SA171216 Hvert stresset lite barn som lever på femte eller sjette året i et mottak som kanskje blir nedlagt i neste måned, er det samme.
NL171215 Ingen av tilbudene som ble tatt ut for neste skoleår, fikk noen lovnad om videreføring, samtidig som det ble formidlet at de ikke nødvendigvis var nedlagt for godt.
DB171215 Straffeutmålingen er foreløpig ikke klar, men påtalemyndigheten har nedlagt påstand om ti år i et høysikkerhetsfengsel, samt en bot på over 40 millioner kroner.
DB171215 Hvert nedlagt asylmottak er en tapt mulighet for å skape bedre kontakt mellom flyktninger og innbyggerne i lokalsamfunnene.
AP171215 The Cavern Club ble egentlig nedlagt i 1973 og gjenoppbygget på 1980-tallet.
AP171215 Inne i rundkjøringen som det synges om i « Penny Lane », ligger en nedlagt kafé.
AA171215 The Cavern Club ble egentlig nedlagt i 1973 og gjenoppbygget på 1980-tallet.
AA171215 Inne i rundkjøringen som det synges om i « Penny Lane », ligger en nedlagt kafé.
AA171215 Også Lierne mottok omstillingsstøtte, etter at lefsebakeriet ble nedlagt i 2014.
SA171214 I kjølvannet ble bofellesskapet vedtatt nedlagt .
AP171214 Målene er ambisiøse, og det er nedlagt et betydelig arbeid og engasjement for å få til gode resultater.
VG171208 FORESLÅTT NEDLAGT : Utrykningspolitiet ( UP ) er foreslått nedlagt av et offentlig utvalgt, som mener politidistriktene kan ta over oppgavene.
VG171208 FORESLÅTT NEDLAGT : Utrykningspolitiet ( UP ) er foreslått nedlagt av et offentlig utvalgt, som mener politidistriktene kan ta over oppgavene.
VG171208 FORESLÅTT NEDLAGT : Et utvalg foreslår å legge ned hele Politiets utlendingsenhet ( PU ) - spesialorganet som identifiserer og returnerer asylsøkere.
DB171208 Et kremlag av norske tv-fjes ble med til et nedlagt psykiatrisk sykehus for å lage julekalender ¶
VG171207 I høst ga Gorbatsjov selv ut sin siste bok « Jeg forblir optimist » Sovjetunionens president Gorbatsjov styrte landet de siste fem og et halvt år av supermaktens eksistens før den falt fra hverandre og ble nedlagt nyttårsaften 1991.
DB171207 - Det er fremdeles fare for at børser blir nedlagt eller blir hacket, eller at myndigheter legger hindringer i veien.
AA171206 Venstre har åpenbart skiftet kurs etter katastrofelandsmøtet i Ålesund der partiet ble foreslått nedlagt av Aftenpostens Frank Rossavik.
DB171203 - Det er fremdeles fare for at børser blir nedlagt eller blir hacket, eller at myndigheter legger hindringer i veien.
BT171203 Dette vil i praksis utradere kvalitativ teaterforskning i Norge, siden UiB påtok seg et nasjonalt ansvar for faget da det ble nedlagt ved UiO i 2012.
BT171202 Under jappetiden dro han gjerne på restaurant Druen, som nå er nedlagt .
AP171201 Det vi nå merker konsekvensene av : Fire statlige museer nedlagt her i Oslo i 2008, uten konsekvensanalyse eller fremlegging av alternative løsninger.
VG171129 Nærpolitireformen reduserte antall politidistrikt i Norge fra 27 til 12, og lensmannskontor over hele Norge ble vedtatt nedlagt .
VG171129 FORESLÅTT NEDLAGT : Utrykningspolitiet ( UP ) er foreslått nedlagt av et offentlig utvalgt, som mener politidistriktene kan ta over oppgavene.
VG171129 FORESLÅTT NEDLAGT : Utrykningspolitiet ( UP ) er foreslått nedlagt av et offentlig utvalgt, som mener politidistriktene kan ta over oppgavene.
DA171128 I forrige uke fikk barn og foreldre nyheten om at hele Kigo kan bli nedlagt .
DA171128 Hun hadde fått beskjed om at koret kan bli nedlagt .
DA171128 - Hvilke konsekvenser får det hvis tilbudet blir nedlagt ?
VG171127 Hvis produktet er dårlig, er jeg ikke mer imponert over å høre hvor mange arbeidstimer som blei nedlagt i prosessen.
DA171127 Grunnsteinen til synagogen i Bergstien 13 ble høytidelig nedlagt av Det mosaiske trossamfunn 29. november 1918.
DA171126 Gruppa ble nedlagt i 2015.
SA171125 Vår barnehage ble vedtatt nedlagt da politikerne bestemte seg for å gå vekk fra Rådmannens forslag om nedleggelse av Roaldsøy barnehage.
SA171125 Som ansatte i en av barnehagene de har vedtatt nedlagt , stiller vi oss kritisk til at Ap går ut å fyrer opp under en vanskelig prosess som krever mye av barna, foreldrene og de ansatte.
SA171125 Denne prosessen gikk så raskt for vår barnehages del, at vi aldri fikk noen reel mulighet til å argumentere via FAU/tillitsvalgte for hvorfor det ikke burde bli vår barnehage som ble nedlagt .
SA171124 Israels våpenleveranser vedvarte også etter at serbernes overgrep var kjent, og etter at FN hadde nedlagt våpenembargo.
SA171124 EU fordømmer barbariet og har lenge nedlagt forbud mot våpensalg til Myanmars militærjunta, det samme har USA gjort.
SA171124 I og med at skolen navngis, må dette dessuten gjelde misjonærbarn som var elever ved denne skolen etter åpningsåret i 1925, til hjemmet på Stokkaveien ble nedlagt i 1952.
DB171123 Sistnevnte ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand.
BT171123 Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
BT171123 Slik normen er utformet, kan den også føre til flere grendeskoler blir nedlagt , fordi det er lettere for kommunene å sikre et tilstrekkelig antall lærere på færre skoler.
AP171123 Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
SA171122 I tiltalen opplyser statsadvokaten at påstand om oppreisningserstatning til fornærmede forbeholdes nedlagt .
DA171120 I 1928 ble Myrens verksted kjøpt av Kværner og i 1987 ble det nedlagt .
DB171117 - Klubben er i overveiende fare for å bli nedlagt , sier han til BT.
AP171117 Landet planlegger nytt kullkraftverk for å kompensere for nedlagt kjernekraft.
DA171114 - Kan bli nedlagt
DA171114 - Ja, avdelingskontoret i Steinkjer står i fare for å bli nedlagt , svarer daglig leder Mari Wattum.
AP171111 Mot slutten av 1920-tallet ble en mer tradisjonell familiepolitikk gjeninnført, og kvinnemagasinet Kommunistka ble nedlagt .
SA171106 Stabæk får kritikk for en nå nedlagt praksis innenfor barnefotball.
DA171106 I 1957 gikk selskapet konkurs, og Hjula veveri ble nedlagt .
DA171104 Tusenvis av arbeidstimer er nedlagt for å finne igjen tregulv og tømmervegger under lag på lag med laminat og plater.
SA171103 - Da blir jo hele området nedlagt , både sykehjem, bofellesskapet, omsorgsboligene og trygdeboligene.
DA171103 Om det av ulike grunner ikke blir noen bokutgivelse, kan stipendmottaker søke om å få stipendet godgjort på bakgrunn av nedlagt arbeid eller ettergitt på grunn av for eksempel sykdom », skriver Marit Ausland, stipendleder i NFFO.
NL171102 I vår lokale 4H klubb har vi vært så heldige å ha en meget dyktig gruppe rådgivere som har nedlagt en imponerende innsats i opptil 20 år i strekk.
NL171102 Om hele denne historien er riktig vet jeg ikke, men « pendlerbussen » har eksistert og er i dag nedlagt .
NL171102 Jeg har blitt fortalt at bussen ble etter hvert nedlagt med den begrunnelse av ingen brukte den.
SA171101 Hovedargumentet hviler på et ( feilaktig ) premiss om at de barnehagene som er foreslått nedlagt , er vesentlig bedre enn andre barnehager i bydelen.
SA171101 Soria Moria barnehage i Godesetkroken 2 blir foreslått nedlagt av barnehagesjefen i Stavanger.
NL171031 | Alle andre enn Ap og regjeringen ser at Andøya flystasjon blir nedlagt på feil grunnlag ¶
NL171031 Ja, alle andre enn dere og regjeringen ser at Andøya Flystasjon blir nedlagt på feil grunnlag.
NL171031 Bodø er som sagt nedlagt , Andøya flystasjon nedlegges, og Bardufoss reduseres sakte men sikkert.
NL171031 Alle andre enn Arbeiderpartiet og regjeringen ser at Andøya Flystasjon blir nedlagt på feil grunnlag, skriver Kjell Gunnar Myrseth.
VG171028 I 1660-61 opplevde Danmark-Norge et systemskifte : Det resterende riksrådet ble nedlagt .
SA171027 For foreldre som mest av alt ønsker ro og kontinuitet for barna sine i barnehagehverdagen, er det det lite tillitsvekkende når barnehager foreslås nedlagt på et høyst usikkert grunnlag..
SA171027 DEBATT : For foreldre som mest av alt ønsker ro og kontinuitet for barna sine i barnehagehverdagen, er det lite tillitsvekkende når barnehager foreslås nedlagt på et høyst usikkert grunnlag.
NL171024 Troms fylkesting er tilfreds med at kapasiteten på Heimevernet opprettholdes i nord, men er bekymret for reduksjonen på landsbasis, samt at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt uten noen erstatning for denne kapasiteten.
SA171023 Cathrine Monsen Bjørnstad ( til høyre ) og pedagogisk leder Kristine Norås i Djupamyra barnehage gjorde hva de kunne for at barna skulle ha en god dag selv om de naturlig nok ble leie seg da de fikk høre at barnehagen foreslås nedlagt .
SA171023 Djupamyrå barnehage i Heddeveien 22 blir foreslått nedlagt av barnehagesjefen i Stavanger.
DA171023 Spinneriaktiviteten ved Knud Graah ble skilt ut som eget selskap i 1919 og nedlagt i 1923.
DA171023 Spinneriaktiviteten ved Graah ble skilt ut som eget selskap i 1919, og nedlagt i 1923.
AP171022 Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har i tiltalen tatt forbehold om at det blir nedlagt påstand om forvaring med en tidsramme på 12 år.
