SA171212 Anlegget er hoveddistributør for naturgass som importeres fra Russland, Norge og andre land.
DN171212 Anlegget er hoveddistributør for naturgass som importeres fra Russland, Norge og andre land.
DN171212 Anlegget er hoveddistributør for naturgass som importeres fra Russland, Norge og andre land.
BT171212 Anlegget er hoveddistributør for import av naturgass fra Russland, Norge og andre land.
DN171208 Russlands president Vladimir Putin har åpnet et nytt anlegg for flytende naturgass ( lng ) ved kysten mot Nordishavet i Sibir.
AP171123 En liten økning i utvinningen i år, men det er forventet stort fall de neste årene fordi kull er mye dyrere enn naturgass .
DB171118 Naturgass til ammoniakkproduksjonen leveres av lokale leverandører, mens ytterligere ammoniakk, fosfatstein, svovel og andre råmaterialer leveres via en importterminal i nærheten som ikke er en del av transaksjonen.
SA171117 Hele 98 prosent av norsk naturgass blir eksportert til EU-land.
SA171117 For mange nordmenn er naturgass noe abstrakt og fjernt fra dagliglivet.
DB171114 Foreløpige tall viser fortsatt økning i eksportvolumet av olje og naturgass , samt tjenester.
AP171113 Årsaken er økt bruk av både kull, olje og naturgass .
DN171112 Ideen er å fjerne karbon fra naturgass , slik at man kan drive kraftverket på ren hydrogen.
DB171110 SSB forklarer dette med en kraftig prisøkning på naturgass .
AA171109 De innebærer blant annet salg av amerikanskproduserte flymaskiner, bildeler, flytende naturgass og storfekjøtt.
SA171107 Russlands nasjonaløkonomi er ikke basert på verdiskaping, men høsting og eksport av råvarer − metaller, mineraler, naturgass og fremfor alt olje.
SA171101 Regjeringen vil fjerne fritaket for CO2-avgift for bruk av såkalt naturgass og LPG ( Flytende petroleumsgass ) i innenriks skipsfart og for offshorefartøy.
AP171026 Det er ikke kull, men naturgass er et godt alternativ, sier Sætre som mener at atomkraft ikke er spesielt aktuelt.
AP171023 Det at vi i dag finner olje og gass som ble dannet for millioner av år siden, viser at naturgass , og derfor også CO₂, kan lagres permanent.
DN171016 - Veksten i overskuddet skyldes i hovedsak at det ble eksportert mindre naturgass , samt at importen av skip var betydelig i september i fjor.
AP171011 - Hvor store er lekkasjene av naturgass i forbindelse med produksjonen ?
AA171008 Viseinformasjonsminister i landet Kojo Oppong-Nkrumah forteller at en tankvogn med naturgass eksploderte på en stasjon som tilhører Ghana Oil Company ( Goil ).
AA171008 Viseinformasjonsminister i landet Kojo Oppong-Nkrumah forteller at en tankvogn med naturgass eksploderte på en stasjon som tilhører Ghana Oil Company ( Goil ).
AP171007 Viseinformasjonsminister i landet Kojo Oppong-Nkrumah forteller at en tankvogn med naturgass eksploderte på en stasjon som tilhører Ghana Oil Company ( Goil ).
DN170929 « Til tross for substansielt forbedrede kostnadsstrukturer, vil utforsknings- og produksjonsselskaper bare være i stand til å generere meningsfull kapitaleffektivitet om WTI-prisen er over 50 dollar per fat », skriver analytiker Sreedhar Kona i Moody's, og legger til at prisen på naturgass også må være høy.
DB170925 - For Yara er utsiktene til lavere europeiske gasspriser godt nytt ettersom naturgass er den viktigste innsatsfaktoren i produksjon av nitrogengjødsel, slo Myrseth fast da han tok Yara inn i porteføljen i februar i år.
AA170925 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag.
VG170923 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag, og ble i sin tid bygget i samarbeid mellom ConocoPhillips og Total.
VG170917 Av 1 kg naturgass som forbrennes, utvikles det nesten tre ganger så mye klimagass : 2,8 kg CO₂, som går ut i atmosfæren.
AP170916 Selv strøm fra møller i Nordsjøen er nå blitt billigere enn både kjernekraft og naturgass .
DN170915 Eksporten av naturgass økte 31,5 prosent sammenlignet med fjoråret, til en verdi av 12,6 milliarder kroner.
