NL171016 Det samiske samfunnet er ikke skrudd sammen slik, det er i høyeste grad et samfunn med høy grad av mobilitet , hvor samer tidvis bor i byer, tidvis i strøk som noen kaller distrikter, andre bor fast på et sted, og noen har flere bosteder.
VG171013 I forliket om Forsvarets langtidsplan het det også man skulle utrede om de ni gjenstående Bell-helikoptrene på Bardufoss ville være nødvendig for å sikre Hæren økt mobilitet fremover.
VG171013 Ap har gjennom hele året dobbeltkommunisert om Stortingets vedtak om å gi spesialstyrkene helt nødvendig mobilitet og økt operativ evne.
DN171012 Fradragene sikrer mobilitet i arbeidsmarkedet, sier Lothe.
DB171012 - Rekordsatsingen kommer hele landet til gode og vil gi bedre reisehverdager, sikrere transport og økt mobilitet .
VG171002 Vi er et utstillingsvindu mot Europa for elektrisk mobilitet , og arrangementet gir oss en unik mulighet til å vise andre hvordan og hvorfor Norge har lykkes, sier Nissans norske kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen.
VG171002 Pakket inn i seminarer om teknikk, byutvikling og elektrisk mobilitet vil nær 700 gjester fra hele Europa delta på presentasjonen mandag og tirsdag.
VG171002 Både Oslo-ordfører Marianne Borgen ( SV ) og varaordfører Kamzy Gunaratnam ( Ap ) deltar i arrangementet som er pakket som et seminarprogram med fokus på byutvikling, elektrisk mobilitet og autonom kjøreteknologi.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/nzveJ/Da-han-ville-gjore-sentrum-bilfritt_-fikk-han-en-kule-i-posten-Europas-borgere-krangler-om-fremtidens-byer - Spørsmål knyttet til mobilitet påvirker vår daglige adferd direkte, og det råder veldig ulike oppfatninger om hvordan den ideelle byen bør se ut.
DB170920 Det vi er ute etter, er at man på sikt får på plass en god transportlovgivning i Norge som fremmer både innovasjon, mobilitet og konkurranse.
DB170920 Det er en ordning som bidrar til bedre mobilitet i Oslo og, håper vi, i andre byer etter hvert.
VG170915 Det fører til høy sosial mobilitet , forklarer Hermansen.
DA170915 Barn som ikke har god nok mobilitet eller språkkompetanse, blir ekstra urolig og stresset i en barnehage.
DA170914 Mobilitet , folkehelse og miljø ¶
SA170912https://www.aftenbladet.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
SA170912 - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
AP170912https://www.aftenposten.no/bolig/Obos-sjef-og-ordforer-med-unikt-forslag-Slik-kan-unge-uten-egenkapital-kjope-sin-forste-bolig-10535b.html - Det er grunnleggende velferd og gir mobilitet å kunne kjøpe bolig.
DB170909 Om bosettingsmønster, sysselsetting og sosial mobilitet .
VG170903 Vi vet at de har nye kapasiteter og de har forsterket sin evne til hurtig mobilitet .
NL170830 ¶ Et rakrygget Høyre burde styrke forsvarsevnen på Østlandet uten at dette går på bekostning av Hærens evne til mobilitet og den generelle beredskapen i nordområdene ; inklusivt avviklingen av Sjøheimevernet ( SHV ) og nedbemanning av Heimevernet ( HV ), skriver Yngve Laukslett.
NL170830 Et rakrygget Høyre burde styrke forsvarsevnen på Østlandet uten at dette går på bekostning av Hærens evne til mobilitet og den generelle beredskapen i nordområdene ; inklusivt avviklingen av Sjøheimevernet ( SHV ) og nedbemanning av Heimevernet ( HV ).
DB170830 Militæret skal også ha fått ordre om å øke sin mobilitet i luft og til vanns.
DA170830 - Det er lenge blitt hevdet at skolesystemet i Oslo bidrar til å redusere sosial ulikhet og fremmer sosial mobilitet i større grad enn skoler andre steder.
