NL171215 Det forutsetter en avgivelse av statlig myndighet til et politisk nivå som representerer hele den nord-norske befolkningen og med et valgsystem som sikrer at alle deler av landsdelen blir representert.
NL171215 Dersom kloke folkevalgte i Troms og Finnmark ønsker det, kan de legge grunnlaget for en økt statlig overføring av makt og myndighet , og gi den nye regionforsamlingen langt mer interessante arbeidsoppgaver enn vedlikehold av videregående skole og veier samt tannhelse og fylkesbibliotek.
NL171214 Gjennom oppløsning av dagens fylker vil myndighet kunne delegeres ned til regionfylkesrådene.
DN171214 Det er også han som er riktig myndighet for sikkerhetsloven, som vi også skal revidere, sier Stenseth.
AP171213 Grunnloven fastslår at delstatene har all myndighet som ikke eksplisitt er gitt til føderalstaten.
VG171208 Han forklarte også at 67-åringen hadde instruert dem om å forklare seg falskt for offentlig myndighet .
DN171208 - Jeg er glad for at viktige elementer i vårt forslag er blitt med videre, inkluder reell myndighet til å kontrollere og håndheve.
AP171208 I motsetning til den norske kronen, som forvaltes og beskyttes av Norges Bank, står det ingen myndighet bak kryptovaluta.
DB171207 - Panelet har fått full myndighet til å ta avgjørelser med grunnlag i de retningslinjene som er satt i avgjørelsen av IOC tirsdag.
DB171206 I rapporten framgår det at man ikke har funnet noen « dokumenterte, uavhengige og upartiske bevis som bekrefter at Russland øverste myndighet har støttet eller hatt kjennskap til systemet ».
DB171205 I rapporten framgår det at man ikke har funnet noen « dokumenterte, uavhengige og upartiske bevis som bekrefter at Russland øverste myndighet har støttet eller hatt kjennskap til systemet ».
DB171204 Det kunne jo partene bli enige om, men IOC har ingen myndighet til å utdele bøter, sier han.
SA171203 Bitcoins ble skapt for fire år siden og kan ikke styres eller reguleres av noen sentralbank eller offentlig myndighet .
DB171203 - Vi lover våre brødre og naboer at, etter at en våpenhvile er på plass og blokaden fjernet, skal vi holde direkte samtaler via vår lovlige myndighet representert ved folkeforsamlingen vår, sa Saleh.
SA171202 « Vi krever et skikkelig og detaljert svar fra norsk fotballs øverste myndighet NFF på hva som har skjedd i forbindelse med denne overgangen og under behandlingen av protesten til Åsane.
AP171202 « Vi krever et skikkelig og detaljert svar fra norsk fotballs øverste myndighet NFF på hva som har skjedd i forbindelse med denne overgangen og under behandlingen av protesten til Åsane.
AA171202 « Vi krever et skikkelig og detaljert svar fra norsk fotballs øverste myndighet NFF på hva som har skjedd i forbindelse med denne overgangen og under behandlingen av protesten til Åsane.
DB171201 Når staten og folkevalgte mister makt, når vi opplever at disse instansene mister myndighet til å påvirke livene våre.
DB171201 Siden starten av 2000-tallet er det flere stortingsmeldinger og utredninger som har påpekt det problematiske i at kunstnerorganisasjonene er tillagt direkte myndighet over stipendkomiteene.
VG171130 Men IOC har kun myndighet over OL og de har ingen forhold til de nasjonale forbundene.
AP171130 Som regulerende myndighet bør vi være vårt ansvar bevisst, være på kundenes side og lete etter fremtidsrettede måter å regulere næringer på.
AP171130 Det er særdeles viktig at regulerende myndighet er sitt ansvar bevisst og ikke legger unødige hindringer i veien for dem som utfordrer eksisterende løsninger.
SA171128 Wiborg antyder i sitt innlegg at OD, som har myndighet for både ressursforvaltning og sikkerhet, vil ha mer innflytelse og makt enn dagens OD og Ptil med hvert sitt ansvarsområde.
SA171128 En slik modell kan fungere hvis Ptil og OD har respekt i industrien og er gitt tilstrekkelig myndighet fra henholdsvis Arbeids- og sosialdepartementet ( ASD ) og Olje- og energidepartementet ( OED ) for å utøve sitt ansvar.
SA171128 En av anbefalingene fra Lord Cullen, som gransket ulykken, var opprettelse av en myndighet som hadde et selvstendig ansvar for sikkerhet i petroleumsindustrien.
SA171128 Da ble det naturlig at ordfører stilte - siden det ikke var gitt delegert myndighet , sier han.
DN171127 Marine Harvest ba EFTAs overvåkingsorgan ESA om å se nærmere på avgiften, men ESA avsluttet saken fordi overvåkingsorganet ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren.
SA171123 Etter paragraf 9-3 i forskrifter til Folkeregisterloven så kan en offentlig myndighet når det foreligger et begrunnet behov, gi opplysninger om noen personers fulle navn, fødested, fødselsdato, personnummer eller D-nummer, adresse, sivilstand, ektefelle/registrert partner, barn, foreldre og eventuell dødsdato.
NL171123 Den type spørsmål bør overlates til utøvende myndighet - regjeringen - som selvsagt må ha flertall for sin politikk på Stortinget.
BT171122 Det krever litt av oss alle, men kanskje aller mest av oss som fagmiljø og myndighet : Nemlig at vi setter de kravene vi mener er riktige og holder en tydelig og konsistent linje.
AP171122 Paulsen avviser hverken nytteorientert kunnskap eller målstyring, men i den realiserte kombinasjon marginaliseres det som skulle gi skolen dens egenart som samfunnsinstitusjon : en innføring til og et frirom fra det øvrige samfunnsliv - utdanning til kyndighet og dannelse til myndighet .
DN171120 Miljøverndepartementet i Kina har myndighet til å redusere stålproduksjonen i landets nordlige provinser med opptil 50 prosent fra november til mars.
AP171119 Domstolen har myndighet til å dømme i saker som gjelder alle Europarådets 47 medlemsland, noe som omfatter 820 millioner mennesker.
AP171119 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har overnasjonal myndighet , og alle Europarådets 47 medlemsland er forpliktet til å følge dommene.
AP171119 Domstolen har myndighet til å dømme i saker som gjelder alle Europarådets 47 medlemsland, noe som omfatter 820 millioner mennesker.
AP171119 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har overnasjonal myndighet , og alle Europarådets 47 medlemsland er forpliktet til å følge dommene.
AP171119 At Baird får frem menneskelig sårbarhet og falskhet er ikke noe nytt, men her gjør hun det med en myndighet og klarhet som overgår det meste.
DB171118 Både senatorene og eksterne eksperter er enige om at presidenten har uinnskrenket myndighet til å forsvare landet mot et pågående eller umiddelbart forestående atomangrep, men ekspertene påpeker at det ikke finnes noen klar definisjon av det sistnevnte begrepet.
VG171117 Da ble Norges ambassadør i Tyrkia innkalt til tyrkiske myndighet og mottok en formell protest.
AP171117 En endring i ekteskapsloven som trer i kraft fra januar, flytter myndighet til å forestå borgerlige vigsler fra domstolene til kommunene.
AP171117 Men dersom det dokumenteres brudd på regler og forskrifter fra annen offentlig myndighet , kan det ha konsekvenser for tilskudd vi gir, sier Helgeland.
AP171117 - Norsk filminstitutt er tilskuddsgiver, men har ingen makt eller myndighet til å påvise brudd på for eksempel arbeidsmiljøloven.
DB171115 Han sa samtidig at selv om presidenten har konstitusjonell myndighet til å beordre at atomangrep, vil en slik beslutning inkludere « vurdering, gjennomgang og konsultasjon mellom presidenten og sentrale sivile og militære ledere, etterført av eventuell gjennomføring fra de militære styrkene ».
DA171114 Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at ikke Meyer ikke gikk av når hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.
AP171114 Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at ikke Meyer ikke gikk av når hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.
SA171112 Der rettsvesen og medier blir sett som hindringer for herskerens uautoriserte myndighet , blir de systematisk svekket.
FV171112 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
SA171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
SA171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
NL171111 Nå er det vi som har mulighet til å styre showet, og én debatt vi med rette kan starte med er den både Regjeringen og Rafaelsen i Kirkenes har tatt til ordet for, tilførsel av makt og myndighet til regionen vår.
BT171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
BT171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
AP171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
AP171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
AA171111 IOC har kun myndighet over de olympiske lekene.
VG171109 Trøbbel er det i alle fall blitt : Libanon er uten statsminister, regjeringen og parlamentet har ikke myndighet til å gjøre annet enn å håndtere krisen, og valget som skal avholdes i mai blir trolig avlyst.
DN171109 Finansminister Siv Jensen har ikke myndighet til å instruere SSBs Christine Meyer, ifølge professor Erik Boe.
DA171109 Lismoen har ikke fått med seg at filminstituttet har fått flere ansvarsområder og større delegert myndighet de siste årene.
DA171109 Hun understreker at mottakene er et frivillig botilbud til asylsøkerne og at UDI ikke har myndighet til å holde noen tilbake.
DA171108 For en institusjon som NFI er kreativ motstand mot bevilgende myndighet viktig for å skape større handlingsrom.
FV171107 Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.
DN171107 Selskapet vil søke flere offentlige oppdrag - og ingen norsk myndighet planlegger å bremse dem.
DN171107 - Komiteen har myndighet til å avsløre bankdetaljene til de tiltalte, fryse deres eiendeler og kapital, og ta andre formålstjenlige grep.
DB171106 Vi får et mer effektivt diskrimineringsvern når den nye nemnda får myndighet til å ilegge oppreisning.
VG171103 Dette er kjernen i maktfordelingsprinsippet, mellom en utøvende, en lovgivende og en dømmende myndighet .
NL171103 Uansett er det Stortinget som er tillagt myndighet til å avgjøre inndeling av kommuner og fylker i landet. 31. oktober møttes fylkespolitikerne samlet for første gang i Kirkenes, etter innkalling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
DN171103 Dette avviste overvåkingsorganet ifølge avisen med begrunnelsen at barnevern innebærer utøvelse av offentlig myndighet , og dermed faller inn under unntakene i EØS-avtalen.
