VG171210 - Banker følger med på utviklingen av blockchain med stor interesse og ser på det som en fantastisk mulighet til å modernisere utveksling av verdier i fremtiden, så snart som det nødvendige rammeverket er på plass.
VG171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DB171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
DA171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
BT171206 - Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere Nato og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon.
NL171203 Det foreligger ingen planer om å modernisere Nordlandsbanen så det monner.
DB171202 Selv om prins Harry har gitt uttrykk for at han ønsker å modernisere det britiske monarkiet, er det ikke til å stikke under stol at Markle, i likhet med andre kongelige medlemmer uten blått blod, vil få en helt ny hverdag.
VG171201 Men vi trenger å modernisere hele norsk idrett og dagens modell.
VG171201 En av hennes viktigste oppgaver er å modernisere en gammelmodig organisasjon.
DB171201 Forblindet av en bukken-og-havresekken-konspirasjon ønsker kulturministeren å « modernisere » fordelingen av statens kunstnerstipender.
VG171130 Deretter skal Mæland ha forklart hvordan Meyer fikk jobben som SSB-direktør i 2015 og understreket at Meyers oppdrag fra regjeringen var å omstille og modernisere SSB.
DN171130 Men når vi innfører aktivitetsplikt for ungdom som går på Nav, fraværsgrense i skolen og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet ved å modernisere lovverket, så går Arbeiderpartiet imot alt sammen, sier han.
DB171129 Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget.
DA171129 - Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget.
BT171129 Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget.
NL171128 Skulle norske myndigheter modernisere samebygdene, eller skulle man gi blaffen i å bygge ut skole og infrastruktur i våre områder, vente på lokalbefolkningens kompetanseheving og la dem som bodde der ta seg av dette på " egne premisser " ?
DB171128 For selv om prins Harry har gitt uttrykk for at han ønsker å modernisere det britiske monarkiet, er det ikke til å stikke under stol at Markle, i likhet med andre kongelige medlemmer uten blått blod, vil få en helt ny hverdag.
DB171126 Det har vært behov for å modernisere lovverket, blant annet fordi internett gir en grenseoverskridende god tilgang på blant annet bilder, tekst og lyd som noen er avhengig av å tjene penger på.
VG171123 Regjeringspartiene, KrF og Venstre vil modernisere særaldersgrensene.
VG171121 Hun innså raskt behovet for å modernisere , effektivisere og heve kvaliteten på det vi produserer, sier Aaberge.
VG171116 Det andre er at vi har behov for å modernisere og utvikle oss så medlemmene våre tilfredsstilles, sier Kvalevåg.
DB171114 Sammen med prins William ( 35 ) og hertuginne Kate ( 35 ), er den 33 år gamle prinsen godt i gang med å modernisere det britiske monarkiet.
DB171114 - Vi er involvert i å modernisere det britiske monarkiet.
DA171114 Han gir kvinner lov til å kjøre bil, han lover å moderere landets offisielle og ekstreme tolkning av islam, og han skal modernisere økonomien.
VG171113 Støttespillere sier han vil modernisere Saudi-Arabia.
BT171112 Det blir derfor spennende å se hvordan domstolskommisjonen vil velge å modernisere domstolsystemet vårt.
VG171111 SSB-sjef Christine Meyer prøvde å modernisere velferdsstatens tallknusere.
VG171111 Kommentar SSB-sjef Christine Meyer prøvde å modernisere velferdsstatens tallknusere.
FV171111 I et stort Aftenposten-intervju snakker fotballpresident Terje Svendsen om norsk fotballs omdømmekrise, omstridt støtte til UEFA-presidenten, kjønnsforskjellen og grepene for å modernisere Norges Fotballforbund.
AA171111 Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ( H ) mener Norge følger planen for å modernisere og oppjustere forsvaret.
VG171110 Vi har en egen enhet i Bagdad som er i gang med ulike typer trening med irakiske styrker, som å avverge veibomber, vedlikeholde utstyr og modernisere deres sikkerhetsapparat.
VG171110 Finansdepartementet har gitt meg som direktør et tydelig mandat til å modernisere og effektivisere SSB.
