SA171030 Rådmann Per Kristian Vareide bekrefter at Aftenbladets artikkelserie « Når alt rakner » er noe av bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å ta et nasjonalt lederskap på området.
DA171030 - Vi trenger muslimene for å få til en god livssynsdialog på et nasjonalt plan, og alt som bidrar til dette er positivt.
AP171030 Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, mener det er realistisk å tenke på et OL i Norge som et nasjonalt arrangement, heller enn byene mot hverandre.
AP171030 | Vestlandet inviterer Telemark til OL-samarbeid : - Aktuelt scenario å se på et nasjonalt OL ¶
AP171030 Vi kan få et nasjonalt OL i flere byer.
AP171030 IOC vil godta et nasjonalt OL i Norge, tror Gerhard Heiberg.
AP171030 Det kan være et aktuelt scenario å se på et nasjonalt OL, sier han.
AP171030 Det er selvsagt tidlig å si noe om foreløpig, men han forteller om mulighetene som ligger i å arrangere et mer nasjonalt OL.
AP171030 Aktuelt med et nasjonalt OL ¶
AA171030 Æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg, mener det er realistisk å tenke på et OL i Norge som et nasjonalt arrangement, heller enn byene mot hverandre.
AA171030 | Vestlandet inviterer Telemark til OL-samarbeid : - Aktuelt scenario å se på et nasjonalt OL ¶
AA171030 Vi kan få et nasjonalt OL i flere byer.
AA171030 IOC vil godta et nasjonalt OL i Norge, tror Gerhard Heiberg.
AA171030 Det kan være et aktuelt scenario å se på et nasjonalt OL, sier han.
AA171030 Det er selvsagt tidlig å si noe om foreløpig, men han forteller om mulighetene som ligger i å arrangere et mer nasjonalt OL.
AA171030 Aktuelt med et nasjonalt OL ¶
DN171029 ¶ Denne næringen handler ikke om å nedjustere kunstens egenverdi, men å få det som skapes ut til et større publikum, nasjonalt og internasjonalt, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland.
DB171029 Prinsen selv har blitt beskyldt for å sverte navnet hennes etter et intervju han skal ha gjort med et nasjonalt magasin.
AP171029 Stortinget har vedtatt at vi ikke skal sette oss noe nasjonalt mål for utslippskutt i industrien, siden dette er ivaretatt av EUs felles mål.
DB171028 Hittil i år har brannvesenet nasjonalt rykket ut til 1415 komfyr-branner.
VG171027 Vi gjorde det ut i fra et ønske om å skape den likeverdigheten nasjonalt og som utløses av at gutta selv ønsket å bidra.
SA171027 Rådmann Per Kristian Vareide bekrefter at Aftenbladets artikkelserie « Når alt rakner » er noe av bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å ta et nasjonalt lederskap på området.
DB171027 I Norge har det lenge vært vanlig at barn utvikler seg i sine lokalmiljø og blir fulgt opp og spisset gjennom krets, regionalt og nasjonalt nivå.
BT171027 Utstillingen retter på en stillfaren måte oppmerksomheten mot noe som er avgjørende i våre samfunn, enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt : Hva er ekte, hva er reelt, hva er sant ?
AP171026 Haddal ved Nasjonalt ID-senter, har et helt bibliotek av forfalskede og autentiske pass fra hele verden.
DN171024 Stor salamander er på den norske rødlisten over truede arter - hvor nasjonalt regelverk pålegger spesielle hensyn.
NL171023 Tromsø som først fikk ishall i nord, bør være en motor i landsdelen for breddeidrett på is, samt en spydspiss for å bringe landsdelen opp på nasjonalt nivå med bærekraft og kvalitet for både dame- og herreishockey.
NL171023 Norges ishockeypresident sa en gang at ; « Sveriges landslag aldri ville vært på internasjonalt toppnivå uten NordSverige »...... noe å tenke på for Norge på nasjonalt plan med sin jojo-tilværelse internasjonalt.
NL171023 Kirkenes, Alta, Finnsnes, Harstad, Bodø og flere kandidater, må få på plass ishaller for at landsdelen skal ta nasjonalt steg.
NL171023 Den investor som ser mulighetene på samme måte som oss ( ser lyset ), og vil være med på tidens idrettsopptur nasjonalt , og får nordnorsk ishockey der nordnorsk fotball etter hvert kom ( for førti år siden ), får oppleve et stort Askeladden-lignende sportseventyr..... med tilsvarende omdømmebyggende potensiale.
NL171023 Nasjonalt nivå i norsk idrett burde i samarbeid med nasjonal og regional idrettspolitisk nivå, forenes i en nasjonal dugnad med felles løft for Ishaller i Nord !
DB171023 Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke ( LHL ) og medlem av Nasjonalt råd for ernæring, reagerer også sterkt på det nye godteristuntet : ¶
DA171023 Samtidig er det et nasjonalt og internasjonalt perspektiv ved utstillingen som gjør den interessant for alle.
AP171023 BILLIONLØFTET : Hva skal de bruker én billion kroner på ( ett tusen milliarder ) i Nasjonalt transportplan ?
VG171022 - En slik kampanje kan kanskje medføre at maktpersoner blir redde for å bli eksponert og hengt ut, sier Siri Thoresen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
AP171022 ØIE Medical AS meldte i 2014 de to behandlingsmetodene inn i Nasjonalt system for innføring av nye metoder.
AP171022 Antall lungekrefttilfeller i Norge er fortsatt høyt, selv om røykingen går ned på nasjonalt nivå.
AP171021 Våren 1918 opplevde finnene en borgerkrig som ble et nasjonalt traume.
AP171021 Det så han helst som en nødvendig klamp om foten for et sterkt nasjonalt lederskap.
AP171021 At landet så kort tid etter årelatingen i borgerkrigen kunne samles nasjonalt til kamp for sin eksistens, er rett og slett et under.
NL171020 Men denne uken starter UiT Norges arktiske universitet og Nordlandsforskning et nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på nettopp de to ordene i sammenheng.
VG171019 Kortfilmen « Everything Will Be OK » har vunnet flere priser nasjonalt og internasjonalt.
NL171019 Hvorfor vurderer kulturminneforvaltningen Senja som et nasjonalt viktig landskap ?
DN171019 Både nasjonalt og internasjonalt reagerer flere på det oppsiktsvekkende resultatet.
DB171019 Hun hevder at NOKUT ( Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen ) er bedre egnet.
AP171019 Situasjonen krever nytenkning : Hvordan skal vi respondere på denne utfordringen - både nasjonalt og som individer ?
AP171019 Det diskuteres allerede både nasjonalt og internasjonalt hvordan man skal håndtere den pågående krisen.
AP171019 oktober signerte 34 akademikere et debattinnlegg der de kritiserte universitetsledelsen ved syv av åtte norske universiteter for unnfallenhet i innspill til Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
DN171018 Alliansen, som ville bli den første på nasjonalt nivå, kalles Jamaica på grunn av fargene til de tre partiene - svart for CDU og CSU, gult for FDP og grønt for De grønne.
DB171018 Gjennom et tverrfaglig nasjonalt arbeid forankret i Helsedirektoratet, « Fra kunnskap til handling », har man jobbet bevisst med å øke kompetansen hos helsearbeidere, slik at de også kan ta krevende samtaler med foreldre.
BT171018 TRAGISK : - Jobbfast fungerer som et nasjonalt tilbud, som det absolutt er behov for i fremtiden, sier Kjersti Toppe ( Sp ), og lover å kjempe for poliklinikken.
VG171017 Den ene delen skal gå til et nasjonalt fond, den andre til et regionalt.
SA171017 Å oppgradere Norge for et våtere klima er et nasjonalt fellesansvar.
SA171017 Nå sikter de mot å hevde seg helt i toppen nasjonalt .
NL171017 Ordføreren sto fram som en « stolt hane » og gikk ut i media regionalt og nasjonalt og proklamerte kampen mot airbnb og andre useriøse aktører som formidler boliger til kortvarig utleie.
DN171017 Den ene delen skal gå til et nasjonalt fond, den andre til et regionalt.
DB171017 Den ene delen skal gå til et nasjonalt fond, den andre til et regionalt.
DB171017 Denne kunnskapen deles nå nasjonalt Foto : Knut Fjeldstad /SCANPIX ¶
DA171017 - Men på nasjonalt plan ligger et tilbud som dette langt fram i tid.
BT171017 Én av ti kvinner har blitt voldtatt, og en fjerdedel har opplevd seksuelle krenkelser, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AP171017 Den ene delen skal gå til et nasjonalt fond, den andre til et regionalt.
AP171017 - Flere vil skjønne at de ikke er alene, og man kan får frem et budskap om at det er hjelp å få, sier Mia Myhre, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til VG.
NL171016 Det er ikke bare selvpålagte restriksjoner og et nasjonalt forvar som har forhindret krig og eskalering, slik noen synes å hevde.
NL171016 Vi skal lage viktig journalistikk både regionalt og nasjonalt .
NL171016 Et svekket NRK regionalt og nasjonalt er ikke svaret på avishusenes utfordringer.
DA171016 Fabrikken med produksjonslokaler både nede ved elva og i Rødgata var en viktig og anerkjent bedrift ikke bare i Drammen, men også nasjonalt og internasjonalt.
AP171016 Fire års overlevelseskamp gikk sakte, men sikkert i glemmeboken til det norske folks bevissthet, overskygget av Roald Amundsens ferder og Nansens rolle som nasjonalt midtpunkt.
AP171016 oktober støtter 34 universitetslærere, som vi representerer, Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg ved landets universiteter.
VG171015 - Det var en annen politisk situasjon da, og den gang var Frihetspartiet et helt ferskt parti på nasjonalt nivå.
BT171015 Målet bør være et nasjonalt meritteringssystem som gjør det enkelt for gode undervisere å ta med seg meritteringen mellom institusjoner.
DB171014 Det skal være et nasjonalt senter for kunnskap og teknologi for oljevern og plastforsøpling ¶
AP171014 SPÖs partisekretær i Burgenland Christian Dax mener partiet kun bør vurdere et samarbeid med Frihetspartiet på nasjonalt nivå hvis de på forhånd etablerer en klar agenda med sosialdemokratisk gjennomslag.
AP171014 Dax sier det ikke er noen hemmelighet at de ideologiske forskjellene « er enorme », men understreker at det er forskjell på å samarbeide på nasjonalt nivå og delstatsnivå.
NL171013 I en digital tidsalder når disse perspektivene frem til et nasjonalt publikum.
DA171013 Andersson henviser til årets stortingsvedtak om 8 prosent sykkelandel nasjonalt , og 20 prosent i de store byene.
DN171012 Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171012 Vi vil investere i et nasjonalt beredskapssenter for at politiet skal kunne reagere raskere og mer effektivt når noe skjer.
DB171012 Regjeringa vil bruke 660 millioner kroner i 2018 til etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet og 102,8 millioner til kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.
DA171012 Uavhengighetsforkjemperne i Catalonia har fått større oppmerksomhet enn noen gang tidligere rundt sin sak, både nasjonalt og internasjonalt, etter at folkeavstemningen ble avholdt.
AP171012 Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin.
AA171012 Eksperter på flytrafikk sier at Lufthansa vil styrke sin stilling nasjonalt og internasjonalt ved å overta en stor del av Air Berlin.
VG171011 Ifølge Dagens Nyheter består grunnlaget av svar fra nærmere 3500 personer : 1438 eliteidrettsutøvere, 401 ledere og 1638 elever på nasjonalt godkjente idrettsskoler.
VG171011 Men både nasjonalt og internasjonalt er det sterkt press på partene for å finne fram til en politisk løsning på konflikten gjennom dialog.
SA171011 - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt , særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
NL171011 Innenfor rammene av opptrukne mål nasjonalt og regionalt bør likebehandling og rettferdighet mellom prosjekt og regioner være en viktig del av politikken.
DN171011 Men både nasjonalt og internasjonalt er det sterkt press på partene for å finne fram til en politisk løsning på konflikten gjennom dialog.
DN171011 Spanske myndigheter er også under sterkt press - både internasjonalt og nasjonalt om å bidra til å løse krisen gjennom dialog.
DB171011 Det resulterte i et nasjonalt ramaskrik.
DB171011 Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og framstille klimarisiko på nasjonalt nivå.
DB171011 Magasinets redaktør Karine Østtveit er svært godt fornøyd med anerkjennelsen, ikke minst sett i lys av at « Våtdraktmysteriet » i fjor dro i land en rekke priser nasjonalt og internasjonalt.
DA171011 Men både nasjonalt og internasjonalt er det sterkt press på partene for å finne fram til en politisk løsning på konflikten gjennom dialog.
BT171011 - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt , særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
AP171011 At noen få forelesere har et bekreftelsesbehov kan ikke rettferdiggjøre et nasjonalt forbud.
AP171011 - Vi visste at det ville bli godt mottatt nasjonalt , særlig i kjølvannet av debatten om like forutsetninger for menn og kvinner og gutter og jenter, men at det skulle få så stor oppmerksomhet i den store verden, det var overraskende, sier Pål Bjerketvedt til Aftenposten.
AA171011 Spanske myndigheter er også under sterkt press - både internasjonalt og nasjonalt om å bidra til å løse krisen gjennom dialog.
AA171011 Men både nasjonalt og internasjonalt er det sterkt press på partene for å finne fram til en politisk løsning på konflikten gjennom dialog. ( ©NTB ) ¶
VG171010 De som fabler om at vi kan være trygge med et rent nasjonalt forsvar, de snakker mot bedre vitende.
NL171010 Vi mener at vi må bruke denne dagen i Norge til å hedre de som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter - internasjonalt og nasjonalt .
VG171009 Det var jo smart, for da kan den heller ikke ankes, hverken nasjonalt eller internasjonalt, påker Belantis, som tror retten hadde fått beskjed « av noen » om å løse saken på denne måten.
DB171009 New York Times' anonyme kilde mener på sin side at Lorne Michaels' utspill var mer nyansert enn som så, og sier til avisa at « SNL»-skaperen mente å uttrykke at Weinstein-saken på daværende tidspunkt ble oppfattet som en New York-sentrert nyhetssak, som ikke nødvendigvis ville ha appell hos et nasjonalt TV-publikum.
DB171009 Artikkelen bygger på Vegvesenets ferske rapbygger port « Nasjonalt Sykkelregnskap 2016 » ( som til tross for navnet, i stor grad på tall fra 2013/2014 ), og gjentar i ingressen at « Vi sykler mye mindre enn i 1992 ».
DB171009 I 2008-9 ble et nasjonalt burka- og nikabforbud heftig debattert i Danmark.
AA171009 Det viser « Nasjonalt sykkelregnskap 2016 », som Statens vegvesen presenterte sist uke.
VG171008 Å bryte FNs barnekonvensjonen vil si at Staten, som er ansvarlig for å sikre at konvensjonen gjennomføres nasjonalt , ikke har overholdt de forpliktelsene som følger av konvensjonen.
NL171008 Fraværet av en tidsriktig avtale som regulerer den grenseoverskridende reindriften har resultert i et utall av konflikter som jevnlig er bragt på den politiske dagsordenen på lokalt og nasjonalt nivå.
VG171006 Jensen hevdet sentrale politiledere ikke hadde kjennskap til prosjektet, at det var nasjonalt og « top security ».
NL171006 Språkene våre - et nasjonalt ansvar ¶
NL171006 På grunn av nedgangen i oljebransjen, er nå Nord-Norge under press som nasjonalt satsingsområde ; siden vi disponerer over en så stor del av det såkalte attraktive « havrommet ».
DA171006 Jeg vil at vi skal løfte slike initiativ nasjonalt , sier hun.
DA171006 Jeg vil at vi skal løfte slike initiativ nasjonalt , sier hun.
DA171006 I fjor sommer foreslo Sykehuset Østfold i en dialog med UDI at ankomstsenteret på sikt bør kunne benyttes som et nasjonalt beredskapssenter, noe det allerede i stor grad er rigget for.
VG171005 - Det kommer ikke til å komme krav fra nasjonalt hold om at skoler skal ha videoovervåking.
DB171005 Kineserne ankommer Norge med tolk og lærer for å bygge opp sitt nasjonalt treningssenter i en helt ny kultur.
DB171005 Eva Widing i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft er ikke overrasket over tallene.
DB171005 RETTFERDIGHET : Min observasjon er at nordmenn flest er opptatt av rettferdighet.- nasjonalt og internasjonalt - skriver ChristianTybring-Gjedde i dette svaret til John Peder Egenæs, leder i Amnesty Norge.
DB171005 Nasjonalt og internasjonalt.
AP171005 Det viser et splitter nytt « Nasjonalt sykkelregnskap ».
AP171005 « Nasjonalt sykkelregnskap 2016 », som ble offentliggjort onsdag, viser at nordmenn langt oftere brukte sykkel i 1992 enn i dag.
AP171005 Nasjonalt sykkelregnskap 2016 viser en trist utvikling.
AA171005 Eva Widing i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft er ikke overrasket over tallene.
SA171004 - Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et så sterkt fall i 12-månedersveksten nasjonalt .
NL171004 Gjennom lokale foreninger, tilknyttet et nasjonalt organisasjonsnettverk, gjorde foreningene seg gjeldende både i det sivile samfunnet og i storsamfunnet - en organisering som er beskrevet som avgjørende i et demokrati.
NL171004 Dernest vil forslagstillerne understreke at våre fremste økonomer, både nasjonalt og internasjonalt, har argumentert for at det å sikre gode oppvekstforhold hører til de mest lønnsomme investeringer i det moderne samfunn.
DN171004 - Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et like sterkt fall i 12 måneders veksten nasjonalt , og spesielt Oslo skiller seg ut, noe som ikke er unaturlig da boligprisveksten i 2016 var sterkest her.
DB171004 Selv om bedre konkurransepolitikk nasjonalt vil kunne bidra i kampen mot den økende markedsmakten, og dens negative konsekvenser, er vi fortsatt prissatt at EU rydder opp.
AP171004 - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
AP171004 Ledelsen ved syv av åtte av landets universiteter avviser Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AP171004 - Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et så sterkt fall i 12-månedersveksten nasjonalt .
AA171004 - Alle vet at katter dreper fugler, men på et nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og det bidrar sannsynligvis til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.
VG171003 Schøyen er en av flere klinikksjefer som etterlyser et nasjonalt register.
VG171003 Helsedirektoratet påpeker imidlertid overfor VG at det er sykehusene som har ansvaret for å rapportere riktige tall til NPR ( Nasjonalt pasientregister ) for bruken av elektrosjokk - som annen behandling som gis i helsevesenet.
VG171003 - Jeg er enig i at det bør etableres et nasjonalt kvalitetsregister for ECT-behandling, der alle forhold rundt behandlingen - også bruk av nødrett - kartlegges og registreres.
DB171003 De mange korrupsjonssakene som PP-ledere har vært involvert i både på nasjonalt , regionalt og lokalt plan, har hatt en tendens til å bli sterkt nedprioriterte.
AP171003 « Miljødirektoratet vurderer at Norsirk sin innsamling på nasjonalt nivå har vært for lav i ni produktgrupper i flere år. » | Megler rådet kvinnen til å selge for ti millioner, kjøper solgte videre for 15 millioner en måned senere ¶
AP171002 Slik eskalasjon er uforsvarlig i dagens Europa, men tyder på at makthaverne på både regionalt og nasjonalt nivå har sviktet.
AA171002 Gjennom presentasjon av prosjektet nasjonalt og internasjonalt får vi en klar oppfatning av å stå i front i en viktig utvikling.
VG171001 KONFISKERER : Nasjonalt politi frakter valgurner og stemmesedler ut av valglokaler i Gerona og Barcelona, søndag morgen.
DN171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
DA171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
AP171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
AP171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
AA171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
AA171001 - Vi ventet inne for å stemme da nasjonalt politi brukte makt for å komme inn.
SA170929 TIL er en av de sterkeste merkevarene i nord, samt nasjonalt når de har spilt i Europa.
SA170929 - Debatten som Morten åpner opp for handler vel så mye om hvilken rolle TIL skal spille nasjonalt og internasjonalt i fremtiden.
AP170929 Giske har hatt en nøkkelrolle i et utall valgkamper, både lokalt og nasjonalt , og regnes som en fremragende strateg og pådriver.
AP170929 TIL er en av de sterkeste merkevarene i nord, samt nasjonalt når de har spilt i Europa.
AP170929 - Debatten som Morten åpner opp for handler vel så mye om hvilken rolle TIL skal spille nasjonalt og internasjonalt i fremtiden.
VG170928 Både nasjonalt og internasjonalt så er det veldig stort sprik.
SA170928 Og Høgdahls spillere markerer seg nasjonalt , det ser man på rekruttlandslagssamlingen i Sarpsborg denne uken der fem Byåsen-spillere er tatt ut : Austmo Pedersen, Aardahl og Venn, men også 96-erne Moa Høgdahl og Tonje Haug Lerstad.
NL170928 Samferdsel er i all hovedsak et nasjonalt anliggende, og grenseforbindelsene befinner seg i utkanten av hver sine land.
DB170928 Å bygge felles regjeringsplattform forutsetter at partiene har et felles verdigrunnlag på nasjonalt plan, noe det er vanskelig å se at Frp og Venstre pr. dags dato har.
DB170928 Behovet for kunnskap og beslutningspåvirkning har ikke blitt mindre som følge av et endret politisk klima - globalt og nasjonalt .
AP170928 Og Høgdahls spillere markerer seg nasjonalt , det ser man på rekruttlandslagssamlingen i Sarpsborg denne uken der fem Byåsen-spillere er tatt ut : Austmo Pedersen, Aardahl og Venn, men også 96-erne Moa Høgdahl og Tonje Haug Lerstad.
AA170928 Pandaen er et nasjonalt ikon i Kina, og landet har en lang historie med « pandadiplomati » der kineserne låner ut pandaer til land de har tett samarbeid med.
VG170927 - VG Helg er « by far » Norges mest prisbelønte magasin, både nasjonalt og internasjonalt.
VG170927 Leder for Isbilen i Norge, Rune Borgerød, skriver i en SMS til VG at de også på nasjonalt plan har noen klager, spesielt knyttet til kveldskjøring og legging av barn.
SA170926nasjonalt nivå er det de respektive særforbund som har ansvaret for klassifisering av utøvere.
DB170926 I Norge er idrett et nasjonalt anliggende.
DA170926 En Jamaica-koalisjon har aldri vært forsøkt på nasjonalt nivå før, og kalles et eksperiment.
DA170926 Statsråden forteller videre at departementet ikke mottar noen egen rapportering om bemanningssituasjonen ved overgrepsmottakene, men at Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin har gjort en kartlegging av status for mottakene ved årsskiftet 2016/17.
AP170926 Likevel har vi ikke et nasjonalt akvarium, det er det på tide at vi får, sier Selvaag.
AP170926nasjonalt nivå er det de respektive særforbund som har ansvaret for klassifisering av utøvere.
AA170926 Identifiseringen er basert på funn av en hofteprotese som ifølge Nasjonalt register for leddproteser tilhører denne kvinnen.
NL170925 ¶ Fokuset, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, er den kjensgjerning at det årlig er mer enn 80 millioner kvinner som verden over opplever å bli ufrivillig gravid ( 1 ).
AP170925 Ikke siden 1949 har kristeligdemokratene ( CDU/CSU ) gjort det så dårlig i et nasjonalt valg.
VG170924 Jeg og Lars skal ha en diskusjon etter vi har sett gjennom kampene nasjonalt og internasjonalt.
SA170924 Nasjonalt ser vi at forslag om å få offentlige regulerte bordeller og opphevelse av sexkjøpsloven, begrunnes med at dette vil gi kvinner i prostitusjon flere rettigheter og større kontroll over eget liv.
AA170924 Det er foreløpig uklart om folkeavstemningen kommer til å gå som planlagt etter at den har møtt kraftig motstand både nasjonalt og internasjonalt.
VG170923 De er født inn i et nasjonalt utenforskap, men de løser det på ulike måter.
DB170923 Fra han var 12 år stilte han til start i ett løp på nasjonalt nivå i sesongen.
DB170923 Men lenge før 61-åringen fra den lille byen Würselen helt vest i Tyskland, i grensetraktene til Belgia og Nederland, ble en nasjonalt kjent skikkelse, hadde han et turbulent liv.
DA170923 Nordkapp er ikke bare et nasjonalt , men et internasjonalt friluftsområde », påpekte leder Lasse Heimdal under et møte i Honningsvåg nylig.
AA170923 Han har også vært trener for juniorer og rekrutter både lokalt, regionalt og nasjonalt og vært landslagstrener for E-cup.
VG170922 Anmelderen kaller innføringen et nasjonalt overgrep.
VG170922 « Nettopp fordi problemstillingene rundt bruk av plaggene nikab og burka i barnehager og utdanningsinstitusjoner er prinsipielt så viktige, bør de løftes opp fra lokalt til nasjonalt nivå og hjemles i lov », skriver LO.
VG170922 LO omtaler forslaget om et nasjonalt forbud som et « kraftig » og « sterkt inngripende » virkemiddel, men konkluderer likevel med at de støtter forslaget.
DB170922 DAB-innføringen er et nasjonalt overgrep, mener han.
DA170922 Samtidig går tysk økonomi godt, Merkel framstår som en stabil leder både nasjonalt og internasjonalt, og som en verdensleder som står for fornuft i møtet med blant annet USAs Donald Trump.
NL170921 Om det fortsatt er i tvil : Tromsø Arbeiderparti er på linje med Arbeiderpartiet nasjonalt som foreslo dette.
NL170921 Et nasjonalt regelverk vil være en klar rettesnor i det arbeidet og er ønsket av skoleadministrasjonen i Tromsø for å få en enhetlig politikk.
NL170920 Nordland har akslet seg opp til å bli en industri- og næringsmotor av nasjonalt kaliber.
VG170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DN170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DB170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
DA170918 Et nasjonalt problem ¶
AP170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AP170918 Men dette må vi undersøke nærmere, sier Tanja Kögel, forsker i Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ).
AP170918 Bakgrunnen er at Universitetet i Oslo i en høringsuttalelse har gått imot et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning.
AA170918 Det gir oss inspirasjon og ikke minst en annen tyngde nasjonalt .
AA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AA170918 Flere tiltak skal vurderes på nasjonalt plan.
AP170917 Kilde : Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling ( Nifab.no ) ¶
AA170916 Vi kan likevel vanskelig se at innføring av et nasjonalt forbud er et godt eller veldimensjonert virkemiddel.
AA170916 Nei til forbud : Det bør arbeides mot ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i skole og undervisning i Norge, men å innføre nasjonalt forbud er ikke veien å gå, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170916 Det bør arbeides mot økende bruk av ansiktsdekkende plagg, men nasjonalt forbud er ikke veien å gå.
VG170915 Hun har i en årrekke gjort en kjempejobb på ulike nivåer nasjonalt og vi er sikre på at hun vil bidra til å utvikle den Olympiske bevegelse i positiv retning.
SA170915 - Vi har fått utrolig god respons fra lokalt og nasjonalt næringsliv.
DN170915 I en pressemelding skriver Nokut ( Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ) at en ny vurdering viser at krav i studietilsynsforskriften fortsatt ikke er oppfylt for åtte studietilbud innen eiendomsfag som Høgskolen i Østfold.
DN170915 - Vi har derfor besluttet å trekke tilbake akkrediteringen for alle de åtte studietilbudene, sier tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund, heter det i en pressemelding fra organet som har nasjonalt ansvar for kvalitet i utdannelsen.
DN170915 Foto : Gunnar Blöndal ¶ Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ) har på nytt vurdert åtte studietilbud innen eiendomsfag ved høgskolen.
DB170915 Hun har i en årrekke gjort en kjempejobb på ulike nivåer nasjonalt , og vi er sikre på at hun vil bidra til å utvikle den olympiske bevegelse i positiv retning, sier han.
DB170915 Et fellestrekk med de lokale høyreekstreme miljøene var kontakt med et nasjonalt miljø med en del voksne lederfigurer som reiste land og strand rundt for å mobilisere.
DB170915 Jeg har lært om det på skolen og på nyhetene » ¶ Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress undersøkte i 2016 behandlingstilbudet i hele landet for barn og unge med skadelig seksuell atferd.
DA170915 Hun har i en årrekke gjort en kjempejobb på ulike nivåer nasjonalt , og vi er sikre på at hun vil bidra til å utvikle den olympiske bevegelse i positiv retning, sier han.
DA170915 Matsvinn er et hett tema nasjonalt og internasjonalt.
DA170915 Jeg vil særlig bidra til at det blir et nasjonalt ansvar å redusere forskjellene i Oslo.
DA170915 Stort : Med støtte fra EU skal modumskolen utvikle et opplæringssystem for lærere - til bruk både nasjonalt og internasjonalt.
DA170915 - Målet er at programmet som utvikles for opplæring av lærerne skal kunne brukes både nasjonalt og internasjonalt i framtida.
AP170915 Regissør Pjotr Sapegin har gjennom sine 20 år i Norge laget en rekke kortfilmer som har vunnet et stort antall priser både nasjonalt og internasjonalt, deriblant to Amanda-priser.
AP170915 - Vi har fått utrolig god respons fra lokalt og nasjonalt næringsliv.
VG170914 - Jeg visste vi trengte et lite løft nasjonalt for å klare det, skuffelsen handler først og fremst om alle de spennende politiske sakene jeg gledet meg til å jobbe med.
NL170914 Disse områdene er særlig viktige for fugler, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse.
NL170914 Nasjonalt vil vi legge beslag på nesten all tilgjengelig infrastruktur på Evenes.
AP170914 I løpet av flyktningkrisen 2015/16 vokste partiet kraftig på meningsmålingene og var helt opp i 14 prosent på nasjonalt nivå.
AP170914 I løpet av flyktningkrisen 2015/16 vokste partiet kraftig på meningsmålingene og var helt opp i 14 prosent på nasjonalt nivå.
AP170914 For første gang siden 1945 gjorde Arbeiderpartiet et bedre stortingsvalg i Oslo enn nasjonalt : Strid i Ap om hvordan Oslo-makten skulle brukes i valgkampen ¶
AP170914 Senterpartiet, som ble valgets vinner med en fremgang på 4,8 prosentpoeng nasjonalt , er det eneste partiet på Stortinget med flere kvinner enn menn.
AP170914 Det gjelder spørsmål vedrørende heldekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner og om nødvendigheten av et nasjonalt forbud.
AA170914 - Vi ønsker ikke et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg fordi et forbud må være faglig begrunnet.
AA170914 Han viser til at Kripos har rollen som nasjonalt kontaktpunkt ( NKP ) for mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner, betydelig og uforklarlig svinn og tyveri av utgangsstoffer for eksplosiver.
AA170914 Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister viser at i løpet av vaksinasjonsprogrammets første ni måneder har 72.120 kvinner tatt imot tilbudet.
VG170913 Støre sa til NRK at « hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik - eller andre steder - mot befolkningens vilje ».
VG170913 Skal folk få slippe å få et nasjonalt avfallsdeponi, hvis nok naboer protesterer ?
VG170913 Langøya avfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
VG170913 Det skal avløses av et annet nasjonalt deponi etter at det beregnes å være fullt i 2022.
DB170913 Ifølge Huffington Post vant Yasin prisen på nasjonalt nivå i Storbritannia, og han må konkurrere med en rekke finalister fra overalt i verden om den internasjonale prisen : Heder og ære, i tillegg til 30 000 pund.
DB170912 I Nord-Trøndelag går vi fram, selv om vi går litt tilbake nasjonalt .
DB170912 Lahlum tippet : Jeg tror at oppslutningen om Rødt vil stoppe et sted innenfor 2.5-3.4 % nasjonalt .
VG170911 * Stiftet 1933 ( Hordaland ), 1945 ( nasjonalt ) ¶
DB170911 Han er langt mindre bekymret for Fremskrittspartiets sjanser nasjonalt , og peker blant annet på Arbeiderpartiet - som han mener har slitt med å forklare nordmenn flest hvorfor landet trenger en ny ledelse.
DB170911 Nasjonalt så tror jeg ikke vi har sett noe lignende noen gang.
DA170911 Tross omdiskuterte prioriteringer i forsvarssektoren, har ikke Høyre nasjonalt tapt stort terreng, skal vi tro prognosen.
DA170911 Frp : Mener « et nasjonalt tak for klimagassutslipp vanskeliggjør videreutvikling og nyetablering i norsk industri ».
AP170911 Stiftet 1933 ( Hordaland ), 1945 ( nasjonalt ).
AP170911 Innbyggerne i nye Færder kommune får stemme både lokalt og nasjonalt på samme dag mandag.