AA170915 Eksporten av naturgass gikk derimot opp, og endte på 12,6 milliarder kroner i august.
DN170914 Bildet viser anlegget på Melkøya som mottar og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.
VG170913 Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå.
DN170913 Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå.
AA170913 Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå.
DN170912 Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå.
DN170912 I stedet innebærer de nye godkjente tiltakene stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea.
AA170912 Resolusjonen som ble vedtatt, innebærer stans i eksport av naturgass til Nord-Korea, og salg av råolje skal ikke overstige dagens nivå.
DB170911 I stedet innebærer de nye godkjente tiltakene stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea.
AP170828 Ungarn er avhengig av olje og naturgass fra Russland, som også bygger nye reaktorer i landets foreldede atomkraftverk.
AA170828 Ungarn er avhengig av olje og naturgass fra Russland, som også bygger nye reaktorer i landets foreldede atomkraftverk.
DN170827 Ifølge Bloomberg kan det føre til at prisene på naturgass blir presset ned.
AP170824 Ifølge The Guardian ble skipet bygget nettopp for å utnytte smeltingen av sjøisen i Arktis til å frakte naturgass fra et nytt anlegg på Yamal-halvøya til asiatiske markeder.
AP170824 Et kommersielt russisk tankskip som frakter flytende naturgass har krysset Nordøstpassasjen uten hjelp fra en ledsagende isbryter.
AP170812 « Glutra » var i 2000 den første bilfergen i verden som ble drevet med flytende naturgass .
AP170812 Disse går i dag på LNG, flytende naturgass .
DN170717 Den kombinerte porteføljen vil per i dag bestå av 66 prosent naturgass og 34 prosent olje, og om lag 22 prosent av produksjonen vil være operert.
DB170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
DB170714 Det ble utført 8,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, opp 8,9 prosent fra juni i fjor.
DB170714 Det ble eksportert naturgass til en verdi av 11,8 milliarder i juni måned.
DA170714 Også eksporten av naturgass økte, med 18,1 prosent.
DA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
DA170714 Også eksporten av naturgass økte, med 18,1 prosent.
DA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
AA170714 Også eksporten av naturgass økte, med 18,1 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer.
AA170713 | IEA forventer økende bruk av naturgass
AA170713 Norge leverer mye gass til Storbritannia, og Russland og Norge er de største eksportørene av naturgass til EU.
AA170713 Det globale markedet for naturgass vil vokse moderat de neste fem årene, forventer Det internasjonale energibyrået ( IEA ).
DN170710 ¶ Statoils fornybardirektør Irene Rummelhoff og hennes vind- og karbonfangstsjef Stephen Bull drømmer om å lage grønt hydrogen direkte fra naturgass .
DN170709 ¶ Statoils fornybardirektør Irene Rummelhoff og hennes vind- og karbonfangstsjef Stephen Bull drømmer om å lage grønt hydrogen direkte fra naturgass .
AP170703 - Det er riktig at nasjonalregnskapets verdiskapings-tall er knyttet regnskapsteknisk til de som direkte arbeider med « utvinning av råolje og naturgass og tilknyttede tjenester ».
AP170703 - Det er riktig at nasjonalregnskapets verdiskapings-tall er knyttet regnskapsteknisk til de som direkte arbeider med « utvinning av råolje og naturgass og tilknyttede tjenester ».
AP170630 På Raufoss ruller Erna-bussen forbi eksplosive områder, hopper over våpenbygdas verdenskjente geværammunisjon, og får heller presentert drivstofftanker for naturgass og hydrogen, støtfangere og hjuloppheng, og romraketter som kan frakte små satellitter fra Andøya og opp i verdensrommet, bare Regjeringen hjelper industrien med noen kroner.
AP170630 På Raufoss ruller Erna-bussen forbi eksplosive områder, hopper over våpenbygdas verdenskjente geværammunisjon, og får heller presentert drivstofftanker for naturgass og hydrogen, støtfangere og hjuloppheng, og romraketter som kan frakte små satellitter fra Andøya og opp i verdensrommet, bare Regjeringen hjelper industrien med noen kroner.
DN170627 ¶ Dynea på Lillestrøm produserer lim og bindemidler, og har mulighet til å drive produksjonsprosessen med både elektrisitet, avfallsgass, naturgass og olje.
