VG171211 Det foregår også en internasjonal debatt om hvilke modeller som er hensiktsmessige til hvilke formål og heller ikke her er alder avgjørende, legger han til.
VG171211 - Og det har alltid vært veldig viktig at SSB fortsetter i samme spor med sine gamle modeller .
VG171211 - Jeg tror nok det er noe sant i påstanden om at et nettverk har mobilisert alle krefter for å bevare en type modeller og analyse i SSB, sier professor Kjetil Storesletten ved UiO, en av Norges fremste makroøkonomer.
VG171211 - Det er en faglig diskusjon om hva slags modeller man skal jobbe med.
DB171211 Lisa Boyne påstår at Trump fikk kvinnelige modeller til å gå på bordet, hvorpå han skal ha kommentert hvorvidt de hadde på undertøy eller ikke.
DB171211 Lee Miller ( 1907-1977 ) var en av USAs best kjente modeller og fotografer.
SA171208 Hun har stått fast på at målet er en unik og skreddersydd avtale, og ikke noe som bare bygger videre på eksisterende modeller .
SA171208 - Det er fire modeller som sannsynligvis blir kjempeviktige : Elbiler blir viktig og det dukker opp tre stykker som kan bli veldig populære.
DB171208 - Vi har ingen noen gode modeller for hvordan et sånt hull blir dannet så tidlig uten at en stjerne er involvert.
DB171208 - Vi har modeller som forutser hvordan gasskyer som er i ferd med å kollapse og bli til svarte hull ser ut.
AP171208 Britene avviser snakket om norske, sveitsiske og andre lands modeller .
AP171208 - Det er fire modeller som sannsynligvis blir kjempeviktige : Elbiler blir viktig og det dukker opp tre stykker som kan bli veldig populære.
AA171208 - Det er fire modeller som sannsynligvis blir kjempeviktige : Elbiler blir viktig og det dukker opp tre stykker som kan bli veldig populære.
DN171207 Erfaringen fra første generasjon Leaf og andre modeller fra Nissan viser at de fleste ikke kjøper innstegsmodellen.
SA171206 Russiske modeller viser frem draktene til Russlands OL-landslag i Moskva.
AP171206 Russiske modeller viser frem draktene til Russlands OL-landslag i Moskva.
AA171206 Russiske modeller viser frem draktene til Russlands OL-landslag i Moskva.
VG171205 SKREDFARE : Skred og flom utløst av en kombinasjon av mye snødekke og mye regn høyt til fjells gir ifølge NVEs modeller størst risiko i områdene innenfor Boknafjorden.
SA171205 Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
SA171205 Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
DB171205 Det er ikke kjent om de to har partnere, men i 2015 kunne Daily Mail melde at begge hadde kjærester som var brasilianske modeller .
BT171205 FOTO : Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
BT171205 Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
AP171205 FOTO : Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
AP171205 Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
AA171205 Foto : Ivan Sekretarev / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
AA171205 Foto : Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix ¶ Modeller viser fra de russiske OL-draktene som ble laget til vinter-OL i Sør-Korea.
DB171204 Faget han underviser i krever blant annet at man bygger økonomiske modeller ved hjelp av dataprogrammer som Excel og Powerpivot.
AP171204 Derfor vil de ikke ta utgangspunkt i eksisterende modeller som den norske EØS-løsningen, det sveitsiske partnerskapet eller handelsavtalen med Canada.
DB171202 Det er heller ikke slik at krav om internasjonal publisering utelukker arbeid med makroøkonomiske modeller til bruk i Norge.
DN171201 Utvalget av modeller er altså svært begrenset, i tillegg har det ikke vært like lønnsomt å velge elbil i dette segmentet som for privatbiler.
DN171201 De 666 el-varebilene er fordelt på fire ulike modeller av nesten samme størrelse.
DB171201 Det finnes gode argumenter for begge modeller .
NL171130 Pr dags dato selges der to modeller DAB-mottakere.
DN171130 Interiøret kjenner vi igjen fra andre modeller fra merket.
AP171130 At Finansdepartementet ikke ønsker å sitte rolig og se på en nedbygging av modeller som de bruker er ikke uventet.
AA171130 Begge modeller innebærer selvfølgelig gode prosesser, involvering og forankring.
SA171129 Ekstra spennende blir dette når vi begynner å kombinere matematiske modeller med medisinsk bildeteknologi og molekylærbiologi.
SA171129 Disse parallellene gjør at vi kan formulere matematiske modeller basert på de samme type ligninger som brukes i reservoar.
DN171129 Det er veldig bra at produsentene fremdeles har som mål at de fleste nye modeller skal oppnå fem stjerner, sier Michiel van Ratingen, generalsekretær for Euro NCAP i en pressemelding.
DN171129 - Vi vurderer begge modeller på et nytt prosjekt.
DN171129 Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen mener det er rom for mange modeller i frisørbransjen - både med og uten hårvask.
DB171129 Jensen skriver videre at departementet « kom i tvil om hvorvidt SSB ville kunne ivareta oppgaver knyttet til drift av modeller , konjunkturovervåking og ulike utredninger », da den detaljerte informasjonen om stillingsplan og omplassering av forskere i forskningsavdeling ble kjent for departementet i august/september.
DB171129 Mindre aktuell ble den ikke da hennes søster, Helga Hjorth, tok til motmæle i romanen « Fri vilje », der hun skriver om en familie som opplever å bli brukt som levende modeller i en roman.
AP171128 Her er nye modeller hun på forespørsel har laget for et ukeblad og Redd Barna.
VG171127 Det er blant annet lagt opp til arbeid med å kvalitetssikre modellen mot tilsvarende modeller i andre land og seminar med internasjonal deltakelse.
VG171127 Der ble den økonomiske totalrammen for modellen 1,35 millioner kroner i 2018, minst av samtlige modeller som ble diskutert på møtet.
AP171126 Å bruke mest tid på å lage teoretiske modeller om en virkelighet som er i så rask og dramatisk bevegelse, virker som en svært dårlig idé.
AP171126 | Nyttige modeller er viktigst Elisabeth Holvik ¶
AP171126 SSB har de siste årene gitt mindre ressurser til de empiriske baserte modellene, og har prioritert teoretiske modeller .
AP171126 Men de empiriske modellene tar sitt utgangspunkt i hva som faktisk skjer, og er av natur nærmere virkeligheten enn modeller som har et teoretisk utgangspunkt.
AP171126 Jo nærere SSBs modeller er virkeligheten, og jo mer tid forskerne bruker på å få innsikt i hva som faktisk skjer, jo bedre beslutningsgrunnlag kan vi få.
AP171126 Jeg tror det er sterkt undervurdert hvor møysommelig arbeid det er å opparbeide seg kompetanse om alle sider ved norsk økonomis virkemåte, og i hvor sterk grad kvaliteten på modeller avhenger av den kompetanse og erfaring de som utvikler modellene har om økonomien.
AP171126 Jeg mener SSB skal drive med analyser som er nyttige for samfunnet, og det burde være rom i SSB til å utvikle både teoretiske og empiriske modeller .
AP171126 Faren med teoretisk baserte modeller , er at de i større grad er avhengig av forutsetningene som legges for modellen.
AP171126 Det hadde vært ønskelig om slike empiriske modeller kunne gjøres lettere tilgjengelige for allmennheten.
AP171126 Det er to hovedretninger av økonomiske modeller , empirisk baserte og teoretisk baserte.
AP171126 Beregningene gjøres ved hjelp av modeller over norsk økonomi.
AP171126 Alle modeller er forenklinger av virkeligheten.
VG171125 Vi diskuterte ett sett av modeller og selvsagt departementets behov for modeller og analyser », skriver Bye til VG.
VG171125 Vi diskuterte ett sett av modeller og selvsagt departementets behov for modeller og analyser », skriver Bye til VG.
VG171125 Trakk frem andre modeller
VG171125 I møtet med Holmsen og Bye-utvalget ble mange forskjellige modeller diskutert, inkludert Stølens, men ikke Holmøys DEMEC-modell, viser referatet.
VG171125 At modelleveransene fra byrået er gode nok, er helt avgjørende både for Finansdepartementet og mange andre viktige samfunnsaktører, skriver Wålen og legger til at viktige modeller forvitrer uten kompetanse til å utvikle dem.
AP171125 Navngitte leverandører til « samfunnsoppdraget » ble skilt fra sine modeller .
AP171125 Aaberge sier også at det er « uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret ».
AP171124 - Det er ikke akkurat siste modeller sammenlignet med det USA og Russland har, påpeker han i en analyse.
AP171123 Modeller viser at temperaturen om høsten og vinteren i 2050 vil være 4 - 5 grader høyere enn ved sist århundreskifte.
AP171123 Aaberge sier også at det er « uforståelig » at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret.
AP171123 Aaberg sier også at det er « uforståelig » at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret.
AP171123 Statsråd Jensen viser i sitt svar til at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen er svekket.
VG171122 Og her er det mye å krangle om, som arbeidsplasser, makt, ressurser, modeller og juss.
VG171122 Alle er i teorien enig i at SSB skal få velge hvilke forskere og modeller de skal bruke.
VG171122 Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes alvorlig svekket.
VG171122 Menn og modeller ble ikke splittet ¶
VG171122 - Det er helt feil at man ikke kan skille menn og modeller .
AP171122 Mandag viste modeller frem undertøy i Shanghai for merket Victoria's Secret.
VG171121 Samtidig har det også pågått en strid helt siden januar om fag, ressurser og modeller blant økonomene.
VG171121 I senere dokumenter ser man at omorganiseringen modereres, færre forskere flyttes, viktige modeller bevares.
VG171121 - Det er uforståelig at Finansdepartementet bestiller analyser basert på modeller som ikke er kvalitetssikret, når de i tildelingsbrevene til SSB understreker at det er viktig at forskningen kvalitetssikres gjennom internasjonal publisering, sier Aaberge.
SA171121 Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forskningsvirksomhet, ber hun utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjon og leveranser av modeller , konjunkturanalyser og fremskrivninger av utredninger av høy kvalitet.
SA171121 - Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmennheten syntes alvorlig svekket, heter det.
DN171121 Ifølge Jensens svar til kontrollkomiteen ble det fra Finansdepartementets side en rekke ganger påpekt at omorganiseringen av forskningsavdelingen ikke måtte gå ut over byråets arbeid med økonomiske modeller og evnen til å levere på samfunnsoppdraget : ¶
DN171121 (... )Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes generelt å være alvorlig svekket.
DN171121 Nå skal denne fabrikken moderniseres for én milliard euro for å kunne produsere VWs kommende ID-serie og utslippsfrie modeller av Audi og Seat allerede fra 2019.
DA171121 Holmøy jobber med ulike modeller som brukes for å lage prognoser om ulike påvirkningsfaktorer på norsk økonomi, deriblant innvandring.
DA171121 De foreslo i stedet å la disse nøkkelpersonene fortsatt få jobbe med sine modeller , selv om de ble flyttet til statistikkavdelingen.
AP171121 Departementet mener også å vite hvem i SSB som er interessert i modeller , hvem som har mulighet for å utvikle seg på feltet og hvordan de best bør forvaltes fremover.
SA171120 For utvalget modeller har gått helt berserk de siste årene.
SA171120 Dermed sniffer ikke X-trail på en topp ti plass blant SUV-ene, men har drøyt 35 modeller foran seg på salgslisten i sitt segment.
DB171120 I år har Victoria's Secret Fashion Show skapt store overskrifter etter at flere modeller ble nektet inngang til Kina, og flere blant lokalbefolkningen protesterte mot å gjennomføre showet i landet.
AP171120 Noen av Moskvas rikeste forretningsfolk, popstjerner, modeller og politikere gikk fredag kveld opp den røde løperen til skyskraperen Oko i Moscow City for å feire 50-årslag.
AP171120 En rekke selskaper markedsfører nå ulike modeller innen bysykler, men felles for alle er at de på en eller annen måte er knyttet til en dokkingstasjon.
AP171120 En rekke selskaper markedsfører nå ulike modeller innen bysykler, men felles for alle er at de på en eller annen måte er knyttet til en dokkingstasjon.
VG171119 VG besøker hovedkontoret til VM-komiteen i Doha, der de for lengst har fått på plass en omvisningsrunde med avansert teknologi, modeller av arenaene og en presentasjon av fotballens korte historie i Qatar.
DB171117 Verdens best betalte modeller sprader ned catwalken i luksusundertøy, gjerne dekorert med englevinger, glitter og diamanter.
DB171117 Modeller som Lily Aldridge, Adriana Lima og Karlie Kloss er allerede bekreftet til showet.
DB171116 Når en småtrist Post Malone hoier om å « pule modeller », er det omtrent så langt fra sex som du kan komme ¶
AA171116 Det ble utviklet en rekke modeller for nye erfaringer med organisering og integrering av SFO i skolehverdagen.
SA171114 matematisk modellering ( utforske og sammenligne ulike matematiske modeller ).
AA171114 I tillegg har det blitt reist spørsmål ved om SSB skal benytte seg av samme type modeller som Norges Bank i sine økonomiske analyser.
AA171114 Flere har tatt til orde for at byråets analyser og modeller bør kvalitetssikres gjennom internasjonal fagfellevurdering.
AA171114 Diskusjonen om metode, modeller og organisasjonsform bør likevel fortsette.
AA171114 Da er det uheldig at debatten om dem havner i skyggen av kontroverser rundt « innvandrerregnskapet » og ideer om at « sosialdemokratiske » modeller blir byttet ut med « liberalistiske ».
VG171113 Talsmenn derfra sier at Holmøys navn var fremme i flere samtaler, men at dette handlet om at han er en av få som behersker modeller som er viktige for kunnskapsproduksjonen i byrået.
SA171113 Meyer ville ha frihet til å bestemme hvem som skulle jobbe med hvilke modeller , uavhengig av i hvilken avdeling de er plassert.
SA171113 Diskusjonen mellom SSBs ledelse og departementet gikk på om modeller og personer skulle følge hverandre i disse tilfellene.
DN171113 Men det skal ha dreid seg om modeller , ikke hans innvandringsrolle.
DB171113 ke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen til NTB.
DB171113 - Denne uroen har vi gitt uttrykk for sammen med uro knyttet til SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdraget som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av.
DB171113 Utvalget og SSBs ledelse ønsket å erstatte empiriskbaserte modeller med teoribaserte modeller , som ville gjøre det lettere å drive høyrepolitikk.
DB171113 Utvalget og SSBs ledelse ønsket å erstatte empiriskbaserte modeller med teoribaserte modeller, som ville gjøre det lettere å drive høyrepolitikk.
DA171113 ke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.
DA171113 Denne uroen har vi gitt uttrykk for sammen med uro knyttet til SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdraget som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av.
BT171113 ke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.
BT171113 Finansminister sier at de har uttrykt uro for SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdrag som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av.
BT171113 Byrået har som lovpålagt oppgave å forske på og utvikle nye metoder og modeller .
AP171113 ke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene for innvandring og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.
AP171113 Denne uroen har vi gitt uttrykk for sammen med uro knyttet til SSBs evne til å levere på modeller og samfunnsoppdraget som både departementer, storting, partene i samfunnslivet og mange andre, er helt avhengig av.
AP171113 Meyer ville ha frihet til å bestemme hvem som skulle jobbe med hvilke modeller , uavhengig av i hvilken avdeling de er plassert.
AP171113 Diskusjonen mellom SSBs ledelse og departementet gikk på om modeller og personer skulle følge hverandre i disse tilfellene.
AA171113 Meyer lyttet heller ikke til bekymring og advarsler fra departementet og andre samfunnsinstitusjoner om at SSBs samfunnsoppdrag og ulike modeller kunne bli skadelidende ved den planlagte omorganiseringen, ifølge Jensen.
AA171113 Det var noe jeg måtte stille spørsmål om - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.
AA171113 - Jeg har ikke vært opptatt av enkeltpersoner i det hele tatt, men en av konsekvensene av det hun satte i verk, var at modellene og de som skulle håndtere modellene, ble plassert på to helt forskjellige steder, og det var noe jeg måtte begynne å stille spørsmål ved - hvordan skal man operere modeller uten operatører, sier Jensen.
VG171112 Etter innplasseringen av de 50 forskerne i forskningsavdelingen, ble det klart at for to sentrale modeller ( langsiktige beregninger av statsfinansene og beregninger av fremtidige pensjonsutgifter ) som Finansdepartementet betaler for, ville nøkkelpersonale falle fra.
DA171112 Vi analyserer virkningen av innvandring og bruker modeller for å se på hvordan det vil gå fremover.
DA171111 * Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forsknings¬virksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller , konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet.
DA171111 I tillegg har et utvalgt foreslått bruk av andre typer økonomiske modeller , og Meyer er fra flere ulike hold blitt beskyldt for å gjennomføre endringer med politisk slagside.
AP171111 Men med virkelighetslitteraturen, der grepet er å bruke levende og gjenkjennbare modeller , nærmer litteraturen seg det samme etiske farvannet som journalistikken befinner seg i.
AP171111 Disse studiene er basert på både modeller og på målinger langs veiene og i laboratorier.
VG171110 v orienterer også om at statistikklovutvalget er gitt et tilleggsoppdrag : Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig forsknings- og analysevirksomhet, ber departementet utvalget om å drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller , konjunkturanalyser, fremskrivinger og utredninger av høy kvalitet.
VG171110 SSBs tall til FN, tallgrunnlaget som forskningsavdelingen bruker i sine modeller og fremskrivningene Finansdepartementet og Miljødirektoratet lager, vil alle bli svekket.
VG171110 * Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha en betydelig analyse- og forskningsvirksomhet, ber ministeren utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranser av modeller , konjunkturanalyser, fremskrivninger og utredninger av høy kvalitet. | - Fra et bastant nei, via et tja, til ja til et bevæpnet politi ¶
SA171110 Et utvalg foreslår også å kvitte seg med det tradisjonelle prognoseapparatet til fordel for modeller fra en annen økonomifaglig retning.
DB171110 Men som ble drevet fram med støtte fra departementet - i alle fall så lenge striden dreide seg om hvilke økonomiske modeller byrået skulle bruke i fremtiden. 24. oktober skiftet saken karakter, da resultatet av omorganiseringen ble kjent.
DB171110 Fra da har saken handlet mer om Christine Meyers holdning til innvandring, enn om økonomiske modeller .
DA171110 - De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten for øvrig.
BT171110 Et utvalg foreslår også å kvitte seg med det tradisjonelle prognoseapparatet til fordel for modeller fra en annen økonomifaglig retning.
VG171109 Det er heller ikke sånn at Teslas nåværende modeller kommer uforholdsmessig dårlig ut av avgiftssystemet, snarere tvert i mot.
VG171109 - Vi har flere søknader inne hos Forskningsrådet som involverer modeller fra SSB.
VG171109 - Jeg vil tro at Stortinget også i dag er opptatt av den typen modeller som krever forskningsinnsats, vedlikehold, utvikling og forskningskapasitet, sier Halvorsen.
VG171109 - Jeg regner med at Siv Jensen også følger nøye med på behovet for gode modeller til klimaforskningen, og ikke bare når det gjelder statistikk på innvandring, sier Halvorsen.
VG171109 - Cicero benytter seg av modeller fra SSB som blant annet brukes til å vurdere effekten av klimapolitikk på norsk økonomi og energimarkedene.
SA171109 Vi er avhengige av modeller , global datainnsamling og store organisasjoner som samordner kunnskapen i en kollektiv prosess.
DN171109 På en pressekonferansen torsdag kom det frem at bilmerket lover å lansere elektriske versjoner av alle modeller innen 2024.
DN171109 ¶ Professor Karine Nyborg mener prosessen i SSB ikke har vært godt nok forankret hos dem som jobber med modeller og bruker SSBs forskning.
DB171109 Det som er bakgrunnen for hele konflikten er, ifølge Navarsete, at « blårussen » vil « skrote gode, etablerte modeller , bygd på tall og erfaringer tilbake til Ragnar Frisch sin tid - med en retning som går mer på det vi kaller Reagan og Thatcher-retningen ».
DA171109 Det er ettertraktede modeller som kommer i et begrenset antall som trekker kundene.
DA171109 Blant de mest populære modellene finner vi Kanye Wests sko Yeezy Boost 350, der enkelte modeller går for titusenvis av kroner.
VG171108 Men Siv Jensen driver politikk, også med SSBs modeller .
VG171108 Hun vil at forskerne i SSB skal ta i bruk nye modeller når de spår om fremtiden.
VG171108 For modellene Meyer vil at SSBs forskere skal ta i bruk, er modeller av den typen Jensen liker.
NL171108 Hun stiller spørsmål ved effektene av å hente modeller for offentlig styring fra privat sektor.
DA171108 Her har han senket ned 300 statuer, som de lokale har stått modeller for, på et mer enn 2500 kvadratmeter stort område nede på havbunnen.
DA171108 Blant annet om politisk styring av SSB, en faglig debatt om hvilke modeller som legges til grunn for SSBs analysearbeid og om selve omorganiseringsprosessen som Meyer har ansvar for.
VG171107 Ordningen kan forvaltes av Helsedirektoratet, som også vil ha et overordnet ansvar for å spre kunnskap om hvordan modeller som har vist seg hensiktsmessige kan overføres til andre kommuner.
