NL170906 En ny ungdomsinnsats i NAV sørger for at unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, nå får individuelt tilpasset oppfølging fra NAV .
NL170906 En ny ungdomsinnsats i NAV sørger for at unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, nå får individuelt tilpasset oppfølging fra NAV.
NL170906 Det betyr at NAV stiller vilkår om arbeid og aktivitet.
DN170906 Faren er også tiltalt for å ha lurt Nav for nær to millioner kroner som ble utbetalt i trygd.
DN170906 En far og hans sønn skal gjennom fiktivt arbeid og falskt navn ha lurt til seg over 50 millioner kroner, blant annet fra Forsvaret og Nav .
DA170906 | Var i utlandet og svindlet Nav
DA170906 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170906 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170906 LES OGSÅ : - Svindlet Nav mens han jobbet i eget firma ¶
DA170906 oktober 2013 har oppholdt seg ti ganger på forskjellige steder i utlandet uten å opplyse om dette i meldekortene hun sendte til Nav .
AP170906 Alt dette er målt med Statistisk sentralbyrås metode, som også prøver å fange opp dem om ikke registrerer seg hos Nav .
AA170906 Til sammen har de mottatt 1,3 millioner kroner i støtte fra Nav , sier Christoffersen.
AA170906 Etterforskningen i forkant av aksjonen er gjort av A-krim Hordaland, et samarbeid mellom politiet, Nav , skatteetaten og Arbeidstilsynet.
DA170905 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav ¶ | - Person har falt fra tak ¶
DA170905 Jeg fikk høre om en kvinne som hadde hatt et tøft og utfordrende liv, og som nå var på arbeidstrening samtidig som hun mottar sosialstønad fra Nav .
VG170904 Og det er irriterende å ikke kunne ringe NAV lokalt, når du vet de ansatte sitter der.
NL170904 Den krever ikke at man stiller seg i kø hos NAV , fylle ut et ufattelig skjema for å påstå at man har behov for pengene.
DA170904 Underveis får de sosialstønad fra Nav , og det er ingen utgifter for arbeidsgiver å ha en i praksis.
DA170904 Men like etter kan den samme arbeidsgiveren sende en forespørsel til Nav igjen og spørre om de har folk som trenger praksis, sier 55-årige Moussa.
DA170904 - Jeg har hatt flere praksisplasser gjennom Nav .
DA170904 - Nav har alltid tilgjengelig arbeidskraft til praksisplass.
AA170904 Nav erfarer at det går greit å finne arbeidsgivere som lar folk med redusert arbeidsevne få prøve seg, men at de sjelden vil ansette dem fast og betale dem vanlig lønn.
AA170904 Nav , eller tiltaksvirksomhetene, har ingen arbeidsplasser, og er helt avhengig av at virksomhetene inkluderer.
AA170904 Ved NAV Heimdal og Lerkendal har man hatt stor suksess med systematisk, sosialfaglig oppfølging av fattige familier.
AA170904 En ordning som mistenkeliggjør NAV brukere.
DB170903 Nye tall fra NAV viser at bare en av tre fedre tar ut alle ti kvoteukene.
VG170902 » En NAV rapport fra 2015 viser at 64 prosent av dem som mottok engangsstønad er født i utlandet.
VG170902 Mange av kvinnene som mottar engangsstønad ser ifølge rapporten også ut til å være nokså vedvarende avhengig av stønader og ytelser fra NAV .
NL170902 Selv om undersøkelser utført av NIFU, SSB og NAV er omfattende er det likevel grunn til å tro at det finnes betydelige mørke tall.
DN170902 Han er også tiltalt for bedrageri ved å forlede Nav til å utbetale uberettigede trygdeytelser til to personer som jobbet i butikkene.
DA170902 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170902 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170902 LES OGSÅ : Svindlet Nav - igjen ¶
DA170902 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav
DA170902 LES OGSÅ : Råkjørte i tunnel ¶ | - Svindlet Nav mens han jobbet i eget firma ¶ 48-åringen fra Jæren skal ha fått utbetalt 355.933 kroner av Nav som han ikke hadde krav på.
DA170902 LES OGSÅ : Råkjørte i tunnel ¶ | - Svindlet Nav mens han jobbet i eget firma ¶ 48-åringen fra Jæren skal ha fått utbetalt 355.933 kroner av Nav som han ikke hadde krav på.
DA170902 Dette ved at han i perioden fra juni 2009 til oktober 2011 ikke opplyste i meldekortene han sendte til Nav timene han jobbet i sitt eget firma.
DA170902 Her må idretten, stat, kommune og NAV snakke sammen, sier han.
DA170902 Kontrollene er trappet opp, de kriminelle straffes hardere og det operative samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Nav er styrket, sier Jensen.
DA170902 Utgifter til bolig blir dekket av statlig bostøtte og tilskudd fra Nav for å dekke kostnadene til den kommunale boligen de bor i, som ligger ute til markedspris.
DA170902 Nå lever de og familiene deres på ulike sosiale stønader fra Nav , mens de prøver å komme seg inn i arbeidslivet.
DA170902 Før hun ble student levde hun og barna på sosialstønad fra Nav .
AA170902 Han er også tiltalt for bedrageri ved å forlede Nav til å utbetale uberettigede trygdeytelser til to personer som jobbet i butikkene.
VG170901 Hun ble oppsagt fra verftet i Ulsteinvik og malte en skole i sommer på tiltak fra NAV .
VG170901 Denne sommeren har hun malt skolen i Hjørungavåg på tiltak fra NAV .
DN170901 Vendepunktet kom da hun flyttet til Jessheim, og fikk hjelp av en helsesøster som « satte i gang hele apparatet » av lege, psykolog og Nav .
DN170901 Prestvik er et lykkelig eksempel på arbeidsminister Anniken Hauglies arbeid for å få ned ledigheten, redusere antallet unge uten jobb og få Nav til å fungere bedre.
DN170901 Ifølge nye tall fra Nav fredag er hele ledighetsoppgangen siden oljesmellen traff økonomien sommeren 2014 nå borte.
DN170901 Det ble 1.400 færre arbeidsledige i august, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DB170901 | Rutefly meldte fra om drone på 1800 meters høyde over Oslo : - Veldig farlig, sier politiet ¶ ¶ NAV : Nye tall viser at den registrerte arbeidsledigheten fortsetter å falle.
DB170901 Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 73.900 personer registrert som helt ledige hos NAV i august, 10.800 færre enn i august i fjor.
DB170901 ( Hegnar.no ) : Arbeidsledigheten falt med 1.400 personer i løpet av august, viser sesongjusterte tall fra NAV .
DA170901 Ferske månedstall fra Nav viser at det var 11.598 arbeidsledige i Rogaland i august.
DA170901 - Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg fortsatt i positiv retning, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.
AP170901 Tallene fra Nav skapte helt sikkert glede hos regjeringspartiene.
AP170901 Også Statistisk sentralbyrå ( SSB ) måler ledigheten, men etter en annen metode enn Nav .
AP170901 Disse tallene viser også fallende ledige det siste året, men ikke så jevnt og på så lavt ledighetsnivå som hos Nav .
AP170901 Dermed fanger de også opp ledige som ikke registrerer seg hos Nav .
AP170901 - Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav .
AP170901 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
AP170901 Nav-ledigheten er antall registrerte arbeidsledige hos Nav .
AP170901 Kilder : Nav og SSB ¶
AP170901 I august var det 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AP170901 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
AP170901 | Nav : Ledigheten faller for niende måned på rad ¶
AA170901 I august var det 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170901 Det er niende måned på rad at arbeidsledigheten går ned, skriver Nav i sin rapport for august.
AA170901 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
AA170901 Arbeids- og sosialministeren sier at selv om de registrerte ledighetstallene til Nav er gode, så vet de at det er mange som står utenfor arbeidslivet, som blant annet mottar helserelaterte ytelser, deriblant mange unge.
AA170901 - Vi ser også at det meldes flere ledige stillinger til Nav , vi ser at permitteringene er halvert og dette betyr at flere kommer ut i jobb, fortsetter Hauglie.
VG170831 Arbeidsledigheten på 3,2 prosent ligger over landssnittet på 2,8 prosent, ifølge tall fra NAV .
DN170830 « Vi er noe overrasket over at Frontline nå handles nær NAV , grunnet selskapets sterke track record og vår tro på at eiendelsverdiene har bunnet ut », skriver meglerhuset.
DN170830 Frontline-aksjen handles nå til om lag 40,7 kroner og Clarksons Platou estimerer rederiets verdijusterte egenkapital ( NAV ) til 38 kroner pr aksje.
DN170830 Lxs også : ¶ Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DN170830 Tallene for samme periode i 2016 var 29.700, viser statistikk fra Nav .
DN170830 I løpet av årets sju første måneder har Nav fått varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer som berører 14.800 personer.
DN170830 Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
DN170830 Aftonbladet : Norges regjering advarte Sverige før Listhaug-besøk ¶ | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DA170830 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170830 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170830 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav
DA170830 LES OGSÅ : Jobbet i eventfirma - svindlet Nav
DA170830 LES OGSÅ : DJ-legende topper ny festival ¶ | - Pyntet litt på meldekortene til Nav ¶ 33-åringen trodde at han ville miste dagpengene for godt dersom han jobbet mer enn 50 prosent. 33-åringen møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for trygdebedrageri.
DA170830 Ifølge 33-åringen var dette grunnen for at han pyntet litt på tallene som han sendte til Nav .
DA170830 oktober 2014 erkjente 33-åringen at han med viten og vilje sendte inn uriktige meldekort for å opprettholde dagpenger fra Nav som han trodde han ikke hadde krav på.
AP170830 Flyktninger skal få også få en grundig kompetansekartlegging i mottakene slik at NAV og kommunen vet hva en nyinnflyttet flyktning har med seg av kompetanse.
AP170830 Tallene for samme periode i 2016 var 29.700, viser statistikk fra Nav .
AP170830 I løpet av årets syv første måneder har Nav fått varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer som berører 14.800 personer.
AP170830 Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
AP170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer.
AP170830 Her er statsminister Erna Solberg på en nylig kontroll i Tønsberg med politiet, arbeidstilsynet, nav og skatteetaten.
AP170830 Alle involverte og de ansvarlige statsrådene har sagt seg enig i at Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og NAV må styrke og koordinere innsatsen bedre for å kunne bekjempe et økende omfang av kriminalitet og useriøsitet i arbeidslivet.
AA170830 Tallene for samme periode i 2016 var 29.700, viser statistikk fra Nav .
AA170830 I løpet av årets sju første måneder har Nav fått varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer som berører 14.800 personer.
AA170830 Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.
AA170830 ( ©NTB ) ¶ | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
VG170829 Etter et halvår som sykmeldt er det omtrent 50 prosent sannsynlighet for at man aldri kommer tilbake til arbeidslivet, ifølge NAV .
DA170829 Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havnet på Nav , sier han i en epost til NTB.
AA170829 Tall fra Nav viser nå at vi har over 900.000 alderspensjonister i Norge.
AA170829 Antall alderspensjonister ved utgangen av juni 2017 var 906.400 personer, og Nav regner med at vi passerer 1 million alderspensjonister i 2021.
AA170829 - Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister, sier seksjonssjef i Nav , Ole Christian Lien, i en pressemelding.
AA170829 Nav forventer nå at antall vil flate noe ut framover.
AA170829 Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havnet på Nav , sier han i en epost til NTB.
NL170828 Samarbeid med NAV er en nøkkel.
NL170828 Midler til barns deltagelse på fritidsaktiviteter må øremerkes for de familiene som har rettigheter via NAV .
NL170828 NAV Tromsø har utviklet retningslinjer som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn som har rett til dette.
DB170828 Tidligere i år, da artisten ga ut låten « Some Way » med den kanadiske rapperen Nav , ble det spekulert i om låten var rettet mot Bieber.
AA170828 | Ubetinget fengsel for å ha svindlet Nav for 172.000 kroner ¶
AA170828 Mannen hadde ifølge Bygdanytt jobbet 1.444 timer over en periode på 20 måneder, men meldte kun inn til Nav 382 timer.
AA170828 Mannen fikk strafferabatt fordi han erkjente straffskyld allerede i første avhør og har begynt jobben med å betale tilbake pengene til Nav . ( ©NTB ) ¶
AA170828 En 30-åring fra Osterøy i Hordaland er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for å ha innlevert feilaktig informasjon til Nav og tusket til seg dagpenger.
VG170826 Som aleneforsørger for to barn er det tøft på NAV , sier Thon.
VG170826 For å forklare fylkets høye uføretall peker NAV på historien.
VG170826 Familien er avhengig av NAV .
VG170826 Oljefylket har høyest arbeidsledighet i landet med 4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige i juli, ifølge tall fra NAV .
DB170826 RSU nav jānoklusina problēma, bet ar godu jārisina.
AP170826 Eller som har vært syk i mange år og har måttet ty til forståelsesfulle saksbehandlere ved sosialkontoret, nå NAV .
DA170824 | Jobbet i eventfirma - svindlet Nav ¶ 33-åringen kom med uriktige opplysninger på meldekortene han sendte inn til Nav .
DA170824 | Jobbet i eventfirma - svindlet Nav ¶ 33-åringen kom med uriktige opplysninger på meldekortene han sendte inn til Nav.
DA170824 Også i denne perioden skal han ha sendt meldekort til Nav der han ikke opplyste om alle timene han jobbet.
DA170824 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170824 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170824 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav
DA170824 LES OGSÅ : Barnehageansatt svindlet Nav
DA170824 LES OGSÅ : - Lærer lurte Nav
DA170824 Han forklarte at han var klar over det var hans plikt å utfylle meldekortene korrekt, men at han var i store økonomiske vansker og var avhengig av å få pengene fra Nav . 33-åringen forklarte videre at det var dette som motiverte ham til å begå forbrytelsen.
DA170824 mai 2014 unnlot å føre alle timene han jobbet for et eventfirma i distriktet på meldekortene han sendte til Nav .
AP170824 Statsminister Erna Solberg var nylig med på en kontroll utført av politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten på en byggeplass i Tønsberg.
AP170824 Derfor var vi pådriver for å få på plass sentre i de største byene hvor politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet sitter sammen.
VG170823 Ledelsen ved hotellet skrev i et brev til NAV at de « bestrider sykemeldingen på det grunnlag at vi mener hun har en annen agenda enn sykdomsbildet som er forespeilet ».
VG170823 NAV fastslo at kvinnen hadde krav på sykepenger.
DB170823 Dere snakker om at det gir lettere hjelp i Nav med diagnoser, men hvis dere som barnevernspedagoger gjør jobben deres så skal ikke vi ha behov for å havne i Nav .
DB170823 Dere snakker om at det gir lettere hjelp i Nav med diagnoser, men hvis dere som barnevernspedagoger gjør jobben deres så skal ikke vi ha behov for å havne i Nav.
DA170823 Tiltaket er utarbeidet av Nav og Innovasjon Norge, og designer Kjell Nordström er headhuntet for å lede en del av bedriften som skal jobbe mot norsk motebransje.
DA170823 Ikke bare har den tillitsvalgte mannen forsøkt å svindle Nav for penger.
DA170823 Da skrev avisen Drammens Tidende at han var tiltalt for å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.
AP170823 - Umiddelbart må vi styrke samarbeidet mellom skole, barnevern, politi, NAV , barne- og ungdomspsykiatrien, og eventuelt andre instanser.
AP170823 SSBs måling av ledigheten prøver også å fange opp ledige som ikke har registrert seg hos Nav .
AA170823 Da skrev Drammens Tidende at han var tiltalt for grovt bedrageri ved å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.
AA170823 Nå viser tall fra Nav at færre fedre tar ut mer enn ti uker.
AA170823 Nylig la Nav frem tall som viser at andelen fedre som tar ut mer enn de lovpålagte ti ukene, er gått drastisk ned.
VG170822 Det er riktig at det har vært en nedgang i andelen fedre som tok ut ti uker eller mer siden 2015 ( 37 % ), men tallene som kom fra NAV nå viser at andelen har økt fra 33 prosent i 2016 til 35,5 prosent i første halvår i år.
VG170822 I dag mottar han arbeidsavklaringspenger fra NAV , og bruker hverdagene på å pusse opp huset.
DB170822 Vi trenger knapt fasiten fra NAV for å vite at det ville bli resultatet av kuttene, men tallene Aftenposten har innhentet er likevel nedslående.
DB170822 Næringsminister Monica Mæland ( H ) vurderer å øke fedrekvoten igjen etter at nye tall fra NAV viser at menn tar ut betydelig færre uker av foreldrepermisjonen enn før regjeringens kutt.
AP170822 Antall registrerte ledige i NAV viser en markant nedgang.
VG170821 Musikkvideo får rasistiske hatkommentarer ¶ Nav opplyser at det i desember 2016 var i underkant av 21 200 uføretrygdede som mottok barnetillegg.
VG170821 Ifølge Nav rammes 2030 personer av regelendringen.
VG170821 Faktisk.no har spurt Nav om hvor mange personer som blir berørt av regelendringen, og hvor mange som vil miste barnetillegget fullstendig.
VG170821 Nav skriver dette på sin hjemmeside : ¶
VG170821 Nav skriver : ¶
DN170821 Etter hvert ble også Økokrim og Nav med i et omfattende samarbeid, og i oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, skatteetaten og Nav til i en koordinert aksjon i Oslo, på Romerike, i Drammen og på Nesodden for å sikre bevis. 21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet.
DN170821 Etter hvert ble også Økokrim og Nav med i et omfattende samarbeid, og i oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, skatteetaten og Nav til i en koordinert aksjon i Oslo, på Romerike, i Drammen og på Nesodden for å sikre bevis. 21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet.
DN170821 Nye tall fra Nav viser at én av fire fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten på ti uker, skriver Aftenposten.
DB170821 Nye tall fra Nav viser at én av fire fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten på ti uker, skriver Aftenposten.
DA170821 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav ¶ | - Narkotika i brilleetui ¶ 44-åringen skal ha hatt 24 gram amfetamin og to gram hasj i brilleetuiet sitt.
DA170821 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav
DA170821 Større forskjeller ¶ 48-åringen har ikke mye pent å si om sine opplevelser med Nav .
DA170821 Kilder : Nav og SSB ¶
DA170821 Da hadde hun vært gjennom en lang og trøblete reise i Nav .
DA170821 - Nav har ikke noe å tilby alle de unge som har falt utenfor arbeidslivet.
DA170821 Større forskjeller ¶ 48-åringen har ikke mye pent å si om sine opplevelser med Nav .
DA170821 Kilder : Nav og SSB ¶
DA170821 Da hadde hun vært gjennom en lang og trøblete reise i Nav .
DA170821 - Nav har ikke noe å tilby alle de unge som har falt utenfor arbeidslivet.
AP170821 Grafen over er basert på tall fra NAV .
AP170821 Men beregninger fra Nav viser at partiets forslag kan påføre pensjonistene store tap - hvis lønnsveksten i samfunnet blir høyere enn ventet.
AP170821 De tok spørsmålet videre til Nav .
AP170821 Meldingene var så alarmerende at Kripos, Økokrim, NAV og skattemyndighetene startet et omfattende samarbeid.
AP170821 Håvard Kampen ( Økokrim, Håvar Underland, Kripos, Kripos-sjef Ketil Haukaas, Jan-Egil Kiristiansen, skatt Øst og Sverre Lindahl NAV på pressekonferansen onsdag.
AP170821 oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, Skatteetaten og Nav til i en gedigen politiaksjon.
AP170821 Ferske tall fra Nav viser at Regjeringens reduksjon av fars andel, fra 14 til 10 uker, har ført til at norske småbarn ser mindre til sine fedre den første levetiden.
AA170821 Etter hvert ble også Økokrim og Nav med i et omfattende samarbeid, og i oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, skatteetaten og Nav til i en koordinert aksjon i Oslo, på Romerike, i Drammen og på Nesodden for å sikre bevis. 21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet.
AA170821 Etter hvert ble også Økokrim og Nav med i et omfattende samarbeid, og i oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, skatteetaten og Nav til i en koordinert aksjon i Oslo, på Romerike, i Drammen og på Nesodden for å sikre bevis. 21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet.
VG170820 | Slik vil Ap holde unge unna NAV
VG170820 NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.
VG170820 BÅNNKALL GÅRD ( VG ) Thorbjørn Berntsen advarer mot at NAV blir en karrierevei.
VG170820 NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.
VG170820 NAV er bare et kortsiktig alternativ.
VG170820 - NAV er til for å hjelpe folk som kan jobbe, inn i jobb, det er ikke en karrierevei.
VG170820 Thon-ledelsen henviser til NAV i dette spørsmålet.
VG170820 I et brev til NAV datert 8. april, skriver han : ¶
VG170820 - På generelt grunnlag kan det sies at arbeidsgiver fra tid til annen kan bli stilt i en situasjon hvor det kan være grunnlag for å stille NAV spørsmål om fraværet dreier seg om et reelt sykefravær som etter folketrygden gir rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden, skriver han i en e-post til VG.
VG170820 juli fastslo NAV at Jannicke har krav på sykepenger, etter videre utredning fra fastlegen.
VG170820 april i år sendte arbeidsgiveren et brev til NAV hvor han skrev at han mente hun ikke var syk fordi han ikke kunne se det på hotellets overvåkningskameraer.
AP170820 Tallene er hentet fra NAV .
AP170820 Nye tall fra Nav , som ble publisert før helgen, viser at en større andel fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten, altså 10 uker.
AP170820 Grafen under er basert på tall fra NAV og viser hvor stor prosentandel fedre som tar ut mer enn 50 dager ( 10 uker ) foreldrepermisjon.
AP170819 Fra Nav påpekes det imidlertid at det å motta en ytelse til livsopphold hverken før eller nå er det samme som å stå utenfor arbeidslivet.
AP170819 En annen oversikt fra Nav , som viser andel av befolkningen i alderen 18 - 66 år som mottar en eller flere ytelser til livsopphold, viser også en liten økning : fra 19,7 til 19,8 prosent.
AP170819 Aftenposten har bedt Nav om tall som illustrerer utviklingen i det såkalte utenforskapet, et ord Høyre i opposisjon introduserte i Norge.
AP170819 Nav har ikke nøyaktige beregninger om hvem som tilhører det såkalte utenforskapet, men anslår at rundt 400.000 er utenfor mer enn ett år.
AP170819 Nav : Stabilt over lengre tid ¶
DA170818 LES OGSÅ : Samboerpar svindlet Nav
AA170818 ¶ I løpet av første halvår 2017 var det om lag 35.200 menn og om lag 62.100 kvinner som mottok foreldrepenger, en reduksjon på henholdsvis tre og fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en ny statistikk fra Nav .
AA170818 Denne trenden ser ut til å avta, ifølge Nav .
AA170818 Tallene som Nav la fram fredag, viser at andelen fedre som tok ut ti uker eller mer økte fra 33 prosent i 2016 til 35,5 prosent i første halvår i år.
AA170818 Arbeiderpartiets familie- og likestillingspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen mener at den ferske statistikken fra Nav er et sørgelig utslag av at regjeringen kuttet i fedrekvoten.
AA170818 - Høyre og Frp setter likestillingen i revers, sier Ap-politiker Anette Trettebergstuen etter at Nav la fram tall som viser at færre menn tar lang pappaperm.
DB170817 Flere uanmeldte kontroller og mer samordnede tilsyn mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, NAV og andre relevante myndigheter.
DB170817 Det skal bli lettere for kontrolletatene, som NAV og politiet, å dele informasjon om de kriminelle. 6.
DA170817 | Samboerpar svindlet Nav
DA170817 Som en følge av dette bruddet søkte kvinnen om ytelser fra Nav .
DA170817 Samboerparet svindlet Nav og fikk utbetalt penger som de ikke hadde krav på.
DA170817 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170817 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170817 LES OGSÅ : - Svindlet Nav for 323.275 kroner mens han jobbet i eget firma ¶ | - Satte fyr på hus ¶
DA170817 februar 2013 og at beløpet de svindlet Nav for var 188.151 kroner.
DA170816 Målsettingen realiseres ikke med ord, men med en planmessig økning av finansierte tiltaksplasser, styrking av NAV og ivaretakelse av vekst- og arbeidsmarkedsbedriftene.
DA170816 I denne situasjonen vil Arbeiderpartiet styrke NAV sin rolle både i formidling og oppfølging av personer som er på tiltak.
AP170816 På den tiden hadde vi ikke UDI, NAV eller noen andre offentlige institusjoner som tok seg av flyktninger.
AA170816 - Det vil koste mye å styrke bredt alle tjenestene, skole, nav , helsetjenester, barnehage.
VG170815 - Man må forholde seg til justissektoren, Nav , barnevernet og arbeidsplassen.
DA170815 Da må han også svare for trusler mot en ansatt i Nav , oppbevaring av narkotika og for å ha stjålet en mobiltelefon.
DA170815 » Vi har ikke fått innsikt i hvordan tallene er blitt beregnet av Nav og hvorfor de gir ulike resultater.
DA170815 Solberg begrunnet påstanden med at antall personer på såkalte helserelaterte ytelser fra Nav har gått ned siden hun overtok regjeringskontorene i 2013.
DA170815 Han skriver i en e-post at den kilden som statsministeren har basert seg på viser en liten nedgang i antall mottakere av ytelser fra Nav .
DA170815 Etter at Dagsavisen publiserte nettsak om spriket mellom tall og tale på tirsdag, tok Nav kontakt med ønske om å gi en forklaring på hvorfor Dagsavisen og Erna Solberg sitter med ulike tall fra Nav .
DA170815 Etter at Dagsavisen publiserte nettsak om spriket mellom tall og tale på tirsdag, tok Nav kontakt med ønske om å gi en forklaring på hvorfor Dagsavisen og Erna Solberg sitter med ulike tall fra Nav.
DA170815 Det stemmer ikke med tall Dagsavisen har fått fra Nav .
DA170815 De skriver følgende i en e-post : ¶ « Nav har sendt over to tallserier på helserelaterte ytelser til Arbeids- og sosialdepartementet.
DA170815 Nav presenterte nettopp tall som viser at antallet uføre øker, særlig blant unge.
DB170814 Enn så lenge ligger også regionkontorene til både NAV, Statens Vegvesen og Skatteetaten her, i tillegg til NAV økonomisenter, og Skatteopplysningen.
DB170814 Enn så lenge ligger også regionkontorene til både NAV , Statens Vegvesen og Skatteetaten her, i tillegg til NAV økonomisenter, og Skatteopplysningen.
DB170814 Deretter er om lag 35 prosent av dem som arbeider med tjenester til personer med utviklingshemning, eller i kommunal side i Nav , utsatt for vold eller trusler.
DA170814 Ta de som går på NAV , de føler seg etter hvert bare ubrukelige, fordi de bare får penger uten å jobbe for det.
DA170814 Ta de som går på NAV , de føler seg etter hvert bare ubrukelige, fordi de bare får penger uten å jobbe for det.
AA170814 Ordningen sikrer dem inntekt i perioder hvor de på grunn av sykdom eller skade har bruk for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.
VG170812 Les også : Frp mener sovende mann i sofa illustrerer unge på NAV
DN170811 - Vi vet ikke helt hvorfor det er slik, men i samarbeid med Nav er vi i ferd med å kartlegge situasjonen og finne årsaker.
DN170811 - Det Nav allerede har funnet ut er at gruvenedleggelsene er en viktig del av forklaringen.
DA170811 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170811 LES OGSÅ : Storkiosk har gått konkurs ¶ | - Svindlet Nav for 323.275 kroner mens han jobbet i eget firma ¶
DA170811 Ifølge tiltalen skal han ha unnlatt å opplyse på sykmeldingsskjemaene han sendte til NAV at han arbeidet i sitt eget enkeltpersonforetak som er et byggefirma.
DA170811 LES OGSÅ : Jobbet på restaurant - svindlet Nav
DA170811 Med fjorårsalbumet « Puzzler » som nav , ga Hilda Nikolaisen en konsert på Øya som viser hvordan popmusikk ikke forringes selv om kantene er rufsete og taggete og grunnen full av slagg og grus.
AA170811 Lederen er senere fulgt opp fra Nav og fra arbeidsgiversiden.
NL170810 Dagens regjering har foreslått å flytte ansvar for varig tilrettelagt arbeid fra NAV til kommunene.
NL170810 Her i fylket er arbeidsledigheten så lav, ( 1,8 prosent ) at NAV uttrykker bekymring for at dette gjør at man ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.
AP170810 Deres malerfirmaer i Norge er konkurs, og under konkursåpning i Oslo tingrett opplyser Musa Gerbeshi at han går på sykepenger fra Nav , og at han ikke har noe å betale med.
DB170809 Ifølge Noor finnes det alt flere liknende kurs som bare er for kvinner, blant annet i regi av Nav .
VG170808 De ble reddet av Nav .
DB170808 Diagnoser vil også utløse rettigheter hos Nav , slik at unge voksne kan motta ytelser de har rett på.
DB170808 Nav stiller strenge krav til unge som ikke går på skole eller er i arbeid.
DA170808 Hun trekker fram at utdanningsmyndighetene og Nav ikke kan sitte i hver sin silo, de må kommunisere bedre.
DA170808 Heggelund trekker fram at det i Nav også har blitt etablert ungdomsteam der målet er å jobbe fokusert med å få unge inn i arbeidslivet.
DA170808 Forodden har vært uten arbeid i ett år, og bestemte seg nylig for å oppsøke Nav for hjelp til å få jobb.
DA170808 For to uker siden ble Forodden dermed en av nesten 30.000 unge på arbeidsrettede tiltak gjennom Nav .
DA170808 Det er vanskelig å snu om på det, men vi har blant annet sørget for økt ungdomssatsing i Nav , der unge skal få tilbud om aktivitet innen åtte uker.
DA170808 Avdelingsdirektør i NHO, Kristina Hagen, mener at Nav og utdanningsmyndighetene må kommunisere når det gjelder håndtering av unge som ikke får jobb.
DA170808 - Når to av tre utenfor arbeidslivet ikke har fullført videregående skole må Nav tilby kompetansehevende tiltak, sier Hagen og tilføyer : ¶ - Nav må få sterkere muskler.
DA170808 - Når to av tre utenfor arbeidslivet ikke har fullført videregående skole må Nav tilby kompetansehevende tiltak, sier Hagen og tilføyer : ¶
DA170808 I mellomtiden har imidlertid mange innen både helsevesen og Nav trodd at det var pasientenes tanker som gjorde dem syke og utslitte.
VG170807 Nå skriver jeg, alene og pengeløs, søknader om barnebidrag til NAV .
DA170807 | Jobbet på restaurant - svindlet Nav for 73.000 ¶
DA170807 Mens mannen jobbet på to av Stavangers bedre restauranter, sendte han meldekort til Nav .
DA170807 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170807 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav ¶ | - Gjør Hanvold overflødig ¶
DA170807 LES OGSÅ : Svindlet Nav - igjen ¶
DA170807 LES OGSÅ : Barnehageansatt svindlet Nav
DA170807 LES OGSÅ : - Lærer lurte Nav
DA170807 I tillegg ble mannen dømt for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med at han ikke ga riktige opplysninger til Nav .
DA170807 Dermed fikk han utbetalt 72.895 kroner fra Nav som han ikke hadde krav på.
DA170807 november samme år innleverte han meldekort til Nav , der han ikke opplyste om timer han jobbet ved to av Stavangers bedre restauranter.
DA170806 Natalie Muller, tiltakskonsulent i Nav Sagene, jobber med « Jobbsøker'n » og unge som Ranja Forodden.
DA170806 Jobbsøker : Ranja Forodden ( 20 ) befinner seg i Nav Sagene sine lokaler mellom kl. 09.00 og 11.00 på hverdager.
DA170806 - Hvorfor har du valgt å oppsøke Nav nå ?
DA170806 - Nav hjelper til med det som trengs, og nå har jeg skjønt at jeg faktisk vil jobbe.
DA170806 Natalie Muller, tiltakskonsulent i Nav Sagene, jobber med « Jobbsøker'n » og unge som Ranja Forodden.
DA170806 Jobbsøker : Ranja Forodden ( 20 ) befinner seg i Nav Sagene sine lokaler mellom kl. 09.00 og 11.00 på hverdager.
DA170806 - Hvorfor har du valgt å oppsøke Nav nå ?
DA170806 - Nav hjelper til med det som trengs, og nå har jeg skjønt at jeg faktisk vil jobbe.
DA170805 LES OGSÅ : Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170805 LES OGSÅ : Svindlet Nav - igjen ¶
DA170805 Dette ved at han i perioden fra oktober 2002 til august 2015 skal ha misligholdt sin bidragsforpliktelse, dels etter privat avtale med mor til datteren, og dels basert offentlig pålagt bidrag fastsatt av Nav .
DA170805 Ole Christian Lien i Nav sier at valg man tar som ung vil ha betydning for pensjonen i større grad enn tidligere.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170805 SJEKKER PENSJON : Ulrik Kollerud ( 26 ) sjekker sin pensjon på Nav sine hjemme sider for første gang.
DA170805 Ole Christian Lien i Nav sier at valg man tar som ung vil ha betydning for pensjonen i større grad enn tidligere.
DA170805 Ifølge Nav sine egne beregninger må en 20-åring, født i 1997, jobbe rundt fem og et halvt år ekstra for å få like god pensjon som de som ble pensjonister i 2011.
DA170804 Juli-tallene fra Nav som kom denne uka viser at Søndre Nordstrand har en arbeidsledighet på 5.1 mot 4,7 i Rogaland.
AA170804 Hageprosjektet ble til gjennom et samarbeid med blant annet Nav , og alle de innsatte som har deltatt får utdelt et kompetansebevis på arbeidet som er utført.
AA170804 Folk fra Sogn og Fjordane står lengst i arbeidslivet, viser nye tall fra Nav .
AA170804 - Folk i Sogn og Fjordane jobber i gjennomsnitt 13,3 år etter fylte 50 år, noe som gir en relativt klar førsteplass mellom fylkene i landet, sier Frode Henden, presseansvarlig ved Nav i Sogn og Fjordane.
AP170803 Hvis de ikke har det, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV , som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.
DA170802 | Tjener 660.000 kroner i året - svindlet Nav
DA170802 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170802 LES OGSÅ : Svindlet Nav for 656.724 kroner ¶
DA170802 LES OGSÅ : Svindlet Nav - igjen ¶
DA170802 LES OGSÅ : Helsearbeider svindlet Nav for 306.322 kroner ¶
DA170802 I tillegg la retten vekt på at 35-åringen i etterkant har tilbakebetalt hele beløpet han mottok av Nav .
DA170802 En 35 år gammel mann svindlet Nav for 212.205 kroner.
DA170802 oktober 2016 sendt meldekort til Nav unnlot å føre opp timer som han faktisk jobbet hos tre forskjellige arbeidsgivere.
VG170801 juli 2006 : Nav opprettes. 6. august 2007 : Småbarnsfar Ali Farah blir slått ned i en park i Oslo, men ambulansepersonell nekter å ta ham med. 11. september 2007 : Dårlig kommune- og fylkestingsvalg for de rødgrønne.
DA170801 I følge NAV hadde økningen av kontantstøtta for ettåringer i 2014 negativ effekt på sysselsettingen blant mødre i kontantstøttealder, men ikke blant fedrene.
VG170731 Saksbehandlere hos NAV ?
VG170731 Første kapittel : De ble reddet av NAV
DN170731 | Mann dømt for bedrageri mot Nav for én mill.
DN170731 Mannen mottok i perioden mars 2010 til mai 2015 997.541 kroner fra Nav .
DN170731 I retten erkjente mannen at han hadde mottatt 997.531 kroner av Nav , som han ikke hadde krav på.
DN170731 I mai 2015 fant Nav ut at mannen hadde oppholdt seg i utlandet store deler av tiden han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger.
