DB171209 Innvandringsliberalerne er i mindretall på Stortinget uansett regjeringskoalisjon.
DB171209 Den enkelte statsråden og regjeringen samlet har stort spillerom i det daglige, og legger avgjørende føringer på stortingsvedtak også i mindretall .
DB171209 De er dessuten bekymret for å skille lag med sentrumspartneren KrF og peker på at selv om Venstre går inn, vil regjeringen fortsatt være i mindretall .
AP171209 Et sterkt mindretall i partiet er dypt bekymret for hva som vil være igjen av Venstre blant velgerne etter et regjeringssamliv med Frp.
SA171208 Der hvor folket virkelig styrer, kommer de maktsultne og krigslystne i mindretall og kan tøyles.
DN171208 Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at den har delt seg i et flertall og et mindretall i saken.
DA171207 En enstatsløsning med like rettigheter for alle er mange israeleres store skrekk, ettersom jøder risikerer å bli i mindretall i en slik stat.
AP171207 I sine merknader skriver Frp at det ikke « finnes lovregler som legger hindringer i veien for de kandidater som valgkomiteens flertall eller mindretall ønsker å innstille ».
DB171206 Vi støtter derfor et mindretall i rådet som foreslår at også kravene til bærekraft, etikk og nytte bør nivådeles.
DA171206 Kohn tror frykten kan henge sammen med at et økende mindretall forsvarer vold og trakassering mot jøder med henvisning til Israels behandling av palestinerne.
DA171206 Mindretall forsvarer vold ¶
DA171206 Kohn tror frykten kan henge sammen med at et økende mindretall forsvarer vold og trakassering mot jøder med henvisning til Israels behandling av palestinerne.
DA171206 Mindretall forsvarer vold ¶
VG171205 Slik er det ikke når regjeringen er i mindretall på Stortinget.
NL171205 desember 1917 erklærte den finske Riksdagen Finland som en selvstendig stat, men mot et betydelig mindretall .
NL171204 Vi kunne valgt å gå ned med flagget til topps med et mindretall som støttet vår løsning.
NL171202 Vi kunne bare reise hjem med utflytting av både administrativ og politisk ledelse fra Vadsø, endring av styreform og mindretall i fellesnemnden som er det viktigste organet i sammenslåingsprosessen, i kofferten.
NL171202 Troms har fortsatt som utgangspunkt at vi skal gi fra oss både hovedsete, ledelse, endre styreform, samt sitte i mindretall i det organet som bestemmer mest.
DA171202 Når det i tillegg er påvist at kunstneres inntekter har falt de senere årene - det er bare et lite mindretall som selger nok kunst til å ha en normal inntekt - da har stipendmidler avgjørende betydning.
DA171201 - Regjeringen er i mindretall , og det må de forstå.
SA171130 Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning, mens et mindretall mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
DB171130 Rettens mindretall kom fram til at mannen burde frifinnes på grunn av tvil rundt dette.
AP171130 Et klart mindretall av menn driver med direkte seksuell trakassering.
AP171129 Nå tilhører han altså et klart mindretall i vennegjengen.
AP171129 | Er du kvinne og fortsatt orker å delta i Facebook-debattene, er du nå i mindretall
SA171128 I denne gruppen er hvite velgere i mindretall .
SA171128 Den består av et mindretall hvite velgere, har lav utdannelse og deltar lite i politikken.
NL171128 I tillegg finnes det et stort mindretall av engelsktalende og en urbefolkning i Quebec som slett ikke ønsker å forlate Canada.
DB171127 På sosiale medier får Alireza mange støttemeldinger, mens et mindretall mener bryteren burde ignorert kommandoen fra treneren.
AP171125 De utflyttede utgjør et mindretall i avdelingen.
DB171123 Alle disse forslagene er mest sannsynlig og forhåpentligvis fra et mindretall i FpU.
DA171122 Selv om de er i mindretall i bystyret, håper de fortsatt at KrF, Venstre og Senterpartiet vil vurdere deres alternativ.
VG171118 Men de plagsomme mennene er i mindretall .
VG171117 To av meddommerne, lagmannsrettens mindretall , mener det er rimelig tvil om at innlegget var ment som en alvorlig trussel, og at Valen må frifinnes for trusler.
VG171117 Til tross for at de klamrer på makten, har det radikale sosialistprosjektet i Venezuela kun støtte blant et mindretall av befolkningen.
BT171115 Fischers dype bekymring for mindretallets rettigheter speiles i hans totale bekymringsløshet i møte med den enorme makten som et visst mindretall av kapitaleiere har skaffet seg på bekostning av folkestyret.
VG171114 Så er det et bittelite mindretall som skaper kvalm, sier Solbrække.
DN171111 Inntil han eventuelt får inn flere av sine egne, må han søke støtte hos de to uavhengige representantene for å unngå å havne i mindretall .
AP171111 Inntil han eventuelt får inn flere av sine egne, må han søke støtte hos de to uavhengige representantene for å unngå å havne i mindretall .
DB171110 Men - helt siden hysteriet startet - har jeg vært blant et mindretall som har sagt : Kan vi ikke vente til han er 21 år med å se hvilken fotballspiller han blir.
SA171109 De sistnevnte er i betydelig mindretall .
DB171108 Rettens mindretall har dessuten kommet til at det foreligger en gjengjeldelse, men rettens flertall fant ikke å gi medhold i dette.
DB171108 Men et mindretall av amerikanske velgere ville det annerledes.
AA171106 Regjeringen var og er i mindretall .
DA171104 - Det stemmer at han begynte presidentskapet med et mindretall av stemmene, og at han er betydelig mindre populær i målinger i dag enn på valgdagen.
DB171103 I dette utvalget på fem personer er kunstnere i mindretall .
DB171103 Heldigvis vet jeg Berg er i mindretall , heldigvis vet jeg at norske digitale næringer er opptatt av å skape kjønnsbalanse og mangfold blant ledere og ansatte, heldigvis vet jeg at digitalisering vil bidra med så mye mer enn kropp og gammeldagse holdninger til kvinner og menn.
DB171102 Regjeringen vil fortsatt være i mindretall .
VG171031 Lenin, som ledet et mindretall av dogmatiske kommunister, sto fjernt fra folkeviljen.
AP171031 desember, og at de som er tilhengere av uavhengighet, kommer klart i mindretall .
AP171031 Ett år har gått siden amerikanske velgere, riktig nok et mindretall , valgte en eiendomsmagnat og reality-TV-stjerne med oransje hår og uten manérer til president. 3rd-party-bio ¶
AP171027 Rajoy hevdet at den spanske regjeringen griper inn for å frigjøre befolkningen i Catalonia fra et mindretall som ønsker løsrivelse fra Spania.
DA171021 Gradvis er det blitt flere, men de utgjør stadig et lite mindretall .
DB171020 Han ivrer for et epistokrati, der et opplyst mindretall kan ta « riktigere » avgjørelser enn det uopplyste flertallet vil være i stand til.
DA171020 Hovedgrunnen er at skolen har et eget ressurssenter for autismespekterdiagnoser med 30 elever, hvorav et lite mindretall er involvert i de fleste avviksepisodene.
SA171018 « Fylkesmannen har kommet frem til at det var feil av kommunestyrets mindretall i Forsand og avvise politisk behandling av kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes.
SA171018 Dermed kunne et mindretall i kommunestyret avvise saken, slik at den ikke ble realitetsbehandlet.
SA171018 De ble imidlertid stoppet av sitt eget mindretall .
NL171016 Flertallet av innbyggerne både i Troms og Finnmark er imot sammenslåingen, fylkestingets flertall i Finnmark er imot og et ganske betydelig mindretall på fylkestinget i Troms er i mot.
BT171015 Et mindretall , noen titalls tusen i Norge, henger seg imidlertid opp i dem og tenker på dem store deler av tiden.
AP171015 Én av fraksjonene var i tydelig mindretall . 3rd-party-bio ¶
AP171015 Én av fraksjonene var i tydelig mindretall .
DB171013 « Nei, det er altfor hardt », tenker mange, mens de 10-12 beste som mener dette er det råeste innen langrenn blir i mindretall .
DB171013 Stjernene som støtter ham, som skandaleombruste Lindsay Lohan ( 31 ), er tilsynelatende i stort mindretall , men nå får Weinstein støtte fra uventet hold.
VG171010 Det var imidlertid et mindretall av de stemmeberettigede - bare 43 prosent - som brukte stemmeretten.
DB171010 Mariano Rajoy-regjeringen er i mindretall i parlamentet, og vil møte røster som ønsker en reform.
DB171010 - De er uansett i mindretall , sier Buck.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall , må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
DA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall , må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
AP171010 Dermed tilhører den unge internflyktningen et heldig mindretall .
AA171010 - Hvis ikke regjeringen evner å håndtere en situasjon der den er i reelt mindretall , må regjeringen i ytterste konsekvens gå av, fortsetter Sp-toppen.
VG171009 Det er bare et mindretall av pasientene som har den progressive varianten av MS fra begynnelsen av.
VG171008 De velger å se bort fra at folkeavstemningen var erklært ulovlig av spansk høyesterett og at bare et mindretall brukte stemmeretten.
DB171008 ¶ BRUKES LITE : Bare et ørlite mindretall av de 460.000 fritidsboligene i Norge tilbys for utleie.
DB171007 I perioder hvor vår side har vært i mindretall har vi støttet kandidaten fra flertallet.
AP171007 Lørdagens varslede massedemonstrasjoner viser imidlertid at det er et lite mindretall som aktivt går ut på gaten, særlig når politiet truer med fengsel og bøter.