AA171021 Det er ikke snakk om personskade i hendelsen, men frontruta på vogntoget er knust og det er nedlagt kjøreforbud for dette.
VG171020 I tillegg har han nedlagt research for å gjenskape tidskoloritten ved ulykker, drap og alskens hendelser i verden for øvrig.
SA171020 | Fem barnehager foreslås nedlagt i Stavanger ¶
SA171020 Djupamyrå barnehage er en av de fem barnehagene som blir foreslått nedlagt .
DB171019 Som Brækhus hadde nedlagt fotoforbud mot.
AP171019 Etter at skolen ble nedlagt i 2006, beholdt hun en 8-prosents stilling for å drive bibliotektilbudet for de rundt 30 innbyggerne.
DA171018 Øverst fra venstre : Bua i Strømsveien ved Alnabru ( nedlagt ) og Syverkiosken ( « Joss sin pølsebu » ) i Sannergata ( i drift ).
DA171018 Nederst fra venstre : Mor i Bakken i Nannestadgata ( nedlagt på 80-tallet ), Sotahjørnet-kosken i Etterstadgata på Vålerenga ( nedlagt ) og Ryenbua på Galgeberg ( nedlagt ).
DA171018 Nederst fra venstre : Mor i Bakken i Nannestadgata ( nedlagt på 80-tallet ), Sotahjørnet-kosken i Etterstadgata på Vålerenga ( nedlagt ) og Ryenbua på Galgeberg ( nedlagt ).
DA171018 Nederst fra venstre : Mor i Bakken i Nannestadgata ( nedlagt på 80-tallet ), Sotahjørnet-kosken i Etterstadgata på Vålerenga ( nedlagt ) og Ryenbua på Galgeberg ( nedlagt ).
VG171017 - De neste dagene vil vi undersøke flere eiendommer, blant annet et nedlagt selskap som tidligere lagde bilbatterier.
NL171017 Fagteamene i Bufetat ble samtidig foreslått nedlagt og erstattet med en mer passiv inntaksfunksjon.
DB171017 Fiskeridepartementet var et eget departement fram til det ble nedlagt av statsminister Erna Solberg ( H ) etter stortingsvalget i 2013.
DA171017 - Virkomheten i PI er nedlagt , og vi har varslet oppdragsgivere om at vi i løpet av noen dager kommer tilbake til dette.
AP171017 Norge har i EØS-avtalens historie aldri nedlagt veto mot noen EU-lov.
DA171016 Nedbergs sønn overtok som direktør, og ledet bedriften fram til produksjonen ble nedlagt på slutten av 1980-tallet.
DB171014 - IS kunne ha vært nedlagt ganske fort, hadde det ikke vært for at hovedfokuset i Syria var borgerkrigen, sier Jakobsen.
DN171013 I Russland har Dmitrij Marinichev plassert en rekke servere i lokalene til en nedlagt bilfabrikk.
DB171012 Asylmottak har blitt nedlagt i rekordfart de siste månedene som en naturlig følge av at asylankomsten hit i nord er stoppet opp siden toppen i 2015.
DA171012 - Trosterud er dessverre nedlagt som klubb, men det var et flott miljø der.
DA171012 Selv om pressen har fått følge saken, har retten nedlagt et tydelig forbud mot å gjengi opplysninger som kan bidra til å avsløre agentenes identitet eller deres norske føringsoffiser.
DA171011 Kabelproduksjonen i Østkantens landemerke, kabeltårnet i parallellgaten Tårngata, ble nedlagt i 1992.
AP171011 Men nå blir MobilePay nedlagt i Norge.
AA171010 Solberg kom til Rema-butikken på Sørsia som postansvarlig for tre år siden etter 42 år på postkontor, de aller fleste på postkontoret i Steinkjer før det ble nedlagt i 2014. 63-åringen er svært glad for muligheten hun fikk da Steinkjer-butikken fikk post i butikk.
SA171009 I tiltalen forbeholdes erstatning til fornærmede nedlagt .
DA171009 Mølledrifta ble nedlagt i 1985, og den siste møllebygningen ble revet i 1986.
VG171007 Plottet er klart, den skal skytes på fjellet i Norge - og handlingen går på at en gjeng ungdommer må søke ly på et nedlagt høyfjellshotell.
VG171007 Nå er det nedlagt , spikret igjen - og bare den brune markisen henger igjen.
DN171007 - Det vil bli nedlagt påstand om erstatning og inndragning i straffesaken, og det er uttrykk for dette, sier Kavlie.
DB171007 ¶ FLYTTET SAMMEN : Politikollegene Jan-Olav Skjølberg ( til venstre ) og Asgeir Aule valgte å flytte sammen da politiets operasjonssentral i Hammerfest ble nedlagt .
SA171006 | « Hytte » i nedlagt hermetikkfabrikk : - Det var bare kaldtvann her, og fabrikkbygningen manglet toalett ¶
AP171006 Men hvordan vil boligprisene utvikle seg det neste året ? | « Hytte » i nedlagt hermetikkfabrikk : - Det var bare kaldtvann her, og fabrikkbygningen manglet toalett ¶
AP171006 Larsen, Forbrukerrådet ¶ | « Hytte » i nedlagt hermetikkfabrikk : - Det var bare kaldtvann her, og fabrikkbygningen manglet toalett ¶
DB171004 Hun understreker at det kun er SAS' bakkepersonale i Danmark som har nedlagt arbeidet.
NL171003 » Overskriften antyder at TS kan bli nedlagt når Forsvaret nå har trukket seg ut av felles skytebane.
DB171001 Inngangen til Telliskivi går over en nedlagt jernbanelinje ved siden av byens sentralstasjon, og ingen havner her ved en tilfeldighet.
DB171001 På flere av gruppene postes det jevnlig fra frieord, fra 24avisen ( som nå er nedlagt ), fra noe som kaller seg nattnytt og fra flere kjente innvandringsfiendtlige og nettsteder med kjent nazistisk tilknytning.
DB170929 Siktet for to drap ¶ 67-åringen ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
AP170929 I statsråd fredag ble det nedlagt endelig forbud mot å bygge en planlagt gangbro forbi vinduene til Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ).
AP170929 Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
AP170929 Siktet for to drap ¶ 67-åringen ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
AA170929 Kvinnens da 67 år gamle ekssamboer ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i 2014.
DB170928 Politiet fattet først mistanke til kvinnen etter at hennes 67-årige ekssamboer ble funnet død i april 2014, på et nå nedlagt hotell i Kristiansand sentrum.
DB170928 Mannen ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i fjor.
AA170928 Mannen ble funnet død på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i fjor.
VG170927 Myndigheten har nedlagt et forbud mot direktesendinger fra debattene i parlamentet, skriver allafrica.com.
VG170927 Dette hotellet er i dag nedlagt .
DB170927 ¶ FUNNET PÅ HOTELLROM : Kvinnens 67-årige ekssamboer ble funnet død i et rom på First Hotel i Kristiansand, som nå er nedlagt .
DN170922 Hånet « nedlagt » menneskerettighetskommisjon - nå er den gjenopprettet ¶ ¶
DN170922 | Hånet « nedlagt » menneskerettighetskommisjon - nå er den gjenopprettet ¶
AP170922 - Det bekrefter at alt arbeidet jeg har nedlagt for Selma ikke er forgjeves.
VG170919 « I morgen er det nedlagt alkoholforbud for meg.
VG170919 Hennes alkoholforbruk ble ifølge henne selv et tema senest i mars i år : Dagen før hun skulle motta Kritikerprisen for « Arv og miljø », ble det nedlagt alkoholforbud for Hjorth - forteller hun selv i boken.
VG170919 ALKOHOLFORBUD : Vigdis Hjorth sier det ble nedlagt alkoholforbud for henne - før hun skulle motta Kritikerprisen for « Arv og miljø ».
DA170919 Innerst i Maridalen ligger en nedlagt militærleir kalt Skar.
VG170918 Dessverre har Gud åpenbart lite å stille opp med når de seksuelle driftene han selv har nedlagt i vår natur river og sliter i oss.
DA170918 I 1970 ble det nedlagt byggeforbud der motorveien var planlagt.
AA170918 Rettssaken mot 31 tidligere ansatte i en nå nedlagt tyrkisk avis, ble mandag innledet i Istanbul.
DA170917 Populære programposter nedlagt , og mer blir sendt i reprisekarusell på lufta.
AP170916 Foreningen for klimaengasjerte forfattere ble faktisk nedlagt i fjor.
AP170915 I mangel på overnattingsplass hadde han lagt seg til å sove i et nedlagt apotek, og midt på natten våknet han av klikkende pistoler mot bakhodet.
VG170913 En gammel, nedlagt toglinje som er omgjort til en park i høyden.
AP170912 Også i Tinn kommune i Telemark har det vært folkeopprør etter at Rjukan sykehus ble vedtatt nedlagt av Helse Sør Øst og regjeringen.
DB170911 Høyre-ordfører Jonni Solsvik har helt siden avgjørelsen sagt at han ikke tror på at flystasjonen på Andenes blir vedtatt nedlagt .
DB170911 Fra en talerstol i Oslo kom den brutale beskjeden fra statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og nestleder i Frp, Per Sandberg : Andøya flystasjon foreslås nedlagt som en del av Langtidsplanen for Forsvaret.
AA170909 Mottaket ble nedlagt i august i år, og de fleste beboerne har flyttet enten til Meråker eller Levanger.
DB170908 Posten ble nedlagt og videreført som OCD team fra og med 2015.
AP170906 Sp vil øke antall HV-soldater kraftig, og beholde flere baser som er vedtatt nedlagt , som Andøya.
DA170903 295 personer mistet jobben da Tofte ble nedlagt i 2013.
NL170902 Nedleggelsen av Andøya flystasjon fordrer en gjenåpning og gjenoppbygging av Evenes flyplass, en nedlagt militær base.
NL170902 Andenes har imidlertid kun to skolebygg, og barnehagen i rød sone er nedlagt .
NL170831 Når flybasene i Bodø, Bardufoss og Andøya er nedlagt i 2023 står Nord-Norge igjen med Evenes som Nord-Norges eneste militære flybase.
NL170830 Imidlertid er Bodø vedtatt nedlagt i en tidligere LTP og all infrastruktur ved Bodø utgår dermed for styrkeforflytting.
DB170830 ¶ ET TRAGISK DØDSFALL : Papirutgaven av ukeavisen The Village Voice er nedlagt etter 62 år.
AP170830 Det populære hurtig- toget mellom Oslo og Stockholm kan bli nedlagt , melder NTB.
