DA171029 - Utfordringene for Stavanger er nedgangen .
DN171020 Boligprisene fortsetter nedgangen
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Fritaket for elbiler er derfor ikke nok til å forklare nedgangen i avgiftsinntektene siden 2008.
AP171020https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ar1RM/Milliardene-i-avgiftskutt-har-gatt-til-fossile-biler Denne nedgangen er blant annet påvirket av at kjøpene i stadig større grad har valgt biler med relativt lave CO₂-utslipp og dermed relativt lav engangsavgift.
DN171019 Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 Nedgangen i etterspørselen har tilsynelatende kommet overraskende på bankene.
DN171019 Nedgangen er den største som er registrert siden 2010.
DN171019 Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 | Boligprisene fortsetter nedgangen
DN171019 I Bergen og Trondheim sank prisene henholdsvis med 1,4 og 0,7 prosent, mens i resten av Akershus var nedgangen på 0,4 prosent.
SA171018 I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
SA171018 I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
SA171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
SA171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
DN171018 Oslo har den største nedgangen .
DN171018 Macic understreker at nedgangen i bruktboligprisene og kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo har hatt stor effekt på nyboligsalget, ettersom investorer står for en betydelig del av kjøpene i dette markedet.
DN171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
DN171018 - Nedgangen på 77 prosent i Oslo i tredje kvartal i år fra samme kvartal i fjor kommer fra det høyeste nivået noensinne, understreker makroøkonom Nerja Macic i Prognosesentet.
DN171018 Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
DN171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi, sier boligtopp.
DN171018 - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
BT171018https://www.bt.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html I Oslo er nedgangen på hele 60 prosent.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html I Oslo er nedgangen brutal, men det er nedgang i salget av nye boliger over hele landet.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
AP171018https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftig-fall-i-salget-av-nyboliger--Vi-er-bekymret-10687b.html - Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6-12 måneder, sier Per Jæger i en pressemelding.
AA171018 - Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi.
SA171017 Han kritiserte regjeringen for å føre en feilslått arbeidslivspolitikk med økt bruk av midlertidige ansettelser, private løsninger og manglende tiltak for å stagge nedgangen i fagforeningsandel.
DB171017 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
DA171017 Direktør Nils Are Karstad Lysø advarte i fjor høst om at den relle nedgangen i bevilgninger ville gjøre at Operaen måtte redusere aktivitetsnivået.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Over 50.000 tusen færre biler passerte bomringen ¶ Nedgangen er på tre prosent for hele døgnet, ifølge kommunikasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen, selskapet som administrerer bomringen.
SA171016 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
DN171016 Noy sier i pressemeldingen at styret venter at Løseth vil snu Fugro og få selskapet til å vende tilbake til lønnsomhet ettersom nedgangen i selskapets nøkkelmarkedet bunner ut.
DB171016 Hun sier det er vanskelig å peke på en konkret årsak til nedgangen fra ett år til et annet, og påpeker at mye av tiltakene som virker i trafikken tar tid.
AA171016 De kommersielle radiostasjonene taper også lyttere, nedgangen er mellom 20 og 25 prosent.
AA171015 Det var også knust to store vinduer i nedgangen til parkeringshuset ved Finalebanen.
AA171015 Det var også knust to store vinduer i nedgangen til parkeringshuset ved Finalebanen.
DN171012 Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt.
DN171012 Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt.
DN171012 Men ikke like mye som nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt, ifølge Regjeringen.
DB171012 Olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) har en klar : ¶ - Nedgangen skyldes at man de siste to årene har hatt disse særskilte sysselsettingspakkene for sørvestlandet, som inneholdt en ekstrabevilgning for å få opp aktiviteten i blant annet anleggsbransjen.
AA171012 Betyr denne nedgangen at fedre ikke er så interessert i å være mer hjemme med sin vesle pode ?
AA171011 Årsaken til nedgangen var at Goldman Sachs nedjusterte sitt kursmål for selskapet, men oppgangen kom raskt og kraftig etter meldinger om at Baker Hughes skal være interessert i å kjøpe selskapet.
DN171010 « Nedgangen i sysselsettingsraten har vært sterkest blant unge, og særlig blant menn med lite utdannelse », heter det i et arbeidsnotat fra LO, som publiseres tirsdag.
DN171010 Nedgangen i samlet arbeidsledighet har sammenheng med at flere går ut av arbeidsstyrken, understreker sjeføkonomen.
AA171010 - Nedgangen i matprisene i september var overraskende, sett i lys av at matprisene sank betydelig fra juli til august i år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.
DB171009 Papirleserne fortelles derimot ingenting om at hele den omtalte nedgangen foregikk i løpet av 90-tallet, og at andelen har ligget flatt siden 2001.
DB171009 Men dette er fortsatt et ganske annet bilde enn den nedgangen som Aftenposten beskriver ( og sykkelandelen av reiselengde har gått vesentlig opp det siste tiåret, etter å ha falt tilsvarende i løpet av 90-tallet ).
DB171009 når den statistiske nedgangen konstrasteres mot en tilfeldig forbipasserende Oslo-syklist som « mener likevel at hun treffer på flere syklister i byen.
AA171007 Trenden mot karbohydrater har forsterket nedgangen .
VG171006 For det er som statsviteren Sheri Berman skriver i New York Times - hvis de sosialdemokratiske partiene ikke lenger klarer å tilby velgerne løsninger på reelle utfordringer, vil nedgangen fortsette, populismen vokse - og demokratiet forfalle. | « The Voice»-aktuelle Jeremaya valgte musikken etter dødskrasj ¶
NL171006 På grunn av nedgangen i oljebransjen, er nå Nord-Norge under press som nasjonalt satsingsområde ; siden vi disponerer over en så stor del av det såkalte attraktive « havrommet ».
DN171006 Noe av nedgangen i august kan også knyttet til større ferieavvikling i august i år enn de tidligere årene, ifølge SSB.
DN171006 Grunnen bak nedgangen i næringsmiddelindustrien er redusert produksjon innenfor foredling og konservering av fisk.
DN171006 Det er særlig næringsmiddelindustrien som bidro til nedgangen , i tillegg til bygging av skip og oljeplattformer.
DA171006 - Med fredsprisen til ICAN vil det bli politisk tyngre å forsvare kjernevåpen, selv om vi nok ikke får se den umiddelbare nedgangen i kjernevåpen blant de store atomvåpenmaktene.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
DA171006 - Det er derimot sannsynlig at den økte bruken av begrensede tillatelser har hatt en betydelig innvirkning på nedgangen i antall enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2016 og 2017.
AA171006 De 33.000 stillingene som gikk tapt som følge av orkanenes herjinger var den første nedgangen i arbeidsmarkedet på seks år, men likevel ikke stor nok til å påvirke jobbmarkedet i sin helhet.
DB171005 Nedgangen gjenspeiler at Japans befolkning svært raskt er i ferd med å eldes.
NL171004 For bare å ta ett eneste eksempel her, kan vi nevne at barnevernet ikke har hatt så meget som en lillefinger med i kampen som førte til nedgangen fra 101 barn som ble drept i trafikken på 70-tallet, til 1 - ett - barn i 2015 !
DN171004 Nedgangen i boligprisene har vært størst i Oslo, der prisene i august hadde falt mer enn syv prosent.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Hun er imponert over hotellbransjens omstillingsevne etter oljeprisfallet og nedgangen i antall forretningskunder.
DA171004 Den dramatiske nedgangen i bestanden av lundefugl, har blitt forklart med en kraftig reduksjon i bestanden av tobis.
DA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
DA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertallene fra Eiendom Norge.
DA171004 I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsatte i september.
DA171004 En del av nedgangen kan forklares med at Bergen « mistet » en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.
AA171004 Han sier samtidig at nedgangen er kraftigere enn vanlig, og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013.
AA171004 Årsakene til nedgangen er lavere befolkningsvekst enn forventet, en historisk høy boligbygging og innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar, ifølge Eiendom Norge.
AA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent, viser septembertallene fra Eiendom Norge.
AA171004 I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år, og nedgangen fortsatte i september.
AA171004 En del av nedgangen kan forklares med at Bergen « mistet » en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.
AA171004 Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe med den trendmessige nedgangen selv om konjunkturene er blitt bedre, sier han.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over - Nedgangen i sysselsettingsandelen som har skjedd over lang tid, er en av de store utfordringene.
AA171003 Til tross for nedgangen i tredje kvartal i år, har prisene steget med 4,4 prosent hittil i år.
AA171003 Eek betegner nedgangen i tredje kvartal som en moderat korreksjon, men påpeker at psykologien i markedet kan påvirke prisene.
AA171003 Nedgangen er størst i Sogn og Fjordane og Nordland.
VG171002 Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/1mb0l/Elbilsalget-i-Norge-oker - Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp.
AA171002 Den kraftige nedgangen til DNO skyldes etter alt å dømme en nedgradering av aksjen gjennomført av meglerhuset RBC.
DN170929 Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DN170929 Nedgangen er størst innen ingienør- og ikt-fag.
DN170929 Salget på bensinstasjoner, dagligvarebutikker og butikker som selger byggevarer og apotekvarer bidro til nedgangen .
DB170929 Salget på bensinstasjonene og i dagligvarebutikkene, samt butikker med salgs av byggevarer og apotekvarer, bidro til nedgangen i omsetningsvolumet fra juli til august i år.
DB170929 I september hadde Rogaland den største nedgangen i ledigheten på årsbasis, med 22 prosent.
DB170929 Arbeidsledigheten fortsatte videre ned, men nedgangen var litt mindre enn i de foregående månedene.
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 68.900 helt ledige ¶
DB170929 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.
DB170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 25 prosent færre ledige.
DA170929 Dette er den største nedgangen av alle fylkene i Norge.
DA170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre.
AA170929 Nedgangen betyr at arbeidsledigheten i Tyskland har nådd enda en bunnrekord siden gjenforeningen mellom Øst- og Vest-Tyskland i 1990.
AA170929 Salget på bensinstasjonene og i dagligvarebutikkene, samt butikker med salg av byggevarer og apotekvarer bidro til nedgangen .
AA170929 Forbruket av elektrisitet og brensel økte med 2,1 prosent fra juli til august og bidro til å dempe nedgangen .
AA170929 Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre.
DN170928 NHO peker på seks hovedårsaker til at den økonomiske nedgangen ikke ble enda dypere for Norge : Svakere krone, oljeprissjokket traff ikke hele landet like hardt, oljenæringen effektiviserte produksjonen, nettoinnvandringen ble redusert, lønnsoppgjørene ble moderate og den økonomiske politikken var tilpasset situasjonen.
DN170928 - En stor del av nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DB170928 Partiet fortsetter nedgangen fra valget, og ender nå på 26,1 prosent oppslutning i målingen.
DA170928 Mens nedgangen for Ap på landsbasis var på 3,5 prosentpoeng, var nedgangen i Finnmark på hele 7,9.
DA170928 Mens nedgangen for Ap på landsbasis var på 3,5 prosentpoeng, var nedgangen i Finnmark på hele 7,9.
DA170928 I Troms og Nordland var nedgangen på henholdsvis 7,1 og 9 prosentpoeng.
DN170927 Flest varsler så langt i år er mottatt i Oslo og Akershus, mens Rogaland har opplevd den største nedgangen .
DN170927 I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis, skriver Kari Due-Andresen.
DN170927 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( aku ).
DN170927 | Samarbeid demper nedgangen
DB170927 - I alt holder vi fortsatt en knapp på at den videre nedgangen i ledigheten vil bli gradvis.
VG170926 Samtidig er Norge et av landene som opplever den største prostenvise nedgangen i antallet asylsøkere i Europa.
VG170926 - Nedgangen i antallet felte elg de siste årene, skyldes i hovedsak redusert avskytning og bestandsstørrelse på Østlandet og Sørlandet, sier Bjørneraas.
NL170926 Nedgangen i folketallet har vært særlig sterk i utkantkommunene, men har flatet noe ut de senere årene på grunn av innvandringen.
NL170925 Folkehelseinstituttet trekker frem at er nedgangen er størst blant jenter under 20 år.
DN170925 Det gjorde også selskapet selv tidligere i år : ¶ - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, som tvinger alle aktører i bransjen til å saumfare sine egne operasjoner, sa administrerende direktør og president Trond Myklebust i Viking Supply Ships i en melding i februar.
DB170925 Eksperter har knyttet syreangrepene til nedgangen i bruk av kniver og våpen, og har hevdet at gategjenger i økende grad bærer etsende stoffer i stedet, da det er lettere tilgjengelig.
DB170923 Allikevel legges nedgangen til de sosialdemokratiske partiene i disse landene til grunn som et relevant premiss for den norske debatten om Arbeiderpartiet.
DN170921 - Det er et uttrykk for at de ser for seg at nedgangen vi har hatt i boligprisene er relativt kortvarig og at prisene etter hvert vil ta seg litt opp igjen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN.
DN170921 Ifølge Norges Bank har investeringene i oljefelt som er i drift falt med rundt 40 milliarder kroner siden 2013, og står for to tredjedeler av nedgangen i petroleumsinvesteringene.
DN170921 Deretter venter vi at letingen vil ta seg noe opp igjen, drevet av nedgangen i borekostnadene siden 2014 og utsikter til at oljeprisen vil holde seg over 50 dollar.
AA170920 Nedgangen kom etter 2005, og var nok forutsett, men ikke i den grad det skjedde.
DA170919 - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse, sier Bye.
DN170918 For Bergen alene er nedgangen 44 prosent.
DN170918 Nedgangen er på 4,6 prosent.
AA170918 - Økningen i antall tapte årsverk har kommet i samme periode som nedgangen i oljebransjen, sier Åsholt.
AA170918 - En del av nedgangen i tapte årsverk blant de eldre kan forklares med at det siden 2011 har vært mulig for 62-åringer å ta ut alderspensjon.
AA170918 Nedgangen i andelen tapte årsverk er høyest blant de eldste.
DN170917 Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent.
AA170917 Fra 2015 til 2016 var nedgangen 8,5 prosent.
AA170917 I boken « How the Mighty Fall » konfronterer Collins spørsmål om hvor langt et selskap kan falle før veien mot undergang blir uunngåelig, og hvordan selskap kan reversere nedgangen gjennom å endre kursen.
AA170917 Nedgangen er som regel også i stor grad selvforskyldt.
DN170915 Nedgangen skyldes dermed lavere volum.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zaymb/Venstre-gikk-mest-ned-i-profilenes-hjemkommuner Sveinung Rotevatn påpeker at hans hjemkommune Eid, til tross for nedgangen , fortsatt er kommunen i landet med høyest andel Venstre-velgere, slik kommunen også var det i 2013.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zaymb/Venstre-gikk-mest-ned-i-profilenes-hjemkommuner Nedgangen følger vel stort sett trenden som vi ser i hele Sogn og Fjordane : Venstre gikk tilbake i alle kommunene i fylket, sier han.
AA170915 Oljeprisen steg med nesten 11 kroner per fat, noe som betyr at nedgangen skyldes lavere volum.
SA170914 Men den kraftige nedgangen i salget bekymrer oss, sier Jæger.
DN170914 Som en følge av nedgangen i raffinering gikk etterspørselen for råolje ned.
DB170914 For KrFs partiledelse må det smerte ekstra mye at nedgangen er kraftig i kjerneområdene i Hordaland og Rogaland.
AP170914https://www.aftenposten.no/bolig/33-prosent-lavere-nyboligsalg-i-ar-enn-i-fjor-10564b.html Men den kraftige nedgangen i salget bekymrer oss, sier Jæger.
AA170914 - Vi ser med en viss bekymring på nedgangen i salget av leiligheter.
DA170913 Regjeringen må stoppe den nedgangen , sier Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen.
AA170913 Nedgangen er på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og partiet mister hele seks mandater på Stortinget.
AA170913 Redaktøren mener at stortingsvalget i 2021 blir et være eller ikke-være for KrF og frykter at partiet forsvinne helt fra rikspolitikken dersom nedgangen fortsetter.
VG170912 Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, tror nedgangen skyldes flere ting.
VG170912 Leder i Arbeiderpartiet i Troms, Cecilie Myrseth, tror nedgangen i Troms på 6,9 prosentpoeng kan ha en sammenheng med usikkerheten rundt forsvarets helikopterbase på Bardufoss, men mener at dette ikke er hovedårsak til det dårlige resultatet.
VG170912 Dette er de tre kommunene i hvert av de tre fylkene i Nord-Norge hvor nedgangen for Arbeiderpartiet er størst fra forrige valg : ¶
VG170912 Nedgangen til Arbeiderpartiet var så markant at venstresiden ikke klarte å få flertall selv om flere partier på venstresiden gjorde et godt valg.
DN170912 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170912 - Noen trekker frem saker som sentrumsfrieri og skatteøkning som grunner til nedgangen .
DB170912 Nedgangen på 1,1 prosent fra 2013 har blant annet gått utover Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen ( Frp ), som ikke kom inn på Stortinget.
AA170912 Nedgangen på Vestlandet kan fort fortone seg som en mild bris hvis ingen tråkker på den grønne gasspedalen.
DN170911 « Priser på flybilletter bidro også til nedgangen i kpi sist måned.
DB170911 Prisveksten på matvarer har også vært unormalt høy i sommer og bidro med 0,3 prosentpoeng til nedgangen i kjerneinflasjonen i august.
DB170911 Langt under målet ¶ - Nedgangen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til tallene.
DA170911 - Det er ingen tvil om at nedgangen til Ap er en direkte årsak til oppgangen til Rødt.
AA170911 - Nedgangen i inflasjonen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned.
DB170910 Vi vil heller si at nedgangen i antall selvmord har fullstendig stagnert.
DB170909 Nedgangen er imidlertid ikke ventet å være varig, og orkanen vil trolig bygge seg opp igjen på vei mot Florida.
DB170909 Nedgangen er imidlertid ikke ventet å være varig, og orkanen forventes å bygge seg opp igjen på vei mot Florida.
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Spesielt blant menn i sin « beste alder » har nedgangen vært stor.
DB170908 Nedgangen i antallet som drar fra den libyske kysten blir av noen hyllet som en suksess fordi færre risikerer drukningsdøden.
AA170908 Ap har den største nedgangen , ned 3,6 prosentpoeng til en oppslutning på 26,4 prosent.
VG170907 Denne har nå falt til 4,3 prosent, men en stor del av nedgangen skyldes at folk har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170907 Årsaken til nedgangen er i noen grad en litt strammere kredittgiving, men først og fremst de rekordhøye boliginvesteringene vi har hatt i 2016 og så langt i 2017, skriver SSB.
DN170907 Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017.
DN170907 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DB170907 - Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017.
DB170907 Det fikk vi, nedgangen i norske klimagassutslipp stoppet opp.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/d3zLz/SSB-spadom-Boligprisene-i-2020-vil-vare-pa-samme-niva-som-i-2016 Det vises til at nedgangen i Norge de siste årene har vært drevet frem av fallet i oljeprisen.
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
AA170907 Ifølge Eurostat sank antall afghanske asylsøkere med 43 % i nevnte periode ( fra 22 075 til 12 475 ), mens nedgangen for samtlige nasjonaliteter var på 21 %.
AA170907 Nedgangen i antall afghanske asylsøkere er sammenfallende med nedgangen i antall asylsøkere som ankommer Norge generelt.
VG170906 Svakere økonomisk vekst etter finanskrisen er med på å forklare mye av nedgangen i sysselsettingsandelen.
VG170906 For det andre må den uforklarte nedgangen fra 2008 reverseres.
VG170906 Nedgangen fant sted fra 2008 til 2013.
DN170906https://www.dn.no/nyheter/2017/09/06/2051/Utenriks/fbi-etterforsker-malaysisk-skandaleselskap Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 | Seniorøkonom : Dette tilsier at nedgangen i boligprisene i Oslo ikke er over ¶
DN170906 Massiau i Mediacom sier det er for tidlig å si hva som er årsaken til nedgangen , hvorvidt det er manglende bevissthet fra seerne om programmet eller om det er snakk om slitasje.
DA170906 Og sammen med andre, positive signaler i samfunnet, som nedgangen i varslede permitteringer i arbeidslivet, nedgang i arbeidsledigheten, kombinert med en statsminister og oljebransje som mener at den verste krisen er forbi, så tror jeg vi går en spennende høst i møte på boligmarkedet.
DA170906 Den moderat nedgangen fortsetter altså i Stavanger, hvor prisene sank med 0,6 prosent i juli, og 0,8 prosent i juni.
VG170905 Etter det dramatiske fallet i oljeprisen og den voldsomme nedgangen i oljenæringen, så var det naturlig å bruke mer penger enn før for å komme tilbake til gode tider, sier han.
DN170905 | Større fall enn Norges Bank så for seg ¶ Nedgangen i boligprisene har vært større enn Norges Bank har lagt til grunn.
DN170905 Dette bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenlignet med i fjor.
DN170905 Etterspørselen for råolje gikk ned på grunn av nedgangen i raffinering, og bensinprisene i USA har gått til værs.
AP170905https://www.aftenposten.no/osloby/i/d3G4q/Flertall-for-a-skjerme-smahusomrader--men-det-kan-likevel-bli-nedstemt Om den foreløpige nedgangen i befolkningsveksten er varig eller ikke, vil ikke bli klart før nye prognoser er på plass.
DN170904 Som en følge av nedgangen i raffinering har etterspørselen for råolje gått ned.
DN170903 Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen .
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa Over 80 prosent nedgang sammenlignet med de foregående månedene ¶ Nedgangen er også dramatisk hvis man sammenligner med tallene for de foregående månedene.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa De store toppene har forsvunnet ¶ Nedgangen i antallet migranter fra Libya mot Italia skjedde plutselig i midten av juli, viser tallene fra UNHCR.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72B19/Dramatisk-nedgang-i-antallet-migranter-som-kommer-til-Europa Bare 1100 asylsøkere har kommet til Norge på egen hånd ¶ Nedgangen i antallet migranter som har kommet til Europa, gjenspeiler seg i Norge.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwrEX/Aldri-har-farre-kommuner-vart-under-administrasjon Helga Pedersen ( Ap ) mener Regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen i antall kommuner på Robek-listen.
AA170902 Ap-nestleder Helga Pedersen mener regjeringen ikke kan ta æren for nedgangen .
NL170901 Dette er etter manges mening noe av forklaringen på nedgangen for det konservative partiet ved siste nyvalg i Storbritannia.
DN170901 Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen.
DB170901 Rundt halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DB170901 Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid. 73.900 helt ledige ¶
DA170901 Foto : Roy Storvik ¶ ¶ | Nedgangen i ledigheten fortsetter ¶
DA170901 Den største nedgangen har skjedd innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT, som har gått ned 33 prosent, bygg- og anlegg som har gått ned 31 prosent og industriarbeid som har gått ned 29 prosent. 1844 ledige stillinger ¶
AA170901 Solberg sier til NTB at nedgangen er sterkere enn hva de forventet før sommeren.
AA170901 Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier nedgangen er helt som ventet.
AA170901 Nedgangen er på hele 18 prosent, og det skal vi glede oss over alle sammen, sier Hauglie.
VG170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier han.
DN170831 Ikke ønsket ¶ - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med
DN170831 Nedgangen er størst i Storbritannia.
DN170831 På årsbasis var nedgangen 0,5 prosent mot en ventet oppgang på 0,5 prosent.
DB170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier fagsjef Knut Weberg i InFact til VG.
AA170831 Neste måling vil vise om det er en begynnelse på en oppgang, om de klarer å flate ut, eller om nedgangen fortsetter likevel, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.
AA170831 - Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, sier Andreassen. 5.055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, 510 færre enn året før. 3.007 valgte USA, en nedgang på 406, mens Danmark med
AA170831 Likedan husker jeg knapt en søndag i høsten 2000, da det ikke var spy å se på gulvet mellom nedgangen til kjelleren og hovedinngangen til huset.
DB170830 Den er bare på fem prosent, sier hun ¶ Nedgangen på 0, 6 prosent på bare to dager er likevel dramatisk.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/52R0m/Mange-hapet-Carl-Bildt-skulle-bli-redningsmannen-for-Hoyres-sosterparti-Det-blir-han-ikke Den voldsomme nedgangen forklares med at Batra åpnet for at partiet kunne samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.
AP170830https://www.aftenposten.no/okonomi/i/d3kkO/De-lavtlonnede-sakker-akterut Fjoråret var riktignok et unntak, noe Ådne Cappelen tror skyldtes nedgangen i oljebransjen.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig, men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig, men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim For eksempel : Hva om nedgangen på 40 prosent skyldes lavere fravær blant elever som hadde lavt fravær i utgangspunktet ?
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim Den tilsynelatende store nedgangen i fravær tok all oppmerksomhet, og overskygget et kanskje like interessant funn i tallene fra Utdanningsdirektoratet : Det ser ut til at fraværet blant elever i videregående skole slett ikke er så høyt som vi har fått inntrykk av.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim Nedgangen tilsvarer 40 prosent, og dette ble naturlig nok hovedoppslaget i mediene ettersom mange har vært spente på hvordan de nye reglene for fravær ville slå ut.
AP170828https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zqov5/Arets-turistsommer-har-mange-vinnere-En-av-dem-gar-pa-kjol - Nedgangen i Oslo kan skyldes to ting : Det har vært kapasitet som ikke har vært åpen, samtidig som enkelte kanskje har valgt å bruke andre overnattingstilbud eller reist ut av Oslo, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/xnrwn/Den-kraftige-befolkningsveksten-i-Oslo-har-stanset-opp Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) understreker at det er for tidlig å si om nedgangen vil vedvare eller ikke.
VG170826 Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
VG170826 Nedgangen har fulgt Frp gjennom sommeren : I juni fikk de en oppslutning på 11,7 i Amedias måling, ifølge nettstedet Poll of polls.
DN170826 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ Nedgangen kan skyldes at det i 2015 og 2016 var mye bevegelse i markedet, etter at Danske Bank overtok avtalen som ga ekstra god rente til medlemmer av Akademikerne fra DNB.
DA170826 For velgerne er det vanskelig å vite hvem det skal lyttes til ; opposisjonens svartmaling eller posisjonens glorifisering ? Nedgangen i ledigheten på 0,4 prosentpoeng det siste året fortjener forsiktig feiring, men utviklingen i sysselsettingen virker som malurt i begeret.
DA170826 Nedgangen i sysselsettingsgrad for menn mellom 25 og 29 år var 13 prosentpoeng fra 2006 til 2016.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Under Erna Solbergs ( H ) periode som statsminister, har nedgangen fortsatt blant menn 25 - 54 år.
AP170826https://www.aftenposten.no/okonomi/i/vLmL4/Stadig-flere-menn-i-sin-beste-alder-star-helt-utenfor-arbeidslivet Nedgangen har pågått siden 70-tallet.
VG170825 Vi har greid å fase inn nedgangen i oljepris og fall i oljeaktiviteten, men hvis Norge skal slutte å lete, vil store deler av vår oljerelaterte virksomhet, også på land, stanse opp relativt raskt.
VG170825 Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid.
DN170825https://www.dn.no/etterBors/2017/08/25/2051/Musikk/bjorn-eidsvag-selskapet-har-ikke-hatt-lavere-omsetning-siden-forrige-artusen Årsaken til nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig forestillingen « Etterlyst : Jesus », en teaterforestilling Eidsvåg har skrevet og fremført.
DN170825 Årsaken til nedgangen i inntekter skyldes hovedsakelig forestillingen « Etterlyst : Jesus », en teaterforestilling Eidsvåg har skrevet og fremført.
DN170825 Men det er fint å se at nedgangen på inntektene nå er på tre prosent og ikke 6 - 7 prosent, slik det var i fjor, sier Koch.
DB170825 Årsaken til opprøret mot Batra er at partiet scorer dårlig på meningsmålingene, og Batra har fått skylden for mye av nedgangen .
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/42OOV/Moderaterna-innkaller-til-pressekonferanse-0930-Flere-lokallag-krever-at-partilederen-skal-ga-av Hun har fått mye av skylden for nedgangen på meningsmålingene.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/42OOV/Moderaterna-innkaller-til-pressekonferanse-0930-Flere-lokallag-krever-at-partilederen-skal-ga-av Nedgangen ble forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.
AA170825 I takt med nedgangen av asylsøkere til landet, har de ansatte ved mottaket i Hemne lenge fryktet at dette ville skje.
DN170824 Analytiker Alexander Aukner i DNB mener at nedgangen er overdreven.
DB170824 Nedgangen startet for to år siden, da rittet hadde nesten 3.000 færre deltakere enn de 21.735 påmeldte i 2014.
DA170824 Væpnet gruppe ¶ Nedgangen forklares blant annet med at en væpnet gruppe som kaller seg Brigade 48 har hindret flyktninger og migranter i å legge ut i båter fra kystbyen Sabratha i Libya.
DA170824 Nedgangen skyldes at kun 270 nye boliger er lagt ut for salg siden sist, mens 365 er solgt.
DA170824 Nedgangen er på 7,1 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i tredje kvartal i fjor.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV, er innenfor feilmarginen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet Alle endringene i målingen, med unntak av nedgangen til SV, er innenfor feilmarginen.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/72p5v/Pamelding-til-sykkel-Birken-fortsetter-a-falle Nedgangen startet for to år siden, da rittet hadde nesten 3.000 færre deltakere enn de 21.735 påmeldte i 2014.
AA170824 Nedgangen er blitt forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.
AA170824 Seniorforsker Simen Markussen ved Frisch-senteret ved Universitetet i Oslo mener teknologi og innvandring er blant årsakene til den store nedgangen for unge, ufaglærte menn.
AA170824 Med unntak av nedgangen for SV er alle endringene i denne målingen er innenfor feilmarginene, som er pluss-minus 2 - 3 prosent.
AA170824 Trondheim har den største prosentvise nedgangen av de tre største byene i Norge, og har redusert antallet bostedsløse med 58 prosent ( fra 350 til 146 personer ).
AA170824 Særlig gledelig er den store nedgangen blant våre prioriterte målgrupper ; unge og barnefamilier.
AA170824 Selv om vi nå ser den største nedgangen i antall bostedsløse i Norge, siden Husbanken bestilte den første kartleggingen i 1996, så er det er ingen grunn til å hvile på våre laurbær.
AA170824 Ifølge NIBR-rapporten er nedgangen , blant annet et resultat av en langvarig og bred nasjonal satsing, og samarbeid mellom stat og kommune.
AA170824 Hva skyldes så nedgangen ?
AA170824 Flere av kommunene i Midt-Norge som opplever den største nedgangen i antall bostedsløse har også jobbet med « Housing first », som er en metode som har gitt svært gode resultater i arbeidet med bostedsløse i USA og Europa.
NL170823 SINTEF har på sin side tro på at havbaserte næringer i Norge kan økes med 50 prosent frem til 2030, og at andre havbaserte næringer vil kunne kompensere for nedgangen i olje- og gassinntektene frem mot år 2050.
DN170823https://www.dn.no/nyheter/2017/08/23/2058/Makrookonomi/bedre-balanse-for-norsk-okonomi Han peker på at det store negative bidraget fra nedgangen i oljeinvesteringene etter hvert forsvinner, samtidig som de store positive bidragene fra boliginvesteringene også faller bort.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/nytt-kraftig-fall-for-birken Jeg tror årsaken til nedgangen er sammensatt.
DN170823 Han peker på at det store negative bidraget fra nedgangen i oljeinvesteringene etter hvert forsvinner, samtidig som de store positive bidragene fra boliginvesteringene også faller bort.
DN170823 Jeg tror årsaken til nedgangen er sammensatt.
DA170823 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-strommen-av-migranter-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut I august ligger nedgangen an til å bli enda mye større i forhold til 2016.
AP170823https://www.aftenposten.no/verden/i/626Oz/Midt-i-hoysesongen-har-asylstrommen-til-Europa-brastoppet-Politikerne-puster-lettet-ut I august ligger nedgangen an til å bli enda mye større i forhold til 2016.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Vi peker på at en stor del av nedgangen skyldes at vi får en stadig eldre arbeidsstyrke.
AP170823https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42BRg/DNB-Flere-eldre-forklarer-lavere-andel-i-jobb Høyere andel eldre forklarer nesten hele nedgangen i sysselsettingsandelen, viser beregninger fra meglerhuset DNB Markets.
AA170823 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
AA170823 Denne nedgangen er klart innenfor feilmarginen, opplyser Statistisk sentralbyrå.
AA170823 Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten er på 5.000 personer.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWGEO/Siv-Jensen-Alle-prognoser-peker-i-riktig-retning Marthinsen mener nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst skyldes at arbeidsstyrken har gått ned, og at det kan være fare på ferde med en kombinasjon av nedgang i registrert ledighet og at folk skyves ut av arbeidsmarkedet.
AA170822 Dermed har utviklingen snudd, etter nedgangen turistnæringen opplevde som følge av terrorangrepene i Frankrike.
AA170822 Sammenlignet med stortingsvalget i 2013 er nedgangen på hele 5,9 prosentpoeng i Oppland og 5,7 prosentpoeng i nabofylket.
DB170821 Sammen med de strukturelle endringene er det først og fremst fallende organisasjonsgrad i aldersgruppen mellom 35 og 49 år i privat sektor som driver nedgangen .
AA170821 Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.
AA170821 Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.
AA170821 Det at mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken, er et av suksesskriteriene for nedgangen i antall drepte.
AA170820 Gruppen han viser til inkluderer nyutdannede og en gruppe som har blitt hardt rammet av nedgangen i oljeindustrien.
DA170818 Nedgangen skjer før den omstridte reformen av arbeidslivet legges fram 31. august.
AA170818 Første skritt blir å analysere årsakene til nedgangen .
DN170817 Hun måtte svare om nedgangen på meningsmålingene da hun stilte til en morgenprat på Mediebåten under Arendalsuka torsdag.
AP170817https://www.aftenposten.no/okonomi/i/k5Al9/Denne-helgen-er-en-av-arets-storste-visningshelger-med-over-2100-boligvisninger-bare-i-Oslo Nedgangen i fjor skyldtes at tilbudet var for lite i forhold til etterspørselen.
AA170817 Hun måtte svare om nedgangen på meningsmålingene da hun stilte til en morgenpart på Mediebåten under Arendalsuka torsdag.
DN170816 Etter finanskrisen i 2008 opplevde Italia den verste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig.
AA170816 Etter finanskrisen i 2008 opplevde Italia den verste økonomiske nedgangen siden annen verdenskrig.
AA170816 Nedgangen var størst i aldersgruppen under tre år, der de fleste barn er vaksinert.
AA170816 Nedgangen i innleggelser er 2016-tall sammenlignet med gjennomsnittet for 2014 og 2015.
DB170815 Ifølge valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU tyder nedgangen så langt i august på at Ap lekker velgere til « alle » kanter.
DN170814 Ifølge nyhetsbyrået Reuters skyldes nedgangen kinesiske myndigheters aksjoner mot « ulovlige » smelteverk.
DA170814 - Takket være president Trump har antallet illegale passeringer ved USAs sørlige grense gått ned 70 prosent siden starten av året, skrøt USAs visepresident om nedgangen .
AA170814 « Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOX, men også mindre utslipp av SO2 i perioden.
DB170813 Da var nedgangen på 1,4 prosent.
DB170812 ¶ DRØMMESCORING : Da Molde var i ferd med å spise seg inn i gullkampen igjen, leverte Nicklas Bendtner et øyeblikks magi.
DB170812 Snuoperasjonen ble komplett da Andreas Konradsen headet inn matchvinnerscoringen i det 85. minutt.
DB170812 Smaker du litt på oppgaven som ligger foran Haukenes er det en kraftanstrenglse som nesten er ufattelig å ta inn over seg.
DB170812 Om han lykkes søndag, kan prestasjonen sikre ham støtte til å få en skikkelig OL-satsing inn mot Tokyo-lekene om tre år.
DB170812 Haukenes imponerte : - Han har tatt steget inn i verdenseliten ¶
DB170812 Haukenes har ingen utstyrssponsor, bor hjemme, har ikke bil og har trappet ned på studiene for å satse maksimalt inn mot VM og OL i 2020.
DB170812 - Men jeg deler den alltid inn i tre deler for ikke å se på 50-kilometeren som en lang strekke.
DB170812 Spesielt Rosenborg går inn i en vital uke.
DB170812 Vi trengte også å handle fordi fire eller fem spillere var uten kontrakt, sa Guardiola og la til at det trolig kommer flere nye ansikter inn i løpet av de gjenstående 20 dagene av overgangsvinduet.
DB170812 Høydepunkt : Banket inn fem mål på sju kamper da Brasil desperat trengte, og vant, VM-gull i 1994.
DB170812 Rooney var iskald da han fikk gå alene opp i boksen, og stanget inn kampens eneste mål.
DB170812 | Sterk snuoperasjon : Magisk Bendtner-scoring ga både Hareide og Solskjær noe å tenke på ¶ ¶ 3-3 : Miguel Britos kriget inn ballen på overtid.
DB170812 Dette klarte de å rette opp til andre omgang, men det holdt ikke helt inn .
DB170812 3-2 så ut til å bli sluttresultatet, men så kriget Miguel Britos inn 3-3 på overtid.
DB170812 Fem minutter seinere stanget Lewis Dunk inn 0-2 i eget nett i en duell med Gabriel Jesus.
DB170812 ( Dagbladet ) : Arsenal reddet seg inn igjen etter å ha vært i trøbbel i går, mens både Chelsea og Liverpool avga poeng i den første Premier League-runden.
DB170812 Farten var forrykende i bunn av bakken, men alle de største norske rytterne var fremdeles i frontgruppa inn på den siste kilometeren.
DB170812 Bruddet ble hentet inn i god tid før målgang på toppen av etappens tredje og siste stigning opp til Finnvikdalen, men var først over de to første bakkene på etappen.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 ( Dagbladet ) : Samme døgn som Silje Gabrielsen ( 29 ) meldte seg inn på et dating-nettsted, fikk hun tilsendt et penisbilde.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 En annen « italiener » som tok seg inn i Norge og inn i byggebransjen med falsk identitet, ble stoppet på grensen mellom Ungarn og Serbia etter at en savnet norskregistrert bil ble funnet igjen i Ungarn for over åtte år siden.
DB170812 En annen « italiener » som tok seg inn i Norge og inn i byggebransjen med falsk identitet, ble stoppet på grensen mellom Ungarn og Serbia etter at en savnet norskregistrert bil ble funnet igjen i Ungarn for over åtte år siden.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 Dette ettersom Kasadi flyter inn i det større elvedraget Panvel.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 Ubåten befinner seg nå på rundt sju meters dyp, og dykkere har ikke lykkes å ta seg inn i den.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 Etterforskere tar vitneavhør på stedet og Krimvakta er kalt inn .
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 Han sier en tommelfingerregel er at to av tre partier som har nedgang fra juni til august, fortsetter nedgangen ut i september.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 ¶ USA : Minst fire personer ble skadd da en bil kjørte inn i en folkemengde i Charlottesville i Virginia.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 TIL SYKEHUS : En kvinne blir fraktet til sykehus etter at en bil meide inn i demonstranter i USA.
DB170812 Nyhetsbyrået AP skriver at flere hundre demonstranter masjerte på en rekke da bilen kjørte inn folkemengden.
DB170812 Demonstrasjonen var ventet og politiet har satt inn et stort antall politibetjenter for å få kontroll på demonstrasjonen.
DB170812 ( Dagbladet ) : En bil kjørte lørdag kveld, norsk tid, inn i en folkemengde under en høyrenasjonalistisk demonstrasjon i Charlottesville i Virginia i USA.
DB170812 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170812 Newsweek skriver - i en artikkel med tittelen « Obama returnerer til politikken denne høsten, og Trump kommer ikke til å like det » - at han vil samle inn penger for folk som Ralph Northam, som kjemper for å bli guvernør i delstaten Virginia.
DB170812 Løfter man blikket, ser man at Midgardsblot passer inn i denne internasjonale trenden hvor metal framstår som den nye verdensmusikken.
DB170812 Det blir en slektning av verdensmusikken, der ikke-vestlig popmusikk blander inn elementer fra tradisjonsmusikk og folklore.
DB170812 Dersom du går inn for faktiske tiltak for å kutte klimagassutslipp, blir du en skyteskive for latterliggjøring, angrep og hets.
DB170812 Mens blærekatarr er en overflatisk slimhinneinfeksjon, er nyrebekkenbetennelse en infeksjon inn i vevet, forklarer professor i allmennmedisin, Anders Bærheim.
DB170812 LEKEGRIND : Playboy Mansion har blant annet et svømmebassenget hvor man svømmer gjennom en foss for å komme inn i « The Grotto ».
DB170812 Kendra Wilkinson var på sin side svært ung da hun flyttet inn i Playboy-villaen, og har tidligere uttalt at hun ikke hadde noen aning om at sex med Playboy-sjefen var « et av kriteriene » for å bo der.
DB170812 Dommeren mener at popstjerna ikke kunne holdes ansvarlig fordi Müller ikke kan framlegge bevis for at Swift personlig gikk inn for å få ham sparket, skriver Fox News.
DB170812 Som 11-åring måtte han, sammen med sine to søsken, flytte inn hos besteforeldrene fordi faren valgte å flytte fra dem.
DB170812 Han forklarte at det ble helt mørkt da toget kjørte inn i den lange tunnelen, og at de derfor bestemte seg for å ha sex.
DA170812 - Det må begynne å synke inn i hvert fall, men jeg trenger nok litt mer tid.
DA170812 Mens Leicester ropte på offside, sendte Kolasinac ballen til venstre der Welbeck enkelt kunne bredside inn utligningen.
DA170812 Jeg mener vi hadde sjans til å score flere, og på en annen dag kanskje de hadde gått inn .
DA170812 Innbytterne Ramsey og Giroud satte inn hvert sitt mål i løpet av fem minutter, og plutselig var Arsenal igjen i ledelsen.
DA170812 Fredag ble alle poengene igjen i London, og det startet allerede etter 90 sekunder da Arsenals nye superspiss, Alexandre Lacazette stanget inn et innlegg fra Mohamed Elneny.
DA170812 Danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet strakte seg så lang han var, men måtte se ballen forsvinne inn i nettet.
DA170812 Alexandre Lacazette smeller inn 1-0 til Arsenal etter halvannet minutts spill.
DA170812 - Det var sikkert en morsom kamp for de nøytrale, men vi er skuffet over målene vi slapp inn .
DA170812 minutt sendte Granit Xhaka ballen inn i feltet, innbytter Ramsey dempet ballen og sendte kula forbi den danske keeperen.
DA170812 Ubegripelig lange og smale frakteskip svinger inn og ut de tre elvers kryss, mellom Beneden-Merwede, Oude Maas og kanalen Noord.
DA170812 En historisk del av dette har vi utsikt over på veien ut til Kinderdijk, et av de stedene hvor den tusenårlange kampen mot havet og elvevannet som utrettelig strømmer inn fra Rihnen og andre sentraleuropeiske elver, kan beskues på nært hold.
DA170812 Grorud virket mye slappere i andreomgang og slapp Kjelsås inn i kampen, men vertene slet med å finne åpningen som skulle gi dem utligningen.
DA170812 « Hamars nye rap-baron » får posert gjennom noen låter, før også Arif hopper inn på scenen, til en nyere låt, og de sammen gjør « Bulmers ».
DA170812 Stilsikkert ledes vi inn i « Cruiseskip », smaker litt på « Vanilje » og tar en « Scubadive ».
DA170812 En sånn tidlig lørdagskonsert er strategisk viktig for Øyafestivalen, for å få folk til å komme inn i parken tidlig, og sette fart i omsetningen av mat og drikke.
DA170812 Det viser hvem som tar tidsånden, hvem som går inn i de debattene, og hvem som får mest likes og klikk.
DA170812 Men da var det allerede klart at hun skulle inn i en ny jobb som leder av Simula-skolen.
DA170812 Så om den ene i et parforhold har krav på sykehjem, og den andre ikke har det, men er avhengig av kommunens tjenester, er det i dag slik at den andre også får lov til å flytte inn .
DA170812 Hun kjøper derfor ikke skeptikernes argument om at en slik garanti vil legge stort press på ektefellene om å flytte inn på sykehjem.
DA170812 For to år siden flyttet de inn her.
DA170812 - Husk på at tiden går, skyter Lillian inn .
DA170812 Dette oppdaget føyer seg inn i en økende anerkjennelse for ei gruppe som lenge var et symbol på et snobbete klasseskille i norsk pop og rock.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Premier-League-feil-forte-til-klagestorm-Na-beklager-TV-2-240201b.html Klagene mot strømmetjenesten TV 2 Sumo strømmet inn .
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minuttene-da-Chelsea-raste-sammen--Det-storste-sjokket-pa-25-ar-240218b.html Øyeblikket der Sam Vokes headet inn 3 - 0 for Burnley.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minuttene-da-Chelsea-raste-sammen--Det-storste-sjokket-pa-25-ar-240218b.html Willian viste frem innleggsfoten og rekordkjøpet Álvaro Morata stupte frem og headet inn 1 - 3-scoringen.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minuttene-da-Chelsea-raste-sammen--Det-storste-sjokket-pa-25-ar-240218b.html Først satte Sam Vokes inn 1 - 0 på volley etter uoppmerksomhet fra Chelsea-forsvaret.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Watford-spillerne kriget Liverpool ut av stilen og til slutt ble et innlegg fra høyre slått inn foran mål.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Vertene forsøkte å sette inn en sluttspurt og Miguel Britos fikk en skuddmulighet på overtid som Simon Mignolet bokset til hjørnespark.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Roberto Firmino var iskald fra straffemerket og satte inn 2 - 2 og kun to minutter senere var de to Liverpool-spillerne i begivenhetenes sentrum igjen.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Midtbanespilleren fra Mali takket og bukket og satte enkelt inn 2 - 1.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Liverpool-laget virket å gå mot tre viktige poeng i seriepremièren, men på overtid dukket en offsideplassert Miguel Britos opp og headet inn 3 - 3 i en kamp der Liverpools fjorårssesongs problemer igjen viste seg.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Hjørnesparket ble svingt inn foran mål og til slutt endte ballen igjen hos Britos som nærmest på streken bare pirket ballen over linjen til ett poeng for Watford.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Et Watford-hjørnespark fant pannebrasken til Stefano Okaka som totalt umarkert headet inn 1 - 0 til vertene.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/fotball/Liverpool-far-det-glatte-lag-av-klubbikon--Hva-holder-de-pa-med-under-treningene-240206b.html Det så ut som Britos sto i offside og forstyrret Liverpool-keeper Mignolet før ballen ble slått inn foran målet.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Martin-Roe-overrasker-seg-selv--Dritkult-a-fa-det-til-i-VM-240193b.html Midt mellom disse to idrettshistoriske begivenhetene skal en ukjent 25-åring fra Trengereid tre inn i flomlyset på den mektige arenaen i Øst-London.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Martin-Roe-overrasker-seg-selv--Dritkult-a-fa-det-til-i-VM-240193b.html 60.000 mennesker kommer for å hjelpe Mo Farah inn til seier på 5000 meter - det siste baneløpet i britens helt fantastiske karriere.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html Da utøverne skulle svinge inn til vanngraven, var imidlertid Chepkoech i sine egne tanker.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html Serbia la inn protest : - Nummerlappen var problemet.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html Det serbiske laget la inn en protest mot resultatet, men fikk ikke medhold, skriver den svenske avisen Expressen.
BT170812https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html - La inn protest ¶
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/wq19P/LO-topp-far-sponset-leilighet-i-et-av-Oslos-dyreste-strok Spesielt i slike tider vi går inn i, med store endringer og mange jobber som forsvinner, sier Hans Anton Stenersen, distriktstillitsvalgt i Postkom, til Klassekampen.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/wq19P/LO-topp-far-sponset-leilighet-i-et-av-Oslos-dyreste-strok Leiligheten ble kjøpt inn i januar 2016, og Øverland flyttet inn i februar samme år, sammen med sin kone, oppgir nettavisen Fri Fagbevegelse.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/wq19P/LO-topp-far-sponset-leilighet-i-et-av-Oslos-dyreste-strok Leiligheten ble kjøpt inn i januar 2016, og Øverland flyttet inn i februar samme år, sammen med sin kone, oppgir nettavisen Fri Fagbevegelse.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/i/GVk0m/Innbruddstyver-angrep-politiet-i-Oslo To innbruddstyver angrep politiet da deres forsøk på å bryte seg inn i en leilighet på Romsås i Oslo ble avbrutt.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Premier-League-feil-forte-til-klagestorm-Na-beklager-TV-2-240201b.html Klagene mot strømmetjenesten TV 2 Sumo strømmet inn .
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-enorme-overgangssummene-bekymrer-Guardiola--Det-er-uholdbart-240189b.html Vi trengte også å handle fordi fire eller fem spillere var uten kontrakt, sa Guardiola og la til at det trolig kommer flere nye ansikter inn i løpet av de gjenstående 20 dagene av overgangsvinduet.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Her-innser-VM-loperen-den-kostbare-tabben--Hun-hadde-tatt-gull-240190b.html Da utøverne skulle svinge inn til vanngraven, var imidlertid Chepkoech i sine egne tanker.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html Serbia la inn protest : - Nummerlappen var problemet.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html Det serbiske laget la inn en protest mot resultatet, men fikk ikke medhold, skriver den svenske avisen Expressen.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kostet-henne-VM-medalje-Neste-ar-blir-reglene-endret-240187b.html - La inn protest ¶
AA170812 Politiet opplyser i en pressemelding at det ikke har vært mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten, som ligger på sju meters dyp, ifølge Berlingske Tidende.
AA170812 - Vi kan bare konstatere at da han kom inn til land, så sa han at hun ikke var om bord.
AA170812 Ulykken skjedde da et tog som kom fra Kairo, braste inn i bakdelen til et tog som sto på en liten stasjon i forstaden Khorshid, rett øst for kystbyen.
AA170812 I november 2012 omkom 49 mennesker, blant dem 44 barn, da et tog braste inn i en skolebuss.
AA170812 Da de norske soldatene rykket inn , var Taliban fraværende.
AA170812 I løpet av natt til lørdag har det stadig vekk tikket inn meldinger om bråk i forbindelse med arrangementer i Nord-Trøndelag.
AA170812 Helga går inn i litteraturen i en slags krig mot søsterens roman, ved å fremstille den som et bedrag, en slags psykologisk tryllekunst.
AA170812 Helga Hjorths kampskrift mot forfattersøster Vigdis, er en hevngjerrig litterær granat inn i debatten om virkelighetslitteratur.
VG170811 Har ingen fordel av sprint, men er i alle fall strøket inn ett spor.
VG170811 Blir det kjøring i front kan han meget vel speede inn til seier.
VG170811 Kommer han inn i en gruppe, har han veldig stor sjanse til å bli verdensmester på hjemmebane.
VG170811 Jeg tror det blir mann mot mann inn i bakkene i Bergen.
VG170811 Da er det større sjanse for Edvald, han kunne holdt hele veien inn om det ikke var motvind på den siste strekken i EM.
VG170811 Begge kan være med inn , begge har en giftig spurt, de har spissene på hver sin sine måter.
VG170811 På de siste hundre meterne var Kristoff knallsterk og kontrollerte inn seieren enkelt.
VG170811 Det var samlet felt inn på oppløpet som gikk langs flyplass-stripa i Bardufoss.
VG170811 I egen hjemmearena feide Warholm inn til syv gull i 18/19 årsklassen.
VG170811 Hilstad Mangset tror den allsidige verdensmesteren kunne blandet seg inn helt oppe i verdenstoppen om han hadde valgt å satse annerledes.
VG170811 At han bare kommer inn og vinner i så tekniske øvelser er ekstremt.
VG170811 I det spillet med agenter og spillere som presser klubbene sine for å bli solgt, så kommer én mekanisme inn .
VG170811 Tidligere toppdommer inn i TV 2-studio ¶
VG170811 TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad tror at Mohamed Salah kommer til å passe perfekt inn i Liverpool, selv om han ikke fikk det til å fungere i Chelsea i 2014 - 16.
VG170811 Om det stemmer at han har lagt inn en overgangsforespørsel så er det et svar på eiernes utspill.
VG170811 Bare timer etter at Liverpools eiergruppe Fenway Sports Group ( FSG ) publiserte en pressemelding hvor de fastslo at Coutinho kom til å forbli Liverpool-spiller også etter sommeren, skal 25-åringen ha lever inn en offisiell overgangsforespørsel til Merseyside-klubben.
VG170811 Dette er en erkjennelse som vi MÅ ta inn over oss.
VG170811 Det sier litt om dem, om de hadde fått inn et kvinnelag der, så ville nok det nok også gått bra, sier han.
VG170811 Det e nok flere faktorer som spiller inn , som økonomi og at vi har et annet damelag her, sier Haugesund-målvakt Per Kristian Bråtveit. 21-åringen sikter til Avaldsnes, serietoeren de siste årene i Toppserien som ligger noen gode langpasninger fra Haugesund.
VG170811 Det som berører meg mest, er alle de varme og omtenksomme meldingene som har kommet inn på telefonen min, at det er så mange som viser forståelse og at folk tar opp kampen mot dem som skriver slikt, legger han til.
VG170811 - Hun har løftet romanen ut av det rent litterære og inn i det familiære, forteller Ragde.
VG170811 Med over tre millioner syriske flyktninger boende i landet, har Tyrkia det siste året strammet hardt inn langs grensen, og kun tillatt at et mindre antall får krysse inn i Tyrkia.
VG170811 Med over tre millioner syriske flyktninger boende i landet, har Tyrkia det siste året strammet hardt inn langs grensen, og kun tillatt at et mindre antall får krysse inn i Tyrkia.
VG170811 De kommer her og krever at vi melder oss inn hos dem.
VG170811 Skyter imidlertid USA først vil kineserne ifølge avisen bryte inn med forsvar.
VG170811 Men hvis USA eller Sør-Kora angriper først, kommer Kina til å bryte inn , skriver en kinesisk-statlig avis.
VG170811 Bryter inn hvis USA skyter først ¶
VG170811 ANGREPSPLAN : Nord-Korea hevder at de ferdigstiller en plan om å skyte fire mellomdistanseraketter over Japan og inn i vannet rett ved stillehavsøyen Guam, hvor USA har militærbase.
VG170811 Aksjonen samler hvert år flere tusen studenter i ni norske byer, som samler inn penger til skoleprosjekter i Faryab-provinsen i Afghanistan, sammen med samarbeidspartnerne i Kirkens Nødhjelp.
VG170811 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
VG170811 SKAL STOPPES : Danmarks regjering setter inn ekstra ressurser for å sette en stopper for gjengkrigen som har pågått i København de siste månedene.