DN170731 En mann i 60-årene er dømt til sju måneders fengsel for å ha svindlet Nav for nær én million kroner.
DN170731 En mann er dømt for å ha bedratt Nav for nær en million kroner.
AA170731 Med på møtet var Nav , avdelingen for eiendom og kommunalteknikk, og pleie og omsorg med helsesøster og psykososialt team, Frivilligsentralen og politi.
AA170731 Nav vil nå ta kontakt med familiene og avklare hvilke behov den enkelte har og hva kommunen kan gjøre for dem, sier han.
AA170731 | Mann dømt for bedrageri mot Nav for nesten 1 million kroner ¶
AA170731 Mannen mottok i perioden mars 2010 til mai 2015 997.541 kroner fra Nav .
AA170731 I retten erkjente mannen at han hadde mottatt 997.531 kroner av Nav , som han ikke hadde krav på.
AA170731 I mai 2015 fant Nav ut at mannen hadde oppholdt seg i utlandet store deler av tiden han hadde mottatt arbeidsavklaringspenger.
AA170731 En mann i 60-årene er dømt til sju måneders fengsel for å ha svindlet Nav for nesten 1 million kroner.
DB170730 Rodrigue så ingen annen utvei enn å gå på kurs hos NAV , « jobb og muligheter », som ledet ham til en praksisplass på Kiwi på Lørenskog.
DB170730 Og ikke minst, NAV må være en god støttespiller for bedriftene.
DB170730 Flere av våre butikker tar imot praktikanter fra NAV , slik at de får arbeidstrening.
DB170730 - Det virker som de fleste heller vil tjene sine egne penger enn å gå på NAV .
DB170730 « 70 prosent av mine ansatte er fra praksis, NAV eller fra flyktningtjenesten i Lørenskog.
DB170730 70 prosent har kommet inn i butikken gjennom praksis, NAV eller flyktningstjenesten i Lørenskog. norsk tipping ¶
DB170730 - 70 prosent av mine ansatte er fra praksis, NAV eller fra flyktningtjenesten i Lørenskog.
AA170730 Vi bruker blant annet erfaringene fra tilsyn i forbindelse med revidering av rundskriv og i vurdering av opplæringsbehov i kommunene, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en e-post.
AA170730 Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune ( ekstern lenke ) viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AA170730 Godt kjent med funnene ¶ Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AA170730 Etter tilsynet har Nav Kongsvinger skjerpet rutinene for dokumentasjon, gitt ansatte mer opplæring og utvidet samarbeidet med andre etater.
AA170730 Nav sentralt skal blant annet bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for de sosiale tjenestene på en god måte.
DA170729 Nedgangen er prosentvis størst blant de unge og vi er glade for å se at denne utviklingen fortsetter, sier Liv Ellingsæter, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo, i en pressemelding.
DA170729 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
AP170729 Men de ferskeste tallene fra Nav viser at ting har snudd på Vestlandet.
VG170728 De ble reddet av NAV
DN170728 I juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos Nav .
DN170728 Det ble 400 færre arbeidsledige i juli, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DA170728 Wiik hadde tidligere arbeidserfaring fra Nav som saksbehandler, så bransjen var denne gangen ikke helt ukjent.
DA170728 Ordfører Christine Sagen Helgø har selv vært i tett dialog med Nav .
DA170728 I Nav ser de dessuten også et annet tegn til bedring.
DA170728 Hun fikk da jobb i Oppfølgingsenheten Frisk som er en tiltaksarrangør for Nav .
DA170728 - SR-banks konjunkturbarometer viser også at bedriftseiere i Rogaland stiller seg positive til å rekruttere nye ansatte, forteller John Lende i Nav Rogaland.
DA170728 Et hovedmål for Nav er å hjelpe unge med å finne arbeid.
DA170728 - Det gleder meg at antallet unge helt arbeidsledige er blitt kraftig redusert det siste året, samtidig som Nav kan tilby gode tiltaksplasser, sier Eriksen.
DA170728 - Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg i positiv retning, og vi ser at dette har vært en klar trend siden årsskiftet, sier Tore Eriksen, fungerende direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.
AP170728 Vi bruker blant annet erfaringene fra tilsyn i forbindelse med revidering av rundskriv og i vurdering av opplæringsbehov i kommunene, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en e-post.
AP170728 Tilsynet med Nav i Kongsvinger kommune viste at systemet der ikke sikret forsvarlig behandling og oppfølging av søknader.
AP170728 Fakta : Tilsyn med Nav
AP170728 Etter tilsynet har Nav Kongsvinger skjerpet rutinene for dokumentasjon, gitt ansatte mer opplæring og utvidet samarbeidet med andre etater.
AP170728 Dette ligger innunder den kommunale, ikke statlige, delen av Nav .
AP170728 - Godt kjent med funnene ¶ Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester, og at kommunen gjennom sin internkontroll må sikre at Nav-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
AP170728 Nav sentralt skal blant annet bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for de sosiale tjenestene på en god måte.
AA170728 Ved utgangen av juli var det 4045 personer helt uten arbeid i Sør-Trøndelag og 1544 uten arbeid i Nord-Trøndelag, ifølge Nav .
AA170728 På landsbasis var det ved utgangen av juli registrert 77 400 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 10 300 sammenlignet med juli i fjor.
AA170728 Ned : Arbeidsledigheten faller både på landsbasis og i Trøndelag, ifølge Nav .
AA170728 Ifølge Nav går ledigheten ned i alle yrkesgrupper i Sør-Trøndelag, med unntak for i gruppen meglere og konsulenter og akademiske yrker.
AA170728 Ifølge Nav Sør-Trøndelag er det stabilt lav ledighet i fylket.
AA170728 Ifølge Nav Sør-Trøndelag er det i år lyst ut 750 nye stillinger innen ingeniør- og IKT-fag.
AA170728 Ved Nav i Kongsvinger kommune ble det eksempelvis avdekket to avvik.
AA170728 Flere unge ikke får de tjenestene de har rett på, og flere kommuner gir mindre i sosialstønad enn det staten anbefaler, viser et landsomfattende tilsyn med Nav .
AA170728 - Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet, og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en epost til avisen. ( ©NTB ) ¶
AA170728 Nav sentralt opplyser at de er godt kjent med funnene i rapporten, men påpeker at det er kommunene som er ansvarlige for å sikre forsvarlige tjenester.
AA170728 Ved utgangen av juli var det registrert 77.400 helt arbeidsledige hos Nav .
AA170728 I juli var det 400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170728 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.300 personer og utgjør nå 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
AA170728 Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav .
AA170728 ( ©NTB ) ¶ | Nav : 400 færre helt arbeidsløse i juli, ledigheten nede i 2,8 prosent ¶
AA170728 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken.
AA170728 Arbeids- og velferdsdirektoratet Nav offentliggjorde fredag sine julitall.
DN170727 TIO er arbeids- og aktivitetstilbud på hverdager for personer fra Nav , den kommunale psykiatritjenesten og LAR-pasienter.
DB170727 Det samme har NAV sine tall for registrert ledighet gjort de siste månedene.
DA170726 Kias driver med arbeidsavklaring og arbeidstrening i samarbeid med Nav .
VG170725 Les om de fornøyde : Tommy og Silje ble reddet av NAV
VG170725 Og ikke minst NAV .
VG170725 Mentor-ordningen til NAV , for eksempel, som gir unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ekstra oppfølging ute på arbeidsplassen, er så god at den har fått skryt fra EU.
VG170725 Det gode ved NAV drukner ofte i de dårlige nyhetene.
VG170725 - Særlig NAV har vi et feilaktig og stereotypt bilde av.
VG170725 | NAV er håpløse.
VG170725 NAV bør snakkes opp, sier hun.
VG170725 - NAV bør snakkes opp ¶
VG170725 | De ble reddet av NAV
VG170725 Tidligere journalist : - Mediene skaper et forvrengt bilde av virkeligheten ¶ NAV i tall : ¶ * 6 289 104 mottatte anrop fra brukerne ¶ * 6 067 270 Facebook-visninger ¶ * 42 900 Facebook-spørsmål ( kommentarer på veggen ) ¶ * 196 805 stillingsregistreringer ¶ * 586 168 besvarte henvendelser via « Skriv til oss » ¶ * 59 millioner besøk på nav.no ¶
VG170725 Suksesshistoriene om unge som blir reddet av NAV hører vi derimot lite om.
VG170725 Mentornettverket, som først ble etablert i Bærum og nå sprer seg utover landets grenser, er en fin arena for å finne riktig vei videre, sier Silje Joteig, arbeidslivscoach ved NAV Arbeidslivssenter Akershus.
VG170725 Mentor-ordningen symboliserer to ting som NAV gjør bedre enn etatene i andre land, ifølge velferds- og arbeidslivsforsker Øystein Spjelkavik ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
VG170725 Les også : NAV foreslo at Carina og Mads kunne bo i telt ¶
VG170725 Forsker : - NAV bør snakkes opp ¶
VG170725 En gang i måneden tar en kontaktperson fra NAV turen opp på gården for å vurdere veien videre.
VG170725 Der har han fått prøve seg på å dyrke poteter og korn, snekre, male, brøyte snø, kjøre truck og jobbe på verksted - med tett oppfølging fra NAV og en omtenksom Hedmark-bonde.
VG170725 Da NAV søkte etter mentorer for i Ullensaker kommune, ble hun et naturlig valg.
VG170725 Da NAV Arbeidslivssenter Akerhus etablerte et mentornettverk i Ullensaker kommune tidligere i år, stilte 16 mentorer som Marianne seg til rådighet.
VG170725 Bygger nettverk via NAV
VG170725 - Mentor-ordningen til NAV har gitt meg god arbeidserfaring, sosial trening og ikke minst tillit.
VG170725 - For det første er NAV mer orientert mot arbeidslivet, for det andre har NAV mye mer individuell oppfølging, sier Spjelkavik.
VG170725 - For det første er NAV mer orientert mot arbeidslivet, for det andre har NAV mye mer individuell oppfølging, sier Spjelkavik.
VG170725 NAV gir et tilskudd for å frikjøpe en kollega eller en medstudent.
VG170725 NAV ble født i 2006.
AA170725 ¶ Kjære Nav, jeg trenger mer tid til å sørge ovber min 26 år gamle sønn, skrev innsenren som her får svar fra Nav .
AA170725 ¶ Kjære Nav , jeg trenger mer tid til å sørge ovber min 26 år gamle sønn, skrev innsenren som her får svar fra Nav.
AA170725 | Det er politikerne, ikke Nav som har bestemt at sykepengeperioden skal vare i et år ¶
AA170725 Selv om det er Nav som forvalter ordningene med sykepenger og arbeidsavklaringspenger, så er regelverket rundt disse ordningene et politisk tema.
AA170725 Men Nav har en rolle sammen med din arbeidsgiver når det gjelder å finne gode og tilrettelagte løsninger for deg i din situasjon, slik at du til tross for helseprob-lemer etter hvert kan komme tilbake på jobb, og dermed også kan opprettholde ditt inntekts-nivå.
AA170725 Er helsesituasjonen slik at du ved sluttidspunktet for sykepenger ikke er klar for jobb, skal arbeidsavklaringspenger innvilges uten unødvendig stans i utbetalinger fra Nav .
AA170725 En av utfordringene som Nina tar opp er at retten til sykepenger faller bort etter et år, og at dersom man fortsatt av helsemessige årsaker ikke kan jobbe må søke Nav om arbeidsavklaringspenger.
AA170725 Det er politikerne, og ikke NAV som har fastsatt sykepenge-perioden til å være ett år, og det er også politikerne som har vedtatt nivået på arbeidsavklaringspengene.
AA170725 Arve Winsnes, Fungerende fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag ¶
VG170724 Undersøkelsen viser at også arbeids- og velferdsetaten Nav uttrykker seg på en måte som er vanskelig å forstå, men tross alt er Navs vedtak noe mer forståelige nå enn de var i 2013.
VG170724 Men brev om byggesaker, hjemmehjelp, omsorgsboliger og brev fra Nav er vanskeligst å forstå.
VG170724 2013 : Lei av gjengangere : Forsvaret, politiet, barnevernet, vegvesenet, NAV
DN170724 Først i rekken tirsdag var « Orntli arbeid»-prosjektet til Bergen kommune, NHO, LO og Nav .
DN170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
DA170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing.
DA170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
AP170724 Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, NAV , LO og NHO.
AA170724 Samtidig vil han opprette flere studieplasser, opprette nye stillinger i Nav ung, finansiere flere tiltaksplasser og få på plass en jobbgaranti for unge.
AA170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing.
AA170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den frittalende riksrevisorens filleristing. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Både Nav , psykiatrien, veivesenet, oljefondet og Norsk Tipping var blant dem som fikk oppleve den omstridte riksrevisorens filleristing.
VG170722 Fikk du med deg ? NAV foreslo at Carina ( 19 ) og Mads ( 22 ) kunne bo i telt.
DB170721 Når man har et utviklingshemmet barn, har man behov for bistand fra flinke fagfolk på sykehus, kompetansesentre, logoped, NAV og kommunale instanser som søknadskontor, pedagogisk fagsenter, PPT, fysioterapeut og så videre.
DA170721 | Svindlet Nav - igjen ¶
DA170721 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170721 LES OGSÅ : Barnehageansatt svindlet Nav
DA170721 LES OGSÅ : - Lærer lurte Nav
DA170721 januar 2016 sendte inn meldekort til Nav der han unnlot å føre timer der han jobbet for et rekrutteringsfirma og Stavanger kommune.
AP170721 Hun hadde oppgitt tre falske barn til Nav , og hun hevet trygd og stønader for disse.
AA170721 ¶ Regler er regler : Da jeg spør NAV om de mener det er fare for at jeg mister hjemmet mitt, i tillegg til at jeg har mistet min yngste sønn, svarer saksbehandleren at det må jeg kanskje regne med, skriver « Nina ».
AA170721 | Kjære Nav , jeg trenger mer tid til å sørge over min 26 år gamle sønn ¶
AA170721 Så hva gjør jeg nå ? NAV har ingen løsning som gir meg økonomisk trygg-het.
AA170721 Da jeg spør NAV om de mener det er fare for at jeg mister hjemmet mitt, i tillegg til tapet av min yngste sønn, svarer saksbehandleren at det må jeg kanskje regne med.
VG170720 .Søkte bolighjelp : NAV foreslo telt.
VG170720 Ifølge tallene fra NAV var registrert ledighet på 2,5 prosent da Høyre tok over regjeringsmakten i oktober 2013.
VG170720 De som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV , og tall basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav , Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
AA170720 Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav , Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.
VG170719 Saksøker NAV etter at Ragnhild ( 74 ) døde da seng knakk.
VG170719 Osmo understreker at NAV ikke skal tilby telt som en løsning.
VG170719 Kristin Osmo, fungerende NAV-leder i Mo i Rana, er kjent med at Edvardsen var innom NAV for å få akutt hjelp til å finne et sted å bo.
VG170719 Hun sier hun forstår at NAV ikke kan finne en leilighet på dagen og at telt heller ikke er så ille, men at det er vanskelig å flytte inn i telt når de ikke vet hvor lenge det kan vare.
VG170719 Hun sier NAV ba henne prøve å ringe til hotell i nærheten og se om de hadde tilbud om langtidsovernatting.
VG170719 Hun forteller at NAV ikke har tatt kontakt med Edvardsen etter møtet onsdag, men at hun selv kom innom for en ny time torsdag.
VG170719 Edvardsen fikk høre at NAV ikke hadde tilgjengelig bolig.
VG170719 De to oppsøkte NAV for å få hjelp til å finne et midlertidig tak over hodet.
VG170719 Da de oppsøkte NAV for hjelp til å finne et sted å sove, fikk de beskjed om at de kunne bo i telt.
VG170719 Ble tipset om hotell og campingplass ¶ NAV kan hjelpe til med å finne et sted å bo ved akutt behov.
VG170719 BOSTEDSLØSE : Carina Edvadsen og Mads Aasheim Jessen ble kastet ut av leiligheten og søkte hjelp hos NAV .
VG170719 - Vi fikk et akuttmøte hos NAV og jeg hadde med meg mamma.
VG170719 | NAV foreslo at Carina og Mads kunne bo i telt ¶
VG170719 NAV : Antall unge uføre øker ¶
VG170719 NAV : - Mente det ikke alvorlig ¶
DB170719 Vi samarbeider tett med kriminalomsorgen, NAV og attføringsbedrifter.
DB170719 Kanskje det er best at jeg uføretrygder deg og at du går til NAV ?
DB170719 Dessuten er samfunnets sikkerhetsnett, NAV , langt ifra velfungerende nok.
VG170716 Da Tvilde ble alderspensjonist i 2002, tok hun kontakt med trygdekontoret ( senere NAV ) på Voss for å sørge for at alt ble gjort etter reglene.
AA170712Nav sine sider står det : ¶
AA170712 Nei, sier Nav , da tar vi AAP'N din.
AA170712 Dette fordi det i ferieperioden kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos Nav , eller annen form for oppfølging.
AA170712 De får ikke opparbeidet seg feriepenger av AAP, og de mister stønaden hvis de forteller Nav at de reiser på hytta.
DA170711 I tillegg har han begynt en ny jobb gjennom NAV .
VG170707 Hun kom over beløpet da hun måtte dokumentere skadene hun fikk som barn overfor NAV .
DN170707 ¶ Hva vi gjør for å forhindre at mennesker havner på Nav betyr mye.
DB170706 Det er ingen vits i å tro på gull og grønne skoger, i perioder har jeg gått på NAV .
VG170705 Hovedproblemet mener han er at Nav har for lite ressurser.
DB170705 Blant annet skal mannen ha hevdet at et treningskurs i regi av Nav kom i veien for rettssaken.
DA170705 NAV skal få det overordnede ansvaret av gjennomføringen, og i ytterste konsekvens skal kommunen tilby de jobb.
DA170705 100 kontrollører fra Skatteetaten, Nav , Arbeidstilsynet, kemneren og politiet deltok under aksjonen.
BT170701 Fagmiljøet innen tegnspråk omfatter også andre aktører i Bergen, for eksempel Nav Tolketjeneste, Nattland skoles avdeling for hørselshemmede, Nordal Grieg Videregående skole og Statped Vest.
AP170701 Røeggen påpeker at det også kan bo barn i området og på disse adressene uten at Nav er kjent med det.
AP170701 Right Size ønsker ikke å opplyse om hvor mange av beboerne på de to adressene som har garanti fra Nav .
AP170701 Når Nav garanterer for leie eller depositum for folk som har vanskelig for å finne bolig selv, har de også ansvar for at bostedet er egnet for dem som skal bo der.
AP170701 Hanshaugen som etter hvert sitter med ansvaret for disse beboerne, da adressene gir såkalt tilhørighet til bydelen, ifølge leder ved Nav St.
AP170701 Fakta : Nav og boliger til vanskeligstilte ¶
AP170701 Det er spesielt to adresser, Prinsens gate 4 og Skippergaten 20, der Nav har fått tilbakemeldinger om mye bråk.
AP170701 Det er Nav St.
AP170701 Avdelingssjef for arbeid, bolig og psykisk helse i Bjerke bydel, Bente Johanne Aldrin, sier det ikke medfører riktighet at Nav Bjerke anbefaler de nevnte adressene for barnefamilier.
AP170701 Aftenposten kjenner til at det har bodd barn i området i flere måneder, og at en bruker med barn har fått godkjent leiekontrakt av Nav i Bjerke bydel.
AP170701 - Da er det ofte vanskelig å få godkjennelse av Nav .
AP170701 § 15 boliger til vanskeligstilte ¶ Nav Bjerke : - Brukeren insisterte på å bo der ¶
AP170701 - Nav Bjerke har hatt bo-oppfølger på hjemmebesøk og befaring nettopp for å forhindre bosetting, uten hell.
VG170630 | Familien saksøker NAV etter at Ragnhild ( 74 ) døde da sengen knakk ¶
VG170630 Vi er ute etter rettferdighet for moren vår, og vi er ute etter at NAV tar ansvar for alle de hjelpemidlene de plasserer rundt omkring til mennesker som trenger hjelp, sier Ragnhilds sønn, Per Rune Lunderby, til VG.
VG170630 VG har vært i kontakt med avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus, som sier at de er informert om søksmålet, og at de vil behandle dette når det foreligger.
VG170630 Sengen var leid ut fra Hjelpemiddelsentralen ved NAV til Ragnhild i 1998.
VG170630 Sammen med sine tre søstre går han nå i samarbeid med advokat Roger Foyn til søksmål mot NAV .
VG170630 På familiens påstand om at NAV ennå ikke har full oversikt over alle hjelpemidlene de har plassert ut, svarer Kaldheim følgende : ¶
VG170630 Nå går barna til sivilt søksmål mot NAV , etter at politiet henla saken like før jul i fjor.
VG170630 Men da må NAV ta ansvar for det som har skjedd, og det føler vi at de på ingen måte gjør nå.
VG170630 I fjor sommer fortalte barna til Ragnhild om ulykken til VG, og hvor sinte de var på NAV som de mener er skyld i morens død.
VG170630 DØDE I SENGEN : Dette er den 17 år gamle sengen fra Hjelpemiddelsentralen ved NAV som Ragnhild ( 74 ) ble funnet død i.
VG170630 Da politiet henla saken mot NAV , tok barna til Ragnhild Tove Trosterud saken i egner hender, i håp om at ingen får oppleve det samme som dem.
VG170630 Arbeidsministeren om NAV : - Mye av regelverket er gått ut på dato ¶ NAV jobber med vedlikeholdsetterslepet ¶
VG170630 Arbeidsministeren om NAV : - Mye av regelverket er gått ut på dato ¶
DN170630 Fredag publiserer Nav ledighetstall for juni.
DN170630 Det ble 600 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DN170630 Antall registrerte ledige faller for syvende måned på rad, ifølge Nav .
DB170630 Ifølge ikke-sesongjusterte var 89 800 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV .
DB170630 Arbeidsledigheten ( antallet helt ledige ) falt med 600 personer i løpet av juni, viser sesongjusterte tall fra NAV .
DA170630 Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.
DA170630 - Det er svært gledelig å se at den positive trenden vi har sett de siste månedene fortsetter og blir sterkere, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.
DA170630 Gjennom Driv er de i samtaler med både Nav og organisasjoner, og håper å være i drift til høsten.
AP170630 Når man går på Nav-kontoret for å be om sosialhjelp og støtte, skal du delta og Nav må delta for å sørge for at du er i aktivitet.
AP170630 I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.
AP170630 I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AP170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.100 personer.
AP170630 Når man går på Nav-kontoret for å be om sosialhjelp og støtte, skal du delta og Nav må delta for å sørge for at du er i aktivitet.
AP170630 I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.
AP170630 I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AP170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.100 personer.
AP170630 Ifølge Nav er det en langsiktig trend at uføreandelen går ned for de over 55 år, og øker for de unger 55 år.
AP170630 I dag opplever mange i Nav at systemet er veldig regelstyrt, sier hun.
AP170630 Det går lang tid fra de skulker den første timen til de eventuelt havner på Nav .
AP170630 - En stor utfordring i denne landsdelen er at unge ikke fullfører fagutdanning fordi de mangler lærlingplass, og da har de kanskje ikke noe annet alternativ enn å søke støtte hos Nav .
AP170630 mars 2017 var det registrert 321.300 mottagere av uføretrygd i Norge, ifølge Nav .
AP170630 Ifølge Nav er det en langsiktig trend at uføreandelen går ned for de over 55 år, og øker for de unger 55 år.
AP170630 I dag opplever mange i Nav at systemet er veldig regelstyrt, sier hun.
AP170630 Det går lang tid fra de skulker den første timen til de eventuelt havner på Nav .
AP170630 - En stor utfordring i denne landsdelen er at unge ikke fullfører fagutdanning fordi de mangler lærlingplass, og da har de kanskje ikke noe annet alternativ enn å søke støtte hos Nav .
AP170630 mars 2017 var det registrert 321 300 mottagere av uføretrygd i Norge, ifølge Nav .
AA170630 Wigum har siden 2006 vært fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, og hun har vært ansatt i daværende Aetat helt siden 1982.
AA170630 Med Wigum som fylkesdirektør har Nav Sør-Trøndelag vært et av de ledene fylkeskontorene i kunnskapsbasert utvikling av Nav .
AA170630 Med Wigum som fylkesdirektør har Nav Sør-Trøndelag vært et av de ledene fylkeskontorene i kunnskapsbasert utvikling av Nav.
AA170630 Hun har opparbeidet seg et stort og bredt nettverk i trondheimsregionen og Sør-Trøndelag, som vil være svært viktig å ha med når Nav Trøndelag skal etableres med regionskontor på Steinkjer, sier Hugvik i pressemeldingen.
AA170630 Hun har hatt ansvaret for flere store omstillingsprosesser i Nav og Aetat.
AA170630 Bente Wold Wigum blir regiondirektør i Nav Trøndelag.
AA170630 - Det har vært et vanskelig valg mellom to svært gode kandidater, men etter en grundig helhetsvurdering er jeg trygg på at Bente Wold Wigum vil være den rette til å lede det viktige arbeidet med å bygge og drifte den nye regionen Nav Trøndelag, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding.
AA170630 I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.
AA170630 I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170630 I Sør-Trøndelag er det nå 3 655 personer som er helt ledig, skriver NAV i en pressemelding.
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.100 personer.
AA170630 | Nav : 600 færre arbeidsledige i juni ¶
AA170630 I juni var det registrert 71.500 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.500 sammenlignet med juni i fjor.
AA170630 I juni ble det registrert 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170630 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 1.100 personer.
AA170630 | Nav : 600 færre arbeidsledige i juni ¶
DN170629 | Disse fem digitale tiltakene bidrar til å forbedre norsk offentlige sektor ¶ ¶ Nav vant nylig en pris for sin nye løsning for digital sykefraværsoppfølging.
DA170627 Vi trenger økt uføretrygd, bedre minstepensjon, lavere boutgifter, bostøtten tilbake til det nivået den hadde før eller bedre, tannhelse inn i egenandelsordningen og Nav må reorganiseres, gjerne ved å gjøres helstatlig.
SA170626 Nav og skoler i sitt møte med flyktninger viser større grad av forståelse og innlevelse når de blir gjort kjent med potensielle senskader etter tortur.
DA170626 Regiondirektør Truls Nordahl i Nav er en av flere som har gledet seg over noen lysglimt det siste halvåret, men bak statistikken ligger det noen stygge tall.
VG170625 En dag gikk hun til NAV .
SA170623 DEBATT : I de nærmeste månedene skjer det endringer i de utbetalte beløpene fra Nav til pensjonister og uføretrygdene.
SA170623 « Nav sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved årlige reguleringer av pensjon og uføretrygd, selv om at de vet at mange ti-tusener ikke er på nettet », skriver Svenn Manum FOTO : Shutterstock ¶
SA170623 Nav sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved årlige reguleringer av pensjon og uføretrygd, selv om at de vet at mange ti-tusener ikke er på nettet.
DN170622 Tallene fra Nav viser at psykiske lidelser sto for rundt 20 prosent av alt sykefravær.
DB170622 Jeg er til og med til skade for dem som går på Nav , for de kunne fått mer i trygd om det ikke hadde vært for de jævla bøndene.
DA170622 Han viser til at regjeringen har kuttet ut et tilbud om tiltakspenger som Nav hadde tidligere, og at også arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen for ungdom har blitt lagt ned.
AP170622 SSB-metoden prøver i tillegg å fange opp arbeidssøkere som ikke har registrerte seg hos Nav .
AP170622 Registrerte ledige hos Nav vil synke fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Denne metoden sikter mot å fange opp også de som ikke melder seg hos Nav .
AP170622 SSB-metoden prøver i tillegg å fange opp arbeidssøkere som ikke har registrerte seg hos Nav .
AP170622 Registrerte ledige hos Nav vil synke fra 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Denne metoden sikter mot å fange opp også de som ikke melder seg hos Nav .
AP170622 « Sammenlignet med i fjor er det 250.000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon », skriver Nav .
AP170622 Torsdag morgen kom Nav med tall som viser at det legemeldte sykefraværet økte med 2,8 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.
AP170622 kvartal, skriver Nav i en pressemelding.
AP170622 | Christine Marie Jentoft : - Jeg kjenner flere transpersoner som er på Nav enn som er i arbeid ¶
AA170622 Tallene fra Nav viser at psykiske lidelser sto for rundt 20 prosent av alt sykefravær.
AA170622 Han viser til at regjeringen har kuttet ut et tilbud om tiltakspenger som Nav hadde tidligere, og at også arbeidstreningsprogrammet Jobbsjansen for ungdom har blitt lagt ned.
SA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav .
SA170621 Forrige uke kom Nav med nye anslag om færre ledige.
SA170621 juni, hvor de konkluderer med at de absolutte ledighetstallene til Nav ikke er i nærheten av å være på rekordnivå, og at tallene har sunket gjennom perioden.
SA170621 Nav har de siste fem månedene rapportert om at ledigheten er på vei ned, måned for måned.
SA170621 Så har Nav sett på det tallet og vurdert om det er riktig i forhold til hvor mange arbeidsplasser vi trenger i fremtiden.
DN170621 AKU har vært en litt upålitelig og volatil informasjonskilde og vi stoler mer på tallene vi får fra NAV på ledighet og fra nasjonalregnskapet og Regionalt nettverk på sysselsettingen.
DN170621 Som følge av regionreformen kommer arbeidsdirektør Sigrun Vågeng med anbefaling til ny fremtidig regional struktur i Nav .
DN170621 Newsmax Media-sjef : Trump vurderer å sparke spesialetterforsker Mueller ¶ ¶ | Nav foreslås omorganisert til tolv regioner ¶
DN170621 Nav-sjef Sigrun Vågeng har foreslått omorganisering av Nav i 12 regioner.
DA170621 Sykepleier er det yrket det er størst mangel på i Østfold, viser tall fra Nav .
AA170621 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav .
AA170621 Plan- og bygningskontorene, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, UDI og Nav får alle 56 poeng av 100 mulige.
AA170621 For Navs del er det de som verken har hatt erfaring med eller kontakt med Nav, som har best inntrykk, mens de som har hatt kontakt med Nav som pårørende, har dårligst inntrykk.
AA170621 For Navs del er det de som verken har hatt erfaring med eller kontakt med Nav , som har best inntrykk, mens de som har hatt kontakt med Nav som pårørende, har dårligst inntrykk.
AA170621 Nav får 56 poeng, og det er åtte poeng mer enn i 2010.
AA170621 | Etterlyste kriminelle får støtte av Nav
AA170621 Politiet sier også at flere tusen av disse etterlyste får støtte fra Nav , mens de er på rømmen.
AA170621 Politiet selv ønsker en lovendring, og at Nav skal ha myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet.
AA170621 Flere tusen kriminelle får støtte av Nav mens de er på rømmen fra norske myndigheter, ifølge politiet.
AA170621 Egil Jørgen Brekke, leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, sier til kanalen at de vet at mange oppholder seg i utlandet, og at de mottar støtte fra Nav samtidig som de er etterlyst.
VG170620 I tillegg er de dømt til inndragning av leiligheter i Spania, og erstatning til NAV og Husbanken.
SA170620 Mannen som tagget politihusets fasade natt til søndag, er siktet også for grovt skadeverk på NAV sine lokaler i Sverdrups gate og på flere biler.
SA170620 Mariana Krogstad har få måneder igjen av dagpengene fra Nav .
NL170620 Og Anita Larsen sier hun har skrevet under på at hun fritar Nav Hjelpemiddelsentralen alt ansvar dersom noe skulle skje.
DN170620 Ballangen og Iveland er kommuner der andelen innbyggere som mottar trygd fra Nav , er høy.
DN170620 Hun peker også på at NAV og SSB forventer at ledigheten går videre ned.
DB170620 Samtidig synes hun også at Nav kan være mer aktive, slik at arbeidsgiverne vet hvilke arbeidstakere som er tilgjengelig.
DB170620 Petter Stordalen mener at det bør lages en app, slik at Nav kan nå ut til unge arbeidsledige.
DB170620 Nikita-gründer, Inger Ellen Nicolaisen, sier at de stort sett har gode erfaringer med å ta inn folk fra Nav .
DB170620 For en av tingene Nicolaisen mener at Nav bør bli bedre på er å gi arbeidsledige råd, slik at de kan finne ut hvilket yrke de har lyst til å arbeide i, og hvilke yrker de takler.
DB170620 - Ulike livserfaringer og erfaring trenger ikke å sette en stopper for at vi ansetter folk fra Nav , det viktigste er tilfredsstillende vandel og høy motivasjon for å jobbe, sier Holmen.
DB170620 - Folk har en oppfattelse av personer i Nav-systemet som er litt feil, fordi det finnes mange grunner til å benytte tjenestene som Nav tilbyr.
DB170620 Nav og SSB sier ledigheten skal mer ned.
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og S
AA170620 Trine Kleveland er hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Nav i Sør-Trøndelag.
AA170620 Nav-direktør mener Nav Trøndelags nye hovedkontor bør ligge i Steinkjer.
AA170620 Jeg vil vektlegge behovet for en rask avklaring i denne regionen, og mener at Nav kan håndtere en løsning med regionkontor i Steinkjer, og derfor kan jeg anbefale dette, skriver Vågeng i dokumentet.
AA170620 I januar 2018 skal Nav i de to trønderfylkene slå seg sammen.
AA170620 I høringsrunden argumenterte Nav Sør-Trøndelag hardt for at Trondheim er faglig best egnet : ¶
AA170620 De påpekte at rundt 75 prosent av de ansatte i Nav Trøndelag vil ha kortere reisevei til Trondheim enn Steinkjer.
AA170620 Alle fylkespolitikerne er enige om at Nav bør vurdere å legge sitt hovedkontor « i nærheten av hovedsetene for viktige utviklingspartnere, som for eksempel Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag ».
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
AA170620 Nav-direktør mener Nav Trøndelags nye hovedkontor bør ligge i Steinkjer.
AA170620 Jeg vil vektlegge behovet for en rask avklaring i denne regionen, og mener at Nav kan håndtere en løsning med regionkontor i Steinkjer, og derfor kan jeg anbefale dette, skriver Vågeng i dokumentet.
AA170620 I januar 2018 skal Nav i de to trønderfylkene slå seg sammen.
AA170620 I høringsrunden argumenterte Nav Sør-Trøndelag hardt for at Trondheim er faglig best egnet : ¶
AA170620 De påpekte at rundt 75 prosent av de ansatte i Nav Trøndelag vil ha kortere reisevei til Trondheim enn Steinkjer.
AA170620 Alle fylkespolitikerne er enige om at Nav bør vurdere å legge sitt hovedkontor « i nærheten av hovedsetene for viktige utviklingspartnere, som for eksempel Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag ».
AA170620 Ballangen og Iveland er kommuner der andelen innbyggere som mottar trygd fra Nav , er høy.
NL170619 Jeg opplever at Støre fremdeles vurderer Tromsø som en viktig by, en motor og et nav i utvikling av ny kunnskap.
DB170619 | Abegail fikk jobb gjennom NAV .
VG170618 Dette ved å sørge for at Kriminalomsorgen, helsetjenesten, kommunene og NAV samarbeider om behandling og oppfølging.
SA170618 Aftenbladet erfarer at det skal være samme mann som i april knuste ruter på Nav i Klubbgata.
VG170617 Vi kan takke LDO for at NAV fikk den påminnelsen.
VG170617 Seksjonssjef Magne Fladby i NAV sier til VG at de har fått med seg at det har vært mange reaksjoner på at dagens foreldrepengeløsning ikke har vært tilrettelagt for medmødre.
VG170617 Nå lover NAV en endring. foreldre må de fremdeles søke om « fars » foreldrepenger.
VG170617 Nå lover NAV en endring.
