DA171216 Nylund skole på Storhaug havnet i det nasjonale rampelyset etter det angivelige forsøket på å redigere « Deilig er jorden ».
DA171216 Berettiget eller ei ; Nylund skole havnet i det nasjonale rampelyset etter at Aftenbladet slo stort opp at elevene måtte nynne « Deilig er jorden », og uttrykk som « jul » og « nisse » ble erstattet med såkalt verdinøytrale ord.
DA171204 I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av hyperkinetiske forstyrrelser står det at « ved de fleste henvisninger av barn og ungdom med mistanke om ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil kriteriene for rett til helsehjelp være oppfylt ».
DA170723 Hun er leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
DA170723 Hun er leder av Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.
SA170722 Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
AP170722 Planen er at det nasjonale fotballforbundet i Vietnam skal ta over prosjektet selv i 2019, når NORAD ikke lenger bidrar med økonomisk støtte.
AA170722 Lørdag morgen bekrefter imidlertid regionale myndigheter at tolv er døde og to er såret og at de tilhører landets nasjonale sikkerhetsstyrker, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170721 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
DA170721 MDGs nasjonale talsperson mener også at Stortinget har blitt mer ekstremt og at flertallet har opptrådt uærlig.
VG170720 De vant også de øvrige nasjonale titlene, samt kvalifiserte seg for gruppespill i Champions League.
VG170720 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170720 Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
SA170720 STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
SA170720 Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
SA170720 Klubben tok alle tre nasjonale titler og tapte ikke én eneste kamp mot skotsk motstand hele sesongen.
NL170720 Mer reell redaktørmakt over det nasjonale innholdet må flyttes ut av Oslo.
NL170720 Men med sine store ressurser har NRK et særlig ansvar for at store samfunnsutfordringer fra nord løftes frem som en del av den løpende nasjonale fortellingen.
NL170720 Langt flere av disse nasjonale programmene, både på radio og TV, burde ha vært laget i Bergen, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
NL170720 Langt flere av de nasjonale programmene, både på radio og TV, burde ha vært laget i Bergen, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
NL170720 For det andre tror vi mye mer av NRKs nasjonale programtilbud må flyttes ut av Oslo.
DN170720 SV håper Ap snur om nasjonale prøver ¶
DN170720 For å sette det i perspektiv, vil den nasjonale utgaven av Netflix bli nødt til å tilby rundt 220 norske og 900 europeiske titler av de 2750 filmene og tv-seriene tjenesten har tilgjengelig i dag.
BT170720 STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
BT170720 Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
AP170720 STORT PRESS PÅ HOVEDSTADEN : Studentboligundersøkelsen 2017 viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er svært lav, og at behovet for studentboliger er stort.
AP170720 Dermed mangler det 14.165 boliger for å nå det nasjonale målet på 20 prosents studentboligdekning.
AP170720 Klubben tok alle tre nasjonale titler og tapte ikke én eneste kamp mot skotsk motstand hele sesongen.
AA170720 Høyre-statsrådene gav ingen konkrete løfter, men signaliserte at satsingen på Nasjonale turstier vil fortsette.
AA170720 Det trengs mer penger til nyordningen Nasjonale turstier, der Trolltunga, Gaustadtoppen, Kjerag og Preikestolen fikk tildelt 7,5 millioner kroner i år. 28 andre søkere fikk ingenting.
VG170719 Storfilmen har både internasjonale og nasjonale stjerner på rollelisten, blant annet Jakob Oftebro, Val Kilmer og Toby Jones.
VG170719 For den norske ambassaden er konsekvensen at de ofte rett og slett ikke har noen å henvende seg til, for eksempel i utenriksdepartementet, Pentagon og Det nasjonale sikkerhetsrådet.
VG170719 Talsperson Michael Anton for USAs Nasjonale sikkerhetsråd sier ifølge nyhetsbyrået at samtalen mellom de to statslederne var uformell, og ikke egentlig kan karakteriseres som et møte.
VG170719 - Sykepleierforbundet og sykepleierstudenter har vært veldig opptatt av at de ønsker noen nasjonale minstekrav for studenter på sykepleierstudiet.
NL170719 Eksempelvis utgjør kadmium-utslippet fra oppdrettsnæringen 30-40% av det totale nasjonale utslippet og tilførselen av kadmium til Norge.
FV170719 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
DB170719 Selv er Lars Berger usikker på akkurat det, til tross for gode nasjonale resultater på sykkelen.
DB170719 Kort sagt : Det er en grunnleggende sammenheng mellom klassiske, nasjonale egeninteresser og humanitære verdier.
DB170719 Forkaster vi asylretten og flyktningkonvensjonen, kan vi ikke forvente at resten av verden synes det er strålende at fem millioner nordmenn forvalter et av verdens største nasjonale havområder.
DB170719 Det er legitimt å legge stor vekt på nasjonale interesser.
DA170719 - I den nasjonale strategien for seksuell helse står det at utsendelsen av gratis kondomer skal videreføres.
SA170718 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
DN170718 President Donald Trump gikk rundt og testet ut nasjonale produkter og fikk visepresident Mike Pence til å le.
DN170718 USAs president Donald Trump vakte stor oppsikt da han foreslo et budsjett som skulle kutte 54 milliarder dollar fra forskjellige departementer og etater, eksempelvis utenriksdepartementet og det nasjonale helseinstituttet.
DN170718 ¶ Stortingets nye nasjonale Institusjon for menneskerettigheter fremhevet i 2016 i sin første Årbok Barneombudet for å ha tilbudt barn i det psykiske helsevern hjelp til utforming av klager, sier forfatteren.
DN170718 Statens strålevern ønsker ikke å kommentere artikkelen direkte, men sier til DN at « Verdens helseorganisasjon, EUs ekspertkomiteer og en rekke nasjonale myndigheter konkluderer med at strålingen i våre omgivelser er så svak at den ikke medfører noen helserisiko ».
DB170718 Som programkomiteens utsendte sier det innledningsvis : « Dette viser viktigheten av å møtes på tvers av grenser - nasjonale , språklige, etniske, religiøse og musikalske - for å kunne lage noe ordentlig vitalt ».
DB170718 Pressen ble også temmet, og alle de nasjonale TV-selskapene kom under regjeringens kontroll.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
DA170718 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem, skriver SVs Eirik Faret Sakariassen.
BT170718 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
AP170718 På guttesiden er det nå opprettet nasjonale serier for aldersklassene G14, G16 og G19.
VG170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindene, fordi den ikke har støtte av det nasjonale valgrådet.
VG170717 Støre skal ha offisiell åpning av den nasjonale valgkampen i august, som vanlig er, men starter på søndag med en sommerturné.
NL170717 ¶ Arbeiderpartiet har lenge har vært for nasjonale regler for fravær i videregående skole.
NL170717 Med Ap i regjering vil vi altså ha nasjonale regler for fravær, men med mindre byråkrati og mer trøkk på å få flere elever til å fullføre.
NL170717 I tillegg vil vi ha klare, nasjonale regler mot fravær.
NL170717 Ap og Sp støttet imidlertid innføring av nasjonale fraværsregler under visse forutsetninger.
DN170717 Miljøpartiets nasjonale talsmann og eneste stortingsrepresentant lader opp til en valgkamp der partiet blant annet går til valg på å gradvis avvikle olje- og gassektoren innen 15 år.
DN170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
DB170717 Barnevoldsutvalget har dokumentert hvor omfattende og alvorlig vårt nasjonale svik mot barna er.
DA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Søndagens folkeavstemning er ikke bindende fordi den ikke har støtte fra det nasjonale valgrådet.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
VG170716 Storbritannia og Nederland har kjøpt kampfly av samme type, og valgte å etablere nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold.
DN170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AA170716 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170715 - Ved denne avgjørelsen har domstolen erstattet nasjonale sikkerhetsbestemmelser for den utøvende makten med sine politiske preferanser, sa Sessions.
DB170715 Akhmetshin sier imidlertid til Washington Post at Veselnitskaja hadde fått greie på at et amerikansk hedgefond, som kanskje var knyttet til Demokratenes nasjonale komité ( DNC ), brøt med russisk skattelovgivning.
DB170715 Storbritannias nasjonale antiterroravdeling ( NaCTSO ) delte denne uka en fire minutter lang video som iscenesetter en skuddsituasjon på et hotell.
DB170715 Kursingen er et samarbeid mellom fagorganisasjonen for reiselivsbransjen i Storbritannia ( ABTA ) og den nasjonale antiterroravdelingen.
DB170715 I vinter bestemte regjeringen at strenge restriksjoner i Hardanger-fjorden kan oppheves fordi vi får på plass et nytt vekstsystem for oppdrett med strenge nasjonale retningslinjer.
AA170715 - Ved denne avgjørelsen har domstolen erstattet nasjonale sikkerhetsbestemmelser for den utøvende makten med sine politiske preferanser, sa Sessions.
AA170715 - Han gjennomgikk en øyeoperasjon i Singapore for noen år siden og dro tilbake dit for rutinemessig kontroll, meldte Zimbabwes nasjonale kringkastingsselskap lørdag.
VG170714 Norges tredje og fjerde nasjonale satellitt, NORSAT-1 og NORSAT-2, er skutt opp i verdensrommet.
VG170714 Norge har nå fire nasjonale satellitter i rommet, men andre norske satellitter, som Telenors Thor-serie, er også i bane.
VG170714 De første norske nasjonale satellittene AISSat-1 og AISSat-2, som ble skutt opp i 2010 og 2014, var tidlig ute med å plukke opp slike signaler.
VG170714 - De følger mangelsituasjoner nøye og gir nasjonale råd til andre helseforetak og sykehusapotek om håndtering.
SA170714 Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
NL170714 For skoleåret 2016/17 er de nasjonale tallene oppsiktsvekkende : 40 prosent nedgang når det gjelder dager, 33 prosent for timer.
FV170714 Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
DA170714 De neste på listen er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco ( 4,5 prosent ), russiske Gazprom ( 3,91 prosent ) og Irans nasjonale oljeselskap med 2,28 prosent. | - Stavanger-advokaten ble ikke overvåket ¶
DA170714 Ifølge Statoil ble lisensene tildelt gjennom Surinams såkalte åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V.
AP170714 Fakta : Norske proffer i utlandet ( på øverste nasjonale nivå ) ¶
AA170714 De neste på listen er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco ( 4,5 prosent ), russiske Gazprom ( 3,91 prosent ) og Irans nasjonale oljeselskap med 2,28 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170714 Ifølge Statoil ble lisensene tildelt gjennom Surinams såkalte åpne dørs politikk, og produksjonsdelingsavtaler er forhandlet fram med det nasjonale oljeselskapet Staatsolie MaatschappIij Suriname N.V.
AA170714 Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse, samferdsel og logistikk.
VG170713 For mens andre europeiske kjøpere av F-35 etablerer nasjonale kapasiteter for tyngre vedlikehold av kampflyene, må de norske flyene til Cameri i Nord-Italia for de samme operasjonene.
VG170713 Men de kan ikke « gjeninnføre » de tidligere nasjonale forskriftene om maks 5 knops fart i et 400 meters belte ut fra fastlandet - spesielt for vannscootere.
VG170713 I sørlandskommunen Lillesand er ordfører Arne Thomassen ( H ) veldig fornøyd med at regjeringen opphevet de spesielle, nasjonale vannscooter-reglene.
VG170713 Han var samtidig en av forkjemperne i regjeringssystemet og Frp for å oppheve den nasjonale forskriften.
VG170713 - Det beste hadde vært å beholde den nasjonale forskriften.
VG170713 mai gjorde det kjent at de overordnede nasjonale forskriften for vannscooterbruk ble fjernet.
VG170713 14 dager etter regjeringens oppheving av den nasjonale forskriften så bestemte Tjøme-politikerne seg - med 17 dagers høringsfrist for å innføre et lokalt forbud.
DB170713 - Australia, Nederland og Storbritannia er alle eksempler på nasjoner der det finnes et godt samarbeid mellom en kommersiell aktør og det nasjonale forbundet.
DB170713 Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.
DB170712 - Tankene, bønnene og kondolansene fra hele den paralympiske bevegelsen går til Abdullahs familie, venner og lagkamerater, samt den nasjonale paralympiske komité i De forente arabiske emirater.
VG170711 - Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.
NL170711 Vi gjør også utmarka mer attraktivt gjennom alt fra utsiktsrydding, via penger til nasjonale turiststier og utvidet jakttid for elg.
DB170711 Med Kittels gode form, kan de også passere sin nasjonale rival, Lotto Soudal, som står med 33 etappeseire.
DB170711 Fiskeriminister Per Sandberg offentliggjorde selv de nye nasjonale retningslinjene den 17. januar i år, på Hell utenfor Trondheim.
DB170711 De strenge restriksjonene på fiskeoppdrett i Hardangerfjorden ble opphevet, og erstattet med nye nasjonale retningslinjer.
AA170711 - Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.
VG170710 # Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170710 I et halvt år har Venstre ligget under sperregrensen på fire prosent på snittet av alle nasjonale meningsmålinger, ifølge nettstedet pollofpolls.no.
DN170710 I et halvt år har Venstre vært under sperregrensen i alle nasjonale målinger, ifølge nettstedet pollofpolls.no.
DB170710 Og filmspråket kjenner ingen nasjonale grenser, sa Trier.
DA170710 | Ingen omkamp om nasjonale prøver ¶
DA170710 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er glad det ikke blir omkamp om nasjonale prøver.
DA170710 Konklusjonen er at de fleste oppslagene var « nøytrale " eller « positive », og at diskusjonen ble mindre om nasjonale prøver som ordning.
DA170710 Han viser til en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, som har sett nærmere på mediedekningen av nasjonale prøver fra 2014 til 2016.
DA170710 Han sørget for at resultatene fra nasjonale prøver på nytt er blitt offentliggjort på skolenivå fra 2014.
DA170710 Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre den rødgrønne regjeringens praksis med å la være å publisere resultatene fra nasjonale prøver som regjeringen innførte.
DA170710 - Vi har ingen planer om å endre rammene for offentliggjøring av nasjonale prøver.
DA170710 - De nasjonale prøvene er blitt bedre med årene, men i regjering vil vi gjennomgå hele grunnskolens kvalitetsvurderingssystem, også bruken av tester og prøver, for å sikre at det virkelig fremmer bedre læring, sier Tynning Bjørnø.
DA170710 Partiets gjennomsnitt på nasjonale målinger i juni var på svake 3,3 prosent.
AA170710 Men Nils Aas har også latt oss få del i den store nasjonale fortelling, gjennom tegninger, byster og andre skulpturer fra de siste 50 år.
VG170709 # Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.
VG170709 * VG har her gjort mandatberegningen på nasjonale målinger, ved såkalt multiplikativ metode.
VG170709 * Det betyr at landsresultatet i målingen sees mot landsresultatet ved forrige valg ( 2,8 % ved valget 2013 mot 4,1 % nå, som blir en faktor på 1,46 ), og så ganges hvert fylkesresultat fra valget 2013 opp med denne nasjonale faktoren.
DN170709 Den amerikanske analytikeren Anne Applebaum er sterkt kritisk til at « en ikke-valgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra » blir ansett som « den beste til å representere Amerikas nasjonale interesser ».
DB170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
DB170709 De mener begge to at utenrikspolitikk stort sett handler om nasjonale interesser, at overnasjonalitet er noe sludder, og at bilateralt samarbeid er bedre.
AA170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
AA170709 Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet ble temperaturen i sentrum av byen målt til 98 grader Fahrenheit eller 36,7 grader Celsius.
AA170709 Jordans nasjonale flyselskap tilbyr direkteflyginger til Chicago, New York og Detroit 16 ganger i uken.
VG170708 - Hvis du analyserer den europeiske pressen, så blander de seg konstant inn i våre nasjonale anliggender.
VG170708 På Twitter rases det over at « en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt New York-elite er den beste til å representere nasjonale amerikanske interesser », i skribent og historiker Anne Applebaums ord.
VG170708 * G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170708 Gjennom langtidsplanen for forsvarsektoren har Regjeringen og Stortinget besluttet å styrke vår nasjonale forsvarsevne, som Lysbakken etterlyser.
VG170708 Politiets nasjonale beredskapssenter ¶
VG170708 - Vi er innenfor de nasjonale støyretningslinjene med god margin, likevel velger vi utover det å legge til rette for kompenserende og avbøtende tiltak for å redusere støyen, sier Amundsen.
DB170708 - Han har kommet fram via de lokale og nasjonale rittene i Sør-Afrika.
DA170708 - De fire årene med Høyre og Frp har vært en systematisk nedbygging av nasjonale kulturinstitusjoner.
AA170708 Gleder seg : Daglig leder for Trondheim jazzorkester, Bjørn Willadsen gleder seg til nasjonale og internasjonale prosjekt.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
VG170707 VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag « av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser ».
DB170707 Dessuten vil de internasjonale særforbundene normalt varsle det nasjonale antidopingbyrået spesielt om de har konkrete mistanker til en utøver.
DB170707 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU ¶
DB170707 Når de nasjonale radiostasjonene flytter sine sendinger over til dab-nettet i løpet av 2017, vil lokalradioene stå alene igjen på FM-nettet mange steder.
DB170707 Der jobber store teknologiselskaper hardt for å bli en del av lukrative nasjonale helsesystemer.
DA170707 Det er flere fallgruver for Trump, sier Steven Pifer, tidligere ambassadør til Ukraina, som har jobbet for USAs nasjonale sikkerhetsråd og innenriksdepartementet.
AA170707 Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen undersøkte forholdene i over 190 statlige, lokale og føderale fengsler.
SA170706 Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
FV170706 Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
DN170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DN170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene.
DB170706 ¶ TESTES MEST : Ingen av konkurrentene til Henrik Ingebrigtsen på 1500 meter testes like ofte, selv om de angivelig står på den samme lista og selv om det nasjonale antidopingarbeidet ikke har like bra rykte der.
DB170706 Bildet, fra amerikanske nasjonale arkiver, har gitt større troverdighet til en populær teori om forsvinningen til flypioneren forsvant sporløst under et jorda-rundt-forsøk i 1937.
DB170706 For å omgå Det Nasjonale Valgrådet, hvor Maduro har sine tilhengere, skal valgurnene plasseres i hver sognekirke, dette for å unngå valgfusk.
DB170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
DB170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
BT170706 Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
AP170706 Miljødirektoratet har hatt fluorforbindelser på sin nasjonale prioritetsliste i mange år og krever at industrien går over til alternativer som er mindre skadelige.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
AA170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
AA170706 I mellomtiden har de nasjonale kanalene blitt flyttet fra FM til dab i flere fylker, men ikke i den folkerike hovedstadsregionen.
AA170706 FM-slukkingen omfatter foreløpig bare de nasjonale FM-kanalene slukkes.
AA170706 Venstre og MDG er jevnstore, begge under sperregrensen på de nasjonale målingene.
VG170705 På lengre sikt må vi også se etter alternativer til USA i sikkerhetspolitikken og tenke nytt i vår nasjonale forsvarspolitikk.
VG170705 Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge.
NL170705 Kulturminnene er vår felles nasjonale arv.
AP170705 Aftenposten har et sterkt engasjement i spørsmålene om utforming og plassering av de nasjonale minnestedene etter 22. juli-terroren.
AA170705 - Du har gitt vårt nasjonale liv gaver som gjorde det bedre og vakrere, sa president Emmanuel Macron under en minneseremoni i Paris.
AA170705 Kort oppsummert innebærer den nasjonale fraværsgrensen at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke får rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
VG170704 Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 Kommentar Landets militære kapasitet har med den nasjonale selvfølelsen å gjøre.
VG170704 En stor del av det nasjonale statsbudsjettet pøses inn i militæret, og evnen deres til å utføre cyberangrep regnes som en av de beste i verden.
SA170704 Over hele Europa er det en voksende erkjennelse at dab er den fremtidsbaserte kjerneplattformen for radio fra nasjonale og europeiske beslutningstakere, myndigheter og offentlige og kommersielle kringkastere.
SA170704 Kostnadene for å sende på dab-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett. 73 prosent av lytterne er digitale og dab er den plattformen som har størst oppslutning.
SA170704 FM-båndet har vært viktig for norsk radio i mange år, men gir ingen muligheter til å utvide det nasjonale kanaltilbudet.
DN170704 Venstre har et gjennomsnitt på 3,2 prosent i de nasjonale meningsmålingene som ble publisert i juni.
DN170704 Sist partileder Trine Skei Grande så firetallet på det nasjonale gjennomsnittet var i februar.
DN170704 Senterpartiet beregnes til 12,2 prosent ( +0,1 fra de nasjonale målingene ) og står på stedet hvil med 22 mandater.
DN170704 Frp får 13,5 prosent og 24 mandater på fylkesberegningen mot 13,4 prosent og 25 mandater på de nasjonale målingene.
DN170704 Et beregnet stortingsvalg basert på de siste 19 fylkesmålingene gir noe lavere oppslutning for Ap og Høyre enn juni-snittet basert på de nasjonale meningsmålingene.
DN170704 En oppslutning på henholdsvis 4,7 prosent og 5,1 prosent ville gitt begge partiene ni mandater, ett mer enn i snittet på de nasjonale målingene i juni.
DN170704 Ap får 31,1 prosent og 56 mandater basert på fylkesmålingene, mot 31,7 prosent og 59 mandater på de nasjonale målingene.
AP170704 Ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
AA170704 Man kan ha like lett tilgang i Kautokeino som i Oslo til de mange store og interessante dataarkivene ved disse nasjonale museene.
AA170704 Dette er lokalt utformede retningslinjer, som må leses i sammenheng med de nasjonale reglene for bruk av kirker, vedtatt av Kirkemøtet, i Trondheim i 2015.
VG170703 * G20 består av verdens 19 største nasjonale økonomier og EU ¶
VG170703 Pollofpolls sine nasjonale beregninger kan gi et noe annerledes utslag på mandatfordelingen.
NL170703 Begrepet Arktisk hovedstad mangler innhold, både i det nasjonale og internasjonale perspektiv.
DB170703 Kongressen i Frankrike er et felles møte av Nasjonalforsamlinga og Senatet, som hittil bare har vært sammenkalt i nasjonale kriser av tidligere presidenter.
DB170703 | Automatic article from feed : DB Meninger - Kommentar ¶ ¶ NASJONALE BEHOV : Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo har en nasjonal oppgave.
DB170703 John Peter Collett har også påpekt hvordan dreiningen i retning av å bruke de nasjonale språkene som forskningsspråk var en demokratiserende prosess : Der de lærde før var en multinasjonal klikk, forbundet med hverandre ved at de kunne kommunisere på latin, gjorde den språklige omleggingen at de kom i nærmere samtale med borgerne i sitt eget land, og at det de drev med, ble letter
DB170703 Dette er en av årsakene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles.
AP170703 De Nasjonale Turistveiene - utsiktspunkt ¶
AP170703 En med nasjonale problemstillinger, og en ren Oslo-valgomat.
DB170702 UTGRAVING : Lorena Vazquez, en arkeolog fra det meksikanske nasjonale instituttet for antropologi og historie ( INAH ), deltar i utgravingen, som forventes å avdekke flere hodeskaller.
DB170702 Kontoret skal, ifølge Det hvite hus selv, gi presidenten vitenskapelige og teknologiske råd om blant annet økonomien, USAs nasjonale sikkerhet, folkehelsen, utenrikspolitikken og miljøet.
DB170702 Der signerte de norske forhandlerne på en avtaletekst der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som kinesiske « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
DB170701 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170701 Og han fortsetter i pressemeldingen fra departementet : « Det har vært en lang prosess og mye debatt om de nasjonale minnestedene.
DB170701 Nå vil jeg oppfordre alle til å bidra til en verdig avslutning på debatten og at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet 22. juli 2011 ».
DB170701 Juryen sier videre at serien har mangfoldige, skeive karakter og har skapt et univers som sjelden eller aldri før har blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermer.
AP170701 I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
AP170701 Juryen sier videre at serien har mangfoldige, skeive karakter og har skapt et univers som sjelden eller aldri før har blitt sett på nasjonale eller internasjonale TV-skjermer.
AA170701 I sin personlige tale i Strasbourg priset USAs tidligere president Kohls vilje til å sette internasjonalt samarbeid foran nasjonale interesser på avgjørende tidspunkter i historien.
VG170630 Det var denne komiteen, i samråd med IOC, som utarbeidet rapportene etter råd og anbefalinger fra representanter for internasjonale særforbund og ulike lands nasjonale olympiske komiteer ( NOK ).
VG170630 Sjefen for den nasjonale beredskapstjenesten tar nå et kraftig oppgjør med Venstre-toppene Trine Skei Grande og Abid Raja som denne uken ga sin fulle støtte til aksjonsgruppen « Stopp støyen ».
VG170630 KLAR TALE : Delta-sjef Helge Mehus mener det er svært viktig for den nasjonale beredskapen at det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo inneholder skytebane og helikoptre.
VG170630 - Beredskapssenteret skal samle politiets nasjonale beredskapsressurser, inkludert helikopter.
VG170630 Hun etterlyser nasjonale retningslinjer for helsetilbudet til transpersoner, slik at både pasienter og helsepersonell vet hva de har krav på.
SA170630 Fjørtoft deltok blant annet på generalforsamlingen for de nasjonale olympiske komiteene ( ANOC ) i Washington, DC, i oktober 2015.
DN170630 MDGs nasjonale talsperson påpeker at det ble foreslått en øremerket, bevisst satsing for å få i gang havvind i Norge.
AP170630 For ifølge Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170630 Angrep syrisk flybase med 59 missiler : - Angrepet var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet.
AP170630 Fjørtoft deltok blant annet på generalforsamlingen for de nasjonale olympiske komiteene ( ANOC ) i Washington, DC, i oktober 2015.
SA170629 Målet med alle valg er å velge personer som skal være med på å ta beslutninger som gjelder alle : Nasjonale lover og forordninger, offentlige tjenester eller investeringer.
DN170629 « Produktet vil komplementere eksisterende statlige, yrkesbaserte og nasjonale personlige pensjoner, og ikke erstatte eller harmonisere nasjonale pensjonsregimer », heter det.
DN170629 « Produktet vil komplementere eksisterende statlige, yrkesbaserte og nasjonale personlige pensjoner, og ikke erstatte eller harmonisere nasjonale pensjonsregimer », heter det.
DN170629 Et av notatene fra et møte i Det hvite hus i februar siterer Trump på at han ba Comey avslutte den da pågående etterforskningen av daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170629 - Jeg er glad for å være her sammen med Peter, og jeg er stolt av å kunne presentere min nasjonale slovakiske mestertrøye i min første Tour de France, fortalte 28-åringen til pressen torsdag.
DB170629 For Karen Kvalevåg som ny generalsekretær blir de nasjonale kontaktene viktigst.
DB170629 Dette var ikke noe party for festglade idrettstopper, men et forsøk på å styrke alliansen med nasjonale politikere og internasjonale idrettssjefer.
DB170629 De idrettsfolkene som fikk en forhåpentligvis hyggelig fest var nasjonale sportsidoler som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Anette Sagen, Kjetil Andre Aamodt og Tora Berger.
DB170629 Fjørtoft reiste blant annet til generalforsamlingen i ANOC, sammenslutningen av alle nasjonale olympiske komiteer, i Washington D.C. i oktober 2015 som en del av jobben for ungdoms-OL som skulle arrangeres på Lillehammer i februar 2016.
BT170629 Arbeiderpartiet har foreslått at det bør opprettes regionale øvingssentre i tillegg til det nasjonale beredskapssenteret.
AP170629 - Presidenten kommer til å treffe mange verdensledere mens han er i Hamburg, sier Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170629 Et av notatene fra et møte i Det hvite hus i februar siterer Trump på at han ba Comey avslutte den da pågående etterforskningen av daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170628 Nøyaktig annenhver nordmann er « meget » eller « ganske » bekymret for at vår nasjonale sikkerhet skal utsettes for cyberangrep.
VG170628 Forsvarets innbyggerundersøkelse viser at bare hver femte nordmann har et godt inntrykk av Forsvarets evne til å møte en cybertrussel mot vår nasjonale sikkerhet.
SA170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
NL170628 juni med klare mål for det nasjonale utslippsbudsjett, som ikke kan innfris uten at Tromsbanen bygges og er på plass innen 2030 !
NL170628 Både budsjettene og stadion må derfor opp på et nivå som gjør klubben mer attraktiv for både publikum, nasjonale sponsorer og TV-selskaper.
FV170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
DN170628 Ifølge Villegas var det israelskproduserte granater fra Colombia, to av dem ble kastet mot medlemmer av nasjonale sikkerhetsstyrker utplassert ved bygget.
DB170628 Forrige uke behandlet Stortinget årsrapporten til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ( NIM ), og med det en sak som vil kunne bli historisk viktig for barn som flykter alene til Norge.
DB170628 Flere nasjonale valg i Østerrike, Nederland og Italia satt en foreløpig demper på en slik optimisme.
DB170628 Leses lavt, gjerne med et glass Campari og soda ved siden av, dette for å leske strupen og hilse til den nye nasjonale fuglearten, Flaggsitteren ( Dendrocopos teigula ).
DA170628 President Trump sier beslutningen er en stor seier for USAs nasjonale sikkerhet.
DA170628 Fra mange nasjonale særforbund har det vært satt fram krav om å flytte VM fra Qatar, men ifølge den nye FIFA-sjefen, Gianni Infantino, er det uaktuelt.
DA170628 Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
BT170628 Et slikt fremtidsbilde må enhver ansvarlig politiker forholde seg til, enten vi er nasjonale politikere eller holder til her i Bergen.
BT170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
AP170628 Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent - uendret fra måneden før.
AP170628 Alle disse er nært knyttet til IOC, de nasjonale olympiske komiteene, partnerne deres og medieselskapene som har kjøpt rettighetene til OL Dette er beslutningstagerne i den « olympiske familien », sier Røine.
VG170627 VIL STOPPE BEREDSKAPSBRÅK : Venstre støtter aksjonsgruppen Stopp støyen for å endre planene for det nasjonale beredskapssenteret, som i utgangspunktet skulle ligge på Taraldrud utenfor Oslo.
VG170627 Tirsdag meldte Nasjonale sikkerhetsmyndighet ( NSM ) om at et selskap i Norge skal være rammet av et dataangrep.
VG170627 - Allerede ved første analyse av viruset er det mulig å snakke om russiske fingeravtrykk, sier Oleksandr Turchynov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd.
SA170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
SA170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
SA170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
FV170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
FV170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
FV170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
DN170627 Operasjonssentralen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ( NSM ) i Oslo - Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.
BT170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
BT170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
AP170627 Dersom vi hadde kommet med nasjonale regler, hadde sannsynligvis alle flyselskapene flyttet utenlands.
AP170627 - Ensidige nasjonale regler er ikke mulig.
AP170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
AP170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
AP170627 ¶ Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har skrotet Jonas Dahlbergs vinnerutkast for nasjonale minnesteder også i Regjeringskvartalet - uten å oppgi en god grunn til det.
AP170627 Fem måneder etter terroren besluttet Stoltenberg II-regjeringen å opprette tre nasjonale minnesteder.
AP170627 I den nasjonale politikken vet ingen helt når eller hvor mye klimagasser tiltak skal kutte.
AP170627 juni der det ble meddelt at det nasjonale minnestedet i Hole skulle flyttes fra Sørbråten til Utøyakaia, fikk jeg beskjed om at hele min kontrakt knyttet til etableringen av nasjonale minnesteder etter 22. juli skulle sies opp.
AP170627 juni der det ble meddelt at det nasjonale minnestedet i Hole skulle flyttes fra Sørbråten til Utøyakaia, fikk jeg beskjed om at hele min kontrakt knyttet til etableringen av nasjonale minnesteder etter 22. juli skulle sies opp.
AP170627 Idretten er en viktig forvalter av vår nasjonale identitet.
AP170627 ULLEVAAL : Blant bilagene som Norges idrettsforbund ( NIF ) på tirsdag gjorde tilgjengelig for offentligheten kommer det frem at stortingspresident Olemic Thommesen ved to anledninger arrangerte middag for nasjonale beslutningstagere, IOC-medlemmer, lokale beslutningstagere, representanter fra det norske og det danske kongehuset.
AA170627 Seniorrådgiveren bekrefter at den nasjonale etterretningsoperasjonen har oppdaget flere slike personer, men vil ikke tallfeste hvor mange.
VG170626 Det var møtene mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren som gjorde at Trump valgte å sparke den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren etter bare noen dager.
VG170626 I en uttalelse fra Det hvite hus skriver president Trump at høyesteretts-beslutningen « er en klar seier for vår nasjonale sikkerhet ».
VG170626 - Vi har sett altfor ofte de seneste månedene at trusselen mot vår nasjonale sikkerhet er virkelig og stadig økende.
VG170626 - Trump har påberopt nasjonal sikkerhetspolitikk som et særlig ansvar for presidenten og mener forbudet er viktig for USAs nasjonale interesser.
NL170626 I kjølvannet av den har rederiet garantert lagt seg ut med mange lokale politikere - og etter hvert også nasjonale .
NL170626 ) og prosjektleder Stein Lillebo, garantert lagt seg ut med både lokale og nasjonale politikere.
NL170626 Og den vil sikre nasjonale klimamål.
DB170626 - Dagens enstemmige høyesterettsavgjørelse er en klar seier for vår nasjonale sikkerhet, sier USAs president i en uttalelse.
DB170626 Ifølge politiet er den kvinnelige sykepleieren ansatt i det nasjonale selskapet Maxim Healthcare Services.
DB170626 I vår Nasjonale Transportplan setter vi av 14 milliarder kroner mer enn regjeringen til en storsatsing på sykkel i hele landet, og enda mer til å forbedre kollektivtilbudet.
DB170626 Mens ordførere og bedrifter legger fram planforslag om bærekraftig infrastruktur for byene, må de nasjonale myndighetene sørge for at finansieringen er tilgjengelig fra internasjonale klimafond og utviklingsbanker.
DA170626 november 2012 innsigelse mot deler av reguleringsplanen, fordi de mener det knytter seg regionale og nasjonale kulturminneverdier til Youngstorget 3.
BT170626 - Denne enstemmige beslutningen i Høyesterett er en stor seier for vår nasjonale sikkerhet.
AP170626 - En klar seier for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump i en skriftlig kommentar fra Det hvite hus.
AP170626 nasjonale kongress i november.
AP170626 nasjonale kongress i november.
AA170626 - Denne enstemmige beslutningen i Høyesterett er en stor seier for vår nasjonale sikkerhet.
AA170626 Militærjuntaen har åpnet for fengsling av enhver som mistenkes for å fornærme kongefamilien eller som vurderes å true landets nasjonale sikkerhet.
VG170625 Å fokusere på regelverk og tidsgrenser i nasjonale ritt, mener derimot Ørn er å begynne i feil ende.
VG170625 For eksempel en unødvendig obligatorisk prøve, og vi har forenklet nasjonale rapporteringer.
VG170625 Teigens virke er å svøpe seg i en nasjonalretorikk som handler om å bevare det nasjonale og det norske, sier Throndsen.
VG170625 - Jeg leste bildet på den måten at Espen Teigen var omsvøpet av det norske flagget for å illustrere hans hyllest av- og respekt for nasjonale verdier.
DB170625 - Hotellet er rettet mot det nasjonale og det internasjonale markedet.
BT170625 Bergens Tidende oppviser selektiv bruk av fakta når de unnlater å nevne at Språkrådet også har ansvar for norsk tegnspråk og nasjonale minoritetsspråk og « nyere innvandrerspråk ».
BT170625 Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid « Bolig for velferd » ( 2014-2020 ).
AP170625 Den økonomiske situasjonen på Sicilia har siden 2008 vært i en svært dårlig situasjon, og arbeidsledigheten er det dobbelte av det nasjonale gjennomsnittet.
AA170625 Spørsmålet er ikke om det er for tidlig, men hvordan den nasjonale tragedien blir dramatisert.
BT170624 Det var bygget opp nasjonale nettverk for å berge språksamlingene ut av Oslo og få dem til Bergen.
BT170624 - Grepstad sier at det er krevende å ha et språkpolitisk organ utenfor Oslo, som ikke sitter tettpå de nasjonale myndighetene.
AP170624 De viktigste endringene er nasjonale krav til bemanning, samt en skjerpet pedagognorm som sørger for flere barnehagelærere.
VG170623 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm reagerer også sterkt på Frps asylplan.
SA170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
DN170623 60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt « informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering », skriver The Washington Post.
DB170623 Flynn, Trumps nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael G.
DB170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
DA170623 Dette er et stort steg i retning Norbert Hofer i Østerrike, Geert Wilders i Nederland og Marine Le Pen i Frankrike, sa Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm på MDGs egen sommerpressekonferanse rett etter.
BT170623 - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av « wow, håndterte vi dette feil », sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AP170623 - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av " wow, håndterte vi dette feil ", sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AP170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
AP170623 Vanligvis holder den nasjonale vinneren en tale.
AP170623 Det er en lang tradisjon at USAs president, hvert år, møter årets lærere fra de forskjellige delstatene og den nasjonale vinneren.
AP170623 FOTO : Heiko Junge / NTB scanpix ¶ 60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt « informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering », skriver The Washington Post.
AA170623 - Fra nasjonale sikkerhetsfolk var det en følelse av umiddelbar selvransakelse, av " wow, håndterte vi dette feil ", sier et tidligere medlem av administrasjonen til avisen.
AA170623 - Våre relevante institusjoner behandler alle kriminelle i streng overensstemmelse med landets lover og internasjonale standarder, sier en talsmann for Det nasjonale forsoningsrådet i Pyongyang.
AA170623 Sammen med trondheimsordfører Rita Ottervik ( Ap ) og NTNU-rektor Gunnar Bovim peker fylkesordføreren på den store nasjonale og internasjonale oppmerksomheten Starmus får.
VG170622 Det nasjonale minnesmerket for 22. juli skal ligge på Utøyakaia.
VG170622 Oslo bystyre ber i sitt vedtak om at byrådet lager en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannskuter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordområde som var skjermet etter den gamle nasjonale vannskuterforskriften.
VG170622 Da ble vannskutere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
VG170622 - I det nasjonale regelverket var det ikke tillatt med med vannskutere innenfor en 400 meters grense til kysten.
SA170622 Arkivverket har gitt Stavanger det nasjonale ansvaret for dette arbeidet fremover.
DN170622 Under torsdagens arrangement i Oslo var partiets nasjonale talsperson den som tok mest til orde for at sperregrensen ligger for høyt.
DB170622 Det nasjonale amerikanske mesterskapet arrangeres i Sacramento i helga.
DB170622 Saudi-Arabia begrunnet bruddet med at landet er nødt til å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
DB170622 Den tidligere kronprinsen hadde en tett allianse med flere nasjonale antiterrorbyråer og hadde i følge eksperter tett på kongehuset et mer pragmatisk syn på utenrikspolitikk enn den nyutnevnte kronprinsen.
DB170622 Men dette er bare én måte det nasjonale manifisterer seg på.
DB170622 Den nasjonale bevisstheten har økt.
AP170622 I notatene fremgår det at Trump ba Comey om « lojalitet » og at han spurte om den daværende FBI-sjefen kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.
AP170622 Forbudet skal gjelde i de delene av Oslos fjordområde der vannscooter var forbudt etter de gamle, nasjonale reglene.
AP170622 Da ble vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AP170622 Så blir det fire dager med mat og drikke, kulturinnslag og konserter med nasjonale og internasjonale artister, show i alle sjangre på tre forskjellige scener, DJs i barene og et myldrende folkeliv.
AP170622 Så blir det fire dager med mat og drikke, kulturinnslag og konserter med nasjonale og internasjonale artister, show i alle sjangre på tre forskjellige scener, DJs i barene og et myldrende folkeliv.
AP170622 Jeg oppfordrer Høyre og Venstre til å gjøre det samme i den nasjonale debatten om klimamål.
AP170622 Prosessen rundt de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli er blitt en lang og vond historie for alle involverte.
AA170622 Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere.
AA170622 Målet er å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale toppartister.
SA170621 FOTO : Stiklestad Nasjonale Kultursente / LEIF ARNE HOLME 101EOS1D\332B704 ¶
DN170621 Unnfallenheten kan ikke forsette, mener MDGs stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Rasmus Hansson.
DB170621 For tilsvarende nasjonale renn i Sverige i Åsarna helga etter, var tallene omtrent bare en tredjedel så høye som de norske, nemlig 258 og 267.
DB170621 Dermed sto det tradisjonsrike nasjonale mesterskapet igjen uten fremadstormende skiløpere.
DB170621 I GÅR hadde Tysklands store nasjonale TV-kanal ZDF en lang frokosthygge med Alexander Kristoffs lag Katusha Alpecin.
DB170621 Det engang så erkerussiske Katusha finansiert av Gazprom og flere av de største nasjonale forretningene, skal omstruktureres fra russisk sportsnasjonalisme til tysk hygge.
DB170621 Statsbygg skal starte arbeidet med utformingen av det nasjonale minnesstedet på Utøyakaia.
DB170621 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skulle stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170621 Planen var i utgangspunktet at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170621 « Bystyret ber byrådet utforme en lokal forskrift som sørger for at bruk av vannscooter er forbudt i de deler av Oslo kommunes fjordarealer som var skjermet etter den gamle nasjonale vannscooterforskriften.
DA170621 Med umiddelbar virkning ble reglene opphevet, og heretter er vannscootere likestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
DA170621 Utøya-naboene håper på dialog i utformingen av det nasjonale minnestedet på Utøykaia.
DA170621 Dette bidraget er svært etterspurt og representerer en videreføring av vårt langsiktige arbeid med å støtte og utvikle Afghanistans nasjonale kontraterror politienhet, sier Frisch.
BT170621 I den nye klimameldingen legger regjeringen hovedvekten på nasjonale utslippsreduksjoner.
AP170621 I dag er det nasjonale minstekravet slik : ¶ Én pedagogisk leder pr. 7 - 9 barn under tre år ¶ Én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn over tre år.
AP170621 Forslaget er todelt : Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.
AP170621 Det vil Regjeringen nå gjøre til nasjonale krav.
AP170621 I en kronikk i Aftenposten beskriver hun sakene og arbeidet med dem nærmere : Vårt nasjonale svik mot barna ¶
AP170621 | Barnevoldsutvalget : Vårt nasjonale svik mot barna Ann-Kristin Olsen og Dag Øystein Nordanger ¶
AP170621 Her, på Utøya-kaia, skal det nasjonale 22. juli-minnesmerket stå.
AP170621 Det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet i 2011 skal etableres på Utøya-kaia, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i dag.
AA170621 I løpet av de to neste årene vil regjeringen sørge for at mye av det som i dag er en del av EUs lovverk, blir innlemmet i Storbritannias eget nasjonale lovverk.
VG170620 I pressemeldingen som ble sendt ut i forkant av møtet ble det opplyst at Porosjenko skulle møte visepresident Mike Pence, og at de to skulle ha en såkalt « drop-in » hos president Trump, som samtidig skulle ha møte med sin nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170620 Da de norske soldatene planla sitt Litauen-engasjement i vinter, meldte russiske medier at NATO ville bruke deployeringen der til å « kompromittere Russlands nasjonale sikkerhet », altså true freden i regionen.
VG170620 Hun nevnte ikke at nasjonale rutiner for trippelvarsling, som var det høyest prioriterte tiltaket etter drapene på Valdresekspressen, ble trenert så kraftig at arbeidsgruppen som skulle se på det knapt gadd å møte hverandre før fristen for levering av tiltaket var gått ut.
DB170620 For selv da de mange skiløperne utover 1950-tallet ble dyrket som store sportshelter, var det beskjedne kår for Norges nye nasjonale idoler.
DA170620 Bakgrunnen er at de nasjonale retningslinjene ble endret ( fra tidligere T1442/2012 til mindre strenge T1442/2016 ) i tiden planarbeidet pågikk.
DA170620 de kommunale retningslinjene og da svært mye lavere enn de nasjonale .
BT170620 Regnskogsatsing og internasjonale kvoter ble et problem fordi det senket ambisjonene for nasjonale kutt.
AP170620 Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
AP170620 Den nye, nasjonale nettportalen Helsenorge.no skulle sikre norske pasienter enkel og oversiktlig informasjon om utprøvende behandling.
VG170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
NL170619 Det knytter det nasjonale med det internasjonale, og nord-norske miljøer spiller en viktig rolle i dette.
NL170619 Også den nasjonale symbolbruken var viktig, bl.a. med offentlige bygninger i « nasjonal stil », som den praktfulle amtmannsgården i Vadsø og « kulturelle grensefestninger » i from av kirker, kapeller og internater.
NL170619 Når regjeringen bestemte seg for Vadsø i 1888, skyldes det ikke bare et omfattende politisk arbeid fra Vadsø kommunes side og det gunstige ved forestående skifte av amtmann, men også nasjonale forhold.
NL170619 Vår samlede nasjonale havkompetanse er nøkkelen til et sunt, produktivt og bærekraftig hav.
NL170619 I ettertid har det vist seg at den kanskje viktigste effekten var å endre de mentale kartene blant nasjonale beslutningstakere.
DN170619 Politisk er det svært vanskelig å forestille seg at enkeltland skal kunne påtvinges slike nasjonale krav uten at de selv godtar det.
DB170619 Dette er gammelt nytt, men aktualisert av forverringen av forholdene i Afghanistan, der krigen i det siste er trappet opp, og der USA beskylder Russland for å væpne Taliban, den nasjonale men ekstreme islamist-bevegelsen som beskyttet Osama bin-Laden da hans terrorister angrep USA i 2011.
BT170619 I Aps Nasjonale transportplan ( NTP ) skulle intet skje før tidligst 2024.
AA170619 Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, som har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere, har nå utviklet et nytt statistisk verktøy kalt " BioAlder ".
AA170619 Da Are Nylund og Siri Vike ved Universitetet i Bergen kom fram til at en epidemi som rammet chilensk laks i 2007 antakelig stammet fra Norge, meldte selskapet AquaGen dem inn til det nasjonale granskningsutvalget for uredelighet i forskning.
VG170618 Tidligere denne måneden kunne VG fortelle at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i skolen.
SA170618 Filip Ingebrigtsens forlovede, Astrid Mangen Cederkvist, deltok i den nasjonale 200-meteren i Sverige.
DB170618 Det Trump ønsket var at FBI skulle slutte å etterforske Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170618 Dropp de nasjonale kartleggingsprøvene i første trinn, siden dette i praksis blir førende for all undervisning, men gjennomfør egne kartlegginger for internt bruk.
DB170618 Nasjonale kartleggingsprøver kan ev. flyttes til 2. trinn.
AP170618 Den nasjonale direktøren for påtalemyndigheten i Portugal, José Almeida Rodrigues, utelukker overfor avisen at noe kriminelt ligger bak brannen.
AP170618 Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.
AP170618 Filip Ingebrigtsens forlovede, Astrid Mangen Cederkvist, deltok i den nasjonale 200-meteren i Sverige.
SA170617 Regjeringen har opphevet den nasjonale forskriften om at vannskutere må kjøre i lavt tempo nær land.
DB170617 Det er grenser på hvor legitim nasjonalforsamlingen kan oppfattes når over 50% av velgerne snur ryggen til sin egen nasjonale representasjon.
DA170617 Men det er vanskelig å komme bort fra den veldig dystre nasjonale stemningen, skriver dronningen på Twitter.
DA170617 Men det er vanskelig å komme bort fra den veldig dystre nasjonale stemningen, skriver dronningen på Twitter.
BT170617 Våre nasjonale reflekser er ikke helt satire-kompatible.
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
AP170617 Jeg oppfatter at departementet har vært så innhyllet i sine egne resonnementer om hva som er viktig for de løpende operasjonene ute og hjemme, og andre daglige gjøremål, at de har fortrengt tilgjengelighet og utholdenhet for nasjonale krigsoperasjoner, svarte Holme.
AP170617 I utlandet har han vært student ved Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg, hvor han gikk det nasjonale hovedkurset fra 1987 til 1989, og har eksamen fra US Army War College fra 1999.
AA170617 Med 15 distriktskontorer kan NRK speile nyhetsbildet i hele landet, gjennom nasjonale sendinger som Dagsnytt, Dagsrevyen og Norge i dag.
AA170617 - Det er kjempeviktig for distriktskontorene å være synlige i nasjonale sendinger.
VG170616 Vi forbedret og reduserte omfanget av nasjonale prøver og vi styrket arbeidet med tidlig innsats, og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning har økt.
VG170616 Videreføre nasjonale holdningskampanjer mot vold og overgrep ¶
SA170616 ) løp inn til seier i det nasjonale løpet på 200 meter under torsdagens Bislett Games.
SA170616 For knapt to uker siden satte Mari Gilde Brubak ny trøndersk rekord på 100-meter med tiden 11.84, noe hun forbedret med en hundredel under det nasjonale heatet.
NL170616 En av forklaringene kan være partiledelsen og Støres noe utydelige budskap på den nasjonale arena.
FV170616 ) løp inn til seier i det nasjonale løpet på 200 meter under torsdagens Bislett Games.
DN170616 Men det finnes ikke noen felles regler eller sanksjonsmuligheter når det gjelder sikkerhetshensyn, her er det nasjonale regler som gjelder.
DN170616 Et vedtak i Brussel kan gi EU en mekanisme lik den som finnes i USA, der Committee on Foreign Investment vurderer nasjonale interesser og sikkerheten ved utenlandske oppkjøp av amerikanske selskaper.
DN170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170616 De fører deg rett tilbake til den aller største av de nasjonale sportsheltene ; altså til Marit Bjørgen.
DB170616 Disse hevder at Daniel Coats, USAs nasjonale etterretningsdirektør, har takket ja til å bli intervjuet av Muellers etterforskningsgruppe.
DB170616 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren måtte tidligere i år fikk sparken etter å ha løyet om kontakten med den russiske representanten.
DB170616 Vi trenger norsk kunst, norske historier, skapt for et så stort publikum som mulig, som tør å spørre hva det er ved oss - både som mennesker og som samfunn - som har gitt grobunn for terroren, som utforsker hvordan fellesskapsfølelsen og det nasjonale samholdet som har skapt rosetog, også har skapt utenforskap.