DB171110 Hun skulle omorgansiere, effektivisere og modernisere Statistisk sentralbyrå.
BT171110 I et stort Aftenposten-intervju snakker fotballpresident Terje Svendsen om norsk fotballs omdømmekrise, omstridt støtte til UEFA-presidenten, kjønnsforskjellen og grepene for å modernisere Norges Fotballforbund.
SA171109 I et stort Aftenposten-intervju snakker fotballpresident Terje Svendsen om norsk fotballs omdømmekrise, omstridt støtte til UEFA-presidenten, kjønnsforskjellen og grepene for å modernisere Norges Fotballforbund.
DB171109 » « Å modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård.
AP171109 I et stort Aftenposten-intervju snakker fotballpresident Terje Svendsen om norsk fotballs omdømmekrise, omstridt støtte til UEFA-presidenten, kjønnsforskjellen og grepene for å modernisere Norges Fotballforbund.
SA171108 I et stort Aftenposten-intervju snakker fotballpresident Terje Svendsen om norsk fotballs omdømmekrise, omstridt støtte til UEFA-presidenten, kjønnsforskjellen og grepene for å modernisere Norges Fotballforbund.
VG171107 bin Salman vil modernisere økonomien og gjøre landet mindre oljeavhengig.
NL171107 Erlend Svardal Bøe argumenterer for å modernisere taxi-regelverket for å dra nytte av den teknologiske utviklingen, og mener at delingsøkonomien må reguleres og ikke kveles.
VG171104 Bakgrunnen for den nye løsningen er at partene i meglingen mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i 2016 ba statsministeren bidra til at det ble satt i gang et lovarbeid for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.
DB171102 Og Manafort klarte både å modernisere Janukovitsj organisasjon, og hvitvaske svindleren Janukovitsj.
DB171031 Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
BT171027 Svenskene har i noen grad maktet å modernisere og effektivisere den offentlige forvaltningen.
VG171026 Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.
NL171026 Nye teknologiske løsninger utfordrer allerede dagens regelverk, og vi trenger å modernisere regelverket slik at vi kan dra nytte av den teknologiske utviklingen som delingsøkonomien bidrar til.
NL171026 Derfor ønsker vi å modernisere taxiregelverket.
NL171026 Andre land som vi liker å sammenligne oss med går allerede i retning av å modernisere taxiregelverket for å få inn nye aktører.
AP171025 For å oppnå disse strategiske målene, vil Kina følge en ny visjon for utvikling og modernisere sin økonomi.
DB171024 Slik vil hun modernisere organisasjonen om hun blir valgt inn.
DB171024 I forrige uke erklært også president Xi Jinping en storslått plan om å modernisere forsvaret.
VG171022 Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.
AP171022 De vil bare modernisere seg og arbeide videre for økonomisk vekst, peker de på da.
DN171021 Målet med endringen er å digitalisere og modernisere statistikkproduksjonen.
DA171019 Hun vil presse moderpartiet til å droppe kampen for skatteklasse 2, kutte i sykelønna, og modernisere kontantstøtten.
DB171013 ¶ FORSVARSMINISTER : Ine Marie Eriksen Søreide har lagt fram en proposisjon som vil modernisere og styrke Hæren.
DA171010 - Etter Franco-diktaturet, har Catalonia bidratt mye til å utvikle og modernisere det spanske samfunnet som eksisterer i dag.
AA171009 Hareide roser regjeringen for å modernisere formen på trontalen, slik at den blir interessant å høre på.
NL171008 En utslitt Tromsøhall og et hundretall barn og unge får ikke plass i idretten på grunn av kapasitetsproblemer, gjør at tiden er overmoden for å utvide og modernisere fasilitetene i byen.
AP171006 Både Russland og USA jobber med å modernisere sine atomvåpen.
SA171003 Men vi er i en situasjon hvor vi må modernisere oss inn i fremtiden.
SA171003 Men NIF ønsker å modernisere og digitalisere seg.
SA171003 Man må se på hele organisasjonen, hvordan vi totalt kan forbedre og modernisere oss.
BT171003 Men vi er i en situasjon hvor vi må modernisere oss inn i fremtiden.
BT171003 Men NIF ønsker å modernisere og digitalisere seg.
