DA171214 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171214 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171212 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171212 I budsjettet setter flertallspartiene inn 10 millioner kroner på smartby-satsing neste år, og 50 millioner kroner totalt.
DA171112 Og vi snakker om millioner av beboertimer, sier Lars Petter Einarsson, informasjonsansvarlig hos Abri Vekst AS, som har drevet mottaket.
DA171031 Vi bør ha 300 millioner , fordi imellom 2020 og 2030 vil eldrebølgen øke.
DA171031 Rådmannen ønsker å innføre eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendom, som vil gi rundt 30 millioner kroner.
DA171031 Pensjonsfondet i Sandnes har 150 millioner kroner.
DA171031 Eiendomsskatt på verk og bruk utgjør 30 millioner .
DA171031 - I 2017 og 2018 vil rådmannen ta 82 millioner kroner fra fond og bruke dette på drift.
DA171029 Uansett : I driftsbudsjettet for 2016 er det beregnet 306 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten.
DA171029 Rådmannen vil også kutte helt støtten til Beach Volleyball World Tour ikke får noen av de 2,5 millioner kronene i støtte som de får i 2016.
DA171029 Rådmannen foreslår også kraftige kutt i rammetilskudd til idretten, fra dagens 8,45 mill kroner til 7,95 millioner i 2017. 28.000 kuttes fra voksenopplæring og 50.000 kroner i tilskudd til kulturtiltak for eldre.
DA171029 I 2017-budsjettet til rådmannen skal det hentes inn 345 millioner kroner fra byens boligeeiere.
DA171029 Rådmannen vil spare 51 millioner kroner i 2017, også i skoler, barnehager og sykehjem.
DA171029 Når det nå skal effektiviseres kuttes nye 9 millioner kroner årlig.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 Kravet utgjør i 2017 4,9 millioner kroner i barnehagene, 9 millioner i skolene, 1,4 millioner kroner i hjemmebaserte tjenester og 1 million kroner i sykehjemmene.
DA171029 9 millioner kroner mindre til skole og 4,5 mindre til barnehagene er alvorlig, sier SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen.
DA171028 Skolene unngår de rammekuttene sektoren har fått de siste årene, og får krav om effektivisering på « bare » 9 millioner .
DA171028 Om Stavangers totale nedskjæringer på foreslåtte 51 millioner kroner er krise eller noe annet, er relativt.
DA171028 Jobben blir i stor grad å dempe kuttene på 51 millioner kroner rådmann Per Kristian Vareide foreslår.
DA171026 Rådmannen anslår at eiendomsskatt kan gi minimum 30 millioner kroner ekstra i årlige inntekter.
DA171026 Dersom kommunen slår seg sammen med Forsand, vil det bety ytterligere 44 millioner kroner.
VG171017 VM-budsjettet var på 136 millioner kroner, men inntektene ble langt lavere enn ventet.
VG171017 Totalt hadde politiet utgifter på 36,2 millioner under sykkel-VM.
VG171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
VG171017 GODT NYTT : Sykkelpresident og sjef for sykkel-VM, Harald Tiedemann Hansen, kan få ettergitt millioner av kroner fra politiet etter mesterskapet i Bergen.
VG171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner .
VG171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
VG171017 Av denne summen skulle VM-arrangøren etter planen betale en egenandel på 13,4 millioner .
VG171017 Arrangøren har fått inn flere millioner på en Vipps-aksjon ¶
VG171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
VG171017 Ikke unikt : Dette er ikke en grusvei, det er flere millioner døde fisk ¶
VG171017 På det meste regjerte den såkalte islamske stat ( IS ) over ti millioner mennesker i store landområder av Syria og Irak.
VG171017 Kommentar På det meste regjerte den såkalte islamske stat ( IS ) over ti millioner mennesker i store landområder av Syria og Irak.
VG171017 Hele 18 millioner turister besøker nasjonalparken hvert år, men allikevel blir vi ikke stående i kø en eneste gang.
SA171017https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/nekOQ/Her-er-Statoil-i-medvind Statoils mål er å levere fornybar energi til inntil fem millioner britiske hjem.
SA171017 Base Bolig og Ineo Eiendom har betalt i underkant av 120 millioner kroner for det omstridte boligprosjektet Rådhusmarka i Sandnes.
SA171017 Sandnes stadion er kalkulert til 147,6 millioner kroner.
SA171017 Men posisjonen fra Ap, Frp og Sp gikk inn for å stille som kausjonist for 24 millioner kroner i banklån til bygging av nytt stadion.
SA171017 Regjeringen foreslår å kutte 45 millioner kroner i støtte til landets folkehøgskoler.
SA171017 | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
SA171017 TIL vil miste flere millioner kroner i inntekter dersom det blir nedrykk.
SA171017 Det gjorde at MFF fylte opp bankkontoen med cirka 800 millioner kroner.
NL171017 Vi vet at gjennomføringen av et kommunistiske system for utvikling etter den russiske revolusjonen førte til bedre levekår for store deler av befolkningen i det som ble Sovjetunionen, men kostet himmelropende dyrt i form av de mange millioner som ble sendt til leire for å utføre tvangsarbeid for økonomisk utvikling.
FV171017https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
DN171017 Trosset kona - tjente åtte millioner kroner ¶
DN171017 ¶ It-selskapet Nordic Semiconductor fikk et resultat før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger ( ebitda ) på 8,4 millioner dollar i tredje kvartal, mot 6,9 millioner dollar i tredje kvartal 2016.
DN171017 ¶ It-selskapet Nordic Semiconductor fikk et resultat før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger ( ebitda ) på 8,4 millioner dollar i tredje kvartal, mot 6,9 millioner dollar i tredje kvartal 2016.
DN171017 Selskapet fikk et driftsresultat på 4,9 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner i tredje kvartal i samme periode i fjor.
DN171017 Selskapet fikk et driftsresultat på 4,9 millioner kroner, mot 3,9 millioner kroner i tredje kvartal i samme periode i fjor.
DN171017 Omsetningen endte på 65,7 millioner dollar, mot 52,3 millioner dollar i tredje kvartal foregående år.
DN171017 Omsetningen endte på 65,7 millioner dollar, mot 52,3 millioner dollar i tredje kvartal foregående år.
DN171017 Subsea 7 regner med å motta om lag 100 millioner dollar i utbytte og ta et regnskapsmessig tap på rundt ti millioner dollar i tredje kvartal, etter avslutningen av selskapet og salget av båten.
DN171017 Subsea 7 regner med å motta om lag 100 millioner dollar i utbytte og ta et regnskapsmessig tap på rundt ti millioner dollar i tredje kvartal, etter avslutningen av selskapet og salget av båten.
DN171017 | Trosset kona - tjente åtte millioner kroner ¶
DN171017 For et halvt år siden meldte toppsjef Sverre Bjerkeli at han hadde kjøpt 375.000 aksjer for 24 millioner kroner i Protector Forsikring.
DN171017 Det har hittil gitt en gevinst på rundt åtte millioner kroner.
DN171017 Formuen til den amerikanske presidenten skal ha falt rundt 4734 millioner kroner.
DN171017 Tørrbulkrederiet Golden Ocean Group kjøper to moderne capesize bulkskip fra storeier John Fredriksen for 43 millioner dollar per stykk.
DN171017 Salgsprisen er 680 millioner kroner, og rederiet henter nå inn frisk kapital ¶
DN171017 Kjøpet finansieres med 43 millioner dollar i lån fra Hemen Holding til Golden Ocean Group og 9 millioner dollar i kontanter.
DN171017 Kjøpet finansieres med 43 millioner dollar i lån fra Hemen Holding til Golden Ocean Group og 9 millioner dollar i kontanter.
DN171017 John Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding selger to tørrbulkskip til Golden Ocean Group for rundt 680 millioner kroner Foto : Elin Høyland ¶
DN171017 For å finansiere kontantdelen av kjøpesummen og styrke selskapets generelle finanser henter Golden Ocean Group nå 66 millioner dollar, rundt 520 millioner kroner i ny kapital.
DN171017 For å finansiere kontantdelen av kjøpesummen og styrke selskapets generelle finanser henter Golden Ocean Group nå 66 millioner dollar, rundt 520 millioner kroner i ny kapital.
DN171017 Det resterende beløpet, 34 millioner dollar, betales ved utstedelse av nye aksjer i Golden Ocean Group til John Fredriksens Hemen Holding.
DN171017 Det gir en totalt kjøpssum på rundt 680 millioner norske kroner.
DN171017 | Sveaas kjøper bredbåndaksjer for 91 millioner
DN171017 Veen-familiens 2,4 millioner aksjer har lenge gjort dem til selskapets største aksjonær.
DN171017 Veen as selger alle sine 2,4 millioner aksjer i selskapet.
DN171017 Ved årsskiftet var Veen-familiens aksjer verdt 67 millioner kroner.
DN171017 Totalt sitter han etter kjøpet på aksjer for 112 millioner kroner.
DN171017 Mandag var de verdt 47 millioner kroner.
DN171017 Investor Kristen Sveaas har nå cirka 5,8 millioner aksjer i NextGenTel, tilsvarende 25,02 prosent.
DN171017 Investor Christen Sveaas har gjennom sitt private investeringsselskap Kistefos as kjøpt rundt 4,7 millioner aksjer i NextGenTel Holding, ifølge en flaggemelding.
DN171017 Etter kjøpet har Sveaas cirka 5,8 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 25,02 prosent.
DN171017 Da salget ble kjent meldte Kistefos at aksjesalget ville gi selskapet et samlet vederlag på 400 millioner kroner og 250 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst.
DN171017 Da salget ble kjent meldte Kistefos at aksjesalget ville gi selskapet et samlet vederlag på 400 millioner kroner og 250 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst.
DN171017 Basert på Nextgentels sluttkurs mandag har Sveaas betalt 91 millioner kroner for aksjene.
DN171017 Flere millioner mennesker ble drept i konflikten hvor Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA.
DN171017 * Nord-Korea, som har rundt 25 millioner innbyggere, ledes i dag av Kim Il-sungs sønnesønn Kim Jong-un.
DN171017 Det utgjør et skattetap på 1,2 millioner kroner for Granvin kommune.
DN171017 Selskapet har nesten 110 millioner abonnenter og den internasjonale satsingen skaper vekst.
DN171017 Resultatet endte på 130 millioner dollar - opp fra 52 millioner dollar i fjor.
DN171017 Resultatet endte på 130 millioner dollar - opp fra 52 millioner dollar i fjor.
DN171017 Over fem millioner av disse abonnentene vil komme fra internasjonale markeder.
DN171017 Netflix la frem prognoser for fjerde kvartal og tror at veksten vil fortsette med 6,3 millioner nye abonnenter i inneværende kvartal og en omsetning på 3,27 milliarder dollar.
DN171017 Hittil i år har strømmetjenesten fått over 15 millioner nye brukere og har passert 109,2 millioner abonnenter totalt på verdensbasis.
DN171017 Hittil i år har strømmetjenesten fått over 15 millioner nye brukere og har passert 109,2 millioner abonnenter totalt på verdensbasis.
DN171017 Abonnementsveksten fortsatte i høyt tempo med 5,3 millioner nye abonnenter. 4,45 millioner av disse kom fra internasjonale markeder.
DN171017 4,45 millioner av disse kom fra internasjonale markeder.
DN171017 Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DB171017 Det ryktes nemlig at lønnskravet til Fabio Aru overstiger tre millioner euro ( rundt 28 millioner kroner ), noe som skremte blant andre Trek-Segafredo unna.
DB171017 Det ryktes nemlig at lønnskravet til Fabio Aru overstiger tre millioner euro ( rundt 28 millioner kroner ), noe som skremte blant andre Trek-Segafredo unna.
DB171017 I sommer ble manageren gitt 60 millioner pund, tilsvarende drøyt en halv milliard norske kroner, for å forsterke spillerstallen.
DB171017 Totalt hadde politiet utgifter på 36,2 millioner under sykkel-VM.
DB171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
DB171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner .
DB171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
DB171017 Av denne summen skulle VM-arrangøren etter planen betale en egenandel på 13,4 millioner .
DB171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
DB171017 Totalt teller de over 2 millioner .
DB171017 FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner .
DB171017 Ifølge Forbes bruke han 524 millioner kroner på sin egen kampanje, og nesten 200 millioner på å inngå forlik i et søksmål mot Trump University.
DB171017 Ifølge Forbes bruke han 524 millioner kroner på sin egen kampanje, og nesten 200 millioner på å inngå forlik i et søksmål mot Trump University.
DB171017 Totalt teller de over 2 millioner .
DB171017 FN anslo før krisen at det var 800 000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner .
DB171017 De siste to årene har Electrocompaniet brukt over 40 millioner kroner på å utvikle et trådløst lydsystem.
DB171017 - Jeg har brukt 25 millioner kroner av mine egne penger.
DB171017 Hun forteller at selger fikk en verdivurdering på 22 millioner kroner i fjor, men det var før nedturen startet i boligmarkedet.
DB171017 Eiendommen lå ifølge avisa ute med en prisantydning på 19,8 millioner kroner, og det første budet som tikket inn mandag formiddag var godt over dette : 21 millioner kroner.
DB171017 Eiendommen lå ifølge avisa ute med en prisantydning på 19,8 millioner kroner, og det første budet som tikket inn mandag formiddag var godt over dette : 21 millioner kroner.
DB171017 Deretter tikket prisen oppover, før den endte på 25,3 millioner kroner - 5,5 millioner over prisantydningen.
DB171017 Deretter tikket prisen oppover, før den endte på 25,3 millioner kroner - 5,5 millioner over prisantydningen.
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 Mens kuttene var på 6,4 millioner kroner i 2015, har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått 23 millioner kroner i kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjett.
DB171017 Her er kravene han må oppfylle for å få 675 millioner kroner ¶
DB171017 - Nå har det gått en prosess som har ført til at det blir større åpenhet om hva TV 2 skal tilby TV-seerne, for å motta 135 millioner kroner som kommersiell allmennkringkaster.
DB171017 Mens du i april i år måtte ut med 3,5 millioner kroner for en 50 kvadratmeter stor leilighet i Oslo, må du i dag ut med rundt 3,2 millioner kroner.
DB171017 Mens du i april i år måtte ut med 3,5 millioner kroner for en 50 kvadratmeter stor leilighet i Oslo, må du i dag ut med rundt 3,2 millioner kroner.
DB171017 Fra 373 millioner kroner til 237 millioner .
DB171017 Fra 373 millioner kroner til 237 millioner.
DB171017 Men Kulturrådet har nå kuttet driftsstøtten til CAK, som har vært på rundt to millioner de siste åra, med 25 prosent i år.
DB171017 NCB skriver at over 4,7 millioner Facebook-brukere har kastet seg på emneknaggen, hvor enkelte skriver at de har opplevd seksuelt misbruk, mens andre skriver i solidaritet med ofrene.
DA171017 Kurderne, et folk på rundt 30 millioner mennesker, lever i grenseområdet mellom Irak, Syria, Tyrkia og Iran, og har ennå ikke greid å oppfylle drømmen om en egen stat.
DA171017 Ukt Haugesund AS omsatte i fjor for 4,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 350.000 kroner.
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at aktiva, i form av anleggsmaskiner og kundefordringer, har en verdi på 1,8 millioner kroner.
DA171017 Vatland & Sønn AS opplyste i retten at den samlede gjelden er på fem millioner kroner og at aktiva, i form av anleggsmaskiner og kundefordringer, har en verdi på 1,8 millioner kroner.
DA171017 I 2016 omsatte firmaet for 23,6 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 5,8 millioner kroner.
DA171017 I 2016 omsatte firmaet for 23,6 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 5,8 millioner kroner.
DA171017 Flere millioner sjøfugl hekker.
DA171017 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! 624 millioner
DA171017 For 2018 får Operaen 624 millioner kroner, en økning på 13 millioner fra 2017, som utgjør en økning på 2,1 prosent.
DA171017 For 2018 får Operaen 624 millioner kroner, en økning på 13 millioner fra 2017, som utgjør en økning på 2,1 prosent.
DA171017 Flere millioner sjøfugl hekker.
DA171017 Det stormer rundt Human Rights Service ( HRS ), som står i fare for å miste den årlige statsstøtten på 1,8 millioner kroner.
DA171017 Totalt hadde politiet utgifter på 36,2 millioner under sykkel-VM.
DA171017 Politiet vurderer det nemlig som usannsynlig å få tilbake hele kravet på 13,4 millioner kroner fra VM-arrangøren, skriver Bergens Tidende.
DA171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner .
DA171017 Dermed er kravet redusert med 10,2 millioner kroner til 3,2 millioner.
DA171017 Av denne summen skulle VM-arrangøren etter planen betale en egenandel på 13,4 millioner .
DA171017 Andelen som uansett ikke frafalles, er 3,2 millioner kroner som sykkel-VM fikk overført over statsbudsjettet i 2014.
DA171017 Mangler 540 millioner
DA171017 Kritikken fra forbundslederen skyldes at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 bevilger 165 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester - den ekstra kostnaden med å levere post « på den ytterste nøgne ø ».
DA171017 Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner.
DA171017 Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner.
DA171017 Det er 12 millioner kroner mindre enn i år og 540 millioner mindre enn merkostnadene på 705 millioner kroner.
DA171017 - Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum.
DA171017 - Regjeringen betaler nesten 100 millioner kroner for lørdagsdistribusjon av aviser, mens Posten får 68 millioner kroner mer for et oppdrag som er betraktelig mye større i volum.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/A6aOA/-Fyll-bossene-med-hap-for-barn - Det er i dag 27 millioner barn i skolealder som ikke får skolegang.
BT171017https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/RPJgd/Nord-Korea-kan-bli-festbrems-under-Kinas-partikongress Partiet har mer enn 80 millioner medlemmer og er verdens største politiske parti.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land Det utgjør nærmere 90 millioner graviditeter hvert år.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nedrykk-vil-bety-lonnskutt-for-samtlige-TIL-spillere--Vi-ma-dessverre-se-pa-begge-utfall-243910b.html TIL vil miste flere millioner kroner i inntekter dersom det blir nedrykk.
AP171017https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/MFF-festen-kan-vare-over-for-de-norske-spillerne-243892b.html Det gjorde at MFF fylte opp bankkontoen med cirka 800 millioner kroner.
AA171017 Det utgjør nærmere 90 millioner graviditeter hvert år. ( ©NTB ) ¶
AA171017 Det tyske Daimler-konsernet tilbakekaller over 1 millioner Mercedes-biler etter at det er oppdaget feil med kollisjonsputen på førersiden.
AA171017 Størst er kuttet til 4H, som mister 7,1 millioner kroner årlig.
AA171017 Samtidig som regjeringen ikke viser noen nåde for alle som jobber med dyrevern, miljø, landbruk og matsvinn, velger de å holde hånden over den meget omstridte organisasjonen Human Rights Service, som får 1,8 millioner kroner neste år.
AA171017 | Selger 2,1 millioner liter Dahls Julebrus ¶
AA171017 Til sammen skal 2,1 millioner liter julebrus ut til tørste kunder i 2017 og 2018.
AA171017 Kjøpmann Fred Hansen ved Rema 1000 Malvik Senter og kundeansvarlig Geir Iversen hos Ringnes, tar gjerne en skål på toppen av 1,1 millioner liter Dahls Julebrus, som har vært lagret i Trondheim.
AA171017 I år produserer vi totalt 2,1 millioner liter, forteller kundeansvarlig Geir Iversen hos Ringnes.
AA171017 Godt plassert oppå 1,1 millioner liter av den trønderske julefavoritten, så tar de en skikkelig skål for årets salg.
VG171016 Les også : Carlsen håver inn millioner , men internasjonal sjakk er i krise ¶
VG171016 Den tidligere Sporting-spilleren, som startet og vant EM-finalen med Portugal i fjor, kom til Leicester for 22 millioner pund.
VG171016 Søndag kveld norsk tid, delte Turner et bilde av sin ringprydede hånd over en manns, med teksten « Jeg sa ja », med sine 6,9 millioner følgere på Instagram.
VG171016 Jonas delte det samme bildet med sine 6,4 millioner følgere, og skrev « Hun sa ja ».
VG171016 Artisten delte selv et bilde med sine 15,7 millioner følgere mandag ettermiddag.
VG171016 Svenske Aftonbladet skrev akkurat at Alex Schulman ga seg selv en månedslønn på 348.000, og totalt tjente over fire millioner svenske kroner, i fjor.
VG171016 Det er ekstrem sultkatastrofe i Somalia : Millioner kjemper for livet.
VG171016 * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
VG171016 * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
VG171016 Under den siste rettssaken ble det vist til uttalelser Haverbeck kom med i januar, da hun benektet eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.
VG171016 88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.
VG171016 I juni utlovet presidenten 1,7 millioner kroner til den eller de som « nøytraliserte » geriljalederen.
VG171016 Oslo Kommune måtte ut med 30 millioner for å bygge om den nybygde skolen på Rommen til et funksjonelt skolebygg.
SA171016 Det betyr økt status og over 2 millioner kroner i årlig tilskudd.
SA171016 Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
SA171016 Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
NL171016 Denne saken er pinlig fordi organisasjonen er blant statsminister Erna Solbergs hjertebarn Wayback, som hjelper tidligere straffedømte tilbake til et normalt liv uten rus og kriminalitet, får sine budsjetter kuttet fra 6,1 millioner kroner til 2,9 millioner .
