DB171212 Ved Hobøl Statlige Mottak deler mottaksleder Ruth Kielland bekymringen - både for lege- og tannlegetilbudet.
DB171212 Nå slår kommuneoverleger i Østfold alarm over at asylsøkere risikerer å bli sittende i årevis på norske mottak - uten tilgang til annet enn akutt helsehjelp.
DB171212 Hun forteller at utfordringene har toppet seg denne høsten, etter at mottaket har tatt i mot flere personer med avslag på asylsøknadene sine, som har kommet flyttende i forbindelse med at andre mottak i landet er blitt lagt ned.
DB171212 Det er ikke bare asylsøkere med endelig avslag og som bor på mottak som rammes av begrenset tilbud til helsehjelp, men også andre som inngår i den store gruppen av såkalt papirløse i Norge.
DA171212 | Wajdi har vært innom fem mottak på to år ¶
DA171212 Når Drammen mottak legges ned 1. mars neste år, må syriske Wajdi Taliaa og familien flytte igjen.
DA171212 Derfor må familien flytte til en leilighet i en annen kommune - eller videre til nok et mottak , om de ikke finner et alternativ i tide.
DA171212 - Når vi nå må legge ned enda flere mottak, vil dette også omfatte veldrevne mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
DA171212 - Når vi nå må legge ned enda flere mottak , vil dette også omfatte veldrevne mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
DA171212 - Det er vel de færreste som engang vet at vi har noe mottak i Drammen, så det er neppe mange som legger merke til at det blir borte heller, sukker diakon Signe Myklebust.
BT171211 For en effektiv og fleksibel drift er de ansatte på sengeposten samtidig nøkkelpersonell for klargjøring av pasienter til operasjoner, postoperativt mottak og videre overvåking og oppfølging etter operasjonen.
AP171207 Kostnadene blir høye fordi det stilles strenge krav til mottak og omsorgstilbudet forenslige asylsøkere under 18 - og særlig de som er under 16 år.
AP171205 Servicebygget skal ivareta nødvendige sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med mottak og registrering av forsendelser med frø, før de plassers i hallene i hvelvet.
DB171201 Ikke mindre mesterlig var sistnevntes mottak og avslutning da han satte inn sitt niende ligamål denne sesongen.
DB171130 ( Dagbladet ) : I 2005 begynte Norge med alderstesting av asylsøkere etter at det oppsto reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak som var ment for mindreårige.
DB171130 ( Dagbladet ) : I 2005 begynte Norge med alderstesting av asylsøkere etter at det oppsto reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak som var ment for mindreårige.
DB171130 Jeg trodde jeg skulle komme til et mottak , men så kom legen ut på parkeringsplassen og satte seg i bilen og gjorde en full halsundersøkelse der.
DB171130 Dette handler om å ville ha en ansvarsfordeling mellom landene der man finner en balanse mellom mottak og integrering.
VG171126 - Det kan være vanskelig for en blind person å sette seg i en taxi med en fremmed mann for å kjøre til et mottak etter å ha opplevd et overgrep, sier han til VG.
SA171126 Bare noen minutter senere var samme Mathias Bringaker bare et dårlig mottak fra å få en ny stor mulighet.
FV171126 Bare noen minutter senere var samme Mathias Bringaker bare et dårlig mottak fra å få en ny stor mulighet.
AP171126 Bare noen minutter senere var samme Mathias Bringaker bare et dårlig mottak fra å få en ny stor mulighet.
AA171126 | Asylsøker truet ansatt med kniv på mottak i Levanger ¶
AA171126 Politiet bevæpnet seg da de rykket ut til Leira mottak i Levanger.
AA171126 Politiet bevæpnet seg da de rykket ut til Leira mottak i Levanger, men pågripelsen skal ha foregått uten dramatikk.
AA171126 Bevæpnet politi skal i morgentimene ha pågrepet en asylsøker på Leira mottak i Levanger.
AA171126 mottak Leira.
SA171125 Belegget på asylmottakene er mer enn halvert i år - i begynnelsen av januar bodde det 13.500 personer på norske mottak .
AA171125 Belegget på asylmottakene er mer enn halvert i år - i begynnelsen av januar bodde det 13.500 personer på norske mottak .
SA171124 | UDI legger ned nytt mottak i Sandnes ¶
SA171124 Alfred Ydstebø sitt nyeste mottak i Sandnes er et av mottakene som forsvinner når UDI legger ned 7000 mottaksplasser.
DN171123 Sp vil også spare penger på mottak av kvoteflyktninger.
DB171123 Selv om det kunne vært fristende da Unge Høyre nylig foreslo en kraftig økning i mottak av kvoteflyktninger, eller da Unge Høyre for noen år siden ville øke boligbeskatningen.
DB171121 Først misset han på et mottak , før han laget straffespark i situasjonen etterpå.
DB171118 Det ble videre søkt plass på et tilrettelagt mottak , nettopp for å sikre at Ati fikk den nødvendige oppfølgingen for å sikre at nødvendige undersøkelser og helsehjelp ble gitt.
AA171117mottak i Norge har jeg bodd sammen med mange afghanske gutter.
NL171115 De som har bodd der, sendes videre til et eller annet mottak som ennå er åpent, for så å sendes videre kanskje både en og to ganger fordi også mottaket de er blitt flyttet til, legges ned.
DA171115 Ved å bruke en svært omstridt alderstest, hadde UDI konkludert med at Amir og mange av de andre afghanerne som bodde på norske mottak var over 18 år.
DA171115 De ble flyttet til et annet mottak .
DA171115 - Ni av dem som bodde på et lite mottak i Bergen fikk denne beskjeden.
BT171115 I 2016 forsvant 212 enslige mindreårige fra norske mottak .
VG171114 I mellomtiden har afghanske ungdommer nådd den skjebnesvangre 18-årsdagen og rømt fra norske mottak - eller blitt tvangsreturnert.
NL171114 Vi har drevet mottak siden 1922.
DA171114 Hashemi var asylsøker fra de kurdiske områdene i Iran og bosatt på mottak på Lena i Østre Toten.
AP171114 I 2016 forsvant 212 enslige mindreårige fra norske mottak .
AP171114 Flere enslige, mindreårige asylbarn forsvinner fra omsorgssentre og mottak før de fyller 18 år, i frykt for å bli returnert til Afghanistan.
AP171114 Flere enslige, mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak før de fyller 18 år.
VG171113 Allerede da var den dramatiske økningen i midlertidigheten synlig, og i høst har det kommet til syne gjennom masseforsvinninger fra mottak ( med asylbarn som rømmer før 18-årsdagen ) og tvangsutsendelser av 18-åringer til Afghanistan.
DA171112 Blant dem miljøarbeiderne Mohamad Hamou, som selv har tre års opphold på mottak, og Amir Sadati, som har syv år bak seg på mottak .
DA171112 Blant dem miljøarbeiderne Mohamad Hamou, som selv har tre års opphold på mottak , og Amir Sadati, som har syv år bak seg på mottak.
DA171112 - Språkfordelene er én ting, men erfaringene de har fra selv å være asylsøkere på mottak betyr mye, fastslår mottaksleder Lars Juhl, og peker på at noen ansattes erfaringer fra for eksempel Midtøsten har fungert som konfliktløser.
DA171112 - Jeg har prøvd å gjøre ting her som jeg synes manglet da jeg selv var på mottak , supplerer Hamou.
DA171112 ) har egen erfaring fra tre år som asylsøker på mottak .
DA171112 ) har egen erfaring fra tre år på mottak som asylsøker.
AP171111 Hvorfor ser det ut til at stadig flere ungdommer er så redde for å bo på mottak at de heller velger å bo på gaten i Frankrike ?
AP171111 Den siste tiden har flere politikere fått det til å høres ut som det er tilfeldigheter som gjør at mange barn får midlertidig opphold eller forsvinner fra mottak .
SA171110 På bildet en mindreårig asylsøker ved et mottak i Hellas.
BT171110 Det er brutalt å holde folk flere år på mottak , der de bare venter på å bli sendt ut når de fyller 18 år.
BT171110 Det er brutalt å holde folk flere år på mottak , der de bare venter på å bli sendt ut når de fyller 18 år, mener Bergens Tidende.
BT171110 Derfor blir de sittende på mottak frem til de regnes som myndige.
DB171109 Et grusomt mottak av Hellas' keeper Karnezis gjorde at Nikola Kalinic kunne stjele ballen.
DA171109 Totalt har over 200 afghanere i gruppen « enslige mindreårige asylsøkere » forsvunnet fra mottak siden januar i år, men klart flest forsvant i oktober.
DA171109 Mens politikerne forhandler om hvorvidt de unge afghanerne skal returneres til Afghanistan eller ikke, forsvinner stadig flere av dem fra norske mottak .
DA171109 Ifølge Politiets utlendingsenhet ( PU ) har 90 prosent av afghanerne som fylte 18 år i oktober, forsvunnet fra mottak .
DB171108 Styrke opplæringen i mottak
DB171108 Derfor vil vi lovfeste retten til kvalifiserende tiltak i mottak , og ikke bare opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som i dag, forklarer Kristin Ørmen Johnsen. 2.
DB171108 - Altfor mange flyktninger blir sittende passive på mottak i påvente av avgjørelse om opphold eller ikke.
AA171108 Det er nok mulig å videreutvikle driften vår, men etter tre timer i mottak en mandag så er styreleder Anne Breiby plutselig ekspert og har all innsikt ?
VG171107 Mens ti 18-åringer har blitt tvangsreturnert til Afghanistan i år, har minst 169 afghanere med midlertidig opphold forsvunnet fra norske mottak .
SA171107 Varslingsrutinene skal etter de nye bestemmelsene omhandle fremgangsmåte for varsling samt framgangsmåte for mottak , behandling og oppfølging av varsler.
DA171106 Kommunene har nå fått en tydelig plikt i avfallsforskriften til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot, uten innenbordsmotor, kan leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.
AP171106 Kommunene har nå fått en tydelig plikt i avfallsforskriften til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot, uten innenbordsmotor, kan leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.
DB171105 På mottakene håper jeg virkelig at de blir omtalt med navn, men jeg vet dessverre om skrekkeksempler fra mottak som omtalte sine beboere med romnummer.
DB171105 Om en kunne garantere for en maksimal botid i mottak på mellom 6- 12 måneder, så tenker jeg at standarden « nøktern og forsvarlig » kan være akseptabel.
DB171105 Jeg har sett hundrevis av unge mennesker som flytter inn i mottak .
DB171105 En av mine beboere har nå bodd 14 år i mottak . 14 år !
VG171104 - Jeg kan ikke gå inn i detaljene på det valget, men disse distriktene er jo i kjerneområdene for alliert mottak , og det skal kjøretøyene brukes aktivt til, sier Raabye.
VG171103 « HJEMME » : De fire guttene Aref, Dadshah, Ihsahullah og Yasin har alle bodd på mottak i Norge, men fikk bare midlertidig opphold til de fylte 18 år og dro fra Norge før 18-årsdagen.
VG171103 Vi ser at ungene er så redde at mange stikker av fra mottak .
VG171103 - Når halvparten har rømt fra norske mottak , og er på rømmen i skogen eller under broene i Paris, så er det en fallitterklæring for det siviliserte Norge, sa Godal.
SA171103 Kun Ålesund, Kristiansand og Oslo har mottak for kloakk.
DB171101 Lever i frykt på mottak - nå øker presset på Ap og Sp Dagbladet Pluss ¶
DB171101 Hotell Lune Huler i Lindås skulle brukes som mottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere.
BT171101 Hotellet skulle fra nyttår brukes som mottak for enslige, mindreårige asylsøkere.
AA171101 « Pr.utgangene av september hadde 443 av 913 ungdommer bosatt på mottak med midlertidig tillatelse lagt ut på ny flukt », heter det i forslaget.
AA171101 Adresseavisen dro i juni til Paris og fant over 20 mindreårige asylsøkere som hadde rømt fra norske mottak - og som nå levde på gata.
AA171101 Hotell Lune Huler i Lindås skulle brukes som mottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere.
VG171031 Det sitter nå utrolig mange på mottak i utlandet som venter på å få fortsette livene sine, og vi har kapasitet i kommunene til å ta imot og integrere dem.
VG171028 I første omgang var noen utsøkte, retningsbestemte mottak av den 21 år gamle midtbanestrategen Harry Winks blant det mest severdige fra bortelaget.
AP171028 Retur vil kunne ta lengre tid, og innebære en overføring til ordinært mottak .
AP171028 Med andre ord er det fremdeles et betydelig potensial for å redusere tiden asylsøkere venter på mottak .
VG171027 « HJEMME » : De fire guttene Aref, Dadshah, Ihsahullah og Yasin har alle bodd på mottak i Norge, men fikk bare midlertidig opphold til de fylte 18 år og dro fra Norge før 18-årsdagen.
VG171027 Han bodde på mottak i Mo i Rana, men fikk bare opphold til han fylte 18 år.
SA171027 På bildet en mindreårig asylsøker ved et mottak i Hellas.
SA171027 I ventetiden er de henvist til å bo på mottak .
DB171027 UDI har sagt opp kontrakten med Links mottak på Hareide på Sunnmøre. | - Det er et heroiserende bilde av Hitler, og det at det er produsert i 2011, nei, jeg liker ikke det ¶
DB171027 Tjener på mottak
DB171027 Selskapet eier åtte mottak rundt om i landet og lederne kan ta ut millionlønninger.
DB171027 I løpet av 2017 har flere mottak blitt lagt ned, som følge av den lave asylanttilstrømmingen.
DB171027 I 2015 ga også asyltilstrømningen utslag i likningstallene, og Adolfsen-brødrene tjente også gode penger på mottak .
DB171027 - Det er en betydelig risiko forbundet med å drifte mottak .
VG171026 Så langt i år har 90 barn med midlertidig opphold forsvunnet fra norske mottak .
VG171026 Samtidig har norske mottak for enslige mindreårige meld om selvskading, uro, angst og traumer for barn som venter på å bli sendt ut.
VG171026 Politiet frykter at flere av dem vil forsvinne fra mottak før 18-årsdagen.
VG171026 Målet er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold og samling av alle asylsøkere som kommer til Norge i ett, stort mottak .
DB171026 Det samme bør alle som er kritiske til lange saksbehandlingstider, og konsekvensene det får når asylsøkere blir sittende på mottak år etter år.
SA171025 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
DA171025 Målet er kortere saksbehandlingstid, raskere bosetting av dem som får opphold og samling av alle asylsøkere som kommer til Norge i ett, stort mottak .
DA171025 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
DA171025 Nå vil hun bruke senteret som eneste mottak for asylsøkere som kommer til Norge.
DA171025 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
DA171025 Nå vil hun bruke senteret som eneste mottak for asylsøkere som kommer til Norge.
AP171025 I stedet for å dele pengene på to voldtektsmottak, bestemte vi at det er bedre å sette alle pengene inn på ett mottak , og da ble det voldtektsmottaket her i Bodø, sier assisterende klinikksjef Anita Kvarsnes ved Nordlandssykehuset.
AP171025 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
AP171025 Halvorsen peker også på at det er fordeler med mange, mindre mottak .
AP171025 Det er umulig hvis en blir værende i mer enn tre uker på et slikt stort, sentralt mottak .
AP171025 - Kort tid i mottak før man bosettes er det beste både for dem det gjelder og for god integrering i samfunnet, sier Kjenseth ¶
AA171025 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
VG171024 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
DB171024 Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.
AP171024 - Vi legger nå om systemet for mottak og behandling av asylsøknader, sier Listhaug.
VG171023 Vi må sikre bedre mottak i hjemlandet, fortsetter hun.
VG171023 Politiet frykter at flere av dem vil forsvinne fra mottak før 18-årsdagen.
VG171023 - Når halvparten har rømt fra norske mottak , og er på rømmen i skogen eller under broene i Paris, så er det en fallitterklæring for det siviliserte Norge, sier Godal.
SA171022 Nydelig mottak og behersket setter han inn 1 - 2 !
DB171022 Mesterlig mottak , og dermed kunne dansken runde Branns keeper og enkelt sette ballen i mål.
DB171022 UDI er bekymret for hva slags skjebner som møter barna da, men understreker at de ikke har mulighet til å hindre barna så lenge de bor på åpne mottak .
DB171022 Noen av barna som rømmer fra mottak blir oppført i UDI sin statistikk som barn med " ukjent oppholdssted ", noe som betyr at norske myndigheter ikke aner hvor de er.
DB171022 Han er en av mange afghanske 18-åringer som rømmer fra landet, men mange stikker også av fra mottak før de fyller 18.
DB171022 Fra september 2016 til september 2017 har : ¶ * 467 enslige mindreårige asylsøkere under atten år rømt fra norske mottak . 223 av barna som har rømt i perioden, er fra Afghanistan. * 198 av disse har siden blitt funnet igjen i andre europeiske land, som har varslet Norge. 109 av dem er afghanere. * 269 av de enslige mindreårige som har rømt det siste året har
DB171022 Det er særlig i 2017 at antallet forsvinninger fra mottak har skutt i været.
AP171022 Nydelig mottak og behersket setter han inn 1 - 2 !
DB171021 Fra september i fjor til september i år, har totalt 223 enslige mindreårige afghanere forsvunnet fra norske mottak , opplyser UDI. 109 av dem er funnet igjen av politiet i andre europeiske land som har varslet Norge, men 114 andre har UDI null kontroll over.
DB171021 Unntak er ansvarlige safari-byråer eller såkalte « sanctuaries », mottak for dyr som har hatt det ille.
AA171021 Målet er at avgiftssystemet skal bli enda mindre administrativt krevende for næringen, og at avgiften skal innrettes enda mer presist mot selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
AA171021 Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk.
DA171020 Den unge afghaneren, som bor på mottak , forteller at de som skal sendes ut isolerer seg og er svært nedbrutt.
DA171020 Den unge afghaneren, som bor på mottak , forteller at de som skal sendes ut isolerer seg og er svært nedbrutt.
AP171020 « Abdul » i en skog han kjenner godt fra da han bodde i et mottak i nærheten.
AP171020 Rekordmange enslige mindreårige asylsøkere har rømt fra mottak i 2017.
VG171019 På samme tid har 189 enslige mindreårige forsvunnet fra mottak , ifølge UDI.
VG171019 Men så langt i år har 90 slike asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet fra mottak .
VG171019 Derfor fyller så mange asylbarn 18 år akkurat i høst ¶ 189 har forsvunnet fra mottak .
VG171019 - Da jeg fikk avslag tenkte jeg bare på at jeg satt på mottak med gutter fra ulike land i hele verden, som fikk opphold og fikk bli, sier Mustafa til VG.
VG171018 Så langt i år har 90 barn med midlertidig opphold forsvunnet fra norske mottak .
VG171018 Samtidig har mottak for enslige mindreårige meldt om selvskading, uro, angst og traumer for barna som venter på å bli sendt ut - samt mange som heller rømmer enn å bli sendt tilbake til Afghanistan.
VG171018 Men så langt i år har 90 slike asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet fra mottak .
NL171017 Likevel så sitter mange av vennene mine på mottak og gruer seg til å fylle 18.
NL171017 Det sitter i dag 130 enslige mindreårige asylsøkere på mottak rundt om kring i landet som fyller 18 år i oktober og november.
DA171016 Samtidig legger budsjettet opp til mottak av bare 1.120 kvoteflyktninger i 2018, og Listhaug snakker om at vi først må sørge for god integrering av flyktningene som allerede er her.
NL171015 I samme rapport fremheves det at Fellesoperative hovedkvarteret ( FOH ) i Bodø må i langt større grad ta hensyn til forsterkningsproblematikken og sørge for at handlefriheten ivaretas ved mottak av allierte.
DB171012 Det er i dette budsjettet utgiftene til mottak av asylsøkere fortsatt er fallende fra rekordnivået i 2017.
NL171010 Det er helt sikkert kjærkomment råstoff for norske mottak .
DA171006 I dag varierer det daglige belegget fra 30 til 45 innlosjerte, som etter hensikten enten skal videre til ordinære mottak eller returneres innen to-tre døgn.
DA171006 For en del av dem tok det bare to uker fra de landet på Gardermoen til de var plassert i ordinære mottak eller allerede har fått permanent oppholdstillatelse.
AP171003 Årlig blir det levert inn nærmere 150.000 tonn EE-avfall i kommunale mottak og butikker.
DA171002 Vi har sagt at vi må sørge for at ungdommene blir bedre ivaretatt på mottak , og at oppfølgingen av deres psykiske helse må styrkes.
DA171002 Så langt i år har rundt 170 ungdommer forsvunnet fra norske mottak .
DA171002 I dag bor det over 550 enslige mindreårige asylsøkere på norske mottak .
SA170930 Nå kan du leverer den inn ved et kommunalt mottak og få 1000 kroner for den.