AP170616 Skuffende, målet burde vært 40% nasjonale kutt i ikke kvotepliktig sektor.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Skuffende, målet burde vært 40% nasjonale kutt i ikke kvotepliktig sektor.
AP170616 - Regjeringen legger frem en klimamelding som innebærer at de lener seg tilbake og avlyser nye tiltak for å bekjempe det de beskriver som vår tids største trussel, og de avlyser nasjonale klimamål, sier toppkandidat for SV i Oslo og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski.
AP170616 Hvordan er det å bli gammel når man har vært Norges nasjonale damemagnet ?
AA170616 Ett notat omhandler en forespørsel fra Trump i februar om at Comey måtte avsluttet granskingen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
AA170616 I sitt svar er rådmannen mer skeptisk til om det er mulig å få det til innenfor dagens nasjonale ordning.
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
AA170616 - Forslaget til ny sikkerhetslov vil sørge for at vi har de nødvendige virkemidlene for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
VG170615 Blant navnene som nevnes overfor både Washington Post og New York Times, er USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers.
VG170615 Det skulle lages nasjonale rutiner for trippelvarsling for å være helt sikker på at ikke tid eller viktig informasjon gikk tapt mellom brann, helse og politi når noe alvorlig skjer.
VG170615 VG har stilt POD en rekke spørsmål om hvem som leder arbeidsgruppen i POD, hvor mange møter som er avholdt og når nasjonale trippelvarslingsrutiner vil være på plass.
VG170615 Men når POD faktisk vil sørge for at landets nødetater får nye « nasjonale trippelvarslingsrutiner » er fremdeles helt i det blå.
VG170615 Dette til tross for at POD ble gitt et detaljert mandat i mars 2016 med en eksakt tidsfrist for innføring av « nasjonale trippelvarslingsrutiner » for nødetatene politi, brann og helse.
VG170615 Dette ble imidlertid innført hele tre år før POD fikk et særskilt mandat om å utarbeide forbedrede nasjonale trippelvarslingsrutiner.
VG170615 mars 2016 og til dags dato er det ikke avholdt et eneste møte eller produsert et eneste dokument angående nasjonale trippelvarslingsrutiner. * 1 Det første møtet i PODs arbeidsgruppe blir avholdt først 24. august i år - åtte måneder etter at arbeidet skulle vært ferdigstilt. * 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ), som var prosjekteier
SA170615 VANT I 2009 : Hun har aldri sprunget Diamond League, men rykket opp på 8.plass etter seieren i det nasjonale heatet som 19-åring for åtte år siden.
SA170615 Motivasjonen er egne rekorder og nasjonale løp.
DB170615 Det Trump ønsket var at FBI skulle slutte å etterforske Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170615 Det skjedde etter at det brøt ut voldsomme sammenstøt mellom de selverklærte IS-krigerne i ekstremistgruppa og nasjonale sikkerhetsstyrker, da hundrevis av opprørere gikk til angrep mot Marawi by 23. mai i år.
DB170615 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lar ingen anledning gå til spille for å minne oss på at hans Nasjonale transportplan er nesten dobbelt så stor som den de rødgrønne la fram for fire år siden.
DB170615 Vi lever i en tid hvor enkelte politikere og andre argumenterer for større rom for nasjonale egeninteresser, i stedet for å søke felles holdninger tuftet på internasjonalt samarbeid.
DB170615 Jeg sendte inn et bilde for moro skyld ( til den nasjonale konkurransen ), etter at mamma foreslo det, men hadde aldri trodd at jeg skulle vinne.
DA170615 - Det er en konflikt mellom kommuneplanens støybestemmelser og de nye nasjonale retningslinjene for skytestøy som kom i desember i fjor.
DA170615 Det ble avdekket tilfeller av underbetaling, som er i strid med Vinmonopolets etiske retningslinjer - som krever at leverandørene må oppfylle nasjonale krav til minimumslønn.
BT170615 VISJON : Mary Miller fra Bergen Nasjonale Opera og Bernt Bauge fra Bergen Filharmoniske Orkester har en felles visjon for hvordan Bergen kan bli en enda mer interessant kunstby.
BT170615 Ikke minst gjelder dette Bergen Nasjonale Opera.
BT170615 Dette var bakteppet for etableringen av Bergen Nasjonale Opera og var et sterkt uttrykk for en ambisjon om endelig å kunne få etablert en profesjonell operainstitusjon i Bergen.
BT170615 Bergen Nasjonale Operas produksjoner bør utvides.
BT170615 I sistnevnte gruppe kommer blant annet den nasjonale ledelsen i Bufdir.
AP170615 Det gjenstår mye arbeid før veien er trygg, skriver det nasjonale parkvesenet på sine nettsider.
AP170615 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner åpnes det for dette.
VG170614 Noen nyter godt av skreddersydde rammebetingelser fra sine nasjonale myndigheter og mange opererer også med langt lavere personalkostnader enn våre hjemlige selskaper, fordi de har ansatte fra land med lønninger som er 50-80 prosent lavere enn i Norge.
SA170614 Turistforeningen er beredt til å ta del i det ansvaret det er å forvalte våre nasjonale turistikon under voldsomt press, og vi vil gjøre det i tråd med det beste vi har fra norsk friluftstradisjon - allemannsretten.
SA170614 Det er derfor gledelig at staten nå har kommet på banen gjennom programmet « nasjonale turstier », som på sikt bør sikre finansiering av nødvendig infrastruktur på disse toppattraksjonene.
NL170614 I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
NL170614 Huse, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet har sagt til NrK : « Vi har ikke planer om å innføre nasjonale retningslinjer nå, men vurderer kontinuerlig endringer.
NL170614 EKSAMEN : I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.
DN170614 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Ørjan Karlsen som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus.
DN170614 I 1983 grunnla han olje- og energikonsulentselskapet Facts Global Energy Group ( FGE ), og har siden vært medlem av den internasjonale rådgiverstaben til Japans største oljeselskap Nippon Oil, medlem av USAs nasjonale energiråd, og president i International Association for Energy Economics ( IAEE ).
DB170614 Det i seg selv er et sjeldent internasjonalt perspektiv på en utøver som tross vår nasjonale begeistring ble nummer 6 i EM sist sommer og ikke klarte å nå OL-finalen.
DB170614 Disse hevder at Daniel Coats, USAs nasjonale etterretningsdirektør, har takket ja til å bli intervjuet av Muellers etterforskningsgruppe.
DB170614 Dette i forbindelse med Michael Flynn-saken, der Trump angivelig skal ha bedt ham om å avslutte etterforskningen på den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170614 Det åpner for at myndighetene kan ta i bruk nasjonale regler med tydelige sanksjoner for å håndheve forbudet.
DB170614 Til felles for en rekke forskjellige faglige og nasjonale skoler er en rigid disiplin, noe som igjen skaper den betydelige friheten som ligger i å ha en kropp som kan få til nær sagt hva som helst.
DB170614 Drømmen om å gjenvinne den nasjonale storheten er blitt foredlet til ledende ideologi.
DA170614 - Her får man vite resultater fra nasjonale prøver, andel elever med spesialundervisning, antall minoritetsspråklige og hvor mange som får særskilt norskopplæring.
AP170614 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AA170614 Visepresident i Sametinget, Lars Filip Paulsen, som selv er fra Tysfjord, er også glad for initiativet fra nasjonale myndigheter.
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170614 Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
AA170614 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Ørjan Karlsen som leder det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus.
VG170613 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som skal til for at også gatekjøkken innlemmes i den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Gatekjøkken er ikke omfattet den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Videre skriver Fredriksen at politiet forholder seg til et forhøyet trusselnivå i øyeblikket, basert på hendelser i land rundt Norge og nasjonale forhold.
SA170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
NL170613 Det er nå all grunn til å frykte at UiT er i ferd med å skade seg selv, samt juss-utdannelsen i landsdelen og det nasjonale juridiske fagmiljøet.
NL170613 Selv om Norge har gode nasjonale støtteordninger, så lider Nord-Norge fremdeles under « hovedstadsproblematikken » og vi er et godt stykke unna en rettferdig regional fordeling fra de ordningene.
DN170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
DB170613 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170613 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB170613 I mars 1942 endte « Wonder Woman » på svartelisten til USAs Nasjonale organisasjon for sømmelig litteratur fordi hun var for lettkledd.
DB170613 Nansen og Amundsen er nasjonale ikoner.
DB170613 Når politikerne driver menneskerettslig balansekunst helt på kanten av grunnleggende rettigheter Norge har bundet både seg selv og andre stater til, vil vi lett bli dømt i nasjonale eller internasjonale domstoler.
DA170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren, konkluderer Statsbygg i en rapport som presenteres torsdag, melder NRK.
DA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AP170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
AA170613 - De forslitte forsøkene på å forkle denne loven som nødvendig for den nasjonale sikkerheten kan ikke skjule dens virkelige hensikt, som er å stigmatisere, sverte og true kritiske organisasjoner og hindre det viktige arbeidet de gjør, sier Amnestys Europa-direktør John Dalhuisen.
AA170613 På tomannshånd med Comey ba Trump den daværende FBI-sjefen om å droppe etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns Russland-forbindelser, ifølge Comey selv.
AA170613 Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren, konkluderer Statsbygg.
AA170613 Samme dag ble det kjent at Statsbygg konkluderer med at Utøykaia bør bli det nasjonale minnestedet for 22. juli-terroren.
SA170612 Etter fire runder i Serie A toppet laget serien, og kunne se tilbake på sin beste sesongstart i den nasjonale toppserien noensinne.
NL170612 Samfunnsviterne i Finnmark mener det er behov for å få belyst og utredet skoltesamenes situasjon, med tanke på å sikre deres rettigheter og oppfylle Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor skoltesamene.
NL170612 Det er gledelig å registrere at Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter nylig har nevnt skoltesamiske rettigheter i sitt innspill til Norges rapport til FNs rasediskrimineringskomite.
DB170612 I sitt vitnemål til Senatet hevdet Comey at Trump i en samtale mellom de to i Det ovale kontor sa at han håpet at Comey ville droppe etteforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
DB170612 Kosakkenes historie og det ukrainske språket ble nasjonale markører i arbeidet med å skape en ukrainsk identitet.
DB170612 verdenskrig, snubla Ukraina i andres og egne snubletråder, og fikk ikke sin nasjonale frihet.
DA170612 Funnet førte til nye anklager fra Aqua Gen, som meldte forskerne til det nasjonale granskingsutvalget for uredelighet i forskning.
DA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
DA170612 Etter omfattende avstemmingsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år, var det tre kandidater som sto igjen før kveldens møte.
BT170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde på alle nivåer og gjennom hele utdanningsløpet, barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler.
AP170612 Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.
AP170612 Den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter, Norsk studentorganisasjon ( NSO ) mener Regjeringens forbudsforslag er en dårlig og forhastet løsning.
AP170612 Byggingen av nytt regjeringskvartal handler om nasjonale symboler og byens fremtid, og bør ha bred og god forankring i Stortinget og i opinionen.
AP170612 Etter fire runder i Serie A toppet laget serien, og kunne se tilbake på sin beste sesongstart i den nasjonale toppserien noensinne.
AA170612 Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever.
AA170612 Kirkerådets møte, som foregår fram til onsdag, skal også ta stilling til et forslag om å gå over til en ren valgordning, der kun resultatene fra de lokale og de nasjonale høringsrundene avgjør hvem som blir ny biskop, og ikke som i dag, et eget tilsettingsorgan som har siste ordet.
AA170612 Etter omfattende avstemmingsrunder blant lokale og nasjonale stemmeberettigede tidligere i år, var det tre kandidater som sto igjen før kveldens møte.
SA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
DN170611 - Den nasjonale infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, som er en sentral komponent i alle verdikjeder, må være sikker og pålitelig.
DB170611 Comey beskylder Trump for å ha lagt press på ham for å få stanset FBIs etterforskning av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som allerede i februar måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
DB170611 - Derfor var det faktisk en sensasjon da Nederlands kong Willem-Alexander nylig selv avslørte at han i en årrekke jevnlig hadde fløyet som annenpilot for landets nasjonale flyselskap KLM.
DA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
DA170611 Vår neste statsminister må velge smartere enn som så, sier partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm.
AP170611 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet : Koordinerer og dekker det barnefaglige og det nasjonale bo- og støttetilbudet ¶
AA170611 Comey beskylder Trump for å ha lagt press på ham for å få stanset FBIs etterforskning av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som allerede i februar måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
AA170611 Iran har sendt fem fly lastet med mat til Qatar, opplyser det nasjonale flyselskapet Iran Air.
AA170611 Bones vil ikke avsløre hvilke andre skuespillere som er med i år, med at de som vanlig tar fatt i nasjonale og lokale nyheter.
VG170610 Vi skal ikke ha nasjonale prøver på AKS, men vi har tilsynsmyndigheter og oppfølging.
VG170610 Svaret er ikke å innføre nasjonale prøver i svømming, slik Høyre vil.
SA170610 Fra før har han sølv i VM i 2014 og bronse fra EM i 2007 på merittlisten, i tillegg til flere nasjonale titler.
DB170610 Under møtet forstod Comey det sånn at Trump ville at FBI skulle avslutte etterforskningen mot Michael Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, som ble sparket dagen før fordi han forklarte seg uriktig om sine samtaler med Russlands ambasasdør til USA, Sergej Kisljak.
AP170610 Fra før har han sølv i VM i 2014 og bronse fra EM i 2007 på merittlisten, i tillegg til flere nasjonale titler.
VG170609 Fire måneder tidligere vant han sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen, og ble spådd å bli den nye Northug.
VG170609 Samtidig understreker hun at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
VG170609 Problemet er da at Storbritannia tar Norges posisjon hvor EU-domstoler har myndighet over nasjonale systemer.
VG170609 Nå rakk meningsmålingene riktig nok å tilføre spenning i oppløpet, ettersom nasjonale målinger indikerte at den antatt uspiselige Jeremy Corbyn kanskje ikke var så upopulær likevel.
SA170609 Hun understreker at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
SA170609 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
SA170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
NL170609 Trøndelag har blitt en mer betydningsfull aktør og har kommet lengre opp på den nasjonale dagsorden.
DN170609 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn ( bildet ) kan sitte på sprengstoff i Trumps Russland-bråk, tror seniorforsker Svein Melby.
DN170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DN170609 - Valgkampen dreide seg faktisk mindre om Brexit og etter hvert mer om klassiske nasjonale saker som skatter, offentlige helsetjenester og skoler.
DN170609 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
DB170609 Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidligere uttalt at han er villig til å strekke ut en hånd til Nord-Koreas ledelse, men i et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sier han nå at det ikke kommer på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handler om nasjonal sikkerhet.
DB170609 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er positiv til NRKs planer, selv om det garantert vil oppleves som vondt for mange når den sendes høsten 2019, åtte år etter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya.
DB170609 - Vi ble orientert om prosjektet for to år siden, sier leder i Den nasjonale støttegruppa, Lisbeth Kristine Røyneland.
DB170609 Senteret vil bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep.
DB170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
DA170609 Hun understreker at hun ikke trodde at det ville true den nasjonale sikkerheten.
DA170609 Det går fra FIFA og UEFA via nasjonale forbund, til de enkelte klubber.
AP170609 Comey hevder at president Trump forsøkte å presse ham til å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket på grunn av sine bånd til Russland.
AP170609 Nur Bekri, som er minister i kraft av sine posisjoner som direktør for Kinas nasjonale energiadministrasjon og viseformann for den nasjonale utviklings- og reform-kommisjonen, ga før undertegningen uttrykk for stor tro på samarbeid mellom landene på energiområdet.
AP170609 Nur Bekri, som er minister i kraft av sine posisjoner som direktør for Kinas nasjonale energiadministrasjon og viseformann for den nasjonale utviklings- og reform-kommisjonen, ga før undertegningen uttrykk for stor tro på samarbeid mellom landene på energiområdet.
AP170609 - Hadde denne formelle avtalen mellom to høyprofilerte, nasjonale selskaper med dominerende statlig eierskap vært mulig å få til mens Kina fortsatt nektet all politisk kontakt med Norge ? − Nei.
AP170609 I høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet også å endre biobankloven slik at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.
AP170609 Han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170609 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
AP170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
AP170609 Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.
AA170609 Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidligere uttalt at han er villig til å strekke ut en hånd til Nord-Koreas ledelse, men i et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sier han nå at det ikke kommer på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handler om nasjonal sikkerhet. ( ©NTB ) ¶
AA170609 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
AA170609 Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.
AA170609 Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.
AA170609 I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
AA170609 Selv om de nasjonale FM-kanalene slukkes, får 189 lokalradiostasjoner fortsette å sende i det gamle nettet ut 2021. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.
AA170609 - Den sterkeste symbolposisjonen har utvilsomt Stiklestad hatt, sier Heidi Anett Øvergård Beistad, som er fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
AA170609 Stiklestad Nasjonale kultursenter drifter Spelet samtidig som de har et offentlig ansvar for å forske og formidle historien om Olav Haraldsson i samtid og ettertid.
AA170609 Det kan det herske skiftende oppfatninger om, men tilbake står uansett en opplevelse av at gjennom driften av Spelet, den aktive kontakten med Kirken, de gjentatte påminnelsene om Stiklestads nasjonale betydning for kristningsverk og nasjonsbygging og den lumre omgangen med mytiske objekter som « Olavssteinen », har SNKs historieformidling bid
AA170609 « Stiklestad Nasjonale Kultursenter ( SNK ) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie » skriver Heidi Anett Øvergård Beistad i dette debattinnlegget.
AA170609 Stiklestad Nasjonale Kultursenter ( SNK ) ble etablert i 1996 med et spesielt ansvar nettopp for historien knyttet til skikkelsen Olav og hans vidtfavnende virkningshistorie.
AA170609 Innleggsforfatteren : Heidi Anett Øvergård Beistad er fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
VG170608 I februar skal presidenten ha snakket med Comey om å stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170608 I februar så Trump seg nødt til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det ble avslørt at rådgiveren hadde snakket usant om sin kontakt med den russiske ambassadøren til USA før valget.
VG170608 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før, etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
VG170608 I enmannskretser veier også lokale saker og personlig popularitet vel så mye, gjerne mer, enn nasjonale politiske programmer.
SA170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
SA170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
NL170608 Konsekvensen av å stå utenfor Den nordnorske kulturavtalen vil resultere i begrenset tilgang til nasjonale midler og resultatet blir langt mindre aktivitet til folk der de bor.
NL170608 Den nasjonale regionreformen vil i seg selv påvirke kulturlivet ved at forvaltning av statlige driftstilskudd til institusjoner allerede er planlagt flyttet til regionene v / fylkeskommuner.
DN170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170608 Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.
DN170608 Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet lagt frem et felles forslag om nye nasjonale graveregler, som nå skal på høring før de legges frem for Stortinget.
DN170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
DN170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
DB170608 - LETTET : Lisbeth Røyneland, leder for den nasjonale støttegruppen for 22. juli hendelsene, er svært lettet over at Anders Behring Breiviks anke ble avvist av Høyesterett.
DB170608 Flynn var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken dagen før møtet Comey skriver om i uttalelsen.
DB170608 Avgjørelsen ble omgjort av den nasjonale domstolen i Gambia - som myndighetene i Gambia bekrefter overfor Dagbladet står over Sharia-domstolen.
DB170608 KAN DET SKJE : Britiske meningsmålere har tatt feil de to siste nasjonale valgene, men det er likevel svært mye som skal til for at Jeremy Corbyn skal stikke av med seieren i dag.
DB170608 - Vi vil forsøke å overtale våre venner til å tro at internasjonal ledelse er i deres nasjonale interesse - så vel som for resten av den frie verden.
DB170608 - Det kan ikke være noe tydeligere tegn enn at NATO og artikkel fem er sentrale i Canadas nasjonale sikkerhetspolitikk, sa hun.
DB170608 Flynn var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken dagen før møtet Comey skriver om i uttalelsen.
DB170608 Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i tre uker, før han fikk sparken av Trump fordi han hadde løyet om sin kontakt med russiske myndigheter.
DB170608 Eller gjorde Comey bare jobben sin da han unnlot å gi etter for det presset presidenten la på ham for å stanse etterforskingen av hans første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn ?
DB170608 Det er et svært modig brudd å ta, når Canadas eneste landegrense er med USA, når de to økonomiene er så innvevde og når Canadas nasjonale sikkerhet er avhengig av USA.
DA170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden.
BT170608 I en skriftlig uttalelse fra Comey som Senatet publiserte onsdag, skriver den tidligere FBI-sjefen at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170608 Det mest ødeleggende for Trump er ifølge jusseksperter Comeys påstand om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608 Kasowitz hevdet også at Trump « aldri, på noen måte » beordret Comey til å hindre etterforskning av noen som helst, heller ikke av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene.
AP170608 - Hun ønsket blankofullmakt til å gjøre hva hun ville med landet, med brexit, med økonomien og med vårt nasjonale helsesystem.
AP170608 - De har vært mye mer debatt om nasjonale spørsmål.
AP170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden.
AP170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170608 Et sentralt poeng i Comeys vitneforklaring er gjengivelsen hans av et møte der Trump skal ha bedt FBI-direktøren om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsdirektøren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine forbindelser til Russland.
AA170608 Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 Presidentens ønske om å avslutte undersøkelsen av tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn er mest ødeleggende for Trump, mener ekspertene. ( ©NTB ) ¶
AA170608 I tillegg bestrider Trump Comeys gjengivelse av en samtale de hadde om etterforskningen av presidentens tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ifølge kilden. ( ©NTB ) ¶
AA170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 Det mest ødeleggende for Trump er ifølge jusseksperter Comeys påstand om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170608 I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham « la være » å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170607 Samme år fikk han sitt nasjonale gjennombrudd da han vant Melodi Grand Prix med låta « My Heart is Yours » og representerte Norge på hjemmebane i Eurovision Song Contest.
VG170607 Det startet basert på fabrikkerte nyheter, som ble publisert i vårt nasjonale nyhetsbyrå som ble hakket, noe som er bevist av FBI.
VG170607 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren hadde trukket seg dagen før etter at det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om møter med Russlands ambassadør.
NL170607 Trolig er det kun to strekninger i nord det kan være mulig å få nasjonale myndigheter med på en seriøs vurdering av.
FV170607 Etter å ha byttet til russisk matteundervisning skåret førsteklassingene på Eide skole skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven.
DN170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats under en høring i Senatets etterretningskomité onsdag.
DN170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers ble blant annet spurt ut om presidenten hadde forsøkt å påvirke etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget.
DN170607 - Det er nasjonale myndigheters ansvar å føre en politikk som utjevner forskjeller, understreker Jensen.
DB170607 Som i DDR har det nasjonale antidopinglaboratoriet i Moskva med et eget hemmelig kontrollregime sørget for at færrest mulig av de dopete utøverne deres er blitt tatt, men russerne har manglet styring : ¶
DB170607 De fabrikkerte nyhetene kom fra hackere og ble plantet i vårt nasjonale nyhetsbyrå, noe som FBI har bekreftet, sier utenriksministeren til CNN.
DB170607 Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken etter å ha forklart seg uriktig om samtaler han hadde hatt med Russlands ambassadør til USA - Sergej Kisljak.
DB170607 Men den australske koralleksperten Terry Hughes, som leder den nasjonale forskergruppen som vurderer korallblekingen, sier nå at halve revet har dødd på to år : 30 prosent i 2016, 19 prosent til i år.
DB170607 Helsedirektoratet anbefalinger og « De nasjonale faglige retningslinjene for Diabetes » er i tråd med europeiske og amerikanske retningslinjer og anbefaler : · ¶
DA170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170607 Den nasjonale etterretningsdirektøren Dan Coats og visejustisminister Rod Rosenstein er blant dem som skal bli spurt ut om sin personlige kontakt med Trump.
BT170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170607 Trumps argumentasjon må forstås ut fra innenrikspolitiske forhold, der administrasjonen legger opp til å reversere den nasjonale klimapolitikken som Obama-administrasjonen satte i gang.
BT170607 Parisavtalen er laget for å tåle skiftende nasjonale forhold.
BT170607 Parisavtalen er bygget på at de nasjonale målene bestemmes av landet selv.
AP170607 Etter sparkingen av Comey for en måned siden skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 I en skriftlig forklaring sier eks-FBI-sjef James Comey at president Donald Trump ba ham legge vekk etterforskningen av Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers unnlot å svare på mange av spørsmålene de fikk, og de nektet blant annet å gå i detalj om sine samtaler med Trump.
AP170607 Eks-FBI-sjef James Comey sier Donald Trump ba ham legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170607 I tillegg skal Trump ha ytret et ønske om at Comey kunne avslutte etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som ble sparket etter 24 dager i jobben på grunn av sine Russland-forbindelser.
AP170607 McMaster som leder av Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170607 Høyre i Oslo vil fremme forslag som er til byens beste uavhengig av hvem som sitter i regjering, og kan ikke begrense oss til forslag som er forhåndsklarert med nasjonale politikere, sier Lae Solberg.
AA170607 Her vil han trolig få spørsmål om opplysninger i amerikanske medier om at Trump angivelig forsøkte å få Comey til å stanse eller begrense etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170607 USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers ble blant annet spurt ut om presidenten hadde forsøkt å påvirke etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget.
VG170606 Og da er det ofte at det ikke er de riktige folkene som blir nominert fra nasjonale idrettsforbund.
VG170606 Ifølge Hobér er de fleste av de 350 dommerne på CAS' liste nominert av nasjonale og internasjonale idrettsforbund, og han mener at det ofte er feil type jurister som dømmer.
VG170606 Mandag skrev amerikanske medier at dette kom som en overraskelse selv på Trumps eget nasjonale sikkerhetsteam.
SA170606 Den nye nasjonale strategien gjelder fram til 2025.
NL170606 Da daværende SV-leder Kristin Halvorsen på starten av 2000-tallet lanserte målet om full barnehagedekning i hele landet, ble det fra de rødgrønnes side åpnet for fullt for private aktører å delta i denne nasjonale dugnaden.
NL170606 », og i §11.4 « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til ein bestemt bruk eller i ein bestemt tilstand » ( våre uthevinger ).
NL170606 3 står det klart at « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper skal leverast til tilverking ved landanlegg i bestemte distrikt ( distriktskvote ). », og i §11.4 « Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire fartøygrupper
DN170606 Siden 2015 har alle høyskolene og universitetene som tilbyr bachelor i regnskap og revisjon deltatt i prosjektet med nasjonale deleksamener.
DN170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år. | - Minst én av disse hendelsene vil kunne utløse store bevegelser i markedene ¶
DN170606 Gulfstatene har begrunnet bruddet med at de vil beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DB170606 Det er jo den nasjonale dopingkulturen som må utfordres for å stoppe svindelen.
DB170606 DER skal idretten selv først og fremst jobbe fram flest mulige uavhengige nasjonale dopingdomstoler i stedet for å la sakene gå rett til CAS i Lausanne.
DB170606 Vi ønsker at CAS skal sanksjonere og ikke de nasjonale forbundene, sa han til NTB.
DB170606 Så fulgte reporteren opp med å spørre om IOC egentlig ville ha vekk alle nasjonale avgjørelser om straff i dopingsaker : ¶
DB170606 Først etter at Thomas Bach understreket nødvendigheten av å prøve flere nasjonale dopingsaker internasjonalt, ble den samme holdningen et viktig anliggende også for FIS.
DB170606 Av notatene framgår det angivelig at Trump vill ha en slutt på granskingen av hans daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DA170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år.
DA170606 I denne heter det også at handlingen er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.
DA170606 Også flere andre offentlige toaletter bygd langs de nasjonale turistveiene har fått mye ros og omtale, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 I 2015 kåret designettstedet DesignCurial Stegastein i Aurland, som er del av konseptet Nasjonale turistveier, til verdens beste offentlige toalett.
DA170606 Helt fram til slutten av 2020-tallet vil de 18 nasjonale turistveiene bli rustet opp med blant annet ny arkitektur, kunst og toaletter, får Dagsavisen opplyst.
DA170606 Dette toalettet, som er å finne ved Ersfjordstranda på Senja, er også del av tilbudet langs de nasjonale turistveiene.
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc.
BT170606 Dette ikke minst av hensyn til fremtidige forestillinger presentert ved Bergen Nasjonale Opera etc.
AP170606 - Dette er en mann som sårer våre nasjonale verdier i en tid der vi bearbeider våre følelser og vår sorg, sier han.
AA170606 Av notatene framgår det angivelig at Trump vill ha en slutt på granskingen av hans daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. ( ©NTB ) ¶
AA170606 Riedel er pensjonert CIA-analytiker og har vært seniorrådgiver i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus i nesten 30 år. ( ©NTB ) ¶
AA170606 - Først kåres det en vinner fra hvert deltagerland, i neste rekke blir det trukket ut en såkalt « short list » blant de nasjonale vinnerne.
VG170605 Sistnevnte er det eneste landet som deler grense med Qatar, men stenger nå denne for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
VG170605 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
VG170605 - Fordi farebildet nå endrer seg kan det være aktuelt å diskutere nasjonale hastighetsbegrensninger og sertifikatplikt, sier Parnemann.
DN170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA melder ifølge NTB at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DN170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
DB170605 - De hadde den riktige talen, og den var klarert av McMaster, sier en kilde som ble informert av tjenestemenn fra det nasjonale sikkerhetsrådet umiddelbart etter Nato-møtet.
DB170605 mai, da Trump begynte å snakke under åpningsseremonien for Natos nye hovedkontor i Brüssel, at presidentens nasjonale sikkerhetsgruppe oppdaget at sjefen hadde truffet sin omstridte beslutning, uten å konsultere eller informere dem i forkant, skriver Politico.
DB170605 Saudi-Arabia begrunner bruddet med Qatar med et behov for å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme ».
DB170605 Myndighetene i Saudi-Arabia, som er det eneste landet som deler landgrense med Qatar, begrunner bruddet med at landet er nødt til å « beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme », melder det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA - ifølge The Guardian.
DB170605 Etter at Comey fikk sparken har det kommet fram i amerikanske medier at Trump ba Comey avslutte etterforskingen av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, som fikk sparken etter bare tre uker i jobben.
AP170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AP170605 Etter sparkingen skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170605 En stund så det ut til å gå mot valgkatastrofe for Labour, men de siste ukene har de klart å øke oppslutningen på de nasjonale målingene.
AA170605 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i uttalelsen fra russisk UD.
AA170605 Det saudiarabiske nyhetsbyrået SPA meldte at landet kutter de diplomatiske båndene og stenger grensen mot nabolandet for « å beskytte sin nasjonale sikkerhet mot farene knyttet til terrorisme og ekstremisme.
AA170605 Det er uklart hvordan den diplomatiske krisen vil påvirke det nasjonale flyselskapet, Qatar Airways, som er ett av de største i regionen.
VG170604 Flere nasjonale valg har vist at målingene har tatt grovt feil og ikke kan taes for god fisk.
AP170604 Theresa May sier at den nasjonale valgkampen vil gå som planlagt fra og med mandag.
AP170604 Statsminister Theresa May og Det konservative partiet i Storbritannia innstiller den nasjonale valgkampen i dag.
AP170604 Labour har nå også varslet at de kommer til å avlyse den nasjonale valgkampen i dag, og det er grunn til å tro at de liberale vil følge etter kun fire dager unna valget.
AP170604 Kansellerer den nasjonale valgkampen i dag ¶
AP170604 Det presiseres at valgkampen vil foregå på lokalt plan, som utdeling av brosjyrer, men partiet vil ikke delta i den nasjonale valgkampen.
AP170604 Han minnes med stolthet da to nasjonale turneringer ble arrangert her i klubben, og han hadde en stor stab av medarbeidere i formelle uniformer.
AP170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
AA170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
AA170604 Blikra presenterte planene under den nasjonale fjellskredkonferansen på Stranda i Møre og Romsdal i september i fjor.
SA170603 I den nasjonale cupen røk klubben ut på et tidlig stadie.
FV170603 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
DB170603 Denne påståtte atferden i posttjenesten tolereres ikke, og det overveldende flertallet av våre ansatte er ærlige, hardt arbeidende og troverdige personer som aldri ville vurdert å gjøre noe kriminelt, sier Jeldrys Lowry i det nasjonale postselskapet i USA til Alabama Local News.
DB170603 ( Dagbladet ) : En 47 år gammel kvinne som jobber for det nasjonale postvesenet i USA, er mistenkt for å ha matet en hund med kjøttboller som inneholdt spiker, skriver Alabama Local News.
DB170603 I land som Frankrike, Israel og Belgia må store nasjonale og internasjonale selskaper som tjener penger på formidling av filmer, serier og programmer, bidra til i finansieringen av nye produksjoner.
BT170603 På snittet av de ni nasjonale målingene i mai hadde de en oppslutning på 12,3 - kun 0,7 prosentpoeng bak Fremskrittspartiet.
BT170603 Relevante ambassader skal være knutepunkt for et samlet norsk engasjement, det være seg Norfund, Innovasjon Norge, norsk næringsliv eller bistandsfinansierte tiltak i samarbeid med multilaterale eller nasjonale partnere ».
AP170603 I den nasjonale cupen røk klubben ut på et tidlig stadie.
VG170602 Samtidig understreket han at EU på sin side må respektere Kinas nasjonale forhold og valg av utviklingsretning.
VG170602 Trump vil også fjerne hele den nasjonale klimaplanen « Climate Action Plan », som Obama la frem i 2013.
VG170602 Men det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man forebygger selvmord i skolen.
VG170602 Han ønsker at det kommer på plass nasjonale krav for hvilken kompetanse lærere skal ha i å kjenne igjen selvmordsrisiko eller psykisk uhelse hos elevene.
VG170602 Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for å forebygge selvmord i norsk skole.
VG170602 - Slike fag og nasjonale krav mener vi burde finnes.
VG170602 - Lærerutdanningene skal gi studentene kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, selv om det finnes ikke nasjonale krav rettet mot selvmordstanker særskilt.
SA170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
SA170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
SA170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
NL170602 Med 7, 5 nasjonale millioner til turstier ?
NL170602 Det eneste tiltaket i regjeringens strategi rettet mot bærekraftig reiseliv er kr 7, 5 millioner til « Nasjonale Turstier ».
FV170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
DB170602 Bare De Grønne, KrF og SV ønsker noen form for nasjonale mål for å feie for egen dør.
DB170602 Han tok hypokhâgne, Science Po i Paris og gikk på Den Nasjonale Administrasjonsskolen.
DA170602 Reformen er hentet fra Stavanger kommunes omstillingsprosjekt, og fører forhåpentligvis til nasjonale standarder for sykehjemsmåltider.
BT170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
BT170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
AP170602 Det ble raskt avvist av Flilipinnenes nasjonale sikkerhetsrådgiver Hermogenes Esperon, som sa at alt tydet på at mannen forsøkte å stjele sjetonger.
AP170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
AP170602 Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170602 Tilfeldigheter gjorde at han ble diagnostisert med den alvorlige, medfødte immunsviktsykdommen SCID : Blodprøven hans ble analysert med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsen av nyfødte ( nyfødtscreening ).
AP170602 Seniorrådgiver Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP170602 FOTO : Pernille Meum, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
AP170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602 Det er mulig å anke nasjonale dommer, utestengelser og sanksjoner hit.
AP170602 I tillegg deles halvparten av de nasjonale tv-inntektene likt.
AA170602 Spørsmålet er om noen vil inngå et slikt samarbeid med et land som gir stadig flere signaler om at nasjonale interesser er viktigere enn de globale.
AA170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.
VG170601 STEVNET : Her er USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og advokat Michael Flynn i Trump Tower i desember i fjor.
VG170601 Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren og Donald Trumps mangeårige advokat er blant flere som nå er stevnet av etterretningskomiteen i Representantenes hus.
SA170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
SA170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
NL170601 Regjeringen foreslår i 2017 å styrke den nasjonale beredskapen ved å investere i tre nye politihelikopter med løftekapasitet.
NL170601 PSTs nasjonale operasjonssenter åpnet i januar 2017.
NL170601 Nasjonale krav til politiets responstid ble innført i 2015.
DN170601 Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken.
DB170601 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale .
DB170601 - Vi hadde et kommunestyremøte i går med bakgrunn i at den nasjonale sentrale forskriften ble opphevet 18.mai.
DA170601 Den nasjonale bestemmelsen legger føringer på dagens regionale planbestemmelse for varehandelen som sier at det kun er plasskrevende varer som biler, båter og traktorer som kan etablere seg i et område som Forus.
DA170601 - Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse.
BT170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
BT170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
BT170601 Gjennomsnittet av ni nasjonale meningsmålinger som ble publisert i mai og som Poll of polls har beregnet, viser små endringer fra april.
BT170601 Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera arrangerer en slags opera-karaoke på Logen.
BT170601 Enda en fulltreffer fra Bergen Nasjonale Opera, mener BTs anmelder.
AP170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170601 Nasjonale klimaplaner skal oppdateres hvert femte år - og helst styrkes.
AA170601 Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken.
AA170601 Det nasjonale bestandsmålet er på 65 årlige gaupefamilier.
AA170601 Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på gaupe for femte året på rad, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
AA170601 - Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse.
AA170601 Særorganutvalget har lagt opp til en mer tydelig fordeling av oppgaver mellom hva som er de ulike politidistrikts oppgaver, og hva som skal håndteres av politiets nasjonale enheter.
VG170531 Blant disse er utenriksminister Rex Tillerson, sjefen for det nasjonale økonomiske råd Gary D.
SA170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
SA170531 I en tale i New York sa han at å trekke seg fra avtalen kunne undergrave USAs nasjonale sikkerhet og økonomi, ifølge amerikanske medier.
FV170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
FV170531 I en tale i New York sa han at å trekke seg fra avtalen kunne undergrave USAs nasjonale sikkerhet og økonomi, ifølge amerikanske medier.
DN170531 - Vi håper at både lokale og regionale investorer, samt nasjonale og internasjonale er interessert i banken, sier Heiberg.
DN170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsa vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
DN170531 Konflikten ble brettet ut i nasjonale medier i april 2014 da en halvdel av Wenche og Roger Waages uthus fra 1947 ble fjernet på ordre fra Arne Vigeland.
DB170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170531 Klinikken samarbeider med politiet og andre nasjonale myndigheter i landet, og skal ha skjerpet sikkerheten i sitt eget system.
DB170531 Det betyr at de som har evnene til å overvåke disse samtalene gjør det, sier Derek Chollet, som tidligere satt i det nasjonale sikkerhetsrådet og har jobbet som rådgiver for Pentagon.
DB170531 Noen av de 21 kommunene som var for oppheving understreket imidlertid at de ville innføre lokal forskrift dersom regjeringen bestemte å oppheve den nasjonale .
DB170531 I et notat skrevet av Comey som New York Times hevder å kjenne til, skal Trump under et møte i Det ovale kontor ha sagt « Jeg håper du kan gi slipp på dette » til FBI-sjefen, med henvisning til etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Mike Flynn.
DB170531 Det toppet seg i februar 2015, da snittet for nasjonale målinger viste 41,9 prosent for Jonas Gahr Støre.
DB170531 Det er en nesten en sjettedel av det nasjonale kulturbudsjettet.
DA170531 Det er også året da klimaforliket sier at de nasjonale utslippene skulle vært redusert med 15 til 17 millioner tonn.
BT170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsen vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
BT170531 For det første har andre land, inkludert Kina, allerede klart uttalt at de vil støtte Parisavtalen og gjennomføre sine nasjonale bidrag uavhengig av hva USA velger å gjøre.
BT170531 Det er derfor avgjørende at landene over tid presenterer mer ambisiøse nasjonale mål.
BT170531 De nasjonale bidragene til utslippskutt strekker imidlertid ikke til for å nå dette målene.
BT170531 juni 1917 behandlet innstillingen om opprettelsen av en handelshøyskole i Bergen, ble det argumentert visjonært for den nasjonale betydningen en slik utdanning ville få.
AP170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170531 Av disse har 147 land ratifisert avtalen og innlemmet den i sitt eget nasjonale lovverk.
AP170531 Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
AP170531 Av disse har 147 land ratifisert avtalen og innlemmet den i sitt eget nasjonale lovverk.
AP170531 En vesentlig del av avtalen er forpliktelsen til å oppdatere nasjonale klimaplaner hvert femte år.
AP170531 Det er dårlig nytt for vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid.
AA170531 - Trump benekter vitenskapelige sannheter, fjerner sikkerhetsnettet som beskytter helsa vår og miljøet vårt, beskytter de som forurenser og truer vår nasjonale og globale sikkerhet, sier hun.
AA170531 Funnet har vakt stor oppsikt, og fått spalteplass og sendetid i nasjonale og internasjonale medier.
VG170530 Hegerberg er nemlig kåret til årets kvinnelige fotballspiller i 2017 av Storbritannias nasjonale TV- og radiokringkaster.
VG170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
VG170530 Savner nasjonale retningslinjer ¶
VG170530 Reikrås og Heltne savner nasjonale retningslinjer for hvordan direktesendte overgrep skal etterforskes.
NL170530 En viktig utfordring i den nasjonale og internasjonale kampen om ressurser, er at vi trenger større politisk kjøttvekt.
DN170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
DB170530 Vi håper at det vil komme nasjonale føringer for hvordan disse sakene best mulig kan løses, skriver Vest politidistrikt i dag.
DB170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
DA170530 Forskerne kommer fra blant annet det nasjonale , amerikanske instituttet for atmosfæreforskning ( NCAR ) og forskningsteamet Climate Interactive.
BT170530 Kritikken blir snodig når vi vet at Ap og Sp la inn null kroner til E16/Vossabanen da de laget sin Nasjonale transportplan for 2014 - 2023.
AP170530 Det globale nettverket til « Fethullahs terrororganisasjon » ( FETÖ ) består av flere enn 500 selskaper, hundrevis av stiftelser og medieselskaper og over 1000 skoler spredt over 170 land, heter det i rapporten fra Tyrkias Nasjonale Etterretningsorganisasjon ( MIT ).
AP170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
AP170530 Hermansen påpeker at samtlige anskaffelser har vært offentliggjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
AP170530 Methi hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter stilte i Aftenposten den 24.5 et godt spørsmål om « Hvem har ansvar for kommentarfeltene ?
AA170530 Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet.
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
AA170530 Ombudet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen ( CEDAW ) og FNs konvensjon mot rasediskriminering ( CERD ), mener at Europarådets rapport om nasjonale minoriteter bør være en vekker for norske myndigheter.
AA170530 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener norske myndigheter må sikre rettighetene til nasjonale minoriteter - også for tilreisende rom.
AA170530 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner. ( ©NTB ) ¶
SA170529 I den fremkommer det at Sandnes-skolen skårer bedre enn nasjonale tall og tall for Rogaland på 10 av 16 indikatorer.
SA170529 Ved første tildelingsrunde i 2017 har Musikkutstyrsordningen, den nasjonale tilskuddsordningen for akustikk, teknisk utstyr og lokaler, fordelt godt 6,7 millioner kroner til 10 aktører i Rogaland.
NL170529 Omfanget er dokumentert i den nasjonale undersøkelsen om pasientsikkerhetskultur hvor UNN ender alene nederst.
NL170529 Figuren nedenfor viser at IIS hatt en signifikant økning i de tellekanter som måles i nasjonale kvalitetsprosesser.
FV170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
DN170529 Som et alternativ til å gå ut av Parisavtalen har Trump også vurdert å redusere USAs nasjonale mål om utslippskutt.
DN170529 * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN.
DB170529 * Hold deg oppdatert på lokale og nasjonale nyhetskanaler.
DB170529 Tidligere seniorkonsulent i det nasjonale sikkerhetsrådet, Ashley Acedillo, sier til kanalen at det foreløpig ikke finnes tegn til at IS anerkjenner gruppa som del av et større terrornettverk.
DB170529 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forsvarsforskningsakademiet.
DB170529 Politibetjent Luis Barahona var blant de 600 fra politiet som hadde ansvaret for sikkerheten på Honduras' nasjonale stadion i hovedstaden Tegucigalpa søndag.
DB170529 Den ene nasjonale kulturen er ikke nødvendigvis noe bedre enn den andre, men prøver man å blande dem, går det ikke bra.
DA170529 - Aldri har vi hatt så mange nasjonale lovgivninger som forbyr vold mot kvinner.
DA170529 - Aldri har vi hatt så mange nasjonale lovgivninger som forbyr vold mot kvinner.
DA170529 I de 15 årene etter har 19 andre land fulgt etter med nasjonale varianter.
DA170529 Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av nasjonale og lokale forbud verden over.
DA170529 Det er nettopp et titalls afrikanske land som har gått foran og ledet vei i å innføre nasjonale plastforbud.
DA170529 Han tror på Schulz-effekten i det nasjonale valget.
DA170529 Både Post og Stenseng har tro på seier i de nasjonale valgene til høsten.
BT170529 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner.
AP170529 Vi mener dette er et spørsmål nasjonale myndigheter må ta stilling til, og ikke noe som kan avklares mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus ( OUS ).
AA170529 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170529 Politibetjent Luis Barahona var blant de 600 fra politiet som hadde ansvaret for sikkerheten på Honduras' nasjonale stadion i hovedstaden Tegucigalpa søndag.
AA170529 - Temaet knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og har en sterk samtidsrelevans, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i en pressemelding.
VG170528 Søkelyset er særlig rettet mot Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som fikk sparken etter bare 25 dager - for å ha løyet om sine koblinger til Russland.
VG170528 I FOKUS : Den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn er nå i fokus for flere av etterforskningene rundt Russlands innblanding i det amerikanske valget.
VG170528 Det er bra å sette seg nasjonale klimamål.
VG170528 Det betyr at vi er et lite skritt nærmere våre ambisiøse, nasjonale mål for kutt innen 2030.
SA170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
DB170528 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forvarsforskningsakademiet.
DB170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef, ifølge NTB.
DB170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
AP170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170528 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AP170528 Reagans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Pointdexter måtte gå av.
AA170528 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170528 - Kim Jong-un var vitne til testingen av et nytt luftvernvåpensystem organisert av Det nasjonale forvarsforskningsakademiet.
VG170527 Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt « dypt bekymringsfulle » og en « alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet ».
SA170527 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170527 Han tilkjennega sin varme støtte til president Trump under Det republikanske partiets nasjonale møte i juli.
DB170527 Men, en stein i skoen for Trine Skei Grande er gjennomsnittet fra alle nasjonale målinger.
DB170527 For ikke å snakke om den spontane, nasjonale omfavnelsen av visse sangtekster av Paus, Grieg og Diem i kjølvannet av terroren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.
AA170527 Den ene av militsene er knyttet til den FN-støttede nasjonale samlingsregjeringen ( GNA ), mens den andre støtter den tidligere regjeringen til Kalifa Ghweil.
AA170527 Som Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver ble han omtalt som det demokratiske motstykket til republikaneren Henry Kissinger. ( ©NTB ) ¶
VG170526 Det er like fullt uholdbart at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan avsluttende eksamen i videregående skole skal avvikles.
VG170526 Det er en grunn til at nasjonale eksamener har likt innhold i hele landet, at sensur gjennomføres etter gitte retningslinjer og at det finnes prosedyrer for å påklage karaktersettingen.
NL170526 Jeg mener det må legges påtrykk for å frigi hele eller deler av den hemmelige avtalen om Globus-systemet i Vardø og andre anlegg uten at det skader nasjonale interesser.
DB170526 Det norske argumentet for større kvoter var jo nettopp muligheten til å speile den brede nasjonale rekutteringen vår.
DB170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
DB170526 ¶ TARMKREFTSCREENING : Overlege Thomas de Lange har siden 2012 ledet det nasjonale pilotprosjektet for tarmkreftscreening.
DA170526 Spilles på Den Nasjonale Scene i Bergen 22. mai-7. juni.
AP170526 - Dette er nasjonale prosjekter, og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere, sier Raja.
AP170526 Fra en operasjonssentral på Gjøvik overvåker ansatte i Helsetjenestens driftsorganisasjon ( HDO ) deler av det nasjonale kommunikasjonssystemet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 Selv om testene ikke har vært vellykket, bidrar de til at Kim Jong-un og hans regime ses på som « en voksende trussel mot rikets sikkerhet », sier Dan Coats, som er USAs nasjonale etterretningssjef.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 USAs president Donald Trump har lovet å etterforske lekkasjene, som han har kalt « dypt bekymringsfulle » og en « alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet ».
AA170526 Flere nasjonale sjøparker langs Andaman-kysten, inkludert Similian-øyene, har vært stengt for turister siden midten av mai.
AA170526 På Adresseavisens siste, nasjonale måling hadde de 2,3 prosent, men i Dagbladet nådde de nylig hele 3,9 prosent - og var inne med to mandater.
VG170525 - Vi foreslår at det utarbeides nasjonale planer hvert år, som hvert enkelt land skal forplikte seg til.
VG170525 Dermed overkjører de nasjonale politikerne byrådet i Oslo.
SA170525 Nedgang i resultatet på nasjonale prøver og økt sykefravær er resultat av posisjonens skolepolitikk, mener han.
DN170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i Nato.
DB170525 Sist vinter slo Sverige alle nasjonale rekorder.
DB170525 Han var særlig opptatt av å snakke om et mål NATO-landene har blitt enige om å gjøre : Å innføre nasjonale planer for å gjennomføre det såkalte toprosentsmålet, og deretter rapportere om framgangen.
DB170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
AP170525 I disse dager settes det inn arbeid på den nasjonale turiststiene for å sørge for at det er rent og ryddig.
AP170525 Norges nasjonale kompani for samtidsdans Carte Blanche viste utdrag fra sin nye forestilling While They Are Floating på åpningsseremonien for Festspillene i Bergen onsdag denne uken.
AA170525 - Vi kan ikke annet enn å vurdere de strategiske konsekvensene og forbeholder oss derfor retten til å fatte beslutninger for å beskytte våre egne interesser og den nasjonale sikkerheten, het det i en uttalelse fra russisk UD da nasjonalforsamlingen i Montenegro i forrige måned vedtok å gå med i NATO.
