DN171213 Størst var nedgangen i Rogaland hvor medianinntekt etter skatt falt med nesten 25.000 kroner målt i faste priser, ifølge SSB.
DN171213 Barnefamiliene i Rogaland hadde den største nedgangen i kjøpekraft fra 2015 til 2016.
DB171213 Nedgangen på sju dødsfall fra 2015 til 2016 var minimal, sier Amundsen til Dagbladet.
AA171213 - Selvmord har mange og sammensatte årsaker, og det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til nedgangen , understreker overlegen.
AA171213 - Mesteparten av nedgangen siden 1990 skyldes reduksjon i antall selvmord hos menn.
DB171212 Hvis du ser på hvor mange som lytter i løpet av uka, er nedgangen noe mindre, sier Jon Branæs, radiosjef i NRK, som sier kanalen har forutsett denne utviklingen.
AP171212 Hvis du ser på hvor mange som lytter i løpet av uken, er nedgangen noe mindre, sier Jon Branæs, radiosjef i NRK, som sier kanalen har forutsett denne utviklingen.
VG171211 I studien framgår det at overrepresentasjonen har gått ned fra forrige rapport, og at nedgangen skal være størst for flyktninger og innvandrere fra afrikanske land.
SA171211 | Færre innvandrere begår kriminalitet, men nedgangen stagnerer ¶
SA171211 Vi har sett på betydningen av kjønn og alder og sammensetningseffekter, altså hvilke innvandrere som er bosatt i Norge, men vi klarer ikke å forklare hele denne nedgangen , sier hun til NTB.
SA171211 Likevel har nedgangen vært brattere både i gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
SA171211 Imidlertid stagnerte nedgangen i 2010 og var relativt uendret i perioden forskerne undersøkte fram til 2015.
DN171211 Nå har nedgangen for alvor smittet over på humøret til svenskene.
DN171211 - Største nedgangen noensinne ¶
DN171211 - Det er den største nedgangen i løpet av ett kvartal noensinne.
DB171211 Nedgangen gjelder i alle innvandrergrupper, men også i den øvrige befolkningen.
BT171211 | Færre innvandrere begår kriminalitet, men nedgangen stagnerer ¶
BT171211 Vi har sett på betydningen av kjønn og alder og sammensetningseffekter, altså hvilke innvandrere som er bosatt i Norge, men vi klarer ikke å forklare hele denne nedgangen , sier hun til NTB.
BT171211 Likevel har nedgangen vært brattere både i gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
BT171211 Imidlertid stagnerte nedgangen i 2010 og var relativt uendret i perioden forskerne undersøkte fram til 2015.
AP171211 - Sykefraværet er bare halvert, og nedgangen har flatet ut siden 2012, antall funksjonshemmede i jobb har ikke økt en millimeter, og eldre arbeidstagere står lengre på grunn av pensjonsavtalen - ikke på grunn av IA-avtalen, oppsummerer Hauglie.
VG171208 For rusbrus er nedgangen marginal med rundt 0,1 prosent.
VG171208 Nedgangen for øl og brennevin er på henholdsvis 1,6 prosent og 1,3 prosent.
FV171208 Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4900 i 2015 til 2400 i 2016.
DN171208 For de fleste av disse turistkommunene er nedgangen størst innen hytteutleie og camping - og mindre på hotellene.
DN171208 - Men nedgangen er på kun 3,6 prosent hittil i år til tross for at byen har fått enormt mange nye rom å fylle i løpet av året.
SA171207 Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4900 i 2015 til 2400 i 2016.
DN171207 Utover nedgangen i rentenivået må man også se på andre politikkendringer som har preget markedet, mener Andreassen.
DN171207 SSB skriver at følgende næringer bidro mest til nedgangen i perioden : ¶
DN171207 Nedgangen i perioden august til september er knyttet til lav produksjon innenfor både petroleumsrettet leverandørindustri og annen industri, forklarer byrået.
BT171207 Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4900 i 2015 til 2400 i 2016.
AP171207 Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4900 i 2015 til 2400 i 2016.
AA171207 Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4900 i 2015 til 2400 i 2016.
VG171206 Konjunkturoppgangen trekker ledigheten ned, samtidig som en økt arbeidsstyrke demper nedgangen .
DN171206 Jeg er ikke så sikker på hvor mye psykologien har hatt å si for nedgangen i prisene i Oslo.
DN171206 - Vi ser at det er it-sektoren som har stått bak mye av nedgangen i USA og Asia så langt.
DB171206 Den jevne nedgangen vi ser i sukkerforbruket er også gode nyheter for folkehelsa.
DB171206 ( Dagbladet ) : - Jeg er svært glad for nedgangen i negative holdninger til jøder.
DB171206 - Vi er glade for nedgangen i sukkerinntaket per innbygger.
DB171206 - Det er derfor veldig viktig at vi fortsetter fokuset på å redusere sukkerinntaket og nedgangen de siste årene viser oss at det nytter !
DB171206 ( Dagbladet ) : - Nedgangen vi ser i sukkerforbruket er gode nyheter for folkehelsa, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.
SA171205 Nedgangen kommer etter en oppgang på 0,4 prosent i oktober.
DN171205 Nedgangen kommer samme dag som Olje- og energidepartementet melder at 11 selskaper har søkt på lisenser i 24. konsesjonsrunde.
DB171205 I sommer ble dette forbudet gjort permanent, men nedgangen i bestanden fortsetter.
AA171205 Nedgangen kommer etter en oppgang på 0,4 prosent i oktober.
DN171204 Han understreker at vi selv ofte kan bidra til å forsterke veksten eller nedgangen ved å avvente boligkjøp i oppgang og nedgangstider.
SA171201 Rogaland har den største nedgangen i tallet på arbeidsledige det siste året med minus 32 prosent.
DN171201 Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.
DB171201 Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid. 64.200 helt ledige ¶
DB171201 - Nedgangen ser ut til å være litt større enn Norges Bank så for seg i september-rapporten.
DA171201 - Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter.
DN171130 - Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av nye boliger.
DB171129 - Selv om det er enkelte lyspunkter, har nedgangen i den globale malaria-byrden utvilsomt flatet ut.
DA171129 Fylkeskommunene har påpekt at nedgangen i andelen tippemidler til regionale kulturbygg vil ha betydelige negative konsekvenser for det regionale kulturlivet.
BT171129 FORNØYD : Henrik Asheim ( H ) er fornøyd med nedgangen i fravær blant videregåendeelever.
BT171129 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
SA171127 Nedgangen i oljeprisen fra 2014 sendte mange borerigger på norsk sokkel i opplag.
AP171127 Grunnen til at han « tror » dette, er fordi de med allerede høyest fravær har hatt den største nedgangen .
AP171127 Grunnen til at han « tror » dette, er fordi de med allerede høyest fravær har hatt den største nedgangen .
AP171124 - Den store nedgang i dødelighet skyldes blant annet vaksiner, men over en 25 års periode er også bedre levestandard, hygiene, vann og malariakontroll svært viktige årsaker til nedgangen .
DA171123 Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport som bidrar til nedgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for felt i drift, letevirksomhet og nedstengning og fjerning bidrar til å bremse nedgangen ( ©NTB ) ¶
DA171123 Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport som bidrar til nedgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for felt i drift, letevirksomhet og nedstengning og fjerning bidrar til å bremse nedgangen ( ©NTB ) ¶
AP171123 Denne nedgangen i Norges årlige realinntekt er 47.000 kroner pr. innbygger i 2060 og 72.000 kroner i 2100, regnet i faste 2013-kroner.
AP171123 Nedgangen er 9,6 prosent i 2100.
AP171123 Denne nedgangen i Norges årlige realinntekt er 47.000 kroner pr. innbygger i 2060 og 72.000 kroner i 2100, regnet i faste 2013-kroner.
AP171123 Nedgangen er 9,6 prosent i 2100.
DB171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
DA171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
AP171122 Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
DN171121 Nedgangen i boligprisene kan bidra til å redusere risikoen som boligpriser og høy gjeld utgjør for økonomien.
DA171121 Denne nedgangen er helt ubetydelig.
AP171121 På landsbasis er nedgangen på hele 86 prosent, dersom man ser på antallet innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon i 2016 sammenlignet med et gjennomsnitt i perioden 2014 - 2015.
VG171120 Rahman Chaudhry, leder i Elevorganisasjonen ( EO ), mener nedgangen i fraværet blant elever i videregående skole ikke er overraskende.
VG171120 FORNØYD : Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) mener nedgangen i fraværet etter innføringen av fraværsgrensen er svært positiv.
VG171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
VG171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
VG171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
SA171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
SA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
SA171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
DN171120 Rederiet vil sikre at selskapet er i stand til å betjene lånene sine under nedgangen .
DN171120 - Nedgangen knyttes til uttalelser fra den tyske kansleren Angela Merkel om at forsøkene på å danne en trepartiregjering har mislyktes etter at FDP trakk seg fra forhandlingene, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i sin morgenrapport om mandagens eurosvekkelse.
DN171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
DN171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DN171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
DA171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
DA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
DA171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
DA171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
DA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
AP171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
AP171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
AP171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
AA171120 Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.
AA171120 Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.
AA171120 Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær.
DB171119 Den voldsomme nedgangen i giftermål har fått navnet « sampogenerasjonen », og refererer til ungdom og unge voksne som har gitt opp på frieri, ekteskap og reprodusering.
AP171119 Nedgangen i boligmarkedet er et annet eksempel på en viktig sak som NRK har fulgt den siste tiden.
DB171118 Sett i lys av at antall reisende og bevertningssteder er doblet, at antallet personer uten tilgang til bil har økt med 150 000, og en sterk vekst i økonomien, er nedgangen alarmerende.
DB171118 Deretter legger Byrådet nedgangen i etterspørselen etter deres tjenester til grunn for å avslå alle andre som søker om løyver.
DB171118 Sett i lys av at antall reisende og bevertningssteder er doblet, at antallet personer uten tilgang til bil har økt med 150 000, og en sterk vekst i økonomien, er nedgangen alarmerende.
DB171118 Deretter legger Byrådet nedgangen i etterspørselen etter deres tjenester til grunn for å avslå alle andre som søker om løyver.
VG171117 Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene.
VG171117 - En del av nedgangen er en direkte konsekvens av omstilling i områder med bjørn og ulv.
DN171117 Varsler full byggebrems i Oslo ¶ - Nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss ¶
DN171117 Lavere nettoinnflytting er viktigste årsak til denne nedgangen , og deretter har fødselsoverskuddet og nettoinnvandringen falt med omtrent samme størrelser, ifølge Handelsbanken.
DA171117 Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene.
DN171115 « Nedgangen skyldes hovedsakelig en nedskrivning på NOK 10 millioner i et deleid selskap på Vestlandet og at fjoråret inneholdt gevinster fra salg av aksjer og eiendeler på NOK 31,6 millioner », skriver selskapet i kvartalsrapporten.
DA171115 - De har oppnådd denne nedgangen i karbonintensiteten blant annet ved å stenge kullkraftverk og ta i bruk mer fornybar energi, opplyser Bergan.
SA171114 - Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av boliger.
DN171114 - Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i gangsettingen av nye boliger.
DB171114 Ifølge Slørstad er nedgangen de siste dagene ikke uventet.
DB171114 Han legger til at foreningen er bekymret over nedgangen .
DB171114 Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ Nedgangen er størst i Oslo.
AP171114 - Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av boliger.
AA171114 - Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av boliger.
DB171113 ¶ SPÅR FALL : Boligprisene kan komme til å falle med over 20 prosent, og nedgangen kan vare i inntil sju år, tror sjefstrateg Peeter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.
DN171111 Videre viser Bruce til bekymringen rundt nedgangen i boligmarkedet.
NL171110 Kombiner dette med nedgangen i papiraviser og hvor store aktører som Facebook og Google får mer makt, med nyheter som ligger helt eller delvis utenfor redaksjonell kontroll, vil det gi større utfordringer for medias samfunnskritiske rolle.
DN171110 Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret, understreker Medietilsynet.
DN171110 - Det er grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
DB171110 Den viktigste årsaken til nedgangen i årsveksten er elektrisitet, inkludert nettleie.
DA171110 Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret, understreker Medietilsynet.
DA171110 - Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen , sier Velsand.
DA171110 - Det er grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
DA171110 Nedgangen er så markant at Medietilsynet ikke er i tvil om at det skyldes at det riksdekkende FM-nettet slukkes og at digitalradio overtar.
AP171110 Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret, understreker Medietilsynet.
AP171110 - Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen , sier Velsand.
AP171110 - Det er grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
AP171110 Nedgangen er så markant at Medietilsynet ikke er i tvil om at det skyldes at det riksdekkende FM-nettet slukkes og at digitalradio overtar.
AA171110 Til tross for nedgangen i antall reisende, har SAS økt kapasiteten sin med 2 prosent i oktober.
AA171110 Nedgangen skjer selv om over 100 kvinner er med i Kvinners nettverksforum på Innherred.
DA171108 Nedgangen skyldes særlig at det er stadig færre anmeldte vinningslovbrudd, som har falt med 12 prosent fra året før.
DN171107 En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjefen.
DN171107 Olsen mener nedgangen i boligprisene vi har sett det siste halve året har vært uunngåelig.
DN171107 En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjefen.
DN171107 Olsen mener nedgangen i boligprisene vi har sett det siste halve året har vært uunngåelig.
DN171107 En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjefen.
DN171107 Brorparten av nedgangen er ventet blant forretningsreisende i et kvartal som normalt står for omtrent 15 prosent av reiselivsinntektene i Catalonia.
DB171107 På landsbasis var nedgangen på 0,2 prosent.
BT171107 Brorparten av nedgangen er ventet blant forretningsreisende i et kvartal som normalt står for omtrent 15 prosent av reiselivsinntektene i Catalonia.
DN171106 Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap.
DN171106 Nedgangen fra andre kvartal er på 1,3 prosent.
DA171106 Ubaydullah Hussains advokat John Christian Elden mener det er søkt å lage en sammenheng mellom nedgangen i antall norske fremmedkrigere og pågripelsen av hans klient.
DA171106 - Nedgangen skjedde fra alle land omtrent på samme tid og hadde mer med den generelle situasjonen å gjøre, sier Elden til NTB.
DA171104 Nedgangen i popularitet gjelder i samtlige stater, viste en måling fra Morning Consult nylig.
DN171103 Nav fremhever at den sterke nedgangen i oktober skyldes at tallene er blitt hentet ut fem uker etter tallene for september, i motsetning til fire uker senere som i fjor.
DN171103 « Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.
DN171103 Pristoppen korrigert for sesongvariasjoner kom i mars, og til og med september var nedgangen på 2,4 prosent.
DB171103 Sesongjustert er nedgangen i arbeidsledigheten fra september til oktober betydelig.
DB171103 Den ekstra uken bidrar dermed til å forsterke nedgangen denne måneden.
DB171103 Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid, samt ingeniør- og ikt-fag.
DB171103 - Prisene faller i oktober, noe som ikke var helt uventet, men nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss.
DB171103 - Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli.
DA171103 - Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og hvor sterk nedgangen faktisk vil bli.
BT171103 Til tross for en svak positiv utvikling siste året nasjonalt sett, er nedgangen negativ i mange store byer.
BT171103 Han vil ikke spekulere i hvor stor nedgangen kan komme til å bli.
BT171103 Den voldsomme nedgangen i fødsler ved KK er et mysterium.
AA171103 I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsetter her.
DN171102 - Vi tror nedgangen etter sommeren var et blaff.
DN171102 Skandaleplattform stengt i to måneder ¶ - Nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss ¶
DN171102 Den gang uttalte han til DN at nedgangen skyldes blant annet lavere kurser i infrastrukturselskapet NRC Group, realisert tap i Targovax samt svak utvikling i enkelte av selskapenes posisjoner både i inn- og utland.
AA171102 Nedgangen ses i sammenheng med at fødselstallene i Norge synker.
DN171101 Kilde : Proff.no ¶ | - Nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss ¶
DN171101 - Prisene faller i oktober, noe som ikke var helt uventet, men nedgangen er litt større enn vi hadde sett for oss.
DN171031 Sammenlignet med første halvår 2015 er nedgangen på 21,8, prosent, ifølge ny statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.
DB171031 Birdlife International regner utviklingen i jordbruket som den viktigste årsaken til nedgangen i fuglebestandene i EU.
DB171029 På tross av nedgangen , forble statsministerens parti derfor større enn opposisjonspartiet, Venstrebevegelsen - de grønne.
DA171029 - Utfordringene for Stavanger er nedgangen .
DN171027 At partiets uortodokse og frittalende stifter, kunstneren og hactivisten Birgitta Jónsdottir, heller ikke stiller til valg i år, kan også ha bidratt til nedgangen , mener Óskarsdóttir.
SA171026 Økt tomkjøring ¶ Nedgangen startet før oljeprisfallet, og har derfor ikke noe med svakere konjunkturer å gjøre.
DN171026 Den nedgangen ble litt sterkere enn det vi forutså.
DN171026 Nedgangen i løpet av kvartalet var primært drevet at høy produksjon på seismikkprosjekter i Europa og Øst-Canada.
DN171026 Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger.
DN171026 Nedgangen i samlede annonseinntekter for konsernet er på tre prosent, fra 140 til 136 millioner kroner.
DB171026 Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger.
DA171026 Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger.
DA171026 Det har imidlertid ikke ført til store endringer i antall sysselsatte ettersom nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst kommer av at flere arbeidsløse har gått ut av arbeidsstyrken og ikke at flere har fått seg arbeid.
DA171026 Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DA171026 Nedgangen i prosentandelen sysselsatte i befolkningen skyldes i stor grad oljekrisen som kom i 2014.
DA171026 Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger.
DA171026 Det har imidlertid ikke ført til store endringer i antall sysselsatte ettersom nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst kommer av at flere arbeidsløse har gått ut av arbeidsstyrken og ikke at flere har fått seg arbeid.
DA171026 Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DA171026 Nedgangen i prosentandelen sysselsatte i befolkningen skyldes i stor grad oljekrisen som kom i 2014.
AP171026 Det skyldes i hovedsak den kraftige nedgangen i antall personer som mottar dagpenger.
DN171025 Ifølge selskapet skyldes nedgangen hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.
VG171024 I Italia sank vinproduksjonen med 23 prosent til 3,93 milliarder liter, mens nedgangen i Frankrike var på 19 prosent til 3,67 milliarder liter.
VG171024 Forskere : Derfor smaker dyr vin bedre enn billig ¶ 23 prosent ned i Italia ¶ Nedgangen er størst blant de tre største vinproduserende landene i verden, Italia, Frankrike og Spania.
VG171024 Nedgangen skyldes ifølge OIV klimaendringer som fører til tørke og skogbranner.
SA171024 I Italia sank vinproduksjonen med 23 prosent til 3,93 milliarder liter, mens nedgangen i Frankrike var på 19 prosent til 3,67 milliarder liter.
SA171024 Nedgangen skyldes ifølge OIV klimaendringer som fører til tørke og skogbranner.
SA171024 Nedgangen er størst blant de tre største vinproduserende landene i verden, Italia, Frankrike og Spania.
SA171024 I Oslo var nedgangen på hele 60 prosent.
SA171024 Det er spesielt i Oslo nedgangen er sterk, og noe av årsaken er mange nye boliger på markedet.
DN171024 Foto : Terje Jensen ¶ Nedgangen er en indikasjon på at bedriftene i fylker rammet av oljesmellen ikke har klart å omstille seg skikkelig og etablere seg i andre sektorer, tror Ragnar Tveterås.
