DB170906 Dernest følger spørsmålet om Norge bør melde seg ut av NATO og heller satse på nordisk forsvarsallianse.
DB170906 - Her er det de som ikke ønsker at Norge skal melde seg ut av Nato , som oppgir det som viktig, sier Bergh.
DB170906 Fartøy rådes av NATO til å utvise « ekstrem varsomhet ».
DB170906 - På sine hjemmesider for kommersiell skipsfart advarer NATO mot piratvirksomhet og omtaler området utenfor kysten av Somalia som et høyrisikoområde.
NL170904 Norge må være med i en NATO styrke for å beskytte baltikum. 3.
NL170904 Kampkraften ( sammen med NATO ) må være på et nivå som gir så tydelige signaler om styrke at det bidrar til å hindre angrep.
DN170904 Utenriksminister Børge Brende ( H ) har tidligere vært klar på at det er uaktuelt for Norge å endre kurs, ettersom traktatene ikke er forenlige med Norges forpliktelser i NATO .
VG170903 Over grensen i Estland, Latvia, Litauen og Polen har NATO i år plassert ut allierte forsterkninger med tilsammen 4500 soldater, for å svare opp landenes bekymringer over et mer agressivt og uforutsigbart Russland.
VG170903 Norsk etterretning anslår nå at russernes store militærøvelse i høst, Zapad 2017, kan bli mer enn ti ganger større enn Russland har varslet NATO om.
VG170903 NYE ANSLAG : Etterretningssjefen, Morten Haga Lunde, anslår at den russiske Zapad-øvelsen kan bli langt større enn det Russland har varslet NATO om.
VG170903 Les mer her : NATO i høyspenn før stor russisk øvelse ¶
VG170903 - Russland har aldri, ikke siden den kalde krigen tok slutt, invitert NATO til å observere noen av sine øvelser, sa Stoltenberg til nyhetsbyrået AP i Warszawa denne uken.
VG170903 - Retorikken bak er at de føler seg truet av NATO , selv om vi fra vår side fortsetter å forsikre Russland om at det er grunnløse påstander.
VG170903 NATO har bekreftet at de vil sende observatører dit.
VG170903 Stoltenberg mener dette er et åpenbart brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjon, og sier at NATO er bekymret for Pyongyangs destabiliserende oppførsel.
NL170903 EKSTRA KOSTNADENE skyldes endrede forutsetninger, nye NATO krav, tekniske spesifikasjoner fra leverandøren og hemmelige ting.
NL170903 Andøya som drives godt og leverer svært viktig info til NATO og som ville kostet over 30 milliarder å bygge ny, ER IKKE ENGANG VURDERT FOR Å VÆRE VERTSKAP FOR VÅRE NYE MPA FLY !
DN170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
DN170903 - Som NATO-medlem har vi vært enige i en strategi hvor atomvåpen er noe NATO kommer til å ha.
DA170903 - Jeg fordømmer på det sterkeste at Nord-Korea har gjennomført en sjette atomprøvesprengning, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO .
DA170903 NATO er bekymret for Pyongyangs destabiliserende oppførsel, som er med på å true sikkerheten både regionalt og internasjonalt.
DA170903 NATO ber regimet om å umiddelbart avslutte atomvåpentestene og rakettoppskytingsprogrammet og i stedet gjenoppta dialogen med det internasjonale samfunnet, for å finne en løsning på konflikten.
DA170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
DA170903 - Som NATO-medlem har vi vært enige i en strategi hvor atomvåpen er noe NATO kommer til å ha.
AP170903 Videre skriver Stoltenberg at Nato er bekymret over Pyongyangs destabiliserende oppførsel, som utgjør en trussel for den regionale og internasjonale sikkerheten.
AA170903 - Jeg fordømmer på det sterkeste at Nord-Korea har gjennomført en sjette atomprøvesprengning, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO .
AA170903 NATO er bekymret for Pyongyangs destabiliserende oppførsel, som er med på å true sikkerheten både regionalt og internasjonalt.
AA170903 NATO ber regimet om å umiddelbart avslutte atomvåpentestene og rakettoppskytingsprogrammet og i stedet gjenoppta dialogen med det internasjonale samfunnet, for å finne en løsning på konflikten.
AA170903 Vi kan ikke både være medlem av NATO og samtidig ha et forbud mot atomvåpen når det er en del av vår forsvarsstrategi, sier Solberg til NTB.
AA170903 - Som NATO-medlem har vi vært enige i en strategi hvor atomvåpen er noe NATO kommer til å ha.
AA170903 Norsk etterretning anslår at den russiske storøvelsen i september kan bli ti ganger større enn Russland har varslet NATO om.
AA170903 NATO uttrykte E-tjenestens bekymring i juni.
DN170902 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa den gang at traktatene var uforenlige med Norges allianseforpliktelser i Nato .
DB170902 Stoltenberg gikk videre til større oppgaver i NATO , og Støre ble kronet som etterfølger.
NL170831 Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse ?
NL170831 ¶ MANGE MPA PÅ SAMME BASE : Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse ?
DA170831 Forsvarsministeren er klar på at Norges forsvarevne er basert på støtte fra resten av NATO .
DA170831 - Vi har helt siden 1949 vært klare på at vi skal være i stand til å forsvare Norge i en alliert ramme, altså gjennom NATO , mener Søreide.
DA170831 NATO og Norge ¶
AP170831 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
NL170830 Viktigheten av at Norge, sammen med NATO , besitter et overlegent antall kampfly i operasjonsområdet som kan etablere og holde luftherredømme over tid er avgjørende i en militær konflikt ; Uten luftherredømme kan hverken Hæren eller Marinen utføre sine oppgaver i krig.
NL170830 Nord-Norge er et slikt grenseområde og jeg minner Elvenes om hvilke ressurser NATO måtte anvende i Serbia i 1999 mot langt mindre kapable systemer.
NL170830 Imidlertid kan Elvenes ta lærdom av den nære historien ; Året er 1999 og NATO går til angrep på Serbia.
NL170830 Ifølge en artikkel i Air Force Magazine, ble krigen initiert av NATO med 250 fly.
NL170830 I dagens Nord-Norge besitter NATO en robust infrastruktur for styrkeforflytting til nordområdene.
NL170830 Høyres Hårek Elvenes påstår i ulike leserinnlegg at Høyre styrker Forsvaret i nord og at Norge er NATO i nord.
NL170830 General Scaparrotti, Supreme Allied Commander Europe ( SACEUR ), har i en nylig høring i det amerikanske Senatet, uttalt at dette systemet er av dyp bekymring for NATO .
NL170830 Forsvaret ble da transformert fra avskrekking mot øst til deltakelse med spesialiserte kapasiteter i det nye NATO konseptet, der alliansen deltok i « out of area » operasjoner for å ivareta vestens interesser.
NL170830 Et slik misforhold var nødvendig under den kalde krigen for at Norge skulle ha logistikkmessig bærekraft å ta imot nødvendig militær assistanse fra NATO .
NL170830 Dette måtte omsider føre til konfrontasjoner ; etter flere muntlige advarsler som stort sett ble ignorert av vesten ble militærmakt brukt i 2004 for å forhindre Georgias NATO og EU ambisjoner.
NL170830 Andøya flystasjon er en kritisk viktig brikke for at NATO kan flytte et tilstrekkelig antall kampfly til nordområdene slik at luftherredømme kan etableres og holdes over tid.
DB170830 Terroristorganisasjoner i andre land kan også bli modigere og mer villige til å begå terrorisme, når de ser hvordan USA og NATO ikke lykkes i Afghanistan.
DB170830 Selv om Trumps løfter i liten grad forplikter USA og NATO styrker det likevel den afghanske regjeringens hånd i fredsforhandlinger med Taliban.
AA170830 Fordi de er en garantist for NATO , atomvåpen og en imperialistisk utenrikspolitikk styrt av økonomiske interesser.
NL170829 Og når vi hører USA's forsvarsminister uttrykke sin store tilfredshet med den tjenesten 333-skvadronen på Andøya har utført for Norge og NATO i løpet av de siste 10-årene, synes avgjørelsen om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, og flyttingen av overvåkingsflyene til Evenes, enda mer uforståelig, både for fagfolk og menigmann !
NL170829 Hvorfor ønsket NATO at flyplassen skulle bygges på Andøya ?
NL170829 Det vil være best for både Andøya, Norge og NATO !
NL170829 at rullebane og taksebaner har nødvendig dimensjon og utforming til å ta imot de fly som NATO opererer.
NL170829 333-skvadronen på Andøya har i alle år vært verdensledende på å fremskaffe og levere nødvendig informasjon til det norske forsvar og NATO .
AA170829 Litauens etterretningstjeneste har varslet at øvelsen vil simulere en væpnet konflikt med NATO , men militære myndigheter i Moskva sa tirsdag at øvelsen er utelukkende defensiv og ikke rettet mot noen konkret fiende.
AA170829 Det var da de tre baltiske landene sluttet seg til NATO , men de var uten luftforsvarsevne.
AA170829 NATO har siden 2004 patruljert alliert luftrom i Østersjøen.
AA170829 NATO har også utplassert rundt 1.000 soldater i hvert av de tre landene som svar på økende uro etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya. ( ©NTB ) ¶ | 13.000 reddet i Houston - flomvannet fortsetter å stige ¶
DB170828 Norske myndigheter sier at de ikke har fått noen formell henvendelse fra Nato .
AP170828 Han gikk av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel ( NATO ).
VG170825 Stoltenberg sier ifølge NTB at NATO vil følge ekstra nøye med på russernes bevegelser den kommende måneden.
VG170825 Stoler på NATO ¶ NATO nylige opptrapping av styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen er et svar på den tilspissede sikkerhetssituasjonen mellom Russland og NATO etter Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina.
VG170825 Stoler på NATO
VG170825 På invitasjon fra Hviterussland vil NATO sende to ekspertobservatører til en såkalt « besøksdag », men dette er ikke en fullverdig måte å gi tilgang til observatører på, mener Stoltenberg.
VG170825 PASSER PÅ : Forsvarsalliansen NATO har styrket sin tilstedeværelse i Polen.
VG170825 NATO nylige opptrapping av styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen er et svar på den tilspissede sikkerhetssituasjonen mellom Russland og NATO etter Russlands annektering av Krim-halvøya og støtte til opprørere i Øst-Ukraina.
VG170825 KRITISERES FOR HEMMELIGHOLD : Russlands president Vladimir Putin må være åpen om militærøvelser, slik andre OSCE-land er, mener NATO .
VG170825 De baltiske landene og Polen setter sin lit til NATO for å støtte dem.
VG170825 - Russland har aldri, ikke siden den kalde krigen tok slutt, invitert NATO til å observere noen av sine øvelser, sa Stoltenberg til nyhetsbyrået AP i Warszawa denne uken.
VG170825 | NATO i høyspenn før stor, russisk militærøvelse ¶
AP170825 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170825 Torsdag kveld, under et offisielt besøk i Polen, kræsjet en bil i kortesjen til generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg.
AP170825 En politibil som var del av generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg, sin kortesje, fikk kraftige materielle skader etter en kollisjon med en varebil torsdag kveld.
VG170824 Han understreket samtidig at NATO ikke er ute etter noen konfrontasjon med Russland og mener dialog er veien å gå.
VG170824 NATO har trappet opp sitt nærvær i østeuropeiske land og alliansen har blant annet stasjonert styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen, til protester fra Moskva.
NL170824 Vår sikkerhetspolitiske forankring i Nato har siden 1949 vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
NL170824 Vårt eneste håp i et slikt scenario er NATO .
NL170824 Så til spørsmålet som Høyre åpenbart skyr som pesten ; hvilke baser i Nord-Norge skal motta luftstyrker fra NATO i tilfelle krig ?
NL170824 Svaret er interessant på flere måter og spesielt i lys av at Evenes blir eneste mottaksbase for NATO i Nord-Norge.
NL170824 Men, skal vi kunne motta hjelp fra NATO må vi også legge til rette for mottak av betydelige luftstyrker i landsdelen.
DB170824 Det tyske forsvaret trenger godt personell og tilfredsstillende utstyr, men ikke å sette i gang noe våpenkappløp, sa Schulz etter at Merkel nylig gjentok løftet om å øke bidraget til NATO .
AA170824 Han understreket samtidig at NATO ikke er ute etter noen konfrontasjon med Russland og mener dialog er vein å gå. ( ©NTB ) ¶ | 0,7 prosent av terrorofre drept i Vest-Europa ¶
AA170824 NATO har trappet opp sitt nærvær i østeuropeiske land og alliansen har blant annet stasjonert styrker i Estland, Latvia, Litauen og Polen, til protester fra Moskva.
VG170823 Etter at Stoltenberg rett som det var dro til Nato , og Ap-landsmøtet nærmest i befippelsen valgte Støre ved akklamasjon, brukte han mye tid på å motbevise kritikernes oppfatning av ham som en « fransk » internasjonalist uten disiplinerende Utøya- og gå-fra-dør-til-dør-erfaring eller klassemessig forankring.
DB170823 USA og Tyrkia er som kjent alliansepartnere i NATO .
DA170823 * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014.
AP170823 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170823 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
VG170822 Taliban har også uttalt at de ikke er klare for fredsmegling før USA og NATO gir dem en tidsramme for å trekke ut styrker av landet, noe Trump sier ikke vil skje, skriver NTB.
DN170822 TiIlerson viser til at Pakistan i dag har såkalt privilegert status som alliert utenfor NATO og sier at det kan bli en endring på dette dersom landet forblir en trygg havn for ekstremister.
DN170822 Pakistan er i dag ett av 16 land som nyter godt av statusen som en betydelig alliert av USA utenfor NATO , noe som blant annet sikrer landet militærhjelp og militært samarbeid.
DN170822 - Vi har en viss påvirkningskraft både når det gjelder bistand og Pakistans status som alliert partner utenfor NATO , sier Tillerson.
DB170822 På linje med NATO
DB170822 - Når det gjelder kritikken av nedrustningspolitikken, har regjeringen stilt seg sammen med alle våre allierte i NATO .
DB170822 Russland har kontakt med Taliban fordi landet vil ha mest mulig stabilitet i Afghanistan når USA og NATO på et eller annet tidspunkt trekker seg ut, så langt etter å ha stått 16 år i landet.
DA170822 Taliban har også uttalt at de ikke er klare for fredsmegling før USA og NATO gir dem en tidsramme for å trekke ut styrker av landet.
AP170822 Utfordrer NATO
AP170822 Taliban har også uttalt at de ikke er klare for fredsmegling før USA og NATO gir dem en tidsramme for tilbaketrekning av styrker fra landet, noe Trump sier ikke vil skje.
AP170822 En utfordring til NATO om å støtte den nye strategien både økonomisk og med menneskelige ressurser.
AP170822 NATO remains fully committed.
AP170822 NATO har for øyeblikket over 12.000 soldater i landet.
AP170822 Norske hærsoldater er frem til desember på oppdrag i Latvia, for NATO .
AP170822 Kreve støtte fra NATO , « både økonomisk og med menneskelige ressurser ».
AP170822 - Ut over spesialsoldatene er Telemark bataljon ( i alt 470 soldater ) fordelt på oppdrag i Latvia, i Irak og på beredskap for NATO .
AA170822 Det har USA og NATO forsøkt siden 2002.
AA170822 Taliban har også uttalt at de ikke er klare for fredsmegling før USA og NATO gir dem en tidsramme for å trekke ut styrker av landet.
VG170821 Vanity Fair hadde en artikkel på det etter første sesong av typen « se her, en norsk serie som forutså Trump », fordi vi snakker om at USA er ute av NATO .
AP170821 USA og NATO har brukt 16 år på å bygge opp afghanske sikkerhetsstyrker ( bildet ), men har innsett at de fortsatt ikke er i stand til å holde Taliban på avstand.
AP170821 NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, og i dag står Taliban sterkere enn på lenge.
AP170821 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
DA170818 Ut av NATO
DA170818 Tveiten, som også mener det må være lovfestet at alle skal få lærlingplass, sier at det grønne skiftet kan finansieres med progressiv skatt og ved å melde Norge ut av Nato og erstatte det med et nordisk samarbeid.
AP170817 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
NL170816 Senterpartiet har vært klare på at Norge må leve opp til sine forpliktelser overfor NATO , og øke investeringene og bevilgningene til Forsvaret slik at de utgjør to prosent av vårt brutto nasjonalprodukt.
VG170815 Like lite som jeg tror våre alliansepartnere i NATO ville blitt begeistret over om man skulle utrede alternativer til NATO-medlemskapet.
DB170815 Dersom Sovjetunionen ble utsatt for atomangrep og nasjonens lederskap skulle bli utslettet, ville « Dead Hand » sikre et atomangrep tilbake mot Vesten og NATO .
AP170815 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170814 | Merkel lover at Tyskland skal øke bevilgningene til NATO
AA170814 Tysklands statsminister Angela Merkel gjentar løftet om å øke bidraget til NATO .
AA170813 Etter at Muammar Gaddafi ble styrtet med hjelp fra NATO og Norge hjelp i 2011 er Libya blitt et dysfunksjonelt, politisk splittet land, med to regjeringer som kontrollerer hver sin del.
NL170811 Derfor tror Venstre på et godt internasjonalt samarbeid i FN, internasjonale handelsavtaler som EØS, klima- og miljøavtaler, og nødvendigheten av en militær allianse i NATO .
NL170811 Det andre partiet jeg heller ikke stoler på når det gjelder forsvarsviljen for landsdelen er SV, som en rekke ganger har arbeidet for at Norge skulle melde seg ut av NATO .
NL170809 Dette er i tråd med NATO landenes økonomiske forpliktelser ovenfor alliansen og et krav fra USA.
NL170809 Det er på høy tid at Stortinget re-vurderer avgjørelsen om Andøya flystasjon slik at NATO faktisk har en mulighet å forsterke sin nordlige flanke ved en eskalering.
VG170808 Aamodt påpeker at det kan være viktigere for Russland å påvirke debatten i land som ikke er i NATO , som Sverige og Finland, enn i Norge og Danmark ¶
AA170808 I stedet skjer det som følge av tilrettelegging i regi av NATO .
NL170807 Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med.
NL170807 Norge er NATO i nord.
AA170806 Vår utenriksminister Børge Brende svarte meg at jo da, Norge ville sammen med atomvåpenstatene og Nato av seg selv sørge for at atomvåpen blir avskaffet, riktignok uten å si noe om når dette skulle skje.
AA170806 Donald Trump, som nå også har ansvaret for atomknappen, moderniserer sine atomvåpen for milliarder av dollar, Nato og Russland erklærer at de er villige til å bruke sine og Nord-Koreas enehersker Kim Jong-un skryter av at han nå har atomraketter som kan nå hele verden.
AA170804 Georgia er ikke medlem av NATO , men deltar med 900 soldater i alliansens styrke i Afghanistan.
VG170803 Pence inntar den tradisjonelle, republikanske politikken med kritikk mot Russland og sterk støtte til NATO .
DB170803 Og hadde SV sittet i regjering hadde vi også fulgt de andre i NATO som vi gjorde med rakettskjoldet, fastslår Børge Brende.
AP170803 | Én NATO-soldat drept og seks såret i selvmordsangrep i Kabul ¶ Én NATO-soldat er drept og fem såret i et selvmordsangrep i Afghanistans hovedstad Kabul, opplyser NATO .
AP170803 - At NATO , EU og EØS-motstanderen Eide skal belære om håndteringen av Russland og Trump er freidig.
AA170803 Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO .
AA170803 Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO .
AA170802 USAs visepresident Mike Pence roser Montenegro for å stått imot russisk press og meldt seg inn i NATO .
AA170802 - Det at han sendte meg hit, er et håndfast bevis på at vi står ved våre forpliktelser overfor Montenegro, som NATO nyeste medlem, sa Pence.
AA170802 Og så har vi jo Nato i bakhånden.
DN170801 Georgia ønsker å bli medlem av NATO , og Pence lovet at USA gir sin støtte til en slik utvidelse av alliansen.
AA170801 Georgia ønsker å bli medlem av NATO , og Pence lovet at USA gir sin støtte til en slik utvidelse av alliansen.
VG170731 Han kaller Barentssamarbeidet « det viktigste norske utenrikspolitiske initiativet ved siden av NATO ».
VG170731 - Norge og Russland har felles landegrenser, Norge kontroller sjøområder som er strategisk viktige for Russland, Russland har to tredjedeler av sine sjøbaserte strategiske avskrekkingsstyrker i nærheten av Norge, og Norge er med i NATO .
DN170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO .
DB170731 Den tidligere Indiana-guvernøren understreket også viktigheten av Nato .
DB170731 - Et sterkt og forent Nato er mer nødvendig nå enn det har vært siden kommunismens kollaps for et kvart århundre siden.
DB170731 - På nesten daglig basis blir vi beskrevet som den største trusselen, det være seg mot Nato , eller Europa, Amerika eller andre land, sa Dmitrij Medvedev i 2016 om forholdet mellom Russland og Vesten, ifølge BBC.
DA170731 Forsvarsministeren er klar på at Norges forsvarevne er basert på støtte fra resten av NATO .
DA170731 - Vi har helt siden 1949 vært klare på at vi skal være i stand til å forsvare Norge i en alliert ramme, altså gjennom NATO , mener Søreide.
DA170731 NATO og Norge ¶
AA170731 | Pence forsikret baltiske presidenter om USA-støtte til NATO
AA170731 USAs visepresident Mike Pence forsikrer Estland, Latvia og Litauen om at USA står bak sine forpliktelser i NATO .
DB170729 USAS FRAMTID : Trump-rådgiver Anthony Scaramucci beskriver Nato som et gammelt hus som ikke er pusset opp siden 1948.
DB170728 USAS FRAMTID : Trump-rådgiver Anthony Scaramucci beskriver Nato som et gammelt hus som ikke er pusset opp siden 1948.
AP170728 Da arbeiderpartipolitiker Jørgen Kosmo gikk bort nylig, skrev tidligere kommentator Håvard Narum i Aftenposten : « Det er ikke rettferdig når han som forsvarsminister kanskje mest blir husket for den lyse dressen fra gruppebildet på et forsvarsministermøte i NATO .
DB170726 ¶ KAN IKKE AVVIKLE : - Så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse, understreker utenriksminister Børge Brende.
DB170726 Nato ønsker en verden uten kjernevåpen, men så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse.
DB170726 Nato ønsker en verden uten kjernevåpen, men så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse.
VG170724 Den tidligere fredsaktivisten ble en ivrig forsvarer av Nato .
VG170724 Den nåværende generalsekretæren i NATO sier at Jørgen Kosmo var en nøkkelperson for reformene som Ap gjennomførte i Stoltenbergs første regjering i 2000 til 2001.
DB170724 Norge bør derfor sammen med andre stater i NATO starte arbeidet med å se på hva forbudstraktaten betyr for oss, og hvordan vi kan forholde oss til den.
DB170724 Istedenfor å latterliggjøre, kunne Brende sagt at Norge ønsker velkommen alle tiltak for å iverksette Ikkespredningsavtalens krav om full avskaffing av atomvåpen, at vi vil bygge bro mellom NATO og statspartene til forbudsavtalen, og at vi vil samarbeide med dem om praktiske tiltak for å nå vårt felles mål om en verden fri for atomvåpen.
DB170724 Fortsetter NATO å legge stor betydning på et våpen som bryter internasjonal rett, kan det utvilsomt komme til å svekke NATO .
DB170724 Fortsetter NATO å legge stor betydning på et våpen som bryter internasjonal rett, kan det utvilsomt komme til å svekke NATO.
DB170724 Brende hevder at atomvåpenforbudet svekker NATO .
AA170721 Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av NATO .
DB170720 Dermed mangler han grunnleggende kunnskaper om alt fra sin egen helsereform til Nato .
VG170719 - Det var jo en usikkerhet rundt hvor de stod i forhold til NATO og vi vet fremdeles ikke helt hvor de vil med Afghanistan og kampen mot IS.
VG170719 Ukraina har sendt et Antonov 32P-fly til Montenegro, etter at landet ba NATO om hjelp til å slukke skogbranner på Adriaterkysten.
VG170719 Montenegro har fått hjelp fra Ukraina, Sveits og Bulgaria gjennom NATO .
VG170719 Montenegro har bedt NATO om to Canadair-fly og to brannhelikoptre.
VG170719 Flammer fra skogbranner i nærheten nærmer seg byen, og myndighetene i landet har bedt NATO om hjelp.
VG170719 Et fly fra Ukraina og to helikoptre fra Sveits og Bulgaria er nå i Montenegro, mens Israel skal sende to nye fly, skriver NATO i en pressemelding.
DN170719 - Som bidragsyter til Nato må vi forvente falske nyheter og forsøk på undergraving, desinformasjon og diskreditering av norske styrkebidrag og norsk personell i Efp, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet.
DB170719 I Montenegro pågår den kraftige skogbrannen på halvøya Lustica fortsatt, og NATO har sendt to fly til landet for å bistå i slukningsarbeidet.
DB170719 Dette i form av et øvelsesmønster der både Nato og Russland flytter militærstyrker nærmere motpartens grenser.
AA170719 Men landet får nå hjelp av både Ukraina, Sveits, Bulgaria, Israel og NATO , som har sendt brannslukkingsfly og helikoptre til det lille Balkan-landet.
AA170719 I Montenegro pågår den kraftige skogbrannen på halvøya Lustica fortsatt, og NATO har sendt to fly til landet for å bistå i slukningsarbeidet.
AA170719 Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk institutt for internasjonale studier mener dette er et nytt trinn i opptrappingen av konflikten mellom NATO og Russland.
AA170719 Han mener at forholdet mellom NATO og Russland er dårlig for tiden, men ikke at interessekonfliktene er så store at det er grunn til å frykte militære konfrontasjoner.
DB170718 Derfor behandler også Russland NATOs tilstedeværelse - som NATO hevder kun er forebyggende - som en trussel.
DB170717 Det gjelder mye mer, som NATO , forholdet til Donald Trump som president i USA, flyktningene som vil til Europa og forholdet til KIna, hvor trolig Brende ville ta et forbehold.
AA170717 Totalt rykket de to F-16-flyene som står i 24-timersberedskap for NATO , ut 20 ganger i hele fjor, og det har vært like mange såkalte scramblinger så langt i år, melder NRK.
VG170716 Tidligere ble Tyrkia ansett som et moderne sekulært demokrati, et forbilde for muslimske land i Midtøsten og en viktig alliert i NATO .
VG170716 Nå er Tyrkias forhold til vestlige land, både i EU og NATO , blitt dårligere enn på lenge.
AA170716 Merkel sier til ARD at hun anser NATO som en partner i arbeidet med å løse Tysklands konflikter med Tyrkia.
AA170716 I intervjuet snakker Merkel om innenrikssaker som flyktningkrisen og næringslivet, og hun tar også for seg forholdet til Tyrkia og NATO .
AA170716 Hun snakker også om flyktninger, Tyrkia og NATO .
DB170715 Tyrkia er medlem av NATO og kandidat til medlemskap i EU.
DB170715 - Kuppet kom overraskende på partnerne i NATO .
NL170714 Vi vil altså i overskuelig fremtid være helt avhengig av at NATO kommer oss til umiddelbar unnsetning.
NL170714 For hvordan kan man i det ene øyeblikket fremheve viktigheten og behovet for å kunne motta hjelp fra NATO , for så med et pennestrøk fjerne denne muligheten i praksis ?
NL170714 Dette er oppsiktsvekkende da følgene i praksis er at Nord-Norge ikke kan huse NATO på en troverdig måte.
NL170714 Det fremheves også at Norge er NATO i nord og vi trenger et styrket samarbeid med våre allierte.
DA170714 - USA har under Trump økt pengebruken på NATO og han har gjentatt USAs støtte til Europas forsvar, sier NUPI-forskeren.
VG170713 Høsten 2018 gjennomfører NATO en av de største øvelsene på norsk jord etter den kalde krigen.
VG170713 Debatt Høsten 2018 gjennomfører NATO en av de største øvelsene på norsk jord etter den kalde krigen.
AA170713 | NATO bekymret for russisk militærøvelse ¶ NATO frykter at militærøvelsen som Russland og Hviterussland skal gjennomføre i september, kan bli større enn de offisielle tallene tilsier.
AA170713 Selv skal NATO senere i år holde en øvelse for å teste sin kommandostruktur.
AA170713 I 2018 følger NATO opp med en større øvelse i felt der rundt 35.000 soldater skal delta. ( ©NTB ) ¶
AA170713 juli 2017 ¶ | NATO bekymret for russisk militærøvelse ¶
DB170712 At russerne gjør dette så systematisk i så mange land, er noe flere nasjoner må ha en strategi for, både i Europa og NATO , sier Elvestuen.
VG170711 | Ukraina vil inn i NATO innen 2020 ¶
VG170711 Ukraina begynner diskusjoner med NATO om en handlingsplan for å bli med i alliansen.
VG170711 Russland er svært skeptiske til et utvidet NATO , og var raske til å kommentere at et NATO-medlemskap for Ukraina ikke vil bidra til stabilitet og sikkerhet i Europa.
VG170711 Mandag ble Ukraina enige med NATO om å starte arbeidet med en handlingsplan for medlemskap i alliansen.
VG170711 Han sa også at NATO hadde støttet Ukraina med nytt utstyr som skal kunne brukes til å finne ut hvem som sto bak et cyber-angrep på Russland i juni.
VG170711 Han påpeker at samtidig som NATO uttaler seg negativt om Russlands rolle i konflikten i Øst-Ukraina og snakker om åpne dører for Ukraina inn i NATO , ønsker mange en dialog med Russland og Putin for å minske spenningsnivå.
VG170711 Han påpeker at samtidig som NATO uttaler seg negativt om Russlands rolle i konflikten i Øst-Ukraina og snakker om åpne dører for Ukraina inn i NATO, ønsker mange en dialog med Russland og Putin for å minske spenningsnivå.
VG170711 - Ukraina har mange problemer, inkludert uløste grenseproblemer, og der har Russland en del kort på hånden de kan spille for å motarbeide tilnærmingen mellom Ukraina og NATO .
VG170711 - Dette kan oppfattes som en fiendtlig retorikk for Russland og et politisk signal fra Ukraina og NATO .
VG170711 ) og generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg snakket om ukrainsk NATO-medlemskap på et møte i NATO-Ukraina-kommisjonen mandag.
DA170711 Når en amerikansk president, så spinnvill han enn måtte være, gang på gang reiser tvil om NATOs berettigelse, er det vanskelig å se at NATO etter Trump skal fortsette som det var før Trump.
DA170711 Det mest påregnelige som vil skje er Russlands forsøk på å skape en enda større kløft mellom USA og NATO i Europa.
DA170711 Det mest grunnleggende ved møtet er likevel USAs nesten universelle tilbaketrekning fra internasjonale lederroller, enten det gjelder handelspolitikk, klimapolitikk eller sikkerhetspolitikk, og i Europa er sikkerhetspolitikk ensbetydende med NATO , som Trump anser som avleggs.
VG170710 Også NATO ser behov for å ruste opp.
AP170710 - SV sier det er for internasjonalt samarbeid, men dere er imot det samarbeidet som er aktuelt, for eksempel EU og NATO ?
AP170710 - Nei, vi er ikke imot å samarbeide om forsvar eller ha avtaler med EU, selv om vi er imot EU og NATO .
AA170710 Ukraina lover å presse på med reformer for å gjøre seg spiselig som kandidat til medlemskap i NATO .
AA170710 Ifølge ham har Ukraina innsett at sikkerheten i landet kun kan styrkes på en effektiv måte gjennom samarbeid med NATO .
AA170710 Fra NATOs side er det viktig å understreke at det er medlemslandene i NATO og kandidatlandet som må ta beslutningen om medlemskap.
AA170710 - Og framtidig medlemskap i NATO vil være en garanti for den sikkerheten, sa han.
AA170710 - Alle land har rett til å bestemme sin egen vei videre, inkludert retten til å bestemme om det ønsker å være med i en militærallianse som NATO .
AA170710 NATO vil fortsette å hjelpe Ukraina videre i reformprosessen, forsikret han. ( ©NTB ) ¶
VG170709 I april sa Trump at NATO ikke var utdatert likevel, men det skapte ny bekymring at han ikke spesifikt nevnte artikkel 5 på NATO-toppmøtet i mai.
VG170709 Han hevdet også at NATO var « utdatert ».
VG170709 NATO er i høyeste grad relevant, og artikkel 5 danner selve fundamentet.
VG170708 Regjeringen ser stort potensiale i nordisk samarbeid, men det er ikke noe alternativ til NATO .
VG170708 Hans såkalte nytenkning består imidlertid i å satse på Norden som et alternativ til NATO og den amerikanske sikkerhetsgarantien.
VG170708 De tankene er tenkt før, og ble avvist av et bredt flertall før Norge gikk med i NATO i 1949.
DA170708 Utenriksminister Børge Brende ( H ) og regjeringen har ikke deltatt i forhandlingene fordi de mener forbudet bryter med Norges forpliktelser i NATO .
DA170708 Det er ikke noen motsetning mellom å være medlem av NATO og å forby masseødeleggelsesvåpen, sier Borgen.
DA170708 - NATO ikke hindring ¶
VG170707 De hadde allerede angrepet Nato , Det hvite hus og den franske TV-stasjonen TV5 Monde.
NL170707 NATO-kravene ( NATO criteria and standards for airfields ) har samme krav til minimumsavstand mellom senterlinjer for rullebane og parallell taksebane som de Norske forskriftene ( Forskrift om utforming av store flyplasser ( BSL E 3-2 ) ) - for dette tilfellet er kravet 183 meter.
NL170707 I tillegg stiller NATO avstandskrav for nødrullebane ( i dette tilfelle den parallelle taksebanen ) som heller ikke oppfylles på Evenes.
DB170707 Avtalen feires som historisk, til tross for boikott fra atommaktene og NATO .
DB170707 Norges forpliktelser ovenfor Nato er Brendes andre motargument.
AA170707 Traktatene er ikke forenelig med Norges allianseforpliktelser i NATO , slår han fast.
AA170707 Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse, sier Brende.
AA170707 Avtalen feires som historisk, til tross for boikott fra atommaktene og NATO .
VG170706 Den militære slagkraften er uunnværlig for NATO .
VG170706 Og da er det vanskelig å tenke seg at vi hadde vært med i Nato fra begynnelsen.
VG170706 Og da er det langt fra sikkert at Norge tre år senere hadde vært med på å danne militæralliansen Nato .
VG170706 NORGE INN I NATO : Utenriksminister Halvard Lange ( A ) signerer Atlanterhavspakten i Washington 4. april 1949.
VG170706 Jeg tror en slik koalisjon, etter å ha brutt med NKP, ville sørget for at Norge ble med i Nato fra begynnelsen, sier Lahlum.
VG170706 - Man bør ikke glemme at Arbeiderpartiet lenge var mot en klar vestorientering, og meget skeptisk til Nato .
DN170706 Kravet fra Nato kommer to dager etter at Nord-Korea gjennomførte en prøveoppskytning av en interkontinental ballistisk rakett.
DN170706 Manglende økonomiske bidrag har vært et av Trumps store ankepunkter mot Nato .
DN170706 Det er lett å si noe, men handling er det som teller, sa Trump under talen, samtidig som han brukte anledningen til å kritisere land i Nato han mener bruker for lite penger på forsvar.
DB170706 Flere avtaler, blant annet bilaterale avtaler mellom landene og NATO , var samtaleemne.
DB170706 Kravet fra NATO kommer to dager etter at Nord-Korea gjennomførte en prøveoppskytning av en interkontinental ballistisk rakett.
DB170706 Donald Trump la igjen vekt på NATO og at flere NATO-land er nødt til å betale større andel av regninga enn det de har gjort tidligere.
DB170706 Der snakket presidentene om samarbeidet, NATO og Nord-Korea.
DA170706 | I dag feller Trump dommen over Nato
AA170706 Den amerikanske presidenten har tidligere skapt stor usikkerhet hos europeiske allierte med trusler om å svekke USAs innsats i NATO hvis ikke europeiske land begynner å ta en større del av regningen for forsvarssamarbeidet.
AA170706 Kravet fra NATO kommer to dager etter at Nord-Korea gjennomførte en prøveoppskytning av en interkontinental ballistisk rakett.
VG170705 Langtidsplanen for forsvaret legger opp til et forsvar fokusert mot å tjene NATO , og å krige i utlandet.
DB170704 USA skal forsterke sin kampkraft med 4000 soldater, og NATO ba nylig medlemslandene om å opprettholde og om mulig også styrke sin deltakelse.
DB170704 Norsk deltakelse skjer på tross av de nedslående konklusjonene i det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget som i fjor slo fast at den norske innsatsen i Afghanistan hadde gitt få resultater, annet enn at Norge framsto som en god alliert med USA og Nato .
DB170704 Ifølge NRK uttalte kilder i forsvaret at Nato ønsker norske soldater til operasjoner både i Afghanistan og Øst-Europa.
DA170704 - Når Russland samarbeider med Kina, kan de konsentrere seg om forholdet til NATO og interesser i Ukraina.
AP170704 Tradisjonelt har Frp vært et parti som har støttet NATO og USA i alt.
AP170704 Tradisjonelt har Frp vært et parti som har støttet NATO og USA i alt.
DA170703 Gerhardsen var også involvert i flere tøffe konflikter om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som striden om norsk medlemskap i NATO og atomvåpen, debatter som fikk Borgen selv til å gå til Ap-utbryterne i Sosialistisk Folkeparti ( SF ), forløperen til SV.
AP170703 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
VG170702 På forsvarsministermøtet i NATO denne uken ville ikke USAs forsvarsminister James Mattis si noe om hvor lenge han trodde kampen mot Taliban kom til å vare.
VG170702 NATO og andre land kan ikke trekke seg ut før man er sikre på at Afghanistan ikke blir en frihavn for global terrorisme på nytt.
VG170702 NATO fortsetter den såkalte « Resolute Support Mission », som trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker.
AP170702 Norske kommentatorer og politikere har uttalt at Nato er i oppløsning og at vi nå må se til EU.
AP170702 Europas reaksjoner på det Trump har sagt eller ikke sagt om Nato , overser elementære storpolitiske forhold.
AP170702 Donald Trump nevnte ikke den gjensidige forsvarsforpliktelsen i Nato .
AP170702 Norske kommentatorer og politikere har uttalt at Nato er i oppløsning og at vi nå må se til EU.
AP170702 Europas reaksjoner på det Trump har sagt eller ikke sagt om Nato , overser elementære storpolitiske forhold.
AP170702 Donald Trump nevnte ikke den gjensidige forsvarsforpliktelsen i Nato .
VG170630 Tyskland svarer Trump : - Vi skylder ikke NATO « enorme pengesummer » ¶
SA170630 Topphemmelige diskusjoner om atomvåpen og ny ønskeliste fra Nato om flere militære muskler sto på agendaen under forsvarsministrenes møte i Brussel.
AA170630 USAs president Donald Trump vil ha Kay Bailey Hutchison som ny ambassadør til NATO .
AA170630 Diplomatkilden, som uttaler seg anonymt, mener situasjonen har bidratt til å svekke USAs lederrolle i NATO .
DB170629 På dagsorden sto USAs sikkerhets- og utenrikspolitikk, og blant temaene var NATO .
DB170629 McMaster sa under konferansen at han mener Donald Trump har i løpet av sitt fem måneders lange presidentskap styrket USAs forhold til NATO - og NATO-alliansen - med kjærlighet, skriver Washington Post.
AP170629 I dag er det offentlig ansatte diplomater som leder det daglige arbeidet i NATO og på en rekke andre utestasjoner på vegne av USA.
AP170629 Blant disse er flere titall ambassadørstillinger og flere representanter til organisasjoner som EU og NATO .
AP170629 - USA har hatt en lederrolle i NATO og har ofte snakket først og bidratt til å sette rammene for diskusjonen.
AP170629 Etter talen rykket flere ut og mente toppmøtet var en stor seier for Putin og at det bidro til å sette nye spørsmålstegn ved USAs forpliktelse til NATO .
AP170629 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170629 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Tross svært sprikende signaler, er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO .
AP170629 Alt dette til tross, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier i et intervju med Aftenposten at hun føler seg trygg på at USA står ved sine forpliktelser til Norge og NATO .
AP170629 - Det er ingenting som har skjedd de facto fra administrasjonen etter at de overtok, som forteller oss at engasjementet overfor NATO eller bilateralt er annerledes enn før.
AP170629 - De signalene som kommer i det daglige samarbeidet, både i NATO og direkte mellom Norge og USA, er veldig solide og har vært det fra dag én.
AA170629 | NATO vil øke presset på Taliban ¶ NATO sender flere soldater til Afghanistan.
AA170629 Sammen med partnerland har NATO i dag rundt 13.500 soldater i landet, over halvparten fra USA.
AA170629 NATOs militære ledere har etterspurt « noen tusen » flere soldater til operasjonen, der NATO gir opplæring og hjelp til den afghanske hæren og afghansk politi.
AA170629 Hun legger ikke skjul på at mange av de allierte i NATO har liten appetitt på større militæroperasjoner langt vekke hjemmefra.
AA170629 NATO har bedt samtlige allierte om å vurdere om de kan bidra mer.
AA170629 ( ©NTB ) ¶ | NATO vil øke presset på Taliban ¶
AA170629 NATOs militære ledere har etterspurt « noen tusen » flere soldater til operasjonen, der NATO gir opplæring og hjelp til afghanske styrker.
AA170629 ( ©NTB ) ¶ | NATO sender flere soldater til Afghanistan ¶ 15 NATO-land har gått med på å øke innsatsen i Afghanistan.
AA170629 Stedet for toppmøtet ble en het potet etter forrige toppmøte i mai fordi Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inviterte NATO hjem til seg.
AA170629 I stedet vil det etter alt å dømme blir holdt i NATOs nye hovedkvarter, der NATO håper på å kunne flytte inn før nyttår.
AA170629 Det er ennå ikke satt noen spesifikk dato for toppmøtet, men medlemslandene i NATO er nå enige om at det skal holdes i 2018, opplyser NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170629 De allierte i NATO er enige om å holde toppmøte i Brussel til sommeren neste år.
AA170629 ( ©NTB ) ¶ | NATO holder neste toppmøte i Brussel ¶
AA170629 Den militære ledelsen i Afghanistan skal ha signalisert at det trengs rundt 3.000 flere soldater, og alle medlemsland i NATO er blitt bedt om å se på hva de kan bidra med.
AA170629 NATO må stå løpet ut i Afghanistan, understreket Mattis, som advarte mot farene ved å trekke seg ut for tidlig.
VG170628 De siste månedene har NATO ved flere anledninger uttrykt viktigheten av at alle organisasjonens medlemsland tar ansvar for sin egen cybersikkerhet.
SA170628 | NATO skrur opp pengebruken enda ett hakk ¶
SA170628 NATO venter at forsvarsbudsjettene i Canada og europeiske land vil øke med 4,3 prosent i 2017.
AP170628 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170628 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Forsvarsbudsjettene i Europa og Canada vil øke med 4,3 prosent i 2017, ifølge NATO .
AA170628 Hele 25 av de 29 medlemslandene i NATO har planer om å øke forsvarsbudsjettene.
AA170628 Han viser til at medlemslandene i NATO allerede på toppmøtet i Wales i 2014 ble enige om å øke pengebruken og nærme seg 2 prosent av BNP.
AA170628 NATO venter at forsvarsbudsjettene i Canada og europeiske land vil øke med 4,3 prosent i 2017.
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | NATO skrur opp pengebruken enda ett hakk ¶
VG170626 Partene har også blitt enig i viktige spørsmål om pensjon og at Storbritannia skal oppfylle sine forpliktelser til NATO ved å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret, heter det i en pressemelding.
VG170626 Samtidig har Tyrkia gjennomgående stukket kjepper i hjulene for at EU kan benytte NATOs ressurser, mens Kypros konsekvent blokkerer EUs forslag om tettere samarbeid med NATO .
VG170626 Også Europa, EU og NATO vil kunne trekke et lettelsens sukk om de gamle erkefiendene i regionen maktet å heve seg over historisk, kulturelt og religiøst agg og forsone seg med virkeligheten i det skjebnefellesskap de tross alt er dømt til å leve i.