AA170626 De peker i stedet på at prisen på naturgass har gått litt opp - noe som har økt etterspørselen etter kull.
VG170618 Det kommer bensinmotorer med effekt fra 65 til 200 hester ( GTI ), men VW tilbyr også dieselvarianter med 80 eller 95 hester, samt en 1,0 TGI som går på naturgass som er populært i stadig flere markeder.
AP170617 Samtidig skjerpes konkurransen fra annet hold : Forrige uke la det første amerikansk skipet til kai i Polen med en historisk leveranse av flytende naturgass ( LNG ) - levert til en billig pris og laget av amerikansk skifergass.
AP170617 Og både USA, Qatar, Algerie og gassprodusenter fra hele verden står klare for å levere stadige billigere flytende naturgass som kan fraktes på skip ( LNG-gass ).
AP170617 Et stort LNG-skip fra Qatar leverer 200.000 kubikkmeter med flytende naturgass til havnen Swinoujscie i Polen.
AP170617 juni signerte Polens statsminister Beata Szydlo og Danmarks Lars Løkke Rasmussen en MoU-avtale i København om « samarbeid om gass-infrastruktur for tilretteleggelse av direkte leveringer av naturgass fra den norske kontinentalsokkelen ».
AP170613 Når inntektene fra naturgass gikk ned, førte det til smertefulle kutt i offentlig sektor.
DN170608 Iran og Qatar deler verdens største gassfelt, og Doha er verdens største eksportør av flytende naturgass .
VG170607 Men de har en av verdens største forekomster av naturgass .
BT170607 Lave priser på naturgass og fornybar energi er de viktige drivkreftene for utfasing av kull, ikke de offentlige reguleringene.
VG170601 Byens siste kullkraftverk er stengt og byens elektrisitet kommer nå fra naturgass .
DB170601 Søviknes avviser samtidig at det ligger an til noen krise i det europeiske energimarkedet, og viser til at flytende naturgass ( LNG ) får stadig større markedsandeler.
AA170530 Bare 9 prosent av USAs energi kommer nå fra atomkraft, mens naturgass utgjør 32 prosent. ( ©NTB ) ¶
DN170529 En av årsakene er trolig at oljegigantene forventer økt bruk av naturgass når myndighetene skal kutte CO2-utslippene.
AA170529 Den store vindkraftutbygginga på kysten av Trøndelag, men også Statoils vurderinger av mulig hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden, og Reinertsens utrolige teknologiløp for produksjon av hydrogen ved å fjerne CO₂ fra naturgass , representerer spennende industrimuligheter for kortreist hydrogen.
SA170519 Forklaringen på nedgangen - som kommer selv om produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økte i fjor - er lavere forbruk av naturgass til produksjon av kraft på plattformene.
AP170513 Selskapet TransCanada håper å bygge den 1897 kilometer lange rørledningen for å frakte råolje og naturgass fra tjæresandområdene i Alberta, Canada til raffinerier i Texas.
DN170512 juli, og amerikanske selskaper får kjøpe amerikansk naturgass .
AA170512 juli, og amerikanske selskaper får kjøpe amerikansk naturgass .
SA170510 NHO viser til at Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ) i sitt scenario for hvordan verden kan nå målene i Paris-avtalen, slår fast at « naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer », og at « det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen ».
SA170510 NHO viser til at Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ) i sitt scenario for hvordan verden kan nå målene i Paris-avtalen, slår fast at « naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer », og at « det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen ».
DB170510 Store mengder metan blir i dag brent fordi dette noen steder er mer lønnsomt enn å samle opp gassen og selge den som naturgass .
AA170510 Store mengder metan blir i dag brent fordi dette noen steder er mer lønnsomt enn å samle opp gassen og selge den som naturgass .
SA170503 Referansene til IEA er tatt ut av sin sammenheng og dels misvisende ; IEA sier tvert imot at : « Naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer » og, « Det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen ».
DA170503 Hagman sier man kan lage HVO av naturgass , noe som gjøres i land der gassen i seg selv ikke verdt noe.
SA170502 « Torfinn Ingeborgruds påstander om at vi fyrer opp hele fjernvarmenettet med naturgass , er ikke riktig », skriver Eimund Nygaard ( bildet ).
SA170502 Uten gassnettet til distribusjon av biogassen, og naturgass som backup og supplement, ville dette vært tilnærmet umulig å realisere.