AA170830 Han truet med at de tre daglige avgangene mellom Oslo og Stockholm sto i fare for å bli nedlagt .
VG170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DN170828 Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kan bli nedlagt .
DN170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DB170828 FERSKT : Det er fremdeles skiltet til sykehuset som ble nedlagt for to år siden.
DB170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170828 Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kan bli nedlagt .
DA170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170828 - Når det ikke kan gjøres hos oss fordi dyreforsøksenheten er nedlagt , må det gjøres eksternt, noe som blir mye dyrere.
DA170828 - Det er et stort tap for humantoksikologimiljøet i Norge at dyrestallen ved FHI blir nedlagt , mener Dirven.
AP170828 Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kan bli nedlagt .
AP170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
AA170828 Hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm kan bli nedlagt .
AA170828 De tre daglige avgangene som kjører strekningen Oslo-Stockholm på fem timer står i overhengende fare for å bli nedlagt , advarer SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson i et brev til Bane Nor og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
DA170826 « Landek Mine Last Shift, August 21, 1991 » viser garderoben slik den ble forlatt da en gruve i Ostrava i Tsjekkia ble nedlagt i 1991.
DA170826 Motivene spenner fra et vakkert panorama ( i høydeformat ) fra Torshovdalen i Oslo, via tunnelsprengning og de etterlatte klærne i garderoben fra siste skift i en nedlagt , tsjekkisk gruve, til motiver fra Beijing og Fiji.
DB170825 Sheriffen i Ozark, Darrin Reed, sier han håper påstand om dødsstraff vil bli nedlagt for Ruud når saken kommer opp for retten.
NL170824 Bare de siste to årene er fire distrikts barnehager ( Trondjord, Vengsøy, Kattfjord, Tromvik ) foreslått nedlagt , til tross for økt tilflytting, bolyst og næringsutvikling i disse områdene.
NL170824 . I siste langtidsplan for forsvaret ( LTP ) som Høyre vedtok i samarbeid med FRP og AP ble Andøya flystasjon som kjent vedtatt nedlagt og all aktivitet skal flyttes til Evenes for et ukjent milliardbeløp.
AP170824 Den ble nedlagt , men er tilbake.
AP170824 Han og kona Rhoda Mast bosatte seg først i en nedlagt fabrikk, men fikk til slutt råd til å kjøpe seg et slitent, men romslig hus.
AP170824 2011 : En nedlagt fabrikk ble løsningen og tak over hodet for David og hans familie etter bruddet med amish-samfunnet.
AP170824 Han og kona Rhoda Mast bosatte seg først i en nedlagt fabrikk, men fikk til slutt råd til å kjøpe seg et slitent, men romslig hus.
AP170824 2011 : En nedlagt fabrikk ble løsningen og tak over hodet for David og hans familie etter bruddet med amish-samfunnet.
AA170824 I mindre bygder har både butikk, skole og andre offentlige institusjoner blitt nedlagt .
VG170821 Ni dager senere opplyser Försäkringsbolaget If at de tidligere har nedlagt en dødsfallutredning ved samme sted.
VG170820 FEILSLÅTT FISKERIPOLITIKK : Midt på natten viser Aksel Robertsen ( 34 ) VG rundt i et nedlagt fiskeanlegg inne i Vardø sentrum.
AP170819 På forsommeren besøkte hun Momentium, som med base i en nedlagt kjøkkenfabrikk har bygd opp en rekke virksomheter.
DA170818 Miljøteam nedlagt
AP170818 « Festivalen vil bli nedlagt innen tre år ».
DN170815 Vi har fokus på andre ting som vi holder på med her oppe, sier Mæle, som bruker tiden på hyttesatsingen Skorovas der han skal bygge ut 1200 fritidstomter i et nedlagt gruvesamfunn i Namsskogan.
DB170814 Lensmannskontoret er nettopp besluttet nedlagt .
DN170811 Nå ønsker kommunen å forvandle nedlagt gruveindustri til et toppmoderne datasentre.
DB170811 Vi opplever internasjonal interesse for å lære av dette og av arbeidet vi har nedlagt mot islamistisk ekstremisme.
DB170811 Følelsen av avansert selvironi slipper likevel ikke taket når Vaular i videoens åpningssekvens poserer med sigarett i et nedlagt fabrikklokale - stort mer « ekte mann » får man åpenbart ikke.
DN170810 Det ble nedlagt forbud for kommunistledelsen å delta på arrangementer, reiser og middager sponset av næringslivet.
DA170809 Trikken ble nedlagt i 1967 og erstattet av moderne dieseldrevne busser.
VG170808 Ragde har som alltid nedlagt et stort arbeid i research og er god på miljøbeskrivelser.
AA170808 En spasertur 20 minutter sørøstover med retning Elephant & Castle fører til et matmekka i en nedlagt papirfabrikk kalt Mercato.
VG170807 Klubben ligger i en nedlagt fabrikkbygning, og her pumpes elektronikamusikk fra verdens hotteste DJer gjennom høyttaleranlegget.
DB170807 Når 64-åringen går av med pensjon, blir lensmannskontoret nedlagt - og politiet må rykke ut fra nabokommunen Nærøy med båt eller ferje hvis det skjer noe.
VG170806 Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.
AP170806 Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.
AA170806 Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.
AA170806 Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.
DB170805 Og etter at Saga petroleum ble nedlagt og Statoil fikk slå seg sammen med Hydros olje- og gassavdeling, er bransjen totalt dominert av Statoil, som kan danne ugjennomtrengelig mur mot journalister, og bruke alle triks i boka til å hindre dårlige historier fra å nå overflaten.
DB170804 - Vi har gjort faglige utredninger av dette, som viser at det vil undergrave skolestrukturen i Trøndelag, og at distriktsskolene vil bli nedlagt .
VG170801 I 2014 ble derimot den øvre grensen nedlagt av idrettens voldgiftsrett ( CAS ), og året etter var Semanya suveren igjen.
DB170801 Nynazistene har igjen demonstrert at de ikke respekterer politiet ved å trosse forbudet som ble nedlagt i Fredrikstad, og målbevisst gjennomføre en umeldt demonstrasjon et annet sted i landet.
DN170729 Polens president Andrzej Duda har derimot nedlagt veto mot de to andre.
AA170729 Polens president Andrzej Duda har derimot nedlagt veto mot de to andre.
DA170726 Hennes beste minne fra parsellhagen er alle timene hun har nedlagt her.
DA170726 Hennes beste minne fra parsellhagen er alle timene hun har nedlagt her.
AA170726 Polens president Andrzej Duda har derimot nedlagt veto mot de to andre.
VG170721 VG avslørte i mai hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, SAMLOK i Drammen, ble besluttet nedlagt .
NL170718 Etter at de innførte flyseteavgiften og Rygge flyplass ble nedlagt , bestemte de at helikopterbasen skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge.
DA170718 Av bedriftskorps kan nevnes Slippen og Brygga, bryggearbeidernes korps, men disse ble nedlagt for mer enn 50 år siden, sier Asplund.
AP170718 Da den ble nedlagt og containerne konsentrert til terminalområdet på Sjursøya, noen hundre meter lenger inn mot Oslo sentrum, hadde mange naboer håp om at noe vil skje på området, hvor det også ligger en god del boliger og en barneskole.
VG170717 Serien ble nedlagt i 1989, men gjenoppsto i 2005.
DB170715 Vi velger en god dagstur fra den lille landsbyen Esentepe, opp til et nedlagt kloster i fjellene.
DB170715 Vi velger en god dagstur fra den lille landsbyen Esentepe, opp til et nedlagt kloster i fjellene.
DA170713 Det er kanskje den eneste løsningen som vil gjøre det dårligere for folk, sier han, og legger til at han helst hadde sett at fylkeskommunen ble nedlagt og at oppgavene overføres til stat og kommune. | - Vil aktivt stoppe det ¶
DA170711 Han forteller at som følge av arbeidet som ble nedlagt i 2012, velger nå veldig mange lommetyver bort Norge og Oslo.
AA170709 Hornmusikk og verdige ordførere med blinkende kjede, kor, barnehager og sanitetsforeninger står klar på perrongen når toget glir inn på de stasjonene som ennå ikke er nedlagt .
AA170706 Byen og delstaten Hamburg har nedlagt forbud mot protester i de indre delene av byen, samt langs veier til flyplassen.
DB170704 Ser vi til USA er vår søsterorganisasjon the National Endowment for the Arts foreslått nedlagt av Trump-administrasjonen med rot i denne typen argumentasjon.
DA170701 Venstre-leder Trine Skei Grande ( her med Finn-Erik Blakstad ( i midten ), varaordfører i Rygge, og Hans Kristian Melbye, daglig leder i Jotunfjell Partners ) fikk mye hets etter at flyplassen ble nedlagt , også i form av drapstrusler.
DA170701 Trine Skei Grande og Venstre fikk mye av skylden for at Moss lufthavn Rygge ble nedlagt .
DA170701 Hun mener alle som legger skylden over på henne og hennes parti for at Moss lufthavn Rygge ( MLR ) ble nedlagt tar feil.
DA170701 - Føler du noe ansvar for at MLR ble nedlagt ?
NL170626 Universitetsstyret skal beslutte den nye faglige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag ( IRS-fak ), er foreslått nedlagt og fagområdene legges under fakultetsledelse i Tromsø.
DB170622 « Kvaliteten på arbeidet advokat Klomsæt har nedlagt , og om tidsbruken var avpasset på forsvarlig måte, er vanskelig å overprøve ».
DA170622 De hadde saksøkt staten ( Forsvarsdepartementet ) etter at Moss lufthavn Rygge ble nedlagt og Forsvaret tok over driften av brann-, rednings- og plasstjenesten ( BRP ).
BT170622 Mange ga sin stemme ved siste valgt til dem som forsikret at skoler som var foreslått nedlagt , skulle bestå.
DB170621 Familiene til de to ofrene forlater straks salen idet påstanden er nedlagt .
DB170620 Global Dignity Norge er allerede nedlagt .
DA170620 Den ble til slutt nedlagt etter langvarig kamp fra beboerne i området.
DN170619 I vedtaket er det nedlagt forbud mot import til EU av produkter fra Krim og Sevastopol.
VG170617 På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.
SA170617 På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.
DB170617 På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.
BT170617 Programmet skulle være et slags motsvar til liberale « The Daily Show », men ble nedlagt etter 17 episoder og relativt likegyldig respons.
BT170617 På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.
AP170617 På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.
