VG171208 - Så Utrykningspolitiet trenger ikke frykte nedleggelse det neste året ?
DN171208 Norges skattedirektør Hans Christian Holte har tidligere advart mot nedleggelse av Politiets Utlendingsenhet og slå sammen Økokrim og Kripos.
DB171206 Derfor er også nedleggelse av driften av Goliat helt på siden av debatten.
SA171205 Kristian Jacobsen ¶ | Nedleggelse fører til for få barnehageplasser i Tasta bydel ¶
AP171204 I årene 1999 til 2002 prøvde filmmaker Terje Kristiansen å drive en tidlig IMAX-kino på Aker brygge, men det endte med stort underskudd og nedleggelse .
AA171202 Møller barnehage trues med nedleggelse , og det er Trondheim kommune som sitter på avgjørelsen.
AA171202 Med en nedleggelse av Statpeds Møller barnehage frykter pappa Ian at hun ikke får den hjelpen hun trenger.
DN171130 Norges skattedirektør Hans Christian Holte advarer mot nedleggelse av Politiets Utlendingsenhet og slå sammen Økokrim og Kripos.
DB171130 PRØVER IGJEN : Etter at styret i Rygge sivile lufthavn ( RSL ) vedtok nedleggelse i fjor, prøver den nye eieren Jotunfjell Partners å få i gang ny flyplassdrift.
SA171125 Vår barnehage ble vedtatt nedlagt da politikerne bestemte seg for å gå vekk fra Rådmannens forslag om nedleggelse av Roaldsøy barnehage.
SA171125 Hva tenker Dag Mossige og Ap at vår barnehage er, siden den ikke er viktig nok til at de motsetter seg nedleggelse av denne, men heller stemte for en nedleggelse ?
SA171125 Hva tenker Dag Mossige og Ap at vår barnehage er, siden den ikke er viktig nok til at de motsetter seg nedleggelse av denne, men heller stemte for en nedleggelse ?
SA171125 En ansatt spurte politikerne om hvorfor vi aldri fikk besøk før vedtak om nedleggelse ble vedtatt, og fikk til svar at vår barnehage var den eneste de ikke hadde besøkt i denne saken.
SA171121 Festivalsjefen tror at nedleggelse av campingen dessuten vil føre til mer, ikke mindre, bråk for politiet.
AP171118 Festivalsjefen tror at nedleggelse av campingen dessuten vil føre til mer, ikke mindre, bråk for politiet.
DB171116 Vi så det i forsvarspolitikken da Ap først var for nedleggelse av Andøya flystasjon, så rett før valget skulle de plutselig foreta en « ny vurdering ».
VG171115 Han sier det var Ubers nedleggelse av sin mest brukte tjeneste - Uber pop - som fikk han til å gå i gang.
DN171114 YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedleggelsen og mener at alternativene til nedleggelse ikke er undersøkt grundig nok.
DB171114 YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedleggelsen og mener at alternativene til nedleggelse ikke er undersøkt grundig nok.
DB171114 Vi frykter, i likhet med deler av det norske offiserskorpset, at dagens stadig økende Nato-integrasjon leder til en gradvis nedleggelse av Forsvaret.
SA171113 Vi mener en nedleggelse av Ryfylke DPS Randaberg vil svekke tilbudet ! | - Vi ønsker flere jenter som fikser og liker matematikk og teknologi ¶
SA171113 Rusmisbrukernes intresseorganisasjon ( RIO ), Mental Helse Sørvest, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse ( LPP ) og Landsforeningen We Shall Overcome ( WSO ) ser med stor bekymring at det går mot nedleggelse av Ryfylke DPS Randaberg.
SA171113 En nedleggelse vil også kunne ramme kommunehelsetjenesten innen psykisk helse og rus i sju kommuner, som har bygd opp et samarbeid med Ryfylke DPS.
SA171113 Dette er ikke tatt hensyn til i prosessen her, brukergruppene er ikke sikret et like godt tilbud etter en nedleggelse av DPS.
SA171113 Blir det nedleggelse , vil det si at over 20-DPS sengeplasser er borte i Helse Stavanger de tre siste årene.
NL171113 | Nedleggelse av en unik forsvarskapasitet ¶
SA171110 Det kan føre til nedleggelse av tilbudet i Egersund.
BT171107 Å spare penger på nedleggelse av Jobbfast kan med andre ord føre til langt større kostnader for skattebetalerne på sikt.
DA171103 | Mener nedlagte arrester gir politiet " taxioppdrag " ¶ Nedleggelse av arrestmottak landet over fører til færre og færre arrestasjoner - og gir politiet unødvendige « taxioppdrag », mener Ulf Leirstein.
SA171101 Partiet har i mange år vært for kommunereform, har støttet politireformen og har sammen med Høyre inngått flere forlik som medfører nedleggelse av utkanttilbud og arbeidsplasser.
DA171101 Før valget åpnet Arbeiderpartiet, som stemte for nedleggelse , for at beslutningen « kanskje bør omgjøres ».
DA171101 En rekke offiserer og tidligere forsvarstopper har kritisert beslutningen om nedleggelse i harde ordelag.
DN171031 Ifølge Sp-lederen er det stilt mange spørsmål ved om det virkelig er penger å spare på en nedleggelse .
DB171031 De hevdet regnestykkene regjeringen har presentert som argumentasjon for nedleggelse ikke henger på greip.
DB171031 Arbeiderpartiet vedtok nedleggelse av Andøya flystasjon sammen med Høyre og Frp.
NL171030 Det siste er at Støre gir klar melding om at AP ikke snur i spørsmålet om nedleggelse av Andøya.
