DA171216 Nylund skole på Storhaug havnet i det nasjonale rampelyset etter det angivelige forsøket på å redigere « Deilig er jorden ».
DA171216 Berettiget eller ei ; Nylund skole havnet i det nasjonale rampelyset etter at Aftenbladet slo stort opp at elevene måtte nynne « Deilig er jorden », og uttrykk som « jul » og « nisse » ble erstattet med såkalt verdinøytrale ord.
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
DN171022 I forslaget legges det opp til at alle nasjonale regler om godtgjørelse skal gjelde for utsendte arbeidstagere.
DN171022 Etter dette skal nasjonale regler gjelde fullt ut.
DN171022 Roberto Maroni, president i Lombardia sier at han er fornøyd dersom 34 prosent av innbyggerne avlegger stemme, for det tilsvarer andelen som møtte opp i den nasjonale grunnlovsavstemningen i 2001.
VG171021 En rekke nasjonale antidopingbyråer, blant dem norske Antidoping Norge, har bedt om at Russland blir utestengt fra OL 2018.
VG171021 Det eventuelle lovbruddet har en strafferamme på 30 år i fengsel, får " å voldelig og offentlig ha erklære uavhengighet fra en del av det nasjonale territoriet ".
VG171021 Så mye at den nasjonale samtalen synes å ha gått mer eller mindre i oppløsning, noe som banet vei for en absurd presidentkandidat som Donald Trump, skal vi tro den sentrumsliberale New York-professoren Mark Lilla.
SA171021 Fylker og kommuner er vertskap for det nasjonale fellesgodet fornybar energi.
SA171021 Dette har pågått over tid, og forvitrer kompensasjonen som vertskapet får for å tilrettelegge for den nasjonale fornybardugnaden.
DB171021 Foto : Det nasjonale politiet i Ukraina.
DB171021 The Washington Post siterte imidlertid et ikke navngitt medlem av USAs nasjonale sikkerhetsråd tidligere denne uka.
DB171021 Det er blitt satt i gang underskriftskampanje for henne, og hun er invitert til regjeringens markering av den nasjonale familierettighetsdagen.
DA171021 Kvinnene som har blitt nasjonale ledere, har gjerne vært svært godt kvalifisert.
BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/PW6P0/Rettferdighet-i-vestlige-domstoler Selve bevisbyrden er også vesentlig høyere i krigsforbryterrettsaker enn i nasjonale strafferettsaker.
BT171021https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/PW6P0/Rettferdighet-i-vestlige-domstoler I både Sverige og Tyskland har nasjonale domstoler domfelt flere syrere som har deltatt i graverende krigsforbrytelser.
AP171021https://www.aftenposten.no/verden/i/e9bRM/Populister-og-nasjonalister-tar-makten-i-ost-Migrantkrisen-har-endret-Europa-fundamentalt_-mener-forfatter Langberg ¶ « Nasjonale lojaliteter, som vi en gang tenkte på som døde og begravet, er tilbake - og det med et drønn - i dagens Europa », skriver forfatter Ivan Krastev i boken After Europe.
VG171020 For dere pårørende vil det være spesielt tungt når den nasjonale sorgen gradvis avtar.
VG171020 Stortinget har tidligere pålagt regjeringen å « sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020. » | Her har Ernas favoritt Marit ( 39 ) blitt statsråd ¶
SA171020 « Gitt betydningen av hva som står på spill i kandidatprosessen og risikoen for noen oppfatning av korrupsjon fra det sivile samfunnet, kan IOC-medlemmer ikke godta noen gave, uansett verdi, fra en kandidatby, dens nasjonale olympiske komité, eller noen person eller enhet som handler på vegne av kandidaten », står det blant annet.
DB171020 På sikt ser han for seg tre til fem nasjonale håndverksbryggerier i Norge, i tillegg til rundt femten regionale bryggerier og rundt 50 mindre lokale aktører.
DB171020 Foto : Det nasjonale politiet i Ukraina.
DB171020 Det er alltid noen som mener distriktskrav er viktigere enn nasjonale krav, sier Høyre-veteranen.
DB171020 President Robert Mugabe og partiet Zimbabwes Afrikanske Nasjonale Union - Patriotisk Front ( ZANU-PF ) har vanstyrt landet i flere tiår.
DB171020 Eggen skriver også at årsaken kanskje kan være at utgangspunktet var hendelser i det nasjonale prosjektet, som ikke ble snakket om i retten.
DB171020 Det er heller ikke åpenbart at det er kommunene som i dag ikke oppfyller en eventuell lærernorm som har størst behov for statlig hjelp, skulle den følges opp av nasjonale tilskudd.
DB171020 Det har tjent Finlands nasjonale interesser.
DB171020 For dere pårørende vil det være spesielt tungt når den nasjonale sorgen gradvis avtar.
DA171020 - Bakgrunnen for forslagene er at fagfolkene i helsedirektoratet og utallige internasjonale og nasjonale studier viser at under og feilernæring er et stort problem, spesielt blant eldre, men også blant kronikere og andre utsatte grupper ( rus, psykiatri, barnevern etc ) Dette er påpekt og skrevet om i uttalige stortingsmeldinger og diverse rapporter uten at noen tar skikkelig tak i problemstilling
BT171020https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/B7RWQ/Ny-bok-forteller-om-hvordan-kongeparet-ble-evakuert-22-juli Kong Harald holder tale under den nasjonale minneseremonien etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.
AP171020https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/IOC-tar-grep-etter-interne-skandaler-Na-har-de-laget-egen-nei-liste-til-medlemmene---244042b.html « Gitt betydningen av hva som står på spill i kandidatprosessen og risikoen for noen oppfatning av korrupsjon fra det sivile samfunnet, kan IOC-medlemmer ikke godta noen gave, uansett verdi, fra en kandidatby, dens nasjonale olympiske komité, eller noen person eller enhet som handler på vegne av kandidaten », står det blant annet.
VG171019 Begge brødrene har utdannelse fra den nasjonale filmskolen i Łódź i Polen.
NL171019 oktober at Riksantikvaren ønsker å inkludere vestkysten av Senja på sin liste over kulturhistoriske landskap i Troms, og at dette framstår som « nasjonale vernemyndigheters velmente ønske om å konservere det fineste Norge kan by på ».
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Lvyrp/Hva-er-Hoyres-innvandringspolitikk--Eirik-Julius-Risberg Bildet er fra Regjeringens nasjonale integreringskonferanse.
VG171018 Opplysningene skal bygge på seks ulike forsvarskilder Aldrimer.no har snakket med, alle med tilgang til nasjonale og dels NATO-rapporter.
VG171018 Opplysningene skal bygge på seks ulike forsvarskilder Aldrimer.no har pratet med, alle med tilgang til nasjonale og dels NATO-rapporter.
SA171018 Han er leder for Norges brannbefals landsforbund og sitter i flere nasjonale utvalg innen brann og redning.
SA171018 - Facebook må forholde seg til geoblockers og nasjonale rettigheter som allerede er inngått.
DN171018 De seks forskjellige forsvarskildene har ifølge nettstedet tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver den russiske øvelsen.
DB171018 - Vi prioriterer det nasjonale beredskapssenteret med 660 millioner kroner, vi kjøper tre nye politihelikoptre og styrker grensekontrollen.
DB171018 De seks har tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver den russiske øvelsen.
DA171018 Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor, » står det på Fylkesmannens nasjonale nettsider om det nye regelverket.
BT171018https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/aXrwL/Nettsted-Russiske-styrker-trente-pa-a-invadere-Svalbard De seks har tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver den russiske øvelsen.
AP171018https://www.aftenposten.no/norge/i/9jgEr/Nettsted-Russiske-styrker-trente-pa-a-invadere-Svalbard Ifølge Aldrimer.no har seks forskjellige forsvarskilder med tilgang til nasjonale , delvis også NATO-rapporter, rapportert til nettstedet om den den russiske øvelsen.
AA171018 Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv.
VG171017 I fjor oppga det nasjonale antiterrorsenteret i USA at IS-grupper opererte i 18 land.
SA171017 VVP, foreningen for produsenter innenfor VA og VVS, mener tiden er inne for en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten på det nasjonale vann- og avløpsnettet.
NL171017 Men spesielt skuffet er jeg over fagdirektøren ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf som mener at en indianer karnevalskostyme representerer ytringsfrihet, ( ja, hva var det Siv Jensen prøvde å ytre i såfall ?
DN171017 Det er kommunene som har ansvar for å sikre at fastlegene følger forskriften, påpeker han, men legger til at han skal sørge for at det finnes nasjonale løsninger for digital kommunikasjon.
DB171017 Får du stillingen, er du både den mektigste i militæret og en av de viktigste politiske lederne, med vetorett i parlamentet, kontroll over tre departementer og majoritet i det nasjonale sikkerhetsrådet, sier Audun Aagre, daglig leder i Den norske Burmakomité, til Dagbladet.
DB171017 ¶ DUGNAD : Det er på høy tid med en nasjonal dugnad for nasjonale vann- og avløpsnett, skriver artikkelforfatteren.
DB171017 VVP, foreningen for VA- og VVS-produsenter, mener det er på høy tid med en nasjonal dugnad for nasjonale vann- og avløpsnett.
DA171017 Oljen under Kirkuk er en av Iraks største nasjonale ressurser, og også årsaken til at daværende president Saddam Hussein fordrev kurderne fra byen på 70-tallet.
DA171017 24 ) Skagerrak fjærfellings- og overvintringsområde for sjøfugl : Stor andel av den nasjonale bestanden av lomvi på sensommeren og vinteren.
DA171017 24 ) Skagerrak fjærfellings- og overvintringsområde for sjøfugl : Stor andel av den nasjonale bestanden av lomvi på sensommeren og vinteren.
DA171017 Målet med tilskuddet til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet « er å medvirke til økt deltakelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og barna deres ».
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPP6r/Amerikanskstottede-styrker-har-erobret-hele-Raqqa-fra-IS « Det nasjonale sykehuset er frigjort og 22 fremmedkrigere ble drept », heter det i en uttalelse fra Syrias demokratiske styrker ( SDF ), en amerikanskstøttet allianse som består av kurdiske og arabiske opprørere.
AA171017 Tallene, som ble offentliggjort av det nasjonale britiske statistikkbyrået tirsdag, styrker muligheten for at Bank of England vil sette opp styringsrenta for første gang på et tiår.
AA171017 - Det nasjonale sykehuset er frigjort og 22 fremmedkrigere ble drept, heter det i en uttalelse fra Syrias demokratiske styrker ( SDF ), en amerikanskstøttet allianse som består av kurdiske og arabiske opprørere.
AA171017 Det er kommunene som har ansvar for å sikre at fastlegene følger forskriften, påpeker han, men legger til at han skal sørge for at det finnes nasjonale løsninger for digital kommunikasjon.
AA171017 Det er kommunene som har ansvar for å sikre at fastlegene følger forskriften, påpeker han, men legger til at han skal sørge for at det finnes nasjonale løsninger for digital kommunikasjon.
AA171017 Gjennomføre nasjonale holdningskampanjer rettet mot hele befolkningen med hovedvekt på utfordringene og en ansvarliggjøring av den enkelte av oss. 7.
VG171016 Han forklarer at Røde Kors følger opp arbeidet i Bangladesh med å gi opplæring i god pasientbehandling for de nasjonale som skal være på feltsykehuset.
VG171016 Når Norge bruker milliarder på å subsidiere elbiler, er målet ikke bare nasjonale kutt.
VG171016 Du trenger tross alt ikke å bo i et autoritært land for å mislike at noen andre kødder med deg, din nasjonale identitet og selvforståelse.
SA171016 Vi er allerede et europeisk fyrtårn, og tar nå også den nasjonale statusen som smartregion, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til kommunens nettside. 11 virksomheter utgjør kjernebedriftene i klyngen : • Nordic Edge • Lyse • Westcontrol • Delfi • Roxel • Systor Vest • Atea • Petrolink •
SA171016 Folkeavstemningen ble arrangert sammen med det nasjonale valget i Østerrike.
SA171016 I helgens nasjonale rekruttkonkurranse for 11 - 12-åringer i Ålesund ble det flere sterke resultater for utøverne fra Tromsø Turnforening.
SA171016 BRONSE : TTFs gutter slo til med en bronsemedalje i den nasjonale konkurransen.
NL171016 Siden norsk sikkerhetspolitikk skal sikre suverenitet, frihet og handlingsrom til å forfølge nasjonale interesser, er dette synet risikabelt.
NL171016 Norsk sikkerhetspolitikk er forsikringspremien som skal beskytte norsk suverenitet og evne til å forfølge nasjonale interesser.
NL171016 Her skal jeg bare nevne noen : Promotere fotballen globalt ( ikke i palestinske Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem ), organisere nasjonale konkurranser ( palestinske Gaza er utelukket ), kontrollere all slags organisert fotball ( ikke i Israel ), sikre kampenes integritet og hindre misbruk ( ikke i Israel og ingen integritet i de førnevnte palestinske områdene ).
NL171016 Vi produserer daglige distrikts-TV sendinger og lager innslag til nasjonale nyhetssendinger.
FV171016https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html Folkeavstemningen ble arrangert sammen med det nasjonale valget i Østerrike.
DB171016 - Den beste aktøren Rema kan lære av, er nettselskapet Amazon som nå har gått inn i dagligvarehandelen med oppkjøpet av den nasjonale kjeden Whole Foods i USA.
DB171016 Stortinget viser stor interesse for skolen og for læreres erfaringer, og de ønsker en gjennomgang av det nasjonale kvalitetssystemet.
DB171016 Først etter Sovjetunionens oppløsning fikk Ukraina sin nasjonale frihet.
DB171016 Da de fleste av Europas nasjoner fikk sin nasjonale frihet etter 1. verdenskrig, og de russiske, osmanske og østerrikske imperienes fall, snublet Ukraina i sine egne innebygde motsetninger, og i naboenes kalkulerte snubletråder.
DB171016 Det burde jeg som privilegert menneskebarn ikke ha gjort, » skriver Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Å avskaffe ekstrem fattigdom de neste 13 årene vil kreve massiv ekstern bistand og kan bli mest effektiv om den gis direkte, utenom nasjonale systemer.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Oppbygning av nasjonale velferdsordninger kan gi bedre resultater i lengden, men tar lenger tid.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/odAQ7/Slik-kan-Norge-komme-ut-av-strutseposisjonen-og-inn-i-ledertroya--Anita-Krohn-Traaseth Små steder som skaper vekst av internasjonalt vekstkaliber må dekkes av den nasjonale næringslivspressen, skriver Anita Krohn Traaseth.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/odAQ7/Slik-kan-Norge-komme-ut-av-strutseposisjonen-og-inn-i-ledertroya--Anita-Krohn-Traaseth Er det overhodet mulig, når utslipp fra norsk oljeproduksjon utgjør cirka 500 millioner tonn i året, tilsvarende 10 ganger våre nasjonale utslipp ?
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/XxW9b/Vi-har-presentert-et-teater-for-fremtiden--Arne-Reisegg-Myklestad Nationaltheatret har et stort arealbehov for å kunne være den nasjonale teaterinstitusjonen landet fortjener.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Mer-hodebry-for-IOC-Innsbruck-sier-nei-til-OL-243844b.html Folkeavstemningen ble arrangert sammen med det nasjonale valget i Østerrike.
NL171015 Nasjonale helsemyndigheter ( Norsk Hjerteinfarktregister ) har kledd den politiske PCI-kampanjen naken.
NL171015 Der leser jeg en av delslutningene : " Planer for å binde allierte til forsvaret av Norge må utvikles samtidig med og som en integrert del av den nasjonale forsvarsplanleggingen.
DN171015 - Vi ser tegn til at verdiene i denne delen av markedet er tøyd, sa ECB-sjefen, og la til ECB overvåker markedet sammen med nasjonale myndigheter og sentralbanker.
DN171015 ¶ Regjeringen har styrket det nasjonale forsvaret, tatt initiativer for et bedre Nato og stilt opp for våre allierte med fly, fartøyer og personell.
DB171015 Fallet i oljeprisene er en trussel for den nasjonale økonomien.
DB171015 Der heter det at både turisme og underholdninger er satsingsområder og skal få større plass i den nasjonale økonomien.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/b3OqA/Macron-vil-frata-Weinstein-fransk-fortjenstmedalje Emmanuel Macron sa i en TV-sending søndag at han hadde iverksatt en prosess som kan gi ham mulighet til å trekke tilbake filmskaper Harvey Weinsteins den nasjonale æresbevisningen.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/KQ8j6/Sjelden-grunn-til-a-feire-for-Martin-Schulz Statsminister Angela Merkel fra kristeligkonservative CDU vant for tre uker siden det nasjonale valget i Tyskland, men står nå foran vanskelige samtaler med De Grønne og det liberale partiet FDP for å få på plass en koalisjon.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/doOmj/Klimaendring-blir-et-hetere-og-hetere-tema--Rosa-Manzo I tillegg er et økende antall klimasaker nylig meldt inn til nasjonale domstoler.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/doOmj/Klimaendring-blir-et-hetere-og-hetere-tema--Rosa-Manzo Et økende antall klimasaker er meldt inn til nasjonale domstoler, blant annet i Norge, der Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for å åpne for oljeleting i Barentshavet, skriver innleggsforfatteren.
AA171015 Statsminister Angela Merkel fra kristeligkonservative CDU vant for tre uker siden det nasjonale valget i Tyskland, men står nå foran vanskelige samtaler med De Grønne og det liberale partiet FDP for å få på plass en koalisjon.
AA171015 Dette trenings- og øvingssamarbeidet er viktig for utviklingen av vår egen nasjonale forsvarsevne, samtidig som det gir våre allierte kunnskap om Norge, norsk klima og våre sikkerhetspolitiske utfordringer.
AA171015 - Hvis vi ikke ville elektrifisere, hadde vi tatt det ut fra den nasjonale transportplanen, sa Solvik-Olsen.
VG171014 Rundt bordet satt også visepresident Mike Pence og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.
VG171014 - Ordningen fungerer ikke optimalt, men hvis vi skulle lagt den om måtte vi opprettet nasjonale grupper av erfarne leger som skulle vurdere disse unntakene.
NL171014 Saken har blitt en aldri så liten studie i hvordan lokale samfunnsaktørers ønske om vekst, støter mot nasjonale vernemyndigheters velmente ønske om å konservere det fineste Norge kan by på.
DB171014 Senteret stkal styrke den nasjonale kompetansen og samordne tiltak for opprydding av marin forsøpling, står det i budsjettet.
DB171014 På den nasjonale integreringskonferansen trakk hun frem dødstrusler mot en 17-årig AUF-er fra Grorud som var så uheldig å være på TV valgnatta.
NL171013 Å trekke denne nasjonale tragedien inn i debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark, er fordummende og historieløst, skriver Skjalg Fjellheim.
DB171013 Tidligere i år fremsatte flere nasjonale antidopingbyråer krav om at Russland utestenges fra vinterlekene.
DB171013 Utøvernes innflytelse er enten gjennom sine to valgte representanter eller gjennom sine nasjonale forbund, forteller Ulvang.
DB171013 Nå hauser Fotballforbundet slett ikke opp vinnerne av den nasjonale serien.
DB171013 Den nasjonale serien mellom landets beste 14-åringer har for mange snåle resultater som da Oslos kretslag basert på Vålerenga fløy til Tromsø for å vinne 9 - 0 over Finnmark/Troms eller da Rogalands ene elitelag reiste til Drammen for å bli slått 7 - 0 av Buskerud.
DB171013 Den nasjonale serien for 14-åringer består av 18 lag.
DB171013 Den nasjonale sesongåpninga i langrenn går av stabelen på Beitostølen helgen 17. til 19. november.
DB171013 Rundt 435 000 amerikanere rapporterte at de har brukt heroin de siste 30 dagene, ifølge den siste nasjonale undersøkelsen fra 2014.
DB171013 Frivillige organisasjoner kan spille en viktig rolle for samfunnsendring der nasjonale og internasjonale myndigheter kommer til kort.
DA171013 Samtidig videreføres det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.
DA171013 Samtidig videreføres det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/XxbP7/Tillerson-bekrefter-Trump-skroter-ikke-Iran-avtalen - Trump kommer fredag til å erklære at atomavtalen ikke lenger tjener USAs nasjonale sikkerhetsinteresser.
VG171012 Det er også mange andre nasjonale olympiske komiteer som bruker dem ( Jet Set Sports ).
VG171012 - Foreløpig sender vi mail til IOC, den autoriserte billett forhandleren i Finland og den finske nasjonale olympiske komiteen og gjør de oppmerksom på det faktiske som skjer.
VG171012 Til og med motstandere av nasjonale prøver kommer drassende med saken sin, sammen med motstanderne av stykkprisfinansiering og fritt skolevalg.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/0942/Utenriks/han-kan-bli-en-av-usas-mektigste Foruten Warsh, Yellen og Powell, skal leder for det nasjonale økonomiske rådet, Gary Cohn, og Stanford-professor John Taylor også stå på listen.
DN171012 Samtidig videreføres både det nasjonale kravet om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt og barn i tre-, fire- og femårsalderen.
DN171012 Foruten Warsh, Yellen og Powell, skal leder for det nasjonale økonomiske rådet, Gary Cohn, og Stanford-professor John Taylor også stå på listen.
DN171012 Dommen kommer etter at det nasjonale sikkerhetsrådet i Irak begjærte det.
DB171012 Dette kan bli bedre med en spisset hjemlig eliteserie, men den løsningen utfordrer samtidig sportens nasjonale preg.
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Regjeringen viderefører dermed nasjonale minstekravet om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass, med maksimalprisen som øvre grense.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Bevilgningen på 1,835 millioner kroner skjer via Justis- og beredskapsdepartementets påst for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet », går det frem av statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag.
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets tabell om " tilskudd til nasjonale ressursmiljø ".
AA171012 Det fremkommer i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettkapittel om « tilskudd til nasjonale ressursmiljø ».
VG171011 Israel varslet da NSA, USAs nasjonale sikkerhetsbyrå.
SA171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
SA171011 Nyheten spredde seg raskt ut i de nasjonale mediene.
DN171011 Han aksepterte folkets mandat, men utsatte uavhengighetserklæringen for å få til en dialog med de nasjonale myndighetene.
DN171011 Denne ideen har splittet EUs medlemsland, og nå åpner Kommisjonen for en mer gradvis tilnærming der nasjonale innskuddsordninger i første omgang skal støttes av et felles EU-fond.
DB171011 Involveringen fra kriminelle vannet ut sporten, og pengestrømmen inn i den nasjonale ligaen tørket ut.
DB171011 Årsaken er at det nasjonale fotballforbundets kontorer og konti er satt under administrasjon.
DB171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en e-post til NTB.
DB171011 Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgssektoren basert på bruker- og pårørendeerfaringer.
DB171011 Helsedirektoratet har fått i oppdrag å lage nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser.
DB171011 Dagbladet vet også godt at vårt sekretariat i Brussel må forholde seg til Eftas offentlighetsregler, på samme måte som norske myndigheter må forholde seg til offentlighetsloven og polske myndigheter til sitt nasjonale lovverk.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Belgias største politiske parti, det nasjonale flamske alliansen N-VA, ønsker at regionen bryter ut av Belgia.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/0a0p6/Foreldrene-ga-lareren-en-konvolutt-med-penger-Dessverre-ga-de-altfor-lite-Da-ble-det-brak-pa-den-russiske-skolen Skolebarn i Krasnodar feirer første skoledag, som er en av de største nasjonale festdagene i Russland.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Handballprofiler-foler-med-Obaidli---Det-er-trist-for-handball_-trist-for-henne-og-trist-for-Molde-243633b.html Nyheten spredde seg raskt ut i de nasjonale mediene.
AA171011 Domstolen som onsdag utstedte arrestordren opplyser at den handler på oppfordring fra Det nasjonale sikkerhetsrådet som ledes av statsminister Haider al-Abadi. ( ©NTB ) ¶
AA171011 - Alle anbefalingene fra IAEA må gjennomgås med Statens strålevern for å sikre at de er i tråd med nasjonale lover og forskrifter som forvaltes av Statens strålevern, skriver IFE i en epost til NTB.
VG171010 juli - mellom Tillerson, flere andre ministre og medlemmer av det nasjonale sikkerhetsrådet.
NL171010 Statsbygg forvalter vår nasjonale bygningsmasse, og de kontraherer og bygger for milliarder av kroner hvert eneste år.
NL171010 Som vår nasjonale eiendomsutvikler og - forvalter har Statsbygg et ufravikelig ansvar for at bærekraftaspektet ligger til grunn for enhver vurdering som angår fellesskapet.
NL171010 Politisk er det liten tvil om at lærerne og lærerstudentene skal prioriteres som et satsningsområde - de spiller tross alt en helt avgjørende rolle i å forme vår nasjonale fremtid.
DB171010 Selv om McLaren av prinsipielle grunner valgte ikke å møte som vitne under selve CAS-saken, godtok dommerne de avgjørende bevisene hans på hvordan russiske sportsmyndigheter helt siden 2011 og gjennom hele lekene manipulerte bort de beste nasjonale utøvernes positive dopingprøver.
DB171010 Han sier videre at grasrotorganisasjonene ANC ( Den nasjonale katalanske forsamlinga ) og Òmnium Cultural har bedt folk om å stille foran det katalanske parlamentet før klokka seks i dag.
DA171010 PINN eier også Driv Inkubator, som tilbyr gründere rådgivningstjenester og tilgang til kompetanse, nettverk og kapital fra lokaler i Grønland 40 i Drammen, som del av det nasjonale SIVA-programmet.
AA171010 De nasjonale luftfartsmyndighetene opplyser at flyselskapene er blitt bedt om å redusere antall flygninger med 30 prosent ved flere lufthavner.
AA171010 - Dyret ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen.
AA171010 Selv om handlingsplaner og nasjonale retningslinjer innenfor helsevesenet er igangsatt, må temaet gis enda mer oppmerksomhet.
DN171009 Det har de så smått begynt å se på i Australia, der det nå åpnes for en lovendring som gjør det tillatt for personer med selvkjørende biler å « kjøre hjem » i beruset tilstand, skriver Australias nasjonale trafikketat ( NTC ) i et høringsnotat.
DB171009 Så er det riktig at Vegvesenet og TØI fokuserer på andel av enkeltreiser, og at det er denne andelen som har blitt brukt som måltall i gjentatte Nasjonale Transportplaner.
DB171009 Vil ha nasjonale regler for nikab og burka i skolen ¶
DB171009 Da De konservative satte i gang å utrede det nasjonale omfanget av burka, viste det seg at dette dreide seg om bare tre kvinner.
DB171009 - Både André Søfteland som Valjean, Andreas Hoff som Enjolras, Lars Henrik Aarnes som Marius og Amanda K'Odingo som Cosette får en flying start på sine nasjonale karrierer, sier han.
DA171009 * Flyplasser mottar støtte fra lokale og nasjonale myndigheter, men også fra EU, både i forbindelse med utbygging og drift av flyplassene.
DA171009 * Flyplasser mottar støtte fra lokale og nasjonale myndigheter, men også fra EU, både i forbindelse med utbygging og drift av flyplassene.
SA171008 - Det russiske fotballforbundet og de nasjonale myndighetene har forstått at VM kan bli ødelagt av frykten for rasisme på tribunene og har tatt i bruk noen sterke virkemidler, sier FARE-leder Piara Powar.
DN171008 Foto : MARK WALLHEISER/Getty Images/AFP/NTB Scanpix ¶ 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen, vil si at Nate er oppgradert til en kategori 1 orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
DB171008 Bakgrunnen for Trumps raseri er at Corker i forrige uke mer enn antydet at Trumps nasjonale sikkerhetsråd gir presidenten etterlengtet voksentilsyn.
DB171008 - De ( det nasjonale sikkerhetsrådet, journ.anm ) jobber veldig godt sammen for å sikre at politikken vi har for verden er sunn og sammenhengende.
DB171008 ¶ FLERE DELSTATER UTSATT : 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen, vil si at Nate er oppgradert til en kategori 1 orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
DB171008 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen, vil si at Nate er oppgradert til en kategori 1 orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
DA171008 Det vil hjelpe oss med å bevare nødvendig arbeidskraft i NHS ( det nasjonale helsevesenet ), og i offentlig sektor, sier han.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/mXg6l/Orkanen-Nate-har-nadd-USA sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen, vil si at Nate er oppgradert til en kategori 1 orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Poblene-er-Vladimir-Putins-store-frykt-Her-er-grepene-Russland-har-tatt-243456b.html - Det russiske fotballforbundet og de nasjonale myndighetene har forstått at VM kan bli ødelagt av frykten for rasisme på tribunene og har tatt i bruk noen sterke virkemidler, sier FARE-leder Piara Powar.
AA171008 Orkanen hadde en styrke på 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen da den nådde USA, og er dermed kategorisert som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA171008 Orkanen hadde en styrke på 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen da den nådde USA, og var dermed kategorisert som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA171008 Det vil hjelpe oss med å bevare nødvendig arbeidskraft i NHS ( det nasjonale helsevesenet ), og i offentlig sektor, sier han.
VG171007 New Orleans, som ble rammet av orkanen Katrina i 2005, og andre byer på sørkysten i USA følges tett av det nasjonale orkansenteret.
VG171007 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) er vinden på omkring 33 meter per sekund.
DN171007 Den har ifølge USAs nasjonale orkansenter en vindstyrke på omkring 33 meter per sekund og har allerede tatt livet av 28 personer i Costa Rica, El Salvador, Honduras og Nicaragua.
DN171007 Vinden er på omkring 33 meter per sekund og karakteriseres som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
DB171007 Begreper om ære står gjerne sterkt i tradisjonelle samfunn der familie og klan er viktige sosiale institusjoner og mer moderne nasjonale og regionale enheter er mindre utviklet.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/yQebA/Nytt-uvar-treffer-USA_-har-krevd-28-menneskeliv-allerede sekund, men ventes å ha orkan styrke når den når land, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA171007 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) kan Nate føre med seg et havnivå som er mellom 1,2 og 2,1 meter høyere enn normalt, på strekningen fra Morgan City i Louisiana til grensen mellom Alabama og Florida.
AA171007 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) er vinden på omkring 33 meter per sekund, melder CNN.
NL171006 At vi verner om norsk språk og de nasjonale minoritetsspråkene våre, er vårt bidrag til verdenskulturarven.
DN171006 Ifølge Washington Post vil Trump holde en tale førstkommende torsdag hvor han blant annet vil si at Iran-avtalen ikke er i USAs nasjonale interesse.
DN171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA.
DA171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) har beregnet at den ville bevege seg nordover gjennom natten og utvikle seg til orkan innen den kommer ut i Mexicogolfen fredag eller lørdag.
AA171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) har beregnet at den ville bevege seg nordover gjennom natten og utvikle seg til orkan innen den kommer ut i Mexicogolfen fredag eller lørdag.
AA171006 Erdogan kunngjorde også planer om å bygge en moské i Caracas, og han hyllet det nasjonale flyselskapet Turkish Airlines for å opprettholde flyginger til Venezuela i en tid der andre har lagt ned sine ruter til landet. ( ©NTB ) ¶
AA171006 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA. ( ©NTB ) ¶
VG171005 Den endte i kaos, og det nasjonale politiet som var sendt nordover, anklages for overgrep etter sin hardhendte framferd mot velgerne.
VG171005 - Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia.
VG171005 Nå ønsker den nasjonale våpenorganisasjonen NRA å vurdere om såkalte « bump stocks », som manipulerer våpen, er forenlig med loven.
DB171005 PRESSER TILTALTE : Statsadvokat Kim Sundet fra Det nasjonale statsadvokatembetet.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/XPrJB/AFP-20-dode-etter-tropisk-storm-i-Mellom-Amerika USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) beregner at stormen vil bevege seg nordover gjennom natten og at den vil utvikle seg til å nå orkan styrke før den ankommer Mexicogolfen og den sørlige delen av USA.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling Det er Statens vegvesen som presenterer regnskapet, basert på egne årsrapporter, nasjonale reisevaneundersøkelser og Statistisk sentralbyrå.
AA171005 ESAs konklusjon er at Norge har rett til å innføre denne typen nasjonale restriksjoner i fiskerisektoren.
AA171005 Deler av flyplassens avgangshall er sperret av i påvente av at teknikere fra den nasjonale bombeverngruppen skal undersøke gjenstanden.
AA171005 Aktor Kim Sundet viser frem flere klipp fra ulike medier om IS krigshandlinger i Syria fra sommeren og høsten 2014, både fra lokale og nasjonale medier.
VG171004 Men før Tande kan tenke tanken på verdenscup, skal han bruke vinteren til å teste nivået i nasjonale renn.
VG171004 juli - mellom Tillerson, flere andre ministre og medlemmer av det nasjonale sikkerhetsrådet.
VG171004 I møtet var flere ministre til stede, sammen med medlemmer av det nasjonale sikkerhetsrådet, og Tillerson skal åpenlyst ha rakket ned på president Trump, og kalt ham idiot.
VG171004 UENIG : Statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier til VG at aktoratet vil avvise kravet fra forsvarerne om å utsette straffesaken - samt avvise deler av terrotiltalen.
VG171004 Statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet avviste kravene.
NL171004 Lokale foreninger inngikk også i samarbeid med hverandre om viktige saker, og de refererte til sine respektive nasjonale organisasjoner og deres agenda.
NL171004 De frivilliges posisjon som selvstendige foreninger med tilknytning til nasjonale medlemsorganisasjoner og opparbeidet organisasjonserfaring, er imidlertid avgjørende for at de fortsatt skal kunne være talspersoner og et kritisk korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
DN171004 I tillegg skal leder for det nasjonale økonomiske rådet Gary Cohn være på listen, samt tidligere styremedlem i sentralbanken Kevin Warsh og nåværende styremedlem Jerome Powell.
DB171004 Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor hovedkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona.
DB171004 - Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia.
DB171004 Minst tusen « nasjonale » skulle overta Göteborg, marsjere forbi den jødiske synagogen på jødenes viktigste helligdag Yom Kippur og rope slagord mot « folkeforræderne » : Politikere og journalister som har åpnet landet for masseinnvandring og løyet om konsekvensene.
DA171004 Den endte i kaos, og det nasjonale politiet som var sendt nordover, anklages for overgrep etter sin hardhendte framferd mot velgerne.
DA171004 - Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mObop/Puigdemont--Kong-Felipe-ignorerer-katalanerne Den endte i kaos, og det nasjonale politiet som var sendt nordover, anklages for overgrep etter sin hardhendte framferd mot velgerne.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mObop/Puigdemont--Kong-Felipe-ignorerer-katalanerne - Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/EOkyP/Miss-mistet-tittel-etter-Twitter-miss--og-na-blir-hun-saksokt-av-kuppofre juli eller nasjonale verdier å gjøre.
AA171004 Den endte i kaos, og det nasjonale politiet som var sendt nordover, anklages for overgrep etter sin hardhendte framferd mot velgerne.
AA171004 - Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia.
AA171004 Politisjef Josep Luis Trapero og tre andre mistenkte er kalt inn til avhør fredag, opplyser en talsperson for den nasjonale domstolen i Madrid.
AA171004 Etter statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet hadde gjennomgått tiltalen fikk retten høre første del av nordtrønderens forklaring.
VG171003 I PROTEST : Her roper demonstrantene slagord utenfor den nasjonale politistasjonen i Barcelona.
VG171003 Dette går klart frem av den nye nasjonale retningslinjen for bruk av ECT.
NL171003 Reisestøtte er også en del av en ny omgang Revyforum som snart går av stabelen, denne gangen er det ikke nasjonale midler til reisestøtte, men midlene hentes fra vårt eget budsjett.
NL171003 Nordnorsk Råd har potensial til å bli et referansepunkt for nordnorske standpunkter inn mot nasjonale beslutningstakere.
DN171003 Den nasjonale boligprisindeksen har vist negativ sesongjustert vekst de siste fire månedene, og dette er særlig som følge av den negative prisutviklingen i Oslo.
DN171003 - Etter denne klare juridiske vurderingen burde Europakommisjonen slutte å politisere bruken av EU-lov, og la nasjonale autoriteter gjøre jobben sin basert på det eksisterende rammeverket, skriver Sass.
DB171003 Etter å ha fått oversatt og gransket de oversendte dokumentene er statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet ikke i tvil : ¶
DB171003 Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor hovedkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona.
DB171003 atskanalen gjennom utvalgte intervjuer ut det samme budskapet ; Catalonias regionalregjering hadde brutt grunnloven og satt seg opp mot den spanske staten, statsminister Rajoy handlet etter gjeldende lover og regler, og det var helt etter boka at den tidligere så beryktede Guardia Civil og Spanias nasjonale politistyrke var satt inn.
DB171003 Human Rights Service har fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171003 HRS mottar derimot penger for å drive med integrering, hele 1,8 millioner kroner fra statskassa gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integrering ».
DB171003 Avisa lot så rektor for Det nasjonale universitet i Singapore, forfatteren av boka « Har vesten tapt », skrive en helsides artikkel i forkant der han tar opp vesentlige spørsmål.
DA171003 Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor hovedkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona.
AA171003 Flere tusen demonstranter samlet seg utenfor hovedkvarteret til det nasjonale politiet i Barcelona.
AA171003 - Det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon av antibiotikaforskrivningen innen 2020 er innen rekkevidde for den aktuelle aldersgruppen, sier Ketil Slørdal, spesialist i barnesykdommer og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
AA171003 Nasjonale myndigheter vil stimulere til økt godstransport på sjø.
VG171002 Det er dessverre blitt vanligere og vanligere i miljøpolitikken at næringslivet går raskere fram og er mer ambisiøse enn politikerne, sier De Grønnes nasjonale talsperson og stortingsrepresentant, Une Bastholm.
DN171002 Den nasjonale boligprisindeksen har vist negativ sesongjustert vekst de siste fire månedene, og dette er særlig som følge av den negative prisutviklingen i Oslo.
DB171002 BERGEN ( Dagbladet ) : Norges gladeste festby var målseglet strukket for en uke med sammenhengende hyllest av nasjonale helter, men lenge gikk dette verdensmesterskapett slett ikke sånn : ¶
DB171002 Den katalanske hovedstaden Barcelona står for en femdel av den nasjonale økonomien.
DA171002 Siden de nasjonale myndighetene forbød folkeavstemningen har det ikke vært en organisert noen nei-kampanje.
DA171002 Dette er nasjonale myndigheters mulighet til å forebygge skade og redusere risiko for at liv går tapt, sier Skudal Hansteen.
DA171002 - Det er på tide at nasjonale myndigheter pålegger kommunene å utarbeide kommunedelplaner for å redusere risiko for skader som følge av klimaendringer.
DA171002 Det er dessverre blitt vanligere og vanligere i miljøpolitikken at næringslivet går raskere fram og er mer ambisiøse enn politikerne, sier De Grønnes nasjonale talsperson og stortingsrepresentant, Une Bastholm.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/Jkg3b/17-aring-nekter-straffskyld-i-bombesaken Da aktor, statsadvokat Marit Bakkevig fra Det nasjonale statsadvokatembetet gikk bort til tiltalebenken for å håndhilse, trakk 17-åringen hånden til seg, og førte den til brystet.
AA171002 Siden de nasjonale myndighetene forbød folkeavstemningen har det ikke vært en organisert noen nei-kampanje.
VG171001 Den spanske regjeringen i Madrid har erklært folkeavstemningen for ulovlig, og tusenvis av politimenn fra det nasjonale politiet er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre valget om katalansk selvstyre.
VG171001 Den spanske regjeringen i Madrid har erklært folkeavstemningen for ulovlig, og tusenvis av politimenn fra det nasjonale politiet er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre valget om katalansk selvstyre.
DB171001 Ifølge regionale myndigheter skal 337 mennesker ha blitt skadet av det nasjonale politiet.
DB171001 Ifølge regionale myndigheter skal 337 mennesker ha blitt skadet av det nasjonale politiet.
DB171001 AKTOR : Statsadvokat Kim Sundet fra Det nasjonale statsadvokatembetet er aktor i saken mot verdalingen.
DB171001 ( Dagbladet ) : Mandag må en 34-årig etnisk norsk mann fra Verdal i Nord-Trøndelag møte i retten, med en svært alvorlig tiltale mot seg : Ifølge Det nasjonale statsadvokatembetet har han deltatt som fremmedkriger i Den islamske stat ( IS ) og inngått såkalt terrorforbund, i hht. straffelovens paragraf 147.
DB171001 Din kritikk retter seg ofte mot nasjonale media, eller mot de du omtaler som « venstresida », som du hevder misforstår deg til stadighet.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Siden de nasjonale myndighetene forbød folkeavstemningen har det ikke vært en organisert noen nei-kampanje.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Nyhetsbyrået Reuters skriver at det er nasjonale politistyrker som er satt inn for å stenge valglokalene.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Nyhetsbyrået Reuters skriver at det er nasjonale politistyrker som er satt inn for å stenge valglokalene.
AA171001 Blant dem er det elleve fra de nasjonale , spanske politistyrkene, mens to er fra sivilgarden.
SA170930https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/I-fjor-odela-mislykket-hoydetrening-sesongen-Na-drar-Northug-pa-karrierens-lengste-hoydeopphold-243113b.html Northug skal først gå svenskenes nasjonale åpning i Bruksvallarna, før han helgen etter skal til Beitostølen.
SA170930 Northug skal først gå svenskenes nasjonale åpning i Bruksvallarna, før han helgen etter skal til Beitostølen.
DB170930 Dette skjer samtidig som innføringen av de nye nasjonale ID-kortene.
DB170930 Northug skal først gå svenskenes nasjonale åpning i Bruksvallarna, før han helgen etter skal til Beitostølen.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/zv3V5/Spent-foran-folkeavstemning-Katalonerne-mot-resten-av-Spania - Støtter dere at det spanske nasjonale politiet stanser folkeavstemningen med makt ?
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter Lørdag røpet selvstyremyndighetene i Barcelona at de skal ha klart å skaffe til veie stemmeurner, selv om det nasjonale politiet har tatt beslag i valgmateriell og - utstyr - og spanske sentralmyndigheter truer spanske selskaper som leverer slike produkter til separatistene i Catalonia.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/G42EV/Her-har-Guardia-Civil-inntatt-folkeavstemningens-IT-senter Den nasjonale politienheten, Guardia Civil eller sivilgarden, skal lørdag ha tatt kontroll over programvare og IT-utstyr slik at de har klart å stenge det elektroniske tellesystemet som skulle brukes under folkeavstemningen i Catalonia.
AP170930https://www.aftenposten.no/kultur/i/4ylLe/Simen-Ekerns-kloke-stemningsrapport-fra-hoyrepopulismens-Europa Nasjonale kulturer tynnes ut når etnisiteter blandes.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/I-fjor-odela-mislykket-hoydetrening-sesongen-Na-drar-Northug-pa-karrierens-lengste-hoydeopphold-243113b.html Northug skal først gå svenskenes nasjonale åpning i Bruksvallarna, før han helgen etter skal til Beitostølen.
AA170930 Våpenhvilen mellom regjeringsstyrkene og Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) - Den nasjonale frigjøringshæren - skal i første omgang vare til 9. januar.
NL170929 Essensen er at vi ikke skal vente til dette blir et problem som den enkelte rektor må ta ansvaret for, men sørge for at det blir nasjonale retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.
DN170929 Her er hun sammen med statsminister Erna Solberg ( til høyre ) på regjeringens nasjonale integreringskonferanse denne uken.
DA170929 - Enger-utvalget har vært kritisk til at nasjonale kulturløft ikke har nådd ut på grasrotnivå.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/jonKo/Aftenposten-mener-Et-skritt-i-riktig-retning-for-Listhaug « Jeg tar fullstendig avstand fra dem, og de skal vite at det de gjør er uakseptabelt », sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i sin tale til Den nasjonale integreringskonferansen 2017, med klar adresse til alle som bruker sosiale medier og kommentarfelt til å hetse og true på grunnlag av hudfarge og etnisitet.
AA170929 Kvikksølv er et miljøproblem som vi ikke kan løse med nasjonale tiltak alene, sier Helgesen.
AA170929 - I Norge har vi oppnådd store reduksjoner i de nasjonale utslippene de siste årene, og vi har et generelt forbud mot kvikksølv i produkter.
AA170929 Kristoffer Hagen og Axel Karl Gottfrid Nyman skal konkurrere i den nasjonale finalen for Forsker Grand Prix lørdag.
AA170929 Den nasjonale finalen holdes på Byscenen i Trondheim lørdag.
AA170929 Begge går videre til den nasjonale finalen.
VG170928 20-åring vant under den nasjonale åpningen på Beitostølen i fjor.
VG170928 Man kan nok gjøre mer på både det nasjonale og internasjonale plan.
DB170928 Vi er glad for at for folk har sterke meninger, og håper at hele filmbransjen er med å støtte opp om Amanda som vår nasjonale filmpris.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/xKdv8/Tre-ar-gammel-jente-karet-til-Nepals-nye-levende-gudinne Utvelgelsen av Nepals nye levende gudinne er ett av høydepunktene i den religiøse og nasjonale festivalen Dasain som i 15 dager setter sitt preg på landet Himalaya.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, generalløytnant H.R.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/k2xla/Listhaug-til-israelsk-avis--Na-skjonner-vi-hva-Israel-opplever Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fotografert under regjeringens nasjonale integreringskonferanse onsdag.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/O44Gl/Alle-nyfodte-skal-testes-for-alvorlig-immunsviktsykdom Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at det nasjonale screeningprogrammet for nyfødte kan utvides til å omfatte alvorlig immunsvikt ( SCID ).
VG170927 Listen over nasjonale antidopingbyråer som støtter oppropet har nå vokst fra 17 til nærmere 40 i dag.
VG170927 IOC har også etablert et såkalt « Independent Testing Authority » ( ITA ) som mange frykter at vil overta oppgaver fra nasjonale ledd som Antidoping Norge i fremtiden.
VG170927 Antidoping Norge var et av 17 nasjonale antidopingbyråer som nylig gikk ut og ba om at Russland ikke må få delta i OL i Pyeongchang om fire måneder.
VG170927 FORBANNET : Trond Blattmann var fram til 2015 leder for den nasjonale Støttegruppen etter 22. juli.
DN170927https://www.dn.no/meninger/2017/09/29/2002/Uten-filter/punkt-en-ikke-snakk-om-listhaug Her er hun sammen med statsminister Erna Solberg ( til høyre ) på regjeringens nasjonale integreringskonferanse denne uken.
DN170927 Regjeringens nasjonale integreringskonferanse ble åpnet av statsminister Erna Solberg onsdag.
DB170927 Bommerten ble oppdaget onsdag, da Japans nasjonale idrettsetat mottok et antall telefonoppringninger fra observante publikummere.
DB170927 Men til og med før Kaepernick satte i gang bevegelsen, var kvinnene i WNBA - kvinnenes nasjonale basketballiga - i god gang med å uttrykke det samme politiske budskapet.
DB170927 Det samme gjør det som har hendt i Sverige og Finland, avslutter den forhenværende lederen for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
DA170927 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til Statsbygg vedrørende det midlertidige nasjonale minnestedet.
DA170927 juli-terroren, omkranset av en vannspeil, vil Oslo få det nasjonale minnesmerket byen trenger.
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/MzA00/Trond-Blattmann-om-nazimarsjen--Jeg-er-lynforbannet-pa-dere juli 2011 og var leder for Den nasjonale støttegruppen.
AA170927 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til Statsbygg vedrørende det midlertidige nasjonale minnestedet.
AA170927 juli-terroren, omkranset av en vannspeil, vil Oslo få det nasjonale minnesmerket byen trenger.
VG170926 Der kommer det fram at NIH fikk medhold av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ( NEM ) i at REK skulle behandle søknaden om å starte forskningsprosjektene, men forskerne sendte aldri inn en ny søknad.
VG170926 Identifiseringen er basert på at funnet omfattet en hofteprotese som ifølge den nasjonale oversikten tilhører Beddari, skriver politiet.
DB170926 - Med en slik løsning kan man fordele inntektene mellom arrangør, UCI og de nasjonale forbundene.
DB170926 Slik unngår den nasjonale arrangøren også utfordringen ved å finne nok sponsorer.
DB170926 Der kommer det fram at NIH fikk medhold av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ( NEM ) i at REK skulle behandle søknaden om å starte forskningsprosjektene, men forskerne sendte aldri inn en ny søknad.
DB170926 Kjønnsforskjellene er imidlertid mindre på de nasjonale prøvene, der guttene har overtaket de første årene.
DB170926 Nyhetssakene om elever som trener på nasjonale prøver, om rektorer som belønnes når elevene gjør det godt på prøvene og om lærere som opplever at lojalitetskravene blir pinefullt harde har sørget for at et videre publikum med jevne mellomrom er blitt minnet om hva som kan skje når det å score høyt på en skala blir forførende, og dermed for fø
DA170926 Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier produsent Robsahm.
DA170926 Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier produsent Robsahm.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum Dette blir Norges nasjonale akvarium, sier Selvaag.
AP170926https://www.aftenposten.no/kultur/i/mAAj0/Nytt-forslag-til-22-juli-minnesmerket-bevarer-ogsa-Picasso I et brev til Statsbygg og Riksantikvaren kommer han nå med et forslag til hvordan striden rundt det nasjonale minnesmerket etter 22. juli i Regjeringskvartalet kan løses.
AA170926 Oppstartsbedriften Bedrock vant den nasjonale finalen i innovasjonskonkurransen Venture Cup.
AA170926 Lørdag skjedde det igjen, Da oppstartsbedriften Bedrock vant den nasjonale finalen i Oslo.
AA170926 Bedrock vant lørdag den nasjonale finalen i Venture Cup.
AA170926 Kjønnsforskjellene er imidlertid mindre på de nasjonale prøvene, der guttene har overtaket de første årene.
AA170926 Nasjonale og internasjonale studier viser at systemperspektivet er overlegent individ-skyld perspektivet i arbeidet med pasientsikkerhet.
SA170925https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Northug-har-OL-malet-klart--Jeg-har-folt-meg-avskrevet-242821b.html Landslagstrener Tor Arne Hetland har vært klar på at Northug må vinne under den nasjonale åpningen på Beitostølen 18. og 19. november, om han skal få gå verdenscupåpningen i Kuusamo helga etter.
DN170925 Sudan er fjernet fra listen takket være samarbeid med amerikanerne vedrørende nasjonale sikkerhetsproblemer og informasjonsdeling.
DB170925 Det kortsiktige målet er å lokke unge spillere til landet, og få en bedre atmosfære rundt den nasjonale fotballen.
DB170925 Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier Robsahm.
DB170925 Den gang ble hun intervjuet av Mike Wallace om sitt nye talkshow i det hun var i ferd med å få sitt nasjonale gjennombrudd.
DA170925 Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier filmens produsent Thomas Robsahm i en uttalelse.
DA170925 Hun gikk til NS fordi hun mente det var den beste måten å kjempe for norske, nasjonale interesser på etter at kongen og regjeringen hadde flyktet til London.
DA170925 Den nasjonale forskriften om lavutslippssoner, som Stortinget vedtok i desember, tilsier at de kun kan brukes for å bedre luftkvaliteten.
AA170925 Nå foreslår han at presidenten selv skal utnevne og avsette dommere og at et solid flertall av de folkevalgte må stå bak valget av medlemmene i det nasjonale rettsrådet, en nøkkelinstitusjon i rettsvesenet.
AA170925 Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier filmens produsent Thomas Robsahm i en uttalelse.
VG170924 Man begynte å fokusere mer på innvandring, tysk identitet og sosialpolitikk, noe flere eksperter ser på som en genistrek for å øke partiets nasjonale oppslutning, etter at Angela Merkel og CDU hadde beveget seg til venstre i flere saker, og dermed hadde etterlatt seg et vakuum til høyre.
VG170924 Det var sikkert 200 folk i den vognen, sa Aldworth på Den nasjonale sikkerhetskonferansen i Oslo onsdag.
VG170924 - Vi kommer med en ny vurdering om ikke altfor lenge, i forbindelse med vår nasjonale trusselvurdering i begynnelsen av januar.
DB170924 BERGEN ( Dagbladet ) : I Norges gladeste festby var målseglet strukket for en uke med sammenhengende hyllest av nasjonale helter, men lenge gikk dette verdensmesterskapet slett ikke sånn : ¶
DB170924 - Vi kommer med en ny vurdering om ikke altfor lenge i forbindelse med vår nasjonale trusselvurdering i begynnelsen av januar.
DB170924 - Vådeskuddet ble innrapportert på vanlig måte, og etterforskes av Spesialenheten, sier Ole Vidar Dahl, leder for enhet for nasjonale bistandsressurser, tilknyttet Oslo politidistrikt.
AP170924https://www.aftenposten.no/norge/i/XKr2m/PST-Dobbelt-sa-mange-terrorangrep-i-Europa-hittil-i-ar-som-i-hele-2014 - Vi kommer med en ny vurdering om ikke altfor lenge i forbindelse med vår nasjonale trusselvurdering i begynnelsen av januar.
AA170924 - Nasjonale regler sier vi skal fly minst 150 meter over terrenget og like langt ut fra fjellet, men vi har selv valgt å doble disse avstandene, sier han.
VG170923 Fra Nord-Koreas nasjonale fredskomite kom det lørdag en uttalelse som neppe kan karakteriseres som fredsbevarende.
VG170923 - Den vulkanske aktiviteten holder seg høy, og det er indikasjoner på at magma stiger til overflaten, som forårsaker risting, sier Sutopo Purwo Nygroho i Indonesias nasjonale kriseberedskapsorgan til Reuters.
VG170923 Fra Nord-Koreas nasjonale fredskomite ( ! ) het det lørdag at Trump er et « blodtørstig beist », « en rabiat hund » og at USA bør « totalt utslettes og fjernes fra jordens overflate ».
DB170923 Ofte tar løypedesignerne nasjonale hensyn til hjemmehåpene, og i år virker det som at Kristoff har fått drømmeløypa og delvis også Boasson Hagen, mener Axelgaard.
DB170923 Dette er to bilder av råte i tyskernes nasjonale monumenter.
DB170923 Er det sånn at vi får en mer stabil verden når landene fremmer sine nasjonale egeninteresser ?
DA170923 De andre partiene vil prøve å isolere og ignorere AfD, og det nye parlamentspartiet vil prøve å bruke tilgangen til media og den betydelige ressursene i partiet til å få fram sin stemme i nasjonale debatter, sier han.
DA170923 Når det finnes en nasjonal behandlingstjeneste skal personene henvises dit, sier Wæhre, med henvisning til Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ( 2010 ).
DA170923 Kritisk : Tone Maria Hansen ( HBRS ) er sterkt kritisk til at det foregår behandling utenfor den Nasjonale behandlingstjenesten.
DA170923 For han var det ikke aktuelt å oppsøke den Nasjonale behandlingstjenesten.
DA170923 Det er her den Nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme ( NBTS ) befinner seg.
DA170923 Anne Wæhre, overlege og leder for den Nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme, bekrefter at de ser er en økende andel unge som oppsøker andre steder enn NTBS.
AP170923https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GpVwQ/Kort-sagt_-sondag-24-september Men en forsker i naturvitenskap skal ikke måles på antall oppslag i nasjonale massemedier.
AA170923 Orkanen Maria er i ferd med å forlate Bahamas og vil etter alt å dømme svekkes gradvis de neste dagene, ifølge den nasjonale værvarslingen i USA.
AA170923 - Det er krav om at man har nasjonale ID-dokumenter fra Irak for at man kan få stemme, sier han. ( ©NTB ) ¶
SA170922https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/Gpd7l/Norske-jagerfly-fulgte-russiske-bombefly-ved-Tromso Ifølge Aldrimer.no opplyser Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd til byrået at øvelsen fant sted i både Barentshavet, Norskehavet og Østersjøen.
NL170922 VGs legendariske sjefredaktør Bernt Olufsen er blant de som påpeker hvordan svekkelsen av medienes nasjonale tilstedeværelse nå bidrar til økt polarisering i samfunnet.
NL170922 I tillegg fremstår NRKs nasjonale programproduksjon ofte som en selfie fra Oslo, for å låne begrepet fra Stavanger Aftenblads Sven Egil Omdal.
NL170922 Dypest sett viser handler det om mennesker over hele Norge som i økende grad føler at de såkalte nasjonale mediene ikke representerer dem.
NL170922 Nasjonale og internasjonale luftfartsmyndigheter krever at arbeidet med operasjonell sikkerhet utføres av personer med høy formalkompetanse i tillegg til operativ bakgrunn og erfaring.
NL170922 Den nye regionen skal definere mål og ønsker som nasjonale myndigheter dels skal like og dels skal være vanskelig å imøtekomme i forhandlinger.
DB170922 Da han ga seg på landslaget etter EM-sluttspillet i fjor, hadde han den nasjonale rekorden med 134 landskamper.
DB170922 - Jeg forstår at det er viktig for den nasjonale følelsen, sier Sunde-Rasmussen, før han avslører hvor høyt han mener fjellet er : - Konsekvent har jeg alltid sagt 8848 meter, rett og slett fordi jeg synes det er et finere tall, sier han og ler.
DB170922 USAs nasjonale jordskjelvsenter, National Earthquake Information Center ( NEIC ), registrerer rundt 20 000 jordskjelv hvert eneste år, eller rundt 55 hver dag.