VG170617 Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ) mener NAV har brukt altfor lang tid på å tilpasse skjemaene sine, og fikk i et møte beskjed om at det var komplisert og tidkrevende å endre skjemaene, og at perspektivet var fram mot 2019.
VG170617 Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, er enig i at det kan få positive ringvirkninger at NAV nå tar medmødrene på alvor.
VG170617 Les også : NAV : - Det er for vanskelig å søke om foreldrepenger ¶
VG170617 I et ferskt brev til LDO skriver NAV at papirskjemaene deres vil tilpasses medmor innen sommerferien, og at den digitale søknaden skal være ferdig i løpet av høsten.
VG170617 Hvorfor har det tatt åtte år å få til endringen ? - NAV har satt inn ressursene på å utvikle en helt ny foreldrepengeløsning, som blant annet legger opp til å ivareta så mange familiekonstellasjoner som mulig.
VG170617 Hun håper flere vil bli oppmerksomme på sin egen praksis, og følge etter når en stor og viktig offentlig instans som NAV går foran.
VG170617 Hun ble også positivt overrasket over brevet LDO fikk fra NAV .
VG170617 FORNØYD MED NAV : Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm.
VG170617 - Jeg fikk veldig inntrykk av at NAV tar disse tingene på alvor, men at det har gått litt i glemmeboken de siste åtte årene.
VG170617 - Det er veldig gledelig å høre at NAV endelig tar affære og gjør skjemaene sine inkluderende.
VG170617 | NAV snur - nå skal foreldre som Oda slippe å krysse av som « far » ¶
BT170617 Oppsøk bedrifter direkte, spør venner og familie, bruk sosiale medier, følg med på finn.no og nav sine hjemmesider.
SA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav .
SA170616 Illustrasjonsfoto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix ¶ 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
SA170616 I fjor mottok over 80.000 personer bosatt i utlandet til sammen 7,1 milliarder kroner fra Nav .
SA170616 Foto : Terje Bendiksby / NTB scanpix ¶ | Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor ¶
SA170616 - Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra Nav i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før.
DN170616 Sp kan droppe SV ¶ Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor ¶
DN170616 Sp kan droppe SV ¶ Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor ¶
DN170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav .
DN170616 I fjor mottok over 80.000 personer bosatt i utlandet til sammen 7,1 milliarder kroner fra Nav .
DN170616 Foto : Øyvind Elvsborg ¶ | Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor ¶
DN170616 Foto : JOSE JORDAN ¶ 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
DN170616 - Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra Nav i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før.
DN170616 De japanske byene Fukuoka og Nagoya er blitt et nav for smugling fra Asia.
AA170616 Michelsen ser for seg at det kan gjøres gjennom at NAV identifiserer de familiene det gjelder og lager en egen tilskuddsordning.
AA170616 Selv om det er mye penger, så utgjør det kun 1,7 prosent av NAVs samlede utbetalinger til personer i løpet av ett år, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav .
AA170616 I fjor mottok over 80.000 personer bosatt i utlandet til sammen 7,1 milliarder kroner fra Nav .
AA170616 - Personer bosatt i utlandet mottok 7,1 milliarder kroner fra Nav i 2016, en økning på i overkant av 200 millioner fra året før.
AA170616 1,7 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav i 2016 gikk til personer bosatt i utlandet.
AA170616 ( ©NTB ) ¶ | Nav betalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor ¶
VG170615 En ny ungdomsinnsats i NAV , aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og mer bruk av lønnstilskudd er andre satsinger som vi tror vil bidra til å løfte flere unge inn i jobb.
VG170615 | Rekordmange får glutenstøtte - nå vil NAV at ordningen revurderes ¶
VG170615 Nå stiller NAV spørsmål ved om ordningen fortsatt treffer målgruppene som den er ment å hjelpe.
VG170615 Nå mener NAV man bør se på om det fortsatt koster like mye.
VG170615 MILLIONØKNING : Kunnskapsdirektør i NAV , Yngvar Åsholt, sier at utgiftene øker selv om færre mottar grunnstønad.
VG170615 I en ny rapport fra NAV kommer det frem at de nye brukerne av ordningen først og fremst er personer med cøliaki og andre glutenintoleranser.
VG170615 I dag er nesten bare fordyret kosthold i bruk, og vi må da stille spørsmål ved om ordningen treffer godt nok, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV .
VG170615 Har du en varig sykdom, skade eller misdannelser som koster deg ekstra, kan du i dag søke grunnstønad hos NAV .
VG170615 Foto : NAV
VG170615 De fleste av disse har cøliaki eller glutenintoleranse, men NAV har ikke eksakte tall.
VG170615 De er imidlertid kritiske til at NAV ikke registrerer forskjellen på om de som har cøliaki og de som har glutenintoleranse.
VG170615 Aldri før har så mange mottatt grunnstønad for cøliaki og glutenintoleranser fra NAV .
VG170615 - Ordningen har endret karakter dramatisk, mener NAV , som nå vil at den vurderes på nytt.
VG170615 NAV skriver at det må vurderes om grunnlaget for å få støtte ved glutenintoleranse muligens « praktiseres for liberalt », ettersom det er vanskelig å bekrefte glutenintoleranse.
SA170615 Senest nå i juni meldte Nav at ledigheten fortsetter å synke.
SA170615 I hele 2017 har Nav meldt om lavere ledighet og flere lyspunkter i arbeidsmarkedet.
SA170615 DEBATT : I hele 2017 har Nav meldt om lavere ledighet og flere lyspunkter i arbeidsmarkedet.
AP170615 Hun påpeker at sykmeldte er underlagt et stadig strengere oppfølgingsregime i Norge og er i tett dialog med NAV for raskt å komme tilbake i jobb.
AA170615 Jeg er til og med til skade for dem som går på Nav .
AA170615 NAV Verdal var også positive, men kommuneledelsen sa nei.
SA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
SA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
SA170614 Tall fra Nav viser at sykefraværet i aldersgruppen 67 - 69 år har doblet seg på elleve år.
SA170614 Nav har registrert en økning i sykefraværet blant folk over 67 år.
DN170614 | Fersk Nav-prognose : Venter 8.000 færre ledige ¶ Nav venter en videre nedgang i arbeidsledigheten.
DN170614 Til neste år venter Nav at ledigheten vil gå videre ned, og at det i snitt vil være 71.000 helt ledige.
DN170614 Samtidig har antall registrerte helt ledige, samt arbeidssøkere på tiltak, gått ned hittil i år og det er en nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav .
DN170614 Det vil i gjennomsnitt være 76.000 arbeidsledige i år, anslår Nav i en fersk prognose.
DN170614 Derimot venter NAV at fallet i år vil bli mindre enn i de to foregående årene, og dermed i mindre grad dra ned veksten i norsk økonomi, heter det.
DN170614 - Flere piler peker i riktig retning i norsk økonomi, heter det i en pressemelding fra Nav .
DN170614 Nav venter færre ledige, ifølge ferske prognoser.
DN170614 Nav legger til grunn at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, som bidrar til høyere aktivitet i turistnæringen samt økt eksport.
DN170614 - Nav venter at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018.
DN170614 Tall fra Nav viser at sykefraværet i aldersgruppen 67 - 69 år har doblet seg på elleve år.
DN170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
DB170614 - Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.
DA170614 De samarbeider tett med behandlerapparatet innen rus og psykiatri og lærerne deltar i ansvarsgruppemøter, møter med Nav og samtaler med elev og behandler.
BT170614 Han sier at saksbehandler hos namnsfogden og representanter for Nav har vært i leiligheten i dag.
AA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
AA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
AA170614 Nav venter også at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018. ( ©NTB ) ¶
VG170613 NAV beklager ¶ NAV kommenterer saken slik.
VG170613 Jeg synes det er for dårlig, spesielt når NAV selv understreker at det spesielt er de unge som skal følges opp.
VG170613 Jeg hadde trodd at oppfølgingen skulle være tettere : 19 år er starten på livet og da må det også vektlegges hos NAV , sier han.
VG170613 Ifølge NAV er nå hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, på stønad fra NAV , i en kortere eller lengre periode.
VG170613 Ifølge NAV er nå hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, på stønad fra NAV, i en kortere eller lengre periode.
VG170613 I løpet av seks måneder med arbeidsavklaringspenger, har han kun hatt ett møte med NAV .
VG170613 Hun sier Saaheim byttet tilhørighet fra NAV Hvaler til NAV Fredrikstad i desember 2016.
VG170613 Hun sier Saaheim byttet tilhørighet fra NAV Hvaler til NAV Fredrikstad i desember 2016.
VG170613 Dette har vi tatt opp med kommunene og NAV .
VG170613 Da søkte jeg og NAV på tiltak.
VG170613 Alle ( NAV , helsetjenesten/behandlere, utdanningsmyndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere ) har et felles ansvar for å hjelpe folk som står uten arbeid og aktivitet.
VG170613 - I februar 2017 formidlet han til sin veileder at han kun ønsket oppfølging fra NAV til å se på hans muligheter for å komme i jobb.
VG170613 NAV beklager.
VG170613 NAV beklager ¶
VG170613 Leder for Nav i Tolga, Synnøve Narjord, skriver i en e-post at hun ikke vil uttale seg i saken.
VG170613 Jeg var også hos NAV .
VG170613 Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.
VG170613 Det betyr at det skal være tettere oppfølging av unge på AAP, og at NAV får ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor.
VG170613 - Jeg vet egentlig ikke om jeg har fått noen oppfølging hos Nav i det hele tatt.
VG170613 NAV : Unge uføre får ni millioner kroner ¶
DB170613 * Hva er din holdning til den nye politireformen, med færre og større politistasjoner ? * NAV arbeider med en reform for å redusere antall NAV-kontorer til ca 200, fordi mer og mer av kontakten skal gå over nett og telefon.
DB170613 Ikke bare vil den øke antall byråkrater i NAV , som nå må behandle søknadene årlig.
VG170612 Jeg prøvde å se i avisene etter arbeid, jeg var også hos NAV .
VG170612 - Men hva med offentlige kontorer som NAV ?
VG170612 Hun sier NAV skal følge opp de unge.
VG170612 Et nytt toårig opplæringstiltak i NAV for dem med få formelle kvalifikasjoner kom på plass i fjor.
VG170612 Dette har vi tatt opp med kommunene og NAV .
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV, som sikrer de unge arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV .
VG170612 Derfor har vi fra i år innført en ny ungdomsinnsats i NAV , som sikrer de unge arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen åtte uker, etter at de melder seg på NAV.
VG170611 NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.
VG170611 MILLIONER : Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV gir et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år.
VG170611 Innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk, fremholder NAV .
VG170611 Foto : Nav .
VG170611 Det viser en beregning NAV har gjort på forespørsel fra VG.
VG170611 Deretter følger misdannelser/kromosomavvik/Downs og sykdommer i nervesystemet/cerebral parese, ifølge NAV .
VG170611 Andelen uføre ( 18-29 år ) utgjorde 1,2 prosent av befolkningen i 2000 og 1,8 prosent per mars 2017, ifølge NAV .
VG170611 - NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV .
VG170611 NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.
VG170611 - NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.
SA170611 Kreftene bør i stedet brukes på flere lærere, bedre arbeidsmarkedstiltak, bedre tilbud til unge arbeidsledige ( 10 prosent av de unge arbeidssøkende går ledige i Norge ), arbeidsavklaringspenger for ungdom og nye løsninger som gjør Nav bedre og mer treffsikkert ( Nav Ung, foreksempel ), praksisplasser til unge og lønnstilskudd til bedriftene.
SA170611 Kreftene bør i stedet brukes på flere lærere, bedre arbeidsmarkedstiltak, bedre tilbud til unge arbeidsledige ( 10 prosent av de unge arbeidssøkende går ledige i Norge ), arbeidsavklaringspenger for ungdom og nye løsninger som gjør Nav bedre og mer treffsikkert ( Nav Ung, foreksempel ), praksisplasser til unge og lønnstilskudd til bedriftene.
FV170611 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav .
DN170611 ¶ Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud kjempet fredag sammen med Sp, SV og KrF for at Nav skal fortsette å sende ut papirslipper til sine brukere.
AP170611 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav .
AP170611 De bistår med å komme i kontakt med NAV og helsemessig oppfølging, både fysisk og psykisk.
AP170611 Arbeids- og velferdsdirektoratet : Dekker spørsmål knyttet til NAV
AA170611 25-åringen har forklart at barnet var rødt og hovent i hodet da hun kom hjem fra en tur til Nav .
DN170610 Arbeidsledigheten falt ytterligere tilbake i mai, viste tall fra Nav i forrige uke.
DB170610 Flere av våre butikker tar imot praktikanter fra NAV slik at de får arbeidstrening.
AA170610 I prosjektet som kalles Rissamat utvikles det et samarbeid mellom kommunen, skoler, næringsliv, frivillige og NAV sånn at det blir sunne, gode og billige skolemåltid.
SA170609 Hundrevis av oljeledige som mister retten til dagpenger fra Nav har heller ikke krav på sosialhjelp.
DB170608 Ved siden av henne sitter gambieren som snakker norsk og har jobbet i NAV .
DB170608 Før han forteller at han bor i Norge, og i 20 år har jobbet for NAV .
DB170608 En kvinne som forteller at hun er leder for en lokal støttegruppe for kvinner som har lidd overlast, Mabula Hydara, hennes advokat Mam Amie Jobe og mannen som hadde fortalt at han jobber for NAV på den ene siden av bordet.
DB170608 Det er lov, sharialoven står over norsk lov, slår mannen som i mange år skal ha jobbet i NAV fast.
AP170608 Ledigheten faller fra 4,7 prosent i fjor til 4 prosent i 2020, målt ved SSBs metode som også fanger opp arbeidssøkere som ikke melder seg hos Nav .
AA170608 Negotia-lederen mener sprikene i ledighetsrapporteringen fra SSB og Arbeids- og velferdsetaten NAV viser at ledigheten fortsatt er bekymringsfull.
VG170605 » For min del bekreftes det gjennom medias blikk på såkalte svake grupper, og i møte med forsikringsselskap eller NAV .
VG170605 De personene jeg har kontakt med via NAV og forsikring er veldig hjelpsomme og hyggelige, men de jobber i et system som på ingen måte er brukerorientert.
VG170605 NAV skal i tillegg vurdere min arbeidsevne og mulighet for å komme tilbake i jobb.
DN170605 | Forskere : Arbeidstrening fra Nav svekker mulighetene for jobb ¶
VG170603 Når de klarer å argumenterer for slipp på nett, så klarer de å logge seg inn på NAV .
VG170603 Men det å ikke få en papirlapp med den faste, kjente summen fra NAV hver måned, det raserer ikke liv.
VG170603 Eller ringe NAV .
VG170603 De har vært bråk siden NAV begynte å sende ut lønnsslippen digitalt.
VG170603 De neste stegene i samarbeidet vil de ikke gå ut med, utover at både NAV og politiet er de to neste naturlige aktørene som skal kunne nyte godt av mer effektive digitale samkjøringer.
SA170602 La oss se litt på de faktiske tallene : De ferskeste tallene fra Nav for arbeidsløsheten i Norge forteller oss sannheten om hva Høyre og Frp får til.
FV170602 Per Lund, avdelingsdirektør for Nav Vest-Agder kan fortelle om positive tall for arbeidsstyrken i fylket.
DN170602 Det ble 1900 færre ledige i mai, viser sesongjusterte tall for antall registrerte arbeidsledige som Nav la frem fredag.
DN170602 Arbeidsledigheten falt ytterligere tilbake i mai, viser ferske tall fra Nav .
DN170602 Nav la fredag frem helt nye tall for den registrerte arbeidsledigheten i Norge.
DA170602 Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.
DA170602 Ferske tall fra Nav Rogaland viser at arbeidsledigheten fortsetter å synke i Rogaland.
DA170602 - Den positive trenden med nedgang i arbeidsledigheten fortsetter, og det er flere ledige stillinger i Rogaland i mai sammenlignet med samme måned i fjor, sier Nordahl, som er direktør i Nav Rogaland, i en pressmelding.
DA170602 - At antall unge helt arbeidsledige er på vei nedover, samtidig som Nav kan tilby gode tiltaksplasser for mange unge arbeidsledige, gleder meg, sier Nordahl.
DA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav .
DA170602 I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor.
DA170602 Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav .
DA170602 | Nav : 1.900 færre arbeidsledige i mai ¶
BT170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav .
BT170602 I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor.
BT170602 Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav .
BT170602 | Nav : 1.900 færre arbeidsledige i mai ¶
AA170602 Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav .
AA170602 I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor.
AA170602 Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav .
AA170602 ( ©NTB ) ¶ | Nav : 1.900 færre arbeidsløse i mai ¶
SA170601 | Hva forteller arbeidsledighetstallene oss ? NAV sier at arbeidsledigheten går litt ned, mens Statistisk sentralbyrå ( SSB ) sier den går litt opp.
DA170601 LES OGSÅ : Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav
AA170601 Per i dag har ikke Nav noen ordning som gjør at den som ønsker utbetalingsslippen på papir kan få det hver måned. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havner på Nav .
NL170531 Hos NAV skal jobbsøkere rutes videre til bemanningsbyråer.
DB170531 Han påpeker at det er forskjell på hvor mye folk får utbetalt i støtte fra NAV .
DB170531 Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.
DB170531 Men også mange unge går på Nav , noe som bekymrer ordføreren enda mer.
DB170531 Kommunen er den i Norge hvor størst andel av befolkningen mottar ytelser fra Nav .
DB170531 JOBBSØKERKURS : Flere personer er misfornøyde med jobbsøkerkurs de må ta gjennom Nav .
DB170531 I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode i Norge.
DB170531 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav .
DB170531 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
DB170531 - Vi setter i gang tiltak med Nav og helsevesenet.
DB170531 ( Dagbladet ) : Tirsdag kom Nav med tall for ytelser utbetalt i 2016.
DB170531 Én av fem lever på penger fra Nav
DB170531 ¶ PRIVAT : Nav har satt ut jobbsøking til private bemanningsbyråer.
DB170531 Hos NAV skal jobbsøkere rutes videre til bemanningsbyråer, skrev Klassekampen 11. mai.
DB170531 Du må reddes av skolen, barnevern og NAV .
DB170531 Disse sivile etatene gjør en innsats i dag, men for skolene stanser ansvaret etter ti års grunnskole, for barnevernet ved fylte atten år og For NAV når du har fylt ut søknadsskjemaet riktig.
DB170531 Dette arbeidet burde ligge hos barnevern, NAV og skoletjenesten, og aller helst i et samarbeidende forum som er utenfor politiet.
VG170530 Riksrevisjonen : Alvorlig sikkerhetsrisiko hos Nav ¶ | « Perry » om Norges forsvar : - Har brukt altfor mange stoppere ¶
VG170530 Totalt i løpet av 2016 utbetalte NAV nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.
VG170530 Samlet for alle ytelser ( livsoppholdsytelser, barn og familie, pensjoner og øvrig ) utbetalte NAV i alt 418 milliarder kroner til personer i 2016.
VG170530 Innbyggere i Oslo har for eksempel et lavere ytelsesnivå fra NAV enn andre fylker.
VG170530 Illustrasjon :, NAV
VG170530 I den andre enden av skalaen finner vi altså Østfold og Aust-Agder, hvor 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottagere av livsoppholdsytelser fra NAV .
VG170530 Hver hver eneste måned i fjor, var det i gjennomsnitt 712.000 innbyggere som mottok enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, viser sammenstillingen fra NAV .
VG170530 Dette viser Viking-tallene ¶ | Én av fem lever på penger fra NAV ¶ NAV gir til enhver tid én av fem voksne nordmenn økonomisk støtte til livsopphold.
VG170530 Dette viser Viking-tallene ¶ | Én av fem lever på penger fra NAV
VG170530 Det kommer frem i en ny statistikk fra NAV som ble publisert tirsdag.
VG170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra NAV er Bærum ( 12 prosent ), Bykle ( 13 prosent ), Hemsedal ( 14 ), Sogndal ( 14 ) og Asker ( 14 ).
VG170530 - Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV .
VG170530 Én av fem innbyggere mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor, skriver NAV i pressemeldingen om nordmenns avhengighet av NAV-ytelser.
VG170530 Én av fem innbyggere mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor, skriver NAV i pressemeldingen om nordmenns avhengighet av NAV-ytelser.
DB170530 De får også karantenetid fra NAV i åtte uker hvor de verken får lønn eller andre sosiale ytelser.
DB170530 Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge.
DB170530 I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode.
DB170530 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav .
DB170530 Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav .
DB170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
AA170530 Han mener at Linkedin trolig har hentet informasjon om stillingsutlysningene fra Nav , og deretter har lagt ut stillingsutlysningen selv.
AA170530 To av tre saker ble avdekket ved å sammenligne inntektsopplysninger fra arbeidsgivere med informasjon brukeren selv har gitt Nav .
AA170530 Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere Nav .
AA170530 Antall anmeldte i første tertial har falt fra 569 i 2015 til 478 i 2016 og 324 i år, viser tall Nav la fram tirsdag.
AA170530 Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge. ( ©NTB ) ¶ | 33 nye Dark Room-saker - minst 300 barn grovt misbrukt ¶
AA170530 I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode.
AA170530 I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav .
AA170530 Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav .
AA170530 De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum ( 12,4 prosent ), Bykle ( 13,3 prosent ), Hemsedal ( 13,6 prosent ), Sogndal ( 13,9 prosent ) og Asker ( 14,1 prosent ).
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | Én av fem lever på penger fra Nav ¶ 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall fra Nav .
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | Én av fem lever på penger fra Nav ¶ 21 prosent av den norske befolkningen i alderen 18 til 66 år mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016, viser nye tall fra Nav.
VG170529 | Utplassert fra NAV tappet kirkekonto ¶
VG170529 Kvinnen i 40-årene var utplassert fra NAV og fikk tilgang til kontoen til kirkelig fellesråd.
VG170529 Kvinnen har utdannelse innen økonomi og var utplassert fra NAV i en stilling innen kirkelig fellesråd.
DN170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav , Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
DB170529 ¶ NAV-KRITISK : - Det er ekstra paradoksalt at det nå er NAV som går i spissen for en reintroduksjon av løsarbeidersamfunnet, heter det i LO-rapporten.
DB170529 Paradoksalt for NAV
DB170529 Når NAVs viktigste oppgaver splittes opp på denne måten mister vi kontrollen og muligheten til å gjøre NAV bedre.
DB170529 Man kan også se på NAVs samarbeid med bemanningsbransjen og den skyhøye konsulentbruken i NAV .
DB170529 Deltakerne plukkes ut av NAV , ikke av leverandørene.
DB170529 - Vi er dypt kritisk til markedsrettingen som foregår i NAV .
DB170529 - Det er ekstra paradoksalt at det nå er NAV som går i spissen for en reintroduksjon av løsarbeidersamfunnet.
DA170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav , Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
AA170529 Til sammen 320 medarbeidere fra skatteetaten, politiet, Nav , Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1.200 byggearbeidere på 536 privatadresser.
AA170527 Vestad er rådgiver i personlig økonomi i Nav og holder kurs for å hjelpe folk å greie seg med lite penger.
DB170526 Dersom det er en kopi så må den være offentlig bekreftet, fra f.eks NAV , sier Kjøl.
AA170526 Tall fra Nav sier at sykefraværet bare har gått ned med 10,4 prosent siden 2001.
FV170524 Økonomi- og styringsdirektør i Nav , Geir Axelsen, svarer at forsinkelsen vil ramme 207.000 personer.
FV170524 | Teknisk trøbbel stanser utbetaling fra Nav ¶ Nav opplyser at en teknisk feil forsinker utbetalingen av blant annet sykepenger og foreldrepenger til 207.000 personer.
FV170524 | Teknisk trøbbel stanser utbetaling fra Nav
FV170524 Han mottar sykepenger fra Nav og skulle mottatt feriepenger i dag i tillegg.
FV170524 Borgen / Aftenposten FORSINKELSE : Nav har lagt ut denne korte meldingen onsdag ettermiddag.
FV170524 At Nav lar være å informere oss som venter på disse pengene og nøyer seg med å legge ut en melding på sine sider, synes jeg er kritikkverdig.
FV170524 Nav opplyser på sin side at feilen er identifisert og at de forventer å få utbetalt pengene i løpet av fredag 26. mai.
DN170524 Økonomi- og styringsdirektør i Nav , Geir Axelsen, sier til avisen at det skyldes en teknisk feil.
DN170524 Han sier Nav tar sikte på at brukerne har pengene på konto før helgen, fredag 26. mai.
DN170524 Denne valutafellen lurer nordmenn for én milliard ¶ ¶ | 207.000 rammet av Nav-rot ¶ Nav er forsinket med utbetalinger til rundt 207.000 personer.
DA170524 Antallet registrerte arbeidsledige og tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 3.000 personer i løpet av samme tidsrom.
BT170524 Økonomi- og styringsdirektør i Nav , Geir Axelsen, svarer at forsinkelsen vil ramme 207.000 personer.
BT170524 | Teknisk trøbbel stanser utbetaling fra Nav ¶ Nav opplyser at en teknisk feil forsinker utbetalingen av blant annet sykepenger og foreldrepenger til 207.000 personer.
BT170524 | Teknisk trøbbel stanser utbetaling fra Nav
BT170524 Han mottar sykepenger fra Nav og skulle mottatt feriepenger i dag i tillegg.
BT170524 FORSINKELSE : Nav har lagt ut denne korte meldingen onsdag ettermiddag.
BT170524 At Nav lar være å informere oss som venter på disse pengene og nøyer seg med å legge ut en melding på sine sider, synes jeg er kritikkverdig.
BT170524 Nav opplyser på sin side at feilen er identifisert og at de forventer å få utbetalt pengene i løpet av fredag 26. mai.
AP170524 Han hevdet at dette var prosedyrer fra Nav for å få betalt drosjeturen.
AP170524 Kilde : NAV og Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AA170524 Kvinner tar ofte ut valgfri periode, mens menn ofte begrenser seg til fedrekvoten, fastslår Nav .
AA170524 Det er flest mottakere av svangerskapspenger i Østfold og Møre og Romsdal, melder Nav . ( ©NTB ) ¶
AA170524 Det er en økning på 3 prosent, viser tallene fra Nav .
AA170524 Det er en nedgang på 3 prosent, ifølge Nav .
SA170523 Sørmå anbefaler å snakke med arbeidsplassens HR-avdeling og eventuelt Nav for å få god informasjon om hvilke rettigheter man har når det gjelder sykepenger og pensjonsordning under ulønnet permisjon.
SA170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV
SA170523 Kilde : Nav
SA170523 Blir du syk på slutten av permisjonstiden, og fremdeles er syk når du egentlig skulle begynt å jobbe, vil som oftest Nav utbetale sykepenger fra 15. dag regnet fra dagen du egentlig skulle begynne å jobbe.
SA170523 - Dersom du blir syk før du har jobbet fire uker etter permisjonen vil Nav utbetale sykepenger fra 15. dag fra sykemeldingsdato, sier hun.
DB170523 I retten viste forsvareren til en rekke andre bedrageridommer med bare betinget fengsel, og at domfelte i bedragerisaker mot NAV først har måttet sone når beløpet har oversteget drøyt 90 000 kroner ( 1G ).
BT170523 Sørmå anbefaler å snakke med arbeidsplassens HR-avdeling og eventuelt Nav for å få god informasjon om hvilke rettigheter man har når det gjelder sykepenger og pensjonsordning under ulønnet permisjon.
BT170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV
BT170523 Kilde : Nav
BT170523 Blir du syk på slutten av permisjonstiden, og fremdeles er syk når du egentlig skulle begynt å jobbe, vil som oftest Nav utbetale sykepenger fra 15. dag regnet fra dagen du egentlig skulle begynne å jobbe.
BT170523 - Dersom du blir syk før du har jobbet fire uker etter permisjonen vil Nav utbetale sykepenger fra 15. dag fra sykemeldingsdato, sier hun.
AP170523 Sørmå anbefaler å snakke med arbeidsplassens HR-avdeling og eventuelt Nav for å få god informasjon om hvilke rettigheter man har når det gjelder sykepenger og pensjonsordning under ulønnet permisjon.
AP170523 Kilde : Arbeidstilsynet og NAV
AP170523 Kilde : Nav
AP170523 Blir du syk på slutten av permisjonstiden, og fremdeles er syk når du egentlig skulle begynt å jobbe, vil som oftest Nav utbetale sykepenger fra 15. dag regnet fra dagen du egentlig skulle begynne å jobbe.
AP170523 - Dersom du blir syk før du har jobbet fire uker etter permisjonen vil Nav utbetale sykepenger fra 15. dag fra sykemeldingsdato, sier hun.
DA170522 I tillegg til erfaring som bedriftslege og rådgivende lege i Nav , gjorde han i 20-årsperioden 1979 til 2000 en registrering av alle yrkesskader i Værøy kommune i Lofoten, som senere ble publisert internasjonalt.
DA170522 Det er også vanlig at Nav etterlyser slik dokumentasjon når legen antyder yrkesskade på sykmeldingen, sier Tellnes, som påpeker at også leger har meldeplikt ved mistanke om yrkesskade.
DA170522 - At denne saken ikke er meldt inn både til Arbeidstilsynet og Nav er en stor og alvorlig glipp.
DA170522 - At denne saken ikke er meldt inn både til Arbeidstilsynet og Nav er en stor og alvorlig glipp, sier professor Gunnar Tellnes.
AP170522 I april i år er 4,2 prosent av rogalendingene registrert helt ledige hos Nav .
AP170522 Det gjør at skattemyndigheter, politi, Nav og Arbeidstilsynet samarbeider tettere.
AA170522 Nav og Trondheim kommune blir leietakere i Trondheimsporten. | 2500 så 40 våryre kyr slippe ut på beite ¶
SA170521 Men resultatet har dessverre vært mange og vonde digitale havarier, for eksempel IT-satsingene i Norges idrettsforbund, Nav og Politiet.
SA170521 En etat som Nav skal forholde seg til sine eiere i departementene, tilstøtende etater, flerfoldige fagpersoner internt og eksternt - og ikke minst : en svært sammensatt brukergruppe.
DA170520 Utbyggingen av et overfylt Gardermoen som landets viktigste flyplass har vært fornuftig, men er det like klokt å bygge OSL som nav for skandinavisk utenrikstrafikk i konkurranse med Kastrup i København ?
VG170519 Dette er fortellingens nav , og langsomt får vi innsikt i fortidens og nåtidens mysterier.
VG170519 Så får man høre at bedriften man søkte hos og faktisk fikk et inntrykk av at ville ha deg, heller har tatt inn en på praksis fra Nav .
VG170519 Nav kaller meg inn på møte og informerer om praksisplass, såkalt jobbtrening.
DN170519 Ikke siden juli 2014 har Nav mottatt så få varsler om oppsigelser og permitteringer som i april.
DN170519 Nav har mottatt langt færre permitteringsvarsler enn tidligere.
BT170519 Ønsker virkelig Nav å oppfordre til at unge gir opp før de har forsøkt ?
BT170519 « Ingrid » har vært alvorlig syk i mange år, og har søkt om rettigheter som ung ufør, men Nav har avvist søknaden.
BT170519 Saken reiser imidlertid særlig ett spørsmål som bør besvares av Nav : Skal unge og alvorlig syke mennesker, som etter beste evne har forsøkt å jobbe eller ta en utdanning, straffes for dette ?
BT170519 Likevel vurderte Nav det slik at sykdommen hennes ikke hadde vært alvorlig nok til å oppfylle vilkårene for ung ufør.
BT170519 Bestemmelsen om unge uføre stenger ikke for at Nav kan gjøre slike vurderinger.
BT170519 Nav må tolke loven i tråd med sine hovedformål som er « fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad », og ikke minst « god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov », som det står på Navs hjemmesider.
BT170519 Nav mener at dette ikke er forenlig med en « alvorlig og varig » sykdom, som er kravet for å få innvilget rettigheter som ung ufør etter folketrygdloven.
BT170519 Nav bør endre praksis ved behandlingen av søknader om ung ufør.
NL170518 En person utøvde ifølge Finnmark politidistrikt vold mot en ansatt ved NAV i Alta.
FV170518 Avdelingsdirektør Birger Pedersen for Nav Hjelpemiddelsentral Vest-Agder demonstrerer et hjelpemiddel for svaksynte som forstørrer teksten på en avisside.
DN170518 Stilling : Seksjonssjef Kunnskapsavdelingen Nav
DN170518 Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen Ole Christian Lien i Nav tror pensjonsalderen vil øke.
DN170518 Seksjonssjef Ole Christian Lien i Kunnskapsavdelingen i Nav tror økning av pensjonsalder vil bli det minste av alle onder når fremtidige regjeringer skal finne inndekning for velferdsgoder.
DB170518 Nå har Nav lovet de skal ordne opp i situasjonen hans, ifølge TV2, og Solvang sier til Dagbladet at de har begynt å behandle en uføresøknad.
DB170518 Jeg skulle bare fremme saken så Nav skulle innse at de tok feil.
DB170518 Etter han første gang sto fram og fortalte om problemer med å få støtte av Nav , har gavmilde nordmenn samlet inn en halv million kroner.
DB170518 I tillegg gjennomfører vi en tillitsreform i Nav som gjør det enklere for Nav-veiledere å gjøre jobben sin skikkelig. 3.
DB170518 Derfor gjør regjeringen viktige endringer i Nav .
AP170518 Det gjør NAV .
AP170518 - Jeg vil ikke bare ta imot penger fra NAV .
AP170518 - I stedet for å forberede flyktninger og innvandrere til arbeidslivet, vil vi nå bruke 600 timer på å forberede dem i arbeidslivet, sier prosjektleder Kari Anne Thomassen ved NAV Alna.
AA170518 Det hender det byr på utfordringer å forklare Nav og kommune hvordan skole, jobb og fritid flyter sammen når man er musikkstudent.
VG170516 Han sier NAV skal få et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor.
DB170516 Vi har bedt Nav om en kommentar til hvordan de vil følge opp denne tydeliggjøringen fra regjeringens side.
DB170516 Slik skal Nav finne dem som har fått støtte de ikke har krav på ¶
DB170516 Samtidig understreker hun at det fins flere gyldige unntak fra hovedregelen og at Nav også tar hensyn til særlige tilfeller hvor det åpenbart fremstår urimelig å be vedkommende flytte.
DB170516 Samtidig understreker de at Nav ikke har som mål å ta fra folk dagpenger, men å få folk i jobb.
DB170516 Dette krever ifølge Nav opplæring i regelverket for de ansatte, god kompetanse og skjønnsbruk.
DB170516 Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram torsdag i forrige uke, la regjeringen blant annet fram et forslag om å gi Nav 30 millioner ekstra for å unngå feilutbetalinger til brukerne.
DB170516 - Hvor vanlig er det at Nav krever at dagpengemottakere må flytte for å komme i jobb ?
DA170516 Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra Nav .
DA170516 - Tekna og NITO vil ta initiativet til en gründerdag for arbeidsledige, sammen med Rogaland fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge.
DA170516 - Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og Nav for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.
DA170516 , mottar kandidaten stønad fra Nav , og arbeidsgiver har ingen lønnsforpliktelse.
VG170515 Du blir ikke ufør samme dag NAV vedtar at du skal få uføretrygd.
VG170515 Debatt Du blir ikke ufør samme dag NAV vedtar at du skal få uføretrygd.
VG170515 Og ingen drømmer om å stå i kø i banken eller på NAV .
VG170515 NAV vil også ha henne på nett.
VG170515 Les også : Offensiv Deila før United-møte : - Vi skal slå dem ! | NAV : Antallet unge uføre øker ¶
VG170515 Kilde : NAV
VG170515 ILLUSTRASJON :, NAV
VG170513 Leder Atle Minothi for de 7600 medlemmene i Norske Akevitters venner ( NAV ), mener regjeringens tilskuddskutt er vanvittig.
SA170513 En annen årsak er manglende informasjon fra Nav og komplisert søknadsprosess.