DB170615 Men flystasjonen på Andøya er vedtatt nedlagt , det kuttes i Heimevernet, og Sjøheimevernet skal avvikles i løpet av året.
AP170615 Oslo-kommentator Andreas Slettholm : « Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontorer forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt . » | DNBs nettsider er nede ¶
VG170614 Advokatfirmaet, som het Lyng Giltun & Co de siste årene, ble nedlagt i mars 2007.
VG170613 I et gatekjøkken ble det nedlagt omsetningsforbud for matvarer.
SA170612 Først ble gasskraftverket på Kårstø nedlagt , nå er gasskraftverket på Mongstad også i ferd med å legges ned.
NL170612 Problemet er at Evenes beviselig knapt er brukbar for jagerfly, og derfor ble den, til tross for å være vår nyeste militære flystasjon, nedlagt .
NL170612 Og i november 2016 ble Evenes valgt som base for våre nye overvåkningsfly ( MPA ) og Andøya vedtatt nedlagt .
DN170612 Makedonia skal være villig til å skifte navn på landet for å få medlemskap i Nato, noe Hellas hittil har nedlagt veto mot.
AP170612 Oslo-kommentator Andreas Slettholm : « Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt .
AP170612 - Nei, er den foreslått nedlagt ?
SA170611 Den fikk skylden for at en flyplass i Norge ble nedlagt .
SA170611 Nedlagt : I oktober fjor lettet det siste flyet fra Rygge.
FV170611 Den fikk skylden for at en flyplass i Norge ble nedlagt .
AP170611 Rundt 500 personer mistet jobben da flyplassen senere ble nedlagt .
AP170611 Den fikk skylden for at en flyplass i Norge ble nedlagt .
AP170611 Nedlagt : I oktober fjor lettet det siste flyet fra Rygge.
DB170610 BERGEN ( Dagbladet ) : Dagbladet skrev i forkant av tittelkampen mellom Cecilia Brækhus og argentinske Erica Farias at det var nedlagt forbud mot video-opptak under treningsleiren hennes i Spania.
AP170610 Oslo-kommentator Andreas Slettholm : « Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt .
AP170610 - Nei, er den foreslått nedlagt ?
DB170609 Under treningsleiren i Spania hadde team Brækhus nedlagt videoforbud.
DB170608 Et kremlag av norske tv-fjes ble med til et nedlagt psykiatrisk sykehus for å lage julekalender ¶
DB170608 Flystasjonen blir vedtatt nedlagt med et pennestrøk av de tre største, Høyre, Frp og AP.
DA170608 SV mener partiene i kommunalstyret for miljø og utbygging ( KMU ) har ansvaret for at Tastaveden skole nå foreslås nedlagt .
SA170606 Politikere har forståelse for de ansattes skarpe brev til rådmannen, etter at de mottok en SMS hvor arbeidsplassen deres ble foreslått nedlagt .
VG170605 Ved en nedlagt swingersklubb og et bilverksted gikk politiet til aksjon i fire-tida natt til mandag.
SA170602 Ved utgangen av måneden ble basen nedlagt .
AA170602 Da HK Trondheim ble vedtatt nedlagt var begrunnelsen vi ansatte fikk at avdelingen ikke ville bære seg økonomisk.
VG170601 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
AA170601 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
VG170531 VG har avslørt hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter samme modell.
VG170531 Høyre og Frp-topper fra Buskerud møter nå justisministeren og krever svar på hva som skjedde i kulissene da prestisjeprosjektet for samlokalisering av nødetater ble nedlagt i Drammen.
AA170531 Også disse er nedlagt eller vil bli nedlagt i løpet av den nærmeste tiden.
AA170531 Også disse er nedlagt eller vil bli nedlagt i løpet av den nærmeste tiden.
AA170531 Flere av HV-soldatene snakket mandag om at det er en trist dag når Sjøheimevernets innsatsstyrke blir nedlagt .
VG170530 I en serie artikler har VG skrevet om maktspillet om nødsentralene, og hvordan den samlokalisert operasjonssentralen i Drammen ble vedtatt nedlagt .
VG170530 Wisløff stiller seg hoderystende til justisminister Per-Willy Amundsens ( Frp ) gjentatte forsikringer om at alt gikk riktig for seg da Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral vedtatt nedlagt 16. desember 2015.
VG170530 Først i mars neste år blir SAMLOK i Drammen fysisk nedlagt .
DN170530 I fjor ble fem butikker nedlagt , mens fem nye kom til.
AP170530 Neste år blir sentralen nedlagt til fordel for en sentral i Tønsberg som ikke vil bli fullt samlokalisert.
AP170530 Driften er nedlagt , men ble gjenåpnet av kunstneren Siri Wohrm som fjernet en liten gipsstein fra bruddet, pulveriserte den, støpte den om til sin opprinnelige form, for så å legge den tilbake der hun fant den.
DA170529 Krohgen ble nedlagt i 1989, og flere av beboerne fikk eget rom på Ila hybelhus.
DN170528 - Alfa forsøker å legge seg så tett som mulig opp mot Norrøna Sports varemerke, og således utnytte resultatet av den markedsføringsinnsatsen Norrøna Sport har nedlagt gjennom en årrekke, skriver Norrøna i sitt prosesskrift til retten.
AP170528 11 av gruppene er allerede nedlagt .
AP170528 - Alfa forsøker å legge seg så tett som mulig opp mot Norrøna Sports varemerke, og således utnytte resultatet av den markedsføringsinnsatsen Norrøna Sport har nedlagt gjennom en årrekke, skriver Norrøna i sitt prosesskrift til retten.
DN170526 Siden 2008 har frølageret mottatt tusenvis av kasser med frø fra alle verdenshjørner til lagring i en nedlagt kullgruve på Svalbard.
AP170526 Direktoratet ble høsten 2016 besluttet nedlagt og ansatte, og ansvaret for Nødnett-oppfølgningen, ble nylig overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).
AP170526 Direktoratet ble høsten 2016 besluttet nedlagt og ansatte, og ansvaret for Nødnett-oppfølgningen ble nylig overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ).
VG170525 VG har tidligere avslørt hvordan en rå maktkampmellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, ble bestemt nedlagt .
AA170525 - Jeg synes det er oppsiktsvekkende at politidirektøren bevisst har motarbeidet og satt i gang ett spill for å få nødsentralen i Drammen nedlagt .
DB170524 Moore er for øvrig den av James Bond-skuespillerne som har nedlagt flest kvinner på lerretet ; til sammen 19 mot Connerys 16.
VG170523 - Hva tenker du om at det som var konseptet ble vedtatt nedlagt av POD ?
VG170523 | Hadia Tajik om VG-avsløring : Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak da SAMLOK i Drammen ble nedlagt
VG170523 Når et prosjekt som har gått over flere år, og som viser gode resultater, blir nedlagt til fordel for et helt nytt initiativ der helse ikke er tilstede, så er dert klart at det har en signaleffekt.
VG170523 Mandag avslørte VG hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD - til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter s
DN170523 Tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad mener forsvarsadvokater har en god grunn til å ønske at Økokrim blir nedlagt .
DB170523 Vil ha Cappelens straff halvert : - Den påstanden som er nedlagt mener jeg er en hån mot norsk politi ¶
DA170523 I desember 2015 ble SAMLOK brått bestemt nedlagt .
VG170522 - Påstanden som er nedlagt er en hån mot norsk politi, sa Benedict de Vibe.
SA170522 PÅ VEIENE : Utrykningspolitiet foreslås nedlagt .
DB170522 - Den påstanden som er nedlagt mener jeg er en hån mot norsk politi og de som driver med skjult etterforskning.
BT170522 PÅ VEIENE : Utrykningspolitiet foreslås nedlagt .
BT170522 Halsnøy Kloster ble nedlagt ved reformasjonen i 1536 og både bygninger og eiendommer gikk da over til å bli krongods, eller kongens eiendom.
BT170522 I stevningen ble det videre nedlagt påstand om fastsettelsesdom for at arbeidsavtalen mellom Innovest og Gulsvik av 29. november 2011 er gyldig og forpliktende.
BT170522 Det er nedlagt slik påstand : I sak UiB og Helse Bergen mot Gulsvik : Prinsipalt : Anken forkastes.
BT170522 Det er nedlagt slik påstand : 1.
BT170522 Det ble videre nedlagt påstand om fastsettelsesdom for at gjenstående midler etter GenKols-studien tilhører Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen i fellesskap.
BT170522 - 15 - 16-025171ASD-BORG/03 Det er nedlagt slik påstand : 1.
BT170522 Avdelingen, som hadde spesialkompetanse på nettopp anoreksi, er nå nedlagt .
AA170522 Disse tre er nedlagt : Tønneheisen i Krokkleiva, Harasølbanen i Luster og Taubanen i Ålefjær.
AA170522 - Påstanden som er nedlagt , er en hån mot norsk politi.
AP170519 De var på klatretur i Lofoten, men før de reiste hjem til Bergen hadde de kjøpt et nedlagt trandamperi.
AP170519 De var på klatretur i Lofoten, men før de reiste hjem til Bergen hadde de kjøpt et nedlagt trandamperi.
DB170518 - Det liggere i kongolesernes kultur at de verdsetter den type utholdenhet og engasjement som hun har nedlagt , og hun har vært en pådriver overfor norske myndigheter.
AP170515 | Uranienborg skolekorps blir husløse - nå frykter de at korpset kan bli nedlagt
NL170514 | Etter ti år på flyttefot mellom et nedlagt meieri, et hotell, et bolighus og et industriområde kan de endelig slippe jubelen løs ¶
VG170511 Men nå kan senteret hun rir ved bli nedlagt .
DN170511 Onsdag åpnet olje- og energiminister Terje Søviknes et nytt, gedigent datasenter i en nedlagt gruve ved Måløy.
SA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
DB170510 Det ble nedlagt omsetningsforbud for fire oljer fordi de i tillegg til å være feilmerket også var harske.
AA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AA170510 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
SA170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
SA170509 Mange flyktninger ved Subotica på den serbisk-ungarske grensen må klare seg selv, for eksempel i en nedlagt mursteinsfabrikk.
DB170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
BT170509 Ettersom Stortinget ikke var samlet høsten 1957, ble eden først nedlagt skriftlig i statsråd, og deretter gjentatt høytidelig ved Stortingets åpning i januar året etter.
AP170509 Hundrevis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AP170509 Tusenvis av ansatte ved et nedlagt atomanlegg i delstaten Washington er evakuert etter at en tunnel fylt med radioaktivt materiale kollapset.