DB170922 ( Dagbladet ) : Den nasjonale værtjenesten melder at demningen Guajataca holder på å briste og at beboere i vestre deler av Puerto Rico blir evakuerte, melder nyhetsbyrået AP.
DA170922 - En avgjørelse om å sende en tysk tropp til Pyeongchang og OL i 2018 vil bli tatt i god tid av regjeringen, den nasjonale olympiske komité og kompetente sikkerhetsmyndigheter, heter det i en uttalelse fra det tyske innenriksministeriet.
DA170922 Målgruppa er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder », het det da.
DA170922 - Det har vært en enorm økning i henvisninger av barn og unge til den Nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme ( NBTS ) de siste årene.
AA170922 - Vi understreker nok en gang at folkeavstemningen er ulovlig og uakseptabel, heter det i en pressemelding fra Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd ( MGK ).
AA170922 Ifølge Aldrimer.no opplyser Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd til byrået at øvelsen fant sted i både Barentshavet, Norskehavet og Østersjøen.
AA170922 De nasjonale kvalitetsindikatorene viser at det store variasjoner mellom de regionale helseforetakene og mellom de forskjellige sykehusene, slår Helsedirektoratet fast.
AA170922 - Målet er nådd for alle krefttyper samlet, men samtidig er det store forskjeller mellom helseforetakene og mellom de ulike kreftformene, skriver Helsedirektoratet, og viser til de siste tallene fra nasjonale kvalitetsindikatorer på kreftområdet.
VG170921 Kilder sier til New York Times at spesialetterforskeren nå har bedt Det hvite hus om flere dokumenter, inkludert dokumenter om sparkingen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn og tidligere FBI-direktør James Comey.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Rytterne-fra-Eritrea-er-nasjonale-helter--hylles-av-fansen-i-Bergen-242439b.html | Rytterne fra Eritrea er nasjonale helter - hylles av fansen i Bergen ¶
DB170921 Eller, når du skal skaffe deg det nye nasjonale ID-kortet som ble utsatt igjen, og som etter planen skal innføres neste høst.
DB170921 Dette skjer i samband med den nye politireformen og med innføring av nasjonale ID-kort som krever nye påkalte passkiosker.
DB170921 Den neste generasjonen skal håndtere både pass og nasjonale ID-kort.
DB170921 Ikke minst våre største nasjonale idrettsfester etter halvannet år sammenhengende ekstern gransking der hver eneste lille ekstra reiseregning og uforsiktige drikkebong har utløst et skred av nasjonal moralsk forargelse.
DB170921 ( Dagbladet ) : Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ), Stockholms-politiet og den svenske Nasjonale operative avdelingen skal ha satt stab i forbindelse med trusselen, melder svenske Aftonbladet.
DB170921 I Mexico jobber Volden blant annet på Det nasjonale instituttet for nødoperasjoner og som professor i medisin, han holder seminarer om hvordan forholde seg ved jordskjelv, vulkanutbrudd, epidemier og ved kidnappinger i Mexico.
DB170921 På hjemmesidene sine skriver Udir at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
DB170921 OPPGAVEN : Slik lød oppgaveteksten i den nasjonale prøven i matte.
DB170921 I disse dager gjennomføres de nasjonale prøvene i regning.
DB170921 Han mener elever bør involveres i utformingen av nasjonale prøver.
DB170921 Da datteren denne uka skulle ta den nasjonale prøven i regning tok hun bilde av oppgaveteksten og sendte det til mora.
DB170921 - På Udirs sider står det at formålet med de nasjonale prøvene er å kvalitetssikre ungdommenes kunnskap.
DA170921 - De store byene, inkludert Tromsø, har vist vilje til å ta grep og kutte klimagasser for å hjelpe regjeringen å nå sine nasjonale forpliktelser.
AP170921https://www.aftenposten.no/verden/i/V0VmW/Puerto-Rico-kan-vare-et-halvt-ar-uten-strom-etter-uvaret-Maria USAs nasjonale værvarslingstjeneste ( NWS ) sendte ut varsel om brå oversvømmelser i hele Puerto Rico og anbefalte folk å oppholde seg så høyt i terrenget som mulig, ifølge NBC.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/amVd4/Britiske-agenter-opererte-i-Norge-for-a-verve-informant-mot-IRA-utbrytergruppe I sitt klagemål mot det nasjonale politiet i Nord-Irland opplyser Sheridan at han var på ferie i Oslo sammen med samboeren, da tre engelsktalende menn kontaktet ham 13. februar 2015.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/amVd4/Britiske-agenter-opererte-i-Norge-for-a-verve-informant-mot-IRA-utbrytergruppe Den 40 år gamle nordiren Brian Sheridan fra Armagh gikk til klagemål mot det nasjonale politiet i Nord-Irland med påstand om at han ved flere anledninger i 2015, i Oslo og i hjemlandet, ble utsatt for ulovlige politimetoder.
AA170921 USAs nasjonale værvarslingstjeneste ( NWS ) sendte ut varsel om brå oversvømmelser i hele Puerto Rico og anbefalte folk å oppholde seg så høyt i terrenget som mulig, ifølge NBC.
AA170921 USAs nasjonale værvarslingstjeneste ( NWS ) sendte ut varsel om brå oversvømmelser i hele Puerto Rico og anbefalte folk å oppholde seg så høyt i terrenget som mulig, ifølge NBC.
AA170921 Selskapet leverer tjenester til medie- og spillbransjen, og nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner som UEFA og IOC.
AA170921 Selskapet leverer tjenester til medie- og spillbransjen, og nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner som UEFA og IOC.
AA170921 Ungdommer måtte regne ut hvor mange spensthopp som forbrenner 100 gram melkesjokolade i en av de nasjonale prøvene.
AA170921 På hjemmesidene sine skriver Utdanningsdirektoratet at formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.
AA170921 De nasjonale prøvene i matematikk for 8.-9. klassinger er godt i gang.
VG170920 Status akkurat nå er at en gruppe nasjonale antidopingorganer ( NADO ) har havnet i konflikt med IOC og toppene i WADA, etter at de åpent gikk ut og krevde at Russland må nektes å være med i Sør-Korea.
VG170920 Det er ikke ønsket fra de nasjonale olympiske komiteene.
VG170920 Onsdag morgen var Maria fortsatt en kategori fem orkan, opplyste USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
SA170920 | Rytterne fra Eritrea er nasjonale helter - hylles av fansen i Bergen ¶
NL170920 For Troms og Finnmark burde alt ligge til rette for å påta seg nasjonale oppgaver knyttet til Arktis og nordområdene.
DN170920https://www.dn.no/nyheter/2017/09/20/2057/Politikk/rodt-slo-gront-i-kampen-om-nye-medlemmer - Vår fremgang kom på tampen, og først og fremst etter valgresultatet, sier MDGs nasjonale talsperson og stortingsrepresentant Une Bastholm, som ikke er så opptatt av å konkurrere om innmeldinger med Moxnes.
DN170920 - Vår fremgang kom på tampen, og først og fremst etter valgresultatet, sier MDGs nasjonale talsperson og stortingsrepresentant Une Bastholm, som ikke er så opptatt av å konkurrere om innmeldinger med Moxnes.
DB170920 Vinden er ventet å gjøre enorm skade og blant rapportene som allerede har kommet inn, er opplysninger om at to nasjonale værstasjoner på Puerto Rico har blitt revet ned av orkanen, ifølge CNN.
DB170920 Siste beskjed fra USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) er at « Maria » nå befinner seg over nordre del på Puerto Rico som en kategori fire-orkan.
DB170920 USAs nasjonale orkansenter melder klokka 04 natt til onsdag at orkanen straks vil treffe De amerikanske Jomfruøyene.
DB170920 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har ingen kommentar om at startskuddet for innspillingen nærmer seg, og henviser til uttalelsen i februar : ¶
DA170920 Doktorgradstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HIOA ) Jamie Johnston har fulgt språkkafeer på Tøyen, i Moss og i Horten, og besøkte den nasjonale konferansen som ble holdt i Drammen tirsdag.
DA170920 ) og rådgiver i Buskerud fylkesbibliotek Camilla Sørbye satte språkkafe på dagsorden i den nasjonale konferansen « Slabberas » tirsdag.
BT170920https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Rytterne-fra-Eritrea-er-nasjonale-helter--hylles-av-fansen-i-Bergen-242439b.html | Rytterne fra Eritrea er nasjonale helter - hylles av fansen i Bergen ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/8n4xQ/Hele-Puerto-Rico-uten-strom--3_5-millioner-mennesker-rammet Ved 20-tiden norsk tid onsdag, hadde vindstyrken i orkanen tatt av noe, og USAs nasjonale orkansenter NHC nedgraderte den til kategori 3 ( vindhastighet på mer enn 49 meter i sekundet/178 kilometer i timen ) og senere til kategori 2 ( mer enn 42 meter i sekundet ).
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/8n4xQ/Hele-Puerto-Rico-uten-strom--3_5-millioner-mennesker-rammet USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) har advart om at Maria om mulig er enda kraftigere enn Irma, som raserte en rekke små øyer i Karibia, nordkysten av Cuba og deler av Florida for litt over en uke siden.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/8n4xQ/Hele-Puerto-Rico-uten-strom--3_5-millioner-mennesker-rammet Orkanen Maria har ført til katastrofal flom flere steder på Puerto Rico, melder USAs nasjonale orkansenter NHC.
AA170920 - Dette er et stort problem for Storbritannias nasjonale sikkerhet.
AA170920 Onsdag morgen er Maria fortsatt en kategori fem orkan, opplyser USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
AA170920 Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet til TV 2. 38-åringen, som opprinnelig er fra Syria, lurte med seg sin norske kone og deres felles barn til Syria i august 2014 under påskudd av at de skulle på ferie til Tyrkia.
VG170919 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.
VG170919 STATSADVOKAT : Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet.
DN170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
DN170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret i forkant innbyggerne til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
DB170919 Bare det faktum at alle nasjonale olympiske komiteer og regjeringer er positive til å arrangere lekene der, trygger oss på det.
DB170919 Ifølge Dennis Feltgen i USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) er antallet orkaner som har herjet i Nord- og mellom-Amerika i år vanlig.
DB170919 ( Dagbladet ) : USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret innbyggerne i østlige deler av Karibia til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom før orkanen kom.
DB170919 Partiet er ganske klart orientert mot nasjonale interesser og for en restriktiv innvandringspolitikk.
AP170919https://www.aftenposten.no/kultur/i/8n03E/DAB-omleggingen-gir-doblet-oppslutning-for-FM-stasjoner I denne perioden er det nasjonale FM-nettet blitt skrudd av, i region etter region.
AA170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) oppfordret i forkant innbyggerne til umiddelbart å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
AA170919 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
AA170919 Eksponert for rusmidler som gjør skade, og omgitt av flyktige nettverk og dårlige relasjoner til offentlige tjenestenettverk, skal det være rimelig åpenbart at det er nødvendig å samle alle gode krefter for å gi gode tjenester som svarer ut bestillinger skissert gjennom vedtak, lover og nasjonale retningslinjer.
DB170918 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
DB170918 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver HR.
DB170918 Det vil være musikk i ørene til nasjonale ledere som ikke vil at verdenssamfunnet skal legge seg for mye opp i hva de driver med hjemme.
DB170918 Når det er så mye i våre umiddelbare omgivelser som taler for at Norge er mer, er det kun en serie materielle konsekvenser av en langvarig aksept for det nasjonale som rammeverk.
AP170918https://www.aftenposten.no/verden/i/ro6Km/-Orkanen-Maria-har-nadd-land-med-full-styrke USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) hadde på forhånd bedt innbyggerne om å iverksette tiltak for å sikre liv og eiendom umiddelbart, og beskriver uværet som « ekstremt farlig ».
AA170918 Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
VG170917 Eks-dommeren har også foreslått å stille de nasjonale høyesterettsdommene for riksrett, for å ha tillat homofilt ekteskap i et intervju med radioprogrammet « Washington Watch ».
DN170917 Sør-Koreas president Moon Jae-In, her under et møte i landets nasjonale sikkerhetsråd fredag 15. september.
DB170917 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/7Wz14/Orkanen-Maria-pa-vei-mot-herjede-karibiske-oyer Ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) vil Maria styrke seg til i hvert fall å bli en kategori 3-orkan, og prognosene viser at den deretter vil bevege seg mot Puerto Rico, Den dominikanske republikk og Haiti.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/1K4Oq/Moon-og-Trump-enige-om-a-skjerpe-sanksjoner-mot-Nord-Korea Sør-Koreas president Moon Jae-In, her under et møte i landets nasjonale sikkerhetsråd fredag 15. september.
VG170916 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster, har uttalt at tålmodigheten for å komme frem til diplomatiske løsninger angående Nord-Koreas atomprogram nå renner ut.
SA170916https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Torsdag ba 17 nasjonale antidopingledere om at Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) utestenger Russland fra vinter-OL i Pyeongchang i februar.
SA170916 Torsdag ba 17 nasjonale antidopingledere om at Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) utestenger Russland fra vinter-OL i Pyeongchang i februar.
DN170916 Onsdag la det danske kulturdepartementet fram en dyster rapport om framtidsutsiktene til det nasjonale mediemangfoldet.
DB170916 Nå er det klokere å snakke om hvordan vi kan forvalte det nasjonale overskuddet som denne satsingen på sykkel gir.
DB170916 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DA170916 Og det er nettopp filmen « Ambulance », og den nasjonale og internasjonale anerkjennelsen den har mottatt, som veide tungt da Jabalys forsvarer la fram saken i retten, ved siden av vitnemål og dokumenter som belyste hans kvalifikasjoner.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Torsdag ba 17 nasjonale antidopingledere om at Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) utestenger Russland fra vinter-OL i Pyeongchang i februar.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/BgPVG/Amerikansk-avis-Trump-gjor-helomvending-pa-Parisavtalen * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v0gL/Etterlyser-tettere-samarbeid-mellom-norske-mediehus Onsdag la det danske kulturdepartementet fram en dyster rapport om framtidsutsiktene til det nasjonale mediemangfoldet.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Russisk-idrettstopp-slar-tilbake---Alle-vare-utovere-skal-til-OL-242090b.html Torsdag ba 17 nasjonale antidopingledere om at Den internasjonale olympiske komité ( IOC ) utestenger Russland fra vinter-OL i Pyeongchang i februar.
AA170916 Stasjonen knuser alle tidligere rekorder og alle nasjonale radioaktører, når nærmere halvparten av alle innbyggere lytter til radiokanalen - hver dag.
AA170916 Verken Danmark eller Sverige har innført nasjonale regler om forbud mot ansiktsplagg i skoler eller barnehager.
VG170915 Kan det nasjonale stå i fare for å forsvinne fra vår faglige bevissthet, slik den regionale historia har gjort det fra Nord-Trøndelag ?
VG170915 Dette er i tråd med nasjonale bestemmelser om skolefagenes profil og innhold.
NL170915 « Derfor utfordrer vi sjelden eller aldri vår plass i det nasjonale bildet.
DN170915 Den sørkoreanske presidenten har innkalt til hastemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DB170915 - Steng Russland ute fra vinter-OL, lyder kravet fra 17 nasjonale antidopingbyråer med Antidoping Norge som en tydelig medspiller, men det er et krav de olympiske lederne minst av alt vil høre.
DB170915 Dette må sees i sammenheng med at det eksisterer - som Mads Kaggestad fortalte i et intervju med Dagbladet forrige måned - en generell mistillit mot nasjonale domstoler i idrettsverden.
DB170915 Trump lovet på sin side å etterforske lekkasjene, som han kalte « dypt bekymringsfulle » og en « alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet ».
DB170915 Den sørkoreanske presidenten har innkalt til hastemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DA170915 Like etter oppskytingen innkalte den sørkoreanske presidenten til hastemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DA170915 - Den nasjonale identiteten utfordres ved innvandring.
DA170915 Etter møtet fortalte hun pressen at det nasjonale beredskapsnivået ikke kom til å bli hevet men bli værende på « alvorlig », som har vært nivået siden angrepet i Manchester i mai.
DA170915 Vi er dannet med basis i Venstre i 1920, og har tatt med oss det beste i den nasjonale Venstre-tradisjonen.
AA170915 Like etter oppskytingen innkalte den sørkoreanske presidenten til hastemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
AA170915 Etter møtet fortalte hun pressen at det nasjonale beredskapsnivået ikke kom til å bli hevet men bli værende på « alvorlig », som har vært nivået siden angrepet i Manchester i mai.
AA170915 Etter møtet fortalte hun pressen at det nasjonale beredskapsnivået ikke kom til å bli hevet men bli værende på « alvorlig », som har vært nivået siden angrepet i Manchester i mai.
AA170915 Utviklingsmodellen er imidlertid gyldig også innen andre næringer : en strategisk verdiskapende stat i samspill med nasjonale og internasjonale aktører innen FoU/utdanning, teknologimiljø og risikokapital.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Torsdag tok Antidoping Norge og 16 andre nasjonale antidopingbyråer til orde for at Russland bør utestenges.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Kravet, som rettes mot IOC, kommer fra 17 nasjonale antidopingbyråer som møttes i Denver, Colorado denne uken.
SA170914 Torsdag tok Antidoping Norge og 16 andre nasjonale antidopingbyråer til orde for at Russland bør utestenges.
SA170914 Kravet, som rettes mot IOC, kommer fra 17 nasjonale antidopingbyråer som møttes i Denver, Colorado denne uken.
NL170914 De nasjonale oppgavene knyttet til Arktis og nordområdene hører naturlig til i nord - og ikke i Oslo. 2.
DN170914 Hellas' nasjonale togoperatør TrenOSE er solgt til Italias jernbaneselskap for 45 millioner euro.
DB170914 Representanter fra 17 forskjellige nasjonale antidopingbyrået møttes denne uka i Denver i USA.
DB170914 Ifølge Brasils nasjonale indianerforbund ( Funai ), innebærer massedrapene at inntil en femtedel av stammen er utslettet.
DA170914 Og han hadde vel så mye edder og galle å gulpe opp i retning Helsedirektoratet, som kjørte nasjonale antirøykekampanjer der røykerne ble framstilt som viljeløse tapere.
DA170914 For den nasjonale talspersonen og resten av Miljøpartiet De Grønne, var målet å havne over sperregrensa på 4 prosent.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Torsdag tok Antidoping Norge og 16 andre nasjonale antidopingbyråer til orde for at Russland bør utestenges.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Kravet, som rettes mot IOC, kommer fra 17 nasjonale antidopingbyråer som møttes i Denver, Colorado denne uken.
AP170914https://www.aftenposten.no/verden/i/AeGo5/Trump-spiste-middag-med-demokratene-Sa-kom-de-med-en-overraskende-nyhet Mange konservative politikere og kommentatorer har vært skeptiske til presidentens skatteteam, som ledes av hans nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OvXMw/Abid-Raja-takker-og-roser-taktiske-Hoyre-velgere Når 99,8 prosent av stemmene i Akershus er tellet opp onsdag morgen, er Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsmann Rasmus Hansson 1339 stemmer unna å få et mandat, ifølge Aftenpostens beregninger.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Torsdag tok Antidoping Norge og 16 andre nasjonale antidopingbyråer til orde for at Russland bør utestenges.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingtopp-vil-utestenge-Russland-fra-vinter-OL-242034b.html Kravet, som rettes mot IOC, kommer fra 17 nasjonale antidopingbyråer som møttes i Denver, Colorado denne uken.
AA170914 Hellas' nasjonale togoperatør TrenOSE er solgt til Italias jernbaneselskap for 45 millioner euro.
VG170913 Og så forholder de ulike avdelingene av Nammo seg til sine nasjonale regelverk.
VG170913 Det vakte harme i LO og deler av Arbeiderpartiet da det i sluttspurten av valgkampen ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk ut og fredet Brevik mot å få det nasjonale deponiet for giftig avfall.
VG170913 - Har ikke en statsråd også et ansvar for ta på seg nasjonale briller og se hele landet under ett - selv i en valgkamp med stemmesanking lokalt ?
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015.
SA170913 Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015.
NL170913 I år så vi tydelig hvor viktig strategi, politisk budskap med empati og strategiske grep hamret ut på de nasjonale partikontorene ble.
NL170913 I vårt eget fylke, og i Nord-Norge, opplevde noen stortingsrepresentanter og kandidater fryktelige nesestyvere, mens andre seilte på nasjonale bølger og regionale stridstema.
DN170913https://www.dn.no/nyheter/2017/09/13/2046/Teknologi/radio-1-far-nytt-liv-pa-dab Vi er i ferd med å legge bak oss et år hvor vi har lansert en rekke nye nasjonale , digitale radiokanaler - med stort hell.
DN170913https://www.dn.no/nyheter/2017/09/13/2046/Teknologi/radio-1-far-nytt-liv-pa-dab Nye Radio 1 skal sende på den ene kanalplasseringen Bauer Media har igjen i det nasjonale , digitale dab-nettverket. 20. september slutter NRK å sende på fm-nettet rundt Oslofjorden.
DN170913 Vi er i ferd med å legge bak oss et år hvor vi har lansert en rekke nye nasjonale , digitale radiokanaler - med stort hell.
DN170913 Nye Radio 1 skal sende på den ene kanalplasseringen Bauer Media har igjen i det nasjonale , digitale dab-nettverket. 20. september slutter NRK å sende på fm-nettet rundt Oslofjorden.
DN170913 - For å gå i møte i en seriøs dialog krever vi en øyeblikkelig handling som viser en ekte villighet til å løse nasjonale problemer og ikke for å kjøpe seg tid, sier opposisjonspartiet i en pressemelding.
DB170913 Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015.
DB170913 Johns River, som er elva som renner gjennom Jacksonville, « presset orkanen vannet fra Atlanteren rett inn i elva », ifølge Dennis Feltgen, talsmann og meteorolog for det nasjonale orkansenteret.
DB170913 Lothe ber Dagbladet merke seg følgende tre ord i sitatet fra Lippestad : « med nasjonale tilpasninger ».
DB170913 I uttalelsen sa Jens Lippestad at SAS kunne unngått streiken « dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger », og kalte det for en splitt og hersk-taktikk.
DB170913 På tross av disse enorme utfordringene har 122 humanitære organisasjoner - to tredeler av dem nasjonale ikke-statlige organisasjoner - vært i stand til å oppskalere sin virksomhet, og dekker nå samtlige av Jemens guvernement.
DB170913 Et eller annet sted på veien fra da til nå fant han viljen og styrken til å igjen ta opp kampen, om enn fortsatt mutters alene på innsiden av egen arbeidsplass og profesjon, men nå med en viss støtte fra nasjonale og internasjonale meningsfeller som oss i Foreningen Tryggere Ruspolitikk - Diskusjonsforum og #LEAP ( Law Enforcement Against Prohibition ) ved Neil Woods fra den engelske avdelingen av organisasjonen.
DA170913 Og han hadde vel så mye edder og galle å gulpe opp i retning Helsedirektoratet, som kjørte nasjonale antirøykekampanjer der røykerne ble framstilt som viljeløse tapere.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/lGLbM/Kims-siste-bombe-dobbelt-sa-kraftig-som-hittil-antatt Norsar er Norges nasjonale datasenter for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen.
AP170913https://www.aftenposten.no/verden/i/22ldB/Demokratisk-jordskjelv-i-Moskva-I-Putins-bydel-gjorde-Putin-kritikerne-rent-bord De folkevalgte lokalforsamlingene kan brukes som en viktig arena også for store, nasjonale saker, sa Gudkov til russiske medier før valget.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-WADA-frikjenner-95-russiske-utovere-som-var-mistenkt-for-doping-241961b.html Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015.
AA170913 Angrepet skjedde onsdag ettermiddag samtidig som det foregikk en cricketkamp i den nasjonale ligaen.
AA170913 Teknologimiljøene i Trondheim, rundt NTNU, Sintef og den nyetablerte fornybarklyngen bør få drahjelp og oppmerksomhet i den nasjonale debatten fra et samlet politisk Trøndelag.
VG170912 Dermed glipper stortingsplassen for Rasmus Hansson, partiets nasjonale talsperson.
VG170912 Dette er et nivå som vi også kan gjenkjenne fra både lokalvalg og stortingsvalg faktisk helt siden 1921 og 1928 da partiet første gang deltok i henholdsvis nasjonale og lokale valg.
VG170912 Flere nasjonale målinger har vist MDG på vippen.
VG170912 * Stiftet i 1988 ¶ * Nasjonale talspersoner : Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm ¶
VG170912 Nestleder Trond Giske har vært sentral i den nasjonale valgkampen for Ap og har ledet partiets mediesentral.
NL170912 Svardal Bøe har sammen med lokallagslederen Markus Akselbo Johansen styrket Tromsøs nasjonale posisjon i Høyre.
NL170912 Nøklene til Samferdelsdepartementet og/eller Næringsdepartementet burde være ambisjonen for en region som tar mål av seg til å bli et drivhjul i den nasjonale verdiskapningen.
NL170912 Men det gjelder Høyre, ikke FrP, som fortsatt sliter med å produsere politikere i Tromsø som kan fylle nasjonale roller.
DN170912 Partiets to nasjonale talspersoner, Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm bytter plass.
DN170912 Inn kommer den andre av Miljøpartiet de Grønnes nasjonale talspersoner, Une Aina Bastholm ( 31 ).
DB170912 Kelly skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170912 Om sin egen spådom av det nasjonale resultatet for alle partiene, forteller Lahlum at trikset er å ikke legge for stor vekt på alle lokale meningsmålinger.
DB170912 - Jeg ser på variasjoner i snittet av nasjonale målinger nå, sammenligner med historiske erfaringer for variasjon mellom fylkene, og korrigerer skjønnsmessig for fylker hvor det av ulike årsaker er en spesiell situasjon nå.
DA170912 På det nasjonale resultatet endte Venstre med 4,3 prosent oppslutning.
AP170912https://www.aftenposten.no/verden/i/820LA/Trump-har-mott-storm-og-potensiell-atomkrig-Det-har-gitt-presidenten-gode-skussmal Haley, Trumps utenriksminister Rex Tillerson og resten av presidentens nasjonale utenriks- og sikkerhetsteam har jobbet hardt med å finne en løsning på Nord-Korea-krisen.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-valget MDGs nasjonale talspersoner Rasmus Hansson ( t.v. ) og Une Aina Bastholm ( t.h ) bytter plass.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bpP0B/Ni-ting-du-bor-vite-om-stortingsvalget-2017 MDGs nasjonale talspersoner Rasmus Hansson ( t.v. ) og Une Aina Bastholm ( t.h ) bytter plass.
VG170911 * Ordningene skal sørge for at partier som har liten oppslutning i enkeltkretser blir riktigere representert på Stortinget, sett i forhold til deres nasjonale oppslutning.
VG170911 Utregningen viser noe av det samme som den siste nasjonale Infact-målingen for VG som ble tatt torsdag 7. september : et knapt rødgrønt flertall.
VG170911 Disse har til sammen over 19.000 respondenter, i motsetning til 1000, som de fleste nasjonale meningsmålingene opererer med.
VG170911 * Ved nasjonale målinger gjøres mandatberegningen vanligvis ved en såkalt multiplikativ metode.
VG170911 * InFact har regnet ut partienes nasjonale oppslutning og utjevningsmandater basert på 19 fylkesmålinger.
VG170911 Førstestatsadvokat Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet, fortalte i retten i dag hvordan tiltalte og familien reiste til Syria i august 2014.
DN170911 Ved nasjonale målinger tas det ifølge VG heller ikke høyde for lokale variasjoner i oppslutning som har oppstått de fire siste årene.
DN170911 Totalt har disse målingene over 19.000 respondenter, mens de fleste nasjonale meningsmålingene opererer med rundt 1000.
DN170911 september har InFact gjennomført meningsmålinger i alle landets 19 fylker, og basert på disse målingene regnet ut partienes nasjonale oppslutning og utjevningsmandater.
DN170911 Hittil har de norske nasjonale tilpasningsforslagene ikke blitt godt tatt i mot av SAS.
DN170911 - SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
DN170911 Parlamentet skal mandag stemme over et omstridt lovforslag som vil gi regjeringen makt til å gjøre om mer enn 12.000 EU-bestemmelser til nasjonale , britiske lover.
DN170911 Dette er en svært viktig hendelse i vår nasjonale historie, sa Kim.
DN170911 Orkanen har blitt nedgradert til kategori 2 med vindkast på 175 kilometer i timen, 48 meter per sekund, ifølge det nasjonale amerikanske orkansenteret ( NHC ).
DB170911 Skole og utdanning : Sp vil gi yrkesretting og praktiske fag mer plass i skolen, og vil bekjempe dagens testregime ved å fjerne PISA og endre nasjonale prøver.
DB170911 En konsekvens av et slikt lærerløft, håper partiet, er færre nasjonale prøver.
DB170911 ¶ UTE : - Det kan hende at jeg får litt bedre tid i skjulet i høst enn om jeg hadde kommet inn på Stortinget, sånn er livet, sa MDGs nasjonale talsperson, Rasmus Hansson, da han møtte pressen på MDGs valgvake.
DB170911 - SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
DB170911 USAs nasjonale værvarslingssenter utstedte allerede lørdag tornadovarsler for store deler av østlige og sørlige Florida, inkludert byen Miami.
DA170911 - SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
DA170911 Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder Jens Lippestad sier SAS har vist manglende vilje til å komme pilotene i møte, og er soleklar på at SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt dem de samme betingelser som kollegene i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zmPqw/Irma-avtar-i-styrke_-men-nesten-6-millioner-husstander-er-na-stromlose Mandag meldte USAs nasjonale orkansenter om at vindstyrken er nesten halvert.
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zmPqw/Irma-avtar-i-styrke_-men-nesten-6-millioner-husstander-er-na-stromlose Det nasjonale værsenteret i Jacksonville rapporterer ifølge AP om at flommen overgår rekorden fra 1965.
AP170911https://www.aftenposten.no/verden/i/zm39v/Irma-feier-over-Sor-Florida sekund, ifølge det nasjonale amerikanske orkansenteret ( NHC ).
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Fra 4,3 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målinger i juni, klatret SV til 4,6 prosent i juli, 5,6 prosent i august og 5,9 prosent på de 14 nasjonale målingene fra september som pollofpolls.no har gjengitt.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWpOJ/-SVs-sterke-fremgang-fikk-jubelen-frem Fra 4,3 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målinger i juni, klatret SV til 4,6 prosent i juli, 5,6 prosent i august og 5,9 prosent på de 14 nasjonale målingene fra september som pollofpolls.no har gjengitt.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72Mx8/Her-er-12-avisforstesider-fra-valgdagen De fleste nasjonale og regionale avisene har stortingsvalget som hovedsak på sin førsteside mandag.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/428RR/Kalddusj-pa-valgkvelden-for-Store-og-Arbeiderpartiet Denne grafen viser hvordan Arbeiderpartiet har falt på snittet av nasjonale meningsmålinger helt siden i vinter : ¶
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/i/vLKwp/Rasmus-Hansson-overrakte-nokkelkortet-til-Stortinget-til-Une-Bastholm MDG satte i fjor sin andre nasjonale talsperson, Une Bastholm, inn på den « sikre » plassen fra Oslo, og satset på at Hansson skulle hale i land et mandat fra Akershus.
AA170911 Til tross for nedjustering anses uværet fortsatt som « livsfarlig », ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170911 Orkanen har blitt nedgradert til kategori 2 med vindkast på 175 kilometer i timen, 48 meter per sekund, ifølge det nasjonale amerikanske orkansenteret ( NHC ).
AA170911 - SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
AA170911 Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder Jens Lippestad sier SAS har vist manglende vilje til å komme pilotene i møte, og er soleklar på at SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt dem de samme betingelser som kollegene i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
AA170911 - SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger.
VG170910 Meteorologene ved det nasjonale orkansenteret advarer om at « Irma » vil slå mot land med livsfarlig kraft.
VG170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
VG170910 - Dette er en livstruende situasjon, heter det i den siste meldingen fra det nasjonale orkansenteret.
VG170910 - Det er en umiddelbar risiko for livsfarlig stormflo langs vestkysten av Florida, inkludert Florida Keys, hvor det er gått ut stormflovarsel, melder USAs nasjonale orkansenter, National Hurricane Center.
VG170910 I Florida Keys - « strengen » helt sør i delstaten Florida - ble de første vindkastene i orkan styrke målt natt til søndag, opplyser det nasjonale orkansenteret NHC.
VG170910 ! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitrer USAs nasjonale meteorologiske institutt.
DN170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter, som holder til i Miami, fortsetter nå orkanen nordover med en voldsom vindhastighet på rundt 60 meter i sekundet.
DN170910 USAs nasjonale orkansenter opplyser at den nordlige veggen i orkanens øye er kommet inn over de lavtliggende øyene.
DB170910 USAs nasjonale orkansenter har nå målt vindstyrker opp mot 210 kilometer i timen.
DB170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vil Irma trolig slå hardest til mot Florida Keys, sørvest i Florida og Tampa Bay-regionen.
DB170910 Der har den nasjonale værtjenesten utstedt en kraftig advarsel.
DB170910 Den nasjonale værtjenestens ( NWC ) kontor i Miami har nå sendt ut et tornadovarsel for flere områder ved Floridas østkyst.
DB170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vil Irma trolig slå til mot Florida Keys, sørvest i Florida og Tampa Bay-regionen.
DB170910 Derfor må det fortsatt bevilges forsknings- og tiltaksmidler til psykiatrien, og derfor er LEVE medarrangør ved Den nasjonale konferansen om selvmordsforskning- og forebygging i Oslo, 27. - 28. november 2017, i regi av Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Norske-Silje-Langhelle-39-folger-orkanen-Irmas-herjinger-fra-hotellrommet-i-Miami Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Norske-Silje-Langhelle-39-folger-orkanen-Irmas-herjinger-fra-hotellrommet-i-Miami Det melder USAs nasjonale orkansenter.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Direkte-TV-Orkanen-Irma-treffer-Florida-na---orkanens-oye-pa-vei-mot-land Orkanens øye traff land klokken 15 søndag norsk tid, 09 lokal tid, melder USAs nasjonale orkansenter.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/ldmB7/Direkte-TV-Orkanen-Irma-treffer-Florida-na---orkanens-oye-pa-vei-mot-land Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) melder om vind med orkan styrke i Florida.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida De ansatte på USAs nasjonale orkansenter følger orkanen Irma tett.
AP170910https://www.aftenposten.no/verden/i/XyOXn/Vindkast-med-orkan-styrke-i-Florida ! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitret USAs nasjonale meteorologiske institutt lørdag.
AA170910 USAs nasjonale orkansenter ( NHC ) melder om vind med orkan styrke i Florida.
AA170910 ! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitret USAs nasjonale meteorologiske institutt lørdag.
AA170910 Det melder det nasjonale amerikanske orkansenteret i Miami, ifølge BBC.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AA170910 Orkanen er nå nedgradert til en kategori tre-orkan av meteorologene, men det nasjonale amerikanske orkansenteret i Miami advarer likevel om at den vil ramme Floridas vestkyst med voldsom kraft.
AA170910 Orkanen er nå nedgradert til en kategori tre-orkan av meteorologene, men det nasjonale amerikanske orkansenteret i Miami advarer likevel om at den vil ramme Floridas vestkyst med voldsom kraft.
AA170910 USAs nasjonale orkansenter opplyser at den nordlige veggen i orkanens øye er kommet inn over de lavtliggende øyene.
AA170910 Ifølge USAs nasjonale orkansenter har de første vindkastene med orkan styrke truffet Florida Keys.
VG170909 Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser.
DN170909 Qatars emir Tamim bin Hamad al-Thani snakket lørdag med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman om å drøfte den diplomatiske konflikten, melder begge lands nasjonale nyhetsbyråer.
DN170909 Det nasjonale orkansenteret ( NHC ) har brukt sterke ord i sine advarsler.
DB170909 Så viser da også den siste nasjonale Ungdata-rapporten som ble publisert for to uker siden at hele 93 prosent av alle norske gutter og jenter nå har vært innom den organiserte idretten.
DB170909 - Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, advarer Det nasjonale orkansenterets ( NHC ) talsmann Dennis Feltgen.
DB170909 - Irma vil sannsynligvis ramme Florida hardt, og treffe flere steder i delstaten med livstruende kraft, melder Det nasjonale orkansenteret ( NHC ).
DB170909 - Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, advarer Det nasjonale orkansenterets ( NHC ) talsmann Dennis Feltgen, ifølge NTB.
DB170909 - Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, advarer Det nasjonale orkansenterets ( NHC ) talsmann Dennis Feltgen.
DA170909 Vi ønsker å komme oss til det neste trinnet i vårt nasjonale prosjekt, sier Khawla Khanekah, universitetsforeleser ved universitetet i Erbil.
DA170909 Vi ønsker å komme oss til det neste trinnet i vårt nasjonale prosjekt, sier Khawla Khanekah, universitetsforeleser ved universitetet i Erbil.
DA170909 Uværet er på vei nordover i delstaten, melder USAs nasjonale orkansenter, ifølge NTB.
DA170909 Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet til å invitere og ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/xnzEl/Orkanen-Irma-oker-i-styrke---jager-millioner-pa-flukt-i-Florida Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen USAs nasjonale orkansenteret ( NHC ) har brukt sterke ord i sine advarsler.
AP170909https://www.aftenposten.no/verden/i/WryoK/Herjer-pa-Cuba-22-personer-omkommet-hittil---na-oker-orkanen-Irma-i-styrke-igjen Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AP170909https://www.aftenposten.no/okonomi/i/pwdrG/NHO-sjefen--Behovet-for-dem-med-bare-grunnskoleutdanning-faller-som-en-stein Gabrielsen viser til LOs bidrag i nasjonale og internasjonale yrkeskonkurranser.
AA170909 Parlamentet skal mandag stemme over et omstridt lovforslag som vil gi regjeringen makt til å gjøre om mer enn 12.000 EU-bestemmelser til nasjonale , britiske lover.
AA170909 Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170909 - Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, sa det nasjonale orkansenterets talsmann Dennis Feltgen.
AA170909 Meldingen kommer fra USAs nasjonale orkansenter i Miami, en av byene som ventes å bli hardt rammet av gigantstormen.
AA170909 Orkanens øye var da kun 190 kilometer fra den cubanske byen Caibarien, ifølge USAs nasjonale orkansenter.
AA170909 Det nasjonale orkansenteret ( NHC ) har brukt sterke ord i sine advarsler.
AA170909 Det nasjonale orkansenteret ( NHC ) har brukt sterke ord i sine advarsler.
AA170909 Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter ( NHC ).
AA170909 Hun er i tillegg en av få politikere som har klart å vinne nasjonale valg tre ganger.
AA170909 På statsbudsjettet er det gjerne de store, nasjonale institusjonene som havner i første rekke.
VG170908 Tidlig fredag utstedte det nasjonale orkansenteret NHC i Miami orkanvarsel for det sørlige Florida og øyområdet Florida Keys.
VG170908 Stephen Russel ved myndighetenes nasjonale organ for krisehåndtering uttalte til CNN at myndighetene har satt i gang den største evakueringen i øyas historie. Én av øynasjonens største bekymringer er at landet i stor grad belager seg på import fra Florida, som trolig også vil rammes av stormen.
VG170908 Orkanen, som er satt til kategori 1, er omtrent 300 km sørøst for Tampico, og har registrert vindkast på 140 km/t, ifølge det nasjonale orkansenteret.
VG170908 Mexicos president, Enrique Peña Nieto, skriver på Twitter at sivilforsvaret og den nasjonale sikkerhetskomiteen har blitt varslet etter skjelvet.
VG170908 På VGs siste nasjonale meningsmåling før valget jubler Audun Lysbakken ( SV ) for skyhøye tall for partiet.
NL170908 Overføring av de store nord-norske godsmengdene fra vei til jernbane vil bidra vesentlig til innfrielse av de nasjonale klima-målene.
NL170908 Januar ) en spenstig artikkel om større satsing på en ny eksportnæring innenfor det han kaller " grønn jernbaneteknologi " : « Norge planlegger jernbaneinvesteringer på opptil 350 milliarder kroner uten samtidig å utvikle nasjonale teknologi- og kompetansemiljøer.
NL170908 Vi moderniserer og forbedrer store deler av Forsvaret for å gjenreise vår nasjonale forsvarsevne, men vi har en lang vei å gå.
NL170908 Vi kan ikke innføre nasjonale klimatiltak som er umulige å gjennomføre i hele landet.
DN170908 - Vi har egne nasjonale krav, så det endrer ikke så mye.
DN170908 Nå melder Det nasjonale orkansenteret i USA at Irma blir nedgradert til kategori fire.
DN170908 President Enrique Pena Nieto satt natt til fredag lokal tid i møter med det nasjonale senteret for krisehåndtering.
DN170908 Nå går partiet til valg på å innføre makspris og nasjonale krav til kvalitet på SFO i løpet av neste fireårsperiode.
DN170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
DN170908 Hadia Tajik vil ha makspris og nasjonale krav til kvalitet på SFO i løpet av kommende stortingsperiode.
DB170908 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten.
DB170908 Ifølge USAs nasjonale orkansenter har Irma svekket seg og har nå en vindstyrke på opp mot 70 meter i sekundet.
DB170908 Mandag kom de med et løfte til lokale protestgruppa « Stopp støyen » som kjemper for å få bygget inn skytebanene på det planlagte nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud.
DA170908 Ifølge USAs nasjonale orkansenter har Irma svekket seg og har nå en vindstyrke på opp mot 70 meter i sekundet.
DA170908 Nå går partiet til valg på å innføre makspris og nasjonale krav til kvalitet på SFO i løpet av neste fireårsperiode.
DA170908 Krav om fysisk aktivitet, kulturtilbud, leksehjelp og en tydeligere kobling mellom aktivitetene på SFO/AKS og det elevene jobber med på skolen, er elementer Ap ser for seg blant nasjonale krav til innhold.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/VEXzW/Hundretusener-rommer-fra-Irma USAs nasjonale orkansenter har sendt ut varsel om stormflo på opp mot seks meter i området.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/VEXzW/Hundretusener-rommer-fra-Irma Ifølge USAs nasjonale orkansenter har Irma svekket seg og har nå en vindstyrke på opp mot 70 meter i sekundet.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/VEXzW/Hundretusener-rommer-Florida-for-Irma-treffer-USA USAs nasjonale orkansenter har sendt ut varsel om stormflo på opp mot seks meter i området.
AP170908https://www.aftenposten.no/verden/i/VEXzW/Hundretusener-rommer-Florida-for-Irma-treffer-USA Ifølge USAs nasjonale orkansenter har Irma svekket seg og har nå en vindstyrke på opp mot 70 meter i sekundet.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Dermed ville den bryte med Parisavtalen, nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og Oslopakke 3, argumenterte byrådet i Oslo.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3jVJ/Rasmus-Hansson--Kommer-jeg-ikke-inn-na_-sa-har-jeg-ikke-noen-jobb-a-ga-til MDG er over sperregrensen på flere nasjonale målinger.
AA170908 Ifølge USAs nasjonale orkansenter har Irma svekket seg og har nå en vindstyrke på opp mot 70 meter i sekundet.
AA170908 - Ingen organisasjon eller person får bruke religionen til å gjennomføre ulovlige handlinger som kan sette den nasjonale sikkerhet i fare, undergrave den sosiale orden eller utføre andre aktiviteter som kan skade nasjonale interesser, heter det.
AA170908 - Ingen organisasjon eller person får bruke religionen til å gjennomføre ulovlige handlinger som kan sette den nasjonale sikkerhet i fare, undergrave den sosiale orden eller utføre andre aktiviteter som kan skade nasjonale interesser, heter det.
AA170908 Presidenten satt natt til fredag lokal tid i møter med det nasjonale senteret for krisehåndtering, og uttalte seg til mexicansk TV etterpå.
AA170908 I vår tok Det nasjonale statsadvokatembete ut ny tiltale mot mannen.
AA170908 Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet forteller at de ser på denne saken som minst like alvorlig på denne saken som andre tilsvarende saker de har hatt de siste årene.
AA170908 Fylket har fire distriktsmandater som velges blant de nordtrønderske stemmene, og ett utjevningsmandat som fordeles etter en avansert modell basert på de nasjonale stemmetallene dersom partiet er over sperregrensen på fire prosent.
VG170907 LIVIGNO ( VG ) Petter Northug ( 31 ) må vinne under den nasjonale åpningen på Beitostølen for å få gå verdenscupåpningen i Kuusamo.
VG170907 Ifølge det nasjonale orkansenteret i USA har sannsynligheten for at Irma vil treffe den sørlig delen av landet økt gjennom torsdagen.
VG170907 * Bannon ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
VG170907 april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
VG170907 På noen nasjonale meningsmålinger balanserer KrF på sperregrensen.
VG170907 Det har vakt reaksjoner etter at det onsdag ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil frede Brevik mot det planlagte nasjonale avfallsdeponiet.
NL170907 I det nye Troms-dokumentet om landmakt peker vi på en særdeles enkel løsning som kan ivareta sammensatte behov - og som er en direkte invitt til særlig Arbeiderpartiet og Høyre om å finne den beste nasjonale løsning.
NL170907 Det var den nest beste løsningen når man ikke klarte å samle Nord-Norge til én slagkraftig region, som ville styrket landsdelens nasjonale gjennomslagskraft.
NL170907 ¶ Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø, som Jonas Gahr Støre har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune.
NL170907 Vi får muligheten for å utvikle miljøvennlige løsninger i samarbeid med nasjonale myndigheter.
NL170907 Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø som Jonas har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune.
DN170907 Det er det samme som Poll of polls har regnet ut på bakgrunn av snittet av nasjonale målinger hittil i september.
DB170907 Der var den tidligere nasjonale volleyballsjefen og mangeårige president for Brasils OL-komite lenge et respektert medlem før han måtte gå av på grunn av den nye innførte aldersgrensen.
DB170907 Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
DB170907 Kelly skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170907 At han ikke ser den åpenbare selvmotsigelsen i å så umiddelbart følge opp med at « jeg opplever at veldig viktige nasjonale felles verdier er under press på en helt annen måte enn jeg noen gang før har opplevd », er betegnende for hvordan deler av ordskiftet etterhvert har utviklet seg.
DB170907 Viktige nasjonale felles verdier er under press og aldri tidligere har mer stått på spill enn ved årets valg.
DB170907 " Andøya flystasjons rolle både i det nasjonale og i NATOs forsvarsbilde er betydelig. " " Strategisk ligger denne flyplassen ypperlig til for overvåkning av de enorme havområdene utenfor Norskekysten. " " En annen viktig oppgave er at stasjonen til enhver tid skal være klar til å ta imot utenlandske Nato-skvadroner i en eventuell krigssituasj
DA170907 Leira mener det ikke er noen løsning for Norge å konsentrere seg om nasjonale interesser.
DA170907 Leira avviser at Norge i en urolig verden bør konsentrere seg om nasjonale interesser.
DA170907 Saken om Åge Villi Kristiansen som hadde larver i sårene sine og som ikke mottok tilstrekkelig livredning da han døde av hjertestans, fikk mye omtale i nasjonale medier.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/XyJng/Orkanen-Irma-raser-gjennom-Karibia--minst-atte-dode USAs nasjonale meteorologiske institutt hevder Puerto Rico ikke har opplevd en orkan så sterk siden orkanen San Felipe i 1928.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/621kO/Et-av-valgkampens-storste-paradokser-Verdidebatten-er-verdilos-som-velgermagnet-for-verdipartiet-KrF--Harald-Stanghelle Da var det « verdien » og kontantstøtte KrF brakte med seg inn i den nasjonale samtalen.
AP170907https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/42vMG/Hva-vet-vi-om-skoleresultater-i-Oslo--Lars-J-Kirkeboen Både på nasjonale prøver og eksamenskarakterer fra grunnskolen i Oslo er over landsnittet.
AA170907 USAs nasjonale meteorologiske institutt hevder Puerto Rico ikke har opplevd en orkan så sterk siden orkanen San Felipe i 1928.
AA170907 Rask og effektiv gjennomføring av nasjonale prioriterte programmer som Citizen Charter, Subnational governance policy reform, migration policy framework og Women`s Economic Empowerment NPP.
AA170907 Prosessens hovedhensikt er å fremme regionalt samarbeid, gjennom kapasitets- og tillitsbyggende tiltak som bidrar til samhandling på tvers av nasjonale grenser i Sør- og Sentral-Asia. 3.
AA170907 Planen er at ANPDF skal operasjonaliseres gjennom 11 nasjonale prioriterte programmer ( NPPer ) som skal styrke afghanske institusjoners kapasitet til å sikre rettsstaten, levere tjenester som øker velferden til det afghanske folket, og skape bedre rammebetingelser for utvikli
AA170907 Kvinners rettigheter og likestilling er nå en integrert del av det overordnede politiske rammeverket « Afghanistan National Peace and Development Framework ( 2017-2021 ) » og i nasjonale prioriterte programmer som internasjonale partnere sluttet seg til på givermøtet om Afghan
AA170907 For tiden går norske midler i fondet til ANDSF medisinske laboratorium, trening av piloter i luftforsvaret, uniformer, lønn til medarbeidere ved kontoret til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, hærens hundepatrulje, offisersbygg, samt rehabilitering av brakker for elevene ved
AA170907 Det er det samme som Poll of polls har regnet ut på bakgrunn av snittet av nasjonale målinger hittil i september.
NL170906 I tillegg ser Ap ut til å ha fått et lite løft på de nasjonale meningsmålingene, noe som tyder på at partiet snakker bedre til sine kjernevelgere enn i valgkampens første fase.
NL170906 Ser vi bakover i historien ser det ut til at denne makten svært motvillig forlater det nasjonale nivå, enten du er av rød-grønn eller blå-blå regjeringsfarge.
NL170906 I valgkampen savner jeg at nasjonale politikere kan vise vilje og handlekraft til å vise hva slags makt de vil gi fra seg hvis makten kommer for deres hender.
NL170906 En vilje historien har vist at nasjonale politikere helst beholder i egne rekker på Stortinget.
NL170906 En vilje historien har vist at nasjonale politikere helst beholder i egne rekker på Stortinget, skriver Siri Beate Arbtzen.
NL170906 Eksisterer det en generell motvilje blant nasjonale politikere til å spre beslutningsmyndighet av betydning, makt og ressurser nedover i nivåene ?
FV170906https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Sats-medlemmer-ber-om-at-Johaug-utestenges_-men-Bjorn-Maaseide-gjor-et-unntak---Det-gar-an-a-vare-medmenneskelig-232197b.html Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
DB170906 « Irma » beskrives av USAs nasjonale orkansenter som den kraftigste atlantiske orkanen siden « Rita » i 2005.
DB170906 « IRMA » : Orkanen som er på full fart mot karibiske øyer beskrives av USAs nasjonale orkansenter som livsfarlig.
DB170906 Den nasjonale værvarslingen sier at orkanen « Irma»s øye nylig har passert over Barbuda, klokka 1.47 lokal tid, skriver AP.
DB170906 Det tropiske ekstremværet Jose er blitt oppgradert til orkan, opplyser det nasjonale orkansenteret ( NHC ) i USA onsdag ettermiddag.
AA170906 Det tropiske ekstremværet Jose er blitt oppgradert til orkan, opplyser det nasjonale orkansenteret ( NHC ) i USA onsdag ettermiddag.
AA170906 I 2005 vedtok Stortinget ambisiøse nasjonale målsettinger på kulturminnefeltet ( de fleste skulle nås innen 2020 ) og vedtok et mål om en kraftig opptrapping av statens innsats.
AA170906 Etter at de østeuropeiske statene ( alle unntatt Hviterussland ) ble medlemmer av Europarådet på 1990-tallet har EMD vært stilt overfor grunnleggende svakheter i nasjonale rettssystemer, såkalte systemfeil.
AA170906 Vi har store og ikke minst aktuelle artister, internasjonale, nasjonale og lokale navn.
NL170905 I sine nasjonale flater legger NRK nå vekt på å løfte frem minoriteter og mangfold i en ung og urban virkelighet, noe også debatten rundt « Faten tar valget » viser.
NL170905 Men det norske kvoteregimet har, om vi skal stole på Aftenposten ( 24.feb.2012 ), ført til unødvendige milliardinvesteringer på Nord-Vestlandet - kapital som pengefolk investerer for å sikre seg kvote, og som for vår nasjonale økonomi gir null i utbytte.
DN170905 - Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.
DN170905 Orkanen som av det nasjonale orkan-senteret har blitt gradert til nivå fem, har vinder med en fart på 180 miles i timen, skriver CNN.com tirsdag kveld.
DN170905 Det har allerede kommet ut orkanvarsel fra Det nasjonale orkansenteret i USA for Puerto Rico og en rekke karibiske øyer.
DN170905 Det nasjonale orkansenteret i USA melder at det er en 50 prosent sjanse for tordenvær i Mexicogulfen.
DB170905 Ifølge USAs nasjonale orkansenter er « Irma » den kraftigste atlantiske orkanen siden « Rita » i 2005.
DB170905 Det kan gi katastrofale ødeleggelser i nærhet av stormens øye, sier Michael Brennan ved det nasjonale orkan-senteret til CNN.
DB170905 Det nasjonale orkan-senteret i USA skriver i en pressemelding at « Irma » blant annet vil treffe De britiske jomfruøyene og Puerto Rico natt til onsdag norsk tid, før ekstremværet tar seg videre vestover mot Den dominikanske republikk, Haiti og Leewardøyene torsdag og fredag.
DB170905 KARTET : Stor-Tyrkia slik Den nasjonale pakta av 1920 tegnet det.
DB170905 I 1920 vedtok parlamentet Den nasjonale pakt.
DB170905 Flere tyrkiske politikere kan ha drømt om Den nasjonale pakt og et større Tyrkia.
DB170905 Det viste grensene fra Den nasjonale pakt.
DA170905 I det siste har høyrestatsråden gjort intervjuer med blant annet den spanske storavisen El Pais, New York Times, Deutsche Welle, SVT, japanske Asahi Shimbun, som er en av verdens største aviser, den franske avisen Le Figaro, nyhetsbyrået AFP, den tyske radiostasjonen ARD, PBS, som er den nasjonale kringkastingen i USA, det italienske magasinet Panorama og belgisk TV.
DA170905 - Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.
DA170905 Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.
AP170905https://www.aftenposten.no/verden/i/ldlz3/Orkanen-Irma-truer-Puerto-Rico USAs nasjonale orkansenter melder at orkanen nå har nådd en vindstyrke nærmere 80 meter i sekundet og at den kan bringe opptil 250 millimeter nedbør i løpet av kort tid.
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/LKmqQ/Undersokelse-6-av-10-larere-har-mindre-tid-til-elevene Derfor har det vært viktig for oss å ikke utvide de nasjonale kravene til rapportering, sier han til avisen.
AA170905 USAs nasjonale orkansenter meldte mandag kveld norsk tid at orkanen hadde nådd en vindstyrke på opptil 230 kilometer i timen og er oppgradert til kategori fire.
AA170905 USAs nasjonale orkansenter melder at Irma er oppgradert til kategori 5 og at den nå har nådd en vindstyrke på nærmere 80 meter i sekundet.
AA170905 Kem Sokha leder landets største opposisjonsparti, Kambodsjas nasjonale redningsparti ( CNRP ), og han ble pågrepet i helgen.
AA170905 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Alle beslutninger om angrep vil bli regulert av de strengeste nasjonale og internasjonale regler om bruk av makt, sa Parly. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Senterpartiet, som gjør det knallsterkt på nasjonale målinger, gjør det også bra i skolevalget i Trøndelag.
AA170905 Heller ikke Ap-bastionen Nord-Trøndelag går fri for Arbeiderpartiets meningsmålte nasjonale krise.
AA170905 Dreyer er usikker på om den nasjonale utbredelsen skyldes en smitteeffekt fra Oslo-markedet som følge av medieomtalen, eller om det er blitt vanskeligere å få boliglån.
AA170905 - Tallene fra Sør-Trøndelag bekrefter og forsterker den nasjonale trenden ; Arbeiderpartiet har gått på en solid smell.
AA170905 All oppmerksomheten rundt Listhaug er sannsynligvis bensin på bålet til Frp, som kan vise til en stigning på flere nasjonale målinger.
VG170904 I den siste nasjonale VG-målingen 31. august ble det et knapt rødgrønt flertall, men en uke unna valgdagen er det fortsatt krise på meningsmålingene for Ap.
VG170904 Og de produserer stadig flere nasjonale mål og standarder som pålegges underliggende etater og kommuner.
VG170904 Og de nasjonale politikerne lover oss stadig flere rettigheter.
VG170904 Hun skriver at « forprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter gjennomføres med en alternativ styringsmodell og strammere kostnadskontroll enn den ordinære gjennomføringsmodellen for byggeprosjekter i staten ».
SA170904 Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
SA170904 Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati.
SA170904 Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
DN170904 Nasjonale og lokale myndigheter vil fortsette å overvåke luftkvaliteten, opplyses det.
DB170904 Grunnen til at spillere oppgis å være yngre enn de faktisk er, kan være at nasjonale forbund kan stille sterkere lag i ungdomsmesterskap.
DB170904 Han fotograferer Escobar og flere andre medlemmer av Medellín-kartellet som laster kokain om bord i et fly ved hjelp av soldater fra Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfront.