DN170513 En annen årsak er manglende informasjon fra Nav og komplisert søknadsprosess.
DA170513 En annen årsak er manglende informasjon fra Nav og komplisert søknadsprosess.
AA170513 Den gangen møtte han til dels sterke reaksjoner, blant annet fra NAV og Mental helse.
VG170512 « Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk NAV og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
FV170512 Vennesla kommune har avtalt å flytte Nav og Enhet for barn og familie til Hunsøya.
VG170511 Da tenkte jeg at jeg hadde to alternativer : Jeg kunne gå til NAV eller få en ny deltidsjobb, og dermed aldri satse fullt på karrieren.
DB170511 ¶ MER PENGER TIL KONTROLL : Regjeringen vil gi Nav 30 millioner mer i 2017 for å avdekke feilutbetalinger.
DB170511 | Slik skal Nav finne dem som har fått støtte de ikke har krav på ¶
DB170511 Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2017, der de blant annet foreslår å øke bevilgningene til Nav med 30 millioner kroner i 2017.
DB170511 Her kan du blant annet se hvilke metoder Nav bruker i dag for å avdekke misbruk.
DB170511 Ekstratilskuddene som er foreslått fra regjeringen skal sikre at Nav raskt kan komme i gang med prioriterte tiltak i planen.
DB170511 Dette skal både medføre innsparinger for Nav , og gjøre det enklere for den enkelte bruker å gjøre opp for seg.
DA170511 LES OGSÅ : Svindlet Nav for 656.724 kroner ¶
DA170511 | Svindlet Nav for 656.724 kroner ¶
DA170511 LES OGSÅ : Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170511 LES OGSÅ : Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav
DA170511 LES OGSÅ : Barnehageansatt svindlet Nav
DA170511 I tillegg ble han også dømt til å betale 61.498 kroner i erstatning til Nav .
DA170511 I samme periode sendte han meldekort til Nav der han opplyste at han jobbet 247 timer.
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AP170511 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav ( 4,6 prosent ) ¶ 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav ( 3,1 prosent ) ¶ 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn ( 2,7 prosent ) ¶
AA170511 Det viser statistikk fra Nav torsdag.
AA170511 Mer debatt : Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet ¶
DN170510 | Vil ha ryddesjau i Nav
DN170510 Arbeidsminister Anniken Hauglie vil ha slutt på at hundretalls millioner kroner går tapt på grunn av rot og feilutbetalinger i Nav .
DN170510 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg ( Frp ) tror Nav kan få ryddet mye for 30 millioner kroner.
DB170510 Uten dispensasjon fra NAV opphører utbetaling av sykepenger under utenlandsopphold.
DB170510 Slik kan NAV sjekke deg ¶
DB170510 Seksjonssjef Magne Fladby i NAV har tidligere fortalt at de innhenter informasjon fra flere statlige registre for å sjekke blant annet inntekt og bosted til stønadsmottakere.
DB170510 Se hvem som kan få kutt i stønaden fra NAV om de drar på ferie til utlandet.
DB170510 Mottar du støtte fra NAV , er det ikke sikkert du bør legge årets ferie til utlandet.
DB170510 Mottar du sosialhjelp, er krav om opphold i Norge ifølge NAV ikke til hinder for at du som mottar økonomisk sosialhjelp kortvarig kan oppholde deg i utlandet, for eksempel på ferie, når dette anses som hensiktsmessig for deg eller familiens behov.
DB170510 Mottakere av ventelønn er nemlig fritatt fra å være arbeidssøkere og fra å ta i mot tilbud om tiltak og å møte til innkalling ved NAV i ferieperioden.
DB170510 Merk deg også at NAV har metoder for å kontrollere om du har vært i utlandet eller ikke.
DB170510 Men, du må avklare opphold i utlandet på forhånd med NAV så tidlig som mulig i forkant av ferien.
DB170510 Ifølge NAV kan ferien tas samlet eller som enkeltdager og kan også avvikles i utlandet.
DB170510 Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, må du søke NAV om rett til å beholde sykepengene for den tiden du oppholder deg i utlandet.
DB170510 For å få utbetalt ventelønn i ferien må du ta kontakt med NAV før du reiser på ferie.
DB170510 For å beholde arbeidsavklaringspengene må du kunne gjennomføre aktivitetene du har avtalt med NAV som planlagt.
DB170510 Du skal sende søknaden til NAV før du reiser, og ha fått godkjent denne.
DB170510 Disse får feriepenger fra Nav i mai ¶
DB170510 DinSide har tidligere skrevet om hvilke metoder NAV kan benytte seg av for å kontrollere om NAV-brukere følger kriteriene for å motta støtte.
DB170510 DOBBELTSJEKK : Ikke reis på ferie til utlandet uten å sjekke om du kan beholde stønaden fra NAV mens du er borte.
DB170510 Blant annet benytter NAV seg av det såkalte Valutaregisteret, for å sjekke om for eksempel dagpengemottakere har vært i utlandet uten å melde fra om dette.
AA170510 I revidert nasjonalbudsjett skal Nav få flere penger til å følge opp langtidsledige og flere ledige skal få tilbud om tiltaksplasser.
AA170510 Nav skal styrkes med 18,6 millioner.
AA170510 | Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet ¶ « Nav skal ha færre personmøter og ber brukerne om å ta kontakt over telefon eller over nettet » skriver Odd Storsæter i dette debattinnlegget.
AA170510 | Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet ¶
AA170510 På nett : « I mai 2017 kan vi lese i et rundskriv at Nav nå skal ha mer « målrettet hjelp » og at Nav innfører en ny såkalt « kanalstrategi ». » skriver innleggsforfatteren.
AA170510 På nett : « I mai 2017 kan vi lese i et rundskriv at Nav nå skal ha mer « målrettet hjelp » og at Nav innfører en ny såkalt « kanalstrategi ». » skriver innleggsforfatteren.
AA170510 I november 2016 skrøt Nav av at « Nå skal Nav reise til brukerne ».
AA170510 I november 2016 skrøt Nav av at « Nå skal Nav reise til brukerne ».
AA170510 Her finner du svar om det digitale skiftet i Nav ».
AA170510 Færre personmøter ¶ Nav skal ha færre personmøter og ber brukerne om å ta kontakt over telefon eller over nettet.
AA170510 For i mai 2017 kan vi lese i et rundskriv at Nav nå skal ha mer « målrettet hjelp » og at Nav innfører en ny såkalt « kanalstrategi ».
AA170510 For i mai 2017 kan vi lese i et rundskriv at Nav nå skal ha mer « målrettet hjelp » og at Nav innfører en ny såkalt « kanalstrategi ».
AA170510 Du vil få se et mer mobilt Nav som ikke er bundet til kontoret.
AA170510 Denne gjennomsyringen har rammet Nav for fullt.
AA170510 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa at « Nav skal møte deg der du er.
AA170510 Nav reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr ( ! ) på nettbrettet eller PC-en » tegner og forklarer Hauglie ovenfor VG.
AA170510 NAV reformen ble solgt inn med slagordet « En dør ! ».
DB170509 ¶ FERIEPENGER FRA NAV ?
DB170509 Slik får du mer foreldrepenger ¶ Nav påpeker at hvis bare én av foreldrene har fått utbetalt foreldrepenger de første 12 eller 15 ukene, vil ikke den andre forelderen få feriepenger.
DB170509 Se om du får feriepenger fra Nav i slutten av mai, og hvor mye det eventuelt utgjør.
DB170509 Her kan du se hvem som har krav på feriepenger fra Nav : ¶
DB170509 Har du mottatt penger fra Nav i 2016, kan du ha krav på feriepenger i år - men det gjelder ikke alle ytelser.
DB170509 Nav understreker og at retten til ferietillegg av sykepenger til arbeidsledige ble opphevet 1. januar 2015.
AP170509 Den siste prøver også å fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav .
AP170509 Hogne Neteland, styreleder, Wikimedia Norge ¶ | Nav er avhengig av tillit fra brukerne.
AP170509 Han er bekymret for at tilliten til Nav kan svekkes når vi loser flere folk over på nett og telefon.
AP170509 Nav må møte mennesker, skriver fastlege og professor Steinar Westin.
VG170508 - Vi deler LOs bekymring for at andelen unge utenfor arbeidslivet har falt siden 2005, men løsningen på situasjonen er ikke å gi millioner av kroner i valgkampstøtte til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, som vil reversere aktivitetsplikten for unge på NAV , endre fraværsgrensen i skolen og øke skattene og avgiftene til bedrifter, vanlige folk og pensjonister m
VG170508 Vi bruker utbetalingssidene på nav.no og Ditt NAV til å informere om utbetalingsdatoen, sier økonomi- og styringsdirektør i NAV Geir Axelsen til VG.
VG170508 Vi bruker utbetalingssidene på nav.no og Ditt NAV til å informere om utbetalingsdatoen, sier økonomi- og styringsdirektør i NAV Geir Axelsen til VG.
VG170508 ULO har imidlertid oppfordret folk til å sende en klage direkte til NAV .
VG170508 Også Uføres Landsorganisasjon er blant dem som har reagert sterkt ( ULO ) på at NAV har endret utbetalingsdatoen.
VG170508 NAV beklager ¶ NAV bekrefter at de har mottatt flere henvendelser i forbindelse med månedens utbetaling.
VG170508 Men NAV har senere endret utbetalingstidspunktet til 16. mai.
VG170508 Les også : NAV-ansatte må avvise brukere uten avtale : - Folk blir sinte og føler seg avvist ¶ NAV beklager ¶
VG170508 Ikke er vi bare avhengig av økonomisk hjelp, men vi kan heller ikke gjøre annet enn å gjøre som NAV sier.
VG170508 Heidi Holm er alenemor og går på tiltakspenger fra NAV .
VG170508 Det som imidlertid plager Holm mest, er at hun ikke har fått direkte beskjed fra NAV om endringene : ¶
VG170508 - Som organisasjon har vi også sendt en klage på vegne av våre medlemmer, både til NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, opplyser Sandbekk.
VG170508 - Måten det blir gjort på er en maktdemonstrasjon fra NAV , når de endrer en dato uten å si fra.
VG170508 - De har planlagt ut ifra det som har stått på NAV sine sider og mange må jo ha hjelp som må avtales i god tid på forhånd, sier Sandbekk.
VG170508 mai etter at NAV endret utbetalingsdatoen for denne måneden.
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
DN170508 | Ny rapport forklarer det store spriket mellom ledighetstallene til Nav og SSB ¶
AP170508 Den siste prøver også å fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav .
DN170507 Nav hadde registrert 2,8 prosent helt ledige i april, mens Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) viser 4,3 prosent ledige i februar.
DB170507 Økonomiseksjonen ved Nav opplyser at utbetalingsdatoen er 16. mai, men skriver til Dagbladet at siden banken starter behandling av utbetalingene dagen før, vil en del brukere ha pengene på konto 15.mai.
DB170507 ¶ FÅR KRITIKK : Nav har endret en utbetalingsdato, og folk fortviler.
DB170507 Randi Sejer er administrator av Facebook-gruppene « Nav hjelpen » og « Uføres Arena », og skrev leserinnlegget om påskeutbetalingen som ble delt, likt og kommentert på av nesten 5000.
DB170507 Nå har Dagbladet mottatt flere henvendelser fra frustrerte Nav-brukere etter at Nav endret datoen i « Din Pensjon » fra 15. til 16.
DB170507 Nå har Nav endret datoen og det har ført til at slike avtaler for mange må avlyses, og mange har ikke muligheten til å få utstyrt sine barn til 17. mai.
DB170507 Jeg minner også om hva Nav selv begrunnet påskeutbetalingen med : Uføre trenger forutsigbarhet.
DB170507 Halvannen uke før fastsatt utbetalingsdato i mai går altså Nav selv inn og endrer denne.
DB170507 Det er skam og det er maktmisbruk fra Nav .
DB170507 Den gjelder kun når det passer Nav , ikke året igjennom.
DB170507 Nav forstår frustrasjonen ¶
DB170507 Nav begrenser muligheten til å komme uten avtale ¶ | - IS-lederen i Afghanistan drept ¶ ¶
DB170507 Nav argumenterte da med at det var viktig med forutsigbarhet, og beholdt den opprinnelige planen med utbetaling den 20., som er vanlig bortsett fra i desember og mai.
BT170507 Tall fra NAV viser at sannsynligheten for å komme tilbake til jobb er mindre enn 17 prosent for dem som er sykemeldt et helt år.
AA170507 | Reagerer på at NAV flytter utbetaling i mai ¶
AA170507 Uføres Landsorganisasjon reagerer på at NAV har flyttet utbetalingen av trygd i mai.
AA170507 Uføres Landsorganisasjon er ikke fornøyd med at NAV betaler ut trygd og pensjon den 16. denne måneden.
AA170507 ULO har sendt inn en klage til NAV om endringen.
AA170507 Laila Sandbekk i ULO mener NAV ikke har vært flinke nok til å gi beskjed om endringen.
AA170507 I en e-post til Adresseavisen skriver økonomi- og styringsdirektør i NAV , Geir Axelsen, følgende om utbetalingen i mai : ¶
AA170507 Foto : Privat ¶ NAV skriver på sine hjemmesider at utbetalingen av pensjon, uføretrygd, supplerende stønad, stønad til barnetilsyn og grunn- og hjelpestønad blir 16. mai denne måneden.
AA170507 NAV : - Utbetaling vil variere i mai ¶
AA170507 - Én ting er å endre på datoen, men noe annet er hvordan NAV kommuniserer dette.
VG170506 Samtidig påpekte jeg at hovedregelen er at brukerne skal få tilsendt utbetalingsmeldingen digitalt, men at brukere som i spesielle tilfeller har et sterkt behov for å få en utbetalingsmelding på papir, kan få det ved å henvende seg til NAV Kontaktsenter.
VG170506 Samtidig formulerte NAV informasjon på sine nettsider om at utbetalingsmeldinger eller pensjons-slipper kan leses opp eller skrives ut for pensjonistene i spesielle tilfeller.
VG170506 Regjeringen lar NAV bestemme hvem som får slipp i posten ¶
VG170506 Men tidligere har økonomidirektør i NAV , Geir Axelsen kommunisert at ordningen innføres etter politiske styringssignaler om at økonomiske NAV-ytelser skal digitaliseres.
VG170506 For en nærmere avgrensning om hva slags behov det skal være, vil jeg henvise til NAV , skrev Hauglie i en epost til VG etter at den nye ordningen var innført. | 100 akutt magesyke på svensk luksushotell ¶
VG170506 Beregninger fra NAV viser at det koster rundt 30 millioner kroner årlig å sende slippene ut i posten til 570.000 pensjonister.
VG170506 - Jeg har sagt at jeg legger til grunn at NAV viser smidighet.
VG170506 - Det er ikke mulig å reservere seg mot digital utbetalingsinformasjon fra NAV .
SA170505 Det er også vanskelig å få stabil profesjonell hjelp i de kommunene utenom sentrale områder i landet, og de ulike aktørene i skole, NAV og helsevesen samarbeider for dårlig.
FV170505 | Slutt på drop-in hos Nav ¶ Nav skal effektivisere, og tar som hovedregel ikke lengre imot besøkende som ikke har timeavtale.
FV170505 | Slutt på drop-in hos Nav
FV170505 Avdelingsdirektør Per Lund i Nav Vest-Agder sier folk må bli flinkere til å bruke nettbaserte tjenester.
DB170505 Den virker å være like forhatt som ulven og innvandrerfamilier på NAV .
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse, rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektlegging inn mot barn- og barns utv
AP170505 « Målrettet hjelp fra Nav » lyder overskriften på et rundskriv som nylig informerte oss om at Nav innfører en ny såkalt kanalstrategi : Nå skal folk flest finne svar på nav.no eller kontakte Nav på telefon.
AP170505 « Målrettet hjelp fra Nav » lyder overskriften på et rundskriv som nylig informerte oss om at Nav innfører en ny såkalt kanalstrategi : Nå skal folk flest finne svar på nav.no eller kontakte Nav på telefon.
AP170505 « Målrettet hjelp fra Nav » lyder overskriften på et rundskriv som nylig informerte oss om at Nav innfører en ny såkalt kanalstrategi : Nå skal folk flest finne svar på nav.no eller kontakte Nav på telefon.
AP170505 | Nav må møte mennesker Steinar Westin ¶ Nav vil ha brukerne sine over på telefon og nett.
AP170505 Vi må alle, som medborgere og skattebetalere, ha tillit til at Nav er der « for oss », - at Nav vil oss vel, skriver Steinar Westin.
AP170505 Vi må alle, som medborgere og skattebetalere, ha tillit til at Nav er der « for oss », - at Nav vil oss vel, skriver Steinar Westin.
AP170505 | Nav må møte mennesker Steinar Westin ¶
AA170505 I tillegg til skatteetaten har politiet, Arbeidstilsynet og Nav deltatt i aksjonen.
DA170504 | Aksjonerte mot 174 byggeplasser - fant mange brudd ¶ 177 byggeplasser med 392 arbeidere ble kontrollert da 100 personer fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav aksjonerte i Rogaland.
DA170504 I hele Rogaland deltok rundt 100 personer fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav , som utgjør den såkalte A-krim-gruppen.
DA170504 Endelige resultat, hvor også NAV og Skatteetaten har gjennomgått sine systemer mot registrerte opplysninger, vil bli klart på et senere tidspunkt.
DA170504 * Totalt 60 team med over 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, Nav Kontroll og lokale kemnere deltok i de fem fylkene.
AA170504 | Færre varsler om oppsigelser og permitteringer ¶ Nav mottok 2.600 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i mars.
AA170504 I løpet av første kvartal 2017 mottok Nav til sammen varsler om 6.900 mulige oppsigelser og permitteringer, mot 14.700 i samme periode i 2016. 60 prosent av varslene i første kvartal gjaldt oppsigelser.
AA170504 Alle bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav . ( ©NTB ) ¶
SA170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.i ¶
AP170503 Men tallene viser at andelen sentrale byråkrater vokser raskere enn de som jobber « på gulvet » under direktoratene : I de såkalte « ytre etatene », som blant annet utgjør politiet, Nav og Statens vegvesen, er veksten på 2,75 prosent.
VG170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶ Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner.
VG170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶
VG170502 TRENGER HJELP : NAV innvilger i visse tilfeller en sum penger for å hjelpe til med konfirmasjonsfeiring.
VG170502 Nå skal NAV reise til brukerne ¶
VG170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
SA170502 Han skal ha klart å få utbetalt nesten 1 million kroner fra Nav i ulike trygdeytelser mens han arbeidet for enkeltmannsforetaket til Berglyd.
SA170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶ Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner.
SA170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶
DN170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶ Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner.
DN170502 | Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner ¶
DN170502 De store konfirmasjonshelgene i mai nærmer seg, og da øker antall søknader om støtte fra nav .
DN170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
DB170502 Du kan vinne utrolige 25 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner.
DB170502 Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte.
AP170502 | Flere søker Nav om støtte til konfirmasjonsfesten ¶
AP170502 Noen må be Nav om økonomisk bidrag.
VG170501 Til og med NAV er blitt en høyt elsket etat.
AP170501 Felger og nav er også av svært lav kvalitet, mener de fire verkstedene.
DA170431 Statistikkansvarlig i Nav Rogaland, Gustav Svane, sier Nav ikke har full oversikt over hvem de delvis ledige er.
DA170431 Statistikkansvarlig i Nav Rogaland, Gustav Svane, sier Nav ikke har full oversikt over hvem de delvis ledige er.
DA170431 Ja, mener Nav og LO i Rogaland.
DA170431 Det er vanligere å ikke være fast ansatt, ifølge Nav og LO.
FV170430 | Redd Barna : - Nav bryter barnekonvensjonen ¶
FV170430 Selv om Nav er forpliktet til å ta hensyn til barns beste, er det ikke alltid det blir gjort, mener Redd Barna.
DB170429 Altså tilsvarer det samme tjeneste som norske NAV .
SA170428 Truls Nordal er direktør i Nav i Rogaland.
SA170428 Rogaland hadde 898 færre ledige i april sammenlignet med samme tid i fjor, viser tall fra Nav .
SA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler NAV om oppsigelser og permitteringer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
SA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler NAV om oppsigelser og permitteringer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland. 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
SA170428 I april har 6345 personer stått registrert som arbeidssøker hos NAV i 26 uker eller mer.
SA170428 NAV registrerte i april 1496 ledige stillinger i Rogaland.
SA170428 2714 personer er i et arbeidsrettet tiltak via NAV i Rogaland.
DN170428 I Norwegian er det HR-sjefen som går - etter bare åtte måneder ! Nav : ledigheten falt i april ¶ ¶
DN170428 I Norwegian er det HR-sjefen som går - etter bare åtte måneder ! Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 Lxs også : ¶ Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 Merkel skal åpne ny Hydro-fabrikk i Tyskland ¶ | Nav : ledigheten falt i april ¶
DN170428 Kun innen yrkesgruppen ledere har det blitt noen flere ledige det siste året, påpeker Nav .
DN170428 Ferske tall fra Nav viser at ledigheten faller i Norge, for femte måned på rad.
DN170428 Den registrerte ledigheten i Norge var på 2,8 prosent i april, ned fra 2,9 prosent i mars og ned fra 3,1 prosent i samme periode i fjor, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeids- og velferdsetaten ( Nav ) fredag.
DA170428 | Sykemeldt lærer svindlet Nav
DA170428 Totalt har kvinnen svindlet Nav for 647.710 kroner og retten kom til at det høye beløpet gjør at trygdebedrageriet er grovt.
DA170428 Samtidig jobbet hun som selvstendig næringsdrivende uten å opplyse om dette til NAV .
DA170428 LES OGSÅ : Personalsjef svindlet Nav for 331.882 kroner ¶
DA170428 LES OGSÅ : Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav
DA170428 LES OGSÅ : - Lærer lurte Nav
DA170428 I perioden fra oktober 2012 fram til november jobbet hun som selvstendig næringsdrivende uten føre opp timene hun faktisk jobbet på meldekortene hun sendte til NAV , og fikk på denne måten utbetalt 432.914 kroner som hun ikke hadde krav på.
DA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 5,2 prosent ¶ 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DA170428 Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland. 5,2 prosent ¶ 13.579 rogalendinger står uten jobb i april.
DA170428 Ledige stillinger ¶ Nav registrerte i april 1496 ledige stillinger i Rogaland.
DA170428 I april har 6345 personer stått registrert som arbeidssøker hos Nav i 26 uker eller mer.
DA170428 Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.
DA170428 - Vi ser flere tegn til bedring, men økningen i langtidsledige bekymrer, sier direktør Truls Nordahl i Nav Rogaland.
DA170428 2714 personer er i et arbeidsrettet tiltak via Nav i Rogaland.
AA170428 Andresen, som selv jobber i NAV , fortalte fra talerstolen om et møte med Audun Lysbakken, der de hadde snakket om at kontantstøtten kunne hindre aktivitet blant minoritetsfamilier slik den er i dag.
AA170428 Utbygger er Entra, og når det står ferdig skal det huse NAV og Trondheim kommune.
AA170428 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft.
AA170428 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft.
VG170427 Vår erfaring så langt, er at de fleste brukerne ser at denne endringen gir dem en enklere tilgang til NAV .
VG170427 VG traff Jan Roos ( 43 ) som hadde tatt turen til NAV på Tøyen for å få svar på noen spørsmål han har om foreldrepenger, men der fikk han bare beskjed om å vente på telefon fra saksbehandler.
VG170427 VENTER PÅ TELEFON : Jan Roos ( 43 ) var innom Nav på Tøyen for å få svar på et spørsmål om foreldrepenger, men beskjeden var at han må vente på telefon fra en saksbehandler.
VG170427 Tillitsvalg ved NAV Grünerløkka og styremedlem i Norsk Tjenestemannslag i Oslo Reidar Mysen sier til VG at de erfarer at de ulike NAV-kontorene løser dette ulikt : ¶
VG170427 Sylvester Ifuwe ( 27 ) var hos NAV for å søke om arbeidsledighetstrygd.
VG170427 Roos hadde selv først ringt NAV , men da to dager hadde gått og han ikke hadde hørt noe, dro han ned.
VG170427 Men VG traff også en mann som var storfornøyd med NAV på Tøyen, som mente alt funket veldig greit og at han fikk god hjelp.
VG170427 Les også : Hanne måtte signere som « far » hos NAV - tre år senere har ingen ting skjedd ¶
VG170427 Les også : NAV snur for pensjonister : Fortsatt mulig å få utbetalinger i posten ¶
VG170427 Her fra NAV på Tøyen i Oslo.
VG170427 Har du spørsmål om regelverket for trygdeytelser finner du informasjon på nav.no, eller du kan ringe NAV Kontaktsenter som har spesialister på forskjellige områder.
VG170427 Fikk du med deg ? NAV kutter ut digital postkasse for 210.000 utbetalingsmeldinger ¶
VG170427 Da er det ikke lett å fylle ut skjemaer fra NAV .
VG170427 APRIL : En ny tjenesteordning hos NAV gjør at brukere uten avtale henvises til telefon eller digitale tjenester.
VG170427 - Jeg har erfaring med NAV fra tidligere og da var det lettere å få snakke med personer som ga utfyllende informasjon.
SA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav .
SA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
DB170427 Sammenlign årsoppgaven fra arbeidsgiver, NAV eller pensjonsutbetaler med tallene i skattemeldingen.
DB170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
BT170427 Sykepleieryrket er det yrket i Norge med største mangel på arbeidskraft, ifølge bedriftsundersøkelse til Nav .
BT170427 Ifølge Nav mangler det 3.600 sykepleiere, en økning fra 2016 og 2015, da mangelen var 3.300 og 2.350 personer.
BT170427 Bedriftsundersøkelsen fra Nav kartlegger etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring.
AP170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav .
AP170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
AA170427 Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav .
AA170427 Antall registrerte arbeidsledige og folk på ordinære tiltak hos Nav gikk ned med 3.000 personer i tilsvarende periode, ifølge SSB.
VG170426 De er begge enige om at de færreste slutter å jobbe for å leve på penger fra NAV .
VG170426 » Les også : Hanne måtte signere som « far » hos NAV - tre år senere har ingen ting skjedd ¶
VG170426 « Så her ligger jeg, på et sykehjem i en kommune jeg ikke tilhører, er bostedsløs, ingen tar ansvar og NAV gjør svært lite.
VG170426 Sitter i dag i rullestol med permanente skader, jeg er bostedsløs, men bor nå på en akutt sykehjemsplass, i en gjeste kommune, fordi kommunen jeg er folkeregistrert i og NAV , ikke vil ta ansvar å hjelpe meg.
VG170426 Når hun er ferdig utredet og behandlet, vil NAV , utfra de opplysningene vi får fra lege da, se på arbeidsevnen hennes og vurdere den opp mot en eventuell uføretrygd.
VG170426 Leger sier at jeg er ufør, men NAV mener noe annet.
VG170426 Jeg er 100 prosent ufør, men NAV mener det ikke bør være noe i veien for at jeg skal kunne komme tilbake i jobb igjen.
VG170426 Han opplyser at også NAV vil delta på møtet sammen med Skedsmo kommune torsdag.
VG170426 De prøver å hjelpe meg å flyttes til Skedsmo, men her sier det stopp hos både Skedsmo kommune og NAV , sier hun til VG.
VG170426 NAV : Avventer vurdering av arbeidsevne ¶
VG170425 På Facebook-siden til NAV Jobblyst etterlyses det tirsdag deltagere til et nytt TV-program der Leif Einar « Lothepus » Lothe ( 47 ) og Petter Pilgaard ( 36 ) skal hjelpe folk å komme seg ut i arbeidslivet.
VG170425 Saksbehandlingen i NAV og forsikringsselskapene preges av en for streng anvendelse av bevisreglene, sier advokat Øyvind Vidhammer, i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ¶
VG170425 Innhenter spesialisterklæring ¶ NAV avviser dette, og viser til at spesialistene de bruker er godt kjent med forskningen og de medisinske termene, og at de som behandler sakene har erfaring med hvordan det skal vurderes.
VG170425 Det skyldes altfor ofte at saksbehandlere i NAV og forsikring legger til grunn samme type naturvitenskapelige årsakskrav som legespesialistene anvender.
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning, men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV .
VG170425 Preto er Steinar Thunolds advokat og bisto da han som første brannmann fikk godkjent sin kreft som yrkessykdom og ménerstatning hos NAV i mars.
VG170425 Kreftforeningen sier de er kjent med flere brannmenn som har fått avslag fra NAV med den begrunnelse at det ikke er sannsynliggjort at kreftsykdommen skyldes brannyrket.
VG170425 Kreftforeningen har engasjert seg i brannmenns kamp for rett til å få sine kreftsykdommer godkjent som yrkessykdom hos NAV .
VG170425 Hun mener at jussen ikke blir blitt brukt godt nok når NAV skal vurdere hvilke brannmenn som har krav på yrkesskadeerstatning.
VG170425 Godt kjent med termene ¶ NAV viser til at spesialistene de bruker er godt kjent med forskningen og de medisinske termene, og at de som behandler sakene har erfaring med hvordan det skal vurderes ¶
VG170425 Det skyldes altfor ofte at saksbehandlere i NAV og forsikring legger til grunn samme type naturvitenskapelige årsakskrav som legespesialistene anvender.
VG170425 - Vi utelukker ikke at de ulike kravene til sannsynlighet kan ha betydning, men jeg kjenner ikke til konkrete enkeltsaker der det har påvirket utfallet, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland hos NAV .
VG170425 - Jeg oppfatter at denne problemstillingen er vel kjent for NAV og de spesialister som foretar vurderingen av årsakssammenheng.
FV170425 Her er gravertjenesten stasjonert, og vi har et arbeidstreningsprosjekt i samarbeid med Nav med rundt ti deltakere, opplyser driftssjef Kurt Tange Jensen i parkvesenet.
DB170425 Åpningstidene bestemmes lokalt, en kjapp sjekk viser at det varierer fra Gamle Oslo, som er åpent hver dag fra 9-15, mens for eksempel Nav Løten bare har oppe tre dager i uka fra 12-15.
DB170425 ¶ BEGRESEDE ÅPNINGSTIDER : Det er blitt vanskeligere å stikke innom Nav uten avtale.
DB170425 Kjetil Hugvik er arbeids og tjenestedirektør i Nav .
DB170425 Istad / Nav
DB170425 - Som hos legen ¶ Nav mener tiltaket vil få motsatt resultat.
DB170425 - Det er svært viktig at NAV har god oversikt over hvem disse brukerne er, og hvordan disse skal følges opp på best mulig måte innenfor den nye ordningen.
DB170425 ( Dagbladet ) : Nav har nylig begrenset muligheten til å komme på et Nav-kontor uten avtale.
DB170425 Nav begrenser muligheten til å komme uten avtale ¶
DB170425 - Nav har tidligere sagt dette vil føre til bedre saksbehanding ?
DB170425 Bakgrunnen for uttalelsen er det voldsomme snøfallet som rammet deler av Sør-Norge i går, og som fikk folk til å komme forsinket på skole, NAV og jobb.
VG170424 NAV : Ikke tilfeldig ¶ NAV understreker at det ikke er tilfeldig hvem som får og hvem som ikke får godkjent sin yrkessykdom.
VG170424 Interesseorganisasjonen « Brannmenn mot kreft » anbefaler kreftsyke brannmenn som tidligere har fått nei fra NAV , til å forsøke å få sine saker vurdert på nytt.
VG170424 Han brukte egne penger på å engasjere advokat for å nå gjennom med sin søknad til NAV .
VG170424 For å få godkjent en yrkesskade eller yrkessykdom hos NAV må de kunne dokumentere en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet.
VG170424 Det er den som er syk eller skadet som har ansvaret for å dokumentere sammenhengen, men NAV bistår med å finne frem til riktig dokumentasjon og oppnevne sakkyndige.
VG170424 Både arbeidsmedisiner og overlege ved kreftavdelingen på Haukeland vurderte Angermans sykdom i 2014 da han søkte yrkesskadesak hos NAV .
VG170424 - Men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor to kreftdiagnoser som gir rett på erstatning i andre land, vurderes såpass ulikt av NAV .
VG170424 NAV : Ikke tilfeldig ¶
DB170424 Leder for Nav Værnes Merethe Storødegård har tidligere sagt til Stjørdalens blad at bakgrunnen er at 90 prosent av besøkene i Nav-kontor på landsbasis er såkalte « drop in-henvendelser », uten avtale.
DB170424 - Mange av drop in-besøkene baserer seg på henvendelser som man kan få bedre informasjon om ved å ringe kontaktsenteret eller bruke nav.no, sier Kjell Hugvik, Arbeids- og tjenestedirektør i Nav til Klassekampen.
DB170424 - Fikk beskjed om at neste fly hjem var på torsdag ¶ ¶ NAV : Skal du innom et Nav-kontor, må du heretter lage en avtale.
DB170424 Han stjeler fordi han ikke får penger fra NAV .
BT170424 Brukere av Nav beskyldes for å være late, romfolket for å være kriminelle, innvandring vil føre til økt kriminalitet.
BT170423 | Trening reddet Tor-Erling fra uføretrygd : - Mitt store mareritt var å bli lam ¶ NAV ville uføretrygde ham, men i dag jobber Tor-Erling fulltid og driver med triatlon på fritiden.
AP170423 | Trening reddet Tor-Erling fra uføretrygd : - Mitt store mareritt var å bli lam ¶ NAV ville uføretrygde ham, men i dag jobber Tor-Erling fulltid og driver med triatlon på fritiden.
VG170421 | Hanne måtte signere som « far » hos NAV - tre år senere har ingen ting skjedd ¶
VG170421 VG skrev nylig om medmor Oda Gilleberg ( 32 ) som reagerer på at medmødre fremdeles må signere som « far » hos NAV .
VG170421 UNDER UTVIKLING : Seksjonssjef i NAV , Magne Flaadby, forteller til VG at de fremover vil jobbe for å levere moderne og gode løsninger som passer godt til dagens familiemønster.
VG170421 Ser på mulighetene for å endre teksten ¶ NAV skriver at de naturligvis vil ta med seg LDOs hensyn inn i utviklingsarbeidet sitt som vil pågå fremover mot 2019.
VG170421 Seksjonssjef i NAV , Magne Fladby, sier til VG at de nå ser på mulighetene til å endre teksten i søknadsskjema og endringsskjema for foreldrepenger raskt.
VG170421 Lovverket er ikke til hinder for at NAV endrer skjemaene sine, skriver kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Ingrid Brandal Myklebust, til VG.
VG170421 Likestillings- og diskrimineringsombudet sendte nylig et brev til NAV hvor de krevde en begrunnelse for hvorfor slike skjemaer ikke er tilpasset likekjønnede par.
VG170421 Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, oppfatter svaret fra NAV som svært utilfredsstillende.
VG170421 Jeg kommer derfor til å be NAV og departementet om et møte.
VG170421 I brevet påpeker NAV at de forvalter lovverket som Stortinget har vedtatt, og at det er lovteksten i paragraf 14-5 i folketrygdloven som medfører at medmor må definere seg som far.
VG170421 I 2014 oppfordret medmor Hanne Langseth-Eide ( 37 ) NAV om å tilpasse nødvendige skjemaer for likekjønnede par.
VG170421 Etter å ha sett seg lei av at Hanne måtte signere som « far » på en rekke nødvendige skjemaer for foreldre, besluttet de våren 2014 å kontakte NAV via e-post for å oppfordre dem til å tilpasse skjemaene sine for likekjønnede par.
VG170421 Det burde være svært overkommelig for NAV å gjøre.
VG170421 Da bør det være fullt mulig å endre skjemaene, uavhengig av hvilken lov NAV forholder seg til, sier Bjurstrøm.
VG170421 - Det har snart gått tre år siden vi tok runden med NAV og oppfordret dem om å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnede par.