NL171027 I striden om skjebnen til Bell-helikoptrene på Bardufoss og nedleggelse av Andøya flystasjon til fordel for Evenes, har Huitfeldt høstet en storm av misnøye og protester i nord, ikke minst fra ordførere og tillitsvalgte innad i eget parti.
SA171026 | Hvorfor straffes Ulsberget og Djupamyra med nedleggelse ?
SA171026 Ulsberget og Djupamyra har tydeligvis gjort noe riktig, hvorfor skal man da straffe dem med nedleggelse ?
SA171026 » | Hvorfor straffes Ulsberget og Djupamyra med nedleggelse ?
NL171025 Er det samisk påvirkningskraft når en person som står i Sametingets valgmanntall opplever at det går an å berge ei grendeskole fra nedleggelse gjennom å jobbe opp mot kommunen ?
DN171025 - Som følge av denne utviklingen er det iverksatt en restrukturering av deler av virksomheten som nedleggelse av Nautisk Americas, sier NHST-sjefen.
AA171022 Men ingen av oss var særlig gode på forretningsdrift, så det endte med nedleggelse etter noen års drift, forteller Stokstad.
SA171019 Nedleggelse av psykiatriske sengeplasser vil ikke gi et bedre tilbud til denne gruppen.
DB171018 Det foreslåtte kuttet vil i verste konsekvens lede til nedleggelse av Gatas Økonom og Barnas Jurist, som gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte og sikrer gjennomføring av barns rettigheter.
BT171018 Det spesialiserte helsetilbudet for varslere er truet av nedleggelse .
BT171016 | Uforståelig forslag om nedleggelse
DN171012 Tross nedleggelse av kulldriften på Svalbard, råder det optimisme i selskapet.
VG171009 Det er et drastisk skritt å bare kutte støtten, som kan bety en nedleggelse av IRN, så det kunne vært fornuftig å gi IRN en ny sjanse, og se om det går.
DB171009 Rådet har altså strengt tatt ingen reell innflytelse og er i utgangspunktet overmodent for nedleggelse .
AP171009 Samtidig trues senteret av nedleggelse på grunn av dype kutt i statsstøtten fra Kulturrådet.
NL170921 Og dersom ikke fylkeskommunen innser dette, leverer de inn et usedvanlig solid argument for sin egen nedleggelse . | " Å tråkke på andre, gjør Tromsø til en liten og smålig by " ¶
DN170917 - Endringene fører til nedleggelse av flere av Lånekassens avdelinger, og mange ansatte mister jobben sin.
NL170914 En nedleggelse av både Andøya og Bodø med kraftsamling på Evenes er svært betenkelig.
NL170914 Den faktoren som førte til nedleggelse av Bodø flystasjon, nemlig støy fra F 35 med omfattende støydemping av hus, er med vedtaket om flytting av rullebanen dermed ikke lenger relevant.
AP170914 Nedleggelse av skattekontorer, politireform, nedleggelse av forsvarsanlegg og ulvesaken er noen av fellesnevnerne for velgerflukten fra Ap og særlig over til Senterpartiet.
AP170914 Nedleggelse av skattekontorer, politireform, nedleggelse av forsvarsanlegg og ulvesaken er noen av fellesnevnerne for velgerflukten fra Ap og særlig over til Senterpartiet.
AA170914 Han håper på å kunne samle et flertall i opposisjonen som kan demme opp for regjeringen, som har gått inn for nedleggelse .
DB170913 Selskapets ledelse anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge selskapet fra nedleggelse .
AA170913 Selskapets ledelse anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge selskapet fra nedleggelse .
DN170912 Ledelsen raser og anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge flyselskapet fra nedleggelse .
DB170912 Ledelsen raser og anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge flyselskapet fra nedleggelse .
AP170912 Er Forsvaret på vei inn i en åpenhetens blindsone ? spurte Aftenpostens Harald Stanghelle i mai, da trusselen om nedleggelse var et faktum.
AP170912 En nedleggelse ville hatt stor symbolsk sprengkraft, fordi trusselen om nedleggelse har vært satt i sammenheng med en serie anklager mot Søreide om manglende åpenhet våren og sommeren 2017.
AP170912 En nedleggelse ville hatt stor symbolsk sprengkraft, fordi trusselen om nedleggelse har vært satt i sammenheng med en serie anklager mot Søreide om manglende åpenhet våren og sommeren 2017.
AP170912 En nedleggelse ville dermed komme på toppen av øvrige anklager om manglende åpenhet.
AA170912 Ledelsen raser og anklager de ansatte for å sabotere forsøket på å berge flyselskapet fra nedleggelse .
VG170911 Partiet har jobbet iherdig mot nedleggelse av flybasen på Andøya.
DB170908 Ved spørsmål om nedleggelse , er mitt inntrykk, at beslutningstagerne ofte ikke skiller mellom typer sengeposter.
AA170908 Han understreket imidlertid at partiet i utgangspunktet ønsker et forlik som innebærer nedleggelse av Andøya.
NL170907 Nedleggelse av Andøya flystasjon og flyttingen av Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Østfold - med Arbeiderpartiets støtte - står igjen som et svart kapittel.
NL170907 Hadde dette blitt gjeldende politikk vill det ført til nedleggelse av gårdsbruk i distriktene.
VG170906 En nedleggelse ville ført til at det ikke var noe områdestruktur i HV mellom Bergen og Trondheim.
DA170906 Dette er sannsynligvis ikke en banebrytende observasjon, men det interessante spørsmålet er om dette ville skjedd hvis vi i hadde hatt en styrt nedleggelse av oljebransjen eller gjort jobbene mer utrygge.
DA170906 Derfor handler dette om mer enn en styrt nedleggelse av oljebransjen eller ikke.