DB171107 Hadde Austlid tatt seg tid til å forstå kronikken ville hun innsett at jeg beskriver fakta, og hun må gjerne kritisere de amerikanske IT-gigantene fordi de velger å pakke sin teknologi inn i kvinnenavn, og benytter kvinnelige modeller til å menneskeliggjøre teknologien.
DA171107 Makroavdelingens hovedvirke er å operere store makroøkonomiske modeller som blant annet brukes til å utarbeide økonomiske prognoser.
DA171107 Han understreker at modeller som bygger på statistikk og erfaring med hvordan økonomi fungerer, er et av de mest sentrale feltene for forskningsavdelingen i SSB.
BT171107 Likevel er det klart at det ikke er selveste « Den norske modellen » en kjører i SSB, men flere mindre og begrensede modeller som på forskjellige måter gir innspill til beslutningstakere.
BT171107 Økonomer har ofte overdreven tiltro til egne modeller .
BT171107 Fra mitt ståsted ser det ut som økonomer ofte har overdreven tiltro til egne modeller , og da kan det være lurt å ha annen teknisk ekspertise som kan moderere beslutningene.
BT171107 Diskusjonen går både på valg av modeller og kriterier for god forskning, der kun publisering på nivå 2 er saliggjørende.
AA171107 Ifølge NHH-studien har flere tidligere, ingeniørbaserte modeller vist forbedringer i luftkvalitet.
AA171107 Ifølge NHH-studien har flere tidligere, ingeniørbaserte modeller vist forbedringer i luftkvalitet.
AA171107 Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes : Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten », skriver Birger S.
AA171107 Jeg har arbeidet etter alle modeller som finnes : Fastlønn, helprivat og fastlege med tilskudd per pasient på fastlegelisten ( procapitatilskudd ).
VG171106 Han fikk også på pukkelen for å ha latt lettkledde modeller bli et for dominerende element på en konsernfest i januar.
VG171106 Både jenter og gutter trenger gode modeller som forbilder å strekke seg mot og få anerkjennelse fra.
DB171106 I trekningen ble spillerne bedt om velge mellom to kvinnelige modeller , og deretter plassert i gruppe A eller B ut fra hvilken modell de valgte.
DB171106 Som observante lesere sikkert vil legge merke til finnes det modeller i tabellen som ikke lenger er i prislistene, som RAV4 diesel, i3 60 Ah og Leaf 30 kw.
DB171106 Det finnes et virvar av modeller og drivlinjer.
AP171105 Forfattere kan tillegge sine personer de egenskaper de vil, også når nålevende modeller brukes, og sensitiv informasjon kan brukes slik at personvern og rettssikkerhet settes i fare.
VG171104 Striden om Statistisk Sentralbyrå er både bred og dyp, og handler blant annet om modeller og metodebruk, og om vektlegging av forskning opp mot annet utredningsarbeid.
DA171104 Gaultier er kjent for sin beundring for sterke personligheter framfor typisk bildeskjønne modeller , og i hans univers er Rossy de Palma den perfekte muse.
VG171103 | Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg kritiseres for bruk av lettkledde modeller
VG171103 Tema for kvelden var « James Bond », og konsernsjefen danderte seg selv med modeller hyret fra Vixen - som omtaler seg selv som « a performance concept with an edge ».
VG171103 - Det er ikke passende for en konsernsjef å stille med lettkledde modeller på en slik fest.
NL171103 Men modeller er beskrivelser, ikke forklaringer ?
NL171103 Klimaforskerne har laget modeller .
DB171103 Forskerne har laget en rekke modeller for hva som skjer dersom isen ved havet forsvinner, og de aller fleste viser samme resultat.
DB171103 Next Model agency har for øvrig hatt flere av sine modeller på store internasjonale motemagasiner som Harper's Bazar og Vogue.
AP171103 Et utvalg foreslår også å kvitte seg med det tradisjonelle prognoseapparatet til fordel for modeller fra en annen økonomifaglig retning.
AP171103 Et utvalg foreslår også å kvitte seg med det tradisjonelle prognoseapparatet til fordel for modeller fra en annen økonomifaglig retning.
AP171103 Et utvalg foreslår også å kvitte seg med det tradisjonelle prognoseapparatet til fordel for modeller fra en annen økonomifaglig retning.
AP171103 november for hvorfor SSBs modeller må bygge på fakta og erfaring om hvordan økonomien fungerer, at de er empiriske.
VG171102 Å holde seg oppdatert på forskningsfronten og selv teste ut nye modeller er svært krevende hvis en samtidig skal levere løpende analyse til politikk-formål.
SA171102 Det er pluss og minus med alle modeller .
DB171102 Supermodell Gigi Hadid, som er en av verdens mest ettertraktede og best betalte modeller , var blant disse.
DA171102 - Det er ene og alene et resultat av den friske meldingen om at de skal elektrifisere sine modeller og slutte med diesel i 2019.
AP171102 Å kun satse på teoretisk baserte modeller , vil gjøre oss mer sårbare for de teoretiske forutsetningene modellene da blir basert på.
AP171102 Å gå fra empiriske modeller til teoretiske modeller ble gjort for noen år siden i Norges Bank hvor de i dag har kun teoribaserte modeller .
AP171102 Å gå fra empiriske modeller til teoretiske modeller ble gjort for noen år siden i Norges Bank hvor de i dag har kun teoribaserte modeller.
AP171102 Å gå fra empiriske modeller til teoretiske modeller ble gjort for noen år siden i Norges Bank hvor de i dag har kun teoribaserte modeller.
AP171102 Statistisk sentralbyrås empiriske modeller har fungert veldig godt.
AP171102 SSB er alene om å ha store empiriske modeller av norsk økonomi.
AP171102 Mange har derfor tolket det som at hun ønsker å legge mindre vekt på empiriske modeller i SSB og heller basere seg på teoribaserte modeller .
AP171102 Mange har derfor tolket det som at hun ønsker å legge mindre vekt på empiriske modeller i SSB og heller basere seg på teoribaserte modeller.
AP171102 Mange dyktige forskere som jobbet med empiriske modeller , har allerede sluttet.
AP171102 Kanskje vil det da bli utviklet flere konkurrerende modeller i privat regi ?
AP171102 I dag bruker SSB empiriske modeller når de på oppdrag fra Finansdepartementet analyserer hvordan norsk økonomi vil bli.
AP171102 For det private næringsliv er det en stor ressurs å få tilgang til SSBs empiriske modeller for å få gode analyser av ulike utviklingstrekk i norsk økonomi.
AP171102 Det som er rart for oss som er opptatt av langsiktige analyser av norsk økonomi, er at SSBs empiriske modeller har fungert veldig godt.
AP171102 teoretiske modeller
SA171101 Seip hevdet at abstrakte samfunnsvitenskapelige modeller var lite brukbare til å forstå historiske fenomen ; valg av fakta og tolkningen av dem ble styrt av modeller .
SA171101 Seip hevdet at abstrakte samfunnsvitenskapelige modeller var lite brukbare til å forstå historiske fenomen ; valg av fakta og tolkningen av dem ble styrt av modeller.
SA171101 Arbeiderpartiets problem lar seg forklare både gjennom modeller og personlig politikk.
DB171101 Det er imidlertid ikke bare artister, skuespillere og modeller som feirer halloween.
AP171101 Tung kritikk kommer fra LO og NHO, som mener at den norske modellen svekkes av at byrået diskuterer sine modeller og leveranser inn i det inntektspolitiske samarbeidet.
AP171101 Men utvalget som vurderte kvaliteten på dagens leveranser, mener at selve forskningen må utsettes for mer fagfellevurdering internasjonalt, for å sikre at modeller og verktøy som brukes i rapporter og analyser henger med i den faglige utviklingen.
AP171101 Arv og miljø ble startskuddet for en stor debatt om bruk av levende modeller i litteraturen.
AA171101 Tesla og et par andre merker har vær først ute, men nå står de store produsentene i startblokka med flere nyutviklede modeller , sier Gunnes.
VG171031 Forskere i hele verden bidrar til å utvikle metoder og modeller hele tiden.
DN171031 Per i dag har vi ikke modeller som kan erstatte de bilene vi har nå.
DN171031 Årets nye modeller , blant annet Galaxy S8 og nye Note 8, er blitt salgssuksesser.
AP171031 I samfunnsøkonomi munner bruk av teleskop ut i andre typer kunnskapsdestillater ; som bøker, rapportserier, modeller og utredninger.
SA171030 Ulike land adopterte fortløpende lignende modeller for klassifisering av sykdom og dødsårsaker, og etter hvert også årsaker til ulike funksjonsnedsettelser.
DN171030 Vi forbereder en hel range av nye modeller basert på denne plattformen.
DB171030 Da ble det mye diskusjon nettopp om skatt og detaljer, modeller og utregninger.
DN171027 Seks selskaper har bygd modeller
DN171027 I sommer valgte regjeringen seks selskaper til å bygge modeller for å gi en pekepinn mot det som kan bli en fremtidig mur.
DB171027 Optas Alexander kan istemme at analytiske modeller som xG aldri vil kunne erstatte levende eksperter eller speidere, men det kan hjelpe dem.
DB171027 Da hadde medier i flere måneder skrevet om notorisk utroskap med et utall servitriser, modeller , filmskuespillere, pornostjerner og butikkdamer.
DA171027 I sommer valgte regjeringen seks selskaper til å bygge modeller for å gi en pekepinn mot det som kan bli en fremtidig mur.
DA171027 Under dem er det mange modeller og trangt om plassen.
AP171027 I sommer valgte regjeringen seks selskaper til å bygge modeller for å gi en pekepinn mot det som kan bli en fremtidig mur.
AA171027 I sommer valgte regjeringen seks selskaper til å bygge modeller for å gi en pekepinn mot det som kan bli en fremtidig mur.
DN171026 Konsernsjef Rune Bjerke sier de er blitt mer opptatt av - og har bedre modeller for - å prise risikoen riktig på individnivå enn tidligere.
DB171025 Richardsons talskvinne sier til avisa at fotografen tidvis har oppført seg på seksuelt eksplisitt vis med modeller på jobb : ¶
DB171025 Richardson, som ifølge flere modeller liker å bli kalt « onkel Terry », er kjent for sine utfordrende og pornografiske bilder, også med seg selv i seksuelle situasjoner. 52-åringen har tidligere jobbet med en rekke store stjerner, deriblant Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry og Miley Cyrus.
DB171025 Fotografen har i en årrekke blitt anklaget for seksuelt upassende oppførsel mot modeller han jobber med, og etter Harvey Weinstein-skandalen har anklagene fått ny vind i seilene.
DB171025 Etter en rekke medieoppslag, slo Richardson i 2014 tilbake mot anklagene om seksuell trakassering av modeller .
DB171024 Terry Richardson, som ifølge flere modeller liker å bli kalt « onkel Terry », er kjent for sine utfordrende og pornografiske bilder, også med seg selv i seksuelle situasjoner.
DB171024 Nå nektes Louis Vuitton å bruke modeller i størrelse null ¶
AP171024 Og problemet for meg, for oss, er at vi er blitt brukt som levende modeller for dem som nekter å se, som svikter, fortier og bare er opptatt av fasade og materielle verdier.
AP171024 Kari Marstein, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, mente boken burde vært utgitt til tross for eventuelle omkostninger hos levende modeller , for så god var den.
SA171022 Mange nye modeller har fått fart i salget.
AP171022 Når Nissan, Opel, Volkswagen - og Tesla - og andre lanserer nye modeller og besøker Norge med toppsjefene sine, dreier det seg om en type oppmerksomhet fra en av verdens største næringer vi aldri har opplevd her hjemme tidligere.
AP171022 Før elbilene er konkurransedyktige, før bilbransjen har gjennomført sine snuoperasjoner og før det er flere modeller på markedet, er det for tidlig å fase inn avgifter på nullutslippsbiler.
AP171022 Mange nye modeller har fått fart i salget.
VG171021 Mange av dem som samler på modeller av anleggsmaskiner jobber med slikt utstyr selv.
VG171021 Det er modeller av det meste som har rørt seg på en anleggsarbeidsplass i Norge de siste 30 årene.
VG171021 Da han bestilte en Cat-caps fra leverandøren « På små hjul » i 2008, oppdaget han at de også solgte modeller i 1:50 skala der.
VG171021 - Så kjøpte jeg noen modeller .
DN171021 A7 viderefører Audis digitaliseringsstrategi fra luksussedanen A8, det betyr at to høyoppløselige touch-skjermer erstatter de aller fleste av knappene fra tidligere modeller .
DB171021 Elleveåringen har en modellkontrakt med agenturet Zebedee Management, som har flere andre modeller med ulike ferdigheter og attributter i stallen sin.
DB171021 De siste åra har flere utradisjonelle modeller klart å få stor oppmerksomhet rundt alt fra motevisninger til reklamekampanjer.
DB171021 De markedsfører seg under mottoet « Modeller med funksjonshemninger », og modellene deres har alt fra Downs syndrom til amputerte lemmer.
DB171021 - I likhet med så mange andre modeller , har jeg hatt dårlige opplevelser i fortida der jeg har følt meg presset til å posere naken, skriver hun, og fortsetter : ¶
FV171020 Mange nye modeller har fått fart i salget.
VG171019 Forrige sesong innførte FIS magebelte på hoppdressen for å hindre saggede modeller , som ga muligheten for å flytte på stoff, og øke skrittarealet.
VG171019 - Våre modeller viser at vi får såpass mye nedbør at vi risikerer flom og også jordskred i særlig kystnære områder, sier vakthavende hydrolog i Flomvarslingstjenesten, Heidi Stranden, til VG.
DN171019 Volvo Car Groups Polestar-virksomhet som tidligere har levert stylingpakker og sportsversjoner av Volvos modeller , har nå presentert sin fremtid som et nytt, selvstendig høyprestasjons bilmerke.
DN171019 Mulighetene for å få nye modeller raskere i produksjon er langt bedre enn for andre nykommere på markedet.
DB171019 Snart vil den også være en Mercedes-, Audi- og Jaguar-skatt, når deres tyngste utslippsfrie modeller om litt kommer på det norske markedet.
DA171018 Skreddersydde modeller tar seks uker.
DA171018 * Tesla Model S/Model X - har modeller for umiddelbar levering, ellers tre måneder.
DA171017 Mange modeller er så unge og uerfarne at de ikke tør protestere på å bli med på ting utenfor egen komfortsone i frykt for å bli svartelistet.
DA171017 I kjølvannet av Weinsteinskandalen står nå også unge modeller fram om overgrep og voldtekter.
DA171017 | Modeller synger ut om overgrep på Instagram ¶
AA171017 Feilen er oppdaget på Mercedes-modeller i A, B, C og E-klassen, samt på modellene CLA, GLA, GLC, GLK og enkelte modeller i Vito-klassen, opplyser konsernet.
SA171016 Med kinesisk kapital i ryggen har Volvo på kort tid rullet ut en rekke helt nye modeller .
FV171016 Med kinesisk kapital i ryggen har Volvo på kort tid rullet ut en rekke helt nye modeller .
DN171016 Feilen er oppdaget på Mercedes-modeller i A, B, C og E-klassen, samt på modellene CLA, GLA, GLC, GLK og enkelte modeller i Vito-klassen, opplyser konsernet.
AP171016 Med kinesisk kapital i ryggen har Volvo på kort tid rullet ut en rekke helt nye modeller .
AA171016 Feilen er oppdaget på Mercedes-modeller i A, B, C og E-klassen, samt på modellene CLA, GLA, GLC, GLK og enkelte modeller i Vito-klassen, opplyser konsernet.
AA171015 Noen var kun modeller fordi alle ikke kunne komme til Bergen og være med på paraden.
AP171014 Noen var kun modeller fordi alle ikke kunne komme til Bergen og være med på paraden.
AP171014 BÅDE STRIKKERE OG MODELLER : Ikke alle hadde strikket sine egne gensere.
VG171012 Regjeringens nye « Tesla-avgift » kan også ramme nye modeller fra Audi og Jaguar.
DB171012 Etter diskusjoner i Familie- og kulturkommiteen og i Stortinget, skal fire modeller for en ny NRK-lisens utredes, før en ny ordning kan innføres tidligst i januar 2019.
AP171012 For øyeblikket gjelder det kun Teslas modeller .
AP171012 Havforskningsinstituttet har utviklet modeller som grunnlag for kart over lakselusas utbredelse.
AP171012 Det tok så lang tid å bygge kjøkkenet at da det endelig var ferdig, så hadde det kommet nye modeller av ovnene jeg hadde.
DN171010 - Vi er i ferd med å identifisere hvilke modeller som kan være berørt og hvilke komponenter det dreier seg om.
DN171010 Rapporten er laget som et svar på en blogg som nylig antydet at Apple med vilje gjør gamle modeller trege når det kommer nye.
DN171010 Føles det som din gamle Iphone er blitt tregere nå som nye modeller er på markedet ?
DN171010 Apple gjør ikke sine gamle modeller trege for å få folk til å kjøpe nye, skriver Zdnet.com.
DN171010 - Våre data viser at, heller enn å redusere ytelsen med vilje på gamle modeller , gjør Apple faktisk en god jobb.
DB171010 Drosjemarkedet fungerer ikke, og har sultet etter nye modeller og bedre konkurranse.
DB171010 Der må det skje en kursendring, skal Norge være et land åpent for innovasjon - også i møte med nyskapning som utfordrer dagens modeller og krever at vi tilpasser rammeverket.
FV171009 Salgspotensialet til den nye er kanskje ikke like høyt i et stadig voksende utvalg av tilsvarende modeller , og den kommer ikke som ladbar hybrid eller elbil.
DB171009 Nå har Stortinget sagt at man ønsker å beholde rådet, samtidig som man har bedt regjeringen «... foreslå avgrensing av Kringkastingsrådets mandat, samt endring i oppnevnelse av medlemmer til Kringkastingsrådet » og samtidig «... utrede alternative modeller for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.
DA171009 Dessverre synes jeg verkene som har blitt gjenstand for diskusjon omkring bruk av virkelige hendelser og modeller er blitt såpass merket av det at det er vanskelig å lese dem med et fritt og åpent sinn.
VG171006 FØRST UT : Land Rover har lovet at alle modeller skal elektrifiseres innen 2020.
DB171006 Han var også kjent for å ha innledet forhold med en rekke skuespillere, modeller og artister.
DB171005 HYLLES FOR SINE FORMER : Modellen Ashley Graham ( 29 ) har de siste åra vært på « alles » lepper, og etablert seg som en av verdens mest omtalte modeller .
AP171004 Enkelte modeller koster rundt 99 dollar, rundt 800 norske kroner, skriver The New York Times.
AA171004 - Vi har sittet lenge, og diskutert modeller for hvordan vi skal plassere de rette folkene for å drive politikk.
DN171003 Rolls-Royce skal bruke Google Clouds programvare for å lage modeller som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett.
DB171003 Andre nevneverdige modeller denne kvelden var blant andre Winnie Harlow, Barbara Palvin og Doetzen Kroes.
AA171003 Rolls-Royce skal bruke Google Clouds programvare for å lage modeller som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett.
VG171002 Dernest er det ventet to rimeligere modeller og en dyrere, hvor utstyrspakkenes innhold bestemmer prisen.
SA171002 Salgspotensialet til den nye er kanskje ikke like høyt i et stadig voksende utvalg av tilsvarende modeller , og den kommer ikke som ladbar hybrid eller elbil.
SA171002 Mengden forskjellige modeller er som sagt voldsom og stadig økende, og fra sidelinjen har de ladbare hybridene presset seg inn, med gunstige bilavgifter.
BT171002 Salgspotensialet til den nye er kanskje ikke like høyt i et stadig voksende utvalg av tilsvarende modeller , og den kommer ikke som ladbar hybrid eller elbil.
BT171002 Mengden forskjellige modeller er som sagt voldsom og stadig økende, og fra sidelinjen har de ladbare hybridene presset seg inn, med gunstige bilavgifter.
AP171002 Salgspotensialet til den nye er kanskje ikke like høyt i et stadig voksende utvalg av tilsvarende modeller , og den kommer ikke som ladbar hybrid eller elbil.
AP171002 Mengden forskjellige modeller er som sagt voldsom og stadig økende, og fra sidelinjen har de ladbare hybridene presset seg inn, med gunstige bilavgifter.
DB170929 Serien ble etter hvert avviklet, og det som før var legendariske fester med Hollywood-stjerner, nakne modeller og utømmelige mengder champagne, ble fort til ukentlige filmkvelder.
DB170929 Her er han avbildet med en rekke modeller i 1999.
AA170929 Studentene har både tegne, utviklet i modeller og til slutt bygd selve konstruksjonen.
VG170928 Og selv om man ikke et øyeblikk skal tro på arkitektkontorenes underskalerte modeller og kulørte gateplanskisser med urbane kafémennesker på en solskinnsdag, er det likevel noe formildende sobert over både konseptet og det visuelle uttrykket.
AP170928 Anslagene har CapGemini gjort ved å kombinere data fra en rekke kilder : Nasjonalregnskap for landene, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet IMF, The Economist Intelligence Unit og CapGeminis egne tall og modeller .
AA170928 Det var en omforent og forpliktende modell med sterk lokal forankring, og slike modeller kan også i dag være viktig når « det nye nærpolitiet » og lokalsamfunnet skal forme sin samfunnskontrakt.
