DN170913 Han viser til at moratorium-vedtaket fra 1982 om stans i all hvalfangst, ikke er basert på vitenskap slik hvalfangstkonvensjonen krever.