VG170626 Legg så til at Russland er redd for å miste sin nåværende økonomiske og militære innflytelse på den greskkypriotiske sørdelen om et nytt og uavhengig Kypros skulle gjenoppstå som fullverdig EU-medlem med dragning mot NATO .
NL170626 Denne satsningen på forsvarsevnen i nord har stor betydning for Norge og NATO , og er tilpasset et nytt trusselbilde.
AA170626 De konservative er enige med DUP om å opprettholde forsvarsbudsjettene på et nivå over 2 prosent av BNP, som er det målet som er satt i NATO .
AP170624 NATO beskriver flyvningene sine over Østersjøen som rutineoppdrag, ifølge NTB.
SA170622 | Norge sier foreløpig nei til å sende flere soldater til Afghanistan ¶ NATO ber Norge om å styrke sine militære bidrag til Afghanistan.
AP170622 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
SA170621 Rutineoppdrag ¶ NATO betegner sine flyginger over Østersjøen som " rutineoppdrag ", uten å bekrefte hendelsen direkte.
SA170621 Russland mener NATO øker spenningen.
SA170621 Norge deltar med en kompanistridsgruppe på rundt 200 mann i de nye bataljonene som NATO nå er i ferd å utplassere i Polen og de tre baltiske landene.
SA170621 NATO øker sitt nærvær i de baltiske landene.
NL170621 Først og fremst siden Langtidsplanen for Forsvaret er foreldet men også fordi de 4 største partiene har vedtatt at Forsvaret skal oppnå 2 % målet som Norge har forpliktet seg til mot NATO .
DB170621 Her snakker han om NATO og Edward Snowden.
DA170621 Tidligere denne måneden forsøkte NATO ifølge VG å presse Norge til å sende flere soldater til landet.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
DA170621 NATO har nylig bedt medlemslandene om å opprettholde og mulig også styrke sin deltakelse.
DA170621 NATO har bedt medlemsnasjonene, inkludert Norge, om å vurdere muligheten for å styrke bidragene til RSM ytterligere.
DA170621 NATO ber om flere soldater ¶
AA170621 Også Storbritannia ønsker å bevare NATO som hovedarena.
AA170621 Hun frykter en situasjon der Norge mister innflytelse fordi det er EU, og ikke NATO , som tar de viktige beslutningene om forsvar og sikkerhet i Europa.
AA170621 - Det er en helt naturlig refleksjon fra norsk side at vi ønsker at NATO skal være hovedansvarlig for sikkerheten, sa statsminister Erna Solberg ( H ) da hun tirsdag holdt sin faste halvårige pressekonferanse.
VG170620 Han må overbevise Trump om at USA bør støtte Ukraina, sier tidligere visegeneralsekretær i NATO Alexander Vershbow til The Guardian.
VG170620 Og det kunne jo ha skjedd, i hvert fall om Litauen hadde stått uten sitt NATO-medlemskap og reelle garantier om at NATO ville komme oss til unnsetning, forklarer Renatas Norkus i Utenriksdepartementet i Vilnius.
VG170620 NATO-medlemskapet provoserer i Kreml, som hevder at NATO brøt en avtale da alliansen tok opp de tidligere samvelde-statene som medlemmer.
VG170620 Men NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg stoppet på en bataljon, omlag 1000 soldater, i hvert av landene Litauen, Estland, Latvia og Polen.
VG170620 Les mer her : NATO legger opp « snubletråd » mot Russland ¶
VG170620 Ikke bare i sosiale medier, men også gjennom skjønnlitteratur, kinofilm og ikke minst TV-programmet som romantiserer Sovjet og Russland, og som forsøker å underminere tilliten til NATO og EU.
VG170620 I 2004 ble landet medlem av NATO og EU.
VG170620 Det er hun og NATO på denne siden, og Vladimir Putin og Russland på den andre.
VG170620 Da de norske soldatene planla sitt Litauen-engasjement i vinter, meldte russiske medier at NATO ville bruke deployeringen der til å « kompromittere Russlands nasjonale sikkerhet », altså true freden i regionen.
VG170620 - Det var helt avgjørende for vår sikkerhet at NATO ville stille opp, sier han.
VG170620 Trusselen kommer fra Russland, og Norges forsvar bygger i alt og ett på vårt medlemskap i NATO .
VG170620 Landmaktens oppgave er å gire opp krigen i en tidlig fase, rett og slett gjøre det umulig for russerne å angripe Norge uten å utløse krig med NATO og spesielt USA.
NL170619 Russlands aggressive folkerettsbrudd på Krim og i Ukraina var et sjokk for NATO og Vesten.
DN170619 Trump hevder å stå bak bruddet med Qatar ¶ Nato uten USA ?
DN170619 " Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO .
AP170619 Labours radikale leder Jeremy Corbyn, som tidligere har tatt til orde for å kvitte seg med kongehuset og melde Storbritannia ut av NATO , er langt mer populær enn statsministeren.
AP170619 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170618 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170618 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170617 Tidlig på 1990-tallet kom NATO til at de manglet en styrke som kunne rykke ut på kort varsel.
AP170617 Telemark bataljon vil også være en del av NATO Response Force ( NRF ) fra 2018 - 2020 ¶
AP170617 Er Hærens bidrag til NATO sin Very high readiness-styrke, en styrke som skal kunne rykket ut på kort varsel.
AP170617 De står på det de selv kaller « ekstremt kort » beredskap for NATO .
AP170617 Én gruppe soldater er akkurat reist til Litauen for i et halvt år utgjøre en « trygghetsstyrke » for NATO .
AP170617 NATO bruker mye energi på å flagge bataljonen som nå er i Litauen.
AP170617 Sunde har vært sjef for Norges spesialstyrker, arbeidet ved NATO og vært sjef for Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AP170617 - Vi må styrke vårt samarbeid i NATO og vi må i sterkere grad inngå samarbeid med landene nær oss og rundt oss, også Sverige og Finland.
DN170616 Putin lekte med tanken om å bli med i NATO
AP170616 Vi mener at norsk forsvarssamarbeid skal skje i NATO .
AP170616 Saken er blitt betydelig mer aktuell etter at president Donald Trump har skapt tvil om USAs helhjertede støtte til NATO .
AP170616 President Donald Trumps holdning til NATO har bidratt til at EU-landene forsterker forsvarssamarbeidet.
AP170616 I Norge har det vært bred enighet om at NATO er vårt viktigste forsvarssamarbeid.
AP170616 Han viser også til den uro som er skapt etter USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO .
AP170616 Donald Trumps tvil om USAs støtte til NATO , har ført til at de europeiske landene føler de må ta et større ansvar for egen sikkerhet.
AP170616 Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO .
AP170616 Beroliger NATO
AP170616 - Vi forsøker ikke på noen måte å bytte ut, gjøre det samme som eller konkurrere med NATO , sa EUs utenrikspolitiske sjef Federica Mogherini da planen ble lagt frem i Brussel nylig.
AP170616 - Men generelt vil jeg si at vi er skeptisk til å bygge opp noe som kan konkurrere med NATO .
AA170616 Ifølge VG forsøker NATO å presse Norge til å sende flere soldater til landet.
AA170616 - Å jobbe tett med min veldig gode venn for å bidra til å oppnå en fredelig slutt på den kalde krigen og Tysklands gjenforening innenfor NATO fortsetter å være en av de største gledene i mitt liv, heter det i en uttalelse fra Bush.
AP170614 Hellas er ett av fire land i NATO som i dag bruker 2 prosent av BNP på Forsvaret.
AP170614 NATO vedtok det samme målet høsten 2014.
DN170613 Støtten til Nato og FN synes også svekket.
AA170613 Stoltenberg, som nå er sjef for NATO , fikk skyss i baksetet på et F-16-fly ført av den daværende skvadronsjefen, Hans Ole Sandnes, fra Rygge til Ørland.
DN170612 Makedonias nye statsminister Zoran Zaev er villig til å ofre navnet for å bedre forholdet til Hellas og komme inn i Nato .
DN170612 Makedonia skal være villig til å skifte navn på landet for å få medlemskap i Nato , noe Hellas hittil har nedlagt veto mot.
DN170612 Den lille eks-jugoslaviske republikken Makedonia vil gjerne bli medlem i Nato .
DN170612 | Putin lekte med tanken om å bli med i NATO
DN170612 - Under møtet sa jeg : « La oss vurdere en mulighet for at Russland kan bli med i NATO ».
DA170612 Men tendensen i NATO og vestlige land har vært at man går lengre enn folkerettens forpliktelser, og ikke ønsker sivile tap overhodet.
DA170612 Hun mener at USA er veldig opptatt av å respektere krigens folkerett, og at de har vært ledende i NATO på å utvikle metoder for å unngå « collateral damage » ( utilsiktede tap ).
DA170612 | Putin lekte med tanken om å bli med i NATO
DA170612 - Under møtet sa jeg : « La oss vurdere en mulighet for at Russland kan bli med i NATO ».
AP170612 Utviklingen på Vest-Balkan kaster også skygger over NATO .
AP170612 Tyrkia som støtter muslimer på Balkan, blokkerer Østerrikes partnerskap i NATO .
AP170612 Montenegro er blitt med i NATO , men med tydelig russisk innblanding i forkant av innmeldingen.
AP170612 - Vi har sett at Russland har vært skeptiske til Montenegros inntreden i NATO og forsøkt å påvirke situasjonen.
AA170612 | Putin lekte med tanken om å bli med i NATO
AA170612 - Under møtet sa jeg : « La oss vurdere en mulighet for at Russland kan bli med i NATO ».
VG170611 Særlig har hans allerede mange opptredener på den internasjonale arenaen, i form av blant annet NATO - og G7-toppmøtene, vekket entusiasme hos Frankrikes politiske kommentatorer og avisredaktører.
VG170611 Til å være en nykommer har han opptrådt med den største selvtillit på toppmøter i NATO og under G7.
BT170611 Hvis dette skjer, er det fare for at Nato blir oppløst.
BT170611 Dermed står også Nato på gyngende grunn.
BT170611 Da blir det ekstra usikkert når grunnmuren i Nato , USA, ikke lenger er til å stole på.
BT170611 Nato består av svært mange land.
BT170610 Russland har dermed oppnådd sitt ønske : å splitte Nato .
AA170610 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
AA170610 januar, skapte Trump sjokkbølger i forsvarsalliansen da han kalte NATO avleggs.
SA170609 NATOs pressetalsperson Oana Lungescu sier generalsekretær Jens Stoltenberg ved en rekke anledninger har vist til at USA står ved sine forpliktelser til NATO både i ord og i handling.
SA170609 Kalte NATO avleggs ¶
SA170609 * Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.
SA170609 januar, skapte Trump sjokkbølger i forsvarsalliansen da han kalte NATO avleggs.
SA170609 * Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.
DB170609 Midtøsten er et stort problem, sa han, og roste Iohannis for Romanias samarbeid, særlig i Nato .
DA170609 2017 : USA og NATO har beholdt 12.000 soldater for å lære opp afghanske styrker.
DA170609 2014 : NATO trekker seg ut og overlater sikkerhetsansvaret til afghanske styrker.
AP170609 Trump uttalte seg både om NATO og tidligere FBI-sjef James Comey.
AP170609 commitment to the NATO alliance and to Article 5 is unwavering.
AP170609 Den viktigste og dimensjonerende faktoren for Forsvaret, er forsvaret av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av NATO .
DB170608 Freeland ramset i talen opp en rekke organisasjoner Canada vil fortsette å støtte, som NATO og FN.
DB170608 - Det kan ikke være noe tydeligere tegn enn at NATO og artikkel fem er sentrale i Canadas nasjonale sikkerhetspolitikk, sa hun.
DB170608 NATO
DB170608 Talen kommer like etter at statsministeren i Canada, Justin Trudeau, har møtt Trump under toppmøtet i NATO i Brussel i Belgia og under toppmøtet i G-7 på Sicilia i Italia.
DB170608 Freeland lovpriser internasjonalt samarbeid, deri FN, NATO og internasjonale handelsavtaler, hun hyller feminismen, som et spark til Trumps griseprat, og hun forsvarer varmt Paris-avtalen om klima som Trump trekker USA ut av.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
AP170608 Corbyn kommer fra den radikale venstresiden i arbeiderpartiet og har blant annet tatt til orde for å trekke britene ut av NATO og for å avskaffe kongehuset.
AA170608 Dette vil være bra for Norge og Nato , sier Jan Inge Kaspersen, som torsdag representerte både fylkeskommunene både i Nord- og Sør-Trøndelag.
VG170607 Trump til Stoltenberg : NATO er ikke utdatert ¶
VG170607 PÅ NATO-MØTE : Donald Trumps besøk til NATO var det minst vellykte på mange tiår, mener USAs tidligere NATO-ambassadør.
VG170607 President Tumps nylige besøk til NATO og EU var det minst vellykkede besøket på 70 år, og viste dype ideologiske ulikheter og et voksende tillitsgap over Atlanterhavet, skriver han i USA Today tirsdag.
VG170607 For min del legger jeg størst vekt på at Trump faktisk sa at han stiller seg hundre prosent bak NATO , da han tok imot generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington i mars.
VG170607 Det er verdifellesskapet i NATO som er limet mellom USA og Europa, sier Friis.
VG170607 - Kloke hoder i administrasjon må styre den impulsive og uerfarne Trump tilbake til et godt forhold i NATO og EU.
VG170607 Der hevdet han blant annet at USA og Nato er skyld i russisk uro, da særlig « ekspansjonen i Polen og Tsjekkia », samt at « EU og Nato nå har blitt verktøy for amerikansk europapolitikk ».
VG170607 Der hevdet han blant annet at USA og Nato er skyld i russisk uro, da særlig « ekspansjonen i Polen og Tsjekkia », samt at « EU og Nato nå har blitt verktøy for amerikansk europapolitikk ».
VG170607 At Corbyn skriver at EU og Nato nå har blitt verktøy for amerikansk europapolitikk, er dessuten ganske tåkeleggende, for dette har han ment hele tiden.
DB170607 opptreden, USAs gryende isolasjonisme og Europas behov for i større grad ta ansvar for egen sikkerhet, har imidlertid satt spørsmålet om Tysklands framtidige rolle i Europa og i NATO på dagsorden, ettersom Europas rikeste land bruker forholdsvis mye mindre på forsvar enn dets viktigste allierte i NATO .
DB170607 Valget av Donald Trump til president i USA, har dertil skapt bekymring i Europa for at Washington skal gå i isolasjonistisk retning og ikke lenger fylle rollen som ledernasjon i NATO med ansvar for å sikre en stabil maktbalanse i Europa.
DB170607 Russlands mer offensive opptreden, USAs gryende isolasjonisme og Europas behov for i større grad ta ansvar for egen sikkerhet, har imidlertid satt spørsmålet om Tysklands framtidige rolle i Europa og i NATO på dagsorden, ettersom Europas rikeste land bruker forholdsvis mye mindre på forsvar enn dets viktigste allierte i NATO.
DB170607 Også NATO sliter.
DB170607 Den vestlige okkupasjonen tok formelt slutt i 1955 da Vest Tyskland ble medlem av NATO , men ble i praksis opprettholdt helt fram til 1994, da britene avviklet sin Rhin-armé på 53 000 mann, og amerikanerne hadde redusert sitt nærvær fra 300 000 mann til bare noen få brigader.
AP170607 Fakta : NATO artikkel 5 ¶
AP170607 De innrømmer at det er uheldig at Donald Trump ikke nevnte artikkel fem i NATO og dermed sikkerhetsgarantien da han nylig var på NATO-toppmøtet.
AP170607 - Vi har sett en rekke sentrale personer i administrasjonen som har vært i Europa og sagt at forpliktelsene til NATO ligger fast, mens Trump selv stryker dette fra sitt manus på toppmøtet.
AP170607 Den viktigste og dimensjonerende faktoren for Forsvaret, er forsvaret av Norge og allierte mot trusler og anslag innenfor rammen av NATO .
AA170607 Hun forsikrer om at den nye satsingen ikke skal konkurrere med NATO , men supplere det forsvarsalliansen gjør.
VG170606 Jeg mener at det har vært et viktig budskap fra NATO lenge, at europeiske NATO-land må investere mer i egen sikkerhet, sier Jens Stoltenberg på spørsmål fra VG om hva han tenker om Merkels kommentar.
VG170606 Han presiserer at han ikke mener at de europeiske medlemslandene må ta mer ansvar for egen sikkerhet som alternativ til NATO , men ved å styrke den europeiske pilaren av organisasjonen.
VG170606 Det viktige for meg er at de kollektive forsvarsforpliktelsene i NATO er traktatfestet i Washington-traktaten, og det gjelder selvsagt også USA, sa Stoltenberg, da han mandag kveld amerikansk tid møtte norsk presse utenfor det fasjonable Ritz Carlton-hotellet i USAs hovedstad.
VG170606 - Men hele tiden har NATO greid å samle seg om hovedoppgaven, å forsvare hverandre basert på prinsippet « en for alle, alle for en ».
VG170606 - Det gjelder for eksempel klimapolitikk og handelspolitikk, og det pågår også en diskusjon om alt som handler om byrdefordeling i NATO .
VG170606 NATO har opplevd uenigheter og strid tidligere, sier Stoltenberg, som viser både til Suez-krisen på 50-tallet og den mer moderne Irak-krigen.
NL170606 Norge behøver ikke å bryte med NATO og USA for å samarbeide mer med Sverige og Finland, men vi kan bygge opp en finsk-svensk-norsk forsvarspolitisk blokk innenfor større strukturer i både NATO og EU.
NL170606 Norge behøver ikke å bryte med NATO og USA for å samarbeide mer med Sverige og Finland, men vi kan bygge opp en finsk-svensk-norsk forsvarspolitisk blokk innenfor større strukturer i både NATO og EU.
NL170606 Nettopp fordi Sverige og Finland samarbeider med NATO og USA mer enn før, vil det å bygge et nordisk samarbeid være lettere.
DN170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
DN170606 - Jeg er personlig takknemlig for at NATO ledes av en person med lang erfaring, inspirerende visjoner og stor energi.
DN170606 Natos generalsekretær Jens Stoltenberg stilte på CBS-programmet « Face the Nation » i helgen for å forsikre om at alt går fint i Nato .
AA170606 Men han er respektert på begge sider av det politiske spekteret fordi han har hjulpet NATO til å fjerne enhver form for selvtilfredshet og forberedt alliansen til å møte hele bredden av oppgaver i det 21. århundre, sa hun blant annet.
AA170606 - Jeg er personlig takknemlig for at NATO ledes av en person med lang erfaring, inspirerende visjoner og stor energi.
DB170605 Et kjernepunkt for Nato er Atlanterhavspaktens artikkel 5, som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen.
DB170605 Den ene versjonen er at Donald Trump selv skal ha valgt å utelate dette fra talen, noe som skal reflektere hans personlige skepsis over Nato og hans ønske om å forkynne for Nato-allierte at de bør bruke mer penger på forsvar framfor å tilby noen form for forsikringer.
DB170605 Her deltok han på en markering av at Montenegro - landet med statsminister, som ble fysisk dyttet til side av Donald Trump under Nato-møtet i Brussel - formelt blir medlem Nato .
DB170605 Hele tida har Nato likevel greid å samle seg om det som er alliansens hovedoppgave : At vi forsvarer hverandre basert på prinsippet en for alle, alle for en.
DB170605 Det viktige for meg er at de kollektive forsvarsforpliktelsene i Nato er traktatfestet i selve traktaten.
DB170605 Det har vært et viktig budskap fra Nato lenge at europeiske Nato-land må investere mer i egen sikkerhet, sier Stoltenberg.
DB170605 Det er også diskusjon rundt alt som handler om byrdefordeling i Nato .
DB170605 Blant annet viser han til hvordan Nato taklet Suez-krisen på 1950-tallet og situasjonen da Frankrike trakk seg ut av det militære samarbeidet på 1960-tallet på eksempler på hva Nato har overlevd.
DB170605 Blant annet viser han til hvordan Nato taklet Suez-krisen på 1950-tallet og situasjonen da Frankrike trakk seg ut av det militære samarbeidet på 1960-tallet på eksempler på hva Nato har overlevd.
DB170605 - Det viktigste nå er å bidra til at vi samles om det som er hovedoppgaven til Nato , og det er det kollektive forsvaret, sier Nato-sjefen.
DB170605 - Nato er en sterk allianse.
DA170605 Han pekte også på at Trump selv nektet på bekrefte artyikkel 5 i NATO , der medlemmene forplikter seg til å forsvare NATO-land om de skulle bli angrepet.
AP170605 | Første utvidelse på åtte år : Montenegro er blitt medlem i NATO
AP170605 NATOs utvidelse truer Russlands sikkerhet, het det i en melding fra Kreml i april da nasjonalforsamlingen i Montenegro vedtok å gå med i NATO .
AP170605 Montenegro er blitt en del av forsvarsalliansen NATO , som 29. medlemsland.
AP170605 Det er første gang på åtte år at NATO har fått et nytt medlemsland.
AA170605 NATOs utvidelse truer Russlands sikkerhet, het det i en melding fra Kreml i april da nasjonalforsamlingen i Montenegro vedtok å gå med i NATO .
AA170605 Det er første gang på åtte år at NATO har fått et nytt medlemsland.
AA170605 medlemsland blitt en del av forsvarsalliansen NATO , etter en formell seremoni i Washington mandag.
DB170604 Blant dem er Jens Stolenberg, generalsekretær i NATO , og USAs president Donald Trump.
AP170604 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DB170603 Uten USA er NATO ingen ting.
DB170603 USA betrakter NATO først og fremst som et redskap for amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.
DB170603 Spørsmålet er derfor hva hensikten kan være med at NATO som allianse slutter seg til koalisjonen, og hva alliansen kan bringe av merverdi til den.
DB170603 Og så er det blitt framholdt at NATO skal ha en egen rolle som koordinator av etterretningsvirksomhet.
DB170603 Når USA presser på for noe i NATO , på statssjefsnivå, skal det mye til at det ikke går igjennom.
DB170603 Men når alliansens viktigste medlemsland går så høyt på banen for å få NATO med, har den i realiteten neppe noe valg.
DB170603 Men NATO vil også kunne utgjøre en nyttig konsultasjonsarena og koordineringsorgan for de styrkebidragsytende medlemslandene.
DB170603 I en situasjon hvor administrasjonen i Washington åpent har kritisert NATO for å være gammeldags, for at medlemslandene ikke drar sin del av lasset, og har antydet at USA kanskje ikke vil føle seg forpliktet til å komme sine europeiske allierte til unnsetning i et virkelig tilfelle, har ikke alliansen råd til å legge sten til byrden ved å avstå fra å delta når USA ber
DB170603 HÅNDSREKNING : Generalsekretær i NATO ; Jens Stoltenberg møter pressen i Det hvite hus sammen med Donald Trump 12. april.
DB170603 Hva kan så NATO bringe av merverdi til koalisjonen ?
DB170603 Faren er at NATO går på et nytt nederlag lik det i Afghanistan.
DB170603 Etterretning har tradisjonelt vært et nasjonalt ansvar i NATO , rett og slett fordi viktige medlemsland, av frykt for lekkasjer, er restriktive med å frigjøre sensitiv etterretningsinformasjon til en allianse med så mange forskjellige medlemsland.
DB170603 Et annet spørsmål er om det er klokt, om deltakelsen vil bidra til å styrke NATO eller svekke den.
DB170603 Er det klokt av NATO å delta ?
DB170603 Effektiv deltakelse i krigen mot terror kan i så fall bidra til å styrke samholdet i NATO og gjøre alliansen mer relevant i forhold til dagens trusselbilde.
DB170603 Det kan også komme til å bekrefte og forsterke Syrias viktigste allierte, Russlands, forestillinger om NATO som en aggressiv allianse som truer russiske interesser og russisk sikkerhet, og dermed også gjøre at spenningen i forholdet mellom Russland og Vesten øker.
DB170603 Det er ikke sikkert at NATO egner seg spesielt godt til å bekjempe terror.
DB170603 Det da heller ikke aktuelt for NATO som allianse å gå inn i strid på bakken i Irak eller Syria.
DB170603 Dersom NATO på denne måten skulle bli trukket inn i borgerkrigen i Syria, skulle komme til å krenke Syrias territorium i strid med folkeretten, skulle komme til å bidra til å kaste FN-landet Syrias lovlige myndigheter med makt, kan det komme til å svekke alliansens legitimitet.
DB170603 | NATO gjør sine hoser grønne for USA ¶
DB170603 NATO har f. eks. lang erfaring med styrkegenerering i alliansesammenheng.
SA170602 Nå ser vi også at USA synes å nedtone betydningen av Artikkel 5, men samtidig kreve at Nato går inn i Syria, stikk i strid med grunntanken bak Nato som en nord-atlantisk forsvarsallianse.
SA170602 Nå ser vi også at USA synes å nedtone betydningen av Artikkel 5, men samtidig kreve at Nato går inn i Syria, stikk i strid med grunntanken bak Nato som en nord-atlantisk forsvarsallianse.
SA170602 Følgelig var det en sak for FBI å undersøke og ikke et militært anslag av en stat mot USA som skulle utløse Artikkel 5 i Nato .
SA170602 Enda mer tragisk er det at Norge og Nato valgte en militær løsning i Libya.
SA170602 Det var en fredelig periode, vi visste hvem som var potensiell fiende ( Warszawapakten ), vi tok våre forholdsregler, hadde et rimelig sterkt forsvar og samholdet i Nato var sterkt.
SA170602 USAs president gir ikke lenger sin uforbeholdne støtte til Nato .
SA170602 Situasjonen på 70-tallet opplevdes svart/hvit, begge parter visste hvor grensene mellom Warszawapakten og Nato gikk.
BT170602 Faren for en kraftig svekkelse av Nato er helt reell.
AA170602 ¶ Omstridt : Rakettskjold har lenge vært kilde til strid mellom Russland og Nato .
AA170602 Mange glemmer at den mest kontroversielle beslutningen ble tatt allerede for flere år siden, da Norge, svært nølende, ga sitt tilsagn til at Nato oppretter et rakettskjold.
AA170602 Fortsatt er dette offisiell Nato-retorikk, men både i Russland og i Nato blir rakettskjoldet regnet med når styrkeforholdet er politisk tema.
AA170602 For Norges del har begrunnelsen like mye vært alliansesolidaritet innen Nato som behov for egen beskyttelse.
AA170602 Amerikanerne er i dag helt overlegne når det gjelder konvensjonelle presisjonsvåpen, og russerne opplever at Nato bygger seg opp både i Norge, i Baltikum, Polen og Romania.
DN170601 Oljemarkedet vil se at avtalen følges opp ¶ Nato vil ikke ha neste årsmøte i Tyrkia ¶
DN170601 - - - Foto : Ned Alley ¶ | Nato uten USA ?
DB170601 » Konservative The Times tror britene heretter « vil se med mindre glede på sine kontinentale allierte i NATO ».
DB170601 « Den største taperen blir EU, og Merkel vet det godt », påstår konservative Telegraph, « etter 1945 er det ikke EU som har sørget for fred og sikkerhet, men NATO , hvor USA og Storbritannia er de viktigste medlemmene.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
DA170601 - Rundt Norges militære deltakelse i Afghanistan var det tross alt en annen debatt, der vi også hadde forpliktelser overfor NATO som vi selvsagt skal overholde, sier hun.
BT170601 Russland vil vurdere et « passende svar » dersom Sverige blir medlem av Nato , sier Russlands president Vladimir Putin.
BT170601 Russland vil anse det som en trussel mot landet dersom Sverige blir medlem av forsvarsalliansen Nato , uttaler president Vladimir Putin.
BT170601 For oss betyr det at Nato utvider mot våre grenser også fra svensk territorium.
BT170601 - Hvis Sverige blir med i Nato , kommer det selvsagt til å føre til negativ påvirkning på våre bilaterale forhold.
AA170601 Russland vil anse det som en trussel mot landet dersom Sverige blir medlem av forsvarsalliansen NATO , uttaler president Vladimir Putin.
AA170601 For oss betyr det at NATO utvider mot våre grenser også fra svensk territorium.
AA170601 - Hvis Sverige blir med i NATO , kommer det selvsagt til å føre til negativ påvirkning på våre bilaterale forhold.
VG170531 NATO står med Afghanistan i kampen mot terrorisme », skriver han.
NL170531 Det var ingen politikere som så for seg murens fall, og ingen forutså at USA skulle vende Nato ryggen.
DN170531 Han vil ikke la Serbia bli medlem av NATO eller noen annen militærallianse.
DN170531 AP : Minst 50 drept eller såret av bilbombe i Kabul ¶ NATO vil ikke ha neste årsmøte i Tyrkia ¶
DN170531 Etterforsket produksjon av Ivanka Trump-sko - arrestert i Kina ¶ NATO vil ikke ha neste årsmøte i Tyrkia ¶
DN170531 Stilling : Forretningskvinne / ¶ presidentrådgiver ¶ | NATO vil ikke ha neste årsmøte i Tyrkia ¶
DN170531 Medlemmene i NATO har avvist et tilbud fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som vil være vert for alliansens årlig møte neste år, melder Die Welt.
DN170531 Den tyske avisa oppgir diplomater i NATO som kilder til opplysningene.
DN170531 Nato ønsker ikke å ha sitt neste årsmøte i Tyrkia.
DB170531 Erna Solberg mener derimot at det ikke er grunn til å si at USAs forpliktelser overfor NATO er svekket.
DB170531 - Det er en linje som ikke vi har vært så begeistret for, vi ønsker at NATO skal være hovedveien, sa Solberg.
DB170531 I tillegg har NATO om lag 5 000 mann på oppdrag i landet.
DB170531 USA har nå om lag 8 400 soldater og tjenestemenn i Afghanistan og NATO om lag 5 000.
DB170531 Da de tidligere øst-blokk-landene ble medlemmer av EU og Nato på begynnelsen av 2000-tallet, var Nato for mange viktigere enn EU.
DB170531 Da de tidligere øst-blokk-landene ble medlemmer av EU og Nato på begynnelsen av 2000-tallet, var Nato for mange viktigere enn EU.
DB170531 ¶ ERNA SOLBERG : Urolig over Donald Trumps uklare holdning til NATO og USAs forpliktelser.
DB170531 Vår egen statsminister beskriver stemningen i NATO som « litt avventende » når det gjelder USA og utviklingen, og legger til : « Vi kan ikke ta andres støtte for gitt, men jeg mener det er for tidlig å avskrive NATO-samarbeidet over Atlanteren ».
DB170531 Mange av hans egne generaler vil nok hviske ham i øret at NATO i høy grad er et redskap som fremmer USAs interesser.
DB170531 Etter de to toppmøtene i NATO og G7 har det åpnet seg en kløft mellom USA og de europeiske allianselandene.
DB170531 Diesen karakteriserer Solbergs uttalelser som en « nøktern og balansert kommentar til den situasjonen NATO faktisk befinner seg i ».
DB170531 Det gjenstår å se om Donald Trump vil svekke USAs forpliktelser i NATO , slik han vitterlig lovet i sin valgkamp.
DA170531 Sikrer buffer mot NATO
AP170531 Rahmat Gul, AP / NTB scanpix ¶ NATO har bedt om forsterkninger ¶
AP170531 NATO har bedt om forsterkninger ¶ NATO har bedt om at medlemmene sender flere soldater til Afghanistan for å bekjempe IS.
AP170531 NATO har nå en støttestyrke på 13.500 i landet som gir råd til og trener afghanske styrker i kampen mot opprørere, i praksis Taliban.
AP170531 | Solberg og Støre demper frykten for Trumps holdninger til NATO
AP170531 Solberg mener likevel at det er lite som tyder på at USA faktisk vil svikte NATO .
AP170531 Hun trakk en klar linje mellom Donald Trumps holdning til andre internasjonale avtaler og den amerikanske presidentens holdning til NATO og sikkerhetsgarantien.
AP170531 De to som kjemper om å bli Norges statsminister etter valget, demper frykten for hva USAs president Donald Trump kan gjøre med NATO .
AP170531 - Vi er ikke så begeistret for det, vi ønsker at NATO skal være hovedveien, sa Solberg.
AP170531 har vært svært klare på USAs støtte til NATO .
AA170531 Han vil ikke la Serbia bli medlem av NATO eller noen annen militærallianse.
VG170530 We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military.
VG170530 - Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland og de betaler mye mindre enn de burde for NATO og militæret.
VG170530 We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military.
VG170530 Trump tok imidlertid tirsdag til Twitter for å fortelle at Tyskland bidrar mye mindre til NATO enn det USA gjør.
VG170530 Samarbeidet i NATO har i tiårene etter 2. verdenskrig sikret fred og sikkerhet.
VG170530 Hun hadde nettopp møtt USAs president på toppmøter i NATO og G7.
VG170530 Han talte i NATO uten å nevne artikkel fem i Atlanterhavspakten, sikkerhetsgarantien som er bærebjelken i alliansen.
DN170530 På grunn av landets handelsoverskudd med USA og at han mener landet ikke betaler nok inn til forsvarsalliansen Nato .
DN170530 - Vi har et MASSIVT handelsunderskudd med Tyskland, i tillegg betaler de LANGT MINDRE enn de burde for Nato & militæret.
DN170530 - Tyskland har ingen gjeld til Nato, slo forsvarsminister Ursula von der Leyen fast etter at Trump tidligere i år tvitret at « Tyskland skylder enorme pengesummer til Nato , og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland ».
DN170530 - Tyskland har ingen gjeld til Nato , slo forsvarsminister Ursula von der Leyen fast etter at Trump tidligere i år tvitret at « Tyskland skylder enorme pengesummer til Nato, og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland ».
DB170530 ¶ TRUSSEL : Donald Trump sier i en siste Twitter-melding at det skal endres, at Tyskland betaler for lite til NATO .
DB170530 We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military.
DB170530 De betaler langt mindre enn de burde til NATO og militæret.
DB170530 I forrige uke var Michel vert for Trump og kona Melania før Trump skulle møte lederne i EU og NATO .
DA170530 Trump vakte også en viss undring da han tok til orde for at kamp mot innvandring må være ett av to hovedmål for NATO i framtida, sammen med kamp mot terrorisme.
DA170530 At han ikke nevnte solidaritetsprinsippet som NATO bygger på, at medlemslandene skal komme hverandre til unnsetning når det trengs, ble også lagt merke til blant europeiske ledere.
DA170530 - Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland, og de betaler langt mindre for NATO og militæret enn de burde.
AP170530 Han er prinsipielt for at landet skal melde seg ut av NATO .
AP170530 Der står det ingenting om å avskaffe monarkiet eller om å trekke seg ut av NATO og partiet går også til valg på å fornye landets atomvåpenarsenal, til tross for at Corbyn er en sterk motstander av dette.
AA170530 Trump vakte også en viss undring da han tok til orde for at kamp mot innvandring må være ett av to hovedmål for NATO i framtida, sammen med kamp mot terrorisme.
AA170530 At han ikke nevnte solidaritetsprinsippet som NATO bygger på, at medlemslandene skal komme hverandre til unnsetning når det trengs, ble også lagt merke til blant europeiske ledere.
AA170530 - Vi har et massivt handelsunderskudd med Tyskland, og de betaler langt mindre for NATO og militæret enn de burde.
VG170529 Tyskland er blitt mer selvbevisst med årene og for Angela Merkel er det ikke naturlig å bli behandlet slik Donald Trump behandler henne og de andre medlemsstatene i NATO , sier Toje, som er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt.
VG170529 Man kan øke samarbeidet innenfor NATO , og man kan inngå flere prosjektgrupper og bilaterale samarbeid for å øke forsvarsevnen.
VG170529 Putins retorikk om NATO som en « aggressiv styrke » har vokst med NATOs øvelser i Østersjøen.
VG170529 Putin har flere ganger karakterisert NATO som en « aggressiv » styrke som har til hensikt å isolere Russland fra Europa, en retorikk som har vokst med NATOs økte vekt på å forsvare Polen og ikke minst de baltiske landene, som tidligere var en del av Sovjetunionen og som nå i mange år har vært NATO-medlemmer.
VG170529 Nå venter det europeiske NATO på å få vite hva Donald Trump egentlig mener om Russland.
VG170529 NATO-toppmøtet har altså blitt dekket bredt i russiske medier, og flere eksperter har ment det samme som Peskov og fastslått at NATO ikke er bygd for å kjempe mot terror.
VG170529 NATO-sjefen sa at Trump har sendt et sterkt signal om forpliktelse overfor NATO , også i møter med Stoltenberg.
VG170529 Etter at Donald Trump i et intervju i januar kalte NATO « foreldet », sa Putins talsmann Dmitrij Peskov at Moskva er enig med Trump.
VG170529 Den mektige talsmannen sa også at « med tanke på at NATO er fokusert på konfrontasjon og hele strukturen er viet til konfrontasjonens idealer, så kan det selvsagt ikke kalles en moderne struktur som møter ideene om stabilitet, bærekraftig utvikling og sikkerhet ».
DN170529 Trump, brexit og usikkerhet om Nato .
DN170529 Spesielt sett i lys av at Trump tidligere har sagt at han mener Nato er utdatert og overflødig.
DN170529 Russland har i alle år jobbet for å destabilisere Nato og Vesten.
DN170529 Men det er ikke i Russlands interesse at det vestlige samarbeidet faller helt sammen, og at det blir kaos og uforutsigbarhet, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på forholdet mellom USA, Europa og Nato .
DN170529 Melby sier Nato som troverdig forsvarsallianse er død det øyeblikket USA trekker tilbake sikkerhetsgarantien, altså prinsippet i artikkel fem om én-for-alle, alle-for-én.
DN170529 - Putin vil gjerne svekke og destabilisere Nato og få et svakt Vesten som skaffer Russland økt handlingsrom.
DB170529 Da Trump unngikk å nevne sikkerhetsgarantien i Nato - som alle som var til stede ventet på - og da han nektet å forplikte seg til klimamålene fra Paris-avtalen, var det klart at Europa og USA driver fra hverandre, uten at USAs president vil gjøre noe spesielt for å hindre det.
AA170529 Forsvarsminister Marise Payne sier mandag at avgjørelsen om å sende inn 30 rådgivere blir tatt etter oppfordring fra NATO og med støtte fra USA, og at Australia forventer at andre NATO-land gjør det samme.
AA170529 Australia trapper opp innsatsen i Afghanistan etter oppfordring fra NATO og sender inn mannskaper som skal støtte treningen av landets soldater.
AA170529 NATO har for tiden 13.000 soldater fra 39 land i Afghanistan, 8.400 av dem amerikanske, men ba nylig medlemslandene om å bidra med flere.
AA170529 ¶ Nato-toppmøtet : Statsminister Erna Solberg snakker med USAs president Donald Trump og generalsekretær i Nato , Jens Stoltenberg under toppmøtet i Brussel torsdag.
AA170529 Norge er tjent med et forpliktende Nato-samarbeid og kan ikke være gratispassasjer, men vi har allerede vedtatt en kraftig satsing på Forsvaret i form av store investeringer, og vi er blant de beste i Nato .
VG170528 Når dette slår ut i en endret holdning til den kollektive ordningen, slik som Nato , og den sentrale globale lederrollen USA har hatt, blir det et spørmål om at Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet.
VG170528 - Siden Trump ble president, og kanskje før den tid, har man kunnet se en viss nedtoning av USAs vilje til å engasjere seg i den kollektive ordningen, og de har også holdt en lavere profil i Nato .
VG170528 - Men for oss alle, også for USA, er solidariteten i Nato av stor betydning.
DN170528 Han har blant annet forholdet mellom USA og Nato / Europa som spesialområde.
DN170528 Han frykter at historiske konflikter og stormaktsrivalisering igjen kan bli en realitet dersom kollektive forsvarsavtaler som Nato smuldrer opp om amerikanerne kaster ledertrøyen.
DN170528 I tillegg tror hun Merkel er engstelig for at internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU - som Tyskland har vært helt avhengige av etter annen verdenskrig - skal fragmenteres.
DA170528 Montenegros nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal bli medlem av NATO , tross kraftig motstand fra Russland og den russiskvennlige opposisjonen.
DA170528 Montenegros forsvar består av kun 2.000 soldater, men når landet blir medlem av NATO , vil forsvarsalliansen få full kontroll over Adriaterhavet.
DA170528 Ikke alle er like glade for at Montenegro er i ferd med å bli medlem av NATO .
DA170528 Alle de 46 representantene som var til stede, stemte for traktaten med NATO .
AP170528 Nidagersturen til blant annet Midtøsten, Vatikanet og toppmøter med NATO og G7-landene, ble avsluttet lørdag.
AP170528 Under den radikale lederen Jeremy Corbyn, som tidligere har uttalt at NATO er « en fare for verdensfreden », har partiet tatt et langt steg til venstre.
AP170528 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170528 Trump får kraftig kritikk for talen til NATO .
AP170528 Krise i NATO og EU ?
AP170528 Jeg har hele tiden tenkt at styrken NATO vedtok på fjorårets toppmøte, er litt pinglete.
AA170528 I tillegg tror hun Merkel er engstelig for at internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU - som Tyskland har vært helt avhengige av etter annen verdenskrig - skal fragmenteres.
VG170527 - Allerede har det begynt å strømme inn penger til NATO , som ikke hadde kommet inn hvis ikke nettopp jeg hadde blitt valgt til president, sa Trump tilfreds til de oppmøtte.
DB170527 Presidenten i USA, Donald Trump, har vært på ei slags politisk dannelsesreise i utlandet, og torsdag kom han til Brussel, dette « rottehølet » som Trump har kalt byen, hvor EU og NATO har sine seter.
DB170527 I det nye hovedkvarteret til NATO var det også spent.
VG170526 Les mer om Trumps tordentale til NATO her : Dere skylder masse penger ¶
VG170526 BRUSSEL ( VG ) President Donald Trump får kritikk i amerikanske medier for at han skjelte ut sine allierte i NATO på toppmøtet.
VG170526 - Det meste USA gjør i Europa, er en del av USAs sikkerhetsgaranti til NATO og Europa, svarer han.
VG170526 - Bekymrer det deg at disse styrkene kommer gjennom avtaler med enkeltland og ikke via NATO ?
VG170526 « Trump er i sin fulle rett om han vil be EU-landene jobbe fortere for å møte sine forpliktelser overfor Nato .
VG170526 Talen etterlater et inntrykk av et splittet Nato , mener eksperter og kommentatorer.
VG170526 Constanze Stelzenmüller, en tysk ekspert på transatlantiske relasjoner ved Brookings-instituttet, mener utelatelsen i praksis er det samme som å forlate alliansen, selv om Trumps talsmenn i tiden etter talen har understreket at presidenten er forpliktet til Nato .
VG170526 - Dette er noe av det mest skadelige en amerikansk president noensinne har gjort mot Nato , skriver Stelzenmüller i en kommentar i The Washington Post.
VG170526 Ei heller årene etter Murens og Warszawapaktens fall, og Polens vending mot Nato og EU.
SA170526 USAs president Donald Trump svingte pisken da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO .
NL170526 Militær etterretning er Norges viktigste militære kapasitet, i følge NATO .
DN170526 Stoltenberg legger likevel ikke skjul på at vervet som generalsekretær i Nato til tider kan være utfordrende.
DN170526 Stilen og ordbruken til USAs president Donald Trump er nok uvant for andre ledere i Nato , mener generalsekretær Jens Stoltenberg.
DN170526 - Nato er hele tida i utvikling.
DB170526 ¶ Belgium NATO Summit ¶ inherit;>DAGEN " DERPÅ : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte norske journalister « dagen derpå ».
DB170526 Vi er midt oppe i den største omstillingen av NATO siden den kalde krigen, sier Stoltenberg.
DB170526 Samarbeidet i NATO bygger på den typen forpliktelser som ligger i erklæringen fra Wales.
DB170526 På spørsmål om hvordan de allierte regjerings- og statssjefene reagerte på Donald Trumps tordentale om manglende innbetaling til NATO i går, sier Stoltenberg : ¶
DB170526 Norge er blant de landene som er helt avhengig av NATO, og derfor avhengig av alle NATO-land bidrar slik at NATO har den avskrekkingen som er nødvendig for å avverge angrep.