DB170927 Kort sagt er det modeller som forsøker å beregne hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen, som forplikter oss til å holde den globale oppvarmingen « godt under to grader » sammenliknet med 1990-nivået.
AA170927 Mediene, både i skriftlig og muntlig formidling, skaper og opprettholder imidlertid språklige modeller som enten fremmer eller hindrer likestilling.
DN170926 - De erfaringene vi gjør oss bil avgjøre om vi gjør dette på andre modeller .
DB170925 Når en småtrist Post Malone hoier om å « pule modeller », er det omtrent så langt fra sex som du kan komme mens du samtidig snakker om sex : fullstendig lukt- og svettefritt.
SA170924 Her er den uttalte planen er at de skal levere 50 helelektriske modeller innen 2025, og at de senest i 2030 skal ha elektriske utgaver av hele modellporteføljen i 2030.
BT170924 Her er den uttalte planen er at de skal levere 50 helelektriske modeller innen 2025, og at de senest i 2030 skal ha elektriske utgaver av hele modellporteføljen i 2030.
AP170924 Her er den uttalte planen er at de skal levere 50 helelektriske modeller innen 2025, og at de senest i 2030 skal ha elektriske utgaver av hele modellporteføljen i 2030.
AA170924 Her er den uttalte planen er at de skal levere 50 helelektriske modeller innen 2025, og at de senest i 2030 skal ha elektriske utgaver av hele modellporteføljen i 2030.
SA170923 Beregningene er basert på flere statistiske modeller .
AP170923 De siste 30 årene er imidlertid brorparten av forskningsmidlene blitt gitt til forskning på biopsykososiale modeller for « kronisk utmattelsessyndrom ».
AP170923 Beregningene er basert på flere statistiske modeller .
DA170922 Dette er som å vise fingeren til strømmeverdenenes modeller .
DN170921 Nye Volvo XC40 har de karakteristiske « Tors hammer»-lyktene som alle Volvos nye modeller er utstyrt med.
DB170921 Når det er gjort, bør ressursene brukes på å lage modeller for gode og regulerte markeder.
DB170920 KONTRASTER : Moods of Norway-visningen inneholdt både velkledde modeller og skralt guttekor - Del 2 av visningen.
AP170920 Gode modeller kan bidra til en bedre virkelighetsforståelse.
AP170920 Dårlige modeller kan forhindre det samme.
VG170919 Da finnes det gode modeller i Vesten, land som med sin kunnskap innenfor økonomi, utvikling og samfunn kunne vært gode ledestjerner.
FV170919 I denne testen har vi derfor bevisst valgt bort de billigste radioene, og tatt med produsentenes mer påkostede modeller fordi de har flere funksjoner, og forhåpentlig bedre lyd.
AP170919 Romanen ble startskuddet for en debatt om bruk av levende modeller i litteraturen.
AP170919 I denne testen har vi derfor bevisst valgt bort de billigste radioene, og tatt med produsentenes mer påkostede modeller fordi de har flere funksjoner, og forhåpentlig bedre lyd.
SA170918 Skal man ha en bil som kler kjørehansker, har BMW en rekke andre modeller som passer bedre.
FV170918 Skal man ha en bil som kler kjørehansker, har BMW en rekke andre modeller som passer bedre.
DN170918 I første omgang kommer Seat på det norske markedet med fire modeller .
BT170918 Skal man ha en bil som kler kjørehansker, har BMW en rekke andre modeller som passer bedre.
AP170918 Skal man ha en bil som kler kjørehansker, har BMW en rekke andre modeller som passer bedre.
VG170917 - Flere andre modeller ble bedt om å repetere dette forsøket, og de oppnådde da også togradersmålet i modellene sine, forklarer Peters.
VG170917 På soverommet har han to modeller av familien Carringtons herskapshus.
AP170917 Jeg er imot overvektige modeller på magasinforsiden, skriver Juni Gjertsen Barkbu ( 16 ).
AP170917 Fikk du med deg debatten i Si ;D om overvektige modeller ?
DB170915 De er ofte å se på rød løper sammen, mens de begge jobber som skuespillere og modeller .
DN170913 Det som skiller Hyundai Kona fra de fleste andre modeller , er at den neste sommer også kommer i en ren elektrisk versjon.
DN170913 Analytikerne som er skeptiske til den X-modellen av Iphone bekymrer seg også for at det rent tekniske ikke gir veldig store oppgraderinger fra dagens modeller , og at det derfor kan bli utfordrende for Apple å få kundene til å oppgradere.
DN170913 Analytikerne som er skeptiske til den X-modellen av Iphone bekymrer blant annet for at det rent tekniske ikke gir veldig store oppgraderinger fra dagens modeller , og at det derfor kan bli utfordrende for Apple å få kundene til å oppgradere.
DN170912 Samsungs konkurrerende modeller koster nesten det dobbelte i Kina.
DN170912 Den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomi har lansert nye modeller i forkant av Apples Iphone-lanseringer på tirsdag - til lavpris.
DB170912 Som modell i IMG er hun i stallen sammen med flere av verdens mest ettertraktede modeller , og omgir seg med flere av dem.
DB170912 MODELLER : Kaia og Presley Gerber jobber seg oppover som modeller .
DB170912 Foto : Shutterstock / NTB scanpix ¶ MODELLER : Kaia og Presley Gerber jobber seg oppover som modeller.
DB170912 - I dag er det forventet at modeller er kjempetynne og jeg bekymrer meg for henne.
AA170912 Denne funksjonen erstatter fingeravtrykk-ID fra tidligere modeller .
DN170909 Note 8 er åpenbart en stor telefon, men den føles mindre i hånden enn tidligere modeller .
DN170909 Lydkvaliteten er bedre enn i tidligere modeller , etter at Samsung fikk opp ørene for å bygge inn bedre lydprosessering i sine telefoner.
DB170909 Én løsning kan være integrerte modeller hvor ansvaret for alle helsetjenester plasseres under ett tak.
DB170908 Vi må gå fra generalistmodellen til etablering av mer spesifikke modeller for behandling. 2.
DB170908 En forutsetning for å få til innføringen av pakkeforløp er at psykisk helsevern må omorganiseres fra generalistmodell til mer spesifikke modeller for behandling av ulike lidelser.
DN170906 Opel Ampera-e er én av ni modeller som har fått juling for å vise hvor trygg den er.
DN170906 Dette er gudsalvorlig, virkelig orkan, sier Chuck Watson hos selskapet Enki Research, som har spesialisert seg på å utvikle ulike modeller for orkaner, til Bloomberg.
DN170906 Han peker på at de i Folkehelsemeldingen varsler en rekke tiltak med mål om ti prosent reduksjon i fysisk inaktivitet innen 2025, og at de prøver ut ulike modeller for mer fysisk aktivitet og kroppsøving på ungdomstrinnet.
DB170906 I Steinkjer ligger én av mottakene som er en del av et prøveprosjekt som skal teste ut egne modeller for raskere integrering.
DB170906 I et tidligere intervju med Dagbladet kunne Kathrine Sørland, en av Norges kanskje mest kjente modeller , fortelle at hun er overbevist om at modellbransjen er i endring, og trakk Norge inn som et godt eksempel.
DB170906 - Norge og Skandinavia går jo foran som et godt eksempel for store deler av verden, med stor variasjon av modeller i alle fasonger.
DB170906 - Mer mangfold, og flere modeller med vanlige størrelser og ulike kropper har vi fått se mer av de siste åra, og det er veldig bra.
DB170906 ( Dagbladet ) : Mote- og modellbransjen har lenge stått i hard motbør når det gjelder valg av modeller som flere mener fremmer et negativt syn på kropp.
DN170905 Hele 42 ulike modeller fra Ferrari skal auksjoneres bort 9. september.
DB170905 Prinsesse Diana fant bilder av lettkledde modeller på sønnens soverom : - Jeg ble kjempeflau ¶
VG170904 Flere modeller verserer, medlemskap i EFTA og/eller EØS.
SA170904 Høyre vil først og fremst videreutvikle modeller som gi blant annet barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på SFO.
FV170904 Høyre vil først og fremst videreutvikle modeller som gi blant annet barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på SFO.
AP170904 Høyre vil først og fremst videreutvikle modeller som gi blant annet barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på SFO.
AA170904 Datamodellene produserer hver gang nye modeller når nye værdata mates inn i datamaskinene, totalt 51 ulike modeller .
AA170904 Datamodellene produserer hver gang nye modeller når nye værdata mates inn i datamaskinene, totalt 51 ulike modeller.
AA170904 Modeller .
AP170903 september skrev Juni Gjertsen Barkbu ( 16 ) i Si ;D om overvektige og plus-size modeller i magasiner.
AP170903 Jeg er imot overvektige modeller på magasinforsiden, skriver Juni Gjertsen Barkbu ( 19 ).
VG170901 - Flere modeller og raskere levering.
DN170901 Ifølge ham følger selskapet modeller som er prøvd ut i andre land, med lokale tilpasninger.
DA170901 Det er dessuten ikke så lett å finne modeller , da jeg bodde mer sentralt var det lettere.
VG170831 Nettopp derfor har regjeringen satt i gang et stort forskningsprosjekt på ungdomstrinnet for å prøve ut ulike modeller for fysisk aktivitet.
AP170831 | Jeg er imot overvektige modeller på magasinforsiden Juni Gjertsen Barkbu ¶
AP170831 Jeg er mot sykelige tynne jenter på forsider av magasiner, men jeg er også mot « plus-size » modeller på forsidene av magasinene, skriver Juni Gjertsen Barkbu ( 16 ).
DB170830 Et eksempel er dagens skolepolitiske fokus på « tidlig innsats og kvalitet i skolen », der standardiserte modeller for læring og testing står sentralt.
DA170829 Presidenten har bedt om kutt i programmer som produserer modeller av stormer, overvåking av stormer samt tsunami-modeller.
DB170828 VMA : Artister og modeller var gjester under MTV Video Music Awards.
DB170828 VMA : Artister og modeller var gjester under MTV Video Music Awards.
VG170824 Konsernet har allerede to modeller i dette segmentet, gjennom Audi Q2 og Seat Arona.
VG170824 Kompakte SUV-er blant segmentene som vokser raskest, og fra et utvalg på en håndfull modeller for fem år siden, er dette i dag en klasse alle de store produsentene ønsker å være representert i.
VG170824 DELER PLATTFORM : Volkswagen T-Roc er bygget på MQB-plattformen som i dag danner grunnlag for de fleste modeller fra konsernet.
DN170824 Alle modeller vil leveres med Lane Assist, Front Assist med fotgjengerovervåkning og City nødbrems samt tretthetsvarsling som overvåker sjåførens tilstand og varsler når det er på tide med en pause.
DB170824 Ioannou har jobbet med en rekke store norske modeller , og i bransjen blir hun omtalt som « modell-mamma ».
DB170824 ( Dagbladet ) : For de fleste modeller når karrieren nye høyder den dagen de får på seg de berømte englevingene, og får gå på catwalken for det verdensberømte undertøysmerket, Victoria´s Secret.
DA170823 - De er ikke modeller , men muser - sterke personligheter som hver og en har vært med å inspirere det antrekket de bærer.
AP170823 Dersom vi skal driste oss til det, er det interessant å se på hva slike modeller forteller oss når markedet snur slik som nå.
DN170822 Mange har kjøpt billige modeller som sin første smarttelefon, men nå er brukerne i ferd med å bli mer kravstore hvor de forlanger bedre skjermer, kamera og mer dataminne.
DN170822 Den fikk gode tilbakemeldinger fra brukere og ekspertmiljøer - inntil det ble lagt ut videoer av modeller som plutselig begynte å brenne.
DB170822 Test av to modeller
DN170821 To modeller ¶ 2016 var året da Tesla startet salget av den luksuriøse suven Model X.
DN170821 To modeller ¶ 2016 var året da Tesla startet salget av den luksuriøse suven Model X.
DA170820 På utstillingen « Made in Norway » skal publikum få bli bedre kjent med bildene fra blant andre fotografene Lasse Fløde og Julie Pike, en lang rekke modeller og andre aktører i den norske mote- og mediebransjen.
DA170820 Motefotografi har alltid vært en arena der det er stort rom for å utfolde seg, og blant magasinene som fortsatt eksisterer fungerer de tunge « mote-biblene » Vogue Italia og V nærmest som « gallerier » for verdens mest profilerte fotografer, iscenesettere, stylister og modeller , flere av dem norske.
DA170820 Men fotografer, stylister og modeller er også moteskapere.
AP170820 Den kan også leses som et oppgjør med dem som bifalt at beskyldningene ble fremsatt, og uten videre aksepterte Vigdis Hjorths bruk av levende modeller .
VG170819 Det er utviklet en helt ny plattform for e-tron SUV-en, og denne skal benyttes til en rekke elektrisk drevne modeller fra VW-gruppen, inkludert Porsche.
DB170818 Prinsesse Diana konfronterte nemlig sønnen med bilder av lettkledde modeller .
DB170818 Lettkledde modeller
AA170818 Slik datamodellene fremstår nå, med store endringer i værutviklingen fra kjøring til kjøring ( datakjøringene av nye modeller for værutviklingen kommer hver sjette time. red.anm. ), er det egentlig umulig å si nøyaktig hva som skjer og hvor.
AA170818 De mater alle tilgjengelige meningsmålinger inn i statistiske modeller , og simulerer opptil 50.000 valg.
AA170818 Hos HTH kan man enkelt velge å kombinere flere modeller med hverandre, og siden alt kan bygges opp slik man vil, kan man sette sammen alt fra ulike benkeplater til forskjellige fargekombinasjoner på fronter.
DN170817 Bilen skal være spydspissen i Hyundai-konsernets satsing på lavutslippsmodeller der til sammen 31 modeller fra Hyundai og Kia skal lanseres innen 2020.
DB170817 ¶ VERDENSKJENT : Hanneli Mustaparta har vært en av landets mest kjente modeller , i både inn- og utland.
DN170816 Aston Martins samarbeid med italienske Zagato har resultert i fire modeller .
DN170816 Aston Martin kommer med fire nye modeller med forskjellige karosseri som skal produseres i svært begrenset opplag.
DB170816 Da hadde medier i flere måneder skrevet om notorisk utroskap med et utall servitriser, modeller , filmskuespillere, pornostjerner og butikkdamer.
VG170815 Sandberg tror det er mulig å bygge veiene billigere ved å velge nye modeller for veibygging og viser til at Nye Veier AS har klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med 20 prosent.
AP170815 Algard etterlyser derfor flere prosjekter hvor man kan få vist ulike modeller for hvordan vi kommer til å leve i fremtiden.
AA170815 De tidligere studiene har brukt en rekke metoder, fra eksperimenter i åkre, simuleringer av hvordan ulike avlinger reagerer på temperaturendringer, til statistiske modeller basert på vær- og avlingsdata.
VG170814 - Men vi har ikke greid å finne noen modeller som ikke gjør at mange av de rikeste kan bli nullskattytere.
AP170814 Med Helga Hjorths bokutgivelse « Fri vilje » tok debatten om bruk av levende modeller i skjønnlitteraturen en ny vending.
AP170814 Da « Arv og miljø » kom ut, stilte Aftenpostens anmelder spørsmål om etikken i Hjorths roman, og vi fulgte opp med en rekke artikler som tok for seg forholdet mellom fiksjon og virkelighet i boken, og konsekvensene av å bruke levende modeller i romaner.
AP170813 Der svært mange andre prøver å skaffe seg sin egen stil, enten med snurrige designtriks - som Peugeots mikroratt, eller med modeller som egentlig ingen har etterspurt - som SUV-cabrioleten Range Rover Evoque, ruller Skoda ut den ene helt streite bilmodellen etter den andre.
AP170812 Kolbergs egen definisjonen av « velferdsprofitør » er nærmest gjensidig utelukkende : « En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene », altså ulovlig virksomhet, samtidig som vedkommende « lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter », som altså vil være lovlig virksomhet.
AA170812 Den bør leses som en advarsel til romanforfattere om at levende modeller kan slå tilbake, samt en påminnelse til oss andre om at familiekrangel kan få fram det verste i folk, både i roman og virkelighet.
DB170811 Det tilbyr en rekke modeller , deriblant en bunkers med svømmebasseng, treningssenter, spillrom og innebygd garasje.
DB170810 Den kom i tre opplag og utløste faktisk en debatt om bruk av levende modeller .
AP170810 - En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene og lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter.
AP170810 Etter utallige forskjellige modeller valgte vi å ta utgangspunkt i statlig tilskudd til barnehager.
AP170810 - De aller fleste levende modeller vender det andre kinnet til.
AP170810 - De aller fleste levende modeller i litteraturen vender det andre kinnet til.
DB170809 Ifølge Aftenposten skriver Helga Hjorth i « Fri vilje » om en familie som opplever å bli brukt som levende modeller i en roman.
DB170809 Boka er ifølge forfatteren en motytring til storesøster Vigdis Hjorths omdiskuterte roman « Arv og miljø », som skapte debatt i fjor høst om bruk av levende modeller i skjønnlitteraturen.
DB170809 - Jeg kjenner flere modeller som spiser mye mat, men de er bare naturlig tynne.
DA170809 Hun har ned seg et firemannsband på scenen, og to, vi må vel kalle dem modeller , som bidrar til å forsterke det nostalgiske uttrykket.
AP170809 Modeller som tar hensyn til dødelighet og usikkerheter beregner at det er om lag 2150 villrein ( +/- 200 dyr ), 740 bukker og 980 simler og resten kalv.
DN170808 Volkswagen kommer også med flere nye modeller i segmentet som vokser mest.
DN170808 Opel er ett av flere merker som kommer med nye modeller denne høsten.
DN170808 Det gir Samsung meget godt innsyn i Apples designplaner for kommende modeller og så lenge Apple ikke integrerer noen fingerskanner i skjermglasset trenger ikke Samsung forhaste seg med å gjøre det heller, ifølge analytiker Ming-Chi Kuo i KGI Securities.
AP170808 I « Fri vilje » skriver Helga Hjorth om en familie som opplever å bli brukt som levende modeller i en roman.
AP170808 I « Fri vilje » skriver Helga Hjorth om en familie som opplever å bli brukt som levende modeller i en roman.
SA170807 Men mest av alt er utfordringen en mangel på modeller som har resonans hos bilkjøperne.
FV170807 Men mest av alt er utfordringen en mangel på modeller som har resonans hos bilkjøperne.
BT170807 Men mest av alt er utfordringen en mangel på modeller som har resonans hos bilkjøperne.
AP170807 Men mest av alt er utfordringen en mangel på modeller som har resonans hos bilkjøperne.
AA170807 Stadig flere barnehager prøver ut nye modeller for tilvenningsperioden, men overraskende mange praktiserer fortsatt tre dagers tilvenning med foreldrene til stede.
VG170806 Her er test av 17 modeller i alle klasser ( VG+ ) ¶
VG170804 - Du kan få kjøpt modeller i titan til opp mot 100 000 kroner stykket.
DB170804 Det dette vil gjøre er å hindre fylkenes muligheter til å lage egne modeller der de prøver å få til at de fleste får oppfylt sitt førsteønske.
DB170804 - At man leter etter modeller for verneplikten som kan øke den operative evnen.
DN170803 Det forventes fortsatt vekst i inneværende halvår - takket være lanseringen av Iphone 8 og andre modeller .
DB170803 Vi prøver innimellom å ha andre typer modeller , da.
DB170803 Vi har en policy om at vi bare bruker modeller som ser friske og sunne ut, sier Ida Halvorsen Kemp, redaktør for kvinnemagasinet Stella.
DB170803 Vi har aldri modeller på coveret, men kjente, norske kvinner.
DB170803 På spørsmål fra journalisten på om hun ikke er med på å opprettholde en dobbeltstandard når det bare vises tynne modeller i bladet, svarer Fardal : ¶
DB170803 Identifiserer oss med modeller
DB170803 - Har dere noen gang brukt jenter som ikke er modeller i Stella ?
DB170803 - Det kunne ha vært et alternativ å bruke jenter som ikke er modeller .
DN170802 Det har ført til salgsstopp for noen modeller .
DN170802 Det er avdekket spionprogramvare på flere modeller .
AA170802 Bilprodusentene skal gjennom ulike gode tilbud dessuten friste eiere av eldre dieselbiler til å bytte til nyere modeller , opplyste den tyske transportministeren Alexander Dobrindt etter å ha møtt sjefene fra Volkswagen, Daimler, BMW og Opel onsdag.
DB170801 Det er ikke bare modeller og filmstjerner som velger å pynte litt på seg selv, om det så er å fjerne smilerynkene med botox eller å gjøre nesa litt smalere med en operasjon.
AP170731 Det kommer til å bli behov for nye boformer og nye bofellesskap og nye modeller , sier han og gir uttrykk for at Ap vil ha en gjennomgang av Husbankens regelverk.
DB170730 Kommende modeller ?
DN170729 I motsetning til Teslas tidligere modeller ligger denne utenfor luksussegmentet i markedet.
AA170729 I motsetning til Teslas tidligere modeller ligger denne utenfor luksussegmentet i markedet.