SA170930 At det ikke har vært tilfredsstillende systemer for mottak av båtene.
DA170930 Ventetida på mottak blir likevel vært tyngre.
DA170930 Siste stopp : Flukten fra Syria tok 25 dager, ventetida på mottak i Norge to år.
AP170930 Nå kan du leverer den inn ved et kommunalt mottak og få 1000 kroner for den.
AP170930 At det ikke har vært tilfredsstillende systemer for mottak av båtene.
DA170926 Da trenger man mottak over hele landet med god nok kapasitet til å følge opp alle som ber om det, sier stortingsrepresentanten.
AP170926 Flere asylbarn forsvinner fra mottak før de fyller 18, i frykt for å bli sendt ut av landet.
AP170926 Det er nå 302 barn på norske mottak .
AA170926 I dag er det 302 ungdommer på norske mottak som venter på å bli sendt ut av landet når de blir 18 år.
AA170926 I dag er det 302 ungdommer på norske mottak som venter på å bli sendt ut av landet når de blir 18 år.
VG170925 Dette bildet er fra et mottak for enslige mindreårige i Innlandet.
VG170925 Det sitter nå 302 barn på norske mottak som bare venter på 18-årsdagen - da har UDI vedtatt at de må ut.
DN170924 Det fases gradvis ut over det ganske land til fordel for dab+, og da trenger du en radio med dab+ mottak .
DN170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DN170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
DN170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
DN170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak .
DN170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
DN170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak , Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
DA170922 For spillerne i Vålerenga handler hverdagen om å jobbe litt ekstra hardt, stå igjen etter trening og øve på mottak og medtak, avslutninger og dødballer.
AA170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
AA170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak .
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak , Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
AA170922 I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
AA170922 Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak .
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
AA170922 De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak , Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak.
DB170921 Våren 2016 la regjeringen fram integreringsmeldingen « Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk ».
AP170920 5482 stakk av fra norske mottak i 2016.
VG170919 VENTER I MOTTAK : Det er nå 302 enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak som bare har opphold til de fyller 18 år.
VG170919 VENTER I MOTTAK : Det er nå 302 enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak som bare har opphold til de fyller 18 år.
VG170919 Ettersom antallet ankomster eksploderte under flyktningkrisen høsten 2015, har mange enslige mindreårige i norske mottak fødselsdato om høsten.
FV170919 Det betyr at du trenger en radio med DAB+ mottak .
AP170919 - Tidligere har det vært et problem å få bosatt folk slik at mange måtte sitte lenge i mottak .
AP170919 Det betyr at du trenger en radio med DAB+ mottak .
AA170919 Det betyr at du trenger en radio med DAB+ mottak .
DN170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DB170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DA170918 En helt ny magasinhall skal stå ferdig til det blir felles mottak fra 2022.
AP170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
AP170918 « Når det gjelder brukerutstyr ( antenner/adaptere ) er det som nevnt over, stor variasjon både når det gjelder mottak av signaler, brukervennlighet og vanskelighetsgrad ved montering.
AA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
AA170918 I rapporten pekes det blant annet på feilaktig utstedelse av førerkort, utstedelse av prøveskilt til seg selv, forfalskede salgsmeldinger og mottak av utilbørlige fordeler.
DB170916 « På Oslo kommunes nettsider ligger instruks for forvaltning av kunstverk i virksomhetene, regler for kunstordningen og for mottak av kunstgaver, og veiledning for rengjøring og grafittifjerning, i tillegg til veiledning for vedlikehold av kunstgjenstander », skriver kommunikasjonsrådgiver Gustavsen.
DA170915 Vi vil også gå gjennom disse, og se på hvordan vårt mottak kan forbedres.
DA170915 Det skal ifølge rutinene skje ved mottak av en ny pasient, sier Vejlgaard til Dagsavisen Fremtiden.
AP170915 Norskopplæring : Begynne opptrapping av norskopplæring for asylsøkere i mottak mot et nivå på 250 timer ( ble kuttet fra 250 til 175 timer i 2015 ). 9.
DN170914 * Det prosesserte avfallet skipes ut til Brevik, men kaianlegget flyttes ut av bebyggelsen til et avskjermet mottak på Kongkleiv utenfor Brevik.
AA170914 Han viser til at Kripos har rollen som nasjonalt kontaktpunkt ( NKP ) for mottak av meldinger om mistenkelige transaksjoner, betydelig og uforklarlig svinn og tyveri av utgangsstoffer for eksplosiver.
VG170913 Langøya avfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
AA170913 Han fikk støtte for at det skal legges fram en sak som tar for seg forholdene til barnefamilier på mottak i Trondheim, samt hvordan det kan innføres en frist på hvor lenge barnefamilier skal bo på mottak før de får tilbud om andre botilbud.
AA170913 Han fikk støtte for at det skal legges fram en sak som tar for seg forholdene til barnefamilier på mottak i Trondheim, samt hvordan det kan innføres en frist på hvor lenge barnefamilier skal bo på mottak før de får tilbud om andre botilbud.
NL170911 Under mitt arbeide som frivillig under denne krisen har jeg opplevd og erfart omfattende problemer i forhold til ivaretakelse av asylsøkere og flyktninger, jeg har erfart omfattende voldsbruk i blant de ulike grupperingene i norske mottak , svært mye usikkerhet i forhold til fremtiden, fravær av hjelp fra de store frivillige organisasjonene.
NL170911 Forebygget vold i mottak og minsket uenighet og krangel mellom ulike nasjonaliteter.
NL170911 Under mitt arbeide som frivillig under denne krisen har jeg opplevd og erfart omfattende problemer i forhold til ivaretakelse av asylsøkere og flyktninger, jeg har erfart omfattende voldsbruk i blant de ulike grupperingene i norske mottak , svært mye usikkerhet i forhold til fremtiden, fravær av hjelp fra de store frivillige organisasjonene.
NL170911 Forebygget vold i mottak og minsket uenighet og krangel mellom ulike nasjonaliteter.
DB170911 Vi vil gjøre en bedre jobb enn i dag på integrering, deriblant ved å styrke norskopplæringen i mottak foran å kutte den, sier Lysbakken.
DB170911 Derfor vi Høyre skape flere jobber, sikre god opplæring i norsk, kunnskap om det norske samfunnet og redusere tiden asylsøkere med innvilget opphold sitter på mottak , sier Jan Tore Sanner.
DB170911 - Vi vil øke språkopplæringen og aktivitetstilbudet på mottak , spesielt for barn, sier Ropstad.
NL170909 Flystasjonen har gode anlegg for mottak av alliert hjelp og disse fasilitetene bør beholdes og vedlikeholdes.
NL170909 Det gir rom for mottak av allierte forsterkninger i krise.
DA170909 De siste to årene har flere hundre ungdommer forsvunnet fra norske mottak .
AA170909 Helt ferske tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) for 2017 viser at enslige asylbarn fortsetter å forlater mottak i Norge.
AA170909 Farzad ( 16 ) bodde på Hegratunet mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170909 Der bor han på mottak , og sier han har det bra.
AA170909 De fleste bodde på gata, noen på mottak .
DB170908 Dagbladet har lest brevet den ene passasjeren mottak fra Norwegian, og som konkluderer med avslag.
DA170908 Så langt i år har over 170 enslige, mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak .
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Man kan ikke fortsette å se gjennom fingrene med at hundrevis av barn forsvinner fra mottak og står i fare for å bli offer for organisert kriminalitet og menneskehandel.
DA170908 Hun legger heller ikke skjul på at nedbyggingsprosessen av mottak har vært krevende og vanskelig for de involverte.
DA170908 Det siste året har UDI, Barneombudet, Vergeforeningen, Redd Barna og en rekke organisasjoner ropt varsku om livssituasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på mottak i Norge.
DA170908 Den siste tida har det kommet nye bekymringsmeldinger etter at en rekke mottak for enslige mindreårige asylsøkere er blitt lagt ned fordi asylanttilstrømmingen nå er historisk lav.
DA170908 Så langt i år har over 170 enslige, mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak .
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Stadig flyttinger fra mottak til mottak gjør dem enda mer utrygge - det fører til flere brudd i skolegang, med nye venner og voksne de har blitt trygge på.
DA170908 Man kan ikke fortsette å se gjennom fingrene med at hundrevis av barn forsvinner fra mottak og står i fare for å bli offer for organisert kriminalitet og menneskehandel.
DA170908 Hun legger heller ikke skjul på at nedbyggingsprosessen av mottak har vært krevende og vanskelig for de involverte.
DA170908 Det siste året har UDI, Barneombudet, Vergeforeningen, Redd Barna og en rekke organisasjoner ropt varsku om livssituasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på mottak i Norge.
DA170908 Den siste tida har det kommet nye bekymringsmeldinger etter at en rekke mottak for enslige mindreårige asylsøkere er blitt lagt ned fordi asylanttilstrømmingen nå er historisk lav.
VG170907 Langøya avfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
NL170907 Siden Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ) ble vedtatt har mange kritiske røster pekt på en fundamental svakhet i langtidsplanen ; manglende kapasitet for mottak av allierte kampfly.
NL170907 Den irrasjonelle ideen om å la Evenes flystasjon, en base med betydelige operative begrensninger, ta seg av forsterkningen i nordområdene og anvende sivile flystasjoner for mottak allierte flystyrker hører hjemme i en Monty Python episode og ikke i forsterkningsplanverket.
DB170907 Konfrontert med spørsmålet om menneskerettighetskonvensjonene, som gjennom menneskerettsloven er gjort direkte gjeldende i Norge, kunne stå i veien for slike lukkede mottak , svarte Listhaug : Man må i så tilfelle « utfordre » konvensjonene.
AA170907 At returtallene likevel synker, skyldes blant annet at mange afghanere forsvinner fra mottak eller annet kjent oppholdssted etter endelig avslag på søknad om opphold, og/eller før politiet får pågrepet dem.
VG170906 Det er derfor vi har prøvd å få Ap til debatt i denne valgkampen om hvorfor vi ønsker å bevæpne politiet, hvorfor vi ønsker permanent grensekontroll og hvorfor vi ønsker lukkede mottak for som ikke har kjent identitet eller avslag på oppholdet sitt, var beskjeden fra Siv Jensen.
VG170906 Langøya i giftavfallsdeponi i Holmestrandfjorden er i dag nasjonalt mottak av gift fra industrien.
NL170906 Sametingsrådet har innvilget betydelige beløp til fiskeri - både mottak og båter har fått støtte.
DN170906 Ungarn og Slovakia må følge EUs retningslinjer for mottak av asylsøkere.
AA170906 Vi er opptatt av at studentene skal ha et hyggelig mottak til universitetet, som er inkluderende og trygt, sier Bovim.
DN170904 Støre lover blant annet å gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, investere 3 milliarder kroner mer i sykehus i 2018, øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker og begynne opptrapping av norskopplæring for asylsøkere i mottak .
DB170904 * Øke norskopplæring for asylsøkere i mottak fra dagens 175 til 250 timer.
DB170904 | Tysk tospann ga ingen tvekamp ¶ ¶ MOTTAK : Man kan ikke gjøre en direkte kobling mellom antall asylankomster i et gitt år og antallet « flyktninger vi tar imot » samme år, påpeker Doremus Schafer.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrke norskopplæringen for asylsøkere i mottak , er blant øvrige punkter i hundredagersplanen.
AA170904 3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrket norskopplæringen for asylsøkere i mottak er blant øvrige løfter i planen. ( ©NTB ) ¶ | 19-åring erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk på ekskjæresten ¶
SA170903 På et mottak ligger en livredd sekstenåring i senga og kaldsvetter.
SA170903 De siste utspillene fra Sylvi Listhaug og Siv Jensen om terror, « lukkede mottak » og « utfordring » av menneskerettighetene viser at Frp utnytter nordmenns frykt for terror til å fremme en stadig strengere asylpolitikk.
NL170903 Nå om dagen bedriver Høyre propaganda for å vinne stemmer og påstår de styrker Forsvaret i Nord ved å umuliggjøre mottak av allierte forsterkninger og ikke kunne flytte de få soldatene som er igjen.
AA170902 Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.
AA170902 Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.
NL170831 I en krisesituasjon med mottak av allierte vil antallet jagerfly bli langt høyere enn antallet tilgjengelige jagerflyhangarer.
NL170831 Evenes har heller ikke tilstrekkelige arealer for mottak av disse flyene.
NL170831 Alle som vil være med å markere denne dagen er velkommen ! | Mottak av allierte krever flyoppstillingsplasser og tilstrekkelig stort lager av flybensin ¶
VG170830 Tusener har blitt installert i midlertidige mottak .
VG170830 Fra stedet båtene setter dem i land, etter å ha kjørt gjennom det som normalt er en bilvei, blir folk fraktet til mottak som er opprettet på en lokal ungdomsskole og i to kirker.
VG170830  Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt utdanningsnivå, vil i større grad tilhøre lavere inntektsklasser som voksne sammenlignet med andre barn.
DB170830 » Dette er hva som står om lukkede mottak i Frp's program.
DB170830 Selve saken, altså forslaget om lukkede mottak , er et velkjent Frp-standpunkt.
DB170830 Og det er høyst uklart hva Frp og andre egentlig mener når de snakker om « lukkede mottak ».
DB170830 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har satt agendaen i dagevis etter at hun fikk NRK med på å bruke terrorangrepet i Barcelona til å børste støv av en gammel Frp-sak : lukkede mottak for asylsøkere med avslag eller uklar identitet.
DB170830 I den såkalte samarbeidsavtalen mellom de to regjeringspartiene og Venstre og KrF, er det også et punkt om såkalt lukkede mottak .
DB170830 Hvis vi allerede har lukkede mottak, slik samarbeidsavtalen Frp har skrevet under på indikerer, er det et snodig programforslag å ville « åpne » for bruk av slike mottak .
DB170830 Hvis vi allerede har lukkede mottak , slik samarbeidsavtalen Frp har skrevet under på indikerer, er det et snodig programforslag å ville « åpne » for bruk av slike mottak.
DB170830 Hvis det er videre hjemler for å plassere utlendinger på såkalt lukkede mottak som FrP ønsker seg, er det da mer bruk av fengsling på Trandum etter dagens regime partiet ser for seg, eller er det andre typer institusjoner som er aktuelle ?
DB170830 Dette viser to ting : Det er ikke bare Frp som vil ha lukkede mottak .
DB170830 Det er på tide å sette ned foten og si at vi har lukkede mottak for asylsøkere med avslag », sier Listhaug.
DA170830 Stavanger har fått ros av KS for å være best i Norge på bosetting og mottak .
DA170830 Så langt i 2017 har 153 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra mottak , viser nye tall fra UDI.
DA170830 Mange utsettes for seksuelle overgrep og bor på mottak hvor de ansatte ofte mangler nødvendig kompetanse.
DA170830 I boka skriver han om de 781 barna som har forsvunnet sporløst fra norske mottak i perioden 2013 - 2016.
AP170830 Kartlegge kompetanse og styrke opplæringen i mottak Høyre vil lovfeste retten til kvalifiserende tiltak i mottak , og ikke bare opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som i dag.
AP170830 Kartlegge kompetanse og styrke opplæringen i mottak Høyre vil lovfeste retten til kvalifiserende tiltak i mottak, og ikke bare opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som i dag.
VG170829 Som en teknisk forutsetning er det lagt til grunn at søkerne bor i asylmottak/omsorgssenter i ett år, og deretter bosettes eller returnerer/forlater mottak .
VG170829 I beregningene er utgifter til registrering og saksbehandling, opphold i mottak ( drift, vertskommunetilskudd og økonomiske ytelser ), tilskudd ved bosetting og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inkludert.
DB170829 I tillegg fikk asylsøkere lov til å velge om de ville bo på mottak eller finne bosted selv.
DA170829 I tillegg fikk asylsøkere lov til å velge om de ville bo på mottak eller finne bosted selv.
AP170829 I tillegg fikk asylsøkere lov til å velge om de ville bo på mottak eller finne bosted selv.
AA170829 I tillegg fikk asylsøkere lov til å velge om de ville bo på mottak eller finne bosted selv.
VG170828 Tidligere i uken sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at hun ønsket å « utfordre » menneskerettighetene for å kunne holde asylsøkere på lukkede mottak inntil de kunne sendes ut.
DB170828 Amerikanske myndigheter anslår at rundt 30.000 mennesker vil måtte innkvarteres i midlertidige mottak som følge av ekstremværet Harvey i Texas.
AP170828 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har satt agendaen i dagevis etter at hun fikk med NRK på å bruke terrorangrepet i Barcelona til å børste støv av en gammel Frp-sak : lukkede mottak for asylsøkere med avslag eller usikker identitet.
AA170828 Amerikanske myndigheter anslår at rundt 30.000 mennesker vil måtte innkvarteres i midlertidige mottak som følge av ekstremværet Harvey i Texas.
DB170827 Lagmannsretten viser blant annet til at det i 2014, da den aktuelle familien ble fengslet, bare var ti barn som forsvant sammen med sine foreldre, av de mange tusen afghanske flyktningene som da befant seg i mottak .
VG170826 Hun varsler samtidig at Frp ønsker å øke bruken av lukkede mottak , i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
DA170826 Listhaug vil nemlig sende alle asylsøkere med avslag på lukka mottak , dersom de ikke reiser frivillig ut av landet.
DA170826 Det er ikke regjeringens politikk å sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak , sier statsminister Erna Solberg ( H ).
DA170826 Da ble vi enige om å ikke utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak, men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt, sier Solberg og legger til : ¶
DA170826 Da ble vi enige om å ikke utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak , men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt, sier Solberg og legger til : ¶
DA170826 - Å generelt sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak er ikke regjeringens politikk, sier Solberg.
DA170826 - Høyre går til valg på å overholde de internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av for mottak av asylsøkere.
AA170826 Torsdag uttalte innvandringsminister Sylvi Listhaug til NRK at Frp vil sette alle asylsøkere uten avklart identitet i lukket mottak .
AA170826 Sandvik reagerer sterkt på Sylvi Listhaugs utspill om at asylsøkere uten ID-papirer skal interneres i lukkede mottak .
AA170826 Hun varsler samtidig at Frp ønsker å øke bruken av lukkede mottak , i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
AA170826 Årsaken til at menneskerettighetene kan skape problemer, er at hun vil låse et stort antall asylsøkere inne i lukkede mottak .
DB170825 Allerede i begynnelsen av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak , i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
AA170825 Vi ble enige om ikke å utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak, men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt.
AA170825 Vi ble enige om ikke å utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak , men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt.
AA170825 Statsminister Erna Solberg skriver i en epost til Adresseavisen : - Generelt å sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak , er ikke regjeringens politikk, skriver Solberg.
AA170825 Generelt å sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak , er ikke regjeringens politikk, skriver Solberg.
AA170825 Bakgrunnen for reaksjonen fra KrF-lederen er Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaugs utspill om at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.
AA170825 Adresseavisen har spurt statsminister Erna Solberg ( H ) hva hun synes om forslaget til Sylvi Listhaug ( Frp ) om at asylsøkere med uavklart ID og søkere avslag på asylsøknad, skal settes i lukkede mottak .
AA170825 | Mottaket i Hemne legges ned etter 17 år ¶ 30 plasser ved Sunndal mottak for enslige mindreårige og 180 plasser ved Jarlen mottak i Hemne er blant de 1610 mottaksplassene som forsvinner i løpet av høsten.
AA170825 | Mottaket i Hemne legges ned etter 17 år ¶ 30 plasser ved Sunndal mottak for enslige mindreårige og 180 plasser ved Jarlen mottak i Hemne er blant de 1610 mottaksplassene som forsvinner i løpet av høsten.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varslet fredag formiddag at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varslet fredag formiddag at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Sunndal mottak , EM avdeling I, 30 plasser, Sunndal kommune ¶
AA170825 Skillevollen EM mottak, 50 plasser, Rana Mottak AS ¶
AA170825 Skillevollen EM mottak , 50 plasser, Rana Mottak AS ¶
AA170825 Skei statlige mottak for EM, Jølster, 30 plasser, Norsk Mottaksdrift AS ¶
AA170825 Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS ¶
AA170825 Mandal mottak , 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS ¶
AA170825 Jarlen mottak i Hemne legges ned etter 17 år.
AA170825 Hå EM mottak , 40 plasser, Hero Norge AS ¶ | « Jeg vil ikke bli en Frank Underwood i rådhuset » ¶
AA170825 Hol mottak EMA, 40 plasser, Link AS ¶
AA170825 Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as ( VAM AS ) ¶
AA170825 Hemsedal statlig mottak , 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as ( VAM AS ) ¶
AA170825 Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS ¶ Mottak for enslige mindreårige : ¶
AA170825 Hareid statlige mottak EMA, 30 plasser, Link AS ¶
AA170825 Foto : Terje Svaan/Adresseavisen ¶ ¶ 30 plasser for enslige mindreårige ved Sunndal mottak forsvinner i løpet av høsten.