VG170811 I tillegg kommer flere medarbeidere i politiet til å jobbe med ungdom som er utsatt eller i faresonen for å komme inn i gjengmiljøene.
VG170811 Blant annet settes det inn 50 spesialister til å behandle digitale spor.
VG170811 Hvordan blir debatten når CRISPR utvikles videre og blir mer presis, og mulighetene for hva dette potensielt kan brukes til virkelig synker inn ?
VG170811 Et flertall i Bioteknologirådet går inn for å åpne for slik forskning, under visse forutsetninger, mens dagens regjering vil at det fortsatt skal være forbudt.
VG170811 Enkelt fortalt går den ut på å gjøre målrettede endringer ved å klippe opp DNA, forandre et gen og lime inn noe annet.
VG170811 Ekstra Bladet skriver at politiet fredag ettermiddag sendte dykkere ned til ubåten, som ligger på syv meters dyp, men at dykkerne ikke kom inn i fartøyet.
VG170811 I år har bøndene også mulighet til å kjøpe inn blå baller, i kampanjen #ballermotkreft der inntektene går til Prostatakreftforeningen.
VG170811 I fjor kjøpte Felleskjøpet inn 10.000 rosa ruller og samlet inn 300.000 kroner til Brystkreftforeningen.
VG170811 I fjor kjøpte Felleskjøpet inn 10.000 rosa ruller og samlet inn 300.000 kroner til Brystkreftforeningen.
VG170811 - Engasjementet var veldig stort i fjor, og i år ringte mange bønder tidlig inn for å bestille og sikre seg at de fikk være med.
VG170811 Kirkens Nødhjelp kaster seg inn i debatten på KrFs side.
VG170811 Frp-leder Siv Jensen ( Frp ) sa til VG torsdag at Frp ikke vil gi kommunene tilbake de 12,5 milliarder kronene som kommunene tar inn i eiendomsskatt, dersom partiet vinner fram med forslaget om å forby innkreving av eiendomsskatt.
SA170811 Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
SA170811 Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
SA170811 - Tomta er så kupert at det er umulig å få inn en gravemaskin, så det var bare å begynne å grave for hånd.
SA170811 - Jeg skal inn i UFC etter dette.
SA170811 Mushaga Bakenga faller nok inn i den kategorien.
SA170811 Jesper Mathisen har ei skikkelig fiskeskrøne å fortelle, mens Ole Gerhard Sørensen har øvd inn en spesiell cornervariant i løpet av ferien.
SA170811 Veronika Sæthre ( 17 ) er klar for grønntrøyene og har som mål å spille seg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen.
SA170811 - Jeg forventer ikke å gå rett inn på laget, men har som mål å spille meg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen, sier hun.
SA170811 - Jeg forventer ikke å gå rett inn på laget, men har som mål å spille meg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen, sier hun.
SA170811 Friidrettsveteranene Aftenposten har snakket med har klare tanker om hvor Warholm kan hente inn hundredeler.
SA170811 Der løp han inne ved lista og fikk for liten plass da han skulle slite seg fri for å spurte inn mot mål.
SA170811 - Han la inn en litt mindre sikkerhetsmargin enn jeg ville ha gjort.
SA170811 Sykdommen gjorde at det ble lite trening, og da jeg kom tilbake til konkurranser knuste jeg gjentatte ganger kneet mitt inn i hekker i stedet.
SA170811 Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
SA170811 Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
SA170811 Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
SA170811 I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
NL170811 ¶ Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes. skriver Roar Sollied i Troms Venstre.
NL170811 Venstre tar inn over seg at de menneskeskapte klimaendringene vil gi akselererende negative konsekvenser for kloden : Oversvømmelser, matmangel, store folkevandringer, og biologiske arter trues og utryddes.
NL170811 Man må balansere arbeidslivets lover og muligheter slik at langt flere får en sjanse til å tre inn i arbeidslivet og vise sin kompetanse, og dermed få raskere mulighet til fast jobb.
NL170811 Trafikken økte, inntektene strømmet inn og gjorde at nye private aktører gikk i angrepsposisjon for å skaffe seg nye inntekter.
NL170811 Man får nesten inntrykk av at de må ha godkjenning fra Oslo for å mene noe som helst om de programmene partiet har valgt dem inn på.
NL170811 For meg er det også helt uforståelig at partiet i praksis åpner for oljeboring i torskens fødestue utenfor Lofoten ( Røst ) og går inn for seismikkskyting der hvor egg og yngel flyter fra Lofoten og opp i Barentshavet, noe som kan skade bærekraften av fiskebestandene i Barentshavet som Nord Norge har levd av i tusener av år og forhåpentligvis vil høste av i nye tusen år.
NL170811 Når saka skulle avgjøres i stortinget og støttepartiene til Høyre og Fremskrittspartiet sa nei, var det AP som gikk inn i rollen som støtteparti - og vedtaket ble klubbet.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Utenlandske spillselskaper presser hardt for å komme seg inn i det norske markedet.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hor-Mathisens-elleville-fiskeskrone-240141b.html Jesper Mathisen har ei skikkelig fiskeskrøne å fortelle, mens Ole Gerhard Sørensen har øvd inn en spesiell cornervariant i løpet av ferien.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-var-en-harsbredd-unna-finaleplass-Sa-matte-hun-hjelpes-av-banen-240177b.html Men da det så ut som at 25-åringen skulle løpe inn til finale, skadet hun seg.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html FOTO : PHIL NOBLE / X01988 Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-skal-i-aksjon-i-dag----Kjempefornoyd-om-jeg-tar-norsk-rekord-240126b.html Sykdommen gjorde at det ble lite trening, og da jeg kom tilbake til konkurranser knuste jeg gjentatte ganger kneet mitt inn i hekker i stedet.
DN170811 Grøthe tror at innbyggernes fysiske tilstand også spiller inn i statistikken.
DN170811 ¶ Trond Markussen mener finansbransjen ikke har vært flinke nok til å fortelle om gode jobbmuligheter for å få inn flere kvinner.
DN170811 ¶ Amerikanske statsrenter var lite endret fredag ettermiddag, etter at konsumprisene for juli kom inn noe svakere enn ventet.
DN170811 Det er mer fisk som kommer inn i markedet som er årsaken til prisfallet, sier en eksportør.
DN170811 - Risikoen som dukker opp nå ser ut til å være mer politisk enn økonomisk, noe som gjør den spesielt vanskelig å prise inn , skriver Dalio i en oppdatering ifølge Bloomberg News.
DN170811 Som mangeårig seiler ser Hauge frem til å få inn stillegående elmotorer i seilskuten, blant annet for å oppleve sjøpattedyr på nært hold.
DN170811 Den store drømmen er å få løftet ut dieselmotoren og få inn en elmotor.
DN170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
DN170811 Rømmer Seoul-børsen ¶ Nedgangen fra USA spredte seg til Australia da Sydney-børsen åpnet.
DN170811 Personer som i dag er utstøtt fra arbeidslivet, vil oppleve å bli hentet inn i sosiale fellesskap og få en anstendig lønn, sier artikkelforfatteren.
DB170811 ¶ AKTUELL : Rafik Zekhnini - på vei inn i A-landslaget ?
DB170811 Kvålsvoll poengterer at Hansen naturligvis er preget av å kjøre alle Tourene, for han kjører ikke inn de store resultatene, men samtidig gjør han en solid jobb for laget og normalnivået hans er veldig bra.
DB170811 - Adam Hansen kommer til å be om å få kjøre neste års Giro, han får en lang periode etter Vueltaen til å hente seg inn .
DB170811 - Nei det er jo hyggelig med skryt, selv ufortjent skryt er jo hyggelig, rekker han å si til Dagbladet før vi skyter inn : Men dette er jo ikke ufortjent !
DB170811 Mens lederlaget BMC holdt septetten rundt tre minutter innledningsvis, gikk avstanden ned to minutter da Katusha-Alpecin tok over idet feltet gikk inn på den avsluttende runden på flyplassområdet.
DB170811 Jeg mistet Sven-Erik Bystrøm med teknisk trøbbel, så jeg trodde det ville bli litt vanskelig, men Michael Mørkov og Reto Hollenstein gjorde en kjempejobb på den siste runden og de andre med å hente inn .
DB170811 Sånt sett har Kristin passet godt inn i begge deler, så det er med relativt godt hjerte at jeg kan si at jeg tror jeg har landet ved riktig person, sa Heiberg til NTB.
DB170811 Det passer inn den situasjonen hun eventuelt kommer inn i, forklarte Heiberg.
DB170811 Det passer inn den situasjonen hun eventuelt kommer inn i, forklarte Heiberg.
DB170811 Arrangerte VIP-middager i stortingspresidentens private bolig, leide inn sønnen til å underholde ¶
DB170811 Spørsmålet er da hva Dimna-gutten kan få til om han utvikler seg videre og satser seg inn mot også andre øvelser i kommende mesterskap.
DB170811 Flere eksperter mente at han burde spesialisere seg inn mot sine største talenter, som i ungdommen var lengde- og høydehopp - og altså ikke løpsøvelsene hvor han nå regjerer.
DB170811 - Karsten ville trolig også vært kvalifisert til VM på 200 meter om han gikk inn for det.
DB170811 I stedet klokket hun inn på 12.75.
DB170811 Fra bane to løp Pedersen inn til tida 12.94 og tredjeplass i heatet.
DB170811 - Jeg har byttet fra sju til åtte steg inn mot den første hekken.
DB170811 - Forskjellen fra tidligere sesonger, der jeg har måttet lagt inn en toppform for å klare et krav, er at jeg nå har lagt opp sesongen slik at jeg skal være i form her, sier Pedersen til Dagbladet i London.
DB170811 Pedersen var helt i front av løpet lenge, men klarte ikke følge verdensrekordholder Harrison helt inn .
DB170811 Foreløpig er det ikke klart når strekken kom, men Pedersen ble båret av banen og satt i rullestol før hun ble kjørt inn til landslagslege Ove Talsnes.
DB170811 - Jeg har byttet fra sju til åtte steg inn mot den første hekken.
DB170811 Sykdommen gjorde at det ble lite trening, og da jeg kom tilbake til konkurranser knuste jeg gjentatte ganger kneet mitt inn i hekker i stedet.
DB170811 Til tross for at Hynne løp inn til den sterke tida 1.59.88, en hundredel bak sin egen personlige rekord, holdt det ikke til avansement.
DB170811 Det må gå inn i den prioriteringsdiskusjonen vi skal ha knyttet til hvilke ressurser vi skal bruke på jentefotballen.
DB170811 - Det Richard snakker om er en politisk sak jeg ikke skal gå inn og diskutere.
DB170811 To minutter seinere fikk Vardy stå alene på en corner fra Riyad Mahrez og heade inn .
DB170811 TO MÅL : Jamie Vardy ( til høyre ) scoret to mål for Leicester, men det holdt ikke helt inn .
DB170811 Men vel så mye klasse som scoringen, som ble banket inn fra kloss hold, var forarbeidet til Marc Albrighton.
DB170811 Arsenal tråklet seg inn på åtte-ni meter og Welbeck styrte ballen i mål.
DB170811 - Vi viste karakter etter å ha sluppet inn noen unødvendige mål.
DB170811 Han ble ofte kritisert for å være en luksusspiller som ikke ville gå inn i dueller, men det stoppet ikke en rekke Milan-managere fra å bygge laget rundt gullgutten.
DB170811 Dalglish terroriserte forsvar både i England og Europa og var med på Liverpool-laget som håvet inn det ene trofeet etter det andre.
DB170811 Ingebbrigtsen beholdt roen, holdt lista og løp kontrollert inn til tredjeplass i heatet mens han jublet med knyttneven ut i lufta.
DB170811 Tidligere denne uka kom det rapporter på at Barcelona hadde lagt inn et nytt bud på den lille teknikeren, på rundt 900 millioner norske kroner.
DB170811 ( FourFourTwo ) : SISTE : Sky Sports melder at Philipe Coutinho har levert inn en transfer request.
DB170811 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170811 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170811 Tønnessons analyse blir snudd tilnærmet på hodet hvis man snevrer inn fokuset og heller tar for seg trusselen de utgjør mot freden i Øst-Asia.
DB170811 Etter at Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus har også konflikten tilspisset seg.
DB170811 De ser at etter at de to landene har gått med på det ene internasjonale kravet etter det andre, og var tilstrekkelig svake, så gikk USA inn og slo lederen i hjel, sier Helgesen.
DB170811 - De har ligget lavt lenge sammenliknet med i vinter og fjor høst, og har hatt en dalende oppslutning i løpet av våren som ser ut til å fortsette inn i valgkampen, sier fagsjef i Respons, Thore Gaard Olaussen, til Aftenposten.
DB170811 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170811 Den sterkt troende Kristal ble født inn i en jødisk-ortodoks familie, og begynte å lære seg hebraisk da han bare var tre år gammel.
DB170811 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170811 Båten befinner seg nå rundt sju meters dyp, og dykkere har ikke lykkes å ta seg inn i den.
DB170811 - Det har skjedd ting i markedet som utbygger har tatt inn over seg, kommenterer Ek, til avisen.
DB170811 Politiet har satt inn helikopter, et betydelig antall patruljer og hunder i søket etter antatt en eller flere gjerningspersoner.
DB170811 Den ligger nå på sju meters dyp, og dykkere har så langt ikke klart å komme seg inn i den.
DB170811 Amerikanske skip ligger inn til land.
DB170811 Uttalelsen viser til at Ivanka Trump er satt inn i posisjonen av sin egen far.
DB170811 Det er helt klart at de nye rutene har gitt et annet trafikkmønster hos oss, og jeg tror nok hele nedgangen kan tilskrives de nye rutene, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp i Avinor.
DB170811 - På passasjertallene merker vi ikke så mye, men vi ser at det som er bestilt fra Samferdselsdepartementet fra Helgeland og inn til Bodø, ikke dekker reisebehovet, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.
DB170811 - Hvis man detaljert går inn og leser anbudene, er det åpenbart lagt opp til løsninger som åpenbart ikke fungerer i norske kystsamfunn.
DB170811 | Bil kjørte inn i folkemengde i Virginia ¶
DB170811 Ifølge nyhetsbyrået AFP har aktivister mot migrasjon samlet inn 170.000 euro for å leie inn C-Star.
DB170811 Ifølge nyhetsbyrået AFP har aktivister mot migrasjon samlet inn 170.000 euro for å leie inn C-Star.
DB170811 ¶ LAVT DEBATTNIVÅ : På vei inn til 50 årsmarkeringen for LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i Folkets Hus svarte statsminister Erna Solberg på spørsmål om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs ordbruk.
DB170811 For eksempel gjelder det da Listhaug omtalte flyktninger som ikke kunne forvente å bli båret på gullstol inn i Norge.
DB170811 - I enkeltsaker går politiet inn for fullt og oppklarer saker raskt, pågriper gjerningspersonen og trygger den som er utsatt for vold.
DB170811 - Boka er delt inn i kapitler med enkle oppskrifter på tilbehør til ulike typer hovedråvarer, alt basert på frukt og grønt, opplyser han.
DB170811 Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
DB170811 Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
DB170811 Alle har stirret godt og lenge nok på kurven som forklarer det hele : Nesten alle ressurser til spesialundervisning settes inn på ungdomsskolen, når det for mange allerede er for seint.
DB170811 To meldinger fra hver, der de tilsynelatende gir Facebook-publikumet et lite glimt inn det aller helligste : maktas korridorer.
DB170811 SKAM : Under finalefesten for Skam avslørte Ulrikke Falch til Dagbladet at hun hadde drukket halvannen flaske med vin før hun spilte inn den første sexscenen med William.
DB170811 Peer Gynt-vinnerne fra 1985, Bobbysocks-jentene Hanne Krogh og Elisabeth Andreassen, ønsker « Skam»-universet velkommen inn i Peer Gynt-klubben : ¶ - « Skam » var min favoritt til å vinne i år, sier Hanne Krogh, mens Bettan legger til : ¶
DB170811 Så når blant annet noen går inn for å sette inn Heimevernet mot sivile norske borgere fordi de bor i " muslimsk enklave " så skal man unngå slike merkelapper ?
DB170811 Så når blant annet noen går inn for å sette inn Heimevernet mot sivile norske borgere fordi de bor i " muslimsk enklave " så skal man unngå slike merkelapper ?
DB170811 Nå ser det ikke nødvendigvis ut til at Lady Stoneheart vil få en like framtredende rolle i tv-serien, men det kan alltids hende at serieskaperne har lagt inn en liten spøkelsesvisitt som et slags nikk til forfatter Martin og hans trofaste leserskare.
DB170811 Spesielt blir påstanden om at Trump har skapt mer enn en million jobber siden han flyttet inn i Det hvite hus, slått hardt ned på.
DB170811 Men det slipper du altså dersom du skaffer deg og flytter sparingen din inn i en aksjesparekonto mellom 1. september og 31. desember 2017.
DB170811 Jeg vil derfor anbefale deg å benytte muligheten til å sette deg inn i hva en aksjesparekonto er, og vurdere om dette er noe for deg før årets slutt.
DB170811 Dersom du flytter egenkapitalbevisene og aksje- og aksjefondssparingen du allerede har inn i en aksjesparekonto før utgangen av 2017, kan du gjøre dette uten at du må betale skatt på eventuell gevinst du har hatt på denne sparingen.
DB170811 Alle som sparer, eller vurdere å spare, i aksjer og verdipapirer bør sette seg inn i hva en aksjesparekonto er.
DB170811 Den gang raste debatten i Danmark om hvorvidt prinsen var utakknemlig, eller om det danske kongehuset ikke hadde gjort nok for å ta ham inn i varmen.
DB170811 Om du vil hjelpe ; gå inn på nettsiden, du finner link i bio. #makeklaragreatagain #rødekors #barnekreftforeningen ¶
DB170811 Folk flytter, går på medisiner, reiser og kommer inn i karanteneperioder.
DB170811 Selv om svensken tjener inn millioner ved å selge toppleiligheter i New York, har ikke alltid ting gått like knirkefritt for seg privat.
DB170811 - Jeg flyttet vekk fra LA og gikk inn i en alvorlig depresjon.
DA170811 Politiet opplyser i en pressemelding at det ikke har vært mulig for dykkere å ta seg inn i ubåten, som ligger på sju meters dyp, ifølge Berlingske Tidende.
DA170811 - Vi kan bare konstatere at da han kom inn til land, så sa han at hun ikke var om bord.
DA170811 Allerede i 2009 holdt lokale i Venezia en liksom-begravelse for byen fordi turistene flommer inn , mens de innfødte flytter ut.
DA170811 Jeg ga alt jeg kunne, og i dag hadde det blitt veldig, veldig bra om jeg hadde kunnet løpe helt inn .
DA170811 Hun forteller at hun var i en overlevelsesmodus fra den sjuende hekken og inn .
DA170811 Den norske jenta kom inn på 12,94 i lett motvind og gikk til semifinale i sitt tredje mesterskap på rad.
DA170811 Ikke hentet inn vesentlige forsterkninger og det kan fort bli Watfords bane denne sesongen. 18.
DA170811 Hentet inn mye rutine i Jonathan Walters ( Stoke ), Jack Cork ( Swansea ) og Phil Bardsley ( Stoke ).
DA170811 - Kun Hull slapp inn flere mål forrige sesong og ser ikke ut til å ha forsterket seg defensivt.
DA170811 + Hentet inn den unge, spennende, engelske spissen Tammy Abraham på lån fra Chelsea.
DA170811 + Arnautovic og Javier « Chicharito » Hernandez hentet inn .
DA170811 Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler « drøfting før beslutning om oppsigelse ».
DA170811 Ved å hente inn seks spillere i alderen 24 - 30 år framstår Viking med et helt annet tempo og intensitet i treningshverdagen.
DA170811 Samtidig innrømmer Ian Burchnall glatt at han sover bedre om nettene etter at seks erfarne nykommere er hentet inn i sommer.
DA170811 Klokken 20.00 hadde Tausambandet hentet inn forsinkelsene.
DA170811 Pep Guardiola kan gå inn i den nye sesongen med en skadefri Vincent Kompany, og har i tillegg brukt 1,6 milliarder kroner på å styrke forsvaret.
DA170811 Det har gått en stund siden året 1994, da NRK laget en reportasje om at VIF Fotball flyttet inn på Ullevaal og lot diverse Klanskropper prøve de nye boblebadene, i de gamle garderobene under det vi i dag kjenner som Vestbredden.
DA170811 Den spennende treneren Tom Nordlie ble hentet inn og han hentet midtbanegeneral Kjetil Rekdal rett fra Berlin.
DA170811 | Lokal gutt som bøtter inn mål ¶
DA170811 - Han ble avhørt for andre gang i går, men jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hva som er blitt sagt, sier Løvgaard til NTB.
DA170811 Det betyr ikke at man skal gå inn med radikale grep som kvotering og den type ting, men det betyr at med en arbeiderpartiledet regjering så vil man stille krav om 50 prosent kvinner i ledende posisjoner på filmsett for å få offentlig støtte.
DA170811 Arbeiderpartiet går inn i valgkampen med å presentere sitt fjerde kulturløfte.
DA170811 De fremmøtte « ooh » - er med, som en gjeng naive hippier, og hele settingen glir inn i The Shins-universet med de rare blomstene som pryder scenen.
DA170811 Som kjent er han Bergensgutt, et tema han tar opp på sin nye mikstape « Loading », utgitt denne uka i forkant av Øya-konserten og spilt inn i Bergen.
DA170811 Lars Vaular føyer seg dermed inn i en god Øya-tradisjon for å hente de store avslutningsartistene fra nabolaget.
DA170811 Men det var etpar genuint fine Øya-øyeblikk her, særlig på innflytter-anthemet « Gatelangs gjennom sorg og synd » - den dere vet med « Oslo-o-o - me kræsja inn i morgonsola ».
DA170811 Etter en litt sur start og noe som virker som en litt lite planlagt støy fra subwooferen på « Inn i min tid », er gjengen ( sic ) som denne gangen, med Nilsen i regnjakke i front, består av to gitarister, bass, trommer og keys, snart på rett kjøl, med « Paris, Bergen ».
DA170811 Med sanger som Campbell lenge hadde ønsket å spille inn , men aldri rukket.
DA170811 Hans avslappede countrypop lå alltid et stykke fra den dominerende rockeholdningen, og etter hvert gled han veldig langt inn i den lette underholdningsmusikken.
DA170811 Han spilte inn en lang rekke andre sanger av Jimmy Webb.
DA170811 Han ble hentet inn for å erstatte Brian Wilson i Beach Boys i fire måneder etter Wilsons første sammenbrudd i 1964, avslo tilbud om fast plass i gruppa, fikk nydelige « Guess I'm Dumb » av Wilson i stedet, fortsatte sin egen sangkarriere og begynte å nærme seg den pop-pregede delen av countrymusikken.
DA170811 « Du kan ikke sette deg inn i min situasjon, » er svaret fra moren, til han som selv har sykdommen.
DA170811 Så hadde jeg en lang fase der jeg ikke ville gå inn i det mest nærliggende : selvforakten og forholdet til den syke kroppen.
DA170811 Bendixen, som har sendt inn tipset, mens Kenneth Brun mener Madlib må besøke Blå.
DA170811 - Vi valgte ut artister som er store og kjente nok til at vi fikk inn mange tips, forklarer Mandelid.
DA170811 Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen ( Ap ), valgt inn fra Nordland, forklarer sin bilavhengighet slik : ¶
DA170811 Økningen skyldes først og fremst befolkningsvekst og at flere land nå rapporterer inn data til UNICEF.
DA170811 Hvis stortingspolitikere skal blande seg inn i Drammen, blir det helt feil.
DA170811 - Jeg mener det er uryddig å trekke dette inn .
DA170811 Her kan alle levere inn pent brukte ting som andre kan få glede av.
DA170811 Ifølge direktøren, har det vært utfordringer med å få kjørt inn dette renseanlegget.
DA170811 De håper nå at Denofa kan kalle inn til et nytt møte med naboene, og at det fører til konkrete resultater denne gangen, altså at luktplagene blir mindre.
DA170811 - For fire år siden ble det kalt inn til et møte mellom Denofa og naboene, og de lovte at det skulle gjøres noe med lukta.
BT170811https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
BT170811https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
BT170811https://www.bt.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html - Tomta er så kupert at det er umulig å få inn en gravemaskin, så det var bare å begynne å grave for hånd.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Vi klarer å holde mer på ball, men det holdt ikke helt inn , sa Grinde.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html En corner fra Joackim Olsen Solberg fant veien til Håvard Storbæk, som fikk pirket ballen inn i høyre hjørne.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html En ball inn i feltet gikk imidlertid innom et Sogndal-bein og Rodríguez før den kom mot Mjelde.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Eirik Birkelund fikk vende opp på venstresiden og slo inn i feltet.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Der sto forsvarskjempen Reiss Greenidge som nikket inn sitt første mål i Sogndal-drakta.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Mens Leicester ropte på offside, sendte Kolasinac ballen til venstre der Welbeck enkelt kunne bredside inn utligningen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Jeg mener vi hadde sjans til å score flere, og på en annen dag kanskje de hadde gått inn .
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Innbytterne Aaron Ramsey og Olivier Giroud satte inn hvert sitt mål i løpet av fem minutter, og plutselig var Arsenal igjen i ledelsen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html HELTEN : Olivier Giroud var akkurat så glad etter å ha satt inn 4 - 3 helt på tampen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet strakte seg så lang han var, men måtte se ballen forsvinne inn i nettet.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Arsenals nye superspiss, Alexandre Lacazette viste seg fram allerede etter ett minutt da han stanget inn et innlegg fra Mohamed Elneny.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html AVGJORDE : Her header Giroud inn 4 - 3 etter at hjemmelaget hadde slitt tungt lenge.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html - Det var sikkert en morsom kamp for de nøytrale, men vi er skuffet over målene vi slapp inn .
BT170811https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-festfyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html minutt sendte Granit Xhaka ballen inn i feltet, innbytter Ramsey dempet ballen og sendte kula forbi den danske keeperen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Friidrettsveteranene Aftenposten har snakket med har klare tanker om hvor Warholm kan hente inn hundredeler.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Lie-sjettemann-i-finalen-i-Eindhoven-240173b.html Nordmannen svømte på 3.43,30, mens toer Maarten Brzoskowski klokket inn på 3.47,58.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-fort-av-banen-i-rullestol---sendt-rett-til-legesjekk-240177b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken, sa Pedersen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-fort-av-banen-i-rullestol---sendt-rett-til-legesjekk-240177b.html Men da det så ut som at Pedersen skulle løpe inn til finale, skadet hun seg.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-fort-av-banen-i-rullestol---sendt-rett-til-legesjekk-240177b.html Jeg ga alt jeg kunne, og i dag hadde det blitt veldig bra om jeg hadde kunnet løpe helt inn .
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/QVV6Q/Gjennombrudd-i-svangerskapsforskning-Vitamin-kan-redusere-misdannelser- - Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier--Jeg-har-noe-jeg-vil-si Ubåten ligger nå på syv meters dyp og dykkere fra det danske forsvaret har vært nede ved den, men den må stabiliseres og eventuelt heves før man kan gå inn i den.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/PV1Lp/Drapssiktet-ubat-eier--Jeg-har-noe-jeg-vil-si Det skal forsøkes å berge ubåten eller stabilisere den nok til at dykkere kan komme seg inn i den.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/6EbqQ/Opptoyer-i-Kenya-etter-at-Kenyatta-ble-utropt-til-valgvinner - Det var fred, men folk begynte å blåse i vuvuzelaene straks resultatene ble kunngjort, og politiet rykket inn , tilføyer han.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler - Han improviserer og sier det som faller ham inn , og så må hans nasjonale sikkerhetsteam prøve å roe alle ned etterpå.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Ulykken skjedde da et tog som kom fra Kairo, braste inn i bakdelen til et tog som sto på en liten stasjon i forstaden Khorshid, rett øst for kystbyen.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt I november 2012 omkom 49 mennesker, blant dem 44 barn, da et tog braste inn i en skolebuss.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Det ene toget sto på en stasjon i utkanten av Alexandria da et annet tog braste inn i det bakfra.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L28l/Byra-Minst-36-dode-i-trafikkulykke-i-Kina Nyhetsbyrået siterer lokale myndigheter, som sier at en buss kjørte inn i en vegg i en tunnel i provinsen Shaanxi.
AP170811https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVV4z/NHO-vitnets-utbytte-var-fire-ganger-sa-hoyt-som-formuesskatten Sjøen inn i valgkampen ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/nqz5m/Brende-om-konflikten-mellom-USA-og-Nord-Korea--Jeg-er-mer-og-mer-kritisk-og-bekymret Samtidig ønsker han at USA heller svarer med å sette inn tiltak gjennom internasjonale organisasjoner.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dVKRq/Hoyres-Torbjorn-Roe-Isaksen--Jeg-tar-meg-av-og-til-i-a-savne-Jens-Stoltenberg- Selv savner jeg Kåre Willoch og Jan Petersen, som var forbilledlig klare på at det var uaktuelt å slippe Frp inn i regjering, sier nestleder i Ap, Hadia Tajik.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE5r/Amnesty-International-om-steining-utspill--Frp-og-Siv-Jensen-taler-med-to-tunger « Istedenfor å blande seg inn i norsk valgkamp vil jeg oppfordre Amnesty å heller bruke tid og penger på å bekjempe fremveksten av antidemokratiske krefter i Norge.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Tror du partiets flørting med KrF spiller inn ?
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Hun ønsker ikke å spekulere på årsaken til nedgangen , eller om flørtingen med KrF kan ha ført til at Ap mister velgere til SV.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling Dataene er samlet inn gjennom telefonintervju.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2W2AB/Ap-nedtur-pa-ny-meningsmaling - De har ligget lavt lenge sammenlignet med i vinter og fjor høst, og har hatt en dalende oppslutning i løpet av våren som ser ut til å fortsette inn i valgkampen, sier fagsjef i Respons, Thore Gaard Olaussen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app « Du skal kunne taste inn « Hellerud » og « Honningsvåg », og få beskjed om hvilke busser, tog og lokale løsninger du bør bruke for å komme frem.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app Resultat etter at reise er lagt inn .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app Entur har for tiden leid inn ytterligere 70 personer.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/rqwP3/Norske-Skogs-gjeldsfrist-utsatt-i-n-uke Statsminister Erna Solberg ( H ) uttalte i begynnelsen av august til Dagens Næringsliv at hun er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn , men uten at hun ga noen konkrete løfter.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Samme år gikk regjeringen inn for ett fellessykehus for hele Møre og Romsdal, i stedet for ett i Kristiansund og ett i Molde slik det var blitt vedtatt i 2006.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/eVjx9/Siktede-i-Fla-drapet-erkjenner-at-han-knivstakk-samboeren - Han ble avhørt for andre gang i går, men jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hva som er blitt sagt, sier Løvgaard til NTB.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Jeg blir så imponert - og litt beveget - av hvor nysgjerrige, kloke, åpne og omsorgsfulle dere som skriver inn til denne spalten, er.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Bpa9E/Kjare-Nanna-Jeg-foler-meg-ikke-seksuelt-tiltrukket-av-andre-Er-det-legitimt-a-fole-det-slik-Hilsen-jente-18 - Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Bpa9E/Kjare-Nanna-Jeg-foler-meg-ikke-seksuelt-tiltrukket-av-andre-Er-det-legitimt-a-fole-det-slik-Hilsen-jente-18 - Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k5nXA/Polsk-ungdom-gjenoppdager-demokratiet-i-protest--Jakub-Dymek I begynnelsen av sommeren prøvde det polske parlamentet å få gjennom lovforslag som skulle oppløse høyesterett og tvinge domstolene inn under regjeringspartiets makt.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/MVQVm/Vi-som-misliker-a-vare-med-i-et-vi--Frank-Rossavik En av Arbeiderpartiets fremste i 1970- og 80-årene mislikte å bli halt inn i slike fellesskap.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/i/4P9jE/Se-opp-for-stankelbein_-snok-og-spyfluer-I-disse-dager-svermer-de Til trøst : Chablis smører kroppen og gjør at en ikke KNEKKER SÅ LETT når høsten først setter inn .
AP170811https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
AP170811https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
AP170811https://www.aftenposten.no/bolig/Espen-har-karpedam-i-hagen---De-er-mye-mer-enn-bare-til-pynt-Etter-mange-ar-blir-de-familiemedlemmer-10264b.html - Tomta er så kupert at det er umulig å få inn en gravemaskin, så det var bare å begynne å grave for hånd.
AP170811https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/eVpky/-Faten-Mahdi-Al-Hussaini-22-For-engasjert-til-a-holde-kjeft Faten Mahdi Al-Hussaini var bare 19 år da hun braste inn i norsk offentlighet.
AP170811https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/WVMeQ/Mitt-Oslo--Noen-bydeler-har-litt-for-like-folk Ole Giævers personlige film ble spilt inn på Bjølsen, men filmskaperen bor sammen med familien på Nesodden.
AP170811https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/EVxp5/Andrey-17-anbefaler-A-utforske-det-mystiske-stedet-Twin-Peaks Det er tydelig at regissør David Lynch ikke har mistet evnen til å fenge folk inn i sin utopiske verden, mener Andrey Gornik ( 17 ).
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-hyller-Nord-Norge-etter-monsterspurten---Du-blir-stolt-av-a-vare-fra-Norge-240167b.html Alexander Kristoff var nådeløs i spurten på flystripa i Bardufoss og dundret inn til sin 5. etappeseier totalt i Arctic Race of Norway.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Warholm-fikk-sitte-i-cockpiten-pa-flyet-hjem-fra-London-240184b.html - Det må begynne å synke inn i hvert fall, men jeg trenger nok litt mer tid.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Moter-MMA-tittelforsvarer-i-Liverpool-240147b.html - Jeg skal inn i UFC etter dette.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Alexander-Jacobsen-moter-MMA-tittelforsvarer-i-Liverpool-240147b.html - Jeg skal inn i UFC etter dette.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Viktig å få inn en kvinne ¶
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Han går av etter 23 år i den rollen, etter at han ble valgt inn etter vinterlekene på Lillehammer i 1994.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Det er en hard kamp om å få komme inn og være medlem av IOC.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html - Er det viktig å få inn flere kvinner ?
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-bekrefter-Jakter-Rosenborg-spiss-240137b.html Mushaga Bakenga faller nok inn i den kategorien.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Vi klarer å holde mer på ball, men det holdt ikke helt inn , sa Grinde.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html En corner fra Joackim Olsen Solberg fant veien til Håvard Storbæk, som fikk pirket ballen inn i høyre hjørne.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html En ball inn i feltet gikk imidlertid innom et Sogndal-bein og Rodríguez før den kom mot Mjelde.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Eirik Birkelund fikk vende opp på venstresiden og slo inn i feltet.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sandefjord-opp-pa-femteplass-etter-sen-scoring-mot-Sogndal-240179b.html Der sto forsvarskjempen Reiss Greenidge som nikket inn sitt første mål i Sogndal-drakta.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hor-Mathisens-elleville-fiskeskrone-240141b.html Jesper Mathisen har ei skikkelig fiskeskrøne å fortelle, mens Ole Gerhard Sørensen har øvd inn en spesiell cornervariant i løpet av ferien.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Floya-har-signert-stortalent-fra-Tromsdalen-240101b.html Veronika Sæthre ( 17 ) er klar for grønntrøyene og har som mål å spille seg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Floya-har-signert-stortalent-fra-Tromsdalen-240101b.html - Jeg forventer ikke å gå rett inn på laget, men har som mål å spille meg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen, sier hun.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Floya-har-signert-stortalent-fra-Tromsdalen-240101b.html - Jeg forventer ikke å gå rett inn på laget, men har som mål å spille meg inn i førsteelleveren i løpet av sesongen, sier hun.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Mens Leicester ropte på offside, sendte Kolasinac ballen til venstre der Welbeck enkelt kunne bredside inn utligningen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Jeg mener vi hadde sjans til å score flere, og på en annen dag kanskje de hadde gått inn .
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Innbytterne Aaron Ramsey og Olivier Giroud satte inn hvert sitt mål i løpet av fem minutter, og plutselig var Arsenal igjen i ledelsen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html HELTEN : Olivier Giroud var akkurat så glad etter å ha satt inn 4 - 3 helt på tampen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Danske Kasper Schmeichel i Leicester-målet strakte seg så lang han var, men måtte se ballen forsvinne inn i nettet.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html Arsenals nye superspiss, Alexandre Lacazette viste seg fram allerede etter ett minutt da han stanget inn et innlegg fra Mohamed Elneny.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html AVGJORDE : Her header Giroud inn 4 - 3 etter at hjemmelaget hadde slitt tungt lenge.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html - Det var sikkert en morsom kamp for de nøytrale, men vi er skuffet over målene vi slapp inn .
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-vant-fyrverkeriet-i-serieapningen---For-en-nydelig-fotballkamp-Den-hadde-alt-240186b.html minutt sendte Granit Xhaka ballen inn i feltet, innbytter Ramsey dempet ballen og sendte kula forbi den danske keeperen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Innser-at-kvinnene-fikk-for-darlig-oppfolging-240150b.html Nettopp fordi de har måttet fikse alt selv, drive volleyballskoler, få inn sponsorer og være sin egne små « forbund ».
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Innser-at-kvinnene-fikk-for-darlig-oppfolging-240150b.html Forbundet går sterkere inn og skal samarbeide med Oslo Volley, første klubb i landet som satser på et eget opplegg for kvinnelige sandvolleyballspillere.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Friidrettsveteranene Aftenposten har snakket med har klare tanker om hvor Warholm kan hente inn hundredeler.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Suksesstrener-Leif-Olav-Alnes-60-ligger-vaken-om-nettene-og-tenker-friidrett-240146b.html Så steg Warholm inn i « call-room » som sistemann.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Suksesstrener-Leif-Olav-Alnes-60-ligger-vaken-om-nettene-og-tenker-friidrett-240146b.html Onsdag kveld løp Karsten Warholm inn til VM-gull på 400 meter hekk.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Suksesstrener-Leif-Olav-Alnes-60-ligger-vaken-om-nettene-og-tenker-friidrett-240146b.html Et eksempel på det siste : Rett før Warholm skulle inn i « call-room » før finalen på 400 meter hekk, stoppet han og Alnes opp utenfor inngangspartiet.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Storebror-Henrik-om-Filip-Ingebrigtsen---Jeg-tror-han-tar-seg-lett-videre-til-finalen-240127b.html Der løp han inne ved lista og fikk for liten plass da han skulle slite seg fri for å spurte inn mot mål.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Storebror-Henrik-om-Filip-Ingebrigtsen---Jeg-tror-han-tar-seg-lett-videre-til-finalen-240127b.html - Han la inn en litt mindre sikkerhetsmargin enn jeg ville ha gjort.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Lie-sjettemann-i-finalen-i-Eindhoven-240173b.html Nordmannen svømte på 3.43,30, mens toer Maarten Brzoskowski klokket inn på 3.47,58.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Om Gatlin løper inn til nok et gull på 100-meterstafetten lørdag, kan ingen vite.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-testet-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-skal-i-aksjon-i-dag----Kjempefornoyd-om-jeg-tar-norsk-rekord-240126b.html Sykdommen gjorde at det ble lite trening, og da jeg kom tilbake til konkurranser knuste jeg gjentatte ganger kneet mitt inn i hekker i stedet.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Nummer tre : Isabelle Pedersen løp inn til tredjeplass og tiden 12,94 i sitt forsøksheat på 100 meter hekk.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html Ingen la merke til bergenserens eksperiment da hun løp inn til VM-semifinale.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Isabelle-Pedersen-gikk-greit-videre--sa-testet-hun-om-journalistene-hadde-fulgt-med-240134b.html I første heat på 100 meter hekk løp bergenseren inn til tredjeplass på tiden 12,94, og er dermed klar for semifinale.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Filip-Ingebrigtsen-ble-nektet-a-se-Isabelle-Pedersens-lop-240185b.html Han har brukt få krefter på veien, ser sterkere ut enn noensinne og går inn i sin første VM-finale som medaljekandidat.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Filip-Ingebrigtsen-ble-nektet-a-se-Isabelle-Pedersens-lop-240185b.html Filip Ingebrigtsen, helt til høyre, løp inn til tredjeplass i sitt semifinaleheat og tok seg enkelt videre.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Filip-Ingebrigtsen-ble-nektet-a-se-Isabelle-Pedersens-lop-240185b.html Filip Ingebrigtsen lot de andre i familien ta seg av de store ordene etter løpet, men erkjenner at ting ser bra ut inn mot finalen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-hun-var-pa-vei-mot-finale_-skadet-Isabelle-Pedersen-seg--Hva-er-det-som-skjer-240177b.html Nå kan jeg kjøre raske steg med en gang og bare bygge farten opp, sånn at jeg enklere kommer inn til første hekken, sa Pedersen.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-hun-var-pa-vei-mot-finale_-skadet-Isabelle-Pedersen-seg--Hva-er-det-som-skjer-240177b.html Men da det så ut som at Pedersen skulle løpe inn til finale, skadet hun seg.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Da-hun-var-pa-vei-mot-finale_-skadet-Isabelle-Pedersen-seg--Hva-er-det-som-skjer-240177b.html Jeg ga alt jeg kunne, og i dag hadde det blitt veldig bra om jeg hadde kunnet løpe helt inn .
AA170811 - Det var fred, men folk begynte å blåse i vuvuzelaene straks resultatene ble kunngjort, og politiet rykket inn , tilføyer han.
AA170811 Han vil snarere vite hvordan USA kan sette inn et kjapt og endelig slag mot de militante gruppene. ( ©NTB ) ¶
AA170811 - Nesten sju måneder inn i president Trumps administrasjon har vi ikke hatt en strategi i det hele tatt, og forholdene på bakken har forverret seg, sa McCain, som er en respektert stemme i Kongressen når det kommer til nasjonal sikkerhet.
AA170811 Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd.
AA170811 - Vår felles innsats og prioritering nå er å håndtere situasjonen, samle inn informasjon, fokusere på analyse og ta lærdom for å bedre våre systemer og hindre kriminelle handlinger, sier han.
AA170811 Byrået siterer lokale myndigheter, som sier at en buss kjørte inn i en vegg i en tunnel i provinsen Shaanxi.
AA170811 Skjer det igjen må politiet sette inn tiltak, og det vil bli aktuelt å patruljere i området.
AA170811 Økningen skyldes først og fremst befolkningsvekst og at flere land nå rapporterer inn data til UNICEF.
AA170811 Politiet vil foreløpig ikke gå inn på hva de to har sagt i avhør.
AA170811 Valens etterfølger som førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, er spent på om det holder helt inn : ¶
AA170811 - Han ble avhørt for andre gang i går, men jeg kan ikke gå noe nærmere inn på hva som er blitt sagt, sier Løvgaard til NTB.
AA170811 Politiets spesialenhet er koblet inn etter at et forsøk på å stoppe en motorsyklist i høy fart på Kløfta endte i grøfta torsdag kveld.
AA170811 - Spesialenheten er rutinemessig koblet inn for å vurdere om politiet opptrådte galt, sier Bjerke.
AA170811 Siden har militskrigerne, som får solid støtte i form av USA-ledede luftangrep, trengt inn i Raqqa fra flere fronter.
AA170811 Statsminister Erna Solberg ( H ) uttalte i begynnelsen av august til Dagens Næringsliv at hun er bekymret for situasjonen for gjeldstyngede Norske Skog og vil vurdere om det er mulig å gripe inn , men uten at hun ga noen konkrete løfter.
AA170811 Nedgangen i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak et ordrereserve-fall på 26 prosent innenfor maskinindustrien, viser tall fra SSB.
AA170811 I forbindelse med dykkingen skal kvinnen ha følt ubehag og sagt fra om dette til andre i dykkerfølget, som har tatt henne inn til land.
AA170811 Arbeidstilsynet er rutinemessig koblet inn i saken.
AA170811 Samme år gikk regjeringen inn for ett fellessykehus for hele Møre og Romsdal, i stedet for ett i Kristiansund og ett i Molde slik det var blitt vedtatt i 2006.
AA170811 - Jeg er kjempeoptimist og regner det som 99,9 prosent sikkert at jeg kommer inn , sier Hjemdal, som de to siste årene har vært byråd for sosialsaker, bolig og områdesatsing i Bergen.
AA170811 Kan og bør vi gripe inn dersom barnet har feil kjønn, feil hårfarge, feil IQ, feil legning eller feile gener ?
AA170811 Det må være en vitamininnsprøyting for de borgerlige inn i valgkampens siste fire uker.
AA170811 Foruten å måtte legge ut 100.000 kroner for å få nødvendige kort og godkjenninger, går du inn i et yrke med ganske moderat lønn.
AA170811 - Tilbakemeldingene vi har fått, vitner om at det er en film som har satt i gang følelser, og at folk blir sugd inn i filmen.
VG170810 Uten at det holdt inn .
VG170810 U23-mester fra NM tidligere i sommer, Anders Skaarseth, prøvde å sette inn et støt den siste kilometeren.
VG170810 TÅREVÅT : Karsten Warholm slapp følelsene løs etter at han sprang inn til VM- gull på 400 meter hekk i London.
VG170810 Sammen med 400 andre fremmøtte på kulturhuset i Ulsteinvik så han bestekameraten Karsten Warholm løpe inn til VM-gull på 400 meter hekk i London.
VG170810 Og på imponerende vis holdt han unna over ti hekker, og hele veien inn .
VG170810 Jeg må la dette synke inn , og så ta meg god tid.
VG170810 Warholm spurtet inn til VM-gull i griseværet : - Helt rått !
VG170810 Han har ytterligere ett OL-gull i tillegg til to EM-gull og VM-gullet fra 2009 - det siste for norske før Warholm spurtet inn til seier i finalen av 400 meter hekk på Queen Elizabeth Olympic Park i går kveld.
VG170810 Karsten Warholm kom inn i barnegruppen i Dimna som 11-12-åring, og talentet var så stort at han som 12-13-åring kom inn i treningsgruppen til Arve Hatløy og fikk trene med dem som var litt eldre.
VG170810 Karsten Warholm kom inn i barnegruppen i Dimna som 11-12-åring, og talentet var så stort at han som 12-13-åring kom inn i treningsgruppen til Arve Hatløy og fikk trene med dem som var litt eldre.
VG170810 Det er Arve Hatløy, verdensmesterens mangeårige trener i Dimna, som uttrykker det slik etter at han har sett Warholm løpe inn til gull - på storskjerm på kulturhuset.
VG170810 22.34 norsk tid skrev han norsk idrettshistorie da han ble den første mannen til å løpe inn til et VM-gull.
VG170810 Kanskje har Molde allerede finsiktet inn en erstatter for Svendsen.
VG170810 ), følger Swifts bror Austin inn til rettssaken i Denver i Colorado torsdag.
VG170810 - Vi synes ikke det er riktig å gå inn i de spørsmålene.
VG170810 Maskerte menn landet med helikopter på taket til tellesentralen G4S, og tok seg inn i bygningen der det ble oppbevart enorme mengder kontanter.
VG170810 Det er ikke bare vindene i en syklon som forårsaker skader, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene ¶
VG170810 Den tropiske orkanen Franklin, som gikk inn over land torsdag.
VG170810 DRAMA I 2008 : Hotelleier Alvin Champagne sjekker om orkanen Gustav har gjort skade idet den feide inn over Louisiane e orkanen Gustav traff Louisiana i1. september 2008.
VG170810 Ifølge Aftonbladet kjørte bilen de satt i rett gjennom en rundkjøring og inn i en stein.
VG170810 Bli med VG inn i det lukkede landet : Syv dager i Nord-Korea ¶
VG170810 | Buss krasjet inn i butikk i London ¶
VG170810 KRASJET INN I BUTIKK : Britiske nødetater er på stedet der bussen smalt inn i Poggen Pohl Kitchen Design Centre i Lavender Hill, i London.
VG170810 KRASJET INN I BUTIKK : Britiske nødetater er på stedet der bussen smalt inn i Poggen Pohl Kitchen Design Centre i Lavender Hill, i London.
VG170810 Fronten av Poggen Pohl Kitchen Design Centre kollapset da bussen smalt inn i butikken i rushtiden like før klokken 7 lokal tid torsdag morgen.
VG170810 Bussjåføren er fraktet til sykehus etter at en dobbeldekker krasjet inn i en butikk sør i London torsdag morgen.
VG170810 Årsakene til den dramatiske nedgangen er trolig sammensatte, mener PRIO-forsker Jørgen Carling, som samtidig advarer mot å trekke bastante konklusjoner.
VG170810 Men det er vanskelig å si om det er tilbudet eller etterspørselen som har minsket, sier PRIO-forskeren, men peker på at nedgangen gjelder migranter fra mange ulike land.
VG170810 Problemet til Trump er at jeg ikke ser tegn til at han vokser inn i jobben, med mindre hans nye stabssjef, general John F.
VG170810 Dermed måtte Donald Trump ta sommerferie, et drøyt halvår etter at han flyttet inn i Det hvite hus, uten å ha fått gjennom en eneste stor lovgivning så langt.
VG170810 - Det er ikke stort å si om Trump her, men vi må selvsagt ikke glemme at vi bare er en åttendel inn i presidentperioden hans.
VG170810 De kan velge å sende inn en liten gruppe spesialsoldater for å ta ut sentrale anlegg, de kan slippe en presisjonsbombe, eller de kan teppebombe.
VG170810 En opprinnelig tikjemper fra Ulsteinvik, som først begynte å spisse seg inn på hekkeløp i fjor, og som ikke klarte å nå finalen under OL i Rio de Janeiro i fjor.
VG170810 Med det mente han at man først skulle gå inn for fredelige forhandlinger, men samtidig uttrykke evne og tydelig vilje til å sette makt bak kravene.
VG170810 Bentsens søknad kom inn den 21. juni i år, mens Tønnesens søknad kom inn 30. juli.
VG170810 juni i år, mens Tønnesens søknad kom inn 30. juli.
VG170810 TATT : Her går den tiltalte mannen i 20-årene inn på Narvesen-kiosken 25. september i fjor.
VG170810 september i fjor at mannen i 20-årene gikk inn på en Narvesen-kiosk i Oslo, tok frem en softgun og truet til seg 1450 kroner fra kassen, ifølge tiltalen.
VG170810 Det gjør også pensjonister med hus som har mangedoblet seg i verdi siden de flyttet inn , sier Frp-lederen.
VG170810 - Nå er vi i en situasjon der mange av kommunene som krever inn eiendomsskatt går med solide overskudd.
SA170810 Hvordan kommer veggedyrene seg inn i hjemmet ?
SA170810 Han anbefaler derfor å hyre inn et profesjonelt firma til å gjøre jobben.
SA170810 De vil dessuten gå systematisk til verks med varme- eller kuldepistoler, samt pulver som skraper opp huden til dyrene slik at de tørker inn .
SA170810 Med i spurten var nordmannen August Jensen som kom inn til annenplass, men han var tydelig skuffet over egen innsats i spurten.
SA170810 Alexander Kristoff kom inn som nummer sju.
SA170810 Alexander Kristoff holdt ikke helt inn og kunne ikke true de beste på oppløpet.
SA170810 Det jeg vil si er at Simo har gjort en kjempejobb etter at han kom inn .
SA170810 Tonny Brochmann smalt inn 3 - 0 fra 10 - 12 meters hold to minutter etter pause, noe som gjorde veien til avansement omtrent umulig for bortelaget.
SA170810 Kontret inn 1 - 0 ¶
SA170810 Hjemmelaget kontret inn ledermålet.
SA170810 Marius Lundemo ( 23 ) begynner for alvor å spille seg inn i ankerrollen på Rosenborgs midtbane.
SA170810 | Levanger sliter med økonomien, men ingen har lagt inn bud på spillerne ¶
SA170810 Ronny Deilas menn gikk inn til cupoppgjøret etter å ha tapt 2 - 0 på Marienlyst mot Strømsgodset tidligere i uken.
SA170810 Idelinho « Idé » Colubali kom inn for Jerv et drøyt kvarter før slutt mot Rosenborg, og fikk hjemmepublikummet til å reise seg fra setene ved flere anledninger.
SA170810 Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
SA170810 Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
SA170810 Tobias Hestad slo et hjørnespark, Stenseth headet ballen tilbake i feltet og Eman Markovic headet den inn i mål.
SA170810 Sogndal reduserte på straffespark ti minutter før slutt, men et par minutter før full tid satte Molde inn sitt tredje.
SA170810 Molde doblet ledelsen etter at Markovic kontret i stor fart og spilte fri Stenseth, som hamret 2 - 0 inn i nærmeste hjørne fra skrått hold.
SA170810 Kaptein Leo Østigård hang i lufta og stanget inn corneren fra Hestad.
SA170810 Erling Håland fikk hvile siden han ble byttet inn mot Sogndal onsdag.
SA170810 TOK UT ALT : Karsten Warhom trosset de vanskelige forholdene og løp inn til VM-gull i London.
SA170810 Sånn som det er nå, prøver jeg bare å la det synke inn .
SA170810 Det er viktig å la det synke inn også.
SA170810 I det pågående verdensmesterskapet i friidrett gikk for øvrig Norge forbi Sverige onsdag, da Karsten Warholm løp inn til gull på 400 meter hekk.
SA170810 Da løp Vebjørn Rodal inn til OL-gull på 800 meter i Atlanta, USA.
SA170810 Hele 1,1 millioner nordmenn benket seg foran TV-skjermen da Karsten Warholm løp inn til et overbevisende VM-gull på 400 meter hekk.
SA170810 Grøvdal lå i en kjempefin posisjon på vei inn på oppløpet, men 27-åringen ble passert av tre løpere, og endte som nummer seks i heatet.
SA170810 KUNNE IKKE TRO DET : Karsten Warholm ble sittende og lot VM-gullet synke inn helt alene, uten at konkurrentene kom bort.
SA170810 21-åringen ser forvirret ut i det han krysser mållinjen og setter seg på huk mens han lar det synke inn .
SA170810 Han stormer inn til VM-gull mens over 1 million nordmenn ser ham på TV og friidrettssponsorer verden over merker seg gullet og den smått ikoniske « Skrik»-reaksjonen hans.
SA170810 Her løper Karsten Warholm inn til VM-gull.
SA170810 Amalie Iuel begynte å gråte da treningspartner Karsten Warholm løp inn til gull.
NL170810 Likevel går partiet inn for å reversere beslutningen om kommune- og regionsammenslåing, der hvor det har skjedd under tvang.
NL170810 Det innovasjon Norge ikke virker å ha tatt tilstrekkelig inn over seg, er at « produktet » - dvs. naturen, ofte krever en eller annen form for tilrettelegging for å bli tilgjengelig for « konsum » - om vi skal holde oss til tørr markedsføringsterminologi.