VG170524 Men NATOs generalsekretær sier også at det er umulig for både NATO og nasjonale regjeringer å garantere folk i Europa 100 prosent sikkerhet.
NL170524 Uten sammenligning for øvrig vil få mene at vi skal slutte å forske på, snakke om eller belyse nye sider av krigshistorien, sjøl om det for mange kan være vanskelig å forholde seg til sine personlige erfaringer i det nasjonale traumet en krig er.
DB170524 Russerne har klare resultatmessige grunner for å være offensive med de nasjonale kvotene.
DB170524 PORTOROZ ( Dagbladet ) : I flere år har både konkurrentene og ledelsen i internasjonal langrenn forsøkt å begrense den eventyrlige norske suksessen i skisporet ved hjelp av mindre nasjonale kvoter i verdenscupen.
DA170524 Skulle Macron lykkes i å overtale Trump, blir det hans første globale seier for å gjenopprette verdier i sentrum av politikken i et landskap der nasjonale og ytre høyre øker sin oppslutning, skriver Newsweek.
DA170524 Presidenten ønsker at målet om to prosent av nasjonale budsjetter til NATO møtes « med en gang », sier en amerikansk statsansatt til Euractiv.
AP170524 Sultan Ahmed Al Jaber, statsråd i De forente arabiske emirater ( FAE ) og toppsjef i Abu Dhabis nasjonale oljeselskap, har akkurat tatt direkteheisen opp til toppetasjen på Grand Hotel i Oslo.
AP170524 Sultan Ahmed Al Jaber, statsråd i De forente arabiske emirater ( FAE ) og toppsjef i Abu Dhabis nasjonale oljeselskap, har akkurat tatt direkteheisen opp til toppetasjen på Grand Hotel i Oslo.
AP170524 Riksteatret/Den Nasjonale Scene, Bergen ¶
AA170524 Håkon Bergsjø er seksjonsleder for Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo.
VG170523 Olaf Tufte har markert seg som den aller beste norske roeren både under treningsleiren i Portugal og de to nasjonale regattaene på Årungen.
VG170523 Samtidig opplyser USAs nasjonale etteretningssjef, Dan Coats, at amerkiansk etteretning foreløpig ikke har informasjon som verifiserer at IS står bak angrepet, melder AP.
VG170523 Samtidig opplyser USAs nasjonale etteretningssjef, Dan Coats, at amerkiansk etteretning foreløpig ikke har informasjon som verifiserer at IS står bak angrepet.
VG170523 I HARDT VÆR : Michael Flynn, Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, nekter å levere over dokumenter til Senatets etterretningskomité, av frykt for å inkriminere seg selv.
VG170523 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
VG170523 Cummings sitter i kontrollkomiteen i Representantenes hus, og uttalte mandag at den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal ha villedet etterforskerne både om sin kontakt med russere, og om utbetalinger fra russiske selskaper.
VG170523 Og når det da kommer forslag fra POD om at vegg-i-vegg er tak-til-gulv, altså ulike etasjer, så samsvarer ikke det med det som er evaluert i det nasjonale nødmeldingsprosjektet.
VG170523 Og jeg ble veldig overrasket da de presenterte løsninger som var i strid med det som var det nasjonale nødmeldingsprosjektets grunnkonsept.
NL170523 Tatt i betraktning den norske forsvarsdebatten og den sørgelige tilstanden i vårt nasjonale forsvar, fremstår våre internasjonale bidrag som et himmelropende paradoks.
NL170523 I tillegg er det åpenbart at allierte land som konstaterer at Norge ikke har bygd tilstrekkelige, egne forsvarsverker, neppe vil ofre sine sønner og døtre for et land som selv med åpne øyne har nedprioritert sitt nasjonale forsvar.
NL170523 Gruvedrift, vindkraft eller reintallsreduksjon ; alt begrunnes med nasjonale ideologiske mål som " samfunnsnytte " eller " bærekraftig utvikling ".
DB170523 ( Dagbladet ) : Alexander Strobl ( 24 ) har skapt nasjonale overskrifter i Tyskland etter den dramatiske sesongavslutningen på nivå fire i tysk fotball.
DB170523 Tirsdag besøkte den amerikanske presidenten Israels nasjonale holocaustmuseum Yad Vashem i Jerusalem.
DB170523 MINNESERMONI : President Donald Trump og USAs førstedame, Melania Trump, mintes holocaust-ofrene under besøket på Israels nasjonale holocaustmuseum Yad Vashem tirsdag.
DA170523 De har ønsket at jeg skal presse på i nasjonale og internasjonale spørsmål.
BT170523 Spekter sier de tar hensyn til denne usikkerheten ved å tilby en midlertidig pensjonsordning som « reforhandles så snart de nasjonale rammevilkårene er på plass ».
VG170522 Antidoping Norge var blant 14 nasjonale antidopingbyråene som var med på å skrive et åpent brev til IOC-president Thomas Bach, med oppfordring om å utestenge Russland fra de olympiske lekene i Rio.
VG170522 Det nasjonale statsadvokatembetet og Stine Sofies stiftelse er blant flere som mener det i noen tilfeller bør kunne utmåles strengere straff enn fengsel i 21 år.
VG170522 - Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken.
NL170522 Mye har vært skrevet om nasjonale strateger, men da helst om de som bodde sør for Dovre.
NL170522 Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen ( NTP ), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll - E8 Brevika Nord - delvis kan bli løst.
DN170522 Den sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nekter å legge frem dokumenter for Kongressen.
DB170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
DB170522 I midten av mars skrev CNN at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal ha mottatt 33 750 dollar, noe som tilsvarer rundt 280 000 norske kroner, fra den statlige russiske tv-kanalen RT, for en tale han holdt i 2015.
DB170522 AP meldte tidligere i dag at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren nekter å gi fra seg dokumenter til Senatet i forbindelse med de parallelle granskningene av Flynn og Russlands innblanding i forbindelse med presidentvalget.
DB170522 ¶ GRANSKNING : USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg fra stillingen tidligere i år, etter å ha løyet om kontakt med russiske myndigheter.
DB170522 Haaland, teatersjef ved Den Nasjonale Scene.
DA170522 Michael Flynn, USAs sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, vil ikke gi fra seg private dokumenter.
DA170522 I strid med nasjonale føringer ¶
DA170522 Uten betydelige utslippsreduksjoner her kan nasjonale mål og forpliktelser ikke nås.
DA170522 Den nasjonale klimapolitikken og Norges klimaforpliktelser er en viktig begrunnelse for disse tiltakene.
DA170522 Byregionene vil være viktige for å oppfylle nasjonale forpliktelser.
DA170522 - Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken.
DA170522 » - Det er svært alvorlig at myndighetene flere år på rad ikke klarer å benytte seg av tildelte midler for å fordele tilskudd til tiltak for å nå det nasjonale målet om at ingen arter og naturtyper skal utryddes, sier SVs Lars Haltbrekken.
DA170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
BT170522 SIER NEI : Michael Flynn, USAs sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, vil ikke gi fra seg private dokumenter.
BT170522 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
BT170522 Donald Trumps sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn vil ikke etterkomme anmodningen om å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité.
BT170522 Som anerkjennelse for sitt forskningsarbeid har han mottatt nasjonale og internasjonale utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestemedalje i 2013. - 4 - 16-025171ASD-BORG/03 2.
BT170522 MDG fikk sitt store nasjonale gjennombrudd ved stortingsvalget i 2013, og sikter seg inn mot fem prosents oppslutning ved årets valg.
BT170522 I stedet vedtok partiet å redusere den nasjonale arbeidstiden til 30 timer per uke.
AP170522 Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170522 Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170522 - Alle er velkommen til å delta i den nasjonale dialogen, unntatt Riek Machar.
AA170522 Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AA170522 Donald Trumps sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn vil ikke etterkomme anmodningen om å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AA170522 MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson er like fortørnet som Oslos byrådsleder.
AA170522 Initiativet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen mandag sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg.
SA170521 Partiet vil opprettholde forbudet mot å kjøpe sex og sier nei til nasjonale nikab-regler.
SA170521 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Rasmus Hansson går til valg på et vedtak om å øke bistanden til 1,2 prosent av brutto nasjonalinntekt ( BNI ).
DN170521 Limi forutsetter at så vil skje og viser til den nye nasjonale transportplanen på 1.000 milliarder.
DB170521 Til det er nivået i sykling for høyt og vår nasjonale tradisjon fortsatt for spinkel.
DA170521 En tverrpolitisk gruppe som kaller seg Den øverste nasjonale komitéledelsen, der også president Mahmoud Abbas' Fatah-bevegelse inngår, skal markere en såkalt « Raseri-dag » i forbindelse med presidentbesøket.
BT170521 Vannskutere er dermed sidestilt med småbåter i det nasjonale regelverket.
AA170521 En tverrpolitisk gruppe som kaller seg Den øverste nasjonale komitéledelsen, der også president Mahmoud Abbas' Fatah-bevegelse inngår, skal markere en såkalt « Raseri-dag » i forbindelse med presidentbesøket.
VG170520 Han har også vært medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet siden 1989. | - Russerne skrøt av å kunne bruke Flynn ¶
VG170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
VG170520 Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.
DN170520 Hun viser til at Trump angivelig skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey skrinlegge etterforskningen av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
DB170520 Medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet siden 1989, Iverksettelsesrådet siden 1991 og det geistlige Ekspertrådet siden 1991.
DB170520 Derimot hevder Spicer at « den virkelige historien » er hvordan lekkasjer fra private og konfidensielle samtaler undergraver den nasjonale sikkerheten.
DB170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
DA170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
DA170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washington.
BT170520 De nasjonale talspersonene Une Bastholm og Rasmus Hansson la på landsmøtet frem en liste over hvor disse jobbene kan komme. 50.000 nye arbeidsplasser i en sirkulærøkonomi, innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.
AA170520 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
AA170520 Hun viser til at Trump angivelig skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey skrinlegge etterforskningen av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170520 De angivelige samtalene skapte stor bekymring blant ansatte i amerikansk etterretning, og noen av de ansatte skal på egen hånd ha lagt begrensninger på hvor mye sensitiv informasjon de var villige til å dele med Flynn, siden det da lå an til at han ville bli utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, opplyser nåværende og tidligere regjeringskilder i Washingto
VG170519 I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170519 Folk som for 30 år siden ble omtalt med nasjonale merkelapper, som « pakistanere », eller hakket på med ord som « pakkis », blir nå oftere omtalt som « muslimer ».
VG170519 Denne nasjonale og kulturarv-orienterte kristendomsvennligheten har fått flere merkelapper fra forskere.
VG170519 Her er Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, MDGs nasjonale talspersoner, avbildet på landsmøtet på Lillehammer fredag.
VG170519 - At motstanden er så stor, er nok delvis en myte skapt av nasjonale medier.
NL170519 - Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sa den nasjonale bondelagslederen, Lars Petter Bartnes, torsdag.
NL170519 til det ballistiske missilforsvaret skal være basert på frivillige nasjonale bidrag.
NL170519 Vi har også påvist at ledere ved institusjonen har holdninger som ikke synes å være i takt med nasjonale retningslinjer for pasientsikkerhet.
NL170519 Hvordan ville denne bedriften og samfunnet omkring ha fungert dersom den ble stengt inne i nasjonale beskyttelsesmurer med kvoterestriksjoner og en uendelighet av et papirstemplende byråkrati ?
DN170519 Håkon Bergsjø er seksjonsleder for Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo.
DN170519 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170519 - Ta vare på fremtiden, avsluttet de nasjonale talspersonene Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson i kor da de holdt åpningstale sammen på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne på Lillehammer.
DB170519 I motsetning til andre partier har MDG ingen partileder, men to nasjonale talspersoner.
DB170519 GRØNN TALSPERSON : Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson MDGs nasjonale talspersoner.
DB170519 Derimot hevder Spicer at « den virkelige historien » er hvordan lekkasjer fra private og konfidensielle samtaler undergraver den nasjonale sikkerheten.
DB170519 Jeg håper du kan gi slipp på dette, skal Trump ha sagt, ifølge New York Times, om den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som i februar mistet jobben.
DB170519 MDG-stikk til Støre : Og så er det havet, ikke « havrommet som noen tror det heter » ¶ - Nasjonale bestandsmål skal oppfattes som en nedre, kritisk grense og ingen idealbestand.
DA170519 Ifølge et notat skrevet av den sparkede James Comey skal Trump personlig ha bedt Comey stanse etterforskningen av den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DA170519 Sammen med det vi møter i flere nasjonale paviljonger er dette uttrykk for en ny form for nasjonalisme.
DA170519 Men ved å vandre gjennom Arsenale og de nasjonale paviljongene i Giardini vil du få med deg det viktigste.
DA170519 I de nasjonale paviljongene er det tydelig blant annet i Marc Bradfords installasjon i den amerikanske paviljongen i Giardini, parken der den nordiske paviljongen ligger like ved siden av USAs.
DA170519 Stjernstedts tittel peker ikke mot speilet i seg selv, men hvordan speilingen åpner for « et stedløst sted » der man kan flytte oppmerksomheten bort fra det nasjonale hensynet og over på det enkelte kunstnerskapet.
DA170519 Det sier Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm, før landsmøtet som starter på Lillehammer i dag.
BT170519 ØYNER HÅP : Tallene viser et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger ( i prosent ) publisert på pollofpolls.no.
AP170519 - Igjen er den virkelige historien at vår nasjonale sikkerhet er blitt svekket ved at private og høyt graderte samtaler er blitt lekket ut, sier Sean Spicer, pressetalsmann i Det hvite hus, til The New York Times.
AP170519 Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.
AP170519 Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MdGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter : ¶
AP170519 MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått - og vedvart - mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.
AP170519 Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.
AA170519 - Iraneres entusiastiske deltakelse i valget styrker vår nasjonale makt og sikkerhet, sa Rouhani foran en jublende tilhengerskare da han avla sin stemme ved en moské i sentrum av hovedstaden Teheran.
AA170519 Senere på dagen tok hun et kraftig oppgjør med den andre nasjonale talspersonen, MDGs eneste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, på Twitter.
AA170519 MDGs nasjonale talsmann Rasmus Hansson hadde torsdag ikke anledning til å kommentere situasjonen som har oppstått - og vedvart - mellom ham selv og hans tidligere talspersonkollega Hilde Opoku.
AA170519 Hun hadde også flere andre verv i partiet, før hun i april 2014 ble valgt som en av partiets to nasjonale talspersoner, sammen med nettopp Rasmus Hansson.
AA170519 Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.
VG170518 I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170518 I notatet står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
SA170518 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
SA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
NL170518 Vi er en landsdel smekkfull av potensiale, men den øredøvende mangelen på nordlendinger i nasjonale lederstillinger er et tydelig symptom på at her er det noe som har gått galt.
DN170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kommer ikke til å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité, opplyser en advokat.
DN170518 Republikaneren Burr hadde da blitt informert av en advokat for Flynn om at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke kommer til å etterkomme kravet fra komiteen om å utlevere private dokumenter.
DN170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
DN170518 De nasjonale talspersonene Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson møtte pressen tirsdag i forkant av partiets landsmøte.
DB170518 WADA vedtok torsdag hurtiginnføring av nye regler slik at nasjonale og internasjonale idrettsmyndigheter kan straffes ved avdekking av systematisk doping.
DB170518 - WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner.
DB170518 - WADA besluttet på dagens styremøte å etablere et regelverk som gjør at vi kan iverksette sanksjoner overfor internasjonale særforbund, nasjonale OL-komiteer og nasjonale antidopingorganisasjoner.
DB170518 Men avstanden mellom ambisjonene og virkeligheten, i alle fall slik den kommer til uttrykk i nasjonale valg og meningsmålinger, er fortsatt stor for kreftene til venstre for Arbeiderpartiet.
DA170518 Tirsdag siterte The New York Times et notat fra Comey der det kommer fram at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
DA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
DA170518 Utvalget har vurdert organisering og mulige innsparinger av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser.
BT170518 Denne uken kom det videre frem at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
BT170518 GDPR bør bli et viktig utgangspunkt for videre regulering og nasjonale lovverk, også her i Norge.
AP170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
AP170518 etter møtet med Rosenstein at han var skuffet over visejustisministerens unnvikende svar, men at han likevel hadde hørt nok til å konkludere med at Trump kan få store problemer etter at han angivelig ba tidligere FBI-direktør James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170518 Han avviste også at han skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey om å avslutte etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
AP170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som fikk sparken i januar, kommer ifølge en advokat ikke til å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AP170518 Bastholm er nasjonale talspersoner.
AA170518 USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha fortalt Trump-administrasjonen at han var under etterforskning før han ble gitt jobben.
AA170518 President Donald Trump avviser at han ba daværende FBI-sjef James Comey om å avslutte granskingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170518 USAs president Donald Trump prøvde angivelig å be tidligere FBI-sjef James Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170518 Melby mener grunnlaget for en eventuell riksrettssak vil være at Trump ba den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AA170518 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har ennå ikke svart på anmodning om å gi fra seg private dokumenter til Senatets etterretningskomité.
AA170518 Republikaneren Burr sa da at han var blitt informert av en advokat for Flynn om at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke kommer til å etterkomme kravet fra komiteen om å utlevere private dokumenter.
AA170518 Tirsdag siterte The New York Times et notat fra Comey der det kommer fram at Trump i februar ba Comey om å avslutte etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
VG170517 I det møtet skal Trump ha bedt Comey om å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170517 Jeg håper du kan la dette gå, skal president Trump ha sagt for å få FBI-sjef Comey til å droppe etterforskningen av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver.
SA170517 ) og USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kort etter at Trump overtok som president.
DN170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170517 Vi må umiddelbart ha lukkete briefinger om hva som skjedde så Kongressen i hvert fall vet like mye som russiske ledere, og vet om betydningen for vår nasjonale sikkerhet, våre allierte og mennene og kvinnene som beskytter landet vårt, sier den republikanske kongressrepresentanten Barbara Comstock.
DB170517 Tirsdag sprakk nyheten om at Comey i et notat hevder at Trump ba ham stanse etterforskningen av hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
DA170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Flynn.
BT170517 Kransenedleggelse ved alle statuer og nasjonale symboler.
AP170517 Sent tirsdag kveld meldte The New York Times at tidligere FBI-direktør James Comey skal ha skrevet et notat der han hevder at president Trump ba ham om å droppe etterforskningen mot sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn.
AP170517 Ifølge dette notatet skulle Trump ha snakket med Comey om etterforskningen av sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som nylig hadde fått sparken Flynn hadde tilbakeholdt opplysninger om sine russiske kontakter før Trump ble innsatt.
AA170517 Her står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170517 President Donald Trump deling av IS-etterretning var rutinemessig og « helt innenfor », fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170517 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
AA170517 Ifølge notatet fikk Comey, FBI-sjefen som fikk sparken av Trump i forrige uke, beskjed om å legge vekk etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Flynn.
VG170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170516 AVVISER : USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
VG170516 NEW YORK ( VG ) Ifølge USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver visste ikke engang president Donald Trump selv hvem som hadde gitt informasjonen han videreformidlet til russerne.
VG170516 Det kom frem under en pressekonferanse med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster om den nye krisen som rammer Det hvite hus : ¶
VG170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170516 President Donald Trump deling av IS-etterretning var rutinemessig og « helt innenfor », fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
SA170516 Og det er nettopp denne type attraktivitet det handler om framover når vi skal tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale bedrifter, talenter og ny kompetanse.
NL170516 Vi fikk eksempler på at de var i arbeid, mange høyt utdannet og viktige bidragsytere i vårt felles lokale og nasjonale samfunn.
NL170516 Du og jeg kan jo pirke litt i samvittigheten når vi tar frem bunaden og utestemmen i denne nasjonale festmåneden !
NL170516 mai - vår nasjonale festdag - er jo nettopp en dag der vi samles som nasjon, feirer vår grunnlov og alt den innebærer.
DN170516 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver avviser at det ble delt hemmeligstemplet informasjon.
DN170516 Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 Presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 « Oslo har i all hovedsak stått utenfor de nasjonale satsingene på dette området de siste 17 årene », skriver Nubu i sin kronikk.
DB170516 - Oslo kommune har ikke stått utenfor nasjonale satsninger.
DB170516 President Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DB170516 Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk sparken allerede 13. februar etter å blant annet ha løyet for visepresident Mike Pence om samtaler han hadde med Russlands USA-ambassadør etter valget.
DB170516 ¶ Une Bastholm og Rasmus Hansson, nasjonale talspersoner i De Grønne, under en pressekonferanse før partiets landsmøte.
DB170516 MDGs mål om å komme over den nasjonale sperregrensen på 4 prosent, virker for tiden et godt stykke unna.
DB170516 Et gjennomsnitt av nasjonale målinger i mars, april og mai gir partiet 2,7 prosent, ifølge pollofpolls.
DB170516 Bastholm er De Grønnes nasjonale talsperson sammen med Hansson og også partiets førstekandidat i Oslo, hvor partiet nå har makt og innflytelse sammen med Ap og SV.
DB170516 « Ved å halda tilbake det originale snittmønsteret som om det var ein privat forretningsløyndom, har dei teke monopol på folkekulturen, til stor skade for den nasjonale husfliden som dei påstår at dei representerer », skriver hun.
DB170516 « Selvfedme » er den treffende betegnelse på nordmenns nasjonale gjøren og laden, og den rammer den norske utagerende sjåvinismen svært presist.
DB170516 Når nasjonale forbrytelser kommer fram, blir det gjerne kø ved historiens håndvask.
DB170516 Norge er et av de få land hvor feiring av nasjonaldagen ligger integrert i skolens pensum og læreplan, men det ville være et altfor billig retorisk poeng å nevne hvilke andre regimer som har, eller har hatt den slags nasjonale kanoner.
DB170516 Her skulle tohundreårsdagen for den nasjonale selvråderett og uttredenen av firehundreårsnatten markeres så de tidligere undertrykkene virkelig kunne lære hva de hadde utsatt oss for.
DB170516 Her lå kimen til nasjonale myter som fortsatt popper opp når noen trenger å skille mellom oss og dem, norsk og unorsk.
DB170516 Den nasjonale norske kultur er gjennomgående nostalgisk til en tid og et forhold som aldri fantes, noe som fortsatt preger den norske selvinnsikt.
DB170516 De nasjonale selvbilde-konstruktørene var ikke så nøyeregnende da de gjorde den frie og staute norske bonde til nasjonsbærer, uaktet at landets landbruk i hovedsak var drevet av fattige husmenn under slaveliknende vilkår.
DA170516 President Donald Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DA170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 President Donald Trump har ikke delt strengt hemmelig IS-etterretning med Russland, fastholder USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DA170516 - Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.
DA170516 Det pekte på at det ikke er uvanlig at nasjonale ombudsmannsorgan også er ankeinstans.
DA170516 Norges nasjonale cybersenter, NorCERT, har den siste tida jobbet med dataangrepet.
BT170516 Her står det angivelig at Trump personlig ba Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
BT170516 ) og USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kort etter at Trump overtok som president.
AP170516 McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, tok president Trump i forsvar under en pressekonferanse i Det hvite hus på tirsdag.
AP170516 Ydstebø minner om at USAs 17 nasjonale etterretningsorganer tradisjonelt har kjempet om presidentens gunst.
AP170516 McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, sa mandag kveld at saken i The Washington Post « slik den ble rapportert, er falsk.
AP170516 I et møte i Det ovale kontor i februar skal president Trump ha bedt daværende FBI-sjef James Comey om å droppe etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, ifølge et notat Comey skrev like etter møtet.
AP170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver General H.
AA170516 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170516 På listen over hva en minister i julestemning begrunnet sin nasjonale begeistring med stod blant annet Kvikk Lunsj, brunost, dugnad, juletre, kålrabistappe og julesanger.
VG170515 Mens nasjonale sikkerhetsmyndigheter og cybereksperter verden over jobber for å få kontroll på dataangrepet, pågår også jakten på å finne ut hvem som står bak.
SA170515 Norges nasjonale cybersenter har den siste tiden jobbet med dataangrepet WannaCry.
NL170515 Lokale Rema-kjøpmenn i Nordkapp og Porsanger sier de ikke opplever den nasjonale trenden.
NL170515 Lokale Rema-kjøpmenn i Nordkapp og Porsanger sier de ikke opplever den nasjonale trenden.
NL170515 Hvorfor behøver samene, som ikke er noen politisk svak gruppe, en eksklusiv og hemmelig kanal inn til sentral-myndighetene, men ikke de andre nasjonale minoritetene ?
DN170515 Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
DB170515 OVERVÅKER ANGREPET : Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ).
DB170515 « Ved å halda tilbake det originale snittmønsteret som om det var ein privat forretningsløyndom, har dei teke monopol på folkekulturen, til stor skade for den nasjonale husfliden som dei påstår at dei representerer », skriver hun.
DA170515 Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talspersoner Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm holder begge taler under partiets landsmøteåpning fredag ettermiddag.
BT170515 Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170515 - Presidenten og den russiske utenriksministeren diskuterte felles trusler fra terrororganisasjoner, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster etter møtet.
AP170515 - Det at vi deler informasjon av denne størrelsen med russerne er alarmerende, sier en tidligere terrorekspert som har jobbet tett med Trumps nasjonale sikkerhetsteam.
DN170514 Så langt er det ikke tatt noen formell beslutning om hvordan de nasjonale planene skal se ut.
DB170514 Etter den nasjonale finalen i Portugal trengte han en operasjon, og det ble lenge spekulert på om han i det hele tatt ville være i stand til å opptre i Kiev.
DA170514 Et lag som Barcelona har gått fra UNICEF som sponsor til Qatar Airways, det nasjonale flyselskapet i Qatar.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Den ferske analysen er basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, der det ble gjennomført rundt 61.400 intervjuer med personer fra 13 år og eldre.
AP170514 Prosjektet « Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen » er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.
AP170514 Fra rapporten : « Hovedformålet med prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 hvor vi har koblet sammen data fra reisevaneundersøkelsen med geografiske kjennetegn ved området reisene gjennomføres.
AP170514 Den ferske analysen fra Urbanet Analyse er basert på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, der det ble gjennomført rundt 61.400 intervjuer med personer fra 13 år og eldre.
SA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
NL170513 klassetrinn på Workinnmarka skole kom på tredjeplass i den nasjonale Nysgjerrigper-konkurransen som arrangeres av Norges Forskningsråd.
FV170513 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
FV170513 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
DN170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
DB170513 De to har dekket den internasjonale finalen hvert år siden, i tillegg til flere av de nasjonale finalene rundt om i Europa.
AP170513 En tredje skuffelse har vært at den oppadgående trenden på de nasjonale målingene er snudd til fall.
AA170513 Byrået samarbeider med både nasjonale myndigheter og virksomheter som er blitt rammet.
VG170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
VG170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
VG170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
VG170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
NL170512 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
NL170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
FV170512 Igjen går den nasjonale sikkerhetsprisen for smelteverk til en sørlandsbedrift.
FV170512 Allan Mathiesen fra Arendal vant den nasjonale potten i Eurojackpot på en million kroner.
FV170512 25 år senere er stedet blitt en attraksjon hvor du kan spise lokal mat, gå på konserter og besøke det nasjonale fyrmuseet.
DN170512 Søndagens delstatsvalg i Nordrhein-Westfalen kan gi en pekepinn på om sosialdemokratene og Martin Schulz kan utfordre Angela Merkel i det nasjonale forbundsdagsvalget til høsten.
DN170512 Det dreier seg, etter alt å dømme, om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
DN170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
DB170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det.
DB170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 « Som følge av et mistenkt nasjonalt cyberangrep tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte de nasjonale systemene og tjenestene », skriver NHS iMeyerside på Twitter.
DB170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår britisk politi i etterforskningen.
DB170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
DB170512 Ambisjonene og virkemidlene er de samme, men der amerikanerne liker glamorøse filmstjerner, store eksplosjoner og pirrende romanser, foretrekker vi nordmenn kongehus, andre verdenskrig og trofaste gjenfortellinger av nasjonale myter, skriver Kielland i sin anmeldelse av filmen.
DA170512 - Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder sekstimersdag og 30 timers arbeidsuke, heter det.
DA170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
BT170512 Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.
BT170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
BT170512 Det er ikke kun snakk om en investering i et lite miljø, men i en aktiv og engasjert by, en investering i en bys særpreg og renommé og i nasjonale kulturskatter.
BT170512 Det blir viktig å insistere på byens helt unike nasjonale og internasjonale posisjon - og å kreve sitt.
BT170512 Byen er representert på Unescos verdensarvliste og har sentrale nasjonale aktører som DNS, Carte Blanche og Festspillene.
BT170512 Bare på KODE befinner det seg en serie unike nasjonale kulturskatter : en av verdens viktigste Munch-samlinger, verdens største samling med Nikolai Astrup, bergenssølv fra Hansatiden, Troldhaugen og Ole Bulls eventyrlige villa på Lysøen.
AP170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
AA170512 Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen, sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie.
AA170512 Spanias nasjonale senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur opplyser at det har vært i kontakt med over 100 leverandører innen energi, transport, telekommunikasjon og finans, selv om angrepet ikke skal ha ført til brudd i viktige tjenester.
AA170512 Regjeringen i Brasil avblåser den nasjonale krisesituasjonen som ble innført da zikaviruset ble oppdaget i landet i 2015.
AA170512 Prisen blir kunngjort og utdelt under Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar fredag på Hotell Bristol i Oslo.
AA170512 LO slutter opp om EØS-avtalen, men skjerper tonen og slår fast at reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.
AA170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
NL170511 Tromsø er igjen tildelt de nasjonale Studentlekene !
FV170511 Årets nasjonale nyhetsnettsted ¶
DN170511 Til høyre, Sergey Kislyak, Russlands omstridte ambassadør i Washington, som hadde kontakt med den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
DB170511 Jeg håper vi sammen kan løfte saken, og så ønsker jeg at Norges Idrettsforbund, som vår nasjonale olympiske komite, tar en aktiv rolle overfor IOC i denne jobben, sier Helleland.
DB170511 I februar i år måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at han hadde feilinformert blant annet visepresident Mike Pence om innholdet i telefonsamtaler han hadde med Russlands ambassadør Sergej Kislyak i slutten av desember, før Trump var innsatt som president.
DB170511 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at han hadde feilinformert blant annet visepresident Mike Pence om innholdet i telefonsamtaler han hadde med Russlands ambassadør Sergej Kislyak i slutten av desember, før Trump var innsatt som president.
DB170511 - I år har vi gjennomført to store nasjonale undersøkelser.
AP170511 Mandatfordelingen i gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger viser at de rødgrønne partiene har ligget i tet siden oktober 2016 : ¶
VG170510 Som nestleder har McCabe ført tilsyn med alle nasjonale og internasjonale granskinger samt etterretningsvirksomhet.
VG170510 Warner vektlegger også at ikke bare har Trump sparket Comey, men også tidligere fungerende justisminister Sally Yates, i tillegg til at hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.
VG170510 Kislyak er sentral i anklagene rettet mot medlemmer av Trump-adminstrasjonen, og det var møtene han holdt med Michael Flynn som gjorde at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren mistet jobben bare noen dager ute i Trumps presidentperiode.
VG170510 Så skal motstand nedkjempes og forprosjektet loses gjennom reviderte budsjetter og nasjonale transportplaner.
VG170510 Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forbund, Norsk Industri, er enig i at det er mulig med nasjonale begrensninger.
SA170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
SA170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.
SA170510 Kuwaitisk idrettsleder som blant annet er president i Den asiatiske olympiske komite og i Det asiatiske håndballforbundet, IOC-medlem, president i ANOC ( paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene ).
SA170510 Han er president i ANOC, paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene.i ¶
DN170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
DN170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
DB170510 Tidligere denne uken snakket tidligere justisminister Sally Yates om hvordan hun hadde advart Det hvite hus om Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av på grunn av en samtale med den russiske ambassadøren Sergej Kislyak.
DB170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, skriver CNN.
DA170510 Tirsdag åpnet hun den nasjonale konferansen om barn og unge med skadelig seksuell atferd på Litteraturhuset i Fredrikstad.
AP170510 Forskningen er også viktig som kunnskapsgrunnlag når den nasjonale handlingsplanen for blærekreft utarbeides av Norges fremste fagfolk på området.
AP170510 Den pensjonerte generalløytnanten Michael Flynn var Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort periode før han fikk sparken for å ha løyet til visepresident Mike Pence.
AP170510 Monica Crowley, Det nasjonale rådet for sikkerhet ¶
AP170510 Crowley var tiltenkt en kommunikasjonsjobb i det nasjonale rådet for sikkerhet.
AP170510 Stevningene skal ha blitt utstedt i løpet av de siste ukene, og det skal være bekjente av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som er blitt innkalt til høringen.
AP170510 Kuwaitisk idrettsleder som blant annet er president i Den asiatiske olympiske komite og i Det asiatiske håndballforbundet, IOC-medlem, president i ANOC ( paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene ).
AP170510 Han er president i ANOC, paraplyorganisasjonen for de nasjonale olympiske komiteene.
AA170510 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170510 Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.
AA170510 - Ambisjonen er å etablere Olavsfestdagene som den viktigste nasjonale arenaen for refleksjon rundt religion og samfunn, sier festivalens leder Petter Myhr.
VG170509 Syv klubber har greid å vinne den gjeveste europacupen, ligaen og den nasjonale cupen i samme sesong.
SA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.
DN170509 Ifølge Yates hadde hun to møter og en telefonsamtale med Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, om bekymringer for at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn risikerte russisk utpressing.
DN170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170509 ( Dagbladet ) : Mandag fortalte tidligere justisminister Sally Yates i en senatshøring om hvordan hun advarte Trump-administrasjonen om Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som måtte gå på grunn av en samtale med den russiske ambassadøren Sergej Kislyak.
DB170509 Hvis vi går ut ifra at gjennomsnittet fra nasjonale meningsmålinger i 2017 holder seg til valget i september, ville både SV og Venstre falt under en sperregrense på fem prosent, mens KrF hadde reddet skinnet i januar og mars.
DA170509 Når Norge i tillegg står foran en betydelig aldring av befolkningen, og man vet at andre grupper også har særskilte ernæringsbehov som må løses, er det viktig at det nå tas nasjonale grep på dette området.
DA170509 Det er det nasjonale forskningsselskapet Nofima som nå vil gjøre en slik satsing med utgangspunkt i Måltidets hus på Ullandhaug.
DA170509 Han hevder han var nær venn av Frantz, og Anna og Frantzs familie knytter raskt tette bånd til Adrien, tross traumene, den nasjonale knekken og det fortsatte hatet mot franskmennene i krigens etterdønninger.
BT170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
BT170509 Det er ifølge nyhetsorganisasjonen bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring.
BT170509 Men istedenfor å innta rommet selv, kunne hun ha gjort en fin jobb med å invitere vestnorske og nasjonale kunststørrelser til å prege Kode 1 den dagen bygget åpner igjen.
AP170509 Kushner - og Trumps nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn - antas å være mer åpen for frihandel enn enkelte andre av Trumps rådgivere, som for eksempel sjefstrateg Steve Bannon.
AA170509 Ifølge Yates hadde hun to møter og en telefonsamtale med Don McGahn, rådgiver i Det hvite hus, om bekymringer for at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn risikerte russisk utpressing.
AA170509 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170509 - Disse uttrykkene finnes ikke i vår nasjonale traumeplan, der vi har klare begreper og krav til hva dette betyr.
VG170508 - For å si det sånn, man ønsker ikke at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er i en situasjon der Russland har innflytelse over ham, sa Yates da hun møtte i Senatets utenrikskomité mandag.
DN170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DN170508 Dette er drevet av Basel III og IFRS-regelverkene, men også av nasjonale myndigheter som dytter på for å sikre at bankene har en solid balanse, sier Rangnes til TDN Finans.
DN170508 Uteksaminert fra eliteskolen École nasjonale d'administration i 2004.
DB170508 Dette kort tid etter at hun advarte mot Michael Flynn, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som selv mistet sin stilling uker senere.
DB170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DB170508 Flynn hadde samtaler med Sergej Kislyak i desember i fjor, få uker før han tiltrådte som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170508 Men når Donald Trumps utenriksminister Rex Tillerson nå gjør det til en programerklæring at USAs nasjonale interesser er best tjent med at det er et uttalt skille mellom USAs verdier, og USAs politikk, er det likevel et vannskille.
DA170508 Arbeiderpartiet vil legge grunnlaget for framtidens eldrepolitikk, gjennom vår nasjonale politikk og ute i kommunene.
DA170508 Den nasjonale støttegruppa for berørte etter 22. juli har blitt orientert om prosjektet, opplyser leder Lisbeth Røyneland.
BT170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
BT170508 UiB og NHH er rangert høyt på internasjonale rangeringer med en rekke forskere som har vunnet nasjonale og internasjonale priser.
AP170508 Forskningen er også viktig som kunnskapsgrunnlag når den nasjonale handlingsplanen for blærekreft utarbeides av Norges fremste fagfolk på området.
AP170508 Læreren sendte inn barnebarnets stil til en nasjonale konkurranse i et falskt navn, men plagierte familiens historie og private bilder.
AP170508 Landets nasjonale sikkerhetsrådgiver satt i en posisjon der han potensielt kunne utsettes for utpressing, sa Yates.
AP170508 General Michael Flynn ble sparket som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver etter bare 24 dager i jobben.
AP170508 Flynn ble utnevnt til president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver da Trump flyttet inn i Det hvite hus.
AP170508 Dermed bekreftet hun at Michael Flynn, Donald Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør i ukene før innsettelsen.
AP170508 Michael Flynn hadde tilgang til USAs dypest bevarte hemmeligheter da han var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170508 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AP170508 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
AA170508 For oss i Miljødirektoratet blir erfaringene fra Trondheim viktig å ta med inn i det nasjonale arbeidet med klimatilpasning.
VG170507 Marine Le Pen fra Nasjonal Front fikk bare 5 prosent av stemmene her i hovedstaden, en mye lavere oppslutning enn hennes nasjonale score på 21,3 prosent.
DN170507 - Vi ser viktigheten av å redusere avhengigheten til Telenor i kjernenettet som påpekt fra flere ulike instanser, senest i Nasjonal transportplan og i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om robuste og sikre nasjonale transportnett.
DN170507 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
DB170507 * Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal ¶
DB170507 En regjeringskilde sa lørdag at det nasjonale cybersikkerhetsbyrået ANSSI til å se på hackerangrepet.
BT170507 Her finner vi store globale selskaper som Uber innen transporttjenester og Airbnb innen overnattingstjenester, men også nasjonale aktører som Nabobil, Kolonial.no, Leieting og WeClean.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AP170507 Reynir Johannesson ( Frp ), statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at Regjeringen fortsatt jobber med å nå målet om nasjonale graveregler og mer ensartet praksis i kommunene på dette feltet, men at det er et komplekst arbeid.
AA170507 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
DB170506 - Fjerner du politidirektoratet har du ingen som kan ta styring på politireformen, du har ingen som kan gå ut å si " nå skal det bli nasjonal bevæpning av politiet ", og ingen som kan samordne de nasjonale IKT-systemene.
DB170506 Det kom da fram at det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk, VOX, aldri kom så langt som til å utbetale støtte for årene 2010 og 2011, skriver Haugesunds Avis.
DB170506 - Det er viktig for oss å presisere at de virkelige heltene er det nasjonale colombianske politiet, og alle de uskyldige menneskene Escobar tok livet av.
DA170506 Men det skyldes i hovedsak at privatiseringen av det nasjonale flyselskapet TAP og nedgangen i oljebransjen førte til dårligere flyforbindelser til Portugal, og at et charterselskap kuttet en flyging til Madeira fra Bergen, forteller Oto Oliveira, som er Portugals turistdirektør for Skandinavia og Finland.
DA170506 Hun har et proteksjonistisk syn på handel og kommer til å hegne om nasjonale interesser foran internasjonalt samarbeid.
AP170506 De fleste omfavner ikke en verden fri for grenser, men er individualister og internasjonalt rettet og er for eksempel ikke sterkt knyttet til sin nasjonale identitet.
AP170506 Det er visst den nasjonale strandryddedagen i dag, og vi har bidratt litt og hatt en strålende dag, sier Ingrid, mens Ole-André leter frem hatten.
AA170506 Tidligere presidentkandidat Henrique Capriles sier 85 offiserer er pågrepet for å ha uttrykt misnøye med de nasjonale sikkerhetsstyrkene i Venezuela.
AA170506 De nasjonale styrkene har gjentatte ganger brukt vannkanoner, tåregass og gummikuler mot folkemengdene.
AA170506 Lørdag var det den nasjonale strandryddedagen.
VG170505 Et anti-terrorangrep vil iverksettes mot de amerikanske imperialistene, heter det i en erklæring, publisert via Nord-Koreas nasjonale nyhetsbyrå.
VG170505 Hun er kristen, opptatt av det nasjonale , kommer fra bygda og krasjer med Frp-liberalister i mange saker.
VG170505 På bildet : Kongen legger ned krans ved « Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940-45 » under markeringen av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen på Akershus festning i Oslo i 2013.
DN170505 Lege Nils Christian Tvedt Karlsen mener at strykprosenten for nasjonale prøver i anatomi viser at sykepleierstudentene lærer altfor lite om kroppen.
DB170505 Som vinner av den nasjonale rittserien Coppa Italia, ble Bardiani-CSF tildelt en sikkert wildcard-invitasjon til årets Giro.
DB170505 Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet kanevakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson tidligere uttalt ifølge Reuters.
DB170505 Han fikk plass som formelt medlem i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men ble nylig fjernet fra rådet.
DB170505 Styrelederen for Hillary Clintons kampanje, John Podesta og Demokratenes nasjonale komité var blant dem som fikk e-postkontoene sine hacket.
DA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
BT170505 Heldigvis har helsesøstrene fått inn i den nasjonale veilederen at vi allerede ved toårsalderen skal ta opp temaet ved helseundersøkelsen.
BT170505 Det betyr imidlertid ikke at den brede forskningsetikken, som blant annet favner forskningens samfunnskonsekvenser, er utelatt fra vår nasjonale godkjenningsordning.
BT170505 Ansvaret er allerede tydelig nedfelt, skriver innsenderne fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag ( NEM ).
BT170505 Ansvaret er allerede tydelig nedfelt, blant annet i Generelle forskningsetiske retningslinjer, utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014.
AP170505 Den nasjonale paraden kroppsliggjør et bredere fellesskap.
AP170505 I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist.
AP170505 I 1905 ble det nasjonale kongedømmet gjenreist med Haakon VII.
AA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
AA170505 Banneret var utstyrt med det franske nasjonale slagordet « Frihet, likhet og brorskap », sammen med #resist og miljøorganisasjonens logo.
AA170505 EU tar vanligvis ikke stilling til hvem de støtter i nasjonale valg, men i det franske presidentvalget er det ingen tvil : Emmanuel Macron må vinne.
AA170505 Den nasjonale frihetsfronten ( FLN ) har dominert politikken i Algerie siden uavhengigheten fra Frankrike i 1962.
AA170505 Det låter kanskje ikke like dramatisk som Vazelina Bilopphøggers « 11 år uten kvinnfolk », men understreker behovet for å trekke noen nasjonale linjer framover og tilbake i kulturpolitikken.
DN170504 Lege Nils Christian Tvedt Karlsen mener at strykprosenten for nasjonale prøver i anatomi viser at sykepleierstudentene lærer altfor lite om kroppen.
DN170504 Råvarevalutaer blir sett på som nasjonale valutaer som er nært knyttet til prisendringer i råvarer slik som olje.
DN170504 ¶ Ifølge nasjonale foreldreundersøkelser er foreldrene med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager, skriver artikkelforfatteren.
DB170504 Resultatet er at det er en nærmest rørende enighet i de nasjonale retningslinjene som er utgitt av myndighetene og fagorganisasjoner verden over, sier Hjelmesæth.
DB170504 Det nasjonale ID-kortet som skal komme, og vil være et godkjent reisebevis, er blitt utsatt flere ganger.
DB170504 - Reservasjonsretten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i forslaget til handlingsprogram.
BT170504 Sannheten er at de nasjonale grensekontrollene i Europa har gjort det ytterst vanskelig for asylsøkere å komme seg til Norge.
BT170504 Samtidig er mangelen på kloke og konturskarpe kulturpolitikere med nasjonale og internasjonale ambisjoner påfallende.
AP170504 Studenter løper fra tåregassangrep i Caracas, avfyrt av nasjonale sikkerhetsstyrker torsdag, utenfor universitetet i byen.
AA170504 De skaper virkelig hindringer i vår evne til å fremme våre nasjonale sikkerhetsinteresser og våre økonomiske interesser, sa Tillerson.
AA170504 - I noen tilfeller, hvis du baserer din innsats for nasjonal sikkerhet på at noen tar til seg dine verdier, så vil vi trolig ikke kunne oppfylle våre nasjonale sikkerhetsmål.
VG170503 Og det er de nasjonale forbundene som igjen innstiller til internasjonale oppdrag, sier Rune Pedersen.
VG170503 Den korte veien til publisering er poengtert i rapporten « Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater » som viser til en økning i antall røvertidsskrifter som benytter « Open Access»-modellen for å svindle til seg penger.
SA170503 Skolen er en del av den nasjonale satsingen Opptur, Turistforeningens opplegg for 8. klassinger.
SA170503 Masse ungdommer er samlet under den nasjonale turdagen for norske åttendeklassinger.
DB170503 De førstnevnte har vært gigantiske nasjonale triumfer med tanke på fotballens langt større utbredelse, og de siste har gjort oss til en stabil A-nasjon i ishockey.
DB170503 Stubberud sier han også var en slags sekretær for det hemmelige nasjonale prosjektet som har ført til lukkede dører i rettssaken.
DB170503 Japans nasjonale sikkerhetsråd har allerede diskutert hvordan landet skal kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe.
DB170503 Nå var spørsmålet, ifølge FBI-direktøren, hvordan USAs nasjonale etterforskningsbyrå skulle håndtere saken.
DA170503 juni, vil resultatene også bli ansett som en viktig test på den politiske stemningen foran det nasjonale valget.
BT170503 Instrumentet er beskyttet av utgiverne, og det er ikke mulig å få fullt innsyn i de statistiske metodene og befolkningsmessige karakteristika som inngår i nasjonale og regionale tilpasninger av instrumentet.
BT170503 Dette var bakgrunnen for at Den nasjonale etiske forskningskomiteen for medisin instruerte de regionale etiske komiteene om ikke å akseptere studier med overdrevne og ubegrunnede krav til antall deltakere.
AP170503 Stubberud forklarte at han gjennom fire år var sekretær i det hemmelige nasjonale prosjektet hvor Eirik Jensen spilte en viktig rolle, og som har vært omtalt bak lukkede dører.
AP170503 Definisjonen for et skjermingsverdi objekt etter sikkerhetsloven er « eiendom som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser ».
VG170502 Uten å knytte bånd oppnår vi ingen fremgang, sier rådgiver for det nasjonale sikkerhetsrådet, Michael Anton, til Washington Post.
VG170502 Ifølge The new york times krever flere organisasjoner at utenriksdepartementet og det nasjonale sikkerhetsrådet stopper et eventuelt besøk.
VG170502 Valglistene er i hovedsak nasjonale , ikke distriktsvise.
SA170502 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene.
SA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170502 Rapporten fra det nasjonale programmet for overvåkning av rømt oppdrettslaks viser at det i 152 av 196 elver var et lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks i fjor. 24 elver, hvorav halvparten i Hordaland, hadde et høyt innslag, det vil si over ti prosent rømt oppdrettslaks.
DN170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 - Alt det gode samarbeidet vil gjøre Folgefonnsenteret til et regionalt senter med nasjonale og internasjonale dimensjoner.
BT170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 DNS er eneste nasjonale teater utenfor hovedstaden.
BT170502 Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, har aldri hatt fast og presentabelt husvære i Bergen.
BT170502 Starten var ikke enkel, og det tok en tid før nasjonale dommere ble vant til ordningen.
BT170502 Sammen med ESA spiller nasjonale domstoler en avgjørende rolle i håndhevingen av EØS-retten.
BT170502 Det samme gjelder rettspraksis om full gjennomgang av ESAs avgjørelser om statsstøtte og konkurranselovgivning, offentlig tilgang til dokumenter og det partnerlignende forholdet mellom EFTA-domstolen og nasjonale høyesteretter i EFTA-pilaren.
AP170502 Siden den gang har mannen til venstre, Trumps daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, mistet jobben på grunn av sitt tette forhold til den russiske ambassadøren.
AA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170501 Årsaken skal være at han fikk stillingen som rådgiver i et antiterrorpanel ledet av Trumps sjefstrateg Steve Bannon, et panel som skulle fungere side om side med USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), men som nå er avviklet.
DN170501 Den inkluderer også 2 milliarder dollar ekstra til nasjonale helseinstitusjoner.
DB170501 Kollektivisering av tap innebærer kryss-subsidiering, og dessuten sauses nasjonale hensyn sammen med stabilitetshensyn.
DB170501 Det er en illustrasjon på at en historisk sett har blandet sammen nasjonale hensyn, eller delstatshensyn, med stabilitet.
DB170501 En strategi med en slik innretning ville dessuten bringe norsk oljepolitikk i samsvar med både globale og nasjonale klimaambisjoner, og frigjort menneskelige og økonomiske ressurser til sektorer som har større vekstpotensial i en nullutslippsverden.
DA170501 - Vi må sette en stopper for piratiseringen av næringen, hvis ikke kommer vi til å gå under, sier Ertan, som håper lokalpolitikerne, og etter hvert nasjonale politikere, kan engasjere seg i drosjesaken.
AP170501 Nasjonale og europeiske saker, ikke Trumps popularitet, avgjør valg her og er hovedforklaringen på tilbakegangen, mener han.
AA170501 Den inkluderer også 2 milliarder dollar ekstra til nasjonale helseinstitusjoner.
AA170501 Som når Remi ( 11 ) fra Telemark nektes å delta i de nasjonale engelskprøvene fordi de ikke lar seg gjennomføre av et synshemmet barn.
FV170430 Dagrun Eriksen var i mange år Sørlandets eneste nasjonale , politiske profil.