AA170825 Egdehall EM mottak , Gjerstad, 25 plasser, Egebo AS ¶
AA170825 Disse asylmottakene legges ned ¶ Mottak for voksne : ¶
AA170825 - UDI har sagt opp kontrakten med oss etter 17 år, sier mottaksleder ved Jarlen mottak i Hemne, Herbjørn Jenssen.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak , vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 32 mottak igjen ¶
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Sunndal mottak , EM avdeling I, 30 plasser, Sunndal kommune ¶
AA170825 Skillevollen EM mottak, 50 plasser, Rana Mottak AS ¶
AA170825 Skillevollen EM mottak , 50 plasser, Rana Mottak AS ¶
AA170825 Skei statlige mottak for EM, Jølster, 30 plasser, Norsk Mottaksdrift AS ¶
AA170825 På lista står mottak i Sunndal og Hemne.
AA170825 Mandal mottak, 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS ¶
AA170825 Mandal mottak , 150 plasser, Mandal Statlig mottak for asylsøkere AS ¶
AA170825 Hå EM mottak , 40 plasser, Hero Norge AS ¶
AA170825 Hol mottak EMA, 40 plasser, Link AS ¶
AA170825 Hemsedal statlig mottak, 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as ( VAM AS ) ¶
AA170825 Hemsedal statlig mottak , 150 plasser, Hemsedal Statlig mottak as ( VAM AS ) ¶
AA170825 Haugesund, 220 plasser, Hero Norge AS ¶ Mottak for enslige mindreårige : ¶
AA170825 Hareid statlige mottak EMA, 30 plasser, Link AS ¶
AA170825 Egdehall EM mottak , Gjerstad, 25 plasser, Egebo AS ¶
AA170825 Disse asylmottakene legges ned ¶ Mottak for voksne : ¶
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak , vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 | Mottak i Sunndal og Hemne legges ned ¶
AA170825 32 mottak igjen ¶
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) varsler at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 - Når vi nå legger ned flere mottak , vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene.
AA170825 Solberg slår fast at det ikke er regjeringens politikk å sette alle asylsøkere med avslag eller uten avklart identitet i lukkede mottak , slik innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) tok til orde for på NRK torsdag.
AA170825 - Vi har sagt at vi skal ha flere lukkede mottak, men ikke utvide kretsen for hvem som skal settes i et lukket mottak .
AA170825 - Vi har sagt at vi skal ha flere lukkede mottak , men ikke utvide kretsen for hvem som skal settes i et lukket mottak.
AA170825 Vi ble enige om å ikke utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak, men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt, sier Solberg.
AA170825 Vi ble enige om å ikke utvide grunnlaget for hvem som kan settes i lukkede mottak , men utvide kapasiteten i lukket mottak for å kunne bruke hjemmelen mer aktivt, sier Solberg.
AA170825 Statsminister Erna Solberg ( H ) avviser Frps forslag om å sette asylsøkere uten ID-papirer i lukkede mottak .
AA170825 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har fått mye kritikk etter at hun torsdag foreslo at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.
AA170825 - Å generelt sette alle asylsøkere med avslag i lukket mottak er ikke regjeringens politikk, slår Solberg fast.
AA170825 Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har foreslått at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.
AA170825 I tillegg vil Listhaug sette alle som får avslag på asylsøknaden, i lukkede mottak om de ikke reiser tilbake til hjemlandet frivillig.
AA170825 Frp-leder Siv Jensen forsvarer Frp-forslagene om å sette asylsøkere som kommer til Norge uten ID-papirer, i lukkede mottak .
AA170825 Ap-nestleder Trond Giske mener problemet med forslaget ikke er at asylsøkere med avslag skal på lukkede mottak , men at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse.
AA170825 - Det er muligheter for å sette asylsøkere på lukkede mottak i dag, etter 48-timersregelen for eksempel, eller om man har begrunnet mistanke om at de vil unndra seg hjemsendelse, sa Giske, som mener Listhaug med sitt utspill antyder at alle asylsøkere per definisjon er mistenkt for terror.
AA170825 Bakgrunnen for reaksjonen fra KrF-lederen er Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaugs utspill om at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.
NL170824 Men, skal vi kunne motta hjelp fra NATO må vi også legge til rette for mottak av betydelige luftstyrker i landsdelen.
DB170824 Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som vil utvide bruk av lukkede mottak .
DB170824 Derfor mener jeg det er på tide å sette foten ned og si at vi har lukkede mottak for dem som får avslag, sier Frp-statsråden.
DB170824 Allerede i begynnelsen av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak , i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
AA170824 UDI ønsker torsdag ikke å gå ut med lista over hvilke mottak som skal legges ned, men de bekrefter at det blant annet gjelder et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Skei i Jølster i Sogn og Fjordane.
AA170824 UDI ønsker torsdag ikke å gå ut med lista over hvilke mottak som skal legges ned, men de bekrefter at det blant annet gjelder et mottak for enslige mindreårige asylsøkere på Skei i Jølster i Sogn og Fjordane.
AA170824 Thune sier at dersom utviklingen fortsetter, så ser han ikke bort fra at det kan bli enda færre mottak . ( ©NTB ) ¶ | - Alle fem kan bikke sperregrensa ¶
AA170824 De resterende ni er mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170824 Av de 17 mottakene som nå legges ned, er åtte av dem ordinære mottak .
AA170824 | Listhaug vil utfordre menneskerettighetene ved å øke bruken av lukkede mottak
AA170824 Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ), som vil utvide bruk av lukkede mottak .
AA170824 Derfor mener jeg det er på tide å sette foten ned og si at vi har lukkede mottak for dem som får avslag, sier Frp-statsråden.
AA170824 Allerede i begynnelsen av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak , i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
VG170822 - I dag starter integreringen når man får oppholdstillatelse, og mange lever altfor lenge i passivitet i mottak .
NL170822 Det er samtidig pekt på svakheter knyttet til smittevern, bemanning i mottak og noen alvorlige tilsynssaker.
VG170821 Derfor bør vi : ¶ * 1 Sette alle uten avklart identitet i lukket mottak , inntil identiteten er avklart.
VG170821 * 1 Alle som får avslag på asylsøknaden settes i lukkede mottak dersom de ikke reiser tilbake til sitt hjemland frivillig.
DB170821 Her et bilde av Hemsedal mottak .
VG170820 - Vi må identifisere et område i Libya som er stabilt nok og utvikle et mottak som møter internasjonale standarder, respekterer internasjonale lover for asyl og migrasjon.
DB170820 Her avbildet på et midlertidig mottak i Kroatia.
DB170818 Status i saken til enslige asylbarn som har forsvunnet fra norske mottak forteller oss at det er en klar sammenheng mellom saksbehandlingstider, begrensede midlertidige tillatelser og antall forsvinninger.
DB170818 Siden januar 2016 har over 253 enslige asylbarn forsvunnet fra norske mottak .
DB170818 Langt over halvparten forsvant fra EMA-mottak ( mottak for enslige mindreårige asylsøkere ) drevet av UDI.
DB170818 I tillegg til barna som har forsvunnet, sitter over 334 barn fortsatt på norske mottak med begrenset midlertidig tillatelse, som innebærer at de vil bli sendt ut av Norge på 18-årsdagen.
DB170818 Det er også slike mottak de aller fleste forsvinner fra.
DB170817 Helsetilsynet retter i sin rapport uvanlig krass kritikk mot UNN, og påpeker blant annet at ledelsen verken viser evne eller vilje til å lære av egne feil ( « Svikt i behandling og samhandling ved mottak av traumepasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF », saksnummer 2015/912.
DB170816 Men stortingsflertallet har ikke gitt barnevernet ansvaret for asylsøkere mellom 15 og 18 år, og lar barn sitte deprimerte og passiviserte på vent i norske mottak fram til de blir gamle nok til å sendes alene tilbake dit de flyktet fra.
AP170816 Jeg bor i Asker, rett i nærheten av et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170816 I dag sitter det mange mennesker på mottak i mange år uten å få den muligheten.
DB170815 ] Alle barn i mottak bør få gratis helsehjelp ».
DB170814 UDI sier det er en helhetsvurdering som ligger bak nedleggelsen av mottak - og at de har lagt ned mottak i både sentrale og mindre sentrale strøk.
DB170814 UDI sier det er en helhetsvurdering som ligger bak nedleggelsen av mottak - og at de har lagt ned mottak i både sentrale og mindre sentrale strøk.
DB170814 Jølster mottak stenges.
DB170814 Jeg er helt sikker på at vi ville ført den samme politikken i regjering som vi gjør i opposisjon, og da er to ting viktig : Å ha en god dialog med kommunene enten du oppretter eller legger ned mottak , og å faktisk gjøre politiske prioriteringer utover det som handler om pris, slik regjeringen nå gjemmer seg bak, sier Pedersen.
DB170814 Dette er viktigere enn distriktspolitikk, selv om jeg forstår det er vanskelig for kommuner som har gjort seg avhengig av å drive mottak , sier statsråden.
DB170814 - Jeg mener det er veldig betenkelig at man legger ned mottak som har vært drevet i lang, lang tid, og som er blitt hjørnesteinsbedrifter i kommunene det gjelder, som for eksempel både Grong og mottaket i Vadsø som nå legges ned er eksempler på, sier Pedersen.
DB170814 - Hvorfor kutter ikke UDI ut noen av mottakene de har med ettårsavtaler, i stedet for å kutte i et mottak som har drevet og fungert godt i nesten tjue år ?, spør han.
DA170814 Han forteller at kona og sønnen ( 4 år ) bor på et mottak i Etiopia, etter at de rømte fra Eritrea for fire år siden.
DA170814 Bereket Afeweri sin familie bor på et mottak i Etiopia.
DA170814 - I Oslo kommune har vi klare regler for mottak av gaver generelt, og for mottak av kunstgaver spesielt, sier Rina Mariann Hansen ( Ap ), Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, til Dagsavisen.
DA170814 - I Oslo kommune har vi klare regler for mottak av gaver generelt, og for mottak av kunstgaver spesielt, sier Rina Mariann Hansen ( Ap ), Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, til Dagsavisen.
DA170814 Han forteller at kona og sønnen ( 4 år ) bor på et mottak i Etiopia, etter at de rømte fra Eritrea for fire år siden.
DA170814 Bereket Afeweri sin familie bor på et mottak i Etiopia.
NL170809 Noen av flyktningene i Norge har bodd mer enn ti år i mottak .
NL170809 Disse har levd tilbaketrukket i mange år i mottak uten at lokalbefolkningen har vært klar over deres situasjon.
AP170809 Ifølge Forsvaret brukes de norske teltene til blant annet mottak og operasjoner av pasienter og tilrettelegging av « vandrende blodbank»-konseptet.
VG170808 Vang mottak
VG170808 Men et liv på mottak - et liv på vent - er ødeleggende.
VG170808 BOR PÅ MOTTAK : Meron Kidane ( 37 ) kom til Vang fra Etiopia sammen med to sønner for syv år siden.
VG170808 - Den norske modellen er en demokratisk ventil ¶ Mottak er bare første steg i en lang integreringsprosess.
VG170808 Mottak over hele landet bygges ned.
VG170807 SENDES TIL MOTTAK : De som kommer seg gjennom de tungt bevoktede grensene, sendes vanligvis til asylmottak.
VG170806 RAPPORTERER : UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak i juli i år.
VG170806 Færre på mottak
AP170806 Færre på mottak
AA170806 UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak i juli i år.
AA170806 Færre på mottak
AA170804 Men da må vi samtidig legge til rette for at folk som kommer til Norge får den norskopplæringen de trenger for å lære seg språk raskt, enten de er i mottak eller i lokalsamfunn, sier Støre.
AA170804 Karin Andersen mener at nøkkelen til å få flere ut i arbeid er å fjerne kontantstøtten og øke norskopplæringen i mottak .
AA170804 I 2015 ble antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak , kuttet fra 250 til 175.
VG170803 Silkemyke mottak , krempasninger med yttersida, presise flikker i blinde, kjappe vendinger på en ettøring, styrke som en okse og nærmest umulig å frata ballen.
DB170803 Det har ikke kommet færre asylsøkere til Norge siden 1990-tallet, og UDI har derfor lagt ned totalt 64 mottak hittil i år.
AA170803 Høsten 2015 kuttet regjeringen antall timer norskundervisning asylsøkere kan få på mottak fra 250 til 175, en del av omdisponeringen som ble gjort for å håndtere det store antallet asylsøkere som kom til landet.
DB170802 Dessuten er Evenes med sin beliggenhet en svært viktig base for mottak av allierte styrker, og må derfor videreføres, sier Ziolkowski til Dagbladet og legger til : ¶
DB170802 Noen av dem har sittet på mottak i flere år.
VG170801 Om EU bygger mottak i utlandet, må det kombineres med andre tiltak, særlig bistand i nærområdene, avtaler med de store migrantlandene og en effektiv returpolitikk i Europa ( og Afrika ).
DB170801 I januar i år ba EFTAs overvåkningsorgan ESA Norge om å følge opp dommen i EFTA-domstolen og sikre tilfredsstillende havneanlegg for mottak av avfall fra skip.
AP170730 En slik alarm utløses når en hardt skadet person er på vei inn og et team på mer enn ti personer skal stå klare i mottak .
AA170730 En slik alarm utløses når en hardt skadet person er på vei inn og et team på mer enn ti personer skal stå klare i mottak .
AP170729 Hun holder døren åpen for at det kan etableres mottak andre steder, men tror ikke det vil stoppe migrasjonsproblemene til de middelhavslandene.
AP170729 Den bølgen vil ikke bli stanset av denne typen mottak i for eksempel Libya.
DN170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB.
DA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB.
DA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun.
AA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170727 ) i mottak , mens Anders Mol ( t.v. ) venter på neste trekk i CEV Master i Ljubljana.
DB170723 ¶ MOTTAK : 700 barn er født på norske mottak siden 2015.
DB170723 | Har funnet smeltet atomdrivstoff i Fukushima-reaktor ¶ ¶ MOTTAK : 700 barn er født på norske mottak siden 2015.
DB170723 Snittiden på mottak for nyfødte siden 2015 er 279 dager.
DB170723 På sentraliserte mottak bor man trangt, hverdagen er preget av isolasjon og passivitet.
DB170723 Her et bilde tatt inne på Veumalléen mottak i Fredrikstad.
DB170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
DA170723 Snittiden på mottak for nyfødte siden 2015 er 279 dager.
DA170723 På sentraliserte mottak bor man trangt, hverdagen er preget av isolasjon og passivitet.
DA170723 - Livet på mottak er krevende, og de minste barna er særlig sårbare, advarer Redd Barna.
DA170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
DA170723 Snittiden på mottak for nyfødte siden 2015 er 279 dager.
DA170723 På sentraliserte mottak bor man trangt, hverdagen er preget av isolasjon og passivitet.
DA170723 - Livet på mottak er krevende, og de minste barna er særlig sårbare, advarer Redd Barna.
DA170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
DB170719 I Sør-Korea finnes det flere mottak som jobber med å ta vare på nordkoreanske flyktninger.
DN170718 Det er satt opp midlertidige mottak hvor folk kan sove og få mat, men flere av byene er bekymret for at de ikke har kapasitet til å ta imot alle sammen.
DB170718 Det er satt opp midlertidige mottak hvor folk kan sove og få mat, men flere av byene er bekymret for at de ikke har kapasitet til å ta imot alle sammen.
DA170716 I arbeidet med flyktningtrilogien som begynte med « Le Havre », leste han alt han kom over om flyktningkrisen og besøkte mottak og myndigheter.
VG170708 Dette bildet viser enslige mindreårige som spiller fotball ved et mottak i Nordland. ss ¶
VG170707 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak .
VG170707 - Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, vil nedleggelsen av mottak fortsetter utover høsten, sier Forfang.
VG170707 - Hvis ankomstene fortsetter å være så lave som de er nå, bygges kapasiteten ganske kraftig ned på mottak og bemanning, og det gjør at beredskapen utfordres en god del.
VG170707 Over 180 enslige mindreårige med midlertidige tillatelser skal nå flyttes fra mottak og ut i en kommune.
VG170707 - Når du bor på mottak , lever du ofte i en usikker situasjon fordi din oppholdsstatus er uavklart, og det skaper usikkerhet.
DB170707 Er det mye unger, og det tilbys nærkontakt med dem, er det høyst sannsynlig ikke et etisk mottak for dyr.
DB170707 En annen ting som også kan vurderes er såkalte sanctuaries, mottak for dyr som har hatt det ille, hvor du kan være med på å støtte disse dyrene.
DB170707 Ekte mottak vil ikke avle opp dyr, og det vil derfor normalt ikke være dyreunger der, med noen få unntak av forlatte dyreunger eller liknende.
DB170707 ¶ NEDGANG : UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak , og gir et bilde av hva som har skjedd etter de store asylankomstene i 2015.
DA170707 De fleste av disse er allerede bosatt, mens 13 prosent fortsatt bor i mottak .
AA170707 UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak , og gir et bilde av hva som har skjedd etter de store asylankomstene i 2015.
AA170707 Til høsten legges ytterligere 41 mottak ned, slik at kapasiteten er nede på 8700 plasser, mot 29 000 for i underkant av et år siden.
AA170707 Mottak har blitt lagt ned jevnt og trutt, og per i dag bor 8700 asylsøkere på rundt 112 mottak .
AA170707 De fleste av disse er allerede bosatt, mens 13 prosent fortsatt bor i mottak .
AA170707 Mottak har blitt lagt ned jevnt og trutt, og per i dag bor 8700 asylsøkere på rundt 112 mottak.
AA170707 De fleste av disse er allerede bosatt, mens 13 prosent fortsatt bor i mottak .
DB170705 - Touch, pasning, mottak , finte og skudd, det er det grunnleggende som går igjen hele tiden.
VG170704 Etter at andelen som fikk midlertidig opphold skjøt fart fra høsten i fjor, så UDI en betydelig forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak .
VG170704 - Vi opplever at situasjonen i mottakene for enslige mindreårige har roet seg de siste månedene, men vi ser fortsatt utfordringer på grunn av lang botid, flere tidsbegrensede tillatelser og flyttinger i forbindelse med nedleggelser av mottak , sier fagsjef Edle Grønningsæter Pallum i UDI til VG.
FV170703 To av av de afghanske ungdommene som forsvant fra mottak på Sørlandet, er Asad og Nasim, som Fædrelandsvennen møtte igjen i Paris i juni.
FV170703 | 52 ungdommer har rømt fra regionen ¶ 52 unge gutter har rømt fra mottak i region sør siden i fjor vinter.
DB170703 Hun bor på mottak .
AP170702 Omsorgen barn i mottak får er mye dårligere enn den andre barn i Norge får, skriver Jakob Semb Aasmundsen ( 21 ).
AP170702 Omsorgen barn i mottak får er mye dårligere enn den andre barn i Norge får, skriver Jakob Semb Aasmundsen ( 21 ).
BT170701 Vet du hvordan vi bor på mottak ?
BT170701 På et mottak bor vi 20 til 30 eller 40 ungdommer, og det er flere ansatte.
BT170701 I dag skal jeg fortelle hvordan barn på flukt bor på mottak .
BT170701 MOTTAK : I 2014 kom det inn fem barn med mistanke om påført hodeskade på Haukeland.
AP170701 - Konsekvensene av at dette løftet ikke er blitt gjennomført er at vi er blitt forledet, og at noen sitter på et mottak i for eksempel Kirkenes, langt unna et inkluderende miljø slik som vi har i Oslo, sier Tokheim.
VG170629 Gjennom å ha mottak i utlandet kan man effektivt behandle søknader.
DB170628 Siden i fjor høst har vi vært vitne til en dramatisk forverring i situasjonen for enslige mindreårige som bor på mottak .
DB170628 ¶ ASYLSØKERE I NORGE : I Norge har 396 etiopiere sittet i snitt ca ti år på norske mottak .
DB170628 Samson kan ikke reise hjem til Etiopia, han kan ikke fortsette å bo på Svolvær mottak .
DB170628 I Norge har 396 etiopiere sittet i snitt ca ti år på norske mottak .
SA170626 Bare i 2016 forsvant 182 enslige, mindreårige asylsøkere fra norske mottak .
BT170626 Mottak av kvoteflyktninger gjennom FN-systemet kommer i tillegg.
AA170626 Over 30 av dem kommer fra mottak i Midt-Norge.
DN170624 For det første er den fulldigital, og gir deg støyfri DAB+ mottak .