DB170904 Blant dem var representanter fra barnesykehuset London Great Ormond Street Hospital, det nasjonale aids-fondet, Leprosy Mission, nettverket for landmineofre og den engelske nasjonalballetten, ifølge NTB.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/yPVKg/Kontrollert-brann-i-kjemisk-fabrikk-i-Texas-over Nasjonale og lokale myndigheter vil fortsette å overvåke luftkvaliteten, opplyses det.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/B8zMe/Fire-mater-Trump-kan-temme-Nord-Korea-for-a-hindre-global-katastrofe- Søndag møtte Trump sine nasjonale sikkerhetsrådgivere for å diskutere alternativene, mens finansminister Steven Mnuchin kunngjorde at han jobbet med nye sanksjoner.
AP170904https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/mJVjE/Aftenposten-mener-God_-gronn-grnderpolitikk Da MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mandag la frem partiets plan for å flytte 150.000 oljearbeidere over i andre yrker, fikk det hennes politiske motstandere til å se rødt.
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/P15be/SV-er-partiet-som-vil-bruke-mest-penger-pa-kultur Så prioriterer vi de store nasjonale institusjonene som må sikres en forutsigbar og god økonomi, sier kulturpolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker nasjonale retningslinjer og statlig finansiering for at alle kommuner skal ha likeverdige tilbud.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Sp vil innskrenke muligheten til å benytte surrogatitjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Derfor ønsker vi nasjonale retningslinjer og statlig finansiering slik at alle gravide skal ha likeverdige tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i.
AA170904 Det nasjonale orkansenteret i Miami i Florida skriver i sin siste oppdateering at Irma har en vindstyrke på 185 kilometer i timen.
AA170904 I likhet med FARC ble Ejército de Liberación Nacional ( ELN ) - Den nasjonale frigjøringshæren - grunnlagt på midten av 1960-tallet.
AA170904 - Hva er magefølelsen din for de nasjonale elevtallene som kommer tirsdag ?
AA170904 De nasjonale resultatene blir kjent klokka 19 tirsdag. ( ©NTB ) ¶
AA170904 Lokale og regionale satsinger blir fort overskygget av store nasjonale satsinger på statsbudsjettet, hvor endringen av tippenøkkelen skulle kompenseres.
AA170904 Vi får en lyssetting av rommet som vi aldri før har hatt på en konsert i Nidarosdomen, som vanligvis er forbeholdt de store nasjonale markeringene, sier Storli.
VG170903 KIRKEBESØK : USAs president Donald Trump skal møte sitt nasjonale sikkerhetsteam i forbindelse med Nord-Koreas atomprøvesprengning.
VG170903 - Det nasjonale sikkerhetsteamet følger situasjonen nøye.
SA170903 Jesper Simonsen var blant mange som imponerte stort da Troms/Finnmarks kretslag slo Telemark i den nasjonale G14-serien på Alfheim i dag.
DN170903 Det er for eksempel ikke mer enn ett år siden presidenten ba landets nasjonale forskingsakademi om å få igang egen elbilproduksjon i landet.
DN170903 Lee Mi-Seon, ved det nasjonale jordskjelv og vulkansenteret i Seoul viser på et kart over Nord-Korea hvor det kunstige jordskjelvet fant sted.
DB170903 Teknologien for å avdekke motordoping er av UCI blitt markedsført for salg til de nasjonale forbundene.
DB170903 « Både FBI og NSD ( justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling ) bekrefter at de ikke har noen fortegnelser knyttet til avlytting som beskrevet i Twitter-meldinger 4. mars 2017 », heter det i ferske rettsdokumenter fra justisdepartementet.
DB170903 I øyeblikket er det lite som tyder på at KrF, Venstre og Høyre skal kunne danne regjering etter valget : Venstre ligger under sperregrensa på de fleste målinger, mens KrF har falt til under 5 prosent oppslutning på nasjonale snittmålinger.
DB170903 Før det var han leder for den nasjonale enheten mot menneskehandel ( ANTIP ).
DB170903 - Jeg opplever at veldig viktige nasjonale felles verdier er under press på en helt annen måte enn jeg noen gang før har opplevd.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea McMaster, leder av USAs nasjonale sikkerhetsråd, skal ha forsikret Japan om at USA står klare til å forsvare landet.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea McMaster, leder av USAs nasjonale sikkerhetsråd, at USA skal forsvare Japan.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea Japans statsminister Shinzo Abe har kalt inn landets nasjonale sikkerhetsråd etter prøvesprengingen.
AP170903https://www.aftenposten.no/verden/i/pw97R/-Frykter-uforutsigbarheten-i-Nord-Korea I en samtale med Shotarou Taniuchi, direktør for Japans nasjonale sikkerhetsråd, lover H.R.
AP170903https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Jesper-14-scoret-ekte-hat-trick-pa-10-minutter-Se-malene-her-241404b.html Jesper Simonsen var blant mange som imponerte stort da Troms/Finnmarks kretslag slo Telemark i den nasjonale G14-serien på Alfheim i dag.
AA170903 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
AA170903 Han ble brakt bort iført håndjern, ifølge datteren, som i likhet med faren er medlem av Kambodsjas nasjonale redningsparti CNRP.
NL170902 Tilbudene i psykiatrien ved SANKS har vært svært godt mottatt og SANKS fikk i 2017 tildelt den nasjonale Barnehelseprisen.
DN170902 På snittet over nasjonale meningsmålinger siste uke fra Poll of polls, får Venstre 3,7 prosent og er dermed under sperregrensen.
DN170902 Den amerikanske nasjonale værtjenesten melder at elva Neches, som strømmer inn i Beaumont i Texas, kan løpe et godt stykke over sine bredder lørdag.
DB170902 På Hvaler klager mange lokalpolitikere på bajaseri i skjærgården og det antas at et kommunalt regelverk blir minst like strengt som de gamle, nasjonale reglene.
DB170902 Hvaler i Østfold er blant kommunene som jobber med egne regler for vannscootere etter de nasjonale reglene ble fjernet.
DB170902 Hun tror at Ap fortsatt kan klare å gå opp på målingene igjen, slik den siste nasjonale meningsmålingen i rekken kan tyde på, blant annet fordi det fortsatt er mange gjerdesittere.
DB170902 Videre skriver vedkommende at detaljene til vinneren av den nasjonale konkurransen blir sendt til hovedkontoret for evaluering og tilbakemelding for å forberede vinneren på de internasjonale rundene.
DA170902 Tilskuddspotten til den ferske ordningen Nasjonale Turstier må også økes kraftig.
DA170902 I tillegg må staten gi bedre drahjelp til små kommuner som er nasjonale reiselivsfyrtårn.
DA170902 På snittet over nasjonale meningsmålinger siste uke fra Poll of polls, får Venstre 3,7 prosent og er dermed under sperregrensen.
AP170902https://www.aftenposten.no/verden/i/72jkV/USAs-justisdepartement-Ingen-bevis-for-at-Obama-avlyttet-telefoner-i-Trump-Tower I et rettsdokument USAs utenriksdepartementet leverte til distriktsdomstolen i Washington DC heter det at hverken FBI eller justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling har funnet beviser som underbygger Donald Trumps påstand om at forgjengeren Barack Obama avlyttet telefoner i Trump Tower før presidentvalget, melder CNN.
AP170902https://www.aftenposten.no/osloby/i/72mxo/Sosial-boligbygging-med-hoy-kvalitet-og-lav-pris Har markert seg både i nasjonale og internasjonale arkitektur- og kunstkonkurranser, utstillinger og publikasjoner ¶
AA170902 Blant dem som tilsynelatende prøver å få Trump til å ombestemme seg, er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.R.
AA170902 NSD er en forkortelse for justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling. ( ©NTB ) ¶
AA170902 På snittet over nasjonale meningsmålinger siste uke fra Poll of polls, får Venstre 3,7 prosent og er dermed under sperregrensen.
VG170901 Sammen med det nye beredskapssenteret vil tiltakene sette politiets nasjonale beredskapsressurser i stand til å utøve en raskere respons og en mer koordinert innsats.
VG170901 Politiets situasjonssenter ble åpnet i fjor, PSTs nasjonale operasjonssenter i januar i år, og Felles cyberkoordineringssenter i mars i år.
VG170901 I høst avholdes også den nye nasjonale kontraterrorøvelsen Nordlys for første gang.
VG170901 - Nasjonale krav til politiets responstid for oppdrag som krever umiddelbar utrykning ble innført i 2015, og målinger viser at politiet oppfyller kravene.
NL170901 ¶ Den strategien som LTP legger til grunn, vil medføre at vi som nasjon ikke kan forsvare landets territorielle sikkerhet før storkrigen truer og USA finner det opportunt å forsvare, ikke Norge, men egne nasjonale strategiske interesser i Nordområdet, skriver Ove Sten Olsen.
NL170901 Den strategien som LTP legger til grunn, vil medføre at vi som nasjon ikke kan forsvare landets territorielle sikkerhet før storkrigen truer og USA finner det opportunt å forsvare, ikke Norge, men egne nasjonale strategiske interesser i Nordområdet.
NL170901 Når det gjelder samferdsel er Nordland en av de nasjonale vinnerne under denne regjeringen, blant annet med to nye storflyplasser i Rana og Bodø, i tillegg til store veiutbygginger.
NL170901 Og vi skjønner det når programledere i nasjonale medier snakker om « denne fisken », tilsynelatende uten å ha lest eller forstått hvilken enorm ressurs dette er ( og har vært i hundrevis av år ), og uten å ha kastet så mye som et blikk på milliardene i eksportstatistikkene.
NL170901 Selv om det var begeistring for oppmerksomhet, milde gaver og satsing i nord, skjedde dette uten dypere regionalpolitisk forankring og dermed uten at nasjonale visjoner fikk godt fotfeste for lokal gjennomføring.
NL170901 Vi ønsker at de nasjonale politikerne tar grep og styrer utviklingen.
NL170901 Vi vet at etter høstens valg skal hele den nasjonale fiskeripolitikken opp til behandling i Stortinget.
NL170901 Fisken som er Norges største fornybare naturressurs er fraværende i den nasjonale valgkampen.
DB170901 DE ofte utskjelte nasjonale fotballederne speiler dessverre stemningen innad i fotballfamilien.
DB170901 Borussia Dortmund har endelig lokket ham ut av landet med det som virker som en respektabel overgangssum ( rundt 250 millioner kroner, noe som er tangering av den nasjonale rekorden ), og vil dermed få en av de mest ettertraktede kantspillerne i Europa.
DB170901 Orkanen hadde i går vindhastigheter på 185 kilometer i timen, melder det nasjonale orkansenteret NHC.
DB170901 Dette er en merkverdig økning på 93 kilometer i timen fra denne tida i går, sa det nasjonale orkansenteret til CNN.
DB170901 Det har skapt reaksjoner, deriblant fra Miljøpartiet De Grønne og deres nasjonale talsperson Una Aina Bastholm.
DB170901 Og da er ikke Trumps antatt modererende stabssjef Reince Priebus og den ytterliggående nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn - som begge fikk sparken - tatt med.
DA170901 På et snitt av de nasjonale målingene, ligger Ap på 28,2 prosent, ifølge nettstedet Poll of polls.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/72Vew/Fra-Ernas-snapfilter-til-SMS-dialoger-Valgkamp-stunts-som-far-deg-til-a-vri-deg-i-latter-eller-smerte Også MDGs nasjonale talsperson og førstekandidat i Akershus, Rasmus Hansson, prøver seg som komiker i valgkampen, med den klassiske sjangeren « det meste blir gøy med parykk » : ¶
VG170831 Med nasjonale krisetall tror han på samling i bånn.
VG170831 SVÆRT FORNØYD : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) er veldig fornøyd med å ha nådd de nasjonale målene for innføringen av pakkeforløp for kreftpasienter.
SA170831 Klubbens lag i den nasjonale G19-ligaen trekkes.
NL170831 De viktigste målene for den Nasjonale Overdosestrategien i perioden 2014 - 2017 er å : ¶
DN170831 Presidenten vil også gi arbeidsgiverne større frihet til å forhandle med arbeidstakerne om lønn og andre betingelser på bedriftsnivå, uten å være bundet at nasjonale avtaleverk.
DB170831 Ifølge en talsmann for landets nasjonale nødetat bodde det åtte eller ni familier i bygningen.
DB170831 Som ledd i den nasjonale overdosestrategien arbeider vi med å synliggjøre nettopp pårørende og etterlatte, og deres erfaringer med overdoser.
DA170831 Hun forteller at den nasjonale medgangsbølgen selvsagt har stor betydning, men at hun også merker bevegelser i Oslos velgermasse.
DA170831 * Gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene så langt i august gir flertall med 87 mandater til Ap, SV, Sp, MDG og Rødt, men trenden for Ap isolert har vært negativ.
AP170831https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/J0vgj/Kim-vet-hva-han-gjor_-Trump-gjor-det-neppe--Frank-Rossavik For eksempel har Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
AP170831https://www.aftenposten.no/kultur/i/d3LVB/Arbeiderpartiet-vil-ha-ny-festivalordning Skal vi bygge opp noen nasjonale fyrtårn som skal være internasjonale viktige festivaler, så må de ha forutsigbarhet.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/RBK-kutter-ut-lag-241264b.html Klubbens lag i den nasjonale G19-ligaen trekkes.
AA170831 Ifølge en talsmann for landets nasjonale nødetat bodde det åtte eller ni familier i bygningen, melder fjernsynskanalen NDTV.
AA170831 Ifølge en talsmann for landets nasjonale nødetat bodde det åtte eller ni familier i bygningen, melder fjernsynskanalen NDTV.
AA170831 Marginene er små også for det nasjonale nyhetsbyrået.
AA170831 De nye bibeloversettelsene ble sentrale i utviklingen av de nasjonale språkene.
AA170831 De nasjonale fyrstene og kongene beslagla den katolske kirkens eiendommer da de gikk over til protestantismen.
VG170830 Tirsdag sa meteorolog, Dennis Feltgen, ved det nasjonale orkansenteret i landet at når Harvey når land igjen, så er det « slutten på begynnelsen ».
VG170830 Regnet beveger seg imidlertid østover, og en nedbørsmengde fra 7 til 15 cm truer nå området sørvest for delstaten Louisiana og videre vest for Kentucky, ifølge det nasjonale orkansenteret i USA, melder CNN.
NL170830 Det har alltid vært et misforhold mellom Norges operative kapasiteter og den nasjonale basestrukturen.
NL170830 Det gjeve nasjonale fokuset på nyvinning og industrielle kvantesprang.
DN170830 Ifølge det nasjonale statistikkbyrået Istat levde nær fem millioner italienere, eller 7,9 prosent av landets befolkning, i absolutt fattigdom i fjor.
DB170830 Guttene har tre nasjonale serier, jentene har ingen.
DB170830 Guttene har tre nasjonale serier, jentene har ingen.
DA170830 Disse avtalene har til hensikt å ta bort alle nasjonale lovverk som hindrer profitten til de multinasjonale konsernene, og å legge forholda til rette for privatisering av offentlige tjenester over hele verden.
DA170830 Professor Thomas Nordahl fremhever at grunnskolen i Oslo gjør det bra på nasjonale prøver og grunnskolepoeng, og at de videregående skolene derfor vil ha noe mindre å gå på når de skal løfte elevene faglig.
DA170830 En rapport fra SSB har tidligere vist at osloskolen skiller seg ut med svært gode resultater på de nasjonale prøvene - spesielt på 5. og 8. trinn.
DA170830 - Vi har hatt en del lokale målinger for Buskerud, hvor vi gjør det mye bedre enn i de nasjonale målingene.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/42mOV/Dodstallene-i-Houston-har-steget-til-18 Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm på det amerikanske fastlandet.
AP170830https://www.aftenposten.no/verden/i/12VdB/Kristen-femaring-ble-plassert-i-muslimsk-fosterhjem-Na-diskuterer-britene-systemet Saken med 5-åringen har utløst flere krav om at nasjonale politikerne må ta affære.
AA170830 Blant dem var representanter fra barnesykehuset London Great Ormond Street Hospital, det nasjonale aids-fondet, Leprosy Mission, nettverket for landmineofre og den engelske nasjonalballetten.
AA170830 Kroksæter har rett i at idretten ikke har topp prioritet hos våre nasjonale politikere under valgkamp for Stortingsvalg, og det er ikke så rart - heldigvis, vil mange si.
AA170830 For eksempel viser de nasjonale reisevaneundersøkelsene til Transport-økonomisk institutt at folk er villige til å gå litt over én kilometer og sykle rundt tre.
SA170829 Han har blant annet den nasjonale rekorden på 1000 meter.
NL170829 Det kunstfaglige fakultet ved UiT har markert seg nasjonalt både i oppbyggingen av den nye nasjonale kunstutøvende Ph.d.-graden, ved å være en sterk samfunnsaktør og ved å gi relevant og god utdanning.
NL170829 Nasjonale og internasjonale krav sier er at minimumsavstanden mellom senterlinjen på rullebane og parallell taksebane skal være minimum 183 meter.
DN170829https://www.dn.no/nyheter/2017/08/29/2046/Utenriks/frykter-trump-mer-enn-kim Men han tror heller ikke det blir lett for Trump å spinne ut av kontroll, så lenge både forsvarsministeren, utenriksministeren, Det nasjonale sikkerhetsrådet og stabssjefen hans er imot et angrep på Nord-Korea.
DN170829 Men han tror heller ikke det blir lett for Trump å spinne ut av kontroll, så lenge både forsvarsministeren, utenriksministeren, Det nasjonale sikkerhetsrådet og stabssjefen hans er imot et angrep på Nord-Korea.
DB170829 Han har blant annet den nasjonale rekorden på 1000 meter.
DB170829 Ifølge Jensen står både private investorer og den israelske stat bak satsingen, og hensikten er å bygge opp nasjonale talenter og forsterke israelsk sykkelkultur.
DB170829 Unntakene har navn som Messi, Zlatan eller Ronaldo, der den personlige markedsverdien overgår det nasjonale nivået.
DB170829 Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm på det amerikanske fastlandet.
DB170829 Nasjonale kriser utløser en rekke økonomiske tiltak som er regulert i en lov kalt The National Emergencies Act of 1974.
DA170829 Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm.
DA170829 Så langt er det tatt ansvar for 44.000 av disse, gjennom nasjonale vedtak.
DA170829 - Jeg mener vi må ta vare på den småhusbebyggelsen som nå er under press, fordi vi har nasjonale retningslinjer om at det skal fortettes rundt t-banelinjene.
DA170829 Hovedmålet for gjeldende nasjonale overdosestrategi for perioden 2014-2017, er « en årlig nedgang i overdosedødsfall ».
BT170829https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Ingebrigtsen-om-dodsfallet-som-ryster-friidretten---Jeg-kan-ikke-tro-at-det-er-sant-241135b.html Han har blant annet den nasjonale rekorden på 1000 meter.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/P1520/Vil-redde-bomiljoene--vurderer-a-danne-parti Og selv om dette er en lokal Oslo-sak, så har jeg som nevnt registrert at den også har vært trukket inn i den nasjonale debatten, sier Storhaug.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/o0vbB/Ny-sjokkmaling-fra-NRK---na-er-Hoyre-storre-enn-Arbeiderpartiet Nettstedet Poll of Polls har samlet resultatene fra alle nasjonale meningsmålinger tilbake til 1.1.2008.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/22m8R/Store-Vi-holder-fast-ved-den-valgkampstrategien-vi-har-lagt Nettstedet Poll of Polls har samlet resultatene fra alle nasjonale meningsmålinger tilbake til 1.1.2008.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Ingebrigtsen-om-dodsfallet-som-ryster-friidretten---Jeg-kan-ikke-tro-at-det-er-sant-241135b.html Han har blant annet den nasjonale rekorden på 1000 meter.
AA170829 Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm på det amerikanske fastlandet.
VG170828 I 22-tiden lokal tid søndag meldte det nasjonale orkansenteret at vindstyrken var på 15 meter per sekund og at stormsenteret var noen mil øst for Victoria i Texas og rundt 20 mil sørøst for Houston.
VG170828 * Harvey begynte søndag å flytte seg mer i retning av havet igjen, men det kan likevel ventes en liten styrking mandag kveld og tirsdag, ifølge det nasjonale orkansenteret.
VG170828 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
DN170828 Den nasjonale værvarslingstjenesten varslet i en melding i helgen at en storm med den nedbøren som Harvey vil gi ikke har hendt før, og at en ikke kan forutse konsekvensene.
DN170828 I 22-tiden lokal tid søndag meldte det nasjonale orkansenteret at vindstyrken var på 15 meter per sekund og at stormsenteret var noen mil øst for Victoria i Texas og rundt 20 mil sørøst for Houston.
DB170828 Tvert i mot har regjeringens nasjonale sykehusplan bidratt til å skape ro om flere lokalsykehus som har vært nedleggelsestruet i en årrekke, mener han : ¶
DB170828 Det nasjonale orkansenteret opplyser at Harvey vil bevege seg ut fra den midtre delen av kystområdet i Texas i løpet av mandag og tirsdag.
DB170828 « Harvey » begynte søndag å flytte seg mer i retning av havet igjen, men det kan likevel ventes en liten styrking mandag kveld og tirsdag, ifølge det nasjonale orkansenteret, skriver NTB.
DB170828 Det er penger som skal hjelpe Tyrkia for at de nasjonale institusjonene skal nærme seg EUs standarder.
DB170828 Da Ipsos måling for Dagbladet på lørdag viste oppslutning på 29,5 prosent, en tilbakegang på 2,2 prosentpoeng siden juni, var det til alt overmål også ukas beste nasjonale måling for Arbeiderpartiet.
DB170828 Logic sang blant annet « 1-800-273-8255 », en sang oppkalt etter telefonnummeret til USAs nasjonale telefonnummer for forebygging mot selvmord.
DA170828 Det nasjonale orkansenteret varsler at det kan komme enda mer regn.
DA170828 - Nå kan vi igjen arrangere nasjonale stevner.
DA170828 » * Universitetet i Oslo og NTNU er de to nasjonale utdanningsinstitusjonene for humantoksikologer, mens FHI er deres praktiske opplæringssted.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet « Rødlisten » for de nasjonale husdyrrasene viser at vi har syv husdyrraser innen hest, ku, sau og geit som er kritisk truet og at ti « bare » er truet.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Vi har syv nasjonale storferaser, hvorav Norsk rødt fe ( NRF ) er den største og telemarkfeet kanskje er den mest kjente.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Vi har 38 nasjonale husdyrraser i Norge hvorav 28 er truet eller kritisk truet.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Rødlisten viser også at seks av i alt syv nasjonale hunderaser er kritisk truet.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Norge har, gjennom ratifisering av Konvensjonen om biologisk mangfold, forpliktet seg til å bevare sine nasjonale husdyrraser på lik linje med annet biologisk mangfold.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet De nasjonale og truede sauerasene utkonkurreres også av sin storebror, norsk kvit sau, når produksjonen måles i slaktevekt og rask tilvekst.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/72VPK/Harvey-pa-retur-til-Mexicogolfen I 22-tiden lokal tid søndag meldte det nasjonale orkansenteret at vindstyrken var på 15 meter pr. sekund og at stormsenteret var noen mil øst for Victoria i Texas og rundt 20 mil sørøst for Houston.
AA170828 Det nasjonale orkansenteret opplyser at Harvey vil bevege seg ut fra den midtre delen av kystområdet i Texas i løpet av mandag og tirsdag.
AA170828 Det nasjonale orkansenteret opplyser at Harvey vil bevege seg ut fra den midtre delen av kystområdet i Texas i løpet av mandag og tirsdag.
AA170828 En representant for den nasjonale antiterrorkomiteen, Aleksander Poljakov, sier de to mistenkte forskanset seg i en bygning i byen Khasavjurt, nær grensen til Tsjetsjenia.
AA170828 I sin tale på den nasjonale dagen for feiring av Filippinenes helter minnet Duterte politiet om å følge de etablerte reglene for opptreden når de er på vakt.
VG170827 The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, gikk søndag ut med en advarsel og omtaler « Harvey » som en storm som « overgår alt som er opplevd tidligere », ifølge The New York Times. 40 båter er nå satt inn i redningsarbeidet i byen, for å seile inn til de oversvømte delene og evakuere beboerne, skriver NTB.
VG170827 Foto : Vidar Kristensen, Altaposten ¶ 920 av de 1882 nye stillingene i politiet, er i de nasjonale særorganene, ifølge ferske tall fra politidirektoratet.
DN170827 The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, sier mer enn 60 cm regn falt i Houston på et døgn.
DN170827 Det nasjonale orkansenteret har spådd at Harvey vil svekkes videre utover søndagen, men at stormen fortsatt vil merkes frem mot torsdag.
DA170827 824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet ( POD ), ifølge VG.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten--Mange-er-litt-forbanna-na Det er menneskene som preger det nasjonale , offentlige ordskiftet.
AP170827https://www.aftenposten.no/kultur/i/22pgx/Derfor-angriper-de-Oslo-eliten Det er menneskene som preger det nasjonale , offentlige ordskiftet.
AA170827 Antonsen forteller de fleste skoledistriktene i byen holder stengt på grunn av uværet, og at det nasjonale nyhetsbildet i USA nå stort sett handler om Harvey.
AA170827 Det varsler The National Weather Service ( NWS ), USAs nasjonale meteorologiske institutt.
AA170827 ) og Kripos-sjef Ketil Haukaas står for den offisielle åpningen av Kripos sitt nye bygg på Bryn i Oslo Foto : Lise Åserud / NTB scanpix ¶ 824 av 962 nye stillinger i politidistriktene er politifolk, mens de resterende 920 arbeidsplassene er i de nasjonale særorganene, viser tall fra Politidirektoratet ( POD ), ifølge VG.
VG170826 De ansvarlige partiene har funnet sammen i store nasjonale spørsmål.
VG170826 Bak den nasjonale Ap-krisen og Høyres store nedgang kryper småpartier som Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) frem på meningsmålingene.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité ( IOC ).
DB170826 ° Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av nye systemer for pass og ID-kort i politiet.
DB170826 | Venter du på det nye nasjonale ID-kortet ?
DB170826 - Stortinget har i vedtak nr 519 bedt Regjeringen om å komme tilbake med en plan for hvor de pass og nasjonale ID-kort skal kunne bestilles.
DB170826 - Den opprinnelige datoen for utstedelse av nye pass og nasjonale ID-kort var 1. april 2018, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet.
DB170826 ( Dagbladet ) : Venter du på det nasjonale ID-kortet ?
DB170826 | Venter du på det nye nasjonale ID-kortet ?
DB170826 Det svekker tilliten til nasjonale idrettsdomstoler.
DA170826 * Styrke ordningen med Nasjonale Turstier.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/kkM66/Kjempeorkanen-Harvey-traff-Texas-med-full-styrke Det nasjonale orkansenteret opplyser at stormen i Indianola er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet landet.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/kkM66/Forste-dodsoffer-etter-kjempeorkanen-Harvey- Det nasjonale orkansenteret opplyser at stormen i Indianola er den femte kraftigste orkanen som noen gang har rammet landet.
AA170826 Ordføreren trakk også fram verdien av å ikke være kjøpt opp av nasjonale eller internasjonale konsern, men beholde en regional forankring også på eiersiden.
VG170825 Den lokale Ap-toppen sier Hedmark tradisjonelt har ligget 10 prosent over det som blir landsresultatet for Ap - og at det kan gi en pekepinn for det nasjonale valget.
VG170825 Poenget er å samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene, sier han.
VG170825 Det vi snakker om er at helsestasjonen følger de nasjonale faglige retningslinjene for veiing og måling.
SA170825 Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité ( IOC ).
SA170825 De kommer hjem til kritikk i nasjonale medier i Nederland.
NL170825 Kanskje vi heller skal konsentrere oss om lokale og nasjonale utfordringer når vi skal bestemme oss på valgdagen.
NL170825 Miksen med lokale artister, nasjonale og internasjonale artister er blant tingene som gjør at hele Tromsø ser ut til samle seg bak festivalen.
FV170825https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Ajax-far-knallhard-kritikk-Tapet-for-Rosenborg-omtales-som-haplost-240935b.html De kommer hjem til kritikk i nasjonale medier i Nederland.
DN170825 Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.
DN170825 Dette er den syvende nasjonale meningsmålingen på rad der Ap får under 30 prosents oppslutning.
DB170825 Der Jakob Ingebrigtsen i dag er verdens desidert beste 16 åring og vinner EM-gull og setter verdensrekorder i sin aldersgruppe, var ikke engang Filip Ingebrigtsen i nærheten av pallplasseringer i nasjonale ungdomsmesterskap i samme alder.
DA170825 Dette er den sjuende nasjonale meningsmålingen på rad der Ap får under 30 prosents oppslutning.
DA170825 Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,9 prosent på gjennomsnittet av 13 nasjonale meningsmålinger som er publisert så langt i august, og som Poll of polls har beregnet.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/RW55x/Innbyggere-i-Texas-forbereder-seg-pa-det-verste-Orkanen-Harvey-kan-bli-den-verste-pa-10-ar Den er fredag kategorisert som en kategori 2-orkan, men det er antatt at den vil øke i styrke og bli en kategori 3-orkan, melder USAs nasjonale orkansenter.
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Stiftet av nasjonale myndigheter og den Internasjonale Olympiske komité ( IOC ).
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ajax-far-knallhard-kritikk-Tapet-for-Rosenborg-omtales-som-haplost-240935b.html De kommer hjem til kritikk i nasjonale medier i Nederland.
AA170825 Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.
AA170825 - Vi venter at orkanen vil tilta i styrke helt fram til den treffer land, sier talsperson Dennis Feltgen ved det nasjonale orkansenteret.
AA170825 Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land, og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.
AA170825 Det nasjonale orkansenteret advarer og sier orkanen kan være livstruende når den treffer land, og at uværet den bringer med seg, kan vare i flere dager.
AA170825 Men om reiseveien er den samme for de ansatte, så er det store endringer på de fleste andre områder for den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet.
AA170825 Det er vel å merke med en oppslutning på 12 prosent for Frp i VGs måling, mot 13,8 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale målingene så langt i august som Poll of polls utarbeider.
VG170824 Det nasjonale orkansenteret i USA har spådd så mye som fem store orkaner i løpet av årets orkansesong.
VG170824 Det nasjonale orkansenteret i USA har også gått ut med en advarsel om at orkanen kan være livstruende og at uværet den bringer med seg kan vare i flere dager, skriver NTB.
VG170824 Ifølge samme kilder skal politiet ha latt være å umiddelbart tilkalle eksperter på eksplosiver, og de skal heller ikke ha varslet det nasjonale politiet eller Guarda Civil, Spanias paramilitære politistyrke.
VG170824 Her var Klanen helt på linje med amerikansk politikk, i og med at innvandringsloven av 1924 etablerte nasjonale kvoter som skulle begrense innvandring fra andre steder enn nord-vest Europa, og som forbød innvandring fra Asia.
NL170824 Jeg tror det kunne vært en samlende sak, et samisk prosjekt som ikke skaper konflikt men kan vinne bred oppslutning, både i eget folk, men også i den nasjonale opinionen.
DN170824 Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,9 prosent på gjennomsnittet av tolv nasjonale meningsmålinger som er publisert så langt i august, og som Poll of polls har beregnet.
DB170824 Bilnummeret kan være registrert i nasjonale registre.
DB170824 Bilnummeret ditt lagres i nasjonale registre, som kan føre til at du blir stoppet når du passerer grensa.
DB170824 Selv om Norge er blant de mest troverdige antidopingaktørene, er mistilliten likevel stor på et generelt grunnlag mot nasjonale domstoler.
DB170824 FIS ville ta saken til en internasjonal uavhengig domstol for å hindre mistenkeliggjøring mot den nasjonale .
DB170824 Det underbygger den generelle mistilliten som finnes mot de nasjonale domstolene i idretten.
DB170824 - Jeg tror ikke dette har mye å si for troverdigheten internasjonalt, for der er det allerede en generell mistillit mot alle nasjonale domstoler i idretten.
DB170824 - For ti-tjue år siden ville trolig Johaug fått en så mild straff som mulig av den nasjonale domstolen, og FIS ville droppet å anke, for å unngå få dårlig reklame og miste en viktig profil i idretten.
DB170824 Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,9 prosent på gjennomsnittet av tolv nasjonale meningsmålinger som er publisert så langt i august, og som Poll of polls har beregnet.
DB170824 De nasjonale matvanene handler om tradisjoner og fellesskap, men ikke bare : Det er også en har darwinistisk prosess der det naturlige utvalget sikrer at bare de sterkeste og nyttigste overlever.
DB170824 På sett og vis kan vi si at minnekulturen og minnekulturens symboler inngår i en evig kamp om historien og ønsker om nasjonale hegemonier, ikke sjeldent drevet av politiske, gjerne snevre interesser.
DB170824 Skolenes resultater i de nasjonale prøvene har gått opp, og i tillegg har frafallet fra den videregående skolen etter Vg1 nærmest blitt borte.
DB170824 Tilsvarende vil flertallet av fotballinteresserte også ha en nasjonal identitet som gjør at de støtter alle norske lag som konkurrerer i europeiske turneringer, for da er det nettopp den nasjonale , ikke den lokale eller regionale, identiteten som aktualiseres.
DB170824 Den nasjonale identiteten er derfor ikke sterk nok til å overstyre den ( regionale ) klubbidentiteten.
DB170824 Dansen er blitt bannlyst i landet av den Nasjonale komiteen for narkotikakontroll.
AP170824https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mJrmq/Na-vil-tyskerne-fjerne-flyskatten-igjen Men dette viser jo også at slike skatter er ødeleggende for nasjonale aktører, og det blir jo også fremhevet av ministeren, sier Torbjørn Lothe, adm.dir.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store--na-ryker-flertallet På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Kw8WE/Ny-krisemaling-for-Store---na-ryker-flertallet På gjennomsnittet av nasjonale målinger i august er det et forholdsvis klart rødgrønt flertall, med 89 mot 80 mandater, viser en beregning fra nettstedet Poll of polls.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/nz16m/PST-om-nedskalert-tiltale-mot-17-aring-som-var-terrorsiktet--Ingen-dramatikk Nå har Det nasjonale statsadvokatembetet ( NAST ) tatt ut en tiltale som ikke omfatter terror og med lavere strafferamme, inntil 10 års fengsel.
AA170824 Målingen er tatt opp gjennom helgen og frem til i onsdag er den siste i en rekke nasjonale målinger som de siste ukene har sendt Arbeiderpartiet « ned » fra 30-tallet.
AA170824 Det viser denne ukes nasjonale meningsmåling fra Respons Analyse utført for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende.
AA170824 Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,9 prosent på gjennomsnittet av 13 nasjonale meningsmålinger som er publisert så langt i august, og som Poll of polls har beregnet.
AA170824 Den nasjonale strategien Bolig for velferd, som ble lansert i 2014, stadfester at alle skal bo godt og trygt - og at med riktig hjelp kan alle bo.
VG170823 Det kommer dagen etter at VG kunne vise til krisemålinger i bastion-fylkene Hedmark og Oppland - og samtidig som Ap havner under 30-tallet på flere nasjonale målinger.
DN170823 Det blir nasjonale og internasjonale nyheter som temamessig ikke vil skille seg veldig fra etablerte aktører, sier Lurås, som fra før er kjent som leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse.
DB170823 OFFENSIV : Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen i AP synes det er leit at regjeringen sa nei til deres nasjonale ernæringsstrategi.
DB170823 Men det er virkelig naivt å tro regjeringen har en bærekraftig plan for framtida, som om den er fremskrevet og forklart i nasjonale offentlige utvalg alene.
DA170823 Det gjør meg urolig at han har tilgang på atomvåpen, sier James Clapper, tidligere direktør for USAs nasjonale etterretning.
DA170823 Det gjør meg urolig at han har tilgang på atomvåpen, sier James Clapper, tidligere direktør for USAs nasjonale etterretning.
DA170823 Samtidig har resultatene i de nasjonale prøvene gått opp, og frafallet fra den videregående skolen etter VG1 har nærmest blitt borte.
DA170823 Samtidig har resultatene i de nasjonale prøvene gått opp, og frafallet fra den videregående skolen etter VG1 har nærmest blitt borte.
DA170823 Dersom onsdagens nasjonale NRK-måling blir valgresultatet, kan Arbeiderpartiet måtte søke støtte fra MDG for å danne en regjering.
DA170823 Arbeiderpartiet kommer under 30 prosent på flere nasjonale målinger.
AP170823https://www.aftenposten.no/norge/i/ejMly/Terrorsiktet-17-aring-far-mildere-tiltale Lovanvendelsen vi har tatt ut tiltale på, er en straffeskjerpelse som har utspring fra terrorlovgivningen, sier statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet.
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ldwv7/Syv-grunner-til-optimisme-for-norsk-larerutdanning---Wenche-Jakobsen Rett før sommerferien presenterte regjeringen sin nasjonale strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, « Lærerutdanning 2025 ».
AP170823https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ldwv7/Syv-grunner-til-optimisme-for-norsk-larerutdanning---Wenche-Jakobsen Målet med denne nasjonale strategien er å skape attraktive lærerutdanninger som holder høy kvalitet for alle klassetrinn.
AA170823 Ortega ble avsatt av grunnlovsforsamlingen som Maduro innsatte til store nasjonale og internasjonale protester.
AA170823 Lovanvendelsen vi har tatt ut tiltale på, er en straffeskjerpelse som har utspring fra terrorlovgivningen, sier statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet.
AA170823 Det blir nasjonale og internasjonale nyheter som temamessig ikke vil skille seg veldig fra etablerte aktører, sier Lurås, som fra før er kjent som leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse.
AA170823 Dersom onsdagens nasjonale NRK-måling blir valgresultatet, kan Arbeiderpartiet måtte søke støtte fra MDG for å danne en regjering.
AA170823 Arbeiderpartiet kommer under 30 prosent på flere nasjonale målinger.
VG170822 Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.
VG170822 Han var KrFs mest sentrale lederfigur da partiet fikk sitt nasjonale gjennombrudd rett etter krigen.
NL170822 UNN har fått fortjent kritikk av ulik alvorlighetsgrad fra lokale og nasjonale tilsynsmyndigheter.
NL170822 Resultatene er åpent tilgjengelige på nasjonale nettsider.
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html Olli Rauste forteller at CAS ofte er strengere enn nasjonale instanser, men at det også er mange tilfeller der utøvere har fått redusert straff av CAS.
DB170822 Hardt presset av den pågående rettsprosessen mot OL-mester Legkov og de andre russiske stjernene og heiet fram av en finsk opinion som ønsket revansje på det de oppfatter som norsk dobbeltmoral, valgte FIS derfor å anke den nasjonale norske utestengelsen på 13 måneder.
DB170822 Domspremissene er tilpasset tidligere CAS-avgjørelser uten spesielle hensyn til vår nasjonale rettsoppfatning.
DB170822 Derfor er det ekstra trist at enkelte internasjonale og nasjonale sportskommentatorer opp mot denne avgjørelsen har vært opptatt av viske ut dette skillet.
DB170822 Guttene har tre nasjonale serier, jentene har ingen.
DA170822 Det bygger vår nasjonale merkevare, gir oppdrag til norsk filmbransje, og skaper god film.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/OMrqO/Trump-vil-slass-for-a-vinne-i-Afghanistan-Det-kan-bety-press-pa-Norge-om-a-sende-soldater Talen var en tydelig seier for Trumps « generaler » ; hans militære rådgivere og ministre, inkludert hans nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster, stabssjef John Kelly og forsvarsminister Jim Mattis.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid Spisskompetansemiljøet på Rikshospitalet ( nyfødtscreeningen ), tjenestens nasjonale referansegruppe og Norsk Immunsviktforening er alle samstemte i å anbefale en innføring av testen.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid Det beslutter om hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres.
AP170822https://www.aftenposten.no/norge/i/P1o1R/Snart-kan-alle-nyfodte-bli-testet-for-alvorlig-immunsvikt-Ordningen-utredes-pa-rekordtid Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte.
SA170821 Olli Rauste forteller at CAS ofte er strengere enn nasjonale instanser, men at det også er mange tilfeller der utøvere har fått redusert straff av CAS.
NL170821 « Det nasjonale har vori den farlegaste revolusjonære sprengkraft i europeisk politikk, og det har vori betalt med straumar av blod », skrev den dessverre nokså glemte norske historiker Arne Bergsgård i 1946.
NL170821 Man vil gjerne yte samene rettferdighet ved å akseptere en samisk-gjøring av nasjonale institusjoner.
DN170821 Chicago Federal Reserve Banks nasjonale aktivitetsindekstall for juli ble publisert i ettermiddag og viste en nedgang på 0,01 poeng.
DN170821 Flere av Donald Trumps medarbeidere, blant dem den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, er kommet i hardt vær etter avsløringer av kontakt de hadde med Kisljak i fjor og før Trump ble innsatt som president.
DN170821 ¶ Dette er ikke Jonas Gahr Støres drømmepartnere : Nasjonale talspersoner Une Bastholm og Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.
DB170821 Trumps jødiske sjef for det nasjonale økomiske rådet, Gary Cohn, sto bak presidenten da han holdt den famøse pressekonferansen, som egentlig skulle handle om infrastruktur, men som sporet fullstendig av.
DB170821 Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.
DA170821 Flere av Donald Trumps medarbeidere, blant dem den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, er kommet i hardt vær etter avsløringer av kontakt de hadde med Kisljak i fjor og før Trump ble innsatt som president.
BT170821https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html Olli Rauste forteller at CAS ofte er strengere enn nasjonale instanser, men at det også er mange tilfeller der utøvere har fått redusert straff av CAS.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/zm7A5/Skal-ha-brukt-andres-identitet-til-a-fa-lan-og-kreditt-Fem-tiltalt-etter-mafiaparagrafen-for-millionbedragerier Fem tamilske menn er nå satt under tiltale av det nasjonale statsadvokatembetet for overtredelse av straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen, i forbindelse med deler av bankbedrageriene de er anklaget for å ha utført.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html Olli Rauste forteller at CAS ofte er strengere enn nasjonale instanser, men at det også er mange tilfeller der utøvere har fått redusert straff av CAS.
AA170821 Flere av Donald Trumps medarbeidere, blant dem den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, er kommet i hardt vær etter avsløringer av kontakt de hadde med Kisljak i fjor og før Trump ble innsatt som president.
AA170821 Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.
AA170821 Vår oppfatning er at det er nødvendig med en nasjonal enhet med spisskompetanse på trafikksikkerhet, og vi frykter at det kan bli vanskelig for politiet å nå nasjonale mål for trafikksikkerhet dersom ansvaret blir desentralisert.
AA170821 Her nevner hun gaveforsterkningsordningen, Talent Norge, filminsentivordningen og kreativ næring, tillegg til rehabiliteringen av Nationaltheatret og Den Nasjonale scene i Bergen og null-moms på elektroniske medier.
AA170821 For å få til en endring trenger man nasjonale føringer og forandringer i arbeidslivspolitikken.
DB170820 Lørdag anklaget Hawking britiske ministere for å ødelegge NHS ( den nasjonale helsetjenesten ) i Storbritannia.
DB170820 Hawking har anklaget helseminister Jeremy Hunt og den konservative regjeringen for å ødelegge NHS ( den nasjonale helsetjenesten ).
DA170820 Vi forventer et større ansvar fra staten når det gjelder vern av bygg med nasjonalhistorisk betydning, og vi etterlyser lik behandling mellom storbyene når det gjelder finansiering av nasjonale kulturinstitusjoner.
AA170820 Finlands nasjonale sikkerhetstjeneste vil ikke si noe om hvorvidt mannen er avhørt.
DB170819 Kelly skal ikke ha hatt noe personlig imot Bannon, men han skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170819 Inni den ligger de borgerlige partienes nasjonale transportplan ( NTP ) for perioden 2018-2029.
DB170819 - Oppland får faktisk en femti prosent økning med vår nasjonale transportplan.
DB170819 Særegenheter ved vårt nasjonale skattesystem kan likevel oppleves som « urettferdige » i noen sammenhenger.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/02KJ2/Trump-lei-av-radgiveren_-var-utenbys-da-president-Bannon-matte-ga-fra-Det-hvite-hus Da Bannon i april ble fjernet fra en viktig komité i Det nasjonale sikkerhetsrådet, var også en av teoriene at Trumps forfengelighet var såret.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass - Alle tre-, fire- og femåringer fra familier med samlet årsinntekt under 450.000 kroner får gratis kjernetid i Oslo som en del av den nasjonale satsingen på dette, påpeker hun.
AA170819 - Europol bistår i etterforskningen med å sjekke om det er noen forbindelser til bilangrepet i Barcelona, sier Robin Lardot, som er leder for Finlands nasjonale sikkerhetstjeneste.
VG170818 Flynn var på dette tidspunktet utpekt som USAs neste nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170818 Guttene har tre nasjonale serier, jentene har ingen.
DB170818 - De scorer dårligere enn sin regjeringspartner Høyre, fordi de også på det siste spørsmålet, om nasjonale utslippskutt, svarer tynt.
DA170818 Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.
DA170818 Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.
DA170818 Han tror nasjonale utstpill har effekt på oppslutningen i Drammen.
DA170818 De stjeler mest fra Ap, men i lys av den nasjonale debatten om modernisering av Norge som pågår, vil noen av våre velgere skue til dem.
AP170818https://www.aftenposten.no/okonomi/i/82mrQ/Kjos-angripes-fra-alle-hold-i-sitt-nye-marked Det nasjonale flyselskapet Aerolineas Argentinas dominerer i dag fullstendig flymarkedet i landet, og har lagt planer for å øke sin konkurranseflate betydelig i tiden fremover.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Dagen etter terrorangrepet som kostet minst 14 mennesker livet i Barcelona, presenterte han reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen-Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren ) presenterte fredag reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren Dagen etter terrorangrepet som kostet minst 14 mennesker livet i Barcelona, presenterte han reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter.
AP170818https://www.aftenposten.no/norge/i/WrOLL/Amundsen--Stor-innvandring-har-ikke-okt-terrorfaren ) presenterte fredag reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.
AA170818 Hele det nasjonale sikkerhetspolitiske team skal også delta.
AA170818 Statsministeren balanserte for øvrig det regionale, det nasjonale og det globale i sin uttalelse.
AA170818 Kvoten er dermed betydelig lavere enn i 2016, noe Miljødirektoratet begrunner med at bjørnebestanden i Norge er under både nasjonale og regionale bestandsmål, samt at det har vært færre påviste skader fra bjørn.
AA170818 Senteret skal samle de nasjonale beredskapsressursene, politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen, bombegruppa, hundetjenesten og krise- og gisselforhandlertjenesten.
AA170818 Den handler om folks sikkerhet, men det er samtidig vanskelig fordi et slikt senter vil medføre ulemper, deriblant inngrep i naturen og støy for omgivelsene, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) under fremleggelsen av reguleringsplanen for Nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.
AA170818 Snittet av de amerikanske meningsmålingene lå tett på den nasjonale stemmefordelingen.
AA170818 Mesterbakeren står ansvarlig for produktene, men både de nasjonale produktene og en rekke lokale godsaker, produseres av Lund-bakeriet i Kyrksæterøra.
VG170817 Ine Wang får sin egen rolle i dekningen av denne nasjonale katastrofen, og jakten på innfallsvinkler til en « story » fører henne til Nicolai Berge.
VG170817 I den nasjonale fortellingen som blir forsøkt solgt om et Distrikts-Norge som nær sagt ligger i ruiner, er det lett å glemme at i motsetning til politikere med lokal distriktstilhørighet har man svært få reelle Oslo-politikere som kjemper for ekstra tildelinger til byen sin.
NL170817 Fordi norske myndigheter vil aldri godta at godstogene Oslo - Nord-Norge vil fortsette som i dag via Sverige - men pålegge operatørene å bruke det nasjonale sporet.
DB170817 En rekke oppslag i lokale og nasjonale medier har etter dette avdekket en kultur for svekket ytringsklima ved UNN og tildekking av alvorlige hendelser.
DA170817 Det aller viktigste er nasjonale vedtak som gjør at det ikke går an å ta ut utbytte fra barnehagene.
AA170817 Bare 5 prosent av helse- og omsorgslederne i kommunene synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen « i stor grad » gjenspeiler den virkeligheten de møter.
VG170816 Han har vært med i enkelte nasjonale renn sist vinter og går inn i trenerteamet for Petter Northug, Chris Jespersen og dels Even Northug ( som egentlig er løper for Team Veidekke ) denne sesongen.
VG170816 Finnmark er et enormt stort fylke med et næringsliv under press, men problemene der blir ofte relativt små i den nasjonale sammenheng.
VG170816 Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for kvitt den dødelige sykdommen, opplyser seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet til VG.
DN170816 Arbeidsledigheten i Storbritannia har ikke vært så lav på 42 år, viser tall fra det nasjonale statistikkbyrået.
DB170816 President Robert Mugabe og partiet Zimbabwes Afrikanske Nasjonale Union - Patriotisk Front ( ZANU-PF ) har vanstyrt landet i flere tiår.
DB170816 - Alternativhøyre driver nå den nasjonale dialogen, skriver en.
DB170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
DB170816 Det bekreftes av både nasjonale og internasjonale vurderinger av norsk økonomi.
DA170816 I 2014 ble John Olav Nilsens sanger gjort til teaterstykke på Den Nasjonale Scene i Bergen av Frode Grytten.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AA170816 Arbeidsledigheten i Storbritannia har ikke vært så lav på 42 år, viser tall fra det nasjonale statistikkbyrået.
AA170816 Arbeiderpartiets 18 punkts tiltaksliste består også av å sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AA170816 Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt sykdommen.
AA170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AA170816 Nasjonale regler må på plass og et spørsmål til samferdselsministeren må bli : Når skal du legge frem lovforslag som gjøre sykling i bysentrum enklere og tryggere ?
DN170815 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170815 Der Jakob Ingebrigtsen i dag er verdens desidert beste 16 åring og vinner EM-gull og setter verdensrekorder - også mot dem som er betydelig eldre - var ikke engang Filip Ingebrigtsen i nærheten av pallplasseringer i nasjonale ungdomsmesterskap i samme alder.
DB170815 Også Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
DB170815 Trøen opplyser at Høyres nasjonale pårørendestrategi skal utarbeides i nært samarbeid med de pårørende selv og tre departementer ; Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
DB170815 ( Dagbladet ) : Arbeiderpartiet har opplevd nedgang på seks av seks nasjonale meningsmålinger så langt i august, senest i dagens katastrofemåling fra NRK.
DB170815 Nasjonale myndigheter har valgt å følge opp saken i rettssystemet samtidig som de har valgt å betale tilbake pengene fra EØS-midlene og dekke et eventuelt finansielt tap over det latviske statsbudsjettet.
DB170815 Det bygger vår nasjonale merkevare, gir oppdrag til norsk filmbransje, og skaper god film.
DB170815 Sekretæren i Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksandr Turshinov er imidlertid skråsikker i sin forsikring : ¶
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/GVpVV/Norge-er-svindyrt-pa-de-fleste-omrader_-men-n-vare-far-vi-langt-billigere-enn-folk-i-EU Også regionale og nasjonale forutsetninger spiller en rolle for å forklare prisforskjellene, og på ett eneste område ligger prisene i Norge faktisk under snittet i EU.
AA170815 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170814 Det faller inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.
NL170814 Vi er så få og bor så spredd at den nasjonale makta knapt merker oss.
NL170814 Du kan alltid skaffe en lokal veistubb alene, men å gi Nord-Norge vei og jernbane i nasjonale transportplaner er et gigantisk lagarbeid.
DN170814 - Vi begynner nå å ferdigstille plattformen og ser for oss å gjennomføre en del nasjonale tester før vi lanserer plattformen med brask og bram, skriver Vollvik. 14 millioner i underskudd ¶
DB170814 Seinere på kvelden søndag ble Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.
DB170814 Bannon satt også i det nasjonale sikkerhetsrådet i to måneder, før han ble fjernet fra det i april.
DB170814 Det vi er bekymret for, er hva som skjer med kompetansen vi har bygd opp over mange år, og også den nasjonale beredskapen.
DB170814 I tillegg slutter det nasjonale regelverket å gjelde for meg, og jeg må forholde meg til hver enkelt høgskole sitt regelverk om hva de mener jeg burde ha jobbet med de siste årene for å bli kvalifisert til et studie.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Denne modellen vil Senterpartiet nå avvikle dersom de kommer til regjeringsmakt, ifølge partiets nasjonale helse- og sykehusplan.
AA170814 Sør-Koreas president Moon Jae-in sier fred på Koreahalvøya er i landets nasjonale interesse.
AA170814 - Det vi prioriterer høyest, er Sør-Koreas nasjonale interesse, og fred er i vår nasjonale interesse, sa Moon under et møte med sine rådgivere mandag.
AA170814 - Det vi prioriterer høyest, er Sør-Koreas nasjonale interesse, og fred er i vår nasjonale interesse, sa Moon under et møte med sine rådgivere mandag.
AA170814 Det faller inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.
DB170813 Det faller inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.
DA170813 Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/wq1wP/Kuwait-sier-mesteparten-av-oljesolet-i-Persiabukta-er-ryddet-opp - Mesteparten av de største oljeutslippene har blitt fjernet, sier en talsperson for landets nasjonale oljeselskap Kuwait Petroleum Corporation ( KPC ).
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/k57LQ/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia McMaster leder USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/k57LQ/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver kaller volden for terrorisme.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/VV061/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia McMaster leder USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170813https://www.aftenposten.no/verden/i/VV061/n-drept-og-flere-livstruende-skadet-etter-vold-og-kaos-i-Virginia Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver kaller volden for terrorisme.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
AA170813 USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver kaller volden mot folk som demonstrerte mot rasister i Charlottesville, for terrorisme.
AA170813 McMaster leder USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AA170813 - Mesteparten av de største oljeutslippene har blitt fjernet, sier en talsperson for landets nasjonale oljeselskap Kuwait Petroleum Corporation ( KPC ).
AA170813 Samtidig beordret marinen utenlandske skip som ikke tilhører nasjonale myndigheter, vekk fra området.
VG170812 I lys av hvordan de store kommunene gjør det på nasjonale prøver og andre skoleresultater, mener han at dette er en feilprioritering av midler.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Dette gjorde også Gatlin før det nasjonale juniormesterskapet i 2001.
DN170812 Og forresten, jeg vil ikke utelukke en militærintervensjon, sa president Trump til en gruppe reportere ved en golfklubb i New Jersey sammen med statssekretær Rex Tillerson, USAs FN-ambassadør Nikki Haley og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Herbert Raymond McMaster.
DB170812 Arbeiderpartiet har fått en dårlig start på valgkampen, med nedgang på fire av fire nasjonale meningsmålinger i august.
DB170812 I en annen kritiserte en tidligere FN-ambassadør Obama for å ha forsømt USAs nasjonale rakett-forsvar.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget Vil ha en friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer.
AP170812https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/997Jw/Slik-vil-de-forskjellige-partiene-endre-skatten-om-de-vinner-valget MDGs to nasjonale talspersoner, Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, mener skattene og avgiftene skal økes litt.
AA170812 Arbeiderpartiet opplevde en nedgang på fire av fire nasjonale meningsmålinger i august, men statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil ikke endre strategi.
AA170812 Men demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med vitale nasjonale interesser, skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag.
VG170811 Veien er imidlertid lang fra å herje på nasjonale friidrettsbaner i vintersesongen, til å henvise dobbelt olympisk og firedobbelt verdensmester Kerron Clement til statistrolle i en VM-finale.
VG170811 Marokko og Spania har bidratt i arbeidet mot flammene, opplyste en talskvinne for de nasjonale beredskapsmyndighetene.
VG170811 Torsdag besluttet også det europeiske råd, EUs forsamling av nasjonale stats- og regjeringssjefer, å stille seg bak FNs resolusjon.
VG170811 Blir det regjeringssamarbeid med Ap etter valget, har Sp planen klar : Partiet har programfestet å gi kommunene mulighet til å innkreve en « friere kommunal skatteprosent innenfor nasjonale rammer ».
SA170811 Det er to fra internasjonale særforbund, to fra nasjonale olympiske komiteer og fem som er individuelle kandidater.
SA170811 Dette gjorde også Gatlin før det nasjonale juniormesterskapet i 2001.
NL170811 Venstre trenger din stemme for å være en stemme for større nasjonale og internasjonale tiltak for kunnskap og etablererlyst, klima og miljø, menneskerettigheter og sikkerhet.
NL170811 Når de lokale representantene er så vage, kan man jo ikke vente noe annet enn at partiets nasjonale ledere er uklare.
DB170811 SVARER : Alf Hansen fra NFF påpeker at det er klubbene selv som finansierer de nasjonale ligaene, gjennom Norsk Toppfotball.
DB170811 Hensikten med de nasjonale seriene på guttesida er at toppklubbene selv vil ha en sterkere spissing av det sportslige tilbudet.
DB170811 De nasjonale G14-, G16 og G19-ligaene er for øvrig fullfinansiert av toppklubbene gjennom Norsk Toppfotball ( NTF ).
DB170811 - NFF er med på å organisere de nasjonale seriene på guttesiden.
DB170811 Det er i vår nasjonale interesse å smigre dem.
DB170811 ¶ ENDRET RETORIKKEN : - Sylvi Listhaug har brakt retorikken som etter hvert har blitt relativt vanlig på blant annet Facebook, til den nasjonale scenen, skriver Nasir.