NL171016 Denne saken er pinlig fordi organisasjonen er blant statsminister Erna Solbergs hjertebarn Wayback, som hjelper tidligere straffedømte tilbake til et normalt liv uten rus og kriminalitet, får sine budsjetter kuttet fra 6,1 millioner kroner til 2,9 millioner.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg I tillegg er yogakjendiser med millioner av følgere blitt med på samarbeid der klærne promoteres i form av gavekort, eller som premier i utfordringer følgerne får på Instagram.
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner.
DN171016 Det tyske Daimler-konsernet tilbakekaller over en millioner Mercedes-biler etter at det er oppdaget feil med kollisjonsputen på førersiden.
DN171016 Vil kreve Haare for 100 millioner
DN171016 Stordalen, etter å ha tapt 800 millioner kroner på leie av hoteller i Danmark, solgte driften av alle de 12 Choice-hotellene der til konkurrenten Asmund Haare og hans First Hotels.
DN171016 På den andre siden har også Haares selskap Flying Elephant, etter å ha kjøpt opp et krav fra en av de danske hotelleierne, fått godkjent et krav i boet på vel 40 millioner .
DN171016 Men det kan bli betydelig mer til fordeling på kreditorene dersom konkursboet når frem med sitt varslede søksmål på omtrent 100 millioner kroner mot Asmund Haare og styret i Tribe Invest for påstått tapping av selskapet forut for konkursen.
DN171016 I to uker i månedsskiftet august-september behandlet Oslo byfogdembete kravene, og i en omfattende dom på godt over 100 sider får Pandox godkjent krav i boet på 91,9 millioner kroner.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner , men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DN171016 I tillegg har Stordalen selv sagt at det lå 150 millioner kroner i kontanter i selskapene Haare overtok.
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner .
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner.
DN171016 En fersk dom slår fast at hotellselskapet Pandox, med Christian Ringnes, i spissen har krav på nærmere 100 millioner kroner etter konkursen i det danske konsernet som hotellkjedeeier Asmund Haare overtok fra Petter A.
DN171016 Det vil si ; Stordalen betalte Haare 50 millioner kroner i kontanter for å bli kvitt hotellene.
DN171016 Blant annet varsler konkursboet krav om 100 millioner fra Haare og resten av styret.
DN171016 - Dommen innebærer reelt sett at det nå er godkjent to krav i boet ; ett på 91,9 millioner fra Pandox og 40,1 millioner fra Flying Elephant.
DN171016 - Dommen innebærer reelt sett at det nå er godkjent to krav i boet ; ett på 91,9 millioner fra Pandox og 40,1 millioner fra Flying Elephant.
DN171016 Ved forrige årsskifte hadde konkursboet, som bestyres av advokat Espen Hamar i advokatfirma Kvale, vel 22 millioner kroner på konto etter forliket med Stordalen.
DN171016 Stordalen, etter å ha tapt 800 millioner kroner på leie av hoteller i Danmark, solgte driften av alle de 12 Choice-hotellene der til konkurrenten Asmund Haare og hans First Hotels.
DN171016 På den andre siden har også Haares selskap Flying Elephant, etter å ha kjøpt opp et krav fra en av de danske hotelleierne, fått godkjent et krav i boet på vel 40 millioner .
DN171016 I to uker i månedsskiftet august-september behandlet Oslo byfogdembete kravene, og i en omfattende dom på godt over 100 sider får Pandox godkjent krav i boet på 91,9 millioner kroner.
DN171016 I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner , men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.
DN171016 I tillegg har Stordalen selv hevdet at det lå 150 millioner kroner i kontanter i selskapene Haare overtok.
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner .
DN171016 Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner.
DN171016 En fersk dom slår fast at hotellselskapet Pandox med Christian Ringnes i spissen har krav på nærmere 100 millioner kroner etter konkursen i det danske konsernet som hotellkjedeeier Asmund Haares overtok fra Petter A.
DN171016 Det vil si ; Stordalen betalte Haare 50 millioner kroner i kontanter for å bli kvitt hotellene.
DN171016 Blant annet varsler konkursboet krav om 100 millioner fra Haare og resten av styret.
DN171016 - Dommen innebærer reelt sett at det nå er godkjent to krav i boet ; ett på 91,9 millioner fra Pandox og 40,1 millioner fra Flying Elephant.
DN171016 - Dommen innebærer reelt sett at det nå er godkjent to krav i boet ; ett på 91,9 millioner fra Pandox og 40,1 millioner fra Flying Elephant.
DN171016 Forvalteren poengterer at det bor minst 30 millioner kurdere i regionen, hvorav rundt halvparten i Tyrkia, og de andre i Irak, Iran og Syria.
DN171016 Annualisert er det mer enn 400 millioner dollar fri kontantstrøm eller mer enn tre kroner per aksje, sier Omdal, som i dag har en kjøpsanbefaling og et kursmål på DNO på 15 kroner aksjen.
DN171016 - Etter avtalen vil DNOs eksportinntekter og kontantstrøm fra Tawke-feltet øke med mer enn 30 prosent fra november, inklusive fire millioner dollar som DNO rapporterte om mandag.
DN171016 Selskapet har en netto rentebærende gjeld på rundt 665 millioner euro i slutten av tredje kvartal.
DN171016 På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro, ifølge estimater innhentet fra TDN Finans.
DN171016 Driftsresultatet før renter og skatt kom på 191 millioner euro i kvartalet, mot 180 millioner euro i tredje kvartal året før.
DN171016 Driftsresultatet før renter og skatt kom på 191 millioner euro i kvartalet, mot 180 millioner euro i tredje kvartal året før.
DN171016 Dette var ventet å være 632 millioner euro.
DN171016 ¶ Minilagerselskapet Self Storage Group fikk mandag formelt registrert sin søknad om notering på Oslo Børs, og selskapet jobber nå med å hente 200 millioner kroner i ny kapital samtidig som gründerne skal selge noen av sine aksjer.
DN171016 Selskapet går på børs til fastpris 14 kroner aksjen, som verdsetter selskapet til nær 700 millioner kroner.
DN171016 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DN171016 Det kommer på toppen av pengene fra de solgte aksjene, som gir far og sønn gevinst og aksjer for totalt 129 millioner kroner på noteringen av Self Storage Group.
DN171016 De selger en like stor andel, og med fastprisen tilsvarer det 25 millioner kroner hver til de to minilagergründerne.
DN171016 De eier i dag 23,7 prosent av aksjene i selskapet hver, men vil sammen selge 3,57 millioner aksjer ved børsnoteringen.
DN171016 De to tidligere investeringsrådgiverne i Acta og deres selskap har tjent til sammen over 20 millioner kroner på to år.
DN171016 De siste årene har selskapet hatt et resultat før skatt på til sammen over 20 millioner kroner.
DN171016 Total gevinst : 49 millioner kroner. 37 mill.
DN171016 Siden den gang har han solgt aksjer for rundt 15 millioner, hvorav 2,9 millioner av dem var forrige uke, og sitter nå igjen med Solstad Farstad-aksjer for 8,4 millioner kroner basert på sluttkursen mandag.
DN171016 Siden den gang har han solgt aksjer for rundt 15 millioner, hvorav 2,9 millioner av dem var forrige uke, og sitter nå igjen med Solstad Farstad-aksjer for 8,4 millioner kroner basert på sluttkursen mandag.
DN171016 Siden den gang har han solgt aksjer for rundt 15 millioner , hvorav 2,9 millioner av dem var forrige uke, og sitter nå igjen med Solstad Farstad-aksjer for 8,4 millioner kroner basert på sluttkursen mandag.
DN171016 Samtidig som Mohn selger seg ned i Pareto Bank, gjør forvalter Martin Mølsæter i First-fondene det motsatte og kjøper aksjer for 64,7 millioner kroner i banken gjennom fondet First Generator.
DN171016 Mohn solgte seg forrige uke ned i tre ulike selskaper og realiserte en gevinst 49 millioner kroner.
DN171016 I september solgte han seg helt ut av det børsnoterte meglerhuset ABG Sundal Collier og realiserte en gevinst på 110 millioner kroner inkludert utbytte.
DN171016 Der solgte han forrige uke én million aksjer og skrellet dermed av nær en tredjedel av beholdningen sin og kommer for første gang på ett år under to millioner aksjer i selskapet, ifølge aksjonærregisteret.
DN171016 Basert på gjennomsnittlig sluttkurs forrige uke utgjør det en gevinst på rundt 37 millioner kroner.
DN171016 Totalrammen i år er på 190 millioner kroner.
DN171016 I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får rundt 2,2 millioner kroner.
DN171016 I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får rundt 2,2 millioner kroner.
DN171016 Ser man på aksjonærutskrifter kan det virke som Martin Mølsæter har kjøpt seg opp igjen i DNO, senest med en økning i aksjebeholdningen på 1,5 millioner aksjer i forrige uke.
DN171016 Forvalteren poengterer at det er minst 30 millioner kurdere i regionen, hvorav rundt halvparten i Tyrkia, og de andre i Irak, Iran og Syria.
DN171016 Men Hanvold solgte alle sine to millioner aksjer i selskapet rett før nyheten om at de sikrede obligasjonseierne tar kontroll over datterselskapet Norske Skog as ble meldt.
DN171016 Jeg solgte rundt to millioner aksjer i formiddag, men var ikke forberedt på dette, så dette var en overraskende omdreining, sa Hanvold til DN den gang.
DN171016 Forrige mandag skrev DN at kirurg og hobbyinvestor Karl Iver Hanvold har gjort comeback i Norske Skog etter å ha kjøpt 1,8 millioner aksjer i det kriserammede industrikonsernet.
DN171016 Børsverdi : Rundt 145 millioner kroner.
DN171016 Irak pumper opp 4,47 millioner fat olje, tilsvarende 711 millioner liter, om dagen.
DN171016 Irak pumper opp 4,47 millioner fat olje, tilsvarende 711 millioner liter, om dagen.
DN171016 Nå ser økonomien lysere ut : Ghebremeskel har tatt ut til sammen 1,3 millioner i utbytte de to siste årene og hadde også godt over 1,3 millioner kroner i lønn i 2016.
DN171016 Nå ser økonomien lysere ut : Ghebremeskel har tatt ut til sammen 1,3 millioner i utbytte de to siste årene og hadde også godt over 1,3 millioner kroner i lønn i 2016.
DN171016 I fjor hadde Angst bar et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner .
DN171016 I fjor hadde Angst bar et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner.
DN171016 I tillegg er yogakjendiser med millioner av følgere blitt med på samarbeid der klærne promoteres i form av gavekort, eller som premier i utfordringer følgerne får på Instagram.
DN171016 I fjor solgte selskapet yogabukser og andre treningsklær til kvinner for over 14 millioner kroner.
DN171016 I fjor omsatte selskapet for 43,6 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på tre millioner .
DN171016 I fjor omsatte selskapet for 43,6 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på tre millioner.
DN171016 Da hadde selskapet vokst fra en omsetning på 1,5 millioner i år 2000 til 27,8 millioner i 2003.
DN171016 Da hadde selskapet vokst fra en omsetning på 1,5 millioner i år 2000 til 27,8 millioner i 2003.
DN171016 Når noen millioner kinesere, indere eller afrikanere, melder seg som operatører for roboter i de rike industrilandene, skal det godt gjøres at lønningene ikke kommer under press.
DN171016 | Disse avisene mister millioner i pressestøtte ¶
DN171016 Vårt Land og Dagsavisen mister to millioner kroner hver i pressestøtte.
DN171016 Store aviser, som Mentor Medier-eide Vårt Land og Dagsavisen, mister begge to millioner kroner hver i støtte.
DN171016 Om man regner med støtten til Rogalands Avis, som er eid av Mediehuset Dagsavisen, er støtten til Dagsavisen på 42,1 millioner kroner.
DN171016 Også for Nationen er det en nedgang - på 1,2 millioner kroner fra 2016.
DN171016 Også Bergensavisen er 2017-vinner - med en oppgang på snaut to millioner kroner, mens Nationen får 1,2 millioner kroner mindre i støtte fra staten.
DN171016 Også Bergensavisen er 2017-vinner - med en oppgang på snaut to millioner kroner, mens Nationen får 1,2 millioner kroner mindre i støtte fra staten.
DN171016 I år var tildelingen totalt på 313 millioner kroner, det samme som i 2016.
DN171016 De får henholdsvis 39,3 og 35,1 millioner kroner i pressestøtte.
DB171016 I alle fall ikke om man har flere millioner tilhengere som sitter verden rundt og lurer på hvordan det går, sa Benoit i desember 2016.
DB171016 Vi har tidligere mottatt 1,2 millioner i støtte, og det er nå foreslått at vi kun skal få 675 000 i støtte, sier Hanne Ree Ugland, daglig leder i Jushjelp i Midt-Norge.
DB171016 Erna Solberg-regjeringen foreslår å kutte 15 millioner i rettshjelptiltak.
DB171016 - Regjeringen velger å kutte i støtten til de svakeste, men vil gi 1.8 millioner kroner til Hege Storhaug og Human Rights Service.
DB171016 Tiden riggen bruker på verft og transport til og fra, koster fort noen titalls millioner kroner i tapte dagrater hver gang.
DB171016 Ganger du dette opp med antall rigger, snakker vi om besparelser på hundrevis av millioner for større riggselskaper.
DB171016 I hele provinsen bor det rundt 1,3 millioner mennesker.
DB171016 Den spektakulære kollisjonen skjedde altså for 130 millioner år siden - da dinosaurene gikk rundt på jorda - men altså så langt borte at bølgene og lyset nådde oss først nå.
DB171016 ( Dagbladet ) : En 130 millioner år gammel kollisjon mellom to nøytronstjerner gir astronomene stjerner i øynene.
DB171016 På dette smått absurde grunnlaget ble det digitale bankranet avbrutt, men ikke før nordkoreanerne hadde fått ut over 81 millioner dollar.
DB171016 Hackerne forsøkte å overføre 20 millioner dollar til Shalika Foundation, en non-profit organisasjon på Sri Lanka.
DB171016 Først forsvant 81 millioner dollar.
DB171016 Under den siste rettssaken ble det vist til uttalelser Haverbeck kom med i januar, da hun benektet eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.
DB171016 88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.
DB171016 Vi kjøper slankeprodukter for millioner - men har de noen virkning ?
DB171016 Posten for spesielle rettshjelptiltak reduseres med 15 millioner kroner, som er en dråpe blant milliarder, men et dramatisk tilbakeslag for dem det gjelder.
DB171016 Messa er et must for forlagsfolk, her omsettes bokrettigheter for millioner av kroner og viktige internasjonale kontakter knyttes.
DB171016 30 millioner har Kultur- nærings- og utenriksdepartementet investert i prosjektet, i tillegg kommer 13 millioner fra forlag og stiftelser.
DB171016 30 millioner har Kultur- nærings- og utenriksdepartementet investert i prosjektet, i tillegg kommer 13 millioner fra forlag og stiftelser.
DB171016 Millioner av kubikk med høydeklimaks.
DB171016 Også her er det snakk om et relativt lite pengebeløp på 1,8 millioner kroner.
DB171016 Etter en turbulent tid endte regjeringen mandag med å stoppe driftsstøtten på 1,3 millioner til Islamsk Råd Norge.
DB171016 Dette er ungdommene som tjener millioner på Instagram ¶
DB171016 ( Dagbladet ) : Kanadiske Kristen Hancher ( 18 ) er en av verdens største stjerner på Instagram, og har har over fire millioner følgere på bildedelingstjenesten.
DB171016 - Vi er bare ti millioner tsjekkere.
DB171016 Ille nok til at jeg snudde ryggen til drømmene mine, bandkollegene og en platekontrakt verdt 13 millioner dollar.
DA171016 Under den siste rettssaken ble det vist til uttalelser Haverbeck kom med i januar, da hun benektet eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.
DA171016 88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.
DA171016 I retten opplyste Straenhuset AS å ha en gjeld på 2,7 millioner kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 1.450.000 kroner.
DA171016 Selskapets forbruk av kull i sine kraftverk var på 6,2 millioner tonn i 2006.
DA171016 Ikke bare seilbåter, men også millioner av europeere, nyter allerede godt av vinden.
DA171016 I fjor var det 9,5 millioner som fikk slik fornybar kraft.
DA171016 I 2020 tilsier prognosene 17 millioner .
DA171016 Selskapets forbruk av kull i sine kraftverk var på 6,2 millioner tonn i 2006.
DA171016 Ikke bare seilbåter, men også millioner av europeere, nyter allerede godt av vinden.
DA171016 I fjor var det 9,5 millioner som fikk slik fornybar kraft.
DA171016 I 2020 tilsier prognosene 17 millioner .
DA171016 Regjeringen vil bevilge 425 millioner til nytt sykehus i 2018, men kritikerne peker på uavklarte grunnforhold ( Lundteigen ), manglende vegløsning ( Kolberg ) - og for lite midler til sykehusdriften ( Gharahkhani ).
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt september lese om at Haukeland universitetssykehus må kutte minst 150 millioner kroner i neste års budsjett.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel Politikerne skal ha fått dyre gaver, blitt påspandert luksusturer og fått millioner av kroner under bordet.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Lv4Lq/Filippinsk-IS-leder-er-dod I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner, til den som nøytraliserte Hapilon.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Lv4Lq/Filippinsk-IS-leder-er-dod I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner, til den som nøytraliserte Hapilon.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Lv4Lq/Filippinsk-IS-leder-er-dod Han utlovet også dusører tilsvarende 1,6 millioner kroner for to brødre med etternavnet Maute, som angivelig leder en gruppe med samme navn som har sverget troskap til IS.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Jonas har offentlig bekreftet at Ajay Gupta der og da tilbød ham jobben som finansminister - samt 600 millioner rand ( 351 millioner kroner ) i kontanter, dersom Jonas kunne sørge for at verdien av Gupta-familiens oppdrag for staten økte fra seks til åtte milliarder rand.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/KOJJ5/Familieband_-lekkasjer-og-et-bryllup-Sor-Afrika-rystes-av-korrupsjonsskandale Jonas har offentlig bekreftet at Ajay Gupta der og da tilbød ham jobben som finansminister - samt 600 millioner rand ( 351 millioner kroner ) i kontanter, dersom Jonas kunne sørge for at verdien av Gupta-familiens oppdrag for staten økte fra seks til åtte milliarder rand.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk Kurderne er med sine mellom 25 og 35 millioner innbyggere den fjerde største etniske folkegruppen i Midtøsten, men de har aldri oppnådd å få sin egen nasjonalstat.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/Gzxbl/Iraks-har-angriper-kurderne-Tusener-flykter-fra-Kirkuk I Irak, hvor de utgjør anslagsvis 15 - 20 prosent av en totalbefolkning på 37 millioner , var kurderne i flere tiår utsatt for brutal undertrykkelse inntil de oppnådde delvis selvstyre i 1991.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter Nettauksjonen kan vise til en jevn vekst de siste årene og omsatte i fjor kunst, antikviteter og gjenstander for 85 millioner kroner.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter Grev Wedels plass auksjoner omsatte for 20 millioner kroner i fjor, og Elgheim forventer at omsetningen i år vil lande på ca. 25 millioner kroner. heidi.borud@aftenposten.no ¶ | 16-åring skutt og drept i København ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 52 millioner kroner i 2011 til 85 millioner i 2016.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 52 millioner kroner i 2011 til 85 millioner i 2016.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 45 millioner .
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 40 millioner kroner og gjenstander, møbler og smykker for ca. 45 millioner.
AP171016https://www.aftenposten.no/osloby/i/yQrOK/Suksess-med-netthandel-av-kunst-og-antikviteter 25 millioner kroner. heidi.borud@aftenposten.no ¶ | 16-åring skutt og drept i København ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger | Innovasjon Norge bevilger 83 millioner kroner til nye næringsklynger ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger De nye prosjektene i årets opptak får tilsammen rundt 83 millioner .
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Bevilger 83 millioner
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger Arena-prosjektene får i snitt 2,2 millioner kroner pr. år i tre år, mens NCE-prosjektene får i snitt 5 millioner kroner i minimum 5 år.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger år i tre år, mens NCE-prosjektene får i snitt 5 millioner kroner i minimum 5 år.
AP171016https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zWOgr/Innovasjon-Norge-bevilger-83-millioner-kroner-til-nye-naringsklynger 83 millioner kroner ble bevilget til nye næringsklynger under teknologikonferansen A-Tech mandag.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/qzyq1/Amedia-kjoper-Nettavisen Mediehuset Nettavisen leverte hadde 2016 et overskudd på 21 millioner kroner av en omsetning på 138,6 millioner , en margin på 15 prosent.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/qzyq1/Amedia-kjoper-Nettavisen Mediehuset Nettavisen leverte hadde 2016 et overskudd på 21 millioner kroner av en omsetning på 138,6 millioner, en margin på 15 prosent.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/doG9q/Kvinnen-71-som-ble-tatt-med-100-kilo-hasj_-er-dod Hasjen som ble funnet i parets bil antas å ha en gateverdi på cirka 11 millioner kroner hvis det selges i brukerdoser.
AP171016https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/odAQ7/Slik-kan-Norge-komme-ut-av-strutseposisjonen-og-inn-i-ledertroya--Anita-Krohn-Traaseth Er det overhodet mulig, når utslipp fra norsk oljeproduksjon utgjør cirka 500 millioner tonn i året, tilsvarende 10 ganger våre nasjonale utslipp ?
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Politiet-i-vest-gir-opp-a-fa-tilbake-10-millioner-kroner-fra-sykkel-VM-243864b.html | Politiet i vest gir opp å få tilbake 10 millioner kroner fra sykkel-VM ¶
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Benet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norske-Mal-Pal-i-dansk-storavis----Beinet-er-sa-hett-at-det-ma-kjoles-ned-243846b.html Han ble solgt til Werder Bremen for 30 millioner danske kroner i 2005.