DN171024 Konsernsjef Per Sørlie i Borregaard sa til TDN Finans tirsdag at økte kostnader til distribusjon, som utgjorde rundt halvparten av nedgangen i resultatet for virksomhetsområdet performance chemicals i tredje kvartal, kommer til å vedvare de nærmeste kvartalene.
DN171024 Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171024 - Får ringvirkninger for resten av økonomien ¶ - Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet.
DN171024 - Det er ingen tegn til at nedgangen stopper opp i disse tallene.
DN171024 Boligprisene fortsetter nedgangen
DB171024 Ifølge Ap-politikeren viser nedgangen at innholdet som skal bidra til å rehabilitere de innsatte som svekkes.
DB171024 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
DB171024 I Italia sank vinproduksjonen med 23 prosent til 3,93 milliarder liter, mens nedgangen i Frankrike var på 19 prosent til 3,67 milliarder liter.
DB171024 Nedgangen skyldes ifølge OIV klimaendringer som fører til tørke og skogbranner.
DB171024 Nedgangen er størst blant de tre største vinproduserende landene i verden, Italia, Frankrike og Spania.
BT171024 I Oslo var nedgangen på hele 60 prosent.
BT171024 Det er spesielt i Oslo nedgangen er sterk, og noe av årsaken er mange nye boliger på markedet.
AP171024 I Oslo var nedgangen på hele 60 prosent.
AP171024 Det er spesielt i Oslo nedgangen er sterk, og noe av årsaken er mange nye boliger på markedet.
AA171024 I Italia sank vinproduksjonen med 23 prosent til 3,93 milliarder liter, mens nedgangen i Frankrike var på 19 prosent til 3,67 milliarder liter.
AA171024 Nedgangen skyldes ifølge OIV klimaendringer som fører til tørke og skogbranner.
AA171024 Nedgangen er størst blant de tre største vinproduserende landene i verden, Italia, Frankrike og Spania.
DA171023 Stavanger kommunes skolesjef, Jørn Pedersen, er fornøyd med nedgangen i antall vold- og trusselregistreringer i grunnskolen.
VG171022 VIL STOPPE STØTTEN : Regjeringen ønsker å stoppe det norske bidraget til operasjon Triton i Middelhavet som følge av nedgangen i flyktninger og migranter i 2017.
VG171022 Regjeringen mener at nedgangen i antallet migranter og flyktninger har ført til at det norske bidrag har vært involvert i færre redningsoppdrag og legger dette til grunn for forslaget om å avslutte pengestøtten til operasjonen ved utgangen av 2017.
DN171020 Boligprisene fortsetter nedgangen
AP171020 Fritaket for elbiler er derfor ikke nok til å forklare nedgangen i avgiftsinntektene siden 2008.
AP171020 Denne nedgangen er blant annet påvirket av at kjøpene i stadig større grad har valgt biler med relativt lave CO₂-utslipp og dermed relativt lav engangsavgift.
DN171019 Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 Nedgangen i etterspørselen har tilsynelatende kommet overraskende på bankene.
DN171019 Nedgangen er den største som er registrert siden 2010.
DN171019 Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 | Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 I Bergen og Trondheim sank prisene henholdsvis med 1,4 og 0,7 prosent, mens i resten av Akershus var nedgangen på 0,4 prosent.
SA171018 I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
SA171018 I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
SA171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
SA171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
DN171018 Oslo har den største nedgangen .
DN171018 Macic understreker at nedgangen i bruktboligprisene og kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo har hatt stor effekt på nyboligsalget, ettersom investorer står for en betydelig del av kjøpene i dette markedet.
DN171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
DN171018 - Nedgangen på 77 prosent i Oslo i tredje kvartal i år fra samme kvartal i fjor kommer fra det høyeste nivået noensinne, understreker makroøkonom Nerja Macic i Prognosesentet.
DN171018 Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
DN171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi, sier boligtopp.
DN171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder.
BT171018 I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
BT171018 I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
BT171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
BT171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
AP171018 I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
AP171018 I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
AP171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
AP171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
AA171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
AA171018 I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent. I hovedstaden er man nede på et salgsnivå av nyboliger som man ikke har sett siden fjerde kvartal 2014. Det er leiligheter som har størst fall, med 35 prosent nedgang på landsbasis. Salget av nye eneboliger går ned 11 prosent, mens småhus har en oppgang på 18 prosent. "
AA171018 I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
AA171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
AA171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
SA171017 Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser, private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.
DB171017 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
DA171017 Direktør Nils Are Karstad Lysø advarte i fjor høst om at den relle nedgangen i bevilgninger ville gjøre at Operaen måtte redusere aktivitetsnivået.
AP171017 Over 50.000 tusen færre biler passerte bomringen ¶ Nedgangen er på tre prosent for hele døgnet, ifølge kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen, selskapet som administrerer bomringen.
SA171016 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
DN171016 Noy sier i pressemeldingen at styret venter at Løseth vil snu Fugro og få selskapet til å vende tilbake til lønnsomhet ettersom nedgangen i selskapets nøkkelmarkedet bunner ut.
DB171016 Hun sier det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen fra ett år til et annet, og påpeker at mye av tiltakene som virker i trafikken tar tid.
AA171016 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
AA171015 Det var også knust to store vinduer i nedgangen til parkeringshuset ved Finalebanen.
AA171015 Det var også knust to store vinduer i nedgangen til parkeringshuset ved Finalebanen.
DN171012 Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt.
DN171012 Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt.
DN171012 Men ikke like mye som nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt, ifølge Regjeringen.
DB171012 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) har en klar : ¶ - Nedgangen skyldes at man de siste to årene har hatt disse særskilte sysselsettingspakkene for sørvestlandet, som inneholdt en ekstrabevilgning for å få opp aktiviteten i blant annet anleggsbransjen.
AA171012 Betyr denne nedgangen at fedre ikke er så interessert i å være mer hjemme med sin vesle pode ?
AA171011 Årsaken til nedgangen var at Goldman Sachs nedjusterte sitt kursmål for selskapet, men oppgangen kom raskt og kraftig etter meldinger om at Baker Hughes skal være interessert i å kjøpe selskapet.
DN171010 « Nedgangen i sysselsettingsraten har vært sterkest blant unge, og særlig blant menn med lite utdannelse », heter det i et arbeidsnotat fra LO, som publiseres tirsdag.
DN171010 Nedgangen i samlet arbeidsledighet har sammenheng med at flere går ut av arbeidsstyrken, understreker sjeføkonomen.
AA171010 - Nedgangen i matprisene i september var overraskende, sett i lys av at matprisene sank betydelig fra juli til august i år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.
DB171009 Papirleserne fortelles derimot ingenting om at hele den omtalte nedgangen foregikk i løpet av 90-tallet, og at andelen har ligget flatt siden 2001.
DB171009 Men dette er fortsatt et ganske annet bilde enn den nedgangen som Aftenposten beskriver ( og sykkelandelen av reiselengde har gått vesentlig opp det siste tiåret, etter å ha falt tilsvarende i løpet av 90-tallet ).
DB171009 når den statistiske nedgangen konstrasteres mot en tilfeldig forbipasserende Oslo-syklist som « mener likevel at hun treffer på flere syklister i byen.
AA171007 Trenden mot karbohydrater har forsterket nedgangen .
VG171006 For det er som statsviteren Sheri Berman skriver i New York Times - hvis de sosialdemokratiske partiene ikke lenger klarer å tilby velgerne løsninger på reelle utfordringer, vil nedgangen fortsette, populismen vokse - og demokratiet forfalle. | « The Voice»-aktuelle Jeremaya valgte musikken etter dødskrasj ¶
NL171006 På grunn av nedgangen i oljebransjen, er nå Nord-Norge under press som nasjonalt satsingsområde ; siden vi disponerer over en så stor del av det såkalte attraktive « havrommet ».
DN171006 Noe av nedgangen i august kan også knyttet til større ferieavvikling i august i år enn de tidligere årene, ifølge SSB.
DN171006 Grunnen bak nedgangen i næringsmiddelindustrien er redusert produksjon innenfor foredling og konservering av fisk.
DN171006 Det er særlig næringsmiddelindustrien som bidro til nedgangen , i tillegg til bygging av skip og oljeplattformer.
DA171006 - Med fredsprisen til ICAN vil det bli politisk tyngre å forsvare kjernevåpen, selv om vi nok ikke får se den umiddelbare nedgangen i kjernevåpen blant de store atomvåpenmaktene.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
AA171006 De 33.000 stillingene som gikk tapt som følge av orkanenes herjinger var den første nedgangen i arbeidsmarkedet på seks år, men likevel ikke stor nok til å påvirke jobbmarkedet i sin helhet.
DB171005 Nedgangen gjenspeiler at Japans befolkning svært raskt er i ferd med å eldes.
NL171004 For bare å ta ett eneste eksempel her, kan vi nevne at barnevernet ikke har hatt så meget som en lillefinger med i kampen som førte til nedgangen fra 101 barn som ble drept i trafikken på 70-tallet, til 1 - ett - barn i 2015 !
DN171004 Nedgangen i boligprisene har vært størst i Oslo, der prisene i august hadde falt mer enn syv prosent.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Hun er imponert over hotellbransjens omstillingsevne etter oljeprisfallet og nedgangen i antall forretningskunder.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
DA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertallene fra Eiendom Norge.
DA171004 I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsatte i september.
DA171004 En del av nedgangen kan forklares med at Bergen « mistet » en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.
AA171004 Han sier samtidig at nedgangen er kraftigere enn vanlig, og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013.
AA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
AA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertallene fra Eiendom Norge.
AA171004 I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsatte i september.
AA171004 En del av nedgangen kan forklares med at Bergen « mistet » en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.
AA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent.
AP171003 Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe med den trendmessige nedgangen selv om konjunkturene er blitt bedre, sier han.
AP171003 - Nedgangen i sysselsettingsandelen som har skjedd over lang tid, er en av de store utfordringene.
AA171003 Til tross for nedgangen i tredje kvartal i år, har prisene steget med 4,4 prosent hittil i år.
AA171003 Eek betegner nedgangen i tredje kvartal som en moderat korreksjon, men påpeker at psykologien i markedet kan påvirke prisene.
AA171003 Nedgangen er størst i Sogn og Fjordane og Nordland.
VG171002 Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa.
AP171002 - Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp.
AA171002 Den kraftige nedgangen til DNO skyldes etter alt å dømme en nedgradering av aksjen gjennomført av meglerhuset RBC.
AP170930 Sett i ettertid kan vi fastslå at den kritiske, velorienterte økonomi- og næringslivsjournalistikkens storhetstid i norske allmennmedier ble kortvarig, med en nedtur som er brattere enn det som kan forklares ved den generelle nedgangen i redaksjonell styrke, som LO- og NHO-lederen forleden skrev om her i avisen.
DN170929 Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DN170929 Nedgangen er størst innen ingienør- og ikt-fag.
DN170929 Salget på bensinstasjoner, dagligvarebutikker og butikker som selger byggevarer og apotekvarer bidro til nedgangen .
DB170929 Salget på bensinstasjonene og i dagligvarebutikkene, samt butikker med salgs av byggevarer og apotekvarer, bidro til nedgangen i omsetningsvolumet fra juli til august i år.
DB170929 I september hadde Rogaland den største nedgangen i ledigheten på årsbasis, med 22 prosent.
DB170929 Arbeidsledigheten fortsatte videre ned, men nedgangen var litt mindre enn i de foregående månedene.
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 68.900 helt ledige ¶
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.
DB170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 25 prosent færre ledige.
DA170929 Dette er den største nedgangen av alle fylkene i Norge.
DA170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre.
AA170929 Nedgangen betyr at arbeidsledigheten i Tyskland har nådd enda en bunnrekord siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland i 1990.
AA170929 Salget på bensinstasjonene og i dagligvarebutikkene, samt butikker med salg av byggevarer og apotekvarer bidro til nedgangen .
AA170929 Forbruket av elektrisitet og brensel økte med 2,1 prosent fra juli til august og bidro til å dempe nedgangen .
AA170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre.
DN170928 NHO peker på seks hovedårsaker til at den økonomiske nedgangen ikke ble enda dypere for Norge : Svakere krone, oljeprissjokket traff ikke hele landet like hardt, oljenæringen effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringen ble redusert, lønnsoppgjørene ble moderate og den økonomiske politikken var tilpasset situasjonen.
DN170928 - En stor del av nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DB170928 Partiet fortsetter nedgangen fra valget, og ender nå på 26,1 prosent oppslutning i målingen.
DA170928 Mens nedgangen for Ap på landsbasis var på 3,5 prosentpoeng, var nedgangen i Finnmark på hele 7,9.
DA170928 Mens nedgangen for Ap på landsbasis var på 3,5 prosentpoeng, var nedgangen i Finnmark på hele 7,9.
DA170928 I Troms og Nordland var nedgangen på henholdsvis 7,1 og 9 prosentpoeng.
DN170927 Flest varsler så langt i år er mottatt i Oslo og Akershus, mens Rogaland har opplevd den største nedgangen .
DN170927 I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis, skriver Kari Due-Andresen.
DN170927 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( aku ).
DN170927 | Samarbeid demper nedgangen
DB170927 - I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis.
VG170926 Samtidig er Norge et av landene som opplever den største prostenvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa.
VG170926 - Nedgangen i antallet felte elg de siste årene, skyldes i hovedsak redusert avskytning og bestandsstørrelse på Østlandet og Sørlandet, sier Bjørneraas.
NL170926 Nedgangen i folketallet har vært særlig sterk i utkantkommunene, men har flatet noe ut de senere årene på grunn av innvandringen.
NL170925 Folkehelseinstituttet trekker frem at er nedgangen er størst blant jenter under 20 år.
DN170925 Det gjorde også selskapet selv tidligere i år : ¶ - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, som tvinger alle aktører i bransjen til å saumfare sine egne operasjoner, sa administrerende direktør og president Trond Myklebust i Viking Supply Ships i en melding i februar.
DB170925 Eksperter har knyttet syreangrepene til nedgangen i bruk av kniver og våpen, og har hevdet at gategjenger i økende grad bærer etsende stoffer i stedet, da det er lettere tilgjengelig.
DB170923 Allikevel legges nedgangen til de sosialdemokratiske partiene i disse landene til grunn som et relevant premiss for den norske debatten om Arbeiderpartiet.
DN170921 - Det er et uttrykk for at de ser for seg at nedgangen vi har hatt i boligprisene er relativt kortvarig og at prisene etter hvert vil ta seg litt opp igjen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN.
DN170921 Ifølge Norges Bank har investeringene i oljefelt som er i drift falt med rundt 40 milliarder kroner siden 2013, og står for to tredjedeler av nedgangen i petroleumsinvesteringene.
DN170921 Deretter venter vi at letingen vil ta seg noe opp igjen, drevet av nedgangen i borekostnadene siden 2014 og utsikter til at oljeprisen vil holde seg over 50 dollar.
AA170920 Nedgangen kom etter 2005, og var nok forutsett, men ikke i den grad det skjedde.
DA170919 - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
AP170919 - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
DN170918 For Bergen alene er nedgangen 44 prosent.
DN170918 Nedgangen er på 4,6 prosent.
AA170918 - Økningen i antall tapte årsverk har kommet i samme periode som nedgangen i oljebransjen, sier Åsholt.
AA170918 - En del av nedgangen i tapte årsverk blant de eldre kan forklares med at det siden 2011 har vært mulig for 62-åringer å ta ut alderspensjon.
AA170918 Nedgangen i andelen tapte årsverk er høyest blant de eldste.
DN170917 Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent.
AA170917 Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent.
AA170917 I boken « How the Mighty Fall » konfronterer Collins spørsmål om hvor langt et selskap kan falle før veien mot undergang blir uunngåelig, og hvordan selskap kan reversere nedgangen gjennom å endre kursen.
AA170917 Nedgangen er som regel også i stor grad selvforskyldt.
DN170915 Nedgangen skyldes dermed lavere volum.
AP170915 Sveinung Rotevatn påpeker at hans hjemkommune Eid, til tross for nedgangen , fortsatt er kommunen i landet med høyest andel Venstre-velgere, slik kommunen også var det i 2013.
AP170915 Nedgangen følger vel stort sett trenden som vi ser i hele Sogn og Fjordane : Venstre gikk tilbake i alle kommunene i fylket, sier han.
AA170915 Oljeprisen steg med nesten 11 kroner per fat, noe som betyr at nedgangen skyldes lavere volum.
SA170914 Men den kraftige nedgangen i salget bekymrer oss, sier Jæger.
DN170914 Som en følge av nedgangen i raffinering gikk etterspørselen for råolje ned.
DB170914 For KrFs partiledelse må det smerte ekstra mye at nedgangen er kraftig i kjerneområdene i Hordaland og Rogaland.
AP170914 Men den kraftige nedgangen i salget bekymrer oss, sier Jæger.
AA170914 - Vi ser med en viss bekymring på nedgangen i salget av leiligheter.
DA170913 Regjeringen må stoppe den nedgangen , sier Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.
AA170913 Nedgangen er på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og partiet mister hele seks mandater på Stortinget.
AA170913 Redaktøren mener at stortingsvalget i 2021 blir et være eller ikke-være for KrF og frykter at partiet forsvinne helt fra rikspolitikken dersom nedgangen fortsetter.
VG170912 Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, tror nedgangen skyldes flere ting.
VG170912 Leder i Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth, tror nedgangen i Troms på 6,9 prosentpoeng kan ha en sammenheng med usikkerheten rundt forsvarets helikopterbase på Bardufoss, men mener at dette ikke er hovedårsak til det dårlige resultatet.
VG170912 Dette er de tre kommunene i hvert av de tre fylkene i Nord-Norge hvor nedgangen for Arbeiderpartiet er størst fra forrige valg : ¶
VG170912 Nedgangen til Arbeiderpartiet var så markant at venstresiden ikke klarte å få flertall selv om flere partier på venstresiden gjorde et godt valg.
DN170912 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170912 - Noen trekker frem saker som sentrumsfrieri og skatteøkning som grunner til nedgangen .
DB170912 Nedgangen på 1,1 prosent fra 2013 har blant annet gått utover Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen ( Frp ), som ikke kom inn på Stortinget.
AA170912 Nedgangen på Vestlandet kan fort fortone seg som en mild bris hvis ingen tråkker på den grønne gasspedalen.
DN170911 « Priser på flybilletter bidro også til nedgangen i kpi sist måned.
DB170911 Prisveksten på matvarer har også vært unormalt høy i sommer og bidro med 0,3 prosentpoeng til nedgangen i kjerneinflasjonen i august.
DB170911 Langt under målet ¶ - Nedgangen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til tallene.
DA170911 - Det er ingen tvil om at nedgangen til Ap er en direkte årsak til oppgangen til Rødt.
AA170911 - Nedgangen i inflasjonen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned.
DB170910 Vi vil heller si at nedgangen i antall selvmord har fullstendig stagnert.
DB170909 Nedgangen er imidlertid ikke ventet å være varig, og orkanen vil trolig bygge seg opp igjen på vei mot Florida.
DB170909 Nedgangen er imidlertid ikke ventet å være varig, og orkanen forventes å bygge seg opp igjen på vei mot Florida.
AP170909 Spesielt blant menn i sin « beste alder » har nedgangen vært stor.
