SA171208 Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig .
SA171208 Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig .
AP171208 Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig .
AP171208 Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig .
AA171208 Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig .
AP171207 I skyggen av saker hvor det foreligger fysiske bevis, står sakene som er avgjort utelukkende på grunnlag av muntlig forklaring fra fornærmede og/eller vitner, og da som regel i overgrepssaker.
DB171205 Det kan være alt fra muntlig og skriftlig advarsel, til å gi vedkommende sparken.
VG171204 - Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC, og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig .
SA171204 - Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC, og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig .
SA171204 - I voksen alder opplever jeg at mange feilstaver navnet, både muntlig og skriftlig, og mange spør om det er en « o » eller « u ».
NL171204 Språk og kultur overføres nemlig gjennom læring, - hovedsakelig fra person til person i muntlig i kommunikasjon.
FV171204 - I voksen alder opplever jeg at mange feilstaver navnet, både muntlig og skriftlig, og mange spør om det er en « o » eller « u ».
DN171204 - Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC, og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig .
BT171204 - Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC, og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig .
BT171204 - I voksen alder opplever jeg at mange feilstaver navnet, både muntlig og skriftlig, og mange spør om det er en « o » eller « u ».
AP171204 - I voksen alder opplever jeg at mange feilstaver navnet, både muntlig og skriftlig, og mange spør om det er en « o » eller « u ».
SA171203 - Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, sier Dowd til NBC, som forklarer at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig .
DN171203 En rekke av klagene er knyttet til hva eiendomsmegleren skal ha sagt muntlig ved salget av boligen, og mener saken egner seg best med vitneavhør.
DB171203 I 2003 inviterte de medstudent Zuckerberg til å bli med på prosjektet, og inngikk en muntlig avtale med den seinere Facebook-gründeren.
DB171203 På spørsmål om den originale e-posten finnes, sier Dowd at han dikterte meldingen muntlig .
AP171202 Bruken av muntlig trøndersk forsterker det ujålete ved prosjektet.
VG171201 Her under muntlig spørretime i Stortinget i november.
NL171130 Advokaten får heller ikke prosedere saken muntlig i retten.
DB171128 Jonas Gahr Støre strøk verken på muntlig eller skriftlig fremføring, men scoret for lavt på det som historisk har vært Aps store styrker : Sakseierskap til de viktigste sakene kombinert med en troverdig regjeringsstrategi.
AP171128 Sondre Sørløkk skulle egentlig ha muntlig eksamen torsdag.
AP171128 Men det er en muntlig matteeksamen, så det gikk greit.
SA171127 Gir skriftlig og muntlig informasjon og eventuelt bistår til kontakt med ¶ organisasjonen Leve, som bl.a. har sorggrupper, likemenn og møteplass ¶ 10.
SA171127 Gir skriftlig og muntlig informasjon og eventuelt bistår til kontakt med ¶ organisasjonen Leve, som bl.a. har sorggrupper, likemenn og møteplass ¶ 10.
SA171127 Sondre Sørløkk skulle egentlig ha muntlig eksamen torsdag.
AP171127 vnte regler utgjør den prosessuelle del av den ansattes stillingsvern og tilsier at den ansatte, hvis og når arbeidsgiver ønsker å vurdere en mulig avvikling av ansettelsesforholdet, skal meddeles skriftlig årsaken til dette for deretter å bli kalt inn til et møte hvor den ansatte får forklare seg muntlig om det grunnlag som vurderes brukt i en oppsigelsessak.
BT171124 Khrono skriver at ansatte ved universitetet har forklart at kvinnelige kolleger er blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk.
BT171124 Muntlig .
AP171124 Khrono skriver at ansatte ved universitetet har forklart at kvinnelige kolleger er blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk.
VG171123 Etter det VG forstår hadde man i onsdag kveld muntlig ja fra godt over 40 delegater.
NL171120 Nord-Norge er også dårligst på gjennomføring, progresjon, skriftlig og muntlig eksamen.
DB171120 Avisa har de siste dagene fått opplysninger om at Langeland også skal ha gitt uønsket seksuell oppmerksomhet til ansatte ved UiS, både skriftlig, muntlig og fysisk.
AP171120 Khrono skriver at ansatte ved universitetet har forklart at kvinnelige kolleger er blitt seksuelt trakassert av Langeland både skriftlig, muntlig og fysisk.
VG171119 « Det har Finansdepartementet tatt opp med henne muntlig flere ganger » skriver hun, og legger til : ¶
DA171119 Den karakteristiske stemmen forsterkes gjennom en blanding av muntlig , dialektord og skrivefeil.
DA171119 - Da Magnus kom opp i kristendom muntlig , gikk klasseforstander Jan Nordahl hjem og leste inn hele læreboka på kassett - og sendte Magnus på fisketur.
SA171118 Kompetanse Norge ( underlagt Kunnskapsdepartementet ) har siden 2006 gitt midler til bedrifter, som i samarbeid med opplæringsinstitusjoner gir grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning, muntlig , IKT, norsk og samisk, gjennom ordningen Kompetansepluss.
AP171118 Når språket da i tillegg er så enkelt og muntlig , blir resultatet dikt som ofte er både vanskelige å forstå og banale på én gang.
AP171117 MUNTLIG EKSAMEN ELLER PRESENTASJON PÅ JOBBEN ?
VG171116 I tillegg ble disse formidlet muntlig på fellesmøtet i god tid før avreise.
VG171116 Det var eksplisitt uttalt både skriftlig og muntlig at det var nulltoleranse for alkohol for troppen - fra avreise til ankomst på Gardermoen.
VG171116 I tillegg ble disse formidlet muntlig på fellesmøtet i god tid før avreise.
VG171116 Det var eksplisitt uttalt både skriftlig og muntlig at det var nulltoleranse for alkohol for troppen - fra avreise til ankomst på Gardermoen.
SA171116 God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig , er viktig.
AP171116 Konklusjonen er, skriftlig og muntlig : Til syvende og sist gjør Stortinget det de vil, sier Leirstein.
VG171114 Til våren venter en muntlig høring.
AP171113 I Nouris kontrakt skal det ikke eksistere noen form for bonusavtale - derimot hevder Nouri at han hadde en muntlig bonusavtale med Branns sportssjef Rune Soltvedt.
VG171112 Ifølge Meyer ba departementet henne muntlig å gi to omstridte forskere jobbene tilbake.
DB171111 Uten komitébehandling og uten at det ble gjennomført muntlig høring slik at fagfolk fikk uttale seg, ble det bestemt at enslige mindreårige kan dømmes i stor skala til internflukt og dermed midlertidig opphold.
DN171110 Det har jeg gjort muntlig både i bystyret og finanskomiteen.
DB171110 - Det reiser et veldig stort spørsmål : Hvilket samtykke har Siv Jensen, skriftlig eller muntlig gitt for å gjennomføre dette ?
DA171110 Tidligere fredag uttalte finansminister Siv Jensen muntlig at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, og at hun mener Meyer bør vurdere dette nøye.
AP171110 - To tilfeller av muntlig seksuell trakassering ble varslet om og behandlet etter Dramatens retningslinjer.
VG171108 trinn samt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 10. trinn i grunnskolen.
VG171106 Perioden det er snakk om, går fra Johaug-saken eksploderte i oktober 2016 og frem til domsutvalget holdt muntlig høring på Ullevaal stadion i januar 2017.