NL170905 La det ikke være tvil om at de som kjemper mot nedleggelse av Andøya har rett i sak.
DN170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var riktig.
DB170905 Han hevder dagens uttalelser ikke innebærer en snuoperasjon fra Ap, men går lenger enn før i å åpne for en omkamp om flystasjonen, som Ap støttet nedleggelse av i regjeringens Langtidsplan for Forsvaret.
AA170905 Din største politiske nedtur ? Nedleggelse av en grendeskole i min hjemkommune, Stjørdal.
AA170905 Til sammen vil en nedleggelse av Andøya flystasjon og fjerning av helikopterstøtten til Hæren svekke landets forsvarsevne, mener hun.
AA170905 Han understreket at Ap, etter mye diskusjon, ønsket et forlik som innebar nedleggelse av Andøya flystasjon, men forutsetningen for partiets tilslutning til valg av Evenes som enebase, og flytting av de maritime overvåkingsflyene fra Andøya, var at tallgrunnlaget og det øvrige grunnlaget i langtidsplanen var riktig.
AA170905 Han tror ikke en nedleggelse av konsesjonsordningen vil spare det offentlige for mye penger.
AA170905 Dårligere tilbud : Sjef for Trondheim Kino, Arild Kalkvik, tror en nedleggelse av konsesjonsordningen vil svekke tilbudet til norske kinogjengere.
AP170904 Dagens skuespillere synes det er stas å få arbeide ved den rølpete, lille scenen, som har klamret seg fast i 40 år, til tross for stadige trusler om nedleggelse .
NL170903 Og det er klart at nedleggelse av Narvik lufthavn også vil gi mer sivil trafikk.
NL170903 Nå forsøker AP å få folk til å tro at de kan komme til å skifte mening om nedleggelse av Andøya om Evenes tallene er feil.
DA170903 Etter hver nedleggelse , stilles det samme spørsmålet : Hvorfor greier vi ikke å ta vare på treforedlingsindustrien ?
AA170901 Til tross for sporadiske grønne bølger og blaff av distriktspolitisk oppsving, har flyttestrøm og nedleggelse av gårdsbruk pågått nesten upåvirket av trender og regjeringer.
DA170830 Skolen var et kontinuerlig politisk stridstema og ble truet med nedleggelse nesten hvert eneste år av sin eksistens.
NL170829 Spørsmålet er høyst relevant å stille i disse tider, med trusselen om nedleggelse av Andøya Flystasjon hengende over lokalsamfunnet helt nord i Nordland.
NL170829 For at politikerne i Narvik-regionen skulle kunne akseptere en nedleggelse av Framneslia kortbaneplass, slik at Evenes kunne fortsette å vokse, måtte de få noe somerstatning.
VG170828 Nedleggelse av dette tilbudet vil være ille og bare føre til at passasjerer ¶ i stedet tar fly, sier partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.
DB170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser.
AP170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser.
AA170828 Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser.
VG170823 I 2013 gikk Frp til valg på det samme som Sp - full nedleggelse av POD.
NL170822 Her har Høyre sviktet totalt ved å vedta drastiske reduksjoner i heimevernet og hæren, nedleggelse av Andøya flystasjon og hovedbasen for helikopter på Bardufoss.
AA170815 Christen Sveaas har også uttalt til Dagens Næringsliv at han er trygg på at en eventuell konkurs ikke ville føre til nedleggelse av de norske fabrikkene : ¶
AA170815 - Jeg har ingen tro på at en eventuell konkurs medfører nedleggelse av noen fabrikker.
DB170814 På toppen kommer nå nedleggelse av kommunens største asylmottak.
DB170814 DUGNAD : Beboere og ansatte samarbeider om å rydde opp mottaket før nedleggelse .
DB170814 Bare i år har UDI lagt ned eller varslet nedleggelse av 44 asylmottakmottak over hele landet med unntak av Oslo og Akershus. 19 av dem har forsvunnet fra kommuner under 5000 innbyggere.
DB170810 Lurås blir trukket fram i Herbjørnsruds kronikk grunnet hans argumentasjon for nedleggelse av asylinstituttet i Aftenposten.
DB170810 Han trekker også fram at Lurås begrunnet en nedleggelse av asylinstituttet « av hensyn til » « de skamløse jentene ».
DB170809 I juni måtte hele 21 kvinnelige skribenter gå sammen for å protestere mot hvordan den stadig mer radikaliserte statsviteren Helge Lurås i et innlegg begrunnet en nedleggelse av asylinstituttet « av hensyn til » også de prisvinnende « Skamløs»-jentene.
VG170808 Frykter nedleggelse
AA170808 Det er ikke vanskelig å forstå at politikerne frykter nedleggelse av Norske Skog og at mange ansatte kan bli arbeidsledige.
DB170807 Da skal han - og kommunestyret hvor Sp har flertall alene - søke om å reversere nedleggelse av både lensmannskontor og av kommunen.
DB170804 Han bestrider at fritt skolevalg innad i fylkene vil føre til nedleggelse av distriktsskoler ved at elever rømmer til byene.
VG170803 Jens Stoltenberg erklærte fra opposisjon at han ikke ville aksepterte en nedleggelse .
VG170803 Før valgkampstart offentliggjorde selskapet nedleggelse av papirfabrikken Union i Skien.
NL170714 Vi snakker her om nedleggelse av en fullt operativ flyplass med stor mottakskapasitet og alle nødvendige fasiliteter.
NL170714 Høyre har i denne LTP vedtatt nedleggelse av Andøya flystasjon og flytting av all aktivitet til Evenes.
AA170713 Brudd på loven kan føre til nedleggelse .