BT171003 Man må se på hele organisasjonen, hvordan vi totalt kan forbedre og modernisere oss.
AP171003 Men vi er i en situasjon hvor vi må modernisere oss inn i fremtiden.
AP171003 Men NIF ønsker å modernisere og digitalisere seg.
AP171003 Man må se på hele organisasjonen, hvordan vi totalt kan forbedre og modernisere oss.
AA171003 Men vi er i en situasjon hvor vi må modernisere oss inn i fremtiden.
AA171003 Men NIF ønsker å modernisere og digitalisere seg.
AA171003 Man må se på hele organisasjonen, hvordan vi totalt kan forbedre og modernisere oss.
NL171002 Ap tilbyr simpelthen ingenting som peker i retning av et ønske om å modernisere politikken.
DB171002 Kvalevåg tror det er mulig å modernisere NIF til tross for at Dale kunngjorde at 2018-søknaden handler om å overleve som organisasjon.
DN171001 Men om en tenker på litt lengre sikt i prosessen med å modernisere hele forvaltningen av hummeren, er det kravet om påmeldingen.
AA170928 - Jeg er glad for at vi er enige om å starte prosessen med å modernisere skatteavtalen.
DB170926 Der Høyre snakket om hva vi ønsket å modernisere , snakket venstresiden mer om hva de ønsket å reversere.
DB170925 - Når skal dere modernisere loungen på utenriksterminalen ?
AP170923 - Sist gang det var et seriøst forsøk på å modernisere Moskva, var på 70-tallet før OL i 1980, sier arkitekten Aleksej Muratov til Republik.
DN170921 Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
DA170921 Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
AA170921 - Vi er skuffet, men ikke overrasket over denne utviklingen, som viser det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
DB170920 Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
DA170920 I tillegg blir det enklere å modernisere og standardisere kjøretøy og utstyr, og sørge for komplementaritet på utstyrssiden regionalt.
AA170920 Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket.
AP170919 Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger og fremme forslag til å modernisere arbeidsmiljøloven.
DA170915 Vi har en enestående mulighet til å modernisere og forbedre.
DB170914 Høyresiden er ikke noe særlig bedre : Skal vi modernisere eller reversere ?
DA170912 - Vi vil modernisere og bruke ny teknologi, men de må brukes på nære løsninger, og samtidig er vi opptatt av å unngå å fremmedgjøre folk.
VG170910 Modernisere transporten.
VG170908 Vi må tilpasse og modernisere regelverket, og vi må gjøre noe for å få balanse i konkurransesituasjonen, sier UEFA-presidenten ifølge NTB.
VG170908 Vi må justere og modernisere reglene og gjøre noe med balansen i konkurransen fordi gapet mellom de store og små klubbene blir større og større.
DA170906 - Det begynner å bli ganske åpenbart at Ap mangler gode politiske svar på hvordan vi skal skape flere jobber, modernisere offentlig sektor, redusere helsekøene og sørge for at elevene lærer mer i skolen.
AP170905 Ikke nødvendigvis på hvor vi skal, men på virkemidlene, måten vi jobber på, og hvordan vi vil modernisere .
AP170905 Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge.
AP170905 Si ;D-innlegg : Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge.
DB170901 Stoltenberg la all sin kraft inn på å modernisere det offentlige Norge slik at vi var rustet for fremtiden.
NL170830 Det vil si, helt inntil partiet hektet seg kritikkløst på Senterpartiets motstand mot å endre og modernisere Norge.
AP170830 Modernisere eller øke skatten ?
NL170829 Partiet er splittet mellom de som ønsker å sementere og reversere offentlig sektor, eller modernisere og fornye, gjennom blant annet sammenslåinger av kommuner og fylker.
AP170824 Forsvarsministeren sa også at USA forplikter seg til å hjelpe Ukraina med å bygge og modernisere sine bevæpnede styrker. | 43-åring dømt for å ville bringe bombe om bord i Ryanair-fly ¶
AA170824 Forsvarsministeren understreker også at USA forplikter seg til å hjelpe Ukraina med å bygge og modernisere sine bevæpnede styrker.