VG170728 Ulike modeller for eldreomsorg : ¶
FV170728 Visse modeller skiller 50 - 60 prosent mellom det bilprodusentene oppgir og det faktiske forbruket.
DN170727 Samsung leverer komponenter og dataminne til konkurrentenes modeller .
DB170726 Både Gigi, Anwar og Bella er i dag berømte modeller .
DN170721 - Tiltroen til historiske modeller i en periode med ekstraordinær pengepolitikk bør gi et vink om forsiktighet, skriver Gross.
DB170720 Bare fantasien setter grenser når det skal tenkes nytt, men det finnes allerede mange modeller å velge i.
VG170719 Vi har sendt på høring tre forskjellige modeller der det strengeste kravet er 35 studiepoeng og 3 i norsk og matte, forteller Isaksen.
VG170719 Regjeringen har nå tre forskjellige modeller om karakterkrav til utdanningen på høring.
DB170719 I PAPIR : Flere modeller står klare i brudekjoler laget av toalettpapir på 2015-årgangen av den spesielle designkonkurransen.
AA170719 Men varme har en mye større innvirkning på produktiviteten i arbeidslivet enn det tidligere modeller beskriver.
DB170718 Modellbransjen er også med på denne forandringen, ved at de booker utradisjonelle modeller i kampanjer, forklarer hun.
DB170717 Men her burde det jo ikke være nødvendig å ty til økonometriske modeller .
DB170717 Det er ingen hemmelighet at Gigi Hadid er en av verdens største modeller .
DB170717 I tillegg til at han angivelig skal ha hatt flere stevnemøter med kjente popartister og modeller , skjøt han i 2015 « gullfuglen ».
AA170717 Forskning og behandling må i større grad enn i dag sees samlet, og det bør vurderes ulike modeller som kan bidra til at medisinene kommer raskere til pasienten.
DN170714 ¶ En av våre statistiske modeller antyder for eksempel at det kinesiske regimet i år 2000 hadde rundt to prosent sjanse for å bryte sammen.
DB170714 Nå er hun blant en av verdens største modeller .
DB170712 I et intervju sa Sandberg at dersom forskningen viste at det ikke var forsvarlig at oppdrettsnæringen kunne vokse fem-seks ganger fram mot 2050, slik Stortinget har satt som mål, måtte Havforskningsinstituttet « lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene ».
NL170711 Det er neppe noen overraskelse om grønne og klimavennlige løsninger vil utgjøre bærebjelken i framtidens samfunnsøkonomiske modeller .
DN170711 Teknologien og designet setter standarden for hele bransjen, samtidig som denne modellen gir en imponerende forsmak på retningen for våre øvrige modeller , sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Audi i Norge i en pressemelding.
DB170711 Dersom forskerne ikke mener en slik vekst er forsvarlig, mente Sandberg at HI skulle legge til grunn at det var forsvarlig, og at de da måtte lage modeller som gjorde det forsvarlig å nå målene.
NL170710 Problemet var bare at da " Plus size " skulle lanseres, ble klærne presentert av modeller som slett ikke var såkalt plus.
NL170710 I Frankrike, motens hjemland, ble det nå i vår innført en lov som forbyr motehusene å bruke sykelig tynne modeller .
NL170710 Det går ikke lang tid fra vi tror det er tatt et generaloppgjør med denne sykdomsframkallende industrien, til det dukker opp anorektiske modeller , bokstavelig talt bare skinn og bein, på catwalkene igjen.
NL170710 - Vi vil ha realistiske modeller , var kravet.
NL170710 - I motebransjen skal modellene passe inn i størrelse 34 ( zero size ) og 36, og de som ikke gjør det blir ofte kalt " plus size modeller ".
DA170710 Deilige, halvnakne modeller stirrer lekent inn i kamera med halvåpen munn, fuktig kløft og bronsebrun hud.
DA170710 Volvo på sin side lover å lansere fem helelektriske modeller i perioden 2019 - 2021.
DA170710 De blir supplert av et utvalg bensin- og plug-in-hybrider, samt « 48 volts milde hybrider » som alternative versjoner av samtlige modeller .
DA170710 - Flere av de store bilprodusentene har fortsatt ikke elbiler eller også bare noen få aktuelle modeller .
DB170709 På den ene siden finner vi kjendiser som musikere, realitystjerner og modeller , som bare supplerer inntekten sin med Instagram-innleggene.
DB170708 ( Dagbladet ) : Det er et stykke igjen fram til « personalet » på bordellet i TV-serien « Westworld », men utviklingen av sexroboter - naturtro roboter som mennesker kan ha sex med - gjør store framskritt for tida, og stadig mer virkelighetsnære modeller kommer på markedet ; noen kan leies til fester i USA, og det planlegges en kafé for « erotiske kyborger » i Londo
DN170705 Det presiseres imidlertid at de modeller som allerede finnes i dag fortsatt vil bli produsert med forbrenningsmotorer i en del år.
DN170705 Alle nye modeller som lanseres fra 2019 og fremover vil i noen form være elektriske, enten rene elbiler eller ulike hybrider, skriver Dagens Industri.
AP170705 Aurora Polaris forteller om hvordan Kristian Birkeland, Carl Størmer og andre forskere på begynnelsen av 1900-tallet gjorde nordlyset begripelig ved hjelp av kameraer, kunstige verdensrom og matematiske modeller .
VG170704 Se statistikk over de mest solgte modeller på BilNorge.no ¶
DB170704 Når det gjelder framveksten av modeller som skiller seg ut i motebransjen, er ikke Gaydos i tvil om hva slags betydning dette paradigmeskiftet kan ha.
DB170704 De siste åra har folk seg sett seg lei av det « perfekte », og det har vært større etterspørsel etter nye type modeller - der mangfold er stikkordet, uttalte Einarsdóttir i høst.
DB170704 - Det faktum at jeg skilte meg så tydelig fra andre modeller , var forfriskende.
DB170704 Modeller som ikke passer inn i den tradisjonelle støpeformen gjør suksess, deriblant « plus size»-modellen Ashley Graham ( 29 ), interkjønn-modellen Hanne Gaby Odiele ( 28 ), og tidligere « America's Next Top Model»-deltaker Winnie Harlow ( 22 ) - som har hudsykdommen vitiligo.
DB170704 Med flere opptredener på catwalker rundt om, egen undertøyskolleksjon og forsideintervjuer med blant annet Sports Illustrated, har 29-åringen etablert seg som en av verdens mest omtalte modeller .
DB170704 Hun påpekte videre at det virket som om bransjen gjerne ønsker å utvide skjønnhetsbegrepet, som å inkludere større modeller og flere etnisiteter, men at de ikke ønsker å ta steget selv.
DB170704 Flere av Hollywoods mektigste skuespillere og verdens største modeller har stått fram med opplevelser der de har følt seg sjikanert på grunn av sin egen kropp.
DN170703 VW har flere ny modeller på gang, men det er fortsatt et etterslep på leveringer av VW Passat, Golf, Tiguan og E-Golf.
VG170701 Modeller som Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin og Emily Ratajkowski ble hentet inn for å reklamere for festivalen, som solgte festivalpass for mellom 8.500 og 102.000 kroner.
DN170629 - Du kan ikke bare sette deg på bakbeina og forsøke å sette opp all slags hindre for å bevare modeller som ærlig talt stammer fra fortidas glade dager, sier Tael.
VG170628 Drøyt 1000 nye I-PACE er i sum det samme antallet som Jaguar har levert ut av samtlige modeller i Norge siden 2008. 4,68 meter lange Jaguar I-PACE sparker fra med 400 utslippsfrie hestekrefter, og drar til med 700 Nm moment. 530 liter bagasje lastes inn bak, og det lille rommet foran har plass til 36 liter.
NL170628 Her vil studentene ha behov for teori som omhandler matematiske modeller og håndregler for vannføring og trykktap for å sikre tilstrekkelig leveranse av vann til brannslokking.
NL170628 Et eksempel på læringsutbyttebeskrivelse fra utkast til studieplan : ¶ ​- Kandidaten kan beregne vannføring og trykktap gjennom matematiske modeller ved brannslokking ¶
VG170627 Alle motoralternativene har mer effekt og lavere drivstofforbruk enn motoriseringene i forrige generasjon, og 8-trinns Steptronic automatgirkasse er standard på alle modeller .
DN170627 Men med ladbare hybrid-drivlinjer på plass i en rekke andre modeller fra merket, er det mye som tyder på at X3 kommer som ladbar hybrid allerede før den elektriske versjonen.
DB170627 ¶ KROPSSPRESS : Den siste tiden har flere kjente modeller , som blant andre Karlie Kloss, åpnet opp det vanvittige kroppspresset i modellbransjen.
DB170627 Mangerud forteller at flere av hans modeller har opplevd noe av det samme som Kloss og Høyer.
DB170627 Mangerud forteller at flere modeller har opplevd å bli hovne av lange flyturer, men at han setter ikke spesielt pris på behandlingen hun fikk.
DB170627 Ifølge modellbyråsjefen oppstår problemet når man stiller krav til så unge mennesker, og det er i slike tilfeller man hører om modeller som utvikler spiseforstyrrelser.
DB170627 En av Norges kanskje mest kjente modeller , Kathrine Sørland ( 37 ), startet sin karriere som modell allerede i 15-årsalderen.
DB170627 - Norge og Skandinavia går jo foran som et godt eksempel for store deler av verden, med stor variasjon av modeller i alle fasonger.
DB170627 - Mer mangfold, og flere modeller med vanlige størrelser og ulike kropper har vi fått se mer av de siste åra, og det er veldig bra.
DB170627 - Man skal ikke glemme at mange modeller er tynne fra naturens side, og får unødvendig refs for utseende sitt.
DB170627 - Hvis designerne hadde endret størrelsene til en 38, for eksempel, blir det enda vanskeligere å finne like modeller .
DN170626 Også i Norge er flere modeller fra flere bilprodusenter tilbakekalt.
AA170626 Også i Norge er flere modeller fra flere bilprodusenter tilbakekalt. ( ©NTB ) ¶
DB170625 - Jeg er ikke glad i modeller som de bruker i dette mesterskapet. 8 eller 16 lag med to videre i hver gruppe eliminerer at gruppetoere settes opp mot hverandre.
SA170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
FV170623 Konkurransen skjerpes på småbilmarkedet når Volkswagen lanserer helt nye Polo med nytt design, bedre plass, og ikke minst teknologi som tidligere var forbeholdt større modeller .
AP170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
AP170623 Utvalget legger også frem to alternative modeller dersom Statens pensjonsfond utland fortsatt skal forvaltes av Norges Bank.
NL170621 Under tidspress har utvalget fremmet to modeller , en med 4 fakulteter og en med 7, men medlemmene av utvalget er til dels uenig om hvilken modell som er å foretrekke.
DN170621 I fremtiden kommer Polestar til å tilby Polestar-biler uten Volvos logo, i tillegg til stylingelementer til Volvos modeller under merket « Polestar Engineered ».
DB170620 Flere medier skrev om notorisk utroskap med et utall servitriser, modeller , filmskuespillere, pornostjerner og butikkansatte.
DN170619 Nye modeller sørger for mer salg, men den store flommen av nye elbiler kommer ikke før til neste høst.
DN170617 Bilen kommer som flere av Jaguar og Land Rovers modeller med en vanntett aktivitetsnøkkel man kan ha rundt håndleddet, for å la bilnøkkelen bli i bilen når heftige sportslige og gjerne våte aktiviteter skal gjennomføres.
DB170617 Moteeksperten forteller om et paradigmeskiftet innenfor bransjen, der modeller i alle størrelser, av alle legninger og av alle etnisiteter nå brukes mye mer.
DA170617 Riktig nok vises en serie modeller langs glassveggene i paviljongens ytterkant, men uten fotografier ( og gjerne film, for den saks skyld ) har en arkitekturutstilling lav informasjonsverdi.
DA170617 Dette er den åttende samtidsarkitekturutstillingen i rekken, og tidligere år har museet holdt seg til mer eller mindre konvensjonelle presentasjoner der de presumptivt beste prosjektene fra tidsperioden er blitt presentert på vanlig måte med modeller , tekst, fotografier, snitt- og plantegninger.
AA170615 Skoprodusenten skal også kutte antall modeller med en firedel.
AA170614 Politikerne i Trondheim har ingen lovhjemmel for å skape et slikt skille mellom ulike modeller for privat barnehagedrift.
AP170613 Alle modeller har fordeler og ulemper.
AP170613 Alle modeller har fordeler og ulemper.
DN170612 - Jeg har ingen tro på at mange publiseringer i fremstående forskningstidsskrifter er viktig for å lage gode modeller og prognoser for utviklingen i norsk økonomi, legger han til.
DN170612 - Internasjonalt skjer det mye utvikling og forskning rundt makroøkonomiske modeller .
DB170612 Til Dagbladet forteller Isaksson at det hele startet da en venninne tagget henne i et innlegg som søkte etter modeller med et « annerledes utseende ».
DB170611 ¶ NAKNE : Modeller kledte seg nakne på Times Square i New York for å promovere positive holdninger til kropp.
DB170611 NAKNE : Modeller kledte seg nakne på Times Square i New York for å promovere positive holdninger til kropp.
DN170608 Det første bildet av Tesla Model Y avslører ikke så mye annet enn at den mangler sidespeil og at formen minner om Teslas øvrige modeller .
DB170608 For oss var det aldri aktuelt å leie inn booth babes, men jeg husker godt diskusjonen vi hadde om at det var vanskelig å skape oppmerksomhet for vår utstillerstand når utstillerstanden litt lenger nede i hallen hadde to toppløse modeller kun iført g-string.
VG170607 Inn i denne skal det puttes data av alle typer, fra satellitter, modeller , og observasjoner.
DN170607 - Dette er modeller som er ettertraktet i flere land.
DB170607 Et paradis som inviterer til luksus, modeller og dyr moro.
VG170606 - Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på bedre fremkommelighet og spart reisetid.
VG170606 Plattformen skal også danne grunnlag for tredje generasjon Porsche Cayenne samt fremtidige modeller som Audi Q8 og Lamborghini Urus.
SA170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
DN170606 - Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på fremkommelighet og reisetid.
DB170606 - Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på fremkommelighet og reisetid.
BT170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
AP170606 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
AA170606 - Samfunnsøkonomiske modeller er i hovedsak basert på fremkommelighet og reisetid.
FV170605 - Mange setter verdien ved å se på lignende modeller på markedet.
VG170604 To modeller , Toyota Land Cruiser og VW Touran står for 60 prosent av volumet.
VG170604 Men vi tror også at få velger ombygningsløsningen fordi utvalget av modeller er så begrenset.
SA170604 Dette er et program som skal kunne samle data av alle typer, fra satellitter, modeller , og observasjoner.
NL170604 Å erklære rektor for " tonedøv " fordi et utvalg har lagt fram modeller for organisering som strekker seg fra å beholde nåværende struktur til modell med færre fakulteter, synes noe spesielt.
AP170604 Han har i sitt årlige rundskriv til politi og påtalemyndighet fremhevet metoden for å lage tredimensjonale modeller av et område, objekt eller åsted : Det kan brukes til dokumentasjon og visualisering både under etterforskning og i retten, skriver riksadvokaten.
VG170602 Riktignok er ingen i nærheten av å true VW Golf som den mest populære enkeltmodellen, men i mai var det bare Toyota som hadde fire modeller blant de øverste ti på bestselgerlisten.
NL170602 Her foreslår arbeidsgruppen to modeller , en med fire fakultet og en med sju fakultet.
NL170602 Arbeidsgruppen skulle foreslå en eller flere modeller som ivaretok styrets krav om færre fakultet.
VG170601 Vi har tidligere testet modeller fra MSi's Stealth-serien, som er dedikerte spillmaskiner, men med et mer diskré og ikke minst kompakt ytre.
DB170601 Om vi ikke får flertall for statsbudsjettfinansiering, kan vi se om det er noen andre modeller som er bedre enn dagens ordning, sier han.
DB170601 Alle modeller skal utredes, og man vet ikke hvor mye det blir per person eller husstand, sier Thomsen.
DB170601 Om vi ikke får flertall for statsbudsjettfinansiering, kan vi se om det er noen andre modeller som er bedre enn dagens ordning, sier han.
DB170601 Alle modeller skal utredes, og man vet ikke hvor mye det blir per person eller husstand, sier Thomsen.
DA170601 Men Aftenpostens kommentator brukte den som eksempel på at dagens forfattere er umoralske i sin lettvinte bruk av levende modeller i bøker.
DB170530 Da hadde medier i flere måneder skrevet om notorisk utroskap med et utall servitriser, modeller , filmskuespillere, pornostjerner og butikkdamer.
VG170529 IRI kombinerer modeller fra flere store leverandører, blant annet fra Canada og USA.
SA170529 NYE MODELLER : Christina Bu i Norsk elbilforening mener mange sitter på gjerdet og venter på nye elbilmodeller.
SA170529 - Det ser ut som folk akkurat nå sitter og venter på nye modeller . 350 til 500 kilometer i rekkevidde er fornuftig, og en klar økning fra hva de fleste vanlige elbilene har i dag.
DB170529 Og ja, det er faktisk et par spesielle modeller du bør holde et ekstra øye med denne sesongen.
AP170529 NYE MODELLER : Christina Bu i Norsk elbilforening mener mange sitter på gjerdet og venter på nye elbilmodeller.
AP170529 - Det ser ut som folk akkurat nå sitter og venter på nye modeller . 350 til 500 kilometer i rekkevidde er fornuftig, og en klar økning fra hva de fleste vanlige elbilene har i dag.
VG170528 Det var flere alternative modeller for Nord-Norge.
VG170527 Appleinsider skriver at det kan diskuteres hvorvidt telefonen faktisk reddet 45-åringens liv, men at modellen hun eide, iPhone 6S, er designet for å være mer robust enn tidligere modeller .
DN170527 Ifølge NVEs modeller er årets vinter en av de mest snørike siden 1958, som er så langt tilbake modellen går.
SA170524 Visse modeller skiller 50 - 60 prosent mellom det bilprodusentene oppgir og det faktiske forbruket.
SA170524 En del modeller drar opptil 50 - 60 prosent mer enn det produsentene oppgir.
BT170524 Visse modeller skiller 50 - 60 prosent mellom det bilprodusentene oppgir og det faktiske forbruket.
BT170524 En del modeller drar opptil 50 - 60 prosent mer enn det produsentene oppgir.
AP170524 Visse modeller skiller 50 - 60 prosent mellom det bilprodusentene oppgir og det faktiske forbruket.
AP170524 En del modeller drar opptil 50 - 60 prosent mer enn det produsentene oppgir.
AA170524 Visse modeller skiller 50 - 60 prosent mellom det bilprodusentene oppgir og det faktiske forbruket.
AA170524 En del modeller drar opptil 50 - 60 prosent mer enn det produsentene oppgir.
DB170523 Veldig mye som har med digitale løsninger å gjøre, har han skapt matematiske modeller for.
DB170523 PRISVINNER : Den franske matematikeren Yves Meyer har laget modeller som er avgjørende for moderne seismikk.
DB170523 Men for oss med beskjeden innsikt i matematiske modeller på dette nivået, er det perspektivrikt å tenke på at Meyers bidrag til norsk oljeleting, har sitt fundament i de første tenkte tanker om rom, form og tid hos jegerkulturer sør i Europa mens Norge lå under kilometertykk is.
DB170523 Det kalles modeller .
DB170523 De laget modeller .
DB170522 Ved å ofre det religiøse forholdet til vekstkritikk, får man noe annet igjen : muligheten til å lage ny, spennende politikk med troverdige, økonomiske modeller .
DN170521 Vi vil også ta for oss noen av årets mest spennende og aktuelle modeller .
DN170521 Enkelte modeller har en koblingsboks som kan skjules i reolen, slik at du bare trenger trekke en kabel opp til TV-en.
DB170521 Således er det to modeller som gjenskapes av Jaguar : Jaguar Lightweight E-type med aluminiumskarosseri, GT Spesial-serien fra 1963, og XKSS, sportsbilen som ble lansert i 1957.
DB170520 Og de begrenser seg langt fra til å lage skamløse kopier av modeller fra kjente merker.
AA170520 Om kvelden trekkes skuelystne i tusentall mot den røde løperen, for å se stjerner og modeller med kjoler, og menn i smoking.
VG170519 Hun skriver videre at hun ikke kan akseptere hvordan enkelte i motebransjen behandler unge modeller .
VG170519 Merket har flere modeller , men mest populær er ikke overraskende Pippas favoritt, som også etter hvert har blitt oppkalt etter henne.
DB170519 ¶ VIKTIG : Skoda selger bra av sine tre største modeller om dagen.
DN170518 Ifølge Capital Economics' modeller vil lønningene øke med kun én prosent selv om ledigheten faller til 2,5 prosent det neste året.
DB170518 Allerede eksisterende kjøretøy og modeller vil fortsatt, frem til 1. januar 2019, registreres etter den utgående målemetoden, NEDC.
DB170518 Det finnes elsykler helt ned i 6.000 kroner, og flere kjedebutikker tilbyr modeller like under 10.000.
DB170517 SOM STØPT : Eksakte modeller av øregangene er den perfekte løsningen.
DB170517 I tillegg til modeller med standardforsatser tilbyr de også skreddersøm av ørepropper for hver enkelt kunde.