DB170908 Nedgangen i antallet som drar fra den libyske kysten blir av noen hyllet som en suksess fordi færre risikerer drukningsdøden.
AA170908 Ap har den største nedgangen , ned 3,6 prosentpoeng til en oppslutning på 26,4 prosent.
VG170907 Denne har nå falt til 4,3 prosent, men en stor del av nedgangen skyldes at folk har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170907 Årsaken til nedgangen er i noen grad en litt strammere kredittgiving, men først og fremst de rekordhøye boliginvesteringene vi har hatt i 2016 og så langt i 2017, skriver SSB.
DN170907 Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017.
DN170907 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DB170907 - Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017.
DB170907 Det fikk vi, nedgangen i norske klimagassutslipp stoppet opp.
AP170907 Det vises til at nedgangen i Norge de siste årene har vært drevet frem av fallet i oljeprisen.
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
AA170907 Ifølge Eurostat sank antall afghanske asylsøkere med 43 % i nevnte periode ( fra 22 075 til 12 475 ), mens nedgangen for samtlige nasjonaliteter var på 21 %.
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
VG170906 Svakere økonomisk vekst etter finanskrisen er med på å forklare mye av nedgangen i sysselsettingsandelen.
VG170906 For det andre må den uforklarte nedgangen fra 2008 reverseres.
VG170906 Nedgangen fant sted fra 2008 til 2013.
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 | Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Massiau i Mediacom sier det er for tidlig å si hva som er årsaken til nedgangen , hvorvidt det er manglende bevissthet fra seerne om programmet eller om det er snakk om slitasje.
DA170906 Og sammen med andre, positive signaler i samfunnet, som nedgangen i varslede permitteringer i arbeidslivet, nedgang i arbeidsledigheten, kombinert med en statsminister og oljebransje som mener at den verste krisen er forbi, så tror jeg vi går en spennende høst i møte på boligmarkedet.
DA170906 Den moderat nedgangen fortsetter altså i Stavanger, hvor prisene sank med 0,6 prosent i juli, og 0,8 prosent i juni.
VG170905 Etter det dramatiske fallet i oljeprisen og den voldsomme nedgangen i oljenæringen, så var det naturlig å bruke mer penger enn før for å komme tilbake til gode tider, sier han.
DN170905 | Større fall enn Norges Bank så for seg ¶ Nedgangen i boligprisene har vært større enn Norges Bank har lagt til grunn.
DN170905 Dette bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenlignet med i fjor.
DN170905 Etterspørselen for råolje gikk ned på grunn av nedgangen i raffinering, og bensinprisene i USA har gått til værs.
AP170905 Om den foreløpige nedgangen i befolkningsveksten er varig eller ikke, vil ikke bli klart før nye prognoser er på plass.
DN170904 Som en følge av nedgangen i raffinering har etterspørselen for råolje gått ned.
DN170903 Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen .
AP170902 Over 80 prosent nedgang sammenlignet med de foregående månedene ¶ Nedgangen er også dramatisk hvis man sammenligner med tallene for de foregående månedene.
AP170902 De store toppene har forsvunnet ¶ Nedgangen i antallet migranter fra Libya mot Italia skjedde plutselig i midten av juli, viser tallene fra UNHCR.
AP170902 Bare 1100 asylsøkere har kommet til Norge på egen hånd ¶ Nedgangen i antallet migranter som har kommet til Europa, gjenspeiler seg i Norge.
AP170902 Helga Pedersen ( Ap ) mener Regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen i antall kommuner på Robek-listen.
AA170902 Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen .
NL170901 Dette er etter manges mening noe av forklaringen på nedgangen for det konservative partiet ved siste nyvalg i Storbritannia.
DN170901 Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DB170901 Rundt halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB170901 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 73.900 helt ledige ¶
DA170901 Foto : Roy Storvik ¶ ¶ | Nedgangen i ledigheten fortsetter ¶
DA170901 Den største nedgangen har skjedd innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT, som har gått ned 33 prosent, bygg- og anlegg som har gått ned 31 prosent og industriarbeid som har gått ned 29 prosent. 1844 ledige stillinger ¶
AA170901 Solberg sier til NTB at nedgangen er sterkere enn hva de forventet før sommeren.
AA170901 Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier nedgangen er helt som ventet.
AA170901 Nedgangen er på hele 18 prosent, og det skal vi glede oss over alle sammen, sier Hauglie.
VG170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier han.
DN170831 Ikke ønsket ¶ - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med
DN170831 Nedgangen er størst i Storbritannia.
DN170831 På årsbasis var nedgangen 0,5 prosent mot en ventet oppgang på 0,5 prosent.
DB170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier fagsjef Knut Weberg i InFact til VG.
AA170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.
AA170831 - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med
AA170831 Likedan husker jeg knapt en søndag i høsten 2000, da det ikke var spy å se på gulvet mellom nedgangen til kjelleren og hovedinngangen til huset.
DB170830 Den er bare på fem prosent, sier hun ¶ Nedgangen på 0, 6 prosent på bare to dager er likevel dramatisk.
AP170830 Den voldsomme nedgangen forklares med at Batra åpnet for at partiet kunne samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.
AP170830 Fjoråret var riktignok et unntak, noe Ådne Cappelen tror skyldtes nedgangen i oljebransjen.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig, men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig, men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
AP170828 For eksempel : Hva om nedgangen på 40 prosent skyldes lavere fravær blant elever som hadde lavt fravær i utgangspunktet ?
AP170828 Den tilsynelatende store nedgangen i fravær tok all oppmerksomhet, og overskygget et kanskje like interessant funn i tallene fra Utdanningsdirektoratet : Det ser ut til at fraværet blant elever i videregående skole slett ikke er så høyt som vi har fått inntrykk av.
AP170828 Nedgangen tilsvarer 40 prosent, og dette ble naturlig nok hovedoppslaget i mediene ettersom mange har vært spente på hvordan de nye reglene for fravær ville slå ut.
AP170828 - Nedgangen i Oslo kan skyldes to ting : Det har vært kapasitet som ikke har vært åpen, samtidig som enkelte kanskje har valgt å bruke andre overnattingstilbud eller reist ut av Oslo, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.
AP170827 Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) understreker at det er for tidlig å si om nedgangen vil vedvare eller ikke.
VG170826 Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
VG170826 Nedgangen har fulgt Frp gjennom sommeren : I juni fikk de en oppslutning på 11,7 i Amedias måling, ifølge nettstedet Poll of polls.
DN170826 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ Nedgangen kan skyldes at det i 2015 og 2016 var mye bevegelse i markedet, etter at Danske Bank overtok avtalen som ga ekstra god rente til medlemmer av Akademikerne fra DNB.
DA170826 For velgerne er det vanskelig å vite hvem det skal lyttes til ; opposisjonens svartmaling eller posisjonens glorifisering ? Nedgangen i ledigheten på 0,4 prosentpoeng det siste året fortjener forsiktig feiring, men utviklingen i sysselsettingen virker som malurt i begeret.
DA170826 Nedgangen i sysselsettingsgrad for menn mellom 25 og 29 år var 13 prosentpoeng fra 2006 til 2016.
AP170826 Under Erna Solbergs ( H ) periode som statsminister, har nedgangen fortsatt blant menn 25 - 54 år.
AP170826 Nedgangen har pågått siden 70-tallet.
VG170825 Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt.
VG170825 Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid.
SA170825 Vi har hvert år foreslått å kompensere pensjonistene for nedgangen i kjøpekraft.
DN170825 Årsaken til nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig forestillingen « Etterlyst : Jesus », en teaterforestilling Eidsvåg har skrevet og fremført.
DN170825 Men det er fint å se at nedgangen på inntektene nå er på tre prosent og ikke 6 - 7 prosent, slik det var i fjor, sier Koch.
DB170825 Årsaken til opprøret mot Batra er at partiet scorer dårlig på meningsmålingene, og Batra har fått skylden for mye av nedgangen .
AP170825 Hun har fått mye av skylden for nedgangen på meningsmålingene.
AP170825 Nedgangen ble forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.
AA170825 I takt med nedgangen av asylsøkere til landet, har de ansatte ved mottaket i Hemne lenge fryktet at dette ville skje.
DN170824 Analytiker Alexander Aukner i DNB mener at nedgangen er overdreven.
DB170824 Nedgangen startet for to år siden, da rittet hadde nesten 3.000 færre deltakere enn de 21.735 påmeldte i 2014.
DA170824 Væpnet gruppe ¶ Nedgangen forklares blant annet med at en væpnet gruppe som kaller seg Brigade 48 har hindret flyktninger og migranter i å legge ut i båter fra kystbyen Sabratha i Libya.
DA170824 Nedgangen skyldes at kun 270 nye boliger er lagt ut for salg siden sist, mens 365 er solgt.
DA170824 Nedgangen er på 7,1 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i tredje kvartal i fjor.
AP170824 Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV, er innenfor feilmarginen.
AP170824 Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV, er innenfor feilmarginen.
AP170824 Nedgangen startet for to år siden, da rittet hadde nesten 3.000 færre deltakere enn de 21.735 påmeldte i 2014.
AA170824 Nedgangen er blitt forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.
AA170824 Seniorforsker Simen Markussen ved Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo mener teknologi og innvandring er blant årsakene til den store nedgangen for unge, ufaglærte menn.
AA170824 Med unntak av nedgangen for SV er alle endringene i denne målingen er innenfor feilmarginene, som er pluss-minus 2 - 3 prosent.
AA170824 Trondheim har den største prosentvise nedgangen av de tre største byene i Norge, og har redusert antallet bostedsløse med 58 prosent ( fra 350 til 146 personer ).
AA170824 Særlig gledelig er den store nedgangen blant våre prioriterte målgrupper ; unge og barnefamilier.
AA170824 Selv om vi nå ser den største nedgangen i antall bostedsløse i Norge, siden Husbanken bestilte den første kartleggingen i 1996, så er det er ingen grunn til å hvile på våre laurbær.
AA170824 Ifølge NIBR-rapporten er nedgangen , blant annet et resultat av en langvarig og bred nasjonal satsing, og samarbeid mellom stat og kommune.
AA170824 Hva skyldes så nedgangen ?
AA170824 Flere av kommunene i Midt-Norge som opplever den største nedgangen i antall bostedsløse har også jobbet med « Housing first », som er en metode som har gitt svært gode resultater i arbeidet med bostedsløse i USA og Europa.
NL170823 SINTEF har på sin side tro på at havbaserte næringer i Norge kan økes med 50 prosent frem til 2030, og at andre havbaserte næringer vil kunne kompensere for nedgangen i olje- og gassinntektene frem mot år 2050.
DN170823 Han peker på at det store negative bidraget fra nedgangen i oljeinvesteringene etter hvert forsvinner, samtidig som de store positive bidragene fra boliginvesteringene også faller bort.
DN170823 Jeg tror årsaken til nedgangen er sammensatt.
DA170823 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
AP170823 I august ligger nedgangen an til å bli enda mye større i forhold til 2016.
AP170823 I august ligger nedgangen an til å bli enda mye større i forhold til 2016.
AP170823 Vi peker på at en stor del av nedgangen skyldes at vi får en stadig eldre arbeidsstyrke.
AP170823 Høyere andel eldre forklarer nesten hele nedgangen i sysselsettingsandelen, viser beregninger fra meglerhuset DNB Markets.
AA170823 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
AA170823 Denne nedgangen er klart innenfor feilmarginen, opplyser Statistisk sentralbyrå.
AA170823 Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten er på 5.000 personer.
AP170822 Marthinsen mener nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst skyldes at arbeidsstyrken har gått ned, og at det kan være fare på ferde med en kombinasjon av nedgang i registrert ledighet og at folk skyves ut av arbeidsmarkedet.
AA170822 Dermed har utviklingen snudd, etter nedgangen turistnæringen opplevde som følge av terrorangrepene i Frankrike.
AA170822 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
DB170821 Sammen med de strukturelle endringene er det først og fremst fallende organisasjonsgrad i aldersgruppen mellom 35 og 49 år i privat sektor som driver nedgangen .
AA170821 Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.
AA170821 Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.
AA170821 Det at mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken, er et av suksesskriteriene for nedgangen i antall drepte.
AA170820 Gruppen han viser til inkluderer nyutdannede og en gruppe som har blitt hardt rammet av nedgangen i oljeindustrien.
DA170818 Nedgangen skjer før den omstridte reformen av arbeidslivet legges fram 31. august.
AA170818 Første skritt blir å analysere årsakene til nedgangen .
DN170817 Hun måtte svare om nedgangen på meningsmålingene da hun stilte til en morgenprat på Mediebåten under Arendalsuka torsdag.
AP170817 Nedgangen i fjor skyldtes at tilbudet var for lite i forhold til etterspørselen.
AA170817 Hun måtte svare om nedgangen på meningsmålingene da hun stilte til en morgenpart på Mediebåten under Arendalsuka torsdag.
DN170816 Etter finanskrisen i 2008 opplevde Italia den verste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig.
AA170816 Etter finanskrisen i 2008 opplevde Italia den verste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig.
AA170816 Nedgangen var størst i aldersgruppen under tre år, der de fleste barn er vaksinert.
AA170816 Nedgangen i innleggelser er 2016-tall sammenlignet med gjennomsnittet for 2014 og 2015.
DB170815 Ifølge valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU tyder nedgangen så langt i august på at Ap lekker velgere til « alle » kanter.
DN170814 Ifølge nyhetsbyrået Reuters skyldes nedgangen kinesiske myndigheters aksjoner mot « ulovlige » smelteverk.
DA170814 - Takket være president Trump har antallet illegale passeringer ved USAs sørlige grense gått ned 70 prosent siden starten av året, skrøt USAs visepresident om nedgangen .
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
DB170813 Da var nedgangen på 1,4 prosent.
DB170812 Han sier en tommelfingerregel er at to av tre partier som har nedgang fra juni til august, fortsetter nedgangen ut i september.
DN170811 Rømmer Seoul-børsen ¶ Nedgangen fra USA spredte seg til Australia da Sydney-børsen åpnet.
DB170811 Det er helt klart at de nye rutene har gitt et annet trafikkmønster hos oss, og jeg tror nok hele nedgangen kan tilskrives de nye rutene, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp i Avinor.
AP170811 - Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen.
AP170811 Hun ønsker ikke å spekulere på årsaken til nedgangen , eller om flørtingen med KrF kan ha ført til at Ap mister velgere til SV.
AA170811 Nedgangen i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak et ordrereserve-fall på 26 prosent innenfor maskinindustrien, viser tall fra SSB.
VG170810 Årsakene til den dramatiske nedgangen er trolig sammensatte, mener PRIO-forsker Jørgen Carling, som samtidig advarer mot å trekke bastante konklusjoner.
VG170810 Men det er vanskelig å si om det er tilbudet eller etterspørselen som har minsket, sier PRIO-forskeren, men peker på at nedgangen gjelder migranter fra mange ulike land.
DN170810 Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB.
DB170810 Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i klesprisene.
AP170810 Han mener nedgangen i faste ansatte skyldes større bruk av bemanningsbyråer.
AA170810 Oljeprisen lot seg ikke påvirke av nedgangen på børsene ellers.
DN170809 Tirsdag kveld falt amerikanske aksjer tilbake og nedgangen har fortsatt i både Asia og Europa onsdag morgen og formiddag.
AA170809 Med en oppgang på 2,4 prosent jevnet de blant annet ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent.
AA170809 Med en oppgang på 2,4 prosent jevnet de blant annet ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent.
VG170808 Nedgangen blir anslått til rundt en milliard kroner.
DN170808 Jæger tror ikke nedgangen i salget, eller prisnedgangen i bruktboligmarkedet, vil føre til at boligutbyggerne kutter prisene på nye boliger.
DN170808 Nedgangen for hele året er på 13 prosent.
DA170808 Korrigert for sesongvariasjon var nedgangen 0,2 prosent.
DA170808 Korrigert for sesongvariasjon var nedgangen 0,2 prosent.
AP170808 Turisthordene borte fra Istanbuls gater ¶ Nedgangen i antallet vesteuropeiske turister er merkbar i gatebildet i Istanbul.
AP170808 Hotellene langs Tyrkias langstrakte kystlinje sliter med å takle nedgangen i antallet turister.
AA170808 Nedgangen i salget av nye boliger kommer fra et rekordhøyt nivå i fjor.
AA170808 Nedgangen har blitt anslått til rundt en milliard kroner.
DN170807 I motsatt retning bidro nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien i tillegg til kjemiske råvarer til å dempe nedgangen .
DN170807 Bygging av skip og oljeplattformer samt ikke-jernholdig metall bidro mest til nedgangen fra mai til juni.
DN170806 Markedet i den øvre prisklassen er annerledes enn normalmarkedet, ifølge Bonde, men han tror heller ikke nedgangen de siste månedene er noe annet enn sunt.
DN170806 Markedet i den øvre prisklassen er annerledes enn normalmarkedet, ifølge Bonde, men han tror heller ikke nedgangen de siste månedene er noe annet enn sunt.
DB170805 Tallet for 2016 er dermed den første nedgangen for selskapet i Norge.
AA170805 Tallet for 2016 er dermed den første nedgangen for selskapet i Norge.
VG170804 SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år.
DN170804 Investorene i markedet har i stor grad ignorert den økte spenningen i Midtøsten i løpet av den to år lange nedgangen .
DB170804 Nedgangen kommer ikke fordi vi nordmenn drikker mindre, men fordi stadig mer av vår handel skjer i andre land.
AP170804 Kontroversielt ¶ Nedgangen som ble dokumentert i 1992 startet en debatt som har pågått frem til i dag, og som nå vil få ny aktualitet.
AA170804 Tallene viser for øvrig at økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var 110 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2016. ( ©NTB ) ¶
DN170803 På landsbasis falt de nominelle prisene 1,2 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,2 prosent.
DB170803 Størst var nedgangen på Ullern.
DA170803 Mye tyder på at den moderate nedgangen fra juni til juli ikke representerer et helhetlig bilde av boligmarkedet i Stavanger.
DA170803 Han mener typen boliger som selges om sommeren har betydning for nedgangen .
DA170803 Det er moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 Likevel er nedgangen i Stavanger moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 Likevel er nedgangen i Stavanger moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 - Grunnet fellesferien er nedgang i boligprisene normalt, og sammenlignet med tidligere år skiller ikke årets julimåned seg ut, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer om nedgangen på landsbasis.
AA170803 På landsbasis hadde Oslo og Bærum den største nedgangen med et fall i prisene på 2,8 prosent. | - Det ligger et belte av lyn og torden over hele Midt-Norge ¶
DN170802 Nedgangen i prisene kom etter at det ble meldt at den amerikanske oljebransjeorganisasjonen API rapporterte at råoljelagrene i USA overraskende steg i forrige uke.
AP170802 De siste ti årene har nedgangen vært på 70 prosent.
DN170801 Sammenlignet med 2000, er nedgangen i bruk av kollektivtransport stor i flere land.
DB170801 Skal de gamle da følge med på ferden til storkommunens sentrum og kjempeinstitusjoner der ? Nedgangen i oljeinntektene bruker han også for alt han tror det er verdt.
NL170731 Skal de gamle da følge med på ferden til storkommunens sentrum og kjempeinstitusjoner der ? Nedgangen i oljeinntektene bruker han også for alt han tror det er verdt.
DN170731 Mye av nedgangen skyldes trolig at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) har varslet at den kanskje skal returnere til en normal pengepolitikk litt raskere.