FV170810https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker.
FV170810https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Når det er nødvendig henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Jerv-innbytteren-imponerte-hjemmepublikummet--Kan-bli-en-profil-for-oss-240062b.html Idelinho « Idé » Colubali kom inn for Jerv et drøyt kvarter før slutt mot Rosenborg, og fikk hjemmepublikummet til å reise seg fra setene ved flere anledninger.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholms-Skrik-far-stor-oppmerksomhet-etter-den-utrolige-VM-bragden---Helt-fantastisk-240076b.html Det er, kanskje ikke så overraskende, mange som har dratt sammenligningen mellom Karsten Warholms feiring og Edvard Munchs berømte maleri « Skrik » FOTO : Edvard Munch/NTB Scanpix TOK UT ALT : Karsten Warhom trosset de vanskelige forholdene og løp inn til VM-gull i London.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Sånn som det er nå, prøver jeg bare å la det synke inn .
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Det er viktig å la det synke inn også.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Han slet me då ta inn over seg at han hadde prester ett av Norges største idrettsøyeblikk noensinne.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg sliter med å la det synke inn .
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg kjente det var tungt inn mot siste hekken.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html I det pågående verdensmesterskapet i friidrett gikk for øvrig Norge forbi Sverige onsdag, da Karsten Warholm løp inn til gull på 400 meter hekk.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html Da løp Vebjørn Rodal inn til OL-gull på 800 meter i Atlanta, USA.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Over-n-million-sa-Warholms-gullop-pa-TV-240085b.html Hele 1,1 millioner nordmenn benket seg foran TV-skjermen da Karsten Warholm løp inn til et overbevisende VM-gull på 400 meter hekk.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Norsk-VM-hap-fikk-tarer-i-oynene-da-hun-fikk-beskjeden--Er-du-helt-sikker--240115b.html Grøvdal lå i en kjempefin posisjon på vei inn på oppløpet, men 27-åringen ble passert av tre løpere, og endte som nummer seks i heatet.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html KUNNE IKKE TRO DET : Karsten Warholm ble sittende og lot VM-gullet synke inn helt alene, uten at konkurrentene kom bort.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html 21-åringen ser forvirret ut i det han krysser mållinjen og setter seg på huk mens han lar det synke inn .
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Han stormer inn til VM-gull mens over 1 million nordmenn ser ham på TV og friidrettssponsorer verden over merker seg gullet og den smått ikoniske « Skrik»-reaksjonen hans.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html FOTO : AP/NTB scanpix Her løper Karsten Warholm inn til VM-gull.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html Amalie Iuel begynte å gråte da treningspartner Karsten Warholm løp inn til gull.
DN170810 Hun vil ikke gå inn på detaljer om andre tiltak.
DN170810 Ifølge batteridronningen skal det dreie seg om en helt ny måte å « pakke inn » energi på.
DN170810 Nedgangen i prisveksten skyldes lavere priser på klær, ifølge SSB.
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn , og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter.
DN170810 - Lovverket har blitt strammet inn , og det har blitt mer oppmerksomhet rundt rettigheter, plikter, lovverk og forskrifter.
DN170810 | Blogget inn 3,5 millioner ¶
DB170810 Det er viktig å la det synke litt inn .
DB170810 Jeg vil si han kommer inn med en litt annen inngang enn meg, men jeg må jo bare prøve å gønne på og gi ham kamp igjen.
DB170810 Tyrkeren, som studerer for å bli lærer, løp inn først med tida 20,09.
DB170810 Botswanske Isaac Makwala, som i går løp semfinalen solo, løp inn til 20,44.
DB170810 Tonny Brochmann smalt inn 3 - 0 fra 10 - 12 meters hold to minutter etter pause, noe som gjorde veien til avansement omtrent umulig for bortelaget.
DB170810 Kontret inn 1 - 0 ¶
DB170810 Hjemmelaget kontret inn ledermålet.
DB170810 Men han var en type som passet inn i andre systemer enn mitt.
DB170810 Han vil ikke dra, og for meg er det uaktuelt å dra Petter inn til seier.
DB170810 - Jeg har sett ham trene og han har vært i knallform, sier den norske hekkeløperen etter at Karsten Warholm spurtet inn til et overlegent VM-gull på 400 meter hekk i London onsdag.
DB170810 Man skal ikke se bort ifra at jeg løper inn under to minutter, sier Hynne, som ikke har noen planer om å endre taktikken, tross hardere konkurranse.
DB170810 Like før hadde Karoline Bjerkeli Grøvdal løpt inn som nummer seks under sitt forsøk på 5000 meter.
DB170810 Hynne sikret VM-billetten da hun under Diamond League-stevnet i London i juli løp inn til tida 1.59,87.
DB170810 I morgen flyr Warholm hjem til Norge, og begynner forberedelsene inn mot sesongens to siste konkurranser.
DB170810 Det er viktig å la det synke litt inn .
DB170810 Hun løp inn til sesongbeste på 15.00.44, men det holdt bare til sjetteplass i et rekordjevnt løp.
DB170810 - Jeg hadde egentlig den tredjeplassen inn på oppløpet der, men så kom det ganske mange.
DB170810 Ingebrigtsen løp inn som nummer tre, med tida 3,38.46.
DB170810 ¶ KRITISK : - Det er for mange som ikke setter seg ordentlig inn i ting, sier Dag-Eilev Fagermo, som har hatt suksess med Odd.
DB170810 - Det er for mange som ikke setter seg ordentlig inn i ting.
DB170810 Men Alexander Kristoff kjørte offensivt og tauet Trondsen og et par andre inn i det lettkjørte terrenget.
DB170810 Inn på de 50 siste kilometerne hadde de fått etablert seg, et par minutter bak de tre i front. 25 kilometer senere var kvartetten oppe hos Eisel, Diaz og Lukkedal, med hovedfeltet knapt minuttet bak, anført av Alexander Kristoffs Katusha-Alpecin.
DB170810 Under seiersfesten onsdag kveld, fortalte Warholm til Dagbladet at VM-bragden fra Olympiastadion ennå ikke var sunket inn .
DB170810 Selv om ikke alle VM-utøverne gikk bort til gullvinneren for å gratulere ham, har gratulasjonen likevel strømmet inn på sosiale medier.
DB170810 I et regntungt og kjølig London klokket han inn gullet på 48.35.
DB170810 ( Dagbladet ) : Da 21 år gamle Karsten Warholm løp inn til VM-seier på 400 meter hekk onsdag kveld, måtte han tidvis feire for seg selv.
DB170810 Selv skrev Karsten Warholm seg inn i historiebøkene som Norges første mannlige verdensmester på en løpsøvelse, en bragd han gjorde bare etter 15 måneder med spesialtrening der det vanlige er å få ut sitt maksimale potensial først etter 15 års satsing.
DB170810 Jubelscenene og skriket får tyske DW Sport til å male det norske friidrettsunikummet inn i Edvard Munchs verdenskjente maleri.
DB170810 Vi sa da vi kom inn i regjering at vi er for et trepartssamarbeid.
DB170810 LO har en spesiell vei inn til Ap, der trepartssamarbeidet nesten blir et topartssamarbeid, slik NHO-sjef Kristin Skogen Lund, har beskrevet det.
DB170810 Muligheten til å kreve inn eiendomsskatt er en veldig viktig bit av det lokale selvstyret, og så får man lokalt avgjøre om man skal ha eiendomsskatt eller ikke.
DB170810 Jeg kjenner ingen ordførere som med lett hjerte krever inn eiendomsskatt for å sløse bort pengene.
DB170810 Hun påpeker at eiendomsskatten er den eneste skatten norske kommuner har mulighet til å kreve inn selv, i motsetning til kommuner i for eksempel Sverige.
DB170810 ( Dagbladet ) : Politiet i Søndre Buskerud fikk klokka 00.50 melding om at en bil hadde kjørt inn i en tunnelvegg i Hanekleivtunnelen ved Sande i Vestfold.
DB170810 Vi vi ha en enkelt ubyråkratisk ordning der skolene selv avgjør når det må settes inn innsats for å unngå fire uker med saksbehandling.
DB170810 Mye av innsatsen i skolen, spesielt på spesialundervisning, settes konsekvent inn for seint.
DB170810 Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjøres dette for å snu kulturen i kommuner og skoler vekk fra en holdning der en venter og ser, til en der en setter inn tiltak med en gang en ser at et barn sliter.
DB170810 Høyre vil også reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet.
DB170810 - Tall fra senter for leseforskning viser at om en setter inn tiltak for elever med språkvansker i førsteklasse, så fullfører 80 prosent videregående.
DB170810 - Der kommuner år etter år har dårlige resultater skal staten inn og hjelpe til med å snu dette.
DB170810 Da hadde hun og sønnen Jonatan akkurat kommet inn døra etter det som var en ganske ubehagelig opplevelse.
DB170810 Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen i klesprisene.
DB170810 ¶ BUSS-KRASJ : En buss har kjørt inn i en butikk i London.
DB170810 Jeg hørte et smell og så taket på butikken komme inn gjennom bussen, sier han.
DB170810 Han sier det var et dusin mennesker om bord i bussen og at det skal ha vært « mye blod » i det bussen krasjet inn i butikken.
DB170810 En buss har kjørt inn i en butikk i London.
DB170810 Bilder fra steder viser at bussen står med fronten inn i kjøkken-design-foreningen « Poggen Pohl Kitchen Design Centre ».
DB170810 ( Dagbladet ) : En toetasjes buss har kjørt inn i en butikk sør i London.
DB170810 IOM mener at menneskesmuglerne ved å kvitte seg med flyktningene før de når inn til kysten vil unngå å støte på de krigførende partene.
DB170810 Og når man først snakker om skatten som urettferdig, så rammer man det inn som argumenter for at kutt bidrar til vekst og omstilling.
DB170810 Først når Kim har bevist at han har atombomber og raketter som kan nå langt inn i USA kan vi regne med at Kim vil forhandle.
DB170810 En jury bestående av sanger Frida Ånnevik, professor Gisle Selnes og kulturredaktør Sigrid Hvidsten har valgt ut 30 låter leserne oppfordres til å stemme på ved å gå inn på db.no/sangtekst.
DB170810 Du kan stemme ved å klikke deg inn på db.no/sangtekst ¶
DB170810 Jeg tenkte lenge for å finne den rette rollen for henne, som her krever at hun går inn i en mye mørkere, fysisk rolle enn hun er vant til, mer instinktivt.
DB170810 Han omtales som et av Film-Norges største unge talenter, og er ekstremt produktiv : I fjor kom han med spillefilmene « Cave » og « Sensommer », og i år har han allerede spilt inn roadmovien « Rett vest » og krimdramaet « De fredløse ».
DB170810 Å dra inn det å flytte fra landsbygda til byen er ikke særlig seriøst, sier Lurås.
DB170810 « Vi ser inn i en framtid og vi er nasjonens naturlige intellektuelle førere.
DB170810 - At Lurås som statsviter går inn for å avslutte asylinstituttet mener jeg er et tegn på ideologisk radikalisering.
DB170810 ¶ SKADET : Rett før Anders Öfvergård dro til Fiji for å spille inn « Robinsonekspedisjonen », skadet han øyet sitt.
DB170810 Så fikk jeg litt vondt i hodet, fikk noen blader som jeg dyttet inn i øret og så forsvant alt.
DB170810 Kommentarene haglet inn og bekymrete fans skrev spørsmål som « men hva i aller dager har du gjort ? » og « ble du sint da hjernen sprakk ? » mens en annen spurte « har du fått en kokosnøtt i hodet.
DB170810 Jeg skulle smashe ballen, får ballen på kanten av rekkerten og får den rett inn i øyet.
DB170810 - Hun var ikke sånn typisk kjendis som ikke hadde tid til oss, forteller Hansen, før venninnen skyter inn : ¶
DB170810 - Hun sa hun skulle lete etter oss i publikum, skyter Mæland inn .
DB170810 Den gang raste debatten i Danmark om hvorvidt prinsen var utakknemlig, eller om det danske kongehuset ikke hadde gjort nok for å ta ham inn i varmen.
DB170810 ¶ GRATULASJON : VM-vinner Karsten Warholm mottok gratulasjonsbrev av selveste kong Harald etter at han løp inn til gull på onsdag.
DB170810 Da 21-åringen hadde løpt inn , til det som har blitt kalt et historisk gull, virket han svært overrasket da han innså at han hadde knust alle konkurrentene foran over 60 000 tilskuere på tribunen.
DB170810 Noen føler usikkerhet ved å legge inn sine bankkortdetaljer i en app.
DB170810 I fjor la Ruter også inn en knapp med mulighet for automatisk fornyelse. 3 : Muligheten til å kjøpe billetter til flere på samme reise ¶
DB170810 Dette krever at mottager har appen installert, men det er ikke nødvendig at hun/han har lagt inn bankkortdetaljer.
DA170810 De er mer opptatt av å selge inn at det er positivt med nasjonal identitet, sier Bjørgo.
DA170810 Bevegelsen sier selv at den har samlet inn over en million kroner til aksjonsbåten med støtte fra det ekstreme høyre over hele verden.
DA170810 Warholm storkoste seg da han igjen fikk lov til å komme inn på stadion der han ble verdensmester på langhekken i striregnet onsdag kveld.
DA170810 Tonny Brochmann smalt inn 3 - 0 fra 10 - 12 meters hold to minutter etter pause, noe som gjorde veien til avansement omtrent umulig for bortelaget.
DA170810 Kontret inn 1 - 0 ¶
DA170810 Hjemmelaget kontret inn ledermålet.
DA170810 Under U23-EM løp Warholm inn til gull på 400 meter hekk, mens det ble sølv på 400-meteren.
DA170810 LONDON : Karsten Warholm spurtet inn til et overlegent VM-gull på 400 meter hekk i London.
DA170810 Det er så sykt når det går inn , det er en helt syk følelse, sa en svært glad Warholm.
DA170810 Stian Andersen ( bak ) har satt inn 1-0 til Madla etter et varemerkelangkast fra Lars Marvik.
DA170810 De siste årene har vi nemlig forhandlet inn milliarder til vedlikehold av jernbanen, i budsjettavtalene med regjeringspartiene og KrF.
DA170810 Bare til vedlikehold har vi forhandlet inn 1,9 milliarder ekstra.
DA170810 Så klarer de heller ikke ta inn over seg at velgerne mest sannsynlig vil gi MDG en vippeposisjon etter valget, sier en selvsikker Hansson.
DA170810 Også Aps fylkesleder i Telemark, Terje Lien Aasland, er tydelig på at det var riktig å stenge døra for MDG, all den tid De grønne mener det er uaktuelt å gå inn i en regjering hvor det åpnes ny oljeaktivitet.
DA170810 Han mener også Venstre går inn i eventuelle forhandlinger med minst et ultimatum om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170810 På oppløpet gikk 24-åringen utvendig og kontrollerte seg inn til en tredjeplass.
DA170810 24-åringen løp enkelt inn til tredjeplass i sitt heat.
DA170810 Jeg har bakgrunn inn sosialantropologi med kompetanse innen naturbasert turisme.
DA170810 Den etterlengtede turismen er nå på full fart inn i byene, bygdene, fjellheimen og i livene våre.
DA170810 Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
DA170810 Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
DA170810 Når du kommer inn på Tøyenbadet er det veldig mye korridor, det er dårlig utnyttelse av plassen.
DA170810 Belgiske tungvektere trakk Øya inn i mystikken.
DA170810 I rosa kjole, solbriller og gitar sto hun der og gikk inn i åpningen « Pleasure », støttet av et band på tre.
DA170810 En sang er ikke bare en sang for Feist der hun gjerne øker tempoet, blander inn jazz og folk, eller ender opp i kaskader av lyd.
DA170810 Når jeg leser førstesideoppslagene i Aftenposten, får jeg inntrykk av at de ønsker å snevre inn skjønnlitteraturen.
DA170810 Diskusjonen om romanen som sannhet får fornyet aktualitet med søstrene Vigdis ( bildet ) og nå Helga Hjorths familiære romanoppgjør og andre bøker som i høst føyer seg inn i virkelighetslitteraturen.
DA170810 For oss er det viktig å nedpriorite dyre og ineffektive motorveier inn mot byene til fordel for vei, rassikring og et bedre kollektivtilbud i distriktene, understreker Bastholm.
DA170810 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) krever at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) setter inn strakstiltak for å tette hull i nødnettet.
DA170810 Så klarer de heller ikke ta inn over seg at velgerne mest sannsynlig vil gi MDG en vippeposisjon etter valget, sier en selvsikker Hansson.
DA170810 Også Aps fylkesleder i Telemark, Terje Lien Aasland, er tydelig på at det var riktig å stenge døra for MDG, all den tid De grønne mener det er uaktuelt å gå inn i en regjering hvor det åpnes ny oljeaktivitet.
DA170810 Han mener også Venstre går inn i eventuelle forhandlinger med minst et ultimatum om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
DA170810 Med all overfloden vi har i dag, tror jeg ikke vi kan sette oss inn i hvordan det var, sier hun.
DA170810 Blant historiene som er samlet inn til Barnevandreresenteret, er blant andre den om seks år gamle Åse, som gikk med fire brødre for å gjete.
DA170810 Jeg har ikke noe behov for å gå inn i dette nå, men det er viktig at man får et bedre idrettstilbud.
DA170810 Dagen begynte godt for stortingskandidaten, som i en måling utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ) ligger an til å komme inn på Tinget, i og med at partiet kan få så mye som åtte mandater.
BT170810https://www.bt.no/bolig/Over-70000-nordmenn-eier-bolig-i-utlandet-Jan-og-Unni-kjopte-hus-i-Italia-usett-10054b.html VESPA : Ekteparet Duvaland har meldt seg inn i den lokale Vespaklubben og fått gode italienske venner.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholms-Skrik-far-stor-oppmerksomhet-etter-den-utrolige-VM-bragden---Helt-fantastisk-240076b.html TOK UT ALT : Karsten Warhom trosset de vanskelige forholdene og løp inn til VM-gull i London.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Sånn som det er nå, prøver jeg bare å la det synke inn .
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Det er viktig å la det synke inn også.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html I det pågående verdensmesterskapet i friidrett gikk for øvrig Norge forbi Sverige onsdag, da Karsten Warholm løp inn til gull på 400 meter hekk.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html Da løp Vebjørn Rodal inn til OL-gull på 800 meter i Atlanta, USA.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Over-n-million-sa-Warholms-gullop-pa-TV-240085b.html Hele 1,1 millioner nordmenn benket seg foran TV-skjermen da Karsten Warholm løp inn til et overbevisende VM-gull på 400 meter hekk.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norsk-VM-hap-fikk-tarer-i-oynene-da-hun-fikk-beskjeden--Er-du-helt-sikker--240115b.html Grøvdal lå i en kjempefin posisjon på vei inn på oppløpet, men 27-åringen ble passert av tre løpere, og endte som nummer seks i heatet.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html KUNNE IKKE TRO DET : Karsten Warholm ble sittende og lot VM-gullet synke inn helt alene, uten at konkurrentene kom bort.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html 21-åringen ser forvirret ut i det han krysser mållinjen og setter seg på huk mens han lar det synke inn .
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Han stormer inn til VM-gull mens over 1 million nordmenn ser ham på TV og friidrettssponsorer verden over merker seg gullet og den smått ikoniske « Skrik»-reaksjonen hans.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html Her løper Karsten Warholm inn til VM-gull.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html Amalie Iuel begynte å gråte da treningspartner Karsten Warholm løp inn til gull.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/xqqxQ/Israel-bruker-milliarder-pa-a-sette-en-stopper-for-denne-trusselen Den israelske hæren ( IDF ) sier den nye muren må bygges for å hindre at væpnede palestinske bruker tunnelene for å komme seg inn i Israel og viser til at fem israelske soldater ble drept på denne måten sommeren 2014.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/vqL8l/Medier-Regjeringen-vil-la-forsvaret-overta-grensekontroll-i-Danmark - Det er jo kontroversielt, fordi man langt inn i de etablerte partiene oppfatter det som litt udansk å ha soldater gående rundt i bybildet, sier TV 2 s politiske redaktør Anders Langballe til sin egen kanal.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/k5k6B/Svensk-Al-Qaida-gissel-Vet-ikke-hvorfor-jeg-ble-frigitt- Stirret inn i løpet ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/eVV4y/President-Trump-barer-pa-et-lite-plastkort-Det-er-alt-han-trenger-for-a-starte-atomkrig Den største faren fra Nord-Korea vi står overfor nå, er ikke at en atomrakett treffer USA, men at Washington snubler inn i en atomkrig, sa Hecker til fagbladet Bulletin of The Atomic Scientists.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2vX/Opposisjonen-krever-at-Odinga-utropes-til-Kenyas-president Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til det nasjonale kontoret fredag.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2vX/Opposisjonen-krever-at-Odinga-utropes-til-Kenyas-president Lederen for valgkommisjonen avviste dette torsdag, men opplyste at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet i landet, uten at kom inn i databasen.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Rk6/Lars-Vaular--Jeg-har-skapt-veldig-mange-problemer-for-meg-selv Senere måtte hele låten spilles inn på nytt, men Lars Vaular var fortsatt med.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Rk6/Lars-Vaular--Jeg-har-skapt-veldig-mange-problemer-for-meg-selv Loading... handler om et verden styrt av internett og algoritmer, og ble spilt inn på kort tid i Bergen i juni.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Rk6/Lars-Vaular--Jeg-har-skapt-veldig-mange-problemer-for-meg-selv Den lå liggende lenge før Kvammen ble invitert inn i studio en dag for å høre på utviklingen.
AP170810https://www.aftenposten.no/osloby/i/01Rk6/Lars-Vaular--Jeg-har-skapt-veldig-mange-problemer-for-meg-selv - I utgangspunktet hadde jeg lagt låten litt på hyllen, og tenkte at det var unødvendig at jeg kom inn i studio, siden den ikke nødvendigvis hadde kommet så mye lengre.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Han mener nedgangen i faste ansatte skyldes større bruk av bemanningsbyråer.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende Administrerende direktør Sandnes Byggenæringens Landsforening ( BNL ) mener bygge- og anleggsindustrien først og fremst trenger bedrifter som satser på fast ansatte fagfolk og tar inn lærlinger, men : ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV8EO/Bygg-og-anleggsbransjen-om-fremveksten-av-bemanningsbyraer-Helt-katastrofe-og-odeleggende - Det er lettere for kontraktører å ha folk som går inn og ut ved behov uten å måtte ta noe særlig ansvar for dem.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele For boliger og næringseiendom er det derfor lagt inn en beregnet markedsverdi for å komme frem til « beregnet nettoformue ».
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Dermed er det drøyt 500.000 skattytere som i år faller inn under Arbeiderpartiets definisjon av « de som har mest fra før ».
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Jeg skulle ønske Økokrim hadde kapasitet til å gå tungt inn i disse områdene slik at det kan avklares om loven er brutt.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dV3nj/Aftenpodden--De-andre-som-jobber-mot-formuesskatt-faller-sammen-i-krampegrat-nar-Hagen-uttaler-seg-slik På Iphone/Itunes/andre telefoner : Gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dV3nj/Aftenpodden--De-andre-som-jobber-mot-formuesskatt-faller-sammen-i-krampegrat-nar-Hagen-uttaler-seg-slik Med humør, innsikt og entusiasme ser de på høstens spennende valgkamp og går inn i de beste debattene hver uke - og oftere.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/dV3nj/Aftenpodden--De-andre-som-jobber-mot-formuesskatt-faller-sammen-i-krampegrat-nar-Hagen-uttaler-seg-slik FOTO : Rolf Øhman ¶ Inn i høsten kan du følge valgkampen sammen med Aftenpostens politiske podkast.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WVV4j/Vil-ha-3000-larerspesialister-Her-er-Hoyres-11-punkter-for-tidlig-innsats-i-skolen Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/QVLaJ/Utryddelsen-av-villrein-i-Nordfjella-har-startet Jegerne er nødt til å levere inn hodene til reinen de feller slik at de kan testes for skrantesyke.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/QVLaJ/Utryddelsen-av-villrein-i-Nordfjella-har-startet Etter det blir det satt inn et statlig jaktlag som skal ta de resterende dyrene.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/OVV5A/Mann-omkom-i-tunnelulykke-i-Sande Ytterligere én mann omkom da han kjørte inn i tunnelveggen i Hanekleivtunnelen på E18 ved Sande i Buskerud natt til torsdag.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/OVV5A/Mann-omkom-i-tunnelulykke-i-Sande En mann omkom da han kjørte inn i tunnelveggen i Hanekleivtunnelen på E18 ved Sande, og en annen person mistet livet da en personbil kjørte av veien ved Grua i Oppland.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/MVQ5m/Nordmann-dode-i-bilulykke-i-Sverige En norsk mann ( 45 ) døde i en bilulykke i Sorsele i Sverige onsdag kveld etter at bilen han satt i, kjørte inn i en stein.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/MVQ5m/Nordmann-dode-i-bilulykke-i-Sverige - Bilen skal ha kjørt rett gjennom en rundkjøring, og inn i en stein, sier kommunikasjonsrådgiver Markus Isacson i Västerbotten politidistrikt til Aftonbladet.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten Musa Gerbeshi eier også en møbelfabrikk med utsalg i Kosovo, og skyter høsten 2014 inn 100.000 euro i aksjekapital i selskapet som eier fabrikken.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten - Det er for meg sjokkerende hvor langt de har kommet inn .
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/LV7d4/Da-Einar-Haakaas-sa-bildet-av-mannen-som-skylder-millioner_-bestemte-han-seg-for-a-ta-opp-jakten (... ) ¶ 1/3 av de sakene som har kommet inn til seksjonen blir henlagt uten etterforskning.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer Tryg forsikring har fått inn meldinger om et 20-talls skader i Oslo som følge av regnværet onsdag.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer Regnvannet finner ikke naturlige veier og velger gjerne minste motstands vei, som gjerne er inn i en kjeller.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer If fikk alene inn hundrevis av skader med skadeomfang på 130 millioner kroner.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer I Økernveien ble tre kjellere oversvømmet da en bekk gikk over sine bredder og rant inn i hagene.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer DNB har foreløpig fått inn 30 skademeldinger, de fleste i Oslo og noen i Lørenskog, ifølge kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/555Xz/Nasjonal-sikkerhetsmyndighet-advarer-mot-flere-alvorlige-avvik-i-nodnettet Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) krever at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) setter inn strakstiltak for å tette hull i nødnettet.
AP170810https://www.aftenposten.no/kultur/i/zqmkr/Drommende-og-mer-vagalt-fra-minimalismens-mestere Et utadvendt The xx drar Tøyenparken inn i sitt minimalistiske lydunivers.
AP170810https://www.aftenposten.no/kultur/i/eVjka/Rocka-sukkersjokk Bergenseren skaper catchy elektropop som maser seg inn i hjernebarken, enten du vil eller ikke.
AP170810https://www.aftenposten.no/bolig/Klor-det-etter-ferien-Denne-kan-vare-arsaken-10293b.html Hvordan kommer veggedyrene seg inn i hjemmet ?
AP170810https://www.aftenposten.no/bolig/Klor-det-etter-ferien-Denne-kan-vare-arsaken-10293b.html Han anbefaler derfor å hyre inn et profesjonelt firma til å gjøre jobben.
AP170810https://www.aftenposten.no/bolig/Klor-det-etter-ferien-Denne-kan-vare-arsaken-10293b.html De vil dessuten gå systematisk til verks med varme- eller kuldepistoler, samt pulver som skraper opp huden til dyrene slik at de tørker inn .
AP170810https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/qqg4g/Spenning-Jakten-pa-den-perfekte-krigsfilm I blant hender det at Hollywoods fremste popcorn-regissører begir seg inn på slagmarken.
AP170810https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/KV9de/Uteskolen--Somliga-gar-med-trasiga-skor Jeg vasket dem og smurte dem inn med fett, limte sålene og la sandalene i press under den blytunge boken Oslo byleksikon over natten.
AP170810https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/7rz5W/Siste-ord-Prestholmen_-Klaholmen-og-Galgeholmen Når solen igjen beveger seg mot Jomfruens tegn her ute på holmen, når sauene raver feite og undergangsdømte over knubbene, er det en trøst enda en gang å bøye seg inn over kystkartet.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-pa-sjuendeplass---Jeg-hadde-ikke-noe-mer-a-gi-240110b.html Med i spurten var nordmannen August Jensen som kom inn til annenplass, men han var tydelig skuffet over egen innsats i spurten.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-pa-sjuendeplass---Jeg-hadde-ikke-noe-mer-a-gi-240110b.html Alexander Kristoff kom inn som nummer sju.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-pa-sjuendeplass---Jeg-hadde-ikke-noe-mer-a-gi-240110b.html Alexander Kristoff holdt ikke helt inn og kunne ikke true de beste på oppløpet.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TILs-nye-sjef-har-bestemt-seg---onsker-a-fortsette-selv-ved-nedrykk-240093b.html Det jeg vil si er at Simo har gjort en kjempejobb etter at han kom inn .
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stabak-banket-sjanselose-Aalesund-i-cupen-240117b.html Tonny Brochmann smalt inn 3 - 0 fra 10 - 12 meters hold to minutter etter pause, noe som gjorde veien til avansement omtrent umulig for bortelaget.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stabak-banket-sjanselose-Aalesund-i-cupen-240117b.html Kontret inn 1 - 0 ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Stabak-banket-sjanselose-Aalesund-i-cupen-240117b.html Hjemmelaget kontret inn ledermålet.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lundemo--Jeg-far-bare-bedre-og-bedre-selvtillit-240059b.html Marius Lundemo ( 23 ) begynner for alvor å spille seg inn i ankerrollen på Rosenborgs midtbane.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Levanger-sliter-med-okonomien_-men-ingen-har-lagt-inn-bud-pa-spillerne-240024b.html | Levanger sliter med økonomien, men ingen har lagt inn bud på spillerne ¶
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jgers-hodestot-sendte-Valerenga-videre-i-cupen-I-kvartfinalen-venter-Rosenborg--Det-betyr-ingenting-240111b.html Ronny Deilas menn gikk inn til cupoppgjøret etter å ha tapt 2 - 0 på Marienlyst mot Strømsgodset tidligere i uken.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jerv-innbytteren-imponerte-hjemmepublikummet--Kan-bli-en-profil-for-oss-240062b.html Idelinho « Idé » Colubali kom inn for Jerv et drøyt kvarter før slutt mot Rosenborg, og fikk hjemmepublikummet til å reise seg fra setene ved flere anledninger.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-keeper-til-Stromsgodset-240078b.html Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-keeper-til-Stromsgodset-240078b.html Han passer inn i den strategien vi har lagt for klubben inn i fremtiden og måten vi ønsker å utvikle spillere med potensial.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-MFK-juniorene-til-kvartfinalen-i-NM-240118b.html Tobias Hestad slo et hjørnespark, Stenseth headet ballen tilbake i feltet og Eman Markovic headet den inn i mål.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-MFK-juniorene-til-kvartfinalen-i-NM-240118b.html Sogndal reduserte på straffespark ti minutter før slutt, men et par minutter før full tid satte Molde inn sitt tredje.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-MFK-juniorene-til-kvartfinalen-i-NM-240118b.html Molde doblet ledelsen etter at Markovic kontret i stor fart og spilte fri Stenseth, som hamret 2 - 0 inn i nærmeste hjørne fra skrått hold.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-MFK-juniorene-til-kvartfinalen-i-NM-240118b.html Kaptein Leo Østigård hang i lufta og stanget inn corneren fra Hestad.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-MFK-juniorene-til-kvartfinalen-i-NM-240118b.html Erling Håland fikk hvile siden han ble byttet inn mot Sogndal onsdag.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholms-Skrik-far-stor-oppmerksomhet-etter-den-utrolige-VM-bragden---Helt-fantastisk-240076b.html TOK UT ALT : Karsten Warhom trosset de vanskelige forholdene og løp inn til VM-gull i London.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Sånn som det er nå, prøver jeg bare å la det synke inn .
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Det er viktig å la det synke inn også.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html I det pågående verdensmesterskapet i friidrett gikk for øvrig Norge forbi Sverige onsdag, da Karsten Warholm løp inn til gull på 400 meter hekk.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Vebjorn-Rodal-ut-mot-svensk-OL-vinner--Jeg-liker-ikke-sanne-som-henne-240109b.html Da løp Vebjørn Rodal inn til OL-gull på 800 meter i Atlanta, USA.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Over-n-million-sa-Warholms-gullop-pa-TV-240085b.html Hele 1,1 millioner nordmenn benket seg foran TV-skjermen da Karsten Warholm løp inn til et overbevisende VM-gull på 400 meter hekk.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norsk-VM-hap-fikk-tarer-i-oynene-da-hun-fikk-beskjeden--Er-du-helt-sikker--240115b.html Grøvdal lå i en kjempefin posisjon på vei inn på oppløpet, men 27-åringen ble passert av tre løpere, og endte som nummer seks i heatet.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html KUNNE IKKE TRO DET : Karsten Warholm ble sittende og lot VM-gullet synke inn helt alene, uten at konkurrentene kom bort.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ingen-av-rivalene-gratulerte-Warholm-rett-etter-gullopet-Treneren-tror-han-vet-hvorfor-240075b.html 21-åringen ser forvirret ut i det han krysser mållinjen og setter seg på huk mens han lar det synke inn .
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-april-reklamerte-Karsten-Warholm-for-hyttetoaletter--Na-er-han-pa-kartet-til-store-internasjonale-aktorer-240086b.html Han stormer inn til VM-gull mens over 1 million nordmenn ser ham på TV og friidrettssponsorer verden over merker seg gullet og den smått ikoniske « Skrik»-reaksjonen hans.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html Her løper Karsten Warholm inn til VM-gull.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Et-halvminutt-for-alle-andre_-innsa-Amalie-Iuel-hva-som-skulle-skje--Da-tenkte-jeg-Det-er-over-240072b.html Amalie Iuel begynte å gråte da treningspartner Karsten Warholm løp inn til gull.
AA170810 Lenger inn i landet begrenser nedbøren seg til spredte regnbyger.
AA170810 Da får Trøndelag nyte godt av et høytrykk som bygger seg opp over de vestlige delene av Russland, noe som gir varme vinder fra sør-sørøst inn over landsdelen.
AA170810 Flere går over til heroin eller syntetiske opioider smuglet inn i USA av mexicanske narkokarteller. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Søksmålet er levert inn til en domstol i Washington på vegne av fem personer som til sammen har tjent i det amerikanske forsvaret i nesten 60 år. 26. juli tvitret Trump at regjeringen ikke vil akseptere at transpersoner tjenestegjør i noen form for militære i USA.
AA170810 Scaramucci, en rik finansmann og jurist fra New York, ble hentet inn som Trumps kommunikasjonssjef tross protester fra pressetalsmann Sean Spicer, som reagerte med selv å gå av.
AA170810 Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til det nasjonale kontoret fredag.
AA170810 Lederen for valgkommisjonen avviste dette torsdag, men opplyste at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet i landet, uten at kom inn i databasen.
AA170810 Lederen for valgkommisjonen har tidligere torsdag opplyst at hackere forsøkte å manipulere valgresultatet i landet, men at de ikke kom inn i databasen.
AA170810 General Abdelhakim Bouhaliya, som er sjef for marinebasen der pressekonferansen ble holdt, sier « ingen utenlandske skip har rett til å gå inn » i området uten tillatelse fra libyske myndigheter.
AA170810 | Flere skadd da buss krasjet inn i butikk i London ¶
AA170810 Flere personer ble skadd da en toetasjes buss krasjet inn i en butikk sør i London torsdag morgen.
AA170810 Selskapet som har tatt inn eggene har fått beskjed om å trekke dem tilbake.
AA170810 Det er antatt at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd.
AA170810 | Flere skadd da buss krasjet inn i butikk i London ¶
AA170810 Flere personer ble skadd da en toetasjes buss krasjet inn i en butikk sør i London torsdag morgen.
AA170810 Bussen krasjet inn i en butikk.
AA170810 | Abbas strammer inn på bruken av internett ¶
AA170810 I alt fikk kommunen inn 16 forslag.
AA170810 - Vi har denne avstemningen for å få oppmerksomhet rundt forslagene som har kommet inn .
AA170810 - Det har kommet inn veldig mange gode forslag.
AA170810 Nå arbeider forskerne med å samle inn mange nok positive avføringsprøver.
AA170810 Banken mener utviklingen skyldes nye forskrifter på boliglån og mange nybygg på vei inn i markedet, og at innstrammingene vil bety at et krakk er mindre sannsynlig.
AA170810 Letnes kan informere om av innbruddstyvene har tatt seg inn gjennom en rute i det ene lokalet.
AA170810 Kom inn via rute ¶
AA170810 I det andre lokalet, som er veldig stort, har ikke politiet fått oversikt over hvordan tyvene har kommet seg inn .
AA170810 Nivået på stortinget er tydeligvis så lavt at jeg ikke tror de har satt seg inn i hva dette faktisk innebærer for oss, sier Sp-ordføreren.
AA170810 Jegerne er nødt til å levere inn hodene til reinen de feller slik at de kan testes for skrantesyke.
AA170810 Etter det blir det satt inn et statlig jaktlag som skal ta de resterende dyrene.
AA170810 Tryg Forsikring har fått inn i overkant av 20 skademeldinger, DNB har fått inn 30 og Gjensidige har mottatt 30 skademeldinger.
AA170810 Tryg Forsikring har fått inn i overkant av 20 skademeldinger, DNB har fått inn 30 og Gjensidige har mottatt 30 skademeldinger.
AA170810 Rundt 130 skader er meldt inn etter regnet, ifølge en ringerunde Aftenposten har gjort til forsikringsselskapene.
AA170810 Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men vi regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til avisen.
AA170810 Hittil har vi fått inn drøyt 50 skader, men vi regner med at vi kommer til å få inn totalt 100 skader, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til avisen.
AA170810 Listhaug definerte på sin side nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre « den åpne dørs politikk », hvor man slipper inn flest mulig inn til landet.
AA170810 Listhaug definerte på sin side nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre « den åpne dørs politikk », hvor man slipper inn flest mulig inn til landet.
AA170810 En norsk mann ( 45 ) døde i en bilulykke i Sorsele i Sverige onsdag kveld etter at bilen han satt i, kjørte inn i en stein.
AA170810 - Bilen skal ha kjørt rett gjennom en rundkjøring, og inn i en stein, sier kommunikasjonsrådgiver Markus Isacson i Västerbotten politidistrikt til Aftonbladet.
AA170810 Møtende trafikk i rushperiodene ledes inn på fylkesvei 156. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Oljeprisen lot seg ikke påvirke av nedgangen på børsene ellers.
AA170810 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) krever at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) setter inn strakstiltak for å tette hull i nødnettet.
AA170810 Politiet mener at mannen gikk inn i Narvesen-kiosken i Oslo med en softgun og truet til seg 1.450 kroner fra kassen.
AA170810 En mann omkom da han kjørte inn i tunnelveggen i Hanekleivtunnelen på E18 ved Sande i Buskerud natt til torsdag.
AA170810 - Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170810 Også fylkesleder i Telemark, Terje Lien Aasland ( Ap ), er tydelig på at det var riktig å stenge døren for MDG, siden de mener det er uaktuelt å gå inn i en regjering hvor det åpnes ny oljeaktivitet.
AA170810 PF er ikke fornøyd med kompensasjonen, og fagforeningen har varslet POD om at de vil bringe saken inn for såkalt særskilt nemnd, en ordning nedfelt i hovedavtalen.
AA170810 - Vi forholder oss til at saken er tatt inn for særskilt nemnd, skriver Hansen i en epost til BT. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Han spilte inn et album hvor også Thomas Gregussen i lydproduksjonsselskapet Støy i Trondheim bidro.
VG170809 Dermed blir rasismeanklager trukket inn i oppladningen til boksebraket som går av stabelen 26. august.
VG170809 MÅLPASSERING : Jamaicas Omar Mcleod ( tv ) jubler over VM-tittel, mens russeren Sergej Sjubenkov ( nærmest ) løper inn til sølv.
VG170809 ) løper inn til sølv, mens Omar Mcleod fra Jamaica jubler over gull på 110 m hekk i VM.
VG170809 LONDON ( VG ) I regnværet i London løp Karsten Warholm ( 21 ) inn til gull på 400 meter hekk.
VG170809 Han kom først ut på oppløpet, og holdt unna inn mot mål. 21-åringen kom inn på tiden 48,35 og var 14 hundredeler foran nestemann.
VG170809 21-åringen kom inn på tiden 48,35 og var 14 hundredeler foran nestemann.
VG170809 Verdensmester Karsten Warholm ( 21 ) skrev seg inn i norsk idrettshistorie og er nå en del av et svært celebert selskap.
VG170809 Og så holdt han hele veien inn .
VG170809 Det er så mye som kan virke inn på fremtiden, at han må ta vare på denne kvelden, fortsetter 51 år gamle Hattestad.
VG170809 Elba Rashani har kommet inn fra Rosenborg.
VG170809 ) : Matti Lund Nielsen sendte av gårde en markkryper, ballen traff stolpen, spratt så i ryggen på Rossbach og fortsatte inn i nettet. * 1 2-0 ( 42 min. ) : Unggutten Tobias Heintz curlet ballen mot motsatt stolpe.
VG170809 ) : Matti Lund Nielsen la inn , og Anders Trondsen skled ballen forbi Rossbach.
VG170809 Benfica og den portugisiske ligaen er en annen utfordring enn Premier League uke inn og uke ut.
VG170809 Venstreback Kristoffer Tønnesen fikk legge fritt inn , stopper Jørgen Skjelvik misset på ballen og venstreback Alex Gersbach mistet markeringen på Eirik Haugstad.
VG170809 På Åråsen ble det en ny Tromsø-nedtur da Marco Tagbajumi stupheadet inn 1-0 etter en snau time, noe som også ble sluttresultatet.
VG170809 Kantspilleren fikk stange inn 1 - 0 til ellevill jubel fra 2989 tilskuere på Levermyr.
VG170809 ) setter inn 1 - 0 til Jerv bak RBK-målvakt Arild Østbø tidlig i kampen.
VG170809 - Jeg skal la det synke inn , jeg skal nyte det, for det er fortjent.
VG170809 Så sent som i juni utga han sitt siste album, « Adiós », spilt inn høsten 2011, like etter diagnosen.
VG170809 - Glens evne til spille, synge og huske tekster, ble etter hvert fortere og fortere redusert etter at han fikk diagnosen - og han skjønte at det begynte å haste med å komme i studio og spille inn denne siste platen dersom det skulle bli noe av.
VG170809 Men mellom TV-serien og den nye filmen, har regissøren også spilt inn filmen « Wonder Wheel » med blant andre Kate Winslet, Justin Timberlake og James Belushi.
VG170809 Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret ; hver eneste episode anmelderne hentet ut av romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv.
VG170809 NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes uttalte at Helga Hjorths roman vil skrive seg inn i litteraturhistorien som en bok som brukes i en familiekrigføring.
VG170809 Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret ; hver eneste episode anmelderne hentet ut av romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv.
VG170809 Rett inn i Dagsnytt 18 og Dagsrevyer og everywhere.
VG170809 Dette er virkelig tekster å analysere for framtiden : en levende kilde som reiser seg og protesterer, en kilde som breier detaljert ut om en dyrket forfatters univers, som viser at det kan smerte og ha omkostninger å bli skrevet inn i skjønnlitterære verk.
VG170809 Det er heller ikke Helga Hjorths prosjekt å bringe leseren inn i et magisk univers - men ganske matter of fact å imøtegå der søsteren mener Vigdis Hjorth ødelegger, utnytter, misbruker og gir feil framstilling av familien.
VG170809 Samtidig rapporterte storavisen Washington Post tirsdag om en konfidensiell rapport fra amerikansk etterretning som konkluderer med at Nord-Korea nå har utviklet atomstridshoder som er små nok til å passe inn i deres interkontinentale raketter.
VG170809 Politiet har i flere timer jaktet føreren av en BMW som kjørte inn i en gruppe soldater i Paris-forstaden Levallois-Perret rundt klokken åtte onsdag morgen.
VG170809 Politiet jaktet i flere timer føreren av en BMW som kjørte inn i en gruppe soldater i Paris-forstaden Levallois-Perret rundt klokken åtte onsdag morgen.
VG170809 Jonas derimot har god timing og klarte å få inn et par vitser.
VG170809 Brundtland inn i verdidebatten ¶
VG170809 Noen hendelser som viser hvor alvorlig det kan være å rettferdiggjøre kollektivisering og generalisering av utfordringer knyttet til Vestens muslimske minoritet : Tidligere i sommer kjører Darren Osborne en varebil inn i en menneskemengde utenfor en moské i Nord-London.
VG170809 De to lederskikkelsene kan være riktig så brutale, de også, men her snakker vi om hun som befrir slaver og han som tar « det frie folket » inn i varmen.
VG170809 Månedsvarselet fra StormGeo viser at samme værtype - med stadige lavtrykk feiende inn fra sør og vest - ut hele august.
VG170809 Det som ser ut som et klassisk høstlavtrykk kommer inn over Vestlandet fredag, med regnvær og økende vind.
VG170809 Det er høstlig preg over det, det er nokså stort, det kommer inn rett fra vest, det sikter mot nordlige Vestlandet, det gir stiv til sterk kuling med potensial for liten storm, sier han.
VG170809 - Det mest oppløftende i så måte, er at vi har en økende usikkerhet inn i september, og erfaringsmessig vet vi at en lang periode med en værtype gjerne blir avløst av en annen værtype, sier Teigen.
VG170809 Regnet oversvømte kjellere, og truet med å renne inn i hus i hovedstaden.
VG170809 Nå er det første gang han leder Arbeiderpartiet inn mot et stortingsvalg - hvor han utfordrer den erfarne og lengesittende partilederen Erna Solberg.
VG170809 At de faktisk diskuterer ideene og politikken, og at det ikke bare handler om hvem som fikk inn det beste slaget på motstanderen, sier Kjeldsen.
VG170809 - KrF lovte landet en ny regjering ved forrige valg og vi holdt den lovnaden, men vi valgte å ikke å gå inn i regjering på grunn av den store politiske avstanden, blant annet til Frp.
VG170809 Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien, som omfattes av vanlig formueskatt.
VG170809 En instruktør spurte om hun klarte å dra seg inn selv, hvilket hun ikke gjorde.
VG170809 Driftsansvarlig firet seg ut på zipline, hektet seg fast i selen til kvinnen og dro henne inn .
VG170809 Dermed krasjet han inn i kompisen sin.
VG170809 Det hele er rammet inn av spektakulære fjelltopper hvor enn vi snur hodet.
SA170809 Thomsen anbefaler å tenke kreativt og se hva slags aktivitet man kan legge inn i hverdagen etter ferien.
SA170809 Hennes fremste råd er å først som sist akseptere at det er slitsomt å komme tilbake til treningen etter ferie, og heller ha fokus på å få inn noen få enkle, men effektive økter i løpet av uken.
SA170809 Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
SA170809 - Ikke kjøp inn mer av ferie-kose-maten.
SA170809 FOTO : Jan Inge Haga ¶ | « Jeg har DAB-radio i bilen, men får bare inn P4 og tilsvarende.
SA170809 Det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.
SA170809 Slik har talentet fra Ulsteinvik stormet inn i eliten på så kort tid at Idretts-Norge knapt har vent seg til navnet.
SA170809 Sammen med Simen Hegstad Krüger rykket han ifra, før han spurtet inn til seier like før mål.
SA170809 Klubbens finske hovedtrener ga tidligere i uka beskjed om at en eventuell ny spiller som skal inn i sommer aller helst bør være en midtbanespiller.
SA170809 - Jeg ser tidlig at Magnus Andersen spiller inn og ser at Vuk trekker en spiller med seg inn på første stolpe.
SA170809 - Jeg ser tidlig at Magnus Andersen spiller inn og ser at Vuk trekker en spiller med seg inn på første stolpe.
SA170809 Liridon Kalludra var iskald alene med keeper og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren. ( 100% Sport/NTB ) ¶
SA170809 - Vi håper at det blir helt fullt, og hvis salget fortsetter i samme tempo blir det utsolgt på kampdagen, sier Outzen, som forteller at MFK har lov til å slippe inn 11.100 tilskuere på årets kamp.
SA170809 - Vi prøver å finne noen som kan komme inn i sommer, men det er Svein-Morten ( Johansen ) og Simo ( Valakari ) som står i spissen for det, og skal legge fram caser for interessante spillere.
SA170809 Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.
SA170809 Karadas inn til ingen nytte ¶
SA170809 Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1-1 med fem minutter igjen.
SA170809 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.
SA170809 Simen Kind Mikalsen fant 29-åringen i feltet etter 57 minutter, og spissen stupte inn 1-0 mot Tromsø.
SA170809 Kun tre minutter senere svingte Tobias Heintz på venstre ballen inn mot mål.
SA170809 Jerv-back Kristoffer Tønnessen fikk legge inn upresset, og ballen gikk over hodet til Johan Lædre Bjørdal før den havnet hos Jørgen Skjelvik.
SA170809 Jerv presset på for en utligning på slutten, men maktet ikke å skape de virkelig store sjansene, og det endte 2 - 1 til Rosenborg på Levermyr - selv om Mushaga Bakenga trodde han satte inn 3 - 1-scoringen da Jerv-buret sto tomt på overtid.
SA170809 I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson.
SA170809 Høyest i feltet raget selvfølgelig Vilhjalmsson, som stanget inn 2-1-scoringen via tverrliggeren.
SA170809 HODESTERK : Matthias Vilhjalmsson setter inn 2 - 1 til RBK på Levermyr.
SA170809 Den svenske kanten var iskald og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren.
SA170809 Både Rosenborg og Jerv hadde sine småfarligheter tidlig i den andre omgangen, og Jonathan Levi, som kom inn for målscorer Jevtovic ved pause, viste riktig så friske tendenser i åpningskvarteret.
SA170809 minutt, og Anders Trondsen skled inn kampens fjerde og siste scoring fem minutter etterpå.
SA170809 I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson.
SA170809 Lasse Nilsen fikk sine første minutter etter tilbakekomsten fra Tromsdalen i sommer da han kom inn som venstre midtbanespiller for Kent-Are Antonsen.
SA170809 Kvarteret før slutt kom også millionspissen Slobodan Vuk inn for Mikael Norø Ingebrigtsen samt at Magnus Andersen kom inn for Norbye.
SA170809 Kvarteret før slutt kom også millionspissen Slobodan Vuk inn for Mikael Norø Ingebrigtsen samt at Magnus Andersen kom inn for Norbye.
SA170809 Trolig vil Daniel Gretarsson gå inn på Kirkeskovs plass som venstreback, men spillere som Mos, Bjørn Helge Riise og Edwin Gyasi er nok også høyaktuelle.
SA170809 Samtidig som Jan Lennart Urke kommer inn og skal ta opp keeperkampen med Andreas Lie, er AaFKs andrekeeper Pål Vestyle Heigre på vei ut.
SA170809 Det er med andre ord ingen skade på Heigre som gjør at AaFK henter inn Hødds førstekeeper.
SA170809 Hun og de andre kom mange timer før løpet, for å suge inn stemningen på stadion, og prøve å roe nervene.
SA170809 Hatløy følte nærmest at han var i sjokk over det han så da den tidligere eleven løp inn til seier.
SA170809 Han slet me då ta inn over seg at han hadde prester ett av Norges største idrettsøyeblikk noensinne.
SA170809 - Jeg sliter med å la det synke inn .
SA170809 - Jeg kjente det var tungt inn mot siste hekken.
SA170809 Han klokket inn til 13.31,71.
SA170809 | Slik hylles verdensmesteren : « Han går inn blant de største i norsk friidrett » ¶
SA170809 LONDON : Karsten Warholm løp inn til et suveren VM-gull på 400 meter hekk onsdag kveld.
SA170809 Han tok teten og holdt det strålende inn .
SA170809 - Han går inn blant de største i norsk friidrett.
SA170809 Som for å bevise én gang for alle at han hadde kommet seg etter mageviruset, la Isaac Makwala inn noen armhevinger etter 200-meterforsøket.
SA170809 30-åringen løp inn på tiden 20.20.
SA170809 Det sa Karsten Warholm til NRK etter å ha løpt inn til VM-gull onsdag.
SA170809 Jeg har ikke trent spesifikt nok inn mot den distansen.
SA170809 I vinter ble Øystein Sylta ( fagekspert utholdenhet ved Olympiatoppen ) og Sindre Buraas ( tidligere langdistanseløper ) hentet inn som sparringpartnere.
SA170809 Hun ble hindret på oppløpet og Norge leverte inn protest som ikke ble tatt til følge.
SA170809 Det er ikke noe poeng for andre å gå inn og overprøve det så lenge hun lykkes med det hun driver med.
SA170809 At jeg ikke konkurrerte, men kun trente, har gitt meg et løft inn mot VM.
NL170809 Når du i ukene fremover lar deg filme, gjør opptak på podkasten, stiller i TV eller radio, så har du invitert deg inn på besøk i stua til tusener av nordmenn du ikke kjenner.
NL170809 Er du i opposisjon, bør du ikke falle for fristelsen til å gå inn for forslag du og partiet ditt ikke greier å gjennomføre i regjering.
NL170809 Tiden for å sentralisere basestrukturen for Luftforsvaret inn i rimelige driftsenheter er for lenge siden forbi.
NL170809 Derfor er det godt at lovverket nå strammes inn og oversikten forbedres.
NL170809 For Frp, som historisk sett har bygget mye av sin posisjon som et tydelig opposisjonsparti, er det neppe en fordel å gå inn i en valgkamp som regjeringsparti.
FV170809https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Thomsen anbefaler å tenke kreativt og se hva slags aktivitet man kan legge inn i hverdagen etter ferien.
FV170809https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Hennes fremste råd er å først som sist akseptere at det er slitsomt å komme tilbake til treningen etter ferie, og heller ha fokus på å få inn noen få enkle, men effektive økter i løpet av uken.
FV170809https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
FV170809https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html - Ikke kjøp inn mer av ferie-kose-maten.
FV170809https://www.fvn.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html | Reglene strammes inn for Airbnb verden rundt ¶
FV170809https://www.fvn.no/bolig/Over-70000-nordmenn-eier-bolig-i-utlandet-Jan-og-Unni-kjopte-hus-i-Italia-usett-10054b.html VESPA : Ekteparet Duvaland har meldt seg inn i den lokale Vespaklubben og fått gode italienske venner.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/meninger/Warholm-er-god-for-mer-Dette-var-bare-begynnelsen-240041b.html Slik har talentet fra Ulsteinvik stormet inn i eliten på så kort tid at Idretts-Norge knapt har vent seg til navnet.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html | Slik hylles verdensmesteren : « Han går inn blant de største i norsk friidrett » ¶
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html LONDON : Karsten Warholm løp inn til et suveren VM-gull på 400 meter hekk onsdag kveld.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html Han tok teten og holdt det strålende inn .