SA170515 De senere årene har Mercedes-Benz kommet med utgaver som legger seg mellom de beinharde AMG-bilene og Mercedes' vanlige modeller .
DB170515 Det kan skille noen tusenlapper mellom to slike modeller , og han krevde pengene tilbake, noe selgeren nektet.
DB170515 Urmakeren anbefaler å styre unna sære modeller .
AP170515 De senere årene har Mercedes-Benz kommet med utgaver som legger seg mellom de beinharde AMG-bilene og Mercedes' vanlige modeller .
AP170514 Mange selskaper jobber nå parallelt med ulike modeller av flyvende biler, basert på ulike teknologi.
DN170512 Tilbakekallingen gjelder totalt tolv modeller .
DN170512 Tilbakekallet gjelder ulike modeller av pickupen Ram, laget mellom 2013 og 2016.
DB170512 Tilbakekallingen gjelder totalt tolv modeller .
DB170512 Tilbakekallet gjelder ulike modeller av pickupen Ram, laget mellom 2013 og 2016.
AA170512 Tilbakekallingen gjelder totalt tolv modeller . ( ©NTB ) ¶
AA170512 Tilbakekallet gjelder ulike modeller av pickupen Ram, laget mellom 2013 og 2016.
SA170510 NYE PRISER : Prisene på Teslas modeller ble nylig justert ned.
SA170510 Det er vanskelig å kalle noen av Teslas modeller for billige.
DN170510 Her kan det imidlertid også komme nye modeller med lenger el-rekkevidde enn dagens biler, sier Figenbaum ¶
AP170510 NYE PRISER : Prisene på Teslas modeller ble nylig justert ned.
AP170510 Det er vanskelig å kalle noen av Teslas modeller for billige.
DA170509 - Ja, vi har to modeller .
SA170506 | For tynne modeller forbys i Frankrike ¶
SA170506 Italia, Spania og Israel har alle innført lover som skal forhindre at for tynne modeller brukes.
SA170506 En lov som forbyr motehus å bruke for tynne modeller har trådt i kraft i Frankrike.
DN170506 | For tynne modeller forbys i Frankrike ¶
DN170506 Italia, Spania og Israel har alle innført lover som skal forhindre at for tynne modeller brukes.
DN170506 Frankrike vil kreve helseattest med BMI for sørge for at modeller ikke blir helseskadelig tynne ( illustrasjonsbilde ).
DN170506 En lov som forbyr motehus å bruke for tynne modeller har trådt i kraft i Frankrike.
DB170506 Vi jobber som modeller til stockphoto-arkiver.
DB170506 ¶ GAMLE KLOKKER : Eldre modeller fra merker som Rolex er blant klokkene som kan være verdt mye.
AP170506 | Er det greit med syltynne modeller ?
AP170506 Italia, Spania og Israel har alle innført lover som skal forhindre at for tynne modeller brukes.
AP170506 En lov som forbyr motehus å bruke for tynne modeller , har trådt i kraft i Frankrike.
AA170505 Robinson produserer nå tre modeller - to-seteren R22, fire-seteren R44 og fem-seteren R66. | - Uhell, ikke blind vold ¶ 14-åringen som ble skadd i Steinkjer i helga ble ikke utsatt for blind vold. 14-åringen brakk armen mens ungdommene spilte rugby.
DB170504 Også for de ladbare hybridene har det roet seg noe etter flere måneder med kraftig økning takket være gunstig prising takket være avgiftssystemet, og et stadig bedre utvalg modeller .
DB170504 Det kan se ut som om elbilmarkedet tar seg en liten pause igjen etter et første kvartal der det tok seg opp takket være flere nye modeller med lengre rekkevidde.
VG170502 I fjor ble åtte kvinnelige modeller arrestert for å ha delt bilder av seg selv uten sjalet på Instagram.
DN170502 Mange potensielle Iphone-kjøpere venter på nye modeller fra Apple.
DN170502 JPMorgan og UBS er bekymret for de neste par kvartalene hvis potensielle kjøpere venter på de nye Iphone 8-modellene og velger å ikke kjøpe dagens modeller .
DN170502 Iphone-kjøpere sitter på gjerdet og venter på nye modeller .
DB170502 Ordinære fans bruker timesvis på å tilegne seg kunnskap om finansieringsplaner for en ny stadion eller tekniske modeller for fordeling av tv-rettigheter.
DB170502 I forarbeidene på Stortinget har partiene diskutert to forskjellige modeller .
DB170502 Men dette er etter alt å dømme modeller produsert etter at skandalen var et faktum i 2015, og burde dermed være brannsikre.
DB170501 Et paradis som inviterer til luksus, modeller og dyr moro.
DB170430 Hvert år samler kjendiser, modeller og moteprofiler seg på Metropolitan Museum of Art, og hvert år er det et nytt tema som gjestene må forholde seg til.
AA170430 Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering.
AA170430 Programkomiteen hadde i forkant valgt å ikke komme med en anbefaling, og hele fire modeller ble lagt fram til votering. ( ©NTB ) ¶
VG170429 Modeller som og Bella Hadid, Hailey Baldwin og Emily Ratajkowski ble hentet inn for å reklamere for festivalen, som solgte festivalpass for mellom 8.500 og 102.000 kroner.
DB170429 I promovideoen til festivalen klippes bikinikledde modeller og turkis hav sammen med konsert- og partybilder.
DB170429 Et paradis som inviterer til luksus, modeller og dyr moro.
DB170428 Patek Philippe referanse 5320G er en evighetskalender i hvitt gull, basert på en av merkets historiske modeller fra 40-tallet.
DA170428 I år utvider de med et 1000 kvadratmeter stort Filmstudio, der Klatremus inviterer besøkende på omvisning, for å vise hvordan en animasjonsfilm som kinosuksessen « Hakkebakkeskogen » blir til, med modeller , dukker, kulisser og rekvisitter.
AA170428 Fordi daglig ser jeg bilder av høye, tynne modeller med langt skinnende hår, daglig ser jeg bilder på Instagram av jenter på min alder med store lepper og pupper.
DN170427 Samsung er det eneste selskapet som kan masseprodusere denne skjermtypen som Samsung har benyttet i over fem år i sine modeller .
AA170427 - Det skjer litt hos Maserati om dagen, med « facelift » på forskjellige modeller , sier Petter Opsahl.
SA170426 Når høstbladene faller vil de fleste bilforhandlerne på Forus tilby deg nye modeller - spesielt i SUV-segmentet.
SA170426 Jeg tester ut mange modeller og har brukt mye tid på å gjennomføre treningsøkter som jeg vanligvis ikke tørr å gjennomføre.
AP170426 Jeg tester ut mange modeller og har brukt mye tid på å gjennomføre treningsøkter som jeg vanligvis ikke tørr å gjennomføre.
AP170426 Jeg tester ut mange modeller og har brukt mye tid på å gjennomføre treningsøkter som jeg vanligvis ikke tørr å gjennomføre.
DN170425 Men kritikerne tror ikke på Trump og Mnuchins såkalte dynamiske modeller , der vekst kompenserer for statens inntektstap.
DN170424 | Slår markedet med modeller og mønstre ¶
DN170423 | Slår markedet med modeller og mønstre ¶
DB170422 Det står ikke Leica på baksiden slik det har gjort på andre modeller , men det kan også skyldes at den avbildede telefonen etter alt å dømme er en preproduksjonsmodell.
DA170422 Vi har med 11 butikker som skal vise fram årets mote, og som blir presentert av modeller på catwalken.
BT170421 KREATIV : - Jeg har sminket modeller til en del moteshow, og synes det er veldig gøy hvis jeg får bestemme og kan matche makeupen etter antrekket.
AA170421 NRKs advokat har tatt kontakt med Gina Tricot og avventer nå en redegjørelse for det totallet antallet plagg og modeller som er promotert i Norden, heter det i saken. | - Vi krever åpenhet fra andre samfunnsaktører, og da bør det også gjelde oss selv ¶
AP170420 Begge modeller for lærernorm er dårlige løsninger og bør ikke settes ut i livet.
VG170419 Herrene i Bayern har etter hvert innsett at forhjulsdrift er nødvendig for å lage modeller som 2-serie Active Tourer og Gran Tourer, og nå kommer altså turen snart til 1-serien som skal gjennom et nytt generasjonsskifte om et par år.
VG170419 Det betyr også at entusiastene kan skyte en hvit bil etter 6-sylindrede modeller - heretter blir det maks 4-sylindrede tolitere mens de rimeligere modellene får treere for enten bensin eller diesel.
DN170419 Det nåværende utseendet til Iphone har vart over tre modeller , Iphone 6, 6s og 7.
DB170419 Han skal ha eid et dusin forskjellige modeller av det tyske sportsbilmerket i løpet av sitt liv, mens han største kjærlighet skal altså ha vært golf.
DB170419 Vi kan likevel dvele ved tanken på hva slags verden dette blir, når 850 år gamle utgaver av de superrike - Silvio Berlusconi, Rimi-Hagen og Mark Zuckerberg - skal forlyste seg med genspleisede, supervakre modeller av alle kjønn.
AP170419 Forskningsavdelingen ble bygd opp for å bruke statistikken til å utvikle økonomiske modeller som etter hvert ble svært viktige redskaper i norsk samfunnsplanlegging.
AP170419 De brukes til å analysere hvordan statsbudsjettet påvirker den økonomiske utviklingen, til befolkningsfremskrivninger for å analysere virkninger av innvandring, det er modeller tilpasset vår koordinerte lønnsdannelse, og skattemodeller som brukes til å beregne hvordan endringer i skatteregler og skattesatser påvirker inntektsfordelingen.
AP170419 Modeller for norsk økonomi ¶
DN170418 Her er han med en gruppe modeller i forbindelse med lanseringen av Kingfisher-kallenderen.
DN170418 I likhet med andre modeller fra Hoka har også sålen til den nye Challenger ATR 3 form som en gyngestol.
DA170418 Komiteen vil også endre på oppnevningen av nye medlemmer, og at departementet skal utrede alternative modeller for « å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK ».
DB170417 For eksempel oppgir sveitsiske Omega en estimert pris på 5.355 kroner for sine enkleste mekaniske modeller , mens en tilsvarende klokke hos Breitling ligger på 5.390 kroner.
BT170417 Det er egne modeller for det, sier Hopen.
AP170416 Felles for alle anvendelsene er store mengder data fra sensorer, som analysert med våre modeller for prediksjon og optimering gir helt nye måter å visualisere data, fatte beslutninger og spare ressurser og kostnader på, skriver CVP International Markets, Knut Gustavsen, til Aftenposten.
VG170415 LOs økonomer har brukt SSBs modeller og regnet ut at regjeringens skattelette på 25 milliarder kroner kunne gitt 27.600 jobber.
DB170415 På grunn av tidenes dårligste fjæringer kunne man se parkerte modeller med halve bakhjulet skjult under karosseriet, mens gulvet var oppspist av rust.
VG170414 I tillegg til at han har spilt i flere filmer skal Stepan tidligere ha hatt både en sentral rolle i et bryllup og han har latt seg avbilde sammen med lettkledde modeller .
AA170413 Den sentrale målsettingen er å prøve ut nye modeller for en bedre skole og en bedre lærerutdanning.
VG170411 Men dyrere modeller får større batteripakker som gir vesentlig lengre rekkevidde,.
DA170411 Neste stopp er studiesalen med modeller i naturlig størrelse.
DA170410 På Arkitekturmuseet kan man la seg inspirere av eggets form og bygge modeller av hus for mennesker, kyllinger og andre dyr.
DB170409 At Crawford skulle bli en av tidenes mest berømte modeller , var imidlertid ikke selvsagt.
DN170407 - Dette partnerskapet åpner opp for nye modeller for utvikling av FPSOer og FPSO-relaterte prosjekter.
DB170407 ¶ PÅVIRKES : Bella Hadid ( 20 ) er en av verdens største modeller .
DN170406 Kvantitativ investering hvor man bruker algoritmer og matematiske modeller for å finne mønstre for å tjene penger på børsen har eksistert lenge.
DN170406 Hedgefondlegenden Steven Cohen vil snu opp ned på hedgefondbransjen ved å bruke « crowd sourcing » for å finne matematiske modeller til å slå børsen.
DB170406 Det vil si, vi blir ikke presentert en eller annen tilfeldig kamerainnehaver som er veldig opptatt av å iscenesette seg selv i bildene eller der en kjepphøy hipstertåpe bruker modeller som viser seg fram absolutt ingenting av interesse.
AA170406 Etter 15 år med byøkologisk forsøk har Svartlamon utviklet gode modeller for medvirkning, en kultur for lavforbruk, og bevissthet for en økologisk livsstil som bygger på livskvalitet fremfor materiell standard.
DN170405 Den nye AMG-modellen har fått den fantastiske motoren vi kjenner fra en rekke modeller .
DA170405 Eller da Karl Lagerfeld for noen år siden utstyrte sine modeller på catwalken med paroleplakater med patetiske slagord som « Free Freedom » og « Make Fashion Not War » for å « hylle kvinner » - et bortimot uangripelig argument for mye tull.
VG170404 Isforsker ved Universitetet i Colorado Ted Scambos, som ikke deltok i forskningen, mener at vi legger mye vekt på modeller og matematikk, men at vi trenger å se noe for å tro på det.
DB170404 Det meste rundt hva vi kan forvente av modeller er ukjent, men noe er klart.
DA170404 - Hydrogen er i en svært tidlig fase og både modeller og hydrogenstasjoner er i sin barndom, svarer Andresen.
DB170403 Trenden i den ferske innbruddsbølgen er at « soldatene » kartlegger bilforretninger og verksteder som har nyere modeller stående på parkering ute, gjerne foran service på verkstedet dagen etter.
DB170403 Kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby hos BMW Norge opplyser til Dagbladet at alle modeller fra og med 2017 er utstyrt med såkalt « deadlock»-sikring.
DB170403 Da hadde politiet slått kloa i en omreisende BMW-bande som rensket nyere modeller for dyrt utstyr i Bergen, Trondheim og på Østlandet.
DB170403 Fasiten for 100 modeller
DB170403 Det gjorde ikke vi heller, siden forskjellige merker og modeller har forskjellige innstillinger.
AP170403 Det bygges modeller eller kart av språket som det automatisk utledes kliniske ordlister fra.
VG170402 Partiet vil imidlertid se nærmere på modeller for å omfordele dem.
VG170402 Volvos mest solgte modeller i 2016 ¶
VG170402 Med XC40 får Volvo en utfordrer til populære modeller som Audi Q3 ( 71 hittil i år ), BMW X1 ( 469 hittil ) og Mercedes GLA ( 61 ).
DB170402 Øvrebø forteller at når det kommer til nakenhet for hennes modeller , er det opp til modellen selv, så lenge de er 18 år eller eldre.
DB170402 Kampanjen viste magre modeller kledd i nettingstrømper og høye stiletthæler, som poserer i svært utfordrende positurer.
DB170402 Her gjenskapes en sentral del av merkets historie, med tre modeller av typen Seamaster, Speedmaster og Railmaster.
AP170402 Men partiet vil se nærmere på modeller for å omfordele den.
AA170402 Fire forskjellige modeller lå til grunn, men landsstyrets innstilling : « Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier.
DB170330 - Elbilmarkedet er i en rivende utvikling hvor mange nye modeller kommer på markedet i år og neste år, sier Rees.
VG170329 Stort bedre modeller på akkurat denne disiplinen finnes fortsatt ikke.
VG170329 Som regel er produsenten treffsikker nok til at begge modeller slår an i et gitt år, og det har bygget seg opp en hærskare mobilbrukere som foretrekker Note-serien.
VG170329 Etter to gode gode modeller i S3 og S4 var Samsung bortskjemt med gode salg på flaggskipene sine.
DN170329 Vi må endre økosystemet, det innebærer å stole mer på stordata ( big data ), kunstig intelligens, faktorer og modeller innen kvantitativ og tradisjonell investeringsstrategi, sier Laurence D.
DN170329 Blackrock legger nå om rundt 11 prosent av aksjeforvaltningen sin fra aktiv forvaltning, til forvaltning basert på algoritmer og modeller .
DB170329 Den standhaftige importøren kan ha noe håp om oppsving, med mer tidsriktige modeller på programmet - kompakt-SUV-en Tivoli, som vi testet for et års tid siden, og den ferskere og større modellen XLV ¶
DB170329 Det er foreløpig færre telefoner enn det Telenor kan skilte med, som i tillegg til de nevnte også tilbyr WiFi-tale på iPhone 6/Plus, samt flere modeller både fra Sony og Samsung.
DB170329 * Gjelder alle modeller ( også de som ikke er Telenor-modeller ) når de blir oppgradert til Android 7.
AP170329 Forskerne har utviklet et modelleringssystem basert på eksisterende modeller for oljedrift, oseanografi, fiskens utviklingsstadier og en bestandsmodell.
DB170327 Også markedslederen GoPro, som har om lag 80 prosent markedsandel innen segmentet, lanserte tre nye modeller i fjor pluss en drone.
SA170326 Blant spareforslagene som ble avvist, var å kutte i elbilstøtten til dyre modeller som Tesla og innføre skolepenger for utenlandsstudenter.
DN170326 Logitech Artemis Snow G933 er et glimrende eksempel på hva som skiller gaming-hodetelefoner fra vanlige modeller .
DB170326 Året er 2008 : Salget av MP3-spillere er fortsatt høyt, men det finnes så mange modeller i markedet at det gjelder å skille seg ut for å tekke kjøperne.
DN170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller , å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
DA170325 Alt fra Versailles til de små teatrene forteller at de strever for å finne nye økonomiske modeller for å kompensere for de økonomiske utfordringene.
DA170325 Da spilte vi plater og slukte Harriets detaljerte beskrivelser av feminine motemenn, syltynne modeller som aldri spiste noe, og crimplenekjoler av merket Shubette of London som visstnok var en Ringestad-spesial.
DA170325 For selv om det er hans egen, nakne kropp som er gjennomgangsmotivet i hans konsekvente kunstnerskap, så har han noen billedmessige sidesprang der han inviterer inn sønnen Dan og enkelte kvinnelige modeller , alle like nakne som ham selv.
AA170325 Borten Moe forsvarte også andre forslag til innsparinger : Kutt i støtten til elbiler, som særlig går ut over store, dyre modeller , å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter og omlegging av støtten til trossamfunn.
DN170324 Det er nye modeller som driver oss.
DN170324 Det er nye modeller som driver oss.
DB170324 Begge har også fulgt i morens fotspor, og jobber som modeller .
DB170323 Totalt på alle merkene i hele VW-konsernet skal det lanseres 30 full-elektriske modeller innen utløpet av 2025 - 30 av totalt 340 modeller .
DB170323 Totalt på alle merkene i hele VW-konsernet skal det lanseres 30 full-elektriske modeller innen utløpet av 2025 - 30 av totalt 340 modeller.
DB170323 Kanskje de vil ha et par modeller til på markedet innen 2025, men dette vil ikke hjelpe oss, ettersom GM nå selger Opel til PSA-gruppen, Peugeot og Citroën.
DB170323modeller
DB170323 Eksempelvis skal det finnes fem modeller fra VW, basert på deres MEB-plattform som er utviklet kun for elektriske biler.
DB170323 At merker som til nå har levert 20-30 modeller skal ned på 2-3 er usannsynlig, og lite forutsigbart for bransjen - en bransje som tilfører milliarder til statskassa hvert år.
DB170323 Selv om vi har en del telefoner liggende her i redaksjonen, så har vi ikke tilgang til alle modeller fra alle produsenter.
DB170322 Ifølge våre egne undersøkelser finnes det nå mer enn 100 modeller å velge mellom på det norske markedet.
DA170322 To sidestilte modeller
DA170322 - Vi har to sidestilte modeller i Stavanger.
DB170321 ¶ FÆRRE MODELLER : Tesla kutter ned på antall modeller , og fjerner dagnes innstegsmodell.
DB170321 ¶ FÆRRE MODELLER : Tesla kutter ned på antall modeller, og fjerner dagnes innstegsmodell.
VG170320 Bilen blir direkte konkurrent til modeller som BMW X6 og Mercedes GLE Coupé.
VG170319 Aleppos « endgame » og fall i desember sammenfalt med flere forsøk i opprørsbevegelsen til å reorientere seg og finne nye modeller for samling og enhet.
VG170319 Og ryktene vil ha det til at både Samsung og muligens Apple legger seg på samme aspekt i sine kommende modeller .
SA170319 Ikke noe galt med 5-seriens ytre eller indre, men her er det altså andre modeller i segmentet som er mer interessante.
DB170319 Det er ingen bombe at Lexus og Porsche ligger øverst på listen, og nederst på tabellen finnes merker fra Fiat-Chrysler-konsernet, som åpenbart bør gjøre noe for å redusere antall feil på sine modeller .
DB170319 år og tar for seg problemer første eier av 2014-års modeller har hatt på sine biler.
DB170319 Vantage har senere vært i vanlig bruk for modeller med mye muskler.
BT170319 Ikke noe galt med 5-seriens ytre eller indre, men her er det altså andre modeller i segmentet som er mer interessante.
AP170319 Ikke noe galt med 5-seriens ytre eller indre, men her er det altså andre modeller i segmentet som er mer interessante.
