i København tirsdag formiddag.
AA170328 Flypassasjeravgiften var grunnen til nedleggelsen , ifølge Ryanair. ( ©NTB ) ¶
VG170327 I februar i fjor ble han tiltalt for å ha fornærmet presidenten, i en Twitter-melding der han kritiserte nedleggelsen av Gülens skoler.
DA170327 Men byrådet lyttet til de som var imot nedleggelsen , og vil nå bruke 22 millioner kroner på oppgradering og gjenåpning. plattform : I januar startet Ruter arbeidet med å fjerne plattformene på Jomfrubråten holdeplass.
DA170327 Bystyremedlem Pia Farstad von Hall ( H ) har vært engasjert i saken, og jobbet imot nedleggelsen .
VG170326 * I en serie artikler vil VG granske følgene av den stille nedleggelsen av grendeskoler i hele landet.
VG170325 * I en serie artikler vil VG granske følgene av den stille nedleggelsen av grendeskoler i hele landet.
VG170325 * 1 Revurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon : Senterpartiet er sterkt imot nedleggelsen og vil i regjering ta opp avgjørelsen til ny vurdering.
VG170325 * 1 Revurdere nedleggelsen av Andøya flystasjon : Senterpartiet er sterkt imot nedleggelsen og vil i regjering ta opp avgjørelsen til ny vurdering.
VG170324 * I en serie artikler vil VG granske følgene av den stille nedleggelsen av grendeskoler i hele landet.
VG170324 Nedleggelsen av grendeskolen ga Sp-ordføreren en ny nedtur.
VG170324 Nedleggelsen av denne skolen skaper sentralisering på lokalt nivå.
DA170322 Ulriksen har gått kraftig ut mot nedleggelsen av Sjøheimevernet og er bekymret for hvordan Norge skal greie å forsvare sin kyststripe i framtida.
DA170322 Liv Signe Navarsete ( Sp ), som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, uttalte at hun ikke vet noe om hva som skal erstatte kystradarkjeden og at saken knapt ble diskutert før nedleggelsen var et faktum.
DA170322 Han frykter at nedleggelsen av kystradarkjeden vil bety at Norge blir enda mer avhengig av USA og våre allierte.
DA170322 Dagsavisen har gjennom en rekke saker satt søkelyset på nedleggelsen av Sjøheimevernet ( SHV ) og kystradarkjeden i Nord-Norge.
DA170322 Nedleggelsen av SHV og avviklingen av Kystradar Nord ble vedtatt da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet i Stortinget før jul.
BT170318 Det har vært mye uenighet rundt nedleggelsen av lensmannskontorer spesielt på Romerike.
AA170318 Det har vært mye uenighet rundt nedleggelsen av lensmannskontorer spesielt på Romerike.
DA170317 Stortingets utenriks- og forsvarskomité diskuterte knapt kystradarkjeden før nedleggelsen ble vedtatt, sier Liv Signe Navarsete ( Sp ).
DA170317 - Det kan nesten virke som om kysten er nedprioritert av regjeringen, sier Navarsete, og viser blant annet til nedleggelsen av Sjøheimevernet som nå er under full avvikling.
VG170316 Mandag møtte rundt 80 brukere og pårørende opp utenfor sykehuset for å demonstrere mot nedleggelsen .
VG170316 Foto : Tore Kristiansen, VG ¶ 800 brukere, de fleste revmatikere, rammes av nedleggelsen ved Diakonhjemmet.
VG170316 Bakgrunnen for nedleggelsen er en langvarig konflikt om opphold i slike basseng skal defineres som behandling eller trening, ifølge Journalen.
FV170316 Allerede i januar ble det kjent at både Kvinesdal og Lyngdal ville levere klager på nedleggelsen av sine lensmannskontor til departementet.
DA170316 Han understreket at nedleggelsen også får store konsekvenser for sivilsamfunnet, og viste til at blant annet Kystverket er avhengig av Forsvarets radarsystem.
DA170316 - Det er forståelig at de som berøres av nedleggelsen eller har erfaringer fra tidligere tjeneste har et annet syn.
DA170314 Dagsavisen har også stilt spørsmål til Klima- og miljødepartementet om Parisavtalen og nedleggelsen av « Generasjon Grønn ».
DA170314 Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, forklarer nedleggelsen av « Generasjon Grønn » med interne budsjettprioriteringer.
DA170314 - Hva synes du om avviklingen ? - Nedleggelsen av « Generasjon Grønn » er svært alvorlig for klimakunnskapen i norsk skole.
DA170313 Pedersen forteller at de i dag har kritisk lav bemanning og at de frykter at nedleggelsen vil skje før 2020.
DA170313 Offiseren mener nedleggelsen er dramatisk også for sivilsamfunnet.
DA170313 Men konsekvensene av nedleggelsen er store, sier Pedersen og legger til : ¶
DA170313 For oss tillitsvalgte virker det som at nedleggelsen kan komme før 2020.