VG170421 - Det er, som presisert, ingen forutsetning for at disse lovtekstene endres, men NAV har et ansvar for å ivareta en helhet der det er flere ting som henger sammen, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust i Barne-og likestillingsdepartementet til VG.
VG170421 - Begrunnelsene til NAV for å ikke bruke « medmor » i skjemaene var også veldig merkelige.
VG170421 NAV ønsker ikke å kommentere ytterligere hva gjelder e-postene som har blitt sendt mellom de og ekteparet Langseth-Eide.
VG170421 NAV er enige i at lovverket ikke er til hinder for å utforme tilpassede skjemaer, men legger til at en justering i lovverkets begrepsapparat ville gjort tilpasningene enklere for dem.
SA170421 | Trening reddet Tor-Erling fra uføretrygd : - Mitt store mareritt var å bli lam ¶ NAV ville uføretrygde ham, men i dag jobber Tor-Erling fulltid og driver med triatlon på fritiden.
DB170421 Men problemet med den er at uten oljeinntektene fra norsk sokkel må NAV slutte å betale ut trygdeytelser og kontantstøtte og heller dele ut tre twist og et inspirerende sitat til de som trenger det.
DA170421 LES OGSÅ : Lærer lurte Nav - nå må hun i fengsel ¶
DA170421 En lærer skal ha svindlet Nav for et betydelig beløp.
DA170421 Bakgrunnen for det er at hun i perioden fra februar 2008 til august 2010, mens hun jobbet som lærer i videregående skole i distriktet, skal ha sendt inn meldekort til Nav der hun unnlot å føre alle timene hun jobbet på skolen.
DA170421 | - Lærer lurte Nav
DA170421 LES OGSÅ : Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav
AP170421 Nasjonalregnskapstallene, som Juel bruker, er barsert på rapportering fra Nav , pluss detaljdata fra ulike næringer som rapporterer til SSB, sier Juel.
AP170421 Hun viser til at situasjonen nå er slik at både den registrerte ledigheten hos Nav og andelen sysselsatte går ned samtidig.
AP170421 Hun viser til at mange av de yngste arbeidssøkende aldri registrerer seg ledige på Nav , men forsvinner ut av arbeidsmarkdet.
AP170421 I forslaget reduseres støtteperioden fra fire til to år og suppleres med en jobbgaranti fra NAV og kommunen.
AP170421 | Trening reddet Tor-Erling fra uføretrygd : - Mitt store mareritt var å bli lam ¶ NAV ville uføretrygde ham, men i dag jobber Tor-Erling fulltid og driver med triatlon på fritiden.
AA170421 Nå endrer Nav sykmeldingen fra fastleger hver dag ¶
AA170421 Nav : Syv myter om sykmelding ¶ 2.
BT170420 Jeg får noen kroner fra Nav for de dagene jeg ikke jobber.
DB170419 I 2008 varslet Nav Asker Tollefsen om at hans 100 prosent uførepensjon, som han mottok fra år 2000, skulle vurderes på nytt.
DB170419 Dersom Nav likevel finner det forsvarlig å avslutte utbetalingen av min uførepensjon og jeg må søke jobb, vil dette medføre at jeg kommer til å bli sykmeldt i en eventuell ny jobb da det ikke er mulig for meg å jobbe med de smertene jeg har.
DB170419 Da Oui AS gikk konkurs, ville Røssbakken ha pengene utbetalt gjennom lønnsgarantiordningen til NAV .
DA170419 LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser.
DA170419 Dette er bakgrunnen for at LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser både gjennom etablerte lærebedrifter og for å stimulere til at flere velger å bli godkjent som lærebedrift.
DA170419 DEBATT : LO Rogaland, Nav Rogaland, Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland har engasjert seg i et framstøt, som har som mål å øke antallet læreplasser, skriver Hallvard Ween.
BT170419 Vedtaket fra Nav var at jeg ikke trengte deres hjelp til å komme meg ut i arbeid.
BT170419 Ved siden av opplegget med Nav søker jeg nå sommerjobber på egenhånd.
BT170419 Men Nav ville ikke støtte meg med mer studier, da jeg allerede har høyere utdanning, og de ikke anså at ytterligere utdanning ville få meg mer ut i jobb.
BT170419 Jeg prøvde jo nettopp alene fordi jeg ville klare det uten Nav , men det gikk ikke.
BT170419 Jeg har ingen skyldfølelse over å stå utenfor arbeidslivet og motta ytelse fra Nav , men jeg har et stort sinne mot samfunnet.
BT170419 Jeg hadde nå søkt om bistand fra Nav for å komme meg ut i arbeid.
BT170419 Det har ført til at det parallelt med den konstruktive dialogen med saksbehandler har foregått en veldig ukonstruktiv og utmattende « enveisdialog » fra flere ansiktsløse mennesker i Nav .
BT170419 Nav plikter å svare innen 48 timer, men det tok tre uker fra jeg ringte første gang til jeg fikk snakke med saksbehandleren min på telefon.
BT170419 Nav kan ikke alene sørge for at alle som står på utsiden får komme inn i det gode selskap.
DB170417 Utbetaling av sykepenger forutsetter at NAV har godkjent sykmeldingen, sier Øde.
DB170417 Unntaksvis kan NAV imidlertid godta begrensede opphold i utlandet mens vedkommende mottar sykepenger.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
DB170417 KONTORSJEF : Jostein Øde, fungerende kontorsjef ved fagavdelingen hos NAV .
DB170417 Ifølge NAV varierer vilkårene ut fra om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
DB170417 Foto : NAV .
DB170417 Da vil arbeidsgiver få refundert dette fra NAV , forklarer Øde videre.
DB170417 Da trenger også NAV inntektsopplysninger fra deg, og saksbehandlingstiden vil påvirkes av hvor raskt vi mottar dette, avslutter Øde.
DB170417 - Mottar du sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende « Egenerklæring » på del D av sykmeldingen til NAV .
DB170417 - Mottar du sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende « Egenerklæring » på del D av sykmeldingen til NAV.
DB170417 - Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger, men i noen tilfeller forskutterer arbeidsgiver lønn under sykdom.
DB170417 - Det er den sykemeldte selv som må søke om sykepenger, ikke legen eller arbeidsgiveren, sier Jostein Øde, fungerende kontorsjef ved fagavdelingen hos NAV .
BT170417 Vi ønsker også at innsatsen til Nav utvikles i takt med utfordringene.
BT170417 Men slik beskriver våre deltakere kravene fra Nav i dag, og det ser ikke ut til å bli bedre.
BT170417 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies ( H ) resept er tettere oppfølging fra Nav , flere direkte ut i ordinær arbeidspraksis, og skjerpede krav for å få innvilget ytelser.
BT170415 I Norge får pasienter med disse diagnosene grunnstønad fra Nav for glutenfri kost.
BT170415 Flere studier antyder at en liten gruppe pasienter som opplever å reagere på gluten faktisk har en form for glutensensitivitet, og denne gruppen har også rett til stønad fra Nav for glutenfritt kosthold.
AA170414 Mamma fullførte grunnskolen og fikk arbeidspraksis via Nav .
DN170413 På meldekortene til Nav oppga han ikke at han jobbet, skriver Bergens Tidende.
DN170413 Mannen ble avslørt da Nav Kontroll sjekket listene over fiskere som har mottatt lott, det vil si en andel av overskuddet fra fisket.
DN170413 I retten erkjente mannen straffskyld, men hevdet samtidig at vedtak og informasjon fra Nav var sendt til feil adresse og at han ikke hadde sett det.
DN170413 Han har også svak økonomi og slapp derfor å betale sakskostnader, men han må ut med 137.000 kroner i erstatning til Nav .
DN170413 En mann i 30-årene er i Bergen tingrett dømt til 120 dagers fengsel etter at han fikk utbetalt 600.000 kroner fra Nav samtidig som han jobbet som fisker.
SA170412 | Knuste ruter hos NAV
SA170412 Ved 10.30-tiden onsdag ble politiet tilkalt til NAV i Klubbgata i Stavanger sentrum.
DN170411 Venter boligprisopptur i Stavanger ¶ Nav : Arbeidsledigheten faller ¶
DN170411 Mens færre arbeidsledige og flere utlyste stillinger i regionen har gjort Nav mer optimistiske, dempes dette av at det er blitt flere sosialhjelpsmottakere, skriver Stavanger Aftenblad.
DN170411 Kraftig økning av antall sosialhjelpsmottakere i Rogaland bekymrer Nav .
DN170411 - Foreløpig er det ikke så mange som har gått på dagpenger i mer enn to år, så jeg vet ikke om vi har sett utslaget av arbeidsledigheten ennå, sier Marit Ladsten, som leder Nav Sola.
DN170411 Nav er bekymret for utviklingen.
DB170411 Vi har hørt at Nav bare opplyser om en del av arbeidsledigheten, og vi har sett at reglene for sykehuskø er endret.
BT170410 Uni Research Helse har evaluert effektene og resultatene fra IPS Bergen, og rapporten viser en større arbeidsdeltakelse blant deltakerne enn hos kontrollgruppen ( ungdommer som fikk ordinær oppfølging fra Nav ).
BT170410 Nøkkelen er tett samarbeid mellom helsevesen, jobbspesialist, Nav og arbeidsplassen.
BT170410 I Hordaland er IPS Bergen et forpliktende samarbeid mellom Helse Bergen, NAV Hordaland og Bergen kommune.
VG170408 VG mener : Oljen gir penger og jobber fremdeles ¶ NAV : - Ser bedre ut nå ¶
VG170408 Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier den positive trenden gjelder også for Rogaland og Hordaland, som har slitt mest etter oljenedturen.
VG170408 Mens arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie jublende har slått fast at tallene viser at de mørkeste tidene er bak oss, var LO-leder Gerd Kristiansen av en annen oppfatning da NAV la frem tallene i slutten av mars.
VG170408 De siste tallene fra NAV tegner et langt mer positivt bilde : Ved utgangen av mars i år var 81.300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV , 8.000 færre enn på samme tid i fjor.
VG170408 De siste tallene fra NAV tegner et langt mer positivt bilde : Ved utgangen av mars i år var 81.300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 8.000 færre enn på samme tid i fjor.
AP170408 Tall fra Nav viser en faktisk nedgang på et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.
SA170406 Når maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år og maksimal forlengelse begrenses til to år, betyr det at Nav har opptil fem år på å avklare den enkelte AAP-mottaker.
SA170406 Medisinsk behandling og arbeidsrettet aktivitet skal gjennomføres parallelt, og det blir flere stoppunkter mellom Nav og AAP-mottakeren underveis i løpet.
DB170406 Helt ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i Norge er helt nede i 2,9 prosent mot 3,2 prosent på samme tid i fjor.
AA170406 | Over 18.000 har fått gravferdsstøtte av Nav siden 2012 ¶
AA170406 Jacobsen i Oslo sier en gjennomsnittlig gravferd koster rundt 40.000 kroner, men at støtten fra Nav vil være nok.
AA170406 Det kan gis opptil 22.723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden », skriver Nav på sine nettsider.
AA170406 De siste fem årene har 18.469 personer mottatt til sammen 339 millioner kroner fra Nav til å dekke gravferd.
AA170406 - I 2016 innvilget vi 71,2 prosent av denne typen søknader, sier seniorrådgiver Lise Jørenn Grøndahl Berg i Nav .
VG170405 Mottar penger fra Nav
VG170405 Ifølge Kristiansen mottar også mange av de kontrollerte Uber-sjåførene penger fra Nav .
FV170405 | Får hjelp til å finne ny bolig ¶ Nav Kristiansand lover at alle som ble bostedsløse etter brannen i Tollbodgata skal få seg et nytt sted å bo.
FV170405 Nav Kristiansand arbeider på spreng for å finne nye boliger til 15 personer etter storbrannen torsdag 30. mars.
DB170405 Hun ble blankt frifunnet og Nav og politi får skarp kritikk av domstoien Foto : NTB Scanpix ¶
DB170405 Ordningen er opprettet for å sikre folk inntekt i perioder de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
VG170404 Selv har han hele tiden oppholdt seg i trygge Norge, der han i perioder også har levd på midler fra NAV .
DA170404 Ved utgangen av februar var 3,1 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledig, viser tall fra NAV .
SA170403 | Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
SA170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
SA170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
SA170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
SA170403 Nav har anmeldt 66 trygdemottakere for svindel av til sammen 14,5 millioner kroner etter å ha mottatt stønad mens de oppholdt seg i Thailand.
SA170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DN170403 | Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
DN170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
DN170403 Ti årsverk i Nav jobber med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DN170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
DN170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
DN170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DB170403 ¶ SVINDLET : Nav har anmeldt 66 trygdemottakere for svindel av til sammen 14,5 millioner kroner etter å ha mottatt stønad mens de oppholdt seg i Thailand.
DB170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
DB170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
DB170403 Oddseksperten : - Bayern får det vrient mot uavgjort-spesialisten Hoffenheim ¶ fra norsk tipping ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
DB170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
DB170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DA170403 Til sammen har Nav anmeldt svindel for nær 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
DA170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner hos søta bror.
DA170403 På fem år har Nav anmeldt 678 tilfeller av trygdesvindel i utlandet.
DA170403 Mange kontrollrutiner ¶ Nav har tilgang til et bredt utvalg metoder for å forhindre trygdesvindel, de gangene egen saksbehandling ikke er nok.
DA170403 I sakene som omhandler svindel til utlandet, svindlet hver av de anmeldte i snitt Nav for over 230.000 kroner.
DA170403 I sakene hvor Nav har gått til anmeldelse, er det i snitt misbrukt for over 230 000 kroner.
DA170403 Disse sakene kan dreie seg om at noen har flyttet tilbake til Sverige, eller kanskje kommet i arbeid der uten å si fra til Nav , sier direktøren.
DA170403 Det sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
DA170403 Det er ikke ulovlig for arbeidssøkere å ta ferie, men også her er regelen at Nav må få beskjed.
DA170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
DA170403 Av John Trygve Tollefsen ¶ - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DA170403 Nav samarbeider også med skattemyndigheter, arbeidstilsynet og politiet.
DA170403 Nav anmelder de groveste sakene, men det kan også koste dyrt å svindle mindre beløp.
DA170403 Nav Kontroll om lag 125 medarbeidere som passer på at de ulike stønadene ikke misbrukes.
BT170403 | Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
BT170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
BT170403 THAILAND : Nav har anmeldt 66 trygdemottakere for svindel av til sammen 14,5 millioner kroner etter å ha mottatt stønad mens de oppholdt seg i Thailand.
BT170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
BT170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
BT170403 - Spesialisert ¶ - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
AP170403 | Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
AP170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
AP170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
AP170403 I de anmeldte sakene der man har svindlet Nav fra utlandet, ble det hevet i gjennomsnitt 230.000 kroner urettmessig.
AP170403 De siste fem årene er mer enn 23 svindelsaker knyttet til personer som har oppholdt seg i Tyrkia mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav .
AP170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
AP170403 - Spesialisert ¶ - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
AP170403 Nav har anmeldt 66 trygdemottakere for svindel av til sammen 14,5 millioner kroner etter å ha mottatt stønad mens de oppholdt seg i Thailand.
AA170403 | Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner ¶ Nav har anmeldt svindel for nærmere 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.
AA170403 Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
AA170403 Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner kroner i Sverige.
AA170403 Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet.
AA170403 - Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet.
DB170402 Kvinnen er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring på grunn av de uriktige opplysningene hun har gitt Nav flere ganger.
DB170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660 000 kroner fra Nav over fire år.
AP170402 Kvinnen er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring på grunn av de uriktige opplysningene hun har gitt Nav flere ganger.
AP170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660.000 kroner fra Nav over fire år.
AA170402 Kvinnen er også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring på grunn av de uriktige opplysningene hun har gitt Nav flere ganger.
AA170402 En kvinne i slutten av 40-årene er tiltalt for å urettmessig fått utbetalt over 660.000 kroner fra Nav over fire år.
DB170401 Det er bedre at hun har mulighet til å jobbe og være selvstendig enn at hun går på NAV , legger han til.
VG170331 | Medmamma Oda ( 32 ) må signere som « far » hos NAV
VG170331 VG har vært i kontakt med NAV , men har ikke lyktes i å få noe utdypende svar.
VG170331 USYNLIG : Tvillingmamma og medmor Oda Gilleberg føler seg usynliggjort av NAV .
VG170331 Slik NAVs skjemaer er utformet på dette området, mener Bjurstrøm at NAV ikke ivaretar sin forpliktelse til å jobbe for å sikre likestilling.
VG170331 Offentlige institusjoner som NAV opererer nemlig kun med begrepene « mor » og « far » i skjemaer som henvender seg til foreldre.
VG170331 MISFORNØYD : Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, synes NAV har brukt alt for lang tid på å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre til likekjønnede par.
VG170331 Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, mener NAV har brukt altfor lang tid på å endre nødvendige skjemaer for foreldre.
VG170331 Jeg mener at NAV absolutt burde ha fått til å endre nødvendige skjemaer slik at de også inkluderer oss medmødre.
VG170331 Jeg har god tro på at NAV ordner opp i dette, men det burde absolutt ikke ha tatt så lang tid.
VG170331 Hun har sendt et brev til NAV hvor hun krever en begrunnelse for hvorfor søknadsskjemaet ikke er tilpasset likekjønnede par.
VG170331 - Dette gjelder ikke bare NAV .
VG170331 - Det er rett og slett for dårlig at NAV ikke har klart å få dette på plass tidligere.
SA170331 | Eldre sliter med digitalt NAV
SA170331 Blant annet NAV satser på digitale løsninger.
DN170331 I mars ble det 1500 færre helt arbeidsledige, Det viser ferske tall fra Arbeids- og velferdsetaten ( NAV ) fredag.
DN170331 Fredag publiserte Nav nye tall for arbeidsledigheten i Norge.
DN170331 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV , falt med 1000 personer.
DB170331 ¶ Arbeidsledigheten falt med 1.500 personer i løpet av mars, viser sesongjusterte tall fra NAV .
DB170331 Ifølge ikke-sesongjusterte tall var 81.300 personer registrert som helt ledige hos NAV i mars, 8.000 færre enn i mars i fjor.
DB170331 Arbeidsledigheten falt med 1.500 personer i løpet av mars, viser sesongjusterte tall fra NAV .
DB170331 NAV presiserer at påsken er senere i år enn i fjor, med den konsekvens at nedgangen fra februar til mars blir større enn den ellers ville vært.
DB170331 Årsaken til det er at de som mottar penger fra NAV skal vite når de får pengene på konto.
DB170331 ¶ ØNSKE OM PENGER FØR PÅSKE : Nav svarer at forutsigbarhet er viktig, og vil ikke flytte utbetalingen til før påske.
DB170331 Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20.
DB170331 Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20.
DB170331 Vi håper Nav føler ansvar for de uføre og utbetaler trygden før påske Debatt ¶
DB170331 En forklaring som de fleste uføre ikke forstår, da Nav på eget initiativ endrer utbetalingsdato i mai og desember til mellom 10. og 15.
DB170331 Dagbladet tok kontakt med Nav , og økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen, som svarer at utbetalingene skjer til faste datoer.
DB170331 Altså trenger uføre forutsigbarhet kun når Nav bestemmer det : ) » ¶
DB170331 ( Dagbladet ) : Onsdag skrev administrator i Facebook-gruppene Nav Hjelpen og Uførehjelpen Randi Sejer et debattinnlegg i Dagbladet, der hun gjorde oppmerksom på at flere gjerne vil ha aprilutbetalingen flyttet til før påske.
DB170331 Noen av de største synderne som benytter seg av dette er Nav , Carl I.
DB170331 Merkelig nok har ikke Nav kommentert saken etter avsløringene.
DB170331 Men Nav har nok neppe tenkt seg godt om når de sender personer på arbeidsavklaringspenger på kurs for å bli healere.
DB170331 Det er problematisk at samfunnsaktøren Nav gir tyngde til yrker som ikke har dokumentert vitenskap bak seg, for med finansieringen kommer også et statlig godkjent-stempel.
DB170331 Nav trenger Tenkekassa for å forstå at det er viktig å møte kritikk med argumenter og ikke stillhet.
DB170331 Nav skal hjelpe arbeidsledige ut i arbeid, og ett av hjelpemidlene er å betale for utdanning.
AP170331 I mars ble det 1.500 færre helt arbeidsløse her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AP170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav .
AA170331 I mars ble det 1.500 færre helt arbeidsløse her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170331 At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav .
DN170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
DB170330 Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV .
DB170330 Karleggingen gjennomføres av kriminalomsorgen, og det kan blant annet hentes inn informasjon fra fastlege, Nav eller arbeidsgiver, etter samtykke fra den siktede.
DA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
AA170330 Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.
VG170329 Samtidig skal NAV følge opp brukerne tettere enn før.
VG170329 Det lovfestes at brukerne skal innkalles til møte med NAV hver gang en medisinsk behandling eller et arbeidsrettet tiltak er gjennomført.
DB170329 VIL ENDRE SOSIALTJENESTELOVEN : Arbeidsminister Anniken Hauglie ( H ) vurderer å endre sosialtjenesteloven for at det kommunale NAV skal kunne dele mer informasjon med justismyndighetene.
DB170329 På kortsiktig basis sier Hauglie selv at hun vurderer å endre på taushetsbestemmelsene i sosialtjenesteloven, slik at den kommunale delen av NAV skal kunne utveksle mer informasjon med justismyndighetene.
DB170329 ¶ ØNSKE TIL NAV : For et par uker siden startet mange av våre medlemmer å spørre om uføretrygden for april ble utbetalt før den 20, skriver artikkelforfatteren, som er administrator i flere Facebook-grupper for uføre og Nav-brukere.
DB170329 Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20.
DB170329 Vi rettet mange henvendelser til Nav om dette, men tilbakemeldingene var at Nav holdt fast i utbetalingsdato den 20.
DB170329 Vi håper Nav føler ansvar for de uføre, også før påsken i år, og utbetaler trygden før påske slik at de uføre og deres barn er sikret en nøktern påskefeiring.
DB170329 Vi er godt kjent med at nødhjelp i Nav avslås dersom det er noen kroner på konto, slik at en søknad før påske for de fleste vil bli avslått.
DB170329 I disse gruppene har vi omlag 20 000 medlemmer, mange uføre men også medlemmer som har andre ytelser fra Nav .
DB170329 En forklaring som de fleste uføre ikke forstår, da Nav på eget initiativ endrer utbetalingsdato i mai og desember til mellom 10. og 15.
DB170329 Altså trenger uføre forutsigbarhet kun når Nav bestemmer det : ) ¶
DB170329 Nav har stengt fra senest klokka 12 onsdagen før skjærtorsdag, og mange kontorer har stengt for publikumsservice lenge før det.
DA170329 | Lurte NAV for over 360.000 kr - avslørt av Facebook ¶
DA170329 Småbarnsfaren lurte NAV til å tro at han ikke bodde med barnas mor og fikk ut stønad på over 360.000 kroner.
DA170329 På bakgrunn av nye opplysninger innvilget NAV søknaden.
DA170329 Mannen søkte stønad fra NAV som avslo fordi morens opphold i Danmark kun var midlertidig.
DA170329 Han mente at dette ikke var i strid med informasjonen han fikk av NAV .
DA170329 Han dømmes i tillegg til innen 2 uker fra dommens forkynnelse å betale skadeerstatning til NAV på 353.666 kroner.
DA170329 Den 44 år gamle mannen har fått NAV til å utbetale overgangsstønad, utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg.
BT170329 Selv om en ikke forstår hvordan kvantefysikk fungerer, eller ikke kan navigere i skjemaveldet til Nav , betyr ikke det at en ikke har muligheten til å være der for sitt eget barn.
BT170329 MULIGHETER : Selv om en ikke kan navigere i skjemaveldet til Nav , betyr ikke det at en ikke har mulighet til å være der for sitt eget barn, skriver innsender.
SA170328 Det kan være samtaler med en behandler, det kan være oppfølging fra miljøtjenesten, saksbehandleren i NAV og mye annet, for å hjelpe personen i en periode av livet sitt.
DN170328 5 prosent fikk hjelp av Nav .
DA170328 Det vil si at de som har hatt vanlig lønn, vært uføretrygdede, mottatt stipend fra lånekassen eller andre ytelser fra Nav ikke rammes av de skjerpede kravene til inntekt.
AA170328 Det vil si at de som har hatt vanlig lønn, vært uføretrygdede, mottatt stipend fra lånekassen eller andre ytelser fra Nav ikke rammes av de skjerpede kravene til inntekt.
SA170327 | NAV og Stavanger kommune første leietagere i stor-prosjekt ¶ NAV og Stavanger kommune vil legge beslag på 6000 kvadratmeter kontorlokaler i Byfjordparken i Kalhammaren.
SA170327 | NAV og Stavanger kommune første leietagere i stor-prosjekt ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶ ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 Årsaken til at støtten ble trukket, skal ifølge Nav skyldes en dialog mellom Din utvikling og etaten.
DB170327 ¶ JOBBSØKERKURS : Flere personer er misfornøyde med jobbsøkerkurs de må ta gjennom Nav .
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 Wallmark understreker at kvinnen har rett til å vite hva Din utvikling har sagt til Nav om hennes innsats i jobbsøkerprosessen, hvis disse opplysningene skal brukes som begrunnelse for at hun har mistet retten til arbeidsavklaringspenger.
DB170327 Under hele perioden med veiledning følte kvinnen seg motarbeidet av Nav , og da hun meldte i fra om dette, ble hun til slutt fratatt retten til arbeidsavklaringspenger.
DB170327 Til slutt gikk hun til sak mot Nav og Din utvikling.
DB170327 Saksøkte Nav
DB170327 Pedersen skriver også at Nav ikke nekter brukere innsyn i egne dokumenter, og at hun derfor ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene til kvinnen.
DB170327 Nesten samtlige ønsker å være anonyme i frykt for represalier fra Nav eller leverandøren Din utvikling.
DB170327 Nav mener også at de ikke har noen forutsetning til å kommentere hvorvidt kvinnens veileder presset henne fordi veilederen selv følte seg presset av Nav .
DB170327 Kvinnen opplevde at veilederen i Din utvikling løy om hennes innsats til Nav , slik at hun mistet retten til økonomisk støtte.
DB170327 Kvinnen mottok arbeidsavklaringspenger mellom 2015 og 2016 grunnet utmattelse, og fikk beskjed om at hun ville miste retten til økonomisk støtte fra Nav dersom hun ikke deltok på veiledning.
DB170327 Kvinnen Dagbladet har vært i kontakt med føler seg så motarbeidet av Nav og Din utvikling at hun i ettertid har slitt med posttraumatisk stress, angst og depresjon.
DB170327 I fjor brukte Nav 218 millioner kroner på tilbudet døpt « Jobbklubb », opplyser Arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav .
DB170327 I fjor brukte Nav 218 millioner kroner på tilbudet døpt « Jobbklubb », opplyser Arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav.
DB170327 Flere føler også skam over å ha befunnet seg i en situasjon der de har mottatt støtte fra Nav .
DB170327 Enhetslederen understreker at Nav kontinuerlig jobber med å utvikle jobbkursene.
DB170327 En av veilederne innrømmet til og med at hun presset meg fordi hun selv ble presset av Nav , forteller hun.
DB170327 - Vår erfaring er at de fleste som har gjennomført disse kursene har opplevd dem som nyttige og relevante for sin jobbsøkerprosess, sier Leif Stokkeland, enhetsleder i Nav Oslo til Dagbladet.
DB170327 - Uheldig kultur ¶ Nav kjenner seg heller ikke igjen i at flere arbeidssøkere har vært misfornøyd med tilbudet de har fått gjennom Din utvikling.
DB170327 - Forholdet mellom Nav og Din utvikling er problematisk, fordi Din utvikling har påberopt seg en slags taushetsplikt som gjør situasjonen vanskelig for min klient.
DB170327 - Dersom enkeltdeltakere opplever å ikke få den bistand de behøver tar vi det på største alvor, men da må de enten gi beskjed til oss direkte eller til NAV , sier han.
DB170327 Nav skriver at de ikke kan gå inn i dialog mellom klager og Din utvikling, men bruker samtidig denne dialogen som begrunnelse for stanset utbetaling av arbeidsavklaringspenger.
DB170327 Nav mener også at de ikke har noen forutsetning til å kommentere hvorvidt kvinnens veileder presset henne fordi veilederen selv følte seg presset av Nav.
DB170327 Nav har leid inn selskapet Din utvikling for å gjennomføre veiledning og kurs for personer på jobbjakt.
DB170327 13 000 kursplasser ved jobbsøkerkurs for NAV Oslos brukere.
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶ ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶ ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170327 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DA170327 LES OGSÅ : Lærer lurte Nav - nå må hun i fengsel ¶
DB170326 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
DB170326 | Saksøker Nav etter jobbveiledning : - Jeg fikk tilbud om å gå tur i skogen med veilederen ¶
VG170325 I tillegg er skolen koblet til foreningsliv og idrettslag, så når skolen forsvinner så forsvinner ofte et nav i lokalsamfunnet, sier Trygve Slagsvold Vedum.
AP170325 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
AP170325 At helsevesenet etablerer et eget tilbud for veteraner etter modell av kompetansemiljøet i Nav , vil være en veldig god start, fortsetter Bergfald.
AA170325 I en slik nemnd må representanter fra helsevesenet sitte, kanskje også fra NAV eller fra skolens helsesøster- eller rådgivningstjeneste dersom det er snakk om unge mennesker.
VG170324 Stig Johnsen ser det derfor slik at « syv til åtte » spillere risikerer ikke å få lønn fra klubben hvis permisjonsvarselet ender med permitteringer, og NAV overtar ansvaret for spillernes lønn.
VG170324 NAV neste ?
SA170324 Kommunen har nemlig doblet sin avdeling for park og gravlund, takket være Nav .
SA170324 I februar mottok Nav varsler om 1.450 mulige oppsigelser og permitteringer.
DB170324 A-krimsentrene er satt sammen av flere forskjellige etater, blant annet Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV Kontroll og politiet.
DA170324 | Lærer lurte Nav - nå må hun i fengsel ¶
DA170324 | Betydelig færre permitteringer og oppsigelser ¶ Nav Rogaland mottok i februar 400 varsler om permitteringer og oppigelser.
DA170324 I februar i fjor mottok Nav 1900 varsler som gjaldt Rogaland.
DA170324 Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav . ( ©NTB ) ¶
DA170324 Av det samlede tallet fikk Nav varsler om nedbemanning av 1300 personer.
DA170324 Nav melder om en betydelig nedgang i antall varsler om permitteringer og oppsigelser.
DA170324 - Her er det helsetilbud, treningsrom, elevdrevet butikk, kantine, arbeidstrening med NAV , språklab, språkkafé, leksehjelp, bibliotek og rådgivningstjeneste.
AA170324 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
AA170324 At helsevesenet etablerer et eget tilbud for veteraner etter modell av kompetansemiljøet i Nav , vil være en veldig god start, fortsetter Bergfald. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Mannen må betale 16,2 millioner kroner i erstatning til skattekontoret og rundt 324.000 kroner til Nav .
AA170324 I februar mottok Nav varsler om 1.450 mulige oppsigelser og permitteringer.
AA170324 I februar i fjor mottok Nav 1.900 varsler som gjaldt Rogaland.
AA170324 Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte, må varsle Nav . ( ©NTB ) ¶
AA170324 Av det samlede tallet fikk Nav varsler om nedbemanning av 1.300 personer.
DA170323 Det viser godt igjen på Nav sine sykefraværstall for Rogaland.
DA170323 Det har ført til en kraftig økning i sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo. ( ©NTB ) ¶
AP170323 I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale en restskatt på 16,2 millioner kroner og tilbakebetale NAV 323.742 kroner.
AA170323 Det har ført til en kraftig økning i sykefraværstilfeller knyttet til luftveislidelser, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo. ( ©NTB ) ¶
AA170323 Noen trenger tjenester fra Nav over lengre tid, gjerne sammen med helserelatert behandling.
AA170323 Hvilken aktivitet tilbyr vi ungdommene ? Nav ser det som positivt at ungdommer som mottar sosialhjelp skal være aktive, og vi opplever aktivitetsplikten som en plikt like mye til oss på Nav-kontoret som til den enkelte ungdom.
AA170323 Det er også viktig å nevne at Nav har nær kontakt med ulike arbeidsmarkedsbedrifter.
AA170323 De har ansvaret for aktivitetsplikten : Sølvi Dahlen, leder NAV Heimdal og NAV Lerkendal og Unni Valla Skevik, leder, NAV Østbyen og NAV Midtbyen Foto : Joakim Slettebak Wangen ¶
AA170323 De har ansvaret for aktivitetsplikten : Sølvi Dahlen, leder NAV Heimdal og NAV Lerkendal og Unni Valla Skevik, leder, NAV Østbyen og NAV Midtbyen Foto : Joakim Slettebak Wangen ¶
AA170323 De har ansvaret for aktivitetsplikten : Sølvi Dahlen, leder NAV Heimdal og NAV Lerkendal og Unni Valla Skevik, leder, NAV Østbyen og NAV Midtbyen Foto : Joakim Slettebak Wangen ¶
AA170323 De har ansvaret for aktivitetsplikten : Sølvi Dahlen, leder NAV Heimdal og NAV Lerkendal og Unni Valla Skevik, leder, NAV Østbyen og NAV Midtbyen Foto : Joakim Slettebak Wangen ¶
AA170323 De fleste ungdommer som mottar sosialhjelp gjør dette i en forholdsvis kort periode, og kommer seg med bistand fra Nav over i jobb eller utdanning.
SA170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.
SA170322 Kilde : NAV ¶ ¶
DA170322 Dette fordi NAV er blitt pålagt å konkurranseutsette sine ordninger.
DA170322 De har vært nødt til å nedbemanne fordi de ikke har fått oppdrag fra NAV eller vunnet anbud.
DA170322 Bedriften samarbeider nært med NAV , kommune og med andre virksomheter i regionen.
DA170322 * Rogaland KrFs fylkesårsmøte oppfordrer NAV og kommunene til å legge til rette for flere VTA-plasser for å gi yrkesvalghemmede mulighet for å komme ut i meningsfylt arbeid.
BT170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.
BT170322 Kilde : NAV
AP170322 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.
AP170322 Kilde : NAV
AA170322 Undersøkelsen er utført av Ipsos og er del av et større prosjekt hvor forskningsinstituttet Nova, Arbeidsforskningsinstituttet, Nav og Senter for seniorpolitikk er med.
VG170321 Noen ser på det som en rettighet, at NAV skal ta regninga hvis de velger å ikke være i skoleverket, eller å drive dank på statens regning.
FV170321 | Stengte dører skal hjelpe flere ¶ Nav stenger dørene og mener de hjelper flere slik.
FV170321 Eldrerådets Øystein Larsen er lite fornøyd med at Nav i Vennesla nå reduserer til to timer åpningstid hver dag.
FV170321 Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.
FV170321 Kilde : NAV ¶ ¶
BT170321 Det samme vil Nav , Altinn og forsikringen.
AP170321 Til slutt oppsøkte hun Nav .
AP170321 Sigrun Vågeng, leder arbeids- og velferdsetaten Nav .
AP170321 Noen har gått over på andre ytelser fra Nav eller begynt på utdanning.
AP170321 Mange ledige er innom Nav bare i kort tid.
AP170321 I gjennomsnitt var det 84.000 helt ledige registrert hos Nav i fjor.
AP170321 Hos Nav på Sagene har en gruppe arbeidssøkende benket seg foran PC-ene.
AP170321 Det er ikke slik at den som først logger seg inn for å registrere ledighet hos Nav blir værende der.
AP170321 Det betyr at mer enn hver tiende person i arbeidsstyrken var innom Nav i fjor.
AP170321 Den slo hardt inn på Vestlandet i fjor og sendte mange innom Nav .