VG170823 Og dette driver altså en borgerlig regjering på med, en regjering som skulle modernisere , omstille, kutte og effektivisere.
AP170819 En rekke utredninger om å halvere planleggingstid og modernisere beregningen av verdien av veier og jernbane ble satt i gang, og fullført.
NL170816 I sitt partiprogram ønsker Ap sammenslåing av kommuner og fylker som et ledd i å modernisere Norge.
NL170816 ¶ I motsetning til regjeringen vil vi ikke kaste kortene, men stramme inn, modernisere og justere regelverket slik at det sørger for jevn tilførsel av råstoff til de tilgodesette kystsamfunnene.
NL170816 I motsetning til regjeringen vil vi ikke kaste kortene, men stramme inn, modernisere og justere regelverket slik at det sørger for jevn tilførsel av råstoff til de tilgodesette kystsamfunnene.
NL170816 * Stramme inn, modernisere og justere pliktsystemet slik at industrien får jevn tilgang av egnet råstoff, særlig i perioden mai til desember når leveransene fra kystflåten er mindre.
DB170816 Velgere som har sympati mot venstresiden, men vil at Ap skal fortsette sin tradisjon med reformer for å modernisere landet, havner i tvil.
AA170816 Økonomer og analytikere som er tett på utviklingen av den interamerikanske handelen, sier likevel at dette er en god anledning til å modernisere avtaleverket, uavhengig av Trumps trusler.
DB170814 - De vil øke skattene istedenfor å modernisere offentlig sektor og bruke pengene bedre.
DA170814 vil bruke mer offentlige kroner, mens høyresiden mener det går ann å modernisere seg ut av problemet.
DA170814 vil bruke mer offentlige kroner, mens høyresiden mener det går ann å modernisere seg ut av problemet.
DB170812 Tror ikke folk mener det er feil å modernisere et land, flere tjeneste for pengene vi bruker i offentlig sektor, folk ser at politireformen går bedre og at vi bygger veier raskere, alt det vi blir kritisert for.
AP170809 Trump : Første ordre var å modernisere atomvåpenarsenalet ¶
AP170809 - Min første ordre som president var å fornye og modernisere vårt atomvåpenarsenal.
AP170809 - Min første ordre som president var å fornye og modernisere vårt atomvåpenarsenal.
AA170809 - Min første ordre som president var å fornye og modernisere vårt atomvåpenarsenal.
AP170808 Vil modernisere og digitalisere ¶
DB170804 Som en del av en plan om å modernisere landets økonomi, planlegger prinsen en luksusdestinasjon ved Rødehavet, skriver The Telegraph.
AA170804 - Med så mye usikkerhet som lages om reverseringer fra de rødgrønne inn i denne valgkampen, er det naturlig at vi viser at valget står mellom de som vil fortsette å modernisere og gjøre endringer som bidrar til at verden og Norge går fremover, og de som er ute etter å reversere de tiltakene vi har gjort for å levere bedre tjenester, sier So
NL170801 For fire år siden forsøkte Høyre å modernisere seg selv som et bredt folkeparti.
AA170801 Xi har siden han tiltrådte i 2012 presset på for å modernisere landets militære styrker, blant annet gjennom investeringer i teknologi, landets marine samt forskning og innovasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170724 Det fins ikke noe alternativ til å modernisere norsk politi.
VG170721 Denne uken la SPD frem sitt 10-punkts-program for å modernisere Tyskland, her foreslår de å bruke langt mer penger på infrastruktur, grønn energi og utdanning.
DB170719 Høyre skulle modernisere arbeidsmiljøloven.
DB170717 Støre kunne fortelle Macron hvordan sosialdemokratiet har bidratt til å modernisere hele styringsverket i Norge, hvor Frankrike ligger håpløst i bakleksa.
DB170713 Antall enheter har gått noe ned, men til gjengjeld har både USA og Russland satt i gang enormt kostbare programmer for å modernisere og oppgradere sine atomvåpen.
AA170712 Formålet med loven er å modernisere ekteskapsinstituttet ved å gi alle voksne par som ønsker det, rett til å gifte seg, påpeker likestillingsminister Helena Dalli. ( ©NTB ) ¶
NL170704 Vekst skapes ved å modernisere og forbedre.