SA170502 Ingeborgruds påstander om at vi fyrer opp hele fjernvarmenettet med naturgass , er ikke riktig.
SA170502 I tillegg er det bygget en LNG-fabrikk ( flytende naturgass ) i Risavika som forsyner et nordisk marked og som har bidratt til betydelige CO₂-reduksjoner hos kundene.
SA170502 Gassvirksomheten i Lyse startet i 2003, med bakgrunn i et sterkt politisk ønske om å ta i bruk naturgass innenlands.
SA170502 Fra 2018 vil biogass og elektrisitet erstatte de 5 prosentene naturgass som i dag benyttes og gi helt klimanøytral fjernvarme.
SA170502 Fjernvarmenettet utvides og bruk av naturgass til varme reduseres vesentlig når dagens « øyer » i Sandnes og Stavanger koples på fjernvarmenettet og dermed blir « landfaste » i henholdsvis 2017 og 2020.
SA170502 Disse vil fortsette å bruke naturgass , som uansett er mer miljøvennlig enn alternativene.
SA170502 Det brukes naturgass som backup for spisslast til forbrenningsanleggene på Forus.
AP170426 Ifølge Bloomberg jobber det nå flere bare i solenergi-bransjen enn i kull, olje og naturgass tilsammen i USA.
AP170426 I tiden etter presidentvalget har seks kullkraftverk lagt om til naturgass , og 40 andre har planer om å gjøre det samme eller stenge helt i løpet av Trumps presidentperiode, skriver Washington Post.
AP170426 Ifølge Bloomberg jobber det nå flere bare i solenergi-bransjen enn i kull, olje og naturgass tilsammen i USA.
AP170426 I tiden etter presidentvalget har seks kullkraftverk lagt om til naturgass , og 40 andre har planer om å gjøre det samme eller stenge helt i løpet av Trumps presidentperiode, skriver Washington Post.
AP170402 I løpet av to år skal 16 millioner tonn nedkjølt naturgass fraktes med tankere fra en ny LNG-terminal på Jamalhalvøya.
DN170329 Presidentordren kommer ikke til å redde kull, fordi kullet taper i kampen mot billig naturgass , sier visedirektør Michael Webber ved energiinstituttet ved University of Texas.
BT170329 Presidentordren kommer ikke til å redde kull, fordi kullet taper i kampen mot billig naturgass , sier visedirektør Michael Webber ved energiinstituttet ved University of Texas.
AP170329 - Presidentordren kommer ikke til å redde kull, fordi kullet taper i kampen mot billig naturgass , sier Webber.
AA170329 Presidentordren kommer ikke til å redde kull, fordi kullet taper i kampen mot billig naturgass , sier visedirektør Michael Webber ved energiinstituttet ved University of Texas.
DN170328 Med Fastlands-Norge menes all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass , rørtransport og utenriks sjøfart.
DN170328 Med Fastlands-Norge menes all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass , rørtransport og utenriks sjøfart.
AP170326 Og vi produserer jo også masse naturgass her i Wyoming.
AP170326 Lavere priser på konkurrerende energiformer, spesielt naturgass , har gjort det mindre attraktivt å kjøpe kullkraft.
AP170326 - Det er ikke statlige forordninger, men den lave prisen på naturgass som er hovedårsaken til at kullproduksjonen synker.
AA170320 Rapportene har ulike konklusjoner på hvor mye fossilt brensel kan brukes i en utfasingsperiode, spesielt med tanke på naturgass . ( ©NTB ) ¶
AA170317 Viktige årsaker i begge landene er satsing på naturgass og fornybar energi, i stedet for kullkraft.
DB170316 Veksten skyldes her utviklingen i prisen på naturgass i gassform, som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene.
AA170316 Veksten skyldes utviklingen i prisen på naturgass i gassform som har økt med 28,9 prosent de siste tolv månedene. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Det har også vært en kraftig oppgang i eksportverdien for naturgass , som endte på 19,1 milliarder kroner i februar - opp 21,8 prosent fra februar i fjor.
SA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) har tirsdag avgjort at tilsynet skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut sist fredag kveld.
BT170314 Anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld, under forberedelser til en brønnoperasjon.
AA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut fredag kveld.
AA170314 Petroleumstilsynet ( Ptil ) skal granske gasslekkasjen på Åsgard-feltet, der anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut fredag kveld.