VG171102 « Stillingens ansvar og myndighet innebærer at det må fattes avgjørelser og gjøres inngrep med stor betydning for barn og familier.
AA171102 Det ga seg utslag i - paradoksalt nok - klokkertro på verdslig autoritet, der hovedtesen ble at en verdslig myndighet er innsatt av Gud.
SA171101 Og kommunen har ikke myndighet til å legge ned private barnehager.
SA171101 Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.
BT171101 Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.
AP171101 Kurdistans regionale myndighet ( KRG ) ble opprettet i 1992.
AP171101 Den fulle myndighet og det fulle ansvar ligger i Stockholm.
AP171101 Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.
AA171101 Sagstuen forholder seg til at de ikke har noen myndighet til å stoppe dette.
AA171031 Men religiøs refleksjon og myndighet var utenfor rekkevidde ; det ble forvaltet innenfor kirkemurer og bak klostervegger.
VG171030 - Det ligger utenfor vår myndighet , slik vedtektene er i dag.
VG171029 Samtidig meldte BBC lørdag morgen at flere ledende personer i det katalanske politiet har blitt fratatt sin myndighet .
VG171028 BBC meldte lørdag morgen at flere ledende personer i det katalanske politiet har blitt fratatt sin myndighet .
VG171028 Offentlig ansatte som sådan må ikke nødvendigvis finne seg i noe, men at representanter for den øverste myndighet som selv har søkt rampelyset, må finne seg i å bli omtalt i bøker, artikler og innimellom karikaturtegninger, er ikke til å komme unna, skriver Gaathaug i en epost til VG.
DN171028 Fredag ga senatet i Madrid statsminister Mariano Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
AA171028 Trondheim kommune er regulerende myndighet innenfor kommunens grenser, men skal regulere på veier som eies av fylkeskommunen.
SA171027 Spanias statsminister Mariano Rajoy får applaus i det spanske senatet etter at de folkevalgte hadde gitt regjeringen myndighet til å innføre direkte styre i Catalonia.
SA171027 Spanias statsminister Mariano Rajoy får applaus i det spanske senatet etter at de folkevalgte hadde gitt regjeringen myndighet til å innføre direkte styre i Catalonia.
SA171027 Det spanske senatet har vedtatt å gi regjeringen myndighet til å innføre direkte styre av Catalonia.
DN171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
DA171027 Rett etter det ga senatet i Madrid Rajoys regjering myndighet til å iverksette grunnlovens paragraf 155 og oppheve Catalonias selvstyre.
BT171027 Det spanske senatet har vedtatt å gi regjeringen myndighet til å innføre direkte styre av Catalonia.
AA171027 Det spanske senatet har vedtatt å gi regjeringen myndighet til å innføre direkte styre av Catalonia.
VG171026 Straffeloven § 165 straffer uhjemlet bruk av uniform som kan være egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til en offentlig myndighet , i dette tilfellet politiet.
VG171026 Han mente ikke å utgi seg å være offentlig myndighet , men gjorde dette for moro skyld.
VG171026 Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.
SA171026 En lokal myndighet skal overvåke kontraktene og sørge for at de lovede rettighetene ikke blir fjernet og byttet ut med dårligere forhold.i ¶
DB171026 Forelegget var for brudd på straffelovens paragraf 165 for å ha utgitt seg for å være en offentlig myndighet .
AP171026 En lokal myndighet skal overvåke kontraktene og sørge for at de lovede rettighetene ikke blir fjernet og byttet ut med dårligere forhold.
DB171025 Det vi behøver er et samfunn hvor alle kvinner har myndighet til å snakke, hvor deres rettigheter og kropper blir respektert og hvor det er forankret en forståelse om at dem som bryter med dette ikke skal slippe unna.
VG171024 Hun legger til at kommunene må la være å benytte seg av private aktører til oppgaver som innebærer offentlig myndighet , hvis de ikke har mulighet til å følge opp med god nok styring og kontroll.
NL171024 Kommunene har myndighet på regelverket, og kan bl.a. gi enkeltpersoner dispensasjon fra det generelle motorferdselforbudet, og de har mulighet til å etablere snøskuterløyper.
DN171024 Vi har hatt en gjennomgang med alle som må jobbe med slike utfordringer for å sikre at alle vet hvordan de kan håndtere en slik situasjon og har myndighet til å løse og beklage det på en ordentlig måte, sier Skoge.
DB171024 Litt enkelt betyr det at nemnda får myndighet til å gi oppreising og erstatning i saker innenfor diskrimineringslovens område, slik som diskriminering på grunn av etnisitet, kjønn og funksjonshemming.
VG171022 Samme søndag som VG intervjuer Catalonias utenriksminister, sier Spanias utenriksminister, Alfonso Dastis, i et intervju med BBC at de katalanske folkevalgte ikke lenger har noen myndighet .
VG171022 Etter flere ukers dyp krise om uavhengighet i Catalonia, gjorde Spanias statsminister Mariano Rajoy det klart denne helgen at han oppløser katalanernes regjering, og at den spanske regjeringen skal etablere en myndighet som vil overta det daglige arbeidet i regionen.
VG171022 Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.
DN171022 Ifølge utenriksministeren kommer den spanske regjeringen til å etablere en myndighet som skal ta over det daglige arbeidet i Catalonia.
DN171022 planlegger å gi, for ifølge loven har de ingen myndighet , sier Spanias utenriksminister Alfonso Dastis i et intervju med BBC, melder Reuters.
DN171022 Lederne ønsker seg større myndighet over sikkerhet, migrasjon, utdannelse og miljøsaker.
AP171022 Ifølge utenriksministeren kommer den spanske regjeringen til å etablere en myndighet som skal ta over det daglige arbeidet i Catalonia.
AP171022 - Jeg håper at alle og enhver ignorerer beskjedene som de ( regionale lederne ) fortsatt planlegger å gi, for ifølge loven har de ingen myndighet , sier Spanias utenriksminister Alfonso Dastis i et intervju med BBC, melder Reuters.
BT171021 Hovedårsaken til dette er at Syria ikke har sluttet seg til Roma-traktaten som ligger til grunn for ICCs myndighet .
DB171020 Den aldrende presidenten fikk dermed myndighet til å utnevne landets høyesterettsjustitiarius og andre dommere etter at et flertall av de folkevalgte stemte for å endre grunnloven.
VG171019 Den spanske regjeringen informerer videre i pressemeldingen om at de vil « vedta tiltak som vil gi parlamentet økt myndighet til å beskytte spanjolers interesser, inkludert innbyggernde i catalonia », og « gjenopprette den konstitusjonelle orden i regionen ».
VG171019 oktober, der han ble bedt om å informere klart og presist hvorvidt noen myndighet hadde til hensikt å erklære regionen uavhengig.
DA171019 Og når det kommer nye ideer til hvordan dette kan gjøres, skal vi som regional myndighet være med og støtte det.
AA171019 Men kommunistenes mektige partisekretær, Josef Stalin, og hans sterke vennekrets, sørget ganske raskt for at Trotskij ble utmanøvrert, sendt til Sibir og fratatt all makt og myndighet .
VG171018 Hvor sannsynlig er det at Statsbygg ( klageinstans ) vil slå fast at byggherren ( Statsbygg ) ikke har fulgt regelverket fra offentlig myndighet ( Statsbygg ) og latt et bestemt arkitektonisk konsept opparbeide seg fordeler i arbeidet med reguleringsplanen ( for Statsbygg ), og deretter gjennomført en arkitektkonkurranse ( Statsbygg ) med en jury ( Statsbygg ) som viser seg i strid
DA171018 Ifølge Glenn Selvik, operation manager i Orona Norway, hadde ikke heismontøren som hyret inn Castillo og Rodriguez myndighet til å ansette noen på vegne av selskapet eller gi dem kjøretøy, arbeidsklær og verktøy.
DA171018 Han hevder at han ble gitt myndighet til å ansette ekteparet av Orona, men har foreløpig ikke forelagt dokumentasjon på dette.
DB171017 Generalen Soe Win er nestkommanderende i hæren, han er i likhet med Min Aung Hlaing medlem i National Defence and Security Council, som er landets øverste myndighet .
BT171017 I flere tiår brukte han sin makt og myndighet til å ta seg til rette seksuelt, og betalte folk for å tie.
NL171016 En ting er at man må sloss for å få overført formell makt og myndighet fra staten, noe annet er og at vi må skikke oss slik at den politiske makten vi selv tar og skaper i Troms og Finnmark bygges på et sterkt fundament i samhandling med andre gode krefter, og ikke tas for gitt.
NL171016 En reform med knapper og glansbilder av innhold når det gjelder overføring av makt og myndighet fra stat til Fylkeskommuner, men der prinsippet om sammenslåing framstår som viktigere enn noe annet.
NL171016 Det forutsetter også folkevalgte med makt og myndighet i Troms og Finnmark.
NL171016 Den politiske og administrative ledelsen bør ha sitt tilhold der det gir best mulighet for makt og myndighet på vegne av hele Troms og Finnmark, i den politiske kampen som vil måtte kjempes i konkurranse med andre deler av landet, ovenfor Oslo.
VG171015 - Det kan bli strømbrudd som potensielt kan få innvirkning på andre tjenester som mobildekning, advarer Storbritannias meteorologiske myndighet i en uttalelse, ifølge The Telegraph.
VG171015 Han mener det er feil av Høie å legge ansvaret på fagdirektørene, ettersom fagpersonene som jobber direkte med pasientene ikke har noen myndighet til å legge om praksisen.
AP171014 » Forfatteren Økland praktiserer denne balansekunsten mellom erkjennelse og overlevelse - glede og sorg - med like stor myndighet som sårbarhet.
AA171013 - Som myndighet for vei og trafikk må vi arbeide med alle spørsmål som reiser seg om lovverk, data, personvern og standardisering.