DB171106 « På det tidspunktet visste jeg at Werder Bremen, blant mange andre, veldig gjerne ville kjøpe Ludwig Augustinsson, og at han veldig gjerne ville til Bremen, så jeg lagde en muntlig avtale med Werder Bremens sportsdirektør Frank Baumann », sier Ståle Solbakken i boka.
VG171103 - God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig , er viktig.
AP171103 - God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig , er viktig.
AP171103 Og det er helt unikt at det skjer med den begrunnelse at den siktede både muntlig og skriftlig har gitt troverdige forklaringer på sin rolle i saken.
SA171102 Politiet har muntlig sagt at det er i Stavanger kommunes planer at gaten skal bli en miljøgate.
BT171031 | Vi må skille mellom muntlig og skritflig språk ¶
BT171031 Sammenblandingen er et problem fordi muntlig og skriftlig språk er vesensforskjellige.
BT171031 Her mener jeg Vinneng og mange andre blander kortene ved å ikke skille klart nok mellom muntlig og skriftlig språk.
AP171031 Dette har ført til at vi både muntlig og skriftlig har gitt familien følgende alternative tilbud : ¶ 1.
DB171030 Ifølge spanske AS har de liljehvite allerede en muntlig avtale med Palmeiras om en avtale for stortalentet, gjennom hans agent Juan Figer.
AP171027 Hendelsene skal ha skjedd i 2014 og 2015, og mannen skal ha fått advarsler både i muntlig og skriftlig form.
VG171025 Slik skal nemlig saksbehandlingen av bortvising av en elev foregå etter dagens regelverk : ¶ * 1 Eleven skal før bortvisning først motta forhåndsvarsel og tilbys å gi sin forklaring enten skriftlig eller muntlig . * 1 Deretter kan et eventuelt vedtak om bortvisning fattes. * 1 Det vanlige er at eleven og foresatte ønsker et møte. * 1 Deretter skal elevens forklaring v
DB171024 Her sitter hun sammen med partifelle, olje- og energiminister Terje Søviknes ( FrP ) under muntlig spørretime på Stortinget tidligere i år.
DB171024 - Vil sang bli konkretisert som en muntlig ferdighet i alle fag ?
BT171024 Altså at man etter ha ha blitt fratatt førerkortet kan få en muntlig og midlertidig kjøretillatelse.
VG171023 I avtalen heter det blant annet at sjåførene skal « beherske norsk muntlig og skriftlig ».
VG171023 - Transportørene vi har avtale med, er pliktig til å oppfylle kravet om at sjåføren skal beherske norsk muntlig og skriftlig.
VG171022 Pressesjef Camilla Hagert sier at det skal ha vært en muntlig samtale mellom de to om at kommunikasjonen ikke var innenfor.
DB171021 Regjeringen vil nå ha nasjonale krav om B1-nivå muntlig , og A2-nivå skriftlig for barnehageansatte.
SA171018 En sjåfør fikk skriftlig advarsel og en fikk muntlig advarsel på grunn av brudd av kjøre- og hviletidbestemmelsene.
AP171016 Kulturdepartementet er på desperat jakt etter noen som har skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
DA171014 De levde greit av inntektene, hadde radikale synspunkter som han ga uttrykk for både muntlig og skriftlig.
AP171014 Han snakker gjennomgående i kompakte, vellykkede setninger helt uten muntlig preg.
VG171012 Avisen hevder at Coutinho tror han får lov til å forlate Merseyside-klubben i januar, og at den 25 år gamle offensive midtbanespilleren allerede har inngått en muntlig avtale med den spanske giganten.
DB171011 Det kan være vanskelig å kommunisere ønsker eller klage på noe muntlig , sier hun.
DB171011 Det kan være vanskelig å kommunisere egne ønsker eller klage muntlig , sier hun.
AA171011 Faglige konferanser forventer at deltakerne kan bruke det engelske språket både muntlig og skriftlig.
DA171010 I en av de mest treffsikre kommentarene blir Søderstrøm selv satt på plass av en kar med meget i muntlig .
DA171010 Andreassen og Arne Hole, har intervjuet presse- og idrettsfolk for å kunne sette på trykk historier som stort sett har levd et muntlig liv fram til nå.
DB171009 Da Dagbladet kontaktet Berit Riise, ville hun ikke kommentere boka muntlig .
VG171004 I RETTEN : Ryan Wiik møtte Tasmin Lucia-Khan i Oslo tingrett i en muntlig høring tidligere i høst.
DA171004 To sjåfører fikk skriftlig advarsel og en fikk muntlig advarsel, heter det i rapporten fra Statens vegvesens kontrollører.
DA171003 Ifølge Lønnum er slang ord vi bruker muntlig , og det er ord særlig ungdomsmiljøer ønsker å ha for seg selv.
DA171003 Ifølge Lønnum er slang ord vi bruker muntlig , og det er ord særlig ungdomsmiljøer ønsker å ha for seg selv.
DB171001 Havnestyret baserte i stedet sin behandling av saken på en muntlig orientering fra styrelederen.
VG170927 Enten for å bli med i regjering, eller for å lande en eller annen skriftlig eller muntlig avtale om borgerlig samarbeid.
AA170927 Mediene, både i skriftlig og muntlig formidling, skaper og opprettholder imidlertid språklige modeller som enten fremmer eller hindrer likestilling.
VG170922 Her er han på en muntlig høring i en annen forbindelse i august.
DA170922 desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham.
DB170920 - Budskapet er at folk må forstå at det er akkurat like straffbart å skrive ting på sosiale medier som å si ting muntlig , og det tror jeg ikke folk forstår.
DN170918 Ifølge Slåtte ble Jensen informert både muntlig og skriftlig om dette.
AA170918 Ifølge Slåtte ble Jensen informert både muntlig og skriftlig om dette.
AA170916 Mannen fikk kun en muntlig advarsel.
AA170916 En mann i 70-årene ble stanset og gitt en muntlig advarsel av politiet.
SA170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig .
FV170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig .
DB170914 - Dette er så alvorlig at det ikke holder med en muntlig beklagelse og en setning i nettsaken, sier Tollersrud.
BT170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig .
AP170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig .
AA170914 Hver gang ber de elevene skrive ned det de lurer på anonymt på en lapp for så å besvare spørsmålene muntlig .
AP170913 Senatet godkjente forslaget ved muntlig avstemning tirsdag.
AA170913 Det må kreves en viss opplæring i norsk, både muntlig og skriftlig.
AA170911 Dette forutsetter en evne til muntlig fortelling.
DB170909 Opplesning av tekst, spesielt i et medium som har muntlig språk som sin store styrke, er ut.
VG170906 Overfor VG har Støre gjentatte ganger, både muntlig og skriftlig, nektet å svare på hvilket fond han har hatt andeler i via familieselskapet Femstø, som han eier sammen med sine tre sønner Magnus, Gullik og Vetle.
DB170906 Overfor VG har Støre gjentatte ganger, både muntlig og skriftlig, nektet å svare på hvilke fond innenfor Egerton-systemet han har hatt andeler i.
VG170904 - Han har fått vite muntlig at han er siktet for forsøk på drap.
DB170902 Olsen forsøkte alltid å komme til en enighet muntlig , men noen ganger maktet han det ikke.
VG170901 Hadde karakterene på Lagerbäck vært gitt i teori ( muntlig fremtoning ) og praksis, så ville han i min bok fått en klar sekser på den muntlige.