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html - Han går inn blant de største i norsk friidrett.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-lop-inn-til-VM-gull---For-en-idrettsmann-240061b.html Det sa Karsten Warholm til NRK etter å ha løpt inn til VM-gull onsdag.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Vi har ikke sett på reglene ennå og vet ikke om vi kan sende inn en klage, sier Falcon Semido i det botswanske forbundet til BBC.
FV170809https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html - Han har fått beskjed om at han ikke kan konkurrere, og ikke kan komme inn på stadion.
DN170809https://www.dn.no/nyheter/2017/08/09/2202/Teknologi/na-kommer-disse-kortene-for-fullt Stapper du fortsatt betalingskortet inn i kortterminalen ?
DN170809https://www.dn.no/nyheter/2017/08/09/2050/Finans/-kanarifuglen-kvitrer-enna Olsen mener tvert om konklusjonen på foredraget var at Rogaland og landet ikke ville gå inn i en total krise.
DN170809https://www.dn.no/nyheter/2017/08/09/2050/Finans/-kanarifuglen-kvitrer-enna For ordens skyld : Gruvearbeidere skal i gamle tider ha brakt med seg kanarifugler inn i gruvegangene, fordi fuglene raskere ville kollapse dersom det utviklet seg giftige gasser, noe som ville fungere som en alarm for menneskene.
DN170809https://www.dn.no/nyheter/2017/08/09/2050/Finans/-kanarifuglen-kvitrer-enna - Oljeministeren sa nylig at det var levert inn utbyggingsplaner for 45 milliarder kroner i år, og at tallet kan ende på 125 milliarder.
DN170809 Stapper du fortsatt betalingskortet inn i kortterminalen ?
DN170809 Olsen mener tvert om konklusjonen på foredraget var at Rogaland og landet ikke ville gå inn i en total krise.
DN170809 For ordens skyld : Gruvearbeidere skal i gamle tider ha brakt med seg kanarifugler inn i gruvegangene, fordi fuglene raskere ville kollapse dersom det utviklet seg giftige gasser, noe som ville fungere som en alarm for menneskene.
DN170809 - Oljeministeren sa nylig at det var levert inn utbyggingsplaner for 45 milliarder kroner i år, og at tallet kan ende på 125 milliarder.
DN170809 Det er antat at fipronil kommer inn i matkjeden ved at det blir ulovlig blandet med et preparat som brukes mot lus og midd.
DN170809 Prisen som bankene betaler for å låne inn penger er ett av disse elementene.
DN170809 Tirsdag kveld falt amerikanske aksjer tilbake og nedgangen har fortsatt i både Asia og Europa onsdag morgen og formiddag.
DN170809 De har rasert hele etasjen, så vi må rive og bygge opp på nytt og ha inn fagfolk til å gjøre disse vurderingene, sier Stein Erik Bjørni.
DN170809 På 80-tallet kjøpte han seg inn i Securitas med 25 millioner svenske kroner, penger han « skrapet sammen » gjennom å pantsette seg og ta opp lån.
DN170809 Dekretet hindrer den opposisjonskontrollerte folkevalgte nasjonalforsamlingen og andre statlige organer fra å blande seg inn i lover som den nye forsamlingen finner det for godt å innføre.
DN170809 | Nord-Korea sikter seg inn mot amerikanske Guam ¶
DN170809 Ifølge en dommerkjennelse skal halvparten av alt Belfort tjener gå inn i potten på 110 millioner dollar som han er forpliktet til å betale tilbake til investorene han svindlet.
DN170809 - Det som stoppet dem fra å gå inn i prosjektet var at de var bekymret for mye medieomtale, både positiv og negativ, om mannen i og med at « Wolf of Wall Street » er en så ny film, sa arrangementsansvarlig Christoffer Omberg til studentavisen Inside den gang.
DB170809 ° Her kan du sende inn klagen.
DB170809 Alle som sender inn krav til oss får sin søknad behandlet individuelt og dersom man har krav på kompensasjon i henhold til EUs regelverk, så får man det, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef.
DB170809 - Det er viktig at den som levere inn klagen også legger ved billetter for alle passasjerene klagen omfatter.
DB170809 Warholm og trener Leif Olav Alnes har hatt mange veddemål inn mot VM-finalen, og det er Warholm som har gått seirende ut av de fleste av dem.
DB170809 VM-bragden fra Olympiastadion var ennå ikke sunket inn .
DB170809 Luvo gikk inn i en nedadgående spiral.
DB170809 Siden har han vunnet to Diamond League-stevner, tatt med ett U-23 gull i EM og løpt inn VM-gullet.
DB170809 Nå er det lenge siden fornemme Rolls-Royce rullet inn bak de lokale gigantene som Ulstein og Kleven med enda mer høyteknologi, og ble med på forvandlingen av utkant til et naturlig senter for den smarteste, moderne skips - og supplyindustrien.
DB170809 Han tok ledelsen fra start, holdt trøkket oppe og kom inn på oppløpssida for seg selv.
DB170809 Fine klubber og lag alle sammen, men Karsten var ikke i tvil da også han måtte inn til hovedstaden for å studere : ¶
DB170809 I tiden fra anken ble sendt inn til dommen ble klar, verserte det flere rykter om at Klisjina skulle delta i Rio under nøytralt flagg, slik hun nå gjør i London.
DB170809 MÅL : Vilhjálmsson setter inn 2-1.
DB170809 Kantspilleren gjorde ingen feil og satte inn 1-1.
DB170809 ) setter inn 1-0 til Jerv.
DB170809 Han går ut hardt og parkerer alle, og holder hele veien inn .
DB170809 ( Dagbladet ) : Karsten Warholm ( 21 ) løp inn til VM-gull på 400 meter hekk og satte fyr på hele Idretts-Norge.
DB170809 - Jeg kjente jo Van Gaal og visste at han ikke passet inn i Manchester United.
DB170809 Pape Pate Diouf kom inn for Fredrik Semb Berge.
DB170809 - Udyktighet eller uflaks, kall det hva du vil : Målene gikk inn og det var svakt.
DB170809 Utøverne kommer med andre ord ikke inn på stadion hvis de har meldt fra om at de har symptomer på viruset.
DB170809 Men med Marcus Rashford inn fra start i andre omgang, og med Marouane Fellaini på banen ti minutter senere, ble Manchester United et tryggere, tøffere og mer gjennombruddskraftig fotballag.
DB170809 Men hadde jeg gått inn for det og gjort det arbeidet som trengs, det måtte ha vært på tremila, eller en hard 10- eller 15-kilometer, da tror jeg at jeg kunne ha hevdet meg topp-3, konkluderte romsdalsjenta ærlig og redelig.
DB170809 I mars kom den tidligere aktive friidrettsmannen Øystein Sylta inn som en av trenerne til Grøvdal.
DB170809 Han er rå på de første 300 meterne, men han må klare å holde det helt inn , sier Garshol.
DB170809 - Jeg håper at han bare går inn med det samme pågangsmotet.
DB170809 Han klokket inn på 48.35, men det var mer enn nok til å vinne.
DB170809 - Jeg skjønte det ikke før han var i mål, sier en rørt trener Leif Olav Alnes til Dagbladet om seieren Warholm dro inn etter en nervepirrende innspurt.
DB170809 - Vi kan ikke slippe inn sånne mål, sier Fagermo om de to første scoringene.
DB170809 Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.
DB170809 Karadas inn til ingen nytte ¶
DB170809 Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1-1 med fem minutter igjen.
DB170809 Ballen vil ikke inn og vi skaper for lite.
DB170809 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.
DB170809 ¶ DIREKTE : Et kjøretøy skal ha kjørt inn mot en gruppe soldater under en øvelse de holdt i en forstad nord for Paris.
DB170809 Også franske bfmtv.com skriver at et kjøretøy har kjørt inn i en militæroperasjon.
DB170809 I åtte-tida i morges, på place de Verdun, skal et kjøretøy ha kjørt inn mot en gruppe soldater under en øvelse de holdt i en forstad nord for Paris, ifølge Libération.
DB170809 ANGREPET : Franske soldater er på plass i Levallois-Perret, nord for Paris, der en bil kjørte inn i en gruppe soldater i det de var i ferd med å starte en militærøvelse.
DB170809 - En mørk BMW kjørte rett inn mot soldatene, før den kom seg unna.
DB170809 Hareide har tidligere gjort det klart at KrF kommer til å støtte en regjering med Høyre og Venstre etter 2017, men vil ikke gå inn i en regjering med FrP.
DB170809 Han påpeker at å ta inn to tredeler av det regjeringen har karakterisert som moderate skattekutt er til å håndtere.
DB170809 KJØLER SEG NED : En mann i Milano hoppet i går inn i fontenen for å unnslippe den voldsomme varmen.
DB170809 Frp hevder også at Ap har endret standpunkt og går inn for midlertidige ansettelser i offentlig sektor og asylsentre i utlandet.
DB170809 - Folk utenfor bykjernene må tenke seg om når partier som ønsker å sage over alle de greiner som vi er avhengige av for å finansiere velferdssystemet vårt, velges inn på Stortinget og får avgjørende makt sammen med Arbeiderpartiet.
DB170809 Hele 142 prosent av den risikofrie bankavkastningen måtte i fjor dekkes inn av formuesskatt.
DB170809 En annen av Øyafestivalens vakreste retter, som dessverre ble litt ødelagt på veien inn under tak.
DB170809 Det er ikke til å komme bort fra at god mat og drikke hjelper når festivalgjørma setter inn .
DB170809 - Istedet for at vi må selge oss inn , ringer anerkjente restauranter og hoteller oss og spør om de får selge øl fra oss.
DB170809 For første gang har hun trukket inn et knippe profilerte gjesteartister.
DB170809 I år er også Frp-politiker Kent Andersen tatt inn som fast skribent på Document.no, der integreringsminister Sylvi Listhaug er den mest hyllede politiker.
DB170809 Bygger man derimot en pausebu halvveis inn mot Trolltunga, kan det bli et turmål som er attraktivt nok for mange av dem som underveis innser at turen blir for lang.
DB170809 28 turmål meldte inn prekære behov og fikk avslag, deriblant flere i populære Lofoten.
DB170809 Tilnærmingen viste tydelige forskjeller i hvordan de to vil gå inn i valgkampen : ¶
DB170809 Han går inn for en overgangsperiode på tre-fire år etter utmelding, hvor borgere fra andre EU-land må ha fri adgang til Storbritannia som nå og hvor det nye forholdet gradvis må tilpasses.
DB170809 Jeg håper romanen min vil kunne føre til at forlag og forfattere i sterkere grad tar inn over seg det perspektivet jeg viser fram, sier hun.
DB170809 Hun foreslår at det bør utarbeides retningslinjer for forfattere og forlag, og mener det burde finnes en tredjepart som kunne trekkes inn i de etiske vurderingene.
DB170809 Derfor er det viktig med en løpende etisk debatt hvor også perspektiver utenfra bringes inn .
DB170809 Men til tross for de store nedbørsmengdene, var det mange blide fjes som stormet inn på festivalen så fort området åpnet onsdag formiddag.
DB170809 Litteratur er ikke journalistikk, den går inn i de hemmelige rommene og forteller historiene som ikke kan fortelles.
DB170809 Dette er en roman som går naturlig inn i mitt forfatterskap, både språklig og tematisk, sa Vigdis Hjorth da hun ga ut « Arv og miljø » i fjor.
DB170809 Alle ting jeg har vært med på, kommer inn i romanene.
DB170809 Akkurat hva som var selvopplevd, det gikk ikke Vigdis Hjorth inn på.
DB170809 I forbindelse med den ferske målingen kunne partileder og finansminister Siv Jensen igjen love at partiet vil jobbe for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt på bolig i løpet av neste stortingsperiode.
DB170809 « Det finst tusen grunner til å gå under/Eg vet at det é, en dårlig idé/Det finst tusen grunner til å gå under/Eg har øynene lukket, har øynene lukket, » synger Vaular, mens Lerche kommer inn med sitt refreng : ¶
DB170809 En jury bestående av sanger Frida Ånnevik, professor Gisle Selnes og kulturredaktør Sigrid Hvidsten har valgt ut 30 låter leserne oppfordres til å stemme på ved å gå inn på db.no/sangtekst.
DB170809 Du kan stemme ved å klikke deg inn på db.no/sangtekst ¶
DB170809 Du har aldri passet inn selv om de du går på skole med er veldig snille jenter, og du har dessuten veldig dårlig hud.
DB170809 Den gang raste debatten i Danmark om hvorvidt prinsen var utakknemlig, eller om det danske kongehuset ikke hadde gjort nok for å ta ham inn i varmen.
DB170809 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 18.03.2015 Ble klippet inn i sekvensen av NRK.
DB170809 I dag er det sønnen Ole Robert Reitan ( 45 ) som leder Rema 1000, men Odd Reitan har ikke kastet inn håndkleet helt.
DA170809 Midt opp i alle skandalene har Netanyahus sønn blandet seg inn på en måte som ikke hjelper faren.
DA170809 Hvert av de mindre koalisjonspartiene kan framtvinge nyvalg, og er i en posisjon til å tvinge Netanyahu inn i et politisk hjørne.
DA170809 Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.
DA170809 Karadas inn til ingen nytte ¶
DA170809 Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1 - 1 med fem minutter igjen.
DA170809 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.
DA170809 Det er deilig å vite at det fysiske er der, og at det bare gjelder å konsentrere seg om selve løpet og ikke på om jeg stivner eller om jeg holder helt inn .
DA170809 Men Beachheads og blåserekka som har kommet inn igjen på nest siste låt, « Get Away », har attituden til musikerne på et synkende Titanic - i hvert fall i filmversjonen.
DA170809 Det er en generelt tight og gjennomført levering fra scenen - som ser ut som den er i ferd med å ta inn vann.
DA170809 Det første store høydepunktet var da gospelsangerne fra Oslo-koret Traces virkelig slo inn for første gang under konsertens andre låt « Shine Your Light ».
DA170809 Folk har så vidt begynt å snike seg inn fra Hagens venstre siden etter Young Thug, før regnet gir signal om at det ikke har noen som helst planer om å utvise nåde ovenfor onsdagens Øya-publikummere.
DA170809 Mistanken om at denne forskeren har flere grunner enn de rent vitenskapelige til å befinne seg i et mennesketomt landskap, siver langsomt inn .
DA170809 Men måten hun har rammet inn konfliktene og følelsene på er original og med sikker teft for det virkningsfulle.
DA170809 Kapitlene i romanen er rammet inn av denne nesten vitenskapelige benevnelsen av temperatur og værforhold.
DA170809 Hun skal fullføre sitt doktorgradsarbeid, vise hvordan endringer i atmosfæriske og klimatiske forhold virker negativt inn på sjøfuglbestanden.
DA170809 Om ulovlig, umulig kjærlighet, som får far Tallak til å gripe inn og innføre et pasjonsfritt fornuftsekteskap som straff.
DA170809 Nitid oppramsing av hvilken mat hun likevel kjøper inn , tilbereder og serverer til mora og venninna på besøk følger.
DA170809 Rosenkrantzgata sluttet her i 1960, og hovedveien ut mot Eiker gikk da ned Vårveien og inn på Buskerudveien.
DA170809 Her kom det fram at Hanvold har samlet inn rundt en milliard kroner de siste 15 årene, og at det er svært mange minstepensjonister og trygdede blant giverne.
BT170809https://www.bt.no/digital/Nettprat-om-DAB-Hvorfor-funker-ikke-DAB-i-bilen-din-eller-pa-hytta-10430b.html FOTO : Desirèe Andersen ¶ | « Jeg har DAB-radio i bilen, men får bare inn P4 og tilsvarende.
BT170809https://www.bt.no/digital/Nettprat-om-DAB-Hvorfor-funker-ikke-DAB-i-bilen-din-eller-pa-hytta-10430b.html Det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/meninger/Warholm-er-god-for-mer-Dette-var-bare-begynnelsen-240041b.html Slik har talentet fra Ulsteinvik stormet inn i eliten på så kort tid at Idretts-Norge knapt har vent seg til navnet.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Karadas inn til ingen nytte ¶
BT170809https://www.bt.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1-1 med fem minutter igjen.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-har-mottatt-nytt-bud-pa-Leciejewski-239982b.html . Vil bort : Piotr Leciejewskis syn er klart, og nå har polske Lubin nok en gang lagt inn et bud på spilleren.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Han slet me då ta inn over seg at han hadde prester ett av Norges største idrettsøyeblikk noensinne.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg sliter med å la det synke inn .
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-i-natt-med-kjaresten--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg kjente det var tungt inn mot siste hekken.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html | Slik hylles verdensmesteren : « Han går inn blant de største i norsk friidrett » ¶
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html LONDON : Karsten Warholm løp inn til et suveren VM-gull på 400 meter hekk onsdag kveld.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html Han tok teten og holdt det strålende inn .
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html - Han går inn blant de største i norsk friidrett.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Gull-Warholm-var-forvirret-da-han-krysset-malstreken--Folte-jeg-hadde-sett-et-spokelse-240061b.html Det sa Karsten Warholm til NRK etter å ha løpt inn til VM-gull onsdag.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Gamletreneren-i-sjokk--Det-er-helt-uvirkelig-og-vilt-Jeg-er-tom-for-ord-240046b.html Hun og de andre kom mange timer før løpet, for å suge inn stemningen på stadion, og prøve å roe nervene.
BT170809https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Gamletreneren-i-sjokk--Det-er-helt-uvirkelig-og-vilt-Jeg-er-tom-for-ord-240046b.html Hatløy følte nærmest at han var i sjokk over det han så da den tidligere eleven løp inn til seier.
AP170809https://www.aftenposten.no/viten/i/JaalJ/Utbruddet-av-skrantesyke-er-et-tidsskille-i-norsk-naturforvaltning Salteplassene gjerdes derfor inn for å redusere smittefaren.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/oqqpa/Ny-forsamling-i-Venezuela-tilsidesetter-nasjonalforsamlingen Dekretet hindrer den opposisjonskontrollerte folkevalgte nasjonalforsamlingen og andre statlige organer fra å blande seg inn i lover som den nye forsamlingen finner det for godt å innføre.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/jqqxz/Valgkommisjonen-i-Kenya-avviser-valgfusk Opposisjonslederen mener hackere har brukt identiteten til valgkommisjonens avdøde IT-topp Chris Msando for å logge seg inn i systemet og manipulere valgresultatet.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/OVdvO/Bitte-sma-mengder-kan-drepe-pa-sekunder-Elefantdop-skaper-dodsbolge-i-USA Stoffet ble smuglet inn fra Afghanistan og Sørøst-Asia.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Mens den ene rykker inn , passer den andre på bilen og er i beredskap om noe skulle skje.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- De sosiale innsatsgruppene forsøker å fange opp ungdommer før de kommer for langt inn i de kriminelle miljøene.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/GVLRV/Svensk-politi-skulle-ta-tilbake-kontrollen-over-utsatte-bydeler-fra-kriminelle-To-ar-senere-er-situasjonen-blitt-enda-verre- Barn kommer inn på lavt nivå som narkotika- eller våpenkurérer.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/3nnK9/Bistandsorganisasjoner-Ti-tusen-jemenitter-med-behov-for-behandling-i-utlandet-dode-pa-grunn-av-stengt-flyplass Organisasjonene får heller ikke fløyet inn nødvendige forsyninger og humanitær hjelp til de rundt 20 millioner innbyggerne som har behov for det, når flyplassen er stengt.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqoKL/10-tips-for-helgen-10-13-august Når : Torsdag til lørdag ¶ 2.... så jazzer vi ut helgen og inn i neste uke ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqoKL/10-tips-for-helgen-10-13-august Bli med inn i Thorbjørn Egners univers.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Kartleggingen gjør at man kan sette inn tidlige tiltak for å unngå at barn blir hengende etter når de begynner på skolen, sier Lae Solberg, fortsetter : ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/7r8wv/Hoyre-reagerer-pa-kritikk--Det-er-SV-som-svikter-de-yngste Det hadde ikke skjedd hvis SV ikke hadde satt hardt mot hardt og gjort det til et krav for å gå inn i byrådet, sa Lysbakken til Aftenposten.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/557O1/Aftenpostens-overlevelsesguide-for-Oyafestivalen I en perfekt verden ville publikum deles inn etter høyde.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/557O1/Aftenpostens-overlevelsesguide-for-Oyafestivalen Du deler inn området fra venstre til høyre i bokstaver, og området bakover fra scenen i tall.
AP170809https://www.aftenposten.no/osloby/i/557O1/Aftenpostens-overlevelsesguide-for-Oyafestivalen Det må ikke deles inn i bokstavene A-J og tallene 1 - 10 - finn ut hva som fungerer for deg !
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqq8l/Rasende-Hareide-beskylder-Listhaug-for-logn-Listhaug-mener-Hareide-sleiker-imamer-etter-ryggen Listhaug definerte nestekjærlighet som å « hjelpe flest mulig mennesker », og ikke føre den åpne dørs politikk og slippe flest mulig inn i landet som ønsker seg hit.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KVVeE/Krf-profiler-mer-kritiske-til-Frp-samarbeid--Det-er-sa-man-nesten-far-vondt-i-magen Men døren lukkes ikke helt for andre alternativer - som å gå inn i et samarbeid med rødgrønn side eller fortsette som en form for støtteparti til dagens blåblå regjering.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/mqqe0/Drapssaken-i-Kristiansand-Knivstukket-23-aring-ute-av-sykehuset- Den 23 år gamle kvinnen som ble lagt inn på sykehus med kritiske skader etter knivstikkingen på Sørlandssenteret, er utskrevet.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/eVVEg/Tordenvar-og-lynnedslag-pa-Ostlandet-Nedborradaren-pa-Hurumlandet-slatt-ut-av-lyn Det skal gå fint, men nærmer vi oss 20 millimeter blir det fort vann som kommer inn i kjellere og vann som fyller opp veier, sier Smits.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/eVVEg/Oversvommelser-etter-store-nedborsmengder-pa-Ostlandet - Vannet fosser inn i kjelleren gjennom ventiler som står vendt ut mot gaten.
AP170809https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4PP7o/Kort-sagt_-torsdag-10-august Det å kunne ta med seg vin og sprit inn til landet uten avgifter, blir i seg selv feil, uansett hvor den kjøpes.
AP170809https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Thomsen anbefaler å tenke kreativt og se hva slags aktivitet man kan legge inn i hverdagen etter ferien.
AP170809https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Hennes fremste råd er å først som sist akseptere at det er slitsomt å komme tilbake til treningen etter ferie, og heller ha fokus på å få inn noen få enkle, men effektive økter i løpet av uken.
AP170809https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Det vanskeligste for folk flest er nok det å stramme inn igjen og komme tilbake til planlegging av meny og matinnkjøp og ta farvel med den daglige isen og vinglasset, sier Lind.
AP170809https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html - Ikke kjøp inn mer av ferie-kose-maten.
AP170809https://www.aftenposten.no/digital/Jeg-har-DAB-radio-i-bilen_-men-far-bare-inn-P4-og-tilsvarende-Hvorfor-10430b.html Det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.
AP170809https://www.aftenposten.no/digital/Jeg-har-DAB-radio-i-bilen_-men-far-bare-inn-P4-og-tilsvarende-Hvorfor-10430b.html | « Jeg har DAB-radio i bilen, men får bare inn P4 og tilsvarende.
AP170809https://www.aftenposten.no/digital/Hvorfor-funker-ikke-DAB-i-bilen-min-10430b.html FOTO : Jan Inge Haga ¶ | « Jeg har DAB-radio i bilen, men får bare inn P4 og tilsvarende.
AP170809https://www.aftenposten.no/digital/Hvorfor-funker-ikke-DAB-i-bilen-min-10430b.html Det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/meninger/Warholm-er-god-for-mer-Dette-var-bare-begynnelsen-240041b.html Slik har talentet fra Ulsteinvik stormet inn i eliten på så kort tid at Idretts-Norge knapt har vent seg til navnet.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-skadet-etter-fall-i-hoy-hastighet-240003b.html Sammen med Simen Hegstad Krüger rykket han ifra, før han spurtet inn til seier like før mål.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-sjefen-satte-skapet-pa-plass-etter-cupexiten---Na-er-det-pa-tide-at-spissene-vare-leverer-240060b.html Klubbens finske hovedtrener ga tidligere i uka beskjed om at en eventuell ny spiller som skal inn i sommer aller helst bør være en midtbanespiller.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-sjefen-satte-skapet-pa-plass-etter-cupexiten---Na-er-det-pa-tide-at-spissene-vare-leverer-240060b.html - Jeg ser tidlig at Magnus Andersen spiller inn og ser at Vuk trekker en spiller med seg inn på første stolpe.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-sjefen-satte-skapet-pa-plass-etter-cupexiten---Na-er-det-pa-tide-at-spissene-vare-leverer-240060b.html - Jeg ser tidlig at Magnus Andersen spiller inn og ser at Vuk trekker en spiller med seg inn på første stolpe.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Solskjar-moter-laget-fra-hjembyen-i-cupens-kvartfinale-240051b.html Liridon Kalludra var iskald alene med keeper og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren. ( 100% Sport/NTB ) ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Snart-er-det-bare-1000-billetter-igjen-til-Moldes-kamp-mot-RBK-240012b.html - Vi håper at det blir helt fullt, og hvis salget fortsetter i samme tempo blir det utsolgt på kampdagen, sier Outzen, som forteller at MFK har lov til å slippe inn 11.100 tilskuere på årets kamp.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Miika-Koppinen-avviser-fotballcomeback-239999b.html - Vi prøver å finne noen som kan komme inn i sommer, men det er Svein-Morten ( Johansen ) og Simo ( Valakari ) som står i spissen for det, og skal legge fram caser for interessante spillere.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Samme mann prøvde å gjøre opp for seg fem minutter senere da han smelte til etter å ha dratt seg inn i banen, men Horwath var parat.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Karadas inn til ingen nytte ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html Brann kastet inn både Jakob Orlov og Azar Karadas i kampens siste fase, men det var Fredrik Haugen som burde utlignet til 1-1 med fem minutter igjen.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Marerittet-fortsetter-for-Brann-Ute-av-cupen-etter-tap-mot-Mjondalen-240052b.html 33-åringen var frempå på en retur Alex Horwath måtte gi på et skudd fra Ulrik Arneberg etter en corner, og satte vakkert inn 1-0-målet etter å ha vendt bort Vito Wormgoor.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Simen Kind Mikalsen fant 29-åringen i feltet etter 57 minutter, og spissen stupte inn 1-0 mot Tromsø.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Kun tre minutter senere svingte Tobias Heintz på venstre ballen inn mot mål.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Jerv-back Kristoffer Tønnessen fikk legge inn upresset, og ballen gikk over hodet til Johan Lædre Bjørdal før den havnet hos Jørgen Skjelvik.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Jerv presset på for en utligning på slutten, men maktet ikke å skape de virkelig store sjansene, og det endte 2 - 1 til Rosenborg på Levermyr - selv om Mushaga Bakenga trodde han satte inn 3 - 1-scoringen da Jerv-buret sto tomt på overtid.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Høyest i feltet raget selvfølgelig Vilhjalmsson, som stanget inn 2-1-scoringen via tverrliggeren.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html HODESTERK : Matthias Vilhjalmsson setter inn 2 - 1 til RBK på Levermyr.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Den svenske kanten var iskald og chippet inn det avgjørende målet i 1-0-seieren.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html Både Rosenborg og Jerv hadde sine småfarligheter tidlig i den andre omgangen, og Jonathan Levi, som kom inn for målscorer Jevtovic ved pause, viste riktig så friske tendenser i åpningskvarteret.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-gjor-cupkongen-det-igjen---RBK-ble-for-sterke-for-Jerv-240042b.html minutt, og Anders Trondsen skled inn kampens fjerde og siste scoring fem minutter etterpå.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forren-tilbake-i-Molde-laget-da-Haugesund-ble-slatt-ut-240047b.html I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/All-grunn-til-a-deppe-for-TIL-Ute-av-cupen-og-uten-seier-pa-71-dager-240048b.html Lasse Nilsen fikk sine første minutter etter tilbakekomsten fra Tromsdalen i sommer da han kom inn som venstre midtbanespiller for Kent-Are Antonsen.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/All-grunn-til-a-deppe-for-TIL-Ute-av-cupen-og-uten-seier-pa-71-dager-240048b.html Kvarteret før slutt kom også millionspissen Slobodan Vuk inn for Mikael Norø Ingebrigtsen samt at Magnus Andersen kom inn for Norbye.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/All-grunn-til-a-deppe-for-TIL-Ute-av-cupen-og-uten-seier-pa-71-dager-240048b.html Kvarteret før slutt kom også millionspissen Slobodan Vuk inn for Mikael Norø Ingebrigtsen samt at Magnus Andersen kom inn for Norbye.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aalesund-topper-laget-mot-Stabak---Vi-satser-pa-cupen-240002b.html Trolig vil Daniel Gretarsson gå inn på Kirkeskovs plass som venstreback, men spillere som Mos, Bjørn Helge Riise og Edwin Gyasi er nok også høyaktuelle.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/AaFK-henter-Hodds-keeper---Heigre-pa-vei-til-Godset-240044b.html Samtidig som Jan Lennart Urke kommer inn og skal ta opp keeperkampen med Andreas Lie, er AaFKs andrekeeper Pål Vestyle Heigre på vei ut.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/AaFK-henter-Hodds-keeper---Heigre-pa-vei-til-Godset-240044b.html Det er med andre ord ingen skade på Heigre som gjør at AaFK henter inn Hødds førstekeeper.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholms-gamletrener-i-sjokk--Det-er-helt-uvirkelig-og-vilt-Jeg-er-tom-for-ord-240046b.html Hun og de andre kom mange timer før løpet, for å suge inn stemningen på stadion, og prøve å roe nervene.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholms-gamletrener-i-sjokk--Det-er-helt-uvirkelig-og-vilt-Jeg-er-tom-for-ord-240046b.html Hatløy følte nærmest at han var i sjokk over det han så da den tidligere eleven løp inn til seier.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html Han slet me då ta inn over seg at han hadde prester ett av Norges største idrettsøyeblikk noensinne.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg sliter med å la det synke inn .
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-feiret-med-kjaresten-i-natt--Hun-har-vart-en-talmodig-dame-240073b.html - Jeg kjente det var tungt inn mot siste hekken.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/VM-hapet-Moen-rok-ut-av-VM-Langt-bak-sitt-beste-pa-5000-meter-240056b.html Han klokket inn til 13.31,71.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html | Slik hylles verdensmesteren : « Han går inn blant de største i norsk friidrett » ¶
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html LONDON : Karsten Warholm løp inn til et suveren VM-gull på 400 meter hekk onsdag kveld.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html Han tok teten og holdt det strålende inn .
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Slik-hylles-verdensmesteren-Han-gar-inn-blant-de-storste-i-norsk-friidrett-240065b.html - Han går inn blant de største i norsk friidrett.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-gar-ble-stjernen-kastet-ut-av-VM-stadion-Na-har-konflikten-tatt-en-bisarr-vending--Veldig-rart-og-uproft-240032b.html Som for å bevise én gang for alle at han hadde kommet seg etter mageviruset, la Isaac Makwala inn noen armhevinger etter 200-meterforsøket.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/I-gar-ble-stjernen-kastet-ut-av-VM-stadion-Na-har-konflikten-tatt-en-bisarr-vending--Veldig-rart-og-uproft-240032b.html 30-åringen løp inn på tiden 20.20.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Gull-Warholm-var-forvirret-da-han-krysset-malstreken--Folte-jeg-hadde-sett-et-spokelse-240061b.html Det sa Karsten Warholm til NRK etter å ha løpt inn til VM-gull onsdag.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Grovdal-for-god-i-Norge--ma-bruke-menn-som-harer-239971b.html Jeg har ikke trent spesifikt nok inn mot den distansen.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Grovdal-for-god-i-Norge--ma-bruke-menn-som-harer-239971b.html I vinter ble Øystein Sylta ( fagekspert utholdenhet ved Olympiatoppen ) og Sindre Buraas ( tidligere langdistanseløper ) hentet inn som sparringpartnere.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Grovdal-for-god-i-Norge--ma-bruke-menn-som-harer-239971b.html Hun ble hindret på oppløpet og Norge leverte inn protest som ikke ble tatt til følge.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Grovdal-for-god-i-Norge--ma-bruke-menn-som-harer-239971b.html Det er ikke noe poeng for andre å gå inn og overprøve det så lenge hun lykkes med det hun driver med.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Grovdal-for-god-i-Norge--ma-bruke-menn-som-harer-239971b.html At jeg ikke konkurrerte, men kun trente, har gitt meg et løft inn mot VM.
AA170809 Opposisjonslederen mener hackere har brukt identiteten til valgkommisjonens avdøde IT-topp Chris Msando for å logge seg inn i systemet og manipulere valgresultatet.
AA170809 SOHR, som sanker inn opplysninger fra et kildenettverk på bakken i Syria, har med jevne mellomrom rapportert om sivile tap i de USA-ledede luftangrepene.
AA170809 Det var tirsdag tre år siden den USA-ledede koalisjonen gikk inn i Irak og senere Syria med mål om å nedkjempe ekstremistene i gruppa som kaller seg Den islamske staten ( IS ).
AA170809 Dekretet hindrer den opposisjonskontrollerte folkevalgte nasjonalforsamlingen og andre statlige organer fra å blande seg inn i lover som den nye forsamlingen finner det for godt å innføre.
AA170809 Dette ble framstilt som et passende mottiltak mot de langtrekkende amerikanske bombeflyene som er stasjonert på Guam, og som USA sender inn over Koreahalvøya.
AA170809 Politiet har tatt opp jakten på føreren av bilen som kjørte inn i soldatene.
AA170809 Politiet har tatt opp jakten på føreren av bilen som kjørte inn i soldatene.
AA170809 Organisasjonene får heller ikke fløyet inn nødvendige forsyninger og humanitær hjelp til de rundt 20 millioner innbyggerne som har behov for det, når flyplassen er stengt.
AA170809 - Brannvesenet gikk inn med røykdykkere og fant ut at røyken kom fra et elektrisk skap i kjelleren.
AA170809 Vi fikk mannen over i båten vår så han fikk pustet inn frisk luft, sier Brødreskift.
AA170809 Pustet inn mye røyk ¶
AA170809 Klokken 20.00 meldte politiet at brannen var slukket og at båten ble tatt med inn til land.
AA170809 Båtføreren hadde pustet inn en del røyk og ble fraktet til Flakk, der en ambulanse tok han videre til St.
AA170809 - Brannvesenet tok over båten og førte den inn til Skansen, sier han.
AA170809 Siden den gang er det kommet inn både små og store summer til opprettelse av senteret.
AA170809 Han fortalte at gjennom sin forskning har kommet over dører inn til å jobbe med demens og Alzheimer.
AA170809 Det var folk som selv var i huset som ringte inn .
AA170809 - For å berge industrien, som sysselsetter mange millioner mennesker, grep myndighetene inn og kuttet arbeidstiden i gruvene med 15 prosent.
AA170809 Ulven rotet seg inn på et beite og ble fanget innenfor strømgjerdene i saueinnhegningen i Degernes tirsdag kveld.
AA170809 Ulven rotet seg inn på et beite og ble fanget innenfor strømgjerdene i saueinnhegningen tirsdag kveld, skriver Rakkestad Avis.
AA170809 Han er skeptisk til at Rica Eiendom og Scandic-kjeden som driver og eier Nordkapplatået, krever såpass høy inngangsavgift for å komme inn på området.
AA170809 Listhaug definerte på sin side nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre « den åpne dørs politikk », hvor man slipper inn flest mulig inn til landet.
AA170809 Listhaug definerte på sin side nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre « den åpne dørs politikk », hvor man slipper inn flest mulig inn til landet.
AA170809 Listhaug definerte nestekjærlighet som å hjelpe flest mulig mennesker, og ikke føre den åpne dørs politikk og slippe flest mulig inn i landet som ønsker seg hit.
AA170809 Med en oppgang på 2,4 prosent jevnet de blant annet ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent.
AA170809 Med en oppgang på 2,4 prosent jevnet de blant annet ut nedgangen til Statoil på 0,1 prosent, og nedgangen til DNB på 1 prosent.
AA170809 Det lå også lenge an til nedgang for Norsk Hydro og Telenor, men de to selskapenes aksjer hentet seg inn igjen like før stengetid og landet på stedet hvil.
AA170809 Mannen som kom kjørende, kolliderte inn i bilen, forklarer Hatlenes.
AA170809 Den 23 år gamle kvinnen som ble lagt inn på sykehus med kritiske skader etter knivstikkingen på Sørlandssenteret, er utskrevet.
AA170809 - Resultatene fra vevsprøvene ga match med tidligere ekskrementprøver som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni.
AA170809 juni 2011 kjørte et tog på vei fra Bergen til Oslo inn i et brennende snøoverbygg på Hallingskeid og tok fyr.
AA170809 Men dere gikk sannelig glipp av en fantastisk konsert med den vakre tulipanen Laleh og stødige Sivert, som til og med tok noen steg tilbake, før han rett og slett ga full gass inn i framtiden !
AA170809 Tord Lien skrev nylig på Facebook at hvis V og KrF til sammen blir større enn Frp bør disse gå inn i regjeringen i stedet for Frp.
AA170809 Hagen felte likevel Kåre Willoch og innsatte Gro Harlem Brundtland, bare noen måneder inn i perioden.
AA170809 Foran høstens valgvet vi ikke hvem som blir med Høyre eller Arbeiderpartiet inn i en regjering.
AA170809 Disse partiene kommer til å selge inn dette for alt det er verdt fram mot valget.
AA170809 Vi har attpåtil fått inn en representant for Ivar Kotengs kunstsyn - " Kunst er noe jåleri rikfolk driver med " - i stykket.
AA170809 SERIEN Kunst på arbeidsplassen : Linnéa får inn anonyme historier fra folk på Instagram.
AA170809 Kunsten som leies inn , kan byttes ut opp til to ganger i året, forklarer Broch.
AA170809 Kunst på Arbeidsplassen ble stiftet av kunsthistorikeren Harry Fett i 1950 og har kjøpt inn kunst siden den gang.
AA170809 Trude Drevland skal svinge seg inn i pensjonisttilværelsen og vi får til og med se tidligere Idol-vinner Jorunn Stiansen ta et dansesteg inn i rampelyset igjen.
AA170809 Trude Drevland skal svinge seg inn i pensjonisttilværelsen og vi får til og med se tidligere Idol-vinner Jorunn Stiansen ta et dansesteg inn i rampelyset igjen.
VG170808 Men grunnen til at han er så langt fremme på kort tid er at Leif har dratt det som fungerer helt inn til beinmargen hans, mener Ertzgaard.
VG170808 - Han bringer inn humør og tar vekk det verste alvoret.
VG170808 - En rekke tilfeller av gastroenteritt ( mage-tarmkatarr ) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skriver VM-arrangøren i en uttalelse.
VG170808 Warholm ledet ganske klart på oppløpet før han ble tatt igjen av Clement og kontrollerte inn til andreplass.
VG170808 - Jeg gikk hardt ut som jeg alltid gjør, og jeg synes det var greit å ha det forspranget inn på oppløpet Jeg tenker ikke så mye på enkeltpersoner før finalen, for der vil ingen spare på noe, oppsummerte Warholm for norske journalister etterpå.
VG170808 ) kikker bort mot Karsten Warholm etter at de to løp inn til de to beste tidene i semifinalen.
VG170808 Om det er rett måte å gjøre det på å dele de inn i to, det vet jeg ikke, sier Samuelsen og forklarer : ¶
VG170808 Spissen satte inn en retur etter et skudd fra Nemanja Matic ( til venstre ).
VG170808 Han satte inn returen etter at Navas ikke klarte å holde et distanseskudd fra Nemanja Matic.
VG170808 Dani Carvajal løftet ballen inn i bakrommet.
VG170808 Casemiro snek seg inn bak ryggen på United-svensken Victor Lindelöf og plasserte ballen trygt forbi David de Gea.
VG170808 Dersom han dro sin vei, måtte utkjøpsklausulen hans trigges, noe som ville gitt oss nok penger til å kunne hente inn gode nok erstattere.
VG170808 Den brasilianske 25-åringen ble verdens desidert dyreste spiller da han byttet ut Katalonias hovedstad med den franske hovedstaden, og nå letter Barcelonas president for første gang på sløret om overgangen som sørget for at svimlende 222 millioner euro kom inn på storklubbens konto.
VG170808 Stabæk jobber aktivt med å få inn nye investorer som kan starte en ny tidsalder på Nadderud.
VG170808 Hadde jeg hatt 100 millioner kroner, så hadde jeg selv gått inn i Stabæk.
VG170808 Fotballen er blitt slik at det kan være penger i det - ikke minst hvis man kommer inn i Champions League eller Europa League.
VG170808 Vi har mye å jobbe med inn mot kampen på torsdag ( Elverum i cupen ), sier Ronny Deila.
VG170808 TV 2 har sanket inn flere unge kjendiser til årets program, blant annet Cengiz Al ( 19 ), Grunde Myhrer ( 21 ) og Anna Rasmussen ( 20 ).
VG170808 Også må jeg bare gjøre som vi gjorde før vi fikk Lucas, blogge om kveldene og komme inn i en rytme.
VG170808 | Calvin Harris håvet inn 385 millioner ¶
VG170808 Han skal ha tjent inn formuen på Las Vegas-opptredener og musikkfestivaler.
VG170808 I ferske bok nummer fem, « Liebhaberne », starter nemlig Torun i begravelsesbransjen - og dette går Ragde grundig inn i.
VG170808 - Det starter inni et sakristi, du hører orgelet spille og folk som kommer inn i kirkerommet, det er like før en begravelse - og Torunn jobber stresset med å reparere en revnet nylonstrømpe med neglelakk, forteller Ragde.
VG170808 - Det er en fascinerende bransje, og i denne boken går jeg dypere inn i den - og jeg har aldri før kommet så tett innpå døden.
VG170808 Torunn er på full vei inn i firmaet, litt famlende foreløpig, ved siden av at hun pusser opp den nedslitte gården Neshov.
VG170808 Alle onklene gleder seg over Torunn, også Margido som er i en bransje der det moderne samfunn er på full fart inn - med fotografier og sosiale medier og mange etiske hensyn.
VG170808 På kvelden ble hun låst inn i en plastboks, hvor hun tilbrakte store deler av natten.
VG170808 En bil skal ha kjørt inn og skadet flere personer i Sverige.
VG170808 Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter.
VG170808 Nord-Korea har produsert et kjernefysisk stridshode lite nok til å passe inn sine interkontinentale raketter, ifølge Washington Post.
VG170808 Det er noe de har siktet seg inn mot i mange år, utdyper Kippe.
VG170808 For det er enorm forskjell på å være kristenkonservativ i Norge og det å gå inn for drap på vantro.
VG170808 Bakgrunn : Gro Harlem Brundtland inn i verdidebatten ¶
VG170808 Den gidder opinionen i Norge stort sett bare å sette seg inn i dersom det er egne utøvere som er i trøbbel.
VG170808 Jenta ble lagt inn frivillig til observasjon ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet sykehus.
VG170808 En 23 år gammel kvinne ble lagt inn på sykehus med kritiske skader.
VG170808 Det er også skuffende at det argumenteres med at støykravene er møtt, gitt at det ikke er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.
VG170808 Ifølge Avisa Nordland har det kommet inn minst åtte anmeldelser etter innbrudd på skytebaner i Salten den siste tiden.
VG170808 Inn og ut - igjen ¶
VG170808 Politiadvokaten forteller at politiet jobber ut fra en hovedteori, men ønsker ikke å gå inn på hva teorien innebærer.
VG170808 - Vi har startet etterforskning, men hvordan og hvor ugjerningen har funnet sted, kan vi ikke gå nærmere inn på.
VG170808 Nedgangen blir anslått til rundt en milliard kroner.
VG170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter.
VG170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn .
VG170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn.
VG170808 Også Miljøpartiet de Grønne ser ut til å ha fått mindre privat støtte, men partisekretær Lars Gaupset forteller til NTB at de tok opp en million i private lån i 2013, som ble rapportert inn som støtte.
VG170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
VG170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
VG170808 Arbeiderpartiet er de som tjener mest på fagbevegelsens sjenerøsitet, hele 26 av 29 millioner som de har rapportert inn så langt i år, kommer fra ulike fagforeninger.
VG170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB, han forteller at de får inn nye tall hver dag.
VG170808 - Det kommer inn mer og mer når det nærmer seg valget, fra begynnelsen av juni til slutten av august, sier Grøndal til NTB. ( ©NTB ) ¶
SA170808 Etiopiiske Almaz Ayana er ikke dopingtatt, men hun hadde ikke konkurrert på nærmere ett år da hun løp inn til gull på 10.000-meteren.
SA170808 - Ett av kriteriene for at Russland skal tas inn igjen er at det foregår dopingtesting som er effektiv og som monner.
SA170808 TIL er på spillerjakt og forsøker å få inn en midtbanespiller dette overgangsvinduet.
SA170808 SPISSTALENT : Andreas Helmersen har bøttet inn mål på yngre nivå og har vunnet flere aldersbestemte NM-gull med i Rosenborg.
SA170808 - Jeg er fornøyd med laget, men vi vet det kan komme skader og suspensjoner, så vi trenger noen inn .
SA170808 . Vil bort : Piotr Leciejewskis syn er klart, og nå har polske Lubin nok en gang lagt inn et bud på spilleren.
SA170808 Vi har ikke sett på reglene ennå og vet ikke om vi kan sende inn en klage, sier Falcon Semido i det botswanske forbundet til BBC.
SA170808 - Han har fått beskjed om at han ikke kan konkurrere, og ikke kan komme inn på stadion.
SA170808 Men når de kommer inn på banen, har jeg muligheten til å gå ned til gjerdet og snakke med ham.
SA170808 Klokken 22.08 onsdag kveld kalles gullhåpet inn til « call-room », der utøverne venter før de møter jubelbruset fra 60.000 tilskuere på stadion.
SA170808 - En rekke tilfeller av gastroenteritt ( mage-tarmkatarr ) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skriver VM-arrangøren i en uttalelse.
SA170808 Svenske TV4 meldte like etterpå at Sverige hadde lagt inn en protest.
SA170808 Han hadde med seg tre sterke kort inn i forsøket : Michaela Meijer, Lisa Gunnarsson og Angelica Bengtsson.
SA170808 Det var imidlertid for sent å legge inn en protest.
NL170808 Jeg reagerer med sjokk og vantro når det senere kommer fram at brukere på onlineforumet 4chan har gått inn for en hetskampanje med mål om å spre hat mot paret i videoen på bakgrunn av rasistiske holdninger.
NL170808 Det er helt feil å plassere Listhaugs opptreden inn i den polariserte debatten om innvandring.
NL170808 Og fordi kommunene har veldig ulike forutsetninger for å yte kvalitet i alle ledd, vil innsatsteam i enkelte tilfeller kunne komme inn ; ikke for å straffe, men for å støtte, bistå og hjelpe kommuner som trenger det.
NL170808 Kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig med økonomiske og faglige ressurser må settes inn for å gi bedre pleie og omsorg for eldre som trenger det ; hjemmebasert, i omsorgsbolig eller sykehjem - ut fra den enkeltes behov.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Etiopiske Almaz Ayana er ikke dopingtatt, men hun hadde ikke konkurrert på nærmere ett år da hun løp inn til gull på 10.000-meteren.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Ett av kriteriene for at Russland skal tas inn igjen er at det foregår dopingtesting som er effektiv og som monner.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Svenske TV4 meldte like etterpå at Sverige hadde lagt inn en protest.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Han hadde med seg tre sterke kort inn i forsøket : Michaela Meijer, Lisa Gunnarsson og Angelica Bengtsson.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Det var imidlertid for sent å legge inn en protest.
DN170808 På parkeringsplassen ved hovedkvarteret på Kjeller utenfor Oslo har Jessen hentet inn de to nye modellene for å vise frem selskapets nye suv-satsing.
DN170808 | Ny Zlatan-triumf : Håver inn på aksjer ¶
DN170808 Han gikk ikke inn med penger, men skal ha bidratt med rettigheter av " royalty-karakter ", ifølge årsberetningen.
DN170808 For knapt ett å siden kom Zlatan inn som aksjonær i spilstudioet Isbit Games i Stocholm.
DN170808 Legger bak seg skandaler - kjører inn rekordresultater ¶
DN170808 Fikk ikke inn eiendomsskatt - solgte luksusgate for 90.000 dollar ¶
DN170808 mai sa det planla å hente inn 7,2 millioner kroner i ny kapital fra nye aksjonærer.
DN170808 Erkerivalen Kiwi vokser derimot med en prosent og haler for alvor inn på bransjeleder Rema.
DN170808 | Fikk ikke inn eiendomsskatt - solgte luksusgate for 90.000 dollar ¶
DN170808 Dermed la byens skattekontor gaten ut for salg i en nettauksjon for å få samlet inn de 994 dollarene i ubetalte skatter, gebyrer og renter som hadde påløpt de siste 30 årene.
DN170808 USAs viseutenriksminister for østasiatiske saker, Susan Thornton, sier at hensikten med besøket i Bangkok er å be den thailandske regjeringen slå ned på nordkoreanske selskaper som bare åpner et frontkontor i Bangkok, men som sluser handel ut og inn av hjemlandet gjennom slike liksomselskaper.
DN170808 Thailand har lenge vært et transittland for flyktninger som først tar seg gjennom Kina, så inn i Laos, Thailand eller Kambodsja, der de søker om asyl i den sørkoreanske ambassaden.
DN170808 Jæger tror ikke nedgangen i salget, eller prisnedgangen i bruktboligmarkedet, vil føre til at boligutbyggerne kutter prisene på nye boliger.
DN170808 Nedgangen for hele året er på 13 prosent.
DN170808 Ifølge estimater hentet inn av Bloomberg var det på forhånd var det ventet en årlig vekst på 5,4 prosent, opplyser TDN Finans.
DN170808 Så gjør vi absolutt en god jobb for å sørge for at de som er svakest, får mulighet til å komme inn igjen i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg ( H ) til Klassekampen.
DN170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter.
DN170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn .
DN170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn.
DN170808 Også Miljøpartiet de Grønne ser ut til å ha fått mindre privat støtte, men partisekretær Lars Gaupset forteller til NTB at de tok opp en million i private lån i 2013, som ble rapportert inn som støtte.
DN170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
DN170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
DN170808 Arbeiderpartiet er de som tjener mest på fagbevegelsens sjenerøsitet, hele 26 av 29 millioner som de har rapportert inn så langt i år, kommer fra ulike fagforeninger.
DN170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB, han forteller at de får inn nye tall hver dag.
DN170808 - Det kommer inn mer og mer når det nærmer seg valget, fra begynnelsen av juni til slutten av august, sier Grøndal til NTB.
DN170808 Ved alle andre mellomløsninger vil EØS-regelverket slå̊ inn , sier Harper til avisen.
DN170808 Gjennom investeringsselskapet Screensailor har jeg også gått inn som engelinvestor i et lite knippe oppstartselskaper.
DN170808 Dette er noe av bakteppet for at gründere nå blir hyllet som Messias på sitt esel på vei inn i Jerusalem.
DN170808 Spillgründer casher inn over 40 millioner ¶
DB170808 - Adrian Livelten er hentet inn for å optimalisere hoppdressene.
DB170808 Det har fått lagsjef Luca Guercilena til å kaste seg inn i kampen om Fabio Aru.
DB170808 Slovakia knivet også lenge om å ta seg inn blant de ti beste på UCI-rankingen, men har falt av den siste tiden.
DB170808 Talsnes forteller at det skal ha vært tilfeller av litt magetrøbbel også på det norske hotellet, men at det stort sett er blant folk som har tatt med seg mat utenfra og inn på hotellet.
DB170808 Inn har kommet Theo Hernández og Dani Ceballos.
DB170808 Inn har kommet Romelu Lukaku og Nemanja Matic som de mest høyprofilerte signeringene.
DB170808 Hun kan bli litt fornærma, så jeg lar ikke det gå så veldig hardt inn over meg.
DB170808 Grøvdal slått ut, legger inn protest : - Jeg aner ikke hvordan det går ¶
DB170808 - En rekke tilfeller av gastroenteritt ( mage-tarmkatarr ) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skrev VM-arrangøren i en uttalelse tidligere tirsdag.
DB170808 - Se meg inn i øynene.
DB170808 SOMMERSUKSESS : Alexander Kristoff og det sterke norske sykkelmiljøet fortsetter å hente inn poeng til Norge.
DB170808 Nettopp dette solide faglige utgangspunktet gjør Norges ekstremt høye plasseringer relevante inn i debatten om hvordan vi best skal bruke idrett både som verktøy for helse og som nasjonal underholdning.
DB170808 slapp også bare inn ni mål.
DB170808 Spissen var på plass etter en retur og satte inn reduseringen til 2-1.
DB170808 SCORET : Casemiro satte inn Real Madrids 1-0-scoring mot Manchester United.
DB170808 En pasning fra Luka Modric i bakrommet fant overraskende nok Casemiro som sklei inn 1-0.
DB170808 Visumreglene ble strammet inn .
DB170808 Han dyttet meg ned på gulvet for å få en pause til å hente seg inn .
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 Dette i etterkant av at hun, ektemannen og tre barn ved et uhell kjørte inn i favelaen Santa Agua, ifølge The Guardian.
DB170808 Det er, for eksempel, ikke uvanlig at gjerningsmenn har flere medhjelpere klare til å gripe inn hvis en situasjon eskalerer.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 ( Dagbladet ) : En personbil skal ha kjørt inn i tre personer utenfor akuttmottaket til et sykehus i Högdalen i Stockholm.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 Nesvik skal ha gitt beskjed til Sve om at han hadde gjort seg kraftig upopulær i partiet, og at det ikke ville bli fire gode år på Stortinget dersom han rykket inn på bekostning av Sylvi Listhaug.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 I tillegg fikk partiet inn 7 millioner kroner til valgkampen i fjor, inkludert 5 millioner kroner fra Stein Erik Hagen.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 Han la seg inn på rehabilitering, og forteller at han har vært rusfri i ett og et halvt år.