DA170628 De lovet å ikke endre arbeidsmiljøloven slik at det ble negativt for arbeidstakere, men de skulle modernisere den.
BT170624 Derfor må vi fortsette å modernisere offentlig sektor, slik at vi utnytter ressursene bedre.
BT170624 MODERNE AVHOLD : Både Mirjeta Emini ( 35 ) og Peggy Fluge ( 82 ) i IOGT mener avholdsbevegelsen må modernisere seg dersom den skal få nytt feste.
DN170623 Ford skal modernisere og utvide en fabrikk i Chongqing i Kina.
DN170623 Det gjør det mulig for oss å frigjøre kapital fordi vi kun trenger å modernisere én fabrikk med nytt utstyr, sier direktør Joe Hinrichs til Reuters.
AA170623 Gjennom samfunnsengasjement og politisk ståsted bidro Fredrik Skagen til å modernisere norsk krim på 70-tallet, mener Adresseavisens bokanmelder.
DB170622 Sammen med prins William ( 35 ) og hertuginne Kate ( 35 ), er den 32 år gamle prinsen nemlig godt i gang med å modernisere det britiske monarkiet.
DB170622 - Vi er involvert i å modernisere det britiske monarkiet.
DN170621 - Vi skal modernisere faghandelen i Jernia.
NL170619 Målet er å modernisere og øke kampkraften, øke den operative evnen til landmakten.
NL170619 Brandvik sier dette betyr å bibeholde en brigadestruktur, men modernisere den betydelig i forhold til dagens ordninger.
DN170619 Representanter fra selskaper som Apple, Amazon, Alphabet, Cisco, Oracle og Microsoft var ventet å delta for å gi råd til Trump-administrasjonen om hvordan USA kan « transformere og modernisere » teknologisektoren sin.
DB170619 De siste ti årene anslår Berg at investeringsselskapet Scandza, som er dagens eiere av det uavhengige meieriselskapet, har brukt mellom 400 og 500 millioner kroner på å modernisere anlegget.
AP170617 - Vi i Norge må kunne lede og bli ledet av andre nasjoner i Alliansen og vi bør i størst mulig grad bruke, modernisere og drifte forsvarsmateriell av samme type.
AA170607 Dette er jo bare tullprat, når vi heller kan modernisere de gamle kraftverkene.
DN170602 « Å takle klimaendringer og modernisere energisystemene våre er videre drivkraft for å skape nye arbeidsplasser, investeringsmuligheter og økonomisk vekst », sier Kina og EU i en felles uttalelse.
AP170601 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, skriver i en pressemelding at det er « nødvendig med store investeringer for å oppgradere og modernisere til dagens krav og trusselbilde. » - Rapporten fra FFI gir oss viktige innspill i arbeidet med å vurdere hvordan vi skal gi befolkningen den sikkerhet og beskyttelse de har krav på, s
DA170529 Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem i kommunene.
AA170523 - Hensikten med ny lov er å forenkle, tydeliggjøre og modernisere disse bestemmelsene slik at loven blir mer effektiv og lettere å bruke, het det i redegjørelsen fra departementet. ( ©NTB ) ¶
SA170519 Mål å modernisere
SA170519 For regjeringen har det hele tiden vært et mål å oppdatere og modernisere åndsverkloven, på en måte som ivaretar kunstnerne og deres muligheter til å tjene penger på arbeidet sitt.
NL170518 Den er at mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil reversere og ser bakover i tid, forsøker hun å modernisere og se fremover, mot det moderne Nord-Norge.
DA170518 * Beholde og modernisere pliktsystemet.
DB170517 Laget er preget av sterk vilje til reformer, særlig for å modernisere og skape vekst i fransk økonomi, klippefast tro på samarbeidet i EU, vekt på likestilling og sterk vilje til innsats for miljø og klima.
DB170515 Emmanuel Macron har gått hardt ut og sagt at han er imot et politisk system som ikke har klart å modernisere seg.
DB170515 Emmanuel Macron har gått hardt ut og sagt at han er imot et politisk system som ikke har klart å modernisere seg.
