DB171214 Men unge og minoriteter har tradisjonelt lavere valgdeltakelse, så det vil kreve stor partiorganisatorisk innsats.
DB171214 - De må evne å mobilisere sine kjernevelgere, som er unge, kvinner og minoriteter .
AA171214 | Registrering og rangering av minoriteter i Norge ¶
AA171214 Navnelister over etniske minoriteter ble laget for bruk av andre myndigheter i perioden for den mest aggressive fornorskingspolitikken.
AA171214 Myndighetenes registrering av adferden til minoriteter er en del av en arkaisk tankegang som tjener til å skape skiller, frykt og hat.
AA171214 I registreringen av etniske minoriteter fra midten av 1800-tallet og frem til i dag har Norge ligget tettere på den tyske forståelsen, men med litt ulike prinsipper.
AA171214 I Norge er det ingen tvil om at myndighetenes registrering av adferden til minoriteter er en del av arkaisk tankegang som tjener til å skape skiller, frykt og hat.
AA171214 Einar Lie har forsket på etnisitet og statistikk her i landet, og har skrevet om fornorskingspolitikken og statistikkene over minoriteter i Norge f.o.m. 1800-tallet.
DB171213 I Alabama ser det ut til at kvinner, minoriteter , og særlig svarte, har mobilisert mot Moore.
DB171212 Handlingen var en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB171212 Derimot framhevet han viktigheten av demokratiets mulige evne til å verne minoriteter , og at det er den eneste statsformen som tillater avsettelsen av udugelige ledere uten blodsutgytelse.
DB171212 I en verden hvor ulike minoriteter kjemper sammen i møte med utfordringer og hvor alle kan være seg selv.
DB171211 GA RÅD : Birgit TV-serien « Ingen grenser » kom med flere råd da hun møtte Jonas Gahr Støre for å snakke om hvordan folk med funksjonshemminger og minoriteter skal inkluderes i samfunnet.
BT171211 I et liberalt samfunn lever religionskritikk og respekt for religiøse minoriteter side om side, og det bør være et mål å styrke begge deler.
BT171211 Historien har vist hvilke grufulle konsekvenser frykt for minoriteter kan få.
AP171211 Vi ønsker alle det beste for landet vårt, og mediene må nyansere retorikken fremfor å sette minoriteter opp mot hverandre.
AP171211 Ingen er tjent med negative holdninger mot minoriteter , og hat mot disse bør være å anse som et likeverdig problem.
DB171208 Drapet på Scott i april 2015 var en av de mest høyprofilerte skytehendelsene som involverte politi og minoriteter det året.
AP171208 Dingstad fremstiller Markens grøde som et bidrag til fornyet nasjonalisme, som « samene og våre nasjonale minoriteter har betalt ».
DB171207 Som minoritet mener jeg det bør være en selvfølge at man er solidarisk med andre minoriteter , det er ingen heltedåd.
AP171207 Hvilket ansvar tar Medie-Norge fremover for å kunne slå alarm når systemsvikt rammer minoriteter i landet vårt ?
VG171206 Stortingsrepresentanten Keshvari kom med påstanden om kriminalitet under et intervju der han snakket om med Helge Lurås, med tittelen « Når minoriteter blir majoritet ».
NL171206 Hvor har du forresten det fra at jeg også har imot andre minoriteter ?
DB171206 Estland har utfordringer knyttet til russisktalende minoriteter .
DA171206 | Vil ha felles front mot muslimhets ¶ 31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa, viser ny rapport om nordmenns holdninger til minoriteter .
DA171206 Sultan og Kohn er begge enige i at det trengs mer kunnskap i befolkningen om disse gruppene for å bekjempe fordommer mot minoriteter , samtidig som det aktivt må jobbes med folks holdninger.
DA171206 Ervin Kohn og Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter mener sterkt negative holdninger mot minoriteter som jøder og muslimer er direkte ødeleggende for demokratiet.
DA171206 | Vil ha felles front mot muslimhets ¶ 31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa, viser ny rapport om nordmenns holdninger til minoriteter .
DA171206 Sultan og Kohn er begge enige i at det trengs mer kunnskap i befolkningen om disse gruppene for å bekjempe fordommer mot minoriteter , samtidig som det aktivt må jobbes med folks holdninger.
DA171206 Ervin Kohn og Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter mener sterkt negative holdninger mot minoriteter som jøder og muslimer er direkte ødeleggende for demokratiet.
AP171206 Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca 1814-1964 » ¶
NL171205 Meningene til Bodil Ridderseth Larsen representerer ikke Høyres syn eller politikk når det gjelder samer og nasjonale minoriteter .
AP171205 Den representerer delvis en oppfølging av HL-senterets befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og andre minoriteter , publisert i 2012.
AP171205 Ny studie har for første gang undersøkt antisemittiske holdninger blant minoriteter .
NL171202 Hjort, som i dag er advokat i firmaet Rekve Pleym & Co i Tromsø og i tillegg leder av Advokatforeningen, har et sterkt og prisverdig engasjement for rettsikkerhet, minoriteter og asylsøkere.
VG171201 Jødene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge.
AP171129 Men nobelprismedaljen har som mange vet sin bakside, og prisen for den fornyede nasjonalismen har blant annet samene og våre nasjonale minoriteter betalt.
SA171128 I denne gruppen er unge minoriteter som ikke er registrerte velgere eller som bryr seg om politikk. ) ¶
SA171128 Formålet med nettverket er å stimulere til nytenking og ny praksis rundt inkludering av minoriteter .
DB171128 Han hadde rett da han sa at et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni i 1997.
AP171128 De seksuelle ofrene har fått stor oppmerksomhet de siste tiårene, på samme måte som kvinner, homofile, handikappede og etniske minoriteter har fått det før.
SA171127 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB171127 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB171127 Krisen for gruppa, som ifølge FN er en av verdens mest forfulgte minoriteter , har hele verdens øyne rettet mot seg denne uka.
DB171125 Likevel er det mange minoriteter i Norge, spesielt kvinner, som ikke får ta del i denne friheten.
DB171123 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
BT171123 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG171121 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AP171121 Vi vil ikke være i stand til å gi ekstra timer til tilpasset opplæring ut over rammen for øremerkede midler til språklige minoriteter og tidlig innsats.
VG171120 Stiftelsen skal arbeide for minoriteter gjennom en varmere og mer inkluderende offentlig samtale men også gjennom åpenhet og kritisk faktabasert informasjon.
VG171120 Slik politisk og økonomisk støtte vil gi selvtillit til alle som jobber med solidaritet og likebehandling av også minoriteter og den moderne likestillingskampen i nyere norsk historie.
DA171120 Bakgrunnen var særlig politiets behandling ¶ av minoriteter .
BT171117 Begge har store kurdiske minoriteter og ønsker å hindre opprettelsen av en uavhengig kurdisk stat i det nordlige Irak.
AA171115 Det var flere minoriteter som ble forsøkt utryddet av nazistene under 2. verdenskrig.
DB171113 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AP171113 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AP171112 Det har vært voldsomme protester mot foredragsholdere som oppfattes som krenkende overfor ulike minoriteter . 3rd-party-bio ¶
VG171111 - Polen er vel det eneste landet det er noe håp igjen for, det er fortsatt ganske rent og ikke ødelagt av minoriteter , slik som Frankrike, Tyskland eller USA, der jeg kommer fra.
DA171111 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG171110 Av disse går 34 til maronittene, 14 til greskortodokse, åtte til katolikker, seks til armenere og to til andre kristne minoriteter .
VG171109 I appellen belyste statsministeren at også andre minoriteter opplever hets og trakassering.
BT171109 Men det er ikke alltid den refleksen er der når det gjelder andre minoriteter , sa han.
BT171109 Hun sier politikerne må ta det største ansvaret for å stanse diskriminering av minoriteter , men at andre også må bidra.
BT171109 Minoriteter sier de føler seg mer utsatt enn før, sa ordfører Marte Mjøs Persen ( Ap ).
DB171108 ( Dagbladet ) : For første gang i amerikansk politikk har flere minoriteter , lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ( LGBT ) vunnet lokale valg.
DA171108 » Arbeidet med menneskerettighetene begynte i 1946 etter de grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig, går det fram av FN-sambandets nettsider.
DB171106 Har de virkelig ikke fått med seg hvilke frihetstrusler som den polske og ungarske regjeringen har iscenesatt, basert på det syn at et simpelt flertall må kunne bestemme hva det vil uten å ta hensyn til minoriteter eller en grunnlovsfestet maktbalanse mellom institusjonene ?
AP171105 Mens andre minoriteter skulle assimileres i det norske samfunnet, ble « sigøynerne » ansett som unorske og umulige å gjøre integrere.
AP171104 Våre islamister fant sine indre fiender i religiøse minoriteter og « liberale eliter ».
AP171104 De indre fiendene ( minoriteter og eliter ) gjør det mulig for populistene å sikre seg på hjemmebane og overta makten her, mens de ytre fiendene lar dem samle støtte, oversikre staten og militarisere samfunnet.
DA171103 - Høyere andel kvinner og minoriteter i filmproduksjoner vil gi mindre trakassering og diskriminering.
DA171103 - Høyere andel kvinner og minoriteter i filmproduksjoner vil gi mindre trakassering og diskriminering.
VG171102 De har også begrenset tilgang til helsevesen, mat og utdanning, og FN ser på dem som en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AA171102 De har også begrenset tilgang til helsevesen, mat og utdanning, og FN ser på dem som en av verdens mest forfulgte minoriteter . ( ©NTB ) ¶
AP171028 Det samme systemet ekskluderer gjerne minoriteter og grupper som kvinner, barn, fanger og gale, sier Foucault.
AP171027 De ser en moralsk konservatisme med brodd mot liberale kvinnerettigheter og seksuelle minoriteter .
DA171026 Mina Skouen i Den norske Helsingforskomité mener at Europarådet ikke reagerer sterkt nok mot menneskerettighetsbrudd, som overgrep mot seksuelle minoriteter i Aserbajdsjan.
DA171025 Ungarns statsminister Viktor Orbán har stått i spissen for motstanden mot flyktninger i EU og beskyldes for å trekke Europa i illiberal retning, med angrep mot rettsvesenet, mediene og minoriteter .
DA171025 De har i tillegg en lang forhistorie med diskriminering av minoriteter , som romfolk, jøder og homofile jøder, påpeker hun.
AP171024 Han mener det ikke nytter å si at unge minoriteter står bak vold, fordi de ikke har hatt de samme mulighetene til å lykkes.
DA171023 Bakgrunnen var særlig politiets brutale behandling av minoriteter .
AP171023 Kan alle minoriteter , urfolk, de som føler seg krenket, og de som liker å føle seg krenket for debattens skyld, samle seg og skrive en bok ?
VG171022 21-åringen ble pågrepet nær Marseille i juni etter at han skrev om planlagte angrep mot minoriteter .
DB171022 21-åringen ble pågrepet nær Marseille i juni etter at han skrev om planlagte angrep mot minoriteter .
AP171022 21-åringen ble pågrepet nær Marseille i juni etter at han skrev om planlagte angrep mot minoriteter .