AP171006 Risikerer stort mindretall imot seg ¶
SA171005 - Jeg tror at de som buer på meg er i mindretall og jeg skal ikke gi dem den gleden av at jeg slutter.
NL171005 Likevel er jeg med mine bekymringer i mindretall .
AP171005 - Jeg tror at de som buer på meg er i mindretall og jeg skal ikke gi dem den gleden av at jeg slutter.
DN171004 Nå er normalvektige i Norge i mindretall
DN171004 Nå er normalvektige i Norge i mindretall
DN171004 Nå er normalvektige i Norge i mindretall
DN171004 Overvekt og fedme øker blant voksne, og de normalvektige er nå i mindretall .
DA171004 Overvekt og fedme øker blant voksne, og de normalvektige er nå i mindretall .
DA171004 - Etter at kontrollutvalget hadde sagt sitt ville Bystyrets mindretall på 24 rette opp feilen og løfte saken og behandle kommunedelplanen på nytt, men det ble nedstemt.
AP171001 - På den ene siden valgte separatistpartiene å gjennomføre den såkalte folkeavstemningen som var forbudt, selv om de visste at bare et mindretall ville delta. (...
VG170930 Det kan være vanskelig både å være innvandrerungdom og opprinnelig nordmann i miljøer der man er i tydelig mindretall .
DB170930 I og med at jentene er i mindretall , må de fylle ut Spice Girls-besetningen med tre innleide dansere, noe som tar bort noe av moroa.
VG170928 Foto : Trond Solberg, VG ¶ MINDRETALL NÅ : Statsminister Erna Solberg ( H ) måtte forklare KrF forlot den borgerlige varmen.
VG170926 De krever at de som er i religiøst og etnisk mindretall skal likestilles Islam og kurdisk kultur.
VG170923 - Det er et stort mindretall i partiet som mener at man bør gå inn i regjering.
DB170923 - Det vil alltid være et mindretall som forsøker å lure regler og det vil alltid være noen problemstillinger, men dette er ikke et problem.
DA170920 Petry drives av en demografisk frykt for å bli i mindretall , med dystre grunntoner.
DB170919 Et lite mindretall av teknologieiere blir søkkrike, mens den store middelklassen synker ned i et filleproletariat med lave inntekter og usikre arbeidsforhold.
DN170917 - Vi har ikke råd til å gå inn i fire nye år der spørsmålet om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja risikerer å bli forhandlet vekk av et politisk mindretall , heter det fra Lederne.
AP170916 Et mindretall på seks regjeringsmedlemmer mente loven ville innebære en formell diskriminering av statens ikke-jødiske borgere og stemte imot.
VG170914 For en trepartiregjering i mindretall er et elendig alternativ.
DN170913 ¶ En eiendomsskatt skal ikke falle på et mindretall av eiendommer som befinner seg i utvalgte bydeler, skriver artikkelforfatteren.
AP170913 Kjempe mot de kreftene som stigmatiserer de som er i mindretall .
VG170912 De få øyeblikkene NRKs prognoser viste borgerlig mindretall , og jubelen steg i taket noen sekunder, lå det an til at Støre kunne lede landet med Rødt og MDG på vippen.
NL170912 Regjeringen er blitt et klarere mindretall , men stemmetallet er vel høyere enn forrige valg.
DN170912 Det er vanskelig for Høyre å være knyttet til et fløyparti og være i mindretall i Stortinget.
DB170912 En slik koalisjon vil bli i kraftig mindretall .
AP170912 Hun mener Regjeringen vil ha mindre forhandlingsmuligheter i Stortinget når den ikke lenger vil ha en samarbeidsavtale med Venstre og KrF, og at det vil gjøre at den må opptre med en større forståelse av at den er i mindretall .
DB170911 Ifølge målingene vil en slik konstellasjon være i stort mindretall , men kilder i Venstre og KrF minner om Bondeviks sentrumsregjering og sier at det holder å være et styringsdyktig alternativ mange nok kan akseptere.
AP170907 Clinton endte opp med nærmere tre millioner flere stemmer totalt, men tapte valget fordi hun endte opp med et knepent mindretall av stemmene i noen få delstater.
AA170907 De har andre arbeidsvilkår enn et mindretall av de ansatte i bedriften og får heller ikke tariffavtale.
AA170906 | Rapport : Hvite kristne er i mindretall i USA ¶
AA170906 Hvite kristne amerikanere er nå i mindretall i USA, viser en undersøkelse fra Public Religion Research Institute.
DA170905 Med fortsatte elbilfordeler kommer det ikke til å gå mange årene før fossilt er i mindretall .
DN170903 Så har du et mindretall som er uenige.
DB170903 Et mindretall har gått for en annen løsning hvor de i stedet miner videre med den opprinnelige bitcoin softwarekoden, men hvor størrelsen pr. blokk er økt.
NL170831 Nominasjonene i Frp rundt omkring i landet foran valget, tyder på at Listhaug har et flertall i partiet med seg på sin ville ferd, og at skeptikerne så langt utgjør et mindretall .
NL170831 Et mindretall i Fremskrittspartiet er derfor bekymret for retningen dette har tatt.
DB170831 ¶ I MINDRETALL : Mannlige leger vil bli mangelvare om det ikke gjøres noe med rekruteringen, mener artikkelforfatterne.
DA170831 De er kjøpt opp for lenge siden og det er bare et mindretall av dem.
DB170828 Etter at opptil flere hadde påpekt med teskje at man åpenbart ikke kan si at Sp « ønsker » noe som de valgte å ikke gå inn for, endret man etterhvert artikkelen til den mildt sagt hypotetiske problemstillingen « Dette kunne blitt realitetene hvis Senterpartiets mindretall i programkomiteen fikk gjennomslag under Senterpartiets landsmøte » - hvilket jo er sannferdig, men det er litt vanskelig å se den leg
DA170823 - Jeg skjønner den dommeren som har vært i mindretall , han har hatt et behov for å gi et signal om at det har vært dissens og har krevet at det skal stå " flertallet i panelet " i de punktene der han har vært veldig uenig.
AP170823 - For et lite mindretall av personene i gruppen er nok situasjonen annerledes, ved at de har svært høy aksjeformue, som gjerne genererer større utbytter.
DB170822 Dissens betyr meningsforskjell eller uenighet og i juridisk sammenheng brukes ordet i forbindelse med rettsavgjørelser hvor et mindretall er uenig med flertallet om avgjørelsen.
VG170821 Et mindretall av lagrettens medlemmer festet imidlertid ikke lit til omfanget av volden mot barna og overgrepene mot moren ut fra den samlede bevisbedømmelsen.
AP170820 Dermed kommer dagens regjeringspartier og de to støttepartiene i mindretall på Stortinget.
VG170817 De militariserte og voldelige nasjonalistene er i mindretall .
AA170814 Som BI-student i Trondheim er man i klart mindretall i forhold til de mange NTNU-studentene.
AA170813 Selv om været er varmt og tørt, mener Gaspar at kun et mindretall av brannene har naturlige årsaker.
SA170811 Dermed kunne et mindretall i kommunestyret avvise saken, slik at den ikke ble realitetsbehandlet.
VG170809 Vanlige muslimer kan faktisk ikke ansvarliggjøres for handlingene til et svært lite mindretall , det er intet rasjonelt ved det.
DB170809 Liberalismens krise ( 2012 ) og tidligere Frp-rådgiver - som i vinter tok dissens i Brochmann-utvalget fordi han er overbevist om at « etniske nordmenn » vil komme i mindretall .
AA170805 Jentene var i sørgelig mindretall , men like stolte over RBK-logoen på overtrekksdrakten som guttene.
AA170802 De troende var med andre i ord i mindretall .
DB170728 Hvis ikke det er mulig, må vi vurdere om det er mulig å gjøre det ut fra et mindretall, enten ved at vi tar det mindretallet alene, eller at vi gjør det med andre partier, sier Støre, som påpeker at Ap har vist tidligere at de har klart å styre i mindretall med ordnede forhold i Stortinget.
DB170728 Hvis ikke det er mulig, må vi vurdere om det er mulig å gjøre det ut fra et mindretall , enten ved at vi tar det mindretallet alene, eller at vi gjør det med andre partier, sier Støre, som påpeker at Ap har vist tidligere at de har klart å styre i mindretall med ordnede forhold i Stortinget.
VG170727 I en statusrapport om FN-målene som finansminister Siv Jensen ( Frp ) og utenriksminister Børge Brende ( H ) ga ut i forrige uke, står det at et mindretall i Norge fortsatt vil ligge under fattigdomsgrensen, selv om det store flertallet har høy levestandard og økende inntekter : ¶
DB170727 Utenriksminister Le Drian har lenge sett på Haftar som en nødvendig deltaker, men da Le Drian var forsvarsminister under president François Hollande var han i mindretall rundt regjeringsbordet.
DB170726 Konferanse på hemmelig sted i Oslo : « Hvite er i ferd med å bli i mindretall » ¶
DN170724 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
DB170724 Det vil bli vanskeligere og vanskeligere for Norge å velge å stå utenfor den nye internasjonale normen mot atomvåpen, som en del av et mindretall som vil bli stadig mindre.
AA170724 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
VG170722 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
AA170722 Fram til nå har dommerne blitt utnevnt av en uavhengig komité der flertallet er dommere, mens et mindretall er politikere.
VG170718 De tre holder svarte ballonger med tallene 1, 2 og 3, og i teksten under står det « @cash_warren og jeg kommer offisielt til å bli i mindretall ».
DB170718 « Cash og jeg blir nå offisielt i mindretall #babyonboard #herewegoagain #blessed », skriver den gravide stjerna.