VG170901 Flink i muntlig
VG170826 I to dager har partene forklart seg i Oslo byfogdembede i en muntlig høring etter at WR Entertainment frøs Ryan Wiiks aksjer i selskapet gjennom en midlertidig forføyning.
AP170824 Når det er tidskritisk kan en avgjørelse kan tas muntlig .
DB170823 Det ble gjort etter muntlig avtale og til avtalt pris.
DA170823 Dagsavisen vet at det nå er etablert et felles nettverk, som muntlig går under navnet « G8-gruppen », for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever.
SA170822 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
DB170822 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen
DB170822 TRYKK : Det var mye oppmerksomhet da Johaug stilte til muntlig høring hos domsutvalget i NIF på Ullevaal Stadion i januar.
DB170822 januar ¶ Muntlig dopinghøring hos domsutvalget i NIF.
DA170822 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170822 Ordningen som kalles trippel talaq innebærer at hvis mannen sier ordet tre ganger i løpet av ekteskapet - for eksempel muntlig , i tekstmelding eller på sosiale medier, er de skilt med øyeblikkelig virkning.
AP170822 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AA170820 Om Ap-lederen står til en femmer i norsk muntlig , er like interessant som hvilken hårvoks Kygo brukte i sommerferien.
DN170812 I starten vil Amelia gå i skriftlig dialog med kundene, men etter hvert også muntlig .
DN170812 - Amelia kan gå i dialog både skriftlig og muntlig .
VG170811 Språket er muntlig , og alt er beskrevet med en humoristisk snert.
DN170808 Bildet viser statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre under en muntlig spørretime i Stortinget tidligere i år.
VG170807 Jeg har gitt det muntlig , svarer Støre.
VG170807 - Jeg har uansett problemer med å tro på løftet, uavhengig av om han skriver under på en garanti eller gir den muntlig .
DN170807 Muntlig mer enn godt nok ¶
VG170729 Littman og Coster-Waldau skal i utgangspunktet hatt en muntlig avtale om at ti prosent av inntektene skulle til agenten så lenge hun representerte ham.
DB170729 Seksuell trakassering, som er svært utbredt, blir straffbart, både fysisk og muntlig , og kan gi bøter på rundt 3 000 norske kroner, noe som er mange penger i Tunisia.
VG170728 Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland i Kristiansand kommune bekrefter overfor Fædrelandsvennen at de har fått en muntlig henvendelse fra Fylkesmannen.
DB170728 Og HRS har i hvert fall sagt til meg muntlig at de mener at fregattene bør ha nødnett, og at de vil ta det sin vei, men nå har det gått et år og vi har nå ikke fått noe nødnett enda ».
DB170728 » I en muntlig telefonsvarerbeskjed samme dag skal Lorentzen igjen ha kalt Klungtveit et « jævla svin ».
DB170728 Samme kveld skal Klungtveit også ha fått en oppringning fra Lorentzen og en muntlig telefonsvarmelding hvor Lorentzen sier at Klungtveit skal ringe ham opp igjen i løpet av 30 minutter.
SA170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen, så der er det viktig med en god tilvenning.
FV170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen, så der er det viktig med en god tilvenning.
DB170726 Først fikk det selverklærte nynazistpartiet Den nordiske motstandsbevegelsen muntlig ja til å holde en demonstrasjon i Fredrikstad lørdag, før politiet, av frykt for vold mellom dem og antifascistiske motdemonstranter, satte ned foten.
BT170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen, så der er det viktig med en god tilvenning.
AP170726 - De yngste barna kan ikke forberedes muntlig på å starte i barnehagen, så der er det viktig med en god tilvenning.
DN170718 Den mener muntlig behandling av saken for domstolene vil gi et klart bedre grunnlag for å vurdere enkelte av bevisene i saken, noe som kan være avgjørende for sakens utfall.
DB170718 Den eneste versjonen av samtalen, som medarbeiderne i Det hvite hus har fått tilgang til, var den Trump selv ga dem muntlig .
AA170718 Hun fikk derfor et muntlig pålegg om å hvile seg før hun kjørte videre.
AA170717 Muntlig språk ¶
DB170716 Varmann mener det også fremstilles feil når Elden sier at anklagene mot far er blitt vurdert sju ganger i norske domstoler, da bare en av disse har foregått med muntlig bevisførsel.
DA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
AA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
AA170711 Dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene.
DA170710 Dermed slipper siktede å møte i retten, og dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene. 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
AA170710 Dermed slipper siktede å møte i retten, og dommeren avgjør spørsmålet om varetektsfengsling på bakgrunn av dokumentene i saken, uten muntlig argumentasjon fra partene. 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk.
DB170709 Så mange som 26 prosent av oss har valgt å heller ta en samtale muntlig enn elektronisk av samme grunn.
AP170701 At dette initiativet ikke er blitt fulgt opp hverken muntlig eller skriftlig overfor sentrale myndigheter, er svært skuffende, sier Tokheim.
VG170630 I slike saker får klagerne som regel anledning til å forklare seg muntlig direkte for nemnda.
SA170630 - Vi får mye klager, både muntlig og skriftlig, fra folk som har fått pakker i posten som de ikke har bestilt, sier fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, til Fædrelandsvennens boligsatsing Abito.no.
AP170630 - Vi får mye klager, både muntlig og skriftlig, fra folk som har fått pakker i posten som de ikke har bestilt, sier fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, til Fædrelandsvennens boligsatsing Abito.no.
NL170628 I tillegg har flere fiskere og andre båteiere sagt muntlig at de blir med.
AP170626 Både offentlig informasjon og opplysninger gitt både muntlig og skriftlig av Apollo ga informasjon om at passet måtte være gyldig tre måneder etter planlagt utreisedato.
AA170626 Både offentlig informasjon og opplysninger gitt både muntlig og skriftlig av Apollo ga informasjon om at passet måtte være gyldig tre måneder etter planlagt utreisedato.
NL170625 Northern ( Arctic ) Federal University, Murmansk Arctic State University har internasjonale avdelinger og kan anbefale fagpersoner med omfattende kunnskap om lokalhistorie, muntlig arv, visuell arv, design og arkitektur fra Nord.
DB170625 - Det er akkurat samme svar som jeg har gitt muntlig i tidligere møter, fortsetter Miles.
VG170624 Nesten samtidig som italienske Gazzetta dello Sport klinket til med forsiden « Hjertet sier Milan - Montella-besøket satte spor », meldte spanske Marca at Zinedine Zidane og keeperen var muntlig enige om en overgang til Real Madrid.
AA170621 Arbeidet vårt er sammensatt, muntlig og skriftlig.
VG170620 Én måned senere fikk han « muntlig tilrettevisning » av departementet.
DB170620 For mange elever oppleves muntlig eksamen i dette faget som en avansert form for tortur.
AA170620 Rapport : « De fleste avdelingene er helt avhengig av å holde muntlig rapport » skriver kronikkforfatteren.
AA170620 De fleste avdelingene er derfor helt avhengig av å holde muntlig rapport.
AA170620 Rapport : « De fleste avdelingene er helt avhengig av å holde muntlig rapport » skriver kronikkforfatteren.
AA170620 De fleste avdelingene er derfor helt avhengig av å holde muntlig rapport.
VG170619 | UD ga ambassadøren advarsel - kalte ham hjem først 4 måneder senere ¶ Én måned etter at UD ble varslet om ambassadør Stig Traaviks hemmelige forhold til en kvinne som fikk tildelt bistandspenger, fikk han « muntlig tilrettevisning ».