AA171016 Det tyske Daimler-konsernet tilbakekaller over 1 millioner Mercedes-biler etter at det er oppdaget feil med kollisjonsputen på førersiden.
AA171016 I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner, til den som nøytraliserte Hapilon.
AA171016 I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner, til den som nøytraliserte Hapilon.
AA171016 Han utlovet også dusører tilsvarende 1,6 millioner kroner for to brødre med etternavnet Maute, som angivelig leder en gruppe med samme navn som har sverget troskap til IS.
AA171016 Under den siste rettssaken ble det vist til uttalelser Haverbeck kom med i januar, da hun benektet eksistensen av gasskamre i Auschwitz-leiren og at 1,1 millioner fanger døde der.
AA171016 88-åringen har ved en rekke anledninger offentlig nektet for at millioner av jøder og andre ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.
AA171016 Amedia og Egmont har i ni år eid halvparten av aksjene hver av Mediehuset Nettavisen, som har vel 1,1 millioner daglige lesere og en omsetning på 138 millioner kroner.
AA171016 Amedia og Egmont har i ni år eid halvparten av aksjene hver av Mediehuset Nettavisen, som har vel 1,1 millioner daglige lesere og en omsetning på 138 millioner kroner.
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Mest støtte får Klassekampen ( 40,2 millioner kroner ), Vårt Land ( 39,3 millioner kroner ), Dagsavisen ( 35,1 millioner kroner ), Bergensavisen ( 27,7 millioner kroner ) og Nationen ( 22,3 millioner kroner ).
AA171016 Medietilsynet har fordelt 313 millioner kroner i pressestøtte for 2017.
AA171016 | 313 millioner kroner i pressestøtte fordelt på 157 aviser ¶
AA171016 Til sammen er det søkt om 182 millioner kroner i festivalstøtte for 2018.
AA171016 Olavsfestdagene fikk i år 10,2 millioner i statlig støtte, i tillegg til om lag 7 millioner fra fylket og kommunen.
AA171016 Olavsfestdagene fikk i år 10,2 millioner i statlig støtte, i tillegg til om lag 7 millioner fra fylket og kommunen.
AA171016 Han sier Kulturrådet fikk en økning på cirka 19 millioner , men vet ikke før i oktober om noen av disse pengene vil gå til festivalpotten.
AA171016 Den samlede potten utgjør 139 millioner kroner.
AA171016 De 12 musikkfestivalene som tidligere var knutepunkt, og som fikk til sammen drøyt 80 millioner kroner i statlig støtte, skal nå vurderes sammen med de andre musikkfestivalene.
VG171015 Han spilte sentralt og, uten at jeg vil være for kritisk til Koeman, så mener jeg man bør bruke en spiller i sin beste posisjon når man kjøper ham for 45 millioner pund, sier Reid.
VG171015 Dermed kan seriefigurer som Sana, Isak, Vilde, Noora og William få arvtakere i land med til sammen rundt 272 millioner mennesker.
VG171015 Nå har hun solgt bøker for 50 millioner i Tyskland ¶
VG171015 Lunde har tross alt solgt bøker for over 50 millioner kroner i Tyskland alene.
VG171015 I alt 20 millioner solgte bøker har det blitt, i 60 land.
VG171015 Siden flyktningkrisen startet, har 150.000 mennesker søkt asyl i landet med 8,5 millioner innbyggere.
VG171015 Argumentene har handlet om befolkningsstørrelsen ( 80 millioner mennesker ), at tyrkerne er muslimer, at Tyrkia egentlig tilhører Asia og mer til.
VG171015 6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget i dag.
VG171015 * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
VG171015 * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
VG171015 Likevel har Jehovas vitner mottatt titalls millioner i offentlige tilskudd i en årrekke og gjør det fortsatt.
VG171015 I fjor sto hyperbilen hans - McLaren P1 GTR til minst 20 millioner kroner - på Oslo Motor Show.
VG171015 Fredly anslår verdien på sin Chiron i dag til rundt 4 millioner euro.
VG171015 En av verdens raskeste biler, investor Arne Fredlys Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner, kommer til Oslo Motor Show.
VG171015 Det betyr at dersom bilen skal tas inn til Norge vil den koste nesten 50 millioner kroner.
VG171015 Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner, kommer til Oslo Motor Show.
VG171015 1,33 millioner av dette er CO 2-avgift...
NL171015 Og i Finnmark spør man naturlig nok hvor logikken tok veien, i et helseforetak som av økonomiske årsaker sier nei til akuttavdelinger og fødestuer i Finnmark, men samtidig har råd til å bruke mange titalls millioner kroner på et tilbud i Bodø som ifølge landets fremste fagfolk vil gi liten helsegevinst ?
DN171015https://www.dn.no/nyheter/2017/10/15/1701/Eiendom/eiendomsmeglerforbundet-hvor-er-respekten-for-offentlige-midler Les dokumentaren her : Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ( DN+ ) ¶
DN171015https://www.dn.no/nyheter/2017/10/15/1701/Eiendom/eiendomsmeglerforbundet-hvor-er-respekten-for-offentlige-midler I en dokumentar lørdag fortalte DN at Oslo kommunes foretak Boligbygg har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171015 Innen 2020 skal Kina ha doblet bnp og skapt 50 millioner nye arbeidsplasser.
DN171015 Innen 2020 skal Kina doble bnp og skape 50 millioner nye arbeidsplasser.
DN171015 Les dokumentaren her : Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ( DN+ ) ¶
DN171015 I en dokumentar lørdag fortalte DN at Oslo kommunes foretak Boligbygg har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171015 Verdens største hedgefond, amerikanske Bridgewater Associate, har satset 713 millioner dollar på kursfall i italienske finansaksjer, meldte Bloomberg News på fredag.
DN171015 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ( DN+ ) ¶
DN171015 - Det gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny.
DN171015 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶ ¶ ¶ | 40 personer bekreftet omkommet i California ¶
DN171015 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶ ¶ ¶
DN171015 * Befolkning : 8,7 millioner , hvorav to tredeler tilhører den romersk-katolske tro.
DN171015 6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget, som holdes ett år før tida.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Rammer millioner
DB171015 Likevel er vi sårbare for et aksjekrakk som kan påføre pensjonsselskapene store problemer og ramme millioner av mennesker, sier Andreassen.
DB171015 Forsikringsselskapene er sårbare fordi blant annet pensjonsselskap rundt om i verden har lovet millioner av mennesker en god pensjon.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget, som holdes ett år før tida.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ 1. september i år kom ordningen med aksjesparekonto ( ASK ), hvor man kan samle aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel i samme konto.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Og nærmere seks millioner kroner av den totale potten som ble delt ut, gikk utrolig nok til samme familie.
DB171015 Kristoffersen kunne ikke tro det var sant at både hun og datteren hadde vunnet over 2,9 millioner hver seg.
DB171015 - Datteren min ringte meg nettopp og sa at hvis jeg også hadde spilt bestemor sin Lotto-kupong i kveld så hadde jeg vunnet over 2,9 millioner .
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶
DB171015 Fra å være en liten restaurant- og vinbarkjede fordelt på fire filialer i 2015, skulle 20 millioner kroner spyttes inn fra eksterne investorer, og kjeden skulle ekspandere til flere byer i Norge.
DB171015 Etter å ha utvidet med nabolokalet i 2015, omsatte selskapet for rekordhøye 23,7 millioner kroner i fjor og satt igjen med 1,6 millioner kroner i overskudd før skatt.
DB171015 Etter å ha utvidet med nabolokalet i 2015, omsatte selskapet for rekordhøye 23,7 millioner kroner i fjor og satt igjen med 1,6 millioner kroner i overskudd før skatt.
DB171015 Da avisen intervjuet Ellingsen i 2015, var målet en omsetning på 100 millioner kroner innen tre år, og en avkastning på 10 - 15 prosent.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Hadde han ventet to dager ekstra, hadde han nemlig mistet 24 millioner dollar ( ca 190 millioner norske kroner, journ.anm. ).
DB171015 Hadde han ventet to dager ekstra, hadde han nemlig mistet 24 millioner dollar ( ca 190 millioner norske kroner, journ.anm. ).
DB171015 363 dager senere oppdaget han at han hadde vunnet 190 millioner kroner.
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 Lite visste hun da om at bildene hun tok skulle bli spredt for alle vinder, og bokstavelig talt bli sett av millioner av mennesker over hele verden.
DB171015 Dersom man gjør et Google-søk, får man nesten fem millioner treff på « Good Girl Gina ».
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171015 | Disse fem vant nesten tre millioner hver !
DB171015 | Disse fem vant nesten tre millioner hver !
DB171015 Pornokongen Larry Flynt lover 10 millioner dollar til den som kan legge fram informasjon som kan bidra til å få fjernet USAs president Donald Trump.
DB171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
DB171015 Den ble sett av millioner verden rundt, og det er ingen tvil om at skuespillerne i produksjonen ble verdensstjerner.
DA171015 Men budsjettkutt på 150 millioner kroner følges opp med nytt forslag om kutt neste år.
DA171015 De 300 millioner kronene som går dit, burde heller brukes i Norge, sier Vågslid.
DA171015 - Med dette forslaget vil kriminalomsorgens budsjetter ha blitt kuttet med 174 millioner kroner siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok i 2013, understreker han.
DA171015 24 millioner kroner mindre å rutte med neste år svekker kriminalomsorgens muligheter til å jobbe med de innsatte for å forebygge ny kriminalitet etter løslatelsen, advarer nestleder Asle Aase i det LO-tilsluttede Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
BT171015https://www.bt.no/nyheter/utenriks/i/JKQP7/700000-rammet-av-kolera-i-Jemen Omverdenen får ikke mye informasjon fra Jemen, hvor det utkjempes en blodig krig og hvor millioner av mennesker risikerer å dø av sult.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwVa/Minst-300-drept-i-selvmordsangrep-mot-hotell-i-Somalia * Ifølge FN trenger halve befolkningen, over 6 millioner mennesker, hjelp for å overleve, og 3,1 millioner mennesker trues nå av hungersnød.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/46B99/Larry-Flynt-utlover-ny-dusor-for-a-fa-Trump-sparket Pornokongen Larry Flynt lover 10 millioner dollar til den som kan legge frem informasjon som kan bidra til å få fjernet USAs president Donald Trump.
AP171015https://www.aftenposten.no/verden/i/46B99/Larry-Flynt-utlover-ny-dusor-for-a-fa-Trump-sparket Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge frem opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
AP171015https://www.aftenposten.no/norge/i/odEAg/Regjeringen-vil-utrede-ny-stasjon-pa-Jan-Mayen Nå har de stått i 57 år, men i statsbudsjettet for 2018 foreslås det å sette av fem millioner kroner til å prosjektere nytt hovedbygg på Jan Mayen.
AP171015https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/j647n/Aftenposten-mener-Pensjonister-bor-finansiere-papirslippen-selv Etter at NAV gikk over til elektronisk melding i fjor og sparte 30 millioner kroner, har Pensjonistforbundet, med god hjelp av Stortingets opposisjon, skapt rabalder.
AA171015 Rwanda mottok i fjor i underkant av 22 millioner kroner i norsk bistand, som i hovedsak ble kanalisert gjennom Care Norge og Norsk Folkehjelp og var øremerket forbedring av styresettet i landet. ( ©NTB ) ¶
AA171015 Pornokongen Larry Flynt lover 10 millioner dollar til den som kan legge fram informasjon som kan bidra til å få fjernet USAs president Donald Trump.
AA171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og deretter fjernet ham fra embetet.
AA171015 Pornokongen Larry Flynt lover 10 millioner dollar til den som kan legge fram informasjon som kan bidra til å få fjernet USAs president Donald Trump.
AA171015 Flynt utlyser altså en dusør som tilsvarer 79 millioner kroner til den eller de som kan legge fram opplysninger som kan få stilt Trump for riksrett og derigjennom fjernet ham fra embetet.
AA171015 6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget, som holdes ett år før tida.
AA171015 | BA : Ledere i statlige selskaper tjener i snitt 2,55 millioner
AA171015 Tre av lederne mottok lønn, andre godtgjørelser og bonuser på over fem millioner kroner før skatt i fjor.
AA171015 Snittlønnen til lederne av statlige selskaper er på over 2,5 millioner kroner.
AA171015 Snittlederlønningen i de 39 heleide statlige selskapene og foretakene eid av departementene er 2,55 millioner kroner, ifølge Bergensavisen.
AA171015 De to på topp er begge i selskaper eid av Næringsdepartementet - Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med 5,83 millioner kroner og Joachim Høegh-Krohn i Argentum med 5,1 millioner kroner.
AA171015 De to på topp er begge i selskaper eid av Næringsdepartementet - Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med 5,83 millioner kroner og Joachim Høegh-Krohn i Argentum med 5,1 millioner kroner.
AA171015 Begrunnelsen er at den siste runden med kvalitetssikring påviste en kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner.
VG171014 I fjor kuttet hun millioner til administrasjonen i NIF.
VG171014 De som vinner dette mesterskapet, blir nemlig nesten uten unntak heltids racerførere med flere millioner kroner i lønn.
VG171014 Les også : Sundby kan ha gått glipp av millioner
VG171014 The Guardian skriver at en villa i Porto Cervo i Sardinia, verdsatt til hele 65 millioner kroner, ifølge politiet ble brukt som bestikkelse.
VG171014 Italiensk politi mener PSG-eier Nasser al-Khelaifi brukte en villa verdt 65 millioner kroner til å skaffe seg TV-rettighetene til VM i fotball.
VG171014 DYR BOLIG : Villaen i Porto Cervo på Sardinia, som det italienske politiet har beslaglagt, er verdt 65 millioner kroner.
VG171014 Etter at fjorårets toppscorer Christian Gytkjær litt overraskende ble solgt for rundt 20 millioner til 1860 München i vinter, lå det an til at enten Bakenga eller Matthias Vilhjalmsson skulle bli den regjerende dobbeltmesterens nye midtspiss.
VG171014 Østerrike med sine 8,75 millioner innbyggere har siden 2015 vært på topp i Europa for antall asylsøkere sett i forhold til innbyggertallet, ifølge NTB.
VG171014 Og begge to ble 2,9 millioner rikere på lørdag.
VG171014 - Datteren min ringte nettopp og sa at vhsi jeg også hadde spilt bestemor sin Lotto-kupong i kveld så hadde jeg vunnet over 2,9 millioner .
DN171014 Prisen på en bygård i Lilleakerveien steg med 20 millioner i løpet av tre dager før kommunen fikk hånd om den.
DN171014 Kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg lot konkursgjengangere skaffe kommunale leiligheter for 222 millioner .
DN171014 Prisen på en bygård i Lilleakerveien steg med 20 millioner i løpet av tre dager før kommunen fikk hånd om den.
DN171014 Kjøpsteamet i det kommunale foretaket Boligbygg lot konkursgjengangere skaffe kommunale leiligheter for 222 millioner .
DN171014 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶
DN171014 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶
DN171014 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶ - Én million forsvinner ikke bare sånn uten videre ¶
DN171014 Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 Det bor 4,5 millioner muslimer i Tyskland.
DB171014 De utgjør 5,5 prosent av landets befolkning på over 82 millioner , mange av dem har tyrkisk bakgrunn.
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶ ¶ ¶
DB171014 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171014 Lillelam omsatte barnetøy for nesten 26 millioner kroner.
DB171014 I fjor endte den på 25,8 millioner , skriver Finansavisen.
DB171014 I 2012 var omsetningen 6,6 millioner .
DB171014 Etter skatt satt selskapet igjen med et årsresultat på 3,1 millioner .
DB171014 Regjeringen har satt av 10 millioner kroner av statsbudsjettet for å opprette et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.
DB171014 Innsparingen på budsjettet er på 305 millioner kroner i 2018. 700 millioner i 2020.
DB171014 700 millioner i 2020.
DB171014 Ser man bort fra øremerkede midler er den reelle økningen på 19,4 millioner .
DB171014 I budsjettsøknaden ba Kulturrådet om en økning på 50 millioner . - 920 millioner kroner er et betydelig beløp.
DB171014 I budsjettet ligger Norsk kulturfond inne med 919,5 millioner for 2018.
DB171014 Det er til sammen søkt om 190 millioner i festivalstøtte for 2018.
DB171014 - Vi er glade for at vi slipper å bli kuttet, og at vi selv kan råde over den indeksjusterte økningen på knappe 20 millioner .
DB171014 - I 2018 trapper vi opp satsingen på kulturell og kreativ næring, med en økning på 12 millioner som skal nyttes til kunnskapsutvikling, kompetanseprogram, møteplasser som bidrar til at enkeltkunstnere, mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner styrkes, sier Helleland.
DB171014 - 920 millioner kroner er et betydelig beløp.
DB171014 Selv om han solgte for millioner , fikk oppmerksomhet i utlandet, ble tatt inn av Nasjonalgalleriet, var det alltid tydelig at han var utenfor det gode norske kunstselskap.
DB171014 I et europeisk arbeidsmarked som er preget av fri flyt mellom titalls millioner arbeidstakere vil det være direkte provoserende å late som noe annet enn at det betyr veldig lave lønninger for veldig mange hardtarbeidende mennesker.
DB171014 LA Times-journalisten tror millioner av lyttere lar seg fascinere av « Dirty John » fordi de fleste har erfaring med hva det vil si å være i et destruktivt forhold.
DB171014 Det er den Pulitzer-prisvinnende journalisten Christopher Goffard som står bak « Dirty John », som er hørt 4,2 millioner ganger så langt.
DB171014 4,2 millioner lytt ¶
DA171014 « Teknomilliarden » som skulle pumpes inn i forskning og ny teknologi de neste fire årene, har fislet ut til 75 millioner det første året.
DA171014 « Teknomilliard » : Løftet om én milliard over fire år til satsing på framtidas jobber, har resultert i 75 millioner i forslaget til statsbudsjett for neste år.
DA171014 Men i forslaget til statsbudsjett er det bare satt av 75 millioner kroner til såkalt muliggjørende teknologi.
DA171014 | Industrikommuner taper om lag 800 millioner kroner på skattekutt ¶
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner.
DA171014 Industribygda Årdal kan tape millioner på nye skatteregler.
DA171014 Da var tapet på 20 - 23 millioner kroner i året, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid ( Ap ).
DA171014 Anslår økning på om lag 100 millioner kroner ¶
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Noe av det nærmeste vi kommer, er å telle antall internasjonale turistankomster ved norske hoteller, som var 4,1 millioner i fjor.
DA171014 Det var det mer enn 33,1 millioner av i landet vårt i løpet av fjoråret.
DA171014 * I sommersesongen ( mai-august ) var det 17,44 millioner kommersielle gjestedøgn i Norge, en økning på én prosent i forhold til 2016.
DA171014 * I fjor var det totalt 33,11 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge.
DA171014 Voss Resort : Nytt kunstsnøanlegg til 30 millioner kroner, nytt flomlysanlegg og bedre kveldskjøringstilbud.
DA171014 Til tross for en rekorddårlig snøvinter mange steder, ble det solgt heiskort for 1140 millioner forrige år, noe som er en omsetningsøkning på totalt 4,5 prosent.
DA171014 På Voss skal det investeres 30 millioner kroner i dette i år, og i Oslo Vinterpark 26 millioner .
DA171014 På Voss skal det investeres 30 millioner kroner i dette i år, og i Oslo Vinterpark 26 millioner.
DA171014 I fjorårets vintersesong hadde de mer enn 250.000 dagsbesøkende gjester i anlegget, noe som har gjort at de i år har kunnet investere mer enn 26 millioner kroner i bedre snøkanonanlegg.
DA171014 Geilo : Oppgraderer hele anlegget til å bli mer moderne med en familievennlig profil, for 30 millioner .
DA171014 | Sikring av kongelige eiendommer kan koste opp mot 592 millioner kroner ¶
DA171014 Nå skal Slottet sikres for flere millioner kroner.
DA171014 I neste års statsbudsjett er det satt av nesten 140 millioner kroner til sikringstiltak på kongelige eiendommer.
DA171014 « Teknomilliarden » som skulle pumpes inn i forskning og ny teknologi de neste fire årene, har fislet ut til 75 millioner det første året.
DA171014 « Teknomilliard » : Løftet om én milliard over fire år til satsing på framtidas jobber, har resultert i 75 millioner i forslaget til statsbudsjett for neste år.
DA171014 Men i forslaget til statsbudsjett er det bare satt av 75 millioner kroner til såkalt muliggjørende teknologi.
DA171014 | Industrikommuner taper om lag 800 millioner kroner på skattekutt ¶
DA171014 Regjeringen anslår at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner.
DA171014 Industribygda Årdal kan tape millioner på nye skatteregler.
DA171014 Da var tapet på 20 - 23 millioner kroner i året, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid ( Ap ).
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( H ) vil bevilge 2 millioner kroner neste år til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
DA171014 Det er foreslått 100 millioner kroner til dette neste år, like mye som i år.