AP170911 Innbyggerne i nye Færder kommune - tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner - får stemme både nasjonalt og lokalt på samme dag under årets stortingsvalg.
DB170910 november 2017, i regi av Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging.
VG170909 Det handler mer om standardene i utviklingsarbeidet nasjonalt og i klubbene, sier Wilsgård.
VG170909 - Dette er et stort nasjonalt samferdselsprosjekt som har stor betydning i Hamar, i hele regionen og i hele landet.
VG170909 Politiet har siktet og etterlyst en 23 år gammel navngitt mann nasjonalt og internasjonalt etter knivstikkingen utenfor Ellingsrud T-banestasjon torsdag kveld, der en mann i 20-årene ble drept.
VG170909 - En person er siktet og han er nå etterlyst nasjonalt og internasjonalt.
VG170909 Men man måtte gå tilbake til Stortinget og be om mer tid fordi datagrunnlaget var for dårlig, sier Skaarnæs, og legger til at de har tatt jobben med å etablere en nasjonal rutedatabank og et nasjonalt stoppestedregister.
DB170909 Om vi får et slags konkurrerende nasjonalt idrettsforbund ; en ironisk sagt « organisasjon for de uorganiserte ».
DB170909 Det er et nasjonalt problem, men problemet varierer samtidig svært mye mellom norske kommuner, viser en SSB-studie utført av Tom Kornstad.
DB170909 Etterforskningen resulterte i at en 23 år gammel mann er etterlyst nasjonalt og internasjonalt, sier leder for voldsseksjonen i Oslo politidistrikt, Kjetil Moen, på en pressekonferanse i dag.
DA170909 Søket er beskrivende for hvordan reiseliv ofte blir behandlet både på nasjonalt og lokalt nivå.
DA170909 Han har foruten å lage spillefilmer og et utall reklamefilmer brukt hele sitt liv på å bekjempe dumskapen, fascismen og urettferdigheten så vel nasjonalt som internasjonalt.
DA170909 At småligheten, av alle ting, skulle overvinne solidariteten og bane vei for separatisttendenser på nasjonalt nivå, hadde jeg ikke trodd.
AP170909 - En person er siktet og han er nå etterlyst nasjonalt og internasjonalt.
AA170909 - En person er siktet og han er nå etterlyst nasjonalt og internasjonalt.
VG170908 UTE BLANT FOLK : Ap vil ha dem lokalt, men ikke nasjonalt .
VG170908 Tajik mener det var riktig av Støre å avvise MDG nasjonalt , selv om det ifølge henne og byrådsleder Johansen er mye Norge kan lære av byrådet i Oslo.
DB170908 Dagen etter gikk Jonas Gahr Støre ut i NRK og garanterte at det ikke ville bli et nasjonalt deponi for farlig avfall i Brevik.
AP170908 Dernest hadde Hansson og partiledelsen innsett at skulle MDG ha noen som helst sjanse til å bryte sperregrensen ( 4 prosents oppslutning nasjonalt ), så måtte partiet gjøre det mye bedre i Norges nest folkerikeste fylke, Hanssons hjemfylke Akershus.
AA170908 Går MDG over sperregrensa nasjonalt , er det også grunn til å følge med på om Ingrid Liland kan snike seg inn på Løvebakken fra Nord-Trøndelag.
VG170907 Matias Faldbakken har tidligere skrevet meget sterke romaner under pseudonymet Abo Rasul, men er aller mest kjent som kunstner - der han har etablert en sentral posisjon både nasjonalt og internasjonalt.
VG170907 Programvaren er blitt brukt i tyske valg på alle nivåer - både nasjonalt , delstatlig og lokalt - i flere tiår.
VG170907 Jeg er en innadvendt programmerer og vanligvis en veldig privat person, og i løpet av noen få dager var jeg plutselig i nyhetene, både nasjonalt og internasjonalt.
VG170907 Leder Frode Alfheim i LO-forbundet IndustriEnergi går nå ut mot Ap-leder Jonas Gahr Støres fredning av Brevik som nasjonalt avfallsdeponi.
VG170907 Langøya avfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
VG170907 - Men det vil fortsatt være behov for et nasjonalt deponi ?
NL170907 Så tok Jonas den nordligste landsdelen med i ledelsen av et nasjonalt megaprosjekt.
DA170907 Ap ligger på 23,6 og 27,8 prosent på fylkes- og nasjonalt nivå, mens tilsvarende for Høyre er 19,7 og 15,1 prosent.
AA170907 Formannskapets tanke om å jobbe nasjonalt for å øke rekrutteringen er god.
VG170906 På spørsmålet « Hva synes du om å opprette et nasjonalt deponi for avfall i Brevik » svarer hele 53 prosent at « det er ikke greit », mens bare 18 prosent svarer at « det er greit ».
VG170906 Onsdag gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i NRK og garanterte at det ikke blir nasjonalt giftdeponi i Breivik.
VG170906 I meningsmålingen fra InFact kommer det fram at befolkningen i Telemark i stor grad mener at det ikke er greit at det opprettes et nasjonalt avfallsdeponi i Brevik.
VG170906 Onsdag gikk han ut i NRK og garanterte at det ikke blir nasjonalt giftdeponi i Brevik.
VG170906 Langøya i giftavfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
VG170906 Arbeiderpartiet vil ikke tvinge et nasjonalt deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn som sier nei, og vi kommer til å legge frem en grundig plan for videre håndtering av farlig avfall i Norge hvis vi vinner valget », skriver han i en mail til VG.
VG170906 Ap-leder Jonas Gahr Støre får så ørene flagrer etter at han lover å frede Brevik mot å få nasjonalt avfallsdeponi.
NL170906 Vi har løftet frem de store utfordringene med at samiske kvinner har økt risiko for vold i nære relasjoner, både nasjonalt og til FN.
DN170906 ¶ Nikolai Astrup, stortingspolitiker og leder av Oslo Høyre, mener en rekke dystre meningsmålinger for Ap kan føre Jonas Gahr Støre rett i fanget på MDG og Rødt nasjonalt , ikke ulikt regnbuekoalisjonen i Oslo.
AA170906 - La meg gjøre det helt klart : Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik - eller andre steder - mot befolkningens vilje, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
AA170906 Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft vil være viktig for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft, sier helseminister Bent Høie ( H ).
NL170905 Svakheten er at nesten ingenting av det viktige samiske stoffet i dag når ut til et nasjonalt publikum.
NL170905 Når de norske mediene unnlater å løfte samiske problemstillinger opp til et nasjonalt nivå, blir det enda vanskeligere å bli sett og hørt.
DB170905 En avgjørende faktor blir hvilke av partiene som kommer over eller under sperregrensen på nasjonalt nivå.
DA170905 En avgjørende faktor blir hvilke av partiene som kommer over eller under sperregrensen på nasjonalt nivå.
AP170905nasjonalt nivå har partiet hverken utpregede karismatikere eller folk med styringserfaring på topp.
AP170905 Arbeiderpartiet endte nasjonalt med en oppslutning på 27,8 prosent og blir landets største parti blant elevene på norske videregående skoler.
AA170905 Tobé mener tigging er et stort problem i Sverige i dag, og at et nasjonalt forbud er det eneste effektive virkemiddelet.
AA170905 Nasjonalt lander Ap på 27,8 prosent, en nedgang siden 2015-valget, men opp siden sist stortingsvalg i 2013.
AA170905 Nasjonalt er det SV som går mest frem i skolevalget.
VG170904 I 2016 oppsøkte hver fjerde nordmann en alternativ behandler, viser tall fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ( NAFKAM ).
SA170904 Fremskrittspartiet i regjering har derfor innført to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt : Et nasjonalt minstekrav om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten på en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense, og at alle tre-, fire - og femåringer i familier med lav inntekt har rett til gratis kjernetid i barnehage. 10.
SA170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
NL170904 På internett, Troms SVs og SV nasjonalt si heimeside finner du hele det politiske regnskapet til Torgeir Knag Fylkesnes for perioden 2013- 17.
NL170904 I Troms viser siste måling 11, 4 % og nasjonalt har flere målinger i det siste vært på 6- tallet !
NL170904 Proposisjonen åpner kun for dispensasjon til konkurranse og sportsskyttere på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
NL170904 NROF og DSSN er to organisasjoner som potensielt kan betjene de vernepliktiges treningsbehov, men DSSN åpner kun for konkurranseskyttere med nasjonalt konkurransefokus, og NROF har kun et tilbud om videregående skyteutdannelse til mannskaper på kontrakt med Forsvaret, i tillegg til befal.
FV170904 Fremskrittspartiet i regjering har derfor innført to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt : Et nasjonalt minstekrav om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten på en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense, og at alle tre-, fire - og femåringer i familier med lav inntekt har rett til gratis kjernetid i barnehage. 10.
FV170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
DB170904 For å få til et kutt på 20 prosent nasjonalt , vil de i tillegg bevilge 2,1 milliarder kroner over statsbudsjettet.
DB170904 - Når krisen rammer i en del av landet skal det være et nasjonalt ansvar, og da stiller vi opp.
AP170904 Fremskrittspartiet i regjering har derfor innført to moderasjonsordninger for familier med lav inntekt : Et nasjonalt minstekrav om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten på en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense, og at alle tre-, fire - og femåringer i familier med lav inntekt har rett til gratis kjernetid i barnehage. 10.
AP170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
AA170904 Dette er en viktig del av vår kulturarv, ikke bare i Orkdal og Meldal, men nasjonalt .
SA170903 Det blir første kamp på nasjonalt nivå.
VG170902 Senterpartiet får ros fordi de, ifølge OFV, er det eneste partiet som ønsker et eget 10-årig nasjonalt program for fylkesveinettet.
NL170902 En samlokalisering mellom spesialistlegesenteret, psykiatrien og helseforskningen ble vurdert som et fremtidig nasjonalt senter for forskning, fagutvikling og helsetjenester til den samiske befolkningen.
DB170902 Å løfte det fra byråd til nasjonalt nivå forstørrer problemene.
AP170902 FutureBuilt vil vise 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energi- og materialbruk, og være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt for å stimulere til nyskapning og endret praksis.
VG170901 Eks-sheriffen er en mildt sagt omstridt skikkelse, både lokalt og nasjonalt , i USA. Én ting er at Clarke - selv afroamerikaner - sier svarte er late, uutdannede og har dårlig moral, samtidig som han hevder « Black LivesMatter»-bevegelsen samarbeider med IS.
NL170901 Når man ser på konsekvensene av sammenhengen mellom LTP og utdanningsreformen, er jeg oppriktig bekymret for at resultatet betyr slutten på et nasjonalt norsk forsvar.
AA170901 Tenk hva det ville bety regionalt og nasjonalt om Rosenborg tok oppfordringen.
VG170831 Det forrige Høyre-byrådet i Bergen slet med Drevland-saken, bybane-bråk og eiendomsskatt, men Frølich tror folk skiller mellom Høyre nasjonalt og lokalt.
VG170831 Slik beskriver kommunene fastlegesituasjonen i Norge nå : ¶ Nasjonalt ansvar ¶
VG170831 - Likevel er det et nasjonalt ansvar å ta tak i rekrutteringssvikten til det som er bærebjelken i det norske helsevesenet.
VG170831 - Det er et nasjonalt ansvar, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG170831 NASJONALT ANSVAR : Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre reagerer på at helseminister Bent Høie legger skylden for fastlegemangelen på kommunene.
VG170831 Helseministeren mener primærhelsetjenesten ikke har fått den oppmerksomheten den har fortjent fra nasjonalt hold, og at det var grunnen til at han tok initiativ til å lage en egen stortingsmelding om tjenesten.
DB170831 En politisk avklaring på nasjonalt plan må komme først, både når det gjelder økonomi og sted som skal arrangere.
DB170831 Omega 6 er et stoff som i følge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning nordmenn allerede har for mye av.
DA170831 En politisk avklaring på nasjonalt plan må komme først, både når det gjelder økonomi og sted som skal arrangere.
DA170831 Undersøkelsen er basert på månedlige telefonintervjuer av 1.000 personer i et nasjonalt representativt utvalg fra januar til juni.
DA170831 - Hvis vi kommer over sperregrensen nasjonalt er det en reell sjanse på og ta det siste mandatet.
AA170831 Klima- og miljøsaken er den viktigste saken globalt og nasjonalt .
AA170831 Gjertrud Berg sier klima- og miljøsaken er den viktigste saken globalt og nasjonalt .
AA170831 Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit er med å feire når NTB torsdag markerer 150 år som nasjonalt nyhetsbyrå.
AA170831 Helseminister Bent Høie ( H ) sier flere tiltak er gjort nasjonalt for å bedre situasjonen.
VG170830 Jeg har jobbet med fotball på nasjonalt nivå i 32 år.
VG170830nasjonalt nivå er han innstilt på et nytt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.
SA170830 Nå vil Troms fotballkrets at også jentene skal få tilbud om nasjonalt seriespill.
SA170830 KRETSLEDER : Øyvind Alapnes ønsker nasjonalt seriespill for jenter.
DB170830 Men statsministeren har ingen planer om å gjøre eiendomsskatt til et nasjonalt anliggende, det vil si at skattenivået skal styres av Stortinget.
DA170830 Norge er på sitt beste når alle føler et nasjonalt fellesskap, en nasjonal identitet og et felles « vi », selv om vi er ulike.
AA170830 Når Rødt kommer inn på Stortinget til høsten vil den viktigste saken være å jobbe for et nasjonalt forbud mot kommersielle aktører i velferden vår.
AA170830 Nasjonalt : Mange gjennomslag for barnas beste, med økt lærertetthet i småskolen, flere helsesøstre og tiltak for voldsutsatte barn og asylbarna. 2.
NL170829 ¶ SVs gruppeleder i Tromsø kommunestyre vil ha Torgeir Knag Fylkesnes på Stortinget for å sloss for nasjonalt vern av Tromsømarka ¶
NL170829 I 2009 fikk SV gjennomslag nasjonalt for å gi Oslomarka beskyttelse gjennom Markaloven, som er vedtatt av Stortinget.
NL170829 Vi er drivende på kunstnerisk ph.d.-nivå nasjonalt , og har studenter som beriker landsdelen med utøvende virksomhet, opprettelse av musikkskoler, oppbygging av kunstgallerier og nasjonal og internasjonal ambassadørvirksomhet.
NL170829 Det kunstfaglige fakultet ved UiT har markert seg nasjonalt både i oppbyggingen av den nye nasjonale kunstutøvende Ph.d.-graden, ved å være en sterk samfunnsaktør og ved å gi relevant og god utdanning.
DN170829 - Bybiler kan være med på å redusere innbyggernes behov for egen bil, påpekte partikollega Morten Stordalen, som er samferdselspolitisk talsmann på nasjonalt plan.
DA170829 - Bybiler kan være med på å redusere innbyggernes behov for egen bil, påpekte Morten Stordalen, Frps samferdselspolitiske talsmann nasjonalt .
DA170829 Fylkesvis statistikk over hvor stor del av elever og lærlinger som påbegynte videregående opplæring i 2011 og har fullført og bestått innenfor normert tid eller i løpet av fem år ( i prosent ) : ¶ * Nasjonalt : 73,0 ¶
AP170829 - Dette er grunnløs informasjon og mest trolig en provokasjon av russisk sikkerhetstjeneste for å skjule sine egne forbrytelser, svarte Ukrainas tidligere president og nå leder for Nasjonalt sikkerhetsråd Oleksandr Turtsjynov.
AP170829 - Ja, for selv om jeg har registeret at byutviklingen i Oslo har vært inne i debatten foran stortingsvalget, så ser jeg også at det blir en lokal sak blant alle de store sakene i et nasjonalt valg, sier Storhaug.
AP170829 Jonas Gahr Støre har stengt døren for samarbeid med dem på nasjonalt plan, forvirrer ikke det velgerne ?
AP170829 Med seg på laget har hun fått Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ).
AA170829 Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser.
AA170829 Nå når flere piler peker i riktig retning og Trøndelag utmerker seg nasjonalt på flere områder, er det ekstra givende.
AA170829 Først som kommunalminister og « Jern-Erna » fikk hun et nasjonalt gjennombrudd.
NL170828 Men de ganske store endringene nasjonalt ser ut til å få noen ganske så interessante effekter regionalt.
NL170828 Det er tre uker siden den målingen og Ap har gått betydelig ned nasjonalt og SV opp.
NL170828 Nasjonalt har Høyre arbeidet sterkt for kommunesammenslåing.
DA170828 I hvilken grad vi utdanner nok humantoksikologer er det i stor grad opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere, men generelt mener jeg det er viktig at vi nasjonalt også har god fagkompetanse på dette.
VG170827 - Så vil vi satse neste år gjennom et nytt nasjonalt folkehelseprogram, som vi har bevilget 50 millioner til å år.
VG170826 - Har det vært vanskelig å jobbe med antidoping når det er så mye følelser i sving nasjonalt ?
VG170826 Arizona-sheriffen kom for første gang i nasjonalt søkelys da han på 90-tallet opprettet en teltleir utenfor et lokalt fengsel for å få plass til flere innsatte.
VG170826 Ap-krise nasjonalt : Ny krisemåling for Jonas Gahr Støre ¶
DB170826 ° Regjeringens forslag til lov om nasjonalt ID-kort ble fremmet for Stortinget 13. mars 2015.
DB170826 ° Justisdepartementet startet arbeidet med nasjonalt ID-kort i 2007.
DB170826 Vanskeligere for ID-tyvene ¶ - Nasjonalt ID-kort er et tilbud fra det offentlige til borgeren om å kunne legitimere seg på sikrest mulig måte.
DB170826 Utbredelsen av nasjonalt ID-kort vil gjøre det vanskeligere å stjele, låne eller forfalske en identitet, sier Roll-Matthiesen, og fortsetter : ¶
DB170826 Utarbeidelse av denne planen innebærer at produksjonsstart for nye pass og nasjonalt ID-kort utsettes til høsten 2018, sier Roll-Matthiesen.
DB170826 Slik blir ID-kortet ¶ ° Nasjonalt ID-kort skal innføres i høsten 2018.
DB170826 Med nasjonalt ID-kort sikrer det offentlige borgeren tilgang til et identitetsbevis med høy tillit og teknisk sikkerhet, og som er lite nok til at du får det i lommeboka.
DB170826 I 2007 lovet daværende justisminister Knut Storberget at du skulle få et nasjonalt ID-kort som skulle erstatte passet.
DB170826 Det er et nasjonalt mesterskap for en norsk idrett i bred framgang og med mye håp.
DB170826 Tidligere denne uken kom en dyster situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter, som ligger hos Økokrim, som beskriver arbeidslivskriminaliteten i Norge.
DA170826 Derfor burde framtidsvisjonen også inneholde et krav om grundig fundamenterte masterplaner for reiseliv både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå - noe som også vil komme bransjen til gode.
NL170825 Tromsø har en rik historie innenfor populærmusikken, byen har levert mange artister som har slått gjennom nasjonalt .
DB170825 ¶ BARNDOMMENS RÅSKAP : Traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, skriver artikkelforfatterne.
DB170825 I Norge har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vist at traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder.
AA170825 Sammen med Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller oppsummerer han den politiske situasjonen i rådhuset og nasjonalt to uker før valget.
AA170825 Et stort lokale som er tiltenkt NC3 - et framtidig nasjonalt cyberkrimsenter - står på sin side tomt, men er klart for møblering og innflytting den dagen pengene til et slikt etterspurt fagmiljø kommer på plass. ( ©NTB ) ¶
VG170824 Nasjonalt ritual : Anne Lindmo klar for å samle Norge ¶
VG170824 - Nasjonalt rettsmedisinske institutt ( NFC ) sier de har sendt en del resultater, men vi klarer ikke finne de svarene.
DB170824 Nå rykker 57 Høyre-ordførere ut med et nasjonalt protest-skrik mot det Arbeiderparti-styrte byrådets håndtering av den delikate aksje-saken : ¶
DB170824 Nestleder Trond Giske kan imidlertid garantere at verken Støre eller Arbeiderpartiet nasjonalt vil intervenere.
DB170824 At begge markeringene finnes, sier noe småartig om vaflene : De er et nasjonalt symbol i flere land.
DB170824 En som føler kjærlighet for å få ut verkene til et nasjonalt og internasjonalt publikum ?
AP170824 Fintellingen av hver eneste stemme kan bli nødvendig for å kartlegge oppslutningen på nasjonalt nivå, som igjen avgjør hvilket parti som får det ene utjevningsmandatet i hvert av de 19 fylkene.
AP170824 Den søker å møte behovet i skolen og er basert på erfaringer nasjonalt og internasjonalt.
AA170824 Begrunnelsen er at en utfylling av det gamle elveløpet vil medføre at flere nasjonalt verdifulle naturverdier enten går tapt eller trues.
VG170823 - Når vi diskutere skatt på et nasjonalt nivå, kan det fort fly høye tall gjennom luften uten at man tar innover seg hva det betyr for arbeidsfolk og jobber lokalt.
DB170823 Det trengs et nasjonalt tiltak for å hjelpe funksjonelle analfabeter ut i arbeid.
DB170823 Etablering av et nasjonalt opplysningskontor for kosthold.
DB170823 De Grønne vil også legge ned dagens ulike opplysningskontorer for landbruksprodukter, og heller opprette et nasjonalt opplysningskontor for kosthold.
DA170823 - SV gjør det noe bedre nasjonalt for tida, men det er ikke en tilsvarende oppsving for Rødt nasjonalt .
DA170823 - SV gjør det noe bedre nasjonalt for tida, men det er ikke en tilsvarende oppsving for Rødt nasjonalt.
DA170823 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
AA170823 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
AA170823 Vi skal etablere verdensarvsenter på Røros og vi håper å få etablert et nasjonalt Havbruksmuseum på Hitra.
VG170822 Frithjof Jacobsen kommenterer : Støre er i krise ¶ * 1 Tirsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv en partimåling hvor Ap får dramatiske 27 prosents oppslutning nasjonalt .
VG170822 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
VG170822 Vi ønsker å dekke nasjonalt også dersom det ikke skulle være lokale gjerningsmenn.
VG170822 Politiet har etterlyst det forsvunne godset gjennom sine kanaler, både nasjonalt og internasjonalt.
VG170822 Etterlyst nasjonalt og internasjonalt ¶
AP170822 Det innebærer muligheter for raskere implementering av SCID- screening nasjonalt , og at alle barn født i Norge endelig kan bli testet for alvorlig immunsvikt rett etter fødsel, sier hun.
AA170822 - Vi har målinger i flere fylker og nasjonalt som ikke er gode nok.
VG170821 Velgerne flykter fra Ap-Jonas : - Har ingen teori om hvorfor ¶ Nasjonalt har Ap slitt på målingene den siste tiden, og enkelte målinger gir også borgerlig flertall.
SA170821nasjonalt nivå fikk Caputo en utestengelse på 17 måneder.
BT170821nasjonalt nivå fikk Caputo en utestengelse på 17 måneder.
AP170821nasjonalt nivå fikk Caputo en utestengelse på 17 måneder.
VG170820 Det tas til orde for handlingsplaner mot æresrelatert diskriminering, trusler og vold både hos skoler, kommuner og på nasjonalt plan.
VG170820 Sykehusinnkjøp i Vadsø, 43 ansatte ¶ Nasjonalt IKT HF i Bergen, 20 ansatte.
DA170820 Rogaland Venstres stortingsrepresentant, Iselin Nybø, har også tatt til orde for at Domkirken i Stavanger må være et nasjonalt ansvar, og at Staten påtar seg deler av ansvaret for renoveringsarbeidet.
DA170820 Og da skal Stavanger også være synlig på nasjonalt plan.
DA170820 Men byen vår må kunne skinne gjennom på nasjonalt nivå også.
DA170820 Kulturmeldingen nasjonalt skal etter planen behandles i Stortinget våren 2019.
DA170820 Arbeidet med en ny kulturplan i Stavanger og en ny kulturmelding i Norge pågår parallelt, og det kan være en gyllen anledning for byen vår å tenke både lokalt og nasjonalt samtidig.
DA170818 Det setter vi stor pris på, vi som vil gjøre Oslo attraktivt, nasjonalt og internasjonalt.
DA170818 - Saker SV fremmer nasjonalt er viktig i Drammen, spesielt skole.
AP170818 - Disse erfaringene vil vi lære av når vi utformer et nasjonalt regelverk.
AA170818 Kulturrådets nye kontor i Trondheim har et nasjonalt oppdrag om å stimulere kunst og kultur som næring.
AA170818 Kontoret har et nasjonalt oppdrag om å stimulere kunst og kultur som næring.
AA170818 Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større, nasjonalt eller internasjonalt.
DB170817 Marian Kjellevold, forskningssjef ved NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, er opptatt av at spesielt barn og unge kvinner spiser mindre sjømat enn anbefalt.
DA170817 SVs tema for valgkampåpningen var kampen mot velferdsprofitører, både nasjonalt og lokalt.
DA170817 Om du er meldt savnet, blir du nemlig etterlyst både nasjonalt og internasjonalt i politiets systemer.
DA170817 Derfor har mange beslutninger som tas på nasjonalt nivå en direkte innvirkning på Østfold, og da må vi være på og sørge for at de beslutningene som tas påvirker oss.
VG170816 Konstellasjonen har vært prøvd ut i flere delstatsregjeringer i det østlige Tyskland, men har likevel vært kontroversiell som alternativ på nasjonalt nivå, blant annet på grunn av Die Linkes bånd til det tidligere statsbærende partiet i DDR.
DB170816 Rapporten - som Havforskningsinstituttet i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning har laget for Mattilsynet - konkluderer med at det er svært liten radioaktiv forurensing i oppdrettslaks.
DB170816 Oslo : Nasjonalt folkehelseinstitutt ¶
AP170816 - Vi booker de mest aktuelle club-musikerne nasjonalt og internasjonalt.
AA170816 Vaksinen, som beskytter de minste mot rotaviruset, ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for tre år siden og synes å være en suksess, ifølge ferske tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.
VG170815 De siste årene har antall partnerdrap holdt seg stabilt, selv om det totale antall drap faller nasjonalt .
VG170815 Det samme gjorde lederen i Nasjonalt prioriteringsråd for helse- og omsorgstjenesten, Bjørn Guldvog da han i april i år uttrykte bekymring for høy medisinbruk hos eldre.
VG170815 Noe nasjonalt forbud, slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
VG170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
VG170815 Men også nasjonalt er tallene begredelige for Støre : ¶
NL170815 I følge Avinors nordområdestrategi kan en forvente seg en sterk trafikkøkning både nasjonalt og internasjonalt.
DB170815 - Vi mener vi må stramme inn i særfordelene for flyktninger og i reglene for familiegjenforening, supplerer partileder Jensen, som også vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
DB170815 Vi har styrket innsatsen både nasjonalt og internasjonalt mot marin forsøpling, det bygges mer ny fornybar kraft i Norge enn på 25 år.
DA170815 Noe nasjonalt forbud, slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
DA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
DA170815 Totalt kom Lier på andreplass i fylket, og en 14.-plass nasjonalt , i årets kommune-NM.
AA170815 Noe nasjonalt forbud, slik regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet opprinnelig ønsket, ble det uansett ikke flertall for.
AA170815 I kjølvannet av NRK-dokumentaren « Lykkelandet » sa justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) til NRK at han fortsatt mener det bør være et nasjonalt forbud, men at dette må håndteres lokalt så lenge det ikke er flertall på Stortinget for et generelt forbud.
DN170814 Geddit jobber med å inngå avtaler med bedrifter som kan legge ut konkurranser både internasjonalt og nasjonalt .
DA170814 - De har solid politikk for barn både internasjonalt og nasjonalt .
DA170814 - Hovedsakelig er det en arena hvor norske designere kan vise fram sine neste kolleksjoner for pressen, innkjøpere, både nasjonalt og internasjonalt, men for hver sesong utvider OSLRW seg og denne sesongen vil det være flere arrangementer som er tilgjengelig for mannen i gaten, som er interessert og nysgjerrig på den norske motebransjen.
AA170814 - BI nasjonalt har en samkjøringsplan, så vi avholder vår immatrikulering samtidig som Bergen og Stavanger, sier Tonje Heggum, markedsansvarlig ved Handelshøyskolen BI campus Trondheim og koordinator for immatrikuleringen i Trondheim.
AA170814 Undersøkelsene er utført av Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) og Statens strålevern på oppdrag fra Mattilsynet.
AA170814 Flyttingen gir oss mye større muligheter rent kunstnerisk, blant annet kan vi i større grad samarbeide med andre aktører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
VG170813 - Blå Kors brukte penger til å bygge opp tiltak for barn og unge som ble rammet av rusbruk, både internasjonalt og nasjonalt .
DB170813 - Blå Kors brukte penger til å bygge opp tiltak for barn og unge som ble rammet av rusbruk, både internasjonalt og nasjonalt .
DB170812 Selv mener toppidrettsledelsen at Norge ikke kan forvente like mye suksess om ikke det blir bygget et nytt nasjonalt treningssenter ; det såkalte « Campus Sognsvann », samtidig som staten overtar ansvaret for å lønne flere utøvere i de idrettene som ikke har noen kommersiell kraft.
AA170812 Landbruksdirektoratet er et nasjonalt forvaltningsorgan som skal sette landbruks- og matpolitikken ut i livet og er støttespiller for Landbruks- og matdepartementet ( LMD ).
VG170811 Borgermesterne i København, Aarhus og Odense, som også har vært plaget med oppgjør mellom gjengene, vil ha et nasjonalt råd mot gjengkriminalitet.
NL170811 Som et av de mest velutviklede land i verden må vi ikke bare ta ansvar nasjonalt .
NL170811 På samme måte som partiet i tidligere årsmøter har gjort gode fiskeripolitiske vedtak, er det ingen av partiets ledere verken på kommuneplan eller fylkesplan som kjemper frem vedtakene på nasjonalt plan hvor fiskeripolitikken vedtas.
DB170811 På så vel 60 meter, som 60 meter hekk, 100 meter, 110 meter hekk, 200 meter, 300 meter hekk, 400 meter, 400 meter hekk, tresteg, lengde, høyde, stavhopp, åttekamp, nikamp og tikamp har sunnmøringen jublet for gull i diverse mesterskap, enten nasjonalt eller internasjonalt.
DB170811 Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.
DA170811 * La ungdom få oppleve mer kultur ved at det innføres et nasjonalt kulturkort for ungdom.
AP170811 | Ytterligere skyteepisoder i Danmark - byer vil ha nasjonalt råd ¶
AP170811 Nå vil borgermesterne i Aarhus, Odense og København ha et nasjonalt råd mot gjengkriminalitet.
AP170811 Borgermesterne i flere danske byer vil ha nasjonalt råd mot gjengkriminalitet etter eskaleringen i skyteepisoder de siste månedene.
AA170811 | Danske byer vil ha nasjonalt råd mot gjengkriminalitet ¶
AA170811 Nå vil borgermesterne ha et nasjonalt råd.
AA170811 Serien har fått strålende kritikker og nådd ut til et bredt publikum, både nasjonalt og internasjonalt.
DB170810 Jeg mener skatteleggingen i Norge er et nasjonalt ansvar, og paradokset vi nå ser ved at regjeringen senker skattene med 20 mrd mens kommunene øker eiendomsskatten, viser at vi må plassere ansvaret for skatteburden nasjonalt , sier Njåstad til Dagbladet.
DB170810 Jeg mener skatteleggingen i Norge er et nasjonalt ansvar, og paradokset vi nå ser ved at regjeringen senker skattene med 20 mrd mens kommunene øker eiendomsskatten, viser at vi må plassere ansvaret for skatteburden nasjonalt, sier Njåstad til Dagbladet.
DB170810 Trumps retorikk maner til nasjonalt samhold i Nord-Korea, noe som strengt tatt ikke er en amerikansk presidents jobb, og ikke i USAs eller landets alliertes interesse.
DA170810 Dette kan innføres på nasjonalt nivå.
DA170810 Både lokalt og nasjonalt er vi underutviklet når det gjelder å tilrettelegge og tjene penger på turisme.
AP170810 - Vi legger til grunn at 5 til 7 prosent av årsverkene i bygge- og anleggsindustrien kommer fra bemanningsbransjen nasjonalt .
AP170810 Bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet er komplekst og kan best bekjempes som et nasjonalt tverrfaglig ansvar hvor politiet sammen med andre som er involvert i A-krimsenterne.
AA170810 Da det rødgrønne samarbeidet startet var det et eksempel til etterfølgelse nasjonalt - både når det gjaldt politikk og nye styringsmodeller.