VG170619 UD har ikke ønsket å svare på VGs spørsmål om de regnet saken som avsluttet da Traavik ble gitt en muntlig tilrettevisning i juni 2016.
VG170619 Når denne prosessen er gjennomført kan en muntlig tilrettevisning gis, sier Sønsteli Johansen.
VG170619 Han er klar på at en saksbehandling er ferdig når en muntlig tilrettevisning er gitt.
VG170619 Arbeidsrettsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag bekrefter at en « muntlig tilrettevisning » er å sammenligne med en muntlig advarsel.
VG170619 Arbeidsrettsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag bekrefter at en « muntlig tilrettevisning » er å sammenligne med en muntlig advarsel.
VG170619 - Ved å gi en muntlig tilrettevisning viser arbeidsgivere at de setter sluttstrek og krever at den uønskede atferden ikke fortsetter.
VG170619 juni, viser UDs elektroniske postjournaler at det er gitt en « muntlig tilrettevisning » i saken.
VG170619 - Muntlig tilrettevisning er en advarsel som gis som en reaksjon på et mislig forhold.
VG170617 Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen.
DN170616 Regjeringen mener ny instruks bidrar til at man raskt kan beslutte koordinert innsats muntlig uten å gå lange tjenesteveier gjennom opptil seks instanser.
DB170616 Den nordiske motstandsbevegelsen ble gitt muntlig tillatelse til å demonstrere i Østfold-byen.
DB170616 Etter russefeiringen vil det gjenstå muntlig eksamen og standpunktkarakterer.
DA170616 Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen.
DA170616 I begynnelsen av juni ble det muntlig gitt tillatelse til at Den nordiske motstandsbevegelsen kunne gjennomføre en demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli, under parolen " Knus homolobbyen ".
AP170616 Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen.
AA170616 Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen.
DB170609 Muntlig eksamen er avlyst », heter det i en SMS foresatte ved skolen mottok fredag, ifølge Romerikes Blad.
BT170609 VET IKKE : Man kan gå fra muntlig eksamen uten å vite hvorfor sensor vurderer som han gjør.
BT170609 Jeg har hatt muntlig eksamen som privatist på videregående skole og oppdaget hvor sårbart det er.
BT170609 Det er dessverre ikke sånn det fungerer i utdanningssystemet ved muntlig eksamen.
BT170609 At et 20 minutters muntlig fremlegg etterfulgt av noen få tilfeldige spørsmål skal være tilstrekkelig grunnlag til å vurdere kompetanse tilegnet gjennom et helt skoleår - uten at det ligger en skriftlig mappevurdering eller lignende i bunn - holder ikke.
AA170609 Ungdomsskolen orienterte foreldrene via SMS om at muntlig eksamen ble avlyst for de elevene som skulle ha det, skriver Romerikes Blad.
AA170609 klasse mister muntlig eksamen.
VG170607 Når det blir avdekket at sider ved forliket ikke er ivaretatt, og vi har stilt spørsmål i Stortinget om hvorfor både skriftlig og muntlig flere ganger og blitt avfeid av statsråden, er vi nødt til å handle.
DA170607 Men når alle vet at de får fri hvis de ikke kommer opp i muntlig , virker det som noe skolene kalkulerer med.
AA170607 Vi har ikke muntlig eksamen før i neste uke så da blir vi sittende her til søndag.
DB170606 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AA170606 Ved retts-møte/forhandlinger i CAS, med både muntlig og skriftlig bevisføring ( « vanlig rettssak » ), består voldgiftsretten ( CAS ) av tre dommere, som velges fra et utvalg på ca. 275 internasjonale voldgiftsdommere med spesialkompetanse innen idrett oppnevnt for fireårsperioder.
FV170605 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
VG170604 Jeg er også mye bedre til å formulere meg skriftlig enn muntlig , og det er så utrolig gøy å jobbe med bloggen.
SA170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
SA170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
FV170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
BT170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
BT170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170604 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
SA170603 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
FV170603 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
BT170603 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170603 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
AP170603 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
VG170602 NÆRPOLITIREFORM : - VG har i flere av disse sakene gjengitt enkelte formuleringer i en muntlig form, tatt ut av en sammenheng som ikke er representativt for alvoret vi har lagt i saken og gjennomføring av nærpolitireformen, skriver Odd Reidar Humlegård.
VG170602 Avisen har i flere av disse sakene gjengitt enkelte formuleringer i en muntlig form, tatt ut av en sammenheng som ikke er representativt for alvoret vi har lagt i saken og gjennomføring av nærpolitireformen.
VG170601 desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham.
VG170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig , skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.
DB170531 - Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig , skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomi
BT170531 MUNTLIG : Biologiprofessor Øyvind Fiksen bruker diskusjon som undervisningsmetode og valgte muntlig eksamen for bachelorstudentene i år.
BT170531 MUNTLIG : Biologiprofessor Øyvind Fiksen bruker diskusjon som undervisningsmetode og valgte muntlig eksamen for bachelorstudentene i år.
DB170530 - Opplysninger som butikkene gir til kundene om opprinnelse skal være korrekte, uansett om det står på en pakning eller gis muntlig .
NL170527 I 1902 lager Stortinget en jordsalgslov som blant annet sier at alle eiendommer i Finnmarks amt ( omfattet også Kvænangen og Nordreisa ) skal ha norsk navn og at eierne må beherske det norske språk både muntlig og skriftlig.
VG170524 Thoresen sier at han hadde en muntlig avtale med klubben allerede før VM i Frankrike.
SA170524 Men det var ikke før mandag at jeg skrev under kontrakten, sier Thoresen til TV 2 og forteller at han ga Storhamar et muntlig « ja » før VM.
DB170524 Så fikk Duterte en ny makker å bryne seg på i muntlig i Det hvite hus. 29. april hadde Donald Trump og Rodrigo Duterte sin første ordentlige presidentprat på telefonen mellom Washington DC og Manila.
AP170524 Men det var ikke før mandag at jeg skrev under kontrakten, sier Thoresen til TV 2 og forteller at han ga Storhamar et muntlig « ja » før VM.
VG170521 Hvis dommeren ikke så det, hvorfor gir han da en muntlig advarsel til Strømsgodset-spilleren i etterkant, sier Sigurdarson.
SA170521 Det er Lyons president Jean Michel Aulas som bekrefter at det er inngått en muntlig avtale om at 25-åringen går til spansk La Liga, og Atlético Madrid, skriver Sky Sport.
AP170521 Det er Lyons president Jean Michel Aulas som bekrefter at det er inngått en muntlig avtale om at 25-åringen går til spansk La Liga, og Atlético Madrid, skriver Sky Sport.
SA170520 | De hadde aldri hørt om Klepp før, men kjærligheten til hverandre og en muntlig avtale overbeviste dem ¶
AP170520 | De hadde aldri hørt om Klepp før, men kjærligheten til hverandre og en muntlig avtale overbeviste dem ¶
DB170519 Han påpeker at Datatilsynet ikke har uttalt seg om en permanent installasjon av slike kameraer, men at de ga dem grønt lys i en muntlig veiledning.
VG170516 Jeg fikk muntlig beskjed om hans invitasjon i går kveld og ble senere orientert gjennom media at han ville stille.
VG170516 - Videre er Bjerketvedt varslet både muntlig og skriftlig fra Edvartsen i forkant om invitasjonen fra TV 2, og at han vurderte å si ja.