AP170514 Da Xi Jinping kom til makten i 2012 var det forventet at han ville modernisere økonomien.
AP170513 mars : Utsatte endringer som var ment å modernisere motorveier i USA ved blant annet å innføre strengere miljøkrav. * ¶ 15. mars : Beordret evaluering av utslippskravene for biler og lastebiler. 24. mars : Godkjente Keystone XL-rørledningen. 27. mars : Omgjorde begrensninger for å bruke offentlig landjord til å le
DB170510 Hvis vi ikke lykkes med å modernisere Norge, tar vi ikke vare på verdens beste velferdssamfunn.
VG170509 » Balansegangen mellom å ivareta et tradisjonsbundet monarki og å modernisere kongehuset - samt å være i takt med utviklingen uten å stå i spagat - må være en enorm utfordring som kongeparet og deres medarbeidere står oppi daglig.
DB170509 Macron må skaffe seg et regjeringsdyktig flertall blant de folkevalgte for å kunne gjennomføre de mange reformene som skal modernisere det gammeldagse Frankrike.
VG170508 - Som for eksempel et ønske om å effektivisere eller modernisere det politiske landskapet.
DN170507 Danielle er museumsdirektør og har tro på at Macron vil lykkes i å modernisere Frankrike.
AA170502 Arbeidet med å modernisere konserveringen følger parallelt.
DA170430 Det må også være mulig å modernisere et parti uten å bli en Tony Blair-aktig figur.
AP170426 Gaute Brækken, tidligere nestleder i Oslo KrF og rådgiver i KrFs stortingsgruppe, mener Hareide gjør så godt han kan, men at han står veldig alene i å modernisere partiet.
DB170425 KrF-lederen er tydelig på hva som er årsaken til at KrF mener tida er inne for å modernisere kontantstøtten, tilpasset tida vi lever i.
DB170425 - Det handler om penger, men også å modernisere helsetilbudet for å gi unge en ballast som gjør at de kan møte livskriser.
AA170425 Tiden er inne for å modernisere kontantstøtten, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagbladet, to dager før partiets årsmøte åpner i Trondheim.
VG170420 Han er en sterk EU-tilhenger med store planer for å modernisere fransk nærings- og arbeidsliv.
DB170420 Det samme tenker nok en haug med Arbeiderparti-ordførere som har jobbet hardt for å slå sammen kommuner og modernisere kommunestrukturen i landet.
AA170419 President Pedro Pablo Kuczynski sier at landet trenger om lag 75 milliarder kroner for å gjenoppbygge og modernisere de rammede områdene.
DN170418 Arbeiderpartiet vil modernisere pliktsystemet for torsketrålerne ¶
AP170417 ERTMS vil både modernisere og forenkle måten jernbanetrafikken styres på.
VG170412 For selv om det kalles « leker », er det blodig alvor hvor lite som faktisk er gjort for å modernisere en steinaldersk kultur.
DA170412 Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning.
BT170412 Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning.
DN170406 Arbeiderpartiet vil modernisere pliktsystemet for torsketrålerne ¶
DN170406 | Arbeiderpartiet vil modernisere pliktsystemet for torsketrålerne ¶
DN170406 Løsningen er å justere og modernisere samt holde dialog med aktørene for å tilpasse ordningen, understreker han.
DN170406 - Vi bør modernisere og justere pliktsystemet til behovet for å sikre jevn tilgang av rett råstoff til industrien, sier Ap-lederen, som også lover et løft for forskning og utvikling av hvitfisknæringen dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering.
SA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
DN170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
AA170405 Utkastet fra Riksrevisjonen viser i tillegg til mangelfull journalføring om Merverdiprogrammet som skulle modernisere IKT-løsninger i politiet, men som ble besluttet nedlagt i juni 2015.
AP170404 Programmet skulle modernisere IKT-løsninger i politiet.
VG170402 Guri Melby mener at hun har fått vært med å modernisere partiet i liberal retning gjennom to opphold i programkomiteen, som utreder partiets fremtidige politikk.
DB170331 En kamp mellom dem som vil modernisere samfunnet og de sterke kreftene som vil se bakover og drømme om hvordan verden så ut før.