AA170810 - I et nasjonalt perspektiv er Trondheim blitt uinteressant.
AP170809 - Å utjevne forskjeller er både et nasjonalt og lokalt ansvar, og SV bommer fullstendig når de selv ikke vil ta på seg noe av dette ansvaret, mener Lae Solberg.
AA170809 Nobelprisvinner Edvard Moser er naturlig nok glad for nok en million-lovnad til bygging av nasjonalt senter for hjerneforskning.
VG170808 « Islamofobi»-termen har i dag oppnådd aksept både på akademisk og politisk nivå, nasjonalt og internasjonalt.
VG170808 Dette handler om et nasjonalt ansvar for å sikre terrorberedskap, sier Amundsen.
VG170808 Amundsen legger til at det handler om å formidle viktigheten av å etablere et nasjonalt beredskapssenter.
DB170808 Kostrådene er utarbeidet av Helsedirektoratet basert på en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
DA170808 Her mener han MDG nasjonalt har noe å lære fra Oslo.
DA170808 - MDG nasjonalt skiller ikke mellom Høyre og Ap i retorikken sin.
AA170808 Vi trenger et nasjonalt beredskapssenter.
AA170808 Tapte anbud : « LHL-klinikkene Røros kan vise til resultater i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt » skriver kronikkforfatterne.
AA170808 LHL-klinikkene Røros kan vise til resultater i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt : 6 av 10 har en vektreduksjon på 5 prosent eller mer som gir betydelig helsegevinst.
DB170807 Det fruktbare samarbeide med Paul Breitner gjorde at klubben kunne løfte den ene pokalen etter den andre både nasjonalt og internasjonalt.
DB170807 Med idrettens rundt to millioner medlemmer er utbredelsen av et slik nasjonalt samhold unikt i internasjonalt sammenheng.
AA170806 Frp går samtidig til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i offentlige rom.
VG170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt , strategisk nivå, sier han.
DB170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt , strategisk nivå, sier han.
AP170805 Fakta : Nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud i Ski ¶
AP170805 - Jeg har vært klar på at skal et nasjonalt beredskapssenter være velfungerende, så må vi ha alle de nasjonale beredskapsressursene samlet.
AA170805 - Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt , strategisk nivå, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170804 Bildet er fra et nasjonalt mesterskap i Moskva for to uker siden.
DB170804 Kanskje vi skal omfavne det ved å lage et nasjonalt lotteri der vinneren får spille en runde golf med ham », skriver Scaramucci.
DB170804 - Halveringen av antall vervede i Telemark Bataljon betyr en utvanning av et av våre sterkeste profesjonelle militære miljøer - og redusert evne til hurtig reaksjon nasjonalt og i en Nato-ramme.
AA170804 I valgkampen kommer partiet til å konsentrere seg om tre hovedsaker : tjenester nært folk, sikre nasjonalt eierskap og lokal verdiskaping.
AA170804 Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.
AA170804 Samarbeidet mellom Ap, SV, Sp og Miljøpartiet De Grønne representerte en ny politisk allianse, også nasjonalt .
AA170804 SVs avtroppende stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Snorre Valen, sier til Adresseavisen at Trondheim har mistet sin betydning som nasjonalt forbilde og at det er for mange partier i posisjon til at det er mulig å lage politikk.
VG170803 Han valgte likevel å signere den, for å « skape nasjonalt samhold ».
VG170803 Kanskje vi kan løfte det fram gjennom et nasjonalt lotteri der man kan vinne en runde golf med ham, eller en veldedighetsauksjon.
VG170803 - På nasjonalt nivå må vi bli flinkere til å gå sammen med de lokale.
VG170803 Tidligere har kollega Bruarøy etterlyst et nasjonalt organ som kan ta « netthaterne ».
DN170803 - Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt , sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
DB170803 At toppidretten fortsatt skal bli satset på fordi den gir glede og er et felles nasjonalt gode.
DB170803 Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt , sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
DB170803 « Skam » kan fremdeles lykkes med å bli et nasjonalt samtaletema ; « Julekongen » og « Snøfall » har inspirert en generasjon av norske småbarn.
DA170803 Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt , sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
AP170803 I alt har 175 myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå fra tilsammen 35 land signert eller sluttet seg til alliansen.
AP170803 Hun sier også at Frp nå går til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom.
AP170803 Frp-lederen annonserer også nå at Frp, også fra regjeringsposisjon hvis de fortsetter i regjering etter valget, vil innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg.
AP170803 Nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg ¶
AP170803 - Vi jobber med å sammenligne denne saken med andre saker nasjonalt .
AA170803 - Vi jobber med å sammenligne denne saken med andre saker nasjonalt .
AA170803 Boligmarkedet de siste månedene har vært preget av et markant prisfall i Oslo, noe som også har påvirket tallene nasjonalt , sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.
NL170802 Dessverre tok ikke regjeringen og Stortingsflertallet utfordringen fra transportetatenes NTP utkast, om å etablere et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveg, som kunne gitt en kortere tidshorisont enn de 30-40 årene vi i dag har på løsningen av fylkesvegetterslepet med dagens ramme fra regjering og Stortingsflertall.
NL170802 Det er ingen tvil om at et Nord-Norge uten et Tromsø med et tydelig nasjonalt oppdrag, er et svakere Nord-Norge.
NL170802 Da trengs det tydelige prioriteringer, nasjonalt og regionalt.
AP170802 RAN ber blant annet stater vurdere å opprette et nasjonalt organ som kan koordinere tiltak.
AP170802 Rasmussen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og medlem av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ( NRØA ), som fastsetter læreplanene.
AP170802 I partiprogrammet som ble vedtatt i vår, skriver Ap at partiet vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170802 - Vi har hele veien vært svært klare på at vi trenger et tydelig nasjonalt fraværsreglement, og det vil det også bli.
DN170801 Men ennå har han ikke lyktes å bygge opp et nasjonalt parti som har appell til velgere i alle deler av landet.
DN170801 Enkelte analytikere anslår at over halvparten av plassene i nasjonalforsamlingen, både på nasjonalt og provinsielt nivå, har gått i arv fra far til sønn eller fra bror til bror.
DB170801 Venstre er faktisk det eneste partiet som kan kalles et nasjonalt prøverom.
AP170801 Men ennå har han ikke lyktes å bygge opp et nasjonalt parti som har appell til velgere i alle deler av landet.
AP170801 Enkelte analytikere anslår at over halvparten av plassene i nasjonalforsamlingen, både på nasjonalt og provinsielt nivå, har gått i arv fra far til sønn eller fra bror til bror.
AA170801 I 2014 hadde vi et nasjonalt toppår, med 630 118 lynnedslag på landsbasis.
AA170801 - Vi jobber med å sammenligne denne saken med andre saker nasjonalt .
VG170731 Innbyggere gikk til urnene for å stemme over en ny « folkekongress », men valget har fått massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt.
DA170731 Men hva ønsker partiene nasjonalt å gjøre ?
DA170731 Men hva ønsker partiene nasjonalt å gjøre ?
AA170731 Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser, for eksempel innen havbruk, skogbruk, jordbruk, mineraler og energi.
DN170729 Polen har høstet storm både nasjonalt og internasjonalt for politiske reformer som det populistiske og sterkt kristenkonservative regjeringspartiet PiS har rullet ut etter at det vant regjeringsmakten i 2015.
DB170729 Ifølge tall fra BRIS som Dagbladet har hentet inn, har den gjennomsnittlige responstida til brannvesenet nasjonalt så langt i år vært 13 minutter og sju sekunder.
AA170729 Polen har høstet storm både nasjonalt og internasjonalt for politiske reformer som det populistiske og sterkt kristenkonservative regjeringspartiet PiS har rullet ut etter at det vant regjeringsmakten i 2015.
VG170728 Hvis Rosenborg snakker om at de ønsker å være på det internasjonale markedet, fordi de ønsker å spille internasjonal fotball, så må de regne med å betale like mye som utenlandske klubber for de nasjonalt beste spillerne.
VG170728 Priebus har på sin side lang fartstid i politikken, og ledet Det republikanske parti på nasjonalt nivå, før han ble Trumps stabssjef.
NL170728 I vår henvendte jeg meg til Troms fotballkrets med spørsmål om hvorfor det ikke finnes nasjonalt seriespill for jenter, men bare for gutter.
NL170728 Dessuten vil vi nokså raskt få et nasjonalt topplag.
DN170728 Polen har høstet storm både nasjonalt og internasjonalt for politiske reformer som det populistiske og sterkt kristenkonservative regjeringspartiet PiS har rullet ut etter at det vant regjeringsmakten i 2015.
DB170728 - Jeg vil ta initiativ opp mot Helse Sør-Øst at vi kan bruke denne situasjonen på Sørlandet som et utgangspunkt for vurderinger som vil gjelde på nasjonalt basis, sier Olsen.
DB170728 For dem som har mindre barn, har regjeringen innført et nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage.
DN170727 - Når krisen rammer i en del av landet skal det være et nasjonalt ansvar, og da stiller vi opp, sier Støre.
VG170726 Det er her det finnes nok stemmer til å løfte partiet over fire prosent nasjonalt .
VG170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som selv var mot et nikabforbud i skolen, foreslår nå et nasjonalt forbud mot hijab i barneskolen.
VG170726 I fjor høst ble Listhaug utskjelt av sine egne fans på Facebook-siden hennes etter at VG omtalte at hun gikk imot et nasjonalt forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner.
VG170726 Særlig de siste årene, med en økning av asiatiske turister som kommer i busser, må det på nasjonalt plan gjøres en dugnad.
VG170726 Hvis det skal innføres, må det skje på nasjonalt nivå, men det har ikke vært tema hos oss ennå.
SA170726 Jeg vil prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
DB170726 Nå utdyper de et av de kanskje viktigste ultimatumene - nemlig hvordan de vil forplikte en rødgrønn regjering til å kutte 3 millioner tonn klimautslipp i kommende stortingsperiode gjennom et forpliktende nasjonalt klimabudsjett ( se tabell ).
DB170726 Dette er en politikk som er mer trøblete for Ap lokalt, og særlig vanskelig å godta på nasjonalt plan.
AP170726 Jeg vil prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab for elever i alle landets grunnskoler og barnehager.
AA170726 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) foreslår å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.
VG170725 Nå ønsker Bruarøy et nasjonalt organ som kan ta « netthaterne ».
SA170725 Kronikkforfatter Lise Madsen er forskningssjef i Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.
DN170725 - Ambisjonen vår er å få stanset velferdsprofitørene på nasjonalt nivå innenfor flere sektorer før det er for sent.
DB170725 Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, er enig at politiet må kobles inn først i alle saker hvor en er relativt sikker eller det er høy sannsynlighet for at noe har skjedd.
DB170725 I januar i år kom en studie fra Nasjonalt råd for ernæring, hvor det fremgår at svært mange eldre rammes av sykdomsrelatert underernæring.
DB170725 Erna Solberg tok opp temaet rundt eldre og mat i sin nyttårståle, og tall fra Nasjonalt råd for ernæring har dokumentert at eldre som blir syke av underernæring er et utbredt problem.
DA170725 Det har vi vist i samtlige budsjetter, og nå følger vi opp med 250 ekstra IKT-studieplasser nasjonalt . 15 studieplasser kommer til Universitetet i Stavanger allerede i høst.
DA170725 - Den lave andelen av helsepersonell som er vaksinert er en gjennomgående svikt på nasjonalt , regionalt og lokalt nivå, slår to masterstudenter ved Universitetet i Stavanger ( UiS ) fast i sin hovedoppgave, melder NRK.
VG170724 tusen vil være nådd innen 2019 på nasjonalt nivå, forteller han.
VG170724 tusen innbyggere skal gjelde på politidistriktnivå - ikke nasjonalt .
VG170723 Det er også viktig at Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap fungerer som det rådgivende organet de skal være, og at tilgjengelige legemidler fordeles mellom de norske sykehusene der behovet er størst.
DN170723 Det er vanskelig å gjøre et sterkt nasjonalt valg uten at vi er store i Oslo.
DB170723 Statsministeren hadde ambisjoner om å omfordele landets rikdommer, og tok opp store lån for å skaffe nasjonalt eierskap av industri og naturressurser.
AP170723 Ulstein sier at det er et vedtak på nasjonalt plan, og at det er en levende diskusjon i KrF.
VG170722 - Med politikken til Ap og Sp er det dyrt lokalt og dersom de skulle komme til makten er det naturlig å tenke at det også blir dyrt nasjonalt .
VG170722 - APs og SPs politikk både lokalt og nasjonalt er å reversere istedenfor å reformere, og la innbyggerne betale regningen i form av økte skatter og avgifter, sier han.
DB170722 Metoden ble utviklet videre, og i 2013 begynte metoden å bli innført nasjonalt .
DB170722 Hun tok med seg erfaringene og kunnskapen og begynte å utvikle den norske versjonen av sekvensielle avhør - korte sekvenser etter hverandre i løpet av samme dag - sammen med blant andre Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
DB170722 Det er minner som sitter, sier Åse Langballe, seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og trauamtisk stress.
DB170722 Ikke minst oppfordret mange kloke ledere i de sjokkladete julidagene at vi ikke måtte la anslaget forbli et nasjonalt traume.
VG170721 Biolog og fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes mener at Norge både har et europeisk og et nasjonalt ansvar for å ivareta jerven, med tanke på at jerven er en sårbar art.
VG170721 I stedet ble det å samlokalisere alle de tre nødetatene det nasjonalt kompromisset - som Stortinget vedtok i Nærpolitireformen.
VG170721 Nasjonalt kompromiss ¶
VG170721 Michaelsen mener det bør etableres et nasjonalt råd som kan ta slike vurderinger.
DN170721 I en rapport til Kulturdepartementet anbefaler NFI å doble kravet til europeisk og nasjonalt innhold i strømmetjenestenes kataloger, sammenlignet med det Europakommisjonen innstiller i endringene til sitt AMT-direktiv.
DA170721 Jeg mener vi har vist nasjonalt og lokalt at vi er et parti fylt med folk som både lytter og som jobber hardt for det vi mener, og tar vare på fellesskapet.
DA170721 - Er MDG ferdig for godt som nasjonalt parti, hvis du blir den eneste for partiet på Stortinget ?
DA170721 Jeg mener vi har vist nasjonalt og lokalt at vi er et parti fylt med folk som både lytter og som jobber hardt for det vi mener, og tar vare på fellesskapet.
DA170721 - Er MDG ferdig for godt som nasjonalt parti, hvis du blir den eneste for partiet på Stortinget ?
AA170721nasjonalt nivå har forskerne ved Nina fått flere hundre meldinger om pukkellaks, fordelt på mer enn 50 ulike elver.
AA170721 - Det er viktig å lytte til beretningene fra dem som var der og ble rammet og fra dem som satt med nasjonalt ansvar.
VG170720 Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
DB170720 Etter at NTB meldte om Forlán-jakten mandag, har Sandefjord fått enorm oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
DB170720 Kuppforsøket er et nasjonalt traume i Tyrkia, sier Myksvoll.
AA170720 Fasiten er at antallet nye lærerstudenter nasjonalt har økt sammenliknet med i fjor.
DB170719 - Vi er fornøyde med å kunne sende ut tilbud til så mange av de som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak, sier Geir Sverre Andersen, avdelingslederi CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
AA170719 Økning i ferie og fritidsturisme både nasjonalt og internasjonalt, samt stigende arrangementstrafikk gir gode grunner til optimisme for utvikling her i Oppdal, sier Erik Sæther, som blir hotellvert sammen med Steinar og Siri Mette Furunes.
AA170719 På landsbasis har besøket hatt en nedgang på 15 % de siste 30 dagene, noe som viser at det dårlige sommerværet har gitt mindre nedgang for Trondheim Kino enn nasjonalt .
SA170718 - Denne nye kontrakten gjenspeiler den troen vi har på at han kan levere resultater både nasjonalt og når vi nå returnerer til mesterligaen, sier hun.
DB170718 - Denne nye kontrakten gjenspeiler den troen vi har på at han kan levere resultater både nasjonalt og når vi nå returnerer til mesterligaen, sier hun.
DB170718 Dette gjør jeg parallelt med arbeidet for å bedre eldreomsorgen nasjonalt .
DB170718 Det viser at vi både har vilje og evne til å ha fokus på å bedre eldreomsorgen, både lokalt og nasjonalt .
DA170718 Norge er et av flere europeiske land som har fått sine nasjonalt tilpassede versjoner.
DA170718 Jacobsen er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.
AP170718 - Denne nye kontrakten gjenspeiler den troen vi har på at han kan levere resultater både nasjonalt og når vi nå returnerer til mesterligaen, sier hun.
NL170717 Et nytt nasjonalt regelverk må ha bestemmelser om hvor mye fravær som utløser ulike reaksjoner fra skolen.
NL170717 Det er det som ligger i å ha et nasjonalt regelverk.
DA170717 Moldejazz har et nasjonalt besøk, det kommer folk fra hele landet.
AP170716 Selv om likestillingen er vedtatt nasjonalt , kan kommunene innføre egne regler som begrenser vannscooterbruk.
AP170716 Det er bedre enn et nasjonalt forbud.
AA170715 I fjor vant Q-Free en storkontrakt på et nasjonalt bombetalingssystem verdt 472 millioner i Slovenia.
VG170714 Bjørnebye mener norske spillere prises for høyt, nasjonalt , opp mot kvaliteten.
VG170714 Høye skriver at mangelsituasjoner ofte gjelder legemidler som brukes i spesialistbehandling, og at det er etablert et Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap ved Oslo Universitetssykehus.
VG170714 Det som imidlertid er viktig, er å gjennomføre tiltak som er satt i gang nasjonalt for å håndtere det som er et internasjonalt problem, sier Høie til VG.
NL170714 I partiprogrammet til Ap heter det : " Partiet vil erstatte regjeringens fraværsregel med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.
DN170714 Kina sier håndteringen av Liu Xiaobo var et nasjonalt anliggende og at de har gjort alt de kan for å behandle ham.
DB170714 Det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter som tar i bruk den nyeste og mest oppdaterte kunnskapen.
AA170714 Kina sier håndteringen av Liu Xiaobo var et nasjonalt anliggende og at de har gjort alt de kan for å behandle ham.
VG170713 Moderniseringen av totalforsvaret vil bidra til et betydelig nasjonalt løft for vår evne til å forsvare landet, beskytte befolkningen og opprettholde et fungerende samfunn ved en krise.
VG170713 Han viser til at andelen lærere som ikke oppfyller kompetansekrav nasjonalt er 24 prosent i norsk, 36 prosent i matematikk og 48 prosent i engelsk.
VG170713 Om landene i F-35-partnerskapet ønsker å drive tyngre vedlikehold av sine kampfly nasjonalt , er det en merkostnad landet selv må ta.
NL170713 På denne måten kan virkelig Tromsø bidra til å realisere både egne og landsdelens ambisjoner om å bli den viktigste sjømatregionen nasjonalt .
AA170713 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer.
NL170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer.
DB170712 Regjeringen har erstattet strenge restriksjoner på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden med et nytt nasjonalt vekstsystem for oppdrett, med strenge retningslinjer.
VG170710 Mygland påpeker at det fortsatt er under et halvt år siden Sigrid ble lansert med nåværende apparat i ryggen, og at ambisjonene for artisten er høye både nasjonalt og internasjonalt.
NL170710 Nedgangen i fraværsdager på nasjonalt nivå er på 40% og for timer på 33%.
VG170709 Fra sitt kontor har han orkesterplass til gressmatta der A-landslaget på 90-tallet skapte nasjonalt hysteri.
VG170709 Også er jeg representant fra Buskerud, så jeg brenner for å legge til rette for et grønt næringsliv i mitt fylke - og nasjonalt .
SA170709 Fra sitt kontor har han orkesterplass til gressmatta der A-landslaget på 90-tallet skapte nasjonalt hysteri.
AP170709 Fra sitt kontor har han orkesterplass til gressmatta der A-landslaget på 90-tallet skapte nasjonalt hysteri.
AA170709 Foreløpig er det er pilotprosjekt, men i 2018 skal « Ungdom gir verdiskapning til regionen » gå nasjonalt .
VG170708 DETTE KRANGLER DE OM : På denne skogflekken ved E6 i Oppegård er det planlagt et nasjonalt beredskapssenter.
NL170708 Norsk institutt for naturforskning ( NINA ) eller Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning ( NIFES ) ikke korrumperes, siden fiskeriminister Sandbergs oppdretts-ambisjoner innebærer at " HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SKAL VÆRE ET NÆRINGSVENNLIG INSTITUTT...
DN170708 - At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå, sier Solberg i en pressemelding.
DB170708 - Hvorfor blir de som har dårligst antidopingarbeid i hjemlandet testet mindre av IAAF enn de som har et godt nasjonalt antidopingbyrå ?
DB170708 ( Dagbladet ) : Det skapte store overskrifter - så vel nasjonalt som internasjonalt - da den russiske hackergruppen « Fancy Bears » lekket ut IAAFs angivelige « mistenkt-liste » med blant annet friidrettsprofiler som Mo Farrah, Asbel Kiprop og Henrik Ingbrigtsen på lista.
DA170708 « Det er spesielt den store majoriteten av lokalradiostasjoner som ikke er del av et nasjonalt reklamenettverk, som rammes hardt », skriver han i en epost til avisen.
AA170707 juni 2017 vedtok Beslutningsforumet for nye metoder ( et forum i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten ) nok en gang å si nei til å ta dette inn i Norge.
AA170707 Mens tallene nasjonalt er rekordhøye.
VG170706 Den amerikanske politikeren argumenterte for et sterkt nasjonalt forsvar i videofilmen tatt opp i Auschwitz.
VG170706 nasjonalt forsvar i videofilmen tatt opp i Auschwitz.
DA170706 Men mest av alt er de på lag med Fremskrittspartiet, både nasjonalt og lokalt.
AA170706 Det samme gjelder i kirken nasjonalt , blant kulturrådgivere, kantorer og i Kirkerådet.
DN170705 Han er ikke bekymret for boligprisfallet nasjonalt og i Oslo.
AP170705 I tillegg til nedgangen i fraværet, peker Isaksen på at andelen elever som ikke har møtt opp nok til å kunne vurderes, har gått noe ned nasjonalt .
AP170705 Jonas Dahlbergs vinnerprosjekt for nasjonalt minnesmerke på Sørbråten er skrinlagt.
AA170705 I tillegg til å utvikle Trondheim og Trøndelag som « et levende laboratorium », vil vi kunne samarbeide med andre byer og næringsliv nasjonalt og internasjonalt for å overføre kunnskap og kompetanse begge veier.
NL170704 Sp vil nok heller ikke høre at Nord Norges andel av et større nasjonalt samferdsels-budsjett er økt fra 14-22 %.
DN170704 Høyres tall er 22,0 prosent og 40 mandater basert på fylkesmålingene og 23,1 prosent og 43 mandater på nasjonalt snitt..
DN170704 En mandatberegning på nasjonalt nivå basert på de siste fylkesmålingene gir Venstre distriktsmandater fra Oslo og Hordaland og utjevningsmandater i Akershus, Buskerud, Rogaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
DB170704 I tillegg til kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, er det også et nasjonalt krav om maksimalt fem ganger brutto inntekt i lån.
DB170704 Kuttene på 40 prosent i såkalt " ikke-kvotepliktig sektor " må tas nasjonalt , sa miljøpolitisk talsmann Terje Aasland.
AA170704 Fortsettelsen av denne vedtekten er like viktig, nemlig at festivalen skal være « nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.
NL170703 Tromsø har alt som trengs for å lykkes som et nasjonalt sentrum for sjømat, men det starter med oss selv og at vi gjenvinner vår stolthet.
NL170703 Og her kan Tromsø spille en viktig rolle nasjonalt .
NL170703 Innspill fra nærmere 150 næringslivsaktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, kan oppsummeres på følgende positive måte : ¶
AA170703 Lokalvalget i den japanske hovedstaden, hvor over 13 millioner mennesker bor innenfor bygrensene, kan gi en viktig pekepinn om den politiske utviklingen på nasjonalt nivå.
DN170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hong Kong, er fullstendig utillatelig, sa presidenten, ifølge NTB.
DB170701 Vi mener Oslo Pride er en viktig arena for å skape oppmerksomhet om menneskerettslige utfordringer for LHBT-personer både nasjonalt og internasjonalt.
DB170701 Så mye for et nasjonalt minnested.
DB170701 juli-minnesmerke på Sørbråten, « Memory Wound », var så vakkert, så verdig, så potensielt viktig for den kollektive sårhelingen, at det uten tvil ville blitt et nasjonalt samlingssted.
BT170701 Det er etablert et Nasjonalt Fagråd for tegnspråk og tolking.
BT170701 Arbeidet for å styrke tegnspråkutdanningene i Norge er underveis i et nasjonalt samarbeid.
AP170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hongkong, og å bruke Hongkong for å ødelegge og sabotere fastlandet og tråkke over streken er fullstendig utillatelig, sa Xi.
AA170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hongkong, og å bruke Hongkong for å ødelegge og sabotere fastlandet og tråkke over streken er fullstendig utillatelig, sa Xi.
AA170701 Nasjonalt beredskapssenter, kjøp av politihelikoptre, båt til beredskapstroppen og generell opprustning av politiet er blant investeringspostene som er blitt skadelidende, forteller Ap-politikeren.
AA170701 Det viser en undersøkelse laget av Siri Waage ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.
VG170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
VG170630 - Samtidig er dette en metode som det er mulig å etablere som et likt nasjonalt tilbud til alle som deltar i screeningprogrammet, forteller Torgersen.
DN170630 Gassled ble etablert som et nasjonalt rørmonopol i 2001 for å avløse den tidligere ordningen med en rekke ulike interessentskap bak forskjellige eksportrør.
DB170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
AP170630 Derfor er jeg glad for at vi får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier Høie.
NL170629 I en periode med ledige oljekompetanse nasjonalt som en følge av nedbemanninger, er det enklere enn på lenge å etablere enn driftsorganisasjon med høyt kvalifisert personell.
DN170629 Dette henger sammen med et lappeteppe av regler på europeisk og nasjonalt nivå, som hindrer utviklingen av et fungerende marked », skriver kommisjonen.
BT170629 Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt på Gaustad sykehus, stemmer i.
AP170629 Utgangspunktet for valgomaten er partienes programmer og den politikken de fører nasjonalt .
AP170629 Utgangspunktet for valgomaten er partienes programmer og den politikken de fører nasjonalt .
AA170629 Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt på Gaustad sykehus, stemmer i.
SA170628 På Gaustad sykehus i Oslo sitter Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt.
SA170628 Det som skjer på Alfheim er en av de mest synlige arenaene utad både nasjonalt og internasjonalt.
NL170628 Læringsutbyttebeskrivelsene for fagskole i NKR, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, har ikke inndelinger mellom teori og praksis og heller ikke mellom hvorvidt undervisningene er ute eller inne.
FV170628 På Gaustad sykehus i Oslo sitter Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt.
DB170628 Craig ble et matnavn lokalt, deretter nasjonalt .
AP170628 Ingen av vinnerne har konkret foreslått et nasjonalt minnested, men har likevel antydet at det er mulig å innpasse dette i den planlagte regjeringsparken eller foran Høyblokken.
AP170628 Justisminister Per Willy Amundsen sier at et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er et langsiktig mål i Norge.
AP170628 Han viser til Lysne-utvalget fra juni 2015 sin anbefaling om at man starter innføringen av et Nasjonalt cyberkriminalitetssenter raskt.
AP170628 - Etablering av Nasjonalt cyberkriminalitetssenter er en omfattende oppgave og et langsiktig mål, som også er del av Justisdepartementet sin strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet, sier justisminister Per Willy Amundsen til Politiforum.
AP170628 På Gaustad sykehus i Oslo sitter Christine Wisløff, leder av et nasjonalt steroideprosjekt.
NL170627 Og når et nasjonalt utvalg skal vurdere hvilke nye oppgaver som kan flyttes ut til de nye regionene, tar vi for gitt at Ørnebakk er aktiv i denne prosessen.
DB170627 Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til NRK.
AA170627 Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til NRK.
BT170626 Utvalget har sett så omfattende systemsvikt at de kaller det et nasjonalt svik mot barna.
AP170626 Videre skjer nå en planlegging, i Helsedirektoratets regi, av et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram som vil omfatte hele landet, sier Tveit.
AP170626 Helsedirektoratet planlegger et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram som vil omfatte hele landet.
AA170626 Samtidig tror vi dette er anlegg som vil bli brukt i både regionalt og nasjonalt nivå, det er signalene vi får, sier Myrvold, og snakker om at det handler om god folkehelse, bo- og blilyst.
AA170626 Klimaminister Vidar Helgesen vil ta to tredeler nasjonalt .
AP170625 Uttalelsen om å ta to tredjedeler av kuttene nasjonalt refererer til utslipp fra sektorer utenfor EUs kvotesystem, som transport, jordbruk og bygg.
AA170625 Tanken på tvilsom dramatisering til underholdning/spenning av et nasjonalt traume som også er et personlig traume for svært mange, gir næring til skepsis og motstand.
NL170624 Langtidsplanen for Forsvaret bygger på et tallmateriale og vurderinger som Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, en rekke politiske partier både regionalt og nasjonalt , militærfaglige miljøer både på Andøya og andre steder og ikke minst en rekke arbeidstakerorganisasjoner mener er feil.
BT170624 De må få fart på språksamlingene, gjøre det til et nasjonalt prosjekt.
BT170624 - Er det ikke et nasjonalt prosjekt ?
BT170624 - Det oppleves ikke som et nasjonalt prosjekt, men de er i en overgangsfase.
AA170624 Etablering av et nasjonalt beredskapssenter samt betaling for politihelikoptre, regionale treningssentre for politiet og et eget senter for IKT-kriminalitet er eksemplene Ap-nestlederen trekker fram i intervjuet.
VG170623 * 1 Eksterne spenninger nasjonalt , mot regjering, storting og departementet.
NL170623 Advokatforeningen frykter at dette kan redusere utdanningens status nasjonalt , slik at rekrutteringen av både forskere, undervisere og studenter vil bli skadelidende.
DA170623 Strømmen er usikker på konflikten mellom nasjonalt orienterte og europeiske orienterte velgere slår inn i den norske valgkampen.
DA170623 Så har vi vært heldige med at politikerne vi har hatt nettverk med har hatt godt samarbeid nasjonalt .
AP170623 Thore Gard Olaussen i Respons analyse sier partiet nasjonalt mister mange velgere til Senterpartiet, mens velgere i Oslo melder overgang til blant annet SV og MDG.
AP170623 - Er det en styringsmodell dere kunne hatt nasjonalt ?
VG170622 MINNESTED : Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
SA170622 Større nasjonalt perspektiv ¶
SA170622 Når Arkivverket flytter inn i flotte nye lokaler i Arkivenes Hus sammen med andre arkivinstitusjoner i Rogaland i august, er dette starten på et styrket nasjonalt arbeid for å bevare samfunnets arkiver med utgangspunkt i regionen.
SA170622 Men denne kunnskapen må samtidig anvendes i ett større nasjonalt perspektiv.
SA170622 | Vil ha nasjonalt varslerombud ¶
SA170622 Sammen med Unio krever de et nasjonalt varslingsombud.
NL170622 Kunden må og skal jo være i sentrum for et kommersielt selskap som konkurrerer i markeder både nasjonalt og globalt.
NL170622 Et DAB-nett kan styres nasjonalt , og er i utgangspunktet mer robust.
DN170622 Heller ikke CO2-kostnader nasjonalt eller internasjonalt ble tillagt vekt i statens regnestykke.
DN170622 Krever at det opprettes et nasjonalt varslerombud ¶
DN170622 | Krever at det opprettes et nasjonalt varslerombud ¶
DN170622 Politiets Fellesforbund og Unio krever det opprettes et nasjonalt varslingsombud.
DN170622 Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli ¶
DA170622 Smartbysjefen får nå ansvaret for å formidle smartbyen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
DA170622 - Vi i velforeningen har hele tida vært tydelige på at vi vil få utredet et annet sted som kan være nasjonalt minnested, som heter « utsikten ».
AA170622 - Vi ser det er mange bevegelser nå innenfor kraftnæringen på både nasjonalt og regionalt nivå.
VG170621 | Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli ¶
VG170621 Utøykaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested.
VG170621 Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
VG170621 - I Norge har vi valgt å etablere en ordning med et nasjonalt beslutningsforum som tar stilling til hvilke nye medisiner som kan tas i bruk.