DB170526 Norge er blant de landene som er helt avhengig av NATO , og derfor avhengig av alle NATO-land bidrar slik at NATO har den avskrekkingen som er nødvendig for å avverge angrep.
DB170526 Men det er samtidig ekstremt givende, og jeg mener NATO får til det viktigste.
DB170526 Han sier lederne i NATO er blitt vant til at Donald Trump har en direkte språkbruk, men at han sier det alle er enige om, nemlig en mer rettferdig byrdefordeling.
DB170526 NATO får et nytt medlemsland ¶
DB170526 Oppskytningen ble fordømt av NATO : - Denne oppskytningen er enda et skritt framover i utviklingen av en interkontinental langdistansemissil, het det i en uttalelse fra NATO-ambassadørene.
DB170526 the best thing I've seen in a while;husband " of Luxembourg's gay PM joined other NATO leaders' spouses for a photo op " #GauthierDestenay 🦄 pic.twitter.com/QFYU4aGnSg ¶
BT170526 Stoltenberg stiller seg åpen for at Nato kan spille en rolle på innvandringsfeltet.
BT170526 Men samtidig har Nato spilt en rolle i håndteringen av flyktningkrisen, sier han til NTB.
BT170526 LES OGSÅ : Trump lekset opp for sine allierte i NATO
BT170526 LES OGSÅ : Trump : - Nato er ikke lenger utdatert ¶
BT170526 Han trekker frem NATOs innsats i Egeerhavet, der Nato bidrar med marinefartøyer for å hjelpe til med å håndheve flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia.
BT170526 - Men det er samtidig ekstremt givende, og jeg mener at Nato får til det viktigste.
BT170526 - Innvandring er ikke noen hovedoppgave for Nato .
BT170526 Nato hjelper samtidig EU i det sentrale Middelhavet, der målet er å prøve å håndtere strømmen av migranter som tar seg over til Europa fra Libya.
BT170526 - Nato er hele tiden i utvikling.
AP170526 Unfortunately, NATO today is more divided than ever. end ¶
AP170526 The New York Times skriver at Trump tilsynelatende ser på NATO som et rent kost-nytte-forhold, ikke som en livsviktig allianse som har « bevart freden i 70 år og hvis verdi ikke kan måles i dollar og cent ».
AP170526 Ivo Daalder, USAs tidligere ambassadør til NATO , er svært kritisk.
AP170526 Fremtidens NATO må fokusere på terrorisme og immigrasjon, så vel som trusler fra Russland.
AP170526 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170526 Det er ikke mulig å være forpliktet til NATO og ikke til artikkel fem, for det er nettopp kollektivt forsvar NATO handler om, sa Stoltenberg.
AP170526 Det er ikke mulig å være forpliktet til NATO og ikke til artikkel fem, for det er nettopp kollektivt forsvar NATO handler om, sa Stoltenberg.
AP170526 BRUSSEL/NEW YORK/OSLO ( Aftenposten ) : Donald Trump langet ut mot de andre allierte i NATO og har fortsatt ikke sagt at han står bak alliansens kollektive garanti om å forsvare hverandre. - 23 av 28 land betaler ikke hva de skal betale for forsvaret.
AP170526 - Trump har gitt sterkt uttrykk for USAs forpliktelse til NATO en rekke ganger.
AP170526 11 / Trump's first NATO meeting was an opportunity to unite the Alliance.
AP170526 Unfortunately, NATO today is more divided than ever. end ¶
AP170526 The New York Times skriver at Trump tilsynelatende ser på NATO som et rent kost-nytte-forhold, ikke som en livsviktig allianse som har « bevart freden i 70 år og hvis verdi ikke kan måles i dollar og cent ».
AP170526 Ivo Daalder, USAs tidligere ambassadør til NATO , er svært kritisk.
AP170526 Fremtidens NATO må fokusere på terrorisme og immigrasjon, så vel som trusler fra Russland.
AP170526 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170526 Det er ikke mulig å være forpliktet til NATO og ikke til artikkel fem, for det er nettopp kollektivt forsvar NATO handler om, sa Stoltenberg.
AP170526 Det er ikke mulig å være forpliktet til NATO og ikke til artikkel fem, for det er nettopp kollektivt forsvar NATO handler om, sa Stoltenberg.
AP170526 BRUSSEL/NEW YORK/OSLO ( Aftenposten ) : Donald Trump langet ut mot de andre allierte i NATO og har fortsatt ikke sagt at han står bak alliansens kollektive garanti om å forsvare hverandre. - 23 av 28 land betaler ikke hva de skal betale for forsvaret.
AP170526 - Trump har gitt sterkt uttrykk for USAs forpliktelse til NATO en rekke ganger.
AP170526 11 / Trump's first NATO meeting was an opportunity to unite the Alliance.
AP170526 Under en omvisning ledet av generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg, ble Donald Trump filmet mens han regelrett brøytet seg frem mellom stats- og regjeringssjefene.
AP170526 Flere saker om IS : ¶ NATO på vei inn i koalisjonen mot IS ¶
AP170526 Stoltenberg viser til at NATO gjør flere ting og blant annet har trappet opp arbeidet med å trene lokale styrker i land som Irak.
AP170526 På møtet i Brussel denne uken ble de vedtatt at NATO skal bli et formelt medlem i koalisjonen som kjemper mot IS, men forsker Benitez mener dette først og fremst er en symbolsk endring.
AP170526 Når det gjelder forholdet til Russland, viser han til at NATO har gjennomført den største styrkeoppbygningen siden den kalde krigen.
AP170526 Jens Stoltenberg sier han har stortrivdes både som statsminister og som generalsekretær i NATO .
AP170526 Jeg lever jo i den paradoksale situasjonen at jo vanskeligere det er i verden, desto mer meningsfullt og givende er det å jobbe i NATO , sier Stoltenberg.
AP170526 I tillegg er det viktig å vise landene som ikke oppfatter Russland som den største trusselen, at NATO også er relevant for dem.
AP170526 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170526 Stoltenberg legger likevel ikke skjul på at vervet som generalsekretær i NATO til tider kan være utfordrende.
AA170526 Stilen og ordbruken til USAs president Donald Trump er nok uvant for andre ledere i NATO , mener generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170526 - NATO er hele tida i utvikling.
VG170525 Trusselen fra Mattis i NATO i februar om at USA ville « moderere sine forpliktelser » overfor land som ikke er med og bærer den felles forsvarsbyrden, er blitt mottatt med største alvor i alle NATO-landenes hovedsteder.
VG170525 Det som bekymrer folk i regjeringssystemet som jobber tett med USA og NATO , er Trumps dalende interesse for å jobbe gjennom flernasjonale organisasjoner, men heller bygge sterkere relasjoner direkte til enkelt-land, får VG opplyst, ¶
VG170525 Det er derfor en viss spenning knyttet til om Trump vil gjenta denne trusselen overfor NATO torsdag kveld i Brussel.
VG170525 Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i Nato , hvor europeiske land tar større ansvar.
VG170525 Les også : Slik vil Nato og Stoltenberg trappe opp terror-kampen ¶
VG170525 I januar kalte han NATO utdatert.
VG170525 Han har også blitt tatt i faktafeil av NATO .
VG170525 Han har nylig skrevet bok om NATO , hvor en av hovedkonklusjonene er at NATOs styrker og tilstedeværelse i Europa, ikke vil kunne stoppe en russisk invasjon, med de eksisterende konvensjonelle styrkene : Vi vil være helt avhengige av USA og Trump.
VG170525 Det knytter seg også stor spenning til USA-president Donald Trumps første møte med NATO i Brussel.
VG170525 Det er også en intern drakamp om NATO skal gå inn som et fullverdig medlem av den USA-ledede koalisjonen mot IS, som ble dannet på NATOs toppmøte i 2014, som Stoltenberg trakk frem på pressekonferansen torsdag morgen.
VG170525 Den nye franske presidenten skal ha spilt inn tung skepsis mot at NATO trekkes inn i aktivitet og kostnader man ikke ser rekkevidden av.
VG170525 - USA gjør det i NATO .
VG170525 - NATO-toppmøtet torsdag kveld vil vedta at NATO nå går inn som fullt medlem i koalisjonen mot IS, som USA leder.
VG170525 - At Nato skal spille en mer sentral rolle i Midt-Østen, er omstridt ; mange har advart mot det.
VG170525 NATO vil styrke sin etterretning og evnen til å overvåke luftrommet over land som Irak og Syria.
VG170525 NATO er helt avhengige av USA og det han vil si om USAs fremtidige forpliktelser overfor alliansen, er viktig.
VG170525 - NATO skal ha en egen koordinator mot terror i sitt hovedkvarter.
VG170525 - NATO oppretter en egen gruppe i NATO-kvarteret, som skal samordne, skaffe og bidra med etterretningsinformasjon, blant annet når det gjelder fremmedkrigere.
VG170525 Trump holdt ingen egen pressekonferanse etter møtet, men NATO-sjef Jens Stoltenberg sa etter møtet at Trump hadde forsikret de andre topplederne at USA står ved sine forpliktelser i NATO .
VG170525 Før toppmøtet kom Trump også med pengekrav som NATO knapt kan ta alvorlig, da han sa at mange NATO-land « skylder massive beløp fra tidligere år, som de ikke har betalt ».
VG170525 Dette var ventet som den endelige bekreftelsen på at Trump stiller opp for NATO .
VG170525 - Det hadde vært en mulighet, det er jo enste gang NATO har iverksatt artikkel fem.
SA170525 | Trump ber NATO trappe om kampen mot terrorisme ¶
SA170525 USAs president Donald Trump vil ha sterkt fokus på både terrorisme og innvandring i NATO .
SA170525 USAs president Donald Trump sammen med stats- og regjeringssjefene i NATO .
SA170525 Før det skal hun til NATO , der hun vil be om økt innsats for å bekjempe terror.
SA170525 Det er ventet at NATO vil slutte seg til den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot ekstremistgruppen IS.
SA170525 - Et sterkt og samlet NATO er kjernen i sikkerheten for hvert enkelt av våre land.
DN170525 Trump var mer opptatt i talen av at Nato bruker ressurser på å fjerne terrorister og ekstremister - ja « losers, they are losers », føyde han til.
DN170525 Det gjorde Nato i solidaritet med Nato-allierte USA.
DN170525 Britisk politi hevder å ha gjort store framskritt i etterforskningen ¶ Nato får et nytt medlemsland ¶ ¶
DN170525 september gjorde at Nato for første gang iverksatte artikkel 5 - artikkelen som sier at et angrep på en alliert er et angrep på alle.
DN170525 For første gang på åtte år får Nato nå et nytt medlemsland.
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato .
DN170525 | Nato får et nytt medlemsland ¶
DN170525 Trump møter senere torsdag stats- og regjeringssjefene i NATO ved alliansens nye hovedkvarter i Brussel.
DN170525 Stor spenning før Trump møter Nato ¶ ¶
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 ¶ DIREKT : Generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg, holder pressekonferanse etter møte med NATO-lederne.
DB170525 Seinere la han til : ¶ - NATO er nødt til å investere i forsvar, ikke for å blidgjøre USA, men fordi det er i vår egen interesse.
DB170525 Og de øvrige 27 stats- og regjeringssjefene i NATO , deriblant Norges statsminister Erna Solberg, sto nærmest skolerett og tok i mot.
DB170525 Minnesmerket symboliserer også den første - og foreløpig eneste - gangen NATO har tatt i bruk artikkel fem, den såkalte sikkerhetsgarantien i NATOs vedtekter som sier at et angrep på et medlemsland er et angrep på alle medlemsland.
DB170525 I tillegg oppretter NATO en avdeling for etterretning ved NATOs hovedkvarter i Brussel.
DB170525 Han har et klart budskap hva angår USAs forpliktelser overfor NATO , men han har også klare forventninger om rettferdig byrdefordeling.
DB170525 Gjennom det sendte han et sterkt signal, men han har også uttrykt sterk støtte til NATO og NATOs kollektive forsvar og sikkerhetsgarantier i møter med meg, og også da vi møttes i Washington for noen uker siden, sa Stoltenberg.
DB170525 Deretter gikk NATO inn i Afghanistan.
DB170525 - Hvis NATO-land hadde gitt fulle og komplette bidrag, ville NATO vært enda sterkere enn i dag, sa Trump.
DB170525 NATO skal melde seg inn i den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak.
DB170525 - NATO leverer.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 ¶ TRAPPER OPP : NATO vil senere i dag beslutte å trappe opp kampen mot terror og blant annet gå inn i koalisjonen som kriger mot IS i Syria og i Irak.
DB170525 Stoltenberg forsikrer at NATO ikke skal delta i kampoperasjoner, men bidra med etterretning, luftovervåking og opptrening av lokale styrker. 22 drept ¶
DB170525 Nå er det også klart at NATO vil opprette et nytt etterretningssenter som skal overvåke fremmedkrigere.
DB170525 NATO vil også fortsette bistand og opptrening til andre land som grenser til NATO , for å bidra til stabilisering og forebygging av ekstremisme og terror.
DB170525 I tillegg oppretter NATO en avdeling for etterretning ved NATOs hovedkvarter i Brussel.
DB170525 Det har vært uenighet i NATO om hvorvidt NATO skulle gå inn i kaolisjonen mot IS.
DB170525 Det har vært uenighet i NATO om hvorvidt NATO skulle gå inn i kaolisjonen mot IS.
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 BRUSSEL ( Dagbladet ) : I går ble det klart at NATO som organisasjon går inn i den USA-ledede koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 - Og jeg forventer at NATO vil trå til og gjøre mer i kampen mot terror.
DB170525 NATO vil også opprette et etterretningssenter mot terror i Brussel, opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg i dag.
DB170525 NATO vil også fortsette bistand og opptrening til andre land som grenser til NATO, for å bidra til stabilisering og forebygging av ekstremisme og terror.
DB170525 NATO vil fortsette å støtte afganske sikkerhetsstyrker i kampen mot terror i sitt land, og fortsette opplæring og trening av irakiske styrker i Irak.
DB170525 ¶ GENERALSEKRETÆR : I Nato , Jens Stoltenberg.
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO .
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 NATO vil også fortsette bistand og opptrening til andre land som grenser til NATO , for å bidra til stabilisering og forebygging av ekstremisme og terror.
DB170525 Mener NATO-land skylder penger ¶ NATO oppretter nytt senter : Skal overvåke fremmedkrigere ¶
DB170525 I tillegg oppretter NATO en avdeling for etterretning ved NATOs hovedkvarter i Brussel.
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 Berlin-muren forteller en historie om den kalde krigen, mens restene fra tvillingtårnene er uttrykk for samhold og solidaritet i NATO .
DB170525 - Hvis NATO-land hadde gitt fulle og komplette bidrag, ville NATO vært enda sterkere enn i dag, sa Trump.
DB170525 NATO vil også fortsette bistand og opptrening til andre land som grenser til NATO, for å bidra til stabilisering og forebygging av ekstremisme og terror.
DB170525 NATO vil fortsette å støtte afghanske sikkerhetsstyrker i kampen mot terror i sitt land, og fortsette opplæring og trening av irakiske styrker i Irak.
DB170525 NATO skal melde seg inn i den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak.
DB170525 NATO må i framtida ha sterkt fokus på terrorisme og immigrasjon.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 Å melde NATO inn i den USA-ledede koalisjonen sender ifølge generelsekretær Jens Stoltenberg et sterkt politisk signal om at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170525 Tidligere i dag ble det også klart at NATO vil opprette et nytt etterretningssenter som skal overvåke fremmedkrigere.
DB170525 I går ble det klart at NATO som organisasjon går inn i den USA-ledede koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 NATO oppretter nytt senter : Skal overvåke fremmedkrigere ¶
DB170525 Nå er han sterk tilhenger av NATO .
DB170525 ¶ KAMPEN MOT TERROR : Norge og statsminister Erna Solberg har vvært skeptisk til at NATO skulle gå direkte inn i den USA-ledete koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 Utenriksminister Børge Brende, som også er med på møtet sammen med en del andre utensiksministre, understreker at NATO kan ha en viktig rolle med etterretning og informasjonsdeling.
DB170525 Solberg sier i et møte med norsk presse før toppmøtet i Brussel at NATO kan ha en viktig rolle, dersom NATO gjør det NATO er best på : Overvåking, etterretning, opplæring og informasjonsdeling.
DB170525 Solberg sier i et møte med norsk presse før toppmøtet i Brussel at NATO kan ha en viktig rolle, dersom NATO gjør det NATO er best på : Overvåking, etterretning, opplæring og informasjonsdeling.
DB170525 Solberg sier i et møte med norsk presse før toppmøtet i Brussel at NATO kan ha en viktig rolle, dersom NATO gjør det NATO er best på : Overvåking, etterretning, opplæring og informasjonsdeling.
DB170525 Når NATO nå før en større rolle i kampen mot IS, handler det i stor grad om at NATO skal gjøre mer av det NATO allerede gjør, sier Solberg.
DB170525 Når NATO nå før en større rolle i kampen mot IS, handler det i stor grad om at NATO skal gjøre mer av det NATO allerede gjør, sier Solberg.
DB170525 Når NATO nå før en større rolle i kampen mot IS, handler det i stor grad om at NATO skal gjøre mer av det NATO allerede gjør, sier Solberg.
DB170525 Men nå støtter Norge at NATO går inn i koalisjonen.
DB170525 Jens etter samtalene med USAs president : - Sikker på Trumps NATO-støtte ¶ - NATO er et sted å samles og ha diskusjoner blant NATO-land.
DB170525 Hun understreket at NATO også må omstille seg for å møte en ny sikkerhetspolitisk situasjon.
DB170525 Hun understreker at det mye av antiterrorarbeidet som må gjøres av andre krefter enn NATO .
DB170525 Her kan NATO bidra på en avgjørende måte, sa Brende.
DB170525 Han viste til sentret for etterretning og innsats mot terror som NATO skal opprette.
DB170525 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170525 BRUSSEL ( Dagbladet ) : Statsminister Erna Solberg har vært skeptisk til at NATO skulle gå direkte inn i den USA-ledete koalisjonen som kriger mot IS i Syria og Irak.
DB170525 - På disse områdene kan NATO gi en merverdi.
DB170525 - Dette er viktige kapasiteter for Norge, men også for NATO , sa Solberg.
DB170525 NATO forblir avhengig av et godt transatlantisk samarbeid.
DB170525 - NATO kan være en viktig ramme for diskusjoner mellom NATO-land, et sted å samles.
DA170525 Et av Trumps hovedkrav har vært at NATO formelt går inn i den USA-ledede koalisjonen mot IS.
DA170525 USAs president Donald Trump gikk til frontalangrep da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO .
DA170525 Trump trakk også fram trusler mot NATO langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
DA170525 Trump sa at minnesmerket var en påminnelse om « forpliktelsene som binder oss sammen som én », og også han nevnte at NATO utløste artikkel 5 etter 11. september.
DA170525 NATO utløste artikkel 5 for første gang etter 11. september, påpekte Stoltenberg. - Én for alle, og alle for én.
DA170525 | Trump ber NATO trappe opp kampen mot terrorisme ¶
DA170525 USAs president Donald Trump kom med et budskap om krig mot terror da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO .
DA170525 Trump tok, som ved tidligere anledninger, til orde for at europeiske land må betale mer til NATO .
DA170525 | Trump ber NATO trappe om kampen mot terrorisme ¶
DA170525 USAs president Donald Trump kom med et budskap om krig mot terror da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO .
DA170525 Trump tok, som ved tidligere anledninger, til orde for at europeiske land må betale mer til NATO .
BT170525 Trump sa at minnesmerket var en påminnelse om « forpliktelsene som binder oss sammen som én », og også han nevnte at Nato utløste artikkel 5 etter 11. september.
BT170525 Nato utløste artikkel 5 for første gang etter 11. september, påpekte Stoltenberg. - Én for alle, og alle for én.
BT170525 | Trump lekset opp for sine allierte i Nato
BT170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener Nato bør prioritere.
BT170525 USAs president Donald Trump vil ha sterkt fokus på både terrorisme og innvandring i Nato .
BT170525 USAs president Donald Trump sammen med stats- og regjeringssjefene i Nato .
BT170525 Trump trakk også frem trusler mot Nato langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
BT170525 - Fremtidens Nato må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.
BT170525 Trump tok, som ved tidligere anledninger, til orde for at europeiske land må betale mer til Nato .
BT170525 Trump ber Nato trappe opp terrorkampen ¶
BT170525 For oss er det helt avgjørende at vi får bekreftet den sterke solidariteten og samholdet mellom de allierte i NATO , sa Solberg da hun var på vei til toppmøtet torsdag ettermiddag.
BT170525 Erna Solberg ( H ) sa tidligere i dag at hun håper på en bekreftelse på solidariteten i NATO når hun møter USAs president og de øvrige lederne i alliansen.
BT170525 - NATO forblir avhengig av et godt transatlantisk samarbeid.
BT170525 USAs president Donald Trump svingte pisken da han møtte stats- og regjeringssjefene i Nato .
BT170525 USAs president Donald Trump gikk til frontalangrep da han møtte stats- og regjeringssjefene i Nato .
BT170525 I tillegg går Nato nå inn som offisielt medlem i koalisjonen mot IS i Syria og Irak, samtidig som det tas en rekke andre grep for å styrke Natos bidrag i kampen mot terror.
BT170525 Hun mener også at Nato har gjort viktige fremskritt med beslutninger som ble tatt på torsdagens toppmøte.
BT170525 Han mener Trump har gitt klart uttrykk for støtte til Nato , til tross for den uroen noen av hans uttalelser har skapt.
BT170525 Er du for Nato , så er du per definisjon for artikkel 5, sier Stoltenberg til NTB.
AP170525 Tyrkia blokkerer Østerrike i NATO
AP170525 Men i NATO er rollene snudd.
AP170525 ISTANBUL/BRUSSEL ( Aftenposten ) : Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er på kant med « alle » før toppmøtene med EU og NATO .
AP170525 Før avreisen til Brussel ba også Erdogan om bedre samarbeid mot terror i NATO , ifølge Reuters.
AP170525 Blokaden har også gått utover partnerland som Sverige, Finland og Irland, fordi Tyrkia har blokkert alle partnerskapsavtalene NATO har, men tidligere denne uken endret NATO reglene slik at Østerrike-krangelen ikke lenger kan stoppe alle de andre avtalene.
AP170525 Blokaden har også gått utover partnerland som Sverige, Finland og Irland, fordi Tyrkia har blokkert alle partnerskapsavtalene NATO har, men tidligere denne uken endret NATO reglene slik at Østerrike-krangelen ikke lenger kan stoppe alle de andre avtalene.
AP170525 - Jeg fordømmer på det sterkeste Tyrkias fremgangsmåte i NATO .
AP170525 Kilder i NATO som Aftenposten har snakket med, er av samme oppfatning.
AP170525 Kilder i NATO peker på hvordan USA nærmest svartelistet en rekke NATO-allierte som motsatte seg invasjonen av Irak i 2003.
AP170525 Hvis ikke de andre landene øker budsjettene betydelig, vil USA « moderere sitt bidrag » til NATO , sa landets forsvarsminister på et NATO-møte i februar.
AP170525 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170525 Det kan føre til beslutninger som er overraskende og negative for NATO , mener han.
AP170525 Statsminister May krevde også at NATO engasjerer seg sterkere mot terror.
AP170525 May krever at NATO engasjerer seg ¶
AP170525 Det viser hvorfor det er viktig for verdenssamfunnet, inkludert NATO , å gjøre mer i kampen mot terror, sa statsminister May.
AA170525 Trump sa at minnesmerket var en påminnelse om « forpliktelsene som binder oss sammen som én », og også han nevnte at NATO utløste artikkel 5 etter 11. september.
AA170525 NATO utløste artikkel 5 for første gang etter 11. september, påpekte Stoltenberg. - Én for alle, og alle for én.
AA170525 Et av Trumps hovedkrav har vært at NATO formelt går inn i den USA-ledede koalisjonen mot IS.
AA170525 | Trump lekset opp for sine allierte i NATO
AA170525 Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener NATO bør prioritere.
AA170525 USAs president Donald Trump vil ha sterkt fokus på både terrorisme og innvandring i NATO .
AA170525 Trump trakk også fram trusler mot NATO langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.
AA170525 - Framtidas NATO må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.
AA170525 Ifølge ham tok stats- og regjeringssjefene beslutninger på toppmøtet om tiltak som vil bli gode verktøy for å sikre at NATO fortsetter å levere. ( ©NTB ) ¶
AA170525 - Trump har vært klar på sin forpliktelse til NATO .
AA170525 - NATO leverer.
AA170525 | Stoltenberg : NATO vil ikke bidra med kampstyrker i koalisjonen mot IS ¶ NATO vil gå med i den USA-ledede koalisjonen mot IS, men kommer ikke til å bidra med kampstyrker, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170525 | Stoltenberg : NATO vil ikke bidra med kampstyrker i koalisjonen mot IS ¶
AA170525 NATO kommer ifølge ham blant annet til å tilby AWACS overvåkingsfly. ( ©NTB ) ¶
AA170525 Trump mener europeiske land må ta en større del av regningen i NATO .
AA170525 Statsminister Erna Solberg ( H ) håper på en bekreftelse på solidariteten i NATO når hun møter USAs president og de øvrige lederne i alliansen.
AA170525 For oss er det helt avgjørende at vi får bekreftet den sterke solidariteten og samholdet mellom de allierte i NATO , sa Solberg da hun var på vei til toppmøtet torsdag ettermiddag.
AA170525 Et annet krav fra den amerikanske presidenten er at NATO må gjøre mer i kampen mot terror.
AA170525 Der må NATO konsentrere seg om prosjekter hvor det har særlige fortrinn, mener Solberg.
AA170525 - Norge støtter en mer rettferdig fordeling av kostnadene i NATO , hvor europeiske land tar et større ansvar, sa Solberg.
AA170525 - NATO forblir avhengig av et godt transatlantisk samarbeid.
AA170525 USAs president Donald Trump svingte pisken da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO .
AA170525 For første gang på åtte år får NATO nå et nytt medlemsland.
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO .
AA170525 ( ©NTB ) ¶ | NATO får et nytt medlemsland ¶
AA170525 Storbritannias statsminister Theresa May krever styrket internasjonal innsats i kampen mot terror når hun møter stats- og regjeringssjefene i NATO .
AA170525 Det viser hvorfor det er viktig for verdenssamfunnet, inkludert NATO , å gjøre mer i kampen mot terror.
AA170525 Det er ventet at NATO vil slutte seg til den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot ekstremistgruppen IS.
AA170525 - Et sterkt og samlet NATO er kjernen i sikkerheten for hvert enkelt av våre land.
AA170525 | Flere hundre demonstrerer mot NATO og Trump i Brussel ¶
AA170525 " Fred » og « Spillet er slutt » var blant det som sto på plakatene til demonstrantene som torsdag ettermiddag møtte opp i nærheten av hovedkvarteret, der stats- og regjeringssjefene i NATO møtes.
AA170525 Trump møter senere torsdag stats- og regjeringssjefene i NATO ved alliansens nye hovedkvarter i Brussel. ( ©NTB ) ¶
VG170524 VGs spesial om 22.julis hovedpersoner : Jens tok ordene fra Utøya med til NATO
VG170524 Stoltenberg sier nå at militære virkemidler, slik som NATO rår over, bare er en del av landenes enkeltvis og felles innsats mot terror.
VG170524 Stoltenberg sier at et fullt medlemsskap først og fremst vil være en politisk markering hvor NATO i så fall slutter seg til en allianse hvor samtlige medlemsland allerede er med.
VG170524 Se Trump på VGTV : NATO er ikke lenger utdatert ¶
VG170524 Men Stoltenberg sier at det snarere er snakk om enklere koordinering om NATO er innenfor, samt en mulig økt innsats i NATOs luftovervåkning i regionen.
VG170524 Men NATOs generalsekretær sier også at det er umulig for både NATO og nasjonale regjeringer å garantere folk i Europa 100 prosent sikkerhet.
VG170524 I det langt løp er det bedre at NATO hjelper landene til å ta vare på egen sikkkerhet, slik vi nå gjør i Afghanistan og Irak, sier Stoltenberg.
VG170524 Det er også på tale å øremerke en egen koordinator mot terror i NATOs stab, noe som også er ment å svare opp ønsker fra Donald Trump om håndfaste bevis på at NATO gjør mer i kampen mot terror.
VG170524 Den nye franske presidenten skal ha spilt inn tung skepsis mot at NATO trekkes inn i aktivitet og kostnader man ikke ser rekkevidden av.
VG170524 - Hvordan besvarer NATO folks frykt for terror i Europa, når den som regel kommer fra « home grown » terrorister, folk som er født og oppvokst i landet de angriper ? - NATO er et viktig virkemiddel av flere.
VG170524 - Hvordan besvarer NATO folks frykt for terror i Europa, når den som regel kommer fra « home grown » terrorister, folk som er født og oppvokst i landet de angriper ?
VG170524 - Det er ingen som har etterspurt NATO i en rolle med kampstyrker i kampen mot terror.
VG170524 NATO legger nå inn et ekstra gir i kampen mot terror.
DB170524 Når han i morgen for første gang deltar på et møte i NATO , er det satt inn ytterligere tiltak.
DB170524 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170524 NATO opplyser til NTB at alliansen samarbeider tett med belgiske myndigheter om sikkerheten.
DB170524 Han har vært svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terror.
DB170524 Derfor vil Stoltenberg at NATO skal gjøre mer for å bekjempe IS ¶
DB170524 - I lys av angrepene i Manchester er det viktig å vise at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170524 ¶ STOLER PÅ TRUMP : Etter samtalen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i det hvite hus var USAs president mer fornøyd med NATO enn tidligere.
DB170524 Stoltenberg varslet tidligere i dag at NATO kan bidra med mer luftovervåking mot IS med alliansens AWACs fly, og trappe opp trening av irakiske styrker.
DB170524 Stoltenberg understreker at det ikke er aktuelt for NATO å gå inn i kampoperasjoner, men bidra med overvåkingsfly og opptrening av lokale styrker i Afghanistan, Irak og andre land, slik at de blir bedre i stand til å stabilisere sine land og bekjempe terrorisme.
DB170524 Rent praktisk betyr det at NATO blir del av informasjonsdelingen og møtene i koalisjonen, som NATO delvis er involvert i allerede.
DB170524 Rent praktisk betyr det at NATO blir del av informasjonsdelingen og møtene i koalisjonen, som NATO delvis er involvert i allerede.
DB170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal nå ikke ha store motforestillinger mot at NATO formelt går inn som medlem.
DB170524 Men land som Tyskland og Frankrike har vært skeptiske til å gi NATO en slik rolle.
DB170524 I valgkampen sa Donald Trump at NATO var utdatert og ikke gjorde noe mot terror.
DB170524 I alle møtene handler det om å vise at NATO er en allianse som omstiller seg, og nå trapper opp kampen mot terror og sikrer bedre byrdefordeling, som Trump har vært opptatt av, og som både demokrater og republikanere er opptatt av, sier Stoltenberg.
DB170524 Helt fram til toppmøtestart pågår det forhandlinger om hvorvidt NATO skal gå formelt inn koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og i Irak.
DB170524 Ferske meningsmålinger viser at oppslutningen om NATO øker tydelig i USA, etter en tid med debatt om alliansens relevanse.
DB170524 Etter samtaler med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var budskapet et helt annet : NATO er ikke utdatert.
DB170524 Det vil gjøre det lettere for NATO å gjøre det vi allerede i dag gjør for koalisjonen, sier Stoltenberg.
DB170524 Det er også et vedtak som regjeringssjefene i NATO har gjort sammen, og da legger jeg til grunn at de har tenkt å gjennomføre det.
DB170524 Berlin-muren forteller en historie om den kalde krigen, mens resten fra tvillingtårnene er uttrykk for samhold og solidaritet i NATO .
DB170524 - Vi er alle trygge på at USA og president Trump vil være tydelige på at de støtter NATO, og ser verdien av NATO , for Europa, men også for USA, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i et møte med norsk presse i ettermiddag.
DB170524 - Vi er alle trygge på at USA og president Trump vil være tydelige på at de støtter NATO , og ser verdien av NATO, for Europa, men også for USA, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i et møte med norsk presse i ettermiddag.
DB170524 - Hvis NATO går inn i den USA-ledete koalisjonen, hva vil det bety av endring i forhold til det NATO i dag gjør mot terror ?
DB170524 - Hvis NATO går inn i den USA-ledete koalisjonen, hva vil det bety av endring i forhold til det NATO i dag gjør mot terror ?
DB170524 september 2001 er første gang NATO artikkel fem om en for alle, alle for en, ble utløst, sier Stoltenberg.
DB170524 NATO er verdens mest suksessfulle forsvarsallianse, fordi vi har omstilt oss til nye utfordringer.
DB170524 NATO er en moderne forsvarsallianse fordi vi er i stand til å omstille oss.
DB170524 ¶ TERROR : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tok til orde for at NATO bør gjøre mer for å bekjempe IS spesielt og terror generelt.
DB170524 Trump har tidligere tatt til orde for at NATO må gjøre mer i kampen mot IS og bekjempelsen av terror.
DB170524 Stoltenberg ble spurt om det er ikke en fare for at NATO , når de først deltar i koalisjonen som kriger mot IS, kan ende opp i nye kampoperasjoner.
DB170524 Stoltenberg argumenterte for at NATO bør bli et medlem av den USA-ledede koalisjonen mot IS.
DB170524 Kilder sier til Dagbladet at utfallet trolig blir at NATO får en formalisert rolle i den USA-ledede koalisjonen mot IS.
DB170524 Hans oppfatning er at USAs bidrag til NATO er uforholdsmessig store, og ber andre land betale mer.
DB170524 Det har blitt sådd tvil om Trumps forpliktelse overfor NATO .
DB170524 - Og jeg forventer at NATO vil trå til og gjøre mer i kampen mot terror.
DB170524 - I lys av angrepene i Manchester er det viktig å vise at NATO står sammen i kampen mot terror.
DB170524 - De er de 28 allierte som bestemme hva NATO skal gjøre, og ingen har bedt om at NATO skal ha en kamprolle.
DB170524 - De er de 28 allierte som bestemme hva NATO skal gjøre, og ingen har bedt om at NATO skal ha en kamprolle.
DB170524 NATO vil på denne måten kunne koordinere innsatsen bedre enn i dag, er tanken.
DB170524 NATO som forsvarsallianse er derimot ikke det.
DB170524 - NATO gjør en innsats mot ISIL på mange måter.
DB170524 Vi aner slutten på Nato , slutten på EU, slutten på liberale verdier, slutten på USAs makt i verden.
DB170524 Om Nato visste han ingenting da han var eiendomsinvestor, men nå, som president, sier han det kanskje ikke er så ille.
DA170524 Presidenten ønsker at målet om to prosent av nasjonale budsjetter til NATO møtes « med en gang », sier en amerikansk statsansatt til Euractiv.
AP170524 NATO holder pusten før toppmøtet med Trump.
AP170524 Samtlige medlemsland i NATO er allerede med i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak.
AP170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AP170524 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsikret også tidligere onsdag om at det ikke var aktuelt for NATO å delta i kamp.
AP170524 Men NATOs medlemsland er nå enige om at NATO skal gå inn som offisielt medlem i koalisjonen mot IS, opplyser kilder i alliansen.
AP170524 Han har vært svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terror.
AP170524 Fra tysk og fransk side har det viktigste likevel vært å få krystallklare forsikringer om at NATO ikke skal delta i kampoperasjoner.
AP170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AP170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AP170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AP170524 EUs nye løsning på « flyktningproblemet » : Send dem tilbake til Afrika ¶ | NATO på vei inn i koalisjonen mot IS ¶
AP170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AP170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AP170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket.
AP170524 - Det har ikke kommet noen forespørsler om at NATO skal ha noen rolle i kampoperasjonene, sa han.
AA170524 Landene i alliansen ble onsdag enige om at NATO offisielt skal delta i den internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS.
AA170524 Beslutningen omtales som en symbolsk gave til Trump, som er svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terrorisme. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Ifølge Stoltenberg er angrepet også en påminnelse om hvor viktig det er at NATO står sammen i kampen mot terror, noe som er ventet å bli et hovedtema på toppmøtet. ( ©NTB ) ¶
AA170524 Han venter at samtlige ledere kommer til å ta opp angrepet i Manchester når stats- og regjeringssjefene i NATO samles til et ekstraordinært toppmøte i Brussel torsdag.
AA170524 | NATO splittet om koalisjonen mot IS ¶ NATO vurderer å gå inn som formelt medlem i koalisjonen mot IS i Syria og Irak.
AA170524 Han påpeker at samtlige allierte i NATO allerede er medlemmer.
AA170524 - Vi diskuterer fortsatt om NATO skal bli et fullt medlem av den globale koalisjonen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg dagen før NATOs ekstraordinære toppmøte i Brussel.
AA170524 - Mange allierte ønsker at NATO skal bli fullt medlem.
AA170524 ( ©NTB ) ¶ | NATO splittet om koalisjonen mot IS ¶
AA170524 Samtlige medlemsland i NATO er allerede med i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak.
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AA170524 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsikret også tidligere onsdag om at det ikke var aktuelt for NATO å delta i kamp.
AA170524 Men NATOs medlemsland er nå enige om at NATO skal gå inn som offisielt medlem i koalisjonen mot IS, opplyser kilder i alliansen.
AA170524 Han har vært svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terror.
AA170524 Fra tysk og fransk side har det viktigste likevel vært å få krystallklare forsikringer om at NATO ikke skal delta i kampoperasjoner.
AA170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AA170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AA170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AA170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AA170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket.
AA170524 - Det har ikke kommet noen forespørsler om at NATO skal ha noen rolle i kampoperasjonene, sa han.
AA170524 ( ©NTB ) ¶ | NATO går inn i koalisjonen mot IS ¶
AA170524 Samtlige medlemsland i NATO er allerede med i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak.
AA170524 Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.
AA170524 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsikret også tidligere onsdag om at det ikke var aktuelt for NATO å delta i kamp.
AA170524 Men NATOs medlemsland er nå enige om at NATO skal gå inn som offisielt medlem i koalisjonen mot IS, opplyser kilder i alliansen.
AA170524 Han har vært svært opptatt av at NATO må påta seg en større rolle i kampen mot terror.
AA170524 Fra tysk og fransk side har det viktigste likevel vært å få krystallklare forsikringer om at NATO ikke skal delta i kampoperasjoner.
AA170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AA170524 Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.
AA170524 Flere allierte har derfor hatt problemer med å se merverdien av fullt medlemskap også for NATO som organisasjon.
AA170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AA170524 Det har også vært bekymring for hvilken signaleffekt det vil sende at NATO blir offisielt medlem, og noen har vært urolige for at det kan forrykke balansen i koalisjonen, samtidig som det kan trekke NATO dypere inn i borgerkrigen i Syria.
AA170524 Det er stats- og regjeringssjefene i NATO som skal gjøre det formelle vedtaket.
AA170524 - Det har ikke kommet noen forespørsler om at NATO skal ha noen rolle i kampoperasjonene, sa han.
AA170524 ( ©NTB ) ¶ | NATO går inn i koalisjonen mot IS ¶
AA170524 Utvidelsen av Nato østover er derfor en torn i øyet på russerne.
AA170524 Torsdag møtes Donald Trump og resten av statslederne i Nato til kort toppmøte i Brussel.
AA170524 Skrekken for de norske militære strategene er at konflikten blir « for stor for Norge, men for liten for Nato ».
AA170524 Russerne vil ønske at dette skal forbli en konflikt mellom to stater, mens Norges oppgave blir å møte provokasjonen militært og sørge for at den blir alvorlig nok til at USA, Storbritannia eller hele Nato hjelper til.
AA170524 Overfor Klassekampen sier han at økt amerikansk tilstedeværelse hever spenningsnivået i Norge, og at det gjør oss enda mer avhengig av Nato .
AA170524 Enten vi liker det eller ikke, et sterkt Nato , dominert av USA, er et grunnleggende premiss for all norsk forsvarsdebatt.
AA170524 Det forutsetter at en storkonflikt er i gang, og dermed er Nato allerede involvert og kan bistå på norsk side.
AA170524 De fleste forståsegpåere mener det vil være galskap å slippe Ukraina inn i Nato .
VG170523 NATO-sjef Jens Stoltenberg sier NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror.
VG170523 SAMMEN : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier i en første kommentar etter angrepet i Manchester at NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror.
VG170523 NATO-sjef Jens Stoltenberg twitrer at NATO står samlet i kampen mot terror.
VG170523 NATO-sjef Jens Stoltenberg kaller terroren i Manchester for barbarisk og sier NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror.
VG170523 NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror, skriver han.
SA170523 | Stoltenberg : - Mine tanker går til de unge ¶ NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
NL170523 Torsdag i denne uken startet toppmøtet i NATO .
NL170523 På denne knivseggen er det altså den norske forsvarssektoren skal finne vektingen mellom et effektivt forsvar av norsk territorium og norske interesser, opp mot å sette den mest velfungerende delen av Forsvaret - spesialsoldatene - inn i nær sagt alle internasjonale konflikter som har betydning for NATO og USA.
NL170523 Problemet er imidlertid at det å sende norske soldater for å krige i Irak og Afghanistan neppe er noen fullgod garanti for at et splittet NATO uten videre vil rykke ut dersom Norge skulle oppleve en alvorlig konflikt med Russland.
NL170523 Nå skal NATO ha lagt press på Norge, ikke bare for å forlenge oppdraget i tid, men også for å utvide antallet norske spesialsoldater i Afghanistan, ifølge VG.
DN170523 Stor spenning før Trump møter Nato
DB170523 USAs president Donald Trump vil at NATO skal delta i koalisjonen som kriger mot IS.
DB170523 Sett fra norsk synspunkt, er det, uansett hva slags formell rolle NATO gis, viktig at NATO bidrar med det NATO er dyktig på, som etterretning, overvåking, opplæring og trening av lokale styrker, understreker regjeringskilder overfor Dagbladet.
DB170523 Sett fra norsk synspunkt, er det, uansett hva slags formell rolle NATO gis, viktig at NATO bidrar med det NATO er dyktig på, som etterretning, overvåking, opplæring og trening av lokale styrker, understreker regjeringskilder overfor Dagbladet.
DB170523 Sett fra norsk synspunkt, er det, uansett hva slags formell rolle NATO gis, viktig at NATO bidrar med det NATO er dyktig på, som etterretning, overvåking, opplæring og trening av lokale styrker, understreker regjeringskilder overfor Dagbladet.
DB170523 Når USAs president Donald Trump som møter sine NATO-kolleger for første gang i Brussel torsdag, vil han ta til orde for at NATO skal ha en formell rolle i koalisjonen mot IS.
DB170523 Norge har for tiden rundt 50 soldater i Afghanistan, mens NATO i alt har omlag 13 000 soldater i landet. 8400 av dem er amerikanske.
DB170523 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte etter møtet med forbundskansler Angela Merkel nylig at det ikke er aktuelt for NATO å gå inn i kampoperasjonerrigshandlinger igjen, som som NATO gjorde i Afghanistan.
DB170523 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte etter møtet med forbundskansler Angela Merkel nylig at det ikke er aktuelt for NATO å gå inn i kampoperasjonerrigshandlinger igjen, som som NATO gjorde i Afghanistan.
DB170523 Kilder sier til Dagbladet at utfallet trolig blir at NATO får en formalisert rolle i den USA-ledede koalisjonen mot IS.
DB170523 I dag er alle NATO-landene med i den USA-ledede koalisjonen, og NATO støtter med AWACS overvåkingsfly.
DB170523 Han kan få motbør fra Tyskland og Frankrike, som i alle fall har vært skeptiske til en slik rolle for NATO .
DB170523 NATO vil på denne måten kunne koordinere innsatsen bedre enn i dag, er tanken.
DB170523 NATO driver også trening og bistand til afghanske sikkerhetsstyrker og irakiske styrker, og institusjonsbygging og opplæring i NATOs naboland i øst og sør for å stabilisere og forebygge ekstremisme og terror.