DB170712 Dette vil i praksis bety nedleggelse av lokale brannstasjoner og at utrykningstiden øker.
VG170703 * Nedleggelse av såkalt Title II matvarehjelp og hjelp til matsikkerhet, midt under en pågående sultkatastrofe. * 45 prosent kutt til vann- og sanitærprogrammer.
BT170703 * Nedleggelse av såkalt Title II matvarehjelp og hjelp til matsikkerhet, midt under en pågående sultkatastrofe. * 45 prosent kutt til vann- og sanitærprogrammer.
NL170627 Det er en politikk som i sum vil gi redusert mangfold, og føre til nedleggelse av enda flere gårder i utkantstrøk.
NL170626 Vi setter pris på at Narvik er foreslått oppretthold, men vi har problemer med å finne en faglig begrunnelse for nedleggelse av de andre fakultetene.
BT170625 FOTO : Jan Tomas Espedal ¶ | - Absurd nedleggelse
NL170623 En nedleggelse av det juridiske fakultet vil underminere denne hardt tilkjempede stilling.
DB170622 ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse .
DB170622 ¶ FORSLAG OM NEDLEGGELSE : Styret i Follo har innstilt et forslag om nedleggelse.
BT170622 På noen skoler i Bergen blir det full kamp mot nedleggelse denne våren.
BT170622 Når skoler er truet av nedleggelse , vekkes et stort engasjement.
AA170619 Rådmannens anbefaling omfattet nedleggelse av Garnes skole i tillegg til de tre overnevnte skolene.
AA170619 Et knapt flertall i kommunestyret har gått for nedleggelse av tre grendeskoler.
AP170617 Av økonomiske årsaker var dette kun mulig med nedleggelse av 2. bataljon, sier han.
AP170616 Han sto da bak nedleggelse av ti brannstasjoner og nedbemanning på 552 personer.
DA170615 Dette innebærer nedleggelse av fergeleiet i Moss.
DN170614 Brudd på loven kan føre til nedleggelse .
AA170614 Brudd på loven kan føre til nedleggelse . ( ©NTB ) ¶ | - London-brannen var en varslet katastrofe ¶
SA170613 Jeg tviler ikke på at Rådmannen og administrasjonen har gjort et solid stykke arbeid med hensyn på nåverdien i deres anbefaling av en nedleggelse av Tastaveden, men det mangler litt på forståelsen av utviklingen i denne store bydelen og tilhørende demografi.
AA170613 Brudd på loven kan føre til nedleggelse .
DB170612 Nedleggelse truer, og visefeltet er i opprør.
DA170608 LES OGSÅ : Frykter nedleggelse av Tastaveden ¶
DA170608 LES OGSÅ : Frykter nedleggelse av Tastaveden skole ¶
SA170607 | Tastaveden unngår trolig nedleggelse
SA170605 Der reagerer de sterkt på kommuneledelsens håndtering av saken, fra 2014 og til denne ukas forslag om nedleggelse .
DB170604 Her er hun innom det politiske : I over et år har hun og andre Tveiterås-foreldre kjempet mot Bergen kommune for å hindre nedleggelse av skolen, og flytting av elevene til en mer sentrumsnær og mindre skjermet skole.
AA170602 Vi må imidlertid forholde oss til de grunner som ledelsen offentlig framsetter da vi ikke får innsyn i grunnlaget for styrevedtaket om nedleggelse .
AA170602 Høyskolen Kristiania i Trondheim : De ansatte reagerer på vedtaket om nedleggelse , og forstår ikke begrunnelsen som ledelsen i Oslo har oppgitt.
AA170602 Etter vedtaket om nedleggelse ble vi fortalt at en ny husleiekontrakt ville komme på 19 mill. kroner, økt til 20 mill., igjen ifølge ledelsens uttalelse til Adressa.
AA170602 Det ble i forkant av beslutningen om nedleggelse registrert god søknadspågang og vi så fram til en betydelig vekst i antall bachelorstudenter.
AA170602 | Nedleggelse på uklart grunnlag ¶
AA170529 Han påpeker samtidig det som tidligere er sagt, at alternativet til de nye eierne var nedleggelse .
SA170525 Fylkesrådmann Trond Nerdal mener nedleggelse av hurtigbåten Stavanger-Jørpeland fra nyttår ikke vil stå i forhold til ulempene det får for de reisende.
DB170524 FLEST DAMER : Roger Moore har den offisielle rekorden i nedleggelse av kvinner i James Bond-filmene.
DA170524 Det var kanskje dristig da museumsdirektør Åsmund Thorkildsen yppet til nedleggelse av selveste Friluftsmuseet - drammensernes sterkeste alibi for å møte kulturhistorie og skogtur i én jafs.
BT170524 En nedleggelse er ikke særlig realistisk akkurat nå.
AA170524 Bakteppet for Venstres brudd er politisk uenighet om nedleggelse av grendeskoler i Stjørdal, men det handler kanskje like mye om samarbeidsproblemer som den borgerlige blokken har opplevd de siste årene.
VG170523 - Hva tenker du om at det som var konseptet ble vedtatt nedlagt av POD ? - Nedleggelse av SAMLOK i Drammen er en naturlig konsekvens av at hovedsetet for politiet flyttes til Tønsberg fordi hovedsete og operasjonssentral skal være på samme sted.
DN170523 | Økokrim bør bestå ¶ Nedleggelse av Økokrim vil være dårlig nytt for norsk næringsliv.
DN170523 Det er derfor mer enn overraskende at flertallet i « særorganutvalget » velger nedleggelse av Økokrim og tilbakeføring til Kripos og at hovedbegrunnelsen for forslaget ikke er kvalitetsheving, men rasjonalisering.
DA170522 Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet ( UP ).