DB170516 Ingen ble heller pågrepet, men flere av bussene fikk muntlig pålegg om å fjerne seg fra stedet.
DA170516 Går igjennom hvilke kapitler man må kunne og øve på å være muntlig aktive, forklare, trekke fram andre ting som kan gi mening og redegjøre for hva man tenker.
DA170516 En muntlig eksamen er som en audition, det gjelder å prestere på direkten, og få god kontakt med den som skal være sensor.
DA170516 - Kan man gjøre seg flinkere enn man er på muntlig eksamen dersom man har selvtillit ?
DA170516 - I år kommer jeg enten opp i skriftlig eller muntlig .
DA170516 - Hva er det viktigste å tenke på hvis man kommer opp i muntlig ?
DA170516 Muntlig er verre, da må du prestere når du skal prestere, sier Thorbjørn.
AA170516 Den er forankret i erfaringer og visdom overført gjerne muntlig , fra generasjon til generasjon over tusener av år.
VG170512 De ga muntlig beskjed om at bota var på 1000 euro.
VG170512 I forbindelse med muntlig eksamen, anbefaler hun å snakke med faglærer før eksamen.
VG170512 I fjor vår intervjuet VG Aurora Rist ( 20 ) fra Alta som da hadde fått 17 seksere på vitnemålet, men ventet på eksamenskarakterer i matte, kjemi og norsk muntlig .
AP170511 I stor grad handler det om muntlig trakassering.
AP170511 I stor grad handler det om muntlig trakassering.
VG170509 Er det et muntlig mandat ? spør Heger videre.
DB170509 Muntlig avtale brytes ¶
DB170507 I mange tiår var de amerikanske hitlistene basert på muntlig innrapportering fra butikker og plateselskap, men i 1991 opprettet Nielsen SoundScan en direkteforbindelse fra platesjappenes kassaapparater til listemakernes utregningsmaskiner.
DB170506 Et av løftene i skolepolitikken er å avsette halvparten av skoletimene i barneskolen til fransk språk, skriftlig og muntlig .
VG170504 Scanbox fikk endelig nei da Høyesterett i forrige uke dømte i Telenors favør etter en muntlig høring.
VG170504 59-åringens forsvarer, Stein Rønning, sier til VG at hans klient har avgitt to skriftlige forklaringer, samt gjennomført et muntlig avhør i mars om drapene.
SA170504 Du varsler skriftlig og muntlig .
SA170504 Ifølge VG avgjorde Høyesterett saken i forrige uke etter en muntlig høring.
AP170504 Ifølge VG avgjorde Høyesterett saken i forrige uke etter en muntlig høring.
AP170504 Hagen reiser til landsmøte med et ferskt forslag til uttalelse i lommen : Han vil at landsmøtet skal vedta krav om en muntlig og skriftlig troskapsed- eller erklæring.
DA170503 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) fikk spørsmål fra opposisjonen om saken under muntlig spørretime på Stortinget onsdag.
SA170502 « Ina » varslet det hun oppfattet som mobbing av en kollega i det kommunale barnevernet i Stavanger, og fikk en muntlig advarsel fra arbeidsgiveren.
AP170502 At utrolig forekommer litt for ofte i muntlig språk i private sammenhenger, får så være, enda heller ikke det er bra.
VG170501 Etter deres mening har det norske rettsvesenet krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig .
VG170501 Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.
VG170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AP170501 Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.
AP170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AA170501 Etter deres mening har det norske rettsvesenet krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig .
AA170501 Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.
AA170501 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
AA170430 Til VG sier advokat Mette Yvonne Larsen at det norske rettssystemet etter deres mening har krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig .
AA170430 Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.
AA170430 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
VG170429 Norsk rett har ikke gitt ivaretatt farens rett til å få hørt saken muntlig i Norge, mener advokat Mette Yvonne Larsen.
VG170429 Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.
VG170429 - Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende.
VG170429 - Det norske rettssystemet har etter vår oppfatning krenket vår klients rett til å få prøvd sin sak muntlig , sier Larsen til VG.
AP170429 - Det som er blitt sagt muntlig mellom megler og boligeier, kan vi ikke kommentere.
AP170429 - Det som er blitt sagt muntlig mellom megler og boligeier, kan vi ikke kommentere.
VG170427 - I forvaltningslovens paragraf 11 er det en bestemmelse om plikt til å gi veiledning som dekker partens behov og §11D om rett for den som har saklig grunn for det, til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken.
DA170427 De trenger pedagogikk, spesialisering og en faglig tyngde, men de trenger også opplæring i muntlig formidling og de trenger « et rom » der de kan finne sin rolle som lærer.
DA170427 Da vil vi få mange lærere som har fått opplæring i muntlig formidling og som har lært hvordan de kan lage varierte og praktiske undervisningsøkter for elevene.
AP170426 Det vurderes også krav om at de må bestå en muntlig og skriftlig norskprøve.
AA170426 Det vurderes også krav om at de må bestå en muntlig og skriftlig norskprøve.
AA170426 Det vurderes også krav om at de må bestå en muntlig og skriftlig norskprøve.
VG170425 Godskesen og hennes medrapportør, estiske Marianne Mikko, advarte i sin rapport mot en « alvorlig svekkelse i Tyrkias demokratiske institusjoner », men muntlig understreket de at tiltaket ikke skulle anses som en straff, men som en oppfordring til styrket dialog.
BT170424 Lærerstudentene fortjener en bred og systematisk opplæring i muntlig formidling for å styrke sin beredskap til å lede og ta ordet.
BT170424 En del av dette bildet viser manglende kompetanse til å vurdere kropp- og stemmebruk i muntlig formidling.
BT170424 Det foruroligende er at de nasjonale planene på nytt har utelatt et obligatorisk tilbud i fagområdet som har muntlig formidling i sin kjerne : drama og teater.
VG170422 Språket er muntlig og lettlest og fullt av treffende bilder, som når et siste åndedrag lyder « som et avløp noen hadde helt kaustisk soda i.
DB170422 Kjemi muntlig .
DA170421 Fristen for å fremsette en slik muntlig klage var i slutten av mars.
VG170420 Hun viser til at forklaringer i retten blir gitt muntlig og at de to brødrene hadde navn med relativt lik uttale.
FV170419 LILLESAND : Truet til seg penger ¶ 10.51 : En mann skal muntlig ha truet til seg penger fra en fotgjenger.
DB170419 » Han gjorde det også klart at alle kandidater måtte « tilfredsstille krav til utdanning, norsk skriftlig og muntlig , samt fremleggelse av gyldig vandelsattest ».
DB170419 - Ville denne kommunen ansatt personell med utdanning fra land i Europa - EU-EØS, hvis vedkommende hadde tilfredsstillende utdanning, og kunne grunnleggende norsk skriftlig og muntlig , spurte Røssbakken.
AA170416 - Patruljen er tilbake på stedet klokka 03.40, og gir da muntlig pålegg om at nå må det bli stille, sier operasjonsleder Camilla Engen hos politiet i Trøndelag. 13 minutter senere rykker politiet på nytt ut til stedet, etter meldinger om at det skal være ampert på stedet.
DB170412 Historier om kystboende forfedre har gått muntlig i generasjoner.
DA170412 Utenriksminister Børge Brende, her etter muntlig spørretime i Stortinget sist onsdag.
DA170412 Bjørgum fra Setesdal er oftest med når Saga Bok er på tur, som representant for den levende folketradisjonen der kunnskap overleveres muntlig fra en generasjon til den neste.