DA170430 På snittet av de nasjonale meningsmålingene har Rødt siden januar 2015 ligget inne med én mann på Stortinget.
AP170430 Nå skal Saudi-Arabias lukkede oljesektor åpnes opp, noe ambassadøren mener burde være godt nytt for Statoil som allerede samarbeider med den nasjonale oljegiganten Saudi-Aramco.
AA170430 I et annet tilbakeslag for Gulf-klanen ble 15 personer - 12 voksne og 3 barn - pågrepet i byen Docordo nordvest i Colombia, opplyser den nasjonale påtalemyndigheten. ( ©NTB ) ¶
AA170430 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003. | - Det var ekstrem skredfare.
SA170429 Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene ( bl.a.
SA170429 | Omdal : Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
FV170429 | Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
DB170429 Rapporten - med navnet « The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 », er meget omfattende, og har tatt seg 14 forskjellige parametre i de forskjellige nasjonale økonomiene for å komme fram til en endelig indeks over de forskjellige landenes egnethet som turistnasjon.
DB170429 Og så lenge det nye nasjonale ID-kortet ikke er kommet ennå så er pass den eneste gyldige ID-en for nordmenn.
DB170429 - Nasjonale byråer vil slutte å gå etter dere.
DA170429 Regjeringen ønsker nemlig å utvikle det supre konseptet « Nasjonale Turstier », etter modell fra Nasjonale turistveger.
DA170429 Regjeringen ønsker nemlig å utvikle det supre konseptet « Nasjonale Turstier », etter modell fra Nasjonale turistveger.
DA170429 Gaustatoppen er en av de nye nasjonale turstiene som har fått midler fra Miljødirektoratets nye pott.
DA170429 Derfor er 7,5 millioner til nasjonale turstier et bra initiativ - men bare småpenger.
BT170429 | Kvisen på vår nasjonale rumpe ¶
AP170429 En rekke av Trumps betrodde medarbeidere og støttespillere har fått sparken eller har trukket seg etter avsløringer om forbindelser til Russland, deriblant hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og hans valgkampsjef Paul Manafort.
AP170429 Bare få dager tidligere hadde Yates advart Trumps toppjurist i Det hvite hus om at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn løy om sine samtaler med den russiske ambassadøren, Sergej Kisljak.
AP170429 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003.
AP170429 Men hvordan forvalter så de nasjonale krimkongene og dronningene og tronarvingene deres den smigrende interessen som blir dem til del ?
AA170429 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, mener Orbán.
AA170429 KrFs landsmøte mener at bare Heimevernet har den størrelse og geografiske utbredelse som trengs for å ivareta det landsdekkende lokale territorielle ansvaret i det nasjonale forsvaret ».
AA170429 De siste 20 år har Trøndelag Teater forsynt seg godt av de nasjonale Hedda-prisene.
VG170428 Som nå i mars, da prins Faisal bin Mishal bin Saud lanserte landets første nasjonale kvinnekommisjon.
SA170428 Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 DEBATT : Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
AP170428 Landets lukkede oljesektor skal åpnes opp, noe ambassadøren mener burde være godt nytt for Statoil som allerede samarbeider med den nasjonale oljegiganten Saudi-Aramco.
AP170428 Ifølge det nasjonale spanske statistikkbyrået INE steg prisene på Balearene ( bl.a.
VG170427 Trump holdt en åpningstale, før han overlot styringen til sitt nasjonale sikkerhetsteam, melder AP.
VG170427 The New York Times skriver at president Trumps nasjonale sikkerhetsråd har fått lagt på bordet hvilke valg de står overfor : ¶
VG170427 INDRE KRETS : Her er president Donald Trump sammen med sitt nasjonale sikkerhetsteam.
SA170427 Klassikere er lokale, nasjonale og internasjonale, gamle og nye.
DN170427 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170427 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
DN170427 Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har innledet en granskning av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170427 TIL GEORGIA : Lederen for Demokratenes nasjonale komité, Tom Perez.
DB170427 - Dersom vi satser alt og får valgt Jon, vil vi gjøre Georgias sjette valgdistrikt blått for første gang på 38 år og sende en stor og høylytt beskjed til Donald og Republikanerne, som støtter ham, om at Demokratene er oppglødde og klare til å slåss, skriver lederen for Den nasjonale demokratiske komiteen, Tom Perez, i en e-post.
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, som lærerutdanningsinstitusjonene følger i arbeid med egne planer, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen og dette beskrives slik : « Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle, reflektere og kommunise
DA170427 I de nasjonale retningslinjene, slås det fast at institusjonene må sikre at estetiske læreprosesser blir ivaretatt i utdanningen.
BT170427 Macron er produkt av den nasjonale administrasjonsskolen, ENA, hvor eliten lærer en pragmatisk innfallsvinkel til politikk.
BT170427 Det må utarbeides nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og ettervern for personer som står i faresonen for, eller som har begått overgrep.
AA170427 Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen.
AA170427 Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har innledet en gransking av Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170427 Devandas-Aguilar sier at besøket neste uke vil være en viktig mulighet til å få førstehånds opplysninger om situasjonen i landet både når det gjelder « nasjonale realiteter, lover, politikk og programmer for personer med funksjonshemninger ».
VG170426 Løfshus bekrefter at ett av navnene han kommer til å lese opp er Petter Northug, selv om skistjernen som vanlig står utenfor landslaget helt frem til først helgen etter den nasjonale åpningen i november.
SA170426 Mellom 30 og 40 kongelige gjester fra Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringen.
AP170426 Nå lanseres nye nasjonale anbefalinger i retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.
AP170426 Norske elever har i flere år gjort det kritisk dårlig i matematikk på nasjonale og internasjonale prøver.
AP170426 Den nasjonale fellesfeiringen av fødselsdagene er nemlig lagt til disse to datoene.
AA170426 Senere samme dag opplyste politiet selv at over 9.000 ansatte er suspendert av hensyn til den nasjonale sikkerheten.
AA170426 Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, fastholdt statsministeren.
AA170426 Mellom 30 og 40 kongelige gjester fra Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringen.
VG170425 Nasjonale hovedkvarter er ikke integrert i NATOs kommandostruktur.
FV170425 Tidligere har senterleder Ruben Storevold fortalt at det er booket seks, internasjonale, nasjonale og lokale artister til konserten.
DN170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DN170425 Vi har også tro på å ta mer av det nasjonale markedet.
DB170425 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
AP170425 Vi kan til og med tråkke på taket av den nasjonale operaen, skriver Tor Inge Hjemdal.
AA170425 Sju er tatt inn tidligere, sier politileder Malin Källström Bendrik, som er gruppeleder i politiets nasjonale operative avdeling Noa.
AA170425 Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Jeg tror jeg har noe å tilføre både gjennom min kompetanse og de nasjonale og internasjonale nettverkene jeg har opparbeidet meg, sier han.
AA170425 - Trøndelag Teater er en aktør både på det regionale, det nasjonale og det internasjonale scenekunstfeltet, samtidig som man skal få alle avdelinger i en stor institusjon til å spille på lag.
DB170424 SUKSESS : Nasjonale turistveger, som Trollstigen, er en av Reiselivs-Norges store suksesser.
DB170424 - Vi har heller ikke fått henvendelser fra verken nasjonale eller internasjonale kontrollinstanser om kampen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anne Marit Sletten i en epost.
DB170424 I stedet for å sørge for et attraktivt, regulert tilbud, fokuserer det på å håndheve nasjonale grenser på internett gjennom å prøve å innskrenke forbrukernes rett til å velge, skriver Haijer til Klassekampen.
DA170424 Det nasjonale IOR-senteret ( improved oil recovery ) ved Universitetet i Stavanger er i front på hvordan man hele tiden finner metoder for å utvinne mer olje - mer miljøvennlig - fra de eksisterende oljefelt på norsk sokkel.
DA170424 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren til NTB.
BT170424 » NLA Høgskolen gjennomfører derfor, tross manglende nasjonale krav, et dramakurs for alle lærerstudenter over de tre første årene, noe ledelsen har vedtatt å fortsette med i ny utdanning.
BT170424 Selv om nasjonale forskrifter og retningslinjer er vedtatt, er det enda tid til å få inn drama- og teaterkompetanse i grunnskolelærerutdanningene.
BT170424 Det foruroligende er at de nasjonale planene på nytt har utelatt et obligatorisk tilbud i fagområdet som har muntlig formidling i sin kjerne : drama og teater.
AP170424 Til tross for årlige variasjoner tyder nasjonale studier på økt regelmessig bruk blant 12 - 17 åringer i Colorado siden legaliseringen, mens bruken har gått noe ned nasjonalt.
VG170423 KOMMER STADIG NYE : - Det kommer nye gjess hvert år, mens journalistene kommer bare hvert femte år, spøker foie-gress-bonde Frederic Coudray-Ozbolt ( 49 ) om Donzys status som byen som alltid treffer eksakt på det nasjonale valgresultatet.
VG170423 I år er det uvanlig mange i byen som er usikre på hvem de skal stemme på, noe som reflekterer godt de nasjonale målingene.
VG170423 Det er slående hvor godt innbyggerne i Donzy ser ut til å speile det nasjonale valgresultatet.
VG170423 Vi fikk politiske bevegelser som ønsket å gjøre Nationaltheatret til bingohall, selge unna kulturinstitusjonene til høystbydende og erstatte fellesskapsverdiene i denne nasjonale grunnmuren med en markedsøkonomisk flytebrygge.
VG170423 Svaret på slike historieløse utfordringer kunne vært å styrke de nasjonale stabbesteinene og holde dem fysisk ved like, om ikke annet.
DN170423 Nå foreslår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) overfor Samferdselsdepartementet at nasjonale transportnett innen mobil- og bredbånd må driftes på norsk jord.
DB170423 - Nå, horer, skal dere finne ut hva det vil si å komme til Hviterussland og ødelegge vår nasjonale identitet ¶
AP170423 Steven Bannon ( th ) ble fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet etter kort tid.
AP170423 Han er Trumps nasjonale økonomiske rådgiver, og Bannons rake motsetning : En registrert demokrat som tilhører USAs ypperste elite.
AP170423 Men det blir også en mulighet til å feire våre nasjonale kulturer, forklarte han.
AA170423 Men det blir også en mulighet til å feire våre nasjonale kulturer, forklarte han.
AA170423 Vedtatte nasjonale mål er lavutslippssamfunnet, bedre trafikksikkerhet, distriktsutvikling og meningsfull realverdiskaping.
DN170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
DB170422 Etter krigen og gjenreisningens første strevsomme etappe i Finnmark og Nord-Troms, kom moderniseringen, de målrettede tiltakspakker og bølgen av leger og pedagoger - og forskere som skulle gjøre tjeneste i en landsdel der det robuste sivile nærvær var selve forutsetningen for å hevde vår nasjonale rett under den kalde krigen.
DB170422 Den sittende, eller den neste regjering, bør beslutte å slå sammen Nordland, Troms og Finnmark til en region med tydelig nasjonale oppgaver, med Tromsø som landsdelshovedstad.
AP170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
AP170422 Men den nasjonale valgkommisjonen har godtatt resultatet.
AA170422 Ifølge det nasjonale strømnettet National Grid inntraff den historiske begivenheten trolig fredag, skriver The Guardian.
AA170422 Skuddvekslingen fant sted da politiet forsøkte å stanse en bil og ble beskutt av dem som var i bilen, heter det i en uttalelse fra den russiske nasjonale antiterror-komiteen lørdag.
DN170421 Det er gjennomført nær 50 nasjonale meningsmålinger i Frankrike i april.
DN170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
DB170421 Lagsjefen har bestemt seg for å beholde klatreren ut sesongen for å sikre laget innpass i neste år giro ved å vinne den italienske cupen ( en serie nasjonale sykkelritt ) og dermed bli automatisk kvalifisert for grand touren.
DB170421 Mélenchons appell og talegaver kan dermed føre til at franskmennene til slutt må velge mellom to ekstreme motpoler : Mélenchon på ytre venstre - og Marine Le Pen og hennes Nasjonale Front på ytre høyre.
DB170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier Helleland.
DB170421 Svein Larsen, styreleder i Lokalradio Norge, sa da til Dagbladet at han var overbevist om at lokalradio har fått flere lyttere etter at de nasjonale kanalene gikk over til DAB.
DB170421 I Nordland lukket de nasjonale radiosendingene FM-nettet sitt den 11. januar i år.
DB170421 Da viste det seg at det var 64 prosent som hørte på radio i Nordland, mot 74 prosent før NRK og de kommersielle, nasjonale radiokanalene slukket sine FM-sendere.
DA170421 Her i Hénin-Beaumont blir de rådført om partiets nasjonale kampanjer.
AP170421 Statsminister Bernard Cazeneuve sa etter møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet at myndighetene skal sikre valget, som er en hjørnesten i demokratiet.
AP170421 Innenriksminister Matthias Fekl, til venstre, justisminister, Jean-Jacques Urvoas til høyre flankerer statsminister Bernard Cazeneuve etter møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170421 Den unge politikeren har sittet som økonomiminister i en periode, men vil kunne fremstå som for ung og uerfaren til å håndtere nasjonale kriser.
AP170421 Gjennom rehabilitering sikrer vi at en av våre nasjonale scener og hele landets teater blir ivaretatt på en god måte, sier kulturministeren.
AP170421 Hensynet til kjønnsbalanse blekner med tanke på det nasjonale behovet for beskyttelse.
AA170421 For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 ( proster og teologiske professorer ).
AA170421 Fra og med i morgen starter dermed Norges Astma- og Allergiforbund opp med sine daglige nasjonale pollenvarsler, noe de har gjort i 40 år.
SA170420 Sandnes ligger milelangt bak det nasjonale målet om 20 prosent mannlige ansatte i norske barnehager.
SA170420 Denne helgen får TIL-ungguttene en tøff test før den nye nasjonale serien for 13- og 14-åringer starter.
DB170420 « Kina søker trenere til nasjonale og provinsiale lag.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om et beslag av den svakere utgaven, det syntetiske opiatet fentanil.
DB170420 I en video som fulgte med den nasjonale advarselen i USA, forteller to etterforskere fra New Jersey om sitt første beslag av det narkotiske stoffet.
DA170420 Søkningen omfatter 5749 primærsøkere til 2266 studieplasser i det nasjonale opptaket, Samordna opptak.
AP170420 Denne helgen får TIL-ungguttene en tøff test før den nye nasjonale serien for 13- og 14-åringer starter.
AA170420 - Ferske data for første kvartal, samt nasjonale og internasjonale prognoser, har fått oss til å revidere vekstprognosen, sier Rajoy, som mener regjeringens anslag fortsatt er forsiktig.
VG170419 Etter å ha rast på de nasjonale meningsmålingene, er Fillon tilbake i kampen : En uke før første valgrunde er det nå nesten helt jevnt mellom de tre kandidatene.
DN170419 Han sier at Nord-Koreas ulovlige våpenprogram er en klar trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og at Nord-Korea har sagt at de ballistiske missilene er ment å kunne brukes til atomvåpen som skal nå byer i USA, Sør-Korea og Japan.
DB170419 Mens resten av Europa har tatt kampen mot dopingbruk såpass alvorlig at nesten alle landene har opprettet uavhengige nasjonale antidoping-organisasjoner ; såkalte NADO, tviholder svensk idrett på retten til både å etterforske og dømme seg selv.
DA170419 Selv om vårt fylke tradisjonelt har toppet den nasjonale statistikken, er det et svært lavt antall lærebedrifter også hos oss.
BT170419 Danmark og England har nasjonale forbud mot tigging, mens andre europeiske land har gitt kommunene hjemmel til å regulere selv, i tråd med den norske ordningen.
AP170419 Snittet av nasjonale målinger har tre av de siste 12 månedene ligget under den magiske grensen på fire prosent.
AP170419 Snittet av nasjonale meningsmålinger har vist rødgrønt flertall siden november.
AP170419 Han viser til at de internasjonale og nasjonale kravene til troverdige beregninger av effektene av klimatiltak vil øke med Parisavtalen og den nye klimaloven.
AP170419 Filmens produsenter har vært i kontakt med Breiviks advokat, Geir Lippestad, og Den nasjonale støttegruppa etter 22.juli.
AA170419 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( FrP ) fant nemlig ikke plass til prosjektet før i andre periode av regjeringens nye, og rekorddyre nasjonale transportplan, som ble lagt frem før påske.
AA170419 I regjeringens nye nasjonale transportplan er det satt av 100 millioner kroner til den nye brua på Sluppen i perioden mellom 2018 og 2023.
SA170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
FV170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
DB170418 Og sist, men ikke minst, kan fallende nasjonale arbeidsledighetstall true beskrivelsen om at Solberg og regjeringen ikke bryr seg om arbeidsledigheten.
DB170418 Vil du stille opp for dem som nå går i terapi etter å selv ha blitt traumatisert etter å ha stilt opp på den nasjonale dugnaden ?
DB170418 Vi var mange som stilte opp i denne nasjonale dugnaden.
DA170418 Men det har ingen effekt på elevenes læring, hvis vi ser på resultatene på nasjonale prøver og eksamensresultater.
BT170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
BT170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
AP170418 Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.
AP170418 Selv om de skulle vinne sine nasjonale ligaer, er ikke sesongen perfekt for lag som Bayern München og Real Madrid før de også har vunnet Champions League.
AA170418 Den tyrkiske regjeringen har godkjent forlengelsen etter råd fra landets nasjonale sikkerhetsråd.
AA170418 Tirsdag leverte Etiopias nasjonale menneskerettighetskommisjon, som er tilknyttet regjeringen, en rapport om uroen til nasjonalforsamlingen.
AA170418 Disse elevene har også ofte gode resultater på tester og nasjonale prøver, gode relasjoner til sine lærere og medelever og et godt selvbilde.
VG170417 Trump Make America Great Again-komiteen, et samarbeid mellom Trump-kampanjen og den republikanske nasjonale komiteen, har også samlet inn rundt 90 millioner kroner ved slutten av første kvartal.
SA170417 Som det nasjonale kompetansesenteret for seniorpolitikk i arbeidslivet, jobber Senter for seniorpolitikk ( SSP ) for økt avgangsalder.
DB170417 De traff også Bannon som hadde mistet sin plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170417 Den tyrkiske regjeringen har godkjent forlengelsen etter råd fra landets nasjonale sikkerhetsråd.
AP170417 ERTMS skal i fremtiden erstatte alle nasjonale signal- og sikringsanlegg i Europa, og vil bidra til raskere og mer effektiv trafikk.
FV170416 Også Kina er nå enig med verdenssamfunnet om at Nord-Koreas " truende oppførsel " ikke kan fortsette, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170416 Også Kina er nå enig med verdenssamfunnet om at Nord-Koreas « truende oppførsel » ikke kan fortsette, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170416 Det nasjonale nyhetsbyrået Anadolu melder at ja-siden leder med 51,3 prosent av stemmene, mens nei-siden har fått 48,6 prosent.
AP170416 I løpet av året slukkes det nasjonale FM-nettet, og mange radiotilbud forsvinner helt for dem som ikke har skaffet seg en dab-radio.
AA170416 I løpet av året slukkes det nasjonale FM-nettet, og mange radiotilbud forsvinner helt for dem som ikke har skaffet seg en dab-radio.
DB170415 - Det er en pågående etterforskning vi jobber med, så jeg kan ikke gå inn på detaljer av etterforskningsmessige hensyn, sier Anders Ahlqvist, kriminalkommissær ved Det nasjonale IT-kriminalitetssenteret i Sverige, til Dagbladet.
DB170415 Japans nasjonale sikkerhetsråd diskuterte fredag hvordan landet kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson uttalt ifølge Reuters.
DB170415 Derfor er overraskelsen stor når man, i dagene som kommer, stadig hører om uføre som blir fattigere, syke som mister behandlingstilbudet og nasjonale institusjoner som kneler under børen av vedlikeholdsutgifter og pensjonsforpliktelser.
BT170415 Regjeringens standhaftige forsøk på å kommersialisere vårt viktigste nasjonale felleseie er kortsynt og trangsynt, og urettferdig overfor alle dem som kommer etter oss.
DB170414 Fotballbyen huser både City og United, og for å kombinere fotball og kultur, går du på det nasjonale fotballmuseet.
DB170414 Japans nasjonale sikkerhetsråd diskuterte fredag hvordan landet kunne evakuere nesten 60 000 japanere fra Sør-Korea dersom en krise skulle inntreffe, har en myndighetsperson uttalt ifølge Reuters.
DB170414 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
AA170414 Det hvite hus forsvarer presidenten og sier det er en stor forskjell på om WikiLeaks offentliggjør stjålne, personlige eposter fra en politiker og publiseringen av nasjonale sikkerhetsverktøy som CIA bruker. ( ©NTB ) ¶
VG170413 Etter 10 minutter ankommer den nasjonale innsatsstyrken og flere patruljer.
VG170413 » - De sperrer så av området og den nasjonale innsatsstyrken ville gå gjennom tingene hans, men det hadde jo vi gjort allerede, forteller hun.
VG170413 Det var på kontoret til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.
DN170413 Han tror Trumps merkelige tilnærming til den økonomiske politikken kommer som følge av dårlig lederskap i det nasjonale økonomiske rådet, som ledes av Gary Cohn, og at Trump har tatt fra Finansdepartementet noe makt.
DB170413 I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
BT170413 Tallene for vestlendinger skiller seg i liten grad fra de nasjonale .
VG170412 Hvor idrettstoppene deretter klarte å banke gjennom den formelle forankringen i egen organisasjon om Oslo 2022, selv om det er høyst tvilsomt hvor reell støtten var også der, men hvor den nasjonale oppslutningen ikke var på plass i folket.
VG170412 DET NASJONALE HINDERET ¶
VG170412 Innen årets utgang må alle NATO-land legge fram nasjonale planer for hvordan de skal strekke seg mot NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP til forsvar.
VG170412 De som trolig vil være til stede er forsvarsminister James Mattis, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, general H.R.
DB170412 Foruten møtet med Trump selv, skal også Natos generalsekretær ha arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 I sofaen på Trumps side, satt forsvarsminister James Mattis, stabsjef Reince Priebus og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 Foruten møtet med Trump selv, hadde også Natos generalsekretær arbeidsmøter med USAs forsvarsminister, James Mattis, og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170412 Denne formen for menneskehandet blir av Den nasjonale hjelpetjenesten NHTH beskrevet som « en moderne form for slaveri hvor offeret blir tvunget til å utføre seksuelle tjenester eller tvangsarbeid ».
DA170412 Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden.
BT170412 Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden.
AP170412 - Dette er nasjonale forsvarsbudsjetter som selvsagt ikke er noe man skylder NATO.
AA170412 Siden den gang har de deltatt på flere store nasjonale begivenheter i kirken.
AA170412 Blant annet under prinsesse Märtha Louise og Ari Behns vielse mai 2002, ved det japanske keiserparets besøk i Trondheim mai 2005, kroningsjubileet i 2006 og ved den nasjonale gudstjenesten i forbindelse med Grunnlovsjubileet i mai 2014.
VG170411 Mesterligaen, som også kalles Champions League, arrangeres årlig for klubber som plasseres høyt i sine nasjonale ligaer.
VG170411 Operasjonssentralen opplyser til VG at de forholder seg til den nasjonale trusselvurderingen og gjør generelle tiltak de mener er nødvendige. 10.
VG170411 - Vi ønsker ikke å gå i detaljer på hva vi har iverksatt, men vi følger med og forholder oss til den nasjonale trusselvurderingen.
SA170411 Lokale og nasjonale politikere har gått inn for at eventuell vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing.
DB170411 Russland ser ut til å tro at å støtte mørke krefter i vest som ønsker en oppløsning av Europa, vil fremme deres nasjonale interesser.
DB170411 Da trengs det en DAB-radio, TV eller internett for å høre nasjonale radiosendinger i innlandsfylkene, der det finnes mange hytter.
DA170411 Esbati avfeier forestillingen om at et lands nasjonale flyktningpolitikk fører til at det blir et terrormål.
AP170411 - Det er sammenheng mellom skoleresultater og sosial bakgrunn allerede fra femte trinn, det viser våre analyser av resultater av de nasjonale prøvene, sier forsker Anders Bakken ved HiOA.
AA170411 Dette tilsvarer mer enn det dobbelte av de 4000 målene per år som ligger inne i nasjonale målsettinger.
VG170410 - Nasjonale innsatsstyrker kommer fortsatt til å være i høyeste beredskap, sier han.
VG170410 USA har gitt NATO-landene frist fram til NATO-toppmøtet i Brussel på Kristi Himmelfartsdag, 25.mai, med å komme opp med nasjonale planer for opptrapping.
VG170410 Jens Stoltenberg har allerede varslet at NATO-landene sannsynligvis vil enes om slike nasjonale planer med milepæler, slik Trump har krevd.
DB170410 Lørdag kveld aksjonerte den nasjonale innsatsstyrken mot den aktuelle leiligheten.
DB170410 På den aktuelle adressen i Vårberg gjennomførte Sveriges nasjonale innsatsstyrke en politiaksjon i går.
DA170410 Valget i går var et kommunevalg, men blir sett som en viktig test for oppslutningen til det neste nasjonale valget om to år.
DA170410 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier leder for det nasjonale taktiske rådet Jonas Hysing.
BT170410 Det store nasjonale prosjektet som er en forutsetning for å binde sammen Vestlandet til en sterk region.
AA170410 Dronningen, men har visstnok behov for å motta en personlig invitasjon i god tid, for å få med seg åpninger av utstillinger med markante nasjonale og internasjonale kunstnere, arrangement som ellers skjer flere ganger i året.
VG170409 Komedien med Anna Kendrick, Rebel Wilson og Elizabeth Banks følger et traust a capella-kor ved Barden universitet som må finne en litt mer funky tone for å klare å vinne den nasjonale korkonkurransen.
VG170409 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, var presidentens budskap.
VG170409 Og dét er fordi kong Harald innlemmet hele vårt brokete, nasjonale fellesskap i dette begrepet, uansett hvilke preferanser eller særtrekk den enkelte av oss måtte ha.
SA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var før han ble pågrepet, mistenkt for terroren som kostet fire liv i Stockholm fredag.
SA170409 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
SA170409 Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver sier samtidig at presidenten har bedt om å få presentert flere alternativer til hvordan atomtrusselen fra Nord-Korea kan elimineres.
DB170409 * Hold deg oppdatert på lokale og nasjonale nyhetskanaler.
DB170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
DA170409 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier Jonas Hysing, lederen for det nasjonale taktiske rådet.
DA170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
DA170409 - Etterforskningen fortsetter med full styrke, sier Jonas Hysing, lederen for det nasjonale taktiske rådet.
AP170409 Sisi kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
AP170409 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer også på kommentaren.
AA170409 Sisis kunngjorde unntakstilstanden i en tale i presidentpalasset søndag, etter å ha hatt et møte med det nasjonale forsvarsrådet.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var.
AA170409 Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var før han ble pågrepet, mistenkt for terroren som kostet fire liv i Stockholm fredag.
VG170408 En mann ble lagt i håndjern og pågrepet av den nasjonale innsatsstyrken.
VG170408 I mars i fjor viste ledighetstallene at minst 34.000 oljejobber hadde forsvunnet siden 2014, og gjorde med det tydelige utslag på den nasjonale ledighetsstatistikken i fjor.
SA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
SA170408 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer sterkt på kommentaren.
FV170408 Den Kristiansand-baserte duoen Sam & Sky står bak årets nasjonale Pride-låt, « Skammens Diskotek ».
DN170408 Politiets innsatsstyrke Nasjonale operative avdeling ( NOA ) var raskt på plass og virket forberedt.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 Dagbladet var på stedet i går kveld, og møtte Jamshid Jamshidi, som sier han var vitne til en stor politiinnsats på stedet, hvor det svenske politiets nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 En person Dagbladet snakket med i går var vitne til etterdønningene av den storstilte politiaksjonen i Märsta hvor blant andre Sveriges nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170408 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170408 De har i realiteten avviklet sitt nasjonale forsvar og omdannet det til et ekspedisjonskorps som de mer eller mindre ukritisk stiller til USAs disposisjon.
DA170408 Nordlyskatedralen er én av en rekke nye, norske kirker som har sanket både nasjonale og internasjonale arkitekturpriser de siste årene, og fått store oppslag i internasjonale arkitekturmagasiner og - nettsteder.
DA170408 I forfjor ble jeg nektet innreise for å delta på en internasjonal historikerkongress med den begrunnelsen at jeg utgjorde en trussel mot Kinas nasjonale interesser.
AA170408 Politiet har satt inne alle tilgjengelige ressurser, fra nasjonale innsatsstyrker, spesialstyrker og sikkerhetspolitiet Säpo.
VG170407 Personen er sett i umiddelbar nærhet til denne hendelsen, sa Mats Löfving i politiets nasjonale operative avdeling.
VG170407 Ifølge CNN hadde Trump et møte med det nasjonale sikkerhetsteamet sitt torsdag, hvor avgjørelsen om å gjennomføre angrepet ble tatt.
VG170407 - Nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump.
VG170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump i en uttalelse på sitt feriested Mar-a-Lago i Florida natt til fredag norsk tid.
VG170407 » I dag morges sa Trump at det er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruken og spredningen av dødelige kjemiske våpen.
SA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
SA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
SA170407 Den amerikanske presidenten har heller ikke presisert hvorfor angrepet ble gjennomført, utover at det var nødvendig for USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruk av kjemiske våpen.
SA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
FV170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
FV170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DN170407 Katastrofeberedskap ¶ Nasjonale innsatsenheter er satt inn.
DN170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
DN170407 Den nasjonale innsatsstyrken skal være på vei dit.
DN170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DN170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump.
DB170407 Presidenten sa han mener det er riktig å gå til angrep av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.
DB170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump.
DB170407 - Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, la han til.
DB170407 ¶ NØDVENDIG : - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale i natt.
DB170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale i natt.
DB170407 Det er i vår nasjonale sikkerhet å forhindre bruken og spredningen av kjemiske våpen, sa han.
DB170407 Jamshid Jamshidi sier forteller han var vitne til en stor politiinnsats på stedet, hvor det svenske politiets nasjonale innsatsstyrke medvirket.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 ( Dagbladet ) : Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum, melder svenske Expressen.
DB170407 Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.
DB170407 Det gjelder spesielt hvis kunstverkene regnes som en del av den nasjonale kulturarven.
DA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
DA170407 I den svenske forstaden Märsta skal mannen ha blitt pågrepet av nasjonale innsatsstyrker, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
DA170407 Både reiselivsbedrifter og turistkontorer og - organisasjoner, inkludert nasjonale U.S.
BT170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
BT170407 Vårt budskap er at man ikke skal være redd, og man skal leve livet sitt som vanlig, sier talsmann for det svenske politiets nasjonale enhet, Stefan Hector.
BT170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
BT170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
BT170407 For Hordaland er fylket som får mest av alle i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
AP170407 De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer sterkt på kommentaren.
AP170407 Det gjelder spesielt hvis kunstverkene regnes som en del av den nasjonale kulturarven.
AP170407 I mellomtiden har vi lært en lekse om den asiatiske gigantmaktens nasjonale psyke, ofte på grunnleggende kollisjonskurs med vår egen.
AA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
AA170407 - Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en tv-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.
AA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
AA170407 - Vårt nasjonale senter for bedømmelse av terrortrussel vurderer løpende om terrornivået skal forhøyes, sa Tornberg, som konkluderte med at dette foreløpig ikke blir ansett for å være nødvendig.
AA170407 Han ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
AA170407 Mannen ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.
VG170406 Det nasjonale gjennombruddet kom etter en opptreden på « The Tonight Show » med Johnny Carson i 1965.
VG170406 Holden er selv en erfaren forretningsmann og akademiker, og ledet i nesten syv år frem til 2005 den nasjonale komiteen for samarbeid mellom USA og Kina, fra amerikansk side.
VG170406 SIKKERHETSRÅDET : Tidligere Texas-guvernør og presidentkandidat Rick Perry er blant de nye faste medlemmene i USAs Nasjonale sikkerhetsråd.
VG170406 Perry får altså nå selskap av FN-ambassadør Nikki Haley når de to går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd.
VG170406 Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å « holde et øye med » den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170406 Energiminister Rick Perry og FN-ambassadør Nikki Haley går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd etter at Donald Trumps nære rådgiver Stephen Bannon ble fjernet i går.
DB170406 Det problematiske kommer først når det ikke er mulig å ettergå hvilke personer som har krevd denne anken eller hvorfor det plutselig var nødvendig for et internasjonalt særforbund å overprøve den nasjonale dommen.
DB170406 Da den politiske kontakten mellom Norge og Kina ble gjennopptatt, tok Heiberg kontakt med Kinas minister for idrett og sport, Gou Zhongwen, som også er president i den nasjonale olympiske komité i Kina.
DB170406 Ifølge CNN, som får det bekreftet av Det hvite hus, vil president Trump møte det nasjonale sikkerhetsrådet senere på dagen ( natt norsk tid ) for å snakke om situasjonen i Syria.
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170406 - Det har foregått intense diskusjoner i Danmark om å nekte personer statsborgerskap til noen man mener kan være til skade for nasjonale interesser, og som er statsløse og født i Danmark, noe som vil være konvensjonsstridig.
DB170406 Trumps sjefideolog ble snarlig etter presidentinnsettelsen plassert på det i utgangspunktet politisk nøytrale nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170406 ), Donald Trumps sjefstrateg, ble fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet, skal han ha truet med å slutte, ifølge Politico.
DA170406 Preikestolen og Kjerag får til sammen 4,3 millioner i tilskudd fra ordningen Nasjonale turstier.
DA170406 Preikestolen er tildelt 1,7 millioner kroner og Kjerag 2,6 milloner av en total pott på 7,5 millioner satt av til nasjonale turstier.
DA170406 Det er regjeringen, Venstre og KrF som har bevilget 7,5 millioner kroner til den nye ordningen Nasjonale turstier.
AP170406 Nyheten kom som et sjokk på onsdag : Steve Bannon ( 63 ) var sparket fra « kjernekomiteen » i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ).
AP170406 NEW YORK ( Aftenposten ) : President Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver tok en prat med en av sine legendariske forgjengere før han bestemte seg for å fjerne den kontroversielle Trump-rådgiveren Steve Bannon fra det mektige rådet.
AP170406 Han ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Det skal ha vært HR McMaster ( 54 ), en tidligere general som nå er Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, som beordret å fjerne 63-åringen fra rådets indre kjerne.
AP170406 Dersom McMaster er i ferd med å gjøre det nasjonale sikkerhetsrådet mindre politisert, slik det var mens Flynn og Bannon satt ved bordet, vil det i så fall bidra til å gjøre USA litt mer normalt igjen.
AP170406 - Susan Rice ( president Obamas siste nasjonale sikkerhetsrådgiver, journ.anm. ) operasjonaliserte NSC i den forrige administrasjonen, og jeg ble satt til å « de-operasjonalisere » det.
AP170406 april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Komiker Stephen Colbert skrev onsdag på Twitter : « Steve Bannon ble fjernet fra Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 Forsvarssjefen og direktøren for den nasjonale etterretningen mistet samtidig sine faste plasser.
AP170406 Det vakte oppsikt da president Donald Trump i et presidentnotat bare åtte dager etter sin innsettelse, bestemte at presidentens sjefstrateg skulle være fast medlem av « kjernekomiteen » i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170406 De fleste amerikanske medier og kommentatorer tolker fjerningen av Steve Bannon fra en viktig komité i Det nasjonale sikkerhetsrådet som en degradering.
AP170406 Bannon sier han har gjort det han skulle i Det nasjonale sikkerhetsrådet, nemlig å oppheve det han kaller Obama-administrasjonens « operasjonalisering » av dette organet.
AP170406 - Trekket med å degradere Bannons rolle i Det nasjonale sikkerhetsrådet kan være et signal om at mer tradisjonelt innstilte krefter er i ferd med å få viljen sin i Det hvite hus, skriver The Atlantic.
AP170406 ) er sjefstrateg for president Donald Trump i Det hvite hus, men har ikke lenger fast plass i kjernekomiteen i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170406 Som alle andre oppgir det nasjonale flyselskapet Croatia Airlines ikke salgstall om noen enkeltruter, men markedsmedarbeider Domagoj Stjepan Dorotic sier dette om Zagreb-salget : ¶
AP170406 Det nasjonale flaggbærende flyselskapet i Kroatia.
AP170406 Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, synes filmen er god.
AP170406 Bildet er tatt da AUFs Mani Hussaini ( i midten ) og Lisbeth Røyneland fra Den nasjonale støttegruppen ( til venstre ) la frem forslag om et minnested på Utøya-kaia.
VG170405 Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å « holde et øye med » den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
VG170405 Ifølge NTB omtalte USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrdågiver Susan Rice beslutningen som « stone cold crazy » ( galskap, journ.am ).
VG170405 Etter at Trump ga Bannon et fast sete i Det nasjonale sikkerhetsrådet, slo storavisen The New York Times mandag fast på lederplass at Bannon nå er i ferd med å posisjonere seg som ikke bare en sterk mann i kulissene, men som den reelle presidenten.
VG170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
VG170405 Beslutningen om gi Stephen Bannon fast plass i det Nasjonale sikkerhetsrådet var kontroversiell.
VG170405 I tråd med 60-årig tradisjon har EU tatt nasjonale disputter mellom medlemsland på kammerset.
VG170405 Bompengeandel går dermed ned sammenlignet med tidligere nasjonale transportplaner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.
SA170405 | Bannon fjernet fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
SA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), bekrefter amerikanske myndigheter.
SA170405 Presidenten fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
SA170405 En talspersonen fra Det hvite hus bekrefter utbyttingen og sier at det er etter ønske fra Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster.
SA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
SA170405 | Disse fire turistmagnetene får millioner fra Nasjonale turiststier ¶
SA170405 Hele 32 prosjekter søkte om penger fra den nye ordningen Nasjonale turiststier, men kun Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen får tilskudd i denne omgang.
DN170405 Steve Bannon stenges ute fra Donald Trumps nasjonale sikkerhetsråd, hevder en ikke navngitt kilde i Det hvite hus til flere amerikanske medier.
DN170405 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å « ikke ringe oss, vi ringer dere ».
DN170405 Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har tidligere sagt at president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
DN170405 Avgjørelsen ble tatt av Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R.
DN170405 - Det som gjør Amerika mindre sikkert, er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
DN170405 De fleste er enige om at den nasjonale skredvarslingen har bidratt til at skikjørere vet betydelig mer om snøskred, men førstelektor André Horgen ved Høgskolen i Sørøst-Norge er usikker på om dette fører til at skikjørere tar tryggere valg i fjellet.
DB170405 En kilde i Det hvite hus forteller til Bloomberg at Bannon steppet inn i det nasjonale sikkerhetsrådet, etter at Michael Flynn trakk seg i midten av februar.
DB170405 En annen kilde sier til Politico at å fjerne Bannon fra det nasjonale sikkerhetsrdået ikke kan omtales som « vanlige » endringer.
DB170405 Bloomberg skriver at USAs president Donald Trump gjorde endringer i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet onsdag.
DB170405 ( Dagbladet ) : NBC News, Bloomberg og flere andre amerikanske medier melder at Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170405 ¶ TRUMPS RÅDGIVER : Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet i USA.
DB170405 En kilde i Det hvite hus forteller til Bloomberg at Bannon steppet inn i det nasjonale sikkerhetsrådet, etter at Michael Flynn trakk seg i midten av februar.
DB170405 Bloomberg skriver at USAs president Donald Trump gjorde endringer i staben i det nasjonale sikkerhetsrådet onsdag.
DB170405 ( Dagbladet ) : NBC News, Bloomberg og flere andre amerikanske medier melder at Steve Bannon er fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170405 Det meddelte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) da han i ettermiddag presenterte landets nye nasjonale transportplan ( NTP ).
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170405 Dersom det er et åpenbart behov for å frata pass for å sikre vitale nasjonale interesser, må det veie meget tungt.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Ny § 26b medfører at Justisdepartementet kan frata statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser, basert på en framtidsrettet risikovurdering fra PST.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DB170405 Vi har å gjøre med to virkelig ulike størrelser her, selvfølgelig med like viktige nasjonale problemstillinger på blokka, men med forskjellige personlige motiver for det snarlige toppmøtet.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Det å kunne frata folk statsborgerskapet ved administrative vedtak, basert på at ikke nærmere definerte « nasjonale interesser » er truet, går ut over den enkeltes rettssikkerhet.
DA170405 - Ny forskning fra det nasjonale GoBan-prosjektet, om gode barnehager for barn i Norge, viser at kvaliteten på barnehagetilbudet for 0 - 3 åringer er middels, og langt fra godt nok.
BT170405 | Bannon ut av USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
BT170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), opplyser kilder i Det hvite hus til amerikanske medier.
BT170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
BT170405 - Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa den republikanske senatoren John McCain til TV-kanalen CBS da Bannon ble utnevnt i januar.
AP170405 Blant dem som trolig har nådd frem til presidenten er svigersønnen hans, Jared Kushner, og Kina-eksperten Matt Pottinger, som sitter i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 USAs president Donald Trump har fjernet sjefstrategen Steve Bannon fra den øverste komiteen i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Ifølge en kilde fra Det hvite hus, som Washington Post gjengir, så er ikke dette en nedgradering, men at « Bannon har oppnådd det han var satt til å gjøre i det nasjonale sikkerhetsrådet ».
AP170405 I tillegg skal Bannon angivelig ha ønsket å fjerne alle spor etter tidligere president Barack Obama i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Han ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Fakta : Det nasjonale sikkerhetsrådet ¶
AP170405 Donald Trump har gjort flere rokeringer i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Det nasjonale sikkerhetsråd er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
AP170405 Derfor haglet kritikken mot Trump etter at Bannon fikk plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170405 Da Bannon fikk plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet skrev The New York Times at det politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet.
AP170405 Bannon ble utpekt som fast medlem i det nasjonale sikkerhetsrådet etter at Trump trådte til som president.
AP170405 - Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa den republikanske senatoren John McCain til TV-kanalen CBS da Bannon ble utnevnt i januar.
AP170405 april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet.
AA170405 | Trump fjerner kontroversiell rådgiver fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), opplyser kilder i Det hvite hus til amerikanske medier.
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ) Foto : NTB Scanpix ¶
AA170405 President Trump fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, mens forsvarssjefen har mistet sin faste plass.
AA170405 | Bannon fjernet fra USAs nasjonale sikkerhetsråd ¶
AA170405 Stephen Bannon mister plassen i USAs nasjonale sikkerhetsråd ( NSC ), bekrefter amerikanske myndigheter.
AA170405 Presidenten fikk krass kritikk for å ha gitt Bannon plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som er et forum presidenten bruker til å drøfte USAs sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål.
AA170405 En talspersonen fra Det hvite hus bekrefter utbyttingen og sier at det er etter ønske fra Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, Herbert Raymond McMaster.
AA170405 En kilde i Det hvite hus sier at Bannon fikk plassen i NSC for å holde øye med den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og for å tilpasse rådet til Trumps visjoner, ifølge Washington Post.
VG170404 Riktig nok er vår nasjonale hovedscene unnfanget i strid, født i kamp og oppfostret i konflikt, men den uro som nå rir Nationaltheatret er hverken politisk eller kunstnerisk ¶
VG170404 Onsdag klokken 12.00 legger regjeringen med Solvik-Olsen i spissen frem den nye nasjonale transportplanen.
SA170404 I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale miljø- og transportpolitiske mål.
SA170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
FV170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
DB170404 For å få høyeste score fra nasjonale turistmyndigheter er det et kriterium at det er mange doruller på toalettene.
DB170404 Reuters skriver at en talsperson for Kirgisistans nasjonale sikkerhetskomité sier at de har fått en forespørsel fra russiske sikkerhetsmyndigheter om å identifisere den mistenkte.
DB170404 Den nasjonale bombegruppa er også kalt inn.
DB170404 - Vi tok et bilde av gjenstanden, som vi sendte til den nasjonale bombegruppa i Stockholm.
DA170404 Blant atferden myndighetene definerer som unormale, og dermed nå forbyr, er : Å nekte å se eller lytte på statlig TV og radio, å nekte barna å følge ordinær, nasjonal skolegang og å ødelegge nasjonale ID-kort eller kinesisk valuta med vilje.
BT170404 En utfordrende jobb, siden NRK hadde alle internasjonale rettigheter gjennom EBU ( Den europeiske kringkastingsunion, verdens største sammenslutning av nasjonale TV- og radioselskaper, red.anm. ) og nesten alt av norske rettigheter gjennom avtaler med særforbundene.
VG170403 Som om ikke flausen var stor nok med det - saken er i tillegg hovedoppslag på førstesiden av avisen, som er Amedias egen nasjonale , digitale nyhetsavis.
VG170403 Lørdagens brunsnegle-spøk i lokalavisen Telen endte opp som nyhetssak i avisens egen nasjonale nyhetsavis i dag.
VG170403 Petersburg vil det bli satt inn ekstra sikkerhetstiltak på all transport og infrastruktur i Russland, heter det i en uttalelse fra den nasjonale antiterrorkomiteen ¶
VG170403 Det nasjonale antiterror-komiteen sier imidlertid at det dreier seg om én eksplosjon som skal ha skjedd mellom de to stasjonene.
VG170403 Den kraftige eksplosjonen skjedde mellom to t-banestasjoner klokken 13.40 mandag ettermiddag, ifølge den nasjonale antiterrorkomiteen.
VG170403 Petersburg, ifølge den nasjonale antiterrorkomiteen.
SA170403 Minst 11 mennesker er drept og 45 personer ble såret i angrepet, opplyser Den nasjonale antiterrorkomiteen i Russland mandag kveld. i ¶
SA170403 Reiseliv og kreative- og kulturbaserte næringer når heller ikke opp i store nasjonale satsinger som for eksempel Senter for forskningsdrevet innovasjon ( SFI ) og Brukerstyrt innovasjonsarena ( BIA ) som er tilpasset teknisk- og naturvitenskaplige næringer.
SA170403 Andre næringer har tunge nasjonale strategiske satsinger, for eksempel HAV21, en forsknings- og utviklingsstrategi for en havnasjon av format, og OG21 for olje og gassnæringene.
SA170403 | Figgjo skaper nye skiskytteress ¶ 16-åringene Eirik Idland og Martin Nevland vant sju av sju nasjonale skiskytterkonkurranser denne sesongen.
SA170403 Søskenbarna Martin Nevland til venstre og Eirik Idland har vunnet sju av sju nasjonale konkurranser i skiskyting klasse 16 år denne sesongen.
DN170403 Trumps Nasjonale sikkerhetsråd har de siste to månedene foretatt en full gjennomgang av hvilke alternativer USA har for å håndtere Nord-Korea.
DB170403 Nasjonale retningslinjer stadfester allerede at det skal være brukermedvirkning i valg av medikament, men i praksis er det få medikamenter å velge mellom og ikke tilstrekkelig medvirkning.
DB170403 I den perioden forskerne har undersøkt, var det nasjonale bestemmelser for maksimal størrelse på klassene.
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem.
DA170403 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil " samle og markedsføre " noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170403 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen varslet regjeringen i sin reiselivsmelding nylig at den vil " samle og markedsføre " noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
AP170403 Minst 14 mennesker er drept og rundt 50 personer ble såret i angrepet, opplyser Den nasjonale antiterrorkomiteen i Russland mandag kveld.
AP170403 « Sikkerheten er nå skjerpet ved all russisk transportinfrastruktur og ved travle offentlige steder », heter det i en melding fra den nasjonale antiterrorkomiteen.
AP170403 - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft.
AP170403 - Uavhengig av de to modellene som foreslås er det sentralt å styrke den nasjonale tilstedeværelsen på en måte som øker reaksjonsevne og kampkraft.
VG170402 - Her er et slående eksempel : Den nye nasjonale transportplanen legger enorme beløp inn på vei og jernbane, og så blir den mottatt med slakt over hele landet fordi den ikke oppfyller forventningene. som politikerne selv har bygget opp, sier Rotevatn, ¶
VG170402 - Vi vet fortsatt for lite om hvor lite mikroplast i mat som skal til for at det er skadelig for mennesker, sier Grøsvik og mener flere nasjonale og internasjonale tiltak må til slik at vi velger andre typer materialer som naturlig brytes ned.
SA170402 Norge var ett av elleve nasjonale forbund som bidro til at det ble en slik overbygning.
SA170402 52 nasjonale forbund er med i den Europeiske paraplyorganisasjonen.
DB170402 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
DA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
BT170402 BLANDES : Nå skal nasjonale og internasjonale flyginger blandes på en og samme terminal.
AP170402 Norge var ett av elleve nasjonale forbund som bidro til at det ble en slik overbygning.
AP170402 52 nasjonale forbund er med i den Europeiske paraplyorganisasjonen.
AA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
VG170401 Anne Enger Lahnstein i Senterpartiet forfektet nasjonale verdier og var glad i landet sitt.
DN170401 - April har fått en god start, sa Maduro natt til lørdag lokal tid etter et krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DB170401 - April har fått en god start, sa Maduro natt til lørdag lokal tid etter et krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd.
DB170401 Ny § 26b : Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 Etter departementets oppfatning er det behov for en bestemmelse om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, også der det ikke er idømt straff.
DB170401 Departementets vurdering er at tap av statsborgerskap kan vedtas administrativt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 De to nye bestemmelsene, bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
DB170401 - Med § 26b overlates det nå til Justisdepartementet, på bakgrunn av denne helt generelle formuleringen, å beslutte hvem som bør tape statsborgerskapet fordi departementet vurderer deg som en risiko mot grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 februar med høringssvar i forbindelse med det nye lovforslaget, hvor det konkluderes med at « Advokatforeningen verken kan støtte forslaget om tap av statsborgerskap ved straffbare handlinger eller tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser ».
DB170401 - I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest, vil de nasjonale kravene til planlegging bli fulgt.
DA170401 Da hadde han og landets nasjonale sikkerhetsråd sittet i krisemøte.