NL170621 Og så må vi få vår historie fortalt nasjonalt .
NL170621 Dette vil skape unike muligheter for en økt satsing på marine og maritime fag ved UiT og trolig gi sterke faglige synergieffekter som vil bli lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt.
DN170621 | Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli ¶
DN170621 Utøykaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested.
DN170621 Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
DB170621 ¶ MINNESMERKE : Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested for 22. juli-angrepet på Utøya.
DB170621 ( Dagbladet ) : Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
DA170621 | Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli ¶
DA170621 Utøykaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested.
DA170621 Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
BT170621 | Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli - omstridt forslag vrakes ¶
BT170621 Utøykaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested.
BT170621 Utøykaia blir nytt nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet på Utøya.
AP170621 - Det mislyktes staten, både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk når de trengte det som mest.
AA170621 - Det mislyktes staten, både på lokalt og nasjonalt nivå, å hjelpe folk da de trengte det som mest.
AA170621 Utøykaia blir nasjonalt minnested etter 22. juli-angrepet.
AA170621 En uke etter at Statsbygg konkluderte med at Utøykaia egner seg til nasjonalt minnested, besluttet regjeringen å velge dette framfor Sørbråten, som opprinnelig var planlagt.
AA170621 Dette handler om et nasjonalt minnested etter en grusom terrorhandling, og nå er det viktig at vi kommer videre og har et godt samarbeid om realiseringen av minnestedet, sier Sanner.
AA170621 Det vil alltid være noen som er skeptiske, sånn er det bare, men nå håper jeg alle senker skuldrene, så vi endelig får et nasjonalt minnesmerke, sier Hussaini. ( ©NTB ) ¶
AA170621 - Jeg synes det er fint at vi får en beslutning om at Utøyakaia kan brukes som et nasjonalt minnested, forhåpentligvis blir det slutten på en betent debatt som til tider har vært uverdig, sier AUF-leder Mani Hussaini til NTB.
VG170620 Hun skriver videre at hun hadde forventet å miste noen av Frp-vervene, men ikke « å bli ribbet for alt av verv både nasjonalt og internasjonalt ».
NL170620 Hun både kan og bør naturligvis komme tilbake som toppolitiker, enten lokalt eller nasjonalt .
NL170619 En redningspakke for havet handler om å vise initiativ både nasjonalt og internasjonalt.
NL170619 Finnmark blir å utgjøre en integrert del av en region i norsk superklasse, med en samlet stemme som vil bli hørt både nasjonalt og internasjonalt, slik det er påpekt i en rekke bidrag i debatten.
NL170619 Dersom man lever opp til ambisjoner om produksjon og verdiskapning innen fiskeri/havbruk og økt næringsaktivitet som følge av dette i Nord-Norge i et 25-års perspektiv ( snakker man ikke om en 5-dobling nasjonalt ? ), er det vel grunn til å tro at dette tallet kan bli opp mot 1000 vogntog hver dag.
VG170618 Filip Ingebrigtsen løp bare 15 hundredels sekund langsommere enn sin personlige rekord på 800 meter, men ble kun nummer sju i et nasjonalt løp i Stockholm søndag.
SA170618 Etter Bislett Games forklarte 16-åringens far og trener Gjert Ingebrigtsen at sønnen hadde valget om å løpe i et nasjonalt heat eller med verdenseliten.
NL170618 Her viser Bodø vei, både regionalt og nasjonalt .
FV170618 Etter Bislett Games forklarte 16-åringens far og trener Gjert Ingebrigtsen at sønnen hadde valget om å løpe i et nasjonalt heat eller med verdenseliten.
BT170618 Etter Bislett Games forklarte 16-åringens far og trener Gjert Ingebrigtsen at sønnen hadde valget om å løpe i et nasjonalt heat eller med verdenseliten.
AP170618 Etter Bislett Games forklarte 16-åringens far og trener Gjert Ingebrigtsen at sønnen hadde valget om å løpe i et nasjonalt heat eller med verdenseliten.
DB170617 Som et nasjonalt skiidol kan du på mange vis ha det bra resten av livet.
DB170617 I et vinterland med et nasjonalt selvbilde bygget opp på store skiøyeblikk, er det i seg selv en unik posisjon for en ung mann.
BT170617 I mars kjøpte de seg ut av MX-sport, og med utgangspunkt i de seks butikkene de nå eier i bergensområdet, vil de nå satse nasjonalt og bygge opp en ny kjede.
AP170617 Klar til å deployere på kort varsel både nasjonalt og internasjonalt.
AP170617 Fra venstre : Oddvar Hansen, Even Frogh, Elin Holmen, Sjur Gautneb, Liv Fagerhøi og May Adam er blant naboene som hilser plasseringen av et nasjonalt 22. juli-minnesmerke velkommen hit, til Utøya-kaia der MS « Thorbjørn » ( i bakgrunnen ) fortsatt går i skytteltrafikk til og fra Utøya.
AP170617 | 17 naboer : Vi ønsker et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia velkommen ¶
AP170617 juni leverte Statsbygg sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ( KMD ) etter å ha vurdert om det vil være mulig å plassere et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia.
SA170616 | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt
NL170616 En sterk arktisk landsdel vil tjene på å styrke Tromsøs posisjon som nasjonalt kraftsentrum i nord.
NL170616 Forslaget om at juridisk fakultet i Tromsø skal tilbake til å være et institutt i et storfakultet sammen med blant annet fagmiljø for biologi, fiskeri og økonomi har naturlig nok opprørt juristmiljøer nasjonalt .
DN170616 Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) kunngjorde fredag at regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt .
DN170616 Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt ¶ ¶
DN170616 Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt
DN170616 | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt
DB170616 Dette må vedtas på et nasjonalt nivå, sier Tellevik Dahl.
AP170616 | Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt
AP170616 - Ap har et veldig klart mål om at vi skal kutte 40 prosent nasjonalt , og anviste i vårt alternative budsjett hvordan vi tenkte å gjøre det.
AP170616 * Regjeringen foreslår at 20 - 25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt .
AP170616 | Regjeringen vil ta to tredjedeler av klimakuttene nasjonalt
AP170616 - Ap har et veldig klart mål om at vi skal kutte 40 prosent nasjonalt , og anviste i vårt alternative budsjett hvordan vi tenkte å gjøre det.
AP170616 * Regjeringen foreslår at 20 - 25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt .
AA170616 | Regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt
SA170615 Men Høyre har, med sine samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt , tatt viktige grep både for å beholde kompetanse i eksisterende bedrifter og legge til rette for ny næringsvirksomhet.
DB170615 Dette skal være et nasjonalt minnesmerke, en påminnelse og et lærestykke for kommende generasjoner.
AP170615 Lars Backers praktaula er et nasjonalt klenodium, et unikum i nordisk arkitekturhistorie.
AA170615 Det er også ventet at stortingsmeldingen vil si mer om hvordan regjeringen ser for seg at Norge skal samarbeide med EU, og hva Norge må gjøre nasjonalt for å nå klimamålene.
VG170614 juli er et nasjonalt traume.
NL170614 I tett samarbeid med UiT har it : forum Bodø sine 22 medlemsbedrifter bidratt med undervisningskrefter, stipendordning inkludert relevant sommerjobb, personlig mentor fra næringslivet, nasjonalt og internasjonalt anerkjente foredragsholdere til arrangementer, samt at vi har invitert studentene på alt vi har hatt av sosiale sammenkomster.
DB170614 Men ifølge Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning ( NIFES ), kan vi ikke si at en fisk er sunnere enn en annen, fordi de ulike fiskeartene og sjømatproduktene inneholder forskjellige næringsstoffer.
BT170614 Det er bedre med et nasjonalt krav, som gir forutsigbarhet og likebehandling.
AP170614 Selskapet har nasjonalt monopol på butikksalg av vin, brennevin og sterkøl.
AA170614 Daae viser også til at DSB har gitt en foreløpig vurdering av et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen, som et supplement til tyfonene.
AA170614 - Det er veldig positivt at saken nå er løftet opp på nasjonalt nivå og at det er en erkjennelse fra storsamfunnet at de må være med og være en medspiller for å løse utfordringene som en liten kommune i Nordland har, sier Solberg.
NL170613 Men på nasjonalt plan ser man, at den norske stats praktiserende urfolkspolitikk er en helt annen, og det gjenspeiles også i konvensjonsteksten.
NL170613 Han viser til, at de har bidratt til et sterkt sluttdokument fra FNs verdenskonferanse om urfolk i 2014, som forplikter medlemsstatene, nasjonalt , til å iverksette og gjennomføre rettighetene, som er fastsatt i urfolkserklæringen.
NL170613 Og det er grunnen til at Tromsø-juristene også får bred støtte fra et samlet nasjonalt fagmiljø.
NL170613 Her har UiT et særskilt nasjonalt ansvar.
NL170613 OECD-rapporten kommer i tillegg med en rekke tiltak det er verdt å repetere : ¶ 1 )Støtte de tre nordligste fylkene til å utvikle en delt posisjon på hva som skal prioriteres nasjonalt av infrastruktur. 2 )Forbedre regional styring i Nord-Norge gjennom incentiver til samarbeid i design og implementering av nasjonal politikk. 3 )Justere de geografiske grensene av administrative kontorer regionalt for å gi en bedre plattfor
NL170613 Nordnorsk musikk er synlig på mange scener nasjonalt og internasjonalt, både med allerede etablerte artister, men også med nye og uetablerte artister.
NL170613 Nord-Norge har vært tidlig ute med flere modige satsinger på kreative næringer og har drevet denne utviklingen frem nasjonalt .
DB170613 Men det er ikke nødvendigvis riktig å trekke den konklusjonen at MST forårsaket dette, sier fagdirektør Bernadette Christensen i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ).
DB170613 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
DB170613 ¶ Utøyakaia blir godkjent av Statsbygg som nasjonalt minnested for 22. juli.
DB170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DB170613 ( Dagbladet ) : Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, ifølge NRK.
DA170613 Utøyakaia blir godkjent av Statsbygg som nasjonalt minnested for 22. juli.
DA170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
DA170613 Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
DA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
DA170613 I mars ble den planlagte rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering.
AP170613 Utøyakaia blir godkjent av Statsbygg som nasjonalt minnested for 22. juli.
AP170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AA170613 Statsbygg har vurdert om Utøykaia kan egne seg for et lavmælt og verdig nasjonalt minnested.
AA170613 Rapporten som blir presentert av Statsbygg torsdag, godkjenner Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli, hvilket innebærer at det opprinnelige vedtaket, om å plassere minnestedet på Sørbråten, trolig blir forkastet.
AA170613 Rapporten, som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
AA170613 Rapporten som Statsbygg overleverer kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) torsdag, godkjenner etter det NRK erfarer Utøykaia som nasjonalt minnested for 22. juli.
AA170613 Når Statsbygg konkluderer med at Utøykaia egner seg for et « lavmælt og verdig nasjonalt minnested », innebærer det at vedtaket om å plassere minnestedet på Sørbråten trolig blir forkastet.
AA170613 I mars ble den planlagte rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune midlertidig utsatt i påvente av utredningen om nettopp Utøykaia som ny plassering.
VG170612 Bakgrunn : Frp-Sylvi sa nei til nasjonalt niqab-forbud ¶
VG170612 Få med deg : Frp-Sylvi sa først nei til nasjonalt nikab-forbud i skolen ¶
DB170612 Regjeringen legger også fram et alternativ til et nasjonalt forbud.
DB170612 Viser er igjen en samlende kraft på grunnplanet, blant utøvere og visekunstnere nasjonalt .
DB170612 Det var først på 16- og 1700-tallet dagens Ukraina kom under russisk innflytelse, etter at kosakkhøvdingen Bogdan Khmelnitskij startet et blodig - mange vil si nasjonalt - opprør mot den polske adelen.
DA170612 * De har hatt møter med Oslo kommune, som ser på Spellemann som et nasjonalt arrangement og derfor ikke vil gi støtte.
DA170612 Det skal være en kombinasjon av et opplevelsesunivers som tenker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
DA170612 Herborg Oline Finnset fikk flest stemmer både lokalt og nasjonalt , men Kirkerådet sto fritt til å velge blant de tre kandidatene.
BT170612 - Et nasjonalt forbud kan få uheldige konsekvenser, og derfor mener vi at et eventuelt forbud må ha lokal forankring.
AP170612 Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud.
AA170612 Herborg Oline Finnset fikk flest stemmer både lokalt og nasjonalt , men Kirkerådet sto fritt til å velge blant de tre kandidatene.
AP170611 Et nasjonalt tverretatlig fagteam som gir hjelpeapparatet råd og veiledning i enkeltsaker, først og fremst over telefon.
AA170610 Det gjelder både individuelt og nasjonalt .
SA170609 | Disse 11-åringene gjør at Tromsø Turnforening har det største laget på nasjonalt stevne ¶
NL170609 Noen bedrifter sponser bare hvis de får noe tilbake, for eksempel en profilering av idrett og aktører på høyt nivå - gjerne nasjonalt .
DB170609 I valget i 2012 var deltakelsen nasjonalt på 56,32 prosent.
DB170609 I Norge er det bare Telenor som leverer et nasjonalt kjernenett utelukkende basert på egen infrastruktur.
DB170609 Det skal i 2017 ferdigstilles et nasjonalt rammeverk som bidrar til en mer effektiv håndtering av hendelser og til et bedre samvirke mellom aktører.
AA170609 Det vises også til at dette nå vil bli lettere å kommunisere, og at metrobegrepet allerede brukes både nasjonalt og internasjonalt om kollektivsystemer i byer.
AA170609 SNK har allerede en god dialog med en rekke aktører både nasjonalt og regionalt og antallet samarbeidspartnere utvides stadig.
AA170609 I dag gjenspeiles dette i en sterk bevissthet om og eierskap til Stiklestad lokalt, regionalt og nasjonalt .
SA170608 Disse egenskapene evner han også å overføre til sine mange samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.
FV170608 Nå initierer Sørlandet et nytt nasjonalt tiltak for forebygging av depresjon og selvmord.
FV170608 Fra Venstre : Rådgiver i Nasjonalt senter for selvmordsforskning - og forebygging ( NSSF ) Hilde Thomassen, og professor og senterleder i NSSF Lars Mehlum ønsker å øke kunnskapen om depresjon.
DA170608 Mindre partier, som Liberaldemokratene og UK Independence Party, lider under at de vinner få kretser, og får relativt færre plasser i parlamentet enn oppslutningen nasjonalt skulle tilsi, fordi velgerne spres over mange kretser.
DA170608 De vil også kritisere departementet for at de ikke har villige til å utrede naboenes eget forslag til nasjonalt minnested, nemlig « Utsikten ».
DA170608 juni skal Statsbygg etter planen overlevere sin innstilling til kommunalminister Jan Tore Sanner om et nasjonalt minnested etter 22. juli rent praktisk kan legges til en tomt ved Utøya-kaia.
VG170607 Det viser at politikerne har oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap som et viktig nasjonalt område, ikke minst i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen, skriver DSB-sjefen i en e-post til VG.
DN170607 Utvalget har dessverre viet for liten oppmerksomhet til den prinsipielle og sentrale problemstillingen om hvor mye politiarbeid som bør utføres lokalt i distriktene, og hva som best bør løses på nasjonalt nivå, skriver artikkelforfatterne.
DA170607 - Vi ønsker en stor satsing på områdeløft, også nasjonalt , sier Audun Lysbakken.
BT170607 Både Kina og India har forpliktet seg til å gjennomføre Parisavtalen, og de viser lederskap gjennom en kraftig omlegging nasjonalt i energisektoren.
AA170607 Men da Eiendom Norge tirsdag meldte at prisene falt 1,1 prosent nominelt i mai, var det et prisfall nasjonalt og i Oslo ( - 1,4 prosent ) som overrasket analytikere og markedskjennere.
DN170606 Snittkarakteren nasjonalt sank fra en svak C til en D.
DN170606 Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre sank med 14 prosentpoeng i 2017 i forhold til 2016 », heter det i en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ).
DB170605 Iskrem, brødmikser, syltetøy, øl og juice lanseres nasjonalt , mens resten av produktene kun er tilgjengelig i utvalgte butikker i Oslo og omegn.
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger, Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser.
SA170604 Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger, Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser.
DN170604 - AMK-prosjektet har lenge vært et nasjonalt IKT-prosjekt på ville veier.
DB170603 Etterretning har tradisjonelt vært et nasjonalt ansvar i NATO, rett og slett fordi viktige medlemsland, av frykt for lekkasjer, er restriktive med å frigjøre sensitiv etterretningsinformasjon til en allianse med så mange forskjellige medlemsland.
VG170602 - Med de tiltakene som allerede er gjort nasjonalt , så ligger det vel an til at USA ikke klarer å oppnå målene i Parisavtalen uansett om de trekker seg eller ikke.
VG170602 Og sist, men ikke minst må vi skape et mer bærekraftig og rettferdig skattesystem - både nasjonalt , men også gjennom internasjonalt samarbeid for å motvirke skatteparadiser.
VG170602 Klima er ikke et lokalt eller nasjonalt anliggende.
VG170602 Lars Mehlum er professor og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og ¶ - forebygging ved Universitetet i Oslo.
FV170602 Samarbeid mellom 30 Agder-kommuner og deltakelse i et nasjonalt program skal sørge for digitalisert eldreomsorg i landsdelen innen 3,5 år. 16 operatører skal gå i skift på responssenteret på Valhalla helsesenter på Lund, for å håndtere blant annet trygghetsalarmer.
DA170602 Frp har allerede foreslått et nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger, og forslaget er så godt at det bør jobbes videre med.
AP170602 - Om det blir gjort regionalt eller nasjonalt , må tiden vise, sier Christiansen.
AA170602 Dette er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er slik at Trumps klimaavgjørelse trenger å gi store utslag nasjonalt , sier USA-ekspert Jan Arild Snoen til NTB.
SA170601 Dette vil også få konsekvenser for USA, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bang til Aftenposten.
NL170601 Det er bevilget midler til planlegging og prosjektering av et nasjonalt beredskapssenter.
DB170601 Så spørs det da hvilken politikk sentrale politikere velger å føre og hvilke politiske signaler vi mottar om hva vi i fellesskap kan bidra med nasjonalt og lokalt for å forebygge miljøproblemer.
BT170601 Det er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) som har undersøkt innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i til sammen 1396 brosmer, 822 langer og 554 annen dypvannsfisk fra hele norskekysten, samt havområdene rundt Norge mellom 2013 og 2016.
AP170601 Dette vil også få konsekvenser for USA, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bang til Aftenposten.
AP170601 Granskingskommisjonen har i tillegg innhentet en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), som har undersøkt hvordan de overlevende og etterlatte ble fulgt opp etter katastrofen.
VG170531 Men problemet kommer mye tydeligere frem om man ser på antallet au pairer som kontaktet nasjonalt hjelpesenter for au pairer i fjor.
VG170531 Geir Jørgen Bekkevold fra KrF var tilfreds med at nasjonalt hjelpesenter for au pairer ble åpnet.
DB170531 Etter å ha fått oppmerksomhet både nasjonalt , og internasjonalt i den franske avisa Parisien, har universitetet gått ut og lagt seg paddeflate.
DA170531 Forsker på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), Inger Lise Lien, roper nå varsku.
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
BT170531 Men det var også et nasjonalt siktemål å styrke høyere utdanning i Norge.
BT170531 Ideen ble holdt levende, og parallelt med arbeidet nasjonalt tok Lehmkuhl og hans kolleger i Bergen initiativ til en lokal forening for å fremme Bergens kandidatur.
BT170531 Etter en meget langdryg etableringsfase, har skolen befestet sin posisjon som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt innen økonomisk utdanning og forskning.
BT170531 Et samstemt Storting mente at Bergen var det rette stedsvalget, og at byen derved også påtok seg et nasjonalt ansvar.
AP170531 Hun er ekspert på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og uttalte seg først om saken til P4.
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AA170531 Med det britiske valgsystemet er det vanskelig å omgjøre oppslutningen nasjonalt til antall seter i Underhuset.
AA170531 Forsker på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), Inger Lise Lien, roper nå varsku.
VG170530 Det må også avklares på nasjonalt nivå hvordan politiet skal samarbeide med både vestlige lande og andre land. 51 siktet ved første presentasjon ¶
SA170530 Utredninger fra blant andre Deutsche Bahn om norske baneløsninger viser at nasjonalt tilpasset lyntog kan gi store inntekter og lønnsomhet for samfunnet.
SA170530 Regjeringen har sitt « lyntogprosjekt » - et nasjonalt høyhastighets motorveinett med fire-feltsveier, også Sandnes-Kristiansand.
SA170530 Det har vært en stor skytterhelg for klubben ikke bare nasjonalt , men også lokalt.
DA170530 - Det er ikke bevilget én krone til nasjonalt beredskapssenter, det har dratt ut i tid og fremdriften for bygging er uklar, sier Tajik.
DA170530 Samtidig skal distriktskontorene ta nasjonalt nyhetsansvar for viktige fagområder, melder NRK-ledelsen.
DA170530 - Det er ikke bevilget én krone til nasjonalt beredskapssenter, det har dratt ut i tid og fremdriften for bygging er uklar, sier Tajik.
SA170529 - Daniel er kanskje en av de mest spennende spillerne i sin årgang nasjonalt sett.
DA170529 Jeg tenker det viktige er at kraftsektoren rigges slik at den tiltrekker seg kapital både nasjonalt og internasjonalt.
DA170529 Jeg tenker det viktige er at kraftsektoren rigges slik at den tiltrekker seg kapital både nasjonalt og internasjonalt.
DA170529 Motstandsbevegelsen har i sin søknad varslet at de kommer med alt fra 50 til 200 demonstranter, mens det nasjonalt bare finnes 30-50 aktive medlemmer, ifølge politiet.
AA170529 Dette gir også positive ringvirkninger for nasjonalt og lokalt næringsliv.
AA170529 Olsokdagene 2017 vil nærme seg temaet både fra et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv, fortsetter hun.
NL170528 Fra tidlig på 1970 tallet var UiT klart nasjonalt ledende i utvikling av gode utdanninger, særlig innen profesjonsfagene.
DB170528 Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ), tidligere Atferdssenteret, kvalitetssikrer og utdanner personell i metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom, deriblant MST.
NL170526 Tiltaket har to år på rad fått toppfinansiering fra kulturdepartementet for å kunne videreutvikles som nasjonalt senter for Outsider art.
NL170526 Det er etablert både et nasjonalt og et internasjonalt nettverk av Outsider Art, flere utstillinger har vært gjennomført, også vandreutstillinger som har dekket hele landet.
DN170526 Vi må sørge for kompetanse i alle politidistriktene, ikke bare samle den i et nasjonalt senter, sier Werp.
DN170526 Politidirektoratet vil foreløpig ikke selv ta stilling til etableringen av et nasjonalt senter for cyberkriminalitet.
DN170526 I Justisdepartementets strategi for bekjempelse av ikt-kriminalitet fra juni 2015 foreslår regjeringen selv å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet som skal bistå politidistriktene i sin etterforskning i tillegg til å « forebygge og etterforske den alvorlige og komplekse ikt-kriminaliteten, arbeide på internett, behandle elektroniske spor, håndtere de mest omfattende o
DN170526 Arbeiderpartiet var de eneste i komiteen som fremmet forslag om å opprette et nasjonalt senter for bekjempelse av cyberkriminalitet.
DN170526 - Et nasjonalt senter mot datakriminalitet kan godt være riktig løsning, men vi støttet ikke Arbeiderpartiet i å anbefale dette akkurat nå.
DN170526 september 2015 for å komme med et forslag om hvordan et slikt nasjonalt senter kunne organiseres.
DB170526 Helsedirektoratet følger nå opp vedtaket sammen med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjoner, og skal levere en plan for et nasjonalt program til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2017, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet til Dagbladet.
DB170526 Dersom man ikke oppdager tarmkreft i tide, og kreften har spredt seg, er det bare rundt ti prosent som overlever, forteller overlege og leder for nasjonalt pilotprosjekt for tarmkreftscreening, Thomas de Lange.
DB170526 Derfor er det viktig å systematisk teste ut metodene på den norske befolkningen i et nasjonalt program, og evaluere effekten over tid, sier de Lange til Dagbladet.
DB170526 ( Dagbladet ) : Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten anbefalte i fjor høst å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreftundersøkelser.
DB170526 ( Dagbladet ) : Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten anbefalte i fjor høst å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreftundersøkelser.
DA170526 Valgkampen ble suspendert midlertidig nasjonalt umiddelbart etter angrepet, selv om noen partier åpnet opp for at hver enkelt kandidat kunne drive lokal valgkamp dersom man følte det var riktig.
DA170526 Det er også bevilget midler til planlegging og prosjektering av et nasjonalt beredskapssenter, som kan stå klart i løpet av 2020, påpeker han.
AA170526 Vi fellesskap må velge politikere som handler lokalt, nasjonalt , internasjonalt og globalt.
DB170525 Har ikke tariffavtale med nasjonalt forbund, men har egen « husavtale » for sine ansatte.
DA170525 - Vi skal ha inn tre til fire spillere til og jobber med saken, både lokalt, nasjonalt og i Sverige og Danmark, sier han.
BT170525 Og han har jobbet nasjonalt og internasjonalt som leiemusiker, med navn som Jon McLaughlin, Django Bates, Rickie Lee Jones.
AP170525 Helsedirektoratet : Kan være aktuelt å henvise til utlandet ¶ Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, ofte bare kalt Prioriteringsrådet, består av 19 representanter fra helse- og omsorgstjenesten.
VG170524 Vedkommende må ha jobbet med det internasjonalt eller nasjonalt , sier Hans B.
VG170524 * 1 Eksterne spenninger nasjonalt , mot regjering, storting og departementet.
NL170524 Trolig kan et stort og tverrfaglig nasjonalt forskningsprosjekt være en løsning som vil kaste nytt lys over hvordan enkeltmennesker blant samer og kvener ble rammet av fornorskningen.
NL170524 Det er få nålevende personer fra Nord-Norge som nyter større respekt nasjonalt .
DB170524 Helseminister Bent Høie ( H ) mener granskingsrapporten viser at det er utfordringer å gripe fatt i på nasjonalt nivå.
DA170524 Den spektakulære tunnelen vakte oppsikt nasjonalt og ute.
BT170524 Manchesters visepolitimester Ian Pilling sier i en pressemelding at Greater Manchester Police samarbeider med sine kolleger på nasjonalt plan.
AA170524 Manchesters visepolitimester Ian Pilling sier i en pressemelding at Greater Manchester Police samarbeider med sine kolleger på nasjonalt plan.
AA170524 | Høie vil ha nasjonalt arbeid om IT-sikkerhet ¶
AA170524 Etter svikten som ble avdekket i utflagging av IT-infrastruktur i Helse sør-øst, vil helseminister Bent Høie ( H ) se på utfordringene på nasjonalt nivå.
AA170524 - Derfor har jeg behov for å sette i gang et nasjonalt arbeid som tar hele sakskomplekset opp, sier Høie.
VG170523 - Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.
DA170523 Manchesters visepolitimester Ian Pilling sier i en pressemelding at Greater Manchester Police samarbeider med sine kolleger på nasjonalt plan.
DA170523 - Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.
BT170523 Politiet i Manchester samarbeider med nasjonalt politi og med sikkerhetstjenestene i forbindelse med etterforskningen.
AP170523 E18 er et nasjonalt ansvar.
AP170523 Dropper nasjonalt ressurssenter ¶
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker.
AP170523 Ap og SV foreslo å etablere et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, som også gjøres til klageinstans for mobbesaker, men fikk ikke flertall.
AP170523 Elden viste opp en tom plastfolder med en gul post-it-lapp i for å illustrere at det er en god del løse tråder om informasjon om hva Eirik Jensen holdt på med i perioder av sin politikarrière i et nasjonalt , hemmelig prosjekt.
AA170523 - Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.
AA170523 - Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.
AA170523 Samtidig er det ikke vår oppgave som foreldre å informere om alt som er vondt i verden, sier Grete Dyb, professor og forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter mot vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
VG170522 Russland håper nå intenst at Rusada om kort tid skal få lov til å ta prøver selv, og at de innen året er omme skal få tilbake full godkjenning som nasjonalt antidopingbyrå.
VG170522 Et stort problem for russerne er at de i øyeblikket ikke har noe nasjonalt antidopingbyrå som kan teste utøverne.
VG170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
DB170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
DB170522 Da blir de i alle fall ikke avvist i døra hos Finansdepartementet, hvis det skulle bli aktuelt å lage forpliktende politikk på nasjonalt nivå.
DA170522 Trygg Trafikk er sikre på at nasjonalt fagmiljø innen trafikksikkerhet vil fraråde en nedleggelse av Utrykningspolitiet ( UP ).
AP170522 Derfor er det gledelig at Nasjonalt transportplan 2018 - 2029 som Stortinget vedtok i april, slår fast at « nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass » ( s 224 ).
AA170522 Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.
NL170521 Samtidig forsøker vi å finne nye finansieringskilder og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
VG170520 Derfor trenger vi handlekraftige politikere i regjeringen som vil følge dette opp nasjonalt , slik at fellesskapets penger kommer barna, ikke kommersielle krefter, til gode.
DA170520 - I sum er dette et bevis på at vi har et byråd som lytter til partene i arbeidslivet, som lytter til problemene vanlige arbeidsfolk har pekt på lenge, og som presenterer et tydelig regelverk vi håper setter standarden vi kan se konturene av i et nasjonalt regelverk, sa Gabrielsen fredag.
NL170519 Oslo : Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
NL170519 sminister Børge Brende sa følgende i pressemeldingen om opprettelse av et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø : « Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden i Arktis- og havspørsmål og bli flinkere til å belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken, både nasjonalt og internasjonalt ». ( - ) « Vi trenger en sterk stemme i vår norske del av Arktis som har kunnskap om disse vikti
NL170519 Og NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning - som skal slås sammen med Havforskningsinstituttet, må gjerne kaste seg med på flyttelasset.
DB170519 Samtidig har vi i forbundet hatt et ønske om å øke statusen til NorgesCupen, så da har vi åpnet opp for at poengene i årets tre første NC-ritt skal telle halvparten som mye som de gjør i et nasjonalt UCI kategori 1.2-ritt.
DB170519nasjonalt plan handler dette fremst av alt om oljepolitikk.
DA170519 Dagens leder : Nasjonalt anliggende ?
AP170519 MDG fikk et stort nasjonalt gjennombrudd da Hansson ble valgt inn på Stortinget i 2013.
AA170519 MDG fikk et stort nasjonalt gjennombrudd da Hansson ble valgt inn på Stortinget i 2013.
VG170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk. ( ©NTB ) ¶
SA170518 Fra et nasjonalt ståsted er det rimelig å hevde at Stavanger har hatt den mest negative sentrumsutviklingen de siste tiårene.
NL170518 Han er daglig leder for Studiesenteret.no, et nasjonalt utdanningsnettverk som samarbeider med en rekke universiteter og høyskoler.
NL170518 Etter min mening er det avgjørende for landsdelens mulighet til å kunne utvikle seg til å kunne påta seg et større nasjonalt økonomisk ansvar.
NL170518 Solberg tror den den nye arktiske landsdelen i nord vil ha store fortrinn, også nasjonalt .
FV170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.
DN170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk. ( ©NTB ) ¶
DB170518 Rødt drømmer om sperregrensa, og håper stortingsvalget kan munne ut i en tilsvarende maktposisjon nasjonalt som den partiet besitter som parlamentarisk grunnlag for byrådet i Oslo.
DA170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.
BT170518 ØNSKER PANT : - En pantordning kan være både lokal og nasjonalt , sier Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne.
AA170518 Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.
DN170517 - Vi ble onsdag varslet av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter ( NorCERT ) om at informasjoner om noen hundre bompengepasseringer med tilhørende bilskiltnummer kunne hentes ned fra nettet, sier avdelingsdirektør Åge K.
AA170517 - Vi ble onsdag varslet av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter ( NorCERT ) om at informasjoner om noen hundre bompengepasseringer med tilhørende bilskiltnummer kunne hentes ned fra nettet, sier avdelingsdirektør Åge K.
NL170516 Kampflybasene på Ørland og på Evenes beskrives som enkle mål for en fiende, og ifølge Klassekampen konkluderer Luftforsvaret med at Norge kun har to valg : å bli med i Natos omstridte rakettskjold, eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
DB170516 Fra 2000 til 2012 fantes det et MST-team i Oslo, men dette ble avviklet til tross for at tilbudet ble mye brukt og behandlingsresultatene var positive », skrev ansatte i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge ( Nubu ) i en kronikk i Aftenposten 20. april.