DA170830 Sosial mobilitet er i stor grad en myte.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Den fører til at mange flere leier, sier hun og mener det fører til mindre sosial mobilitet .
DN170819 Nå etableres selskapet Mikla Mobility for å ta vare på investeringene innen mobilitet .
NL170818 Nå venter vi bare på at hverdagssyklister, bussbrukere og gående får hver sin plass over store bannere på rådhusets fasade, og at penger brukes på å støtte opp om mer grønn mobilitet blant byens befolkning.
AA170815 Resultatet av at barn gjør som sine foreldre, er lav sosial mobilitet , det vil si at få bryter med mønsteret de er født inn i.
AA170812 5 : Geografisk nærhet gir god mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 6 : God samferdselskommunikasjon gir mulighet for god kontakt med region, kommune og næring i hele landet, uten uforholdsmessig mye ressursbruk til reisetid.
VG170807 Teknologiske alternativer har hittil ikke klart å matche hundenes effektivitet og mobilitet .
DB170804 HV må også tilføres moderne kapasiteter til overvåkning, operasjoner i mørke, nødvendig mobilitet og samband.
DN170727 - Bevegelsen mot elektrifisering av økonomien, og av mobilitet i områder som Nord-Vest-Europa, USA og selv Kina er en god ting.
DN170727 - Bevegelsen mot elektrifisering av økonomien, og av mobilitet i områder som Nord-Vest-Europa, USA og selv Kina er en god ting.
SA170722 - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet , stabilitet, kontroll, styrke.
FV170722https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet , stabilitet, kontroll, styrke.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet , stabilitet, kontroll, styrke.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Na-gjor-Christiansen-som-Dale-Oen--Han-har-vart-med-a-revolusjonere-svomming-238624b.html - Det er noen kvaliteter som svømming bygger på : mobilitet , stabilitet, kontroll, styrke.
DN170711 Når det kommer til mobilitet , så betyr teknologi noe.
DB170710 I et land med stor sosial mobilitet som Norge, har det i realiteten ikke vært noen stor fare for at en plagsomt stor andel av befolkningen skulle velge en kriminell løpebane - uavhengig av hvor stor gevinsten måtte være.
AA170708 Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet.
AA170708 Forskning gjort ved Universitetet i Edinburgh viser også at det skotske høyere utdanningssystemet har minst mobilitet i Storbritannia.
AA170707 « Bærekraftig mobilitet ».
VG170704 * Forliket sier også at landmaktutredningen, som skal se på Hærens behov i fremtiden, skal utrede om de ni Bell-helikoptrene som blir stående på Bardufoss frem til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitet .
DB170701 Min oppveksts mobilitet i Arendal preges av å finne den farkosten som brukte minst bensin, samt at jeg ønsket å ha friheten til å nyte skjærgård og skjær.
VG170627 - I langtidsplanen la vi frem det som var et klart fagmilitært råd, at spesialstyrkene må få mer mobilitet , altså helikopter, for å kunne bidra i beredskapen i samfunnet og øke mobiliteten for militære operasjoner.
VG170627 - De snakker både om at hæren skal ha egne Bell-helikoptre, men skal også bruke de samme helikoptrene til å gi spesialstyrkene mobilitet på Rygge, hevder forsvarsministeren.
DN170621 - Historisk sett har mobilitet , talenthåndtering og belønning blitt sett på uavhengig av hverandre.
NL170619 Hæren manglet reaksjonsevne, mobilitet , kampkraft og utholdenhet.
DB170619 Hensikten er å forbedre Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.
DB170617 Kommentatoren Edward Luce skrev i Financial Times forleden ; dette er to land som hyller meritokratiet samtidig som de har liten økonomisk og sosial mobilitet .
NL170616 Paradoksalt nok har Høyre en forsvarsminister som har åpnet opp forsvarsdebatten og synliggjort virkeligheten innad i Forsvaret ; med manglende reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.
VG170613 - Sammen med et globalt team av spesialister har vi skjøvet grensene for hva vi trodde var mulig for fremtidig, urban mobilitet .
BT170613 Han sier at det primære argumentet er « å skape god mobilitet for innbyggerne samt løse utfordringer rundt plassbehov og kø i de store byene ».