AA170523 | Stoltenberg : - Mine tanker går til de unge ¶ NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170523 NATO står sammen med Storbritannia i kampen mot terror », skriver Stoltenberg på Twitter.
VG170522 Norge er under press fra NATO om å sende en større kontingent med norske soldater, og ikke bare forlenge oppdraget i tid.
VG170522 Må yte mer til NATO
VG170522 Men samtidig forventer NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg at alle de allierte landene bidrar mer til internasjonal tjeneste for NATO .
VG170522 Men samtidig forventer NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg at alle de allierte landene bidrar mer til internasjonal tjeneste for NATO.
VG170522 Debatten kommer på toppmøtet torsdag, når USAs president Donald Trump for første gang møter sine allierte i NATO , men den konkrete avgjørelsen om NATOs styrkeoppbygging i Afghanistan er ventet i juni.
VG170522 - Vi er åpen for at relevante kapasiteter skal kunne brukes i NATO .
VG170522 NATO hadde store kampstyrker i Afghanistan i mange år, nå assisterer vi afghanerne med å ivareta sin egen sikkerhet.
AP170522 mai : NATO og EU i Brussel 26. - 27. mai : G7-toppmøtet på Sicilia i Italia ¶
AP170522 mai : NATO og EU i Brussel 26. - 27. mai : G7-toppmøtet på Sicilia i Italia ¶
AA170522 Ifølge VG er imidlertid Norge under press fra NATO om å sende en større kontingent soldater, ettersom afghanske sikkerhetsstyrker har vist seg ute av stand til å nedkjempe Taliban på egen hånd.
AA170522 Det eneste Norge virkelig lyktes med, var å vise seg som en god alliert med USA og NATO , konkluderte utvalget, som også undret seg over hvor lite debatt det hadde vært om den norske Afghanistan-innsatsen. ( ©NTB ) ¶
AA170522 NATO har for tiden 13.000 soldater i Afghanistan, 8.400 av dem amerikanske.
SA170521 Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO .
SA170521 Generalsekretær Jens Stoltenberg bærer sprikende staur i NATO .
DN170521 | Stor spenning før Trump møter Nato
DN170521 Trump har blant annet ment at flere land må bidra med mer penger til Nato .
DN170521 Senere i uken skal presidenten på møte med EU-lederne samt møte en rekke topper i Nato .
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 Denne uken venter Nato spent på besøk fra USAs president.
DN170521 mai : Brussel : møte med EU og Nato ¶ 26. - 27. mai : Sicilia : G7-møte ¶
DN170521 mai : Brussel : møte med EU og Nato ¶ 26. - 27. mai : Sicilia : G7-møte ¶
DN170521 | Stor spenning før Trump møter Nato
DN170521 Trump har blant annet ment at flere land må bidra med mer penger til Nato .
DN170521 Senere i uken skal presidenten på møte med EU-lederne samt møte en rekke topper i Nato .
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 Det vil ha stor betydning hvis man får en ny bekreftelse på at Trump anser at Nato ikke bare er relevant, men også hva Nato skal brukes til.
DN170521 Denne uken venter Nato spent på besøk fra USAs president.
DN170521 mai : Brussel : møte med EU og Nato ¶ 26. - 27. mai : Sicilia : G7-møte ¶
AA170521 Under et stort sikkerhetsseminar beskrev forsvarsminister Sergej Sjoigu Finnmark-øvelsen og marinesoldatene i Norge som et eksempel på hvordan NATO nærmest forbereder krig mot Russland.
AA170521 Norge og NATO har svart ved å vise til at NATO-øvelsen er liten sammenlignet med hva russerne gjør på sin side av grensen.
DB170520 Stoltenberg skal ifølge Politico-kilden videre ha sagt at Trump dreide samtalen over til den tilspissede situasjonen i Nord-Korea, tilsynelatende uten å ha fått med seg at Nato ikke er en part i konflikten.
DB170520 Politico har siden lagt til uttalelsene fra Nato .
DB170520 Mens Trump har slitt på popularitetsmålinger, der han har hatt en verre start enn alle andre presidenter i moderne tid, var det mange som fikk øynene opp for norske Jens Stoltenberg - som har gjort seg bemerket i internasjonal toppolitikk med ledervervet i Nato .
DB170520 I møtet kom de to fram til at Nato bør spille en enda større rolle i bekjempelse av internasjonal terror.
NL170519 Hvordan holde hodet kaldt overfor NATO og USA i en tid der disse samarbeidene oppleves som viktigere enn på noe punkt siden den kalde krigen ?
NL170519 Hvor er « ansvarligheten » bak et eventuelt rakettforsvar, som i ytterste konsekvens kan øke faren for atomkrig mellom NATO og Russland ?
AP170519 De to siste stoppene handler om NATO og G7.
AP170519 Høyre-venstre-aksens ytterpunkter står - grovt sett - sammen mot EU, NATO , frihandel og globalisering.
AA170519 Derfra går turen til Israel og Palestina før han flyr videre til Europa, der han møter paven i Roma, NATO i Brussel og andre ledere på G7-møtet på Sicilia. ( ©NTB ) ¶
VG170518 Mer NATO i øst ¶ NATO har trappet opp sitt nærvær i Østersjøen og Baltikum, og i år skal fire nye flernasjonale bataljonstridsgrupper under NATO-kommando utplasseres i Estland, Latvia, Litauen og Polen.
VG170518 Mer NATO i øst ¶
VG170518 Et norsk kompani fra Telemark Bataljon skal om kort tid være på plass i Litauen som en den av NATOs « snubletråd » med det formelle navnet NATO Enhanced Forward Presence.
DB170518 I Brussel har Nato og G7-arrangørene fått beskjed om å fatte seg i korthet i møte med presidenten.
AP170518 At Norge både skal være med i NATO og ha en ledende rolle i kampen for en kjernevåpenfri verden.
AA170518 | NATO inn i kampen mot WannaCry ¶ NATO engasjerte seg da et løsepengevirus slo ut datamaskiner verden rundt i forrige uke.
AA170518 Vi delte advarselen med EU, og EU delte sin informasjon om angrepet med NATO , forteller NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170518 Han mener dette bare er ett eksempel på hvordan samarbeid mellom EU og NATO kan bære frukt.
AA170518 Det gjør at NATO og EU kan dele informasjon i sanntid om dataangrep som det vi så forrige helg, sier Stoltenberg.
AA170518 - I fjor ble NATO rammet av i snitt 500 dataangrep hver måned.
AA170518 - NATO sendte sist fredag ut en advarsel til alle allierte etter angrepet vi så med utpressingsprogramvare.
AA170518 ( ©NTB ) ¶ | NATO inn i kampen mot WannaCry ¶
AA170518 Ifølge ham har NATO styrket sin kapasitet på feltet den siste tida.
AA170518 For kort tid siden opprettet NATO også en ny etterretningsavdeling. ( ©NTB ) ¶
AA170518 - Jeg setter pris på samarbeidet vi har i NATO for deling av informasjon.
AA170518 NATO har store utfordringer i hvordan de skal komme baltiske og polske alliansemedlemmer til unnsetning på en troverdig måte hvis det oppstår en konflikt med Russland i Østersjøen, sier Heier.
DB170517 Jens Stoltenberg, general-sekretær i NATO og tidligere statsminister, tar en blid selfie i grønne omgivelser.
VG170516 NUPI forskere om NATO : Kan ikke stoppe eventuell russisk invasjon ¶
NL170516 Som vanlig vil Russland hevde at Norge viser aggressivitet mot nabolandet, og retorikken mot NATO og Norge vil nå nye høyder.
NL170516 Det handler om det svært omstridte rakettskjoldet som NATO kaller BMD ( ballistic missile defence ).
DB170516 I arbeidet med å styrke motstandsdyktighet innen sivil beredskap viser Nato selv til artikkel tre i ulike sammenhenger.
DB170516 De to prosentene av BNP som Nato forventer at vi bruker på forsvar, bør derfor også kunne innbefatte tiltak som bygger sivil motstandskraft og utholdenhet.
DB170516 Nato forventer at medlemsnasjonene bruker minst to prosent av BNP på forsvar, definert som militære kapasiteter.
AP170516 Han er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk og USAs forhold til NATO , Europa og Russland.
DB170515 Men for Finland, som ikke kunne bli medlem av Nato , viste dette seg å være god sikkerhetspolitikk for landet og for resten av Europa.
DB170515 Det hadde selvsagt vært en fare hvis stater som var medlem av Nato slo inn på denne linjen, noe som ville åpne opp for en renasjonalisering av forsvarspolitikken i Europa.
AA170515 Regjeringen og NATO hevder offisielt at rakettskjoldet ikke er rettet mot Russland.
AA170515 De har vetomakt i sikkerhetsrådet i FN og de er en stor aktør inn i militæralliansen NATO .
DN170514 Disse enkle rettene er perfekt til spleisefesten ¶ NATO kan kreve nye pengeløfter fra Norge ¶
DN170514 USA har truet med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke europeiske land legger mer penger på bordet.
DN170514 Sentralt i NATO arbeides det samtidig med å utvikle bedre instrumenter for å måle utviklingen. Én idé er å lage prognoser for framtidig pengebruk.
DN170514 Samtidig erkjennes det innad i NATO at de 28 landene ikke kan presses inn i samme form.
DN170514 Men saken står på agendaen når stats- og regjeringssjefene i NATO samles til et minitoppmøte i Brussel torsdag 25. mai.
DN170514 - Vi må øke budsjettene på de områdene som gir NATO og NATOs medlemsland mer forsvarsevne totalt sett.
DN170514 | NATO kan kreve nye pengeløfter fra Norge ¶
DN170514 NATO forsøker å utvikle flere verktøy for å sikre at landene fortsetter å nærme seg 2 prosent, forklarer Stoltenberg.
AP170514 Stats- og regjeringssjefene i NATO skal innvie alliansens nye hovedkvarter når de samles i Brussel 25. mai.
AP170514 I stedet velger de å kalle det en « overlevering » der NATO formelt overtar bygget fra den belgiske stat.
AP170514 Det blir ingen innflyttingsfest, advarer ansatte i NATO før toppmøtet.
AP170514 NATO har en ambisjon om å flytte inn i løpet av året.
AP170513 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
VG170512 USA og Tyrkia er allierte i NATO .
AA170512 Samtidig bruker han nesten de samme vendingene som Trump når han snakker om NATO , der både USA og Tyrkia er blant medlemmene.
AA170512 - Hvis NATO ikke spiller en rolle i å bekjempe terrorisme, hvorfor finnes den ? sa Erdogan på en pressekonferanse på flyplassen i Istanbul fredag idet han var på vei til Kina for å holde samtaler om økonomi.
SA170511 Foto : Adam Ihse / TT / NTB scanpix ¶ | NATO kan bli med i koalisjonen mot IS ¶
AA170511 Stoltenberg mener på sin side at NATO har et uutnyttet potensial når det gjelder opplæring av lokale styrker.
AA170511 Samtlige av de 28 medlemslandene i NATO er med i den USA-ledede koalisjonen, som har rundt 60 medlemmer.
AA170511 NATOs bidrag i kampen mot terror er ventet å bli et hovedtema på toppmøtet i Brussel, der stats- og regjeringssjefene i NATO for første gang får diskutert slike spørsmål direkte med USAs president Donald Trump.
AA170511 Merkel understreker at en eventuell beslutning om å trekke NATO inn i koalisjonen ikke betyr at NATOs aktiviteter skal trappes opp.
AA170511 Ingen har bedt NATO om å påta seg noen rolle i kampoperasjoner, verken i Syria eller i Irak, sier Stoltenberg.
AA170511 Det som er spørsmålet nå, er om NATO formelt sett skal få en plass rundt bordet i koalisjonen, forklarer Stoltenberg.
AA170511 Derfor er NATO på mange måter allerede med gjennom medlemslandene.
AA170511 Den offisielle linjen har så langt vært at NATO hjelper koalisjonen, men at alliansen ikke formelt er med i den.
AA170511 - NATO vil ikke delta i kampoperasjoner.
AA170511 ( ©NTB ) ¶ | NATO kan bli med i koalisjonen mot IS ¶
BT170510 Nato har ikke et eget oppdrag i Syria, men flere av alliansens medlemmer deltar i den USA-ledede koalisjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han forventer at NATO-landene koordinerer innsatsen sin.
AP170510 Sammenlignet med NATO , har russerne langt mindre militære ressurser - bortsett fra i antall atomraketter. 4. mai viste russerne muskler i Alaska da to russiske strategiske bombefly av typen Tupolev Tu-95 eskortert av jagerfly fløy inn i den amerikanske luftvernsonen ved Alaska i internasjonalt farvann.
AP170510 Kritikken er avvist av fra norsk side ved blant annet å vise til at parlamentarikerne formelt ikke er en del av NATO . 8. mai startet NATO en ny militærøvelse i Estland, noe som også brukes som argument i Moskva for at Russland er omringet.
AP170510 Hevder Norge og NATO provoserer ¶
AP170510 Den Kreml-styrte TV-stasjonen Russia 1 hevdet i TV-programmet « 60 minutter » at « NATO forbereder et angrep på Russland ».
AP170510 mai startet NATO en ny militærøvelse i Estland, noe som også brukes som argument i Moskva for at Russland er omringet.
AA170510 NATO har ikke et eget oppdrag i Syria, men flere av alliansens medlemmer deltar i den USA-ledede koalisjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere sagt at han forventer at NATO-landene koordinerer innsatsen sin. ( ©NTB ) ¶ | 5.000 arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall
VG170509 Han er mer opptatt av valget i Frankrike, utviklingen i NATO og om Klæbo blir tatt ut på allroundlandslaget i langrenn.
VG170508 I debatten om NATO og forsvarsbudsjettene kan man få inntrykk av at styrken i alliansen måles i penger.
AP170508 30 prosent av de spurte russerne svarer at en ny krig med USA og NATO er sannsynlig eller allerede på vei, ifølge Ria Novosti.
AP170508 Mang en gang har den nåværende generalsekretæren i NATO hatt Norges førstedame til bords.
VG170507 Hans utfordrer, Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Front på ytterste høyre fløy i fransk politikk, er sterkt kritisk til både NATO , EU, euro og Schengen-avtalen.
VG170507 Han forsvarer Frankrikes plass i NATO .
DB170507 Russland benekter involvering i Macron-hackingen, selv om flere eksperter påpeker at Le Pen, som ønsker mindre fransk involvering i EU og Nato , samt et tettere forhold til Putin - vil være naturlig for Russland å støtte.
AP170507 Hvis EU, NATO , frihandelen og globaliseringen har følelser, gråter kvartetten en skvett etter presidentvalget i Frankrike.
VG170506 ¶ Marine Le Pen ( 48 ) vil at Frankrike skal ut av EU, kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av NATO og forlate Schengensamarbeidet.
VG170506 * Marine Le Pen ( 48 ), Nasjonal Front, vil at Frankrike skal ut av EU, NATO og Schengensamarbeidet.
VG170506 Putin og europeiske høyrepopulister har felles interesse i å svekke samholdet i EU og NATO .
SA170506 mai, på Verdens pressefrihetsdag : Plakater med bilder av fengslede journalister i Tyrkia - vår allierte i Nato , forsvarsalliansen for frihet og demokrati.
VG170505 Hun vil ta Frankrike ut av NATO , øke forsvarsbudsjettet til tre prosent av BNP og gjeninnføre verneplikt.
DN170505 mai for å delta på et toppmøte i Nato .
AA170505 mai for å delta på et toppmøte i NATO .
VG170504 REGJERINGENS GJEST : Jens Stoltenberg og NATO avslår ønsket fra Erna Solberg om å ta hensyn til medlemslandenes innsats til bistand og utvikling, Her er Stoltenberg på offisielt besøk i hjemlandet hos Erna Solberg sommeren 2015.
VG170504 Møtet er det første i NATO for Donald Trump på hans første Europa-tur som USAs president.
VG170504 Han opplyste at møtet vi ha to hovedtemaer : Samarbeidet mellom NATO landene over atlanteren og byrdefordelingen mellom medlemslandene er det ene.
VG170504 Flere kilder sentralt i NATO bekrefter dette overfor VG.
VG170504 Etter møtet presiserer Statsministerens kontor overfor VG at Norge ikke har støttet Tysklands krav innad i nato om at bistandspengene skal regnes inn.
VG170504 Erna Solberg og Angela Merkel har ikke vunnet frem i NATO med ønsket om at størrelsen på medlemslandenes bistandsbudsjetter skal tas hensyn til innenfor to-prosentmålet.
VG170504 Det andre er kampen mot terror, hvor Donald Trump tidligere mente at NATO var utdatert.
VG170504 - Jeg sa at NATO er utdatert, det er ikke lenger utdatert, sa han etter møtet.
VG170504 * Ved utgangen av hvert år skal NATO-landene rapportere inn til NATO hvordan de ligger an.
VG170504 * De skal også rapportere om planlagte investeringer i felles forsvar som NATO trenger, og de skal angi hva hvilke styrkebidrag de vil stille til NATOs felles operasjoner og staber, som i Afghanistan, på Balkan og andre steder.
AP170504 mai vil Trump blant annet møte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg ved NATOS hovedkontor i Brussel.
AP170504 Et sterkt forsvar som er tett knyttet til NATO og USA ¶
AA170504 mai vil Trump blant annet møte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg ved NATOS hovedkontor i Brussel.
AA170504 To temaer ventes å dominere møtet : Hva europeiske land bør gjøre for å få opp forsvarsbudsjettene, og hvordan NATO kan bidra mer i kampen mot terror.
AA170504 Stoltenberg tok høytidelig imot statsministeren utenfor de gamle brakkene der NATO har sitt hovedkvarter i dag.
AA170504 Det blir første gang USAs nye president besøker NATO og møter sine allierte.
AA170504 Det betyr at vi trenger et NATO som er fleksibelt og kan tilpasse seg en ny virkelighet, sa Solberg.
VG170503 * Le Pen vil at Frankrike skal ut av EU, kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av NATO og forlate Schengensamarbeidet.
VG170503 Han legger til at Norge får gode tilbakemeldinger i NATO for generelt god sivil beredskap : ¶
SA170503 | Sivile afghanere drept i angrep rettet mot NATO i Kabul ¶
DB170503 Jo, NATO rottet seg til slutt sammen mot ham, ble opposisjonens flyvåpen, og til slutt ble Kadhafi funnet og lynsjet av mobben da han måtte flykte.
AP170503 Emmanuel Macron, sentrumskandidat og favoritt, er den av kandidatene som tydeligst har stått opp mot Russland, for EU og et sterkt NATO .
AA170503 | Sivile afghanere drept i angrep rettet mot NATO i Kabul ¶
VG170502 Intervjuene skal blant annet ta for seg forholdet mellom Russland og USA, om det amerikanske valget, NATO , og krigene i Syria og Ukraina.
VG170502 Så nærme har NATO og Russland vært storkonflikt ¶
VG170502 Les mer her : Forskere om NATO under Stoltenberg : Kan ikke stoppe eventuell russisk invasjon ¶
BT170502 « Jeg visste ikke mye om Nato », sa han forrige uke om hvorfor han tidligere sa at Nato var utdatert.
BT170502 « Jeg visste ikke mye om Nato », sa han forrige uke om hvorfor han tidligere sa at Nato var utdatert.
BT170501 PAROLER : « Norge ut av Nato », « Ny regjering !
DB170430 | Det amerikanske trekket som gjør Erdogan rasende ¶ ¶ NATO vurderer å sende enda flere soldater til Afghanistan fordi sikkerhetssituasjonen i lan det er blitt så utfordrende, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg.
DB170430 Taliban har intensivert sin militære aktivitet etter at NATO trakk sine kampstyrker ut av Afghanistan i 2014, hvilket er blitt fulgt av en økning i antall militære og sivile ofre for angrepene.
DB170430 Stoltenberg viser i et intervju med tyske Welt am Sonntag til det han kaller en utfordrende sikkerhetssituasjon som bakgrunn for at NATO nå veier for og imot å sende flere soldater til Afghanistan.
DB170430 I tillegg til sitt engasjement i Afghanistan og Irak, har NATO kapasitet til å gjøre enda mer, sa han.
DB170430 NATO ønsker også en større rolle i kampen mot internasjonal terrorisme, spesielt ved å trene lokale styrker, understreket Stoltenberg i intervjuet.
DB170429 Fra norsk synsvinkel har NATO betalt tilbake med skarpere årvåkenhet i utsatte grenseområder enn Norge som liten nasjon strengt tatt kan kreve i en verden med flere krigssoner, resonnerer flere kilder.
DB170429 fasilitetene Norge og Luftforsvaret kan tilby NATO for et framtidig alliert NATO-treningsenter.
DB170429 Så snudde han og innrømmet at han som forretningsmann ikke hadde trengt å sette seg inn i NATO og alt det der.
DB170429 I NATO er man beroliget av Trumps mange generaler.
DB170429 Hva med NATO ?
AP170429 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170429 Resolusjonen fra landsmøtet angir også en ambisjon om å øke forsvarsutgiftene til to prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Nato ønsker.
VG170428 Drømmen om en sunnmøring som generalsekretær i NATO ble knust da Storbritannia satte foten ned.
VG170428 Den interne uroen var for stor i NATO til at en kunne velge en generalsekretær som ikke var fra et EU-land, skriver Kristoffer Egeberg.
SA170428 Montenegros nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal bli medlem av NATO , tross kraftig motstand fra Russland og den russiskvennlige opposisjonen.
SA170428 Mange i Montenegro er imot at landet blir medlem av NATO , og flere hundre motstandere hadde samlet seg foran bygningen der de folkevalgte stemte for medlemskap.
DB170428 | Russlands ambassadør til Norge advarer : - Det vil komme et svar fra oss, ikke bare til Norge, men til hele NATO
DA170428 Montenegros nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal bli medlem av NATO , tross kraftig motstand fra Russland og den russiskvennlige opposisjonen.
DA170428 Montenegros forsvar består av kun 2.000 soldater, men når landet blir medlem av NATO , vil forsvarsalliansen få full kontroll over Adriaterhavet.
DA170428 Ikke alle er like glade for at Montenegro er i ferd med å bli medlem av NATO .
DA170428 Alle de 46 representantene som var til stede, stemte for traktaten med NATO .
AP170428 Årsaken til den nye holdningen, innrømmet han i et nylig intervju, er at han ikke visste så mye om NATO tidligere.
AP170428 Han har gått fra å omtale NATO som « utdatert » til å si at « NATO er ikke utdatert lenger ».
AP170428 Han har gått fra å omtale NATO som « utdatert » til å si at « NATO er ikke utdatert lenger ».
AA170428 EU og NATO ber innstendig om en umiddelbar slutt på volden i Makedonia etter at demonstranter stormet landets parlament og angrep folkevalgte og journalister.
AA170428 Montenegros nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal bli medlem av NATO , tross kraftig motstand fra Russland og den russiskvennlige opposisjonen.
AA170428 Montenegros forsvar består av kun 2.000 soldater, men når landet blir medlem av NATO , vil forsvarsalliansen få full kontroll over Adriaterhavet.
AA170428 Alle de 46 representantene som var til stede, stemte for traktaten med NATO .
VG170427 | Så nær har NATO og Russland vært storkonflikt ¶
VG170427 Wilhelmsens kritikk rammer ikke bare Russland, men også NATO og Norge : ¶
VG170427 VG har forsøkt å få NATO-sjef Jens Stoltenbergs kommentar til bokens innhold, men NATO har meldt tilbake at Stoltenberg ikke ønsket å kommentere en rapport han ikke har lest.
VG170427 Slik har det fysiske maktspråket mellom Russland og NATO utspilt seg siden 2014, ifølge seniorforsker Julie Wilhelmsen på NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt : ¶
VG170427 NUPIs Russland-ekspert er medforfatter i boken « NATO and Collective Defence in the 21st Century », redigert av NUPI-kollegaen Karsten Friis, og som utgis i forkant av NATOs toppmøte for stats- og regjeringssjefene i Brussel 25. mai.
VG170427 Les mer her : Forskere om NATO under Stoltenberg : Kan ikke stoppe eventuell russisk invasjon ¶
VG170427 GJØR IKKE DET DE SIER : Seniorforsker Julie Wilhelmsen på NUPI har skrevet om hvordan forholdet mellom Russland og NATO har vært en spiral av mistillit siden 2014.
VG170427 Det er urovekkende lite forståelse i Moskva for at annekteringen av Krim, et sjokkerende og grovt folkerettsbrudd i en moderne europeisk kontekst, har skapt stor frykt for Russlands offensive intensjoner i NATO og at en rekke avskrekkingstiltak nødvendigvis ville bli satt i verk, sier hun.
VG170427 Både Russland og NATO uttrykker at de handler defensivt.
VG170427 Både NATO og Russland sier de handler defensivt, men det de sier, matcher ikke det de gjør.
VG170427 - Jeg vet ikke hvor langt man har kommet, men jeg har sett at det har vært gjort flere forsøk fra NATOs side på å snakke mer sammen og gjenoppta møtene i NATO Russland-rådet.
VG170427 - Hvorfor fungerer ikke forsøkene på å dempe den politiske spenningen mellom NATO og Russland ?
VG170427 - Bekymringen er at man i Russland fortsetter å dyrke forståelsen av at NATO ikke er til å stole på, og at NATO egentlig er ute etter « å ta oss ».
VG170427 - Bekymringen er at man i Russland fortsetter å dyrke forståelsen av at NATO ikke er til å stole på, og at NATO egentlig er ute etter « å ta oss ».
AA170427 | NATO i dialog med Libya om hjelp til landet ¶ NATO vil de kommende ukene sette seg ned med samlingsregjeringen i Libya for å se nærmere på hvordan alliansen kan hjelpe landet.
AA170427 Det NATO vurderer å bidra med, er hjelp til å bygge opp libyske forsvars- og sikkerhetsstyrker.
AA170427 ( ©NTB ) ¶ | NATO i dialog med Libya om hjelp til landet ¶
VG170426 Verdier som ifølge Myrdal er å tale USA midt imot, å forlate EU og NATO , å knytte nære bånd med Kina og Russland, samt, ( selvfølgelig ) å bekjempe den økonomiske og kulturelle nyliberalismen. « Äldre franska kommunister jag talat med upplever att 90 prosent av hennes krav är sådana de själva en gång ställde », skrev Myrdal.
VG170426 Den euroskeptiske venstrepopulisten Mélenchon er leder for det svært radikale Parti de gauche, og vil ut av NATO .
VG170425 | Forskere om NATO under Stoltenberg : Kan ikke stoppe eventuell russisk invasjon ¶
VG170425 Realitetene og folkelig press i sør vil tvinge NATO til å yte mer i kampen mot terror og konflikter i Afrika og Midt-Østen, sier Friis.
VG170425 På 2014-toppmøtet måtte NATO brått måtte forholde seg til et mer aggressivt og selvsikkert Russland som kort tid tidligere hadde tatt Krim og støttet opprørene i Ukraina.
VG170425 Les mer her : NATO legger snubletråd mot Russland ¶
VG170425 I en ny bok slår noen av Europas fremste sikkerhetspolitiske forskere fast at NATO ikke vil kunne stoppe et eventuelt russisk felttog med konvensjonelle styrker.
VG170425 I en ny bok skriver ledende europeiske forskere at det bare er USA og de kjernefysiske arsenalet som gir NATO en reell og troverdig avskrekking, ¶
VG170425 Han er redaktør for boken « NATO and Collective Defence » som utgis nå, bare en måned før Donald Trump, Erna Solberg og de øvrige stats- og regjeringssjefene kommer til NATO-toppmøtet i Brussel 25. mai.
VG170425 Friis og hans medforfattere har analysert hva NATO-landene sa på toppmøtet i Wales 2014 - da Jens Stoltenberg ble valgt til NATOs generalsekretær - og hva NATO har klart å levere av styrker og kollektivt forsvar.
VG170425 Forskerne påpeker at NATO i sum ikke får til mer enn det medlemslandene i sum er villig til å legge inn i militæralliansens samlede kampkraft : ¶
VG170425 Forfatterne mener at USAs arsenal av atomvåpen er det eneste NATO har som virkelig avskrekker Russland fra å gå til et fullskala angrep mot NATO-medlemmer, dersom situasjonen skulle tilsi det.
VG170425 For å stå opp mot russisk aggresjon, bestemte NATO at de ville utvide NATOs mobiliserbare reaksjonsstyrke, NRF, til 40.000 mann og omdøpe styrken til NATOs hurtigreaksjonsstyrke.
VG170425 FORFATTEREN : Karsten Friis på NUPI har redigert boken som vurderer NATO etter 2014, da Jens Stoltenberg ble NATO-sjef.
VG170425 - Så lenge Putin holder seg i ro, vil det være vanskelig for Stoltenberg å forsvare internt i NATO å satse stort på kollektivt forsvar mot Russland.
VG170425 - Disse to brigadene er alene en betydelig større militær forsterkning i Europa enn summen av det NATO har gjort under Stoltenberg.
VG170425 - Det er imponerende hva NATO har klart å få til på så kort tid.
VG170425 - Det NATO nå ruller ut mot Russland er en snubletråd, men ikke mye mer enn det, sier Karsten Friis, forskningsleder på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, til VG.
VG170425 * Forfatterne skriver at uenigheten internt i NATO mellom land som vil styrke alliansen mot Russland og land som krever at NATO håndterer truslene fra sør med terror og innvandring, vil garantert spisse seg ytterligere i årene som kommer.
VG170425 * Forfatterne skriver at uenigheten internt i NATO mellom land som vil styrke alliansen mot Russland og land som krever at NATO håndterer truslene fra sør med terror og innvandring, vil garantert spisse seg ytterligere i årene som kommer.
VG170425 * NATO har for lite fokus på å beskytte forsyningslinjene fra USA til Europa, i lys at Russlands moderniserte flåte av ubåter i Atlanterhavet.
VG170425 * NATO har dårlig kapasitet til å fly soldater og utstyr fra et NATO-land til et annet i en krise.
VG170425 Kommentar I Frankrike er ytterste høyre og venstre fløy samstemte i kritikken av EU, euro, NATO og globaliseringen.
VG170425 I Frankrike er ytterste høyre og venstre fløy samstemte i kritikken av EU, euro, NATO og globaliseringen.
DN170424 Macron vil verne om integrasjonen i Europa og ellers videreføre fransk politikk, det vil si ingen spørsmålstegn ved NATO og alliansetilknytningen, men heller ingen instinktiv oppslutning om politikken USA til enhver tid fører, sier Malnes.
DN170424 Forsvarsalliansen NATO har lenge krevet at de 27 medlemslandene må oppfylle forpliktelsen om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, men fortsatt er det bare USA, Estland, Frankrike og Hellas som når dette målet.
DB170424 Nær Nato og Norge ¶
AP170424 Bli i NATO vs. vennskap med Putin ¶
AP170424 Nå er NATO med og jakter på dem.
AP170424 I et samarbeid med NATO er vi i full gang med å spore opp gamle miner, sier minedykkeroffiser og orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter.
AA170424 NATO og USA avsluttet kampoppdraget mot Taliban i 2014, men er i økende grad involvert i bakkeoperasjoner der de støtter afghanske regjeringsstyrker.
AP170423 Frankrike er en av EUs grunnleggere og har eurosonens nest største økonomi, men flere av kandidatene, med Marine Le Pen i spissen, har gått til valg på å ta landet ut av NATO , kvitte seg med euroen og holde en folkeavstemning om EU-medlemskapet.
AP170423 Frankrike er en av EUs grunnleggere og har eurosonens nest største økonomi, men flere av kandidatene, med Le Pen i spissen, har gått til valg på å ta landet ut av NATO , kvitte seg med euroen og holde en folkeavstemning om EU-medlemskapet.
AP170423 BRUSSEL/HÉNIN-BEAUMONT ( Aftenposten ) : Finalerunden i det franske presidentvalget blir et oppgjør mellom en liberal EU-forkjemper og en kandidat som vil ut av Schengen, euroen og NATO .
VG170422 Vil ut av NATO
VG170422 Venstreradikaleren er svært kritisk til EU, han vil ha Frankrike ut av NATO og er vennlig innstilt overfor Russland.
VG170422 Populister på ytre høyre og venstre fløy finner hverandre i kritikk av frihandel, NATO og EU, mens de ønsker et bedre forhold til Russland.
FV170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
DN170422 Arbeiderpartiet går trolig inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste toprosentmålet.
DB170422 Trump stiller krav om at de europeiske medlemslandene i NATO betaler mer forsvaret av de allierte landene.
DB170422 Trolig blir han også fornøyd med vedtaket om forsvar og NATO blir.
AP170422 Jean-Luc Mélenchon ( 19% ) : Ytre venstrekandidaten som vil trekke Frankrike ut av NATO , endre EU fundamentalt og skattlegge all lønn over 400.000 euro med 100 prosent.
AP170422 Av de velgerne som har bestemt seg, oppgir nesten 50 prosent at de vil stemme på ytterliggående kandidater som kommunister, antikapitalister, sterke islamkritikere og motstandere av medlemskap i EU og NATO .
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AP170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
AA170422 Vi er glad for at du vil kose deg med oss, Jens, sier Tung til generalsekretæren i Nato i det han ankommer den irske puben der vorspielet finner sted.
AA170422 Arbeiderpartiets landsmøte går inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste 2-prosentmålet.
VG170421 Noe som kan få enorme konsekvenser fordi Frankrikes medlemskap i EU og NATO da kan komme i spill.
DN170421 « Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra Nato for å løses, heller ikke militært.
DN170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra Natos medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for Nato og de folkevalgte.
DN170421 I mai skal Natos parlamentarikerforsamling ( Nato PA ) møtes i Longyearbyen på Svalbard.
DB170421 Seniorforsker og Russland-ekspert Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt er også klar på at Nato , og Norge, er i sin fulle rett til å arrangere Nato-relaterte møter på Svalbard.
DB170421 På en måte kan man si at Nato gir en liten gave til Russland, nemlig en mulighet til å protestere, sier Rowe.
DB170421 I det politiske klimaet mener Rowe at Nato må ha forstått at et Nato-møte - om enn ikke-militært - kunne komme til å framkalle skarpe reaksjoner fra Russland.
DB170421 Han mener Norge og Nato har alt på det rene når Natos parlamentarikerforsamling møtes i Longyearbyen i mai.
DB170421 - På samme måte som vi kan stille spørsmål om det er klokt av Nato å legge et møte til Svalbard, kan vi stille spørsmål om det er klokt av russerne å reagere protestere og i så måte gjøre dette til en sak, sier Rowe.
DB170421 - Det har de helt sikkert gjort, og man kan vel anta at Nato har foretatt en vurdering har resultert i at de finner det hensiktsmessig å ha et møte på Svalbard, på tross av russiske reaksjoner - eller kanskje nettopp på grunn av russiske reaksjoner, sier Rowe.
DB170421 ( Dagbladet ) : Russiske myndigheter reagerer kraftig på et møte Nato har planlagt på Svalbard.
DB170421 « Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra NATO for å løses, heller ikke militært.
DB170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
DB170421 I mai skal NATOs parlamentarikerforsamling ( NATO PA ) møtes i Longyearbyen på Svalbard.
DB170421 Mélenchon og Opprørske Frankrike er plassert langt på venstresida, og har et radikalt program : De er kritiske til EU, vil ha Frankrike ut av NATO og er vennlig innstilt til Russland.
DB170421 - Ytre-venstre-kandidat Mélenchon vil nærme seg Russland, vil ut av NATO og ha en annen Syria-politikk enn hva Sosialistpartiet ønsker.
DA170421 « Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra NATO for å løses, heller ikke militært.
DA170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
DA170421 I mai skal NATOs parlamentarikerforsamling ( NATO PA ) møtes i Longyearbyen på Svalbard.
BT170421 Kinas raskt økende styrke innebærer har allerede ført til at USAs evne til å forsterke Nato i Europa er svekket.
AA170421 Det er Forsvaret som sammen med NATO skal gjennomføre mineryddingsoperasjonen som har fått navnet Operasjon Østerled 2017.
AA170421 « Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra NATO for å løses, heller ikke militært.
AA170421 Parlamentarikerforsamlingen er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland, og fungerer som et viktig bindeledd for NATO og de folkevalgte.
AA170421 I mai skal NATOs parlamentarikerforsamling ( NATO PA ) møtes i Longyearbyen på Svalbard.
VG170420 NORMALISERT : Forholdet mellom USA og NATO er tilbake på rett kurs.
VG170420 - Det gjør det mulig å samarbeide om overvåking av store havområder som er vårt felles ansvar, men også viktig inn mot NATO .
VG170420 - Den bekymringen vi hadde rundt USAs forhold til NATO og artikkel fem, er nå hundre prosent avklart.
AP170420 Tvert imot vil det øke usikkerheten om ikke NATO hadde atomvåpen, mener Brende.
AA170420 I verste fall får vi en utgang der franskmennene må velge mellom Marine Le Pen og en annen på den andre siden som minner om henne både i syn på EU og NATO , advarer Brende.
AP170419 Storbanken Citigroup omtaler det som et « marerittscenario » i en rapport, og eksperter venter at det vil kunne utløse betydelige børsfall og usikkerhet både i EU og NATO .
AP170419 Mélenchon vil melde Frankrike ut av NATO , Le Pen vil dra Frankrike ut av NATOs felles kommandostruktur.
AP170419 Norsk medlemskap i NATO .
DB170418 Det vil være krig med NATO , etter organisasjonens statutter.
DB170418 Det er alvorlig fordi Tyrkia har stor politisk betydning når det gjelder krigene og konfliktene i Midtøsten, Europas flyktningproblem, forholdet til Russland, EU og medlemskapet i NATO .
BT170418 Ap-lederen overtok ledelsen av Ap i 2014, da Jens Stoltenberg ble generalsekretær i NATO .
AA170418 Tema for møtet med statsministeren var blant annet Nato og norske forsvarsinvesteringer, handel og økonomisk samarbeid.
AA170418 Diskuterte Nato med statsministeren ¶
VG170417 Han er svært kritisk til EU, og ønsker blant annet Frankrike ut av NATO og er vennligere innstilt til Russland enn de etablerte partiene.
AP170417 Ap-lederen overtok ledelsen av Ap i 2014, da Jens Stoltenberg ble generalsekretær i NATO .
DB170416 Tyrkia er medlem av Nato og er formelt kandidatland til å bli medlem av EU.
DB170416 Han har satt en stopper for fredsforhandlingene med landets kurdere, satt landet i krig i Syria, hvor han er på kant med både USA og Russland, i NATO vet man ikke hvordan man skal håndtere medlemslandet Tyrkia og i EU har man dobbel hodepine.
DA170415 Han ønsker også at Frankrike skal melde seg ut av NATO .
AP170415 Norge støtter forsvar mot trusselen gjennom Nato
AP170415 Gjennom medlemskapet i Nato støtter også Norge utviklingen av et forsvar mot ballistiske missiler, som det mye omtalte rakettforsvaret Nato forbereder i Europa.
AP170415 Gjennom medlemskapet i Nato støtter også Norge utviklingen av et forsvar mot ballistiske missiler, som det mye omtalte rakettforsvaret Nato forbereder i Europa.
AP170415 Norge støtter forsvar mot trusselen gjennom Nato
AP170415 Gjennom medlemskapet i Nato støtter også Norge utviklingen av et forsvar mot ballistiske missiler, som det mye omtalte rakettforsvaret Nato forbereder i Europa.
AP170415 Gjennom medlemskapet i Nato støtter også Norge utviklingen av et forsvar mot ballistiske missiler, som det mye omtalte rakettforsvaret Nato forbereder i Europa.
AA170415 Opprøret fikk heller ingen praktisk betydning for norsk utenrikspolitikk eller Norges forhold til Nato .
VG170414 Trump og Stoltenberg snakket også om hvordan NATO jobber med en bedre byrdefordeling mellom medlemslandene, slik Trump har krevd gjentatte ganger.
VG170414 Stoltenberg sier til VG i Washington at NATO nå er midt oppe i en stor planleggingsprosess hvor NATOs fremtidige behov skal kartlegges, og regningen for dette fordeles mellom ulike NATO-land.
VG170414 På pressekonferansen etterpå sa Trump at NATO ikke lengre er « utdatert » slik han mente så sent som i januar.
VG170414 Planen for et enda tettere samarbeid om våpensystemer og kapasiteter inn til NATO fra medlemslandene, har også røtter tilbake til NATO-toppmøtet i 2014, der landene ble enige om å nå to-prosentmålet innen ti år.
VG170414 Onsdag ga han USAs president Donald Trump en grundig gjennomgang av hvilke planer NATO har i nær fremtid.
VG170414 Noen bestillinger vil gå direkte til enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO trenger.
VG170414 NYE DRONER : NATO kjøpte fem droner av denne typen, Global Hawk. ubemannede overvåkningsfly som skal øke NATOs overvåkning og situasjonsforståelse.
VG170414 MØTTE TRUMP : Donald Trump fikk en grundig orientering av Jens Stoltenberg om hvordan NATO jobber med byrdefordeling mellom medlemslandene.
VG170414 Før påske avslørte den amerikanske avisen Wall Street Journal at NATO skal bruke tre milliarder dollar - 27 milliarder kroner - på å kjøpe satellitt-kapasitet og å utvikle cyberforsvaret, men også for å få full nytte av de store dronene som NATO skal ta i bruk sent i 2017 eller tidlig i 2018.
VG170414 Før påske avslørte den amerikanske avisen Wall Street Journal at NATO skal bruke tre milliarder dollar - 27 milliarder kroner - på å kjøpe satellitt-kapasitet og å utvikle cyberforsvaret, men også for å få full nytte av de store dronene som NATO skal ta i bruk sent i 2017 eller tidlig i 2018.
VG170414 De fem Night Hawk dronene som NATO har i bestilling, skal skal stasjoneres i Signonella i Italia.
VG170414 NATO har også behov for strategisk løftekapasitet med transportfly som kan ta ekstra tunge løft, og vi trenger luft-til-luft tankfly for våre kampfly, sier Stoltenberg.
SA170414 Generalsekretæren sier enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO tenger, vil få noen av bestillingene.
SA170414 NATO har også behov for strategisk løftekapasitet med transportfly som kan ta ekstra tunge løft, sier Stoltenberg og legger til at det også er behov for fly som kan gjennomføre tanking av kampfly i luften.
DN170414 Venstreradikale Jean-Luc Mélenchon er svært kritisk til EU, vil ha Frankrike ut av NATO og er vennlig innstilt overfor Russland.
AA170414 Generalsekretæren sier enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO tenger, vil få noen av bestillingene.
AA170414 NATO har også behov for strategisk løftekapasitet med transportfly som kan ta ekstra tunge løft, sier Stoltenberg og legger til at det også er behov for fly som kan gjennomføre tanking av kampfly i luften.
VG170413 Men for meg er dette argumenter for at NATO står sammen, og at vi fortsetter dialogen med Russland, sier Stoltenberg til VG.
VG170413 Men NATO er ikke utdatert, sa Trump onsdag kveld, uten en antydning av selvironi i stemmen.
VG170413 Les også : Vil holde NATO utenfor Syria-konflikten ¶
VG170413 Han merket seg at den amerikanske presidenten tydelig gikk tilbake på sin tidligere uttalelse om at NATO er utdatert : ¶
VG170413 - Jeg har sagt at NATO er utdatert.
VG170413 * USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker.
VG170413 * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i landet ved utgangen av 2014 og overlot ansvaret for sikkerheten til afghanske styrker.
VG170413 Tenk så at Donald Trump sier at hans USA kanskje ikke gidder NATO så mye lenger.
VG170413 For eksempel hva USA konkret forventer av NATO i Midtøsten.
VG170413 Etter Irak-krigen er det politisk umulig å få samlet NATO om klassiske militæroperasjoner på bakken i Irak eller Syria.
VG170413 Eller tenk at du er generalsekretær i NATO .
VG170413 Dette er på en måte gode nyheter for NATO og Europa, ettersom de begge har en trygg og tradisjonell tilnærming til det NATO bryr seg om.
VG170413 Dette er på en måte gode nyheter for NATO og Europa, ettersom de begge har en trygg og tradisjonell tilnærming til det NATO bryr seg om.