AP170521 Men ikke uventet har debatten rast om nedleggelse av rundt 120 lensmannskontorer, som trolig blir klart før sommeren.
AP170521 Men ikke uventet har debatten rast om nedleggelse av rundt 120 lensmannskontorer, som trolig blir klart før sommeren.
NL170519 Tilskuddet på 70 000 kroner pr år har vært viktig for å holde liv i denne landsdelsorganisasjonen, og resultatet kan bli nedleggelse .
DN170518 Det kan få store konsekvenser, i verste fall kan det bli nedleggelse av norsk potetspritproduksjon, sier administrerende direktør Ingeborg Flønes i Hoff sa.
AP170518 Utvalget anbefaler ikke nedleggelse , men vil ha et slankere, men sterkere POD med overordnet styringsansvar for de nye enhetene.
AP170518 Utvalget anbefaler ikke nedleggelse , men vil ha et slankere, men sterkere POD med overordnet styringsansvar for de nye enhetene.
AA170518 Sp og MDG var imot nedleggelse , mens Venstre var for.
AA170518 - Vi var imot nedleggelse , og har nå klart å inngå et kompromiss, der Flora legges ned.
VG170511 I tillegg må kvalitet i mottakstilbudet tilbake som et prioritert kriterie ved både opprettelse og nedleggelse av asylmottak.
AA170511 Oppbyggingen på Evenes innebærer en nedleggelse på Andøya, og kostnadsberegningene for Evenes er derfor sentrale for vedtaket.
FV170510 | Nedleggelse av asylmottak utløste kraftig protest ¶
DN170506 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DB170506 Frp-topper strides om nedleggelse av Politidirektoratet : - Det er et håpløst forslag ¶
DB170506 Forslag om nedleggelse av Politidirektoratet ( POD ), forbud mot omskjæring på guttebarn, krav om at skoler gjennomfører skolegudtjenester og en liberalisering av surrogati var blant de heteste stridstemaene i forkant av lørdagens politiske landsmøtedebatt.
DB170506 Etter en uhyre jevn avstemning med 114 mot 112 stemmer, ble det klart at Frp ikke ønsker å gå inn for nedleggelse av direktoratet.
DB170506 Et knapt flertall i landsmøte stemte for å ikke legge ned Politidirektoratet, etter et dissensforslag forsøkte å få partiet med på nedleggelse .
BT170506 Nedleggelse av POD ¶
AA170506 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
AA170505 * Etter behandling i landsstyret i mars foreligger det en innstilling til nytt handlingsprogram med åtte dissenser, om kommunesammenslåing, surrogati, omskjæring av gutter, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DB170502 Spørsmålet om kommunetvang er en av totalt seks dissenser i partiprogrammet, sammen med spørsmålet om adgang til lagring av IP-adresser, surrogati, forbud mot rituell omskjæring av gutter, dobbelt statsborgerskap, og nedleggelse av Politidirektoratet.
DA170502 De gjør masse godt arbeid, og jeg blir overrasket dersom noen av partiene ønsker nedleggelse , sier hun.
DN170501 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
DA170501 Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant.
BT170501 Ap sikrer flertall på Stortinget mot nedleggelse .
BT170501 mai-markering i Odda handler utelukkende om kampen for beholde akuttkirurgien ved lokalsykehuset, etter at det i løpet av våren ble klart at det lå an til nedleggelse .
AP170501 Ap sikrer flertall på Stortinget mot nedleggelse .
DB170430 Politireformen faller også inn i dette mønsteret med en voldsom sentralisering, byråkratisering, og med nedleggelse av en rekke lensmannskontorer « for å skape et bedre nærpoliti ».
DB170430 Dessuten viser erfaringer fra tilsvarende reform i Danmark at sentraliseringen har ført til nedleggelse av en rekke skoler, biblioteker og barnehager, dårligere tjenester og redusert lokaldemokratisk deltakelse og innflytelse.
AA170430 Nedleggelse av krans ved bautaen over « Gubben » blir som alltid en symboltung markering i Hommelvik mandag.
DA170429 KAPRER ARBEIDERE : Marine Le Pen var onsdag på overraskelsesbesøk hos arbeiderne ved fabrikken Whirlpool i Amiens, som trues av nedleggelse .
DN170427 Vi sa nei til nedleggelse av skattekontor.
DN170427 Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord, sier Hareide.
BT170427 Hvordan kan de i det hele tatt vurdere nedleggelse ?
AP170427 Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord, sier Hareide.
AP170427 - Vi sa nei til tvangssammenslåing av kommuner, til nedleggelse av skattekontor, til nytt inntektssystem.
AP170427 Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord, sier Hareide.
AP170427 - Vi sa nei til tvangssammenslåing av kommuner, til nedleggelse av skattekontor, til nytt inntektssystem.
BT170424 Odda, som er landets minste sykehus, kunne endt med nedleggelse , påpeker helseminister Bent Høie : ¶
AP170423 Ap understreker at langtidsplanen er vedtatt, inkludert nedleggelse av Andøya.
DB170421 Nedleggelse av fengselet i Nederland vil bety at en dobling av soningskøene allerede det første året.
AA170420 I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse . ( ©NTB ) ¶
DN170417 Men han står fast på at konsentrasjon til 12 politidistrikter og nedleggelse av over 100 lensmannskontorer til slutt skal gi bedre polititjenester over hele landet.
DN170417 Lokalpolitikere har langt fra vært like sikre, og 55 kommuner har sendt klager på nedleggelse av lokale polititjenestesteder.
BT170411 Kampen for eller imot nedleggelse av Frankrikes eldste atomkraftverk bølger frem og tilbake i valgkampen.