DB171009 Men det er et stykke vei derfra til en situasjon hvor kulturministeren, som er både politisk og regulatorisk myndighet og NRKs generalforsamling samtidig, også oppnevner halvparten av medlemmene i et råd som skal uttale seg om redaksjonelle spørsmål.
DA171008 Han mener at det ikke er stort nok flertall i den katalanske regionforsamlingen til at den har myndighet til å erklære uavhengighet.
AA171008 Han mener at det ikke er stort nok flertall i den katalanske regionforsamlingen til at den har myndighet til å erklære uavhengighet.
AA171008 Han mener at det ikke er stort nok flertall i den katalanske regionforsamlingen til at den har myndighet til å erklære uavhengighet.
DB171007 Men sistnevnte har ikke politiet i Norge myndighet til å passe på.
VG171005 - Datatilsynet har myndighet til å overprøve skolens vurderinger for kameraovervåking, og eventuelt pålegge at det opphører, sier Marrable.
DB171005 Den er igjen inspirert av organisasjonen Olympiatoppen, som siden 1988 har hatt « det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett ».
NL171004 Pavens myndighet og makt er ikke ordnet og befalt av Gud og paven er ikke Peters etterfølger.
DB171003 Han har ikke myndighet til å avskjære dere fra å ta bilder i det offentlige rom.
DN171002 - Dersom noen planlegger å erklære uavhengighet for en del av Spanias territorium, noe de ikke har myndighet til, blir vi nødt til å bruke alle lovlige midler for å hindre det, sa justisminister Rafael Catala til spansk fjernsyn mandag.
AP171002 - Dersom noen planlegger å erklære uavhengighet for en del av Spanias territorium, noe de ikke har myndighet til, blir vi nødt til å bruke alle lovlige midler for å hindre det, sa Spanias justisminister Rafael Catala mandag, ifølge NTB.
AP170928 Kirkuk har ligget utenfor området som har vært regnet som en del av Kurdernes regionale myndighet , men kurderne tok kontroll over byen i 2014.
VG170927 Stillingens ansvar og myndighet innebærer at det må fattes avgjørelser og gjøres inngrep med stor betydning for barn og familier.
NL170926 Et forbud må derfor ledsages av et kontrollregime, antakelig i form av en internasjonal organisasjon med både myndighet og evne til å hindre ethvert tilløp til ny produksjon, over hele kloden.
VG170922 - Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.
VG170921 - Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.
AA170921 USAs president Donald Trump utvider USAs myndighet til å straffe utenlandske banker, individer og selskaper som handler med Nord-Korea.
DA170920 Det som derimot har vært signalisert fra Justisdepartementet ( JD ) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ), som brannfaglig myndighet , har vært et ønske om færre og større brann- og redningsvesen med bedre slagkraft, ledelse på heltid og økt kompetanse.
AP170920 En overgang til et digitalt samfunn skjer i samarbeid mellom myndighet , næringsliv og innbyggerne, sier Kaljulaid.
AP170920 En overgang til et digitalt samfunn skjer i samarbeid mellom myndighet , næringsliv og innbyggerne, sier Kaljulaid.
AP170917 september var USAs spesialutsending i Erbil for å møte Massoud Barzani, president i Kurdistans Regionale Myndighet ( KRG ).
DN170914 EU-domstolen har kommet fram til at reglene for hvilken domstol som har juridisk myndighet , har som siktemål å beskytte den svakeste part.
DN170914 Det var en påstand som domstolen i Mons ba EU-domstolen om å vurdere, og nå har EU-domstolen gitt domstolen i Mons juridisk myndighet i saken.
DN170914 Det irske flyselskapet mente at en belgisk domstol ikke har juridisk myndighet over kontraktene som er inngått med et irsk selskap.
AA170914 EU-domstolen har kommet fram til at reglene for hvilken domstol som har juridisk myndighet , har som siktemål å beskytte den svakeste part.
AA170914 Det var en påstand som domstolen i Mons ba EU-domstolen om å vurdere, og nå har EU-domstolen gitt domstolen i Mons juridisk myndighet i saken.
AA170914 Det irske flyselskapet mente at en belgisk domstol ikke har juridisk myndighet over kontraktene som er inngått med et irsk selskap.
DB170913 Virksomheten blir kontrollert jevnlig av offentlig myndighet , og det er aldri funnet avvik verken før eller etter bildene du viser til.
AP170913 Ved ansettelse av direktør er presidentskapet innstillende myndighet .
NL170911 Politimesteren har myndighet til å gjøre en slik endring.
AA170910 » Etter at Finnset hadde bekreftet sitt løfte om bispetjenesten til preses Helga Byfuglien, og fått forbønn ved håndpåleggelse ved alteret, erklærte Byfuglien at « du er rett kalt biskop i vår kirke, med den myndighet og det ansvar som hører til ditt hellige kall, etter Guds ord og vår kirkes ordninger ».
AP170907 I Politivedtektenes paragraf 5, punkt 3 står det svart på hvitt at det er « forbudt å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet . » - Jeg er glad for at Fabian Stang påpeker dette, og at vi kan hjelpe hverandre i å fjerne denne typen uønsket reklame fra bybildet, sier Borgen.
NL170906 Også da skulle man slå seg sammen først og få makt og myndighet i etterkant.
NL170906 Med den ferskeste først var den kjente strategien bli større først, så skal dere se at dere får makt, myndighet og oppgaver.
NL170906 KS ( 2016 ) tolket sistnevnte som et forsøk fra regjeringens side til å styre mer av hva fylkeskommunene bruker midlene på enn å gi økt kontroll over makt og myndighet .
NL170906 Jeg snakker ikke om flere ressurser utdelt og øremerket, ikke statlige arbeidsplasser, men reell beslutningsmakt og myndighet til det regionale nivå, fylkene.
NL170906 Hvis bare konkret makt og myndighet hadde ligget på bordet i de to foregående reformene tror jeg også man ville sett helt andre resultater.
NL170906 Devolusjon er desentralisering av politisk beslutningsmakt, myndighet og ressurser til å utføre ansvaret gitt på en god måte.
NL170906 Det er langt fra all makt og myndighet som burde ligge i Oslo.
VG170905 Han snakket også mye om administrasjonen mener at den forrige presidenten, Barack Obama, gikk langt utover sin myndighet da han innførte DACA i 2012.
AP170905 På 1600-tallet var den store flotte Tøyen hovedgård eid av kansler Jens Bjelke, på den tid kongens viktigste mann med myndighet lik det en statsminister har i dag.
AP170905 En slik løsning, der NGIMs styre har myndighet til å ta avgjørelser om investeringsstrategi og er under effektiv oppfølging av Stortinget, støttet av et uavhengig SRO, tilsvarer beste praksis andre steder.
DB170902 Jeg har selvfølgelig stilt UEFA spørsmålet og svaret fra den europeiske fotballens øverste myndighet er som følger : ¶
AP170901 - Politiet vil ikke gi et militært inntrykk, men vi ønsker å være en pålitelig myndighet som borgerne lett kan nærme seg, sier han.
AA170901 - Politiet vil ikke gi et militært inntrykk, men vi ønsker å være en pålitelig myndighet som borgerne lett kan nærme seg, sier han.
AA170831 Resolusjonen vektlegger at UNIFIL har myndighet til å ta alle nødvendige skritt på områder der styrken er utplassert, og at den må sørge for at operasjonsområdet ikke blir benyttet til noen fiendtlige aktiviteter overhode.
NL170830 Derfor må statens oppgaver og myndighet flyttes utover i landet.
DA170830 Høyeste myndighet skulle være et ukentlig allmannamøte, der alle hadde én stemme.
AA170829 EU er særlig bekymret over at justisministeren gjennom reformene får myndighet til å forlenge ansettelsen av dommere som har nådd pensjonsalderen, så vel som å sparke eller utpeke domspresidenter.
AA170828 Sakkyndige må ha mandat og myndighet nok til å påvirke praksis.
VG170827 Fire år senere slo en dommer fast at Arpaio og hans kontor ikke hadde myndighet til å håndheve landets immigrasjonslover, og at ingen skulle arresteres uten konkret mistanke om at de hadde gjort en kriminell handling.
DN170823 Her erkjenner regjeringen at EU-domstolen fortsatt vil kunne ha makt og myndighet i Storbritannia i en overgangsperiode etter brexit.
AA170823 Her erkjenner regjeringen at EU-domstolen fortsatt vil kunne ha makt og myndighet i Storbritannia i en overgangsperiode etter brexit.
AA170820 Nasjonalforsamlingen i Venezuela har i en avstemning bekreftet sitt eget mandat som lovgivende myndighet .
DA170816 Altså - som øverste myndighet og generalforsamling i Bane Nor, kan han for den samme summen som er tiltenkt brukt i Moss, kunne si " ja takk, begge deler ", og få både en ny jernbanetrase og en ny riksvei 19 gjennom Moss, og i tillegg sannsynligvis ha penger nok til enda et veiprosjekt i landet.
DB170810 I en tid hvor mørke teologier dominerer det islamske kartet, er mitt råd til de frimodige troende og godvillige ikke-muslimer å ta i bruk følgende tommelfingerregel med myndighet , refleksjon og kritisk sans.
VG170803 Det spanske fotballforbundet har ikke myndighet til å sette en stopper for noe som helst, sier han til VG.
DB170801 Budskapet er : vi har myndighet og dette er vi i stand til å gjøre, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til Dagbladet.
DB170801 Hvorvidt han lykkes avhenger av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av Trump.
AP170801 Både i København og Århus er det nå blitt innført spesielle visitasjonssoner, som i en begrenset periode gir politiet myndighet til å gjøre stikkransakelser av personer og kjøretøy.
AA170801 Kellys suksess vil avhenge av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av Trump.
VG170731 De seneste måneders demonstrasjoner ble utløst av at Høyesterett i slutten av mars ga seg selv lovgivende myndighet .
DN170731 Kellys suksess vil avhenge av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av president Trump.
DA170731 Kellys suksess vil avhenge av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av president Trump.
AA170731 Kellys suksess vil avhenge av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av president Trump.
VG170730 Søndag skal Venezuela bestemme om en nasjonalforsamling skal få myndighet til å utforme en ny grunnlov.