DA170401 Vi har i stedet valgt en helt motsatt taktikk, gjennom å pøse på med enda mer kultur og enda mer høylytt og insisterende vise fram den levende arven vi forvalter, sa den franske kulturministeren Audrey Azoulay da hun lanserte tidenes største kulturprogram for Paris på byens nasjonale operahus, Palais Garnier, i forrige uke.
DA170401 For første gang har nemlig både de nasjonale , regionale og private kulturinstitusjonene gått sammen om en felles stormønstring av kultur, Saison Culturelle, gjennom lanseringen av nettstedet saisonculturelle.fr, som lister de beste 500 kulturarrangementene.
DA170401 - Men vi byr også på dans, teater, film, debatter, foredrag og verksteder, forteller Serge Lasvignes, president for museet som huser den nasjonale samlingen av moderne kunst.
AP170401 Staten åpnet nylig for at man kan avvike fra nasjonale støyregler for byggeprosjekter i sentrale deler av Oslo og noen steder i utkanten av Oslo.
AA170401 Da hadde han og landets nasjonale sikkerhetsråd sittet i krisemøte.
AA170401 Det er bra med nasjonale og internasjonale industrilokomotiv, men det er også viktig med bedrifter som har lokal og regional forankring.
AA170401 - Interessen for det blir stadig større, og jeg får forespørsler fra trønderske, nasjonale , internasjonale selskaper.
SA170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
SA170331 Til det har de akkreditert nasjonale laboratorier som skal gjøre jobben for dem.
DB170331 Senterpartiet fortsetter framgangen, og SV er på tryggere grunn, ifølge gjennomsnittet av ti nasjonale meningsmålinger som ble publisert i mars.
DA170331 I dag er det en krig mellom forskjellige nasjonale ambisjoner, som kurderne, tyrkerne og forskellige arabere.
BT170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
BT170331 - Vi har nå, i nært samarbeid med Transfusjonstjenestens kvalitetsråd, fått på plass nødvendige endringer i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge samt i det nasjonale spørreskjemaet for blodgivere, skriver avdelingsdirektør Marit Endresen i en epost.
BT170331 Barnehagen er en viktig del av vårt nasjonale utdanningssystem.
AP170331 På en pressekonferanse senere på dagen beskrev han bakgrunnen for nasjonale planer for forsvarsbudsjettene som nå skal utarbeides.
AP170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
AP170331 På snittet av nasjonale målinger er imidlertid forskjellen enda større.
AA170331 På en pressekonferanse senere på dagen beskrev han bakgrunnen for nasjonale planer for forsvarsbudsjettene som nå skal utarbeides.
AA170331 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som måtte gå etter å ha snakket usant om sin russlandskontakt, har vært i samtaler med etterretningskomiteene i Kongressen om immunitet mot « urettmessig straffeforfølgelse » i bytte mot at han forklarer seg i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkamp
AA170331 Målinger viser at Venstre for andre måned på rad er under sperregrensen på gjennomsnittet av ti nasjonale målinger ¶
AA170331 Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet.
AA170331 Norges Museumsforbund delte ut prisen under Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad denne uken.
VG170330 Nå er neste mål å sørge for at franske velgere stemmer ut Nasjonale Fronts Marine Le Pen.
VG170330 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
VG170330 Disse erfaringene kan kaste lys over nasjonale utviklingstrekk.
SA170330 Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud, veiledningsteam og interkommunale læringsnettverk og kompetansemiljøer, slik at tjenestene får bedre tilgang på nødvendig kunnskap og praktisk veiledning.
SA170330 Fra høsten av skal det etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, med sikte på å heve kvaliteten i barnevernets oppfølging av utsatte barn og familier.
DN170330 Den republikanske lederen for kongressens etterretningskomité, Devin Nunes, har vært under sterk kritikk etter at han i forrige uke gikk ut med informasjon om at nasjonale etterretningstjenester hadde plukket opp kommunikasjon fra medlemmer i Trumps leir.
DB170330 Klimaloven handler om å sørge for et langsiktig mål som sier hvor store de nasjonale klimautslippene skal være, og en plan for hvordan målet skal nås gjennom utslippskutt i alle samfunnets sektorer.
AP170330 Isteppet over Arktis ble i mars målt til rekordlave 14,4 millioner kvadratkilometer av Det nasjonale snø- og isdatasenteret i USA.
AP170330 Lysbakken mener statsråden bør friste med nasjonale tiltak for å gjøre det attraktivt å velge lærerutdanning eller jobb som lærer i nord.
AP170330 I dag ser vi et EU med store indre spenninger - Storbritannia på vei ut, protester i mange land og nasjonale ledere som vokser seg større på motstand mot EU.
AA170330 - Det er utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika.
VG170329 For mars måned viser politikk-nettstedet Pollofpolls' gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger at Venstre ligger på 3,9 prosents oppslutning.
DN170329 - I øyeblikk som disse - store vendepunkt i vår nasjonale historie - er valgene vi tar med på å definere vår karakter som nasjon, sa May.
DN170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
DA170329 Komitéen mener det derfor er naturlig å vurdere spørsmålet om statlig medfinansiering i « framtidige nasjonale transportplaner ».
DA170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
AP170329 Alle de store nasjonale avisene lar Brexit dominere forsiden i dag.
AP170329 Alle de store nasjonale avisene lar Brexit dominere forsiden i dag.
AP170329 Kevin Lunde er kjent fra NRKs Rundlurt, mens Rune Carlsen har gjort seg bemerket i nasjonale og internasjonale konkurranser, og er en av de mest premierte tryllekunstnere i Norge !
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
AP170329 Heller ikke dommerne i Oslo tingrett har fått vite hva dette topphemmelige, nasjonale prosjektet går ut på.
AP170329 Eirik Jensen fortalte selv litt om det hemmelige, nasjonale prosjektet som han jobbet med frem til 2011.
AP170329 Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk ( NFV ) forvalter Akershus festning.
AA170329 Onsdag kveld kunngjorde Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd at offensiven er avsluttet med godt resultat.
DB170328 Her er Innvandrings- og integreringsministeren under åpningen av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse i høst.
DA170328 Obamas signaturplan på klima var hovedgrepet som skulle sikre at USA nådde de nasjonale utslippskuttene de har forpliktet seg til.
DA170328 « Det danske klimarådet skal være et uavhengig rådgivende ekspertorgan som skal bidra med faglig rådgivning om klimainnsatsen, herunder status for Danmarks oppfyllelse av nasjonale klimamålsetninger og internasjonale forpliktelser, og utarbeide anbefalinger om utforming av klimapolitikken ».
BT170328 Helsevesenet kan gjerne ha en rekke felles nasjonale selskaper som innkjøp og IKT, men den kritiske styringen av helsetjenestene ønsker vi og folk i helsevesenet at skal skje regionalt, sier den nyslåtte kommandøren. | - Vi skal prise oss lykkelig over at dette ikke endte med en alvorlig ulykke ¶
BT170328 De håper å få lovfestet nasjonale minimumskrav til antall elever pr. lærer på skolenivå.
VG170327 Den nasjonale , brede og folkelige profilen passet perfekt for Altibox, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox.
DN170327 Flynn, som tidligere var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DN170327 Økonomiminister Ildefonso Guajardo sier regjeringen ikke har planer om å innføre restriksjoner, men advarer og sier det mexicanske folket vil dømme firmaer ut fra hvor lojale de er mot den nasjonale identiteten.
DN170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
DN170327 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
DN170327 Angela Merkels parti vant oppgjøret i minste delstat, en oppvarming til høstens nasjonale valg.
DB170327 Ifølge tall fra det nasjonale statistikkbyrået ISTAT får nesten hver fjerde kvinne sparken under eller rett etter at de har blitt gravide - dette til tross for at det er ulovlig.
DA170327 Den nasjonale , brede og folkelige profilen passet perfekt for Altibox, sier administrerende direktør Thomas Skjelbred i Altibox i en pressemelding.
BT170327 Vårt foreløpige, enkle svar på disse problematiske spørsmålene i kjølvannet av vår nasjonale , mentale beskyttelses-strategi for å bevare vårt frie og åpne samfunn, er at vi faktisk innlemmer våre våkne barn i samtale om disse spørsmålene.
AP170327 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser.
AP170327 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
AP170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
AP170327 Til stede var også Michael Flynn, som var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort stund før han måtte gå av som følge av sin kontakt med Russland.
AA170327 Til stede var også Michael Flynn, som var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver en kort stund før han måtte gå av som følge av sin kontakt med Russland.
AA170327 Ytterligere to delstatsvalg gjenstår før høstens nasjonale valg.
AA170327 I høstens nasjonale valg skal Schulz konkurrere mot Merkel, som er inne i sin tredje periode som statsminister.
AA170327 De friere tøylene innebærer et linjeskift i det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), som koordinerer utenriks- og forsvarspolitikken og setter i verk presidenten sikkerhetspolitikk.
VG170326 Universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viste en rundspørring som VG gjorde på fem store universiteter og høyskoler i høst.
SA170326 USAs miljøsjef sier Donald Trump i løpet av de neste dagene signerer en presidentordre som skal avvikle ett av Obamas nasjonale tiltak mot global oppvarming.
SA170326 World Anti-Doping Agency ( WADA ) ble stiftet av nasjonale myndigheter og idrettsbevegelsen med IOC i spissen, og skal fremme, koordinere og overvåke kampen mot doping.
SA170326 Dette skal bidra til å sikre at nasjonale organ og internasjonale særforbund opptrer i henhold til et felles regelverk.
DB170326 Ifølge en rapport fra Italias nasjonale byrå for statistikk, blir nesten en fjerdedel av gravide arbeidstakere sparket under eller etter svangerskapet - selv om dette er ulovlig.
DA170326 Motstand mot innvandring, sansen for autoritære ledere, mistillit til global styring av det nasjonale og en ideologisk plassering på høyresida.
DA170326 Vårt Land skrev i høst at et flertall i komiteen vil ha nasjonale regler mot heldekkende ansiktsplagg på norske skoler.
SA170325 FIFA blir presset hardt av krav om at seks israelske fotballklubber i okkuperte palestinske områder blir utestengt fra deltakelse i Israels nasjonale liga.
SA170325 Nå forholder Bergen kommune seg til nasjonale regler.
DB170325 I så måte er det kanskje i overkant optimistisk å tenke at dette er ministeren som vil forstå betydningen av å utvikle framtidas nasjonale teater.
DA170325 I stedet for å ta prosjektet inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, mener transportkomitéen det er naturlig at spørsmålet om statlig medfinansiering « vurderes i forbindelse med framtidige nasjonale transportplaner.
BT170325 FIFA blir presset hardt av krav om at seks israelske fotballklubber i okkuperte palestinske områder blir utestengt fra deltakelse i Israels nasjonale liga.
BT170325 Statsminister Theresa May sier regjeringen har innført strenge mekanismer i prosjektet som skal sikre den nasjonale sikkerheten.
BT170325 Nå forholder Bergen kommune seg til nasjonale regler.
BT170325 GRIEGHALLEN : Handlingen i Rossinis opera « Il Turco in Italia » ( 1814 ) som Bergen Nasjonale Opera setter opp, er en collage av klassiske komedieelementer, skriver anmelder.
VG170324 Når nasjonale interesser kolliderer med prinsippet om overnasjonalitet.
SA170324 IRA fikk en massiv fordømmelse mot seg, og den hardeste fordømmelse kom fra de nasjonale katolikkene.
SA170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt fram, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
SA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
FV170324 Etter utdannelsen jobbet han som aspirant i Carte Blanche nasjonale kompani for samtidsdans og påfølgende 10 år som frilans dansekunstner.
BT170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt frem, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
BT170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
BT170324 FARGESTERKT : Bergen Nasjonale Opera har ikke spart på fargene under oppsetningen av « Tyrkeren i Italia ».
AA170324 En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt fram, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.
AA170324 Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.
AA170324 Stiklestad Nasjonale Kultursenter offentliggjør dette i en pressemelding fredag morgen.
AA170324 - Vi er utrolig glad for at vi kan få tilbake en kapasitet som Trond Espen Seim i rollen som Olav, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
SA170323 til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DN170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170323 « De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende.
DB170323 SWITCH-kampanjen er et viktig tiltak i den nasjonale overdosestrategien « Ja, visst kan du bli rusfri, men først må du overleve ».
BT170323 I Europa ble mistillit, rivalisering og nasjonale særordninger byttet med tillit mellom landene, fri handel på tvers av landegrenser og et ønske om samordning på en rekke politikkområder.
BT170323 En av EUs største problemer har vært at alle suksesser skrives på konto til nasjonale regjeringer og politikere.
BT170323 til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
AP170323 til en kampplattform som blant annet skal gi nasjonale serier for G14-, G16- og G19-lagene.
VG170322 Georges Park - Englands nasjonale fotballsenter - før kveldens treningskamp mot Tyskland i byen Dortmund.
VG170322 Avsløringer om nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakter med den russiske ambassadøren førte til hans avgang kort tid etter utnevnelsen.
VG170322 I 2012-2013 ble det nasjonale prosjektet, som Jensen var en del av, lagt ned.
SA170322 Saken ble plukket opp av en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, før DBU kom på banen med en korrigering av de faktiske forhold.
DA170322 Sist uke ble H, Frp, KrF og Venstre på Stortinget enige om å lage den største nasjonale sykkelsatsingen noensinne.
DA170322 Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid ble onsdag tildelt den nasjonale Ibsenprisen 2017 for stykket " Vår ære/vår makt ".
AP170322 - Jeg har lyst til å si til mine barn og barnebarn : Da de plyndret vår nasjonale rikdom, satt jeg ikke stille i sofaen, sa Navalnyj.
AP170322 Ett av de forholdene som kompliserte situasjonen var at Eirik Jensen i et par års tid ledet det topphemmelige « Nasjonale prosjektet ».
AP170322 Prestisjeprosjektet som er omtalt som « det nasjonale prosjektet » var klarert helt til topps i Oslo politidistrikt, og ble velsignet av daværende politimester Anstein Gjengedal.
AP170322 Likevel fikk han hovedansvaret for « Det nasjonale prosjektet » med Gjermund Cappelen som kilde.
AP170322 Saken ble plukket opp av en lang rekke nasjonale og internasjonale medier, før DBU kom på banen med en korrigering av de faktiske forhold.
VG170321 NYE REGLER : Etihad Airways, det nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater forbereder en landing på flyplassen i Abu Dhabi, som er en av flyplassene som angivelig blir rammet av de nye reglene.
VG170321 I etterkant av gruppens arbeid med denne saken har vi hatt en gjennomgang av arbeidet og hatt en intern evaluering, slik også de nye nasjonale varslingsrutinene sier vi skal ha i alle saker.
FV170321 - At flere nasjonale medier går sammen om dette og inviterer flere aktører til å bidra, er veldig positivt.
DN170321 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har alt måttet gå av etter å ha løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i USA.
DB170321 eten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
DB170321 Tygarts motforslag til organiseringen av dopingjakten, er at IOC i stedet bruker litt under halvparten av sparekontoen sin på 10 milliarder kroner til et antidoping-fond under tilsyn av de uavhengige nasjonale byråene.
DB170321 Mens det er ITA og WADA som skal kontrollere at de nasjonale antidopingbyråene tester bra nok, blir IOC sammen med regjeringene sittende i styret for denne kontrollvirksomheten.
DB170321 Han ønsker som mange av de nasjonale antidopingbyråene at idretten skal bli kontrollert gjennom et maktfordelingsprinsipp der både etterforskning, påtale - og domsfunksjon er helt uavhengig.
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser ».
DB170321 Derfor understreker forslaget viktigheten av å tøyle de nasjonale interessene, og har muligens med en referanse til saken mot Therese Johaug gjennom følgende begrunnelse for endring : « Systemet er nylig blitt utfordret av nasjonale antidoping byråer ( NADO ), av krangel mellom disse og gjennom anker fra internasjonale særforbund mot nasjonale domsavgjørelser »
DB170321 Der skal kjernen fortsatt være Verdens Antidopingbyrå ( WADA ) ; det kontrollorganet som i dag blir finansiert av IOC og de ulike nasjonale regjeringene med en 50/50 splitt på årsbudsjettet på rundt 250 millioner kroner.
DB170321 Arbeiderpartiet og SV hevder de borgerlige kort og godt har kikket på Oslo-skolen og kopiert den rødgrønne satsing på tidlig innsats i sin nye nasjonale satsing. 2015 og 2017 ¶
DB170321 ¶ SNAPCHAT : Nasjonale prøver i Sverige spres blant elever på Snapchat.
DB170321 I Norge gjennomføres de nasjonale prøvene på høsten for å finne ut hva eleven kan før man legger en plan videre.
DB170321 Formålet med nasjonale prøver i Sverige og Norge er ulike.
DB170321 De svenske nasjonale prøvene er en del av den endelige karaktersettingen for en elev, og gjennomføres på våren som en oppsummering av hva eleven har lært.
DB170321 Biologiprøven er den andre nasjonale prøven som lekkes ut i Sverige de siste ukene.
DB170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
DB170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene.
DB170321 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170321 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170321 Her er store nasjonale og internasjonale utstillinger og kongresser på Stavanger Forum-området en nøkkel.
DA170321 Datterselskapet, som får navnet Forum Convention, skal utelukkende jobbe med å hente store nasjonale og internasjonale kongresser og utstillinger til Stavanger. Én person overføres fra Stavanger Forums 20 ansatte, og det skal rekrutteres leder, researcher og selgere, i alt fem ansatte i oppstarten. - Én årsak til at det opprettes et datterselskap, er at det på sikt kan være ønskelig å invite
DA170321 - Dessuten er det strategisk viktig å disponere mye hallplass for å styrke området som et nasjonalt attraktivt sted for store nasjonale , internasjonale og globale konferanser.
DA170321 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
DA170321 Han er spesielt kritisk til at resultater fra nasjonale prøver i lesing og regning, elevundersøkelsens måling av mobbing og motivasjon, samt eksamensresultater på 10. trinn, skal avgjøre om kommunen får godkjentstempel eller mangellapp.
DA170321 Det skal lages en nasjonal standard eller nedre grense for kvalitet, som blant annet bygge på resultater fra nasjonale prøver, eksamen og Elevundersøkelsen.
DA170321 Folkehelseinstituttet konstaterer blant annet følgende i sin seneste nasjonale folkehelserapport : ¶
AA170321 - At flere nasjonale medier går sammen om dette og inviterer flere aktører til å bidra, er veldig positivt.
AA170321 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo i februar at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering av et nasjonalt minnested i Hole kommune.
AA170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
AA170321 Rapportens hovedforfatter, Selim Jahan mener vi legger for stor vekt på det nasjonale gjennomsnittet, som ofte skjuler enorme variasjoner.
AA170321 Westerveld presiserer at DNB forholder seg til regelverk fra en rekke nasjonale og internasjonale myndigheter, og at finanskonsernet har brukt store ressurser på oppfølging av anti-hvitvaskingsarbeidet de siste årene. ( ©NTB ) ¶
VG170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
VG170320 En fly fra det nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater forbereder en landing på flyplassen i Abu Dhabi, som er en av flyplassene som angivelig blir rammet av de nye reglene.
VG170320 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
VG170320 Til VG sier Humlegård at det nye nasjonale beredskapssenteret som planlegges utenfor Oslo, er et eksempel på at flere av politiets kapasiteter kan samles på ett sted i stedet for på flere adresser, og at der dermed blir lettere og rimeligere å sikre.
VG170320 Over flere år har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, sett at sikkerheten rundt nasjonale nøkkelobjekter ikke har vært god nok.
SA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
FV170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
FV170320 John Olsen ( Vest-Agder-museet ), Arild Andersen ( Driftsleder Kanonmuseet ), Erlend Hammer ( Nasjonale festningsverk ), Erling Kjærnes ( Forsvarsmuseet ), Jørgen Kristiansen ( Varaordfører Krf ) og Hege Boman Grundekjøn ( Stiftelsen Kanonmuseet ).
DN170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
DN170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak. | - Jeg ringer Telenors kunder ¶
DB170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde hatt skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
DB170320 * I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.
DB170320 VILLASTRØK : Det nasjonale skianlegget Holmenkollen er omkranset av villastrøk.
DA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
BT170320 Det var imidlertid ikke slik partifellen Ketil Solvik-Olsen så for seg at det skulle ende da han deltok på den nasjonale veikonferansen i Bergen i 2014.
BT170320 Det var imidlertid ikke slik partifellen Ketil Solvik-Olsen så for seg at det skulle ende da han deltok på den nasjonale veikonferansen i Bergen i 2014.
AP170320 Michael Rogers, som leder det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA, deltok også i høringen.
AP170320 Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn snakket med den samme ambassadøren samme dag som daværende president Obama utviste russiske diplomater.
AA170320 Politiet leter etter eksplosiver ved hovedkontoret til den nasjonale statsadvokaten i økokrimsaker etter at det ble ringt inn en bombetrussel mandag.
AA170320 I februar ble Trump tvunget til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter avsløringer om at han hadde skjult kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.
AA170320 Ulykkene på det nasjonale nettet har ikke nødvendigvis ført til store materielle skader.
AA170320 De foreløpige tallene viser at det skjedde 17 jernbaneulykker i 2016 på det nasjonale jernbanenettet.
VG170319 Ahrar al-Sham har hatt tydelige avgrensede, nasjonale mål og vært regnet som moderate til å være assosiert med Syrias jihadister.
VG170319 Et godt forslag i reiselivsmeldingen er å tilrettelegge og markedsføre nasjonale turstier.
SA170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
FV170319 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
FV170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
DB170319 Eller mer presist : Det er Marit Bjørgens rekke i individuelle distanserenn etter at hun ble mor til Marius, inklusiv tre nasjonale renn.
DA170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
BT170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
AP170319 Han viser til opplysningene om at FBI skal ha lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
AP170319 Utgående Hongkong-leder CY Leung ble mandag valgt av Den nasjonale folkekongressen til viseformann i CPPCC ( Det kinesiske folks politisk- konsultative konferanse ), forsamlingens viktigste rådgivende organ.
AP170319 Mens Kinas « parlament », Den nasjonale folkekongressen, har vært samlet i Beijing for å utøve demokrati med kinesiske særtrekk, det vil si gjøre vedtak etter kommunistpartiets direktiver, har Hongkong forberedt sitt eget « valg ».
AP170319 Alle slags godkjenninger fra lokale og nasjonale myndigheter.
AP170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
AP170319 20-åringen vant sprinten på Beitostølen i den nasjonale sesongåpningen i november, og har siden det tatt tre verdenscupseiere og en VM-bronse.
AA170319 Han viser til opplysningene om at FBI lekket opplysninger til mediene om Trumps nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakt med Russland.
SA170318 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
DA170318 Som gjennom den nye inndelingen av reisemålsselskaper i seks landsdelsselskaper riktignok er blitt færre, og etter planen mer effektive, men fortsatt mangler en overordnet kaptein, eller departement, som kan dedikere sin fulle tid til feltet og samle de nasjonale trådene - og skape en tydelig nasjonal strategi.
DA170318 Imidlertid satses det 7,5 millioner på Nasjonale Turstier, som skal brukes på tilrettelegging og vedlikehold av populære turområder.
BT170318 Hvis det virkelig er fare for at den nasjonale orden bryter sammen, er det ikke til Sverige, men til Danmark vi må for å finne smittekildens utspring.
BT170318 SV vil også kaste enhver form for kartlegging, nasjonale prøver og PISA-testing.
BT170318 Kartleggingsprøver og nasjonale prøver gir oss en pekepinn på hvilke skoler, klasserom og elever som trenger ekstra oppfølging og ressurser.
AA170318 I den nasjonale handlingsplanen mot støy står det at antallet svært støyutsatte personer skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
VG170317 Klæbo slo alle i den nasjonale konkurransen og fulgte opp med pallplass i Kuusamo helgen etter.
VG170317 Internasjonale og nasjonale særforbund har mye å hente på dette området, sier Anders Solheim.
VG170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DN170317 I stedet for å etablere en turistskatt, blir det etablert en tilskuddsordning for Nasjonale turiststier for å håndtere sikkerhets- og forsøplingsutfordringene som økt pågang av turister fører med seg.
DN170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170317 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt.
DB170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
DB170317 februar i år, ifølge Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi ( INGV ) i Italia.
DA170317 Skattekutt for hoteller, nasjonale turstier og bedre analyser av hvordan norsk reiseliv profileres vil gjøre næringen mer lønnsom, håper regjeringen.
DA170317 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen « samle og markedsføre » noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170317 For å fremme bærekraftig ferdsel i naturen vil regjeringen « samle og markedsføre » noen tilrettelagte turstier som nasjonale turstier, etter modell av de nasjonale turistveiene.
DA170317 Støtten til HRS kommer gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet.
DA170317 Også i klimaforliket i 2012 omtales nasjonale utslippsreduksjoner.
DA170317 Like fullt skriver NTB at Frps Øyvind Korsberg « mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem. » - Kvotesystemet virker ikke, og det vet vi godt, responderer Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
DA170317 Både Høyre, Frp og Ap uttaler til NTB at en videre vekst i de nasjonale klimautslippene er til å leve med.
BT170317 CNNs kilde i Det hvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170317 Avslaget ble begrunnet med Kinas nasjonale interesser.
AP170317 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter.
AP170317 Her deltar Kinas president på Den nasjonale folkekongressens avslutningsseremoni onsdag.
AP170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AP170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun.
AP170317 Etter mistanker om juks på nasjonale prøver i Romania, endret redaktørene av en ordbok på internett noen av ordene som uvanlig mange hadde søkt opp.
AA170317 CNN melder fredag at USA i praksis har beklaget saken overfor Storbritannia i en samtale mellom Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170317 Etter mistanker om juks på nasjonale prøver i Romania, endret redaktørene av en ordbok på internett noen av ordene som uvanlig mange hadde søkt opp.
AA170317 Eksplosjonen skjedde tidlig på ettermiddagen torsdag da damp fanget mellom lava og overflaten slapp ut i et kraftig utbrudd, forklarer Stefano Branca ved Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi ( INGV ) i Italia.
AA170317 CNNs kilde i Det hvite hus opplyser fredag at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AA170317 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Isaksen understreker at de nasjonale skoleekspertene ikke skal komme inn og overstyre det lokale nivåene.
AA170317 Han sier at de nasjonale ressursene til skoleutvikling fremover skal målrettes mer mot de kommunene som trenger det mest.
AA170317 klasse, de nasjonale prøvene på 5. og 8. trinn samt tall om mobbing, motivasjon og lærerstøtte fra Elevundersøkelsen.
AA170317 Støtten til HRS kommer gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet ».
AA170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun. ( ©NTB ) ¶
VG170316 President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak.
VG170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, legger hun til.
SA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
SA170316 Opp til nasjonale domstoler ¶
DN170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
DN170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
DN170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
DN170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp.
DN170316 Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige.
DN170316 - Forbudet er fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten, sa han.
DB170316 Nylig varslet Mack kutt av 30 årsverk som følge av tapet av den nasjonale avtalen med Rema.
DB170316 Avtalen kommer etter at Tromsø-bryggeriet mistet den nasjonale avtalen med Rema.
DB170316 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt.
DB170316 ( Dagbladet ) : Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, fikk i starten av februar sparken, etter å ha løyet om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA i overgangsperioden før presidentinnsettelsen i januar.
DA170316 - I Jemen er det spesielt Saudi-Arabia og land som USA, som selger våpen fordi de har nasjonale interesser i områdene.
DA170316 Spillerne har informert det nasjonale ishockeyforbundet om at de ikke vil møte opp til oppkjøringsleiren neste onsdag dersom det ikke tas " betydelige steg " mot en løsning på lønnskonflikten.
DA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
BT170316 TERRORALARM : Myndighetene sendte ut terrorvarsel via landets nasjonale varslingssystem Vigipirate da skytingen ble kjent.
AP170316 Avisen kaller Trumps budsjettprioriteringer « det mest dramatiske skiftet i hvordan nasjonale ressurser deles opp fra noen president siden Ronald Reagan ».
AP170316 Høyrepopulister fremstiller seg selv som det eneste partiet som forsvarer nasjonale verdier.
AP170316 Lofoten, Vesterålen og Senja ¶ en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk ¶ makspris i barnehage og på sikt gratis barnehage og SFO ¶ detaljerte nasjonale normer for lærertetthet på hver skole ¶ kvotering som virkemiddel i kampen for likestilling ¶ å gå mot oppmyking av arbeidsmiljøloven og en sterk fagbevegelse ¶
AP170316 Øyvind Korsberg fra Fremskrittspartiet mener det er akseptabelt at Norges nasjonale utslipp går opp så lenge vi er del av et velfungerende internasjonalt kvotesystem.
AP170316 Terje Lien Aasland fra Arbeiderpartiet mener klimasamarbeidet med EU gjør det mulig å fortsette å øke Norges nasjonale klimautslipp.
AP170316 Muligheten for økende nasjonale utslipp er en konsekvens av Norges klima-samarbeid med EU, framholder de.
AP170316 Klimaforlikene fra 2008 og 2012 fastsatte mål om store nasjonale utslippskutt innen 2020.
AP170316 Han er i hovedtrekk enig med Høyres miljøpolitiske talsperson Tina Bru, som i et intervju med NTB åpnet for økende nasjonale utslipp.
AP170316 Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige.
AA170316 Noen slik ordre fantes ikke, har USAs daværende nasjonale etterretningssjef, James Clapper, påpekt. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Anklagene er knyttet til Dutertes nasjonale narkokrig, som har kostet tusenvis av mistenkte livet etter at han overtok som president i juni i fjor.
AA170316 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fikk i 2015 drøyt 287.000 kroner av en russisk TV-kanal for å delta på et arrangement i Moskva.
AA170316 President Donald Trump utnevnte Flynn til sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, men han fikk sparken etter få uker som følge av avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren i Washington, Sergej Kisljak. ( ©NTB ) ¶
AA170316 I Bergen på grunn av Hansa som også mistet sin nasjonale leveringsavtale og kun skal selges lokalt.
AA170316 Nylig varslet Mack kutt av 30 årsverk som følge av tapet av den nasjonale avtalen med Rema.
AA170316 Avtalen kommer etter at Tromsø-bryggeriet mistet den nasjonale avtalen med Rema.
AA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
AA170316 Utvikler : Amerikaneren Jon Postel utviklet systemet for de nasjonale landkodene for domenenavn og delte ut kodene til hvert enkelt land fra 1987 og utover.
AA170316 Det var den nasjonale koden for norske domenenavn,.no, skrevet med et punktum foran slik at symbolet framsto enda merkeligere.
VG170315 Zac Petkanas, en senior rådgiver i Den demokratiske nasjonale komiteen, påstår derimot at Det hvite hus fremdeles holder tilbake resten av Trumps selvangivelse " for å gjemme det finnes av for eksempel finansielle forbindelser til russiske oligarker og regimet i Kreml. @danmericaCNN Haha.
VG170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven.
VG170315 Hendelsen skjedde på et fly fra Beijing til Melbourne, skriver Australias nasjonale byrå for transportsikkerhet, som advarer mot at den økte bruken av batteridrevne dingser øker faren for hendelser om bord i fly.
VG170315 Det pågår samtidig en etterforskning etter påstander om at titalls millioner dollar har forsvunnet fra Kenyas helsedepartement og den nasjonale ungdomstjenesten, melder Al Jazeera.
SA170315 Nasjonale og lokale politikere ønsker veksten skal skje på buss, sykkel og gangveier.
DB170315 En viktig forskjell ligger derimot i forslagets avsluttende del, der Arbeiderpartiet har kuttet ut setningen « Dei viltlevande marine ressursane er eigde av det nasjonale fellesskapet og skal medverke til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna ».
DB170315 ¶ NY SJEF : Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
DB170315 Den tidligere senatoren Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
DB170315 Den åpner for diffrensierte tolkinger i nasjonale domstoler.
BT170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud.
BT170315 Noen slik ordre fantes ikke, ifølge USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, James Clapper. ( ©NTB ) ¶
AP170315 - Under påskudd om å ta hensyn til den nasjonale sikkerheten er forbudet fortsatt rettet mot innvandrere og flyktninger, sa han.
AA170315 I tremånedersperioden som utløp ved årsskiftet var den gjennomsnittlige ledigheten til sammenligning 4,8 prosent, viser tall fra landets nasjonale statistikkontor ( ONS ). ( ©NTB ) ¶
AA170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at det er et svært viktig redskap for å fastholde den nasjonale sikkerheten og holde ekstremister ute, påpeker kritikerne at de verste terrorangrepene i USA siden 11. september 2001 er begått av enten radikaliserte amerikanske statsborgere eller av personer fra land som ikke omfattes av Trumps innreiseforbud.
AA170315 Noen slik ordre fantes ikke, ifølge USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, James Clapper. ( ©NTB ) ¶
AA170315 Den tidligere senatoren Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef.
AA170315 Prinsesse Märtha Louise var onsdag til stede under markeringen av den nasjonale revmatikerdagen i Oslo.
AA170315 - I dag, på den nasjonale revmatikerdagen, skal vi fokusere på hvordan livet kan leves best mulig i de nære relasjonene på tross av muskel- og skjelettplager, sa prinsessen i sin hilsningstale.
VG170314 Professoren, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Pusan Nasjonale Universitet i Sør-Korea, kommenterer også spekulasjonene om hva som var årsaken til at han ikke reiste seg fra stolen under intervjuet : Jo da, han hadde på seg bukser.
VG170314 Ei heller utpeker de vestlige regjeringers nasjonale , politiske motstandere som etterretningsmål.
VG170314 RASMUS HANSSON OG UNE BASTHOLM, nasjonale talspersoner for Miljøpartiet De Grønne ¶
SA170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
FV170314 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
FV170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
DN170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DB170314 Også om bestandsmålet for ulv blir det debatt, i likhet med forslaget om å avvikle alle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken, og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig.
DA170314 For foreldrene i Kværnerdalen har feiringen av den nasjonale barnehagedagen en klar bismak.
DA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
AP170314 Alle andre land har et eller flere nasjonale partier med over 20 prosent på målingene.
AP170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
AP170314 Han er for øvrig en av de mest erfarne innen dronebransjen i Norge, og ble tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner i 2017 under den nasjonale dronekonferansen « Droner i Norge » i februar.
AA170314 President Jimmy Morales sa mandag at en rekke ansatte i det nasjonale barnevernet er sagt opp, uten at han sa hvor mange det dreier seg om.
AA170314 Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.
AA170314 I dag markeres den nasjonale barnehagedagen.
VG170313 redje- og fjerdegenerasjons innvandrere automatisk blir etnisk norske i kraft av sin generasjon, og uavhengig av hvilke verdier og kulturelle tradisjon de verdsetter, mens individer i første- og annengenerasjon kun kan defineres som « etniske nordmenn » dersom de tiltrer og verdsetter den « felles nasjonale ( les : norske ) kulturelle tradisjonen » ?
VG170313 Det fremst år som noe i nærheten av en umulig øvelse, for meg bekjent finnes det ingen statistiske tall som viser hvor stor andel av innvandrerne som ( etterhvert ) føler tilhørighet til den norske « nasjonale og kulturelle tradisjon ».
VG170313 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
SA170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
SA170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
SA170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
DN170313 Så i 2017 må vi styrke innsatsen vår, slik at vi holder på den positive utviklingen og setter fart i den nasjonale innsatsen for å oppfylle løftet vi har gitt », skriver han i årsrapporten.
DN170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DB170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten.
DB170313 ¶ FÆRRE LYTTERE : Andelen som lytter på radio i Nordland har gått ned fra 74 til 64 prosent, etter at de nasjonale radiokanalene gikk fra FM-nettet til DAB, ifølge en undersøkelse utført av Kantar TNS.
DB170313 Mens de nasjonale radiokanalene har slukket sine FM-sendere, kan de lokale kanalene sende på FM i noen år til.
DB170313 Han er overbevist om at lokalradio har fått flere lyttere etter at de nasjonale kanalene gikk over til DAB.
DB170313 Da slukket NRK og de kommersielle nasjonale radiokanalene sine FM-sendere, og gikk over til DAB.
DB170313 Onsdag 15.mars markerer Norsk Revmatikerforbund den nasjonale revmatikerdagen med å arrrangere seminaret « Sex, samliv og kronikere » i Oslo.
DB170313 Märtha har flere ganger deltatt på arrangementer i forbindelse med den nasjonale revmatikerdagen.
DA170313 Det nasjonale DAB-nettet erstattet med DAB i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
BT170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
AP170313 President og partisjef Xi Jinping blir både av kinesiske og vestlige analytikere kritisert for å nøle med reformer for økonomien, nå sist foran Den nasjonale folkekongressen, som startet i Beijing søndag 5. mars.
AP170313 Kinas president Xi Jinping applauderer under åpningen av Den nasjonale folkekongressens årlige sesjon i Beijing søndag 5. mars.
AP170313 - Vårt land skal bli det største marked for roboter, sa Xi i en tale til det nasjonale vitenskapsakademiet i Beijing.
AP170313 Jeg tror at vi skiller lag mer på hvor raskt kulturer og nasjonale fellesskap kan endre seg, enn om disse er foranderlige.
AP170313 Det teller mer enn internasjonale og nasjonale regler i toppidretten, sier Maaseide til Dagbladet.
AA170313 Obama nekter via sin talsmann for å ha avlyttet Trump, og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen. ( ©NTB ) ¶
AA170313 - Når statens mulighet til å gripe inn svekkes på denne måten, vil det åpne for at kommuner handler stikk i strid med nasjonale mål og strategier, blant annet på jordvern, mener Lundberg.
AA170313 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
VG170312 Men det som er viktigst for meg, er å få tilbake den nasjonale suvereniteten, slik at vi kan bestemme over vår egen innvandringspolitikk, sier Wilders til NTB.
SA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
SA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DN170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
DN170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
DB170312 Det er ifølge skifestivalen publikumsrekord, og det ser ut til at festen fortsatte på T-banen på vei ned fra Norges nasjonale skianlegg.
AP170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
AP170312 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
AA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AA170312 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AA170312 Trump har brukt presidenttalerstolen til å kritisere både nasjonale og utenlandsbaserte selskaper for å benytte utenlandske råvarer og arbeidskraft for å produsere for salg i USA.
AA170312 Statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet opplyser til NTB at man i Norge er blitt informert om at det møtet trolig blir kort.
VG170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
VG170311 - Vi er klare til å sette i gang med både røyking både av heroin og andre stoffer så snart Stortinget og nasjonale myndigheter gir oss muligheten.
SA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
DB170311 Selv om lokale myndigheter har forbudt liknende arrangementer i de andre mellomeuropeiske landene, er det første gang de nasjonale myndighetene griper inn på denne måten.
DB170311 Selv om lokale myndigheter har forbudt liknende arrangementer i de andre mellomeuropeiske landene, er det første gang de nasjonale myndighetene griper inn på denne måten.
DA170311 Det går fram av tre nasjonale meningsmålinger denne uka.
AP170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AA170311 - Etter kontakt med nasjonale myndigheter er det sterk mistanke om at fersk kylling er årsaken til det økede antallet sykdomstilfeller, opplyses det.
AA170311 Også Høyres nasjonale samarbeidspartier går tilbake på målingen - Frp med 3,3 prosentpoeng til 9,9 prosent, Venstre med 2,9 prosentpoeng til 4 prosent og KrF med 0,5 prosentpoeng til 5,2 prosent.
VG170310 Videre er lovgivning som ivaretar den samiske urbefolkingen og nasjonale minoriteter eksempler på multikulturalisme i praksis.
VG170310 I skole og utdanningspolitikken har fokus på mangfold vært framtredende, gjennom rett til morsmålsundervisning ( som vel å merke nå er svakere enn for 15 år siden ), større synliggjøring av minoriteters perspektiver, og bekreftelse av minoritetsidentiteter, og nasjonale satsninger som f.eks.
DN170310 Visekronprins Muhammad Bin Salman i Saudi-Arabia har blant annet styringen over det nasjonale oljeselskapet Saudi Aramco som satser stort på fornybar energi og teknologi.
DN170310 - Jeg håper at dagens dom vil føre til en stans av den nasjonale splittelsen og være et grunnlag for nasjonal harmoni.
DB170310 I konvensjonen av 1954 står det følgende : « Stater skal ikke utvise en statsløs som lovlig oppholder seg på deres territorium, med mindre det skjer av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller den offentlige orden ».
DA170310 - For å hindre dette må den kommende nasjonale transportplanen trekke opp klarere mål for transportomfanget.
SA170309 Derfor er det på tide at vi nå utformer fremtidens nasjonale kulturpolitikk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
SA170309 Februar 2017 : AUF og Den nasjonale støttegruppen kunngjør at de gir opp minnesmerket på Sørbråten.
SA170309 Desember 2011 : Stoltenberg-regjeringen beslutter å opprette nasjonale minnesteder etter 22. juli på Utøya i Hole kommune og i regjeringskvartalet i Oslo.
SA170309 April 2013 : Daværende statsråd Rigmor Aasrud ( Ap ) melder at det nasjonale minnestedet i Hole skal ligge på Sørbråten.
DB170309 Komiteen understreket samtidig at regelen ikke skal benyttes i internasjonale konkurranser førstkommende sesong og at det er de nasjonale forbundene som bestemmer om stakefrie soner skal innføres nasjonalt eller ikke.
DB170309 Hun legger til at dette ikke er nasjonale tall over forgiftningssituasjonen i Norge, men at dette er et lite nøkkelhullinnkikk i en verden hvor man snakker om jenter som sliter mer psykisk enn tidligere, og hvor holdninger til legemidler har forandret seg.
DB170309 ¶ Roser Høyre : Når Høyre nå skal vedta et program på årets landsmøte, må de gjerne trampeklappe for resultatet av den nasjonale fraværsgrensen.
DB170309 Når Høyre nå skal vedta et program på årets landsmøte, må de gjerne trampeklappe for resultatet av den nasjonale fraværsgrensen.
DB170309 Jeg vil nemlig starte med å rose Høyre for innføring av den nasjonale fraværsgrensen i skolen.
DB170309 Også et kulturelt motivert forsvar for det nasjonale fellesskap, som hjørnestein for velferdsstatens solidaritetsordninger, kan framføres på en legitim måte.
DB170309 Et ønske om å beskytte det nasjonale fellesskap, slik jeg leser Tojes merknad, framstår som legitimt.
DB170309 Den nasjonale identiteten knytter 16- og17-åringene sammen, om enn på ulike vis.
DA170309 - Vanligvis vil nasjonale , politiske medvinder slå ut i byene også, sier statsviteren. og fortsetter : ¶
DA170309 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det Nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
DA170309 Det er ikke riktig, ifølge det Nasjonale referanselaboratoriet for luft og Miljø-direktoratet.
DA170309 Hun forteller at det ikke er utarbeidet nasjonale retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger, men at de har laget interne rutiner.
AP170309 Gjennomsnittet av nasjonale meningsmålinger utført i februar gir Høyre en oppslutning på 23,5 prosent, viser valgforsker Bernt Aardals oversikt.
AP170309 Derfor er det på tide at vi nå utformer fremtidens nasjonale kulturpolitikk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.
VG170308 Om den norske omsorgsretorikken overfor en dopingsuspendert utøver har påvirket FIS' avgjørelse om å anke den nasjonale dommen på 13 måneder eller ei, er det umulig å si noe sikkert om.
VG170308 Ikke minst på grunn av at skyldgraden ble vurdert som lav i den nasjonale avgjørelsen, der ingen av partene mener hun dopet seg med vilje.
VG170308 Brannen på barnehjemmet Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 25 kilometer sørøst for hovedstaden Guatemala by, startet da det ble satt fyr på madrassene i en av sovesalene, opplyser Nery Ramos, sjef for det nasjonale politiet i Guatemala.
VG170308 - Dokumentene truer vår nasjonale sikkerhet.
SA170308 Derfor er nasjonale , politiske tiltak så viktige, mener Aftenbladet.
DN170308 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble nødt til å trekke seg da det ble avslørt at han hadde holdt tilbake informasjon om sin kontakt med den russiske ambassadøren.
DB170308 - Russlands regjering nyter den alvorlige skaden på USAs internasjonale omdømme, som et resultat av Trump-administrasjonens første kaotiske uker, sier Andrew Weiss, tidligere rådgiver for Clinton i Det nasjonale sikkerhetsrådet ifølge Politico.
BT170308 - Vi har tidligere vært lokale og nasjonale i våre parolesaker, men i år ville vi se utover våre egne grenser.
BT170308 - Vi har tidligere vært lokale og nasjonale i våre parolesaker, men i år ville vi se utover våre egne grenser.
BT170308 Kulturskolerådet sier selv at de ikke har noen strategi for å bedre kjønnsbalansen, fordi kulturskolene ikke har gitt signaler om at nasjonale tiltak er ønsket.
BT170308 Kulturskolerådet gir også uttrykk for at det er vanskelig å handle med mindre man sitter på pålitelige, nasjonale tall.
BT170308 Det nasjonale Balansekunstprosjektet er et godt eksempel på hvordan både organisasjoner, festivaler og plateselskap har gått sammen for å ta tak i problemstillingen.
BT170308 Kulturskolerådet sier selv at de ikke har noen strategi for å bedre kjønnsbalansen, fordi kulturskolene ikke har gitt signaler om at nasjonale tiltak er ønsket.
BT170308 Kulturskolerådet gir også uttrykk for at det er vanskelig å handle med mindre man sitter på pålitelige, nasjonale tall.
BT170308 Det nasjonale Balansekunstprosjektet er et godt eksempel på hvordan både organisasjoner, festivaler og plateselskap har gått sammen for å ta tak i problemstillingen.
AP170308 Kinas utenriksminister Wang Yi kom med sine forslag til å redusere spenningen på Korea-halvøya da han onsdag deltok i møter under Den nasjonale folkekongressens sesjon i Beijing.
VG170307 Beskjeden om det som minner om en gisseltaking fra Nord-Koreas side, kom rett etter en uttalelse fra den nasjonale politisjefen i Malaysia om at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen.
VG170307 Avtalen med London innebærer at Nord-Irland kan samarbeide med det øvrige Irland på flere politiske områder, mens andre er eksklusivt forbeholdt den nasjonale regjeringen i London.
VG170307 Det vil likevel bli presentert nye opplysninger om 38-åringens planlegging og opphold i Syria, ifølge førstestatsadvokat Jan Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet.
VG170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra.
SA170307 Derfor er nasjonale , politiske tiltak så viktige, mener Aftenbladet.
DN170307 Tirsdag, rett før Nord-Korea kom med beskjeden om utreiseforbudet, klagde den nasjonale politisjefen i Malaysia på at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen.
DB170307 På den nasjonale kvota skal Halvor Egner Granerud, Sigurd Nymoen Søberg, Joachim Ødegård Bjøreng, Fredrik Bjerkeengen, Marius Lindvik og Richard Haukedal i aksjon i Kollen til helga.
DB170307 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skrev USAs minister for innenrikssikkerhet, John Kelly, i dokumentet som tegnet opp tiltakene.
DB170307 Videre framkommer det at informasjonen i den mottatte oversikten er gradert « begrenset », som skal « 'nyttes dersom det i noen grad kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende'.
DB170307 Beskjeden om det som minner om en gisseltaking fra Nord-Koreas side kom rett etter en uttalelse fra den nasjonale politisjefen i Malaysia om at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen.
DA170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra, hevdes det.
DA170307 Faktafamlingen til tilhengerne av datokjøring bekreftes ytterligere av at Stavanger siden 2014 har vært langt under grenseverdiene, samt under de nasjonale målingene.
DA170307 Jeg har imidlertid tatt opp at det må være handlingsrom for nasjonale ordninger.
AP170307 Beskjeden om det som minner om en gisseltagning fra Nord-Koreas side, kom rett etter en uttalelse fra den nasjonale politisjefen i Malaysia om at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen.
AP170307 Hvis befolkningen følger nasjonale kostråd, kan kvinner og menn få to gode leveår ekstra.
AP170307 Det er mye som skurrer ved forrige ukes nasjonale transportplansirkus : Den svimlende høye totalkostnaden, det ukelange, landsdekkende showet for å presentere planen og det faktum at det fremdeles ikke foreligger noen nasjonal transportplan.
AA170307 Tirsdag, rett før Nord-Korea kom med beskjeden om utreiseforbudet, klagde den nasjonale politisjefen i Malaysia på at Nord-Korea ikke samarbeider i drapsetterforskningen.
AA170307 Vi er blant de aller beste i å sikre en god vaksinedekning gjennom det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.
AA170307 Ledelse, styring og riktig kompetanse er derfor særlig løftet frem som viktig i den nye nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjonene.
AA170307 Disse områdene er nå ytterligere prioritert i den nye nasjonale retningslinjen.
AA170307 Dette er tydeliggjort med en egen anbefaling i den nye nasjonale faglige retningslinjen, og vil styrke det kommunale folkehelsearbeidet på sikt.
VG170306 Fungerende president Hwang Kyo-ahn innkalte mandag til hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet i Sør-Korea.
VG170306 Det har nasjonale oppgaver innen psykisk helse, rusmiddelforskning, smittevern, miljømedisin, epidemiologi og kunnskapsproduksjon.
VG170306 Dersom Uber er et transportforetak gjelder nasjonale lover og lisenser.
SA170306 Mandag startet den nasjonale kampanjeuka mot hodelus.
SA170306 I praksis henvender gjerne målestasjonseier seg til det nasjonale referanselaboratoriet for luft ( NRL ) for å få veiledning til plassering av målestasjoner.
SA170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
DN170306 Konfliktene mellom hæren og ulike militsgrupper har ført til at Libya har gått glipp av oljeinntekter på 68 milliarder dollar, ifølge utregninger gjennomført av Libyas nasjonale oljeselskap, National Oil Corporation ( NOC ), fra i fjor.
DN170306 Fungerende president Hwang Kyo-ahn innkalte mandag til hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet i Sør-Korea.
DB170306 Vi vet at mange skoler er opptatt av nasjonale anbefalinger, og Helsedirektoratet vil gjøre undersøkelser for å se om dette går i riktig retning, sier han.
DB170306 Fungerende president Hwang Kyo-ahn innkalte mandag til hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet i Sør-Korea.