AP170516 Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ), Terje Mørland.
AA170516 Dette er en viktig godkjenningsordning som lenge har vært etterspurt av partene i arbeidslivet, sier direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ), Terje Mørland.
SA170515 Når de da stemmer for bompenger nasjonalt på den ene siden, hjelper det lite at Kristoffer-ene lokalt stemmer i mot på den andre.
SA170515 Det kan det se ut som at Fremskrittspartiet nasjonalt også har forstått, ettersom de krever inn stadig større summer.
NL170515 | Rema 1000 blør nasjonalt - men i Finnmark finner du « kjerringa mot strømmen » ¶
NL170515 | Rema 1000 blør nasjonalt - men i Finnmark finner du « kjerringa mot strømmen » ¶
DB170515 I et svarinnlegg fra Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, blir min kronikk om nasjonalt tiggeforbud karakterisert som « i beste fall naiv », med henvisning til « Brennpunkt»-dokumentaren om rumenske tiggere i Bergen og en dom i Bergen tingrett.
DB170515 Hvorfor skal vi da i tillegg lovfeste et nasjonalt tiggerforbud ?
AA170515 Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging ved Universitetet i Oslo.
AA170515 Forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging var kritisk til serien blant annet fordi han mente den forenkler årsakene til selvmord.
DB170514 Beslutningen er tatt i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt.
DA170514 Beslutningen er tatt i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt.
AP170514 Man har valgt å prioritere synlig politi i gatene fremfor bekjempelse av cyberkriminalitet, sier Sofie Nystrøm, direktør ved CCIS, et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AP170514 Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker - og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.
AA170514 Beslutningen er tatt i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt.
SA170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AP170513 Hun er direktør i Center for Cyber and Information Security ( CCIS ), et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet.
AA170513 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
VG170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
VG170512 ROSER KOMMUNEN : - Det er bra at Trondheim kommune går direkte ut til hjemmene og de foresatte med forebyggende informasjon, sier Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging.
VG170512 Også lederen for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, Lars Mehlum, er positiv til utspillet fra kommunen.
SA170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i Natos omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
DN170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 Nesten ti prosent av alle norske kvinner er blitt voldtatt, men ni av ti anmeldte ikke overgrepet, følge en undersøkelse utført for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
DB170512 En rapport fra Nasjonalt råd for ernæring viste at over halvparten av gravide i Norge får i seg for lite jod.
DA170512 Men jeg jobber for tiden med et DIGERT prosjekt som både er viktig, kulturbevarende, lokalt og nasjonalt og utrolig støttbart - både for næringsliv og privatpersoner.
DA170512 Regjeringen viser i sin omtale til at klimaloven vil legge noen føringer for hvordan rapportering skal skje nasjonalt .
BT170512 NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at « etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester ».
BT170512 Her har vi altså et internasjonalt anerkjent og nasjonalt forankret dansekompani som nærmest tvinges til å forlate byen, før en løsning kom på plass i siste time.
AP170512 « Etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester », skriver NHS Merseyside‏, som driver sykehusene rundt Liverpool, på Twitter.
AP170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i NATOs omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
AA170512 Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge har to valg : Bli med i Natos omstridte rakettskjold eller skaffe et eget nasjonalt rakettskjold.
SA170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
NL170511 - Vi er bundet av innkjøpsavtaler nasjonalt med fly som Sykehusinnkjøp i Vadsø styrer.
NL170511 - Vi er bundet av innkjøpsavtaler nasjonalt med fly som Sykehusinnkjøp i Vadsø styrer.
FV170511 Hans eget parti går inn for nasjonalt tiggeforbud.
DN170511 Den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron har høstet mye ros for sine forslag for å endre Frankrikes økonomiske politikk, både nasjonalt og internasjonalt.
DN170511 Nasjonalt
DN170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
BT170511 Ett annet forslag som kommer frem er å slå sammen Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ).
BT170511 Regjeringens forslag om å fusjonere Havforskningsinstituttet ( HI ) og NIFES - Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, er meget bra og vil styrke oss.
AA170511 Regjeringen deler utvalgte poster fra revidert nasjonalt budsjett i forkant av framleggingen, som mer til politiutstyr, asylbarn, strandrydding og forskning.
FV170510 | Agder politidistrikt vil ha nasjonalt tiggeforbud ¶
FV170510 Ledelsen i Agder politidistrikt ønsker et nasjonalt tiggeforbud.
DA170510 Et nytt nasjonalt tilbud på nett gir gratis mentorhjelp til 10. klasseelever som skal ha eksamen i matte neste uke.
DA170510 Det er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ( NSR ) i samarbeid med nettstedet Lær.no, som står bak tilbudet. 700 elever fikk teste ut eksamenshjelpen i fjor.
BT170510 Det er positivt, og vi tror satsingen vil styrke behandlingstilbudet på nasjonalt nivå, og vil bidra til å videreutvikle et faglig godt tilbud til en utsatt målgruppe.
AP170510 Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AA170510 Dette er et viktig grep for å gjenskape digital annonsevekst, og innebærer at norske annonsører får et bedre og bredere produkttilbud lokalt, regionalt og nasjonalt , skriver Polaris Media.
AA170510 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
AA170510 ¶ Forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging er sterkt kritisk til serien « 13 gode grunner ».
AA170510 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
AA170510 Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging hevder selvmord blir fremstilt på en endimensjonal måte i serien.
AA170510 New York : Anne-Karin Furunes har lang erfaring med utstilling virksomhet nasjonalt og internasjonalt, og her er hun avfotografert i forkant av en utstilling i New York i fjor.
VG170509 - Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
VG170509 En av ti har opplevd voldtekt, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ¶
AA170509 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
AA170509 Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging ved Universitetet i Oslo. Én av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, og ofte er det ingen andre som vet om det.
AA170509 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
AA170509 - Vi ser det er mange bevegelser nå innenfor kraftnæringen på både nasjonalt og regionalt nivå.
AA170509 Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.
DN170508 - Vi kommer ikke til å forlate noe område urørt, bortsett fra Mekka og Medina, sier ministeren ifølge et nasjonalt nyhetsbyrå.
DN170508 En slik oppslutning har Nasjonal front aldri sett i et nasjonalt valg.
DB170508 Noen av Frps løfter, som for eksempel ønsket om et nasjonalt tiggeforbud, ble brutt allerede da regjeringsplattformen ble laget, mens noen er forhandlet bort senere i regjeringsperioden.
DB170508 - Jeg er for et nasjonalt dyrepoliti, men i denne saken er det bare en ting å si : Lad og skyt !
DA170508 - Jeg er for et nasjonalt dyrepoliti, men i denne saken er det bare en ting å si : Lad og skyt !
DA170508 Det mente også dette kunne være et viktig nasjonalt kompromiss mellom ja og nei-siden i EU-saken.
BT170508 Den andre er til myndighetene nasjonalt og lokalt : Ikke ta hensyn til sytingen fra de lokale NHO- og LO-toppene knyttet til prioritering av Hordfast.
AP170508 Derfor jobber vi for å etablere et nasjonalt Blærekreftregister som kan gi bedre kunnskap om kvaliteten på utredning og behandling i Norge.
AP170508 - Vi kommer ikke til å forlate noe område urørt, bortsett fra Mekka og Medina, sier ministeren ifølge et nasjonalt nyhetsbyrå.
AP170508 - Man har gjort det man kan for å være nasjonalt orienterte, fordi man ikke trodde man hadde en majoritet av folket med seg.
AA170508 En slik oppslutning har Nasjonal front aldri sett i et nasjonalt valg.
AA170508 - Vi kommer ikke til å forlate noe område urørt, bortsett fra Mekka og Medina, sier ministeren ifølge et nasjonalt nyhetsbyrå.
AA170508 Prisvinnerens engasjement har vært bredspektret og altoppslukende, nasjonalt og internasjonalt, faglig og politisk, skriver Den norske kirke i en pressemelding.
AA170508 Å framskaffe klimakunnskap, og sikre at den legges til grunn for tilpasningsarbeidet både lokalt og nasjonalt er derfor en svært viktig oppgave for oss.
AA170508 Trondheim er en herlig I front-kommune som er generøse og vever sammen aktiviteter på tvers, regionalt, lokalt og nasjonalt .
DN170507 Ved å velge Broadnet har vi flyttet all kjernenettrafikk over i et annet nasjonalt stamnett og bidrar således til at den norske mobilnettinfrastrukturen blir mer robust, understreker Wigum.
DN170507 Polens forslag er at midlene skal forvaltes av et nytt nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet.
DN170507 Nasjonalt senter ¶
DB170507 Melania spiller toppfotball for AGSM Verona i Italia, men kvinnekamper får ikke så mye tv-tid nasjonalt , eller internasjonalt.
DB170507 Kan vi verkeleg ha ein statsminister frå Bergen som står på nasjonalt fjernsyn og seier " søppel " ? #dagsrevyen ¶
DB170507 - Kan vi verkeleg ha ein statsminister frå Bergen som står på nasjonalt fjernsyn og seier " søppel " ? #dagsrevyen, spurte Sveinung Rotevatn på Twitter.
DA170507 Mislykkes han, er det ventet at det ekstreme høyrepartiet Nasjonalt Front vil vokse seg enda sterkere til neste valg om fem år.
DA170507 * Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
AP170507 Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
AP170507 Høyre nasjonalt mener staten fortsatt skal eie vannkraftproduksjonen i Statkraft.
AA170507 I sin tale lovet Macron også å bekjempe terrorisme, både nasjonalt og globalt.
AA170507 Blant dem er gransking av moskeer, krav om skolegudstjenester, ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet, Reklamefinansiert utbygging av infrastruktur, fornyet innsats for å få på plass et nasjonalt tiggeforbud samt å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen.
DB170506 Både en kvinnelig og mannlig vinner skal kåres, så vel nasjonalt som globalt.
AP170506 De setter sikkerhet og nære familiebånd høyt og har sterk gruppetilhørighet, både på et lokalt og nasjonalt plan.
AP170506 De setter sikkerhet og familiebånd høyt og har sterk gruppetilhørighet, både på et lokalt og nasjonalt plan.
VG170505 Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 hverken nasjonalt eller internasjonalt.
VG170505 - Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
VG170505 * En av ti har opplevd voldtekt, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ¶
SA170505 I en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt om psykisk helse blant ungdommer fra 13 til 15 år så man en sammenheng mellom psykisk helse, familieforhold, sosiale forhold og aktivitetstilbud.
SA170505 Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 verken nasjonalt eller internasjonalt.
SA170505 Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
FV170505 Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 verken nasjonalt eller internasjonalt.
FV170505 Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
DB170505 Dette er en praksis som er i strid med barnekonvensjonen, og vi bør gjøre det vi kan for å hindre denne utviklingen, både gjennom at staten gir økonomisk hjelp til vanskeligstilte i deres eget hjemland og gjennom et nasjonalt tiggeforbud.
DA170505 Deler av Rocky Flats-området er i ferd med å bli nasjonalt naturvernområde, til tross for at forskere advarer mot helserisikoer.
BT170505 Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 verken nasjonalt eller internasjonalt.
BT170505 Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
AP170505 Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 verken nasjonalt eller internasjonalt.
AP170505 Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye - og ikke minst klare prioriteringer.
AA170505 33,5 prosent er ny rekord både nasjonalt og lokalt.
VG170504 Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring samsvarer med internasjonale kostholdsråd.
VG170504 Bare 10 prosent av fettinntaket i kostholdet ditt bør stamme fra mettet fett, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
VG170504 - Derfor ba vi Nasjonalt råd for ernæring om å oppsummere tilgjengelig kunnskap om mettet fett, og se det opp mot dagens kostrådsanbefaling på fett.
SA170504 Bare 10 prosent av fettinntaket i kostholdet ditt bør stamme fra mettet fett, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
DB170504 ( Dagbladet ) : Ønsker du å forebygge hjerte- og karsykdommer bør du bytte mettet fett med umettet fett, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring, som framlegges hos Helsedirektoratet i Oslo sentrum i formiddag.
DB170504 Høyrepopulistiske og innvandringskritiske UKIP ser ut til å være på defensiven nasjonalt , men kan i likhet med De grønne vinne flere kretser enn i 2015.
DB170504 Det palestinske fotballforbundet har bedt FIFA påse at deres rettigheter som nasjonalt medlem respekteres og at praksisen til det israelske forbundet må avvises som illegitim.
AA170504 Rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring samsvarer med internasjonale kostholdsråd.
AA170504 Bare 10 prosent av fettinntaket i kostholdet ditt bør stamme fra mettet fett, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring.
AA170504 - Derfor ba vi Nasjonalt råd for ernæring om å oppsummere tilgjengelig kunnskap om mettet fett, og se det opp mot dagens kostrådsanbefaling på fett.
SA170503 Både på den norske olje- og gassindustriens betydning i nasjonalt og globalt perspektiv og i betydningen av gassen i den totale, optimale energimiksen.
AP170503 Garrow tar i sin bok Rising Star særlig for seg utviklingen av hvordan Obama ble en politisk skikkelse på nasjonalt plan.
AA170503 Denne skal ha blitt satt i stand i forbindelse med et hemmelig, nasjonalt politiprosjekt som både Stubberud og Jensen var en del av og skulle kunne dekke utgiftene i to uker.
SA170502 MOLDE ( Rbnett ) : Molde undervannsklubb fortsetter å dominere både nasjonalt og internasjonalt.
DB170502 25-åringen og 34-åringen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt via Interpol.
DB170502 På den annen side er landbruket og havressursene unntatt, og kan forvaltes nasjonalt .
BT170502 - Det kan jo bli et problem for Pepperkakebyen, men jeg tror ikke vi kan gjøre det til et nasjonalt problem, sier hun.
BT170502 De er nasjonalt og internasjonalt profilerte, med nettverk og publikum over store deler av Norden og Europa.
AP170502 Le Pen har valgt Nicolas Dupont-Aignan, som leder Debout La France ( Frankrike reis deg ), et konservativt, nasjonalt parti, som sin statsministerkandidat.
AA170502 - De er etterlyst nasjonalt og internasjonalt via Interpol, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt. ( ©NTB ) ¶
AA170502 Kunnskapsdepartementet og norske universiteter og høgskoler kan bidra ved å legge bedre til rette for studieprogram som inkluderer fremmedspråksstudier og utenlands-opphold i Tyskland og ved å satse mer på fremmedspråkutdanning i Norge både nasjonalt og regionalt.
SA170501 | Frp vil ha nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger ¶
SA170501 Frp satser enda høyere og foreslår et nasjonalt senter for sykehjemsmat i Stavanger.
DA170430 Også her ligner situasjonen nasjonalt på den i Bergen.
DA170430 Det mest profilerte er samarbeidet i Bergen, og flere påpeker at nåværende byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) der gjorde det Støre er i ferd med å gjøre nasjonalt .
DB170429 Så må vi jobbe for at denne alminnelige fornuften blir felles regler i lokalklubben vår, og at de folkevalgte både regionalt og nasjonalt prioriterer midler til å sikre alle unger og unge like muligheter for lek.
DB170429 Hele ideen var feilslått og ble solgt inn som et nasjonalt sikkerhetsanliggende, men i én og samme vending skjøv han fra seg partnere i Midtøsten, sier Romarheim som også har kontraterrorforskning som et av sine spesialfelt.
DA170429 Revolusjonsfanen fra Rjukan er et nasjonalt klenodium som vises fram i utstillingen « 100 år med frykt og glød : Norge og Den russiske revolusjon » på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork.
DA170429 - Revolusjonsfanen er et nasjonalt klenodium som vi er utrolig stolte av, sier Gunhild Lurås.
BT170429 Dette er et nasjonalt arrangement og det foregikk markeringer over hele landet.
AA170428 Det antas at mineralutvinning på havbunnen kan bidra til stor verdiskaping både nasjonalt og internasjonalt " heter det i regjeringens havstrategi som nylig ble lagt fram.
AA170427 Solveig Lønseth ( 31 ) fra Inderøy høster stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt for sin konseptkunst.
AA170427 Inderøykunstneren har markert seg både nasjonalt og internasjonalt og inviteres til å delta på prestisjefylte utstillinger i Norge, Tyskland og Frankrike.
AA170427 - Hele kunstnerskapet til Solveig er veldig sterkt, og hun har allerede markert seg som en tydelig og profilert kunstner både nasjonalt og internasjonalt, sier Martin Palmer som er utstillingskoordinator ved TSSK.
BT170426 Fergefri kyststamvei er i virkeligheten et nasjonalt prosjekt.
AA170426 - Under Parisavtalen er landenes utslippsmål nasjonalt bestemt, og en eventuell revurdering av USAs ambisjoner er først og fremst noe de må vurdere og ta ansvar for selv, sier Helgesen til NTB onsdag.
AA170426 Det er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) som på oppdrag fra Mattilsynet har undersøkt atlantisk kveite fra hele utbredelsesområdet i Skagerrak til Barentshavet.
AA170426 - Teatrene forvalter et samfunnsansvar, og det er avgjørende at dette anses som et nasjonalt ansvarsområde for å sikre kontinuitet, bredde og tilgjengelighet.
AA170426 - Et nasjonalt ansvar ¶
VG170425 Den svært konservative kultur- og visestatsminister Piotr Glinski har foreslått at nå skal et statlig « nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » fordele pengesekken.
FV170425 De ber regjeringen ordne saken på nasjonalt plan.
DN170425 Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
DN170425 Med to store saler og en rekke mindre møterom sikter kjeden seg inn mot kongressmarkedet lokalt og nasjonalt .
DN170425 I et nasjonalt marked er beliggenheten på Flesland fantastisk, sier Steen-Mevold.
DB170425 Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
DB170425 Begge partier har i flere år kjempet for å skape grunnlag for et nasjonalt krafttak for ung psykisk helse.
DA170425 Arild Hermstad, som er MDG førstekandidat i Hordaland, understreker at de ikke ønsker noe nasjonalt forbud mot disse ballongene.
BT170425 Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
AP170425 Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
AP170425 - Man fremmer barne- og kvinnerettigheter i internasjonale fora, men glemmer disse når man skal ta innvandringsbegrensende hensyn nasjonalt .
AA170425 Lovverket må endres slik at biler får vikeplikt for syklister, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister.
AA170425 Arild Hermstad, som er MDG førstekandidat i Hordaland, understreker at de ikke ønsker noe nasjonalt forbud mot disse ballongene.
VG170424 Det var under trening for et nasjonalt motocrosstevne at Gollob veltet og pådro seg den alvorlige skaden.
VG170424 Vi ser selvfølgelig både internasjonalt og nasjonalt .
DB170424 Det var under trening for et nasjonalt motocrosstevne at Gollob veltet og pådro seg den alvorlige skaden.
BT170424 Fengselet tilbyr et nasjonalt seksualforbryterprogram i samarbeid Haukeland.
AP170424 Til tross for årlige variasjoner tyder nasjonale studier på økt regelmessig bruk blant 12 - 17 åringer i Colorado siden legaliseringen, mens bruken har gått noe ned nasjonalt .
VG170423 Amerikanske medier som The Washington Post og CBS News melder at Cherokee Nation, den største av de tre nasjonalt anerkjente Cherokee-stammene i USA, nå har igangsatt et unikt søksmål.
VG170423 Marine Le Pen har forsøkt å gjøre Nasjonalt front mer akseptabelt for større velgergrupper.
VG170423 Marine Le Pen har forsøkt å gjøre Nasjonalt front mer akseptabelt for større velgergrupper.
DA170423 - Vår leietaker Wayne's Coffee i Norge og deres tidligere driftsselskap Pacamera hatt betydelige utfordringer på nasjonalt nivå.
AP170423 Høyre sendte ut pressemeldingen « Regjeringen trekker Senterpartiets forslag om nasjonalt tiggeforbud ».
FV170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
DB170422 Uansett snakker vi om spørsmål som er et nasjonalt anliggende.
DB170422 Nasjonsbyggingen i nord de siste 45 år har dreid seg om gode fellesgrep innen utdanning, forskning og helsevesen - og landsdelens patriotiske og unisone hyllest til idrettsfolk og kulturarbeidere som har hevdet seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.
AP170422 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud.
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AP170422 Ap vil « erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring ».
AA170422 Dette er et nasjonalt ansvar, sier lederen i SV.
AA170422 Trondheim kommune har sluttet seg til et nasjonalt nettverk der elleve byer skal dele kunnskap og prøve ut ulike løsninger for klimatilpasning.
VG170421 Hadde det ikke vært for Samisk nasjonalt kompetansesenter ( SANKS ) og diakon Anna Kuoljok i kirken her, så hadde dette gått virkelig ille, sier Urheim, som mener det er de som skal ha æren for det som faktisk har blitt gjort av positive tiltak etter VGs avsløringer i fjor.
DN170421 I et innlegg i fredagens utgave av Dagens Næringsliv skriver overlege Trond Dehli, professor Olav Røise og Ida Charlotte Svege, som er daglig leder ved Nasjonalt Traumeregister, om hvordan sykling til jobben er sunt, men at det også kan ha negative helseeffekter.
DB170421 - Det første jeg tenker er at det greit at det ikke blir et nasjonalt oppgjør i finalen.
DB170421 Blant kritikerne den gangen var avisa Vårt Land, flertallet av biskopene, Kirkelig pedagogisk senter, Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap - og Ungdommens kirkemøte i Den norske kirke.
DA170421 Nå håper partiet på et fasadeløft også nasjonalt .
DA170421 Mest alvorlig er det at ordføreren startet et nasjonalt opprop av kommuner der det skulle være garantert « null migranter », mener hun.
DA170421 Mange håper nå at Hénin-Beaumont blir beviset på at partiet er blitt normalisert også nasjonalt .
DA170421 Det styres nasjonalt , og ikke av Nasjonal Front, sier Szczurek.
AP170421 Regjeringen har sagt at de vil etablere en egen statlig instans som skal styre pengene inn til organisasjonslivet, kalt « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet ».
AP170421 Kulturminister og visestatsminister Piotr Glinski har også kommentert de norske midlene : - Vårt forslag er at « Nasjonalt senter for utvikling av sivilsamfunnet » skal være operatør, slik at pengene fra Norge blir offentlige midler som kan disponeres av den polske regjeringen.
VG170420 Tirsdagens NRK Brennpunkt-dokumentar, som avdekket et kriminelt nettverk av rumenere som tjener millioner på blant annet menneskehandel, prositusjon og tigging i Bergen, har ført ny debatt om et nasjonalt tiggeforbud.
VG170420 - Det er skuffende å se eget parti i regjering gå på banen for å innføre nasjonalt tiggeforbud, sier han til VG.
SA170420 FÅR TESTE SEG NASJONALT : TIL D-spillerne møter flere av topplagene nasjonalt i turnering på Lillestrøm kommende helg.
SA170420 FÅR TESTE SEG NASJONALT : TIL D-spillerne møter flere av topplagene nasjonalt i turnering på Lillestrøm kommende helg.
DB170420 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud.
DB170420 KRITISK : Fredrik Walby, psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygning.
DB170420 Fredrik Walby er psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging.
DB170420 Ministeren svarer at han er klar for innføre et nasjonalt forbud når stortinget er parat.
DA170420 UiS er også på listen over de mest søkte studiene nasjonalt , med sykepleierutdanningen på syvende plass, opplyser UiS i en pressemelding.
DA170420 - Det beste hadde vært et nasjonalt forbud.
DA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging, skriver de videre.
BT170420 Dette skal behandles på nasjonalt og fylkesnivå.
AP170420 FÅR TESTE SEG NASJONALT : TIL D-spillerne møter flere av topplagene nasjonalt i turnering på Lillestrøm kommende helg.
AP170420 FÅR TESTE SEG NASJONALT : TIL D-spillerne møter flere av topplagene nasjonalt i turnering på Lillestrøm kommende helg.
AA170420 Totalt har 135.587 personer søkt seg til høyere grunnutdanning ved universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak ved Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) ¶
AA170420 Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging, skriver de videre. ( ©NTB ) ¶
AA170420 - Det beste hadde vært et nasjonalt forbud.
AA170420 Fremskrittspartiet fremmet et forslag om nasjonalt tiggeforbud i 2015, men trakk forslaget fordi de manglet flertall i Stortinget.
AA170420 - Det beste hadde vært en nasjonalt forbud.
VG170419 Statsminister Erna Solberg ( H ) slo fast onsdag at Høyre fortsatt ønsker et nasjonalt tiggeforbud.
VG170419 Ordføreren mener et tiggeforbud bør innføres nasjonalt .
VG170419 Ordfører i kommunen, Arne Thomassen, sier til VG at de trodde det gikk mot et nasjonalt forbud da de innførte det.
VG170419 Men han ser ikke behovet for et nasjonalt forbud nå.
VG170419 Høyre, Frp og Senterpartiet hadde i 2015 opprinnelig flertall for å innføre et nasjonalt tiggeforbud, men Senterpartiet gjorde helomvending i saken.
VG170419 Hovedårsaken er at hvis det skal være noe, må det være et nasjonalt forbud.
VG170419 Et tiggeforbud bør i så fall innføres nasjonalt , ikke lokalt, slår han fast.
VG170419 En stund var det ikke bra forhold, da var vi for et nasjonalt forbud, sier Gleditsch.
VG170419 - Støtter du et nasjonalt tiggeforbud ?
VG170419 - Jeg har ikke noe imot et nasjonalt tiggeforbud.
DN170419 - Vi er svært glad for at både regjeringen og Stortinget vil øke antall studieplasser på fagskolene i fremtiden, sier Arvid Ellingsen, leder av Nasjonalt Fagskoleråd.
DB170419 Svensk idretts mangel på et eget fritt nasjonalt antidopingbyrå står i hvert fall i grell kontrast til den fordømmende skråsikkerheten som har preget deler av den svenske idrettsledelsen i spørsmålet om norske dopingsaker.
DB170419 ALT dette vet selvsagt idrettsministeren, og han ønsker å få opprettet et selvstendig nasjonalt dopingbyrå utenfor den svenske idrettsbevegelsen.
BT170418 Horn er forberedt på en debatt om forbud mot tigging i Bergen og nasjonalt .
BT170418 Hjemdal understreker at hun og partiet har gått inn for nasjonalt forbud tidligere og antyder at det kan bli neste steg for dem.
AA170418 - Hadde jeg vært innbygger i en del av disse kommunene, så ville jeg også stilt spørsmålet : Nå er det kommet penger fra nasjonalt hold, hvorfor skjer ikke det i vår kommune, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) til TV-kanalen.
AA170416 Nasjonalt er cirka 1000 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 156 vaktstasjoner over hele Norge.
DB170414 Haugan sier det skyldes at banken vil ta ut potensialet i at klubben er et « nasjonalt lag ».
AA170413 Nasjonalt er 1200 hjelpekorpsere i påskeberedskap på 150 vaktstasjoner over hele Norge.
AA170413 Politiet anbefaler alltid å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi til NTB.
SA170412 april nevnte jeg et Nasjonalt senter for fornybar energi.
SA170412 Nasjonalt senter for fornybar energi ?
DB170412 NFF skriver videre i en pressemelding at forbundet alltid forholder seg til politiets vurderinger, både nasjonalt og internasjonalt.
DB170412 Han har fått med seg lederne i det ultra-nasjonalistiske Nasjonalt Handlingsparti ( MHP ), som har gjort kuvending, men ikke velgerne.
VG170411 Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.
DB170411 Som et julemarked, eller i nærheten av et nasjonalt parlament, sa tidligere CIA-analytiker Paul Pillar den gang.
AP170411 Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep - driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170411 Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.
AA170411 Men hvor lenge vil dette vare ? Nasjonalt har politikerne omsider begynt å våkne.
VG170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt .
FV170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt .
DN170410 Sjekk opptakskravene ¶ Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier ( CERES ) vil verken spekulere om hva som blir årets studietrend eller gi noen råd om hvilke studier ungdom skal søke seg mot.
DB170410 Hovedkontoret skal trolig ligge mellom Stavanger og Sandnes, men nedslagsfeltet skal være nasjonalt .
DA170410nasjonalt nivå nærmer vi oss ti år med nedgang i rekrutteringen og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt.
BT170410 I enkelte europeiske land, er valgdeltakelsen nasjonalt på samme nivå som valgkretsene i Bergen der færrest deltar.
AA170410 Nå har vi lest at ; TKMs utstillingsprogram betegnes av noen som « jævlig kjedelig », direktøren får refs for å ikke bo permanent i byen, Trondheim blir satt opp mot Bergen ( ! ), ledere ved andre museer nasjonalt og internasjonalt kommer det tips om hvordan det « skal » gjøres.
DB170409 Svendsrud peker på at Stortinget har bedt regjeringen vurdere et forbud mot mikroplast i kosmetiske produkter, men mener at et nasjonalt forbud vil ha liten betydning i global sammenheng.
VG170408 Mandag arrangeres det minneseremoni for de drepte, og Löfven forteller at det da vil bli avholdt et nasjonalt stille minutt.
SA170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
DN170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
DA170408 I Norge fikk hjelp i den første tiden gjennom samtaler med terapeuter ved Nasjonalt Senter for vold og tramatisk stress.
DA170408 Forslaget om obligatoriske 30-soner i samtlige norske byer og tettsteder, var blant en rekke anbefalinger som Nasjonalt råd for fysisk aktivitet fremmet kort tid før rådet ble nedlagt.
DA170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
AP170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
AA170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
AA170408 Politiet anbefaler alltid å ha med pass eller nasjonalt ID-kort ved utenlandsreise, opplyser svensk politi.
VG170407 Målt mot den store suksessen flere norske artister nå nyter både nasjonalt og internasjonalt, ser dette muligens underlig ut.
SA170407 Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage, må kunne godt nok norsk.
BT170407 Med deres økende innflytelse på kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt, er det sannsynlig at teoretiseringen av kunsten også vil tilta.
AP170407 Norge etterfølger dermed Sverige, som de siste årene har regulert vindkraftutbyggingen på bakgrunn av et nasjonalt rammeverk.
AA170407 I henhold til loven må kjøpere registrere seg i et nasjonalt register.
AA170407 Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage, må kunne godt nok norsk.
AA170407 Gaupebestanden i Norge er dermed under det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 65 familiegrupper.
VG170406 Bannons stilling i Nasjonalt sikkerhetsråd vakte mye oppsikt da den ble kjent.
AP170406 « Vi vil se om det er mulig å etablere et nasjonalt minnested på Utøya-kaia.
AP170406 Striden om et nasjonalt 22. juli-minnested nær Utøya har kommet inn i smulere farvann.
VG170405 Det vil ikke bli et rent nasjonalt prosjekt uten det.
VG170405 Det vil det være vanskelig å forsvare nasjonalt , heter det i rapporten. 2.
VG170405 Det vil det være vanskelig å forsvare nasjonalt , heter det i rapporten. 2.
DB170405 Selv i 2019 tyder tallene på 7 prosent prisvekst nasjonalt .
DB170405 Angrepet har fått stor medieomtale i Nederland, som var det første landet til å nasjonalt anerkjenne homofilt ekteskap i 2001 i lovsform.
AP170405 Fakta : Det nasjonale sikkerhetsrådet ¶ Nasjonalt sikkerhetsråd er et amerikansk føderalt organ som støtter USAs president i utviklingen, gjennomføringen og koordineringen av landets sikkerhets- og utenrikspolitikk.
VG170404 Denne behandlingen av et nasjonalt kulturminne føyer seg dessverre inn i et mønster.
SA170404 Jeg tenker på et Nasjonalt institutt for fornybar energi.
DB170404 Waal er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og overlege/med.faglig rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter TSB.
DB170404 Storskog ble satt på dagsorden nasjonalt og internasjonalt.
DB170404 Det blir ensidig vektlagt hvordan Norges kapasitetsutfordringer skal løses av hensyn til Norge alene - ikke hvordan folkerett, menneskerettigheter og nasjonalt og internasjonalt ansvar i en global fluktsituasjon skal håndteres samtidig.
DA170404 I juni i fjor lanserte Venstre, Høyre, KrF og Frp sin plan om et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner.
DA170404 Da kunne Dagsavisen opplyse at Høyre, Frp, Venstre og KrF var blitt enige om byggingen av et nasjonalt nettverk for hydrogenstasjoner.
DA170404 - Det vil være veldig viktig å få på plass et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner.
DA170404 Nasjonalt nettverk ¶
AA170404 Flere studier, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, støtter dette.
VG170403 Nå er Venstre et parti som legger an et betydelig nasjonalt perspektiv i et utpreget internasjonalt spørsmål.
DA170403 Lokalt og nasjonalt .
