AA170731 - Vi har hatt en meningsfull festival som med sitt innhold har bidratt svært positivt i vårt videre arbeid mot nasjonaljubileet i 2030.
AA170609 Statsbudsjettet for 2017 slår fast at SNK har et særskilt ansvar for nasjonaljubileet .
AA170609 SNK har i flere år vært preget av et stort prosjekt : nasjonaljubileet i 2030, « 1030-2030.
AA170609 Oppmerksomheten som nasjonaljubileet fører med seg skaper et unikt mulighetsrom til å løfte frem nettopp den brede fortellingen, til å diskutere hva Trøndelag har vært, er og bør være.
AA170609 Frem mot nasjonaljubileet i 2030 gir det en unik mulighet til å løfte frem Trøndelags mangfold og plass i norgeshistorien.
AA170609 Statsbudsjettet for 2017 slår fast at SNK har et særskilt ansvar for nasjonaljubileet .
AA170609 SNK har i flere år vært preget av et stort prosjekt : nasjonaljubileet i 2030, « 1030-2030.
AA170609 Oppmerksomheten som nasjonaljubileet fører med seg skaper et unikt mulighetsrom til å løfte frem nettopp den brede fortellingen, til å diskutere hva Trøndelag har vært, er og bør være.
AA170609 Frem mot nasjonaljubileet i 2030 gir det en unik mulighet til å løfte frem Trøndelags mangfold og plass i norgeshistorien.