VG170717 Mindretall
VG170716 Et mindretall foreslår Vestby. 10. desember 1971 : Stortinget vedtar at NRK kan begynne prøvesendinger i farger. 34 representanter stemmer imot. 21. mars 1972 : Odelstinget opphever forbudet mot homoseksuell omgang mellom menn. 13 representanter stemmer imot. 6. april 1973 : Samferdselsdepartementet fore
AA170715 Selv om det bare er et lite mindretall muslimer som utgjør en potensiell terrorfare, er de mer enn mange nok til å forvolde stor skade både i form av drap og lemlestelse på enkeltpersoner og på samfunnet ved at demokratiet og vårt frie levesett blir stadig mer innskrenket.
DB170706 De konservative Republikanerne ( LR ) er splittet, et mindretall stemte for og flertallet av dem mot.
DB170705 De fleste av Johansens reiser har stort sett vært positive opplevelser, de negative er i klart mindretall .
AA170705 Tyrkisk-kypriotene er i mindretall og tror deres tilstedeværelse trygger sikkerheten og ønsker at de blir værende. ( ©NTB ) ¶
VG170630 * 1 Jentene er fortsatt i mindretall i idretten, og de får ikke posisjoner eller lederverv i tråd med deres kompetanse og betydning. * 1 Idretten skulle jobbe med integrering.
VG170630 Et mindretall mente at vielse av likekjønnede stred mot deres « forståelse av ekteskapet ».
DB170629 Når det om kort tid vil gå opp for norske politikere at de gudstroende er i ferd med å utgjøre et mindretall i landet, unner jeg ikke de kristne å bli behandlet slik minoriteter til nå er blitt behandlet i offentlige fellesinstitusjoner.
DB170628 Et flertall blant disse støttet forandring gjennom Macron i år, mens et betydelig mindretall forholdt seg mer skeptisk overfor ham.
SA170626 Det er et mindretall som blir diagnostisert med f.eks. posttraumatisk stresslidelse ( PTSD ), angst, depresjon osv.
BT170626 Disse rettsinstansenes juridiske tolkning av direktivet ble imidlertid kritisert av dem som var tilhengere av forbudet, og ved begge ankedomstolene var det et mindretall av konservative dommere som mente kollegene gjorde en feil.
AA170626 Disse rettsinstansenes juridiske tolkning av direktivet ble imidlertid kritisert av dem som var tilhengere av forbudet, og ved begge ankedomstolene var det et mindretall av konservative dommere som mente kollegene gjorde en feil.
BT170622 Dette hadde blitt registrert i kun et svært lite mindretall av sakene.
BT170621 De folkevalgte i Sund og Fjell ga også sin tilslutning til Øygarden-navnet, selv om et lite mindretall ( Frp ) i begge kommunene kjempet for navnet Skjergard.
AP170620 Mange frykter at det gradvis blir bare et lite, velstående mindretall som har råd til å bo i sentrum.
DB170619 Men, fra et mindretall av velgerne, og klart påvirket av ei valgordning hvor man i 577 valgkretser velger en eneste folkevalgt i to omganger, vant Macrons overlegent.
AP170618 Mange frykter at det gradvis blir bare et lite, velstående mindretall som har råd til å bo i sentrum.
DB170617 De som påberoper seg folket må innse at de bare er ett mindretall blant mange andre.
VG170616 Som Brochmann II-utvalget skrev : « De som taper, har så langt vært i mindretall , men opplever enkeltvis et konkret og betydelig tap.
VG170616 Politiet havnet i mindretall i utvalget, og kort tid etter gikk Helge Mehus, sjefen for Oslo-politiets beredskapstropp, ut i VG og advarte mot delt ansvar.
DB170616 Et mindretall bestående av Sp og SV krevde også Thommesens avgang i kjølvannet av skandalen - uten å få flertall for det.
DB170616 Du er i mindretall , du skal bli respektert, men som alle andre i et samfunn havner du i situasjoner der den respekten blir knust.
AA170613 Det var riktignok en del russ til stede på festen med opptil 70 ungdommer i en privatbolig, men de skal ha vært i mindretall .
DB170612 - Vi sitter i mindretall og får ikke fjernet bompengefinansieringen.
VG170609 - Hvis de konservative ønsker å styre som mindretall , kan de det.
DN170609 Dersom De konservative skal forbli ved makten må de enten styre alene i mindretall eller inngå en koalisjon.
DB170609 Det gjør at De konservative enten må styre alene, men i mindretall , eller inngå en koalisjon.
DB170609 Det gjør at De konservative enten må styre alene, men i mindretall , eller inngå en koalisjon.
DB170609 Det var overraskende, og vi kan ikke skjønne hvordan et mindretall skal kunne forhandle Brexit, sier de to.
AP170609 Kan fortsette i mindretall
SA170607 Da det ikke var noen sak på sakskartet kunne et mindretall avvise å behandle saken etter §34 i kommuneloven.
SA170607 - Det som skjedde var sjokkerende maktarroganse fra ordfører, rådmann og et mindretall i kommunestyret.
AP170607 I alle land Kaufmann har undersøkt, er det et mindretall som mener det er rasistisk med en slik begrunnelse for kutt i innvandringen, men det er betydelige forskjeller mellom de politiske leirene.
VG170606 Et mindretall av svenske jordmødre medvirker til abort, hvor disse gjerne er planlagt god tid i forveien, slik at man fint kan rokere på vaktlistene.
SA170606 Dermed kunne et mindretall på 8 representanter hindre flertallet på 9 i å gjøre et vedtak.
AA170602 Rettens mindretall i Virginia mente for øvrig at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme, noe Flores er enig i.
DA170530 Men det er bare å konstatere at de som framtidige norske, fagutdannede håndverkere, er få, og at de kan komme i mindretall på byggeplassen.
NL170529 Unnasluntrerne er i solid mindretall både på kunde- og tilbydersiden.
AP170529 Særorganutvalgets mindretall støtter ikke forslagene. 3rd-party-bio ¶
AP170529 Det er bare et lite mindretall saker som sendes fra politijurist til statsadvokat med forslag om tiltale.
AP170529 Særorganutvalgets mindretall støtter ikke forslagene.
AA170527 - Jeg ser at oktoberfesten har noen spesielle utfordringer og det må tilstrebes mindre antall overstadig berusede, men at et mindretall skal ødelegge en populær fest under Uka 17, er vanskelig å akseptere, skriver Gunnes i en sms.
VG170526 Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.
DA170526 Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.
DA170526 Kun et forsvinnende lite mindretall forsvarer utstillingen.
AA170526 Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.
SA170525 Rettens mindretall anfører på sin side at presidenten har rett til å bruke en presidentordre for å beskytte landet mot terrorisme.
SA170525 Forslaget er ikke et epistokratisk eksperiment hvor et opplyst mindretall skal få økt innflytelse over politikken, slik f.eks.
SA170525 Unnasluntrerne er i solid mindretall både på kunde- og tilbydersiden.
AP170525 Jorge Benitez, seniorforsker ved tenketanken Atlantic Council, sier han kun tror et mindretall av landene i alliansen vil ha oppfylt toprosentmålet innen 2024.
DN170524 Et annet mindretall i lagmannsretten mente at det var bevist forsettlig heleri, noe som ble vurdert som straffbart også i Dubai.
DN170524 Et mindretall i lagmannsretten kom til at det var sannsynliggjort at uaktsomt heleri også er straffbart i Dubai.
AA170524 Et mindretall på tre dommere fant « etter en samlet vurdering at det er sannsynliggjort at vilkårene for dobbelt straffbarhet er oppfylt ».
BT170522 Lagmannsrettens mindretall ( ekstraordinær lagdommer Anker Høyer ) har kommet til at midlene ikke tilhører institusjonene.
BT170522 I et virkelig liberalt samfunn må vi finne oss i at det eksisterer mindretall som er dypt uenige.
AP170522 Bare et lite mindretall av Oslos 110 barneskoler får glede av de nye lærerne.
AP170521 Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet.
AP170521 Et mindretall i komiteen tok dissens, og ønsket å fjerne setningen.
SA170520 « Det er etter hvert blitt standard at Frp stemmer imot der de vet at de får mindretall , slik at de da kan fortelle sine populistvelgere at de var imot », skriver Pål Andor Østvold.
SA170520 Det er etter hvert blitt standard at Frp stemmer imot der de vet at de får mindretall , slik at de da kan fortelle sine populistvelgere at de var imot.
DB170520 Et mindretall ville også endre punktet om kjøttfri dag til å kun omhandle et godt vegetartilbud i kantinene.
DB170520 De splittet også programkomiteen, der et mindretall ville stryke punktet om offentlig matinnkjøp.
AA170520 Forslaget delte programkomiteen, der et mindretall ønsket å stryke punktet helt.
NL170519 Rettens mindretall , den andre meddommeren, mener at det ikke foreligger slik uaktsomhet som flertallet mener.
DB170519 - Jeg vokste opp med dyr, og er fremdeles i mindretall overfor dyrene jeg omgir meg med, sier Tilda Swinton. - « Okja » kan leses som en lærepenge.
DA170518 Han viser også til at det var dissens i arbeidsretten, og at det var et mindretall som mente at søndagsjobbing kan anses som brudd på tariffavtalen.
VG170516 På sitt eget språk, som sannsynligvis et mindretall skjønte noe av, men likevel.
NL170516 Samtidig har jeg gått på gymnas, tatt lærerutdanning og annen utdanning på steder der samer er i mindretall og har kjent hetsen på kroppen som ungdom.
FV170515 Men han kommer trolig i mindretall når beslutningen skal fattes.
DB170515 I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030.
DA170515 I tillegg vil et mindretall i programkomiteen ha 10 prosent av bilene i distriktene bort innen 2030.