DB170306 Det siste halvåret har mer enn 7500 dødd i narkotikarelaterte dødsfall, ifølge nasjonale politistatistikker.
DA170306 Han mener det nye innreiseforbudet for personer fra seks overveiende muslimske land er avgjørende for USAs nasjonale sikkerhet.
DA170306 Men også resultater i Elevundersøkelsen og nasjonale prøver kan få varsellampene til å lyse.
BT170306 Fylkeslegen har konkludert med at de interne rutinene var forsvarlige og i tråd med nasjonale retningslinjer.
BT170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
AP170306 Fungerende president Hwang Kyo-ahn innkalte mandag til hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet i Sør-Korea.
AP170306 Det er nok kun aktuelt å anke i de sakene hvor FIS mener at det er klart at dommen fra det nasjonale domsutvalget er feil.
AA170306 | Tillerson : Innreiseforbud avgjørende for USAs nasjonale sikkerhet ¶
AA170306 Utenriksminister Rex Tillerson mener det nye innreiseforbudet for personer fra seks overveiende muslimske land er avgjørende for USAs nasjonale sikkerhet.
AA170306 Ifølge lokale medier gikk mer enn 10.000 personer søndag kveld i tog i flere kilometer gjennom hovedstaden, fra parlamentet via Romanias forfatningsdomstol til det nasjonale antikorrupsjonsdirektoratet ( DNA ).
AA170306 Fungerende president Hwang Kyo-ahn innkalte mandag til hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet i Sør-Korea.
AA170306 Politiet på Filippinene har offisielt gjenopptatt sin nasjonale krig mot narkotika.
AA170306 Dette er deres sjanse til et nytt liv, sa han mandag på en pressekonferanse der han offentliggjorde opprettelsen av en ny antinarkotikaenhet underlagt det nasjonale politiet.
AA170306 Den nasjonale politisjefen Ronald Dela Rosa opplyser at de blant annet vil gå til aksjon mot mistenkte samfunns- og kirkeledere.
AA170306 USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om avlytting av Trump Tower under valgkampen.
AA170306 - Et scenario er at man skal legge ned regioner og erstatte disse med nasjonale fagmiljøer, noe som innebærer at regionsjefene mest sannsynlig vil få nye oppgaver.
AA170306 Vi vet at mange skoler er opptatt av nasjonale anbefalinger, og Helsedirektoratet vil gjøre undersøkelser for å se om dette går i riktig retning, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Mandag startet den nasjonale kampanjeuka mot hodelus.
AA170306 Den nasjonale posisjonen er derimot noe mer usikker.
VG170305 Uten engang å kvalifisere seg til den nasjonale finalen.
VG170305 Avisen kaller det for en « superskrell » at det var hennes motstander Anton Hagman som gikk videre fra det svenskene kaller for « Andra chansen » og til den nasjonale finalen i « Melodifestivalen », som er svenskenes svar på MGP.
DB170305 Når flere av de blir pågrepet forklarer de at de er « mennesker fra jorden », ikke nasjonale borgere, sier lensmann Haugan - som også tror miljøet har medhjelpere som hjelper dem med lovtekster og formuleringer.
DB170305 juli ble det satt av store penger til produksjon av litteratur om det nasjonale traumet.
DA170305 » Hjeltnes nevner det store nasjonale prosjektet i Tromsø, men også at historiker Ole Kristian Grimnes er i ferd med å skrive en bok med et samlet grep om perioden 1940 - 1945.
BT170305 Heller ikke da han var presidentkandidat, og heller ikke mot valgkampapparatet hans, sier Clapper, som var USAs nasjonale etterretningssjef i Barack Obamas tid som president, til NBC.
AP170305 James Clapper var USAs nasjonale etterretningssjef i Barack Obamas tid som president.
AA170305 Clapper var USAs nasjonale etterretningssjef i Barack Obamas tid som president.
AA170305 Heller ikke da han var presidentkandidat, og heller ikke mot valgkampapparatet hans, sier Clapper, som var USAs nasjonale etterretningssjef i Barack Obamas tid som president, til NBC.
VG170304 Etter nyttår har han fått konkurrert i både nasjonale og internasjonale renn med varierende hell.
VG170304 Russland vedtok i 2013 den nasjonale loven som forbyr « homoseksuell propaganda mot mindreårige ».
VG170304 Besøket var i anledning den nasjonale lesedagen i USA, skriver The Telegraph.
DB170304 De må dømme etter sportsånd og ikke med nasjonale øyne, tordner han.
DB170304 Tidligere har Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, gått av grunnet tilbakehold av opplysninger om kontakt med den russiske ambassaden.
DB170304 NEW YORK ( Dagbladet ) : USAs president, Donald Trump, dro fredag kveld amerikansk tid for å tale på vårsamlingen til republikanernes nasjonale komité i Palm Beach i Florida.
DB170304 Michael Flynn overlevde bare en snau måned som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DA170304 Men - Arbeiderpartiet er vel heller ikke så langt unna tankegangen, så ivrig de var på å målstyre programmene for å rette oppmerksomhet mot ulike nasjonale markeringer som de var, sist de satt i regjering.
BT170304 Storbyene må jobbe sammen for å påvirke nasjonale politikere.
AP170304 Samtidig har det kommet frem at Trumps svigersønn Jared Kushner møtte ambassadøren i desember, sammen med den påtroppende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
AA170304 Khaires uttalelser falt lørdag, under et møte med den nasjonale somaliske tørkekomiteen.
AA170304 Museene i Sør-Trøndelag A/S ble dannet i 2008 og er blant de største organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket, med vel 197 årsverk.
AA170304 Mists sentrale rolle i utviklingen av det nasjonale kurset « Det relevante museum » og nettstedet samlingsnett.no blir spesielt trukket frem.
VG170303 Pressekonferansen er bare den siste utviklingen i skandale-sagaen om Donald Trump og hans forhold til Russland, og kommer kun drøyt to uker etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike T.
VG170303 NASJONALE REGLER : SV og V vil ha ordninger som gjør det lettere å lade elbilen - og dermed friste flere til å kjøpe en utslippsfri bil.
DN170303 Staten skal ta hele regningen for jernbanetunnelen, men trolig bare halve regningen for den nye T-banetunnelen under Oslo sentrum, som også er lagt inn i den nye nasjonale transportplanen.
DB170303 ¶ RUSSLAND-MØTE : Da USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, generalen Michael Flynn, hadde et møte med den russiske ambassadøren til USA, var Donald Trumps svigersønn - Jared Kushner - med på møtet.
DB170303 ( Dagbladet ) : Da USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, generalen Michael Flynn, hadde et møte med den russiske ambassadøren til USA, var Donald Trumps svigersønn med på møtet.
DB170303 Den allerede sparkete nasjonale sikkerhetsrårgiveren Michael Flynn fortalte ikke sannheten om sine møter med Kisljak til visepresident Mike Pence.
DA170303 Vi er helt enige i at det trengs en helhetlig gjennomgang og en debatt om fremtidens nasjonale kulturpolitikk.
AP170303 Britenes uttreden av EØS kan påvirke klimarammeverket mot 2030, og Norges oppfyllelse, fordi dette kan medføre endringer i den foreslåtte nasjonale innsatsfordelingen i ikke-kvotepliktig sektor.
AP170303 Britenes uttreden av EØS kan påvirke klimarammeverket mot 2030, og Norges oppfyllelse, fordi dette kan medføre endringer i den foreslåtte nasjonale innsatsfordelingen i ikke-kvotepliktig sektor.
AP170303 Det var en rekke telefonsamtaler med nettopp Kisljak som gjorde at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn måtte gå av i februar, etter bare tre uker i jobben.
AP170303 Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen.
AP170303 Bent Høie sier det foreligger en rekke nasjonale rapporter fra Helsetilsynet, ombud, og Nasjonalt senter for menneskerettigheter som forteller at dette ikke er enkelthistorier, men enkelthistorier som representer eldreomsorgen.
AA170303 Trumps svigersønn Jared Kushner og Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn møtte den russiske ambassadøren i desember, ifølge Det hvite hus.
AA170303 Staten skal ta hele regningen for jernbanetunnelen, men trolig bare halve regningen for den nye T-banetunnelen under Oslo sentrum, som også er lagt inn i den nye nasjonale transportplanen.
VG170302 Så langt er de nasjonale kanalene fjernet fra FM i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.
VG170302 De nasjonale radiokanalene fjernes fra FM-nettet i løpet av året.
SA170302 En lang prosess som ifølge Get er et resultat av tøffe forhandlinger og rettighetsklareringer med nasjonale og internasjonale innholdsleverandører.
SA170302 - På den annen side kan det være en strategi for nummer tre- og fire-tjenester å inngå avtaler med sterke merkevarer i nasjonale markeder.
FV170302 En lang prosess som ifølge Get er et resultat av tøffe forhandlinger og rettighetsklareringer med nasjonale og internasjonale innholdsleverandører.
FV170302 - På den annen side kan det være en strategi for nummer tre- og fire-tjenester å inngå avtaler med sterke merkevarer i nasjonale markeder.
DN170302 For noen uker siden gikk Trumps øverste nasjonale sikkerhetsrådgiver, eksgeneral Michael Flynn, av som følge av avsløringer i amerikanske medier om at han hadde snakket med russiske myndigheter om amerikanske sanksjoner og senere løyet om å ha hatt disse samtalene.
DB170302 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver går av ¶
DB170302 Men det en som har hatt kontakt med Russland er Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DB170302 Den endelige nasjonale transportplanen blir ikke lagt fram før nærmere påske.
DA170302 » Det står i skarp kontrast til det Stortinget vedtok som ett av to nasjonale mål i friluftspolitikken, da de i høst behandlet Friluftsmeldingen, sier Dåsnes.
DA170302 Leder Lisbeth Kristine Røyneland i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene er lettet over statens seier.
BT170302 En lang prosess som ifølge Get er et resultat av tøffe forhandlinger og rettighetsklareringer med nasjonale og internasjonale innholdsleverandører.
BT170302 - På den annen side kan det være en strategi for nummer tre- og fire-tjenester å inngå avtaler med sterke merkevarer i nasjonale markeder.
AP170302 Samtidig har det kommet frem at Trumps svigersønn Jared Kushner møtte ambassadøren i desember, sammen med den påtroppende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.
AP170302 Olav Thon Stiftelsen ved Olav Thon deler torsdag ut priser verdt 43 millioner kroner til internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter innen matematikk, naturvitenskap og medisin.
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AP170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AP170302 En lang prosess som ifølge Get er et resultat av tøffe forhandlinger og rettighetsklareringer med nasjonale og internasjonale innholdsleverandører.
AP170302 - På den annen side kan det være en strategi for nummer tre- og fire-tjenester å inngå avtaler med sterke merkevarer i nasjonale markeder.
AA170302 De fire partilederne på borgerlig side trommet sammen til pressekonferanse om hovedtrekkene i den nye nasjonale transportplanen på Oslo S torsdag.
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
AA170302 Både Moen og avdelingsleder og spesialist i sexologisk rådgivning ved Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo, Ingun Wik, etterlyser nasjonale retningslinjer for transhelseomsorg.
AA170302 Han ble tildelt ordenen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, like ved amfiscenen der han startet teaterkarrieren i « Spelet om Heilag Olav ». 70-åringen er nettopp i mål med en av sine største scenesuksesser.
VG170301 Nicola Sturgeons popularitet har vært dalende etter at hun gjorde rent bord i det nasjonale parlamentsvalget og sikret SNK 56 av Skottlands 59 seter.
VG170301 Regjeringen besluttet opprinnelig i fjor at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skulle stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
VG170301 juli-hendelsene Lisbeth Kristine Røyneland, her fra en pressekonferanse om arbeidet med det nasjonale minnestedet i Hole kommune.
FV170301 Her kan Svein Skisland for eksempel lese at Errol Canute Fraser har samtlige nasjonale skøyterekorder på Jomfruøyene.
DN170301 ¶ Olav Thon Stiftelsen deler for 2017 ut i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdannelse, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
DN170301 ¶ Olav Thon Stiftelsen deler for 2017 ut i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdannelse, tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.
DN170301 « President Trump ignorerer seriøse trusler mot vår nasjonale sikkerhet fra Russland, som ikke er vår venn, mens han fremmedgjør våre allierte som kjempet mot dette ved vår side og er våre venner i en farlig verden.
DN170301 For å igangsette vår nasjonale gjenoppbygging, vil jeg be Kongressen om å godkjenne lovgivning som gir en tusen milliarder dollar investering i infrastrukturen til De forente stater, finansiert gjennom både offentlig og privat kapital, og millioner av nye jobber ».
DN170301 Kinas økonomi og veien videre er ventet å bli et av hovedtemaene under det årlige møtet i Kinas nasjonale folkekongress i neste måned. ( ©NTB ) ¶
DB170301 NÅR Iivo Niskanen vinner den konkurransen han aller helst vil vinne og løfter Finland i lykkelig VM-rus, er det tid for å legge til side minnet om den nasjonale skandalen i Lahti 2001.
DB170301 Mens tingretten gikk langt i å overprøve kriminalomsorgens vurderinger, la lagmannsretten vekt på at « EMD har vist tilbakeholdenhet med å overprøve risikovurderingen som nasjonale myndigheter har lagt til grunn ».
DA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
DA170301 juli-hendelsene og AUF foreslo for noen uker siden at det nasjonale minnestedet i Hole kommune legges til området rundt Utøyakaia.
BT170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
BT170301 Regjeringen gjemmer seg på sin side bak beleilige formuleringer som « rikets sikkerhet » og « vitale, nasjonale sikkerhetsinteresser ».
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AP170301 ) McMaster kommer til å bli svært vesentlig, sier Brende, og henviser med det til forsvarsministeren og den ferske nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for lovene våre, sa presidenten, som lenge har vært kritisk til dagens immigrasjonsregelverk.
AA170301 Ordet " great " i en eller annen form ble brukt 23 ganger, blant annet da Trump nevnte " våre fremragende gruvearbeidere " og " vårt store nasjonale infrastrukturprogram ".
AA170301 - Jeg tror det er mulig å få til en reell og positiv immigrasjonsreform, så lenge vi kan fokusere på følgende mål : å gjøre jobbene og lønningene til amerikanere bedre, å styrke landets nasjonale sikkerhet og å gjenopprette respekten for loven.
AA170301 Prost i Sør-Innherad prosti 2006 - Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.
AA170301 Prost i Sør-Innherad prosti 2006 - Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.
AA170301 Det nasjonale tilsynet i 2016 har kun tatt stikkprøver, men mønsteret er så klart at funnene har overføringsverdi til alle kommuner.
AA170301 Nasjonale tilsyn avdekker store avvik mellom lovgivers intensjon og kommunenes praksis.
VG170228 - Tja, da får jeg vel gå naken i SM da, svarer Calle Halfvarsson, og tenker på det nasjonale mesterskapet som venter i mars måned.
DN170228 Karimi har alene gjort at UiA har fått halvannen million kroner årlig fra den nasjonale publiseringspotten.
DN170228 - Den internasjonale situasjonen er fortsatt kompleks og ustabil, og det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter, og det er motsetninger mellom innenlandsk overkapasitet og strukturell oppgradering, skriver Li Xiaochao, nestleder for Kinas nasjonale statistikkmyndigheter, på byråets egne nettsider, ifølge Reuters.
DB170228 - President Trump har planer om å legge fram et forsvarsbudsjett som er bare 3 prosent over Obamas forsvarsbudsjett, et budsjett som gjorde militæret underfinansiert, for lite og ikke klar til å konfrontere truslene mot vår nasjonale sikkerhet, sier McCain i en uttalelse.
DB170228 ( Dagbladet ) : I dag ble det gjort kjent at nye E8 i Ramfjord er med i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
BT170228 Innsatsen er en del av regjeringens nasjonale strategi for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier.
BT170228 Både Opera Bergen, Bergen Nasjonale Opera, Festspillene, Bergen Live og andre kan være partnere i det nye Sentralbadet.
AA170228 Vulkanens ferskeste utbrudd startet sent mandag, opplyser en talsperson for Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi ( INGV ) i Italia.
AA170228 Den nasjonale bombegruppen er kalt ut til stedet.
AA170228 Markedsandelstallene som kommer i dag, viser hvem av våre fire nasjonale dagligvareaktører som sitter igjen med hvor stor andel av disse milliardene.
AA170228 Anført av statsministeren selv, lekket de fire borgerlige partiene tirsdag i nord og vest fra den nye nasjonale transportplanen.
VG170227 Det norske flagget, nasjonaldagen, de nasjonale heltene og så videre er automatisk symboler for hele nasjonen, også for minoritetsgrupper.
SA170227 Stavanger kommune vant den aller første nasjonale Klarspråksprisen for kommuner.
SA170227 ENIGE : Regjeringen er blitt enig med samarbeidspartiene sine i Stortinget om de nasjonale transportplanene de neste ti årene.
DN170227 Disse landene bruker all tid på nasjonale og internasjonale kriser og er ikke pålitelige partnere, sier Muhammad Luthfi Zuhdi, som leder islamske studier og Midtøsten ved University of Indonesia, til Jakarta Globe.
DB170227 I Libanons hovedstad Beirut har Louay Hussein, en 57 år gammel kjent syrisk dissident, dannet en ny politisk opposisjonsgruppe kalt Den nasjonale blokken.
DB170227 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170227 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DA170227 I 2015 var det i Kannik 4 timer med nitrogenoksid ( NO2 ) over nasjonale måltall, mens det i 2016 var 32 timer.
BT170227 ENIGE : Regjeringen er blitt enig med samarbeidspartiene sine i Stortinget om de nasjonale transportplanene de neste ti årene.
AP170227 Den nasjonale bombegruppen er kalt ut til stedet.
AP170227 ENIGE : Regjeringen er blitt enig med samarbeidspartiene sine i Stortinget om de nasjonale transportplanene de neste ti årene.
AA170227 Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trakk seg i kjølvannet av avsløringene om hans kontakt med Russlands ambassadør i Washington i slutten av desember.
AA170227 Mattis skal senere mandag orientere det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus om anbefalingene i planen.
AA170227 Landets nasjonale politistyrke sier selvmordsbomberen nærmet seg politistasjonen i byen Constantine da han ble skutt.
VG170226 - Vi mistenker at en stor del av de 53 brannene er påsatt av utenforstående personer, sier Ola Stoltz, seksjonssjef i politiets nasjonale operative avdeling ( Noa ), til SVT.
FV170226 Til Bergens Tidende sier den nåværende lederen av den nasjonale støttegruppa, Lisbeth Kristine Røyneland, følgende om prosjektet : ¶
FV170226 Han er tidligere leder av den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-hendelsene.
DN170226 Det viktigste er å sikre regulering som også fremmer norske delingstjenester, enten de forblir nasjonale aktører eller klarer å erobre et globalt marked, sier forfatteren.
BT170226 Switch-kampanjen er et viktig ledd i vår nasjonale overdosestrategi.
AP170226 Tidligere denne uken skrev The New York Times at deler av Trumps omstridte omorganisering av Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ) ble gjort ved et uhell.
AP170226 Det betyr at antallet aktuelle kandidater til jobber iblant utenriksdepartementet, det nasjonale sikkerhetsrådet og forsvarsdepartementet er relativt begrenset.
SA170225 Vi kan altså takke Alvhild for at Tromsø kom på det nasjonale basketball-kartet og etablerte seg der.
SA170225 Alvhild var den som kjempet på Basketball-tinget for at Tromsø skulle få delta i den nasjonale serien.
DB170225 Det er de nasjonale medlemmene av nominasjonskomiteen som har nominert verkene.
DB170225 Teamet til Greengrass har også vært i kontakt med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-terroren, som videre har informert medlemmene sine om filmplanene.
AA170225 Zhong Shan blir ny handelsminister og He Lifeng tar over Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon ( NDRC ).
VG170224 Vi er nødt til å skape et sterkt FN og regionale institusjoner som er til å stole på, og som er i stand til å presse nasjonale regjeringer til å adlyde, sier han.
VG170224 Samt få et tydelig mandat med nasjonale retningslinjer for stillingenes innhold.
VG170224 * NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET : Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.
SA170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
SA170224 Helsedirektoratet opplyser at man ikke har de samme nasjonale retningslinjene her til lands og at det derfor er opp til hvert enkelt sykehus hvordan man løser dette.
FV170224 Leder for den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Kristine Røyneland, bekrefter til BT at hun er informert om filmprosjektet.
FV170224 Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.
FV170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
FV170224 Helsedirektoratet opplyser at man ikke har de samme nasjonale retningslinjene her til lands og at det derfor er opp til hvert enkelt sykehus hvordan man løser dette.
DN170224 Noe han mener truer USAs nasjonale sikkerhet.
DN170224 Dette skal ha skjedd like etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte trekke seg 13. februar for å ha hatt slike kontakter med Russlands ambassadør til USA, og senere løyet om det blant annet til visepresident Mike Pence.
DN170224 Det er heller ingen tvil om at Trumps forhold til Russland innad i etterretningstjenestene oppfattes som problematiske, og en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.
DB170224 For majoriteten av det norske folk ble 20-åringen først og fremst et kjent navn da han banket alle i den nasjonale åpningen på Beitostølen.
DB170224 Mandag i forrige uke måtte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gå av etter å ha gitt feilaktige opplysninger til USAs visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russlands ambassadør.
DB170224 Tilbud som er unormalt lavt fordi det ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler skal avvises, påpeker NHO-advokaten.
DB170224 I bransje etter bransje vil etablerte forretningsmodeller bli satt på prøve, nasjonale aktører vil bli utfordret av globale og maskiner vil ta over stadig flere arbeidsoppgaver som mennesker utfører i dag.
DB170224 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-terroren har informert medlemmene om planene. - 22. juli er alltid vanskelig.
BT170224 Leder for den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Kristine Røyneland, bekrefter til BT at hun er informert om filmprosjektet.
BT170224 Det har også vært møter med den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene.
AP170224 McMaster sammen med sin nye sjef Donald Trump like etter at han ble utnevnt til USAs neste nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170224 Hensikten med de nye nasjonale retningslinjene, er at sykehuspersonalet skal kunne lete etter skader på en mer effektiv og systematisk måte.
AP170224 Helsedirektoratet opplyser at man ikke har de samme nasjonale retningslinjene her til lands og at det derfor er opp til hvert enkelt sykehus hvordan man løser dette. fizkes / Shutterstock ¶
AA170224 Etter pågripelsen ble hun tatt med til de nasjonale politihovedkvarterene hvor det ble gjennomført en helsesjekk.
AA170224 På plassene bak Strinda i den nasjonale konkurransen kom et lag fra Rauma videregående skole på andre og Åssiden videregående skole på tredje plass.
AA170224 Laget fra Strinda videregående skole gikk helt til topps i Tines nasjonale matcup i Stavanger fredag.
VG170223 - Blant meksikanere er det bekymring og irritasjon over det som oppfattes som politikk som kan skade Mexicos nasjonale interesser og meksikanere her og i utlandet, sa utenriksminister Luis Videgaray på en pressekonferanse i Mexico City torsdag, ifølge Reuters.
VG170223 - Det konkrete antallet ( ulv, journ.anm ) vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
VG170223 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti.
DB170223 Sesong for sesong blir bildet av en av norsk idretts beste utøvere stadig klarere : ¶ 26 år gamle Maiken Caspersen Falla er kanskje bare rundt halvveis i seniorkarrieren sin, men hun har allerede etablert seg i det mest eksklusive selskapet av nasjonale sportshelter.
DB170223 - Det er mye irritasjon og bekymring blant meksikanere nå, som ser at politikken kan skade den nasjonale interessen til meksikanere både hjemme og utenfor landet, sier han ifølge Reuters.
DB170223 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
DB170223 Nasjonale regjeringer og eksperter varslet likeledes om at faren for et populistisk jordskjelv aldri har vært så overhengende.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
AP170223 På lederplass har The New York Times skrevet at Bannons inntreden i Det nasjonale sikkerhetsrådet « politiserer prosessen for beslutninger om rikets sikkerhet ».
AP170223 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn fikk sparken da det ble kjent at han hadde diskutert sanksjoner med den russiske ambassadøren, og deretter løyet om det.
AA170223 Den spanske nasjonale domstolen, som håndterer korrupsjon og økonomisk kriminalitet, sier at Rato er funnet skyldig i underslag mens han ledet bankene Caja Madrid og Bankia.
AA170223 Sør-Koreas forsvarsdepartement vil ikke bekrefte at de sender denne meldingen, av nasjonale sikkerhetshensyn.
AA170223 De Grønnes nasjonale talsperson Une Aina Bastholm ønsker å gjøre det lettere å ha to statsborgerskap, dersom en ønsker det.
AA170223 Kanonprisen er den nasjonale filmbransjens pris, hvor vinnerne stemmes fram av bransjen selv.
VG170222 Advokat Erik Bratterud ved Regjeringsadvokaten, la onsdag fram en ny rapport som viser til det de hevder er Mahads bror Abdoulkader nasjonale ID-kort, utsendt fra Djibouti, og brorens tjenestepass fra Djibouti.
DN170222 Vi får til en lokal løsning, og så kommer det nasjonale virkemiddelapparatet Giek og fraråder lokale investorer å gå inn i vårt selskap, sier Remøy.
DN170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
DB170222 IOC-presidenten kunne fortelle at de jobber med å lage hele antidopingsystemet mer uavhengig av internasjonale idrettsforbund og nasjonale interesser.
DB170222 Det er i grunnen ikke annet enn det Stortinget gjør hver eneste dag - lager lover, regler og inndelinger som den nasjonale forsamlingen " tvinger " sammen... » ¶
DB170222 I 1997 og 1998, under USAs president Bill Clinton, var han direktør for spørsmål om demokrati, menneskerettigheter og humanitært arbeid ved Det hvite hus' Nasjonale sikkerhetsråd.
DA170222 | IOC-presidenten vil ikke ha nasjonale avgjørelser ¶
DA170222 Vi ønsker at CAS skal sanksjonere og ikke de nasjonale forbundene.
DA170222 Bach ønsker seg et system der ikke nasjonale særforbund avgjør sakene.
DA170222 - Dere vil kvitte dere med alle former for nasjonale avgjørelser om straff i dopingsaker ?
BT170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
AP170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AP170222 - Senteret ble opprettet for å styrke politiets håndtering av nasjonale kriser som utfordrer kapasitet og kompetanse i et eller flere politidistrikt, men også bistå politidistriktene i situasjoner hvor det er behov for det, sier Jørn Schjelderup, fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet til Aftenposten.
AA170222 - Økningen i ulovlig innvandring ved den sørlige grensen har overflommet føderale byråer og ressurser og har skapt en betydelig sårbarhet i den nasjonale sikkerheten til USA, skriver Kelly i det ene dokumentet som tegner opp tiltakene.
AA170222 - Dette er sjokkerende dårlig håndverk fra nasjonale politikere.
AA170222 - Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.
AA170222 - Det konkrete antallet i Norge vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier Helgesen, som tror initiativet blir tatt godt imot.
AA170222 Et innovasjonssenter i Hesthagen er etter NTNUs oppfatning det riktige svaret på de nasjonale utfordringene om å skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig Norge i fremtiden.
VG170221 Ny VG-undersøkelse : Ja, vi elsker kongen ! Nasjonale symboler ¶
VG170221 Da trenger vi i enda større grad sterke nasjonale symboler som kan samle oss, som vi kan begeistres over, sammen.
SA170221 I tillegg vil de nasjonale antidopingorganisasjonene kunne gjennomføre tester på utøvere fra egen nasjon.
DN170221 Rundt 10.000 personer deltok i Trump-protester i New York for å vise sin motstand mot den nye presidenten på den nasjonale fridagen « Presidents day ».
DN170221 Det var demonstrasjoner mot Donald Trump i en rekke byer i USA mandag på den nasjonale fridagen « Presidetns day ».
DB170221 Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
DB170221 Norske rojalister liker å tro at kongehuset er en upolitisk institusjon, en varm dundyne der nasjonale tradisjoner, ritualer og symboler kan leve et trygt og beskyttet liv.
DA170221 Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte tirsdag IOR-senteret på Universitetet, for å se hvordan det nasjonale senteret arbeider for å få mest mulig olje opp fra reservoarene.
DA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
BT170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
BT170221 I utredningen slås det fast at Bergen allerede er det nasjonale tyngdepunktet for marin forskning og forvaltning i Norge.
AP170221 Oval jobbweekend : Donald Trump presenterte mandag på Mar-a-Lago sin nye nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170221 Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver : « General McMaster blir sett på som en av hærens ledende intellektuelle ». ( ©NTB ) ¶
AP170221 På lørdag avholdes Norges første nasjonale onecoin-arrangement.
AP170221 Riksrevisjonen mener at de ikke samarbeider godt nok om beskyttelse av viktige, nasjonale institusjoner.
AP170221 Kong Harald holder tale under den nasjonale minneseremonien etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.
AP170221 I tillegg vil de nasjonale antidopingorganisasjonene kunne gjennomføre tester på utøvere fra egen nasjon.
AA170221 Rundt 10.000 personer deltok i Trump-protester i New York for å vise sin motstand mot den nye presidenten på den nasjonale fridagen « Presidents day ».
AA170221 - Denne turen var en meningsfull påminnelse på hvorfor vi må kjempe mot fordommer, intoleranse og hat i alle former, sa Trump tirsdag etter et besøk til Det nasjonale museet for afroamerikansk historie og kultur i Washington tirsdag.
AA170221 Libyas nasjonale oljeselskap kunngjorde i januar at det vil forsøke å få utenlandske selskaper til å investere i landet i et forsøk på å få fart på oljeproduksjonen og stabilisere økonomien etter flere år med væpnet konflikt og politisk kaos.
AA170221 Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, trakk seg etter å ha forklart seg uriktig om sine samtaler med Russlands ambassadør til Washington.
AA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
AA170221 En pasient sa så treffende : « Dere har nasjonale retningslinjer for å bryte oss ned, men har dere det samme for å bygge oss opp igjen ?
AA170221 Det er i dag utarbeidet gode nasjonale handlingsprogram for hvordan de enkelte kreftformene skal behandles.
VG170220 Den nye nasjonale sikkerhetsrådgiveren, som tidligere har tjenestegjort både i Irak og Afghanistan, var derimot ikke førstevalget til den amerikanske presidenten : Viseadmiralen Robert Harward var den første som ble spurt om å ta på seg jobben.
SA170220 Barbro Johansen skal ikke lenger lede Bravo-guttene som spiller i den nasjonale Bring-serien.
DB170220 « Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
DB170220 Vi leverer nasjonale nyheter til « Her og nå », « Dagsnytt » og TV-nyheter.
DB170220 Halvparten jobber med nyheter, og resten jobber med nasjonal programsproduksjon innen viten, natur, dokumentar og nasjonale radioprogrammer til P1, P1+ og P3, sier hun.
DB170220 - Hvis de 900 NRK-journalistene som er utenfor Oslo skal pusle med lokaljournalistikk og ikke levere nasjonalt innhold, vil begrunnelsen for den nasjonale dekningen til NRK falle bort, sier Fjellheim.
DB170220 ( Dagbladet ) : - Gang på gang viser det seg at NRK ikke klarer å fange opp hele landet i nasjonale sendinger, sier Gard Michalsen, redaktør for bransjenettstedet Medier24.
DA170220 Kellogg får i stedet jobben som stabssjef i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170220 Hvis presidenten ønsker seg en koordinator, skal den nasjonale sikkerhetsrådgiveren først og fremst være en « nøytral tilrettelegger » ( honest broker ) som lar egne råd på mange måter komme i andre rekke.
AP170220 Donald Trump tar sin nye nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R.
AP170220 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
AP170220 Det betyr at vedkommende skal sørge for at presidenten får en balansert fremstilling av synspunktene til de viktigste aktørene innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, som forsvarsministeren, utenriksministeren, sikkerhetsministeren og den nasjonale etterretningssjefen.
AP170220 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren leder sikkerhetsrådet i Det hvite hus.
AP170220 Samme år entret hun den nasjonale politiske arena med like stor som overraskende suksess. | - Berlinalen er først og fremst en filmfestival ¶
AA170220 Michael Flynn måtte gi seg som presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver etter tre uker.
AA170220 Selv om informasjonen myndighetene henter inn utelukkende skal brukes til å beskytte nasjonale interesser, skal det svært lite til før den havner i feil hender.
AA170220 Oktoberrock er en endags innendørs som arrangeres i Orklahallen hvert år, med fokus på hard rock og lokale, nasjonale og internasjonale artister som har holdt på en stund.
DB170219 februar i forberedende komité til det nasjonale fondet i DR Kongo, og møter deretter i styret for det nasjonale Redd-fondet, der saken skal behandles.
DB170219 februar i forberedende komité til det nasjonale fondet i DR Kongo, og møter deretter i styret for det nasjonale Redd-fondet, der saken skal behandles.
VG170218 Det er slik man gjør på møtene til Nasjonale Front, sa presidentkandiat Emmanuel Macron under valgmøtets åpning.
VG170218 « Vår foreløpige vurdering er at skadepotensialet har vært stort og det kan synes som om han ikke har innrettet seg etter gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale prosedyrer og rutiner », skriver Fylkeslegen i brevet til Statens Helsetilsyn.
FV170218 Men den nasjonale ryddedugnaden ser endelig lyset i tunnelen.
FV170218 MER BEVISSTE : Robbin og Christian deltar i den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
FV170218 Kenneth Bruvik står i bresjen for den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
DB170218 Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fram til han gikk av denne uka.
DA170218 Han har visst siden det nasjonale gjennombruddet på Beitostølen at han kunne slå alle i verden.
DA170218 - Vi opplever god etterspørsel både fra nasjonale og internasjonale aktører, det tar imidlertid litt lengre tid nå å lande de ulike avtalene.
DA170218 Til det andre spørsmålet svarer Karlsen blant annet at « 17,1 prosent av Norges fastlandsareal ( er ) vernet, hvorav nasjonalparker utgjør cirka 9,7 prosent », og « med Svalbard inkludert ligger Norge langt over nasjonale mål for vern ».
AP170218 Los Alamos nasjonale laboratorium er et av de viktigste forskningsstedene for USAs utvikling og modernisering av kjernefysiske våpen.
AP170218 Mandag måtte Michael Flynn, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, gå av etter at det ble kjent at han hadde løyet til visepresident Mike Pence om kontakten han hadde hatt med Russlands USA-ambassadør i tiden etter valget.
AP170218 Han mistet sin nasjonale sikkerhetsrådgiver og fikk « nei » fra mannen han ville ha som erstatning.
AP170218 Fremst i rekken er senator John McCain, som rettet kraftig kritikk mot Trump på NATO-toppmøtet i München på fredag og som tidligere denne uken sa at han var bekymret for « tegn til dysfunksjonalitet » i det nasjonale sikkerhetsapparatet.
AP170218 Robbin og Christian deltar i den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
AP170218 Men den nasjonale ryddedugnaden ser endelig lyset i tunnelen.
AP170218 Kenneth Bruvik står i bresjen for den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
VG170217 Når Harward nå er ute, gjenstår stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Keith Kellogg, som for tiden er utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver, og tidligere CIA-sjef David Petraeus.
VG170217 Han var medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus fra 2003 til 2005, under president George W.
VG170217 - Etterretning spiller en viktig rolle for USAs nasjonale sikkerhet og det å ha en president i en offentlig opphetet strid med etterretningstjenesten er skadelig for alle parter, sier Cullen.
VG170217 I neste omgang vil vi vurdere om dette skal inn i de nasjonale retningslinjene.
VG170217 - Ja, det er det helt naturlig å vurdere når vi skal lage de nasjonale forskriftene etter vi har høstet erfaringer med de lokale.
FV170217 Fem jenter fra forskningslinja ved Vågsbygd videregående danket ut 4200 elever fra hele landet og vant den nasjonale konkurransen Grønt Entreprenørskap.
DN170217 Stabssjef i det nasjonale sikkerhetsrådet Keith Kellogg er aktuell for NSA, ifølge presidenten.
DN170217 Kellogg er fra før stabssjef i det nasjonale sikkerhetsrådet.
DN170217 Når Harward nå er ute, gjenstår stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Keith Kellogg, som for tiden er utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver, og tidligere CIA-sjef David Petraeus.
DN170217 I 2003 var han medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus under president George W.
DB170217 " Utvalget er ikke blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 74-15-9-51-26-31-6-23 er Northugs individuelle plasseringer i de nasjonale og internasjonale rennene han har gått denne sesongen.
DB170217 Torsdag slo den nasjonale innsatsstyrken til mot flere adresser i Midt-Sverige.
DB170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om én av de mistenkte mennene i høst.
DB170217 ¶ TAKKET NEI : Pensjonert viseadmiral Robert Harward takket nei til en høythengende jobben smo Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
DB170217 I 2003 var han medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus under president George W.
DB170217 ( Dagbladet ) : Svensk politi har siden i fjor høst kartlagt et større nettverk av elder pedofile menn, og onsdag og torsdag slo den nasjonale innsatsstyrken til mot flere adresser i Midt-Sverige.
DB170217 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver går av ¶
DB170217 Miller har arbeidet for Pentagon i mange år, og arbeidet i det nasjonale sikkerhetsrådet under Bush-administrasjonen.
DB170217 ¶ DÅRLIGERE KVALITET : Forslaget om å senke kravene til blant annet dagslys, lydisolering og uteområder vil med stor sikkerhet føre til at den nasjonale boligstandarden vil falle, mener artikkelforfatteren.
DB170217 Vi mener dette med stor sikkerhet vil føre til at den nasjonale boligstandarden vil falle.
DB170217 Norges Fredsråd mener derfor prinsipielt at beslutninger som omhandler norske militære bidrag i utlandet alltid må behandles i et åpent storting, med mindre det er i sterk konflikt med nasjonale sikkerhetsinteresser.
BT170217 Når Harward nå er ute, gjenstår stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Keith Kellogg, som for tiden er utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver, og tidligere CIA-sjef David Petraeus.
BT170217 I 2003 var han medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus under president George W.
BT170217 Men den nasjonale ryddedugnaden ser endelig lyset i tunnelen.
BT170217 MER BEVISSTE : Robbin og Christian deltar i den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
BT170217 Kenneth Bruvik står i bresjen for den nasjonale dugnaden « Frå vik til vik ».
BT170217 Siden Bondevik-regjeringen dro i gang en nasjonal dugnad mot mobbing for 16 år siden, er det produsert fire nasjonale manifester og minst 15 ulike statlige tiltak mot mobbing.
AP170217 Favoritten til å overta jobben som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver ville ikke ha jobben.
AP170217 Siden Trump ble president for fire uker siden, har Det hvite hus blant annet vært herjet av maktkamper, en presidentordre med innreiseforbud fra syv muslimske land er stanset av rettssystemet og Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver har fått sparken etter å ha løyet til visepresidenten om sine samtaler med den russiske ambassadøren i Washin
AP170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
AA170217 Kellogg er fra før stabssjef i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AA170217 Den nasjonale energikomiteen i Thailand, som ledes av statsminister Prayuth Chan-ocha, har derfor besluttet at kullkraftverket må bygges, og alt tyder på at militærjuntaen i landet vil slutte opp om dette. ( ©NTB ) ¶
AA170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
AA170217 Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om en av de mistenkte mennene i høst.
AA170217 Denne uka lanserte revyfestivalen den nasjonale konkurransen « Humor mot terror », der de leter etter en humoraktivist som bruker komikk til å kommentere makt og ekstremisme i alle former.
VG170216 Dugnadsånden er formidabel når du kommer ut på lokale- og nasjonale renn.
VG170216 Den omstridte kontakten med russisk etterretning førte tirsdag til at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måte gå.
VG170216 De høyrepopulistiske partiene er selvsagt ulike, preget av sin nasjonale historie og kontekst, men de har en del fellestrekk.
FV170216 Deretter framholdt presidenten at det ikke hersker kaos i hans egen administrasjon - tross i at den har vært preget av flere kriser i løpet av den første måneden, senest tidligere denne uken da Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av.
DN170216 Det vi diskuterte, var simpelthen hvordan målet kunne nås på den best mulige og raskest mulige måten, sett i lys av hvert enkelt medlemslands nasjonale omstendigheter, sa han.
DN170216 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn måtte trekke seg mandag, blant annet etter å ha løyet om sin kontakt med den russiske ambassaden i USA.
DN170216 Warner forventer å bli oppdatert på samtalene som den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn hadde med den russiske ambassadøren i slutten av desember - før Trump ble formelt innsatt som USAs president.
DB170216 Mandag måtte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gå av etter å ha gitt feilaktige opplysninger til USAs visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russlands ambassadør.
DB170216 Denne uken fikk hun også mye oppmerksomhet etter å først ha sagt til MSNBC at Trump hadde full tillit til USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, mens Trumps pressetalsmann Sean Spicer kun minutter etterpå sa at de evaluerte situasjonen rundt Flynn.
DB170216 Bred folkelig mobilisering for omfordeling og nasjonale fellestiltak er erstattet av oljestatens brede forsyningspolitikk overfor befolkningen.
DB170216 Vi er bare hakket mer opptatt av vår nasjonale egenart.
DB170216 Den ulykkelige situasjonen vi er i har oppstått fordi Stortinget - altså våre nasjonale myndigheter - har fastsatt en trang ulvesone med et minimalt bestandsmål.
BT170216 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trakk seg et par dager før Trump beskrev sin nye jobb som et paradis.
BT170216 Deretter framholdt presidenten at det ikke hersker kaos i hans egen administrasjon - tross i at den har vært preget av flere kriser i løpet av den første måneden, senest tidligere denne uken da Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av.
AP170216 Tommy Vietor var talsmann for Det nasjonale sikkerhetsrådet under Barack Obama, og da ryktene begynte å sirkulere om at Harward lå best an, skrev han på Twitter : « Viseadmiral Harward er en svært imponerende - og hyggelig - fyr ».
AP170216 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå etter bare 24 dager i jobben etter å ha snakket usant om samtaler med russerne.
AP170216 Her er den sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn sammen med sin nestleder K.T.
AP170216 Bushs presidentperiode jobbet han en tid for Det nasjonale sikkerhetsrådet, men han får også gode skussmål fra den andre siden i politikken.
AA170216 President Nicolás Maduro sa at han ønsket den USA-baserte nyhetskanalen ut av landet, hvor nasjonale medier dominerer.
AA170216 Landets nasjonale telekommunikasjonskomité kunngjorde onsdag at det er innført « administrative sanksjoner » på grunn av nyhetssaker den anså som « direkte provokasjoner » mot Venezuela.
AA170216 Deretter framholdt presidenten at det ikke hersker kaos i hans egen administrasjon - tross i at den har vært preget av flere kriser i løpet av den første måneden, senest tidligere denne uken da Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av.
AA170216 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trakk seg et par dager før Trump beskrev sin nye jobb som et paradis.
AA170216 Det vi diskuterte, var simpelthen hvordan målet kunne nås på den best mulige og raskest mulige måten, sett i lys av hvert enkelt medlemslands nasjonale omstendigheter, sa han. ( ©NTB ) ¶
VG170215 Våre utøvere har betalt prisen, og fått svekket sine muligheter til å nå deres fulle potensial som rene utøvere, sier visepresident i Den nasjonale olympiske komité i Kasakhstan, Andrej Kryukov.
VG170215 Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.
VG170215 Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med Israels statsminister Benjamin Netanyahus besøk i Det hvite hus, men det ble også stilt spørsmål om den omstridte kontakten med russisk etterretning, som tirsdag første til at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måte gå.
VG170215 Han tok bare spørsmål fra en utvalgt del av amerikansk presse, men ble på et tidspunkt spurt om avgangen til hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
VG170215 Natt til tirsdag måtte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, gå av etter sine omstridte samtaler med den russiske ambassadøren.
VG170215 At avlyttede samtaler mellom USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver og Russlands ambassadør lekkes til pressen for å fjerne ham fra jobben, er ikke dagligdags.
SA170215 | NATO-krav om nasjonale planer for å øke pengebruken ¶
SA170215 NATO-allierte som henger etter i pengebruken, møtes med krav om nasjonale planer og mål for å få opp budsjettene.
SA170215 I tillegg til Manafort blir Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nevnt.
SA170215 Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.
FV170215 Noen allierte har allerede nasjonale planer, klare løfter og veikart for å øke pengebruken til 2 prosent.
FV170215 Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale veikart som viser hvordan de skal nå NATOs mål.
FV170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
DN170215 Trump avbildet i Det ovale kontor sammen med stabssjef Reince Priebus, visepresident Mike Pence, pressetalsmann Sean Spicer og den nylig avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn under Trumps telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin nylig.
DN170215 Lekkasjene tyder på at etterretningstjenestene mener Trumps Russland-forbindelser truer den nasjonale sikkerhet, ifølge USA-forsker Svein Melby.
DN170215 - Lekkasjene tyder på at etterretningstjenestene mener Trumps Russlands-forbindelser truer den nasjonale sikkerhet, sier Melby til DN.
DN170215 Vil ha nasjonale planer ¶
DN170215 Noen allierte har allerede nasjonale planer, klare løfter og veikart for å øke pengebruken til 2 prosent.
DN170215 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsøkte å spille ned advarslene fra Mattis da han møtte pressen etter møtet, men sa at han ønsker velkommen ideen om nasjonale planer for økt pengebruk.
DN170215 Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale planer og mål som viser hvordan de skal nå NATOs mål, som er at alle skal bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet ( BNP ) på forsvar.
DN170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
DN170215 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå fra jobben mandag etter at det ble avslørt at han hadde hatt utstrakt kontakt med Russland og den russiske ambassadøren i USA, Sergej Kisljak, i ukene før han ble utnevnt.
DN170215 Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.
DB170215 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver går av ¶
DB170215 ( Dagbladet ) : I går ble det kjent at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.
DB170215 Også Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver som gikk av på mandag, blir trukket fram i CNNs sak.
DB170215 Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.
BT170215 I tillegg til Manafort blir Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nevnt.
BT170215 Noen allierte har allerede nasjonale planer, klare løfter og veikart for å øke pengebruken til 2 prosent.
BT170215 Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale veikart som viser hvordan de skal nå NATOs mål.
BT170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
BT170215 I tillegg til Manafort blir Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nevnt.
BT170215 Representanter fra flere partier poengterte i stortingssalen at det er stor vilje til å finne gode nasjonale tiltak mot plastforurensning.
AP170215 Avsløringen, som er basert på intervjuer med fire nåværende og tidligere ansatte i statsapparatet, kommer et døgn etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, måtte gå på grunn av sin kontakt med russiske myndigheter.
AP170215 Han sier han hilser velkommen forslag om å innføre nasjonale veikart for å følge opp utviklingen i hvert land.
AP170215 Han sier han hilser velkommen forslag om å innføre nasjonale veikart for å følge opp utviklingen i hvert land.
AP170215 De siste dagene har avsløringer i pressen - basert på lekkasjer fra etterretningen - ført til at Michael Flynn, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, måtte gå av.
AP170215 Avsløringen, som er basert på intervjuer med fire nåværende og tidligere ansatte i statsapparatet, kommer et døgn etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, måtte gå på grunn av sin kontakt med russiske myndigheter.
AA170215 Noen allierte har allerede nasjonale planer, klare løfter og veikart for å øke pengebruken til 2 prosent.
AA170215 Krever veikart Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale veikart som viser hvordan de skal nå NATOs mål.
AA170215 Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer.
AA170215 Kort tid etter ble stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, Keith Kellogg, utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver.
AA170215 | NATO-krav om nasjonale planer for å øke pengebruken ¶
AA170215 Vi diskuterte derfor hvordan vi kan opprettholde og få opp farten på landenes innsats for å nå målet, for eksempel gjennom nasjonale planer om mål for å sikre jevn framgang, sa han.
AA170215 NATO-allierte som henger etter i pengebruken, møtes med krav om nasjonale planer og mål for å få opp budsjettene.
AA170215 Ifølge Stoltenberg er det for tidlig å si nøyaktig hvordan slike nasjonale planer skal se ut.
AA170215 I tillegg til Manafort blir Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nevnt.
AA170215 Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.
AA170215 Etter dette må også avtalen ratifiseres av drøyt 40 nasjonale og regionale folkevalgte forsamlinger i EU. ( ©NTB ) ¶
AA170215 Soelberg legger ikke skjul på at de nå sikter mot det nasjonale markedet.
AA170215 Det er Politiets utlendingsenhet som har det nasjonale ansvaret for tvangsmessig uttransportering av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.
AA170215 NTNUs hovedprofil og nasjonale rolle innen teknologi skal styrkes ytterligere.
VG170214 Stoltenberg ble bedt om å kommentere nattens store nyhet om at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har trukket seg.
SA170214 - Ikke noe vi har noe med, uttaler Russlands regjering etter at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver trakk seg som følge av sine Russland-samtaler.
SA170214 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
SA170214 Presset øker mot USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som skal ha diskutert Russland-sanksjoner med Russland før Donald Trump overtok som president.
SA170214 Trump-rådgiver Kellyanne Conway bekreftet tirsdag at Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, gikk av fordi han hadde villedet visepresident Mike Pence.
SA170214 Keith Kellogg, stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er inntil videre utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver.
SA170214 USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og Trump-rådgiver Kellyanne Conway.
SA170214 Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn villedet visepresident Mike Pence.
SA170214 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha bedt visepresident Mike Pence om unnskyldning for striden rundt hans samtaler med Russlands ambassadør.
SA170214 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er under hardt press etter å ha diskutert saker med den russiske ambassadøren som han ikke burde snakket med russerne om.
SA170214 Salget av dab-radioer økte med drøyt 30 prosent i forkant av at de nasjonale kanalene forlater FM-nettet, mens salget av smartklokker virkelig har tatt av og steg med hele 33 prosent.
DN170214 - Den tradisjonelle viljen for internasjonalt lederskap, til å fronte konflikthåndtering og til å tenke videre enn snevre nasjonale interesser er i ferd med å forvitre.
DN170214 En samlet utdanningskomité vil at det skal lages nasjonale rammer for en bedre veiledningsordning for nyutdannede lærere.