DB171021 Kampen mot det norske « barnaverrnet » ( det norske navnet brukes, og nærmest spyttes ut ), hører med i en større verdikonflikt der synet på likestilling, seksuelle minoriteter og familiens stilling i samfunnet er viktige ingredienser.
DB171021 Da burde det være betryggende at Opplæringsloven gir elever fra språklige minoriteter rett til særskilt norskopplæring inntil de har « tilstrekkelige norskferdigheter » til å følge vanlig opplæring.
SA171019 « Majoriteten putter munnkurv på og rakker ned på minoriteter når de snakker ut.
SA171019 Norge er tross all velferd og teknologiske framstøt på mange måter veldig naive når det kommer til kompliserte saker som rasehistorie, minoriteter og kulturell appropriasjon, og det er jo egentlig forståelig nok.
SA171019 Majoriteter som har utnyttet minoriteter ( det gjelder nordmenn og samer også ), kan ikke kle seg ut som en karikatur av deres kultur for egen fornøyelse.
SA171019 Majoriteten putter munnkurv på og rakker ned på minoriteter når de snakker ut.
SA171019 De hvite lider mens « bleeding heart liberals » på venstresiden gir innvandrere og minoriteter alt de trenger.
DB171019 Jeg setter et stort spørsmåltegn ved påstanden deres om at minoriteter aldri har hatt det bedre i Norge.
VG171018 Wilshaw legger ikke skjul på at han har vært voldelig, men han hevder at det aldri har vært rettet mot minoriteter .
DB171018 Programmer for språklige eller etniske minoriteter
DB171018 Enli legger til at de kommersielle allmennkringkasterne tidligere har hatt krav på seg om å lage innhold for den samiske befolkningen og etniske minoriteter , men at dette ikke har vært så populært.
DA171018 Det første blir en refomering av rettssystemet i USA, der sjansen for å havne i fengsel er større for minoriteter enn hvite.
DA171018 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AA171018 Wilshaw innrømmer også at han har brukt vold, men hevder at dette bare har skjedd i selvforsvar og at det aldri var rettet mot minoriteter .
VG171017 Han sier han fortsatt er redd det kan bli sammenstøt mellom ulike etniske og religiøse minoriteter , men at det hittil har vært forbausende lett å gjenerobre de omstridte områdene.
VG171017 Særlig hardt gikk det utover religiøse minoriteter som yezidier og kristne.
DB171017 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB171017 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB171017 ( Dagbladet ) : Rohingyanene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB171017 Programmer for språklige eller etniske minoriteter - minst månedlig ¶
DB171016 Det betyr at det vest i landet er betydelige ungarske, rumenske og polske minoriteter .
AP171016 verdenskrig, lovet først stormaktene å opprette staten Kurdistan, men endte opp med å henvise kurderne til å leve som minoriteter i flere ulike land.
DA171015 Vi trenger gjenklang i de minoriteter vi har i Norge, sier den engasjerte politioverbetjenten i PST, Politiets sikkerhetstjeneste.
AP171015 Vi trenger gjenklang i de minoriteter vi har i Norge, sier den engasjerte politioverbetjenten i PST, Politiets sikkerhetstjeneste.
DB171014 Før kampstart gikk Hertha-spillerne ned på kne i solidaritet med NFL-spillerne som har protestert mot det amerikanske politiets behandling av minoriteter .
DA171014 - Dette handler ikke bare om muslimer, minoriteter og innvandrere.
DB171013 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AA171013 Hele byen vår - gamle, unge, minoriteter , kvinner og menn - alle fortjener å være representert i bystyret.
DB171012 Protesten handler først og fremst om behandlingen av minoriteter og politivold i USA, men også ytringsfrihet.
DB171012 I over ett år har NFL-spillere knelet under den amerikanske nasjonalsangen som en protest mot politivold og behandlingen av minoriteter i landet.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner. - 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset.
AA171012 Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter , sier utenriksminister Børge Brende ( H ) til Vårt Land.
DB171011 Og vi skal ikke bruke den til å diskriminere minoriteter , sier Støre under en replikkveksling med statsminister Erna Solberg.
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter , sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
AP171011 - Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter , sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
SA171008 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter . | - Vi vinner ikke kamper når vi har 19 tekniske feil.
SA171008 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB171008 Da Colin Kaepernick ( for øvrig da 49'ers-spiller ) startet protesten for et drøyt år siden, handlet det om politivold og behandlingen av minoriteter i USA.
DB171008 Er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
BT171008 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AP171008 Knelingen er en protest mot det spillerne mener er politiets forskjellsbehandling av minoriteter .
AP171008 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter . | - Katrine viste verdensklasse, ingen tvil om det ¶
DB171007 Det er en stor fare for at pengene ikke vil bli brukt til å støtte initiativer som dagens regjering mener ikke er bra, som likestillingsarbeid, arbeid mot diskriminering av minoriteter og vern av flyktninger og innvandrere, sier Kulik-Bielinska. Én av dem som har kritisert Stefan Batory-Stiftelsen er Konfederacja Inicjatyw Pozarzadowych Rzeczpospolitej ( KIPR ).
DB171005 Norge har gjentatte ganger tatt opp bekymring for situasjonen for seksuelle minoriteter i Russland, både direkte med russiske myndigheter og i det offentlige rom.
AP171005 ACLU har vært svært aktive i å motarbeide mye av president Donald Trumps politikk - spesielt ting som har med innvandring og minoriteter å gjøre.
DA171004 Kurderne har eget språk og historie, men lever som minoriteter i Irak, Tyrkia, Iran og Syria.
DB171002 Da Colin Kaepernick startet protesten for et drøyt år siden, handlet det om politivold og behandlingen av minoriteter i USA.
DB171002 Frigessi mener Listhaug er delskyldig i alt fra høyreekstreme demonstrasjoner til vold mot minoriteter .
DB171002 Minoriteter har heller aldri hatt det bedre enn i dag.
AP171002 I motsetning til Aftenposten-journalist Jonas Brenna liker jeg at Gisle Agledahl i Jævla homo gjør et poeng av at det i 2017 fortsatt oppstår problemer for personer som tilhører seksuelle minoriteter eller har ikke-normative kjønnsidentiteter.
AP171002 I motsetning til Aftenposten-journalist Jonas Brenna liker jeg at Gisle Agledahl i Jævla homo gjør et poeng av at det i 2017 fortsatt oppstår problemer for personer som tilhører seksuelle minoriteter eller har ikke-normative kjønnsidentiteter.
DN171001 Tolker man Trump ut fra hva han har sagt før, og når det gjelder raser og minoriteter så bryr han seg ikke om dem på samme måte, sier Snoen.
DB171001 Under den amerikanske nasjonalsangen gikk Kaepernick ned på kne i en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB171001 MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
VG170929 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170929 Bakgrunnen for det hele er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen for å protestere mot politiets behandling av minoriteter .
DB170929 Er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DA170929 Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter , og nektes statsborgerskap i Myanmar.
VG170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter , sier Listhaug.
DB170928 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170928 Rundt en million mennesker i delstaten Rakhine identifiserer seg som rohingya, men Myanmars myndigheter nekter å anerkjenne dem som en av landets 135 etniske minoriteter .
AP170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter , sier Listhaug.
AA170928 - Det er den nye normen, at europeere innskrenker ytringsfriheten sin for å unngå å fornærme minoriteter , sier Listhaug. ( ©NTB ) ¶
VG170927 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
VG170927 * Rohingyane blir sett sett på som en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170927 Søndag gikk over hundre NFL-spillere ned på kne under nasjonalsangen i protest mot forskjellsbehandling av minoriteter .
DB170927 Startet da Colin Kaepernick knelte under nasjonalsangen gjennom hele 2016-sesongen på grunn av politiets behandling av minoriteter .
DB170927 MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
DB170927 Det gjorde han som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB170927 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170927 Det hele startet i utgangspunktet med en protest mot politiets behandling av minoriteter i landet.
DB170927 Landet diskriminerer religiøse minoriteter og står i spissen for en krigføring i nabolandet Jemen som er klart i strid med krigens folkerett.
DA170927 I slutten av august ble det første møtet i dette forumet avholdt i Oslo, der temaer som dødsstraff og ytringsfrihet, arbeidstakeres rettigheter og religiøse minoriteter skal ha blitt drøftet, ifølge NTB.
VG170926 Kurdistan er eneste trygge sone for minoriteter i Irak, slår Hakari fast.
VG170926 Før folkeavstemningen gikk Nord-Iraks minoriteter sammen om et krav til Kurdistans eventuelle nye grunnlov.
SA170926 Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
SA170926 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
FV170926 Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB170926 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170926 Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB170926 Det startet ved at Colin Kaepernick ( 29 ) gikk ned på kne i en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB170926 Det startet ved at Colin Kaepernick ( 29 ) gikk ned på kne i en protest mot politiets behandling av minoriteter .
BT170926 Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
BT170926 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AP170926 Bakgrunnen er at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick i fjor gikk ned på ett kne under nasjonalsangen som en protest mot politiets behandling av minoriteter .
AP170926 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AA170926 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AA170926 - Ytringene er gjennomgående usaklige, respektløse og harselerende, og bidrar ikke til en opplyst debatt om innvandring eller religiøse minoriteter .
DB170925 Under den amerikanske nasjonalsangen gikk Kaepernick ned på kne i en protest mot politiets behandling av minoriteter .
DB170925 MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
DA170925 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DA170925 Både Tyrkia og Iran, som begge selv har store kurdiske minoriteter , signaliserer at de er villige til å bruke militære midler for å hindre kurderne i nabolandet å opprette en egen, selvstendig stat.
DA170925 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170924 MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
DB170924 Bakgrunnen for knelingen var i utgangspunktet ulikhet i landet og særlig politiets behandling av minoriteter .
AP170924 Siden har flere titalls NFL-spillere og trenere lenket armene sammen og mange har knelt, en gest som begynte i fjor som en protest mot politivold mot svarte og andre minoriteter , vel vitende om at presidenten forakter det.
VG170923 * Rohingyane blir sett sett på som en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170923 ¶ MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
DB170923 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170923 MISFORNØYD : Den amerikanske presidenten Donald Trump er ikke spesielt fornøyd med at flere NFL-spillere, med Colin Kaepernick i spissen, kneler under nasjonalsangen for å markere dårlig behandling av minoriteter .
DB170923 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DA170922 - Jeg mener man får noe autentisk med Martin Schulz : man vet hva han står for : sosial utjevning, for familier, for integrasjon, for minoriteter , for eksempel for homofile.
VG170921 Dessverre forfølges mennesker i mange land i verden ; vi vet kristne er forfulgt i Midtøsten, vi vet flere ulike religiøse minoriteter er forfulgt i Pakistan, og vi ser nå hvordan den muslimske minoriteten blir brutalt forfulgt i Myanmar.
VG170921 Fonn forteller at professoren er nødt til å endre måten han snakker til kvinner og minoriteter på.
NL170921 Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter og bestemmelser i overenskomster med fremmede stater om fisket i grensevassdragene. » § 5.
NL170920 Majoritetsbefolkningen og ikke-samiske minoriteter diskrimineres i forhold til samer.