DB170808 Det er også mangel på beredskapshjem, som kan være et alternativ dersom man ønsker å bidra, men ikke kan ta inn et fosterbarn på permanent basis, ifølge Bufdir.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170808 Ser man på hva marsjen hadde som parole, « knus homolobbyen », skjønner man at andres interesser også kommer inn i bildet : Det gjelder selvfølgelig homofile, lesbiske og transseksuelle som må føle seg truet av et slik slagord.
DB170808 Mange vurderinger og interesser kommer inn i bildet.
DB170808 En demonstrasjon som vil falle inn under denne kategorien er demonstrasjoner som uttrykker hatefulle ytringer mot grupper i samfunnet og som oppfordrer til vold mot dem.
DB170808 En samlet verden vil stanse Nord-Koreas utvikling av raketter som kan nå langt inn i USA.
DB170808 Hadde Høyre leid inn litt ekstra vannføring i elva denne dagen ?
DB170808 En jury bestående av sanger Frida Ånnevik, professor Gisle Selnes og kulturredaktør Sigrid Hvidsten har valgt ut 30 låter leserne oppfordres til å stemme på ved å gå inn på db.no/sangtekst.
DB170808 Du kan stemme ved å klikke deg inn på db.no/sangtekst ¶
DB170808 Både i debatten om terror og om fremveksten av nynazisme har det mye for seg å få folk ut i flombelysningen og redegjøre for hvem de er og hva de står for, snarere enn å tvinge dem inn i mørke bakgater på nettet, der de kan operere uforstyrret.
DB170808 Du bare kjøre inn i nærmeste hage når du e litt trøtt.
DB170808 Han kunne fremstått som den kunnskapsrike politikeren han er, uten å banalisere debatten som allerede hadde pågått da han gikk inn i den.
DB170808 Det er heller ikke alltid så vesentlig å påpeke at tradisjoner og vaner som er viktige i manges liv, egentlig kommer utenfra ; hvis de har vokst seg inn i norsk historie og kultur og oppfattes som en vesentlig del av disse, må de kunne kalles norske, og ingen trenger å korrigeres for å ville holde fast ved dem.
DB170808 - Men det går jo helt klart inn på meg.
DB170808 Men før 31-åringen ble tv-stjerne, hadde han planer om å gå inn i reklamebransjen.
DB170808 - Mange mennesker lever i frykt for noe som skjedde i barndommen, og jeg opprettet denne fantastiske karakteren Katy Perry som jeg kan gå inn i når som helst, men jeg skapte karakteren for å beskytte meg selv.
DA170808 Regimet i Nord-Korea har varslet en kraftig hevn mot USA etter at FNs sikkerhetsråd i helgen gikk inn for nye sanksjoner mot landet på grunn av atomprogrammet.
DA170808 Andreas Nordvik fløy i dag inn til Stavanger for å signere på kontrakten som gjør han til Viking-spiller ut sesongen.
DA170808 Korrigert for sesongvariasjon var nedgangen 0,2 prosent.
DA170808 Innstrammingene på boliglån har imidlertid gjort det vanskeligere for mange foreldre å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uttaler Reitan.
DA170808 - Strengere utlånsregler og høy prisvekst har gjort det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet.
DA170808 - De fleste studerende boligkjøpere må ha hjelp fra foreldrene sine for å komme seg inn på boligmarkedet.
DA170808 Politiet tok tidlig mandag inn en 16 år gammel gutt etter meldinger om at det skal ha blitt avfyrt flere skudd på Søndre Nordstrand i Oslo.
DA170808 Gruppa, fra Oppegård i Akershus, har lenge insistert på at spesielt skytebanen må bygges inn , eller flyttes.
DA170808 Skulle vi ta konsertene ut til der ungdommen er, eller invitere dem inn til oss ?
DA170808 Resten har Charlotte Dos Santos spilt inn alene.
DA170808 Og så ga hun ut « Cleo » definert som en EP, siden hun vil at henne første ordentlige album skal spilles inn med større lyd, band, i et studio.
DA170808 De låtene som var lettest å spille inn , på toalettet og soverommet, uten band og penger.
DA170808 Omtrent 15.000 publikummere skal inn portene hver dag.
DA170808 Omtrent 15.000 publikummere skal inn portene hver dag.
DA170808 Omtrent 15.000 publikummere skal inn portene hver dag.
DA170808 Metallet i meteoritten faller inn og danner en kjerne.
DA170808 Men hvis den kommer inn i atmosfæren med rotasjonen, så smelter den noen ganger ikke i det hele tatt.
DA170808 For et par måneder siden fikk han guttedrømmen oppfylt, da han ble invitert til NASA og fikk studere mikrometeoritter som de hadde samlet inn .
DA170808 Det som måtte være av metall i meteoritten, faller inn og danner en kjerne, fordi det er tyngst.
DA170808 Der fikk jeg studere to støvkorn fra en komet, som var samlet inn i verdensrommet.
DA170808 Den kulturforskjellen det var å komne fra humaniora og inn i mineralverdenen - det var kjempeinteressant, jeg anbefaler flere å ta et lite dypdykk i motsatt leir.
DA170808 - Når mikrometeoritten kommer inn i atmosfæren, så smelter den.
DA170808 - Jeg fikk lov til å være med inn i den svære hangaren hvor de har stjernestøvprosjektet sitt.
DA170808 MDG er like populære i hovedstaden nå som før vi gikk inn i byråd i 2015, sier Bastholm ¶
DA170808 De vil ikke inn i regjering.
DA170808 - MDG vil ikke inn i regjering.
DA170808 Summen av disse faktorene, mener Hagen, blir at døra inn til arbeidsmarkedet for unge blir trangere.
DA170808 Heggelund trekker fram at det i Nav også har blitt etablert ungdomsteam der målet er å jobbe fokusert med å få unge inn i arbeidslivet.
DA170808 Så langt i år har de rapportert inn 48,5 millioner kroner i bidrag fra privatpersoner, fagbevegelse og bedrifter.
DA170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn .
DA170808 Partiet har samlet inn 1,6 millioner kroner så langt, men Gaupset sier at SSBs tall mangler en hel million som er gitt som så små bidrag at de ikke må rapporteres inn.
DA170808 Også Miljøpartiet de Grønne ser ut til å ha fått mindre privat støtte, men partisekretær Lars Gaupset forteller til NTB at de tok opp en million i private lån i 2013, som ble rapportert inn som støtte.
DA170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
DA170808 I valgår må alle partier rapportere inn bidrag over 10.000 kroner som kommer inn før valgdagen.
DA170808 Arbeiderpartiet er de som tjener mest på fagbevegelsens sjenerøsitet, hele 26 av 29 millioner som de har rapportert inn så langt i år, kommer fra ulike fagforeninger.
DA170808 Anders Grøndal jobber med tallene i SSB, han forteller at de får inn nye tall hver dag.
DA170808 - Det kommer inn mer og mer når det nærmer seg valget, fra begynnelsen av juni til slutten av august, sier Grøndal.
DA170808 Korrigert for sesongvariasjon var nedgangen 0,2 prosent.
DA170808 Innstrammingene på boliglån har imidlertid gjort det vanskeligere for mange foreldre å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uttaler Reitan.
DA170808 - Strengere utlånsregler og høy prisvekst har gjort det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet.
DA170808 - De fleste studerende boligkjøpere må ha hjelp fra foreldrene sine for å komme seg inn på boligmarkedet.
DA170808 NRK Brennpunkt avslørte i fjor at Visjon Norge har samlet inn rundt en milliard kroner de siste ti årene, for en stor del fra minstepensjonister og trygdede.
DA170808 Tusenvis av lærere skal altså tilbake på skolebenken mens ufaglærte må settes inn som vikarer.
DA170808 Med manglende fortenner og stor fagkunnskap utbryter 6-åringen strålende : « Jeg er jammen glad jeg kom inn på førsteinntaket. » | Styrkedronninga ¶
DA170808 La oss om noen uker gå inn for avskilting av dagens regjeringspolitikere.
DA170808 - La oss om noen uker gå inn for avskilting av dagens regjeringspolitikere.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Vi har ikke sett på reglene ennå og vet ikke om vi kan sende inn en klage, sier Falcon Semido i det botswanske forbundet til BBC.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html - Han har fått beskjed om at han ikke kan konkurrere, og ikke kan komme inn på stadion.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Svenske TV4 meldte like etterpå at Sverige hadde lagt inn en protest.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Han hadde med seg tre sterke kort inn i forsøket : Michaela Meijer, Lisa Gunnarsson og Angelica Bengtsson.
BT170808https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Det var imidlertid for sent å legge inn en protest.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVKaJ/To-av-tre-norske-turister-har-droppet-Tyrkia Turisthordene borte fra Istanbuls gater ¶ Nedgangen i antallet vesteuropeiske turister er merkbar i gatebildet i Istanbul.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVKaJ/To-av-tre-norske-turister-har-droppet-Tyrkia Hotellene langs Tyrkias langstrakte kystlinje sliter med å takle nedgangen i antallet turister.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVK3X/De-stanset-Ungarns-OL-soknad-Na-vil-de-avsette-landets-sterke-leder Partiet sikter seg nå inn mot mer lukrative kontorer i parlamentet.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/dVK3X/De-stanset-Ungarns-OL-soknad-Na-vil-de-avsette-landets-sterke-leder De sikter seg nå inn mot parlamentsvalget neste år.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund spiller formuesskatten inn i valgkampen.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Budskapet er at det vil føre flere inn arbeidslivet og virke utjevnende.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund spiller formuesskatten inn i valgkampen.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner Budskapet er at det vil føre flere inn arbeidslivet og virke utjevnende.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVyJo/Toff-sommer-for-Rema_-Kiwi-kan-snart-ga-forbi Mens de holdt stengt eller var under oppbygning, strømmet folk inn i Reitans butikker.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner Sp vil ta inn langt mindre.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner Senterpartiet går i sitt alternative budsjett også inn for å øke formuesskatten, men bare med 2,2 milliarder kroner.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner Partiet går i sitt alternative budsjett inn for skatte- og avgiftsøkninger på 7,9 milliarder kroner.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yqoLr/Store-gar-til-valg-pa-okte-skatter-Men-Sp-kan-bremse-Aps-skatteplaner - Arbeiderpartiet ønsker dobbelt så kraftige skatte- og avgiftsskjerpelser som det dere går inn for.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rOv8/Test---Valget-2017 Støre vil ha garantien inn i lovverket og vil sette strengere krav til offentligheten.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/dVKp1/Mattilsynet-advarer-mot-rosastekte-hamburgere - EHEC-bakteriene kan komme inn med råvaren.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/bV0de/-To-av-tre-strok-pa-forkurs-i-matematikk- Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/bV04A/Mann-i-30-arene-siktet-for-drap-etter-funn-av-dod-kvinne-i-bil - Det er i forbindelse med denne saken, men jeg vil ikke gå nærmere inn på hvorfor vi undersøker der.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/aVz4E/Politiet-beslagla-2_6-tonn-tomhylser-i-tysk-bobil Ifølge Avisa Nordland har det kommet inn minst åtte anmeldelser etter innbrudd på skytebaner i Salten den siste tiden.
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JaM24/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Tord-Hustveit Men vi vil gjøre sidemålsundervisningen mer relevant gjennom å begynne tidligere og dra det inn i andre fag. 4.
AP170808https://www.aftenposten.no/kultur/i/k5nJX/Live-onsdag-kl-1505-Darling-West-er-forste-band-ut-pa-Oyafestivalen Darling West er en trio med bagasjen full av poplåter pakket inn i deres variant av amerikansk tradisjonsmusikk.
AP170808https://www.aftenposten.no/kultur/i/k5nJX/Darling-West-apnet-Oyafestivalen-i-osende-regn Darling West er en trio med bagasjen full av poplåter pakket inn i deres variant av amerikansk tradisjonsmusikk.
AP170808https://www.aftenposten.no/kultur/i/01adM/Ingunn-Okland-om-Fri-vilje-Denne-romanen-vil-vekke-avsky-og-sette-en-stokk-i-det-litterare-miljoet Fri vilje griper rett inn i fjorårets debatt om virkelighetslitteraturen.
AP170808https://www.aftenposten.no/digital/Nettprat-om-DAB-Hvorfor-funker-ikke-DAB-i-bilen-din-eller-pa-hytta-10430b.html Send inn spørsmål her.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Etiopiske Almaz Ayana er ikke dopingtatt, men hun hadde ikke konkurrert på nærmere ett år da hun løp inn til gull på 10.000-meteren.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Ett av kriteriene for at Russland skal tas inn igjen er at det foregår dopingtesting som er effektiv og som monner.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingprofil-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html Etiopiiske Almaz Ayana er ikke dopingtatt, men hun hadde ikke konkurrert på nærmere ett år da hun løp inn til gull på 10.000-meteren.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingprofil-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Ett av kriteriene for at Russland skal tas inn igjen er at det foregår dopingtesting som er effektiv og som monner.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-sjefen-avskriver-stortalent---Bonus-om-han-far-noen-minutter-i-ar-239929b.html TIL er på spillerjakt og forsøker å få inn en midtbanespiller dette overgangsvinduet.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-talentet-slipper-operasjon--Aldri-vart-noe-tvil-om-at-jeg-skal-tilbake-239968b.html SPISSTALENT : Andreas Helmersen har bøttet inn mål på yngre nivå og har vunnet flere aldersbestemte NM-gull med i Rosenborg.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-far-Mour-den-tunge-beskjeden--Jeg-er-veldig-skuffet-239958b.html - Jeg er fornøyd med laget, men vi vet det kan komme skader og suspensjoner, så vi trenger noen inn .
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html Vi har ikke sett på reglene ennå og vet ikke om vi kan sende inn en klage, sier Falcon Semido i det botswanske forbundet til BBC.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Jublet-for-VM-gull---etter-at-rivalen-ble-nektet-adgang-til-stadion-239984b.html - Han har fått beskjed om at han ikke kan konkurrere, og ikke kan komme inn på stadion.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/For-a-tenne-gullhapet-i-Karsten-Warholm_-holder-treneren-hans-en-tale-pa-engelsk-Den-handler-om-sauer-og-ulver-239944b.html Men når de kommer inn på banen, har jeg muligheten til å gå ned til gjerdet og snakke med ham.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/For-a-tenne-gullhapet-i-Karsten-Warholm_-holder-treneren-hans-en-tale-pa-engelsk-Den-handler-om-sauer-og-ulver-239944b.html Klokken 22.08 onsdag kveld kalles gullhåpet inn til « call-room », der utøverne venter før de møter jubelbruset fra 60.000 tilskuere på stadion.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Flere-utovere-matforgiftet-pa-VM-hotell-239946b.html - En rekke tilfeller av gastroenteritt ( mage-tarmkatarr ) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skriver VM-arrangøren i en uttalelse.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Svenske TV4 meldte like etterpå at Sverige hadde lagt inn en protest.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Han hadde med seg tre sterke kort inn i forsøket : Michaela Meijer, Lisa Gunnarsson og Angelica Bengtsson.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Denne-detaljen-kan-ha-snytt-Sverige-for-VM-medalje--Hun-kjente-forst-sorg-Sa-gikk-det-over-til-raseri-239941b.html Det var imidlertid for sent å legge inn en protest.
AA170808 | Eldre bilfører kjørte inn i personer ved sykehus i Stockholm ¶
AA170808 Tre personer ble skadd da en eldre kvinne kjørte bilen sin inn i en gruppe mennesker utenfor et sykehus i Stockholm, opplyser politiet.
AA170808 Folk kan gå over svingbrua som vanlig, men Skansen-løpet er stengt for båttrafikk både inn og ut inntil videre.
AA170808 Innbruddstyver ødela dør for å komme seg inn .
AA170808 - Det er noen som har tatt seg inn i en kunstbedrift i Ringvålveien ved å ødelegge ei inngangsdør.
AA170808 - Skulle vi klare hanke inn andremandatet til Bjørn Arild Gram, vil det bety mye for Steinkjer, Nord-Trøndelag og Senterpartiet, sier hun.
AA170808 Når vi vet hvor mange tusen som flyr Bodø-Trondheim fra før, samtidig som togtrafikken øker og vi ser prisene på en del av rutene som er der, så mener vi det er et marked for et lavprisselskap å gå inn , sier han.
AA170808 Ifølge Avisa Nordland, er det kommet inn minst åtte anmeldelser etter innbrudd på skytebaner i Salten den siste tiden.
AA170808 - Hvor mye som vil fases inn hvert av byggeårene, avhenger av hvor raskt man klarer å sette i gang, og hvordan de ulike byggefasene vil være.
AA170808 Men Knut Madslien, fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet, forteller til NRK at alt som kommer inn i obduksjonshallen har en enveisbillett.
AA170808 Det var i 2016 at regjeringen skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.
AA170808 Nedgangen i salget av nye boliger kommer fra et rekordhøyt nivå i fjor.
AA170808 Nedgangen har blitt anslått til rundt en milliard kroner.
AA170808 Også konkurransebildet, teknologi, oljepris, Norges bytteforhold mot utlandet og produktivitet spiller inn , ifølge NHO-sjefen. ( ©NTB ) ¶
AA170808 Politiet skal varsle barnehagen om øvelser slik at de kan ta inn barna som sover ute på dagen, sier Sjøvall.
AA170808 Derfor ønsker vi at alle skytebaner blir bygget inn .
AA170808 17 år gamle Marie Skuland døde og en 23 år gammel kvinne ble lagt inn på sykehus med kritiske skader.
AA170808 Det kan føre til at Europakommisjonen og ESA griper inn .
AA170808 Det er ikke statens oppgave å blande seg inn i de pågående forhandlingene med kreditorene, gi krisehjelp eller kjøpe opp selskapet.
AA170808 Prestisjetung konkurranse : Fredag kveld blir det klart om Christian Valle ( 25 ) fra Trondheim synger seg inn blant de 12 finalistene i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.
AA170808 Men det hadde vært kjekt å komme inn på et Young artist-program ved et operahus, for eksempel Operahouse Covent Garden eller i Zürich.
AA170808 Christian reiste fra London tidlig tirsdag morgen, og har såvidt sjekket inn på hotell i Oslo når Adresseavisen får kontakt med ham.
AA170808 året på Katta og kom ikke inn da, men ved andre forsøk gikk det veien.
AA170808 Og lykkes Uka-arrangørene og NTNUI med dette, kan de håve inn tre verdensrekorder.
AA170808 Han sier seg fornøyd med den nye løsningen med marked og servering i Ytre kongsgård, som han mener rammet inn festivalen med et helhetlig område.
VG170807 Jeg vet ikke hvorfor han kjørte inn i et hull som var så trangt, smiler Kristoff.
VG170807 Han gjorde et veldig bra forsøk og det holdt nesten helt inn , sier han.
VG170807 Kanskje jeg kan lure meg inn på en plass der.
VG170807 Jeg kaster meg ikke inn i de villeste taklinger, sier Krogh.
VG170807 - Jeg skal bli med på treninger her og der, og så får vi se hvilke kamper som passer inn i programmet og om jeg får lurt det inn hos Arild og morfar ( trenerne ).
VG170807 - Jeg skal bli med på treninger her og der, og så får vi se hvilke kamper som passer inn i programmet og om jeg får lurt det inn hos Arild og morfar ( trenerne ).
VG170807 | Warholm stormet inn til VM-finale : - Veldig digg !
VG170807 21-åringen har levert et par prestasjoner i vår som har blitt lagt merke til - først knuste han verdenseliten under Bislett Games, da han stormet inn til seier på tiden 48,25.
VG170807 I juni leverte Sandefjord inn en klage etter at Trygve Kjensli viste ut Christer Hansen for å felle Sogndals Bendik Bye.
VG170807 Vi har mye å jobbe med inn mot kampen på torsdag ( Elverum i cupen ), sier Ronny Deila.
VG170807 TUNG DRAMMEN-RETUR : Adam Larsen Kwarasey er borti ballen, men klarer ikke å forhindre at Marcus Pedersen header inn 1-0 til Strømsgodset allerede etter fem minutter.
VG170807 Kampuret hadde ikke engang rundet fem minutter da Pedersen headet inn 1-0.
VG170807 Adam Larsen Kwarasey burde nok ha klart å avverge forsøket, men den snek seg inn via fingrene til VIF-keeperen.
VG170807 Vito Wormgoor holder i Mostafa Abdellaoue med begge hendene og drar ham inn i straffefeltet.
VG170807 Vi sette oss selv i en litt dårlig situasjon med å slippe inn det målet, men ellers er vi ganske bra.
VG170807 Om det er realistisk å ta dem inn under FKH får fremtiden vise.
VG170807 Man får en større komptanse inn på kvinnesiden på det sportslige, medisinsken og i administrasjonen, og herrene får nye inntektskilder, sier han.
VG170807 For FK Haugesund mener han én av de veiene er å integrere Avaldsnes inn i organisasjonen.
VG170807 De må finne andre veier å hente inn inntekter, sier han.
VG170807 De burde, i mine øyne, aldri slippes inn på en fotballarena igjen, uttalte den danske justisministeren Sören Pape Poulsen etter opptøyene.
VG170807 De ansvarlige skal finnes og de skal aldri komme inn på en fotballarena igjen.
VG170807 - Det er uvanlig at vi må inn på arenaen, men det var nødvendig på grunn av den voldsomme og uakseptable oppførselen, sa kommunikasjonsansvarlig for København-politiet Claus Buhr etter at det hadde roet seg.
VG170807 Swifts advokater kaller bildet slående bevis på at Mueller befølte henne, mens den andre fløyen hevder bildet viser at DJ-en hopper inn i bildet.
VG170807 Nesten 600 kommentarer har kommet inn i løpet av natten, og mandag formiddag.
VG170807 Det hagler inn med hatkommentarer på YouTube etter at Sophie Elise Isachsen spilte inn musikkvideo med en mørkhudet mann.
VG170807 Det hagler inn med hatkommentarer på YouTube etter at Sophie Elise Isachsen spilte inn musikkvideo med en mørkhudet mann.
VG170807 På den gikk « Such A Boy » inn i sin femte uke sist fredag, og klatret da fra tredje- til annenplass.
VG170807 Da hun i fjor ( smart nok ) antydet at hun kanskje ikke kom til å fortsette i politikken etter neste valg, rant det inn med tryglende meldinger på hennes Facebook-side.
VG170807 I sin ukentlige TV-sending på søndag sa Maduro at kommisjonen vil bli satt sammen av den nyinnsatte grunnlovgivende forsamlingen, og at den allerede er i ferd med å flytte inn i en historisk bygning i Caracas som også huser utenriksdepartementet.
VG170807 Svært ofte er det syriske flyktninger som samler inn søppel på denne måten, trillende på enorme kjerrer.
VG170807 SELGER SØPPEL : En syrisk familie i byen Hatay i Tyrkia lever av å samle inn søppel og selge det til sortering.
VG170807 Jeg hater denne jobben, forteller han, før en voksen tyrkisk mann griper inn og ber ham avbryte samtalen med oss.
VG170807 I storbyer som Istanbul er det vanlig at det er voksne som samler inn , mens det i grenseområdene er utbredt at barn er søppelsamlere.
VG170807 Da Jouma ( 7 ) forteller at han ikke likte skolen, og ikke lengter tilbake, bryter Hamzi inn og sier det var fordi lillebroren ikke likte matte.
VG170807 Nord-Korea fordømmer FNs nye sanksjoner som et voldelig brudd på landets suverenitet og avviser å gå inn i forhandlinger om atomprogrammet.
VG170807 KOM SEG GJENNOM : Fire av migrantene ble tatt til sykehus etter de kom seg inn i Europa.
VG170807 - De kom inn i femtiden på morgenen og løp gjennom, sier en talsmann for sentralregjeringens kontor til AFP.
VG170807 Filippinene er Kinas fremste motstander i denne saken og landet som brakte den inn for FNs voldgiftsinstans.
VG170807 To personer har omkommet inne på feltsykehuset, mens flere ikke har overlevd veien inn dit.
VG170807 Om en måned skal et norsk styrkebidrag på omtrent 60 soldater flytte inn i en nybygd norsk base bare en kilometer fra sykehuset.
VG170807 Når vi får inn en pasient, har alle en direkte funksjon i behandlingen.
VG170807 I tillegg fikk vi altså inn fire barn til oss.
VG170807 - Folk går inn på butikkene og later som de skal handle, og plukker varer på måfå fordi det er så deilig og kjølig der inne.
VG170807 I Norge er grunntanken at ulike stemmer skal høres, med et visst forhold mellom oppslutning og innflytelse, fordi samfunnet er for komplekst til å passe inn i et « to- eller fåpartisystem ».
VG170807 Hvordan vil en Støre-regjering slå ut for Audun Lysbakken ? * 1 Trine Skei Grande sliter mot sperregrensen, og har ingen enkel jobb med å selge inn at gjennomslaget i enkeltsaker er tilstrekkelig til å oppveie for rollen som Frp-støttespiller. * 1 For Fremskrittspartiet er regjeringslivet et evig dilemma mellom behovene til kjernevelgere og hensynet til samarbeidet med de tre andre partiene.
VG170807 Vi får ikke vite hva medisinene det offentlige kjøper inn koster og heller ikke hvordan sykehusene bruker pengene.
VG170807 Det kan finnes gode grunner til at den medisinen de ønsker ikke blir kjøpt inn , for eksempel at medisinen ikke er effektiv nok eller at den er for dyr i forhold til effekt.
VG170807 Ulven er tatt inn , og Statens Naturoppsyn driver nå med DNA-prøver og andre rutinemessige undersøkelser.
VG170807 Og så er det på andre siden mennesker vi ikke vil slippe inn i vårt samfunn.
VG170807 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil nekte hatpredikanter å komme inn i Norge.
VG170807 Danmark har allerede innført en sanksjonsliste som nekter personer som « prøver å undergrave danske lover og verdier, og understøtter parallelle rettsoppfattelser » å komme inn i Danmark.
VG170807 VG har fått tilgang til en av arbeidskontraktene som LO har fått inn i sommer.
VG170807 Sjekk inn på det überkule designhotellet Michelberger ( Warschauer Str. 39-40 ).
VG170807 Ikke prat i køen, kle deg gjerne i sort og dropp stiletthælene, så glir du inn som en dreven klubbgjenger.
VG170807 Folk står gjerne i flere timer i kø for å komme inn på Berghain.
VG170807 Du får låne både badekåper og tøfler før du stiger inn i tre-saunaen.
VG170807 Du bør ha noen huskeregler i minnet før du stiller deg i køen utenfor Berghain, der de er svært selektive på hvilke gjester som slipper inn .
SA170807 Får man en litt skjev start, kan man fint hente seg inn igjen.
SA170807 Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet.
SA170807 | Ikke klikk deg inn på slike lenker ¶
SA170807 VIDEO-SIDE : Når du har klikket deg inn på lenken, kommer du til denne siden.
SA170807 Når du klikker deg inn på lenken, kommer du til en video, men for å få se videoen blir du bedt om å installere en plugin ( programutvidelse ) i nettleseren Google Chrome.
SA170807 MELDINGEN : Slik ser den ut, meldingen du ikke bør klikke deg inn på.
SA170807 - Samler inn personlig informasjon ¶
SA170807 - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon.
SA170807 - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon, sier ekspert.
SA170807 For tre år siden hentet han inn Hushovd like før mållinja.
SA170807 Elia Viviani slapp inn på innsiden av Alexander Kristoff i EM-fellesstarten søndag.
SA170807 Istedenfor tuslet han plutselig inn i målområdet en snau time senere.
SA170807 Siden den gang har han trent hardt, og ifølge ham selv har han aldri vært bedre trent inn i en oppkjøring.
SA170807 Lihaug holdt ut i åtte runder mot den svært rutinerte bokseren, men til slutt måtte daværende trener Thomas Hansvoll kaste inn håndkleet.
SA170807 Jeg kommer inn i et miljø med mange proffboksere, og hele opplegget blir langt mer profesjonelt.
SA170807 Fra før er det kjent at både Rosenborg og Molde har lagt inn bud, men de har ikke vært høye nok.
SA170807 Den jobben er agent Jim Solbakken hyret inn for å gjøre for Viking.
SA170807 Bursaspor har lagt inn flere bud tidligere også, men kom først nå med summen Viking har satt som en minstepris for at de vil vurdere en handel.
SA170807 Aftenbladet er kjent med at det er den tyrkiske klubben Bursaspor som har lagt inn budet på 1,5 millioner euro.
SA170807 Men han har nettopp signert ny kontrakt ut 2018, og er heller ikke av den typen som kan gå rett inn og spille med en gang, sier Andressen.
SA170807 Martin selv måtte gjennom en ny operasjon mandag, men sendte bilder av seg selv fra sykesengen på morgenen, med manual i hånden, før han ble trillet inn på operasjonsbordet.
SA170807 Han har allerede gjennomgått fem-seks operasjoner etter at han kom inn på sykehuset A-hus på Lørenskog fredag 29. juli.
SA170807 - Våre dagligdagse problemer blir små, når man ser en ung gutt komme trillende inn på stadion og gir alle som er der en bamseklem.
SA170807 - Da han kom inn til spillerne i garderoben én time før kamp, sa Martin at det hele var uvirkelig, men at han ikke har mistet motet.
SA170807 Inn under kniven igjen ¶
SA170807 Over 50 politibetjenter stormet inn på banen for å få kontroll over situasjonen.
SA170807 - Det er veldig sjelden vi må gå inn på stadion, men det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable adferden vi var vitne til, sa Claus Buhr, kommunikasjonsansvarlig i Københavns Vestegns-politiet, til avisen Ekstra Bladet. ( ©NTB ) ¶
SA170807 På besøk : Åsane-spiller Erik Huseklepp steppet inn som « reserve » i Ballsparks podkast, og Huseklepp tok et oppgjør med dommer Trygve Kjensli.
SA170807 Vi ser om vi kan få inn noen vi har bruk for og jobber med det denne uka.
SA170807 Du ser noe er på gang, men vi ser også på om vi kan få inn noen som kan bidra og gjøre oss enda sterkere, sier Svein-Morten Johansen.
SA170807 Det blir neppe to inn nå i sommer, sier Johansen.
SA170807 - Vi har 13 kamper igjen i serien, så vi må ha inn spillere som er i form og klare til å bidra fra dag én.
SA170807 - Null eller én inn
SA170807 Vi ser etter flere, også med tanke på om noen går ut, men hvis det kun kommer inn noen, så er det i hovedsak en midtbanespiller, ja, sier Andressen.
SA170807 TIL operer dermed i et segment for « lav økonomi », noe som byr på utfordringer, når de skal hente en spiller som går rett inn og styrker laget.
SA170807 En type profil som passer rett inn i det TIL jakter er en spiller som Rosenborgs Mushaga Bakenga, som har fått lov å finne seg en ny klubb i sommer. iTromsø omtalte interresen for Bakenga i forrige uke.
SA170807 Det handler om forutsigbarhet, og vi kommer ikke til å hente inn en Diego Forlán for fire millioner ut året, sier Johansen, med henvisning til den 38 år gamle stjernespissen fra Uruguay, som har tilbudt seg å spille i Norge for det beløpet.
SA170807 - Vi tar opp saker i styret, så tar vi vurderingen ut fra det, når vi har noe å spille inn .
SA170807 - Vi ser etter muligheter, så får vi se om vi får inn en spiller innen 15. august eller om det blir de samme som er her nå, som spiller ut sesongen.
SA170807 Han ga dem muligheten til å kjempe seg inn i kampen igjen.
SA170807 Han headet ballen inn via Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.
SA170807 Omar McLeod kopierte fjorårets OL-bragd da han løp inn til VM-gull på 110 meter hekk i London mandag kveld.
SA170807 Den sørafrikanske 800-meterspesialisten Caster Semenya tok bronsen etter å ha klokket inn på 4.02,90.
SA170807 Den kenyanske OL-mesteren Faith Kipyegon spurtet inn til VM-tittelen på kvinnenes 1500 meter med tiden 4.02,59 i London.
SA170807 Anita Wlodarczyk hanket inn nok en sleggetittel da hun vant mandagens VM-finale i London.
SA170807 Kristian Blummenfelt, her fotografert under OL i Rio de Janeiro i fjor, leverte sitt beste resultat i triathlon noensinne da han løp inn til annen plass i Canada.
SA170807 Jonathan Quarcoo løp inn til fjerdeplass i sitt heat i VM-debuten på 200 meter.
SA170807 Jonathan Quarcoo løp inn til 20,60 på 200 meter.
SA170807 Karsten Warholm ( 21 ) suste inn til VM-finale på 400 meter.
SA170807 Jeg byttet rytme, jeg prøvde bare å safe det inn derfra.
SA170807 FOTO : Ørjan Deisz ¶ 21-åringen svømte inn til 51,13 på kortbanen i sitt forsøksheat og slo Lavrans Sollis tidligere rekord med to tideler.
SA170807 Christiansen ble klokket inn på 1.46,99, og det var kun den 19. beste tiden totalt.
SA170807 Hun satte inn en sluttspurt, men klarte akkurat ikke å ta sjetteplassen i heatet.
NL170807 Det eneste vi trenger er å legge inn to arbeidstimer på søknad og CV, og sende inn .
NL170807 Det eneste vi trenger er å legge inn to arbeidstimer på søknad og CV, og sende inn.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Får man en litt skjev start, kan man fint hente seg inn igjen.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Vant-EM-gull_-men-Alexander-Kristoff-far-kjeft-for-denne-manoveren-239844b.html Elia Viviani slapp inn på innsiden av Alexander Kristoff i EM-fellesstarten søndag.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/motorsport/Brakk-ryggen-pa-tre-steder_-sa-ble-den-norske-utoveren-borte--Han-har-hatt-ekstremt-flaks-239927b.html Istedenfor tuslet han plutselig inn i målområdet en snau time senere.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Martin selv måtte gjennom en ny operasjon mandag, men sendte bilder av seg selv fra sykesengen på morgenen, med manual i hånden, før han ble trillet inn på operasjonsbordet.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Han har allerede gjennomgått fem-seks operasjoner etter at han kom inn på sykehuset A-hus på Lørenskog fredag 29. juli.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html - Våre dagligdagse problemer blir små, når man ser en ung gutt komme trillende inn på stadion og gir alle som er der en bamseklem.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html - Da han kom inn til spillerne i garderoben én time før kamp, sa Martin at det hele var uvirkelig, men at han ikke har mistet motet.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Inn under kniven igjen ¶
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--Na-er-alt-mulig-239939b.html Karsten Warholm ( 21 ) suste inn til VM-finale på 400 meter.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--Na-er-alt-mulig-239939b.html Jeg byttet rytme, jeg prøvde bare å safe det inn derfra.
FV170807https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Amalie-Iuel-rok-ut-av-VM--Det-var-ikke-bra-239937b.html Hun satte inn en sluttspurt, men klarte akkurat ikke å ta sjetteplassen i heatet.
DN170807https://www.dn.no/nyheter/2017/08/07/2117/Industri/dette-spadetaket-skal-gi-tine-mer-konkurranse Vi har hatt 25-30 millioner kroner i ekstra utbetalinger for å dekke inn bonusen ¶
DN170807https://www.dn.no/nyheter/2017/08/07/2117/Industri/dette-spadetaket-skal-gi-tine-mer-konkurranse Det betyr at prisen inn til Norge vil bli noe lavere, men det er ikke noe grunnlag for å si at det blir mer import, sier Dale til DN.
DN170807 Vi har hatt 25-30 millioner kroner i ekstra utbetalinger for å dekke inn bonusen ¶
DN170807 Det betyr at prisen inn til Norge vil bli noe lavere, men det er ikke noe grunnlag for å si at det blir mer import, sier Dale til DN.
DN170807 Hatpredikanter og imamer med ekstreme holdninger bør ikke få komme inn i Norge, mener Sylvi Listhaug ( Frp ).
DN170807 - Det var Anders Onarheim som i sin tid gikk inn for å støtte gründeren.
DN170807 I prinsippet kan et klikk inn på lenken være nok til at hackere kan ta over PC-en din melder Nettavisen.
DN170807 Sommerkaoset er blitt løst ved at Norwegian har leid inn erstatningsfly og at pilotene i selskapet har gått med på å selge fridager.
DN170807 Flightstats, et selskap som leverer flydata globalt, har samlet inn data fra Norwegians flyvninger på den skandinaviske driftstillatelsen fra Norwegian Air Shuttle med flyselskapskoden DY og fra det irske datterselskapet Norwegian Air International, som opererer under koden D8.
DN170807 Sammenlignet med beholdningen inn i året, reduserte hans to investeringsselskaper beholdningen fra totalt 200.000 Marine Harvest-aksjer til under 50.000 aksjer.
DN170807 En bråkete vår til tross : USAs president tar med seg flere gode nyheter inn i Washington-avbrekket, der han har ytret glede over blant annet sterk jobbvekst og større press på Nord-Korea.
DN170807 I første halvår flommet det 500 milliarder dollar inn i passivt forvaltede fond i USA.
DN170807 To av analytikerne tar inn Golden Ocean Group.
DN170807 Denne uken fjernes B2 Holding og Kongsberg Gruppen, mens to av ekspertene tar inn Golden Ocean Grouop til sine porteføljer.
DN170807 I motsatt retning bidro nærings-, drikkevare- og tobakkindustrien i tillegg til kjemiske råvarer til å dempe nedgangen .
DN170807 Bygging av skip og oljeplattformer samt ikke-jernholdig metall bidro mest til nedgangen fra mai til juni.
DN170807 I sin ukentlige TV-sending på søndag sa Maduro at kommisjonen vil bli satt sammen av den nyinnsatte grunnlovsgivende forsamlingen, og at den allerede er i ferd med å flytte inn i en historisk bygning i Caracas som også huser utenriksdepartementet.
DN170807 | Synger inn millionvekst ¶
DN170807 Senere splittes målgruppene inn i alder, kjønn og bosted, som så mottar enda mer skreddersydde annonser med lokale problemstillinger.
DN170807 Regnearkoversikter på de 2000 verste nettrollene i Norge, samt eposter og telefonnumre til 23.000 aktivt kristne mennesker i Norge mates inn i Facebook.
DB170807 Nordmannen tikket inn på 48,43 i bane 5.
DB170807 Jeg bytta rytme og prøvde bare å safe det inn derfra.
DB170807 Siden den gang har han trent hardt, og ifølge ham selv har han aldri vært bedre trent inn i en oppkjøring.
DB170807 Lihaug holdt ut i åtte runder mot den svært rutinerte bokseren, men til slutt måtte daværende trener Thomas Hansvoll kaste inn håndkleet.
DB170807 Jeg kommer inn i et miljø med mange proffboksere, og hele opplegget blir langt mer profesjonelt.
DB170807 ( Dagbladet ) : Den regjerende verdensmesteren i 110 meter hekk avanserte så vidt videre til mandagens finale etter at han løp inn som en av de hurtigste taperne søndag.
DB170807 Pedersen rev seg løs i feltet - og unna en litt passiv Jonathan Tollås Nation - før han stanget inn 1-0.
DB170807 Bassel Jradi satte inn Godsets andre.
DB170807 Men jeg følte jeg ikke var verdt mye - det var nesten så jeg meldte meg inn i militæret.
DB170807 Da hadde han styrt feltet i 360 meter, og ble presset inn mot den siste hekken av Juander Santos ( Den dominikanske republikk ) og Komar Mowatt ( Jamaica ) på innsiden.
DB170807 Den ettertraktede midtstopperen Virgil van Dijk bekrefter at han har levert inn en overgangssøknad.
DB170807 26-åringen mener han ikke hadde et annet valg enn å sende inn en formell søknad om å få forlate Southampton.
DB170807 LONDON ( Dagbladet ) : Veldig få hadde fått med seg navnet Jonathan Quarcoo før han stormet inn til medalje i U23-EM på 20.39 og kvalifiserte seg til VM på 200 meter med den tida.
DB170807 På banen hjalp Keegan Liverpools legendariske manager Bill Shankly til å håve inn pokaler på starten av 70-tallet.
DB170807 Nordahls suksess var så stor at klubben hentet inn to svenske lagkamerater i Nils Liedholm og Gunnar Gren.
DB170807 Han hadde et elegant førstetouch og kunne prikke inn frispark som han selv ville.
DB170807 Er på lista på grunn av den vanvittige refleksen, den smarte posisjoneringen og at han spilte til langt inn i 40-åra.
DB170807 Forbes sin liste over best betalte fotballspillere i 2017, viser at stjernene Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, også håver inn .
DB170807 Den må vi beskytte, understreket Støre, og så kom han med en refleksjon om hvorfor det er så vesentlig at hvilken som helst kulturminister ikke går inn og overstyrer de frivillige folkebevegelsene.
DB170807 Laget kjørte også alle de tre Ardenner-klassikerne ( Amstel Gold Race, La Fléche Wallonne og Liége-Bastogne-Liége ) tidligere i år, alle type ritt Eiking sikter seg inn mot.
DB170807 Eiking kom inn i det franske laget like etter han fylte 21 år, et lag hvor Eiking tar med seg både gode og dårlige minner fra.
DB170807 EKSTREMISTEKSPERT : Professor Tore Bjørgo ( se undersak nederst ) sier Frie Nasjonalister har kontakter inn i flere ulike miljøer på ytre høyre fløy.
DB170807 - Frie Nasjonalister er en gruppe som har vokst fram på Facebook den siste tida, og som også har kontakter inn i flere ulike miljøer på ytre høyre fløy.
DB170807 Siden oppstarten har Medallia hentet inn 2 milliarder kroner fra investorer.
DB170807 En kunde som først sjekker inn på et hotellrom og så seinere skriver en anmeldelse, denne kunden kan vi følge og forstå, og deretter omdanne dette til verdifull informasjon for hotellkjeden, sier Hald til Finansavisen.
DB170807 - Jeg og en kamerat flyttet inn hos en venninne i leiligheten hennes i New York.
DB170807 ( Finansavisen ) : Børge Hald og hans amerikanske kone, Amy Pressman, har bygget opp har nettopp flyttet inn i nye lokaler på 10 000 kvadratmeter, noen mil sør for San Francisco.
DB170807 - Et stort flertall av kommunene var for en utviklingsplan som innebar omlegging av sykehusets funksjoner, samtidig som helseministeren, som har både rett og plikt til å gripe inn , begrunnet nedleggelsen med pasientsikkerhet, sier Micaelsen til Dagbladet.
DB170807 ( Dagbladet ) : Sp ønsker å gjenåpne Rjukan sykehus, men kommer ikke til å gå inn for å gjenopprette sykehusets kirurgiske akuttfunksjon.
DB170807 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170807 Ingen tog ut eller inn av Oslo S i helga.
DB170807 I løpet av 20 minutter har en vegg med forurensing veltet inn over den kinesiske hovedstaden.
DB170807 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170807 På bare noen dager har de fått inn mer enn 700 000 kroner.
DB170807 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170807 Kristiansen anbefaler dem som ønsker å bygge en frimerkesamling først å sette seg grundig inn i temaet.
DB170807 Dagbladet skrev i februar om Muneera Begum ( 19 ) som bare var tolv år gammel da foreldrene solgte henne inn i et tvangsekteskap med en 70 år gammel mann fra Oman.
DB170807 Bakgrunnen for avslaget er at hun er 32 uker inn i svangerskapet, og at det derfor blir sett på som « for farlig » å abortere.
DB170807 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DB170807 Hvordan han kom seg så høyt inn i politikken er uklart, men ifølge Dale må det ha vært « en maktkamp i kulissene ».
DB170807 Det er en veldig seriøs nettside, men av og til legger han inn litt humor, forteller Dale.
DB170807 - Og vice versa, skyter Listhaug inn .
DB170807 Ifølge Chicago Tribune kan flere andre storbyer bli med på søksmålet, som etter planen vil bli sendt inn mandag.
DB170807 Det er foreløpig for tidlig å si hvordan den sju-årige gutten kom seg inn i bilen - og hvordan han til slutt fikk stoppet den.
DB170807 Tre av varepartiene ble prøvetatt ved grensekontroll og ble nektet tatt inn i landet.
DB170807 Å kjøpe gjeld, gå inn med kapital eller iverksette andre støttetiltak vil være misbruk av fellesskapets midler, og sende et uheldig signal for framtida.
DB170807 Nettopp av hensyn til forhandlingene er det synd at Norske Skog på onsdag forrige uke ble slengt inn i høstens valgkamp.
DB170807 Ifølge Adresseavisas anonyme kilder er det allerede aktører som regner på å gå inn som eier av de norske fabrikkene om den skulle gå over ende.
DB170807 Det er derfor forståelig at Vedum, som opposisjonspolitiker med lite respekt for EØS-regelverk og skattebetalernes penger, har interesse av å ta Norske Skog inn i valgkampen.
DB170807 Klipp der hun nikker og lytter er klippet inn slik at det virker som om hun ser på og lytter til sin tidligere manns intervju med Jonathan Dimbleby på ITV i 1994.
DB170807 I slutten av juli ble det kjent at nye klipp fra dokumentaren « Diana : In Her Own Words » avslører at Diana gikk gråtende til dronning Elizabeth for å be om råd fem år inn i ekteskapet med prins Charles.
DB170807 ) er klippet inn i dokumentaren på en tvilsom måte.
DB170807 Også nå som vinteren setter inn , da...
DB170807 Kanskje var den skrevet inn mest for at Ed Sheeran skulle få sin lille cameo, men den ga også et fint innblikk i hva fotsoldatene ofrer når fintfolket bestemmer at det er krig.
DB170807 Dessverre lever han ikke etter sin egen lære : Lannister-hæren vil ikke bare ha gullet de fant i Highgarden, de samler også inn alt kornet fra gårdene rundt.
DB170807 Dette er profesjonelle bedrifter med ressurser til å selge seg inn ovenfor kommunene.
DB170807 Snart tre år etter at den sjiamuslimske Houthi-militsen tok kontroll over hovedstaden Sana'a og drøye to år etter at Saudi-Arabia med en « koalisjon av villige » gikk inn i krigen fra lufta, er Jemen blitt et like stort helvete som Irak og Syria.
DB170807 I videoen, som du kan se øverst i saken, er det også lagt inn et bilde av campingbilens fart i den eksakte situasjonen.
DB170807 Heldigvis har stadig flere av verdens ledere begynt å ta dette inn over seg.
DB170807 Mormor gikk fra å være lavtlønnet servitør til riking med formuesskatt på grunn av eget arbeid og nøysomhet, samt pensjonsrettigheter det politiske Norge har stått sammen om, og som hun selv har betalt inn til.
DB170807 Da hun hørte at jeg hadde meldt meg inn i Høyre, sa hun 'æ huske da han Willoch kom te makta'.
DB170807 Tidligere i år meldte Brøndbo seg ut av Arbeiderpartiet, og kort tid etter ble det kjent at han hadde meldt seg inn i Høyre.
DB170807 Tidligere i år brøt han med partiet og meldte seg inn i Høyre.
DB170807 Noen nykommre har også komet inn på lista.
DB170807 Lillesøsteren, Tallulah Willis har på sin side tatt inn på avrusingsklinikk som 20-åring, etter flere år med hard festing.
DB170807 Foreldrenes berømmelse førte Brown inn i rampelyset fra første dag - noe hun for alvor fikk kjenne på kroppen i 2012.
DB170807 Arrestasjonen og dommen gikk ifølge BBC hardt inn på den berømte faren, som har uttalt at han var skuffet og lei seg over sønnens oppførsel.
DB170807 ( Dagbladet ) : Er man kjendis, spesielt om man er av internasjonalt kaliber, hender det ofte at ens barn følger med inn i rampelyset.
DB170807 Jeg tror man må være litt allsidig om man skal klare å leve av det, og heller ikke gå inn for å bli kjendis, men heller på grunn av kjærligheten for musikken, forklarer han.
DB170807 | Sammantha ( 29 ) låste sin ti år gamle kusine inn i en liten kasse, og drepte henne.
DA170807 Seirene begynner å tikke inn allerede : I delstatsforsamlingsvalg som har blitt holdt i løpet av 2017, har demokratene gjort det overraskende bra.
DA170807 * De skal bli rustet som arbeidstakere til å gå inn i « det tjueførste århundres økonomi ».
DA170807 Slik begrunnet demokratenes valgkampanjesjef, Ben Ray Luján, partiets nylige beslutning om at de vil slippe anti-abort-kandidater inn i varmen i opptakten mot neste års valg.
DA170807 Under U23-EM løp Warholm inn til gull på 400 meter hekk, mens det ble sølv på 400-meteren.
DA170807 - Jeg har mer inne, men finalen blir en kamp helt inn , sa Clement til NRK.
DA170807 I VM-debuten for to år siden krasjet Iuel inn i den første hekken bare noen få meter etter start.
DA170807 Tori Bowie spurtet inn til VM-gull på kvinnenes 100 meter i London søndag kveld.
DA170807 I retten kom det fram at mannen har betalt inn et vesentlig beløp etter bedrageriet, og at det nå gjenstår 21.000 kroner som han vil betale inn de neste syv månedene.
DA170807 I retten kom det fram at mannen har betalt inn et vesentlig beløp etter bedrageriet, og at det nå gjenstår 21.000 kroner som han vil betale inn de neste syv månedene.
DA170807 Skurene var ikke tette og det rant vann inn i disse.
DA170807 Da må vi legge til rette for at veien inn i arbeidslivet er kort for dem som står utenfor, enten veien går via redusert arbeidstid eller oppstart av egne arbeidsplasser.
DA170807 Tyrkiske medier melder i formiddagstimene mandag at Bursaspor skal ha lagt inn et bud på 1,5 millioner euro for Samuel Adegbenro, og at de er villige til å betale alle 14 millionene med en gang.
DA170807 Av de 38 forslagene som kom inn , gikk seieren til forslaget « Fra Hafrsfjord til Eidsvold » av billedhugger Wilhelm Rasmussen og arkitekt Otto L.
DA170807 Brassesparket hans rett etter pause var kanskje kampens største prestasjon, men da viste Larsen Kwarasey hvorfor han er hentet inn .
DA170807 Politiet har tatt inn en 16 år gammel gutt etter meldinger om at det skal ha blitt avfyrt flere skudd på Søndre Nordstrand i Oslo.
DA170807 - Poeter er ikke alltid de som snakker høyest, derfor synes vi det er viktig med en festival hvor vi zoomer inn på poetene, sier Riis.
DA170807 - For meg som er dypt profesjonell og som har levd i den franske kjøkkenverdenen i mange år, er « Rottatouille » en reise inn i virkeligheten.
DA170807 Men hun har gått en reise : Kom inn i partiet som John Alvheim-fan, men utviklet seg politisk gjennom flere år med liberalistiske FpU-gutter.
DA170807 Han headet ballen inn via Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.
DA170807 Da jeg var 15 hadde jeg akkurat for dårlig karakter i norsk til at jeg kom inn på realskolen - så da begynte jeg å jobbe på Romika skofabrikk på Kjelstad.
DA170807 Gharahkhani viser til at det ble krevd inn nesten 500 millioner i kommunal formuesskatt i Buskerud i 2015.
DA170807 Folk tror bridge foregår i røykfylte buler, men her kunne turistene se rett inn på nesten 500 spillere.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Får man en litt skjev start, kan man fint hente seg inn igjen.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet.
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html | Ikke klikk deg inn på slike lenker ¶
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html VIDEO-SIDE : Når du har klikket deg inn på lenken, kommer du til denne siden.
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html Når du klikker deg inn på lenken, kommer du til en video, men for å få se videoen blir du bedt om å installere en plugin ( programutvidelse ) i nettleseren Google Chrome.
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html MELDINGEN : Slik ser den ut, meldingen du ikke bør klikke deg inn på.
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - Samler inn personlig informasjon ¶
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon.
BT170807https://www.bt.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon, sier ekspert.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Alexander-Kristoff-far-kjeft-for-dette--Veldig_-veldig-farlig-239844b.html Elia Viviani slapp inn på innsiden av Alexander Kristoff i EM-fellesstarten søndag.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/motorsport/Brakk-ryggen-pa-tre-steder_-sa-ble-den-norske-utoveren-borte--Han-har-hatt-ekstremt-flaks-239927b.html Istedenfor tuslet han plutselig inn i målområdet en snau time senere.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minst-19-politibetjenter-utsatt-for-vold-under-skandalekamp--Det-vil-komme-mange_-mange-flere-siktelser-239904b.html Over 50 politibetjenter stormet inn på banen for å få kontroll over situasjonen.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Minst-19-politibetjenter-utsatt-for-vold-under-skandalekamp--Det-vil-komme-mange_-mange-flere-siktelser-239904b.html - Det er veldig sjelden vi må gå inn på stadion, men det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable adferden vi var vitne til, sa Claus Buhr, kommunikasjonsansvarlig i Københavns Vestegns-politiet, til avisen Ekstra Bladet. ( ©NTB ) ¶ | - Endelig tas ME på alvor ¶
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hor-Huseklepps-nadelose-dommerkritikk-239914b.html På besøk : Åsane-spiller Erik Huseklepp steppet inn som « reserve » i Ballsparks podkast, og Huseklepp tok et oppgjør med dommer Trygve Kjensli.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Erik-Huseklepp-etter-Asane-debuten--Vi-slipper-inn-altfor-billige-mal-239845b.html | Erik Huseklepp etter Åsane-debuten : - Vi slipper inn altfor billige mål ¶
BT170807https://www.bt.no/100Sport/fotball/Det-var-bittert_-det-var-brutalt-og-det-var-blodig-urettferdig-239905b.html Han ga dem muligheten til å kjempe seg inn i kampen igjen.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Sondag-leverte-Blummenfelt-karrierens-beste-resultat-239891b.html Kristian Blummenfelt, her fotografert under OL i Rio de Janeiro i fjor, leverte sitt beste resultat i triathlon noensinne da han løp inn til annen plass i Canada.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Jonathan Quarcoo løp inn til fjerdeplass i sitt heat i VM-debuten på 200 meter.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Jonathan Quarcoo løp inn til 20,60 på 200 meter.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--En-milepal-for-meg-239939b.html Karsten Warholm ( 21 ) suste inn til VM-finale på 400 meter.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--En-milepal-for-meg-239939b.html Jeg byttet rytme, jeg prøvde bare å safe det inn derfra.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Dobbelt-nordisk-rekord-av-Lie-239934b.html FOTO : Ørjan Deisz ¶ 21-åringen svømte inn til 51,13 på kortbanen i sitt forsøksheat og slo Lavrans Sollis tidligere rekord med to tideler.