AP170624 Mottak av landstrøm gjør at skip ikke trenger å stå på tomgang i kaien, og dermed reduserer utslippene av blant annet CO₂.
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak .
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak .
AP170624 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak .
VG170623 - Det er helt greit å sette opp mottak i utlandet for de som ikke kommer seg til Norge, men vi er forpliktet til å la asylsøkere som kommer hit legge frem saken sin til behandling.
NL170623 Det baserer vi på at 2/3 av Norges befolkning, over 3 millioner potensielle radiolyttere, nå bor i området uten mulighet for mottak av NRKs kanaler på FM.
DN170623 Frp-leder Siv Jensen tar til orde for å stoppe all asylinnvandring til Norge ved å etablere mottak i utlandet.
DB170623 - Det første er å stoppe asylinnvandringen til Norge og opprette egne mottak i utlandet, samt å intensivere tvangsreturer.
DB170623 Tidligere har Frp også gått inn for at asylsøkere skal settes på lukkede mottak fram til deres oppholdssituasjon er avklart.
DA170623 Alt avfall skal leveres til egne mottak .
AP170623 PARIS ( Adresseavisen ) : 151 enslige mindreårige asylsøkere har forlatt norske mottak de første fem månedene i år.
AP170623 Mohammad, Zulfeqar, Wale, Mohammed og Izat har alle vært på mottak enten i Bodø eller Fauske.
BT170621 Guthus i Medietilsynet sier at digitalradioskiftet så langt gått etter planen, men legger til at det fortsatt er behov for informasjon og veiledning til publikum, spesielt knyttet til dekning og mottak i bil.
AA170621 Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170621 Norske myndigheter må gjøre mer for å forhindre at asylbarn forsvinner fra mottak , heter det i en rapport fra Europarådets ekspertgruppe om tiltak mot menneskehandel ( GRETA ) som offentliggjøres onsdag. 182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige i fjor, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) Hittil i år har 143 barn forsvunnet, meldte
AA170621 Gruppen er kritisk til at asylbarn mellom 15 og 18 år bor i mottak drevet av Utlendingsdirektoratet ( UDI ), mens de som er under 15 tas hånd om av barnevernet.
AA170621 182 asylsøkere forsvant fra mottak for mindreårige i fjor, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet ( UDI ) Hittil i år har 143 barn forsvunnet, meldte NRK i mai.
VG170620 I 2015 fikk Litauen, Latvia, Estland og Polen egne NATO-staber for å forberede mottak av NATO-styrker i tilfelle det ble nødvendig.
VG170619 De må kvittere for mottak av innstillingen som leveres i lukket konvolutt og er nummerert.
VG170619 - Det vil være behov for sikringsoperasjoner i store deler av landet, blant annet for å sikre mottak av allierte styrker.
VG170615 To dager etter ankomst i nytt mottak får han overlevert en konvolutt hvor han får beskjed om at han er innvilget midlertidig opphold med utsendelse ved 18 år, altså det UDI mener er om elleve måneder.
VG170615 Gode mottak legges ned, dårlige mottak består.
VG170615 Gode mottak legges ned, dårlige mottak består.
VG170615 Gjerne etter nesten to år på vent i et norsk mottak .
VG170615 Barnevernet kobles på, og hjelper med å flytte en stadig mer deprimert Farhad til et nytt mottak .
DB170615 Sammen med KrF og Venstre har regjeringen satt bistanden til en prosent av BNP, men noe av bistandspengene har gått til mottak av asylsøkere her i landet.
DB170615 Regjeringen har fått gjennomslag for konseptet « hjelpe flyktningene der de er » isteden for mottak av stort antall asylsøkere..
BT170615 Brannen var i hotellet Lune Huler, som skulle benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere.
AP170614 Asylstrømmen har stoppet opp : Legger ned 16 mottak
DB170613 I Norge krenkes rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere krenkes ved at barn på mottak får dårligere omsorg enn andre barn underlagt statens omsorg.
AA170613 Longva skal lede Luftforsvarets overordnet prosess for mottak av flyene, men detaljene legges lokalt på flystasjonen.
SA170610 Men det er ikke det som jeg mener er det viktigste, for analyserer du kampene Ola har spilt i det siste, er det utrolig mange gode bevegelser, kryssløp, orientering inni boksen, mottak feilvendt i oppbyggende spill og entusiasme som smitter videre på lagkompiser som gjør det nesten vakkert å se på.
AP170610 Men det er ikke det som jeg mener er det viktigste, for analyserer du kampene Ola har spilt i det siste, er det utrolig mange gode bevegelser, kryssløp, orientering inni boksen, mottak feilvendt i oppbyggende spill og entusiasme som smitter videre på lagkompiser som gjør det nesten vakkert å se på.
SA170607 I rapporten « Lengeværende i mottak » fra 2003 anbefalte UDI at en spesiell gruppe skulle få amnesti : « Dette begrunnes i at situasjonen de facto er slik at oppholdstillatelse bør gis.
VG170606 - Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år.
SA170603 Aron Sigurdarson spilte fri Mikael Norø Ingebrigtsen, som satte ballen i nettet etter et utsøkt mottak .
AP170603 Aron Sigurdarson spilte fri Mikael Norø Ingebrigtsen, som satte ballen i nettet etter et utsøkt mottak .
DB170602 Grov korrupsjon har en øvre strafferamme på ti års fengsel, og Spesialenheten prosederte på at Jensens påståtte mottak av penger og andre fordeler fra Cappelen bør gi ham en dom på åtte års fengsel.
DB170602 Forsvinninger fra norske mottak har økt dramatisk : bare de tre første månedene i år har 113 unge afghanske gutter forsvunnet fra mottakene.
VG170601 Han bodde på Evenskjer mottak for mindreårige flyktninger, men rømte fra mottaket da det ble lagt ned.
AA170601 Vi har ofte mange unnskyldninger for å redusere mottak av flyktninger og asylsøkere i vårt fredelige Norge.
AP170531 De syv hadde bodd et år på mottak i Lillesand da seks av dem ble pågrepet og sendt til Trandum.
AA170531 En rekke sentrale offiserer og tillitsvalgte i Heimevernet har tidligere fortalt Adresseavisen at de frykter at nedleggelsen av Heimevernet vil gå ut over sikkerheten rundt Kampflybasen Ørland flystasjon og Muligheten til å sikre mottak av allierte tropper og materiell i en eventuell krigssituasjon.
AA170531 I løpet av de fire første månedene forsvant 32 barn bare fra mottak i Midt-Norge.
AA170531 Hittil i år har 143 enslige mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak .
SA170530 Vi sjekker alle plantene om morgenen og ved mottak av varer.
FV170530 - De fire sakene handler om mottak og deling av overgrepsbilder og seksualiserende chat.
BT170530 Vi sjekker alle plantene om morgenen og ved mottak av varer.
AP170530 Vi sjekker alle plantene om morgenen og ved mottak av varer.
SA170529 Belastningene øker også når et mottak legges ned og beboerne må flytte, gjerne langt av gårde til et sted der de ikke kjenner noen.
AP170529 Statsråd Sylvi Listhaug, som nå er i mammaperm, besøkte i fjor Sanas mottak i Drammen.
AP170529 Siden år 2000 har Folkehjelpen opprettet 27 asylmottak og blitt tvunget til å stenge 23 mottak .
AP170529 Når Oslo-mottaket stenger til høsten, sitter organisasjonen igjen med tre mottak .
AP170529 Nå teller stiftelsen på knappene etter at de har gått fra 13 til 3 mottak .
AP170529 Fra 27 til 3 mottak
AP170529 Det var dramatisk da vi i fjor måtte legge åtte mottak .
AP170529 Det er leit at ansatte mister jobben og at mottak må stenge.
AP170529 Den andre ideelle mottaksoperatøren, Sana, hadde 16 mottak .
AP170529 Da ytterligere to mottak mistet kontrakt i forrige måned, tok de strømmen på respiratoren, sier han.
AP170529 Asylstrømmen har stoppet opp : Legger ned 16 mottak
AP170529 - I valget om hvilke mottak som stenges, er det mest pris vi legger mest vekt på.
AP170529 mottak , sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.
AP170525 | Asylstrømmen har stoppet opp - legger ned 16 mottak
AP170525 Vennesla mottak ( 200 plasser ) ¶
AP170525 Oscarsgate mottak i Vadsø må stenge i løpet av sommeren.
AP170525 Ordinære mottak : ¶
AP170525 Lunner, Steinkjer, Fosnavåg i Herøy, Hegratunet i Stjørdal, Ballangen mottak, Lødingen mottak, Målselv statlige mottak , Hausvik i Lyngdal, Kristiansand og Lista i Farsund kommune. 38 prosent nedgang ¶
AP170525 Lunner, Steinkjer, Fosnavåg i Herøy, Hegratunet i Stjørdal, Ballangen mottak, Lødingen mottak , Målselv statlige mottak, Hausvik i Lyngdal, Kristiansand og Lista i Farsund kommune. 38 prosent nedgang ¶
AP170525 Lunner, Steinkjer, Fosnavåg i Herøy, Hegratunet i Stjørdal, Ballangen mottak , Lødingen mottak, Målselv statlige mottak, Hausvik i Lyngdal, Kristiansand og Lista i Farsund kommune. 38 prosent nedgang ¶
AP170525 I tillegg til mottak som stenger etter oppsigelse, dropper UDI også å fornye kontrakter.
AP170525 I mange mottak har det vært en del uro siden i fjor høst.
AP170525 Høyanger ( 150 plasser ) ¶ Mottak for enslige mindreårige asylsøkere : ¶
AP170525 Gjennom flere oppsigelsesrunder har UDI så langt i år kvittet seg med over 6000 asylsengeplasser i nærmere 60 mottak landet rundt.
AP170525 Gjennom flere oppsigelsesrunder har UDI så langt i år kvittet seg med over 5500 asylsengeplasser i nærmere 60 mottak landet rundt.
AP170525 FOTO : Oscarsgate Mottak
AP170525 De siste dagene har ansatte og beboere ved seks ordinære asylmottak og ti mottak for enslige mindreårige blitt informert.
AP170525 - Vi har nå valgt å si opp avtalene med ytterligere ti mottak for enslige mindreårige.
FV170524 Her i Dronningens gate har det vært mottak for enslige mindreårige i litt over et år.
AA170524 Årsaken til at mottak nå må stenge dørene er at det kommer færre asylsøkere til Norge, samt at flere er blitt bosatt i kommunene.
AA170524 UDI opplyser på sine nettsider at det har vært en del uro i mange mottak for enslige mindreårige siden i fjor høst.
AA170524 Totalt er det ti mottak for enslige mindreårige som legges ned i hele landet.
AA170524 Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 9 500 i midten av mai i år.
AA170524 Det gjør også mottak for enslige mindreårige på Hegratunet i Stjørdal og i Steinkjer.
AA170524 Det er ett av totalt seks ordinære mottak i landet som mister kontrakt med UDI.
AA170524 : UDI legger ned elleve mottak for mindreårige ¶
AA170524 - Vi ønsker å flytte beboerne til nye mottak før skolen starter til høsten, sier Berit Tyldum, assisterende regiondirektør i UDI Midt Norge til Adresseavisen.
AA170524 - Vi er lei oss men forstår også at antall mottak må reduseres på grunn av at det kommer få asylsøkere til Norge om dagen, skriver Marianne Solberg, mottaksleder ved Hegratunet.
AA170524 - Alle mottakene som nå legges ned er veldig gode mottak .
VG170523 Holden viser til et avtalt mottak og møteplass 16. desember 2013.
NL170523 | UDI legger ned mottak - flere mister jobben ¶
AP170522 Som en kjent antropolog sa det under den akutte flyktningkrisen i fjor : « Det er ikke De som sitter strandet i overfylte mottak på Lampedusa, det er Vi ».
AP170522 Som en kjent antropolog sa det under den akutte flyktningkrisen i fjor : « Det er ikke De som sitter strandet i overfylte mottak på Lampedusa, det er Vi ».
AP170519 Samtidig har andelen kommersielle mottak gått fra 12 prosent til over 70 prosent.
AP170519 SV la denne uken frem forslag for å gjøre det enklere for ideelle og kommuner å drive mottak .
AP170519 Private står for over 70 prosent av landets mottak , og stadig færre asylmottak driftes av ideelle organisasjoner.
AP170519 Norsk Folkehjelp driver nå kun fire mottak i landet.
AP170519 | - Kommersielle skviser ut ideelle i drift av mottak
DB170517 Natt til onsdag brøt det også ut brann i en lenestol i tredje etasje på et mottak i Hultsfred.
DB170517 Den tredje brannen var i et mottak i Borrby.
DA170517 Natt til onsdag brøt det også ut brann i en lenestol i tredje etasje på et mottak i Hultsfred.
DA170517 Den tredje brannen var i et mottak i Borrby.
AP170517 Natt til onsdag brøt det også ut brann i en lenestol i tredje etasje på et mottak i Hultsfred.
AP170517 Den tredje brannen var i et mottak i Borrby.
AA170517 Natt til onsdag brøt det også ut brann i en lenestol i tredje etasje på et mottak i Hultsfred.
AA170517 Den tredje brannen var i et mottak i Borrby.
SA170513 Occeans merkelige mottak sendte Riski i perfekt posisjon.
DB170513 Occeans merkelige mottak sendte Riski i perfekt posisjon.
AP170513 Occeans merkelige mottak sendte Riski i perfekt posisjon.
VG170511 Å skape en mer normalisert tilværelse i mottak vil gi langt bedre forutsetninger for integrering.
VG170511 Å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter i mottak er et tiltak med stor integreringsgevinst og lave kostnader.
VG170511 Satsene for hvor mye en asylsøker som bor i mottak har å leve for, er kuttet tre år på rad og ligger langt under satsene for sosial nødhjelp.
VG170511 En barnefamilie i mottak kan eksempelvis ha 55 kroner dagen per person.
VG170511 Derfor må språkopplæringen i mottak styrkes, også for dem som ikke har fått svar på asylsøknaden.
VG170511 Bedre levekår i mottak
VG170511 Barnehage til alle barn i mottak
DN170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak , midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
DB170511 jett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak som skal bedre psykisk helse hos dem som sitter på mottak .
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak .
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
DB170511 Satsingen vil bidra til å bygge opp kompetansen i mottak og i kommunene om å fremme helse og livskvalitet hos krise- og traumeutsatte barn. 6.
DB170511 Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, både i omsorgssentre og i mottak , sier Solveig Horne.
DB170511 Regjeringen vil øke det finansielle handlingsrommet til UDI for å bedre oppfølgingen av enslige mindreårige i mottak .
DB170511 Regjeringen foreslår at Folkehelseinstituttet tildeles midler til å implementere og evaluere en manualbasert kognitiv metode for å redusere traumerelaterte psykiske plager hos enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og mottak .
DB170511 I tillegg frigjør regjeringen midler som kan brukes til å utsette avvikling av enkelte mottak slik at mindreårige asylsøkere skal måtte flytte mindre rundt i Norge.
DB170511 Dette vil kunne bidra til å redusere antall enslige, mindreårige asylsøkere i mottak og omsorgssentre. 3.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 Det kan brukes til å øke bemanningstettheten i mottak for enslige mindreårige, utsette avvikling av enkelte mottak for enslige mindreårige for å redusere flyttinger, eller å styrke rådgivningstjenesten rundt ungdommene.
DB170511 Blant tiltakene som regjeringen finner penger til er flere psykologer i kommuner med asylmottak, midler til redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere oppfølging av den enkelte asylsøker i mottak .
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak .
DB170511 Blant tiltakene er flere psykologer og mindre flytting fra mottak til mottak.
BT170511 Dette betyr flere psykologer, mindre flytting mellom mottak og midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak , midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
AA170511 Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak , midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.
DB170506 Men Migrationsverket i Sverige brukte i fjor 73 milliarder kroner på bare mottak , mer enn forsvaret og politiet tilsammen, og måtte kutte i bistandsbudsjettet.
AA170506 | Listhaug vil ha flere asylsøkere i lukkede mottak
AA170506 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) vil utvide bruken av lukkede mottak dersom regjeringen får forsette etter valget.
AA170506 I første omgang er det to grupper Listhaug i større grad ønsker å internere på lukkede mottak : Dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
AA170506 - Vi ønsker å utvide bruken av lukkede mottak .
SA170505 Det som var Norges største mottak for asylsøkere, planlegges revet for å gi plass til et stort, nytt boligprosjekt.
DA170505 Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.
DA170505 I ett år var Forusbeen 35 landets største mottak for asylsøkere.
VG170504 Årsaken var at Turnbull ønsket å få bekreftet avtalen om at USA skal ta imot 1250 asylsøkere som bor i australske mottak på avsidesliggende øyer i Stillehavet.
BT170429 Over 90 barn har forsvunnet fra våre mottak bare i januar og februar...
BT170429 Meldingene er klare fra flere mottak : Den dagen det blir gitt midlertidig opphold med fare for å bli sendt ut på 18-årsdagen, skjer det en forverring i den psykiske helsen.
AP170429 KrF ønsker innført en bemanningsnorm på mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170429 Bemanningsnorm på mottak .
AA170429 Værnes er også sentral i mottak av allierte styrker og materiell i tilfelle krise.
DB170428 Dermed fortsetter traumatiserte enslige mindreårige å bo på mottak sammen med voksne.
DB170427 Stadig settes nye rekorder på de mest forbløffende felt, fra eldste hulemaleri til ( 40 800 år gammelt ) til dyreste bok ( « Bay Psalm Book » fra 1640, solgt for 109 millioner kroner ), fra « raskeste kast og mottak av motorsag i fart » ( to australiere kastet den til hverandre på fire meters avstand ) til verdens dyreste pølse med brød ( 1300 kroner ).
DB170427 Stadig settes nye rekorder på de mest forbløffende felt, fra eldste hulemaleri til ( 40 800 år gammelt ) til dyreste bok ( « Bay Psalm Book » fra 1640, solgt for 109 millioner kroner ), fra « raskeste kast og mottak av motorsag i fart » ( to australiere kastet den til hverandre på fire meters avstand ) til verdens dyreste pølse med brød ( 1300 kroner ).
VG170424 Partiene er lovpålagt å rapportere alle valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak .
VG170423 Mike Pence lovet også at avtalen om at USA skal ta imot 1250 australske asylsøkere som bor i australske mottak på avsidesliggende øyer i Stillehavet fortsatt står ved lag.
DB170423 « Av alle utreisepliktige som forlot mottak uten å oppgi ny adresse i perioden januar 2012 - mars 2017, hadde 41 prosent ukjent oppholdssted per 31.3.2017, mens omtrent halvparten har forlatt Norge - det vil si at de enten er blitt returnert med tvang, har reist med assistert retur eller har kommet til et annet Dublinland.
DB170423 Ifølge Aftenposten fikk 5445 asylsøkere avslag på søknaden sin i fjor, og totalt 5482 personer forsvant fra norske mottak i 2016.
DB170423 mars i år er derfor 1216 personer som forlot mottak i 2016, oppført med ukjent oppholdssted.
SA170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.
DN170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring for de enslige asylsøkerne.
DB170422 Mindreårige på flukt må ivaretas bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene.
DB170422 Mindreårige på flukt må ivaretas bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene.
DA170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.
AA170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.
AA170422 Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170421 - Vi har fått flere rapporter og folk som jobber i mottak som sier at det er en alvorlig situasjon for mange barn.
VG170421 - Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet, sier Sandberg til VG.
VG170421 * Flyttinger mellom mottak .
VG170421 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170421 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170421 Bakgrunnen for den sterke asyldebatten er krisen på mottak for enslige mindreårige nå, med økt uro, angst og selvskading.
VG170421 Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.
VG170421 * Flyttinger mellom mottak .
SA170421 Ugo mottak umiddelbar førstehjelp etter å ha falt om som følge av en hjertestans på treningsanlegget torsdag.
FV170421 FOTO : Hollerud, Lars ¶ | Mottak legges ned - 125 asylsøkere kan bli flyttet ¶
FV170421 Ugo mottak umiddelbar førstehjelp etter å ha falt om som følge av en hjertestans på treningsanlegget torsdag.
DB170421 Joner mener at enslige ungdommer må ut av vanlige mottak .
DA170421 Aldri før har så mange asylsøkere forsvunnet fra norske mottak , ifølge NOAS.
DA170421 UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant ungdommer som sitter i mottak , samt at mange ungdommer stikker av.
DA170421 - Kritiserte oppfølging i mottak
DA170421 Aldri før har så mange asylsøkere forsvunnet fra norske mottak , ifølge NOAS.
BT170421 Ugo mottak umiddelbar førstehjelp etter å ha falt om som følge av en hjertestans på treningsanlegget torsdag.