DA170920 Så den nye situasjonen på FM-båndet kan bli gull både for etniske og religiøse minoriteter av mange slag.
AP170920 Den blåblå regjeringen er stadig dobbeltmoralske når de prater om at økt innvandring truer norske verdier samtidig som de gjør for lite for å redusere ulikhetene mellom minoriteter og etnisk nordmenn.
AA170920 I rapporten kritiseres Egypt både for manglende beskyttelse av ytringsfriheten og av landets minoriteter .
SA170919 De kalles en av verdens mest forfulgte minoriteter , men vi har knapt hørt om dem inntil for tre uker siden.
SA170919 - Det er ikke fordi folket er muslimsk, det finnes andre muslimske minoriteter som er godkjent.
AP170919 Religiøse minoriteter har ofte en hang til å holde fast ved et anstrengt samhold.
DB170918 Når jeg leser rasistisk hets mot andre på nett, oppfatter hvordan ordbruken blir drøyere og drøyere og leser om voldelige hendelser rettet mot minoriteter , føler jeg meg utsatt og utrygg.
DA170918 Det finnes mange mørke krefter, både i Europa, USA og andre steder, som kjemper mot både jøder, muslimer, seksuelle minoriteter og flere andre.
VG170917 * FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
AP170917 Rohingyaene har i mange århundrer vært én av Myanmars mange etniske grupper, men også én av deres få muslimske minoriteter .
VG170916 Ifølge FN er rohingyaene en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170913 Rundt en million mennesker i delstaten Rakhine identifiserer seg som rohingya, men Myanmars myndigheter nekter å erkjenne dem som en av landets 135 etniske minoriteter .
DB170913 Muslimene sier det var Myanmars militære som utførte voldshandlingene, som er en av de dødeligste mot muslimske minoriteter de siste tiårene.
AP170913 Ta vare på minoriteter .
AP170913 Folkehelsen avhenger av hvordan skolen fungerer, av sosiale forskjeller, situasjonen i arbeidslivet, behandlingen av minoriteter , at mennesker snakker sammen med respekt - også om ubehagelige temaer som kreft.
DA170909 Folkeavstemningen skal kun omhandle de kurdiske områdene i Irak, men Tyrkia, Syria og Iran, med sine egne kurdiske minoriteter , frykter smitteeffekten.
DA170909 Folkeavstemningen skal kun omhandle de kurdiske områdene i Irak, men Tyrkia, Syria og Iran, med sine egne kurdiske minoriteter , frykter smitteeffekten.
DB170907 - FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170907 Slike studier tar ofte for seg kulturuttrykkene til forskjellige minoriteter , der den formelle makten er mindre enn hos andre, men der narrativer og kunst kan skape en sterk innflytelse som snor seg utenpå og inn i de tradisjonelle hierarkiene i samfunnet.
DA170907 FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170906 Beveg deg rundt i det norske samfunnet nå, blant minoriteter , de er urolige, sa Gahr Støre.
AP170906 Beveg deg rundt i det norske samfunnet nå, blant minoriteter , de er urolige, sier Støre til Aftenpodden.
AA170906 Folkegruppen har ikke status som en av Myanmars over 100 etniske minoriteter .
VG170905 FN mener på sin side at rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG170905 FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG170905 * FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
NL170905 I sine nasjonale flater legger NRK nå vekt på å løfte frem minoriteter og mangfold i en ung og urban virkelighet, noe også debatten rundt « Faten tar valget » viser.
DA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter .
AA170904 I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, spesifiseres det at de mest sårbare blant annet er krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter .
VG170902 Før jeg ble valgt inn på Stortinget, jobbet jeg også aktivt for å fremme dialog og forståelse mellom religiøse grupper, og mellom minoriteter og majoritetssamfunnet.
AP170902 Fakta : Rohingayene - en av verdens hardest forfulgte minoriteter
AP170902 FN mener rohingyaene er en av verdens hardest forfulgte minoriteter .
AP170902 - Folk vet at Ap aldri vil kompromisse om grunnleggende rettigheter for kvinner eller seksuelle minoriteter .
DB170901 Medielærerens ønske om mindre kritikk er et symptom på det nye krenkelsestyranniet i Norge : De med politisk, økonomisk eller kulturell makt skal få lov til å drive med så mye fordømming av minoriteter og feminister som de vil, men selv skal disse kritikerne spares for kritikk.
DA170830 Hun trekker spesielt fram HL-senterets arbeid med å forske og formidle historien om det jødiske Holocaust under krigen, og om minoriteter i det moderne Norge.
DA170830 - Vi kan ikke si at Oslo er bedre enn andre til å utjevne sosiale forskjeller, for eksempel mellom minoriteter og majoritetsbefolkning.
DB170829 Hvis jeg overser dette ansvaret, ville jeg fortsatt en bekymringsfull tendens innenfor kunstverdenen, der man mørklegger historiene til etniske minoriteter , skriver Skrein.
AP170829 De mener den norske politikeren ikke har noen grunn til å være bekymret for innvandrerbydelen med mer enn 100 forskjellige minoriteter .
AP170829 De mener den norske politikeren ikke har noen grunn til å være bekymret for innvandrerbydelen med mer enn 100 forskjellige minoriteter .
AA170828 Anklager om at kriminalitet begått av minoriteter blir forsøkt skjult, er ikke uten rot i virkeligheten.
VG170827 Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.
VG170827 Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.
NL170827 Når minoriteter får beskjed om at deres morsmål ikke hører fremtiden til, og at deres barn vil være tjent med å forlate sitt eget og lære majoritetens språk, er det klart at verdien av ens eget tale- og skriftspråk synes liten.
NL170827 Forhåpentligvis kan vi som lever i dag, ved å formidle kunnskap og ydmykhet, oppleve at flere minoriteter velger å vise hvem de er og hvor de kommer fra.
DB170827 Han har selv kommet med en rekke utspill om jøder, etniske minoriteter og homofile - utspill han selv har forsvart.
AP170827 Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.
AA170827 Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov.
VG170825 Her var fremstående teologer som Shaykh Muhammad al-Yaqoubi og bin Bayyah tilstede, samt statsoverhoder og representanter for religiøse minoriteter .
VG170825 Minoriteter , kjønn eller hva, vi er glad i det mangfoldet vi har, sier hun.
AA170825 En anonym talsmann for irakiske sikkerhetsmyndigheter sier at de fleste av ofrene var sjiamuslimer eller tilhørte andre religiøse minoriteter .
AA170824 Mange i Myanmar anser rohingyane som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og folkegruppen regnes i henhold til en lov fra 1982 ikke som en av landets mange minoriteter .
AA170824 Mange i Myanmar anser rohingyane som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og folkegruppen regnes i henhold til en lov fra 1982 ikke som en av landets mange minoriteter .
DB170822 Norge bør ta imot langt flere av for eksempel krigsskadde, enslige barn, enslige kvinnelige forsørgere, torturoverlevende og seksuelle minoriteter .
DA170822 Denne uken knelte for første gang en hvit NFL-spiller under nasjonalsangen, i protest mot nasjonen USA, politivold og rasismen som minoriteter opplever og Donald Trump forfekter.
AP170821 Kanskje var Kvarme nettopp en biskop for en by « med mange etniske minoriteter og mye mangfold », skriver Harald Hegstad.
AA170821 Det er også en kjent sak at barn blir rekruttert av militser som er dannet av ulike minoriteter som kjemper for mer selvstyre i Myanmars grenseområder.
VG170820 Samtidig som han er sen i sin fordømmelse av vold begått av hvite nasjonalister og nynazister og kvier seg for å bruke disse begrepene, er han lynraskt ute når han fordømmer vold begått av minoriteter eller migranter.
DB170819 Fortsatt er systemet rigget i disfavør minoriteter , godene skjevfordelt, og lovens lange arm er langt fra fargeblind.
AP170819 Synes ikke omsorgen i barnehagene er god nok ¶ - Minoriteter har både positive og negative erfaringer med barnehage, sier bydelsmor Fozia Saeed.
AP170819 USA har kulturkriger om abort, religion, feminisme og seksuelle minoriteter , men de synes mer klasse- og utdanningsrelatert enn uttrykk for generasjonsspenninger - i alle fall mer enn de var på 60-tallet.
DB170817 I Tyskland, Frankrike og Sverige har det vært flere hundre voldelige angrep mot moskeer, minoriteter og asylmottak de siste årene - uten nevneverdig omtale i norske medier.
DB170817 Den lille oppmerksomheten slik vold får er dessuten av en annen art enn når volden går motsatt vei : Når minoriteter utsettes for vold fra medlemmer av majoritetssamfunnet stilles det som regel ikke spørsmål om hvilket miljø som bidro til å radikalisere gjerningspersonene.
DB170816 - Minoriteter har fått en positiv klang, og de bruker et språk der de beskriver seg selv som en utsatt minoritet, sier Tomas Lundström om alt-right-bevegelsens retorikk.
VG170814 Vårt samfunn er basert på verdier som demokrati, rettsstat, prinsippet om maktfordeling, folkesuverenitet, ytringsfrihet, menneskerettigheter ; heri opptatt ting som likestilling mellom kjønnene, rettigheter for seksuelle minoriteter og barn osv., og ingenting av dette er « utydelig » eller « nøytralt ».
VG170814 Med det vi vet om religiøse sin tendens til å kidnappe vår moral og ta æren for nær sagt alt som er bra med vårt samfunn, er det nok kun et tidsspørsmål før de sikkert også vil hevde at « kristne verdier » har æren for at homofile og andre seksuelle minoriteter til slutt fikk sine fulle rettigheter.
AP170813 Men det er vanlig å inkludere folk fra tyske minoriteter i hele det tidligere Sovjetunionen.
VG170812 Fra reaksjonære islamister som truer verdier som ytringsfrihet og likestilling, og fra nasjonalister med negative holdninger til pluralisme og minoriteter .
DB170812 Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170811 Herbjørnsrud skulle ikke heller ha nevnt Nordfront, rasistiske grupperinger/uttalelser, hatkriminalitet mot fargede minoriteter og/eller muslimer osv.
DB170811 De vil dekke temaene hatefulle ytringer, antisemittisme, rasisme, diskriminering av minoriteter og udemokratiske holdninger.
DB170811 - Selv tilhører jeg flere minoriteter ( muslim med pakistanske røtter og homofil ), ikke den enkleste kombinasjonen, så det rører meg dypt at kongen snakker varmt om alle tre grupper, sa 43-åringen den gang.
DB170810 Vi minoriteter er ikke et kort dere kan trekke opp av hatten og et gissel dere kan bruke hver gang dere tenker det er stemmer å hente på det.
DB170810 Vi minoriteter er ikke en verdi du kan diskutere for eller mot.
DA170810 Europeere er i ferd med å bli minoriteter i egne land, mener de, og vil egenhendig stanse ikke-europeisk islamsk innvandring, mens de snakker om « re-migrasjon ».
DB170809 I et samfunn som er mannsdominert og dominert av gamle maktstrukturer, vil verken kvinner, homofile, eller andre minoriteter får utnyttet sine muligheter, tror Høie.