AA170509 Det er i Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Ap om Forsvarets langtidsplan det er enighet om at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly som skal stasjoneres på Evenes.
AA170509 Ettersom Stortinget ikke var samlet høsten 1957, ble eden først nedlagt skriftlig i statsråd, og deretter gjentatt høytidelig ved Stortingets åpning i januar året etter.
FV170508 Det var ikke for å drive merkevarebygging at jeg flyttet til skogs, skriver Kristine Hognerud Træland, som bor på et veiløst, nedlagt småbruk i Kvinesdal.
DA170508 Koloniene Lier og Frogner ble nedlagt i 1905 da åpningen av Dikemark gjorde dem overflødige.
VG170506 Gruvene er nedlagt .
DB170506 Minst 26 rekorder forsvinner ¶ 26 av 44 verdensrekorder i friidrett er fra før 2005, og ni av dem kommer fra land som er nedlagt ( Sovjet, DDR og Tsjekkoslovakia ).
DB170506 Det skjer til tross for at partiet lovte å kutte i byråkratiet, og at Frp-nestleder Per Sandberg lovet før sist valg at POD skulle bli nedlagt hvis Frp kom i regjering.
DB170504 De har fått nye lokaler i et nedlagt industrilokale, sier hun.
AP170504 Akuttkirurgien ved Odda sjukehus blir likevel ikke nedlagt .
VG170503 Det har vært et slags symbol for alt det arbeidet som har vært nedlagt over tid.
DA170503 Etter at cellulosefabrikken på Tofte ble nedlagt i 2013, har prisen på tømmer gått kraftig ned.
AA170502 I Tyrkia ble 165 personer pågrepet da om lag 200 personer forsøkte å gå til den symboltunge Taksimplassen, der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Hun mener man enten må føre mer penger inn i stiftelsen, eller ta skritt for å få nedlagt det hele.
VG170501 I mange bygder ønsket folk faktisk grendeskolene nedlagt fordi sentralskolen var bedre.
DA170501 I Istanbul i Tyrkia var det også uro, der politiet måtte bruke tåregass for å spre om lag 200 personer som forsøkte å gå til den symboltunge Taksimplassen, der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. 165 demonstranter ble pågrepet.
BT170501 FÅR FORTSETTE : Akuttkirurgien ved Odda sjukehus blir likevel ikke nedlagt .
AP170501 I Istanbul i Tyrkia brukte politiet tåregass for å spre omtrent 200 personer som forsøkte å gå til Taksimplassen der det var nedlagt forbud mot å demonstrere. 165 demonstranter ble pågrepet.
AP170501 Akuttkirurgien ved Odda sjukehus blir likevel ikke nedlagt .
VG170429 Barnebortføringen er samtaleemnet rundt kafébordene ved kirken, som ligger nær en nedlagt moské, i det som en gang var en landsby der greske og tyrkiske kyprioter bodde side om side.
AA170429 Sjøheimevernet er i utgangspunktet vedtatt nedlagt av Stortingsflertallet.
VG170428 Etter 48 dager ble den massive politijakten endelig avsluttet, etter at Frein ble funnet i en hangar på en nedlagt flyplass.
FV170428 18-åringens foreldre hadde gjennom sin bistandsadvokat nedlagt påstand om oppreisningserstatning, men retten har ikke funnet grunnlag for å idømme dette.
VG170426 Det er dette systemet USA nå utplasserer på en nedlagt golfbane i den sør-koreanske byen, Seongju.
VG170426 TOMT FOR BENSIN : I gamle Tunnsjø sentrum, i Lierne kommune på den norske siden av grensen, er bensinstasjonen nedsnødd og nedlagt .
VG170426 NEDLAGT : Blåsjöen skole i fraflyttingskommunen Strömsund i Sverige ble nedlagt .
VG170426 Jeg har sittet åtte år i kommunestyret for Senterpartiet, men selv jeg skjønte at det måtte gå den veien at skolen ble nedlagt , sier Unni Ramberg til VG.
VG170426 Foto : Terje Mortensen, VG ¶ NEDLAGT : Tunnsjø skole og oppvekstsenter i Lierne, Norge.
VG170426 Foto : Terje Mortensen, VG ¶ NEDLAGT : Blåsjöen skole i fraflyttingskommunen Strömsund i Sverige ble nedlagt.
VG170426 Begge skolene er nedslitt og nedlagt .
VG170426 Alt er nedlagt .
DN170426 Det er allerede nedlagt forbud i fem delstater, men i Madhya Pradesh og Chhattisgarh vurderes det regelrette forbud.
AA170426 « Sammenslåingsprosessen i Klæbu bevitnet ensidig arbeid for å få egen kommune nedlagt .
AA170426 Sammenslåingsprosessen i Klæbu bevitnet ensidig arbeid for å få egen kommune nedlagt .
DN170425 | Nytt liv i nedlagt fabrikk ¶
DN170421 Det har ført til at titusenvis av biler står parkert blant annet ved det nedlagte gigantstadionet Silver Dome i Detroit, havnen i Baltimore og en nedlagt flybase i California.
SA170419 De små by-gartneriene, som tidligere brukte Torget til omsetning av sine produkter, er for lengst nedlagt og utbygget med boliger.
BT170419 Distriktsopprøret finnes i byen Odda med over 5000 innbyggere, og det er også opprør i de mange smågrendene med bare noen få familier og nylig nedlagt barneskole.
DA170418 Det eneste tilbudet for ungdom, fritidsklubben, ble nedlagt for to år siden.
AP170415 Men i løpet av de påfølgende hundreårene ble også den nye forsvarsteknikken avleggs, og festningen til slutt nedlagt som aktivt forsvarsverk i 1815.
BT170414 Sommeren 2007 ble Dagskolen i Bergen nedlagt til store protester fra elever, lærere og innsøkende instanser.
BT170411 Flere uhell og produksjonsfeil får eksperter, miljøgrupper og regjeringen i Tyskland til å kreve kraftverket nedlagt så raskt som overhodet mulig.
BT170411 Det er vedtatt nedlagt , men kraftverket som skal erstatte det, er sterkt forsinket på grunn av en rekke uhell.
DN170410 Det har ført til at titusenvis av biler står parkert blant annet ved det nedlagte gigantstadionet Silver Dome i Detroit, havnen i Baltimore og en nedlagt flybase i California.
DN170410 Det har ført til at titusenvis av biler står parkert blant annet ved det nedlagte gigantstadionet Silver Dome i Detroit, havnen i Baltimore og en nedlagt flybase i California.
BT170409 Ifølge Eriksson har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, og vil derfor ikke uttale seg om avhøret utenom å bekrefte at det fant sted.
VG170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført. | « Jersey Shore»-stjerne risikerer fengsel ¶
VG170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.
SA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
FV170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
DA170408 Forslaget om obligatoriske 30-soner i samtlige norske byer og tettsteder, var blant en rekke anbefalinger som Nasjonalt råd for fysisk aktivitet fremmet kort tid før rådet ble nedlagt .
AA170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført. ( ©NTB ) ¶
AA170408 En domstol har nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, ifølge Eriksson, som sier at han derfor ikke kan kommentere avhøret nærmere enn å bekrefte at det er blitt gjennomført.
AA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
AA170408 Imidlertid har en domstol nedlagt forbud mot at han uttaler seg om saken, sa Eriksson.
BT170407 Vel, jeg husker en episode i Sentralbadet for noen år siden, før det ble nedlagt .
AP170407 * Flyplassen ble nedlagt 1. november 2016 etter at flyselskapet Ryanair la ned sin base, noe de begrunnet med innføringen av en passasjeravgift på 88 kroner pr. billett.
DB170406 Det synes folk tydeligvis er greit nok, for den åtte ( ! ) minutter lange flyruta som ble åpnet mellom de to byene i november i fjor - og da ble den korteste kommersielle flyreise mellom to land - er allerede vedtatt nedlagt - på grunn av liten etterspørsel, skriver CN Travel.
BT170406 I Bergen ble et tilsvarende godt tilbud, Blåbærlia på Åstveit, nedlagt av daværende direktør i Helse Bergen.
SA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
DN170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
AP170405 Vækkerø stations skjebne illustrerer derfor områdets tragiske livsløp : Nyopprettet billettkiosk i 1884, nytt stasjonsbygg og omfavnet til « Bestum stasjon » i 1890, nedgradert til ubetjent stoppested i 1968 og nedlagt ti år senere.
AA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
VG170404 Sjuendeklassingen har fått tre ekstra skoleår på skolebussen etter at nærskolen ble nedlagt .
VG170404 Hun har også tenkt tanken : Hva om hun fortsatt hadde gått på en ikke nedlagt grendeskole ?
VG170404 Grendeskolen i Ljørdalen var nylig nedlagt .
AP170404 Flyplassen ble nedlagt 1. november 2016 etter at flyselskapet Ryanair la ned sin base, noe de begrunnet med innføringen av en passasjeravgift på 88 kroner per billett.
AP170404 Da prosjektet med en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner ble besluttet nedlagt i juni 2015 hadde det allerede kostet skattebetalerne 235 millioner kroner.
VG170403 ARD hevder at IOCs medisinske direktør, briten Richard Budgett, skal ha nedlagt forbud mot å offentliggjøre eventuelle positive funn i forbindelse med re-testingen ved laboratoriet i Lausanne i fjor.
DB170403 Selskapet er seinere nedlagt , men Prince jobber i dag under nye paramilitære selskaper i Midtøsten og Asia.
DB170403 Dette blir nok nedlagt håper jeg », mener en annen.
DB170403 Dette blir nok nedlagt håper jeg », mener en annen.
BT170403 Odda sjukehus er ett av flere sykehus hvor akuttkirurgien står i fare for å bli nedlagt .
DB170402 Dette blir nok nedlagt håper jeg », mener en annen.
DA170401 Klubben ble nedlagt i 1970, men i årene som fulgte ble flere av visesangerne derfra noen av Norges største popstjerner.
SA170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
DN170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
DB170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
DB170331 Jeg har sittet åtte år i kommunestyret for Senterpartiet, men selv jeg skjønte at det måtte gå den veien at skolen ble nedlagt », sier Unni Ramberg ( Sp ) til avisa.
DB170331 1391 grunnskoler er nedlagt i Norge siden 1986, riktignok kompensert med 772 nye grunnskoler i samme periode.
DA170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
BT170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
AP170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
AP170331 Mens barne- og familiesentrene sto i fare for å bli nedlagt i 2014, vil Horne og Regjeringen satse på å bygge dem opp.
AA170331 Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel.