SA170404 - Vi skal gjøre det svært ubehagelig for helseministeren de neste månedene om det antydes at han har tenkt å følge opp et vedtak om nedleggelse fra Helse vest, sa Haug.
BT170403 Ved en nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sjukehus, vil en ikke følge relevante retningslinjer skissert i Nasjonal Helse- og Sykehusplan.
BT170403 Ved nedleggelse av akuttkirurgien vil kirurgisk poliklinikk opphøre.
BT170403 En nedleggelse av akuttkirurgien, vil bety starten på slutten for Odda sjukehus.
AP170402 Aftenpostens Frank Rossavik med knallhard dom : Venstre er modent for nedleggelse .
AP170402 Rossavik mener Venstre er modent for nedleggelse ¶ 4.
AP170402 7... når en Aftenposten-kommentator har sagt partiet er modent for nedleggelse , men presseklippet fortsatt henges opp på veggen. 8... når en Dagbladet-måling har Venstre over sperregrensen, men man bekymrer seg for at det er en aprilspøk. 9... når små kommuner som Eid og Ulvik er helt naturlige referansepunkt i politiske innlegg. 10...
DB170401 Selv kringkastingssjef Eriksen åpnet for nedleggelse i 2015.
AP170401 Venstre er modent for nedleggelse
AP170331 Mot slutten av talen tok Venstre-lederen til motmæle mot dem som har beskrevet henne som sliten, med klar adresse blant annet til Aftenposten-kommentator Frank Rossavik kommentar « Venstre er modent for nedleggelse ».
AP170331 Aftenpostens Frank Rossavik skrev denne omstridte kommentaren før landsmøtet : « Venstre er modent for nedleggelse » ¶
AA170331 Aftenpostens kommentator Frank Rossavik er blant dem som mener partiet er modent for nedleggelse .
DB170330 Man skulle tro at en slik nedleggelse skjedde til lyden av sørgemarsj og klagekor.
AP170330 Rossavik mener Venstre er klar for nedleggelse .
AP170330 Modent for nedleggelse
AP170330 Dagen før partitoppene samles på Sunnmøre, skriver Aftenpostens Frank Rossavik i en kommentar at « Venstre er modent for nedleggelse », og at det liberale mellompartiet har enda større utfordringer frem mot stortingsvalget til høsten enn det SV har.
AP170330 | Venstre er modent for nedleggelse Frank Rossavik ¶
AP170329 Nå trues den anerkjente institusjonen med nedleggelse .
AP170329 Nå trues den anerkjente institusjonen med nedleggelse .
AP170329 Aftenpostens Frank Rossavik med knallhard dom : Venstre er modent for nedleggelse .
DB170327 Som mange dessuten har påpekt, har Sp i regjering vært med på både kommunesammenslåing og nedleggelse av skoler og sykehus.
DA170327 I planene lå det en nedleggelse av Jomfrubråten holdeplass.
AA170326 Mange småskoler i distriktene står i fare for nedleggelse .
VG170325 Han mener kommunene må kunne tenke nytt på nasjonalt plan - for å styrke de eksisterende småskolene - fremfor hele tiden å snakke om nedleggelse .
VG170324 Han mener likevel at på steder som i Tunhovd i Buskerud - der skolen nå er lagt ned - så kan nedleggelse forsvares.
VG170324 Sp-stemme for nedleggelse
DB170324 Vedum er blitt en slags fast enmanns-opposisjon i alle NRKs sendeflater siste året, og det har nærmest gitt ham frikort i den politiske debatten til å hamre løs på kommunesammenslåing, politireform og nedleggelse av sykehus.
AP170324 Over 100 skoler trues av nedleggelse
AA170323 Skår sier hun synes det er synd med full nedleggelse og heller ønsket en løsning med færre plasser, for å beholde kompetansen.
AA170323 Oppsigelsen betyr etter alt å dømme nedleggelse av mottaket i Meråker.
AA170322 Det vi ser nå, med endelig nedleggelse av mange lensmannskontor, er siste « kneppet » i en utvikling som har pågått over lang tid.
AP170319 Vedtaket førte til nedleggelse av Uniols nyåpnede biodieselfabrikk i Fredrikstad, og flere transportbedrifter avsluttet sin satsing på biodrivstoff og gikk tilbake til konvensjonell diesel.
BT170318 De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner.
AA170318 De 51 klagene omhandler inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter eller sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontor eller politistasjoner.
DA170317 Han har selv besøkt en kystradarstasjon og sett hvilken funksjon radarene har og hva som blir konsekvensene av en nedleggelse .
VG170316 I en konsekvensutredning som Diakonhjemmet Sykehus har gjort, heter det at « nedleggelse av dette tilbudet vil være et stort savn » for de omkring 800 brukerne.
AA170316 - Man får lett inntrykk av at reformen kun handler om omorganisering, flytting av politiressurser og nedleggelse av lensmannskontorer.
DA170313 Rungende nei : Både May Hansen ( SV ) og Eirik Tveiten ( Rødt ) ønsket å få stanset utredningen av en eventuell nedleggelse av Lyngrabben aktivitetssenter på Krapfoss.
DA170313 May Hansen var klar på at en av de mest sårbare gruppene i samfunnet bør bli skånet for den usikkerheten som en utredning om nedleggelse fører med seg.
DA170311 Årsaken til framgangen er at den politiske dagsordenen er fylt med saker som Sp er mot : Ulv, kommunesammenslåinger, nedleggelse av lensmannskontor og Nav-kontor, svekkelse av lokalsykehus, landforsvar og heimevern.
DA170310 Kommunene har klaget på beslutninger om endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing og nedleggelse av lensmannskontorer.