DB170809 Valgkampen 2017 er blitt innledet med politiske utspill om « norske verdier under angrep » og politisk reklame rettet mot minoriteter .
VG170808 Hun har lite gjennomslag i flere norskmuslimske kretser, hvor hun kritiseres for å angripe muslimer for å sanke stemmer, og hvor det betviles at hun er motivert av omtanke for blasfemidrepte, for religiøst mangfold og toleranse for seksuelle minoriteter .
DB170808 Selskapet har en tendens til å ansette hvite og asiatiske menn framfor kvinner og andre minoriteter .
DB170804 yrkesdeltakelse, diskusjonsrommet i offentligheten, fremtidig verdiskapning og grunnleggende rettigheter for seksuelle minoriteter .
DA170804 Abdülhamids styre var en tid at Det osmanske riket var dominert og truet av europeiske stormakter som støttet minoriteter innad i riket.
AP170804 Kritikere mener loven blir brukt til å forfølge religiøse minoriteter i landet.
DB170803 For andre igjen er det en kilde til irritasjon at ønsket om å hegne om nasjonale symboler og fortellinger oppleves som bakstreversk - ofte av de samme som snakker varmt om behovet for å bevare historien og symbolene til etniske og politiske minoriteter , som urfolk eller subkulturer.
AP170803 De anser også jøder og andre religiøse minoriteter som fiender som truer deres menneskesyn og verdensbilde, sier Diakite.
DB170801 Kurdistan er for øyeblikket et tilfluktssted for kristne, jesidier og andre minoriteter i Irak, i motsetning til de andre områdene i landet som er plaget av sekterisk vold.
DB170801 Clarion Project viser også til at Kurdistan har et rykte for å behandle minoriteter langt bedre enn naboene.
VG170730 De funksjonshemmede, minoriteter , transpersoner, de fattige, kvinner ( med mindre de er relatert til han via blod, og derfor hans kreasjoner ) er behandlet med forakt fordi de ikke ligner Trump, skriver Rowling.
DB170729 Det bør vel med i regnskapet, dersom vi skal vurdere om alt var bedre før og om det kan bli litt vel mye hensyn til minoriteter .
DB170725 Hat mot minoriteter blusser opp over hele Europa, drevet fram av nyfascistiske og sjåvinistiske politiske bevegelser.
VG170724 Populisme er en styringsfilosofi som legitimerer at politisk autoritet er basert på folkets røst, der ivaretagelse av minoriteter og andre demokratiske sikkerhetsnett er fraværende.
NL170724 I Europarådets fjerde og foreløpig siste rapportering på Norges gjennomføring av rammekonvensjonen om vern av nasjonale minoriteter , anbefales det strakstiltak for kvensk språk.
AA170724 Mange innfødte minoriteter i Europa er langt sintere på landet de er født i, enn de som forsøker å komme inn i landet.
VG170721 Derfor er det et fellessamfunnsansvar, både på grasrot- og myndighetsnivå, å bekjempe hat, hets og angrep mot muslimer og alle andre minoriteter .
VG170721 Alle tiltak som beskytter minoriteter mot hat ønskes velkommen.
DB170720 ¶ POLITIKK : Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet, skriver Nesteren Hasani.
DB170720 Som minoriteter er vi helt avhengig av at det foreligger gode muligheter slik at vi blir inkludert i samfunnet.
DB170718 Denne dobbeltmoralen er nok et eksempel på hvordan minoriteter sviktes av feminister.
DB170718 De som derimot unngår å kritisere utfordringer blant minoriteter er feminister.
DB170715 I mange land har disse vurderingene ofte blitt bygget på fordommer hvordan seksuelle minoriteter ser ut eller oppfører seg.
DB170715 FNs Høykommisær for flyktninger har i sine retningslinjer presisert at det ikke er tillat å bygge troverdighetsvurderingen på stereotypier om seksuelle minoriteter .
DB170712 Det kan være minoriteter , folk som er på flukt eller kvinner som kjemper for likestilling.
DB170712 Det appellerer til antifeminister gjennom god gammeldags generalisering av minoriteter .
AP170712 En ekstremt illiberal holdning til seksuelle minoriteter .
DA170710 De har mange minoriteter å holde orden på og tilfredsstille behovene til, og å gradere disse minoritetenes undertrykking og diskriminering avstedkommer de mest bisarre og intolerante krangler.
NL170708 Mange innfødte minoriteter i Europa er langt sintere på landet de er født i, enn de som forsøker å komme inn i landet.
VG170704 Mange innfødte minoriteter i Europa er langt sintere på landet de er født i, enn de som forsøker å komme inn i landet.
NL170704 " Avdeling for samer og minoriteter " ( SAMI ) i KMD har ansvaret for utvikling av statens samepolitikk.
VG170703 MANGFOLD : Flere partier drar trolig ned både kvinneandel og tallene på etniske minoriteter på Stortinget.
VG170703 Les også : Lysbakken : Horne må svare om Fyrlykta-saken ¶ Minoriteter underrepresentert ¶
VG170703 - SV har vært dårligere på minoriteter enn på kvinner.
DN170702 Uten direkte referanse til Trump sa Obama hvor viktig det er å unngå nyhetskilder med et ensidig syn på ting, og han advarte mot å bruke sosiale medier til å krenke minoriteter og behandle folk dårlig.
AA170702 Uten direkte referanse til Trump sa Obama hvor viktig det er å unngå nyhetskilder med et ensidig syn på ting, og han advarte mot å bruke sosiale medier til å krenke minoriteter og behandle folk dårlig.
AP170701 I svaret fra Geir Lippestad påpekes det at så snart flyktningmeldingen er ferdig behandlet, vil han ta kontakt med norske myndigheter for å gjøre dem oppmerksom på byrådets arbeid med tilrettelegging og integrering av flyktninger i utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter .
VG170630 Når seksuelle minoriteter undertrykkes er det et tydelig symptom på samfunn som går i illiberal retning.
VG170630 Mubashir beskriver seg selv som en person med tre minoriteter .
DB170629 Når det om kort tid vil gå opp for norske politikere at de gudstroende er i ferd med å utgjøre et mindretall i landet, unner jeg ikke de kristne å bli behandlet slik minoriteter til nå er blitt behandlet i offentlige fellesinstitusjoner.
DB170629 I de siste dagers debatter om ekstrem sosial kontroll blant minoriteter , er det ironisk å se at de som hevder at problemene ikke eksisterer eller er minimale, er det samme som aktivt utøver sosial kontroll når de angriper meningsytrerne med kommentarer om utseende, troverdighet, kjærlighetsliv, rolle som mor eller religiøse tro.
DB170629 Det virker som om unge kvinner som hever stemmen og utfordrer normer oppfattes som spesielt provoserende, blant både minoriteter og majoritet.
DB170629 Det er helt legitimt å kritisere generaliseringer, være kritisk til omfanget av et problem, årsaksforhold, overdrevet problemfokus på minoriteter og så videre, det beriker debattene og gir mer innsikt.
VG170626 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
AP170625 Vi må unngå å få en underklasse av etniske minoriteter , mener TV-lege Wasim Zahid.
DB170624 Særlig forfulgte og sårbare minoriteter som vannskuterkjørere nå er blitt.
DB170623 Programmer for språklige eller etniske minoriteter - minst månedlig ¶ 9.
AP170621 | Ukritisk fremsetter mediene påstander om strukturelt urettferdig behandling av muslimske minoriteter Nina Hjerpset-Østlie ¶
VG170620 Han mener å kunne dokumentere at Russland har et spesielt fokus på å lage indre motstand og mobilisere russiske og polske minoriteter i Litauen.
DB170620 Han preger ikke bare hip-hop- og mainstreamkulturen, men er også en viktig stemme for minoriteter og vanskeligstilte over hele verden.
DB170617 Europas populister må heller se det i øynene : Folket, i hvis navn populismens fortalere mer roper enn snakker, er ikke annet enn én av flere minoriteter .
VG170616 Vi må tørre å inkludere minoriteter og være imot kulturell og religiøs kontroll.
VG170616 Det er flere grunner til at et forbud mot barnehijab er nødvendig og vil være positivt for minoriteter .
VG170616 Dagens ordning hjelper ikke minoriteter .
AA170616 Men etter at landet for noen år siden begynte prosessen med å søke EU-medlemskap, har myndighetene tatt grep for å bli mer tolerant overfor minoriteter .
VG170615 I den ene delen bor hvite, velstående mennesker, mens det et steinkast unna er ulike etniske minoriteter og flere sosialboliger.
DB170614 Scenario 2 : « Slutten », som innebærer av veksten stopper, at den oligarkiske klassen fortsetter å rane en stat som ikke har råd til å ranes, at internettkontrollen brister, etniske minoriteter gjør opprør, militæret intervenerer og det blir krig.
DA170614 Mens andre nasjoner ble gitt uavhengighet etter den første verdenskrigen, ble landområdene der kurderne levde svelget opp av Irak, Iran, Tyrkia og Syria, som alle i dag har større kurdiske minoriteter .
AA170614 - Forskningen viser at samiske minoriteter som har opplevd trakassering og diskriminering har liten tillit til majoritetsbefolkningen, sier Paulsen, som er veldig stolt over den åpenheten som nå vises.
DB170612 Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sa Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
BT170611 Det er ikke sikkert at USA vil forsvare Latvia dersom Putin skulle få lyst til å utfordre Trump, det er tross alt flere russiske minoriteter i de baltiske landene.
AP170608 Vår kvalitative studie av etniske og religiøse minoriteter viser en annen form for selvsensur : Noen vegrer seg for å delta i den offentlige debatten fordi de ikke ønsker å reduseres til en representant for « sin minoritetsgruppe ».
SA170607 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
DB170607 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
BT170607 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
AP170607 Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter .
NL170601 Det som avgjør er at Norge som stat har utøvd systematisk fornorskning av urfolk og minoriteter som vi fortsatt ser konsekvensene av, som er en del av vår dypkultur.
DB170531 I den nye kampanjen " gåformeg " forteller norske kjendiser historien til nordmenn som fortsatt finner det problematisk å tilhøre seksuelle minoriteter og kjønnsminotoriteter.
AP170531 Frp skiller seg også ut i synet på innvandring som en trussel mot den nasjonale egenarten, selv om både Høyre, Sp og KrF har betydelige minoriteter som mener dette.
AP170531 Det er verdt å merke seg at det i KrF og Venstre bare er marginale minoriteter som vil ha en regjering hvor Frp er med.
DA170530 * Sikre at forfulgte minoriteter får del i utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge.
BT170530 Sårbare minoriteter
AA170530 | Likestillingsombudet : - Norge svikter minoriteter , særlig rom ¶
AA170530 Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.
AA170530 Ombudet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen ( CEDAW ) og FNs konvensjon mot rasediskriminering ( CERD ), mener at Europarådets rapport om nasjonale minoriteter bør være en vekker for norske myndigheter.
AA170530 Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener norske myndigheter må sikre rettighetene til nasjonale minoriteter - også for tilreisende rom.
AA170530 Europarådets rapport om beskyttelse av minoriteter, som ble offentliggjort mandag, viser at Norge ikke gjør nok for å beskytte minoriteter .