VG170413 Bare at USA hadde spurt om noe sånt offentlig, ville skapt store politiske rivninger i NATO .
SA170413 | Trump vil styrke NATO-samarbeidet etter møte med Stoltenberg ¶ NATO er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump etter å ha møtt alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg.
DN170413 Trump : Nato er ikke lenger utdatert ¶ ¶
DB170413 VERY IMPRESSED by what I saw and heard from @POTUS @realDonaldTrump and NATO secretary general Jens Stoltenberg.
DB170413 Siden Stoltenberg var statsminister har han gjort seg bemerket i internasjonal toppolitikk med ledervervet i Nato .
DB170413 Der kom de to fram til at Nato bør spille en enda større rolle i bekjempelse av internasjonal terror.
DB170413 comparing Trump's speaking ability to the NATO Sec General is like an SNL skit.
DB170413 Og plutselig er han blitt bestekompis med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og trekker tilbake sin uttalelse om at NATO er utdatert.
DB170413 Vår sikkerhet er lenket til allianseforholdet med USA og NATO .
DA170413 | Trump vil styrke NATO-samarbeidet etter møte med Stoltenberg ¶ NATO er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump etter å ha møtt alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg.
DA170413 På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i NATO svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært " nyttige ".
DA170413 På en felles pressekonferanse etter møtet i Det hvite hus sa Trump at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
DA170413 Presidenten sa det var en ære å ha Stoltenberg på besøk og understreke USAs forpliktelse overfor NATO .
DA170413 Han understreket også at NATO ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
DA170413 Han lovet også å jobbe sammen med NATO for å møte utfordringer som " migrasjon og terrorisme ", og han ba forsvarsalliansen om å bidra i Syria.
DA170413 Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.
DA170413 - Det ville vært vidunderlig om NATO og vårt land kom overens med Russland, sa Trump, mens Stoltenberg sa det er behov for å finne måter å snakke med Russland på.
AA170413 | Trump vil styrke NATO-samarbeidet etter møte med Stoltenberg ¶ NATO er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump etter å ha møtt alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170413 På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i NATO svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært " nyttige ".
AA170413 På en felles pressekonferanse etter møtet i Det hvite hus sa Trump at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
AA170413 Presidenten sa det var en ære å ha Stoltenberg på besøk og understreke USAs forpliktelse overfor NATO .
AA170413 Han understreket også at NATO ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
AA170413 Han lovet også å jobbe sammen med NATO for å møte utfordringer som " migrasjon og terrorisme ", og han ba forsvarsalliansen om å bidra i Syria.
AA170413 Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.
AA170413 - Det ville vært vidunderlig om NATO og vårt land kom overens med Russland, sa Trump, mens Stoltenberg sa det er behov for å finne måter å snakke med Russland på.
AA170413 | Stoltenberg : Viktig for NATO å møte Trump ¶
AA170413 Til NTB utdyper Stoltenberg at også forholdet mellom NATO og Russland trolig er på det mest anspente etter den kalde krigen, spesielt etter annekteringen av Krim og Russlands støtte til separatistene i Øst-Ukraina.
AA170413 - Trump er ekstremt opptatt av byrdefordelingen i NATO , og det er til å forstå.
AA170413 - Den beste måten å unngå det på er å være fast, forutsigbar og enhetlig i NATO , men hele tiden arbeide for å bedre forholdet til Russland.
AA170413 | Stoltenberg : Viktig for NATO å møte Trump ¶
AA170413 Til NTB utdyper Stoltenberg at også forholdet mellom NATO og Russland trolig er på det mest anspente etter den kalde krigen, spesielt etter annekteringen av Krim og Russlands støtte til separatistene i Øst-Ukraina.
AA170413 - Trump er ekstremt opptatt av byrdefordelingen i NATO , og det er til å forstå.
AA170413 - Den beste måten å unngå det på er å være fast, forutsigbar og enhetlig i NATO , men hele tiden arbeide for å bedre forholdet til Russland.
AA170413 - Vi vurderer det dit hen at man ved å inkludere Montenegro i NATO er et grovt feiltrinn som strider mot innbyggernes egne ønsker, og som skader stabiliteten både på Balkan og i Europa som helhet, heter det videre.
VG170412 | Stoltenberg før møtet med Trump : Vil holde NATO utenfor Syria ¶
VG170412 WASHINGTON ( VG ) Jens Stoltenberg tror ikke at Donald Trump vil trekke NATO med seg inn i Syria.
VG170412 VG meldte fredag morgen at Stoltenberg og NATO var blitt forhåndsvarslet av USA før angrepet fant sted.
VG170412 Stoltenberg sier at møtet i Det hvite hus også vil handle om minitoppmøtet som NATO skal holde 25. mai i Brussel, når Trump kommer på sitt aller første Europa-besøk som USAs president.
VG170412 Stoltenberg har med sin stabssjef Torgeir Larsen og den militære topprådgiveren Gjermund Eide fra sitt private kontor, pluss nøkkelpersoner i NATO med ansvar for etterretning og forholdet til USA.
VG170412 Stoltenberg avviser alle spekulasjoner om uforutsigbarhet fra den nye amerikanske ledelsen når det kommer til NATO og kjernespørsmålet, felles sikkerhet : ¶
VG170412 Men Stoltenberg har ikke fått noe varsel på forhånd om at USA ønsker at NATO engasjerer seg direkte i kampene i Syria, ut over det alliansen nå gjør med kapasitetsbygging og opptrening av lokale styrker i Jordan og i Irak.
VG170412 Det har vært en bred forståelse i NATO for den amerikanske aksjonen, og den var basert på amerikansk etterretning, sier han.
VG170412 Da Jens Stoltenberg møtte norsk presse i Washington natt til onsdag norsk tid, gikk han langt i å avvise muligheten for at Trump vil trekke NATO inn i krigen inne i Syria : ¶
VG170412 - Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria.
VG170412 - Det vi har opplevd så langt er entydige og sterke utsagn fra hele den nye amerikanske administrasjonen, om at de ønsker et sterkt NATO og et NATO som bidrar mer i kampen mot terror.
VG170412 - Det vi har opplevd så langt er entydige og sterke utsagn fra hele den nye amerikanske administrasjonen, om at de ønsker et sterkt NATO og et NATO som bidrar mer i kampen mot terror.
VG170412 NATO handler om sikkerhet, og der mener jeg budskapet et tydelig, sier Stoltenberg i Washington ¶
VG170412 Vi må hele tiden jobbe for et bedre forhold, men vi må heller ikke skape usikkerhet om at NATO er til for å forsvare alle de allierte. sa Stoltenberg i et møte med norsk presse i Washington natt til onsdag norsk tid.
VG170412 Les også : Vil holde NATO utenfor Syria-konflikten ¶
VG170412 Det har vært en bred forståelse i NATO for den amerikanske aksjonen, og den var basert på amerikansk etterretning, sa Stoltenberg.
VG170412 - Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria.
VG170412 sa Jens Stoltenberg at han ikke tror Trump vil trekke NATO med inn i en konflikt mellom USA og Russland på bakken i Syria.
VG170412 Trumps folk har brukt de første månedene på å berolige NATO og Europa om at politikken ligger fast.
VG170412 Stoltenberg har en krevende jobb med å holde NATO sammen i de konfliktene som preger verdensbildet.
VG170412 Stoltenberg før møtet med Trump : Vil holde NATO utenfor Syria ¶
VG170412 President Obama var mindre interessert og engasjert i NATO enn sine forgjengere.
VG170412 Obama sluttet seg til en politikk som ble utformet i NATO , ikke minst etter kraftig påtrykk fra Polen og andre østeuropeiske land.
VG170412 I det USA engasjerer seg dypere i Syria, vil NATO på en eller annen måte bli involvert.
VG170412 Hadde det skjedd, hadde hele bunne ramlet ut av det NATO bygget opp de siste årene.
VG170412 Etter overfallet på Krim klarte NATO å samle seg rundt det som har med klassisk europeisk sikkerhet å gjøre.
VG170412 Etter den lange, seige og lite suksessrike krigen i Afghanistan, var det som om et noe mer militarisert Russland ga NATO ny mening.
VG170412 Det som vil være vanskelig i NATO fremover er Syria og Midtøsten.
VG170412 Det Trump sier om Syria og Russland til Stoltenberg i dag, kan være avgjørende for om NATO klarer å holde sammen i en verden som er krevende.
VG170412 Derfor ble det nærmest panikk da Trump vant valget og både kritiserte NATO og ga inntrykk av at han skulle endre USAs russlandspolitikk.
VG170412 ( VG ) NATO har savnet amerikansk lederskap.
SA170412 USAs president Donald Trump mener europeiske land må gjøre mer i NATO .
DN170412 | Trump : NATO er ikke lenger utdatert ¶ Nato er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump under pressekonferansen med Jens Stoltenberg.
DN170412 | Trump : NATO er ikke lenger utdatert ¶
DN170412 På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i Nato svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært " nyttige ".
DN170412 På en felles pressekonferanse etter møtet i Det hvite hus, sa Trump at Nato nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
DN170412 Han understreket også at Nato ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
DN170412 Han lovet også å jobbe sammen med Nato for å møte utfordringer som " migrasjon og terrorisme ", og han ba forsvarsalliansen om å bidra i Syria.
DN170412 Et sterkt Nato er viktig for USA, sa Stoltenberg.
DN170412 - Det er en ære å ha deg på besøk og understreke vår forpliktelse overfor Nato , sa Trump til Stoltenberg.
DN170412 USAs president har flere ganger bedt NATO-landene bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han NATO utdatert.
DN170412 Stoltenberg og resten av NATO har full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.
DN170412 I NATO er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.
DN170412 NATO ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i Syria nå.
DB170412 Vi bidrar også i kampen mot IS, men jeg mener Nato kan gjøre mer for å trene lokale soldater og bygge lokal kapasitet.
DB170412 Ved å vise til eksemplene fra alliansens innsats på Balkan og i Afghanistan håper han å få fram hvordan Nato bør gjøre mer for å trene opp lokale soldater.
DB170412 Det andre viktige temaet er byrdefordelingen innad i Nato .
DB170412 Da er det enda viktigere at vi har sterke internasjonale institusjoner som Nato .
DB170412 Blant annet vil han forsøke å overbevise Trump om at Nato kan gjøre mer for å bekjempe terror.
DB170412 Alt sammen er forberedelser til det store toppmøtet i Nato 25. mai, som blir Trumps første besøk til Europa.
DB170412 - Jeg har med meg en lang liste av saker som jeg er opptatt av å skape samstemthet og felles forståelse om i Nato , sier Stoltenberg.
DB170412 - Har du tatt imot noen råd fra andre statsledere i Nato , som har møtt Trump allerede ?
DB170412 - Det handler om hvordan vi bekjemper terror, hvordan vi får til en mer rettferdig byrdefordeling i Nato .
DB170412 Nato er bunnplanken i vår sikkerhet.
DB170412 - Nato har spilt en viktig rolle spesielt siden Afghanistan som har vært vår største militære operasjon noensinne.
DB170412 Vi står samlet i Nato mot Assads barbariske drap, sier Trump.
DB170412 Trump har gjentatte ganger klaget på at Nato ikke har hatt en stor nok rolle i terrorbekjempelse, og at organisasjonen ikke har tatt internasjonal terror på alvor.
DB170412 Tilpasse framtida ¶ - Nato må fokusere på vår tids viktigste saker og tilpasse seg framtida.
DB170412 Siden har Nato vært den fremste organisasjonen for å sikre internasjonal fred og frihet.
DB170412 På forhånd sa Stoltenberg til Dagbladet at tre saker var viktigst for ham å diskutere med Trump : Han mener NATO kan bidra mer til å bekjempe terror.
DB170412 Jeg vil samtidig berømme vår utenriksministers arbeid med å gjøre Nato sterkere.
DB170412 - Vi ble i dag enige, du og jeg, at Nato kan og må gjøre mer for å bekjempe terror.
DB170412 - Jeg ser fram til å jobbe med deg for et fortsatt sterkt Nato og å møte deg i Brussel, sier Stoltenberg til Trump.
DB170412 - Jeg sa Nato var utdatert.
DB170412 - I Nato har USA de beste venner og de beste allierte i verden.
DB170412 - Har du tatt imot noen råd fra andre statsledere i Nato , som har møtt Trump allerede ? spurte Dagbladet Nato-generalsekretæren i går.
DB170412 - For 68 år siden i dag, snakket Harry Truman under etableringen av Nato .
DB170412 Samtidig ser ikke Nato noen umiddelbar fare for et angrep mot et Nato-land.
DB170412 Jeg fortalte hva Nato kan og vil gjøre, sier generalsekretæren.
DB170412 Great meeting w / NATO Sec.
DB170412 Blant annet ønsker han at Nato skal bruke langt mer ressurser på å bygge opp lokale styrker - som for eksempel har skjedd i Afghanistan.
DB170412 Alt sammen er forberedelser til det store toppmøtet i Nato 25. mai, som blir Trumps første besøk til Europa.
DB170412 I EU og NATO rister man på hodet og vet ikke hva de skal tro om denne lederen.
DA170412 | Stoltenberg på plass hos Trump ¶ NATO er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump under pressekonferansen med Jens Stoltenberg.
DA170412 Trump sa at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
DA170412 MØTE MED NATO : Nato-sjef Jens Stoltenberg er på plass i Det hvite hus for sitt møte med USAs Donald Trump onsdag 12. april.
DA170412 Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.
DA170412 - Det er en ære å ha deg på besøk og understreke vår forpliktelse overfor NATO , sa Trump til Stoltenberg.
BT170412 | Trump : Nato er ikke lenger utdatert ¶ Nato er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump etter å ha møtt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.
BT170412 | Trump : Nato er ikke lenger utdatert ¶
BT170412 På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i Nato svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært « nyttige ».
BT170412 På en felles pressekonferanse etter møtet i Det hvite hus, sa Trump at Nato nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
BT170412 Han understreket også at Nato ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland.
BT170412 Han lovet også å jobbe sammen med Nato for å møte utfordringer som « migrasjon og terrorisme », og han ba forsvarsalliansen om å bidra i Syria.
BT170412 Et sterkt Nato er viktig for USA, sa Stoltenberg.
BT170412 - Det er en ære å ha deg på besøk og understreke vår forpliktelse overfor Nato , sa Trump til Stoltenberg.
BT170412 USAs president har flere ganger bedt europeiske allierte om å bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han Nato utdatert.
BT170412 USAs president Donald Trump mener europeiske land må gjøre mer i Nato .
BT170412 Ifølge ham har Nato full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.
BT170412 I Nato er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.
BT170412 - Det Nato har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
BT170412 Nato ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i forbindelse med dette.
AP170412 | Trump har endret mening : - NATO er ikke lenger utdatert ¶
AP170412 Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, avviste også Trumps uttalelse i mars og bemerket at « det finnes ingen gjeldskonto i NATO ».
AP170412 Trump ( @realDonaldTrump ) March 18, 2017 ¶... vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany !
AP170412 Stoltenberg var også tydelig på at NATO ikke ønsker noen ny kald krig eller et nytt våpenkappløp med Russland, og at styrke og dialog er viktig.
AP170412 På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i NATO svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært " nyttige ".
AP170412 På pressekonferansen etter møtet, var det en selvsikker president Trump som omtalte NATO på en penere måte enn tidligere.
AP170412 Presidenten tok også æren for at NATO nå var opptatt av terror.
AP170412 Mener ikke lenger at Tyskland « skylder » NATO penger ¶
AP170412 Etter å ha omtalt NATO som « utdatert » i valgkampen, har Donald Trump blitt langt mer avdempet i sin kritikk av forsvarsalliansen etter at han ble president.
AP170412 Det er viktig for NATO å ha et godt forhold til det største og viktigste medlemslandet, USA, sa Stoltenberg til norsk presse etter at han hadde forlatt Det hvite hus.
AP170412 - Tidligere har jeg sagt at NATO er utdatert.
AP170412 - Han står 100 prosent bak NATO , sa en sentral kilde i Det hvite hus på en telefonkonferansesamtale med pressen onsdag morgen.
AP170412 - Dette er nasjonale forsvarsbudsjetter som selvsagt ikke er noe man skylder NATO .
AP170412 medlemslandet i NATO - noe Russland er sterkt imot.
AP170412 NATO er ikke lenger utdatert, sa presidenten, som mente han hadde mye å rydde opp i.
AP170412 - NATO er ikke lenger utdatert ¶
AP170412 USAs president har flere ganger bedt europeiske allierte om å bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han NATO utdatert.
AP170412 USAs president Donald Trump mener europeiske land må gjøre mer i NATO .
AP170412 Ifølge ham har NATO full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.
AP170412 I NATO er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.
AP170412 - Det NATO har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
AP170412 NATO ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i forbindelse med dette.
AA170412 | Trump : NATO er ikke lenger utdatert ¶ NATO er ikke lenger utdatert, sa president Donald Trump under pressekonferansen med Jens Stoltenberg.
AA170412 | Trump : NATO er ikke lenger utdatert ¶
AA170412 Trump sa at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert.
AA170412 Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.
AA170412 Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Jens Stoltenberg da han møtte Trump.
AA170412 - Det er en ære å ha deg på besøk og understreke vår forpliktelse overfor NATO , sa Trump til Stoltenberg.
AA170412 USAs president har flere ganger bedt europeiske allierte om å bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han NATO utdatert.
AA170412 USAs president Donald Trump mener europeiske land må gjøre mer i NATO .
AA170412 Ifølge ham har NATO full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.
AA170412 I NATO er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.
AA170412 - Det NATO har gjort hittil, er å forsøke å stabilisere ved å utdanne regionens egne soldater.
AA170412 NATO ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i forbindelse med dette.
AA170412 USAs president har flere ganger bedt NATO-landene bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han NATO utdatert.
AA170412 Stoltenberg og resten av NATO har full forståelse for at president Trump reagerte på gassangrepet.
AA170412 I NATO er det bred forståelse for at det er nødvendig med en reaksjon, og at de som står bak denne typen handlinger, holdes ansvarlige.
AA170412 NATO ble varslet om angrepet, men generalsekretæren tror ikke han får spørsmål om å bidra i Syria nå.
DB170411 Kappløpet har allerede startet : Nato med sin utplassering av styrker og våpen østover, russernes svar med fornying av kjernefysiske våpen.
AA170411 USAs godkjenning antas å kunne øke spenningene til Russland, som mener at NATO trenger seg stadig lenger inn i Russlands interessesfære ved at alliansen har åpnet for stadig flere medlemsland øst i Europa.
VG170410 Tyskland svarer : Vi skylder ikke NATO enorme summer ¶
VG170410 NATO-sjefen motsto fristelsen til å reagere da Trump, i valgkampen, kalte NATO for utdatert og gammeldags.
VG170410 Men Stoltenberg gjorde ett unntak i august i fjor, da han lot sin presseavdeling dementere Trumps påstand om at det var hans kritikk som førte til at NATO brått trappet opp kampen mot terror.
VG170410 Les også : Har hele tiden vært sikker på at Trump vil støtte NATO
VG170410 Frithjof Jacobsen kommenterer : Trump truer gjerrige NATO
VG170410 Forberedelsene til dette toppmøtet er tema på møtet mellom Stoltenberg og Trump onsdag kveld, opplyser NATO .
VG170410 Foran møtet mellom Trump og Stoltenberg har NATO varslet at NATOs innsats i kampen mot terror blir et annet hovedtema.
VG170410 - Viktige politiske spørsmål for NATO står på dagsorden, blant annet hvordan NATO kan bidra ytterligere til å bekjempe internasjonal terrorisme - og en mer rettferdig byrdefordeling mellom USA og andre allierte.
VG170410 - Viktige politiske spørsmål for NATO står på dagsorden, blant annet hvordan NATO kan bidra ytterligere til å bekjempe internasjonal terrorisme - og en mer rettferdig byrdefordeling mellom USA og andre allierte.
VG170410 - Dels er Mattis opptatt av at vi skal fortsette å gjøre den jobben vi gjør for å hindre at Afghanistan skal bli et friområde for terror, og dels diskuterte vi hvordan NATO kan trappe opp støtten til den USA-ledede koalisjonen mot IS, sa Stoltenberg til VG etter å ha møtt forsvarsminister Mattis i Washington for tre uker siden.
VG170410 NATO har også satt opp trening og kapasitetbygging i land som Irak, Jordan og Tunis, og vurderer det samme i Libya.
VG170410 NATO har fortsatt betydelige styrker i Afghanistan, men har erfart fallende interesse fra medlemslandene for å delta i operasjonene.
SA170409 Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO .
AP170409 Ellers ville vi vel neppe ha vært med i NATO , i Verdensbanken og i Det internasjonale pengefondet ?
VG170408 - Hvordan kommer dette til å påvirke båndene mellom Russland og NATO ?
AP170408 Syria har også gjort det mulig for Moskva å spille på splittelsen i NATO rundt Tyrkia.
VG170407 USAs forsvarsminister James Mattis tok en telefon til NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg, før amerikanerne startet rakettangrepet mot Syria i natt. og generalsekretær Jens Stoltenberg, før amerikanerne startet rakettangrepet mot Syria i natt.
VG170407 NATO-sjefen sier i en uttalelse fredag formiddag at det syriske regimet har det fulle og hele ansvaret for utviklingen i Syria : ¶ - NATO har fordømt Syrias fortsettende bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler.
VG170407 Foto : Nato Poolfoto ¶
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 - Nato har jevnt over fordømt Syrias bruk av kjemiske våpen, som er et klart brudd på internasjonale normer og enigheter.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 Han legger til at Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at Nato støtter alle internasjonale tiltak for å få fred og en politisk løsning i Syria.
DN170407 - Nato har jevnt over fordømt Syrias bruk av kjemiske våpen, som er et klart brudd på internasjonale normer og enigheter.
DB170407 ¶ Ble varslet : Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO .
DB170407 Under den kalde krigen var Sovjetunionen NATO overlegen i konvensjonelle styrker.
DB170407 PÅ INSPEKSJON : Offiserer gjør honnør når generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg, inspiserer den amerikanske anti-missil stasjonen Aegis Ashore i Develsu, Romania, 12. mai 2016.
DB170407 I dag er NATO Russland overlegen konvensjonelt, og Russland rasler med atomsabelen.
DB170407 NATO måtte ty til avskrekking av et konvensjonelt sovjetisk angrep med å true med atomvåpen i henhold til førstebruksdoktrinen.
BT170407 Stoltenberg legger til at Nato vil støtte opp om alle internasjonale tiltak for å oppnå fred og en politisk løsning i Syria.
BT170407 Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant av angrepet, opplyser Nato .
BT170407 BLE VARSLET : Jens Stoltenberg er generalsekretær i Nato .
BT170407 Nato ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier Stoltenberg.
BT170407 - Nato har vært konsistent i sin fordømmelse av Syrias fortsatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier han.
AP170407 Europa møter lunkent USA : Da Trumps mann ville droppe sitt første møte, gikk alarmen i NATO .
AA170407 Stoltenberg legger til at NATO vil støtte opp om alle internasjonale tiltak for å oppnå fred og en politisk løsning i Syria. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Stoltenberg ble informert av USAs forsvarsminister James Mattis i forkant av angrepet, opplyser NATO .
AA170407 NATO ser på bruk av kjemiske våpen som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier Stoltenberg.
AA170407 - NATO har vært konsistent i sin fordømmelse av Syrias fortsatte bruk av kjemiske våpen som et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier han.
AA170404 Albania har vært medlem av NATO siden 2009 og har også levert EU-søknad.
DA170403 Man må kanalisere de økonomiske midlene inn på andre våpengrener, og ikke bare tenke Nato - selv om det også er viktig, sier Thomassen.
DA170403 - Norge er et land som er helt avhengig av hjelp utenifra, fra Nato .
AP170403 Vi kan ikke ha en politikk i NATO og en annen i FN, skriver Marit Berger Røsland.
AA170402 Det er snakk om en artikkel 5-operasjon, med høyintensitets konflikt der Nato skal slå tilbake angrepet.
AA170402 Det er formelt Nato som arrangerer øvelsen i månedsskifte oktober-november neste år.
AA170402 Arrangeres av Nato
AA170402 Det er snakk om en artikkel 5-operasjon, med høyintensitets konflikt der Nato skal slå tilbake angrepet.
AA170402 Det er formelt Nato som arrangerer øvelsen i månedsskifte oktober-november neste år.
AA170402 Arrangeres av Nato
VG170401 Les også : Tyskland svarer Trump : - Vi skylder ikke NATO « enorme pengesummer » ¶
DB170401 Uten et troverdig landforsvar med nødvendig volum til stede, vil det i en krisesituasjon kunne fortone seg for Moskva som en fristende opsjon, og en mulighet for å påføre NATO et prestisjenederlag i form at et fait accompli, å gå inn i Øst Finnmark, for å presse norske myndigheter til å endre politikk.
DB170401 Det var derfor NATO sto i Bosnia og Kosovo, USA okkuperte Irak, NATO gikk inn i Afghanistan osv.
DB170401 Det var derfor NATO sto i Bosnia og Kosovo, USA okkuperte Irak, NATO gikk inn i Afghanistan osv.
DB170401 Det militære vakuumet som har oppstått i Finnmark med fravær av bakkestyrker, vil dermed kunne gjøre at en konflikt Russland og NATO er innblandet i et annet sted, eskalerer til en konflikt mellom Norge og Russland.
DA170401 Vi vet jo ikke hvor alvorlig dette er, men å ha dette hengende over seg er skadelig, og det svekker hans allerede svake politiske posisjon ytterligere, mener Melbye, som har den amerikanske kongressen, amerikanske valg og forholdet mellom USA og Nato , Europa og Russland som sine fremste kompetanseområder.
DA170401 NATO sier at så lenge det finnes kjernevåpen skal dette være del av alliansen, men NATO sier også at land er pliktig til å søke initiativ for å fremgang på nedrustning.
DA170401 Ingen har sagt at NATO skal fjerne sine atomvåpen, det er ikke snakk om en ensidig nedrustning.
DA170401 Det er vel ikke så rart at vi støtter vår militære allianse ? - NATO hindrer ingen fra å delta i forhandlingene.
DA170401 NATO sier at så lenge det finnes kjernevåpen skal dette være del av alliansen, men NATO sier også at land er pliktig til å søke initiativ for å fremgang på nedrustning.
AP170401 Vi har sett diskrepansen mellom FN og NATO før i norsk utenrikspolitikk.
AP170401 Utenriksminister Børge Brende ( H ) sa etter avstemningen at det ikke er aktuelt å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.
AP170401 Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse, sier hun.
DN170331 Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen.
DN170331 NATO vedtok i 2014 at landene skulle nå dette målet innen ti år.
DB170331 Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen.
DB170331 NATO vedtok i 2014 at landene skulle nå dette målet innen ti år.
DA170331 - Hører du noe særlig fra han generalsekretæren i Nato , da ?
AP170331 USAs president Donald Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen.
AP170331 SV : Norge bør ut av NATO
AP170331 Når Europas største økonomi nå sår tvil om at dette er mulig for dem, åpner det for en konfrontasjon i NATO .
AP170331 | Da Trumps mann ville droppe sitt første møte, gikk alarmen i NATO
AP170331 Selv om han til slutt endte med å delta, bør de andre landene være bekymret over at NATO ikke er en topp-prioritet for Tillerson og Trump, sier Jorge Benitez, direktør i NATOSource og seniorforsker ved tenketanken Atlantic Council.
AP170331 Selv om Tillerson var på plass i Brussel fredag, mener eksperter at hendelsen har bidratt til å så ytterligere tvil om USAs engasjement og interesse for NATO .
AP170331 Ryktene hadde svirret i flere dager, men forrige tirsdag sprakk nyheten : Trumps nye utenriksminister Rex Tillerson planla å droppe sitt aller første ministermøte i NATO .
AP170331 Presidenten har blant annet kalt NATO « avleggs » og antydet at USA ikke vil stille opp for land som ikke betaler sin del av regningen.
AP170331 NATO-sjef Jens Stoltenberg fikk flere spørsmål om uklarheten rundt Tillersons besøk og USAs engasjement for NATO på en pressekonferanse i Brussel før møtet.
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser, men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO .
AP170331 Kilder i NATO sier de føler seg trygge på at USA står ved sine overordnede forpliktelser, men registrerer et « tydelig linjeskifte » når det gjelder synet på USAs rolle som en garantist for den vestlige verdensordenen og synet på verdien av flernasjonale samarbeidsorganisasjoner som NATO.
AP170331 I stedet ville han sende byråkraten Tom Shannon, som for øyeblikket fungerer som Tillersons nestkommanderende, for å møte de 27 andre utenriksministerne i NATO .
AP170331 I NATO venter man fortsatt på at Trump skal nominere en ny NATO-ambassadør og begynne på prosessen med å få personen godkjent i Kongressen.
AP170331 Etter mye virvar endte Rex Tillerson ( midten ) opp på sitt første ministermøte i NATO fredag.
AP170331 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170331 Den nye utenriksministeren meldte avbud til sitt aller første møte med resten av NATO .
AP170331 Benitez i Atlantic Council sier at særlig Mattis og Pence har gitt « veldig positive uttalelser » om NATO , men sier det som til syvende og siste betyr noe er hva Trump mener.
AP170331 - Trumps negative kommentarer om NATO må vektlegges tyngst fordi han er den i administrasjonen som er mest kritisk til alliansen og også den som tar de endelige beslutningene om USAs NATO-politikk, sier Benitez.
AA170331 USAs president Donald Trump har klaget over at byrdefordelingen i NATO er skjev, og at USA har stått for en altfor stor del av utgiftene i forsvarsalliansen.
AA170331 Den amerikanske utenriksministeren gjentar også det som Trump har fremhevet som sin høyeste prioritet i NATO - nemlig å få medlemslandene til å ta en større del av utgiftene gjennom forsvarsbudsjettene. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Tillerson hadde i stedet planlagt å reise til Moskva, en prioritering mange i NATO ristet på hodet av.
AA170331 Forholdet mellom Trump-administrasjonen og NATO fikk en litt humpete start etter at president Donald Trump kalte forsvarsalliansen " foreldet " og kritiserte de andre medlemslandene for ikke å bidra nok økonomisk til alliansen.
AA170331 - Dette er en president med et bilde av Europa som fortsatt holder sammen etter brexit og som støtter NATO 100 prosent, sier Lars Løkke Rasmussen etter møtet med USAs president Donald Trump.
AA170331 - Dette er en president med et bilde av Europa som fortsatt holder sammen etter brexit og som støtter NATO 100 prosent, fortsetter han.
AP170330 Dannelsen av NATO for å demme opp mot Sovjet-makten i øst.
AA170330 Situasjonen skaper fortsatt stor bekymring i NATO , og våpenhvilen eksisterer kun på papiret.
AA170330 Russland og NATO er fortsatt ikke enige i viktige spørsmål vedrørende Ukraina-konflikten, men tonen er åpen og konstruktiv, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.
AA170330 NATO ba under møtet nok en gang russerne om å legge press på de russiskvennlige separatistene i Øst-Ukraina.
VG170329 - Vi har et godt samarbeid med Russland i nordområdene, selv om det har vært en krevende tid mellom Europa, EU og NATO på den ene siden, og Russland på den andre, etter det som skjedde i Ukraina.
VG170329 NATO er en militærallianse som skal forsvare demokrati, ikke rive det ned fra innsiden.
VG170329 Vår sikkerhetspolitiske forankring i NATO har i nærmere 70 år vært en stabil faktor i vårt forhold til Sovjetunionen og Russland.
DN170329 Montenegro er på vei inn i Nato etter at USAs senat tidligere denne uken ga klarsignal.
DB170329 ¶ FOR INNLEMMELSE : John McCain og regjeringen i USA er for å innlemme Montenegro i Nato .
AA170329 Tyskland minner om at Storbritannia fortsatt er en svært viktig alliert, både i EU og NATO , selv om landet nå forlater unionen.
AA170329 Tyrkia har en ekstremt strategisk beliggenhet for NATO , med kontroll av svartehavstrafikken og på grensen til Midtøsten.
AA170329 Det bør skje gjennom NATO som har forpliktet seg til å garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og institusjoner.
VG170328 Våre forpliktelser i NATO krever satsing på moderne teknologiske kapasiteter og systemer i alle våpengrener.
VG170328 Sjefen for E-tjenesten advarte tidligere i mars om at Russland vil skape uro og splittelse i EU og NATO , men påpekte overfor VG at han ikke tror nordmenn er lettpåvirkelige.
DB170328 Dette fordi dette vil være den eneste måten i en krigssituasjon russerne i teorien kan være sikret mot et tilsvarende angrep fra Nato , uten at de selv er i stand til å slå tilbake.
DB170328 Det man derimot kanskje kan, er å slå tilbake et gjengjeldelsesangrep i en situasjon hvor USA og Nato har avfyrt et førsteslagsangrep mot for eksempel Russland.
DB170328 De vil etter beste evne søke ikke bare å ruste opp for å omgå et slikt skjold, men i sin ytterste konsekvens kan et slikt skjold til og med øke faren for et russisk førsteslagsangrep mot Nato .
DA170328 Ei heller at den amerikanske presidenten sier at Nato må være mer terrororientert for ikke å være foreldet, noe som kan øke HVs betydning.
AA170328 | Nytt møte mellom NATO og Russland ¶
AA170328 I tillegg har ambassadørene diskutert spørsmål som militærøvelser og tiltak for å unngå misforståelser og farlige situasjoner over Østersjøen og i andre områder der NATO og Russland grenser mot hverandre. ( ©NTB ) ¶
AA170328 Et hovedtema har vært konflikten i Ukraina, der NATO og Russland fortsatt er dypt uenige.
AA170328 Dagen etter holder NATO utenriksministermøte samme sted.
VG170327 Ofte med henvisning til Geert Wilders i Nederland som vil forby Koranen, Sverigedemokraterna som inntil nylig hadde aktive nazister i eget parti, eller Marine Le Pen i Frankrike som er mot NATO og vil bygge tollmurer over en lav sko.
DB170327 Det var NATO og USAs tunge militære tilstedeværelse i Tyskland, som gjorde at Frankrike og Storbritannia etter hvert følte seg trygge nok til at de kunne bringe tyskerne inn i folden igjen.
DB170327 Det førte til krig på Balkan på 1990-tallet, fristet NATO og EU til å utvide østover, inn i Russlands tradisjonelle interessesfære, som i sin tur framprovoserte Russlands anneksjon av Krim og er medvirkende årsak til at EU nå knaker i sammenføyningene.
DB170327 Den skyldtes at USAs militære tilstedeværelse i Europa etter 1945, opprettelsen av NATO i 1949, og det kjernefysiske « sjakk matt » mellom Sovjetunionen og USA under Den kalde krigen, i praksis la lokk på de tradisjonelle intraeuropeiske konfliktene.
AP170327 | USAs utenriksminister kunne ikke komme - nå flytter NATO toppmøtet ¶
AA170327 Statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) i Utenriksdepartementet mener det ville vært potensielt farlig hvis NATO hadde avskaffet sine kjernevåpen mens andre land beholder sine.
AA170327 ( ©NTB ) ¶ | NATO flytter utenriksministermøtet til 31. mars ¶
VG170326 - Men sanksjonene og den harde tonen mellom NATO og Russland har åpenbart hindret mye samarbeid ?
VG170326 NATO : Stoltenberg så fremgang i samtaler med Lavrov ¶
VG170326 NATO : Stoltenberg så fremgang i samtaler med Lavrov ¶
SA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO .
SA170326 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betale mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland.
DB170326 Trump : - USA må bruke mindre penger på NATO
DB170326 Til møtet med Merkel hadde nemlig Trump, ifølge den britiske storavisa Times, skrevet og printet ut en « faktura » på det han mente var Tysklands økonomiske etterslep overfor NATO .
DB170326 Selv om Trump og forsvarsminister James Mattis har moderert dette til at de krever at NATO stiller større krav til sine andre medlemsland, har forsvarsalliansen og dens leder Jens Stoltenberg åpenbart vært preget av USAs nye, harde linje.
DB170326 En av presidentens viktigste utenrikspolitiske saker har vært at USA har tatt en for stor del av både regninga og ansvaret i NATO .
DB170326 - Uansett, Tyskland skylder store beløp til NATO & USA må få bedre betalt for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi yter overfor Tyskland.
DB170326 - Presidenten ser fram til å møte sine NATO-motparter for å styrke vår forpliktelse til NATO og for å diskutere svært viktige temaer for alliansen.
DB170326 NATO jobber ifølge NTB også med å flytte utenriksministermøtet som skulle gå av stabelen i april til 31. mars slik at USA kan delta.
DA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO .
DA170326 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betale mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland.
DA170326 Det som ville vært potensielt farlig er en situasjon der NATO avskaffet sine kjernevåpen og andre beholdt sine.
DA170326 - Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse, understreker hun.
AA170326 Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NATO .
AA170326 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betale mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland.
AA170326 - Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse, understreker hun.
DN170325 Kilde : Nato flytter møtet for Tillerson ¶
DN170325 Kilde : Nato flytter møtet for Tillerson ¶
DN170325 Det kan bli sett på som at Storbritannia strammer grepet rundt Nato og søker mer innflytelse i å forme relasjoner mellom alliansen og EU.
DN170325 Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶ | « Velferdsprofitører » under angrep også i Senterpartiet ¶
DN170325 Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶
DN170325 | Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶ NATO jobber med å flytte utenriksministermøtet som skulle gå av stabelen i april til 31. mars slik at USA kan delta, sier en kilde i alliansen.
DN170325 | Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶
DN170325 Utenriksministermøtet i NATO skulle etter planen finne sted 5. og 6. april.
DN170325 Konsultasjoner rundt planlegging mellom de allierte pågår, sier en kilde i NATO .
AA170325 | Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶ NATO jobber med å flytte utenriksministermøtet som skulle gå av stabelen i april til 31. mars slik at USA kan delta, sier en kilde i alliansen.
AA170325 | Kilde : NATO flytter møtet for Tillerson ¶
AA170325 Utenriksministermøtet i NATO skulle etter planen finne sted 5. og 6. april.
AA170325 Konsultasjoner rundt planlegging mellom de allierte pågår, sier en kilde i NATO .
DN170324 Presidenten trekker så fram brexit og NATO som videre eksempler.
DN170324 - NATO , foreldet fordi det ikke dekker for terror.
DB170324 Det kan bli sett på som at Storbritannia strammer grepet rundt NATO og søker mer innflytelse i å forme relasjoner mellom alliansen og EU.
DA170324 Vår trygghet er basert på at vi er en del av Nato , men fram til det trenger vi eget og nært forsvar.
AP170324 - Både EU og NATO , de to viktigste organisasjonene i Europa, er under betydelig press.
AA170324 Utenriksministermøtet i NATO skal etter planen finne sted 5. og 6. april.
AA170324 Det er ikke kjent om NATO har besluttet å flytte selve utenriksministermøtet slik at det passer Tillerson bedre.
AA170324 mars møte medlemmer i NATO etter at han først hadde avlyst deltakelsen på alliansens utenriksministermøte.
AA170324 Det kan bli sett på som at Storbritannia strammer grepet rundt NATO og søker mer innflytelse i å forme relasjoner mellom alliansen og EU.
AA170324 Vel et tiår etter krigens slutt satt dermed Vest-Tyskland sammen med sine tidligere fiender som likeverdig partner i både kull- og stålfellesskapet, EEC og NATO .
VG170323 NATO står sammen mot terrorisme, skriver han.
VG170323 Spørsmålet er hvor stor tålmodigheten er i NATO .
DB170323 Kommentaren virker oppsiktsvekkende nok til å kunne få Russland til å rase mot både NATO og USA, men seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, er usikker på hvordan russerne med president Vladimir Putin i spissen vil reagere.
DB170323 Han plasserer uttalelsene til USAs toppgeneral i NATO i en større sammenheng som etter hvert har gjort det vanskeligere og vanskeligere for Trump å rettferdiggjøre en ny tilnærming til Russland.
AA170323 Scaparrotti har stillingen som Supreme Allied Commander ( SACEUR ) i NATO , og er også leder for Europa-kommandoen i det amerikanske forsvaret.
VG170322 Den norske avgjørelsen er oppsiktsvekkende, ettersom Tyrkia og Norge begge er allierte i NATO .
VG170322 Tirsdag ble det kjent at Tillerson planlegger å droppe sitt første ministermøte i NATO i april, noe som har skapt sterke reaksjoner ettersom han like etter besøker Russland.
DN170322 Han la også til at " USA forholder seg 100 prosent forpliktet til NATO ".
DN170322 - Presidenten ser fram til å møte sine NATO-motparter for å styrke vår forpliktelse til NATO og for å diskutere kritiske temaer for alliansen.
DN170322 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier det er i USAs interesse å verve Montenegro til NATO .
DA170322 Kanskje har ikke norske myndigheter andre valg om vi skal være på nivå med de beste i NATO .
DA170322 Den norske kysten kan i seg selv få stor strategisk verdi i en konflikt mellom NATO og Russland.
BT170322 Gjennom Nato skal landene samarbeide om viktig sikkerhetspolitikk.
AA170322 - Presidenten ser fram til å møte sine NATO-motparter for å styrke vår forpliktelse til NATO og for å diskutere svært viktige temaer for alliansen.
AA170322 USAs utenriksminister Rex Tillerson sier det er i USAs interesse å verve Montenegro til NATO .
AA170322 Den norske avgjørelsen er oppsiktsvekkende, ettersom Tyrkia og Norge begge er allierte i NATO .
VG170321 Mange har stilt spørsmål ved når Stoltenberg skulle møte Trump i Det hvite hus, særlig på grunn av Trumps mange negative uttalelser om NATO , men nå er det altså klart.
VG170321 Foto : Nato
VG170321 Det er særlig på følgende områder at USA ønsker at NATO skal bidra mer : ¶
VG170321 At USA bærer en for stor del av kostnadene i NATO og at det er viktig at alle NATO-allierte tar dette på alvor og følger opp.
VG170321 - Jeg ser frem til å diskutere kampen mot terrorisme og en mer rettferdig byrdefordelig i NATO i mine møter med president Trump i Washington i april og med ham og andre NATO-ledere i Brussel i mai, sier Stoltenberg.
VG170321 - Dels er Mattis opptatt av at vi skal fortsette å gjøre den jobben vi gjør for å hindre at Afghanistan skal bli et friområde for terror, og dels diskuterte vi hvordan NATO kan trappe opp støtten til den USA-ledede koalisjonen mot IS.
VG170321 - Da ga han uttrykk for sterk støtte til NATO og til ideen om et sterkt transatlantisk partnerskap, men han ga også veldig sterkt uttrykk for at vi skulle få en mer rettferdig byrdedeling i NATO .
VG170321 - Da ga han uttrykk for sterk støtte til NATO og til ideen om et sterkt transatlantisk partnerskap, men han ga også veldig sterkt uttrykk for at vi skulle få en mer rettferdig byrdedeling i NATO.
VG170321 Forholdet til NATO settes på prøve.
DN170321 Tillersons nedprioritering av ministermøtet i april kan komme til å forsterke bekymringen hos europeiske allierte, som allerede har begynt å tvile på Trumps engasjement for NATO .
DN170321 En tjenestemann i alliansen understreker at Trump i disse telefonsamtalene har bekreftet at han støtter opp om NATO .
DN170321 Man burde begynne med de store demokratiene, og NATO er sikkerhetstinstrumentet til den transatlantiske gruppen av store demokratier.
DB170321 Man burde begynne med de store demokratiene, og NATO er sikkerhetstinstrumentet til den transatlantiske gruppen av store demokratier.
DB170321 Siden den gangen mener generalsekretæren i Nato at han har fått en rekke bekreftelser på at USA står ved sine forpliktelser.
DB170321 Mattis, som jeg hadde et to timer langt møte med i dag, er en bunnsolid støttespiller for Nato .
DB170321 Han ser verdien av Nato .
DB170321 Det er en lang rekke møter der USA har uttrykket støtte til Nato .
DB170321 Amerikanerne har på så mange måter nå gitt uttrykk for sin støtte til Nato .
DB170321 - Det som er det avgjørende for Nato, er at USA står ved sine forpliktelser i Nato .