DA170412 Bjørgum fra Setesdal er oftest med når Saga Bok er på tur, som representant for den levende folketradisjonen der kunnskap overleveres muntlig fra en generasjon til den neste.
AP170411 Senere skal han muntlig ha forklart at han ble beskyldt for terrorisme av usbekiske myndigheter.
VG170408 Vedtaket ble fattet muntlig , og var begrunnet i mistanken om at han var på stedet for å selge narkotika.
DA170408 Det er som om teksten ikke alltid ligger like godt i munnen på dem, som om det romanmessige, altså en tekst som gjerne leses innenat, ikke har blitt forvandlet tilstrekkelig til et muntlig språk som fungerer på scenen.
DB170407 En muntlig høring er planlagt 25. april.
AP170407 En muntlig høring er planlagt 25. april.
SA170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
FV170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
FV170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
BT170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
AP170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
AA170404 Da kan de bruke stemmen til å redigere en falsk muntlig kontrakt med deg.
DB170401 Seinere på fredagen offentliggjorde Det hvite hus formuer og inntekter til presidentens 180 nærmeste rådgivere og undersjefer, også uten et ords kommentar fra presidenten verken muntlig eller på Twitter.
BT170401 Den siste forklaringen dreier seg nå om at Bane Nors vurderinger om planleggingstid ble kjent for Jernbanedirektoratet tidligere i år, og så ble formidlet « muntlig til departementet ».
SA170331 De har en muntlig avtale med Espejord og regner med at papirarbeidet vil gå kjapt de neste dagene, og at Espejord blir klar til seriestart 17. april.
AP170331 De har en muntlig avtale med Espejord og regner med at papirarbeidet vil gå kjapt de neste dagene, og at Espejord blir klar til seriestart 17. april.
DB170329 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghøring
DB170329 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghøring
DA170329 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghø
VG170327 Den skal gi en muntlig oppdatering i september og levere en full rapport om ett år.
VG170323 De skriver at de har måttet gi advokaten betydelig veiledning, både muntlig og skriftlig til det rent tekniske ved gjennomføring av saker i nemnda slik som innkalling av vitner og skriving av salæroppgaver.
VG170321 Jensen fikk all informasjon, både skriftlig og muntlig , forklarte Slotte i retten.
VG170321 Jeg har ikke sett de notatene, men hvis vi har snakket om det muntlig , så skal ikke jeg påstå at han snakker usant, men jeg kan ikke huske det, fortsetter Jensen.
DA170318 Veteranen sendte i vei en muntlig kraftsalve mot sjåføren av scooteren, og var tydelig irritert etter å ha fått et ublidt møte med snøen.
DB170317 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghøring
AA170317 Høyres landsmøte vedtok sist helg at elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole bare skal ha to karakterer i norsk, én i skriftlig og én i muntlig .
AA170316 Kunnskap hentet vi fra bøker, hvis vi da ikke fikk den muntlig fra en som satt på kunnskapen, og nyheter fikk vi fra papiraviser eller fra NRK.
DB170314 Han fikk mye informasjon av meg muntlig , og vi fant ut hva som var det viktigste, sa Jensen i retten.
DB170314 - Noe ble formidlet muntlig til de som jobbet med konkrete saker, og noe ble lagt inn, svarte Jensen.
DB170309 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghøring
DB170309 Den bør handle om hvordan norskfaget kan gi elevene det de trenger av tekstkompetanse - både muntlig og skriftlig, både knyttet til litteratur og til saktekster.
DA170309 - Ved bekymringsmeldinger vil vi først vurdere om forholdet kan løses gjennom muntlig veiledning med representanten, de fleste saker løses på denne måten.
AA170309 Grunnen er at de slavegjorte verken skriftlig eller muntlig kom til orde.
SA170308 Grunnen er at de slavegjorte verken skriftlig eller muntlig kom til orde.
DB170308 Da jeg kom til Norge kunne jeg noe arabisk og så kunne jeg morsmålet mitt muntlig , ikke så mye skriftlig.
DA170308 Det kan bli en helt ny rettsrunde med muntlig høring i Lausanne, kanskje ikke før etter sommeren.
DA170308 Noe er muntlig , som Maimunas springende muntlige fortelling, dårlig simultanoversatt av franske Nina.
DA170306 Selv om hun muntlig orienterer klasselærer utpå høsten, føler hun at lite skjer.
DA170304 Muntlig spørretime i Stortinget onsdag.
BT170303 Så nå har jeg bestemt meg : Hvis 13 år gamle verdensmestre har noe å si meg, får de ta det muntlig .
BT170303 Så nå har jeg bestemt meg : Hvis 13 år gamle verdensmestre har noe å si meg, får de ta det muntlig .
AA170303 Kvinnen hadde forlatt senteret da politiet kom, mens mannen som sto igjen fikk et muntlig pålegg om å oppføre seg ¶
DA170302 Edda er navnet på de skriftlige nedtegnelsene av muntlig overleverte dikt fra vikingtiden, om guder og helter, Odin og Tor, Asgard og Midgard, Valhall og Ragnarok.
DB170228 Det kan være alt fra en muntlig oppstrammer til et forenklet forelegg, avslutter Elin Lien.
VG170223 Bratterud trakk fram Mahamuds karakterer fra grunnskolen i 2002 og videregående skole i 2006 som viser at han fikk karakteren 5 i fransk skriftlig og 6 i muntlig .
VG170223 - Videre ser man at han gjennomgående fikk toere og treere i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig, sammenlikner Bratterud.
SA170223 Den har gjerne en muntlig språktone.
FV170223 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
BT170223 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
AP170223 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
SA170222 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
DB170222 - At SOKs leger gir muntlig feedback, har møter i Oslo, at SOK er åpne for å ta imot det Norske skiforbundet og den Norske olympiske komiteen i Stockholm, samt at vi er klare til å presentere et oppsummeringsdokument, er vel knappest å gi avslag eller ikke dele.
DB170222 Også kunne jeg morsmålet mitt muntlig , ikke så mye skriftlig.
DB170222 Mahad fikk gjennomgående toere og treere i engelsk og norsk, muntlig og skriftlig, mens han fikk toppkarakterer i fransk.
BT170222 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
AP170222 Slik er sportsjournalistikken, den er veldig muntlig .
VG170221 For Northug virker særdeles offensiv - i alle fall muntlig .
DB170221 Mahad fikk gjennomgående toere og treere i engelsk og norsk, muntlig og skriftelig, mens han fikk toppkarakterer i fransk.
DA170221 Retten viser videre til at når 55-åringen hevder at 54-åringen har sagt opp sin stilling muntlig , så er det 55-åringen som har bevisbyrden for dette.
DA170221 55-åringen på sin side har bestridt lønnskravet fra 54-åringen og mener at vedkommende har sagt opp sin stilling muntlig og/eller ved konkluderende atferd.
DB170220 GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
BT170220 Til tross for at det var gitt skriftlig og muntlig beskjed om at pasienten sto på en spesiell diett, fikk han stadig mat han ikke skulle ha.
AP170220 Før politikerne i Oslo stemmer over forslag, har de en muntlig spørretime - ikke ulik den på Stortinget.
AP170220 Til tross for at det var gitt skriftlig og muntlig beskjed om at pasienten sto på en spesiell diett, fikk han stadig mat han ikke skulle ha.