DB170811 Sylvi Listhaug har brakt retorikken som etter hvert har blitt relativt vanlig på blant annet Facebook, til den nasjonale scenen.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Dette gjorde også Gatlin før det nasjonale juniormesterskapet i 2001.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/AAOmn/Ukrainsk-politi-fant-ulovlig-Bitcoin-farm-ved-statlig-institutt Ifølge ukrainsk lov er det dessuten bare den nasjonale sentralbanken som kan trykke penger.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/AAOmn/Ukrainsk-politi-fant-ulovlig-Bitcoin-farm-ved-statlig-institutt * Bitcoin ( BTC ) er en digital valuta, også kjent som kryptovaluta, som er offentlig tilgjengelig og uavhengig av nasjonale sentralbanker.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler Utenriksministeren og FN ambassadør Nikki Haley skal møte Trump og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver HR McMaster for å diskutere situasjonen natt til lørdag, norsk tid.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler Trumps seniorstrateg Steve Bannon driver en intens og åpenbar kampanje for å presse ut McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler FN-ambassdør Nikki Haley skal møte president Trump sammen med utenriksminister Rex Tillerson og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren HR McMaster fredag for å diskutere situasjonen i Nord-Korea.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/2W2Ra/Frykt-og-forvirring-i-USA-etter-presidentens-atomtrusler - Han improviserer og sier det som faller ham inn, og så må hans nasjonale sikkerhetsteam prøve å roe alle ned etterpå.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app Nå skal ikke den nasjonale reiseplanleggeren bare la deg velge mellom ulike reisemåter, la deg prioritere reisetid eller pris, og fortelle akkurat hvor lang tid du vil bruke.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/xqnRp/Hele-kollektiv-Norge-samles-pa-n-app De kan velge mellom å hoppe over til den nasjonale , eller kun bruke ruteopplysningene, og beholde sin logo og sine farger på løsningen, og slik gjøre den til sin egen, sier Skaarnæs.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Heiberg-onsket-en-kvinnelig-etterfolger-i-IOC---Na-ble-jeg-veldig-glad-240154b.html Det er to fra internasjonale særforbund, to fra nasjonale olympiske komiteer og fem som er individuelle kandidater.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html Dette gjorde også Gatlin før det nasjonale juniormesterskapet i 2001.
AA170811 Marokko og Spania har bidratt i arbeidet mot flammene, opplyste en talskvinne for de nasjonale beredskapsmyndighetene.
AA170811 Respons Analyses meningsmåling for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten er den fjerde nasjonale meningsmålingen som på kort tid bekrefter at Arbeiderpartiet har problemer med sin nasjonale oppslutning.
AA170811 Respons Analyses meningsmåling for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten er den fjerde nasjonale meningsmålingen som på kort tid bekrefter at Arbeiderpartiet har problemer med sin nasjonale oppslutning.
AA170811 Det er utrolig bra om dette nå gir utslag på nasjonale målinger, sier nestleder og utgående stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Snorre Valen.
AA170811 Bare 22 prosent av representantene i nasjonale forsamlinger i verden er kvinner. 40 prosent av alle barneekteskap inngås i Afrika og 70000 tenåringsjenter dør årlig som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel.
VG170810 Han var selv tilstede under demonstrasjonene i Caracas under valget av ny grunnlovsforsamling, men forteller at de tidlig måtte gi opp da 200 motorsykler fra de nasjonale sikkerhetsstyrkene begynte å skyte mot demonstrantene.
VG170810 Hwang, som tidligere har vært både spesialrådgiver i det amerikanske utenriksdepartementet og undervist på det nasjonale forsvarsuniversitetet i USAs hovedstad, forteller at Guam er viktig både taktisk og strategisk for det amerikanske militæret i Stillehavet, men det er ikke det viktigste for det som skjer på Koreahalvøya.
NL170810 For Tromsø, der selvpisking ofte er en utbredt øvelse, underbygger dette naturligvis bildet av byens sterke nasjonale posisjon, som motor og tyngdepunkt i Nord-Norge.
NL170810 ¶ Vannskutervedtaket er kanskje det siste alvorlige anslaget mot nasjonale natur- og friluftsverdier denne regjeringen får gjennomført, skriver Silje Lundberg og Christian Børs Lind i Naturvernforbundet.
NL170810 Vannskutervedtaket er kanskje det siste alvorlige anslaget mot nasjonale natur- og friluftsverdier denne regjeringen får gjennomført.
NL170810 Opptellinger viser at 80 prosent av de 77 kommunene som avga egen uttalelse sa blankt nei til å fjerne felles nasjonale regler.
NL170810 | Frivillighets-Norge betaler prisen for nasjonale reiselivsstrategier !
DN170810 SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DN170810 SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DB170810 Da stemmene fra 97 prosent av stemmestedene var opptalt, lå Kenyatta an til å få 54,3 prosent og Odinga 44,8 prosent av stemmene, opplyser den uavhengige, nasjonale valgkommisjonen IEBC.
DB170810 Det har bidratt til å skape nasjonale enheter og statsdannelser vi har i dag og er i stor grad basert på skillelinjer og fiendebilder.
DA170810 Nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsberegning for nasjonale meningsmålinger viser en negativ utvikling for Ap.
DA170810 Det forsterker også trenden fra snittet av alle nasjonale målinger, som har viser svak nedgang for partiet de siste månedene.
DA170810 Stavanger og Sandes befinner seg imidlertid fortsatt på den nasjonale topp ti-listen.
DA170810 Deres nasjonale studie signaliserer at planene for norsk olje- og gassproduksjon i årene framover vil krasje med Norges klimamål i Parisavtalen.
DA170810 Vi vil at distriktene blir et senter for disse mulighetene, sier MDGs nasjonale talsperson til ANB.
DA170810 Nettstedet Poll of polls' gjennomsnittsberegning for nasjonale meningsmålinger viser en negativ utvikling for Ap.
DA170810 Det forsterker også trenden fra snittet av alle nasjonale målinger, som har viser svak nedgang for partiet de siste månedene.
DA170810 Deres nasjonale studie signaliserer at planene for norsk olje- og gassproduksjon i årene framover vil krasje med Norges klimamål i Parisavtalen.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/dV19q/Svensk-politi-er-i-krise-Antallet-problemomrader-oker_-mens-antallet-politifolk-gar-ned Kommunikasjonen med de ansatte var ikke god nok og det nasjonale ble prioritert på bekostning av lokal tilpasning.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2vX/Opposisjonen-krever-at-Odinga-utropes-til-Kenyas-president Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til det nasjonale kontoret fredag.
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2vX/Opposisjonen-krever-at-Odinga-utropes-til-Kenyas-president Det er den nasjonale valgkommisjonen ( IEBC ) som har publisert tallene.
AA170810 Forsvarsdepartementet har ikke kommentert søksmålet der både Trump, general Joseph Dunford og andre nasjonale sikkerhetstjenestemenn er navngitt.
AA170810 Valgkommisjonen har opplyst at de siste tallene vil komme inn til det nasjonale kontoret fredag.
AA170810 Det er den nasjonale valgkommisjonen ( IEBC ) som har publisert tallene.
AA170810 Det er PU som har det nasjonale ansvaret for tvangsutsending av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.
VG170809 Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen.
VG170809 Utfordrer Raila Odinga har 44 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen ifølge Reuters.
NL170809 På den nasjonale arena har imidlertid lite blitt gjort for å sørge for at de ulike bestemmelsene i urfolkserklæringen blir implementert i lovverket og fulgt opp i forvaltningspraksis.
NL170809 Medlemsstatene har også forpliktet seg i konsultasjon og samarbeid med urfolk til å iverksette nødvendige nasjonale tiltak, herunder lovgivningsmessige og administrative tiltak for gjennomføring av urfolkserklæringen, samt for å fremme forståelse for urfolkserklæringen i alle deler av samfunnet.
NL170809 I vedtaket fra FNs verdenskonferanse for urfolk i 2014 har medlemsstatene forpliktet seg i samarbeid med urfolk å utvikle og gjennomføre nasjonale handlingsplaner, strategier og andre tiltak for å oppnå målene i urfolkserklæringen.
NL170809 På de nasjonale målingene er det jevnt mellom de to blokkene.
DN170809 Utfordrer Raila Odinga har 44 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen ifølge Reuters.
DN170809 Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten.
DB170809 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170809 Nå har Oil Change utført egne nasjonale studier og Norge er første land ut.
DB170809 Denne nasjonale rapporten om Norge lanseres i dag.
DB170809 Deres dystopiske angrep på dagens urbane samfunn kan ses i lys av at de mangler erfaringen fra å kjenne storbyen på 1970-tallet og samtidig savner bondestudentenes gårdstrygghet - samt at de er opplært i de norske motkulturers tradisjon med å protestere mot hovedstadens nasjonale maktpolitikk.
DB170809 Samtidig omfatter ideen med Nasjonale turstier mer enn å utbedre stislitasje.
DB170809 Samtidig er det ingenting ved Nasjonale turstier som skal ødelegge urørt natur.
DB170809 Ordningen Nasjonale turstier ble i vinter tildelt 7,5 millioner kroner over statsbudsjettet, og denne våren fulgte Sparebankstiftelsen DNB opp med en tildeling på ti millioner kroner.
DB170809 Nasjonale turstier henter inspirasjon fra Nasjonale turistveier, der kombinasjonen av kunst, god arkitektur og spektakulær natur har skapt attraksjoner mange vil oppleve.
DB170809 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har uttalt at han mener Nasjonale turstier kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier.
DB170809 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har uttalt at han mener Nasjonale turstier kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier.
DB170809 I tillegg til at steinsettingen alene er godt naturvern, er det mye god folkehelse og mye god verdiskapning for lokalmiljøet at nesten 30.000 flere turgåere bruker den 6,5 kilometer lange « sherpastien » Nasjonale turstier kan gi flere gjester på norske turmål, og samtidig ivareta naturkvalitetene for turister og fastboende bedre enn i dag.
DB170809 I den første tilskuddsrunden for Nasjonale turstier, søkte 32 fjell- og turmål om støtte.
DB170809 Nasjonale turstier skal løse utfordringer knyttet til sikkerhet, naturvern og toalett- og søppelhåndtering.
DB170809 Nasjonale turstier henter inspirasjon fra Nasjonale turistveier, der kombinasjonen av kunst, god arkitektur og spektakulær natur har skapt attraksjoner mange vil oppleve.
DA170809 ANC er fortsatt klart størst i landet, men lokalvalgene var en pekepinn om hva som kan ventes ved neste nasjonale valg i 2019.
DA170809 Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/nqEk5/Nord-Korea-truer-med-a-angripe-den-amerikanske-oya-Guam Bordallo sa at hun hadde hatt samtaler med både forsvarsminister James Mattis og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/jqqxz/Valgkommisjonen-i-Kenya-avviser-valgfusk Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/RVVR8/Rapport-Norges-oljeplaner-pa-kollisjonskurs-med-Parisavtalen Klimatenketanken Oil Change International har utført egne nasjonale studier, og Norge er første landet ut, skriver Dagbladet som har fått tilgang til rapporten.
AA170809 Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen.
AA170809 Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen.
VG170808 Vi sonderer med ulike aktører, både nasjonale og internasjonale, men det er langt fra noe konkret foreløpig, sier styreleder i Stabæk Fotball, Espen Moe, til VG.
VG170808 Klubben er i samtaler med både nasjonale og internasjonale aktører.
VG170808 Programlederen er Kayleigh McEnany, tidligere kommentator i CNN, men nylig ansatt som Det republikanske partiets nasjonale talsperson.
VG170808 | Dopingdebatt med nasjonale briller ¶
DB170808 Som konklusjon kan man si at politiet neppe hadde grunnlag for å stoppe demonstrasjonen i Kristiansand med begrunnelse i at den ville true den nasjonale sikkerheten eller det sivile orden, selv om demonstrasjonen ikke var søkt om.
DB170808 Når teknologien bykser videre, og gir muligheter for å hente kunnskap og underholdning fra langt flere kilder, blir den delen av oss som er hektet på den nasjonale kulturelle hovedstrømmen mindre.
DA170808 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen hadde i dag invitert til et orienteringsmøte om det planlagte nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.
AA170808 I tallmaterialet som partiet har fått utlevert kort tid før valget, kommer det også fram at midlertidig ansatte i Tyskland i gjennomsnitt har en inntekt som utgjør 58 prosent av det nasjonale gjennomsnittet.
AA170808 Hun opplever det også som veldig belastende at saken nå får oppmerksomhet fra en rekke nasjonale medier i tillegg til de lokale, som Adresseavisen.
AA170808 Statsråden inviterte tirsdag medlemmer fra justiskomiteen og stortingsrepresentanter for Oslo, Akershus og Østfold til et informasjonsmøte om planene for det nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune.
NL170807 Det er en del av den nasjonale studentorganisasjonen, Start, som aktivt jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap hos studenter.
NL170807 Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med.
DB170807 Hver sommer viser hun turister og omreisende rundt i det særegne fjellandskapet som sikret Leka tittelen « Norges nasjonale geologiske monument ».
DB170807 Vi skal alltid være på vakt når det settes likhetstegn mellom nasjonale verdier og én utvalgt religion.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall På de to nasjonale meningsmålingene hittil i august havner partiet på 3,1 og 3,2 prosent.
AA170807 Det innebærer nasjonale , standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
AA170807 Det innebærer nasjonale , standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.
AA170807 Dette skaper et omdømmeproblem overfor nasjonale aktører som vi er avhengig av å kunne samarbeide med for å gjennomføre slike arrangmenter, mener Moe.
SA170806https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/QV6jA/Det-er-storrelsen-det-kommer-an-pa For å kartlegge utviklingen i kostholdet til barn og unge er det gjennomført tre nasjonale kostholdsundersøkelser på elever i 4. og 8. klasse, utført i 1993, 2000 og 2015 ( Ungkost ).
AP170806https://www.aftenposten.no/norge/i/oq2mj/Hoie-strammer-opp-helseforetakene-etter-rot-med-helsestudier Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
VG170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skriver Ortega på Twitter lørdag.
DN170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skriver Ortega på Twitter lørdag.
DN170805 Kisljak sier lørdag at samtalene hans med USAs president Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver omhandlet amerikansk-russisk samarbeid, ifølge Reuters.
DN170805 Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver grunnet kontakter med russiske myndigheter, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg.
DB170805 Og derfor, hvis den erklærte nasjonale målsettingen er å kunne fortsette å tro på Europa, var det en smule betryggende å se hvordan Rosenborg ristet av seg Kristiansunds gode periode etter pause, tok tak i seg sjøl, produserte gode angrep, skapte sjanser og scoret mål.
DB170805 Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skriver Ortega på Twitter lørdag.
DA170805 Korea, der nasjonale medier sist helg meldte om at tonnevis med avfall nå flommer over landets strender.
DA170805 Korea, der nasjonale medier sist helg meldte om at tonnevis med avfall nå flommer over landets strender.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/PVQ9z/Venezuelas-omstridte-forsamling-sparker-landets-riksadvokat - Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skrev Ortega da på Twitter.
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/Ja906/New-York-Times-Muellers-team-ba-om-Flynn-dokumenter Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver grunnet kontakter med russiske myndigheter, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud Støynivået skal være innenfor de nasjonale grensene, og innenfor de lokale i kommunene Ski og Oppegård, ifølge Sættem.
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter legger opp til « svært omfattende støydempingstiltak ».
AP170805https://www.aftenposten.no/norge/i/KVxj7/Slik-blir-politiets-nye-beredskapssenter-pa-Taraldrud - Jeg har vært klar på at skal et nasjonalt beredskapssenter være velfungerende, så må vi ha alle de nasjonale beredskapsressursene samlet.
AP170805https://www.aftenposten.no/kultur/i/gqz4B/100-ting-man-bor-sporre-om-nar-det-gjelder-flyktninger-og-asylsokere Asylpolitikk er en vanskelig blanding av internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og politiske signaler.
AA170805 Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver grunnet kontakter med russiske myndigheter, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg.
AA170805 - Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skrev Ortega da på Twitter.
AA170805 Kisljak sier lørdag at samtalene hans med USAs president Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver omhandlet amerikansk-russisk samarbeid, ifølge Reuters.
AA170805 Flere kilder skal ha fortalt at FBI, sikkerhetsdepartementet og kontoret til den nasjonale etterretningsdirektøren hadde konferansesamtaler hver tredje time med Det hvite hus for å diskutere mulige problemer. ( ©NTB ) ¶
VG170804 - Hvis ikke hadde det vært fritt frem for nasjonale særforbund å drive valgkamp for sine utøvere.
VG170804 - Den foreløpige etterforskningen peker mot kriminelle handlinger utført av ansatte i det nasjonale valgrådet og andre personer tilknyttet rådet, heter det i en uttalelse fra riksadvokaten.
VG170804 Vi må balansere mellom pressens rolle og å beskytte vår nasjonale sikkerhet, og livene til de som jobber med nasjonal sikkerhet, sa han.
VG170804 Vi kan ikke la anonyme kilder sette USAs nasjonale sikkerhet i fare, uttalte Coats.
VG170804 USAs justisminister og nasjonale etterretningsdirektør har denne beskjeden til de som vurderer å lekke informasjon : Vi vil finne dere, vi vil etterforske dere og vi skal tiltale dere.
VG170804 Nå advarer USAs justisminister Jeff Sessions sammen med den nasjonale etterretningsdirektøren Dan Coats om at administrasjonen vil slå hardt ned på lekkasjer fremover.
VG170804 Han uttalte at dette er en alvorlig trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.
VG170804 Dan Coats, USAs nasjonale investeringsdirektør understreket hans poeng og kom med en beskjed til de som vurderer å lekke sensitiv informasjon til pressen : ¶
VG170804 Flere kilder skal ha fortalt avisen at FBI, sikkerhetsdepartementet og kontoret til den nasjonale etterretningsdirektøren hadde jevnlige konferansesamtaler hver tredje time med Det hvite hus for å diskutere mulige problemer.
VG170804 » Slik kan man ofte snakke forbi hverandre i migrasjonsspørsmål, som sjelden er så enkle som de blir framstilt i nasjonale valgkamper.
SA170804 Men kun hvis du deltar i nasjonale , kontinentale eller internasjonale mesterskap i friidrett.
SA170804 De øvrige kampene i kvalifiseringen for lag som ikke er nasjonale mestere Young Boys - CSKA Moskva og Sporting Lisboa - FCSB ( Steaua Bucuresti ).
NL170804 Og at selv disse tallene ikke er heftig nok til å overbevise nasjonale politikere til å legge mer trykk på å bygge ut dobbeltsporet.
DN170804 Fredag ettermiddag norsk tid skal justisminister Jeff Sessions og den nasjonale etterretningssjefen Dan Coats holde en orientering om hvordan lekkasjer av klassifisert materiale « truer sikkerheten i USA ».
DB170804 Flere kilder skal ha fortalt at FBI, sikkerhetsdepartementet og kontoret til den nasjonale etterretningsdirektøren hadde konferansesamtaler hver tredje time med Det hvite hus for å diskutere mulige problemer.
DB170804 Allerede i 1870 beskrev Karl Marx uoverensstemmelser mellom irske og engelske arbeidere basert på religiøse, sosiale og nasjonale verdier.
DA170804 - I dag feirer vi, sa Salma Nims, lederen for den Nasjonale Kommisjonen for Kvinner.
DA170804 Problemet var bare dét at Tyrkia var på ingen måte alene om å bygge sitt nasjonale prosjekt på en distansering fra den osmanske fortiden.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Nei-til-menn-i-tights-239719b.html Men kun hvis du deltar i nasjonale , kontinentale eller internasjonale mesterskap i friidrett.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-ma-til-Tyskland-i-Champions-League-playoff-239718b.html De øvrige kampene i kvalifiseringen for lag som ikke er nasjonale mestere Young Boys - CSKA Moskva og Sporting Lisboa - FCSB ( Steaua Bucuresti ).
VG170803 Peña Nieto fastholder at han ikke kommer til å gi seg fordi det handler om Mexicos verdighet og nasjonale stolthet.
VG170803 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
DN170803 Før Mueller ble involvert i etterforskningen skal føderale aktorer ha brukt en annen storjury til å bidra i etterforskningen av Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, ifølge Wall Street Journal.
DN170803 Det hvite hus opplyser at en av president Donald Trumps fremste etterretningssjefer er sparket fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
DN170803 31-åringen var en protesjé av Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, som han arbeidet for i Pentagon.
DB170803 Peña Nieto fastholder at han ikke kommer til å gi seg fordi det handler om Mexicos verdighet og nasjonale stolthet.
DB170803 Liknende forhold er et problem i mange landbruksproduksjoner med manuelt arbeid og svake nasjonale institusjoner.
DB170803 Vi må sloss for å huske at når vår største nasjonale forfatter, Henrik Ibsen, skrev tekster som førte til store fremskritt for humanismen i Europa, gjorde han det verken ved å hylle vafler eller kristendom.
DB170803 Det nasjonale valgrådet hevder at 8,1 millioner velgere avga stemme, noe som gir en valgdeltakelse på 41,53 prosent.
DB170803 - Jeg har utpekt to etterforskere som skal granske de fire direktørene i det nasjonale valgrådet, for dette er en skandaløs handling, uttalte Ortega torsdag morgen.
DB170803 Derfor ville fort en million nordmenn sett på om Norge tok seg til en semifinale eller finale, for den nasjonale begeistringen og utsikten til stolte øyeblikk er uavhengig av interessen for idretten selv.
DB170803 ¶ ALLE SÅ PÅ : Erik Byes intervju med Ken " Festus " Curtis samlet mange, i tiårene da det NRK fant for godt å sende, ble nasjonale fellesreferanser.
DB170803 Videre er det også forskning som tyder på at fellesarenaene ikke forvitrer og forsvinner - men at de inngår i et lappeteppe der det mer spesifikke blander seg med det allmenne og det internasjonale med det nasjonale .
DB170803 Så er det heller ikke til å komme utenom at en for sterk opptatthet av nasjonale myter og nasjonal identitet også historisk har fått ødeleggende utslag, og har vært brukt til å utdefinere eller angripe de som oppleves som annerledes.
DB170803 Men enda viktigere er det å være klar over at ingen har bare én identitet, og at den nasjonale tilhørigheten bare er ett aspekt ved en person.
DB170803 For andre igjen er det en kilde til irritasjon at ønsket om å hegne om nasjonale symboler og fortellinger oppleves som bakstreversk - ofte av de samme som snakker varmt om behovet for å bevare historien og symbolene til etniske og politiske minoriteter, som urfolk eller subkulturer.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/rq7RK/EU-toppen-matte-hjem-til-Polen-for-a-vitne-om-flystyrten-som-har-splittet-landet-siden-2010 Ved å tilskrive flystyrten et politisk motiv, prøver de å sette den i samme kategori som nasjonale tragedier som Katyn, skriver Deutsche Welle.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/lqxAy/Trump-til-Mexicos-president-Du-ma-slutte-a-si-at-du-ikke-vil-betale-for-muren Peña Nieto fastholder at han ikke kommer til å gi seg fordi det handler om Mexicos verdighet og nasjonale stolthet.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/RVARd/Dataekspert-som-stanset-virus-er-pagrepet-av-FBI En talsmann for Storbritannias nasjonale senter for datasikkerhet sier at de er klar over situasjonen, men at det vil være upassende å kommentere en straffesak.
AA170803 Maduro har utsatt åpningen av landets nye og omstridte nasjonale grunnlovsforsamling fra torsdag til fredag.
AA170803 - Jeg har utpekt to etterforskere som skal granske de fire direktørene i det nasjonale valgstyret, for dette er en skandaløs handling, sa Venezuelas riksadvokat, Luisa Ortega, til CNN torsdag morgen.
AA170803 Det hvite hus opplyser at en av president Donald Trumps fremste etterretningssjefer er sparket fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AA170803 31-åringen var en protesjé av Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, som han arbeidet for i Pentagon.
AA170803 Peña Nieto fastholder at han ikke kommer til å gi seg fordi det handler om Mexicos verdighet og nasjonale stolthet.
AA170803 Haftar er sjef for Libyas selverklærte nasjonale hær, som er knyttet til nasjonalforsamlingen øst i landet.
AA170803 Feltmarskalk Khalifa Haftar leder landets selverklærte nasjonale hær øst i Libya.
VG170802 I tillegg kan det være nasjonale samlinger og mange går også på toppidrettsskoler.
VG170802 VÅKENATT : Natt til mandag møtte mange demonstranter opp i politisk protest mot de mange som er blitt drept i sammenstøt mellom nasjonale sikkerhetsstyrker og demonstranter i landet, etter fire måneder med gateprotester.
NL170802 Havnen og flyplassen knyttes gjennom E8 til det nasjonale vegnettet E6, og det bidrar til at Tromsø utvilsomt er navet for handel og varetransport i landsdelen.
NL170802 Det er jo åpenbart i landsdelens egen interesse å bidra til å styrke Tromsøs nasjonale posisjon ytterligere.
NL170802 SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, totalslaktet UNN allerede i 2015 for ikke å være i nærheten av nasjonale krav i forhold til responstid.
NL170802 Klinikksjef Mathisen uttalte da, i direktør Tor Ingebrigtsens feriefravær, at nasjonale normer ble fulgt.
DB170802 Det andre sitatet : - Mine etterforskning viser at noen i ledelsen i Washington, enten i demokratenes nasjonale komité eller i Clintons organisasjon, blokkerer drapsetterforskningen.
DB170802 Vi står fritt til å sette nasjonale mål, og så håpe på at politikerne følger dem opp.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/OVOaq/Pastand-om-valgfusk-henger-over-Venezuelas-nye-forsamling Den nasjonale valgkommisjonen har meldt at frammøtet under valget var på 41,5 prosent og at over 8 millioner velgere deltok.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Lovendringen skal følges opp av konkrete, nasjonale regler.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd Inntil felles nasjonale regler er på plass, skal alle landets kommuner utforme sine egne.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd I den nasjonale forskriften som prøves ut i forsøket i fire kommuner, er ikke legen gitt all makt, men det sies at opplysninger fra lege skal innhentes.
AP170802https://www.aftenposten.no/kultur/i/3nGEv/60-prosent-er-ikke-fornoyd-med-DAB I løpet av året slukkes de nasjonale kanalene, samt de kommersielle kanalene i storbyene.
AA170802 Den nasjonale valgkommisjonen har meldt at frammøtet under valget var på 41,5 prosent og at over 8 millioner velgere deltok.
AA170802 I løpet av året slukkes de nasjonale kanalene, samt de kommersielle kanalene i storbyene.
SA170801 Ofte har hun mislykkes i den nasjonale åpningen på Beitostølen, og brukt lang tid i verdenscupen på å få de gode resultatene.
NL170801 Jeg leser at den neste nasjonale transportplanen skal bruke ufattelige 1.000 milliarder på å bygge landet og at det er dagens regjeringen og borgerlige partier som endelig ruster opp veier, og bygger nye.
DN170801 Pågripelsen av de fire utløste omfattende sikkerhetstiltak ved alle nasjonale og internasjonale flyplasser i Australia.
DB170801 Presidenten i det nasjonale valgrådet, Tibisay Lucena, som står på Maduros side, kalte deltakelsen for « ekstraordinær ».
DB170801 Sett fra Moskva så handler både Ukraina og Syria om at Russland har reist seg som stormakt etter 1990-åras sørgelige tilstand, og nå spiller ut sine legitime, nasjonale interesser.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-ta-239553b.html Ofte har hun mislykkes i den nasjonale åpningen på Beitostølen, og brukt lang tid i verdenscupen på å få de gode resultatene.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Astrid-Uhrenholdt-Jacobsen-innstilt-pa-OL-gambling--Den-sjansen-ma-jeg-239553b.html Ofte har hun mislykkes i den nasjonale åpningen på Beitostølen, og brukt lang tid i verdenscupen på å få de gode resultatene.
AA170801 Pågripelsen av de fire utløste omfattende sikkerhetstiltak ved alle nasjonale og internasjonale flyplasser i Australia.
DN170731 Det nasjonale valgstyret kunngjorde søndag kveld at stemmegivning utvides med minst en time.
DB170731 I dag jobber Luminski som dekan ved den nasjonale ballettutdanningen.
DB170731 I samtalen skal han også ha hermet etter den tidligere lederen for Republikanernes Nasjonale Komité ( RNC ), for så å omtale Stephen Bannon ( presidentens sjefstrateg ) som en person « som forsøker å suge seg selv ».
DB170731 Med Venstre under sperregrensa og et Senterparti i voldsom framgang, viser nasjonale snittmålinger at Erna Solbergs regjering har en vanskelig vei å gå for å bli sittende med regjeringsmakt.
DA170731 Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under : « De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet.
DA170731 Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under : « De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig Man ødelegger ikke forholdet for mye, det rammer ikke nasjonale interesser og slike tiltak er enkelt å reversere, skriver Frolov i avisen The Moscow Times.
AA170731 Det nasjonale valgstyret kunngjorde søndag kveld at stemmegivning utvides med minst en time.
AA170731 Det har vært strålende vær og god festivalstemning under hele perioden og dermed også økt besøk av generelt festivalpublikum, økt besøk på markedet knyttet til Stiklastadir og de daglige opplevelsene på Stiklestad, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad nasjonale kultursenter ( SNK ).
SA170730https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html De russiske utøverne ble sviktet av sitt nasjonale system, skriver IAAF.
SA170730 De russiske utøverne ble sviktet av sitt nasjonale system, skriver IAAF.
DB170730 I samtalen skal han også ha hermet etter den tidligere lederen for Republikanernes Nasjonale Komité ( RNC ), for så å omtale Stephen Bannon ( presidentens sjefstrateg ) som en person « som forsøker å suge seg selv ».
BT170730https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html De russiske utøverne ble sviktet av sitt nasjonale system, skriver IAAF.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Tidligere i år holdt regimet for første gang på 23 år den nasjonale samlingen av Kim Il-sungs sosialistiske ungdomsorganisasjon, en masseorganisasjon for alle nordkoreanere mellom 14 og 30 år.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/01y36/Blodig-valg-i-Venezuela--USA-overveier-sanksjoner Det nasjonale valgstyret kunngjorde søndag kveld at stemmegivning utvides med minst en time.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Rystende-tall-for-VM-i-London-En-av-syv-var-dopet-under-OL-samme-sted-239466b.html De russiske utøverne ble sviktet av sitt nasjonale system, skriver IAAF.
AA170730 Aksjonen ble gjennomført som et samarbeid mellom det nasjonale australske politiet, politiet i delstaten New South Wales og australsk etterretning.
VG170729 Sør-Koreas øverste nasjonale sikkerhetsrådgiver, Chung Eui-yong, ringte tidlig lørdag morgen sin amerikanske kollega, general H.R.
VG170729 ENIG : USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R McMaster har sagt ja til å gå inn i samtaler med Sør-Korea om opprustning av landets våpenarsenal.
DB170729 Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, men Stortinget vedtok i 2000 veiledende responstider for akuttoppdrag : ¶
DB170729 Aksjonen ble gjennomført som et samarbeid mellom det nasjonale australske politiet, politiet i delstaten New South Wales og australsk etterretning.
VG170728 SAMMENSTØT : Det nasjonale sikkerhetspolitiet konfronterer demonstranter i Venezuelas hovedstad, Caracas.
VG170728 Den japanske statsministeren Shinzo Abe har hasteinnkalt til et krisemøte i de nasjonale sikkerhetsrådet.
SA170728 Kulturministeren kom nemlig med lovnad om 180 millioner i nasjonale anleggsmidler for utbyggingen av Granåsen til VM.
NL170728 Formålet med DGF ( Digitalt grenseforsvar ) er blant annet " å kartlegge og motvirke ytre trusler mot rikets sikkerhet og selvstendighet og andre viktige, nasjonale interesser.
DB170728 I samtalen skal han også ha hermet etter den tidligere lederen for Republikanernes Nasjonale Komité ( RNC ), for så å omtale Stephen Bannon ( presidentens sjefstrateg ) som en person « som forsøker å suge seg selv ».
DB170728 Før han ble Trumps stabssjef, var han leder for Republikanernes Nasjonale Komité.
DB170728 Priebus er for eksempel fra etablissementet i det republikanske partiet, og har sågar vært leder for Republikanernes Nasjonale Komité.
DA170728 Bane Nor har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
AP170728https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/-Lover-180-millioner-kroner-til-Granasen-239404b.html Kulturministeren kom nemlig med lovnad om 180 millioner i nasjonale anleggsmidler for utbyggingen av Granåsen til VM.
AA170728 Tirsdag sa MDGs nasjonale talsperson Bastholm at hun ønsker å skolere Lundteigen om klima.
VG170727 Hun arbeider ved det nasjonale fotballmuseet i Dortmund, stedet hvor alle Tysklands trofeer er samlet, både på herre- og damesiden.
VG170727 « Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom » ¶
DB170727 Begrunnelsen for å innføre et slikt forbud er avgjørende for om det er i tråd med menneskerettighetene, understreker Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
DB170727 Etter et langt forarbeid fra franske diplomater kom Fayez Serraj, statsministeren i den nasjonale samlingsregjeringa som er anerkjent av FN, og general Khalifa Haftar, som er den militært sterke øst i Kyrenaika, til Frankrike.
DB170727 Enklere vil det være om nasjonale myndigheter tar et større ansvar for de utfordringene turismen skaper, slik de hvert år bruker store summer på å markedsføre Norge og norsk reiseliv i utlandet.
VG170726 Den første nasjonale handlingsplanen mot rasisme ble vedtatt for flere tiår siden.
NL170726 Dette anskueliggjøres ytterligere av utsagn som at " dette får distrikts-Norge rydde opp i sjøl ", og andre visdomsord fra nasjonale politikere.
DN170726 De formelle feilene skal ha vært at EU hadde lent seg på nyhetsartikler og informasjon fra nettet istedenfor nasjonale myndigheter da de skulle bevise at det er en løpende risiko for at Hamas er involvert i terrorhandlinger.
DB170726 Venstre har ligget under sperregrensa på nasjonale snittmålinger i flere måneder.
DB170726 Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer ( NIAID ) i USA sier arbeidet med en vaksine kommer til å være svært vanskelig, men at det vil være en « game changer ».
DB170726 Den knusende rapporten fra den nasjonale disiplinærkomiteen for lærere i Storbritannia slår fast at kvinnen, « på ingen måte nådde opp til standarden som forventes av yrket », og fradømmer henne retten til å arbeide som lærer på livstid.
DB170726 Med på det diplomatiske lasset var også Al Jazeera, en tv-stasjon som er både fryktet og hatet i mange deler av araberverdenen på grunn av sin kritikk av nasjonale myndigheter og kamp for menneskerettigheter.
DB170726 For meg som Midtøsten-journalist har kanalen vært et viktig korrektiv til BBC og CNN, som spesielt i krigssituasjoner framstår som svært så nasjonale og regjeringsvennlige.
DB170726 Arrangør er Qatars nasjonale menneskerettighetskomité ( NHRC ), Den internasjonale journalistføderasjonen ( IFJ ) og Det internasjonale presseinstituttet ( IPI ).
AP170726https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/7rwl3/10-tips-for-helgen-28-30-juli Fra 1906 til 1919, da filmmediet var nytt og den nasjonale bølgen i norsk film på 1920-tallet ennå ikke hadde gjort seg gjeldende, ble det produsert 19 norske spillefilmer.
AA170726 Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for allergier og infeksjonssykdommer ( NIAID ) i USA sier arbeidet med en vaksine kommer til å være svært vanskelig, men at det vil være en « game changer ».
AA170726 De formelle feilene skal ha vært at EUs ministerråd hadde lent seg på nyhetsartikler og informasjon fra nettet istedenfor nasjonale myndigheter da de skulle vurdere om det er en løpende risiko for at Hamas er involvert i terrorhandlinger.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Opplest og vedtatt », erklærte fiskeriminister Per Sandberg da regjeringen la fram sin nasjonale handlingsplan for bedre kosthold i Stavanger.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Jeg vet ikke hvordan forskerne som advarer mot matvarer som norske helsemyndigheter anbefaler arbeider, men flere av de som har advart mot å følge de nasjonale kostholdsanbefalingene om å spise fisk to til tre ganger i uken, forsker ikke selv på sjømat.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Flere av de som har advart mot å følge de nasjonale kostholdsanbefalingene om å spise fisk to til tre ganger i uken, forsker ikke selv på sjømat.
SA170725 Youth League i høst er todelt : Den ene delen er organisert som et gruppespill, den andre består av nasjonale mestere som ikke er kvalifisert for selve Champions League.
DB170725 Du trenger bare å ta en titt på det nasjonale fotballkartet for å se hvor skjevt oppmerksomheten i disse tiårene har vært fordelt i de største byene : ¶
DB170725 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker, men at det er behov for nasjonale retningslinjer både for politiet og barneverntjenesten.
DB170725 - Dette er en problemstilling som politiet, barnevernstjenesten og kommunene er klar over, men det er noe i det systemet som for ofte glipper, sier Pettersen, som sitter i et utvalg som skal foreslå nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernet.
DB170725 Vi er ikke lenger « moralistiske », men smarte, opptatt av businessmuligheter og nasjonale interesser.
AP170725https://www.aftenposten.no/kultur/i/qqMWw/Ny-styreleder-Merete-Smith-1_9-milliarder-kroner-til-Nationaltheatret-er-ikke-nok Slik så det ut i Norges nasjonale teater i fjor høst, da « Enemy of the Duck » ble spilt på Hovedscenen.
AP170725https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Snart-skal-MFK-juniorene-spille-Champions-League-239235b.html Youth League i høst er todelt : Den ene delen er organisert som et gruppespill, den andre består av nasjonale mestere som ikke er kvalifisert for selve Champions League.
VG170724 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170724 I brevet legger ikke lederen for foreningen som samler 44 nasjonale foreninger, deriblant den norske, noe imellom : ¶
VG170724 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170724 Populismen er allerede blitt en integrert del av den nasjonale politikken i mange vestlige land.
VG170724 Det er kranier, krysningsrasen buckfast og brunbien, som er den nasjonale honningbien.
NL170724 I Europarådets fjerde og foreløpig siste rapportering på Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter, anbefales det strakstiltak for kvensk språk.
DB170724 Et eget utvalg er i gang med å lage et forslag til nasjonale retningslinjer.
DB170724 For å kunne undertegne må imidlertid Norge sikre at våre nasjonale forsvarsplaner og sikkerhetspolicyer ikke under noen omstendighet omfatter eller forutser en mulighet for at andre land skal bruke atomvåpen på våre vegne.
DB170724 De nasjonale og globale sikkerhetsutfordringer vi står overfor kan ikke løses med disse våpnene.
DA170724 Derfor har Bufdir årlige nasjonale og regionale kampanjer for å rekruttere flere fosterhjem.
AA170724 Listene over de fem mest populære båtnavnene i Trøndelag skiller seg i liten grad fra den nasjonale lista.
VG170723 Det er kranier, krysningsrasen buckfast og brunbien, som er den nasjonale honningbien.
DN170723 Til syvende og sist handler det om Sveriges nasjonale sikkerhet, men også om enkeltmenneskers sikkerhet, sier leder i justiskomiteen Tomas Tobé til Dagens Nyheter.
DB170723 Australias nasjonale arkiv har kategorisert korrespondansen som « personlig », og kan derfor i teorien holde den hemmelig.
DA170723 Hun er leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
DA170723 Hun er leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
VG170722 Når det gjelder de disiplinære konsekvensene faller dette innenfor det nasjonale , juridiske lovverket.
VG170722 Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland la vekt på viktigheten av minneseremonien for de etterlatte.
VG170722 ANKOMMER : Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland ( f.v. ), Sindre Finnes, statsminister Erna Solberg, leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Søre og AUF-leder Mani Hussaini ankommer minnemarkeringen på Utøya lørdag ettermiddag, seks år etter terrorangrepene 22. juli 2011.
SA170722 Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norge-mottok-fotball-pris-i-Asia-239084b.html Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
AA170722 Lørdag morgen bekrefter imidlertid regionale myndigheter at tolv er døde og to er såret og at de tilhører landets nasjonale sikkerhetsstyrker, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170721 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170721 Vi har liten forståelse for at Solberg-regjeringen lot seg presse til å minimalisere de vedtatte, nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet til noe « lavmælt », slik kommunalminister Jan Tore Sanner fremholdt som en passende måte å minnes norsk etterkrigstids verste terroraksjon på.
VG170721 Lokaliseringen er også førstevalget til den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
VG170721 At den sittende regjeringen heller ikke vil ha et kunstnerisk uttrykk for å markere det nasjonale traumet, men har omdefinert det til en sak for statsbygg, er også en underlig beslutning.
VG170721 " Vi har liten forståelse for at Solberg-regjeringen lot seg presse til å minimalisere de vedtatte, nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet til noe « lavmælt »...
VG170721 I år kan den havne under det nasjonale bestandsmålet.
VG170721 Det nasjonale bestandsmålet tilsier at det hvert år skal fødes 39 kull med jerver.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zqbgb/Andr-Miguel-15-anbefaler-Takk-til-Jostein-Gaarder-for-a-ha-skapt-dette-mesterverket Fra globale hendelser som har skjedd den siste måneden, til nasjonale saker her i hjemlandet !
VG170720 De vant også de øvrige nasjonale titlene, samt kvalifiserte seg for gruppespill i Champions League.
VG170720 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170720 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
SA170720 STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
SA170720 Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
SA170720 Klubben tok alle tre nasjonale titler og tapte ikke én eneste kamp mot skotsk motstand hele sesongen.
NL170720 Mer reell redaktørmakt over det nasjonale innholdet må flyttes ut av Oslo.
NL170720 Men med sine store ressurser har NRK et særlig ansvar for at store samfunnsutfordringer fra nord løftes frem som en del av den løpende nasjonale fortellingen.
NL170720 Langt flere av disse nasjonale programmene, både på radio og TV, burde ha vært laget i Bergen, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
NL170720 Langt flere av de nasjonale programmene, både på radio og TV, burde ha vært laget i Bergen, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
NL170720 For det andre tror vi mye mer av NRKs nasjonale programtilbud må flyttes ut av Oslo.
DN170720https://www.dn.no/etterBors/2017/07/20/1944/Film/vil-gjore-netflix-norskere For å sette det i perspektiv, vil den nasjonale utgaven av Netflix bli nødt til å tilby rundt 220 norske og 900 europeiske titler av de 2750 filmene og tv-seriene tjenesten har tilgjengelig i dag.
DN170720 SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DN170720 For å sette det i perspektiv, vil den nasjonale utgaven av Netflix bli nødt til å tilby rundt 220 norske og 900 europeiske titler av de 2750 filmene og tv-seriene tjenesten har tilgjengelig i dag.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
BT170720https://www.bt.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
BT170720https://www.bt.no/bolig/85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget Finland peker seg spesielt ut med at hele befolkningen, også dem over 20, er dekket av den offentlige tannhelsetjenesten mot en avgift, og de som velger å gå til private tannleger får dekket en del av behandlingen gjennom den nasjonale helseforsikringen.
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PQ0a/For-seks-ar-siden-overlevde-de-Utoya-massakren-Na-vil-de-inn-pa-Stortinget Det var riktig å gi fra meg nasjonale verv, for synes det var ekstremt truende å gå på landsstyremøter.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVway/Sanner-svarer-Langerod-Uriktig-at-Regjeringen-forsinker-minnesmerkene Minnestedene skal symbolisere den nasjonale sorgen og tragedien som rammet landet vårt og minne oss om våre viktige verdier som ble angrepet denne dagen, skriver Jan Tore Sanner.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVway/Sanner-svarer-Langerod-Uriktig-at-Regjeringen-forsinker-minnesmerkene Jeg deler savnet, og er glad for at vi nå får på plass nasjonale minnesteder.
AP170720https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eVway/Sanner-svarer-Langerod-Uriktig-at-Regjeringen-forsinker-minnesmerkene Etter initiativ fra AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, har vi blitt enig om at minnestedet i Hole kommune skal være på Utøyakaia og ikke på Sørbråten.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
AP170720https://www.aftenposten.no/bolig/Nye-tall-85-prosent-far-ikke-studentbolig-Sjekk-boligkoen-i-din-by-10402b.html Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
AP170720https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Celtic-manageren-har-allerede-studert-Rosenborg---Vi-har-en-del-informasjon-239022b.html Klubben tok alle tre nasjonale titler og tapte ikke én eneste kamp mot skotsk motstand hele sesongen.
AA170720 Høyre-statsrådene gav ingen konkrete løfter, men signaliserte at satsingen på Nasjonale turstier vil fortsette.
AA170720 Det trengs mer penger til nyordningen Nasjonale turstier, der Trolltunga, Gaustadtoppen, Kjerag og Preikestolen fikk tildelt 7,5 millioner kroner i år. 28 andre søkere fikk ingenting.
VG170719 Storfilmen har både internasjonale og nasjonale stjerner på rollelisten, blant annet Jakob Oftebro, Val Kilmer og Toby Jones.
VG170719 For den norske ambassaden er konsekvensen at de ofte rett og slett ikke har noen å henvende seg til, for eksempel i utenriksdepartementet, Pentagon og Det nasjonale sikkerhetsrådet.
VG170719 Talsperson Michael Anton for USAs Nasjonale sikkerhetsråd sier ifølge nyhetsbyrået at samtalen mellom de to statslederne var uformell, og ikke egentlig kan karakteriseres som et møte.
VG170719 - Sykepleierforbundet og sykepleierstudenter har vært veldig opptatt av at de ønsker noen nasjonale minstekrav for studenter på sykepleierstudiet.
NL170719 Eksempelvis utgjør kadmium-utslippet fra oppdrettsnæringen 30-40% av det totale nasjonale utslippet og tilførselen av kadmium til Norge.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
DB170719 Selv er Lars Berger usikker på akkurat det, til tross for gode nasjonale resultater på sykkelen.
DB170719 Kort sagt : Det er en grunnleggende sammenheng mellom klassiske, nasjonale egeninteresser og humanitære verdier.
DB170719 Forkaster vi asylretten og flyktningkonvensjonen, kan vi ikke forvente at resten av verden synes det er strålende at fem millioner nordmenn forvalter et av verdens største nasjonale havområder.
DB170719 Det er legitimt å legge stor vekt på nasjonale interesser.
DA170719 - I den nasjonale strategien for seksuell helse står det at utsendelsen av gratis kondomer skal videreføres.
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
SA170718 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
DN170718 President Donald Trump gikk rundt og testet ut nasjonale produkter og fikk visepresident Mike Pence til å le.
DN170718 USAs president Donald Trump vakte stor oppsikt da han foreslo et budsjett som skulle kutte 54 milliarder dollar fra forskjellige departementer og etater, eksempelvis utenriksdepartementet og det nasjonale helseinstituttet.
DN170718 ¶ Stortingets nye nasjonale Institusjon for menneskerettigheter fremhevet i 2016 i sin første Årbok Barneombudet for å ha tilbudt barn i det psykiske helsevern hjelp til utforming av klager, sier forfatteren.
DN170718 Statens strålevern ønsker ikke å kommentere artikkelen direkte, men sier til DN at « Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko ».
DB170718 Som programkomiteens utsendte sier det innledningsvis : « Dette viser viktigheten av å møtes på tvers av grenser - nasjonale , språklige, etniske, religiøse og musikalske - for å kunne lage noe ordentlig vitalt ».
DB170718 Pressen ble også temmet, og alle de nasjonale TV-selskapene kom under regjeringens kontroll.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem, skriver SVs Eirik Faret Sakariassen.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
AP170718https://www.aftenposten.no/osloby/i/6EMnr/Vitnesamtaler-blir-minnemarkering-etter-22-juli-terroren Under minnemarkeringen på Utøya lørdag ettermiddag minnes ofrene med taler av AUF-leder Mani Hussaini, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
AP170718 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
VG170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindene, fordi den ikke har støtte av det nasjonale valgrådet.
VG170717 Støre skal ha offisiell åpning av den nasjonale valgkampen i august, som vanlig er, men starter på søndag med en sommerturné.
NL170717 ¶ Arbeiderpartiet har lenge har vært for nasjonale regler for fravær i videregående skole.
NL170717 Med Ap i regjering vil vi altså ha nasjonale regler for fravær, men med mindre byråkrati og mer trøkk på å få flere elever til å fullføre.
NL170717 I tillegg vil vi ha klare, nasjonale regler mot fravær.
NL170717 Ap og Sp støttet imidlertid innføring av nasjonale fraværsregler under visse forutsetninger.
DN170717 Miljøpartiets nasjonale talsmann og eneste stortingsrepresentant lader opp til en valgkamp der partiet blant annet går til valg på å gradvis avvikle olje- og gassektoren innen 15 år.
DN170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
DB170717 Barnevoldsutvalget har dokumentert hvor omfattende og alvorlig vårt nasjonale svik mot barna er.
DA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
VG170716 Storbritannia og Nederland har kjøpt kampfly av samme type, og valgte å etablere nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold.
DN170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqEqz/Justisministeren--Vannscooter-er-et-ikke-problem « Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve », heter det i høringsbrevet om å oppheve nasjonale reglene.
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/qqEqz/Justisministeren--Vannscooter-er-et-ikke-problem I mai i år ble vannscooter likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AA170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170715 - Ved denne avgjørelsen har domstolen erstattet nasjonale sikkerhetsbestemmelser for den utøvende makten med sine politiske preferanser, sa Sessions.
DB170715 Akhmetshin sier imidlertid til Washington Post at Veselnitskaja hadde fått greie på at et amerikansk hedgefond, som kanskje var knyttet til Demokratenes nasjonale komité ( DNC ), brøt med russisk skattelovgivning.
DB170715 Storbritannias nasjonale antiterroravdeling ( NaCTSO ) delte denne uka en fire minutter lang video som iscenesetter en skuddsituasjon på et hotell.
DB170715 Kursingen er et samarbeid mellom fagorganisasjonen for reiselivsbransjen i Storbritannia ( ABTA ) og den nasjonale antiterroravdelingen.
DB170715 I vinter bestemte regjeringen at strenge restriksjoner i Hardanger-fjorden kan oppheves fordi vi får på plass et nytt vekstsystem for oppdrett med strenge nasjonale retningslinjer.
AA170715 - Ved denne avgjørelsen har domstolen erstattet nasjonale sikkerhetsbestemmelser for den utøvende makten med sine politiske preferanser, sa Sessions.
AA170715 - Han gjennomgikk en øyeoperasjon i Singapore for noen år siden og dro tilbake dit for rutinemessig kontroll, meldte Zimbabwes nasjonale kringkastingsselskap lørdag.
VG170714 Norges tredje og fjerde nasjonale satellitt, NORSAT-1 og NORSAT-2, er skutt opp i verdensrommet.
VG170714 Norge har nå fire nasjonale satellitter i rommet, men andre norske satellitter, som Telenors Thor-serie, er også i bane.
VG170714 De første norske nasjonale satellittene AISSat-1 og AISSat-2, som ble skutt opp i 2010 og 2014, var tidlig ute med å plukke opp slike signaler.
VG170714 - De følger mangelsituasjoner nøye og gir nasjonale råd til andre helseforetak og sykehusapotek om håndtering.
SA170714https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
SA170714 Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
NL170714 For skoleåret 2016/17 er de nasjonale tallene oppsiktsvekkende : 40 prosent nedgang når det gjelder dager, 33 prosent for timer.
FV170714https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
DA170714 De neste på listen er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco ( 4,5 prosent ), russiske Gazprom ( 3,91 prosent ) og Irans nasjonale oljeselskap med 2,28 prosent. | - Stavanger-advokaten ble ikke overvåket ¶
DA170714 Ifølge Statoil ble lisensene tildelt gjennom Surinams såkalte åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V.
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballrevolusjonen-Norge-ikke-er-med-pa---Det-er-egentlig-harreisende-238698b.html Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
AA170714 De neste på listen er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco ( 4,5 prosent ), russiske Gazprom ( 3,91 prosent ) og Irans nasjonale oljeselskap med 2,28 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Ifølge Statoil ble lisensene tildelt gjennom Surinams såkalte åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V.
AA170714 Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.
VG170713 For mens andre europeiske kjøpere av F-35 etablerer nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold av kampflyene, må de norske flyene til Cameri i Nord-Italia for de samme operasjonene.
VG170713 Men de kan ikke « gjeninnføre » de tidligere nasjonale forskriftene om maks 5 knops fart i et 400 meters belte ut fra fastlandet - spesielt for vannscootere.
VG170713 I sørlandskommunen Lillesand er ordfører Arne Thomassen ( H ) veldig fornøyd med at regjeringen opphevet de spesielle, nasjonale vannscooter-reglene.
VG170713 Han var samtidig en av forkjemperne i regjeringssystemet og Frp for å oppheve den nasjonale forskriften.
VG170713 - Det beste hadde vært å beholde den nasjonale forskriften.
VG170713 mai gjorde det kjent at de overordnede nasjonale forskriften for vannscooterbruk ble fjernet.
VG170713 14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg - med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud.
DB170713 - Australia, Nederland og Storbritannia er alle eksempler på nasjoner der det finnes et godt samarbeid mellom en kommersiell aktør og det nasjonale forbundet.
DB170713 Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.
DB170712 - Tankene, bønnene og kondolansene fra hele den paralympiske bevegelsen går til Abdullahs familie, venner og lagkamerater, samt den nasjonale paralympiske komité i De forente arabiske emirater.
VG170711 - Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.
NL170711 Vi gjør også utmarka mer attraktivt gjennom alt fra utsiktsrydding, via penger til nasjonale turiststier og utvidet jakttid for elg.
DB170711 Med Kittels gode form, kan de også passere sin nasjonale rival, Lotto Soudal, som står med 33 etappeseire.
DB170711 Fiskeriminister Per Sandberg offentliggjorde selv de nye nasjonale retningslinjene den 17. januar i år, på Hell utenfor Trondheim.
DB170711 De strenge restriksjonene på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden ble opphevet, og erstattet med nye nasjonale retningslinjer.
AA170711 - Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.
VG170710 # Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170710 I et halvt år har Venstre ligget under sperregrensen på fire prosent på snittet av alle nasjonale meningsmålinger, ifølge nettstedet pollofpolls.no.
DN170710 I et halvt år har Venstre vært under sperregrensen i alle nasjonale målinger, ifølge nettstedet pollofpolls.no.
DB170710 Og filmspråket kjenner ingen nasjonale grenser, sa Trier.
DA170710 | Ingen omkamp om nasjonale prøver ¶
DA170710 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er glad det ikke blir omkamp om nasjonale prøver.
DA170710 Konklusjonen er at de fleste oppslagene var « nøytrale " eller « positive », og at diskusjonen ble mindre om nasjonale prøver som ordning.
DA170710 Han viser til en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, som har sett nærmere på mediedekningen av nasjonale prøver fra 2014 til 2016.
DA170710 Han sørget for at resultatene fra nasjonale prøver på nytt er blitt offentliggjort på skolenivå fra 2014.
DA170710 Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre den rødgrønne regjeringens praksis med å la være å publisere resultatene fra nasjonale prøver som regjeringen innførte.
DA170710 - Vi har ingen planer om å endre rammene for offentliggjøring av nasjonale prøver.
DA170710 - De nasjonale prøvene er blitt bedre med årene, men i regjering vil vi gjennomgå hele grunnskolens kvalitetsvurderingssystem, også bruken av tester og prøver, for å sikre at det virkelig fremmer bedre læring, sier Tynning Bjørnø.
DA170710 Partiets gjennomsnitt på nasjonale målinger i juni var på svake 3,3 prosent.
AA170710 Men Nils Aas har også latt oss få del i den store nasjonale fortelling, gjennom tegninger, byster og andre skulpturer fra de siste 50 år.
VG170709 # Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170709 * VG har her gjort mandatberegningen på nasjonale målinger, ved såkalt multiplikativ metode.
VG170709 * Det betyr at landsresultatet i målingen sees mot landsresultatet ved forrige valg ( 2,8 % ved valget 2013 mot 4,1 % nå, som blir en faktor på 1,46 ), og så ganges hvert fylkesresultat fra valget 2013 opp med denne nasjonale faktoren.
DN170709 Den amerikanske analytikeren Anne Applebaum er sterkt kritisk til at « en ikke-valgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra » blir ansett som « den beste til å representere Amerikas nasjonale interesser ».
DB170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
DB170709 De mener begge to at utenrikspolitikk stort sett handler om nasjonale interesser, at overnasjonalitet er noe sludder, og at bilateralt samarbeid er bedre.
AP170709https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/2WyOq/Utskjelt-av-Trump--hovedattraksjon-pa-Arendalsuka Leder for programkomiteen, Øystein Djupedal sier det nasjonale programmet for årets uke i Arendal er spekket med toppnavn, men at man har manglet et internasjonal toppnavn.
AA170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
AA170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
AA170709 Jordans nasjonale flyselskap tilbyr direkteflyginger til Chicago, New York og Detroit 16 ganger i uken.
VG170708 - Hvis du analyserer den europeiske pressen, så blander de seg konstant inn i våre nasjonale anliggender.
VG170708 På Twitter rases det over at « en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt New York-elite er den beste til å representere nasjonale amerikanske interesser », i skribent og historiker Anne Applebaums ord.
VG170708 * G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170708 Gjennom langtidsplanen for forsvarsektoren har Regjeringen og Stortinget besluttet å styrke vår nasjonale forsvarsevne, som Lysbakken etterlyser.
