DB170909 Nedjusteres ytterligere ¶
DB170905 I tirsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at forventningene nå nedjusteres ytterligere, til 700 millioner kroner.
DN170725 Pareto venter at konsensus vil nedjusteres på bakgrunn av rapporten, mens Citi på sin side venter at nettoresultatanslaget vil oppjusteres for 2017.
AP170614nedjusteres asylprognosene kraftig.
AA170614nedjusteres asylprognosene igjen.
DN170512 I det reviderte budsjettet, nedjusteres oljepengebruken med 4,7 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige anslaget i fjor høst.
VG170427 Kvinnens samlede erstatningskrav var i utgangspunktet på inntil 8,2 millioner kroner, men advokat Kuoljok opplyste i prosedyren at han frafaller oppreisningserstatningen, samt at økonomisk tap nedjusteres noe.
DN170427 Rasch-Olsen i Carnegie venter ikke revideringer i sine estimater, men regner med at konsensus må nedjusteres noe for 2017.
DN170327 Kursmålet nedjusteres til 145 kroner, noe som begrunnes av lavere verdsettelse av DNBs sammenlignbare selskaper.
DN170327 Kursmålet nedjusteres til 145 kroner fra tidligere 150 kroner.
DN170313 Aksjeandelen nedjusteres i fond med over 20 milliarder i forvaltningskapital.
BT170305 Dette er tredje år på rad vekstmålet nedjusteres , og det signaliserer at Kinas økonomi fortsatt er i en nedadgående trend.
DN170217 Selv om prisingen av Snapchats morselskap nedjusteres , understreker Wall Street Journal at verdsettelsen fortsatt er den største børsnoteringen av et teknologiselskap i USA siden Alibaba Group ble børsnotert høsten 2014.
DN170217 Men ifølge Wall Street Journal, nedjusteres prisingen fordi brukerveksten har bremset opp og konkurransen fra Facebook har økt.
BT170110 Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake og varselet kan nedjusteres til et såkalt OBS-varsel.
BT170110 Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake og varselet kan nedjusteres til et såkalt OBS-varsel.
AP160628 Nå må målet nedjusteres .
AP160628 Nå må målet nedjusteres .