DB170321 - Det som er det avgjørende for Nato , er at USA står ved sine forpliktelser i Nato.
DB170321 - Det er ikke et signal om at han nedprioriterer Nato ?
DB170321 ( Dagbladet ) : Seinest for ett år siden sa den daværende amerikanske presidentkandidaten, Donald Trump, at Nato var « foreldet ».
DA170321 Tillersons nedprioritering av ministermøtet i april kan komme til å forsterke bekymringen hos europeiske allierte, som allerede har begynt å tvile på Trumps engasjement for NATO .
DA170321 En tjenestemann i alliansen understreker at Trump i disse telefonsamtalene har bekreftet at han støtter opp om NATO .
DA170321 - Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.
BT170321 Tillersons nedprioritering av ministermøtet i april kan komme til å forsterke bekymringen hos europeiske allierte, som allerede har begynt å tvile på Trumps engasjement for NATO .
BT170321 En tjenestemann i alliansen understreker at Trump i disse telefonsamtalene har bekreftet at han støtter opp om NATO .
BT170321 - Generalsekretæren vil opprettholde sin regelmessige kontakt med den amerikanske administrasjonen, som har bekreftet sin sterke forpliktelse til NATO både i ord og i gjerning, sier tjenestemannen.
AP170321 Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at NATO har et " uutnyttet potensial " når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan.
AA170321 Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at NATO har et " uutnyttet potensial " når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan. ( ©NTB ) ¶
AA170321 President Donald Trump hevder USAs allierte skylder NATO store beløp, noe som blir avvist fra europeisk side.
AA170321 Norge bruker ifølge den siste oversikten fra NATO i inneværende periode 1,49 prosent av BNP på forsvaret og risikerer å måte øke forsvarsbudsjettet med nesten 50 prosent for å nå målet fra Wales.
AA170321 Ifølge en pressemelding fra NATO blir " en mer rettferdig byrdefordeling " et av hovedtemaene under Stoltenbergs samtale med Mattis ¶
AA170321 - Tyskland har ingen gjeld til NATO , slo landets forsvarsminister Ursula von der Leyen fast sist helg.
VG170319 | Tyskland svarer Trump : - Vi skylder ikke NATO « enorme pengesummer » ¶
VG170319 USA bestemmer selv hvor mye de bidrar til å forsvare NATO » ¶
VG170319 På lørdag svarte Ivo Daalder, som var en permanent representant i NATO fra 2009 til 2013, Trump gjennom hele ni twittermeldinger.
VG170319 President, that's not how NATO works.
VG170319 President, slik fungerer ikke NATO, sier tidligere representant i NATO .
VG170319 President, slik fungerer ikke NATO , sier tidligere representant i NATO.
VG170319 President, det er ikke slik NATO fungerer.
VG170319 Og for at det skulle skje var det nødvendig med et « moderne sikkerhetskonsept » som inkluderte et moderne NATO , men også en Europeisk forsvarsunion og en investering i FN.
VG170319 Og denne : Willoch ber NATO gi opp Krim ¶
VG170319 Lørdag kveld la Donald Trump ut en melding på Twitter hvor han skriver at Tyskland skylder NATO « enorme pengesummer ».
VG170319 Kommentar : Merkel og Trump dømt til samarbeid ¶ Nato har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret.
VG170319 Forsvarsministeren mener det er feil å knytte de to prosentene utelukkende til NATO .
VG170319 - Ivo Daalder ( @IvoHDaalder )18.03.17, 03:24 ¶ 2 / This is not a financial transaction, where NATO countries pay the US to defend them.
VG170319 - Det er ikke noen gjeldskonto i NATO , sier forsvarsministeren i en uttalelse ifølge Reuters.
VG170319 - Budsjettet går til mer enn bare NATO
SA170319 Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen tilbakeviser president Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA « enorme beløp ».
SA170319 President Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA store beløp, er uriktig, sier Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen.
DN170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
DN170319 President Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA store beløp, er uriktig, sier Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen.
DN170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
DN170319 Den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen er ikke enig i at Tyskland betaler for lite til Nato .
DN170319 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland, tvitret han lørdag. 1,2 prosent av BNP ¶
DN170319 - Tyskland har ingen gjeld til NATO , slår den tyske forsvarsministeren fast.
DB170319 Stemme Norge ut av NATO .
DA170319 For Arbeiderpartiet kunne et SV-krav om rakettforsvaret blitt en kinkig sak i valgkampen, ikke minst fordi partiets tidligere leder Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO .
BT170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
BT170319 Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen tilbakeviser president Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA " enorme beløp ".
BT170319 President Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA store beløp, er uriktig, sier Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen.
BT170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
BT170319 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland, tvitret han lørdag. 1,2 prosent av BNP ¶
BT170319 - Tyskland har ingen gjeld til NATO , slår den tyske forsvarsministeren fast.
BT170319 | SV vil fortsatt ha Norge ut av Nato - ekspertene rister på hodet ¶
BT170319 Under arbeidet med å meisle ut SVs partiprogram for neste periode, 2017 - 2021, har det vært knyttet spenning til om partiet fortsatt vil ha Norge ut av Nato .
BT170319 I 2014, midt under Ukraina-krisen, slet SVs landsstyre med å kritisere Vladimir Putins Russland for det som skjedde, og vedtok først en resolusjon som ga Nato skylden.
BT170319 Fakta : SV og Nato
BT170319 ENIGE : Nestleder Snorre Valen og leder Audun Lysbakken er enige om å beholde formuleringen « Melde Norge ut av Nato » i SVs partiprogram.
BT170319 Det er flertall i Stortinget for Nato .
BT170319 De første tiårene, under den kalde krigen, sto motstand mot Nato og forsøk på å etablere vennskapelige relasjoner med landene i Øst-Europa sentralt i partiets politikk.
BT170319 - Vi vil erstatte medlemskapet i Nato med en nordisk forsvarspakt, sier han.
BT170319 - Men det er forskjell på en debatt og et ønske om å melde Norge ut av Nato ?
BT170319 - Ingen kan være overrasket over at vi står for det vi alltid har stått for når det gjelder Nato .
BT170319 - I en situasjon da det blir realistisk å gå ut av Nato så vil vi stå i en tid med store endringer.
BT170319 SV vil også fortsatt melde Norge ut av forsvarsalliansen Nato , og å øke forsvarssamarbeidet i Norden.
AP170319 Her kan du lese om hvordan SV fortsatt vil melde Norge ut av NATO - ekspertene rister på hodet. 4 ) Gratis tannlege for alle under 20 år.
AA170319 Von der Leyen tar nå til orde for " et mer moderne sikkerhetskonsept ", der modernisering av NATO også må sees i sammenheng med oppbyggingen av en europeisk forsvars- og sikkerhetsunion og økte investeringer i FN.
AA170319 President Donald Trumps påstand om at Tyskland skylder NATO og USA store beløp, er uriktig, sier Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen.
AA170319 Ifølge NATO benyttet Tyskland i fjor 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, en økning fra året før da 1,18 prosent av Tysklands BNP gikk til forsvaret.
AA170319 - Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO , og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland, tvitret han lørdag.
AA170319 - Tyskland har ingen gjeld til NATO , slår den tyske forsvarsministeren fast.
DN170318 Under den felles pressekonferansen viste Merkel og Trump lite enighet i vanskelige saker inkludert Nato , forsvarsutgifter og frihandelsavtaler.
DN170318 I mesteparten av den 30 minutter lange seansen hadde Merkel steinansikt mens Trump langet ut mot de allierte i Nato for å ikke betale sin « rettmessige del ».
DB170318 ¶ NATO : Trump kritiserte i dag Tyskland for ikke å ha bidratt med nok penger til NATO .
DB170318 « Sorry, herr president, det er ikke sånn NATO fungerer.
DB170318 | Komitéleder : Ikke bevist at Russland og Trump samarbeidet ¶ ¶ NATO : Trump kritiserte i dag Tyskland for ikke å ha bidratt med nok penger til NATO.
DB170318 Uavhengig av det, Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO og USA må få mer betalt for det mektige, og veldig dyre, forsvaret det gir Tyskland », lød meldinga.
DB170318 USA bestemmer selv hvor mye det bidrar til å forsvare NATO . » « Dette er ikke en finansiell transaksjon, hvor NATO-land betaler USA for forsvar.
DB170318 The US decides for itself how much it contributes to defending NATO . pic.twitter.com/8svkzRBEQb ¶
DB170318 President, that's not how NATO works.
DB170318 Merkel og Trump satt både torsdag og fredag i møter, hvor de blant annet diskuterte NATO .
DB170318 Mens USAs direkte finansiering ligger på 22,1 prosent, betaler Norge omtrent 1,7 prosent og Tyskland 14,7 prosent, ifølge NATO .
DB170318 Men å tolke dette dithen at land skylder USA og NATO penger, blir helt absurd, sier Hilde, og fortsetter : ¶
DB170318 Donald Trump har over lengre tid langet ut mot NATO , som han mener trenger reform.
DB170318 At USA bruker 3,62 prosent av BNP, betyr heller ikke at alle disse pengene går til investeringer som er direkte knyttet opp mot NATO .
DB170318 - Trump, det er ikke sånn NATO fungerer ¶... vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany !
DB170318 - Trump, det er ikke sånn NATO fungerer ¶... vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany !
DB170318 - Selve finansieringen av NATO er det satt faste rater for.
DB170318 » « USA bidrar til NATO med et stort militært engasjement.
DB170318 » « Et sterkt, samlet NATO , hvor alle bidrar med sin forsvarsandel, vil sikre fred for alle medlemmer av alliansen. » - Skulle egentlig betalt mer ¶
DB170318 Da Angela Merkel og Trump møttes i Det hvite hus i går, var det ventet at de blant annet skulle snakke om NATO , EU og det kommende G20 toppmøtet.
AP170318 | SV vil fortsatt ha Norge ut av NATO - ekspertene rister på hodet ¶
AP170318 Under arbeidet med å meisle ut SVs partiprogram for neste periode, 2017 - 2021, har det vært knyttet spenning til om partiet fortsatt vil ha Norge ut av NATO .
AP170318 Nestleder Snorre Valen og leder Audun Lysbakken er enige om å beholde formuleringen « Melde Norge ut av NATO » i SVs partiprogram.
AP170318 I 2014, midt under Ukraina-krisen, slet SVs landsstyre med å kritisere Vladimir Putins Russland for det som skjedde, og vedtok først en resolusjon som ga NATO skylden.
AP170318 Det er flertall i Stortinget for NATO .
AP170318 De første tiårene, under den kalde krigen, sto motstand mot NATO og forsøk på å etablere vennskapelige relasjoner med landene i Øst-Europa sentralt i partiets politikk.
AP170318 - Vi vil erstatte medlemskapet i NATO med en nordisk forsvarspakt, sier han.
AP170318 - Men det er forskjell på en debatt og et ønske om å melde Norge ut av NATO ?
AP170318 - Ingen kan være overrasket over at vi står for det vi alltid har stått for når det gjelder NATO .
AP170318 - I en situasjon da det blir realistisk å gå ut av Nato så vil vi stå i en tid med store endringer.
AA170318 | Trump : Tyskland skylder NATO " enorme pengesummer " ¶
AA170318 Tyskerne skylder NATO " enorme pengesummer ", hevder USAs president på Twitter.
AA170318 - Sorry, det er ikke sånn NATO fungerer, tvitret USAs tidligere NATO-ambassadør Ivo Daalder.
AA170318 - Likevel skylder Tyskland enorme pengesummer til NATO , og USA må betales mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland, skriver Trump på Twitter lørdag.
AA170318 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO , så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
AA170318 NATO har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret, og Merkel lovet ved Trumps side at Tyskland skal innfri det målet.
AA170318 Under den felles pressekonferansen viste Merkel og Trump lite enighet i vanskelige saker inkludert NATO , forsvarsutgifter og frihandelsavtaler.
AA170318 I mesteparten av den 30 minutter lange seansen hadde Merkel steinansikt mens Trump langet ut mot de allierte i NATO for å ikke betale sin « rettmessige del ».
AA170318 For Arbeiderpartiet kan et SV-ultimatum om rakettforsvaret bli en pikant affære i valgkampen, ikke minst fordi partiets tidligere leder og statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO .
AA170318 - At NATO skal ha et slikt system og at Norge er en del av alliansen, er ikke noe nytt, konstaterte hun overfor NTB i januar.
VG170317 Temaene er foreløpig uklare, men det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
VG170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
VG170317 Det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
SA170317 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO , så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
SA170317 NATO har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret, og Merkel lovet under pressekonferansen at Tyskland skal innfri det målet.
DN170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
DN170317 Det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
DN170317 - Jeg er glad for at presidenten påpekte hvor viktig Nato er for USA.
DB170317 Trump kritiserer NATO , EU og Angela Merkel ¶
DB170317 Det er også ventet at NATO vil bli tatt opp i løpet av samtalene.
DB170317 Det var ventet at de to lederne blant annet skulle snakke om NATO , Russland, det kommende G20 toppmøtet og EU.
DB170317 Det kommer særlig til syne i håndteringen av spørsmål som gjelder atomvåpen, NATO , forholdet til USA og innretningen på norsk forsvar.
DB170317 Det finnes neppe mange partimedlemmer som er mot å forby atomvåpen eller gjøre Norge mer uavhengig av NATO og USA.
DB170317 Trump kritiserer NATO , EU og Angela Merkel ¶
DA170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
DA170317 Det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
BT170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
BT170317 Det er ventet at de vil diskutere NATO og USAs krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar, Trumps holdning til EU, kampen mot IS i Syria og Irak, konflikten i Ukraina og forholdet til Russland.
AA170317 - Jeg gjentok for kansler Merkel min sterke støtte til NATO , så vel som behovet for at våre NATO-allierte betaler en rettferdig andel av forsvarsutgiftene, sa Trump.
AA170317 NATO har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret, og Merkel lovet under pressekonferansen at Tyskland skal innfri det målet.
VG170316 - Jeg er blant annet for EU og NATO .
DA170316 » Radarkjeder i NATO
DA170316 Hovedgrunnen til at NATO finansierte oppgraderingen av kystradarstasjonene i Nord-Norge for flere hundre millioner kroner på midten av 1990-tallet, handlet om at forsvarsalliansen ville sikre bedre overvåking av luftrommet under 10.000 fot.
DA170316 Partiets syn på alliansen ligger fast, men det vil overraske stort om partiets landsmøte i helgen vil gjøre " Norge ut NATO " til hovedsak i valgkampen.
DA170316 Den selvpålagte restriksjonen om at NATO ikke skal øst for 23. lengdegrad, bør ifølge programutkastet opprettholdes.
AP170316 Det er typisk SV å gå inn for ¶ å melde Norge ut av NATO ¶ å være mot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen ¶ økt skatt på høye inntekter og formuer ¶ foreslå økte utbetalinger til folk som mottar sosialhjelp og folketrygdens minsteytelser ¶ varig vern av bl.a.
AA170316 NATO avsluttet sitt antipiratoppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater både har vilje og evne til å gjenoppta sin virksomhet.
DA170315 NATO maner til ro og oppfordrer de allierte til å vise respekt.
AP170315 NATO maner til ro og oppfordrer de allierte til å vise respekt.
AP170315 Marinepatruljer fra NATO-land, samt Kina, India og Iran, har stanset piratkapringer i flere år, men NATO avsluttet sitt antipirat-oppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater har til hensikt, og mulighet til, å gjenoppta angrep. ( ©NTB ) ¶
AP170315 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170315 Marinepatruljer fra NATO-land, samt Kina, India og Iran, har stanset piratkapringer i flere år, men NATO avsluttet sitt antipirat-oppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater har til hensikt, og mulighet til, å gjenoppta angrep. ( ©NTB ) ¶
AA170315 Avtalen vekket bekymring blant Tyrkias allierte i NATO og ble skrinlagt i 2015.
AA170315 Komiteen ba for én uke siden både Stoltenberg, som nå er generalsekretær i NATO , og statsminister Erna Solberg ( H ) om å møte til høringen 20. eller 21. mars.
AA170315 Han er derfor forhindret fra å delta i høringen, sier pressetalsmann Stein Hernes i NATO til avisen.
DA170314 USAs kritikk av at Europa ikke bidrar nok til NATO har også særlig vært rettet mot Tyskland som Europas rikeste land.
AP170314 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
VG170313 Det som, i følge The New York Times, har vært hovedhensikten fra tysk side, er å finne ut hvem som er « trans-atlantikere » i den amerikanske administrasjonen, folk som støtter et fortsatt nært og godt forhold til Europa og NATO .
VG170313 - Trump selv har gjentatte ganger raljert mot Brussel og mot NATO , mens presidentens ministre som har besøkt europeiske land har understreket at USAs støtte til og engasjement i Europa vil fortsette som før.
VG170313 EU og NATO er tjent med å ha et godt forhold til Tyrkia.
DN170313 Norge skylder Nato 14,8 milliarder kroner ¶ | - NHO får store utfordringer fremover ¶
DN170313 Sneglefart mot økt pengebruk i NATO
DN170313 Sneglefart mot økt pengebruk i NATO
DN170313 | Sneglefart mot økt pengebruk i NATO
DN170313 Verstingen i NATO er vesle Luxembourg, som ligger på 0,42 prosent av BNP.
DN170313 Blant de 28 medlemslandene i NATO er det kun USA som bruker mer per innbygger.
DN170313 Norge skylder Nato 14,8 milliarder kroner ¶
DN170313 Norge skylder Nato 14,8 milliarder kroner ¶
DN170313 Norge skylder Nato 14,8 milliarder kroner ¶
DN170313 USAs president Donald Trump presser knallhardt på for å få europeiske allierte til å ta en større del av regningen i Nato .
DB170313 Når generalsekretæren blander seg inn i denne bitre skuddvekslinga med skjellsord, som ikke har noe med NATO å gjøre, må han frykte for samholdet i alliansen.
DB170313 Men Tyrkia og Nederland har altså i NATO underskrevet på å forsvare hverandre militært dersom den ene skulle bli angrepet.
DB170313 Krangelen mellom Tyrkia og Nederland er såpass vill at generalsekretæren i NATO , der begge land er medlem, fant grunn til å be dem roe seg og vise hverandre respekt.
DB170313 For EU og NATO er imidlertid denne krangelen bare dårlig nytt som må kveles snarest mulig.
DA170313 Russland anklages for å stå bak kuppforsøket i Montenegro i fjor høst, som hadde som mål å hindre landet fra å bli medlem i NATO .
DA170313 Akkurat som i Ukraina prøver Russland å forhindre at landene knytter seg tettere til både EU og NATO .
DA170313 * Montenegros medlemskapsforhandlinger med NATO må avsluttes, landet skal etter planen tas opp som medlem i vår.
AP170313 Trump presser NATO
AP170313 Landene i NATO forpliktet seg på toppmøtet i Wales i 2014 til å klare det innen 10 år.
AP170313 I NATO er det totalt kun fem land som oppfyller målet, det samme antallet som i 2015.
AP170313 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170313 Da landets nye forsvarsminister James Mattis var på sitt første ministermøte i NATO i februar, hadde han et lignende budskap.
VG170312 Som forsvarsminister har hun imponert statsministeren med å bygge et solid kontaktnett i NATO og spesielt med den aller viktigste, USA.
SA170312 Landene Tyrkia krangler med om valgmøtene er alle med i forsvarsalliansen NATO .
DN170312 I samtalen var de to også enige om at Nato er svært viktig for å bevare fred og stabilitet, het det.
DN170312 I 2024 vil det være ti år siden Nato gjorde sitt vedtak, som Norge er forpliktet av.
DN170312 En urolig internasjonal situasjon både øst og sørøst for Nato preget debatten om forsvars- og utenrikspolitikk hos Høyre.
DN170312 Det øker behovet for større samhold nasjonalt, i Norden og Europa og i Nato i kampen mot cyberkriminalitet, mener han.
DN170312 - Nato er vår forsikring.
DN170312 Landene Tyrkia krangler med om valgmøtene er alle med i forsvarsalliansen NATO .
DB170312 Norge er NATO i nord, og vi må ivareta vårt territorielle område og bidra med strategiske kapasiteter inn i NATO , sier Gudmundsen.
DB170312 Norge er NATO i nord, og vi må ivareta vårt territorielle område og bidra med strategiske kapasiteter inn i NATO, sier Gudmundsen.
AP170312 Det diplomatiske rabalderet oppleves som spesielt uvanlig fordi det skjer mellom land som tilhører den samme forsvarsalliansen, NATO .
AP170312 Forholdet mellom NATO og Russland har i de siste tre årene vært inne i en negativ spiral, drevet frem av uforenlige virkelighetsoppfatninger og gjensidig mangel på tillit.
AP170312 | NATO og Russland har et historisk dårlig forhold.
AA170312 Landene Tyrkia krangler med om valgmøtene er alle med i forsvarsalliansen NATO .
AA170312 I 2024 vil det være ti år siden NATO gjorde sitt vedtak, som Norge er forpliktet av.
AA170312 En urolig internasjonal situasjon både øst og sørøst for NATO preget debatten om forsvars- og utenrikspolitikk hos Høyre.
AA170312 Det øker behovet for større samhold nasjonalt, i Norden og Europa og i NATO i kampen mot cyberkriminalitet, mener han.
AA170312 - NATO er vår forsikring.
DA170311 Meyer i Høyre mener det er viktig at Norge forplikter seg til å levere NATOs mål, ikke bare for å tilfredsstille NATO , men fordi at det er behov for økte bevilgninger til Forsvaret.
DA170311 Men vi må huske på at vi ligger godt an i NATO , sier Søreide. | - Norske sjøfolk like billige ¶
DA170311 NATO : På Høyres landsmøte på Gardermoen er det blitt jobbet intenst med et kompromissforslag, for å forplikte Ine Eriksen Søreide og resten regjeringen til NATO-målet.
AP170311 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170311 Landene Tyrkia krangler med om valgmøtene er alle med i forsvarsalliansen NATO .
AP170311 Tirsdag møtes de to regjeringssjefene i Washington for å snakke om blant annet NATO og Syria - og det kanskje vanskeligste av alt : handelspolitikk.
AP170311 Andre temaer Reuters nevner, er NATO og at Tyskland må øke sine forsvarsutgifter, Syria, flyktninger og EU.
AP170311 Fredag møtes de to regjeringssjefene i Washington for å snakke om blant annet NATO og Syria - og det kanskje vanskeligste av alt : handelspolitikk.
AP170311 Andre temaer Reuters nevner, er NATO og at Tyskland må øke sine forsvarsutgifter, Syria, flyktninger og EU.
VG170310 | Willoch ber NATO gi opp Krim ¶
VG170310 Så gir Willoch et hint til NATO om hva som må til : ¶
VG170310 Men overfor VG går han langt i å uttrykke at NATO og Vesten overdriver trusselen fra Russland : ¶
VG170310 - Jeg går ut fra at man på betydningsfullt hold i NATO tenker igjennom hvordan man skal komme ut av situasjonen med sanskjoner.
VG170310 - Hvordan kan NATO og Russland normalisere forholdet ?
VG170310 - Antydningene fra NATO om at Ukraina kunne bli medlem, var innledningen til en helt overflødig skjerping av motsetningene mellom Russland og vesten, sier Willoch til VG.
VG170310 Dermed vil Høyre bekrefte det statsminister Erna Solberg var med på i NATO : et mål med sikte på å nå to-prosentmålet innen 10 år, altså i 2024.
VG170310 - Men dersom VGs opplysninger stemmer, sier man det samme fra norsk side i NATO og her hjemme.
BT170310 I ettertid er det uklart hvor store ekstra midler som skal bevilges, men selv de mest optimistiske tolkninger ligger langt under de to prosent av BNP som regjeringen har lovet Nato .
AP170310 Vi er nær 1 milliard mennesker i NATO som gleder oss til du setter i gang.
AP170310 Generalsekretæren i NATO gratulerte den nyutnevnte MGP-generalen.
AA170310 Moskva har intensjoner om å true fasiliteter som tilhører USA og NATO i Europa, hevdet Selva.
VG170309 NATO har tvert imot invitert Russland til samarbeid om missilforsvar, noe som er blitt avslått.
AP170309 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AA170309 NATO har tvert imot invitert Russland til samarbeid om missilforsvar, noe som er blitt avslått.
AA170309 Selv om han tror Russland ønsker å skape uro og splittelse i EU og NATO , tror ikke sjefen for Etterretningstjenesten at nordmenn lett lar seg påvirke.
VG170308 Splid i NATO og EU ¶
VG170308 Sjefen for E-tjenesten advarer om at Russland vil skape uro og splittelse i EU og NATO , men tror ikke nordmenn er lettpåvirkelige.
VG170308 - Formålet kan være å oppnå en mer russiskvennlig politikk, og indre splid i forholdet til NATO og EU, sa han til VG.
DA170308 - Denne dagen er en flott mulighet til å markere at vi trenger flere kvinner i Forsvaret og flere militære kvinner i internasjonal tjeneste for Norge, NATO og FN.
AA170308 - Vi tror at Russland med overlegg har utplassert denne raketten for å utgjøre en trussel mot NATO og fasiliteter som ligger innenfor NATOs ansvarsområde, sier USAs viseforsvarssjef, general Paul Selva.
AA170308 | NATO advarer Kosovo mot å danne hær ¶ NATO er " alvorlig bekymret " over Kosovos plan om å omgjøre landets sikkerhetsstyrke til en ordinær hær, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.
AA170308 - Dersom mandatet til Kosovos sikkerhetsstyrker nå utvikles som foreslått, vil NATO måtte vurdere nivået på sine forpliktelser, særlig når det gjelder kapasitetsbygging, sier Stoltenberg.
AA170308 NATO har støttet sikkerhetsstyrkene i Kosovo siden den serbiske provinsen erklærte seg uavhengig i 2008, men truer nå med å bryte båndene.
AA170308 NATO er også bekymret over følgene, noe Stoltenberg understreket i telefonsamtaler med Thaci og Kosovos statsminister Isa Mustafa onsdag.
AA170308 ( ©NTB ) ¶ | NATO advarer Kosovo mot å danne hær ¶
VG170307 Seksuelle minoriteter, USA, NATO og EU fikk også sitt.
VG170306 Bydelen Molenbeek ligger bare noen kilometer fra hovedkvarterene til NATO og EU, og har fostret gjerningsmennene i flere av Europas verste terroraksjoner.
SA170306 USA og Tyrkia er allierte i NATO , men i Raqqa-konflikten står de på hver sin side.
DN170306 Involvering fra Nato og EU har bidratt til å slå tilbake opprørsgruppene, inkludert IS, og Libyas oljeproduksjon har tatt seg opp noe, og har i de siste ukene og månedene ligget på omtrent 700.000 fat per dag.
AA170306 USA og Tyrkia er allierte i NATO , men i Raqqa-konflikten står de på hver sin side.
DN170305 Aldrimer.no skrev at kilder på høyt nivå i NATO mente kuppforsøket var iscenesatt av presidenten og myndighetene.
AP170305 Aldrimer.no skrev at kilder på høyt nivå i NATO mente kuppforsøket var iscenesatt av presidenten og myndighetene.
AA170305 Aldrimer.no skrev at kilder på høyt nivå i NATO mente kuppforsøket var iscenesatt av presidenten og myndighetene.
VG170304 - Jeg synes vi bør være klare overfor Russland på at vi ikke tolererer at de bryter internasjonal lov og setter opp snuten mot NATO .
AP170304 - Tror makthaverne i Kreml faktisk på propagandaen om at Gud har gitt Russland i oppgave å frelse jorden, at fascister styrer Ukraina og at Vesten og NATO vil utslette Russland ?
AP170304 Britene og irene er interessert i hvordan vi har fått til det nordiske samarbeidet med ulike tilknytninger til EU og NATO , forklarer han.
VG170303 Fra 1998 til 2003 var han Russlands ambassadør til Belgia samtidig som han var Russlands utsending til Nato .
VG170303 8/10 republikanere tror USA har blitt styrket på verdensarenaen av Trump : Den nye presidenten har irritert kineserne i Taiwan-spørsmålet, sådd tvil om USAs støtte til NATO , og terget på seg Mexico.
AA170303 Samtalene mellom NATO og Russland kommer samtidig som USA-administrasjonen med president Donald Trump i spissen, forsøker å forsikre NATO-landene om sin lojalitet selv om landet legger press på at andre nasjoner bør øke forsvarsbudsjettene sine. ( ©NTB ) ¶
AA170303 Den militære ledelsen i NATO og det russiske forsvaret hadde fredag sitt første telefonmøte siden Ukraina-krisen førte til isfront mellom partene.
AA170303 " Dette er det første militære toppmøtet siden NATO bestemte seg for å fryse samarbeidet med Russland, " heter det i uttalelsen.
AA170303 NATO styrker sitt nærvær hos allierte i Øst-Europa, som har fryktet Russland siden landet annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014.
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | NATO og Russland i samtaler ¶
VG170302 - Når forsvar og beredskap blir et av hovedbudskapene i valgkampen, er det naturlig at forsvarsbudsjettet må økes til det nivået som Norge har forpliktet seg til i NATO , sier Elvenes.
VG170302 - Langtidsplanen tar oss i riktig retning og innebærer store investeringer i nye kapasiteter, slik NATO oppfordrer til.
DB170302 - Når det gjelder spørsmålet om Nato , så fikk vi den endelige bekreftelsen på at USA vedkjenner seg ansvaret gjennom Trumps tale.
AP170302 Karlis Neretnieks mener det svenske forsvaret er langt fra så sterkt som det bør være for et land som ikke er med i NATO og dermed må planlegge for å klare seg selv om det blir angrepet.
VG170301 Og da Trump snakket om de allierte i forsvarsalliansen NATO , som Norge er en del av, hevdet at han allerede er i ferd med å få resultater.
VG170301 - Vi støtter sterkt NATO .
VG170301 Han snakket om samhold og styrke, om amerikanernes felles beste, om at trivielle krangler ikke var viktig og at USA støtter NATO .
DN170301 Men siden er det gjort klinkende klart, også fra Rex Tillerson, at forpliktelsen overfor Nato står fast.
DN170301 Men siden er det gjort klinkende klart, også fra Rex Tillerson, at forpliktelsen overfor Nato står fast.
DN170301 « Vi støtter Nato sterkt, en allianse skapt gjennom båndene fra to verdenskriger, som avsatt fascisme, en kald krig, og bekjempet kommunisme.
DN170301 Trump kom også med en etterlengtet forsikring om USAs forpliktelser til forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ), og hevdet at medlemslandene nå pøser penger inn i alliansen, som Trump tidligere har oppfordret til.
DN170301 Militæret og Nato
DB170301 Et annet, eldre samarbeid er NATO , et samarbeid Trump omtalte i positive ordelag.
DB170301 - Vi er en sterk forkjemper for NATO , en allianse smidd av båndene fra to verdenskriger, som detroniserte fascismen, og en kald krig som beseiret kommunismen, sa Trump.
DB170301 I talen var han innom flere politiske områder, som immigrasjon, økonomi, helseforsikring og USAs forhold til NATO .
DB170301 I talen var Trump innom flere politiske områder, som immigrasjon, økonomi, helseforsikring og USAs forhold til NATO .
DB170301 Stiglitz skriver at han selv har kritisert mange av de økonomiske og politiske ordningene som ble skapt etter andre verdenskrig gjennom institusjoner som FN, Nato og EU.
DB170301 På den ene side forsikret han igjen at Nato er en bærebjelke i amerikansk utenrikspolitikk, på den annen side sa han ; min jobb er ikke å beskytte verden, men å beskytte USA.
AP170301 Trump streifet også innom flere saker om forholdet til andre land, som grensemuren mot Mexico, nye innvandringsbestemmelser, NATO og handelsregler.
DA170228 Hovedpersonen frykter at Sovjet-ledelsen ikke skjønner at NATO-aktiviteten er del av en øvelse, og derfor vil utløse en atomkrig, fordi de tror at NATO forbereder et atomangrep.
AP170228 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
VG170227 I valgkampen ga Trump uttrykk for at NATO var gått ut på dato, men i forbindelse med et besøk ved den amerikanske sentralkommandoen sa presidenten at han sterkt støttet NATO .
VG170227 I valgkampen ga Trump uttrykk for at NATO var gått ut på dato, men i forbindelse med et besøk ved den amerikanske sentralkommandoen sa presidenten at han sterkt støttet NATO.
VG170227 Han mener NATO er utdatert, før han gir full støtte.
AP170227 Og i NATO og i USA har man gang på gang slått fast at de nye B61 - 12 ikke er å anse som nye våpen.
AP170227 I flere europeiske land har det vært tilløp til debatt om denne moderniseringen av atomvåpnene og deres videre skjebne i forsvaret av NATO .
AP170227 Fra 2020 vil Nato plassere ut USAs moderniserte atombomber i Europa.
AP170227 NATO har slått fast at så lenge det finnes atomvåpen i verden, vil alliansen ha slike til avskrekking.
AP170226 Og hun satser på europeisk forsvarssamarbeid - i NATO .
DB170225 Det har gjort Nato til en allianse som etter mange år i vakuum har fått tilbake sin eksistensberettigelse, nemlig å forsvare seg mot Moskva, enten landet rundt hovedstaden heter Sovjetunionen eller Russland.
DB170225 Den russiske aggresjonen i Ukraina har gjort Nato til en allianse eksplisitt rettet mot Russland.
AP170225 Krystallklar på forpliktelsene til NATO
AP170225 - Under debatten med Sverre Diesen på Litteraturhuset dagen etter foredraget på « Army Summit » var han krystallklar på forpliktelsen til NATO .
AP170225 - Hva med holdningen til NATO ?
BT170224 Skremmeskuddet Myksvoll avslutter med - at Russland kanskje sto bak et angrep på Montenegros statsminister - er liksom prikken over i-en - uten at jeg forstår hva NATO eventuelt skulle ha med det å gjøre.
BT170224 Og her presterer han å skrive : « Heilt sidan NATO frigjorde Kosovo i 1999 og stoppa eit snarleg folkemord frå Russland-støtta Jugoslavia, har det gått føre seg ei utviding av NATO på Balkan.
BT170224 Og her presterer han å skrive : « Heilt sidan NATO frigjorde Kosovo i 1999 og stoppa eit snarleg folkemord frå Russland-støtta Jugoslavia, har det gått føre seg ei utviding av NATO på Balkan.
BT170224 Men å si at « NATO frigjorde Kosovo », er temmelig drøyt.
BT170224 Emnet er svekking av NATO - der han antyder at EU eventuelt kan bli et alternativ til det han mener er en kraftig nedprioritering av NATO fra den nye presidenten i USA.
BT170224 Emnet er svekking av NATO - der han antyder at EU eventuelt kan bli et alternativ til det han mener er en kraftig nedprioritering av NATO fra den nye presidenten i USA.
BT170224 NATO var langt unna, men skulle ha et visst tilsynsansvar, som EU seinere overtok.
DB170223 Putins møysommelige undergraving av det liberale demokratiet i EU-landene og hans aktivisme på østflanken, kombinert med Trumps betingede støtte til NATO , klar motvilje mot EU og åpen begeistring for Brexit, uten å nevne en proteksjonisme rettet mot europeerne, skremmer stadig flere.
AA170223 I en debatt torsdag lovet Le Pen å bruke 3 prosent av BNP på forsvarsbudsjettet, noe som er en økning på over 50 prosent, ifølge tall fra NATO .
SA170222 I EU og Nato blir det imidlertid bemerket at president Trump ikke har uttalt seg offentlig om sin egen regjerings sjarmoffensiv i Europa.
DA170222 Det er ventet at han vil stille seg bak NATO og å ha et godt forhold til USAs allierte.
DA170222 Han har kalt NATO overflødig og antydet at USAs overholdelse av artikkel fem avhenger av hvorvidt medlemslandene har betalt sin andel eller ikke.
AP170222 NATO sier derimot at skjoldet blant annet er rettet mot Iran.
AP170222 NATO og USA har i en årrekke jobbet med å etablere et rakettskjold i Europa.
AA170222 Norge har vært medlem av NATO i flere år, og vil fortsatt være det.
AA170222 - Hvis Norge vurderer det slik at de bare foretar seg noe for å sikre egne grenser, og bringer inn NATO - og stokker om på basesystemet - og deltar i et rakettskjold.
VG170221 Ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg er NATO under kontinuerlig dataangrep - angivelig 500 angrep i måneden.
DA170221 Selv forutsetningen om at solidariteten i NATO er absolutt, har begynt å slå sprekker.
BT170221 Erna Solberg ble generalsekretær i Nato .
AP170221 Den har tittel « Russland - NATO » og inneholder i all hovedsak bekymringer rundt NATOs bevegelser og utvidelser.
AP170221 Den har tittel « Russland - NATO » og inneholder i all hovedsak bekymringer rundt NATOs bevegelser og utvidelser.
VG170220 USA-presset øker mot NATO
VG170220 KREVER MER AV NATO : - USA, som i årevis har vært NATOs største bidragsyter, sier nå at de forventer langt mer fra resten av de allierte.
VG170220 Han understreket likefullt USAs støtte til NATO , og at USA vil møte sine forpliktelser.
VG170220 USAs visepresident Pence møtte både sine kolleger i NATO og ledere i EU under besøket i Brussel.
SA170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
DN170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
DB170220 Og om NATO sa han : « Vi arbeider for å modernisere samarbeidet.
DB170220 Men NATO er ikke foreldet.
DB170220 Han fortsatte til NATO for å møte generalsekretær Jens Stoltenberg mandag ettermiddag.
DB170220 Før München-konferansen om sikkerhet snakket europeiske ledere om « massiv usikkerhet » og manglende tillit mellom USA og de europeiske allierte etter Trumps utfall mot både NATO og EU.
DB170220 Dette uttalte ingen ringere enn spanske Javier Solana, tidligere generalsekretær i NATO og tidligere utenrikssjef i EU, under konferansen.
BT170220 De to diskuterte blant annet NATO , den nye amerikanske administrasjonens tanker om EU og samarbeidet mellom EU og USA.
AP170220 | USAs visepresident til NATO : - Vår tålmodighet har grenser ¶
AP170220 USAs visepresident med hilsen fra Trump München : NATO oppfyller ikke sine løfter ¶
AP170220 USAs visepresident Mike Pence gjentar sin advarsel til NATO : Europeiske allierte må få opp forsvarsbudsjettene allerede i år.
AP170220 Motivet bak forsøket på statskupp skal være Montenegros utsikter til å bli med i NATO .
AP170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
AA170220 | Pence til NATO : - Vår tålmodighet har grenser ¶
AA170220 USAs visepresident Mike Pence gjentar sin advarsel til NATO : Europeiske allierte må få opp forsvarsbudsjettene allerede i år.
AA170220 Pence takket Stoltenberg for måten han leder NATO på.
AA170220 Forsvarsminister James Mattis sa i forrige uke at USA kunne komme til å " moderere sin forpliktelse " til NATO hvis framskrittene uteble.
AA170220 De to diskuterte blant annet NATO , den nye amerikanske administrasjonens tanker om EU og samarbeidet mellom EU og USA.
AA170220 Uroen skyldes uttalelser som Trump har kommet med tidligere der han gir støtte til brexit og spår at flere land vil følge britene ut av EU, og der han kaller NATO " utdatert " og bortkastede penger.
VG170219 Les mer her : Angriper NATO for manglende samarbeid ¶
VG170219 Visepresidenten holdt tale der han understreket betydningen av NATO , og lovet salen at de transatlantiske båndene kom til å forbli sterke.
DN170219 USA vurderer å trekke Nato sterkere inn i kampen mot terrorgrupper i Midtøsten og Nord-Afrika.
DN170219 Inntil videre er det ikke på agendaen at Nato skal overta bombingen.
DN170219 I Europa vokser nervøsiteten for at Nato skal bli trukket inn i nye hengemyrer.
DN170219 Hos europeiske allierte er det delte meninger om hvor langt Nato bør gå.
DN170219 Han har likevel ikke gått ut med konkretiseringer av hva USA ser for seg at Nato skal gjøre.
DN170219 De allierte i Nato skal nå diskutere hvordan de kan bidra i landet.
DN170219 Alle medlemsland i Nato deltar i koalisjonen, men bombingen er formelt sett ikke en NATO-operasjon.
DN170219 - Det vil bli mildt sagt veldig vanskelig å nå enighet i Nato om å overta en stor kampoperasjon, sier en annen NATO-diplomat.
DN170219 Nato er « avgjørende » i kampen mot terror, fastslo USAs forsvarsminister James Mattis på det samme møtet.
DN170219 ) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener det ikke er noen stemning for nye utenlandseventyr for Nato .
DB170219 Både Ayralt og Gabriel representerer land som ikke har oppfylt toprosentsmålet til Nato .
DB170219 Mens Trump forberedte seg på en ny helg i Mar-a-Lago, var visepresident Mike Pence og forsvarsminister James Mattis i München for å berolige USAs allierte om at, jo, NATO er fortsatt bærebjelken i amerikansk utenrikspolitikk og dere kan fortsatt stole på oss.
VG170218 Lørdag morgen gikk den tyske forbundskansleren Angela Merkel på scenen på den store sikkerhetskonferansen i München og sa at penger til bistand i svake stater, til FN og til andre formål som øker sikkerheten, bør regnes inn når NATO beregner landenes innsats opp til to prosent av BNP i 2024.
VG170218 - President Trump har bedt meg forsikre dere om at USA vil stå fast i sin støtte til NATO og det tranatlanstiske samarbeidet, sa Pence.
VG170218 - Jeg tror at landene kommer til å vise vei oppover, NATO vil stå styrket fremover, selv om alle landene ikke når målet om to prosent, svarer statsministeren.
VG170218 POST-VESTLIG VERDENSORDEN : Russlands utenriksminister Sergei Lavrov svingte pisken over NATO og Jens Stoltenberg.
VG170218 MÜNCHEN ( VG ) Russland og utenriksminister Sergei Lavrov holder NATO-sjef Jens Stoltenberg ansvarlig for at alt militært samarbeid mellom NATO og Russland fortsatt er frosset.
VG170218 Han sa at NATO-Russland-rådet, som er samarbeidsforumet mellom de 28 medlemslandene i NATO og Russland, nå fremstår som en « prateklubb » uten reelt innhold.
VG170218 Den russiske utenriksministeren var likevel ikke like skarp i kritikken mot vesten som i da han talte til den samme konferansen i München i 2015, da han sa at NATO hadde skadet internasjonal orden mer enn Russland.
VG170218 De vil gjerne opprettholde kontakten, men kunne ikke si at NATO var klar til å gjenoppta samarbeidet, Det er trist, sa Lavrov til sikkerhetskonferansen i München lørdag ettermiddag.
VG170218 - NATO har forblitt en kald krig-organisasjon, sa Lavrov.
VG170218 Stoltenberg sier at det tvert imot har vært konkrete tilnærminger mellom NATO og Russland det siste året.
VG170218 STEG FOR STEG : Jens Stoltenberg mener at NATO og Russland har gjort flere fremskritt i dialogen gjennom det siste året.
VG170218 MÜNCHEN ( VG ) NATO-sjef Jens Stoltenberg liker dårlig at Sergei Lavrov stempler NATO Russland-rådet som en prateklubb.
VG170218 Men Stoltenberg bekrefter det Lavrov sa fra scenen i München tidligere lørdag, at NATO ikke er klare til å gjenoppta det militære samarbeidet.
VG170218 Les Lavrovs kritikk her : Skylder på NATO for mangel på samarbeid ¶
VG170218 I 2016 ble det avholdt tre møter i NRC, hvor Stoltenberg og de 28 NATO-ambassadørene møter Russlands ambassadør til NATO .
VG170218 Foto : Matthias Schrader, AP ¶ - NATO Russland-rådet har hatt viktige samtaler om øvelser, om Ukraina og om sikkerhet i luftrommet over Østersjøen, sier Stoltenberg som svar på kritikken fra den russiske utenriksministeren tidligere lørdag.
VG170218 Da han møtte Lavrov på sikkerhetskonferansen i München i fjor, hadde ikke NATO Russland-rådet, NRC, møttes siden Ukraina-krisen.
VG170218 Etter sitt første møte med Trump sa imidlertid Storbritannias statsminister Theresa May at Trump står 100 prosent bak NATO .