BT170807https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Dobbelt-nordisk-rekord-av-Lie-239934b.html Christiansen ble klokket inn på 1.46,99, og det var kun den 19. beste tiden totalt.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/zqoW5/Italienske-brannmenn-pagrepet-for-ildspasettelse- Brannmennene har angivelig ringt inn falske samtaler til nødtelefonen som en del av planen for å motta et tillegg fra staten på 10 euro i timen for å jobbe i nødssituasjoner.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/WVPKr/Vapnet-angrep-mot-militarbase-i-Venezuela--eksperter-tror-angrepet-kan-vare-iscenesatt Omkring 20 væpnede menn skal ha kommet inn i militærbasen Fort Paramacay, overrasket vaktene, og gått rett mot våpenlageret, ifølge Reuters.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/OVKAk/Maduro-Sannhetskommisjon-skal-sikre-rettferdighet I sin ukentlige TV-sending på søndag sa Maduro at kommisjonen vil bli satt sammen av den nyinnsatte grunnlovsgivende forsamlingen, og at den allerede er i ferd med å flytte inn i en historisk bygning i Caracas som også huser utenriksdepartementet.
AP170807https://www.aftenposten.no/verden/i/EV8n3/Fisker-slatt-bevisstlos-av-hval-i-Australia En mann mistet bevisstheten og tre andre fikk brudd i ansiktet og brakk ribbein da en hval suste inn i en fiskebåt på Australias nordøstkyst.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall Grande selv og Abid Raja fra Akershus er i mange målinger de eneste to som ligger an til å komme inn .
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqMkq/Store-og-Solberg-kranglet-om-milliardlofter-til-helse - Men det var det at dere lovet 12 milliarder, skyter Dagsnytt 18-programleder Ugo Fermariello inn .
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/PVb3b/Forfatter-Listhaug-ble-nesten-kastet-av-sine-egne - Jeg hverken kan eller vil gå inn på det nå.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/3na8A/Store-om-helseministerens-helselofter-Underlig-a-komme-med-nye-nar-de-gamle-ikke-er-innfridd Fritt behandlingsvalg : Høyre gikk inn for at pasienter med rett til behandling skulle kunne velge mellom private og offentlige sykehus dersom det er ventetid på de offentlige sykehusene.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstremimamer-og-hatpredikanter Nå vil Sylvi Listhaug ( Frp ) også nekte hatpredikanter og imamer med ekstreme holdninger å få komme inn i Norge.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/99agd/Listhaug-Vil-svarteliste-ekstrem-imamer-og-hatpredikanter Nå vil Sylvi Listhaug ( Frp ) også nekte hatpredikanter og imamer med ekstreme holdninger å få komme inn i Norge.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/6Eav0/Steile-fronter-mellom-partene-i-sykepleierstreiken Men de har kommet inn i en annen tariffstruktur, sier han og påpeker at sykepleierne i NSF er ansatt med titlene rådgiver og spesialrådgiver - og ikke sykepleier eller funksjonær.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/i/6EOkW/Under-streken Da han kom inn satt den en kjeltring på soverommet hans », forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Bergensavisen.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5ozQ/I-min-tid-som-politimester-kan-jeg-ikke-huske-a-ha-mottatt-klager-pa-at-antallet-innsatte-i-arresten-har-gatt-ned--Hans-Sverre-Sjovold Når patruljer kjører til arresten på Grønland, vil operasjonssentralen sørge for å sette inn en ny patrulje.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5ozQ/I-min-tid-som-politimester-kan-jeg-ikke-huske-a-ha-mottatt-klager-pa-at-antallet-innsatte-i-arresten-har-gatt-ned--Hans-Sverre-Sjovold Det er ikke et mål i seg selv å få flest mulig personer inn i arresten.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/k5ozQ/I-min-tid-som-politimester-kan-jeg-ikke-huske-a-ha-mottatt-klager-pa-at-antallet-innsatte-i-arresten-har-gatt-ned--Hans-Sverre-Sjovold Debatten i sommer har blant annet gått på belastningen ved å kjøre patruljebil inn til arresten.
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WVPAr/-Stram-inn-reglene-for-familiegjenforening--Khanh-Duong | Stram inn reglene for familiegjenforening Khanh Duong ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/kultur/i/KVJgE/Seks-artister-du-bor-fa-med-deg-pa-Klubboya Øyafestivalen kan fort bli en femdagers opplevelse om du legger inn noen konserter på Klubbøya også.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Får man en litt skjev start, kan man fint hente seg inn igjen.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Forvent imidlertid ikke at du får være med inn i klasserommet.
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html | Ikke klikk deg inn på slike lenker ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html VIDEO-SIDE : Når du har klikket deg inn på lenken, kommer du til denne siden.
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html Når du klikker deg inn på lenken, kommer du til en video, men for å få se videoen blir du bedt om å installere en plugin ( programutvidelse ) i nettleseren Google Chrome.
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html MELDINGEN : Slik ser den ut, meldingen du ikke bør klikke deg inn på.
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - Samler inn personlig informasjon ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon.
AP170807https://www.aftenposten.no/digital/Ikke-klikk-deg-inn-pa-denne-lenken-10431b.html - De som har laget dette, har gjort det for å samle inn personlig informasjon, sier ekspert.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Boasson-Hagen-og-Cavendish-dropper-Arctic-Race-of-Norway-239907b.html For tre år siden hentet han inn Hushovd like før mållinja.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Alexander-Kristoff-far-kjeft-for-dette--En-risikabel-bommert-239844b.html Elia Viviani slapp inn på innsiden av Alexander Kristoff i EM-fellesstarten søndag.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/motorsport/Brakk-ryggen-pa-tre-steder_-sa-ble-den-norske-utoveren-borte--Han-har-hatt-ekstremt-flaks-239927b.html Istedenfor tuslet han plutselig inn i målområdet en snau time senere.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Lihaug-bytter-trener--Han-kan-bli-verdens-beste-bokser-239917b.html Siden den gang har han trent hardt, og ifølge ham selv har han aldri vært bedre trent inn i en oppkjøring.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Lihaug-bytter-trener--Han-kan-bli-verdens-beste-bokser-239917b.html Lihaug holdt ut i åtte runder mot den svært rutinerte bokseren, men til slutt måtte daværende trener Thomas Hansvoll kaste inn håndkleet.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Lihaug-bytter-trener--Han-kan-bli-verdens-beste-bokser-239917b.html Jeg kommer inn i et miljø med mange proffboksere, og hele opplegget blir langt mer profesjonelt.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-har-fatt-bud-pa-14-millioner---men-klubben-frister-ikke-Adegbenro-239908b.html Fra før er det kjent at både Rosenborg og Molde har lagt inn bud, men de har ikke vært høye nok.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-har-fatt-bud-pa-14-millioner---men-klubben-frister-ikke-Adegbenro-239908b.html Den jobben er agent Jim Solbakken hyret inn for å gjøre for Viking.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-har-fatt-bud-pa-14-millioner---men-klubben-frister-ikke-Adegbenro-239908b.html Bursaspor har lagt inn flere bud tidligere også, men kom først nå med summen Viking har satt som en minstepris for at de vil vurdere en handel.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Viking-har-fatt-bud-pa-14-millioner---men-klubben-frister-ikke-Adegbenro-239908b.html Aftenbladet er kjent med at det er den tyrkiske klubben Bursaspor som har lagt inn budet på 1,5 millioner euro.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-spiller-TIL-aktuell--En-spiller-vi-folger-med-239921b.html Men han har nettopp signert ny kontrakt ut 2018, og er heller ikke av den typen som kan gå rett inn og spille med en gang, sier Andressen.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Martin selv måtte gjennom en ny operasjon mandag, men sendte bilder av seg selv fra sykesengen på morgenen, med manual i hånden, før han ble trillet inn på operasjonsbordet.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Han har allerede gjennomgått fem-seks operasjoner etter at han kom inn på sykehuset A-hus på Lørenskog fredag 29. juli.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html - Våre dagligdagse problemer blir små, når man ser en ung gutt komme trillende inn på stadion og gir alle som er der en bamseklem.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html - Da han kom inn til spillerne i garderoben én time før kamp, sa Martin at det hele var uvirkelig, men at han ikke har mistet motet.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Motet-med-jordskjelvofferet-rorte-lagkameratene-til-tarer--Det-har-vart-veldig-tungt-239899b.html Inn under kniven igjen ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Minst-19-politibetjenter-utsatt-for-vold-under-skandalekamp--Det-vil-komme-mange_-mange-flere-siktelser-239904b.html Over 50 politibetjenter stormet inn på banen for å få kontroll over situasjonen.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Minst-19-politibetjenter-utsatt-for-vold-under-skandalekamp--Det-vil-komme-mange_-mange-flere-siktelser-239904b.html - Det er veldig sjelden vi må gå inn på stadion, men det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable adferden vi var vitne til, sa Claus Buhr, kommunikasjonsansvarlig i Københavns Vestegns-politiet, til avisen Ekstra Bladet. ( ©NTB ) ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hor-Huseklepps-nadelose-dommerkritikk-239914b.html På besøk : Åsane-spiller Erik Huseklepp steppet inn som « reserve » i Ballsparks podkast, og Huseklepp tok et oppgjør med dommer Trygve Kjensli.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Blytung-Marienlyst-retur-for-Ronny-Deila-239938b.html Han headet ballen inn via Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tredje-VM-gull-for-polsk-sleggestjerne-239943b.html Omar McLeod kopierte fjorårets OL-bragd da han løp inn til VM-gull på 110 meter hekk i London mandag kveld.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tredje-VM-gull-for-polsk-sleggestjerne-239943b.html Den sørafrikanske 800-meterspesialisten Caster Semenya tok bronsen etter å ha klokket inn på 4.02,90.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tredje-VM-gull-for-polsk-sleggestjerne-239943b.html Den kenyanske OL-mesteren Faith Kipyegon spurtet inn til VM-tittelen på kvinnenes 1500 meter med tiden 4.02,59 i London.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Tredje-VM-gull-for-polsk-sleggestjerne-239943b.html Anita Wlodarczyk hanket inn nok en sleggetittel da hun vant mandagens VM-finale i London.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Jonathan Quarcoo løp inn til fjerdeplass i sitt heat i VM-debuten på 200 meter.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Norsk-20-aring-med-sterk-VM-debut--Det-var-overraskende-bra-239936b.html Jonathan Quarcoo løp inn til 20,60 på 200 meter.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--En-milepal-for-meg-239939b.html Karsten Warholm ( 21 ) suste inn til VM-finale på 400 meter.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Karsten-Warholm-imponerte-etter-brutal-apning--En-milepal-for-meg-239939b.html Jeg byttet rytme, jeg prøvde bare å safe det inn derfra.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dobbelt-nordisk-rekord-av-Lie-239934b.html FOTO : Ørjan Deisz ¶ 21-åringen svømte inn til 51,13 på kortbanen i sitt forsøksheat og slo Lavrans Sollis tidligere rekord med to tideler.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dobbelt-nordisk-rekord-av-Lie-239934b.html Christiansen ble klokket inn på 1.46,99, og det var kun den 19. beste tiden totalt.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Amalie-Iuel-rok-ut-av-VM---med-minst-mulig-margin-239937b.html Hun satte inn en sluttspurt, men klarte akkurat ikke å ta sjetteplassen i heatet.
AA170807 EUs budsjettkommissær Günther Oettinger sier til avisen Bild at britene vil være bundet av tidligere beslutninger og at de derfor må regne med å betale inn til fellesbudsjettet minst til 2020.
AA170807 Disse nye retningslinjene gjør oss i stand til å handle og gripe inn for å stanse disse truslene.
AA170807 - De kom inn i femtiden på morgenen og løp gjennom, sier en talsmann for sentralregjeringens kontor til AFP.
AA170807 India anklager Pakistan for å bevæpne og trene opprørere som tar seg inn i den indiskkontrollerte delen av Kashmir, noe Pakistan benekter. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Irans industriminister Mohammed Reza Nematzadeh sa under en seremoni i Teheran mandag at avtalen innebærer opprettelsen av et designsenter som skal være rettet inn mot innovasjon og forskning.
AA170807 Det ble beslaglagt våpen og ammunisjon under pågripelsene, og de mistenkte skal ha forsøkt å smugle dette inn i Iran ved å skjule våpnene og ammunisjonen i husholdningsapparater. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Opprørerne skal ha forsøkt å ta seg inn i naboprovinsen Abyan i stedet, noe også innbyggere nær grensen mellom de to provinsene har sagt.
AA170807 Meldinger derfra går ut på at minst 45 kjøretøy med AQAP-opprørere tok seg inn i Abyan.
AA170807 Det resulterte i at opprørerne valgte å gå inn for en « taktisk tilbaketrekking » fra provinsen, uten at det oppsto noen større sammenstøt, ifølge den høytstående militærtjenestemannen.
AA170807 - De har kommet seg inn i politiets biler, og begge er i god behold, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie til Adresseavisen.
AA170807 Dette trengs for å gi den enkelte elev tilpasset og god undervisning, og for å sette inn ekstra innsats der det svikter.
AA170807 I prinsippet kan et klikk inn på lenken være nok til at hackere kan ta over PC-en din melder Nettavisen.
AA170807 Hatpredikanter og imamer med ekstreme holdninger bør ikke få komme inn i Norge, mener Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170807 Imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter bør ikke få komme inn i Norge, mener Sylvi Listhaug ( Frp ).
AA170807 - For at ikke denne valgkampen lukker seg inn i en egen norsk boble, bør vi lytte til ledere som Gro, som har lyktes i å ta det internasjonale ansvaret, og som kan det europeiske perspektivet, sier Støre.
AA170807 Samtidig vil de ikke ta sauene inn i fjøs og fore dem med kraftfor, selv om Innovasjon Norge gir midler til slike prosjekter.
AA170807 Enden på visen er at fylkesmannen, og kanskje rådmannen, må inn i saker som har åpenbare « glipper », hvor andres ulemper klart overstiger fordelene ved fortetting og blir tilsidesatt i håp om at ingen skal merke det.
VG170806 Tagbajumi fikk en ny stor mulighet ti minutter før full tid, men den tidligere Godset-spissen klarte ikke å styre inn ballen i mål fra få meter etter hjørnespark.
VG170806 Spissen stusset inn ett slags skudd fra Andre Danielsen.
VG170806 Les også : Molde håver inn milllioner ¶
VG170806 Dermed var Austbø utspilt, og 2-0 trillet inn for gjestene.
VG170806 Audun Stølås kom på en fin overlapping, la inn fra kanten, og Sigurd Rosted rotet ballen i eget mål - med Ibrahim i ryggen.
VG170806 » Les også : Slik har Molde håvet inn millioner ¶
VG170806 Det var derfor jeg kom innpå, sier Håland til Eurosport, og forteller at han fikk følgende beskjed av Solskjær : « Kom inn og avgjør.
VG170806 Den tårnhøye spissen på 190 centimeter, sønn av tidligere landslagsspiller Alf-Inge, trengte bare seks minutter på banen før han stanget inn seiersmålet for Molde.
VG170806 Da det virket som Tromsø skulle jobbe Molde i senk, trakk Ole Gunnar Solskjær en kanin opp fra hatten : Erling Braut Håland, 17 år og sønn av Alf-Inge, ble byttet inn etter 71 minutter og scoret seks minutter senere etter å ha knust Hans Nordbye i en hodeduell.
VG170806 Trener Eirik Bakke valgte å ta ut midtstopper Ulrik Fredriksen med et kvarter igjen av første omgang, satte inn Markus Brændsrud og la om til 4-4-2.
VG170806 - Det er fantastisk å se John ( Kitolano ) komme inn og ser ut som han har spilt 50 seriekamper.
VG170806 Inn kom ungguttene Sigurd Haugen ( 20 ) og John Shuguto Kitolano ( 17 ) som spilte sin tredje og første kamp fra start, mens Elbasan Rashani fikk sin re-debut for Odd etter overgangen fra Rosenborg. 17-åring sto frem ¶
VG170806 På overtid kommer Sandefjord på en kontring, og helt alene med Sayouba punkterer Facundo Rodriguez kampen med å sette inn 3-1 til bortelaget.
VG170806 Og med syv minutter igjen å spille fikk Stabæk et lite håp om poeng, da Håkon Skogseid headet inn reduseringen, servert fra Luc Kassi.
VG170806 Når man fullfører en holding inn i feltet, er det straffespark.
VG170806 Kritikken mot dommeren avtar neppe etter at « Mos » kjempet inn en utligning for Aalesund på overtid av kampen.
VG170806 Så kom Abdellaoue inn fra benken.
VG170806 På returen ofret han alt og kriget inn 3-3 med hodet.
VG170806 Men keeper tar den og når jeg ser ballen i lufta går jeg i hundre også ser jeg den går inn .
VG170806 Først utnyttet han muligheten fra straffemerket, før han på mesterlig vis kriget inn 3-3 to minutter på overtid.
VG170806 - Han må jo gå inn i pausen å se at han har bommet.
VG170806 - Jeg regner med at Ståle Solbakken og FC København er de første som tar avstand fra dette her, for det er simpelthen en skandale, sa Werge videre i det TV-bildene zoomet inn på Solbakken, som snakket med spillerne sine ved benken.
VG170806 Verdenssamfunnet følger også med og strammer inn sanksjonene.
VG170806 I Sør-Korea har den nye regjeringen gått inn for samtaler.
VG170806 Det eneste verktøyet man har å svare med, er å stramme inn sanksjonsskruen.
VG170806 Det betyr at private eiendeler, som for eksempel en båt, penger i banken eller aksjer ikke faller inn i denne kategorien og derfor fortsatt skal betale formuesskatt hvis denne oppdelingen innføres.
VG170806 Da betaler både nordmenn og utlendinger den, den er lett å kreve inn og belaster ikke arbeidsplasser.
VG170806 Les også : Setter inn fjellvakter ved Trolltunga ¶
SA170806 minutt : Etter en god vårsesong var det mange, ikke bare sunnmøringer, som ønsket oransjetrøyenes sisteskanse inn på landslaget.
SA170806 Scoringen utløste stygge scener på tribunene, og politiet måtte rykke mannsterke inn på banen.
SA170806 Kampen var lenge målløs og hadde akkurat gått inn i tilleggstiden da den svenske debutanten Tibbling satte ballen i mål etter en retur.
SA170806 Ifølge dansk politi er det svært sjelden at man må rykke inn på stadion, men uttalte søndag kveld at « det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable oppførselen ».
SA170806 Mohammed Ahamed bredsidet inn et innlegg fra høyreback Steffen Skogvang Pedersen.
SA170806 Når man fullfører en holding inn i feltet, er det straffespark, sa Kjensli.
SA170806 Holdingen så ut til å fortsette videre inn i straffeområdet, før « Mos » gikk i bakken.
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Hyller-Kristoff-og-Boasson-Hagens-samarbeid--En-demonstrasjon-av-veldig-godt-taktisk-spill-239832b.html Ifølge NRK la Italia inn protest mot Kristoff.
FV170806https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-to-kvinnene-gruset-flertallet-av-mannfolkene-i-ekstremritt--Vi-er-seige-239818b.html - Det var peise rått, girlpower, ler Birkeli, som feiret med alkoholfri champagne i mål, mens den nærmeste konkurrenten i kvinneklassen var på vei inn til sjekkpunkt Jotka - 46 kilometer unna.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre Splitkon har hentet inn 250 millioner kroner for å satse på produksjon av krysslimte trekonstruksjoner.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre Splitkon as har hentet inn 250 millioner kroner for å satse på produksjon av massivtre.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre Likevel har ikke dette vært avgjørende når de har solgt inn prosjektet til investorer.
DN170806 Markedet i den øvre prisklassen er annerledes enn normalmarkedet, ifølge Bonde, men han tror heller ikke nedgangen de siste månedene er noe annet enn sunt.
DN170806 Markedet i den øvre prisklassen er annerledes enn normalmarkedet, ifølge Bonde, men han tror heller ikke nedgangen de siste månedene er noe annet enn sunt.
DB170806 Politibetjenter ble tilkalt inn på banen.
DB170806 - Det er veldig sjeldent vi må gå inn på stadioen, men det var nødvendig på grunn av den voldelig og uakseptable oppførselen, sier Claus Buhr i politiet til avisa.
DB170806 I det klokka tikket mot 70 minutter spilt, fikk Kasper Skaanes slått inn fra høyre.
DB170806 Etter ni minutter spilt slo Vidar Jonsson et herlig innlegg inn i Aalesund sin sekstenmeter.
DB170806 Mikael Ingebrigtsen mottok ballen på venstresida og la inn flatt.
DB170806 Hestad slo inn i feltet hvor 17 år gamle Erling Braut Håland var sterkest. 1 - 2 til Molde, og ungguttens første eliteseriemål i karrieren.
DB170806 Under noen av de voldelige protestene har gruppa proklamert at « masseturisme dreper nabolagene, ødelegger områdene og fører arbeiderklassen inn i elendigheten ».
DB170806 De mener at utenlandske turister i landet « dreper nabolag, ødelegger områdene og fører arbeiderklassen inn i elendighet ».
DB170806 Da hun spilte den nye « Bedtime Stories » på Norwegian Wood i sommer la hun inn « Statoils » i tekstlinjen : « And all the oil's been spilt and left us on this earth alone ».
DB170806 Da Samojlova vant Russlands Melodi Grand Prix, og dermed ble Russlands bidrag til Eurovision, startet det som ble en evigvarende kamp for å slippe inn i Kiev, hvor finalen holdes mai.
DB170806 I et intervju med « Oprah : Where Are They Now », forklarte Carter at foreldrenes brudd var én av årsakene til at han gikk inn i en dyp depresjon.
DA170806 Scoringen utløste stygge scener på tribunene, og politiet måtte rykke mannsterke inn på banen.
DA170806 Kampen var lenge målløs og hadde akkurat gått inn i tilleggstiden da den svenske debutanten Tibbling satte ballen i mål etter en retur.
DA170806 Ifølge dansk politi er det svært sjelden at man må rykke inn på stadion, men uttalte søndag kveld at « det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable oppførselen ».
DA170806 Måltyven Abdellaoue utlignet til 3-3 nesten tre minutter inn i overtiden.
DA170806 Kasper Skaanes fikk ballen på høyrekanten, la presist inn i AaFK-boksen, og Barmen gjorde ingen feil fra god posisjon.
DA170806 I tillegg kjempet Mos inn 3-3 fra kort hold helt på tampen.
DA170806 Fredrik Haugen løsnet skudd fra distanse, Aalesund-keeper Andreas Lie ga retur, og like foran mål dukket Kristoffer Barmen opp og satte inn lagets annen scoring for dagen.
DA170806 Une Aina Bastholm meldte seg inn i Bodø AUF som 14-åring.
DA170806 Sammenlignet med andre land er det ifølge Saglie, ganske lite av at norske politikere skifter parti i løpet av perioden de er blitt valgt inn for, det være seg Stortinget eller andre politiske organer.
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170806 - Å komme seg inn på jobbmarkedet er veldig vanskelig, spesielt uten studiekompetanse, forteller Forodden.
DA170806 - Vi ønsker at det blir et samfunnsansvar der alle må bidra til at ungdom kommer lettere inn i arbeidslivet.
DA170806 - Det må jobbes for at arbeidsgivere skal ønske å ta inn arbeidskraft som ikke alltid har en perfekt CV.
DA170806 Vi går inn i Vålerengas skjebneuke for hvordan fotballhøsten vil bli.
DA170806 Reservekeeper Aslak Falch er solgt til IFK Norrköping, en logisk konsekvens etter at Adam Larsen Kwarasey ble hentet inn .
DA170806 Den gjengen han nå har er gode nok til å vinne tre kamper i august som vil skape en viktig glød inn i høstsesosongen.
DA170806 Une Aina Bastholm meldte seg inn i Bodø AUF som 14-åring.
DA170806 Sammenlignet med andre land er det ifølge Saglie, ganske lite av at norske politikere skifter parti i løpet av perioden de er blitt valgt inn for, det være seg Stortinget eller andre politiske organer.
DA170806 Men de har kommet inn i en annen tariffstruktur, sier han og påpeker at sykepleierne i NSF er ansatt med titlene rådgiver og spesialrådgiver - og ikke sykepleier eller funksjonær.
DA170806 For to uker siden bestemte hun seg for å begynne på Navs jobbsøker-program « Jobbfinner'n », et tiltak for å hjelpe unge inn på arbeidsmarkedet.
DA170806 - Å komme seg inn på jobbmarkedet er veldig vanskelig, spesielt uten studiekompetanse, forteller Forodden.
DA170806 - Vi ønsker at det blir et samfunnsansvar der alle må bidra til at ungdom kommer lettere inn i arbeidslivet.
DA170806 - Det må jobbes for at arbeidsgivere skal ønske å ta inn arbeidskraft som ikke alltid har en perfekt CV.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/To-straffemal-kostet-Brann-seieren-239865b.html minutt : Etter en god vårsesong var det mange, ikke bare sunnmøringer, som ønsket oransjetrøyenes sisteskanse inn på landslaget.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Mikael Norø Ingebrigtsen slo inn til Thomas Lehne Olsen fra venstre, og sistnevnte svarte med å plassere ballen trygt inn i nettmaskene fra kort hold etter 25 minutters spill.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Mikael Norø Ingebrigtsen slo inn til Thomas Lehne Olsen fra venstre, og sistnevnte svarte med å plassere ballen trygt inn i nettmaskene fra kort hold etter 25 minutters spill.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Eirik Hestad slo inn , fant lagkompis Håland foran mål, og sistnevnte stanget ballen i nettet.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dommerens-avgjorelse-fikk-John-Arne-Riise-til-a-fyre-los--Katastrofalt-darlig-239864b.html Når man fullfører en holding inn i feltet, er det straffespark, sa Kjensli.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dommerens-avgjorelse-fikk-John-Arne-Riise-til-a-fyre-los--Katastrofalt-darlig-239864b.html Holdingen så ut til å fortsette videre inn i straffeområdet, før « Mos » gikk i bakken.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/MV0AE/Vapenhvilen-i-Baltimore-er-brutt-To-personer-skutt-og-drept-i-helgen Drøyt 41 timer inn i våpenhvilen ble en 24 år gammel mann skutt.
AP170806https://www.aftenposten.no/verden/i/BpE1G/Kidnappet-av-IS-i-tre-ar_-sultet-halvt-til-dode-og-skadet-av-en-bombe--mirakelgutten-Tomas-overlevde-mot-alle-odds Samtidig med at Tomas er ved feltsykehuset i Vest-Mosul, så kommer det også inn to andre barn uten familie.
AP170806https://www.aftenposten.no/osloby/i/k5L66/Besokende-om-Oslos-nye-fisketorg--For-dyrt-For-lite-Skuffende - Jeg gikk inn for å se, men så veldig dyrt ut, sier Rensel.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest Totalt henter kommunene inn omtrent 11 milliarder kroner på denne skatten.
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/eVrrl/Siv-Jensen-kommer-med-skattelofte-til-folk-flest - Nei, dette får vi fase inn .
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oq2mj/Hoie-strammer-opp-helseforetakene-etter-rot-med-helsestudier Det var den enkelte forskerens ansvar å legge inn informasjon om studier på nettportalen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hyller-Kristoff-og-Boasson-Hagens-samarbeid--En-demonstrasjon-av-veldig-godt-taktisk-spill-239832b.html Ifølge NRK la Italia inn protest mot Kristoff.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uruguayansk-nysignering-sikret-Sandefjords-forste-seier-pa-Nadderud-noensinne-239859b.html Lars Bohinens menn pakket vertene godt inn før pause, og de var i tillegg ofte farlig på kontringer.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uruguayansk-nysignering-sikret-Sandefjords-forste-seier-pa-Nadderud-noensinne-239859b.html Håkon Skogseid ga Stabæk et håp om poeng da han med hodet styrte inn 1 - 2 i det 83. minutt.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Uruguayansk-nysignering-sikret-Sandefjords-forste-seier-pa-Nadderud-noensinne-239859b.html Etter 17 minutter ble Kastrati servert en strålende ball fra Paul Morer og skjøt inn 1 - 0 sikkert forbi Stabæk-keeper Sayouba Mandé.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/To-straffemal-kostet-Brann-seieren-239865b.html minutt : Etter en god vårsesong var det mange, ikke bare sunnmøringer, som ønsket oransjetrøyenes sisteskanse inn på landslaget.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-LSK-spiller-avgjorde-da-Nederland-tok-EM-gull-etter-malfest-239847b.html Shanice van de Sanden gjorde et flott løp på høyresiden og slo inn til Vivianne Miedema, som fikk en enkel jobb med å bredside inn 1-1.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-LSK-spiller-avgjorde-da-Nederland-tok-EM-gull-etter-malfest-239847b.html Shanice van de Sanden gjorde et flott løp på høyresiden og slo inn til Vivianne Miedema, som fikk en enkel jobb med å bredside inn 1-1.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-LSK-spiller-avgjorde-da-Nederland-tok-EM-gull-etter-malfest-239847b.html Hun spilte Miedema gjennom med en strålende ball, og den nederlandske midtspissen var kald og satte inn 4-2.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-LSK-spiller-avgjorde-da-Nederland-tok-EM-gull-etter-malfest-239847b.html Hun skjøt en ganske svak markkryper fra 20 meters hold, men Danmark-keeper Stina Lykke Petersen var ikke med på notene og lot ballen trille inn i hjørnet.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-LSK-spiller-avgjorde-da-Nederland-tok-EM-gull-etter-malfest-239847b.html Hun fikk dra seg inn i Nederland-boksen uten å bli skikkelig presset og overrasket keeper ved å sette ballen « tilbake » i korthjørnet.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TILs-eneste-malscorer_-men-likevel-selvkritisk--Jeg-burde-hatt-34-mal-239871b.html - Thomas har vært veldig skarp på trening og bøttet inn mål, så jeg var veldig trygg.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skandalescener-da-FCK-og-Stale-Solbakken-tapte-derbyet-239877b.html Scoringen utløste stygge scener på tribunene, og politiet måtte rykke mannsterke inn på banen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skandalescener-da-FCK-og-Stale-Solbakken-tapte-derbyet-239877b.html Kampen var lenge målløs og hadde akkurat gått inn i tilleggstiden da den svenske debutanten Tibbling satte ballen i mål etter en retur.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Skandalescener-da-FCK-og-Stale-Solbakken-tapte-derbyet-239877b.html Ifølge dansk politi er det svært sjelden at man må rykke inn på stadion, men uttalte søndag kveld at « det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable oppførselen ».
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Robert-Stenes-straffemal-i-sluttminuttene-sikret-vital-Levanger-seier-239875b.html Vi har fått inn en spiss fra Bodø/Glimt nå, så det var egentlig bra at han fikk starte kampen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Robert-Stenes-straffemal-i-sluttminuttene-sikret-vital-Levanger-seier-239875b.html Keeperen gikk så tidlig til høyre at det bare var å banke den inn i venstre hjørne, sier Robert Stene - og fortsetter : ¶
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Robert-Stenes-straffemal-i-sluttminuttene-sikret-vital-Levanger-seier-239875b.html Det funket jo greit da jeg fikk komme inn og avgjøre kampen på slutten, sier Stene til Adresseavisen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-til-seier-og-klatret-pa-tabellen-etter-rasterk-bortekamp-239849b.html Vestlendingene var aldri i nærheten av å ta inn ledelsen igjen etter at Lillebo økte til 3 - 1.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-til-seier-og-klatret-pa-tabellen-etter-rasterk-bortekamp-239849b.html Ranheim fikk kampen virkelig rett inn i sporet sitt.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-til-seier-og-klatret-pa-tabellen-etter-rasterk-bortekamp-239849b.html Men Åsane-stopper Sindre Austevoll kom først på den og skled ballen inn i eget mål på komisk vis.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-til-seier-og-klatret-pa-tabellen-etter-rasterk-bortekamp-239849b.html Den langbeinte vingen dro seg fri på kanten og la et millimeterpresist innlegg til Geir André Herrem som banket inn ledelsen etter kun seks minutter.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ranheim-snudde-til-seier-og-klatret-pa-tabellen-etter-rasterk-bortekamp-239849b.html Aslak Fonn Witry avanserte fremover på høyresiden og la et lavt innlegg inn i det våte kunstgresset med retning Mads Reginiussen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Rakk-a-fa-Jo-30-spilleklar-i-tide--Ikke-hver-dag-vi-har-utenlandske-overganger-i-TUIL-239882b.html Mohammed Ahamed bredsidet inn et innlegg fra høyreback Steffen Skogvang Pedersen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norbye-tar-malet-pa-sin-kappe--Kan-ikke-huske-sist-jeg-folte-et-tap-sa-personlig-239869b.html AVGJØRELSEN : Her setter Erik Håland inn vinnermålet på Alfheim.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedtur-i-Valakaris-debut---na-er-TIL-tabelljumbo-239853b.html Han løp 50 meter med ballen langs linja før han ga ballen fra seg til Ingebrigtsen som skar inn langs 16-meteren.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedtur-i-Valakaris-debut---na-er-TIL-tabelljumbo-239853b.html Foran mål ventet midtspiss Thomas Lehne Olsen som satt inn 1-0 fra fem meter.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedtur-i-Valakaris-debut---na-er-TIL-tabelljumbo-239853b.html Inn med Slobodan Vuk og Magnus Andersen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Halvorsen-skudd-i-krysset-reddet-Sarpsborg-pa-overtid-239858b.html Alexander Stølås kom fremover på venstresiden og slo inn mot Shuaibu Ibrahim.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hadde-ikke-vunnet-pa-syv-strake-seriekamper-Samuelsen-sikret-etterlengtet-seier-for-Odd-239854b.html Jone Samuelsen fikk sjansen fra elleve meter og satte kontrollert inn 2-0.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hadde-ikke-vunnet-pa-syv-strake-seriekamper-Samuelsen-sikret-etterlengtet-seier-for-Odd-239854b.html Han banket inn Sogndals redusering og skapte spenning i kampen.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Mikael Norø Ingebrigtsen slo inn til Thomas Lehne Olsen fra venstre, og sistnevnte svarte med å plassere ballen trygt inn i nettmaskene fra kort hold etter 25 minutters spill.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Mikael Norø Ingebrigtsen slo inn til Thomas Lehne Olsen fra venstre, og sistnevnte svarte med å plassere ballen trygt inn i nettmaskene fra kort hold etter 25 minutters spill.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Eirik Hestad slo inn , fant lagkompis Håland foran mål, og sistnevnte stanget ballen i nettet.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Erik-Huseklepp-etter-Asane-debuten--Vi-slipper-inn-altfor-billige-mal-239845b.html | Erik Huseklepp etter Åsane-debuten : - Vi slipper inn altfor billige mål ¶
VG170805 Forslaget om nye sanksjoner ble lagt inn av USA tidligere denne uken.
FV170805https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Reagerte-med-vantro-pa-avvist-norsk-protest--Det-kan-ikke-vare-sant-239757b.html Karoline Bjerkeli Grøvdal la inn protest mot Sifan Hassen etter 1500 meter-forsøket.
FV170805https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Reagerte-med-vantro-pa-avvist-norsk-protest--Det-kan-ikke-vare-sant-239757b.html - Har hun lagt inn protest mot meg ?
DB170805 Tallet for 2016 er dermed den første nedgangen for selskapet i Norge.
BT170805https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fredag-kunne-hun-ikke-ga-Men-lordag-sikret-Hong-Song-ok-nordkoreansk-Norway-Cup-gull-239762b.html Kapteinen entret banen, rundet keeper og satte inn 2 - 0.
AA170805 Tallet for 2016 er dermed den første nedgangen for selskapet i Norge.
VG170804 Nå er det Frankrikes nye president, Emmanuel Macron som går inn for en slik løsning, og han er villig til å la Frankrike handle alene, hvis EU sier nei.
VG170804 De skal sette inn marinen, som i samarbeid med Libyas kystvakt skal ta knekken på menneskesmuglere og deres infrastruktur.
VG170804 SSB sier at nedgangen i ledigheten først og fremst skyldes at folk trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet og vi har den laveste andelen i jobb på 20 år.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html Verst var det sør for Karasjok, inn mot finskegrensen.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html Dette er noe av det verste jeg har vært med på, sa en utmattet Losvar før han la seg ned for å få et par timer søvn før ferden går videre inn mot Alta og mål.
DN170804 Investorene i markedet har i stor grad ignorert den økte spenningen i Midtøsten i løpet av den to år lange nedgangen .
DB170804 Nedgangen kommer ikke fordi vi nordmenn drikker mindre, men fordi stadig mer av vår handel skjer i andre land.
DA170804 Vinden ikke bare gråter over Mary, den skriker også, og trafikklysene skifter til blått om morgenen mens de sender et ensomt signal inn i ei tom seng.
DA170804 Vi har senere sett filmopptak av Hendrix som denger gitaren inn i forsterkeren, slenger den i scenegulvet, spruter lighterbensin over, og tenner på.
DA170804 Så grep The Monkees inn .
DA170804 Dessuten samlingen med BBC-sessions, spilt inn i studioene til den britiske rikskringkastingen, der Hendrix var en hyppig gjest i 1967.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Kontroversielt ¶ Nedgangen som ble dokumentert i 1992 startet en debatt som har pågått frem til i dag, og som nå vil få ny aktualitet.
AA170804 Tallene viser for øvrig at økningen i andelen elbiler og nedgangen i antall bompasseringer gjorde at inntektene fra bomringen var 110 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2016. ( ©NTB ) ¶
DN170803 På landsbasis falt de nominelle prisene 1,2 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,2 prosent.
DB170803 Størst var nedgangen på Ullern.
DA170803 Mye tyder på at den moderate nedgangen fra juni til juli ikke representerer et helhetlig bilde av boligmarkedet i Stavanger.
DA170803 Han mener typen boliger som selges om sommeren har betydning for nedgangen .
DA170803 Det er moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 Likevel er nedgangen i Stavanger moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 Likevel er nedgangen i Stavanger moderat sammenlignet med nedgangen på landsbasis.
DA170803 - Grunnet fellesferien er nedgang i boligprisene normalt, og sammenlignet med tidligere år skiller ikke årets julimåned seg ut, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer om nedgangen på landsbasis.
AA170803 På landsbasis hadde Oslo og Bærum den største nedgangen med et fall i prisene på 2,8 prosent. | - Det ligger et belte av lyn og torden over hele Midt-Norge ¶
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Når du sykler inn i solonedgangen, opplever fargerik himmel, tåke, pøsregn, elver hvor du tenker at herregud - kommer jeg til å drukne her ?
FV170802https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Disse-tre-kvinnene-kan-bryte-en-forbannelse-i-Norges-toffeste-konkurranse---Vi-skal-klare-det-239608b.html Jeg har selv sett dem i aksjon på fjellet, da jeg kjørte inn på vidda med en firehjuling.
DN170802 Nedgangen i prisene kom etter at det ble meldt at den amerikanske oljebransjeorganisasjonen API rapporterte at råoljelagrene i USA overraskende steg i forrige uke.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/eVokQ/Kutter-ventetiden-for-adopsjon-med-flere-ar--Vi-matte-tenke-nytt- De siste ti årene har nedgangen vært på 70 prosent.
DN170801 Sammenlignet med 2000, er nedgangen i bruk av kollektivtransport stor i flere land.
DB170801 Skal de gamle da følge med på ferden til storkommunens sentrum og kjempeinstitusjoner der ? Nedgangen i oljeinntektene bruker han også for alt han tror det er verdt.
VG170731 Og etter det har den vel tjent seg inn mange ganger.
NL170731 Skal de gamle da følge med på ferden til storkommunens sentrum og kjempeinstitusjoner der ? Nedgangen i oljeinntektene bruker han også for alt han tror det er verdt.
DN170731 Mye av nedgangen skyldes trolig at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ( Fed ) har varslet at den kanskje skal returnere til en normal pengepolitikk litt raskere.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Knallsterk-avslutning-sikret-femteplass-i-VM--Forste-gang-jeg-ser-en-sann-avslutning-239491b.html Christiansen hentet inn tiendedel på tiendedel konkurrentene.
DA170729 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.
DA170729 Nedgangen er størst i aldersgruppen 20-24 år ( 27 prosent ), tett etterfulgt av aldersgruppen 19 år og under ( 25 prosent ).
DA170729 Nedgangen er prosentvis størst blant de unge og vi er glade for å se at denne utviklingen fortsetter, sier Liv Ellingsæter, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo, i en pressemelding.
BT170729https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html King svarte på tiltale, og fosset inn til gull i finalen.
BT170729https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Fredag svømte den russiske 25-åringen inn til VM-gull på 200 meter bryst.
BT170729https://www.bt.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Da Jefimova svømte inn til seier i semifinalen i 100 meter bryst tidligere i mesterskapet, feiret hun med en gest rettet mot King.
AP170729https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html King svarte på tiltale, og fosset inn til gull i finalen.
AP170729https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Fredag svømte den russiske 25-åringen inn til VM-gull på 200 meter bryst.
AP170729https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Hun-sa-at-erkerivalen-ikke-engang-sa-pa-henne-Dette-er-historien-bak-det-betente-forholdet-239442b.html Da Jefimova svømte inn til seier i semifinalen i 100 meter bryst tidligere i mesterskapet, feiret hun med en gest rettet mot King.
SA170728 Da startet nedgangen .
FV170728https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Da startet nedgangen .
DN170728 Salg i dagligvareforretninger og bensinstasjoner bidro til nedgangen i juni.
DN170728 Salg i dagligvareforretninger og bensinstasjoner bidro til nedgangen i detaljomsetningen i juni.
DA170728 I Hordaland var nedgangen på 36 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016.
DA170728 Hordaland og Akershus er fylkene med den største prosentvise nedgangen , skriver SSB.
DA170728 Her var også nedgangen i absolutte tall størst, med 65 færre konkurser.
DA170728 LES OGSÅ : 60 av 67 oljebedrifter vil ansette fram mot 2018 ( RA+ ) ¶ Nedgangen størst i nord ¶
BT170728https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Da startet nedgangen .
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-stortalentet-Jakob-Ingebrigtsen-239435b.html Da startet nedgangen .
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Usain-Bolt-advarer-Jakob-Ingebrigtsen-16-239435b.html Da startet nedgangen .
AA170728 Det utgjør henholdsvis 2,4 og 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og nedgangen fra samme tid i fjor er på ni og elleve prosent for de to fylkene.
AA170728 Den største prosentvise nedgangen er innen ingeniør- og IKT-fag.
AA170728 Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid ( - 22 ) og industriarbeid ( - 21 ).
AA170728 Når det gjelder yrkesgrupper er nedgangen størst innen bygg- og anleggsarbeid ( - 22 ) og industriarbeid ( - 21 ).
AA170728 Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal ( Ap ), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.
DN170727 - Nedgangen i leteinvesteringene er knyttet til effektivisering på selve boreoperasjonene, men det er også en streng og tøff prioritering, sier Hegge.
DB170727 I våre naboland Danmark og Sverige var nedgangen på henholdsvis 0,4 prosent og 0,1 prosent til 5,7 prosent og 6,7 prosent.
DB170727 Flyktninger har en så svak tilknytning til arbeidslivet de første åra i Norge at bosettingen av nyankomne er noe man må ta hensyn til når man vurderer nedgangen i andelen sysselsatte.
DB170727 Det går også klart fram av sysselsettingstallene, som viser at det er de under 27 år som har opplevd den største nedgangen i sysselsettingsandel de siste åra.
DB170727 Det er lett å mistenke Arbeiderpartiet for å ha importert denne årvåkenheten for sysselsettingsandelen fra USA, hvor nedgangen i andelen sysselsatte har vært et hett tema siden finanskrisen.
AA170727 At kvinner i samme aldersgruppe har lavere ledighet, tyder på at nedgangen særlig har rammet mannsdominerte yrker.
DB170726 Særlig gledelig er den store nedgangen blant våre prioriterte målgrupper, unge og barnefamilier.
DB170726 I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er nedgangen på 35 til 50 prosent, ifølge rapporten « Bostedsløse i Norge 2016 » fra Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR ).
AP170726https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qqx0e/Hoyre-apner-for-at-politiet-ma-gjenapne-arrester-Frp-krever-at-politimesteren-i-Oslo-tar-tak Han vil ta opp nedgangen av pågripelser i Asker og Bærum med partikollega og justisminister Per-Willy Amundsen.
AP170726https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/En-etterlysning-til-toppfotballsjefen-Na-ma-du-vise-vei_-Semb-239287b.html Så hentet Håndballforbundet inn en ganske uprøvd trener, Svein Tore Jacobsen, med helt nye ideer.
DN170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år sammenlignet med skatteinntektene på samme tidspunkt i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DN170725 Kommunen er også hardt rammet av nedgangen i oljenæringen.
DA170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år som i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DA170725 Illustrasjonsfoto : Jon Eeg/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer innenfor investeringsvarer ( maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og - installasjon ) og konsumvarer, mens innsatsvarer viser en økning, spesielt innen produksjon av kjemiske råvarer og innenfor gummi-, plast, - og mineralsk industri.
AA170725 Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år som i fjor, ifølge Kommunal Rapport.
DN170724 Vi har hatt den kanskje største nedgangen i oljeindustrien noensinne - med titalls tusen jobber borte - men man har klart å balansere norsk økonomi og ser nå tendenser til bedring.
BT170724https://www.bt.no/digital/Slik-skjuler-du-hvem-du-har-stalket-pa-Instagram-10400b.html Klikker du deg inn på denne, kan du slette enkeltpersoner- eller sider fra søkehistorikken.
DN170723https://www.dn.no/etterBors/2017/07/23/2038/Film/kinosommeren-dabber-av En av hovedårsakene til nedgangen synes å være manglende besøk til de sesongtypiske storfilmene, altså animasjonsfilmer og høybudsjetts actionfilmer med enorm markedsføring, så langt i sommer.
VG170721 Drastisk nedgangen i kliniske studier ¶
DA170721 januar 2016 sendte inn meldekort til Nav der han unnlot å føre timer der han jobbet for et rekrutteringsfirma og Stavanger kommune.
VG170720 WILLY TORE MØRCH, Professor emeritus ¶ Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
DN170720https://www.dn.no/nyheter/2017/07/20/1949/Utenriks/tyskland-og-tyrkia-kaster-hanskene Nedgangen har fortsatt inn i årets turistsesong.
DN170720 Nedgangen har fortsatt inn i årets turistsesong.
DN170720 Nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken går ned, ifølge SSB.
DN170720 « Nedgangen skyldes særlig lavere individuelle tapsavsetninger, hvor det i kvartalet også reverseres tidligere tapsavsetninger.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spillerflukt-fra-toppklubb-i-Tromso--Det-ser-ikke-bra-ut-238992b.html En har lagt opp, en skal i militæret, en flytter til Oslo - og fortsatt har ikke Tromsø Storm midler til å hente inn forsterkninger utenfra.
AA170720 Den norske grenen av det svenske finanskonsernet fikk et driftsresultat på 1.330 millioner kroner, men til tross for den klare nedgangen fra samme kvartal i fjor, mener Storset at den underliggende driften er god.
AA170719 I nabofylket i nord er nedgangen 4 prosentpoeng til 35,8 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170718 Nedgangen har fortsatt i morgentimene på tirsdag.
BT170717https://www.bt.no/bolig/Et-huseventyr-i-vannkanten--Vi-trenger-ikke-hytte-nar-vi-bor-som-dette-10359b.html For når du kommer inn i hjemmet til familien Røyrås, blir du møtt av en lys og vennlig atmosfære.
BT170717https://www.bt.no/bolig/Et-huseventyr-i-vannkanten--Vi-trenger-ikke-hytte-nar-vi-bor-som-dette-10359b.html Familien flyttet inn i sitt nybygde hus våren 2015.
BT170717https://www.bt.no/bolig/Et-huseventyr-i-vannkanten--Vi-trenger-ikke-hytte-nar-vi-bor-som-dette-10359b.html ELISE OG LARS : Da 35-åringen og mannen Tommy flyttet inn i deres nybygde hus for snart to år siden, var de begge enige om at de aldri kom til å trenge noe feriested.
BT170717https://www.bt.no/bolig/Et-huseventyr-i-vannkanten--Vi-trenger-ikke-hytte-nar-vi-bor-som-dette-10359b.html Da 35-åringen og mannen Tommy flyttet inn i deres nybygde hus for snart to år siden, var de begge enige om at de aldri kom til å trenge noe eget feriested.
BT170717https://www.bt.no/bolig/Et-huseventyr-i-vannkanten--Vi-trenger-ikke-hytte-nar-vi-bor-som-dette-10359b.html - Vi startet opp i november 2015, og flyttet inn i mars 2016.
AA170717 Størst blir trolig nedgangen i Italia.
DB170716 Det kan ikke beskrives som annet enn fordummende når regjeringen i en pressemelding hevder at nedgangen i fravær viser at fraværsgrensen har virket som den skulle.
DB170716 c ) Er gevinsten av redusert fravær så stor at det forsvarer den sterke veksten av i bunn og grunn unødvendige legekonsultasjoner ? Nedgangen i fravær er betydelig målt i prosent, men det er i gjennomsnitt likevel bare snakk om to-tre dager i året.
DA170714 Da fortsetter den jevne nedgangen vi har sett siden 1985, da vi så 50 prosent lovbrudd.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris Han får støtte av administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen, som mener nedgangen i Oslo-markedet har truffet små leiligheter hardest.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris - Vi merker nedgangen mest på ett- og toromsleilighetene, da førstegangskjøperne har svakere betalingskraft enn før.
DN170713https://www.dn.no/nyheter/2017/07/13/2213/Luftfart/nye-norwegian-kanselleringer-og-juling-pa-borsen Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DN170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
DB170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge Norwegian skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
AA170713 Ifølge selskapet skyldes nedgangen høyere oljepris og passasjeravgiften.
VG170711 Nedgangen i voldsbruken skyldes i hovedsak mindre vold fra unge menn, den største bidragsyteren, ifølge SSB.
NL170711 Den store nedgangen i fraværet viser at elevene responderer positivt på å møte forventninger og å bli tatt på alvor.
DN170711 Men erkjente i en uttalelse til Wall Street Journal nedgangen , som det kalte « forventet » og en « kortsiktig » utfordring.
DA170711 Nedgangen har vært størst i Strand kommune i Rogaland ( - 1,1 prosent ), Namsos kommune ( - 0,9 prosent ) og Mandal kommune ( - 0,9 prosent ).
AA170711 Nedgangen har vært størst i Strand kommune i Rogaland ( - 1,1 prosent ), Namsos kommune ( - 0,9 prosent ) og Mandal kommune ( - 0,9 prosent ).
VG170710 Nedgangen er størst i fag og regioner med mye innvandring.
NL170710 Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
DN170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
DA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
DA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
AA170710 På tross av nedgangen i skolefravær, er mange lærere kritiske til fraværsordningen som ble innført i fjor.
VG170708 Det er nå åtte år siden nedgangen i den amerikanske økonomien nådde bunnen.
DN170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
DB170708 Årsaken til nedgangen er en rekke lokale avtaler som er blitt inngått mellom Assad-regimet og opposisjonen som har vært beleiret, som i byen Madaya, der folk sultet ihjel. - « Overgi deg eller dø»-strategien tvang de bevæpnede mennene til å gå med på avtaler der de fikk fritt leide til Idlib eller andre opprørskontro
DB170708 For Frp vil det derfor være naturlig å ta æren for den store nedgangen .
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
AA170708 Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.
AA170708 Nedgangen i antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret, er på bare 0,2 prosentpoeng, i praksis ingen endring.
AP170707https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7ryn4/-Det-er-viktigere-ting-for-en-ny-regjering-enn-vannscootere_-reptiler-og-Segway - Det som er bekymringsfullt, og som tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser, er at nedgangen i ledigheten skyldes at folk trekker seg ut av arbeidslivet.
AA170707 Årsaken til nedgangen er først og fremst og at det kommer stadig færre asylsøkere til Europa.
AA170707 Kinosjefen tror nedgangen har med hvilke typer filmer som gikk på kino den samme perioden i fjor. - « Mannen fra Snåsa » gikk blant annet veldig godt i Trøndelag.
VG170706 I daglig dekning, er nedgangen på 159.000, tilsvarende 16 prosent.
VG170706 Han mener nedgangen for hovedkanalen demmes opp av oppgangen for Bauers andre kanaler.
VG170706 Forskningsleder for medier, Knut-Arne Futsæter i Kantar TNS, synes ikke det er noen grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
VG170706 For radiokanalen P4 er ikke nedgangen i uke 24 fra før- til etter- FM-slukkingen så markant som for Radio Norge.
DN170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
DB170706 Justert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,7 prosent.
DB170706 ¶ DABBER AV : Både NRK og Kantar TNS mener nedgangen i lyttertallene for de store kanalene er som ventet.
DB170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
AA170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
AA170706 Både NRK og Kantar TNS mener nedgangen i lyttertallene for de store kanalene er som ventet.
AA170706 Han synes ikke det er grunn til å fortvile over nedgangen i lyttertall, dekning og lyttetid for de største radiokanalene.
DN170705https://www.dn.no/nyheter/2017/07/05/1110/Eiendom/-mest-sannsynlig-med-ytterligere-nedgang-i-prisene-spesielt-i-oslo Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet.
DN170705 Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet.
DN170705 På landsbasis falt de nominelle prisene 1,6 prosent, mens nedgangen korrigert for sesongvariasjoner var på 0,7 prosent.
DN170705 - Nedgangen kommer primært som konsekvens av innstramminger i kreditt tilgangen og økt tilbudsside gjennom blant annet høyere boligbygging, som videre forsterkes av usikkerheten i markedet.
DN170705 Andreassen ser at prisfallet på Obos-boliger på 2,4 prosent i juni trekker ned i Oslo, men venter likevel ikke at nedgangen blir på mer enn én prosent.
DB170705 Den korte, men brå økonomiske nedgangen etter oljeprisfallet ble en åpenbaring av den ubehagelige sorten : Selv dem som ikke ble truffet direkte, kjente på kroppen hvordan norsk økonomi uløselig er knyttet sammen.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html I tillegg til nedgangen i fraværet, peker Isaksen på at andelen elever som ikke har møtt opp nok til å kunne vurderes, har gått noe ned nasjonalt.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html Her blir Røe Isaksen spurt ut om fraværsgrensen fra elevene Si;D-redaksjonen har fått spørsmål fra 360 elever om den omstridte fraværsgrensen kunnskapsministeren har satt i gang dette semesteret - følg utspørringen direkte her ! Nedgangen er på 33 prosent dersom man måler fraværet i antall timer.
AP170705https://www.aftenposten.no/norge/Presenterer-fasiten-pa-innforing-av-fravarsgrensen-624627b.html - I det store og hele viser nedgangen i fravær at fraværsregelen fungerer etter hensikten.