BT171014https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/gVweJ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwvk/450-millioner-gamle-pundmynter-er-ikke-levert-inn_-og-na-gar-fristen-ut Fortsatt regner man med at rundt 450 millioner gamle pundmynter ligger og støver ned i skuffer, skap, sparegriser og lommebøker.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwvk/450-millioner-gamle-pundmynter-er-ikke-levert-inn_-og-na-gar-fristen-ut De siste ukene er det kommet inn rundt 60 millioner pundmynter i uken, melder Birmingham Mail. 4,7 milliarder kroner ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/gVwvk/450-millioner-gamle-pundmynter-er-ikke-levert-inn_-og-na-gar-fristen-ut | 450 millioner gamle pundmynter er ikke levert inn, og nå går fristen ut ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Selgeren og hans partnere har tjent omkring 40 millioner kroner på salgene til Oslo kommune.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Oslo kommune skal ha handlet eiendom for 220 millioner kroner av useriøse aktører.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/qzPQL/Lippestad-om-boligbygg-avsloringen-i-Oslo--Hver-stein-skal-snues Fredag kunne Dagens Næringsliv avsløre at Oslo kommune har handlet eiendom av konkursgjengangere for tilsammen 220 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Til sammenligning har byrådet i Oslo satt av 30 millioner kroner i sitt budsjettforslag for 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Så får vi håpe at Regjeringen har til hensikt å komme på vårt nivå i 2019, som er 30 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I statsbudsjettet er det foreslått fire millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I en pressemelding torsdag skriver Kommunaldepartementet at det kommer 34 millioner kroner til Oslo sør, hvorav 30 millioner kroner går til politiet og forebyggende arbeid.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av I en pressemelding torsdag skriver Kommunaldepartementet at det kommer 34 millioner kroner til Oslo sør, hvorav 30 millioner kroner går til politiet og forebyggende arbeid.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Gir fire millioner kroner til områdeløft ¶
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/x1mjQ/NHO-og-Virke-raser--beskylder-regjeringen-for-avtalebrudd Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Totalt vil Regjeringen sette av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen i 2018.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Stortinget ba i sin tid om en opptrappingsplan med tydelige økonomiske forpliktelser, men en økning på 54 millioner neste år er knapt noe mer enn en videreføring av dagens tiltak, fastslår Ropstad.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Satsingen fra 2017 på 530 millioner kroner videreført, i tillegg bevilges 54 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Satsingen fra 2017 på 530 millioner kroner videreført, i tillegg bevilges 54 millioner kroner.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Regjeringen har satt av 200 millioner kroner under frie midler til kommunene.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Vi håpet på et løft på nærmere 500 millioner kroner, men voldsfeltet ble avspist med en økning på 54 millioner .
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Vi håpet på et løft på nærmere 500 millioner kroner, men voldsfeltet ble avspist med en økning på 54 millioner.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold - Regjeringens forslag om en økning på kun 54 millioner i statsbudsjettet for 2018 til arbeidet mot vold og overgrep mot barn er museskritt i det viktige arbeidet som må til på feltet, sier barneombud Anne Lindboe.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd6qR/Parwin-og-dotrene-gjenforent-etter-tre-ars-kamp Hvert år giftes 15 millioner jenter bort før fylte 18 år.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/MMnGE/Marsj-mot-menneskehandel-og-slaveri-samlet-rundt-2000 Ifølge organisasjonen ILO utnyttes over 40 millioner mennesker som slaver hver dag på verdensbasis.
AA171014 På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.
AA171014 På sikt vil virksomheter spare 800 millioner kroner i eiendomsskatt, mens kommunene tilsvarende mister 800 millioner i inntekter over fem år, skriver avisen.
AA171014 Til sammen fem personer hadde sju rette lørdag, og vant dermed nesten tre millioner kroner hver.
AA171014 Mor og datter vant tre millioner hver ¶
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Kuttene på 30 millioner kroner gjøres over budsjettet til Landbruks- og matdepartementet.
AA171014 Ifølge organisasjonen ILO utnyttes over 40 millioner mennesker som slaver hver dag på verdensbasis.
VG171013 Christer ( 54 ) : Slik lever jeg av trav, og vinner millioner
VG171013 - Frykter du at Rosenborg med spill i Europaligaen og mulighet til å tjene mange titalls millioner vil bruke penger til å forsterke, og gjøre det vanskelig å ta dem igjen neste år.
VG171013 I forsvarsbudsjettet varsler regjeringen også at de vil kjøpe nye « våpensystemer » til elektronisk krigføring for 550 millioner kroner etter 2021.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner.
SA171013https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Gir-ti-millioner-kroner-til-fotballhall-241094b.html | Gir ti millioner kroner til fotballhall ¶
SA171013 Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner.
SA171013 Derfor straffet hun idrettsforbundet sentralt ved forrige tildeling og har varslet et kutt på nye fem millioner kroner neste gang.
SA171013 Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
SA171013 Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
SA171013 Det er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.
DN171013https://www.dn.no/nyheter/2017/10/13/2052/Shipping/shippingarvinger-saksoker-meglerhus Tubilah as har de siste tre årene til sammen tapt nærmere 50 millioner kroner.
DN171013https://www.dn.no/nyheter/2017/10/13/2052/Shipping/shippingarvinger-saksoker-meglerhus As Clipper, eid av arvingene etter den avdøde rederen og motstandshelten Inge Steensland, investerte for halvannet år siden 20 millioner kroner i det norske kveiteoppdrettsselskapet Tubilah.
DN171013 Det er totalt 21 millioner bitcoin tilgjengelig, og over 75 prosent er allerede utvunnet.
DN171013 ¶ Seismikkselskapet Spectrum fikk et resultat på minus 5,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 3,9 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten.
DN171013 ¶ Seismikkselskapet Spectrum fikk et resultat på minus 5,9 millioner kroner i tredje kvartal, mot minus 3,9 millioner kroner i samme periode i fjor, ifølge kvartalsrapporten.
DN171013 Selskapet omsatte for 17 millioner kroner, mot 20 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171013 Selskapet omsatte for 17 millioner kroner, mot 20 millioner kroner i tredje kvartal 2016.
DN171013 Driftsresultatet kom på minus 5,8 millioner kroner, mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.
DN171013 Driftsresultatet kom på minus 5,8 millioner kroner, mot minus 2,5 millioner kroner i samme periode året før.
DN171013 I 2016 var omsetningen fra disse virksomhetene på 1,3 milliarder euro, mens resultatet før nedskrivninger, avskrivninger, renter og skatt kom på 385 millioner euro.
DN171013 Med ett unntak tilsvarte prisingen en verdsetting av holdingselskapet på 50 millioner kroner.
DN171013 I salgene ble Comex Markets verdsatt til hele 40,3 og 42,6 millioner kroner, selv om meglerhuset hadde til gode å vise særlig salgsvekst eller lønnsomhet.
DN171013 Gjennom 22 aksjesalg i både meglerhuset og holdingselskapet Norwegian Investment as i 2014 og 2015, solgte de fire hovedeierne aksjer for til sammen 10,1 millioner kroner.
DN171013 Her med brasilianske Neymar, som ble verdens dyreste fotballspiller da PSG i sommer punget ut 222 millioner euro ( over to milliarder kroner ) til Barcelona.
DN171013 Nå skal kommunens kjøp av boliger for flere hundre millioner granskes.
DN171013 Les DNs dokumentar : Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere ¶
DN171013 I en dokumentar DN publiserte fredag formiddag kom det frem at Oslo kommune har kjøpt 51 leiligheter for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.
DN171013 Realiserer 50 millioner
DN171013 Norske investorer har allerede forhåndstegnet seg for 100 millioner kroner i selskapet.
DN171013 I januar hentet selskapet rundt 100 millioner kroner, og nå vil selskapet hente ytterligere 200 millioner kroner for å vokse videre.
DN171013 I januar hentet selskapet rundt 100 millioner kroner, og nå vil selskapet hente ytterligere 200 millioner kroner for å vokse videre.
DN171013 Etter salget og utvanningen som følge av kapitalutvidelsen, vil de to grunnleggerne sitte med en eierandel på 15,5 prosent hver, tilsvarende verdier for 104 millioner kroner hver basert på fastprisverdsettelsen.
DN171013 Det tilsvarer en samlet pris for selskapets egenkapital på 671 millioner kroner.
DN171013 Det kommer på toppen av pengene fra de solgte aksjene, som gir far og sønn gevinst og aksjer for totalt 129 millioner kroner på noteringen av Self Storage Group.
DN171013 De selger en like stor andel og med fastprisen tilsvarer det 25 millioner kroner hver til de to minilagergründerne.
DN171013 De eier i dag 23,7 prosent av aksjene i selskapet hver, men vil sammen selge 3,57 millioner aksjer ved børsnoteringen.
DN171013 Volkswagen tilbakekaller nesten fem millioner biler i Kina ¶
DN171013 Nyheten om Kobe-skandalen kom bare få dager etter at den japanske bilprodusenten Nissan ble tvunget til å tilbakekalle 1,2 millioner biler som hadde blitt kvalitetskontrollert av uautoriserte teknikere, skrev Financial Times tirsdag.
DN171013 General Motors tilbakekaller 2,5 millioner biler i Kina ¶
DN171013 Stenshagen eier også naboeiendommen, som han kjøpte for 27 millioner kroner i for fire år siden.
DN171013 I fjor ga Egil Stenshagen ( 70 ) 76,5 millioner kroner for strandeiendommen i Admiral Børresens vei på Bygdøy i Oslo.
DN171013 Finner du sikkerhetshull i disse mobilene kan du bli 1,5 millioner kroner rikere ¶ ¶
DN171013 Puerto Rico er amerikansk territorium, og de 3,4 millioner innbyggerne er amerikanske statsborgere.
DN171013 I tillegg ble det vedtatt å bevilge 16 milliarder dollar til en statlig forsikringsordning for flomofre, og 557 millioner til brannslukking vest i USA.
DN171013 TV 2 er eneste søker når staten stiller opp med tv-avtale på inntil 135 millioner kroner.
DN171013 Regjeringen stilte i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året.
DN171013 Kulturdepartementet ga fredag delvis innsyn i TV 2s søknad om status som kommersiell allmennkringkaster, en avtale som kan gi tv-selskapet inntil 135 millioner kroner i statsstøtte.
DB171013 Jo, 250 000 amerikanske dollar, om lag to millioner norske kroner.
DB171013 ( Dagbladet ) : - Det er tre millioner dopavhengige i Filippinene.
DB171013 Det vil øke billettprisene til kinoer, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, og skal gi staten inntekter på 530 millioner kroner.
DB171013 Kvinnen er tilkjent noe over to millioner kroner i erstatning.
DB171013 Totalt teller de over 2 millioner .
DB171013 FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner .
DB171013 Han viser til at prisen på strekningen E6 Ringebu-Frya økte med over 110 prosent - fra 1370 millioner til 2900 millioner kroner.
DB171013 Han viser til at prisen på strekningen E6 Ringebu-Frya økte med over 110 prosent - fra 1370 millioner til 2900 millioner kroner.
DB171013 Til sammenligning har den dyreste boligen til salgs i Stavanger en prisantydning på 25 millioner kroner, mens den dyreste boligen i Bergen har en prislapp på 20 millioner kroner.
DB171013 Til sammenligning har den dyreste boligen til salgs i Stavanger en prisantydning på 25 millioner kroner, mens den dyreste boligen i Bergen har en prislapp på 20 millioner kroner.
DB171013 Til sammenligning er summen av prisantydningen for de ti dyreste i Stavanger og Bergen henholdsvis 157 og 150 millioner kroner.
DB171013 Summen av prisantydningen til de ti dyreste boligene til salgs i Oslo som er annonsert på Finn.no, er ifølge Finansavisen 273 millioner kroner.
DB171013 Pris : 46 millioner kroner.
DB171013 I Tidemands gate 20 på Frogner i Oslo selger forfatter Åsne Seierstad en trevilla med prisantydning på 46 millioner kroner.
DB171013 Den dyreste boligen i Bergen, en enebolig i Skipanesvegen 328 til 20 millioner kroner, har ligget i markedet en måneds tid, forteller eiendomsmegler Petter Krantz i Kaland & Partners.
DB171013 Ber om 25 millioner i Stavanger ¶
DB171013 - I Oslo har salget av boliger til over 15 millioner økt med 22 prosent hittil i år.
DB171013 ( Finansavisen ) : I fredagens utgave av Finansavisen kan vi lese at de ti dyreste boligene i Oslo, Bergen og Stavanger har en samlet prislapp på 580 millioner kroner.
DB171013 Musikerne, med Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Jazzforum i spissen, er også misfornøyde, etter at posten « Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål » på Utenriksdepartementets budsjett foreslås kuttet fra 66,6 millioner kroner til 42,8 millioner kroner.
DB171013 Musikerne, med Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Jazzforum i spissen, er også misfornøyde, etter at posten « Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål » på Utenriksdepartementets budsjett foreslås kuttet fra 66,6 millioner kroner til 42,8 millioner kroner.
DB171013 Kalvik og kinobransjen jublet i hvert fall for at staten, i etterkant av at avgiftsinntekter fra DVD-salget forsvant, valgte å subsidiere Bygdekinoens 168 spillesteder og 120.000 besøkende med 7 millioner kroner i 2018.
DB171013 Fordelt på Sveriges 10 millioner innbyggere gir det et statsbudsjett på 97.000 norske kroner per innbygger.
DB171013 Elevorganisasjonen er rasende etter å ha fått 200 millioner nye kroner til skolehelsetjenesten.
DB171013 Den norske kirke kaller statsbudsjettet for « nok et svakt kirkebudsjett » etter å ha fått nesten to milliarder kroner, en økning på over 20 millioner , i rammetilskudd.
DB171013 De mange private skogeierne, representert av Erik Lahnstein, er derimot hoderystet over at man ikke får en skattekredittordning - en likviditetssubsidie - likevel, etter at skogeierne har investert mange hundre millioner kroner i en privat næring, fordi en slik subsidie strider mot EØS-avtalens reglement for ulovlig statsstøtte.
DB171013 Tilskuddet, som skal bidra til å eksportere norsk kulturliv i utlandet og støtte opp om kulturutveksling, reduseres fra 49,2 til 25,1 millioner , tilnærmet en halvering.
DB171013 Økningen skal gi 530 millioner i ekstra inntekter til staten til neste år.
DB171013 De tenker at det høres lurt ut å ha et « purpose », så la oss bruke noen millioner på å finne ut hvorfor vi holder på med det vi gjør.
DB171013 FN-organisasjonen UNAIDS anslår at rundt 37 millioner mennesker i dag lever med hiv verden rundt, hvorav rundt 16 millioner får medisinsk behandling.
DB171013 FN-organisasjonen UNAIDS anslår at rundt 37 millioner mennesker i dag lever med hiv verden rundt, hvorav rundt 16 millioner får medisinsk behandling.
DA171013 Totalservice Ekrene AS omsatte i fjor for 3,7 millioner kroner og hadde et resultat før skatt på 293.000 kroner.
DA171013 Retten konkluderte med at det hadde vært en omsetning i firmaet på 1,2 millioner kroner fram til det åpnet konkurs i firmaet.
DA171013 LES OGSÅ : Forsvunnet mann konkurs med 3,2 millioner i skattegjeld ¶
DA171013 LES OGSÅ : - Konkurs mann ( 52 ) underslo syv millioner kroner ¶
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
DA171013 Nok en gang ventes det på 10-15 millioner kroner til forprosjektet til det som kan bli ett av Nordens ledende arkeologiske museer og en av Rogalands største attraksjoner.
DA171013 Store deler av landsbyen, som ble bygget på 1980-tallet er blitt revet, og nå bygges det nytt i samråd med lokale arkitekter for over 200 millioner euro.
DA171013 Snobbete Val d´Isere er i ferd med å få en ansiktsløftning til 200 millioner euro.
DA171013 Til gjengjeld får politiet 30 millioner .
DA171013 Satsingen i Oslo Sør får 4 millioner kroner.
DA171013 Oslo kommune la nemlig i sitt budsjett inn 30 millioner kroner til områdeløftet, og da lå det en forventning om at staten skulle speile det.
DA171013 Områdesatsingen i Oslo Sør får skarve fire millioner .
DA171013 I tillegg settes det av 30 millioner til politiet i samme bydel.
DA171013 Det settes av 30 millioner kroner til politi i Oslo Sør.
DA171013 Det settes av 296,5 millioner til sikring av regjeringsbygg og kongelige anlegg.
DA171013 Bevilgningen til områdeløft i Oslo sør er på 4 små millioner kroner.
DA171013 - Det er 34 millioner til Oslo Sør.
DA171013 Men med en langsiktig nedbetalingsplan for drøyt fire millioner kroner i gjeld og et budsjett i år på seks millioner , skynder MFK seg langsomt mot målet.
DA171013 Men med en langsiktig nedbetalingsplan for drøyt fire millioner kroner i gjeld og et budsjett i år på seks millioner, skynder MFK seg langsomt mot målet.
DA171013 For vi blir ingen toppklubb i morgen om vi så får to plutselige millioner ekstra på bok.
DA171013 Etter å ha gått over til privat næringsliv fra Akademia, har også mor fått et kraftig lønnshopp, som innebærer at husholdningens samlede årsinntekt er på om lag 1,5 millioner kroner i året.
DA171013 * Regjeringen foreslår 300 millioner som kan komme syklende og gående i storbyområdene til gode, men disse pengene kan også bli brukt til kollektivtiltak.
DA171013 * Bare 76,4 millioner kroner er satt av til posten « tilskudd til gang- og sykkelveier », mot 122,5 millioner i år. * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
DA171013 * Bare 76,4 millioner kroner er satt av til posten « tilskudd til gang- og sykkelveier », mot 122,5 millioner i år. * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
DA171013 * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
DA171013 * 226,2 millioner kroner er satt av til posten « tiltak for gående og syklende », mot 490,9 millioner i år.
AP171013https://www.aftenposten.no/verden/i/0Mwlg/I-dette-nybygget-skal-Thailands-konge-kremeres-Etterpa-skal-det-rives Mer enn 12 millioner mennesker har det siste året besøkt palasset der levningene etter kongen er.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Ved å splitte handelen har Boligbygg unngått at kjøpet er blir behandlet av Oslos politikere, som skal stemme over alle enkeltkjøp over 50 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Selgerne har hatt en gevinst på rundt 40 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Oslo kommune har kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner fra konkursgjengangere, avslører DN.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en dokumentar publisert fredag forteller Dagens Næringsliv om hvordan konkursgjengangere har solgt eiendom for tilsammen 220 millioner kroner til Oslo kommune.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner, for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner, for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Gevinsten er på rundt 40 millioner .
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere En måned senere gjorde han den nevnte handelen med Oslo kommune til en fortjeneste på 20 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/osloby/i/JKx8X/DN-Skatterazzia-etter-at-Oslo-kommune-kjopte-eiendom-av-konkursgjengangere Advokaten skal ha mottatt pengene fra Oslo kommune - et titall millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Disse overtar 8,9 prosent hver av verdiene, som igjen utgjør rundt 963 millioner kroner hver, opplyser DN.
AP171013https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JKbEj/-DN-Mohn-gir-to-milliarder-til-dotrene Christine Mohn Furre er bosatt i Bergen, mens Louise Mohn Larssen fikk mye omtale da hun og ektemannen Erik Bertrand Larssen ifølge blant annet Dagbladet kjøpte et hus i Holmenkollen for 75 millioner kroner i 2014.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme « Allerede i 2018 økes investeringsbevilgningene til landmakten med over 400 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme I 2017 fikk Sjøforsvaret 445 millioner mer til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/poQoG/Forsvarsbudsjettet-oker--strid-om-kampkraften-gjor-det-samme For 2018 får de en ytterligere økning på 84,8 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner til et pilotprosjekt med primærhelseteam.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Pk8X5/Fastlegene-blir-eldre_-og-farre-onsker-a-bli-fastlege-Legeforeningen-frykter-for-ordningen 55 millioner til primærhelseteam ¶
AP171013https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/q22ze/Norge-trenger-HRS-og-Hege-Storhaug--Kristian-August-Eilertsen De mottar om lag 1,8 millioner kroner i årlig støtte.
AP171013https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/roqbm/I-arevis-ble-Thorbjorn-Jagland-varslet-om-korrupsjon-i-Europaradet-Kritikerne-mener-han-ikke-gjorde-noen-ting STRASBOURG/BRUSSEL ( Aftenposten ) : Politikere i Europarådet fikk russisk kaviar til titusenvis kroner kiloet, dyre tepper, luksusreiser og millioner av euro i bestikkelser.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Dommer-som-den-Johaug-fikk-er-helt-nodvendig-for-a-redde-idretten-243668b.html Nylig kjøpte hun seg bolig like ved skianlegget i Holmenkollen til 18,8 millioner kroner.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kulturministeren-kan-tvinge-idrettspresidenten-til-a-ga-av-243715b.html Derfor straffet hun idrettsforbundet sentralt ved forrige tildeling og har varslet et kutt på nye fem millioner kroner neste gang.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Samtidig har regjeringen økt momskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg til 185 millioner kroner, noe som er en økning på 14 millioner fra 2017.
AP171013https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Breddeidretten-reagerer-pa-statsbudsjettet-Kulturministeren-slar-tilbake--Forstar-ikke-kritikken-243692b.html Det er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.
AA171013 - Finland vil få rabatt tilsvarende 10 millioner tonn CO2, påpeker han.
AA171013 Ifølge Bennett representerer selskapet til sammen over 100 millioner euro i krav i den usikrede delen av Norske Skogs obligasjonsgjeld, som totalt er på 412 millioner euro.
AA171013 Ifølge Bennett representerer selskapet til sammen over 100 millioner euro i krav i den usikrede delen av Norske Skogs obligasjonsgjeld, som totalt er på 412 millioner euro.
AA171013 Ifølge Bennett representerer selskapet til sammen over 100 millioner euro i krav i den usikrede delen av Norske Skogs obligasjonsgjeld, som totalt er på 412 millioner euro.
AA171013 Ifølge Bennett representerer selskapet til sammen over 100 millioner euro i krav i den usikrede delen av Norske Skogs obligasjonsgjeld, som totalt er på 412 millioner euro.
