SA171216 Med dagens utviklingstakt innenfor bioteknologiområdet, vil sannsynligheten for at barnets egne stamceller kan brukes til å kurere alvorlig sykdom, med mindre sykdommen skyldes mutasjoner som stamcellene er bærere av, sannsynligvis øke.
AP171030 Genetiske tester kan vise om du har mutasjoner i ett enkelt gen, for eksempel laktoseintoleranse.
DB171018 Mutasjoner i BRCA1-genet gir 36 - 87 % risiko for brystkreft og 36 - 63 % risiko for eggstokkreft, mens mutasjoner i BRCA2-genet gir 36 - 84 % risiko for brystkreft og 10 - 27 % risiko for eggstokkreft, ifølge Store medisinske leksikon.
DB171018 Mutasjoner i BRCA1-genet gir 36 - 87 % risiko for brystkreft og 36 - 63 % risiko for eggstokkreft, mens mutasjoner i BRCA2-genet gir 36 - 84 % risiko for brystkreft og 10 - 27 % risiko for eggstokkreft, ifølge Store medisinske leksikon.
AP171009 Seymour Benzer og studenten hans Ronald Konopka forsket på om endring av genene ( mutasjoner ) kunne påvirke alt fra syn til hukommelse og seksualfunksjon.
DB170903 Mutasjoner i BRCA1-genet gir nemlig 36 - 87 prosent risiko for brystkreft, ifølge Store medisinske leksikon.
DB170816 DNA-resultatet, som ble analysert av lege Stephen Kingsmore, viste mutasjoner i genene til Elvis.
DB170530 Mutasjoner i BRCA1-genet gir nemlig 36 - 87 % risiko for brystkreft og 36 - 63 % risiko for eggstokkreft, ifølge Store medisinske leksikon.
AP170510 Vi publiserte nylig den første modellbaserte statistiske analysen av interaksjoner mellom mutasjoner fra den største kjente populasjonssamlingen av tusenvis av pneumokokkbakterier.
AP170419 Mens kloner er avhengig av nye, sjeldne, mutasjoner for å tilpasse seg, gir sex oss en bedre evne til å utnytte den genetiske variasjonen som finnes i populasjonene.
AP170419 Dette avslørte noe nytt : den kontinuerlige omstokkingen og blandingen av arvemateriale som skjer ved seksuell formering gjør gjær bedre ( som populasjoner ) til å beholde og utnytte fordelaktige mutasjoner, samtidig som det hindrer at skadelige mutasjoner blir vanlige.
AP170419 Dette avslørte noe nytt : den kontinuerlige omstokkingen og blandingen av arvemateriale som skjer ved seksuell formering gjør gjær bedre ( som populasjoner ) til å beholde og utnytte fordelaktige mutasjoner , samtidig som det hindrer at skadelige mutasjoner blir vanlige.
AP170419 Det kan forhindre at uheldige mutasjoner blir videreført.
DB170305 Dette førte til at den naturlige seleksjonen ble svært ineffektiv, og dårlige mutasjoner fikk leve videre og videreutvikle seg.
DB170305 - Det var utrolig mye av det som ser ut som dårlige mutasjoner i genomet til mammuten fra denne øya.
DB170304 Forskerne bak rapporten har analysert det utryddede dyrets DNA for mutasjoner , der motivet har vært å finne informasjon som kan hjelpe truede dyrearter som lever på jorda i dag.
DB170304 Flere genetiske mutasjoner førte til et genetisk sammenbrudd for mammuten, slik at den b.la mistet luktesansen, holdt seg unna andre artsfrender - og fikk en merkelig skinnende pels, skriver BBC.