VG170704 Ser vi på den prosentvise overgangen fra kringkastet TV til strømme-TV i den viktige aldersgruppen for de kommersielle kanalene, seere under 30 år, er nedgangen betydelig innenfor alle kategorier bare fra våren 2016 til våren 2017. 32 prosent færre seerminutter for drama, 29 prosent for nyheter og underholdning, 21 prosent for informasjonsprogrammer og 9 prosent for sport.
DN170703 Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.
AA170701 Den dokumenterte nedgangen i antall skadde og drepte i trafikken på grunn av disse målingene, viser at tiltaket er et solid skritt i riktig retning for å nå nullvisjonen.
DN170630 « Det er grunn til å tro at nedgangen i kjerneinflasjonen er midlertidig og at de negative effektene vil avta fremover », skriver meglerhuset, som legger til at lav inflasjon tilsier likevel at Federal Reserve vil kunne fortsette med sine gradvise og forsiktige rentehevinger », skriver meglerhuset.
DB170630 Landet sitter på de største oljereservoarene i verden, og har blitt svært hardt rammet av nedgangen i oljepriser.
DB170630 ¶ BYGGEBOOM : Nedgangen i arbeidsledighet er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 2.100 personer fra juni i fjor.
DB170630 Nedgangen er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 2.100 personer fra juni i fjor, tilsvarende 22 prosent.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nq41B/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AP170630https://www.aftenposten.no/okonomi/--Vi-er-kommet-gjennom-et-av-de-storste-aktivitetssjokkene-i-norsk-okonomi-pa-veldig-mange-tiar_-sier-statsministeren-624328b.html Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
AA170630 - En av de viktigste grunnene til nedgangen er tiltak fra regjeringen i 2016 og 2017.
AA170630 Nedgangen i arbeidsledigheten gjelder for alle landets fylker, og arbeids- og sosialminister Annikken Hauglie sier at noe av grunnen til den synkende arbeidsledigheten er regjeringens tiltak.
DB170629 Nedgangen skyldes primært at vi har restaurert hele fasaden, inklusivt inngangspartiet.
DN170628https://www.dn.no/dnaktiv/2017/06/28/2050/Idrett/hardt-mektig-og-ratt - Vi har ikke hatt den nedgangen vi hører at en del standardritt har hatt.
DA170628 Sammenlignet med valget for fire år siden er nedgangen 1 prosentpoeng.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Snittmaling-Regjeringen-og-stottepartiene-har-mistet-284000-velgere-624148b.html Sammenlignet med valget for fire år siden er nedgangen 1 prosentpoeng.
VG170627 * 1 Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene. * 1 Hvis arbeidstagerne får oppgjør med stor reallønnsvekst, vil pensjonistene kunne tape på omleggingen.
NL170627 Hvis vi går bak tallene, om hvordan stadig mindre av det samla landarealet er dyrket mark, nedgangen i antall melkekyr eller melkegeiter, at det blir dramatisk færre gårder i nord som søker om produksjonstilskudd, ja da trer alvoret tydelig frem.
DN170627 Fredriksen legger skylden på amerikanske hedgefond og kinesiske statseide shippingselskap for nedgangen i de globale shippingmarkedene de siste årene, som skyldes overkapasitet i markedet.
DN170627 Nedgangen i oljeprisen den siste tiden skyldes ifølge analytikere i stor grad at Opec ikke klarer å holde tritt med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller oljelagrene og metter den globale etterspørselen.
DN170627 Fredriksen legger skylden på amerikanske hedgefond og kinesiske statseide shippingselskap for nedgangen i de globale shippingmarkedene de siste årene.
DN170627 * Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstakerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XVoOr/VG-Ap-vil-endre-retningslinjene-for-pensjonsoppgjoret Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/politikk/VG-Ap-vil-endre-retningslinjene-for-pensjonsoppgjoret-624048b.html Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.
DB170626 Denne gruppa jobber nå med å danne « America's Pledge » ( « Amerikas løfte » ), en enestående innsats for å slå sammen nedgangen i karbonutslipp fra byer, regioner og bedrifter og dermed forsikre at USA oppnår målene i Parisavtalen.
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergenserne-flokker-til-vannet-i-rekordregnet-336138b.html Salgs- og markedssjef i Ulriken Taubaneselskap AS, Mikael Sletten, sier nedgangen trolig skyldes at bergenserne holder seg unna i regnet.
DA170623 Suksessen til den franske presidenten Emmanuel Macron og lederen for britiske Labour, Jeremy Corbyn, samt nedgangen til det høyreekstreme partiet AfD i Tyskland, er « et slag for den innvandringskritiske linjen » som, ifølge Mudde, har diktert europeisk politikk « lang inn i pressede sosialdemokratier », mener forskeren.
DA170623 Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
AA170623 Den siste uka har indeksen falt 0,5 prosent, mens nedgangen har vært 4,2 prosent den siste måneden.
AA170623 Nedgangen skyldes i hovedsak at andelen mottakere med innvandrerbakgrunn falt noe, viser tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
VG170622 Bekkemellem begrunner nedgangen i antall kliniske studier med : ¶
VG170622 - Det er svært alvorlig for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, leder i Legemiddelforeningen, om nedgangen .
SA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
DN170622 På landsbasis falt bruktboligprisene 1,1 prosent i mai, mens nedgangen var på hele 1,4 prosent i Oslo, ifølge boligprisstatistikken som ble lagt frem av Eiendom Norge i begynnelsen av denne måneden.
DN170622 Norges Bank viser til at oljeprisen har falt til under 50 dollar per fat, men peker på at det er utsikter til at nedgangen i oljenæringen vil snu om til en forsiktig oppgang.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
AA170622 Rapporten fra de regionale nettverkene tolkes av Norges Bank som at det meste av nedgangen etter oljeprisfallet er tatt ut.
SA170621 Mitt innlegg skulle vise at den lille nedgangen ikke nødvendigvis skyldes mørkeblå politikk, eller at folk går ut i jobb.
DN170621 « Oppgangen i AKU de siste månedene må ses i lys av nedgangen i månedene før som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken.
DN170621 Ifølge Bloomberg News skyldes nedgangen at tilbudet av olje fortsatt stiger.
DB170621 « Oppgangen i AKU de siste månedene må sees i lys av nedgangen i månedene før, som primært skyldtes et fall i arbeidsstyrken.
DN170620 Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra salg av papiravisannonser.
DB170620 SSB skriver i sin siste konjunkturrapport at nedgangen i arbeidsledighet skyldes først og fremst at arbeidsstyrken har gått ned, sier han.
DA170619 - Å stanse nedgangen i forsvarsutgifter og sikte mot et nivå som er 2 prosent av BNP, er i tråd med Wales-erklæringen.
AA170619 I hovedinnlegget for Arbeiderpartiet argumenterer Trine Reitan for at omstilling i skolestrukturen er tvingende nødvendig på grunn av nedgang i elevtall, at nedgangen vil fortsette, og at det foreligger et sterkt investeringsbehov.
SA170617 Det er definitivt på den distansen den største nedgangen er fra fjoråret.
DN170617 Tror nedgangen er midlertidig ¶
DN170617 Han legger til at en del av de store kvantitative fondene trolig har bidratt til å styrke nedgangen .
DN170616 - Vi tror at rentene i 2019 og 2020 vil påvirkes av nedgangen i rentebanene utenlands, skriver Aamdal.
DN170615 Nedgangen er kraftigere enn hva prognoseavvikelsen egentlig burde innebære, sier han til avisen.
DN170613 Sjefstrateg for amerikanske aksjer David Kostin i Goldman Sachs sammenligner nedgangen i teknologisektoren de siste dagene med dot com-boblen i 2000.
DN170613 På onsdag ventes ny lagerstatistikk å vise at amerikanske oljelagre har gjenopptatt nedgangen etter foregående ukes uventede økning, skriver Bloomberg News.
SA170612 FOTO : Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix ¶ - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap, til Dagens Næringsliv.
DN170612 Foto : Infront ¶ Nedgangen på teknologibørsen Nasdaq Composite i USA har spredte seg videre til Asia mandag morgen og har truffet Europa rett i magen.
DN170612 Den bratte nedgangen siden fredag har gjort analytikerne skeptiske.
DN170612 - Oljelagrene svekkes, og nedgangen vil akselerere de neste tre til fire månedene, sa Saudi-Arabias energiminister Khalid Al-Falih på en pressebriefing i Kazakhstan, sammen med sin russiske kollega, Aleksander Novak.
DN170612 Teknologiselskaper falt kraftig fredag og nedgangen har fortsatt i Asia.
DB170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
DB170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
DB170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AP170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
AP170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
AP170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
AA170612 POD er usikre på hva som er årsaken til nedgangen .
AA170612 Med bedragerier holdt utenfor, er nedgangen på 41,5 prosent på fem år og 13,7 prosent siden i fjor.
AA170612 Nedgangen skyldes først og fremst færre anmeldte vinningslovbrudd.
SA170611 DEBATT : Nedgangen i arbeidsledigheten nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170611 Nedgangen nå skyldes ikke at flere går ut i jobb, men først og fremst at folk går ut av statistikken ; til sosialhjelp, utdanning, tiltak eller passivitet.
SA170610 Isachesen tror det er flere grunner til nedgangen i deltakere.
SA170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
DN170610 Foto : Adrian Nielsen ¶ - Nedgangen kan være i ferd med å flate ut, men vi ser med bekymring på en høy andel langtidsledige, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, fagforeningen for høyt utdannede innen realfag, teknologi eller naturvitenskap.
DB170610 Soini har forklart nedgangen med flyktningkrisen og situasjonen på arbeidsmarkedet.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Isachesen tror det er flere grunner til nedgangen i deltakere.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Knalltoff-konkurranse-om-mosjonistene-Astrid-64-skal-lope-i-minst-25-ar-til-237016b.html Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
AP170610 Isachesen tror det er flere grunner til nedgangen i deltakere.
AP170610 Nedgangen stemmer med Bøysens opplevelse av at det er vanskeligere å rekruttere kolleger.
AA170610 Soini har forklart nedgangen med flyktningkrisen og situasjonen på arbeidsmarkedet.
AA170609 Omsetningen av øl og vin falt med 5,8 og 5,3 prosent, mens nedgangen for brennevin og rusbrus var henholdsvis 1,3 og 2,4 prosent.
DN170608 Avtroppende UiO-rektor Ole Petter Ottersen tror nedgangen tilsvarende 29 plasser i årets rangering i hovedsak skyldes nye innrapporteringsmetoder.
DN170608 I forrige prognoserapport fra mars ventet byrået at nedgangen i prisene på årsbasis først ville komme i 2019.
DB170608 James Knightley i ING sier noe av nedgangen kan tilskrives Labours framgang.
DB170608 Han sier den største overraskelsen er nedgangen til May og De konservative, noe som også henger sammen med framgangen til Labour.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Oncolomed må legge inn opplysninger om de økonomiske og juridiske konsekvensene av å benytte seg av behandling i utlandet.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Kreftforeningen klaget Oncolomed inn for Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven på flere punkter.
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Forbrukerombudet-Oncolomeds-markedsforing-av-kreftbehandling-i-utlandet-er-ulovlig-622722b.html Det var Kreftforeningen som klaget Oncolomed inn for Forbrukerombudet.
DN170607 Dette er den største nedgangen i mai måned på 14 år.
AP170607https://www.aftenposten.no/okonomi/Asia-spiser-enda-mer-ra-norsk-laks-622669b.html Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 6.150 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 3.800 tonn eller 5 prosent.
AP170607 Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 6.150 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 3.800 tonn eller 5 prosent.
AA170607 Naturresursinstitutet skal nå granske årsakene til nedgangen i bestanden i et eget forskningsprosjekt. ( ©NTB ) ¶
AA170607 En av årsakene til den kraftige nedgangen er høy dødelighet blant voksne ulver i årene 2015 og 2016.
SA170606 Klarer vi å erstatte nedgangen i olje- og gass-aktivitet med annen næringsaktivitet ?
SA170606 Nedgangen i oljeprisen vekket oss opp fra dvalen.
DN170606 Skal undersøke nedgangen
DN170606 - Det er for tidlig å si noe om hva nedgangen kan skyldes, men det er viktig at både fagmiljøene og Nokut prøver å finne ut hvorfor resultatene er såpass mye svakere i år, sier Nokut-direktør Terje Mørland i en pressemelding og opplyser om at en fullstendig rapport forventes å være klar i løpet av august.
DB170606 - Kostholdstrendene har unektelig påvirket brødinntaket, men nå virker nedgangen til å snu, forteller Nordbø, som også informerer om at de mest populære oppskriftene på brodogkorn.no er grove brød, surdeigsbrød og grytebrød.
DA170606 - Nedgangen er over, bunnen er nådd, og det er et budskap mange har ventet på, noe som medfører mer aktivitet.
BT170606https://www.bt.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Statens vegvesen har en digital løsning som gjør det enkelt å sende inn salgsmeldingen. 5.
BT170606https://www.bt.no/bil/Selge-bil-Da-ma-du-huske-pa-dette-10229b.html Send inn elektronisk salgsmelding på nett : ¶
DN170602 I takt med at børspilene peker oppover har stadig flere eksperter kommet på banen og advart om at nedgangen venter rundt neste sving på grunn av både geopolitisk usikkerhet og hva de mener er luftige prisnivåer.
SA170601 Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend.
DA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Aldri-for-er-det-gjennomfort-farre-adopsjoner-i-Norge-10219b.html Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend.
AP170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
AP170601 Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, forteller at nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er en global trend.
AA170601 Målingen bekrefter nedgangen som andre meningsmålinger også har vist.
AA170601 Nedgangen er størst i Troms og Finnmark, der det har blitt tre gaupefamilier færre.
AA170601 Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet ( UP ) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.
DN170531 Men lakseforskerne er bekymret for den kraftige nedgangen i antall smålaks.
DA170531 Norge er så vidt vi vet, det landet i verden med den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere.
DA170531 - Dagen i seg selv har nok hatt begrenset betydning for nedgangen i røyking her i Norge, men den har bidratt til oppmerksomhet rundt røykeslutt.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Men nedgangen skjer først når de forlater foreldrenes favn, viser forskning.
AP170531 Men nedgangen skjer først når de forlater foreldrenes favn, viser forskning.
AP170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
AA170531 Medvirkende til nedgangen på børsen var også dagens oljepris, som også gikk markert ned.
AA170531 Nedgangen for flere av de store selskapene tynget mest.
AA170531 - I tillegg til gunstige endringer i kolesterol, kosthold, blodtrykk og fysisk, skyldes mye av nedgangen i forekomsten av iskemisk hjertesykdom sannsynligvis at andelen dagligrøykere i Norge er halvert det siste tiåret, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.
DN170530 Men noe spesielt måltall for nedgangen har vi ikke. 2.
DN170530 Saudi-Arabia planlegger å redusere oljeeksporten til USA i et forsøk på å øke nedgangen i lagrene.
DB170530 Det er en naturlig og sunn reaksjon på nedgangen i en bransje som har sine beste år bak seg.
AA170529 FNs samordningsorgan for humanitær hjelp ( OCHA ) peker på en rekke årsaker til nedgangen , men ingen av dem er knyttet til at situasjonen er blitt bedre i det krigsherjede landet.
VG170528 I Norge er tilskuerfallet langt fra like dramatisk, men også her merkes nedgangen .
VG170528 At nedgangen i norske utslipp gir oppgang i utslipp i utlandet.
VG170522 VG skrev mandag om den ferske SSB-rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 », hvor forskerne har undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 VG skrev mandag om den ferske SSB-rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 », hvor forskerne har undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 SSB-rapporten slår fast at nedgangen i tredjefødsler, det vil si kvinner som ikke får mer enn to barn, kan tyde på at færre har preferanser for store barneflokker enn tidligere.
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 I den ferske rapporten « Nedgangen i fruktbarhet fra 2010 » har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.
VG170522 FORSKER : Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå står bak rapporten « Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 » sammen med kollegaen Trdue Lappegård.
VG170522 - Vi har bare funnet en faktor for nedgangen i tredjefødsler i perioden 2010-2015, og det er fallende arbeidsledighet i kommunene.
DN170522 Han peker på at nedgangen skyldes at tilbyderne tilrettelegger sine abonnement slik at det ikke skal koste mer for kundene å bruke mobiltelefonen på reise i EØS-området enn hjemme.
DN170522 - Fortsetter nedgangen i samme takt vil antallet fast-telefonikunder være null i år 2022, men det tror vi ikke på, sier Olsen.
AP170522https://www.aftenposten.no/okonomi/Brasils-okonomiske-snuoperasjon-stanses-av-politisk-kaos-621559b.html Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.
AP170522 Hvor stor nedgangen i sysselsettingen har vært i krisen, finnes det ikke oppdaterte tall for.
VG170521 En av Twitters grunnleggere, Evan Williams, beklager hvis det sosiale nettstedet bidro til å hjelpe Donald Trump inn i Det hvite hus.
DB170521 Vel har arrangørene vært maksimalt uheldige med nedgangen for oljeindustrien, men en sponsorinntekt på bare 25 millioner er lite for et VM.
AP170521https://www.aftenposten.no/norge/Kreftforeningen-om-Oncolomeds-markedsforing--Ordlyden-villeder-og-forleder-mennesker-i-dyp-krise-617768b.html - Vi mener omtalen i Aftenposten, det som kommer frem på Oncolomeds nettsider og klagen fra Kreftforeningen reiser såpass alvorlige spørsmål at vi kommer til å gå inn i saken.
VG170519 Nedgangen i klimagassutslipp som regjeringen skryter av i dag, er faktisk en økning av globale utslipp.
SA170519 Selv om vi eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
SA170519 Miljødirektoratet viser til at nedgangen i 2016 sammenlignet med 2015 skyldes flere forhold.
SA170519 Forklaringen på nedgangen - som kommer selv om produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økte i fjor - er lavere forbruk av naturgass til produksjon av kraft på plattformene.
SA170519 Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver byrået.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/Da-Svein-Kristiansens-kreftsyke-kone-var-doende_-folte-de-seg-avvist-av-det-norske-helsevesenet-621373b.html Fenomenet er godt kjent også i Danmark : Kreftpasienter brukte sparepengene sine, samlet inn penger og satset alt på behandling i utlandet, ifølge kreftforsker Benny Vittrup ved Herlev hospital.
AA170519 Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,1 prosent, den største prosentvise nedgangen til nå i år.
AA170519 Analytiker Toshihko Sakai ved Mitsubishi UFJ Trust and Banking i Tokyo mener politisk usikkerhet knyttet til Trump er årsak til nedgangen .
AA170519 Nedgangen ble satt i sammenheng med uro rundt Trump.
AA170519 Selv om nordmenn eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.
AA170519 Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver SSB.
AA170519 - Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken.
AA170519 Nedgangen fra året før er på om lag 1 prosent.
DN170518 Nedgangen var mindre enn de 2,2 millioner fat som var ventet av analytikere og oljehandlere, men større enn lageroppgangen på 882.000 fat som var rapportert av bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute ( API ) tirsdag kveld.
DN170518 Store finansinstitusjoner, som Goldman Sachs, ledet nedgangen i USA.
DN170518 Politiske spenninger i USA ¶ Nedgangen har fortsatt over Stillehavet til Australia og Asia på torsdag.
DN170518 Fortsetter Dagbladet nedgangen på papir - og økningen digitalt - kan avisen kalles kalle seg abonnementsavis i løpet av inneværende år.
AA170518 Mye av nedgangen skyldes at Oslo Børs merker konsekvensene av den politiske uroen rundt den amerikanske presidenten Donald Trump.
DB170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
DB170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
AP170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
AP170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
AA170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen. ( ©NTB ) ¶
AA170517 Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent, den største nedgangen på en enkelt dag siden september.
SA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB.
DN170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Jæger.
DB170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AA170516 I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014, skriver SSB.
AA170516 - Grunnen til nedgangen i salg og igangsettingen er at påsken i år var i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
AA170516 Nedgangen skyldes i stor grad påsken.
DB170515 Størst er nedgangen blant unge mellom 12 og 29 år.
DB170515 Ser man på all lineær TV-seing samlet, er nedgangen fra i fjor til i år på åtte prosent.
DB170515 Han mener også at den generelle nedgangen på 8 prosent er mer enn det man har vært vant til tidligere.
DA170515 Utfasingen av oljefyrer er en viktig årsak til denne nedgangen .
VG170514 For russetrinnet VG3 er nedgangen 16 prosent.
DB170514 Denne nedgangen har blitt bekreftet gjennom observasjoner, og den påfølgende studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature., sier han.
AP170514https://www.aftenposten.no/verden/i/xoXOj/Elisabet-trodde-hun-skulle-pa-ferie-I-stedet-ble-hun-sperret-inne-pa-kloster-i-Sibir-i-15-ar Derfra gikk turen videre med helikopter og båt i to dager nordover på elven Jenisei, før de gikk til fots flere mil inn i en av de endeløse sumpene i Sibir.
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 Hos ungdommen sammenfaller derimot nedgangen i sykling med en annen, mindre miljøvennlig trend : ¶
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller prosjektleder Ingunn Opheim Ellis.
AP170514 Ungdom i alderen 13 til 17 år sykler mye mer enn voksne, men nedgangen i syklingen i denne aldersgruppen er også mye større enn hos de voksne.
AP170514 Hos ungdommen sammenfaller derimot nedgangen i sykling med en annen, mindre miljøvennlig trend : ¶
AP170514 - Nedgangen i sykling blant ungdom er det største varskoet vi har oppdaget, forteller Ingunn Opheim Ellis, som har vært prosjektleder for rapporten som er laget av Urbanet Analyse.
VG170512 - Nedgangen i søkertall skyldes ikke firer-kravet i matematikk.
SA170511 Videre viste jeg at sammenslåingen av Kinokino og Sandnes kulturhus sammen med en betydelig reduksjon i bevilgningene til foretaket må være en viktig grunn til nedgangen i publikumstallet i den sammenslåtte institusjonen.
DN170511 Nedgangen kom etter at Snapchat onsdag kveld rapporterte om brems i både brukervekst og omsetning i selskapets første kvartalsrapport etter at Snap-aksjen ble tatt opp til handel på New York-børsen.
DN170511 Tirsdag fortalte finansminister Siv Jensen ( Frp ) DN at « det er tegn til at nedgangen er bak oss ».
DN170511 Det vil vise tegn til at nedgangen i norsk økonomi er over.
DN170511 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170511 Nedgangen over ¶
DA170511 I Brennpunkt-dokumentaren « Pengepredikanten » kom det fram at Visjon Norge har fått inn 1 milliard siden 2001 - mye fra minstepensjonister og trygdede.
NL170510 - Etter nedgangen i kullindustrien trenger Svalbard-samfunnet flere bein å stå på.
NL170510 - Nedgangen på 2,1 prosent er veldig mye.
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/0803/Handel/svake-norske-shoppetall Nedgangen i veksttakten må sees i sammenheng med at påsken falt i april i år mot mars i fjor.
DN170510 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170510 Nedgangen skjer etter at USAs president Donald Trump sparket FBI-direktør James Comey og Dallas Fed-sjef Robert Kaplan sådde tvil om takten på de ventede renteøkningene til den amerikanske sentralbanken.
DN170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.
DN170510 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene kan i hovedsak sees i sammenheng med påsken.
DN170510 Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.
DN170510 Nedgangen i veksttakten må sees i sammenheng med at påsken falt i april i år mot mars i fjor.
AA170510 Giskeødegård tror at overskriften på artikkelen kan ha utløst nedgangen for oppdrettsselskapene på børsen.
AA170510 Nedgangen er innenfor feilmarginen.
AA170510 Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene, kan ses i sammenheng med påsken.
AA170510 Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.
DN170509 Foto : Per Thrana ¶ | - Det er tegn til at nedgangen er bak oss ¶
DN170509 - Det er tegn til at nedgangen er bak oss.
SA170508 | Kværner ser tegn til at nedgangen flater ut ¶
DN170508 Banken mener den plutselige nedgangen fredag, en såkalt « sell-off », blant annet skyldes at investorer solgte unna olje etter en brå nedgang i kobber og jernmalm dagen før på grunn av bekymringer over vekst i Kina.
DN170508 - Den raskere nedgangen i langsiktige oljepriser enn vi forventet dette året er en åpenbar nedsiderisiko for vårt spotprisanslag, skriver analytikerne i Goldman Sachs.
DN170508 GMAC tilskriver nedgangen til Donald Trumps inntog i Det hvite hus.
DN170508 - Tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut ¶ ¶ | - La oss være ærlige ¶
DN170508 « Kværner ser tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut.
DN170508 Konflikter i kø før Merkel og Putin møtes ¶ | - Tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut ¶
BT170508 Nedgangen sammenfalt med fallende oljepriser.
BT170508 20 minutter etter børsåpning var nedgangen på 0,23 prosent.
AA170508 Nedgangen sammenfalt med fallende oljepriser.
AA170508 20 minutter etter børsåpning var nedgangen på 0,23 prosent.
DA170506 Men det skyldes i hovedsak at privatiseringen av det nasjonale flyselskapet TAP og nedgangen i oljebransjen førte til dårligere flyforbindelser til Portugal, og at et charterselskap kuttet en flyging til Madeira fra Bergen, forteller Oto Oliveira, som er Portugals turistdirektør for Skandinavia og Finland.
AA170505 På en uke har nedgangen vært på rundt 8 prosent.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel, melder TT.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel.
DN170504 Norges Bank rører ikke renten ¶ - Nedgangen vil se bratt ut ¶
DN170504 Kilde : Proff.no ¶ | - Nedgangen vil se bratt ut ¶
DN170504 - Med lavere underliggende vekst - uttrykt ved den sesongjusterte månedsveksten, vil årsveksten fortsette å avta gjennom året ; nedgangen vil se bratt ut, skriver Gonsholt Hov.
DN170504 Prisen på kobberleveranser i juli falt med 3,5 prosent på onsdag - den største nedgangen på én dag siden høsten 2015.
DN170504 Prisen på jernmalm falt med 8,1 prosent på onsdag og nedgangen har fortsatt i kinesisk handel på torsdag formiddag.
AA170504 - Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier Warvik. ( ©NTB ) ¶
AA170504 - Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier Warvik. ( ©NTB ) ¶
DN170503 Komiteen peker på at den skarpe nedgangen i veksten i årets første kvartal trolig blir midlertidig.
AA170503 Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad, mens det var seks flere menn.
SA170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
SA170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
SA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
SA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
SA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
DN170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
DN170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
DN170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
DN170502 Nedgangen har også stagnert.
DB170502 Innen 2020 ventes den totale nedgangen i habitat å være på 32 000 kvadratkilometer.
DA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
BT170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
AP170502https://www.aftenposten.no/reise/Det-er-ikke-bare-Tyrkia-som-sliter-med-turismen-Disse-to-reisemalene-er-ogsa-pavirket-10037b.html - Fortsatt er nivået lavt, og det er for tidlig å se om nedgangen vil holde seg, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
AP170502 - Fortsatt er nivået lavt, og det er for tidlig å se om nedgangen vil holde seg, sier markedssjef i Ticket, Ellen Wolff Andresen.
AP170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
AP170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
AA170502 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
AA170502 Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
AA170502 - Nedgangen de siste årene skyldes en kombinasjon av at russen er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøyer og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid på området.
AA170502 Til tross for nedgangen i elbilsalget i april, er det hittil i år solgt 8.680 personbiler med nullutslippsmotor, 3,1 prosent flere enn i fjorårets fire første måneder. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
AA170502 Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen.
AA170502 Vi mener at dette problemet må ses i sammenheng med den dramatiske nedgangen tyskfaget har hatt i ungdomsskolen og i videregående skole de siste tiårene.
AA170502 Det er store regionale forskjeller mellom Østlandet og Midt-Norge, og dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er bekymret for den store nedgangen i antallet elever som velger fremmedspråk som programfag i videregående skole i Midt-Norge ( Universitetsavisa, nov. 2016 ).
DB170501 I januar var nedgangen på 3,2 prosent, mens den var på 3,6 prosent i februar.
DB170501 Du kan vinne utrolige 25 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Nedgangen kommer parallelt med at kjedens omdømme har falt kraftig.
SA170430 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
SA170430 Rekordmange vil inn på samme studium som Somaya og Daniel i ¶ Nedgangen fortsetter i år ¶
DB170429 ¶ TERROR : Olav Thons åtte hoteller i Brussel fikk merke nedgangen i etterkant av terrorangrepet for et drøyt år siden.
DB170429 - Vi har åtte hoteller med til sammen 1.150 rom i Brussel, og fikk merke nedgangen i etterkant.
AP170429 Siden den store nedgangen i søkertallene startet i 2013 har antallet studieplasser ligget jevnt på mellom 250 og 280.
AP170429 Nedgangen fortsetter i år ¶
AP170429 - Dreier nedgangen i mengden heroinbeslag seg om at markedet er blitt mindre, eller er det tilfeldigheter ?
AP170429 - Dreier nedgangen i mengden heroinbeslag seg om at markedet er blitt mindre, eller er det tilfeldigheter ?
SA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler NAV om oppsigelser og permitteringer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DN170428 Det var hovedsakelig kjøp av biler som bidro til nedgangen .
DN170428 Nedgangen må sees i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år, skriver SSB.
DA170428 | - Færre varsler oppsigelser ¶ Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter.
DA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 5,2 prosent ¶ 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DA170428 Nedgangen i oljeindustrien har mye av skylden, men Rye mener piratbiler stadig blir et mer alvorlig problem.
AA170428 Konsumet av elektrisitet og brensel bidro også svakt til nedgangen .
AA170428 Det var hovedsakelig kjøp av biler som bidro til nedgangen .
AA170428 Nedgangen må ses i sammenheng med sterk vekst i desember i fjor og januar i år.
SA170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
DN170427 Fallet i yrkesdeltagelsen er en viktig forklaring bak nedgangen i ledigheten.
DB170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
AP170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
AA170427 Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ).
SA170426 Nedgangen er klar, men en salgstakt på over 30 prosent er fremdeles bra, sier Benedictow.
DN170426 Nedgangen skyldes at 1.065 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.259 har blitt solgt.
AP170426 Nedgangen er klar, men en salgstakt på over 30 prosent er fremdeles bra, sier Benedictow.
AA170426 Nedgangen som har preget de to forutgående tiårene ser ut til å være forbi.
AP170425 Nedgangen er særlig tydelig for europeiske innvandrere.
VG170424 Og selv om oljefondet for tiden er på 7830 milliarder kroner og vil øke, så er økningen i antallet pensjonister og nedgangen i andelen i arbeidsfør alder, så alvorlig at finansminister Siv Jensen sier det så brutalt : ¶
AA170424 Hovedindeksen på Oslo Børs gikk mandag opp 1,23 prosent til 691,44 poeng, noe som gjør at nedgangen før helgen blir reversert.
AP170423https://www.aftenposten.no/verden/Tre-av-fire-bookinger-forsvant-Na-er-det-turistkrise-i-Tyrkia-618298b.html Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html Regnet i forhold til trafikkvolumet er nedgangen i antall trafikkdrepte enda høyere.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/Aldri-for-har-sa-fa-mistet-livet-i-trafikken-619713b.html - Nedgangen i antall trafikk drepte de siste årene har vært formidabel, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
AP170423 Nedgangen i antallet reisende har satt et stopper for nye investeringer i Antalya.
AP170423 Regnet i forhold til trafikkvolumet er nedgangen i antall trafikkdrepte enda høyere.
AP170423 - Nedgangen i antall trafikk drepte de siste årene har vært formidabel, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
AA170423 Nedgangen bør likevel gi bekymring, i gleden over imponerende tall totalt.
VG170422 Valgforsker Bernt Aardal sier til VG at noe av nedgangen kan skyldes forslaget om et tredje kjønn.
DA170422 Nedgangen kommer til tross for at flere av temaene Le Pen mobiliserer stemmer på, som innvandring, raseri mot globaliseringen og sikkerhet, har vært en del av valgkampen.
AP170422 Guangdong leder an i denne endringsprosessen, og det er noe av forklaringen på at nedgangen i etterspørsel etter ufaglærte er svært merkbar nettopp her.
VG170421 Totalt er nedgangen på 2,3 prosent.
SA170421 Men den store nedgangen er borte - og noen studier har økning.
FV170421 På grunn av den sterke nedgangen i antall asylsøkere, stenges asylmottaket som Kristiansand kommune driver.
DB170421 Noe av nedgangen kan trolig tilskrives at laget ble utslått fra Champions League.
DB170421 Noe av nedgangen kan trolig tilskrives at laget ble utslått fra Champions League.
AP170421https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Faktasjekk-Tok-Store-helt-feil-om-folk-i-arbeid-i-landsmotetalen-619596b.html Men denne nedgangen vi ser nå tror jeg ikke skyldes ledige oljeingeniører, men en utstøting av de svakeste gruppene fra arbeidsmarkedet, sier hun.
AP170421 Men denne nedgangen vi ser nå tror jeg ikke skyldes ledige oljeingeniører, men en utstøting av de svakeste gruppene fra arbeidsmarkedet, sier hun.
DB170420 Kartleggingen viser at nedgangen i lesningen av trykte medier fortsetter, og verst er det for ukebladene.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Ekspertene peker også på veksten til kandidaten på ytre venstre, Mélenchon, den siste tiden er fanget opp, samt nedgangen i Fillons velgerbase da det ble kjent at den konservative kandidaten ble siktet for misbruk av offentlige midler.
DA170420 Tirsdag ettermiddag møtte operasolistene Stortingets kulturkomité for å ta opp både striden om pensjonsforpliktelser og nedgangen i antallet fast ansatte sangere i Operaen.
BT170420 Årets søkertall ved lærerutdanningen i Bergen på Høgskulen på Vestlandet viser at noe av denne nedgangen hentes inn igjen.
AP170420https://www.aftenposten.no/okonomi/Omdommefall-for-Rema-etter-A-619524b.html Det gjør dem til det selskapet som har den mest markante nedgangen blant dagligvarekjedene.
AP170420 Det gjør dem til det selskapet som har den mest markante nedgangen blant dagligvarekjedene.
AA170420 Jeg er ikke kjent med hvorfor nedgangen har kommet.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Norges Cykleforbund tapte rundt to millioner kroner på nedgangen i fjor.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Men nedgangen gjelder særlig mosjonistene i terrengritt.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt - Den største nedgangen vi har hatt kom i 2016.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Sykkel/taper-millioner-pa-deltagersvikt Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
DN170419 Nedgangen var ifølge rapporten 23 prosent til 241,6 milliarder dollar ( 2058 milliarder kroner ), det laveste siden 2013.
DN170419 Norges Cykleforbund tapte rundt to millioner kroner på nedgangen i fjor.
DN170419 - Den største nedgangen vi har hatt kom i 2016.
DN170419 Nedgangen gjelder særlig mosjonistene i terrengritt.
DN170419 Nedgangen gir et fall i omsetningen på over tre millioner kroner i løpet av to år og underskudd for arrangøren, noe som betyr betydelige nedskjæringer i bemanningen.
DB170419 Verdien av den er enorm, sier han i en uttalelse om nedgangen av bier og pollinerende insekter på birøkterlagets nettside.
DN170418 - Den regionen har klart seg bra og er ikke blitt rammet av nedgangen i oljeindustrien.
DB170418 I tidsrommet 1970 til 2012 sank populasjonen på verdens villdyr med 60 prosent og illegal jakt er en av hovedårsakene til nedgangen , kommer det fram av rapporten fra WWF.
DA170417 Presset mot partilederen øker i takt med nedgangen partiet har hatt på målingene den siste tiden.
AP170416https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-kan-Oslo-lare-av-smarte-London-618203b.html Blant annet som følge av den kraftig nedgangen i verdensøkonomien begynte flere store teknologibedrifter, som for eksempel IBM, å tenke nytt.
AP170416 Blant annet som følge av den kraftig nedgangen i verdensøkonomien begynte flere store teknologibedrifter, som for eksempel IBM, å tenke nytt.
DN170415 Haugland mener den beste forklaringen på nedgangen i andel sysselsatte er at flere og flere sysselsatte gir opp og trekker seg ut av arbeidslivet.
DB170414 Det siste halvåret har nedgangen vært jevn, med en oppslutning på 30,9 prosent i april.
VG170413 Nedgangen fra mars er på 1,4 prosent - som ikke er utenfor feilmarginen.
VG170413 Bakgrunn : Norge har hatt den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
DN170413 Nedgangen i USA, OECD-landene, Asia og Oceania var merkbar.
AP170413 Utviklingen fra 2015 til 2016 har disse hovedtrekkene, ifølge Amnesty-rapporten : ¶ Nedgangen skyldes færre henrettelser i Iran og Pakistan.
DN170411https://www.dn.no/nyheter/2017/04/11/2155/Utenriks/united-sjefen-sier-unnskyld Da fasiten ble gjort opp var nedgangen et fall i markedsverdi på nærmere 250 millioner dollar, eller drøyt to milliarder kroner.
DN170411 Da fasiten ble gjort opp var nedgangen et fall i markedsverdi på nærmere 250 millioner dollar, eller drøyt to milliarder kroner.
DB170411 I tillegg har nedgangen i turisme til Tyrkia ført til et ekstra press på disse reisemålene, da « alle » fra hele Europa vil hit i år.
DN170410 Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets mener det er helt naturlige grunner til nedgangen i mars.
DN170410 Flere analytikere hadde problemer med å forstå hva den plutselige nedgangen skyldtes.
DA170410 Samtidig er andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen gått ned og spesielt er nedgangen stor i interessen for hotell- og restaurantbransjen, kokk og servitør.
VG170407 Innen streaming er nedgangen fra 23 til 22 prosent.
VG170407 Hun lar seg ikke stresse av nedgangen , som hun mener er minimal.
VG170407 For fysisk salg er nedgangen på hele fem prosent, fra 39 til 34.
DA170407 Det blir i så fall den første nedgangen etter sju år med oppgang.
DA170407 Dermed ligger nedgangen fram til nå i snitt på rundt tolv prosent.
DA170407 Nedgangen etter fredsprisutdelingen og nedkjølingen av den norsk-kinesiske relasjonen som fulgte, gikk gradvis, og i 2015 stanset direkteeksporten opp.
AA170407 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
SA170406 Det landet som har opplevd den største nedgangen i andelen røykere, er Brasil, mens det i Indonesia, Bangladesh og Filippinene ikke er noen endring fra 1990 til 2015.
AP170406https://www.aftenposten.no/norge/Hver-femte-norske-bistandskrone-til-Norge-618742b.html Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AP170406 Vår nedgangen skyldes nok at Sp styrker seg og at deres motstand mot Høyre og Frp har preget dagsorden i stor grad, sier Stenseng.
AP170406 Aardal mener nedgangen for Ap den siste tiden er bekymringsfull for dem.
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AA170406 Det landet som har opplevd den største nedgangen i andelen røykere, er Brasil, mens det i Indonesia, Bangladesh og Filippinene ikke er noen endring fra 1990 til 2015.
AA170406 Ap fortsetter nedgangen , og ingen partier mister flere velgere til Senterpartiet. 20 prosent av dem som sier de vil stemme Sp, er gamle Ap-velgere.
DN170404 Den første måneden etter valget, var nedgangen på over 30 prosent.
DN170404 mars, er nedgangen i antall bestillinger til USA på 12 prosent, sier hun.
DN170404 Fra 2015 til 2016 var nedgangen i antall solgte liter bensin 22,5 millioner liter.
DB170404 Da var Halldorsson på postkontoret på hjørnet av nedgangen til t-banestasjonen.
AP170404 Nesten hele nedgangen skyldes økte tap på utlån.
AA170404 Fra 2015 til 2016 var nedgangen i antall solgte liter bensin 22,5 millioner liter.
AA170404 Nedgangen er liten fra året før.
AA170404 Nedgangen er liten fra året før.
AP170403 | Prisene på brukte Obos-leiligheter i Oslo falt i mars ¶ Nedgangen var på 1,2 prosent.
DB170401 Vegvesenet har ingen klar forklaring på den markante nedgangen , men tendensen over tid er tydelig, ifølge Ranes. 16-åring omkom i trafikkulykke på Nordmøre ¶
DB170401 - Vi er selvsagt glade for nedgangen .
AP170401 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
AA170401 - Vi har ingen umiddelbar forklaring på den markante nedgangen .
SA170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
FV170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
DN170331 Ledighetstallene er nemlig tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor, noe som gjør at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.
DN170331 Haugland forklarer imidlertid at nedgangen skjer av « feil » grunner.
DN170331 - Det er litt vanskelig med sesongjusteringen på grunn av påsken, og dermed vanskelig å vurdere akkurat hvor sterk nedgangen er.
DN170331 Nedgangen var størst innen industriarbeid og for ingeniører og ikt-fag.
DB170331 For Marine Harvest- og Norway Royal Salmon-aksjonærene har nedgangen vært størst, skriver Finansavisen fredag.
DB170331 Sesongjustert var ledigheten uendret eller falt i de fleste fylkene, og nedgangen fortsetter på Sør- og Vestlandet.
DB170331 NAV presiserer at påsken er senere i år enn i fjor, med den konsekvens at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.
DB170331 Ledigheten var uendret eller falt innen alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.
DB170331 I mars hadde Aust-Agder opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med 20 prosent.
DB170331 Den ganske markerte nedgangen i antall ledige kan imidlertid skyldes at påsken var i mars i fjor, noe som nok gir en større nedgang i ledigheten enn vi ellers ville hatt, skriver hun i en oppdatering.
DB170331 Nedgangen er størst innen anleggsarbeid - 18 prosent.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret over nedgangen i andelen unge som er i jobb.
AP170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav.
AP170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AP170331 Nedturen da vi flyttet inn i hangaren på Fornebu, og mye av entusiasmen, spillegleden og spillerne forsvant symmetrisk med nedgangen på tabellen.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
AA170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav.
AA170331 Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt arbeidsløse i mars.
DN170330 Den kraftige nedgangen i desember en nå omtrent reversert og det har vært omtrent null-vekst i detaljomsetningsvolumet de siste to årene, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB markets.
AA170330 Steinbakk understreker at nedgangen handler om økt bevissthet både i befolkningen generelt og hos helsepersonell, som forskriver medikamentene.
AA170330 I fjor var nedgangen på nær 4 prosent.
AA170330 - Nedgangen i omsetningstallene for antibiotika er gledelig nytt, sier overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet.
VG170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
SA170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
DA170329 Biltrafikk ¶ Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
AP170329https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bjorn-Maaseide-trekker-seg-som-Sats-Elixia-sjef--Klarte-ikke-a-sta-i-spagaten-233070b.html Ny mann inn
AP170329https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bjorn-Maaseide-trekker-seg-som-Sats-Elixia-sjef--Klarte-ikke-a-sta-i-spagaten-233070b.html Maaseide kom inn som norgessjef i starten på 2015.
AP170329https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bjorn-Maaseide-trekker-seg-som-Sats-Elixia-sjef--Klarte-ikke-a-sta-i-spagaten-233070b.html Går nå inn i styret igjen.
AP170329https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bjorn-Maaseide-trekker-seg-som-Sats-Elixia-sjef--Klarte-ikke-a-sta-i-spagaten-233070b.html - Jeg innrømmer at det har vært to krevende år, men jeg har gått inn med hud og hår.
AP170329 En forklaring på nedgangen i konsernsjefens lønn er at han frem til august 2015 var leder for Telenors operasjoner i Asia og hadde en garantert brutto årlig grunnlønn.
AA170329 Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030.
DN170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
AA170328 Finansminister Mohammed al-Jadaan sier endringen ikke vil påvirke myndighetenes evne til å levere tjenester til borgerne, men sier nedgangen i skatteinntekter « erstattes av stabile utbetalinger av utbytte fra statlige selskaper og andre inntektskilder som avkastning av investeringer.
AP170326 Men den bratte nedgangen etter EU-avstemningen forklarer hun selv med at Sp lanserte « Annerledeslandet » - et alternativ til både Ap og Høyre.
VG170324 Les også : Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
SA170324 - Dette er nok en bekreftelse på at vi går lysere tider i møte, sier arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) om den markerte nedgangen i antall oppsigelser.
DA170324 Samtidig vil jeg påpeke at nedgangen i fravær går hånd i hånd med antall elever som ikke får standpunktkarakter.
AP170324 Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB mener nedgangen har to hovedårsaker : Overraskende mye olje på lager i USA.
DN170323 Årsaken er at svak, global økonomisk vekst, trolig vil « utsette » nedgangen .
AP170323 Siden den gang har nedgangen for Moderaterna vært spesielt bratt, viser målingene.
AP170323 Produksjonen vil holde seg stabil også utover vår prognoseperiode, og nedgangen vil bli langt langsommere enn folk har trodd.
AP170323 SSB-tallene for jordbruksareal viser at nedgangen var dobbelt så kraftig under den rødgrønne regjeringen som i perioden før og etter.
AP170323 Men Rognstad sier nedgangen i virkeligheten neppe var så sterk.
AP170323 - Om man ser på den prosentvise nedgangen i antallet gårdsbruk, var denne klart større de fire årene før de rødgrønne tok over i 2005.
AP170323 « Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa » ¶
SA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
SA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet.
DN170322 Nedgangen fortsatte da de amerikanske børsene åpnet onsdag, men den brede S&P500-indeksen endte tilnærmet uendret på opp 0,19 %.
DN170322 Nedgangen kom hovedsakelig blant personer over 24 år, ifølge SSB.
DB170322 Ifølge SSB er nedgangen i all hovedsak blant personer over 24 år og blant menn.
DA170322 - Dette viser at vi ikke har fått den ønskede nedgangen og at det fortsatt er behov for tiltak, sier Nilsen Aalhus.
AA170322 Tallene kan svinge litt fra måned til måned, men nedgangen både i AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten indikerer at toppen på ledighetsraten er bak oss, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.
AA170322 Personer over 24 år og menn var gruppene som hadde den sterkeste nedgangen i arbeidsledighet.
VG170321 - Dette er uheldig og nedgangen er større enn jeg hadde håpet på.
VG170321 Les også : Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i Europa ¶
DA170321 Han peker på at økt hotellkapasitet etter nedgangen i oljesektoren kan utnyttes.
BT170321 Fallet i oljeproduksjonen vil bli større enn nedgangen i etterspørselen.
AP170321https://www.aftenposten.no/verden/Da-Oksana-satte-baby-rekord_-fikk-hun-gratis-leilighet-og-bil-Europa-trenger-desperat-flere-barn-617114b.html Men det meste av nedgangen siden Sovjetunionens fall må Ukraina og landets politikere selv ta ansvar for.
AP170321 Men det meste av nedgangen siden Sovjetunionens fall må Ukraina og landets politikere selv ta ansvar for.
AA170321 Nedgangen tirsdag var den største på fem måneder, og den kom samtidig som behandlingen av president Donald Trumps helsereform har havnet i hardt vær i Kongressen, og samtidig som investorer er bekymret for hvor raskt Trump kan klare å få gjennom skattekutt-planen og oppmykning av byråkratiske reguleringer
AA170321 - Nedgangen vår er ikke dramatisk.
AA170321 Den prosentvise nedgangen er størst for søkere til Vg1. 73.707 elever har søkt plass på videregående skole ( Vg1 ) fra høsten 2017.
VG170320 | Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa ¶
VG170320 Sandberg sier at Norge har blitt mindre attraktivt for asylsøkere, men understreker at regjeringen ikke vil åpne for kvoteflyktninger selv om nedgangen har vært så stor.
VG170320 Han sier mye av nedgangen i antall asylsøkere til Norge handler om psykologi.
VG170320 Foto : Erlend Daae, VG ¶ Nedgangen i Norge er ifølge Eurostat-tallene større enn i alle andre EU- og EØS-land.
AA170320 Mens rekordstrømmen av asylsøkere til europeiske land fortsatte i fjor, hadde Norge den største nedgangen i hele Europa.
AA170320 Den norske nedgangen fra 2015 til 2016 er på hele 89 prosent.
DB170319 På Rinkeby torg, to dager etter drapene, står det en guttegjeng ved nedgangen til T-banen.
DB170318 Tyrkia har hatt den største nedgangen i hotellpriser på et år, med hele 30 prosent.
VG170317 Lysbakken om å stoppe nedgangen : - Jobben var større enn vi innså ¶
DN170317 Kina trenger å sikre seg oljeforsyninger fra Saudi-Arabia gitt den strukturelle nedgangen i de kinesiske oljefeltene.
BT170317https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Mange-sliter-med-avhengighet-Krever-full-stans-av-all-reklame-for-pengespill-232338b.html Men enerettsmodellen i Norge er godt begrunnet, og det beste er å få kanalisert inn så mange som mulig til godkjente kanaler, sier statssekretæren.
AP170317https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Mange-sliter-med-avhengighet-Krever-full-stans-av-all-reklame-for-pengespill-232338b.html Men enerettsmodellen i Norge er godt begrunnet, og det beste er å få kanalisert inn så mange som mulig til godkjente kanaler, sier statssekretæren.
AA170317 Men dette ble altså oppveid av nedgangen i Kina og USA.
AA170317 Han har ikke oversikt over hvor mye selskapet har spart på å halvere bonusmulighetene, men nedgangen for konsernledelsen alene var på omtrent 15 millioner kroner.
VG170316 Hvis Marine Le Pen taper det franske presidentvalget og nedgangen fortsetter for tyske høyrepopulister blir likevel ikke 2017 et annus horribilis for det liberale Europa og for EU-samarbeidet.
VG170316 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst.
DN170316 - De viser til at de er litt bekymret for den kraftige nedgangen i inflasjonen, og skulle den falle mye mer kan rentekutt komme på agendaen, sier Bruce.
DA170316 - Nedgangen i utslippene skyldes målrettet innsats gjennom flere år der de borgerlige partiene hadde makten, og ikke byrådsskiftet som kom i 2015.
AA170316 Dagen før var nedgangen nesten like stor.
AA170316 Den kraftige nedgangen i sammenliknbar vekst på hele 3,6 prosent i februar, forklarte Rema-topp Ole Robert Reitan så sent som i forrige uke, med at kundereaksjoner i Tromsø og Bergen.
AA170316 Der var andelen døpte høyere enn gjennomsnittet - 73 prosent - men også nedgangen var større : 4 prosentpoeng.
DA170315 - Så kom nedgangen , sier Højsgaard.
VG170314 - Vi har snudd nedgangen i medlemstall til kraftig vekst.
FV170314 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
DN170314 - Norsk økonomi er fortsatt preget av nedgangen i oljeprisen.
DB170314 Nedgangen kommer av hard trening og flere store operasjoner.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/Enighet-mellom-LO-og-NHO-i-varens-lonnsoppgjor-Lavtlonnede-er-fornoyde-617130b.html I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
AP170314https://www.aftenposten.no/norge/Enighet-mellom-LO-og-NHO-i-varens-lonnsoppgjor-Lavtlonnede-er-fornoyde-617130b.html Derfor kom nedgangen i kjøpekraften i 2016 som en overraskelse ¶
AP170314 I fjor opplevde norske lønnstagere den sterkeste nedgangen i kjøpekraften på mange tiår.
AP170314 Derfor kom nedgangen i kjøpekraften i 2016 som en overraskelse ¶
DN170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen.
DB170313 Han mener nedgangen i radiolyttingen er verre enn han i utgangspunktet hadde trodd.
DB170313 - Nedgangen er i tråd med forventningene.
DA170313 Også i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark var det en nedgang i biltrafikken, men ingen av disse fylkene var i nærheten av nedgangen i Oslo.
DA170313 Mindre oljefyring ¶ Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
AA170313 Noen eksperter mener nedgangen skyldes dollarkursen og sier turismen vil ta seg opp igjen. ( ©NTB ) ¶
DN170310 Den totale nedgangen skyldes skuddår.
DN170310 Det som er et poeng er at styrken på nedgangen er større enn det de hadde forventet.
DB170310 Utviklingen i matvareprisene preget også nedgangen i tolvmånedersveksten ved å ha en mindre prisøkning fra januar til februar i år enn hva tilfellet var i fjor.
DB170310 Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser.
DA170310 - Vi kan ikke støtte denne loven på grunn av den forventede nedgangen i dekning av helseforsikring og den mulige skaden det vil bety for sårbare pasientgrupper, skriver lege James L.
DN170309 Som følge av nedgangen i oljebransjen besluttet bedriften i 2014 å si opp 100 ansatte, og ytterligere 150 ble permittert slik at bedriften hadde en bemanning på 450.
DN170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
DB170309 Når det er grunn til å tro at nedgangen er langvarig, er det derimot viktig at arbeidstakere så raskt som mulig orienterer seg mot nye muligheter.
DB170309 Det er ikke et spesielt stort problem når man vet at nedgangen man er i er forbigående.
DA170309 Som følge av nedgangen i oljebransjen besluttet bedriften i 2014 å si opp 100 ansatte, og ytterligere 150 ble permittert slik at bedriften hadde en bemanning på 450.
DA170309 Den bratte nedgangen i oljeprisen dro oljeaksjene med seg nedover.
DA170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
AP170309 Politisjef Tore Soldal mener derimot at nedgangen har vært ekstrem.
AP170309 En av forskerne bak studien, Torbjørn Skardhamar, mener den lille nedgangen i vold kan ha vært forårsaket av tilfeldigheter, ikke av Salutt-prosjektet.
AP170309 Bråkmakere får rødt kort : 20 - 30 personer bortvises fra sentrum hver helg ¶ - Nedgangen kan være forårsaket av tilfeldigheter ¶
AA170309 Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng - og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen.
DN170308 Mellom 3.500 og 4.000 ansatte må gå de neste to-tre årene i Danmark, der nedgangen er størst.
DB170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
DA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
DA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
AA170308 Mellom 3.500 og 4.000 ansatte må gå de neste to-tre årene i Danmark, der nedgangen er størst.
AA170308 - Den nedgangen en først så i gruppen under 20 år, viderefører seg oppover i aldersklassene etter hvert som de blir eldre.
VG170307 Han forteller at det kommer an på hvordan Rema 1000 sentralt kompenserer for nedgangen i de regionene og butikkene som er berørt.
VG170307 Dagligvare-analytiker i Balanza Gruppen AS, Geir Myklebust, tror Rema 1000 sentralt kan møte store protester fra kjøpmennene, og i verste fall et internt opprør, hvis nedgangen fortsetter, og går utover dem.
DN170307 Etter syv kvartaler på rad har nedgangen stoppet opp, viser ferske tall.
DN170307 Det var maskinindustrien som bidro mest til nedgangen .
DB170307 Leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet i Delta ( yrkesorganisasjonen for kokker ) mener at nedgangen i sykefraværet på det danske sykehuset handler mer om yrkesstolthet og økt trivsel på arbeidsplassen, enn at den nye maten er så voldsomt mye sunnere enn den de lagde før.