VG170610 Det som skal frakte oss rundt, vil ikke være hver vår privatbil, men diverse kjøretøyer som har et kollektivt eierskap, og som samtidig sørger for at vi har like god mobilitet , legger han til.
DA170610 - En pakke av mobilitet kan bestå av kollektiv, sykkel, gange, delebil, taxi...
DA170610 - Andre hovedtema er kombinert integrert mobilitet .
SA170609 Tau og Jørpeland, vil etter åpningen av Ryfast i 2019 bli henvist til busstransport, og dermed også miste mye mobilitet .
SA170530 « En satsing på lyntog i Norge må bidra til distriktsutvikling, større arbeids-, bo- og serviceregioner og bærekraftig mobilitet », skriver Solfrid Lerbrekk og Hallgeir H.
SA170530 En satsing på lyntog i Norge må bidra til distriktsutvikling, større arbeids-, bo- og serviceregioner og bærekraftig mobilitet .
DB170530 Hvordan vi skal sikre sosial mobilitet , bevare tilliten og bekjempe utenforskap, blir et annet.
AP170526https://www.aftenposten.no/osloby/Terrortrusselen-Oslo-politiet-hadde-bekymringssamtaler-med-enkeltpersoner-for-17-mai-feiringen-621656b.html Samtidig var det viktig å ha mobilitet i tiltakene - ved hendelser kunne disse raskt flyttes, sier Fredriksen.
AP170526 Samtidig var det viktig å ha mobilitet i tiltakene - ved hendelser kunne disse raskt flyttes, sier Fredriksen.
AP170524 - Messen er fundert på temaene muligheter, mobilitet og bærekraft, sier Al Bayat, og forteller hvordan halvparten av energien brukt under messen skal være fornybar.
AP170524 - Messen er fundert på temaene muligheter, mobilitet og bærekraft, sier Al Bayat, og forteller hvordan halvparten av energien brukt under messen skal være fornybar.
DN170523 - Dette er ikke bare koordinert og godt planlagt, men kommer på et tidspunkt hvor demokratiet i et av verdens største vestlige land er i full mobilitet .
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170523https://www.aftenposten.no/osloby/Hva-mener-Arbeiderpartiet--egentlig-om-E18-Se-om-du-blir-klokere-av-disse-svarene-621724b.html Jeg ser på mobilitet som et gode, som også fremmer økonomisk effektivitet.
AP170523 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170523 Jeg ser på mobilitet som et gode, som også fremmer økonomisk effektivitet.
AP170521 Svaret i reformen : Større enheter og mer mobilitet skal gi politiet større slagkraft og befolkningen bedre tjenester.
VG170516 Landmaktstudien mener at de største svakhetene med dagens organisering av de militære landstyrkene er reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.
DB170516 « For å hindre passivitet og misbruk av dagpengesystemet, legger regjeringen vekt på at dagpengeordningens krav til geografisk og yrkesmessig mobilitet skal håndheves konsekvent », skriver regjeringen under punktet « dagpenger » ved fremlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017.
DB170516 - Vi ser at et mer effektivt virkemiddel for å bidra til mobilitet er å motivere den enkelte til å ta jobb andre steder eller i andre yrker ved å vise frem mulighetene og fordeler som ligger i dette, forteller fagavdelingen.
DB170516 - Geografisk og yrkesmessig mobilitet er alltid et tema i samhandling med arbeidssøkere som har vært ledig lenge eller som søker yrker det er lav etterspørsel etter i regionen, skriver de videre.
DN170419 Volkswagen spår at fra 2025 vil selvkjørende biler være den neste revolusjonen innen mobilitet .
SA170418 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet .
SA170418 - Ved å teste ut teknologi og skape bedre mobilitet , kan utviklere og produsenter finne løsninger som vi kan selge til andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
BT170417 Dette er en gruppe som ikke vil vinne på å bli møtt med skjerpede krav til mobilitet , raskere gjennomstrømming i tiltak, praksis rett ut i ordinært arbeid.