AA170331 Skulle Venstre bli nedlagt , vet jeg i alle fall noen som blir glad.
DB170330 Og så har vi et nedlagt lensmannskontor - den siste lensmannen sluttet for fire år siden.
AA170330 Partiet ble stiftet i 2007, da Rød valgallianse og Arbeidernes kommunistparti ( AKP ) ble nedlagt .
BT170329 Planlegging for planleggingens egen skyld er for lite effektivt, og jeg ser gjerne at Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet følger etter i rekken av direktorater som vurderes nedlagt .
AP170329 Her har Wheatley og hans faste samarbeidspartner, hustruen Amy Jump, samlet et knippe skuespillere i et nedlagt varehus, og det er ikke lite de får ut av et så ribbet utgangspunkt.
AP170328 Derfra ble det lagt egne spor opp til endestasjon Holtet, der en nedlagt traverbane nå ga plass til trikkestaller.
AP170328 90 av 100 bedrifter er nedlagt siden 1970.
VG170327 Inge er et arbeidsjern og har nedlagt et kolossalt arbeid for norsk idrett i snart 13 år, » skriver Rognlien i en SMS til VG.
DB170327 Jobbklubben for mennesker med høyere utdannelse var nedlagt da kvinnen i 30-årene var arbeidssøker, og hun ble derfor sendt til en-til-en-veiledning hos Din utvikling.
DA170327 Av tiltalen går det også fram at det kan bli nedlagt påstand om at mannen fradømmes sin stilling.
DA170327 Jeg avsto fra å trekke meg fordi jeg har nedlagt et stort arbeid for partiet i Rogaland, og jeg vil gjerne se dette fullført innen stortingsvalget, skriver Gilje i en pressemelding.
AA170327 antallet objekter som skal sikres er blitt økt med over 40 prosent bare i den senere tid, så er HV redusert fra 83.000 soldater ved tusenårsskiftet til 45.000 i dag, samtidig som hun i den nye Langtidsplanen for forsvaret foreslår HV redusert ytterligere til 35.000 soldater og Sjøheimevernet helt nedlagt .
VG170326 I landbrukskommunen med 1043 innbyggere, har det lenge ligget an til at Moldjord skole i sentrum blir nedlagt , mens Trones skole skal opprettholdes.
BT170326 World Arctic Archive vil lagre dokumenter fra verdens land i en nedlagt kullgruve på Svalbard.
VG170325 VG skrev fredag at uten noe sentralt vedtak har 1391 skoler og grunnskoletilbud er nedlagt fra 1986 til 2017.
VG170325 Røhne opplyser til VG at opprettholdelse av alle skolene i Stange, minus Romedal, som blir nedlagt , betyr en driftskostnad på 8 millioner årlig pluss en investeringskostnad til oppgradering på 100-150 millioner kroner.
VG170324 VG har innhentet tall som viser at nær 1400 grunnskoler, nærmere bestemt 1391 skoler og grunnskoletilbud, er nedlagt fra 1986 til 2017.
VG170324 Sp-veteranene Liv Signe Navarsete og Per Olaf Lundteigen har begge vært elever på små grendeskoler som senere er nedlagt .
VG170324 Selv gikk unge Lundteigen på 1950- og 60-tallet på daværende Røkeberg skole som nå er nedlagt . - før den ble sentralisert til Vestfossen skole.
VG170324 Også hun har vokst opp i en nå nedlagt grendeskole.
VG170324 NEDOVERBAKKE : Liv Signe Navarsete mener det var riktig at den lille skolen som hun gikk på hennes første skoleår, ble nedlagt .
VG170324 Han ser negative følger som økt skoleskyss og svakere lokalsamfunn når skolen blir nedlagt .
VG170324 Totalt har 1391 skoler blitt nedlagt siden 1986.
VG170324 På dette kartet ser du alle skolene som har blitt nedlagt siden 1992.
VG170324 En sammenstilling av tall fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og kommunenes egne tall - innhentet av VG - viser at nær 1400 grunnskoler, nærmere bestemt 1391 skoler og grunnskoletilbud er nedlagt fra 1986 til 2017.
VG170324 Uten noen sentral beslutning er 1391 norske skoler nedlagt siden 1986.
VG170324 Ljøsne skule i Lærdal er vedtatt nedlagt med én stemmes overvekt - fra grendeskolepartiet Sp.
VG170324 En sammenstilling av tall fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå og kommunenes egne tall - innhentet av VG - viser at nær 1400 grunnskoler, nærmere bestemt 1391 skoler og grunnskoletilbud er nedlagt fra 1986 til 2017.
FV170324 Takken går til den store gruppa ildsjeler som har nedlagt mye frivillig innsats, og til Cultiva og Kristiansand kommune som har anerkjent initiativet, sier Peder Horgen i pressemeldingen.
AP170324 Siden da er 1.391 skoler og grunnskoletilbud nedlagt og 772 nye grunnskoler startet.
AP170324 Pusset opp skolen - så blir den nedlagt
AA170323 Nustadbo mottak i Meråker blir etter alt å dømme nedlagt etter at UDI har sagt opp kontrakten på 150 plasser fra 1. april.
DB170322 Nå er FM-sambandet straks nedlagt over det ganske land ettersom våre forskrudde folkevalgte fra Norges Kommunistiske Høyrevridde Erna Thor Gjermund Stat trer DAB-faenskapen nedover hue på oss.
DB170322 Sistnevnte er nå nedlagt i Norge.
DB170322 Sistnevnte er nå nedlagt i Norge.
DA170322 Alt som ikke støtter opp om de mest avanserte våpensystemene, gis mindre prioritet og vil gradvis bli nedlagt .
FV170320 Fem avdelingsledere slår alarm om bemanningskrise på revmatologisk avdeling på Sørlandet sykehus, og frykter den kan bli nedlagt .
DA170320 - Jeg synes det er nedslående at både dette rådet og Nasjonalt råd for tobakksforebygging ble nedlagt .
DA170320 - At rådet ble nedlagt er forståelig når man må spare penger, men det er jo symptomatisk at det som kan gi langsiktig effekt forsvinner, svarer Dokk Holm.
DA170320 - Jeg synes det er nedslående at både dette rådet og Nasjonalt råd for tobakksforebygging ble nedlagt .
DA170320 - At rådet ble nedlagt er forståelig når man må spare penger, men det er jo symptomatisk at det som kan gi langsiktig effekt forsvinner, svarer Dokk Holm.
BT170319 Nærskolen får i stedet både lavere karaktersnitt og et redusert antall elever, som igjen kan føre til at skolen blir nedlagt .
VG170318 februar i år gikk jentene tur på en sti som delvis går over en nedlagt jernbanebro like utenfor sentrum av den lille småbyen.
VG170317 Gjemt mellom disse prangende sekvensene - som alle er koreograferte, regisserte og klippet av noen som vet hvordan man gjør slikt ( en sjelden kvalitet i våre dager, underlig nok ) - utspiller det seg et annerledes drama i FBIs ad hoc-kommandosentral i et nedlagt lagerbygg.
VG170317 Blant annet ble det i fjor nedlagt forbud mot å bruke Samsung Galaxy Note 7 under flyreiser etter flere eksplosjonstilfeller med mobiltypen.
DA170317 Han viser til at kystradarkjeden i Sør-Norge, som var et helt annet overvåkingssystem enn Kystradar Nord, ble nedlagt i 2003.
DA170317 Dagsavisen har denne uka satt søkelyset på kystradarkjeden i Nord-Norge som ble vedtatt nedlagt da langtidsplanen for Forsvaret ble behandlet i Stortinget før jul.
DA170317 - Jeg har forstått det slik at erstatningen skulle være på plass før kystradarkjeden ble nedlagt .
VG170316 - Det er flere varmtvannsbasseng landet rundt som står i fare for å bli nedlagt på grunn av mangel på finansiering og samhandling, sier generalsekretær Tone Granaas.
SA170316 Tre av dem ble nylig foreslått nedlagt av barnehagesjefen.
FV170316 Lensmannskontoret i Kvinesdal ble besluttet nedlagt og slått sammen med Flekkefjord, mens kontoret i Lyngdal skal legges ned og slås sammen med Farsund.
VG170315 I dag vet vi at det ene aldri ble bygget, det andre er nå vedtatt nedlagt , sier Leif Sande.
AP170314 Haagensen har også nedlagt påstand om at han er arve- og odelsberettiget, men dette har ifølge ham selv aldri vært hovedformålet med søksmålet.
AP170314 Aktor har nedlagt påstand om 17 års fengsel for mannen som drepte ekskona i Os utenfor Bergen i april i fjor.
AA170314 Bakeriet som gjenoppsto etter at Lierne Bakeri ble nedlagt må stenge etter litt mer enn to års drift.
VG170312 På Høyres landsmøte i år ble den forrige blemmen, den om flypassasjeravgift, til og med vedtatt nedlagt .
SA170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
DB170310 Det anslås at 1000 personer, hvorav 500 jobbet på flyplassen, mistet arbeidsplassene sine da flyplassen ble nedlagt .
DA170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
AP170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
AA170310 Da ble det umulig for flyplassen å fortsette, og i fjor høst ble den nedlagt .
AA170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
AA170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
AA170310 I Østfold vakte innføringen av avgiften bestyrtelse, og kritikerne mener den bidro direkte til at Rygge flyplass ble nedlagt .
VG170309 Det er også nedlagt påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede, samt påstand om tap av førerretten til sjåføren.
SA170309 Vi er også mange som nå forventer at våre lokale stortingsrepresentanter klargjør sine standpunkter og gir til kjenne hvorvidt de humanitære forpliktelser som er nedlagt i partiprogrammene også er ment å skulle omfatte palestinske barn.
FV170309 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) er svært skuffet over at akuttkirurgien og traumemottaket blir nedlagt ved sykehuset i Flekkefjord.
DB170309 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
AP170309 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
AP170309 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
AA170309 Det er også nedlagt påstand om erstatning til jentas familie, samt påstand om tap av sjåførens førerrett.
DA170308 Rundt 1990 ble klinikken nedlagt .
AP170308 Drøyt tre år etter oppstart flytter de rundt hjørnet fra et nedlagt postkontor til nye, faste lokaler : En hel nyoppusset bygård som består av fire hus.
VG170307 - En sentral bekymring er hvordan de nå skal klare å beskytte de anleggene som ligger ved sjøen, etter at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt .
SA170307 Til høsten blir kjøkkenet nedlagt .
BT170306 Det var som sagt nedlagt bremseforbud denne morgenen.