DN170727 I private sammenhenger skal Trump ha uttrykt frustrasjon over at Kongressens har myndighet til å begrense eller overstyre Det hvite hus i saker som gjelder nasjonal sikkerhet.
DN170725 - Det har jeg fått myndighet fra presidenten til å gjøre, sa han.
AA170725 - Det har jeg fått myndighet fra presidenten til å gjøre, sa han.
AA170725 Den aldrende presidenten vil nå få myndighet til å utnevne landets høyesterettsjustitiarius og andre dommere etter at et flertall av de folkevalgte stemte for å endre grunnloven.
VG170724 - Jeg konspirerte ikke, og jeg vet heller ikke om noen i kampanjen som konspirerte, med en fremmed myndighet .
DB170724 Men vi har verken mandat eller myndighet til å gripe inn.
SA170721 Han forklarer at det fremdeles er foreldrene som er øverste myndighet i familiemeklinger.
NL170721 Dog bør en myndighet kreve tydelig merking om risiko og sikring mot eksterne inntrengere.
VG170720 Hvis en offentlig myndighet krever testing på dyr som et sikkerhetstiltak, kan vi gjøre unntak.
DB170718 Som ansvarlig myndighet for arkivloven mener Arkivverket det er sterkt bekymringsverdig at viktige dokumenter i beslutningsprosesser unntas fra registrering slik at grunnlaget for beslutninger ikke kan etterprøves hverken på kort sikt eller som dokumentasjon for ettertiden.
DA170718 Direktoratet er i tillegg sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.
AA170718 Landet har tidligere gjort det klart at den ikke anerkjenner Haag-domstolens myndighet i denne saken.
VG170715 Her kan man sette spørsmålstegn ved om norske myndighet har tilstrekkelig kontroll med tolkene, sier han.
DN170714 " Gjesten Dyne Suh, som er amerikansk statsborger, anmeldte hendelsen til DFEH - en lokal myndighet i California som håndterer klager om bo- og arbeidsforhold.
AA170714 " Gjesten Dyne Suh, som er amerikansk statsborger, anmeldte hendelsen til DFEH - en lokal myndighet i California som håndterer klager om bo- og arbeidsforhold.
DN170713 Ny forskning fra EFSA, EUs myndighet for matvaresikkerhet, viser nemlig at svinekjøtt som ikke er gjennomstekt er den vanligste smittekilden for leversykdommen hepatitt E.
AA170713 Det er Kystverket som har myndighet i hoved- og bi-leder i Norge.
DA170711 « De vil oppdage at regjeringen har myndighet til å lovfeste omtrent alt av juridiske og sosiale regler i privat sektor », sier han.
AA170711 Han er kanskje presidentens sønn, men har ikke myndighet til å snakke for presidenten, sier Hatch. ( ©NTB ) ¶
AA170706 Vi er kjent med at det finnes et regelverk som gir menighetsrådet myndighet over kirkene.
BT170703 Svalheim har i dag vært i dialog med Ornitologisk forening, Miljødirektoratet og Fylkesmannen for å få oppklaring i hvilken myndighet de har.
BT170703 - Myndighet til skadefelling ligger hos kommunen, sier Svalheim.
AA170703 Der både av- og innsettes konger og fyrster, uten at de tenker på hvorliten eller slett ingen myndighet de har til å gjøre det.
AP170630 Derfor bør kun ett forvaltningsorgan få ansvaret for å behandle søknader og samtidig få myndighet til å gi tilgang til data.
VG170626 - Jeg skjønner at som sitter i skranken her på Gardermoen har begrenset myndighet .
VG170624 * Fyrlykta opererte utenfor myndighet da de besluttet omfanget av tilbudet til fosterbarnet, og kjøpte fosterforeldre fri fra arbeid.
VG170622 De ber om en lovlighetsrevisjon av en sektor som ikke ligger under Riksrevisjonens myndighet .
SA170622 Han har ingen myndighet til å snakke med Israel om fred eller en permanent løsning.
AA170622 Unntakstilstand gir politiet i landet utvidet myndighet til vilkårlige pågripelser, overvåking og til å begrense bevegelsesfrihet.
AA170621 Politiet selv ønsker en lovendring, og at Nav skal ha myndighet til å stanse utbetaling til de som er dømt for grove forbrytelser og oppholder seg i utlandet.
SA170619 Var det politiet selv som måtte ta saken direkte, eller lå ikke det ansvaret på øverste myndighet i fylkeskommunen ?
AP170618 - Når et nytt parlament er valgt, sies det ofte at lav valgdeltagelse vil bidra til å svekke vinnerens myndighet .
AP170618 - Når et nytt parlament er valgt, sies det ofte at lav valgdeltagelse vil bidra til å svekke vinnerens myndighet .
VG170616 ANSVRLIG MYNDIGHET : Bufdir, her representert ved assisterende direktør, Aud Lysenstøen.
AA170616 USAs president Donald Trump har gitt Mattis full myndighet til selv å bestemme antallet amerikanske soldater i Afghanistan, Irak og Syria.
DN170615 Delstatene har relativt stor myndighet til å drive egen politikk.
DN170614 - Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DA170614 Mer lokal myndighet
DA170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.
DN170613 Han gjentok sin støtte til Mueller flere ganger, og sa han er den eneste som har myndighet til å gi Mueller sparken ¶
DA170613 Han gjentok sin støtte til Mueller flere ganger og sa han er den eneste som har myndighet til å gi Mueller sparken.
AP170613 Isaksen er tydelig på at dette ikke handler om hva han som Høyre-politiker mener om det som gjøres i enkeltkommuner, men om hvordan departementet - som øverste myndighet - mener at regelverket overordnet skal forstås.
AA170613 Han gjentok sin støtte til Mueller flere ganger og sa han er den eneste som har myndighet til å gi Mueller sparken.
NL170612 Vi mener mulighetene ligger der og at en region åpner for å flytte mer makt og myndighet nærmere folk.
NL170612 Kan vi ha bedre oppgavefordeling, delegere makt og myndighet til regionen ?
VG170609 Problemet er da at Storbritannia tar Norges posisjon hvor EU-domstoler har myndighet over nasjonale systemer.
VG170608 « Det bekymret meg veldig, gitt FBIs tradisjonelle uavhengige status i den utøvende myndighet », skriver han i forklaringen.
VG170608 Det gis uttrykk for at man mestrer sine oppgaver og at en opplever både å ha ansvar og myndighet ».
SA170608 Statens helsetilsyn har myndighet til å gripe inn mot både overgrep, dårlige rutiner og dårlig behandling, men mottar normalt ikke klager fra kontrollkommisjonene.
SA170608 De har imidlertid ingen myndighet til å gripe inn mot overgrep.
AP170607 Dommerne sier at kongressen har gitt presidenten vidtrekkende myndighet til å nekte utlendinger innreise, men at « denne makten ikke er absolutt ».
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet .
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet .
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet .
AP170606 I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.
AP170605 På papiret er CAS en voldgiftsdomstol som bygger sin myndighet på frivillige avtaler mellom likestilte parter.
VG170604 Regjeringens mål, som var å gi kommunene mer myndighet og frihet fra statlig detaljstyring fordi de ble større og sterkere, blir vanskelig å innfri.
DB170603 ¶ KAN STOPPE VITNEMÅL : USAs president Donald Trump har i utgangspunkt myndighet til å stoppe offentlig ansatte fra å vitne.
DN170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
DB170602 Ellers tviholder Kasper og hans utvalgte menn på et internt juridisk system som blander lovgivende og dømmende myndighet , og har historisk sett ganske lav troverdighet når det gjelder det å bekjempe doping.
BT170602 Det offentlige utøver myndighet på flere områder.
AP170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
AA170602 - Vi har bedt høyesterett høre denne viktige saken og er sikre på at president Trumps ordre er godt innenfor hans rettmessige myndighet til å holde nasjonen trygg og beskytte vårt samfunn mot terrorisme, sier talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet etter at regjeringen sendte søknadene.
DB170601 Det innebærer at om du tror på det regjeringen sier om at det er et stort problem med en fragmentert kommunestruktur, så er det en god vei å gå før kommunene kan få mer myndighet og frihet, utdyper han til Dagbladet.
DB170531 Trump styrer den føderale klimapolitikken, men delstatene har stor myndighet til å utforme sin egen.
VG170530 Det skjer fordi den lavere domstolen ikke har myndighet til å føre saker om overlagt drap.
AA170530 Det skjer fordi den lavere domstolen ikke har myndighet til å føre saker om overlagt drap.
DB170529 Presset kommer blant annet gjennom et system som har myndighet til å bedrive akkurat det : skolesystemet.
AA170529 Loven slår fast at en « nasjonal myndighet », som inkluderer hæren eller sikkerhetstjenesten, skal overvåke finansieringen til organisasjoner som støttes fra utlandet.
BT170527 mai : « Som offentlig myndighet må vi tåle søkelys, og gjøre ting etter boken.
DB170524 - I dag har verken Helsetilsynet, Datatilsynet eller NSM noen myndighet til å pålegge foretakene tiltak.
DB170524 Mora mener verken barnevernet eller byrådsavdelingen har mandat eller myndighet til å tråkke over slike grenser.
DB170524 Inntil det foreligger en valid og rettsgyldig konklusjon på om det foreligger brudd på taushetsplikten ( som kan være straffbart etter straffeloven §§ 209 og 210, samt at handlinger foretatt i tjenesten kan vurderes subsumert under reglene om tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet §§ 171-173. ), ber jeg om at byråden snarest besvarer spørsmå
SA170523 april om ikke å innføre den nye vigselsliturgien i Nærbø, og at responsen fra biskop Ivar Braut var at et menighetsråd ikke har myndighet til å iverksette et slikt vedtak.
SA170523 april om ikke å innføre den nye vigselsliturgien i Nærbø, og at responsen fra biskop Ivar Braut var at et menighetsråd ikke har myndighet til å iverksette et slikt vedtak.
NL170523 " Men Sametinget har jo egentlig begrenset myndighet ", sier Zachariassen.
AP170523 Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett.
AP170523 Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett.