AP170321 De fleste oppfatter ikke det å bli arbeidsledig og måtte oppsøke Nav som noe stort nederlag, tror Gjertsen.
AP170321 Antallet som har registrert seg som ledige hos Nav er det høyeste siden 2005.
AP170321 - Jeg var heldig og kom borti rett person i Nav .
AP170321 - Det er ikke uvanlig å oppleve arbeidsledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav .
AP170321 siste ti år ¶ Nav har sett enda lenger enn ett år tilbake i tid.
AP170321 personer, vært registeret som helt ledige hos Nav .
AP170321 300.000 arbeidstagere var innom Nav som arbeidsledig i fjor, men de fleste kommer seg raskt ut i jobb igjen.
AA170321 Uthus har vært fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag etter at tidligere sjef Merethe Storødegård gikk av for å bli leder for Nav Værnes.
AA170321 Hitra kommune og Nav har til nå spart cirka 4 millioner kroner.
DB170320 Søndag kveld bestemte han seg for å be om hjelp via Facebook, etter å ha lest en artikkel videreformidlet av NAV om en person i samme situasjon som søkte jobb på det sosiale mediet.
DA170320 Som Dagsavisen skrev onsdag, frykter Nav at flere uføre i Oslo må gå på sosialhjelp livet ut etter omleggingen av bostøtteordningen.
DA170320 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav .
AA170320 Han hadde begynt å jobbe ved bedriften gjennom Nav tidlig i mai, samme måned som brannen brøt ut.
DN170319 Regelverket som er nedfelt i Hovedavtalen mellom LO og NHO er ulovfestet rett for hele arbeidslivet, noe som også Nav forholder seg til, sier nestlederen.
DN170319 Etter 30 uker får bedriften igjen lønnsplikt i fem dager, så Nav igjen til maksimalt ytterligere 19 uker.
DN170319 Bedriften har plikt til å betale lønn de første ti dagene, deretter overtar Nav - siden permitterte i hovedsak har rett på dagpenger.
SA170318 Vi er på skoler, samarbeider med Nav og fylkeskommunen for å hjelpe folk i jobb.
FV170318 Vi er på skoler, samarbeider med Nav og fylkeskommunen for å hjelpe folk i jobb.
BT170318 Vi er på skoler, samarbeider med Nav og fylkeskommunen for å hjelpe folk i jobb.
AP170318 Vi er på skoler, samarbeider med Nav og fylkeskommunen for å hjelpe folk i jobb.
VG170317 Det betyr at etater som Politiet, NAV , Arbeidstilsynet og Skatteetaten nå samarbeider om å ta de kriminelle aktørene, sier hun.
FV170317 Danske, svenske, tyske og nederlandske rekrutteringsrådgivere var torsdag på utkikk etter norsk arbeidskraft under jobbmessa i Nav Kristiansands lokaler torsdag ettermiddag.
DN170317 ¶ Arbeidsgiver kan stoppe sykepengene i arbeidsgiverperioden ved å bringe saken inn for Nav og eventuelt anke saken inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, sier forfatteren.
DA170317 A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger.
DA170317 Av Nav .
AP170317 Men Hugvik innser at både staten og NAV har visse utfordringer når det gjelder å få utviklingshemmede ut i arbeid : ¶
AP170317 Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV , avviser at utviklingshemmede blir nedprioritert som arbeidstagere.
AP170317 Camilla Schreiber, styreleder i Norsk Nettverk for Down Syndrom ( NNDS ), kjenner seg igjen og mener ansvaret også ligger hos NAV .
AP170317 - I møter med NAV har jeg fått forklart at fordi mennesker med Downs syndrom får automatisk uførepensjon ved fylte 18 år, har de valgt å prioritere andre svake grupper, som for eksempel innvandrere, forteller hun.
AP170317 - I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV , sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor.
AP170317 NAV : - Utnytter ikke potensialet godt nok ¶
DB170316 NAV forventer at Norge i desember 2017 vil ha rundt 325 000 personer på uføretrygd.
DA170315 Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav .
DA170315 Både Nav og Velferdsetaten er kritiske til den nye beregningen av bostøtte, som gjør at 100 prosent uføre i Oslo må klare hele husleia alene.
AP170315 Hennes lokale NAV kontor har virkelig holdt henne i hånden når det har stormet som verst.
SA170314 Men nå vil Klepp, Time og Hå samarbeide mer - om både legevakt og NAV .
SA170314 | Dette vet Nav om unge uføre ¶ Nav i Haugesund og Karmøy har i samarbeid med UiS kartlagt hvem de unge uføre er.
SA170314 | Dette vet Nav om unge uføre ¶
SA170314 Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, utfordrer politikerne til å ta grep for å stagge det stadig økende antallet unge uføre.
SA170314 - 30 til 40 prosent av disse hadde ikke trengt å være uføre, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.
AA170314 Foto : Illustrasjonsfoto NTB Scanpix ¶ Nav i Trondheim ser at ungdommene er hektet på diverse spill, som kan ta det meste av døgnet for de som er hekta, skriver NRK Trøndelag.
AA170314 Fagkoordinator i Nav i Trondheim, Harald Solbu, er bekymret for at unge skal bli hektet på spill.
AA170314 De har heller ikke måltider sammen med andre, men ordner seg mat selv, sier ungdomsveileder Sverre Aasbakk som ved Nav Østbyen til NRK Trøndelag.
AA170314 - Enkelte kaller det elektronisk heroin, og de blir fryktelig avhengige av det, sier ungdomsveileder Sverre Aasbakk som ved NAV Østbyen.
AA170314 | - Gaming større problem enn rus for unge som faller utenfor ¶ Nav i Trondheim anslår at mellom 50 og 60 prosent av unge som verken går på skole eller jobber sliter med overdreven spilling.
SA170313 Han sier at ungdom generelt er en prioritert gruppe hos Nav .
SA170313 Det endte med at han gikk ut av videregående uten fullført studiekompetanse i tysk og måtte på Nav .
SA170313 Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav tror én forklaring på disse tallene er at vi har vært inne i en nedgangskonjunktur.
SA170313 For kort tid siden hadde Aftenbladet et annet langt innslag om et ektepar som var fortvilet fordi de ikke lenger ville få brev i posten fra det offentlige om utbetalinger fra NAV , skattekort, osv.
DA170313 Samfunnet, gjennom Nav eller skolen, må ta ansvar for alternative løp og kompenserende tiltak.
DA170313 De nye inntektsgrensene for bostøtte, som ble innført 1.1.2017, gjør at 100 prosent uføre som bor alene får 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav .
AP170313 Sigrun Vågeng : Nav trenger drahjelp fra politikerne ¶
AP170313 Jeg er en « ikke-inkluderende » arbeidsgiver takket være Nav
DB170312 Venter du med å registrere deg, vil du gå glipp av støtte fra Nav selv om du ellers oppfyller kravene. #3 : Her må du alltid krysse « ja » når du søker om dagpenger ¶
DB170312 Nå kan du bli venn med Nav på Snapchat ¶
DB170312 Man beholder nemlig retten til sykepenger fra Nav også etter at oppsigelsestiden er utløpt, så lenge man fortsatt er syk og fyller vilkårene for rett til sykepenger, forteller Nav .
DB170312 Man beholder nemlig retten til sykepenger fra Nav også etter at oppsigelsestiden er utløpt, så lenge man fortsatt er syk og fyller vilkårene for rett til sykepenger, forteller Nav.
DB170312 Ikke alle som mottar støtte fra Nav , kan reise på ferie til utlandet og samtidig beholde pengestøtten.
DB170312 Etter at arbeidsgiverperioden er utløpt, er det NAV som utbetaler sykepenger.
DB170312 Elsket og hatet ; er det én etat de fleste av oss må forholde oss til i løpet av livet, så er det Nav .
DB170312 Det er først når du har gjort dette at du regnes som arbeidsledig hos Nav - og har rett på dagpenger.
DB170312 Da får du like lang permisjon, og mer utbetalt fra Nav , enn om du velger 80 prosent.
DB170312 Blir du sagt opp og ønsker å søke om dagpenger fra Nav, er det viktig at du gjør følgende så snart oppsigelsen inntrer : Registrer deg som arbeidssøker hos Nav .
DB170312 Blir du sagt opp og ønsker å søke om dagpenger fra Nav , er det viktig at du gjør følgende så snart oppsigelsen inntrer : Registrer deg som arbeidssøker hos Nav.
DB170312 Blir du arbeidsledig, er dette alt du får fra Nav
AP170312 Han sier at ungdom generelt er en prioritert gruppe hos Nav .
AP170312 Det eneste Nav ga meg var et jobbsøkerkurs ¶
AP170312 Det endte med at han gikk ut av videregående uten fullført studiekompetanse i tysk og måtte på Nav .
AP170312 Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav tror én forklaring på disse tallene er at vi har vært inne i en nedgangskonjunktur.
VG170311 Det er tankevekkende når han beskriver hvordan hans møte med NAV og trygdesystemet ikke har bidratt til å støtte opp under dette ønsket, til tider heller tvert imot.
DN170311 Nå etterlyser han hjelp fra NAV .
DN170311 Kilde : Nav
DN170311 I januar ble som ble en ny ungdomsinnsatsen i Nav rullet ut over hele landet.
DN170311 Han forklarer at han ble invitert på et generelt informasjonsmøte hos Nav i september i fjor, men at han da ikke hadde muligheten til å delta.
DN170311 Han er overrasket over hvor lite støtte han har fått fra Nav og andre offentlige tjenester med tanke på å entre arbeidslivet.
DN170311 Fredag forrige uke kom tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet ( Nav ), som viser at arbeidsledigheten i Norge totalt sett falt i februar, men at andelen langtidsledige øker.
DN170311 Fordi han ikke har tjent nok penger under studietiden, har han ingen rett på dagpenger eller finansiell støtte fra Nav .
DN170311 Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav sier i en epost til DN han forstår Normanns frustrasjon.
DN170311 Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav .
DN170311 - Ungdom er en prioritert gruppe hos Nav , men det er et krevende arbeidsmarked med stor konkurranse.
DN170311 - I det hele tatt virker det som om Nav tar lite tak i det økende problemet med arbeidsledighet blant unge i Norge, sier Normann.
DN170311 - Fra Nav fikk jeg klar beskjed om at « ut ifra våre vurderinger, mener vi at du er godt skikket til å finne arbeid på egen hånd » i tillegg til at de ikke hadde kapasitet til å hjelpe meg, sier Normann.
DN170311 Nav får økt fleksibilitet til å velge å kjøpe eller gjøre avklarings- og oppfølgingstjenester selv ¶
DB170311 NAV er bedre enn krig og nød.
BT170311 Nav melder at arbeidsledigheten har falt i tre måneder på rad nå.
BT170311 Nå vet ikke vi om datteren vår vil havne i Nav sin statistikk, men med bakgrunn i sykdomsbildet hennes, kan hun uansett defineres inn i statistikken over dem som koster samfunnet dyrt.
AP170311 Sylvi Listhaug, NAV , høyskoler og medierevolusjon.
VG170310 Ny statistikk fra NAV som Dagens Næringsliv først omtalte denne uken, viser at fedrene er tidligere tilbake i jobb, mens kvinnene er lengre hjemme.
DN170310 Som DN skrev tidligere i uken viser fersk statistikk fra Nav viser at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker 1. juli 2014.
AA170310 Hun viser til at inndelingene av nye politidistrikt, sykehusene, Nav , Innovasjon Norge, domstolsadministrasjon og skatteetaten går på kryss og tvers av fylkesgrensene.
AA170310 Nå viser også tall fra Nav at fedre tar en mindre del av permisjonen etter at fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker.
VG170309 Nå går 29-åringen på tiltak i regi av Nav .
VG170309 Familiens fastlege har skrevet brev til Nav hvor hun anbefaler at mor og barna på sju, seks, tre og to år får en ny leilighet.
DB170309 Uansett bør et så klart funn som det Nav nå har kommet med få konsekvenser.
DB170309 Nå har Nav bekreftet det i en ny rapport : lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet, og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt.
DB170309 Forskningsrapporten fra Nav avkrefter det : « utvidelser av permitteringsperioden fører heller ikke til at flere kommer i jobb eller returnerer til samme jobb ».
DB170309 Det bekrefter rapporten som Nav nå har kommet med : « utvidelse av den maksimale permitteringsperioden gjør at perioden som arbeidsledig øker utover det konjunkturene skulle tilsi.
AP170309 Økt ledighet målt av SSB er altså mer enn dobbelt så høy som målt hos Nav .
AP170309 Økningen i antall ledige hos Nav er likevel bare en tredjedel av dette.
AP170309 På Sørlandet og Vestlandet er økningen i antall ledige omtrent den samme målt ved registrerte ledige hos Nav og målt ved SSBs metode som favner alle arbeidssøkere.
AP170309 Nedturen i oljenæringen slår i begrenset grad ut i flere ledige hos arbeids- og velferdsetaten Nav .
AP170309 Må innom Nav
AP170309 Men for å få dette, må de registrere seg som ledige hos Nav , sier seniorrådgiver Helge Næsheim i SSB.
AP170309 I de samme tre årene økte antall helt ledige og personer på tiltak registrert hos Nav med 15.000 personer.
AP170309 Forskjellen er at AKU sikter mot også å fange opp ledige som ikke har registrert seg som ledige hos Nav .
AP170309 Det betyr : Oljenedturen er alvorlig for dem som blir rammet, men økningen i ledigheten hos Nav er mye mindre enn antall arbeidsplasser som er rammet av oljesjokket.
AP170309 De som har mistet jobben i oljenedturen siden 2013, har all grunn til å melde seg ledige hos Nav .
AP170309 Da vil de ikke heller bli registrert ledig hos Nav .
SA170308 Statistikk fra Nav viser ifølge Dagens Næringsliv at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker 1. juli 2014.
SA170308 Kilde : Nav
SA170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menni ¶ NAV : Nesten tre av ti kvinnelige pensjonsmottakere er minstepensjonister.i ¶
FV170308 Kilde : Nav
FV170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶ NAV : Nesten tre av ti kvinnelige pensjonsmottakere er minstepensjonister.
BT170308 Kilde : Nav
BT170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶ NAV : Nesten tre av ti kvinnelige pensjonsmottakere er minstepensjonister.
AP170308 Statistikk fra Nav viser ifølge Dagens Næringsliv at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker 1. juli 2014.
AP170308 Kilde : Nav
AP170308 Enighet om pensjon : Kvinner får utbetalt mindre enn menn ¶ NAV : Nesten tre av ti kvinnelige pensjonsmottakere er minstepensjonister.
AA170308 Statistikk fra Nav viser ifølge Dagens Næringsliv at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker 1. juli 2014.
DB170307 Hun hater Norge, men hun er veldig glad i pengene hun får fra NAV Spaltist ¶
DA170307 Jeg føler Husbanken skyver ansvaret over på Nav , sier Ask.
DA170307 I fjor var rundt 20.000 personer 100 prosent uføre i Oslo, viser tall fra Nav .
DA170307 I Oslo er de satt slik at 100 prosent uføre får utbetalt 86 kroner « for mye » i trygd fra Nav ( se fakta under saken ).
DA170307 - Hvis ikke Nav finner en løsning for meg, må jeg finne meg i å leve på mindre.
DA170307 - Da jeg snakket med Nav , fortalte de at det er mange som er i samme situasjon som meg og at de skulle prøve å få til en slags supplering for meg.
DA170307 * Minsteytelsen fra Nav for 100 prosent unge uføretrygdede er på 22.450 kroner, altså 1.076 kroner over grensa for bostøtten.
DA170307 * Minsteytelsen fra Nav for 100 prosent uføretrygdede er på 19.132 kroner, altså 86 kroner over grensa for bostøtten.
DA170307 Nav og Husbanken er på mange måter del av samme system, så jeg skjønner ikke helt logikken.
BT170307 | Nav sponser healer-utdanning ¶ Nav har gitt offentlig støtte til flere personer som tar healer-utdanning eller kurs ved flere alternative skoler.
BT170307 Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien bekrefter at han kjenner til at Nav har gitt støtte til alternative utdanningsforløp.
BT170307 Men jeg mener Nav også burde hatt et tilleggskriterium for støtte : Er virksomheten samfunnsnyttig ?
BT170307 FOTO : Jan Tomas Espedal ¶ | Nav sponser healer-utdanning ¶
BT170307 - Jeg har forståelse for at Nav gir tilskudd til kurs som kan bedre en persons muligheter i arbeidsmarkedet.
BT170307 - Jeg ble veldig overrasket over at Nav sa ja, sier Lystad.
SA170306 Nå går de nye veier sammen med Nav for å rekruttere blant langtidsledige ingeniører.
DB170306 Studere og motta penger fra Nav ?
DB170306 Mottar du dagpenger kan du også jobbe noe - men blir det mer enn halvparten av vanlig arbeidstid, kuttes alle pengene fra Nav i perioden.
DB170306 Jo mer man jobber innenfor grensa, desto mer går man i pluss, siden trekket fra Nav for hver arbeidstime vil være lavere enn det man tjener.
DB170306 Inntekten fra Nav er tross alt sikkerhetsbøyen når man er arbeidsledig.
DB170306 Enn så lenge må du ha noe å leve av, og det er her Nav kommer inn i bildet : ¶
DB170306 Du blir altså straffet økonomisk for det som bidrar til å gjøre deg uavhengig av Nav : Å øke sjansene for å komme deg ut i ny jobb.
DB170306 Du bare fører opp antall arbeidstimer i meldekortet som sendes Nav annenhver uke, så trekker de deg for tilsvarende antall timer i dagpenger.
DB170306 Dette igjen vil kunne føre til at folk kommer seg ut i jobb fortere, og blir uavhengige av Nav raskere.
DB170306 Dessuten er det helt innafor, du kan nemlig jobbe samtidig som du mottar dagpenger fra Nav .
DB170306 Blir du arbeidsledig, er dette alt du får fra Nav
DB170306 Altså kan det hevdes at mange vil synes det er en vinn-vinn-situasjon å jobbe ved siden av dagpengene, dersom regelen i dag endres og man får beholde resten av pengebeløpet fra Nav .
DB170305 Enten de angriper barnevern, politi, NAV eller rettsvesenet - eller alle sammen.
BT170305 Men vi i Nav har ikke praktisert dette like strengt, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes, og varsler en innstramning på feltet.
BT170305 Å kontakte Nav var ikke et alternativ.
BT170305 Kilde : FAFO 2014, Nav
BT170305 Jo lengre de går slik, jo tyngre blir det å komme ut i jobb eller utdannelse igjen, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland.
BT170305 Her traff han Kirsti Tveranger i kvalifiseringsprogrammet på Nav Bergenhus.
BT170305 Han tok mot til seg og kontaktet omsider Nav .
BT170305 Han får støtte av Johansen i Nav .
BT170305 Dette tror Nav henger sammen med at flest gutter dropper ut av videregående.
BT170305 Det er i dag 40.000 voksne under 30 år om verken har jobb, er under utdannelse eller får hjelp fra Nav ( se faktaboks ).
BT170305 - Går du inn på det møtet med en holdning om at du hater Nav og at de ikke kan hjelpe, sier det seg selv at det ikke blir god stemning.
BT170305 » | Ikke før Kim ( 30 ) hadde null kroner på konto og gikk i Korskirken for å få mat, turde han å be om hjelp fra Nav
BT170305 Å kontakte Nav var ikke et alternativ.
BT170305 | Ikke før Kim ( 30 ) hadde null kroner på konto og gikk i Korskirken for å få mat, turde han å be om hjelp fra Nav
BT170305 Kilde : FAFO 2014, Nav
BT170305 Jo lengre de går slik, jo tyngre blir det å komme ut i jobb eller utdannelse igjen, sier Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland.
BT170305 Her traff han Kirsti Tveranger i kvalifiseringsprogrammet på Nav Bergenhus.
BT170305 Han tok mot til seg og kontaktet omsider Nav .
BT170305 Han får støtte av Johansen i Nav .
BT170305 Dette tror Nav henger sammen med at flest gutter dropper ut av videregående.
BT170305 Det er i dag 40.000 voksne under 30 år om verken har jobb, er under utdannelse eller får hjelp fra Nav ( se faktaboks ).
BT170305 - Går du inn på det møtet med en holdning om at du hater Nav og at de ikke kan hjelpe, sier det seg selv at det ikke blir god stemning.
VG170304 Hvis jeg er mentalt i kjelleren en dag, kan hun ta seg av å ringe til NAV .
VG170304 Jeg møter et NAV som tilbyr meg gode, midlertidige ordninger i påvente av at jeg skal bli frisk igjen, men det eneste varige de kan tilby meg hvis jeg ikke lykkes, er en tilværelse som ufør.
DB170304 - Hvis jeg er mentalt i kjelleren en dag, kan hun ta seg av å ringe til NAV .
DA170304 * Tall fra Nav viser at gjennomsnittlig antall dager permisjon for menn er redusert fra 49 dager til 47 dager fra 2014 til 2015 ¶
AA170304 Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Trondheim kemnerkontor og Tolletaten.
SA170303 Nedgang i antall arbeidsløse og flere utlyste stillinger gjør at Nav er forsiktige optimister.
SA170303 FOTO : Pål Christensen ¶ | Nav ser tegn til bedring på arbeidsmarkedet i Rogaland ¶
DN170303 Arbeidsledigheten fortsatte nedgangen i februar, viser tall fra Nav fredag.
DN170303 Onsdag denne uken slapp Nav sine prognoser for de nærmeste årene.
DN170303 I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav, inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav . | - Det er vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet for tiden ¶
DN170303 I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav , inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav. | - Det er vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet for tiden ¶
DN170303 I februar ble det 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
DN170303 Der kom det frem at Nav venter at arbeidsledigheten vil falle fra dagens nivå, men at bildet fortsatt blir ulikt etter region og bransje.
DN170303 Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav , falt med 800 personer.
DN170303 | Nav : Arbeidsledigheten faller ¶
DN170303 Nav la frem nye tall for registrert ledighet fredag formiddag.
DA170303 Vi ser en markant nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer, og stadig flere arbeidsgivere tar direkte kontakt med Nav for å dekke sitt bemanningsbehov, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør i Nav Rogaland, i en pressemelding.
DA170303 Vi ser en markant nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer, og stadig flere arbeidsgivere tar direkte kontakt med Nav for å dekke sitt bemanningsbehov, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør i Nav Rogaland, i en pressemelding.
DA170303 Av de som står registrert helt uten arbeid hos Nav Rogaland, har 51 prosent søkt arbeid i 26 uker eller mer.
DA170303 2592 personar er i et arbeidsrettet tiltak via Nav i Rogaland.
AA170303 Vi vet at unge kan få lange løp i Nav-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.
AA170303 Ungdom er en prioritert gruppe i Nav og mange har deltatt i arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og opplæring.
AA170303 Kun Sogn og Fjordane, Oppland og Troms har lavere ledighet enn Nord-Trøndelag, skriver Nav Nord-Trøndelag i en pressemelding.
AA170303 Dette har klart gitt gode resultater, både for mange av våre arbeidssøkere og for arbeidsgiverne, sier fylkesdirektør Vegard Rydningen i Nav Nord-Trøndelag i pressemeldingen.
AA170303 Det er en nedgang på elleve prosent fra samme måned i fjor, skriver Nav i en pressemelding.
AA170303 Til sammen er 106.400 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav ( bruttoledigheten ).
AA170303 Tallene fra Nav er antall registrerte arbeidsledige hos dem.
AA170303 I februar var det registrert 84.800 helt arbeidsledige hos Nav , en nedgang på 6.100 personer sammenlignet med februar i fjor. 60 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.
AA170303 I februar ble det 900 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170303 Bruttoledigheten, inkludert arbeidssøkere på tiltak, falt med 800 personer i februar, viser tallene Nav la fram fredag.
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | Nav : Ledigheten falt for tredje måned på rad ¶
FV170302 Da han meldte seg opp som privatist for å sikre seg et fagbrev, tok Nav fra ham dagpengene.
DN170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA170302 Blyverket viser igjen til at Nav også har tatt til orde for en bred utredning av sykelønnsordningene.
BT170302 Tall fra Nav Hordaland viser at 1074 personer under 25 år søker arbeid i Bergen.
AP170302 Dette huset skal fungere som et nav , som får ting til å rulle i Tøyen-området, og er til for alle etter den offisielle åpningen mandag 6. mars.
AA170302 Leder for Nav Lerkendal og Nav Heimdal, Sølvi Margrethe Dahlen, forteller at de har kalt mannen inn til et møte.
AA170302 Leder for Nav Lerkendal og Nav Heimdal, Sølvi Margrethe Dahlen, forteller at de har kalt mannen inn til et møte.
AA170302 I fjor formidlet Nav Sør-Trøndelag nærmere 2000 arbeidssøkere.
AA170302 Denne uka skal mannen også på et møte med Nav for å snakke om sin situasjon.
AA170302 - Hva slags tilbud vil mannen få fra Nav ? - Nav Lerkendal har avtalt et møte med ham denne uken.
AA170302 - Hva slags tilbud vil mannen få fra Nav ?
AA170302 - Ettersom mannen får tilbud nå, og det finnes jobber, klarer Nav godt nok å koble opp arbeidssøkere mot arbeidsgivere som trenger nye ansatte ?
AA170302 Selv Nav har tatt til orde for at ordningene bør utredes og ses i sammenheng med andre ordninger, sier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
AA170302 Velferdsordningene og hvordan disse forvaltes angår oss alle og skal tåle debatt, skriver fylkesdirektør i Nav , Bente Wold Wigum i denne kronikken.
AA170302 Prosjektet har så langt vist svært gode resultater : Sosialhjelpsutgiftene i utvalget på 40 voksne deltakere ble redusert med 80 prosent - det ga millionbesparelse for kommunen ! Nav må håndtere et arbeidsliv i raskere omstilling i tiden som kommer.
AA170302 Er du opptatt av Nav ?
AA170302 Disse utfordringene kan dels bli løst gjennom å ta i bruk ressursene til den andre målgruppen Nav skal jobbe spesielt med - innvandrere.
AA170302 Det betyr at Nav sammen med kommunene og undervisningsmyndighetene må utforme egnede kvalifiseringsløp for innvandrere.
AA170302 Derfor er de nå en prioritert gruppe for Nav : Jo flere som blir selvforsørgende, jo flere kan bidra med sin skjerv inn til Norges velferds-konto.
AA170302 Da bør du også lese debattinnlegget : Den dagen Nav tok fullstendig livsgnisten fra meg ¶
AA170302 Analysen sier også noe om hvilke konsekvenser det vil få for Nav og brukerne av våre tjenester når og om trendene slår inn.
AA170302 Nav samarbeider med skolene for å forebygge og tilbakeføre dropouts.
AA170302 Nav Lerkendals familieprosjekt bruker en metodikk der de bistår familier med minoritetsbakgrunn - både foreldre og barn.
VG170301 Lar NAV bestemme hvem som får pensjonsutbetalinger i posten ¶
DN170301 Støre vil redusere antall år i ordningen fra fire til to, og gi Nav eller kommunen ansvar for å skaffe en tilpasset jobb i løpet av de to årene.
DN170301 Onsdag publiserer Nav en rapport om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket dem som blir permittert.
DN170301 Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav .
DN170301 Onsdag publiserer Nav en rapport om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket dem som blir permittert.
DN170301 Foto : Sal Veder/Ap/NTB scanpix ¶ | Nav : Uheldige konsekvenser for ansatte med utvidet permittering ¶
DN170301 Er man permittert over tid kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav .
DN170301 Nav legger frem rapport om konsekvensene av utvidet permitteringsperiode.
DA170301 Det er den klare konklusjonen i en rapport fra Nav om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket arbeidslivet.
DA170301 - Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en, og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav , som har vært med å utforme rapporten, til VG.
DA170301 - De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav .
AA170301 Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å redusere ledigheten i 2017, tror Nav .
AA170301 Fram mot 2018 venter Nav at ledigheten i Norge vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å øke, viser Navs ferske arbeidsmarkedsprognose.
AA170301 NAV venter at antallet vil reduseres til gjennomsnittlig 79.000 i år og 76.000 neste år, noe som tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,7 prosent.
AA170301 ( ©NTB ) ¶ | Nav tror på moderat bedring i arbeidsmarkedet ¶
AA170301 | Langt flere klager på Nav
AA170301 Over 7.000 klaget på Nav i fjor.
AA170301 I alt mottok den statlige delen av Nav 7.035 serviceklager i fjor, mot 5.196 klager i 2015.
AA170301 Alle som har kontakt med Nav , skal møtes på en god måte, sier hun.
AA170301 Nav må bli flinkere til å lære av klagene, mener Vågeng.
AA170301 Det er den klare konklusjonen i en rapport fra Nav om hvordan endringene i permitteringsreglene har påvirket arbeidslivet.
AA170301 - Er man permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en, og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav , som har vært med å utforme rapporten, til VG.
AA170301 - De permitterte bør være bevisst risikoen ved langvarig permittering, og det er viktig at de tidlig begynner å søke jobber nye jobber, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav .
VG170228 Onsdag publiseres en rapport fra NAV som har sett på hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut for dem som blir permittert.
VG170228 Er man permittert over tid kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver i NAV , Johannes Sørbø, som har vært med å utforme rapporten.
VG170228 Det slår ikke heldig ut, mener NAV i ny rapport.
DN170228 | Nav spår ledigheten ned ¶ Nav spår ledighetsfall gjennom 2017 og 2018, utløst av en moderat konjunkturoppgang.
DN170228 | Nav spår ledigheten ned ¶
DN170228 Norges Bank vet ikke hvorfor tallet for arbeidsledigheten er så forskjellig når det er Nav eller SSB som måler.
DN170228 I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav, inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav .
DN170228 I motsetning til tallene for antall registrerte arbeidsledige fra Nav , inkluderer aku-undersøkelsen også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrert seg som ledige hos Nav.
DB170228 En CV bør være ryddig, og ifølge Nav bør du tilpasse CV-en og sørge for å få frem den informasjonen som er relevant for jobben du søker på, hver gang du søker på en ny jobb.
DB170228 Utbyttet tilsvarer en 5 prosent yield på aksjekursen og 3,5 prosent på NAV ( Net Asset Value ) ved utgangen av 2016.
DB170228 Det er også i tråd med policy i Aker, som er å utbetale et årlige utbytte på 2 - 4 prosent av selskapets NAV , heter det i rapporten.
DB170228 Inntil videre er vi der, inntil videre, når alle andre har kommet til kort, i psykiatriinstitusjoner, boliger, barnevernet, i rusbehandlingen og på Nav sosial.
DB170227 Nav i Hammerfest har tatt selvkritikk for oppfølgingen av Solvang, og innrømmet at han ikke har fått den hjelpen han har krav på, og har innkalt ham til et møte.
AP170227 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AA170227 | Færre varsler om oppsigelser i januar ¶ Nav mottok varsler om mulige oppsigelser og permitteringer av totalt 2.900 personer i januar.
AA170227 Det er ikke alle varslene som resulterer i oppsigelser eller permitteringer, og det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav . ( ©NTB ) ¶
AA170227 Arbeidsgivere som planlegger masseoppsigelser eller permitteringer gir varsel om dette til Nav en gang i måneden, og disse tallene danner grunnlag for statistikken.
DB170226 Undersøk om det er aktuelle kurs du kan ta for å gjøre deg mer aktuell i markedet, eventuelt gjennom NAV .
DB170226 Registrer CV-en din på NAV og hos aktuelle rekrutterings- og bemanningsbyrå som retter seg mot aktuelle bransjer.
DB170226 Svendsen opplyser også om at brukeren har fått oppfølging fra NAV, og at NAV har hentet all informasjon de har funnet nødvendig så langt.
DB170226 Svendsen opplyser også om at brukeren har fått oppfølging fra NAV , og at NAV har hentet all informasjon de har funnet nødvendig så langt.
DB170226 Solvang har søkt NAV om støtte til å ta sertifikat.
DB170226 SJOKKERT : Monica Zachariassen, moren til en kompis av Thor-Egil Solvang, har hjulpet ham med å få hjelp fra kommunen og NAV .
DB170226 Men man må være garantert å få jobb dersom man skal få støtte av NAV til den slags, sier Solvang.
DB170226 I et av avslagene fra NAV , hvor Thor-Egil høsten 2014 søkte om uføretrygd for unge, heter det ifølge Finnmark Dagblad : « Din arbeidsevne er ikke nedsatt på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte.
DB170226 - Det var ingen som tok kontakt, og NAV ville ikke hjelpe før mamma slo i bordet.
DB170226 NAV kan umulig ha lest legepapirene mine, de har ikke gjort jobben sin.
DB170226 NAV Hammerfest vil derfor om kort tid innkalle brukeren til et møte, der han gjerne også kan ha pårørende med om han selv ønsker det, sier hun til avisa.
VG170225 Jeg fikk hjelp av NAV - og begynte å studere, sier Christian som nå jobber som sosialarbeider og driver med rus- og kriminalforebyggende arbeid.
DB170224 ¶ LAVE SATSER : Minstesatsene i Nav er allerede hårreisende lave, mener artikkelforfatteren.
DB170224 Og ikke bare handler debatten om Nav om økonomiske ytelser.
DB170224 Krav til yteevne bør i større grad rettes til Nav selv - i forhold til tidsbruk, kompetanse og håndheving av Forvaltningsloven.
DB170224 Hovedproblemet med Nav er ikke unge slabbedasker som urettmessig hever trygd.
DB170224 Desto lettere er det å snu ting på hodet å gjøre syke mennesker avhengig av Nav , til skyteskiver.
DA170224 Han viser til at den forrige rødgrønne regjeringen igangsatte et tettere samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav , politiet og Skatteetaten for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.
AP170224 NAV har følgende regler ¶
AP170224 NAV har følgende regler ¶
AA170224 Knutepunktene er definert som nav i kollektivsystemet, er stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser.
SA170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
DB170223 Vi blir lei oss og beklager at enkelte brukere må « kjempe mot Nav ».
DB170223 februar skriver Anne Lise Ryel i Kreftforeningen at Nav trenger « kloke hoder og varme hjerter ».
DB170223 Nav forvalter mange og kompliserte ordninger, og brukerne skal føle seg trygge på at vi er eksperter på regelverkene og gir kompetent hjelp.
DA170223 A-krim Rogaland er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, politiet og Kemneren i Stavanger.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AP170223 Nasjonalparker, Nasjonalmuseet, kraftpriser, NAV og sykehjem.
AA170223 og Strindheim ) defineres som nav i kollektivsystemet.
VG170222 Hvem var de - rikfolkene og barna deres, flybesetningen, livvakten og den mislykkede kunstneren som er romanens nav ?
SA170222 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
DN170222 Både Nav og SSB publiserer egne ledighetsstatistikker.
DN170222 Nav er en offentlig etat med ansvar for blant annet arbeidsledige og ulike velferdsordninger.
DB170222 Arbeidsministeren er i Lillehammer/Gausdal for å se hvordan Nav jobber.
DB170222 Etter Amal Aden skrev kronikken " Hun hater Norge, men er veldig glad i pengene hun får fra NAV ", ble hun utsatt for det som liknet mye på en organisert svertekampanje der hensikten var å så tvil om Amals hensikter og troverdighet.
AP170222 I tillegg kan saker bygge på opplysninger fra politiet, utenriksstasjoner, NAV og andre offentlige etater.
AA170222 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
AA170222 Jeg var også på et såkalt jobbsøkerkurs i regi av Nav .
AA170222 Her er Bjarne Brøndbo-kronikken som startet debatten : Nav og velferdsordningene er livsviktige.
AA170222 Der fikk jeg benyttet mine truckførerutdanning, som jeg fikk dekket av Nav etter flere måneders masing.
VG170221 Kilder : Nav og Statistisk sentralbyrå ¶
VG170221 * Hvis en forelder jobber i Norge og den andre jobber eller får dagpenger i hjemlandet, utbetaler Nav differansen mellom den norske stønaden og stønaden i hjemlandet.
