AP170922 Stoffet ble ført opp på narkotikalisten i Norge i 1986.
VG170618 Substanser har gjennom historien vist seg å ha en « livssyklus », der deres rolle kan utvikle seg fra å være hyppig brukte legemidler til å gjennomgå sterkere reguleringer og ende opp som forbudte substanser på narkotikalisten .
VG170420 Kontrollen viste at mannen hadde tatt med seg 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten .
AA170420 Det ble funnet 520 tabletter Imovane, 510 tabletter Tramadol og 22 tabletter med opiater som står på narkotikalisten .