SA160411https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Krever-tapsgrense-hos-Norsk-Tipping---Dette-er-uheldig-for-omdommet-deres-212912b.html Norsk Tipping innrømmer : Noen stortapere spiller bort hundrevis av millioneri
SA160411 Norsk Tipping innrømmer : Noen stortapere spiller bort hundrevis av millioneri
SA160407https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Antall-spilleavhengige-oker---Det-lokkes-med-alkohol-og-reiser-til-utlandet-213189b.html Norsk Tipping innrømmer : Noen stortapere spiller bort hundrevis av millioneri
SA160407 Norsk Tipping innrømmer : Noen stortapere spiller bort hundrevis av millioneri