DA170729 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.
DA170729 Nedgangen er størst i aldersgruppen 20-24 år ( 27 prosent ), tett etterfulgt av aldersgruppen 19 år og under ( 25 prosent ).
DA170729 Nedgangen er prosentvis størst blant de unge og vi er glade for å se at denne utviklingen fortsetter, sier Liv Ellingsæter, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo, i en pressemelding.
SA170728 Da startet nedgangen .
FV170728 Da startet nedgangen .
DN170728 Salg i dagligvareforretninger og bensinstasjoner bidro til nedgangen i juni.
DN170728 Salg i dagligvareforretninger og bensinstasjoner bidro til nedgangen i detaljomsetningen i juni.
DA170728 I Hordaland var nedgangen på 36 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016.
DA170728 Hordaland og Akershus er fylkene med den største prosentvise nedgangen , skriver SSB.
DA170728 Her var også nedgangen i absolutte tall størst, med 65 færre konkurser.
DA170728 LES OGSÅ : 60 av 67 oljebedrifter vil ansette fram mot 2018 ( RA+ ) ¶ Nedgangen størst i nord ¶
BT170728 Da startet nedgangen .
AP170728 Da startet nedgangen .
AP170728 Da startet nedgangen .
AA170728 Det utgjør henholdsvis 2,4 og 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og nedgangen fra samme tid i fjor er på ni og elleve prosent for de to fylkene.
AA170728 Den største prosentvise nedgangen er innen ingeniør- og IKT-fag.
AA170728 Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid ( - 22 ) og industriarbeid ( - 21 ).
AA170728 Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid ( - 22 ) og industriarbeid ( - 21 ).
AA170728 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.
AA170728 Da startet nedgangen . Det gikk ikke for Lemaitre. Friidretts-VM i London 4. august. " ¶
DN170727 - Nedgangen i leteinvesteringene er knyttet til effektivisering på selve boreoperasjonene, men det er også en streng og tøff prioritering, sier Hegge.
DB170727 I våre naboland Danmark og Sverige var nedgangen på henholdsvis 0,4 prosent og 0,1 prosent til 5,7 prosent og 6,7 prosent.
DB170727 Flyktninger har en så svak tilknytning til arbeidslivet de første åra i Norge at bosettingen av nyankomne er noe man må ta hensyn til når man vurderer nedgangen i andelen sysselsatte.
DB170727 Det går også klart fram av sysselsettingstallene, som viser at det er de under 27 år som har opplevd den største nedgangen i sysselsettingsandel de siste åra.
DB170727 Det er lett å mistenke Arbeiderpartiet for å ha importert denne årvåkenheten for sysselsettingsandelen fra USA, hvor nedgangen i andelen sysselsatte har vært et hett tema siden finanskrisen.
AA170727 At kvinner i samme aldersgruppe har lavere ledighet, tyder på at nedgangen særlig har rammet mannsdominerte yrker.
DB170726 Særlig gledelig er den store nedgangen blant våre prioriterte målgrupper, unge og barnefamilier.
DB170726 I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er nedgangen på 35 til 50 prosent, ifølge rapporten « Bostedsløse i Norge 2016 » fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ).
AP170726 Han vil ta opp nedgangen av pågripelser i Asker og Bærum med partikollega og justisminister Per-Willy Amundsen.
DN170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år sammenlignet med skatteinntektene på samme tidspunkt i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DN170725 Kommunen er også hardt rammet av nedgangen i oljenæringen.
DA170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år som i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DA170725 Illustrasjonsfoto : Jon Eeg/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer ( maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og - installasjon ) og konsumvarer, mens innsatsvarer viser en økning, spesielt innen produksjon av kjemiske råvarer og innenfor gummi-, plast, - og mineralsk industri.
AA170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år som i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DN170724 Vi har hatt den kanskje største nedgangen i oljeindustrien noensinne - med titalls tusen jobber borte - men man har klart å balansere norsk økonomi og ser nå tendenser til bedring.
DN170723 En av hovedårsakene til nedgangen synes å være manglende besøk til de sesongtypiske storfilmene, altså animasjonsfilmer og høybudsjetts actionfilmer med enorm markedsføring, så langt i sommer.
VG170721 Drastisk nedgangen i kliniske studier ¶
VG170720 WILLY TORE MØRCH, Professor emeritus ¶ Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
DN170720 Nedgangen har fortsatt inn i årets turistsesong.
DN170720 Nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken går ned, ifølge SSB.
DN170720 « Nedgangen skyldes særlig lavere individuelle tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger.
AA170720 Den norske grenen av det svenske finanskonsernet fikk et driftsresultat på 1.330 millioner kroner, men til tross for den klare nedgangen fra samme kvartal i fjor, mener Storset at den underliggende driften er god.
AA170719 I nabofylket i nord er nedgangen 4 prosentpoeng til 35,8 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170718 Nedgangen har fortsatt i morgentimene på tirsdag.
AA170717 Størst blir trolig nedgangen i Italia.
DB170716 Det kan ikke beskrives som annet enn fordummende når regjeringen i en pressemelding hevder at nedgangen i fravær viser at fraværsgrensen har virket som den skulle.
DB170716 c ) Er gevinsten av redusert fravær så stor at det forsvarer den sterke veksten av i bunn og grunn unødvendige legekonsultasjoner ? Nedgangen i fravær er betydelig målt i prosent, men det er i gjennomsnitt likevel bare snakk om to-tre dager i året.
DA170714 Da fortsetter den jevne nedgangen vi har sett siden 1985, da vi så 50 prosent lovbrudd.
AP170714 Han får støtte av administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen, som mener nedgangen i Oslo-markedet har truffet små leiligheter hardest.
AP170714 - Vi merker nedgangen mest på ett- og toromsleilighetene, da førstegangskjøperne har svakere betalingskraft enn før.
DN170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DB170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
VG170711 Nedgangen i voldsbruken skyldes i hovedsak mindre vold fra unge menn, den største bidragsyteren, ifølge SSB.
NL170711 Den store nedgangen i fraværet viser at elevene responderer positivt på å møte forventninger og å bli tatt på alvor.
DN170711 Men erkjente i en uttalelse til Wall Street Journal nedgangen , som det kalte « forventet » og en « kortsiktig » utfordring.
DA170711 Nedgangen har vært størst i Strand kommune i Rogaland ( - 1,1 prosent ), Namsos kommune ( - 0,9 prosent ) og Mandal kommune ( - 0,9 prosent ).
AA170711 Nedgangen har vært størst i Strand kommune i Rogaland ( - 1,1 prosent ), Namsos kommune ( - 0,9 prosent ) og Mandal kommune ( - 0,9 prosent ).
VG170710 Nedgangen er størst i fag og regioner med mye innvandring.
NL170710 Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
DN170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
DA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
DA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
AA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
VG170708 Det er nå åtte år siden nedgangen i den amerikanske økonomien nådde bunnen.
DN170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
DB170708 Årsaken til nedgangen er en rekke lokale avtaler som er blitt inngått mellom Assad-regimet og opposisjonen som har vært beleiret, som i byen Madaya, der folk sultet ihjel. - « Overgi deg eller dø»-strategien tvang de bevæpnede mennene til å gå med på avtaler der de fikk fritt leide til Idlib eller andre opprørskontro
DB170708 For Frp vil det derfor være naturlig å ta æren for den store nedgangen .
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
AA170708 Nedgangen i antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret, er på bare 0,2 prosentpoeng, i praksis ingen endring.
AP170707 - Det som er bekymringsfullt, og som tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser, er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet.
AA170707 Årsaken til nedgangen er først og fremst og at det kommer stadig færre asylsøkere til Europa.
AA170707 Kinosjefen tror nedgangen har med hvilke typer filmer som gikk på kino den samme perioden i fjor. - « Mannen fra Snåsa » gikk blant annet veldig godt i Trøndelag.
VG170706 I daglig dekning, er nedgangen på 159.000, tilsvarende 16 prosent.
VG170706 Han mener nedgangen for hovedkanalen demmes opp av oppgangen for Bauers andre kanaler.
VG170706 Forskningsleder for medier, Knut-Arne Futsæter i Kantar TNS, synes ikke det er noen grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
VG170706 For radiokanalen P4 er ikke nedgangen i uke 24 fra før- til etter- FM-slukkingen så markant som for Radio Norge.
DN170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
DB170706 Justert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,7 prosent.
DB170706 ¶ DABBER AV : Både NRK og Kantar TNS mener nedgangen i lyttertallene for de store kanalene er som ventet.
DB170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
AA170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
AA170706 Både NRK og Kantar TNS mener nedgangen i lyttertallene for de store kanalene er som ventet.
AA170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
DN170705 Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet.
DN170705 På landsbasis falt de nominelle prisene 1,6 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,7 prosent.
DN170705 - Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet.
DN170705 Andreassen ser at prisfallet på Obos-boliger på 2,4 prosent i juni trekker ned i Oslo, men venter likevel ikke at nedgangen blir på mer enn én prosent.
DB170705 Den korte, men brå økonomiske nedgangen etter oljeprisfallet ble en åpenbaring av den ubehagelige sorten : Selv dem som ikke ble truffet direkte, kjente på kroppen hvordan norsk økonomi uløselig er knyttet sammen.
AP170705 I tillegg til nedgangen i fraværet peker Isaksen på at andelen elever som ikke har møtt opp nok til å kunne vurderes, har gått noe ned nasjonalt.
AP170705 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her ! Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer.
AP170705 - I det store og hele viser nedgangen i fravær at fraværsregelen fungerer etter hensikten.
AP170705 I tillegg til nedgangen i fraværet, peker Isaksen på at andelen elever som ikke har møtt opp nok til å kunne vurderes, har gått noe ned nasjonalt.
AP170705 Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her ! Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer.
AP170705 - I det store og hele viser nedgangen i fravær at fraværsregelen fungerer etter hensikten.
VG170704 Ser vi på den prosentvise overgangen fra kringkastet TV til strømme-TV i den viktige aldersgruppen for de kommersielle kanalene, seere under 30 år, er nedgangen betydelig innenfor alle kategorier bare fra våren 2016 til våren 2017. 32 prosent færre seerminutter for drama, 29 prosent for nyheter og underholdning, 21 prosent for informasjonsprogrammer og 9 prosent for sport.
DN170703 Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.
AA170701 Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen.
DN170630 « Det er grunn til å tro at nedgangen i kjerneinflasjonen er midlertidig og at de negative effektene vil avta fremover », skriver meglerhuset, som legger til at lav inflasjon tilsier likevel at Federal Reserve vil kunne fortsette med sine gradvise og forsiktige rentehevinger », skriver meglerhuset.
DB170630 Landet sitter på de største oljereservoarene i verden, og har blitt svært hardt rammet av nedgangen i oljepriser.
DB170630 ¶ BYGGEBOOM : Nedgangen i arbeidsledighet er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 2.100 personer fra juni i fjor.
DB170630 Nedgangen er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 2.100 personer fra juni i fjor, tilsvarende 22 prosent.
AP170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AP170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
DB170629 Nedgangen skyldes primært at vi har restaurert hele fasaden, inklusivt inngangspartiet.
DN170628 - Vi har ikke hatt den nedgangen vi hører at en del standardritt har hatt.
DA170628 Sammenlignet med valget for fire år siden er nedgangen 1 prosentpoeng.
AP170628 Sammenlignet med valget for fire år siden er nedgangen 1 prosentpoeng.
VG170627 * 1 Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene. * 1 Hvis arbeidstagerne får oppgjør med stor reallønnsvekst, vil pensjonistene kunne tape på omleggingen.
NL170627 Hvis vi går bak tallene, om hvordan stadig mindre av det samla landarealet er dyrket mark, nedgangen i antall melkekyr eller melkegeiter, at det blir dramatisk færre gårder i nord som søker om produksjonstilskudd, ja da trer alvoret tydelig frem.
DN170627 Fredriksen legger skylden på amerikanske hedgefond og kinesiske statseide shippingselskap for nedgangen i de globale shippingmarkedene de siste årene, som skyldes overkapasitet i markedet.
DN170627 Nedgangen i oljeprisen den siste tiden skyldes ifølge analytikere i stor grad at Opec ikke klarer å holde tritt med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller oljelagrene og metter den globale etterspørselen.
DN170627 Fredriksen legger skylden på amerikanske hedgefond og kinesiske statseide shippingselskap for nedgangen i de globale shippingmarkedene de siste årene.
DN170627 * Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstakerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
AP170627 Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
AP170627 Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
DB170626 Denne gruppa jobber nå med å danne « America's Pledge » ( « Amerikas løfte » ), en enestående innsats for å slå sammen nedgangen i karbonutslipp fra byer, regioner og bedrifter og dermed forsikre at USA oppnår målene i Parisavtalen.
BT170625 Salgs- og markedssjef i Ulriken Taubaneselskap AS, Mikael Sletten, sier nedgangen trolig skyldes at bergenserne holder seg unna i regnet.
DA170623 Suksessen til den franske presidenten Emmanuel Macron og lederen for britiske Labour, Jeremy Corbyn, samt nedgangen til det høyreekstreme partiet AfD i Tyskland, er « et slag for den innvandringskritiske linjen » som, ifølge Mudde, har diktert europeisk politikk « lang inn i pressede sosialdemokratier », mener forskeren.
DA170623 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170623 Den siste uka har indeksen falt 0,5 prosent, mens nedgangen har vært 4,2 prosent den siste måneden.
AA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170622 Bekkemellem begrunner nedgangen i antall kliniske studier med : ¶
VG170622 - Det er svært alvorlig for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, leder i Legemiddelforeningen, om nedgangen .
SA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
DN170622 På landsbasis falt bruktboligprisene 1,1 prosent i mai, mens nedgangen var på hele 1,4 prosent i Oslo, ifølge boligprisstatistikken som ble lagt frem av Eiendom Norge i begynnelsen av denne måneden.
DN170622 Norges Bank viser til at oljeprisen har falt til under 50 dollar per fat, men peker på at det er utsikter til at nedgangen i oljenæringen vil snu om til en forsiktig oppgang.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
SA170621 Mitt innlegg skulle vise at den lille nedgangen ikke nødvendigvis skyldes mørkeblå politikk, eller at folk går ut i jobb.
DN170621 « Oppgangen i AKU de siste månedene må ses i lys av nedgangen i månedene før som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken.
DN170621 Ifølge Bloomberg News skyldes nedgangen at tilbudet av olje fortsatt stiger.
DB170621 « Oppgangen i AKU de siste månedene må sees i lys av nedgangen i månedene før, som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken.
DN170620 Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra salg av papiravisannonser.
DB170620 SSB skriver i sin siste konjunkturrapport at nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned, sier han.
DA170619 - Å stanse nedgangen i forsvarsutgifter og sikte mot et nivå som er 2 prosent av BNP, er i tråd med Wales-erklæringen.
AA170619 I hovedinnlegget for Arbeiderpartiet argumenterer Trine Reitan for at omstilling i skolestrukturen er tvingende nødvendig på grunn av nedgang i elevtall, at nedgangen vil fortsette, og at det foreligger et sterkt investeringsbehov.
SA170617 Det er definitivt på den distansen den største nedgangen er fra fjoråret.
DN170617 Tror nedgangen er midlertidig ¶
DN170617 Han legger til at en del av de store kvantitative fondene trolig har bidratt til å styrke nedgangen .
DN170616 - Vi tror at rentene i 2019 og 2020 vil påvirkes av nedgangen i rentebanene utenlands, skriver Aamdal.
DN170615 Nedgangen er kraftigere enn hva prognoseavvikelsen egentlig burde innebære, sier han til avisen.
DN170613 Sjefstrateg for amerikanske aksjer David Kostin i Goldman Sachs sammenligner nedgangen i teknologisektoren de siste dagene med dot com-boblen i 2000.
DN170613 På onsdag ventes ny lagerstatistikk å vise at amerikanske oljelagre har gjenopptatt nedgangen etter foregående ukes uventede økning, skriver Bloomberg News.
SA170612 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix ¶ - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap, til Dagens Næringsliv.
DN170612 Foto : Infront ¶ Nedgangen på teknologibørsen Nasdaq Composite i USA har spredte seg videre til Asia mandag morgen og har truffet Europa rett i magen.
DN170612 Den bratte nedgangen siden fredag har gjort analytikerne skeptiske.
DN170612 - Oljelagrene svekkes, og nedgangen vil akselerere de neste tre til fire månedene, sa Saudi-Arabias energiminister Khalid Al-Falih på en pressebriefing i Kazakhstan, sammen med sin russiske kollega, Aleksander Novak.
DN170612 Teknologiselskaper falt kraftig fredag og nedgangen har fortsatt i Asia.
DB170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
DB170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
DB170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AP170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
AP170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
AP170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AP170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
AP170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
AP170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AA170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
AA170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
AA170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170610 Isachesen tror det er flere grunner til nedgangen i deltakere.
SA170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
DN170610 Foto : Adrian Nielsen ¶ - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap.
DB170610 Soini har forklart nedgangen med flyktningkrisen og situasjonen på arbeidsmarkedet.
AP170610 Isachesen tror det er flere grunner til nedgangen i deltakere.
AP170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
AA170610 Soini har forklart nedgangen med flyktningkrisen og situasjonen på arbeidsmarkedet.
AA170609 Omsetningen av øl og vin falt med 5,8 og 5,3 prosent, mens nedgangen for brennevin og rusbrus var henholdsvis 1,3 og 2,4 prosent.
DN170608 Avtroppende UiO-rektor Ole Petter Ottersen tror nedgangen tilsvarende 29 plasser i årets rangering i hovedsak skyldes nye innrapporteringsmetoder.
DN170608 I forrige prognoserapport fra mars ventet byrået at nedgangen i prisene på årsbasis først ville komme i 2019.
DB170608 James Knightley i ING sier noe av nedgangen kan tilskrives Labours framgang.
DB170608 Han sier den største overraskelsen er nedgangen til May og De konservative, noe som også henger sammen med framgangen til Labour.
DN170607 Dette er den største nedgangen i mai måned på 14 år.
AP170607 Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 6.150 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 3.800 tonn eller 5 prosent.
AA170607 Naturresursinstitutet skal nå granske årsakene til nedgangen i bestanden i et eget forskningsprosjekt. ( ©NTB ) ¶
AA170607 En av årsakene til den kraftige nedgangen er høy dødelighet blant voksne ulver i årene 2015 og 2016.
SA170606 Klarer vi å erstatte nedgangen i olje- og gass-aktivitet med annen næringsaktivitet ?
SA170606 Nedgangen i oljeprisen vekket oss opp fra dvalen.
DN170606 Skal undersøke nedgangen
DN170606 - Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding og opplyser om at en fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.
DB170606 - Kostholdstrendene har unektelig påvirket brødinntaket, men nå virker nedgangen til å snu, forteller Nordbø, som også informerer om at de mest populære oppskriftene på brodogkorn.no er grove brød, surdeigsbrød og grytebrød.
DA170606 - Nedgangen er over, bunnen er nådd, og det er et budskap mange har ventet på, noe som medfører mer aktivitet.
AP170606 Og med fall i prisene kommer naturligvis advarslene om at nedgangen blir selvforsterkende, blant annet fra Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce i DN.
AP170606 Den mest åpenbare tolkningen er at nedgangen er en kjærkommen korreksjon i et marked som spesielt i Oslo var i overkant glohett i fjor.