VG170708 Politiets nasjonale beredskapssenter ¶
VG170708 - Vi er innenfor de nasjonale støyretningslinjene med god margin, likevel velger vi utover det å legge til rette for kompenserende og avbøtende tiltak for å redusere støyen, sier Amundsen.
DB170708 - Han har kommet fram via de lokale og nasjonale rittene i Sør-Afrika.
DA170708 - De fire årene med Høyre og Frp har vært en systematisk nedbygging av nasjonale kulturinstitusjoner.
AA170708 Gleder seg : Daglig leder for Trondheim jazzorkester, Bjørn Willadsen gleder seg til nasjonale og internasjonale prosjekt.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag « av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser ».
DB170707 Dessuten vil de internasjonale særforbundene normalt varsle det nasjonale antidopingbyrået spesielt om de har konkrete mistanker til en utøver.
DB170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU ¶
DB170707 Når de nasjonale radiostasjonene flytter sine sendinger over til dab-nettet i løpet av 2017, vil lokalradioene stå alene igjen på FM-nettet mange steder.
DB170707 Der jobber store teknologiselskaper hardt for å bli en del av lukrative nasjonale helsesystemer.
DA170707 Det er flere fallgruver for Trump, sier Steven Pifer, tidligere ambassadør til Ukraina, som har jobbet for USAs nasjonale sikkerhetsråd og innenriksdepartementet.
AA170707 Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen undersøkte forholdene i over 190 statlige, lokale og føderale fengsler.
SA170706 Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
FV170706https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
DN170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DN170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene.
DB170706 ¶ TESTES MEST : Ingen av konkurrentene til Henrik Ingebrigtsen på 1500 meter testes like ofte, selv om de angivelig står på den samme lista og selv om det nasjonale antidopingarbeidet ikke har like bra rykte der.
DB170706 Bildet, fra amerikanske nasjonale arkiver, har gitt større troverdighet til en populær teori om forsvinningen til flypioneren forsvant sporløst under et jorda-rundt-forsøk i 1937.
DB170706 For å omgå Det Nasjonale Valgrådet, hvor Maduro har sine tilhengere, skal valgurnene plasseres i hver sognekirke, dette for å unngå valgfusk.
DB170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DB170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
BT170706https://www.bt.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
AP170706https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
AA170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
AA170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
AA170706 Venstre og MDG er jevnstore, begge under sperregrensen på de nasjonale målingene.
VG170705 På lengre sikt må vi også se etter alternativer til USA i sikkerhetspolitikken og tenke nytt i vår nasjonale forsvarspolitikk.
VG170705 Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge.
NL170705 Kulturminnene er vår felles nasjonale arv.
AP170705https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-onsker-en-apen-prosess-om-minnestedene-etter-22-juli-terroren--Jan-Tore-Sanner-624606b.html Aftenposten har et sterkt engasjement i spørsmålene om utforming og plassering av de nasjonale minnestedene etter 22. juli-terroren.
AA170705 - Du har gitt vårt nasjonale liv gaver som gjorde det bedre og vakrere, sa president Emmanuel Macron under en minneseremoni i Paris.
AA170705 Kort oppsummert innebærer den nasjonale fraværsgrensen at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke får rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
VG170704 Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 Kommentar Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 En stor del av det nasjonale statsbudsjettet pøses inn i militæret, og evnen deres til å utføre cyberangrep regnes som en av de beste i verden.
SA170704 Over hele Europa er det en voksende erkjennelse at dab er den fremtidsbaserte kjerneplattformen for radio fra nasjonale og europeiske beslutningstakere, myndigheter og offentlige og kommersielle kringkastere.
SA170704 Kostnadene for å sende på dab-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett. 73 prosent av lytterne er digitale og dab er den plattformen som har størst oppslutning.
SA170704 FM-båndet har vært viktig for norsk radio i mange år, men gir ingen muligheter til å utvide det nasjonale kanaltilbudet.
DN170704 Venstre har et gjennomsnitt på 3,2 prosent i de nasjonale meningsmålingene som ble publisert i juni.
DN170704 Sist partileder Trine Skei Grande så firetallet på det nasjonale gjennomsnittet var i februar.
DN170704 Senterpartiet beregnes til 12,2 prosent ( +0,1 fra de nasjonale målingene ) og står på stedet hvil med 22 mandater.
DN170704 Frp får 13,5 prosent og 24 mandater på fylkesberegningen mot 13,4 prosent og 25 mandater på de nasjonale målingene.
DN170704 Et beregnet stortingsvalg basert på de siste 19 fylkesmålingene gir noe lavere oppslutning for Ap og Høyre enn juni-snittet basert på de nasjonale meningsmålingene.
DN170704 En oppslutning på henholdsvis 4,7 prosent og 5,1 prosent ville gitt begge partiene ni mandater, ett mer enn i snittet på de nasjonale målingene i juni.
DN170704 Ap får 31,1 prosent og 56 mandater basert på fylkesmålingene, mot 31,7 prosent og 59 mandater på de nasjonale målingene.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Trump-presses-hardt-pa-hjemmebane-for-forste-Putin-mote-624564b.html Ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
AA170704 Man kan ha like lett tilgang i Kautokeino som i Oslo til de mange store og interessante dataarkivene ved disse nasjonale museene.
AA170704 Dette er lokalt utformede retningslinjer, som må leses i sammenheng med de nasjonale reglene for bruk av kirker, vedtatt av Kirkemøtet, i Trondheim i 2015.
VG170703 * G20 består av verdens 19 største nasjonale økonomier og EU ¶
VG170703 Pollofpolls sine nasjonale beregninger kan gi et noe annerledes utslag på mandatfordelingen.
NL170703 Begrepet Arktisk hovedstad mangler innhold, både i det nasjonale og internasjonale perspektiv.
DB170703 Kongressen i Frankrike er et felles møte av Nasjonalforsamlinga og Senatet, som hittil bare har vært sammenkalt i nasjonale kriser av tidligere presidenter.
DB170703 | Automatic article from feed : DB Meninger - Kommentar ¶ ¶ NASJONALE BEHOV : Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har en nasjonal oppgave.
DB170703 John Peter Collett har også påpekt hvordan dreiningen i retning av å bruke de nasjonale språkene som forskningsspråk var en demokratiserende prosess : Der de lærde før var en multinasjonal klikk, forbundet med hverandre ved at de kunne kommunisere på latin, gjorde den språklige omleggingen at de kom i nærmere samtale med borgerne i sitt eget land, og at det de drev med, ble letter
DB170703 Dette er en av årsakene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles.
AP170703https://www.aftenposten.no/reise/Han-har-gatt-Norge-rundt-i-over-ett-ar--dette-er-fem-av-hans-absolutte-favoritturer-10343b.html De Nasjonale Turistveiene - utsiktspunkt ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hvilket-parti-er-du-enig-med-Test-deg-selv-i-Aftenpostens-valgomat-30503b.html En med nasjonale problemstillinger, og en ren Oslo-valgomat.
DB170702 UTGRAVING : Lorena Vazquez, en arkeolog fra det meksikanske nasjonale instituttet for antropologi og historie ( INAH ), deltar i utgravingen, som forventes å avdekke flere hodeskaller.
DB170702 Kontoret skal, ifølge Det hvite hus selv, gi presidenten vitenskapelige og teknologiske råd om blant annet økonomien, USAs nasjonale sikkerhet, folkehelsen, utenrikspolitikken og miljøet.
DB170702 Der signerte de norske forhandlerne på en avtaletekst der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som kinesiske « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
DB170701 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170701 Og han fortsetter i pressemeldingen fra departementet : « Det har vært en lang prosess og mye debatt om de nasjonale minnestedene.
DB170701 Nå vil jeg oppfordre alle til å bidra til en verdig avslutning på debatten og at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet 22. juli 2011 ».
DB170701 Juryen sier videre at serien har mangfoldige, skeive karakter og har skapt et univers som sjelden eller aldri før har blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermer.
AP170701https://www.aftenposten.no/verden/Kohl-hyllet-som-modig-fredsmegler-624424b.html I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
AP170701https://www.aftenposten.no/norge/Skam-far-frydprisen-624421b.html Juryen sier videre at serien har mangfoldige, skeive karakter og har skapt et univers som sjelden eller aldri før har blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermer.
AA170701 I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
VG170630 Det var denne komiteen, i samråd med IOC, som utarbeidet rapportene etter råd og anbefalinger fra representanter for internasjonale særforbund og ulike lands nasjonale olympiske komiteer ( NOK ).
VG170630 Sjefen for den nasjonale beredskapstjenesten tar nå et kraftig oppgjør med Venstre-toppene Trine Skei Grande og Abid Raja som denne uken ga sin fulle støtte til aksjonsgruppen « Stopp støyen ».
VG170630 KLAR TALE : Delta-sjef Helge Mehus mener det er svært viktig for den nasjonale beredskapen at det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo inneholder skytebane og helikoptre.
VG170630 - Beredskapssenteret skal samle politiets nasjonale beredskapsressurser, inkludert helikopter.
VG170630 Hun etterlyser nasjonale retningslinjer for helsetilbudet til transpersoner, slik at både pasienter og helsepersonell vet hva de har krav på.
SA170630 Fjørtoft deltok blant annet på generalforsamlingen for de nasjonale olympiske komiteene ( ANOC ) i Washington, DC, i oktober 2015.
DN170630 MDGs nasjonale talsperson påpeker at det ble foreslått en øremerket, bevisst satsing for å få i gang havvind i Norge.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/USA-ekspert-for-Trump-moter-Putin--Viktig-at-Trump-ikke-lar-seg-manipulere-624336b.html For ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Ny-rapport-Saringass-ble-brukt-i-Syria-angrep-624320b.html Angrep syrisk flybase med 59 missiler : - Angrepet var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjoper-folk-med-gode-OL-kontakter-Fjortoft-fakturerte-over-200000-kroner-238015b.html Fjørtoft deltok blant annet på generalforsamlingen for de nasjonale olympiske komiteene ( ANOC ) i Washington, DC, i oktober 2015.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer.
DN170629 « Produktet vil komplementere eksisterende statlige, yrkesbaserte og nasjonale personlige pensjoner, og ikke erstatte eller harmonisere nasjonale pensjonsregimer », heter det.
DN170629 « Produktet vil komplementere eksisterende statlige, yrkesbaserte og nasjonale personlige pensjoner, og ikke erstatte eller harmonisere nasjonale pensjonsregimer », heter det.
DN170629 Et av notatene fra et møte i Det hvite hus i februar siterer Trump på at han ba Comey avslutte den da pågående etterforskningen av daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170629 - Jeg er glad for å være her sammen med Peter, og jeg er stolt av å kunne presentere min nasjonale slovakiske mestertrøye i min første Tour de France, fortalte 28-åringen til pressen torsdag.
DB170629 For Karen Kvalevåg som ny generalsekretær blir de nasjonale kontaktene viktigst.
DB170629 Dette var ikke noe party for festglade idrettstopper, men et forsøk på å styrke alliansen med nasjonale politikere og internasjonale idrettssjefer.
DB170629 De idrettsfolkene som fikk en forhåpentligvis hyggelig fest var nasjonale sportsidoler som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Anette Sagen, Kjetil Andre Aamodt og Tora Berger.
DB170629 Fjørtoft reiste blant annet til generalforsamlingen i ANOC, sammenslutningen av alle nasjonale olympiske komiteer, i Washington D.C. i oktober 2015 som en del av jobben for ungdoms-OL som skulle arrangeres på Lillehammer i februar 2016.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hoyre-bommer-pa-beredskapsmalet-336309b.html Arbeiderpartiet har foreslått at det bør opprettes regionale øvingssentre i tillegg til det nasjonale beredskapssenteret.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Det-hvite-hus-bekrefter-mote-mellom-Putin-og-Trump-624311b.html - Presidenten kommer til å treffe mange verdensledere mens han er i Hamburg, sier Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170629 Et av notatene fra et møte i Det hvite hus i februar siterer Trump på at han ba Comey avslutte den da pågående etterforskningen av daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170628 Nøyaktig annenhver nordmann er « meget » eller « ganske » bekymret for at vår nasjonale sikkerhet skal utsettes for cyberangrep.
VG170628 Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at bare hver femte nordmann har et godt inntrykk av Forsvarets evne til å møte en cybertrussel mot vår nasjonale sikkerhet.
SA170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
NL170628 juni med klare mål for det nasjonale utslippsbudsjett, som ikke kan innfris uten at Tromsbanen bygges og er på plass innen 2030 !
NL170628 Både budsjettene og stadion må derfor opp på et nivå som gjør klubben mer attraktiv for både publikum, nasjonale sponsorer og TV-selskaper.
FV170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
DN170628 Ifølge Villegas var det israelskproduserte granater fra Colombia, to av dem ble kastet mot medlemmer av nasjonale sikkerhetsstyrker utplassert ved bygget.
DB170628 Forrige uke behandlet Stortinget årsrapporten til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ( NIM ), og med det en sak som vil kunne bli historisk viktig for barn som flykter alene til Norge.
DB170628 Flere nasjonale valg i Østerrike, Nederland og Italia satt en foreløpig demper på en slik optimisme.
DB170628 Leses lavt, gjerne med et glass Campari og soda ved siden av, dette for å leske strupen og hilse til den nye nasjonale fuglearten, Flaggsitteren ( Dendrocopos teigula ).
DA170628 President Trump sier beslutningen er en stor seier for USAs nasjonale sikkerhet.
DA170628 Fra mange nasjonale særforbund har det vært satt fram krav om å flytte VM fra Qatar, men ifølge den nye FIFA-sjefen, Gianni Infantino, er det uaktuelt.
DA170628 Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-tid-til-brukerne-336200b.html Et slikt fremtidsbilde må enhver ansvarlig politiker forholde seg til, enten vi er nasjonale politikere eller holder til her i Bergen.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjopte-seg-omtale-i-OL-toppenes-menighetsblad-238011b.html Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Snittmaling-Regjeringen-og-stottepartiene-har-mistet-284000-velgere-624148b.html Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjopte-seg-omtale-i-OL-toppenes-menighetsblad-238011b.html Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
AP170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
VG170627 VIL STOPPE BEREDSKAPSBRÅK : Venstre støtter aksjonsgruppen Stopp støyen for å endre planene for det nasjonale beredskapssenteret, som i utgangspunktet skulle ligge på Taraldrud utenfor Oslo.
VG170627 Tirsdag meldte Nasjonale sikkerhetsmyndighet ( NSM ) om at et selskap i Norge skal være rammet av et dataangrep.
VG170627 - Allerede ved første analyse av viruset er det mulig å snakke om russiske fingeravtrykk, sier Oleksandr Turchynov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd.
SA170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
SA170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
SA170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
FV170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
FV170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
FV170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
DN170627 Operasjonssentralen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ( NSM ) i Oslo - Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
BT170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal Dersom vi hadde kommet med nasjonale regler, hadde sannsynligvis alle flyselskapene flyttet utenlands.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal - Ensidige nasjonale regler er ikke mulig.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html Dersom vi hadde kommet med nasjonale regler, hadde sannsynligvis alle flyselskapene flyttet utenlands.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html - Ensidige nasjonale regler er ikke mulig.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/PST-opprettholder-skjerpet-trusselvurdering---har-gjort-vapenbeslag-624111b.html Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/PST-Fortsatt-sannsynlig-med-terrorangrep-i-Norge-624111b.html Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/7rVlw/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerkene-skal-ikke-utformes-av-byrakrater ¶ Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har skrotet Jonas Dahlbergs vinnerutkast for nasjonale minnesteder også i Regjeringskvartalet - uten å oppgi en god grunn til det.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/7rVlw/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerkene-skal-ikke-utformes-av-byrakrater Fem måneder etter terroren besluttet Stoltenberg II-regjeringen å opprette tre nasjonale minnesteder.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerkene-skal-ikke-utformes-av-byrakrater-624112b.html ¶ Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har skrotet Jonas Dahlbergs vinnerutkast for nasjonale minnesteder også i Regjeringskvartalet - uten å oppgi en god grunn til det.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-22-juli-minnesmerkene-skal-ikke-utformes-av-byrakrater-624112b.html Fem måneder etter terroren besluttet Stoltenberg II-regjeringen å opprette tre nasjonale minnesteder.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-onsdag-28-juni-624099b.html I den nasjonale politikken vet ingen helt når eller hvor mye klimagasser tiltak skal kutte.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Regjeringen-tror-ikke-pa-kunstens-rolle--Jonas-Dahlberg-624096b.html juni der det ble meddelt at det nasjonale minnestedet i Hole skulle flyttes fra Sørbråten til Utøyakaia, fikk jeg beskjed om at hele min kontrakt knyttet til etableringen av nasjonale minnesteder etter 22. juli skulle sies opp.
AP170627https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Regjeringen-tror-ikke-pa-kunstens-rolle--Jonas-Dahlberg-624096b.html juni der det ble meddelt at det nasjonale minnestedet i Hole skulle flyttes fra Sørbråten til Utøyakaia, fikk jeg beskjed om at hele min kontrakt knyttet til etableringen av nasjonale minnesteder etter 22. juli skulle sies opp.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-skulle-handle-om-boller-og-brus_-men-alkoholen-flot-237961b.html Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
AP170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
AA170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
VG170626 Det var møtene mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren som gjorde at Trump valgte å sparke den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren etter bare noen dager.
VG170626 I en uttalelse fra Det hvite hus skriver president Trump at høyesteretts-beslutningen « er en klar seier for vår nasjonale sikkerhet ».
VG170626 - Vi har sett altfor ofte de seneste månedene at trusselen mot vår nasjonale sikkerhet er virkelig og stadig økende.
VG170626 - Trump har påberopt nasjonal sikkerhetspolitikk som et særlig ansvar for presidenten og mener forbudet er viktig for USAs nasjonale interesser.
NL170626 I kjølvannet av den har rederiet garantert lagt seg ut med mange lokale politikere - og etter hvert også nasjonale .
NL170626 ) og prosjektleder Stein Lillebo, garantert lagt seg ut med både lokale og nasjonale politikere.
NL170626 Og den vil sikre nasjonale klimamål.
DB170626 - Dagens enstemmige høyesterettsavgjørelse er en klar seier for vår nasjonale sikkerhet, sier USAs president i en uttalelse.
DB170626 Ifølge politiet er den kvinnelige sykepleieren ansatt i det nasjonale selskapet Maxim Healthcare Services.
DB170626 I vår Nasjonale Transportplan setter vi av 14 milliarder kroner mer enn regjeringen til en storsatsing på sykkel i hele landet, og enda mer til å forbedre kollektivtilbudet.
DB170626 Mens ordførere og bedrifter legger fram planforslag om bærekraftig infrastruktur for byene, må de nasjonale myndighetene sørge for at finansieringen er tilgjengelig fra internasjonale klimafond og utviklingsbanker.
DA170626 november 2012 innsigelse mot deler av reguleringsplanen, fordi de mener det knytter seg regionale og nasjonale kulturminneverdier til Youngstorget 3.
BT170626https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Hoyesterett-lar-Trump-delvis-innfore-omstridt-innreiseforbud-336189b.html - Denne enstemmige beslutningen i Høyesterett er en stor seier for vår nasjonale sikkerhet.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Trump-far-gront-lys-for-deler-av-innreiseforbudet-624022b.html - En klar seier for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump i en skriftlig kommentar fra Det hvite hus.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Kinesiske-myndigheter-Liu-Xiaobo-far-medisinsk-behandling-av-atte-av-Kinas-fremste-kreft-spesialister-623970b.html nasjonale kongress i november.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Advokat-Fredsprisvinner-Liu-Xiaobo-er-loslatt--har-uhelbredelig-kreft-623970b.html nasjonale kongress i november.
AA170626 - Denne enstemmige beslutningen i Høyesterett er en stor seier for vår nasjonale sikkerhet.
AA170626 Militærjuntaen har åpnet for fengsling av enhver som mistenkes for å fornærme kongefamilien eller som vurderes å true landets nasjonale sikkerhet.
VG170625 Å fokusere på regelverk og tidsgrenser i nasjonale ritt, mener derimot Ørn er å begynne i feil ende.
VG170625 For eksempel en unødvendig obligatorisk prøve, og vi har forenklet nasjonale rapporteringer.
VG170625 Teigens virke er å svøpe seg i en nasjonalretorikk som handler om å bevare det nasjonale og det norske, sier Throndsen.
VG170625 - Jeg leste bildet på den måten at Espen Teigen var omsvøpet av det norske flagget for å illustrere hans hyllest av- og respekt for nasjonale verdier.
DB170625 - Hotellet er rettet mot det nasjonale og det internasjonale markedet.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bergen-har-ikke-god-nok-kompetanse-til-a-drive-Sprakradet-336096b.html Bergens Tidende oppviser selektiv bruk av fakta når de unnlater å nevne at Språkrådet også har ansvar for norsk tegnspråk og nasjonale minoritetsspråk og « nyere innvandrerspråk ».
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid « Bolig for velferd » ( 2014-2020 ).
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Kjent-mafiasjef-ble-drept--politiet-frykter-Cosa-Nostra-gjenoppstar--623897b.html Den økonomiske situasjonen på Sicilia har siden 2008 vært i en svært dårlig situasjon, og arbeidsledigheten er det dobbelte av det nasjonale gjennomsnittet.
AA170625 Spørsmålet er ikke om det er for tidlig, men hvordan den nasjonale tragedien blir dramatisert.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/-Bergen-har-mer-enn-nok-336121b.html Det var bygget opp nasjonale nettverk for å berge språksamlingene ut av Oslo og få dem til Bergen.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/innenriks/-Bergen-har-mer-enn-nok-336121b.html - Grepstad sier at det er krevende å ha et språkpolitisk organ utenfor Oslo, som ikke sitter tettpå de nasjonale myndighetene.
AP170624https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Regjeringen-lanserer-krav-om-flere-barnehagelarere--Ikke-ambisiost-nok_-sier-Ap-623795b.html De viktigste endringene er nasjonale krav til bemanning, samt en skjerpet pedagognorm som sørger for flere barnehagelærere.
VG170623 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm reagerer også sterkt på Frps asylplan.
SA170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
DN170623 60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt « informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering », skriver The Washington Post.
DB170623 Flynn, Trumps nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael G.
DB170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
DA170623 Dette er et stort steg i retning Norbert Hofer i Østerrike, Geert Wilders i Nederland og Marine Le Pen i Frankrike, sa Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm på MDGs egen sommerpressekonferanse rett etter.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-336099b.html - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av « wow, håndterte vi dette feil », sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Washington-Post-Putin-ga-direkte-instruksjoner-om-a-svekke-Clinton-623893b.html - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av " wow, håndterte vi dette feil ", sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Nord-Korea-anklager-USA-for-svertekampanje-etter-at-student-dode-623846b.html - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-sikret-seg-uvanlig-bilde-med-Trump-623899b.html Vanligvis holder den nasjonale vinneren en tale.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-sikret-seg-uvanlig-bilde-med-Trump-623899b.html Det er en lang tradisjon at USAs president, hvert år, møter årets lærere fra de forskjellige delstatene og den nasjonale vinneren.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-fikk-drommebilde-med-Trump-623899b.html Vanligvis holder den nasjonale vinneren en tale.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Arets-larer-fikk-drommebilde-med-Trump-623899b.html Det er en lang tradisjon at USAs president, hvert år, møter årets lærere fra de forskjellige delstatene og den nasjonale vinneren.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/-Amerikaner-siktet-for-spionasje-til-fordel-for-Kina-623814b.html FOTO : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ 60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt « informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering », skriver The Washington Post.
AA170623 - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av " wow, håndterte vi dette feil ", sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AA170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
AA170623 Sammen med trondheimsordfører Rita Ottervik ( Ap ) og NTNU-rektor Gunnar Bovim peker fylkesordføreren på den store nasjonale og internasjonale oppmerksomheten Starmus får.
VG170622 Det nasjonale minnesmerket for 22. juli skal ligge på Utøyakaia.
VG170622 Oslo bystyre ber i sitt vedtak om at byrådet lager en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannskuter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordområde som var skjermet etter den gamle nasjonale vannskuterforskriften.
VG170622 Da ble vannskutere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
VG170622 - I det nasjonale regelverket var det ikke tillatt med med vannskutere innenfor en 400 meters grense til kysten.
SA170622 Arkivverket har gitt Stavanger det nasjonale ansvaret for dette arbeidet fremover.
DN170622 Under torsdagens arrangement i Oslo var partiets nasjonale talsperson den som tok mest til orde for at sperregrensen ligger for høyt.
DB170622 Det nasjonale amerikanske mesterskapet arrangeres i Sacramento i helga.
DB170622 Saudi-Arabia begrunnet bruddet med at landet er nødt til å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
DB170622 Den tidligere kronprinsen hadde en tett allianse med flere nasjonale antiterrorbyråer og hadde i følge eksperter tett på kongehuset et mer pragmatisk syn på utenrikspolitikk enn den nyutnevnte kronprinsen.
DB170622 Men dette er bare én måte det nasjonale manifisterer seg på.
DB170622 Den nasjonale bevisstheten har økt.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Trump---Jeg-tok-ikke-opp-samtalene-med-FBI-sjefen-623805b.html I notatene fremgår det at Trump ba Comey om « lojalitet » og at han spurte om den daværende FBI-sjefen kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Vannscooter-kan-bli-forbudt-i-Oslo-i-sommer-623715b.html Forbudet skal gjelde i de delene av Oslos fjordområde der vannscooter var forbudt etter de gamle, nasjonale reglene.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Vannscooter-kan-bli-forbudt-i-Oslo-i-sommer-623715b.html Da ble vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Guide-til-Oslo-Pride-2017-623021b.html Så blir det fire dager med mat og drikke, kulturinnslag og konserter med nasjonale og internasjonale artister, show i alle sjangre på tre forskjellige scener, DJs i barene og et myldrende folkeliv.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/En-uke-i-regnbuefarger-Her-er-var-guide-til-Oslo-Pride-2017-623021b.html Så blir det fire dager med mat og drikke, kulturinnslag og konserter med nasjonale og internasjonale artister, show i alle sjangre på tre forskjellige scener, DJs i barene og et myldrende folkeliv.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-far-klimakritkk--Det-er-ikke-slik-man-lager-budsjetter-623755b.html Jeg oppfordrer Høyre og Venstre til å gjøre det samme i den nasjonale debatten om klimamål.
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Regjeringen-har-valgt-en-darlig-losning-for-minnesmerkene-etter-22-juli--Sarah-Sorheim--623749b.html Prosessen rundt de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli er blitt en lang og vond historie for alle involverte.
AP170622 Forbudet skal gjelde i de delene av Oslos fjordområde der vannscooter var forbudt etter de gamle, nasjonale reglene.
AP170622 Da ble vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AA170622 Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere.
AA170622 Målet er å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale toppartister.
SA170621 FOTO : Stiklestad Nasjonale Kultursente / LEIF ARNE HOLME 101EOS1D\332B704 ¶
DN170621https://www.dn.no/nyheter/2017/06/21/2108/Politikk/mdg-krever-gransking-av-milliardoverskridelser-pa-norsk-sokkel Unnfallenheten kan ikke forsette, mener MDGs stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Rasmus Hansson.
DN170621 Unnfallenheten kan ikke forsette, mener MDGs stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Rasmus Hansson.
DB170621 For tilsvarende nasjonale renn i Sverige i Åsarna helga etter, var tallene omtrent bare en tredjedel så høye som de norske, nemlig 258 og 267.
DB170621 Dermed sto det tradisjonsrike nasjonale mesterskapet igjen uten fremadstormende skiløpere.
DB170621 I GÅR hadde Tysklands store nasjonale TV-kanal ZDF en lang frokosthygge med Alexander Kristoffs lag Katusha Alpecin.
DB170621 Det engang så erkerussiske Katusha finansiert av Gazprom og flere av de største nasjonale forretningene, skal omstruktureres fra russisk sportsnasjonalisme til tysk hygge.
DB170621 Statsbygg skal starte arbeidet med utformingen av det nasjonale minnesstedet på Utøyakaia.
DB170621 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skulle stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170621 Planen var i utgangspunktet at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170621 « Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften.
DA170621 Med umiddelbar virkning ble reglene opphevet, og heretter er vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
DA170621 Utøya-naboene håper på dialog i utformingen av det nasjonale minnestedet på Utøykaia.
DA170621 Dette bidraget er svært etterspurt og representerer en videreføring av vårt langsiktige arbeid med å støtte og utvikle Afghanistans nasjonale kontraterror politienhet, sier Frisch.
BT170621 I den nye klimameldingen legger regjeringen hovedvekten på nasjonale utslippsreduksjoner.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-vil-kreve-flere-ansatte-og-mer-kompetanse-i-barnehagen-623674b.html I dag er det nasjonale minstekravet slik : ¶ Én pedagogisk leder pr. 7 - 9 barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn over tre år.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-vil-kreve-flere-ansatte-og-mer-kompetanse-i-barnehagen-623674b.html Forslaget er todelt : Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.
AP170621https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Isaksen-vil-kreve-flere-ansatte-og-mer-kompetanse-i-barnehagen-623674b.html Det vil Regjeringen nå gjøre til nasjonale krav.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KVzA4/Barnevoldsutvalget-Vart-nasjonale-svik-mot-barna--Ann-Kristin-Olsen-og-Dag-Oystein-Nordanger | Barnevoldsutvalget : Vårt nasjonale svik mot barna Ann-Kristin Olsen og Dag Øystein Nordanger ¶
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Barnevoldsutvalget-Vart-nasjonale-svik-mot-barna--Ann-Kristin-Olsen-og-Dag-Oystein-Nordanger-623525b.html | Barnevoldsutvalget : Vårt nasjonale svik mot barna Ann-Kristin Olsen og Dag Øystein Nordanger ¶
AP170621https://www.aftenposten.no/kultur/22-juli-minnesmerket-etableres-pa-Utoya-kaia-623667b.html Her, på Utøya-kaia, skal det nasjonale 22. juli-minnesmerket stå.
AP170621https://www.aftenposten.no/kultur/22-juli-minnesmerket-etableres-pa-Utoya-kaia-623667b.html Det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet i 2011 skal etableres på Utøya-kaia, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i dag.
AP170621 I dag er det nasjonale minstekravet slik : ¶ Én pedagogisk leder pr. 7 - 9 barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn over tre år.
AP170621 Forslaget er todelt : Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.
AP170621 Det vil Regjeringen nå gjøre til nasjonale krav.
AP170621 I en kronikk i Aftenposten beskriver hun sakene og arbeidet med dem nærmere : Vårt nasjonale svik mot barna ¶
AP170621 | Barnevoldsutvalget : Vårt nasjonale svik mot barna Ann-Kristin Olsen og Dag Øystein Nordanger ¶
AP170621 Her, på Utøya-kaia, skal det nasjonale 22. juli-minnesmerket stå.
AP170621 Det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet i 2011 skal etableres på Utøya-kaia, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i dag.
AA170621 I løpet av de to neste årene vil regjeringen sørge for at mye av det som i dag er en del av EUs lovverk, blir innlemmet i Storbritannias eget nasjonale lovverk.
VG170620 I pressemeldingen som ble sendt ut i forkant av møtet ble det opplyst at Porosjenko skulle møte visepresident Mike Pence, og at de to skulle ha en såkalt « drop-in » hos president Trump, som samtidig skulle ha møte med sin nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170620 Da de norske soldatene planla sitt Litauen-engasjement i vinter, meldte russiske medier at NATO ville bruke deployeringen der til å « kompromittere Russlands nasjonale sikkerhet », altså true freden i regionen.
VG170620 Hun nevnte ikke at nasjonale rutiner for trippelvarsling, som var det høyest prioriterte tiltaket etter drapene på Valdresekspressen, ble trenert så kraftig at arbeidsgruppen som skulle se på det knapt gadd å møte hverandre før fristen for levering av tiltaket var gått ut.
DB170620 For selv da de mange skiløperne utover 1950-tallet ble dyrket som store sportshelter, var det beskjedne kår for Norges nye nasjonale idoler.
DA170620 Bakgrunnen er at de nasjonale retningslinjene ble endret ( fra tidligere T1442/2012 til mindre strenge T1442/2016 ) i tiden planarbeidet pågikk.
DA170620 de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale .
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html Regnskogsatsing og internasjonale kvoter ble et problem fordi det senket ambisjonene for nasjonale kutt.
BT170620 Regnskogsatsing og internasjonale kvoter ble et problem fordi det senket ambisjonene for nasjonale kutt.
AP170620https://www.aftenposten.no/verden/Det-yrende-gatelivet-i-Beijings-sentrum-utsettes-for-en-brutal-opprenskning-623144b.html Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
AP170620https://www.aftenposten.no/norge/Aftenposten-avslorer-Her-er-80-kreftstudier-norske-pasienter-ikke-far-vite-om-622427b.html Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
AP170620 Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
VG170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
NL170619 Det knytter det nasjonale med det internasjonale, og nord-norske miljøer spiller en viktig rolle i dette.
NL170619 Også den nasjonale symbolbruken var viktig, bl.a. med offentlige bygninger i « nasjonal stil », som den praktfulle amtmannsgården i Vadsø og « kulturelle grensefestninger » i from av kirker, kapeller og internater.
NL170619 Når regjeringen bestemte seg for Vadsø i 1888, skyldes det ikke bare et omfattende politisk arbeid fra Vadsø kommunes side og det gunstige ved forestående skifte av amtmann, men også nasjonale forhold.
NL170619 Vår samlede nasjonale havkompetanse er nøkkelen til et sunt, produktivt og bærekraftig hav.
NL170619 I ettertid har det vist seg at den kanskje viktigste effekten var å endre de mentale kartene blant nasjonale beslutningstakere.
DN170619 Politisk er det svært vanskelig å forestille seg at enkeltland skal kunne påtvinges slike nasjonale krav uten at de selv godtar det.
DB170619 Dette er gammelt nytt, men aktualisert av forverringen av forholdene i Afghanistan, der krigen i det siste er trappet opp, og der USA beskylder Russland for å væpne Taliban, den nasjonale men ekstreme islamist-bevegelsen som beskyttet Osama bin-Laden da hans terrorister angrep USA i 2011.
BT170619https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Luftslott-egner-seg-darlig-til-rassikring-335724b.html I Aps Nasjonale transportplan ( NTP ) skulle intet skje før tidligst 2024.
BT170619 I Aps Nasjonale transportplan ( NTP ) skulle intet skje før tidligst 2024.
AA170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
AA170619 Da Are Nylund og Siri Vike ved Universitetet i Bergen kom fram til at en epidemi som rammet chilensk laks i 2007 antakelig stammet fra Norge, meldte selskapet AquaGen dem inn til det nasjonale granskningsutvalget for uredelighet i forskning.
VG170618 Tidligere denne måneden kunne VG fortelle at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i skolen.
SA170618 Filip Ingebrigtsens forlovede, Astrid Mangen Cederkvist, deltok i den nasjonale 200-meteren i Sverige.
DB170618 Det Trump ønsket var at FBI skulle slutte å etterforske Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170618 Dropp de nasjonale kartleggingsprøvene i første trinn, siden dette i praksis blir førende for all undervisning, men gjennomfør egne kartlegginger for internt bruk.
DB170618 Nasjonale kartleggingsprøver kan ev. flyttes til 2. trinn.
AP170618 Den nasjonale direktøren for påtalemyndigheten i Portugal, José Almeida Rodrigues, utelukker overfor avisen at noe kriminelt ligger bak brannen.
AP170618 Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
AP170618 Filip Ingebrigtsens forlovede, Astrid Mangen Cederkvist, deltok i den nasjonale 200-meteren i Sverige.
SA170617 Regjeringen har opphevet den nasjonale forskriften om at vannskutere må kjøre i lavt tempo nær land.
DB170617 Det er grenser på hvor legitim nasjonalforsamlingen kan oppfattes når over 50% av velgerne snur ryggen til sin egen nasjonale representasjon.
DA170617 Men det er vanskelig å komme bort fra den veldig dystre nasjonale stemningen, skriver dronningen på Twitter.
DA170617 Men det er vanskelig å komme bort fra den veldig dystre nasjonale stemningen, skriver dronningen på Twitter.
BT170617 Våre nasjonale reflekser er ikke helt satire-kompatible.
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
AP170617 Jeg oppfatter at departementet har vært så innhyllet i sine egne resonnementer om hva som er viktig for de løpende operasjonene ute og hjemme, og andre daglige gjøremål, at de har fortrengt tilgjengelighet og utholdenhet for nasjonale krigsoperasjoner, svarte Holme.
AP170617 I utlandet har han vært student ved Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg, hvor han gikk det nasjonale hovedkurset fra 1987 til 1989, og har eksamen fra US Army War College fra 1999.
AA170617 Med 15 distriktskontorer kan NRK speile nyhetsbildet i hele landet, gjennom nasjonale sendinger som Dagsnytt, Dagsrevyen og Norge i dag.
AA170617 - Det er kjempeviktig for distriktskontorene å være synlige i nasjonale sendinger.
VG170616 Vi forbedret og reduserte omfanget av nasjonale prøver og vi styrket arbeidet med tidlig innsats, og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning har økt.
VG170616 Videreføre nasjonale holdningskampanjer mot vold og overgrep ¶
SA170616 ) løp inn til seier i det nasjonale løpet på 200 meter under torsdagens Bislett Games.
SA170616 For knapt to uker siden satte Mari Gilde Brubak ny trøndersk rekord på 100-meter med tiden 11.84, noe hun forbedret med en hundredel under det nasjonale heatet.
NL170616 En av forklaringene kan være partiledelsen og Støres noe utydelige budskap på den nasjonale arena.
FV170616 ) løp inn til seier i det nasjonale løpet på 200 meter under torsdagens Bislett Games.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne Men det finnes ikke noen felles regler eller sanksjonsmuligheter når det gjelder sikkerhetshensyn, her er det nasjonale regler som gjelder.
DN170616https://www.dn.no/nyheter/2017/06/16/2052/Utenriks/merkel-og-macron-vil-stoppe-kineserne Et vedtak i Brussel kan gi EU en mekanisme lik den som finnes i USA, der Committee on Foreign Investment vurderer nasjonale interesser og sikkerheten ved utenlandske oppkjøp av amerikanske selskaper.
DN170616 Men det finnes ikke noen felles regler eller sanksjonsmuligheter når det gjelder sikkerhetshensyn, her er det nasjonale regler som gjelder.
DN170616 Et vedtak i Brussel kan gi EU en mekanisme lik den som finnes i USA, der Committee on Foreign Investment vurderer nasjonale interesser og sikkerheten ved utenlandske oppkjøp av amerikanske selskaper.
DN170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170616 De fører deg rett tilbake til den aller største av de nasjonale sportsheltene ; altså til Marit Bjørgen.
DB170616 Disse hevder at Daniel Coats, USAs nasjonale etterretningsdirektør, har takket ja til å bli intervjuet av Muellers etterforskningsgruppe.
DB170616 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren måtte tidligere i år fikk sparken etter å ha løyet om kontakten med den russiske representanten.
DB170616 Vi trenger norsk kunst, norske historier, skapt for et så stort publikum som mulig, som tør å spørre hva det er ved oss - både som mennesker og som samfunn - som har gitt grobunn for terroren, som utforsker hvordan fellesskapsfølelsen og det nasjonale samholdet som har skapt rosetog, også har skapt utenforskap.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html Skuffende, målet burde vært 40% nasjonale kutt i ikke kvotepliktig sektor.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ta-to-tredjedeler-av-klimakuttene-nasjonalt-623332b.html - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616https://www.aftenposten.no/amagasinet/Toralv-Maurstad-90-Jeg-vil-absolutt-ikke-fremsta-som-en-sann-javla_-forfinet-kjekkas-623330b.html Hvordan er det å bli gammel når man har vært Norges nasjonale damemagnet ?
AP170616 Skuffende, målet burde vært 40% nasjonale kutt i ikke kvotepliktig sektor.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Hvordan er det å bli gammel når man har vært Norges nasjonale damemagnet ?
AA170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
AA170616 I sitt svar er rådmannen mer skeptisk til om det er mulig å få det til innenfor dagens nasjonale ordning.
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
AA170616 - Forslaget til ny sikkerhetslov vil sørge for at vi har de nødvendige virkemidlene for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
VG170615 Det skulle lages nasjonale rutiner for trippelvarsling for å være helt sikker på at ikke tid eller viktig informasjon gikk tapt mellom brann, helse og politi når noe alvorlig skjer.
VG170615 VG har stilt POD en rekke spørsmål om hvem som leder arbeidsgruppen i POD, hvor mange møter som er avholdt og når nasjonale trippelvarslingsrutiner vil være på plass.
VG170615 Men når POD faktisk vil sørge for at landets nødetater får nye « nasjonale trippelvarslingsrutiner » er fremdeles helt i det blå.
VG170615 Dette til tross for at POD ble gitt et detaljert mandat i mars 2016 med en eksakt tidsfrist for innføring av « nasjonale trippelvarslingsrutiner » for nødetatene politi, brann og helse.
VG170615 Dette ble imidlertid innført hele tre år før POD fikk et særskilt mandat om å utarbeide forbedrede nasjonale trippelvarslingsrutiner.
VG170615 mars 2016 og til dags dato er det ikke avholdt et eneste møte eller produsert et eneste dokument angående nasjonale trippelvarslingsrutiner. * 1 Det første møtet i PODs arbeidsgruppe blir avholdt først 24. august i år - åtte måneder etter at arbeidet skulle vært ferdigstilt. * 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ), som var prosjekteier
SA170615 VANT I 2009 : Hun har aldri sprunget Diamond League, men rykket opp på 8.plass etter seieren i det nasjonale heatet som 19-åring for åtte år siden.
SA170615 Motivasjonen er egne rekorder og nasjonale løp.
DB170615 Det Trump ønsket var at FBI skulle slutte å etterforske Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170615 Det skjedde etter at det brøt ut voldsomme sammenstøt mellom de selverklærte IS-krigerne i ekstremistgruppa og nasjonale sikkerhetsstyrker, da hundrevis av opprørere gikk til angrep mot Marawi by 23. mai i år.
DB170615 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lar ingen anledning gå til spille for å minne oss på at hans Nasjonale transportplan er nesten dobbelt så stor som den de rødgrønne la fram for fire år siden.
DB170615 Vi lever i en tid hvor enkelte politikere og andre argumenterer for større rom for nasjonale egeninteresser, i stedet for å søke felles holdninger tuftet på internasjonalt samarbeid.
DB170615 Jeg sendte inn et bilde for moro skyld ( til den nasjonale konkurransen ), etter at mamma foreslo det, men hadde aldri trodd at jeg skulle vinne.
DA170615 - Det er en konflikt mellom kommuneplanens støybestemmelser og de nye nasjonale retningslinjene for skytestøy som kom i desember i fjor.
DA170615 Det ble avdekket tilfeller av underbetaling, som er i strid med Vinmonopolets etiske retningslinjer - som krever at leverandørene må oppfylle nasjonale krav til minimumslønn.
BT170615 VISJON : Mary Miller fra Bergen Nasjonale Opera og Bernt Bauge fra Bergen Filharmoniske Orkester har en felles visjon for hvordan Bergen kan bli en enda mer interessant kunstby.
BT170615 Ikke minst gjelder dette Bergen Nasjonale Opera.
BT170615 Dette var bakteppet for etableringen av Bergen Nasjonale Opera og var et sterkt uttrykk for en ambisjon om endelig å kunne få etablert en profesjonell operainstitusjon i Bergen.
BT170615 Bergen Nasjonale Operas produksjoner bør utvides.
BT170615 I sistnevnte gruppe kommer blant annet den nasjonale ledelsen i Bufdir.
AP170615https://www.aftenposten.no/verden/Broytebilene-gar-for-fullt-i-California-623261b.html Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615https://www.aftenposten.no/norge/Tor-ikke-slippe-sauen-pa-beite-for-det-er-garantert-ulvefritt-Den-garantien-kan-ingen-gi-623252b.html Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner åpnes det for dette.
AP170615 Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner åpnes det for dette.
VG170614 Noen nyter godt av skreddersydde rammebetingelser fra sine nasjonale myndigheter og mange opererer også med langt lavere personalkostnader enn våre hjemlige selskaper, fordi de har ansatte fra land med lønninger som er 50-80 prosent lavere enn i Norge.
SA170614 Turistforeningen er beredt til å ta del i det ansvaret det er å forvalte våre nasjonale turistikon under voldsomt press, og vi vil gjøre det i tråd med det beste vi har fra norsk friluftstradisjon - allemannsretten.
SA170614 Det er derfor gledelig at staten nå har kommet på banen gjennom programmet « nasjonale turstier », som på sikt bør sikre finansiering av nødvendig infrastruktur på disse toppattraksjonene.
NL170614 I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
NL170614 Huse, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet har sagt til NrK : « Vi har ikke planer om å innføre nasjonale retningslinjer nå, men vurderer kontinuerlig endringer.
NL170614 EKSAMEN : I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
DN170614 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Ørjan Karlsen som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus.
DN170614 I 1983 grunnla han olje- og energikonsulentselskapet Facts Global Energy Group ( FGE ), og har siden vært medlem av den internasjonale rådgiverstaben til Japans største oljeselskap Nippon Oil, medlem av USAs nasjonale energiråd, og president i International Association for Energy Economics ( IAEE ).
DB170614 Det i seg selv er et sjeldent internasjonalt perspektiv på en utøver som tross vår nasjonale begeistring ble nummer 6 i EM sist sommer og ikke klarte å nå OL-finalen.
DB170614 Disse hevder at Daniel Coats, USAs nasjonale etterretningsdirektør, har takket ja til å bli intervjuet av Muellers etterforskningsgruppe.
DB170614 Dette i forbindelse med Michael Flynn-saken, der Trump angivelig skal ha bedt ham om å avslutte etterforskningen på den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170614 Det åpner for at myndighetene kan ta i bruk nasjonale regler med tydelige sanksjoner for å håndheve forbudet.
DB170614 Til felles for en rekke forskjellige faglige og nasjonale skoler er en rigid disiplin, noe som igjen skaper den betydelige friheten som ligger i å ha en kropp som kan få til nær sagt hva som helst.
DB170614 Drømmen om å gjenvinne den nasjonale storheten er blitt foredlet til ledende ideologi.
DA170614 - Her får man vite resultater fra nasjonale prøver, andel elever med spesialundervisning, antall minoritetsspråklige og hvor mange som får særskilt norskopplæring.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Disse-svenske-hundene-settes-na-inn-i-ulvejakten-i-Norge-623207b.html Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AP170614 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AA170614 Visepresident i Sametinget, Lars Filip Paulsen, som selv er fra Tysfjord, er også glad for initiativet fra nasjonale myndigheter.
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170614 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Ørjan Karlsen som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus.
VG170613 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som skal til for at også gatekjøkken innlemmes i den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Gatekjøkken er ikke omfattet den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Videre skriver Fredriksen at politiet forholder seg til et forhøyet trusselnivå i øyeblikket, basert på hendelser i land rundt Norge og nasjonale forhold.
SA170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
NL170613 Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv, samt juss-utdannelsen i landsdelen og det nasjonale juridiske fagmiljøet.
NL170613 Selv om Norge har gode nasjonale støtteordninger, så lider Nord-Norge fremdeles under « hovedstadsproblematikken » og vi er et godt stykke unna en rettferdig regional fordeling fra de ordningene.
DN170613https://www.dn.no/nyheter/2017/06/13/2131/Utenriks/en-forferdelig-og-avskyelig-logn På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
DN170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
DB170613 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170613 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB170613 I mars 1942 endte « Wonder Woman » på svartelisten til USAs Nasjonale organisasjon for sømmelig litteratur fordi hun var for lettkledd.
DB170613 Nansen og Amundsen er nasjonale ikoner.
DB170613 Når politikerne driver menneskerettslig balansekunst helt på kanten av grunnleggende rettigheter Norge har bundet både seg selv og andre stater til, vil vi lett bli dømt i nasjonale eller internasjonale domstoler.
DA170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren, konkluderer Statsbygg i en rapport som presenteres torsdag, melder NRK.
DA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AP170613https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utoykaia-blir-godkjent-som-minnested-for-22-juli-623058b.html Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AP170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AA170613 - De forslitte forsøkene på å forkle denne loven som nødvendig for den nasjonale sikkerheten kan ikke skjule dens virkelige hensikt, som er å stigmatisere, sverte og true kritiske organisasjoner og hindre det viktige arbeidet de gjør, sier Amnestys Europa-direktør John Dalhuisen.
AA170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
AA170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren, konkluderer Statsbygg.
AA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
SA170612 Etter fire runder i Serie A toppet laget serien, og kunne se tilbake på sin beste sesongstart i den nasjonale toppserien noensinne.
NL170612 Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
NL170612 Det er gledelig å registrere at Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter nylig har nevnt skoltesamiske rettigheter i sitt innspill til Norges rapport til FNs rasediskrimineringskomite.
DB170612 I sitt vitnemål til Senatet hevdet Comey at Trump i en samtale mellom de to i Det ovale kontor sa at han håpet at Comey ville droppe etteforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
DB170612 Kosakkenes historie og det ukrainske språket ble nasjonale markører i arbeidet med å skape en ukrainsk identitet.
DB170612 verdenskrig, snubla Ukraina i andres og egne snubletråder, og fikk ikke sin nasjonale frihet.
DA170612 Funnet førte til nye anklager fra Aqua Gen, som meldte forskerne til det nasjonale granskingsutvalget for uredelighet i forskning.
DA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
DA170612 Etter omfattende avstemmingsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år, var det tre kandidater som sto igjen før kveldens møte.
BT170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde på alle nivåer og gjennom hele utdanningsløpet, barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Vil-forby-niqab-i-alle-norske-skoler-622983b.html Den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter, Norsk studentorganisasjon ( NSO ) mener Regjeringens forbudsforslag er en dårlig og forhastet løsning.
AP170612https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Regjeringskvartalet-Altfor-stort-byggevolum_-pa-altfor-lite-areal--Jan-Bohler-622806b.html Byggingen av nytt regjeringskvartal handler om nasjonale symboler og byens fremtid, og bør ha bred og god forankring i Stortinget og i opinionen.
AP170612https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/19-av-spillerne-dode-i-tragisk-ulykke-Mot-alle-odds-kjemper-klubben-na-i-toppen-av-brasiliansk-fotball-237146b.html Etter fire runder i Serie A toppet laget serien, og kunne se tilbake på sin beste sesongstart i den nasjonale toppserien noensinne.
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
AP170612 Den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter, Norsk studentorganisasjon ( NSO ) mener Regjeringens forbudsforslag er en dårlig og forhastet løsning.
AP170612 Byggingen av nytt regjeringskvartal handler om nasjonale symboler og byens fremtid, og bør ha bred og god forankring i Stortinget og i opinionen.
AP170612 Etter fire runder i Serie A toppet laget serien, og kunne se tilbake på sin beste sesongstart i den nasjonale toppserien noensinne.
AA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
AA170612 Kirkerådets møte, som foregår fram til onsdag, skal også ta stilling til et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.
AA170612 Etter omfattende avstemmingsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år, var det tre kandidater som sto igjen før kveldens møte.
SA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
DN170611 - Den nasjonale infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, som er en sentral komponent i alle verdikjeder, må være sikker og pålitelig.
DB170611 Comey beskylder Trump for å ha lagt press på ham for å få stanset FBIs etterforskning av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som allerede i februar måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
DB170611 - Derfor var det faktisk en sensasjon da Nederlands kong Willem-Alexander nylig selv avslørte at han i en årrekke jevnlig hadde fløyet som annenpilot for landets nasjonale flyselskap KLM.
DA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
DA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AP170611 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AA170611 Comey beskylder Trump for å ha lagt press på ham for å få stanset FBIs etterforskning av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som allerede i februar måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
AA170611 Iran har sendt fem fly lastet med mat til Qatar, opplyser det nasjonale flyselskapet Iran Air.
AA170611 Bones vil ikke avsløre hvilke andre skuespillere som er med i år, med at de som vanlig tar fatt i nasjonale og lokale nyheter.
VG170610 Vi skal ikke ha nasjonale prøver på AKS, men vi har tilsynsmyndigheter og oppfølging.
VG170610 Svaret er ikke å innføre nasjonale prøver i svømming, slik Høyre vil.
SA170610 Fra før har han sølv i VM i 2014 og bronse fra EM i 2007 på merittlisten, i tillegg til flere nasjonale titler.
DB170610 Under møtet forstod Comey det sånn at Trump ville at FBI skulle avslutte etterforskningen mot Michael Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, som ble sparket dagen før fordi han forklarte seg uriktig om sine samtaler med Russlands ambasasdør til USA, Sergej Kisljak.
AP170610https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Berge-tapte-finalen-i-sin-forste-turnering-siden-OL-suksessen--Jeg-var-kjempenervos-237067b.html Fra før har han sølv i VM i 2014 og bronse fra EM i 2007 på merittlisten, i tillegg til flere nasjonale titler.
AP170610 Fra før har han sølv i VM i 2014 og bronse fra EM i 2007 på merittlisten, i tillegg til flere nasjonale titler.
VG170609 Fire måneder tidligere vant han sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen, og ble spådd å bli den nye Northug.
VG170609 Samtidig understreker hun at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
VG170609 Problemet er da at Storbritannia tar Norges posisjon hvor EU-domstoler har myndighet over nasjonale systemer.
VG170609 Nå rakk meningsmålingene riktig nok å tilføre spenning i oppløpet, ettersom nasjonale målinger indikerte at den antatt uspiselige Jeremy Corbyn kanskje ikke var så upopulær likevel.
SA170609 Hun understreker at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
SA170609 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
SA170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
NL170609 Trøndelag har blitt en mer betydningsfull aktør og har kommet lengre opp på den nasjonale dagsorden.
DN170609 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn ( bildet ) kan sitte på sprengstoff i Trumps Russland-bråk, tror seniorforsker Svein Melby.
DN170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DN170609 - Valgkampen dreide seg faktisk mindre om Brexit og etter hvert mer om klassiske nasjonale saker som skatter, offentlige helsetjenester og skoler.
DN170609 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
DB170609 Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidligere uttalt at han er villig til å strekke ut en hånd til Nord-Koreas ledelse, men i et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sier han nå at det ikke kommer på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handler om nasjonal sikkerhet.
DB170609 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er positiv til NRKs planer, selv om det garantert vil oppleves som vondt for mange når den sendes høsten 2019, åtte år etter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya.
DB170609 - Vi ble orientert om prosjektet for to år siden, sier leder i Den nasjonale støttegruppa, Lisbeth Kristine Røyneland.
DB170609 Senteret vil bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep.
DB170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DA170609 Hun understreker at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
DA170609 Det går fra FIFA og UEFA via nasjonale forbund, til de enkelte klubber.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/To-vinnere-og-fire-tapere-etter-Comey-horingen-622857b.html Comey hevder at president Trump forsøkte å presse ham til å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket på grunn av sine bånd til Russland.
AP170609https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Bekreftet-Na-blir-dette-en-OL-gren--Er-mer-og-mer-i-vinden-i-Norge-237002b.html Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
AP170609 Comey hevder at president Trump forsøkte å presse ham til å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket på grunn av sine bånd til Russland.
AP170609 Nur Bekri, som er minister i kraft av sine posisjoner som direktør for Kinas nasjonale energiadministrasjon og viseformann for den nasjonale utviklings- og reform-kommisjonen, ga før undertegningen uttrykk for stor tro på samarbeid mellom landene på energiområdet.
AP170609 Nur Bekri, som er minister i kraft av sine posisjoner som direktør for Kinas nasjonale energiadministrasjon og viseformann for den nasjonale utviklings- og reform-kommisjonen, ga før undertegningen uttrykk for stor tro på samarbeid mellom landene på energiområdet.
AP170609 - Hadde denne formelle avtalen mellom to høyprofilerte, nasjonale selskaper med dominerende statlig eierskap vært mulig å få til mens Kina fortsatt nektet all politisk kontakt med Norge ? − Nei.
AP170609 I høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet også å endre biobankloven slik at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.
AP170609 Han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170609 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
AP170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
AP170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
AA170609 Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidligere uttalt at han er villig til å strekke ut en hånd til Nord-Koreas ledelse, men i et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sier han nå at det ikke kommer på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handler om nasjonal sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
AA170609 Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.
AA170609 Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.
AA170609 I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
AA170609 Selv om de nasjonale FM-kanalene slukkes, får 189 lokalradiostasjoner fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
AA170609 - Den sterkeste symbolposisjonen har utvilsomt Stiklestad hatt, sier Heidi Anett Øvergård Beistad, som er fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
AA170609 Stiklestad Nasjonale kultursenter drifter Spelet samtidig som de har et offentlig ansvar for å forske og formidle historien om Olav Haraldsson i samtid og ettertid.
AA170609 Det kan det herske skiftende oppfatninger om, men tilbake står uansett en opplevelse av at gjennom driften av Spelet, den aktive kontakten med Kirken, de gjentatte påminnelsene om Stiklestads nasjonale betydning for kristningsverk og nasjonsbygging og den lumre omgangen med mytiske objekter som « Olavssteinen », har SNKs historieformidling bid
AA170609 « Stiklestad Nasjonale Kultursenter ( SNK ) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie » skriver Heidi Anett Øvergård Beistad i dette debattinnlegget.
AA170609 Stiklestad Nasjonale Kultursenter ( SNK ) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie.