AA170307 Noe av nedgangen skyldes at det i fjor var en lang rekke svært omfattende rettssaker, som blant annet flere større saker knyttet til internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn, Lime-saken og Monika-saken ¶
AA170307 Christian Stoutland, leder i Norsk Narkotikapolitiforening, mener politireformen har ført til kapasitetsproblemer som kan forklare den dramatiske nedgangen .
AA170307 - Hovedgrunnen til nedgangen er antakelig at politiet er i omstilling. 27 distrikter skal bli tolv.
SA170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
FV170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AP170306 Seingen på nett har tatt seg opp, men ifølge Sørensen er det ikke nok til å kompensere for nedgangen på TV.
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
SA170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
SA170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
SA170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
BT170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
BT170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
BT170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
AP170305 For TRN kommer ikke nedgangen i alkoholsalget overraskende : ¶
AP170305 Det forklarer nedgangen , sier Bergsvik.
AP170305 Nedgangen er på nærmere 9 prosent.
DN170303 Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets tror nedgangen i hovedsak skyldes fallende spotpriser på laks.
DN170303 Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets minner imidlertid om at nedgangen i ledigheten ikke skyldes at flere er kommet i arbeid.
DN170303 Arbeidsledigheten fortsatte nedgangen i februar, viser tall fra Nav fredag.
DN170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DN170303 Nedgangen i inntektene sier han skyldtes at selskapet i løpet av fjoråret mistet seks medarbeidere.
DB170303 Omlag 600 millioner dollar er nedgangen i besøkende utlendinger forventet å utgjøre.
AA170303 Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
DN170302 « Driverne bak nedgangen bør forbli en kombinasjon av negative effekter, valutakursmotvind og generelt press fra høy vekst og konkurranse.
DN170302 Pareto Securities skriver at de venter en nedgang i yielden på 14 prosent på årsbasis, rimelig på linje med nedgangen på 15 prosent i januar.
DN170302 Dette er en viktig årsak til nedgangen , ifølge selskapet.
AP170302 - I praksis betyr dette bare at vi bremser nedgangen i forsvarsevnen.
AA170302 Dette er en viktig årsak til nedgangen , ifølge selskapet.
AA170302 Det skyldes at det har vært helt nødvendig å bruke penger for å stimulere norsk økonomi, for å motvirke nedgangen i norsk økonomi etter oljeprisfallet.
DN170228 - Nedgangen forklares med negative marginer innen Staffing og Hotel Operations og lavere lønnsomhet for Hero Group grunnet redusert kapasitet ved norske mottakssentre, skriver styret i rapporten.
DB170227 Nedgangen er faktisk på hele 33 prosent, opplyser markeds- og administrasjonssjef Ellen Wolff Andresen.
DB170227 I Finnmark, der 55 prosent av elevene fullførte Videregående skole ( VGS ) i 2015, er nedgangen i fraværet 47 prosent.
DB170227 Her er nedgangen i fraværet på 39 prosent.
DB170227 Nedgangen i fravær er 37 prosent.
AP170227 | Departementet forsvarer nedgangen i pensjonistens kjøpekraft ¶
AP170227 Over årene 2015 - 2017 ligger det an til at den samlede nedgangen i kjøpekraften som følge av reguleringene blir omtrent 3,2 prosent.
AP170227 « Nedgangen i alderspensjonistenes realinntekt i årene fra 2015 til 2017 er et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet », skriver statssekretær Christl Kvam ( h ) i Arbeids- og sosialdepartementet i en e-post til Aftenposten.
AP170227 » Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - Derfor bruker UDI saksbehandlere på å granske gamle saker ¶
AA170227 Nedgangen tilskrives styrket beredskap og innføring av andre tiltak for å hindre krypskyttere fra å drepe neshorn, opplyser miljøverndepartementet i Sør-Afrika.
AA170227 Nedgangen er positiv, men antall dyr som drepes, er forsatt " uakseptabelt høyt ", heter det i en kommentar fra TRAFFIC, en organisasjon som overvåker handelen med ville dyr.
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid.
AP170226 Men nedgangen på meningsmålingene kan ha flere årsaker enn indre strid.
AP170226 « Minste pensjonsnivå », tidligere kalt « minstepensjon », har en særskilt regulering og vil ikke få denne nedgangen i kjøpekraft.
AP170226 Aksepterer ikke nedgangen
AP170226 Nedgangen i pensjonistenes kjøpekraft er en konsekvens av moderate lønnsoppgjør for å styrke konkurranseevnen, sier han.
AP170226 2017 : Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene ( TBU ).
AP170226 2016 : Nedgangen i kjøpekraft ble hele 1,8 prosent. 2017 : Nedgangen i kjøpekraft kan anslås til 1,0 prosent, basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) og Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene ( TBU ).
AP170225 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
FV170224 Etter at de økte antall avganger, har NSB nå klart å snu nedgangen i antall passasjerer på Sørlandsbanen.
DA170224 Tror nedgangen vil dempes ¶
DA170224 Han vet ikke om trenden vil fortsette utover 2017, men Skjæveland tror nedgangen vil dempes.
AA170224 Nedgangen i bestanden av det røde ekornet, har vært en bekymring i Storbritannia i mange år.
AA170224 De selger kun utslippsfri kjøretøy, og Kamark mener de har merket nedgangen som Norsk elbilforening melder om.
AA170224 Bu tror nedgangen i Trondheim er et resultat av at forbrukerne plukker opp signaler fra Trondheims politikere om at elbilkjøpere ikke lenger vil få de samme fordelene som før.
DN170223 Nedgangen kommer etter at den uavhengige presidentkandidaten François Bayrou onsdag valgte å trekke sitt kandidatur og samtidig oppfordret tilhengerne sine til å støtte sentrumskandidaten Emmanuel Macron i vårens presidentvalg.
DN170223 Og selv i Stavanger, der nedgangen har vært størst, har vi sorte tall, sier Steen-Mevold.
DN170223 - Få nye prosjekter ¶ - Nedgangen i salget på Østlandet henger sammen med at få nye prosjekter har kommet på markedet siden sist, skriver seniorøkonom Bjørn Gran i rapporten.
DN170223 Det påpekes også at nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det indikeres en oppgang.
DN170223 Det er kategorien felt i drift som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017.
DN170223 Nedgangen er også betydelig innenfor nedstengning, feltutbygging og landvirksomhet, fremgår det.
DB170223 Utsikter til høye investeringer innenfor kraftforsyning bidrar derimot til å dempe den samlede nedgangen .
DB170223 Nominelt viser undersøkelsen blant selskapene på sokkelen en nedgang på 13 prosent i 2017, men når man tar hensyn til de store kostnadsbesparelsene på blir den reelle nedgangen noe mindre.
DB170223 Han tror også at det meste av nedgangen på 3 - 4 prosent i 2018, som Oljedirektoratet venter, vil komme som en følge av et overheng fra 2017.
DB170223 Anslaget for industrien i denne målingen øker vesentlig slik at industriinvesteringene nå ser ut til bare å bidra marginalt til nedgangen i 2017.
DB170223 Nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 13,5 prosent fra 2016 til 2017, fremgår det av undersøkelsen.
DB170223 Nedgangen i 2017 drives av at det fortsatt ligger an til et klart fall innen olje- og gassvirksomhet.
DB170223 Nedgangen ble dempet av høyere investeringer innenfor industri og kraftforsyning, som økte med henholdsvis 17,4 og 13,4 prosent fra 2015 til 2016.
DA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AP170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
AA170223 Nedgangen i Sør-Trøndelag er på 22 prosent, noe Norsk elbilforening mener er på grunn av innføring av parkeringsavgift for elbiler i Trondheim.
AA170223 Investeringene går fortsatt nedover, men nedgangen som nå antydes er klart mindre enn i de forrige undersøkelse, da det ble indikert en samlet nedgang på 18,2 prosent.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten, mens investeringene innen øvrig industri, spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
AA170223 ( ©NTB ) ¶ | Nedgangen i investeringene i industrien mindre enn ventet ¶
AA170223 Riktignok er nedgangen i giftermål neppe så dramatisk at kjernefamilien er truet, men tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at det i 2016 ble inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.
VG170222 Hun tenker på nedgangen i oljeinvesteringer, om kronekursen vil holde seg lav og hva som vil skje i verdensøkonomien.
AP170222 Internasjonalt har bekymringen for nedgangen i pressefriheten i Polen også vært stor.
AA170222 I sin oppsummering sa Sjoigu også at Russland det siste året har fått 41 nye interkontinentale raketter som kan frakte atomvåpen, og at det militære moderniseringsprogrammet skal fortsette, trass i den økonomiske nedgangen .
DN170221 - Nedgangen i direkteinvesteringene fra Kina i 2013 - 2015 kan hovedsakelig forklares av slike endrede eierstrukturer.
DN170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.
BT170221 Økt bruk av private tilbydere kan ha effekt, men kanskje ville nedgangen vært større hvis bevilgningene heller gikk til offentlige sykehus.
AA170221 Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode. ( ©NTB ) ¶
DN170220 Nedgangen i oljeindustrien er hovedgrunnen til fallende produktivitetsvekst, mener SSB-forsker og leder Ådne Cappelen i Teknisk beregningsutvalg.
DB170220 Nedgangen i salget i 2013-2014 tilskriver hun omkjøringen i påvente av ny E6, ikke lavkarbo eller andre mattrender.
AP170218 De siste årene har nedgangen stoppet opp.
DN170217 Nedgangen kom etter flere dager med bred oppgang og nye rekorder, selv om investorene tok seg en ørliten pust i bakken torsdag.
VG170216 Meningsmålingsinstituttet sammenligner det med nedgangen man så etter at Dominque Strauss-Kahn ble anklaget for seksuelle overgrep.
DN170216 Den brede nedgangen kom til tross for flere ferske og sterke nøkkeltall, og kommentarer fra sentralbanksjef Janet Yellen i Federal Reserve.
DN170216 I fjerde kvartal var nedgangen på 12 prosent fra året før.
DN170216 Noe av nedgangen kan forklares med svak konjunkturutvikling de siste årene.
DN170216 Men nedgangen startet før konjunkturen ble svakere.
DN170216 Han mener Olsen også kan tillate seg å snakke om den vedvarende nedgangen i sysselsettingsandelen i Norge i årene etter finanskrisen.
DA170216 - Det er nærliggende å tro at både nedgangen i fraværet og økningen i antall varsel har sammenheng med den nye fraværsordningen som ble innført dette skoleåret, sier Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland.
DA170216 Nedgangen i fraværet er 22 prosent.
DA170216 KDI mener det kan være flere årsaker til nedgangen , blant annet at ordningen for godkjenning av programmer var for komplisert.
AA170216 Trafikkoordinator Trond Hatlenes hos politiet i Sogn og Fjordane tror nedgangen skyldes at bilistene har begynt å forstå prinsippet bak målingene.
AA170216 Og uansett hva nedgangen skyldes, så er den gledelig for politiet.
AA170216 Nedgangen var noe mindre i annonseinntektene, spesielt på papir, samt kostnadsreduksjoner på 20 millioner kroner.
DN170215 Veksten i disse næringene har veid opp for nedgangen i oljerelaterte virksomheter, der hver femte jobb er blitt borte.
DN170215 For mange har den økonomiske nedgangen etter finanskrisen forsterket bildet.
DA170215 Nedgangen fra 2014 til 2015 var på nesten 200 søknader.
AA170215 Politiet forklarer nedgangen med at det kom mange asylsøkere til Norge høsten 2015.
DN170214 Men nedgangen er egentlig større.
DN170214 | Inntektsfall og nedskrivninger for Viking Supply Ships ¶ - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, sier toppsjefen i Viking Supply Ships.
DN170214 - Nedgangen i offshore-bransjen har vist seg dypere enn ventet, som tvinger alle aktører i bransjen til å saumfare sine egne operasjoner, sier Myklebust videre i meldingen.
AA170214 Økningen i bankenes rentenetto skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene, skriver SSB.
SA170213 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
DB170211 I år er nedgangen i registrerte anmeldelser på 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret.
DB170211 Denne nedgangen må til dels knyttes til en teknologisk utvikling som åpner for nye måter å tilrøve seg verdier.
DB170211 - Jeg tror nedgangen skyldes to ting.
DB170211 - Det virker som en åpenbar sammenheng mellom nedgangen i kriminalitet, og at vi hvert år satser massivt på å sende kriminelle utlendinger ut av landet.
DB170211 - Det er vanskelig å påvise en sammenheng mellom nedgangen i anmeldt kriminalitet i Oslo og antallet uttransporteringer av utenlandske statsborgere fra Norge.
DB170211 Nedgangen startet i 2013.
SA170210 Analytikerne er uenige om nedgangen i kjerneinflasjonen fører til at Norges Bank setter ned styringsrenta i mars.
DN170210 Ifølge SSB skyldes nedgangen hovedsakelig utviklingen i strømprisene.
DN170210 « Vi leverte sterke økonomiske resultater i 2016 til tross for den enestående nedgangen som begynte i 2014 og fortsatte i 2016.
DA170210 Samtidig er andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen gått ned og spesielt er nedgangen stor i interessen for hotell- og restaurantbransjen, kokk og servitør.
AA170210 Analytikerne er uenige om nedgangen i kjerneinflasjonen fører til at Norges Bank setter ned styringsrenta i mars.
AA170210 Metallindustrien hadde på sin side en oppgang i ordrereservene på 26 prosent i perioden og bidro dermed til å dempe nedgangen . ( ©NTB ) ¶
AA170210 Mens ordrereservene falt 3 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, var nedgangen på 24,5 prosent sammenlignet med siste kvartal i 2015.
AA170210 Og mens nedgangen fortsetter for Venstre, er det stikk motsatt for Sp.
DN170209 - Dersom nedgangen hadde vært en tydelig avtalebasert nedgang knyttet til lønnsoppgjørene, hadde det vært større grunn til å legge vekt på dem, mener Aamdal.
DN170209 - Selskapets driftforbedringer økte dette kvartalet og støttet marginer blant den vedvarende nedgangen i olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør Luis Araujo i Aker Solutions i en børsmelding i forbindelse med selskapets kvartalrapport som ble lagt frem torsdag.
AA170209 Tilreisende fra Vest-Europa, Asia og Stillehavsregionen gikk ned med 14 prosent, mens nedgangen var på 6,6 prosent fra Nord-Europa, ifølge reiseanalysefirmaet ForwardKeys.
AA170209 For Midtøsten var nedgangen på 37,5 prosent.
AA170209 Nedgangen er målt i perioden 28. januar til 4. februar.
DN170208 Innen de segmentene som ikke er direkte påvirket av nedgangen i offshoremarkedet har det vært et godt år, og fremover ser vi mange muligheter for blant annet våre nye integrerte konseptløsninger, sier Håøy.
DN170208 - Nedgangen i inntekter fra papirannonser er fortsatt en stor utfordring.
DN170208 Men med nedgangen for turrenn blir overskuddet hos flere tynt etter endt arrangement.
DA170208 Størst endring finner vi mellom 2014 og 2015, men nedgangen fortsatte i 2016, melder politiet i en pressemelding.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
DA170208 Men dette forklarer ikke hele nedgangen i antallet anmeldelser innen vinning, for selv uten bedragerisakene vil anmeldelsene gå ned.
DA170208 Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.
BT170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram.
AP170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram.
AA170208 - Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring.
AA170208 Nedgangen i papirinntekter er fortsatt en stor utfordring, men den innovative tilnærmingen til våre digitale nyhetsprodukter har resultert i større abonnementsinntekter, uttalte konsernsjef Rolv Erik Ryssdal onsdag da resultatet ble lagt fram. ( ©NTB ) ¶
AA170208 - Nedgangen i papirannonser er fremdeles en stor utfordring.
DN170206 « Ettersom de seneste ukers nedgang ikke fullt ut kan rettferdiggjøres av kortsiktige valutakursdrivere, vil vi være forsiktige med å kjøpe på nedgangen , ettersom valutakrysset er i ukjent farvann », het det i rapporten.
DN170206 Mandag sendte Statistisk sentralbyrå ut tall som viser at nedgangen i industriproduksjonen flater ut.
DN170206 Det er særlig næringsmiddelindustrien som bidro til nedgangen i fjerde kvartal.
DN170206 Ifølge SSB var nedgangen i hovedsak knyttet til oljerelaterte industrinæringer, og denne sektoren er fortsatt et lodd på veksten.
DN170206 « Lav produksjon i næringsmiddelindustrien bidro mest til den totale nedgangen med et tydelig fall på 3,4 prosent.
DN170206 Nedgangen i industriproduksjonen ble imidlertid dempet av en kraftig oppgang i dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, tillegg til vekst i bygging av skip og oljeplattformer.
DN170206 Nedgangen henger blant annet sammen med fall i foredling og konservering av fisk.
DN170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
DN170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
AA170206 Flyselskapet setter nedgangen i sammenheng med verdifallet på britiske pund som følge av brexit.
AA170206 Det pekes på flere mulige årsaker til nedgangen fra våren 2015 til høsten 2016, skriver Vox Publica og Minerva.
AA170206 Da var nedgangen på forsiktige 0,2 prosent fra november.
AA170206 Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til nedgangen med omsetningsfall på henholdsvis 5,7 og 8,6 prosent.
VG170204 « Vi trenger nye strategier for å fremskynde nedgangen i røykingen.
AA170204 Juryleder Sveinung Uddu Ystad sier de var spente på om nivået på konkurransen ville bli påvirket av nedgangen i bransjen.
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html Men hun avslører at det har kommet saker av « større kaliber » også når klubben har hatt et klart behov for penger inn .
FV170203https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - Jeg kan godt sette meg inn i Byåsens sted.
DB170203 - Selv om nedgangen er liten for Arbeiderpartiet som helhet, tyder den fallende oppslutningen om Jonas på at det er bevegelse på gang.
DB170203 Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at nedgangen i både AKU-ledigheten ( SSB ) og dagens NAV-tall for registrert ledighet peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss.
DB170203 I januar hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag opplevd den største nedgangen i ledigheten det siste året, med hhv. 24 og 19 prosent.
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html Men hun avslører at det har kommet saker av « større kaliber » også når klubben har hatt et klart behov for penger inn .
AP170203https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Omstridt-gambling-gave-til-Byasen-RBK-har-takket-nei-til-avtaler-som-strider-mot-klubbens-verdier-229923b.html - Jeg kan godt sette meg inn i Byåsens sted.
AP170203 Nedgangen i både AKU-ledigheten og de registrerte ledighetstallene den siste tiden peker i retning av at det meste av oppgangen i ledigheten er bak oss ».
AA170203 Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 5.400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 2.700 tonn.
AA170203 - Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AA170203 Bakgrunnen for nedgangen i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav, var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
AP170202 Nedgangen skyldes at barneavdelingen var stengt i en lengre eriode i forbindelse med oppussing.
DN170201 Jensen peker på at den kraftige nedgangen i oljeprisen, som startet sommeren 2014, førte til et betydelig etterspørselssjokk.
DN170201 De publiserte prognosene sine allerede i februar 2014, hvilket innebar at de ikke inkorporerte de store endringene som fant sted høsten 2014, sier Sucarrat og minner om den kraftige nedgangen i oljeprisen og det sterke fallet i kronekursen.
DN170201 Ifølge Brochmann har innvandring beskjedne effekter for offentlige finanser sammenlignet med det som følger av en aldrende befolkning og nedgangen i petroleumsformuen.
DN170201 - En nedbryting av statistikkene tyder på at en akselerasjon i tjenesteytende sektor oppveier for nedgangen i anleggssektoren, ifølge Evans-Pritchard.
DB170201 Totalt sett dro nedgangen i antall oljemedarbeidere lønnsveksten ned med om lag 0,3 prosentpoeng, slik at den samlede veksten eksklusive denne næringen var på om lag 1,9 prosent.
DB170201 Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016.
AP170201 To syklister passerer de tomme restene av en bygning i Detroit, en av byene som har blitt hardt rammet i nedgangen av industriproduksjon i USA.
AP170201 I presentasjonen forteller Brochmann at beregningene fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandring har forholdsvis beskjeden, negativ effekt på finansieringen av velferdsordningene, sammenlignet med aldringen av befolkningen og nedgangen innen av petroleumsindustrien.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
AP170201 Men etter ni års botid stopper nedgangen helt opp.
SA170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
SA170131 Vi må tåle nedgangen .
SA170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
SA170131 Vi må tåle nedgangen .
SA170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
FV170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
FV170131 Vi må tåle nedgangen .
FV170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
FV170131 Vi må tåle nedgangen .
FV170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
BT170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
BT170131 Vi må tåle nedgangen .
BT170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
AP170131https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-er-de-mest-populare-navnene-hos-sta-bror-9749b.html Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
AP170131 Men tross nedgangen på 26 prosent fra 2015 til 2016, er det det fjerde mest populære jentenavnet over grensen.
AP170131 Vi må tåle nedgangen .
AP170131 Hun forklarer nedgangen slik : ¶
DN170130 Salget i dagligvarebutikkene og spesialforretningene med salg av mat og drikke bidro særlig til nedgangen .
DN170130 SSB skriver at nedgangen i disse varene burde sees i sammenheng med sterke novembertall, blant annet som følge av Black Friday.
DN170130 Nedgangen kommer etter en vekst på 0,2 prosent i november og 0,9 prosent i oktober.
DN170130 Nedgangen i kvartalet kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer, som opplevde en ytterligere produksjonsnedgang.
DB170130 Nedgangen har vært drastisk de siste 20 åra.
FV170128 Da nedgangen viste seg å være langvarig, rammet det spesielt oljeservicenæringen hardt.
DN170127 Både Daul og Mørkedal sier at det er sannsynlig at det er gevinstrealisering bak nedgangen .
DN170127 Det er vi utrolig godt fornøyd med etter den nedgangen vi har vært gjennom.
AP170127 Hun pekte samtidig på at nedgangen ikke utelukkende kan knyttes til brexit.
AP170127 - Utgangspunktet for regjeringen har hele tiden vært at vi gjennom å endre rammebetingelsene for en maritim næring skulle sikre at nedgangen i antall sjøfolk snudde.
DN170126 SSB skriver også at det ble færre unge i arbeidsstokken, noe som kan ha sammenheng med nedgangen i deltidsarbeidet.
DN170126 Blant personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning var nedgangen i ledigheten fra november 2015 til november 2016 på seks prosent.
DN170126 Nedgangen var mest markant blant de yngste og de eldste, og gjaldt både kvinner og menn.
DB170126 Og det er ikke bare i London nedgangen er stor.
DB170126 Nedgangen i gjennomsnittsprisen på hotellrom er på mellom 15-18 % i forhold til samme periode i fjor.
AP170126 Spesielt blant meiseartene var nedgangen stor.
BT170125https://www.bt.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html | Reglene strammes inn for Airbnb verden rundt ¶
BT170125https://www.bt.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html Hun har også pleid å kjøpe inn frokostvarer til gjestene.
BT170125https://www.bt.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html Flere byer strammer inn
AP170125https://www.aftenposten.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html | Reglene strammes inn for Airbnb verden rundt ¶
AP170125https://www.aftenposten.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html Hun har også pleid å kjøpe inn frokostvarer til gjestene.
AP170125https://www.aftenposten.no/bolig/Reglene-strammes-inn-for-Airbnb-verden-rundt-9418b.html Flere byer strammer inn
AP170125 Qatar har hatt den sterkeste nedgangen sammenlignet med 2015, med et fall på ti poeng.
DN170124 Dette har sterk sammenheng med nedgangen i oljeindustrien.
BT170124 Ved Kirurgisk sengepost har de redusert bruken med med over 40 prosent og ved medisinsk sengepost har nedgangen vært på 25 prosent.
BT170123 Frykt for Donald Trumps handelspolitikk skal ha bidratt til nedgangen .
BT170123 Flere analytikere mener Trumps planer om mindre frihandel og en mer proteksjonistisk handelspolitikk bidrar til nedgangen .
BT170123 Nedgangen var på 0,8 prosent i London, 0,8 prosent i Frankfurt og 0,5 prosent i Oslo.
AP170123https://www.aftenposten.no/norge/Seks-punkter-om-norsk-kriminalitet-i-fjor-613565b.html Denne nedgangen er derfor spesielt gledelig, sier Humlegård.
AP170123 Denne nedgangen er derfor spesielt gledelig, sier Humlegård.
DB170121 Volvo forklarer nedgangen i år med at utskiftingen av modellrekken fortsatt er i full gang og med at mange biler er bestilt, men først blir registrert i inneværende år.
DB170121 Dette burde kunne bremse nedgangen og kanskje snu den.
AP170119 UDI-direktør Frode Forfang opplyste i forrige uke at nedgangen i antall asylsøknader gjør at UDI vil trappe opp jakten på personer som har jukset seg til opphold i Norge.
AP170119 Derfor kan UDI ta flere juksere : Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
SA170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
FV170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
DN170118 Dette er i tråd med erfaringer etter tidligere nedgangsperioder der det har tatt tid før ledighetsraten kommer ned, skriver Aamdal, og peker på to faktorer som vil kunne forsinke nedgangen i ledigheten : ¶
BT170118 Arbeiderpartiet vil utnytte nedgangen i verftsindustrien til å satse på elektriske ferger.
BT170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
AP170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
AP170118 Nedgangen er størst i de yngste aldersgruppene, i alderen 16 - 24 år røyker kun fire prosent daglig, mens tilsvarende tall for personer over 45 år er 20 prosent.
BT170117 - Vedlikehold og driftsstans kan forklare nedgangen mange andre steder.
AP170117https://www.aftenposten.no/verden/Slik-vil-Theresa-May-skilles-fra-EU-Gir-opp-adgangen-til-det-indre-markedet-for-a-fa-full-grensekontroll-613158b.html Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 Den britiske børsindeksen FTSE 100 hadde i ettermiddag sunket med 0,8 prosent, mens nedgangen i Frankfurt var på 0,7 prosent.
AP170117 UDI : Norge har den største nedgangen i asylankomster i Europa.
DB170116 Nøstvik i petroleumsinstituttet mener det er tre årsaker til den kraftige nedgangen .
AP170116 Nye UDI-tall : Norge har den største nedgangen i asylankomster.
AP170115 Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa.
AP170115 Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa.
AP170114 Til tross for nedgangen viser undersøkelsen at én av to ( 50 prosent ) arbeidstagere, samt studenter og arbeidsledige, svarer at lønn vil være det viktigste i en fremtidig jobb.
AP170114 Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse ( og påtroppende sjeføkonom i LO ), forklarer nedgangen med tøffere tider i en del bransjer.
AP170114 Guri Larsen, Aftenpostens jobbekspert og seniorrådgiver i DNBs HR-avdeling, tror også den viktigste forklaringen på nedgangen i lønnsøkningen er høyere arbeidsledighet i 2016.
DN170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DB170113 - Vi er selvsagt ikke fornøyd med nedgangen i fjor, men vi skal jobbe for at vi over tid fortsetter den positive medlemsveksten, sier partisekretær Kjersti Stenseng.
DN170112https://www.dn.no/nyheter/2017/01/12/0813/Eiendom/bekrefter-sterk-boligprisvekst Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 13,8 og 12,7 prosent i Oslo og Bærum.... og nedgangen var størst i Stavanger ¶
DN170112https://www.dn.no/nyheter/2017/01/12/0813/Eiendom/bekrefter-sterk-boligprisvekst Prisnedgangen for småhus var størst med 6,7 prosent, mens nedgangen for enebolig og blokkleiligheter var på henholdsvis 5,8 og 4,6 prosent.
DN170112 Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 13,8 og 12,7 prosent i Oslo og Bærum.... og nedgangen var størst i Stavanger ¶
DN170112 Prisnedgangen for småhus var størst med 6,7 prosent, mens nedgangen for enebolig og blokkleiligheter var på henholdsvis 5,8 og 4,6 prosent.
AP170112https://www.aftenposten.no/norge/Norge-har-na-den-storste-nedgangen-i-asylankomster-i-Europa---derfor-kan-UDI-na-bruke-ressurser-pa-a-granske-asyljuks-612892b.html | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - derfor kan UDI nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa ¶
AP170112 | Norge har nå den største nedgangen i asylankomster i Europa - derfor kan UDI nå bruke ressurser på å granske asyljuks ¶
DN170110 Den overraskende utviklingen i inflasjonen i desember skyldes i stor grad en nedgang i matvareprisene på 3,1 prosent, den største nedgangen for matvareprisene i desember måned noen gang.
DN170110 - Både vi og Norges Bank venter en nedadgående trend i inflasjonen, men nedgangen den siste tiden har vært raskere enn ventet.
DN170110 Prisnedgangnen på 1,1 prosent på klær bidro også til nedgangen i de samlede konsumprisene fra november til desember.
DN170110 Priser på møbler og innredningsartikler bidro også til å dempe nedgangen i KPI med en oppgang på 1,8 prosent.
DN170110 I desember var nedgangen på 3,1 prosent.
DN170110 Nedgangen skyldes blant annet ytterligere nedgang i matvarpriser, som falt for femte måned på rad.
DB170110 Nedgangen i KPI ble imidlertid hovedsakelig dempet av prisutviklingen for drivstoff og smøremidler.
DN170108 Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav.
AP170108 Nedgangen i biltrafikk hittil er på 0,2 promille siden 2015.
DB170107 Finansavisen : - Som så mange andre er vi berørt av lave oljepriser, og resultatene skyldes derfor nedgangen innen olje- og gassektoren, sier Anne Marit Panengstuen, adm. direktør i Siemens Norge til Finansavisen.
DN170106 Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener nedgangen er overraskende.
DN170106 - Dette er enda mer bekymringsfullt enn det kan se ut som da denne nedgangen , som har påvirket hele bransjen, startet i november 2015.
SA170105 Det samme vil antall sysselsatte, men nedgangen vil ikke bli så sterk som de siste to årene, viser prognosen for 2017.
DB170105 Blant utfordringene nevner han nedgangen i antall deltakere til de norske turrittene.
SA170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
SA170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
FV170104 Steiro får en tøff jobb med å få snudd den stadige nedgangen i papiropplaget.
DN170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
DB170104 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på Østlandet, Rogaland og i Trøndelag.
AP170104 Tyskere kinesere, og sveitsere reiser også mindre til Paris og Frankrike nedgangen er mellom 19 og 11 prosent i de tre første kvartalene i fjor, alt ifølge tallene fra Paris' turistmyndigheter.
AP170104 For de rimeligere rommene er nedgangen noe mindre, men det er mulig å få et tostjerners rom for vel 50 euro natten.
AP170104 Egypts tilfelle ser det ut til at nedgangen blir dypere og verre.
AP170104 Den gruppen som har sviktet Frankrike mest er japanere, der er nedgangen 41,6 prosent.
AP170104 Tyskere kinesere, og sveitsere reiser også mindre til Paris og Frankrike nedgangen er mellom 19 og 11 prosent i de tre første kvartalene i fjor, alt ifølge tallene fra Paris' turistmyndigheter.
AP170104 For de rimeligere rommene er nedgangen noe mindre, men det er mulig å få et tostjerners rom for vel 50 euro natten.
AP170104 Egypts tilfelle ser det ut til at nedgangen blir dypere og verre.
AP170104 Den gruppen som har sviktet Frankrike mest er japanere, der er nedgangen 41,6 prosent.
DN170103 Ifølge direktoratet er fjorårets erstatning på et historisk lavt nivå siden 2000 - og nedgangen i antall påviste rovviltskader mener direktoratet tyder på at forebyggende tiltak har hatt effekt.
DB170103 Samtidig har nedgangen i boligbyggingen flatet ut.
DB170103 Nedgangen og det lavet nivået i år og i fjor må komme fra nettoinnvandring, sier Keilman.
AP170103 Trondheims varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) sier årsakene til nedgangen i medlemstall er sammensatt.
SA170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
DB170102 Johnson insisterer på at nedgangen i antall arrestasjoner og annen politiaktivitet skyltes strengere standarder, og at politifolk nå må fylle ut langt mer omfattende skjemaer dersom de stopper noen.
DB170102 Nedgangen har skjedd i særlig to hopp : Fra 2012-2013 og fra 2015-2016.
DB170102 Nedgangen fra 2015 til utgangen av 2016 høres kanskje udramatisk ut, men tilsvarer faktisk ti prosent av medlemsmassen til partiet.
BT170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
AP170102 Hun tror søkelyset på gode holdninger knyttet til alkoholbruk sammen med barn, er en del av forklaringen på nedgangen .
SA170101 Og bekymringer over de mange arbeidsledige som fikk merke nedgangen i oljeaktiviteten.
AP170101 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
AP170101 Nedgangen til T-banen på Valkyrie plass i 1974.
AP161231 Men budskapet er at nedgangen i så fall ikke blir mer enn drøyt 5000 personer.
AP161223https://www.aftenposten.no/verden/-I-snitt-har-14-mennesker-dodd-hver-dag-i-Middelhavet-i-ar-611816b.html Den kraftige nedgangen skjedde etter at Tyrkia og EU i mars inngikk en avtale om å stanse flyktningstrømmen til de greske øyene i Egeerhavet.
AP161207 Derfor kommer nedgangen i fjellrevbestanden først året etter at reinsdyrbestanden har fått seg en knekk.
VG161115 Det er nemlig ansiennitetsprinsippet som rår : Sist inn , først ut.
AP161108https://www.aftenposten.no/bolig/Nabokrangler-koster-30-millioner-kroner-hvert-ar-Dette-krangler-vi-mest-om-6721b.html Men kanskje han som bor 100 meter inn ikke har bil i det hele tatt, eller leier ut til en som også har bil ?
AP161108https://www.aftenposten.no/bolig/Nabokrangler-koster-30-millioner-kroner-hvert-ar-Dette-krangler-vi-mest-om-6721b.html Han som bor 100 meter inn har ikke nytte av de siste 100 meterne.
AP161108https://www.aftenposten.no/bolig/Nabokrangler-koster-30-millioner-kroner-hvert-ar-Dette-krangler-vi-mest-om-6721b.html - La oss si at den ene bor 100 meter inn på veien, mens den andre bor 200 meter inn .
AP161108https://www.aftenposten.no/bolig/Nabokrangler-koster-30-millioner-kroner-hvert-ar-Dette-krangler-vi-mest-om-6721b.html - La oss si at den ene bor 100 meter inn på veien, mens den andre bor 200 meter inn.
AP161011https://www.aftenposten.no/bolig/Veggedyr-i-madrass-Moblene-er-kastet_-og-rommet-kan-ikke-brukes-pa-flere-maneder-373b.html FULLT AV VEGGEDYR : Bildet viser en rammemadrass, en sofa og noen klær pakket inn i en stor presenning, stående på plenen i påvente av å bli kjørt på fyllingen.
AP161011https://www.aftenposten.no/bolig/Veggedyr-i-madrass-Moblene-er-kastet_-og-rommet-kan-ikke-brukes-pa-flere-maneder-373b.html De fører ikke statistikk over hvordan veggedyrene er tatt inn , men inntrykket er at mange har tatt med blodsugerne fra ferie i bagasjen.
BT160930https://www.bt.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Noen måneders med intens jobbing ga resultater, og snart kunne familien flytte inn i sitt nye hjem.
BT160930https://www.bt.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Jeg trives med hvitt, og hvis jeg vil ha litt forandring, er det enkelt å bytte ut noen puter eller sette inn noe med farger, så blir uttrykket helt annerledes.
BT160930https://www.bt.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Jeg liker at det er store vinduer som slipper inn masse lys, og så er jeg veldig fornøyd med gulvene.
BT160930https://www.bt.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Hvitt kan være kaldt, men hvis man bringer inn treverk og litt etnisk preg, synes jeg det blir mer varme i alt det hvite og rene.
AP160930https://www.aftenposten.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Noen måneders med intens jobbing ga resultater, og snart kunne familien flytte inn i sitt nye hjem.
AP160930https://www.aftenposten.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Jeg trives med hvitt, og hvis jeg vil ha litt forandring, er det enkelt å bytte ut noen puter eller sette inn noe med farger, så blir uttrykket helt annerledes.
AP160930https://www.aftenposten.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Jeg liker at det er store vinduer som slipper inn masse lys, og så er jeg veldig fornøyd med gulvene.
AP160930https://www.aftenposten.no/bolig/Den-slitne-leiligheten-har-blitt-et-delikat-og-moderne-hjem-335b.html Hvitt kan være kaldt, men hvis man bringer inn treverk og litt etnisk preg, synes jeg det blir mer varme i alt det hvite og rene.
VG160929 Ifølge en undersøkelse utført av nettstedet BusinessWaste, skyldes nedgangen i posekjøpet at folk blir flaue hvis de går med varer i en plastpose.
FV160916https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html Det brevet har jeg rammet inn , og det henger på toalettet, sier Jensen og ler.
FV160916https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html De setter gjerne inn 500 kroner i bonus som du kan spille for.
FV160916https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html Bergens Tidende har i en serie artikler satt fokus på spilleavhengighet, Norsk Tippings monopol og de utenlandske spillselskapenes iherdige innsats for å komme seg inn på det norske markedet.
AP160916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html Det brevet har jeg rammet inn , og det henger på toalettet, sier Jensen og ler.
AP160916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html De setter gjerne inn 500 kroner i bonus som du kan spille for.
AP160916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Fotballprofilen-tipper-for-1-million-i-aret---Jeg-er-ikke-spillegal-3115b.html Bergens Tidende har i en serie artikler satt fokus på spilleavhengighet, Norsk Tippings monopol og de utenlandske spillselskapenes iherdige innsats for å komme seg inn på det norske markedet.
AP160905https://www.aftenposten.no/verden/IUCN-Pandaen-ikke-lenger-utrydningstruet-603766b.html - Konklusjonen fra en rekke landsomfattende nasjonale kartlegginger i Kina viser at nedgangen i bestanden har stanset og at den nå har begynt å øke, skriver IUCN.
VG160901 Ifølge weather.com falt orkanen inn under kategori 1, den laveste kategorien for orkaner.
VG160901 Ifølge CNN mistet 70 000 abonnenter strømmen da orkanen feide inn over Tallahassee, en by med nær 200 000 innbyggere.
VG160901 Da « Hermine » dro inn over Mexicogolfen økte den i styrke, og nasjonalt orkansenter i USA meldte at hun ble klassifisert som orkan - den første orkanen som rammer Florida på elleve år.
SA160831 Det skulle hindre inn - og utbetalinger til utenlandske spillselskaper.
FV160831https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Det skulle hindre inn - og utbetalinger til utenlandske spillselskaper.
BT160831https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Det skulle hindre inn - og utbetalinger til utenlandske spillselskaper.
AP160831https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-innforte-betalingsforbud-i-2010--fortsatt-renner-milliarder-ut-av-landet-2424b.html Det skulle hindre inn - og utbetalinger til utenlandske spillselskaper.
AP160823 Nedgangen hadde i første halvår en anslått kostnad på 750 millioner euro.
FV160810 Nedgangen i antall direktesendte kamper er dermed ikke så dramatisk som det i utgangspunktet kan høres ut som.
AP160809https://www.aftenposten.no/digital/Bitcoin-eiere-ma-ta-en-del-av-hacker-tapet-selv-86b.html Kundene vil også få tildelt såkalte « BFX token » tilsvarende den enkeltes tap, og at disse etterhvert skal kunne veksles inn i penger eller aksjer i iFinex, selskapet som Bitfinex er en del av.
DN160727https://www.dn.no/nyheter/energi/2016/07/27/0721/Oljepris/oljeprisene-nr-bunniv Tross nedgangen omsettes kontrakter i nordsjøoljen Brent for rundt 30 cent mer per fat enn de gjorde da Oslo Børs stengte tirsdag.
AP160720https://www.aftenposten.no/reise/Her-er-prisnivaet-70-prosent-lavere-enn-i-Norge-23b.html Totalt går Asia tilbake fra 15 prosent til 13 prosent, viser bestillingsstatistikk mellom mai og september, men det forklares med nedgangen til Tyrkia.
DA160710 Vi skiller oss litt ut fra byhotellene, men vi har selvfølgelig merket nedgangen vi også, sier Middelthon til RA.
DA160710 Tidligere hadde ikke hotellene mulighet til å ta imot feriegjester i andre måneder enn juli, men nå, på grunn av nedgangen , er sesongen utvidet med flere måneder.
DA160710 Som mange andre overnattingssteder i regionen har også Sola Strand Hotel merket nedgangen de siste årene.
DA160710 Sola Strand Hotel har en brukbar turistsesong foran seg, men har samtidig merket nedgangen i antall overnattinger.
DA160710 Nå, på grunn av nedgangen , har de derimot kapasitet, og turistsesongen har derfor blitt forlenget med flere måneder, sier Saupstad til RA.
DA160710 Han tror nedgangen i regionen har fått folk til å fokusere, og at det som nå skjer er viktig for mange forskjellige næringer.
DA160710 - Vi pleier å spøke med at turisme er den nye oljen i regionen, sier hun og legger til at selv om nedgangen svir, så tror hun regionen vil komme styrket ut av situasjonen til slutt.
VG160625 Rundt 66.000 mennesker har mistet strømmen, og nasjonalgarden er sendt inn i området for å hjelpe.
SA160616 Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009.
SA160616 Den samme nedgangen ser man ved separasjoner.
SA160616 Nedgangen fortsetter ¶
AP160616https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Rekordmange-homofile-giftet-seg-8435b.html Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009.
AP160616https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Rekordmange-homofile-giftet-seg-8435b.html Den samme nedgangen ser man ved separasjoner.
AP160616https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Rekordmange-homofile-giftet-seg-8435b.html Nedgangen fortsetter ¶
AP160616 På få måneder har Antalya merket den kraftige nedgangen i besøkende.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende til et av verdens mest besøkte turistland startet så smått for to år siden, men rett før jul ble nedgangen svært merkbar.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende til et av verdens mest besøkte turistland startet så smått for to år siden, men rett før jul ble nedgangen svært merkbar.
AP160616 Nedgangen i antall besøkende har ført til at prisnivået har falt - noe som betyr rimelige reiser og opphold i sommer.
AP160616 Der med fortsette den jevne, svake nedgangen de siste årene, fra 25.300 inngått ekteskap i 2009.
AP160616 Den samme nedgangen ser man ved separasjoner.
AP160616 Nedgangen fortsetter ¶
SA160614 For menn er nedgangen på 1,7 prosent, mens antall kvinnelige mottakere er redusert med 0,8 prosent.
AP160609https://www.aftenposten.no/reise/Her-er-sommerens-ti-billigste-og-mest-solrike-reisemal-8478b.html Han understreker at det ikke er noen direkte sammenheng mellom nedgangen i turisme til Tyrkia og svekket valuta.
AP160609https://www.aftenposten.no/reise/Her-er-sommerens-ti-billigste-og-mest-solrike-reisemal-8478b.html Nedgangen i turistflyten til landet er jo mye en konsekvens av urolighetene som spredte bombeangrep samt at deler av landet grenser til Syria med de utfordringene det medfører, sier Svines.
AP160609 Han understreker at det ikke er noen direkte sammenheng mellom nedgangen i turisme til Tyrkia og svekket valuta.
AP160609 Nedgangen i turistflyten til landet er jo mye en konsekvens av urolighetene som spredte bombeangrep samt at deler av landet grenser til Syria med de utfordringene det medfører, sier Svines.
BT160602 Det viser nedgangen i varehandelen i mars i år.
SA160601https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Tidligere-stjerne-om-hvorfor-farre-sykler-ritt---Vil-ha-mer-opplevelse_-mindre-konkurranse-210281b.html Sølvvinneren fra VM i rundbane i 1996 er ikke det minste overrasket over nedgangen i antall påmeldte til de største mosjonsrittene.
AP160523https://www.aftenposten.no/reise/Terror-pa-turistmal---Lynet-slar-ikke-ned-pa-samme-sted-to-ganger-8576b.html - Dette kan muligens forklare nedgangen i risikovurderinger for Norge etter Utøya-terroren som forskerne har rapportert i en tidligere studie, sier hun.
AP160514https://www.aftenposten.no/verden/Brasil-Presidenten-for-riksrett---korrupsjon-og-okonomien-fritt-fall-69756b.html Når hoveddelen av bilene som selges produseres i landet, rammer denne nedgangen landets egen økonomi, slik forklarte lederen av McKinseys Brasil-kontor en av Brasils hovedutfordringer. 4.
AP160514 Når hoveddelen av bilene som selges produseres i landet, rammer denne nedgangen landets egen økonomi, slik forklarte lederen av McKinseys Brasil-kontor en av Brasils hovedutfordringer. 4.
SA160511 Den største nedgangen har vært blant voksne over 65 år, sier Didrik Vestrheim, som er direktør i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.
AP160511https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnevaksine-hjelper-hele-befolkningen-8630b.html Den største nedgangen har vært blant voksne over 65 år, sier Didrik Vestrheim, som er direktør i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.
FV160426https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
BT160426https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
AP160426https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Advarer-etter-eksplosjon-av-pengespill-reklame---Det-er-en-trigger-for-de-avhengige-212155b.html Altså utgjør de utenlandske bettingselskapene en betydelig andel av tippingen i Norge, og antall reklamevisninger viser at de pøser stadig mer penger inn for å rekruttere norske odds- og nettkasinokunder.
SA160425 Han tror nedgangen vil fortsette.
FV160425 Han tror nedgangen vil fortsette.
AP160425https://www.aftenposten.no/bil/Sommerbilene-som-forsvant-8701b.html Han tror nedgangen vil fortsette.
DN160422https://www.dn.no/etterBors/2016/04/22/2149/Medier/ungdommen-svikter-tv-2 Men nedgangen er vi fortsatt ikke fornøyd med.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Klein reagerer kraftig på tallene som ble omtalt i Bergens Tidende, og mener at kulturministeren bør iverksette en gransking for å finne ut hvordan NT « har fått lov å utnytte disse menneskene uten at noen har grepet inn ».
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Flere tar til orde for at spillmonopolet i Norge må avvikles og at alle bettingselskapene kommer inn i regulerte former.
FV160411https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Dessuten må alle NTs kunder selv gå inn og sette sin egen spillegrense.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Klein reagerer kraftig på tallene som ble omtalt i Bergens Tidende, og mener at kulturministeren bør iverksette en gransking for å finne ut hvordan NT « har fått lov å utnytte disse menneskene uten at noen har grepet inn ».
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Hvorfor har ikke Kulturdepartementet grepet inn ?
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Flere tar til orde for at spillmonopolet i Norge må avvikles og at alle bettingselskapene kommer inn i regulerte former.
AP160411https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Dessuten må alle NTs kunder selv gå inn og sette sin egen spillegrense.
FV160407https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Jeg vil sammenligne det med at Vinmonopolet skulle ha ringt sine beste kunder og sagt at « fredag får vi inn et godt parti med vin, din yndlingsvin.
BT160407https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Jeg vil sammenligne det med at Vinmonopolet skulle ha ringt sine beste kunder og sagt at « fredag får vi inn et godt parti med vin, din yndlingsvin.
AP160407https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Jeg vil sammenligne det med at Vinmonopolet skulle ha ringt sine beste kunder og sagt at « fredag får vi inn et godt parti med vin, din yndlingsvin.
AP160322 Salgssvikten, som for brennevin var på 10,3 prosent, utgjør mer enn 490.000 flasker, og er den kraftigste nedgangen TRN har registrert på noen varesorter på mange år.
AP160322 - Vi håper nedgangen vil fortsette, og tror detskyldes at nordmenn i økende grad blir opptatt av hvordan alkohol påvirker egen helse og at det kan påvirke de som står rundt.
AP160322 Nedgangen er tre ganger så stor som hos Vinmonopolet.
DA160318 Hvis man går inn i statistikken, ser vi at nedgangen fordeler seg jevnt både mellom kommuner og yrkesgrupper.
DA160318 Hun nevner likevel en mulig forklaring på nedgangen i antall ledige.
AP160316https://www.aftenposten.no/reise/Slik-skal-det-storste-turistmarkedet-kapres-av-Norge-8894b.html For to år siden skapte nedgangen på 14 prosent i antall gjestedøgn fra Tyskland og Nederlandstor bekymring for reiselivet.
BT160308 Mens den svake kronekursen har gitt hotellnæringen i Norge en etterlengtet oppgang, har den ikke klart å oppveie for hotellgjestene som forsvant sammen med nedgangen i oljebransjen på Vestlandet.
SA160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
FV160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
BT160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
AP160303https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Dette-klagde-nordmenn-aller-mest-pa-i-2015-8969b.html - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
AP160303 - Vi mener nedgangen skyldes at forbrukerne selv i større grad løser problemet på nettet, mener direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.
SA160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
FV160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
AP160301https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kortere-ventetid-for-adopsjon-8987b.html Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
AP160301 Nedgangen i gjennomsnittlig ventetid skyldes blant annet at færre barn adopteres fra Kina, som i mange år har trukket gjennomsnittstiden opp.
AP160227 Nedgangen kan blant annet skyldes dyrevernorganisasjonenes aksjoner.
VG160226 Kun én uke etter den første observasjonen ble det slått ny ubåtalarm i Sverige, denne gangen midt i ferjeleia på vei inn til Stockholm.
VG160226 JAKTET UBÅT : I oktober i 2014 ble helikoptre, fly og et enormt antall fartøy satt inn i jakten på en mulig ubåt utenfor Stockholm.
SA160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen , mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160219https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Trenden-med-farre-skilsmisser-fortsetter-9037b.html Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen , mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160219 Prosjektet dro inn 150 millioner kroner via folkefinansierng, det tredje mest populære noensinne.
AP160219 Men det er ikke før du tar inn over deg hva bitcoin faktisk gjør, at dette er til å forstå.
AP160219 Kortet gir dem muligheter til å gjøre transaksjoner i bitcoin, som også kan veksles inn i alle andre valutaer.
AP160219 I underkant av en milliard dollar sprøytes nå inn i blockchain-baserte selskaper av verdens 50 - 60 største banker.
AP160219 I slike prosjekter vil en stor andel av organisasjonen kunne automatiseres, fordi alle standardiserte oppgaver legges inn i blokkjeden og utføres automatisk.
AP160219 Hvordan sikre at en forfalsker, for jeg skal love deg at de forsøker seg, ikke får skrevet feilaktig informasjon inn i sisteleddet ?
AP160219 Hvis en blockchain for eksempel inneholdt alle regnskapene til alle bedrifter i Norge, kunne hvem som helst med et øyekast se om noen en eller gang i løpet av historien har forsøkt å føre inn et eneste feilaktig tall.
AP160219 Heldigvis trenger ikke alle sette seg inn i hver bidige sak.
AP160219 For eksempel : " Hvis en kunde kvitterer på levert vare, så driv automatisk inn betalingen, beregn og overfør deretter riktig merverdiavgift til staten, legg utgifter knyttet til leveringen av varen inn i regnskapet, reduser lagerbeholdningen med et eksemplar, sett av avtalt overskudd til utbytte etc., etc.
AP160219 For eksempel : " Hvis en kunde kvitterer på levert vare, så driv automatisk inn betalingen, beregn og overfør deretter riktig merverdiavgift til staten, legg utgifter knyttet til leveringen av varen inn i regnskapet, reduser lagerbeholdningen med et eksemplar, sett av avtalt overskudd til utbytte etc., etc.
AP160219 En lang rekkefølge av arbeidsoppgaver kan legges inn i et stort system.
AP160219 Det er også lagt inn incentiver for å være med å bidra.
AP160219 Den første ble skrevet inn i blokkjeden for et drøyt år siden.
AP160219 Både Microsoft og IBM kaster seg med full tyngde inn i kampen om å spille en viktig rolle på blockchain-feltet.
AP160219 Sett i forhold til folketallet i de enkelte fylkene, var det Nordland og Troms som hadde den største nedgangen , mens Nord-Trøndelag og Hedmark opplevde den største øken i par som valgte å smi seg i Hymens lenker.
AP160210https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Atskillig-farre-gir-sovemedisin-til-smabarn-9084b.html Nedgangen i bruken av Vallergan de siste årene ser ikke ut til å være kompensert med en høyere bruk av andre sovemidler blant de yngste barna.
AP160208https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Spillet-om-den-store-gevinsten-216181b.html Utenlandske spillselskaper presser hardt for å komme seg inn i det norske markedet.
AP160203https://www.aftenposten.no/bolig/--Hyttemarkedet-koker-i-hele-landet-9122b.html Rogaland er det fylket som har fått merke nedgangen i oljebransjen mest.
AP160119 Politimesteren forteller at det er naturlige svingninger i kriminaliteten, men at nedgangen på flere områder også skyldes bevisst innsats for å forebygge og bekjempe kriminalitet.
DA160118 | Solgt 4,2 millioner under prisantydning ¶ Nedgangen i boligmarkedet i Stavanger merkes - også i de mest attraktive villastrøkene.
DA160118 Tidligere var det veksten i denne regionen som var unntaket, nå er det nedgangen , sier Svihus.
DA160118 I flere tilfeller ønsker selger en viss pris, gjerne fra toppnivået vi opplevde før nedgangen startet, og er villig til å forsøke seg med det i markedet.
DA160118 Nedgangen i markedet, kombinert med selgers forventninger, kan gi slike utslag.
DA160118 | Solgt 4,2 millioner under prisantydning ¶ Nedgangen i boligmarkedet i Stavanger merkes - også i de mest attraktive villastrøkene.
DA160118 Tidligere var det veksten i denne regionen som var unntaket, nå er det nedgangen , sier Svihus.
DA160118 I flere tilfeller ønsker selger en viss pris, gjerne fra toppnivået vi opplevde før nedgangen startet, og er villig til å forsøke seg med det i markedet.
DA160118 Nedgangen i markedet, kombinert med selgers forventninger, kan gi slike utslag.
DA160115 Foto : Wikimedia Commons ¶ Nedgangen i olje- og gassindustrien påvirker flyrutene til og fra Stavanger lufthavn Sola.
AP160113 Nedgangen fortsetter i år.
BT160111 Med et fall på nesten 16 prosent, hadde Flesland den største nedgangen i antall passasjerer hos de mest trafikkerte lufthavnene.
BT160107 Erna Solberg : Ja, dere, nå er vi samlet for å finne løsningen på nedgangen i oljenæringen.
AP160107 Ordfører Bent Inge Bye i Nedre Eiker er kraftig overrasket over nedgangen .
AP160107 Aftenposten har også bedt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommentere nedgangen i passasjertall.
DA160105 En stor del av nedgangen tilskrives at påsken i sin helhet i år var i mars måned.
DA160105 En stor del av nedgangen tilskrives at påsken i sin helhet i år var i mars måned.
DA160103 Foto : Tore Meek/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer etter at boligprisene gikk opp to prosent i januar.
DA160103 Foto : Tore Meek/NTB scanpix ¶ Nedgangen kommer etter at boligprisene gikk opp to prosent i januar.