AA170530 Europarådets rapport om beskyttelse av minoriteter , som ble offentliggjort mandag, viser at Norge ikke gjør nok for å beskytte minoriteter.
AA170530 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter , er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner. ( ©NTB ) ¶
VG170529 - Jeg har understreket hvor viktig det er for Frankrike å respektere minoriteter , som homofile og lesbiske i Tsjetsjenia og menneskerettsorganisasjoner i Russland.
BT170529 | Europarådet : - Norge må bedre forholdene for minoriteter
BT170529 Norge må gjøre mer for å beskytte minoriteter , særlig tatere og romfolk, mener Europarådet i en ny rapport.
BT170529 Men storsamfunnet preges fortsatt av diskriminerende holdninger, heter det i Europarådets rapport om beskyttelse av minoriteter som offentliggjøres mandag.
BT170529 Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter , er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner.
AP170526 Drapsbølge rammet bloggere, homofile, minoriteter og liberale.
DB170524 » Høy tillit hos majoriteten fordrer at vi behandler minoriteter godt.
DB170524 En lignende advarsel får vi også fra Brochmann II-utvalget, men de advarer mot at vedvarende dårlige kår hos innvandrerbefolkningen vil skape sosial uro hos resten : «.. det er grunn til å tro at en kombinasjon av religion, tradisjon, lav utdanning, lav yrkesdeltakelse og dårlige levekår blant minoriteter samlet kan skape sosiale realiteter som påvirker holdninger i majoriteten ».
NL170523 ILO 169 ) er å sikre at etniske minoriteter også har muligheten til å utøve sine kulturspesifikke næringer.
NL170523 Disse særrettigheter ikke bare krenker og skiller, de ekskluderer faktisk fordi : majoritetsbefolkningen og ikke-samiske minoriteter diskrimineres i forhold til samene, gårdbrukere og fastboende samer diskrimineres i forhold reindriftssamer, fiskere utenfor Sametingets virkemiddelområde diskrimineres i forhold til fiskere i virkemiddelområdet.
NL170523 De har åpne kanaler til " Avdeling for samer og minoriteter " i Kommunal- og moderniserings departementet.
DB170522 I følge Nasir er det manglende likestilling blant minoriteter fordi menn ikke tar ansvaret for husarbeid og barn.
VG170519 Er kristendommens nyvunne politiske popularitet uttrykk for kynisk ekskludering av minoriteter fra det norske, eller en sovende religiøsitet hos flertallet ?
NL170518 Kommisjonen gjorde et omfattende arbeid som munnet ut i en rapport samt i rekke tiltak med formål om å lege forholdet mellom minoriteter og staten.
AP170518 Signalene Frp sender ut, vil garantert føre til at mange minoriteter føler seg uønsket og utstøtt.
VG170517 Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.
NL170515 Hvordan vil Olli innfri løfter om lokaldemokrati, folkestyre og mer-åpenhet samtidig som man vil lovfeste at kommuner, fylker og næringslivet skal ha plikt til å forhandle med Sametinget i lukkede rom om saker som også angår majoritetsbefolk-ningen og ikke-samiske minoriteter ?
NL170515 " Høyre og Fremskrittspartiet har i regjeringsplattformen slått fast at det er et uttalt mål at urfolk og minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfun-nsliv ", skriver Olli.
DB170512 Alt dette betyr ikke at hemmelighold av seksuelle overgrep er et problem som først og fremst angår minoriteter .
AA170511 Ifølge kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD er dette penger som skal brukes på tiltak for religiøse minoriteter .
AA170510 Særlig kvinner og minoriteter er utsatt i fengsel, men også religionsfriheten til innsatte bekymrer ombudet, heter det i en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet ( LDO ), ifølge Vårt Land.
DB170509 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DB170509 Forslaget om å klargjøre og utvide private og offentlige arbeidsgiveres aktivitetsplikt bringer vernet til minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelse opp på samme nivå som vernet mot kjønnsdiskriminering etter likestillingsloven.
DA170509 - Jeg ønsker å se flere minoriteter i LOs ledelse, sa hun og mottok høylydt applaus fra salen.
AP170508 Når seksuelle minoriteter har høyere forekomst av psykisk lidelse, skyldes dette diskriminering og hatkriminalitet.
AA170508 I en tid der flyktninger og minoriteter får sine rettigheter trampet under fot, er Biskop Fjellbu et forbilde for oss alle, fortsetter han.
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 Rapporten mener at kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler.
DB170506 Det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler, og kvinner og minoriteter er særlig utsatt, fastslås det i en fersk rapport.
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶ 110-GRENSEN : Frps veipolitiske talsmann, Tor André Johnsen, merker fortsatt massiv motstand mot den økte fartsgrensen.
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶
DB170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶ ¶
AP170506 Heller ikke Frp kommer unna dilemmaene med religiøse minoriteter .
AA170506 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
AA170506 En fersk rapport viser systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler, og kvinner og minoriteter er særlig utsatt.
DB170505 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170505 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170505 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170505 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
DB170505 | Ny rapport : Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler ¶
BT170505 Minoriteter må rekrutteres til politikk og næringsliv, sier integreringseksperter.
AA170503 | Massiv støtte til Ap blant norske minoriteter
DB170502 - LHBTI-personer ( samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. red. anm. ) er under økende press i Russland generelt, blant som følge av loven som forbyr fremme av utradisjonell seksualitet, skrev Brende i en e-post til Dagbladet i april.
VG170430 Religiøse ledere må aktivt motarbeide hatefulle ytringer og diskriminering av minoriteter .
DA170430 * Sikre at forfulgte minoriteter får del i utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge.
DB170429 Unge som eldre, minoriteter som majoriteten.
DB170428 Men Xinjiang-regionen syder av konflikter omkring etniske minoriteter .
DB170427 Vitenskapelige vurderinger er ofte blitt brukt som grunnlag for å innskrenke rettighetene til så vel majoritetskvinner som seksuelle minoriteter .
DB170427 De ønsker ikke å sidestille deres verdier av likestilling av seksuelle minoriteter , kvinner eller rasegrupper, også gitt forrang i skolevesenet, med troen på at de nevnte minoritetene er mindreverdige og bør undertrykkes.
AA170426 Prosjekter som retter seg mot langtidsledige, ungdom mellom 24 og 29 år, minoriteter og funksjonshemmede vil bli prioritert.
DB170423 - LHBTI-personer ( samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. red. anm. ) er under økende press i Russland generelt, blant som følge av loven som forbyr fremme av utradisjonell seksualitet, skriver Brende i en e-post til Dagbladet.
DA170422 Romfolk er en av Europas forfulgte minoriteter , rumenske mafiosos er noe helt annet, skriver RAs sjefredaktør Bjørn G.
DA170422 Et vesentlig og ofte glemt poeng i tiggerdebatten : Romfolk er en av Europas forfulgte minoriteter , rumenske mafiosos er noe helt annet.
AP170421 Omtrent 10 prosent av midlene skal gå til sivilsamfunnene, blant annet til arbeid med menneskerettigheter, demokratibygging og situasjonen for minoriteter .
AP170421 Nå understrekes enda kraftigere enn før at aktiviteter finansiert gjennom FMO skal baseres på « de felles verdiene respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsstatlige prinsipper og menneskerettigheter, inkludert rettighetene til personer som tilhører minoriteter ».
DB170419 Det brukes ofte mot mennesker som tilhører religiøse minoriteter , sier Kristin Storaker, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, til Dagbladet.
DB170419 april, tok vi opp menneskerettighetssituasjonen, og spesielt situasjonen for religiøse minoriteter som ofte utsettes for blasfemianklager, sier Brende til Dagbladet.
AA170419 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er også påfallende relevante i denne sammenheng, artikkel 27 fastsetter at minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve sin kultur.
AP170417 Bekymret for landets religiøse minoriteter
VG170416 Selv om de liberale kreftene har lang tradisjon, og selv om landet ( på papiret ) har vært et demokrati i 65 år, har regimekritikere, minoriteter og annerledestenkende alltid blitt nedprioritert - ved behov.
DB170413 Han frykter at minoriteter blir mer utsatt som følge av angrepet i Stockholm.
AP170413 Obamas justisdepartement kritiserte og saksøkte politiet flere steder i USA - som i Ferguson og i storbyene Chicago og Baltimore - for å systematisk forskjellsbehandle minoriteter .
AP170413 Obama-administrasjonen mente lovene var diskriminerende siden det i hovedsak er fattige og minoriteter som mangler godkjent ID.
AP170413 Mange liberale aktivister mener at strukturene i samfunnet gjør at minoriteter , spesielt svarte, har det vanskeligere, kommer dårligere ut og blir dårligere behandlet av for eksempel politiet.
DA170412 Utenriksdepartementet opplyser at Norges ambassade i Moskva følger denne saken tett, og sier at Norge støtter opp om aktører som arbeider aktivt for de berørte seksuelle minoriteter i denne saken.
DA170412 - Jeg gjentar at jeg er svært bekymret over rapporter om vilkårlige arrestasjoner, tortur og drap av seksuelle minoriteter i Tsjetsjenia.
VG170411 Staten har lenge oversett, og i noen tilfeller sponset, diskriminering og vold mot Egypts religiøse minoriteter , tross deres falske løfte om likestilling.
DA170411 En begynnelse vil være en tostatsløsning mellom Israel og Palestina, en fred som ivaretar syriske minoriteter , integrering av innvandrere og kanskje mest krevende ; at Putin og Trump opptrer som anstendige politikere.
AP170411 De er ikke minoriteter .
AP170410 Avisen fikk også en pris sammen med ProPublica for avsløringen av hvordan politiet i New York kastet fattige minoriteter ut av boligene sine.
SA170409 Må sikre sterkere beskyttelse av religiøse minoriteter , skriver han på Twitter.
DA170409 Må sikre sterkere beskyttelse av religiøse minoriteter , skriver han på Twitter.
DA170409 Det skal nå være en arvtaker i en republikansk og sekulær tradisjon, som forsvarer kvinner, homofile og jøder, minoriteter som blir « destabilisert » av innvandring.
DA170409 Det skal nå være en arvtaker i en republikansk og sekulær tradisjon, som forsvarer kvinner, homofile og jøder, minoriteter som blir « destabilisert » av innvandring.
AA170409 Må sikre sterkere beskyttelse av religiøse minoriteter , skriver han på Twitter.
DB170405 Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling, som for eksempel etniske minoriteter , homofile, lesbiske, transpersoner og personer med funksjonsnedsettelser.
SA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter , forklarer Horne til avisen.
DB170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter , forklarer barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til Dagbladet.
DA170404 De vil også garantert bli provosert, sier Koen Wellens, Kina-forsker med etniske minoriteter som spesialfelt ved Universitetet i Oslo.
DA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter , forklarer Horne til avisen.
AP170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter , forklarer Horne til avisen.
AA170404 Gruppa ble senere forbudt fordi den ble ansett som en trussel mot minoriteter .
AA170404 Nå sier formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å bedre forholdene for kvinner, og vi har utvidet det til også å gjelde minoriteter , forklarer Horne til avisen.