AA170609 Innleggsforfatteren : Heidi Anett Øvergård Beistad er fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
VG170608 I februar skal presidenten ha snakket med Comey om å stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170608 I februar så Trump seg nødt til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det ble avslørt at rådgiveren hadde snakket usant om sin kontakt med den russiske ambassadøren til USA før valget.
VG170608 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før, etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
VG170608 I enmannskretser veier også lokale saker og personlig popularitet vel så mye, gjerne mer, enn nasjonale politiske programmer.
SA170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
SA170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
NL170608 Konsekvensen av å stå utenfor Den nordnorske kulturavtalen vil resultere i begrenset tilgang til nasjonale midler og resultatet blir langt mindre aktivitet til folk der de bor.
NL170608 Den nasjonale regionreformen vil i seg selv påvirke kulturlivet ved at forvaltning av statlige driftstilskudd til institusjoner allerede er planlagt flyttet til regionene v / fylkeskommuner.
DN170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170608 Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.
DN170608 Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet lagt frem et felles forslag om nye nasjonale graveregler, som nå skal på høring før de legges frem for Stortinget.
DN170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
DN170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
DB170608 - LETTET : Lisbeth Røyneland, leder for den nasjonale støttegruppen for 22. juli hendelsene, er svært lettet over at Anders Behring Breiviks anke ble avvist av Høyesterett.
DB170608 Flynn var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken dagen før møtet Comey skriver om i uttalelsen.
DB170608 Avgjørelsen ble omgjort av den nasjonale domstolen i Gambia - som myndighetene i Gambia bekrefter overfor Dagbladet står over Sharia-domstolen.
DB170608 KAN DET SKJE : Britiske meningsmålere har tatt feil de to siste nasjonale valgene, men det er likevel svært mye som skal til for at Jeremy Corbyn skal stikke av med seieren i dag.
DB170608 - Vi vil forsøke å overtale våre venner til å tro at internasjonal ledelse er i deres nasjonale interesse - så vel som for resten av den frie verden.
DB170608 - Det kan ikke være noe tydeligere tegn enn at NATO og artikkel fem er sentrale i Canadas nasjonale sikkerhetspolitikk, sa hun.
DB170608 Flynn var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken dagen før møtet Comey skriver om i uttalelsen.
DB170608 Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i tre uker, før han fikk sparken av Trump fordi han hadde løyet om sin kontakt med russiske myndigheter.
DB170608 Eller gjorde Comey bare jobben sin da han unnlot å gi etter for det presset presidenten la på ham for å stanse etterforskingen av hans første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn ?
DB170608 Det er et svært modig brudd å ta, når Canadas eneste landegrense er med USA, når de to økonomiene er så innvevde og når Canadas nasjonale sikkerhet er avhengig av USA.
DA170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden.
BT170608 I en skriftlig uttalelse fra Comey som Senatet publiserte onsdag, skriver den tidligere FBI-sjefen at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 Det mest ødeleggende for Trump er ifølge jusseksperter Comeys påstand om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608https://www.aftenposten.no/verden/Comey-Trump-ville-ha-noe-igjen-for-a-la-meg-beholde-jobben-min-622835b.html Et sentralt poeng i Comeys vitneforklaring er gjengivelsen hans av et møte der Trump skal ha bedt FBI-direktøren om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsdirektøren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.
AP170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
AP170608 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
AP170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
AP170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden.
AP170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608 Et sentralt poeng i Comeys vitneforklaring er gjengivelsen hans av et møte der Trump skal ha bedt FBI-direktøren om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsdirektøren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.
AA170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene. ( ©NTB ) ¶
AA170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden. ( ©NTB ) ¶
AA170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 Det mest ødeleggende for Trump er ifølge jusseksperter Comeys påstand om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170607 Samme år fikk han sitt nasjonale gjennombrudd da han vant Melodi Grand Prix med låta « My Heart is Yours » og representerte Norge på hjemmebane i Eurovision Song Contest.
VG170607 Det startet basert på fabrikkerte nyheter, som ble publisert i vårt nasjonale nyhetsbyrå som ble hakket, noe som er bevist av FBI.
VG170607 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
NL170607 Trolig er det kun to strekninger i nord det kan være mulig å få nasjonale myndigheter med på en seriøs vurdering av.
FV170607 Etter å ha byttet til russisk matteundervisning skåret førsteklassingene på Eide skole skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven.
DN170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats under en høring i Senatets etterretningskomité onsdag.
DN170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers ble blant annet spurt ut om presidenten hadde forsøkt å påvirke etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget.
DN170607 - Det er nasjonale myndigheters ansvar å føre en politikk som utjevner forskjeller, understreker Jensen.
DB170607 Som i DDR har det nasjonale antidopinglaboratoriet i Moskva med et eget hemmelig kontrollregime sørget for at færrest mulig av de dopete utøverne deres er blitt tatt, men russerne har manglet styring : ¶
DB170607 De fabrikkerte nyhetene kom fra hackere og ble plantet i vårt nasjonale nyhetsbyrå, noe som FBI har bekreftet, sier utenriksministeren til CNN.
DB170607 Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken etter å ha forklart seg uriktig om samtaler han hadde hatt med Russlands ambassadør til USA - Sergej Kisljak.
DB170607 Men den australske koralleksperten Terry Hughes, som leder den nasjonale forskergruppen som vurderer korallblekingen, sier nå at halve revet har dødd på to år : 30 prosent i 2016, 19 prosent til i år.
DB170607 Helsedirektoratet anbefalinger og « De nasjonale faglige retningslinjene for Diabetes » er i tråd med europeiske og amerikanske retningslinjer og anbefaler : · ¶
DA170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170607 Den nasjonale etterretningsdirektøren Dan Coats og visejustisminister Rod Rosenstein er blant dem som skal bli spurt ut om sin personlige kontakt med Trump.
BT170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170607 Trumps argumentasjon må forstås ut fra innenrikspolitiske forhold, der administrasjonen legger opp til å reversere den nasjonale klimapolitikken som Obama-administrasjonen satte i gang.
BT170607 Parisavtalen er laget for å tåle skiftende nasjonale forhold.
BT170607 Parisavtalen er bygget på at de nasjonale målene bestemmes av landet selv.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Sparket-FBI-sjef-Trump-ba-om-lojalitet-622757b.html USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers unnlot å svare på mange av spørsmålene de fikk, og de nektet blant annet å gå i detalj om sine samtaler med Trump.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Sparket-FBI-sjef-Trump-ba-om-lojalitet-622757b.html Eks-FBI-sjef James Comey sier Donald Trump ba ham legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 Etter sparkingen av Comey for en måned siden skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 I en skriftlig forklaring sier eks-FBI-sjef James Comey at president Donald Trump ba ham legge vekk etterforskningen av Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers unnlot å svare på mange av spørsmålene de fikk, og de nektet blant annet å gå i detalj om sine samtaler med Trump.
AP170607 Eks-FBI-sjef James Comey sier Donald Trump ba ham legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 I tillegg skal Trump ha ytret et ønske om at Comey kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine Russland-forbindelser.
AP170607 McMaster som leder av Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AA170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers ble blant annet spurt ut om presidenten hadde forsøkt å påvirke etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget.
VG170606 Og da er det ofte at det ikke er de riktige folkene som blir nominert fra nasjonale idrettsforbund.
VG170606 Ifølge Hobér er de fleste av de 350 dommerne på CAS' liste nominert av nasjonale og internasjonale idrettsforbund, og han mener at det ofte er feil type jurister som dømmer.
VG170606 Mandag skrev amerikanske medier at dette kom som en overraskelse selv på Trumps eget nasjonale sikkerhetsteam.
SA170606 Den nye nasjonale strategien gjelder fram til 2025.
NL170606 Da daværende SV-leder Kristin Halvorsen på starten av 2000-tallet lanserte målet om full barnehagedekning i hele landet, ble det fra de rødgrønnes side åpnet for fullt for private aktører å delta i denne nasjonale dugnaden.
NL170606 », og i §11.4 « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til ein bestemt bruk eller i ein bestemt tilstand » ( våre uthevinger ).
NL170606 3 står det klart at « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til tilverking ved landanlegg i bestemte distrikt ( distriktskvote ). », og i §11.4 « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper
DN170606https://www.dn.no/nyheter/2017/06/06/2157/Utenriks/kaller-trumps-vapenavtale-med-saudi-arabia-for-falske-nyheter Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år. | - Minst én av disse hendelsene vil kunne utløse store bevegelser i markedene ¶
DN170606 Siden 2015 har alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltatt i prosjektet med nasjonale deleksamener.
DN170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år. | - Minst én av disse hendelsene vil kunne utløse store bevegelser i markedene ¶
DN170606 Gulfstatene har begrunnet bruddet med at de vil beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DB170606 Det er jo den nasjonale dopingkulturen som må utfordres for å stoppe svindelen.
DB170606 DER skal idretten selv først og fremst jobbe fram flest mulige uavhengige nasjonale dopingdomstoler i stedet for å la sakene gå rett til CAS i Lausanne.
DB170606 Vi ønsker at CAS skal sanksjonere og ikke de nasjonale forbundene, sa han til NTB.
DB170606 Så fulgte reporteren opp med å spørre om IOC egentlig ville ha vekk alle nasjonale avgjørelser om straff i dopingsaker : ¶
DB170606 Først etter at Thomas Bach understreket nødvendigheten av å prøve flere nasjonale dopingsaker internasjonalt, ble den samme holdningen et viktig anliggende også for FIS.
DB170606 Av notatene framgår det angivelig at Trump vill ha en slutt på granskingen av hans daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år.
DA170606 I denne heter det også at handlingen er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.
DA170606 Også flere andre offentlige toaletter bygd langs de nasjonale turistveiene har fått mye ros og omtale, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 I 2015 kåret designettstedet DesignCurial Stegastein i Aurland, som er del av konseptet Nasjonale turistveier, til verdens beste offentlige toalett.
DA170606 Helt fram til slutten av 2020-tallet vil de 18 nasjonale turistveiene bli rustet opp med blant annet ny arkitektur, kunst og toaletter, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 Dette toalettet, som er å finne ved Ersfjordstranda på Senja, er også del av tilbudet langs de nasjonale turistveiene.
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc.
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc.
AP170606 - Dette er en mann som sårer våre nasjonale verdier i en tid der vi bearbeider våre følelser og vår sorg, sier han.
AA170606 Av notatene framgår det angivelig at Trump vill ha en slutt på granskingen av hans daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. ( ©NTB ) ¶
AA170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år. ( ©NTB ) ¶
AA170606 - Først kåres det en vinner fra hvert deltagerland, i neste rekke blir det trukket ut en såkalt « short list » blant de nasjonale vinnerne.
VG170605 Sistnevnte er det eneste landet som deler grense med Qatar, men stenger nå denne for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
VG170605 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
VG170605 - Fordi farebildet nå endrer seg kan det være aktuelt å diskutere nasjonale hastighetsbegrensninger og sertifikatplikt, sier Parnemann.
DN170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA melder ifølge NTB at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DN170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DB170605 - De hadde den riktige talen, og den var klarert av McMaster, sier en kilde som ble informert av tjenestemenn fra det nasjonale sikkerhetsrådet umiddelbart etter Nato-møtet.
DB170605 mai, da Trump begynte å snakke under åpningsseremonien for Natos nye hovedkontor i Brüssel, at presidentens nasjonale sikkerhetsgruppe oppdaget at sjefen hadde truffet sin omstridte beslutning, uten å konsultere eller informere dem i forkant, skriver Politico.
DB170605 Saudi-Arabia begrunner bruddet med Qatar med et behov for å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
DB170605 Myndighetene i Saudi-Arabia, som er det eneste landet som deler landgrense med Qatar, begrunner bruddet med at landet er nødt til å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme », melder det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA - ifølge The Guardian.
DB170605 Etter at Comey fikk sparken har det kommet fram i amerikanske medier at Trump ba Comey avslutte etterforskingen av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som fikk sparken etter bare tre uker i jobben.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/Dette-kan-vi-vente-av-James-Comeys-vitnemal-i-Kongressen-torsdag-622352b.html Etter sparkingen skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170605https://www.aftenposten.no/verden/2017-har-vart-en-katastrofe-for-venstresiden-Na-soker-skadeskutte-arbeiderpartier-hjelp-i-Norge-622109b.html En stund så det ut til å gå mot valgkatastrofe for Labour, men de siste ukene har de klart å øke oppslutningen på de nasjonale målingene.
AP170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AP170605 Etter sparkingen skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170605 En stund så det ut til å gå mot valgkatastrofe for Labour, men de siste ukene har de klart å øke oppslutningen på de nasjonale målingene.
AA170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
AA170605 Det er uklart hvordan den diplomatiske krisen vil påvirke det nasjonale flyselskapet, Qatar Airways, som er ett av de største i regionen.
VG170604 Flere nasjonale valg har vist at målingene har tatt grovt feil og ikke kan taes for god fisk.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-i-London-Nekter-a-utsette-valget-622505b.html Theresa May sier at den nasjonale valgkampen vil gå som planlagt fra og med mandag.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-i-London-Nekter-a-utsette-valget-622505b.html Statsminister Theresa May og Det konservative partiet i Storbritannia innstiller den nasjonale valgkampen i dag.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-i-London-Nekter-a-utsette-valget-622505b.html Labour har nå også varslet at de kommer til å avlyse den nasjonale valgkampen i dag, og det er grunn til å tro at de liberale vil følge etter kun fire dager unna valget.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-i-London-Nekter-a-utsette-valget-622505b.html Kansellerer den nasjonale valgkampen i dag ¶
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Terroren-i-London-Nekter-a-utsette-valget-622505b.html Det presiseres at valgkampen vil foregå på lokalt plan, som utdeling av brosjyrer, men partiet vil ikke delta i den nasjonale valgkampen.
AP170604https://www.aftenposten.no/verden/Roykfylte-biljardhaller-er-apnet-igjen-i-Mosul-etter-IS-620803b.html Han minnes med stolthet da to nasjonale turneringer ble arrangert her i klubben, og han hadde en stor stab av medarbeidere i formelle uniformer.
AP170604 Theresa May sier at den nasjonale valgkampen vil gå som planlagt fra og med mandag.
AP170604 Statsminister Theresa May og Det konservative partiet i Storbritannia innstiller den nasjonale valgkampen i dag.
AP170604 Labour har nå også varslet at de kommer til å avlyse den nasjonale valgkampen i dag, og det er grunn til å tro at de liberale vil følge etter kun fire dager unna valget.
AP170604 Kansellerer den nasjonale valgkampen i dag ¶
AP170604 Det presiseres at valgkampen vil foregå på lokalt plan, som utdeling av brosjyrer, men partiet vil ikke delta i den nasjonale valgkampen.
AP170604 Han minnes med stolthet da to nasjonale turneringer ble arrangert her i klubben, og han hadde en stor stab av medarbeidere i formelle uniformer.
AP170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
AA170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
AA170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
SA170603 I den nasjonale cupen røk klubben ut på et tidlig stadie.
FV170603 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
DB170603 Denne påståtte atferden i posttjenesten tolereres ikke, og det overveldende flertallet av våre ansatte er ærlige, hardt arbeidende og troverdige personer som aldri ville vurdert å gjøre noe kriminelt, sier Jeldrys Lowry i det nasjonale postselskapet i USA til Alabama Local News.
DB170603 ( Dagbladet ) : En 47 år gammel kvinne som jobber for det nasjonale postvesenet i USA, er mistenkt for å ha matet en hund med kjøttboller som inneholdt spiker, skriver Alabama Local News.
DB170603 I land som Frankrike, Israel og Belgia må store nasjonale og internasjonale selskaper som tjener penger på formidling av filmer, serier og programmer, bidra til i finansieringen av nye produksjoner.
BT170603 På snittet av de ni nasjonale målingene i mai hadde de en oppslutning på 12,3 - kun 0,7 prosentpoeng bak Fremskrittspartiet.
BT170603 Relevante ambassader skal være knutepunkt for et samlet norsk engasjement, det være seg Norfund, Innovasjon Norge, norsk næringsliv eller bistandsfinansierte tiltak i samarbeid med multilaterale eller nasjonale partnere ».
AP170603 I den nasjonale cupen røk klubben ut på et tidlig stadie.
VG170602 Samtidig understreket han at EU på sin side må respektere Kinas nasjonale forhold og valg av utviklingsretning.
VG170602 Trump vil også fjerne hele den nasjonale klimaplanen « Climate Action Plan », som Obama la frem i 2013.
VG170602 Men det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man forebygger selvmord i skolen.
VG170602 Han ønsker at det kommer på plass nasjonale krav for hvilken kompetanse lærere skal ha i å kjenne igjen selvmordsrisiko eller psykisk uhelse hos elevene.
VG170602 Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å forebygge selvmord i norsk skole.
VG170602 - Slike fag og nasjonale krav mener vi burde finnes.
VG170602 - Lærerutdanningene skal gi studentene kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, selv om det finnes ikke nasjonale krav rettet mot selvmordstanker særskilt.
SA170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
SA170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
SA170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
NL170602 Med 7, 5 nasjonale millioner til turstier ?
NL170602 Det eneste tiltaket i regjeringens strategi rettet mot bærekraftig reiseliv er kr 7, 5 millioner til « Nasjonale Turstier ».
FV170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
DB170602 Bare De Grønne, KrF og SV ønsker noen form for nasjonale mål for å feie for egen dør.
DB170602 Han tok hypokhâgne, Science Po i Paris og gikk på Den Nasjonale Administrasjonsskolen.
DA170602 Reformen er hentet fra Stavanger kommunes omstillingsprosjekt, og fører forhåpentligvis til nasjonale standarder for sykehjemsmåltider.
BT170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
BT170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
AP170602https://www.aftenposten.no/norge/Ber-myndighetene-om-fortgang-i-immunsvikt-screening-av-nyfodte-620906b.html Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170602https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Leker-og-en-malt-ku-pa-gjerdet-skjuler-ikke-laste-dorer-og-piggtradgjerder-622371b.html Seniorrådgiver Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP170602https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Leker-og-en-malt-ku-pa-gjerdet-skjuler-ikke-laste-dorer-og-piggtradgjerder-622371b.html FOTO : Pernille Meum, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
AP170602https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Her-skal-Johaugs-OL-skjebne-avgjores--De-som-er-her_-er-kanskje-ikke-forberedt-pa-alle-sporsmalene-som-kommer-236641b.html Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Premier-League-klubbene-haver-inn-milliarder-Seriemester-Chelsea-satte-rekord-236674b.html I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
AP170602 Det ble raskt avvist av Flilipinnenes nasjonale sikkerhetsrådgiver Hermogenes Esperon, som sa at alt tydet på at mannen forsøkte å stjele sjetonger.
AP170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AP170602 Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170602 Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170602 Seniorrådgiver Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP170602 FOTO : Pernille Meum, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
AP170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
AA170602 Spørsmålet er om noen vil inngå et slikt samarbeid med et land som gir stadig flere signaler om at nasjonale interesser er viktigere enn de globale.
AA170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
VG170601 STEVNET : Her er USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og advokat Michael Flynn i Trump Tower i desember i fjor.
VG170601 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren og Donald Trumps mangeårige advokat er blant flere som nå er stevnet av etterretningskomiteen i Representantenes hus.
SA170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
SA170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
NL170601 Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet.
NL170601 PSTs nasjonale operasjonssenter åpnet i januar 2017.
NL170601 Nasjonale krav til politiets responstid ble innført i 2015.
DN170601 Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale .
DB170601 - Vi hadde et kommunestyremøte i går med bakgrunn i at den nasjonale sentrale forskriften ble opphevet 18.mai.
DA170601 Den nasjonale bestemmelsen legger føringer på dagens regionale planbestemmelse for varehandelen som sier at det kun er plasskrevende varer som biler, båter og traktorer som kan etablere seg i et område som Forus.
DA170601 - Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse.
BT170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
BT170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
BT170601 Gjennomsnittet av ni nasjonale meningsmålinger som ble publisert i mai og som Poll of polls har beregnet, viser små endringer fra april.
BT170601 Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera arrangerer en slags opera-karaoke på Logen.
BT170601 Enda en fulltreffer fra Bergen Nasjonale Opera, mener BTs anmelder.
AP170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år - og helst styrkes.
AA170601 Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken.
AA170601 Det nasjonale bestandsmålet er på 65 årlige gaupefamilier.
AA170601 Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på gaupe for femte året på rad, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
AA170601 - Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse.
AA170601 Særorganutvalget har lagt opp til en mer tydelig fordeling av oppgaver mellom hva som er de ulike politidistrikts oppgaver, og hva som skal håndteres av politiets nasjonale enheter.
VG170531 Blant disse er utenriksminister Rex Tillerson, sjefen for det nasjonale økonomiske råd Gary D.
SA170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
SA170531 I en tale i New York sa han at å trekke seg fra avtalen kunne undergrave USAs nasjonale sikkerhet og økonomi, ifølge amerikanske medier.
FV170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
FV170531 I en tale i New York sa han at å trekke seg fra avtalen kunne undergrave USAs nasjonale sikkerhet og økonomi, ifølge amerikanske medier.
DN170531 - Vi håper at både lokale og regionale investorer, samt nasjonale og internasjonale er interessert i banken, sier Heiberg.
DN170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsa vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
DN170531 Konflikten ble brettet ut i nasjonale medier i april 2014 da en halvdel av Wenche og Roger Waages uthus fra 1947 ble fjernet på ordre fra Arne Vigeland.
DB170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170531 Klinikken samarbeider med politiet og andre nasjonale myndigheter i landet, og skal ha skjerpet sikkerheten i sitt eget system.
DB170531 Det betyr at de som har evnene til å overvåke disse samtalene gjør det, sier Derek Chollet, som tidligere satt i det nasjonale sikkerhetsrådet og har jobbet som rådgiver for Pentagon.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale .
DB170531 I et notat skrevet av Comey som New York Times hevder å kjenne til, skal Trump under et møte i Det ovale kontor ha sagt « Jeg håper du kan gi slipp på dette » til FBI-sjefen, med henvisning til etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Mike Flynn.
DB170531 Det toppet seg i februar 2015, da snittet for nasjonale målinger viste 41,9 prosent for Jonas Gahr Støre.
DB170531 Det er en nesten en sjettedel av det nasjonale kulturbudsjettet.
DA170531 Det er også året da klimaforliket sier at de nasjonale utslippene skulle vært redusert med 15 til 17 millioner tonn.
BT170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsen vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
BT170531 For det første har andre land, inkludert Kina, allerede klart uttalt at de vil støtte Parisavtalen og gjennomføre sine nasjonale bidrag uavhengig av hva USA velger å gjøre.
BT170531 Det er derfor avgjørende at landene over tid presenterer mer ambisiøse nasjonale mål.
BT170531 De nasjonale bidragene til utslippskutt strekker imidlertid ikke til for å nå dette målene.
BT170531 juni 1917 behandlet innstillingen om opprettelsen av en handelshøyskole i Bergen, ble det argumentert visjonært for den nasjonale betydningen en slik utdanning ville få.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/Trump-trekker-trolig-USA-ut-av-Parisavtalen-622265b.html Av disse har 147 land ratifisert avtalen og innlemmet den i sitt eget nasjonale lovverk.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Resten-av-verden-ma-hegne-om-Parisavtalen-622294b.html En vesentlig del av avtalen er forpliktelsen til å oppdatere nasjonale klimaplaner hvert femte år.
AP170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170531 Av disse har 147 land ratifisert avtalen og innlemmet den i sitt eget nasjonale lovverk.
AP170531 En vesentlig del av avtalen er forpliktelsen til å oppdatere nasjonale klimaplaner hvert femte år.
AP170531 Det er dårlig nytt for vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid.
AA170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsa vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
AA170531 Funnet har vakt stor oppsikt, og fått spalteplass og sendetid i nasjonale og internasjonale medier.
VG170530 Hegerberg er nemlig kåret til årets kvinnelige fotballspiller i 2017 av Storbritannias nasjonale TV- og radiokringkaster.
VG170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
VG170530 Savner nasjonale retningslinjer ¶
VG170530 Reikrås og Heltne savner nasjonale retningslinjer for hvordan direktesendte overgrep skal etterforskes.
NL170530 En viktig utfordring i den nasjonale og internasjonale kampen om ressurser, er at vi trenger større politisk kjøttvekt.
DN170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
DB170530 Vi håper at det vil komme nasjonale føringer for hvordan disse sakene best mulig kan løses, skriver Vest politidistrikt i dag.
DB170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
DA170530 Forskerne kommer fra blant annet det nasjonale , amerikanske instituttet for atmosfæreforskning ( NCAR ) og forskningsteamet Climate Interactive.
BT170530 Kritikken blir snodig når vi vet at Ap og Sp la inn null kroner til E16/Vossabanen da de laget sin Nasjonale transportplan for 2014 - 2023.
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Slik-begrunner-Tyrkia-massearrestasjoner-og-oppsigelser-622099b.html Det globale nettverket til « Fethullahs terrororganisasjon » ( FETÖ ) består av flere enn 500 selskaper, hundrevis av stiftelser og medieselskaper og over 1000 skoler spredt over 170 land, heter det i rapporten fra Tyrkias Nasjonale Etterretningsorganisasjon ( MIT ).
AP170530 Det globale nettverket til « Fethullahs terrororganisasjon » ( FETÖ ) består av flere enn 500 selskaper, hundrevis av stiftelser og medieselskaper og over 1000 skoler spredt over 170 land, heter det i rapporten fra Tyrkias Nasjonale Etterretningsorganisasjon ( MIT ).
AP170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
AP170530 Hermansen påpeker at samtlige anskaffelser har vært offentliggjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
AP170530 Methi hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter stilte i Aftenposten den 24.5 et godt spørsmål om « Hvem har ansvar for kommentarfeltene ?
AA170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
AA170530 Ombudet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen ( CEDAW ) og FNs konvensjon mot rasediskriminering ( CERD ), mener at Europarådets rapport om nasjonale minoriteter bør være en vekker for norske myndigheter.
AA170530 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener norske myndigheter må sikre rettighetene til nasjonale minoriteter - også for tilreisende rom.
AA170530 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner. ( ©NTB ) ¶
SA170529 I den fremkommer det at Sandnes-skolen skårer bedre enn nasjonale tall og tall for Rogaland på 10 av 16 indikatorer.
SA170529 Ved første tildelingsrunde i 2017 har Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for akustikk, teknisk utstyr og lokaler, fordelt godt 6,7 millioner kroner til 10 aktører i Rogaland.
NL170529 Omfanget er dokumentert i den nasjonale undersøkelsen om pasientsikkerhetskultur hvor UNN ender alene nederst.
NL170529 Figuren nedenfor viser at IIS hatt en signifikant økning i de tellekanter som måles i nasjonale kvalitetsprosesser.
FV170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
DN170529 Som et alternativ til å gå ut av Parisavtalen har Trump også vurdert å redusere USAs nasjonale mål om utslippskutt.
DN170529 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170529 * Hold deg oppdatert på lokale og nasjonale nyhetskanaler.
DB170529 Tidligere seniorkonsulent i det nasjonale sikkerhetsrådet, Ashley Acedillo, sier til kanalen at det foreløpig ikke finnes tegn til at IS anerkjenner gruppa som del av et større terrornettverk.
DB170529 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forsvarsforskningsakademiet.
DB170529 Politibetjent Luis Barahona var blant de 600 fra politiet som hadde ansvaret for sikkerheten på Honduras' nasjonale stadion i hovedstaden Tegucigalpa søndag.
DB170529 Den ene nasjonale kulturen er ikke nødvendigvis noe bedre enn den andre, men prøver man å blande dem, går det ikke bra.
DA170529 - Aldri har vi hatt så mange nasjonale lovgivninger som forbyr vold mot kvinner.
DA170529 - Aldri har vi hatt så mange nasjonale lovgivninger som forbyr vold mot kvinner.
DA170529 I de 15 årene etter har 19 andre land fulgt etter med nasjonale varianter.
DA170529 Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av nasjonale og lokale forbud verden over.
DA170529 Det er nettopp et titalls afrikanske land som har gått foran og ledet vei i å innføre nasjonale plastforbud.
DA170529 Han tror på Schulz-effekten i det nasjonale valget.
DA170529 Både Post og Stenseng har tro på seier i de nasjonale valgene til høsten.
BT170529 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Vi mener dette er et spørsmål nasjonale myndigheter må ta stilling til, og ikke noe som kan avklares mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus ( OUS ).
AP170529 Vi mener dette er et spørsmål nasjonale myndigheter må ta stilling til, og ikke noe som kan avklares mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus ( OUS ).
AA170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170529 Politibetjent Luis Barahona var blant de 600 fra politiet som hadde ansvaret for sikkerheten på Honduras' nasjonale stadion i hovedstaden Tegucigalpa søndag.
AA170529 - Temaet knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og har en sterk samtidsrelevans, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i en pressemelding.
VG170528 Søkelyset er særlig rettet mot Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som fikk sparken etter bare 25 dager - for å ha løyet om sine koblinger til Russland.
VG170528 I FOKUS : Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er nå i fokus for flere av etterforskningene rundt Russlands innblanding i det amerikanske valget.
VG170528 Det er bra å sette seg nasjonale klimamål.
VG170528 Det betyr at vi er et lite skritt nærmere våre ambisiøse, nasjonale mål for kutt innen 2030.
SA170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
DB170528 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forvarsforskningsakademiet.
DB170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef, ifølge NTB.
DB170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Svigersonnens-hemmelige-Russland-forslag-forer-til-at-Trump-avlyser-folkemote-622041b.html USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Historiker-mener-bare-to-andre-presidenter-har-vart-like-ille-ute-som-Trump-621480b.html Reagans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Pointdexter måtte gå av.
AP170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AP170528 Reagans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Pointdexter måtte gå av.
AA170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170528 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forvarsforskningsakademiet.
VG170527 Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt « dypt bekymringsfulle » og en « alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet ».
SA170527 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170527 Han tilkjennega sin varme støtte til president Trump under Det republikanske partiets nasjonale møte i juli.
DB170527 Men, en stein i skoen for Trine Skei Grande er gjennomsnittet fra alle nasjonale målinger.
DB170527 For ikke å snakke om den spontane, nasjonale omfavnelsen av visse sangtekster av Paus, Grieg og Diem i kjølvannet av terroren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.
AA170527 Den ene av militsene er knyttet til den FN-støttede nasjonale samlingsregjeringen ( GNA ), mens den andre støtter den tidligere regjeringen til Kalifa Ghweil.
AA170527 Som Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver ble han omtalt som det demokratiske motstykket til republikaneren Henry Kissinger. ( ©NTB ) ¶
VG170526 Det er like fullt uholdbart at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan avsluttende eksamen i videregående skole skal avvikles.
VG170526 Det er en grunn til at nasjonale eksamener har likt innhold i hele landet, at sensur gjennomføres etter gitte retningslinjer og at det finnes prosedyrer for å påklage karaktersettingen.
NL170526 Jeg mener det må legges påtrykk for å frigi hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet i Vardø og andre anlegg uten at det skader nasjonale interesser.
DB170526 Det norske argumentet for større kvoter var jo nettopp muligheten til å speile den brede nasjonale rekutteringen vår.
DB170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
DB170526 ¶ TARMKREFTSCREENING : Overlege Thomas de Lange har siden 2012 ledet det nasjonale pilotprosjektet for tarmkreftscreening.
DA170526 Spilles på Den Nasjonale Scene i Bergen 22. mai-7. juni.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ny-rapport-Kollektivutbygging-i-Oslo-er-likevel-ikke-lonnsomt-621879b.html - Dette er nasjonale prosjekter, og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere, sier Raja.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Helsevesenet-reagerer-pa-mangler-i-milliardsystem-Tar-opp-mot-to-ar-a-fa-rettet-feil-621518b.html Fra en operasjonssentral på Gjøvik overvåker ansatte i Helsetjenestens driftsorganisasjon ( HDO ) deler av det nasjonale kommunikasjonssystemet.
AP170526 - Dette er nasjonale prosjekter, og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere, sier Raja.
AP170526 Fra en operasjonssentral på Gjøvik overvåker ansatte i Helsetjenestens driftsorganisasjon ( HDO ) deler av det nasjonale kommunikasjonssystemet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 USAs president Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt « dypt bekymringsfulle » og en « alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet ».
AA170526 Flere nasjonale sjøparker langs Andaman-kysten, inkludert Similian-øyene, har vært stengt for turister siden midten av mai.
AA170526 På Adresseavisens siste, nasjonale måling hadde de 2,3 prosent, men i Dagbladet nådde de nylig hele 3,9 prosent - og var inne med to mandater.
VG170525 - Vi foreslår at det utarbeides nasjonale planer hvert år, som hvert enkelt land skal forplikte seg til.
VG170525 Dermed overkjører de nasjonale politikerne byrådet i Oslo.
SA170525 Nedgang i resultatet på nasjonale prøver og økt sykefravær er resultat av posisjonens skolepolitikk, mener han.
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato.
DB170525 Sist vinter slo Sverige alle nasjonale rekorder.
DB170525 Han var særlig opptatt av å snakke om et mål NATO-landene har blitt enige om å gjøre : Å innføre nasjonale planer for å gjennomføre det såkalte toprosentsmålet, og deretter rapportere om framgangen.
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
AP170525https://www.aftenposten.no/reise/Forsopling-pa-populart-turmal-provoserer-10195b.html I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 Norges nasjonale kompani for samtidsdans Carte Blanche viste utdrag fra sin nye forestilling While They Are Floating på åpningsseremonien for Festspillene i Bergen onsdag denne uken.
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
VG170524 Men NATOs generalsekretær sier også at det er umulig for både NATO og nasjonale regjeringer å garantere folk i Europa 100 prosent sikkerhet.
NL170524 Uten sammenligning for øvrig vil få mene at vi skal slutte å forske på, snakke om eller belyse nye sider av krigshistorien, sjøl om det for mange kan være vanskelig å forholde seg til sine personlige erfaringer i det nasjonale traumet en krig er.
DB170524 Russerne har klare resultatmessige grunner for å være offensive med de nasjonale kvotene.
DB170524 PORTOROZ ( Dagbladet ) : I flere år har både konkurrentene og ledelsen i internasjonal langrenn forsøkt å begrense den eventyrlige norske suksessen i skisporet ved hjelp av mindre nasjonale kvoter i verdenscupen.
DA170524 Skulle Macron lykkes i å overtale Trump, blir det hans første globale seier for å gjenopprette verdier i sentrum av politikken i et landskap der nasjonale og ytre høyre øker sin oppslutning, skriver Newsweek.
DA170524 Presidenten ønsker at målet om to prosent av nasjonale budsjetter til NATO møtes « med en gang », sier en amerikansk statsansatt til Euractiv.
AP170524 Sultan Ahmed Al Jaber, statsråd i De forente arabiske emirater ( FAE ) og toppsjef i Abu Dhabis nasjonale oljeselskap, har akkurat tatt direkteheisen opp til toppetasjen på Grand Hotel i Oslo.
AP170524 Sultan Ahmed Al Jaber, statsråd i De forente arabiske emirater ( FAE ) og toppsjef i Abu Dhabis nasjonale oljeselskap, har akkurat tatt direkteheisen opp til toppetasjen på Grand Hotel i Oslo.
AP170524 Riksteatret/Den Nasjonale Scene, Bergen ¶
AA170524 Håkon Bergsjø er seksjonsleder for Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo.
VG170523 Olaf Tufte har markert seg som den aller beste norske roeren både under treningsleiren i Portugal og de to nasjonale regattaene på Årungen.
VG170523 Samtidig opplyser USAs nasjonale etteretningssjef, Dan Coats, at amerkiansk etteretning foreløpig ikke har informasjon som verifiserer at IS står bak angrepet, melder AP.
VG170523 Samtidig opplyser USAs nasjonale etteretningssjef, Dan Coats, at amerkiansk etteretning foreløpig ikke har informasjon som verifiserer at IS står bak angrepet.
VG170523 I HARDT VÆR : Michael Flynn, Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, nekter å levere over dokumenter til Senatets etterretningskomité, av frykt for å inkriminere seg selv.
VG170523 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
VG170523 Cummings sitter i kontrollkomiteen i Representantenes hus, og uttalte mandag at den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal ha villedet etterforskerne både om sin kontakt med russere, og om utbetalinger fra russiske selskaper.
VG170523 Og når det da kommer forslag fra POD om at vegg-i-vegg er tak-til-gulv, altså ulike etasjer, så samsvarer ikke det med det som er evaluert i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.
VG170523 Og jeg ble veldig overrasket da de presenterte løsninger som var i strid med det som var det nasjonale nødmeldingsprosjektets grunnkonsept.
NL170523 Tatt i betraktning den norske forsvarsdebatten og den sørgelige tilstanden i vårt nasjonale forsvar, fremstår våre internasjonale bidrag som et himmelropende paradoks.
NL170523 I tillegg er det åpenbart at allierte land som konstaterer at Norge ikke har bygd tilstrekkelige, egne forsvarsverker, neppe vil ofre sine sønner og døtre for et land som selv med åpne øyne har nedprioritert sitt nasjonale forsvar.
NL170523 Gruvedrift, vindkraft eller reintallsreduksjon ; alt begrunnes med nasjonale ideologiske mål som " samfunnsnytte " eller " bærekraftig utvikling ".
DB170523 ( Dagbladet ) : Alexander Strobl ( 24 ) har skapt nasjonale overskrifter i Tyskland etter den dramatiske sesongavslutningen på nivå fire i tysk fotball.
DB170523 Tirsdag besøkte den amerikanske presidenten Israels nasjonale holocaustmuseum Yad Vashem i Jerusalem.
DB170523 MINNESERMONI : President Donald Trump og USAs førstedame, Melania Trump, mintes holocaust-ofrene under besøket på Israels nasjonale holocaustmuseum Yad Vashem tirsdag.
DA170523 De har ønsket at jeg skal presse på i nasjonale og internasjonale spørsmål.
BT170523 Spekter sier de tar hensyn til denne usikkerheten ved å tilby en midlertidig pensjonsordning som « reforhandles så snart de nasjonale rammevilkårene er på plass ».
VG170522 Antidoping Norge var blant 14 nasjonale antidopingbyråene som var med på å skrive et åpent brev til IOC-president Thomas Bach, med oppfordring om å utestenge Russland fra de olympiske lekene i Rio.
VG170522 Det nasjonale statsadvokatembetet og Stine Sofies stiftelse er blant flere som mener det i noen tilfeller bør kunne utmåles strengere straff enn fengsel i 21 år.
VG170522 - Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken.
NL170522 Mye har vært skrevet om nasjonale strateger, men da helst om de som bodde sør for Dovre.
NL170522 Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen ( NTP ), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll - E8 Brevika Nord - delvis kan bli løst.
DN170522 Den sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nekter å legge frem dokumenter for Kongressen.
DB170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
DB170522 I midten av mars skrev CNN at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal ha mottatt 33 750 dollar, noe som tilsvarer rundt 280 000 norske kroner, fra den statlige russiske tv-kanalen RT, for en tale han holdt i 2015.
DB170522 AP meldte tidligere i dag at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren nekter å gi fra seg dokumenter til Senatet i forbindelse med de parallelle granskningene av Flynn og Russlands innblanding i forbindelse med presidentvalget.
DB170522 ¶ GRANSKNING : USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg fra stillingen tidligere i år, etter å ha løyet om kontakt med russiske myndigheter.
DB170522 Haaland, teatersjef ved Den Nasjonale Scene.
DA170522 Michael Flynn, USAs sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, vil ikke gi fra seg private dokumenter.
DA170522 I strid med nasjonale føringer ¶
DA170522 Uten betydelige utslippsreduksjoner her kan nasjonale mål og forpliktelser ikke nås.
DA170522 Den nasjonale klimapolitikken og Norges klimaforpliktelser er en viktig begrunnelse for disse tiltakene.
DA170522 Byregionene vil være viktige for å oppfylle nasjonale forpliktelser.
DA170522 - Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken.
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
DA170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
BT170522 SIER NEI : Michael Flynn, USAs sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, vil ikke gi fra seg private dokumenter.
BT170522 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
BT170522 Donald Trumps sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn vil ikke etterkomme anmodningen om å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité.
BT170522 Som anerkjennelse for sitt forskningsarbeid har han mottatt nasjonale og internasjonale utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestemedalje i 2013. - 4 - 16-025171ASD-BORG/03 2.
BT170522 MDG fikk sitt store nasjonale gjennombrudd ved stortingsvalget i 2013, og sikter seg inn mot fem prosents oppslutning ved årets valg.
BT170522 I stedet vedtok partiet å redusere den nasjonale arbeidstiden til 30 timer per uke.
AP170522 Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170522 Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170522 - Alle er velkommen til å delta i den nasjonale dialogen, unntatt Riek Machar.
AA170522 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AA170522 Donald Trumps sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn vil ikke etterkomme anmodningen om å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AA170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
AA170522 Initiativet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen mandag sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
SA170521 Partiet vil opprettholde forbudet mot å kjøpe sex og sier nei til nasjonale nikab-regler.
SA170521 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Rasmus Hansson går til valg på et vedtak om å øke bistanden til 1,2 prosent av brutto nasjonalinntekt ( BNI ).
DN170521 Limi forutsetter at så vil skje og viser til den nye nasjonale transportplanen på 1.000 milliarder.
DB170521 Til det er nivået i sykling for høyt og vår nasjonale tradisjon fortsatt for spinkel.
DA170521 En tverrpolitisk gruppe som kaller seg Den øverste nasjonale komitéledelsen, der også president Mahmoud Abbas' Fatah-bevegelse inngår, skal markere en såkalt « Raseri-dag » i forbindelse med presidentbesøket.
BT170521 Vannskutere er dermed sidestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AA170521 En tverrpolitisk gruppe som kaller seg Den øverste nasjonale komitéledelsen, der også president Mahmoud Abbas' Fatah-bevegelse inngår, skal markere en såkalt « Raseri-dag » i forbindelse med presidentbesøket.
VG170520 Han har også vært medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet siden 1989. | - Russerne skrøt av å kunne bruke Flynn ¶
VG170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
VG170520 Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.
DN170520 Hun viser til at Trump angivelig skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey skrinlegge etterforskningen av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
DB170520 Medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet siden 1989, Iverksettelsesrådet siden 1991 og det geistlige Ekspertrådet siden 1991.
DB170520 Derimot hevder Spicer at « den virkelige historien » er hvordan lekkasjer fra private og konfidensielle samtaler undergraver den nasjonale sikkerheten.
DB170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
DA170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
DA170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
BT170520 De nasjonale talspersonene Une Bastholm og Rasmus Hansson la på landsmøtet frem en liste over hvor disse jobbene kan komme. 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
AA170520 Hun viser til at Trump angivelig skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey skrinlegge etterforskningen av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washingto
VG170519 I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170519 Folk som for 30 år siden ble omtalt med nasjonale merkelapper, som « pakistanere », eller hakket på med ord som « pakkis », blir nå oftere omtalt som « muslimer ».
VG170519 Denne nasjonale og kulturarv-orienterte kristendomsvennligheten har fått flere merkelapper fra forskere.
VG170519 Her er Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, MDGs nasjonale talspersoner, avbildet på landsmøtet på Lillehammer fredag.
VG170519 - At motstanden er så stor, er nok delvis en myte skapt av nasjonale medier.
NL170519 - Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sa den nasjonale bondelagslederen, Lars Petter Bartnes, torsdag.
NL170519 til det ballistiske missilforsvaret skal være basert på frivillige nasjonale bidrag.
NL170519 Vi har også påvist at ledere ved institusjonen har holdninger som ikke synes å være i takt med nasjonale retningslinjer for pasientsikkerhet.
NL170519 Hvordan ville denne bedriften og samfunnet omkring ha fungert dersom den ble stengt inne i nasjonale beskyttelsesmurer med kvoterestriksjoner og en uendelighet av et papirstemplende byråkrati ?
DN170519https://www.dn.no/nyheter/2017/05/19/2120/Teknologi/nsm-tar-hemmelige-adresser-fra-nettleseren-publiserer-dem-pa-nett Håkon Bergsjø er seksjonsleder for Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo.
DN170519 Håkon Bergsjø er seksjonsleder for Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo.
DN170519 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170519 - Ta vare på fremtiden, avsluttet de nasjonale talspersonene Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson i kor da de holdt åpningstale sammen på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne på Lillehammer.
DB170519 I motsetning til andre partier har MDG ingen partileder, men to nasjonale talspersoner.
DB170519 GRØNN TALSPERSON : Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson MDGs nasjonale talspersoner.
DB170519 Derimot hevder Spicer at « den virkelige historien » er hvordan lekkasjer fra private og konfidensielle samtaler undergraver den nasjonale sikkerheten.
DB170519 Jeg håper du kan gi slipp på dette, skal Trump ha sagt, ifølge New York Times, om den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som i februar mistet jobben.
DB170519 MDG-stikk til Støre : Og så er det havet, ikke « havrommet som noen tror det heter » ¶ - Nasjonale bestandsmål skal oppfattes som en nedre, kritisk grense og ingen idealbestand.
DA170519 Ifølge et notat skrevet av den sparkede James Comey skal Trump personlig ha bedt Comey stanse etterforskningen av den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DA170519 Sammen med det vi møter i flere nasjonale paviljonger er dette uttrykk for en ny form for nasjonalisme.
DA170519 Men ved å vandre gjennom Arsenale og de nasjonale paviljongene i Giardini vil du få med deg det viktigste.
DA170519 I de nasjonale paviljongene er det tydelig blant annet i Marc Bradfords installasjon i den amerikanske paviljongen i Giardini, parken der den nordiske paviljongen ligger like ved siden av USAs.
DA170519 Stjernstedts tittel peker ikke mot speilet i seg selv, men hvordan speilingen åpner for « et stedløst sted » der man kan flytte oppmerksomheten bort fra det nasjonale hensynet og over på det enkelte kunstnerskapet.
DA170519 Det sier Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm, før landsmøtet som starter på Lillehammer i dag.
BT170519 ØYNER HÅP : Tallene viser et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger ( i prosent ) publisert på pollofpolls.no.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Miljopartiet-De-Gronnes-landsmote---Vi-tor-a-banne-i-oljekatedralen-og-si-Det-ma-ta-slutt-621476b.html Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-havnet-i-apen-konflikt-i-fjor-I-ar-holder-hun-seg-unna-landsmotet-621530b.html Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MdGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter : ¶
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-havnet-i-apen-konflikt-i-fjor-I-ar-holder-hun-seg-unna-landsmotet-621530b.html MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått - og vedvart - mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.
AP170519https://www.aftenposten.no/norge/politikk/De-havnet-i-apen-konflikt-i-fjor-I-ar-holder-hun-seg-unna-landsmotet-621530b.html Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.
AP170519 - Igjen er den virkelige historien at vår nasjonale sikkerhet er blitt svekket ved at private og høyt graderte samtaler er blitt lekket ut, sier Sean Spicer, pressetalsmann i Det hvite hus, til The New York Times.
AP170519 Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.
AP170519 Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MdGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter : ¶
AP170519 MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått - og vedvart - mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.
AP170519 Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.
AA170519 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
AA170519 Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MDGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter.
AA170519 MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått - og vedvart - mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.
AA170519 Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.
AA170519 Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.
VG170518 I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170518 I notatet står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
SA170518 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
SA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
NL170518 Vi er en landsdel smekkfull av potensiale, men den øredøvende mangelen på nordlendinger i nasjonale lederstillinger er et tydelig symptom på at her er det noe som har gått galt.
DN170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kommer ikke til å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité, opplyser en advokat.
DN170518 Republikaneren Burr hadde da blitt informert av en advokat for Flynn om at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke kommer til å etterkomme kravet fra komiteen om å utlevere private dokumenter.
DN170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
DN170518 De nasjonale talspersonene Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson møtte pressen tirsdag i forkant av partiets landsmøte.
DB170518 WADA vedtok torsdag hurtiginnføring av nye regler slik at nasjonale og internasjonale idrettsmyndigheter kan straffes ved avdekking av systematisk doping.
DB170518 - WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner.
DB170518 - WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner.
DB170518 Men avstanden mellom ambisjonene og virkeligheten, i alle fall slik den kommer til uttrykk i nasjonale valg og meningsmålinger, er fortsatt stor for kreftene til venstre for Arbeiderpartiet.
DA170518 Tirsdag siterte The New York Times et notat fra Comey der det kommer fram at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
DA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
DA170518 Utvalget har vurdert organisering og mulige innsparinger av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser.
BT170518 Denne uken kom det videre frem at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
BT170518 GDPR bør bli et viktig utgangspunkt for videre regulering og nasjonale lovverk, også her i Norge.
AP170518https://www.aftenposten.no/verden/Trump-om-Russland-anklagene---Det-er-latterlig-Alle-mener-det-621444b.html etter møtet med Rosenstein at han var skuffet over visejustisministerens unnvikende svar, men at han likevel hadde hørt nok til å konkludere med at Trump kan få store problemer etter at han angivelig ba tidligere FBI-direktør James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170518https://www.aftenposten.no/verden/Trump-om-Russland-anklagene---Det-er-latterlig-Alle-mener-det-621444b.html Han avviste også at han skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey om å avslutte etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
AP170518https://www.aftenposten.no/norge/politikk/-MDG-antyder-at-partiets-egen-politikk-kan-oppfattes-som-utopisk-621044b.html Bastholm er nasjonale talspersoner.
AP170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
AP170518 etter møtet med Rosenstein at han var skuffet over visejustisministerens unnvikende svar, men at han likevel hadde hørt nok til å konkludere med at Trump kan få store problemer etter at han angivelig ba tidligere FBI-direktør James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170518 Han avviste også at han skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey om å avslutte etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
AP170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som fikk sparken i januar, kommer ifølge en advokat ikke til å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AP170518 Bastholm er nasjonale talspersoner.
AA170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
AA170518 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170518 USAs president Donald Trump prøvde angivelig å be tidligere FBI-sjef James Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AA170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har ennå ikke svart på anmodning om å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AA170518 Republikaneren Burr sa da at han var blitt informert av en advokat for Flynn om at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke kommer til å etterkomme kravet fra komiteen om å utlevere private dokumenter.
AA170518 Tirsdag siterte The New York Times et notat fra Comey der det kommer fram at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
VG170517 I det møtet skal Trump ha bedt Comey om å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170517 Jeg håper du kan la dette gå, skal president Trump ha sagt for å få FBI-sjef Comey til å droppe etterforskningen av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver.
SA170517 ) og USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kort etter at Trump overtok som president.
DN170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170517 Vi må umiddelbart ha lukkete briefinger om hva som skjedde så Kongressen i hvert fall vet like mye som russiske ledere, og vet om betydningen for vår nasjonale sikkerhet, våre allierte og mennene og kvinnene som beskytter landet vårt, sier den republikanske kongressrepresentanten Barbara Comstock.
DB170517 Tirsdag sprakk nyheten om at Comey i et notat hevder at Trump ba ham stanse etterforskningen av hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
DA170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Flynn.
BT170517 Kransenedleggelse ved alle statuer og nasjonale symboler.
AP170517 Sent tirsdag kveld meldte The New York Times at tidligere FBI-direktør James Comey skal ha skrevet et notat der han hevder at president Trump ba ham om å droppe etterforskningen mot sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
AP170517 Ifølge dette notatet skulle Trump ha snakket med Comey om etterforskningen av sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som nylig hadde fått sparken Flynn hadde tilbakeholdt opplysninger om sine russiske kontakter før Trump ble innsatt.
AA170517 Her står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170517 President Donald Trump deling av IS-etterretning var rutinemessig og « helt innenfor », fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170517 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
AA170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Flynn.
VG170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170516 AVVISER : USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170516 NEW YORK ( VG ) Ifølge USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver visste ikke engang president Donald Trump selv hvem som hadde gitt informasjonen han videreformidlet til russerne.
VG170516 Det kom frem under en pressekonferanse med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster om den nye krisen som rammer Det hvite hus : ¶
VG170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170516 President Donald Trump deling av IS-etterretning var rutinemessig og « helt innenfor », fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
SA170516 Og det er nettopp denne type attraktivitet det handler om framover når vi skal tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale bedrifter, talenter og ny kompetanse.
NL170516 Vi fikk eksempler på at de var i arbeid, mange høyt utdannet og viktige bidragsytere i vårt felles lokale og nasjonale samfunn.
NL170516 Du og jeg kan jo pirke litt i samvittigheten når vi tar frem bunaden og utestemmen i denne nasjonale festmåneden !
NL170516 mai - vår nasjonale festdag - er jo nettopp en dag der vi samles som nasjon, feirer vår grunnlov og alt den innebærer.
DN170516 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver avviser at det ble delt hemmeligstemplet informasjon.
DN170516 Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 Presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 « Oslo har i all hovedsak stått utenfor de nasjonale satsingene på dette området de siste 17 årene », skriver Nubu i sin kronikk.
DB170516 - Oslo kommune har ikke stått utenfor nasjonale satsninger.
DB170516 President Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DB170516 Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk sparken allerede 13. februar etter å blant annet ha løyet for visepresident Mike Pence om samtaler han hadde med Russlands USA-ambassadør etter valget.
DB170516 ¶ Une Bastholm og Rasmus Hansson, nasjonale talspersoner i De Grønne, under en pressekonferanse før partiets landsmøte.
DB170516 MDGs mål om å komme over den nasjonale sperregrensen på 4 prosent, virker for tiden et godt stykke unna.
DB170516 Et gjennomsnitt av nasjonale målinger i mars, april og mai gir partiet 2,7 prosent, ifølge pollofpolls.
DB170516 Bastholm er De Grønnes nasjonale talsperson sammen med Hansson og også partiets førstekandidat i Oslo, hvor partiet nå har makt og innflytelse sammen med Ap og SV.
DB170516 « Ved å halda tilbake det originale snittmønsteret som om det var ein privat forretningsløyndom, har dei teke monopol på folkekulturen, til stor skade for den nasjonale husfliden som dei påstår at dei representerer », skriver hun.
DB170516 « Selvfedme » er den treffende betegnelse på nordmenns nasjonale gjøren og laden, og den rammer den norske utagerende sjåvinismen svært presist.
DB170516 Når nasjonale forbrytelser kommer fram, blir det gjerne kø ved historiens håndvask.
DB170516 Norge er et av de få land hvor feiring av nasjonaldagen ligger integrert i skolens pensum og læreplan, men det ville være et altfor billig retorisk poeng å nevne hvilke andre regimer som har, eller har hatt den slags nasjonale kanoner.
DB170516 Her skulle tohundreårsdagen for den nasjonale selvråderett og uttredenen av firehundreårsnatten markeres så de tidligere undertrykkene virkelig kunne lære hva de hadde utsatt oss for.
DB170516 Her lå kimen til nasjonale myter som fortsatt popper opp når noen trenger å skille mellom oss og dem, norsk og unorsk.
DB170516 Den nasjonale norske kultur er gjennomgående nostalgisk til en tid og et forhold som aldri fantes, noe som fortsatt preger den norske selvinnsikt.
DB170516 De nasjonale selvbilde-konstruktørene var ikke så nøyeregnende da de gjorde den frie og staute norske bonde til nasjonsbærer, uaktet at landets landbruk i hovedsak var drevet av fattige husmenn under slaveliknende vilkår.
DA170516 President Donald Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DA170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 President Donald Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DA170516 Det pekte på at det ikke er uvanlig at nasjonale ombudsmannsorgan også er ankeinstans.
DA170516 Norges nasjonale cybersenter, NorCERT, har den siste tida jobbet med dataangrepet.
BT170516 Her står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170516 ) og USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kort etter at Trump overtok som president.
AP170516https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-ekspert-USAs-egne-spioner-ser-pa-Trump-som-los-kanon-621237b.html Ydstebø minner om at USAs 17 nasjonale etterretningsorganer tradisjonelt har kjempet om presidentens gunst.
AP170516https://www.aftenposten.no/verden/Comey-Trump-ba-meg-stanse-etterforskningen-av-Flynn-621301b.html I et møte i Det ovale kontor i februar skal president Trump ha bedt daværende FBI-sjef James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, ifølge et notat Comey skrev like etter møtet.
AP170516 McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, tok president Trump i forsvar under en pressekonferanse i Det hvite hus på tirsdag.
AP170516 Ydstebø minner om at USAs 17 nasjonale etterretningsorganer tradisjonelt har kjempet om presidentens gunst.
AP170516 McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, sa mandag kveld at saken i The Washington Post « slik den ble rapportert, er falsk.
AP170516 I et møte i Det ovale kontor i februar skal president Trump ha bedt daværende FBI-sjef James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, ifølge et notat Comey skrev like etter møtet.
AP170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver General H.
AA170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170516 På listen over hva en minister i julestemning begrunnet sin nasjonale begeistring med stod blant annet Kvikk Lunsj, brunost, dugnad, juletre, kålrabistappe og julesanger.
VG170515 Mens nasjonale sikkerhetsmyndigheter og cybereksperter verden over jobber for å få kontroll på dataangrepet, pågår også jakten på å finne ut hvem som står bak.
SA170515 Norges nasjonale cybersenter har den siste tiden jobbet med dataangrepet WannaCry.
NL170515 Lokale Rema-kjøpmenn i Nordkapp og Porsanger sier de ikke opplever den nasjonale trenden.
NL170515 Lokale Rema-kjøpmenn i Nordkapp og Porsanger sier de ikke opplever den nasjonale trenden.