DN170214 - Avsettelsen er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier den tidligere republikanske presidentkandidaten, ifølge DPA.
DN170214 Senator John McCain kritiserer Trump-administrasjonen etter at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn gikk av mandag.
DN170214 - Avsettelsen av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier McCain, som leder Senatets forsvarskomité.
DN170214 - Avsettelsen av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier McCain, som leder Senatets forsvarskomité.
DN170214 Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn villedet visepresident Mike Pence.
DN170214 Washington Post viser til ni ulike kilder i det amerikanske Nasjonale sikkerhetsrådet med kjennskap til samtalen, som hevder at Flynn ba russiske myndigheter om å ikke svare med mot-sanksjoner mot USA og indikerte at sanksjonene ville lettes etter at Trump ble president.
DN170214 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av etter at det ble kjent at han hadde misledet Trump og visepresident Mike Pence om samtaler han har hatt med russiske myndigheter.
DN170214 Den nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn ( t.v. ) her avbildet sammen med USAs president Donald J.
DN170214 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.
DB170214 ( Dagbladet ) : USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.
DB170214 På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var « et juridisk anliggende ».
DB170214 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver går av ¶
DB170214 - VAR VIKTIG : USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, har vært blant Donald Trumps næreste og mest lojale medarbeidere, mener professor.
DB170214 ( Dagbladet ) : I natt, norsk tid, ble det kjent at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.
DB170214 Hvis noen er farlige for den nasjonale sikkerheten, er det henne.
DB170214 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren fikk under én måned i jobben, men det er på grunn av samtaler han hadde før USAs president flyttet inn i Det hvite hus, at Flynn må gå.
DB170214 ( Dagbladet ) : Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, den pensjonerte generalen Michael Flynn, går av.
DB170214 ) går av som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver og erstattes av Joseph Keith Kellogg ( t.h. ).
DB170214 ¶ VILLEDET : Trumps rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn villedet visepresident Mike Pence.
DB170214 Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn villedet visepresident Mike Pence.
DB170214 Men avisa The Guardian skriver at mye tyder på at sparkingen av Flynn skyldes en maktkamp i Det hvite hus der Det nasjonale sikkerhetsrådet - som Flynn ledet - kan ha tapt en maktkamp mot Trumps ledende ideologer, og svigersønnen Jared Kushner.
DB170214 Ifølge Guardian har sjefideologen, rasisten og katastrofe-romantikeren Steve Bannon opprettet en parallell organisasjon til Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus.
DA170214 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.
BT170214 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.
BT170214 Trumps talsmann Sean Spicer benekter at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som gikk av mandag, gjorde noe juridisk feil da han snakket med Russlands ambassadør i desember.
BT170214 - Avsettelsen er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier den tidligere republikanske presidentkandidaten, ifølge DPA.
BT170214 Den sørkoreanske avisen Korea Herald melder imidlertid at det nasjonale sikkerhetsrådet og landets fungerende president er blitt orientert om hendelsen.
BT170214 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.
BT170214 Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier Kulturrådet en uttalelse.
AP170214 NEW YORK ( Aftenposten ) : Michael Flynn ( 58 ) fikk i realiteten sparken som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet etter rapporter om at han skal ha ført visepresident Mike Pence bak lyset.
AP170214 Michael Flynn varte bare tre uker som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170214 Etter kun 24 dager i jobben er den tidligere generalen Michael Flynn ferdig som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet i Donald Trumps administrasjon.
AP170214 NEW YORK ( Aftenposten ) : Michael Flynn ( 58 ) fikk i realiteten sparken som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet etter rapporter om at han skal ha ført visepresident Mike Pence bak lyset.
AP170214 Michael Flynn varte bare tre uker som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170214 Etter kun 24 dager i jobben er den tidligere generalen Michael Flynn ferdig som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet i Donald Trumps administrasjon.
AP170214 Den sørkoreanske avisen Korea Herald melder at det nasjonale sikkerhetsrådet og landets fungerende president er blitt orientert om hendelsen.
AP170214 Trump-rådgiver Kellyanne Conway bekreftet tirsdag at Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, gikk av fordi han hadde villedet visepresident Mike Pence.
AP170214 Keith Kellogg, stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er inntil videre utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver.
AP170214 NEW YORK ( Aftenposten ) : Michael Flynn ( 58 ) trakk seg i natt som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet etter rapporter om at han skal ha ført visepresident Mike Pence bak lyset.
AP170214 Michael Flynn varte bare tre uker som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver.
AP170214 Etter kun 24 dager i jobben er den tidligere generalen Michael Flynn ferdig som sjef for Det nasjonale sikkerhetsrådet i Donald Trumps administrasjon.
AP170214 Den sørkoreanske avisen Korea Herald melder at det nasjonale sikkerhetsrådet og landets fungerende president er blitt orientert om hendelsen.
AP170214 Lederen for det nasjonale økonomirådet, Gary Cohn ( midten ), sammen med president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner.
AP170214 Lederen av presidentens nasjonale økonomiske råd er demokraten Gary Cohn.
AP170214 Fra venstre president Donald Trump, stabssjef Reince Priebus, visepresident Mike Pence, Trumps strateg Steve Bannon, Sean Spicer og nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AP170214 Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier Kulturrådet en uttalelse.
AP170214 Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier Kulturrådet en uttalelse.
AP170214 Fra venstre president Donald Trump, stabssjef Reince Priebus, visepresident Mike Pence, Trumps strateg Steve Bannon, Sean Spicer og nå avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
AA170214 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.
AA170214 Trumps talsmann Sean Spicer benekter at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren som gikk av mandag, gjorde noe juridisk feil da han snakket med Russlands ambassadør i desember.
AA170214 - Avsettelsen er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier den tidligere republikanske presidentkandidaten, ifølge DPA.
AA170214 På spørsmål om hvorfor den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke umiddelbart fikk sparken da Trump fikk vite om anklagene for flere uker siden, svarte Spicer at de prioriterte å finne ut om det var " et juridisk anliggende ".
AA170214 - Ikke noe vi har noe med, uttaler Russlands regjering etter at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver trakk seg som følge av sine Russland-samtaler.
AA170214 - Avsettelsen av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier McCain, som leder Senatets forsvarskomité.
AA170214 - Avsettelsen av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er et urovekkende tegn på dysfunksjon i det nåværende nasjonale sikkerhetsapparatet, sier McCain, som leder Senatets forsvarskomité.
AA170214 Trump-rådgiver Kellyanne Conway bekreftet tirsdag at Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, gikk av fordi han hadde villedet visepresident Mike Pence.
AA170214 Keith Kellogg, stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er inntil videre utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver.
AA170214 Salget av dab-radioer økte med drøyt 30 prosent i forkant av at de nasjonale kanalene forlater FM-nettet, mens salget av smartklokker virkelig har tatt av og steg med hele 33 prosent.
VG170213 VIKTIG Å VÆRE BEVISST : Sjef ved Norges nasjonale cybersenter NSM NorCERT, Håkon Bergsjø, sier det er viktig å bruke flere forskjellige passord.
VG170213 Håkon Bergsjø, sjef for NSM NorCERT, som er Norges nasjonale cybersenter hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet, håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon sier til VG at det er viktig med bevissthet når det gjelder passordsikkerhet.
DN170213 Eierne av børsene i London og Frankfurt finsliper planer for en kjempefusjon, men ulike nasjonale interesser skaper splid.
DN170213 Virksomhet : Statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.
DA170213 Presset øker mot USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som skal ha diskutert Russland-sanksjoner med Russland før Donald Trump overtok som president.
DA170213 Det ville mildt sagt vært problematisk for den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170213 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er en av Donald Trumps aller nærmeste medarbeidere.
AP170213 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er en av Donald Trumps aller nærmeste medarbeidere.
AP170213 - Vi er ikke for å offentliggjøre nasjonale prøver eller resultater fra elevundersøkelsen på skolenivå heller.
AA170213 Presset øker mot USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som skal ha diskutert Russland-sanksjoner med Russland før Donald Trump overtok som president.
AA170213 Han legger til at søkermassene har ført til at det nasjonale organet må utsette oppstart av nye tjenester som kvalifikasjonsvurdering for flyktninger og ny godkjenning av fagskoleutdanning.
AA170213 Vi er sikre på at vi med det nye kontoret skal ivareta det nasjonale ansvaret for å utvikle kreativ næring i hele landet, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen i en pressemelding.
VG170212 Datatilsynet, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Helse-Norge og Dommerforeningen er blant instansene som har gått hardt ut.
AP170212 Den største etiske utfordringen for Trump-administrasjonen er for tiden trolig avsløringen om at Michael Flynn, som leder det nasjonale sikkerhetsrådet, skal ha snakket med Russlands USA-ambassadør både i løpet av valgkampen og etterpå.
AP170212 Den største etiske utfordringen for Trump-administrasjonen er for tiden trolig avsløringen om at Michael Flynn, som leder det nasjonale sikkerhetsrådet, skal ha snakket med Russlands USA-ambassadør både i løpet av valgkampen og etterpå.
AP170212 Resultatet er et nederlag for det høyrenasjonalistiske partiet SVP, som under valgkampen har gjort sveitsernes nasjonale identitet til et tema og brukt antiislamske slagord for å få velgerne på sin side.
AA170212 Resultatet er et nederlag for det høyrenasjonalistiske partiet SVP, som under valgkampen har gjort sveitsernes nasjonale identitet til et tema og brukt antiislamske slagord for å få velgerne på sin side.
VG170211 Fransk luftfart økte samtidig oppmerksomheten på potensielle trusler fra privatfly og droner i det nasjonale luftrommet.
VG170211 Når lederne for de nasjonale gruppene inviterer til sammenkomster booker de lokalet gjennom menighetssekretæren.
VG170211 Møtet som er annonseret i februar skulle foregå i menighetssalen, som ofte blir brukt til arrangementer i regi av de nasjonale gruppene.
VG170211 Han må derfor ha kommet inn i kirkens lokaler via den nasjonale gruppen.
VG170211 - Alle våre nasjonale grupper har samlinger.
SA170211 Den ekstraordinære kongressen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, samt å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.
FV170211 Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.
DB170211 Den ekstraordinære kongressen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, samt å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.
DB170211 Visste du at det var den nasjonale pizzadagen i går ?
DB170211 Det er viktig at Norge, og andre likesinnede land nå benytter sin posisjon og tar et tydelig politisk lederskap internasjonalt for å sikre at jenter og unge kvinners rettigheter også blir en prioritet i det normative arbeide i FN, i andre internasjonale, regionale og nasjonale fora og løfter dette i bilaterale dialoger.
DA170211 Stavanger-resultatene er gjennomgående like eller noe over det nasjonale gjennomsnittet.
DA170211 Stavanger er godt over nasjonale mål i barnehagenes foreldreundersøkelser.
DA170211 Djuve satt i Brochmann 2-utvalget som nylig foreslo nasjonale retningslinjer på dette for Nav-ansatte.
BT170211 Bruvik understreker at Norge har plukket plast i mange år, blant annet gjennom den nasjonale Strandryddedagen, men at det ikke på langt nær er nok.
BT170211 Bruvik understreker at Norge har plukket plast i mange år, blant annet gjennom den nasjonale Strandryddedagen, men at det ikke på langt nær er nok.
AP170211 Bruvik understreker at Norge har plukket plast i mange år, blant annet gjennom den nasjonale Strandryddedagen, men at det ikke på langt nær er nok.
AP170211 Leder for Den nasjonale støttegruppe for 22-juli-hendelsene Lisbeth Røyneland ( til venstre ) og AUF-leder Mani Hussaini ( i midten ) foreslo før helgen å legge det nasjonale minnesmerket på Utøya-kaia.
AP170211 Leder for Den nasjonale støttegruppe for 22-juli-hendelsene Lisbeth Røyneland ( til venstre ) og AUF-leder Mani Hussaini ( i midten ) foreslo før helgen å legge det nasjonale minnesmerket på Utøya-kaia.
AP170211 Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslår nå å legge det nasjonale minnestedet i Hole ved selve Utøya-kaia.
AP170211 juli-hendelsene og AUF foreslår nå å legge det nasjonale minnestedet i Hole ved selve Utøya-kaia.
AP170211 Den ekstraordinære kongressen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, samt å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.
VG170210 WILLE, direktør Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
VG170210 NILSEN, seniorrådgiver Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ¶
VG170210 SKAL ETTERFORSKE NØDNETTSKANDALEN : I en tilsynssak mot Direktoratet for nødkommunikasjon skal Nasjonale sikkerhetsmyndigheter finne ut om noe straffbart fant sted da indiske IT-arbeidere fikk tilgang til det norske nødnettet i fjor.
SA170210 Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.
FV170210 Filmer og TV-serier er blitt en global handelsvare og nasjonale grenser for innholdsrettigheter føles bare mer og mer unaturlig, sier Myrstad.
FV170210 Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.
DN170210 - Det er viktig å legge til at Hansa og Lars Midtgaard i 2015 sa opp den nasjonale avtalen med Rema 1000 for 2016.
DN170210 USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.
DN170210 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha diskutert USAs sanksjoner mot Russland på privaten med Russlands ambassadør til USA.
DB170210 Samtidig som denne kongressen ble avholdt i den østerrikske VM-byen Hochfilzen, gikk det nasjonale politiet til aksjon mot det kasakhstanske laget.
BT170210 Rema har hele tiden fremholdt at det var Hansa Borg selv som sa opp den nasjonale avtalen for 2016.
BT170210 Det er den høyeste siden Respons begynte med nasjonale målinger i 2006.
BT170210 Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.
AP170210 Han er den første politiske rådgiveren for en amerikansk president som i nyere tid har fått plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ), og han var også drivkraften bak dekretet om midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med muslimsk flertallsbefolkning og alle flyktninger fra Syria.
AP170210 Det har ikke vært stille rundt Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Carte Blanche de siste årene.
AP170210 Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.
AA170210 President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn skal ha diskutert USAs sanksjoner mot Russland på privaten med Russlands ambassadør til USA.
AA170210 - Hvis trønder-Sp får dominans i det nasjonale Sp tror jeg Venstre og Sp kan finne en god tone.
AA170210 Luftkvaliteten i Midtbyen er bra, og langt bedre enn nasjonale minstekrav.
VG170209 McCain har i tillegg reagert negativt på meldingene om at Trump vurderer å gjenoppta bruken av tortur, Trumps utvelgelsen av Rex Tillersom som USAs utenriksminister, og at presidenten ga rådgiveren Steve Bannen plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
VG170209 Men enda viktigere enn nasjonale og europeiske tiltak, er hva vi får til av verdensomspennende tiltak.
VG170209 Men oppdelingen i fire helseregioner med stor makt har ført til at det fortsatt er ulikhet i hvordan den nasjonale helsepolitikken tolkes og utføres i landsdelene.
VG170209 Regjeringen besluttet opprinnelig i fjor at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skulle stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
VG170209 Mani Husseini fortalte at AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnesmerket i lang tid, og at de ikke lenger kunne sitte og se på at en vanskelig prosess ble enda vanskeligere.
SA170209 Filmer og TV-serier er blitt en global handelsvare og nasjonale grenser for innholdsrettigheter føles bare mer og mer unaturlig, sier Myrstad.
SA170209 Vi har gått rett på mål, vært uavhengige av nasjonale støtteordninger og skydd byråkratiet.
SA170209 Og selv om ikke alle vil nå fram med søknadene sine til Norwegian Innovation Clusters, er det fullt mulig for næringslivet og det offentlige regionalt å drifte klyngene på annen måte, og likevel få anledning til å delta i det nasjonale klyngenettverket.
SA170209 Det er selvsagt også helt feil å påstå noe annet enn at vi har landets fremste og sterkeste olje og gass-klynge i Stavanger-regionen, men vi har basert oss på en uformell klyngestruktur som først og fremst fungerer i medgangstider, og som har isolert oss fra etablerte nasjonale strukturer.
DN170209 Selskapet har blant annet ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.
DB170209 Beijing nasjonale svømmestadion ¶
DB170209 Der heter det blant annet at hvis ILO-konvensjonen og nasjonale tariffavtaler ikke har råderett, og at Brussel-direktiver kan overstyre, vil vi søke oss ut av EØS-avtalen.
DB170209 - AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten fra sidelinjen i lang tid.
DB170209 Rekrutteringen bør i større grad foregå i samsvar med institusjonenes strategier og nasjonale prioriteringer i forsknings- og høyere utdanningspolitikken.
DB170209 Det kan virke som om betalingsevne er en forutsetning for å være i samsvar med nasjonale prioriteringer i forsknings- og høyere utdanningspolitikk.
DB170209 Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.
DB170209 Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter store protester fra naboene i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DB170209 NY PLASSERING : Mani Hussaini, leder av AUF, fortalte de fremmøtte at AUF foreslår at det nasjonale minnesmerket etter 22. juli, kan ligge på deres tomt på Utøyakaia.
DB170209 Lisbeth Røyneland, leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene, sier at de ville legge frem forslaget for departementet først, for å se om dette var noe de kunne jobbe videre med.
DA170209 I tillegg til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) og AUF-leder Mani Hussaini var også leder Lisbeth Røyneland i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene til stede på pressemøtet på Utøyakaia klokken 10.30.
BT170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
BT170209 Filmer og TV-serier er blitt en global handelsvare og nasjonale grenser for innholdsrettigheter føles bare mer og mer unaturlig, sier Myrstad.
AP170209 « Begrenset » brukes om opplysninger der det « i noen grad kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende ».
AP170209 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter AUF-lederen og lederen for den nasjonale støttegruppen etter 22.jul - hendelsen.
AP170209 AUF og Den nasjonale støttegruppen for 22. juli-hendelsene foreslår i stedet et minnesmerke på Utøya-kaia.
AP170209 Filmer og TV-serier er blitt en global handelsvare og nasjonale grenser for innholdsrettigheter føles bare mer og mer unaturlig, sier Myrstad.
AP170209 Vi anbefaler at det nasjonale minnestedet i Hole kommune plasseres ved Utøya-kaia.
AP170209 Fra venstre : Tor Einar Fagerland, leder Institutt for historiske studier ved NTNU, Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppe for 22. juli-hendelsene og Mani Hussaini, leder i AUF ¶
AA170209 Hussaini sier AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet fra sidelinjen i lang tid.
AA170209 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AA170209 AUF-leder Mani Hussaini sier AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten fra sidelinjen i lang tid.
SA170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
FV170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
DN170208 Det sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til Framtida, etter at nasjonale prøver har vist elever med høyere utdanning gjør det langt bedre enn resten, samt at elever med innvandrerforeldre henger etter.
DN170208 ¶ President Donald Trump ringte sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn ( til venstre ) midt på natten for å snakke om dollarkursen.
DN170208 Avisen Huffington Post skriver at Trump ringte sin Nasjonale sikkerhetsrådgiver, den pensjonerte generalen Mike Flynn, klokken tre om natten.
DB170208 Den ekstraordinære kongressen ga tommelen opp for å ta VM-, OL- og verdenscupplasser fra nasjoner med dopingtatte utøvere, og å tidoble størrelsen på bøter til nasjonale forbund med dopingtatte utøvere.
DB170208 I en undersøkelse gjennomført av det nasjonale instituttet for demografiske studier ( Ined ) i 2008 og 2009 svarte hele 45 prosent at de er uten religion, mens 43 prosent svarte at de er katolikker, åtte prosent at de er muslimer, to prosent at de er protestanter og 0,5 prosent at de er jøder.
DB170208 Helse- og omsorgsmyndighetene legger videre stor vekt på kvalitet i anskaffelser av nasjonale opplærings- og undervisningstilbud.
DB170208 Steve Bannon, framstående medlem av Donald Trumps Nasjonale sikkerhetsråd, har spådd krig i løpet av fem til ti år.
DB170208 Millward, historieprofessor ved Georgetown University i Washington DC, mener at det ikke er urimelig å mistenke at Trump er mer opptatt av sine forretningsinteresser enn av nasjonale interesser.
BT170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
BT170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
AP170208 Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.
AP170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
AP170208 Her er det snakk om felles interesser både fra utøverne og de nasjonale forbundenes side.
AA170208 Det sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til Framtida, etter at nasjonale prøver har vist elever med høyere utdanning gjør det langt bedre enn resten, samt at elever med innvandrerforeldre henger etter.
VG170207 Blant de 78 angrepene som er listet opp, er det imidlertid flere eksempler som dominerte nyhetene - både nasjonale og internasjonale - i flere uker : ¶
DB170207 FØRSTE MESTER : Anette Sagen ble skihistorien første kvinnelige Norgesmester nettopp i Vikersund i 2009 ; bare fem år etter at mange nasjonale - og internasjonale hoppledere ville stoppe henne i bakken.
DB170207 Hun har fått et lite fortrinn på majoriteten av konkurrentene som prioriterte sine respektive nasjonale mesterskap under forrige helgs prøve-OL.
DB170207 I fjor scoret spisstalentet 10 mål i den nasjonale G16-serien, og han var også en viktig spiller på Norges G15-landslag.
DB170207 Norge har nasjonale og internasjonale forpliktelse til å beskytte våre kritisk truede rovdyrarter uavhengig av hva lokale bønder, jegere, skogeiere samt engstelige bestemødre måtte mene.
DB170207 Det er nå avgjørende at Norge i fremtiden overholder sine nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor truede arter og ikke lar seg presse av lokale interesser.
DA170207 Det er et av flere nasjonale , hemmelige prosjekter.
AA170207 Det er fint, men kan ikke de nasjonale sendingene gjøre det samme ?
VG170206 Så scoret han 37 mål på 22 kamper i det nasjonale U17-mesterskapet i 2014.
VG170206 Ifølge Sky News er ingen nasjonale arrangementer planlagt, men det vil bli avfyrt salutter i Green Park og Tower of London.
VG170206 Blant dem er de tidligere utenriksministrene John Kerry og Madeleine Albright, tidligere forsvarsminister og CIA-direktør Leon Panetta og den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Susan Rice, skriver Politico.
VG170206 Nasjonale grenser skulle ikke komme i veien for samisk kultur, så det kom også svenske samer.
SA170206 Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet.
FV170206 Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet.
DB170206 De trekker blant annet på Michael Walzers filosofiske forsvar for ethvert politisk fellesskaps « rett til å bevare integriteten i sin livsform » når de begrunner klarere nasjonale retningslinjer for å hindre bruk av religiøs bekledning i enkelte sammenhenger, samt begrense muligheten til å få fritak fra undervisning og arbeid på grunn av religiøs overbevisning.
DB170206 Det markerer starten på den nasjonale feiringen Tråante 2017, som Sametinget er medarrangør av.
DB170206 Det er en historisk mulighet til å styrke og videreføre de samiske språkene, og jeg forventer at nasjonale myndigheter er sitt ansvar bevisst.
BT170206 Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet.
AP170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AP170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AP170206 Rene russiske utøvere er blitt sviktet av det nasjonale systemet.
AA170206 - I stor grad skyldes det de såkalte gjengskytingene med dødelig utgang, som har økt kraftig de siste to årene, sier kriminolog Mikael Rying ved politiets nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio.
AA170206 Det kommer fram i den årlige nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret som ble lagt fram mandag.
VG170205 Han peker på eurokrisen som et godt eksempel på feil begått av EU, der de endte opp med å diktere nasjonale budsjetter, noe som ikke var demokratistyrkende.
VG170205 Hun ba folk om å gjøre som Trump-velgerne og « sette sine egne nasjonale interesser først ».
SA170205 For å nå de nasjonale klimamålene, har kommunen et stort ansvar for å redusere biltrafikken, for eksempel gjennom god areal- og transportplanlegging.
DN170205 Senere sist uke ble det annonsert at Bannon selv blir medlem i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som vanligvis er forbeholdt generaler.
DN170205 Presidentens nasjonale sikkerhetsråd skal ikke ha blitt konsultert i saken, ifølge Washington Post.
DN170205 Senere sist uke ble det annonsert at Bannon selv blir medlem i Det nasjonale sikkerhetsrådet, som vanligvis er forbeholdt generaler.
DN170205 Presidentens nasjonale sikkerhetsråd skal ikke ha blitt konsultert i saken, ifølge Washington Post.
DB170205 Til slutt gikk Debbie Wasserman Schultz, generalsekretæren i den demokratiske nasjonale komité, av fra vervet sitt.
DB170205 Vi tar gjerne hånd om de nasjonale forpliktelsene de ikke klarer å håndtere i Oslo, » skriver Hindsbo.
AP170205 Også utenriksministeren til Jimmy Carter trakk seg etter å ha tapt maktkampen mot den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, som normalt ikke skal godkjennes av Senatet.
AP170205 Mens utenriksministeren, når han ikke er på reise, har kontor en del kvartaler fra Det hvite hus, sitter den nasjonale sikkerhetsrådgiveren nesten på fanget til Trump.
AP170205 Men utenriksministeren er ikke den eneste som ofte har et anstrengt forhold til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170205 Hvis presidenten ønsker seg en koordinator, skal den nasjonale sikkerhetsrådgiveren først og fremst være en « nøytral tilrettelegger » ( honest broker ) som lar egne råd på mange måter komme i andre rekke.
AP170205 Flere utenriksministre har trukket seg fordi den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er blitt for mektig.
AP170205 Det meste kjente eksempelet er da den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Henry Kissinger reiste på en hemmelig og banebrytende tur til Kina på begynnelsen av 70-tallet, så hemmelig at utenriksminister William P.
AP170205 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
AP170205 Det betyr at vedkommende skal sørge for at presidenten får en balansert fremstilling av synspunktene til de viktigste aktørene innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, som forsvarsministeren, utenriksministeren, sikkerhetsministeren og den nasjonale etterretningssjefen.
AP170205 Også utenriksministeren til Jimmy Carter trakk seg etter å ha tapt maktkampen mot den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, som normalt ikke skal godkjennes av Senatet.
AP170205 Mens utenriksministeren, når han ikke er på reise, har kontor en del kvartaler fra Det hvite hus, sitter den nasjonale sikkerhetsrådgiveren nesten på fanget til Trump.
AP170205 Men utenriksministeren er ikke den eneste som ofte har et anstrengt forhold til den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170205 Hvis presidenten ønsker seg en koordinator, skal den nasjonale sikkerhetsrådgiveren først og fremst være en « nøytral tilrettelegger » ( honest broker ) som lar egne råd på mange måter komme i andre rekke.
AP170205 Flere utenriksministre har trukket seg fordi den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er blitt for mektig.
AP170205 Det meste kjente eksempelet er da den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Henry Kissinger reiste på en hemmelig og banebrytende tur til Kina på begynnelsen av 70-tallet, så hemmelig at utenriksminister William P.
AP170205 Det evige spørsmålet enhver president stiller seg når det gjelder den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er om vedkommende skal ha en operativ stilling eller primært bare skal ha en koordinatorrolle.
AP170205 Det betyr at vedkommende skal sørge for at presidenten får en balansert fremstilling av synspunktene til de viktigste aktørene innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken, som forsvarsministeren, utenriksministeren, sikkerhetsministeren og den nasjonale etterretningssjefen.
AP170205 På klimaområdet er vi tøffere i bruk av nasjonale virkemidler, blant annet at det ikke skal selges nye utslippsbiler etter 2025, forklarer Støre som også skyter inn at programmet har en egen havstrategi.
AP170205 - Dette handler om de nasjonale politikernes evne til å fasilitere politikken sin inn i velferdsdiskusjonen.
AP170205 - Det er en oppgave for nasjonale politikere å sikre at det er mulig for arbeidskraft å flytte fra en fabrikk som stenger til en fabrikk som åpner, sier hun.
AP170205 På klimaområdet er vi tøffere i bruk av nasjonale virkemidler, blant annet at det ikke skal selges nye utslippsbiler etter 2025, forklarer Støre som også skyter inn at programmet har en egen havstrategi.
AP170204 Kontinuerlige problemer med korrupsjon, elendig ledelse og pengemangel, har begrenset effektiviteten til Somalias nasjonale hær, skriver FNs monitoreringsgruppe.
AP170204 Donald Trumps nasjonale sikkerhetsråd Michael Flynn har kommet i søkelyset for sine bånd til Russland.
AA170204 Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og showcasefestival, og foregår for tiden i Trondheim.
VG170203 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn opplyste at Det hvite hus formelt har advart Iran etter testen av en ballistisk rakett søndag, og på grunn av støtten til sjiamuslimske opprørere i Jemen.
VG170203 - Soldatenes inngripen hindret et terrorangrep fra en veldig målrettet gjerningsperson, sa statsadvokat François Molins i den nasjonale antiterrormyndigheteten på en pressekonferanse i Paris sent fredag kveld.
VG170203 - Det har både vi og Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter konkludert med, sier han.
SA170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å " ikke ringe oss, vi ringer dere ".
SA170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
SA170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
SA170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
SA170203 - Soldatenes inngripen hindret et terrorangrep fra en veldig målrettet gjerningsperson, sa statsadvokat François Molins i den nasjonale antiterrormyndigheteten på en pressekonferanse i Paris sent fredag kveld.
SA170203 De nasjonale støttetiltakene for investering i elbiler er sterke og blir faktisk sterkere i årene som kommer.
SA170203 De nasjonale støttetiltakene for investering i elbiler er sterke og blir faktisk sterkere i årene som kommer.
SA170203 Men da må det være en bot som er en prosentandel av det nasjonale forbundets budsjett, sier Besseberg.
SA170203 Men da må det være en bot som er en prosentandel av det nasjonale forbundets budsjett, sier Besseberg.
FV170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å " ikke ringe oss, vi ringer dere ".
FV170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
FV170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
FV170203 Men da må det være en bot som er en prosentandel av det nasjonale forbundets budsjett, sier Besseberg.
DN170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å " ikke ringe oss, vi ringer dere ".
DN170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
DN170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
DB170203 » Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har tidligere sagt om oppskytningen at den var « provoserende » og et brudd på en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd.
DB170203 Flertallet i Hordaland fylkesting har imidlertid lagt inn et punkt som sier at om den nasjonale reformen fører til at antall fylker forblir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland fortsetter å eksistere som fylke.
DB170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å « ikke ringe oss, vi ringer dere ».
DB170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
DB170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
BT170203 På vegne av flertallskoalisjonen Sp, Ap og KrF la hun frem et punkt i vedtaket der det heter at om den nasjonale reformen fører til at antallet fylker blir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland holde frem som eget fylke.
BT170203 Men da må det være en bot som er en prosentandel av det nasjonale forbundets budsjett, sier Besseberg.
AP170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
AP170203 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at Det hvite hus har formelt advart Iran etter testen av en ballistisk rakett søndag, og på grunn av støtten til sjiamuslimske opprørere i Jemen.
AP170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å « ikke ringe oss, vi ringer dere ».
AP170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
AP170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170203 En offisiell uttalelse fra en talsmann fra Nord-Koreas Nasjonale fredskomité etterlot likevel liten tvil om misnøyen med USA og naboen i sør.
AP170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
AP170203 Men da må det være en bot som er en prosentandel av det nasjonale forbundets budsjett, sier Besseberg.
AA170203 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at Det hvite hus har formelt advart Iran etter testen av en ballistisk rakett søndag, og på grunn av støtten til sjiamuslimske opprørere i Jemen.
AA170203 Samtidig får forsvarssjefen og den nasjonale etterretningsdirektøren beskjed om å " ikke ringe oss, vi ringer dere ".
AA170203 Demokratenes leder i Representantenes hus sier president Trumps viktigste rådgiver er en rasist som ikke har noe i det nasjonale sikkerhetsrådet å gjøre.
AA170203 - Det som gjør Amerika mindre sikkert er at en hvit rasist er gitt fast plass i det nasjonale sikkerhetsrådet.
AA170203 - Russland undergraver den nasjonale sikkerheten til mange allierte.
AA170203 - Målene kan være alt fra nasjonale institusjoner og infrastruktur til virksomheter og enkeltindivider.
AA170203 - Det var en avansert gruppe som sto bak og det er godt gjennomført, sier Håkon Bergsjø, som er sjef for NSM NorCERT, senteret som norske myndigheter har bygget opp for å sikre nasjonale interesser mot dataangrep.
AA170203 I 2016 var det kun to døgn med for mye svevestøv, og verdiene lå, ifølge midtbyregnskapet, langt under nasjonale mål.
SA170202 Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet.
SA170202 Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet.
SA170202 - Start er og skal fortsatt være en utviklingsklubb med lokal profil kombinert med innslag av både nasjonale og internasjonale spillere.
FV170202 - Start er og skal fortsatt være en utviklingsklubb med lokal profil kombinert med innslag av både nasjonale og internasjonale spillere.
DN170202 - Påstandene som er fremsatt av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, er grunnløse, gjentagende og provoserende, sier talsmann Bahram Ghasemi i utenriksdepartementet i Teheran ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.
DB170202 Nasjoner som Norge, Sverige og Finland har de beste løperne hjemme på grunn av nasjonale mesterskap.
DB170202 Ifølge nasjonale myndigheter har brannene ødelagt 3660 kvadratkilometer.
DB170202 Ved å undertegne på at vi ikke skal kritisere « landets nasjonale integritet » har vi gitt avkall på denne muligheten.
DB170202 Men det er neppe trolig at man fra norsk side har lyst til å teste ut grensene ved for eksempel å sette spørsmålstegn ved forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere eller talsmenn for nasjonale minoriteter.
DB170202 Det skyldes ikke minst avtaleteksten der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som « kjerneinteresser » og « landets nasjonale integritet ».
BT170202 - Fredingen vil sikre de nasjonale kulturminneverdiene til kinobygningen og samtidig legge til rette for videre bruk, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.
BT170202 Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet.
BT170202 Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet.
AP170202 I helgen ble det klart at Bannon får fast plass også i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ) og i NSCs viktige underkomité Principals Committee, der også blant andre utenriksministeren og forsvarsministeren sitter.
AP170202 En annen som angivelig er blitt skjøvet ut på sidelinjen i Det hvite hus, er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AP170202 Da Bannon gikk inn, forsvant både den nasjonale etterretningssjefen og forsvarssjef og general Joseph Dunford ut.
AP170202 Utvalgets foreslår å nasjonale retningslinjer som kan hindre konflikter på skoler og arbeidsplasser.
AP170202 Den store reisebagen i nasjonale farger står midt på gulvet.
AP170202 - Start er og skal fortsatt være en utviklingsklubb med lokal profil kombinert med innslag av både nasjonale og internasjonale spillere.
AA170202 - Påstandene som er framsatt av USAs president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, er grunnløse, gjentakende og provoserende, sier talsmann Bahram Ghasemi i utenriksdepartementet i Teheran ifølge det statlige nyhetsbyrået IRNA.
SA170201 Hun foreslår at det utarbeides nasjonale retningslinjer.
SA170201 Flaskehalser skal bort, ordninger med lønnstilskudd bør benyttes i mye større grad og arbeidsgiversiden må mer på banen.  ¶ Nasjonale retningslinjer ¶
SA170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
SA170201 Brødrene ble hyllet som nasjonale helter på søndag etter at Frankrike slo Norge i kampen om VM-tittelen i Paris, men på onsdag fikk duoen strengere straffer i ankesaken i Montpellier, hvor de begge spilte i 2012.
FV170201 Brødrene ble hyllet som nasjonale helter på søndag etter at Frankrike slo Norge i kampen om VM-tittelen i Paris, men på onsdag fikk duoen strengere straffer i ankesaken i Montpellier, hvor de begge spilte i 2012.
DN170201 Peter Navarro, Trumps topp handelsrådgiver og leder for det nye Nasjonale handelsrådet, anklager samtidig Tyskland for å ta fordeler av en « undervurdert euro for å utnytte USA ».
DN170201 | USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver hardt ut mot Iran ¶
DN170201 « Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser. », heter det i PSTs rapport.
DB170201 Ifølge Pettersson reiser 28 av Sveriges største talenter ut av landet og deltar ikke på det nasjonale mesterskapet.
DB170201 Hun foreslår at det utarbeides nasjonale retningslinjer.
DB170201 - Må komme nasjonale retningslinjer ¶
DB170201 Han har også skrytt av å nekte å delta i egne nasjonale sikkerhetsorienteringer.
DB170201 Her vil utvalget ha klarere nasjonale retningslinjer.
DB170201 ¶ FOR HØY TERSKEL : Kompetanse Norge, som er det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, mener terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy.
DB170201 Kompetanse Norge, som er det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, mener terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy.
BT170201 Trump har denne uken fått krass kritikk, blant annet fra den erfarne republikanske senatoren John McCain, for å ha gitt Bannon plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
BT170201 - Vi oppfant europeisk nasjonalisme på 1900-tallet, men tydeligvis har vi glemt hvilken katastrofe, hvilke grusomheter denne såkalte nasjonale identitetstankegangen og nasjonalismen har skapt i Europa.
BT170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
BT170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
AP170201 Trump har denne uken fått krass kritikk, blant annet fra den erfarne republikanske senatoren John McCain, for å ha gitt Bannon plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd.
AP170201 - Vi oppfant europeisk nasjonalisme på 1900-tallet, men tydeligvis har vi glemt hvilken katastrofe, hvilke grusomheter denne såkalte nasjonale identitetstankegangen og nasjonalismen har skapt i Europa.
AP170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 Det er den nasjonale politikken som avgjør.
AP170201 - Det bør komme nasjonale retningslinjer som sier at det ikke skal bygges over tregrensen i de høyestliggende områdene i Norge.
AP170201 Brødrene ble hyllet som nasjonale helter på søndag etter at Frankrike slo Norge i kampen om VM-tittelen i Paris, men på onsdag fikk duoen strengere straffer i ankesaken i Montpellier, hvor de begge spilte i 2012.
DN170131 Resultatene av de nasjonale prøvene er også ventet å øke videre i fremtiden.
DN170131 Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en tendens til å prestere over gjennomsnittet, fremgår det av resultatrapporten for de nasjonale prøvene for 2016.
DN170131 Det kan bidra til at resultatene i de nasjonale prøvene vil bedres, sier han.
DN170131 Det er de samme elevgruppene som oppnår de beste resultatene på nasjonale prøver, år etter år, fastslo Statistisk sentralbyrå ( SSB ) tirsdag.
DN170131 « Resultatene fra nasjonale prøver viser at de samme gruppene oppnår høyeste nivå år etter år : Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet », fremgår det av den siste SSB-publiseringen.
DN170131 Barn av foreldre med høyskole- eller universitetsutdanning, oppnådde de høyeste resultatene i de nasjonale prøvene i 2016.
DB170131 I morgen vil han selv ta opp et annet kontroversielt tema som er blitt løftet frem av Trump og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, Mike Flynn.
BT170131 Trump gjennomførte en omlegging av Det nasjonale sikkerhetsrådet, den viktigste og nærmeste gruppen av rådgivere på utenrikspolitikk.
BT170131 Regjeringen har nylig igjen anbefalt at Norge ikke støtter ordningen, angivelig fordi dette vil innskrenke vårt nasjonale handlingsrom.
AP170131 Der vedtok fylkestinget i fjor hvem som skal være styreleder i Stiftelsen Kulturkvartalet, en stiftelse som inkluderer det nasjonale Jugendstilsenteret.
AP170131 Senterpartiets tro på nasjonale løsninger gjør oss ikke til trumpister, og kritikken vår av fri flyt er ikke fremmedfrykt.
SA170130 mmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et land tuftet på innvandring og ikke går ulovlig etter noen basert på deres nasjonale opprinnelse eller tro ».
DB170130 Det betyr at Golbergs seier i klassisksprinten i verdenscupåpningen i Kuusamo og andreplassen i fristilssprinten på Beitostølen i den nasjonale åpningen ikke teller i uttaket.
DB170130 De lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et land tuftet på innvandring og ikke går ulovlig etter noen basert på deres nasjonale opprinnelse eller tro ».
DB170130 Vi skal selvsagt kutte nasjonale utslipp, men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.
DB170130 Om Norge kuttet alle nasjonale klimagassutslipp i morgen, hadde effekten vært tilnærmet null for det globale klimaet.
DB170130 Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet, men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.
BT170130 Klokken 11.00 mandag melder 110-sentralen i Hordaland om at en heissjakt inne på Den nasjonale scene ( DNS ) i Bergen er full av vann.
BT170130 Brannvesenet rykket ut til Den nasjonale scene.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
BT170130 All virksomhet drives i henhold til nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer.
BT170130 Myndighetene bevilger milliarder til biltrafikken og prosjektene som får høyest prioritet på nasjonale og regionale transportplaner.
AP170130 Når jeg sier at den er en symbolsk handling mener jeg ikke at ordren er uten konsekvenser, men den gagner ikke vår nasjonale sikkerhet, sier Rodriguez til Aftenposten.
AP170130 Nå stiller mange spørsmål ved lovligheten av denne ordren, om den i det hele tatt fremmer den nasjonale sikkerheten og hvordan presidentens team har gått frem.
AP170130 Ingen har skrevet flere presidentordrer enn president Roosevelt, ifølge USAs nasjonale arkiver.
AP170130 En av ordrene gir Bannon en plass i det nasjonale sikkerhetsrådet, mens den øverste lederen for forsvaret, den såkalte Chief of Staff, blir degradert.
AP170130 Når jeg sier at den er en symbolsk handling mener jeg ikke at ordren er uten konsekvenser, men den gagner ikke vår nasjonale sikkerhet, sier Rodriguez til Aftenposten.
AP170130 Nå stiller mange spørsmål ved lovligheten av denne ordren, om den i det hele tatt fremmer den nasjonale sikkerheten og hvordan presidentens team har gått frem.
AP170130 Ingen har skrevet flere presidentordrer enn president Roosevelt, ifølge USAs nasjonale arkiver.
AP170130 En av ordrene gir Bannon en plass i det nasjonale sikkerhetsrådet, mens den øverste lederen for forsvaret, den såkalte Chief of Staff, blir degradert.
AP170130 I stedet for å spekulere på hva som kan skje, er den viktigste strategien for Norge nå å jobbe med det som er våre nasjonale interesser, og vente til vi ser hvordan utviklingen faktisk blir.
DN170129 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU.
DB170129 Dette hadde det nasjonale sikkerhetsdirektoratet advart Trump om, men ekspertene ble overkjørt av Steve Bannon, den høyreekstreme tidligere publisheren av Breitbart News.
BT170129 En testform vi har erfart virkelig ikke har noe for seg, er de nasjonale prøvene.
BT170129 Derfor velger noen skoler å pugge til de nasjonale prøvene, mens andre skoler velger å fokusere på ordinær undervisning.
AP170129 Rådgiveren Steve Bannon får en plass rundt bordet når de mest sensitive spørsmålene skal diskuteres i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ).
AP170129 Nå får han også en plass i Det nasjonale sikkerhetsrådets viktigste fora, der det ellers bare er ministre, sikkerhetsrådgiveren og stabsjefen som sitter, ( The Principals Committee ), viser en presidentordre utstedt lørdag.
AP170129 NSC har et sekretariat i Det hvite hus som ledes av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170129 Marinekorpsgeneralen mister nå sin faste plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170129 Fakta : Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ) ¶
AP170129 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AP170129 ) i samtale med stabssjef Reince Priebus og den like kontroversielle nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AP170129 Rådgiveren Steve Bannon får en plass rundt bordet når de mest sensitive spørsmålene skal diskuteres i Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ).
AP170129 Nå får han også en plass i Det nasjonale sikkerhetsrådets viktigste fora, der det ellers bare er ministre og stabsjefen som sitter, ( The Principals Committee ), viser en presidentordre utstedt lørdag.
AP170129 NSC har et sekretariat i Det hvite hus som ledes av den nasjonale sikkerhetsrådgiveren.
AP170129 Marinekorpsgeneralen mister nå sin faste plass i Det nasjonale sikkerhetsrådet.
AP170129 Fakta : Det nasjonale sikkerhetsrådet ( NSC ) ¶
AP170129 Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AP170129 ) i samtale med stabssjef Reince Priebus og den like kontroversielle nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael T.
AP170129 - I den verden vi lever med i dag, med økende terror, må det være lov å beskytte nasjonale grenser.
AP170129 - I den verden vi lever med i dag, med økende terror, må det være lov å beskytte nasjonale grenser.
VG170128 De får også forsterkninger fra politiets nasjonale operative avdeling Noa.
FV170128 Fædrelandsvennens nasjonale søkemotor innsyn.no høster heder i våre naboland.
FV170128 Det er femte gang han går på podiet for å hente heder og ære og pris for den nasjonale søkemotoren med 7,6 millioner journaloppføringer per i dag.
DB170128 I den nasjonale åpningen på Beitostølen banket han alle.
AP170128 Han tror det kan bli et økende konfliktnivå mellom store byer og nasjonale regjeringer fremover i land der populister med sterk støtte i distriktene, får mye makt og innflytelse nasjonalt.
AP170128 Han tror det kan bli et økende konfliktnivå mellom store byer og nasjonale regjeringer fremover i land der populister med sterk støtte i distriktene, får mye makt og innflytelse nasjonalt.
DN170127 Dette alternativet er blant annet i strid med de nasjonale retningslinjene for bolig-, areal- og transportpolitikk.
DB170127 Større variasjon i straffeutmålingene krever mer forståelse for ren idrett i de ulike nasjonale sportsmiljøene.
DB170127 Det nasjonale museet for populærmusikk, Rockheim, fortsetter å hedre artister og band som har vist utholdenhet og betydd mye for mange over lang tid.
DB170127 Begge var store håndballtalenter og møttes på nasjonale samlinger.
AP170127 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver og tidligere militære etterretningssjef Michael T.
AP170127 Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver og tidligere militære etterretningssjef Michael T.
BT170126 - I 2015 sa HansaBorg selv opp den nasjonale avtalen for 2016.
BT170126 Høyre har foreslått en nasjonal kanon for å skape en diskusjon om det nasjonale fellesskapets innhold.
AP170126 Kystvakten er derfor en del av den nasjonale beredskapen langs kysten.
AP170126 Si ;D-skribentene Amina Bile ( 18 ), Nancy Herz ( 20 ) og Sofia Srour ( 22 ) mottok torsdag kveld Kverulantkatedralens nasjonale pris sammen med Faten Mahdi al-Hussaini.
SA170125 juni i år overtar den nasjonale banken som tidenes største sponsor i Vipers for de neste to årene, med en opsjonsavtale for ytterligere to år.
FV170125 juni i år overtar den nasjonale banken som tidenes største sponsor i Vipers for de neste to årene, med en opsjonsavtale for ytterligere to år.
DN170125 Cohn leder Det nasjonale økonomiske rådet - United States National Economic Council - og han er dermed Trumps fremste økonomiske rådgiver.
DN170125 Han leder det nasjonale overvåkningsprogrammet for lakselus.
DN170125 HI fant også mye lakselus i de nasjonale laksefjordene Ørsta og Etne.
DN170125 Sjefen for landets nasjonale oljeselskap, Mustafa Sanalla, sier at produksjonen er på 715.000 fat per dag, og at det ligger an for en vekst i oljeproduksjonen til 1,25 millioner fat per dag i år.
DN170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet, men komplettere det.
DB170125 Dagen etterpå var navnet mitt på baksiden av nasjonale aviser.
DB170125 - Det var fotografer fra nasjonale aviser som ønsket å ta bilde av meg, sier han til FourFourTwo.
DB170125 - Det betyr ikke at vi vil avskaffe det nasjonale statsborgerskapet, men komplettere det.
DB170125 Siden han vant den nasjonale finalen for to år siden og fikk sølv i europamesterskapet i fjor har læringskurven vært bratt.
DB170125 USAs nasjonale senter for snø- og isdata rapporterte nylig følgende : « I løpet av året kom en ny bølge rekordlave målinger for både daglig og månedlig sjøis-utstrekning ».
DB170125 For Mark Serreze, direktør i USAs nasjonale senter for snø- og isdata, er ikke de uunngåelige forandringene i seg selv den største bekymringen.
DB170125 En ny global temperaturrekord har blitt satt for tredje året på rad, bekreftet det nasjonale byrået for hav og atmosfære i USA 18. januar. 2016 var det varmeste året siden målingene startet i 1880.
DB170125 Dessuten betaler ikke fiskeriindustrien, i motsetning til andre nasjonale naturressurser som petroleum og kraftproduksjon, grunnrenteskatt til staten, til tross for at det er veldokumentert at fiskeriene nå har betydelige grunnrenteinntekter.
DB170125 Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør i NRK, mener denne saken viser sårbarheten i det nasjonale kjernenettet vårt.
BT170125 I 2015 var det nasjonale tallet 3,7 prosent.
AP170125 Aftenposten var vitne til at en gruppe observatører fra den nasjonale advokatforeningen ikke fikk slippe inn til området der politiet samlet alle de hadde arrestert.
AP170125 Aftenposten var vitne til at en gruppe observatører fra den nasjonale advokatforeningen ikke fikk slippe inn til området der politiet samlet alle de hadde arrestert.
AP170125 - Det er en unik situasjon, og en reell trussel mot vår nasjonale sikkerhet, sier Painter.
AP170125 - Det er en fare for USAs nasjonale sikkerhet at vi ikke vet hvem Donald Trump skylder penger, sier Richard W.
AP170125 Også på nasjonale prøver peker landets nordligste fylke seg ut. Én av fire niendeklassinger i Finnmark havnet på de to laveste nivåene i regning i fjor høst.
AP170125 juni i år overtar den nasjonale banken som tidenes største sponsor i Vipers for de neste to årene, med en opsjonsavtale for ytterligere to år.
SA170124 Ifølge myndighetene finnes det 80 ulike kriminelle fraksjoner, men bare to store nasjonale : « Den røde kommando » ( CV ) i Rio og « Hovedstadens første kommando » ( PCC ) i São Paulo.
SA170124 Foruten de to store nasjonale , som også har internasjonale forgreininger til paramilitære grupperinger i Colombia, inkludert Farc-geriljaen, er « Familien i Nord » ( FDN ) i Manaus store i nord og nordøst Brasil.
SA170124 Det meste av kokainen går til det nasjonale markedet, som er nest størst i verden, bare slått av det umettelige forbruket i USA.
DN170124 I tillegg til å være bra for økonomien vår, er en økning av innenlands energiproduksjon i USAs nasjonale sikkerhets interesse », skriver Trump-administrasjonen i « America First Energy Plan ».