BT170522 Lagmannsretten kan ikke ut fra bevisførselen se at institusjonene hadde pålagt Innovest noen begrensninger i selskapets myndighet til å inngå arbeidsavtaler med forskere.
BT170522 Bevisførselen underbygger heller ikke at Innovest gjennom vedtak i styre eller generalforsamling var underlagt noen form for begrensninger i sin myndighet til å inngå slike arbeidsavtaler som nevnt ovenfor.
AP170521 I tillegg ble presidentembetet utøvende myndighet , og Erdogan sikret seg vide fullmakter gjennom grunnlovsendringene.
AA170521 I tillegg ble presidentembetet utøvende myndighet , og Erdogan sikret seg vide fullmakter gjennom grunnlovsendringene.
DB170520 Men de unge kan forlate mottaket når de vil, uten at man har myndighet til å holde dem tilbake, sier Pedersen.
AP170520 Men de unge kan forlate mottaket når de vil, uten at man har myndighet til å holde dem tilbake, sier Pedersen.
AA170520 Men de unge kan forlate mottaket når de vil, uten at man har myndighet til å holde dem tilbake, sier Pedersen. ( ©NTB ) ¶
VG170518 Den ene er at Det hvite hus har delegert betydelig myndighet til befal på bakken om å igangsette operasjoner uten å sørge for politisk dekning.
DB170518 At vi nå får et system for sanksjoner gir WADA stor kraft og mye større myndighet , sa Helleland til NTB etter møtet.
SA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
DN170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
DA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
AP170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
AA170514 Vi er avhengig av samtykke som norsk myndighet for å gjøre dette.
VG170512 Men tiden før dette hadde hun ikke myndighet til å bestemme over.
VG170512 Hun har ikke myndighet til å kreve dette før 2017.
VG170512 Jeg må forsikre meg, som øverste myndighet , at direktoratet har kontroll på dette og at det blir gjort tiltak videre.
SA170511 Ryan sier i et intervju med Fox News at Trump ikke ønsker at FBI skal være « i uorden », og Trump hadde myndighet til å sparke Comey.
SA170511 Men hvis Vegvesenet, slik spørsmålet antyder, nå omsider har tatt standpunkt, bør offentligheten få vite hva den myndighet som finansierer Ryfast har tenkt å gjøre med saken.
AP170511 Ryan sier i et intervju med Fox News at Trump ikke ønsker at FBI skal være « i uorden », og Trump hadde myndighet til å sparke Comey.
AA170511 Ryan sier i et intervju med Fox News at Trump ikke ønsker at FBI skal være « i uorden », og Trump hadde myndighet til å sparke Comey.
DB170510 Fordi kunnskap gir folk makt, muligheter og myndighet over sitt eget liv.
SA170509 I utgangspunktet trodde jeg ikke det var noe for meg, men så ble rammene endret når det gjelder myndighet .
FV170509 I utgangspunktet trodde jeg ikke det var noe for meg, men så ble rammene endret når det gjelder myndighet .
DB170509 Videre fratas nemnda myndighet til å avgi ikke-bindende uttalelser i saker som omhandler forholdet mellom likestillings- og diskrimineringslovgivningen og andre lover.
DA170509 Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.
AP170509 I utgangspunktet trodde jeg ikke det var noe for meg, men så ble rammene endret når det gjelder myndighet .
DB170504 Hvis operasjefen er øverste myndighet , eller hvis musikksjefen er underordnet operasjefen, som avtroppende operasjef Per Boye Hansen har argumentert for, havner balletten uunngåelig i en stebarnsrolle.
DB170504 Dermed er det snakk om en betydelig myndighet over den enkelte forestilling.
BT170504 « For vrak som befinner seg i en kommunes sjøområde vil den aktuelle kommunen være ansvarlig myndighet både etter havne- og farvannsloven og forurensningsloven.
DB170503 Kjerneproblemet er likevel at dette ikke bare skaper interne uklarheter i rangordning, ansvar og myndighet , men hierarkisystemene skaper også forvirring ved samhandling med andre etater og sektorer.
VG170502 I det ukrainske parlamentet nedlegges det en stor innsats med blant annet politireform, grunnlovsreform, antikorrupsjonsarbeid og desentralisering av myndighet .
SA170501 Faktum 1 : Kirkeloven fordeler oppdrag og myndighet på de tre forvaltningsnivåer innen Den norske kirke : menighet, bispedømme og kirkemøte.
SA170501 april ) har faktisk helt rett når de konstaterer undertegnedes selvsikkerhet i spørsmålet om hvem som har myndighet til å innføre nye liturgier i menighetene.
SA170501 Faktum 1 : Kirkeloven fordeler oppdrag og myndighet på de tre forvaltningsnivåer innen Den norske kirke : menighet, bispedømme og kirkemøte.
SA170501 april ) har faktisk helt rett når de konstaterer undertegnedes selvsikkerhet i spørsmålet om hvem som har myndighet til å innføre nye liturgier i menighetene.
DB170429 Försäkringskassan er en svensk statlig myndighet med ansvaret for store deler av de offentlige trygdesystemene.
DB170429 Den neste presidenten har myndighet til å enten fortsette - eller skrote - ordren.
AA170427 Osen skal bli et forsøk med lokalstyre med myndighet til å bestemme alle lokale saker.
VG170424 I tiltalen fremgår det at moren også har avslått tilbud og anbefalinger om behandling fra spesialisthelsetjenesten, oppgitt uriktige adresser til skole/og eller annen offentlig myndighet , unnlatt å kontakte lege, sykehus eller annet helsepersonell « til tross for at hun var klar over at datteren ble svakere og tok til seg lite eller ingen næring og var i livsfare og når
DB170423 « UDI har ingen myndighet til å holde dem tilbake.
SA170422 - Søknader som går imot beslutninger fra valgkommisjonen, kan ikke bringes inn for noen rett eller annen myndighet , inkludert regjeringens kabinett og grunnlovsdomstolen, tvitret han.
AA170422 - Søknader som går imot beslutninger fra valgkommisjonen, kan ikke bringes inn for noen rett eller annen myndighet , inkludert regjeringens kabinett og grunnlovsdomstolen, tvitret han.
DN170420 Det har vært flere store demonstrasjoner de siste ukene etter at landets høyesterett i forrige måned vedtok at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
VG170419 I slutten av mars vedtok Venezuelas høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
SA170419 I forrige måned vedtok landets høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
SA170419 I forrige måned vedtok landets høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
DN170419 - Det er angjeldende myndighet - i dette tilfellet Forsvarsdepartementet - som har ansvar for å vurdere hva som er gradert og ikke gradert materiale.
AP170419 I forrige måned vedtok landets høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
AA170419 I forrige måned vedtok landets høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
DB170414 I en tid etter Wenger vil Gazidis endelig få myndighet til å styre klubben slik han ønsker.
BT170412 Som en stor eiendomsaktør og grunneier i Fyllingsdalen, nærmere bestemt på Spelhaugen, håper vi nå bystyret vil bruke sin myndighet til å sørge for at Bybanen til Fyllingsdalen blir til beste for hele samfunnet.
DN170409 | Hr møter uten myndighet
DN170409 Motgangsledelse er noe annet enn å dytte hr foran seg - uten samtidig å utstyre dem med kunnskap, myndighet og beslutningsautoritet.
DA170409 - Som landets øverste myndighet , kan vi ikke motta informasjon om at befolkningens liv og helse kan være i fare, i en trusselsituasjon, uten å reagere.
DA170409 - Som landets øverste myndighet , kan vi ikke motta informasjon om at befolkningens liv og helse kan være i fare, i en trusselsituasjon, uten å reagere.
DB170408 Myndighet og tydelighet var påkrevet.
DB170407 Trump tar jo også feil når han skriver at det må vedtas av Kongressen, for en president har myndighet til angrep uten denne støtten.
DB170407 Han sa han ville be om fullmakt fra Kongressen før angrepet, selv om han mente han har myndighet til å beordre et angrep uten de folkevalgtes samtykke.
AP170407 Bydelene skal få utvidet myndighet til selv å gi flere serveringssteder lengre åpningstid i det bydelene velger å definere som sitt lokale sentrum.
SA170406 Da er det en myndighet som høres.
DB170406 Det er den type sammenblanding av utøvende og dømmende myndighet som er bakgrunnen for den advarselen som i vinter kom fra Europarådets kontrollgruppe for den europeiske anti-doping konvensjonen.
DB170406 Men dette er ikke en myndighet som kan utøves isolert fra det øvrige samfunn.
SA170405 Vi kan ikke ta oss til rette med en myndighet vi ikke har, sier han.
SA170405 Han mener imidlertid at styret ikke uten videre har myndighet til å vedta fullt innsyn fra forrige styreperiode.
AP170405 Vi kan ikke ta oss til rette med en myndighet vi ikke har, sier han.
AP170405 Han mener imidlertid at styret ikke uten videre har myndighet til å vedta fullt innsyn fra forrige styreperiode.
DN170404 Lagmannsretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet .
VG170403 - Det er forsvarsministeren som har fått myndighet til å innvilge engasjementregler for norske styrker.
VG170401 Sent onsdag vedtok Venezuelas høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
AA170401 Sent onsdag vedtok Venezuelas høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet .
VG170331 I kjennelsen som kom sent onsdag kveld lokal tid, heter det at nasjonalforsamlingens myndighet kan utøves av høyesterett så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
DB170330 Dermed gir hans seg selv myndighet til å handle mer som en eneveldig diktator enn som en folkevalgt president.
AA170330 I kjennelsen som kom sent onsdag kveld lokal tid, heter det at nasjonalforsamlingens myndighet kan utøves av høyesterett så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten.
VG170328 De får en detaljert tilsynsrapport, som også sendes til overordnet myndighet , sier NSM-sjefen.
DA170328 - Ingen myndighet har i dag et totalt ansvar for politikken på klimaområdet i sin helhet.
AP170328 * Tirsdag fikk hun myndighet fra Skottlands folkevalgte forsamling til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet. 69 stemte for, mens 59 stemte imot.