AP170421 Ugo mottak umiddelbar førstehjelp etter å ha falt om som følge av en hjertestans på treningsanlegget torsdag.
AA170421 UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant ungdommer som sitter i mottak , samt at mange ungdommer stikker av.
VG170420 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170420 Siden har antallet enslige mindreårige som har fått midlertidige tillatelser skutt i været, og det sitter i dag 334 asylbarn i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170420 Krisen i mottak for enslige mindreårige er en av sakene hvor partiledelsen i Ap møter motstand fra grasrota.
VG170420 Bakgrunn : Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak
VG170420 Ap har innrømmet at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak nå, men ledelsen har stått knallhardt på at det ikke er aktuelt å snu og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.
VG170420 * Flyttinger mellom mottak .
DA170420 Uro, forsvinninger og problemer for unge asylsøkere som sitter i norske mottak , er bakgrunnen for engasjementet på Ap-grasrota.
DA170420 UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant asylbarn som sitter i mottak .
DA170420 Uro, forsvinninger og problemer for unge asylsøkere som sitter i norske mottak , er bakgrunnen for engasjementet på Ap-grasrota.
DA170420 UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant asylbarn som sitter i mottak .
AA170420 | UDI legger ned elleve mottak for mindreårige ¶
AA170420 Tre av mottakene som legges ned, ligger i Nordland, to i Troms, to i Vest-Agder, mens Buskerud, Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder alle har ett mottak som blir borte.
AA170420 Når vi nå sier opp avtalen med elleve mottak , vil flyttingen kunne skje i løpet av sommerferien, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.
AA170420 I tillegg blir avtalene med seks ordinære mottak med 1.030 plasser, sagt opp.
AA170420 I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år.
AA170420 Det er nesten ti år siden det var så få asylsøkere på mottak her i landet.
BT170418 Gjennom filmen « De Andre », regissert av Margreth Olin, følger vi livene deres med begrensede oppholdstillatelser på Salhus mottak .
AA170418 Han legger til at mange kan oppleve godt DAB-mottak i bynære strøk der signalene er ekstra sterke, og tilsvarende dårligere mottak i mindre sentrale strøk.
AA170418 Dersom antenne-installasjonen er feil gir det dårligere mottak .
DB170417 Arbeidstaker har en medvirkning- og opplysningsplikt etter folketrygdloven som må overholdes for å sørge for at vilkårene for mottak av sykepenger til enhver tid er oppfylt.
SA170415 Horani mener langvarig opphold i mottak forhindrer integrering.-Jeg vil dra hjem til Syria en dag uten å føle at jeg har kastet vekk 5-6 år på ingenting, sa studenten som er en del av Student At Risk-programmet til UiS.
DB170414 Samtidig fikk 5445 asylsøkere avsag på søknaden sin i fjor, og totalt 5482 personer forsvant fra norske mottak i 2016, ifølge Aftenposten.
DB170414 Det kan her være snakk om studenter, asylsøkere som har stukket av fra mottak eller EØS-borgere som ikke er registrert, ifølge Politiforum.
DA170414 UDI har derimot tall på hvor mange med utreiseplikt som har forlatt norske mottak uten å oppgi ny adresse.
DA170414 Hver måned forlater 100 asylsøkere med utreiseplikt mottak uten å oppgi en ny adresse.
AP170414 UDI har derimot tall på hvor mange med utreiseplikt som har forlatt norske mottak uten å oppgi ny adresse.
AP170414 Hver måned forlater 100 asylsøkere med utreiseplikt mottak uten å oppgi en ny adresse.
AA170414 UDI har derimot tall på hvor mange med utreiseplikt som har forlatt norske mottak uten å oppgi ny adresse.
AA170414 Hver måned forlater 100 asylsøkere med utreiseplikt mottak uten å oppgi en ny adresse.
DN170413 01.12.2015 Drevsjø, Norge Avskjed - en familie på Drevsjø har fått beskjed om å pakke sakene sine og flytte til et annet mottak i Oslo.
VG170412 Lukkede mottak slik enkelte tar til orde for er ikke en god løsning.
DB170412 ¶ FLYKTNINGEMOTTAK : Flyktninger bilr først bosatt på mottak , som her på Torshov transittmottak, før de blir bosatt i kommunene.
AP170412 Men den ble stoppet av politiet, som satte jenta i et mottak for enslige mindreårige før hun ble sendt tilbake.
VG170410 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170410 Nå sitter det 334 enslige mindreårige i norske mottak som må ut så snart de fyller 18 år.
VG170410 MIDLERTIDIG OPPHOLD : Det er nå 1080 enslige mindreårige i norske mottak . 334 av dem må ut av Norge når de fyller 18 år.
VG170410 Ap innrømmer at de har et ansvar for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak .
VG170410 * Flyttinger mellom mottak .
AA170410 Oppfeid sand, grus og skitt blir behandlet som spesialavfall og levert til et mottak i Trondheim.
VG170407 VENTER I MOTTAK : Antallet som får midlertidig opphold - enten i påvente av ID-papirer eller fordi de må ut når de fyller 18 år - har økt dramatisk siden høsten i fjor.
VG170407 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170407 Men Per Sandberg ( Frp ) varsler tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak .
VG170407 Etter alle de bekymringsmeldingene vi får fra verger, mottak og UDI, må vi selvfølgelig vurdere om vi skal sette ett rammeverk for om vi skal sette noen standarder for hvilket tilbud mottakene faktisk - etter lov - skal oppfylle, sier Stein Erik Lauvås ( Ap ) til VG.
VG170407 Det siste drøye halvåret har UDI sett en forverring i tilstanden til ungdommene, og mottak melder om økt selvskading, angst, uro og usikkerhet.
VG170407 Det er ingen grunn til å gi disse unge mottakene enda et år ekstra i mottak .
VG170407 * Flyttinger mellom mottak .
AA170407 Regjeringen har så langt sagt nei til kravene, men vikarierende innvandringsminister Per Sandberg ( Frp ) varslet nylig tiltak for å bedre situasjonen for enslige mindreårige i mottak . ( ©NTB ) ¶
AA170407 - Det er ingen grunn til å gi disse unge enda et år ekstra i mottak , det fremmer ikke integreringen, for å si det mildt, sier Aps innvandringspolitisk talsmann, Stein Erik Lauvås.
DB170405 Asylsøkere venter på mottak alt for lenge, mens regjeringen i fjor foreslo å kutte en rekke midlertidige stillinger i UDI.
AA170405 Høyre og Frp tilbød Venstre raskere bosetting av asylbarn på mottak i bytte mot at sistnevnte trekker støtten til forslaget partiet var med på å legge fram i januar, ifølge VG.
VG170404 Vi jobber med flere mulige løp for tiltak og løsninger for å bedre situasjonen i mottak .
VG170404 UT MOT REGJERINGEN : Barneombud Anne Lindboe mener fortsatt at Per Sandberg ikke tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor.
VG170404 UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand.
VG170404 * Flyttinger mellom mottak .
DB170404 Før helga skrev VG nemlig at partiet har blitt tilbudt en avtale om at asylbarn som bor på mottak skal bosettes raskere, mot at de trekker sin støtte til endringsforslaget fra Ap, Sp, SV, KrF og Venstre.
AA170404 Rapporten viser at en del av de unge asylsøkerne ikke takler langtidsopphold på mottak så bra.
AA170404 Rapporten viser at det er viktig med et høyt og godt aktivitetstilbud i mottak .
AA170404 - Vi finner det kanskje litt overraskende, at når flyktninger først er bosatt i en kommune, så er det ikke noen stor forskjell på integreringstempoet på de flyktningene som har sittet lang tid i mottak og de som har sittet kort tid i mottak , sier forskningssjef Anne Britt Djuve i forskningsstiftelsen Fafo til NRK.
AA170404 - Vi finner det kanskje litt overraskende, at når flyktninger først er bosatt i en kommune, så er det ikke noen stor forskjell på integreringstempoet på de flyktningene som har sittet lang tid i mottak og de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i forskningsstiftelsen Fafo til NRK.
AA170404 - Vi er glad for at rapporten viser at lang botid i mottak ikke trenger å være negativt for integreringen i Norge på sikt.
DB170403 « Når barneombud, verger, og ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er det ikke en situasjon Ap kan ignorere.
DB170403 Ventetiden på mottak oppleves ofte som svært belastende, og det kan være store forskjeller i hvor lenge asylsøkerne må vente på avklaring om både opphold og bosetting.
DB170403 Ventetiden på mottak bør ned, og det er de yngste og de med traumer og helseutfordringer som bør prioriteres.
DB170403 Selv om enden er god, er ikke allting godt for asylsøkere på norske mottak .
DB170403 I tider med høye ankomster kan man forstå at vi trenger kollektive mottak, men ved relativt lave ankomster så bør vi heller plassere flest mulig på desentraliserte mottak , spesielt de med gode utsikter for å få opphold.
DB170403 I tider med høye ankomster kan man forstå at vi trenger kollektive mottak , men ved relativt lave ankomster så bør vi heller plassere flest mulig på desentraliserte mottak, spesielt de med gode utsikter for å få opphold.
DB170403 I gjennomsnitt bor flyktninger 625 dager i mottak , hvorav en tredjedel av dagene er i påvente av bosetting.
DB170403 Flere bør over i desentraliserte mottak, altså at man blir innkvartert i normale boliger/leiligheter ute i kommunene og ikke i kollektive mottak .
DB170403 Flere bør over i desentraliserte mottak , altså at man blir innkvartert i normale boliger/leiligheter ute i kommunene og ikke i kollektive mottak.
DB170403 En tredjedel av disse er folk med innvilget oppholdstillatelse, men som bor på mottak i påvente av bosetting.
DB170403 De som er på mottak lenge, øker ferdighetene i både norsk og samfunnskunnskap, de kommer bedre forberedt til arbeidslivet og utdanning når de får innvilget opphold, det sosiale nettverket vokser, og de lærer det norske byråkratiet å kjenne.
DB170403 Blant ungdom mellom 16 og 20 år, finner Fafo en « signifikant lavere overgang til arbeid og utdanning for de som har vært lenge i mottak ».
DA170403 - Når barneombud, verger, ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er ikke det en situasjon Ap kan ignorere.
AA170403 - Når barneombud, verger, ansatte på mottak slår alarm om ungdom uten livsvilje, om selvmordsforsøk og rømninger, er ikke det en situasjon Ap kan ignorere.
VG170402 I bytte mot å trekke støtten til forslaget om å endre statsborgerskapsloven, skal Venstre ha fått tilbud om at asylbarn som bor på mottak , skal bosettes raskere, får VG opplyst.
DN170402 Venstre har imidlertid blitt tilbudt en avtale om at asylbarn som bor på mottak skal bosettes raskere, mot at de trekker sin støtte til endringsforslaget i statsborgerskapsloven, ifølge VG.
DB170402 Landsmøtet vedtok også at partiet vil ha et forsvarlig maks antall barn per faglig kompetente voksen i mottak og bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170402 I løpet av 2016 forsvant 182 ungdommer fra mottak i Norge, trolig som følge av denne politikken.
AP170402 De nylige endringene i lovverket har ført til betydelig forverring av situasjonen for dem som fortsatt sitter på norske mottak .
AA170402 Politiet meldte om mulig branntilløp ved Finsås mottak i Snåsa søndag ettermiddag.
DN170331 I tillegg lever kvinner lengre, noe som trekker i retning høyere mottak av pensjon og større bruk av offentlige omsorgstjenester.
DB170330 Et moratorium ble satt på mottak av flyktninger i 120 dager.
DB170330 Siden Oslo kommune har regler for mottak av kunstgaver, må gavene vurderes både kunstfaglig og forvaltningsmessig.
VG170328 Utviklingen det siste året, med økt bruk av tillatelser med begrensninger, medfører at flere barn blir boende lengre på mottak enn tidligere, og den ulovlige forskjellsbehandlingen vedvarer følgelig over lengre tid.
VG170328 Sistnevnte får tilbud om opphold på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, som utlendingsmyndighetene har ansvar for.
VG170328 Se også : Stadig flere mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak
VG170328 I vår årsmelding ser vi på omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år i mottak .
VG170328 FNs barnekomité har helt siden 2005 anbefalt norske myndigheter å gjøre noe med situasjonen til enslige flyktningbarn på mottak .
VG170328 Vil ha samme omsorg i alle mottak
VG170328 Situasjonen i mottak må håndteres her og nå, skriver statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i en e-post til VG.
VG170328 - Å lovfeste hjelper også for å sikre den samme type omsorgen i alle type mottak , for der ser vi at det er veldig store forskjeller i dag, sier Lange.
VG170328 - Vi tenker at det er viktig når det er så lang botid og en del enslige mindreårige er i våre systemer og mottak i flere år.
VG170328 - Det å endre regelverket på området vil ikke avhjelpe den nåværende situasjonen i mottak .
DB170328 - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der.
DA170328 Vi bodde sammen på mottak i to måneder.
DA170328 Et liv på vent er nesten verre enn døden, synes Alyoussef, som har bodd på mottak i Hønefoss, Nærbø, Sola og Stavanger.
VG170327 For UDI melder om en forverring i tilstanden til de enslige mindreårige på norske mottak det siste halvåret, med økt uro og usikkerhet.
VG170326 Møt de unge afghanske guttene som sitter på mottak og venter ¶
VG170326 Bakgrunn om uroen : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170326 BOSETTING I KOMMUNE : 18 prosent av de enslige mindreårige i norske mottak har fått opphold - men bare i ett år i påvente av at de skaffer ID-papirer.
DB170325 I henhold til Partiloven er alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene pålagt å rapportere mottatte valgkampbidrag over 10 000 kroner innen fire uker etter mottak .
AA170325 Alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene er pålagt å rapportere om mottatte valgkampbidrag over 10.000 kroner innen fire uker etter mottak , og allerede har flere stortingspolitikere bladd opp fra egen lomme for å sørge for at deres respektive parti får et godt stortingsvalg i høst.
VG170324 Uro i mottak for enslige mindreårige.
VG170324 UDI skal se mer på kvalitet når de nå legger ned mottak for enslige mindreårige, og håper at det også kan bidra til at situasjonen roer seg etter hvert.
VG170324 UDI har blitt kritisert for å bare legge vekt på hvilke mottak som er billigst når de legger ned mottakene som ble bygd opp under flyktningkrisen.
VG170324 Nå sitter alle disse sammen på mottak for enslige mindreårige.
VG170324 Les også : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170324 Les også : Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak
VG170324 LANG VENTETID : I norske mottak for enslige mindreårige bor det nå stort sett afghanske gutter på 15 til 18 år, og mange av dem har ventet siden 2015 for å få svar på asylsøknaden sin.
VG170324 Justisdepartementet svarer at de tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor.
VG170324 - Det er stor forskjell fra mottak til mottak , men situasjonen i mottakene er generelt veldig alvorlig nå.
VG170324 - Det er stor forskjell fra mottak til mottak, men situasjonen i mottakene er generelt veldig alvorlig nå.
VG170324 - Mottak er ment å være et kortvarig botilbud og nå kan de få en botid på to år, påpeker hun.
DB170324 - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der.
AP170324 UDI vil ha slutt på årelange opphold i mottak for mindre, enslige asylsøkere som har fått opphold, men mangler ID-papirer.
AP170324 Mindreårige, enslige asylsøkere havner i to grupper på mottak i Norge : De som skal sendes til hjemlandet når de fyller 18 år og de som får innvilget såkalt ID-begrenset opphold, opphold for ett år av gangen mens de venter på ID-papirer.
AP170324 - Det er stor forskjell fra mottak til mottak , men situasjonen i mottakene er generelt veldig alvorlig nå.
AP170324 - Det er stor forskjell fra mottak til mottak, men situasjonen i mottakene er generelt veldig alvorlig nå.
AA170323 Nustadbo mottak i Meråker legges trolig ned etter at UDI har sagt opp kontrakten fra 1. april.
AA170323 Nustadbo mottak i Meråker blir etter alt å dømme nedlagt etter at UDI har sagt opp kontrakten på 150 plasser fra 1. april.
AA170323 I tillegg til de 150 mottaksplassene i Meråker har UDI nå sagt opp kontraktene med Søndre Land mottak, Rognan mottak i Saltdal, Brevik mottak i Porskrunn og Time mottak .
AA170323 I tillegg til de 150 mottaksplassene i Meråker har UDI nå sagt opp kontraktene med Søndre Land mottak, Rognan mottak i Saltdal, Brevik mottak i Porskrunn og Time mottak.
AA170323 I tillegg til de 150 mottaksplassene i Meråker har UDI nå sagt opp kontraktene med Søndre Land mottak, Rognan mottak i Saltdal, Brevik mottak i Porskrunn og Time mottak.
AA170323 I tillegg til de 150 mottaksplassene i Meråker har UDI nå sagt opp kontraktene med Søndre Land mottak , Rognan mottak i Saltdal, Brevik mottak i Porskrunn og Time mottak.
AA170323 Det er årsaken til at vi legger ned ytterligere fem mottak nå, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI til lokalavisen.
DB170322 UDI opplyser at mottak ofte kan få pålegg i oppstartsfasen.
DB170322 Personer som tidligere bodde på mottak for enslige mindreårige i kommunen, sier at de ofte hadde kontakt med mannen.
DB170322 I oktober ble det ført tilsyn ved et nyetablert mottak med plass til 35 enslige mindreårige.
VG170321 Utlendingsforvaltningen jobbersystematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige i mottak ivaretas på en best mulig måte.
VG170321 Flere tiltak er igangsattfor å bedre situasjonen for enslige, mindreårig i mottak .
VG170321 ENSLIGE MINDREÅRIGE : - Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige, mindreårige asylsøkere i norske mottak .
VG170321 Ansatte ved mottak for enslige mindreårige asylsøkere har den siste tiden beskrevet økende utfordringer med uro og utagering.
VG170321 I en ugradert rapport har Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, vurdert sikkerheten ved åtte norske landanlegg for mottak av gass og olje fra norsk sokkel.
VG170321 | Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak
VG170321 Vi får flere og flere henvendelser fra verger og ansatte på mottak som varsler om selvmordsforsøk, selvskading og et økt antall forsvinninger, barneombud Anne Lindboe til VG.
VG170321 URO : Det siste halve året har UDI blitt mer og mer bekymret for enslige mindreårige i mottak .
VG170321 I tillegg mener Barneombudet at tiltak for selvmordsforebygging eller oppfølging av ungdommer som er tilbake i mottak etter sykehusinnleggelser, bør vurderes.
VG170321 I flere mottak varierer fraværet på mellom 15 og 70 prosent.
VG170321 I brevet viser Barneombudet også til at skolefraværet blant ungdommene på flere mottak er « urovekkende høyt ».
VG170321 - Vi er i tett kontakt med mottaksansatte, UDI og andre organisasjoner, i tillegg til at vi besøker mottak selv.
VG170321 - Regjeringen har styrket den barnefaglige kompetansen hos mottakene, og jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak , sier Per Sandberg.
VG170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak .
VG170321 - Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak .
AA170321 I Tyskland blir mange mindreårige asylsøkere boende på mottak i alt fra seks måneder og opptil flere år, ifølge en studie fra FN.
AA170321 Vi får flere og flere henvendelser fra verger og ansatte på mottak som varsler om selvmordsforsøk, selvskading og et økt antall forsvinninger, barneombud Anne Lindboe.
AA170321 Den situasjonen mange enslige mindreårige er i nå, med det som for mange innebærer opphold i mottak på ubestemt tid, gjør at vi mener enslige mindreårige nå ikke får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen ", heter det i brevet fra Barneombudet.
AA170321 - Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak .
AA170321 - Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet, er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak .
VG170320 Norge og de andre europeiske statene må sørge for verdig mottak og øke hastigheten på overføring av kvoteflyktninger og relokaliseringer fra Tyrkia, Italia og Hellas.
DB170320 Gutten ble flyttet til Hobøl asylmottak, et såkalt forsterket mottak , fordi han « ikke var i stand til å ta vare på seg sjøl ».
DB170320 - Jeg ble fratatt verge-ansvaret på grunn av alderstesten, men Atiqullah ble sendt til et forsterket mottak fordi han ikke klarer seg sjøl.
DB170320 - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der.
AP170320 De blir møtt av mottak og leire i elendig stand, og mange må sove på gaten.
AP170320 Mottak og leire i elendig stand ¶
AA170317 SV-lederen fant også rom for et angrep på statsminister Erna Solberg ( H ) i forbindelse med debatten om internasjonal bistand og mottak av flyktninger.
DB170315 - Det var også hentet inn uttalelser fra Hobøl mottak om hvordan han fungerte der.
DB170315 I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005 etter reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak ment for mindreårige.
AA170315 Som barnefaglig ansvarlig ved vårt mottak har jeg bisittet ved alle advokatkunngjøringer og refereringer av søknadssvar til våre beboere.