AP170515 Første vers av « Norge i rødt, hvitt og blått » og « Nordmannen » er det også et mindretall av elevene som kan.
VG170514 2000 årlige omskårede gutter i Norge, har kun et lite mindretall jødisk bakgrunn, resten er stort sett muslimer.
SA170514 I regjering kjemper vi, og nå vinner vi, selv om vi er i mindretall .
SA170514 Eller man kan møte opp i valglokalet og støtte det ene partiet som kjemper mot bompengene, og som vinner frem selv om vi er i mindretall .
DB170513 De er jo allerede i mindretall ved å slippe disse jentene inn, og hvem vet om vi kan stole på dem, der de sprader rundt som om de eier skolegården, med sine skinnjakker og mysende øyne og armer i kors og alt annet som gjør dem annerledes fra oss.
DB170513 Vi må forstå at bare et mindretall av de som tiltrekkes av samme kjønn i en ung alder fortsetter å gjøre dette i voksen alder.
VG170512 Et mindretall i redaksjonskomiteen på LO-kongressen vil at organisasjonen skal jobbe for å forby bemanningsbyråer, men forslaget fikk ikke flertall.
SA170512 Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra et mindretall i redaksjonskomiteen.
DN170512 Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra et mindretall i redaksjonskomiteen.
DB170512 Dels fordi topplederne aldri har klart å forklare viktigheten av at samfunnet vårt har slike selvstendige organisasjoner på passe avstand fra statlig byråkrati og dels fordi styret i Idrettsforbundet fra første dag i denne konflikten har hatt et mindretall som har sparket beina under flertallet.
AP170512 Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra et mindretall i redaksjonskomiteen.
AA170512 Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra et mindretall i redaksjonskomiteen.
AA170509 Dette har i så fall skjedd til tross for at motstanderne trolig er i mindretall .
DN170508 Dette har i så fall skjedd til tross for at motstanderne trolig er i mindretall .
AA170508 Dette har i så fall skjedd til tross for at motstanderne trolig er i mindretall .
BT170507 Men dessverre er vi som arbeidsgiver i et klart mindretall , for de fleste er tilbakeholdne med å ansette mennesker som har høy risiko for fravær.
VG170506 Et mindretall i Frps landsstyre ønsket å fjerne forslaget, men tapte.
DN170506 Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er del av et mindretall i partiets landsstyre som mener Politidirektoratet bør legges ned.
DN170506 Et mindretall i Frps landsstyre vil ha inn en formulering i det nye handlingsprogrammet om at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet.
DB170506 Bare et mindretall av landstyret til Frp har gått inn for løsningen, som er foreslått av Buskerud Frp.
DB170506 Et mindretall går mot forslaget.
DB170506 Et mindretall i landsstyret har nemlig tatt til orde for at direktoratet skal legges ned, slik også Senterpartiet har gått inn for..
DB170506 Landsstyrets mindretall gikk inn for et forslag om at panten skulle økes, et forslag sørtrønderske Sivert Bjørnstad har vært blant forkjemperne for.
DB170506 Et markant mindretall ønsket at partiet i neste stortingsperiode skal avstå fra å tvinge kommuner til å slå seg sammen.
DB170506 Et mindretall ønsket å tillate surrogati i Norge, men forslaget falt.
DB170506 Et mindretall i landsstyret gikk inn for at Frp skulle tillate surrogati, som andre norske parti i landet etter Venstre.
DA170506 Gitt borgerlig flertall etter valget, fortsetter Høyre og Frp i mindretall .
DA170506 Gitt borgerlig flertall etter valget, fortsetter Høyre og Frp i mindretall .
BT170506 » Landsstyrets mindretall ønsker å ta ut dette og følgende kulepunkt : ¶
BT170506 Landsstyrets mindretall vil slå fast at « Frp vil åpne for surrogati ».
BT170506 Det ville ikke landsstyrets mindretall , særlig av hensyn til jødiske tradisjoner.
AP170506 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, men hovedbegrunnelsen er ikke at folk skal kunne ha tilhørighet i to land.
AP170506 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, men hovedbegrunnelsen er ikke at folk skal kunne ha tilhørighet i to land.
AP170506 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, men hovedbegrunnelsen er ikke at folk skal kunne ha tilhørighet i to land.
AA170506 Å legge ned Politidirektoratet er en god ide mener et mindretall i landsstyret.
AA170506 Et flertall i landsstyret ønsker å forby, mens et mindretall ikke ønsker et forbud.
AA170506 Et mindretall vil tillate det, deriblant sørtrøndere.
AA170506 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, med begrunnelse at folk ikke skal kunne ha tilhørighet i to land.
AA170506 Et mindretall av landsstyret foreslår at kommunesammenslåing skal skje frivillig.
AA170506 Et mindretall i Frps landsstyre vil tillate dobbelt statsborgerskap.
AA170506 Et mindretall i Frps landsstyre vil tillate dobbelt statsborgerskap.
AA170506 Et mindretall i Frps landsstyre vil ha inn en formulering i det nye handlingsprogrammet om at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet.
AA170506 Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.
DA170505 Et mindretall ønsker å fjerne dette punktet.
DA170505 Et mindretall ønsker å fjerne dette punktet.
VG170504 Hartmann påpeker at det er et mindretall av de enslige mindreårige som har utreiseplikt.
FV170504 Det er likevel viktig å understreke at det er et lite mindretall advokater som begår kriminalitet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.
DN170504 Det er likevel viktig å understreke at det er et lite mindretall advokater som begår kriminalitet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.
DB170504 Målet var et sikrere flertall som åpnet for større sosiale reformer, men resultatet ble at Arbeiderpartiet kom i mindretall og måtte se på fire års stillstand under Churchill.
AP170504 Ifølge Vårt Land har et mindretall i Frp hele tiden støttet et programpunkt om omskjæringsforbud for gutter.
AP170504 Et mindretall har tatt dissens og vil stryke punktet.
AP170504 Flertallet i landsstyret ønsker ikke å åpne for surrogati i Norge, mens et mindretall sier ja. 3.
AP170504 Et flertall i landsstyret ønsker å pålegge lagring av IP-adresser i seks måneder, mens et mindretall er imot.
AP170504 Et mindretall ønsker ikke et forbud.
AP170504 Et mindretall i landsstyret ønsker å tillate dobbelt statsborgerskap, men hovedbegrunnelsen er ikke at folk skal kunne ha tilhørighet i to land.
AP170504 Et mindretall i landsstyret foreslår å legge ned Politidirektoratet.
AP170504 Et mindretall av landsstyret foreslår derfor at kommunesammenslåing kun skal skje frivillig. 8.
AP170504 Bare et mindretall av unge som kjenner tiltrekning til noen av samme kjønn, fortsetter å gjøre det i voksen alder, skriver Nina Karin Monsen.
AA170504 Det er likevel viktig å understreke at det er et lite mindretall advokater som begår kriminalitet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.
DA170503 De som tviholder i sovjetnostalgien er uansett i mindretall , sier Zjadan.
DN170501 Resolusjonsforslaget kommer fra Buskerud Frp og støttes av et mindretall i landsstyret.
DN170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
DN170501 Et mindretall i landsstyret vil nemlig at kommunesammenslåing i alle tilfeller skal skje ved frivillighet.
DN170501 Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.
DB170501 Lokallaget i Oslo har den største delegasjonen på landsmøtet, men der er det bare et mindretall som støtter Stenersens syn på surrogati.
DA170501 Resolusjonsforslaget kommer fra Buskerud Frp og støttes av et mindretall i landsstyret.
DA170501 Et mindretall i programkomiteen ville innføre en karensdag og redusere lønna til 85 prosent under sykdom, men forslaget nådde ikke opp da landsstyret i begynnelsen av mars vedtok den endelige innstillingen til nytt partiprogram.
DA170501 Et mindretall i landsstyret vil nemlig at kommunesammenslåing i alle tilfeller skal skje ved frivillighet.
DA170501 Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.
DB170429 De er i mindretall , så de må sikre seg en måte å ikke bli overkjørt av flertallet på, og siden Pepsi Max er mer fusjonsivrige enn dem, kan Sana lett diktere premissene.
SA170427 Landsstyret støtter forslaget, men et mindretall ville skrote det, ifølge VG.
DN170427 Landsstyret støtter forslaget, men et mindretall ville skrote det, ifølge VG.
DB170427 Landsstyret støtter forslaget, men et mindretall ville skrote det, ifølge VG.
VG170426 Landsstyret i Frp har gått inn for Amundsens krav om IP-lagring, men et mindretall ville skrote forslaget.
AP170425 | Venstre skal ikke nå flertallet, men et solid mindretall Anne Siri Koksrud Bekkelund ¶
AP170425 Det er tiden for å finne ditt eget, solide mindretall - selv om det provoserer flertallet.
AA170425 Minibussen var på vei gjennom en region i Kurram-området, der sjiamuslimer er i mindretall , opplyser Arif Khan, som representerer lokale myndigheter Parachinar.
AA170425 Minibussen var på vei gjennom en region i Kurram-området, der sjiamuslimer er i mindretall , opplyser Arif Khan, som representerer lokale myndigheter Parachinar.
AA170424 Dommen var ikke enstemmig og et mindretall mente at kvinnen burde bli dømt for drapsforsøk. ( ©NTB ) ¶
DB170423 Totalt var rundt 70 ungdommer med på festen, og ifølge politiet var russen i mindretall .
DB170423 Det var russ til stede på festen, men de var i mindretall .
AA170423 Det var russ til stede på festen, men de var i mindretall .
DB170422 Partiet sa, mot kraftig motstand fra AUF og et mindretall i salen, ja til konsekvensutredning av området Nordland VI, slik ledelsen har foreslått.