BT170221 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos Nav Klageinstans på dagpengeområdet var i januar 2017 på 13-14 uker.
BT170221 Før helgen kunne vi lese i Bergens Tidende om arbeidsledige Merethe Johannesen, som mener Nav gjør ressurssterke og vanligvis selvgående mennesker til tapere.
BT170221 En klagebehandlingstid på over seks måneder er mye lenger enn det som er målet til Nav , og vi må bare beklage at hun ikke fikk behandlet saken innen lovet tid.
BT170221 Det et trist å lese at Johannesen mener Nav gjør ressurssterke mennesker til tapere.
BT170221 Derfor prioriterer vi innsatsen vår mot personer som har stått registrert hos Nav en periode.
BT170221 Både Nav , arbeidssøkerne selv og aktørene i arbeidslivet må bidra for at vi skal lykkes.
BT170221 ) i løpet av de første tre månedene etter at de er registrert hos Nav .
AP170221 Det eneste NAV ga meg var et jobbsøkerkurs ¶
AP170221 Det eneste NAV ga meg var et jobbsøkerkurs ¶
DB170220 Legg til at de ikke uten videre kan begynne å videreutdanne seg i Norge, fordi den innledende støtten fra Nav ikke lar seg kombinere med utdanning, og du har et system som bremser nettopp det løpet som bør skyndes på.
FV170218 Nå, etter et mellomspill hos et teknisk entreprenørselskap, arbeider han som gjeldsrådgiver hos Nav i Risør.
FV170218 Nå er Otto Geheb ( 56 ) gjeldsrådgiver hos Nav i Risør.
DB170218 Kanskje vi kan sysselsette alle Norges arbeidsløse ved å gi dem en pult på Nav , stor makt på et lite område og noen måltall å oppnå ?, skriver artikkelforfatteren om Arbeiderpartiets forslag om jobbplikt, der kommunen får i oppgave å skaffe jobber.
DB170218 Kanskje vi kan sysselsette alle Norges arbeidsløse ved å gi dem en pult på NAV , stor makt på et lite område og noen måltall å oppnå ?
DN170217 Bergstø har tidligere jobbet med mennesker med utviklingshemming, i Nav og ved krisesenter for voldsutsatte.
DB170217 ¶ KOMPETANSEHEVING : Kreftforeningen mener at den juridiske kompetansen i Nav må styrkes.
DB170217 Vi må forvente at Nav treffer korrekte vedtak første gang saken behandles.
DB170217 Slik beskriver en saksbehandler en arbeidshverdag der Nav sentralt stiller krav om at de skal fatte et bestemt antall vedtak hver dag, uavhengig av sakenes kompleksitet.
DB170217 Kvinnen sørget for god opplysning av saken, sendte stadig purringer til Nav , hun sendte inn klage, og sendte til og med saken inn til Sivilombudsmannen som sa seg enig.
DB170217 Kvinnen ble sterkt preget av sitt møte med Nav .
DB170217 Kreftforeningen mener at den juridiske kompetansen i Nav må styrkes.
DB170217 I Nav trengs det kloke hoder og varme hjerter som aldri før.
DB170217 Før hun døde fortalte hun oss at det verste ikke var at hun ikke fikk pengene, men at Nav ikke anerkjente at hun var alvorlig syk.
DB170217 Det går fram av SINTEF-rapporten « Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - årsaker og omfang » som ble publisert i fjor, at over 50 prosent av vedtakene som påklages, omgjøres, fordi Nav ikke gjør en skikkelig jobb med en gang : Nav utreder ikke sakene godt nok og mangler forståelse av eget regelverk.
DB170217 Det går fram av SINTEF-rapporten « Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - årsaker og omfang » som ble publisert i fjor, at over 50 prosent av vedtakene som påklages, omgjøres, fordi Nav ikke gjør en skikkelig jobb med en gang : Nav utreder ikke sakene godt nok og mangler forståelse av eget regelverk.
DB170217 Det går fram av SINTEF-rapporten « Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten - årsaker og omfang » som ble publisert i fjor, at over 50 prosent av vedtakene som påklages, omgjøres, fordi Nav ikke gjør en skikkelig jobb med en gang : Nav utreder ikke sakene godt nok og mangler forståelse av eget regelverk.
DB170217 Det andre eksempelet er en ung kvinne med en alvorlig kreftdiagnose som hadde fått innvilget uføretrygd, men som fikk avslag fra Nav på sitt krav om unge uføre-tillegg.
DB170217 Nav mente at hennes sykdom ikke var alvorlig nok.
BT170217 | Fikk dagpenger fra Nav , men jobbet for Bergen kommune ¶
BT170217 SVINDELDØMT : En 32 år gammel mann er dømt for å ha svindlet Nav mens han arbeidet for Bergen kommune.
BT170217 Mens 32-åringen arbeidet i Bergen kommune, hevet han dagpenger på Nav og fikk utbetalt urettmessig 133.517 kroner.
BT170217 Retten festet heller ikke lit til at en ikke navngitt saksbehandler i Nav skal ha sagt at Nav automatisk ville justert trygden avhengig av hva tiltalte tjente.
BT170217 Retten festet heller ikke lit til at en ikke navngitt saksbehandler i Nav skal ha sagt at Nav automatisk ville justert trygden avhengig av hva tiltalte tjente.
BT170217 Ifølge dommen har mannen fått en rekke brev fra Nav der det står at det er han selv som plikter å gi beskjed dersom inntektsforholdene endres.
BT170217 Ifølge dommen fikk mannen stadig høyere inntekt, uten at han skal ha opplyst Nav om dette.
BT170217 Han trodde også at Nav automatisk justerte trygden i forhold til hans øvrige inntekt, og viste til at det var en saksbehandler i Nav som hadde opplyst om dette.
BT170217 Han trodde også at Nav automatisk justerte trygden i forhold til hans øvrige inntekt, og viste til at det var en saksbehandler i Nav som hadde opplyst om dette.
BT170217 Han hadde ikke kapasitet til å åpne og lese brev fra Nav , står det i dommen.
BT170217 Fortsatte å heve uføretrygd hos Nav .
BT170217 Den 42 år gamle mannen er dømt til 11 måneders fengsel og til å betale tilbake over 200.000 kroner til Nav .
BT170217 Bergstø har tidligere jobbet med mennesker med utviklingshemming, i Nav og ved krisesenter for voldsutsatte.
BT170217 Tiden går, og et halvt år er like om hjørnet, jeg venter i spenning - for det kommer sikkert svar fra Nav snart.
BT170217 Jo, kjære Nav , det kan jeg fortelle mye om - men spørs om det er av interesse.
BT170217 Jeg fikk avslag fra Nav på min søknad om å gjennomføre det ønskede kurset samtidig som jeg er dagpengemottaker.
BT170217 I dag fikk jeg nytt brev fra Nav .
BT170217 | Nav gjør oss til tapere ¶
BT170217 Nav informerer om at klage er mottatt, og at behandlingstiden på klager er inntil 24 uker !
BT170217 Nav gjør ressurssterke og vanligvis selvgående mennesker til tapere.
BT170217 NAV : Ni måneders saksbehandlingstid, folkens - er det mulig, spør Merethe Johannesen som har vært ufrivillig arbeidsløs i over 13 måneder.
BT170217 Tiden går, og et halvt år er like om hjørnet, jeg venter i spenning - for det kommer sikkert svar fra Nav snart.
BT170217 Jo, kjære Nav , det kan jeg fortelle mye om - men spørs om det er av interesse.
BT170217 Jeg fikk avslag fra Nav på min søknad om å gjennomføre det ønskede kurset samtidig som jeg er dagpengemottaker.
BT170217 I dag fikk jeg nytt brev fra Nav .
BT170217 FOTO : RICHARD SAGEN ¶ | Nav gjør oss til tapere ¶
BT170217 Nav informerer om at klage er mottatt, og at behandlingstiden på klager er inntil 24 uker !
BT170217 Nav gjør ressurssterke og vanligvis selvgående mennesker til tapere.
BT170217 NAV : Ni måneders saksbehandlingstid, folkens - er det mulig, spør Merethe Johannesen som har vært ufrivillig arbeidsløs i over 13 måneder.
AA170217 Bergstø har tidligere jobbet med mennesker med utviklingshemming, i Nav og ved krisesenter for voldsutsatte.
AA170217 Med et raskt og tilfeldig jobbsøk på Nav , Finn og noen kommuners nettsider, forsøkte jeg å roe det voldsomt voksende engasjementet mitt.
DB170216 Ett og et halvt år senere ser vi tendenser til at det grønne skiftet forbindes med Nav .
DB170216 Til og med NAV selv slenger seg på sitt eget vers.
DB170216 ( Dagbladet ) : På onsdag ga artisten Abel Tesfaye, kjent som The Weeknd, ut låta « Some Way » med den kanadiske rapperen Nav .
AP170216 80 deltagere fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning, politi, helsestasjoner, barnevern, rusomsorg, oppsøkende uteteam, Nav , ulike ungdomstiltak, m.fl. deltok på seminar med Pro Sentret om egne erfaringer om fenomenet. 46 hjelpeapparat i Oslo ble intervjuet.
VG170215 Det endte med en situasjon der NAV besluttet å betale taxiturene til sønnene for enkemannen.
SA170215 Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merforbruk på nesten kr 40 mill.
DN170215 | DN mener : Det er bra at Nav strammer til « Opp om morran»-strategien sin.
DB170215 Vi har nå endret innstillingen i saken om overgangsstønad, slik at det kommer tydelig fram at vi tenker det er gode jobbmuligheter for denne utdanningen, skriver Arve Winsnes, avdelingsdirektør i Nav Sør-Trøndelag i en e-post til Dagbladet.
DB170215 Til Dreiers reaksjon har Nav Sør-Trøndelag følgende kommentar : ¶
DB170215 Når Dagbladet tar tak i saken, kan Nav Sør-Trøndelag informere om at de fortsatt mener det er et hensiktsmessig utdanningsløp han går på, og at det vil være gode jobbmuligheter i etterkant av utdanningsløpet.
DB170215 I et brev signert fra Nav Arbeid og ytelser i Skien, fikk Dreier beskjed om at utdanningen han går på, i regi av Nav Trondheim, blir vurdert som « ikke hensiktsmessig sett i forhold til at det er små muligheter på arbeidsmarkedet innen det yrket du har valgt å utdanne deg innen ».
DB170215 I et brev signert fra Nav Arbeid og ytelser i Skien, fikk Dreier beskjed om at utdanningen han går på, i regi av Nav Trondheim, blir vurdert som « ikke hensiktsmessig sett i forhold til at det er små muligheter på arbeidsmarkedet innen det yrket du har valgt å utdanne deg innen ».
DB170215 Han var også i kontakt med NAV Trondheim, som kunne informere om at det var gode muligheter i yrket som helsefagarbeider.
DB170215 Han ble anbefalt av Nav til å søke overgangsstønad, men fikk avslag.
DB170215 Dette i regi av Nav Trondheim, som også anbefalte ham studieløpet.
DB170215 - Selvsagt er Nav Trondheim engasjert i utdanningen jeg tar, og de har støtta meg der hele tiden.
DB170215 Nav anbefaler nå Dreier å klage på vedtaket i saken, slik at saken kan vurderes på nytt.
DA170215 Det er viktig at Nav er tidlig ute, tett på og følger opp aktivitetskravet konsekvent, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ).
DA170215 Dersom en tilsvarende nedgang hadde blitt oppnådd på landsbasis, ville det spart staten for over to milliarder kroner i sykepenger, ifølge Nav .
DA170215 - Redusert fravær er bra for de sykmeldte, bra for Nav og for samfunnet og statens utgifter.
VG170214 Vet du hva, den der « alle skal få » gjelder faktisk ikke når du havner under NAV sin paraply.
VG170214 Eller tror du virkelig at hundretusenvis av fastleger, saksbehandlere og NAV sine egne leger bare driver med tull ?
VG170214 En betydelig gruppe er innvandrere uten lønnsinntekt, men med garanti fra NAV .
DB170214 ¶ SUKSESSHISTORIE : Den somaliske fembarnsmoren Fatuma Dahir Mahammud ( 48 ) fikk seg jobb som pleieassistent ved Risenga bo- og omsorgssenter gjennom NAV Asker sitt prosjekt " Innvandrerkvinner i arbeid ".
DB170214 Heller enn å rasere ordningene vi har, må vi gjøre Nav bedre.
DB170214 Det har også blitt kritisert at man må sykeliggjøres for å få hjelp fra Nav .
DB170214 Nav må få ressurser til bedre oppfølging av folk og innsatsen for å få ungdom i arbeid og aktivitet må styrkes.
BT170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 Hun peker på at trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.
AA170213 - Et nav for kulturlivet ¶
AA170213 - Dette vil bli et nav for kulturlivet i byen, som vil skape ringvirkninger over hele Trøndelag.
DN170212 Altinn er systemet som lar bedriftene rapportere opplysninger de er pålagt å gi til skatteetaten, Nav , SSB og andre offentlige etater elektronisk i stedet for på papir.
DB170212 Skatteetaten, Økokrim, Arbeidstilsynet og NAV flyttet sammen i fem såkalte a-krimsentere.
AA170212 Nav krever også alltid tilbake pengene.
AA170212 53-åringen fra Oslo oppga ikke timene han jobbet i Oppegård kommune på meldekortene han sendte til Nav .
DB170211 Transportrefusjon : Når avstand mellom dødssted og avdødes naturlige seremonisted er over 20 kilometer kan NAV refundere nødvendige transportomkostninger, utover en egenandel på 2.273 kroner, 10 prosent av full gravferdsstønad.
DB170211 Sjekk om du har rett på økonomisk bistand fra NAV eller fagforening.
DB170211 På landsbygda der transportetappene er lengst, er det billigst fordi NAV dekker transportkostnader over 20 kilometer.
DB170211 I byene er transportetappene så korte at pårørende sjelden får transportstønad fra NAV .
DB170211 Det er NAV som har alle opplysninger om kriteriene, Folketrygdlovens kap. 7.
DB170211 Byråene søker NAV med fullmakt fra pårørende.
DA170211 Hun vet at Nav også kjenner denne problematikken.
DA170211 - Det ser vi ingen grunn til å akseptere når det gjelder offentlige støtteordninger for arbeidssøkende fra Nav , sier Hadia Tajik som har ledet programarbeidet.
BT170211 I alt 74.500 personer mottok støtte fra Nav i utlandet i 2015.
DB170210 Til gjengjeld pålegger Ap NAV eller kommunen å skaffe dem jobb.
DB170210 Med vårt forslag vil de få tilbud om to år, men etter de to årene vil jobbgarantien slå inn » ¶ og forklarer at denne jobbgarantien betyr at « NAV vil få en forsterka plikt til å skaffe de unge arbeid, og i ytterste konsekvens er det kommunen som må stille opp med jobber som tilsvarer deres kompetanse og arbeidsevne ».
DB170210 Vil rope rai, rai, ¶ ender opp på NAV .
BT170210 Men vi i Nav har ikke praktisert dette like strengt, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes, og varsler en innstramning på feltet.
AA170210 Når det er sagt er jeg opptatt av utvikling og kvalitetsheving, og er motivert for å gjøre det jeg kan for å bidra til at samspillet mellom Nav , arbeids- og inkluderingsbransjen og næringslivet utvikles.
AA170210 Erfaring i Arbeids- og inkluderingsbransjen og Nav viser at utviklingen de senere årene har gått i retning av mer komplekse utfordringsbilder knyttet til den enkelte bruker, og det krever også mer omfattende oppfølging for at de skal bli klar for arbeidslivet.
AA170210 Det viser at samspillet mellom Nav , Arbeids- og inkluderingsbransjen og næringslivet gir resultater.
AA170210 Derimot har min erfaring fra arbeidet i både Forsvaret, Nav , arbeids- og inkluderingsbransjen og idretten, vist meg at det i stor grad handler om tilfeldigheter.
DA170209 LO, NHO, Rogaland fylkeskommune og Nav forener krefter i et nytt prosjekt der målet er at ingen skal stå uten lærlingplass i Rogaland.
SA170208 Det er viktig å legge til rette for at også menn kan få bruke mer tid med barna når de er små, og tall fra Nav viser at andelen menn som benytter seg av kontantstøtten, øker for hver måling.
FV170208 Vikhals i Agder Bedriftshelsetjeneste er oppgitt over at Nav oppfordret Siren Jackson til å sykemelde seg eller øke uføregraden.
FV170208 | Flytter Nav fra sentrum til Hunsøya ¶
FV170208 Vennesla kommune flytter Nav og familieenheten ut av sentrum, og inn i nytt bygg på Hunsøya.
FV170208 Agnar Espegren og Hunsfos Næringspark vant anbudsrunden om de nye kontorene til Nav Vennesla, samt lokaler til helsesøster, jordmortjeneste, barnevern.
DB170208 ¶ FØLGER MED : - Nav ser hvem som får penger igjen på skatten, og da er de der på pletten og snapper pengene med et smil, skriver Reidar Kaarbø.
DB170208 Uansett hva vi kaller det, gir det liten grunn til å bli imponert over Nav .
DB170208 Spill innen kl 20.00 og du kan vinne inntil 20 millioner ¶ fra norsk tipping ¶ Nav er her for å hjelpe oss.
DB170208 Sier Nav .
DB170208 Sa Nav .
DB170208 Og da tror du kanskje Nav følger med at det blir trukket riktig skatt ?
DB170208 Og Nav vet at er det noe de ledige i en slik situasjon ikke bryr seg med, er det bagateller som skattekort og skattetrekk.
DB170208 Når han var så dum ikke å gjøre det, ja, da var det bare rett og riktig for Nav å konfiskere pengene.
DB170208 Nei, selv om Nav kanskje som eneste i verden vet nøyaktig hva folk får i ledighetstrygd et inntektsår og hva de trekkes i skatt, sier Nav ikke ifra.
DB170208 Nei, selv om Nav kanskje som eneste i verden vet nøyaktig hva folk får i ledighetstrygd et inntektsår og hva de trekkes i skatt, sier Nav ikke ifra.
DB170208 Mirakel over alle mirakler : Nav følger likevel med på økonomien til sine stønadsmottakere.
DB170208 Ingen på Nav fortalte ham at han kunne søkt om sosialstønad for å få penger til mat.
DB170208 I dette eksemplet trakk Nav 5000 kroner for mye i skatt. 5000 kroner hadde vært nok til mat i tre måneder.
DB170208 Hvor mange millioner kroner Nav innkasserer årlig på å avkorte stønad tilsvarende skattepengene fra folk som går fra dagpenger og over på sosialstønad, vites ikke.
DB170208 Hvis ikke innkasserer Nav skattepengene.
DB170208 Han klaget, og fikk svar fra Nav at det var hans egen feil.
DB170208 De vet at folk i en slik situasjon forsøker desperat å få seg en jobb, forsøker å overleve til neste utbetaling fra Nav , forsøker å betale de viktigste regningene.
DB170208 De skal informere om hva vi kan bruke Nav til, og hvordan vi bør forholde oss i et regelstyrt system.
DB170208 Da 5000 kroner kom tilbake på skatten, konfiskerte Nav pengene, de avkortet sosialstønaden med 5000 kroner.
DB170208 Ansvarsfraskrivelsen hos Nav er total.
DB170208 Nav vet hvordan folk i nød har det.
DB170208 Nav skal gi nordmenn et trygt liv når det blåser som verst.
DB170208 Nav ser hvem som får penger igjen på skatten, og da er de der på pletten og snapper pengene med et smil.
DB170208 Nav er navet i velferdsstaten.
DB170208 Disse skal også møte større forventninger om å arbeide i bytte mot at NAV og i siste instans kommunen gjør mer for å skaffe dem arbeid.
DB170208 Det vil også frata staten og byråkratene i NAV makta over den enkelte trygdemottaker.
AA170208 Det har haglet med innvendinger fra blant annet NHO, Nav og Mental helse.
AA170208 Det er negativt ladet å gå på Nav .
AA170208 Brøndbo driver bilopphuggeriet « Bil1din », og samarbeider da med Nav og attføringsbedrifter.
AA170208 - Alle kan plukke innlegget mitt i fillebiter når man tar én og én påstand, for eksempel at ikke alle får mer penger av Nav enn av å jobbe.
AA170208 - Regjeringen har noen skrytelister, men folk ser at politiet skal sentraliseres, Nav skal sentraliseres, og når det gjelder kommuner truer de med tvang og økonomisk straff.
AA170208 Svarer Bjarne Brøndbo : « Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere », skriver Egil Johansen, som var daglig leder ved det nå nedlagte Sør-Trøndelag Teaterverksted.
AA170208 Skaper tapere ¶ Nav er et system som underbygger forskjeller mellom folk og som skaper tapere.
AA170208 Men så ble jeg arbeidsledig - høyst ufrivillig - og måtte forholde meg til Nav - denne ordningen som jf.
AA170208 Men hva er Nav ?
AA170208 Hva er Nav ?
AA170208 Her er Bjarne Brøndbos kronikk : Nav og velferdsordningene er livsviktige.
AA170208 Hele hans innlegg er basert på negative myter og stigmatisering som må motsnakkes, eller så blir løgnen en sannhet og mytene får feste seg og gi nok et stempel i panna på alle oss som i perioder er avhengig av Nav for å overleve.
AA170208 For hvilke retningslinjer jobber Navs høyt gasjerte konsulenter etter og vet Nav hva konsulentene driver med ?
AA170208 Nav er å måtte forholde seg til et system som er fylt med støtteordninger som stadig endres.
AA170208 Nav-debatt : Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) følger opp Bjarne Brøndbos debattutspill om Nav og velferdsordningene.
AA170208 Her er Bjarne Brøndbos kronikk : Nav og velferdsordningene er livsviktige.
AA170208 Er du opptatt av Nav ?
AA170208 Da bør du også lese debattinnlegget : Den dagen Nav tok fullstendig livsgnisten fra meg ¶
AA170208 januar var det slik at Nav kunne stille vilkår ved tildeling av sosialhjelp, men det var ikke et krav.
DB170207 Skulle du føre opp feil antall timer, kan du måtte betale tilbake dagpengene fra Nav , og i verste fall bli politianmeldt.
DB170207 Men selv om du blir stående uten fast jobb kan det plutselig dukke opp muligheter for å jobbe - som timevikar eller kanskje i et mindre vikariat - samtidig som du mottar dagpenger fra Nav .
DB170207 I meldekortet fører du opp det antall timer du har jobbet - men skriver du inn færre timer enn det som er tilfellet, kan Nav oppdage dette.
DB170207 I en pressemelding skriver Nav at av de 1.166 personene som ble anmeldt for trygdesvindel i 2016, var flertallet av de anmeldte dagpengemottakere som hadde jobbet uten å informere NAV .
DB170207 I en pressemelding skriver Nav at av de 1.166 personene som ble anmeldt for trygdesvindel i 2016, var flertallet av de anmeldte dagpengemottakere som hadde jobbet uten å informere NAV.
DB170207 Er du arbeidsledig bør du registrere deg hos Nav umiddelbart om du vil motta dagpenger.
DB170207 Den såkalte a-ordningen, som Nav bruker for å kontrollere om dine opplysninger som du fører opp i meldekortet faktisk stemmer, ble tatt i bruk 1. januar 2015.
DB170207 Da skal antall timer du jobber føres opp i meldekortet som man sender inn til Nav annenhver uke.
DB170207 Blir du arbeidsledig, er dette maksbeløpet du får fra Nav
DB170207 A-ordningen er en digital samordning av all rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk til NAV , Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.
DB170207 - De som mottar dagpenger plikter å føre inn antall timer de har arbeidet på meldekortet som de sender til Nav hver 14. dag.
DA170207 Sisters in business - et skredderverksted drevet av og med faglærte innvandrerkvinner - er et tiltak utarbeidet av Nav og Innovasjon Norge.
DA170207 Nå begynner prosessen med å finne kvinnene som går på Nav fordi ingen ønsker å ansette dem.
AA170207 Unni Valla Skevik og Sølvi Margrethe Dahlen understreker derimot at Nav stiller store aktivitetskrav, særlig for unge brukere.
AA170207 Man kan ikke bare passivt motta penger, sa Unni Valla Skevik, leder for Nav Midtbyen og Østbyen, til Adresseavisen mandag.
AA170207 Hun får nå arbeidsavklaringspenger fra Nav .
AA170207 Langset kaller Brøndbo for er en inkluderende arbeidsgiver som har rekruttert både fra attføringsbedrifter og fra Nav .
AA170207 Brøndbo skriver videre at disse bedriftene selger tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
AA170207 Bjarne Brøndbo kastet seg mandag ut i en debatt om Nav og unnasluntrere.
AA170207 Attføringsbedriftene er for disse gruppene som Brøndbo mener Nav skal ta seg av.
AA170207 Er du opptatt av Nav ?
AA170207 Da bør du også lese debattinnlegget : Den dagen Nav tok fullstendig livsgnisten fra meg ¶
AA170207 Hvorfor skal ungdommer som velger å ikke jobbe få utbetalt like mye hver måned fra Nav som ungdommer som jobber hver dag ?
AA170207 Bjarne Brøndbo har satt fyr på internett med sitt hjertesukk om Nav og arbeid.
VG170206 Så mine forslag er : ¶ * 1 Ta bort ordninger som oppfordrer folk til å bli pensjonister ! * 1 Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge NAV som hovedarbeidsgiver ! * 1 Ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få æren og pengene for den jobben som faktisk skjer i bedriften.
VG170206 Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk NAV og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
VG170206 Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra NAV som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ?
VG170206 Hvorfor gjør ikke de nesten 20.000 personene som er ansatt i NAV denne jobben ?
VG170206 Det disse bedriftene gjør er å selge tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
FV170206 | Føler Nav presser henne ut av jobben ¶
FV170206 Hun elsker jobben sin, men Nav krever sykemelding i 12 måneder for å vurdere lønnstilskudd og anbefaler henne å uføretrygde seg.
DB170206 Ved å legge til statistikken over dem som er syke og som for eksempel går på arbeidsavklaringspenger ( AAP ), mener TV 2 at det faktiske ledighetstallet er langt høyere enn den registrerte ledigheten hos Nav .
DB170206 Unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, skal få individuelt tilpasset oppfølging fra Nav .
DB170206 Med hjelp fra Nav og egen stå-på-vilje fikk hun en jobb hun trives med.
DB170206 Fra nyttår innføres en ny ungdomsinnsats i Nav .
DB170206 En person som er syk, og som derfor er på AAP, trenger en annen type oppfølging fra Nav enn en som er arbeidsledig, men frisk.
DB170206 Det betyr at Nav stiller vilkår om arbeid og aktivitet.
AA170206 Unni Valla Skevik leder Nav Midtbyen og Østbyen i Trondheim, og understreker at ungdom ikke kan passivt motta støtte fra Nav .
AA170206 Unni Valla Skevik leder Nav Midtbyen og Østbyen i Trondheim, og understreker at ungdom ikke kan passivt motta støtte fra Nav.
AA170206 Prøve : Nav Heimdal deltok i et prøveprosjekt der tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene.
AA170206 Man kan ikke bare passivt motta penger, sier Unni Valla Skevik, leder for Nav Midtbyen og Østbyen, til Adresseavisen.
AA170206 I en kronikk skriver DDE-frontmann Bjarne Brøndbo at det norske velferdssystemet er altfor godt, og at politikerne må « ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge Nav som hovedarbeidsgiver ».
AA170206 Hun sier også at det er ingen som kan « velge » å gå på Nav .
AA170206 Her peker både Skevik og Dahlen på prøveprosjektet ved Nav Heimdal, der de tok tilbake noe av jobben fra arbeidsmarkedsbedriftene.
AA170206 De sier at de er glade for at forsøket har ført til at Nav nå kan gjøre litt mer av dette arbeidet selv, og i dag har tre kontor i fylket dette tilbudet.
AA170206 Brøndbo hevder at ungdommer som « velger ikke å jobbe », kan få like mye i støtte fra Nav som ungdommer som jobber hver dag.
AA170206 - For dem som i perioder må støtte seg på Nav , så er det gjerne helseutfordringer som ligger bak.
AA170206 - Det viste seg at vi får mer igjen for pengene når Nav gjør jobben selv.
AA170206 Noen har også delt sine egne erfaringer med Nav i kommentarfeltet : ¶
AA170206 Nav-lederne Unni Valla Skevik og Sølvi Margrethe Dahlen understreker derimot at Nav stiller store aktivitetskrav, særlig for unge brukere.
AA170206 I 21-tiden mandag kveld hadde det kommet over 300 kommentarer på Adresseavisens Facebook-side, og over 650 hadde delt Bjarne Brøndbos innlegg « Nav og velferdsordningene er livsviktige.
AA170206 Feilen er at det er altfor godt, ifølge Brøndbo, som hevder at ungdommer som « velger ikke å jobbe » får utbetalt like mye fra Nav som ungdommer i full jobb.
AA170206 Bjarne kan jo få jobbe en uke som saksbehandler hos nav , så kanskje han kan få litt annet perspektiv på saken. » « De som foretrekker NAV istedenfor jobb hvis de er friske, tenker ikke langt.
AA170206 » « Har vta ( varig tilrettelagt arbeid ) plass gjænnom nav .
AA170206 » « De som foretrekker NAV istedenfor jobb hvis de er friske, tenker ikke langt.
AA170206 « Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra NAV som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ? » spør Bjarne Brøndbo i denne kronikken.
AA170206 Jeg er vel en av dem som absolutt forstår at for noen så er faktisk Nav og velferdsordningene livsviktige systemer for å opprettholde et verdig liv.
AA170206 Hvorfor skal to ungdommer som velger ikke å jobbe, få utbetalt like mye per måned fra Nav som andre ungdommer har for å jobbe hver dag samme måned ?
AA170206 Hvorfor gjør ikke de nesten 20.000 personene som er ansatt i Nav denne jobben ?
AA170206 Er du opptatt av Nav ?
AA170206 Det disse bedriftene gjør er å selge tjenester til NAV for « å hjelpe folk tilbake i arbeid ».
AA170206 Da bør du også lese debattinnlegget : Den dagen Nav tok fullstendig livsgnisten fra meg ¶
AA170206 * Ta bort ordninger som gjør det enkelt å velge Nav som hovedarbeidsgiver !
AA170206 | Nav og velferdsordningene er livsviktige.
AA170205 | Den dagen Nav tok fullstendig livsgnisten fra meg ¶
AA170205 Tror virkelig Nav at regningene våre slutter å komme når inntektene uteblir ?
AA170205 Logger meg så inn på Nav sine sider for å finne søknad om uføretrygd.
AA170205 Jo da, Nav har for så vidt vært tålmodige, og sist høst fikk jeg min siste sjanse til å bevise at jeg var noe å satse videre på.
AA170205 Jeg stusset litt da jeg plutselig fikk lite utbetalt, og etter et kort møte med saksbehandler på Nav fikk jeg forklart at jeg ikke fikk mer i støtte før uføresøknaden ble innvilget ( noe som kan ta opptil 8 mnd ).
AA170205 I begynnelsen av desember har min saksbehandler i Nav møte med kursleder og min behandler som jeg har gått til i mange år.
AA170205 Hva var det som ble sagt, for fortsatt hadde jeg ikke fått noe info fra Nav om dette.
AA170205 Finner siden, men der står det at jeg ikke kan søke ennå, fordi Nav mangler rapporter som behandler og kursleder skulle skrive.
AA170205 Ettersom jeg ikke hadde hørt noe fra Nav , og jeg fortsatt sto i kurstiltaket, regna jeg med at jeg fortsatt ville få økonomisk støtte til uføresøknaden ble behandlet.
VG170203 Økningen har stort sett vært på Vestlandet og særlig i Rogaland, ifølge NAV .
VG170203 Han er enig med dem som mener at de offisielle tallene fra myndighetene, det vil si NAV og Statistisk sentralbyrå, ikke viser det hele bildet av hvor mange nordmenn som er utenfor arbeidslivet.
VG170203 Flere ledige har vært lenge ledige, viser de siste ledighetstallene fra NAV .
DN170203 « Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene », skriver Nav i meldingen.
DN170203 | Nav : Færre ledige i januar ¶ ¶ Nav la frem nye tall for registrert ledighet fredag.
DN170203 Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav fredag.
DN170203 Lxs også : ¶ | Nav : Færre ledige i januar ¶
DN170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til Nav var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DN170203 Det ble 1200 færre ledige i januar, viser sesongjusterte tall fra Nav fredag.
DN170203 De faktiske tallene for registrerte arbeidsledige, som ikke er justert for sesongvariasjoner, viser at det ved utgangen av januar var 88 200 helt arbeidsledige hos Nav .
DB170203 ¶ NAV : Nye tall fra NAV viser at det er 5000 færre registrerte arbeidsledige nå enn for ett år siden.
DB170203 | Ny statsministermåling : Jonas faller dramatisk i popularitet ¶ ¶ NAV : Nye tall fra NAV viser at det er 5000 færre registrerte arbeidsledige nå enn for ett år siden.
DB170203 I januar er det registrert 88 200 helt arbeidsledige hos Nav , 5000 færre enn for ett år siden.
DB170203 Den siste måneden har tallet på ledige falt med 1200 personer, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
DB170203 Bare 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger, opplyser Nav .
DB170203 Bakgrunnen for fallet i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav , var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DB170203 I januar var 88.200 personer registrert som helt ledige hos NAV , 5.000 færre enn i januar i fjor.
DB170203 Dette er ifølge NAV første gang på over tre år at yrkesgruppen opplever en betydelig nedgang etter å ha hatt størst økning i ledigheten de siste årene. 88.200 ledige ¶
DB170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DB170203 ( Hegnar.no ) : Arbeidsledigheten falt med 1.200 personer i løpet av januar, viser sesongjusterte tall fra NAV .
DB170203 Årsaken til at Nav sminker på tallene er at politikerne har et behov for å vise at det er liten arbeidsledighet, noe som sees på som et suksesskriterium.
DB170203 TV 2-nyhetene har beskyldt Nav for på fuske med tallene.
DB170203 Ifølge Nav er det bare 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 78.556 personer.
AP170203 Tilsammen var 108.500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i januar, melder arbeids- og velferdsetaten Nav fredag formiddag.
AP170203 Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
AP170203 Det er en spørreundersøkelse som også fanger opp arbeidssøkere som ikke melder seg ledige hos Nav .
AP170203 Nav melder om uendret ledighet siste året.
AA170203 | Færre arbeidsledige hos Nav
AA170203 I januar er det registrert 88.200 helt arbeidsledige hos Nav .
AA170203 Disse tallene er bygd på spørreundersøkelser og er høyere enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
AA170203 Den siste måneden har tallet på ledige falt med 1.200 personer, ifølge sesongjusterte tall fra Nav .
AA170203 Bare 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger, opplyser Nav .
AA170203 Bakgrunnen for nedgangen i januar er blant annet at antallet nye som meldte seg ledig hos Nav , var på sitt laveste nivå siden desember 2014.
DB170202 Skibstad gikk da på NAV fordi politidistriktene ikke har råd til å ansette ham, og kritiserer politikerne for å ikke gjøre nok for å få politifolk ut i jobb.
DB170202 Kent ( 33 ) har søkt på 400 politijobber uten å få napp - nå går han på NAV
BT170201 Som likhet, rettferdighet, utjevning, og konstruksjoner som omfatter alt fra Nav til Oljefondet.
BT170201 Som likhet, rettferdighet, utjevning, og konstruksjoner som omfatter alt fra Nav til Oljefondet.
DN170131 Nav har tilgang til denne informasjonen og har avdekket rundt 60 prosent av sakene ved å sammenligne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til Nav .
DN170131 Mange av de største svindelsakene Nav avdekker er arbeidsmarkedskriminalitet der noen har lurt til seg velferdsmidler for å redusere lønnskostader i bedriften.