DB170331 Venstre ble plassert sammen med dem som vil modernisere samfunnet slik at det blir bedre for folk.
VG170329 - Det handler også om å modernisere scenerommene, bygge nye biscener og prøvesaler, samt publikumsfasiliteter som gjør teatret til en møteplass i vår tid, sier Gunnerud.
DN170327 President Trump planlegger et nytt embete som skal bruke næringslivets metoder til å modernisere forvaltningen.
AP170327 President Trump planlegger et nytt embete som skal bruke næringslivets metoder til å modernisere forvaltningen.
AA170327 President Trump planlegger et nytt embete som skal bruke næringslivets metoder til å modernisere forvaltningen.
DN170324 Joko Widodo ble valgt som president under løfter om å øke skatteinntektene i Indonesia og modernisere landet.
BT170317 I SKVIS : Daglig leder Øyvind Blom fortviler over at oppdrettsselskapet verken får modernisere dagens anlegg eller flytte det til annen lokalitet i Meland kommune.
AP170313 Hun er imam - nå vil hun modernisere islam ¶
AP170313 Hun er imam - nå vil hun modernisere islam ¶
VG170312 Han vil modernisere det Frankrike Le Pen sier hun vil bevare.
VG170312 - Vi har brukt pengene på å gjøre det lettere for pasientene å velge mellom sykehus ved å modernisere nettløsningen « Velg behandlingssted ».
SA170311 Det er viktig å fortsette å modernisere kongehuset, sier den hoff-ansatte personen.
DN170311 Det er viktig å fortsette å modernisere kongehuset, sier den hoff-ansatte personen.
DB170311 * Åpne for utbygging av nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi ¶ * Modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer innen delingsøkonomi kan tas i bruk.
DB170311 Det er viktig å fortsette å modernisere kongehuset.
AP170311 Det er viktig å fortsette å modernisere kongehuset, sier den hoff-ansatte personen.
AA170311 Det er viktig å fortsette å modernisere kongehuset, sier den hoff-ansatte personen.
DB170307 Nei, vi beveger oss ikke inn i den sfæren, men nikker med vårt liberale dustehode og lar korsets farere holde på, dette så lenge de ikke begynner å løpe etter oss fakenews-homse-elskendemuslimnaive-kommunister i gatene slik at en Jan Erik Vold må modernisere Nordahl Griegs dikt « Sprinterne » fra 1936.
BT170307 Å modernisere mediene handler så til de grader om å skjerpe integriteten og forsvare de grunnleggende prinsippene for all journalistikk.
DN170306 Dette skal også gjøres ved å modernisere kullkraftverk i nordøst-Kina, hvor de store stålkraftverkene og tungindustrien ligger.
SA170303 - Vi ser at folk ønsker å modernisere det klassiske uttrykket litt, sier han, og trekker frem huset « Mira » som et eksempel på en oppdatert bolig, som har fått takterrasse, renere linjer og relativt store vinduer.
AP170303 - Vi ser at folk ønsker å modernisere det klassiske uttrykket litt, sier han, og trekker frem huset « Mira » som et eksempel på en oppdatert bolig, som har fått takterrasse, renere linjer og relativt store vinduer.
DN170228 « Make in India»-programmet skal modernisere landet.
BT170228 Noe skjedde : Den rød-grønne regjeringen satte i gang byggingen av nytt dobbeltspor i Ulriken, en viktig forutsetning for å modernisere Vossebanen.
DB170221 Når både kongen og dronningen i år fyller 80, kan de derfor se tilbake på et oppdrag med to hovedkomponenter : Å videreføre og samtidig modernisere det norske kongedømmet fra 1905.
VG170220 Skauge trekker fram at Five i tiden som leder av Unge Høyre sto for en god verdikonservativ linje, samtidig som hun bidro til å modernisere manges holdninger blant annet knyttet til abort og homofili.
VG170220 - Hun var kunnskapsrik, skikkelig og banet vei for å modernisere partiet på viktige områder.
DB170220 Og om NATO sa han : « Vi arbeider for å modernisere samarbeidet.
DN170215 Her hjemme vurderer nå Finansdepartementet om det er behov for å modernisere forskriften for pengepolitikken.