AP170417 Målet er å få utviklet konsepter hvor teknologi bidrar til bedre mobilitet .
AP170417 - Ved å teste ut teknologi og skape bedre mobilitet , kan utviklere og produsenter finne løsninger som vi kan selge til andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
DB170416 Andre analytikere påpeker at Elon Musk og Tesla ikke begrenser seg til bilbransjen som sådan, men ser ut over og forbi industriens kunstige grenser til mobilitet generelt, til produksjon, utnyttelse og lagring av fornybar energi - og til en større grad av interaksjon mellom mennesket og teknologien.
AP170411 Norge er i dag samtidig et land med høy sosial mobilitet der barns sosiale bakgrunn har relativt lite å si for deres inntektsutsikter, samen med Danmark og Sverige.
AP170411 Han har skrevet en artikkel om inntektsforskjeller, utdannelse og sosial mobilitet i den nye Oppvekstrapporten som nylig ble lansert av Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet.
AP170411 - For utdannelse er mobiliteten forbausende lik den vi ser i andre land, blant annet i USA, et land med stor inntektsulikhet og lav sosial mobilitet , sier han.
DN170410 For utdannelse er mobiliteten forbausende lik den vi ser i andre land, blant annet i USA, et land med stor inntektsulikhet og lav sosial mobilitet , sier Salvanes, som har skrevet en artikkel i Bufdirs rapport.
DN170409 Det eneste som havner under internasjonal erfaring/kulturforståelse på listen, er mobilitet og prosjektledererfaring.
AP170406 Og ikke minst innenfor transport og mobilitet .
DN170404 - Hele iot-bølgen og mobilitet kommer tettere på hverandre og vi ser at det er en god timing å gjøre dette på nå.
AP170403https://www.aftenposten.no/norge/Mener-Haren-bare-kan-forsvare-en-middels-norsk-kommune---na-kommer-forslagene-som-skal-oke-slagkraften-618232b.html Det handler om pansrede avdelinger med stridsvogner og lettere kjøretøyer som kan bevege seg raskt, har stor mobilitet og som har stor ildkraft.
AP170403 Det handler om pansrede avdelinger med stridsvogner og lettere kjøretøyer som kan bevege seg raskt, har stor mobilitet og som har stor ildkraft.
DB170401 Forsvaret bør derfor prioritere først den typen styrker som vil kunne komme sist, og med minst grad av sannsynlighet, fordi de har lav strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er store - bakkestyrker.
DB170401 Det største problemet er at det ikke er penger til et troverdig landforsvar, bakkestyrker, med nødvendig volum, mobilitet og utholdenhet.
DB170401 Det kan tillate seg å prioritere sist, den typen styrker som vil kunne komme først, og med størst grad av sannsynlighet, fordi de har stor strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er små - luftstyrker.
VG170329 * Det skal bli vanskeligere å få AAP : Sykdomskravet tydeliggjøres, samtidig som kravet til mobilitet økes ved at mottakeren må være villig til å søke arbeid også utenfor hjemstedet.
DA170327 Ruters faglige anbefaling er en holdeplasstruktur som gir best mulig tilbud for flest mulig, samtidig som det i vurderinger av enkeltholdeplasser må tas hensyn til flere forhold, blant annet til grupper med lavere mobilitet , sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Dagsavisen.
AA170324 I en verden preget av mobilitet og global kommunikasjon er løsningen neppe mer isolasjon og proteksjonisme.
AA170323 Slagordet for den overordnede strategien er « Tilgjenglighet gjennom mobilitet og kommunikasjon ».
AA170322 Fylkesadministrasjonene går inn for at fylkesadministrasjonen skal ha ansvar for infrastruktur for kollektivtransporten, inklusive tilrettelegging av nødvendige knutepunkter for ønsket mobilitet .
SA170317 Denne byspredningen gir ineffektiv mobilitet og dermed økt utslipp av klimagasser og større bruk av særs verdifull landbruksjord.
DA170315 « Digital Technology » handler kanskje ikke så mye om teknologi, men mer om de livene vi lever i en teknologisk tidsalder og hvordan det påvirker våre holdninger og vår evne til mobilitet , oppbrudd og bevegelse.