SA170313 Anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld, under forberedelser til en brønnoperasjon.
DB170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
AA170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
AA170313 Ingen kom til skade da anslagsvis 25 tonn naturgass lekket ut på Åsgard-feltet fredag kveld.
DN170309 Milliardprosjektet kan i beste fall gjøre det mulig å produsere hydrogen fra naturgass .
DN170309 For det tredje vil eksistensen av et CO2-lagringssystem kunne gjøre det mulig å skille CO2 ut fra naturgass og gjøre den om til hydrogen, et helt rent brensel.
DN170309 - Da gjør vi naturgass om fra å være et " transition fuel " til å bli et " destination fuel ", hvis dere forstår hva jeg mener, sier Rummelhoff.
AA170309 I tillegg kan anlegget bli brukt til å skille ut CO2 fra naturgass og gjøre gassen om til hydrogen.
DN170307 I denne kategorien bidro utvinning av råolje og naturgass til en økning i tremånedersperioden, opp 3,7 og 10,1 prosent.
DN170307 Trygve Seglem har vunnet enda en langtids-kontrakt om frakt av flytende naturgass ( LNG ), og bestiller et nybygg til 1,6 milliarder kroner ( FA side 16 ) ¶
DB170307 Det Haugesund-baserte rederiet driver i dag 11 tankere som frakter flytende naturgass ( LNG ).
DB170306 Noen får fossil gass ( gjerne kalt naturgass ) fra sentralt anlegg ¶
AA170306 Vi vet også at naturgass har lavere klimagassutslipp enn kull.
AA170306 Skiftet fra kull til naturgass i Europeisk strømproduksjon førte til et kutt i CO2-utslippene på 48 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016.
AA170306 Faktisk mener det internasjonale energibyrået ( IEA ) at verden vil bruke mer olje i 2040 enn i dag, og at etterspørselen etter naturgass vil øke med 50 prosent.
AA170306 En fersk rapport fra en tysk og britisk tenketank viser at naturgass er i ferd med å erstatte kull i Europa.
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff.
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff.
AA170301 Varebalansen bedret seg først og fremst som følge av en kraftig økning i eksportinntektene fra råolje og naturgass , noe som skyldtes oppgang i både pris og volum fra tredje kvartal.
AA170301 Av økningen på over 30 milliarder kroner i forhold til kvartalet før utgjorde eksportverdien av råolje- og naturgass 25 milliarder kroner.
DN170228 Kina har som mål å bruke mer naturgass og fornybar energi i stedet for kull, ikke minst for å få bukt med de store forurensingsproblemene i kinesiske storbyer.
AA170228 Kina har som mål å bruke mer naturgass og fornybar energi i stedet for kull, ikke minst for å få bukt med de store forurensingsproblemene i kinesiske storbyer.
DN170224 I talen trakk han nok en gang frem at administrasjonen hans jobber med å fjerne reguleringen av energisektoren, inkludert skiferolje, naturgass og gruveindustrien og det Trump selv omtaler som « det nydelige, rene kullet » ¶
VG170221 Han er spesielt godt fornøyd med at lønnsutviklingen til administrerende direktører i næringslivet endte med 2,1 prosent, mens administrerende direktører innen « utvinning av råolje og naturgass » opplevde at gjennomsnittsinntekten falt med 8,7 prosent.
VG170220 TBU skriver at administrerende direktører i næringslivet økte lønnen med 2,1 prosent, mens administrerende direktører innen « utvinning av råolje og naturgass » opplevde at gjennomsnittsinntekten falt med 8,7 prosent.
AA170218 Skip som benytter flytende naturgass som drivstoff, har rundt 90 prosent reduksjon av NOx, 100 prosent reduksjon av svovel, og potensielt 10 - 20 prosent CO2-reduksjon, opplyser han og legger til at landstrøm kan redusere utslipp til luft med 100 prosent.
AP170209 Landet har en klar politikk om å fase ut kull med naturgass som den naturlige erstatteren.
DA170207 40 av disse er elbiler, fire hybrid, 35 biogass og fire biler kjører på naturgass .
BT170204 Det andre budet kom fra Terry Pegula, som hadde tjent seg rik på naturgass og som allerede eide det lokale ishockeylaget.
DB170125 Så kan man legge til om lag 47 milliarder kvadratmeter naturgass .