VG170420 - Ap kan teoretisk regjere alene i et mindretall , men vi søker mot å få til et flertall med andre, sier Støre om dette.
DN170420 Et mindretall i Frps landsstyre vil bøte på situasjonen ved å øke panten.
DB170420 Et mindretall i Frps landsstyre vil bøte på situasjonen ved å øke panten.
DA170420 Et mindretall i landsstyret til Frp ønsker økt pant på flasker og bokser, og mener dette vil føre til større miljøgevinster.
AP170420 Et mindretall i Frps landsstyre vil bøte på situasjonen ved å øke panten.
DB170419 Vi skal ikke nevne et tysk tilfelle av regime-skifte fra forrige århundre, som ble gjennomført med støtte fra et mindretall , og endte med katastrofale følger, fordi det ville være å overdrive og ta i bruk det brannfarlige språket til Erdogan.
DB170419 Han har, etter først å ha forhandlet om en historisk fred med landets kurdiske mindretall , gått til krig mot kurderne i Syria og hjemme.
SA170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
DN170418 Men bare et mindretall av tjenestene identifiserte personen pasienten snakket med eller ga informasjon om hvorvidt de er lisensierte, sier Resnack til avisen.
DN170418 Men bare et mindretall av tjenestene identifiserte personen pasienten snakket med eller ga informasjon om hvorvidt de er lisensierte, sier Resnack til avisen.
DB170418 Et mindretall vil fjerne K'en og gjøre faget til et « mer inkluderende fag ».
AP170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
AP170418 Et mindretall i programkomiteen ønsker å fjerne K-en som står for « kristendom » for å gjøre religions- og livssynsfaget mer inkluderende.
VG170417 Men så var Erdogan ingen demokrat, bare en ny autoritær leder som tok over stafettpinnen og fortsatte trakasseringen av et annet mindretall .
AA170413 Demonstrasjonene mot Zuma favner vidt ettersom han er svært upopulær både blant landets hvite mindretall og mange fattige i den svarte befolkningen.
BT170405 De er små mindretall .
VG170403 - Det kan være ille nok for de som får det, jeg sier ikke noe annet, men det er et klart mindretall som får en sånn regning, sier han.
VG170402 Akershus-representanten Abid Raja ville prioritere gratis SFO foran gratis barnehage, og et stort mindretall støttet dette forslaget.
VG170402 Det danner bare et noe større mindretall når forslaget blir nedstemt i Stortinget. 24. konsesjonsrunde ¶
AA170402 Dermed vant et mindretall i programkomiteen fram med sin dissens.
AA170402 Også i dette spørsmålet hadde et mindretall i komiteen tatt dissens.
AA170402 Et mindretall i programkomiteen ( Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm ) ville at punktet om altruisitisk surrogati ( ikke-kommersiell surrogati ) skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
AA170402 Et mindretall i programkomiteen ( Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm. ) ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.
SA170401 Spesielt det seirende mindretall bør kunne svare opplysende og skikkelig.
DB170401 Ethvert flertall begynner som mindretall .
BT170401 Et mindretall i Venstres programkomité prøvde å fjerne sidemåls-karakteren fra norskfaget.
DN170331 Et mindretall i programkomiteen, deriblant nestleder Guri Melby og Unge Venstre-leder Tord Hustveit, vil ha skatt på primærbolig, noe partifellene Terje Breivik og Abid Raja er kraftig imot.
AA170331 Et mindretall i programkomiteen, deriblant nestleder Guri Melby og Unge Venstre-leder Tord Hustveit, vil ha skatt på primærbolig, noe partifellene Terje Breivik og Abid Raja er kraftig imot.
DB170330 Men på lengre sikt, er det medlemmene selv som må ta ansvar for utviklingen og spørre seg om dagens IRN representerer det moderne mangfoldet blant norske muslimer, eller først og fremst et patriarkalsk og reaksjonært mindretall .
AP170330 Et flertall av rettens medlemmer mente 13 års ubetinget fengsel var det riktige, mens et mindretall på to mente 12 år var nok.
SA170329 Men det er også et stort mindretall .
DN170329 Flertallet vil ha Silje Josten Kjosbakken som ny nestleder, mens et mindretall på to ønsker gjenvalg for Marielle Leraand ( 42 ).
DA170329 Flertallet vil ha Silje Josten Kjosbakken som ny nestleder, mens et mindretall på to ønsker gjenvalg for Marielle Leraand ( 42 ).
AP170329 Ett utvalgsmedlem, beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen, utgjør et mindretall .
FV170328 Retten delte seg også i et flertall og mindretall i spørsmålet om erstatningskravet.
BT170328 Den juridiske fagdommeren mente dette var et klart overgrep, men han var altså i mindretall .
DB170327 Sunde, administrerende direktør i Din utvikling, mener antallet deltakere som er misfornøyd med jobbkurset er i klart mindretall .
DA170325 Et mindretall i Senterpartiets programkomité vil at Sp skal hente inspirasjon fra Portugal-modellen.
AP170323 : Et mindretall ønsker en noe mindre oljevennlig politikk ; de vil bl.a. avvikle ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder og fase ut leterefusjonsordningen.
AP170323 " Forbruksvekst : Et mindretall i programkomiteen ønsker at Sp skal arbeide for redusert forbruksvekst som et tiltak for å nå klimamål.
BT170322 Retten har delt seg i et flertall og et mindretall i sin vurdering av saken, skriver BA, der flertallet mener det ikke foreligger virksomhetsoverdragelse eller usaklig oppsigelse.
AP170319 I studentmiljøene ser vi det samme - kvinnene er i mindretall når det gjelder å skaffe seg denne kompetansen.
DB170318 Mindretall : Konkrete utslippskutt ¶
DB170318 Mange forbinder epilepsi med krampeanfall, men dette gjelder kun et mindretall ( 30 prosent ).
DA170318 Fem har innstilt på Audun Herning og et mindretall på fire har innstillit på Andreas Halse.
DA170318 Fem medlemmer gikk inn for Herning og et mindretall på fire for Halse.
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
AP170318 Høyre skiftet standpunkt på landsmøtet forrige helg, og i Frp vil et mindretall i programkomiteen tillate dobbelt statsborgerskap.
AA170318 ¶ Disse ønsket vern : Da nordtrønderne samlet seg søndag, var det noen som prøvde å snu fylkeslaget, men de var i betydelig mindretall .
AA170318 SV-leder Audun Lysbakken og et flertall i partiets landsstyre har foreslått å " nedkriminalisere " narkotikabruk, men Thorkildsen støtter en dissens fra et mindretall på fem medlemmer av landsstyret som heller vil bruke begrepet " avkriminalisere ".
AA170318 Et mindretall på tre medlemmer i landsstyret ønsker at hele punktet strykes fra arbeidsprogrammet. ( ©NTB ) ¶
AA170318 SV-leder Audun Lysbakken og et flertall i partiets landsstyre har foreslått å " nedkriminalisere " narkotikabruk, men Thorkildsen støtter en dissens fra et mindretall på fem medlemmer av landsstyret som heller vil bruke begrepet " avkriminalisere ".
AA170318 Et mindretall på tre medlemmer i landsstyret ønsker at hele punktet strykes fra arbeidsprogrammet.
VG170317 Et mindretall i programkomiteen som inkluderer partisekretær Kari Elisabeth Kaski vil forby all omskjæring av barn under 15 år.
DB170317 Heldigvis er både helgenene og drittsekkene i mindretall .
BT170317 Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall , er simpelthen feil.
BT170317 SIMPELTHEN FEIL : Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall , er simpelthen feil, skriver Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
BT170317 Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall , er simpelthen feil.
BT170317 SIMPELTHEN FEIL : Å skape et inntrykk av at dette er et forslag som presses gjennom fra et mindretall , er simpelthen feil, skriver Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170316 Nederland kalles et konsosiert demokrati, der de politisk-kulturelle familiene alle er i mindretall og må samarbeide om å dele makt og goder.
BT170316 Selv innad i Frp har et mindretall tatt dissens.
AA170316 Det er årsaker til at det ble et enormt folkelig engasjement, at flertallsalliansen sprakk og at Ap kom i mindretall i opinionen.
VG170314 Nå er de nederlandske barna i mindretall på skolen.
DN170314 Det må være enstemmighet, så statens representanter har i teorien en mulighet til å si nei og stoppe en transaksjon selv om de er i mindretall i Aker Kværner Holding-styret.
DB170314 Allerede med på laget er Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, ungdomspartiene AUF, Unge Venstre, og Sosialistisk Ungdom, og et lite, men betydelig mindretall i befolkningen.
DB170314 Nederland er et konsosiert demokrati, der de politisk-kulturelle familiene, alle i mindretall , i et århundre har delt på makt og goder, der samfunnet er delt langs tallrike og kryssende skillelinjer, mellom fattig og rik, utkant og storbyer, sekulære og religiøse, protestanter og katolikker, protestanter og gjenreformerte protestanter ( calvinister ), bønder og byfolk, gammeldags o
VG170313 Men dersom han definerer etniske nordmenn etter Oxfords ordlistes definisjon, altså at det dreier seg om « [ individer som har ] tilhørighet til en sosial gruppe som har en felles nasjonal eller kulturell tradisjon », hvordan i all verden kan han da vite at disse vil « komme i mindretall i fremtiden » ?
VG170313 Han gjør altså det han bekrefter at han har gjort : Han bruker andelen første- og andregenerasjons innvandrere til å beregne seg frem til at « etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden ».
VG170313 Det som imidlertid ER problemet med Tojes begrepsbruk er at han i sin dissens til eget utvalg sier at en fremtid der « etniske nordmenn » blir i mindretall , er knyttet til problemer, uten å si noe, hverken om hva han mener med « etnisk » eller hvilke problemer som vil ramme samfunnet, ene og alene basert på « ikke-norsk etnisitet ».