DB170311 Mange innvandrerbarn vil ta utdanning og få bedre levekår enn foreldrene, men uansett sosial mobilitet , vil integreringsutfordringene bestå med vedvarende innvandring av folk uten kompetanse og språkkunnskaper.
AA170310 Scott går videre og nevner andre faktorer som gir denne teknologien fortrinn som stillhet, økt mobilitet , drahjelp i motvind og motbakker, kvalitetsøyeblikk, problemfri parkering, er lite plasskrevende, gir andre opplevelser, gir trening, uavhengighet, fleksibilitet for de som ikke ønsker å bruke sykkelen som treningsmaskin.
AA170310 For det andre er følelsen av frihet og mobilitet , uten å tenke på omkostninger som parkeringsavgifter, bompengeavgifter, svettetokter eller motbakker helt fantastisk.
VG170308 Blant de fattigste familiene ser vi også en negativ utvikling i det som kalles « sosial mobilitet », altså i hvilken grad barn fra fattige familier lykkes i arbeidsmarkedet, sammenlignet med barn fra mer velstående familier.
AA170227 Meningsmålingen er gjennomført for en israelsk gruppe som jobber for bedre mobilitet for Gazas befolkning.
DA170225 FLERE TILTAK : Camilla Stoltenberg vil ty til « intern mobilitet og fleksibilitet, streng rekrutteringskontroll og avgangsstimulerende tiltak i form av sluttvederlag », for å klare å nedbemanne så mye som regjeringen ønsker.
VG170224 Vi deler mye med USA : Både Sverige og USA har ligget langt fremme i spørsmålet om sosial mobilitet , åpenhet, demokrati og akkurat nå befinner vi oss ved samme veiskille.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170223https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-og-Ap-er-uenige-om-selvkjorende-biler_-jernbanereform-og-veibygging-Dette-er-tilbudene-de-vil-gi-deg-613285b.html Jeg ser på mobilitet som et gode, som også fremmer økonomisk effektivitet.
AP170223 Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken.
AP170223 Jeg ser på mobilitet som et gode, som også fremmer økonomisk effektivitet.
DN170221 Dette gir en umiddelbar effekt på trafikkflyten og mobilitet .
BT170221 Noe av det viktigste de ledige selv kan gjøre i et trangt arbeidsmarked, er å innstille seg på både geografisk og yrkesmessig mobilitet .
DA170220 Barnehagen er en arena for inkludering og legger grunnlaget for sosial mobilitet .
DB170218 Disse var blant de rundt hundre spørsmålene som våren 2016 ble stilt til førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, og som nå har blitt til Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
AP170213 Man undervurderte også grovt trafikkøkningen, verdien av mer transport og bedre mobilitet med tanke på arbeidsmarkedet.
DB170211 Våren 2016 svarte førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus på spørsmål om holdninger, identitet og religion, som nå er sammenfattet i Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DB170211 Studier på sosial mobilitet viser at hvor man kommer til også er viktig, ikke bare hvor man kommer fra.
DB170211 I USA er det for eksempel stor segregering, og skoler finansieres lokalt, slik at fattige områder har mye dårligere kvalitet på skolene, noe som går utover fattige innvandrergruppers muligheter til sosial mobilitet .
DB170211 Det viser en studie blant førsteårselevene på videregående skoler i Oslo og Akershus, som nå har blitt til Fafo-rapporten « Assimilering på norsk - Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn ».
DB170211 De finner at det etterkommeres sosiale mobilitet dels henger sammen med hvor deres foreldre kommer fra og hvor mye utdanning de har med seg, og dels henger sammen med institusjonelle forhold i landet de bor.
DB170210 Barn av innvandrere har betydelig sosial mobilitet , og etterkommeres sosiale oppdrift er vesentlig høyere enn i tilsvarende grupper i befolkningen for øvrig.
BT170202 - Dette veiprosjektet skal gi bedre mobilitet på Vestlandet.
DN170201 Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 la frem en rapport om konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen.
AP170201 Samtidig bidrar relativt liten økonomisk ulikhet og et godt utdanningssystem til høy mobilitet blant etterkommere av innvandrere.