AP170403 Samtidig kan vi ikke bare fokusere på nasjonalt forsvar.
AP170403 Samtidig kan vi ikke bare fokusere på nasjonalt forsvar.
DA170402 Hadde lokalvalget fra sist slått inn nasjonalt , hadde KrF og Venstre vært større enn Frp.
VG170401 - Miljødirektoratet må innhente mer kunnskap om dette, og deretter vurdere om det er hensiktsmessig å stille krav til slik rensing nasjonalt eller internasjonalt.
SA170401 Siden 1996 har Norge hatt et nasjonalt mål om at minst 20 prosent av de ansatte i barnehager skal være menn.
DN170401 Norgesmesterskapet er et samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utvanning ( NRØA ), BDO, Danske Bank og DN, der samarbeidspartnerne bidrar med oppgaver og/eller premier.
DN170401 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utvanning har laget spørsmålene som er knyttet til pensum i økonomi og administrasjon.
DB170401 I både VG, Dagbladet og lokale medier i Østfold har hun kritisert lokale nikab-forbud, og kjempet mot et lignende nasjonalt forbud.
DB170401 KNØTTLITEN : - Det er vanskelig å se at den knøttlille forsvarsstrukturen som ble vedtatt i langtidsplanen for forsvaret kan utgjøre noe troverdig nasjonalt forsvar, skriver artikkelforfatteren.
DB170401 Det er vanskelig å se at denne knøttlille forsvarsstrukturen kan utgjøre noe troverdig nasjonalt forsvar.
SA170331 Cecilie Evertsen er universitetslektor ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø- og adferdsforskning ved UiS.
SA170331 Kampanjen retter seg både nasjonalt og internasjonalt.
DB170331 Venstrebevegelsen sto for motstanden mot embetsmannsstaten, kampen for unionsoppløsning og nasjonalt selvstyre, og har mye av æren for innføringen av parlamentarismen i 1884.
DA170331 Dette er blitt møtt med sterke reaksjoner fra flere hold både internasjonalt og nasjonalt .
BT170331 Nå mener han Venstre bør søke det samme nasjonalt , også hvis det innebærer regjeringssamarbeid med Ap eller Frp.
BT170331 - Det grønne skiftet er et lokalt og nasjonalt ansvar.
BT170331 Kampanjen retter seg både nasjonalt og internasjonalt.
AP170331 Kampanjen retter seg både nasjonalt og internasjonalt.
AA170331 - Det er for eksempel mangel på formalisert åpenhet om lobbyvirksomhet mot politikere på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.
VG170330nasjonalt hold skjedde dette kompromisset gjennom kriseforliket og inngåelsen av hovedavtalen i 1935.
VG170330 Nasjonalt har Senterpartiet vært et sammensatt parti med indre sprik og spenninger.
SA170330 Punkt 1 : Miljødirektoratet har beregnet at utslippene både nasjonalt og globalt går ned med Stortingets vedtak.
DB170330 februar beslutter den føderale dommeren James Robart at hele forbudet midlertidig skal tilsidesettes på nasjonalt nivå i påvente av rettsbehandlingene.
DB170330 Det viktigste er et definert nasjonalt mål for hvor store utslipp som kan tillates fra norsk territorium, og planer for å nå dette målet.
DA170330 Det er et nasjonalt mål om en femdobling av produksjonen av sjømat innen 2050.
AP170330 - Men det er også viktig at det jobbes helhetlig med rekruttering på et nasjonalt nivå, sier Bentzen.
AP170330 Miljødirektoratet har beregnet at utslippene både nasjonalt og globalt går ned med Stortingets vedtak.
AA170330 I fjor inngikk Akademikerne en egen avtale med staten om at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene.
VG170329 Når jeg jobber med organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, understreker jeg alltid at alle har et ansvar for å si ifra/utfordre internt ved uenighet, eller om noen ikke handler i tråd med det beste for organisasjonen.
DN170329 Med gode målinger i ryggen drømmer Rødt-leder Bjørnar Moxnes om samme posisjon nasjonalt .
DN170329 Mars-gjennomsnittet gir Rødt en oppslutning på 2,4 prosent nasjonalt .
DA170329 Med gode målinger i ryggen drømmer Rødt-leder Bjørnar Moxnes om samme posisjon nasjonalt .
DA170329 Mars-gjennomsnittet gir Rødt en oppslutning på 2,4 prosent nasjonalt .
AP170329 Stensrud bekreftet også at han visste at Eirik Jensen hadde ansvar for et topphemmelig, nasjonalt prosjekt, og at han derfor kunne være borte i flere dager uten at de øvrige kollegene visste hvor han var.
AP170329 Ansvar for topphemmelig, nasjonalt prosjekt ¶
SA170328 I Sverige har et nasjonalt ombud jobben med å sørge for at mobbing i skolene blir etterforsket.
DB170328 Da debatten om et nasjonalt nikabforbud ved utdanningsinstitusjoner ble diskutert i fjor, var Hasic en av dem som argumenterte mot forbudet.
DA170328 - Nå har vi på få måneder har gått fra den mest progressive, ambisiøse klimapolitikkennoensinne under en amerikansk president, til å få et stort tilbakeslag, nasjonalt og internasjonalt, sier Bang.
DA170328 Hvert enkelt land må sette i gang prosesser nasjonalt , sier Bergdís Jóelsdóttir i Redd Barna.
DA170328 DR Kongo underskrev erklæringen i 2016, og sivilsamfunnet har jobbet for å gjøre dette kjent både på nasjonalt og lokalt nivå.
DA170328 Utflyttingen av « Kreativt Norge » fra Oslo til Trondheim var et viktig nasjonalt steg for å bidra til nettopp dette.
DA170328 Den første delen av utstillingens og performanceforedragets tittel peker på en av « skandalene » som gjorde tekstilkunst kjent på et nasjonalt plan.
DA170328 Mange hadde ønsket seg et nasjonalt klageorgan, slik tilfellet er i Sverige.
BT170328 Mye taler for et nasjonalt tak for klassestørrelse og mindre klasser : Bedre tilpasset opplæring, tettere kontakt lærer - elev, mer variert undervisning, mer arbeidsro.
DB170327 Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås », heter det i SVs politiske hovedmål.
DA170327 - Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, fortsetter han.
DA170327 Normann mener eldrereformen som nylig ble presentert vil sikre et sterkere nasjonalt ansvar.
DA170327 Eiedommen er sentral i kommunens planer for utvikling av Kvadraturen, og for utviklingen av Akershus festning som nasjonalt monument og rekreasjonsområde, skriver Forsvarsbygg.
DA170327 Normann mener eldrereformen som nylig ble presentert vil sikre et sterkere nasjonalt ansvar.
BT170327 - Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, fortsetter han.
AA170327 Normann mener eldrereformen som nylig ble presentert vil sikre et sterkere nasjonalt ansvar.
VG170326 Også statsminister Erna Solberg har sagt at hun ikke har problemer med å innføre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen, dersom det er et bredt ønske.
VG170326 Men etter den siste høringsrunden så kom vi frem til at det må innføres et nasjonalt regelverk som forbyr dette i utdanningsinstitusjoner, sier Ola Borten Moe til VG.
VG170326 Landsmøtet gikk inn for at det i første rekke skal innføres et nasjonalt regelverk som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning, viste avstemningen i landsmøtesalen søndag.
DB170326 Den er også sett på som et nasjonalt landemerke i USA.
DA170326 Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
BT170326 Førsteamanuensis Elin Ødegård ved Nasjonalt senter for læring og atferdsforskning er blant dem som reagerer.
AP170326 Heldekkende hodeplagg : Ha nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
AA170326 Landsmøtet har nå vedtatt at de vil arbeide for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
VG170325 Han mener kommunene må kunne tenke nytt på nasjonalt plan - for å styrke de eksisterende småskolene - fremfor hele tiden å snakke om nedleggelse.
VG170325 - Det kan vi gjøre på nasjonalt nivå.
DB170325 Nasjonalt forfall Debatt ¶
DB170325 Han er også i ferd med å skaffe seg et nettverk som er unikt nasjonalt og internasjonalt » var blant poengene i Arnstads kommentarartikkel.
AP170325 Videokunstner og regissør Jorunn Myklebust Syversen ( 38 ) har vist sine kortfilmer nasjonalt og internasjonalt i gallerirom, på kunst- og kortfilmfestivaler.
VG170324 Men nasjonalt kan man bli dyktigere til å legge til rette for at grendeskoler skal leve, mener Sp-lederen.
SA170324 - Han er flittig brukt og en type coach/mental trener som blir brukt i mange sammenhenger, både nasjonalt og internasjonalt, sier TIL-treneren.
SA170324 Kultur og idrett på nasjonalt toppnivå er også viktig for rekrutteringa av ny arbeidskraft til regionen.
DB170324 Forhåpentligvis vil nasjonalt ID-kort med e-id kunne være til nytte i slike sammenhenger for fremtiden.
DB170324 Da trenger han stemmene fra de ultra-nasjonalistiske velgerne til Nasjonalt Handlingsparti ( MHP ), og da er han tydeligvis villig til hva som helst.
DA170324 I Dagsavisen mandag satte Erling Dokk Holm og andre tidligere medlemmer av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, økningen i helseutgiftene i sammenheng med manglende fokus på forebyggende helsearbeid.
BT170324 Dette er kvalitetsbevisste leverandører som ikke er store nok til å få hylleplass hos dagligvaregigantene, men med denne fusjonen vil vi kunne gi disse produsentene en enda større mulighet til å nå ut til et nasjonalt publikum, sier Tvedt Fredriksen i pressemeldingen.
AP170324 Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.
AP170324 - Han er flittig brukt og en type coach/mental trener som blir brukt i mange sammenhenger, både nasjonalt og internasjonalt, sier TIL-treneren.
AA170324 Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste.
AA170324 Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.
AA170324 Dessuten skal det være nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene og skatteletter for vanlige folk framfor de rikeste, lover han.
AA170324 Det utgjør ikke store greiene nasjonalt .
SA170323 Det nedfelte målet for akademiklassifiseringen er « vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå ».
DB170323 Som et julemarked, eller i nærheten av et nasjonalt parlament, sier tidligere CIA-analytiker Paul Pillar.
DA170323 De går heller inn for kompromissforslaget : « Ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
BT170323 Det nedfelte målet for akademiklassifiseringen er « vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå ».
AP170323 Sentralstyret vil endre punktet til at man skal ha " nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkene plagg på norske skoler, høyskoler og universitet.
AP170323 mars under overskriften « Lær av Utøya-erfaringene » en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AP170323 I 1970, etter rollen som Hedvig i « Vildanden » og Fjernsynsteatret, ble Anne Marit Jacobsen plutselig et nasjonalt navn.
AP170323 Det nedfelte målet for akademiklassifiseringen er « vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spillere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå ».
VG170322 « Han endret den svenske populærmusikken, det gjorde Värmland til et nasjonalt anliggende.
VG170322 Han lanserer også forslaget om at den endelige avgjørelsen om hvor mange rovdyr som kan felles skal flyttes ut fra Miljø- og klimadepartementet til et nytt, nasjonalt råd, som skal være uavhengig av regjeringen.
SA170322 De håper at et bedre overvåkingssystem kan brukes på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og bidra til å gi befolkningen et bedre liv.
AP170322 å si ja til norsk NATO-medlemskap og et sterkt nasjonalt forsvar med særlig vekt på Hæren og Heimevernet. å sikre den private eiendomsretten. å kjempe for å opprettholde matproduksjon, også på små og mellomstore gårdsbruk i hele landet. å gå inn for et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå, men foreslå lettelser i formuesskatt og gå mot statlig ei
AP170322 Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten opplyste at hun og Aas har hatt et kort møte forut for rettsmøtet der de blant annet snakket om et topphemmelig nasjonalt prosjekt som Jensen var en del av.
AA170322 De håper at et bedre overvåkingssystem kan brukes på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå, og bidra til å gi befolkningen et bedre liv.
AA170322 Tyrigrava Pub og Kro har siden 1950-tallet vært et kjent samlingspunkt for motorinteresserte, både nasjonalt og internasjonalt.
DN170321 Det viser en omfattende studie fra Nifes, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.
DB170321 Og det er jo hyggelig at regjeringa har sett på hva vi gjør her i Oslo, og kopiert det til et nasjonalt plan.
DB170321 Ifølge en pressemelding som ble sendt ut fra naboene har partene avtalt stans i rettsaken inntil Statsbygg og Kommunal og Moderniseringsdepartementet er klare med utredingen, hvor de vurderer en ny plassering av et nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet.
DB170321 Departementet har ikke trukket Sørbråten som plassering, men statsråd Sanner har satt Sørbråten på « hold » inntil Utøyakaia er vurdert som en alternativ ny plassering av et nasjonalt minnested.
DA170321 Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås.
DA170321 - Dessuten er det strategisk viktig å disponere mye hallplass for å styrke området som et nasjonalt attraktivt sted for store nasjonale, internasjonale og globale konferanser.
DA170321 « Departementet har ikke trukket Sørbråten som plassering - men statsråd Sanner har satt Sørbråten på « hold » - inntil Utøyakaia er vurdert som en alternativ ny plassering av et nasjonalt minnested », skriver Stabell.
DA170321 | Rettssak om nasjonalt minnested utsatt ¶
DA170321 Rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune er midlertidig utsatt i påvente av at Utøyakaia blir utredet som ny plassering.
DA170321 Inntil Statsbygg og Kommunaldepartementet er ferdig med sin utredning av ny plassering av nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet i Hole, har partene avtalt stans i rettssaken, skriver advokat Harald Stabell, som er naboenes advokat, i en pressemelding.
DA170321 - Jeg er opptatt av at vi får et nasjonalt minnested som vi kan samles om, og ser at Utøyakaia for mange allerede er et sted det er knyttet sterke følelser til, uttalte Sanner kort tid etter at forslaget om Utøya ble presentert.
DA170321 juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
DA170321 Det sier Erling Dokk Holm, tidligere medlem av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.
DA170321 - Jeg tror det er umulig å oppnå et mål om at alle er normale med hensyn til kroppsvekt, sier tidligere medlem av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, Erling Dokk Holm.
BT170321 Jeg har allerede gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede en rekke tiltak som vil bidra til å redusere marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt .
AA170321 | Rettssak om nasjonalt minnested utsatt ¶
AA170321 Rettssaken om plassering av et nasjonalt minnested etter 22. juli i Hole kommune er midlertidig utsatt i påvente av at Utøyakaia blir utredet som ny plassering.
AA170321 Inntil Statsbygg og Kommunaldepartementet er ferdig med sin utredning av ny plassering av nasjonalt minnested på Utøyakaia på fastlandet i Hole, har partene avtalt stans i rettssaken, skriver advokat Harald Stabell, som er naboenes advokat, i en pressemelding.
AA170321 - Jeg er opptatt av at vi får et nasjonalt minnested som vi kan samles om, og ser at Utøyakaia for mange allerede er et sted det er knyttet sterke følelser til, uttalte Sanner kort tid etter at forslaget om Utøya ble presentert. ( ©NTB ) ¶
AA170321 " Departementet har ikke trukket Sørbråten som plassering - men statsråd Sanner har satt Sørbråten på « hold » - inntil Utøyakaia er vurdert som en alternativ ny plassering av et nasjonalt minnested ", skriver Stabell.
AA170321 juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
AA170321 - Vi skulle gjerne unngå å bli presset til å utføre inngrepet tidligere enn det vi synes er medisinsk forsvarlig, sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonalt Kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St.
AA170321 Det var bakgrunnen for at Helsedepartementet og Helsedirektoratet for ett år siden opprettet et nasjonalt kompetansesenter « Trening som medisin » ved St.
SA170320 - FIFA disiplinære komité har bestemt seg for å utestenge den ghanesiske dommeren Joseph Odartei Lamptey fra å delta i enhver form for fotballrelatert aktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver de.
DB170320 Tellevik Dahl mener regjeringen har kikket på hva de rødgrønne har gjort med Oslo-skolen, og overført de samme tiltakene nasjonalt .
DB170320 Og det er jo hyggelig at regjeringa har sett på hva vi gjør her i Oslo, og kopiert det til et nasjonalt plan.
DA170320 Det disse tre har til felles, er at de alle var blant medlemmene av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som Helsedirektoratet la ned ved årsskiftet.
DA170320 Da er det et dårlig og uheldig signal at Helsedirektoratet velger å bortprioritere Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, svarer Helbostad.
DA170320 - Jeg synes det er nedslående at både dette rådet og Nasjonalt råd for tobakksforebygging ble nedlagt.
DA170320 - Hva synes dere om at Nasjonalt råd for fysisk aktivitet ble lagt ned ?
DA170320 Tilrettelegging for aktivitet, som sykkelveier og - stier og gangveier og stier, vil være med på å spare helsekroner, mener medlemmer av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som Helsedirektoratet la ned fra årsskiftet.
DA170320 Det disse tre har til felles, er at de alle var blant medlemmene av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som Helsedirektoratet la ned ved årsskiftet.
DA170320 Da er det et dårlig og uheldig signal at Helsedirektoratet velger å bortprioritere Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, svarer Helbostad.
DA170320 - Jeg synes det er nedslående at både dette rådet og Nasjonalt råd for tobakksforebygging ble nedlagt.
DA170320 - Hva synes dere om at Nasjonalt råd for fysisk aktivitet ble lagt ned ?
AP170320 - FIFA disiplinære komité har bestemt seg for å utestenge den ghanesiske dommeren Joseph Odartei Lamptey fra å delta i enhver form for fotballrelatert aktivitet på nasjonalt og internasjonalt nivå, skriver de.
VG170319 De erstatter kravet om å trekke ut oljefondet ut fra fossile investeringer med å lage forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal muliggjøre et kutt på tre millioner CO2 i løpet av fireårsperioden.
VG170319 SV vil ha tøffere krav til utslippskutt i Norge og vil lage et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal « muliggjøre et kutt på tre millioner CO₂-ekvivalenter i løpet av fireårsperioden ».
BT170319 - Vi er for et sterkt nasjonalt forsvar med en nordisk forankring, sier Lysbakken til Aftenposten.
AA170319 Nå tar SV til orde for et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal vise hvordan norske klimagassutslippene kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i neste stortingsperiode.
AA170319 Nå tar SV til orde for et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal vise hvordan norske klimagassutslippene kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i neste stortingsperiode.
DB170318 - Det er uheldig at man konkluderer med at man ligger bedre an enn nasjonalt nivå på mobbing, når du kan gå inn å se at det er flere som sier de blir mobbet flere ganger i uka, sier Petter Haagensen seniorrådgiver i Udir.
DB170318 Utdanningsdirektoratet opplyser at tallene er kjent for kommunene og skolene, men på Skoleporten er tallene knyttet til dette kun tilgjengelig på nasjonalt nivå.
AP170318 - Vi er for et sterkt nasjonalt forsvar med en nordisk forankring, sier Lysbakken til Aftenposten.
AP170318 Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil signalisere et mer inkluderende nasjonalt fellesskap.
AA170318 Med nordtrøndernes vedtak kan det se ut som om de blir Ap-flertall nasjonalt for Lofoten-kompromisset.
AA170318 I Nord-Trøndelag Ap ønsket man å støtte Ap nasjonalt .
AA170318 Det er et nasjonalt mål at støyplagen skal reduseres innen 2020.
DN170317 Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, sier Rød, ifølge børsmeldingen.
DA170317 To tredeler av utslippsreduksjonene skal skje nasjonalt , ble politikerne enige om i 2008.
DA170317 - Norge må forplikte seg til å ta utslippskutt hjemme, og det må settes et nasjonalt mål for 2050 om dette i klimaloven, mener hun.
AP170317 Professor Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging, tror ikke det høye tallet gjenspeiler at behandlingen av pasienter med stor selvmordsrisiko er blitt dårligere.
AP170317 Nå er et nasjonalt registrerings- og granskningssystem under etablering ved senteret, der man systematisk skal gå gjennom alle selvmord som skjer innenfor psykiatrien.
AP170317 Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging ¶
AP170317 Likevel er 70 prosent av utviklingshemmede her i landet uten arbeid, mens rundt 30 prosent er på forskjellige tiltak, ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ( NAPHA ).
AA170317 Svake skoler er et nasjonalt problem.
AA170317 Da er det et felles nasjonalt ansvar at de skolene og kommunene som ikke på egen hånd klarer å løfte elevene sine, får hjelp, sier Isaksen.
VG170316 I etterkant av tirsdagens kjennelse understreker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm at religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk.
SA170316 - Dette fikk stor pressedekning, og ble blant annet omtalt i nasjonalt , ukrainsk TV.
SA170316 Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legger til at kjennelsen fra EU-domstolen kun er rådgivende.
DN170316 Avtalen vil ikke gi oss noe eget, nasjonalt mål for denne sektoren.
DB170316 Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og franske myndigheter sendte ut nasjonalt varsel.
DA170316 Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk.
DA170316 Vi må også lage et nasjonalt klimabudsjett etter modell fra Oslo, anbefaler SVs Kari Elisabeth Kaski i forkant av helgens landsmøte.
DA170316 Og i mange år har jeg vært for at Norge skal ha et nasjonalt forsvar, sier Lysbakken til NTB.
DA170316 I stedet foreslår landsstyret i sin innstilling til nytt arbeidsprogram at et sterkt nasjonalt forsvar bør komme til erstatning for et forsvar som er innrettet mot NATO-operasjoner.
AP170316 Nasjonalt fikk Rutte 21,3 prosent, mens Wilders endte på 13,1.
AP170316 Hvor mye forsvarspenger Nei-til-NATO-partiet får til overs til andre formål, er også uklart så lenge partiet nå ønsker et « sterkt nasjonalt forsvar.
AP170316 Avtalen vil ikke gi oss noe eget, nasjonalt mål for denne sektoren.
AA170316 Vi må også lage et nasjonalt klimabudsjett etter modell fra Oslo, sier avtroppende partisekretær Kari Elisabeth Kaski i SV.
AA170316 Hun poengterer at bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern i både nasjonalt og internasjonalt lovverk, og legger til at kjennelsen fra EU-domstolen kun er rådgivende.
SA170315 - Må dere gjøre personlige temajusteringer for å sende nasjonalt hver dag ?
DN170315 - Vi spiller ikke et nasjonalt mesterskap.
DN170314 Nederlandske FN-soldater klarte ikke å hindre massedrapet på 8000 gutter og menn i Srebrenica i Bosnia i 1995 - noe som fortsatt regnes som et nasjonalt traume.
DB170314 Vær realistisk på prisbildet, og se hva tilsvarende går for nasjonalt .
DA170314 Det er høyrepopulisten Geert Wilders fra Frihetspartiet på ytre høyre som får mest oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt foran valget i Nederland, siden partiet kan bli størst eller nest størst i parlamentet.
BT170314 Nederlandske FN-soldater klarte ikke å hindre massedrapet på 8.000 gutter og menn i Srebrenica i Bosnia i 1995 - noe som fortsatt regnes som et nasjonalt traume.
BT170314 Det overordnede målet for kulturpolitikken den gangen var å fremme kulturelt mangfold nasjonalt og internasjonalt.
AP170314 Dette er noen av hovedkonklusjonene i en fersk rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
AA170314 - Dette er et nasjonalt steg som McDonald's har tatt for å være mer tilgjengelig for kundene.
SA170313 Gleden over å se unge lokale spillere utvikle seg på nasjonalt nivå appellerer ikke til den jevne tromsøværingen.
SA170313 En kort periode på starten av 2000-tallet var BLNO en relevant liga nasjonalt da TV2 satset tungt på basketball.
DA170313 Det er den virkelig store utslippskilden, der utslippene har økt kraftig både i Oslo og nasjonalt de siste 30 årene, kommenterer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
AP170313 Forvirringen om det etnisk norske og det norske som nasjonalt fellesskap, oppleves som ekskluderende.
AP170313 Gleden over å se unge lokale spillere utvikle seg på nasjonalt nivå appellerer ikke til den jevne tromsøværingen.
DN170312 I dag kan nettbutikker i et land stoppe handel med kunder som har ip-adresser fra andre nasjoner og nekte bruk av nasjonalt betalingskort.
DN170312 Det øker behovet for større samhold nasjonalt , i Norden og Europa og i Nato i kampen mot cyberkriminalitet, mener han.
AA170312 Det øker behovet for større samhold nasjonalt , i Norden og Europa og i NATO i kampen mot cyberkriminalitet, mener han.
DN170311 Mens Erna Solberg og Høyre fosser fram på den ene meningsmålingen etter den andre nasjonalt , taper hun tilhengere i hjembyen Bergen.
AP170311 Merkel har også alltid jobbet tett på og snakket mye med næringslivets folk både nasjonalt og internasjonalt, noe som også kan gjøre at hun skjønner seg bedre på Trump enn man kanskje skulle tro.
AP170311 Merkel har også alltid jobbet tett på og snakket mye med næringslivets folk både nasjonalt og internasjonalt, noe som også kan gjøre at hun skjønner seg bedre på Trump enn man kanskje skulle tro.
VG170310 - Det er uvanlig at advokatutgiftene til utestengte utøvere blir dekket av et nasjonalt særforbund, sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.
DB170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 2011, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
DB170310 Han legger til at om man ser på meningsmålinger både nasjonalt og internasjonalt, er det Elin & The Woods med låta « First Step In Faith » / « Oadjebasvuhtii » som er den mest populære.
DA170310 Slik kan det bli nasjonalt også i Nederland : selv om PVV skulle bli størst, ligger det ikke an til å få regjeringsmakt.
DA170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
DA170310 - Hovedbildet både nasjonalt og i fylkene er at, til tross for en kraftig økning i antallet personbiler de siste årene, har utslippene vært ganske stabile.
BT170310 DEN NYE TV-KONGEN : Med « Stian Blipp Show » har Bergen et eget, nasjonalt talkshow igjen.
BT170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
AA170310 I rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.
VG170309 - Det er uvanlig at advokatutgiftene til utestengte utøvere blir dekket av et nasjonalt særforbund, sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson i en kommentar til VG.
SA170309 - Statens rolle vil endre seg - hva skal være nasjonalt og hva skal tilhøre lokale myndigheter og regioner ?
SA170309 Der skriver statsråd Jan Tore Sanner ( H ) at de ønsker bred involvering når de skal vurdere å etablere et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia i Hole, slik AUF og støttegruppen ønsker.
SA170309 April 2016 : Reguleringsplanen for nasjonalt minnested på Sørbråten vedtas av Regjeringen.
SA170309 April 2015 : Jan Tore Sanner mottar rapporten « Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune ».
DN170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
DB170309 Komiteen understreket samtidig at regelen ikke skal benyttes i internasjonale konkurranser førstkommende sesong og at det er de nasjonale forbundene som bestemmer om stakefrie soner skal innføres nasjonalt eller ikke.
DB170309 Legger man dette til grunn, så er det rom for at et framtidsrettet nasjonalt fellesskap langsomt vokser fram.
DA170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
DA170309 Tørnkvist, Avdelingsdirektør NILU - Norsk institutt for luftforskning / Nasjonalt referanselaboratorium for luft og Siri Sorteberg, Seksjonsleder Miljødirektoratet - seksjon for transport og luftkvalitet ¶
AP170309 Ekspolitimannen ble oppdaget av NCMEC ( National centre for missing and exploited children - Nasjonalt senter for savnede og utnyttede barn ), som saumfarer internett på jakt etter overgripere.
AA170309 - Frp mener at selskapene som selger dagligvarer via nettbutikker bare skal trenge et nasjonalt salgsløyve for øl, slik Vinmonopolet har, sier han.
DN170308 Avtalen vil ikke gi oss noe eget, nasjonalt mål for disse næringene.
DB170308 Staten mener dette er samme person, og at det er Mahads bror : - I strid med Nasjonalt ID-senters egen forklaring ¶
DA170308 Hans mål er at dopingsaker med topputøvere ikke behandles nasjonalt først, men at de går rett til en internasjonal domstol innen idretten.
DA170308 Miljøpartiet De Grønne har tidligere sagt til Dagsavisen at de vil legge til rette for at urban matproduksjon blir et eget nasjonalt og lokalt satsingsområde.
BT170308 Det vi etterlyser nå, er konkrete tiltak, både lokalt og nasjonalt , fra store aktører som Kulturskolerådet.
BT170308 Nasjonalt har AKKS gjennom 35 år hatt som overordnet formål å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter og kvinner i alle ledd av musikklivet.
BT170308 Dette har de siste årene vist seg å være tilfellet både nasjonalt og internasjonalt.
BT170308 Det vi etterlyser nå, er konkrete tiltak, både lokalt og nasjonalt , fra store aktører som Kulturskolerådet.
BT170308 Nasjonalt har AKKS gjennom 35 år hatt som overordnet formål å rekruttere, synliggjøre og motivere jenter og kvinner i alle ledd av musikklivet.
AA170308 Når Riksantikvaren nå jobber med å revidere retningslinjene for finnerlønn håper vi derfor at den etablerte praksisen endres og finnerlønn og vurderinger løftes opp til et nasjonalt nivå, sier samlingsansvalig ved museet, Birgit Maixner.
AA170308 Venstres Ola Elvestuen sier det er viktig å holde fast ved et nasjonalt mål for utslippsreduksjoner.
DB170307 Sånt forandres ikke automatisk gjennom en nasjonalt nøytral rettsrunde, men muligheten ligger der.
DB170307 Ikke ett spadetak er tatt for å bygge et nasjonalt beredskapssenter for politiets topptrente folk som skal håndtere kriser.
DA170307 Jan Tore Sanner ved presentasjonen av nasjonalt minnested for Utøya i Hole kommune, 9. februar ¶
DA170307 - Det eneste vi ber om, er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested, het det blant annet i pressemeldingen.
BT170307 - Jeg har arbeidet med tiltak mot plastforurensningen lenge, både nasjonalt og internasjonalt, sier Helgesen.
AP170307 Erklæringen ble avgitt av den britiske utenriksminister Arthur Balfour i et brev til den engelske sionistlederen Walter Rothschild, der Balfour ga uttrykk for regjeringens støtte til tanken om « å opprette et nasjonalt hjem for jødene » i Palestina.
AP170307 Da ble kjente merkevarer som Lerum, Vestlandslefsa, Kims, Palmolive og Coca-Cola kastet ut av Rema-hyllene på nasjonalt plan.
VG170306 Den overraskende signeringen av den tidligere Arsenal-stjernen har skapt bølger både nasjonalt og internasjonalt.
VG170306 - Et nasjonalt problem ¶
FV170306 Mye må gjøres før KrFs planer om et nytt nasjonalt selskap blir realistiske, ifølge konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi.
DB170306 Videre ble bildet som er tilknyttet passet som tilhører Abdoulkader Abdi Mohamed, sendt til Nasjonalt ID-senter.
DB170306 To personer ved Nasjonalt ID-senter har gjennomført en ansiktssammenlikning og kommet fram til samme resultat.
DB170306 Staten anfører at Nasjonalt ID-senters rapport må ilegges stor vekt.
DB170306 På bakgrunn av rapporten fra Nasjonalt ID-senter, mener staten at det er sannsynlighetsovervekt for at Mahads bror er samme person som personen som eier det djiboutiske tjenestepasset.
DB170306 Konklusjonen fra Nasjonalt ID-senter ¶
DB170306 En av Nasjonalt ID-senters ansattes forklaring i retten : ¶
DB170306 Det er i strid med Nasjonalt ID-senters egen forklaring.
DB170306 Ansiktssammenlikning er en tjeneste som er under etablering ved Nasjonalt ID-senter.
DB170306 Nasjonalt ID-senters rapport på ilegges stor vekt.
DB170306 Det er ikke noen nasjonalt bestemt matpause.
DB170306 Det er Peugeot og Citroëns eierselskap, PSA som kjøper de europeiske merkene til General Motors, Opel og Vauxhall - sistnevnte er navnet på Opels biler i Storbritannia, hvor det ses på som et nasjonalt merke. 1,3 milliarder euro er prisen for bil-aktivitetene mens 0,9 er kjøpesummen PSA sammen med sin bankpartner Paribas legger på bordet for å overta GMs europeiske aktiviteter.
BT170306 Når det gjelder skolekort, kan vi opplyse at denne ordningen er knyttet til et nasjonalt regelverk som sier at kommunene skal finansiere skolereisen for elever som etter gitte kriterier har rett på gratis skoleskyss.
AP170306 En rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at én av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt, og en rapport fra Kripos viser at det er syv ganger større sjanse for jenter å bli voldtatt i russetiden.
