AP171130 Helse- og omsorgsdepartementet ba for et år siden Helsedirektoratet se på konsekvensene av en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten.
DA170620 Selv med en helsesøster på fulltid ved begge de to videregående skolene, er man ikke engang i nærheten av Helsedirektoratets anbefalte minimumsnorm - som tilsier én helsesøster på fulltid per 800 elever.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
DA170420 Slik Dagsavisen tidligere har skrevet, har flere fylkes- og lokallag brutt med programkomiteens forslag og sendt inn endringsforslag i forkant av landsmøtet der de vil kjempe for en minimumsnorm for lærertetthet ved hver enkelt skole.
AP170324 Den har ikke bare en minimumsnorm for hvor mange parkeringsplasser som kan bygges, den har også en maksimumsgrense.
BT170210 Vi har gitt direktoratet i oppdrag å vurdere virkningene av en bindende minimumsnorm og kartlegge hvilke yrkesgrupper som arbeider i tjenesten.