DN170602 I takt med at børspilene peker oppover har stadig flere eksperter kommet på banen og advart om at nedgangen venter rundt neste sving på grunn av både geopolitisk usikkerhet og hva de mener er luftige prisnivåer.
SA170601 Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend.
DA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601 Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend.
AA170601 Målingen bekrefter nedgangen som andre meningsmålinger også har vist.
AA170601 Nedgangen er størst i Troms og Finnmark, der det har blitt tre gaupefamilier færre.
AA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
DN170531 Men lakseforskerne er bekymret for den kraftige nedgangen i antall smålaks.
DA170531 Norge er så vidt vi vet, det landet i verden med den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.
DA170531 - Dagen i seg selv har nok hatt begrenset betydning for nedgangen i røyking her i Norge, men den har bidratt til oppmerksomhet rundt røykeslutt.
AP170531 Men nedgangen skjer først når de forlater foreldrenes favn, viser forskning.
AP170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 Medvirkende til nedgangen på børsen var også dagens oljepris, som også gikk markert ned.
AA170531 Nedgangen for flere av de store selskapene tynget mest.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
DN170530 Men noe spesielt måltall for nedgangen har vi ikke. 2.
DN170530 Saudi-Arabia planlegger å redusere oljeeksporten til USA i et forsøk på å øke nedgangen i lagrene.
DB170530 Det er en naturlig og sunn reaksjon på nedgangen i en bransje som har sine beste år bak seg.
AA170529 FNs samordningsorgan for humanitær hjelp ( OCHA ) peker på en rekke årsaker til nedgangen , men ingen av dem er knyttet til at situasjonen er blitt bedre i det krigsherjede landet.
VG170528 I Norge er tilskuerfallet langt fra like dramatisk, men også her merkes nedgangen .
VG170528 At nedgangen i norske utslipp gir oppgang i utslipp i utlandet.
VG170522 VG skrev mandag om den ferske SSB-rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 », hvor forskerne har undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 VG skrev mandag om den ferske SSB-rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 », hvor forskerne har undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 SSB-rapporten slår fast at nedgangen i tredjefødsler, det vil si kvinner som ikke får mer enn to barn, kan tyde på at færre har preferanser for store barneflokker enn tidligere.
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 FORSKER : Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå står bak rapporten « Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 » sammen med kollegaen Trdue Lappegård.
VG170522 - Vi har bare funnet en faktor for nedgangen i tredjefødsler i perioden 2010-2015, og det er fallende arbeidsledighet i kommunene.
DN170522 Han peker på at nedgangen skyldes at tilbyderne tilrettelegger sine abonnement slik at det ikke skal koste mer for kundene å bruke mobiltelefonen på reise i EØS-området enn hjemme.
DN170522 - Fortsetter nedgangen i samme takt vil antallet fast-telefonikunder være null i år 2022, men det tror vi ikke på, sier Olsen.
AP170522 Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.
DB170521 Vel har arrangørene vært maksimalt uheldige med nedgangen for oljeindustrien, men en sponsorinntekt på bare 25 millioner er lite for et VM.
VG170519 Nedgangen i klimagassutslipp som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp.
SA170519 Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
SA170519 Miljødirektoratet viser til at nedgangen i 2016 sammenlignet med 2015 skyldes flere forhold.
SA170519 Forklaringen på nedgangen - som kommer selv om produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økte i fjor - er lavere forbruk av naturgass til produksjon av kraft på plattformene.
SA170519 Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.
AA170519 Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent, den største prosentvise nedgangen til nå i år.
AA170519 Analytiker Toshihko Sakai ved Mitsubishi UFJ Trust and Banking i Tokyo mener politisk usikkerhet knyttet til Trump er årsak til nedgangen .
AA170519 Nedgangen ble satt i sammenheng med uro rundt Trump.
AA170519 Selv om nordmenn eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
AA170519 Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver SSB.
AA170519 - Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken.
AA170519 Nedgangen fra året før er på om lag 1 prosent.
DN170518 Nedgangen var mindre enn de 2,2 millioner fat som var ventet av analytikere og oljehandlere, men større enn lageroppgangen på 882.000 fat som var rapportert av bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute ( API ) tirsdag kveld.
DN170518 Store finansinstitusjoner, som Goldman Sachs, ledet nedgangen i USA.
DN170518 Politiske spenninger i USA ¶ Nedgangen har fortsatt over Stillehavet til Australia og Asia på torsdag.
DN170518 Fortsetter Dagbladet nedgangen på papir - og økningen digitalt - kan avisen kalles kalle seg abonnementsavis i løpet av inneværende år.
AA170518 Mye av nedgangen skyldes at Oslo Børs merker konsekvensene av den politiske uroen rundt den amerikanske presidenten Donald Trump.
DB170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
DB170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
AP170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
AP170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
AA170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen. ( ©NTB ) ¶
AA170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
SA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB.
DN170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Jæger.
DB170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB.
AA170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AA170516 Nedgangen skyldes i stor grad påsken.
DB170515 Størst er nedgangen blant unge mellom 12 og 29 år.
DB170515 Ser man på all lineær TV-seing samlet, er nedgangen fra i fjor til i år på åtte prosent.
DB170515 Han mener også at den generelle nedgangen på 8 prosent er mer enn det man har vært vant til tidligere.
DA170515 Utfasingen av oljefyrer er en viktig årsak til denne nedgangen .
VG170514 For russetrinnet VG3 er nedgangen 16 prosent.
DB170514 Denne nedgangen har blitt bekreftet gjennom observasjoner, og den påfølgende studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature., sier han.
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 Hos ungdommen sammenfaller derimot nedgangen i sykling med en annen, mindre miljøvennlig trend : ¶
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller prosjektleder Ingunn Opheim Ellis.
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 Hos ungdommen sammenfaller derimot nedgangen i sykling med en annen, mindre miljøvennlig trend : ¶
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller Ingunn Opheim Ellis, som har vært prosjektleder for rapporten som er laget av Urbanet Analyse.
VG170512 - Nedgangen i søkertall skyldes ikke firer-kravet i matematikk.
SA170511 Videre viste jeg at sammenslåingen av Kinokino og Sandnes kulturhus sammen med en betydelig reduksjon i bevilgningene til foretaket må være en viktig grunn til nedgangen i publikumstallet i den sammenslåtte institusjonen.
DN170511 Nedgangen kom etter at Snapchat onsdag kveld rapporterte om brems i både brukervekst og omsetning i selskapets første kvartalsrapport etter at Snap-aksjen ble tatt opp til handel på New York-børsen.
DN170511 Tirsdag fortalte finansminister Siv Jensen ( Frp ) DN at « det er tegn til at nedgangen er bak oss ».
DN170511 Det vil vise tegn til at nedgangen i norsk økonomi er over.
DN170511 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170511 Nedgangen over ¶
NL170510 - Etter nedgangen i kullindustrien trenger Svalbard-samfunnet flere bein å stå på.
NL170510 - Nedgangen på 2,1 prosent er veldig mye.
DN170510 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170510 Nedgangen skjer etter at USAs president Donald Trump sparket FBI-direktør James Comey og Dallas Fed-sjef Robert Kaplan sådde tvil om takten på de ventede renteøkningene til den amerikanske sentralbanken.
DN170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.
DN170510 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.
DN170510 Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.
DN170510 Nedgangen i veksttakten må sees i sammenheng med at påsken falt i april i år mot mars i fjor.
AA170510 Giskeødegård tror at overskriften på artikkelen kan ha utløst nedgangen for oppdrettsselskapene på børsen.
AA170510 Nedgangen er innenfor feilmarginen.
AA170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene, kan ses i sammenheng med påsken.
AA170510 Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.
DN170509 Foto : Per Thrana ¶ | - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170509 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss.
SA170508 | Kværner ser tegn til at nedgangen flater ut ¶
DN170508 Banken mener den plutselige nedgangen fredag, en såkalt « sell-off », blant annet skyldes at investorer solgte unna olje etter en brå nedgang i kobber og jernmalm dagen før på grunn av bekymringer over vekst i Kina.
DN170508 - Den raskere nedgangen i langsiktige oljepriser enn vi forventet dette året er en åpenbar nedsiderisiko for vårt spotprisanslag, skriver analytikerne i Goldman Sachs.
DN170508 GMAC tilskriver nedgangen til Donald Trumps inntog i Det hvite hus.
DN170508 - Tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut ¶ ¶ | - La oss være ærlige ¶
DN170508 « Kværner ser tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut.
DN170508 Konflikter i kø før Merkel og Putin møtes ¶ | - Tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut ¶
BT170508 Nedgangen sammenfalt med fallende oljepriser.
BT170508 20 minutter etter børsåpning var nedgangen på 0,23 prosent.
AA170508 Nedgangen sammenfalt med fallende oljepriser.
AA170508 20 minutter etter børsåpning var nedgangen på 0,23 prosent.
DA170506 Men det skyldes i hovedsak at privatiseringen av det nasjonale flyselskapet TAP og nedgangen i oljebransjen førte til dårligere flyforbindelser til Portugal, og at et charterselskap kuttet en flyging til Madeira fra Bergen, forteller Oto Oliveira, som er Portugals turistdirektør for Skandinavia og Finland.
AA170505 På en uke har nedgangen vært på rundt 8 prosent.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel, melder TT.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel.
DN170504 Norges Bank rører ikke renten ¶ - Nedgangen vil se bratt ut ¶
DN170504 Kilde : Proff.no ¶ | - Nedgangen vil se bratt ut ¶
DN170504 - Med lavere underliggende vekst - uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten, vil årsveksten fortsette å avta gjennom året ; nedgangen vil se bratt ut, skriver Gonsholt Hov.
DN170504 Prisen på kobberleveranser i juli falt med 3,5 prosent på onsdag - den største nedgangen på én dag siden høsten 2015.
DN170504 Prisen på jernmalm falt med 8,1 prosent på onsdag og nedgangen har fortsatt i kinesisk handel på torsdag formiddag.
AA170504 - Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier Warvik. ( ©NTB ) ¶
AA170504 - Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier Warvik. ( ©NTB ) ¶
DN170503 Komiteen peker på at den skarpe nedgangen i veksten i årets første kvartal trolig blir midlertidig.
AA170503 Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad, mens det var seks flere menn.
SA170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
SA170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
SA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
SA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
SA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
DN170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
DN170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
DN170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
DN170502 Nedgangen har også stagnert.
DB170502 Innen 2020 ventes den totale nedgangen i habitat å være på 32 000 kvadratkilometer.
DA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
BT170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
AP170502 - Fortsatt er nivået lavt, og det er for tidlig å se om nedgangen vil holde seg, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
AP170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
AP170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
AA170502 - Fortsatt er nivået lavt, og det er for tidlig å se om nedgangen vil holde seg, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
AA170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
AA170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
AA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
AA170502 Til tross for nedgangen i elbilsalget i april, er det hittil i år solgt 8.680 personbiler med nullutslippsmotor, 3,1 prosent flere enn i fjorårets fire første måneder. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
AA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
AA170502 Vi mener at dette problemet må ses i sammenheng med den dramatiske nedgangen tyskfaget har hatt i ungdomsskolen og i videregående skole de siste tiårene.
AA170502 Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge ( Universitetsavisa, nov. 2016 ).
DB170501 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
DB170501 Du kan vinne utrolige 25 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
SA170430 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
SA170430 Rekordmange vil inn på samme studium som Somaya og Daniel i ¶ Nedgangen fortsetter i år ¶
DB170429 ¶ TERROR : Olav Thons åtte hoteller i Brussel fikk merke nedgangen i etterkant av terrorangrepet for et drøyt år siden.
DB170429 - Vi har åtte hoteller med til sammen 1.150 rom i Brussel, og fikk merke nedgangen i etterkant.
AP170429 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
AP170429 Nedgangen fortsetter i år ¶
AP170429 - Dreier nedgangen i mengden heroinbeslag seg om at markedet er blitt mindre, eller er det tilfeldigheter ?
AP170429 - Dreier nedgangen i mengden heroinbeslag seg om at markedet er blitt mindre, eller er det tilfeldigheter ?
SA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler NAV om oppsigelser og permitteringer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DN170428 Det var hovedsakelig kjøp av biler som bidro til nedgangen .
DN170428 Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år, skriver SSB.
DA170428 | - Færre varsler oppsigelser ¶ Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter.
DA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 5,2 prosent ¶ 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DA170428 Nedgangen i oljeindustrien har mye av skylden, men Rye mener piratbiler stadig blir et mer alvorlig problem.
AA170428 Konsumet av elektrisitet og brensel bidro også svakt til nedgangen .
AA170428 Det var hovedsakelig kjøp av biler som bidro til nedgangen .
AA170428 Nedgangen må ses i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år.
SA170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
DN170427 Fallet i yrkesdeltagelsen er en viktig forklaring bak nedgangen i ledigheten.
DB170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
AP170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
AA170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
SA170426 Nedgangen er klar, men en salgstakt på over 30 prosent er fremdeles bra, sier Benedictow.
DN170426 Nedgangen skyldes at 1.065 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.259 har blitt solgt.
AP170426 Nedgangen er klar, men en salgstakt på over 30 prosent er fremdeles bra, sier Benedictow.
AA170426 Nedgangen som har preget de to forutgående tiårene ser ut til å være forbi.
AP170425 Nedgangen er særlig tydelig for europeiske innvandrere.
VG170424 Og selv om oljefondet for tiden er på 7830 milliarder kroner og vil øke, så er økningen i antallet pensjonister og nedgangen i andelen i arbeidsfør alder, så alvorlig at finansminister Siv Jensen sier det så brutalt : ¶
AA170424 Hovedindeksen på Oslo Børs gikk mandag opp 1,23 prosent til 691,44 poeng, noe som gjør at nedgangen før helgen blir reversert.
AP170423 Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
AP170423 Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
AP170423 Regnet i forhold til trafikkvolumet er nedgangen i antall trafikkdrepte enda høyere.
AP170423 - Nedgangen i antall trafikk drepte de siste årene har vært formidabel, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
AA170423 Nedgangen bør likevel gi bekymring, i gleden over imponerende tall totalt.
VG170422 Valgforsker Bernt Aardal sier til VG at noe av nedgangen kan skyldes forslaget om et tredje kjønn.
DA170422 Nedgangen kommer til tross for at flere av temaene Le Pen mobiliserer stemmer på, som innvandring, raseri mot globaliseringen og sikkerhet, har vært en del av valgkampen.
AP170422 Guangdong leder an i denne endringsprosessen, og det er noe av forklaringen på at nedgangen i etterspørsel etter ufaglærte er svært merkbar nettopp her.
VG170421 Totalt er nedgangen på 2,3 prosent.
SA170421 Men den store nedgangen er borte - og noen studier har økning.
FV170421 På grunn av den sterke nedgangen i antall asylsøkere, stenges asylmottaket som Kristiansand kommune driver.
DB170421 Noe av nedgangen kan trolig tilskrives at laget ble utslått fra Champions League.
DB170421 Noe av nedgangen kan trolig tilskrives at laget ble utslått fra Champions League.
AP170421 Men denne nedgangen vi ser nå tror jeg ikke skyldes ledige oljeingeniører, men en utstøting av de svakeste gruppene fra arbeidsmarkedet, sier hun.
DB170420 Kartleggingen viser at nedgangen i lesningen av trykte medier fortsetter, og verst er det for ukebladene.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Tirsdag ettermiddag møtte operasolistene Stortingets kulturkomité for å ta opp både striden om pensjonsforpliktelser og nedgangen i antallet fast ansatte sangere i Operaen.
BT170420 Årets søkertall ved lærerutdanningen i Bergen på Høgskulen på Vestlandet viser at noe av denne nedgangen hentes inn igjen.
AP170420 Det gjør dem til det selskapet som har den mest markante nedgangen blant dagligvarekjedene.
AA170420 Jeg er ikke kjent med hvorfor nedgangen har kommet.
DN170419 Nedgangen var ifølge rapporten 23 prosent til 241,6 milliarder dollar ( 2058 milliarder kroner ), det laveste siden 2013.
DN170419 Norges Cykleforbund tapte rundt to millioner kroner på nedgangen i fjor.
DN170419 Men nedgangen gjelder særlig mosjonistene i terrengritt.
DN170419 - Den største nedgangen vi har hatt kom i 2016.
DN170419 Nedgangen gjelder særlig mosjonistene i terrengritt.
DN170419 Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
DB170419 Verdien av den er enorm, sier han i en uttalelse om nedgangen av bier og pollinerende insekter på birøkterlagets nettside.
DN170418 - Den regionen har klart seg bra og er ikke blitt rammet av nedgangen i oljeindustrien.
DB170418 I tidsrommet 1970 til 2012 sank populasjonen på verdens villdyr med 60 prosent og illegal jakt er en av hovedårsakene til nedgangen , kommer det fram av rapporten fra WWF.
DA170417 Presset mot partilederen øker i takt med nedgangen partiet har hatt på målingene den siste tiden.
AP170416 Blant annet som følge av den kraftig nedgangen i verdensøkonomien begynte flere store teknologibedrifter, som for eksempel IBM, å tenke nytt.
DN170415 Haugland mener den beste forklaringen på nedgangen i andel sysselsatte er at flere og flere sysselsatte gir opp og trekker seg ut av arbeidslivet.
DB170414 Det siste halvåret har nedgangen vært jevn, med en oppslutning på 30,9 prosent i april.
VG170413 Nedgangen fra mars er på 1,4 prosent - som ikke er utenfor feilmarginen.
VG170413 Bakgrunn : Norge har hatt den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
DN170413 Nedgangen i USA, OECD-landene, Asia og Oceania var merkbar.
AP170413 Utviklingen fra 2015 til 2016 har disse hovedtrekkene, ifølge Amnesty-rapporten : ¶ Nedgangen skyldes færre henrettelser i Iran og Pakistan.
DN170411 Da fasiten ble gjort opp var nedgangen et fall i markedsverdi på nærmere 250 millioner dollar, eller drøyt to milliarder kroner.
DB170411 I tillegg har nedgangen i turisme til Tyrkia ført til et ekstra press på disse reisemålene, da « alle » fra hele Europa vil hit i år.
DN170410 Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener det er helt naturlige grunner til nedgangen i mars.
DN170410 Flere analytikere hadde problemer med å forstå hva den plutselige nedgangen skyldtes.
DA170410 Samtidig er andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen gått ned og spesielt er nedgangen stor i interessen for hotell- og restaurantbransjen, kokk og servitør.
VG170407 Innen streaming er nedgangen fra 23 til 22 prosent.
VG170407 Hun lar seg ikke stresse av nedgangen , som hun mener er minimal.
VG170407 For fysisk salg er nedgangen på hele fem prosent, fra 39 til 34.
DA170407 Det blir i så fall den første nedgangen etter sju år med oppgang.
DA170407 Dermed ligger nedgangen fram til nå i snitt på rundt tolv prosent.
DA170407 Nedgangen etter fredsprisutdelingen og nedkjølingen av den norsk-kinesiske relasjonen som fulgte, gikk gradvis, og i 2015 stanset direkteeksporten opp.
AA170407 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
SA170406 Det landet som har opplevd den største nedgangen i andelen røykere, er Brasil, mens det i Indonesia, Bangladesh og Filippinene ikke er noen endring fra 1990 til 2015.
AP170406 Vår nedgangen skyldes nok at Sp styrker seg og at deres motstand mot Høyre og Frp har preget dagsorden i stor grad, sier Stenseng.