AA171013 | SAS ville stanse avtale til 320 millioner kroner - tapte i tingretten ¶
AA171013 SAS ba Sør-Trøndelag tingrett gripe inn med en midlertidig forføyning for å stoppe inngåelse av en kontrakt mellom NTNU og Norwegian verdt 320 millioner kroner over fire år.
AA171013 En kontrakt som kan være verdt så mye som 320 millioner kroner er betydelig og av stor viktighet for oss.
AA171013 En avtale verdt 320 millioner kroner.
AA171013 Vegvesenet legger opp til å bruke 410 millioner på å sluttføre utbyggingen av korridoren til Vestlandet, E16 over Filefjell, i perioden.
AA171013 Etaten vil også bruke 156 millioner på å sluttføre utbyggingen av E6 vest for Alta i Finnmark.
AA171013 Dette er prosjekter som hver har en kostnadsramme på over 500 millioner kroner.
AA171013 Nå omsetter Jankos mekaniske verksted for 23 millioner kroner, har 15 ansatte og vokser stadig.
VG171012 Det tjente de, ifølge det 64-åringen sa i retten i 2003, 57 millioner kroner på.
VG171012 Sundby ikke på sosiale medier : Kan ha gått glipp av millioner
VG171012 Insentivordningen gjør det vanskelig å filme i Norge, sier han til NRK, og antyder at hver sesong vil koste et sted mellom 600 og 800 millioner kroner.
VG171012 Nå har hun solgt bøker for 50 millioner i Tyskland ¶
VG171012 Puerto Rico er amerikansk territorium, og de 3,4 millioner innbyggerne er amerikanske statsborgere.
VG171012 « Skrik » solgt på auksjon for 615 millioner kroner ¶
VG171012 | Maleriet ble solgt for noen hundrelapper - nå kan eieren få 800 millioner
VG171012 Auksjonshuset Christie's sier i en uttalelse tirsdag at de forventer at maleriet « Salvator Mundi » vil gå for rundt 800 millioner kroner når det skal selges i New York i november, noe som vil gjøre det til et av verdens dyreste noensinne, melder The Telegraph.
VG171012 Dette vil gi økt konkurranse, flere valgmuligheter og gjøre helseforsikring tilgjengelig til flere millioner amerikanere, sier Trump like før han signerer presidentordren.
VG171012 Det vil gi millioner av amerikanere muligheten til helseforsikring.
VG171012 - Dette vil gi millioner av amerikanere helseforsikring på tvers av delstatene.
VG171012 - Dette er en veldig bra dag for vår nasjon og millioner av amerikanere, sier Donald Trump fra Roosevelt-rommet i Det hvite hus.
VG171012 Millioner av amerikanere er forlatt av Obamacare fordi de ikke har råd til helseforsikring.
VG171012 Som kuttet i 50 millioner i statlige etater som skal slutte å bruke papirporto.
VG171012 Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet i Oslo sør.
VG171012 I statsbudsjettet som legges frem i dag, får politiet 30 millioner kroner til Oslo sør.
VG171012 Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv.
VG171012 Blant annet skal det bevilges seks millioner kroner til økt drift av sykkelveinettet og 15 millioner til tiltak for bilfritt byliv.
VG171012 Men departementet opplyser at det reelle kuttet i dagpenger er på over 300 millioner kroner neste år, inkludert det som skal gis til de med sykepenger og pleiepenger.
VG171012 LO har regnet på at det utgjør 700 millioner kroner de neste tre årene.
VG171012 700 millioner kroner skal kuttes på tre år.
VG171012 - Det Jon Georg Dale i praksis gjør nå, er å frata rundt 30 millioner kroner i statstøtte til organisasjoner som kritiserer.
VG171012 33 organisasjoner som tidligere har mottatt til sammen 29,5 millioner kroner, rammes.
VG171012 Regjeringen kutter videre til 509 millioner kroner i 2018, som er utgjør et kutt på 60 prosent, sammenliknet med saldert budsjett. 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 Han fremholder at budsjettet for 2017 for fullskala CO2-håndtering var på 360 millioner .
VG171012 For 2018 er det på 20 millioner .
VG171012 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 195 millioner kroner skal brukes til videre drift ved Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad og 20 millioner kroner til planlegging av fullskala CO2-håndtering i Norge.
VG171012 Økningen gir økte inntekter til staten på 530 millioner kroner neste år.
VG171012 I forrige uke avslørte VG at Alne jobbet på barnevernsvakten i Follo, samtidig som han eier et selskap som selger barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171012 Ditt Tiltak solgte i fjor barnevernstjenester, blant annet fosterhjemstjenester, til en rekke kommuner for totalt 31 millioner kroner.
VG171012 Alne hadde ifølge ligningen fra 2015 en inntekt på 3,1 millioner kroner.
SA171012https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Klippet-av-den-rasende-eksperten-tar-av-pa-nett--Dette-er-fullstendig-pinlig-243608b.html USA har rundt 320 millioner .
SA171012 Ifølge nettavisen The Korea Herald er kun 30,3 prosent av de 1.07 millioner billettene solgt så langt.
SA171012 Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
SA171012 Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
SA171012 - Vi har 22 millioner i bilettinntekter, så det er et ganske enkelt regnestykke.
SA171012 USA har rundt 320 millioner .
SA171012 Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner.
SA171012 I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
SA171012 I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
NL171012 Men UiT får sine 100 millioner til nytt medisin og helsefagbygg, og trafikkmaskinen i Breivika, som det ble bråk om i fjor, er også på plass i neste års budsjett.
FV171012https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Politiker-slar-alarm-for-OL--Jeg-frykter-en-global-ydmykelse-243646b.html Ifølge nettavisen The Korea Herald er kun 30,3 prosent av de 1.07 millioner billettene solgt så langt.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2017/10/12/2051/Utenriks/hevneren-mister-stotte-pa-filippinene - Det er tre millioner narkotikabrukere.
DN171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DN171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DN171012 ¶ I statsbudsjettet for 2017 ble 360 millioner kroner satt av til å utvikle anlegg for CO2-rensing ved norske industribedrifter.
DN171012 Regjeringen foreslo torsdag at det i 2018 blir redusert til 20 millioner kroner.
DN171012 Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner, i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag.
DN171012 Støtten blir kuttet med 25 millioner kroner, i tillegg til at studiestøtten minsker med 11 millioner kroner i regjeringens forslag.
DN171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH Siri Martinsen.
DN171012 Nå skal det ryddes opp i gruvene, et arbeid som antas å ta om lag tre år til en pris på 700 millioner kroner.
DN171012 Regnskapet ble ellers belastet blant annet med tap på nesten 40 millioner kroner etter salget av det islandske datterselskapet LNS Saga.
DN171012 Leonhard Nilsen & Sønner, Nord-Norges største entreprenør, har slitt kraftig de seneste årene, og endte med et underskudd på hele 475 millioner kroner i 2015.
DN171012 I fjor gikk det litt bedre i konserntoppen, Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom as, men resultat før skatt endte igjen i minus, med 75 millioner kroner.
DN171012 ¶ Offshoreselskapet Fugro selger selskapets virksomhet som driver med grop-graving og kabellegging på havbunnen til Global Marine Group for 73 millioner dollar, tilsvarende 577 millioner kroner.
DN171012 ¶ Offshoreselskapet Fugro selger selskapets virksomhet som driver med grop-graving og kabellegging på havbunnen til Global Marine Group for 73 millioner dollar, tilsvarende 577 millioner kroner.
DN171012 Komplett Bank-sjefen Raimond Pettersen har selv 7,99 millioner aksjer i selskapet, 808.000 opsjoner, samt 4,2 millioner warrants i forbrukslånsbanken.
DN171012 Komplett Bank-sjefen Raimond Pettersen har selv 7,99 millioner aksjer i selskapet, 808.000 opsjoner, samt 4,2 millioner warrants i forbrukslånsbanken.
DN171012 I forbindelse med noteringen ønsker banken å gjøre en kapitalutvidelse på om lag 400 - 500 millioner kroner, men sier den vil ta endelig beslutning om hvor mye penger den vil hente senere i samråd med sine rådgivere.
DN171012 - Det er tre millioner narkotikabrukere.
DN171012 « Orakelet fra Omaha », som han ofte kalles på grunn av evnen til å forutse markedet, inngikk for ti år siden et veddemål på én millioner dollar med Ted Seides, tidligere grunnlegger av forvaltningsselskapet Protege Partners.
DN171012 Totalt ventes opprydningsarbeidet å koste 700 millioner kroner, og regjeringen tar sikte på at det er Store Norske selv som skal stå som byggherre for dette.
DN171012 Kapitalbehovet fra eier vil være inntil om lag 1053 millioner kroner.
DN171012 For neste år er det bevilget 141 millioner kroner til dette, og regjeringen mener det er nødvendig å få på plass maskiner og utstyr i Longyearbyen på Svalbard i slutten av mars neste år - for å starte opprydningen neste sommer.
DN171012 - De gir bare fem-seks millioner kroner i skatteproveny.
DN171012 I forslaget til statsbudsjett for 2018 kommer det frem at regjeringen vil bruke 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet.
DN171012 Ifølge statsbudsjettet vil denne endringen koste norske firmabileiere 210 millioner kroner i 2018.
DN171012 Avgiftsendringene for elbiler og ladbare hybrider vil gi bilkjøperne en ekstraregning på 460 millioner kroner i året, ifølge regjeringens utregninger.
DN171012 USAs samlede oljeproduksjon ventes å bli 13,01 millioner fat om dag i 2017, og vil ifølge IEA stige til 14,12 millioner fat om dagen i 2018.
DN171012 USAs samlede oljeproduksjon ventes å bli 13,01 millioner fat om dag i 2017, og vil ifølge IEA stige til 14,12 millioner fat om dagen i 2018.
DN171012 Etter å ha truffet et lavpunkt på 8,6 millioner fat om dagen i september 2016, har amerikansk råoljeproduksjon økt med 685.000 fat om dagen frem til juli i år, måneden som har siste tilgjengelige statistikk », skriver IEA.
DN171012 Til sammenligning var resultatet på 114 millioner kroner i samme periode året før.
DN171012 Komplett Bank-sjefen Raimond Pettersen har selv 7,99 millioner aksjer i selskapet, 808.000 opsjoner, samt 4,2 millioner warrants i forbrukslånsbanken.
DN171012 Komplett Bank-sjefen Raimond Pettersen har selv 7,99 millioner aksjer i selskapet, 808.000 opsjoner, samt 4,2 millioner warrants i forbrukslånsbanken.
DN171012 Komplett Bank sier den samtidig vil gjøre en kapitalutvidelse på om lag 400-500 millioner kroner når den går på børs, men sier den vil ta en endelig beslutning om hvor mye penger den vil hente senere - i samråd med sine rådgivere.
DN171012 Banken kan vise til en vekst det siste året på 68 prosent i netto utlån, eller nær to milliarder kroner, og la samtidig frem et driftsresultat før skatt på 267 millioner kroner for årets tre første kvartaler.
DN171012 Onsdag meldte DNO om at de har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner, fra KRG for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet.
DN171012 Onsdag meldte DNO om at de har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner, fra KRG for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet.
DB171012 Det ble en dyr skilsmisse - den skal ha kostet 49-åringen omlag 215 millioner .
DB171012 Det er rundt fire millioner mennesker som bor i Panama.
DB171012 - Jeg gikk til banken, pantsatte huset og lånte 40 millioner Dagbladet Pluss ¶
DB171012 Bakelants ble innlagt på intensivavdelingen på sykehuset i Como etter velten, som ble fulgt av millioner av TV-seere.
DB171012 USA sluttet å gi penger til UNESCO etter at organisasjonen lot Palestina bli medlem i 2011 og skylder nå 550 millioner dollar i kontingent.
DB171012 Oppdatering : antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner .
DB171012 ¶ KUTT : Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner .
DB171012 Samtidig ønsker regjeringen å gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DB171012 Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner .
DB171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.
DB171012 ¶ Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
DB171012 ¶ Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
DB171012 Vi startet med 30 millioner i år og 70 millioner for neste år, totalt 100 millioner kroner for 2018.
DB171012 Vi startet med 30 millioner i år og 70 millioner for neste år, totalt 100 millioner kroner for 2018.
DB171012 Vi startet med 30 millioner i år og 70 millioner for neste år, totalt 100 millioner kroner for 2018.
DB171012 Oppdatering : antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner .
DB171012 Nå foreslår altså regjeringen å øke ungdomsinnsatsen med 70 millioner kroner.
DB171012 I 2017-budsjettet satt regjeringen av 30 millioner kroner til samme tiltak.
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner på statsbudsjettet til tiltak som skal hjelp unge raskt ut av NAV-systemet, og over til arbeid eller utdanning.
DB171012 Neste år får de 988 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.
DB171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
DB171012 Regjeringen legger opp til 880 millioner i skattelette til lønnsmottakere.
DB171012 Det blir satt av over 300 millioner kroner mindre til dagpenger på budsjettet for 2018 enn for i år.
DB171012 Denne « gavepakken » har en prislapp på rundt 765 millioner kroner.
DB171012 | Fant lottokupong med 190 millioner kroner to dager før utløpsdato ¶
DB171012 Vi ønsket 800 millioner over statsbudsjettet i 2018 og en opptrapping til en milliard i 2019.
DB171012 Så seint som i mai i år stilte klimaminister Vidar Helgesen opp for å fortelle at regjeringen ville bevilge sju millioner mer til bekjemping av plast i havet.
DB171012 Regjeringen foreslår kutt i skogvern på 49, 5 millioner kroner.
DB171012 Men bare 20 millioner av dette skal gå til å utvikle fullskala anlegg for CO2-rensing i industrien, skriver NTB.
DB171012 I forslaget til statsbudsjett setter regjeringen av 509 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.
DB171012 I forslaget til nytt statsbudsjett ligger det også an til et kutt i midler til å bekjempe marin forsøpling, fra 35 millioner i 2017 til 20 millioner i 2018.
DB171012 I forslaget til nytt statsbudsjett ligger det også an til et kutt i midler til å bekjempe marin forsøpling, fra 35 millioner i 2017 til 20 millioner i 2018.
DB171012 Det betyr at det blir igjen 392 millioner til skogvern i 2018.
DB171012 Dagbladet får opplyst fra Klimadepartementet at det ikke er korrekt at pengene til bekjemping av søppel i havet kuttes, da regjeringen kommer med en fullmakt om 15 millioner kroner til, som kan brukes i 2018 eller fordeles over flere år.
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging, sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DB171012 Det innebærer et kutt i NVEs arbeid med kartlegging, sikring og fjellskredovervåkning fra 373 millioner kroner i inneværende år til 237 millioner kroner neste år.
DB171012 Dersom man kun ser på pengepotten som går til sikringstiltak, vil kuttet utgjøre 43 prosent, fra 271 millioner kroner i år til 155 millioner neste år.
DB171012 Dersom man kun ser på pengepotten som går til sikringstiltak, vil kuttet utgjøre 43 prosent, fra 271 millioner kroner i år til 155 millioner neste år.
DB171012 Det blir satt av over 300 millioner kroner mindre til dagpenger på budsjettet for 2018 enn for i år.
DB171012 Blant annet legges det opp til kutt i NOAS sin rettshjelpordning på 1,1 millioner kroner, kutt i antallet kvoteflyktninger Norge skal ta i mot, fjerning av skatteklasse 2. og økt makspris for barnehage.
DB171012 Regjeringa vil bruke 660 millioner kroner i 2018 til etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet og 102,8 millioner til kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.
DB171012 Regjeringa vil bruke 660 millioner kroner i 2018 til etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet og 102,8 millioner til kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.
DB171012 Oppdatering : antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner .
DB171012 Oppdatering : antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner .
DB171012 De som har 1,2 millioner i samla inntekt, får fire tusen.
DB171012 På verdensbasis hjelper Flyktninghjelpen, blant annet med norske midler, over seks millioner flyktninger og fordrevne.
DB171012 Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland er i dag i Nigeria, for å se på den prekære situasjonen der millioner er på flukt på krig og konflikt.
DB171012 - Dette blir umulig for oss å forsvare ute i verden, hvor vi ber fattige land i Midtøsten og Afrika om å ta millioner , og at vi knapt tar noen.
DB171012 Støtten til skogbevaring, det såkalte Regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
DB171012 Samlet får denne gruppen lettelse på 170 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier som en del av integreringen.
DB171012 Regjeringen setter av 584 millioner kroner til tiltak i opptrappingsplanen mot vold og overgrep.
DB171012 Regjeringen setter av 15 millioner kroner 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede, skriver Aftenposten.
DB171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DB171012 Regjeringen foreslår blant annet å styrke Statens barnehus og politiet med henholdsvis 11 og 20 millioner kroner.
DB171012 Regjeringen bevilger også 65 millioner kroner mer til yrkesfag. 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 Posten øker med 54 millioner kroner i 2018 sammenlignet med årets satsing på 530 millioner .
DB171012 Posten øker med 54 millioner kroner i 2018 sammenlignet med årets satsing på 530 millioner.
DB171012 Politiet får 11 millioner kroner til å styrke arbeidet mot overgrep mot barn på internett.
DB171012 Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner, skriver Nettavisen.
DB171012 Kvotene har hopet seg opp siden 2013, og til sammen har Norge nå 41,4 millioner kvoter i potten.
DB171012 Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DB171012 Kommunene får 3,6 milliarder kroner mer, og fylkene 200 millioner .
DB171012 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner.
DB171012 Ifølge Sunnmørsposten vil regjeringen sette av 200 millioner kroner til opprusting av sykehusene i Ålesund og Volda.
DB171012 Det er satt av 18,9 millioner kroner til å etablere fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt, skriver Aftenposten.
DB171012 Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DB171012 Bevilgningen blir i alt 78 millioner , melder Vårt Land.
DB171012 - Skru ned forventningeneDAGBLADET PLUSS ¶ 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner , skriver Khrono.
DB171012 - Skru ned forventningeneDAGBLADET PLUSS ¶ 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner, skriver Khrono.
DB171012 ( Dagbladet ) : Lønnstakere får 880 millioner i skattelette i forslaget til neste års statsbudsjett.
DB171012 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen.
DB171012 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret, skriver Nettavisen.
DB171012 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DB171012 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
DB171012 200 millioner kroner skal gå til tidlig innsats i barnehage og skole, og det samme til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶
DB171012 13,6 millioner kroner skal gå til rekruttering av flere lærebedrifter.
DB171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DB171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DB171012 Oppdatering : antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner .
DB171012 Forbrukerøkonom Elin Reitan anslår 1000 kroner mindre skatt i året for en familie med en inntekt på 800 000 og 4000 kroner mindre for en familie med 1,2 millioner i samlede inntekter.
DB171012 At vi betaler halvparten av regninga for en bil til 1,2 millioner kroner.
DB171012 - Jeg er overraska over at de gir skatteregninga på 750 millioner til alle som må bo borte på jobb.
DB171012 - De tar 750 millioner fra dem som pendler og bor på brakke.
DB171012 Trip Advisor fremholder at vinner-restauranten ble valgt basert på millioner av anmeldelser som brukere over hele verden har lagt igjen på nettsiden i løpet av de siste 12 månedene.
DB171012 Et verk med den engelske tittelen « The Governance of China » skal angivelig være oversatt til 21 språk og solgt i 6,42 millioner eksemplarer.
DB171012 Human Rights Service har til sammen fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171012 Erna Solberg skeptisk til å ta millioner fra islamkritisk organisasjon ¶
DB171012 ( Dagbladet ) : Regjeringen ønsker å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til organisasjonen Human Rights Service, viser årets statsbudsjett.
DB171012 Dermed øker kostnadene for Nasjonalmuseet med hele 142 millioner kroner, viser dokumenter Dagbladet har fått innsyn i.
DB171012 Momsøkningen vil ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino koste kinokundene 28 millioner kroner i året, basert på tallene fra omsetningen i 2016.
DB171012 Det vil øke billettprisene til kinoer, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, og gi staten inntekter på 530 millioner kroner.
DB171012 ¶ KUTTER : Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten i neste års statsbudsjett.
DB171012 Regjeringen kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten, også kalt produksjonstilskuddet, i neste års statsbudsjett.
DB171012 Men det foreslås også å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier.
DB171012 Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.
DB171012 « Supereierne », rundt tre prosent, har 17 våpen hjemme og eier totalt 133 millioner totalt.
DB171012 NRA oppgir selv at de har fem millioner medlemmer.
DB171012 Ingen har nøyaktige tall, men det er trolig så mange som 360 millioner våpen i omløp i dagens USA.
DB171012 Flere titalls millioner velgere støtter dessuten retten til å eie et våpen, samme hvilket.
DB171012 Fra 2006 til 2016 ble eiernes innskudd på 540000 kroner til 206 millioner kroner da selskapet ble solgt.
DB171012 Engleskolen til prinsesse Märtha Louise håver inn millioner
DA171012 « Det hvite hus ser på dette som en handling som vil gjøre det enklere å velge helsetjenester for millioner av amerikanere, ved at man potensielt tillater flere arbeidsgivere å slå seg sammen på tvers av statlige grenser for å tilby sine helsetilbud " heter det blant annet i omtalen av ordren.
DA171012 Olden Varmepumper AS omsatte for 2,3 millioner kroner i fjor og hadde samme år et negativt resultat før skatt 299.000 kroner.
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS omsatte i 2015 for 5,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 1,3 millioner kroner.
DA171012 Søreng og Kolnes Transport AS omsatte i 2015 for 5,2 millioner kroner og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 1,3 millioner kroner.
DA171012 Sammenlignet med første halvår i fjor steg produksjonen av fjærfekjøtt med 5,4 millioner kilo, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå.
