DB170105 En viktig del av diagnostiseringen er å utelukke andre mulige årsaker til svikt i minnefunksjonen .
DB170105 Demenssykdom innebærer at minnefunksjonen og minst en annen mental funksjon ( kognitiv funksjon ) svikter - det kan for eksempel være planlegging, dømmekraft eller evnen til abstrakt tenking.