AA170310 Kommunene har klaget på beslutninger om endringer i inndeling av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, eller sammenslåing og nedleggelse av lensmannskontorer.
FV170309 | Godtok ikke forslaget om nedleggelse
FV170309 På et styremøte torsdag ble forslaget om nedleggelse avslått.
FV170309 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen var klar på at dette dreide seg om å sikre kvalitet i behandlingen for alle pasienter på Sørlandet, og fikk støtte i styret for nedleggelse .
DA170309 Samtidig trues fritidsklubben med nedleggelse , sier hun.
AP170309 Dette foreslås : Særlig utpekte tingretter, dommere med spesialopplæring om barn og nedleggelse av fylkesnemndene som behandler barnevernssaker.
DA170307 Et flertall på Stortinget stemte for nedleggelse av SHV da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet.
AA170306 Et av alternativene kan bli nedleggelse av regionene.
AA170306 Et forslag om at vi bare trenger én nasjonal filmpris, kunne ført til nedleggelse av Kanonprisen.
DB170302 Vi forklarte DS første gang i 2009 da Citroën startet med en gjenoppbyggingsprosess av merkevaren etter å ha vært faretruende nær nedleggelse mens finanskrisen herjet som verst.
AA170301 Begrunnelsen for nedleggelse er at tiltaket er for dyrt å ha ledige plasser i klubben.
AA170301 Kommunikasjonsdirektøren sier de ikke har et eksakt tidspunkt for nedleggelse , men at det vil bli klart etter samtaler med de ansatte.
FV170228 De ansatte ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik tror ikke siste ord om nedleggelse er sagt.
VG170225 Avtalen sikret verftet fra nedleggelse og involverte fem skip fra Hurtigruten, der MS « Spitsbergen » skulle totalrenoveres.
DA170225 I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser.
VG170223 Nå trues de begge av nedleggelse .
VG170223 Nå trues begge av nedleggelse .
DB170223 innebærer nedleggelse av 126 lensmannskontorer i distriktene, vil sannsynligvis bli gjennomført som planlagt.
AP170223 Etter heftig debatt gjennom mange år om trikkens fordeler og ulemper ble vedtaket om nedleggelse formelt opphevet i 1977.
BT170222 Den vil blant annet medføre nedleggelse av 130 lensmannskontorer og politistasjoner og har ført til at antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12.
AA170222 Den vil blant annet medføre nedleggelse av 130 lensmannskontorer og politistasjoner og har ført til at antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12.
FV170221 | Frykter nedleggelse av nyfødtintensivavdelingen ¶
DB170221 Rent politisk får denne holdningen utslag i alt fra angrep på helsetjenester der folk bor til nedleggelse av lensmannskontorer, omfordeling fra distriktskommuner til de rikeste kommunene på Østlandet, målrettede angrep på landets Heimvern og en meningsløs sentralisering av både hær og luftforsvar.
DB170216 Så er jeg kjent med at et flertall for nedleggelse i 2018, men poenget med midlene var nettopp at det ikke skulle gå til avvikling, sier Hareide.
DB170216 Det er rart at det skal føre til en nedleggelse .
DB170216 Nå ser de flere trusler som bygger seg opp : Nedleggelse av lensmannskontorer, sentralisering i helsevesenet, kommunesammenslåing ved tvang, privatisering av havets ressurser - og selvsagt det som oppfattes som ulveromantikk.
VG170214 Investeringene uteblir, lønnsomheten faller og mange arbeidsplasser er borte eller truet av nedleggelse .
DA170214 Veien til nedleggelse av AS Norge går via Arbeiderpartiet.
DB170211 Sambygdingen Erik Malmström sier at de er flere som ikke hadde flyttet til bygda om det ikke hadde vært for skolen, mens Maren Olsen sier forslaget om nedleggelse kom bare noen måneder etter skolen offisielt ble åpnet.
AA170211 Sambygdingen Erik Malmström sier at de er flere som ikke hadde flyttet til bygda om det ikke hadde vært for skolen, mens Maren Olsen sier forslaget om nedleggelse kom bare noen måneder etter skolen offisielt ble åpnet.
AA170210 Etter frykt for nedleggelse er Engeness glad for å kunne arrangere Kanonprisen igjen.
AA170208 - Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet ( UDI ).
DA170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
DA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
DA170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
DA170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
DA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
BT170207 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
BT170207 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå.
BT170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ).
AP170207 Justispolitiker for Frp sier de er uenig med Høyre om nedleggelse av Politidirektoratet..
AP170207 Programkomiteen mener nedleggelse av direktoratet vil bidra til å kanalisere midler til landets politidistrikter.
AP170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet.
AA170207 Programkomiteen mener nedleggelse av direktoratet vil bidra til å kanalisere midler til landets politidistrikter. ( ©NTB ) ¶
AA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarer Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet.
AA170207 Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes.
AA170207 - Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det ? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet ( Pod ) i et intervju gjort mandag.
AA170207 Kan det være bransjen som har drevet frem dette ? 8 : Overgrep : Nedleggelse av FM føles som et overgrep.
DN170130 - Regjeringen sier de vil hindre utflagging, men de vil ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser, sier Hansen til Sysla.
DN170129 Veien fram til nedleggelse av grunnsteinen har vært kronglete.
DN170129 Fire år etter at det ble vedtatt å bygge nytt hovedbibliotek i Bjørvika, er det endelig klart for nedleggelse av grunnsteinen.
SA170127 I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser.
SA170127 I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser.
BT170127 I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser.
AP170127 Sjøfolkene anklager regjeringen for å si at de vil hindre utflagging, men ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser.
AP170127 - Regjeringen sier de vil hindre utflagging, men de vil ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser, sa Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund til sysla.no.