DA171012 Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.
DA171012 Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner .
DA171012 LES OGSÅ : Bevilger 185 millioner til idrettsanlegg ¶
DA171012 samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.
DA171012 Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner, hvorav 6 millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.
DA171012 Samlet foreslår regjeringen en bevilgning på 13 millioner kroner, hvorav 6 millioner over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett i 2018.
DA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen planlegger å bruke rundt 30 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Rogaland i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å øremerke 4 millioner kroner av tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til områdesatsingen i Stavanger kommune.
DA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger ( UiS ) med 2,1 millioner kroner til 50 studieplasser i IKT.
DA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskulen på Vestlandet ( HVL ), som har studiested i Rogaland, med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.
DA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner .
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge om lag 381 millioner kroner til Petoro AS.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i 2018.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 451 millioner kroner til Oljedirektoratets ( OD ) forvaltningsområder.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 13,5 millioner kroner til drift av Norsk Oljemuseum.
DA171012 Regjeringen foreslår også 100 millioner kroner i belønningsmidler til Nord-Jæren som en del av byvekstavtalen.
DA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
DA171012 Regjeringen foreslår en låneramme på 1350 millioner kroner til utbygging og modernisering av Haugesund sykehus.
DA171012 Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
DA171012 Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i 2018, hvorav 50 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.
DA171012 Regjeringen foreslår 125 millioner kroner i 2018, som vil bli benyttet til restfinansiering av prosjektet.
DA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner.
DA171012 I 2018 planlegges det i tillegg benyttet om lag 20 millioner kroner knyttet i hovedsak til etablering av et nytt våpenlager i Madla leir.
DA171012 I 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivløsningen.
DA171012 I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner.
DA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
DA171012 For 2018 vil regjeringen sette av 860 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner.
DA171012 For 2018 foreslår regjeringen 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveg i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
DA171012 Av disse vil det bli delt ut 3,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler ( UT-midler ) til Rogaland fylke.
DA171012 Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 Denne « gavepakken » har en prislapp på rundt 765 millioner kroner.
DA171012 | Bevilger 185 millioner til idrettsanlegg ¶
DA171012 Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å gi en merverdiavgiftskompensasjon på 185 millioner kroner til idrettslag rundt om kring i landet som ønsker å bygge idrettsanlegg.
DA171012 Totalt sett er utbyggingen kalkulert til 338 millioner 2014-kroner.
DA171012 Arkeologisk har i første omgang bedt om 10 - 15 millioner kroner for å komme i gang.
DA171012 « I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år.
DA171012 I denne runden foreslås det at selskapet får en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktiviteter i 2018. 200 millioner tilføres selskapet. 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er « øvrig kapitalinnskudd ».
DA171012 Fornybarfondet, lansert til 20 milliarder, får 200 millioner i 2018.
DA171012 Fornybar AS, et investeringsfond for ny, miljøvennlig teknologi, får 200 millioner i Regjeringens forslag til statsbudsjett.
DA171012 Dette gir en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018 », melder regjeringen i forslaget.
DA171012 - Altså 200 millioner i 2018.
DA171012 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er « øvrig kapitalinnskudd ».
DA171012 70 millioner i risikokapital ¶
DA171012 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er « øvrig kapitalinnskudd ».
DA171012 200 millioner tilføres selskapet. 70 millioner er såkalt risikokapital, 130 millioner er « øvrig kapitalinnskudd ».
DA171012 200 millioner kroner årlig vil bety at det vil ta en hel generasjon før fondet er på plass slik det er tenkt, sier Pollestad.
DA171012 Samtidig får politiet 30 millioner kroner ekstra for å forebygge skolevold.
DA171012 Regjeringen har også varslet at den vil bevilge 30 millioner kroner ekstra i øremerkede midler til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid i og utenfor skolen.
DA171012 Hoveddelen av endringen vil først få effekt fra 2019, men bokført virkning neste år vil bli på 700 millioner kroner.
DA171012 Regjeringen har satt av en totalpakke på 2,5 milliarder kroner til byene, derav 785 millioner til store kollektivprosjekter.
DA171012 Det er en økning fra i fjor på 357 millioner kroner.
DA171012 Samlet utgjør det 700 millioner kroner for 2018, 2019 og 2020, når reglene for opptjeningsrett endres, viser LOs tall ifølge VG.
DA171012 Det er snakk om 100.000 av 2,6-2,7 millioner biler.
DA171012 På sikt ville den årlige innsparingen være på mellom 130 og 160 millioner årlig.
DA171012 Da regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2013, som førte til at færre tok ut pappaperm, beregnet den en innsparing på 35 millioner kroner allerede i 2014.
DA171012 * Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
DA171012 * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner.
DA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner .
DA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner.
DA171012 ( Høie 06.09 ) ¶ * 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler.
DA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 * Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
DA171012 * Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi og har beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
DA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner.
DA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner .
DA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner.
DA171012 ( Høie 06.09 ) ¶ * 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler.
DA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DA171012 Han mener regjeringens vedtak om å kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner er hårreisende.
DA171012 Gharahkhani stiller også spørsmålstegn ved at Høyre ønsket å opprettholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den omstridte, islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ( HRS ), som det var et flertall på Stortinget for å kutte støtten til, når de samtidig kutter støtten til Islamsk Råd Norge - som han mener er helt riktig.
DA171012 Samtidig skal det settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018.
DA171012 Regjeringen vil kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner.
DA171012 MBL-lederen sier at det er et paradoks at mens pressestøtten kuttes med 25,7 millioner kroner, økes NRKs lisens.
DA171012 Ifølge Landslaget for lokalaviser ( LLA ) kan den nye innovasjonsstøtten på 7 millioner ikke veie opp for manglende løft i produksjonstilskuddet.
DA171012 Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner, går det fram av regjeringens budsjettforslag for 2018.
DA171012 Det er vanskelig å forstå at regjeringen foreslår å kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats, sier Øgrey.
DA171012 - Et netto kutt på nesten 19 millioner i mediestøtten er dramatisk, og helt feil retning i mediepolitikken.
DA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
DA171012 Denne " gavepakken " har en prislapp på rundt 765 millioner kroner.
DA171012 Til sammen skal avdelingen angivelig ha fått utbetalt åtte millioner kroner for mye.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-ble-advart-mot-valutasmell-allerede-i-2013-243614b.html Fremdeles er det usikkert hvor mange millioner underskuddet blir på.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Politiker-slar-alarm-for-OL--Jeg-frykter-en-global-ydmykelse-243646b.html Ifølge nettavisen The Korea Herald er kun 30,3 prosent av de 1.07 millioner billettene solgt så langt.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html - Vi har 22 millioner i bilettinntekter, så det er et ganske enkelt regnestykke.
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Klippet-av-den-rasende-eksperten-tar-av-pa-nett--Dette-er-fullstendig-pinlig-243608b.html USA har rundt 320 millioner .
BT171012https://www.bt.no/100Sport/fotball/Etter-tre-ar-i-toppen-av-norsk-fotball_-er-bergenseren-pa-vei-bort-243482b.html Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/9yaLl/Lufthansa-kjoper-opp-konkurstruede-Air-Berlin Tyske medier har de siste dagene skrevet at 300 millioner euro er det høyeste Lufthansa kan strekke seg til i oppkjøp av Air Berlin, angivelig uten å komme i konflikt med tyske konkurransemyndigheter.
AP171012https://www.aftenposten.no/verden/i/9yaLl/Lufthansa-kjoper-opp-konkurstruede-Air-Berlin Air Berlin har siden august vært holdt i live gjennom et kriselån på 150 millioner euro fra tyske myndigheter mens detaljene rundt avviklingen av selskapet ble utarbeidet.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Formuesskatten blir kuttet med 765 millioner kroner ved at rabatten for såkalt arbeidende kapital blir økt fra 10 til 20 prosent.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zdBO4/De-hoyeste-inntektene-far-det-storste-skattekuttet Det øker momsinntekten med 675 millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Regjeringen foreslår å kutte støtten til CO₂-fangst og lagring i industrien fra 360 millioner i årets budsjett, til 20 millioner kroner til neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mXOrv/Dette-er-budsjettkuttet-som-setter-sinnene-i-kok-bade-i-oljenaringen-og-hos-miljofolket Regjeringen foreslår å kutte støtten til CO₂-fangst og lagring i industrien fra 360 millioner i årets budsjett, til 20 millioner kroner til neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Samtidig tildeles pelsnæringen 2 millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Samtidig settes det av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Regjeringen vil kutte 25,7 millioner i produksjonstilskuddet til mediene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake Regjeringen foreslår å kutte støtten til folkehøgskolene med 25 millioner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WQPpg/Her-er-11-budsjettforslag-som-KrF-og-Venstre-vil-vrake I tillegg foreslås det kutt i studiestøtten til elevene på totalt 11 millioner .
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste » Hvis halvparten av dette går med til å dekke prisveksten er det egentlig mer dekkende å si : « Regjeringen satser reelt sett 25 nye millioner på dette veldig viktige formålet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Men er en « satsing » på 100 millioner kroner mye eller lite - eller ingenting ?
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Men det hjelper lite med 5 prosent budsjettøkning og mange millioner mer til stridsvogner hvis prisen har steget 5 prosent siden i fjor.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste For eksempel sier en statsråd : « Regjeringens satser 50 nye millioner på dette veldig viktige formålet.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet I tillegg kommer 200 millioner i frie midler til kommunene. 70 millioner kroner skal gå til styrking av yrkesfag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet I budsjettet er det foreslått 100 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole. 40 millioner av disse skal gå til flere lærerspesialister.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet 70 millioner kroner skal gå til styrking av yrkesfag.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/45k0g/Slik-merker-denne-tobarnsfamilien-statsbudsjettet 40 millioner av disse skal gå til flere lærerspesialister.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Økningen gir 300 millioner i innsparing for regjeringen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Samtidig skal det brukes 252 millioner på flere barnehagelærere.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/ebppM/Foreldre-flest-ma-betale-litt-mer-for-barnehage-Men-de-far-okt-kvalitet-tilbake_-ifolge-kunnskapsministeren Maksprisen økes for barnehage - det gir 300 millioner i innsparing for regjeringen.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI Neste år får de 988 millioner kroner til driften i forslaget til statsbudsjett.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service | Regjeringen vil gi 1,8 millioner til Human Rights Service ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/L8zV4/Regjeringen-vil-gi-1_8-millioner-til-Human-Rights-Service Bevilgningen på 1,835 millioner kroner skjer via Justis- og beredskapsdepartementets påst for « nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet », går det frem av statsbudsjettet for 2018.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/w7oWn/Kutter-pressestotten-med-17-millioner---Dramatisk_-mener-redaktorene | Kutter pressestøtten med 17 millioner : - Dramatisk, mener redaktørene ¶
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/w7oWn/Kutter-pressestotten-med-17-millioner---Dramatisk_-mener-redaktorene Samtidig legger de opp til en ny innovasjonsordning på 7 millioner, som gjør nettokuttet til 18,7 millioner .
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/w7oWn/Kutter-pressestotten-med-17-millioner---Dramatisk_-mener-redaktorene Samtidig legger de opp til en ny innovasjonsordning på 7 millioner , som gjør nettokuttet til 18,7 millioner.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/w7oWn/Kutter-pressestotten-med-17-millioner---Dramatisk_-mener-redaktorene I dag la regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, og det er klart at de gjør et kutt på 25,7 millioner i pressestøtten.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken I forslag om nytt statsbudsjett skal pressestøtten kuttes med 25,7 millioner .
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/ebVMR/Varsler-kamp-om-mediepolitikken De vil redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/kultur/i/dxAA1/Festivalstotteordningen-pa-stedet-hvil For 2018 har Kongsberg søkt om femårig støtte på fire millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-ble-advart-mot-valutasmell-allerede-i-2013-243614b.html Fremdeles er det usikkert hvor mange millioner underskuddet blir på.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Politiker-slar-alarm-for-OL--Jeg-frykter-en-global-ydmykelse-243646b.html Ifølge nettavisen The Korea Herald er kun 30,3 prosent av de 1.07 millioner billettene solgt så langt.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html Påplussingen vil gi økte inntekter til staten på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Staten-oker-moroskatten-Na-blir-det-dyrere-for-deg-a-ga-pa-fotballkamp-243647b.html - Vi har 22 millioner i bilettinntekter, så det er et ganske enkelt regnestykke.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Klippet-av-den-rasende-eksperten-tar-av-pa-nett--Dette-er-fullstendig-pinlig-243608b.html USA har rundt 320 millioner .
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Etter-tre-ar-i-toppen-av-norsk-fotball_-er-bergenseren-pa-vei-bort-243482b.html Spilleren Straus har armen rundt er Iver Fossum, som ble solgt til tyske Hannover 96 for rundt 20 millioner kroner.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
AP171012https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-to-skal-fa-like-mye-betalt-Na-reagerer-britisk-kommentator--Det-motsatte-av-likestilling-243627b.html I dag får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF, mens kvinnelandslaget bare får 3,1 millioner kroner. gjennom en stipendordning.
AA171012 I dag skylder USA 550 millioner dollar i kontingent.
AA171012 Puerto Rico er amerikansk territorium, og de 3,4 millioner innbyggerne er amerikanske statsborgere.
AA171012 I tillegg ble det vedtatt å bevilge 16 milliarder dollar til en statlig forsikringsordning for flomofre, og 557 millioner til brannslukking vest i USA.
AA171012 Det amerikanske handelskammeret opplyser at 14 millioner jobber i USA knyttet til handel med Mexico og Canada, et forhold Trump må ta med i sin forhandlingsstrategi. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Tyske medier har de siste dagene skrevet at 300 millioner euro er det høyeste Lufthansa kan strekke seg til i oppkjøp av Air Berlin, angivelig uten å komme i konflikt med tyske konkurransemyndigheter.
AA171012 Air Berlin har siden august vært holdt i live gjennom et kriselån på 150 millioner euro fra tyske myndigheter mens detaljene rundt avviklingen av selskapet ble utarbeidet.
AA171012 Men det utgjør et proveny på 2 - 300 millioner kroner.
AA171012 Utsettelsen skyldes en kostnadsøkning på 600 millioner i forhold til behandlingen i NTP.
AA171012 Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Grunnen er ifølge Samferdselsdepartementet en kostnadssprekk på 600 millioner kroner.
AA171012 Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner.
AA171012 - Vi har ikke gått tilbake på elektrifisering, men nå som det er kommet en smell på 600 millioner kroner må det utredes.
AA171012 - Der er det er avdekket en kostnadsøkning på 600 millioner for prosjektet.
AA171012 | Får 355 millioner kroner i belønningsmidler og til metrobuss ¶
AA171012 Trondheim får i statsbudsjettet for neste år 170 millioner kroner i belønningsmidler og 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss.
AA171012 Trondheim får i statsbudsjettet for neste år 170 millioner kroner i belønningsmidler og 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss.
AA171012 Regjeringen forslår å bevilge 185 millioner kroner i statlig bidrag til metrobuss i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår en bevilgning på 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 LES KOMMENTAR : Dette sier partilederne om statsbudsjettet ¶ 185 millioner til metrobuss ¶
AA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner.
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år.
AA171012 Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning og foreslår å øke bevilgningen med om lag 5,2 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018.
AA171012 Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ) med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
AA171012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats ( NVE ) forvaltningsområder.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og - beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer.
AA171012 Regjeringen foreslår totalt 320 millioner kroner til kryssingsspor på Ler i Trøndelag og Kvam i Oppland på Dovrebanen, samt Bolstadøyri på Bergensbanen.
AA171012 Regjeringen foreslår også 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.
AA171012 Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.
AA171012 Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag.
AA171012 Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår en statlig ramme på 180,3 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
AA171012 Regjeringen foreslår 44 millioner kroner til ferdigstilling av Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger. | - Et godt utgangspunkt, sier Venstre.
AA171012 Kostnadsanslaget for Ler er 230 millioner kroner med planlagt ferdigstilling i 2019.
AA171012 Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner.
AA171012 I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,6 millioner kroner på posten.
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.
AA171012 I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.
AA171012 I budsjettforslaget er det satt av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter.
AA171012 I budsjettforslaget er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner.
AA171012 I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker.
AA171012 I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.
AA171012 I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner.
AA171012 Forventet sluttkostnad er på om lag 296 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner for Heimdal stasjon.
AA171012 Forventet sluttkostnad er på om lag 296 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner for Heimdal stasjon.
AA171012 For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS.
AA171012 For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.
AA171012 For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale.
AA171012 Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
AA171012 Av disse vil det bli delt ut 7,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler ( UT-midler ) til Trøndelag fylke ¶
AA171012 Av dette er det foreslått 16,2 millioner kroner til et prosjekt i Trøndelag : ¶
AA171012 - Sistranda fiskerihavn - kai, molo, utdyping i Frøya kommune : 16,2 millioner kroner ¶
AA171012 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner.
AA171012 * Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 * Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner.
AA171012 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
AA171012 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner.
AA171012 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
AA171012 * En pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner ( Steffensen 11.10 ) ¶
AA171012 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
AA171012 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
AA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner .
AA171012 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner.
AA171012 ( Høie 06.09 ) ¶ * 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler.
AA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
AA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
AA171012 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
AA171012 Til sammen 130 millioner skal brukes på veien, iberegnet de nye bruene som kommer.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Regjeringen foreslår å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service i statsbudsjettet for 2018.
AA171012 Ingen av tilskuddene til de 16 organisasjonene som til sammen får vel 24 millioner kroner, er foreslått endret siden i fjor.
AA171012 Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten.
AA171012 Antirasistisk senter får 2,175 millioner kroner og Norsk organisasjon for asylsøkere får 2,63 millioner kroner fra den samme budsjettposten.
AA171012 Samlet utgjør det 700 millioner kroner for 2018, 2019 og 2020, når reglene for opptjeningsrett endres, viser LOs tall ifølge VG.
AA171012 Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom bevilgningen på knappe 10 millioner kroner.
AA171012 Han viser til at 815 millioner mennesker i verden ifølge FN nå går sultne.
AA171012 Neste år får de 988 millioner kroner til driften i forslaget til statsbudsjett.
AA171012 Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år.
AA171012 Regjeringen vil øke kongeparets apanasje med 264.000 kroner neste år til 11,73 millioner kroner.
AA171012 Prosjektet har en kostnadsramme på 591,7 millioner kroner og er planlagt ferdig i 2020. ( ©NTB ) ¶
AA171012 Mens det i 2016 ble brukt drøyt 7,7 millioner kroner på slike reiser, er det i forslaget til neste års statsbudsjett satt av nesten 9,9 millioner kroner til dette.
AA171012 Mens det i 2016 ble brukt drøyt 7,7 millioner kroner på slike reiser, er det i forslaget til neste års statsbudsjett satt av nesten 9,9 millioner kroner til dette.
AA171012 I forslaget til statsbudsjett foreslås det også at det settes av 139,4 millioner kroner til sikring av de statlige og private eiendommene neste år.
AA171012 Det er allerede bevilget 78,9 millioner til formålet.
AA171012 Apanasjen til kronprinsparet foreslås satt til 9,76 millioner kroner, en økning på 220.000 kroner.
AA171012 Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner. - 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset.
AA171012 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.
AA171012 I forslaget til statsbudsjett vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.
AA171012 Kvotene har hopet seg opp siden 2013, og til sammen har Norge nå 41,4 millioner kvoter i potten.
AA171012 For en familie med 3 millioner kroner i gjeld utgjør denne effekten i dag 3.000 kroner i året sammenlignet med 2015.
AA171012 Denne " gavepakken " har en prislapp på rundt 765 millioner kroner.
AA171012 Flyktninghjelpen mener det burde ha vært satt av mer til nødhjelp enn 5,2 milliarder kroner, som rett nok er en økning på 139 millioner kroner ¶
AA171012 Det er veldig umusikalsk med tanke på hva som skjer i verden der 60 millioner mennesker er på flukt, sier leder for politikk og samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes.
AA171012 Sammenlignet med første halvår i fjor steg produksjonen av fjærfekjøtt med 5,4 millioner kilo, viser oversikten fra Statistisk sentralbyrå.
AA171012 Kutt i produksjonsstøtten til norsk presse samtidig som NRK og TV2 får henholdsvis omtrent like mye som før og 135 nye millioner , virker som en spesiell tolkning av budsjettoverskriften « En fremtidsrettet mediepolitikk ».
AA171012 Ikke mange departement ville eller kunne flagget en budsjettøkning på 12 millioner som en hovedsatsing.
AA171012 Forslaget til kulturbudsjett er på 13,9 milliarder totalt, en økning på nær 300 millioner fra saldert budsjett i fjor.
AA171012 Etter at støtte til breddekultur og det frivillige kulturliv har blitt rammet av endring av tippenøkkelen de siste åra, virker fem millioner til kor og fem millioner til amatørteater som et svar på noe av kritikken fra feltet.
AA171012 Etter at støtte til breddekultur og det frivillige kulturliv har blitt rammet av endring av tippenøkkelen de siste åra, virker fem millioner til kor og fem millioner til amatørteater som et svar på noe av kritikken fra feltet.
AA171012 Det nyetablerte kontoret til Norsk kulturråd i Trondheim, Kreativt Norge, har fått en viktig signalfunksjon i budsjettet gjennom en økt satsing på 12 millioner kroner.
AA171012 Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, en økning som gir staten økte inntekter på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AA171012 Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, en økning som gir staten økte inntekter på 700 millioner påløpt og 530 millioner kroner bokført neste år.
AA171012 Kreativt råd får 12 millioner
AA171012 Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.