DB170327 Offentlig myndighet skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.
BT170323 Redaktør Bergo delegerte myndighet og lot oss lage avis uten for mye innblanding.
DA170322 * I februar ble det også kjent at regjeringen vil opprette en ny sivil myndighet for sikkerhetsklaring.
AA170319 Klagenemnda i rådhuset blir i beste fall et rådgivende organ helt uten myndighet .
VG170317 NEKTER Å AVGRADERE : Statsminister Erna Solberg ( H ) må møte i Stortingets høring om objektsikring, men hevder at hun ikke har myndighet til å avgradere rapporten som høringen skal handle om.
VG170317 Mangler myndighet
VG170317 I brevet som hun sendte til Stortinget torsdag, skriver statsminister Erna Solberg at hun ikke har myndighet til å avgradere informasjon som andre myndigheter har gradert.
AA170317 Vi burde ha en jordvernlov à la forurensningsloven, som gjør det forbudt å bygge ned dyrket mark, hvis ikke en statlig myndighet godkjenner og gevinsten for samfunnet er større enn ulempen.
AA170317 Besøker : Ja vel, men er det ikke noen myndighet som har oppgaven med å ivareta kulturminner her i landet ?
DB170316 Verken jeg eller departementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker.
AA170316 « For noen ganger må man rette pekefingeren, ikke mot makt og myndighet , men rett inn i stua til folk », skriver juryen.
AA170316 Det finnes imidlertid ingen kontrollinstans som har myndighet til å stanse eller avvise utredninger som ikke oppfyller den nye instruksens krav. ( ©NTB ) ¶
DB170314 Det vil si områder der politiet ikke har myndighet eller vegrer seg for å gå inn.
AP170314 Forsøk fra London på å avvise Sturgeons ønske vil trolig ikke føre frem, fordi Parlamentet i London må, i henhold til seksjon 30 av Scotland Act, gi Skottland myndighet til å gjennomføre avstemningen, skriver The Independent.
AA170314 Forsøk fra London på å avvise Sturgeons ønske vil trolig ikke føre fram, fordi Parlamentet i London må, i henhold til seksjon 30 av Scotland Act, gi Skottland myndighet til å gjennomføre avstemningen, skriver The Independent.
VG170313 Valget står mellom å følge Storbritannia inn i et vanskelig brexit, eller å bli en uavhengig nasjon med myndighet til å sikre et likeverdig partnerskap med resten av Storbritannia.
DB170313 Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ( Ap ) understreket fra talerstol at det var nødvendig å få avklart presidentskapets rolle og myndighet .
BT170313 Skottlands leder Nicola Sturgeon sier hun vil be de skotske folkevalgte om myndighet til å holde en ny folkeavstemning om løsrivelse fra London.
AP170313 Neste uke vil hun be de skotske folkevalgte om myndighet til å arrangere en andre folkeavstemning om uavhengighet for Skottland.
SA170312 I et brev fra etterretningskomiteen, som etterforsker påstandene, bes landets utøvende myndighet om at de innen mandag leverer bevis som støtter president Donald Trumps påstand.
DN170312 I et brev fra etterretningskomiteen, som etterforsker påstandene, bes landets utøvende myndighet om at de innen mandag leverer bevis som støtter president Donald Trumps påstand.
AA170312 I et brev fra etterretningskomiteen, som etterforsker påstandene, bes landets utøvende myndighet om at de innen mandag leverer bevis som støtter president Donald Trumps påstand.
AA170312 I et brev fra etterretningskomiteen, som etterforsker påstandene, bes landets utøvende myndighet om at de innen mandag leverer bevis som støtter president Donald Trumps påstand.
DB170310 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når det er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn [... ] ».
DA170309 Forurensningsforskriften stiller minimumskrav til målemetode og antall målinger, og gir Miljødirektoratet myndighet til å pålegge kommuner å måle.
DA170308 * Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AA170308 Jeg prøvde å forklare at jeg ikke har noen myndighet til å dirigere ute i veien, og at jeg hadde full kontroll med å ha støtfangeren på bilen som ventet på plass innefor hvitstripa.
VG170307 Et vesentlig poeng er at de to øverst ved bordet i praksis har samme myndighet og autoritet.
VG170306 - President Trump utøver sin rettmessige myndighet for å sørge for folks sikkerhet, sa Tillerson, som sier at administrasjonen mandag har briefet Kongressen om den nye versjonen av innreiseforbudet.
VG170306 Skal vi som nasjon lykkes med å håndtere fremtidige hendelser er vi helt og holdent avhengig av ledere innen beredskap og samfunnssikkerhet som gis ansvar med klar makt og myndighet .
VG170306 Debatt Skal vi som nasjon lykkes med å håndtere fremtidige hendelser er vi helt og holdent avhengig av ledere innen beredskap og samfunnssikkerhet som gis ansvar med klar makt og myndighet .
SA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
SA170306 Forurensningsforskriften stiller minimumskrav til antall målinger og gir Miljødirektoratet myndighet til å pålegge kommuner å måle.
FV170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
DA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å gjøre vårt folk trygt, sier Tillerson om den nye presidentordren.
BT170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
AA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å sikre vårt folks trygghet, sier utenriksminister Rex Tillerson.
AA170306 - Med denne ordren utøver president Trump sin rettmessige myndighet til å gjøre vårt folk trygt, sier Tillerson om den nye presidentordren.
VG170305 - USAs president har ikke myndighet til å alene beordre en telefonavlytting av en amerikansk statsborger, understreker han overfor ABC News.
VG170305 Tilsynet har nemlig myndighet til å ilegge dyreholdere et gebyr uten å gå via politiet.
BT170305 Josh Earnest, som var Obamas pressetalsmann, sier presidenter ikke har myndighet til å beordre avlytting av amerikanske borgere.
AA170305 Josh Earnest, som var Obamas pressetalsmann, sier presidenter ikke har myndighet til å beordre avlytting av amerikanske borgere.
AA170304 Det øverste juridiske rådgivningsorganet i Catalonia sier den regionale regjeringen ikke har myndighet til å holde folkeavstemning om løsrivelse fra Spania.
AA170304 Den siste kjennelsen kommer fra et panel som kun har rådgivende myndighet , men som i praksis er en regional forfatningsdomstol.
DN170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse, som hun også delte på Twitter.
BT170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AP170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AA170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
AA170302 Han er ikke skikket til å være vår øverste juridiske myndighet og må trekke seg, sier Pelosi i en uttalelse.
VG170301 Frihetsargumentet veier tungt, det er en grunnleggende rettighet at vi mennesker selv skal ha myndighet over oss selv og selv bestemme hvilke handlinger vi ønsker å utføre.
VG170301 Siden saken både er etisk og politisk vanskelig for statsråden, trakk han tilbake Helsedirektoratets myndighet til å behandle saken.
AP170301 * Søndre Land har overført myndighet til Nordre Land til å utføre barnevernsoppgaver.
DB170226 Ifølge Kronstad bør du da snakke med en som har myndighet og ansvar knyttet til ditt kompetanseområde.
VG170224 Et digitalt grenseforsvar vil gi tjenesten utstrakt myndighet til å samle inn data.
VG170224 * DEN SVENSKE FRA-LOVEN : Omstridt svensk overvåkingslov fra 2009 som ga myndighetene utstrakt myndighet til å innsamle informasjon om egne borgere.
DB170224 I Sverige har digitaliseringskommisjonen konkludert med at de må opprette en egen myndighet med ansvar for digitalisering.
DA170224 Ellers skal presidenten gjenoppta den myndighet og de plikter som hans embete innebærer.
VG170223 Det internasjonale samfunn anerkjenner regjeringen som landets føderale myndighet , selv om de bare kontrollerer hovedstaden Mogadishu.
DB170222 På grunn av kommunikasjonsvansker hadde Moskva gitt ubåtkapteinene myndighet til å fyre uten videre autorisasjon.
VG170221 Dette forslaget ble ikke tatt med i de ferdige planene, men det føderale immigrasjonspolitiet har fått myndighet til å bruke lokale politienheter til å hjelpe seg.
DB170221 Det er bevisst sine røtter, bruker sin myndighet og symbolske makt, og opptrer også aktivt i politiske spørsmål.
VG170220 « Man har ingen myndighet hvis ikke man opptrer eksemplarisk » sto det på flere plakater, en sitat som ironisk nok kommer fra en av de dem protestene retter seg mot, nemlig det Republikanske partiets presidentkandidat, François Fillon.
VG170220 I spørsmålet om den andre, den kontroversielle Dakota Access, er det usikkert om presidenten har myndighet , ifølge The Atlantic.
VG170220 - Den lovgivende myndighet skal ikke oppfordre folk til å begå lovbrudd.
DB170220 Samtidig har de et svært begrenset handlingsrom fordi vår øverste myndighet , Stortinget, har fastsatt eksakte bestandsmål og dessuten pålagt nemndene å prioritere beiteinteressene.
DB170219 Alle som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune regnes som offentlig tjenestemann i henhold til straffeloven.
DN170216 - Hvis Kongressen bruker sin myndighet til å rote rundt i selvangivelsen til presidenten, hva vil hindre Kongressen fra å gjøre det samme til vanlige amerikanere, spurte han på en pressekonferanse, ifølge næringslivskanalen CNBC.
DB170216 Rettsliggjøring har gitt domstolene og andre rettsorganer økende betydning på bekostning av folkevalgt myndighet .
DB170215 Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett.
DN170214 Regjeringen venter fortsatt på at Overhuset i den britiske nasjonalforsamlingen skal vedta lovforslaget som gir May myndighet til å starte utmeldingen fra EU.
AA170214 Regjeringen venter fortsatt på at Overhuset i den britiske nasjonalforsamlingen skal vedta lovforslaget som gir May myndighet til å starte utmeldingen fra EU.
DB170212 « Dersom E-tjenesten kommer over konkret informasjon om drap, uten at det følges opp av noen myndighet , vil dette neppe bidra til å skape tillit, verken til E-tjenesten eller myndighetene for øvrig », skriver Busch i sin høringsuttalelse.