AA170220 Til tross for at det var gitt skriftlig og muntlig beskjed om at pasienten sto på en spesiell diett, fikk han stadig mat han ikke skulle ha.
AP170219 NB : Denne artikkelen er basert på en fortløpende og muntlig oversettelse av Trumps tale i Florida.
BT170218 NB : Denne artikkelen er basert på en fortløpende og muntlig oversettelse av Trumps tale i Florida.
DB170216 Veldig mye har virket usikkert, men det lille som har vært kjent har blitt formidlet muntlig nedover av Fredskorpsets ledelse.
SA170215 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
FV170215 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
BT170215 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
BT170215 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
AP170215 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
VG170213 Holm tapte med ett poeng på dommernes kort, og at de Randamie fikk muntlig advarsel nummer to er helt meningsløs, sier en oppgitt Roaldsnes.
DB170213 GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
SA170212 Sogndal mente Peter Orry Larsen var muntlig enig om å melde overgang til dem.
DB170212 GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
DA170212 Kennedy i gang et muntlig historieprosjekt for å fortelle historien om den avdøde presidenten og hans forhold til sine nærmeste, gjennom det som må kunne kalles en høyst ekstraordinær politiske karriere.
BT170212 Sogndal mente Peter Orry Larsen var muntlig enig om å melde overgang til dem.
AP170212 Sogndal mente Peter Orry Larsen var muntlig enig om å melde overgang til dem.
FV170211 Avisen skriver at det er lite skriftlig dokumentasjon på varslingene, som er overbrakt muntlig til sjefer på trafikkstasjonen.
SA170210 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
FV170210 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
DA170210 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. * 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar : Dopinghøring
BT170210 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
AP170210 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25. - 26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. 26. januar : Dopinghøringen avs
DB170208 GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
DB170208 Hun hadde heller aldri ytret dette ønsket muntlig .
DA170208 Førsteperson, korthogd, muntlig .
AP170207 Partene vil få legge frem sine argumenter muntlig i en timelang høring.
AP170207 Partene vil få legge frem sine argumenter muntlig i en timelang høring.
DB170206 Jeg har fått utroliig mye skriftlig og muntlig tilbakemelding av andre som har blitt utsatt for vold mot kvinner, forteller hun.
AA170205 De bestemmer at jeg må søke om uføretrygd, noe jeg får meddelt muntlig av kursleder.
DB170203 Trump har kritistert avtalen både muntlig og på Twitter, der han kalte avtalen « dum ».
DB170203 ¶ GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
DB170203 ¶ GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
DB170203 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) under muntlig spørretime på Stortinget, onsdag.
BT170202 Han var blant stortingspolitikerne som før jul krevde en redegjørelse fra innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), etter at Russland benektet at det hadde vært noen enighet om retur av rundt 1.300 asylsøkere med multivisum, slik Listhaug hadde hevdet flere ganger både muntlig og skriftlig.  ¶
AP170202 Han var blant stortingspolitikerne som før jul krevde en redegjørelse fra innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), etter at Russland benektet at det hadde vært noen enighet om retur av rundt 1.300 asylsøkere med multivisum, slik Listhaug hadde hevdet flere ganger både muntlig og skriftlig.
DB170201 ¶ GRILLET : I en muntlig høring i Bystyret i Oslo ble byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Ngyuen Berg ( MDG, ) grillet etter at Dagbladet kom med nye avsløringer i Veireno-saken.
DB170131 NFF reagerte skarpt både muntlig og skriftlig overfor den daværende Aalesund-treneren, og fotballpresident Yngve Hallén gikk langt i å antyde at saken ikke var forenlig med å være landslagssjef.
BT170131 Haukeland har ikke mottatt den endelige rapporten fra helsevernetaten, men fått muntlig beskjed om at det dreier seg om en rutinesvikt.
BT170129 Her skal elevene testes enten skriftlig eller muntlig , og det er denne ene dagen eller disse dagene som avgjør om du er dum og ubrukelig resten av livet ditt.
BT170127 Flere av dem som ble avskiltet torsdag hadde fått bilen kontrollert og reparert, og muntlig beskjed om at bilen var godkjent.
DB170126 Derfor gir jeg en muntlig overlevering av hvordan Therese skal bruke kremen. - 4. oktober, et sted mellom 12 og 13, ringer Vidar Løfshus.
DB170126 ¶ STOR SUKSESS : Roy Keane hadde en muntlig avtale med Kenny Dlaglish om en overgang til Blackburn.
DB170125 Det får Northug til å reagere ¶ ¶ MUNTLIG HØRING : Therese Johaug med forsvarerne møter pressen på Ullevaal Stadion i dag.
DB170125 Det som i dag og i morgen utspiller seg på Ullevaal Stadion er altså en muntlig høring i en dopingsak, og ikke en rettssak som sådan.
SA170124 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion.
FV170124 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion.
FV170124 Deretter vil en muntlig høring bli berammet av domsutvalget når de anser saken som tilstrekkelig opplyst.
BT170124 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion.
AP170124 desember : Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.-26. januar. 16. desember : Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenger suspensjonen ytterligere to måneder til 19. februar 2017. 25. januar 2017 : Dopinghøringen mot Johaug starter på Ullevaal stadion.
SA170119 På tirsdag er det felles formannskapsmøte mellom Klæbu og Trondheim, og der får medlemmene en muntlig orientering om hestesportssenteret i Klæbu.
FV170119 På tirsdag er det felles formannskapsmøte mellom Klæbu og Trondheim, og der får medlemmene en muntlig orientering om hestesportssenteret i Klæbu.
DB170118 Derfor vil jeg si at jevnlig kontakt med en medinnsatt vil være det som mangler for hans mentale problemer, sier advokaten, som tilføyer at Breivik selv både muntlig og skriftlig skal ha gitt utrykk for et ønske om kontakt med andre enn de profesjonelle aktørene han treffer i fengselet.
SA170116 Så ble det turbulens da det viste seg at han hadde gitt Sogndal et muntlig ja om å spille for dem, men unnlot å møte opp til den medisinske testen.
DB170116 I den grad politiet kommer over klare overtredelser av dieselforbudet på kommunale veier i Oslo, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning/pålegg eller et gebyr på 1500.
BT170116 Så ble det turbulens da det viste seg at han hadde gitt Sogndal et muntlig ja om å spille for dem, men unnlot å møte opp til den medisinske testen.
AP170116 Og påpeker at « i den grad politiet kommer over klare overtredelser av dieselforbudet på kommunale veier, kan vi reagere med muntlig tilrettevisning/pålegg eller et gebyr på 1500 kroner ».
AP170116 Så ble det turbulens da det viste seg at han hadde gitt Sogndal et muntlig ja om å spille for dem, men unnlot å møte opp til den medisinske testen.
AP170115 SISTE : Politiet sier i en pressemelding mandag formiddag at de kommer til å reagere muntlig eller med gebyr dersom de ser klare overtredelser av dieselforbudet.
SA170112 Ifølge Sogndal-ledelsen ga Larsen dem et muntlig ja til å slutte seg til klubben mandag, og etter planen ventet medisinsk test og kontraktskriving.
BT170112 Ifølge Sogndal-ledelsen ga Larsen dem et muntlig ja til å slutte seg til klubben mandag, og etter planen ventet medisinsk test og kontraktskriving.
AP170112 Ifølge Sogndal-ledelsen ga Larsen dem et muntlig ja til å slutte seg til klubben mandag, og etter planen ventet medisinsk test og kontraktskriving.