AP170306 Bor på nedlagt bensinstasjon ¶
BT170304 Klosteret og Mikaelskirken ble nedlagt rett før reformasjonen.
BT170304 Det ble nedlagt i 1531, og nå er det kun navneskiltet igjen, konstaterer Kroesen.
DB170303 Kroppen hans ble funnet på området til et nedlagt psykiatrisk sykehus.
VG170301 Det er lenge siden krigs-stasjonen ble nedlagt og det meste av originalutstyret ble flyttet ut, men den har fortsatt noe av sin funksjon igjen.
DB170301 Først ble gasskraftverket på Kårstø nedlagt , nå er gasskraftverket på Mongstad også i ferd med å legges ned.
BT170301 Akuttkirurgien på Stord blir ikke nedlagt .
FV170228 - Rygge flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2012, men nå skal den i stedet videreføres og styrkes, konstaterer de.
DB170228 Håpet er et innsatsen som blir nedlagt , skal hjelpe til med å fjerne president Trump fra sitt kontor, skriver Rolling Stone.
DA170228 Forteljingar om eit nedlagt land », om livet i den østtyske kommuniststaten.
AA170228 Frem til nå har 62 prosent av sakene løst seg ved at de enten er trukket av kommunen eller privat part, eller behandlet forenklet ved at partene har nedlagt felles forslag til for eksempel vedtak om omsorgsovertakelse eller andre tvangstiltak. 22 prosent av sakene har gått over i forsøksordninger med nye samtalemøter, og 15 prosent av sakene er overført til tradisjonell behandling i
SA170227 Av tiltalen går det også fram at det kan bli nedlagt påstand om at mannen fradømmes sin stilling.
DA170227 Samme år ble markedet bestemt nedlagt .
DB170226 oktober : Det brenner i et nedlagt aldershjem i Perstorp i Skåne, som det var planer om å gjøre om til asylmottak.
AP170226 Frogner, Sinsen, Ringen på Carl Berner, Jarlen på Galgeber og Rosenborg på Majorstua er alle nedlagt .
DA170225 Vi, Stavanger, skal være integreringsby nummer én, i stedet blir mottaket nedlagt , avslutter Thorbjørnsen.
DA170225 De fleste av disse er allerede nedlagt , men noen har kontrakter ut februar eller mars.
FV170224 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) er svært skuffet over at akuttkirurgien og traumemottaket blir nedlagt ved sykehuset i Flekkefjord.
DB170224 « Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt », skrev Aftenposten torsdag og trakk fram en av osloborgernes frustrasjonskilder nummer én, Ruter.
DA170224 Siden flyplassen på Fornebu ble nedlagt i 1998, har det vært snakket om og planlagt en bane til Fornebu.
AP170223 I 1960 fattet bystyret et prinsippvedtak om at trikken skulle nedlegges, og linje etter linje ble i årene etterpå nedlagt .
AP170223 Når vedkommende har ferie, så er barnevernet i realiteten nedlagt .
AP170223 Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt .
AP170223 Der bygder i distriktene raser over at lensmannskontoret forsvinner, frykter lokalmiljøene i Oslo at nærmeste holdeplass blir nedlagt .
AA170223 | Politiet har nedlagt bruksforbud på en bil ¶
AA170223 Det blir nedlagt bruksforbud på bilen pga gjentagende kjøring uten førekort.
AA170223 Noen er nye, og noen er forslått nedlagt , men det er ikke endelig avgjort. 6.
BT170222 - Da vi leste at klubben sto i fare for å bli nedlagt , var det katastrofestemning umiddelbart.
BT170222 I 2016 fikk Oslo-restauranten Maaemo tre stjerner i Norden-guide, mens Kontrast, Statholdergaarden og Fauna i Oslo ( nå nedlagt ) og Re-Naa i Stavanger fikk én stjerne hver.
DB170221 Norske myndigheter har nedlagt enorme ressurser i arbeidet med saken mot bioingeniøren.
AP170219 Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om inndragning av 825 millioner kroner.
VG170217 Vi vet ingenting om protester som Norge angivelig har nedlagt i forbindelse med at to stortingsrepresentater ikke ble utstedt visa.
DN170217 Vi vet ingenting om protester som Norge angivelig har nedlagt i forbindelse med at to stortingsrepresentanter ikke ble utstedt visa.
AP170217 Alt som ikke er lønnsomt blir nedlagt .
AA170216 Det er i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om erstatning til de tre som ble skadd i ulykken, samt til de etterlatte etter den drepte 74-åringen.
AA170215 Isen på Øvervatnet er svært usikker, og politiet har nå nedlagt ferdselsforbud på vannet for alt sivilt personell.
BT170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
AA170213 En domstol i Pakistan har nedlagt forbud mot feiring av Alle hjerters dag, også kjent som valentinsdagen, på alle offentlige steder i Pakistan.
VG170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
SA170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
FV170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
DB170211 I år har Øst Polidistrikt nemlig, for første gang, nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russearrangementer i politidistriktet.
BT170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
AP170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
AA170211 Øst politidistrikt har for første gang nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff.
VG170210 INDUSTRIDØDEN : Mange fabrikker er nedlagt i området, og mange har mistet jobbene sine.
VG170209 Samtidig er 90 prosent av forsvaret borte, totalforsvaret nedlagt og leirene solgt.
FV170209 FOTO : Thomas Hegna ¶ | - Ville vært nedlagt uten folkefinansiering ¶
VG170208 Senteret vil bli nedlagt 1. april som følge av dette.
DN170208 Det endte med at flyplassen ble nedlagt .
BT170208 Nå er bilforretningen nedlagt , og eier Morten Fredriksen har planer om å bygge en bydel med boliger og næring her.
DB170207 ¶ FORESLÅS NEDLAGT : Frps programkomite vil avvikle POD.
SA170206 Vi ser ingen annen realistisk utvei enn at seks av disse syv magasinene vil bli nedlagt dersom lovendringen blir gjennomført.
SA170206 Vi ser ingen annen realistisk utvei enn at seks av disse syv magasinene vil bli nedlagt dersom lovendringen blir gjennomført, noe som innebærer 90 millioner kroner i tapte årlige inntekter for mediehuset Aftenposten fra 2020, eller et betydelig antall journaliststillinger, om man vil regne på den måten.
BT170206 Vi ser ingen annen realistisk utvei enn at fem av disse seks magasinene vil bli nedlagt dersom lovendringen blir gjennomført.
DB170204 Hordaland vedtatt nedlagt
DB170204 I 2001 ble programmet nedlagt .
AA170204 - Det dreier seg om en nedlagt butikk og et bolighus, sier operasjonsleder Bård Krokstad ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.
AA170204 De siste fire årene har konsertene foregått på Nedre Elvehavn/Solsiden, men etter at Blæst ble nedlagt i fjor er ikke dette området lenger et naturlig samlingspunkt for musikere og konsertpublikum.
SA170202 Ikke rart Hafslund ble nedlagt .
DB170201 I Værnesregionen, for eksempel, har det aldri vært så mye synlig politi etter at lensmannskontoret i Malvik ble nedlagt og flyttet til Stjørdal.
BT170201 Noralv Distad er en av tre ordførere i Sogn og Fjordane som klager til Politidirektoratet fordi lensmannskontoret er bestemt nedlagt .
SA170127 De fleste av disse er allerede nedlagt , men noen har kontrakter ut februar eller mars.
SA170127 De fleste av disse er allerede nedlagt , men noen har kontrakter ut februar eller mars.
DB170127 ¶ Nye nedleggelser av mottak for enslige mindreårige : 304 plasser blir nedlagt for enslige mindreårige.
BT170127 De fleste av disse er allerede nedlagt , men noen har kontrakter ut februar eller mars.
AP170127 De fleste av disse er allerede nedlagt , men noen har kontrakter ut februar eller mars.
DN170125 Det var i 1998 Fornebu ble nedlagt som Oslos hovedflyplass.
AP170124 Blant de institusjonene og programmene som kan forvente å bli kraftig amputert, nedlagt eller privatisert er USAs offentlige kringkasting, kunst og kulturtilbud, flyplasser på avsideliggende steder og fri rettshjelp til fattige.
AP170124 Plassert på en nedlagt flyplass er festivalen en blanding av elektronisk musikk, kunstinstallasjoner, dans og teater.
DB170123 - Ellen har vært viktig for Aller Media i mange år og jeg er svært takknemlig og har stor respekt for det arbeidet hun har nedlagt hos oss gjennom alle disse årene, og jeg ønsker henne lykke til videre, sier konsernsjef Dag Sørsdahl.
DB170121 Mannen er tidligere dømt for å ha utøvet vold ved flere anledninger på et utested i Oslo som i dag er nedlagt , men hvor han tidligere var varamedlem i styret.
AP170121 Vinylplater fra en nedlagt platebutikk knytter tette bånd mellom lokalet og områdets nære kulturhistorie.
AP170121 Theaster Gates og en nedlagt skole i Chicago som han er i ferd med å omskape til et kulturhus.
DB170119 Som kjent ble Merida-laget hun har vært frontfigur for siden 2002 nedlagt etter forrige sesong, og Gunn-Rita mer eller mindre overlatt til seg selv.
AP170119 Derfor ble også fylket nedlagt .
AP170118 | Hyller nedlagt lokalbutikk med å lage bar ¶
AP170118 | Hyller nedlagt lokalbutikk med å lage bar ¶
AP170118 | Hyller nedlagt lokalbutikk med å lage bar ¶
BT170113 Det har vært noen øl-boikotter i forbindelse med at bryggerier er oppkjøpt eller nedlagt .
BT170113 Det har vært noen øl-boikotter i forbindelse med at bryggerier er oppkjøpt eller nedlagt .
FV170112 Følgende tjenestesteder foreslås nedlagt : ¶
FV170112 Fakta : Disse kontorene foreslås nedlagt
SA170111 I Hillevåg bydel er det sammenlagt 11 avdelinger som forslås nedlagt , samt et ukjent antall i Bekketunet barnehage.
SA170111 I Hillevåg bydel er det sammenlagt 11 avdelinger som forslås nedlagt , samt et ukjent antall i Bekketunet barnehage.
FV170110 Følgende tjenestesteder foreslås nedlagt : ¶
FV170110 Fakta : Disse kontorene foreslås nedlagt
FV170110 Følgende tjenestesteder foreslås nedlagt : ¶
FV170110 Fakta : Disse kontorene foreslås nedlagt
AP170108 Jan Tellef Aanonsen, lederen for Odins Soldater Norge, har trukket seg og sa før helgen at gruppen er nedlagt i Norge.
