BT171016 Siden 2012 har Jobbfast hjulpet cirka 200 voksne som har fått nedsatt helse på grunn av varsling og mobbing på arbeidsplassen.
BT171016 Om Helse Bergen legger ned JobbFast, vil det være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tilbudet til ofre for mobbing og varsling.
BT171016 Klinikken tilbyr utgreiing og behandling for mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing og seksuell trakassering samt varsling i arbeidslivet.
BT171016 Et slikt vedtak vil være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tjenestetilbudet som ofre for mobbing eller varsling tross alt har fått på bena.
AA171016 Å bli utsatt for mobbing er en krenkende belastning som har negative helsekonsekvenser, og hemmer elevenes læring.
AA171016 Ved digital mobbing har offeret ingen beskyttelse.
AA171016 Til tross for at tilsvarende lov trådde i kraft i 2002 ( revidert 1.4 2017 ), og en rekke antimobbeprogram har vært iverksatt i skolene, utsettes fortsatt mange elever for mobbing .
AA171016 Selv om det er vanskelig å gi entydige tall på omfanget av mobbing , er det utvilsomt stort.
AA171016 Selv om de psykiske og fysiske helseplagene av mobbing presenteres hver for seg, kan de ikke sees uavhengige av hverandre.
AA171016 Samtidig kan mørketallene være store fordi det ikke er alle elever som rapporterer at de er utsatt for mobbing .
AA171016 Sammenhengen mellom mobbing og helseplager kan også være forsterket av forhold utenfor skolen ( sårbarhetsfaktorer ).
AA171016 Risikofaktorene for psykiske helseplager er mange og sammensatte, og her rettes fokus mot helseplager hos dem som er og har vært utsatt for mobbing .
AA171016 Mobbingen kan foregå ansikt til ansikt og ved utfrysing ( tradisjonell mobbing ), samt digitalt.
AA171016 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forebygger hos dem som utsettes for mobbing .
AA171016 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing , er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forebygger hos dem som utsettes for mobbing.
AA171016 Her er det grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt helsekonsekvensene av mobbing og hvordan disse skal håndteres kommer fram i velkjente antimobbeprogrammer.
AA171016 Helsekonsekvensene bekrefter at mobbing ikke kan beskrives eller håndteres som en konflikt, men som et overgrep.
AA171016 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
AA171016 Det er viktig å være oppmerksom på, og ha kunnskap om elever som både er, og har vært utsatt for mobbing .
AA171016 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing, og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing .
AA171016 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing , og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing.
AA171016 Mobbing kan føre til sykdom !
AA171016 Mobbing blir i dag sett på som et sosialt problem, men artikkelforfatteren mener at man også må se på det som et helseproblem.
AA171016 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
AA171016 50 prosent av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing .
AA171016 50 prosent av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
VG171015 Styrer i Solbakkeparken Barnehage, Irene Petersen, sier at alle barnehagene i Halden jobber med mobbing for øyeblikket.
VG171015 - Barnehagen rundt hjørnet hadde temadag om mobbing og hadde blant annet lært om at alle er forskjellige.
DB171013 Utøvere skal ha blitt utsatt for mobbing på grunn av vekt, og de skal ha fått bøter når de ikke satte personlige rekorder.
DB171013 Nå rulles det opp en skandale i britisk idrett som omfatter mobbing , trakassering og utdeling av straff til utøvere.
DB171013 Mobbing
DB171013 Etter en tøff barndom med en alkoholisert mor samt skulking og mobbing på skolen begynte han å jobbe mer og mer med musikk.
DA171012 - Uønskede hendelser, med grove episoder med mobbing og krenkelser, vold og trusler mot elever og medarbeidere, hærverk og omsetning av narkotika - dette kommer ikke av seg selv.
AA171012 : Terrortiltalt : - Jeg er preget av mobbing , rus, og flere stygge voldsepisoder ¶
DB171011 Andre satsingsområder i samfunnet som menneskeretter og mobbing får kontinuerlig fokus, mens sang ikke skal ha særfordeler lenger.
DB171011 - Helt ærlig, vi trenger strengere lover mot mobbing og nettmobbing, dette er ikke greit, tvitret hun, og la til i en ny Twitter-melding : ¶
SA171009 I så fall er det oppsiktsvekkende dersom ordfører Røymo sier ok til at jeg går på talerstolen og bryter ut stigmatiske slengbemerkninger i grenselandet til mobbing av typen : « Ordfører, hadde representant X fra partiet Y brukt mindre tid på å sette opp håret og heller brukt mer tid til å sette seg inn i saken, så hadde dette blitt bra ».
NL171009 Å bli utsatt for mobbing er en krenkende belastning som har negative helsekonsekvenser, og hemmer elevenes læring.
NL171009 | Helseplager som følge av mobbing
NL171009 Ved digital mobbing har offeret ingen beskyttelse.
NL171009 Til tross for at tilsvarende lov trådde i kraft i 2002 ( revidert 1.4 2017 ), og en rekke antimobbeprogram har vært iverksatt i skolene, utsettes fortsatt mange elever for mobbing .
NL171009 Selv om det er vanskelig å gi entydige tall på omfanget av mobbing , er det utvilsomt stort.
NL171009 Selv om de psykiske og fysiske helseplagene av mobbing presenteres hver for seg, kan de ikke sees uavhengige av hverandre.
NL171009 Samtidig kan mørketallene være store fordi det ikke er alle elever som rapporterer at de er utsatt for mobbing .
NL171009 Sammenhengen mellom mobbing og helseplager kan også være forsterket av forhold utenfor skolen ( sårbarhetsfaktorer ).
NL171009 Risikofaktorene for psykiske helseplager er mange og sammensatte, og her rettes fokus mot helseplager hos de som er og har vært utsatt for mobbing .
NL171009 Mobbingen kan foregå ansikt til ansikt og ved utfrysing ( tradisjonell mobbing ), samt digitalt.
NL171009 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing, er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forbygger hos de som utsettes for mobbing .
NL171009 I tillegg til å ha kjennskap til ulike forebyggende tiltak mot mobbing , er det også viktig å ha kjennskap til hva, og kunnskap om hva vi forbygger hos de som utsettes for mobbing.
NL171009 Her er det grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt helsekonsekvensene av mobbing og hvordan disse skal håndteres kommer fram i velkjente antimobbeprogrammer.
NL171009 Helsekonsekvensene bekrefter at mobbing ikke kan beskrives eller håndteres som en konflikt, men som et overgrep.
NL171009 Forebygging av mobbing i skolen er derfor et viktig arbeid.
NL171009 Det er viktig av å være oppmerksom på, og ha kunnskap om elever som både er, og har vært utsatt for mobbing .
NL171009 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing, og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing .
NL171009 De psykiske helseplagene kan også gjøre elevene mer sårbare i forhold til hva de opplever som mobbing , og de kan dermed ha en lavere toleransegrense for hva de opplever som mobbing.
NL171009 Mobbing kan føre til sykdom !
NL171009 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
NL171009 50% av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing .
NL171009 50% av disse elevene ble utsatt for både tradisjonell mobbing og digital mobbing.
DB171009 Mobbing , farens død, skilsmisser, luksusliv, milliongjeld og kjendisfester har vært ingredienser i Riises liv.
DB171008 - Det er synd at det ikke lenger finnes fengselsstraff for mobbing .
VG171007 Myhrers vendepunkt kom da han fikk selvtilliten tilbake etter mange år med mobbing .
DB171007 Myhrer snakket åpent om sin tunge tid med mobbing som yngre, men i kveld ble han hyllet av blant andre Egor Filipenko som et « sexy beast ».
VG171006 Rasisme, flyktninger, mobbing og unges deling av bilder i sosiale medier er blant de høyaktuelle temaene hun skriver engasjert og innsiktsfullt om.
SA171006 Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing , sier FUG-lederen.
SA171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing . i ¶
SA171006 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
SA171006 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, har uttalt at mobbing ved enkelte skoler i lang tid er blitt bagatellisert.i ¶
SA171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
SA171006 Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
SA171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
SA171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
SA171006 - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing .
FV171006 Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing , sier FUG-lederen.
FV171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing .
FV171006 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
FV171006 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, har uttalt at mobbing ved enkelte skoler i lang tid er blitt bagatellisert.
FV171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
FV171006 Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
FV171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
FV171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
FV171006 - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing .
DB171006 Ikke tolerer mobbing og hets.
DB171006 Hets, mobbing , deling og nedlasting av bilder kan være ulovlig og straffbart.
BT171006 Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing , sier FUG-lederen.
BT171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing .
BT171006 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
BT171006 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, har uttalt at mobbing ved enkelte skoler i lang tid er blitt bagatellisert.
BT171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
BT171006 Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
BT171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
BT171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
BT171006 - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing .
AP171006 Skolens samarbeid med foreldrene og foreldrenes rolle er avgjørende i arbeidet mot mobbing , sier FUG-lederen.
AP171006 Seniorrådgiver i Barneombudet, Janicke Sæther Olsen, mener at tallet er et alvorlig varsko om at mange skoler ikke tar ansvaret de har for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing .
AP171006 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
AP171006 Konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim, har uttalt at mobbing ved enkelte skoler i lang tid er blitt bagatellisert.
AP171006 Hva gjør skolene som lykkes best med å forebygge og stanse mobbing ?
AP171006 Eriksen påpeker at mangel på styring i klassen gjør at relasjonene mellom elevene kan bli ukontrollerte, og at mobbing dermed får mulighet til å blomstre opp.
AP171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
AP171006 - Skjult mobbing blant guttene går ofte under radaren, fordi skjult mobbing blant jenter er i fokus.
AP171006 - Loven sier eksplisitt at det skal settes inn tiltak med én gang man får høre om mobbing .
VG171005 Han mener de beste virkemidlene mot flere voldstilfeller, trusler og mobbing er enda flere voksne mennesker som jobber i skolene.
VG171005 Elevene selv og Venstres Abid Raja avviser bruk av video-overvåking på videregående skoler for å motvirke og avdekke vold og mobbing .
VG171004 34-åringen innledet deretter sin frie forklaring med å beskrive en vanskelig oppvekst med foreldre som gikk fra hverandre, mobbing og rus.
AA171004 | - Jeg er preget av mobbing , rus, og flere stygge voldsepisoder ¶
VG171003 « Man snakker også hele tiden om mobbing på skolen, enda det ikke er noe mobbing ! » fortalte femteklassingene.
VG171003 « Man snakker også hele tiden om mobbing på skolen, enda det ikke er noe mobbing ! » fortalte femteklassingene.
VG171003 Jeg synes også at det bare snakkes om mobbing hele tiden.
DB171002 Sannsynligvis depresjon, angst, uro i hjemmet, mobbing og andre sosiale problemer - ikke dataspillene i seg selv.
AP171002 Hva er mobbing og hva er ikke ?
AP171002 Det virker ikke som om de som blir utsatt, tar så mye skade av det, men det kan jo være mobbing uansett.
AP171001 | Mobbing , sosial ekskludering og press dytter våre ungdommer mot religiøsitet Walid al-Kubaisi ¶
DN170930 Kalanick fikk knallhard kritikk for ikke å ha ryddet opp i en angivelig elendig bedriftskultur, med mobbing og seksuell trakassering.
DA170930 - Vi ser hele spekteret av saker med mobbing , vold og trusler, slagsmål både mellom enkeltpersoner og større gjenger samt narkotikasalg.
DB170929 Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing , og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel.
DB170929 - Viser hvor egnet sosiale medier er til seksuelt misbruk og mobbing
DA170929 Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing , og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel.
AP170929 Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing , og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel.
AA170929 Men den største bekymringen er at det kan føre til mobbing , og det kan selvfølgelig bli brukt som trussel. ( ©NTB ) ¶
AA170929 Du som er så feig at du skriver anonyme meldinger til ei jente på 13 år, der du kommer med grov mobbing og hets.
VG170928 Samtidig skal Edvartsen sitte på et omfattende materiale av det han kaller mobbing mot ham selv.
VG170928 Men han åpner også opp om vanskelige ting, blant annet om mobbing .
VG170928 Ikke tolerer mobbing og hets.
VG170928 Hets, mobbing , deling og nedlasting av bilder kan være ulovlig og straffbart.
SA170928 ket påi ¶ å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundti ¶ å ikke få være med i grupper på sosiale medieri ¶ å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre tingi ¶ å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoeri ¶ at noen sprer bilder eller video av noen som er naknei ¶ Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barneha
SA170928 Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing .
SA170928 Oudmayer har skrevet flere bøker om mobbing og holder foredrag om temaet landet rundt.
SA170928 Men mange trenger voksne som ser etter tegn, og som tør å spørre barnet om mobbing , sier Kristin Oudmayer i Unicef.
SA170928 Hun råder foreldre og lærere til å se etter følgende tegn hos barn som man mistenker kan være utsatt for mobbing : ¶
SA170928 HJELP TIL Å VÆRE SOSIAL : - Barn og unge som opplever mobbing blir ofte svært usikre på seg selv.
SA170928 Foreldre gir opp skolen, anmelder mobbing til politiet ¶
SA170928 Fakta : DETTE ER MOBBING ¶ Mobbing kan for eksempel være : ¶ å bli baksnakketi ¶ å få spredt et rykte om segi ¶ å bli holdt utenfori ¶ å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vili ¶ å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekti ¶ å bli slått, dyttet
SA170928 Fakta : DETTE ER MOBBING
SA170928 - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
SA170928 6,3 prosent av landets skolelever utsettes for mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere, ifølge Elevundersøkelsen som ble publisert i januar i år.
DB170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing .
DB170928 ¶ ANKLAGES FOR MOBBING : USAs president, Donald Trump, anklages for å gjøre fysisk narr av de republikanske senatorene John McCain og Mitch McConnell.
DB170928 Påstandene om mobbing kommer mens Trump opplever motgang på nesten alle kanter.
DA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
DA170928 - Det er en ny praksis dersom kunnskapsministeren skal innkalle til møte hver gang det oppstår en alvorlig situasjon på en skole, enten det er mobbing eller voldsepisoder.
BT170928 er pirket på ¶ å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt ¶ å ikke få være med i grupper på sosiale medier ¶ å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting ¶ å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer ¶ at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne ¶ Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barnehagen, på s
BT170928 Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing .
BT170928 Shutterstock / NTB scanpix ¶ 6,3 prosent av landets skolelever utsettes for mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere, ifølge Elevundersøkelsen som ble publisert i januar i år.
BT170928 Oudmayer har skrevet flere bøker om mobbing og holder foredrag om temaet landet rundt.
BT170928 Men mange trenger voksne som ser etter tegn, og som tør å spørre barnet om mobbing , sier Kristin Oudmayer i Unicef.
BT170928 Hun råder foreldre og lærere til å se etter følgende tegn hos barn som man mistenker kan være utsatt for mobbing : ¶
BT170928 HJELP TIL Å VÆRE SOSIAL : - Barn og unge som opplever mobbing blir ofte svært usikre på seg selv.
BT170928 Foreldre gir opp skolen, anmelder mobbing til politiet ¶
BT170928 Fakta : DETTE ER MOBBING ¶ Mobbing kan for eksempel være : ¶ å bli baksnakket ¶ å få spredt et rykte om seg ¶ å bli holdt utenfor ¶ å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil ¶ å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt ¶ å bli slått, dyttet eller
BT170928 Fakta : DETTE ER MOBBING
BT170928 - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
AP170928 Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing .
AP170928 er pirket på ¶ å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt ¶ å ikke få være med i grupper på sosiale medier ¶ å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting ¶ å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer ¶ at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne ¶ Mobbing kan skje på mange ulike steder, for eksempel i barneha
AP170928 Utdanningsdirektoratet har på sin nettside laget en guide til foreldre om hvordan de skal gå frem i kontakten med skolen, og hvilke rettigheter de har i saker som omhandler mobbing .
AP170928 Oudmayer har skrevet flere bøker om mobbing og holder foredrag om temaet landet rundt.
AP170928 Men mange trenger voksne som ser etter tegn, og som tør å spørre barnet om mobbing , sier Kristin Oudmayer i Unicef.
AP170928 Hun råder foreldre og lærere til å se etter følgende tegn hos barn som man mistenker kan være utsatt for mobbing : ¶
AP170928 HJELP TIL Å VÆRE SOSIAL : - Barn og unge som opplever mobbing blir ofte svært usikre på seg selv.
AP170928 Foreldre gir opp skolen, anmelder mobbing til politiet ¶
AP170928 Fakta : DETTE ER MOBBING ¶ Mobbing kan for eksempel være : ¶ å bli baksnakket ¶ å få spredt et rykte om seg ¶ å bli holdt utenfor ¶ å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil ¶ å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt ¶ å bli slått, dyttet eller
AP170928 Fakta : DETTE ER MOBBING
AP170928 - Alle som jobber på skolen har plikt til å varsle rektor om mobbing som mistenkes, oppdages eller meldes, men det er ingenting i veien for at man selv også tar direkte kontakt med rektor i tillegg.
AP170928 6,3 prosent av landets skolelever utsettes for mobbing to-tre ganger i måneden eller oftere, ifølge Elevundersøkelsen som ble publisert i januar i år.
AA170928 Oslo kommune mener det ble satt i verk tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing .
AA170928 Hensikten er å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø og styrke arbeidet mot mobbing .
AA170928 Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen.
AA170928 - Det er en ny praksis dersom kunnskapsministeren skal innkalle til møte hver gang det oppstår en alvorlig situasjon på en skole, enten det er mobbing eller voldsepisoder.
SA170927 Barneombudet har en klar oppfordring til foreldre som føler seg hjelpeløse på grunn av mobbing : ¶
SA170927 - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen.
FV170927 | Nye funn om mobbing : - Må tas tak i, sier forskeren ¶
FV170927 Barneombudet har en klar oppfordring til foreldre som føler seg hjelpeløse på grunn av mobbing : ¶
FV170927 - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen.
DN170927 Statsminister Erna Solberg ( H ) er bekymret for hets og mobbing av unge innvandrer som deltar i samfunnsdebatten.
DB170927 Kohlhepps mor har tidligere uttalt at hun tror mobbing i ung alder er hovedgrunnen til at sønnen har tatt flere liv.
BT170927 Barneombudet har en klar oppfordring til foreldre som føler seg hjelpeløse på grunn av mobbing : ¶
BT170927 - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen.
AP170927 Trykk her for å sende spørsmål til Aksel ¶ | Mobbing : Vi skal ha glassklare regler som følges strengt opp Henrik Asheim ¶
AP170927 Kampen mot mobbing er kampen for alle barn og unge, skriver kunnskapsministeren.
AP170927 Barneombudet har en klar oppfordring til foreldre som føler seg hjelpeløse på grunn av mobbing : ¶
AP170927 - De sakene som havner på vårt bord er i alle fall veldig alvorlige, og vi får daglig tilsendt saker om krenkelser og mobbing i skolen.
SA170926 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.i ¶
SA170926 Kunnskapsministeren mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, og at mobbing ved enkelte skoler er blitt bagatellisert som krangling og uvennskap.
SA170926 I tillegg til det nye regelverket mot mobbing , ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
SA170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
SA170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
SA170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
SA170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing , sier Asheim.
SA170926 - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
BT170926 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
BT170926 Kunnskapsministeren mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, og at mobbing ved enkelte skoler er blitt bagatellisert som krangling og uvennskap.
BT170926 I tillegg til det nye regelverket mot mobbing , ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
BT170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
BT170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
BT170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
BT170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing , sier Asheim.
BT170926 - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
AP170926 | Foreldrene frykter sønnen kan bli arbeidsufør etter grov mobbing og vold på skolen ¶
AP170926 Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing , vold, diskriminering og trakassering.
AP170926 Kunnskapsministeren mener en « vente og se-holdning » i lang tid har preget en del skoler, og at mobbing ved enkelte skoler er blitt bagatellisert som krangling og uvennskap.
AP170926 I tillegg til det nye regelverket mot mobbing , ønsker regjeringen å rette en særlig innsats mot skoler som har vedvarende høye mobbetall over tid.
AP170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, mener tallene over politianmeldte mobbesaker viser realiteten mange foreldre møter.
AP170926 Generalsekretær i Foreningen mobbing i skolen, Irma Rustad, er derimot ikke spesielt overrasket over tallene.
AP170926 Foreningen mobbing i skolen har vært kritiske til flere forhold i den nye loven - særlig at kravet til enkeltvedtak ( innebærer at skolen skal fatte et skriftlig vedtak med tidsfrister ved mobbetilfeller, journ.anm. ), har falt bort.