AP170313 Kun i naturvitenskapelige fag er kvinner i mindretall ( 38 prosent ).
AP170313 Igjen har dette ikke vært en akseptabel forklaring når kvinner er i mindretall .
AP170313 Han virker såret over at mange, inkludert jeg, har tolket ham dithen at hans dobbelte bekymring, 1 ) at etniske nordmenn vil komme i mindretall og 2 ) at de « tykke » deler av norsk kultur ikke kommuniseres godt og derfor vil komme under press, kan knyttes til hudfarge.
AP170311 Et mindretall ville fjerne begrepet « moderate », men ble nedstemt.
AP170311 Mindretall ville ha vekk « moderate » ¶
SA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
DA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
DA170310 Og vi bør tilbake til det gamle regelverket, mener et mindretall av Høyres programkomité.
DA170310 Ett av forslagene partiet må ta stilling til er en dissens fra et mindretall i programkomiteen om overvåking og avlytting fra politiet.
BT170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AA170310 Han er lite begeistret for ideen om å bruke pengene fra barnetrygden på gratis barnehage og SFO i stedet, slik et mindretall i programkomiteen har gått inn for.
AA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AA170310 Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.
AA170310 Som ventet falt dette forslaget, men det sier likevel litt om endringene både i Høyre og i samfunnet at et stort mindretall i programkomiteen gikk inn for gratis barnehage.
AA170310 Et stort mindretall i partiet har jobbet iherdig for å innføre gratis barnehage og skolefritidsordning.
FV170309 Der vil et mindretall fjerne barnetrygden og gjøre en behovsprøvd.
DN170309 ¶ KrF mener også at det er på høy tid at det gjøres noe med barnetrygden - og at den er et viktig virkemiddel for å løfte flere lavinntektsfamilier ut av fattigdom, men vi tror den beste løsningen kommer fra utvalgets mindretall i denne saken, sier forfatteren.
DB170309 Flertallet i programkomiteen vil vurdere om fastleger kan starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom LAR, og ha forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere, men et stort mindretall går mot dette.
DB170309 Et mindretall vil avvikle pelsdyrnæringen, men forslaget får neppe flertall.
DB170309 Et mindretall i programkomiteen, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, vil at foreldrene fortsatt skal ha full valgfrihet og selv bestemme hvordan permisjonen skal brukes.
DB170309 Når forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, Asle Toje, i Brochmann II-utvalgets rapport skriver merknad om at etniske nordmenn i framtida vil komme i mindretall , så gjør han det på tvers av utvalgets enighet om at « majoritetsbefolkningen omfatter norskfødte som har én eller to norskfødte foreldre ».
DA170309 Også på dette området er det Bru og et mindretall som går i bresjen for å flytte Høyre i en mer liberal retning, og tillate eggdonasjon.
DA170309 - I NOU-en peker et mindretall på det alternativet Hareide ønsker seg : Bare øke barnetrygden.
AP170309 Et mindretall på fire mener Høyre ikke skal gjøre noe vedtak om eggdonasjon nå, blant annet leder i komiteen Frank Jenssen og Europaminister Frank Bakke-Jensen.
AA170309 Et mindretall ønsket å gå inn for å avvikle næringen.
AA170309 Et mindretall på fire sier nei, skriver avisen.
DA170308 Et flertall går inn for en tredeling av permisjonen, mens et mindretall , som Grande selv er en del av, vil ha en todeling av ordningen.
BT170308 I MINDRETALL : Den siste tiden har vi blitt blåst av banen av unge og dyktige vestlandsmusikere som bergensbaserte Sigrid Raabe ( bildet ), Aurora Aksnes og Myra, men fremdeles er « normalen » i musikkbransjen å være mann, skriver innsenderne.
BT170308 I MINDRETALL : Den siste tiden har vi blitt blåst av banen av unge og dyktige vestlandsmusikere som bergensbaserte Sigrid Raabe ( bildet ), Aurora Aksnes og Myra, men fremdeles er « normalen » i musikkbransjen å være mann, skriver innsenderne.
AP170308 Bekymringen for at « etniske nordmenn » skal komme i mindretall ble delt av Minerva-journalist Lars Akerhaug ( t.v. ), skriver Mina Ghabel Lunde.
AA170308 mars, og vi langtidsfeministene er i klart mindretall i toget, sier Holm.
AA170308 Menn er i mindretall i undersøkelsesutvalget, men i begge sektorer oppgir 12 prosent av mennene at de har opplevd seksuell trakassering.
VG170307 VIL ØKE BARNETRYGDEN : - Vi i utvalgets mindretall foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten.
VG170307 Et mindretall av Høyre, Frp og MDG sørger også for at tidligere statsminister Jens Stoltenberg vil bli bedt om å møte i høringen mandag 20.mars.
DB170307 Et mindretall i utvalget foreslår derfor å heller øke barnetrygden og gjøre barnehage billigere for dem med lave inntekter.
DA170307 Blant sykepleierne er menn i mindretall .
DA170307 Blant sykepleierne er menn i mindretall .
AP170307 Men partiet er mindretall og kan dermed ikke hindre at forslaget blir omgjort til en del av lovverket.
AA170307 Et mindretall i programkomiteen støtter forslaget.
VG170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
SA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
FV170306 Et mindretall på tre foreslår en annen løsning.
DN170306 Et mindretall på tre foreslår en annen løsning.
DB170306 Jeg synes det høres merkelig ut at en fra Midgan-klanen kan bli utnevnt som president, fordi Midgan-klanen er i mindretall i denne provinsen.
DA170306 Et mindretall ønsker fortsatt barnetrygd til alle og at satsene økes, men vil skattlegge ytelsen.
BT170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
BT170306 Et mindretall i utvalget ønsker fortsatt barnetrygd til alle, og vil styrke ytelsen.
AP170306 I notatet heter det : « et mindretall av respondentene ga uttrykk for at de var utilfredse eller svært utilfredse med hvordan Team Norway fungerte.
AP170306 I notatet heter det : « et mindretall av respondentene ga uttrykk for at de var utilfredse eller svært utilfredse med hvordan Team Norway fungerte.
AP170306 Et mindretall på tre foreslår en annen løsning.
AP170306 Et mindretall på tre foreslår en annen løsning.
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
AA170306 Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager.
AA170306 Et mindretall i utvalget ønsker fortsatt barnetrygd til alle, og vil styrke ytelsen.
VG170305 Det er Folketingets oppfatning at dansker ikke bør være i mindretall i boligområder i Danmark.
AP170305 Folk flest i Kiev er lei demonstrasjoner og holder seg unna av frykt for sammenstøt, men aksjonistene er godt organisert og støtte av et stort mindretall i befolkningen.
DA170303 I både Frp og Høyre er det kommet inn dissenser og endringsforslag for å gjøre kutt i sykelønna, men dette er fra et lite mindretall .
AA170302 Bare et mindretall er enig i at kommunesammenslåinger gir oss et bedre tjenestetilbud.
VG170301 Et par av mine venner på Facebook skrev at de antar Tojes betraktning ikke er knyttet til redsel for at mennesker med « blondt hår og blå øyne » skal komme i mindretall .
VG170301 ETNISK : Medlem av Brochmann II-utvalget Asle Toje mener en fortsatt innvandring på dagens nivå vil føre til at « etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden ».
VG170301 Da sier det seg selv at det ikke lenger er uproblematisk å ytre en bekymring for at « etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden ».
VG170301 Da kom det også frem at ett av medlemmene, forskningsdirektør Asle Toje ved Nobel-instituttet, er sterkt uenig med sitt eget utvalg på flere punkter, og at han dessuten mener en fortsatt innvandring på dagens nivå vil føre til at « etniske nordmenn vil komme i mindretall i fremtiden ».
DN170301 Selskapet opplyste i begynnelsen av februar at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
DB170301 et stort flertall i Brochmann-utvalget bestående av blant andre Grete Brochmann, SSB-forsker Erling Holmøy, som har utformet « innvandringsregnskap » for SSB, og medlemmer i tankesmier på både høyre- og venstresida, ønsker å skjule det uunngåelige faktum, nemlig at nordmenn kommer til å komme i mindretall !
DB170301 For om du legger en tilstrekkelig streng definisjon av « etnisk norsk » til grunn, som legger mye vekt på genetikk og historisk tilknytning til landet, så følger det ved hjelp av en enkel ekstrapolering av tidligere data, vil etnisk norske komme i mindretall , om vi ikke stenger grensene og etnisk norske kvinner begynner å føde mange flere barn.
AA170301 Selskapet opplyste i begynnelsen av februar at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
VG170228 Demokratene er avhengige av å beholde alle, ettersom de allerede er i mindretall i Senatet.
BT170228 Flyreiser er for de rikeste i global sammenheng, men også internt i Norge er det et mindretall som står for svært mye av flytrafikken.
BT170228 Flyreiser er for de rikeste i global sammenheng, men også internt i Norge er det et mindretall som står for svært mye av flytrafikken.
DB170226 Det har alltid vært et mindretall av kvinner i rap og hiphop, som blant musikkjournalister, produsenter og bakmenn med makt og innflytelse i musikkbransjen generelt.
DA170226 Opphold på humanitært grunnlag gis til et lite mindretall som blir sittende å visne på mottak og omsorgssentre, fordi Justisdepartementet gjør alt som står i deres makt for å trenere bosetting av dem, selv om dette er vedtatt.
DB170225 - « Rapportens framskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall , » sa han.
DB170224 De hinter riktig nok til at når etniske nordmenn blir i mindretall vil de kulturelle spenningene øke og den norske nasjonen vil tape seg.