NL170515 Hvorfor behøver samene, som ikke er noen politisk svak gruppe, en eksklusiv og hemmelig kanal inn til sentral-myndighetene, men ikke de andre nasjonale minoritetene ?
DN170515 Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
DB170515 OVERVÅKER ANGREPET : Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
DB170515 « Ved å halda tilbake det originale snittmønsteret som om det var ein privat forretningsløyndom, har dei teke monopol på folkekulturen, til stor skade for den nasjonale husfliden som dei påstår at dei representerer », skriver hun.
DA170515 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talspersoner Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm holder begge taler under partiets landsmøteåpning fredag ettermiddag.
BT170515 Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170515 - Presidenten og den russiske utenriksministeren diskuterte felles trusler fra terrororganisasjoner, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster etter møtet.
AP170515 - Det at vi deler informasjon av denne størrelsen med russerne er alarmerende, sier en tidligere terrorekspert som har jobbet tett med Trumps nasjonale sikkerhetsteam.
DN170514 Så langt er det ikke tatt noen formell beslutning om hvordan de nasjonale planene skal se ut.
DB170514 Etter den nasjonale finalen i Portugal trengte han en operasjon, og det ble lenge spekulert på om han i det hele tatt ville være i stand til å opptre i Kiev.
DA170514 Et lag som Barcelona har gått fra UNICEF som sponsor til Qatar Airways, det nasjonale flyselskapet i Qatar.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Den ferske analysen er basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, der det ble gjennomført rundt 61.400 intervjuer med personer fra 13 år og eldre.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Fra rapporten : « Hovedformålet med prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 hvor vi har koblet sammen data fra reisevaneundersøkelsen med geografiske kjennetegn ved området reisene gjennomføres.
AP170514 Den ferske analysen fra Urbanet Analyse er basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, der det ble gjennomført rundt 61.400 intervjuer med personer fra 13 år og eldre.
SA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
NL170513 klassetrinn på Workinnmarka skole kom på tredjeplass i den nasjonale Nysgjerrigper-konkurransen som arrangeres av Norges Forskningsråd.
FV170513 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
FV170513 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
DN170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
DB170513 De to har dekket den internasjonale finalen hvert år siden, i tillegg til flere av de nasjonale finalene rundt om i Europa.
AP170513 En tredje skuffelse har vært at den oppadgående trenden på de nasjonale målingene er snudd til fall.
AA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
VG170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
VG170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
VG170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
VG170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
NL170512 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
NL170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
FV170512 Igjen går den nasjonale sikkerhetsprisen for smelteverk til en sørlandsbedrift.
FV170512 Allan Mathiesen fra Arendal vant den nasjonale potten i Eurojackpot på en million kroner.
FV170512 25 år senere er stedet blitt en attraksjon hvor du kan spise lokal mat, gå på konserter og besøke det nasjonale fyrmuseet.
DN170512 Søndagens delstatsvalg i Nordrhein-Westfalen kan gi en pekepinn på om sosialdemokratene og Martin Schulz kan utfordre Angela Merkel i det nasjonale forbundsdagsvalget til høsten.
DN170512 Det dreier seg, etter alt å dømme, om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
DN170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
DB170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det.
DB170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår britisk politi i etterforskningen.
DB170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
DB170512 Ambisjonene og virkemidlene er de samme, men der amerikanerne liker glamorøse filmstjerner, store eksplosjoner og pirrende romanser, foretrekker vi nordmenn kongehus, andre verdenskrig og trofaste gjenfortellinger av nasjonale myter, skriver Kielland i sin anmeldelse av filmen.
DA170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
DA170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
BT170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
BT170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
BT170512 Det er ikke kun snakk om en investering i et lite miljø, men i en aktiv og engasjert by, en investering i en bys særpreg og renommé og i nasjonale kulturskatter.
BT170512 Det blir viktig å insistere på byens helt unike nasjonale og internasjonale posisjon - og å kreve sitt.
BT170512 Byen er representert på Unescos verdensarvliste og har sentrale nasjonale aktører som DNS, Carte Blanche og Festspillene.
BT170512 Bare på KODE befinner det seg en serie unike nasjonale kulturskatter : en av verdens viktigste Munch-samlinger, verdens største samling med Nikolai Astrup, bergenssølv fra Hansatiden, Troldhaugen og Ole Bulls eventyrlige villa på Lysøen.
AP170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
AA170512 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
AA170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
AA170512 Regjeringen i Brasil avblåser den nasjonale krisesituasjonen som ble innført da zikaviruset ble oppdaget i landet i 2015.
AA170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
AA170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
NL170511 Tromsø er igjen tildelt de nasjonale Studentlekene !
FV170511 Årets nasjonale nyhetsnettsted ¶
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2038/Utenriks/russisk-jubel-for-trump-kaos Til høyre, Sergey Kislyak, Russlands omstridte ambassadør i Washington, som hadde kontakt med den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DN170511 Til høyre, Sergey Kislyak, Russlands omstridte ambassadør i Washington, som hadde kontakt med den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170511 Jeg håper vi sammen kan løfte saken, og så ønsker jeg at Norges Idrettsforbund, som vår nasjonale olympiske komite, tar en aktiv rolle overfor IOC i denne jobben, sier Helleland.
DB170511 I februar i år måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at han hadde feilinformert blant annet visepresident Mike Pence om innholdet i telefonsamtaler han hadde med Russlands ambassadør Sergej Kislyak i slutten av desember, før Trump var innsatt som president.
DB170511 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at han hadde feilinformert blant annet visepresident Mike Pence om innholdet i telefonsamtaler han hadde med Russlands ambassadør Sergej Kislyak i slutten av desember, før Trump var innsatt som president.
DB170511 - I år har vi gjennomført to store nasjonale undersøkelser.
AP170511https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ny-meningsmaling-Na-har-Solberg-og-Jensen-et-knepent-overtak-620993b.html Mandatfordelingen i gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger viser at de rødgrønne partiene har ligget i tet siden oktober 2016 : ¶
AP170511 Mandatfordelingen i gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger viser at de rødgrønne partiene har ligget i tet siden oktober 2016 : ¶
VG170510 Som nestleder har McCabe ført tilsyn med alle nasjonale og internasjonale granskinger samt etterretningsvirksomhet.
VG170510 Warner vektlegger også at ikke bare har Trump sparket Comey, men også tidligere fungerende justisminister Sally Yates, i tillegg til at hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
VG170510 Kislyak er sentral i anklagene rettet mot medlemmer av Trump-adminstrasjonen, og det var møtene han holdt med Michael Flynn som gjorde at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren mistet jobben bare noen dager ute i Trumps presidentperiode.
VG170510 Så skal motstand nedkjempes og forprosjektet loses gjennom reviderte budsjetter og nasjonale transportplaner.
VG170510 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri, er enig i at det er mulig med nasjonale begrensninger.
SA170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
SA170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.
SA170510 Kuwaitisk idrettsleder som blant annet er president i Den asiatiske olympiske komite og i Det asiatiske håndballforbundet, IOC-medlem, president i ANOC ( paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene ).
SA170510 Han er president i ANOC, paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene.i ¶
DN170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
DN170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
DB170510 Tidligere denne uken snakket tidligere justisminister Sally Yates om hvordan hun hadde advart Det hvite hus om Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av på grunn av en samtale med den russiske ambassadøren Sergej Kislyak.
DB170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, skriver CNN.
DA170510 Tirsdag åpnet hun den nasjonale konferansen om barn og unge med skadelig seksuell atferd på Litteraturhuset i Fredrikstad.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-holder-alle-kjeft-om-blarekreft-620708b.html Forskningen er også viktig som kunnskapsgrunnlag når den nasjonale handlingsplanen for blærekreft utarbeides av Norges fremste fagfolk på området.
AP170510https://www.aftenposten.no/verden/Derfor-fikk-FBI-direktoren-sparken-620873b.html Stevningene skal ha blitt utstedt i løpet av de siste ukene, og det skal være bekjente av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som er blitt innkalt til høringen.
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjeiken-kalles-en-av-verdens-mektigste-idrettstopper-Na-er-han-blitt-symbolet-pa-at-FIFA-krisen-ikke-er-over-235346b.html Kuwaitisk idrettsleder som blant annet er president i Den asiatiske olympiske komite og i Det asiatiske håndballforbundet, IOC-medlem, president i ANOC ( paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene ).
AP170510https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Sjeiken-kalles-en-av-verdens-mektigste-idrettstopper-Na-er-han-blitt-symbolet-pa-at-FIFA-krisen-ikke-er-over-235346b.html Han er president i ANOC, paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene.
AP170510 Den pensjonerte generalløytnanten Michael Flynn var Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort periode før han fikk sparken for å ha løyet til visepresident Mike Pence.
AP170510 Monica Crowley, Det nasjonale rådet for sikkerhet ¶
AP170510 Crowley var tiltenkt en kommunikasjonsjobb i det nasjonale rådet for sikkerhet.
AP170510 Stevningene skal ha blitt utstedt i løpet av de siste ukene, og det skal være bekjente av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som er blitt innkalt til høringen.
AP170510 Kuwaitisk idrettsleder som blant annet er president i Den asiatiske olympiske komite og i Det asiatiske håndballforbundet, IOC-medlem, president i ANOC ( paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene ).
AP170510 Han er president i ANOC, paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene.
AA170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.
AA170510 - Ambisjonen er å etablere Olavsfestdagene som den viktigste nasjonale arenaen for refleksjon rundt religion og samfunn, sier festivalens leder Petter Myhr.
VG170509 Syv klubber har greid å vinne den gjeveste europacupen, ligaen og den nasjonale cupen i samme sesong.
SA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.
DN170509 Ifølge Yates hadde hun to møter og en telefonsamtale med Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, om bekymringer for at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn risikerte russisk utpressing.
DN170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170509 ( Dagbladet ) : Mandag fortalte tidligere justisminister Sally Yates i en senatshøring om hvordan hun advarte Trump-administrasjonen om Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå på grunn av en samtale med den russiske ambassadøren Sergej Kislyak.
DB170509 Hvis vi går ut ifra at gjennomsnittet fra nasjonale meningsmålinger i 2017 holder seg til valget i september, ville både SV og Venstre falt under en sperregrense på fem prosent, mens KrF hadde reddet skinnet i januar og mars.
DA170509 Når Norge i tillegg står foran en betydelig aldring av befolkningen, og man vet at andre grupper også har særskilte ernæringsbehov som må løses, er det viktig at det nå tas nasjonale grep på dette området.
DA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.
DA170509 Han hevder han var nær venn av Frantz, og Anna og Frantzs familie knytter raskt tette bånd til Adrien, tross traumene, den nasjonale knekken og det fortsatte hatet mot franskmennene i krigens etterdønninger.
BT170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
BT170509 Det er ifølge nyhetsorganisasjonen bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
BT170509 Men istedenfor å innta rommet selv, kunne hun ha gjort en fin jobb med å invitere vestnorske og nasjonale kunststørrelser til å prege Kode 1 den dagen bygget åpner igjen.
AP170509 Kushner - og Trumps nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn - antas å være mer åpen for frihandel enn enkelte andre av Trumps rådgivere, som for eksempel sjefstrateg Steve Bannon.
AA170509 Ifølge Yates hadde hun to møter og en telefonsamtale med Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, om bekymringer for at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn risikerte russisk utpressing.
AA170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170509 - Disse uttrykkene finnes ikke i vår nasjonale traumeplan, der vi har klare begreper og krav til hva dette betyr.
VG170508 - For å si det sånn, man ønsker ikke at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er i en situasjon der Russland har innflytelse over ham, sa Yates da hun møtte i Senatets utenrikskomité mandag.
DN170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DN170508 Dette er drevet av Basel III og IFRS-regelverkene, men også av nasjonale myndigheter som dytter på for å sikre at bankene har en solid balanse, sier Rangnes til TDN Finans.
DN170508 Uteksaminert fra eliteskolen École nasjonale d'administration i 2004.
DB170508 Dette kort tid etter at hun advarte mot Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som selv mistet sin stilling uker senere.
DB170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170508 Flynn hadde samtaler med Sergej Kislyak i desember i fjor, få uker før han tiltrådte som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170508 Men når Donald Trumps utenriksminister Rex Tillerson nå gjør det til en programerklæring at USAs nasjonale interesser er best tjent med at det er et uttalt skille mellom USAs verdier, og USAs politikk, er det likevel et vannskille.
DA170508 Arbeiderpartiet vil legge grunnlaget for framtidens eldrepolitikk, gjennom vår nasjonale politikk og ute i kommunene.
DA170508 Den nasjonale støttegruppa for berørte etter 22. juli har blitt orientert om prosjektet, opplyser leder Lisbeth Røyneland.
BT170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
BT170508 UiB og NHH er rangert høyt på internasjonale rangeringer med en rekke forskere som har vunnet nasjonale og internasjonale priser.
AP170508https://www.aftenposten.no/osloby/Privat-barnehageaktor--Virker-som-det-er-viktigere-at-barnehagene-er-kommunale_-enn-at-det-bygges-nok-barnehager-620713b.html Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
AP170508 Forskningen er også viktig som kunnskapsgrunnlag når den nasjonale handlingsplanen for blærekreft utarbeides av Norges fremste fagfolk på området.
AP170508 Læreren sendte inn barnebarnets stil til en nasjonale konkurranse i et falskt navn, men plagierte familiens historie og private bilder.
AP170508 Landets nasjonale sikkerhetsrådgiver satt i en posisjon der han potensielt kunne utsettes for utpressing, sa Yates.
AP170508 General Michael Flynn ble sparket som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver etter bare 24 dager i jobben.
AP170508 Flynn ble utnevnt til president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver da Trump flyttet inn i Det hvite hus.
AP170508 Dermed bekreftet hun at Michael Flynn, Donald Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør i ukene før innsettelsen.
AP170508 Michael Flynn hadde tilgang til USAs dypest bevarte hemmeligheter da han var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AP170508 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
AA170508 For oss i Miljødirektoratet blir erfaringene fra Trondheim viktig å ta med inn i det nasjonale arbeidet med klimatilpasning.
VG170507 Marine Le Pen fra Nasjonal Front fikk bare 5 prosent av stemmene her i hovedstaden, en mye lavere oppslutning enn hennes nasjonale score på 21,3 prosent.
DN170507 - Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal transportplan og i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.
DN170507 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
DB170507 * Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal ¶
DB170507 En regjeringskilde sa lørdag at det nasjonale cybersikkerhetsbyrået ANSSI til å se på hackerangrepet.
BT170507 Her finner vi store globale selskaper som Uber innen transporttjenester og Airbnb innen overnattingstjenester, men også nasjonale aktører som Nabobil, Kolonial.no, Leieting og WeClean.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AA170507 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
DB170506 - Fjerner du politidirektoratet har du ingen som kan ta styring på politireformen, du har ingen som kan gå ut å si " nå skal det bli nasjonal bevæpning av politiet ", og ingen som kan samordne de nasjonale IKT-systemene.
DB170506 Det kom da fram at det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk, VOX, aldri kom så langt som til å utbetale støtte for årene 2010 og 2011, skriver Haugesunds Avis.
DB170506 - Det er viktig for oss å presisere at de virkelige heltene er det nasjonale colombianske politiet, og alle de uskyldige menneskene Escobar tok livet av.
DA170506 Men det skyldes i hovedsak at privatiseringen av det nasjonale flyselskapet TAP og nedgangen i oljebransjen førte til dårligere flyforbindelser til Portugal, og at et charterselskap kuttet en flyging til Madeira fra Bergen, forteller Oto Oliveira, som er Portugals turistdirektør for Skandinavia og Finland.
DA170506 Hun har et proteksjonistisk syn på handel og kommer til å hegne om nasjonale interesser foran internasjonalt samarbeid.
AP170506 De fleste omfavner ikke en verden fri for grenser, men er individualister og internasjonalt rettet og er for eksempel ikke sterkt knyttet til sin nasjonale identitet.
AP170506 Det er visst den nasjonale strandryddedagen i dag, og vi har bidratt litt og hatt en strålende dag, sier Ingrid, mens Ole-André leter frem hatten.
AA170506 Tidligere presidentkandidat Henrique Capriles sier 85 offiserer er pågrepet for å ha uttrykt misnøye med de nasjonale sikkerhetsstyrkene i Venezuela.
AA170506 De nasjonale styrkene har gjentatte ganger brukt vannkanoner, tåregass og gummikuler mot folkemengdene.
AA170506 Lørdag var det den nasjonale strandryddedagen.
VG170505 Et anti-terrorangrep vil iverksettes mot de amerikanske imperialistene, heter det i en erklæring, publisert via Nord-Koreas nasjonale nyhetsbyrå.
VG170505 Hun er kristen, opptatt av det nasjonale , kommer fra bygda og krasjer med Frp-liberalister i mange saker.
VG170505 På bildet : Kongen legger ned krans ved « Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940-45 » under markeringen av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen på Akershus festning i Oslo i 2013.
DN170505https://www.dn.no/talent/2017/05/04/2048/Utdannelse/sjokkert-over-hvor-lite-sykepleiere-kan-om-kroppen Lege Nils Christian Tvedt Karlsen mener at strykprosenten for nasjonale prøver i anatomi viser at sykepleierstudentene lærer altfor lite om kroppen.
DB170505 Som vinner av den nasjonale rittserien Coppa Italia, ble Bardiani-CSF tildelt en sikkert wildcard-invitasjon til årets Giro.
DB170505 Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet kanevakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson tidligere uttalt ifølge Reuters.
DB170505 Han fikk plass som formelt medlem i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men ble nylig fjernet fra rådet.
DB170505 Styrelederen for Hillary Clintons kampanje, John Podesta og Demokratenes nasjonale komité var blant dem som fikk e-postkontoene sine hacket.
DA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
BT170505 Heldigvis har helsesøstrene fått inn i den nasjonale veilederen at vi allerede ved toårsalderen skal ta opp temaet ved helseundersøkelsen.
BT170505 Det betyr imidlertid ikke at den brede forskningsetikken, som blant annet favner forskningens samfunnskonsekvenser, er utelatt fra vår nasjonale godkjenningsordning.
BT170505 Ansvaret er allerede tydelig nedfelt, skriver innsenderne fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ( NEM ).
BT170505 Ansvaret er allerede tydelig nedfelt, blant annet i Generelle forskningsetiske retningslinjer, utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014.
AP170505https://www.aftenposten.no/meninger/Kong-Harald-star-i-spissen-for-en-tusenarig-statsform--Trond-Norn-Isaksen-620420b.html I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist.
AP170505https://www.aftenposten.no/meninger/Kong-Harald-star-i-spissen-for-en-tusenarig-statsform--Trond-Norn-Isaksen-620420b.html I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist med Haakon VII.
AP170505 Den nasjonale paraden kroppsliggjør et bredere fellesskap.
AP170505 I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist.
AP170505 I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist med Haakon VII.
AA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
AA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
AA170505 EU tar vanligvis ikke stilling til hvem de støtter i nasjonale valg, men i det franske presidentvalget er det ingen tvil : Emmanuel Macron må vinne.
AA170505 Den nasjonale frihetsfronten ( FLN ) har dominert politikken i Algerie siden uavhengigheten fra Frankrike i 1962.
AA170505 Det låter kanskje ikke like dramatisk som Vazelina Bilopphøggers « 11 år uten kvinnfolk », men understreker behovet for å trekke noen nasjonale linjer framover og tilbake i kulturpolitikken.
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2132/Makrookonomi/mener-kronen-burde-vaert-sterkere Råvarevalutaer blir sett på som nasjonale valutaer som er nært knyttet til prisendringer i råvarer slik som olje.
DN170504 Lege Nils Christian Tvedt Karlsen mener at strykprosenten for nasjonale prøver i anatomi viser at sykepleierstudentene lærer altfor lite om kroppen.
DN170504 Råvarevalutaer blir sett på som nasjonale valutaer som er nært knyttet til prisendringer i råvarer slik som olje.
DN170504 ¶ Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager, skriver artikkelforfatteren.
DB170504 Resultatet er at det er en nærmest rørende enighet i de nasjonale retningslinjene som er utgitt av myndighetene og fagorganisasjoner verden over, sier Hjelmesæth.
DB170504 Det nasjonale ID-kortet som skal komme, og vil være et godkjent reisebevis, er blitt utsatt flere ganger.
DB170504 - Reservasjonsretten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i forslaget til handlingsprogram.
BT170504 Sannheten er at de nasjonale grensekontrollene i Europa har gjort det ytterst vanskelig for asylsøkere å komme seg til Norge.
BT170504 Samtidig er mangelen på kloke og konturskarpe kulturpolitikere med nasjonale og internasjonale ambisjoner påfallende.
AP170504https://www.aftenposten.no/verden/Student-og-politimann-drept-i-nye-protester-i-Venezuela-620558b.html Studenter løper fra tåregassangrep i Caracas, avfyrt av nasjonale sikkerhetsstyrker torsdag, utenfor universitetet i byen.
AP170504 Studenter løper fra tåregassangrep i Caracas, avfyrt av nasjonale sikkerhetsstyrker torsdag, utenfor universitetet i byen.
AA170504 De skaper virkelig hindringer i vår evne til å fremme våre nasjonale sikkerhetsinteresser og våre økonomiske interesser, sa Tillerson.
AA170504 - I noen tilfeller, hvis du baserer din innsats for nasjonal sikkerhet på at noen tar til seg dine verdier, så vil vi trolig ikke kunne oppfylle våre nasjonale sikkerhetsmål.
VG170503 Og det er de nasjonale forbundene som igjen innstiller til internasjonale oppdrag, sier Rune Pedersen.
VG170503 Den korte veien til publisering er poengtert i rapporten « Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater » som viser til en økning i antall røvertidsskrifter som benytter « Open Access»-modellen for å svindle til seg penger.
SA170503 Skolen er en del av den nasjonale satsingen Opptur, Turistforeningens opplegg for 8. klassinger.
SA170503 Masse ungdommer er samlet under den nasjonale turdagen for norske åttendeklassinger.
DB170503 De førstnevnte har vært gigantiske nasjonale triumfer med tanke på fotballens langt større utbredelse, og de siste har gjort oss til en stabil A-nasjon i ishockey.
DB170503 Stubberud sier han også var en slags sekretær for det hemmelige nasjonale prosjektet som har ført til lukkede dører i rettssaken.
DB170503 Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet skal kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe.
DB170503 Nå var spørsmålet, ifølge FBI-direktøren, hvordan USAs nasjonale etterforskningsbyrå skulle håndtere saken.
DA170503 juni, vil resultatene også bli ansett som en viktig test på den politiske stemningen foran det nasjonale valget.
BT170503 Instrumentet er beskyttet av utgiverne, og det er ikke mulig å få fullt innsyn i de statistiske metodene og befolkningsmessige karakteristika som inngår i nasjonale og regionale tilpasninger av instrumentet.
BT170503 Dette var bakgrunnen for at Den nasjonale etiske forskningskomiteen for medisin instruerte de regionale etiske komiteene om ikke å akseptere studier med overdrevne og ubegrunnede krav til antall deltakere.
AP170503 Stubberud forklarte at han gjennom fire år var sekretær i det hemmelige nasjonale prosjektet hvor Eirik Jensen spilte en viktig rolle, og som har vært omtalt bak lukkede dører.
AP170503 Definisjonen for et skjermingsverdi objekt etter sikkerhetsloven er « eiendom som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser ».
VG170502 Uten å knytte bånd oppnår vi ingen fremgang, sier rådgiver for det nasjonale sikkerhetsrådet, Michael Anton, til Washington Post.
VG170502 Ifølge The new york times krever flere organisasjoner at utenriksdepartementet og det nasjonale sikkerhetsrådet stopper et eventuelt besøk.
VG170502 Valglistene er i hovedsak nasjonale , ikke distriktsvise.
SA170502 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene.
SA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170502 Rapporten fra det nasjonale programmet for overvåkning av rømt oppdrettslaks viser at det i 152 av 196 elver var et lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks i fjor. 24 elver, hvorav halvparten i Hordaland, hadde et høyt innslag, det vil si over ti prosent rømt oppdrettslaks.
DN170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 - Alt det gode samarbeidet vil gjøre Folgefonnsenteret til et regionalt senter med nasjonale og internasjonale dimensjoner.
BT170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 DNS er eneste nasjonale teater utenfor hovedstaden.
BT170502 Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, har aldri hatt fast og presentabelt husvære i Bergen.
BT170502 Starten var ikke enkel, og det tok en tid før nasjonale dommere ble vant til ordningen.
BT170502 Sammen med ESA spiller nasjonale domstoler en avgjørende rolle i håndhevingen av EØS-retten.
BT170502 Det samme gjelder rettspraksis om full gjennomgang av ESAs avgjørelser om statsstøtte og konkurranselovgivning, offentlig tilgang til dokumenter og det partnerlignende forholdet mellom EFTA-domstolen og nasjonale høyesteretter i EFTA-pilaren.
AP170502 Siden den gang har mannen til venstre, Trumps daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, mistet jobben på grunn av sitt tette forhold til den russiske ambassadøren.
AA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170501 Årsaken skal være at han fikk stillingen som rådgiver i et antiterrorpanel ledet av Trumps sjefstrateg Steve Bannon, et panel som skulle fungere side om side med USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), men som nå er avviklet.
DN170501 Den inkluderer også 2 milliarder dollar ekstra til nasjonale helseinstitusjoner.
DB170501 Kollektivisering av tap innebærer kryss-subsidiering, og dessuten sauses nasjonale hensyn sammen med stabilitetshensyn.
DB170501 Det er en illustrasjon på at en historisk sett har blandet sammen nasjonale hensyn, eller delstatshensyn, med stabilitet.
DB170501 En strategi med en slik innretning ville dessuten bringe norsk oljepolitikk i samsvar med både globale og nasjonale klimaambisjoner, og frigjort menneskelige og økonomiske ressurser til sektorer som har større vekstpotensial i en nullutslippsverden.
DA170501 - Vi må sette en stopper for piratiseringen av næringen, hvis ikke kommer vi til å gå under, sier Ertan, som håper lokalpolitikerne, og etter hvert nasjonale politikere, kan engasjere seg i drosjesaken.
AP170501 Nasjonale og europeiske saker, ikke Trumps popularitet, avgjør valg her og er hovedforklaringen på tilbakegangen, mener han.
AA170501 Den inkluderer også 2 milliarder dollar ekstra til nasjonale helseinstitusjoner.
AA170501 Som når Remi ( 11 ) fra Telemark nektes å delta i de nasjonale engelskprøvene fordi de ikke lar seg gjennomføre av et synshemmet barn.
FV170430 Dagrun Eriksen var i mange år Sørlandets eneste nasjonale , politiske profil.
DA170430 På snittet av de nasjonale meningsmålingene har Rødt siden januar 2015 ligget inne med én mann på Stortinget.
AP170430 Nå skal Saudi-Arabias lukkede oljesektor åpnes opp, noe ambassadøren mener burde være godt nytt for Statoil som allerede samarbeider med den nasjonale oljegiganten Saudi-Aramco.
AA170430 I et annet tilbakeslag for Gulf-klanen ble 15 personer - 12 voksne og 3 barn - pågrepet i byen Docordo nordvest i Colombia, opplyser den nasjonale påtalemyndigheten. ( ©NTB ) ¶
AA170430 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003. | - Det var ekstrem skredfare.
SA170429 Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene ( bl.a.
SA170429 | Omdal : Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
FV170429 | Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
DB170429 Rapporten - med navnet « The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 », er meget omfattende, og har tatt seg 14 forskjellige parametre i de forskjellige nasjonale økonomiene for å komme fram til en endelig indeks over de forskjellige landenes egnethet som turistnasjon.
DB170429 Og så lenge det nye nasjonale ID-kortet ikke er kommet ennå så er pass den eneste gyldige ID-en for nordmenn.
DB170429 - Nasjonale byråer vil slutte å gå etter dere.
DA170429 Regjeringen ønsker nemlig å utvikle det supre konseptet « Nasjonale Turstier », etter modell fra Nasjonale turistveger.
DA170429 Regjeringen ønsker nemlig å utvikle det supre konseptet « Nasjonale Turstier », etter modell fra Nasjonale turistveger.
DA170429 Gaustatoppen er en av de nye nasjonale turstiene som har fått midler fra Miljødirektoratets nye pott.
DA170429 Derfor er 7,5 millioner til nasjonale turstier et bra initiativ - men bare småpenger.
BT170429 | Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
AP170429https://www.aftenposten.no/kultur/-Konfliktsky-krim-kollektiv-619955b.html Men hvordan forvalter så de nasjonale krimkongene og dronningene og tronarvingene deres den smigrende interessen som blir dem til del ?
AP170429 En rekke av Trumps betrodde medarbeidere og støttespillere har fått sparken eller har trukket seg etter avsløringer om forbindelser til Russland, deriblant hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og hans valgkampsjef Paul Manafort.
AP170429 Bare få dager tidligere hadde Yates advart Trumps toppjurist i Det hvite hus om at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn løy om sine samtaler med den russiske ambassadøren, Sergej Kisljak.
AP170429 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003.
AP170429 Men hvordan forvalter så de nasjonale krimkongene og dronningene og tronarvingene deres den smigrende interessen som blir dem til del ?
AA170429 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, mener Orbán.
AA170429 KrFs landsmøte mener at bare Heimevernet har den størrelse og geografiske utbredelse som trengs for å ivareta det landsdekkende lokale territorielle ansvaret i det nasjonale forsvaret ».
AA170429 De siste 20 år har Trøndelag Teater forsynt seg godt av de nasjonale Hedda-prisene.
VG170428 Som nå i mars, da prins Faisal bin Mishal bin Saud lanserte landets første nasjonale kvinnekommisjon.
SA170428 Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 DEBATT : Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
AP170428https://www.aftenposten.no/okonomi/Hotell-knapphet-kan-gi-en-dyr-ferieoverraskelse-619936b.html Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene ( bl.a.
AP170428 Landets lukkede oljesektor skal åpnes opp, noe ambassadøren mener burde være godt nytt for Statoil som allerede samarbeider med den nasjonale oljegiganten Saudi-Aramco.
AP170428 Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene ( bl.a.
VG170427 Trump holdt en åpningstale, før han overlot styringen til sitt nasjonale sikkerhetsteam, melder AP.
VG170427 The New York Times skriver at president Trumps nasjonale sikkerhetsråd har fått lagt på bordet hvilke valg de står overfor : ¶
VG170427 INDRE KRETS : Her er president Donald Trump sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam.
SA170427 Klassikere er lokale, nasjonale og internasjonale, gamle og nye.
DN170427 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170427 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DN170427 Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har innledet en granskning av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170427 TIL GEORGIA : Lederen for Demokratenes nasjonale komité, Tom Perez.
DB170427 - Dersom vi satser alt og får valgt Jon, vil vi gjøre Georgias sjette valgdistrikt blått for første gang på 38 år og sende en stor og høylytt beskjed til Donald og Republikanerne, som støtter ham, om at Demokratene er oppglødde og klare til å slåss, skriver lederen for Den nasjonale demokratiske komiteen, Tom Perez, i en e-post.
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen og dette beskrives slik : « Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunise
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen.
BT170427 Macron er produkt av den nasjonale administrasjonsskolen, ENA, hvor eliten lærer en pragmatisk innfallsvinkel til politikk.
BT170427 Det må utarbeides nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og ettervern for personer som står i faresonen for, eller som har begått overgrep.
AA170427 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170427 Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har innledet en gransking av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170427 Devandas-Aguilar sier at besøket neste uke vil være en viktig mulighet til å få førstehånds opplysninger om situasjonen i landet både når det gjelder « nasjonale realiteter, lover, politikk og programmer for personer med funksjonshemninger ».
VG170426 Løfshus bekrefter at ett av navnene han kommer til å lese opp er Petter Northug, selv om skistjernen som vanlig står utenfor landslaget helt frem til først helgen etter den nasjonale åpningen i november.
SA170426 Mellom 30 og 40 kongelige gjester fra Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringen.
AP170426 Nå lanseres nye nasjonale anbefalinger i retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.
AP170426 Norske elever har i flere år gjort det kritisk dårlig i matematikk på nasjonale og internasjonale prøver.
AP170426 Den nasjonale fellesfeiringen av fødselsdagene er nemlig lagt til disse to datoene.
AA170426 Senere samme dag opplyste politiet selv at over 9.000 ansatte er suspendert av hensyn til den nasjonale sikkerheten.
AA170426 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, fastholdt statsministeren.
AA170426 Mellom 30 og 40 kongelige gjester fra Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringen.
VG170425 Nasjonale hovedkvarter er ikke integrert i NATOs kommandostruktur.
FV170425 Tidligere har senterleder Ruben Storevold fortalt at det er booket seks, internasjonale, nasjonale og lokale artister til konserten.
DN170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DN170425 Vi har også tro på å ta mer av det nasjonale markedet.
DB170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
AP170425 Vi kan til og med tråkke på taket av den nasjonale operaen, skriver Tor Inge Hjemdal.
AA170425 Sju er tatt inn tidligere, sier politileder Malin Källström Bendrik, som er gruppeleder i politiets nasjonale operative avdeling Noa.
AA170425 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Jeg tror jeg har noe å tilføre både gjennom min kompetanse og de nasjonale og internasjonale nettverkene jeg har opparbeidet meg, sier han.
AA170425 - Trøndelag Teater er en aktør både på det regionale, det nasjonale og det internasjonale scenekunstfeltet, samtidig som man skal få alle avdelinger i en stor institusjon til å spille på lag.
DB170424 SUKSESS : Nasjonale turistveger, som Trollstigen, er en av Reiselivs-Norges store suksesser.
DB170424 - Vi har heller ikke fått henvendelser fra verken nasjonale eller internasjonale kontrollinstanser om kampen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anne Marit Sletten i en epost.
DB170424 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DA170424 Det nasjonale IOR-senteret ( improved oil recovery ) ved Universitetet i Stavanger er i front på hvordan man hele tiden finner metoder for å utvinne mer olje - mer miljøvennlig - fra de eksisterende oljefelt på norsk sokkel.
DA170424 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren til NTB.
BT170424 » NLA Høgskolen gjennomfører derfor, tross manglende nasjonale krav, et dramakurs for alle lærerstudenter over de tre første årene, noe ledelsen har vedtatt å fortsette med i ny utdanning.
BT170424 Selv om nasjonale forskrifter og retningslinjer er vedtatt, er det enda tid til å få inn drama- og teaterkompetanse i grunnskolelærerutdanningene.
BT170424 Det foruroligende er at de nasjonale planene på nytt har utelatt et obligatorisk tilbud i fagområdet som har muntlig formidling i sin kjerne : drama og teater.
AP170424 Til tross for årlige variasjoner tyder nasjonale studier på økt regelmessig bruk blant 12 - 17 åringer i Colorado siden legaliseringen, mens bruken har gått noe ned nasjonalt.
VG170423 KOMMER STADIG NYE : - Det kommer nye gjess hvert år, mens journalistene kommer bare hvert femte år, spøker foie-gress-bonde Frederic Coudray-Ozbolt ( 49 ) om Donzys status som byen som alltid treffer eksakt på det nasjonale valgresultatet.
VG170423 I år er det uvanlig mange i byen som er usikre på hvem de skal stemme på, noe som reflekterer godt de nasjonale målingene.
VG170423 Det er slående hvor godt innbyggerne i Donzy ser ut til å speile det nasjonale valgresultatet.
VG170423 Vi fikk politiske bevegelser som ønsket å gjøre Nationaltheatret til bingohall, selge unna kulturinstitusjonene til høystbydende og erstatte fellesskapsverdiene i denne nasjonale grunnmuren med en markedsøkonomisk flytebrygge.
VG170423 Svaret på slike historieløse utfordringer kunne vært å styrke de nasjonale stabbesteinene og holde dem fysisk ved like, om ikke annet.
DN170423 Nå foreslår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) overfor Samferdselsdepartementet at nasjonale transportnett innen mobil- og bredbånd må driftes på norsk jord.
DB170423 - Nå, horer, skal dere finne ut hva det vil si å komme til Hviterussland og ødelegge vår nasjonale identitet ¶
AP170423 Steven Bannon ( th ) ble fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet etter kort tid.
AP170423 Han er Trumps nasjonale økonomiske rådgiver, og Bannons rake motsetning : En registrert demokrat som tilhører USAs ypperste elite.
AP170423 Men det blir også en mulighet til å feire våre nasjonale kulturer, forklarte han.
AA170423 Men det blir også en mulighet til å feire våre nasjonale kulturer, forklarte han.
AA170423 Vedtatte nasjonale mål er lavutslippssamfunnet, bedre trafikksikkerhet, distriktsutvikling og meningsfull realverdiskaping.
DN170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
DB170422 Etter krigen og gjenreisningens første strevsomme etappe i Finnmark og Nord-Troms, kom moderniseringen, de målrettede tiltakspakker og bølgen av leger og pedagoger - og forskere som skulle gjøre tjeneste i en landsdel der det robuste sivile nærvær var selve forutsetningen for å hevde vår nasjonale rett under den kalde krigen.
DB170422 Den sittende, eller den neste regjering, bør beslutte å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark til en region med tydelig nasjonale oppgaver, med Tromsø som landsdelshovedstad.
AP170422https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Det-moderne-Tyrkia-vender-Erdogan-ryggen--Per-Anders-Madsen-619643b.html Men den nasjonale valgkommisjonen har godtatt resultatet.
AP170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
AP170422 Men den nasjonale valgkommisjonen har godtatt resultatet.
AA170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
AA170422 Skuddvekslingen fant sted da politiet forsøkte å stanse en bil og ble beskutt av dem som var i bilen, heter det i en uttalelse fra den russiske nasjonale antiterror-komiteen lørdag.
DN170421 Det er gjennomført nær 50 nasjonale meningsmålinger i Frankrike i april.
DN170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
DB170421 Lagsjefen har bestemt seg for å beholde klatreren ut sesongen for å sikre laget innpass i neste år giro ved å vinne den italienske cupen ( en serie nasjonale sykkelritt ) og dermed bli automatisk kvalifisert for grand touren.
DB170421 Mélenchons appell og talegaver kan dermed føre til at franskmennene til slutt må velge mellom to ekstreme motpoler : Mélenchon på ytre venstre - og Marine Le Pen og hennes Nasjonale Front på ytre høyre.
DB170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier Helleland.
DB170421 Svein Larsen, styreleder i Lokalradio Norge, sa da til Dagbladet at han var overbevist om at lokalradio har fått flere lyttere etter at de nasjonale kanalene gikk over til DAB.
DB170421 I Nordland lukket de nasjonale radiosendingene FM-nettet sitt den 11. januar i år.
DB170421 Da viste det seg at det var 64 prosent som hørte på radio i Nordland, mot 74 prosent før NRK og de kommersielle, nasjonale radiokanalene slukket sine FM-sendere.
DA170421 Her i Hénin-Beaumont blir de rådført om partiets nasjonale kampanjer.
AP170421 Statsminister Bernard Cazeneuve sa etter møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet at myndighetene skal sikre valget, som er en hjørnesten i demokratiet.
AP170421 Innenriksminister Matthias Fekl, til venstre, justisminister, Jean-Jacques Urvoas til høyre flankerer statsminister Bernard Cazeneuve etter møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170421 Den unge politikeren har sittet som økonomiminister i en periode, men vil kunne fremstå som for ung og uerfaren til å håndtere nasjonale kriser.
AP170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
AP170421 Hensynet til kjønnsbalanse blekner med tanke på det nasjonale behovet for beskyttelse.
AA170421 For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 ( proster og teologiske professorer ).
AA170421 Fra og med i morgen starter dermed Norges Astma- og Allergiforbund opp med sine daglige nasjonale pollenvarsler, noe de har gjort i 40 år.
SA170420 Sandnes ligger milelangt bak det nasjonale målet om 20 prosent mannlige ansatte i norske barnehager.
SA170420 Denne helgen får TIL-ungguttene en tøff test før den nye nasjonale serien for 13- og 14-åringer starter.
DB170420 « Kina søker trenere til nasjonale og provinsiale lag.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om et beslag av den svakere utgaven, det syntetiske opiatet fentanil.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om sitt første beslag av det narkotiske stoffet.
DA170420 Søkningen omfatter 5749 primærsøkere til 2266 studieplasser i det nasjonale opptaket, Samordna opptak.
AP170420 Denne helgen får TIL-ungguttene en tøff test før den nye nasjonale serien for 13- og 14-åringer starter.
AA170420 - Ferske data for første kvartal, samt nasjonale og internasjonale prognoser, har fått oss til å revidere vekstprognosen, sier Rajoy, som mener regjeringens anslag fortsatt er forsiktig.
VG170419 Etter å ha rast på de nasjonale meningsmålingene, er Fillon tilbake i kampen : En uke før første valgrunde er det nå nesten helt jevnt mellom de tre kandidatene.
DN170419 Han sier at Nord-Koreas ulovlige våpenprogram er en klar trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og at Nord-Korea har sagt at de ballistiske missilene er ment å kunne brukes til atomvåpen som skal nå byer i USA, Sør-Korea og Japan.
DB170419 Mens resten av Europa har tatt kampen mot dopingbruk såpass alvorlig at nesten alle landene har opprettet uavhengige nasjonale antidoping-organisasjoner ; såkalte NADO, tviholder svensk idrett på retten til både å etterforske og dømme seg selv.
DA170419 Selv om vårt fylke tradisjonelt har toppet den nasjonale statistikken, er det et svært lavt antall lærebedrifter også hos oss.
BT170419 Danmark og England har nasjonale forbud mot tigging, mens andre europeiske land har gitt kommunene hjemmel til å regulere selv, i tråd med den norske ordningen.
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Arbeiderpartiet-vil-rydde-i-den-kaotiske-klimadebatten-619154b.html Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.
AP170419 Snittet av nasjonale målinger har tre av de siste 12 månedene ligget under den magiske grensen på fire prosent.
AP170419 Snittet av nasjonale meningsmålinger har vist rødgrønt flertall siden november.
AP170419 Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.
AP170419 Filmens produsenter har vært i kontakt med Breiviks advokat, Geir Lippestad, og Den nasjonale støttegruppa etter 22.juli.
AA170419 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( FrP ) fant nemlig ikke plass til prosjektet før i andre periode av regjeringens nye, og rekorddyre nasjonale transportplan, som ble lagt frem før påske.
AA170419 I regjeringens nye nasjonale transportplan er det satt av 100 millioner kroner til den nye brua på Sluppen i perioden mellom 2018 og 2023.
SA170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
FV170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
DB170418 Og sist, men ikke minst, kan fallende nasjonale arbeidsledighetstall true beskrivelsen om at Solberg og regjeringen ikke bryr seg om arbeidsledigheten.
DB170418 Vil du stille opp for dem som nå går i terapi etter å selv ha blitt traumatisert etter å ha stilt opp på den nasjonale dugnaden ?
DB170418 Vi var mange som stilte opp i denne nasjonale dugnaden.
DA170418 Men det har ingen effekt på elevenes læring, hvis vi ser på resultatene på nasjonale prøver og eksamensresultater.
BT170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
BT170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
AP170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
AP170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
AA170418 Den tyrkiske regjeringen har godkjent forlengelsen etter råd fra landets nasjonale sikkerhetsråd.
AA170418 Tirsdag leverte Etiopias nasjonale menneskerettighetskommisjon, som er tilknyttet regjeringen, en rapport om uroen til nasjonalforsamlingen.
AA170418 Disse elevene har også ofte gode resultater på tester og nasjonale prøver, gode relasjoner til sine lærere og medelever og et godt selvbilde.
VG170417 Trump Make America Great Again-komiteen, et samarbeid mellom Trump-kampanjen og den republikanske nasjonale komiteen, har også samlet inn rundt 90 millioner kroner ved slutten av første kvartal.
SA170417 Som det nasjonale kompetansesenteret for seniorpolitikk i arbeidslivet, jobber Senter for seniorpolitikk ( SSP ) for økt avgangsalder.
DB170417 De traff også Bannon som hadde mistet sin plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170417 Den tyrkiske regjeringen har godkjent forlengelsen etter råd fra landets nasjonale sikkerhetsråd.
AP170417 ERTMS skal i fremtiden erstatte alle nasjonale signal- og sikringsanlegg i Europa, og vil bidra til raskere og mer effektiv trafikk.
FV170416 Også Kina er nå enig med verdenssamfunnet om at Nord-Koreas " truende oppførsel " ikke kan fortsette, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170416 Også Kina er nå enig med verdenssamfunnet om at Nord-Koreas « truende oppførsel » ikke kan fortsette, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170416 Det nasjonale nyhetsbyrået Anadolu melder at ja-siden leder med 51,3 prosent av stemmene, mens nei-siden har fått 48,6 prosent.
AP170416 I løpet av året slukkes det nasjonale FM-nettet, og mange radiotilbud forsvinner helt for dem som ikke har skaffet seg en dab-radio.
AA170416 I løpet av året slukkes det nasjonale FM-nettet, og mange radiotilbud forsvinner helt for dem som ikke har skaffet seg en dab-radio.
DB170415 - Det er en pågående etterforskning vi jobber med, så jeg kan ikke gå inn på detaljer av etterforskningsmessige hensyn, sier Anders Ahlqvist, kriminalkommissær ved Det nasjonale IT-kriminalitetssenteret i Sverige, til Dagbladet.
DB170415 Japans nasjonale sikkerhetsråd diskuterte fredag hvordan landet kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson uttalt ifølge Reuters.
DB170415 Derfor er overraskelsen stor når man, i dagene som kommer, stadig hører om uføre som blir fattigere, syke som mister behandlingstilbudet og nasjonale institusjoner som kneler under børen av vedlikeholdsutgifter og pensjonsforpliktelser.
BT170415 Regjeringens standhaftige forsøk på å kommersialisere vårt viktigste nasjonale felleseie er kortsynt og trangsynt, og urettferdig overfor alle dem som kommer etter oss.
DB170414 Fotballbyen huser både City og United, og for å kombinere fotball og kultur, går du på det nasjonale fotballmuseet.
DB170414 Japans nasjonale sikkerhetsråd diskuterte fredag hvordan landet kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson uttalt ifølge Reuters.
DB170414 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
AA170414 Det hvite hus forsvarer presidenten og sier det er en stor forskjell på om WikiLeaks offentliggjør stjålne, personlige eposter fra en politiker og publiseringen av nasjonale sikkerhetsverktøy som CIA bruker. ( ©NTB ) ¶
VG170413 Etter 10 minutter ankommer den nasjonale innsatsstyrken og flere patruljer.
VG170413 » - De sperrer så av området og den nasjonale innsatsstyrken ville gå gjennom tingene hans, men det hadde jo vi gjort allerede, forteller hun.
VG170413 Det var på kontoret til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.
DN170413 Han tror Trumps merkelige tilnærming til den økonomiske politikken kommer som følge av dårlig lederskap i det nasjonale økonomiske rådet, som ledes av Gary Cohn, og at Trump har tatt fra Finansdepartementet noe makt.
DB170413 I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
BT170413 Tallene for vestlendinger skiller seg i liten grad fra de nasjonale .
VG170412 Hvor idrettstoppene deretter klarte å banke gjennom den formelle forankringen i egen organisasjon om Oslo 2022, selv om det er høyst tvilsomt hvor reell støtten var også der, men hvor den nasjonale oppslutningen ikke var på plass i folket.
VG170412 DET NASJONALE HINDERET ¶
VG170412 Innen årets utgang må alle NATO-land legge fram nasjonale planer for hvordan de skal strekke seg mot NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar.
VG170412 De som trolig vil være til stede er forsvarsminister James Mattis, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, general H.R.
DB170412 Foruten møtet med Trump selv, skal også Natos generalsekretær ha arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 Foruten møtet med Trump selv, hadde også Natos generalsekretær arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 Denne formen for menneskehandet blir av Den nasjonale hjelpetjenesten NHTH beskrevet som « en moderne form for slaveri hvor offeret blir tvunget til å utføre seksuelle tjenester eller tvangsarbeid ».
DA170412 Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden.
BT170412 Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden.
AP170412 - Dette er nasjonale forsvarsbudsjetter som selvsagt ikke er noe man skylder NATO.
AA170412 Siden den gang har de deltatt på flere store nasjonale begivenheter i kirken.
AA170412 Blant annet under prinsesse Märtha Louise og Ari Behns vielse mai 2002, ved det japanske keiserparets besøk i Trondheim mai 2005, kroningsjubileet i 2006 og ved den nasjonale gudstjenesten i forbindelse med Grunnlovsjubileet i mai 2014.
VG170411 Mesterligaen, som også kalles Champions League, arrangeres årlig for klubber som plasseres høyt i sine nasjonale ligaer.
VG170411 Operasjonssentralen opplyser til VG at de forholder seg til den nasjonale trusselvurderingen og gjør generelle tiltak de mener er nødvendige. 10.
VG170411 - Vi ønsker ikke å gå i detaljer på hva vi har iverksatt, men vi følger med og forholder oss til den nasjonale trusselvurderingen.
SA170411 Lokale og nasjonale politikere har gått inn for at eventuell vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing.
DB170411 Russland ser ut til å tro at å støtte mørke krefter i vest som ønsker en oppløsning av Europa, vil fremme deres nasjonale interesser.
DB170411 Da trengs det en DAB-radio, TV eller internett for å høre nasjonale radiosendinger i innlandsfylkene, der det finnes mange hytter.
DA170411 Esbati avfeier forestillingen om at et lands nasjonale flyktningpolitikk fører til at det blir et terrormål.
AP170411 - Det er sammenheng mellom skoleresultater og sosial bakgrunn allerede fra femte trinn, det viser våre analyser av resultater av de nasjonale prøvene, sier forsker Anders Bakken ved HiOA.
AA170411 Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av de 4000 målene per år som ligger inne i nasjonale målsettinger.
VG170410 - Nasjonale innsatsstyrker kommer fortsatt til å være i høyeste beredskap, sier han.
VG170410 USA har gitt NATO-landene frist fram til NATO-toppmøtet i Brussel på Kristi Himmelfartsdag, 25.mai, med å komme opp med nasjonale planer for opptrapping.
VG170410 Jens Stoltenberg har allerede varslet at NATO-landene sannsynligvis vil enes om slike nasjonale planer med milepæler, slik Trump har krevd.
DB170410 Lørdag kveld aksjonerte den nasjonale innsatsstyrken mot den aktuelle leiligheten.
DB170410 På den aktuelle adressen i Vårberg gjennomførte Sveriges nasjonale innsatsstyrke en politiaksjon i går.
DA170410 Valget i går var et kommunevalg, men blir sett som en viktig test for oppslutningen til det neste nasjonale valget om to år.
DA170410 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier leder for det nasjonale taktiske rådet Jonas Hysing.
BT170410 Det store nasjonale prosjektet som er en forutsetning for å binde sammen Vestlandet til en sterk region.
AA170410 Dronningen, men har visstnok behov for å motta en personlig invitasjon i god tid, for å få med seg åpninger av utstillinger med markante nasjonale og internasjonale kunstnere, arrangement som ellers skjer flere ganger i året.
VG170409 Komedien med Anna Kendrick, Rebel Wilson og Elizabeth Banks følger et traust a capella-kor ved Barden universitet som må finne en litt mer funky tone for å klare å vinne den nasjonale korkonkurransen.
VG170409 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, var presidentens budskap.
VG170409 Og dét er fordi kong Harald innlemmet hele vårt brokete, nasjonale fellesskap i dette begrepet, uansett hvilke preferanser eller særtrekk den enkelte av oss måtte ha.
SA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var før han ble pågrepet, mistenkt for terroren som kostet fire liv i Stockholm fredag.
SA170409 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170409 Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver sier samtidig at presidenten har bedt om å få presentert flere alternativer til hvordan atomtrusselen fra Nord-Korea kan elimineres.
DB170409 * Hold deg oppdatert på lokale og nasjonale nyhetskanaler.
DB170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
DA170409 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier Jonas Hysing, lederen for det nasjonale taktiske rådet.
DA170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
DA170409 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier Jonas Hysing, lederen for det nasjonale taktiske rådet.
AP170409 Sisi kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
AP170409 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer også på kommentaren.
AA170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var før han ble pågrepet, mistenkt for terroren som kostet fire liv i Stockholm fredag.
VG170408 En mann ble lagt i håndjern og pågrepet av den nasjonale innsatsstyrken.
VG170408 I mars i fjor viste ledighetstallene at minst 34.000 oljejobber hadde forsvunnet siden 2014, og gjorde med det tydelige utslag på den nasjonale ledighetsstatistikken i fjor.
SA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
SA170408 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer sterkt på kommentaren.
FV170408 Den Kristiansand-baserte duoen Sam & Sky står bak årets nasjonale Pride-låt, « Skammens Diskotek ».
DN170408 Politiets innsatsstyrke Nasjonale operative avdeling ( NOA ) var raskt på plass og virket forberedt.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 Dagbladet var på stedet i går kveld, og møtte Jamshid Jamshidi, som sier han var vitne til en stor politiinnsats på stedet, hvor det svenske politiets nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 De har i realiteten avviklet sitt nasjonale forsvar og omdannet det til et ekspedisjonskorps som de mer eller mindre ukritisk stiller til USAs disposisjon.
DA170408 Nordlyskatedralen er én av en rekke nye, norske kirker som har sanket både nasjonale og internasjonale arkitekturpriser de siste årene, og fått store oppslag i internasjonale arkitekturmagasiner og - nettsteder.
DA170408 I forfjor ble jeg nektet innreise for å delta på en internasjonal historikerkongress med den begrunnelsen at jeg utgjorde en trussel mot Kinas nasjonale interesser.
AA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
VG170407 Personen er sett i umiddelbar nærhet til denne hendelsen, sa Mats Löfving i politiets nasjonale operative avdeling.
VG170407 Ifølge CNN hadde Trump et møte med det nasjonale sikkerhetsteamet sitt torsdag, hvor avgjørelsen om å gjennomføre angrepet ble tatt.
VG170407 - Nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump.
VG170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump i en uttalelse på sitt feriested Mar-a-Lago i Florida natt til fredag norsk tid.
VG170407 » I dag morges sa Trump at det er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruken og spredningen av dødelige kjemiske våpen.
SA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
SA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
SA170407 Den amerikanske presidenten har heller ikke presisert hvorfor angrepet ble gjennomført, utover at det var nødvendig for USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruk av kjemiske våpen.
SA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
FV170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
FV170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DN170407https://www.dn.no/nyheter/2017/04/07/2130/Utenriks/-folk-er-hjemme-de-vager-ikke-komme-ut Katastrofeberedskap ¶ Nasjonale innsatsenheter er satt inn.
DN170407 Katastrofeberedskap ¶ Nasjonale innsatsenheter er satt inn.
DN170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
DN170407 Den nasjonale innsatsstyrken skal være på vei dit.
DN170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DN170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump.
DB170407 Presidenten sa han mener det er riktig å gå til angrep av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.
DB170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump.
DB170407 - Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, la han til.
DB170407 ¶ NØDVENDIG : - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale i natt.
DB170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale i natt.
DB170407 Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, sa han.
DB170407 Jamshid Jamshidi sier forteller han var vitne til en stor politiinnsats på stedet, hvor det svenske politiets nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 ( Dagbladet ) : Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum, melder svenske Expressen.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 Det gjelder spesielt hvis kunstverkene regnes som en del av den nasjonale kulturarven.
DA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DA170407 I den svenske forstaden Märsta skal mannen ha blitt pågrepet av nasjonale innsatsstyrker, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
DA170407 Både reiselivsbedrifter og turistkontorer og - organisasjoner, inkludert nasjonale U.S.
BT170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
BT170407 Vårt budskap er at man ikke skal være redd, og man skal leve livet sitt som vanlig, sier talsmann for det svenske politiets nasjonale enhet, Stefan Hector.
BT170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
BT170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
BT170407 For Hordaland er fylket som får mest av alle i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
AP170407 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer sterkt på kommentaren.
AP170407 Det gjelder spesielt hvis kunstverkene regnes som en del av den nasjonale kulturarven.
AP170407 I mellomtiden har vi lært en lekse om den asiatiske gigantmaktens nasjonale psyke, ofte på grunnleggende kollisjonskurs med vår egen.
AA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
AA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
AA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
AA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
AA170407 Han ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
AA170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
VG170406 Det nasjonale gjennombruddet kom etter en opptreden på « The Tonight Show » med Johnny Carson i 1965.
VG170406 Holden er selv en erfaren forretningsmann og akademiker, og ledet i nesten syv år frem til 2005 den nasjonale komiteen for samarbeid mellom USA og Kina, fra amerikansk side.
VG170406 SIKKERHETSRÅDET : Tidligere Texas-guvernør og presidentkandidat Rick Perry er blant de nye faste medlemmene i USAs Nasjonale sikkerhetsråd.
VG170406 Perry får altså nå selskap av FN-ambassadør Nikki Haley når de to går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd.
VG170406 Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å « holde et øye med » den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170406 Energiminister Rick Perry og FN-ambassadør Nikki Haley går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd etter at Donald Trumps nære rådgiver Stephen Bannon ble fjernet i går.
DB170406 Det problematiske kommer først når det ikke er mulig å ettergå hvilke personer som har krevd denne anken eller hvorfor det plutselig var nødvendig for et internasjonalt særforbund å overprøve den nasjonale dommen.
DB170406 Da den politiske kontakten mellom Norge og Kina ble gjennopptatt, tok Heiberg kontakt med Kinas minister for idrett og sport, Gou Zhongwen, som også er president i den nasjonale olympiske komité i Kina.
