VG170910 Ingen kapasitetsøkende motorveiprosjekter inn til byene, slik som E18-vestkorridoren. 3.
AP170612 Vil skrote planlagte motorveiprosjekter , undersjøiske tunneler ( der det er planlagt flere på fergefri E39 på Vestlandet ) og store fjordkryssingsprosjekter.
AP170612 Skrote Regjeringens « stormannsgale motorveiprosjekter », som undersjøiske tunneler og gigantiske fjordkrydsinger.
AP170612 Vil skrote planlagte motorveiprosjekter , undersjøiske tunneler ( der det er planlagt flere på fergefri E39 på Vestlandet ) og store fjordkryssingsprosjekter.
DB170602 I stedet vil Stortingsflertallet bygge ut motorveiprosjekter som er direkte i strid med sitt eget klimaforlik, som E18 vestkorridoren.