SA170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet , og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
FV170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet , og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
BT170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet , og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
AP170210 Trump-administrasjonen anfører at presidenten har suveren myndighet til å stoppe adgangen til landet for enhver gruppe utlendinger.
AP170210 Dommerne konkluderer med at advokaten i Det hvite hus ikke har myndighet til å binde statsetater eller gå imot en presidentordre.
AP170210 Det vil si at bevisbyrden må ligge hos den dømmende myndighet , og at rimelig tvil må komme den tiltalte til gode.
BT170209 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
VG170208 Et stort flertall på 494 mot 122 representanter stemte onsdag for forslaget som gir regjeringen myndighet til å starte utmeldingsprosessen.
DB170208 Heldigvis hadde de forståelse for situasjonen min, men de hadde ikke myndighet til å gjøre noe med det.
BT170208 Et stort flertall på 494 mot 122 representanter stemte onsdag for forslaget som gir regjeringen myndighet til å starte utmeldingsprosessen.
AA170208 - Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, sier jussprofessor Kathleen Clark.
AA170208 Et stort flertall på 494 mot 122 representanter stemte onsdag for forslaget som gir regjeringen myndighet til å starte utmeldingsprosessen.
AA170208 Republikanerne i delstatsforsamlingen reagerer sterkt og mener dommerne har gått langt utover sin grunnlovsfestede myndighet .
AA170208 De har anklaget republikanerne for å undergrave den nyvalgte guvernørens myndighet .
SA170207 Selskapet kunne ikke søke uten tillatelse fra eier av eiendommen og fra Sandnes kommune som regulerende myndighet .
AP170207 Forbudet er en « lovlig utøvelse » av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet.
AP170207 Det amerikanske justisdepartementet fastholder at president Donald Trump har myndighet til å innføre innreiseforbudet for borgere fra en rekke muslimske land.
AP170207 Forbudet er en « lovlig utøvelse » av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet.
AP170207 Det amerikanske justisdepartementet fastholder at president Donald Trump har myndighet til å innføre innreiseforbudet for borgere fra en rekke muslimske land.
AA170207 I sin argumentasjon hevder de at innreiseforbudet er en " lovlig utøvelse " av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet.
VG170206 I sitt brev argumenterer de for at « innreiseforbudet er en lovlig utøvelse av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet ».
VG170206 I sin argumentasjon hevder de at innreiseforbudet er en « lovlig utøvelse » av presidentens myndighet til å beskytte nasjonal sikkerhet.
DB170206 Dommer Robart konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre presidentordren.
AP170206 Men siden den amerikanske presidenten er blitt delegert masse myndighet gjennom grunnloven og fra Kongressen, er de mye mer opptatt av « checks and balances » i USA enn i mange andre land.
AP170206 Men siden den amerikanske presidenten er blitt delegert masse myndighet gjennom grunnloven og fra Kongressen, er de mye mer opptatt av « checks and balances » i USA enn i mange andre land.
VG170205 Det amerikanske justisdepartementet anførte i sin anke at dommer James Robart i Seattle hadde gått utover sin myndighet da han ga delstaten Washington medhold i kravet om å stoppe presidentordren.
VG170205 Ikke myndighet
VG170205 - Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd.
DN170205 Dette har fått mange til å spørre om Trump forstår prinsippene for maktfordeling mellom utøvende og dømmende myndighet .
AP170205 Mener presidenten har total myndighet på området ¶
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Mener presidenten har total myndighet på området ¶
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AP170205 Mener presidenten har total myndighet på området ¶
AP170205 Ifølge Justisdepartementet har presidenten full myndighet til å stille vilkår for innreise og trenger ikke begrunne begrensninger med noe mer enn at et forbud er nødvendig for å beskytte landet mot terrorisme.
AP170205 Den fungerende regjeringsadvokaten, Noel Francisco, argumenterer i sitt skriv til domstolen med at presidentens myndighet til å avgjøre hvem som får komme inn i USA, i stor grad ikke kan begrenses av domstolene.
AA170205 - Vi har oppgaven med å bekjempe maritim terror, men vi har ikke myndighet til å starte slike aksjoner på egen hånd.
VG170204 Robart konkluderer i sin kjennelse med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
VG170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
VG170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen, mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren.
VG170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
VG170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen, mener dessuten at retten ikke har myndighet til å motstride seg presidentordren.
DN170204 Dommer Robart konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DN170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
DN170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren.
DN170204 Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DN170204 Dommer Robert konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DN170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
DN170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren.
DB170204 Dommer Robert konkluderer med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
DB170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
DB170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren.
DB170204 De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.
DB170204 Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren.
BT170204 Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
BT170204 Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
AA170204 Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
AA170204 Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren.
AA170204 Det vil gi ESA myndighet til å bøtelegge norske legemiddelselskaper.
DN170203 Forretningsmann og tidligere RS Platou-topp Ragnar Horn, hans kone og et naboektepar sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet .
AA170203 De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet .
SA170202 Imidlertid synes det som i dette tilfellet at brukers forventninger og krav ikke er godt nok kommunisert til anskaffende myndighet .
DB170201 Loven gir sysselmann, eller den han gir myndighet , rett til å bortvise den som kommer til Svalbard dersom « bortvisning er nødvendig for å gjennomføre bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd om sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner, eller personen omfattes av internasjonale restriktive tiltak som inneholder reiserestriksjone
AP170201 I Norge har også domstolene mulighet til å avgjøre at en lov strider med grunnloven selv om det ikke eksplisitt står i lovteksten av de har en slik myndighet .
AP170201 Høyesterett er den øverste føderale domstolen i USA, og den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om lover.
AP170201 I Norge har også domstolene mulighet til å avgjøre at en lov strider med grunnloven selv om det ikke eksplisitt står i lovteksten av de har en slik myndighet .
AP170201 Høyesterett er den øverste føderale domstolen i USA, og den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om lover.
SA170131 Pasientene må først rettighetsvurderes i offentlige sykehus eller hos private med myndighet til å tildele pasient- og brukerrettigheter.
DN170131 | Terrorist-bekjempere blander « salat » og « myndighet » ¶
DN170131 Et vanlig problem skal være at de blander ordene for « salat » og « myndighet ».
AP170131 Fylket var i sin tid en av oppretterne av denne stiftelsen, men har ingen myndighet til å velge styreleder.
AP170131 januar skriver Solvik-Olsen : « som jeg tidligere har meddelt komiteen ligger det ikke til eiers myndighet å gå inn i personalsaker ».
SA170130 - Som øverste juridiske myndighet for 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som lover å « jobbe sammen for å tilse at den føderale regjeringen følger grunnlover, respekterer vår historie som et
DB170130 - Som øverste juridiske myndighet for 130 millioner amerikanere og utlendinger bosatt i våre stater, fordømmer vi president Trumps grunnlovsstridige, uamerikanske og ulovlige presidentordre, skriver ministrene, som alle er demokrater.
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
BT170130 Er det virkelig slik at de ansvarlige i Bergen kommune ikke har tilstrekkelig myndighet til å sikre forsvarlig skolevei for barna og andre trafikanter ?
AP170130 Dette rokerer ved en grunnleggende organisering av USAs øverste myndighet , sier Cooper.
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
AP170130 Dette rokerer ved en grunnleggende organisering av USAs øverste myndighet , sier Cooper.
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven.
SA170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
AP170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
AP170129 Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA.
DB170127 Den nye trosretningen søkte støtte hos datidas kongemakt, som også ble øverste myndighet i kirken.
AP170127 Det er årsaken til at både demokrater og republikanere nå arbeider med et forslag som begrenser presidentens myndighet til å fjerne sanksjonene på egen hånd.
AP170127 Det er årsaken til at både demokrater og republikanere nå arbeider med et forslag som begrenser presidentens myndighet til å fjerne sanksjonene på egen hånd.
SA170126 Det kan også være at foreldre vegrer seg for å inngå et nærmere samarbeid med barneverntjenesten fordi de vet at barneverntjenesten har myndighet til å flytte barnet.
SA170126 Det kan også være at foreldre vegrer seg for å inngå et nærmere samarbeid med barneverntjenesten fordi de vet at barneverntjenesten har myndighet til å flytte barnet.
DB170125 - Saken det er snakk om er alvorlig, og en konsekvens av slike funn krever tiltak fra oss som myndighet for å bedre situasjonen.
DN170123 Schieldrop tror både befolkning og myndighet i India vil velge rimeligste alternativ når det gjelder transport.
DN170119 * Presidenten har ikke myndighet til å oppløse Kongressen og skrive ut nyvalg, slik det er åpning for i mange parlamentariske demokratier.
DN170119 * Presidenten har ikke myndighet til å erklære krig, men han kan sende soldater til oppdrag i utlandet.
DN170119 ¶ Et universitet er noe annet enn en vanlig offentlig virksomhet, et universitet er helt avhengig av avstand til politisk myndighet for å fungere godt, sier forfatteren.
DB170119 - Vi oppfordrer nok en gang relevante aktører i USA til ikke å tillate en delegasjon sendt av Taiwansk myndighet å delta på innsettelsesseremonien av presidenten, og å ikke ha noen offisiell kontakt med Taiwan, sa Hua Chunying, en talskvinne for Kinas utenriksdepartement.
DB170119 * Presidentskapet hadde ikke myndighet til å opphevet taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
DB170118 Skal domstolene også være bevilgende myndighet ?
DB170118 På Dagbladets spørsmål om ikke OSM har myndighet til å gjøre endringer i arbeidsplanene, slik NCCA mistenker, svarer Mikkelsen slik : ¶
DB170118 Ifølge NCCA er det uklart om OSM bruker kollisjonen med arbeidsplanene « som en unnskyldning for å avlyse møtet eller om de mangler myndighet til å endre på arbeidsplanen ».
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
DN170117 John Christian Elden hoppet inn igjen i siste runde av au pair-saken mot Ragnar Horn i et forsøk på å hindre domfellelse for falsk forklaring mot offentlig myndighet .
DB170117 Dette er det utøvende myndighet , altså regjeringen og politidirektoratets, oppgave å sørge for.
DB170117 Det er politiet og Statens vegvesen som har fått myndighet til å håndheve dette.