VG171011 Christer ( 54 ) : Slik lever jeg av trav, og vinner millioner
VG171011 UTE AV DET GODE SELSKAP : Skandaleombruste Harvey Weinstein møter motbør fra stadig flere hold, også blant Demokratene som han har støttet med flere titalls millioner de siste årene.
VG171011 | Daniel Franck og Ulrikke Døvigen selger huset for 19 millioner
VG171011 Prisantydning : 19 millioner kroner.
VG171011 Ifølge Se og Hør bladde paret opp 13 millioner kroner for praktboligen på St.
VG171011 Det vil hjelpe de kanskje rundt 20 millioner kundene som ikke er fattige nok til å få støtte fra staten, men heller ikke rike nok til å få dekket forsikringen av arbeidsgiver, forklarer Steinhovden.
VG171011 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjenn om arbeidsgiver.
VG171011 * 22 millioner amerikanere er forsikret gjenn om det såkalte Obamacare-markedet.
VG171011 Programmet blir brukt av 400 millioner mennesker verden over.
VG171011 Alt fra å angripe noen til å spionere på tusener, eller til og med millioner , av brukere.
VG171011 400 millioner brukere ¶
VG171011 Hans Petter Sjøli og Roar Nerdal kommer med en krass kritikk av Che Guevara, som var en positiv leder som stadig inspirerer millioner verden over.
VG171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
VG171011 KAN MISTE MILLIONSTØTTEN : Hege Storhaug og Human Rights Service kan miste statsstøtten på 1,8 millioner , hvis stortingsflertallet går inn for det.
VG171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
VG171011 Høyre/Frp-regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på å gjøre det billigere å være rik og eie aksjer - etter avtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre.
VG171011 Finansdepartementet har anslått at det vil koste 700 millioner kroner å innføre rabatten.
VG171011 Regjeringen legger inn 30 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å styrke oppfølgingen av kriminelle gjengangere og skolevold i Oslo.
VG171011 PUNGER UT : Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet og tettere oppfølging av gjengangere i Oslo sør - i regjeringens forslag til statsbudsjett torsdag.
VG171011 Men er svært tilfreds med å motta 30 friske millioner fra regjeringen.
VG171011 | KrF-krav for budsjett-støtte : 800 millioner til flere lærere ¶
VG171011 - Prisen for å sikre vårt forslag til lærernorm er 800 millioner kroner, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.
VG171011 Kostnaden er på 2,5 millioner i investeringer i bygget samt en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.
VG171011 Kostnaden er på 2,5 millioner i investeringer i bygget samt en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.
VG171011 Fem millioner årlig ¶
VG171011 Thailand har årlig 35 millioner turister, og strendene i landet er blant verdens mest populære turistmål.
VG171011 RETT I KRYSSET : RIVA 100 Corsaro er Zlatans nye yacht, som koster godt over hundre millioner .
VG171011 Men en som står oppført med en lønn til godt over hundre millioner kroner har kanskje råd til å spandere på seg en båt som koster ham litt over en årslønn.
VG171011 Bli med om bord og se hva den svenske fotballegenden får for godt over hundre millioner kroner.
SA171011 Fremdeles er det usikkert hvor mange millioner underskuddet blir på.
SA171011 Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
SA171011 Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
SA171011 Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
NL171011 Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, de siste årene på rundt 100 millioner kroner pr. år.
DN171011 Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner.
DN171011 * Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder.
DN171011 * Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret.
DN171011 * Nav-ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner.
DN171011 * Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DN171011 * Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner.
DN171011 ( Søreide/Jensen 05.09 ) ¶ * 30 millioner til innovasjonsprogrammet « DemoHav » for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter.
DN171011 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen it og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner .
DN171011 ( Nettavisen ) ¶ * 21,3 millioner til nye studieplasser innen it og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner.
DN171011 ( Høie 06.09 ) ¶ * 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler.
DN171011 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
DN171011 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DN171011 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter.
DN171011 ¶ Det norske oljeselskapet DNO har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner, fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet som ligger i de kurdiske områdene av Irak.
DN171011 ¶ Det norske oljeselskapet DNO har mottatt en betaling på 39,50 millioner dollar brutto, tilsvarende 316 millioner kroner, fra de kurdiske regionale myndighetene ( KRG ) for eksport av råolje i juli fra Tawke-feltet som ligger i de kurdiske områdene av Irak.
DN171011 Sel kommune nytakserte for eiendomsskatt i 2014 og verdsatte vindusfabrikken på Otta til 13,7 millioner kroner - derav 5,9 millioner for fast eiendom og 7,8 millioner for NorDans maskiner og produksjonsutstyr.
DN171011 Sel kommune nytakserte for eiendomsskatt i 2014 og verdsatte vindusfabrikken på Otta til 13,7 millioner kroner - derav 5,9 millioner for fast eiendom og 7,8 millioner for NorDans maskiner og produksjonsutstyr.
DN171011 Sel kommune nytakserte for eiendomsskatt i 2014 og verdsatte vindusfabrikken på Otta til 13,7 millioner kroner - derav 5,9 millioner for fast eiendom og 7,8 millioner for NorDans maskiner og produksjonsutstyr.
DN171011 Retten fjerner nå Sel kommunes verdsettelse av produksjonsutstyr til syv millioner kroner fra grunnlaget for kommunens eiendomsskatt.
DN171011 Lagmannsretten fant at maskiner og driftsteknisk utstyr for 7,4 millioner kroner skulle unntas fra skattegrunnlaget.
DN171011 Har formue på 213 millioner - nekter å betale Get-regning på 4000 kroner ¶ ¶
DN171011 I år har Norges Banks egne valutakjøp ligget på 900 millioner kroner per dag.
DN171011 Børsverdi : Rundt 170 millioner kroner.
DN171011 « Konsernets virksomhet krever ytterligere rundt 200 millioner kroner i fritt tilgjengelige kontakter for å håndtere månedlige likviditetssvingninger », skriver selskapet ( Vilkår ) ¶
DN171011 « Brutto driftsresultatet for tredje kvartal 2017 er i tråd med prognosen på rundt 710 millioner kroner i brutto driftsresultat for hele året 2017, men ble noe påvirket av en utfordrende finanssituasjon for konsernet, med stor vekt på likviditet », skriver selskapet.
DN171011 Totalt var brutto driftsresultat dermed ned fra 190 millioner kroner til om lag 140 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171011 Totalt var brutto driftsresultat dermed ned fra 190 millioner kroner til om lag 140 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171011 Selskapet økte kontantbeholdningen i kvartalet fra 396 til 426 millioner kroner, men utsatte rentebetalinger var på 295 millioner kroner - noe som styrket kontantstrømmen.
DN171011 Selskapet økte kontantbeholdningen i kvartalet fra 396 til 426 millioner kroner, men utsatte rentebetalinger var på 295 millioner kroner - noe som styrket kontantstrømmen.
DN171011 Presiserer at Norske Skog allerede hadde anslått et brutto driftsresultat i år på rundt 700 millioner kroner.
DN171011 I tredje kvartal fikk Norske Skog et brutto driftsresultat i Norge på rundt 100 millioner kroner, ned fra 123 millioner kroner kvartalet før.
DN171011 I tredje kvartal fikk Norske Skog et brutto driftsresultat i Norge på rundt 100 millioner kroner, ned fra 123 millioner kroner kvartalet før.
DN171011 For det andre området, Australasia, falt brutto driftsresultat fra 77 til rundt 40 millioner kroner, med uendrede salgsvolumer.
DN171011 Dette skjer tross en økning i salgsvolumet, og skyldes hovedsakelig en effekt av styrket krone på 30 millioner kroner, skriver selskapet.
DN171011 Kjøperen av et rekkehus i Oslo la 4,8 millioner kroner på bordet i 2015.
DN171011 | Har formue på 213 millioner - nekter å betale Get-regning på 4000 kroner ¶
DN171011 Sissener Canopus tapte åtte millioner kroner på shorting av Norwegian i september, som dro ned 0,3 prosent, opplyser han.
DN171011 På tirsdag var Alibaba verdt over 473 milliarder dollar - et par hundre millioner dollar mer enn Amazon.
DN171011 Amazon har planlagt å bruke Singapore for å etablere seg i andre land i Sørøst-Asia - en region med over 600 millioner innbyggere hvor netthandel ventes å innbringe en omsetning på 88 milliarder dollar i 2025, ifølge en rapport fra Google og Temasek Holdings.
DN171011 Alibabas grunnlegger Jack Ma har satt som mål at selskapet skal betjene to milliarder kunder om 20 år og at det skal skapes 100 millioner arbeidsplasser globalt fra selskapets digitale økosystem.
DN171011 Til sammen representerer de 5,4 millioner ansatte.
DB171011 Om lag 35 millioner turister besøker landet hvert år.
DB171011 MiLLIONER : Det kastes millioner av sniper i Thailand, hver dag.
DB171011 Foto : NTB Scanpix ¶ MiLLIONER : Det kastes millioner av sniper i Thailand, hver dag.
DB171011 Det er anslått at over 100 millioner stumpede sigaretter kastes på veiene - hver eneste dag.
DB171011 100 millioner hver dag ¶
DB171011 Og prislappen er rundt fire millioner kroner for det vi tror er norges lengste sammenhengende steintrapp, sier Kolbjørn Ove Stølen.
DB171011 Initiativtakerne i Midsund har brukt i alt 10 millioner på steintrapper i fjellet.
DB171011 USAs 8-delsfinalen mot Belgia ble sett av 16 millioner - bare på ESPN.
DB171011 Tv-seere økte i gjennomsnitt fra 2,8 til 4,3 millioner til VM 2014.
DB171011 Over 26 millioner amerikanere så kampen ¶
DB171011 Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere.
DB171011 I Syria, som før krigen besto av 23 millioner innbyggere, er over fem millioner på flukt i andre land, og ytterligere 6,3 millioner på flukt inne i Syria.
DB171011 I Syria, som før krigen besto av 23 millioner innbyggere, er over fem millioner på flukt i andre land, og ytterligere 6,3 millioner på flukt inne i Syria.
DB171011 I Syria, som før krigen besto av 23 millioner innbyggere, er over fem millioner på flukt i andre land, og ytterligere 6,3 millioner på flukt inne i Syria.
DB171011 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.
DB171011 FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR ) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.
DB171011 Brasilianske myndigheter mener at Nuzman var sentral da millioner av dollar ble brukt på stemmekjøp i forkant av tildelingen av OL til Rio.
DB171011 Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
DB171011 Til sammenligning har Airbnb fire millioner boliger i 65.000 byer.
DB171011 Samlet sett skal det være snakk om 650.000 boliger, « flere hundre tusen » brukere hver dag og 180 millioner app-nedlastinger.
DB171011 ( Finansavisen : ) Beijing-baserte Tujia.com hentet nettopp inn 300 millioner dollar, tilsvarende nesten 2,4 milliarder kroner.
DB171011 ¶ Utvannet : Aksjeformuen til gründer Arnulf Refsnes har falt fra 22,6 til 12,9 millioner kroner.
DB171011 Omsetter for fire millioner - per hode ¶
DB171011 Kun tre måneder senere har Pareto-kundene måttet tåle kraftig priskutt, - i likhet med Refsnes selv som har tapt 10 millioner , skriver Finansavisen.
DB171011 Ifølge avisen har selskapet lagt opp til et driftsunderskudd på 46 millioner kroner i 2017.
DB171011 Ifølge Finansavisen var kursen kuttet fra 25 kroner stykket til bare 3 kroner, og selskapsverdien er kuttet fra 185 til 105 millioner før emisjonen, tilsvarende en reduksjon på 43 prosent.
DB171011 For Arnulf Refsnes, som ikke tegnet nye aksjer i emisjonen, betød priskuttet kraftig utvanning samt at aksjeformuen hans falt fra 22,6 til 12,9 millioner kroner.
DB171011 Etter en omsetning på 40,7 millioner i første halvår siktes det nå mot 91,6 millioner i andre halvår, tilsvarende en årsomsetning på 132 millioner .
DB171011 Etter en omsetning på 40,7 millioner i første halvår siktes det nå mot 91,6 millioner i andre halvår, tilsvarende en årsomsetning på 132 millioner.
DB171011 Etter en omsetning på 40,7 millioner i første halvår siktes det nå mot 91,6 millioner i andre halvår, tilsvarende en årsomsetning på 132 millioner.
DB171011 Da nytter det ikke å omsette for 10 millioner .
DB171011 Brødboksen hatt behov for ytterligere kapital, og denne gangen er selskapet tilført 35 millioner kroner.
DB171011 Aksjene gründer Arnulf Refsnes først utstedte til seg selv til en kurs på 0,004 kroner ble i juni i år priset til 5,25 kroner stykket, da Pareto Securities bisto i innhentingen av 25 millioner kroner fra investorer.
DB171011 ( Finansavisen.no ) : På to år gikk aksjeverdiene i Brødboksen tilsynelatende rett til himmels, hvor prisingen gikk fra 6 til 185 millioner kroner.
DB171011 ( Dagbladet ) : Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DB171011 ( Dagbladet ) : Tirsdag feiret millioner av nordkoreanere, mer eller mindre frivillig, at det er 72 år siden Koreas Arbeiderparti ble stiftet.
DB171011 Iskremen vi aldri glemte : En av dem er tilbake ! 82 millioner leker solgt ¶
DB171011 Ifølge magasinet NME har det blitt solgt 82 millioner Tamagotchis siden leken kom på markedet.
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ 300 EKSTRA MILLIONER : Kunnskapsminister Henrik Asheim får 300 millioner kroner friske kroner til tidlig innsats..
DB171011 | Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap ¶ ¶ 300 EKSTRA MILLIONER : Kunnskapsminister Henrik Asheim får 300 millioner kroner friske kroner til tidlig innsats..
DB171011 Pengene fordeler seg slik : ¶ 20 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene for å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage ¶ 20 millioner kroner til kommunene for innføring av en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier. 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 Pengene fordeler seg slik : ¶ 20 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene for å få flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage ¶ 20 millioner kroner til kommunene for innføring av en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier. 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kron
DB171011 Kommunene får i tillegg 100 millioner ekstra i frie inntekter, som skal brukes på tidlig innsats i skole og barnehage.
DB171011 I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene, slik at den totale potten er på 300 millioner .
DB171011 I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene, slik at den totale potten er på 300 millioner.
DB171011 Fra statsbudsjettet ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i skole og barnehage.
DB171011 Av de øremerkede midlene går den største posten- totalt 40 millioner kroner - til flere lærerspesialister.
DB171011 ( Dagbladet ) : I statsbudsjettet som Jensen legger fram på torsdag, øremerkes 100 millioner kroner til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole.
DB171011 5 millioner kroner til 100 flere plasser i videreutdanning innen språkutvikling og språklæring for barnehagelærere ¶
DB171011 40 millioner kroner skal gå til økt satsing på lærerspesialister. 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 15 millioner kroner skal gå til å utvide tilskuddsordningen for økt leselyst.
DB171011 Ifølge den svenske finansavisen Dagens Industri skal fire sjefer høyt oppe i konsernet to uker før gevinstvarselet ha solgt aksjer for totalt 1,5 millioner kroner.
DB171011 I februar i år kjøpte de opp velkjente Candyking for den nette sum av 325 millioner svenske kroner.
DB171011 september, viste det seg å være 40-50 millioner lavere enn tilsvarende periode i 2016.
DB171011 Mottakelsen av filmen Alfredson har laget, med 40 millioner norske insentivkroner, har ikke vært god.
DB171011 ¶ Kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) vil at utlandet skal oppdage flere norske forfattere, og bevilger 5 millioner kroner til prosjektet « Litteratur ut i verden ».
DB171011 Satsningen mot litteraturmessa støttes med til sammen 30 millioner kroner, som bevilges over Utenriksdepartementets budsjett, og ti millioner som bevilges over Kulturdepartementets budsjett.
DB171011 Satsningen mot litteraturmessa støttes med til sammen 30 millioner kroner, som bevilges over Utenriksdepartementets budsjett, og ti millioner som bevilges over Kulturdepartementets budsjett.
DB171011 Margit Klingen Daams, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, jubler når hun hører at regjeringen bevilger fem millioner til programmet.
DB171011 ( Dagbladet ) : Regjeringen gir fem millioner kroner til programmet « Litteratur ut i verden » i neste års statsbudsjett.
DB171011 Totalt var 2,3 millioner mennesker innom Valgnattsendingen på NRK1.
DB171011 På selve valgkvelden var det nærmere 1,2 millioner seere som så på NRK1 i tidsrommet fra valgdagsmålingene ble offentliggjort klokka 21.00 og fram til klokka 23.00.
DB171011 Nettsaken - den norske og engelskspråklige versjonen til sammen - har til sammen hatt 3,4 millioner visninger, med over 1,1 millioner brukere.
DB171011 Nettsaken - den norske og engelskspråklige versjonen til sammen - har til sammen hatt 3,4 millioner visninger, med over 1,1 millioner brukere.
DB171011 Ifølge People planlegger Weinstein å saksøke New York Times for 50 millioner dollar ( ca. 400 millioner kroner ) etter at de trykket artikkelen.
DB171011 400 millioner kroner ) etter at de trykket artikkelen.
DB171011 Gjelda deres er flere hundre tusen høyere enn paret hadde anslått - på hele 1,4 millioner kroner - og det er dyre lån det er snakk om.
DB171011 - Vi visste jo at vi hadde en del gjeld, men det tallet der, 1,4 millioner , det var veldig fjernt.
DB171011 Siden 1974 har det norske folk samlet inn over syv milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp.
DB171011 Flyktningrådet hadde den første aksjonen og samlet inn 125 millioner omregnet i 2013 kroner.
DA171011 | Rapport : 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år ¶
DA171011 Over 100 millioner jenter lever i land hvor de ikke er beskyttet av et lovverk.
DA171011 Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig.
DA171011 Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig, ifølge rapporten « Ending Child Marriage » som er utarbeidet av Verdensbanken og Redd Barna.
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner.
DA171011 I 2015 omsatte firmaet for 3,5 millioner kroner og hadde et negativt resultat før skatt på 829.000 kroner.
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 Jeg tror vi kommer til å passere 2,7 millioner .
DA171011 Ved oppstart av Groruddalssatsingen i 2007, delte Oslo kommune og staten utgiftene likt mellom seg og spyttet inn 50 millioner kroner hver.
DA171011 Siden budsjettåret 2015 har den blåblå regjeringen kuttet bevilgningene massivt, til 33,3 millioner kroner i 2017 - som er den laveste statlige innsatsen siden Groruddalssatsingen startet for ti år siden.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 I de neste årene bidro Oslo kommune med 50 millioner kroner årlig, mens den rødgrønne regjeringen gradvis økte statens bidrag til 130 millioner kroner i 2014.
DA171011 I Oslo har byrådet i sitt 2018-budsjett bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.
DA171011 Høyre/Frp-regjeringen har redusert statens bidrag i Groruddalssatsingen med 100 millioner kroner så langt.
DA171011 | Regjeringen gir 700 millioner i skattelette til aksjeeiere ¶
DA171011 Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner.
DA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
DA171011 I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.
DA171011 | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
DA171011 | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
DA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
DA171011 Ifølge avisen skal det angivelige bedrageriet denne gangen dreie seg om et beløp på rundt åtte millioner kroner i en periode fra 2011 til 2016.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
BT171011https://www.bt.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
AP171011https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Pk2k0/Alle-bankene-er-snart-med-i-Vipps Har snart 2,6 millioner brukere ( 49 prosent av den norske befolkningen, 60 prosent av kundegrunnlaget ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/okonomi/i/Pk2k0/Alle-bankene-er-snart-med-i-Vipps DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern med 2,1 millioner personkunder i Norge.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Hun sier blant annet at hun er blitt skjelt ut av representanter fra Antirasistisk Senter uten at hun av den gang ønsket å kutte i statsstøtten på 1,9 millioner kroner til dem.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Å øke rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten med 10 prosentenheter kostet 500 millioner kroner i 2017.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Under et besøk i Ålesund og Bergen i innspurten av valgkampen, varslet Erna Solberg at Regjeringen vil si ja til et nytt forskningsbygg for marine miljøer og gi 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet « DemoHav ».
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Sammen med finansminister Siv Jensen lovet han 65 millioner friske kroner i statsbudsjettet for neste år for å styrke yrkesfagene. 19.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen øker bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner , melder Nettavisen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen vil bruke 9,4 millioner kroner i neste års budsjett for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i budsjettet for neste år.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett - en reell økning på 84,5 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I årets statsbudsjett er det satt av 18,9 millioner kroner til å etablere den nye fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt. 17.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett For 2018 blir økningen på 42 millioner kroner, melder NTB. 18. 65 millioner kroner mer til yrkesfag ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett Av de øremerkede midlene går den største posten på 40 millioner til å utdanne lærerspesialister. 6.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett - Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sa justisministeren til Nettavisen.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 700 millioner i skattelette til aksjeeiere ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 65 millioner kroner mer til yrkesfag ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 18 millioner mer til kreftscreening ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 100 millioner til tidlig innsats ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/A67zA/Her-er-20-lekkasjer-fra-neste-ars-statsbudsjett 100 millioner til tidlig innsats ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/WQBlr/Tolv-vapenbeslag-i-Oslo-tinghus-siden-de-begynte-med-rontgenkontroll Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/WQBlr/Tolv-vapenbeslag-i-Oslo-tinghus-siden-de-begynte-med-rontgenkontroll Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Samtidig etterlyser hun mer penger fra regjeringen for å forsterke områdeinnsatsen i Oslo sørøst og viser til at statens bidrag de siste årene er blitt kuttet fra 130 til 33 millioner kroner.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Regjeringen har tidligere varslet at de vil bevilge 30 millioner kroner til politiet i Oslo sørøst som skal brukes til forebyggende arbeid.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren Politiet får 30 millioner kroner ekstra.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Qd2QJ/Hastemote-om-skolevold-i-Oslo-skolen-hos-kunnskapsministeren I sitt budsjett for neste år har byrådet bevilget til sammen 125 millioner kroner til Groruddalssatsingen, Tøyen/Grønland og Oslo Sør.