AP170926 - Skolene skal få eksterne veiledere slik at de kan bli bedre til å forebygge og håndtere mobbing , sier Asheim.
AP170926 - I flere tilfeller av mobbing ser vi at skolen venter med å reagere og at saken dermed blir mer alvorlig enn den hadde trengt å bli, sier konstituert kunnskapsminister, Henrik Asheim ( H ).
AA170926 Vi ser fire konkrete resultater som går igjen fra skolene vi jobber med : Det er færre ungdommer uten en eneste venn, mindre hyppig mobbing , redusert rusmisbruk og mindre psykiske vansker blant elevene.
AA170926 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Her kritiserer Barneombudet norsk innsats mot mobbing og vold.
AA170926 Barneombudet håper på støtte fra FN i kampen mot mobbing og vold mot barn i Norge.
DB170925 - Så begynte heksejakten, det var ren mobbing .
AP170925 I tillegg til mobbing fremhever hun to områder som spesielt problematiske : manglende satsing på vold mot barn og barns manglende klagerett.
AP170925 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 på budsjettet for neste år.
AP170925 Barneombudet håper på støtte fra FN i kampen mot mobbing og vold mot barn i Norge.
AP170925 » | Ny rapport til FN : Barneombudet kritiserer norsk innsats mot mobbing og vold ¶
AP170923 Flere tilfeller av seksuell trakassering og mobbing er blitt rullet opp i selskapet siden februar.
VG170922 Vi som liker å tro at det er verdt å slå et slag for menneskeverd og ikke minst det å ta avstand fra mobbing og fremmedhat, må slutte å leve i den boblen hvor vi systematisk kategoriserer tastaturkrigere som samfunnets avskum.
VG170922 Men jeg vet med sikkerhet at dersom jeg hadde hatt det, ville jeg gjort mitt ytterste for å ikke etterlate meg en digital arv bygget på mobbing , hat og rendyrket rasisme.
VG170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing , vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.
DB170920 Beskyldninger ¶ 34-åringen ble i fjor beskyldt av tidligere landslagsstjerne Eniola Aluko for rasediskriminering, mobbing og seksuell trakassering.
DB170920 Vi vil forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering, ha mer fysisk aktivitet på skolene, innføre et mer praktisk rettet håndverksfag i grunnskolen, styrke elevens digitale ferdigheter og om lag 100 andre offensive programforslag vi mener vil bidra til å gjøre norsk skole enda bedre.
DB170920 Mange klør seg kanskje i hodet av at hun selv bruker ordet « mobbing » til å beskrive måten hun er blitt behandlet på.
DB170920 - Det er synd at det ikke lenger finnes fengselsstraff for mobbing , sier hun.
AP170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing , vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.
AA170920 Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing , vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.
DA170919 - Vi ser hele spekteret av saker med mobbing , vold og trusler, slagsmål både mellom enkeltpersoner og større gjenger samt narkotikasalg.
DB170916 - Jeg har opplevd mye sjalusi og mobbing .
VG170915 Og nå handlet det ikke lenger om krangling og påstått mobbing blant landets beste fotballdommere.
SA170915 En rekke andre fotballdommere har reagert på Edvartsens oppførsel, og han ble blant annet anklaget for mobbing og trakassering.
DB170915 Etterpå har andre kommuner kommet til Øvre Eiker for å lære, og programmet er koblet sammen med mobbing og diskusjoner rundt hvordan forholder vi oss til det som er annerledes.
DB170915 Allerede tidlig på barneskolen ble han utsatt for mobbing .
DB170915 * Utøveren er oftere sosialt isolert, utsatt for mobbing og har dårlig selvbilde.
AP170915 En rekke andre fotballdommere har reagert på Edvartsens oppførsel, og han ble blant annet anklaget for mobbing og trakassering.
SA170913 Edvartsen hadde ennå ikke dømt i Eliteserien etter en krangel med dommersjef Terje Hauge og anklager om mobbing fra dommerkolleger.
DB170913 Det dukket også opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med Edvartsen.
AP170913 Edvartsen hadde ennå ikke dømt i Eliteserien etter en krangel med dommersjef Terje Hauge og anklager om mobbing fra dommerkolleger.
DB170912 Det dukket også opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med Edvartsen.
DB170911 Nulltoleranse for mobbing .
DB170911 De vil ha livsmestring inn på timeplanen, styrket skolehelsetjeneste og økt kamp mot mobbing .
DB170911 - Vi vil derfor ha mer tidlig innsats, tilpasset opplæring og bekjempe mobbing .
DB170911 Harald Eia slår tilbake mot mobbe-anklagene : - Man skal være forsiktig med hva man kaller « mobbing » Dagbladet Pluss ¶
VG170909 Vi må også hjelpe elever som opplever mobbing , vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager på en bedre måte.
AA170909 - Kampanjen « Gå for meg » har vist at hundrevis av mennesker i Norge ikke kan være åpne om sin sexuelle legning i frykt for å bli slått hånden av fra familie og venner eller i redsel for mobbing på arbeidsplassen, sier Ohlgren.
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.
VG170908 Senere ble Edvartsen anklaget for mobbing og trakassering av tidligere dommerkolleger, som omtalte ham som svært krevende.
VG170908 I starten av mai stod toppdommer Reidar Gundersen frem og fortalte om det han mente var mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsen : ¶
VG170908 Anklaget for mobbing og trakassering ¶ 23. mars ble det kjent at Edvartsen ikke var satt opp til noen av kampene i første serierunde.
SA170908 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sa Gundersen til NRK.
DB170908 Det dukket også opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med Edvartsen.
DB170908 Men når et barn er utsatt for store eller ensidige belastninger over tid, som ved mobbing , kan det føre til alvorlige fysiske og psykiske symptomer, som gjør at barnet faller helt eller delvis ut av sitt eget liv.
DB170908 Dessverre viser våre utredninger at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger på kropp og sjel og som i sin virkning på kropp og følelser har fellestrekk med mobbing .
AP170908 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sa Gundersen til NRK.
AA170907 - Jeg synes vi skulle ha strengere regler mot mobbing og hat på nettet.
AA170906 Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt, står høyt på lista.
VG170905 - Noen politikere snakker mye om at de ville ha bort mobbing , men ved hvert valg så sitter de jo selv nærmest og småmobber hverandre.
DA170905 Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot ? - Mobbing i skolen og at NSB sier det er internett på toget.
VG170904 Fredagens uhyggelig stemning og mobbing fra tyske hooligans, under VM-kvalifiseringen mot Tsjekkia i Praha, hvor han måtte tåle å høre « sønn av en hore », hadde gått sterkt inn på ham.
NL170901 Mange føler sterkt på ensomhet og utenforskap, og barn fra familier med lav sosioøkonomisk status er ofte mer utsatt for mobbing .
NL170901 Barna er også tydelige på at vi voksne må ta et større ansvar : vi må bli flinkere til å snakke med barna våre om utenforskap og mobbing .
DB170901 Solbergs sterke engasjement mot mobbing i skolen og for samfunnets svakeste resonnerer hos velgerne, nettopp fordi de støtter opp om en opplevelse av hennes " why " som var der fra før.
DB170901 Den Solberg som flyttet Høyres fokus fra milliarder til mennesker, og som har brukt sitt politiske liv på å kjempe mot mobbing i skolen, psykiatri og eldreomsorg er det få utenfor Youngstorget som opplever som noe annet enn varm.
DB170831 - ALLTID VÆRT TJUKK : Venstres partileder Trine Skei Grande svarte på et spørsmål fra publikum om bruk av skoleuniform, hvor hun argumenterte for hvorfor det ikke ville stoppet mobbing i skolen. norsk tipping ¶
FV170830 Stille barn er mer utsatt for mobbing , angst og frafall i skolen, viser norsk forskning.
DB170830 Det eneste de har er rett og slett mobbing og diskriminering av en gruppe av befolkningen, sier han.
DB170830 Å skape et trygt og godt barnehagemiljø og jobbe mot mobbing er alltid voksnes ansvar. 1. august trådte den nye « mobbeloven » i kraft.
DB170830 Å sikre et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser handler om å oppfylle FNs barnekonvensjon.
DB170830 Vi vet også fra forskning at flere av elevene som falt fra i videregående opplæring fortalte at de var utsatt for mobbing allerede i barnehagen.
DB170830 Vi ber derfor nå kunnskapsministeren om å gi barnehagebarna den samme beskyttelsen mot mobbing som skolebarn har fått.
DB170830 Men med den kunnskapen vi har fra norsk og internasjonal forskning, vet vi at barnehagebarn utsettes for mobbing i barnehagen, både fra voksne og fra barn.
DB170830 Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing .
DB170830 Med den ble skolenes plikt til å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser skjerpet.
DB170830 Forskning om mobbing i barnehagen har en kortere historie enn skoleforskningen på området.
DB170830 Dette gjelder også mobbing og andre krenkelser.
DB170830 Det er på tide å lovfeste barnehagebarnas rett til beskyttelse mot mobbing .
DB170830 Det er på tide at barn i barnehager får en like sterk rett til et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing , som elevene nå har fått i skolen.
DB170830 Den må gi et tydelig svar på hva barn og foreldre kan forvente at barnehagen gjør for å forebygge og håndtering mobbing .
DB170830 Den lovfester at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser, at skolen har en aktivitetsplikt når elever ikke har det bra på skolen, og har en plikt til å jobbe systematisk med forebygging.
DB170830 De har ikke de samme rettighetene mot mobbing som barn i skolen.
DB170830 Da barna våre kom tilbake på skolen i høst, hadde de fått en ny lov som skal gi bedre hjelp mot mobbing .
DB170830 Arbeid mot mobbing i barnehagen kan derfor også være et tiltak mot frafall i videregående opplæring.
DB170830 Ansvaret for å stoppe mobbing skal aldri skyves over på barna eller forklares med at barn er vanskelige.
DB170830 - Barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
DB170830 - Barnehagen har plikt til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og andre krenkelser.
DB170830 Mobbing i barnehagen kan ha negative konsekvenser for barnets utvikling.
DB170830 Mobbing er ikke noe som starter når barna begynner på skolen.
DA170830 I innledningen skriver Rygg at det ikke er pent å kalle folk for tapere, og at det grenser til mobbing , men at ordvalget er nøye valgt.
AA170830 Før Mathias falt ut av skolen, var han én av 63.000 skoleelever som opplever mobbing .
AA170830 For det andre må myndighetene styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing og vold som utøves gjennom sosiale medier.
AA170830 For det andre må myndighetene styrke opplysningsarbeidet om digital mobbing og skolene må få et større ansvar for å ta tak i og håndtere hets, mobbing og vold som utøves gjennom sosiale medier.
AA170830 En av de største utfordringene knyttet til psykisk vold, mobbing og utestengelse blant unge er at en stadig større del av dette foregår over digitale medier og er gjerne skjult fra foreldre og lærere.
AA170830 Daglig utsettes barn og unge for mobbing , mishandling, omsorgssvikt og andre humanitære lidelser.
AA170830 At han stammer, har blitt brukt som grunnlag for mobbing og fysisk og psykisk vold siden han begynte i barnehagen.
AA170830 Et trygt, åpent og godt klassemiljø vil kunne forebygge mobbing ved at elevenes relasjoner til hverandre bedres, og det blir mer aksept for ulikhet.
DB170829 Han trekker fram flere konsekvenser - som Kardashian-familien utvilsomt kjenner til - deriblant plagsom oppmerksomhet, innskrenket frihet og mobbing .
VG170828 Det føles nesten som mobbing når vi for 'nte gang sier ifra at hjemmesykepleien stenger inne rullestolen min og jeg ikke kommer meg på do, og ved neste besøk får vi nok en reprise av nettopp dette.
NL170828 I stedet satt om lag et par hundre tilhørere tilbake for å lytte til diskusjonen om psykisk helse, prestasjonsjag og karakterpress, kroppsfokus, mobbing og en skolehelsetjeneste som bør bli mye bedre.
DN170825 - Fremveksten av falske nyheter og mobbing i sosiale medier stiller dagens barn og unge overfor store utfordringer når det gjelder kildekritikk og nettvett, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
NL170824 Husk videre at det er ørliten avstand mellom suksess og fiasko når du avleverer en fleipete kommentar, på grensen til mobbing .
DA170823 Nå går Donald Trumps kone, Melania ut og takker Chelsea Clinton, Hillary Clintons datter for å forsvare Barron Trump mot mobbing , skriver CNN.
DA170823 Donald Trumps kone, Melania takker Chelsea Clinton, for å forsvare Barron Trump mot mobbing .
DA170823 Mobbing
VG170822 Tallet er først og fremst interessant fordi det sier noe om hvilke konsekvenser mobbing har for det enkelte menneske.
VG170822 I Sverige har samfunnsøkonomen Ingvar Nilsson og organisasjonen Friends regnet ut av mobbing ved svenske skoler koster det offentlige 17,5 milliarder kroner de påfølgende 30 årene.
VG170822 Det er ikke bare mobbing som kan ødelegge et barns oppvekst.
VG170822 Derimot viser en studie fra 2015 fra Statens arbeidsmiljøinstitutt ( STAMI ) en klar sammenheng mellom mobbing og posttraumatiske stressforstyrrelser ( PTSD ).
DA170822 Dette er noen av våre tiltak, men jeg nevner også tilskuddsordning for « Leselyst », krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler, sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing - og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
SA170821 Stille barn er mer utsatt for mobbing , angst og frafall i skolen, viser norsk forskning.
SA170821 De risikerer å bli oversett og er mer utsatt for mobbing og isolasjon.
BT170821 Stille barn er mer utsatt for mobbing , angst og frafall i skolen, viser norsk forskning.
BT170821 De risikerer å bli oversett og er mer utsatt for mobbing og isolasjon.
AP170821 Stille barn er mer utsatt for mobbing , angst og frafall i skolen, viser norsk forskning.
AP170821 De risikerer å bli oversett og er mer utsatt for mobbing og isolasjon.
DA170820 | Nytt i skoleåret : Nye regler mot mobbing og mer svømming ¶
DA170820 Plikten innebærer at alle som jobber på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing .
DA170820 Nye regler gjelder for å håndtere mobbing , og skolen kan få dagbøter hvis den ikke følger opp.
DA170820 Endringen er imidlertid tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
DA170820 Det nye regelverket mot mobbing gjelder også på skolefritidsordningen og leksehjelpen.
DA170820 - På denne måten sier regjeringen klart ifra om at mobbing ikke skal skje.
DB170819 Innføre beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner ¶ 7.
DB170819 I Aps plan for tidlig innsats hører også beredskapsteam mot mobbing og lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner med.
DA170818 Manglende satsing på systematisk forebygging av sosial uro, vold, sosiale problemer, psykiske problemer, mobbing og radikalisering.
DA170818 Et barn er ikke nødvendigvis bevisst en religion eller hudfarge, og minoritetsbarn kan bli litt glemt når vi snakker om mobbing i skolen, sier Raja.
VG170816 Med alt fokuset på netthets og mobbing , er dette kjempeskummelt, sier hun.
DB170816 Halvparten av gruppene dreier seg først og fremst om barn og unge : Unge utenfor utdanning og arbeidsliv, fattige barnefamilier, barn som blir utsatt for mishandling, mobbing og omsorgssvikt og asylsøkere, særlig barn og enslige mindreårige.
DB170815 Mellommenneskelig lidelse : Ensomhet, isolasjon, konflikter, vold og mobbing
DB170815 Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt.
DB170814 Mange av forslagene handler om mobbing , forsøpling, at fritidsaktiviteter bør være gratis eller billige og at de vil gjøre leksene på skolen.
DB170814 Kanskje kan rollespill om mobbing være effektivt.
DB170814 Hun ønsker seg teater som handler om at det ikke skal være mobbing .
DB170811 ¶ BLE MOBBET : Talkshowverten Ellen DeGeneres opplevde mobbing da hun kom ut av skapet i 1997.
DB170811 Etter den massive oppmerksomheten opplevde DeGeneres mobbing , som til slutt endte med at hun flyttet vekk fra Los Angeles hvor hun både bodde og jobbet på den tiden.
DA170811 Hun påpeker at mobbing og frafall henger sammen, så skal frafallsstatistikken forbedres, må elevene sikres gode skolemiljøer.
DA170811 august ivaretar rettighetene til elever som opplever mobbing bedre, tror mobbeombud Bodil Houg.
AP170810 Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
DA170809 Erik Selle, som er listetopp for Partiet De Kristne i både Akershus og Aust-Agder, mente på sin side at Kolberg bedrev mobbing av Sylvi Listhaug ( Frp ).
VG170808 Å være steinrik er tydeligvis en vedvarende prøvelse av hets, mobbing og skjellsord.
VG170808 Det er synd at privilegerte grupper gjør det de kan for å bidra til et krenkelseshysteri og utvanne begreper som hets, mobbing og skjellsord.
DB170807 - Det finnes en annen faktor også, og det er at det å ha kjente foreldre kan føre til mobbing av barna.
DB170805 overgrep, vold eller mobbing . 2.
AA170804 I tillegg går partiet inn for å investere videre i skolehelsetjeneste og tiltak mot mobbing , sørge for å utdanne nye lærere og etterutdanne de vi har, samt satse på tidlig innsats.
VG170803 Her hun avbildet mens hun signerer et nytt partnerskap mot mobbing , sammen med blant andre statsminister Erna Solberg ( H ) på Marienlyst skole tidligere i år.
DB170802 Griffin valgte i ettertid å kalle inn til pressekonferanse, der målet var å oppklare bakgrunnen for stuntet, i tillegg til å svare på det hun mener er « mobbing » fra Trump-familiens side.
AA170731 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing
AA170731 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing , kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
AA170731 Alle ansatte ved norske skoler har plikt til å følge regelverket for nulltoleranse mot mobbing .
AA170731 - Hvis det er skoler som ikke følger opp og gjør noe med mobbing og andre krenkelser så kan vi gi tvangsmulkt i form av dagbøter, sier Anita Kristiansen til NRK.
AA170731 - Barneombudet har fått mange henvendelser om mobbing rundt omkring i hele landet.
AA170731 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing .
DB170729 Galandakova forteller til Dagbladet at appen ikke er et sted for mobbing og trakassering, og oppfordrer brukerne til å rapportere kanaler hvor drittslenging finner sted.
DB170729 Foto : Privat / skjermdump fra Jodel ¶ MOBBING : Kjendisene som har gjestet DBTVs studio på Norway Cup snakker om sine opplevelser med netthets.
DB170729 - Vi kan ikke si at det aldri forekommer mobbing på Jodel.
DB170728 Det er mobbing , rett og slett.
DB170728 - Mobbing
DB170728 Harald Eia slår tilbake mot mobbe-anklagene : - Man skal være forsiktig med hva man kaller « mobbing » Dagbladet Pluss ¶
DB170728 Selv etter seks-syv år med konstant mobbing fra ham, forteller hun til de tre programlederne i studio.
DB170727 Det er ca 66.000 barn som blir utsatt for mobbing i skolen.
DA170727 En familiefilm med spaltet personlighet, som på den ene siden tar for seg temaer som mobbing , fraværende fedre, dyreforsøk og slemme storkonsern med egen privathær.
NL170725 Vi har hørt om spanskrør, skjellsord, utålelig språklig påvirkning, mobbing , psykiske og fysiske overgrep, isolasjon og offentlig vanskjøtsel.
NL170725 Ulik andre fortellinger påvirker filmen det personlige følelsesregisteret sterkt, og fremprovoserer en fandenivoldsk irritasjon mot mobbing og intoleranse i det samfunnet vi tilhører.
NL170725 Det må føres en kamp mot mobbing , underkjennes og likegyldighet.
DN170725 Justisminister Jeff Sessions er igjen offer for president Donald Trumps mobbing .
DB170725 | Erdogan vil knekke Tyrkias beste penner ¶ ¶ MOBBING OG RASISME : Institusjonalisert rasisme har dype røtter i våre samfunn.
DB170725 Som storsamfunn er vi heldigvis kommet så langt i dag at vi kollektivt tar mobbing på alvor.
DB170725 La oss reflektere litt over mobbing i skolen.
DB170725 Mobbing skal forebygges til enhver tid, og som storsamfunn godtar vi ikke at våre barn må grue seg til å gå på skolen på grunn av hvordan de ser ut, hvilke klær de har på seg, hvilket idrettsutstyr de har eller hvilken familie de tilhører.
AA170725 Justisminister Jeff Sessions er igjen offer for president Donald Trumps mobbing .
DB170721 Det er mobbing , rett og slett.
DB170721 - Det er mobbing
DB170721 Nygård-Hansen fortalte også at det er et økende problem for unge at de blir utsatt for digital uthenging og mobbing .
VG170720 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet.
VG170720 Mobbing kan føre til angst og depresjon og må løses av skolen.
DB170719 - Men jeg hadde en tøff oppvekst som innebar mye mobbing , medgir Erlend liketil når Dagbladet møter ham.
NL170717 Bilder kan misbrukes, blant annet til mobbing .
VG170715 Nå reagerer norske bloggere på det de opplever som hets og mobbing .
VG170715 Mobbing : 39.000 elever opplever mobbing
VG170715 - Det er kanskje vanskelig for folk flest å vite om man er utsatt for mobbing eller trakassering, om det man har vært utsatt for er straffbart.
VG170715 Mobbing og trakassering på nett er straffbart.
VG170715 Mobbing : 39.000 elever opplever mobbing ¶
DB170714 I boka, der Clarkson forteller om sin kamp med vekta og mobbing som tenåring, skriver hun at hun hele tida ønsket å være tynn.
VG170712 I starten av mai stod tidligere Edvartsen-assistent Reidar Gundersen frem og fortalte om « gjentatt trakassering og mobbing » : ¶ 8.
VG170710 Dette forbindes med moralsk forfall, og flere av dem opplever mobbing for å blant annet ikke kunne språket.
NL170710 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet.
NL170710 Man må inkludere forekomst av psykiske helseplager, mobbing og brukerfornøydhet, skriver Willy-Tore Mørch.
NL170710 Mobbing kan føre til angst og depresjon og må løses av skolen.
DB170710 Overvekt kan føre til mange plager, og ifølge Klepp ser man en klar økning blant tilfeller av blant annet diabetes type 2, skjelettplager og psykiske helseplager knyttet til dårlig kroppsbilde, mobbing eller diskriminering.
DA170710 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing
DA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing , kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal.
DA170710 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing .
DA170710 - Jeg håper Røe Isaksen heller vil bruke valgkampen på å diskutere de store og viktige sakene i skolepolitikken, nemlig hvordan vi sørger for flere lærere, et løft for tidlig innsats og kamp mot mobbing .
AA170710 | Innskjerping av loven for å stoppe mobbing
AA170710 Så tidlig som en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing , kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det den skal. ( ©NTB ) ¶
AA170710 august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen hvis de synes skolen gjør for lite for å stoppe mobbing .
DB170709 Omdømme er ikke viktigere enn å avdekke trakassering, forskningsjuks, mobbing , eller andre alvorlige saker.
DB170709 Der kunne vi blant annet lese at : « Når studenter ved Universitetet i Stavanger forsøker å finne ut hva de skal gjøre etter at de har blitt utsatt for trakassering eller mobbing , ber universitetet dem tenke seg om både to og tre ganger før de går til media ».
AP170707 Så ja, på et vis kan dette være gufs fra de vonde minnene om mobbing og utestengelse.
VG170706 Han har forsket på mobbing og trakassering i 20 år.
DB170705 ¶ LOGGER AV : Ed Sheeran har sett seg lei av hat og mobbing på Twitter.
DB170705 Minutter senere døde hun ¶ Mobbing i dag har imidlertid tatt en annen form enn da briten var liten.
DA170705 Ifølge nettstedet hadde UiS fram til i dag følgende formulering på en side som skal hjelpe studentene med å sende inn et formalisert varsel om mobbing og trakassering : ¶
DB170704 I retten kom det fram fra andre elever ved skolen på samme tid at det var allment kjent at kvinnen var utsatt for mobbing og at hun ikke hadde det bra.
DB170704 klasse, ble utsatt for mobbing .
VG170703 | Tara Reid : - Jeg vet hvor mye mobbing sårer ¶
VG170703 Tara Reid ( 41 ), kjent fra blant annet « American Pie », snakket med den amerikanske kanalen E ! om hennes opplevelser med mobbing .
VG170703 Skuespilleren åpner opp om hvordan mobbing og kommentarer om kroppen går inn på henne.
VG170703 Reid fortsetter med å legge ut om forskjellige former mobbing tar, som på sosiale medier, i pressen, om det er fysisk eller psykisk.
VG170703 Filmen handler om mobbing og hun håper det vil lære seerne noe.
VG170703 - I mitt liv har jeg opplevd mye mobbing og jeg vet hvordan det føles og hvor mye det sårer, sier hun til kanalen. 2010 : Fikk dansk kjæreste ¶
DB170703 Jeg hadde blitt veldig glad hvis noen kan fortelle ham at han betyr noe, og at mobbing aldri er ok, noensinne. » - Dere aner ikke hvor mye dette betyr ¶
DB170703 I alle tiltak mot mobbing skal man ta barnets beste med i betraktningen, understreker hun.
VG170702 Samtidig som Trump sender slike twittermeldinger, som mange omtaler som ren mobbing , har hans kone tidligere uttalt at hun som førstedame gjerne vil jobbe mot internettmobbing.
VG170701 Ville elsket om noen fortalte ham at han betyr noe, og at mobbing ikke er greit, noengang », er noe av det faren skriver.
VG170630 Men i rapporten står det også at en konklusjon det var rimelig å trekke, var at det viktigste for barnas mental helse, sosial fungering, skoleprestasjoner og mobbing , ikke var hva slags seksuell orientering foreldrene hadde, men hva slags omsorgs- og utviklingsbetingelser foreldrene tilbød barna - akkurat som i andre familier.
DB170630 Offeret eller hans noble beskyttere slår tilbake med beskyldninger om mobbing , digital lynsjing, virtuell gjengvoldtekt, et cetera.
AA170622 Serien tar opp viktige tema som selvmord, mobbing og utestengelse.
VG170614 Løkeberg berømmer Skovdahl for å ta et oppgjør med mobbing i politikken, slik hun gjorde da hun forlot kommunestyret i februar i fjor.
DA170614 Det kan være alt fra depresjon, ensomhet, spiseforstyrrelser, mobbing og usikkerhet rundt seksualitet, sier Aina Stenersen ( Frp ), som er vara til Stortinget.
DB170613 Andre arbeidere klager også over det som skal være overtidsarbeid uten betaling og regelrett mobbing fra sjefene.
VG170612 VELKOMMENT OMBUD : Osloskolens nye vaktbikkje mot mobbing , Kjerstin Owren, ble ønsket varmt velkommen av ordfører Marianne Borgen ( SV ) på Oslo rådhus.
VG170612 Utdanningsetaten i Oslo har nå kategorisert skoler som har den høyeste forekomsten av mobbing blant elevene.
VG170612 Les også : En av fire hørselshemmede opplever mobbing
VG170612 Hun understreker betydningen av at mobbeombudet er nettopp uavhengig, og i stand til å si i fra til bystyret og Utdanningsetaten om mobbing og hva som skal til for å redusere mobbingen.
VG170612 - Det kan henge sammen med at lærere og ledelsen på skolen ikke har gode nok rutiner for å fange opp mobbing .
VG170612 trinn, er det en høy forekomst av mobbing .
DB170612 Det er krig og forfølgelser, bombing av barn, global oppvarming, drukning i Middelhavet, Standing Rock, dødsstraff og Nord-Korea, Manchester, Kabul og London Bridge, mobbing og kroppspress - og for mye plast i havet.
DB170612 Vi forsøker å bekjempe mobbing i skolen.
DB170612 Hvordan kan vi få troverdighet hos våre barn på at mobbing er uakseptabelt dersom vi aksepterer det i det offentlige rom ?
DB170612 Dersom vi ikke gjør det i samfunnet utenfor skolen vil arbeidet mot mobbing i skolen bli mye vanskeligere.
VG170611 - Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing .
VG170611 Les gjerne : Rektor og kommune dømt etter mobbing
VG170611 - Hva gjorde skolen for å ta tak i utestenging og mobbing av Henriette på skolen ?
VG170611 Dette, kombinert med at jeg måtte anstrenge meg for å høre og min opplevelse av mobbing og utestenging, gjorde meg utrolig sliten da jeg kom hjem, sier Henriette Mathisen til VG.
VG170611 Under innlegget svarer Bjørndahl selv, som beskylder Frp-politikeren for å « koke suppe på en spiker », at det blir feil å koble uttalelsen til mobbing , og at Listhaug ifølge ham ikke er en enkeltperson.
VG170611 Tok « politisk timeout » - avviser mobbing
VG170611 I oktober la Bjørndahl ifølge Arendals Tidende seg langflat og beklaget overfor bystyret i Arendal, etter at en politiker fra et annet parti i byen beskyldte ham for mobbing og personangrep.
VG170611 Er det da også mobbing når noen kaller Jonas ( Gahr Støre, journ.anm ) for en tåkefyrste », spør Bjørndahl.
DB170611 Sosiale medier er dessverre altfor ofte en offentlig avfallsplass for meningsløst sinne, frustrasjon, drittslenging og mobbing .
AA170611 Blant annet har flere moskeer blitt utsatt for brannstiftelse og hærverk, kvinner som går med hijab blir oftere trakassert, mens muslimske skolebarn opplever økt mobbing , ifølge rapporter.
AA170611 Blant annet har flere moskeer blitt utsatt for brannstiftelse og hærverk, kvinner som går med hijab blir oftere trakassert, mens muslimske skolebarn opplever økt mobbing , ifølge rapporter.
DA170610 Blant annet har flere moskeer blitt utsatt for brannstiftelse og hærverk, kvinner som går med hijab blir oftere trakassert, mens muslimske skolebarn opplever økt mobbing , ifølge rapporter.
DA170610 | Med fokus på mobbing
DA170610 Kjerstin Owren har hatt mye med mobbing å gjøre, både som lærer og skoleleder.
DA170610 Jeg har følt mobbing på kroppen som skoleleder og lærer, og jeg tar med meg de erfaringene jeg har hatt gjennom samtaler med elever og foresatte inn i min nye jobb.
DA170610 Har du selv opplevd mobbing eller mobbet selv ?
AA170610 Blant annet har flere moskeer blitt utsatt for brannstiftelse og hærverk, kvinner som går med hijab blir oftere trakassert, mens muslimske skolebarn opplever økt mobbing , ifølge rapporter.
VG170609 Få med deg : Tviler på at Oslo-skoler kuttet mobbing fra 11 til null prosent ¶
SA170607 To av fem skoler som ble kontrollert av Rogaland Revisjon får kritikk for deres håndtering av mobbing .
SA170605 | Frp krever svar om mobbing
DB170604 - Viser hvor egnet sosiale medier er til seksuelt misbruk og mobbing
VG170530 Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet mener at undersøkelsen føyer seg inn blant flere som viser at barn og unge som er litt annerledes opplever betydelig mer mobbing .
VG170530 Konsekvensene av mobbing og manglende tilrettelegging i skolen, er ofte frafall i utdannelse og arbeidsliv senere, minner Hegre om.
VG170530 Hørselshemmedes Landsforbund har spurt sine medlemmer om trivsel, tilrettelegging og mobbing i barne- og ungdomsskolen.
VG170530 Her forteller Andreas om hvordan de opplevde mobbing og ekskludering gjennom oppveksten : ¶
VG170530 Dette er tiltak som vil hjelpe alle, men spesielt de som opplever mest mobbing .
VG170530 - Med den nye mobbepolitikken vi har lagt frem i år styrker vi skolenes kompetanse til å håndtere mobbing , innfører et regelverk som sikrer de som mobbes et bedre sikkerhetsnett, og gir bedre veiledning og støtte de de som blir mobbet.
VG170530 - Hva bør elever og foreldre foreta seg mot denne formen for mobbing ?
DB170530 « Ja, unnskyld min venn, det var bare meningen at det skulle være litt vennlig mobbing », svarte Simpson.
DB170530 Mens tonen mellom dem i sosiale medier var « vennlig mobbing » for en tid tilbake, eskalerte det i går.
DB170529 ] Det vil være naturlig for skolene å se opplæringen i livsmestring i sammenheng med utvikling av skolefellesskapet, elevenes psykososiale miljø og arbeidet mot mobbing .
AA170529 Mobbing angår oss alle ) ¶
NL170527 Så seint som etter krigen så jeg faktisk selv slike tildragelser der enkelte lærere kunne utsette mindre flinke elever for virkelig ondsinnet mobbing .
NL170526 Vi trives på jobb, vi har nulltoleranse for baksnakking og mobbing , sammen skaper vi et godt arbeidsmiljø.
NL170526 Dette er en form for ekskludering som i ytterste konsekvens grenser til mobbing .
DA170526 Kanskje er det fordi det handler om barn, kanskje er det fordi jeg kjenner noen som står oppi en lignende problemstilling, kanskje er det fordi nettopp mobbing og barns selvmord har vært en gjenganger i nyheter, TV-programmer og på sosiale medier ofte det siste året.
DA170526 Forestillingen « 11 år » peker på en rekke problemstillinger skole, foreldre og barn stilles ovenfor i forbindelse med mobbing .
DA170526 « 11 år » er en forestilling om en jente på elleve år som begår selvmord etter år med mobbing , og om skolens manglende evne til å håndtere en slik problematikk, både før og etter det tragiske utfallet.
DA170526 Samtidig er andelen som vil begrense ytringsfriheten for å unngå mobbing og trakassering, blant innvandrerne.
AA170526 Dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ledere som ikke fungerer, mobbing og økende press, hører også med i helheten.
DB170525 Og skal vi tro Lazio-supportere, har de ikke noe imot litt vennlig mobbing .
BT170525 Men vi lærer dessverre lite eller ingenting om hvordan vi skal behandle sterke emosjonelle inntrykk som avvisning, kjærlighetssorg, skilsmisse, mobbing , utfrysing, sorg - utfordrende situasjoner som livet kan by på.
VG170524 Digitale ferdigheter !, repliserte en tredje, men en fjerde var opptatt av at læreren må kunne forebygge mobbing og negativ atferd i klassen og skolegården.
SA170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) i ¶ Mobbing ( truende eller fornærmende oppførsel mot deg ) i ¶
DA170524 Vi har også et tett samarbeid med Redd Barna som har mye kunnskap og ressurser når det kommer til å informere yngre om oppførsel og mobbing på nettet.
DA170524 - Det kom kommentarer av en slik karakter at det grenser til mobbing .
DA170524 | - Det kom kommentarer av en slik karakter at det grenser til mobbing
BT170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶ Mobbing ( truende eller fornærmende oppførsel mot deg ) ¶
AP170524 Fellesskapsbygging ( følelse av et fellesskap av likesinnede mennesker ) ¶ Mobbing ( truende eller fornærmende oppførsel mot deg ) ¶
DB170523 Mamma'n til « Sofa-Tore » så sønnen flykte fra mobbing og inn i dansen.
DB170523 Jeg har holdt taler på ungdomsskoler der jeg har presisert at mobbing ikke er greit under noen omstendighet, har Petterson sagt til Dagbladet.
BT170523 Derfor har vi sørget for eget mobbeombud i fylkene, som skal forebygge mobbing og utenforskap på skolene.
AP170523 Stortinget ber om en statlig kompensasjons- oppreisningsordning for « elever som er påført skade eller læringstap som følge av mobbing ».
AP170523 Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelpstilbud, i tillegg til på skolen ¶ 16. mai leverte utdanningskomiteen sin innstilling.
AP170523 I 2015 mottok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) Djupedal-rapporten, en offentlig utredning om mobbing .
AP170523 Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
AP170523 Blant annet lovfestes nulltoleranse mot mobbing i skolen.
AP170523 Benestad mener det viktigste når barn utsettes for mobbing er å gripe inn og være handlingsrettet.
AP170523 - Det vil kanskje kunne lette situasjonen til de barna som har opplevd grov mobbing og fått deler av skoletiden sin ødelagt.
AP170523 - Det viktige her er at det gis et signal om at vi tar mobbing svært alvorlig, sier Benestad.
AP170523 - Det er på høy tid at det etableres en egen oppreisningsordning for elever som har tatt skade av mobbing og hvor systemet åpenbart har sviktet, sier stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø ( Ap ).
AP170523 - Det betyr at skoleledere raskt må sette i gang tiltak mot mobbing .
VG170522 * 1 Noen bilder av vold eller mobbing mot barn trenger ikke å bli slettet, dersom de ikke inneholder et sadistisk eller « feirende » element. * 1 Bilder av dyremishandling kan deles - kun ekstremt opprørende bilder skal fjernes.
DN170522 * Noen bilder av fysiske overgrep av ikke-seksuell art mot barn, eller av mobbing , trenger nødvendigvis ikke å bli slettet, med mindre de inneholder et sadistisk eller « feirende » element.
AP170522 » Noen bilder av ikke-seksuell fysisk mishandling og mobbing av barn må ikke slettes, med mindre de også inneholder et sadistisk eller feirende element.
AP170522 For eksempel er misbruk av dyr og ikke-seksuell misbruk av barn, som vold og mobbing , ok.
AP170522 Dyreplageri, mobbing av barn og selvskading kan tillates ¶
DB170520 ¶ NEKTER FOR MOBBING : NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte president Donald Trump i Det hvite hus i april.
VG170519 mai stod toppdommer Reidar Gundersen frem og fortalte om det han mente var mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsen. 9. mai kom en endelig løsning.
VG170519 mai stod toppdommer Reidar Gundersen frem og fortalte om det han mente var mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsen. 9. mai kom en endelig løsning.
VG170519 Mye av dette er på grensen til mobbing , og det er mot mennesker som allerede sliter.
DA170519 « Når man skal stoppe mobbing , er det logisk å trøste den som har blitt mobbet.
DA170519 På mange av lappene er mobbing et tema.
DA170519 Mindre mobbing , bedre miljø, varmmat på skolen og flere sykkelveier.
DA170519 - Her er det et godt forslag vedrørende mobbing , sier hun, og leser.
AP170519 Det kan være ekstra vanskelig når man liksom ikke finner noen grunn til å ha det slik, som for eksempel mobbing eller veldig vonde erfaringer.
VG170516 En gråtkvalt Reidar Gundersen, Edvartsens tidligere assistentdommer, valgte for under to uker siden å stå frem med sin historie og det han føler er mobbing og trakassering fra Edvartsen.
VG170516 Edvartsen gjentar et titalls ganger at han « legger seg flat », og at han vil endre kommunikasjonsformen sin etter anklagene om mobbing og trakassering.
SA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing .
DB170516 Etterpå ble hun utsatt for mobbing og hån.
DB170516 I flere innlegg har jeg utesket en forklaring på hvorfor jeg og andre radikale skal ha ansvar for en politikk som vi tar sterkt avstand fra, men har ingenlunde fått andre svar enn rent flåseri om humanetikeres slektskap med kristendommen, eller mobbing om mitt « ubehagelige farskap » til nettopp dagens skakkjørte økonomi.
DA170516 Utdanningskomiteen på Stortinget var tirsdag klare med sin innstilling om regjeringens forslag til ny lov om mobbing .
DA170516 Skolene får økt aktivitetsplikt gjennom den nye loven som tar sikte på å bekjempe mobbing .
DA170516 Endringen er tidligere kritisert av Foreningen Mobbing i Skolen, som frykter at elevenes rettigheter svekkes ved at en juridisk knagg inn i forvaltningsloven forsvinner.
DA170516 Det vil også være et signal til skolene og omgivelsene om at samfunnet tar mobbing på alvor, sier hun.
DA170516 Det betyr at skolene får en skjerpet plikt til å følge med og gripe inn i mobbing .
DA170516 - Jeg tror det vil være viktig for elever som har fått ødelagt sin skoletid på grunn av mobbing , sier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad ( H ).
AP170516 « Vi har mange eksempler der unge forteller at de har vært utsatt for mobbing gjennom hele grunnskolen », står det i rapporten.
AP170516 Direkte mobbing er den vanligste typen mobbing ( 58 prosent ), mens 30 prosent betegnes som skjult mobbing .
AP170516 Direkte mobbing er den vanligste typen mobbing ( 58 prosent ), mens 30 prosent betegnes som skjult mobbing.
AP170516 Direkte mobbing er den vanligste typen mobbing ( 58 prosent ), mens 30 prosent betegnes som skjult mobbing.
AA170516 Dette er meningsterror og mobbing fra Ap.
AA170516 - Hva konkret mener du er mobbing og meningsterror ?
AA170516 Mobbing Høyres stortingsrepresentant mener Ap-toppene i Trøndelag mobber Bjarne Brøndbo.
AA170516 ( ©NTB ) ¶ | - Ap driver meningsterror og mobbing mot Bjarne Brøndbo ¶
VG170515 Når klassene blir større og lærerne færre blir det vanskeligere å vinne kampen mot mobbing .
VG170515 Lærerne må få mer tid til å hjelpe, kombinert med mer kompetanse om hvordan de kan forebygge og ta tak i mobbing .
VG170515 Like viktig er det å forebygge at mobbing oppstår.
VG170515 Hvordan skal Frp og Høyre skape trygg skole uten mobbing, uten flere voksne som kan hjelpe ? Mobbing påfører mange barn og unge livsvarige helseskader.
VG170515 Hvordan skal Frp og Høyre skape trygg skole uten mobbing , uten flere voksne som kan hjelpe ?
VG170515 Ap vil ha en mye kraftigere innsats mot mobbing i skolen med sterkere sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i mobbeproblemer og et sterkere rettsvern for elevene.
VG170515 Mål dem på hvor flinke de er til å redusere mobbing og skape trivsel.
NL170515 Kanskje det som var negativt handlet mest om mobbing , skam og fornedrelse ?
DB170515 Mobbing : « Alle » foreldre er enige om at mobbing er et uvesen, at vi vil ha et mobbefritt miljø for ungene våre, men påfallende få tror at deres barn kan være en mobber, skriver Håvard Tjora.
DB170515 Mobbing : « Alle » foreldre er enige om at mobbing er et uvesen, at vi vil ha et mobbefritt miljø for ungene våre, men påfallende få tror at deres barn kan være en mobber, skriver Håvard Tjora.
DA170514 - Det var mye mobbing i starten, slåssing i første friminutt og hele den greia der.
VG170513 Derfor måtte jeg holde på ballen og score selv eller assistere, sier Seck som måtte tåle lett mobbing fra landsmann Victor Demba Bindia da VG til slutt måtte hente han ut fra garderoben etter kampen.
NL170512 Skeid-trener Tom Nordlie ble av Finnsnes og assistenttrener Alexander Samuelsen anklaget for å drive med tilnærmet mobbing mot hovedtrener Bjørn Johansen.
AA170512 Ja, den skildrer selvmord, voldtekt, mobbing og mange andre ting hovedpersonen « Hannah » gikk igjennom før hun valgte å begå selvmord.
AA170512 Serien fortjener ros for hvordan den dramatiserer misbruk av sosiale medier, mobbing og voldtekt.
VG170511 I tillegg til å skrive om ting fra hverdagen skriver hun også om alvorlige temaer som hets og mobbing .
DB170511 Foruten å skrive om dagligdagse ting som mote og skjønnhet, er 26-åringen kjent for å skrive om alvorlige temaer som hets og mobbing .
AP170511 Igjen dokumenterer imidlertid vernepliktsundersøkelsen at Forsvaret ikke klarer å få bukt med seksuell trakassering eller mobbing av kvinnene som er inne.
AP170511 - Forsvaret har en nulltoleranse for trakassering og mobbing , sier forsvarssjef Bruun-Hanssen.
AA170511 Forestillingen handler om mobbing og utestengelse og hvilke konsekvenser det kan gi.
VG170510 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sa Nilsen til VG tirsdag.
VG170510 Tonen er til tider skarpere enn det Edvartsen er hengt ut for, uten at jeg vil bruke ordet mobbing , sier Elden til VG.
VG170510 Svein-Erik Edvartsen ( 37 ) er beskyldt for mobbing , men skal selv ha mottatt et bilde av en mørkhudet person fra en dommerkollega, med spørsmål om vedkommende er i slekt med den profilerte toppdommeren.
VG170510 Han understreker samtidig at alle påstander om mobbing og trakassering kommer til å bli fulgt opp i organisasjonen.
VG170510 Edvartsen, som ikke skal dømme på øverste nivå før tidligst i 2018, er blitt anklaget for mobbing og trakassering av norske dommerkolleger.
VG170510 - Jeg har ikke lagt ned videre etterforskning av mobbing og trakassering.
VG170510 Ingen mobbing , ingen problemer.
SA170510 - Er det de som mener at Edvartsen ikke kan fortsette i sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar hvis opplysningene om mobbing stemmer ?
FV170510 - Er det de som mener at Edvartsen ikke kan fortsette i sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar hvis opplysningene om mobbing stemmer ?
DB170510 Det er nesten på grensen til mobbing .
BT170510 - Er det de som mener at Edvartsen ikke kan fortsette i sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar hvis opplysningene om mobbing stemmer ?
AP170510 - Er det de som mener at Edvartsen ikke kan fortsette i sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar hvis opplysningene om mobbing stemmer ?
AA170510 Serien tar opp mange tema som er relevante for unge mennesker i dag : Gråsone-voldtekt, nakenbilde-spredning, mobbing og ensomhet.
VG170509 Før helgen sto en av Edvartsens tidligere assistenter frem og fortalte om det han opplevde som mobbing og trakassering fra Edvartsens side.
VG170509 - Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid.
VG170509 På spørsmål fra kanalen om fotballforbundet ikke ville se mer på påstandene om mobbing og trakassering svarte Bjerketvedt slik : ¶
VG170509 - Vi har mottatt varsler, dokumentasjon og påstander om mobbing og trakassering, og det tar vi på største alvor uansett hvem det kommer fra - for det finnes flere kilder til denne typen materiale.
VG170509 - Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid.
VG170509 - Det er vanskelig for styret i NFDF å forstå hva NFF mener med at de ikke vil undersøke mobbing og trakassering, og samtidig arbeide for å gjenopprette tillit, sier styreleder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, til VG.
SA170509 ene i IS, Nickelback, PR-byråene, de derre reklamene til Spar der alt skal rime, de heroiske alenemødrene som på mirakuløst vis får hverdagen til å gå opp, barnehageansatte, disharmonien mellom 10-pakninger med pløser og 12-pakninger med pølsebrød, fiolinisters konstante mobbing av bratsjen, mobbing i skolen, HR-avdelinger, sjefsøkonomer som utt
SA170509 d og demokrati, idiotene i IS, Nickelback, PR-byråene, de derre reklamene til Spar der alt skal rime, de heroiske alenemødrene som på mirakuløst vis får hverdagen til å gå opp, barnehageansatte, disharmonien mellom 10-pakninger med pløser og 12-pakninger med pølsebrød, fiolinisters konstante mobbing av bratsjen, mobbing i skolen, HR-avdelinger,
DB170509 Og bare så det er helt klart - det er ikke bare dommerforeningen som har presentert dokumentasjon på mobbing og trakassering i sms-format.
DB170509 Nå viser det seg at klager fra unge offiserer - gjerne kvinner - som regel selv blir møtt med bagatellisering og mobbing ovenfra, skriver blant andre der Spiegel.
DB170509 Det finnes altfor mye mobbing , overgrep, forskjellsbehandling, barnefattigdom og foreldre som sliter alvorlig med å få endene til å møtes.
VG170508 Han er plassert på sidelinjen på grunn av en sak der atferden hans står sentralt, og hvor han nå beskyldes for mobbing og trakassering. * 1 På dagtid er Norges Fotballforbund arbeidsgiver for seksjonslederen Edvartsen - og de har ikke gitt ham en hvilket som helst stilling.
DB170508 SPØRSMÅLET NÅ, SPESIELT fordi dommerforeningens leder Ola Hobber Nilsen til VG antyder at flere saker kan være under opprulling og sier at han personlig er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , er hvem som visste hva når ?
DB170508 For det er ikke bare alskens dritt om påstått mobbing og trakassering over flere år som nå strømmer ut, det avsløres også en kultur.
DB170508 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet, annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
DB170507 Slik legitimerer Svensson hat og mobbing , raste den nybakte pappaen.
VG170506 Weel Skram har før berettet om mobbing hun opplevde i oppveksten, men har ikke snakket om spiseforstyrrelser tidligere.
AP170506 | Debatten om mobbing angår flere enn forskere Ingrid Lund og Anne Helgeland ¶
AP170506 Som forskere bygger vi selvsagt vår argumentasjon på etablert forskning og en pågående akademisk debatt omkring mobbing , fenomen som har allmenn interesse.
AP170506 Det er viktig å løfte frem de ulike forståelsene av mobbing i det offentlige rom.
AP170506 Det er viktig at vi som forskere, uavhengig av hvilket ståsted vi måtte ha, kan diskutere åpent ulike aspekter og forståelser av mobbing , skriver Anne Helgeland og Ingrid Lund ved Universitetet i Agder.
VG170505 Vi skal slippe mobbing og trakassering.
VG170505 Rett og slett mobbing og trakassering.
VG170505 Hamar-mannen skal være uønsket av et samlet dommerkorps på grunn av det flere mener er mobbing og trakassering av kolleger.
VG170505 En gråtkvalt Reidar Gundersen ( 40 ) velger nå å stå frem med sin historie og det han føler er mobbing og trakassering fra toppdommer Svein-Erik Edvartsen.
VG170505 Avviser at mobbing har vært Edvartsens hensikt ¶
VG170505 - Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid.
VG170505 - Mobbing og trakassering av kolleger over tid ¶
VG170505 Lederen i Norsk Fotballdommerforening gir full støtte til Reidar Gundersen som forteller om det han mener er mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsens side.
VG170505 - Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , i tillegg til flere uheldige episoder.
SA170505 - Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , i tillegg til flere uheldige episoder.
SA170505 - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
SA170505 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sier Gundersen til NRK.
SA170505 - Mobbing og trakassering ¶
FV170505 - Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , i tillegg til flere uheldige episoder.
FV170505 - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
FV170505 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sier Gundersen til NRK.
FV170505 - Mobbing og trakassering ¶
DB170505 Styreleder Hobber Nilsen hevder at saker om mobbing og trakassering vedrørende Edvartsen allerede er blitt tatt opp internt.
DB170505 Styreleder Hobber Nilsen hevder at saker om mobbing og trakassering vedrørende Edvartsen allerede er blitt tatt opp internt.
BT170505 - Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , i tillegg til flere uheldige episoder.
BT170505 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sier Gundersen til NRK.
BT170505 - Mobbing og trakassering ¶
AP170505 En rekke nåværende og tidligere Uber-medarbeidere har beskrevet en arbeidsplass der man ser gjennom fingrene med mobbing og trakassering.
AP170505 - Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing , i tillegg til flere uheldige episoder.
AP170505 - Det som nå har skjedd er at det har kommet påstander og varsling om mobbing og trakassering.
AP170505 - Det er dette saken handler om : Mobbing , trakassering, uthenging, utfrysing, sier Gundersen til NRK.
AP170505 - Mobbing og trakassering ¶
SA170504 Et samlet Stavanger bystyre tar grep om mobbing , varsling, trakassering og etikk.
VG170503 I sitt største og mest åpenhjertige intervju til nå, utbroderte Paris hvordan hun slet med selvfølelsen i oppveksten, om selvmordsforsøk, seksuelt misbruk da hun var 14 - og om mobbing .
VG170503 Stortinget behandler mobbing
VG170503 KrF vil kjempe for at elever som har mistet læring som følge av mobbing , lettere får økonomisk oppreisning.
VG170503 I dag kan man ha rett på erstatning hvis man er utsatt for fysisk vold, men ikke hvis man er utsatt for mobbing , trakassering og krenkelser uten at det er fysisk vold inne i bildet.
VG170503 Fikk millionerstatning etter mobbing i oppveksten ¶
VG170503 Derfor har regjeringen lagt frem et lovforslag som styrker innsatsen mot mobbing , som er til behandling i Stortinget nå.
VG170503 - Mennesker som har fått barndommen eller ungdomstiden ødelagt av mobbing , bør ha rett på erstatning.
VG170503 - Det er gledelig at Høyre og KrF endelig har snudd etter at de for bare ett år siden stemte mot Aps forslag om en oppreisningsordning for elever som har opplevd stor skade som følge av mobbing og trakassering, sier Bjørnø.
VG170503 Mobbing og trakassering kan sette noen spor i livet som aldri går bort.
DA170503 - LHBT-miljøet har kommet langt og vi har mye å være glade for, men det er fremdeles sånn at LHBT-ungdom er de som er mest utsatt for mobbing , og enkelte av godene vi har fått blir satt på spill, sier Rayner.
AP170503 - Jeg fikk overtalt ham til å begynne å arbeide i strategisk stab sammen med meg, sa Stubberud, som mener at Jensen fikk en behandling som grenset til mobbing .
SA170502 « Ina » varslet det hun oppfattet som mobbing av en kollega i det kommunale barnevernet i Stavanger, og fikk en muntlig advarsel fra arbeidsgiveren.
SA170502 | Varslet om mobbing - ble refset av kommuneleder ¶
SA170502 Før hun sluttet i barnevernet varslet " Ina " om mobbing og maktmisbruk.
SA170502 Til venstre : Brevet hvor " Ina " varslet om mobbing , trakassering og maktmisbruk.
AP170502 Forskning viser at ansatte kan være usikre på hvordan de skal hanskes med mobbing og derfor ikke gjør nok.
AP170502 Den nye rammeplanen er klar på at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser.
BT170501 En annen ting er å tillegge politikere onde hensikter, og fremme regelrett hets og mobbing , akkompagnert av monomane insisteringer på at alt ville vært bedre om politikerne hadde blitt erstattet av representanter fra det virkelige « folket ».
AP170501 Overgrep og voldtekter er ofte blitt forstått eller feilaktig registrert som mobbing , trakassering eller som noe som har skjedd med offerets samtykke, viser undersøkelsene til det nyhetsbyrået Associated Press.
AA170501 « I dag får synshemmede barn tilbud om å gå på skole i sitt nærmiljø, men historiene om mobbing og manglende inkludering er likevel mange » skriver Arnt Holte.
AA170501 Skal man få bukt med mobbing må man se synshemmede i et nytt lys.
AA170501 Skal man få bukt med mobbing må man se synshemmede i et nytt lys » skriver Arnt Holte i dette debattinnlegget.
AA170501 I en undersøkelse utført på vegne av Norges Blindeforbund svarer 65 prosent av synshemmede barn og unge at de opplever mobbing i skolen.
AA170501 I dag får synshemmede barn tilbud om å gå på skole i sitt nærmiljø, men historiene om mobbing og manglende inkludering er likevel mange.
AP170430 | Mangelfullt om mobbing Dan Olweus ¶ Mobbing er bevisste negative handlinger fra en eller flere personer som gjentar seg og som retter seg mot en som har vanskelig for å forsvare seg.
AP170430 | Mangelfullt om mobbing Dan Olweus ¶
AP170430 Til høyre Elin Dragland, styremedlem i Foreningen mobbing i skolen.
AP170430 I midten av februar var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) på Sofienberg skole i Oslo og la frem endringer i regelverket mot mobbing .
AP170430 Generelt kan man spørre seg hva en delvis teknisk diskusjon av mobbing som vitenskapelig begrep har å gjøre på Aftenpostens kronikkside.
AP170430 Det er mange grunner til at en elev kan ha en « opplevelse av ( ikke å ) høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning » - uten at det på noen rimelig måte kan karakteriseres som mobbing fra medelever eller voksne.
AP170430 Dan Olweus har forsket på og arbeidet med mobbing i skolen i 40 år.
AP170430 april presenterer Ingrid Lund og Anne Helgeland ( L & H ) en ny definisjon av mobbing og noen konsekvenser de mener en slik definisjon vil ha.
BT170429 Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse, mobbing , seksualitet, identitet, rus, og det å være et godt menneske.
DB170428 Jacobsen satirisk maktkritikk som mobbing .
BT170427 Men i den selvbiografiske tegneserieromanen « Om någon vrålar i skogen » har hun også skildret alkoholisme, mobbing og seksuelle overgrep.
DB170426 Å vurdere omtale i lys av dette er utfordrende, spesielt i en sak som er så alvorlig og utvikler seg så raskt, og der omtalen gjelder både barn, påstander om mobbing , spiseforstyrrelser og død.
DB170426 Å bringe påstandene om mobbing ut i offentligheten innebar imidlertid en risiko for at barn kunne føle seg uthengt og stemplet som mobbere, og derigjennom oppleve seg skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.
DB170426 Slik utvalget ser det, har Dagbladet videreformidlet påstander om mobbing som fakta.
DB170426 Klager mener Dagbladet omtaler mobbing som om det var en beskrivelse av faktiske forhold, og at avisen ikke har tatt tilstrekkelige hensyn når det gjelder publiseringen av mobbing i tilknytning til jentas død.
DB170426 Klager mener Dagbladet omtaler mobbing som om det var en beskrivelse av faktiske forhold, og at avisen ikke har tatt tilstrekkelige hensyn når det gjelder publiseringen av mobbing i tilknytning til jentas død.
DB170426 Dagbladet mener imidlertid at avisen - i den totale dekningen - har tatt nødvendige presseetiske hensyn og forbehold når det gjelder påstandene om mobbing .
DB170426 Avisen skriver også at den ikke har vinklet, eller på annen måte fokusert på påstander om mobbing , og at de ikke knyttet jentas død direkte til mobbepåstandene.
VG170425 Moren mener datterens spisevegring ble utløst av mobbing på skolen.
VG170425 Det har hun hittil brukt mye tid på i forklaringen, men både politiet og Fylkesmannen har etter lengre tids undersøkelser konkludert med at det ikke er grunnlag for å si at 13-åringen har vært utsatt for langvarig mobbing .
DA170425 Vi er også veldig fornøyd med at våre tre hjertesaker er ivaretatt : Kvalitet i barnehagen for et likeverdig tilbud til alle barn med nok kompetente ansatte, I tillegg er det viktig at arbeidet mot mobbing er tydeliggjort, sier Skinstad-Jansen i FUB.
DA170425 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) varsler økt fokus på språkarbeid og tiltak mot mobbing i norske barnehager.
DA170425 - Ett eksempel er personalets plikt til å gripe inn hvis barn holdes utenfor i leken eller utsettes for mobbing , sier statsråd Røe Isaksen.
AA170425 Hun gjenopptok tråden om påstått mobbing fra første rettsdag, nå fra ungdomsskolen, men klarte ikke å fortsette.
AA170425 Hun gjenopptok tråden om påstått mobbing fra første rettsdag, nå fra ungdomsskolen, men klarte ikke å fortsette.
AA170425 Hun gjenopptok tråden om påstått mobbing fra første rettsdag, nå fra ungdomsskolen, men klarte ikke å fortsette.
VG170424 Tilbake i rettssalen i Gjøvik tinghus fortsatte moren å beskrive det hun oppfattet som en hverdag preget av mye mobbing , og et, i hennes øyne, uinteressert hjelpeapparat.
VG170424 Moren på sin side legger all skyld på mobbing , et skolevesen som har sviktet fra dag én og et « kaldt, kynisk og følelseskaldt helsevesen ». 45-åringen, som påtalemyndigheten mener har forvoldt sin egen datters død, fremstår både skjør og fattet.
VG170424 Men i likhet med aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, var han enig i at denne saken ikke handler om mobbing .
VG170424 Politiet og Fylkesmannen har etter lengre tids undersøkelser konkludert med at det ikke er grunnlag for å si at Angelica har vært utsatt for langvarig mobbing .
VG170424 Moren mener spisevegringen ble utløst av mobbing på skolen.
VG170424 Likevel ble det ikke krysset av på evaluerings- og trivselsskjemaer hvor det ble spurt om mobbing .
SA170424 Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledningsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing , og hvordan den tiltalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.
SA170424 Det er på det rene at det har forekommet hendelser ; divergensen går på om dette ligger innenfor det man må forvente av kontroverser mellom barn eller om det er regelrett mobbing .
SA170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
SA170424 Mobbing ikke viktig for saken ¶
DB170424 I sin granskingsrapport i kjølvannet av dødsfallet konkluderer Fylkesmannen i Oslo og Akershus med at jenta ikke ble utsatt for langvarig mobbing på skolene hun gikk på.
DB170424 45-åringen hevder mobbing var årsak til flyttingen.
DB170424 Under sin forklaring går 45-åringen møysommelig til verks, og gjentar påstandene om at datterens anoreksi skyldtes langvarig og systematisk mobbing på skolen.
DB170424 Rapporten konkluderer med at det ikke fins grunnlag for å si at jenta ble utsatt for langvarig mobbing .
DB170424 Når mobbing gir barna arr for livet, kan vi ikke ¶ akseptere at ansatte er usikre på hva de skal gjøre, slik forskning dessverre har vist at mange er.
DB170424 Men skulle et barn oppleve å bli ekskludert fra lek, er barnehagens nye rammeplan mye klarere enn tidligere : Personalet skal stoppe mobbing og utestengning umiddelbart, og jobbe systematisk med forebygging.
BT170424 Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledingsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing , og hvordan den titalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.
BT170424 Det er på det rene at det har forekommet hendelser, divergensen går på om dette ligger innenfor det man må forvente av kontroverser mellom barn eller om det er regelrett mobbing .
BT170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppstod og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffutmålingen.
BT170424 Mobbing ikke viktig for saken ¶
AP170424 Som eksempel viser han til at det blir tydeligere at de ansatte har plikt til å forebygge og stoppe utestenging og mobbing .
AP170424 - Det skal være nulltoleranse for mobbing .
AP170424 Statsadvokaten beskrev videre i sitt innledningsforedrag livet til Angelica, hvordan hun av moren ble flyttet fra flere skoler, angivelig på grunn av mobbing , og hvordan den tiltalte moren og datteren hadde omfattende kontakt med behandlingsapparatet etter at det ble konstatert spiseforstyrrelse i mars 2012.
AP170424 Det er på det rene at det har forekommet hendelser ; divergensen går på om dette ligger innenfor det man må forvente av kontroverser mellom barn eller om det er regelrett mobbing .
AP170424 Aktor mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AP170424 Mobbing ikke viktig for saken ¶
AP170424 Moren mener spisevegringen ble utløst av mobbing på skolen.
AP170424 Hun sa at både hun og Angelica var usikre på om de skulle kalle det mobbing til å begynne med.
AP170424 Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener at mobbing ikke spiller noen stor rolle for tingretten, annet enn at det kan ha betydning for hvorfor spiseforstyrrelsen oppsto og utviklet seg, og at det kan ha betydning for straffeutmålingen.
AP170424 Da hadde hun mareritt og ropte om mobbing i søvne, jeg vil ikke på skolen, forklarte Heggelund.
AP170424 Aktor : Mobbing ikke viktig for saken ¶
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing .
AA170424 Hun bemerket at datteren følte at hun aldri ble tatt på alvor, og at hun måtte si noe om mobbing .
AA170424 Dymbe sa at det er på det rene at det har forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing .
AA170424 Som eksempel viser han til at det blir tydeligere at de ansatte har plikt til å forebygge og stoppe utestenging og mobbing .
AA170424 - Det skal være nulltoleranse for mobbing .
AA170424 Dymbe sa det er på det rene at det er forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing .
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd det som verre enn det hun beskrev som mobbing .
AA170424 Hun bemerket at datteren følte at hun aldri ble tatt på alvor, og at hun måtte si noe om mobbing .
AA170424 Dymbe sa det er på det rene at det er forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing .
AA170424 Tiltalte ga en detaljert beskrivelse av møtet med helsevesenet og refererte til at datteren hadde opplevd dette som verre enn det hun beskrev som mobbing .
AA170424 Hun bemerket at datteren følte at hun aldri ble tatt på alvor, og at hun måtte si noe om mobbing .
AA170424 Dymbe sa at det er på det rene at det har forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing .
AA170424 Dymbe sa det er på det rene at det er forekommet hendelser, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing .
AP170422 Spørsmålet om 13-åringen var utsatt for mobbing vil også bli belyst gjennom vitneforklaringer, også fra klassekameratenes foreldre.
AP170422 Aftenposten fikk kritikk for at det i en setning ble brukt en konstaterende formulering om at mobbing hadde funnet sted.
FV170420 | Har avdekket mobbing og utestengelse blant studenter ¶
FV170420 Professor Ingrid Lund har tidligere forsket på mobbing i barnehage og skole.
FV170420 En ny studie viser at mobbing og utestengelse er et alvorlig problem for mange studenter.
DA170420 Å vurdere omtale i lys av dette er utfordrende, spesielt i en sak som er så alvorlig og utvikler seg så raskt, og der omtalen gjelder både barn, påstander om mobbing , spiseforstyrrelser og død.
DA170420 Å bringe påstandene om mobbing ut i offentligheten innebar en risiko for at barn kunne føle seg uthengt og stemplet som mobbere, og derigjennom oppleve seg skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.
DA170420 Klager reagerer på at Dagsavisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum må få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
DA170420 I ingressen opplyses det at jenta byttet skole på grunn av mobbing og slet med spiseforstyrrelser.
DA170420 I artiklene ellers siteres TV 2, blant annet på at mobbing førte til spiseforstyrrelser.
DA170420 Dagsavisen mener generelt at mobbing må kunne omtales av mediene, og vil advare mot uttalelser som skaper berøringsfrykt.
DA170420 At Dagsavisen heller ikke tok de nødvendige språklige forbehold i ingressen, og benyttet formuleringer som koblet påstått mobbing til spiseforstyrrelsen, gjør at utvalget mener Dagsavisen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hvilke konsekvenser publiseringene fikk for berørte barn.
BT170420 Mobbing ble slått ned på, og hun var god på å skape trivsel og å få ut det beste av den enkelte.
AP170420 Å vurdere omtale i lys av dette er utfordrende, og spesielt i en sak som er så alvorlig og utvikler seg så raskt, og der omtalen gjelder både barn, påstander om mobbing , spiseforstyrrelser og død.
AP170420 Å bringe påstandene om mobbing ut i offentligheten innebar imidlertid en risiko for at barn kunne føle seg uthengt og stemplet som mobbere, og derigjennom oppleve seg skyldige i at en jevnaldrende utviklet alvorlig sykdom og senere døde.
AP170420 Utvalget merker seg at Aftenposten heller ikke har knyttet påstått mobbing til spiseforstyrrelsen.
AP170420 Likevel mener utvalgets flertall at i en så alvorlig sak, blir formuleringen « Aftenposten erfarer » for konstaterende, og etablerer mobbing som et faktum.
AP170420 Klager reagerer på at avisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum kan få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
DA170419 I sin kjennelse påpeker PFU også at Dagsavisen var for konstaterende i å fastslå sammenheng mellom mobbing og spiseforstyrrelser flere steder i teksten.
DA170419 I PFU-klagene påpekte Øy at påstander om mobbing ble gjentatt som fakta i de innklagde mediene.
DA170419 Flere medier er kritisert for å gått for langt i å gjengi påstander om mobbing , og dermed skapt store belastninger for barn som gikk på skolen sammen med den avdøde jenta.
VG170418 Vennskapet gir oss begge et liv uten mobbing og trakassering, sier Goli til ukebladet.
VG170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
VG170418 - Jeg synes VG her bekrefter vårt poeng om at det er mulig å omtale påstandene om mobbing, uten å belaste barna som blir beskyldt for mobbing .
VG170418 - Jeg synes VG her bekrefter vårt poeng om at det er mulig å omtale påstandene om mobbing , uten å belaste barna som blir beskyldt for mobbing.
SA170418 Kan det være at jungelvandringen i sosiale mediers stress, press, vurderinger, utestenging, mobbing og latterlig og misforstått perfeksjon er det egentlige problemet ?
SA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
SA170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
SA170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen " skal ha ", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
DN170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
DN170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen " skal ha ", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
DB170418 Utvalget mener avisa skal ha ros for å publisere en sak som tar tak i hvordan andre medier har dekket saken, og balansere saken for å fortelle historien om den som ble beskyldt for mobbing .
DB170418 Utvalget mener TV 2 videreformidlet påstander om mobbing som fakta, og knyttet det opp mot spiseforstyrrelsen som ledet til dødsfallet.
DB170418 Utvalget mener NRK har videreformidlet påstander om mobbing, som fakta, og knyttet mobbing opp til det aktuelle dødsfallet.
DB170418 Utvalget mener NRK har videreformidlet påstander om mobbing , som fakta, og knyttet mobbing opp til det aktuelle dødsfallet.
DB170418 Taraku legger likevel til at utvalget ikke skal gå for langt i å avskrive mobbing i denne saken.
DB170418 Man kunne ha omtalt påstandene om mobbing på en annen måte.
DB170418 Det andre er at det antydes en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet, og det tredje er at man identifiserer skolen og til og med klassen.
DB170418 - Det blir ikke tydeliggjort hvor påstandene om mobbing kommer fra, sier Ekeberg.
DB170418 - Dagbladet skal ha ros for å innrømme at de gikk for langt i å omtale mobbing, og sammenhengen mellom mobbing , anoreksi og død.
DB170418 - Dagbladet skal ha ros for å innrømme at de gikk for langt i å omtale mobbing , og sammenhengen mellom mobbing, anoreksi og død.
DB170418 Vennskapet gir oss begge et liv uten mobbing og trakassering, sier Goli til Se og Hør.
DA170418 For noen er selvmord knyttet til psykisk sykdom, mens for andre kan ulike livskriser som tap av ektefelle/partner, tap av arbeid, tap av sosial status, sviktende selvfølelse, mobbing , høye krav til seg selv, psykisk press og ensomhet, føre til selvmord eller selvmordsforsøk.
DA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
DA170418 Hun mener en formulering som at avisa " har erfart påstander om mobbing " ville vært bedre.
DA170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
DA170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen " skal ha ", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
BT170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
BT170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen « skal ha », som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
AP170418 | TV 2, Dagbladet, Dagsavisen, NRK og NTB gikk for langt i å beskylde barn for mobbing .
AA170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
AA170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen " skal ha ", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
AA170418 Også NRK ble felt for brudd på god presseskikk, og utvalget støtter innstillingen som sier at kanalen knyttet mobbing og dødsfall for tett sammen.
AA170418 For det andre antydes det at det er en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet.
AA170418 Ekeberg var i likhet med flere andre utvalgsmedlemmer opptatt av at både TV 2 og NTB har brukt formuleringen " skal ha ", som forbehold når påstander om mobbing er gjengitt.
DB170417 På grunn av mye mobbing har jeg i snart fem år slitt med depresjon og angst.
DB170415 Ifølge avisen er britisk padlesport rammet av en kultur med kameraderi og mobbing .
DB170415 I et år har det vært en spent og fastlåst situasjon mellom partene - med bitre anklager, mobbing og trusler om utkastelse.
DB170415 Mobbing og trusler ¶
AP170414 Han definerer mobbing på følgende måte : ¶
AP170414 En ny forståelse av mobbing må også omfatte de voksne.
AP170414 Anne Helgeland ¶ Mobbing - i løpet av de siste 50 årene har det vært ulike diskusjoner knyttet til begrepet.
AP170414 « Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til.
DB170413 Det legitimerer å pøse på med hets, brennmerking, bakvaskelser og mobbing mot de som rugger båten - helt til varslerne gir opp, og « konsensus » kan atter gjenopprettes.
DB170413 Dere vil fortsatt ha mer innvandring, mer globalisme, mer grenseløshet, mer islam, mer selvbedrag, mer meningssensur, mer mobbing av islamkritikere, og mer flerkultur.
DB170413 Det er konsekvensen av det jeg gjorde, og jeg tar følgene, men ikke mer mobbing , debatt eller hat.
DB170413 - Når voksne folk driver med anonym mobbing må noen tørre å si fra, sier hun til Dagbladet.
DN170411 Jeg er bekymret for at mobbing får bre om seg på skoler blant barn og ungdom, på internett blant voksne.
SA170410 Spørsmålene kommer fra faren til ett av barna som ble utsatt for langvarig mobbing .
SA170410 Man kan godt snakke om at det er mye mobbing - slik har det jo alltid vært.
SA170410 Det var høsten 2015 at sju ledere i kommunen og daværende ordfører Marthon Skårland ( H ) ble anmeldt til politiet av tre familier med i alt fire barn som var utsatt for mobbing ved skolene i Bjerkreim.
SA170410 - Vi har bestemt oss for å klage fordi vi er uenige i politiets vurdering, sier faren til ett av barna som var utsatt for langvarig mobbing i Bjerkreim.
AP170409 Jeg blir sittende å lure : Hvorfor slutter ikke sketsjen om mobbing før det blir pinlig for oss alle ?
SA170408 Mobbing og trolling et økende problem.
AP170408 Mobbing og trolling et økende problem.
DB170407 Da reduseres diskriminering til en slags individuell mobbing løsrevet fra samfunnsstrukturer, kjønn, seksuell legning, rase og klasse, helt adskilt fra den politiske sfæren.
DA170406 Politiet har gitt Oppegård kommune 60.000 kroner i bot etter flere tilfeller av mobbing .
BT170406 Vi har elever med invalidiserende angstlidelser, med ADHD-, ADD- og Asperger-diagnose, med diagnoser innen spiseforstyrrelser, med bakgrunn fra rus og med depresjoner, ofte som følge av massiv mobbing .
VG170405 Det er en dramaserie med fokus på mobbing og ungdomsrelasjoner mellom øst- og vestkant.
VG170405 Tharaldsen, sier rapporten er viktig fordi barn og unge som utsettes for mobbing kan få problemer senere i livet, og trenger derfor god oppfølging.
VG170405 Røe Isaksen mener man fremdeles må prioritere å forebygge og stoppe mobbing .
VG170405 I rapporten kommer det også frem at mange ikke blir trodd når de melder fra om mobbing .
VG170405 I februar i år lovfestet Regjeringen at det skal være nulltoleranse mot mobbing .
VG170405 Det er lett å glemme at mange bærer med seg arrene fra mobbing resten av livet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
VG170405 Barneombud Anne Lindboe tror arbeidet med å stoppe mobbing har tatt noe av fokuset bort fra oppfølgingen av dem som blir mobbet.
VG170405 - Dette har gått over flere år, og man tenker ikke på at mobbing kan gi senskader.
VG170405 - Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing , og iverksette handling.
VG170405 - Det er riktig at kompetanse om mobbing i skolen er viktig, men det er også viktig å få kunnskap om hvordan man best kan arbeide rundt de som har vært utsatt for mobbing, og iverksette handling.
VG170405 - Det er få i Norge i dag som jobber systematisk med å følge opp de som har vært utsatt for mobbing , sier hun.
DB170405 - Etter flere år med unnskylding og rasjonalisering av Jeffrees oppførsel, deriblant promotering av narkotika, rasisme og mobbing , klarer jeg ikke holde kjeft mer, skrev hun og fortsatte : ¶
VG170403 Avisen skriver at Sparks selv ikke skal ha rapportert hendelsen til Sunderland, men at hennes kolleger i BBC skal ha beskyldt Moyes for mobbing .
VG170403 . Det viktigste er at vi har retningslinjer som beskytter dommerne mot mobbing .
VG170331 Men Asher later ikke som om mobbing ikke har funnets til evig tid.
VG170331 De nye arenaene for mobbing og utestenging - sosiale medier og internettet i sin alminnelighet - får ikke uventet mye av skylden.
VG170331 - Misliker mobbing
SA170331 Figgjo barnehage jobber forebyggende for å avverge mobbing .
SA170331 | Barnehager til kamp mot mobbing
SA170331 Nå vil barnehager skoleres i å forebygge og stoppe mobbing .
SA170331 Internasjonal forskning viser at mobbing kan begynne så tidlig som i treårsalderen.
DA170330 Med ansvar for skole og utdanning i kommunesektorens egen organisasjon KS, er han opptatt av at skoleeiere og skoleansatte rundt omkring i hele landet skal ha forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med å bekjempe mobbing i skolen.
DA170330 - Vi flytter fokus over til hva som faktisk gjøres for å stoppe mobbing i praksis.
DA170330 - Vi er nødt til å ta på alvor de alvorlige bekymringene som nå fremmes fra elever og foreldre som har opplevd mobbing på kroppen.
VG170329 Vi er opptatt av at elever i Nittedal skal ha det trygt på skolen og samtidig utøve en nulltoleranse mot vold og mobbing , sier ordføreren.
VG170329 Umulig å innfri : Erna lover barn null mobbing
VG170329 Skoleledere har mulighet til å utvise elever i tre dager som reaksjon på mobbing , vold og regelbrudd.
VG170329 Kommunen har politianmeldt to nye tilfeller av mobbing og vold til politiet etter voldsepisoden på ungdomsskolen i Nittedal.
VG170329 Jeg kjenner til at det er fattet fire enkeltvedtak knyttet til mobbing ved skolen.
VG170329 De to nye anmeldelsene går på mobbing og/eller voldsbruk, ifølge politiet.
VG170329 - Vi har nå gjort det vi sa vi skulle gjøre, nemlig å gå igjennom de tidligere tilfellene av påstått mobbing og vold ved skolen som har vært rapportert.
DA170329 Irma Rustad i « Foreningen mobbing i skolen » og mobbeekspert Gaute Bjørnsen mente begge at det nye lovforslaget er et tilbakeslag, blant annet fordi ulne formuleringer erstatter tydelig ansvarliggjøring.
DA170329 Han reagerer kraftig på påstanden om at elevenes rettssikkerhet og skolenes arbeid mot mobbing svekkes som følge av at regjeringen erstatter dagens krav om enkeltvedtak i mobbesaker, med en aktivitetsplikt i Opplæringsloven : ¶
DA170329 Debatt : Mobbing er foreldrenes ansvar ¶
DA170329 - Vi flytter fokus over til hva som faktisk gjøres for å stoppe mobbing i praksis.
DA170329 - Da vi gjorde dette, var det etter klare råd fra Djupedal-utvalget, som mente dagens enkeltvedtak ikke ga noen reell beskyttelse mot mobbing .
SA170328 Rebecca Sedwick fra Florida var 12 år gammel ta hun tok hoppet i døden etter omfattende, digital mobbing .
SA170328 Fra hele verden hører vi om ungdommers selvmord grunnet digital mobbing .
SA170328 Til høyre statens veileder Torunn Tinnesand som rett etter holdt et rosende innlegg om kommunens innsats mot mobbing . | - Ordføreren har skjønt lite ¶
SA170328 Statens mobbehjelpere roste kommunens innsats mot mobbing i skolen.
SA170328 Regjeringen fremmet mandag nye tiltak mot mobbing .
SA170328 Høsten 2015 ble flere skole- og barnevernledere i Bjerkreim kommune politianmeldt for det som tre foreldrepar mener har vært brudd på opplæringsloven, etter det foreldrene mente var langvarig mobbing av barna deres.
SA170328 Her henviser rådmannen til siste elevundersøkelse, der blant annet mobbing blir vurdert.
SA170328 Aftenbladet har snakket med far til ett av barna som ble utsatt for mobbing i skolen i Bjerkreim.
SA170328 - Vi er inne i et godt spor og jobber videre for å ha fokus på nulltoleranse i forhold til mobbing , sier rådmann Ørjan Daltveit til Aftenbladet.
SA170328 - På generelt grunnlag kan jeg si at skolene har jobbet med systemet sitt for å håndtere saker med antisosial atferd og mobbing .
SA170328 En 15 år gammel gutt og hans foreldre har inngått forlik i retten med Stavanger kommune etter omfattende mobbing gjennom tre år i barneskolen.
SA170328 Ordfører Marthon Skårland ( H ) signerer manifest mot mobbing denne høsten.
SA170328 I Sverige har et nasjonalt ombud jobben med å sørge for at mobbing i skolene blir etterforsket.
DB170328 Ordfører i Nittedal kommune er klar på at kampen mot mobbing og uønskede hendelser må tas utenfor de sosiale mediene.
DB170328 De to nye anmeldelsene går på mobbing og/eller voldsbruk, ifølge politiet.
DB170328 Eller så kan du fortsette å være et ynkelig nettroll som ikke bidrar med noe til samfunnet, annet enn mobbing og utløp for din egen sjalusi.
DA170328 I tillegg til å ha jobbet fem år ved Senter for atferdsforskning i Stavanger, med utvikling og oppfølging av mobbeprogrammer i samarbeid med rek- torer og skoleiere, var han også med i arbeidet med Connect-programmet for forebygging av vold og mobbing i Osloskolen.
DA170328 I praksis risikerer man at barn blir på en skole med mobbing , for å beholde klagerett i en mobbesak.
DA170328 - Ulne formuleringer om nulltoleranse mot mobbing flytter inn i loven, mens ansvarliggjøringen flytter ut, sier Irma Rustad, generalsekretær i « Foreningen mobbing i skolen ».
DA170328 - Ulne formuleringer om nulltoleranse mot mobbing flytter inn i loven, mens ansvarliggjøringen flytter ut, sier Irma Rustad, generalsekretær i « Foreningen mobbing i skolen ».
DA170328 - Dette medfører en større risiko for mobbing , og det er en dårligere rettssikkerhet når man foreslår at enkeltvedtaket tas bort, sier Anders Hegre, generalsekretær i HLF.
DA170328 - Det nye lovforslaget er et stort tilbakeslag for elever og foreldre som opplever mobbing i skolen.
BT170328 Nettopp derfor, fordi at så mange opplever mobbing , trakassering, utfrysing, skam, og vold for å være den er, må vi som kan vise hva vi står for.
VG170327 » Fakta om mobbing på skolen ¶
VG170327 Umulig å innfri : Erna lover barn null mobbing
VG170327 SKADET : 13-åringen er utsatt for både fysisk og psykisk mobbing på skolen.
VG170327 Mandag har alle elevene på skolen fått informasjon om hendelsen, og i storefri har elevene selv tatt initiativ til en demonstrasjon mot mobbing .
VG170327 At sosiale medier brukes til mobbing , gjør at det er vanskeligere for foreldre å bryte inn, mener hun.
VG170327 - Denne eleven har blitt utsatt for vold og mobbing flere ganger helt siden han startet på skolen.
VG170327 Hun mener at det som nå foregår på sosiale medier er mobbing , og at mange av de som jakter navnene på de man antar er de skyldige, er voksne mennesker.
VG170327 Dette fører bare til mer mobbing , men nå er det voksne mot barn, og det er skremmende, sier moren.
DB170327 Etter å ha blitt kalt « Tapermo » av Tommy Høiland, svarte Fagermo med å si at Molde-spissen ikke er den skarpeste kniven i skuffen - hvorpå Odd-treneren ble beskyldt for mobbing av Tor Ole Skullerud.
DB170327 Disse sier imidlertid noe om « det store bildet » og egner seg ikke til å avdekke grove enkeltepisoder, eller enkelte elever som opplever mobbing over tid.
BT170327 KrF vil spesielt fremheve tiltakene som handler om å ivareta unge, ivareta eldre, ivareta flyktninger og å bekjempe mobbing av alle slag mot LHBTI-personer.
VG170323 Under WE Day UK onsdag, snakket hun om mobbing til en stor forsamling unge mennesker.
DB170323 Klagerne mente programmet bidrar til diskriminering, hat og mobbing .
AA170323 Klagene som var kommet inn, handlet om at programmet bidro til stigmatisering, at det var mobbing av somaliere og en fornærmelse.
DB170321 - Jeg er overbevist om at ordet « fjeldaper » er uttrykk for en vennskapelig mobbing som vi har - eller bør ha - i de skandinaviske landene.
DB170321 Det danske begrepet « fjellape » har lenge blitt brukt som vennskapelig mobbing fra fra danskene om nordmenn, og da særlig norske fotballspillere.
DA170321 Han er spesielt kritisk til at resultater fra nasjonale prøver i lesing og regning, elevundersøkelsens måling av mobbing og motivasjon, samt eksamensresultater på 10. trinn, skal avgjøre om kommunen får godkjentstempel eller mangellapp.
DB170320 Kjerstin Owren skal forebygge mobbing i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring.
DA170320 Som et ledd i arbeidet med å få bukt med mobbing i Oslo, søkte Oslo kommune tidligere i år etter kandidater som vil besette en nyopprettet stilling om mobbeombud.
DA170320 - Mobbeombudet vil få flere virkemidler som kan brukes i kampen mot mobbing .
DA170320 - Har du selv opplevd mobbing ?
DA170320 Mange unge uføre og AAP-mottakere sliter med rusproblemer og har hatt en vanskelig oppvekst med vold, overgrep og mobbing .
AA170320 Kjerstin Owren skal forebygge mobbing i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring.
AA170319 Systemet garanterer ikke mot mobbing og trakassering.
SA170318 Jeg har for eksempel opplevd hvordan Odd har snakket om mobbing på en skole.
SA170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing , bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
FV170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing , bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
DB170318 « På denne skolen har vi ikke mobbing » ¶
DB170318 Udir ønsker at skolene skal gjennomgå sine egne resultater i undersøkelsen og følge opp resultater hvor elever rapporterer om mobbing .
DB170318 Trivsel, samt elevdemokrati og medvirkning synker, mens mobbing stiger.
DB170318 Oppvekstsjef og andre involverte trodde Flesberg kommune lå under landsgjennomsnittet for mobbing , men etter en telefon fra Dagbladet og kontakt med Utdanningsdirektoratet ( Udir ) selv, ble de oppmerksomme på hvordan forholdene egentlig var.
DB170318 Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, sier det ofte er slik at skoler sier de tar mobbing på alvor og arrangerer mange møter, men at elevene da ikke får den umiddelbare effekten de trenger.
DB170318 Et godt skolemiljø er avhengig av holdninger og vilje i det voksne personalet til hvordan man vil ha og hva som må legges vekt på for å forhindre mobbing og utestenging av elever.
DB170318 Det er også gjennomført en sosiometrisk undersøkelse blant elevene i henhold til skolens forebyggende plan mot mobbing .
DB170318 Det bør være nummer én ; hvordan arbeider vi på skolen, hva er vår visjon - den kan ikke være annet enn null mobbing .
DB170318 De opplever at kommunene tar mobbing veldig varierende på alvor.
DB170318 De er ikke først og fremst bekymret for kommunene og skolene som sier de har høye mobbetall og tar det på alvor, men er alvorlig bekymret for de som står fram og sier de ikke har mobbing .
DB170318 BEKYMRET : Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, er alvorlig bekymret for de skoler som står fram og sier de ikke har mobbing .
DB170318 - Skolen har så langt ikke klart å avdekke hva som skjuler seg bak tallene i elevundersøkelsen og har derfor bedt om ekstern bistand for å finne ut hvilke elever som blir utsatt for mobbing og hvem som mobber, for deretter å iverksette nødvendige tiltak.
DB170318 - Og så må man se på om det foregår mer krenkelser og mobbing på noen klassetrinn enn andre.
DB170318 - Det vi ser er at vi får henvendelser fra barn og unge som sier at foreldre og dem selv har forsøkt å ta opp mobbing med skolen, men så sier skolen at det ikke er mobbing , sier Olsen.
DB170318 - Det vi ser er at vi får henvendelser fra barn og unge som sier at foreldre og dem selv har forsøkt å ta opp mobbing med skolen, men så sier skolen at det ikke er mobbing, sier Olsen.
DB170318 - Det er uheldig at man konkluderer med at man ligger bedre an enn nasjonalt nivå på mobbing , når du kan gå inn å se at det er flere som sier de blir mobbet flere ganger i uka, sier Petter Haagensen seniorrådgiver i Udir.
DB170318 - « På denne skolen har vi ikke mobbing, så det må dere ikke skrive », da får de ned mobbetallene med å veilede og informere elevene på en sånn måte at det elevene opplever som mobbing kanskje ikke blir registrert.
DB170318 - « På denne skolen har vi ikke mobbing , så det må dere ikke skrive », da får de ned mobbetallene med å veilede og informere elevene på en sånn måte at det elevene opplever som mobbing kanskje ikke blir registrert.
DB170318 Spørsmålet handler om hvorvidt elever opplever mobbing fra andre medelever på skolen.
DB170318 Heller ikke spørsmålet om hvorvidt elevene generelt sett opplever såkalt digital mobbing via nettbrett, mobil eller PC ble publisert.
DB170318 mars ble publisert på direktoratets nettsted, « Skoleporten », var det kun ett av spørsmålene om mobbing som ble publisert.
BT170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing , bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
AP170318 Jeg har for eksempel opplevd hvordan Odd har snakket om mobbing på en skole.
AP170318 - At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing , bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb.
VG170317 Noe som også er gjenstand for vennskapelig mobbing mellom far og sønn.
VG170317 Ifølge Nice-Matin har den pågrepne gutten vært utsatt for mobbing .
DB170317 Jeg har holdt taler på ungdomsskoler der jeg har presisert at mobbing ikke er greit under noen omstendighet, sier Petterson og fortsetter : ¶
AA170317 Kommuner som har skoler som over tid gjør det svakt faglig og samtidig scorer dårlig på skolemiljø og mobbing , vil få en telefon med det kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) kaller " et insisterende tilbud " om nasjonal veiledning.
AA170317 trinn samt tall om mobbing , motivasjon og lærerstøtte fra Elevundersøkelsen.
VG170316 Hun har tidligere fortalt at hun måtte slutte på skolen på grunn av mobbing .
VG170316 - Det var mer verbal mobbing enn fysisk, men det verbale gir faktisk flere arr enn noe annet.
VG170316 Ifølge Nice-Matin har den mistenkte gjerningsmannen vært utsatt for mobbing .
VG170316 Ifølge Nice-Matin har den mistenkte gjerningsmannen vært utsatt for mobbing .
DB170316 Da mediene fikk nyss i at Smith hadde brukt en parykk for å skjule sin identitet da han var på rømmen, og at han egentlig var skallet, ble han utsatt for det han selv omtaler som « omfattende mobbing », ifølge BBC.
SA170314 Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår.
SA170314 | Nye funn om mobbing : - Må tas tak i, sier forskeren ¶
SA170314 Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser.
SA170314 PÅKJENNING : Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.
SA170314 PLAGER : Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.
SA170314 Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing .
SA170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
SA170314 Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til : ¶
SA170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing , har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
SA170314 - De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager.
SA170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
FV170314 Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår.
FV170314 | Nye funn om mobbing : - Må tas tak i, sier forskeren ¶
FV170314 Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser.
FV170314 PÅKJENNING : Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.
FV170314 Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing .
FV170314 FOTO : Roman Bodnarchuk / Shutterstock PLAGER : Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.
FV170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
FV170314 Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til : ¶
FV170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing , har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
FV170314 - De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager.
FV170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
DA170314 Skinstad-Jansen peker også på problemet med mobbing i barnehagene, ved at enkeltbarn blir stengt ute fra leken.
DA170314 En lovfestet rett til et trygt barnehagemiljø vil forplikte ansatte i barnehagene til å forebygge og avdekke mobbing og utestengelse, til å si fra om det og gjøre noe med det, og ikke minst åpner det for klagemuligheter hvis barn opplever noe slikt, påpeker Kløcker.
DA170314 - Mobbing og utestenging er like aktuelt for barn i barnehager som for barn i skolen.
BT170314 Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår.
BT170314 | Nye funn om mobbing : - Må tas tak i, sier forskeren ¶
BT170314 Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser.
BT170314 PÅKJENNING : Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.
BT170314 PLAGER : Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.
BT170314 Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing .
BT170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
BT170314 Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til : ¶
BT170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing , har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
BT170314 - De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager.
BT170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
BT170314 Pass på å le av folk som gråter, spesielt hvis du har en sønn, og bruk hånlighet som virkemiddel når noen snakker om angst, depresjon, mobbing eller lignende.
AP170314 Å oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår.
AP170314 | Nye funn om mobbing : - Må tas tak i, sier forskeren ¶
AP170314 Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser.
AP170314 PÅKJENNING : Mobbing er en enorm belastning for ofrene og fører til en rekke psykiske og fysiske plager, sier fagansvarlig i Unicef, Kristin Oudmayer.
AP170314 PLAGER : Barn som opplever mobbing kan ha større risiko for å få hjertesykdom og diabetes senere i livet, viser forskningen.
AP170314 Kristin Oudmayer er fagansvarlig i Unicef Norge og forfatter bak flere bøker om mobbing .
AP170314 En betydelig andel av unge jeg har vært i kontakt med, angir mobbing som årsak til både selvskading og rus.
AP170314 Det er en enorm belastning å oppleve mobbing og jeg blir derfor ikke overrasket over funnene, sier hun og legger til : ¶
AP170314 - Tidligere forskning viser at barn og unge som er blitt utsatt for mobbing , har økt sannsynlighet for å utvikle angst, depresjoner, ensomhet og psykosomatiske plager som for eksempel hodepine, magesmerter, hudproblemer, søvnproblemer og økt eller nedsatt appetitt.
AP170314 - De siste årene har det heldigvis fått økt oppmerksomhet at mobbing også kan føre til fysiske plager.
AP170314 - Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J.
AA170314 Barna forteller til forskere som spør, at det viktigste for deres trivsel i barnehagedagen er å leke og det å ha venner å leke med ( Rapport : Hele barnet, hele løpet ; Mobbing i barnehagen, 2015 ).
DB170313 ¶ VENNLIG MOBBING : Chelsea har seinere fjernet deler av meldingen som ble lagt ut på klubbens hjemmesider.
DA170313 - Vår bydel har dessverre noen voksesmerter, og det har oppstått en gate- og gjengmentalitet med påfølgende konsekvenser i form av hærverk, mobbing og slåssing mellom alderstrinnene.
SA170309 | Skammelig mobbing fra Løgnaslaget !
SA170309 Ytringsfrihet og kunstnerisk frihet gir ikke fullmakter til en slik personhets, sjikane og mobbing basert på en direkte løgn.
SA170309 Motbydelig mobbing
SA170309 Det er ikke annet enn motbydelig mobbing ingen komikere eller anstendige mennesker verdig.
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid.
BT170309 Vi ser at mobbing og skjellsord som homo dessverre er veldig utstrakt, og vi gir mer økonomiske ressurser til FRI slik at de kan besøke flere skoler og informere om sitt arbeid.
VG170308 I sitt største og mest åpenhjertige intervju til nå, utbroderte Paris hvordan hun slet med selvfølelsen i oppveksten, om selvmordsforsøk, seksuelt misbruk da hun var 14 - og om mobbing .
VG170307 Det har faktisk stått i kontraktene mine i flere år at mobbing , vold, trusler og narkotikamisbruk kan føre til terminering av avtalen, sier Andreas Haukeland til VG.
VG170306 Ungdom forteller om lærere og assistenter som ikke har tro på at de kan lære, og om en skolehverdag preget av utrygghet, mobbing og få venner.
DA170306 Folk som bor utenfor Jæren og Stavanger, vet ikke engang hva « moroen » dreier seg om, og dette er også ren mobbing hvor offeret er Merete, noe han burde vært klar over, med sin bakgrunn som lærer.
DA170306 DEBATT : Løgnaslaget driver med ren mobbing av Merete Hodne, skriver Oddvar Høiland.
DA170306 Rudolf Steinerskolen i Oslo får kritikk for ikke å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing på en forsvarlig måte i en ny tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet.
DA170306 Det blir vanskelig å vite når elever utsettes for mobbing , vold, rasisme og andre hendelser.
DA170306 - Det mest alvorlige er nok mangelen på en felles forståelse av hva som er mobbing og krenkende ord og handlinger.
DA170306 * Lærerne vet ikke alltid når og hvordan de skal undersøke, gripe inn og varsle ledelsen når de mistenker mobbing eller andre krenkelser.
AA170306 Enkelte elever med spesialundervisning forteller i rapporten om mobbing og krenkelser fra lærere og medelever.
AA170306 Enkelte elever med spesialundervisning forteller i rapporten om mobbing og krenkelser fra lærere og medelever.
VG170304 - Jeg vil være en talskvinne for kvinner og barn og bekjempe mobbing .
VG170303 I sitt største og mest åpenhjertige intervju til nå, utbroderte Paris hvordan hun slet med selvfølelsen i oppveksten, om selvmordsforsøk, seksuelt misbruk da hun var 14 - og om mobbing .
VG170303 Han brukte sin taletid til å snakke om skolepolitikk og mobbing , og tok blant annet opp at et av de vanligste skjellsordene i den norske skolen er « jøde », og at et av det andre er « homo ».
DB170302 Offerets familie hevder imidlertid at gjerningen mot sønnen deres var rasistisk motivert, og at gutten hadde blitt utsatt for rasisme og mobbing i månedsvis av lagkamerater og medelever før hendelsen.
DB170302 I tillegg har familien til den utviklingshemmede gutten som ble utsatt for vold, gått til en sivil sak mot de tiltalte i tillegg til skolen og fotballagets trenere for det de mener er utstrakt rasisme, trakassering om mobbing .
VG170301 - Når Trump vender seg til oss i kveld, vil vi bære hvitt som en påminnelse om kraften og viktigheten av kvinners stemmerett, og om at våre stemmer ikke vil bli stilnet av hans mobbing .
AP170301 - Ved å være med andre innsatte kan de få korrigeringer, men her er spørsmålet om de innsatte vil gi de gode korrigeringer, eller om det vil skje ved vold, mobbing og utfrysing.
DB170228 Men vi vil ikke bare reparere, eller drive skadereduksjon og gjenoppbygging av skakkjørte livsløp, vi vil være der før det er for seint, når barnet opplever en skilsmisse, et dødsfall, fattigdom, ensomhet, mobbing eller bare trenger mer tid og tålmodighet for å føle seg trygg på en stor og uoversiktlig skole.
AP170228 Når barneforeldrene går sammen om å danne « Odins foreldre » for å stoppe mobbing , ikke ulikt « Odins soldater », sitter latterkulene løst i salen.
VG170226 Som 18-åring måtte Lovato til behandling for « følelsesmessige og fysiske problemer » etter år med spiseforstyrrelser og mobbing .
VG170226 I fjor ble hun ambassadør for en kampanje mot mobbing .
VG170226 - Demi Lovato ( @ddlovato )25.02.17, 06:13 ¶ 24-åringen har selv har vært aktiv mot mobbing og uthenging.
AP170226 Fanger som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er mer utsatt for mobbing , trakassering og vold fra andre innsatte.
AP170226 Fanger som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er mer utsatt for mobbing , trakassering og vold fra andre innsatte.
AP170226 Hun mener dagens mobbing er verre enn før, og at anonymiteten på sosiale medier gjør ting enda verre.
AP170226 Har du opplevd mobbing på nett ?
AP170226 Det er mobbing Anne Marie Fjeldvang ¶
AP170226 - Sosiale medier skaper paranoia Hun ble mobbet selv, nå jobber hun som lærer og i skolens ressursgruppe mot mobbing .
AP170226 Hun mener dagens mobbing er verre enn før, og at anonymiteten på sosiale medier gjør ting enda verre.
AP170226 Har du opplevd mobbing på nett ?
AP170226 Det er mobbing Anne Marie Fjeldvang ¶
AP170226 - Sosiale medier skaper paranoia Hun ble mobbet selv, nå jobber hun som lærer og i skolens ressursgruppe mot mobbing .
VG170224 Cox siterte også statistikk som sier at 77 prosent av transkjønnede studenter opplever trakassering eller mobbing på skolen, og at 50 prosent forsøker å begå selvmord.
VG170224 Få med deg : Faens kroppspress, mobbing og rasisme ¶
VG170224 Vi mener kampen mot mobbing i skolen må intensiveres og pågå hele tiden, sier Tyvand.
VG170224 Problemet mobbing er på ingen måte løst ved å ansette flere mobbeombud.
VG170224 Noe av det viktigste er ifølge Tyvand at mobbeombudene er en lavterskelinstans som det er lett å kontakte for elever som opplever mobbing .
VG170224 Men dette kan være et godt tiltak lokalt - som et supplement til de andre virkemidlene mot mobbing , sier Asheim.
VG170224 Likevel er det behov for mobbeombud for å bistå barn og unge i konkrete saker, samt forebygge mot- og opplyse om mobbing , sier KrF-politikeren.
VG170224 Dette er helt i tråd med vårt syn og kan være med å forebygge at altfor mange snur seg bort når de ser mobbing , sier Bente Thorsen ( KrF ).
VG170224 De skriver i forslaget at det mangler en instans som kan være en heltidsressurs i kampen mot mobbing .
VG170224 - Når vi igjen fremmer forslaget, skjer det i erkjennelsen av at vi i liten grad lykkes i kampen mot mobbing .
VG170224 - Nå blir det iverksatt flere ting for å styrke arbeidet mot mobbing , blant annet en styrking av fylkesmennene som klageinstans - og tydeligere krav til skole og skoleeier for å gripe inn.
SA170220 Etter rapporter om mobbing og trakassering, hyret Shell inn en advokat for å gjennomføre en granskning høsten 2014.
DB170220 Han blir stemplet som en « roly poly » ( engelske slang for en kort og rund person ), men selv om svigerfaren hans mener det er på grensen til mobbing , synes Shaw bare det er morsomt.
DB170220 Bilder og tekst kan fort bli misbrukt av andre, og kan for eksempel være gjenstand for mobbing .
DB170219 Se og Hør har også skrevet om hans arbeid blant skoleelever for å forebygge mobbing .
SA170217 klasse opplever mobbing ukentlig.
BT170217 Skolene har altså fremdeles betydelige problemer med å fange opp mobbing .
BT170217 Siden Bondevik-regjeringen dro i gang en nasjonal dugnad mot mobbing for 16 år siden, er det produsert fire nasjonale manifester og minst 15 ulike statlige tiltak mot mobbing .
BT170217 Siden Bondevik-regjeringen dro i gang en nasjonal dugnad mot mobbing for 16 år siden, er det produsert fire nasjonale manifester og minst 15 ulike statlige tiltak mot mobbing.
BT170217 NY LOV MOT MOBBING : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens ( H ) forslag til ny mobbelov bør få støtte.
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt.
BT170217 Loven skal bli tydeligere på at barn har rett til et trygt skolemiljø, og at all form for mobbing er uakseptabelt, mener BT.
BT170217 Forskere mener omfanget av mobbing ved norske skoler er redusert betydelig siden 2001.
BT170217 En tydeligere lov er bra, men å bekjempe mobbing handler også om å ta større personlig ansvar.
BT170217 En nullvisjon mot mobbing er symbolsk viktig, men det må ikke skapes en illusjon om at nye regler kan løse alle problemer.
BT170217 Det påhviler først og fremst foreldre, lærere og rektorer et spesielt ansvar å forebygge mobbing , og skaffe seg kunnskap om krenkelser som skal rapporteres.
BT170217 Blant hovedtrekkene var at elevenes rettssikkerhet ble for dårlig oppfulgt, skolene var svake på å fremme nulltoleranse for mobbing, og det systematiske og langsiktige arbeidet mot mobbing er mangelfullt.
BT170217 Blant hovedtrekkene var at elevenes rettssikkerhet ble for dårlig oppfulgt, skolene var svake på å fremme nulltoleranse for mobbing , og det systematiske og langsiktige arbeidet mot mobbing er mangelfullt.
DB170216 VIL FORHINDRE MOBBING : Under en en kampanjetale uttalte Melania Trump at hun blant annet vil jobbe mye med å forhindre mobbing på sosiale medier.
DB170216 VIL FORHINDRE MOBBING : Under en en kampanjetale uttalte Melania Trump at hun blant annet vil jobbe mye med å forhindre mobbing på sosiale medier.
DB170216 I forbindelse med presidentperioden forklarte Melania blant annet at hun nå ønsker å jobbe mot mobbing på sosiale medier.
BT170216 I bakgrunnen Mari Kristine Morberg, mobbeombud i Hordaland, som også deltok på konferansen « Saman mot mobbing ».
BT170216 HISTORIE OM MOBBING : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk høre hvordan Jannicke Nordbø kjempet for å bli trodd på at sønnen ble mobbet.
VG170215 | Lovfester nulltoleranse for mobbing
VG170215 Regjeringen vil styrke barn og foreldres rettigheter gjennom å lovfeste nulltoleranse for mobbing i skolen.
VG170215 Det er fortsatt elever som hver eneste dag opplever mobbing eller andre typer krenkelser.
VG170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
DB170215 Skolen får plikt til å følge med, gripe inn, til å varsle og undersøke all mistanke og kjennskap til mobbing , og plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø.
DB170215 Samtidig inneholder de nye reglene en forsterket aktivitetsplikt for skolene - hvor alle som arbeider på skolen forpliktes til å følge med, varsle, og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
DB170215 Regelverket skal bli et mer effektivt virkemiddel mot mobbing og et dårlig skolemiljø, sa statsministeren da de nye reglene ble presentert.
DB170215 Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelptilbud, i tillegg til på skolen.
DB170215 Han var samtidig tydelig på at man ikke kan vedta seg bort fra mobbing - og at reglene bare var en av tre deler i regjeringens antimobbearbeid.
DB170215 Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
DB170215 De nye reglene krever også at en skole som setter inn tiltak for å forhindre mobbing , også skal lage en plan over hvordan tiltakene skal gjennomføres.
DB170215 Barneombudet reagerte blant annet på at regjeringen la opp til at barnets subjektive opplevelser av mobbing ble mindre verdt, til fordel for lærernes oppfatning av saken.
DB170215 - Det ene er en helt tydelig nulltoleranse mot mobbing , og at dette nå er lagt inn i lovverket.
DA170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier Tellevik Dahl.
DA170215 Oslo kommune innfører nye tiltak mot mobbing i Osloskolen fra i dag.
DA170215 ILLUSTRASJONSFOTO : ¶ Mobbing er fortsatt et stort problem, som rammer mange barn og unge.
DA170215 Fra og med i dag må skolene i Oslo aktivt undersøke om mobbing forekommer - ikke bare agere ved mistanke.
DA170215 Fra og med i dag får Osloskolene en helt ny handlingsplan mot mobbing .
DA170215 Debatt : Mobbing skal ikke overses ¶
DA170215 Debatt : Mobbing er foreldrenes ansvar ¶
DA170215 - Målet er null mobbing i barnehagen og skolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ) til Dagsavisen.
DA170215 - Mobbeombudet vil få flere virkemidler som kan brukes i kampen mot mobbing .
DA170215 - Alle skoler har ferdig en handlingsplan mot mobbing, med klare rutiner for hvordan de skal bekjempe mobbing .
DA170215 - Alle skoler har ferdig en handlingsplan mot mobbing , med klare rutiner for hvordan de skal bekjempe mobbing.
BT170215 Temaet mobbing anses som så viktig at statsminister Erna Solberg ( H ) selv var med for å presentere forslaget.
BT170215 Nå frykter hun at regjeringens nye satsing mot mobbing i realiteten blir en svekkelse av barn og unges rettigheter.
BT170215 Nulltoleranse mot mobbing skal lovfestes, erklærte hun.
BT170215 Men Foreningen Mobbing i Skolen er bekymret for at enkeltvedtakene forsvinner.
BT170215 Foreningen Mobbing i Skolen mener nettopp dette gjør at Fylkesmannen mister sin uavhengighet.
BT170215 Elin Dragland, styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen, skulle ønsket seg et uavhengig, nasjonalt klageorgan i mobbesaker slik Sverige har.
BT170215 Dette er bukken og havresekken, sier Elin Dragland, styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen.
BT170215 Det betyr at de får en skjerpet plikt til å følge med og gripe inn i mobbing .
AP170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AP170215 Ombudet skal være klar til skolestart ved høsten, men allerede nå kommer en ny handlingsplan mot mobbing .
AP170215 Nå må Oslo-skolene jobbe aktivt, ikke bare vente på mistanke, for å undersøke om det foregår mobbing .
AA170215 | Regjeringen lovfester nulltoleranse for mobbing
AA170215 Regjeringen vil styrke barn og foreldres rettigheter gjennom å lovfeste nulltoleranse for mobbing i skolen.
AA170215 Det er fortsatt elever som hver eneste dag opplever mobbing eller andre typer krenkelser.
AA170215 Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.
AA170215 Skolene må aktivt undersøke om mobbing forekommer, ikke bare agere ved mistanke, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl ( Ap ).
AA170215 Ombudet skal være klar til skolestart ved høsten, men allerede nå kommer en ny handlingsplan mot mobbing .
AA170215 Nå må Oslo-skolene jobbe aktivt, ikke bare vente på mistanke, for å undersøke om det foregår mobbing .
SA170214 Grønvold understreker at ukritisk deling av barnebilder i verste fall føre til misbruk og mobbing .
SA170214 - Det kan også tenkes at bilder som voksne synes er morsomme, kan være egnet til mobbing blant barn.
BT170214 | Ny rapport : Voksne oppdager ikke mobbing på skolen ¶
BT170214 Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen.
BT170214 MOBBETILTAK : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) presenterte i fjor tiltakspakken mot mobbing på Ila skole i Oslo.
BT170214 Vi tror ikke Norge kan nå målet om null mobbing uten flere slike alvorsprater på hjemmebane.
BT170214 Hvorfor kommer bare en fjerdedel av foreldrene når vi inviterer til foredrag om mobbing ?
BT170214 Det er både vårt, skolens og foreldres ansvar å gi barn mot til å gripe inn når de er vitner til mobbing , enten det er på nett eller i skolegården.
BT170214 Den siste måneden har både Høyre og Arbeiderpartiet proklamert sine ambisjoner i kampen mot mobbing .
BT170214 Da kan vi sammen bekjempe mobbing og gjøre både skolen og nettet til et bedre sted å være.
BT170214 Barn som opplever digital mobbing ser ut til å oppleve mer redsel og angst enn ofre for tradisjonell mobbing .
BT170214 Barn som opplever digital mobbing ser ut til å oppleve mer redsel og angst enn ofre for tradisjonell mobbing.
BT170214 | Mobbing gjelder visst ikke mitt barn ¶
AP170214 Grønvold understreker at ukritisk deling av barnebilder i verste fall føre til misbruk og mobbing .
AP170214 - Det kan også tenkes at bilder som voksne synes er morsomme, kan være egnet til mobbing blant barn.
DB170212 Selv har Melania Trump valgt å fokusere på bekjempelse av mobbing og bøllete oppførsel på sosiale medier.
DB170210 Det kan være en avgjørende kilde til informasjon om mobbing , trakassering, diskriminering, maktmisbruk, underslag, korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold.
DB170209 Nygård-Hansen forteller også at det er et økende problem for unge at de blir utsatt for digital uthenging og mobbing .
DA170209 Når det gjelder mobbing , er det nesten ikke til å tro at kommunen ikke har oversikt over alle skolene i kommunen.
DA170209 Dette holder rett og slett ikke i 2017, der mobbing i skolen er et svært viktig og stadig mer aktuelt spørsmål.
DA170209 Det holder ikke å gå ut ifra at noe blir gjort når det gjelder noe så viktig som mobbing .
DA170209 Arbeiderpartiets Mossige har nå bedt rådmannen vurdere å ta initiativ til å framskaffe informasjon om mobbing og trivsel fra private skoler etablert i Stavanger, selv om kommunen ikke har tilsynsmyndighet over de private skolene i Stavanger.
DA170209 - Per i dag har kommunen altså ingen oversikt over mobbing i private skoler i kommunen.
VG170208 Under America Music Awards i november imiterte hun USAs førstedame Melania Trump, noe flere mente gikk over i mobbing .
VG170207 Artisten skrev også at han ønsket å diskutere mobbing , modernisering av undervisningsplaner og volden i Chicago, ifølge Reuters.
AA170207 Moren mener datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av mobbing ved flere skoler i Bærum.
FV170206 | Fra " mobbeskole " til null mobbing
FV170206 De stortrives på skolen, og er ikke overrasket over at det ikke finnes mobbing her.
DA170206 Det var mye mobbing og trakassering.
AP170206 Vi som ikke bidrar aktivt, men står og ser på mobbing , har makten til å redde offeret, skriver Brynjar Andersen Saus ( 20 ).
AP170206 Si ;D-innlegg : Problemet med kampen mot mobbing er at ansvaret legges på feil sted.
AP170206 Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen om mobbing Leser mobbeofres vitnesbyrd ¶
AA170206 Han fortalte om en barndom og ungdomstid som var preget av mobbing på skolen og senere rusproblemer knyttet til hasj.
DB170205 Den høyrepopulistiske nettavisa Breitbart News har tolket bildet som ren mobbing .
DB170204 Kjetil Rolness legitimerer denne type mobbing .
AA170202 | Tilbake der det startet ¶ Mobbing gjorde at hun som barn ikke ville vedkjenne seg sitt iranske opphav, i dag er Marie Sahba stolt over å stå med et ben i to kulturer.
DB170201 Da Senator Patty Murray stilte et spørsmål angående mobbing av LHBT-elever, svarte DeVos følgende : ¶
DB170201 ( Dagbladet ) : Mobbing og hetsing på sosiale medier er uheldigvis noe barn og unge stadig opplever.
DB170129 Hun har fått profesjonell hjelp for å komme over årene med nådeløs mobbing .
DB170128 I forbindelse med presidentperioden forklarte Melania blant annet at hun nå ønsker å jobbe mot mobbing på sosiale medier.
SA170125 På skolen lærer vi at mobbing ikke er greit, uansett grunn, men samtidig ser vi at det er grupper som lettere blir utsatt for dette.
BT170125 Dette til tross for at flere av skolene har regelmessig mobbing .
BT170125 | Flere elever klager etter mobbing
BT170125 Når det gjelder type mobbing , svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.
BT170125 Norske skoler er lovpålagt å fatte enkeltvedtak når noen melder om mobbing .
BT170125 I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
BT170125 Flere elever rapporterer om mobbing , og i Hordaland klager langt flere på skolenes oppfølging i mobbesaker.
BT170125 Dette til tross for at flere elever fortalte om regelmessig mobbing ved en rekke av skolene.
BT170125 Denne gang er det inkludert egne spørsmål om digital mobbing og voksne som mobber. 6,3 prosent er et samlet tall for elever som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever.
BT170125 De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing .
BT170125 At skolene vet om mobbing , men ikke gjør noe eller ikke gjør nok, går igjen i flere av klagesakene til Fylkesmannen.
BT170125 - Så lenge så mange barn rapporterer at de i større eller mindre grad blir utsatt for krenkelser eller mobbing , er det ikke tvil om at skolene ikke klarer å skape det trygge skolemiljøet barna skal ha.
BT170125 Mobbing skjer på de fleste skoler og i mange klasser.
BT170125 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing .
DB170124 Etter at flere kvinnelige utøvere sto fram med historier som knyttet seg til mobbing , sjåvinisme og stygg ordbruk valgte Sutton å trekke seg fra sin stilling i april, 2016.
AP170124 Voksne oppdager ikke all mobbing som skjer på skolen.
AP170124 Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen.
AP170124 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) presenterte i fjor tiltakspakken mot mobbing på Ila skole i Oslo.
AP170124 I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing , uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AP170124 Hvis en tar utgangspunkt i alle elever i grunnskolen og videregående, viser undersøkelsen at 51.600 elever opplever regelmessig mobbing i norsk skole.
AP170124 Får spørsmål om digital mobbing
AP170124 Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing, der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing .
AP170124 Et av de nye spørsmålene i år handler om digital mobbing , der 1,9 prosent av elevene svarer at de opplever denne typen mobbing.
AP170124 Det vil si at over 27.000 av de 433.000 elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2016, opplever mobbing .
AP170124 Det omfatter elever som både er mobbet av medelever, voksne på skolen eller opplever digital mobbing av medelever.
AP170124 Der svarer også 16 prosent av elevene som har opplevd mobbing at de voksne visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.
AP170124 Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere mobbingen, er tydelige voksenpersoner som aktivt griper inn nå de ser mobbing og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå resultater, mener regjeringen.
AP170124 Den samlede innsatsen mot mobbing i 2017 er på 75 millioner kroner. − Alle barn skal ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen.
AP170124 De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing .
AP170124 Mobbing ¶ 6,3 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever, to til tre ganger i måneden eller oftere. 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. 68,3 prosent av disse sv
AP170124 51 600 opplever mobbing
AP170124 46,1 prosent ble holdt utenfor og baksnakket, mens 23,4 prosent opplevde fysisk mobbing .
AP170124 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd mobbing av voksne på skolen.
AP170124 - Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem.
AP170124 Engasjert seg mot mobbing
DB170122 Det er en enorm forandring fra tidligere, da overvekten blant annet førte til sviktende helse og mobbing .
DB170120 - Dette er en ren mobbing , sier Rune Storsve, som er en av to personer som frivillig hjelper Damian til daglig.
DB170120 Og mens kapittelet om mobbing var fint å ha med i boka, syns jeg kokainhistorien var vanskelig.
DB170120 ( Dagbladet ) : - Det vanskeligste å skrive, var kapittelet om mobbing .
DB170120 Vangsnes mener det er leit dersom kommentarene hans har såret henne, eller om de har blitt oppfattet som mobbing .
DB170120 Mostue mener selv at dette er mobbing , og bare ett av flere hetsende innlegg hun de siste dagene har mottatt.
DB170120 Vil bekjempe mobbing
DB170120 I talen snakket hun om hvordan hun ønsker å jobbe mot mobbing på sosiale medier.
DB170120 Da hun uttalte seg om mobbing dukket spørsmålene om hun egentlig kjenner sin ektemann.
SA170117 Men Rådelius sier at det ikke er snakk om ondsinnet mobbing fra kanalen.
FV170117 Men Rådelius sier at det ikke er snakk om ondsinnet mobbing fra kanalen.
BT170117 Men Rådelius sier at det ikke er snakk om ondsinnet mobbing fra kanalen.
AP170117 Men Rådelius sier at det ikke er snakk om ondsinnet mobbing fra kanalen.
DB170115 « Snarere ønsket jeg å få frem at mobbing er uakseptabelt uansett om det er på TV eller i skolegården, og at man bør alltid si ifra når man føler at nok er nok », skriver hun.
SA170114 Handlinger som blir trukket frem var tyveri, isolering, trusler, tvang, mobbing , seksuelle overgrep, straff og nekting av mat.
DB170109 For å komme seg unna mobbing , og holde sitt eget temperament i sjakk, begynte Cato Ekrene å spille fotball og håndball.
DB170109 Denne filmen er veldig personlig, og skrevet til dem som har tatt livet sitt på grunn av mobbing .
BT170105 Skilsmisse i hjemmet, krangling mellom foreldre, mobbing på skolen og begrenset med venner.
BT170105 Det kan være mobbing , fravær av venner, familietrøbbel og andre vansker.
SA170101 Og det er respekten for ulikhet og verdien av felleskapet som skal forebygge krenkelser og mobbing .
SA170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer, mener psykologen.
FV170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer, mener psykologen.
BT170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer, mener psykologen.
AP170101 Kriser i parforhold, usikkerhet, erfaring med mobbing og mangel på anerkjennelse er andre utløsende faktorer, mener psykologen.
BT161223 « Jeg har hørt at du jobber med mobbing , og mitt barn går ikke på skole i deres kommune, men kan jeg snakke med deg likevel ?
BT161219 Og oppfordrer folk til å lese før de klikker, og helst tar til motmæle når de oppdager grov hets og mobbing .
BT161219 Den er nok et eksempel på hvordan terskelen for debatt stadig flyttes nedover, i en vond sirkel av hets og ondsinnet mobbing .
BT161219 Både for barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner, forskere og alle andre som jobber systematisk mot mobbing , må slike fenomen være ekstra triste.
BT161219 | Aalbus oppgjør med mobbing i sosiale medier - skal verne om sine kommentatorer ¶
BT161219 Jan Erik Aalbu misliker mobbing av TV-profiler, men sier hans ansatte må tåle heftig trøkk i sosiale medier.
SA160913 Trakassering, mobbing og trusleri ¶
AP160913 Trakassering, mobbing og trusler ¶
SA160816 Skolens aktivitetsplikt er oppfylt dersom de konkluderer med at det ikke skjer mobbing .
SA160816 Sett i sammenheng med at man samtidig fjerner dokumentasjonskravet når man fjerner 9.a, tredje ledd, vil det bety at dersom en skole ikke ønsker å kalle problemet mobbing , kan de avvise barnets subjektive opplevelse av at det blir mobbet, og de trenger ikke engang å fatte et vedtak som dokumenterer at de har undersøkt saken, hvilke tiltak som er satt i verk eller hva som
SA160816 Punkt 3 - Opplevd mobbing
SA160816 Men like alvorlig er det at departementet også vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor. | 102 år skiller Magnus Carlsen og mannen på bildet.
SA160816 Men de forslagene som ligger gjemt der, vil medføre at barn som rapporterer om mobbing og trakassering i fremtiden vil stå uten rettssikkerhet mot en skole som velger å definere bort et problem.
SA160816 I henhold til opplæringslovens paragraf 9.a.3 er det i dag slik at « Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som angår det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing , diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
SA160816 Det er alvorlig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) vil fjerne den viktigste bestemmelsen i opplæringsloven, paragraf 9a, tredje ledd, som sikrer elevenes rettssikkerhet dersom de møter en skole som ikke vil ta mobbing på alvor, skriver Marit Stafseth ( innfelt ) i Foreningen Mobbing i Skolen.
VG160804 Edie Mermelstein at hans klient ønsker å vise at hun tar stor avstand fra mobbing på nett, ved å gå til søksmål.
SA160428 Det kan være alt fra seksuelle overgrep til mobbing , men også erfaring med « ikke å bli sett », bekreftet og stimulert av foreldre, lærere og venner.
BT160428 Det kan være alt fra seksuelle overgrep til mobbing , men også erfaring med « ikke å bli sett », bekreftet og stimulert av foreldre, lærere og venner.
SA160418 Vi vil ta opp dette med en forpliktende kompetansebygging, og vi kommer til å ta opp dette med team mot mobbing i alle kommuner.
SA160418 Vi ser at digital mobbing og " tradisjonell " mobbing henger tett sammen, sier statsråden.
SA160418 Vi ser at digital mobbing og " tradisjonell " mobbing henger tett sammen, sier statsråden.
SA160418 Vi heller derfor mot at Barneombudet skal få jobben med å behandle klager der barn og foreldre mener mobbing ikke tas på alvor.
SA160418 Vi burde hatt en konkret plan for kompetansebygging mot mobbing for alle voksne i skolen.
SA160418 Vi burde fått et mye mer konkret mål og konkrete forpliktelser om at alle kommuner skal kobles opp til spesialteam mot mobbing .
SA160418 Trond Giske ( Ap ), leder i kirke-, utdannings - og forskningskomiteen på Stortinget, sier det er bra at Røe Isaksen etter snart tre år kommer med konkrete tiltak mot mobbing .
SA160418 Thorsen mener listen inneholder en mengde konkrete tiltak som vil bekjempe mobbing og sikre at elever vil bli tatt på alvor når de melder fra om mobbing .
SA160418 Thorsen mener listen inneholder en mengde konkrete tiltak som vil bekjempe mobbing og sikre at elever vil bli tatt på alvor når de melder fra om mobbing.
SA160418 Lysbakken mener også satsingen på kompetanseheving i skole og barnehager om mobbing er for beskjeden.
SA160418 Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing . − Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing.
SA160418 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) svinger pisken i kampen mot mobbing .
SA160418 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) legger mandag fram nye tiltak i kampen mot mobbing i skolene og barnehagene.
SA160418 KrF støtter også pålegget om systematisk arbeid mot mobbing , og muligheten til å gi bøter til skoler som ikke følger opp det ansvaret de har i mobbesaker.
SA160418 I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing .
SA160418 I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing , vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.
SA160418 Her følger andre foreslåtte tiltak der blant annet loven skal endres for å understreke nulltoleranse mot mobbing i skolen : ¶
SA160418 Her er kunnskapsministerens store oppgjør mot mobbing i skoler og barnehager.
SA160418 Frp har i mange år tatt til orde for en tydelig ansvarsplassering og sanksjonsmuligheter overfor skoleeier eller skoleledelse som ikke følger opp mobbing .
SA160418 Fornyede kriterier forantimobbeprogrammene i skolen : For å fåstatligstøtte må programmenenå også inkludere områdene digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.i ¶
SA160418 Fornyede kriterier forantimobbeprogrammene i skolen : For å fåstatligstøtte må programmenenå også inkludere områdene digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.i ¶
SA160418 Fornyede kriterier forantimobbeprogrammene i skolen : For å fåstatligstøtte må programmenenå også inkludere områdene digital mobbing , skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.i ¶
SA160418 For det første må man bygge kompetanse og satse veldig på at man lærer seg teknikker og systemer mot mobbing .
SA160418 Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer.
SA160418 Det er i strid med anbefalingene fra Djupedal-utvalget og rådene fra dem som har opplevd grov mobbing , sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar, skriver NTB.
SA160418 Det burde vært et minimum å love like mye til kompetansebygging mot mobbing , sier Ap-nestlederen.
SA160418 Bente Thorsen, Frp-fraksjonsleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, konstaterer at mobbing er en uting som i verste fall har gitt dødelig utfall, og uttaler at mange elever får skader resten av livet som følge mobbing og trakassering i skolen.
SA160418 Bente Thorsen, Frp-fraksjonsleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, konstaterer at mobbing er en uting som i verste fall har gitt dødelig utfall, og uttaler at mange elever får skader resten av livet som følge mobbing og trakassering i skolen.
SA160418 Aktivitetsplikt : Klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det trygt og godt på skolen.
SA160418 - Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing , skriver Thorsen.
SA160418 - Kunnskapsministeren foreslår en rekke gode tiltak for å bekjempe mobbing i skolen og sikre de som utsettes for mobbing bedre hjelp, men det er enda ikke nok.
SA160418 - Kunnskapsministeren foreslår en rekke gode tiltak for å bekjempe mobbing i skolen og sikre de som utsettes for mobbing bedre hjelp, men det er enda ikke nok.
SA160418 - Kampen mot mobbing har foregått i årevis.
SA160418 - Jeg mener det i altfor lang tid kun har vært masse prat og gode intensjoner for å få bukt med mobbing .
SA160418 - Frp har i mange år etterlyst konkrete sanksjonsmuligheter overfor skoler som ikke tar tak i mobbing .
SA160418 - Djupedal-utvalget har gått inn i all forskning som finnes om hvordan man kan stoppe, oppdage, bekjempe og forebygge mobbing .
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
SA160418 - Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing , og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp.
SA160418 Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen.
SA160418 Mobbing , vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.i ¶
SA160418 − Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing .
SA160418 − Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen.
AP160418 Regjeringens nye tiltak mot mobbing
AP160418 Mandag la han frem sin tiltakspakke mot mobbing i skolen.
AP160418 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) presenterte sin tiltakspakke mot mobbing på Ila skole i Oslo.
AP160418 En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing .
AP160418 Blant annet vil han at kommuner skal kunne bøtelegges for dårlig oppfølging av mobbing .
AP160414 Ap har så langt drevet med " mobbing " av Venstres klimaseire, mener Trine Skei Grande, som nå vender seg mot Jonas Gahr Støre i innvandringspolitikken.
AP160414 Anklager Ap og LO for « mobbing » av Venstres klimaseire.
AP160414 - I stedet har de drevet en direkte mobbing mot en grønn avgift.
BT160406 | Stort behov for tiltak mot digital mobbing
BT160406 Ingen av tiltakene er fra Norge, som ellers er et foregangsland i arbeidet mot tradisjonell mobbing .
BT160406 Ingen av dagens få tiltak mot digital mobbing har gitt overbevisende reduksjon av mobbing på nett.
BT160406 Ingen av dagens få tiltak mot digital mobbing har gitt overbevisende reduksjon av mobbing på nett.
BT160406 Fakta : Digital mobbing
BT160406 En rapport om digital mobbing fra Folkehelseinstituttet ( FHI ) viser at det på verdensbasis kun er 17 tiltak mot slik mobbing som er evaluert godt nok til å kunne si noe om effekten.
BT160406 En rapport om digital mobbing fra Folkehelseinstituttet ( FHI ) viser at det på verdensbasis kun er 17 tiltak mot slik mobbing som er evaluert godt nok til å kunne si noe om effekten.
BT160406 Det er laget to kampanjer mot digital mobbing i Norge, men de er ikke evaluert ennå.
BT160406 ( Kilde : « Rapport 2016:3 Digital mobbing » Folkehelseinstituttet ) ¶
AP160405 Han bar daglig menighetens motkulturelle meninger med seg på skolen og tok den belastningen det medførte i form av mobbing og utstøtelse.
SA160329 Ved sykdom, eller i situasjoner der mobbing eller psykiske lidelser er problemet, er det viktig at man kobler inn helsesøster og fastlege, for å hjelpe elevene.
BT160324 Mange foreldre blir fortvilte og maktesløse i møtet med situasjoner hvor barnet ikke vil gå på skolen eller kommer hjem og forteller om mobbing .
SA160321 Restdelen i profesjonsfaget må dekke emne som klasseledelse, mobbing , samarbeid hjem - skole, læringsmiljø, individuell opplæringsplan, spesialundervisning, elever med ulike lærevansker og sosiale vansker.
AP160318 For mange bilister må byrådets herjinger fremstå som den reneste mobbing .
BT160229 ÅR MED MOBBING : Eleah Sophie Fure Nygaard ble mobbet i mange år for å være feminin.
AP160227 Her kan du lese flere av lesernes egne historier om mobbing .
AP160227 Her kan du dele din historie om mobbing, enten du har blitt mobbet, har vært vitne til mobbing eller har mobbet selv.
AP160227 Her kan du dele din historie om mobbing , enten du har blitt mobbet, har vært vitne til mobbing eller har mobbet selv.
AP160227 Han vil kreve at skolene gjør mer når de oppdager mobbing og innføre mobbebøter.
AP160227 Først da en person kom inn i klassen for å snakke om mobbing , forsto hun at hun var en mobber.
AP160223 Nordahl mener også at systematikken når mobbing først avdekkes, er for dårlig på mange norske skoler.
AP160223 Lærerne har på den måten også muligheter til å forebygge eventuell mobbing som skjer i klasserommet.
AP160223 I den ferske rapporten « Hold ut og hold kursen » kommer det frem at det ser ut til å være noe mindre mobbing og ekskludering på skolene nå.
AP160223 Hun er opptatt av at skoler skaper gode og kjente rutiner både for forebyggende arbeid, for å kartlegge og avdekke mobbing og for å håndtere en konkret sak når den dukker opp.
AP160223 - Jeg tror det er en kombinasjon av litt for dårlig forebyggende arbeid og at det ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor når mobbing foregår.
AP160223 - Det er naivt å tro at vi kommer all mobbing til livs, men hvis vi får greie på at det skjer, slipper vi alt vi har, sier rektor Mona Pünther.
AP160223 Mobbing er ekstremt alvorlig for dem som blir rammet av det.
AP160220 Kraftige reaksjoner på nye parkeringsregler i Oslo : - Dette er en slags mobbing av bileiere.
AP160217 Allerede i år, når det blir dyrere å parkere og rundt 120 parkeringsplasser forsvinner i Ullevålsveien ved fare for snø, ropes det om mobbing av bilister.
AP160215 Noen gikk så langt som å kalle det " mobbing " av bileiere.
AP160212 Mannen forklarte under rettssaken i 1997 at han hadde hørt stemmer i hodet som ba ham hevne det han følte hadde vært mobbing og latterliggjøring.
AP160212 Vi vil gjerne høre fra deg her : Del dine erfaringer med mobbing
AP160212 Nye tall fra Medietilsynet viser også at digital mobbing øker blant barn og unge.
AP160212 I en undersøkelse utført av Opinion og Norstat for Telenor, pekte nettopp Snapchat seg ut som den kanalen der flest 11- og 12-åringer - 24 prosent - hadde opplevd mobbing .
AP160212 Flere i gjengen på Hovseter var vitne til digital hets og mobbing på barneskolen.
AP160212 Er du blitt mobbet, vært vitne til mobbing eller mobbet selv ?
AP160212 At barn debuterer tidligere på sosiale medier er en av årsakene til at digital mobbing øker, tror eksperter. 70 prosent av norske jenter på ni år er på Snapchat, som er blant de mest brukte mobbekanalene på nett.
AP160210 Dette er en slags mobbing av bileiere, sier Jankowsky.
AP160131 Si;D-innlegg : Mobbing er et problem som aldri kommer til å forsvinne hvis vi ikke gjør noe med det.
AP160131 Det finnes så mange former for mobbing , og alle formene er like ille.
SA160125 - Er det snakk om alvorlig mobbing og utestenging, så skal vi voksne selvfølgelig ta det på alvor med én gang.
FV160125 - Er det snakk om alvorlig mobbing og utestenging, så skal vi voksne selvfølgelig ta det på alvor med én gang.
AP160125 - Er det snakk om alvorlig mobbing og utestenging, så skal vi voksne selvfølgelig ta det på alvor med én gang.
SA160115 « Historien deles ivrig i sosiale medier, noe som er blitt et mønster når mobbing er tema i offentligheten », skriver hun.
SA160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
SA160115 Trine Eilertsen, som i dag er politisk kommentator i Aftenposten, har skrevetom hvordan hennes fantastiske lærer på ungdomsskolen fikk stanset mobbing av en elev i hennes klasse.
SA160115 På en av naboskolene våre har foreldre dannet nettverket « Foreldre mot mobbing » og de engasjerer seg aktivt i skolensanti-mobbearbeid.
SA160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
SA160115 Jeg håper også at alle skoler klarer å involvere både elever og foreldre i arbeidet mot trakassering, utestenging og mobbing .
SA160115 Hva ville skjedd om lærer Bjørndal gjennomførte sin metode i 2016 ? MOBBING : For fem år siden skrev Trine Eilertsen, dengang sjefredaktør i Bergens Tidende, en kommentar om en egenopplevd hendelse på ungdomsskolen.
SA160115 Har du lyst til å lese mer om mobbing ?
SA160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing , trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
SA160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette, men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
SA160115 Han eret fornuftig menneske som sikkert vil forstå at på skolen må alle stå sammen for å motvirke plaging og mobbing .
SA160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
SA160115 Mobbing er igjen løftet frem i den offentlige debatten, og mange har igjen trukket frem fortellingen om lærer Bjørndal.
FV160115 « Historien deles ivrig i sosiale medier, noe som er blitt et mønster når mobbing er tema i offentligheten », skriver hun.
FV160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
FV160115 Trine Eilertsen, som i dag er politisk kommentator i Aftenposten, har skrevetom hvordan hennes fantastiske lærer på ungdomsskolen fikk stanset mobbing av en elev i hennes klasse.
FV160115 På en av naboskolene våre har foreldre dannet nettverket « Foreldre mot mobbing » og de engasjerer seg aktivt i skolensanti-mobbearbeid.
FV160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
FV160115 Jeg håper også at alle skoler klarer å involvere både elever og foreldre i arbeidet mot trakassering, utestenging og mobbing .
FV160115 Hva ville skjedd om lærer Bjørndal gjennomførte sin metode i 2016 ? MOBBING : For fem år siden skrev Trine Eilertsen, dengang sjefredaktør i Bergens Tidende, en kommentar om en egenopplevd hendelse på ungdomsskolen.
FV160115 Har du lyst til å lese mer om mobbing ?
FV160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing , trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
FV160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette, men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
FV160115 Han eret fornuftig menneske som sikkert vil forstå at på skolen må alle stå sammen for å motvirke plaging og mobbing .
FV160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
FV160115 Mobbing er igjen løftet frem i den offentlige debatten, og mange har igjen trukket frem fortellingen om lærer Bjørndal.
AP160115 « Historien deles ivrig i sosiale medier, noe som er blitt et mønster når mobbing er tema i offentligheten », skriver hun.
AP160115 Vi opplever også i dag at mobbing og trakassering i skolen arter seg langt mer subtilt og skjult enn på lærer Bjørndals tid.
AP160115 Trine Eilertsen, som i dag er politisk kommentator i Aftenposten, har skrevetom hvordan hennes fantastiske lærer på ungdomsskolen fikk stanset mobbing av en elev i hennes klasse.
AP160115 På en av naboskolene våre har foreldre dannet nettverket « Foreldre mot mobbing » og de engasjerer seg aktivt i skolensanti-mobbearbeid.
AP160115 Jeg håper også at våre lovgivere forstår at endrede lover og mulighet til å flytte mobberen til en annen skole har begrenset effekt eller vil være vanskelig å gjennomføre, blant annet fordi det forutsetter at mobbing utføres av en eller noen få elever som kan identifiseres utvetydig.
AP160115 Jeg håper også at alle skoler klarer å involvere både elever og foreldre i arbeidet mot trakassering, utestenging og mobbing .
AP160115 Hva ville skjedd om lærer Bjørndal gjennomførte sin metode i 2016 ? MOBBING : For fem år siden skrev Trine Eilertsen, dengang sjefredaktør i Bergens Tidende, en kommentar om en egenopplevd hendelse på ungdomsskolen.
AP160115 Har du lyst til å lese mer om mobbing ?
AP160115 Han vet også at han skal ha et system på skolen sin som sikrer at alle ansatte melder fra til skolens ledelse dersom de har mistanke om mobbing , trakassering eller at elever på annen måte blir plaget.
AP160115 Han har gitt lærerne beskjed omdette, men systemet er tydeligvis ikke godt nok siden han aldri har hørt lærer Bjørndal si noe om mobbing i klasse 9b.
AP160115 Han eret fornuftig menneske som sikkert vil forstå at på skolen må alle stå sammen for å motvirke plaging og mobbing .
AP160115 Fortellingen er kjent for mange og er et godt eksempel på hvordan lærere kan arbeide mot mobbing i klassen.
AP160115 Mobbing er igjen løftet frem i den offentlige debatten, og mange har igjen trukket frem fortellingen om lærer Bjørndal.
FV160113 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
FV160113 Men det steg til 20 prosent for den gruppen som hadde mobbet andre, og 23 prosent for dem som var utsatt for mobbing .
FV160113 Inngangsbillett : gratis - 400 kroner ¶ ¶ | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
FV160113 I gruppen som ikke hadde opplevd mobbing , var det tolv prosent som hadde brukt psykiatriske tilbud.
FV160113 Her er flere nyttige artikler for småbarnsforeldre : ¶ | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
FV160113 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
FV160113 Egne grupper med medelever som beskytter og støtter barn som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper ¶
FV160113 Digital mobbing forårsaker mest angst ¶
FV160113 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
FV160113 Mobbing kan føre til skolevegring ¶
SA160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
SA160112 Men det steg til 20 prosent for den gruppen som hadde mobbet andre, og 23 prosent for dem som var utsatt for mobbing .
SA160112 I gruppen som ikke hadde opplevd mobbing , var det tolv prosent som hadde brukt psykiatriske tilbud.
SA160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
SA160112 Egne grupper med medelever som beskytter og støtter barn som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopperi ¶
SA160112 Digital mobbing forårsaker mest angsti ¶
SA160112 Da anbefaler vi disse sakene : ¶ | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
SA160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
SA160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
SA160112 Mobbing kan føre til skolevegringi ¶
BT160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
BT160112 Night Shift skal gi deg bedre nattesøvn ¶ 65-tommers 4K-TV med en veldig fristende pris ¶ | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
BT160112 Men det steg til 20 prosent for den gruppen som hadde mobbet andre, og 23 prosent for dem som var utsatt for mobbing .
BT160112 I gruppen som ikke hadde opplevd mobbing , var det tolv prosent som hadde brukt psykiatriske tilbud.
BT160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
BT160112 Egne grupper med medelever som beskytter og støtter barn som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper ¶
BT160112 Digital mobbing forårsaker mest angst ¶
BT160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
BT160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
BT160112 Mobbing kan føre til skolevegring ¶
AP160112 « Barn som jevnlig blir utsatt for mobbing som åtteåringer, som mobber, eller har prøvd begge deler, har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske problemer som krever behandling i løpet av ungdomsårene », skriver hovedforfatter Andre Sourander fra Turku Universitet i Finland i en e-post tilScienceNordic.
AP160112 Men det steg til 20 prosent for den gruppen som hadde mobbet andre, og 23 prosent for dem som var utsatt for mobbing .
AP160112 I gruppen som ikke hadde opplevd mobbing , var det tolv prosent som hadde brukt psykiatriske tilbud.
AP160112 For den gruppen som både var utsatt for mobbing og selv hadde mobbet andre, var risikoen enda høyere - 31 prosent.
AP160112 Egne grupper med medelever som beskytter og støtter barn som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper ¶
AP160112 Digital mobbing forårsaker mest angst ¶
AP160112 Da anbefaler vi disse sakene : ¶ | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
AP160112 | Mobbing dobler risikoen for depresjon ¶
AP160112 Mobbing kan resultere i stress og senere psykiske lidelser som depresjon ; samtidig kan tidlige symptomer på lidelser som autisme utløse selve tilbøyeligheten til å mobbe.
AP160112 Mobbing kan føre til skolevegring ¶
BT160108 Utfrysing, latterliggjøring og fysisk mobbing .
BT160108 Hun har skrevet bøkene Fordi jeg fortjener det ? og Du er viktigere enn du tror, om forebygging av mobbing blant barn.
BT160108 Gjennom jobben som fagansvarlig for prosjektet « Den Ene » i Unicef og som forfatter av flere bøker om mobbing , har hun holdt over 200 foredrag for pedagoger, foreldre, fengselsfugler og folk flest.
FV160105 Det er viktige egenskaper for å klare å se enkeltmennesker rundt seg, og det er et viktig bidrag for å skape et inkluderende samfunn med mindre mobbing og mindre trakassering.
FV160105 De skal beskyttes mot vold, overgrep, krenkelser og mobbing .
AP160105 Det er viktige egenskaper for å klare å se enkeltmennesker rundt seg, og det er et viktig bidrag for å skape et inkluderende samfunn med mindre mobbing og mindre trakassering.
AP160105 De skal beskyttes mot vold, overgrep, krenkelser og mobbing .
AP160104 Oppdatering 20.04.2017 : En tidligere versjon av denne artikkelen er klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, som ga Aftenposten kritikk for at en formulering i teksten gikk for langt i å konstatere at mobbing hadde funnet sted.
AP160104 - Det har vært tett dialog mellom hjem og skole, sier Hammer Krog på spørsmål om jenta kan ha vært utsatt for mobbing .
DA160102 Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.
DA160102> Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.
DA160102> target="avis" href= Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.
DA160102> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Enn så lenge er serien laget i to årganger, pensum i skolen og kommet i flere spesialutgaver om for eksempel mobbing og Ebola.