DB170107 Det er uklart om gruppa er nedlagt eller ikke.
SA170106 januar kan vi lese om Tønnes Martin Dyrskog, som frykter at hans småbruk i Lund vil bli nedlagt innen neste generasjon skulle tatt over.
AP170103 Den er den første FN-resolusjonen siden 1979 som fordømmer Israels bosetningspolitikk, noe som i hovedsak skyldes at USA tidligere har nedlagt veto mot tidligere resolusjonsforslag.
AP170103 Den er den første FN-resolusjonen siden 1979 som fordømmer Israels bosetningspolitikk, noe som i hovedsak skyldes at USA tidligere har nedlagt veto mot tidligere resolusjonsforslag.
FV170101 Oslo ( NTB ) : Jernbaneverket er nå nedlagt .
DN170101 Jernbaneverket er nå nedlagt .
DB170101 Et annet kan være at barnet ditt blir sykt, helikopteret er værfast, og det er en dagsreise over fjord og fjell til nærmeste sykehus etter at lokalsykehuset ble nedlagt , tross fakkeltog.
AP170101 Valkyrien ble opprettet ved et uhell og nedlagt med et sukk, har byhistoriker Leif Gjerland tidligere skrevet i Aftenposten.
AP170101 Les anmeldelsen : Dommedagsprofetier, ran, en nedlagt T-banestasjon og kontroversiell forskning.
AP170101 Etter at Valkyrien ble nedlagt , var det igjen aktuelt å bygge T-banestasjon i Homansbyen.
AP170101 Stasjonen ble opprettet ved et uhell og nedlagt med et sukk, har byhistoriker Leif Gjerland tidligere skrevet i Aftenposten.
AP170101 Les anmeldelsen : Dommedagsprofetier, ran, en nedlagt T-banestasjon og kontroversiell forskning.
AP170101 Etter at Valkyrie plass ble nedlagt , var det igjen aktuelt å bygge T-banestasjon i Homansbyen.
AP170101 Oslo ( NTB ) : Jernbaneverket er nå nedlagt .
AP161214 Når forsvarer Elden frem med sine juridiske betraktninger, vil straffen bli langt under de ti årene som aktor Staff har nedlagt påstand om.
SA161212 Stavanger er den tettest befolkede byen i Norge, vi er allikevel ikke en fullverdig del av Stavanger kommune, for her er ikke annet fra kommunen enn en dårlig vedlikeholdt nedlagt skole.
AP161120 Hun forteller at hun for to år siden meldte fra om et forhold til Nav, etter at hun oppdaget at familiemedlemmer som oppholdt seg i utlandet sto oppført med et nedlagt småbruk som adresse.
AP161108 Den er foreslått nedlagt .
SA161005 Hurdal Glassverk ble nedlagt i 1895, men produksjonen ble overført til Drammen Glassverk, som fra da av var eneste norske produsent av vindusglass.
AP161005 Hurdal Glassverk ble nedlagt i 1895, men produksjonen ble overført til Drammen Glassverk, som fra da av var eneste norske produsent av vindusglass.
AP160927 Museet ligger i en gammel, nedlagt togstasjon hvor verker av de gamle impresjonistene Monet, Manet, Degas og Renoir hentet fra Louvre er samlet.
SA160923 Det ble nedlagt i 1879, og jernbanen var årsaken.
AP160923 Det ble nedlagt i 1879, og jernbanen var årsaken.
AP160823 Nå er basen foreslått nedlagt .
AP160823 Fakta : Disse basene skal legges ned - ifølge Regjeringen ¶ 11 større og mindre anlegg foreslås nedlagt , inkludert avhending av over 470.000 m2 bygningsmasse.
AP160818 Men i 2011 ble den nedlagt , og ble stående tom i to år, inntil Kjell-Erik Ruud kjøpte bankens lokaler.
AP160705 4000 langtidsplasser ved sykehjem i Oslo er besluttet nedlagt .
AP160629 De holder til ved en nedlagt flyplass i Sør-Hellas som er blitt brukt som oppsamlingsplass for migranter.
AP160627 Problemet understrekes av at Kystjegerkommandoen ( KJK ) foreslås nedlagt .
AP160627 Kystjegerkommandoen foreslås nedlagt og erstattes med droner.
DA160620 Flere lederstillinger er litt nedlagt , men det er også opprettet nye stillinger, forklarer rådmann Bodil Sivertsen, som sier det har skjedd uten bråk og misnøye.
AP160617 Nå skal deler av kompetansen ivaretas, men KJK som en samkjørt enhet foreslås nedlagt .
AP160617 Nedleggelse av Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron i Harstad : Trondenes og Harstad Syd foreslås nedlagt i løpet av 2018.
AP160612 Og selv om det er nedlagt alkoholforbud på kampdagen kommer den franske byen rett ved den engelske kanal til å være en trykkoker.
BT160525 Flyttingen av Tveiterås skole er så lite utredet at vi foreldre lurer på om byrådsavdelingen som for to år siden foreslo skolen nedlagt , i det hele tatt har en plan for de elevene som trenger mest tilpasning, mest kloke hoder og varme hjerter.
AP160517 - Regjeringen legger til grunn at dette tilsier færre og større kontorer, skriver hun i brevet der hun helt konkret har bedt etaten som « en systematisk oversikt over hvilke kontorer som foreslås henholdsvis nedlagt , videreført og eventuelt nyetablert i ny kontorstruktur.
SA160509 Undertegnede foreninger oppfordrer KBU til å legge føringer for den videre behandlingen : Løkkeveien nord utbygges i tråd med arbeidet nedlagt i forstudien « Lucky Løkk » ; fortetting med infill-prosjekter på minimum tre og maksimum fem etasjer.
SA160509 Restauranten Måltid, som nylig ble nedlagt , har i lengre tid også driftet Boen Gård som et sideprosjekt.
AP160509 Restauranten Måltid, som nylig ble nedlagt , har i lengre tid også driftet Boen Gård som et sideprosjekt.
AP160422 FpU nedlagt - og gjenoppsto ¶
AP160422 Ifølge forsvarslekkasjer ligger den an til å bli nedlagt .
DN160421 Avisen skriver at en del av Stavanger-kontoret til Odfjell Drilling, Engineering and Projects, foreslås nedlagt .
DA160414 Foto : Jæren Forlag AS Lura stoppested i Strandgata ble nedlagt i 1965, da man i stedet ville satse på buss.
DA160414 - Man kan bygge en ny stasjon, eller gjenåpne de gamle stasjonene i Strandgata og Luravika som ble nedlagt på 1960-tallet, forklarer Kristensen.
AP160331 Se bilder fra da Banksy åpnet utstilling i et nedlagt badeland i 2015 : ¶
AP160324 Bentse Brug skal ha blitt nedlagt i 1898 nettopp på grunn av problemer med transporten.
DA160319 Niels Wiig ble i januar frifunnet av politiet for å ha underslått nærmere en halv million kroner da han satt som styreleder i Visit Moss, som ble nedlagt i fjor.
AP160317 EOS-utvalgets tekniske sakkyndige som ifølge rapporten har « nedlagt et betydelig arbeid » har ikke « identifisert forhold som har gitt grunn til å kritisere at PST henla saken om falske basestasjoner i Oslo sentrum.
AP160312 I en ordveksling om Trump University, en mislykket og nå nedlagt businesskole, forsøkte Trump å si at de fleste av elevene hadde vært fornøyde. * * Her kan du lese mer om debatten, der Trump blant annet beskrev sine edlere deler på denne måten : ¶. * * Kelly svarte ved å påpeke at 5000 tidligere elever har inngått et massesøksmål mot Trump fordi de føler seg
AP160302 I Athen har myndighetene blant annet tatt i bruk en nedlagt flyplass, terminalbygninger ved havnen og en gammel militærleir for å huse migrantene.
AP160302 For to år siden ble " kasernen " nedlagt .
AP160302 Det var ulønnsomme butikker som allerede var besluttet nedlagt i Ica, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.
AP160302 Det var ulønnsomme butikker som allerede var besluttet nedlagt i Ica, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.
AP160301 Telter i nedlagt kjøpesenter : ¶
AP160223 USAs president Barack Obama vil overføre rundt 60 Guantánamo-fanger til fengsler på amerikansk jord når den omstridte fangeleiren på Cuba blir nedlagt .
AP160221 Norsk Luftambulanse er også motstander av avgiften, fordi organisasjonen frykter at flyplasser vil kunne bli nedlagt .
AP160221 Muligheten til revansj kom etter at Vestbanestasjonen ble nedlagt og Høyre kom i posisjon.
AP160210 Store medieselskaper er blitt konfiskert, og TV-kanaler nedlagt .
AP160204 Tallene forteller heller ikke noe om hvor mange som foreløpig er planlagt nedlagt fremover. 2.
AP160130 Stasjonen åpnet i 1925, ble utvidet med funkisbygg i 1935, som « Mil»-stasjon, før den i 1990 ble nedlagt , og revet for å bli erstattet av et høyhus, tidlig på 2000-tallet.
SA160127 Har nedlagt en skov af store nationer på vejen dertil.
AP160127 August : 73-bussen fra Jernbanetorget til Bjørndal blir nedlagt .
AP160127 Har nedlagt en skov af store nationer på vejen dertil.
AP160123 Færre innkalles til førstegangstjeneste og sivilforsvaret vurderes nedlagt .
AP160121 For et par år siden fikk noen slutt på ankomst via helikopter, i år ble det nedlagt forbud mot limousin.
AP160116 Under finanskrisen opplevde jeg å måtte si opp folk da byrået jeg jobbet i ble nedlagt .
AP160112 Det er visestatsminister Numan Kurtulmus som har nedlagt forbudet, melder det statlige kringkastingsrådet RTUK.
DA160111 Som jurypresident har Meryl Streep nedlagt forbud mot at de andre jurymedlemmene orienterer seg om hvilke filmer de skal se på forhånd.
DA160111 Som jurypresident har Meryl Streep nedlagt forbud mot at de andre jurymedlemmene orienterer seg om hvilke filmer de skal se på forhånd.
AP160111 Bli med til Bolkesjø, stedet hvor et nedlagt hotell med 500 ledige sengeplasser ruver over de 40 innbyggerne : ¶
AP160107 Steinberg stasjon ble nedlagt .
AP160107 Steinberg stasjon ble nedlagt .
AP160107> Steinberg stasjon ble nedlagt .
AP160107> target="avis" href= Steinberg stasjon ble nedlagt .