AP170117 Januar : Britisk høyesterett avgjør om Theresa May har myndighet til å aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten ved å bruke et kongelig privilegium. mars : Fristen Theresa May har satt for å aktivere artikkel 50 om utmeldelse av EU, som gjøres ved å opplyse Det europeiske råd om avgjørelsen. september 2018 : Datoen EU-kommisjonens sjeffo
AP170117 Januar : Britisk høyesterett avgjør om Theresa May har myndighet til å aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten ved å bruke et kongelig privilegium. mars : Fristen Theresa May har satt for å aktivere artikkel 50 om utmeldelse av EU, som gjøres ved å opplyse Det europeiske råd om avgjørelsen. september 2018 : Datoen EU-kommisjonens sjeffo
AP170117 Januar : Britisk høyesterett avgjør om Theresa May har myndighet til å aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten ved å bruke et kongelig privilegium. mars : Fristen Theresa May har satt for å aktivere artikkel 50 om utmeldelse av EU, som gjøres ved å opplyse Det europeiske råd om avgjørelsen. september 2018 : Datoen EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier
AP170117 Januar : Britisk høyesterett avgjør om Theresa May har myndighet til å aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten ved å bruke et kongelig privilegium. mars : Fristen Theresa May har satt for å aktivere artikkel 50 om utmeldelse av EU, som gjøres ved å opplyse Det europeiske råd om avgjørelsen. september 2018 : Datoen EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier
AP170116 Både politiet og Statens vegvesen kan håndheve forbudet, og har myndighet til å skrive ut gebyrer.
AP170116 I dag er det Utlendingsdirektoratet ( UDI ) som har en slik myndighet .
AP170116 Hvis det rammet « urimelig grovt » ble det omtalt som « misbruk av myndighet », sier jusprofessoren.
FV170115 Brudd på dieselforbudet straffes med et gebyr på 1.500 kroner, og både politiet og Statens vegvesen har myndighet til håndheving.
DB170115 Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å håndheve dette, heter det videre i pressemeldinga.
BT170115 De har ingen transportfaglig kompetanse eller myndighet .
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 Ifølge kontrollkomiteen hadde ikke presidentskapet myndighet til å opphevet taushetsplikten til Solvakken-utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen.
AP170113 Presidentskapet hadde ikke myndighet til å oppheve taushetsplikten til utvalgets medlemmer i forbindelse med evalueringen, ifølge kontrollkomiteen.
AP170113 Hvilken myndighet har Stortingets presidentskap ?
AP170113 Det har ingen selvstendig myndighet på vegne av Stortinget, men kan tildeles myndighet i bestemte saker.
AP170113 Det har ingen selvstendig myndighet på vegne av Stortinget, men kan tildeles myndighet i bestemte saker.
SA170112 Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.
SA170112 I et brev NTB har fått tilgang til, anklages presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.
DB170112 Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.
DB170112 I et brev oversendt til presidentskapet onsdag anklager komiteen presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, ifølge NTB.
DB170112 Komiteen anklager presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, skriver nyhetsbyrået.
SA170111 - Skulle en offentlig myndighet konkludere med at produktene er lovstridige, vil vi naturligvis ta det til etterretning.
FV170111 - Skulle en offentlig myndighet konkludere med at produktene er lovstridige, vil vi naturligvis ta det til etterretning.
BT170111 - Skulle en offentlig myndighet konkludere med at produktene er lovstridige, vil vi naturligvis ta det til etterretning.
AP170111 - Skulle en offentlig myndighet konkludere med at produktene er lovstridige, vil vi naturligvis ta det til etterretning.
BT170110 Makt og myndighet flyttes lengre vekk fra fylket og vi mister direktekontakten med statlige styresmakter.
DB170109 Prokuristen vil altså ikke ha myndighet til å ta beslutninger som går utenfor hva som blir ansett som normal drift.
DB170107 Tolletatens myndighet gjelder imidlertid bare for beslag innenfor begrensede mengder eller verdier.
DB170104 Det er den israelske presidenten Reuven Rivlin, som har myndighet til å benåde soldaten.
AP161229 Tolletatens myndighet til å gi forenklet forelegg er begrenset til ulovlig innførsel av visse mengder.
AP161209 All myndighet , som for eksempel øverstkommanderende for de militære styrker, overføres imidlertid til statsministeren.
AP160908 Denne helsearbeideren må få myndighet til å skrive slike erklæringer, gjerne over Skype eller en liknende elektronisk løsning.
AA160831 I noen land har også utenriksstasjonene myndighet til det.
AP160627 I noen land har også utenriksstasjonene myndighet til det.
AP160627 - Et land har også myndighet til å innføre utvidet grensekontroll.
AA160627 I noen land har også utenriksstasjonene myndighet til det.
AA160627 - Et land har også myndighet til å innføre utvidet grensekontroll.
SA160612 Ifølge NRK har UEFA bare myndighet til å etterforske det som skjedde på inne på stadion i går kveld, ikke opptøyene i sentrum av både Marseille og Nice.
AP160612 Ifølge NRK har UEFA bare myndighet til å etterforske det som skjedde på inne på stadion i går kveld, ikke opptøyene i sentrum av både Marseille og Nice.
SA160611 Nyhetsbyrået AP skriver at UEFA ikke har myndighet til å straffe de England eller Russland.
AP160611 Fem år senere finnes det fortsatt ingen myndighet som med troverdighet kan hevde å ha kontroll over hele territoriet.
AP160611 Nyhetsbyrået AP skriver at UEFA ikke har myndighet til å straffe de England eller Russland.
AP160606 Han forklarer at rådets begrunnelse for å avslå styrets innstilling var at de mente det kun var rådet som har myndighet til å si opp Afsar ettersom det var de som hadde ansatt ham.
AP160606 Han forklarer at rådets begrunnelse for å avslå styrets innstilling var at de mente det kun var rådet som har myndighet til å si opp Afsar ettersom det var de som hadde ansatt ham.
SA160514myndighet i byutviklingssaker, kultur og idrett, og park/vei/vedlikeholdssaker.
AP160429 - Vi har ikke myndighet eller virkemidler til å tvinge andre land til å ta tilbake asylsøkere.
AP160412 Politiet har selv myndighet til å ilegge forelegget.
AP160405 I de landene har man en overordnet politisk myndighet .
AP160326 Det er også mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet , da etter vedkommende lands lover og regler.
AP160324 Brukes oftest om systematisk drap, utryddelse, tortur, voldtekt og undertrykkelse organisert eller tolerert av en myndighet eller regjering.
AP160310 - Språkrådet har også uttalt at « Rent språklig er « byregjering » en god idé, fordi det blir tydeligere for folk hvilken myndighet dette organet har, » meddeler byrådslederen i en e-post.
SA160309 Og rette fokus på rett myndighet : Stortinget !
AP160303 Skal få myndighet til å overta et medlemslands grensekontroll om grensekontrollen har brutt sammen, selv om nasjonalstaten ikke ønsker slik intervensjon.
AP160301 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å
AP160223 • Skal få myndighet til å overta et medlemslands grensekontroll om grensekontrollen har brutt sammen, selv om nasjonalstaten ikke ønsker slik intervensjon. • Målet er både å få kontroll med flyktningstrømmen, og å redde det grense- og passfrie Europa.
AP160219 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å
AP160215 I 2011 vedtok bystyret å innføre beboerparkering i store deler av indre by, men ga etter hvert bydelene myndighet til å bestemme selv om de ønsket beboerparkering.
AP160215 I 2011 vedtok bystyret å innføre beboerparkering i store deler av indre by, men ga etter hvert bydelene myndighet til å bestemme selv om de ønsket beboerparkering.
AP160211 Polititjenestemenn skal ifølge det nye forslaget få myndighet til å avvise asylsøkere som ikke har krav på realitetbehandling allerede på grensen.
AP160209 Det er også mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet , da etter vedkommende lands lover og regler.
AA160209 Det er også mulig å gifte seg for utenlandsk myndighet , da etter vedkommende lands lover og regler.
AP160127 Dessuten er det statsrettslig uryddig for en statsråd å forholde seg bare til Stortingets presidentskap, som ikke har myndighet til å representere Stortinget som helhet.
AP160126 Til PSTs ønske om at de selv skal " godkjenne " at Nkom varsler selskapene som eier mobilnettene, svarer Nkom at de hverken har " ønske om, eller mulighet til, å unndra seg det ansvar og den myndighet som er lagt til oss etter loven ".
AP160124 Under presentasjonen av andre del av rapporten sa Pound at utvalget kun hadde myndighet til å granske friidrett i Russland.
AP160115 Vi skal også fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet, tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen.
AP160115 Vi skal fjerne stoppeklokkeregime, unødig byråkrati og gi mer fleksibilitet, tillit og myndighet til medarbeidere i førstelinjen, skriver Inga Marte Thorkildsen.
AP160114 Pound sa foran verdenspressen at utvalget kun hadde myndighet til å granske friidrett i Russland.
AP160103 Mener også at planen må sikre en langt bedre kobling mellom arealbruk ( hvor kommunene er myndighet ) og transport/samferdsel ( hvor region/stat er myndighetsutøver og disponerer bevilgninger ).
AP160103> Mener også at planen må sikre en langt bedre kobling mellom arealbruk ( hvor kommunene er myndighet ) og transport/samferdsel ( hvor region/stat er myndighetsutøver og disponerer bevilgninger ).
AP160103> target="avis" href= Mener også at planen må sikre en langt bedre kobling mellom arealbruk ( hvor kommunene er myndighet ) og transport/samferdsel ( hvor region/stat er myndighetsutøver og disponerer bevilgninger ).
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Mener også at planen må sikre en langt bedre kobling mellom arealbruk ( hvor kommunene er myndighet ) og transport/samferdsel ( hvor region/stat er myndighetsutøver og disponerer bevilgninger ).
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mener også at planen må sikre en langt bedre kobling mellom arealbruk ( hvor kommunene er myndighet ) og transport/samferdsel ( hvor region/stat er myndighetsutøver og disponerer bevilgninger ).