DA170313 Bjørn Arne Pedersen, tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, mener nedleggelsen av kystradarkjeden får dramatiske konsekvenser også for sivilsamfunnet.
DA170313 - Begrunnelsen for nedleggelsen er at radarsystemet nærmer seg sin levetid, men slik vi ser det kan radarene i hvert fall brukes fram til 2025.
DN170312 Dansken har vært i landet et par år og har omsider klart å skape overskudd i bryggeriet som finansmannen Kristoffer Stensrud startet opp i protest mot nedleggelsen av det gamle stavangerbryggeriet Tou i 2003.
AA170310 I alt rundt tusen personer mistet jobben, halvparten på selve flyplassen, som følge av nedleggelsen .
FV170309 Det er imponerende hva aktørene bak Hunsfos Næringspark har fått til etter nedleggelsen av hjørnesteinsbedriften.
VG170307 Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, sier til VG at også den vedtatte nedleggelsen av Sjøheimevernet har blottlagt mange nøkkelanlegg som ligger ved sjøen, og at de blir vanskeligere å forsvare mot angrep : ¶
SA170306 Årsaken til nedleggelsen av landslagene var minus på budsjettet, nærmere fire millioner kroner.
AP170306 Årsaken til nedleggelsen av landslagene var minus på budsjettet, nærmere fire millioner kroner.
AA170302 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170302 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DN170301 Det var tomler ned fra dem når Trump annonserte nedleggelsen av Obamacare, mens republikanerne på den andre siden ropte og heiet som på en fotballkamp av samme budskap.
AA170301 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170301 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DN170228 Ryanair-fly på Rygge, før nedleggelsen av flyplassen.
DB170228 Kulturrådet skal i år sette i gang arbeidet med en større evaluering av endringene som ble innført fra 2015, og nedleggelsen av ankenemnda vil naturligvis også være et element i denne evalueringen.
AA170228 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AP170227 Ryanairs inntreden på OSL kom som en følge av nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge i slutten av oktober, og etter at Stortinget hadde innført en flypassasjeravgift som selskapet mente gjorde deres base i Moss ulønnsom.
AA170227 Nedleggelsen kom i kjølvannet av regjeringens omstridte flyseteavgift og Ryanairs påfølgende beslutning om å legge ned basen på Rygge.
AA170226 Nedleggelsen kom i kjølvannet av regjeringens omstridte flyseteavgift og Ryanairs påfølgende beslutning om å legge ned basen på Rygge.
DA170225 Lørdag klokken 12 demonstrerte beboere og andre personer som er mot nedleggelsen på torget i Stavanger.
DA170225 Beboere og andre demonstrerte lørdag mot nedleggelsen av Stavanger mottak.
DA170225 Nedleggelsen er verst for dem som fortsatt venter og som igjen på flytte på seg, sier Thorbjørnsen.
AA170225 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DB170224 Det som får Aftenposten til å vie to hele sider til temaet, er imidlertid nedleggelsen av trikkestoppet på Jomfrubråten på Nordstrand.
VG170223 De der inne i Oslo må se at en konsekvens at en slik tvangsbruk er at det starter nedleggelsen av et optimistisk og levedyktig samfunn, sier ordføreren.
AA170223 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DA170222 Ti av dem ble ansatt i midlertidige, militære stillinger av Forsvaret etter nedleggelsen , men med mindre jobbing - og dermed også lavere inntekt - enn de hadde før.
AA170222 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170222 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DN170221 - Det eneste nedleggelsen av svake fond gir forbrukeren, er et feilaktig bilde av forvalternes dyktighet, sier Jensen.
BT170221 Nedleggelsen av 600 postkontorer ble av mange oppfattet som et frontalangrep på Distrikts-Norge.
AA170221 Hun og venninnen Randi Åldstedt har vært flittige spisegjester i Mathallen, og beklaget nedleggelsen av stedet.
AA170221 - Det eneste nedleggelsen av svake fond gir forbrukeren, er et feilaktig bilde av forvalternes dyktighet, sier Jensen.
AA170221 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170219 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170218 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
AA170217 Hør våre kommentatorer snakke om å flytte ut arbeidsplasser fra Oslo, bykrangel og nedleggelsen av Mathallen ¶
DB170216 nedbyggingen av Heimevernets områdestyrker og innsatsstyrker, nedleggelsen av HV-11 og Setnesmoen, avviklingen av Sjøheimevernet og nedleggelsen av Kystjegerkommandoen ».
DB170216 nedbyggingen av Heimevernets områdestyrker og innsatsstyrker, nedleggelsen av HV-11 og Setnesmoen, avviklingen av Sjøheimevernet og nedleggelsen av Kystjegerkommandoen ».
DB170216 Det er så grovt at det setter bransjen i vanry, og er nok forklaringen på at klimaforkjemperne jubler over nedleggelsen .
DA170216 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
DB170215 I dag sier Hauge til Dagbladet at nedleggelsen av gasskraftverket bør fungere som en « slik-gjør-vi-det-ikke-igjen»-pekepinn.
