DB170913 Simonsens P3 morgen-kolleger var kjappe ute med å gratulere produsenten.