AP170306 En rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at én av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt, og en rapport fra Kripos viser at det er syv ganger større sjanse for jenter å bli voldtatt i russetiden.
AA170306 Det er ikke noen nasjonalt bestemt matpause.
DA170305 Myter og antatte politiske sannheter kan stå for fall når et nytt, stort, nasjonalt forskningsprosjekt er ferdig om fem år.
DA170305 Fagertun presiserer også at selv om prosjektet er et nasjonalt , så har prosjektet et nordlig perspektiv.
BT170305 Fondet representerer relativt få arbeidsplasser og skal investere nasjonalt og ikke lokalt ; i så måte medfører fondet i liten grad lokal verdiskapning.
FV170304 KrF vil dannet et stort nytt nasjonalt selskap for satsing på fiber og elektrisitet offshore.
DN170304 KrF vil etablere et nytt, nasjonalt selskap for å satse på fiber og elektrisitet offshore gjennom å dele Statnett og etablere arbeidsplasser i Agder.
AA170304 Som å ta et nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling og formidlingstilbud, sier Paasche.
VG170303 SV og V vil også ha et nasjonalt regelverk som krever at alle som bygger nytt må tilrettelegge for ladepunkter på alle parkeringsplasser.
AP170303 Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen.
AA170303 Ifølge Holm er operatørene i AMK Nord- Trøndelag trenet i å motta og håndtere ulike typer hendelser og bruker nasjonalt anbefalt verktøy i forhold til å vurdere hastegrad og respons.
AA170303 Økokrim har et nasjonalt ansvar for å bekjempe miljøkriminalitet, sier lederen for Økokrims avdeling for miljøkriminalitet, Hans Tore Høviskeland, til NTB.
VG170302 Nedsmeltingen av delegasjonen til Europaparlamentet, hvor UKIP i praksis har hatt sine ( EU-finansierte ) sekretærfunksjoner, rammer også partiets virksomhet nasjonalt .
SA170302 Nå tror styrelederen at klubben kan komme styrket til en ny sesong på nasjonalt nivå.
SA170302 Bravo er sikret fortsatt spill på nasjonalt nivå etter konkursen til Halden HK.
DB170302 - Det er et nasjonalt prosjekt som ikke minst er viktig for Nord-Vestlandet, eksportindustrien og maritime næringer.
DB170302 Det er et nasjonalt ansvar.
AP170302 - Etter den kalde krigen la Sverige ned sin mulighet til nasjonalt forsvar.
AP170302 Nå tror styrelederen at klubben kan komme styrket til en ny sesong på nasjonalt nivå.
AP170302 Bravo er sikret fortsatt spill på nasjonalt nivå etter konkursen til Halden HK.
VG170301 Det eneste vi ber om, er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested.
SA170301 - Widzew har alltid vært berømt på grunn av sin enorme supporterbase, noe som er grunnen til suksessen klubben hadde på 1980- og 1990-tallet, da klubben spilte på øveste nivå, både nasjonalt og internasjonalt, sier Przemysław Klementowski, som sitter i styret i klubben.
DA170301 Saken handler imidlertid ikke om Øcal som lokal franchisetaker og hans innsats, men om Wayne´s Coffee i Norge og deres tidligere driftsselskap Pacamera som har hatt betydelige utfordringer på nasjonalt nivå.
DA170301 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Nasjonalt ansvar ¶
DA170301 - Det er et nasjonalt ansvar å redusere barnefattigdommen.
DA170301 Det eneste vi ber om er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested.
DA170301 Det betyr også at Solberg-regjeringen ennå jobber for at Norge skal få et nasjonalt minnested for massakren på Utøya 22. juli 2011.
DA170301 - Målet er å få på plass et nasjonalt minnested i Hole der vi kan minnes og savne de som gikk bort, og samle oss om verdiene som ble angrepet den dagen, understreker Sanner.
DA170301 Nasjonalt må den ta hensyn til mål og begrensninger som ligger til grunn for norsk innsats », heter det i rapporten.
AP170301 - Widzew har alltid vært berømt på grunn av sin enorme supporterbase, noe som er grunnen til suksessen klubben hadde på 1980- og 1990-tallet, da klubben spilte på øveste nivå, både nasjonalt og internasjonalt, sier Przemysław Klementowski, som sitter i styret i klubben.
AA170301 - Det eneste vi ber om er at vår psykiske helse skal bli ivaretatt, og at vi frivillig og etter eget ønske skal kunne oppsøke et nasjonalt minnested. ( ©NTB ) ¶
DN170228 Universitetet i Agder ( UiA ) og den iranske superforskeren Hamid Reza Karimi får kritikk fra Nasjonalt utvalg for granskning av uredelighet i forskning.
DN170228 Styret ved UiA anmodet i fjor om at saken ble gransket av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning.
DB170228 Jeg har sett mye fotball globalt og nasjonalt , og skaffet meg en annen type erfaring før denne jobben, sier Hansen.
SA170227 Både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
DB170227 « Erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, men har rettferdighet for eleven og økt gjennomføring.
DB170227 Utdanningspolitisk talsperson i Ap, Martin Henriksen, slår fast at Ap er for et nasjonalt regelverk mot fravær.
DB170227 ) slår fast at Ap er for et nasjonalt regelverk mot fravær, men at de ønsker et mindre rigid system enn 10 prosent-grensa dagens regjering har innført i videregående skole.
DB170226 Monica etterlyser et nasjonalt initiativ mot truslene.
AA170226 Det er økende oppmerksomhet om mikroplast-forurensning både internasjonalt og nasjonalt , og hvilke skader det påfører de marine miljøene.
DB170225 Kulturnæring er et raskt voksende arbeidsmarked både nasjonalt og internasjonalt.
DA170225 Tidligere i denne uka gikk Hoksrud ut i Dagsavisen og fremmet forslag om et nasjonalt eldreombud.
DA170225 Bård Hoksrud og Frp foreslår et nasjonalt eldreombud.
DA170225 Samfunnet trenger et godt og sterkt Folkehelseinstitutt som leverer helseberedskap og kunnskapsstøtte for folkehelsearbeidet og helse og omsorgstjenestene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier hun.
VG170224 Hans advokater la i går vekt på at de ansatte ved nasjonalt ID-senter er under opplæring.
SA170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
FV170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
BT170224 Fakta : Nasjonalt kompetansemiljø ¶
BT170224 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) har opprettet et nasjonalt spisskompetansemiljø.
AP170224 Uustal har siden 2011 ledet et nasjonalt arbeid om hvordan fødselsskader kan forebygges, diagnostiseres og følges opp på best mulig måte.
VG170223 | Ansiktgjenkjenning viser likhet til Mahads bror ¶ Nasjonalt ID senters analyser sier det er mer sannsynlig at ID-bildet tilhører Mahads bror, slik UNE hevder.
VG170223 Torsdag vitnet en seniorrådgiver fra nasjonalt ID senter om analysene og ansiktigjenkjenningene av bildene som knytter Mahamuds bror til det djiboutiske passet.
VG170223 - Det er første gang en slik analyse blir lagt fram av nasjonalt ID senter i Norge som bevis i retten, men metoden blir brukt i andre land, kunne rådgiveren fortelle i retten.
DB170223 Men AfD står svakere enn sine søsterpartier, Nederlands Partiet for Frihet og Frankrikes Nasjonal Front, med tanke på gjennomslagskraft nasjonalt .
DA170223 SV jobber nasjonalt for å etablere lyntogtraseer mellom de store byene.
AA170223 Tromsø har vært en viktig aktør underveis i etableringen av Senter for Digitalt Liv Norge, og gjennom dette prosjektet blir senteret enda mer et nasjonalt lag, sier Trygve Brautaset, professor ved NTNU og senterleder for Digitalt Liv Norge i pressemeldingen.
AA170223 Høsten 2015 finansierte Forskningsrådet opprettelsen av et virtuelt nasjonalt senter ved NTNU, " Digitalt Liv Norge ", og seks tverrfaglige forskningsprosjekter.
AA170223 Et nasjonalt lag ¶
SA170222 Nå møter vi spillere som stort sett er regionalt og nasjonalt forankret, mens toppklubbene på seniornivå forsyner seg fra hele verden.
DA170222 Han er utnevnt til å lede nasjonalt sikkerhetsråd i USA etter at Michael Flynn fikk sparken for sine tette forbindelser med Russland.
DA170222 Frps Bård Hoksrud ønsker at det opprettes et nasjonalt eldreombud, og håper på støtte i Stortinget.
DA170222 Bård Hoksrud, som er med i Frps programkomité, vil ha nasjonalt eldreombud inn i partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i mai.
AP170222 Partiet har aldri før klart å få et flertall av stemmene i andre valgomgang på nasjonalt nivå, regionalt nivå eller på departementsnivå.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170222 Melien er en etterspurt konsert- og operasanger, både nasjonalt og internasjonal, og har allerede sunget med den internasjonale kremen innen tidligmusikk-miljøet.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170222 Melien er en etterspurt konsert- og operasanger, både nasjonalt og internasjonal, og har allerede sunget med den internasjonale kremen innen tidligmusikk-miljøet.
AP170222 Hun sier hun selv bare har frigjørende erfaringer når hun som komiker har fleipet med vanskelige temaer, og at også vanskelige temaer treffer bredt, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170222 Melien er en etterspurt konsert- og operasanger, både nasjonalt og internasjonal, og har allerede sunget med den internasjonale kremen innen tidligmusikk-miljøet.
AP170222 Nå møter vi spillere som stort sett er regionalt og nasjonalt forankret, mens toppklubbene på seniornivå forsyner seg fra hele verden.
AA170222 USAs høyesterett legaliserte likekjønnet ekteskap på nasjonalt nivå i juni 2015. ( ©NTB ) ¶
DB170221 I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
DB170221 Norske myndigheter stiller heller ikke uforberedt, og har vitner både fra nasjonalt ID-senter, utlendingsmyndighetene og politiet.
DA170221 Også mediene har virket, og virker fremdeles usikre på hvordan folk flest både nasjonalt og internasjonalt vil reagere.
BT170221 Utredningen, som er gjennomført i regi av Statsbygg, kommer med en klar og tydelig anbefaling om å samlokalisere Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( NIFES ) i et nybygg.
DB170220 - Hvis de 900 NRK-journalistene som er utenfor Oslo skal pusle med lokaljournalistikk og ikke levere nasjonalt innhold, vil begrunnelsen for den nasjonale dekningen til NRK falle bort, sier Fjellheim.
DA170220 Det er første skritt mot heldagsskolen, som vi jobber med nasjonalt .
BT170220 Five fikk sitt gjennombrudd nasjonalt da hun som leder av Unge Høyre stilte i en partilederdebatt sammen med den populære partilederen Erling Nordvik.
BT170220 Jeg er glad for at det nå skjer mye godt arbeid i barnevernet i Bergen og nasjonalt .
AP170219 Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et hjelpetilbud i Oslo for personer med prostitusjonserfaring.
BT170218 De fleste av de 630 arbeidsplassene er allerede annonsert, som Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten til Bergen og Nye veier til Kristiansand.
AP170218 Den første store kontrakten er likevel allerede på plass : Et nasjonalt mobiltelefonnettverk skal drives av Revolusjonsgardens selskap.
DB170217 Leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet sier samarbeidet mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og spesielt de to fylkene Arkhangelsk og Murmansk har foregått nærmest upåvirket av den stadig mer betente situasjonen mellom Norge og Russland på nasjonalt nivå.
DA170217 I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort : « Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt. » | Tajiks glitter og glamour på bekostning av « oljå » ?
DA170217 I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort : " Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt ".
DA170217 OMBUD : Fremskrittspartiet vil ha eget nasjonalt eldreombud.
DA170217 Frp vil opprette et eget nasjonalt eldreombud som skal ha sanksjonsmulighet overfor kommuner som ikke gir eldre det tjenestetilbudet de har krav på.
DA170217 Forslaget om et nasjonalt eldreombud er tidligere tatt opp i Stortinget, men forslaget har falt.
BT170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP170217 - Et mer tydelig og oppdatert nasjonalt budskap vil få flere til å få øynene opp for Norge og velge norske løsninger, norsk teknologi, norske produkter og øke lysten til å besøke Norge.
AA170217 I det nye utkastet heter det om selvbestemt abort : " Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt ". ( ©NTB ) ¶
AA170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
DB170216 Hvis vi bare tenker nasjonalt på vår « husholdning », er oljen i Nordsjøen fremdeles vår viktigste økonomiske verdi.
AP170216 Fredag lanserer Pro Sentret, et nasjonalt kompetansesenter og Oslo kommunes hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, en kartlegging som viser at ansatte som daglig jobber med unge i Oslo ikke har nok kunnskap om unge i alderen 13 til 19 år som bytter sex.
AP170216 Den største utflyttingen av en enkeltarbeidsplass er utflytting av 100 arbeidsplasser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
AP170216 Den største utflyttingen av en enkeltarbeidsplass er utflytting av 100 arbeidsplasser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
AA170216 Det avgjørende beviset imot mannen, i tillegg til DNA-beviset, var erklæringen fra sakkyndig professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland Sykehus.
DN170215 Klimautfordringen roper på kostnadseffektive løsninger, nasjonalt og på tvers av land.
BT170215 Hun er opprørt og skuffet over at regjeringen ikke valgte en annen ordning, for eksempel et nasjonalt , uavhengig klageorgan.
BT170215 Et nasjonalt klageorgan vil ikke ha denne tilstedeværelsen, sier han til NTB.
BT170215 Elin Dragland, styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen, skulle ønsket seg et uavhengig, nasjonalt klageorgan i mobbesaker slik Sverige har.
AP170215 Et fall i sykefraværet nasjonalt tilsvarende de seks prosentene i Buskerud, ville kuttet sykelønnskostnadene med to milliarder kroner.
AP170215 Holmen IF Langrenn og Asker Skiklubb ønsker et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring i Norge - i hvert fall opp til Norgescup-nivå.
AA170215 Arbeider nasjonalt og globalt ¶
AA170215 NTNU har også en ambisjon om å bli nasjonalt ledende innen profesjonsutdanning.
VG170214 Den suggererende undertonen har Robin Lynch lykkes med før - han bidro til Margaret Bergers « I Feed You My Love » i 2013 - og låter med nasjonalt , etnisk preg har vunnet finaler før, senest med Ukraina i fjor.
SA170214 Ecofact konkluderte med området ved Esso-stasjonen - et lite, nasjonalt verneområde som kun kan brukes til friluftsformål.
DN170214 Ordningen som komiteen til slutt endte på, skal ikke lovfestes, men ha form som et nasjonalt rammeverk som samtidig åpner for lokal tilpasning.
DB170214 Dette er en diskriminerende lov og det er ikke et nasjonalt anliggende når Den islamske republikken tvinger også ikke-iranske kvinner til å bruke hijab, skrev hun på Facebook.
DB170214 Nå var målsettingen intet mindre enn et nasjonalt forsvar mot atomraketter, uansett hvor mange de måtte være, ved hjelp av teknologier som knapt nok forelå på tegnebrettet.
DB170214 Samtidig er det viktig å understreke at Kreativt Norge er nasjonalt .
DA170214 * Det innføres nasjonalt .
BT170214 Det er både et nasjonalt og internasjonalt folkehelseproblem.
BT170214 Det er både et nasjonalt og internasjonalt folkehelseproblem.
AA170214 Andersen forteller at bilen, en hvit, toseters Seat, er etterlyst hos politiet nasjonalt .
VG170213 - Hvis vi virkelig vil stoppe menneskehandel så må det tas både nasjonalt og internasjonalt ansvar, og da kan man starte med å beskytte de som har vært ofre i Norge - her i Norge.
SA170213 Moholdt erkjenner at langrennsgutta får mye mer oppmerksomhet, og at sporten er langt større både nasjonalt og internasjonalt.
DN170213 - Vi ønsker å videreføre dagens ordning med en fiskereid flåte, blant annet for å sikre nasjonalt eierskap til fiskeressursene.
DB170213 Dessverre viser rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS, 2016 ) at kunnskap og behandlingstilbud er avhengig av hvor i Norge du bor.
BT170213 « Når det gjelder lokalisering peker både Bergen og Stavanger seg ut som aktuelle områder for et regionkontor, da både kommunene, kunst- og kulturarbeiderne og næringslivet selv viser vilje til samhandling, nettverksbygging og en stor bevissthet på egne satsinger både nasjonalt og internasjonalt.
BT170213 Summen av dette ble et kontor i Trondheim, men det er også etablert et nasjonalt nettverk.
BT170213 Dette blir et nasjonalt kontor, ikke noe kun for trøndelagsregionen.
BT170213 Det sendes ikke penger til infrastruktur eller jobber, og det virker som kulturbransjen i Bergen er mer synlige i utlandet enn nasjonalt .
AP170213 Historien om hvordan rognkjeks er blitt den tredje største oppdrettsfisken i Norge er på mange måter en solskinnshistorie og et synlig bevis på at satsing på forskning og utvikling kan ha stor samfunnsmessig gevinst - både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP170213 Gjennom et forskningsprosjekt om rognkjeksen, i samarbeid med et vaksinefirma og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, studerer vi immunsystemet til rognkjeks, undersøker hva som skjer når den blir syk og vi forsker på bakteriene som forårsaker sykdom.
AP170213 Moholdt erkjenner at langrennsgutta får mye mer oppmerksomhet, og at sporten er langt større både nasjonalt og internasjonalt.
AA170213 - Trondheim påtar seg et nasjonalt ansvar.
DB170212 Også på nasjonalt nivå har man for mye jerv i Norge.
AP170212 Det hun skriver er veldig gjenkjennelig, sier Kari Slinning, forskningsleder ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.
VG170211 Kilde : Bjørn Bjorvatn, Ståle Pallesen, Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.
DB170211 - Mange blir overrasket over hvor mye positivt han faktisk fikk til nasjonalt og internasjonalt, sier frivillig-guiden Lynne Yauger.
VG170210 Mye handler om forhold mellom folk, ned til det daglige i heimen, til det nasjonalt politiske og til verden forøvrig.
DA170210nasjonalt nivå nærmer vi oss ti år med nedgang i rekrutteringen og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt.
AP170210 - Jeg mener det vil være et nasjonalt feilgrep hvis Stortinget vedtar større og sterkere fylkeskommuner som vil sveve på enda lengre avstand fra innbyggere, næringsliv og kommuner.
AA170210 Trondheims institusjoner, fagmiljø og kulturliv utøver betydelig makt gjennom sin evne til å være nasjonalt toneangivende.
VG170209 Over 3200 flyavganger er kansellert nasjonalt , melder Flightaware.com.
VG170209 - Det er kjempegjevt at man blir verdsatt på en slik måte, ikke bare lokalt men også nasjonalt , sier Jan-Gunnar Berg ( 54 ) til VG.
VG170209 - AUF håper at forslaget om å plassere det på denne tomten vil bidra til å skape et verdig, vakkert og betydningsfullt nasjonalt minnested, til glede for direkte berørte, de lokale heltene og for nasjonens nåværende og framtidige genrasjoner, sa Husseini.
SA170209 Resultatet er at skolen gjør det bedre enn andre, både lokalt og nasjonalt .
FV170209 - Jeg håper vi nå kan enes om et nasjonalt minnested og unngå en opprivende rettssak, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
DB170209 Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier AUF-leder Mani Hussaini.
DB170209 Gi folk felles referanser, både nasjonalt og regionalt.
DB170209 Vi fremmer forslaget fordi vi mener det er viktig med et nasjonalt minnesmerke som virker samlende og ikke splittende, sier Mani Hussaini, leder av AUF, under pressemøtet.
DB170209 AUF-leder Mani Hussaini mener Norge er nødt til å ha et nasjonalt minnesmerke etter de 77 som ble drept 22. juli 2011.
DA170209 Rogaland har ligget på topp nasjonalt i antallet lærlinger tidligere, men nedgangstider de siste par årene har gjort at det nå er et underskudd på plasser.
DA170209 - Vi trenger som samfunn et nasjonalt minnesteder for å ha et sted vi kan samle for oss for å sørge og savne, sa han.
BT170209 - Jeg håper vi nå kan enes om et nasjonalt minnested og unngå en opprivende rettssak, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier Hussaini.
AA170209 - Jeg håper vi nå kan enes om et nasjonalt minnested og unngå en opprivende rettssak, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
AA170209 Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier Hussaini.
VG170208 Så vidt jeg vet har det som skjedd i Oslo spilt inn når Ap nasjonalt nå gjør det samme i sitt programforslag.
DB170208 Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) som sto bak rapporten.
DA170208 Han tror absolutt det er marked for en pakistansk kjede nasjonalt , og håper utvidelsen til Oslo er starten på noe stort.
AP170208 I tillegg er mange forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, i gang med å undersøke faktorene som fører til matsvinn i verdikjeden og tiltakene som har best potensial til en effektiv matsvinnreduksjon.
AP170208 Det er delstatene Washington og Minnesota som på nasjonalt plan foreløpig fikk stoppet innreiseforbudet.
DN170207 Den tyske grunnloven åpner ikke for å holde folkeavstemninger på nasjonalt nivå.
DB170207 1 : " Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse...
DA170207 Også nasjonalt ble 2016 et rekordår.
AP170207 Fremmedspråkene i det norske utdanningssystemet må styrkes, men et regionalt ressurssenter for Midt- og Nord-Norge er ikke veien å gå når vi allerede har et nasjonalt fremmedspråksenter, skriver Dag Rune Olsen og Ole Petter Ottersen rektorer ved Universitetene i Bergen og i Oslo.
VG170206 På samme tid som at det er en selvfølge å forvente at innvandrere skal tilpasse seg det vi oppfatter som et norsk verdigrunnlag og en norsk kultur, må det legges til rette for at de kan ta del i et nasjonalt fellesskap uten at det innebærer at de skal kaste alt av deres egen kultur og verdier over bord.
SA170206 Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik vil de neste fire årene arbeide for at det drypper mer lokalt og nasjonalt fra verdiskapingen i olje- og gassindustrien.
SA170206 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presiserer at det ikke finnes noe nasjonalt påbud om lekser.
DB170206 Han ble kjent nasjonalt etter det såkalte « Rotte/oliven prosjektet » i 1995, hvor han plasserte rottefostre i olivenglass i 20 butikker over hele landet.
DB170206 Men det er også uakseptabelt at en institusjon med nasjonalt ansvar for formidling av kunst er mest kjent for sine interne konflikter.
AA170206 Mandag la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( Nokut ) fram Studiebarometeret 2016.
DB170205 Bedre kan ikke et nasjonalt mesterskap bli.
VG170204 NATO-offiserene er nasjonalt oppnevnte og det er derfor et nasjonalt anliggende.
VG170204 NATO-offiserene er nasjonalt oppnevnte og det er derfor et nasjonalt anliggende.
VG170204 Han kan ikke si at dette bare er et nasjonalt anliggende.
BT170204 Sport er nemlig nasjonalt betinget, og i USA er det ikke plass til håndball.
AA170204 På Trondheim Calling for to år siden var Marie Denise den mest interessante debutanten, i år viser Marie Sahba seg som den trønderske artist nærmest et nasjonalt gjennombrudd.
VG170203 Han mente at eiendommen har for stor verdi som kulturlandskap nasjonalt og regionalt til å kunne rives.
SA170203 Og vi skal fortsette å bruke sterke virkemidler både nasjonalt og lokalt for at de skal bli allemannseie i løpet av noen tiår.
SA170203 Og vi skal fortsette å bruke sterke virkemidler både nasjonalt og lokalt for at de skal bli allemannseie i løpet av noen tiår.
DN170203 « Vi følger kontinuerlig med på hva som rører seg i ulike markeder, både nasjonalt og internasjonalt, og tester hele tiden ut nye og innovative produkter og løsninger », skriver Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia Norge i en epost.
DB170203 Derfor er det avgjørende at folkevalgte både lokalt og nasjonalt bestemmer til hvilke formål de kan brukes, og hvilke plikter som følger med.
AP170203 Kun 10 prosent av asylsøkere som kommer til Norge har pass, Nasjonalt ID-senter advarte i fjor om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
AP170203 I budsjettet for 2017 er det satt av 81 millioner til blant annet håndholdte enheter, utvidet lagring og bruk av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning og innføring av nasjonalt ID-kort for utlendinger, sier statsråden.
SA170202 Vi vil opp på det øverste nivået nasjonalt , og også internasjonalt, sier Thorsen.
FV170202 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
FV170202 Vi vil opp på det øverste nivået nasjonalt , og også internasjonalt, sier Thorsen.
DB170202 Blant disse målene er en kunstnerøkonomireform, en ny støtteordning for festivaler, omkamp om bokloven, et nasjonalt kulturkort for ungdom og gratis inngang på museer for alle under 18 år.
DB170202 Han ble kjent nasjonalt etter det såkalte « Rotte/oliven prosjektet » i 1995, hvor han plasserte rottefostre i olivenglass i 20 butikker over hele landet.
DB170202 NRK-serien Skam har blitt en suksess både nasjonalt og internasjonalt. 13. januar geoblokkerte NRK TV-serien på sine nettsider, slik at det kun er seere som befinner seg i Norge som kan se « Skam » via NRKs nettspiller.
BT170202 Vi vil opp på det øverste nivået nasjonalt , og også internasjonalt, sier Thorsen.
AP170202 Vi vil opp på det øverste nivået nasjonalt , og også internasjonalt, sier Thorsen.
SA170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
SA170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
FV170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
DB170201 Det samme gjelder nasjonalt mesterskap i Finland.
BT170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
BT170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
AP170201 Nasjonalt ID-senter kom i fjor med rapport om at de hadde avdekket 767 falske ID-papirer i flyktningåret 2015 og advarte samtidig om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
AP170201 Tøffest uten fluor har egen Facebook-side og har som mål å få til et nasjonalt forbud mot fluor i skismøring.
DN170131 Elevene i Bærum og Oslo presterer i gjennomsnitt tre poeng over nasjonalt nivå på alle prøvene.
DN170131 Andelen elever på laveste mestringsnivå i regning gikk ned fra 25 prosent i 2014 til 23 prosent i 2016 på nasjonalt nivå, ifølge Kunnskapsdepartementet.
BT170131 Håpet er at Høyre og Arbeiderpartiet nasjonalt vil følge rådet fra sine kloke partifeller i Bergen bystyre og sørge for at Norge omsider slutter seg til barnekonvensjonens klageordning.
AP170131 | Blottlegger nasjonalt traume ¶
DB170130 Vi skal selvsagt kutte nasjonale utslipp, men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.
DB170129 Hun jobber på enheten for barn og ungdom i Nasjonalt kunnskapssenter om vold- og traumer.
AP170129 Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein er en av få uttalte Trump-støttespillere på nasjonalt politisk nivå i Norge.
AP170129 Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein er en av få uttalte Trump-støttespillere på nasjonalt politisk nivå i Norge.
AP170129 Ungdommers psykiske helseplager har brutt lydmuren både nasjonalt og internasjonalt.
FV170128 I tillegg er det laget en felles nettside hvor man kan lese hvordan pengene er fordelt nasjonalt , og man kan finne artikler fra kysten rundt.
DN170128 - Ulvesaken er løftet til nasjonalt nivå, sier Berger Svenkerud.
DB170128 Margarita Zavala, president-kandidat for det konservative Nasjonalt Handlingsparti ( PAN ), kona til tidligere president Felipe Calderón, raste mot « fornærmelsen ».
AP170128 Han tror det kan bli et økende konfliktnivå mellom store byer og nasjonale regjeringer fremover i land der populister med sterk støtte i distriktene, får mye makt og innflytelse nasjonalt .
AP170128 Han tror det kan bli et økende konfliktnivå mellom store byer og nasjonale regjeringer fremover i land der populister med sterk støtte i distriktene, får mye makt og innflytelse nasjonalt .
SA170127 I tillegg kommer et nasjonalt sponsorprogram på 1 milliard og andre inntekter i samme størrelsesorden.
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
DN170127 Behandlingsmulighetene begrenser seg ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt til kombinasjoner av eldre, mindre effektive antibiotika med usikker effekt.
DB170127 - En av de virkelige gamle klassikerne, nesten et nasjonalt ikon, sier Amriati-Løvås.
BT170127 Et sted hvor de kan finne sitt eget sound, hvor det også finnes et apparat som kan hjelpe dem å nå ut både nasjonalt og internasjonalt.
BT170127 I tillegg kommer et nasjonalt sponsorprogram på 1 milliard og andre inntekter i samme størrelsesorden.
AP170127 I tillegg kommer et nasjonalt sponsorprogram på 1 milliard og andre inntekter i samme størrelsesorden.
DN170126 Kjus mener at utviklingen i råoljelagrene nasjonalt og i børsknutepunktet Cushing på henholdsvis 2,8 og minus 0,3 millioner fat er nøytrale for oljeprisene.
BT170126 For det første mener vi at ideen om en kanon utarbeidet og vedtatt på nasjonalt politisk nivå fungerer for totaliserende.
DB170125 NRK-serien Skam har blitt en suksess både nasjonalt og internasjonalt.
SA170124 Motstanden har ført til en rekke sammenstøt mellom demonstranter og politi både lokalt og nasjonalt . ( ©NTB ) ¶
DB170124 Motstanden har ført til en rekke sammenstøt mellom demonstranter og politi både lokalt og nasjonalt .
DB170124 Som helsepolitiker på nasjonalt nivå har Robin Kåss i mange sammenhenger satt seg inn i utfordringene til den store pasientgruppen med leddgikt og andre kroniske plager.
BT170124 Motstanden har ført til en rekke sammenstøt mellom demonstranter og politi både lokalt og nasjonalt .
BT170124 Nasjonalt er målet en nedgang på 30 prosent innen 2020.
AP170124 Motstanden har ført til en rekke sammenstøt mellom demonstranter og politi både lokalt og nasjonalt .
DB170123 I statsbudsjettet for inneværende år viser regjeringen kun til en studie fra Nasjonalt Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress ( NKTVS ).
DB170123 Hun sier bakgrunnen for styrkingen av offeromsorgen er at dagens tilbud til voldsofre er for fragmentert, slik det også påpekes i rapporten fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) fra 2014.
DB170122 ¶ NASJONAL HELT : David Beckham var vært, og er, fremdeles et nasjonalt ikon i England selv om han la opp i 2013.
BT170122 For å kunne ivareta en slik nordeuropeisk batterifunksjon, er det nødvendig å beholde en overkapasitet i det norske vannkraftsystemet og ikke binde opp all produksjonen i nasjonalt forbruk.
DB170121 Han har masse erfaring som klubbtrener, både nasjonalt og internasjonalt.
AP170121 Politiet oversender deretter saken til Kripos, som er nasjonalt kontaktpunkt for adressesperre.
DB170120 Trump inntok rollen som den unike lederen med nasjonalt sinnelag som skal få skuta på rett kjøl igjen, sier Hilmar Langhelle Mjelde, USA-ekspert og postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB, til Dagbladet.
AP170120 - Jeg tror jobben må gjøres lokalt, ikke nasjonalt .
AP170120 - Jeg tror jobben må gjøres lokalt, ikke nasjonalt .
SA170119 Det ikke er mulig å løse de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt uten fortsatt å ha en sterk petroleumsnæring.
DB170119 « Disse områdenes nærhet til land og nasjonalt viktige områder for fiskeoppdrett og fiske tilsier at flere blokker ikke bør åpnes for petroleumsvirksomhet.
BT170119 GLAD : - Vi er veldig glade over å se at vi på ungdomstrinnet ligger signifikant over snittet nasjonalt , sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen.
BT170119 - Vi er veldig glade over å se at vi på ungdomstrinnet ligger signifikant over snittet nasjonalt .
AP170119 Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, er det ekstra grunn til å være på vakt.
AP170119 - Det høye konfliktnivået, kombinert med et stadig mer komplisert trafikkbilde i de store byene, og en økning i antall omkomne og skadde myke trafikanter ( nasjonalt ), viser at det er grunn til bekymring.
AP170119 Når vi vet at vi nasjonalt har svært ambisiøse mål om at enda flere skal gå og sykle, er det ekstra grunn til å være på vakt.
AP170119 - Det høye konfliktnivået, kombinert med et stadig mer komplisert trafikkbilde i de store byene, og en økning i antall omkomne og skadde myke trafikanter ( nasjonalt ), viser at det er grunn til bekymring.
AP170119 Nasjonalt ID-senter kom i fjor med rapport om falske id-papirer og advarte samtidig om at opp mot 27.000 personer kunne være registrert med gal identitet i Norge.