AP170127 I fjor varslet UDI om nedleggelse av 11.730 asylmottaksplasser.
DB170126 I stedet er investeringsnivået høyere, og takten i nedleggelse av gårdsbruk lavere enn under våre forgjengere.
SA170125 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier rett ut til Politiforum.no at reformen ikke er noen nærpolitireform, og at han ikke kan se hvordan nedleggelse av 126 lennsmannskontor skal kunne føre innbyggere og politi nærmere hverandre.
AP170125 En nedleggelse av tegnspråkopplæringen for søsken vil føre til store konsekvenser ikke minst for min tegnspråklige søster og mange andre tegnspråklige barn, skriver Amalie Lofthaug ( 16 ).
SA170120 Stavanger Arbeiderparti mener imidlertid det er på tide allerede nå å gi tydelig beskjed om at vi ikke støtter nedleggelse av Tastaveden ungdomsskole.
SA170120 Signaler om nedleggelse av Tastaveden til fordel for en utvidelse av Tastarustå ungdomsskole har naturlig nok skapt mye uro og frustrasjon på Tasta.
DB170114 Mange steder vil tapet av lensmannskontoret bli oppfattet som enda et sentraliseringstiltak, en slags forlengelse av presset for kommunesammenslåing og nedleggelse av sykehus og andre helsetjenester.
DB170114 I går kom Politidirektoratets endelige beslutning om nedleggelse av tjenestesteder, de fleste av dem lensmannskontorer. 127 tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes.
FV170113 Nå starter en periode på åtte uker der berørte kommuner har anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet på beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner, heter det i pressemeldingen fra Agder-politiet.
FV170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse .
DB170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse .
BT170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse .
AP170113 Forslaget gikk videre til Politidirektoratet, som altså har besluttet å redde fire kontorer fra nedleggelse .
AP170109 Fabrikksjef Øystein Føreland hos Christianssands Bryggeri frykter nedbemanning og på sikt nedleggelse , om flere av bryggeriets produkter ikke lenger vil bli solgt i Remas butikker.
AP170109 Fabrikksjef Øystein Føreland hos Christianssands Bryggeri frykter nedbemanning og på sikt nedleggelse , om flere av bryggeriets produkter ikke lenger vil bli solgt i Remas butikker.
DB170107 Tidligere leder, Steffen Andre Larsen, tilbakeviser nyheten om gruppas nedleggelse .
DN170105 Tvangsingeniører Nedleggelse av masterprogram i andre fag enn realfag er neppe veien å gå dersom målet er flere dyktige ingeniører. mer ¶
DN170105 Steiro legger ikke skjul på at nedleggelse eller reduksjon i frekvensen for konkurrenten også vil påvirke VG, men han sier det er for tidlig å si hvordan.
AP161218 | Kritisk fase for politireformen Per Anders Madsen ¶ Nedleggelse av lensmannskontorer er omstridt, men ikke bare lokal organisering avgjør politireformens skjebne.
SA161129 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som stillingsannonser krever ?
SA161124 Et enstemmig oppvekststyre vedtok riktignok at barnehagesjefen må legge fram en egen sak med forslag til hvilke barnehager som skal omfattes av nedleggelse .
AP161108 - Vi er fornøyd med å ha reddet Sjøheimevernet, Kystjegerne, Forsvarskorpsene og HV11 og basen på Setnesmoen ( Åndalsnes ) fra nedleggelse til neste år, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.
AP160823 Nedleggelse på Kjeller : Regjeringen vil legge ned Forsvarets virksomhet på Kjeller ved Lillestrøm.
AP160617 Nedleggelse på Kjeller : Regjeringen vil legge ned Forsvarets virksomhet på Kjeller ved Lillestrøm.
AP160617 Nedleggelse av Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron i Harstad : Trondenes og Harstad Syd foreslås nedlagt i løpet av 2018.
AP160517 Samtidig frykter ansatte nedleggelse av mange kontorer over hele landet.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla. -
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla.
DA160216 Før møtet skal det blant annet bes om en vurdering av nedleggelse av avdelinger ved Bekketunet barnehage - som har en midlertidig godkjennelse og bygningsmessige utfordringer, det skal videre utredes nedleggelse av inntil seks avdelinger ved Jåttå, to avdelinger ved Gautesete i Hinna bydel, og i tillegg kommer vurdering av barnehager i Hillevåg og på Madla. -
AP160213 Dette forsvinner med nedleggelse av telepriser.no, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.
AP160211 Det er jo nedleggelse av akuttkirurgi som har skapt støy og uro ?
AP160211 - Planen legger ikke opp til nedleggelse av sykehus, men en differensiering av oppgaver mellom sykehus.
DA160207 Skeptiske til nedleggelse
DA160207 I neste uke er det nytt møte, hvor det kan komme en avgjørelse om både nedleggelse og avvikling av 240 barnehageplasser.
DA160207 Der er de svært skeptiske til nedleggelse .
DA160207 Skeptiske til nedleggelse
DA160207 I neste uke er det nytt møte, hvor det kan komme en avgjørelse om både nedleggelse og avvikling av 240 barnehageplasser.
DA160207 Der er de svært skeptiske til nedleggelse .
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
DA160205 Ville vi som voksne akseptere nedleggelse av velfungerende høykvalifiserte arbeidsplasser foran dem hvor lederne ikke besitter den samme faglige utdanningen ; den som i stillingsannonser kreves.
AP160128 Nedleggelse av Ullevål sykehus, noe som kan frigjøre store områder til boligbygging og også gi penger i kassen.
AP160125 | Nedleggelse av sykehjemsplasser kan gi klassedelt omsorg Jostein Holmen ¶