VG170401 Først og fremst minoriteter , men også andre nasjoner.
DB170330 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DB170330 Men fordi de amerikanske institusjonene - som de viste mot Nixons eksesser, i fremkjempelsen av beskyttelse for etniske og seksuelle minoriteter og ved så mange andre anledninger - har i seg evnen til å bli Great Again når det faktisk gjelder.
VG170329 NASJONALISTISK : UKIP og Nigel Farages kampanje for utmelding av EU, som var svært innvandringskritisk, kan ha bidratt til å gjøre diskriminering av minoriteter mer stuerent, mener organisasjonen bak kartleggingen.
VG170329 Britisk politi forbereder seg på at dette kan lede til at minoriteter blir ekstra utsatt for rasistisk motivert hatkriminalitet, skriver The Independent.
VG170329 Deres publikum var i stor grad kurdere og andre minoriteter .
VG170327 * FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG170327 Han peker også på politikere her til lands som han mener bruker i overkant negativt ladede ord og uttrykk om minoriteter .
DB170327 Både majoritet og minoriteter blir skadelidende dersom det er mange som mangler denne vesentlige formen for kulturell integrasjon.
DA170327 Oslo Senterpartis Aisha Naz Bhatti om minoriteter , bønder, Vålerenga... og litt om ulv.
DA170327 Oslo Senterpartis Aisha Naz Bhatti om minoriteter , bønder, Vålerenga... og litt om ulv.
AP170327 Engasjement for minoriteter kan være årsaken ¶
AP170327 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter .
AP170327 - Den direkte foranledningen til at jeg fikk status som sikkerhetsrisiko, var nok snarere mitt engasjement overfor kinesiske minoriteter , som tibetanerne og Xinjiangs uigurer.
DA170326 Minoriteter og flyktningers rettigheter kan bli første ofre i frykten for å tape politisk terreng.
BT170326 Hun kjemper for seksuelle minoriteter i Uganda.
BT170326 FIKK PRIS : Frank Mugisha ble tildelt Raftopprisen i 2011 for sitt arbeid for seksuelle minoriteter .
DA170325 verdenskrig, men også i at det kommunistiske Ungarn betraktet religion og religiøse minoriteter med fiendtlighet.
AP170325 Han mener mediene bidrar til å skape avstand mellom minoriteter og etnisk norske.
AP170325 Nå tar altså mediene som selv ellers har vært med på å skape bilder av minoriteter som problemer, høylytt til motmæle uten en anelse selvkritikk.
AP170324 Større respekt for minoriteter ?
VG170323 Partiet er kjent for å gjøre minoriteter som romfolk og jøder til syndebukker og fikk bred oppslutning i kjølvannet av finanskrisen.
VG170322 Ytringene kom selvsagt fra « de som er innbitt skeptiske til bestemte minoriteter og til utviklingen i retning av et mer flerkulturelt samfunn ».
DB170322 Innen en slik modell vil det være mulig for alle slags kulturelle minoriteter å bevare sitt særpreg og å beskytte seg mot det moderne samfunns voldsomme sentrifugale dragsug mot kulturell ensretting ; her tenker jeg spesielt på massemedienes og reklamens ustoppelige propagandaapparat, og på statens notoriske tilbøyelighet til autoritær assimilasjonsideologi og - praksis mas
DB170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter , migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
AA170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter , migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
AA170321 UNDP trekker spesielt fram kvinner og jenter, landsbybefolkning, urfolk, etniske minoriteter , migranter, flyktninger og mennesker med funksjonshemninger.
AP170320 « Det er på ingen måte ukjent at minoriteter med innvandrerbakgrunn følger bedre med på den politiske utviklingen i sitt opprinnelige land enn der de faktisk bor.
VG170318 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DA170318 De som holdt støttetale for Halse framhevet hvordan han har vært en viktig stemme for kvinner og minoriteter , og en som har hatt kampen for et anstendig arbeidsliv som en hjertesak.
VG170317 Rohingya-folket er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG170317 Er man tilhenger av regjeringspartiet AKP, blir man fort regnet som nasjonalist som støtter undertrykkelse av minoriteter .
AP170317 Engasjement for minoriteter kan være årsaken ¶
AP170317 Avslag har vært begrunnet med « Kinas nasjonale interesser », og Bøckman mener selv at årsaken til at han regnes som en « sikkerhetsrisiko », kan være hans engasjement overfor kinesiske minoriteter .
AP170317 - Den direkte foranledningen til at jeg fikk status som sikkerhetsrisiko, var nok snarere mitt engasjement overfor kinesiske minoriteter , som tibetanerne og Xinjiangs uigurer.
VG170316 Nederlandsk-marokkanske Hafsa Mahraoui fortalte VG denne uken at hun var skremt av valgkampen, som hun mente fyrte opp under rasisme mot minoriteter i Nederland.
VG170316 Rolness later til å tro at jeg har hatt enorm innflytelse på den norske tenkemåten og handlemåten overfor minoriteter .
DA170316 Formuleringer som ble tolket som et unntak for kristne minoriteter i landene på listen, er også fjernet.
AA170316 Formuleringer som ble tolket som et unntak for kristne minoriteter i landene på listen, er også fjernet.
SA170315 Formuleringer som ble tolket som et unntak for kristne minoriteter i landene på listen, er også fjernet.
SA170315 Formuleringer som ble tolket som et unntak for kristne minoriteter i landene på listen, er også fjernet.
DB170315 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DB170315 Sannsynligheten for at vi får en tam og uinspirert remake med flere etniske og seksuelle minoriteter i rollene er dog størst, sier Kielland.
BT170315 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, ble også fjernet.
AP170315 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
AP170315 Det er på ingen måte ukjent at minoriteter med innvandrerbakgrunn følger bedre med på den politiske utviklingen i sitt opprinnelige land enn der de faktisk bor.
AP170315 Det er på ingen måte ukjent at minoriteter med innvandrerbakgrunn følger bedre med på den politiske utviklingen i sitt opprinnelige land enn der de faktisk bor.
AA170314 Religiøse minoriteter som sikher, parsere og bahaier kan ikke krysse av for sine trosretninger, men det kan muslimer, kristne, hinduer og ahmadiyyaer.
VG170313 Verden over undertrykkes religiøse minoriteter .
VG170313 Religiøse minoriteter opplever diskriminering og rettsprosesser mot hatkriminalitet går langsomt.
VG170313 Også muslimske minoriteter er rammet : shiaer i sunni-dominerte land, sunnier i shia-dominerte land og ahmadiyyaer i både sunni- og shia-land.
VG170313 Debatt Verden over undertrykkes religiøse minoriteter .
AA170313 Religiøse minoriteter som sikher, parsere og bahaier kan ikke krysse av for sine trosretninger, men det kan muslimer, kristne, hinduer og ahmadiyyaer.
VG170312 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DB170312 Denne konkluderer også med at statlig overvåkning av nettet kan være en trussel mot meningsmangfold og minoriteter , ifølge Vice.
VG170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
VG170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
DN170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
BT170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
BT170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
AP170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
AA170311 Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.
VG170310 Videre er lovgivning som ivaretar den samiske urbefolkingen og nasjonale minoriteter eksempler på multikulturalisme i praksis.
VG170310 Ikke bare det, men når multikulturalisme i praksis ivaretar minoriteters rettigheter og deltakelse i samfunnet, kan slik retorikk gjøre at minoriteter føler seg mindre velkommen og i verste fall bidra til det motsatte av det Sjøli, Solhjell og Røe Isaksen ønsker, nemlig god integrering.
VG170310 Fokus i norsk integreringspolitikk har nettopp vært på å innlemme minoriteter inn i det norske samfunnet heller enn å ivareta og fremme kulturelt mangfold.
VG170310 Det samme er økonomisk støtte til religiøse minoriteter , kulturelle aktiviteter og andre tiltak som støtter minoriteters deltakelse og rettigheter i samfunnet.
VG170310 som svært restriktiv, ved at Norge aldri har bekreftet multikulturalisme som førende i utvikling av politiske virkemidler, ikke har vedtatt lover som ivaretar minoriteters representasjon i offentlige medier, ikke tillater dobbelt statsborgerskap, ikke har ( affirmative action ) i lovgivning for minoriteter som er marginalisert ( disadvantaged ) i samfunnet, og har veldig begrenset muli
DN170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter
DA170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter
AA170310 Lederen for EPAs avdeling for miljøjuss, Mustafa Ali, reagerer spesielt på at president Donald Trumps administrasjon fjerne midler til programmer som hjelper fattige og minoriteter
DA170309 - Minoriteter er systematisk underrepresentert i organisert idrett.
VG170308 Etnisk norske menn fikk i snitt 20 prosent lavere straff enn minoriteter .
DN170308 - Det trengs bedre og mer konsistent lederskap for å møte den ferske oppblomstringen av diskriminering, antisemittisme og vold mot etniske og religiøse minoriteter , sa Zeid i en tale i FNs menneskerettighetsråd, rettet til USAs president Donald Trump.
DB170308 Trusselen mot liberale verdier og rettigheter, angrep på homofile og transseksuelle, på innvandrere og minoriteter , oppleves i sum som et angrep på hver og en i den store likestillingsfamilien.
AA170308 - Det trengs bedre og mer konsistent lederskap for å møte den ferske oppblomstringen av diskriminering, antisemittisme og vold mot etniske og religiøse minoriteter , sa Zeid i en tale i FNs menneskerettighetsråd, rettet til USAs president Donald Trump.
VG170307 Seksuelle minoriteter , USA, NATO og EU fikk også sitt.
AP170307 Seksuelle minoriteter vil ikke være i samme gruppe som hverandre, selv om de er aldri så undertrykt.
DN170306 Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes.
DB170306 Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes.
DB170306 Ifølge FN er de en av de mest forfulgte minoriteter i verden.
DB170306 Ifølge Expressen forteller artisten videre at taxisjåføren hadde spurt Lo og hennes følge om de hadde hørt om LGBT-bevegelsen, en global kamp for seksuelle minoriteter , noe de bekreftet.
AP170306 Om favoriseringen av religiøse minoriteter heter det for eksempel i den nye ordren : ¶
AP170306 Han påpeker også at å droppe elementet som skulle gi fordeler for religiøse minoriteter i de hovedsakelig muslimske landene, også hjelper med å fjerne inntrykk av et muslimforbud.
AP170306 Han påpeker også at å droppe element som skulle gi fordeler for religiøse minoriteter i de hovedsakelig muslimske landene, også hjelper med å fjerne inntrykk av et muslimforbud.
AP170306 - Den var ikke motivert av fiendtlighet mot noen religion, men skulle i stedet beskytte religiøse minoriteter , hvem enn de er eller hvor enn de bor, heter det i presidentdekretet. c ¶
AP170306 - Den var ikke motivert av fiendtlighet mot noen religion, men skulle i stedet beskytte religiøse minoriteter , hvem enn de er eller hvor enn de bor, heter det i presidentdekretet.
AP170306 Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes.
AA170306 ICJ må også stanse diskriminering av minoriteter på den russisk-okkuperte Krim-halvøya, sa hun.