AA170315 Per i dag sitter det 1519 enslige mindreårige i norske mottak .
AA170315 Men en betydelig del av disse flyktningbarna er fortsatt i mottak rundt omkring i landet og venter på å få asylsøknaden sin behandlet.
AA170315 Men da jeg startet i et mottak for enslige mindreårige, kjente jeg at det var annerledes enn noe annet jeg hadde jobbet med tidligere.
AA170315 Jeg ønsker ikke å dvele ved norsk asylpolitikk, men dele mine betraktninger som ansatt ved et mottak .
AA170315 For de enslige mindreårige som nå venter i mottak er deres største angst nettopp « å bli hentet ».
AA170315 Etter at det ble bare afghanere igjen på vårt mottak , har denne prosessen ganske enkelt blitt « kinderegget » : man får tre overraskelser i ett.
AA170315 Deretter får du beskjed om at du må flytte til et ordinært mottak innen få dager.
DA170313 Først bodde han på et mottak i Hønefoss, deretter på Nærbø, Sola og Stavanger.
AP170313 I mottak gjør vi ikke det, for der har vi god oversikt.
VG170311 Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.
VG170311 Hun er en av mottakslederne som har slått alarm om forholdene for de enslige mindreårige i norske mottak nå.
VG170311 Du ser ikke kroppsspråk, hvordan de sitter og fikler med ting på bordet, om de skjelver på beina, du får ikke med følelser, blikket, om de sitter urolig på stolen, ingenting, sier mottaksleder Grethe Apelseth ved Norsk Folkehjelps ordinære mottak i Jølster.
FV170311 - Alle skal ha noe å glede seg til, sier de ansatte med ansvar for femti ungdommer på Lyng mottak for unge, enslige asylsøkere.
DB170311 Eller finansiere mottak av flyktninger i trygge mellomkostland ( nei, ikke nærområdene ), slik den svenske innvandringsdebattanten Tino Sanandaji foreslår i boken " Massutmaning ".
AP170311 I Moskva med 20 millioner mennesker er det bare noen få åpne mottak .
AA170311 Mottaksleder Grethe Apelseth ved Norsk Folkehjelps ordinære mottak i Jølster er kritisk til bruken av Skype.
AA170311 Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.
AA170310 - Kommunen vil komme med forslag om at containere kjøres ut til Sula i uke 12 for så å bli hentet inn i løpet av uke 14, slik at alt søplet som Aksel Johansen har lagret gjennom alle disse årene kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver Hanssen, som også håper på gode resultater etter den store årlige s
AA170310 - Kommunen vil komme med forslag om at containere kjøres ut til Sula i uke 12 for så å bli hentet inn i løpet av uke 14, slik at alt søplet som Aksel Johansen har lagret gjennom alle disse årene kan kastes og leveres på godkjent mottak i god tid før påske, skriver Hanssen, som også håper på gode resultater etter den store årlige strandrydd
VG170308 UDI er veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak
VG170308 Dette fører også til at flere enslige mindreårige vil få lengre oppholdstid i mottak , sier Åmland.
VG170308 Det sitter nå altså 326 barn i norske mottak med slike midlertidige tillatelser - og antallet har skutt i været siden 1. oktober.
VG170308 Det sitter nå 326 barn i norske mottak som bare har opphold til de blir 18 år.
DB170308 I 1994 fotograferte Dijkstra i et mottak for asylsøkere, hvor hun traff lille seks-årige Almerisa Sehric.
AA170308 - I tilknytning til arbeidet må det i samtlige kommuner etableres ordninger for mottak av fremmede skadelige arter fra hageeierne, som sikrer destruering og ikke ytterligere spredning, sier Pedersen.
AA170308 Venstre, KrF og SV vil skrote ordningen som gjør at 326 barn i norske mottak bare har opphold fram til de blir 18 år.
SA170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
SA170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
SA170307 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
FV170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
FV170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
FV170307 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
DA170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
DA170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
DA170307 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
BT170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
BT170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
BT170307 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
AP170307 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
AP170307 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
AP170307 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
AA170307 Politiet har i dag adgang til å få opplysninger om utlendinger i mottak i forbindelse med en konkret sak etter utlendingsloven.
AA170307 En tidsbegrenset instruks fra departementet som gjelder fram til årsskiftet, gir dessuten politiet tilgang til opplysninger om samtlige beboere i et mottak .
BT170306 MOTTAK : Her til akuttmottaket på Haukeland kom kvinnen.
AP170306 Til gjengjeld stopper USA mottak av alle flyktninger i 120 dager, også syriske.
AP170306 I den forrige teksten ble mottak av syriske flyktninger stanset på ubestemt tid.
VG170305 Og det er åpenbart at mange blir boende på mottak alt for lenge.
VG170305 Les også : Stadig flere mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak
VG170305 Bakgrunn : UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak .
VG170305 - I løpet av mine snart syv år på mottak , er dette den tyngste situasjonen jeg har stått i.
VG170305 De fleste enslige mindreårige som i dag sitter i norske mottak er mellom 16 og 17 år og fra Afghanistan.
VG170305 « Vi har fått kontakt med mange og har venner, så flyttes vi til andre mottak hvor vi ikke kjenner noen, hverken på mottaket eller på skolen.
VG170305 Vi besluttet derfor likevel ikke å legge ned ytterligere mottak for enslige mindreårige i februar - og så må vi vurdere behovet fra måned til måned.
VG170305 På norske mottak sitter unge afghanere og venter.
VG170305 De enslige mindreårige guttene bor på mottak i Brumund i Ringsaker kommune i Hedmark, og VG har snakket med dem i samråd med deres verger. 16-åringen Sina sier det har klødd så mye på kroppen etter at han var på asylintervju hos UDI.
VG170305 ALENE I NORGE : Tilstanden til enslige mindreårige i norske mottak er forverret, ifølge UDI.
VG170305 - Vi ser også at flyttinger i forbindelse med at vi er nødt til å legge ned mottak , er med på å stresse ungdommen.
VG170305 - Vi har fått inn foruroligende rapporter fra mange mottak, mens det i andre mottak er mindre utfordringer.
VG170305 - Vi har fått inn foruroligende rapporter fra mange mottak , mens det i andre mottak er mindre utfordringer.
VG170305 - Det er helt klart utfordrende at mange av dem har bodd i mottak siden 2015 og skal fortsatt bo der en god stund til.
VG170305 326 barn i norske mottak er nå i samme situasjon : De har opphold i Norge, men bare midlertidig - til de blir 18 år.
DB170303 I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005 etter reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak ment for mindreårige.
AA170303 I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005 etter reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak ment for mindreårige.
DB170301 * Avvik 1 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak , gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barnevernstjenesten.
VG170228 VG skrev tidlig i februar om at UDI nå er veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak .
VG170228 VANSKELIGE TIDER : Norske mottak opplever en forverring i forholdene for enslige mindreårige, med økt usikkerhet og frustrasjon.
VG170228 Usikkerhet og frykt rår blant enslige mindreårige i norske mottak .
VG170228 Poff, vekk, som å slå hull på en ballong, sier Iselin Aske, som leder Link sitt mottak i Hareid i Møre- og Romsdal.
VG170228 Link AS har åtte mottak for enslige mindreårige i Norge.
VG170228 Les også : Stadig flere mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak ¶ 1. oktober ble rimelighetsvilkåret for internflukt opphevet, og antallet midlertidige tillatelser skjøt fart.
VG170228 Hvis UDI etter en alderstest mener asylsøkeren er over 18 år, flyttes han fra et mottak for enslige mindreårige, som Hareid, og til et ordinært mottak som Jølster.
VG170228 Hvis UDI etter en alderstest mener asylsøkeren er over 18 år, flyttes han fra et mottak for enslige mindreårige, som Hareid, og til et ordinært mottak som Jølster.
VG170228 Hun leder Jølster ordinære mottak for Norsk Folkehjelp, hvor de tar imot flere som sier de mindreårige, men som UDI har konkludert med at er over 18 år.
VG170228 For to uker siden måtte de ansatte ved Hareid mottak bruke slegge og øks for å komme seg inn på rommet til en livløs afghansk gutt.
VG170228 FRYKTER SELVMORDSBØLGE : Grete Apelseth på Jølster ordinære mottak sier samtlige ungdommer er deprimerte og mange forteller om å planer om å ta livet sitt.
VG170228 Enslige mindreårige er den mest sårbare gruppen i norske mottak , og de fleste er nå afghanske gutter på 16 til 17 år.
VG170228 Det siste oppdaterte UDI-tallet er at det befinner seg 1259 beboere i mottak for enslige, mindreårige asylsøkere.
VG170228 Derfor forsvinner de fra norske mottak .
VG170228 Bekymrede mottaksledere rapporterer om selvskading og selvmordsforsøk på norske mottak .
VG170228 Bakgrunn : UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak .
VG170228 At det er så mange som har sittet lenge i mottak , er en ny situasjon.
VG170228 - I løpet av mine snart syv år på mottak , er dette den tyngste situasjonen jeg har stått i.
VG170228 - Det er noen mottak som har det tøffere enn andre, men personlig har jeg - etter mer enn 25 år på dette feltet - aldri opplevd lignende.
DB170228 Kortere på mottak
DB170228 Hele forutsetningen for at folk skal bli integrert, er at de kommer fra den passive rollen i mottak til en større grad av visshet.
DB170228 For ikke bare bosettes det flere flyktninger, de venter også kortere tid på mottak før de blir bosatt.
AP170228 | To pågrepet etter trusler på mottak i Snåsa ¶
AP170228 Hendelsen skjedde på Finsås mottak ved 0.40-tiden natt til tirsdag.
AA170228 Mens patruljer rykket ut til Finsås mottak i Snåsa, var operasjonssentralen i kontakt med vakthavende.
AA170228 | To pågrepet etter trusler på mottak i Snåsa ¶
AA170228 Hendelsen skjedde på Finsås mottak ved 0.40-tiden natt til tirsdag.
DB170227 Vergene skriver til statsministeren og alle stortingsrepresentanter at asylpolitikken har ført til at dem som er på mottak er livredde, motløse og dypt deprimerte, skriver Dagsavisen.
DB170226 Lokalene skulle dagen etter ha blitt tatt i bruk som mottak for enslige asylbarn. * 29. september.
DB170226 I mai samme år ble et planlagt mottak på Hovet i Hallingdal totalskadd i brann.
DB170226 mars : Det begynner å brenne på et mottak for enslige asylbarn i Kolbäck.
DB170226 august : Samtlige beboere på et flyktningmottak i Arboga, der den såkalte Ikea-drapsmannen bodde, flyttes til andre mottak etter at søppelsekker med brannfarlig væske blir funnet ved en yttervegg. * 16. august : Noen setter opp et brennende trekors ved et asylmottak i Malung. * 14. august : Det begynner å brenne på et mottakssenter for enslige asylbarn i Värnamo.
DA170226 « I praksis er det nå så godt som umulig for dem som er over 16 år å få beskyttelse i Norge », skriver vergene som nå advarer om at « de som fortsatt befinner seg på mottak er livredde, motløse og dypt deprimerte.
DA170226 Opphold på humanitært grunnlag gis til et lite mindretall som blir sittende å visne på mottak og omsorgssentre, fordi Justisdepartementet gjør alt som står i deres makt for å trenere bosetting av dem, selv om dette er vedtatt.
DA170226 I fjor forsvant 182 ungdommer fra norske mottak .
DA170226 januar i år bodde det 1.405 enslige mindreårige asylsøkere på mottak . 90 prosent kommer fra Afghanistan, og de fleste er i 16-17-årsalderen.
DA170225 I januar ble det bestemt at Stavanger mottak legges ned.
DA170225 Beboere og andre demonstrerte lørdag mot nedleggelsen av Stavanger mottak .
AA170223 Det kan søkes om støtte til alt fra koordinering av ryddeaksjoner til transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak .
VG170222 Hovedredningssentralen opplyser likevel at det er klargjort for mottak ved Stavanger lufthavn i tilfelle det blir aktuelt.
FV170222 Ved Stavanger lufthavn, Sola, er det klargjort for mottak , dersom det blir aktuelt med evakuering fra cargofartøyet « Tide Carrier ».
DN170222 Kapteinen om bord på lasteskipet har foreløpig sagt nei til å evakuere det øvrige mannskapet, men HRS Sør-Norge opplyser på Twitter at det er klargjort for mottak ved Stavanger lufthavn i tilfelle det blir aktuelt.
DA170222 Kapteinen om bord på lasteskipet har foreløpig sagt nei til å evakuere det øvrige mannskapet, men HRS Sør-Norge opplyser på Twitter at det er klargjort for mottak ved Stavanger lufthavn i tilfelle det blir aktuelt.
DB170220 Vi jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak , sier statssekretæren.
DB170220 Vi jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak , sier han.
DB170220 Rapporten bygger på analyse av statistikk over forsvunne enslige mindreårige i perioden 2008 til juni 2015, samt intervjuer med ansatte ved EMA-mottak ( mottak for enslige mindreårige asylsøkere ), omsorgssenter, lokal barneverntjeneste og politistasjon.
DB170220 I perioden fra 2008 til juni 2015 forsvant 625 enslige mindreårige asylsøkere fra omsorgssentre og mottak i Norge, og antallet unge med afghansk nasjonalitet har vært i flertall.
DB170220 ( Dagbladet ) : På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, utarbeidet en rapport om forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre.
BT170219 MOTTAK : Her til akuttmottaket på Haukeland kom kvinnen.
DA170217 Vi reagerer på at departementet fremstiller saken som om de har kommet med en løsning, når de i realiteten fortsatt legger opp til å ha en stor gruppe ungdommer boende i mottak .
DA170217 UDI og en rekke organisasjoner har lenge vært sterkt bekymret for situasjonen til de enslige mindreårige asylsøkerne som blir sittende i mottak på ubestemt tid.
DA170217 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg har fått sterk kritikk for at unge asylsøkere blir boende på mottak over lang tid.
DA170217 Enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold skal bosettes, men først etter at de har bodd på mottak i over et år.
DA170217 Det er bredt dokumentert at situasjonen for enslige mindreårige på mottak er prekær.
DA170217 - Det er fryktelig lenge å vente på mottak i over et år.
DA170217 - De aller fleste som har fått midlertidige tillatelser blir boende i mottak i mer enn ett år fra nå.
VG170216 « FIS/IOC/WADA kan, innen 15 dager fra mottak av avgjørelsen, anmode om kopi av saksdokumentene fra NIFs domsutvalg.
VG170216 15.05 i dag mottak politiet i Harstad en melding om en ulykke utenfor havnebassenget i Harstad.
DA170216 Oslo kommune drifter i dag ett ordinært mottak, Ila statlige mottak i Waldemar Thranes gate, med plass til mellom 100 og 150 personer.
DA170216 Oslo kommune drifter i dag ett ordinært mottak , Ila statlige mottak i Waldemar Thranes gate, med plass til mellom 100 og 150 personer.
DA170216 Mottak
SA170215 Avtalen med Hero Mottak , for 5 millioner kr pr. år, ble sagt opp lenge før det var nødvendig.
AA170215 Han besøkte denne uken et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AA170215 - Situasjonen for barn i mottak er dramatisk.
AA170215 Mottak for mindreårige har meldt fra til UDI om selvskading, selvmordsforsøk, sosial isolasjon og søvnproblemer, i følge Dagsavisen.
VG170214 | Vil likevel bosette barn med midlertidig opphold - 260 barn kan flyttes ut av mottak
VG170214 UDI er bekymret for det store antallet enslige mindreårige som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak .
VG170214 Samtidig forsvinner stadig flere mindreårige asylsøkere fra norske mottak .
VG170214 Les også : UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige ¶
VG170214 Ifølge UDI har tilstanden til enslige mindreårige i norske mottak blitt verre det siste halvåret.
VG170214 Etter å ha høstet skarp kritikk for at enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak , vil regjeringen likevel bosette barn med midlertidig opphold.
VG170214 Bare i desember forsvant 63 enslige asylsøkere under 18 år fra mottak i Norge.
VG170214 - Det betyr ikke at det er slik på alle mottak , men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått.
SA170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
BT170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
AP170213 Hun påpeker at dersom man allerede oppbevarer et eller flere av de nevnte stoffene på listen, så skal man så raskt som mulig levere dette til den lokale avfallsstasjon med mottak av farlig stoff.
DN170212 Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men gjøres inntil videre slik at våre brukere får omstilt seg til digitalt mottak av post », skriver informasjonsrådgiver Kristian Melsæter ved Oslo kemnerkontor i en epost.
DN170212 Dette er ikke noe vi er påkrevd å gjøre, men gjøres inntil videre slik at våre brukere får omstilt seg til digitalt mottak av post », skriver informasjonsrådgiver Kristian Melsæter ved Oslo kemnerkontor i en epost.
SA170210 « I Stavanger mottak bor det barn som må bytte skole for tredje gang dette skoleåret.
SA170210 Vi håper UDI snur og bevarer Stavanger mottak , evt. med færre plasser.
SA170210 Etter to måneder kommer sjokkbeskjeden : Stavanger mottak legges ned, og flytting av beboerne vil snart starte.
SA170210 Da Sandnes mottak ble avviklet 1. desember, ble noen av de mest sårbare asylantene ; barnefamilier og noen eldre med spesielle helseproblemer, flyttet til Stavanger mottak.
SA170210 november at barnekonvensjonen brytes når barn som ikke har fått svar på asylsøknaden, flyttes og når mottak legges ned.
SA170210 desember, ble noen av de mest sårbare asylantene ; barnefamilier og noen eldre med spesielle helseproblemer, flyttet til Stavanger mottak .
DA170210 Dersom anmodningen fra IOC eller FIS er gjort innenfor fristen på 15 dager, har disse en frist på 21 dager til CAS fra mottak av saksdokumentene.
DA170210 * Senest 15 dager fra mottak av avgjørelsen har IOC og FIS rett til å anmode om kopi av saksdokumentene fra domsutvalget.
DA170210 * Fristen for å anke til CAS er 21 dager fra mottak av avgjørelsen.
VG170209 ØKT FRUSTRASJON : UDI har gjort en internundersøkelse i norske mottak og konkluderer med at tilstanden til enslige mindreårige er forverret.
VG170209 | UDI : Veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak
VG170209 Vi er nå veldig opptatt av å styrke kompetansen til alle som jobber på mottak , sier Lange til VG.
VG170209 VG skrev tidligere i januar om at 182 enslige mindreårige i fjor forsvant fra norske mottak .
VG170209 Ungdommene har allerede sittet lenge i mottak , og skal sitte lenger.
VG170209 UDI er veldig bekymret for situasjonen for de mange hundre afghanske guttene som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak .
VG170209 I et skarpt brev til Sylvi Listhaug ( Frp ) advarte UDI i desember mot følgene av at en stadig større gruppe enslige asylbarn får satt livene sine på vent i mottak .
VG170209 I en internundersøkelse UDI har gjort, melder norske mottak om at situasjonen for ungdommene er forverret.
VG170209 Enslige mindreårige er den mest sårbare gruppen i norske mottak , og de fleste er nå afghanske gutter på 16 til 17 år.
VG170209 De har nå fått melding om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige.
VG170209 - Disse guttene har sittet i mottak en stund allerede, så om disse vedtakene vil medføre en annen type atferd, det vet vi ikke.
VG170209 - Det er en ny situasjon, at vi har mange i mottak som bor der ganske lenge, sier Lange.
VG170209 - Det betyr ikke at det er slik på alle mottak , men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått.
VG170209 - At botiden har blitt så lang er en ny situasjon, og mottak er ikke ment å være et langvarig botilbud.
VG170209 Tidligere på høsten var mange i Stortinget bekymret over at svært mange Storskog-flyktningene hadde sittet i mottak med uavklart status i ett år.
SA170209 - Utfasingen av F-16 starter i 2017 og er knyttet til mottak av F-35 i Norge.
DN170209 - Utfasingen av F-16 starter i 2017 og er knyttet til mottak av F-35 i Norge.
DB170209 Hunder masseavles, dumpes og sviktes av eierne på ulike måter, og samles opp i offentlige mottak der de avlives inhumant eller utryddes systematisk med sult og vanstell.
DA170209 « UDI mener at det er uheldig at barn får flere år av livet sitt på vent i mottak , når de har en tillatelse som gir rett til å bli i Norge.
DA170209 | UDI slår alarm : Flere unge asylsøkere på mottak har forsøkt å begå selvmord ¶
DA170209 UDI er bekymret for de unge asylsøkerne som blir boende på mottak over lang tid.
DA170209 Det betyr ikke at det er slik på alle mottak , men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått, sier fagsjef i UDI, Edle Grønningsæter Pallum.