DB170406 Ifølge CNN, som får det bekreftet av Det hvite hus, vil president Trump møte det nasjonale sikkerhetsrådet senere på dagen ( natt norsk tid ) for å snakke om situasjonen i Syria.
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170406 - Det har foregått intense diskusjoner i Danmark om å nekte personer statsborgerskap til noen man mener kan være til skade for nasjonale interesser, og som er statsløse og født i Danmark, noe som vil være konvensjonsstridig.
DB170406 Trumps sjefideolog ble snarlig etter presidentinnsettelsen plassert på det i utgangspunktet politisk nøytrale nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170406 ), Donald Trumps sjefstrateg, ble fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet, skal han ha truet med å slutte, ifølge Politico.
DA170406 Preikestolen og Kjerag får til sammen 4,3 millioner i tilskudd fra ordningen Nasjonale turstier.
DA170406 Preikestolen er tildelt 1,7 millioner kroner og Kjerag 2,6 milloner av en total pott på 7,5 millioner satt av til nasjonale turstier.
DA170406 Det er regjeringen, Venstre og KrF som har bevilget 7,5 millioner kroner til den nye ordningen Nasjonale turstier.
AP170406 Nyheten kom som et sjokk på onsdag : Steve Bannon ( 63 ) var sparket fra « kjernekomiteen » i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ).
AP170406 NEW YORK ( Aftenposten ) : President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver tok en prat med en av sine legendariske forgjengere før han bestemte seg for å fjerne den kontroversielle Trump-rådgiveren Steve Bannon fra det mektige rådet.
AP170406 Han ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Det skal ha vært HR McMaster ( 54 ), en tidligere general som nå er Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, som beordret å fjerne 63-åringen fra rådets indre kjerne.
AP170406 Dersom McMaster er i ferd med å gjøre det nasjonale sikkerhetsrådet mindre politisert, slik det var mens Flynn og Bannon satt ved bordet, vil det i så fall bidra til å gjøre USA litt mer normalt igjen.
AP170406 - Susan Rice ( president Obamas siste nasjonale sikkerhetsrådgiver, journ.anm. ) operasjonaliserte NSC i den forrige administrasjonen, og jeg ble satt til å « de-operasjonalisere » det.
AP170406 april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Komiker Stephen Colbert skrev onsdag på Twitter : « Steve Bannon ble fjernet fra Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Forsvarssjefen og direktøren for den nasjonale etterretningen mistet samtidig sine faste plasser.
AP170406 Det vakte oppsikt da president Donald Trump i et presidentnotat bare åtte dager etter sin innsettelse, bestemte at presidentens sjefstrateg skulle være fast medlem av « kjernekomiteen » i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 De fleste amerikanske medier og kommentatorer tolker fjerningen av Steve Bannon fra en viktig komité i Det nasjonale sikkerhetsrådet som en degradering.
AP170406 Bannon sier han har gjort det han skulle i Det nasjonale sikkerhetsrådet, nemlig å oppheve det han kaller Obama-administrasjonens « operasjonalisering » av dette organet.
AP170406 - Trekket med å degradere Bannons rolle i Det nasjonale sikkerhetsrådet kan være et signal om at mer tradisjonelt innstilte krefter er i ferd med å få viljen sin i Det hvite hus, skriver The Atlantic.
AP170406 ) er sjefstrateg for president Donald Trump i Det hvite hus, men har ikke lenger fast plass i kjernekomiteen i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170406 Som alle andre oppgir det nasjonale flyselskapet Croatia Airlines ikke salgstall om noen enkeltruter, men markedsmedarbeider Domagoj Stjepan Dorotic sier dette om Zagreb-salget : ¶
AP170406 Det nasjonale flaggbærende flyselskapet i Kroatia.
AP170406 Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, synes filmen er god.
AP170406 Bildet er tatt da AUFs Mani Hussaini ( i midten ) og Lisbeth Røyneland fra Den nasjonale støttegruppen ( til venstre ) la frem forslag om et minnested på Utøya-kaia.
VG170405 Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å « holde et øye med » den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170405 Ifølge NTB omtalte USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrdågiver Susan Rice beslutningen som « stone cold crazy » ( galskap, journ.am ).
VG170405 Etter at Trump ga Bannon et fast sete i Det nasjonale sikkerhetsrådet, slo storavisen The New York Times mandag fast på lederplass at Bannon nå er i ferd med å posisjonere seg som ikke bare en sterk mann i kulissene, men som den reelle presidenten.
VG170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
VG170405 Beslutningen om gi Stephen Bannon fast plass i det Nasjonale sikkerhetsrådet var kontroversiell.
VG170405 I tråd med 60-årig tradisjon har EU tatt nasjonale disputter mellom medlemsland på kammerset.
VG170405 Bompengeandel går dermed ned sammenlignet med tidligere nasjonale transportplaner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.
SA170405 | Bannon fjernet fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
SA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), bekrefter amerikanske myndigheter.
SA170405 Presidenten fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
SA170405 En talspersonen fra Det hvite hus bekrefter utbyttingen og sier at det er etter ønske fra Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster.
SA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
SA170405 | Disse fire turistmagnetene får millioner fra Nasjonale turiststier ¶
SA170405 Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.
DN170405 Steve Bannon stenges ute fra Donald Trumps nasjonale sikkerhetsråd, hevder en ikke navngitt kilde i Det hvite hus til flere amerikanske medier.
DN170405 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å « ikke ringe oss, vi ringer dere ».
DN170405 Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har tidligere sagt at president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
DN170405 Avgjørelsen ble tatt av Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
DN170405 - Det som gjør Amerika mindre sikkert, er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
DN170405 De fleste er enige om at den nasjonale skredvarslingen har bidratt til at skikjørere vet betydelig mer om snøskred, men førstelektor André Horgen ved Høgskolen i Sørøst-Norge er usikker på om dette fører til at skikjørere tar tryggere valg i fjellet.
DB170405 En kilde i Det hvite hus forteller til Bloomberg at Bannon steppet inn i det nasjonale sikkerhetsrådet, etter at Michael Flynn trakk seg i midten av februar.
DB170405 En annen kilde sier til Politico at å fjerne Bannon fra det nasjonale sikkerhetsrdået ikke kan omtales som « vanlige » endringer.
DB170405 Bloomberg skriver at USAs president Donald Trump gjorde endringer i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet onsdag.
DB170405 ( Dagbladet ) : NBC News, Bloomberg og flere andre amerikanske medier melder at Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170405 ¶ TRUMPS RÅDGIVER : Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet i USA.
DB170405 En kilde i Det hvite hus forteller til Bloomberg at Bannon steppet inn i det nasjonale sikkerhetsrådet, etter at Michael Flynn trakk seg i midten av februar.
DB170405 Bloomberg skriver at USAs president Donald Trump gjorde endringer i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet onsdag.
DB170405 ( Dagbladet ) : NBC News, Bloomberg og flere andre amerikanske medier melder at Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170405 Det meddelte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) da han i ettermiddag presenterte landets nye nasjonale transportplan ( NTP ).
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170405 Dersom det er et åpenbart behov for å frata pass for å sikre vitale nasjonale interesser, må det veie meget tungt.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Ny § 26b medfører at Justisdepartementet kan frata statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser, basert på en framtidsrettet risikovurdering fra PST.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 Vi har å gjøre med to virkelig ulike størrelser her, selvfølgelig med like viktige nasjonale problemstillinger på blokka, men med forskjellige personlige motiver for det snarlige toppmøtet.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DA170405 - Ny forskning fra det nasjonale GoBan-prosjektet, om gode barnehager for barn i Norge, viser at kvaliteten på barnehagetilbudet for 0 - 3 åringer er middels, og langt fra godt nok.
BT170405 | Bannon ut av USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
BT170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), opplyser kilder i Det hvite hus til amerikanske medier.
BT170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
BT170405 - Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa den republikanske senatoren John McCain til TV-kanalen CBS da Bannon ble utnevnt i januar.
AP170405 Blant dem som trolig har nådd frem til presidenten er svigersønnen hans, Jared Kushner, og Kina-eksperten Matt Pottinger, som sitter i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 USAs president Donald Trump har fjernet sjefstrategen Steve Bannon fra den øverste komiteen i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Ifølge en kilde fra Det hvite hus, som Washington Post gjengir, så er ikke dette en nedgradering, men at « Bannon har oppnådd det han var satt til å gjøre i det nasjonale sikkerhetsrådet ».
AP170405 I tillegg skal Bannon angivelig ha ønsket å fjerne alle spor etter tidligere president Barack Obama i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Han ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Fakta : Det nasjonale sikkerhetsrådet ¶
AP170405 Donald Trump har gjort flere rokeringer i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
AP170405 Derfor haglet kritikken mot Trump etter at Bannon fikk plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Da Bannon fikk plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet skrev The New York Times at det politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet.
AP170405 Bannon ble utpekt som fast medlem i det nasjonale sikkerhetsrådet etter at Trump trådte til som president.
AP170405 - Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa den republikanske senatoren John McCain til TV-kanalen CBS da Bannon ble utnevnt i januar.
AP170405 april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AA170405 | Trump fjerner kontroversiell rådgiver fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), opplyser kilder i Det hvite hus til amerikanske medier.
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ) Foto : NTB Scanpix ¶
AA170405 President Trump fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, mens forsvarssjefen har mistet sin faste plass.
AA170405 | Bannon fjernet fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), bekrefter amerikanske myndigheter.
AA170405 Presidenten fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
AA170405 En talspersonen fra Det hvite hus bekrefter utbyttingen og sier at det er etter ønske fra Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster.
AA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
VG170404 Riktig nok er vår nasjonale hovedscene unnfanget i strid, født i kamp og oppfostret i konflikt, men den uro som nå rir Nationaltheatret er hverken politisk eller kunstnerisk ¶
VG170404 Onsdag klokken 12.00 legger regjeringen med Solvik-Olsen i spissen frem den nye nasjonale transportplanen.
SA170404https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Den-barnslige-tv-feiden-er-takk-for-sist-fra-TV-2--233461b.html En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
SA170404 I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale miljø- og transportpolitiske mål.
SA170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
FV170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
DB170404 For å få høyeste score fra nasjonale turistmyndigheter er det et kriterium at det er mange doruller på toalettene.
DB170404 Reuters skriver at en talsperson for Kirgisistans nasjonale sikkerhetskomité sier at de har fått en forespørsel fra russiske sikkerhetsmyndigheter om å identifisere den mistenkte.
DB170404 Den nasjonale bombegruppa er også kalt inn.
DB170404 - Vi tok et bilde av gjenstanden, som vi sendte til den nasjonale bombegruppa i Stockholm.
DA170404 Blant atferden myndighetene definerer som unormale, og dermed nå forbyr, er : Å nekte å se eller lytte på statlig TV og radio, å nekte barna å følge ordinær, nasjonal skolegang og å ødelegge nasjonale ID-kort eller kinesisk valuta med vilje.
BT170404https://www.bt.no/100Sport/meninger/Den-barnslige-tv-feiden-er-takk-for-sist-fra-TV-2--233461b.html En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
BT170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
VG170403 Som om ikke flausen var stor nok med det - saken er i tillegg hovedoppslag på førstesiden av avisen, som er Amedias egen nasjonale , digitale nyhetsavis.
VG170403 Lørdagens brunsnegle-spøk i lokalavisen Telen endte opp som nyhetssak i avisens egen nasjonale nyhetsavis i dag.
VG170403 Petersburg vil det bli satt inn ekstra sikkerhetstiltak på all transport og infrastruktur i Russland, heter det i en uttalelse fra den nasjonale antiterrorkomiteen ¶
VG170403 Det nasjonale antiterror-komiteen sier imidlertid at det dreier seg om én eksplosjon som skal ha skjedd mellom de to stasjonene.
VG170403 Den kraftige eksplosjonen skjedde mellom to t-banestasjoner klokken 13.40 mandag ettermiddag, ifølge den nasjonale antiterrorkomiteen.
VG170403 Petersburg, ifølge den nasjonale antiterrorkomiteen.
SA170403 Minst 11 mennesker er drept og 45 personer ble såret i angrepet, opplyser Den nasjonale antiterrorkomiteen i Russland mandag kveld. i ¶
SA170403 Reiseliv og kreative- og kulturbaserte næringer når heller ikke opp i store nasjonale satsinger som for eksempel Senter for forskningsdrevet innovasjon ( SFI ) og Brukerstyrt innovasjonsarena ( BIA ) som er tilpasset teknisk- og naturvitenskaplige næringer.
SA170403 Andre næringer har tunge nasjonale strategiske satsinger, for eksempel HAV21, en forsknings- og utviklingsstrategi for en havnasjon av format, og OG21 for olje og gassnæringene.
SA170403 | Figgjo skaper nye skiskytteress ¶ 16-åringene Eirik Idland og Martin Nevland vant sju av sju nasjonale skiskytterkonkurranser denne sesongen.
SA170403 Søskenbarna Martin Nevland til venstre og Eirik Idland har vunnet sju av sju nasjonale konkurranser i skiskyting klasse 16 år denne sesongen.
DN170403 Trumps Nasjonale sikkerhetsråd har de siste to månedene foretatt en full gjennomgang av hvilke alternativer USA har for å håndtere Nord-Korea.
DB170403 Nasjonale retningslinjer stadfester allerede at det skal være brukermedvirkning i valg av medikament, men i praksis er det få medikamenter å velge mellom og ikke tilstrekkelig medvirkning.
DB170403 I den perioden forskerne har undersøkt, var det nasjonale bestemmelser for maksimal størrelse på klassene.
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem.
DA170403 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil " samle og markedsføre " noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170403 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil " samle og markedsføre " noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft.
AP170403 Minst 14 mennesker er drept og rundt 50 personer ble såret i angrepet, opplyser Den nasjonale antiterrorkomiteen i Russland mandag kveld.
AP170403 « Sikkerheten er nå skjerpet ved all russisk transportinfrastruktur og ved travle offentlige steder », heter det i en melding fra den nasjonale antiterrorkomiteen.
AP170403 - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft.
VG170402 - Her er et slående eksempel : Den nye nasjonale transportplanen legger enorme beløp inn på vei og jernbane, og så blir den mottatt med slakt over hele landet fordi den ikke oppfyller forventningene. som politikerne selv har bygget opp, sier Rotevatn, ¶
VG170402 - Vi vet fortsatt for lite om hvor lite mikroplast i mat som skal til for at det er skadelig for mennesker, sier Grøsvik og mener flere nasjonale og internasjonale tiltak må til slik at vi velger andre typer materialer som naturlig brytes ned.
SA170402 Norge var ett av elleve nasjonale forbund som bidro til at det ble en slik overbygning.
SA170402 52 nasjonale forbund er med i den Europeiske paraplyorganisasjonen.
DB170402 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
DA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
BT170402 BLANDES : Nå skal nasjonale og internasjonale flyginger blandes på en og samme terminal.
AP170402 Norge var ett av elleve nasjonale forbund som bidro til at det ble en slik overbygning.
AP170402 52 nasjonale forbund er med i den Europeiske paraplyorganisasjonen.
AA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
VG170401 Anne Enger Lahnstein i Senterpartiet forfektet nasjonale verdier og var glad i landet sitt.
DN170401 - April har fått en god start, sa Maduro natt til lørdag lokal tid etter et krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DB170401 - April har fått en god start, sa Maduro natt til lørdag lokal tid etter et krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DB170401 Ny § 26b : Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 Etter departementets oppfatning er det behov for en bestemmelse om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, også der det ikke er idømt straff.
DB170401 Departementets vurdering er at tap av statsborgerskap kan vedtas administrativt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 De to nye bestemmelsene, bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
DB170401 - Med § 26b overlates det nå til Justisdepartementet, på bakgrunn av denne helt generelle formuleringen, å beslutte hvem som bør tape statsborgerskapet fordi departementet vurderer deg som en risiko mot grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 februar med høringssvar i forbindelse med det nye lovforslaget, hvor det konkluderes med at « Advokatforeningen verken kan støtte forslaget om tap av statsborgerskap ved straffbare handlinger eller tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser ».
DB170401 - I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest, vil de nasjonale kravene til planlegging bli fulgt.
DA170401 Da hadde han og landets nasjonale sikkerhetsråd sittet i krisemøte.
DA170401 Vi har i stedet valgt en helt motsatt taktikk, gjennom å pøse på med enda mer kultur og enda mer høylytt og insisterende vise fram den levende arven vi forvalter, sa den franske kulturministeren Audrey Azoulay da hun lanserte tidenes største kulturprogram for Paris på byens nasjonale operahus, Palais Garnier, i forrige uke.
DA170401 For første gang har nemlig både de nasjonale , regionale og private kulturinstitusjonene gått sammen om en felles stormønstring av kultur, Saison Culturelle, gjennom lanseringen av nettstedet saisonculturelle.fr, som lister de beste 500 kulturarrangementene.
DA170401 - Men vi byr også på dans, teater, film, debatter, foredrag og verksteder, forteller Serge Lasvignes, president for museet som huser den nasjonale samlingen av moderne kunst.
AP170401 Staten åpnet nylig for at man kan avvike fra nasjonale støyregler for byggeprosjekter i sentrale deler av Oslo og noen steder i utkanten av Oslo.
AA170401 Da hadde han og landets nasjonale sikkerhetsråd sittet i krisemøte.
AA170401 Det er bra med nasjonale og internasjonale industrilokomotiv, men det er også viktig med bedrifter som har lokal og regional forankring.
AA170401 - Interessen for det blir stadig større, og jeg får forespørsler fra trønderske, nasjonale , internasjonale selskaper.
SA170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
SA170331 Til det har de akkreditert nasjonale laboratorier som skal gjøre jobben for dem.
DB170331 Senterpartiet fortsetter framgangen, og SV er på tryggere grunn, ifølge gjennomsnittet av ti nasjonale meningsmålinger som ble publisert i mars.
DA170331 I dag er det en krig mellom forskjellige nasjonale ambisjoner, som kurderne, tyrkerne og forskellige arabere.
BT170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
BT170331 - Vi har nå, i nært samarbeid med Transfusjonstjenestens kvalitetsråd, fått på plass nødvendige endringer i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge samt i det nasjonale spørreskjemaet for blodgivere, skriver avdelingsdirektør Marit Endresen i en epost.
BT170331 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
AP170331 På en pressekonferanse senere på dagen beskrev han bakgrunnen for nasjonale planer for forsvarsbudsjettene som nå skal utarbeides.
AP170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
AP170331 På snittet av nasjonale målinger er imidlertid forskjellen enda større.
AA170331 På en pressekonferanse senere på dagen beskrev han bakgrunnen for nasjonale planer for forsvarsbudsjettene som nå skal utarbeides.
AA170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
AA170331 Målinger viser at Venstre for andre måned på rad er under sperregrensen på gjennomsnittet av ti nasjonale målinger ¶
AA170331 Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet.
AA170331 Norges Museumsforbund delte ut prisen under Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad denne uken.
VG170330 Nå er neste mål å sørge for at franske velgere stemmer ut Nasjonale Fronts Marine Le Pen.
VG170330 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
VG170330 Disse erfaringene kan kaste lys over nasjonale utviklingstrekk.
SA170330 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud, veiledningsteam og interkommunale læringsnettverk og kompetansemiljøer, slik at tjenestene får bedre tilgang på nødvendig kunnskap og praktisk veiledning.
SA170330 Fra høsten av skal det etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, med sikte på å heve kvaliteten i barnevernets oppfølging av utsatte barn og familier.
DN170330 Den republikanske lederen for kongressens etterretningskomité, Devin Nunes, har vært under sterk kritikk etter at han i forrige uke gikk ut med informasjon om at nasjonale etterretningstjenester hadde plukket opp kommunikasjon fra medlemmer i Trumps leir.
DB170330 Klimaloven handler om å sørge for et langsiktig mål som sier hvor store de nasjonale klimautslippene skal være, og en plan for hvordan målet skal nås gjennom utslippskutt i alle samfunnets sektorer.
AP170330 Isteppet over Arktis ble i mars målt til rekordlave 14,4 millioner kvadratkilometer av Det nasjonale snø- og isdatasenteret i USA.
AP170330 Lysbakken mener statsråden bør friste med nasjonale tiltak for å gjøre det attraktivt å velge lærerutdanning eller jobb som lærer i nord.
AP170330 I dag ser vi et EU med store indre spenninger - Storbritannia på vei ut, protester i mange land og nasjonale ledere som vokser seg større på motstand mot EU.
AA170330 - Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika.
VG170329 For mars måned viser politikk-nettstedet Pollofpolls' gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger at Venstre ligger på 3,9 prosents oppslutning.
DN170329 - I øyeblikk som disse - store vendepunkt i vår nasjonale historie - er valgene vi tar med på å definere vår karakter som nasjon, sa May.
DN170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
DA170329 Komitéen mener det derfor er naturlig å vurdere spørsmålet om statlig medfinansiering i « framtidige nasjonale transportplaner ».
DA170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
AP170329https://www.aftenposten.no/verden/Britiske-aviser-sier-goodbye-til-Europa-n-tabloid-gir-frekke-spark-til-kontinentet-fra-kysten-av-Storbritannia-618127b.html Alle de store nasjonale avisene lar Brexit dominere forsiden i dag.
AP170329https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/KJg3G/10-tips-for-helgen Kevin Lunde er kjent fra NRKs Rundlurt, mens Rune Carlsen har gjort seg bemerket i nasjonale og internasjonale konkurranser, og er en av de mest premierte tryllekunstnere i Norge !
AP170329https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-617931b.html Kevin Lunde er kjent fra NRKs Rundlurt, mens Rune Carlsen har gjort seg bemerket i nasjonale og internasjonale konkurranser, og er en av de mest premierte tryllekunstnere i Norge !
AP170329 Alle de store nasjonale avisene lar Brexit dominere forsiden i dag.
AP170329 Kevin Lunde er kjent fra NRKs Rundlurt, mens Rune Carlsen har gjort seg bemerket i nasjonale og internasjonale konkurranser, og er en av de mest premierte tryllekunstnere i Norge !
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
AP170329 Heller ikke dommerne i Oslo tingrett har fått vite hva dette topphemmelige, nasjonale prosjektet går ut på.
AP170329 Eirik Jensen fortalte selv litt om det hemmelige, nasjonale prosjektet som han jobbet med frem til 2011.
AP170329 Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk ( NFV ) forvalter Akershus festning.
AA170329 Onsdag kveld kunngjorde Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd at offensiven er avsluttet med godt resultat.
DB170328 Her er Innvandrings- og integreringsministeren under åpningen av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse i høst.
DA170328 Obamas signaturplan på klima var hovedgrepet som skulle sikre at USA nådde de nasjonale utslippskuttene de har forpliktet seg til.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser, og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
BT170328 Helsevesenet kan gjerne ha en rekke felles nasjonale selskaper som innkjøp og IKT, men den kritiske styringen av helsetjenestene ønsker vi og folk i helsevesenet at skal skje regionalt, sier den nyslåtte kommandøren. | - Vi skal prise oss lykkelig over at dette ikke endte med en alvorlig ulykke ¶
BT170328 De håper å få lovfestet nasjonale minimumskrav til antall elever pr. lærer på skolenivå.
VG170327 Den nasjonale , brede og folkelige profilen passet perfekt for Altibox, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox.
DN170327 Flynn, som tidligere var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DN170327 Økonomiminister Ildefonso Guajardo sier regjeringen ikke har planer om å innføre restriksjoner, men advarer og sier det mexicanske folket vil dømme firmaer ut fra hvor lojale de er mot den nasjonale identiteten.
DN170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
DN170327 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
DN170327 Angela Merkels parti vant oppgjøret i minste delstat, en oppvarming til høstens nasjonale valg.
DB170327 Ifølge tall fra det nasjonale statistikkbyrået ISTAT får nesten hver fjerde kvinne sparken under eller rett etter at de har blitt gravide - dette til tross for at det er ulovlig.
DA170327 Den nasjonale , brede og folkelige profilen passet perfekt for Altibox, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox i en pressemelding.
BT170327 Vårt foreløpige, enkle svar på disse problematiske spørsmålene i kjølvannet av vår nasjonale , mentale beskyttelses-strategi for å bevare vårt frie og åpne samfunn, er at vi faktisk innlemmer våre våkne barn i samtale om disse spørsmålene.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser.
AP170327https://www.aftenposten.no/verden/Utestengt-ekspert-Regjeringen-ma-kritisere-visumnekt-som-hindrer-norsk-forskning-i-Kina-615326b.html Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
AP170327 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser.
AP170327 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
AP170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
AP170327 Til stede var også Michael Flynn, som var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort stund før han måtte gå av som følge av sin kontakt med Russland.
AA170327 Til stede var også Michael Flynn, som var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort stund før han måtte gå av som følge av sin kontakt med Russland.
AA170327 Ytterligere to delstatsvalg gjenstår før høstens nasjonale valg.
AA170327 I høstens nasjonale valg skal Schulz konkurrere mot Merkel, som er inne i sin tredje periode som statsminister.
AA170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
VG170326 Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.
SA170326 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
SA170326 World Anti-Doping Agency ( WADA ) ble stiftet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen, og skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping.
SA170326 Dette skal bidra til å sikre at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til et felles regelverk.
DB170326 Ifølge en rapport fra Italias nasjonale byrå for statistikk, blir nesten en fjerdedel av gravide arbeidstakere sparket under eller etter svangerskapet - selv om dette er ulovlig.
DA170326 Motstand mot innvandring, sansen for autoritære ledere, mistillit til global styring av det nasjonale og en ideologisk plassering på høyresida.
DA170326 Vårt Land skrev i høst at et flertall i komiteen vil ha nasjonale regler mot heldekkende ansiktsplagg på norske skoler.
SA170325 FIFA blir presset hardt av krav om at seks israelske fotballklubber i okkuperte palestinske områder blir utestengt fra deltakelse i Israels nasjonale liga.
SA170325 Nå forholder Bergen kommune seg til nasjonale regler.
DB170325 I så måte er det kanskje i overkant optimistisk å tenke at dette er ministeren som vil forstå betydningen av å utvikle framtidas nasjonale teater.
DA170325 I stedet for å ta prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, mener transportkomitéen det er naturlig at spørsmålet om statlig medfinansiering « vurderes i forbindelse med framtidige nasjonale transportplaner.
BT170325 FIFA blir presset hardt av krav om at seks israelske fotballklubber i okkuperte palestinske områder blir utestengt fra deltakelse i Israels nasjonale liga.
BT170325 Statsminister Theresa May sier regjeringen har innført strenge mekanismer i prosjektet som skal sikre den nasjonale sikkerheten.
BT170325 Nå forholder Bergen kommune seg til nasjonale regler.
BT170325 GRIEGHALLEN : Handlingen i Rossinis opera « Il Turco in Italia » ( 1814 ) som Bergen Nasjonale Opera setter opp, er en collage av klassiske komedieelementer, skriver anmelder.
VG170324 Når nasjonale interesser kolliderer med prinsippet om overnasjonalitet.
SA170324 IRA fikk en massiv fordømmelse mot seg, og den hardeste fordømmelse kom fra de nasjonale katolikkene.
SA170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt fram, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
SA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
FV170324 Etter utdannelsen jobbet han som aspirant i Carte Blanche nasjonale kompani for samtidsdans og påfølgende 10 år som frilans dansekunstner.
BT170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt frem, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
BT170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
BT170324 FARGESTERKT : Bergen Nasjonale Opera har ikke spart på fargene under oppsetningen av « Tyrkeren i Italia ».
AA170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt fram, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
AA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
AA170324 Stiklestad Nasjonale Kultursenter offentliggjør dette i en pressemelding fredag morgen.
AA170324 - Vi er utrolig glad for at vi kan få tilbake en kapasitet som Trond Espen Seim i rollen som Olav, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
SA170323 til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170323 SWITCH-kampanjen er et viktig tiltak i den nasjonale overdosestrategien « Ja, visst kan du bli rusfri, men først må du overleve ».
BT170323https://www.bt.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
BT170323 I Europa ble mistillit, rivalisering og nasjonale særordninger byttet med tillit mellom landene, fri handel på tvers av landegrenser og et ønske om samordning på en rekke politikkområder.
BT170323 En av EUs største problemer har vært at alle suksesser skrives på konto til nasjonale regjeringer og politikere.
AP170323https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-skal-norske-toppklubber-bruke-320-millioner-pa-a-skape-de-neste-juvelene-232755b.html til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
AP170323 til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
VG170322 Georges Park - Englands nasjonale fotballsenter - før kveldens treningskamp mot Tyskland i byen Dortmund.
VG170322 Avsløringer om nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakter med den russiske ambassadøren førte til hans avgang kort tid etter utnevnelsen.
VG170322 I 2012-2013 ble det nasjonale prosjektet, som Jensen var en del av, lagt ned.
SA170322 Saken ble plukket opp av en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, før DBU kom på banen med en korrigering av de faktiske forhold.
DA170322 Sist uke ble H, Frp, KrF og Venstre på Stortinget enige om å lage den største nasjonale sykkelsatsingen noensinne.
DA170322 Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid ble onsdag tildelt den nasjonale Ibsenprisen 2017 for stykket " Vår ære/vår makt ".
AP170322 - Jeg har lyst til å si til mine barn og barnebarn : Da de plyndret vår nasjonale rikdom, satt jeg ikke stille i sofaen, sa Navalnyj.
AP170322 Ett av de forholdene som kompliserte situasjonen var at Eirik Jensen i et par års tid ledet det topphemmelige « Nasjonale prosjektet ».
AP170322 Prestisjeprosjektet som er omtalt som « det nasjonale prosjektet » var klarert helt til topps i Oslo politidistrikt, og ble velsignet av daværende politimester Anstein Gjengedal.
AP170322 Likevel fikk han hovedansvaret for « Det nasjonale prosjektet » med Gjermund Cappelen som kilde.
AP170322 Saken ble plukket opp av en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, før DBU kom på banen med en korrigering av de faktiske forhold.
VG170321 NYE REGLER : Etihad Airways, det nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater forbereder en landing på flyplassen i Abu Dhabi, som er en av flyplassene som angivelig blir rammet av de nye reglene.
VG170321 I etterkant av gruppens arbeid med denne saken har vi hatt en gjennomgang av arbeidet og hatt en intern evaluering, slik også de nye nasjonale varslingsrutinene sier vi skal ha i alle saker.
FV170321 - At flere nasjonale medier går sammen om dette og inviterer flere aktører til å bidra, er veldig positivt.
DN170321 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har alt måttet gå av etter å ha løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i USA.
DB170321 eten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
DB170321 Tygarts motforslag til organiseringen av dopingjakten, er at IOC i stedet bruker litt under halvparten av sparekontoen sin på 10 milliarder kroner til et antidoping-fond under tilsyn av de uavhengige nasjonale byråene.
DB170321 Mens det er ITA og WADA som skal kontrollere at de nasjonale antidopingbyråene tester bra nok, blir IOC sammen med regjeringene sittende i styret for denne kontrollvirksomheten.
DB170321 Han ønsker som mange av de nasjonale antidopingbyråene at idretten skal bli kontrollert gjennom et maktfordelingsprinsipp der både etterforskning, påtale - og domsfunksjon er helt uavhengig.
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser »
DB170321 Der skal kjernen fortsatt være Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) ; det kontrollorganet som i dag blir finansiert av IOC og de ulike nasjonale regjeringene med en 50/50 splitt på årsbudsjettet på rundt 250 millioner kroner.
DB170321 Arbeiderpartiet og SV hevder de borgerlige kort og godt har kikket på Oslo-skolen og kopiert den rødgrønne satsing på tidlig innsats i sin nye nasjonale satsing. 2015 og 2017 ¶
DB170321 ¶ SNAPCHAT : Nasjonale prøver i Sverige spres blant elever på Snapchat.
DB170321 I Norge gjennomføres de nasjonale prøvene på høsten for å finne ut hva eleven kan før man legger en plan videre.
DB170321 Formålet med nasjonale prøver i Sverige og Norge er ulike.
DB170321 De svenske nasjonale prøvene er en del av den endelige karaktersettingen for en elev, og gjennomføres på våren som en oppsummering av hva eleven har lært.
DB170321 Biologiprøven er den andre nasjonale prøven som lekkes ut i Sverige de siste ukene.
DB170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
DB170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene.
DB170321 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170321 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170321 Her er store nasjonale og internasjonale utstillinger og kongresser på Stavanger Forum-området en nøkkel.
DA170321 Datterselskapet, som får navnet Forum Convention, skal utelukkende jobbe med å hente store nasjonale og internasjonale kongresser og utstillinger til Stavanger. Én person overføres fra Stavanger Forums 20 ansatte, og det skal rekrutteres leder, researcher og selgere, i alt fem ansatte i oppstarten. - Én årsak til at det opprettes et datterselskap, er at det på sikt kan være ønskelig å invite
DA170321 - Dessuten er det strategisk viktig å disponere mye hallplass for å styrke området som et nasjonalt attraktivt sted for store nasjonale , internasjonale og globale konferanser.
DA170321 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
DA170321 Han er spesielt kritisk til at resultater fra nasjonale prøver i lesing og regning, elevundersøkelsens måling av mobbing og motivasjon, samt eksamensresultater på 10. trinn, skal avgjøre om kommunen får godkjentstempel eller mangellapp.
DA170321 Det skal lages en nasjonal standard eller nedre grense for kvalitet, som blant annet bygge på resultater fra nasjonale prøver, eksamen og Elevundersøkelsen.
DA170321 Folkehelseinstituttet konstaterer blant annet følgende i sin seneste nasjonale folkehelserapport : ¶
AA170321 - At flere nasjonale medier går sammen om dette og inviterer flere aktører til å bidra, er veldig positivt.
AA170321 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
AA170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
AA170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
AA170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene. ( ©NTB ) ¶
VG170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
VG170320 En fly fra det nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater forbereder en landing på flyplassen i Abu Dhabi, som er en av flyplassene som angivelig blir rammet av de nye reglene.
VG170320 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
VG170320 Til VG sier Humlegård at det nye nasjonale beredskapssenteret som planlegges utenfor Oslo, er et eksempel på at flere av politiets kapasiteter kan samles på ett sted i stedet for på flere adresser, og at der dermed blir lettere og rimeligere å sikre.
VG170320 Over flere år har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, sett at sikkerheten rundt nasjonale nøkkelobjekter ikke har vært god nok.
SA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
FV170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
FV170320 John Olsen ( Vest-Agder-museet ), Arild Andersen ( Driftsleder Kanonmuseet ), Erlend Hammer ( Nasjonale festningsverk ), Erling Kjærnes ( Forsvarsmuseet ), Jørgen Kristiansen ( Varaordfører Krf ) og Hege Boman Grundekjøn ( Stiftelsen Kanonmuseet ).
DN170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
DN170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak. | - Jeg ringer Telenors kunder ¶
DB170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
DB170320 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
DB170320 VILLASTRØK : Det nasjonale skianlegget Holmenkollen er omkranset av villastrøk.
DA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 Det var imidlertid ikke slik partifellen Ketil Solvik-Olsen så for seg at det skulle ende da han deltok på den nasjonale veikonferansen i Bergen i 2014.
BT170320 Det var imidlertid ikke slik partifellen Ketil Solvik-Olsen så for seg at det skulle ende da han deltok på den nasjonale veikonferansen i Bergen i 2014.
AP170320https://www.aftenposten.no/verden/Fem-ting-vi-larte-etter-horingen-om-Trumps-Russland-forbindelser-617534b.html Michael Rogers, som leder det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA, deltok også i høringen.
AP170320https://www.aftenposten.no/verden/Direkte-FBI-sjef-bekrefter-etterforskning-av-kontakt-mellom-Trump-medarbeidere-og-Russland-617480b.html Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn snakket med den samme ambassadøren samme dag som daværende president Obama utviste russiske diplomater.
AP170320 Michael Rogers, som leder det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA, deltok også i høringen.
AP170320 Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn snakket med den samme ambassadøren samme dag som daværende president Obama utviste russiske diplomater.
AA170320 Politiet leter etter eksplosiver ved hovedkontoret til den nasjonale statsadvokaten i økokrimsaker etter at det ble ringt inn en bombetrussel mandag.
AA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
AA170320 Ulykkene på det nasjonale nettet har ikke nødvendigvis ført til store materielle skader.
AA170320 De foreløpige tallene viser at det skjedde 17 jernbaneulykker i 2016 på det nasjonale jernbanenettet.
VG170319 Ahrar al-Sham har hatt tydelige avgrensede, nasjonale mål og vært regnet som moderate til å være assosiert med Syrias jihadister.
VG170319 Et godt forslag i reiselivsmeldingen er å tilrettelegge og markedsføre nasjonale turstier.
SA170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
FV170319 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
FV170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
DB170319 Eller mer presist : Det er Marit Bjørgens rekke i individuelle distanserenn etter at hun ble mor til Marius, inklusiv tre nasjonale renn.
DA170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
BT170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
AP170319 Han viser til opplysningene om at FBI skal ha lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
AP170319 Utgående Hongkong-leder CY Leung ble mandag valgt av Den nasjonale folkekongressen til viseformann i CPPCC ( Det kinesiske folks politisk- konsultative konferanse ), forsamlingens viktigste rådgivende organ.
AP170319 Mens Kinas « parlament », Den nasjonale folkekongressen, har vært samlet i Beijing for å utøve demokrati med kinesiske særtrekk, det vil si gjøre vedtak etter kommunistpartiets direktiver, har Hongkong forberedt sitt eget « valg ».
AP170319 Alle slags godkjenninger fra lokale og nasjonale myndigheter.
AP170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
AP170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
AA170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
SA170318 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
DA170318 Som gjennom den nye inndelingen av reisemålsselskaper i seks landsdelsselskaper riktignok er blitt færre, og etter planen mer effektive, men fortsatt mangler en overordnet kaptein, eller departement, som kan dedikere sin fulle tid til feltet og samle de nasjonale trådene - og skape en tydelig nasjonal strategi.
DA170318 Imidlertid satses det 7,5 millioner på Nasjonale Turstier, som skal brukes på tilrettelegging og vedlikehold av populære turområder.
BT170318 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
BT170318 SV vil også kaste enhver form for kartlegging, nasjonale prøver og PISA-testing.
BT170318 Kartleggingsprøver og nasjonale prøver gir oss en pekepinn på hvilke skoler, klasserom og elever som trenger ekstra oppfølging og ressurser.
AA170318 I den nasjonale handlingsplanen mot støy står det at antallet svært støyutsatte personer skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
VG170317 Klæbo slo alle i den nasjonale konkurransen og fulgte opp med pallplass i Kuusamo helgen etter.
VG170317 Internasjonale og nasjonale særforbund har mye å hente på dette området, sier Anders Solheim.
VG170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DN170317 I stedet for å etablere en turistskatt, blir det etablert en tilskuddsordning for Nasjonale turiststier for å håndtere sikkerhets- og forsøplingsutfordringene som økt pågang av turister fører med seg.
DN170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170317 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt.
DB170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170317 februar i år, ifølge Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi ( INGV ) i Italia.
DA170317 Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres vil gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.
DA170317 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen « samle og markedsføre » noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170317 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen « samle og markedsføre » noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170317 Støtten til HRS kommer gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet.
DA170317 Også i klimaforliket i 2012 omtales nasjonale utslippsreduksjoner.
DA170317 Like fullt skriver NTB at Frps Øyvind Korsberg « mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem. » - Kvotesystemet virker ikke, og det vet vi godt, responderer Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
DA170317 Både Høyre, Frp og Ap uttaler til NTB at en videre vekst i de nasjonale klimautslippene er til å leve med.
BT170317 CNNs kilde i Det hvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170317 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser.
AP170317 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
AP170317 Her deltar Kinas president på Den nasjonale folkekongressens avslutningsseremoni onsdag.
AP170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AP170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun.
AP170317 Etter mistanker om juks på nasjonale prøver i Romania, endret redaktørene av en ordbok på internett noen av ordene som uvanlig mange hadde søkt opp.
AA170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170317 Etter mistanker om juks på nasjonale prøver i Romania, endret redaktørene av en ordbok på internett noen av ordene som uvanlig mange hadde søkt opp.
AA170317 Eksplosjonen skjedde tidlig på ettermiddagen torsdag da damp fanget mellom lava og overflaten slapp ut i et kraftig utbrudd, forklarer Stefano Branca ved Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi ( INGV ) i Italia.
AA170317 CNNs kilde i Det hvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Isaksen understreker at de nasjonale skoleekspertene ikke skal komme inn og overstyre det lokale nivåene.
AA170317 Han sier at de nasjonale ressursene til skoleutvikling fremover skal målrettes mer mot de kommunene som trenger det mest.
AA170317 klasse, de nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn samt tall om mobbing, motivasjon og lærerstøtte fra Elevundersøkelsen.
AA170317 Støtten til HRS kommer gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet ».
AA170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun. ( ©NTB ) ¶
VG170316 President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak.
VG170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, legger hun til.
SA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
SA170316 Opp til nasjonale domstoler ¶
DN170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
DN170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
DN170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
DN170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp.
DN170316 Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige.
DN170316 - Forbudet er fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten, sa han.
DB170316 Nylig varslet Mack kutt av 30 årsverk som følge av tapet av den nasjonale avtalen med Rema.
DB170316 Avtalen kommer etter at Tromsø-bryggeriet mistet den nasjonale avtalen med Rema.
DB170316 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt.
DB170316 ( Dagbladet ) : Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, fikk i starten av februar sparken, etter å ha løyet om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA i overgangsperioden før presidentinnsettelsen i januar.
DA170316 - I Jemen er det spesielt Saudi-Arabia og land som USA, som selger våpen fordi de har nasjonale interesser i områdene.
DA170316 Spillerne har informert det nasjonale ishockeyforbundet om at de ikke vil møte opp til oppkjøringsleiren neste onsdag dersom det ikke tas " betydelige steg " mot en løsning på lønnskonflikten.
DA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
BT170316 TERRORALARM : Myndighetene sendte ut terrorvarsel via landets nasjonale varslingssystem Vigipirate da skytingen ble kjent.
AP170316https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-forste-budsjettforslag-4-milliarder-til-mur_-kraftige-kutt-til-miljo-og-bistand-617233b.html Avisen kaller Trumps budsjettprioriteringer « det mest dramatiske skiftet i hvordan nasjonale ressurser deles opp fra noen president siden Ronald Reagan ».
AP170316 Avisen kaller Trumps budsjettprioriteringer « det mest dramatiske skiftet i hvordan nasjonale ressurser deles opp fra noen president siden Ronald Reagan ».
AP170316 Høyrepopulister fremstiller seg selv som det eneste partiet som forsvarer nasjonale verdier.
AP170316 Lofoten, Vesterålen og Senja ¶ en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk ¶ makspris i barnehage og på sikt gratis barnehage og SFO ¶ detaljerte nasjonale normer for lærertetthet på hver skole ¶ kvotering som virkemiddel i kampen for likestilling ¶ å gå mot oppmyking av arbeidsmiljøloven og en sterk fagbevegelse ¶
AP170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
AP170316 Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet mener klimasamarbeidet med EU gjør det mulig å fortsette å øke Norges nasjonale klimautslipp.
AP170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
AP170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
AP170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp.
AP170316 Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige.
AA170316 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Anklagene er knyttet til Dutertes nasjonale narkokrig, som har kostet tusenvis av mistenkte livet etter at han overtok som president i juni i fjor.
AA170316 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk i 2015 drøyt 287.000 kroner av en russisk TV-kanal for å delta på et arrangement i Moskva.
AA170316 President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak. ( ©NTB ) ¶
AA170316 I Bergen på grunn av Hansa som også mistet sin nasjonale leveringsavtale og kun skal selges lokalt.
AA170316 Nylig varslet Mack kutt av 30 årsverk som følge av tapet av den nasjonale avtalen med Rema.
AA170316 Avtalen kommer etter at Tromsø-bryggeriet mistet den nasjonale avtalen med Rema.
AA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
AA170316 Utvikler : Amerikaneren Jon Postel utviklet systemet for de nasjonale landkodene for domenenavn og delte ut kodene til hvert enkelt land fra 1987 og utover.
AA170316 Det var den nasjonale koden for norske domenenavn,.no, skrevet med et punktum foran slik at symbolet framsto enda merkeligere.
VG170315 Zac Petkanas, en senior rådgiver i Den demokratiske nasjonale komiteen, påstår derimot at Det hvite hus fremdeles holder tilbake resten av Trumps selvangivelse " for å gjemme det finnes av for eksempel finansielle forbindelser til russiske oligarker og regimet i Kreml. @danmericaCNN Haha.
VG170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
VG170315 Hendelsen skjedde på et fly fra Beijing til Melbourne, skriver Australias nasjonale byrå for transportsikkerhet, som advarer mot at den økte bruken av batteridrevne dingser øker faren for hendelser om bord i fly.
VG170315 Det pågår samtidig en etterforskning etter påstander om at titalls millioner dollar har forsvunnet fra Kenyas helsedepartement og den nasjonale ungdomstjenesten, melder Al Jazeera.
SA170315 Nasjonale og lokale politikere ønsker veksten skal skje på buss, sykkel og gangveier.
DB170315 En viktig forskjell ligger derimot i forslagets avsluttende del, der Arbeiderpartiet har kuttet ut setningen « Dei viltlevande marine ressursane er eigde av det nasjonale fellesskapet og skal medverke til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna ».
DB170315 ¶ NY SJEF : Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
DB170315 Den tidligere senatoren Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
DB170315 Den åpner for diffrensierte tolkinger i nasjonale domstoler.
BT170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud.
BT170315 Noen slik ordre fantes ikke, ifølge USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, James Clapper. ( ©NTB ) ¶
AP170315 - Under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten er forbudet fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger, sa han.
AA170315 I tremånedersperioden som utløp ved årsskiftet var den gjennomsnittlige ledigheten til sammenligning 4,8 prosent, viser tall fra landets nasjonale statistikkontor ( ONS ). ( ©NTB ) ¶
AA170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud.
AA170315 Noen slik ordre fantes ikke, ifølge USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, James Clapper. ( ©NTB ) ¶
AA170315 Den tidligere senatoren Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
AA170315 Prinsesse Märtha Louise var onsdag til stede under markeringen av den nasjonale revmatikerdagen i Oslo.
AA170315 - I dag, på den nasjonale revmatikerdagen, skal vi fokusere på hvordan livet kan leves best mulig i de nære relasjonene på tross av muskel- og skjelettplager, sa prinsessen i sin hilsningstale.
VG170314 Professoren, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Pusan Nasjonale Universitet i Sør-Korea, kommenterer også spekulasjonene om hva som var årsaken til at han ikke reiste seg fra stolen under intervjuet : Jo da, han hadde på seg bukser.
VG170314 Ei heller utpeker de vestlige regjeringers nasjonale , politiske motstandere som etterretningsmål.
VG170314 RASMUS HANSSON OG UNE BASTHOLM, nasjonale talspersoner for Miljøpartiet De Grønne ¶
SA170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
FV170314 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
FV170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
DN170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken, og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig.
DA170314 For foreldrene i Kværnerdalen har feiringen av den nasjonale barnehagedagen en klar bismak.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
AP170314 Alle andre land har et eller flere nasjonale partier med over 20 prosent på målingene.
AP170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
AP170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
AA170314 President Jimmy Morales sa mandag at en rekke ansatte i det nasjonale barnevernet er sagt opp, uten at han sa hvor mange det dreier seg om.
AA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
AA170314 I dag markeres den nasjonale barnehagedagen.
VG170313 redje- og fjerdegenerasjons innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som « etniske nordmenn » dersom de tiltrer og verdsetter den « felles nasjonale ( les : norske ) kulturelle tradisjonen » ?
VG170313 Det fremst år som noe i nærheten av en umulig øvelse, for meg bekjent finnes det ingen statistiske tall som viser hvor stor andel av innvandrerne som ( etterhvert ) føler tilhørighet til den norske « nasjonale og kulturelle tradisjon ».
VG170313 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
SA170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
SA170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
SA170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
DN170313 Så i 2017 må vi styrke innsatsen vår, slik at vi holder på den positive utviklingen og setter fart i den nasjonale innsatsen for å oppfylle løftet vi har gitt », skriver han i årsrapporten.
DN170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DB170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten.
DB170313 ¶ FÆRRE LYTTERE : Andelen som lytter på radio i Nordland har gått ned fra 74 til 64 prosent, etter at de nasjonale radiokanalene gikk fra FM-nettet til DAB, ifølge en undersøkelse utført av Kantar TNS.
DB170313 Mens de nasjonale radiokanalene har slukket sine FM-sendere, kan de lokale kanalene sende på FM i noen år til.
DB170313 Han er overbevist om at lokalradio har fått flere lyttere etter at de nasjonale kanalene gikk over til DAB.
DB170313 Da slukket NRK og de kommersielle nasjonale radiokanalene sine FM-sendere, og gikk over til DAB.
DB170313 Onsdag 15.mars markerer Norsk Revmatikerforbund den nasjonale revmatikerdagen med å arrrangere seminaret « Sex, samliv og kronikere » i Oslo.
DB170313 Märtha har flere ganger deltatt på arrangementer i forbindelse med den nasjonale revmatikerdagen.
DA170313 Det nasjonale DAB-nettet erstattet med DAB i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
BT170313https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Sats-medlemmer-ber-om-at-Johaug-utestenges_-men-Bjorn-Maaseide-gjor-et-unntak---Det-gar-an-a-vare-medmenneskelig-232197b.html Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
BT170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
AP170313https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Sats-medlemmer-ber-om-at-Johaug-utestenges_-men-Bjorn-Maaseide-gjor-et-unntak---Det-gar-an-a-vare-medmenneskelig-232197b.html Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
AP170313 President og partisjef Xi Jinping blir både av kinesiske og vestlige analytikere kritisert for å nøle med reformer for økonomien, nå sist foran Den nasjonale folkekongressen, som startet i Beijing søndag 5. mars.
AP170313 Kinas president Xi Jinping applauderer under åpningen av Den nasjonale folkekongressens årlige sesjon i Beijing søndag 5. mars.
AP170313 - Vårt land skal bli det største marked for roboter, sa Xi i en tale til det nasjonale vitenskapsakademiet i Beijing.
AP170313 Jeg tror at vi skiller lag mer på hvor raskt kulturer og nasjonale fellesskap kan endre seg, enn om disse er foranderlige.
AP170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
AA170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
AA170313 - Når statens mulighet til å gripe inn svekkes på denne måten, vil det åpne for at kommuner handler stikk i strid med nasjonale mål og strategier, blant annet på jordvern, mener Lundberg.
AA170313 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
VG170312 Men det som er viktigst for meg, er å få tilbake den nasjonale suvereniteten, slik at vi kan bestemme over vår egen innvandringspolitikk, sier Wilders til NTB.
SA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
SA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DN170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DB170312 Det er ifølge skifestivalen publikumsrekord, og det ser ut til at festen fortsatte på T-banen på vei ned fra Norges nasjonale skianlegg.
AP170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
AP170312 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
AA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
AA170312 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
VG170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
VG170311 - Vi er klare til å sette i gang med både røyking både av heroin og andre stoffer så snart Stortinget og nasjonale myndigheter gir oss muligheten.
SA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
DB170311 Selv om lokale myndigheter har forbudt liknende arrangementer i de andre mellomeuropeiske landene, er det første gang de nasjonale myndighetene griper inn på denne måten.
DB170311 Selv om lokale myndigheter har forbudt liknende arrangementer i de andre mellomeuropeiske landene, er det første gang de nasjonale myndighetene griper inn på denne måten.
DA170311 Det går fram av tre nasjonale meningsmålinger denne uka.
AP170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AA170311 Også Høyres nasjonale samarbeidspartier går tilbake på målingen - Frp med 3,3 prosentpoeng til 9,9 prosent, Venstre med 2,9 prosentpoeng til 4 prosent og KrF med 0,5 prosentpoeng til 5,2 prosent.
VG170310 Videre er lovgivning som ivaretar den samiske urbefolkingen og nasjonale minoriteter eksempler på multikulturalisme i praksis.
VG170310 I skole og utdanningspolitikken har fokus på mangfold vært framtredende, gjennom rett til morsmålsundervisning ( som vel å merke nå er svakere enn for 15 år siden ), større synliggjøring av minoriteters perspektiver, og bekreftelse av minoritetsidentiteter, og nasjonale satsninger som f.eks.
DN170310 Visekronprins Muhammad Bin Salman i Saudi-Arabia har blant annet styringen over det nasjonale oljeselskapet Saudi Aramco som satser stort på fornybar energi og teknologi.
DN170310 - Jeg håper at dagens dom vil føre til en stans av den nasjonale splittelsen og være et grunnlag for nasjonal harmoni.
DB170310 I konvensjonen av 1954 står det følgende : « Stater skal ikke utvise en statsløs som lovlig oppholder seg på deres territorium, med mindre det skjer av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller den offentlige orden ».
DA170310 - For å hindre dette må den kommende nasjonale transportplanen trekke opp klarere mål for transportomfanget.
SA170309 Derfor er det på tide at vi nå utformer fremtidens nasjonale kulturpolitikk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
SA170309 Februar 2017 : AUF og Den nasjonale støttegruppen kunngjør at de gir opp minnesmerket på Sørbråten.
SA170309 Desember 2011 : Stoltenberg-regjeringen beslutter å opprette nasjonale minnesteder etter 22. juli på Utøya i Hole kommune og i regjeringskvartalet i Oslo.
SA170309 April 2013 : Daværende statsråd Rigmor Aasrud ( Ap ) melder at det nasjonale minnestedet i Hole skal ligge på Sørbråten.
DB170309 Komiteen understreket samtidig at regelen ikke skal benyttes i internasjonale konkurranser førstkommende sesong og at det er de nasjonale forbundene som bestemmer om stakefrie soner skal innføres nasjonalt eller ikke.
DB170309 Hun legger til at dette ikke er nasjonale tall over forgiftningssituasjonen i Norge, men at dette er et lite nøkkelhullinnkikk i en verden hvor man snakker om jenter som sliter mer psykisk enn tidligere, og hvor holdninger til legemidler har forandret seg.
DB170309 ¶ Roser Høyre : Når Høyre nå skal vedta et program på årets landsmøte, må de gjerne trampeklappe for resultatet av den nasjonale fraværsgrensen.
DB170309 Når Høyre nå skal vedta et program på årets landsmøte, må de gjerne trampeklappe for resultatet av den nasjonale fraværsgrensen.
DB170309 Jeg vil nemlig starte med å rose Høyre for innføring av den nasjonale fraværsgrensen i skolen.
DB170309 Også et kulturelt motivert forsvar for det nasjonale fellesskap, som hjørnestein for velferdsstatens solidaritetsordninger, kan framføres på en legitim måte.
DB170309 Et ønske om å beskytte det nasjonale fellesskap, slik jeg leser Tojes merknad, framstår som legitimt.
DB170309 Den nasjonale identiteten knytter 16- og17-åringene sammen, om enn på ulike vis.
DA170309 - Vanligvis vil nasjonale , politiske medvinder slå ut i byene også, sier statsviteren. og fortsetter : ¶
DA170309 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det Nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
DA170309 Det er ikke riktig, ifølge det Nasjonale referanselaboratoriet for luft og Miljø-direktoratet.
DA170309 Hun forteller at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger, men at de har laget interne rutiner.
AP170309 Gjennomsnittet av nasjonale meningsmålinger utført i februar gir Høyre en oppslutning på 23,5 prosent, viser valgforsker Bernt Aardals oversikt.
AP170309 Derfor er det på tide at vi nå utformer fremtidens nasjonale kulturpolitikk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
VG170308 Om den norske omsorgsretorikken overfor en dopingsuspendert utøver har påvirket FIS' avgjørelse om å anke den nasjonale dommen på 13 måneder eller ei, er det umulig å si noe sikkert om.
VG170308 Ikke minst på grunn av at skyldgraden ble vurdert som lav i den nasjonale avgjørelsen, der ingen av partene mener hun dopet seg med vilje.
VG170308 Brannen på barnehjemmet Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 25 kilometer sørøst for hovedstaden Guatemala by, startet da det ble satt fyr på madrassene i en av sovesalene, opplyser Nery Ramos, sjef for det nasjonale politiet i Guatemala.
VG170308 - Dokumentene truer vår nasjonale sikkerhet.
SA170308 Derfor er nasjonale , politiske tiltak så viktige, mener Aftenbladet.
DN170308 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble nødt til å trekke seg da det ble avslørt at han hadde holdt tilbake informasjon om sin kontakt med den russiske ambassadøren.
DB170308 - Russlands regjering nyter den alvorlige skaden på USAs internasjonale omdømme, som et resultat av Trump-administrasjonens første kaotiske uker, sier Andrew Weiss, tidligere rådgiver for Clinton i Det nasjonale sikkerhetsrådet ifølge Politico.
BT170308 - Vi har tidligere vært lokale og nasjonale i våre parolesaker, men i år ville vi se utover våre egne grenser.
BT170308 - Vi har tidligere vært lokale og nasjonale i våre parolesaker, men i år ville vi se utover våre egne grenser.
BT170308 Kulturskolerådet sier selv at de ikke har noen strategi for å bedre kjønnsbalansen, fordi kulturskolene ikke har gitt signaler om at nasjonale tiltak er ønsket.
BT170308 Kulturskolerådet gir også uttrykk for at det er vanskelig å handle med