DB170215 Co2-utslippene vil som følge av nedleggelsen reduseres med mellom 250 000 og 300 000 tonn i året.
DB170215 Natur og Ungdom skriver i en pressemelding at de jubler over nedleggelsen .
DA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AP170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
AA170215 Også Natur og Ungdom mener nedleggelsen av anlegget, som de anslår hadde utslipp som tilsvarer 140.000 biler, er en seier for miljøet.
DB170214 Den varslede nedleggelsen av Aupairsenteret 1. april er et skritt i feil retning.
VG170211 Paradoksalt nok så skjer nedleggelsen av studielinjen på Blindern i en tid der regionen er tjent med all oppmerksomheten den kan få.
VG170211 Nedleggelsen av ambassaden i Guatemala i 2015, den siste i Mellom-Amerika, illustrerer den stadig minskende norske tilstedeværelsen.
DB170211 I denne spalten forrige uke kritiserte Fredrik Wandrup nedleggelsen av poesiprogrammet « Diktafon ».
AP170209 | Ungdommen nå til dags : « For tiden er det mye som skjer i forbindelse med nedleggelsen av Klara Klok » ¶
VG170207 Finnes det vilje til å erkjenne at nedleggelsen var feil, og å rette opp feilen i revidert budsjett ?
SA170207 Kongsgård begrunner nedleggelsen med lav interesse.
SA170207 Nedleggelsen er også i utakt med utviklingen innenfor de andre samfunnsfagene.
DB170207 Programkomiteen ønsker ikke å sette noen tidsramme for når nedleggelsen skal skje, men mener det må gjøres så fort som praktisk mulig.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
SA170206 Stavanger Aftenblad har gjennom den siste tiden brukt betydelige ressurser og spalteplass til å fortelle om virksomheten på den fylkeskommunalt eide eiendommen Dale i Sandnes etter omleggingen av psykiatrien og nedleggelsen av Dale som psykiatrisk sykehus.
AP170206 Nedskjæringer i Ubok på grunn av mangel på støtte og nedleggelsen av Litteraturtidsskriftet Kamilla og poesiprogrammet Diktafon på NRK, varsler en dyster fremtid for litteraturens plass i det offentlige rom.
SA170127 Kroneksemplet i så måte er nedleggelsen av faget elevrådsarbeid, faget for demokratilæring i skolen.
SA170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
DN170123 - For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
BT170123 SAMLER RESSURSENE : - Det er behov for å samle ressursene på færre steder, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) om nedleggelsen av Lånekassens kontorer i Bergen og Tromsø.
BT170119 Men Thorsen og de andre som var til stede, valgte likevel å fortsette nedleggelsen av grunnsteinen.
SA170115 I tillegg har det blitt overført flere årsverk til OSL etter nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge.
DB170114 - Politireformen, nedleggelsen av Heimevernet og sykehussentralisering har skapt uro og frustrasjon hos veldig mange mennesker i Norge, som føler seg mindre trygge.
AP170114 I tillegg har det blitt overført flere årsverk til OSL etter nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge.
DB170107 ALLTID FORAN : Dagbladet, her representert ved Halfdan Hertzbergs « Dagbla'gutten », har konsekvensutredet nedleggelsen av papiravisa på hverdager.
SA170106 Den som trodde at nedleggelsen av Bastøy og tilsvarende steder på 1960-tallet betydde at vi frigjorde oss fra ideer om å kontrollere « uartig » ungdomsatferd, har ikke fulgt godt nok med.
DB170104 I fjor fikk Pedersen så hatten passet for uttalelser han gikk ut med i forbindelse med nedleggelsen av VGs Tromsø-kontor : ¶
VG161027 Nedleggelsen av Vine kommer som et ledd i Twitters forsøk på å overhale produktkatalogen.
AP160804 Særlig etter fadesen med prosessen rundt nedleggelsen av Furuset sykehjem og kravene om at private sykehjem må redusere bemanningen.
AP160617 Etter nedleggelsen av Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron fraflyttes og utrangeres Trondenes og Harstad Syd.
AP160423 - Nedleggelsen av de to trikkelinjene gir mange beboere et dårligere kollektivtilbud.
AP160423 - Nedleggelsen av de to trikkelinjene gir mange beboere et dårligere kollektivtilbud.
AP160213 Hun viser til at Nkom helt siden nedleggelsen av telepriser.no i 2014 har gitt inntrykk av at en ny versjon skulle lanseres i 2016, og fremhevet forbrukergevinsten ved en slik tjeneste.
AP160213 Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet er kritisk til nedleggelsen av telepriser.no.
AP160204 Årsaken til nedleggelsen begrunnes med at kundene ikke bruker filialene i stor grad lenger, fordi de er blitt selvbetjente.
AP160204> Årsaken til nedleggelsen begrunnes med at kundene ikke bruker filialene i stor grad lenger, fordi de er blitt selvbetjente.