SA170111 Nå er han muntlig enig med TUIL, og mangler stort sett bare underskriften for å fortsette i klubben også i 2017.
SA170111 Ifølge Bakke takket Orry Larsen så sent som mandag muntlig ja til Sogndal.
DB170111 Han fikk mye informasjon av meg muntlig , og vi fant ut hva som var det viktigste, sier Jensen i retten.
DB170111 - Noe ble formidlet muntlig til de som jobbet med konkrete saker, og noe ble lagt inn, svarer Jensen.
BT170111 Ifølge Bakke takket Orry Larsen så sent som mandag muntlig ja til Sogndal.
AP170111 Mye er også meddelt videre til analytikerne våre, muntlig , Det er en del informasjon som ikke egner seg for indicia, for operative saker, svarte Jensen.
AP170111 Nå er han muntlig enig med TUIL, og mangler stort sett bare underskriften for å fortsette i klubben også i 2017.
AP170111 Ifølge Bakke takket Orry Larsen så sent som mandag muntlig ja til Sogndal.
DB170110 Slik får de muligheten til å forklare seg muntlig rundt de funnene som er gjort.
BT170110 Det nye byrådet var skeptisk til Nygårdstangen, særlig fordi det var en muntlig avtale om å bygge et nytt politihus på samme tomten.
DB170108 Noen har antakelig også blitt godt vant med at klageadgangen i forhold til vedtak om skyting av truede rovdyr vanligvis er et spill for galleriet : Som oftest er dyrene skutt lenge før klagefristen utløper - gjerne i løpet av en helg, da tillatelse til skyting av rovdyr like gjerne kan skje muntlig fredag kveld.
DB170106 Det er også mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som gis til en slektning, eller avgi et muntlig « vitnemål » til en slektning, som deretter må fortelle dette til det medisinske personalet.
DB170103 Andre mulige reaksjonsformer er muntlig og skriftlig advarsel.
AP161229 Det innføres krav om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk, for rett til norsk statsborgerskap.
AP161211 Han gleder seg til å ta muntlig eksamen i et kurs i barne- og ungdomsarbeid, slik at han kan fortsette å arbeide med ungdommer som går gjennom det samme som ham.
AP161115 En vanlig skoledag i november går lærer Live Berger Brekke rundt i klasserommet og veileder, mens elevene skriver ned setninger og øver muntlig to og to.
SA161025 Deretter vil en muntlig høring bli berammet av domsutvalget når de anser saken som tilstrekkelig opplyst.
BT161025 Deretter vil en muntlig høring bli berammet av domsutvalget når de anser saken som tilstrekkelig opplyst.
AP161025 Deretter vil en muntlig høring bli berammet av domsutvalget når de anser saken som tilstrekkelig opplyst.
AP160828 Samtykke trenger ikke nødvendigvis være muntlig , men er du i tvil så skader det ingen å spørre.
AP160718 Ordstyrer Steve Womack ba først salen om en muntlig avstemming for å avgjøre om de godtok reglene, og fastslo at flertallet ønsket det.
DB160701 « Send Jagland på engelskkurs nå ! », « Ja til gratis engelskkurs for Jens Stoltenberg & Thorbjørn Jagland », « Torbjørn Jagland trenger engelsk muntlig kurs ! » ( sic ).
AP160623 Utøveren kan bli bedt om å legge fram ytterligere dokumentasjon, og vil eventuelt få legge fram saken sin muntlig .
AP160617 Skage Hansen hadde seks elever oppe til skriftlig matematikk, og åtte til muntlig .
SA160606 Den var derimot et naturlig resultat av en muntlig avtale, en gentlemens agreement som det bare var rett og rimelig at han omsider fikk utbetalt.
AP160606 - Han har bare blitt informert muntlig , så formelt sett har han aldri vært sagt opp, sier Heiberg.
AP160606 - Han har bare blitt informert muntlig , så formelt sett har han aldri vært sagt opp, sier Heiberg.
AP160606 Den var derimot et naturlig resultat av en muntlig avtale, en gentlemens agreement som det bare var rett og rimelig at han omsider fikk utbetalt.
AP160429 Tottenham-manager Mauricio Pochettino er muntlig enig med klubben om en ny kontrakt som strekker seg til 2021. taef080c.jpg FOTO : Phil Noble ¶
SA160418 De eneste mulige sanksjoner er påtale muntlig eller i brevs form, skriver hun.
AP160405 og beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap.
AP160405 Søkeren må også beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøven i samfunnskunnskap.
AP160405 og beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap.
SA160325 Hun må forstå det hun leser og kunne svare på spørsmål muntlig og skriftlig til det hun leser.
SA160325 Hun kan stå foran klassen og gi en muntlig presentasjon av seg selv på norsk.
AP160311 | Unge Høyre vil filme elever under muntlig eksamen ¶
AP160311 Unge Høyres programkomité ønsker å innføre filming av muntlig eksamen på ungdomsskole og videregående skole.
AP160311 Likevel mener han at rettssikkerheten allerede er god, i og med at det er to personer til stede under muntlig eksamen, nemlig faglærer og sensor.
AP160311 I dag er det som kjent ikke mulig å klage på karakteren fra muntlig eksamen.
AP160311 Hun presiserer at de fleste sensorene gir en rettferdig karakter etter muntlig eksamen, og at de færreste elevene har behov for å klage.
AP160311 Elevorganisasjonen arrangerer landsmøtet hele denne uken, og senest i går diskuterte de filming av muntlig eksamen, og kom frem til at dette er noe de støtter.
AP160311 - Dette er et paradoks da flere elever sannsynligvis opplever mer trynefaktor ved muntlig eksamen enn ved skriftlig eksamen, sier Mathilde Tybring-Gjedde.
AP160311 - Dere tror ikke at et videokamera vil få elevene til å grue seg enda mere til å avlegge muntlig eksamen ?
AP160224 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160211 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160211 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160210 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160210 For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160209 juni blir det muntlig høring der domstolen må bestemme om de nye klimareglene er lovlige. #Klodenvår : Presidentvalget i USA svært viktig for hvordan verden takler klimaendringene ¶
AP160209 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
AP160208 Hadde de virkelig ment at han har gjort noe galt, så oppholdt vi oss begge i Tyrkia i over en måned etter at de ga meg muntlig avslag.
AP160208 * For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig .
BT160127 Informasjon blir derfor overført muntlig og som en rykteflom, som skaper gale forventninger begge veier.
AP160125 TIL er muntlig enig med Loncaric om en ettårskontrakt.
DB160115 I tillegg til de 90 standpunktkarakterene, vil klassen min produsere til sammen 52 eksamenskarakterer i norsk : 30 i hovedmålet, 15 i sidemålet og 7 i muntlig .
AP160112 Borge opplyser at de har kjennskap til enkelte hendelser som gjelder trakassering av enten seksuell eller annen karakter, og nevner hendelser hvor asylsøkere har tilnærmet seg unge jenter muntlig eller fysisk.
AP160111 Odd-trener Dag Eilev Fagermo mente Semb Berge hadde inngått en muntlig avtale om å gå tilbake til Odd.
AP160111> Odd-trener Dag Eilev Fagermo mente Semb Berge hadde inngått en muntlig avtale om å gå tilbake til Odd.
AP160111> target="avis" href= Odd-trener Dag Eilev Fagermo mente Semb Berge hadde inngått en muntlig avtale om å gå tilbake til Odd.