VG170218 Den ferske presidenten har flere ganger tidligere langet ut mot NATO .
VG170218 Donald Trump har sådd tvil om hvorvidt USA gjennom Nato ville stille opp dersom noen av de allierte blir angrepet.
VG170218 - Vi har vært helt avhengige av Nato siden 1949.
SA170218 Jakobsen, som er tilknyttet Forsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
DN170218 Ifølge Lavrov er en hovedgrunn til dette at Nato , som utvidet seg østover i kjølvannet av den kalde krigen, fortsatt er en « kaldkrigsinstitusjon ».
DN170218 Jakobsen, som er tilknyttet Forsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
DB170218 ¶ STØTTER NATO : Under sikkerhetskonferansen i München i dag, erklærte visepresident Mike Pence at USA støtter Europa og NATO .
DB170218 ¶ STØTTER NATO : Under sikkerhetskonferansen i München i dag, erklærte visepresident Mike Pence at USA støtter Europa og NATO.
DB170218 ( Dagbladet ) : USAs videpresident Mike Pence forsikret i dag at landet støtter både Europa og NATO .
DB170218 McCain beskriver også Trump-administrasjonen som rotete, og mener at de siste ukenes framferd er et skifte fra grunnverdiene til Nato .
DB170218 - Trump gikk inn i jobben med full støtte til Nato , sa Mattis på møtet der han også avviste et nærtstående militært samarbeid med Russland, ifølge Reuters.
DA170218 Ifølge Lavrov er en hovedgrunn til dette at NATO , som utvidet seg østover i kjølvannet av den kalde krigen, fortsatt er en " kaldkrigsinstitusjon ".
DA170218 Forsvarsminister James Mattis spredte uro i Europa tidligere i uka da han truet med at USA vil svekke sine forpliktelser til NATO hvis ikke Europa bruker mer penger på forsvar allerede i år.
DA170218 viktig møte : Europa må overbevise Trumps visepresident Mike Pence ( til venstre ) og forsvarsminister James Mattis ( til høyre ) om at EU og NATO er viktige under helgens sikkerhetskonferanse i München.
BT170218 USAs forsvarsminister James Mattis varslet tidligere i uken at amerikanerne vil vurdere å " moderere sine forpliktelser " til Nato hvis ikke europeerne øker pengebruken innen året er omme.
BT170218 Jakobsen, som er tilknyttetForsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
AP170218 | USAs visepresident med hilsen fra Trump : NATO oppfyller ikke sine løfter ¶
AP170218 Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov kritiserte NATO for å gjenskape en kald krig holdning, i stedet for samarbeid.
AP170218 Pence kom ikke bare med pengekrav til NATO-landene, men understreket at NATO må gjøre mer i kampen mot terror.
AP170218 Pence fikk langt på vei støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg som i sitt innlegg understreket at det USA nå krever er det NATO vedtok på sitt toppmøte i Wales i 2014.
AP170218 Den eneste gangen NATO har utløst artikkel 5, som sier at et angrep på et land i alliansen er et angrep på hele alliansen.
AP170218 USA og NATO mener dette er et åpenbart brudd med INF-avtalen fra 1987.
AP170218 Nye RS-28 interkontinentale Sarmat-raketter skal fra 2020l erstatte RS-30 Vojevoda, som NATO omtaler som SS-18 Satan. 4.
AP170218 Kreml avviser påstandene og mener trusselen fra USA og NATO har økt som følge av NATO-utvidelse.
AP170218 Han viser til at USA og NATO allerede i gang med å utplassere styrker og øke antallet operasjoner i Europa.
AP170218 Han mener NATO og USA raskest mulig får lage « en mer fleksibel kjernefysisk pakke ».
AP170218 - Det omfatter utstasjonering av de nye konvensjonelle ( ikke-atomvåpen ) JASSM-luft-krysserraketter i Tyskland, Polen og Finland og forsterkede strategiske bombeflyoperasjoner og slagplaner for å forsvare NATO .
AP170218 Virginia Mayo / TT / NTB Scanpix ¶ NATO er bekymret ¶
AP170218 Stoltenberg sier at NATO har lagt frem konkrete forslag til forbedringer av Wien-dokumentet.
AP170218 Selv om det ikke sies rett ut at NATO er fienden, er inntrykket som skapes klart : ¶
AP170218 Russlands mange ikke-varslede øvelser har bekymret NATO lenge.
AP170218 Russland : Provosert av NATO-øvelse i Østersjøen ¶ - NATO har doblet antallet militærøvelser, og de fleste av dem har anti-russisk karakter, sa Sjojgu rett før jul.
AP170218 Russerne kaller det bare " tester " eller " inspeksjoner ", og dermed behøver de ikke varsle NATO og naboland før øvelsen er i gang.
AP170218 MOSKVA/MÜNCHEN ( Aftenposten ) : Russland bryter intensjonen i avtalen om å varsle NATO om militær øvelser.
AP170218 Forskere frykter at dette kan øke faren for uønsket væpnet konflikt mellom Russland og NATO .
AP170218 Dette er blant annet bakgrunnen for at NATO ønsker å fornye Wien-dokumentet.
AP170218 De hyppige « kamptestene » et av de største og farligste problemene NATO har med dagens Russland.
AP170218 De hyppige storøvelsene uten varsling øker faren for uforutsette hendelser, og brukes av Russland for å legge politisk press på nabolandene, mener NATO .
AP170218 - Det var ikke vi som brøt alt det praktiske militære samarbeidet, det var det NATO som gjorde, sa Lavrov med henvisning til tiltakene etter Krim-annekteringen.
AP170218 | NATO ønsker ny avtale med Russland om varsling av militærøvelser.
AP170218 Stoltenberg har en litt annen versjon i møte med norsk presse her i München sa han blant annet : ¶ - NATO er klar til å gjenoppta militær informasjonsutveksling, men ikke det praktiske militære samarbeidet med Russland.
AP170218 Russland og utenriksminister Sergej Lavrov holder NATO-sjef Jens Stoltenberg ansvarlig for at alt militært samarbeid mellom NATO og Russland fortsatt er frosset.
AP170218 Den russiske utenriksministeren, som er superveteran blant verdens utenriksministre, kom med tydelig kritikk av NATO under sitt innlegg og i spørsmålsrunden etterpå.
AP170218 Den russiske utenriksminister Sergej Lavrov beskyldte NATO under Jens Stoltenbergs ledelse for å henge igjen i en kald krigs tenking.
AP170218 Den gang ble all militært samarbeide mellom NATO og Russland frosset.
AP170218 - Jens Stoltenberg vil gjerne opprettholde kontakten, men kunne ikke si at NATO var klar til å gjenoppta samarbeidet, Det er trist, sa Lavrov.
AP170218 - Det var ikke vi som stoppet dette samarbeidet, viste Lavrov til og viste til de tiltakene som NATO satte i verk etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya.
AP170218 NATO som skyteskive ¶
AP170218 Ved starten av sitt innlegg på den sikkerhetspolitiske konferansen i München lørdag morgen, sa visepresident Mike Pence at « USA gir sterk støtte til NATO og vil aldri svikte alliansen ».
AP170218 Donald Trumps periode som president behøver ikke å bli en ulykke for NATO .
AA170218 Jakobsen, som er tilknyttetForsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.
VG170217 Dette statskuppet ble gjennomført med støtte fra radikale nasjonalistiske elementer og fikk aktiv tilslutning fra USA og andre land i NATO ( herunder Norge ) og EU.
VG170217 Dessverre ignorerte vestlige partnere forslaget vårt og foretrakk å utvide NATO østover.
VG170217 - Når USA og NATO ønsker å nå ut til Russland, må vi samtidig være i stand til å forsvare oss selv hvis Russland velger å handle i strid med internasjonal lov.
VG170217 Ved siden av forholdet til USA og våre viktigste allierte i NATO , er dette den viktigste delen av norsk utenrikspolitikk.
VG170217 - Den russiske ambassadøren kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk i NATO .
SA170217 " Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.
DN170217 - Våre amerikanske venner vet at deres tone overfor Europa og NATO har en direkte effekt på fellesskapet på vårt kontinent, sa von der Leyen fredag da hun holdt åpningstalen på den store sikkerhetskonferansen i München.
DN170217 - Hun hadde et veldig tydelig budskap som jeg tror nesten alle europeiske land i NATO kan stille seg bak.
DN170217 - Et stabilt og forent EU er like mye i USAs interesse som et stabilt og forent NATO , sa hun.
DN170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO , sier pressetalsmann Frode O.
DN170217 Dette statskuppet ble gjennomført med støtte fra radikale nasjonalistiske elementer og fikk aktiv tilslutning fra USA og andre land i Nato , herunder Norge, og EU.
DN170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og Nato , sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Frode Overland Andersen i en uttalelse.
DN170217 Langer ut mot Nato
DN170217 Dette statskuppet ble gjennomført med støtte fra radikale nasjonalistiske elementer og fikk aktiv tilslutning fra USA og andre land i NATO , herunder Norge, og EU.
DN170217 Dessverre ignorerte vestlige partnere forslaget vårt og foretrakk å utvide Nato østover. », skriver ambassaden.
DN170217 Ambassaden skriver videre at Russland flere ganger har « gjort forsøk på å bli kvitt arven fra 'den kalde krigen' », og at Nato og vestlige land har slått et slag mot stabiliteten til det internasjonale politiske systemet på følgende måte : ¶
DN170217 Ambassaden refser Norge og vestlige land for å prioritere Nato over et militært samarbeid med Russland, og legger til grunn at Russland skal ha foreslått et slikt samarbeid i 2008 - som da skal ha blitt avvist.
DN170217 USA truet onsdag med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke allierte i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
DN170217 Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til NATO
DB170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO .
DB170217 Russerne mener at NATO kan bruke rakketskjoldsbasene som bygges i Romania også til å skyte langdistansemissiler.
DB170217 Generalsekretær Jens Stoltenberg sier det vil vekke bekymring i NATO hvis det viser seg å stemme at Russland har utplassert en traktatstridig rakett, skriver NTB.
DB170217 Bekymring for Pentagon og NATO
DB170217 - Hvis det er tilfelle at de bryter med avtalen, tror jeg russerne gjør det fordi de mistenker at NATO kan komme til å gjøre lignende ting.
DB170217 Det samme gjelder NATO .
DA170217 Kritikere av krigen har ment at NATO må ta ansvar for dagens anarki i Libya.
DA170217 Da hadde NATO bombet landet på opposisjonens side i måneder.
DA170217 - Våre amerikanske venner vet at deres tone overfor Europa og NATO har en direkte effekt på fellesskapet på vårt kontinent, sa von der Leyen fredag da hun holdt åpningstalen på den store sikkerhetskonferansen i München.
DA170217 - Hun hadde et veldig tydelig budskap som jeg tror nesten alle europeiske land i NATO kan stille seg bak.
DA170217 - Et stabilt og forent EU er like mye i USAs interesse som et stabilt og forent NATO , sa hun.
DA170217 Samlokalisering med Nato ble uviktig, mente senere Nato-sjef Stoltenberg.
BT170217 " Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.
AP170217 Under møtet understreket Mattis nok en gang budskapet om at europeiske allierte må bidra mer til byrdefordelingen i NATO .
AP170217 - Han var veldig klar og tydelig på forpliktelsen til NATO og betydningen av de allierte og det transatlantiske båndet.
AP170217 Vi har stått sammen med andre land i NATO og Europa om sanksjoner fordi Russland har begått store brudd på folkeretten i Europa.
AP170217 Det norske utenriksdepartementet mener den russiske ambassaden « kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO ».
AP170217 Andersen i UD sier til Aftenposten at den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO .
AP170217 Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.
AA170217 De to hilste også på hverandre i Brussel, der NATO hadde forsvarsministermøte onsdag og torsdag.
AA170217 - Fra vår side blir det viktig å understreke betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet, som også er viktig for USA, sa Søreide til NTB i forkant av møtet.
AA170217 Under møtet understreket Mattis nok en gang budskapet om at europeiske allierte må bidra mer til byrdefordelingen i NATO .
AA170217 Fra norsk side var det ifølge Søreide også viktig å understreke betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet.
AA170217 - Han var veldig klar og tydelig på forpliktelsen til NATO og betydningen av de allierte og det transatlantiske båndet.
AA170217 Det ventes at Pence kommer til å orientere sine allierte i Europa og Midtøsten om USAs utenrikspolitikk under Trump-administrasjonen, og at USA vil overholde sine forpliktelser overfor NATO og EU.
AA170217 - Jeg har bestemt meg for at jeg skal konsentrere meg om å være generalsekretær i NATO .
AA170217 " Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.
AA170217 » Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.
AA170217 - Den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO , sier Andersen.
VG170216 Nå sier forsvarsminister James Mattis ( til høyre ) at USA står sammen med NATO i synet på Russland.
VG170216 James Mattis kom til NATO onsdag med en klar beskjed fra president Trump om at alle medlemslandene må lage forpliktende opptrappingsplaner for å nå NATOs felles mål om to prosent av BNP til forsvar.
VG170216 HARD MOT RUSSLAND ; Jens Stoltenberg ( til venstre ) har jobbet hardt i kulissene for at den nye Trump-administrasjonen ikke skal endre sitt forhold til NATO .
VG170216 - Vi vil lete etter en vei fremover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser, og at vi i så fall vil vende tilbake til et partnerskap i NATO , sa Mattis, men la til : ¶
VG170216 - USA er åpne for muligheten til å gjenopprette en god relasjon til Moskva, men vi må være realistiske i våre forventninger og sikre at våre folk forhandler ut fra styrke, sa Mattis på det lukkede forsvarsministermøtet i NATO onsdag.
VG170216 | Trump truer gjerrige NATO
VG170216 USA varslet at skjevheten i NATO , der de i praksis må betale for Europas sikkerhet, mens Europa selv ikke gidder, ikke kunne fortsette.
VG170216 Forsvarsminister Mattis kom til NATO her i Brussel med en klar advarsel.
VG170216 NATO har alltid vært til for å beskytte oss mot krig, invasjon og klassiske militære angrep.
VG170216 Med de helt nye toner fra Europas fremste allierte i Det hvite hus, der den nye presidenten har tilkjennegitt ønske om å avvikle EU og er heller ikke så veldig tydelig i synet på NATO , må Europa forberede seg på å klare seg selv.
SA170216 | Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til NATO
SA170216 USAs forsvarsminister James Mattis vil ikke utdype hva som ligger i trusselen om at USA kan svekke forpliktelsen til NATO hvis ikke pengebruken øker i Europa.
DN170216 Nåværende generalsekretær i NATO , tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg, vil ikke lenger mene noe om handlingsregelen.
DN170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO , sa han.
DN170216 Tillerson bekrefter USAs nære bånd til Europa og NATO .
DN170216 | Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til NATO
DN170216 USAs forsvarsminister James Mattis vil ikke utdype hva som ligger i trusselen om at USA kan svekke forpliktelsen til NATO hvis ikke pengebruken øker i Europa.
DN170216 Mattis forsøkte likevel å berolige ved å bekrefte at det fortsatt er én for alle, alle for én som gjelder i NATO .
AP170216 I NATO , der alliansens forsvarsministre var samlet til møte onsdag og torsdag, puster flere lettet ut over de posisjonene Trump-administrasjonen har tatt i spørsmål om Russland siden innsettelsen.
AP170216 - Det budskapet Mattis kommer med her på NATO , er velkjent og godt i tråd med norske prioriteringer, sier hun.
AA170216 Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO , sa han.
AA170216 | Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til NATO
AA170216 USAs forsvarsminister James Mattis vil ikke utdype hva som ligger i trusselen om at USA kan svekke forpliktelsen til NATO hvis ikke pengebruken øker i Europa.
AA170216 Mattis forsøkte likevel å berolige ved å bekrefte at det fortsatt er én for alle, alle for én som gjelder i NATO .
AA170216 Tillerson bekrefter USAs nære bånd til Europa og NATO .
AA170216 Skipene utgjør for tiden Natos stående Maritime Styrke « Standing NATO Maritime Group One » ( SNMGS1 ), som de to siste ukene har deltatt i to store mulitnasjonale øvelser langs Vestlandskysten.
AA170216 Foto : Nato
AA170216 Det er viktig at vi tar ansvar for egen sikkerhet, og gjennom deltagelse i Natos stående maritime styrker fyller vi en viktig forpliktelse på vegne av Nato , sier Sandquist.
AA170216 Det er viktig at Nato behersker operasjoner i allierte farvann for å effektivt kunne forsvare hverandre om nødvendig, sier Sandquist i en pressemelding.
AA170216 De tre skipene som akkurat nå utgjør Standing Nato Maritime Group 1.
VG170215 Stoltenberg varsler at byrdefordeling og konkrete opptrappingsplaner vil bli tema når Trump kommer til sitt første Nato toppmøte i Brussel i mai.
VG170215 Siden Stoltenberg ble toppsjef i NATO i 2014, samme år som Russland annekterte Krim og angrep Ukraina, har NATO brukt enorme ressurser på å forsterke forsvaret mot øst.
VG170215 Siden Stoltenberg ble toppsjef i NATO i 2014, samme år som Russland annekterte Krim og angrep Ukraina, har NATO brukt enorme ressurser på å forsterke forsvaret mot øst.
VG170215 På trappen til Jens Stoltenberg, sa Mattis også at NATO må tilpasse seg et endret trusselbilde.
VG170215 Nå har man mye fokus på sør i NATO , samtidig som det foreløpig er slik at landene i sør ikke har formulert ferdig hva slags behov de har, sier Eriksen Søreide.
VG170215 Nå er det meste på plass : NATO har økt sin hurtigreaksjonsevne, og soldater fra en rekke land, blant annet Norge, er i ferd med å bli stasjonert i Polen, Latvia, Litauen og Estland som et av flere tiltak i et forsterket forsvar mot Russland.
VG170215 Norge har i tillegg argumentert for en sterkere kommandostruktur i NATO , og at alliansen bryr seg mer om de russiske ubåtene som truer forsyningslinjene over Atlanteren i tilfelle krig.
VG170215 Men til andre forsvarsministere har Mattis gjort det tydelig hva USA ønsker mer av fra NATO fremover : Kamp mot terror og forsvar mot cyberangrep.
VG170215 Men på vei inn til møtet sa Mattis tvert imot at NATO utgjør grunnmuren i både USAs og de europeiske landenes forsvar.
VG170215 Men NATO må ha gode svar på utfordringene i sør, sier hun.
VG170215 Land som Spania, Italia, Hellas og Tyrkia vil kreve mer oppmerksomhet fra NATO mot de største truslene mot sine lands sikkerhet : Svake stater, terrortrusler og folkevandring fra Afrika og Midtøsten.
VG170215 FØRSTE MØTE : USAs utenriksminister James Mattis ble tatt imot i NATO av generalsekretær Jens Stoltenberg tirsdag ettermiddag.
VG170215 Forsvarsministerne vil i løpet av dagens møte ta en formell beslutning om å etablere en sentral stab i den italienske byen Napoli, en « hub » som det kalles i NATO , som skal øke alliansens kunnskap og oppmerksomhet om behov og trusler fra områdene i Nord-Afrika og Midtøsten.
VG170215 Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at Norge er innforstått med at NATO må engasjere seg mer i sør : ¶
VG170215 Det er et syn som ledelsen i NATO deler, får VG opplyst.
VG170215 De vil få støtte fra USA, hvor Trump har varslet at NATO må engasjere seg sterkere i kampen mot terror.
VG170215 Bak lukkede dører på NATOs forsvarsministermøte i Brussel tirsdag fikk alliansen den første anledningen til å bli kjent med den nye Trump-administrasjonen, hvor presidenten tidligere har sagt at NATO er utdatert og foreldet.
VG170215 - NATO har alltid tilpasset seg nye sikkerhetstrusler, det er ikke noe nytt.
VG170215 USA, Polen, Estland og Hellas brukte mer enn to prosent av BNP på forsvar i 2016, viser ferske tall fra NATO .
VG170215 TROR DET GÅR : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier at Norges nye forsvarsplan er blitt godt mottatt i NATO , også av USA.
VG170215 Den planen har fått en god mottagelse i NATO , og også i USA, sier Eriksen Søreide.
VG170215 Den norske planen når ikke toprosentmålet i 20-årsperioden den peker fram mot, men den norske forsvarsministeren mener at NATO også må se på at Norge overoppfyller kravet til budsjettets andel av investeringer, minimum 20 prosent.
VG170215 - Hvis amerikanerne skal fortsette å engasjere seg i NATO , fortsette å betale for europeisk sikkerhet, så må europeerne ta en større del av ansvaret, legger hun til.
VG170215 Da NATO 1. januar 2015 endret sin operasjon i Afghanistan fra International Security Assistance Force » ( ISAF ) til « Resolute Support », betydde det en vriding fra vestlige soldatstøvler på bakken i stort antall, til spissede oppdrag med trening, rådgivning og assistanse til afghanske sikkerhetsstyrk
VG170215 Paradokset er at regjeringen og det store opposisjonspartiet nettopp nå - når det råder stor usikkerhet om NATOs framtid og den amerikanske regjeringens ansvarlighet - treffer utenrikspolitiske valg som knytter oss mer ensidig enn før til NATO .
VG170215 Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har aldri bare vært NATO , samarbeidet med Europa og med de øvrige nordiske land har også vært viktig.
VG170215 Det er en skummel tanke for NATO og USAs allierte.
SA170215 USA truer med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke allierte i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
FV170215 | USA stiller ultimatum til europeiske allierte i NATO
FV170215 USA truer med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke allierte i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
FV170215 Stoltenberg viste også til at NATO i sum har klart å snu den langvarige trenden med kutt i forsvarsbudsjettene i Europa.
FV170215 - Jeg tror NATO vil bruke litt tid på å finne ut nøyaktig hvordan man skal sette opp dette.
FV170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
DN170215 | USA stiller ultimatum til europeiske allierte i NATO
DN170215 Utspillet kommer etter uttalelser fra Trump som har skapt stor usikkerhet i NATO om hans vilje til å stille opp for sine allierte.
DN170215 USA truer med å redusere sitt bidrag til NATO hvis ikke medlemsland i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
DN170215 Hvis amerikanerne skal fortsette å engasjere seg i NATO , fortsette å betale for europeisk sikkerhet, så må europeerne ta en større del av ansvaret, gjengir hun, men legger til at den nye amerikanske forsvarsministeren James Mattis « sier det på en annen måte enn forgjengerne har gjort ».
DN170215 Hun roste sin kollega for å ha lagt vekt på verdifellesskapet med NATO og at alliansen er viktig for USA.
DN170215 - NATO har alltid tilpasset seg nye sikkerhetstrusler, det er ikke noe nytt.
DN170215 Hun venter også at byrdefordelingen i Nato vil bli et tema.
DN170215 - Fra vår side blir det viktig å understreke betydningen av Nato og det transatlantiske fellesskapet, som også er viktig for USA, sier Søreide.
DN170215 Nato har et mål om at alle medlemsland skal bruke to prosent av bnp på forsvar, noe kun fem medlemsland gjør i dag.
DN170215 Samtidig vil Stoltenberg fortelle om hva Nato allerede har gjort for å svare på nye trusler i øst og i sør.
DN170215 Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato Foto : Emmanuel Dunand, AFP Photo/NTB Scanpix ¶
DN170215 De viktigste forsikringene Nato har fått fra amerikanerne, er likevel de som er kommet i form av tiltak på bakken, mener Stoltenberg.
DN170215 De to gikk riktignok ikke igjennom Trumps kontroversielle valgkamputspill om Nato i telefonsamtalene.
DN170215 Bakteppet er uttalelser fra Trump som har skapt alvorlig uro innad i Nato .
DN170215 - Men det han har gjort, er å si veldig tydelig at han støtter Nato og ønsker et sterkt Nato .
DN170215 - Men det han har gjort, er å si veldig tydelig at han støtter Nato og ønsker et sterkt Nato.
DN170215 Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til Nato ¶ ¶ | - De har ingen vei å gå, det er ingenting de kan gjøre ¶
DB170215 ¶ MED ULTIMATUM TIL NATO : USAs forsvarminister James « Mad dog » Mattis.
DB170215 USAS FRAMTID : Trump-rådgiver Anthony Scaramucci beskriver NATO som et gammelt hus som ikke er pusset opp siden 1948.
DB170215 Trump-administrasjonen ser på NATO som « et hus som ikke har vært pusset opp siden 1948 ».
DB170215 Nå sier James Mattis, kjent som « Mad dog », at USA vil moderere sine forpliktelser til NATO dersom ikke de allierte øker pengebidraget innen året er omme, melder Associated Press.
DB170215 Mattis er i Brussel for å delta på toppmøtet i NATO .
DB170215 Da Dagbladet møtte NATOs generalsekretær i Davos i januar, avviste han Trumps påstander om at NATO er gammeldags.
DB170215 ( Dagbladet ) : Meldingen står i sterk kontrast til forsvarsministerens tidligere uttalelser i dag, da han kalte NATO et grunnfjell i USAs forsvar.
DB170215 Vi er forent i denne alliansen og president Trump har sagt han er sterk i sin støtte til Nato , sa forsvarsminister James Mattis da han stilte opp for pressen sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.
DB170215 Trenger Nato klarere beskjed om USAs syn på alliansen ?
DB170215 Senere har Trump omtalt NATO som « avlegs ».
DB170215 Han understreket at NATO alltid har endret seg med omgivelsene og at dette må fortsette, kanskje bare i et raskere tempo.
DB170215 Han beskrev NATO som et gammelt hus som ikke har vært pusset opp siden 1948.
DB170215 Dette er første gang en representant for Trumps regjering møter Stoltenberg og de andre forsvarsministrene i NATO .
DB170215 Det vil også være at USA står sterkt bak Nato .
DB170215 - Den amerikanske regjeringen har hatt en konsistent og entydig beskjed om hva Nato betyr.
DB170215 ( Dagbladet ) : Dagen etter at det er avslørt betydelige kontakter mellom russisk etterretning og valgkamporganisasjonen til Donald Trump, er USAs forsvarsminister James Mattis, kjent som « Mad dog », i Brussel for å delta på toppmøtet i NATO .
DB170215 Norge, Danmark og Island var medlemmer av Nato .
DB170215 Den kalde krigens slutt gjorde det mulig for Sverige og Finland å søke medlemskap i EU og å tilnærme seg Nato .
BT170215 | USA stiller ultimatum til europeiske allierte i NATO
BT170215 USA truer med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke allierte i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
BT170215 Stoltenberg viste også til at NATO i sum har klart å snu den langvarige trenden med kutt i forsvarsbudsjettene i Europa.
BT170215 - Jeg tror NATO vil bruke litt tid på å finne ut nøyaktig hvordan man skal sette opp dette.
BT170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
AP170215 Tirsdag la NATO-sjefen frem ferske tall for pengebruken på forsvar i NATO .
AP170215 Stoltenberg sier forsvarsminister Mattis også uttrykte en sterk forpliktelse til NATO og transatlantiske forbindelser under møtet i Brussel.
AP170215 Hvis amerikanerne skal fortsette å engasjere seg i NATO , så må europeerne også ta en større del av ansvaret, sier hun.
AP170215 Et sterkt NATO er bra både for USA og Europa, sier Stoltenberg.
AP170215 Tirsdag la NATO-sjefen frem ferske tall for pengebruken på forsvar i NATO .
AP170215 Stoltenberg sier forsvarsminister Mattis også uttrykte en sterk forpliktelse til NATO og transatlantiske forbindelser under møtet i Brussel.
AP170215 Hvis amerikanerne skal fortsette å engasjere seg i NATO , så må europeerne også ta en større del av ansvaret, sier hun.
AP170215 Et sterkt NATO er bra både for USA og Europa, sier Stoltenberg.
AA170215 | USA stiller ultimatum til europeiske allierte i NATO
AA170215 USA truer med å svekke sin forpliktelse til NATO hvis ikke allierte i Europa øker forsvarsbudsjettene innen året er omme.
AA170215 Stoltenberg viste også til at NATO i sum har klart å snu den langvarige trenden med kutt i forsvarsbudsjettene i Europa.
AA170215 - Jeg tror NATO vil bruke litt tid på å finne ut nøyaktig hvordan man skal sette opp dette.
AA170215 NATO har vedtatt at alle skal gå i retning av å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024.
AA170215 USAs forsvarsminister James Mattis skal på møtet ha truet med at USA kan moderere sin forpliktelse til NATO hvis ikke andre allierte øker forsvarsbudsjettene innen nyttår. ( ©NTB ) ¶
AA170215 | Meningsmåling : Finnene blir stadig mer usikre på NATO
AA170215 Stadig flere finner vet ikke hva de skal mene om Finlands forhold til NATO , viser en ny meningsmåling.
AA170215 Om lag halvparten, 51 prosent, vil ikke at Finland skal bli medlem av NATO , mens 21 prosent sier ja til medlemskap. ( ©NTB ) ¶
VG170214 | Stoltenberg : NATO er under konstant dataangrep ¶
VG170214 SÅ MANGE ANGREP : NATO opplever nå 60 prosent flere alvorlige dataangrep enn for bare ett år siden.
VG170214 Nå sier Jens Stoltenberg at NATO opplever den samme økende trenden ; ¶
VG170214 BRUSSEL ( VG ) Ifølge Jens Stoltenberg er NATO under kontinuerlig dataangrep fra Russland og andre statlige aktører.
VG170214 - Men hvor stor skade må skje før det utløser en felles forsvarsinnsats fra hele NATO ?
VG170214 NATO håndterer nå 500 alvorlige angrep hver eneste måned.
VG170214 NATO hjelper medlemslandene med å styrke sitt digitale forsvar, og bidrar til at kunnskap overføres mellom landene.
VG170214 * 1 NATO har skjerpet sin evne til å avsløre angrep.
VG170214 * 1 NATO har bygget ut sine nettverk, blant annet med de fire nye mindre hovedkvarterene i øst. * 1 NATO har skjerpet sin evne til å avsløre angrep.
VG170214 Tallene kommer garantert til å bli studert nøye hos president Donald Trump i Washington, som gjentatte ganger i valgkampen fjor sa at USA tar en altfor stor del av regningen for felles forsvar i NATO , og at dette nå må ta slutt og de andre landene bidra mer.
VG170214 Onsdag ettermiddag kommer USAs nye forsvarsminister James Mattis til sitt første møte med sine kolleger i NATO .
VG170214 Forsvarssjefen : Russland prøver å undergrave NATO
VG170214 - Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan øke åpenheten i forholdet mellom Russland og NATO , og det vil bli tema også på dette møtet, sier Stoltenberg.
VG170214 - Begge gangene jeg har snakket med Trump, har han tydelig bekreftet sin fulle støtte til NATO , men samtidig har han i begge samtalene understreket viktigheten av rettferdig ansvarsfordeling.
VG170214 200 norske soldater skal i år deployeres til Litauen, hvor Tyskland er ledernasjon for en av de nye fremskutte kampgruppene som NATO har utplassert i fire land som grenser mot Russland.
SA170214 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener NATO kan bidra i kampen mot falske nyheter.
SA170214 Europeiske allierte og Canada økte forsvarsbudsjettene med 3,8 prosent i fjor, ifølge NATO .
DN170214 USA har vært en garantist for liberale verdier og en kollektiv verdensorden, blant annet via FN og Nato , helt siden begynnelsen av 1940-tallet.
DN170214 Hvis den kollektive verdensordenen som vi kjenner den gjennom Nato , EU og FN kollapser må hver enkelt stat sørge for sin egen sikkerhet.
DN170214 På bildet generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg.
DN170214 I dag er det bare fem land i NATO som bruker mer enn 2 prosent av BNP på forsvar.
AP170214 NATO skal også få nye atomvåpen : Slik blir de ¶
AP170214 I tillegg peker kilder i NATO på at det kan ha blitt brukt klipp fra pressekonferanser og TV-intervjuer.
AP170214 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170214 Det er imidlertid ett problem, ifølge NATO : Stoltenberg og Porosjenko snakker alltid engelsk sammen.
AP170214 De russiske komikerne står imidlertid fast på at opptakene er ekte og at de lurte Stoltenberg og NATO , ifølge life.ru.
AP170214 BRUSSEL ( Aftenposten ) : NATO advarer om en kraftig økning i russisk propaganda og falske nyheter.
AP170214 - Våre amerikanske partnere har informert meg om at landet vårt kan oppnå medlemskap i NATO i løpet av to år.
AP170214 NATO skal også få nye atomvåpen : Slik blir de ¶
AP170214 | Trump øker spenningen mellom nord og sør i NATO .
AP170214 Trump har etter at han tiltrådte, kalt NATO gammeldags og understreket at alliansens europeiske medlemmer må nå målet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.
AP170214 Men det er land i NATO som er truet av flyktningsituasjonen, og som leter etter adekvate virkemidler til å håndtere dette, sa han i en kommentar til NTB.
AP170214 Internt i NATO er det en bekymring for at NATO ikke skal oppfattes som relevant i den nye amerikanske administrasjonens øyne.
AP170214 Internt i NATO er det en bekymring for at NATO ikke skal oppfattes som relevant i den nye amerikanske administrasjonens øyne.
AP170214 Ifølge Bruun-Hanssen ønsker disse landene at EU og NATO endrer noe av sitt konsept, men hans klare råd er å la strategiene forbli som de er.
AP170214 Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen slo fast i sin årstale nylig at EU og NATO ikke har innfridd alles forventninger i møtet med flyktningkrisen.
AP170214 Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Karsten Friis, minner om at det ikke er noe nytt at det er spenninger mellom nord og sør i NATO .
AP170214 Disse arrangementene kan komme til å gi mer konkrete signaler om hva USA vil og hvilken vei NATO går.
AP170214 Det lille NATO kan tilby er patruljering for å møte flyktningstrømmen og for eksempel trening av sikkerhetsstyrker, slik en vurderer å gjøre i Libya, sier han.
AP170214 Det er viktig for Norge at NATO er i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer, hvor enn de måtte komme fra, og at alle allierte er trygge på at Alliansen tar deres sikkerhetsutfordringer på alvor, skriver hun i en e-post.
AP170214 Det er andre gang at disse landene samler seg, og det ansees som en tydelig reaksjon mot at samarbeidet mellom landene i nord og øst er ganske sterkt i NATO .
AP170214 Desperate flyktninger skaper store sikkerhetsproblemer i Sør-Europa, men hva kan NATO gjøre med det ?
AP170214 Denne uken skal USAs nye regjering for første gang møte sine allierte i NATO .
AP170214 De ser med bekymring på at NATO ruster opp med styrker i Polen og Baltikum, mens problemer i sør, som flyktningstrømmen, ikke prioriteres.
AP170214 - Problemet er at NATO har lite å stille opp med overfor problemer som flyktningstrøm og terror.
AP170214 - I nord har vi en klar formening om at NATO er en militærallianse som har som oppgave å forsvare statssikkerheten.
AP170214 NATO er en konvensjonell forsvarsallianse.
AP170214 President Donald Trump gjorde byrdefordeling i NATO til en sentral sak i valgkampen.
AP170214 Onsdag kommer Jim Mattis, forsvarsministeren hans, til Brussel og NATO for aller første gang.
AP170214 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170214 I tillegg peker kilder i NATO på at det kan ha blitt brukt klipp fra pressekonferanser og TV-intervjuer.
AP170214 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170214 Det er imidlertid ett problem, ifølge NATO .
AP170214 De russiske komikerne står imidlertid fast på at opptakene er ekte og at de lurte Stoltenberg og NATO , ifølge life.ru.
AP170214 BRUSSEL ( Aftenposten ) : NATO advarer om en kraftig økning i russisk propaganda og falske nyheter.
AP170214 - Våre amerikanske partnere har informert meg om at landet vårt kan oppnå medlemskap i NATO i løpet av to år.
AA170214 Europeiske allierte og Canada økte forsvarsbudsjettene med 3,8 prosent i fjor, viser nye tall fra NATO .
AA170214 - Vårt forsvarsbudsjett er det største i Europa og det nest største i NATO .
AA170214 NATO anslo i juli i fjor at Storbritannia kom til å bruke 437 milliarder kroner og 2,21 prosent av BNP på forsvaret. ( ©NTB ) ¶
VG170213 Møtene i NATO , i koalisjonen og på sikkerhetskonferansen kan gi noen viktige avklaringer.
VG170213 Denne uken møter USAs forsvarsminister James Mattis for første gang alle sine kolleger i NATO til møte.
VG170213 RAMMET AV DROPBOX-ANGREP : Generalsekretær i NATO Jens Stoltenbergs brukerinformasjon på Dropbox er blitt lekket i et tidligere angrep.
VG170213 Også tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i NATO , Jens Stoltenberg og hans nåværende rådgiver Randi Ness har fått sine gamle e-postadresser fra Arbeiderpartiet og finansdepartementet lekket i angrep mot nettjenester.
AP170213 USAs president Donald Trump har gjentatte ganger kalt NATO « utdatert » og uttrykt sin beundring for Russlands president Vladimir Putin.
AP170213 Trump har signalisert at han vil ha mer fokus på terrorbekjempelse i NATO , og dette er også blant hovedtemaene på ministermøtet som starter i Brussel onsdag.
AP170213 Mange vil også følge med på hva de sier om vedtak NATO allerede har gjort, som å sende 4000 soldater til de baltiske landene og til Polen.
AP170213 Hvordan skal NATO bekjempe terrorisme ?
AP170213 Gjennom valgkampen bidro Trump til å sette byrdefordelingen mellom de allierte i NATO på den politiske dagsordenen.
AP170213 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170213 De allierte i NATO venter på signaler om hvilken rolle USA mener alliansen skal få.
AP170213 - Dette med bekjempelse av terror er noe USA har flagget høyt, men utover generelle overskrifter vet vi ingenting om hva de ser for seg at NATO skal gjøre, sier en NATO-diplomat til Aftenposten.
VG170212 Verken Mattis eller Tillerson har stilt spørsmål ved NATO og ved samarbeidet mellom USA og Europa på samme måte som Trump.
VG170212 Trump har kalt NATO « utdatert » og sådd tvil om viljen til å stille opp for europeiske allierte hvis de ikke begynner å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.
DN170212 Verken Mattis eller Tillerson har stilt spørsmål ved NATO og ved samarbeidet mellom USA og Europa på samme måte som Trump.
DN170212 Trump har kalt NATO " utdatert " og sådd tvil om viljen til å stille opp for europeiske allierte hvis de ikke begynner å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.
DB170212 Fordømmes av NATO
DA170212 Verken Mattis eller Tillerson har stilt spørsmål ved NATO og ved samarbeidet mellom USA og Europa på samme måte som Trump.
DA170212 Trump har kalt NATO " utdatert " og sådd tvil om viljen til å stille opp for europeiske allierte hvis de ikke begynner å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.
DB170210 Men i Libya eksisterer det ingen stat, den ble bombet i sønder av Nato .
DB170210 Nato flytter våpnene nærmere Russland.
DB170210 Så kom turen til Australia, og Nato vet ingen hva han vil med.
DB170210 Nå er NATO « foreldet » eller « ubrukelig », alt etter som man oversetter Trump.
DB170210 I de tre landene er man lamslått over Trumps ringeakt for NATO og hans flørting med Putin.
DB170210 Europeerne må ta sin andel av forsvarsutgiftene i NATO , for å kreve at USA overholder sine forpliktelser.
VG170209 Vi helt avhengig av USA og NATO fra første dag.
VG170209 Situasjoner som er for store for Norge og for små for USA og NATO .
VG170209 Overnasjonale institusjoner som FN, EU og NATO famler i villrede med redusert handlekraft, mens våre vestlige liberale demokratier utfordres innenfra.
DB170209 Hvis vi drar til Europa ligger det også en snubletråd, selv om Putin og Trump begge vil svekke EU, og Trumps lojalitet til Nato ikke er som tidligere amerikanske presidenters.
AA170209 Trump har kalt NATO " overflødig " og advart medlemslandene om at han USA ikke nødvendigvis vil stille opp med militær hjelp hvis NATO-landene ikke øker sine egne forsvarsbudsjett.
AA170209 Nicholson sier han har tatt opp problemet med sine overordnede i forsvaret, blant dem forsvarsminister James Mattis, og at saken også vil stå på dagsordenen på et forsvarsministermøte i NATO neste uke.
AA170209 NATO har i dag 13.300 soldater i Afghanistan, omkring halvparten av dem fra USA.
AP170208 Vil EU og NATO overleve det neste tiåret ?
AA170208 - De utfordringene som er i samarbeidet mellom Russland og Europa og NATO har så langt ikke forplantet seg i Arktis.
VG170207 Støre fastholder at Norge skal forbli « partner og alliert » i NATO , men Ap-lederen tok i talen også til orde for et styrket norsk forsvar og et tettere regionalt samarbeid - i Norden, men også med Tyskland.
AP170207 Ukraina-krigen er igjen på toppen i nyhetsbildet, hvor krigen fremstilles som et forsøk fra NATO og EU på å bruke fascister og ytterliggående nasjonalister til å ødelegge Russland og drepe forsvarsløse barn i Donetsk.
VG170206 Og teknisk sett er vi veldig nære fullt NATO medlemskap, sier direktøren for Utenrikspolitiske Institutt, Teija Tiilikainen.
VG170206 Tidligere har den nyvalgte presidenten fortalt Stoltenberg at han er en « big, big fan » av NATO .
VG170206 Ikke bare fan : Trump langer ut mot NATO
VG170206 - Partene ble enige om å videreføre tett koordinering og samarbeid for å imøtekomme alle sikkerhetsutfordringene NATO står overfor, heter det i pressemeldingen.
VG170206 Til tross for en hardere retorikk, understreker likevel Etterretningstjenesten at Russland ikke ønsker noen direkte militær konfrontasjon med Nato .
VG170206 Å ikke stå imot NATO eller EU som blokk, men Russland/Norge, Russland/Sverige eller Russland/Frankrike.
VG170206 I Europa kan Russland prøve å utnytte de nasjonalistiske strømningene som allerede er til stede for å svekke EU og NATO .
VG170206 Formålet kan være å oppnå en mer russiskvennlig politikk, og indre splid i forholdet til NATO og EU, legger han til.
VG170206 E-tjenesten tror at Vladimir Putin vil spille på misnøye blant velgerne i Europa for å øke sympatien for Russland og samtidig svekke oppslutningen om NATO og EU.
VG170206 Disse miljøene mener at EU og NATO fører en militær, økonomisk og politisk oppdemmingspolitikk mot Russland, skriver E-tjenesten.
DN170206 - Partene ble enige om å videreføre tett koordinering og samarbeid for å imøtekomme alle sikkerhetsutfordringene NATO står overfor, heter det i pressemeldingen.
DB170206 Ap lover å innfri målet en gang på « 2020-tallet », i tråd med vedtaket i NATO .
DB170206 Trump-administrasjonen sier videre at samtalen handlet om « USAs sterke respekt for NATO », og at Trump og Stoltenberg diskuterte hvordan de to partene best kan oppfordre alle NATO-allierte til å imøtekomme sine forpliktelser hva gjelder forsvarsbudsjetter.
DB170206 Stoltenberg sa også at han ønsket å lede NATO uansett hvilke endringer Trump måtte ønske seg i organisasjonsstrukturen.
DB170206 Partene skal også ha blitt enig om å fortsette sin « tette koordinering og samarbeid », som står står i pressemeldingen, når det gjelder å møte alle sikkerhetsutfordringene som NATO nå står overfor.
DB170206 Dette har vært et av Trumps store horn i siden til NATO , og den nyvalgte presidenten har flere ganger gjort det klart at europeiske NATO-land ikke kan basere sin forsvarspolitikk på at USA skal hjelpe dem i en eventuell konfliktsituasjon.
DB170206 Da Dagbladet møtte Jens Stoltenberg nylig insisterte den tidligere Ap-lederen på at USAs nyvalgte president ønsker et sterkt NATO .
DB170206 - Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO .
AP170206 Skaper strid om Putin ¶ NATO har de siste årene styrket sitt nærvær i Øst-Europa.
AP170206 President Donald Trump har skapt betydelig bekymring innad i NATO med sine uttalelser om alliansen.
AP170206 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skal i mai være vertskap for toppmøte i NATO .