DN170131 I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen, opplyser Nav .
DN170131 Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere Nav .
DN170131 Ferske tall fra Nav viser at 126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet ifjor, og de hadde tilsammen svindlet til seg 47,8 millioner kroner.
DN170131 Det viser fersk statistikk fra Nav .
DN170131 Det ble anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner ifjor, og det er en nedgang siden 2015, opplyser Nav .
DN170131 Alle som mottar stønad fra Nav har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.
DN170131 - Jeg er veldig glad for at Nav anmelder de som bevisst svindler til seg trygdeytelser, og at det som er utbetalt uberettiget blir betalt tilbake, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Dagens Næringsliv.
DN170131 Nav har tilgang til denne informasjonen og har avdekket rundt 60 prosent av sakene ved å sammenligne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til Nav.
DN170131 Nav bruker også IP-adresser til å påvise trygdebedrageri.
DN170131 Nav avdekket svindel med dagpenger ved å kikke arbeidstakere i kortene.
DB170131 Seks av ti saker gjelder folk som har jobbet uten å informere Nav .
DB170131 Alle som mottar stønad fra Nav , har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
DB170131 Nav krever også alltid tilbake pengene.
BT170131 | Flere anmeldt for Nav-svindel i fjor ¶ NAV anmeldte 122 personer for trygdesvindel i Hordaland 2016.
BT170131 Svært mange av de anmeldte har jobbet uten å melde dette til NAV .
BT170131 Dette har NAV tilgang til.
BT170131 Det utgjør et tap på 233 millioner kroner, ifølge Nav .
BT170131 Det melder Nav i en pressemelding.
BT170131 De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll Vest, Gerda Sirnes.
BT170131 Alle som mottar stønad fra NAV har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
BT170131 ANMELDT : Nav anmeldte 112 personer i Hordaland for trygdesvindel i fjor.
BT170131 - Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Sirnes i pressemeldingen.
BT170131 - Bedre metoder ¶ 55 prosent av sakene i Hordaland er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger med informasjon brukeren selv har gitt NAV .
BT170131 NAV krever også alltid tilbake pengene.
DB170128 - Vi jobber knallhardt for å snu trenden, og har spesielt fokus på unge, men vi kan ikke gjøre noe med sviktende næringsutvikling, sier leder av Nav i Tvedestrand, Åse Selaasdal, til Tvedestrandsposten.
DB170128 ( Finansavisen ) : - Det er tradisjonelt Aust-Agder, Østfold og Finnmark som har de høyeste trygdetallene, sier direktør for spesialenheter i Nav Vest-Agder, Per Lund til Finansavisen.
DN170126 Øvrig statistikk fra NAV viser at antall nye stillinger har avtatt videre.
DN170126 - At den generelle utviklingen i sysselsettingen er svak reflekteres også i statistikken fra NAV .
DB170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
DB170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
DB170126 Når det gjelder hvordan Norges Bank reagerer tallene, mener både Handelsbanken og Nordea at sentralbanken sannsynligvis legger mer vekt på tallene fra NAV som viser registrert ledighet.
DB170126 ¶ UPRESIST MÅL : - Den registrerte arbeidsledigheten hos Nav er ikke en særlig presis indikator over hvor mange personer som står utenfor arbeidsmarkedet, men mer et bilde på hvor mange ledige som ikke trenger særlig oppfølgingsbistand for å komme inn, skriver Kenneth Stien.
DB170126 TV2 blir derfor i overkant konspiratorisk når det skapes et bilde av at Nav nærmest bevisst pynter på statistikken.
DB170126 Det er imidlertid liten grunn til å kritisere Nav for at de fører ledighetsstatistikken på samme måte som man har gjort i alle år, for verken dagens eller noen tidligere regjeringer har bedt Nav gjøre dette på annen måte.
DB170126 Det er imidlertid liten grunn til å kritisere Nav for at de fører ledighetsstatistikken på samme måte som man har gjort i alle år, for verken dagens eller noen tidligere regjeringer har bedt Nav gjøre dette på annen måte.
DB170126 Det er ikke noe nytt når TV2 de siste dagene hevder Nav kamuflerer den reelle arbeidsledigheten i Norge.
DB170126 Den registrerte arbeidsledigheten hos Nav er nemlig ikke en særlig presis indikator over hvor mange personer som står utenfor arbeidsmarkedet, men mer et bilde på hvor mange ledige som ikke trenger særlig oppfølgingsbistand for å komme inn.
DB170126 Mens det før var de 20 beste årene i arbeidslivet, rent lønnsmessig, som la grunnlaget for din pensjonsutbetaling fra folketrygden ( Nav ) teller nå alle år i arbeidslivet like mye.
DB170126 Blir det å melde seg til tjeneste hos Nav eller på YouTube ?
BT170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
BT170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
AP170126 Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav .
AP170126 Tallet på registrerte ledige og folk på tiltak hos Nav var uendret i samme periode.
DB170125 Frp's foraktfulle reklame er dermed et angrep også på Nav , ved å insinuere at saksbehandlerne er lettlurte idioter som utbetaler festbidrag til ungdom uten ryggrad og moral.
DB170125 Det er en stygg reklame, for den skjærer alle over én kam, og den kommuniserer at det for de fleste ikke er omstendigheter, men latskap og egoisme som bringer dem til Nav .
SA170124 Nå er det slik at Nav ikke alltid greier eller ønsker å utnytte de tiltaksplassene som blir stilt til rådighet.
SA170124 I standardkontrakten Nav bruker står det at ansatte hos tiltaksleverandøren, og evt. underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
SA170124 Fram til 2016 krevde Nav at det utførende personellet til tilbyderen dekket bestemte krav til formell kompetanse, men også at personellet skulle dekke visse definerte kompetanseområder.
SA170124 Dette betyr i praksis at Nav i anbudsprosessen kun kan vurdere hva firmaene selv sier om hvordan de skal oppfylle anbudskravene og hvilken pris firmaet må ha for å oppfylle kontrakten.
SA170124 Det er altså en mengde personer som driver enkeltmannsforetak, som gjør jobben for firmaene som har vunnet anbudet fra Nav .
SA170124 Dermed kan ikke Nav vurdere om kompetansekravene er oppfylt før rett før oppdraget settes i gang.
SA170124 De bedriftene som var etablert som tjenesteleverandører til Nav , står nå igjen med et stort dilemma.
DN170124 Selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav .
DN170124 Og selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer, påpeker Nav .
DN170124 Illustrasjonsfoto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ Nav mottok varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 50.000 personer i 2016.
DN170124 Brexit ¶ | Nav mottok 50.000 varslede permitteringer og oppsigelser ¶
DN170124 Sammenlignet med andre land har Norge historisk sett ifølge Nav både hatt lav arbeidsledighet og kort gjennomsnittlig varighet som arbeidssøker.
BT170124 Kontaktet Nav
BT170124 I brevet fra Nav står det at oppholdstillatelsen hennes går ut 20. februar i år.
BT170124 Håland forteller at hun fikk hetta, og at hun tok kontakt med Nav med en gang.
BT170124 Dette skal ikke skje, og vi beklager til Håland, sier Anneliise Flodsand, avdelingsdirektør i NAV Familie og pensjonsytelser Stord.
BT170124 Det var fra Nav .
BT170124 BREV : Marion Håland fikk beskjed fra Nav om at hun mistet barnetrygden dersom hun ikke kunne legge frem en fornyelse av oppholdstillatelse i Norge.
BT170124 BREV : Her er brevet Marion Håland fikk fra Nav tirsdag.
BT170124 - Men det er jo fristende å gå til politiet å hente ut beviset på at jeg er norsk statsborger og oppsøke Nav og slenge brevet på bordet.
BT170124 Nav beklager ¶
AP170122 Men for dem som kommer i alderen 13 - 18 år, er det ti prosent større sannsynlighet for at de mottar støtte fra Nav sammenlignet med norskfødte barn av innvandrere.
AP170122 Data om hvordan de gjør det som voksne, er hentet fra ligningen, nasjonale utdanningsregistre, trygderegistre fra Nav og yrkesinformasjon rapportert fra arbeidsgivere.
AP170122 Jeg har nylig tatt pause fra studiene og er nå arbeidsledig med ytelser fra NAV .
AP170121 - Det lokale politidistriktet, kommunen, NAV og krisesentre samarbeider om et opplegg for hvert enkelt menneske eller familie, sier Larsen.
DN170119 ¶ En ny ungdomsinnsats i Nav rulles nå ut over landet.
DN170119 | Unge bort fra Nav
DN170119 Unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet skal få individuelt tilpasset oppfølging fra Nav .
SA170118 Kilde : NAV
FV170118 Kilde : NAV
BT170118 Personer i utlandet mottok totalt 6,8 milliarder kroner i støtte fra Nav i 2015, viser tall fra SSB.
BT170118 I alt 74.500 personer mottok støtte fra Nav i utlandet i 2015.
BT170118 Kilde : NAV
AP170118 Kilde : NAV
DB170116 Det skal bli lettere å studere og samtidig få utbetalt dagpenger fra NAV .
AP170115 Parallelt med Regjeringens reformering av offentlig sektor - av kommuner, sykehus, høyskoler, Nav , domstoler, skatteetaten, fylkeskommuner, domstoler og fengselsvesen, øker Sp i oppslutning.
AP170115 Hvorvidt ordningen skal erstatte alle ytelser Nav i dag utbetaler til folk som ikke er i arbeid, kan ikke lederen av programkomiteen svare på.
AP170115 Parallelt med Regjeringens reformering av offentlig sektor - av kommuner, sykehus, høyskoler, Nav , domstoler, skatteetaten, fylkeskommuner, domstoler og fengselsvesen, øker Sp i oppslutning.
SA170113 Mens debatten om hvorvidt de eldste av oss fremdeles kan få sin pensjonsslipp fra Nav i posten ikke er avsluttet, kommer det nå en ny diskriminering.
DN170113 Den første utlysningen ble kringkastet i åtte ulike kanaler, inkludert aviser, mens den nye utlysningen kun kom tre steder : regjeringen, Nav og Delphi.
DN170113 Det vises til at Vedum har stor troverdighet i en rekke politiske saker som strategene tror er viktige for folk : Han er mot kommunesammenslåinger, mot ulv, mot EU og EØS, mot sentralisering av politi og Nav og ligningskontor, for en strengere innvandringspolitikk.
BT170113 En analyse fra Nav viser at mange ingeniører og sivilingeniører har fått ny jobb i en annen kommune eller i en annen næring.
DB170112 Ledsaget av teksten : « Nå må unge gjøre en innsats for å få penger fra NAV .
DB170112 Frp valgte denne uka å markedsføre den nye politikken på sine Facebooksider med et bilde av en sovende, dresskledd ung mann på en sofa med en halvspist hamburger hvilende på magen, sammen med teksten : « Krav til unge på NAV ».
DB170112 ¶ BURGER OG SLIPS : Dette er det omtalte bildet som ble publisert på Frps facebookside med undertittelen « Krav til unge på NAV ».
DB170112 Under står teksten : « Krav til unge på NAV ».
DB170112 Jeg er mottaker av arbeidsavklaringspenger hos NAV .
DB170112 I mitt tilfelle har NAV outsourcet jobben sin til Jobbkonsulentene, en del av Blå Kors, her i Fredrikstad.
DB170112 Det her er et regjeringsparti, og budskapet de sender til følgerne sine på Facebook er at unge mennesker som går på NAV er late drittsekker som ikke har noe der å gjøre.
DB170112 Det føles egentlig ganske stigmatiserende å gå på NAV .
AP170112 Mannen på bildet skal forestille en ung NAV-er, og billedteksten lyder : « Nå må unge gjøre en innsats for å få penger fra NAV .
AP170112 Ifølge NAV har 51 prosent av de med ADHD vært arbeidsuføre de siste 12 månedene.
DN170110 | Trygdesvindlere avsløres av IP-adresser ¶ Nav har avdekket flere svindelsaker etter at meldekort ble levert fra datamaskiner med IP-adresser i utlandet.
DN170110 Også tidligere har Nav brukt IP-adresser til å påvise trygdebedrageri.
DN170110 Nesten 1.500 er anmeldt ¶ Nav anmeldte trygdesvindel for over 300 millioner kroner i 2015, i alt 1.472 personer ble anmeldt.
DN170110 I januar i fjor skrev Nettavisen om en pokerspiller som ble dømt for å ha svindlet Nav for 311.800 kroner i arbeidsavklaringspenger.
DN170110 Nav fikk mistanke fordi IP-adressene ble sporet til Irak og Spania.
DN170110 Nav avslører mange trygdesvindlere.
DB170110 La oss bare si at det beløpet er høyere enn det de ville fått hos NAV .
DB170110 Ofte starter sakene med at UDI mottar opplysninger fra andre myndigheter, som Nav og politiet, som tyder på at vedkommende har fått opphold på feil grunnlag.
DB170110 « KRAV TIL UNGE PÅ NAV » står det på bildet.
DB170110 SOVENDE FORRETNINGSMANN : Frp postet i dag dette bildet, med undertittelen « KRAV TIL UNGE PÅ NAV ».
DB170110 Det var riktignok ikke et ekte bilde av en norsk ungdom på Nav , men et illustrasjonsfoto henta fra et bildebyrå.
DB170110 Det finnes mange bilder Frp kunne brukt hvis de ville illustrere « ungdom på Nav ».
DB170110 Hun hater Norge, men hun er veldig glad i pengene hun får fra NAV Spaltist ¶
DB170110 Amal Adens innlegg om « Fatumo », som hater Norge, men som er veldig glad i pengene hun får fra NAV , er ifølge Ramnefjell den kanskje mest omdiskuterte saken i høst med hele 369 000 visninger.
DB170110 Håper jo det blir noe, hvis ikke så må jeg på Nav , sier han og smiler lurt.
AP170110 Årsaken til at hovedstaden kommer heldigere ut enn mange andre steder i landet, er Oslos varierte arbeidsmarked, ifølge fylkesdirektøren i NAV .
AP170110 | NAVs spådom for 2017 : Ledigheten synker i Oslo ¶ NAV er langt mer positive enn ifjor, og tror på lavere arbeidsledighet i Oslo i 2017.
AP170110 I 2017 forventer NAV at den øker til 106 500.
AP170110 Fylkesdirektør i NAV , Hege Farnes Hildrum, gleder seg over positive prognoser for sysselsettingen i Oslo.
AP170110 Fakta : Flere tall fra NAV om ledighet og sysselsetting i Oslo : ¶
AP170110 Det er også disse næringene NAV Oslo forventer vil få den prosentvis største sysselsettingsveksten.
AP170110 - Vi er veldig glad for at det ser så pass positivt ut for Oslo, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV .
AP170110 - Hvordan ser NAV for seg utviklingen innenfor bygg- og anlegg i Oslo ?
AP170110 - Hva ønsker NAV å gjøre med at ledighetstallene er høyere i enkelte bydeler ?
AP170110 ( Kilde : NAV Oslo ) ¶
AP170110 NAV har sett økning i sysselsettingen og nedgang i arbeidsledigheten i året som har gått.
AP170110 « Ifølge skriftlig dokumentasjon fra NAV har Ragnar Mysen ( 59 ) i Halden vært gravid siden 16. juni 2014 », skriver Dagbladet og fortsetter : ¶
AP170110 » « - Kona ringte til NAV for å gjøre oppmerksom på feilen. (... ) personen som svarte, skulle umiddelbart ta det opp med den navngitte saksbehandleren lokalt.
DB170109 Skal du være den eneste ansatte, er det likevel svært lurt å søke om sykepengeforsikring hos Nav slik at du er sikret i tilfellet du skulle bli syk.
BT170109 | Mor får ikke kjøre Adrians spesialbil ¶ Nav vil gi Adrian Vikebø ( 11 ) en tilpasset bil som kun far kan kjøre.
BT170109 FORSTÅR IKKE : Kristine Vikebø får ikke anledning til å kjøre spesialbilen som Nav tilbyr sønnen Adrian.
BT170109 - Nav mener det er tilstrekkelig at kun jeg skal transportere Adrian, sier Børge Vikebø.
AP170109 | Sp-forslag : Vil nekte kvinner med nikab adgang til helsestasjon, Nav og barnehage ¶
DN170108 Agder-fylkene er hardt truffet av nedgangen i oljerelatert industri, og har en arbeidsledighet høyere enn gjennomsnittet for resten av landet, ifølge Nav .
DB170107 ¶ MEST MORO - SERIØST BAKTEPPE : Ragnar Mysen har ikke fått endret svangerskapsvedtaket fra NAV .
DB170107 Så søkte han selv NAV om den statlige velferdsetaten kunne betale sykelønn fra første dag - istedenfor arbeidsgiver, som etter hovedregelen måtte dekke de første 14 dagene.
DB170107 Og utdyper : - Gjør en noe galt overfor NAV så stopper de bare utbetalingene.
DB170107 Neida, det hadde hun ikke, men hun lo så hun holdt på å ramle av stolen da jeg viste fram brevet fra NAV .
DB170107 Hvis ikke måtte han ha søkt NAV om nye svangerskapsbidrag fra sommeren - med mindre han hadde født barn etter de første tre årene som gravid.
DB170107 - Kona ringte til NAV for å gjøre oppmerksom på feilen.
DB170107 ( Dagbladet ) : Ifølge skriftlig dokumentasjon fra NAV har Ragnar Mysen ( 59 ) i Halden vært gravid siden 16. juni 2014 eller gjerne litt før det.
DB170107 NAV : - Kommenterer ikke ¶
SA170106 Sykehus, skoler, barnevern, Nav og andre etater sliter også med et « hav av rapportering », omfattende byråkrati, vanvittig konsulentbruk og dårligere ressursutnyttelse.
SA170105 Utover året vil imidlertid tallet begynne å synke som følge av økt oppdragsmengde i leverandørindustrien, ifølge Nav , som anslår at 11.200 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken, vil stå helt uten arbeid ved slutten av året.
SA170105 Tallet på arbeidsløse i Rogaland vil trolig gå noe ned i år, anslår Nav i fylket.
SA170105 Sju fine fjellturer på ski ¶ | Nav tror på færre arbeidsløse i Rogaland ¶
SA170105 Nå tror Nav at det vil bli færre arbeidsledige i Rogaland.
SA170105 Men det er stor usikkerhet knyttet til prognosen, understreker Nav Rogaland i en pressemelding torsdag.
DB170105 Mister du jobben, har du rett på dagpenger fra NAV .
DB170105 Du finner mer info om kontantstøtteordningen hos NAV .
DB170105 Blir du arbeidsledig, er dette alt du får fra Nav
BT170105 Nav forventer at ledigheten vil stige ytterligere i 2017.
BT170105 Ikke saksbehandler hos Nav .
BT170105 I tillegg fører individuell jobbstøtte til bedre livskvalitet, helse og funksjon til dem som får det, sammenliknet med dem som får vanlig oppfølging fra Nav og helsevesenet.
BT170105 I NAV er saksbehandlere opptatt av å nå måltall ved å sende personer på tiltak - noe som altfor sjelden fører flere ut i det ordinære arbeidslivet.
BT170105 De siste årene er det testet en metodikk som drister seg til å knytte både Nav , helsevesen og arbeidslivet sammen i inkluderingsarbeidet for psykisk syke.
DB170104 Ifølge Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav , så også de en økning i antallet ledige stillinger gjennom hele 2016, særlig innen bygge- og anleggsyrker.
DB170104 Nav kan vise til totalt 9.800 utlyste stillinger per i dag.
DB170104 Nav anbefaler deg også å lete etter jobb andre steder.
AP170102 Ifølge NAV er det meget få som utsetter uttak av folketrygden til etter 67 år.
SA170101 Mange hadde sitt første møte med NAV .
AP161231 SSB-tallene inkluderer også de som ikke registrerer seg hos Nav .
AA161231 Ny rapport : For stadig flere unge som får avklaringspenger, er det mer lukrativt å gå på Nav enn å jobbe ¶
AA161231 Ifølge Nav vil de nye endringene føre til at brutto overgangsstønad vil øke for cirka 2 200 mottakere fra nyttår.
AA161231 Ifølge Nav er arbeidsrettede tiltak et virkemiddel for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb, og deltar du på tiltak har du rett til enkelte økonomiske ytelser.
AA161231 Flere endringer : Nav innfører flere endringer i regelverk og satser 1. januar 2017.
AA161231 Etter dette vil deltakere i introduksjonsprogrammet ikke lenger ha rett til tiltakspenger og tilleggsstønader, skriver Nav .
AA161231 Endringer fra Nav fra nyttår : 15 000 mer i engansbeløp til foreldre som ikkehar tjent opp rett til foreldrepenger.
AA161231 Det var en skatteskjerpelse, men samtidig økte bruttosatsen for overgangsstønad, opplyser Nav .
AP161215 - På forhånd oppsøkte jeg både Nav , politiet og skatteetaten for å spørre om Uber var lovlig.
AP161207 Ti år etter Nav-reformen : 2000 flere jobber i Nav
AP161207 Slike saker er nå integrert i alle de ordinære enhetene i Nav , sier Vågeng.
AP161207 Sigrun Vågeng leder arbeids- og velferdsetaten Nav .
AP161207 Mer enn hver tredje krone på det oljesmurte norske statsbudsjettet går ut gjennom Nav .
AP161207 Men både arbeidssøkere, arbeidstagere og de som mottar ytelser fra Nav beveger seg hyppigere over landegrensene enn før.
AP161207 Innvandrere som ikke kan norsk, høye frafall i videregående skole og flere med psykiske lidelser kommer til å prege Nav og Norge frem mot 2030.
AP161207 I 2030 vil knapt en femtedel av ressursene i Nav bli brukt til utenlandssaker.
AP161207 I " omverdenanalysen " for 2016 har etaten sett på hvilke grupper som i større grad vil oppsøke Nav i fremtiden.
AP161207 Frem mot 2030 venter Nav at ledigheten blant ufaglærte vil være « klart høyere » enn blant personer med utdanning.
AP161207 For å møte denne utfordringen vil Nav måtte samarbeide tettere med både de videregående skolene og med helsevesenet, sier hun.
AP161207 Flere innvandrere til 2030 ¶ Nav tror innvandrerbefolkningen i Norge øker fra knapt 700.000 nå til nær 1,1 million i 2030.
AP161207 Fakta : Store tall i Nav ¶ Nav hjelper folk til å komme i arbeid og aktivitet og til å beholde arbeidet.
AP161207 Fakta : Store tall i Nav
AP161207 Fakta : Nav ser på Norge til 2030 ¶
AP161207 Dette mener forskere og brukerne etter ti år med Nav : Brukerne ble lovet én dør, men realiteten ble en ganske annen.
AP161207 Den som ikke har jobb må ha hjelp fra Nav for å klare seg.
AP161207 De fleste stønadene fra Nav krever at mottagerne oppholder seg i Norge.
AP161207 Nav har 19.000 ansatte.
AP161207 2,8 millioner av Norges innbyggere får tjenester og ytelser fra Nav hvert år.
AP161120 Ved å oppgi adresse i Norge har de forledet Nav til å tro at de bor og oppholder seg her i landet.
AP161120 Uansett skal flytting rapporteres til Nav og Folkeregisteret.
AP161120 Tall fra Nav viser at de over 600 politianmeldte har fått utbetalt over 150 millioner kroner i stønad som de ikke skulle ha mottatt.
AP161120 Reglene for mottak av ytelser fra Nav når man er bosatt i utlandet, varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor man oppholder seg.
AP161120 På meldekortet til Nav oppga eks-politikeren fra Oslo en adresse i Norge.
AP161120 Over 600 personer er blitt politianmeldt av Nav de siste fem årene for å ha svindlet til seg ytelser mens de har bodd i utlandet.
AP161120 Og de siste årene har utenlandssaker vært et prioritert område i Nav .
AP161120 Mottagere av ytelser fra Nav, skal også melde fra til Nav .
AP161120 Mottagere av ytelser fra Nav , skal også melde fra til Nav.
AP161120 Kvinnen forteller imidlertid at hun følte at Nav ikke tok tak i saken.
AP161120 Kilde : Nav
AP161120 I tillegg til fengselsstraff, vil Nav normalt kreve at pengene tilbakebetales ¶
AP161120 Hun forteller at hun for to år siden meldte fra om et forhold til Nav , etter at hun oppdaget at familiemedlemmer som oppholdt seg i utlandet sto oppført med et nedlagt småbruk som adresse.
AP161120 Gjennom feilaktig eller ufullstendig informasjon forledet hun Nav til å betale ut 236.000 kroner hun ikke hadde krav på.
AP161120 Fornøyd med politiet - få saker henlegges ¶ Nav opererer imidlertid ikke med noen fast terskel for når slike saker blir politianmeldt.
AP161120 FOTO : Stian Lysberg Solum / NTB scanpix ¶ Nav prioriterer forhold knyttet til ulovlig opphold i utlandet, ifølge Sverre Lindahl.
AP161120 En tredjedel av de anmeldte personene har hatt opphold i Sverige, Thailand, Polen, Spania eller Tyrkia når de ifølge Nav urettmessig har fått utbetalt ytelser.
AP161120 Den tidligere politikeren, som har sittet flere perioder i bystyret for Oslo Ap og vært vara til Stortinget, skal ha oppgitt uriktige opplysninger til Nav i to perioder i 2013 og 2014.
AP161120 De siste fem årene er 23 saker knyttet til personer som har oppholdt seg i dette landet mens de urettmessig har fått utbetalt ytelser fra Nav .
AP161120 De forskjellige ytelsene fra Nav har ulike regler når det gjelder muligheten til å « ta med seg » ytelsene til utlandet.
AP161120 - Bare 15 prosent av de sakene som vi totalt anmelder blir henlagt, opplyser direktøren i Nav Kontroll.
AP161120 - Alle anmeldte i disse sakene har oppgitt til Nav at de oppholder seg i Norge, men befinner seg likevel kortere eller lengre perioder i utlandet, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
AP161120 - Alle anmeldte i disse sakene har oppgitt til Nav at de oppholder seg i Norge, men befinner seg likevel kortere eller lengre perioder i utlandet, sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.
AP161120 Nav mener de fleste bevisst har svindlet systemet.
AP161120 Nav kan ikke kommentere den aktuelle saken, men opplyser at de tar alle tips og meldinger på alvor.
AP161120 Nav er for øvrig generelt godt fornøyd med politiets håndtering av de sakene som blir anmeldt.
AP161114 Nå håper jeg vi får gjennomslag for forslaget, slik at fremtidige fedre får et annet svar når de oppsøker NAV , KrFs Geir Bekkevold som sitter i kultur- og familiekomiteen på Stortinget.
AP161114 Dersom kun én av foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger, deles ikke stønadsperioden opp i kvoter, sier kontorsjef i NAV , Lene Lied.
AP161114 Da de tok kontakt med Nav , fikk de bekreftet dette : Siden mor ikke har opptjent rett til fødselspenger, da hun er student, har heller ikke barnets far rett på sine ti uker med pappaperm.
AP161114 Nav presiserer at de kun uttaler seg på generelt grunnlag om regelverket.
SA161110 Jeg mener at han, Alexander Tettey og Stefan Johansen, som er tilbake i form, utgjør en trio med erfaring, fysikk og ulike ferdigheter gode nok til å være vårt nav i denne kampen.
AP161110 Jeg mener at han, Alexander Tettey og Stefan Johansen, som er tilbake i form, utgjør en trio med erfaring, fysikk og ulike ferdigheter gode nok til å være vårt nav i denne kampen.
SA161021 I Bergen arrangeres dagen av Norges idrettsforbund, Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Bergen kommune ( idrettsservice ) og Nav hjelpemiddelsentral.
BT161021 I Bergen arrangeres dagen av Norges idrettsforbund, Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Bergen kommune ( idrettsservice ) og Nav hjelpemiddelsentral.
AP161021 I Bergen arrangeres dagen av Norges idrettsforbund, Hordaland idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Bergen kommune ( idrettsservice ) og Nav hjelpemiddelsentral.
AP161019 Nav bør hjelpe folk med depositum, det hjelper lite å stille depositumsgaranti.
AP161018 Betydelige statlige midler går tapt fordi NAV ikke avdekker og ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser før forholdet er foreldet.
AP161018 NAV følger ikke opp godt nok at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på, og Barne-, ungdoms- og familieetaten gir ikke fosterforeldre god nok opplæring og oppfølging i å ta vare på barn med spesielle behov.
AP161004 Uforklart forskjell ¶ Én viktig årsak er at SSBs metode fanger opp mange unge som søker arbeid uten å registrere seg his Nav .
DA160829 Ved utgangen av juli er 13.412 personer, eller 5,2 prosent, enten helt uten arbeid eller i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav i Rogaland.
DA160829 Summen av dem som står helt uten arbeid og dem som er i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav utgjør bruttoarbeidsløsheten fylket.
DA160829 Sett vekk fra mindre kommuner der endringer gir store prosentvise utslag, er det Sola kommune som har størst øke i arbeidsløsheten sammenlignet med juli i fjor, opplyser Nav .
DA160829 Nav-kontorene har høy aktivitet også i sommer og Nav Rogaland har rettet ekstra innsats mot unge arbeidssøkere gjennom en kampanje der vi så langt har ringt opp om lag 1000 unge under 30 år.
DA160829 Fungerende direktør i Nav Rogaland, Janne Sigbjørnsen Eie, ser på situasjonen med uro.
DA160829 Det kommer fram i ferske arbeidsledighetstall fra Nav .
SA160808 Horne : - Far kan gå til NAV og kreve permisjon ¶
SA160808 - Det som er nytt i forslaget, er at far kan gå til NAV med en rettslig avgjørelse om samværsrett og dermed kreve å få foreldrepermisjon.
AP160711 - 30 til 40 prosent av disse hadde ikke trengt å være uføre, sier direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl.
SA160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014.
SA160614 FÆRRE UKER : Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, to dager færre enn året før.
AP160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, to dager færre enn året før.
AP160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014.
SA160601 Noen ytelser fra NAV gir rett til feriepenger, mens arbeidsavklaringspenger gjør ikke det.
NL160429 Tidligere har Alta videregående samarbeidet nært med NAV om et videregående tilbud for voksne.
AP160421 Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, understreker at partiet har fått til en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser og flytting av makt til kommunene gjennom at forsøkskommuner får oppgaver fra Nav .
AP160403 Hun sier at det har kommet veldig ulike signaler fra de forskjellige arbeidstaker - og arbeidsgiverorganisasjonene, også fra Nav .
AP160402 Her er det rom for det meste ! Nav , pensjonister, metadonklinikk og mer.
DA160318 Vi er spent på om denne utviklingen vil holde fram i månedene som kommer, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen. 12.101 personer står nå helt uten arbeid.
DA160318 Summen av de som står helt uten arbeid og de som er i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav utgjør bruttoarbeidsledigheten. 13.799 personer ( 5,4 prosent ) står enten helt uten arbeid eller er i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav Rogaland ved utgangen av mars 2016.
DA160318 Det er fortsatt mange bedrifter som melder om oppsigelser og permitteringer, sier assisterende fylkesdirektør i Nav Rogaland, Anneline Teigen til RA.
DA160318 13.799 personer ( 5,4 prosent ) står enten helt uten arbeid eller er i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav Rogaland ved utgangen av mars 2016.
AP160313 - Jeg har møtt og pratet med mange kvinner som i flere år blir gående i praksisplass i regi av Nav fordi de ikke får jobb.
SA160309 Vi har fått innsikt i ansattes fortvilte og forgjeves forsøk på å få til samarbeid om disse barna, på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå - mellom barnevern, psykiatri, rusinstitusjon, skole og Nav .
AP160307 PS : Ifølge NAV er NSDs tallgrunnlag for den kraftige veksten i Arbeids - og velferdsdirektoratet upresist på grunn av ulike innrapporteringsrutiner og tolkningen av disse.
AP160307 Oppdatering : NAV mener deler av tallmaterialet fra NSD gir et upresist bilde av utviklingen i Arbeids - og velferdsdirektoratet.
AP160307 Ifølge NAV har den relele veksten i direktoratet fra 2013 til 2015 vært 127 årsverk.
AP160307 I NAV har det blitt ansatt IT-kompetanse, noe som kan være mer vel anvendte penger enn å leie inn konsulenter.
DA160218 - Et høyt tall utlyste stillinger i yrkesgruppen bygg- og anlegg signaliserer en økning i aktivitet i bransjen og indikerer at motkonjunkturtiltakene fungerer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.
DA160218 - Et høyt tall utlyste stillinger i yrkesgruppen bygg- og anlegg signaliserer en økning i aktivitet i bransjen og indikerer at motkonjunkturtiltakene fungerer, sier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.
BT160127 Sammen med lokalsamfunn både i norske kommuner og ‘nærområdene', europeiske beslutningstakere, private aktører med lang erfaring slik som Hero, NAV , frivillighetssektoren, industri og akademia.
BT160117 Derfor har NAV utviklet en tjeneste som sikrer alle foreldre med barn som trenger ekstra hjelp, rask og rettferdig saksbehandling.
DA160115 | Nav-direktør : - Jobbene er ikke på Finn eller Nav
DA160115 Truls Nordahl, fylkesdirektør i Nav Rogaland, ber arbeidsledige om legge bort nettbrettet og banke på bedriftsdører for å finne ny jobb.
DA160115 Det mener Truls Nordahl, fylkesdirektør i Nav Rogaland, som kommer med råd til de 11.000 arbeidsledige i Rogaland. 11.000 mennesker er 4,3 prosent av arbeidsstyrken.
DA160115 | Nav-direktør : - Jobbene er ikke på Finn eller Nav
DA160115 Truls Nordahl, fylkesdirektør i Nav Rogaland, ber arbeidsledige om legge bort nettbrettet og banke på bedriftsdører for å finne ny jobb.
DA160115 Det mener Truls Nordahl, fylkesdirektør i Nav Rogaland, som kommer med råd til de 11.000 arbeidsledige i Rogaland. 11.000 mennesker er 4,3 prosent av arbeidsstyrken.
DA160111 Retten viser også til at i denne saken ble Nav varslet i form av tips fra utenforstående og måtte foreta flere undersøkelser, blant annet ved innhente kontoopplysninger og informasjon om postadresse med mer.
DA160111 Retten kom til at paret bevisst hadde utnyttet et system som er basert på tillit og at de bevisst har feilinformert Nav for at kvinnen skulle motta uberettigede stønad.
DA160111 I perioden fra april 2009 til januar 2014 forledet de ansatte i Nav til å betale ut overgangsstønad og andre stønader knyttet til enslig forsørger.
DA160111 Et samboerpar fra Stavanger må begge sone en fengselsstraff for å ha svindlet Nav for 582.000 kroner.
DA160111 Dette ved å opplyse til Nav at kvinnen var eneforsørger og at hun ikke bodde sammen med barnefaren.
DA160111 Blant annet viste retten til at paret aktivt hadde tilpasset hvilken informasjon Nav skulle få, blant annet adresseendringer uten realitet.
FV160106 Noen kan ha rett til grunnstønad fra NAV dersom man har visse ekstrautgifter på grunn av funksjonsnedsettelsen.
FV160106 De aller fleste har krav på hjelpestønad fra NAV grunnet økt omsorgsbehov.
AP160106 Noen kan ha rett til grunnstønad fra NAV dersom man har visse ekstrautgifter på grunn av funksjonsnedsettelsen.
AP160106 De aller fleste har krav på hjelpestønad fra NAV grunnet økt omsorgsbehov.
AP160106> De aller fleste har krav på hjelpestønad fra NAV grunnet økt omsorgsbehov.
AP160106> target="avis" href= De aller fleste har krav på hjelpestønad fra NAV grunnet økt omsorgsbehov.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= De aller fleste har krav på hjelpestønad fra NAV grunnet økt omsorgsbehov.