AA170306 Opprørerne, som tilhører ulike etniske minoriteter , sier de selv bare forsvarer seg mot angrep fra regjeringen i grenseområdene mellom Myanmar og Kina.
AA170306 Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes.
DB170304 Etterretningstjenesten, som ble verdenskjent takket være den oppdiktede agenten James Bond, eller agent 007, ønsker nå å verve flere kvinner og etniske minoriteter til tjenesten.
AA170304 * Det er begrensninger på politisk deltakelse, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Russland, parallelt med at myndighetene diskriminerer minoriteter og legger press på embetsverket.
AA170304 Etterretningstjenesten, som ble verdenskjent takket være den oppdiktede agenten James Bond, eller agent 007, ønsker nå å verve flere kvinner og etniske minoriteter til tjenesten.
DB170303 * Det er begrensninger på politisk deltakelse, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Russland, parallelt med at myndighetene diskriminerer minoriteter og legger press på embetsverket.
DN170301 Det nye dokumentet inneholder ingen eksplisitte unntak basert på religiøse minoriteter i landene som rammes.
DB170301 Det nye dokumentet inneholder ingen eksplisitte unntak basert på religiøse minoriteter i landene som rammes.
AP170301 I motsetning til høyrepopulistene, som har en ekskluderende og stigmatiserende retorikk mot minoriteter , er Senterpartiet vennlig innstilt, skrev Marte Gerhardsen i sitt innlegg.
AP170301 I motsetning til høyrepopulistene, som har en ekskluderende og stigmatiserende retorikk mot minoriteter , er Senterpartiet vennlig innstilt, skriver Marte Gerhardsen FOTO : Stein J.
AP170301 I motsetning til høyrepopulistene, som har en ekskluderende og stigmatiserende retorikk mot minoriteter , er Senterpartiet vennlig innstilt, skrev Marte Gerhardsen i sitt innlegg.
AA170301 Regjeringskildene hevder også at et unntak for religiøse minoriteter er tatt ut av den nye presidentordren.
AA170301 Det nye dokumentet inneholder ingen eksplisitte unntak basert på religiøse minoriteter i landene som rammes.
AA170228 Volden gjør det vanskelig for regjeringen til Aung San Suu Kyi å få slutt på de mange væpnede konfliktene mellom regjeringsstyrker og ulike etniske minoriteter i grenseområdene.
VG170227 Vanligvis er det minoriteter som er opptatt av etnisk identitet.
DB170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter .
DB170227 Samtidig er ikke den forsterkede oppmerksomheten på minoriteter i filmbransjen helt uproblematisk.
DB170227 Denne bevisstheten er det mange som har etterlyst i en bransje der både kvinner og etniske minoriteter har strevd med å få spille roller som ikke er stereotype, og med å få penger og armslag til å fortelle sine egne historier.
AA170227 Den jødiske uavhengige organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer mot alle minoriteter . ( ©NTB ) ¶
VG170224 Sveits stemmer mot minoriteter , forbyr tiggere i visse områder og holder fortsatt på et system med lokalt selvstyre.
DA170224 Iveren etter å få et bein innenfor eller å få gjennomført ønskede politiske mål, særlig skattekutt og bortfall av sosiale støtteordninger for trengende, deregulering av næringsliv og miljøvern, samt innstramming av rettigheter for minoriteter og kvinner, er stor.
DB170222 Om Skeiv Verden vil gjøre noe for skeive minoriteter i Norge, kan de jo starte med å ta Amal Adens situasjon på alvor.
DB170222 Man lar være å trekke frem problematiske holdninger fremmet av, eller uakseptable handlinger begått av minoriteter for å beskytte grupperingen som helhet.
DB170222 Er vi der at samfunnsdebatten omkring minoriteter i Norge er styrt av frykt for å bli definert som rasist, eller frykt for å assosieres med Frp, Kjetil Rolness eller Hege Storhaug ?
DB170222 Er vi der at minoriteter styrer majoriteten ved å trekke rasismekortet ? 8.
DB170222 Er vi der at minoriteter styrer majoriteten med sitt rasismekort ?
DB170222 Er det frykten for å bli assosiert med samarbeidspartiet FrP som hindrer Venstre i å kritisere minoriteter ?
DB170222 Det gjelder spesielt debatter som har med minoriteter å gjøre.
DB170221 - Jeg svarte at jeg tilhører tre ulike minoriteter ; muslim med pakistanske røtter og homofil.
AA170221 I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
AA170221 - I debatten om hvordan vi skal integrere minoriteter i samfunnet er denne gruppen glemt.
VG170219 Kommunistdiktaturet i Kina forfølger etniske minoriteter og religiøse grupper, og befolkningen er underlagt et omfattende sensur- og overvåkningssystem.
DA170218 Trump angriper minoriteter , latterliggjør demokratiske institusjoner som rettsvesenet, forakter forskning og er en notorisk løgner.
DA170218 Hvordan ser du på Trumps stadige angrep mot minoriteter generelt og muslimer spesielt ?
DA170218 Historiker Richard Evans mener Trumps stigmatisering av minoriteter er et alarmerende ekko fra 1930-tallets Tyskland.
DA170218 - Trump står for en aggressiv nasjonalisme, mener selv å representere den opprinnelige folkeviljen og taler nedsettende om minoriteter og « de andre ».
DB170216 Ikea Israel skal ha forklart at de har forstått at mennesker er blitt opprørt, og at de i framtiden lover å kommunisere med målgruppen på en måte som lever opp til Ikeas verdier, samtidig som de viser respekt for religiøse minoriteter .
DB170216 De har sagt at de forstår at folk ble opprørt, og at de vil kommunisere med målgruppen på en måte som både lever opp til Ikeas verdier, samtidig som de viser respekt for religiøse minoriteter .
AP170215 Ifølge Human Rights Watch har Indonesias religiøse minoriteter fått det vanskeligere med økt religiøs intoleranse i 2016.
AP170215 De siste årene er blasfemiloven i økende grad blitt brukt mot religiøse minoriteter .
AP170215 Minoriteter utsatt ¶
VG170213 Mener Trump er en fare for seksuelle minoriteter
VG170213 Ifølge amerikanske medier var det Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner som satte en stopper for en presidentordre som ville satt rettighetene til seksuelle minoriteter flere tiår tilbake.
VG170211 Samtidig kan Trump-administrasjonen fjerne setningene som beskytter religiøse minoriteter , som rammet flest muslimer under forbudet, ifølge USA Today. | Én mistenkt for trippeldrap i Sverige ¶
AP170210 - Dersom vi bekymrer oss for å fornærme minoriteter ved å kritisere æresdrap, vold og undertrykkelse, er vi medvirkende til å opprettholde vold, misbruk og restriksjoner i kvinners liv.
AP170210 - Dersom vi bekymrer oss for å fornærme minoriteter ved å kritisere æresdrap, vold og undertrykkelse, er vi medvirkende til å opprettholde vold, misbruk og restriksjoner i kvinners liv.
AA170210 Frankrike har også store minoriteter fra nordafrikanske land, men heller ikke disse får ha dobbelt statsborgerskap, dersom Le Pen og Nasjonal front får det som de vil.
VG170209 I tillegg har de hevdet at han er for hard på innvandring, og at han ikke vil gjøre nok for å beskytte rettighetene til minoriteter og kvinners rett til abort.
DB170207 Mange andre frivillige organisasjoner opplever en liknende økning i støtte ; særlig gjelder det klima og miljøvern, rettssikkerhet for innvandrere og kampanjer for å få flere kvinner og minoriteter inn i politikken.
VG170206 Rohingya-folket er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter .
VG170206 FORFULGT : Rohingya-folket er av FN anslått å være en av verdens mest forfulgte minoriteter .
DB170206 Spesielt « Born This Way », en låt om det å være annerledes og tilhøre seksuelle minoriteter , holdes fram som Gagas beskjed til en visepresident som er kjent abortmotstander og imot homofiles rett til å gifte seg.
VG170205 - Den viktigste årsaken til populismen nå tror jeg er en grunnleggende konflikt mellom dem som ønsker mer åpenhet i forhold til økonomisk og kulturell globalisering og religiøse, seksuelle og etniske minoriteter - og dem som er for mer lukkethet og at ting skal være som de var før.
AA170205 Konfliktene i disse områdene er som regel knyttet til konflikter mellom etniske minoriteter og religiøse grupper.
VG170204 Loven ble sterkt kritisert og LHBT-miljøet mente den favoriserte arbeidsgivere som ikke ønsket seksuelle minoriteter blant sine ansatte.
VG170204 Donald Trumps datter Ivanka og ektemannen Jared Kushner fikk satt en stopper for en presidentordre som ville satt rettighetene til seksuelle minoriteter i USA flere år tilbake.
DB170204 Når minoriteter , slik som meg, blir utsatt for rasisme får vi en følelse av avmakt.
DB170204 Det folkestyret de ny-autoritære hyller er flertallets rett til å dominere mindretallet og disiplinere minoriteter .
DB170202 Men det er neppe trolig at man fra norsk side har lyst til å teste ut grensene ved for eksempel å sette spørsmålstegn ved forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere eller talsmenn for nasjonale minoriteter .
BT170201 Vi har vært vitne til en glorifisering av støtende ytringer og hat mot undertrykte minoriteter .
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer ( om ikke alltid åpent støtter ) en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, nedverdigende holdninger til en rekke ulike minoriteter , aggresjon og hat.
BT170201 Vi har vært vitne til en glorifisering av støtende ytringer og hat mot undertrykte minoriteter .
BT170201 Han ble valgt av velgere som aksepterer ( om ikke alltid åpent støtter ) en politikk tuftet på rasisme, kvinnehat, nasjonalisme, nedverdigende holdninger til en rekke ulike minoriteter , aggresjon og hat.
DB170130 Minoriteter , som er under fremmed herredømme, kan ty til voldelige uttrykk for sine frustrasjoner.
DB170128 Blant annet blir syriske statsborgere nektet visum til USA, og syriske flyktninger, med unntak for religiøse minoriteter ( hovedsaklig kristne red.anm ), stenges ute fra landet.
DB170128 Dette er et langt bedre grep enn dem det britiske filminstituttet valgte, da de bestemte seg for at filmer som fremstilte mangfold og minoriteter på en « positiv måte » skulle ha lettere for å få støtte.
DB170124 Han har liberalisert USA hva angår rettigheter for kvinner, immigranter og minoriteter .
BT170123 Vi trenger også flere innlegg fra minoriteter og ungdom, sier Gudbrandsen.
AP170123 Andre minoriteter Dagen etter den offisielle innsettelsen gikk kvinner i tog både i Washington DC og andre byer i verden.
DB170122 Kanskje var de ikke klar over hva de tuklet med siden konservative har fått ture fram med abortmotstand og diskriminering av homofile og minoriteter i årevis.
DB170122 Ikke mot Trump, men for rettigheter kvinner og minoriteter har kjempet fram gjennom flere tiår, og som hun fryktet var i fare under det nye regimet.
BT170121 - Men nå er det faktisk slik at han ble valgt etter å ha diskriminert kvinner og minoriteter .