AP170206 Internt i NATO har det siden valgkampen vært usikkerhet rundt hva den nyvalgte presidenten egentlig vil med NATO og hva han mener om alliansen.
AP170206 Internt i NATO har det siden valgkampen vært usikkerhet rundt hva den nyvalgte presidenten egentlig vil med NATO og hva han mener om alliansen.
AP170206 Ifølge referater fra samtalene som Det hvite hus pressekontor har sluppet, ga Trump uttrykk for en sterk støtte til NATO .
AP170206 I følge det referatet som NATO har lagt ut på sine hjemmesider, understreket Stoltenberg NATOs konsistente politikk overfor Russland som bygger på et sterkt forsvar og en dialog.
AP170206 Det har vært en betydelig diplomatisk aktivitet i NATOs hovedkvarter med sikte på å få dette toppmøte på plass så raskt som mulig, fordi det hersker tvil om hva Trump vil med NATO .
AP170206 Det er vanlig at NATO har et ekstra toppmøte like etter at det velges en ny president i USA.
AA170206 Trump sa i talen at USA er en sterk støttespiller for NATO , men kritiserte byrdefordelingen mellom landene.
AA170206 - Partene ble enige om å videreføre tett koordinering og samarbeid for å imøtekomme alle sikkerhetsutfordringene NATO står overfor, heter det i pressemeldingen.
BT170205 I samtalen med Gentiloni gjentok Trump at USA stiller seg bak Nato , og han vektla hvor viktig det er at NATO-landene deler den økonomiske byrden forsvarsutgiftene utgjør, opplyser Det hvite hus.
AA170205 I samtalen med Gentiloni gjentok Trump at USA stiller seg bak NATO , og han vektla hvor viktig det er at NATO-landene deler den økonomiske byrden forsvarsutgiftene utgjør, opplyser Det hvite hus.
VG170204 * I 2004 sluttet Romania seg til NATO , og i 2007 ble landet EU-medlem.
VG170204 « Vårt spørsmål er om NATO anerkjenner noe ansvar for den vanskelige situasjonen disse menneskene nå er i.
VG170204 Tyrkia og Norge er allierte i NATO , og regjeringen har gitt tung politisk støtte til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan etter at hans regjering slo tilbake kuppforsøket.
VG170204 Dette er internasjonalt og handler om NATO , sier en.
VG170204 - Hvordan kan en terrorist, en terroristsoldat, som har vært med på å plotte et kupp, jobbe for NATO ?
AP170204 Andrew Foxall, en direktør i tenketanken Henry Jackson Society, sier Russland ønsker å bryte ned organisasjoner som EU og NATO og å returnere til et Europa av nasjonalstater.
VG170203 Russland har alt å vinne på å svekke samholdet i EU og NATO .
BT170203 Vi har et ansvar både for oss selv og for NATO for å holde god kontroll i våre havområder.
AP170203 I fjor sommer var Liv Signe Navarsete ( Sp ) og Øyvind Halleraker ( H ) tatt ut til en tur med NATO til Kina.
AP170203 - Jeg gjorde NATO oppmerksom på at vi kunne få problemer med innreise.
AP170203 Et omfattende ubåtsamarbeid med Tyskland vil sikre at Norge får de ubåtene vi trenger, samtidig som vi bidrar til Smart Defence og et mer effektivt materiellsamarbeid i NATO , sier Søreide.
AA170203 Russland tester tydeligvis NATO og Vesten.
AA170203 Han mener NATO må forsvare seg like godt på nettet som til lands, til vanns og i luften « så våre motstandere vet at det er en pris å betale for cyberangrep ».
AA170203 Derfor er det i vår og Europas interesse å sørge for et sterkt NATO og avskrekke Russland fra den kursen landet er inne på, sier Fallon.
AA170203 Norske F-16-fly er i døgnberedskap for NATO og rykker ut fra Bodø hver gang det blir ​oppdaget uidentifiserte fly i nærheten av norsk luftrom.
AA170203 Målet er å identifisere de ukjente flyene og samtidig vise at Norge og NATO har kontroll og følger med.
AP170202 Det er også grenser for hvor langt Orbán kan gå samtidig som EU og NATO fører en ganske annen politikk, organisasjoner som Ungarn tross alt er medlem av og ikke har noen planer om å forlate.
AA170202 Både EU og NATO har på sin side bedt Russland bidra til å stanse opptrappingen.
AA170202 Wilhelmsen mener russerne betrakter Norge som en trussel fordi vi er så tett knyttet til Vesten og NATO .
AA170202 - Jeg skjønner ikke hva norske myndigheter skulle oppnå med å holde seg borte fra Arkhangelsk-konferansen, annet enn å bekrefte russernes forestillinger om at Norge og NATO representerer en trussel mot russiske interesser, sier Wilhelmsen.
DN170201 PST peker også på trusler knyttet til det norske samarbeidet med forsvarsalliansen Nato ( North Atlantic Treaty Organization ) og Norges rolle i de arktiske områdene.
DB170201 Som stormakt er det lettere å forholde seg til ett og ett land, i stedet for en samlet enhet i NATO og EU, sier Karlsen.
DB170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
DB170201 Som stormakt er det lettere å forholde seg til ett og ett land, i stedet for en samlet enhet i NATO og EU, sa Karlsen.
DB170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
DB170201 NATO og EU ¶
AP170201 Stoltenberg understreker at NATO fortsatt vil gi Ukraina sterk politisk og praktisk støtte.
AP170201 Stoltenberg understreker at NATO fortsatt vil gi Ukraina sterk politisk og praktisk støtte.
AP170201 Siden konflikten brøt løs, har Ukraina bygget opp en av de største stående hærene i Europa med 250.000 soldater, delvis trent og utstyrt av USA og NATO .
AP170201 Som stormakt er det lettere å forholde seg til ett og ett land, i stedet for en samlet enhet i NATO og EU, sier Karlsen.
AP170201 - Hvis vi ser jevnt over i Europa, så rapporterer de fleste land at påvirkning og undergraving av samholdet i NATO og EU er det viktigste som overordnet og langsiktig mål.
DB170130 Hun sa Trump står « 100 prosent bak NATO », uten at Trump verken gjentok det eller tok til motmæle.
DN170129 Trump og Merkel var begge enige om at NATO er svært viktig for å bevare fred og stabilitet, da de snakket sammen på telefon.
SA170128 Ifølge Merkels kontor var hun og Trump enige om hvor viktig NATO er for å bevare fred og stabilitet, og de var også enige om å intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
SA170128 | Merkel og Trump enige om at NATO er viktig ¶
SA170128 Berlin ( NTB-DPA ) : President Donald Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel var begge enige om at NATO er svært viktig for å bevare fred og stabilitet, da de snakket sammen på telefon.
DB170128 Han er generalsekretær i Nato , og har to ganger, i 2000-2001 og 2005-2013, vært statsminister for Arbeiderpartiet. 2002-2014 var han leder i Arbeiderpartiet.
DB170128 FN, Nato , EU, Verdensbanken er jo laget etter andre verdenskrig for å hindre ny krig, og da må vi slå ring om dem for å styrke og fornye dem i stedet for å svekke dem.
DB170128 Etter seansen foran publikum sier han til Dagbladet - mer alvorlig nå - at « det er viktig å huske at Nato ikke bare er viktig for Europa ».
DB170128 - Han sa rett ut at han ikke bare er en tilhenger av Nato , men « a big, big fan », fortalte Stoltenberg.
DB170128 - Det er er en stor fordel for USA at de har venner og allierte som de har i Nato .
DB170128 Senest for en uke siden kritiserte Trump Nato , EU og - Angela Merkel i et stort intervju med den tyske avisa Bild.
BT170128 Ifølge Merkels kontor var hun og Trump enige om hvor viktig NATO er for å bevare fred og stabilitet, og de var også enige om å intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
BT170128 Ifølge Merkels kontor var hun og Trump enige om hvor viktig NATO er for å bevare fred og stabilitet, og de var også enige om å intensivere kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme.
BT170128 Derfor skaper han utrygghet om Nato .
AP170128 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170128 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DN170127 | May : Trump lover 100 prosent støtte til Nato
DN170127 Trump har tidligere kalt NATO « foreldet » og har antydet at land som ikke betaler sin del, kanskje ikke ville få amerikansk støtte.
DN170127 Storbritannias statsminister Theresa May sa etter sitt møte med president Donald Trump at han har lovet å støtte opp om Nato « 100 prosent ».
DN170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
DB170127 Under dagens møte vil de to diskutere handelspolitikk, Nato og sikkerhetspolitikk.
DB170127 Selv om May tar opp både Nato og Russland med Trump, er handel det viktigste.
BT170127 Washington ( NTB-AFP ) : Storbritannias statsminister Theresa May sa etter sitt møte med president Donald Trump at hun hadde fått et løfte om at han støtter NATO « 100 prosent ».
BT170127 Trump har tidligere kalt NATO « foreldet » og har antydet at land som ikke betaler sin del, kanskje ikke ville få amerikansk støtte.
BT170127 Men May understreket sterkt at NATO er viktig og hun gjorde det klart at hun vil presse på for at alle landene øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
BT170127 Samholdet i Nato går en svært usikker fremtid i møte.
BT170127 SJEFEN : Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato , kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje, skriver BTs nye gjesteskribent, Ståle Ulriksen.
BT170127 Regjeringen har valgt å ikke oppfylle løftet til Nato .
BT170127 Når Trump kritiserer Nato er det nettopp på grunn av slik gratispassasjerpolitikk.
BT170127 Norge har nylig vedtatt en langtidsplan for Forsvaret som lener seg veldig tungt på hjelp fra USA og Nato .
BT170127 Et Norge som har valgt å binde seg til USA, uten engang å oppfylle sine forpliktelser i Nato , kan ikke forvente stor frihet til å utforme egen utenrikspolitikk på tvers av Trumps linje.
BT170127 De kraftige politiske omveltningene i Vesten kan svekke institusjoner som EU og Nato .
AP170127 Under møtet med den amerikanske presidenten vil den britiske statsministeren også understreke viktigheten av NATO .
AP170127 | Theresa May : Trump står 100 prosent bak NATO - Trump sa ingenting ¶
AP170127 Theresa May kunngjorde før møtet med Trump at « felles ledelse », handelsavtaler og ikke minst NATO ville være blant samtaletemaene.
AP170127 Presidenten har tidligere omtalt NATO som « utdatert » og har hintet om at USA ikke nødvendigvis vil hjelpe andre medlemmer militært dersom de ikke har betalt en større andel av NATO-budsjettet.
AP170127 May sa at de to hadde hatt en god samtale, og hun la til at hun var glad for å høre at Trump støtter NATO « 100 prosent ».
AP170127 Interesting that PM May quoted Pres Trump about his support for NATO .
AP170127 Flere amerikanske kommentatorer, deriblant TV-programlederen Chuck Todd, bet seg merke i at Trump ikke bekreftet eller avkreftet hva May sa om hans egen støtte til NATO : ¶
AP170127 NATO allies want to hear it from him more directly ¶
DN170126 May har tidligere uttalt at hun vil snakke om EU og Nato med Trump.
DN170126 Leder av programkomiteen og nestleder i Ap Hadia Tajik nekter for at forslagene har rot i USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO : ¶
AP170126 Leder av programkomiteen og nestleder i Ap Hadia Tajik nekter for at forslagene har rot i USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO : ¶
SA170125 - Jeg var 21 år og kjørte til NATO på Kolsås i ett år uten skilt.
DB170125 For Trump er Nato « foreldet » og Verdens handelsorganisasjon en « katastrofe ».
AP170125 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170125 - Jeg var 21 år og kjørte til NATO på Kolsås i ett år uten skilt.
BT170124 USAs president Donald Trump har flere ganger stilt seg kritisk til Nato og blant annet kalt organisasjonen « foreldet ».
BT170124 May sa søndag at hun tror Trump vil innse hvor viktig Nato er.
BT170124 Lover støtte til Nato
BT170124 LOVER NATO-STØTTE : USAs nye forsvarsminister James Mattis lover full støtte til NATO , til tross for at president Trump har uttalt seg kritisk til alliansen.
BT170124 I en samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg lover USAs nye forsvarsminister James Mattis full støtte til Nato , skriver NTB.
BT170124 Fredag tar Trump imot Storbritannias statsminister Theresa May, og May har sagt at hun vil diskutere betydningen av Nato og EU med den nye presidenten.
BT170124 USAs president Donald Trump har flere ganger stilt seg kritisk til Nato og blant annet kalt organisasjonen « foreldet ».
BT170124 May sa søndag at hun tror Trump vil innse hvor viktig Nato er.
BT170124 Lover støtte til Nato
BT170124 LOVER NATO-STØTTE : USAs nye forsvarsminister James Mattis lover full støtte til NATO , til tross for at president Trump har uttalt seg kritisk til alliansen.
BT170124 I en samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg lover USAs nye forsvarsminister James Mattis full støtte til Nato , skriver NTB.
BT170124 Fredag tar Trump imot Storbritannias statsminister Theresa May, og May har sagt at hun vil diskutere betydningen av Nato og EU med den nye presidenten.
AP170124 Russiske myndigheter har likt dårlig at norske politikere har holdt seg unna Russland, selv om man forstår at dette er et resultat av Norges forhold til USA, NATO og EU.
AP170124 I tillegg har NATO styrket sin tilstedeværelse i Øst-Europa.
AP170124 I forrige uke publiserte den russiske ambassaden i Oslo på sine hjemmesider et langt og knallhardt angrep på Norge og norsk politikk med tittelen « Russland NATO ».
AP170124 Det helt nye i situasjonen er Donald Trumps ønske om å myke opp forholdet til Russland og hans mindre interesse for NATO .
AP170124 Det er viktig for Norge at årsakene til sanksjonene adresseres, men samtidig bør vi følge de signalene som her kommer fra EU og NATO , sier hun.
AP170124 Den amerikanske forsvarsministeren har nylig forsikret at forpliktelsene overfor NATO ligger fast, selv om det kan se ut til at den amerikanske presidenten oppholder seg i en annen virkelighet.
AP170124 - Norge har kunnet ha en fast holdning overfor Russland fordi vi har hatt USA og NATO i ryggen, endres det nå ?
AP170124 Russiske myndigheter har likt dårlig at norske politikere har holdt seg unna Russland, selv om man forstår at dette er et resultat av Norges forhold til USA, NATO og EU.
AP170124 I tillegg har NATO styrket sin tilstedeværelse i Øst-Europa.
AP170124 I forrige uke publiserte den russiske ambassaden i Oslo på sine hjemmesider et langt og knallhardt angrep på Norge og norsk politikk med tittelen « Russland NATO ».
AP170124 Det helt nye i situasjonen er Donald Trumps ønske om å myke opp forholdet til Russland og hans mindre interesse for NATO .
AP170124 Det er viktig for Norge at årsakene til sanksjonene adresseres, men samtidig bør vi følge de signalene som her kommer fra EU og NATO , sier hun.
AP170124 Den amerikanske forsvarsministeren har nylig forsikret at forpliktelsene overfor NATO ligger fast, selv om det kan se ut til at den amerikanske presidenten oppholder seg i en annen virkelighet.
AP170124 - Norge har kunnet ha en fast holdning overfor Russland fordi vi har hatt USA og NATO i ryggen, endres det nå ?
AP170124 Russiske myndigheter har likt dårlig at norske politikere har holdt seg unna Russland, selv om man forstår at dette er et resultat av Norges forhold til USA, NATO og EU.
AP170124 I tillegg har NATO styrket sin tilstedeværelse i Øst-Europa.
AP170124 I forrige uke publiserte den russiske ambassaden i Oslo på sine hjemmesider et langt og knallhardt angrep på Norge og norsk politikk med tittelen « Russland NATO ».
AP170124 Det helt nye i situasjonen er Donald Trumps ønske om å myke opp forholdet til Russland og hans mindre interesse for NATO .
AP170124 Det er viktig for Norge at årsakene til sanksjonene adresseres, men samtidig bør vi følge de signalene som her kommer fra EU og NATO , sier hun.
AP170124 Den amerikanske forsvarsministeren har nylig forsikret at forpliktelsene overfor NATO ligger fast, selv om det kan se ut til at den amerikanske presidenten oppholder seg i en annen virkelighet.
AP170124 - Norge har kunnet ha en fast holdning overfor Russland fordi vi har hatt USA og NATO i ryggen, endres det nå ?
AP170123 May sier til kanalen at de to skal diskutere landenes fremtidige handelsforhold, NATO , og konflikten i Syria. 8.
DN170122 EU hangler, Storbritannia hoster, Nato harker, Kina hinter og Donald Trump er blitt president i USA.
DB170122 Spesielt problematisk sett fra Russland er de stadige NATO utvidelsene etter den Kalde Krigens slutt.
DB170122 Russerne hevder at NATO og USA har offensive interesser ¶
DB170122 De anser NATO som en fiendtlig allianse, og mener at NATO , med USA som hovedaktør, prøver å omringe Russland, opplyser Wilhelmsen.
DB170122 De anser NATO som en fiendtlig allianse, og mener at NATO, med USA som hovedaktør, prøver å omringe Russland, opplyser Wilhelmsen.
DB170122 - Selv om NATO selv sier at alliansen bare har defensive intensjoner, at den kun prøver å beskytte medlemslandene, hevder russerne at NATO og USA har offensive interesser og i siste instans kanskje vil forsøke å velte Putin-regimet.
DB170122 - Selv om NATO selv sier at alliansen bare har defensive intensjoner, at den kun prøver å beskytte medlemslandene, hevder russerne at NATO og USA har offensive interesser og i siste instans kanskje vil forsøke å velte Putin-regimet.
DB170122 - Det som er litt skummelt den siste tiden, er at denne retorikken fra både Russland og NATO sin side har fått helt konkrete følger, i nettopp økte utplasseringer av styrker og i et heftig øvelsesmønster, sistnevnte spesielt på russisk side og nær de europeiske grensene.
AP170122 - Russland er ikke bekvem med at NATO har agert militært i Libya og innsatt det de anser som et vestligvendt regime i Tripoli, sier seniorforsker Mikael Eriksson ved Nordiske Afrikainstitutet ved Universitetet i Uppsala.
AP170122 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170122 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DN170121 Under en høring i Senatet i forrige uke, anklaget Mattis Russland for å forsøke å splitte NATO , og han sa også at han ville beholde atomavtalen med Iran.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
BT170121 - Vil styrke NATO
BT170121 - Trump sier iallfall at han vil styrke NATO , og signalene fra forsvarsministeren er beroligende.
BT170121 At Trumps administrasjon vil prioritere ned NATO og drastisk legge om den sikkerhetspolitiske kursen, har hun liten tro på.
BT170121 - Vil styrke NATO
BT170121 - Trump sier iallfall at han vil styrke NATO , og signalene fra forsvarsministeren er beroligende.
SA170120 Han legger til at han ser fram til å ønske Trump velkommen til neste toppmøte i NATO , som skal holdes i Brussel senere i år. ( ©NTB ) ¶
SA170120 Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ - NATO er den mest suksessrike alliansen i historien, og dens styrke er en like stor fordel for USA som den er for Europa.
FV170120 Blant spørsmålene som reises er om helsereformen skrotes, om det blir økt proteksjonisme og handelskrig med Kina, og om USA vil nedprioritere NATO og andre internasjonale forpliktelser.
DB170120 - Er det ikke negativt for Norge dersom det betyr at Trump og USA vender seg vekk fra Nato ?
AP170120 Trump nevnte ikke NATO spesielt i sin innsettelsestale, men sa at USA ikke ville fortsette å betale for å forsvare andre lands grenser.
AP170120 Han legger til at han ser frem til å ønske Trump velkommen til neste toppmøte i NATO , som skal holdes i Brussel senere i år.
AP170120 Den britiske statsministeren Theresa May sier i et intervju med Financial Times at hun tror Trump « erkjenner viktigheten og betydningen av NATO ».
AP170120 - NATO er den mest suksessrike alliansen i historien, og dens styrke er en like stor fordel for USA som den er for Europa.
AP170120 USAs påtroppende forsvarsminister og CIA-sjef snakker ganske annerledes om Russland, Iran, tortur, NATO og troen på amerikansk etterretning enn det Donald Trump selv gjør.
AP170120 Tvil om NATO
AP170120 Trumps valg av forsvarsminister og utenriksminister er blitt tatt godt imot i NATO .
AP170120 Siden har Kreml hatt store problemer med å skjule begeistringen over nervøsiteten som har spredt seg i EU og NATO over hva Trump kan finne på.
AP170120 Han har også flere ganger kalt NATO « utdatert » ( « obsolete » ).
AP170120 Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO har fått sin arbeidsplass stemplet som utdatert.
AP170120 Aller mest uro har Trumps uttalelser om NATO skapt.
DN170119 Trumps talsmann Anthony Scaramucci har her i Davos snakket om at europeerne må betale mer i Nato , og at avtalen kanskje må reforhandles.
DN170119 Såfremt det gjøres på en måte som utfyller Nato, og ikke overlapper med det Nato gjør.
DN170119 Såfremt det gjøres på en måte som utfyller Nato , og ikke overlapper med det Nato gjør.
DN170119 I et felles intervju med britiske The Times og tyske Bild sa Trump tidligere i uken at Nato var " obsolete ".
DN170119 Hvis man ikke lager overlappende kommandostrukturer, vil et sterkere Europa bidra til å styrke den europeiske pilaren i Nato , og det ønsker vi velkommen.
DN170119 Hva er din definisjon på Trumps uttrykk « obsolete » ? - Nato er en organisasjon som har vist en enestående evne til å omstille seg.
DN170119 Det viser at Nato er viktig både for Europa og USA. 3.
DN170119 Det er derfor Nato er den mest suksessfulle forsvarsalliansen i historien.
DN170119 Derfor har Nato trappet betydelig opp vårt cyberforsvar.
DN170119 Der var det veldig tydelig at en ikke skulle konkurrere med Nato, men utfylle Nato . 5.
DN170119 Der var det veldig tydelig at en ikke skulle konkurrere med Nato , men utfylle Nato. 5.
DN170119 Den eneste gangen Nato har utløst sin kollektive forsvarsbestemmelse, artikkel fem, var etter angrepene på USA.
DN170119 Aktuell : Som generalsekretær i forsvarsalliansen Nato er han et toppnavn under World Economic Forum i Davos. 2.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato, og at et sterkt Nato er viktig for USA.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato , sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg om sin Trump-telefonsamtale når han møter DN i Davos.
DN170119 - I den samtalen forsikret Donald Trump om at USA vil stå ved alle sine forpliktelser i Nato , og at et sterkt Nato er viktig for USA.
DN170119 - Det å øke forsvarsutgiftene, er Nato i gang med.
DN170119 Trumps stadige angrep på Nato , og at han setter Natos sikkerhetsgaranti i tvil, gjør at disse landene frykter militære intervensjoner fra nabolandet Russland.
DN170119 Et nærmere forhold til Putin kan få store følger for USAs forhold til EU og NATO , til Syria og til atomvåpenproblematikken.
DB170119 Trump-rådgiver Anthony Scaramucci beskriver Nato som et gammelt hus som ikke er pusset opp siden 1948.
DB170119 Saramuccis kritikk av NATO går på mye av det samme som Donald Trump tidligere har sagt.
DB170119 Jeg har i mine år i NATO stått oppe i den største omveltningen vi har sett.
DB170119 DAVOS ( Dagbladet ) : Tirsdag var Donald Trumps nære rådgiver og kommende kontorsjef i Det hvite hus, Anthony Scaramucci, her i Davos og kom med oppsiktsvekkende beskrivelser av NATO .
DB170119 - Vil du lede NATO uansett hva slags endringer USA under Trump vil ønske seg ?
DB170119 - Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO .
DB170119 - Hvordan ser du da på at personer i Trumps innerste krets har dette bildet av Nato ?
DB170119 NATO må hele tiden omstilles.
DB170119 NATO er for opptatt av trusselen fra Russland og for lite opptatt av kampen mot terror.
DB170119 - NATO viser permanent evne til å omstille seg.
DB170119 - NATO er for en dialog med Russland.
AP170119 Samtidig snakker blant annet de Trump har utnevnt til forsvarsminister og CIA-sjef ganske annerledes om Russland, Iran, tortur, NATO og troen på amerikansk etterretning enn det Trump selv gjør.
DB170118 Han var også tydelig på at Nato må endres.
DB170118 Vi ser i dag et Tyrkia som prøver å finne andre land enn land fra Nato og EU å samarbeide med, derav Russland, Kina og Iran.
DB170118 Norge og Tyrkia er i dag medlemmer av Nato , og det betyr ikke nødvendigvis at Norge skal sitte stille i båten når Tyrkia bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonen.
AP170118 Det gjelder blant annet NATO og atomvåpen.
AP170118 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DN170117 Tidligere i uken sa Trump i intervjuer at Nato var avleggs, noe Scaramucci tolker i retning av at deltagerbetingelsene må reforhandles, og at andre land må betale mer av kostnaden for å være under USAs sikkerhetsparaply.
DN170117 Nato må reforhandles ¶
DN170117 Påtroppende president Trump har startet uken med å snakke nedsettende om både Nato og EU.
DB170117 Vi trenger bare å organisere Nato på en måte som er riktig i det 21. århundre, sier han til Dagbladet på vei ut fra en panelmøte med et hundretalls tilhørere.
DB170117 USAS FRAMTID : Trump-rådgiver Anthony Scaramucci beskriver Nato som et gammelt hus som ikke er pusset opp siden 1948.
DB170117 Trump har selv stilt spørsmål ved om Nato vil komme de land til unnsetning dersom de ikke blar opp de pengene alliansen ber om.
DB170117 Overfor Dagbladet understreker Scaramucci at endringene i Nato ikke nødvendig vis betyr at generalsekretær Jens Stoltenberg må byttes ut.
DB170117 Han brukte mye tid på å snakke om Nato som en gammeldags institusjon tilpasset kald krig mot kommunister i Sovjetunionen.
DB170117 - Vi trenger ikke nødvendig vis en ny ledelse i Nato .
DB170117 - Men det er jo Jens Stoltenberg og dagens Nato-lederskap som har tatt Nato dit de er i dag ?
DB170117 - En entreprenør vil stenge ned det som ikke virker, men jeg vil tro at Trump plasserer Nato i kategori to her, sier Sacamucci.
DB170117 - Nato ble etablert som et anti-kommunistisk fort.
DB170117 Lavrov sa videre at Russland vil samarbeide om anti-terrorisme med alle land, og påpeker at Russland er klare for å samarbeide med USA, EU og NATO på prinsippet om gjensidig respekt.
AP170117 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DB170116 Trump har i dag gitt to europeiske aviser et intervju, hvor han blant annet kritiserer NATO , EU og Angela Merkel.
DB170116 Kritiserer Angela Merkel og NATO
DB170116 I et intervju den tyske avisen Bild og den britiske avisen The Times, prater Trump om NATO , Brexit og EU.
DB170116 Han mener også at NATO er foreldet og trenger reform, fordi NATO ikke har forsvart mot terrorangrep.
DB170116 Han mener også at NATO er foreldet og trenger reform, fordi NATO ikke har forsvart mot terrorangrep.
DB170116 Norge er alliert med Tyrkia i NATO .
DB170116 Et brev med bønn om hjelp fra kona til en fengslet tyrkisk NATO-offiser til Norges ambassadør til Belgia, som er kona til generalsekretæren i NATO , strør enda litt pikant pepper over forholdet mellom Tyrkia og Norge.
DB170116 NATO toer sine hender når det gjelder avhopperne, som gjelder flere land enn Norge, og overlater plagene til sine medlemsland.
DB170116 Trump truer solidariteten i NATO .
AP170116 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170116 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170116 Basepolitikken stammer fra 1949 da Norge ble med i Nato .
AP170116 Da Norge gikk inn i NATO i 1949 ble det slått fast at man ikke skal ha utenlandske soldater på norsk jord i fredstig.
BT170113 KOMMENDE FORSVARSMINISTER : - Det som er viktigst nå, er at vi erkjenner den virkeligheten som har å gjøre med herr Putin, og vi ser at han prøver å splitte NATO , sa den tidligere generalen, James Mattis, som også går under kallenavnet Mad Dog Mattis, under høringen i Senatet i går.
BT170113 « Regjeringen bør ta Russlands bekymringer på alvor, men norsk politikk må utformes etter hva som gir størst sikkerhet for Norge og Nato », mener BT.
BT170113 Regjeringen bør ta Russlands bekymringer på alvor, men norsk politikk må utformes etter hva som gir størst sikkerhet for Norge og Nato .
BT170113 Norge bør søke å påvirke Nato i en konstruktiv retning.
BT170113 Nato bør ha takhøyde nok til å håndtere en kritisk debatt om dette.
AP170113 USAs påtroppende forsvarsminister og CIA-sjef snakker ganske annerledes om Russland, Iran, tortur, NATO og troen på amerikansk etterretning enn det Donald Trump selv gjør.
AP170113 Snakket positivt om NATO
AP170113 Han sa også at NATO er den mest suksessrike militæralliansen i historien.
AP170113 USAs påtroppende forsvarsminister og CIA-sjef snakker ganske annerledes om Russland, Iran, tortur, NATO og troen på amerikansk etterretning enn det Donald Trump selv gjør.
AP170113 Snakket positivt om NATO
AP170113 Han sa også at NATO er den mest suksessrike militæralliansen i historien.
DB170112 ¶ BEKYMRET : - NATO er bekymret over nettsikerhet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.
DB170112 - Nettopp derfor fokuserer NATO på cyberforsvar.
DB170112 - NATO er bekymret over nettsikkerhet og har sett rapporter om slike angrep mot mange NATO-allierte, sier Stoltenberg.
DB170112 Videreutvikling av rakettskjoldet vil trolig øke sannsynligheten for at USA og Nato kan « vinne » en atomkrig ( fra umulig til marginal ).
AP170112 This is a major issue vis-a-vis Russia, which would like to see NATO weakened http://t.co/NwQZ44BZEf ¶
AP170112 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP170112 Når russerne ser NATO bygge et rakettforsvar, ser de sin viktigste militære ressurs svinne hen.
AP170112 NATO har fremdeles over 13.000 soldater i landet.
AP170112 This is a major issue vis-a-vis Russia, which would like to see NATO weakened http://t.co/NwQZ44BZEf ¶
AP170112 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
DN170111 Nato er en militær samarbeidsorganisasjon mellom vestlige land.
DB170111 The usual suspects ; USA, Frankrike og Storbritannia bruker Nato som en evig unnskyldning for egne kjernevåpenprogrammer, og setter inn sine massive diplomatiske ressurser for at ingen skal misforstå dette poenget.
DB170111 Sverige har som partnerland av Nato også opplevd et sterkt press for å ikke støtte forhandlinger om atomvåpenforbud.
DB170110 Vi hadde ingen atomvåpen eller fremmede baser på norsk jord, flyforbud for NATO over Finnmark og de norske hovedstyrkene var trukket tilbake fra grensa.
DB170110 Skal den bli et ledd i missilforsvaret til NATO ?
DB170110 President Vladimir Putin i Russland har utfordret NATO og Europa med en svært så krigersk politikk, ikke minst i Ukraina, men også Syria.
DB170110 Norges regjering har bedt ei gruppe sakkyndige fra Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI ) og USAs missilforsvarsbyrå ( MDA ) vurdere hva Norge kan bidra med til missilforsvaret i NATO .
DB170110 Norge snudde gradvis, og under toppmøtet i NATO i Lisboa i 2010 sa Stoltenberg seg enig i behovet for et missilforsvar i Europa.
DB170110 Da NATO gjorde vedtak om dette « rakett-skjoldet », som det kaltes, i 2007 og 2008, var Jens Stoltenbergs regjering imot.
DB170110 NATO er nødt til å svare med avskrekking.
DB170110 Å kunne tilby USA og NATO mannskaper og utstyr som kan settes inn på kort varsel, blir sett på som en investering i vår egen sikkerhet.
AP170110 - Det er bra at man innrømmer at grunnen til at vi gikk inn i Afghanistan, er at vi er medlemmer av NATO , sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som mener dette har vært borte fra argumentasjonen.
DB170109 * USA og NATO har beholdt 12.000 soldater i landet for å drive opplæring og veiledning av afghanske styrker.
DB170109 * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i landet ved utgangen av 2014 og overlot ansvaret for sikkerheten til afghanske styrker.
DB170109 Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, sier at Norge og Sverige er i en sammenliknbar situasjon med tanke på forholdet til Russland, men ikke når det gjelder NATO .
DB170109 Det kan være at Sverige etterlyser bedre retningslinjer for en nasjonal sikkerhetsstrategi i og med at de står utenfor NATO .
DB170109 Hun sier deltakelse i rakettskjoldet vil være et stort skritt i retning Nato og USA.
DB170109 NATO er kringsatt av kriser Kommentar ¶
AP170109 Spesielt i NATO .
AP170106 I Brussel har NATO sitt hovedkvarter og i tillegg ligger de viktigste EU-institusjonene her, blant annet EU-kommisjonens hovedkvarter.
DB170105 I dette systemet av imperiale US-interesser er det at den nye Langtidsplanen for Forsvaret fra 2016 fra vår høyreregjering skal integrere oss tettere til USA gjennom Nato enn hva vi allerede er.
DB170105 Av dette ble hele 54 prosent brukt på forsvaret, Nato og utvikling av nye våpen, inkludert rakettsystemer og oppdatering av atomvåpen.
AP170104 » NIDS/NATO Multimedia Library / NATO
AP170104 » Etter det Aftenposten har fått opplyst av diplomatiske kilder i NATO , jobbes det nå for å få til et møte, uavhengig av åpningen av det nye hovedkvarteret.
AP170104 USAs nye president Donald Trump tiltrer om vel to uker, i NATO er man utålmodig for å få et avklarende møte med ham.
AP170104 Norsk sikkerhetsekspert : President Trump kan bety slutten på NATO .
AP170104 NATO-landene er usikre på hva Donald Trump vil med alliansen, hans forhold til Russland og hensiktene i Midtøsten - for å nevne noe som preger dagsorden for NATO og NATO-landene.
AP170104 I valgkampen sendte Trump sjokkbølger inn i NATO med sine uttalelser om NATO og USAs rolle i alliansen.
AP170104 I valgkampen sendte Trump sjokkbølger inn i NATO med sine uttalelser om NATO og USAs rolle i alliansen.
AP170104 Her er faktasjekken : Hva sa Trump egentlig om NATO .
AP170104 Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg.
AP170104 Det er en tradisjon for at NATO har et toppmøte rett etter at USA har fått en ny president.
AP170104 Bygget er ikke ferdig, men NATO har fått laget frimerke med sitt nye hovedkvarter.
AP170104 NATO har hatt flere toppmøter i sitt gamle hovedkvarter og også en rekke toppmøter rundt i de enkelte medlemslandene.
DB170102 Det er flere ganger raskere enn noe Nato kan stille opp med, og gir russerne en stor fordel under visse forhold, skriver det amerikanske forsvarspolitiske magasinet The National Interest.
DB170102 Det jeg er redd for er at siden spenningen er blitt så stor, i for eksempel Baltikum, og fordi både Russland og Nato mistenker hverandre for å ville utvide, så kan vi få en veldig farlig situasjon, sier Wilhelmsen.
DB170102 - De eneste som kunne tvunget fram det er Nato , men det er lite sannsynlig at medlemslandene er villige til å ta kostnadene ved det, sier Wilhelmsen.
DB161231 For Borgarting var særlig det faktum at Faiz er sønn av en etterretningsoffiser som hadde ansvaret for å innhente opplysninger om Taliban og andre opprørere til blant annet Nato som gjorde at han ikke kunne sendes til Afghanistan.
DB161231 - Taliban tenker at alle som hjelper NATO er vantro og spioner for utenlandske styrker.
AP161211 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP161127 OXFORD ( Aftenposten ) : Europa står kun for 26 prosent av pengebruken på forsvar i NATO .
AP161127 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP161127 Anslag fra NATO for 2016 viser at USA bærer over 70 prosent forsvarsutgiftene i NATO , selv om befolkningen i NATO-landene i Europa er langt større enn i USA.
AP161127 Anslag fra NATO for 2016 viser at USA bærer over 70 prosent forsvarsutgiftene i NATO, selv om befolkningen i NATO-landene i Europa er langt større enn i USA.
AP161127 NATO
AP161107 Landet skal inn i NATO om kort tid.
AP161028 Heller ikke NATO kan være til stede i hele NATOs geografi.
AP161026 Synet på hvor stor trusselen fra Russland er mot NATO spriker betydelig mellom landene i alliansen.
AP161026 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP161026 Det er etter påtrykk fra disse landene at har NATO vedtatt å plassere ut 4000 soldater i regionen.
AP161026 BRUSSEL ( Aftenposten ) : Landene i NATO er splittet i synet på Russland.
AP161026 NATO tror skipene er på vei mot Syria for å bidra i den sterkt kritiserte bombingen av Aleppo.
AP161018 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP161018 Hvor tungt kan Norge hvile seg på USA og NATO ?
AP160824 BRUSSEL/MOSKVA ( Aftenposten ) : Russland er langt svakere enn NATO både militært, økonomisk og befolkningsmessig.
AP160822 Et nasjonalt ambisjonsnivå om å bidra til å forsvare NATOs territorium ( herunder Norge ) som del av NATO , overtok.
AP160707 Fra tidligere demonstrasjoner mot NATO og EUi Serbia.
AP160617 Norge forblir minst like avhengig av NATO som før, men skal også kunne gi mer til NATO .
AP160617 Norge forblir minst like avhengig av NATO som før, men skal også kunne gi mer til NATO.
AP160617 I dag fremstår utholdenheten nesten uforenlig med den tiden NATO angir at behøves for å komme Norge til unnsetning.
AP160617 F-16 vil ivareta beredskap for NATO , Quick Reaction Alert ( QRA ), ved Bodø i perioden, planlagt til 2022.
AP160608 I april hadde NATO og Russland for første gang møter i NATO-Russland-rådet.
AP160425 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP160411 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
SA160310 I en tid hvor Vesten, NATO og Stoltenberg nærmest er skjellsord i russiske statskontrollerte TV-kanalene og hvor krigsfrykten øker, er det befriende å høre de russiske TV-kommentatorene fra Holmenkollen.
BT160310 I en tid hvor Vesten, NATO og Stoltenberg nærmest er skjellsord i russiske statskontrollerte TV-kanalene og hvor krigsfrykten øker, er det befriende å høre de russiske TV-kommentatorene fra Holmenkollen.
AP160310 I en tid hvor Vesten, NATO og Stoltenberg nærmest er skjellsord i russiske statskontrollerte TV-kanalene og hvor krigsfrykten øker, er det befriende å høre de russiske TV-kommentatorene fra Holmenkollen.
AP160222 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP160218 Da vil det kunne oppstå en meget farlig situasjon der NATO står mot Russland.
AP160216 | Aftenposten mener : Riktig av Norge å be NATO om hjelp i nord ¶
AP160216 Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide ( H ) ber NATO om å vise nordområdene større oppmerksomhet.
AP160216 Det benekter NATO , men Pentagon bevilger likevel 30 milliarder kroner til operasjoner for å møte russisk aggresjon i Europa.
AP160213 Han minnet om at Russlands opptreden i og overfor Ukraina har trigget kraftig svar fra verdenssamfunnet, og utfordret samtidig Russland direkte til mer åpenhet om deres militære øvelser, slik NATO gjør.
AP160213 - Nesten hver dag blir vi beskyldt for å komme med nye forferdelige trusler enten mot hele NATO , mot Europa, USA eller andre land.
AP160213 - Dette er ikke en kald krig, men en veldig krevende maktpolitisk situasjon der Russland og NATO har svært motstridende interesser i Europa og Arktis, men relativt sammenfallende interesser i Midtøsten, sier Hellestveit.
AP160213 - NATO søker ikke konfrontasjon, vi ønsker ikke en ny kald krig, sa Stoltenberg, som understreket at det ikke er noen motsetning mellom det å ha et sterkt forsvar og ønske seg dialog med Russland.
AP160213 Så langt er ikke NATO direkte involvert i krigshandlinger, men NATO-land er det.
AP160213 Slik oppsummerte statsminister Erna Solberg ( H ) situasjonen for NATO i sitt innlegg under konferansen.
AP160213 Se hele oversikten : 70 personer fra verdenseliten knyttes til skatteparadiser ¶ | NATO møter utfordringer i alle himmelretninger ¶
AP160213 Nesten uansett hvor man snur seg har NATO utfordringer. 1.
AP160213 MÜNCHEN ( Aftenposten ) : Syria, flyktningkrise, russisk aggresjon og bevaring av båndene over Atlanteren - utfordringene for NATO vokser.
AP160213 Innad i NATO er landene splittet i synet på hvor tøff man skal være overfor Russland.
AP160213 I månedene frem mot NATOs toppmøte i Warszawa til sommeren skal NATO stake ut ny kurs i et grumsete farvann.
AP160213 Hun viste i sitt innlegg på konferansen til at Norge i NATO jobber aktivt for økt maritimt nærvær, en naturlig oppfølging av at NATO skal mer « hjem ». 4.
AP160213 Hun viste i sitt innlegg på konferansen til at Norge i NATO jobber aktivt for økt maritimt nærvær, en naturlig oppfølging av at NATO skal mer « hjem ». 4.
AP160213 Holdningen til NATO fikk den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev til å kalle situasjonen en ny kald krig.
AP160213 NATO skal overvåke og kartlegge menneskesmuglere i Middelhavet.
AP160213 NATO må vise seg nord i Atlanterhavet.
AP160213 NATO er allerede involvert i opplæring og trening av styrker som deltar i krigen mot IS.
AP160212 | Isfronten mellom NATO og Russland sprekker ¶
AP160212 Vi mener det er riktig å holde en kanal åpen for politisk dialog mellom Russland og NATO .
AP160212 Samarbeidet mellom Russland og NATO ble lagt på is etter den russiske annekteringen av Krimhalvøya og Russlands krigføring i Ukraina.
AP160212 Møtte NATO
AP160212 MÜNCHEN ( Aftenposten ) : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at NATO og Russland nå undersøker muligheten for et nytt møte i NATO-Russland-rådet.
AP160212 - Norge støtter generalsekretær Stoltenbergs initiativ om et møte på ambassadørnivå mellom NATO og Russland i NATO-Russlandsrådet.
AP160212 - For NATO er det nødvendig å ta opp Ukraina, fordi situasjonen der er grunnen til at vi har en vanskelig situasjon i Europa nå mellom NATO og Russland, sier Stoltenberg.
AP160212 - For NATO er det nødvendig å ta opp Ukraina, fordi situasjonen der er grunnen til at vi har en vanskelig situasjon i Europa nå mellom NATO og Russland, sier Stoltenberg.
AP160211 Tyrkia og Tyskland overrasket alle da de på mandag ba NATO involvere seg i flyktningkrisen som preger Europa.
AP160211 Til tross for betydelig skepsis, har de 28 medlemslandene blitt enige om at NATO skal forberede et oppdrag i Egeerhavet, der flyktningene smugles over fra Tyrkia til Hellas.
AP160211 Etter at henvendelsen fra Tyrkia og Tyskland ble kjent, sa en rekke kilder i NATO at det å få kontroll på flyktningkrisen, ikke eren jobb for militæralliansen.
AP160211 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP160211 Det er heller ikke en helt ny oppgave for NATO å kartlegge smuglerruter, sier Søreide.
AP160211 - Vi er blitt enige om at NATO skal kunne bruke de allerede stående maritime styrkene i Middelhavet ( SNMG 2 ) og flytte disse til Egeerhavet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten.
AP160211 - Ser man for seg at NATO skal plukke opp flyktninger og snu båter og sende dem tilbake til Tyrkia ?
AP160211 | NATO inn i flyktningkaoset - skal utføre maritimt oppdrag mellom Tyrkia og Hellas ¶
AP160211 NATO har, etter annekteringen av Krim, brutt samarbeidet med Russland.
AP160127 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP160109 Hvorfor vil NATO nå ha landet som medlem ?
AP160109 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?
AP160101 Hvorfor vil NATO nå ha landet som medlem ?
AP160101 Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel ?