DB170703 » Owren mener det er riktig av faren å beskytte mobbernes navn for offentligheten.
DB170703 Vil ikke at mobbernes navn nevnes ¶
DB170703 Han understreket at mobbernes navn ikke er nevnt og at han håpet det ville fortsette sånn.
DB170426 Utvalget legger også til grunn av mediene kjente til de påståtte mobbernes alder, og at mediene dermed måtte ta i betraktning at den eller dem påstandene var rettet mot kunne lese og eventuelt forstå at omtalen var rettet mot dem selv.
DA170420 Utvalget legger også til grunn av mediene kjente til de påståtte mobbernes alder, og at mediene dermed måtte ta i betraktning at den eller dem påstandene var rettet mot kunne lese og eventuelt forstå at omtalen var rettet mot dem selv.
AP170420 Utvalget legger også til grunn at mediene kjente til de påståtte mobbernes alder, og at mediene dermed måtte ta i betraktning at den eller dem påstandene var rettet mot, kunne lese og eventuelt forstå at omtalen var rettet mot dem selv.
AP170124 Her er mobbernes historier. 51 600 opplever mobbing ¶