AP170406 Aardal mener nedgangen for Ap den siste tiden er bekymringsfull for dem.
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AA170406 Det landet som har opplevd den største nedgangen i andelen røykere, er Brasil, mens det i Indonesia, Bangladesh og Filippinene ikke er noen endring fra 1990 til 2015.
AA170406 Ap fortsetter nedgangen , og ingen partier mister flere velgere til Senterpartiet. 20 prosent av dem som sier de vil stemme Sp, er gamle Ap-velgere.
DN170404 Den første måneden etter valget, var nedgangen på over 30 prosent.
DN170404 mars, er nedgangen i antall bestillinger til USA på 12 prosent, sier hun.
DN170404 Fra 2015 til 2016 var nedgangen i antall solgte liter bensin 22,5 millioner liter.
DB170404 Da var Halldorsson på postkontoret på hjørnet av nedgangen til t-banestasjonen.
AP170404 Nesten hele nedgangen skyldes økte tap på utlån.
AP170404 Nesten hele nedgangen skyldes økte tap på utlån.
AA170404 Fra 2015 til 2016 var nedgangen i antall solgte liter bensin 22,5 millioner liter.
AA170404 Nedgangen er liten fra året før.
AA170404 Nedgangen er liten fra året før.
AP170403 | Prisene på brukte Obos-leiligheter i Oslo falt i mars ¶ Nedgangen var på 1,2 prosent.
DB170401 Vegvesenet har ingen klar forklaring på den markante nedgangen , men tendensen over tid er tydelig, ifølge Ranes. 16-åring omkom i trafikkulykke på Nordmøre ¶
DB170401 - Vi er selvsagt glade for nedgangen .
AP170401 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
AA170401 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
SA170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
FV170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
DN170331 Ledighetstallene er nemlig tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor, noe som gjør at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.
DN170331 Haugland forklarer imidlertid at nedgangen skjer av « feil » grunner.
DN170331 - Det er litt vanskelig med sesongjusteringen på grunn av påsken, og dermed vanskelig å vurdere akkurat hvor sterk nedgangen er.
DN170331 Nedgangen var størst innen industriarbeid og for ingeniører og ikt-fag.
DB170331 For Marine Harvest- og Norway Royal Salmon-aksjonærene har nedgangen vært størst, skriver Finansavisen fredag.
DB170331 Sesongjustert var ledigheten uendret eller falt i de fleste fylkene, og nedgangen fortsetter på Sør- og Vestlandet.
DB170331 NAV presiserer at påsken er senere i år enn i fjor, med den konsekvens at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.
DB170331 Ledigheten var uendret eller falt innen alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.
DB170331 I mars hadde Aust-Agder opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med 20 prosent.
DB170331 Den ganske markerte nedgangen i antall ledige kan imidlertid skyldes at påsken var i mars i fjor, noe som nok gir en større nedgang i ledigheten enn vi ellers ville hatt, skriver hun i en oppdatering.
DB170331 Nedgangen er størst innen anleggsarbeid - 18 prosent.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret over nedgangen i andelen unge som er i jobb.
AP170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AA170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
DN170330 Den kraftige nedgangen i desember en nå omtrent reversert og det har vært omtrent null-vekst i detaljomsetningsvolumet de siste to årene, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB markets.
AA170330 Steinbakk understreker at nedgangen handler om økt bevissthet både i befolkningen generelt og hos helsepersonell, som forskriver medikamentene.
AA170330 I fjor var nedgangen på nær 4 prosent.
AA170330 - Nedgangen i omsetningstallene for antibiotika er gledelig nytt, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.
VG170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
SA170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
DA170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
AP170329 En forklaring på nedgangen i konsernsjefens lønn er at han frem til august 2015 var leder for Telenors operasjoner i Asia og hadde en garantert brutto årlig grunnlønn.
AA170329 Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
DN170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
AA170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
AP170326 Men den bratte nedgangen etter EU-avstemningen forklarer hun selv med at Sp lanserte « Annerledeslandet » - et alternativ til både Ap og Høyre.
VG170324 Les også : Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
SA170324 - Dette er nok en bekreftelse på at vi går lysere tider i møte, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) om den markerte nedgangen i antall oppsigelser.
DA170324 Samtidig vil jeg påpeke at nedgangen i fravær går hånd i hånd med antall elever som ikke får standpunktkarakter.
AP170324 Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB mener nedgangen har to hovedårsaker : Overraskende mye olje på lager i USA.
DN170323 Årsaken er at svak, global økonomisk vekst, trolig vil « utsette » nedgangen .
AP170323 Siden den gang har nedgangen for Moderaterna vært spesielt bratt, viser målingene.
AP170323 Produksjonen vil holde seg stabil også utover vår prognoseperiode, og nedgangen vil bli langt langsommere enn folk har trodd.
AP170323 SSB-tallene for jordbruksareal viser at nedgangen var dobbelt så kraftig under den rødgrønne regjeringen som i perioden før og etter.
AP170323 Men Rognstad sier nedgangen i virkeligheten neppe var så sterk.
AP170323 - Om man ser på den prosentvise nedgangen i antallet gårdsbruk, var denne klart større de fire årene før de rødgrønne tok over i 2005.
AP170323 « Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa » ¶
SA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
SA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet.
DN170322 Nedgangen fortsatte da de amerikanske børsene åpnet onsdag, men den brede S&P500-indeksen endte tilnærmet uendret på opp 0,19 %.
DN170322 Nedgangen kom hovedsakelig blant personer over 24 år, ifølge SSB.
DB170322 Ifølge SSB er nedgangen i all hovedsak blant personer over 24 år og blant menn.
DA170322 - Dette viser at vi ikke har fått den ønskede nedgangen og at det fortsatt er behov for tiltak, sier Nilsen Aalhus.
AA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
AA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet.
VG170321 - Dette er uheldig og nedgangen er større enn jeg hadde håpet på.
VG170321 Les også : Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i Europa ¶
DA170321 Han peker på at økt hotellkapasitet etter nedgangen i oljesektoren kan utnyttes.
BT170321 Fallet i oljeproduksjonen vil bli større enn nedgangen i etterspørselen.
AP170321 Men det meste av nedgangen siden Sovjetunionens fall må Ukraina og landets politikere selv ta ansvar for.
AA170321 Nedgangen tirsdag var den største på fem måneder, og den kom samtidig som behandlingen av president Donald Trumps helsereform har havnet i hardt vær i Kongressen, og samtidig som investorer er bekymret for hvor raskt Trump kan klare å få gjennom skattekutt-planen og oppmykning av byråkratiske reguleringer
AA170321 - Nedgangen vår er ikke dramatisk.
AA170321 Den prosentvise nedgangen er størst for søkere til Vg1. 73.707 elever har søkt plass på videregående skole ( Vg1 ) fra høsten 2017.
VG170320 | Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
VG170320 Sandberg sier at Norge har blitt mindre attraktivt for asylsøkere, men understreker at regjeringen ikke vil åpne for kvoteflyktninger selv om nedgangen har vært så stor.
VG170320 Han sier mye av nedgangen i antall asylsøkere til Norge handler om psykologi.
VG170320 Foto : Erlend Daae, VG ¶ Nedgangen i Norge er ifølge Eurostat-tallene større enn i alle andre EU- og EØS-land.
AP170320 Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa : Derfor kan Norge nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
AA170320 Mens rekordstrømmen av asylsøkere til europeiske land fortsatte i fjor, hadde Norge den største nedgangen i hele Europa.
AA170320 Den norske nedgangen fra 2015 til 2016 er på hele 89 prosent.
DB170319 På Rinkeby torg, to dager etter drapene, står det en guttegjeng ved nedgangen til T-banen.
DB170318 Tyrkia har hatt den største nedgangen i hotellpriser på et år, med hele 30 prosent.
VG170317 Lysbakken om å stoppe nedgangen : - Jobben var større enn vi innså ¶
DN170317 Kina trenger å sikre seg oljeforsyninger fra Saudi-Arabia gitt den strukturelle nedgangen i de kinesiske oljefeltene.
AA170317 Men dette ble altså oppveid av nedgangen i Kina og USA.
AA170317 Han har ikke oversikt over hvor mye selskapet har spart på å halvere bonusmulighetene, men nedgangen for konsernledelsen alene var på omtrent 15 millioner kroner.
VG170316 Hvis Marine Le Pen taper det franske presidentvalget og nedgangen fortsetter for tyske høyrepopulister blir likevel ikke 2017 et annus horribilis for det liberale Europa og for EU-samarbeidet.
VG170316 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst.
DN170316 - De viser til at de er litt bekymret for den kraftige nedgangen i inflasjonen, og skulle den falle mye mer kan rentekutt komme på agendaen, sier Bruce.
DA170316 - Nedgangen i utslippene skyldes målrettet innsats gjennom flere år der de borgerlige partiene hadde makten, og ikke byrådsskiftet som kom i 2015.
AA170316 Dagen før var nedgangen nesten like stor.
AA170316 Den kraftige nedgangen i sammenliknbar vekst på hele 3,6 prosent i februar, forklarte Rema-topp Ole Robert Reitan så sent som i forrige uke, med at kundereaksjoner i Tromsø og Bergen.
AA170316 Der var andelen døpte høyere enn gjennomsnittet - 73 prosent - men også nedgangen var større : 4 prosentpoeng.
DA170315 - Så kom nedgangen , sier Højsgaard.
VG170314 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst.
FV170314 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
DN170314 - Norsk økonomi er fortsatt preget av nedgangen i oljeprisen.
DB170314 Nedgangen kommer av hard trening og flere store operasjoner.
AP170314 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
AP170314 Derfor kom nedgangen i kjøpekraften i 2016 som en overraskelse ¶
AP170314 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
AP170314 Derfor kom nedgangen i kjøpekraften i 2016 som en overraskelse ¶
DN170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen.
DB170313 Han mener nedgangen i radiolyttingen er verre enn han i utgangspunktet hadde trodd.
DB170313 - Nedgangen er i tråd med forventningene.
DA170313 Også i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark var det en nedgang i biltrafikken, men ingen av disse fylkene var i nærheten av nedgangen i Oslo.
DA170313 Mindre oljefyring ¶ Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
AA170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen. ( ©NTB ) ¶
DN170310 Den totale nedgangen skyldes skuddår.
DN170310 Det som er et poeng er at styrken på nedgangen er større enn det de hadde forventet.
DB170310 Utviklingen i matvareprisene preget også nedgangen i tolvmånedersveksten ved å ha en mindre prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor.
DB170310 Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser.
DA170310 - Vi kan ikke støtte denne loven på grunn av den forventede nedgangen i dekning av helseforsikring og den mulige skaden det vil bety for sårbare pasientgrupper, skriver lege James L.
DN170309 Som følge av nedgangen i oljebransjen besluttet bedriften i 2014 å si opp 100 ansatte, og ytterligere 150 ble permittert slik at bedriften hadde en bemanning på 450.
DN170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
DB170309 Når det er grunn til å tro at nedgangen er langvarig, er det derimot viktig at arbeidstakere så raskt som mulig orienterer seg mot nye muligheter.
DB170309 Det er ikke et spesielt stort problem når man vet at nedgangen man er i er forbigående.
DA170309 Som følge av nedgangen i oljebransjen besluttet bedriften i 2014 å si opp 100 ansatte, og ytterligere 150 ble permittert slik at bedriften hadde en bemanning på 450.
DA170309 Den bratte nedgangen i oljeprisen dro oljeaksjene med seg nedover.
DA170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
AP170309 Politisjef Tore Soldal mener derimot at nedgangen har vært ekstrem.
AP170309 En av forskerne bak studien, Torbjørn Skardhamar, mener den lille nedgangen i vold kan ha vært forårsaket av tilfeldigheter, ikke av Salutt-prosjektet.
AP170309 Bråkmakere får rødt kort : 20 - 30 personer bortvises fra sentrum hver helg ¶ - Nedgangen kan være forårsaket av tilfeldigheter ¶
AA170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
DN170308 Mellom 3.500 og 4.000 ansatte må gå de neste to-tre årene i Danmark, der nedgangen er størst.
DB170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
DA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
DA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
AA170308 Mellom 3.500 og 4.000 ansatte må gå de neste to-tre årene i Danmark, der nedgangen er størst.
AA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
VG170307 Han forteller at det kommer an på hvordan Rema 1000 sentralt kompenserer for nedgangen i de regionene og butikkene som er berørt.
VG170307 Dagligvare-analytiker i Balanza Gruppen AS, Geir Myklebust, tror Rema 1000 sentralt kan møte store protester fra kjøpmennene, og i verste fall et internt opprør, hvis nedgangen fortsetter, og går utover dem.
DN170307 Etter syv kvartaler på rad har nedgangen stoppet opp, viser ferske tall.
DN170307 Det var maskinindustrien som bidro mest til nedgangen .
DB170307 Leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet i Delta ( yrkesorganisasjonen for kokker ) mener at nedgangen i sykefraværet på det danske sykehuset handler mer om yrkesstolthet og økt trivsel på arbeidsplassen, enn at den nye maten er så voldsomt mye sunnere enn den de lagde før.
AA170307 Noe av nedgangen skyldes at det i fjor var en lang rekke svært omfattende rettssaker, som blant annet flere større saker knyttet til internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn, Lime-saken og Monika-saken ¶
AA170307 Christian Stoutland, leder i Norsk Narkotikapolitiforening, mener politireformen har ført til kapasitetsproblemer som kan forklare den dramatiske nedgangen .
AA170307 - Hovedgrunnen til nedgangen er antakelig at politiet er i omstilling. 27 distrikter skal bli tolv.
SA170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
FV170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AP170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
SA170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
SA170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
SA170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
BT170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
BT170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
BT170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
AP170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
AP170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
AP170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
DN170303 Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets tror nedgangen i hovedsak skyldes fallende spotpriser på laks.
DN170303 Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid.
DN170303 Arbeidsledigheten fortsatte nedgangen i februar, viser tall fra Nav fredag.
DN170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170303 Nedgangen i inntektene sier han skyldtes at selskapet i løpet av fjoråret mistet seks medarbeidere.
DB170303 Omlag 600 millioner dollar er nedgangen i besøkende utlendinger forventet å utgjøre.
AA170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
DN170302 « Driverne bak nedgangen bør forbli en kombinasjon av negative effekter, valutakursmotvind og generelt press fra høy vekst og konkurranse.
DN170302 Pareto Securities skriver at de venter en nedgang i yielden på 14 prosent på årsbasis, rimelig på linje med nedgangen på 15 prosent i januar.
DN170302 Dette er en viktig årsak til nedgangen , ifølge selskapet.
AP170302 - I praksis betyr dette bare at vi bremser nedgangen i forsvarsevnen.
AA170302 Dette er en viktig årsak til nedgangen , ifølge selskapet.
AA170302 Det skyldes at det har vært helt nødvendig å bruke penger for å stimulere norsk økonomi, for å motvirke nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet.
AP170301 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
AP170301 Derfor kom nedgangen i kjøpekraften i 2016 som en overraskelse ¶
DN170228 - Nedgangen forklares med negative marginer innen Staffing og Hotel Operations og lavere lønnsomhet for Hero Group grunnet redusert kapasitet ved norske mottakssentre, skriver styret i rapporten.
DB170227 Nedgangen er faktisk på hele 33 prosent, opplyser markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen.
DB170227 I Finnmark, der 55 prosent av elevene fullførte Videregående skole ( VGS ) i 2015, er nedgangen i fraværet 47 prosent.
DB170227 Her er nedgangen i fraværet på 39 prosent.
DB170227 Nedgangen i fravær er 37 prosent.
AP170227 | Departementet forsvarer nedgangen i pensjonistens kjøpekraft ¶
AP170227 Over årene 2015 - 2017 ligger det an til at den samlede nedgangen i kjøpekraften som følge av reguleringene blir omtrent 3,2 prosent.
AP170227 « Nedgangen i alderspensjonistenes realinntekt i årene fra 2015 til 2017 er et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet », skriver statssekretær Christl Kvam ( h ) i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Aftenposten.
AP170227 » Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - Derfor bruker UDI saksbehandlere på å granske gamle saker ¶
AA170227 Nedgangen tilskrives styrket beredskap og innføring av andre tiltak for å hindre krypskyttere fra å drepe neshorn, opplyser miljøverndepartementet i Sør-Afrika.
AA170227 Nedgangen er positiv, men antall dyr som drepes, er forsatt " uakseptabelt høyt ", heter det i en kommentar fra TRAFFIC, en organisasjon som overvåker handelen med ville dyr.
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid.
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid.
AP170226 « Minste pensjonsnivå », tidligere kalt « minstepensjon », har en særskilt regulering og vil ikke få denne nedgangen i kjøpekraft.
AP170226 Aksepterer ikke nedgangen
AP170226 Nedgangen i pensjonistenes kjøpekraft er en konsekvens av moderate lønnsoppgjør for å styrke konkurranseevnen, sier han.
AP170226 2017 : Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene ( TBU ).
AP170226 2016 : Nedgangen i kjøpekraft ble hele 1,8 prosent. 2017 : Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene ( TBU ).
AP170225 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
FV170224 Etter at de økte antall avganger, har NSB nå klart å snu nedgangen i antall passasjerer på Sørlandsbanen.
DA170224 Tror nedgangen vil dempes ¶
DA170224 Han vet ikke om trenden vil fortsette utover 2017, men Skjæveland tror nedgangen vil dempes.
AA170224 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
AA170224 De selger kun utslippsfri kjøretøy, og Kamark mener de har merket nedgangen som Norsk elbilforening melder om.
AA170224 Bu tror nedgangen i Trondheim er et resultat av at forbrukerne plukker opp signaler fra Trondheims politikere om at elbilkjøpere ikke lenger vil få de samme fordelene som før.
DN170223 Nedgangen kommer etter at den uavhengige presidentkandidaten François Bayrou onsdag valgte å trekke sitt kandidatur og samtidig oppfordret tilhengerne sine til å støtte sentrumskandidaten Emmanuel Macron i vårens presidentvalg.
DN170223 Og selv i Stavanger, der nedgangen har vært størst, har vi sorte tall, sier Steen-Mevold.
DN170223 - Få nye prosjekter ¶ - Nedgangen i salget på Østlandet henger sammen med at få nye prosjekter har kommet på markedet siden sist, skriver seniorøkonom Bjørn Gran i rapporten.
DN170223 Det påpekes også at nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det indikeres en oppgang.
DN170223 Det er kategorien felt i drift som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017.
DN170223 Nedgangen er også betydelig innenfor nedstengning, feltutbygging og landvirksomhet, fremgår det.
DB170223 Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen .
DB170223 Nominelt viser undersøkelsen blant selskapene på sokkelen en nedgang på 13 prosent i 2017, men når man tar hensyn til de store kostnadsbesparelsene på blir den reelle nedgangen noe mindre.
DB170223 Han tror også at det meste av nedgangen på 3 - 4 prosent i 2018, som Oljedirektoratet venter, vil komme som en følge av et overheng fra 2017.
DB170223 Anslaget for industrien i denne målingen øker vesentlig slik at industriinvesteringene nå ser ut til bare å bidra marginalt til nedgangen i 2017.
DB170223 Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 13,5 prosent fra 2016 til 2017, fremgår det av undersøkelsen.
DB170223 Nedgangen i 2017 drives av at det fortsatt ligger an til et klart fall innen olje- og gassvirksomhet.
DB170223 Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016.
DA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AP170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AA170223 Nedgangen i Sør-Trøndelag er på 22 prosent, noe Norsk elbilforening mener er på grunn av innføring av parkeringsavgift for elbiler i Trondheim.
AA170223 Investeringene går fortsatt nedover, men nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i de forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 18,2 prosent.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten, mens investeringene innen øvrig industri, spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
AA170223 ( ©NTB ) ¶ | Nedgangen i investeringene i industrien mindre enn ventet ¶
AA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
VG170222 Hun tenker på nedgangen i oljeinvesteringer, om kronekursen vil holde seg lav og hva som vil skje i verdensøkonomien.
AP170222 Internasjonalt har bekymringen for nedgangen i pressefriheten i Polen også vært stor.
AA170222 I sin oppsummering sa Sjoigu også at Russland det siste året har fått 41 nye interkontinentale raketter som kan frakte atomvåpen, og at det militære moderniseringsprogrammet skal fortsette, trass i den økonomiske nedgangen .
DN170221 - Nedgangen i direkteinvesteringene fra Kina i 2013 - 2015 kan hovedsakelig forklares av slike endrede eierstrukturer.
DN170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.
BT170221 Økt bruk av private tilbydere kan ha effekt, men kanskje ville nedgangen vært større hvis bevilgningene heller gikk til offentlige sykehus.
AA170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode. ( ©NTB ) ¶
DN170220 Nedgangen i oljeindustrien er hovedgrunnen til fallende produktivitetsvekst, mener SSB-forsker og leder Ådne Cappelen i Teknisk beregningsutvalg.
DB170220 Nedgangen i salget i 2013-2014 tilskriver hun omkjøringen i påvente av ny E6, ikke lavkarbo eller andre mattrender.
AP170218 De siste årene har nedgangen stoppet opp.
DN170217 Nedgangen kom etter flere dager med bred oppgang og nye rekorder, selv om investorene tok seg en ørliten pust i bakken torsdag.
VG170216 Meningsmålingsinstituttet sammenligner det med nedgangen man så etter at Dominque Strauss-Kahn ble anklaget for seksuelle overgrep.
DN170216 Den brede nedgangen kom til tross for flere ferske og sterke nøkkeltall, og kommentarer fra sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve.
DN170216 I fjerde kvartal var nedgangen på 12 prosent fra året før.
DN170216 Noe av nedgangen kan forklares med svak konjunkturutvikling de siste årene.
DN170216 Men nedgangen startet før konjunkturen ble svakere.
DN170216 Han mener Olsen også kan tillate seg å snakke om den vedvarende nedgangen i sysselsettingsandelen i Norge i årene etter finanskrisen.
DA170216 - Det er nærliggende å tro at både nedgangen i fraværet og økningen i antall varsel har sammenheng med den nye fraværsordningen som ble innført dette skoleåret, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland.
DA170216 Nedgangen i fraværet er 22 prosent.
DA170216 KDI mener det kan være flere årsaker til nedgangen , blant annet at ordningen for godkjenning av programmer var for komplisert.
AA170216 Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene.
AA170216 Og uansett hva nedgangen skyldes, så er den gledelig for politiet.
AA170216 Nedgangen var noe mindre i annonseinntektene, spesielt på papir, samt kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner.
DN170215 Veksten i disse næringene har veid opp for nedgangen i oljerelaterte virksomheter, der hver femte jobb er blitt borte.
DN170215 For mange har den økonomiske nedgangen etter finanskrisen forsterket bildet.
DA170215 Nedgangen fra 2014 til 2015 var på nesten 200 søknader.
AA170215 Politiet forklarer nedgangen med at det kom mange asylsøkere til Norge høsten 2015.
DN170214 Men nedgangen er egentlig større.
DN170214 | Inntektsfall og nedskrivninger for Viking Supply Ships ¶ - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, sier toppsjefen i Viking Supply Ships.
DN170214 - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, som tvinger alle aktører i bransjen til å saumfare sine egne operasjoner, sier Myklebust videre i meldingen.
AA170214 Økningen i bankenes rentenetto skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene, skriver SSB.
SA170213 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
DB170211 I år er nedgangen i registrerte anmeldelser på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret.
DB170211 Denne nedgangen må til dels knyttes til en teknologisk utvikling som åpner for nye måter å tilrøve seg verdier.
DB170211 - Jeg tror nedgangen skyldes to ting.
DB170211 - Det virker som en åpenbar sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet, og at vi hvert år satser massivt på å sende kriminelle utlendinger ut av landet.
DB170211 - Det er vanskelig å påvise en sammenheng mellom nedgangen i anmeldt kriminalitet i Oslo og antallet uttransporteringer av utenlandske statsborgere fra Norge.
DB170211 Nedgangen startet i 2013.
SA170210 Analytikerne er uenige om nedgangen i kjerneinflasjonen fører til at Norges Bank setter ned styringsrenta i mars.
DN170210 Ifølge SSB skyldes nedgangen hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DN170210 « Vi leverte sterke økonomiske resultater i 2016 til tross for den enestående nedgangen som begynte i 2014 og fortsatte i 2016.
DA170210 Samtidig er andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen gått ned og spesielt er nedgangen stor i interessen for hotell- og restaurantbransjen, kokk og servitør.
AA170210 Analytikerne er uenige om nedgangen i kjerneinflasjonen fører til at Norges Bank setter ned styringsrenta i mars.
AA170210 Metallindustrien hadde på sin side en oppgang i ordrereservene på 26 prosent i perioden og bidro dermed til å dempe nedgangen . ( ©NTB ) ¶
AA170210 Mens ordrereservene falt 3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, var nedgangen på 24,5 prosent sammenlignet med siste kvartal i 2015.
AA170210 Og mens nedgangen fortsetter for Venstre, er det stikk motsatt for Sp.
DN170209 - Dersom nedgangen hadde vært en tydelig avtalebasert nedgang knyttet til lønnsoppgjørene, hadde det vært større grunn til å legge vekt på dem, mener Aamdal.
DN170209 - Selskapets driftforbedringer økte dette kvartalet og støttet marginer blant den vedvarende nedgangen i olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør Luis Araujo i Aker Solutions i en børsmelding i forbindelse med selskapets kvartalrapport som ble lagt frem torsdag.
AA170209 Tilreisende fra Vest-Europa, Asia og Stillehavsregionen gikk ned med 14 prosent, mens nedgangen var på 6,6 prosent fra Nord-Europa, ifølge reiseanalysefirmaet ForwardKeys.
AA170209 For Midtøsten var nedgangen på 37,5 prosent.
AA170209 Nedgangen er målt i perioden 28. januar til 4. februar.
DN170208 Innen de segmentene som ikke er direkte påvirket av nedgangen i offshoremarkedet har det vært et godt år, og fremover ser vi mange muligheter for blant annet våre nye integrerte konseptløsninger, sier Håøy.
DN170208 - Nedgangen i inntekter fra papirannonser er fortsatt en stor utfordring.
DN170208 Men med nedgangen for turrenn blir overskuddet hos flere tynt etter endt arrangement.
DA170208 Størst endring finner vi mellom 2014 og 2015, men nedgangen fortsatte i 2016, melder politiet i en pressemelding.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
DA170208 Men dette forklarer ikke hele nedgangen i antallet anmeldelser innen vinning, for selv uten bedragerisakene vil anmeldelsene gå ned.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
BT170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram.
AP170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram.
AA170208 - Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring.
AA170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram. ( ©NTB ) ¶
AA170208 - Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring.
DN170206 « Ettersom de seneste ukers nedgang ikke fullt ut kan rettferdiggjøres av kortsiktige valutakursdrivere, vil vi være forsiktige med å kjøpe på nedgangen , ettersom valutakrysset er i ukjent farvann », het det i rapporten.
DN170206 Mandag sendte Statistisk sentralbyrå ut tall som viser at nedgangen i industriproduksjonen flater ut.
DN170206 Det er særlig næringsmiddelindustrien som bidro til nedgangen i fjerde kvartal.
DN170206 Ifølge SSB var nedgangen i hovedsak knyttet til oljerelaterte industrinæringer, og denne sektoren er fortsatt et lodd på veksten.
DN170206 « Lav produksjon i næringsmiddelindustrien bidro mest til den totale nedgangen med et tydelig fall på 3,4 prosent.
DN170206 Nedgangen i industriproduksjonen ble imidlertid dempet av en kraftig oppgang i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, tillegg til vekst i bygging av skip og oljeplattformer.
DN170206 Nedgangen henger blant annet sammen med fall i foredling og konservering av fisk.
DN170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
DN170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
AA170206 Flyselskapet setter nedgangen i sammenheng med verdifallet på britiske pund som følge av brexit.
AA170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
AA170206 Da var nedgangen på forsiktige 0,2 prosent fra november.
AA170206 Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med omsetningsfall på henholdsvis 5,7 og 8,6 prosent.
VG170204 « Vi trenger nye strategier for å fremskynde nedgangen i røykingen.
AA170204 Juryleder Sveinung Uddu Ystad sier de var spente på om nivået på konkurransen ville bli påvirket av nedgangen i bransjen.
DB170203 - Selv om nedgangen er liten for Arbeiderpartiet som helhet, tyder den fallende oppslutningen om Jonas på at det er bevegelse på gang.
DB170203 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at nedgangen i både AKU-ledigheten ( SSB ) og dagens NAV-tall for registrert ledighet peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss.
DB170203 I januar hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med hhv. 24 og 19 prosent.
AP170203 Nedgangen i både AKU-ledigheten og de registrerte ledighetstallene den siste tiden peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss ».
AA170203 Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 5.400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 2.700 tonn.
AA170203 - Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AA170203 Bakgrunnen for nedgangen i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav, var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
AP170202 Nedgangen skyldes at barneavdelingen var stengt i en lengre eriode i forbindelse med oppussing.
DN170201 Jensen peker på at den kraftige nedgangen i oljeprisen, som startet sommeren 2014, førte til et betydelig etterspørselssjokk.
DN170201 De publiserte prognosene sine allerede i februar 2014, hvilket innebar at de ikke inkorporerte de store endringene som fant sted høsten 2014, sier Sucarrat og minner om den kraftige nedgangen i oljeprisen og det sterke fallet i kronekursen.
DN170201 Ifølge Brochmann har innvandring beskjedne effekter for offentlige finanser sammenlignet med det som følger av en aldrende befolkning og nedgangen i petroleumsformuen.
DN170201 - En nedbryting av statistikkene tyder på at en akselerasjon i tjenesteytende sektor oppveier for nedgangen i anleggssektoren, ifølge Evans-Pritchard.
DB170201 Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent.
DB170201 Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016.
AP170201 To syklister passerer de tomme restene av en bygning i Detroit, en av byene som har blitt hardt rammet i nedgangen av industriproduksjon i USA.
AP170201 I presentasjonen forteller Brochmann at beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandring har forholdsvis beskjeden, negativ effekt på finansieringen av velferdsordningene, sammenlignet med aldringen av befolkningen og nedgangen innen av petroleumsindustrien.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
SA170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
SA170131 Vi må tåle nedgangen .
SA170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
SA170131 Vi må tåle nedgangen .
SA170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
FV170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
FV170131 Vi må tåle nedgangen .
FV170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
FV170131 Vi må tåle nedgangen .
FV170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
BT170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
BT170131 Vi må tåle nedgangen .
BT170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
AP170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
AP170131 Vi må tåle nedgangen .
AP170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
DN170130 Salget i dagligvarebutikkene og spesialforretningene med salg av mat og drikke bidro særlig til nedgangen .
DN170130 SSB skriver at nedgangen i disse varene burde sees i sammenheng med sterke novembertall, blant annet som følge av Black Friday.
DN170130 Nedgangen kommer etter en vekst på 0,2 prosent i november og 0,9 prosent i oktober.
DN170130 Nedgangen i kvartalet kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer, som opplevde en ytterligere produksjonsnedgang.
DB170130 Nedgangen har vært drastisk de siste 20 åra.
FV170128 Da nedgangen viste seg å være langvarig, rammet det spesielt oljeservicenæringen hardt.
DN170127 Både Daul og Mørkedal sier at det er sannsynlig at det er gevinstrealisering bak nedgangen .
DN170127 Det er vi utrolig godt fornøyd med etter den nedgangen vi har vært gjennom.
AP170127 Hun pekte samtidig på at nedgangen ikke utelukkende kan knyttes til brexit.
AP170127 - Utgangspunktet for regjeringen har hele tiden vært at vi gjennom å endre rammebetingelsene for en maritim næring skulle sikre at nedgangen i antall sjøfolk snudde.
DN170126 SSB skriver også at det ble færre unge i arbeidsstokken, noe som kan ha sammenheng med nedgangen i deltidsarbeidet.
DN170126 Blant personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var nedgangen i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
DN170126 Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn.
DB170126 Og det er ikke bare i London nedgangen er stor.
DB170126 Nedgangen i gjennomsnittsprisen på hotellrom er på mellom 15-18 % i forhold til samme periode i fjor.
AP170126 Spesielt blant meiseartene var nedgangen stor.
AP170125 Qatar har hatt den sterkeste nedgangen sammenlignet med 2015, med et fall på ti poeng.
DN170124 Dette har sterk sammenheng med nedgangen i oljeindustrien.
BT170124 Ved Kirurgisk sengepost har de redusert bruken med med over 40 prosent og ved medisinsk sengepost har nedgangen vært på 25 prosent.
BT170123 Frykt for Donald Trumps handelspolitikk skal ha bidratt til nedgangen .
BT170123 Flere analytikere mener Trumps planer om mindre frihandel og en mer proteksjonistisk handelspolitikk bidrar til nedgangen .
BT170123 Nedgangen var på 0,8 prosent i London, 0,8 prosent i Frankfurt og 0,5 prosent i Oslo.
AP170123 Denne nedgangen er derfor spesielt gledelig, sier Humlegård.
DB170121 Volvo forklarer nedgangen i år med at utskiftingen av modellrekken fortsatt er i full gang og med at mange biler er bestilt, men først blir registrert i inneværende år.
DB170121 Dette burde kunne bremse nedgangen og kanskje snu den.
AP170119 UDI-direktør Frode Forfang opplyste i forrige uke at nedgangen i antall asylsøknader gjør at UDI vil trappe opp jakten på personer som har jukset seg til opphold i Norge.
AP170119 Derfor kan UDI ta flere juksere : Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
SA170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
FV170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
DN170118 Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten : ¶
BT170118 Arbeiderpartiet vil utnytte nedgangen i verftsindustrien til å satse på elektriske ferger.
BT170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
AP170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
AP170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
BT170117 - Vedlikehold og driftsstans kan forklare nedgangen mange andre steder.
AP170117 Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 UDI : Norge har den største nedgangen i asylankomster i Europa.
DB170116 Nøstvik i petroleumsinstituttet mener det er tre årsaker til den kraftige nedgangen .
AP170116 Nye UDI-tall : Norge har den største nedgangen i asylankomster.
AP170115 Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa.
AP170115 Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa.
AP170114 Til tross for nedgangen viser undersøkelsen at én av to ( 50 prosent ) arbeidstagere, samt studenter og arbeidsledige, svarer at lønn vil være det viktigste i en fremtidig jobb.
AP170114 Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse ( og påtroppende sjeføkonom i LO ), forklarer nedgangen med tøffere tider i en del bransjer.
AP170114 Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.
AP170114 Til tross for nedgangen viser undersøkelsen at én av to ( 50 prosent ) arbeidstagere, samt studenter og arbeidsledige, svarer at lønn vil være det viktigste i en fremtidig jobb.
AP170114 Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse ( og påtroppende sjeføkonom i LO ), forklarer nedgangen med tøffere tider i en del bransjer.
AP170114 Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.
DN170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DB170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DN170112 Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 13,8 og 12,7 prosent i Oslo og Bærum.... og nedgangen var størst i Stavanger ¶
DN170112 Prisnedgangen for småhus var størst med 6,7 prosent, mens nedgangen for enebolig og blokkleiligheter var på henholdsvis 5,8 og 4,6 prosent.
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - derfor kan UDI nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - derfor kan UDI nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
DN170110 Den overraskende utviklingen i inflasjonen i desember skyldes i stor grad en nedgang i matvareprisene på 3,1 prosent, den største nedgangen for matvareprisene i desember måned noen gang.
DN170110 - Både vi og Norges Bank venter en nedadgående trend i inflasjonen, men nedgangen den siste tiden har vært raskere enn ventet.
DN170110 Prisnedgangnen på 1,1 prosent på klær bidro også til nedgangen i de samlede konsumprisene fra november til desember.
DN170110 Priser på møbler og innredningsartikler bidro også til å dempe nedgangen i KPI med en oppgang på 1,8 prosent.
DN170110 I desember var nedgangen på 3,1 prosent.
DN170110 Nedgangen skyldes blant annet ytterligere nedgang i matvarpriser, som falt for femte måned på rad.
DB170110 Nedgangen i KPI ble imidlertid hovedsakelig dempet av prisutviklingen for drivstoff og smøremidler.
DN170108 Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.
AP170108 Nedgangen i biltrafikk hittil er på 0,2 promille siden 2015.
DB170107 Finansavisen : - Som så mange andre er vi berørt av lave oljepriser, og resultatene skyldes derfor nedgangen innen olje- og gassektoren, sier Anne Marit Panengstuen, adm. direktør i Siemens Norge til Finansavisen.
DN170106 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener nedgangen er overraskende.
DN170106 - Dette er enda mer bekymringsfullt enn det kan se ut som da denne nedgangen , som har påvirket hele bransjen, startet i november 2015.
SA170105 Det samme vil antall sysselsatte, men nedgangen vil ikke bli så sterk som de siste to årene, viser prognosen for 2017.
DB170105 Blant utfordringene nevner han nedgangen i antall deltakere til de norske turrittene.
SA170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
SA170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
FV170104 Steiro får en tøff jobb med å få snudd den stadige nedgangen i papiropplaget.
DN170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
DB170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
AP170104 Tyskere kinesere, og sveitsere reiser også mindre til Paris og Frankrike nedgangen er mellom 19 og 11 prosent i de tre første kvartalene i fjor, alt ifølge tallene fra Paris' turistmyndigheter.
AP170104 For de rimeligere rommene er nedgangen noe mindre, men det er mulig å få et tostjerners rom for vel 50 euro natten.
AP170104 Egypts tilfelle ser det ut til at nedgangen blir dypere og verre.
AP170104 Den gruppen som har sviktet Frankrike mest er japanere, der er nedgangen 41,6 prosent.
AP170104 Tyskere kinesere, og sveitsere reiser også mindre til Paris og Frankrike nedgangen er mellom 19 og 11 prosent i de tre første kvartalene i fjor, alt ifølge tallene fra Paris' turistmyndigheter.
AP170104 For de rimeligere rommene er nedgangen noe mindre, men det er mulig å få et tostjerners rom for vel 50 euro natten.
AP170104 Egypts tilfelle ser det ut til at nedgangen blir dypere og verre.
AP170104 Den gruppen som har sviktet Frankrike mest er japanere, der er nedgangen 41,6 prosent.
DN170103 Ifølge direktoratet er fjorårets erstatning på et historisk lavt nivå siden 2000 - og nedgangen i antall påviste rovviltskader mener direktoratet tyder på at forebyggende tiltak har hatt effekt.
DB170103 Samtidig har nedgangen i boligbyggingen flatet ut.
DB170103 Nedgangen og det lavet nivået i år og i fjor må komme fra nettoinnvandring, sier Keilman.