BT170215 Det innebærer blant annet at vi må modernisere våre IKT-løsninger for å digitalisere politiet, eller sagt med andre ord : For å skape et bedre og mer morderne politi rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer.
SA170211 Forsøket på å modernisere eventyret " Keiserens nye klær " har en utmerket idé.
DB170209 Putins svar kan bli å modernisere arsenalet av kjernefysiske langdistanseraketter.
VG170206 Vi har forsøkt å modernisere avisen med formater som gjør at vi får plass til enda flere nyheter.
AP170131 Helseminister Bent Høie håper unge muslimer tar opp kampen for å modernisere islam.
AP170131 Fremover tror han det blir viktig at unge muslimer tar opp kampen for å modernisere islam.
AP170131 Det å modernisere en religion har vi god erfaring med i Norge, ikke minst ser vi dette nå som Kirkemøtet har vedtatt liturgien for samkjønnet ekteskap.
SA170127 « Vårt mål har vært å modernisere ordningen, og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen », skriver Peter C.
SA170127 Vårt mål har vært å modernisere ordningen, og bevare de gode elementene fra den gamle ordningen.
DB170111 Så ble han viktig for å konsolidere og modernisere revolusjonen, som president fra 1989 til 1997.
AP161223 - Vi må modernisere vår økonomi.
AP161026 Atomvåpenstatene fortsetter å oppgradere og modernisere sine atomvåpenarsenaler.
AP160825 Vi trenger å bli utfordret til å modernisere vår egen tenkning, sier hun og legger til at det viktigste er at man må benke gjennom hvordan man skal klare seg uten strøm og hvordan man skal sørge for en viss utholdenhet i en krisesituasjon.
AP160602 Tsipras, som skulle modernisere Hellas og få fart på økonomien, risikerer å gå ned i historien som en tragisk skikkelse.
AP160601 - Men det er en overgangsordning, nettopp for å sikre at kommuner skal ha mulighet til også å modernisere eksisterende bygg, sier hun, og anbefaler kommuner å benytte overgangsordningen til å forberede seg på endringen og til å finne de riktige prioriteringene.
AP160601 - For å sikre at kommuner som fortsatt har behov for å modernisere eksisterende bygningsmasse skal ha mulighet til det, legger vi opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i budsjettene for 2017 og 2018, uttalte han.
AP160526 Den gang inngikk arkitekter i ekspertgrupper av lærere, veterinærer, helsearbeidere og agronomer som ble sendt ned for å bistå med å modernisere og bygge opp nasjonene.
BT160502 Kanskje det ligger en dypere og skumlere forklaring på at myndighetene ikke har vært villig til å modernisere eksamen ?
AP160419 De ville bygge jernbaner, modernisere samfunnet og støtte opp om amerikansk industri med beskyttende tollmurer.
BT160316 Sprøyterom i dagens form er ingen perfekt løsning, og kampen for å modernisere tilbudet bør fortsette.
BT160316 Helseminister Bent Høie ( H ) har vist seg noe nær reaksjonær i spørsmålet om å modernisere sprøyteromsforskriften.
BT160316 Bergens nye sprøyterom bør brukes til å modernisere rusomsorgen ytterligere.
AP160206 Hun er også sjef for et selskap som har fått oppgaven med modernisere Universitetet i Moskva for 110 milliarder rubler, avslørte Reuters.
AP160107 De vil " modernisere " både atomvåpnene og midlene som bringer dem til målet.
AP160106 Nord-Koreas prøvesprengning får neppe flere til å skaffe seg atomvåpen, men er nok et argument for atomvåpenstater til å modernisere sine våpen.
AP160106 Nord-Koreas prøvesprengning blir et argument for å modernisere og bevare atomvåpen, fremfor nedrustning.
AP160106> Nord-Koreas prøvesprengning blir et argument for å modernisere og bevare atomvåpen, fremfor nedrustning.
AP160106> target="avis" href= Nord-Koreas prøvesprengning blir et argument for å modernisere og bevare atomvåpen, fremfor nedrustning.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= Nord-Koreas prøvesprengning blir et argument for å modernisere og bevare atomvåpen, fremfor nedrustning.