DB170318 I tillegg til å tjene penger på reklame på Instagram, dukker de gjerne opp på fester mot betaling, jobber som modeller og programledere.
DB170317 I sjiktet mellom 15.000 og 20.000 finner du mer påkostede modeller .
DB170316 Med flere opptredener på catwalker rundt om, egen undertøyskolleksjon og forsideintervjuer med blant annet Sports Illustrated, har 29-åringen etablert seg som en av verdens mest omtalte modeller .
AP170316 Volvo har tidligere uttalt at de forventer å selge 2000 modeller i 2017.
DN170315 Men også tidligere modeller , blant annet den første generasjonen av Renault Clio som kom på markedet i 1990, kan ha blitt tuklet med.
DB170315 Men også tidligere modeller , blant annet den første generasjonen av Renault Clio som kom på markedet i 1990, kan ha blitt tuklet med.
AA170315 Men også tidligere modeller , blant annet den første generasjonen av Renault Clio som kom på markedet i 1990, kan ha blitt tuklet med.
SA170314 - I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller for å finne avgjørende forklaringsfaktorer og for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell atferd, » sier Gregersen i en pressemelding.
DB170314 Ifølge Phillipsrepresentanter vi snakket med, kommer det ingen modeller med firesidig Ambilight i 2017.
DB170314 * Philips kaster seg også på Quantum Dot-kjøret, men har ikke klar noen modeller ennå.
BT170314 - I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller for å finne avgjørende forklaringsfaktorer og for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell atferd, » sier Gregersen i en pressemelding.
DB170313 I 1995 var det slutt for merket, og fabrikken i Dieppe ble konvertert til produksjon av Renaults sportslige modeller .
AP170313 Gjentakene av Resvoll-Holmsen, Ve og Aas sine målinger gir oss observasjoner vi kan bruke til å forbedre modeller for hvordan skogen og klimaet vil se ut i fremtiden, i såkalte klimamodeller.
DN170312 Produsentene ble bedt om å levere deres nyeste trådløse modeller beregnet til trening.
VG170311 FORSKJELLIGE MODELLER : Begge finnes i hvitt, her den mindre Street-modellen.
VG170311 Disse ble det registrert over 8000 av i 2016, anført av modeller som Mitsubishi Outlander, BMW X5 og Volvo XC90.
AA170311 Det fikk heller ikke forslaget om å utrede modeller for kutt i sykelønnen. ( ©NTB ) ¶
AA170311 Men det største spørsmålet norsk offentlighet bør stille seg, handler ikke nøyaktig om hvilke modeller som velges, men om det er viktig det å ha frie og uavhengige medier.
FV170310 Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.
DB170310 Kravene har ført til at det aldri før har vært så mange oppgraderinger eller nye modeller på MC-messa, kan Tommy Larsen hos Norges varemesse fortelle oss.
DB170310 Flere modeller hadde vært forsøkt for å finne en norsk vinnerformel.
BT170310 I praksis betyr det at skolens modeller for læring blir « pushet » lengre og lenger ned i utdanningsløpet, slik at barnehagebarn møter forventninger som de før i tiden ikke møtte før i skolen.
SA170309 Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.
DB170309 Ifølge Bergens Tidende, som henviser til europeiske bilprodusentenes forening, kan etanolen også gi skade på motorer i nye modeller av bilmerker som Volkswagen, Toyota, Mercedes og Opel.
DB170309 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på markedet.
DB170309 Dette til tross for smarte modeller vi har ment er sørgelig undervurdert av bilkjøperne, spesielt den kompakte fleksibilen Meriva og den nylig oppgraderte Zafira.
DB170309 « Fremover vil McDonald's eksperimentere og teste ut ulike modeller med tanke på hjemlevering rundt om i hele verden, » heter det i rapporten.
DB170309 Kampanjen avbilder magre modeller kledd i nettingstrømper og høye stiletthæler, som poserer i svært utfordrende positurer.
DA170309 Personer som ser ut som modeller uten en blodflekk på frakken, som liksom løser intrikate drapsgåter på 40 minutter ?
BT170309 Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.
AP170309 Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.
AA170309 Solberg vil ikke vil utelukke noen modeller basert på at fire partier skal samarbeide.
AA170309 Volvo forventer å selge 2000 modeller i 2017.
DN170308 Regjeringen har tre ulike modeller for hvordan opptakskravene kan endres.
DB170308 Til nå har det gått på at laget faktisk ikke har hatt mange modeller tilgjengelige.
AA170308 Khatun og 14 andre modeller som deltok showet, har overlevd syreangrep fra menn som mener de har rett til å straffe kvinner ved å kaste syre på dem.
DN170307 Vi bruker modeller , andre investorer bruker tommelfingerregler for å forklare markedsbevegelser : Trump, oljeprisen, Russland og så videre.
DB170307 Denne planen inneholder også modeller for hvilke plattformer Dagbladet publiserer på om noen år.
DB170307 Denne planen inneholder også modeller for hvilke plattformer Dagbladet publiserer på om noen år.
DB170307 Teknologien er ikke å finne i noen konkrete modeller ennå, men de er nok neppe langt unna.
DB170307 Det bør selvsagt være opp til kompetente fagfolk å tilrå hvilke modeller SSB bør bruke.
VG170306 Syv timer senere vinner en av deres modeller Årets Bil.
SA170306 Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.
FV170306 Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.
DB170306 Kjøreegenskapene er bedret kraftig fra tidligere modeller , og bilen har fått mye utstyr til japaner å være.
BT170306 Og i bilindustrien er det nå de elektriske bilene som får størst oppmerksomhet når nye modeller skal ut på markedet.
BT170306 Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.
AP170306 Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.
AA170306 Antatt pris på Air er 100.000 dollar, 836.000 kroner, mens de sier at fremtidige modeller skal ligge vel 250.000 kroner under dette.
DN170305 Det er ventet 700.000 besøkende som kan se 900 modeller , hvorav 148 vises for første gang i Europa.
DB170305 Med en startpris på 1.977.900 kroner, er den blant Porsches dyreste modeller .
DN170303 Nå kan ikke bankens modeller forklare veksten.
DB170303 Særlig bruktimporteres elektrifiserte modeller som Kia Soul EV, Nissan Leaf og Mitsubishi Outlander PHEV.
DB170303 I motsatt ende av listen ligger Mazda nå nederst, med 2,8 prosentpoeng lavere markedsandel enn de hadde i samme periode i fjor - det kan se ut som om de begynner å merke fravær av elektrifiserte modeller .
DN170302 Tesla har heller ikke vært et vanlig skue ved de store bilmessene, som de tradisjonelle bilprodusentene ofte bruker til lansering av nye modeller .
DN170301 Fiat 500 har kommet med i en oppdatert versjon, mens de to andre testede bilene er nye modeller .
DN170301 - Jaguar Land Rover har et ambisiøst program av nye modeller i årene som kommer.
DB170301 To nye modeller
DB170301 Som med S7-generasjonen forventes det også denne gangen to nye modeller , men der S7 kom i en flat utgave og en litt større « edge»-utgave ( med buede skjermkanter ), ser det nå ut til at begge de nye S8-modellene vil ha den buede skjermkanten ; altså to « edge»-modeller.
DB170301 Her i Norge har alle tidligere modeller kommet med Samsungs egenutviklede Exynos-brikke, som vi også forventer å se denne gangen.
DB170301 ¶ STOR : Vendela Kirsebom var på 90-tallet en av verdens mest ettertraktede modeller .
DB170301 ( Dagbladet ) : Supermodell Vendela Kirsebom ( 50 ) har i flere tiår vært en av verdens mest ettertraktede modeller .
SA170228 Bilen har et ryddig interiør, likt det man finner i andre modeller fra merket.
FV170228 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
DN170228 Dette blir en av mange modeller som Volkswagen skal lansere de neste tre-fire årene.
AP170228 Bilen har et ryddig interiør, likt det man finner i andre modeller fra merket.
AA170228 Bilen har et ryddig interiør, likt det man finner i andre modeller fra merket.
SA170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
DN170227 Det kommer to andre modeller til Norge i vår også.
DB170227 Sitteplassen foran er lavere enn før og setene skal være siste generasjon ergonomiske AGR-seter med elektrisk justerbare sidevanger, massasje og ventilasjon AGR er en tysk organisasjon for bedre rygghelse og Opel har sørget for å få sertifisering fra dem til setene i flere av sine modeller siden andre generasjon Meriva kom på markedet.
DB170227 Dette til tross for smarte modeller vi har ment er sørgelig undervurdert av bilkjøperne, spesielt den kompakte fleksibilen Meriva og den nylig oppgraderte Zafira.
DB170227 Vel, så er ikke tilfellet med franske Citroën, som har blomstret med kreative, spennende modeller de siste årene, hvor den hyllede og prisvinnende Citroën C4 Cactus er selve rosinen i pølsa.
BT170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
AP170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
AA170227 Det er mange modeller for samarbeid, som å slå sammen alle til ett, eller å se på tematiske ansvar ut fra andre tanker enn det vi har i dag.
AA170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
VG170226 Uansett hvilken du velger av disse ser det i hvert fall litt sprekere ut enn klassiske svarte og hvite modeller .
VG170226 I utgangspunktet ble jeg fortalt av HTC at den skal tåle normalt vær, slik tidligere modeller fra selskapet har gjort.
DB170226 Etter å ha presentert flere nye modeller , kom selskapet endelig til det mange hadde ventet på - relanseringen av Nokia 3310.
DB170226 Han fester og vanker fortsatt med unge modeller .
DA170226 Punkinspirert makeup signert superstylist Pat McGrath, hår med neonfarger - hallo åttitallets crazy color ! - samt valget av modeller , sa like mye som klærne.
DA170226 Hardsminkede modeller med rosa og blått hår, digre boblejakker, lårkort glitter og høye hæler ?
BT170226 Resultatene fra slike modeller kan supplere kunnskap og mangler i målinger og data.
BT170226 For å kunne svare på mange slike spørsmål er numeriske modeller et nyttig verktøy.
AP170226 På toppen av portalen bak ses modeller av store egg som anga hver løpsrunde.
AP170226 I stadionet Circus Maximus i Roma ble eggene på et tidspunkt erstattet med modeller av delfiner.
DA170225 Men, når det sitter på modeller som Lindsey Wixon og Julia Nobis er det ufattelig hvor tøft stilen fra tiåret smaken glemte kan se ut i nytapning.
DN170223 At vi stiller for få spørsmål rundt modeller , prosesser og anvendelse.
DB170223 Picanto har vært en av Kias bestselgende modeller og har solgt 1,4 millioner siden dagens modell kom i 2011.
AP170223 • Utvikle ulike modeller for miljødifferensierte bompengeordninger og lavutslippssoner med mål om at klimagassutslippene skal gå ned og luftkvaliteten i urbane områder skal bli levelig for alle. • At nybilsalget i 2025 skal være basert på nullutslippsbiler.
DA170222 Norge og Skandinavia har noen modeller vi bør være stolte av, fremholder han.
FV170220 I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla.
DN170220 Målet for Apple er å skape et forsprang til kinesiske konkurrenter som tilbyr modeller til langt lavere priser.
DN170220 Apple har også benyttet andre produsenter til mindre avanserte modeller .
DB170220 Dette er modeller som Olivier Blanchard, tidligere forskningsdirektør I IMF, skriver burde benyttes til politikkanalyser : « For conditional forecasting, i.e. to look for example at the effects of changes in policy, more structural models are needed, but they must fit the data closely and do not need to be rel
DB170220 Denne påstanden er heller ikke riktig og i en tid har trenden vært i ferd med å snu : Flere organisasjoner, for eksempel Federal Reserve ( FRB/US ), Bank of Canada ( LENS ) og flere statistikkbyråer, bruker modeller som er bygget over samme lest som KVARTS.
DB170220 Denne kritikken baserer seg på at slike store strukturelle modeller er gammeldagse og at Kvarts modellen knapt er endret siden 1980-tallet.
DB170220 ¶ SAMMENLIKNES MED DE STØRSTE : Sjefredaktør i franske Vogue mener Valentina Sampaio ( 22 ) er i samme klasse som noen av verdens mest ettertraktede modeller .
DB170220 Mange kaster seg på bølgen, da det har blitt en trend å vise modeller som representerer alle personer i samfunnet.
DB170220 Einarsdóttir forklarer at det lenge har vært populært blant designere og motehus å hente inn modeller og ambassadører som bryter med det klassiske skjønnhetsidealet.
DB170220 - Denne måneden er vi stolte av å kunne feire transkjønnet skjønnhet og vise hvordan modeller som Valentina Sampaio, som poserer for forsida av Vogue for første gang, forandrer motebransjens uttrykk og er med på å rive ned fordommer.
BT170220 I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla.
AA170220 I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla.
SA170219 I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla.
DB170219 Andre rykter peker på at Sony skal lansere fem nye modeller , så her blir det spennende å se.
AP170219 I løpet av 2017 kommer det flere modeller som har betydelig lengre rekkevidde enn tidligere, om vi ser bort fra Tesla.
DB170217 Realitystjerna Kendall Jenner ( 21 ) er en av verdens mest populære modeller for tida og pryder catwalker verden rundt.
VG170216 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller .
DN170216 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller .
DB170216 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller .
DB170216 Selv om Mercedes lenge har levert dyre SUVer, både i form av ikonet Geländerwagen og tidligere modeller som ML og GL, leverer de i dag en hel flåte av SUVer med ulike utstyrspakker og drivlinjer.
DB170216 - Bjerknes var ikke den beste i avansert matematikk og teoretiske modeller .
AP170216 Vurderer flere modeller
AP170216 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller .
AP170216 På samme måte argumenteres det også for at den makroøkonomiske forskningen i stor grad skal foregå i tilknytning til såkalte DSGE-modeller samt små datadrevne modeller i stedet for KVARTS.
AA170216 Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i Oslo sier hun er åpen for å vurdere flere modeller .
DB170215 Påstanden styrkes av uttalelser fra professor Halvor Mehlum ved UiO og påtroppende sjeføkonomi i LO, Roger Bjørnstad, som mener nye modeller vil gjøre det lettere å drive høyrepolitikk, fordi de undervurderer de økonomiske virkningene av offentlige investeringer og forbruk, samt at de tar utgangspunkt i individuelle lønnsforhandlinger.
DB170215 Paul Romer har gått så langt som å kalle makroøkonomi basert på slike modeller for pseudovitenskap, siden de verken er transparente eller vitenskapelig etterprøvbare.
DB170215 Men som Ådne Cappelen ved SSB påpeker i en merknad til Bjørnland og Storeslettens vedlegg, er moderne DSGE-modeller mer sensitive for at finanspolitikk virker, noen ganger så mye at SSBs modeller i sammenlikning framstår som « 'daffe' greier ».
DB170215 Det bør imidlertid fortsatt være rom for andre modeller til både prognoser og politikkanalyse.
DB170215 Det bør ikke være umulig å la KVARTS-modellen leve side om side med utvikling av nye modeller .
DB170215 Mannen Peitzsch trodde var Hayes skal ha stilt opp på selfies med danske « Skam»-fans og en gruppe danske modeller , kommet med musikkønsker og kjøpt to trelitersflasker med vodka til sine venner.
SA170214 Også TV-salget har falt noe, men veies opp av at vi velger dyrere modeller med større skjermer.
SA170214 Nordmenn velger også stadig dyrere modeller , men beholder dem lengre, viser tallene.
SA170214 Nordmenn reiser også mye, og støydempende modeller er blitt populære, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
SA170214 JEVNER SEG UT : Importøren regner med at E-klasse salget i Norge vil fordele seg på flere modeller når All-Terrain og firehjulstrekk i kombinasjon med innstegsmotorene E 200- og E 220 d stasjonsvogn kommer i mars.
FV170214 Nordmenn reiser også mye, og støydempende modeller er blitt populære, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
DN170214 Inntil 2013 eide General Motors syv prosent av aksjene i den franske bilgruppen, og har samarbeidet om modeller tidligere.
DB170214 EKTE FREMMEDKYSSING : Alessandro Farhad spurte fremmede folk på gata i Torino i Italia om å kysse hverandre, inspirert av Youtube-suksessen « First Kiss », men uten modeller og skuespillere.
BT170214 Nordmenn reiser også mye, og støydempende modeller er blitt populære, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
AP170214 Prosjektleder Ida Bronken og direktør Audun Eckhoff med modeller av de nye utstillingsrommene.
AP170214 Prosjektleder Ida Bronken og direktør Audun Eckhoff med modeller av de nye utstillingsrommene som skal fylle bygget på Vestbanen.
AP170214 Nordmenn reiser også mye, og støydempende modeller er blitt populære, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm.
AP170214 JEVNER SEG UT : Importøren regner med at E-klasse salget i Norge vil fordele seg på flere modeller når All-Terrain og firehjulstrekk i kombinasjon med innstegsmotorene E 200- og E 220 d stasjonsvogn kommer i mars.
AA170214 Også TV-salget har falt noe, men veies opp av at vi velger dyrere modeller med større skjermer.
AA170214 Nordmenn velger også stadig dyrere modeller , men beholder dem lengre, viser tallene.
AA170214 NM-glede : Det trønderske laget med modeller , frisører og trener.
SA170213 Vi har derfor samlet syv modeller til under tusenlappen.
FV170213 Vi har derfor samlet syv modeller til under tusenlappen.
DB170213 Her vil nok selskapene teste ut ulike modeller og se på responsen fra kundene før noe blir gjort endelig, sier Aslak Øverås.
BT170213 Vi har derfor samlet syv modeller til under tusenlappen.
AP170213 Vi har derfor samlet syv modeller til under tusenlappen.
DB170212 ¶ STOR SUKSESS : Volvo har opplevd ventelister på flere av sine nye modeller .
DA170212 Økt etterspørsel gjør at prisene faller, flere modeller dukker opp, og støtten kan etter hvert avvikles.
DA170212 I moten gir det seg utslag i trender - som fjorårets farsått : grått hår - og utvalget av modeller på catwalken, i kampanjer og moteserier.
VG170211 Der sier jeg også at det er klart at SSB skal ha forskning på makroøkonomiske modeller også fremover, sier Meyer.
DN170210 Jeg avventer til Meyer selv kommer med konkrete forslag om hva omorganiseringen og nye modeller innebærer i praksis.
DB170209 Se bare på Tesla sine modeller , som i perioder har skrytt på seg opp mot 700 hestekrefter.
VG170208 Her snakker vi om økonomi på et så avansert nivå at selv de sylskarpe økonomene i Finansdepartementet ikke klarer å fange effekten i sine modeller .
DN170208 Bilen kommer i to utstyrsversjoner, Plus og Pro, som tilsvarer Momentum og Inscription for andre modeller fra Volvo.
DB170208 Hun ble verdenskjent da hun på slutten av 1970-tallet prydet forsida av magasinet Sports Illustrated sin badetøy-utgave, et magasin som er kjent for å ha lagt grunnmuren til flere av verdens største modeller .
DA170208 Landmaktstudien vurderer ulike modeller for hærhelikoptre.
AA170207 Men også her viser nettsiden til butikken at enkelte modeller ikke er på lager.
AA170207 Expert sier de klarer p lever ennå, men enkelte modeller ser det ut som kundene må vente på.
VG170205 Men selv om Porsche er godt i gang med å utvikle en helelektrisk modell for debut i 2020 under kodenavn Mission E, snakker vi nok om en lettere form for elektrifisering i modeller som Panamera og neste generasjon 911.
DN170204 Likevel faller nok denne mer enn mer folkelig motoriserte modeller fra merket.
DB170204 Samtidig setter modellen ny « verdensrekord » med hele 1.365.000 solgte modeller .
DB170204 CR-Vs lillebror, Honda Civic - nummer ni i verden - hadde 108 modeller foran seg her.
SA170202 Ifølge tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen blir det solgt rundt én million hodetelefoner i året, og flere artister har lansert sine egne modeller .
BT170202 Ifølge tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen blir det solgt rundt én million hodetelefoner i året, og flere artister har lansert sine egne modeller .
AP170202 Ifølge tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen blir det solgt rundt én million hodetelefoner i året, og flere artister har lansert sine egne modeller .
DN170201 Flere modeller kommer i løpet av året, men det nevnes ennå ingenting om bilen kommer som ladbar hybrid, slik sedanen gjør.
DN170201 - Jeg kan ikke røpe noe mer om andre modeller som kommer, skriver Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge i en epost til DN.
DN170201 Videre bør den bygge flere små og avgrensede strukturelle modeller som kan brukes til politikkanalyse, for eksempel for å beregne virkning av finanspolitikk og analysere drivere av konjunkturer.
DN170201 Vi er opptatt av at forskerne skal bygge opp en bredere modellkompetanse gjennom å utvikle små modeller med empirisk forankring.
DN170201 Professorene peker på at SSBs modeller riktignok har gitt rimelig treffsikre prognoser på utviklingen i for eksempel bnp, inflasjon og arbeidsledighet, men understreker samtidig at de tilhører et rammeverk som ble sterkt kritisert og etter hvert gitt opp av forskningen for over 30 år siden.