DB170224 Akerhaug kopierer i realiteten Asle Tojes kritikk av Brochmann-utvalget, som han mener unnlater å diskutere den unngåelige konsekvensen av innvandringen, at etniske nordmenn vil komme i mindretall .
SA170223 Skyldes dette disse elevenes evner/gener, oppdragelse, mangel på søvn, hjemmeforhold og lignende, eller handler det rett og slett om et system der læringsformene ikke lenger appellerer til et stort mindretall av elevene og hvor kjedsomhet og negative holdninger blir noen av symptomene ?
VG170222 Så mye som 80 prosent av pasientene har fått behandling for somatiske plager, mens ruspasientene er i mindretall .
DA170219 Han omtalte asylsøkere som « lykkejegere », han mente våre vestlige verdier trues når altfor mange muslimer kommer til landet, og ga uttrykk for bekymring for at etnisk norske en dag kan komme i mindretall i sitt eget land.
DB170218 « Det er Folketingets oppfatning at dansker ikke bør være i mindretall i et boområde », skriver de.
DB170218 Men etter hvert som ukene har gått, uten at han har benyttet anledningene til å presisere hvem han snakker om eller utdype hvorfor det er kritisk i seg selv om « etniske nordmenn » skulle komme i mindretall , så bidrar han i hvert fall ikke til å utvikle den tilliten Brochmann-utvalget understreker betydningen av.
DB170218 Ifølge Asle Tojes merknad vil « etniske nordmenn » komme i mindretall « dersom dagens innvandringspolitikk videreføres ».
BT170218 Utvalgsmedlem Asle Toje var ikke fornøyd, fordi han mente rapporten underslo at " etniske nordmenn " vil komme i mindretall .
BT170218 Toje, forskningsdirektør på Nobelinstituttet, er av oppfatningen at « etniske nordmenn » vil komme i mindretall i fremtiden, og mente rapporten burde skrevet om den utviklingen.
BT170218 Og ikke minst : Siden Toje hevder at etniske nordmenn vil komme i mindretall , betyr det at tilnærmet ingen innvandrere vil bli reelt inkludert i Norge.
BT170218 Det andre : Hva er regnestykket som ligger bak påstanden om at « etniske nordmenn » vil komme i mindretall ?
BT170218 Utvalgsmedlem Asle Toje var ikke fornøyd, fordi han mente rapporten underslo at " etniske nordmenn " vil komme i mindretall .
BT170218 Toje, forskningsdirektør på Nobelinstituttet, er av oppfatningen at « etniske nordmenn » vil komme i mindretall i fremtiden, og mente rapporten burde skrevet om den utviklingen.
BT170218 Og ikke minst : Siden Toje hevder at etniske nordmenn vil komme i mindretall , betyr det at tilnærmet ingen innvandrere vil bli reelt inkludert i Norge.
BT170218 Det andre : Hva er regnestykket som ligger bak påstanden om at « etniske nordmenn » vil komme i mindretall ?
DB170217 Personer under 20 år med betalingsanmerkning er i mindretall , og antallet har gått mye den siste tiden ( nedgang på 18 prosent ).
AP170216 Men en finstudering av de 620 statlige arbeidsplassene Regjeringen nå sier de vil flytte ut av Oslo, viser at bare et mindretall dreier seg om fysisk utflytting.
AP170216 Men en finstudering av de 620 statlige arbeidsplassene Regjeringen nå sier de vil flytte ut av Oslo, viser at bare et mindretall dreier seg om fysisk utflytting.
AA170216 Et mindretall i Senterpartiets programkomité tar til orde for å avvikle kjøp og salg av fiskekvoter.
DA170215 Tidligere hadde vi fem representanter, nå har vi to og er i mindretall .
AP170215 I mars vil det være mulig for et mindretall på 40 i Senatet å blokkere behandlingen av slike lover.
AP170215 Etter 60 dager kan et mindretall på 40 av Senatets 100 medlemmer stanse en sak, gjennom såkalt filibuster.
BT170214 Men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall.
BT170214 I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati.
DB170213 Rapportens framskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall .
DB170213 Det ble nylig offentliggjort en meningsmåling som viser at et flertall europeere er skeptiske til muslimsk innvandring, bare et mindretall på 20 prosent er ubekymret.
DA170213 Nominasjonskomiteen har innstilt Stang på åttendeplass, og et mindretall vil ha ham på sjetteplass.
AP170213 Men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall.
AP170213 I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati.
AP170213 Men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall.
AP170213 I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati.
VG170210 Derfor er det ingen overraskelse at en meningsmåling InFact har gjort for VG viser at nordmenn, inkludert et mindretall av Høyre-velgere, kan være med på å øke skattenivået i Norge.
DA170210 Som Dagsavisen skrev i går vil et mindretall i Frps programkomité foreslå et kutt i sykelønna.
AA170210 En kultur som bæres oppe av et urfolk som er i kraftig mindretall og fordelt på fire stater, har mange odds imot seg.
DA170209 Såpass at et mindretall i komitéen går inn for det brennbare standpunktet å kutte i sykelønna.
DA170209 I dag kan du få sykelønn tilsvarende full lønn, men et mindretall i Frps programkomité foreslår i sitt siste utkast til nytt program at det gis 85 prosent lønn under sykdom.
DA170209 Et annet mindretall vil gjøre kontantytelser som barnetrygd og kontantstøtte til en kommunal ytelse.
DA170209 Et mindretall vil heller gjøre kontantytelser som barnetrygd og kontantstøtte om til skattefradrag.
DA170209 Et mindretall i Frps programkomité vil kutte i sykelønna.
DA170208 Han er imidlertid i mindretall blant republikanere.
DB170207 Kvinner er i mindretall i styrerommene og regissørstolene.
DN170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere.
DN170206 Et mindretall i utvalget slutter seg ikke til forslaget om å innføre skatteplikt på korttidsutleie av egen bolig.
DB170206 Hvis ikke blir etniske nordmenn i mindretall , hevder Toje.
DB170206 Det ble imidlertid for mye moderasjon og liberal konsensus for utvalgsmedlem Toje, som mente det ble stilt for få krav til innvandrere om å tilpasse seg norsk kultur, at utvalget underslo at etniske nordmenn kommer til å bli mindretall i Norge i framtida, og at det er for dyrt å øke kompetansen til våre nye landsmenn.
BT170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere.
AA170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere.
DB170203 Landet er et land av innvandrere, så mangfoldig at alle er i mindretall , derfor utgjør alle mindretallene flertallet som overgår hver enkelt etniske, kulturelle eller religiøse gruppe, er det vel rimelig å tolke Trudeau.
SA170202 Han slår i en av merknadene fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.
SA170202 - Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall .
BT170202 Konsekvensen er at det blir umulig for et mindretall i senatet å blokkere en dommerutnevnelse i fremtiden.
AP170202 Han slår nemlig fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden.
AP170202 - Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall .
AP170202 Han slår nemlig fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden.
AP170202 - Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall .
AA170202 Diesel- og bensinbilene taper terreng og er nå i mindretall .
SA170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
DN170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
DN170201 Utvalgsmedlem Asle Toje mener etniske nordmenn vil komme i mindretall .
DN170201 Det er imidlertid uforståelig at LO og YS, som organiserer et mindretall av arbeidstakerne i LHL, velger å streike mot en pensjonsordning de andre fagforeningene nå har tariffestet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
AP170201 I en pressemelding opplyser selskapet at det bare er et mindretall av avgangene som skal flyttes til de nye basene.
SA170130 Her påpekes det at et mindretall opplever at vielse av likekjønnede strider mot deres forståelse av ekteskapet, men at de tar flertallsvedtaket til etterretning.
AP170130 Her påpekes det at et mindretall opplever at vielse av likekjønnede strider mot deres forståelse av ekteskapet.
AP170130 Her påpekes det at et mindretall opplever at vielse av likekjønnede strider mot deres forståelse av ekteskapet.
DN170128 Et mindretall støtter Tangerås, og selv har han gjort det klart at han ønsker å komme tilbake i jobben.
DB170127 Men det er enda mer alvorlig at barn blir overlatt til seg selv på voksenmottak, som det sårbare mindretall .
DB170126 Ikke bare målbæres fortellingen om nasjonen Norge i nåtid av forfatterne som kollektiv - per i dag er bare et lite mindretall av befolkningen i stand til å skrive et korrekt norsk.
SA170124 Vi må få denne utviklingen til å snu før den faste ordinære jobben blir noe for et lite heldig mindretall .
DB170122 For demokrater i mindretall er det et velkomment mandat som oppmuntrer til motstand, i første omgang mot å godkjenne noen av de mest kontroversielle kandidatene.
AP170121 Le Pen slo fast at europeiske nasjonalister ikke lenger er i mindretall , og at mulighetene for gode valgresultater i Frankrike, Tyskland og Nederland er store i året som kommer.
AP170121 I ledergruppen i Operaen er kunstneriske posisjoner i mindretall .
SA170120 Det gjorde vi mot et mindretall bestående av H, Frp, og KrF.
BT170120 » Dermed blir alle som tenker annerledes stemplet som illegitime, om det er gatedemonstranter eller politiske mindretall i parlamentet eller en minoritetsgruppe i samfunnet.
DB170118 Micaelsen i Ap er opptatt av at et mindretall ikke lenger bør få blokkere for en slik stortingsmelding - og oppfordrer til at partigruppene « fristilles » fra avtaler med andre partier i spørsmålet om loven.
DB170118 - Det er vel litt dobbeltmoralsk av Arbeiderpartiet å si det, når dere selv lot dere stanse av et mindretall ?