AP170103 Trondheims varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) sier årsakene til nedgangen i medlemstall er sammensatt.
SA170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
DB170102 Johnson insisterer på at nedgangen i antall arrestasjoner og annen politiaktivitet skyltes strengere standarder, og at politifolk nå må fylle ut langt mer omfattende skjemaer dersom de stopper noen.
DB170102 Nedgangen har skjedd i særlig to hopp : Fra 2012-2013 og fra 2015-2016.
DB170102 Nedgangen fra 2015 til utgangen av 2016 høres kanskje udramatisk ut, men tilsvarer faktisk ti prosent av medlemsmassen til partiet.
BT170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
AP170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
SA170101 Og bekymringer over de mange arbeidsledige som fikk merke nedgangen i oljeaktiviteten.
AP170101 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
AP170101 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
AP161231 Men budskapet er at nedgangen i så fall ikke blir mer enn drøyt 5000 personer.
AP161223 Den kraftige nedgangen skjedde etter at Tyrkia og EU i mars inngikk en avtale om å stanse flyktningstrømmen til de greske øyene i Egeerhavet.
AP161207 Derfor kommer nedgangen i fjellrevbestanden først året etter at reinsdyrbestanden har fått seg en knekk.
AP161109 Men dagens kriger har ikke reversert den langsiktige nedgangen i risikoen for å bli drept i væpnet konflikt.
AP161109 Den langsiktige nedgangen i hvor mange som blir drept i væpnede konflikter gir nok alt i alt det mest pålitelige grunnlaget for en forsiktig optimisme.
AA161108 Nedgangen er størst i alderen 16 - 44 år.
AP161006 - Norsk økonomi har kommet seg nokså godt gjennom nedgangen som startet for to år siden da oljeprisen falt.
VG160929 Ifølge en undersøkelse utført av nettstedet BusinessWaste, skyldes nedgangen i posekjøpet at folk blir flaue hvis de går med varer i en plastpose.
AP160915 Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013.
AP160911 Nedgangen har fortsatt.
AP160909 Den brå nedgangen i asylankomster har gjort at Imdi har nedjustert behovet for bosettinger til 16.000 i år.
AP160905 - Konklusjonen fra en rekke landsomfattende nasjonale kartlegginger i Kina viser at nedgangen i bestanden har stanset og at den nå har begynt å øke, skriver IUCN.
AP160831 På andre områder, som forretningsmessig tjenesteyting, fortsatte nedgangen .
AP160831 Målt i antall personer var nedgangen på vel 3000.
AP160831 kvartal, men nedgangen har avtatt klart i styrke sammenlignet med fjoråret.
AP160823 Nedgangen hadde i første halvår en anslått kostnad på 750 millioner euro.
SA160816 Nedgangen var på 12,1 prosent i 2015 og 18,3 prosent året før, og hvis tendensen fortsetter vil det totale antallet importerte bruktbiler i år komme på 15.466 mot 30.312 for tre år siden, ifølge avisen.
FV160810 Nedgangen i antall direktesendte kamper er dermed ikke så dramatisk som det i utgangspunktet kan høres ut som.
AP160728 Statsgjeldskrise i flere av de 18 eurolandene utløst av den globale finanskrisen i 2008 og etterfulgt av den dypeste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig.
DN160727 Tross nedgangen omsettes kontrakter i nordsjøoljen Brent for rundt 30 cent mer per fat enn de gjorde da Oslo Børs stengte tirsdag.
AP160720 Totalt går Asia tilbake fra 15 prosent til 13 prosent, viser bestillingsstatistikk mellom mai og september, men det forklares med nedgangen til Tyrkia.
AA160720 Totalt går Asia tilbake fra 15 prosent til 13 prosent, viser bestillingsstatistikk mellom mai og september, men det forklares med nedgangen til Tyrkia.
AA160720 Totalt går Asia tilbake fra 15 prosent til 13 prosent, viser bestillingsstatistikk mellom mai og september, men det forklares med nedgangen til Tyrkia.
DA160710 Vi skiller oss litt ut fra byhotellene, men vi har selvfølgelig merket nedgangen vi også, sier Middelthon til RA.
DA160710 Tidligere hadde ikke hotellene mulighet til å ta imot feriegjester i andre måneder enn juli, men nå, på grunn av nedgangen , er sesongen utvidet med flere måneder.
DA160710 Som mange andre overnattingssteder i regionen har også Sola Strand Hotel merket nedgangen de siste årene.
DA160710 Sola Strand Hotel har en brukbar turistsesong foran seg, men har samtidig merket nedgangen i antall overnattinger.
DA160710 Nå, på grunn av nedgangen , har de derimot kapasitet, og turistsesongen har derfor blitt forlenget med flere måneder, sier Saupstad til RA.
DA160710 Han tror nedgangen i regionen har fått folk til å fokusere, og at det som nå skjer er viktig for mange forskjellige næringer.
DA160710 - Vi pleier å spøke med at turisme er den nye oljen i regionen, sier hun og legger til at selv om nedgangen svir, så tror hun regionen vil komme styrket ut av situasjonen til slutt.
AP160705 Bakgrunnen for at en avdeling ved Furuset sykehjem legges ned, er nedgangen i antall beboere på sykehjem.
AP160705 Nedgangen går raskere enn antatt og vil fortsette de neste årene, ifølge kommunens prognoser.
AP160702 Men politikerne innbiller seg at nedgangen skyldes at det ikke er behov for plassene.
AP160702 Hun lurer på om nedgangen i antall beboere egentlig skyldes at bydelene er for strenge med innvilge plasser.
AP160623 Kilde : Norges Bank ¶ Nedgangen i utlånsrentene har ført til at renteutgiftene som andel av husholdningenes disponible inntekter har avtatt.
SA160616 Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009.
SA160616 Den samme nedgangen ser man ved separasjoner.
SA160616 Nedgangen fortsetter ¶
AP160616 På få måneder har Antalya merket den kraftige nedgangen i besøkende.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende til et av verdens mest besøkte turistland startet så smått for to år siden, men rett før jul ble nedgangen svært merkbar.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende til et av verdens mest besøkte turistland startet så smått for to år siden, men rett før jul ble nedgangen svært merkbar.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende har ført til at prisnivået har falt - noe som betyr rimelige reiser og opphold i sommer.
AP160616 Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009.
AP160616 Den samme nedgangen ser man ved separasjoner.
AP160616 Nedgangen fortsetter ¶
SA160614 For menn er nedgangen på 1,7 prosent, mens antall kvinnelige mottakere er redusert med 0,8 prosent.
VG160610 Årsaken til nedgangen skyldes ifølge Ripman både at noen rekefelt var stengt i vinter og at maneter gjorde det vanskeligere å fiske med trål.
VG160610 Klikk her for å se alle reke-oppskriftene på Godt.no ¶ - Nedgangen er på nesten 40 prosent, målt fra årsskiftet og fram til begynnelsen av juni.
AP160609 Han understreker at det ikke er noen direkte sammenheng mellom nedgangen i turisme til Tyrkia og svekket valuta.
AP160609 Nedgangen i turistflyten til landet er jo mye en konsekvens av urolighetene som spredte bombeangrep samt at deler av landet grenser til Syria med de utfordringene det medfører, sier Svines.
AA160609 Han understreker at det ikke er noen direkte sammenheng mellom nedgangen i turisme til Tyrkia og svekket valuta.
AA160609 Nedgangen i turistflyten til landet er jo mye en konsekvens av urolighetene som spredte bombeangrep samt at deler av landet grenser til Syria med de utfordringene det medfører, sier Svines.
BT160602 Det viser nedgangen i varehandelen i mars i år.
SA160601 Sølvvinneren fra VM i rundbane i 1996 er ikke det minste overrasket over nedgangen i antall påmeldte til de største mosjonsrittene.
AP160523 - Dette kan muligens forklare nedgangen i risikovurderinger for Norge etter Utøya-terroren som forskerne har rapportert i en tidligere studie, sier hun.
AP160514 Når hoveddelen av bilene som selges produseres i landet, rammer denne nedgangen landets egen økonomi, slik forklarte lederen av McKinseys Brasil-kontor en av Brasils hovedutfordringer. 4.
SA160511 Den største nedgangen har vært blant voksne over 65 år, sier Didrik Vestrheim, som er direktør i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.
AP160511 Nedgangen i arbeidsledigheten ventes likevel å bli så liten at den nesten kreves forstørrelsesglass for å se den.
AP160511 Den største nedgangen har vært blant voksne over 65 år, sier Didrik Vestrheim, som er direktør i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.
AP160510 Men en annen utvikling har gitt budsjettsnekkerne drahjelp : Den kraftige nedgangen i antallet personer som har søkt asyl i Norge siden nyttår.
AP160502 Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS, tror nedgangen i april er en naturlig korreksjon etter en bratt start på året.
AP160428 En positiv avkastning for fondets renteinvesteringer bidro til å begrense nedgangen i første kvartal.
AP160427 Nedgangen var som ventet.
SA160425 Han tror nedgangen vil fortsette.
FV160425 Han tror nedgangen vil fortsette.
AP160425 Han tror nedgangen vil fortsette.
DN160422 Men nedgangen er vi fortsatt ikke fornøyd med.
AP160419 For ingeniørfag inen petroleumsgeologi er nedgangen på drøyt 64 prosent.
AP160419 - Jeg er glad for at søkningen til lærerutdanningen holder seg stabilt, og øker til en del av utdanningene, men jeg er bekymret for nedgangen i søkningen til grunnskolelærerutdanning 1 - 7.
DA160412 Medeier i Båt og tilhengerservice AS, Terje Berland, er ikke overrasket over nedgangen de lokale båtforeningene nå opplever.
AP160412 Den politiske krisen i landet begrenser regjeringens muligheter til å formulere og sette ut i livet politiske tiltak, påpeker IMF.Les om økonomisk politikk i Venezuela : ¶ Nedgangen i Russlands oljeavhengige økonomi fortsetter.
AP160322 Salgssvikten, som for brennevin var på 10,3 prosent, utgjør mer enn 490.000 flasker, og er den kraftigste nedgangen TRN har registrert på noen varesorter på mange år.
AP160322 - Vi håper nedgangen vil fortsette, og tror detskyldes at nordmenn i økende grad blir opptatt av hvordan alkohol påvirker egen helse og at det kan påvirke de som står rundt.
AP160322 Nedgangen er tre ganger så stor som hos Vinmonopolet.
AP160320 Nedgangen i kirkens medlemstall er uten betydning for bevilgningene til kirken, mens andre får tilskudd pr. medlem.
AP160319 Etter hvert som tidligpensjonistene gradvis blir eldre, vil nedgangen i pensjonsutbetalingene forplante seg til stadig eldre aldersgrupper.
AP160319 Vi vet ikke nøyaktig hvor mye av denne nedgangen som skyldes bedre behandling.
DA160318 Hvis man går inn i statistikken, ser vi at nedgangen fordeler seg jevnt både mellom kommuner og yrkesgrupper.
DA160318 Hun nevner likevel en mulig forklaring på nedgangen i antall ledige.
AP160316 For to år siden skapte nedgangen på 14 prosent i antall gjestedøgn fra Tyskland og Nederlandstor bekymring for reiselivet.
AP160316 Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det gjennomføres stadig færre aborter i Norge, og at nedgangen blant de yngste kvinnene fortsetter.
AP160310 Nedgangen har rammet skjevt, og det er særlig Sør- og Vestlandet som er rammet.
BT160308 Mens den svake kronekursen har gitt hotellnæringen i Norge en etterlengtet oppgang, har den ikke klart å oppveie for hotellgjestene som forsvant sammen med nedgangen i oljebransjen på Vestlandet.
AP160308 Som Aftenposten tidligere har fortalt, begynte nedgangen allerede i 2012 under de rødgrønne.
AP160308 Les mer om nedgangen i andelen ettåringer i barnehage : ¶ 4.
AP160305 Ikke minst nedgangen i oljeprisen betydde mye.
SA160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
FV160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
BT160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
AP160303 Som Aftenposten tidligere har fortalt, begynte nedgangen allerede i 2012 under de rødgrønne.
AP160303 Les mer om nedgangen i andelen ettåringer i barnehage : ¶
AP160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
SA160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
FV160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
AP160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
AP160229 I Norge derimot fortsetter nedgangen i antall asylsøkere : ¶
AP160229 Nedgangen har vært jevn siden pilene startet å snu i fjor.
AP160227 Nedgangen kan blant annet skyldes dyrevernorganisasjonenes aksjoner.
AP160227 - Nedgangen i oljerelatert virksomhet rammer ikke oss, kun 1 prosent av de sysselsatte jobber i denne bransjen.
AP160226 I februar økte arbeidsledigheten i Hordaland og Møre og Romsdal, mens nedgangen var størst i Hedmark og Nord-Trøndelag.
AP160226 Tror nedgangen er stanset ¶
AP160226 Han tror nedgangen nå er stanset, og sier han venter noenlunde samme antall - eller en moderat økning - i antall nordmenn i år.
AP160226 Den norske nedgangen kan også forklares med en svekket kroneverdi, sier Nombela.
AA160226 Tror nedgangen er stansetMange nordmenn har opplevd en stagnasjon i kjøpekraften, mener Nombela, og mener det er med på å forklare at selv et norsk ferieparadis opplever svikt.
AA160226 Han tror nedgangen nå er stanset, og sier han venter noenlunde samme antall - eller en moderat økning - i antall nordmenn i år.
AA160226 Den norske nedgangen kan også forklares med en svekket kroneverdi, sier Nombela.
AP160224 Går mot rentekutt i mars ¶ « Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall på hele 13,3 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten.
AP160224 Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene feltutbygging, felt i drift og leting.
SA160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen , mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen , mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160216 Når amerikanske myndigheter forklarer nedgangen i sine tall, peker de blant annet på at skolene tar ansvar også for mobbing utenfor skoletiden, enten den skjer i sosiale medier eller i den virkelige verden.
AP160214 Parallelt med nedgangen i arbeidsplasser i oljeindustrien kan ny teknologi også true en del tradisjonelle arbeidsplasser.
AP160214 - Jeg tror tallet er relativt stabilt, og mener bestemt at den sterke nedgangen ikke er reell.
AP160214 De gamle elevundersøkelsene, som ble foretatt før 2007, hadde andre spørsmål og formuleringer, mens det i 2013 ble gjort metodiske endringer som kan forklare nedgangen .
AP160214 - Jeg tror tallet er relativt stabilt, og mener bestemt at den sterke nedgangen ikke er reell.
AP160210 Nedgangen i bruken av Vallergan de siste årene ser ikke ut til å være kompensert med en høyere bruk av andre sovemidler blant de yngste barna.
AP160203 130 meter oppi en fjellside på Svalbard ligger nedgangen til verdens frøhvelv.
AP160203 Rogaland er det fylket som har fått merke nedgangen i oljebransjen mest.
AP160131 Det er den største nedgangen siden mai 2010.
AP160131 Nedgangen var på 8,1 prosent, det største børsfallet i en måned siden mai 2012.
AP160128 Jens Stoltenberg og NATO har klart et av sine mest umiddelbare mål : å stagge nedgangen i de europeiske landenes forsvarsbudsjetter.
AP160128 - Nedgangen skyldes i stor grad at velgere har satt seg på gjerdet.
AP160128 Ap-leder Jonas Gahr Støre medgir at flyktningsituasjonen er en årsak til nedgangen , men han mener partiet ikke har vinglet.
AP160127 Vanligvis er det ikke så store variasjoner fra år til år, så nedgangen til Brasil anses som oppsiktsvekkende av Transparency International.
AP160124 Oljeprisfallet og bortfall av handel med Kina er de to grunnene som klarest peker seg ut når nedgangen skal forklares.
AP160121 I begynnelsen av januar innførte svenskene ID-kontroll ved grensa til Danmark, men vurderer nå å oppheve kontrollen dersom nedgangen i antall nye asylankomster varer ved.
AP160120 Denne nedgangen skyldes ikke økonomiske konjunkturer.
AP160119 Politimesteren forteller at det er naturlige svingninger i kriminaliteten, men at nedgangen på flere områder også skyldes bevisst innsats for å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DA160118 | Solgt 4,2 millioner under prisantydning ¶ Nedgangen i boligmarkedet i Stavanger merkes - også i de mest attraktive villastrøkene.
DA160118 Tidligere var det veksten i denne regionen som var unntaket, nå er det nedgangen , sier Svihus.
DA160118 I flere tilfeller ønsker selger en viss pris, gjerne fra toppnivået vi opplevde før nedgangen startet, og er villig til å forsøke seg med det i markedet.
DA160118 Nedgangen i markedet, kombinert med selgers forventninger, kan gi slike utslag.
DA160118 | Solgt 4,2 millioner under prisantydning ¶ Nedgangen i boligmarkedet i Stavanger merkes - også i de mest attraktive villastrøkene.
DA160118 Tidligere var det veksten i denne regionen som var unntaket, nå er det nedgangen , sier Svihus.
DA160118 I flere tilfeller ønsker selger en viss pris, gjerne fra toppnivået vi opplevde før nedgangen startet, og er villig til å forsøke seg med det i markedet.
DA160118 Nedgangen i markedet, kombinert med selgers forventninger, kan gi slike utslag.
AP160118 Nedgangen kommer etter at Norge og andre land i helgen hevet en rekke sanksjoner mot oljeprodusenten Iran.
DA160115 Foto : Wikimedia Commons ¶ Nedgangen i olje- og gassindustrien påvirker flyrutene til og fra Stavanger lufthavn Sola.
AP160113 Nedgangen fortsetter i år.
AP160113 Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.
BT160111 Med et fall på nesten 16 prosent, hadde Flesland den største nedgangen i antall passasjerer hos de mest trafikkerte lufthavnene.
AP160111 . En som ikke er misfornøyd med nedgangen , er lederen for Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.
AP160108 Eike er tydelig på at hadde det ikke vært for den sjeldent sterke merkevaren, med 97 prosents punktlighet og 97 prosents kundetilfredshet, ville nedgangen for Flytoget vært større.
BT160107 Erna Solberg : Ja, dere, nå er vi samlet for å finne løsningen på nedgangen i oljenæringen.
AP160107 Effekten av kronesvekkelsen drar ut i tid fordi vi er sikret i valutaposisjoner, mens noen av områdene våre begynte å merke nedgangen i oljeprisen allerede i 2014.
AP160107 Nedgangen fortsatte, og etter én time hadde børsen falt 4,4 prosent.
AP160107 Nedgangen fortsatte og etter én time hadde børsen falt 4,4 prosent.
AP160107 Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker er kraftig overrasket over nedgangen .
AP160107 Aftenposten har også bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommentere nedgangen i passasjertall.
AP160107 Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker er kraftig overrasket over nedgangen .
AP160107 Aftenposten har også bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommentere nedgangen i passasjertall.
DA160105 En stor del av nedgangen tilskrives at påsken i sin helhet i år var i mars måned.
DA160105 En stor del av nedgangen tilskrives at påsken i sin helhet i år var i mars måned.
AP160105 For villfisken var nedgangen i eksportert mengde stor i fjor.
AP160104 Nedgangen i Tyskland og Polen er enda større i vanlige verdenscuprenn.
DA160103 Foto : Tore Meek/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer etter at boligprisene gikk opp to prosent i januar.
DA160103 Foto : Tore Meek/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer etter at boligprisene gikk opp to prosent i januar.