DA170209 Dagsavisen har skrevet flere saker om problemene som oppstår når unge asylsøkere med en uviss framtid blir boende på mottak over lang tid.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak .
DA170209 - Det er også rapportert om tilfeller av selvskading, og vi kjenner til at det den senere tiden har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DA170209 « UDI mener at det er uheldig at barn får flere år av livet sitt på vent i mottak , når de har en tillatelse som gir rett til å bli i Norge.
DA170209 UDI er bekymret for de unge asylsøkerne som blir boende på mottak over lang tid.
DA170209 Det betyr ikke at det er slik på alle mottak , men det er summen av tilbakemeldingene vi har fått, sier fagsjef i UDI, Edle Grønningsæter Pallum.
DA170209 Dagsavisen har skrevet flere saker om problemene som oppstår når unge asylsøkere med en uviss framtid blir boende på mottak over lang tid.
DA170209 Barneombudet og en rekke organisasjoner har ropt varsku lenge for situasjonen til enslige mindreårige flyktninger som bor på norske mottak .
DA170209 - Det er også rapportert om tilfeller av selvskading, og vi kjenner til at det den senere tiden har vært flere selvmordsforsøk i mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170209 De enslige, mindreårige asylsøkerne var bosatt på mottak flere steder i Sverige.
AA170209 Natt til onsdag tok en annen afghansk gutt livet sitt på et mottak i Ed.
AA170209 I slutten av januar tok en 16 år gammel afghansk asylsøker livet sitt i Vännäs, og i helgen tok en afghansk gutt livet sitt på et mottak i Trollhättan.
AA170209 - Utfasingen av F-16 starter i 2017 og er knyttet til mottak av F-35 i Norge.
FV170208 Mottaket for mindreårige asylsøkere i Dronningens gate har fått store problemer etter at beboere fra et annet mottak har fått plass der.
DB170208 30 prosent av gjennomsnittsinntekten er i dag på omtrent 110 000 kroner, som tilsvarer gjennomsnittlig mottak av sosialhjelp.
DA170208 I fjor forsvant 182 ungdommer fra norske mottak .
AP170208 Stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre. 5.
AP170208 Sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager. 3.
AA170208 Statsråden viser blant annet til at UDI gjør en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, herunder behovet for å beholde mottak med spesiell nøkkelkompetanse og at ulike kategorier driftsoperatører skal være representert.
AA170208 Nylig ble det kjent at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) igjen avvikler en rekke mottak for flyktninger og asylanter i hele Norge.
AA170208 Kjerkol viser til at UDI har besluttet å avvikle mottakssenteret i Grong kommune, hvor det er drevet mottak siden 1998.
AA170208 - UDI åpner også for å vektlegge andre momenter, avhengig av situasjonen på det tidspunktet et mottak legges ned.
AA170208 - I Midt-Norge legges det nå ned mottak med lang erfaring og kompetanse.
VG170207 - Jeg trodde jeg ville få opphold, men etter åtte måneder på mottak i Bodø fikk jeg avslag på asylsøknaden.
VG170207 - Først var jeg på mottak i Mysen, så i Kongsberg.
DB170207 Navs pressetjeneste forteller til Dinside at dersom de oppdager at noen har arbeidet ved siden av mottak av dagpenger og unnlatt å opplyse om dette, eller har gitt feil opplysninger, så vil de utrede saken nærmere.
AA170207 DAB-tips for bedre mottak
DB170206 Eksperter, supportere og andre som ble fanget av øyeblikket kastet rundt seg med adjektiver og utropstegn etter at Julian Edelman hadde serverte et ellevilt mottak i de dramatiske sluttminuttene under Super Bowl.
DB170206 Da hovedpersonen ble spurt om dette var hans beste mottak gjennom tidene, sa Edelman : ¶
VG170205 Det er på høy tid å endre asylsystemet som var tiltenkt enkeltmennesker som trengte beskyttelse, ikke massemigrasjon, sier han og viser sin støtte til EUs tiltak med mottak i nærområdene.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170205 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170205 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
DB170204 Hvis det er kjøpeskjell, blir de sendt inn til et mottak , der de blir sortert, pakket i nett og distribuert til ulike salgssteder.
AP170204 Instruksen om å stoppe mottak av alle syriske flyktninger inntil videre.
AP170204 Beslutningen om å sette mottak av flyktninger på vent i 120 dager.
AP170203 5482 stakk av fra norske mottak i 2016 : Nå vil Regjeringen sette fotlenker på asylsøkere.
SA170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
SA170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
DB170201 Analyser av mottak av ytelser blant flyktninger viser at det er en sterk økning i andelen mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, etter hvert som botiden i Norge øker.
AP170201 Det ses i første omgang bort fra spesifikke flyktningkostnader knyttet til asylmottak og introduksjonsordningen, men landgruppe 3-innvandrernes gjennomsnittlige mottak av introduksjonsstønad er inkludert.
AP170201 Det samme negative trenden finner man ved å granske mottak av økonomisk sosialhjelp, som er høyt for personer med flyktningbakgrunn de første årene de bor i Norge.
AP170201 Det ses i første omgang bort fra spesifikke flyktningkostnader knyttet til asylmottak og introduksjonsordningen, men landgruppe 3-innvandrernes gjennomsnittlige mottak av introduksjonsstønad er inkludert.
AP170201 Det samme negative trenden finner man ved å granske mottak av økonomisk sosialhjelp, som er høyt for personer med flyktningbakgrunn de første årene de bor i Norge.
AP170201 Det ses i første omgang bort fra spesifikke flyktningkostnader knyttet til asylmottak og introduksjonsordningen, men landgruppe 3-innvandrernes gjennomsnittlige mottak av introduksjonsstønad er inkludert.
AP170201 Det samme negative trenden finner man ved å granske mottak av økonomisk sosialhjelp, som er høyt for personer med flyktningbakgrunn de første årene de bor i Norge.
AP170201 Juli 2009 : Forsvinner fra Nome mottak .
AP170201 Bodde sammen med familien utenfor mottak , opplyser Benadi. 14. september 2009 : Dublin-vedtak om at han skal returneres til Italia.
AP170201 januar 2010 : Forsvinner fra Nome mottak igjen.
AP170201 5482 stakk av fra norske mottak i 2016 : Nå vil Regjeringen sette fotlenker på asylsøkere. 7 av 10 sitter under tre døgn på Trandum ¶
AP170201 Det ses i første omgang bort fra spesifikke flyktningkostnader knyttet til asylmottak og introduksjonsordningen, men landgruppe 3-innvandrernes gjennomsnittlige mottak av introduksjonsstønad er inkludert.
AP170201 Det samme trenden finner mann i mottak av økonomisk sosialhjelp, som er høyt for personer med bakgrunn fra Asia og Afrika : ¶
AP170201 Det samme negative trenden finner man ved å granske mottak av økonomisk sosialhjelp, som er høyt for personer med flyktningbakgrunn de første årene de bor i Norge.
DB170130 Det kan kreve tilpasninger både i mottak , i produksjonsleddet og ute i ulike avspillere.
AP170130 Der blir Trumps ordre om midlertidig stans i mottak av flyktninger og et 90 dager langt innreiseforbud fra syv hovedsakelig muslimske land - Iran, Irak, Syria, Jemen, Sudan, Somalia og Libya - trolig tatt som et godt tegn.
DN170129 Da trenger du en radio med DAB+ mottak .
AP170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre hvor blant annet mottak av flyktninger settes på vent i 120 dager.
AP170128 Fredag undertegnet Trump en presidentordre hvor blant annet mottak av flyktninger settes på vent i 120 dager.
SA170127 Stavanger statlige mottak , som drives av Hero Norge, legges også ned.
SA170127 Mottakene er ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.
SA170127 I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak .
SA170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170127 - Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.
SA170127 Stavanger statlige mottak , som drives av Hero Norge, legges også ned.
SA170127 Mottakene er ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.
SA170127 I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak .
SA170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
SA170127 - Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.
DN170127 | UDI legger ned 20 mottak med 2.100 plasser ¶
DN170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DN170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
DB170127 ¶ Nye nedleggelser av mottak for enslige mindreårige : 304 plasser blir nedlagt for enslige mindreårige.
DB170127 Ordinære mottak : 10 700 og 1 600 for enslige mindreårige ¶
DB170127 Nye nedleggelser av ordinære mottak : I tillegg kommer et mottak med 150 plasser, som ikke er varslet ennå.
DB170127 Nye nedleggelser av ordinære mottak : I tillegg kommer et mottak med 150 plasser, som ikke er varslet ennå.
DB170127 I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak , står det i pressemeldingen.
DB170127 Det er snakk om tolv ordinære mottak med 1 840 plasser og åtte mottak for enslige mindreårige med 304 plasser.
DB170127 Det er snakk om tolv ordinære mottak med 1 840 plasser og åtte mottak for enslige mindreårige med 304 plasser.
DB170127 - Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.
DB170127 Sammenlignet med mottak for enslige mindreårige asylsøkere er det ikke døgnbemanning på mottak for voksne og det er langt færre ansatte per beboer.
DB170127 Sammenlignet med mottak for enslige mindreårige asylsøkere er det ikke døgnbemanning på mottak for voksne og det er langt færre ansatte per beboer.
DB170127 Regjeringen har gjentatte ganger løftet frem at det er viktig å sikre at voksne asylsøkere ikke blir boende på mottak for enslige mindreårige.
DB170127 Det er kjent at unge kan utsettes for trusler som menneskehandel og overgrep i løpet av sin tid i mottak .
DB170127 Det er derfor enda mer alvorlig når antatt overårige søkere viser seg å være barn og har bodd lenge på et ordinært mottak .
BT170127 Flyktninghjelpen er sterkt kritisk til Trump-administrasjonens planer om å bremse innvandring og stanse mottak av flyktninger.
BT170127 Voss statlige mottak har i dag 150 plasser, mens Odda statlige mottak har 180 plasser.
BT170127 Voss statlige mottak har i dag 150 plasser, mens Odda statlige mottak har 180 plasser.
BT170127 I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak .
BT170127 Han sier at pris har vært en vesentlig faktor når UDI har valgt ut hvilke mottak som skal legges ned.
BT170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
BT170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
BT170127 De beboerne som ikke har fått oppholdstillatelse blir nødt til å flytte til andre mottak .
BT170127 Da må vi bygge opp mottak igjen og ha en ny anbudsrunde.
BT170127 - Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.
AP170127 | UDI legger ned 20 mottak med 2.100 plasser ¶
AP170127 Mottakene er ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.
AP170127 I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak .
AP170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170127 Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP170127 - Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.
DB170123 Vi vet hva et langt opphold på et mottak eller omsorgssenter medfører av problemer for disse barna.
DB170119 Mottak av flyktninger her til lands vil være med på å motvirke ideen om at flyktninger er valuta i det storpolitiske spillet, slik de ble med EU-Tyrkia erklæringen.
BT170118 Yemane Teferi døde i fjor etter å ha bodd 25 år på et norsk mottak .
BT170118 Nå er det over 1000 mennesker uten lovlig opphold i norske mottak som har vært her mer enn fem år.
BT170118 I tillegg kommer et stort og ukjent antall mennesker som bor utenfor mottak .
BT170118 Arkivfoto av Arna mottak .
AP170118 Listhaug : - Rettssikkerheten er god ¶ 5482 stakk av fra norske mottak i 2016 : Nå vil Regjeringen sette fotlenker på asylsøkere.
SA170114 Han fikk et innkast i beina, men et dårlig mottak førte ballen over linjen.
AP170114 Han fikk et innkast i beina, men et dårlig mottak førte ballen over linjen.
DN170111 Dersom lyttere erfarer at det ikke er godt mottak i et område, så skal vi finne ut av det.
DB170110 - Kjernetid for 2- og 3-åringer med opphold i mottak .
DB170110 - Betalingskort for asylsøkere i mottak ( innføres ila 2017 ). - 10.000 kr maksgrense for ytelser for en familie asylmottak.
DB170110 Han påpeker at planen byrådet nå legger på bordet setter en øvre begrensning på maks 500 plasser på statlig mottak .
DB170110 Forslag om etablering av statlig mottak på Montebello skapte i fjor et ras av klager fra bekymrede beboere.
DB170110 Da var det snakk om at staten ville etablere et mottak med opp til 1000 asylsøkere.
DB170110 - Disse sitter ofte i årevis i statlige mottak og venter på å få tildelt en kommune.
AP170106 5482 asylsøkere forsvant fra sine mottak i fjor - Myndighetene vurderer fotlenker.
SA170105 Færre på mottak
DB170105 I fjor forlot 5482 asylsøkere sine mottak uten varsel.
DB170105 Hit kom flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de ble sendt videre til mottak andre steder i landet.
AP170105 Totalt antall beboere i mottak : 14 910 ¶
AP170105 I samme periode registrerte UDI at totalt 5482 personer forlot sine mottak uten varsel.
AP170105 I november bodde det 14.000 asylsøkere i mottak i Norge.
AP170105 Fakta : Mange i mottak uten fremtid i Norge ¶
AP170105 Departementet møter med UDI for å se på hvordan man fysisk kan innrette mottak for elektronisk kontroll og hvilke beboersammensetninger slike « kontrollmottak » bør ha.
AP170105 | 5482 stakk av fra norske mottak i 2016.
AP170105 73 afghanere ble i november pågrepet i en planlagt aksjon ved flere mottak .
AP170105 719 asylsøkere forsvant fra mottak mens de fortsatt hadde asylsøknaden inne til behandling.
AP170105 126 enslige mindreårige har forlatt mottak uten å oppgi ny adresse innen utgangen av november.
AP170105 Totalt antall beboere i mottak : 14 910 ¶
AP170105 I samme periode registrerte UDI at totalt 5482 personer forlot sine mottak uten varsel.
AP170105 I november bodde det 14.000 asylsøkere i mottak i Norge.
AP170105 Fakta : Mange i mottak uten fremtid i Norge ¶
AP170105 Departementet møter med UDI for å se på hvordan man fysisk kan innrette mottak for elektronisk kontroll og hvilke beboersammensetninger slike « kontrollmottak » bør ha.
AP170105 | 5482 stakk av fra norske mottak i 2016.
AP170105 73 afghanere ble i november pågrepet i en planlagt aksjon ved flere mottak .
AP170105 719 asylsøkere forsvant fra mottak mens de fortsatt hadde asylsøknaden inne til behandling.
AP170105 126 enslige mindreårige har forlatt mottak uten å oppgi ny adresse innen utgangen av november.
BT161212 På mange måter er det en videreføring av 2015-ordet flyktningdugnad, som var innsatsen, primært fra kommunenes side, for å få på plass mottak og tilbud i fjor.
AP161208 De kunne ha avventet og behandlet omgjøringsbegjæringen grundig, siden det er så stor tvil om alderen, sier hans verge fra han bodde på mottak i Svolvær, Guro Fikseth.
AP161206 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) er bekymret over at enslige mindreårige blir sittende lenge på mottak uten å bosettes, og har varslet innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) om mulige konsekvenser.
AP161206 UDI skriver blant annet at mottak og omsorgssentre ikke er skikkede steder for barn å vokse opp og at lite voksenkontakt er uheldig for barns utvikling.
AP161206 Meldingene ble av japanerne kodet av en maskin før avsendelse og dechiffrert av en helt annen maskin etter mottak .
AP161122 I disse dager legges nybygde mottak over hele landet ned.
AP161120 Reglene for mottak av ytelser fra Nav når man er bosatt i utlandet, varierer avhengig av hvilken ytelse det gjelder og hvor man oppholder seg.
AP161120 Dersom sakene handler om urettmessige mottak av beløp som er større enn folketrygdens grunnbeløp - som i dag er på vel 90.000 kroner - er rettspraksis at saken normalt resulterer i ubetinget fengselsstraff.
AP161120 Anmeldte saker kan også inkludere urettmessig mottak av sykepenger eller uføretrygd.
DN161103 Ved utgangen av 2015 hadde selskapet 70 ulike mottak og avdelinger.
AP161002 Como-innbygger Cristiana har fått et mottak som kan huse opptil 300 migranter rett utenfor stuevinduet.
AP160826 Utlendingsdirektoratet ( UDI ) stenger mottak over hele landet fordi det i år har kommet langt færre asylsøkere enn tidligere antatt.
AP160826 Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men mottak for enslig mindreårige asylsøkere og transittmottak vil også bli lagt ned.
AP160826 Nedbyggingen berører primært ordinære mottak , men mottak for enslig mindreårige asylsøkere og transittmottak vil også bli lagt ned.
AP160826 Kontrakten med Landås mottak i Bergen blir ikke fornyet.
AP160826 Hero må stenge 17 mottak - 200 mister jobben ¶
AP160826 Hero Norge må legge ned til sammen 17 mottak , blant dem mange i mindre kommuner som Øygarden, Verdal, Nordreisa og Andøy.
AP160826 Fredag offentliggjorde UDI listen over hvilke mottak som blir berørt : ¶
AP160826 Det kan bli lagt ned flere mottak neste år.
AP160826 Det er også flere mindre aktører og stiftelser på lista over mottak som nå legges ned.
AP160826 - Det er beklagelig at ansatte, beboere og lokalsamfunn blir berørt av raske svingninger med opp- og nedbygging av mottak .
AP160826 - Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn.
AP160826 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige.
AP160826 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige.
AP160822 ¶ Norge har på grunn av demografiske, geografiske og økonomiske realiteter siden 1945 vært avhengig av at andre ville komme oss til unnsetning etter at vi hadde forsvart oss selv noen uker, og samtidig sikret mottak av forsterkninger.
AP160810 Kombinert med lettere adgang til midlertidig arbeidstillatelse vil det være viktig både for dem som lever på mottak og for samfunnet vårt.
AP160810 Det bør også tydeliggjøres i loven hvilke konsekvenser trossamfunns brudd på annen lovgivning skal ha for mottak av offentlig støtte.
DB160716 Er det Oslo eller et dårlig fungerende mottak ?
AP160628 Etter denne bønnen mottak han stående applaus.
AP160614 Etter 63 minutter spilte Szalai vegg med Laszlo Kleinheisler, fikk et litt dårlig mottak , men skled inn 1-0-scoringen forbi Robert Almer, den østerrikske keeperen som hadde stormet ut i et desperat forsøk på å hindre scoring.
AP160609 Torsdag ble det klart at KrF og Venstre støtter slike mottak .
DB160604 Også i Norge blir barn borte fra mottak .
AP160603 Det kan være en ansatt på et mottak , en helseansatt eller en fotballtrener, sier Lyster.
AP160602 Her fra et besøk ved et mottak i Drammen.
AP160527 Ibrahim Alsattouf tilbake på Oscarsgata Mottak i Vadsø.
AP160521 Fondet ble etablert i september i fjor, og det er både beboere på mottak og bosatte i kommunene som får hjelp.
AP160514 Før flyktningtilstrømmingen i fjor satt det over 5000 i mottak og ventet på bosetting.
AP160511 Vi planlegger å etablere fire- fem slike mottak med tilsammen ca. 500 plasser, sier Listhaug.
AP160511 Men vi mener at vi bør heve ambisjonene for alle asylsøkere på mottak som kan forventes å få opphold i Norge.
AP160511 Fakta : Her er Sylvi Listhaugs egen liste over krav hun vil stille om økt egeninnsats : ¶ • Egne mottak med for de som vil og kan hurtigintegreres• Utrede lovfesting av kvalifiserende tiltak• Utrede bruk av økonomiske virkemidler som incentiver og bonusordninger for beboere• Innføre obligatorisk 50 timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskaps for alle asylsøkere i
AP160511 Alle skal integreres, og vi må ikke la oss blende av integreringsmottak når det sitter tusenvis på andre mottak , sier Geir Toskedal ( KrF ), som er saksordfører for meldingen i Kommunalkomiteen.
AP160511 øke kunnskapen om asylsøkeres helse i mottak 13. kartlegge asylsøkeres bruk av helse- og omsorgstjenester 14. gi ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i 2017 15. gi ekstratilskudd ved bosetting av enslige mindreårige i 2017 16. inngå ny samarbeidsavtale med KS 17. bruke avtalt selvbosetting forutsatt at kommunene åpner for det 18.