DB170124 Stiftelsen Bocuse d'Or Norge er « norske mesterkokkers olympiatopp », og organiserer det nasjonale uttaket « Årets kokk » og det norske teamets deltakelse i Bocuse d'Or Europa og verdensfinalen i Bocuse d'Or.
DB170124 POSERER : Professor og forsker ved Japans Nasjonale institutt for datateknologi, Isao Echizen, foran kamera i det omtalte forsøket.
DB170124 ( Dagbladet ) : Nå er moderne kameraoptikk såpass avansert at den kan utgjøre en trussel mot personvernet, ifølge forskere fra Japans Nasjonale institutt for datateknologi.
DB170124 Fredriksen forteller til at regjeringen vil utrede handlingsrommet for nasjonale tiltak mot pengespillreklame sendt fra land med annen lovgivning.
BT170124 De nasjonale fotobokstallene viser også at det er stort sprik mellom hvor mange overtredelser som registreres og hvor mange bøter som faktisk sendes ut.
BT170124 BT har også hentet inn nasjonale fotobokstall for de to siste årene.
SA170123 De mener sykehus på Ullandhaug strider mot den nasjonale målsetting om 0-vekst i biltrafikken, og at plasseringen av nytt SUS bør vurderes på nytt.
DB170123 Første etappe går i mål i Asker, og har en tøff avslutning som passer mannen i den nasjonale mestertrøyen som hånd i hanske.
DB170123 NIA er det nasjonale etterretningsbyrået, og har vært ansvarlige for utallige vilkårlige arrester og fengslinger.
DB170123 Leder for presidentens nasjonale økonomiske råd : Gary Cohn ¶
DB170123 Leder for Trumps nyopprettede nasjonale handelsråd : Peter Navarro, økonomiprofessor og Kina-kritiker.
DB170123 Stiftelsen Bocuse d'Or Norge er « norske mesterkokkers olympiatopp », og organiserer det nasjonale uttaket « Årets kokk » og det norske teamets deltakelse i Bocuse d'Or Europa og verdensfinalen i Bocuse d'Or.
DB170123 ¶ OPPTATT AV SIKKERHET : - Vi opererer innenfor internasjonale og nasjonale regler, også når det gjelder sikkerhet, forsikrer adm. direktør Espen Høiby i OSM Aviation.
DB170123 Vi opererer innenfor internasjonale og nasjonale regler, også når det gjelder sikkerhet.
DB170123 Det har aldri vært lett å samle partiene på ytre høyre fløy i Europa, dels fordi de spiller på nasjonale motsetninger som rettes mot hverandre og dels fordi de bygger på ganske ulikt ideologisk grunnlag.
BT170123 Han inviterte Eide til å være med i rådslaget for revisjonen av de nasjonale retningslinjene i LAR i år.
AP170123 Kritisk melding fra den nasjonale presseklubben ¶
AP170123 Kritisk melding fra den nasjonale presseklubben ¶
SA170122 Han har allerede vunnet mange nasjonale ungdoms- og seniormesterskap, og har flere medaljer fra internasjonale juniormesterskap, heter det blant annet i begrunnelsen fra juryen for prisen.
FV170122 Han har allerede vunnet mange nasjonale ungdoms- og seniormesterskap, og har flere medaljer fra internasjonale juniormesterskap, heter det blant annet i begrunnelsen fra juryen for prisen.
DN170122 Kunne ikke alle spist Idun ketchup ? - Nasjonale merker styrker seg og internasjonale svekker seg.
DB170122 Mehren eier en rekke bilder av Johannessen og ønsker at de inngår i Norges nasjonale kulturarv, og overtas og stilles ut av eksempelvis Nasjonalgalleriet eller Munch-museet.
BT170122 Vesentlig reduksjon i klimagassutslipp fra olje- og gassutvinning og transportsektoren, slik at de nasjonale utslippsmålene for 2030 kan nås.
BT170122 Om parkene plasseres mellom store olje/gass-forbrukere til havs og store forbrukere på land, vil de naturlig kunne kobles inn mot det nasjonale elkraft nettet.
BT170122 Han har allerede vunnet mange nasjonale ungdoms- og seniormesterskap, og har flere medaljer fra internasjonale juniormesterskap, heter det blant annet i begrunnelsen fra juryen for prisen.
AP170122 En talsmann for det nasjonale jernbaneverket sier at etterforskere undersøker hvorvidt maoistiske opprørere har gjort noe med jernbanesporene slik at toget sporet av.
AP170122 Data om hvordan de gjør det som voksne, er hentet fra ligningen, nasjonale utdanningsregistre, trygderegistre fra Nav og yrkesinformasjon rapportert fra arbeidsgivere.
AP170122 Han har allerede vunnet mange nasjonale ungdoms- og seniormesterskap, og har flere medaljer fra internasjonale juniormesterskap, heter det blant annet i begrunnelsen fra juryen for prisen.
SA170121 Presidenters narrativer om dem selv kan også farge deres syn på nasjonal identitet og påvirke deres forståelse av nasjonale prioriteringer og framdrift.
SA170121 Presidenters narrativer om dem selv kan også farge deres syn på nasjonal identitet og påvirke deres forståelse av nasjonale prioriteringer og framdrift.
SA170121 Han var også ubeseiret i to nasjonale mesterskapsfinaler i amerikansk fotball.
FV170121 Han var også ubeseiret i to nasjonale mesterskapsfinaler i amerikansk fotball.
DB170121 Han var også ubeseiret i to nasjonale mesterskapsfinaler i amerikansk fotball.
DB170121 Men det som framstår logisk for oss når det foregår i det vi tror er dopingbefengte, korrupte utenlandske miljøer, virker urettferdig i en sak der vår egen nasjonale sportshelt er tatt utenfor konkurranse med en prøve med en minimal mengde forbudt stoff forårsaket av en ellers ufarlig salve.
BT170121 Han var også ubeseiret i to nasjonale mesterskapsfinaler i amerikansk fotball.
AP170121 Infrastruktur er ikke bare et spørsmål om nødvendighet for amerikanerne, det er også viktig for den nasjonale stoltheten.
AP170121 Han var også ubeseiret i to nasjonale mesterskapsfinaler i amerikansk fotball.
SA170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
SA170120 Byens eneste A-lag i den nye nasjonale 3.-divisjonen er det høyest rangerte lokallaget som må ut i første kvalifiseringsrunde i NM-cupen for menn.
DN170120 Vi må passe på våre nasjonale interesser og sikre et godt samarbeid, tilføyer hun.
DN170120 Samtidig steg de nasjonale lagrene med 2,35 millioner fat, mens analytikeres estimater viste at det var ventet et fall på 1 million fat.
DN170120 Prisene holder seg godt oppe, etter at USAs nasjonale oljelagre steg, mens det var nedgang i lagrene i Cushing, som er leveringspunkt for oljekontrakter på Nymex, skriver Bloomberg News.
DN170120 Lagertrekket i Cushing var det største siden oktober, mens de nasjonale lagrene viste en overraskende oppbygging.
DB170120 Nå legger jeg meg uansett til å sove, skriver en utmattet Grigory Rodchenkov til sin partner om en annen av prøvene fra det nevnte nasjonale skimesterskapet seint på våren 2014.
DB170120 På Davos-konferansens siste dag sitter han i et panel og diskuterer cyber-krigføring sammen med blant annet president Barack Obamas tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Thomas E.
AP170120 Programmene er ment å være en presentasjon til velgerne av hva partiet står for og samtidig en guide til partienes lokale og nasjonale politikere.
AP170120 Rønsens brede nasjonale og internasjonale erfaring og nettverk sikrer oss det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse og antidopingarbeid på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.
AP170120 Byens eneste A-lag i den nye nasjonale 3.-divisjonen er det høyest rangerte lokallaget som må ut i første kvalifiseringsrunde i NM-cupen for menn.
SA170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser, sier Pentagon-talsmann Peter Cook i en uttalelse.
SA170119 Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4.
SA170119 I Rogaland ligger én av fire ungdomsskoler over det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 8. til 10. klasse.
SA170119 I Rogaland ligger 26 prosent av ungdomsskolene over det nasjonale gjennomsnittet for skolebidrag.
SA170119 Det som måles i rapporten, er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og karakterer på eksamen for 10. trinn, Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng. ( ©NTB ) ¶
DN170119 Forskjellene er imidlertid mindre enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, mener seniorrådgiver Kjartan Steffensen i SSB, som er én av forskerne bak rapporten.
DN170119 Det er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og karakterer på eksamen for 10. trinn som er målt og lagt til grunn for funnene.
DB170119 - De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser, sier Pentagon-talsmann Peter Cooks, ifølge nyhetsbyrået.
BT170119 SSB-undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skoler i Hordaland, der én av tre skoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse.
BT170119 Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4.
BT170119 På ungdomstrinnet er én av fire skoler i Hordaland over det nasjonale gjennomsnittet for skolebidrag, mens 18 prosent av skolene ligger under snittet.
BT170119 Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av, skriver SSB i en pressemelding.
BT170119 Hva er den nasjonale statusen nå, og hva gjøres for å få bort skoleforfallet en gang for alle ? 2.
AP170119 Rema har den siste tiden fått krass kritikk fordi de kaster ut store nasjonale merkevarer.
SA170118 I løpet av den neste timen kom to nye skjelv målt til henholdsvis 5,7 og 5,3, ifølge Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi.
SA170118 Nasjonale temperaturrekorder ble satt i India, Kuwait og Iran.
DN170118 Havisen smelter ¶ Nasjonale temperaturrekorder ble satt i deler av India, Kuwait og Iran.
DN170118 Ryan hevder Obama setter « en farlig presedens der de som avslører vår nasjonale sikkerhet ikke blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd ».
DB170118 Men til tross for suspensjonen, har Maksim Vylegzjanin konkurrert i to nasjonale renn i Russland i januar.
DB170118 - Det står klart og tydelig i antidopingregelverket vårt at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller liknende, sier kommunikasjonssjef i FIS, Jenny Wiedeke, til den svenske avisa Expressen.
DB170118 Dette rennet har ikke noe å gjøre med FIS, kommenterte hun til det nasjonale nettstedet russki.ru.
DB170118 * Felles for alle de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.
DB170118 Nå har de bedt USAs nasjonale meklingsorgan National Mediation Board ( NMB ) ta saken.
DB170118 Her i Europa er dette blitt tatt bokstavelig ved at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan sette til side avgjørelser i de nasjonale myndigheter.
DB170118 Det var ikke lenger så lett å pusse på de nasjonale symboler og dyrke den gamle idylliske orden.
BT170118 Felles for alle de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.
BT170118 Felles for alle de tre stedene er at de har status som nasjonale laksefjorder.
BT170118 Da blir det litt mer plass i butikken til andre varer - også lokale og nasjonale .
AP170118 » I en uttalelse kaller Kongresslederen Manning for en forræder, og sier at Obamas avgjørelse setter « en farlig presedens der de som avslører vår nasjonale sikkerhet ikke blir holdt ansvarlig for sine lovbrudd ».
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
SA170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
DB170117 DA GALSKAPEN VAR på det verste og norske medier rapporterte live fra rundkjøringa en drøy langpasning unna Real Madrids treningsfelt, oppfordret jeg det nasjonale Martin Ødegaard-partyet til å slutte å drikke rett fra flaska, og om ikke annet i hvert fall vurdere blandevann.
DB170117 Lan Marie Nguyen Berg var i dag i møte med byrådet i Oslo og henviste til MDGs nasjonale talsperson for kommentarer.
BT170117 I ATK-målinger blir bilen registrert med et foto som enten går til det lokale ATK-kontoret i politidistriktet eller til det nasjonale ATK-senteret i Farstad utenfor Molde.
BT170117 Vi kan gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver og melde oss av PISA.
BT170117 Vi kan gjøre nasjonale prøver om til utvalgsprøver og melde oss av PISA.
BT170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
AP170117 Tate Modern i London er Storbritannias nasjonale museum for moderne kunst.
AP170117 Skoleklasser, studenter, turister og lokalbefolkning har forlengst fått et slags eierforhold til det nasjonale museet for moderne kunst.
AP170117 - Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.
DB170116 - Vi føler at vi som Indias nasjonale flyselskap har et ansvar for å skape trygghet for alle våre passasjerer, og ikke minst kvinner som reiser alene.
DB170116 Spesialenhetens representanter i retten virker irriterte når Jensen har dratt inn « det nasjonale prosjektet » i sine svar på deres spørsmål.
BT170116 JUBILEUM : Sopranen Sae Kyung Rim var solist da Bergen Nasjonale Opera startet feiringen av sitt 10-års jubileum søndag.
BT170116 Bergen Nasjonale Opera feirer den menneskelige sangstemmen.
DN170115 I et intervju på morgen-talkshowet « Fox News Sunday » sier Brennan at de nasjonale sikkerhetsspørsmålene Trump møter etter at han blir innsatt som president på fredag ikke er « om ham ».
DN170115 Brennan tilføyde at den påtroppende presidenten må forstå at « han kommer til å ha en mulighet til å gjøre noe for vår nasjonale sikkerhet i motsetning til å snakke og å tvitre ».
AP170115 Ved hjelp av vind-, vann- og solenergi, og også atomkraft, skal verdens største energimarked gjøre seg mindre avhengig av miljøfiendtlig kullbrenning, kunngjorde den nasjonale energi-administrasjonen ( NEA ) i forrige uke.
AP170115 Det foreligger ikke noen detaljert oversikt for hvordan pengene skal brukes, men ifølge Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen ( NDRC ) skal solenergi alene støttes med drøyt 1200 milliarder kroner for å femdoble kapasiteten frem mot 2020.
DB170114 - Hackerne nådde dypere og fikk mer informasjon ut fra Den demokratiske nasjonale komiteen enn Den republikanske nasjonale komiteen.
DB170114 - Hackerne nådde dypere og fikk mer informasjon ut fra Den demokratiske nasjonale komiteen enn Den republikanske nasjonale komiteen.
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
AP170114 Nasjonale og utenlandske interesser er allerede i gang med å kline seg opp til Trump-familiens næringsinteresser for å kjøpe seg tilgang til og fordeler fra den nye administrasjonen.
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
DB170113 Uttalelsen var knyttet til det nasjonale prosjektet han jobbet med i 13 år, så hemmelig at verken kolleger eller avdelingslederne hans visste om det.
DB170113 I løpet av 2017 vil de nasjonale radiokanalene, i tillegg til de kommersielle kanalene i storbyene, slukke sine FM-sendinger og gå over til DAB-nettet.
AP170113 - Vi kan lære av hvordan de lykkes i å påvirke den nasjonale debatten og politikere i hovedstaden.
AP170113 - Vi kan lære av hvordan de lykkes i å påvirke den nasjonale debatten og politikere i hovedstaden.
AP170113 Myndighetene har ikke sagt noe om hvorfor hun fikk det, eller hvorfor det nasjonale senteret for savnede barn ble oppmerksom på saken igjen.
AP170113 - Rema beskriver en strategi der de skal ha noen færre nasjonale leverandører og ta inn flere lokale leverandører, kan gi positive effekter for konkurransen og forbrukerne, fordi de leverandørene som ønsker å bli nasjonale leverandører må kjempe hardere for sin posisjon, sier Gabrielsen.
AP170113 - Rema beskriver en strategi der de skal ha noen færre nasjonale leverandører og ta inn flere lokale leverandører, kan gi positive effekter for konkurransen og forbrukerne, fordi de leverandørene som ønsker å bli nasjonale leverandører må kjempe hardere for sin posisjon, sier Gabrielsen.
SA170112 De var da enige om at de lekkede opplysningene om sammendraget var svært uheldige og ødeleggende for USAs nasjonale sikkerhet.
FV170112 - I det første arbeidet, så man først og fremst på sitt eget distrikt, men hadde i mindre grad det nasjonale blikket.
DN170112 Russland hevder NATOs planer om å bygge et defensivt rakettskjold er en trussel mot landets nasjonale sikkerhet.
DB170112 Saken har fått oppmerksomhet i en rekke lokale og nasjonale medier i Sveits, og er også omtalt av britiske The Independent.
DB170112 Uansett er vi forpliktet til å forsikre oss om at beslutningstakere har et så stort bilde som mulig av alt som kan påvirke den nasjonale sikkerheten.
DB170112 Jeg uttrykket min forferdelse over lekkasjene som har framkommet i pressen, og vi var begge enige om at de er ekstremt ødeleggende for vår nasjonale sikkerhet.
DB170112 Ethvert utenlandsk forsøk på å manipulere nasjonale valg er uakseptabelt, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
AP170112 | Russland : Utplassering av stridsvogner i Polen er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet ¶
AP170112 Til BBC uttaler Kremls pressesekretær Dmitri Peskov at flyttingen av det militære materiellet truer Russlands interesser og landets nasjonale sikkerhet.
AP170112 klasse vil vi kunne sammenligne resultatene fra nasjonale prøver før og etter at gratis kjernetid ble innført, i bydeler med og uten gratis kjernetid.
AP170112 Russland hevder NATOs planer om å bygge et defensivt rakettskjold er en trussel mot landets nasjonale sikkerhet.
DB170111 I løpet av året slukker de nasjonale radiokanalene og til de kommersielle radiokanalene sine FM-sendinger og går over til DAB-nettet.
BT170111 Men, som Blindheim sikkert vet, skal vi ha plass til nye lokale leverandører, må vi ha noen få færre nasjonale merker.
AP170111 | Onsdag starter Norge verdens første slukking av de nasjonale FM-senderne ¶
AP170111 Omleggingen av det nasjonale FM-nettet til DAB startet i Nordland klokken 11.11 onsdag.
SA170110 Richard McLarens avsløring av organisert dopingjuks i russisk idrett har ført til at 19 nasjonale antidopingorganisasjoner tirsdag gikk ut med krav om å bannlyse Russland fra internasjonale konkurranser.
SA170110 - Man får sikkert en kjemi når vi kommer ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
FV170110 FOTO : Matthias Schrader / TT / NTB Scanpix Richard McLarens avsløring av organisert dopingjuks i russisk idrett har ført til at 19 nasjonale antidopingorganisasjoner tirsdag gikk ut med krav om å bannlyse Russland fra internasjonale konkurranser.
FV170110 | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DN170110 Dagligvarekjeden skal gå fra 49 nasjonale ølsorter til 43, og har inngått en « bestvennsavtale » med Carlsberg.
DN170110 - Extra har testet et nytt ølkonsept som nå skal rulles ut i alle butikker, hvor de nasjonale bestselgerne alltid skal være tilgjengelig, og hvor vi skal ta regionale hensyn.
DB170110 ¶ UNDER LUPEN : 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170110 Spillet med trekning hver dag og 20 millioner i topp-premie ¶ fra Norsk Tipping ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
DB170110 FBI-direktøren James Comey fortalte at også Det republikanske partiet hadde blitt forsøkt hacket, men at de mislyktes å komme seg forbi brannmuren til sentralledelsen, Den republikanske nasjonale komiteen.
DB170110 - Hackerne nådde dypere og fikk mer informasjon ut fra Den demokratiske nasjonale komiteen enn Den republikanske nasjonale komiteen.
DB170110 - Hackerne nådde dypere og fikk mer informasjon ut fra Den demokratiske nasjonale komiteen enn Den republikanske nasjonale komiteen.
BT170110 Richard McLarens avsløring av organisert dopingjuks i russisk idrett har ført til at 19 nasjonale antidopingorganisasjoner tirsdag gikk ut med krav om å bannlyse Russland fra internasjonale konkurranser.
BT170110 FOTO : Ruud, Vidar / NTB scanpix ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
AP170110 Dette er første gang at denne gruppen har en felles valgkampåpning før nasjonale valg.
AP170110 Richard McLarens avsløring av organisert dopingjuks i russisk idrett har ført til at 19 nasjonale antidopingorganisasjoner tirsdag gikk ut med krav om å bannlyse Russland fra internasjonale konkurranser.
AP170110 ( ©NTB ) ¶ | 19 antidopingorganisasjoner vil utestenge Russland ¶ 19 nasjonale antidopingorganisasjoner, blant dem Antidoping Norge, er på et møte i Dublin blitt enige om å kreve Russland utestengt fra internasjonal idrett.
FV170109 Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
DN170109 Vi skal gå fra 49 nasjonale ølsorter til 43.
DN170109 Mack har i ett år inngått i det nasjonale sortimentet til Rema.
DB170109 På Ataturk internasjonale flyplass i Istanbul, måtte Turkish Airlines alene innstille over 600 avganger, både nasjonale og internasjonale.
DB170109 « Ikke minst Storbritannias historiske avgjørelse om å forlate EU, men de grunnleggende truslene mot den nasjonale sikkerheten vedvarer.
DB170109 Det er temaer som Hedström nå mener at må løftes også i Sverige, og som han håper at kan diskuteres på den nasjonale konferansen.
DB170109 Den nasjonale sikkerhetsstrategien må presenteres.
DB170109 Svaret ble å redusere antall nasjonale merkevarer, men åpne noe mer for lokale produsenter.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Rema har tidligere varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter.
AP170109 Vi oppfordrer Arbeiderpartiets landsmøte til å ta skrittet fullt ut og si nei til oljeboring, sier MFDs nasjonale talsperson Rasmus Hansson i en pressemelding.
SA170108 Som jeg kommer tilbake til, har mange av dem som skulle hjelpe Ida, trolig hatt et vanskelig utgangspunkt på grunn av nasjonale føringer og prioriteringer de må operere innenfor.
DB170108 Det er ikke hver dag en barneskole blir midtpunktet i den nasjonale debatten.
BT170108 Det Martin Luther startet, stimulerte nasjonale skriftspråk, skoler og utdanning for bredere lag av folket.
BT170108 Svake elever blir tatt ut av klassen når det kommer til nasjonale og internasjonale prøver, og dette skaper store skiller klassen.
BT170108 På denne måten kan nasjonale prøver i verste fall bidra til et overdrevent fokus på målbare prestasjoner, og på denne måten flytte lærerens oppmerksomhet bort fra vurderingsformer tett integrert i læringsprosessen, og som fremmer motivasjon og læring ( Læringsmiljøsenteret, 2013 ).
BT170108 I tillegg til det økende fokuset på testing i skolen, er det også bestemt at resultatene fra nasjonale prøver skal offentliggjøres.
BT170108 Disse tilbakemeldingene må i minst mulig grad bidra til å kategorisere elevene ut fra ulike kompetansenivå de er på, noe nasjonale prøver gjør.
BT170108 Og i dag har askeskuddsyken godt rotfeste i Norge, og det dramatiske sykdomsbildet er årsaken til at ask er ført opp på den nasjonale rødlisten som sårbar.
SA170106 Frå den nasjonale kåringa i fjor.
SA170106 For niende året på rad går den nasjonale matkåringen Det norske måltid av stabelen.
SA170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
SA170106 å stoppe denne praksisen : ¶ • Hvor var fagfolkene i barnevern, skole, psykisk helsevern og så videre som kunne ha fanget opp jenta på et tidlig nok tidspunkt og gitt henne et tilbud uten bruk av tvang ? • Hvorfor samarbeidet de så dårlig, på tvers av etatene ? • Hvor var de nasjonale og lokale politikerne og administrative beslutningstagerne som besluttet det systemet Ida ble offer for
FV170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
DN170106 Sjefene for FBI og CIA, samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper, skal brife den kommende presidenten om hackingen av epostene til Det demokratiske partiet.
BT170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
BT170106 De bidrar til at vi kan nå både nasjonale skogvernmål og internasjonale mål for naturmangfold.
BT170106 De bidrar til at vi kan nå både nasjonale skogvernmål og internasjonale mål for naturmangfold.
AP170106 Fredag ettermiddag, amerikansk tid, skal Trump møte sjefene for FBI, CIA og NSA samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper.
AP170106 Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.
DN170105 Trump har varslet at han vil hente hjem amerikanske arbeidsplasser og jobbe for nasjonale interesser, ikke de globale.
DN170105 Forskerne fra det nasjonale universitetet i Taiwan benyttet fire ulike analysemetoder.
BT170105 Rousseff var styreleder for det nasjonale oljeselskapet Petrobras i perioden da selskapet ble tømt for verdier.
AP170105 På andre siden av bordet er FBI-sjef James Comey, CIA-sjef John Brennan og USAs nasjonale etterretningssjef James R.
SA170104 Nasjonale deleksamener i matematikk er gjennomført tre ganger, og er ledd i et pilotprosjekt som NOKUT gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
DN170104 Deriblant Gary Cohn som blir leder for presidentens Nasjonale økonomiske råd, og dermed Trumps viktigste økonomiske rådgiver.
DB170104 Han forteller at de nå står overfor en stor leteoperasjon, og at informasjonen de sitter på tilsier at lederen for opprørerne er tilknyttet Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront ( MNLF ).
DB170103 Trolig ble det for mye trening mot slutten av siste høydeopphold i Val Senales og i dagene etter fram mot den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.
DB170103 Hvis nasjonale regelverk i alle tilfeller skulle trumfe EUs regelverk, ville ikke regelverket fungere.
DB170103 Et for selvsikkert eller moralistisk syn i klimasaken bidrar til at legitime innvendinger, særlig på tiltakssiden, blir avfeid med at man ikke tar klimasaken eller Norges nasjonale ansvar alvorlig nok.
DB170103 Den politiske kostnaden med å kritisere ineffektive klimatiltak, for eksempel avgiftsfritak på el-bil, for ambisiøse og dyre nasjonale klimamål eller grønne sertifikater, er for høy.
DB170103 At de likevel til slutt ble vedtatt, kan sees på som en forskyvning bort fra samfunnsøkonomers syn på at klimaproblemet må løses effektivt, mot større vekt på nasjonale og symbolske tiltak.
BT170103 Noen timer senere opplyste en talsmann for Den nasjonale sikkerhetskomiteen ( GKNB ) i Kirgisistan at 28-åringen var løslatt og utenfor mistanke.
AP170103 Indias viseinnenriksminister Kiren Rijiju betegner uttalelsene som uansvarlige, mens Lalitha Kumaramangalam, leder for Indias nasjonale kommisjon for kvinner, mener Parameshwara burde gå av.
AP170103 Dommen over Sam Rainsy, som har levd i eksil i Frankrike siden 2015, kom etter at stemningen mellom CPP og dets utfordrere i Kambodsjas nasjonale redningsparti ( CNRP ) lenge har vært svært anspent, og særlig siden valget i 2013.
DB170102 I de samme årene der våre enere har kommet og gått uten å få etablert seg som nasjonale sportsikon, har hopp levert formidable TV-resultater verden over : ¶
DB170102 Halvparten av byen tjener mindre enn 120 000 kroner i året og arbeidsløsheten er mer enn dobbelt så stor som det nasjonale gjennomsnittet, skriver The Guardian.
BT170102 Han er Sparebanken Vest-professor i miljøøkonomi ved NHH og arbeider med Bergen og bymiljø gjennom det nasjonale samarbeidsprosjektet CenSES og forskningsstiftelsen SNF.
AP170102 Syv andre libanesere ble skadet i angrepet, ifølge det nasjonale libanesiske nyhetsbyrået.
AP170102 Her er noen av årsakene : ¶ • Vi støtter Parisavtalen og opptrer i henhold til nasjonale planer.
AP170102 Med tegningen av Ali Esbati som ape satte Thomas Knarvik for alvor seg selv på det nasjonale debattkartet.
DN170101 Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet ; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer.
DB170101 I forrige uke ble det kjent at Donald Trump utnevner økonomen og Kina-kritikeren Peter Navarro til leder for Det hvite hus' nyopprettede nasjonale handelsråd.
DB170101 Og det var før han hadde den oppsiktsvekkende telefonsamtalen med Taiwans president Tsai Ing-wen, og deretter utnevnte den skarpe Kina-kritikeren Peter Navarro til leder for Det hvite hus' nyopprettede nasjonale handelsråd.
DB170101 For å sette forholdet enda mer på spissen har Trump også ansatt Kina-skeptikeren Peter Navarro som sjef for Det hvite hus' nyopprettede nasjonale handelsråd.
DA161230 - Hvis regjeringen hadde ønsket å få tilleggsutredningen klar til den neste nasjonale transportplanen, ville de klart det.
AP161229 Den såkalte « nasjonale terskelverdien » øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner.
AP161220 « Liu og Dalai Lama er blant dem som skader Kinas nasjonale sikkerhet.
AP161220 Det nasjonale flyselskapet, Turkish Airlines, er blitt tvunget til å sette flere titalls fly på bakken og også kuttet en av tre avganger mellom Oslo og Istanbul som følge av sviktende etterspørsel.
AP161201 Sammen med utenriksministeren og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er forsvarsministeren tradisjonelt sett blant de viktigste embetene i utformingen av amerikansk utenrikspolitikk.
BT161127 Det gjorde at hun måtte stå over den nasjonale sesongåpningen forrige helg.
SA161126 Men de kunne altså holdt FM-nettet operativt fram til utpå sommeren 2037 før det nasjonale regnestykket ville gått i null.
AP161125 Nå vil Kroatias nasjonale flyselskap ha en del av denne kaken.
AP161123 Både private og offentlige nasjonale turistforeninger har sett behovet for å differensiere seg fra alle andre reisemål, ifølge Andreassen.
SA161121 Sveriges kanskje største skihåp Calle Halfvarsson er ikke imponert over Petter Northug etter den nasjonale åpningen.
AP161121 Sveriges kanskje største skihåp Calle Halfvarsson er ikke imponert over Petter Northug etter den nasjonale åpningen.
FV161120 Northug har derimot plassert seg beskjedent under den nasjonale åpningen på Beitostølen.
AP161116 Byrådspartiene og Rødt mener at veien, med tre felt i hver retning, bryter Parisavtalen, nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og ikke minst Oslopakke 3.
AP161112 - Jeg er glad for at partene har kommet frem til en ny fredsavtale basert på innspillene som har kommet i den nasjonale dialogen.
AP161108 Men tall fra en fersk undersøkelse Ammehjelpen har gjort, viser at bare 11 prosent av alle barselkvinner i Norge bor i en kommune som følger rådet i de nasjonale retningslinjene.
AP161101 Vi trenger en flerbrukshall, ikke nasjonale signalbygg i parken, mener Hjallen.
AP161031 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
AP161024 Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer.
SA161019 Torsdag denne uken er det den nasjonale Refleksdagen.
SA161019 Bakgrunnen for Refleksdagen er den nasjonale målsettingen om refleksbruk.
VG161018 Et typisk eksempel er det nådeløse angrepet på de nyopprettede institusjonene som skal bekjempe korrupsjon ; det nasjonale antikorrupsjonsbyrået og det nasjonale direktoratet for forebygging av korrupsjon.
VG161018 Et typisk eksempel er det nådeløse angrepet på de nyopprettede institusjonene som skal bekjempe korrupsjon ; det nasjonale antikorrupsjonsbyrået og det nasjonale direktoratet for forebygging av korrupsjon.
AP161018 Begge skal tiltrekke seg nasjonale og internasjonale toppartister.
AP161018 De samarbeider ikke ikke godt nok om beskyttelse av viktige, nasjonale institusjoner.
BT161016 I de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet for eldre heter det at man bør utføre øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper to eller flere ganger i uken.
VG161013 Når det gjelder tyverier fra person på offentlig sted, ofte omtalt som lommetyverier, påvirkes de nasjonale tallene sterkt av utviklingen i Oslo.
AP160929 I reglementet står det at deltagerne må være norske statsborgere og medlem av en norsk klubb, eller en utenlandsk klubb som er med i sitt nasjonale forbund.
SA160928 I forrige uke ble det for første ganggjennomført nasjonale beltekontroller i buss med ileggelse av gebyr.
AP160928 Skjev fordeling følger av svake eiendomsrettigheter, et korrupt rettsvesen og lokale og nasjonale eliter som først og fremst ivaretar sine egne interesser.
AP160928 Prosjektet analyserer sammenhengen mellom videodata, elevspørreskjemaer og fremgang på nasjonale prøver i lesing og regning.
AP160928 Målet er å undersøke sammenhengen mellom det som skjer i klasserommet og resultater på nasjonale prøver, men allerede nå trekker forskerne flere konklusjoner når det gjelder klasseledelse, ro og orden : ¶
AP160926 Han jobber nå som Chief Science Officer i besøkssenteret Romskip Aurora ved Andøya Space Center, og som fysiker og faglærer ved det Nasjonale senteret for romrelatert opplæring.
SA160921 Midt i hjertet av Bergen by, kun et steinkast fra Den Nasjonale Scene har billedkunstner Marie Storaas innredet en klassisk byleilighet med stor pasjon for estetikk, og liten sans for bruk av mye penger på interiør.
BT160921 Midt i hjertet av Bergen by, kun et steinkast fra Den Nasjonale Scene har billedkunstner Marie Storaas innredet en klassisk byleilighet med stor pasjon for estetikk, og liten sans for bruk av mye penger på interiør.
AP160921 Midt i hjertet av Bergen by, kun et steinkast fra Den Nasjonale Scene har billedkunstner Marie Storaas innredet en klassisk byleilighet med stor pasjon for estetikk, og liten sans for bruk av mye penger på interiør.
AP160920 Noen av de nevnte strekningene i artikkelen er en del av Nasjonale turistveger : ¶
AP160920 Kilde : Virke Reise, NAF, VisitNorway, www.utioyan.no og Nasjonale turistveger.
AP160920 Fakta : Nasjonale turistveger ¶
AP160917 Besøket ble grundig dekket i alle de nasjonale TV-sendingene.
FV160915 Prisen ble delt ut av statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet under Det nasjonale museumsmøtet på Krona ved Romsdalsmuseet i Molde.
AP160908 Økning på turistvegeneDet har vært en gradvis økning i trafikken på de Nasjonale turistvegene de siste årene.
AP160908 Zumthor ble hanket inn av Nasjonale turistveger i 1999 til å utforme to prosjekter - heksemonumentet i Vardø, åpnet i 2001, og nå sinkgruvene i Allmannajuvet.
AP160908 Vedsiden av Steilneset har også den også størst internasjonalappell, sier presseansvarlig Per Ritzler i Nasjonale turistveger.
AP160908 Stoppesteder og rasteplasser i Norge har fått ¶ - særlig ved de 18 veiene i Nasjonale turistvegene er det satt inn arkitektkrefter.
AP160908 Prosjektet er en del av Nasjonale turistveger Ryfylke - og i den sammenheng har den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor tegnet anlegget.
AP160908 ALLMANNAJUVET : Rørgate krysser Allmannajuvet i Sauda som er en del av Nasjonale turistveg Ryfylke.
SA160907 Heller ikke der slipper kontrollører fra de nasjonale antidopingbyråene til.
AP160907 Heller ikke der slipper kontrollører fra de nasjonale antidopingbyråene til.
AP160905 - Konklusjonen fra en rekke landsomfattende nasjonale kartlegginger i Kina viser at nedgangen i bestanden har stanset og at den nå har begynt å øke, skriver IUCN.
SA160826 Det hører med i den norske sjelen, sier Blindheim og sidestiller langrennsheltene med nasjonale helter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.
FV160826 Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen som omfatter ungdomsskoleelever og videregåendeelever viser at dagens norske tenåringer generelt er optimistiske med tanke på fremtiden.
FV160826 Det hører med i den norske sjelen, sier Blindheim og sidestiller langrennsheltene med nasjonale helter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.
BT160826 Det hører med i den norske sjelen, sier Blindheim og sidestiller langrennsheltene med nasjonale helter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.
AP160826 Det hører med i den norske sjelen, sier Blindheim og sidestiller langrennsheltene med nasjonale helter som Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.
SA160825 Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen som omfatter ungdomsskoleelever og videregåendeelever viser at dagens norske tenåringer generelt er optimistiske med tanke på fremtiden.
BT160825 Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen som omfatter ungdomsskoleelever og videregåendeelever viser at dagens norske tenåringer generelt er optimistiske med tanke på fremtiden.
BT160825 De nasjonale Ungdata-rapportene er utgitt hvert år siden 2013,og er basert på data fra 375 kommuner, deriblant Bergen.
BT160823 Å stanse økingenog få ned forekomsten av astma og allergi, spesielt hos barn under 12 år, er hovedmålet i Helsedirektoratets Nasjonale Strategi for forebygging av astma- og allergisykdommer.
BT160823 Å stanse økningen og få ned forekomsten av astma og allergi, spesielt hos barn under 12 år, er hovedmålet i Helsedirektoratets Nasjonale Strategi for forebygging av astma - og allergisykdommer.
SA160818 Jurist Marius Reikerås fremmer saker til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ( EMD ) for bruddpå Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), som har forrang for våre nasjonale lover.
SA160818 FN degraderte i 2012 Norges nasjonale institusjon for menneskerettighetertil B-status, i likhet med Bulgaria, Tsjad blant andre, fordi Norge ikke oppfylte Paris-prinsippene omblant annet uavhengighet til staten.
DA160818 - Vi har utrolig mange nasjonale registre.
AP160817 Haugli mener vi må ta utgangspunkt i lokale og nasjonale fortrinn, ressurser og behov.
AP160810 Videre ønsker de at det skal lages nasjonale retningslinjer for hijabbruk i skolen for å gjøre de enklere for lærere og rektorer å forholde seg til problemstillingene som kan oppstå.
AP160810 Vi vil ha et sett nasjonale retningslinjer om små jenter i skaut, sier Solhjell ( SV ).
AP160810 Nasjonale retningslinjer for hijab i skolen.
BT160728 Svante Beckman, professor ved Universitetet i Linköping, reflekterte over dette under fjorårets nasjonale kirkebyggkonferanse i Narvik.
AP160722 | Wikileaks slipper 20.000 e-poster fra Det demokratiske partiets nasjonale komité ¶
AP160722 E-poster fra flere topper i den nasjonale komiteen til Det demokratiske parti ( DNC ) skal angivelig være representert i lekasjen.
SA160721 Både nasjonale og internasjonale eksperter har utført tester som har vist at Martin ikke hadde fått i seg for mye av stoffet, fortsatte han.
FV160721 Både nasjonale og internasjonale eksperter har utført tester som har vist at Martin ikke hadde fått i seg for mye av stoffet, fortsatte han.
BT160721 Både nasjonale og internasjonale eksperter har utført tester som har vist at Martin ikke hadde fått i seg for mye av stoffet, fortsatte han.
AP160721 Både nasjonale og internasjonale eksperter har utført tester som har vist at Martin ikke hadde fått i seg for mye av stoffet, fortsatte han.
SA160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
FV160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
BT160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
AP160714 Ordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
BT160707 Den nasjonale veksten ligger på over 20 prosent fra 2016 til 2040, men en fjerdedel av kommunene kan komme til å oppleve nedgang i folketallet.
BT160707 Den nasjonale befolkningsveksten er meget ujevnt fordelt.
FV160701 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
SA160630 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
BT160630 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
AP160629 Et av de 31 tiltakene kommisjonen anbefalte var å « etablere et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser ».
AP160629 Det nasjonale beredskapssenteret er ment å romme blant annet politiets helikoptertjeneste, beredskapstropp, bombegruppe og hundetjeneste.
VG160628 Det nasjonale ikonets musikk ble et symbol for kampen mot militær undertrykkelse og urettferdighet i Sør-Amerika.
VG160623 Det betyr samling av regionale og nasjonale funksjoner, sammen med lokalsykehusfunksjoner.
SA160617 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
AP160617 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader, uttalte Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet, til oss tidligere i år.
SA160613 Mandag opplyste Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) at det har åpnet sak mot de to nasjonale forbundene.
BT160613 Mandag opplyste Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) at det har åpnet sak mot de to nasjonale forbundene.
AP160613 Mandag opplyste Det europeiske fotballforbundet ( UEFA ) at det har åpnet sak mot de to nasjonale forbundene.
SA160609 Yngstebror Ingebrigtsen ble nummer ni på den nasjonale 1500-meteren under Bislett Games.
SA160609 Jakob Ingebrigtsen løfter armene etter supertiden på 1500-meteren under den nasjonale delen av Bislett Games.
AP160609 Yngstebror Ingebrigtsen ble nummer ni på den nasjonale 1500-meteren under Bislett Games.
AP160609 Jakob Ingebrigtsen løfter armene etter supertiden på 1500-meteren under den nasjonale delen av Bislett Games.
BT160531 Det skal skje i arbeidet med å forebygge eller etterforske forhold som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
AP160525 BRO : Vøringsfossen er, sammen med Trollstigen og Gjende, ikonpunkter langs Nasjonale turistveger.
AP160524 Barnehagen må delta i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen. 7.
SA160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
FV160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
AP160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
SA160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
FV160520 Fakta : Her er noen av resultatene fra Jordmorforbundets nasjonale undersøkelse : ¶ 94 prosent av jordmødrene har ansvar for andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
SA160519 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
FV160519 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
BT160519 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
SA160516 I respekt for landet vårt, og for å ta del i den fantastiske nasjonale følelsen og det samholdet det norske folk viser denne dagen.
AP160516 I respekt for landet vårt, og for å ta del i den fantastiske nasjonale følelsen og det samholdet det norske folk viser denne dagen.
AP160512 Forrige uke sluttet Sahlin i jobben som koordinator i den nasjonale komiteen mot voldelig ekstremisme etter at det ble kjent at hun skrev ut en lønnsattest for en tidligere livvakt der det var oppgitt for høy lønn.
AP160512 Vi krever alltid at de leverandørene vi samarbeider med følger nasjonale lover og implementerer kjennelser fra Arbritations Council Foundation, skriver Holann.
BT160505 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
AP160505 Ifølge Pius Masai, lederen for Kenyas nasjonale katastrofeteam, er antall døde etter bygningskollapsen nå kommet opp i 33 personer.
AP160505 Men til tross for store snømengder så åpner flere av de nasjonale turistveiene rundt 1. mai, såfremt været tillater det.
FV160504 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
AP160504 Den tidligere partilederen for Sosialdemokratene, Mona Sahlin, har ledet det nasjonale arbeidet mot voldelig ekstremisme i Sverige.
SA160428 Denne forordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
FV160428 Denne forordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
AP160428 Denne forordningen slår fast at mobilkunder skal beholde sine nasjonale priser for samtaler og databruk når de er på reise i EU.
AP160427 - Dere har ikke lent dere tilbake og ventet på nasjonale beslutninger.
DN160425 Leder også to ministerråd som har overoppsyn med landets økonomi og styringen av det nasjonale oljeselskapet Saudi Aramco.
AP160422 skal mobilkunder beholde sine nasjonale priser for samtaler, SMS og data når de er på reise i EU.
SA160421 Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp, i strid med nasjonale føringer og i strid med EU.
SA160413 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
FV160413 Det er et skille på nasjonale og lokale fordeler.
VG160412 Til tross for at bestanden av gaupe i Norge i dag er lavere enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret. enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret.
VG160412 enn det nasjonale målet som er fastsatt av Stortinget, tillates det årlig jakt på dette rovdyret.
SA160412 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
AP160412 Bestanden kan reduseres ved at man plukker så mange snegler som mulig, ifølge Håpnes, både ved å gjennomføre lokale og nasjonale dugnader.
SA160407 Norge hadde også den desidert høyeste nasjonale reduksjonen.
FV160407 Norge hadde også den desidert høyeste nasjonale reduksjonen.
BT160407 Norge hadde også den desidert høyeste nasjonale reduksjonen.
AP160401 Det er opprenskninger snarere enn utrenskninger som denne gang står på revolusjonsagendaen, og den som gir marsjordren, er Li Jinzao, direktør for den nasjonale turistadministrasjon.
AP160331 Oppgraderingen av Tongzhou til et fungerende senter er et av hovedstadens viktige bidrag til de nasjonale planene om tettere integrering mellom Beijing, Tianjin-regionen og Hebei-provinsen.
AP160331 femårsplan, formelt vedtatt under Den nasjonale folkekongressens sesjon nå i mars.
AP160324 Han var leder av den selvoppnevnte bosnisk-serbiske delstaten Republika Srpskas nasjonale sikkerhetsråd fra mars 1992 og president i Republika Srpska fra mai 1992.
AP160316 Det skal lages to nasjonale minnesteder etter terrorangrepene i Norge, ett i regjeringskvartalet i Oslo og ett på Sørbråten i Hole kommune, like ved Utøya.
AP160316 Da den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant konkurransen om å utforme de nasjonale minnestedene i Regjeringskvartalet og ved Utøya, vakte det harme lokalt.
AP160316 Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AP160313 Symptomatisk nok finnes det ikke nasjonale tall for fravær i skolen.
AP160312 Stort sprik mellom « strenge » og « snille » Oslo-skoler ¶ Nasjonale prøver : Stort sprik i Oslo-skolen ¶
AP160311 Hvitfargen i det mexicanske flagget står for nasjonale verdier som samhold og fellesskap, mens rødfargen minner om landets falne helter.
AP160307 - Tirsdag lanserer vi vår første store, nasjonale turkatalog, med de aller beste 52 sommerturene over hele landet, sier Thune, som har vært redaktør for katalogen.
SA160305 Han hadde stått over ett renn i den nasjonale åpningen på Sjusjøen to uker tidligere.
AP160305 Han hadde stått over ett renn i den nasjonale åpningen på Sjusjøen to uker tidligere.
SA160304 Statsarkivene skal i tillegg utvikles ved å få overført nasjonale oppgaver fra Riksarkivet.
DA160303 Brudd på menneskerettigheter forekommer, sier direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
AP160303 På pressekonferansen kom det frem at de fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i en helseregion.
SA160226 Han har også sagt at hvert nasjonale forbund skal motta 5 millioner dollar fra FIFA hvert femte år, og at hvert kontinentale forbund skal få 40 millioner dollar.
SA160226 Han avsluttet med å love at 25 prosent av FIFAs inntekter skal fordeles ut til de ulike nasjonale forbundene og konføderasjonene.
AP160226 Han har også sagt at hvert nasjonale forbund skal motta 5 millioner dollar fra FIFA hvert femte år, og at hvert kontinentale forbund skal få 40 millioner dollar.
AP160226 Han avsluttet med å love at 25 prosent av FIFAs inntekter skal fordeles ut til de ulike nasjonale forbundene og konføderasjonene.
AP160223 - I mange år har det vært klart at interneringsanlegget i Guantanamo-bukta ikke fremmer vår nasjonale sikkerhet.
AP160223 Det nasjonale tallet ser ut til å være relativt stabilt, men flere skoler og kommuner kan vise til fremgang.
AP160223 - Det har vært en periode der man har vært veldig opptatt av resultater på nasjonale prøver og PISA.
SA160222 At bare én prosent av de 209 nasjonale stemmeberettigede fotballpresidentene er kvinner, sier likevel mye om kjønnsforskjellene i internasjonal fotball.
SA160222 Alle de 54 medlemslandene har en mannlig leder, kun to av de nasjonale generalsekretærene i Europa er kvinner.
SA160222 Det er nesten utelukkende menn som får de ledende stillingene i de nasjonale forbundene.
SA160222 Alle de 54 medlemslandene har en mannlig leder, kun to av de nasjonale generalsekretærene i Europa er kvinner.
DA160222 « Vi må få tilbake et samfunn hvor folk kan bevege seg uten å være livredde », har den nasjonale talsmannen Ronny Alte uttalt til VG.
AP160222 At bare én prosent av de 209 nasjonale stemmeberettigede fotballpresidentene er kvinner, sier likevel mye om kjønnsforskjellene i internasjonal fotball.
AP160222 Alle de 54 medlemslandene har en mannlig leder, kun to av de nasjonale generalsekretærene i Europa er kvinner.
AP160222 Det er nesten utelukkende menn som får de ledende stillingene i de nasjonale forbundene.
AP160222 Alle de 54 medlemslandene har en mannlig leder, kun to av de nasjonale generalsekretærene i Europa er kvinner.
AP160217 I år er også 40 år siden « Rocky»-filmen kom ut og byen skal er vert for demokratenes nasjonale konveksjon i forbindelse med presidentvalget. 2.
DA160214 Tirsdag skal problemstillingen diskuteres på Norwegian Tunnel Safety Clusters nasjonale konferanse på Sola.
DA160214 Tirsdag skal problemstillingen diskuteres på Norwegian Tunnel Safety Clusters nasjonale konferanse på Sola.
AP160211 Huset er sete for de fleste av NRKs nasjonale radiokanaler.
FV160208 Jeg må snakke om store, hemmelige nasjonale prosjekter og hemmeligheter, noe jeg ikke har ønsket å gjøre.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
DA160202 Og da må man akseptere at nasjonale myndigheter av og til gjør noe annet enn det politiske flertallet i en kommune ønsker, mener Hernes, som mener det handler om likhet for alle - ikke hva flertallet i en kommune måtte mene.
AP160202 Nasjonale indiske undersøkelser viser at om lag tre firedeler misliker homofili og er svært konservative når det kommer til spørsmål om seksualitet.
SA160201 - Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) setter av en helg til nasjonale mesterskap, men det er klart at NM blir presset når det er verdenscuprenn på rekke og rad allerede denne uken, men det er ingen unnskyldning.
AP160201 - Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) setter av en helg til nasjonale mesterskap, men det er klart at NM blir presset når det er verdenscuprenn på rekke og rad allerede denne uken, men det er ingen unnskyldning.
AP160128 Vi ønsker strengere krav til nasjonale produsenter, norske myndigheter er sinker på dette området, mener Flesland.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
DA160126 Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.
DA160118 I det nasjonale boligmarkedet, og da spesielt i Oslo, skyter prisene i været.
DA160118 En må også huske at boligmarkedet i Stavanger har vært unntaket fra det nasjonale markedet lenge.
DA160118 I det nasjonale boligmarkedet, og da spesielt i Oslo, skyter prisene i været.
DA160118 En må også huske at boligmarkedet i Stavanger har vært unntaket fra det nasjonale markedet lenge.
AP160106 Flere av innleggene har lenker til nyhetssaker, innlegg og intervjuer i Aftenposten og andre nasjonale og internasjonale medier.
AP160104 Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.
AP160104> Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.
AP160104> target="avis" href= Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.
AP160104> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Også den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-angrepene har uttalt seg og støttet forslaget om at saken kunne gå i fengselet.