DB170116 Spania har om sider regjering, om enn i mindretall , og en økonomi i vekst, men striden om uavhengighet for landsdelen Catalonia er uløst.
BT170113 Et mindretall i Bioteknologirådet har allerede anbefalt det.
AP170113 På landsmøtet i 2013 sa et overraskende stort mindretall - 126 mot 173 - ja til eggdonasjon.
DN170110 Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer.
DB170110 Blant Høyres representanter på Stortinget, er imidlertid pelsmotstanderne i mindretall .
AP170110 Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer.
DB170109 plass at et mindretall av nominasjonskomiteen ønsket å ha Stang.
DA170109 I en sekundær votering ble det flertall for at Rogaland skulle slå seg sammen med Hordaland, mens et stort mindretall ønsket alle tre fylkene i den primære avstemningen.
AP170109 Stefan Heggelund, et mindretall ønsker Fabian Stang. 7.
AP170109 Heidi Nordby Lunde, et mindretall ønsker Kristin Vinje. 5.
AP170109 Toppe og to andre utgjør et mindretall som går imot dette.
SA170106 Altså var retten delt i et flertall og et mindretall .
SA170106 Altså var retten delt i et flertall og et mindretall .
FV170106 Altså var retten delt i et flertall og et mindretall .
DB170106 Altså var retten delt i et flertall og et mindretall , melder Stavanger Aftenblad.
DB170106 ¶ ENSOM ULV : Truls Gulowsen fra Greenpeace var i klart mindretall blant ulvemotstanderne som demonstrerte foran Stortinget onsdag.
AP170104 - Ulvesonepolitikken er et eksempel på at det store flertallet ikke får noen belastning når politiske mål skal nås, altså å opprettholde en norske ulvestamme, mens et lite mindretall pines og får hele belastningen, sier han til Klassekampen.
DB170103 Ulempen er at et uhederlig mindretall vi misbruke tilliten, sier Kampen.
DB170103 Da hadde ikke et mindretall på 7 mot 10 i Høyesterett kunne kommet til at havnearbeidernes boikott er legitim innenfor EØS-avtalen.
AP161212 Åpenheten bare for et privilegert mindretall
AP161115 Tross protester fra USA og EU fikk OIC og Russland viljen sin, fordi reglene gir et mindretall av medlemsstatene mulighet til å ekskludere visse grupper.
AP161111 De tar inn over seg at et mindretall av nordmenn tror på noen gud, stadig færre er medlem i Den norske kirke, færre døper sine barn, og flere sier nei til skolegudstjenester.
AP161110 Det betyr at selv om det er flertall for en reform presidenten har foreslått, kan et mindretall stanse den gjennom en såkalt filibuster.
AP161101 Dette er en konsekvens av at et lite mindretall forsøker å få igjennom noe som det store flertallet ikke vil ha.
AP161101 Dette er en konsekvens av at et lite mindretall forsøker å få igjennom noe som det store flertallet ikke vil ha.
AP161020 Kvinnelige rappere er fortsatt i mindretall når man summerer opp de mest populære akkurat nå, men det dukker stadig opp nye lyspunkter som Yung M.A. og Kamaiyah.
AP160909 Det bør være et tiltak som settes inn når omfanget er så stort og handlingen så problematisk at man kan godta restriksjoner for en hel gruppe for å beskytte et betydelig mindretall .
SA160908 Og mens vi ser at kvinnene er i mindretall på sykkelritt, så stiller de opp på fjelløpet, sier hun.
FV160908 Og mens vi ser at kvinnene er i mindretall på sykkelritt, så stiller de opp på fjelløpet, sier hun.
AP160908 Vil du igjen avskjære dokumentasjonen av grusomhetene fordi et lite mindretall kan tenkes å bli støtt av å se bilder av nakne barn, eller fordi en pedofil ett eller annet sted kan tenkes å se på bildet som porno ?
AP160908 Og mens vi ser at kvinnene er i mindretall på sykkelritt, så stiller de opp på fjelløpet, sier hun.
BT160825 Bare et lite mindretall opplever å bli mobbet av jevnaldrende på skolen eller i fritiden.
AP160807 På spørsmål fra Der Spiegel, trekker Sheldon Solomon inn Donald Trump i samme modell : En stor gruppe lavt utdannede hvite amerikanere føler seg marginalisert, frykter at innvandring fra andre kulturer gjør dem til et mindretall i eget land, og faller for Trumps løfter om å stenge grensene for muslimer og latinamerikanere.
AP160807 Et mindretall ( liberalere ! ) blir snillere av å bli minnet om egen dødelighet.
AP160719 Opprørerne var i mindretall , men ble behandlet på en måte som skapte reaksjoner.
AP160706 Det Lund og Teknologirådet fremmer, er i stor grad screening, det vil si undersøkelser av folk uten plager, med risiko for sykeliggjøring av friske i håp om å forhindre sykdom hos et mindretall .
AP160612 Her må det påpekes at antallet voldelige supportere er i et klart mindretall .
AP160611 Jeg føler at IRN er blitt okkupert av et mindretall .
SA160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
FV160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
AP160523 Han vil ha svar på hvorfor det er slik at kvinnene er i et stort mindretall når det kommer til presidenter og generalsekretærer i internasjonale særforbund og nasjonale idrettsforbund.
AP160425 Du kan elske eller hate den, men reiser du til Katmandu uten å sette foten i turistghettoen Thamel er du uansett i kraftig mindretall .
AA160425 Du kan elske eller hate den, men reiser du til Katmandu uten å sette foten i turistghettoen Thamel er du uansett i kraftig mindretall .
AP160424 Bangstad sier Islam Nets aktiviteteter fremstår som problematiske, og han understreker at et mindretall av norske muslimer deler denne forståelsen av islam.
AP160422 Selv om det er et mindretall av beboerne som tar skrittet over til ekstreme miljøer, så er antallet stort nok flere steder til å utgjøre en tilstrekkelig kritisk masse til å få fotfeste, bli en del av nærmiljøet og tiltrekke seg nye sympatisører.
AP160408 Loven ble sterkt kritisert da den ble vedtatt bare ti timer etter at den ble fremmet, og demokratene i delstatssenatet, som var i mindretall , forlot salen i protest.
AP160408 Det ville ha krevd minst 267 stemmer å reise tiltale, men opposisjonen er i håpløst mindretall . 3rd-party-bio ¶
AP160408 Den er representert ved et mindretall i utvalget som la frem innstillingen « Et livssynsåpent samfunn ».
AP160325 Demokratene i delstatssenatet, som er i mindretall , valgte å forlate salen i protest da loven ble tatt opp til votering.
AP160325 Demokratene i delstatssenatet, som er i mindretall , valgte å forlate salen i protest da loven ble tatt opp til votering.
AP160325 De som mener at « menneskeverdet begynner med unnfangelsen » bygger typisk på et religiøst livssyn, og utgjør et lite mindretall .
AP160324 De er i et overveldende mindretall , og det må vi ikke glemme.
AP160324 De er i et overveldende mindretall , og det må vi ikke glemme, skriver debattanten.
AP160319 Men Azel er i mindretall .
AP160316 Gruppen ble opprinnelig stiftet for å beskytte sine hvite medlemmer, som var i mindretall i de amerikanske fengslene.
AP160315 En god del var usikre, mens bare et lite mindretall støttet utsagnet.
BT160310 Man påpeker at kvinner er i stort mindretall når det gjelder innlegg.
AP160301 Her gikk reformkreftene frem fra et beskjedent mindretall til mer enn 50 representanter.
AP160217 Like sikkert er det at et betydelig mindretall i hans eget konservative parti vil kjempe med nebb og klør for å melde seg ut - « Brexit ».
AP160212 Dette kom fra et mindretall som satte oss alle i et dårlig lys, sier Husvik.
AP160211 Dette kom fra et mindretall som satte oss alle i et dårlig lys, sier Husvik.
AP160209 Rettens mindretall mente at en advarsel burde holde.
AP160209 Et mindretall valgte riktig svar : " Øyeblikkelig hjelp " ( 35 prosent ) Så mange som 41 prosent mener " Få vurdert av lege " holder.
AP160204 Tross alt er det bare et mindretall av historiene som når ut i offentligheten, ettersom det raskt blir vanskeligere å finne seg ny jobb hvis man har varslet utad hos sin forrige arbeidsgiver.
DA160202 Høyre, KrF og Frp var i mindretall .
DA160202 Høyre, KrF og Frp var i mindretall .
AP160115 Seth Chagi Alföðurson i The Asatru Community sier at rasister utgjør et mindretall .
AP160114 Striden endte i fjor sommer med at de opprinnelige partistifterne kom i mindretall og trakk seg ut.
FV160106 Det vil kun være et mindretall som fyller de adferdsbaserte ADHD-kriteriene uten at det primært er genetikk som ligger til grunn.
AP160106 Det vil kun være et mindretall som fyller de adferdsbaserte ADHD-kriteriene uten at det primært er genetikk som ligger til grunn.
SA160105 Samlende tenker jeg betyr å ivareta, respektere, se, finne kompromisser både for flertall og mindretall og for kirkelige medarbeidere i ulike posisjoner.
SA160105 Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet.
SA160105 Da Kirkerådet i desember 2015 drøftet kirkelig vigsel for likekjønnede par, var det på bakgrunn av et enstemmig Bispemøte, som i sitt vedtak ønsket å finne en vei fremover som tar tilbørlig hensyn til både flertall og mindretall .
SA160105> Da Kirkerådet i desember 2015 drøftet kirkelig vigsel for likekjønnede par, var det på bakgrunn av et enstemmig Bispemøte, som i sitt vedtak ønsket å finne en vei fremover som tar tilbørlig hensyn til både flertall og mindretall .