AP170131 - Det foregår en voldsom integrering sammenlignet med første generasjon innvandrere, også når det gjelder muligheter for sosial mobilitet i form av utdanning og arbeid.
AP170130 En fersk rapport fra forskningsorganisasjonen Fafo tar for seg sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.
DB170126 Det er tilnærminger regjeringen bidrar til, og som er langt mindre inngripende enn å redusere folks mobilitet .
AP170126 Delingsøkonomi i transportsektoren innebærer et betydelig potensial for å utnytte ressursene bedre, og dermed skape økt mobilitet , et bedre transporttilbud og ikke minst omfattende miljøgevinster.
SA170121 Selv om valgkampanjen hans aldri tok fyr, fortalte Marco Rubio en inspirerende fortelling om mobilitet oppover i samfunnet.
SA170121 Selv om valgkampanjen hans aldri tok fyr, fortalte Marco Rubio en inspirerende fortelling om mobilitet oppover i samfunnet.
DN170114 Tanken er at teknologien skal fungere som en støtte eller forsterkning av trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i hverdagen.
BT170114 Mindre mobilitet mellom første og andre trinn også er en fordel for dem som ønsker å fortsette på samme skole etter første trinn.
BT170111 Mobilitet blir en livsstil, og permanent bosetting blir utsatt på ubestemt tid.
AP161011https://www.aftenposten.no/reise/Sa-stor-kan-handbagasjen-din-vare-370b.html Her er selvsagt reisende med begrenset mobilitet og reelt assistansebehov unntatt.
AP160928https://www.aftenposten.no/osloby/Dette-er-Oslos-klimabudsjett---enkelt-forklart-605528b.html Derfor er den største delen av budsjettet viet det som kalles « mobilitet ».
SA160826 » - Opel Ampera-e gjør elektrisk mobilitet tilgjengelig i hverdagen, og gjør oss klare for fremtiden.
AP160826 » - Opel Ampera-e gjør elektrisk mobilitet tilgjengelig i hverdagen, og gjør oss klare for fremtiden.
DA160815 - Må bedre mobilitet
AP160617 Korvettene har stor mobilitet og slagkraft.
SA160602 - Det har enkel forklaring, CO2-regelverket forskjellige steder betyr at hver eneste produsent er tvunget til å tilby elektrisk mobilitet , sier Thomas Lieber, sjef for konsernets utviklingsavdeling til publikasjonen.
FV160602 - Det har enkel forklaring, CO2-regelverket forskjellige steder betyr at hver eneste produsent er tvunget til å tilby elektrisk mobilitet , sier Thomas Lieber, sjef for konsernets utviklingsavdeling til publikasjonen.
BT160602 - Det har enkel forklaring, CO2-regelverket forskjellige steder betyr at hver eneste produsent er tvunget til å tilby elektrisk mobilitet , sier Thomas Lieber, sjef for konsernets utviklingsavdeling til publikasjonen.
AP160602https://www.aftenposten.no/bil/VW-vil-selge-n-million-ladbare-biler-i-aret-8509b.html - Det har enkel forklaring, CO2-regelverket forskjellige steder betyr at hver eneste produsent er tvunget til å tilby elektrisk mobilitet , sier Thomas Lieber, sjef for konsernets utviklingsavdeling til publikasjonen.
SA160421 Eldre med nedsatt mobilitet , personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
BT160421 Eldre med nedsatt mobilitet , personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
AP160421 Eldre med nedsatt mobilitet , personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.
DA160203 - Ut fra et integreringsperspektiv er det viktig å sikre sosial mobilitet , noe som er like viktig i en liten grend som en stor by.
DA160117 Derfor har vi valgt å introdusere Ampera-e i land der infrastrukturen for elbil allerede er på plass, eller land som har vist et klart ønske om å bli ledende på elektrisk mobilitet .
DA160117 Derfor har vi valgt å introdusere Ampera-e i land der infrastrukturen for elbil allerede er på plass, eller land som har vist et klart ønske om å bli ledende på elektrisk mobilitet .