DN170201 I et debattinnlegg i DNs utgave onsdag skriver de to professorene at « det å utelukkende basere seg på modeller som ligger langt fra forskningsfronten og som ikke er kvalitetssikret gjennom internasjonale publiseringer, svekker tiltroen til SSBs makroanalyser ».
DN170201 Flere og mindre modeller
DN170201 Den bør utvikle empiriske modeller og systemer som kan analysere nåsituasjonen i økonomien og gi kortsiktige prognoser på viktige makroøkonomiske hovedstørrelser.
DN170201 Byrået har gjennom flere tiår satset på store, altomfattende modeller til sine analyser.
DN170201 Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og professor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo foreslår i vedlegget til rapporten at byrået fremover bør bygge opp flere moderne makroøkonomiske modeller som over tid kan avløse dagens ordning med én stor makromodell.
DB170201 Men disse temperaturene er beregninger basert på målinger av lys som oksygenmolekylene sender ut, og som bruker lignende modeller ( algoritmer ) som selve klimamodellene bruker, og som viser at mer CO2 gir en global oppvarming.
DB170201 For min del, jeg har gjennom min karriere studert eller jobbet med generell fysikk, elektronikk, skyfysikk, havfysikk, modeller , måledata, statistisk analyse, og sammenhengen solaktivitet-klima.
DB170201 Figur 3 viser en sammenligning mellom modellberegninger med globale klimamodeller ( CMIP3 og CMIP5 representerer en gammel og ny generasjon av modeller ) og en såkalt « reanalyse » som beskriver virkeligheten.
SA170131 I det hele tatt snakker vi om en av de utvilsomt peneste telefonene i segmentet, om enn noe tykkere enn dyrere, sammenlignbare modeller .
SA170131 Derimot selges mange modeller i norske nettbutikker, og én av dem er Umi Plus.
FV170131 I det hele tatt snakker vi om en av de utvilsomt peneste telefonene i segmentet, om enn noe tykkere enn dyrere, sammenlignbare modeller .
FV170131 Derimot selges mange modeller i norske nettbutikker, og én av dem er Umi Plus.
DB170131 Det kan være forvirrende å skulle orientere seg i prismarkedet for sportsutstyr, ganske enkelt fordi det er så veldig mye informasjon, så veldig mange modeller av ulike merker - og det er så veldig mange priskampanjer.
BT170131 I det hele tatt snakker vi om en av de utvilsomt peneste telefonene i segmentet, om enn noe tykkere enn dyrere, sammenlignbare modeller .
BT170131 Derimot selges mange modeller i norske nettbutikker, og én av dem er Umi Plus.
AP170131 I det hele tatt snakker vi om en av de utvilsomt peneste telefonene i segmentet, om enn noe tykkere enn dyrere, sammenlignbare modeller .
AP170131 Derimot selges mange modeller i norske nettbutikker, og én av dem er Umi Plus.
FV170130 Vi kunne listet opp flere modeller med dype hjulspor i bilhistorien fra den franske produsenten.
DN170130 - Vi holder alle modeller åpne, sier han til NTB.
DN170130 Venstre velger å ikke utrede modeller for arveavgift.
DB170130 Regjeringens begrunnelse for oppsplitting tilfredsstiller teoretiske modeller for markedsdynamikk.
BT170130 Vi kunne listet opp flere modeller med dype hjulspor i bilhistorien fra den franske produsenten.
AP170130 Vi kunne listet opp flere modeller med dype hjulspor i bilhistorien fra den franske produsenten.
DB170129 The Verge har en liste over modeller som blir oppgradert, og den er gjengitt her : ¶
DB170129 Mange eksisterende modeller vil også være kompatible med Android Wear-oppdateringen ; i hvert fall de av nyere årgang.
DB170129 Venter du lenger enn dette, er faren stor for at du heller begynner å se mot neste års modeller , og da rykker du tilbake til start.
DB170129 Samtidig ser vi også at noen modeller får noen ganske brå dupp i prisen, før de går opp igjen.
DB170129 Da får du hentet ut en ganske god besparelse på en rekke modeller .
DB170127 I nær fremtid ser det imidlertid ut til at en rekke modeller blir oppdatert : ¶
DB170127 De to siste telefonene vi har testet, HTC 10 Evo og Huawei Mate 9 Pro kommer riktignok med Android 7 ut av boksen, mens mange eldre modeller lar vente på seg.
DN170126 På de fire neste plassene har de kinesiske selskapene Xiaomi, Oppo, Lenovo og Vivo tatt 36 prosent av markedet med modeller som koster langt mindre.
DB170126 - Jeg ser ingen sport i denne konkurransekategorien, som vektlegger at utøverne ikke skal ha synlig muskelmasse, men se mer ut som modeller .
DB170125 Det gjorde den da også en stund - i 2012 var den suverent mest solgt av Subarus modeller - produsenten hadde hatt 2000 biler som salgsmål og de greide 2200 og 15. plass på salgslistene.
DN170124 Her er to nye modeller .
DN170124 Det nærmer seg bilutstilling i Genéve, og bilprodusentene har så smått startet teasingen av nye modeller .
DB170124 SKEPTISK : Dyre modeller med mange funskjoner gir ikke nødvendigvis bedre resultat, mener odontologi-professor Gunhild Strand.
DB170124 Kan du unnvære den nyeste teknologien, får du lignende rengjøring, ytelse og komfort mye billigere i eldre modeller .
DB170124 Da ble de tradisjonelle, roterende el-tannbørstene erstattet av modeller med langt kraftigere motor, flere rotasjonshastigheter og et stort utvalg i børstehoder.
DN170123 Investorer har tro på Samsung og at selskapet vil lansere nye modeller de neste månedene som kan konkurrere med Apple - og kinesiske selskaper som Huawei, Vivo, Appo og Xiaomi.
DN170123 Da flyselskaper forbød passasjerer å ta med modellene om bord - selv om de var avslåtte, beordret Samsung en full tilbakekalling av alle modeller .
DB170121 VINNERE : Flerbruksbilene gjør comeback takket være modeller som disse : BMW 2-serie Gran Tourer og nye VW Touran - kompakte 7-setere med masse plass.
DB170121 Det skal også være planlagt ladbare modeller .
DB170120 I fjor ble flere døtre av kjente sangere og skuespillere omgjort til modeller , for blant annet motehuset Chanel.
DB170120 Flere designerne har nemlig i år booket modeller som stammer fra kjente mennesker.
DB170120 Det er ikke bare kjendissønner som debuterer som modeller .
DB170119 Jeg hører at Storbritannias regjering ser etter nye modeller for økonomisk og skattemessig dumping for å gjøre landet mer konkurransedyktig og for å tiltrekke seg flere investeringer.
DB170119 Resultatet er økonomer med en sterk tro på egne modeller og metoder og lite ydmykhet rundt begrensningene til eget fag.
DB170119 Det enorme fokuset på en bestemt type svært matematiske modeller gjør at det er mye det ikke er plass til.
AP170118 - Vi ser på nye muligheter for å utformer bedre modeller , som er mer bekvemme.
DB170117 PASSER PÅ : Yolanda Hadid, tidligere Foster, er mor til tre av USAs mest kjente modeller .
DB170117 Mens man på 90-tallet hadde storheter som Iman, Naomi Campbell og Cindy Crawford, som for øvrig fortsatt jobber aktivt, har vi i dag en ny generasjon med modeller .
DB170117 Hun ga opp modellkarrieren etter endt skolegang, og har seinere gått hardt ut mot dem som forble modeller .
DB170117 - Modeller er de slemmeste, ekleste, mest sutrete jentene på planeten, har hun ifølge The Guardian skrevet om sine tidligere kolleger.
AP170117 May klargjorde i talen sin at Storbritannia hverken vil beholde deler av medlemskapet eller prøve å kopiere modeller som andre land har.
AP170117 May klargjorde i talen sin at Storbritannia hverken vil beholde deler av medlemskapet eller prøve å kopiere modeller som andre land har.
SA170116 Opel har sagt at de skal lansere 29 nye modeller fra 2016 til 2020, og i 2017 betyr dette to nye SUV-er.
FV170116 Opel har sagt at de skal lansere 29 nye modeller fra 2016 til 2020, og i 2017 betyr dette to nye SUV-er.
BT170116 Opel har sagt at de skal lansere 29 nye modeller fra 2016 til 2020, og i 2017 betyr dette to nye SUV-er.
AP170116 Opel har sagt at de skal lansere 29 nye modeller fra 2016 til 2020, og i 2017 betyr dette to nye SUV-er.
DN170115 Sentrale modeller er designet av Bård Eker, som blant annet er kjent som designeren bak superbilen Koenigsegg.
DN170115 Bård Eker har gjort seg bemerket med blant annet superbilen Koenigsegg, og har hjulpet til med designen på Mill Steel-ovnene, og designet er også blitt brukt i senere modeller .
DB170115 I sitt siste nummer ( kun papir og betalt nettutgave ) kan de bringe en liste over de mest pålitelige merkene, basert på laboratorietester og erfaringer over tid med mange modeller .
AP170115 Partiet konkluderte med at ulike modeller alle ble for kostbare.
DB170113 Rykter til tross, Jenner er utvilsomt en av nåtidens mest kjente modeller .
DB170112 Da må vi finne modeller som passer, sier Øvrebø.
SA170110 Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.
FV170110 Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.
BT170110 Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.
AP170110 I løpet av 2017 - 18 vil de lansere ti nye elektriske modeller .
AP170110 Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.
AA170110 Det er avgjørende at du har 4G, men de aller fleste modeller i bruk i dag har allerede dette.
DN170109 Denne uken startet Volkswagens nye offensiv på det amerikanske markedet, med nye modeller spesiallaget for det amerikanske markedet som avdukes under den store bilutstillingen i Detroit.
DN170109 Tre nye modeller skal produseres ved anleggene i USA.
DB170109 Musk har tidligere antydet at selskapet i framtiden skal kunne enda billigere modeller også.
DN170108 Det kommer i år mange nye modeller med bedre rekkevidde til konkurransedyktige priser, som Opels nye elbil Ampera-e og oppgradering av nye elmodeller som Renault Zoe og VW e-Golf.
DB170108 Og hvis du lurte, er det knapt noen buede TV-er å se lenger - med unntak av et par modeller fra Samsung. 3D er det absolutt ingen som lenger snakker om.
DB170108 Dette er også stedet der TV-produsentene viser frem årets kolleksjon for første gang, og nyhetene i år har faktisk vært mer spennende enn på flere år, med mange smarte og innovative løsninger, og naturligvis litt bedre bildekvalitet enn på fjorårets modeller - blant annet med bedre HDR-effekt og lysstyrke.
AP170108 Her lages ulike kartalternativ basert på tidsprognoser og matet med data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.
AP170108 Her lages ulike kartalternativ basert på tidsprognoser og matet med data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner.
FV170105 Her er tykkelsen på rammene kuttet ned ytterligere kontra dagens modeller , og den børstede aluminiumen er fortsatt til stede.
FV170105 Det disse ørsmå prikkene som står for den største endringen i de nye toppmodellene til Samsung, som nå bruker kantbelysning på alle sine modeller .
DB170105 Når dataene er samlet inn, vil vi bruke modeller for å overføre tall fra Nord-Trøndelag til resten av landet.
DB170105 Så har man også etter hvert brukt mer avanserte modeller , og et tilsynelatende robust resultat viste at havsirkulasjonen kanskje var mer stabil enn vi trodde.
DB170105 Å fortsatt etterlyse elektrifiserte modeller fra Ford, ment for vår del av markedet.
DB170105 ¶ ELBILER : Ford forteller at de i 2020 skal ha 13 hel- eller delelektrifiserte modeller på markedet.
DB170105 Offentliggjør 7 av 13 modeller
DB170105 Ford forteller nå at de i 2020 skal ha 13 hel- eller delelektrifiserte modeller på markedet.
DB170105 For det første, dette er et stykke unna de 40 prosentene som tidligere er annonsert, og det blir ikke bedre når vi ser hvilke syv modeller det er snakk om.
SA170104 Her er tykkelsen på rammene kuttet ned ytterligere kontra dagens modeller , og den børstede aluminiumen er fortsatt til stede.
SA170104 Det disse ørsmå prikkene som står for den største endringen i de nye toppmodellene til Samsung, som nå bruker kantbelysning på alle sine modeller .
DN170104 Ford skal elektrifisere en rekke modeller .
DB170104 Takket være parallellimport av elbilen Soul EV er Kia først på listen over bruktimporterte modeller , fulgt av Nissan med Leaf.
DB170104 Det merkes at det er en litt avventende holdning i elbilmarkedet gjennom året - stadig flere produsenter lover nye modeller og versjoner med tildels betydelig lengre rekkevidde enn det vi har sett til nå.
DB170104 Denne skal blant annet sørge for at ørsmå detaljer i de mørkeste partiene av bildet ikke forsvinner i det sorte, noe som trekkes frem som liten svakhet på eksisterende modeller .
BT170104 Her er tykkelsen på rammene kuttet ned ytterligere kontra dagens modeller , og den børstede aluminiumen er fortsatt til stede.
BT170104 Det disse ørsmå prikkene som står for den største endringen i de nye toppmodellene til Samsung, som nå bruker kantbelysning på alle sine modeller .
AP170104 Her er tykkelsen på rammene kuttet ned ytterligere kontra dagens modeller , og den børstede aluminiumen er fortsatt til stede.
AP170104 Det disse ørsmå prikkene som står for den største endringen i de nye toppmodellene til Samsung, som nå bruker kantbelysning på alle sine modeller .
DB170102 Et åpenbart eksempel er dameblader som retusjerer modeller , som skaper urealistiske forventninger om hvordan kvinner skal se ut.
BT170101 FINT : Interiøret er funksjonelt, med en logikk som går gjennom hele Volkswagen-konsernets modeller .
AP170101 FINT : Interiøret er funksjonelt, med en logikk som går gjennom hele Volkswagen-konsernets modeller .
VG161227 Serien består foreløpig av to modeller , den smale Kubik Free og testemnet, Kubik One.
FV161223 FINT : Interiøret er funksjonelt, med en logikk som går gjennom hele Volkswagen-konsernets modeller .
BT161222 De antyder i tillegg at framtidige modeller skal ligge på 65.000 dollar, altså 564.000 kroner.
AP161222 De antyder i tillegg at framtidige modeller skal ligge på 65.000 dollar, altså 564.000 kroner.
BT161207 Boken førte til fornyet og heftig debatt rundt begrepet « virkelighetslitteratur » og mulig bruk av levende modeller .
AP161207 Dette betyr at forskerne må lage helhetlige modeller som baserer seg på presise observasjonsserier av alle artene i økosystemet - både sommer og vinter.
DN161205 Iphone 7 overrasker mest i positiv forstand, med langt bedre bilder enn tidligere modeller .
SA161201 KONSERNKJENNING : Den firesylindrede motoren på 1984 kubikkcentimeter går igjen i en rekke modeller på tvers av Volkswagen-konsernet.
BT161201 KONSERNKJENNING : Den firesylindrede motoren på 1984 kubikkcentimeter går igjen i en rekke modeller på tvers av Volkswagen-konsernet.
AP161127 For der det amerikanske forsvaret kjøper inn noen få typer utstyr og systemer som gjelder for alle sine militære styrker, har landene i Europa et virvar av merker, modeller og spesifikasjoner.
AP161127 For der det amerikanske forsvaret kjøper inn noen få typer utstyr og systemer som gjelder for alle sine militære styrker, har landene i Europa et virvar av merker, modeller og spesifikasjoner.
VG161125 Få åtte modeller modeller til å gå ( nesten ) nakne på Karl Johan, og få Fremtiden i våre hender til å bli provosert.
VG161125 Få åtte modeller modeller til å gå ( nesten ) nakne på Karl Johan, og få Fremtiden i våre hender til å bli provosert.
BT161122 Som ikke skulle ha noen elementer fra deres klassiske modeller .
AP161122 Som ikke skulle ha noen elementer fra deres klassiske modeller .
SA161121 LINJER : Audi Q2 har beveget seg bort fra såpestykkedesignet til Audi og har langt mer markerte linjer og kanter enn tidligere modeller .
BT161121 LINJER : Audi Q2 har beveget seg bort fra såpestykkedesignet til Audi og har langt mer markerte linjer og kanter enn tidligere modeller .
DA161117 En av årsakene har vært en solid mangel på modeller av interesse for norske kunder.
FV161116 Problemet for merket har vært at de totalt har manglet biler som passet det norske markedet, ikke hadde de SUV-er, noen elbil var helt i det blå og det samme var modeller med hybrid drivlinje.
FV161116 Neste år kommer to SUV-er til, som er to av sju nye modeller som skal lanseres neste år.
FV161116 Fra 2016 til 2020 skal det tyske merket rulle ut totalt 29 nye modeller .
FV161116 En elbil og en rekke nye modeller de kommende årene gir den den norske importøren tro på at at oppturen har begynt.
BT161116 Problemet for merket har vært at de totalt har manglet biler som passet det norske markedet, ikke hadde de SUV-er, noen elbil var helt i det blå og det samme var modeller med hybrid drivlinje.
BT161116 Neste år kommer to SUV-er til, som er to av sju nye modeller som skal lanseres neste år.
BT161116 Fra 2016 til 2020 skal det tyske merket rulle ut totalt 29 nye modeller .
BT161116 En elbil og en rekke nye modeller de kommende årene gir den den norske importøren tro på at at oppturen har begynt.
AP161116 Problemet for merket har vært at de totalt har manglet biler som passet det norske markedet, ikke hadde de SUV-er, noen elbil var helt i det blå og det samme var modeller med hybrid drivlinje.
AP161116 Neste år kommer to SUV-er til, som er to av sju nye modeller som skal lanseres neste år.
AP161116 Fra 2016 til 2020 skal det tyske merket rulle ut totalt 29 nye modeller .
AP161116 En elbil og en rekke nye modeller de kommende årene gir den den norske importøren tro på at at oppturen har begynt.
SA161115 Noen modeller har mulighet til å varme opp kun førerplassen, selv på elbiler med varmepumpe.
BT161115 Noen modeller har mulighet til å varme opp kun førerplassen, selv på elbiler med varmepumpe.
AP161115 Noen modeller har mulighet til å varme opp kun førerplassen, selv på elbiler med varmepumpe.
FV161114 NYHETER : Volvo kommer i løpet av kort tid med flere nye modeller .
AP161106 Med sin stålkondisjon, suverene tekstbehandling og universelle musikalitet er det ingen grenser for hvem Bjarte kan parodiere eller gjenskape av levende modeller bare med stemmen.
SA161031 Og med en rekke andre modeller gjennom merkets frodige historie.
SA161031 For stamtavlen er sterk, men mangelen på modeller har gjort at Alfa Romeo på mange måter begynner på bunnen med Giulia.
AP161031 Og med en rekke andre modeller gjennom merkets frodige historie.
AP161031 For stamtavlen er sterk, men mangelen på modeller har gjort at Alfa Romeo på mange måter begynner på bunnen med Giulia.
AP161025 Flyene støyer langt mindre enn tidligere modeller , og bruker 20 prosent mindre drivstoff.
AP161024 Vi er best på bolig : ¶ | « Hvem skal vise omsorg for levende modeller i litteraturen ?
AP161024 Ordstyrer Joacim Lund fra Aftenposten lurte blant annet på hvem som skal vise omsorg for levende modeller i litteraturen. 3rd-party-bio ¶
AP161024 ), Ane Farsethås, Preben Jordal og Ingunn Økland diskuterte bruk av levende modeller i litteraturen.
SA161020 Den nye teknologien vil gjøre Teslas modeller over 20 prosent dyrere, medgir Musk, som likevel mener at det vil være verdt det.
AA161019 Alle våre modeller viser imidlertid at høytrykket gjør comeback og nærmer seg Finland og Kola igjen de neste dagene, forteller Livik.
SA161011 NYHETER : Volvo kommer i løpet av kort tid med flere nye modeller .
BT161011 Det finnes også modeller uten denne tråden, men det blir neppe spesielt stor fart i det markedet før Apples egne Airpods kommer på markedet i slutten av oktober.
BT161011 NYHETER : Volvo kommer i løpet av kort tid med flere nye modeller .
AP161011 NYHETER : Volvo kommer i løpet av kort tid med flere nye modeller .
SA161005 TAR FART : Ford melder at deres sprekeste modeller , som Ford Mustang, øker salget kraftig.
SA161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller .
FV161005 TAR FART : Ford melder at deres sprekeste modeller , som Ford Mustang, øker salget kraftig.
FV161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller .
BT161005 TAR FART : Ford melder at deres sprekeste modeller , som Ford Mustang, øker salget kraftig.
BT161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller .
AP161005 TAR FART : Ford melder at deres sprekeste modeller , som Ford Mustang, øker salget kraftig.
AP161005 - Det Ford utvikler av avansert teknologi for høyytelsesbilene, blir også tatt i bruk på rimeligere modeller .
SA161003 Ingen Mercedes-AMG modeller kan matche Tesla Model X P90D med « Ludicrous-funksjonen ».
BT161003 Ingen Mercedes-AMG modeller kan matche Tesla Model X P90D med « Ludicrous-funksjonen ».
AP161003 Ingen Mercedes-AMG modeller kan matche Tesla Model X P90D med « Ludicrous-funksjonen ».
