DA171110 * Etter én til to dager settes fire vaginaltabletter misoprostol .
AP170104 Videre tilbød 92,1 prosent av sykehusene hjemmeabort med legemiddelet misoprostol .
AP170104 Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol - som brukes ved medikamentell abort - kan bidra til å redusere mødredødelighet.
AP170104 Etter én til to dager settes fire vaginaltabletter misoprostol .
AP170104 Artikkelen « Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998 - 2013 » er en del av Mette Løkelands doktorgradsarbeid.