FV170124 Kursoppgangen kom etter at selskapet mandag kveld meldte om en kontrakt for tre fartøyer som skal frakte flytende naturgass til kraftproduksjon i Afrika, skriver Dagens Næringsliv.
DN170124 Kursoppgangen kom etter at selskapet mandag kveld meldte om en kontrakt for tre fartøyer som skal frakte flytende naturgass ( såkalt lng - liquefied natural gas ) til kraftproduksjon i Afrika.
DN170124 Skjer det siste, må norske gassprodusenter forberede seg på økt konkurranse i det såkalte lng-markedet, som er flytende naturgass .
SA170120 Det står blant annet at USAs store energiressurser som skiferolje, olje og naturgass skal utnyttes fullt ut, og at inntektene skal brukes til utvikling av USAs infrastruktur.
BT170120 Det står blant annet at USAs store energiressurser som skiferolje, olje og naturgass skal utnyttes fullt ut, og at inntektene skal brukes til utvikling av USAs infrastruktur.
SA170110 Der kommer norsk naturgass inn i bildet.
AP170110 Området Støre vil verne er der hvor sannsynligheten er minst for å finne olje og naturgass .
VG161227 Men husk volumet på CO₂-utslippene er gigantisk - ett tonn naturgass utviklet to tonn CO₂ ved forbrenning.
AP161211 Frem til og med oktober i år var eksportverdien av fisk så høy at den tilsvarte en fjerdedel av eksporten av råolje og naturgass , viser Statistisk sentralbyrås statistikk for utenrikshandel med varer.
AP161211 Fisk, råolje og naturgass har til felles at nesten hele produksjonen blir solgt til utlandet.
AP161114 Deretter følger oljebrenning med 34 prosent, naturgass med 19 prosent og sementproduksjon med fem prosent.
AP161006 Øke avgiften på utslipp av naturgass til luft i petroleumsvirksomheten.
AP160924 Når det er store utslipp av naturgass , slippes også mye metan ut.
AP160924 Mens norsk eksport av naturgass har hatt en økning i samme periode.
AP160924 Men naturgass består for det meste av metan.
AP160924 Gusev ledet tidligere i år et seminar i Tyskland som handlet om hvor lite informasjon det er om gasslekkasjer i Europa, og hvor klimavennlig naturgass egentlig er.
AP160924 Det er også usikkerhet knyttet til metanutslipp fra kullutvinning, men eksperter Aftenposten har snakket med, mener potensialet for store metanlekkasjer er mindre fra kullutvinning enn fra naturgass .
AP160924 - Dette gjør naturgass til en langt bedre energikilde enn kull, mener Blindheim.
AP160924 Naturgass består for det meste av metan.
SA160601 Uten naturgass ville klimagass-utslippene i de fleste tilfellene vært høyere enn i dag.
SA160601 Uten naturgass ville klimagass-utslippene i de fleste tilfellene vært høyere enn i dag, da en ville måtte bruke mer forurensende energikilder.
SA160601 FjernvarmeIngeborgrud og Kristensen kritiserer også Lyse for i perioder å bruke naturgass til oppvarming av vannet i deler av fjernvarmenettet.
AP160220 Utgangspunktet er at store deler av verdens kjente fossile reserver - kull, olje og naturgass - må forbli i bakken hvis verden skal nå klimamålene alle er enige om.
AP160112 Prisen på flytende naturgass ( LNG ) er rekordlav og knyttet til prisen på råolje, som fortsatte å falle tirsdag.
AP160112 Metan er den viktigste bestanddelen i naturgass og utgjør normalt rundt 85-95 prosent, mens etan utgjør 5-10 prosent.
AP160112 Fakta : Naturgass ¶ Naturgass er en fargeløs brennbar gass som kan finnes i porøse bergarter i jordskorpen, oftest sammen med råolje.
AP160112 Fakta : Naturgass
AP160112 Dersom alle prosjekter blir gjennomført, har de nye anleggene kapasitet til å omgjøre 60 prosent av all naturgass som pumpes opp i USA til flytende gass.
AP160112 Den første skipslasten med flytende naturgass ( LNG ) ble tirsdag sendt fra USA til Europa.
AP160112 Den første lasten med flytende naturgass ( LNG ) ble sendt fra Melkøya i Hammerfest i 2007.
AP160112 Naturgass fra Mexicogulfen ¶