DB170118 « Ingen utøver eller person som er blitt suspendert kan under suspensjonen være med i noen form for konkurranse eller aktivitet ( bortsett fra tillatt antidoping-arbeid eller i rehabiliteringsprogram ) organisert av FIS, et nasjonalt skiforbund og klubb...... eller konkurranser godkjent eller organisert av en profesjonell liga eller internasjonal/nasjonal eventbyrå.......eller enhver elite - elle
DB170118 Men stigmatisering, diskriminering og systematisk undertrykkelse av mennesker ble utover på 1970-tallet i mindre grad basert på etnisitet og « rase », og i større grad basert på kulturell tilhørighet, slik som religion og nasjonalt opphav.
BT170118 Denne saken har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og veldig mange personer har sagt seg villig til å delta i nye aksjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til BT.
BT170118 Denne saken har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og veldig mange personer har sagt seg villig til å delta i nye aksjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom til BT.
AP170118 Som nasjonalt knutepunkt for klimapanelet vil vi gjerne bidra med noen fakta.
DN170117 NTNU og UiT har allerede etablert et nasjonalt prosjekt for utvikling av et slikt system, hvor et av målene er at pedagogisk kompetanse sidestilles med forskningskompetanse ved tilsettinger og ved opprykk til professor.
DB170117 Avsløringene førte til et nytt svindelopplegg, men denne gangen ble jukset så nasjonalt viktig at de russiske sportsmyndighetene selv overtok det praktiske ansvaret for jukset fra trenerne og lederne i Skiforbundet.
DB170117 Når den nye samlingsregjeringen er et faktum, skal det i henhold til avtalen dannes et nasjonalt råd der også palestinere i eksil skal representeres.
DB170117 * Sikre rask fremdrift for innføringen av et felles nasjonalt elektronisk pasientjournalsystem, i tråd med visjonen om « én innbygger - en journal ».
DB170117 Manglende tiltak på euorpeisk og nasjonalt plan vil bety at luftfartsnæringens bidrag i en norsk kontekts vil være mye mindre.
BT170117 Ikke bare på Vestlandet, men også nasjonalt .
BT170117 Ikke bare på Vestlandet, men også nasjonalt .
FV170116 Statens helsetilsyn gjennomfører nå et nasjonalt tilsyn med behandlingen av blodforgiftning ved akuttmottakene.
DN170116 Svensker og dansker er mer opptatt av å spise nasjonalt produsert mat enn nordmenn, melder Nationen.
BT170116 Bergen vil fungere som et nasjonalt sentrum for 500-årsmarkeringen av reformasjonen, skriver biskop Halvor Nordhaug.
AP170116 | Disse juniorene fra Tromsø hevder seg i toppen nasjonalt : - Målet er å bli verdens beste ¶
SA170115 AUF nasjonalt ønsker å stenge enda flere områder for leting og næringsutvikling.
SA170115 Derfor vil Venstre fortsette å kjempe for at det skal være desidert mest gunstig å velge nullutslippsbiler foran fossilbiler, både nasjonalt og i Stavanger.
AP170115 - Jeg hører folk sier det, men jeg kjenner meg ikke igjen i de politiske realitetene, sier han og påpeker at Sp og Frp har veldig forskjellige løsninger på alt fra utjevning av forskjeller til det å bruke hele landet og nasjonalt eierskap.
AP170115 - Jeg hører folk sier det, men jeg kjenner meg ikke igjen i de politiske realitetene, sier han og påpeker at Sp og Frp har veldig forskjellige løsninger på alt fra utjevning av forskjeller til det å bruke hele landet og nasjonalt eierskap.
FV170113 126 lensmannskontorer blir lagt ned nasjonalt
DB170113 Løsningen på denne utfordringen er å opprette møteplasser for samhandling og utveksling av ideer - både lokalt, regionalt og nasjonalt .
DB170112 Å lage et nytt nasjonalt enveis kringkastingsnett nå - i 2017 - er en stor unnlatelsessynd.
DN170110 Det har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen ( NOKUT ) spurt 2561 vitenskapelig ansatte ved 25 utdannelsesinstitusjoner om.
DB170110 Verdens antidopingbyrå ( WADA ) har en rolle hvor de kan gi bestemmelser tilsvarende EUs forordninger som legger føringer for nasjonalt regelverk.
DB170110 Han forteller at han var med på å utarbeide informantinstruksen, først i Oslo-politiet, og så nasjonalt .
DB170110 Det kan også holdes mot ham at det kanskje i motsetning til hva han bedyrer handlet litt for mye om ham og ikke om det demokratiske partiet som tapte på alle fronter under hans åtte år i Det hvite hus, både nasjonalt og lokalt.
AP170110 Men hvis man flytter analysen fra nasjonalt nivå og ned til enkeltgrupper blir bildet mer sammensatt.
AP170110 Vitner som kommer senere vil bekrefte mitt behov for å være i beredskap i forbindelse med et nasjonalt prosjekt som jeg selvfølgelig ikke kan si noe mer om her, la Jensen til.
AP170110 Retten fikk høre om et topphemmelig, nasjonalt politiprosjekt som ikke engang hans nærmeste ledere visste noe om.
AP170110 Han sa også at han lenge har jobbet med hemmelige prosjekter på nasjonalt nivå, som handlet om liv og død for andre mennesker, og som har vært klarert på høyeste hold i politi- og justissektoren.
AP170110 Jonas Gahr Støre kunne ha foreslått en mye dristigere løsning - et nasjonalt forlik.
AP170110 Freding av Lofoten kunne være et nasjonalt kompromiss.
DB170109 Preben Ottesen, avdelingsdirektør, dr.philos ved Avdeling for skadedyrkontroll hos Nasjonalt folkehelseinstitutt, snakker om fleskeklanner.
DN170108 Det responderer på behov i arbeidsliv og næringer både regionalt og nasjonalt , opplyser hun.
DB170108 Boka er hennes andre kokebok fra Italia, og ble denne uka kåret til beste italienske kokebok på nasjonalt nivå av juryen i The Gourmand Awards, som årlig bedømmer kokebøker fra hele verden.
DB170107 Nå jobber Kunnskapsdepartementet med å få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende ansiktsplagg i skolen.
DB170107 De ønsker et nasjonalt forbud.
DB170107 Støtten til det høyrepopulistiske AfD har økt til rundt 15 prosent nasjonalt , mens oppslutningen om Merkels konservative parti, CDU, har falt til 31,5.
FV170106 Det hele går ut på at politisk redaktør Vidar Udjus og kulturredaktør Karen Kristine Blågestad snakker om dagsaktuelle tema både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
DB170106 Norge har som nasjonalt mål å ha 30 organdonasjoner per million innbryggere, men tallet er på vei nedover og nærmer seg 20.
DB170106 Her var det så mange grensesprengende og innovative bedrifter at vi bare kan lene oss tilbake og se på den kreative destruksjonen norsk næringsliv står for - nasjonalt så vel som globalt.
AP170106 Politiet i byen har bedt om hjelp både regionalt og nasjonalt for å ha etterforskere nok til de mange drapene.
SA170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
FV170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
DB170105 Redusert betaling : I 2015 ble det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.
DB170105 Spriket mellom antall tilfeller i dag og antall tilfeller de neste tiårene blir jo enda større om man tar utgangspunkt i FHIs siste tall på omtrent 104 000, sier Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, til Dagbladet.
DB170105 Det vil bare være en liten andel som blir diagnostisert med demens, sier Geir Selbæk ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
DB170105 Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved FHI og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, mener grunnen til at vi ikke har datamateriale fra Norge er fordi vi har viet det for lite oppmerksomhet.
DB170105 Både nasjonalt og internasjonalt bidrar vi mer enn de fleste land med miljøtiltak.
DB170105 LAR SEG IKKE STOPPE : Charlotte Fossum har deltatt i cheerleading-konkurranser på både nasjonalt , europeisk og internasjonalt nivå, på tross av utfordringene hun har hatt med barneleddgikt i knær og ankler.
BT170105 Det er store, strukturelle endringer på gang, globalt, nasjonalt og regionalt.
BT170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
AP170105 Det reduserer blant annet risikoen for hjerte- og karsykdommer og flere hyppig forekommende kreftformer, viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring ¶ 2.
AP170104 Stat og kirke er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt.
AP170104 Men staten og kirken er fremdeles tett sammenvevd i Norge gjennom både lover og praksis, nasjonalt og lokalt, skriver rådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.
DB170103 Sveits : Ikke nasjonalt regelverk, men et klart flertall av innbyggerne kantonen Ticino stemte for å forby ansiktsslør som burka og nikab i 2013.
DB170103 Spania : Intet nasjonalt forbud, men en håndfull byer har innført forbud mot heldekkende ansiktsslør.
DB170103 Italia : Ikke nasjonalt forbud, men regionen Lombardia har innførte forbud på sykehus og lokale myndighetsbygninger.
DB170103 - Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor TV2.
DB170103 Men maktdelingen mellom kongressen og presidenten, at partiene er så desentraliserte og at presidenten er den eneste politikeren med et nasjonalt perspektiv gjør presidentlederskap vanskelig uansett, forteller Mjelde.
DA170103 TOPPER BESØKSLISTA : « Kongens nei » ble med god margin den mest sette filmen både i Drammen og nasjonalt .
DA170103 Nasjonalt må vi tilbake til 80-tallet for å finne et bedre år.
BT170103 Konklusjonen i rapporten, som ble levert i dag, er at den beste løsningen er et nybygg for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat ( NIFES ) og Fiskeridirektoratet.
AP170103 Ved årsskiftet innførte staten et standardisert, nasjonalt regelverk.
BT170102 Nasjonalt og regionalt er det satt mål om nullvekst i biltrafikken.
BT170102 Nasjonalt og regionalt er det satt mål om nullvekst i biltrafikken.
SA170101 Året 2016 går inn i historiebøkene som et begivenhetsrikt år, både lokalt og nasjonalt , men ikke minst internasjonalt.
AP161225 Scheen er flere titalls tusen kunder uten mobildekning nasjonalt .
AP161225 Scheen er flere titalls tusen kunder uten mobildekning nasjonalt .
AP161219 Der gjør Arbeiderpartiet det bra, i tråd med trenden på nasjonalt nivå, sier Bergh.
AP161127 For det første utarbeides kravene og spesifikasjonene til nytt utstyr og materiell ofte nasjonalt , noe som gjør at alle land ender opp med ulike skreddersydde løsninger.
AP161122 I september bragte nettstedet Boston Tribune en historie om et nasjonalt forbud mot å bære våpen synlig i USA.
AP161115 NAFO - Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring.
AP161115 Mange har utfordringer som konsekvens av flukt, krigsopplevelser og usikkerhet med hensyn til oppholdstillatelse, sier Sigrun Aamodt, leder av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved HiOA.
AP161107 « Reichsbürger»-bevegelsen er hverken forbudt eller kategorisert som en organisasjon som skal overvåkes spesielt på nasjonalt nivå, noe som snart kan endre seg, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.
AP161103 Hun sikter til at det er menn som leder de fleste styrer både nasjonalt og internasjonalt, og at de i mindre grad tar avgjørelser slik kvinner ville ha gjort.
SA161021 Fakta : Grenseløs idrettsdag ¶ Nasjonalt konsept som startet i 2013 med budskap om at idrett er for alle.
BT161021 Fakta : Grenseløs idrettsdag ¶ Nasjonalt konsept som startet i 2013 med budskap om at idrett er for alle.
AP161021 Fakta : Grenseløs idrettsdag ¶ Nasjonalt konsept som startet i 2013 med budskap om at idrett er for alle.
AP161020 KrF-leder Knut Arild Hareide håper regjeringen ikke vil lande på et nasjonalt krav om aktiv påmelding til skolegudstjenester.
AP161013 Fakta : Legemiddelloven ¶ | Nasjonalt ID-kort utsatt igjen ¶
AP161013 Et nasjonalt ID-kort er derfor noe mange venter på også av praktiske årsaker : Det er mindre enn passet og mer praktisk å ha med seg.
AP161013 - Forslag om nasjonalt ID-kort er forsinket i forhold til tidligere opplysninger gitt til Stortinget.
AP161013 Kongens kommende bortgang har lenge stått som et nasjonalt traume.
SA161012 HJELP Å FÅ : Det er mange muligheter for å få behandling, dersom man strever med å få sove om natten, ifølge Bjørn Bjorvatn, professor og leder ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
SA161012 FOTO : Illustrasjonsfoto KieferPix NTB/Scanpix ¶ 20 prosent av alle som deltok i undersøkelsen, som Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) står bak, hadde insomni, altså problemer med å få sove om natten.
FV161012 HJELP Å FÅ : Det er mange muligheter for å få behandling, dersom man strever med å få sove om natten, ifølge Bjørn Bjorvatn, professor og leder ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
FV161012 FOTO : Illustrasjonsfoto KieferPix NTB/Scanpix ¶ 20 prosent av alle som deltok i undersøkelsen, som Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) står bak, hadde insomni, altså problemer med å få sove om natten.
BT161012 HJELP Å FÅ : Det er mange muligheter for å få behandling, dersom man strever med å få sove om natten, ifølge Bjørn Bjorvatn, professor og leder ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
BT161012 FOTO : Illustrasjonsfoto KieferPix NTB/Scanpix ¶ 20 prosent av alle som deltok i undersøkelsen, som Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) står bak, hadde insomni, altså problemer med å få sove om natten.
AP161012 HJELP Å FÅ : Det er mange muligheter for å få behandling, dersom man strever med å få sove om natten, ifølge Bjørn Bjorvatn, professor og leder ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
AP161012 FOTO : Illustrasjonsfoto KieferPix NTB/Scanpix ¶ 20 prosent av alle som deltok i undersøkelsen, som Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer ( SOVno ) står bak, hadde insomni, altså problemer med å få sove om natten.
BT161011 Siden NM er et nasjonalt mesterskap, følger arrangøren reglene til det Internasjonale Styrkeløftforbundet ( IPF ).
AP160929 « Kun de norske utøverne i turneringen kunne ble norgesmester, under forutsetning av at de er norsk statsborger med gyldig medlemskap i en norsk klubb, eller annet nasjonalt forbund. » « Det er den siste delen av setningen som har skapt en uheldige situasjonen for NGF.
AP160928 All den tid Arbeiderpartiet nasjonalt ser ut til å ville gjøre skole til en valgkampsak, kunne man for eksempel forvente at byrådet fant penger til fullt ut å kompensere elevtallsveksten i neste års budsjett.
VG160927 Etterlyst nasjonalt
VG160927 De to siste ble etterlyst nasjonalt av Sør-Øst politidistrikt mandag for forkynning av dommen.
AP160916 Den norske bestanden er dermed over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet ».
AP160916 Det må være et nasjonalt ansvar å sikre tilstrekkelig it studiekapasitet når dette er et nasjonalt behov som næringslivet har. 3 : Digital kompetanse i alle profesjonsutdanninger ¶
AP160916 Det må være et nasjonalt ansvar å sikre tilstrekkelig it studiekapasitet når dette er et nasjonalt behov som næringslivet har. 3 : Digital kompetanse i alle profesjonsutdanninger ¶
AP160903 Kilde : Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV ¶ 5 - 6 millioner for å forlenge livet ¶
VG160901 Da « Hermine » dro inn over Mexicogolfen økte den i styrke, og nasjonalt orkansenter i USA meldte at hun ble klassifisert som orkan - den første orkanen som rammer Florida på elleve år.
BT160823 Men det finnes ikke nøyaktige tall på økningen, fordi det ikke finnes noe nasjonalt register for allergi og intoleranse i forbindelse med mat.
SA160822 Men saken kan også tas videre til et nasjonalt rettssystem.
AP160822 NATOs evne og vilje til å komme oss raskt til unnsetning er svekket, og vi har et nasjonalt forsvar som enkelt kan utmanøvreres hvis noen vil sette oss under press ¶
AP160822 Et nasjonalt ambisjonsnivå om å bidra til å forsvare NATOs territorium ( herunder Norge ) som del av NATO, overtok.
AP160822 Men saken kan også tas videre til et nasjonalt rettssystem.
DA160818 - Jeg tror det vil komme på plass reginale sanntidsdata-hubber som igjen orkestreres på nasjonalt nivå.
DA160818 Nasjonalt nivå, mener Rana.
SA160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
FV160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
BT160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
AP160808 I SFO er det hverken et klart, nasjonalt krav til pedagogisk kompetanse hos de ansatte eller eller til innholdet i SFO, sier Løndal.
AP160721 Dette skjer rett ved siden av et nasjonalt energilaboratorium, og samtidig dukker en fåmælt jente med telepatiske evner opp på en kafé i nærheten.
DA160719 Vi er som lokalsamfunn alltid i en konkurranse med andre kommuner, nasjonalt og internasjonalt, om å tiltrekke oss de « gode menneskene » og det må vi ta på alvor om vi ønsker oss et spennende mangfold.
AA160711 Hun slo gjennom både nasjonalt og senere internasjonalt.
BT160707nasjonalt nivå utgjør de eldre 11 prosent av befolkningen.
BT160707nasjonalt nivå har vi lenge forutsett befolkningsaldring, og mange tiltak er iverksatt eller vurderes.
BT160707nasjonalt nivå er dette tallet i dag 0,17.
BT160707nasjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer mot 2040, fordi levealderen øker og de store etterkrigskullene kommer inn i denne gruppen i løpet av de neste 10- 15 årene.
BT160707 Det betyr at vi på nasjonalt nivå fremskriver en sentralisering av befolkningen og lavere aldring i sentrale strøk.
FV160629 FOTO : Stig B.Hansen Krister Blær Jonsson ( 20 ) : Jeg følte bare veldig nasjonalt stolthet.
AP160629 Hun lover at et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet skal stå klart innen fem år.
AP160629 - Faktisk skriver Anundsen selv, i sitt eget budsjettforslag høsten 2014 om Nasjonalt Beredskapssenter, at " det vil være mulig å innpasse gjeldende byggeprogram på Alna " sier hun.
AP160629 22.juli-kommisjonen ville ha et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet.
SA160628 Krister Blær Jonsson ( 20 ) : Jeg følte bare veldig nasjonalt stolthet.
BT160628 Krister Blær Jonsson ( 20 ) : Jeg følte bare veldig nasjonalt stolthet.
AP160628 Krister Blær Jonsson ( 20 ) : Jeg følte bare veldig nasjonalt stolthet.
SA160621 Overleveringen av kjøretøyet fant sted i forrige uke, dagen etter Stortinget hadde vedtatt støtte til et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner for hydrogen.
SA160621 - Oslo og Akershus har gått foran, men det er viktig at vi bygger opp et nasjonalt nettverk, sier Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre og leder for energi - og miljøkomiteen.
SA160616 Man bør ikke forskyve døgnrytmen med mer enn et par timer, sier forsker Ingvild Saxvig ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
FV160616 Man bør ikke forskyve døgnrytmen med mer enn et par timer, sier forsker Ingvild Saxvig ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
AP160616 Man bør ikke forskyve døgnrytmen med mer enn et par timer, sier forsker Ingvild Saxvig ved Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
SA160613 Til høsten vil de diskutere løsninger med Nasjonalt råd for ernæring.
SA160613 Nå vurderer de å endre dette, slik også Nasjonalt råd for ernæring ønsker.
SA160613 Nå går derfor Nasjonalt råd for ernæring ut med konkrete råd for inntak av melk og meieriprodukter for å ha et jodinntak som tilsvarer det anbefalte inntaket.
SA160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
SA160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶ ¶
SA160613 Hun er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
SA160613 - Behovet for tiltak er akutt, mener Nasjonalt råd for ernæring.
SA160613 Nasjonalt råd for ernæring slår alarm om nordmenns jodinntak.
SA160613 Nasjonalt råd for ernæring mener at det bør tas grep umiddelbart.
FV160613 Til høsten vil de diskutere løsninger med Nasjonalt råd for ernæring.
FV160613 Nå vurderer de å endre dette, slik også Nasjonalt råd for ernæring ønsker.
FV160613 Nå går derfor Nasjonalt råd for ernæring ut med konkrete råd for inntak av melk og meieriprodukter for å ha et jodinntak som tilsvarer det anbefalte inntaket.
FV160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
FV160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶ ¶
FV160613 Hun er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
FV160613 - Behovet for tiltak er akutt, mener Nasjonalt råd for ernæring.
FV160613 Nasjonalt råd for ernæring slår alarm om nordmenns jodinntak.
FV160613 Nasjonalt råd for ernæring mener at det bør tas grep umiddelbart.
BT160613 Til høsten vil de diskutere løsninger med Nasjonalt råd for ernæring.
BT160613 Nå vurderer de å endre dette, slik også Nasjonalt råd for ernæring ønsker.
BT160613 Nå går derfor Nasjonalt råd for ernæring ut med konkrete råd for inntak av melk og meieriprodukter for å ha et jodinntak som tilsvarer det anbefalte inntaket.
BT160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
BT160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶
BT160613 Hun er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
BT160613 - Behovet for tiltak er akutt, mener Nasjonalt råd for ernæring.
BT160613 Nasjonalt råd for ernæring slår alarm om nordmenns jodinntak.
BT160613 Nasjonalt råd for ernæring mener at det bør tas grep umiddelbart.
AP160613 Til høsten vil de diskutere løsninger med Nasjonalt råd for ernæring.
AP160613 Nå vurderer de å endre dette, slik også Nasjonalt råd for ernæring ønsker.
AP160613 Nå går derfor Nasjonalt råd for ernæring ut med konkrete råd for inntak av melk og meieriprodukter for å ha et jodinntak som tilsvarer det anbefalte inntaket.
AP160613 Men nå viser en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring at jodinntaket i deler av befolkningen er « urovekkende lavt ».
AP160613 Kilde : Rapporten " Risiko for jodmangel i Norge ", Nasjonalt råd for ernæring ¶
AP160613 Hun er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder i Nasjonalt råd for ernæring.
AP160613 - Behovet for tiltak er akutt, mener Nasjonalt råd for ernæring.
AP160613 Nasjonalt råd for ernæring slår alarm om nordmenns jodinntak.
AP160613 Nasjonalt råd for ernæring mener at det bør tas grep umiddelbart.
AP160526 Skrivesenteret : - Vi må tenke fremover ¶ Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Trondheimhar som overordnet mål å styrke skrivekompetansen til barn, unge og voksne.
SA160523 Det betyr også en helhetlig og slagkraftig næringsstrategi, at vi har styrke og tyngde nok til å vinne fram i konkurransen med andre byregioner, nasjonalt og internasjonalt - og ikke minst rygg til både å vokse og takle perioder med motgang.
SA160514 For en solidarisk og fremtidsrettet kommune, med like muligheter for alle og hvor vi kjemper med samlet stemme, både nasjonalt og internasjonalt.
AP160512 I tillegg har vi over lengre tid samarbeidet både lokalt og nasjonalt med fagforeninger for å få gode varslingskanaler.
AP160511 Frp har tidligere lovet å avskaffe kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt, og Høyre har også vært et parti som nasjonalt har gitt uttrykk for å være motstander av skatten.
VG160510 MÅ VURDERES PÅ NASJONALT NIVÅ : Fylkeslegen vil be Den katolske kirke om navnene på psykiaterne for å få utredet sakens faktiske forhold, forteller Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
VG160510 - Vi mener at dette reiser et såpass viktig prinsipielt helserettsspørsmål at det må tas stilling til dette på nasjonalt nivå av Statens Helsetilsyn, sier Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til VG.
AP160422 - Det arbeides med å få det nye regelverket gjennomført nasjonalt i de tre EFTA-landene slik at endringen i EØS-avtalen kan tre i kraft.
AP160422 Nasjonalt setter vi inn ressurser i dette arbeidet, slik at vi kan få nytte av de nye reglene så snart som mulig, sier Solvik-Olsen.
DN160419 Hever man blikket og ser på utdanningsområder nasjonalt , opplever helsefag vekst på alle fronter.
SA160418 - Dette er et nasjonalt problem : ¶ 2.
BT160418 - Dette er et nasjonalt problem : ¶ 2.
AP160418 Han varsler omkamp i Stortinget og sier SV i utdanningskomiteen vil foreslå et nasjonalt klageorgan.
AP160418 Ett av de viktigste forslagene fra utvalget var at Barneombudet skal bli et nasjonalt klageorgan i mobbesaker.
AP160418 Et nasjonalt klageorgan vil sikre likebehandling.
AP160418 - Dette er et nasjonalt problem : ¶ 2.
SA160412 Det skal veldig mye trening til for å gå ned i vekt, sier Hjelmesæth, som er medlem av Nasjonalt råd for ernæring.
AP160412 Det skal veldig mye trening til for å gå ned i vekt, sier Hjelmesæth, som er medlem av Nasjonalt råd for ernæring.
AP160408 I landsmøtetalen sin fredag trakk Hansson frem behovet for å bygge et samarbeid nasjonalt med de tradisjonelle sentrumspartiene KrF, Sp og Venstre - samt SV - ved valget i 2017.
AP160408 august, ligger an til å bli en styrkeprøve med politiske konsekvenser på nasjonalt plan.
AP160407 Nå foreslås det tilføyd at det samme skal gjelde Den norske kirke nasjonalt .
AP160407 Med dette fjernes dagens rettslige hinder for at Den norske kirke også nasjonalt kan opptre som selvstendig arbeidsgiver og for øvrig være selvstendig overfor statsforvaltningen.
AP160406 Jensen, professor i psykologi, prosjektleder Psykologisk Institutt, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ¶
SA160325 Spor 1 - deltakerne utgjør 1/3- del av våre elever, og nasjonalt utgjør denne gruppen 20 % av innvandrere i opplæring ( VOX statistikkbank ).
AP160323 Det hadde blitt mer renhårig dersom vi hadde fått på plass et nasjonalt skatteregime, mener Nordseth.
AP160316 Kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Linda Hofstad Helleland sier ja til Utøya-minnesmerket på Sørbråten i Hole kommune som nasjonalt minnested.
AP160315 Overlege Birgitte Heiberg Kahrs ved Nasjonalt senter for fostermedisin på St.
AP160315 Leger ved Rikshospitalet og Nasjonalt senter for fostermedisin ved St.
AP160314 Hvis vi skal lykkes nasjonalt og internasjonalt, er det norske ledere som må gå foran.
AP160313 Valgene søndag har ingen direkte betydning for regjeringen på nasjonalt plan, men de risikerer å forsure atmosfæren mellom koalisjonspartnerne.
AP160310 - Folk er kjent med skillet mellom lovgivende og utøvende makt - Storting og regjering - på nasjonalt nivå.
AP160310 Delstatsvalgene har ingen umiddelbare konsekvenser på nasjonalt plan.
AP160306 Hun er leder for seksjon Vold og traumer - Barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).
SA160303 Vi vil utvikle et nasjonalt system for kartlegging av barn som en del av et helhetlig kvalitetssystem for hele barnevernet.
AP160228 Regjeringen bør nå vurdere et nasjonalt « Technology Office » - med mandat til å gjennomføre de nødvendige digitale reformene.
DA160223 Selskapet har gjennom flere tiår vært en pådriver nasjonalt og internasjonalt for å styrke helikoptersikkerheten.
DA160223 Selskapet har gjennom flere tiår vært en pådriver nasjonalt og internasjonalt for å styrke helikoptersikkerheten.
SA160222 Jeg utelukker det ikke for fremtiden, men da må jeg ha gjort nok både nasjonalt og internasjonalt, sier Johansen, som i tiden fremover vil engasjere seg mer internasjonalt.
AP160222 Jeg utelukker det ikke for fremtiden, men da må jeg ha gjort nok både nasjonalt og internasjonalt, sier Johansen, som i tiden fremover vil engasjere seg mer internasjonalt.
AP160215 I tillegg til trusselen for trekkfugler, er det også en trussel mot et « nasjonalt viktig gytefelt », argumenterer Olje- og energidepartementet.
BT160214 Engan-Skei forteller at arrangementet « Jenter og teknologi » er et nasjonalt samarbeid som også ble holdt på Universitetet i Tromsø, NTNU og Høyskolen i Oslo og Akershus på onsdag. 200 tiendeklassinger fra Bergen, Askøy og Nord-Hordaland besøkte HiB.
AP160214 Samtidig viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) at flere menn enn kvinner opplever « mindre alvorlig vold » fra partner. ( se fakta ) ¶
AP160214 Portalen skal driftes av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress.
AP160214 Kilde : Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ) sin omfangsundersøkelse « Vold og voldtekt i Norge - en nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv » ( rapport 1/2014 ).
DA160212 Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er det slik at en bil med piggdekk som kjører ti mil, sliter løs mellom et halvt til to kilo asfalt.
DA160212 Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er det slik at en bil med piggdekk som kjører ti mil, sliter løs mellom et halvt til to kilo asfalt.
BT160211 I en rapport anslår Sintef - den største, uavhengige forskningsstiftelsen i Skandinavia - at gruvedriften vil føre til 170 nye arbeidsplasser i Naustdal, 300 i regionen og 500 nasjonalt .
AP160211 Disse er kritiske : Bufdir, IMDi, Likestillings - og diskrimineringsombudet ( LDO ), Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk ( Vox ), en rekke organisasjoner.
AP160209 De peker også på at « enkelte forslag ikke vil være i tråd med prosesskrav i nasjonalt og europeisk regelverk ».
AP160209 Videre skriver UDI at de oppfatter at « enkelte forslag ikke vil være i tråd med prosesskrav i nasjonalt og europeisk regelverk.
AP160208 Men det finnes ikke noe nasjonalt regelverk.
AP160204 Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen, Nasjonalt råd for ernæring.
AP160203 - Vi har snakket mye om å få på plass et nasjonalt kartsystem som gir oversikt over hvor områdene med skog og torvmyr ligger.
AP160203 Vil du vite ha lederen i Nasjonalt råd for ernæring mener om potetgull, finner du det i denne saken : ¶
AP160203 Som eksemplene illustrerer, kan man ikke bare smake seg frem til saltinnholdet, sier ernæringsfysiolog Erik Arnesen, medlem av Nasjonalt råd for ernæring og helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
AP160201 - Men det er mye vi ikke klarer nasjonalt .
AP160127 Det kan se ut som om terskelen for å søke hjelp er enda høyere når det gjelder barn med innvandrerbakgrunn, sier Mira Elise Glaser Holthe, en av forskerne ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ), som står bak rapporten.
AP160125 Kilder til denne artikkelen : Ernæringsfysiolog Erik Arnesen, AkzoNobel Salt, Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen, Nasjonalt råd for ernæring, Øyvind Simonsen, daglig leder BM-Food AS og Wikipedia.
AP160123 Og da har det vært viktig på nasjonalt nivå at en kan vise gode tall.
DA160122 Stavanger er et varsku om hva som kan komme, dersom ikke politikere på kommunalt og nasjonalt nivå tar tak i situasjonene.
AP160122 Halvannen måned etter at hun ble friskmeldt, deltok hun på et nasjonalt stevne.
AP160121 Begge disse problemene er reelle samfunnsproblemer som krever fornuftige politiske grep både nasjonalt og internasjonalt.
DA160117 Bu mener at dette er et signal om at det er viktig å videreføre en sterk elbilpolitikk, både nasjonalt og lokalt.
DA160117 Bu mener at dette er et signal om at det er viktig å videreføre en sterk elbilpolitikk, både nasjonalt og lokalt.
DA160116 Han har plukket ut turene i boka sammen med medredaktør Espen Nordahl, som er prosjektleder for Nasjonalt kompetansesenter for snøskred i Tromsø.
DA160116 Han har plukket ut turene i boka sammen med medredaktør Espen Nordahl, som er prosjektleder for Nasjonalt kompetansesenter for snøskred i Tromsø.
AP160110 Leder av Nasjonalt råd for ernæring, Liv Elin Torheim, som er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo, oppfordrer folk til å være litt mer bevisst på hva man spiser, f.eks. å velge kokt skinke og salat på brødskiven fremfor en haug med italiensk salat og mye smør.
AP160110 Leder av Nasjonalt råd for ernæring, Liv Elin Torheim, som er professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo, oppfordrer folk til å være litt mer bevisst på hva man spiser, f.eks. å velge kokt skinke og salat på brødskiven fremfor en haug med italiensk salat og mye smør.
AP160109 - Kosthold teller mest i energiregnskapet, sier Liv Elin Torheim, leder av Nasjonalt råd for ernæring og professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
BT160106 Vi er midt i et politisk tidsskifte internasjonalt, nasjonalt og lokalt der hensynet til klima og miljø skal være det overordnede målet for by - og samfunnsutviklingen.
FV160105 Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP160105 Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP160105> Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP160105> target="avis" href= Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Dette er verdier fremtiden trenger, både lokalt, nasjonalt og globalt.