AP160924 Siden den peker så direkte mot levende modeller , blir det et problem hvis forfatteren lar fantasien prege persontegningen.
AP160924 Pikant bruk av « levende modeller » er nærmest en del av det estetiske programmet i den såkalte virkelighetslitteraturen.
AP160924 Levende modeller i litteraturen skal behandles med respekt for « den andre ».
AP160924 I de fleste europeiske land står kunstneres ytringsfrihet over privatlivets fred for levende modeller .
AP160924 For i virkelighetslitteraturens tidsalder er det stadig flere forfattere som gir blaffen i å fiksjonalisere eller kamuflere levende modeller .
AP160924 Det er stort sett professor Marianne Egeland som har holdt et vedvarende kritisk søkelys på Knausgård og bruken av levende modeller innenfor den litterære trenden han har utløst.
AP160924 Pikant bruk av « levende modeller » er nærmest en del av det estetiske programmet i den såkalte virkelighetslitteraturen.
AP160921 - Noe av arbeidet i forkant av møtet har handlet om å finne nye modeller for å være med på byrdefordelingen på forskning og utvikling.
FV160908 Kanskje ikke så overraskende ettersom flere av konkurrentene allerede har vanntette modeller .
AP160907 Kanskje ikke så overraskende ettersom flere av konkurrentene allerede har vanntette modeller .
FV160906 S90/V90 kommer med like, og trolig vil de kommende versjonene av merkets mindre modeller ha lignende løsninger.
SA160905 - Ved kjøp av nye adaptere vil jeg anbefale modeller som har automatisk søkefunksjon.
SA160905 S90/V90 kommer med like, og trolig vil de kommende versjonene av merkets mindre modeller ha lignende løsninger.
AP160905 - Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.
AP160905 - Landet vårt avviser en globalisering uten regler, der sosiale modeller blir satt opp mot hverandre og dratt nedover, der forskjellene vokser og åndsverkrettigheter - og dermed kulturelle forskjeller - er truet, sa Hollande.
AP160905 S90/V90 kommer med like, og trolig vil de kommende versjonene av merkets mindre modeller ha lignende løsninger.
SA160901 Det er funnet feil på bakluken på flere modeller og dataproblemer for en av dieselmodellene.
FV160901 Det er funnet feil på bakluken på flere modeller og dataproblemer for en av dieselmodellene.
AP160901 Jensen har lansert « tenkte modeller » ¶
AP160901 Det er funnet feil på bakluken på flere modeller og dataproblemer for en av dieselmodellene.
FV160829 Vi gir deg de viktigste kjøpsrådene og et utvalg anbefalte modeller , både PC-er vi har testet selv og spennende kandidater plukket ut basert på pris og spesifikasjoner.
FV160829 Med hundretalls modeller på markedet å velge blant, kan det være litt av en utfordring å finne sin nye følgesvenn.
BT160829 Vi gir deg de viktigste kjøpsrådene og et utvalg anbefalte modeller , både PC-er vi har testet selv og spennende kandidater plukket ut basert på pris og spesifikasjoner.
BT160829 Med hundretalls modeller på markedet å velge blant, kan det være litt av en utfordring å finne sin nye følgesvenn.
AP160829 Vi gir deg de viktigste kjøpsrådene og et utvalg anbefalte modeller , både PC-er vi har testet selv og spennende kandidater plukket ut basert på pris og spesifikasjoner.
AP160829 Med hundretalls modeller på markedet å velge blant, kan det være litt av en utfordring å finne sin nye følgesvenn.
SA160820 | Kia med 37 nye modeller før 2020 ¶
SA160820 TRAVELT : På få år skal Kia lansere nærmere 100 nye modeller og modellderivater, så det blir mange lanseringer på Kia-sjef Irene Solstad.
SA160820 Først ut er Kia Niro, så skal det følge 36 andre modeller og 61 modellderivater innen 2020.
SA160820 Den sørkoreanske bilprodusenten Kia skal lansere nye modeller i et heftig tempo de kommende årene.
AP160820 | Kia med 37 nye modeller før 2020 ¶
AP160820 TRAVELT : På få år skal Kia lansere nærmere 100 nye modeller og modellderivater, så det blir mange lanseringer på Kia-sjef Irene Solstad.
AP160820 Først ut er Kia Niro, så skal det følge 36 andre modeller og 61 modellderivater innen 2020.
AP160820 Den sørkoreanske bilprodusenten Kia skal lansere nye modeller i et heftig tempo de kommende årene.
SA160819 Til tross for disse vanskelige forholdene har den globale etterspørselen for Audis modeller vært stabil, sier Dietmar Voggenreiter, styremedlem i Audi AG, i en pressemelding.
SA160819 Nye modeller
SA160819 - Våre nye modeller styrker merkevaren Mercedes-Benz samtidig som de fornyer vår modellrekke, sier Ola Källenius, styremedlem i Daimler i en pressemelding.
SA160819 - Det at den planlagte produksjonen av elektrifiserte 7-serie, 3-serie og 2-serie Active Tourer allerede er solgt ut i år, viser at vår strategi med å rulle ut slike versjoner av alle våre modeller er den riktige.
AP160819 Til tross for disse vanskelige forholdene har den globale etterspørselen for Audis modeller vært stabil, sier Dietmar Voggenreiter, styremedlem i Audi AG, i en pressemelding.
AP160819 Nye modeller
AP160819 - Våre nye modeller styrker merkevaren Mercedes-Benz samtidig som de fornyer vår modellrekke, sier Ola Källenius, styremedlem i Daimler i en pressemelding.
AP160819 - Det at den planlagte produksjonen av elektrifiserte 7-serie, 3-serie og 2-serie Active Tourer allerede er solgt ut i år, viser at vår strategi med å rulle ut slike versjoner av alle våre modeller er den riktige.
SA160815 Katalog-coveret er det samme i alle land og Ikea gjør ifølge Egger ingen tilpasninger når det gjelder bruk av modeller , situasjoner etc.
SA160815 - Årets katalog-cover viser modeller med ulik etnisk bakgrunn, er det svar på kritikkenIkea-katalogen tidligere har fått for å være for lite multikulturell ?
AP160815 Katalog-coveret er det samme i alle land og Ikea gjør ifølge Egger ingen tilpasninger når det gjelder bruk av modeller , situasjoner etc.
AP160815 - Årets katalog-cover viser modeller med ulik etnisk bakgrunn, er det svar på kritikkenIkea-katalogen tidligere har fått for å være for lite multikulturell ?
AP160807 Selv får jeg iblant dødsangst av forskere som skal presse menneskelig atferd inn i enkle modeller og av journalister som skriver om dem.
AA160725 - Vi må tenke nytt, og vil komme med mange forskjellige forslag til modeller .
AP160705 Kort sagt : Kropppress er mye mer komplisert enn tynne modeller .
DA160630 Tre modeller , for å være helt nøyaktig.
DA160630 Mini og Volkswagen Beetle er begge nye modeller .
AP160628 Nå er den forutsetningen skutt ut i det blå - og IMF-økonomene må trolig mate sine økonomiske modeller med nye tall for å lage nye prognoser for et Storbritannia utenfor EU.
AP160628 Storbritannia står nå overfor kompliserte forhandlinger der det ikke er noen åpenbare modeller .
SA160615 I løpet av et par år skal det finnes ladbare versjoner av alle Mercedes-Benz' modeller , men få av dem er rene elbiler.
SA160613 Fra modeller som knapt koster 200.000 til langt over millionen.
BT160613 Fra modeller som knapt koster 200.000 til langt over millionen.
AP160613 Fra modeller som knapt koster 200.000 til langt over millionen.
SA160602 Mange nye modeller
FV160602 Mange nye modeller
BT160602 Mange nye modeller
AP160602 Mange nye modeller
NL160601 En prosjektgruppe har foreslått fire ulike modeller til hvordan NRK Finnmark bør være organisert for å kunne være den viktigste mediekanalen for folk i Finnmark også i åra framover.
NL160601 Arbeidsgruppas oppgave har så vært å foreslå bærekraftige modeller for organisering av NRK Finnmark for de neste tre årene.
SA160531 Den første kommer i 2019, og innen 2021 vil de ha ytterligere tre elektriske modeller på markedet.
FV160530 Den første kommer i 2019, og innen 2021 vil de ha ytterligere tre elektriske modeller på markedet.
SA160526 Fra starten med to modeller selger de i dag 33 hybridbiler og én ladbar hybrid, i 90 forskjellige land over hele verden.
FV160526 Fra starten med to modeller selger de i dag 33 hybridbiler og én ladbar hybrid, i 90 forskjellige land over hele verden.
DA160526 Årsaken til hybridsuksessen er mange nye modeller , og avgifter som gjør dem gunstige sammenlignet med diesel- eller bensinbiler med tilsvarende motoreffekt.
BT160526 Fra starten med to modeller selger de i dag 33 hybridbiler og én ladbar hybrid, i 90 forskjellige land over hele verden.
AP160526 Fra starten med to modeller selger de i dag 33 hybridbiler og én ladbar hybrid, i 90 forskjellige land over hele verden.
SA160523 Bilen vi snakker om her, her er altså en Hyundai Genesis, noe som kanskje er en smule forvirrende, men planen er at denne og et par modeller til skal relanseres under merket Genesis.
AP160523 Bilen vi snakker om her, her er altså en Hyundai Genesis, noe som kanskje er en smule forvirrende, men planen er at denne og et par modeller til skal relanseres under merket Genesis.
SA160519 Årsaken er mange nye modeller , samt avgifter som gjør dem gunstige sammenlignet med diesel - eller bensinbiler med tilsvarende motoreffekt.
FV160519 Årsaken er mange nye modeller , samt avgifter som gjør dem gunstige sammenlignet med diesel - eller bensinbiler med tilsvarende motoreffekt.
BT160519 Årsaken er mange nye modeller , samt avgifter som gjør dem gunstige sammenlignet med diesel - eller bensinbiler med tilsvarende motoreffekt.
AP160519 Årsaken er mange nye modeller , samt avgifter som gjør dem gunstige sammenlignet med diesel - eller bensinbiler med tilsvarende motoreffekt.
BT160518 Man kan kanskje lure på hva som er vitsen med to så tilsynelatende like modeller , men det er før man har prøvd dem.
AP160516 To modeller
AP160516 To modeller skal prøves ut.
AP160516 Ståstedet er ikke ensbetydende med at eldreomsorgen er godt nok, eller at nye modeller ikke skal prøves.
AP160510 Hun sier at IMDi, i tett samarbeid med UDI og andre berørte etater, vil få ansvar for å videreutvikle og sette i verk ulike modeller for integreringsmottak.
AP160510 Disse skal også teste ut nye og ulike modeller for integrering, sier Listhaug.
AP160510 Modeller som viser seg vellykket etter en evaluering skal etter hvert rulles ut over hele landet.
AP160509 Han mener et sentralt spørsmål må være hva som vil gjøre dem bedre enn dagens modeller ?
AP160509 - Hvis modeller som Holoflex og Reflex kan vise oss veien, samtidig som teknologien modner, kan innfasing av ny teknologi gå svært fort når noen en gang mistenker at de har fasiten.
AP160424 Med dette skapte mediene kun religiøse modeller for den nye generasjon, som ble påvirket til å ta religionens vei.
AP160424 Kun religiøse modeller for ny generasjon ¶
AP160422 To modeller skal testes.
AP160418 - Nå kjører vi modeller ned på 2,5 kilometer geografisk oppløsning.
SA160413 Det norske bilmarkedet er i høy grad nyhetsdrevet, og noe av årsaken til at de senere års elbilvekst har stagnert, er mangelen på nye modeller , mener Bu.
FV160413 Det norske bilmarkedet er i høy grad nyhetsdrevet, og noe av årsaken til at de senere års elbilvekst har stagnert, er mangelen på nye modeller , mener Bu.
SA160407 Nye og lettere modeller , mer effektive motorer og et økt salg av hybridbiler og elektriske biler, bidrar til at vi kan tro på ytterligere reduksjoner i fremtiden, sier Felipe Munoz, sjefanalytiker i JATO Dynamics, i en pressemelding.
SA160407 Det er for mange bilder av topptrente, og man bruker gjerne modeller .
FV160407 Nye og lettere modeller , mer effektive motorer og et økt salg av hybridbiler og elektriske biler, bidrar til at vi kan tro på ytterligere reduksjoner i fremtiden, sier Felipe Munoz, sjefanalytiker i JATO Dynamics, i en pressemelding.
DA160407 140-modellen skulle vise seg å bli en favoritt i Norge, stasjonsvogn- og sedanmodellen var landets mest populære modeller fram 140 den ble erstattet av 240-modellen i 1974. 20 år ¶
BT160407 Nye og lettere modeller , mer effektive motorer og et økt salg av hybridbiler og elektriske biler, bidrar til at vi kan tro på ytterligere reduksjoner i fremtiden, sier Felipe Munoz, sjefanalytiker i JATO Dynamics, i en pressemelding.
AP160407 Det er for mange bilder av topptrente, og man bruker gjerne modeller .
AA160407 Det er for mange bilder av topptrente, og man bruker gjerne modeller .
AP160406 Dette har vi studert inngående i modeller og gjennom flere runder med prøvebygging i full størrelse på plassen før det nå endelig utføres i betong, forklarer han. code arkitektur ¶
AA160406 Dette har vi studert inngående i modeller og gjennom flere runder med prøvebygging i full størrelse på plassen før det nå endelig utføres i betong, forklarer han.
AA160406 Dette har vi studert inngående i modeller og gjennom flere runder med prøvebygging i full størrelse på plassen før det nå endelig utføres i betong, forklarer han.
AP160405 Den evangelisk-lutherske kirken i Danmark, Norge og Sverige har nå valgt tre forskjellige modeller for regulering av forholdet mellom kirke og stat.
AP160404 - Vi har foreslått ulike modeller i høringsnotatet.
SA160401 Teslas eksisterende modeller , Model S og Model X, koster det doble av det som blir prisen på Model 3.
DA160401 Parets « Kvinner i Chanel»-prosjekt startet i 2012 med boka og utstillingen « Northern Women in Chanel » som viste nordiske modeller iført eksklusiv Chanel design, en utstilling som blant annet gjestet Norge på Verdens Ende.
DA160401 Denne gang er det modeller fra Tsjekkia, Romania, Ungarn og Polen som poserer for Faragos kamera, og Ingela og Peter Farago sier det ikke er noen tilfeldighet at motebransjen henter så mange modeller fra nettopp Øst-Europa.
DA160401 Denne gang er det modeller fra Tsjekkia, Romania, Ungarn og Polen som poserer for Faragos kamera, og Ingela og Peter Farago sier det ikke er noen tilfeldighet at motebransjen henter så mange modeller fra nettopp Øst-Europa.
DA160401 - Østeuropeiske modeller er berømte for sin mørke, poetisk stil, den er mer edgy enn for eksempel den skandinaviske, romantiske looken.
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene, sa Sandberg til BT.
AP160401 - HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene. svarte han.
SA160329 Det gjør at den skiller seg ut i et segment der mange modeller er til forveksling like, men om det er fint, er en annen sak.
AP160329 Det gjør at den skiller seg ut i et segment der mange modeller er til forveksling like, men om det er fint, er en annen sak.
BT160321 Turbo i et par nye modeller er ikke i nærheten.
AP160321 Turbo i et par nye modeller er ikke i nærheten.
AP160319 - Uansett hvordan man regner på det, vil det mest lønnsomme være å unngå uttak tidlig og vente til man blir 67 år, sier Haug og viser til at ulike modeller for beregning bekrefter det samme : ¶
DA160317 Ioniq blir en av to nye modeller i år, den andre er den langt dyrere Tesla Model X.
AP160317 Kommisjonen skal også se på de økonomiske, samfunnsmessige og juridiske sidene ved henholdsvis innstramming, justering eller oppheving av pliktsystemet - i tillegg til å vurdere andre modeller .
AP160315 Det finnes flere modeller å velge mellom.
AP160307 Det vil bryte veldig med prinsippene som har vært rådende i Europa, sier hun, og peker også på at det er forventninger fra blant annet EU om at man ikke lager lukkede modeller som er vanlig i for eksempel amerikansk idrett.
DA160230 På hver casting pushet hun ikke-hvite modeller , men opplevde at de fikk langt færre oppdrag og mye lavere honorar enn de hvite.
DA160230 Og dersom han fortsatte å bruke mørke modeller kom de aldri til å omtale showene hans eller bruke kreasjonene hans i sine motereportasjer.
DA160230 Kritikken til tross fortsatte Rabanne, i likhet med Yves Saint Laurent, å promotere modeller av forskjellig etnisitet på sine visninger, og at disse husene i dag, m med nye eiere, promoterer et blendahvitt image virker historieløst.
DA160230 Hun satt seg ned, gikk gjennom samtlige visninger fra samtlige motehus og talte opp antall ikke-hvite modeller .
DA160230 Hun har også opplevd at castingagenter spesifikt har forlangt å få « kun hvite modeller ».
DA160230 For noen år siden startet hun « Balance Diversity » ( http://balancediversity.com / ) - et samarbeid med profilerte ikke-hvite modeller for å sette søkelys på rasismen i bransjen, og samtidig oppfordre flere designere og byråer til å caste flere mørke modeller .
DA160230 For noen år siden startet hun « Balance Diversity » ( http://balancediversity.com / ) - et samarbeid med profilerte ikke-hvite modeller for å sette søkelys på rasismen i bransjen, og samtidig oppfordre flere designere og byråer til å caste flere mørke modeller.
DA160230 Modeller som synger ut kan ifølge Bethann, Iman og Naomi lett miste oppdrag.
SA160229 Blant annet ble servostyring standard på alle modeller i 1982, og samme år ble det mulig å bestille ABS-bremser og airbag som ekstrautstyr.
AP160229 Blant annet ble servostyring standard på alle modeller i 1982, og samme år ble det mulig å bestille ABS-bremser og airbag som ekstrautstyr.
DA160227 Vi har det som skal til : flinke designere, noen av verdens dyktigste fotografer og modeller og kunstinstitusjoner som fint kan huse både temastyrte moteutstillinger og grand galla.
SA160226 Stoff som er blitt til overs, brukes miljøvennlig nok til å lage unike modeller .
AP160226 Forstå : Uansett om du tar bilder med mobil, bestefars filmkamera eller toppmoderne modeller , er det avgjørende å vite hvordan utstyret fungerer.
AA160226 Forstå : Uansett om du tar bilder med mobil, bestefars filmkamera eller toppmoderne modeller , er det avgjørende å vite hvordan utstyret fungerer.
AP160221 Å bygge skalerte modeller er del av prosessen.
AP160218 Vi må skape egne modeller basert på norske behov.
SA160209 Bransjen selv tror det skyldes at folk kjøper dyre modeller som holder seg moderne lenger.
FV160209 Bransjen selv tror det skyldes at folk kjøper dyre modeller som holder seg moderne lenger.
BT160209 Bransjen selv tror det skyldes at folk kjøper dyre modeller som holder seg moderne lenger.
AP160209 Bransjen selv tror det skyldes at folk kjøper dyre modeller som holder seg moderne lenger.
AP160209 Det bitte lille, rare markedet for norskspråklig medieinnhold er godt rustet til å skape modeller med globalt eksportpotensial.
AP160209 Bransjen selv tror det skyldes at folk kjøper dyre modeller som holder seg moderne lenger.
DN160208 Utfasede modeller
DN160208 Samtidig som modeller utfases, stiger også prisene på de gjenværende modellene.
DN160208 Eksisterende modeller
SA160204 Tilbakekallingen gjelder for modeller fra årene 2008 til 2010.
AP160127 - Det er grunn til generell bekymring når de nordiske landene begynner å stramme inn, fordi de har blitt sett på som modeller for andre land.
AP160123 - Vi kan ikke fortsette som i dag, der vi forsøker å tilpasse fremtidens teknologi inn i våre utdaterte modeller .
SA160113 Men i løpet av noen få år har også konkurrentene systemet, alt vi kan gjøre er å håpe på at de bruker samme protokoll slik at bilene kan snakke sammen på tvers av merker og modeller .
AP160113 Men i løpet av noen få år har også konkurrentene systemet, alt vi kan gjøre er å håpe på at de bruker samme protokoll slik at bilene kan snakke sammen på tvers av merker og modeller .
AP160113 - Ingen systemer eller modeller er rigget for at Brann skal være i 1. divisjon.
AP160110 Han mener forskernes modeller er utdaterte og at deres spådommer om fremtiden derfor ikke holder.
AP160110 Bilen er ikke lenger like attraktiv som forskernes modeller legger til grunn.
AP160107 - Da jeg kom til Sintef, ble jeg slått av mulighetene til å utveksle modeller for systemforståelse og konkret teknologi mellom olje- og gassbransjen og medisin.
AP160105 Noen modeller viser at El Niño vil bli sterkere, andre viser det motsatte.
SA160104 Honda hadde noen modeller i programmet, blant annet Civic og Jazz - men i dag er disse variantene borte.
AP160104 WiseGuide har testet seks harde modeller i størrelse medium.
AP160104 Honda hadde noen modeller i programmet, blant annet Civic og Jazz - men i dag er disse variantene borte.
AP160104> Honda hadde noen modeller i programmet, blant annet Civic og Jazz - men i dag er disse variantene borte.