AP170121 Hovedbudskapet fra demonstrantene er at USA er et multikulturelt samfunn der det skal være plass til folk av alle aldre, kjønn, minoriteter , yrkesgrupper og seksuelle preferanser.
AP170121 Også i Norge finnes det minoriteter , fra gammelt av først og fremst samene og kvenene.
AP170121 Minoriteter
BT170119 Inkludert et klart flertall av afroamerikanere og andre etniske minoriteter .
DB170118 Flyktninger, immigranter og minoriteter blir syndebukker for problemene til dette « folket ».
DB170117 Andre steder ser vi minoriteter som blir ansatt som minister eller nestleder.
DN170113 Aleppo har vært kjent for sin rike sammensetning av minoriteter .
DB170111 - Alle land med kurdiske minoriteter i Midtøsten, har brukt nabostatenes utfordringer med kurderne til å presse dem og støttet kurdiske krefter i naboland i håp om å eksportere egne problemer, mener hun.
SA170107 Men det området hun har påvirket aller mest er som rollemodell for minoriteter , ikke minst da hun gikk i rette med påtroppende president Donald Trump for hans utfall mot innvandrere og muslimer i valgkampen.
DB170107 - Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
DB170103 Vi er inne i en tid der innbyggerne over hele Europa går tilbake til en tid der egne verdier, egen religion, tradisjoner og kultur blir viktigere, og der minoriteter defineres bort, sier Njål Høstmælingen, menneskerettighetsekspert ved International Law and Policy Institute ( ILPI ).
AP170103 I kampen for likestilling mellom kjønnene, mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter og for likebehandling av seksuelle minoriteter .
AP170103 I kampen for likestilling mellom kjønnene, mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter og for likebehandling av seksuelle minoriteter.
AP170103 I kampen for likestilling mellom kjønnene, mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter og for likebehandling av seksuelle minoriteter .
AP170103 I kampen for likestilling mellom kjønnene, mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter og for likebehandling av seksuelle minoriteter.
BT161228 Jeg uttaler meg om saker som omhandler både utfordringer med etnisk norske og minoriteter , fordi jeg ser at det er mye å ta tak i på begge sider.
BT161228 Det er de lille frøene av fremmedfrykt som gir næring til en paranoia der alle minoriteter er ondsinnede.
AP161215 - Likestilling og likeverd er viktig for meg, spesielt når det kommer til minoriteter .
AP161122 Hva med hele landet som du er statsråd for, minoriteter og andre ?
AP161115 Undertrykkelse av seksuelle minoriteter ( LHBT ) underbygges aktivt av paraplyorganisasjonen OIC ( Organisation of Islamic Cooperation ), i mange sammenhenger støttet av Russland.
AP161023 Disse viser at Clinton diskuterte om hun skulle holde en raserelatert tale rettet mot minoriteter .
SA161002 Spillerne i NBA-klubben Toronto Raptors kastet seg lørdag inn i debatten rundt rasediskriminering og politiets behandling av minoriteter .
AP161002 Spillerne i NBA-klubben Toronto Raptors kastet seg lørdag inn i debatten rundt rasediskriminering og politiets behandling av minoriteter .
SA160928 Det var en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160928 Det var en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
SA160921 28-åringen gjør det i protest mot rasediskriminering og politiets behandling av minoriteter .
BT160921 28-åringen gjør det i protest mot rasediskriminering og politiets behandling av minoriteter .
AP160921 28-åringen gjør det i protest mot rasediskriminering og politiets behandling av minoriteter .
AP160919 Minoriteter blir trakassert og utestengt ¶
AP160919 Minoriteter blir regelmessig trakassert og utestengt fra Facebook når de som undertrykker erklærer klagekrig mot dem.
AP160909 Det er likevel vanskelig å komme utenom at minoriteter er overrepresentert i familievoldstatistikken.
SA160828 I tillegg har basketstjerner som Dwayne Wade, Chris Paul, LeBron James og Carmelo Anthony jobbet i saker som angår minoriteter i USA.
SA160828 Grunnen var at han markerte en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160828 I tillegg har basketstjerner som Dwayne Wade, Chris Paul, LeBron James og Carmelo Anthony jobbet i saker som angår minoriteter i USA.
AP160828 Grunnen var at han markerte en protest mot behandlingen av afroamerikanere og andre minoriteter i landet.
AP160817 Når ungdomspolitikerne fikk skrive sitt eget manus til NRK-serien Skam, var det temaer som unisex-toalett, psykisk helse, minoriteter og eksamen før russetiden som ble temaet.
AP160810 Som samfunn må vi slå hardt ned på all form for diskriminering og hatretorikk mot minoriteter .
AP160810 Den norske samfunnsmodellen bygger på et sterkere og mer omfattende fellesskap om verdier som sosial likhet, likestilling mellom kjønnene og ikke-diskriminering av seksuelle minoriteter .
AP160626 Myanmar : Fredsavtale med landets etniske minoriteter og sosial utvikling er hennes største utfordringer.
AP160616 - En del skylder på minoriteter for alt som er dårlig i samfunnet.
AP160614 Det er ikke slik vi behandler marginaliserte minoriteter , spesielt når vi er en av dem selv her i Vesten.
AP160607 Stor respekt blant etniske minoriteter
AP160607 Det spesielle prosjektet Bøhler har stått for i Groruddalen i Oslo, er at han på tross av kritikk fra egne rekker nyter stor respekt både i majoritetsbefolkningen og blant etniske og religiøse minoriteter .
AP160522 Forholdet til religiøse minoriteter var heller ikke mye å skryte av.
AP160517 Tøft for minoriteter
AP160517 Han støtter den strenge politikken overfor innvandrere og minoriteter og den kraftige økningen i subsidier til middelklassefamilier med barn.
AP160517 De som merker forskjellen, er minoriteter , sosialt marginaliserte grupper og folk som er i opposisjon til regimet, sier Jupskås.
AP160501 Undertrykking av kvinner og seksuelle minoriteter
AP160501 Det er forbudt for homofile og andre seksuelle minoriteter å leve ut sin seksualitet, for heterofile er det forbud mot sex før ekteskapet.
AP160425 Men de er fortsatt den samme marginale minoriteten, alle ekstremistene er minoriteter i det svenske samfunnet.
AP160425 At vi som svensker skal tvangsblandes med mye større folkegrupper, er i strid med FNs konvensjoner om minoriteter .
AP160424 Norge har tusen års erfaring med assimilering av minoriteter , og man kan spørre samene om dette.
AP160424 Europas historie gir oss en lekse : Når kontinentet opplever en økonomisk krise, med minoritetsproblematikk, og når demokratiet ikke klarer å møte utfordringene, vinner fascisme det demokratiske valget, og Europa ender med holocaust, eller pogromer mot minoriteter , eller nye former for hat mot minoritetene.
AP160420 - Det finnes grunnlag for fellesskap mellom muslimer og jøder, både religiøst og som minoriteter med minoritetserfaring.
AP160405 Og trenden i Det demokratiske partiet har allerede i noen år gått noe mot venstre, blant annet fordi etniske minoriteter blir viktigere i partiets velgermasse og fordi demokratene er nærmest utradert fra maktposisjoner i de konservative sørstatene.
AP160330 - Grunnlaget for et samfunn i fred med sine minoriteter er FNs menneskerettighetssystem som Norge har bundet seg til.
AP160329 Rom for minoriteter
AP160328 Eide påpeker at det finnes flere ekstremistgrupper som har begått terror mot religiøse minoriteter i Pakistan de siste årene. †" Den brede konteksten her er denne ekstremistiske terroren mot religiøse minoriteter.
AP160328 Detgjenstår å se om akademiske og andre krefter nå vil trekke seg tilbake eller om man vil få motsatt reaksjon, der man vil erklære beskyttelse av minoriteter , sier Eide.
AP160328 DINUKA LIYANAWATTE ¶ †" På den ene siden er det et sivilt samfunn som har villet ha en mer liberal praksis og ikke minst beskyttelse for minoriteter .
AP160328 †" Den brede konteksten her er denne ekstremistiske terroren mot religiøse minoriteter .
AP160327 Kritikerne av lovbestemmelsene sier mange av sakene er rettet mot kristne og andre religiøse minoriteter .
AP160322 Andre sier at ytringsfriheten er bra, men må ikke rettes mot religiøse minoriteter .
AP160319 Grim og Roger Finke, ser man en klar sammenheng mellom staters innblanding i religion og forfølgelse av religiøse minoriteter .
BT160308 Norske feminister tilhører selv ulike minoriteter og noen har selv opplevd å være på flukt.
AP160229 Publikum kan ikke bare gå ut for å la seg more av et sikkert stikk, men de bør bry seg om å sjekke ut mer uvanlige filmer og skuespill som forteller historier om saker eller folk som er minoriteter i samfunnet.
AP160220 De bygger på en plattform av menneskerettigheter og minoritetsrepresentasjon og appellerer sterkt til en generell befolkning utenfor etniske minoriteter .
AP160218 - Hege Storhaug definerer seg selv ut av debatten når hun svartmaler hele grupper av minoriteter , mener Aps Helga Pedersen, som påpeker at noen av forslagene går på tvers av grunnleggende verdier som trosfrihet og menneskerettigheter.
AP160204 Vi rister på hodet over fraværet av minoriteter foran og bak kamera i Hollywood, men ser ikke at det er langt verre stilt her hjemme.
AP160204 Men når det gjelder minoriteter , ligger vi langt etter land vi liker å sammenligne oss med.
AP160204 Kritikken haglet da Oscar-nominasjonene for beste hovedroller og biroller nok en gang var helt uten minoriteter .
AP160204 Jo da, minoriteter dukker opp i norske dokumentarer som aldri før, i elendighetsbeskrivelser som viser en verden i brann - og det er vel og bra.
AP160204 De siste ukene har kritikken mot Hollywoods mangel på minoriteter foran og bak kamera vært krass, og Oscarakademiet har varslet en gjennomgang av sine nominasjonsprosesser.
AP160201 En av tre nordmenn som er spurt i den nye, store ytringsfrihetsundersøkelsen utført av Institutt for samfunnsforskning for Fritt Ordsier det ikke er greit å « kritisere etniske minoriteter i offentligheten ».
AP160125 Ifølge Leman er nettsidenes hovedformål å spre hat og intoleranse mot ulike minoriteter i samfunnet.
DA160118 Minoriteter på grensen mellom Nepal og India, muligens med hjelp av indiske myndigheter, har siden 23. september blokkert grenseovergangen, slik at lastebilene med bensin, gass og mye annet, som bygningsmaterialer og medisiner, ikke kommer gjennom.
AP160103 Spørsmålet er, slik Kolbein Brede lurer på, om venstresiden har en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter .
AP160103 Spørsmålet er om venstresiden har en særlig berøringsangst for å kritisere ufrie praksiser blant minoriteter .
AP160103 Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.
AP160103> Men den lavere moralens forventing - eller ønsket omsorg for minoriteter - bidrar paradoksalt nok - selv om det ikke er intensjonen - til å forsterke minoritetenes utenforskap, hvis man mener at de ikke kan underlegges de samme forventninger og krav som andre borgere.