AP160511 vurdere kompetansehevingstiltak i kommuner med lite erfaring med nyankomne elever, og som har fått nye mottak eller mange nye bosatte elever. 57. videreutvikle verktøy for å kartlegge elevers språkkompetanse 58. fastsette Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid fra og med skoleåret 2016 - 2017 59. utvikle informasjonsmateriell om skole - plikter og rettigheter - på
AP160511 lovfeste kvalifiserende tiltak i mottak 3. benytte økonomiske incentiver og/eller bonusordninger for beboere i mottak knyttet til kvalifisering 4. innføre opplæring i 50 timer kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak 5. gjennomføre en prøveordning med frivillighetskoordinatorer 6. forebygge vold gjennom tilskudd til dialog
AP160511 innføre opplæring i 50 timer kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak 5. gjennomføre en prøveordning med frivillighetskoordinatorer 6. forebygge vold gjennom tilskudd til dialogrupper i mottak 7. fjerne kravet om gjennomført asylintervju som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse, og i stedet innføre som vilkår om at det er høy sannsynlighet for at asylsøkeren
AP160511 forebygge vold gjennom tilskudd til dialogrupper i mottak 7. fjerne kravet om gjennomført asylintervju som vilkår for midlertidig arbeidstillatelse, og i stedet innføre som vilkår om at det er høy sannsynlighet for at asylsøkeren vil få oppholdstillatelse i Norge.
AP160511 benytte økonomiske incentiver og/eller bonusordninger for beboere i mottak knyttet til kvalifisering 4. innføre opplæring i 50 timer kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak 5. gjennomføre en prøveordning med frivillighetskoordinatorer 6. forebygge vold gjennom tilskudd til dialogrupper i mottak 7. fjerne kravet om gjennomført asylintervju som vilkår for mi
AP160510 Utgiftene til mottak vil gå mest ned ¶
AP160510 Samtidig er det tre-fire måneders oppsigelsestid på kontraktene for ordinære mottak , noe som betyr en viss bindingstid.
AP160510 Vi planlegger å etablere fire- fem slike mottak med tilsammen ca. 500 plasser.
AP160510 Hvis du skulker eller ikke følger opplegget, så vil du bli flyttet til et ordinært mottak , sier Listhaug til Aftenposten ¶
AP160510 Hun vil ha et samarbeid med frivillige for å lage en ordentlig ramme rundt denne typen mottak .
BT160509 Radioene du finner i butikkene i dag, har mottak av DAB+, og med disse kan du ta inn alt av radiokanaler som sendes via DAB-nettene i Norge.
AP160509 Kanskje mest bekymringsfullt : Barn forsvant på vei til registrering på Tøyen i Oslo, asylsøkere bodde på mottak i to uker uten å få grunnleggende helsesjekk, og 13.000 bodde på akuttmottak uten at UDI hadde tilstrekkelige opplysninger om dem.
AP160509 Radioene du finner i butikkene i dag, har mottak av DAB+, og med disse kan du ta inn alt av radiokanaler som sendes via DAB-nettene i Norge.
AP160506 Ungdom med opphold i Norge, samt asylsøkere mellom 16 og 18 år som har sittet lenge i mottak , skal få tilbud om et ekstra grunnskoleår.
AP160427 Transport til mottak , skole og helseTil Justis - og beredskapsdepartementet forklarer UDI detaljert om transportutgiftene i fjor.
AP160427 I et senere brev til departementet begrunnes dette med at mottak av flyktninger og asylsøkere i utgangspunktet er et ansvar for sivile myndigheter.
AP160427 Etter en gjennomgang av regnskapet for 2015 har man nå identifisert at hele 28 millioner gikk til drosjeturer av asylsøkere til og fra mottak .
AP160427 Der fremgår det at brorparten av utgiftene handler om reiser til og mellom mottak .
AP160425 Også i presidentvalgkampen satte FPÖ tonen : ÖVPs kandidat tok til orde for en « øvre grense » for mottak av asylsøkere, mens De Grønnes kandidat - mannen som går til andre runde - ville ha et skarpere skille mellom reelle asylsøkere og økonomiske flyktninger.
AP160424 Asylsøkere som stikker av fra mottak , og bevisst unndrar seg kontroll, skal miste retten til asyl.
AP160421 Tiden er inne for å reformere asylsystemet og gjøre mottak til noe mer enn et menneskelager.
AP160421 Er det rart enkelte kan være mer knekt etter tiden på mottak enn det de flyktet fra ? Mottak skal være en institusjon som forbereder folk på livet videre, ikke et uverdig oppbevaringssted.
AP160421 Er det rart enkelte kan være mer knekt etter tiden på mottak enn det de flyktet fra ?
AP160421 Det er en undersøkelse som dagens lovgivere bør bestille fra SSB ¶ • Aktivisere og videreutdanne de som bor på mottak ¶ • Gi asylsøkere mulighet til å ta seg praksisplasser og utforske arbeidslivet ¶ • Gi flere midlertidig arbeidstillatelse ¶
AP160421 Derfor er tiden inne for å reformere dette systemet og gjøre mottak til noe mer enn et menneskelager.
AP160421 Da jeg bodde på mottak føltes dette som systematisk psykisk vold.
AP160421 Mottak skal være en institusjon som forbereder folk på livet videre, ikke et uverdig oppbevaringssted.
AP160403 I inkluderingsdebatten har han tre kjepphester : Han ønsker at integreringstiltakene må igangsettes raskt, allerede på mottak .
AP160403 - Her må man ha lokal kløkt, sier integreringspolitikeren som ønsker yrkesrettet norskopplæring og arbeidspraksis for så mange som mulig så fort asylsøknaden er avklart, selv om folk sitter i mottak og ikke er bosatt.
AP160403 I inkluderingsdebatten har han tre kjepphester : Han ønsker at integreringstiltakene må igangsettes raskt, allerede på mottak .
AP160403 - Her må man ha lokal kløkt, sier integreringspolitikeren som ønsker yrkesrettet norskopplæring og arbeidspraksis for så mange som mulig så fort asylsøknaden er avklart, selv om folk sitter i mottak og ikke er bosatt.
AP160327 Vi beklager overfor alle som ved en feil mottak varselet utenfor Pakistan og jobber med å løse problemet, uttaler en talsperson for selskapet.
AP160326 Linn Landro i aktivistgruppen Refugees Welcome to Norway forteller at mottak over hele landet har vært helt avhengige av klesbidrag i vinter.
AP160326 Høyfjellshoteller ble mottak : ¶ †" Kvasiuniform på utsatt gruppe ¶
AP160326 Han har siden november bodd i Ølensvåg, men flyttet nylig til et mottak i Hå på Jæren.
AP160326 Det ga enkelte fargerike unntak i den fargeløse og kolleksjonen : Mange av asylsøkere som i høst ble plassert mottak i Rondane og fjellbygder oppover Gudbrandsdalen, ble dresset opp i oransje boblejakker.
DB160318 Nå blir det heller ikke akuttmottak og 1000 flyktninger i nabolaget, men heldigvis får vi snart et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.
AP160308 Fordi at da vil industrien få større lønnsomhet, gjennom at man får mottak og produksjon som er konkurransedyktig, sa Sandberg.
AP160308 ) sa under den åpne høringen i Stortinget - at noen mottak vil tape mens andre vil vinne.
AP160308 Fordi at da vil industrien få større lønnsomhet, gjennom at man får mottak og produksjon som er konkurransedyktig, sa Sandberg.
AP160308 ) sa under den åpne høringen i Stortinget - at noen mottak vil tape mens andre vil vinne.
DA160304 I mellomtida må de legge ut betraktelige beløp i forbindelse med reise til mottak og omsorgssentre rundt om i landet.
AP160301 På møtet tirsdag vil han ta spesielt ta opp to spørsmål : Hva som er Norges stemme i internasjonale fora når den kritiske flyktningsituasjonen i landene rundt Middelhavet er tema, og hvordan Regjeringen har fulgt opp Stortingets pålegg om tiltak for barn som bor i mottak .
AP160301 UDI sliter med å få på plass nok ordinære mottak .
AP160301 UDI sitter nå igjen med fire nye bygg/steder der man har kartlagt hva som må til for å konvertere bygninger til mottak og hva som må til av kommunale dispensasjoner og godkjenninger for å rask ta disse i bruk.
AP160301 UDI har laget en miniversjon av logistikksystemet for mottak ( SESAM ) som kan tas i bruk av driftsoperatører fra dag én ved etablering av et nødinnkvarteringstilbud på et hotell, i en teltleir, på en campingplass. †" Dette vil bidra til at vi bedre kan holde oversikt over den samlede mottaksbefolkningen, utnytte kapasitet bedre og bidra til en
AP160301 UDI arbeider med et mer tilgjengelig regelverk for mottaksdrift som kan bidra til å senke terskelen for at nye aktører kan gå inn med tilbud på drift av mottak .
AP160301 Store mottak
AP160301 Sjekk hvor det finnes mottak i dag : ¶
AP160301 Pris : Helt avhengig av stedet og kapasiteten, men hittil har man erfart at å få slike store mottak opp å stå er mer komplisert og ressurskrevende enn først antatt.
AP160301 Har 20 flytende mottak i bakhånd ¶
AP160301 Enklere regelverk - mulig å utvide mottak ved krise ¶
AP160301 Disse vil stå brakk frem til man har en situasjon der man ser at kapasiteten på ordinære mottak blir full.
AP160301 Det jobbes også med muligheter for å leie inn andre boløsninger, konvertere tidligere industri†" og kontorbygg til mottak og mulige direkteinnkjøp av plasser på alt fra skip til brakkehotell, hvis mottakskapasiteten igjen sprenges.
AP160301 Det er derfor den naturlige tidshorisont for denne typen mottak .
AP160301 Arbeider med å justere regelverk og krav som gjør det enklere utvide og ha større løsninger enn dagens mottak .
AP160301 †" Dette vil bidra til at vi bedre kan holde oversikt over den samlede mottaksbefolkningen, utnytte kapasitet bedre og bidra til en tettere og bedre logistikk og flytte operasjoner mellom mottak i en beredskapssituasjon, forklarer Knut Berntsen i UDI.
AP160225 februar 2910 utreisepliktige på norske mottak . gruppen bort - og utviste utgjør den største gruppen uttransporterte, I fjor var vel 5100 personer i denne gruppen.
AP160219 Fordi at da vil industrien få større lønnsomhet, gjennom at man får mottak og produksjon som er konkurransedyktig.
DA160213 Vi venter på bosetting utenfor mottak , og vil kjempe for at det blir Fredrikstad.
DA160213 Veum legges som kjent ned sammen med en lang rekke andre norske mottak .
DA160213 Vi venter på bosetting utenfor mottak , og vil kjempe for at det blir Fredrikstad.
DA160213 Veum legges som kjent ned sammen med en lang rekke andre norske mottak .
AP160213 De over 30 flyktningene fra et mottak på Hedmark var « prøvekaniner ».
AP160211 « Dersom bestemmelsen medfører at botiden for enslige mindreårige i mottak øker vesentlig, vil det ha negative konsekvenser på den psykiske helsen til disse barna, og øke sannsynligheten for adferdsproblemer.
AP160211 Flere instanser stiller spørsmål om hvor de enslige asylbarna- og ungdommene skal bo i perioden de har midlertidig opphold : På omsorgssentre, i mottak eller bosatt i en kommune ?
AP160211 I år har vi hatt med en gjeng asylsøkere fra Sandmoen mottak , noe som er en flott måte å integrere kultur og skisporten på, sier Wisløff.
AP160210 UDI er på jakt etter asylmottak i Oslo og Akerhus og har fått tilbud fra fem private aktører, som ønsker å starte opp mottak .
AP160210 Men de færreste ender på mottak i Oslo, og slik vil det være i fremtiden også.
AP160210 I Akershus ønsket åtte aktører å starte mottak med totalt 2290 plasser.
AP160210 Før de plasseres på mottak rundt om i landet, bor mange asylsøkere der noen døgn.
AP160210 Eierne av hotellet og utleieleilighetene i Kjølberggata på Tøyen søkte om å få starte permanent mottak .
AP160210 Da er det urealistisk å tro at det skal være mulig å drive mottak like billig her som andre steder.
AP160210 Vi må få tilbydere til å skjønne hva som man må gjøre for å drive et mottak .
AP160210 UDI har arbeidet med å etablere egne, større mottak i ledige kontorbygg, tilsvarende de som i høst ble etablert på Kongsberg, Forus i Stavanger og på Lysaker.
AP160210 Planene om flytende mottak strandet ¶
AP160210 At det må være kvalitet i innholdet og at et mottak må drives på en god og forsvarlig måte, sier Tormod Stavenes.
AP160210 Kongehuset har derfor gått gjennom praksisen for mottak av gaver, og for å fjerne eventuell tvil om uheldige bindinger, har vi nå vedtatt nye og klare retningslinjer for gaver til de kongelige, heter det videre.
AP160209 UDI skriver også i sitt høringssvar at dersom personer får midlertidig oppholdstillatelse og ikke kan bo andre steder enn på mottak , vil det føre til økte kostnader på mottakssiden, samt at det kan gi negative konsekvenser for helsen til de som bor der.
AP160209 Aksjeselskapet er Norges største operatør av asylmottak med rundt 50 mottak over hele landet.
AP160208 Torshov transittmottak er gjort om til et mottak for enslige, mindreårige asylsøkere.
AP160208 I høringssvaret etterlyser Redd Barna svar på om barna som får midlertidig oppholdstillatelse skal bo på mottak frem til de blir 18 år, eller om de skal bosettes i en kommune.
AP160208 - Vi er veldig bekymret for at en del av dem som har midlertidig oppholdstillatelse, forsvinner fra mottak rett før de blir 18 år.
AP160208 Vi har sett at kjente sedelighetsforbrytere frekventerer rundt mottak for enslige mindreårige asylsøkere, og det er også rapportert om overgrep, sier avdelingsleder Eivind Borge ved Kripos' avdeling for taktisk etterforskning til avisa.
AP160208 Kjente seksualforbrytere har forgrepet seg på mindreårige asylsøkere på norske mottak , opplyser Kripos.
AP160208 Gjerningsmennene er både beboere på mottak og personer som oppsøker mottak , melder Klassekampen.
AP160208 Gjerningsmennene er både beboere på mottak og personer som oppsøker mottak, melder Klassekampen.
AP160208 - Enslige mindreårige og andre barn på mottak er spesielt sårbare.
AP160208 Forslagene går blant annet ut på at alle akuttmottak omgjøres til lukkede mottak , asylsøkeres rett til fri rettshjelp fjernes og at alle former for permanent opphold i Norge avskaffes.
AP160206 Under årsmøtet i Oslo Frp foreslo påtroppende leder Aina Stenersen å plassere alle asylsøkere i lukkede mottak og avskaffe permanent opphold.
AP160206 I vår avtale med KrF og Venstre om mottaksstrukturen er vi enige om at deler av den skal handle om lukkede mottak , sier Siv Jensen.
AP160206 - Lukkede mottak er ikke ny politikk for Frps del.
AP160205 | Ny leder i Oslo Frp vil ha alle asylsøkere på lukket mottak
AP160205 I resolusjonsforslagene heter det blant annet at samtlige akuttmottak omgjøres til lukkede mottak , at man bør fjerne asylsøkeres rett til fri rettshjelp og at man skal avskaffe alle former for permanent opphold for asylsøkere.
AP160205 Alle asylsøkere skal rett inn på lukket mottak , og permanent opphold skal avskaffes.
AP160205 Mannen søkte asyl i Norge, men forsvant fra akuttmottaket i Børselv mottak 27. desember.
AP160205 Kommunikasjonsansvarlig på Forus Midlertidig Mottak , Lars Petter Einarsson, tror det er vanskelig å organisere en rabattordning og foreslår gratis busstilbud for asylsøkerne.
AP160202 - Jeg snakket nettopp med en stortingsrepresentant som fortalte fra et mottak for mindreårige mellom 15 og 18, om hvordan de får penger, men at en stor del blir brukt for å betale menneskesmuglerne som har organisert turen.
AP160128 Det var et vedtak om kontrollert mottak over tre år, og en vilje til å følge appellen fra FNs høykommissær.
AP160128 Kun etter et par måneder på akuttmottak i Sulitjelma, hørte han om at asylsøkere fra Storskog ble hentet på mottak rundt i landet.
AP160127 - Vi vet at endel forsvinner fra mottak .
AP160126 Det skjedde samtidig som Ankomstsenter Finnmark ble gjort om fra lukket retursenter til et åpent mottak der beboerne kan bevege seg fritt inn og ut, men der man er pålagt å melde fra hvis man ikke er tilbake om kvelden.
AP160126 - Vi skal ikke gjøre det om til et ordinært mottak , for det vil kreve større investeringer og omfattende ombygging.
AP160126 - De som er her har nå status som vanlige beboere i mottak , men mottaket skal ha melding om hvor de drar hvis de reiser ut og ikke kommer tilbake på kvelden, opplyser stedlig leder for UDI ved ankomstsenteret, Anne Siri Rustad.
AP160126 - De som er her har nå status som vanlige beboere i mottak , men mottaket skal ha melding om hvor de drar hvis de reiser ut og ikke kommer tilbake på kvelden, opplyser stedlig leder for Utlendingsdirektoratet ved ankomstsenteret, Anne Siri Rustad.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160126 Utlendingsdirektoratet vurderer nå om asylsøkerne i Vestleiren i Kirkenes skal flyttes til andre mottak mens de venter på en avklaring.
AP160124 Da terrorister gikk til angrep i Paris i november, ba guvernører fra flere delstater, deriblant Wyoming, om at mottak av flyktninger til USA måtte settes på vent.
AP160124 Da fjorårets store strøm av flyktninger og andre migranter vandret nordover i Europa, begynte debatten å rulle også i USA om mottak av syrere.
AP160124 Kirkeasylantenes advokat Cecilie Schjatvet bekreftet i går at politiet har gitt asylantene et tilbud om å fraktes til et annet mottak i Vadsø.
AP160124 PU vurderer fortløpende om asylsøkerne skal bli på ankomstsenteret eller flyttes til andre mottak styrt av UDI dersom stoppen i returer blir langvarig.
AP160124 PU har tilbudt asylantene å reise til et mottak i Vadsø for å løse situasjonen.
AP160124 Kirkeasylantenes advokat Cecilie Schjatvet bekreftet tidligere søndag overfor Aftenposten at politiet har gitt asylantene et tilbud om å fraktes til et annet mottak i Vadsø.
AP160120 « Reportasjer i media om at asylsøkere nå kun får kortvarige og lite omfattende intervjuer for å fastslå identitet, rømming fra mottak av asylsøkere og bekymringsmeldinger om mulige terrorister blant asylsøkerne vekker imidlertid meget berettigede bekymringer i det norske folk.
AP160120 Vedrørende opprettelse av mottak i nærområdene sier han at det allerede er slike i for eksempel Tyrkia og Libanon og at situasjonen der er så vanskelig at mange reiser videre.
AP160120 Sendes til forsterkede mottak langt fra store befolkningskonsentrasjoner, med god bevoktning.
AP160120 Sendes til mottak med et godt opplegg for opplæring i norsk og norske samfunnsforhold med spesiell vekt på arbeidslivets og familielivets lover, regler, oppførsel og tilpasning.
AP160120 Plasseres i lukkede mottak : « I denne gruppen er det muligens noen som kan være terrorister, noen kan også forventes å rømme.
AP160120 Asylsøkere i mottak må selv utføre alt arbeid som er nødvendig for et normalt livsopphold med kun instruktører og vakter som norskbetalt arbeidskraft.
BT160118 Leire og mottak
AP160116 Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet.
AP160112 Om innsats i mottak
AP160112 Jeg mener det er et viktig tiltak og et viktig signal å sende at man sier at også de som bor i mottak , skal gjøre en større del av jobben som må gjøres på mottaket.
AP160112 I tillegg er dette tema på alle utdanningsnivåer i Forsvaret, fra mottak av vernepliktige, til utdanninger på høyskolenivå, i undervisning, holdningsskapende arbeid, teambuilding og kulturbygging.
AP160112 Hendelsene der asylsøkere på mottak har begått voldelige handlinger mot noen fra lokalbefolkningen, har selvfølgelig forekommet.
AP160111 Ett av dem er bruk av videokonferanse for å kunne intervjue asylsøkerne som nå er spredt på mottak i hele landet.
AP160108 Mens asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse risikerer å vente på mottak i årevis før de blir tildelt en bostedskommune, går kvoteflyktinger nemlig foran i køen.
AP160108 UDI chartret før jul fly for å sende asylsøkere som var kommet over Storskog i Finnmark til mottak sør i landet.
AP160107 Disse asylsøkerne er på vei til fly som UDI har chartret for å frakte dem til mottak i Sør-Norge.
AP160105 Ved slutten av 2015 bodde over dobbelt så mange personer i norske mottak som ved utgangen av 2014.
AP160105 For å møte den store strømmen av migranter som i høst kom over grensestasjonen Storskog i Finnmark leide UDI inn fly for å frakte asylsøkerne til mottak lenger sør i landet.
AP160102 Majoriteten av de utreisepliktige oppholder seg utenfor mottak , og mange oppholder seg på ukjent adresse.
AP160101 Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> target="avis" href= Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Mer retur, betyr jo samtidig at vi bruker mindre penger på mottak .