AP171011https://www.aftenposten.no/kultur/i/11VXq/Helleland-gir-8-millioner-til-nytt-Ibsen-teater-i-Oslo | Helleland gir 8 millioner til nytt Ibsen-teater i Oslo ¶
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Wahl tror andre land vil følge etter, men mener den virkelig store forskjellen vil skje når FIFA og de regionale og nasjonale forbundene « begynner å investere hundrevis av millioner kroner i kvinnefotballen for å forløse det potensialet som helt klart er der ».
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Herrelandslagsspillerne gikk med på å gi fra seg 550.000 kroner årlig fra sine markedsrettigheter, mens NFF la 2,55 millioner ekstra kroner i potten til kvinnene.
AP171011https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Plutselig-ble-norsk-fotball-omtalt-over-hele-verden--Det-var-overraskende-243582b.html Begge lagene vil dermed få 6 millioner kroner å fordele.
AA171011 | WHO : 124 millioner barn ekstremt overvektige ¶
AA171011 På bakgrunn av dette anslår studien, som er gjengitt i tidsskriftet The Lancet, at det nå er 124 millioner ekstremt overvektige barn i verden, mens ytterligere 123 millioner barn havner i kategorien overvektig.
AA171011 På bakgrunn av dette anslår studien, som er gjengitt i tidsskriftet The Lancet, at det nå er 124 millioner ekstremt overvektige barn i verden, mens ytterligere 123 millioner barn havner i kategorien overvektig.
AA171011 Forskerne har gått gjennom over 2.400 undersøkelser som omfatter nærmere 130 millioner barn og tenåringer for å danne seg et bilde over hvordan barnekroppen har endret seg siden midten av 1970-tallet.
AA171011 Antallet ekstremt overvektige barn har økt dramatisk til 124 millioner de siste 40 årene, viser en ny studie.
AA171011 Ekuru Aukot fikk kun 27.000 av over 15 millioner avgitte stemmer i august-valget som ble annullert av høyesterett som følge av uregelmessigheter.
AA171011 | Rapport : 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år ¶
AA171011 Over 100 millioner jenter lever i land hvor de ikke er beskyttet av et lovverk.
AA171011 Hvert år blir 7,5 millioner jenter giftet bort ulovlig.
AA171011 Ytterligere 123 millioner barn havner i kategorien overvektig. 74 millioner gutter i alderen 5 til 19 år i fjor hadde fedme, mot 6 millioner på midten av 1970-tallet.
AA171011 På bakgrunn av dette anslår studien, som er gjengitt i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet, at det nå er 124 millioner barn med fedme i verden.
AA171011 Forskerne har gått gjennom over 2.400 undersøkelser som omfatter nærmere 130 millioner barn og tenåringer for å danne seg et bilde over hvordan barnekroppen har endret seg siden midten av 1970-tallet.
AA171011 Antallet jenter med fedme økte fra 5 millioner til 50 millioner , viser undersøkelsen.
AA171011 Antallet jenter med fedme økte fra 5 millioner til 50 millioner, viser undersøkelsen.
AA171011 Antallet barn med fedme har økt dramatisk til 124 millioner de siste 40 årene, viser en ny studie.
AA171011 | 124 millioner barn med fedme ¶
AA171011 74 millioner gutter i alderen 5 til 19 år i fjor hadde fedme, mot 6 millioner på midten av 1970-tallet.
AA171011 74 millioner gutter i alderen 5 til 19 år i fjor hadde fedme, mot 6 millioner på midten av 1970-tallet.
AA171011 117 millioner gutter og 75 millioner jenter var i fjor undervektige, men andelen har vært fallende de fleste steder i verden siden rundt 2000, med unntak av det sørøstlige Asia og i deler av Afrika.
AA171011 117 millioner gutter og 75 millioner jenter var i fjor undervektige, men andelen har vært fallende de fleste steder i verden siden rundt 2000, med unntak av det sørøstlige Asia og i deler av Afrika.
AA171011 Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner, der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner.
AA171011 Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner, der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner.
AA171011 Styret vil også foreslå å utstede nye aksjer verdt til sammen rundt 500 millioner kroner, der de usikrede kreditorene og dagens eiere får fortrinnsrett til å tegne seg for aksjer verdt henholdsvis 300 millioner og 200 millioner kroner.
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171011 Hvis forslaget blir gjennomført vil Norske Skogs bruttogjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner, og de årlige rentekostnadene vil reduseres fra rundt 600 millioner til rundt 200 millioner kroner.
AA171011 Forslaget innebærer blant annet at all usikret obligasjonsgjeld på rundt 500 millioner euro gjøres om til egenkapital i selskapet, og at utstedes et nytt lån til kreditorene som har pant i Norske Skogs papirfabrikker.
AA171011 Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Adgangskontrollen, som de ansatte i tinghuset har etterlyst i mange år, kostet 2,5 millioner i investeringer i bygget og har en årlig driftskostnad på rundt 5 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA171011 Vipps opplyser at de har 2,6 millioner brukere i dag, som utgjør 49 prosent av den totale befolkningen og 60 prosent av kundegrunnlaget.
AA171011 Til sammen representerer de 5,4 millioner ansatte. ( ©NTB ) ¶
AA171011 For ti år siden brukte Forsvaret 40 millioner kroner på å kjøpe 3.450 sett kommunikasjonsutstyr med hørselsvern.
AA171011 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
AA171011 Den politiske opposisjonen på Stortinget går nå inn for å frata Human Rights Service 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
AA171011 I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.
AA171011 - 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste.
AA171011 ( ©NTB ) ¶ | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
AA171011 ( ©NTB ) ¶ | 100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole ¶ 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet.
AA171011 Unntaket som vi har i vår lov, er det samme smutthullet som i andre land bidrar til at millioner av jenter blir gift mens de ennå er barn.
AA171011 Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
AA171011 Mangel på personale innen tekniske tjenester har ført til at 120 millioner blir stående på konto, mens flere utsatte tomtekjøp og forsinkelser i infrastrukturutbygging har ført til at 200 millioner står ubrukt.
AA171011 Mangel på personale innen tekniske tjenester har ført til at 120 millioner blir stående på konto, mens flere utsatte tomtekjøp og forsinkelser i infrastrukturutbygging har ført til at 200 millioner står ubrukt.
AA171011 Ifølge Waage er det satt ned styringsgrupper for prosjekter på over 30 millioner .
AA171011 I 2017 kommer kommunen til å investere 740 millioner mindre enn planlagt i bygg og anlegg, skriver Adresseavisen i dag.
AA171011 Drøye 25 prosent av det totale budsjettet på 2880 millioner blir stående på bok.
VG171010 | Sundby : - Kan ha gått glipp av millioner på ikke å være på sosiale medier ¶
VG171010 - Det kan hende jeg har gått glipp av noen millioner i sponsorinntekter på grunn av det.
VG171010 I forkant av avstemningen beslagla spansk politi millioner av stemmesedler i Catalonia.
VG171010 7,5 millioner katalanere har allerede i stor grad selvstyre.
VG171010 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden.
VG171010 Vi eies av 1,6 millioner medeiere som alle deler overskuddet, mens de søkkrike Kiwi-eierne og Reitan-familien nylig har økt formuen med ytterligere flere milliarder kroner.
VG171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
VG171010 Min klient er dømt til å betale cirka 1, 5 millioner kroner i oppreisning til de etterlatte, og der er vi uenige med lagmannsrettens avgjørelse, sier advokaten.
VG171010 I tillegg til 11 års fengsel ble gutten dømt til å betale 1,4 millioner i erstatning til familiene til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.
SA171010https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fiasko-truer-for-Argentina-og-Messi--Det-virker-nesten-utenkelig-243461b.html Det er en drøm for millioner av fotballfrelste barn.
SA171010 Åtte millioner for deltagelse. i ¶
SA171010 To millioner euro for én seier og to uavgjort i gruppespillet. i ¶
SA171010 Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner ¶
SA171010 Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
SA171010 Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
SA171010 Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
SA171010 Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
SA171010 I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
SA171010 I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
SA171010 For bare på EM-eventyret i Frankrike tjente islendingene 14 millioner euro fordelt slik : ¶
SA171010 Fire millioner euro for å komme seg til kvartfinalen.i ¶
SA171010 | Her er Ørns nye praktbygg til 35 millioner
SA171010 Det er en drøm for millioner av fotballfrelste barn.
NL171010 Da renoveringen startet i 2014 skulle dette koste 700 millioner .
NL171010 Når staten nå legger tre hundre millioner kroner på bordet skulle man tro at det var for å tilføre et nytt kapittel, et bygg som sier noe om vår samtid og våre ambisjoner.
NL171010 I en konkurranse som denne vil flere hundre millioner kroner og lærerstudentenes fremtid ligge i hendene på juryen i en kort, intensiv periode der de skal fordøye og ta stilling til svært store mengder informasjon.
NL171010 I følge anslag fra UNESCO er det 130 millioner jenter i verden mellom 6 og 17 år som ikke går på skolen. 15 millioner av dem har aldri fått sjansen til å sitte i et klasserom, resten har falt fra underveis.
NL171010 Hvert år gifter 15 millioner jenter seg før de fyller 18 år.
NL171010 En av tre jenter i verden utsettes for fysisk eller seksuell vold, og over 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag må leve med konsekvensene av kjønnslemlestelse.
NL171010 Det er på tide at verdens øyne åpner seg for den groteske og systematiske diskrimineringen som så mange millioner jenter utsettes for.
NL171010 15 millioner av dem har aldri fått sjansen til å sitte i et klasserom, resten har falt fra underveis.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Selv om Bassøes megler, Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord, opplevde høy etterspørsel etter fritidseiendommer ved sjøen i sommer, var det ingen som ville slå til på riggmeglerens Tjøme-hytte som lå ute for salg for 40 millioner kroner.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Riggmegleren kjøpte eiendommen i 1992, som han den gang ga 4,6 millioner kroner for.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I helgen skrev DN om at Bassøe nettopp har solgt sin 428 kvadratmeter store Holmenkollen-villa til Petter Collier for 51 millioner kroner.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap I fjor gikk han 83 millioner kroner i minus etter at aksjene i det nederlandske selskapet LWO måtte skrives helt ned etter kontrakttrøbbel med bygging av en rigg ved en kinesisk verft.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap Bassøe tapte 80 millioner kroner i fjor etter verftstrøbbel i Kina.
DN171010https://www.dn.no/nyheter/2017/10/10/2055/Eiendom/selger-hus-og-hytte-etter-milliontap - Du skriver hva du vil, men jeg tror ikke det er så veldig reelt for å si det mildt, sier Bassøe, som har en formue på 213 millioner kroner, ifølge ligningstall fra 2015.
DN171010 Selv om Bassøes megler, Tore Solberg i Eiendomsmegler 1 Sandefjord, opplevde høy etterspørsel etter fritidseiendommer ved sjøen i sommer, var det ingen som ville slå til på riggmeglerens Tjøme-hytte som lå ute for salg for 40 millioner kroner.
DN171010 Riggmegleren kjøpte eiendommen i 1992, som han den gang ga 4,6 millioner kroner for.
DN171010 I mai i år tok Pareto Bank pant i hytta på 20 millioner kroner.
DN171010 I helgen skrev DN om at Bassøe nettopp har solgt sin 428 kvadratmeter store Holmenkollen-villa til Petter Collier for 51 millioner kroner.
DN171010 I fjor gikk han 83 millioner kroner i minus etter at aksjene i det nederlandske selskapet LWO måtte skrives helt ned etter kontrakttrøbbel med bygging av en rigg ved en kinesisk verft.
DN171010 Bassøe tapte 80 millioner kroner i fjor etter verftstrøbbel i Kina.
DN171010 - Du skriver hva du vil, men jeg tror ikke det er så veldig reelt for å si det mildt, sier Bassøe, som har en formue på beskjedne 213 millioner kroner, ifølge ligningstall fra 2015.
DN171010 ¶ Industrikonsernet NRC Group kjøper opp Fibertech for 61,5 millioner kroner gjennom en kombinasjon av kontantbetaling og NRC-aksjer.
DN171010 Selskapsverdien er 61,5 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis.
DN171010 Fibertech garanterer et driftsresultat på minst 12 millioner kroner i 2017 og 2018.
DN171010 Det er basert på driftsresultatet på 12 millioner kroner i 2017.
DN171010 I forbindelse med noteringen, som vil bestå av både emisjon og nedsalg, vil selskapet hente om lag 100 millioner pund i frisk kapital.
DN171010 Vinproduksjonen er dermed nede på 145 millioner hektoliter i år.
DN171010 Mer enn 100 millioner biler fra over ti bilprodusenter har vært berørt av skandalen som ble utløst da det ble funnet farlige feil ved selskapets airbager.
DN171010 Tidemandsen kjøpte eiendommen for 12 millioner kroner i 2009, men mener han ikke kommer til å sitte igjen med stor gevinst.
DN171010 Luksusbolig på Bygdøy med prisantydning på 30 millioner kroner ble solgt på under fire dager.
DN171010 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner .
DN171010 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171010 Fredag ble XXL-gründer Øivind Tidemandsens bolig på Bygdøy avertert med en prisantydning på 30 millioner kroner.
DN171010 DI har tidligere skrevet at fire sjefer i Cloetta solgte aksjer for 1,5 millioner kroner i selskapet de siste to ukene før resultatvarselet.
DN171010 Ber kundene bruke opp 240 millioner
DN171010 Webstep-sjefen kommer etter transaksjonene til å sitte med rundt 844.000 aksjer verdt omtrent 20 millioner kroner.
DN171010 Webstep kommer også til å utstede rundt fem millioner nye aksjer i forbindelse med noteringen som vil gi et brutto proveny på cirka 120 millioner kroner.
DN171010 Webstep kommer også til å utstede rundt fem millioner nye aksjer i forbindelse med noteringen som vil gi et brutto proveny på cirka 120 millioner kroner.
DN171010 Webstep hadde en omsetning på 563 millioner kroner i fjor, en oppgang fra 549 millioner kroner året før det.
DN171010 Webstep hadde en omsetning på 563 millioner kroner i fjor, en oppgang fra 549 millioner kroner året før det.
DN171010 Selskapet har hatt stabilt solide resultater de siste årene og leverte i fjor sitt beste resultat noensinne, med et resultat før skatt på 54 millioner kroner, ifølge årsregnskapet for 2016.
DN171010 Reiten & Co selger 6,5 millioner aksjer i forbindelse med noteringen.
DN171010 Oppkjøpsfondet Reiten & Co selger over halvparten av aksjene sine i Webstep som går på børs onsdag og kan cashe inn 160 millioner kroner.
DN171010 Narve Reiten, grunnleggeren av oppkjøpsfondet Reiten & Co, kan sikre seg 160 millioner kroner på salget av Webstep-aksjer.
DN171010 I forbindelse med børsnoteringen har aksjekursen blitt satt til 24,50 kroner aksjen, som gir selskapet en markedsverdi på rundt 643 millioner kroner.
DN171010 Etter det vil fondet sitte igjen med cirka 5,3 millioner aksjer, tilsvarende rundt 20 prosent av selskapet.
DN171010 Det utgjør en gevinst på nærmere 160 millioner for oppkjøpsfondet.
DN171010 Administrerende direktør Kjetil Eriksen i Webstep er blitt tildelt 4.977 aksjer til 19,49 kroner aksjen, og varsler samtidig at han kommer til å selge 451.811 aksjer for 11 millioner kroner.
DN171010 Samsung solgte 82,5 millioner mobiltelefoner i andre kvartal og hadde en markedsandel på 22,5 prosent, ifølge Gartner.
DN171010 Flere millioner telefoner ble trukket tilbake fra markedet og påførte selskapet kostnader på over 40 milliarder kroner.
DN171010 Det japanske meglerhuset Daiwa har oppjustert kursmålet til 3,5 millioner won.
DN171010 Apple solgte 44,3 millioner Iphone-enheter.
DN171010 Aksjekursen ligger på nesten 2,7 millioner won på tirsdag.
DN171010 Trumps golfklubber tapte over 24 millioner dollar ¶
DB171010 Da kommer i så fall rundt 100 millioner kroner over på det svenske fotballforbundets bankkonto fra FIFA, skriver Aftonbladet.
DB171010 Han mener klubbenes økonomiske overanstrengelse kan føre til langsiktige problemer som ikke lar seg løse ved kompensasjonen som utbetales til nedrykkede lag - selv om de mottar hundrevis av millioner kroner.
DB171010 De 19 klubbene har i gjennomsnitt tapt over tre millioner kroner i uken siden de tok steget opp til øverste nivå.
DB171010 Hvis vi skal bruke penger der resultatene er dårligst, så er det ikke Oslo-skolen som trenger mange hundre millioner kroner ekstra fra staten.
DB171010 - Hvis man bevilger noen hundre millioner kroner for å senke delingstallet, så er det en rein overføring til de store byene.
DB171010 Mannen, som til daglig driver en liten butikk, hadde i løpet av to år fra oktober 2014 til oktober 2016 fått inn mer enn åtte millioner kroner på konto.
DB171010 Alt i alt rakk han å bruke tre millioner kroner, mens de resterende fem millionene fremdeles var på konto.
DB171010 Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
DB171010 Årsresultatet endte på åtte millioner, en økning fra 4,6 millioner i 2015.
DB171010 Årsresultatet endte på åtte millioner , en økning fra 4,6 millioner i 2015.
DB171010 I fjor hadde Lille Vinkel Sko en omsetningsøkning på 29 prosent, fra 68,7 millioner kroner i 2015 til 88,3 millioner i fjor.
DB171010 I fjor hadde Lille Vinkel Sko en omsetningsøkning på 29 prosent, fra 68,7 millioner kroner i 2015 til 88,3 millioner i fjor.
DB171010 - De siste tre åra har Riksantikvaren dekket 16,7 millioner kroner til arkeologiske utgravinger og registreringer, ved ulike tiltak i landbruket.
DB171010 Thailand har årlig 35 millioner turister, og strendene i landet er blant verdens mest populære turistmål.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
DB171010 - Spilte for millioner om dagen ¶
DB171010 ¶ TATT : Et pensjonistpar på 69 og 75 år ble stoppet i Bergen med hasj til en verdi på rundt 10-11 millioner kroner i bilen.
DB171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
DB171010 Mer ønsker ikke mannen som har tjent millioner på to av Norges største pyramidespill, World Games og Towah, å si. 15. oktober skal den krypterte valutaen Titus Coin lanseres med brask og bram.
DB171010 Britisk storbank raser mot pyramidekongen : Hevder 20 millioner er borte vekk ¶
DB171010 september var forhåndssolgt Titus-mynter verdt 1,3 millioner euro.
DB171010 Krig, sult og sykdommer gjør at Jemens nær 28 millioner innbyggere lever under forferdelige kår.
DB171010 Fakta om Jemen-krigen : ¶ 28 millioner innbyggere.
DB171010 KrFs Geir Jørgen Bekkevold mener HRS gjør det stikk motsatte av det man ønsker å oppnå ved å gi 1,8 millioner kroner til organisasjonen : fremme integrering og inkludering.
DB171010 Den skal ha vært på rundt tre millioner svenske kroner.
DB171010 Regjeringen har brukt 500 millioner kroner på å utvide pleiepengeordningen, noe både Bakkefjord og Lysbakken roser dem for.
DB171010 Ifølge Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, har Coops kjeder, solgt vegetarmat for nesten 32 millioner kroner.
DB171010 Med Jo Nesbøs 33 millioner solgte bøker på verdensbasis og en stjernespekket rolleliste har det vært knyttet store forventinger til « Muldvarpen»- og « La den rette komme inn»-regissør Alfredsons filmatisering.
DB171010 På bloggen sin skriver programleder Linda Lindorff at over 1,2 millioner seere så det spontane kysset, og at bilder av kysset har gått viralt på sosiale medier.
DA171010 De initiativene vi har tatt for å fremme regionens interesser har ikke gått veien, mente han, og understrektet at millioner av catalanere ønsker å ha egen stat som konsekvens av at man ikke har blitt hørt, som den rikeste regionen i Spania.
DA171010 Vinproduksjonen er dermed nede på 145 millioner hektoliter i år.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Som følge av brannen oppsto det skader for over 1,2 millioner kroner.
DA171010 Skader for over 1,2 millioner kroner ¶
DA171010 Den økonomiske rammen blir ikke offentliggjort, men VIF-direktør Erik Espeseth har tidligere antydet 6-7 millioner årlig for stadionnavnet.
DA171010 60-70 millioner ?
DA171010 Som første film fikk « Snømannen » tildelt midler fra insentivordningen, i alt 40,5 millioner kroner.
DA171010 Totalt fylles det nå årlig cirka 1.000 millioner liter drivstoff på norske flyplasser, så dermed kan halvparten dekkes av biojetfuel, fortsetter han.
DA171010 - En nylig utredning av konsulentfirmaet Rambøll viser at vi faktisk kan produsere inntil 500 millioner liter biojetfuel hvert år uten at det går utover det bærekraftige volumet med biomasse som kan tas ut fra norske skoger.
DA171010 - De avgiftene vi ser som aktuelle, er statens inntekter fra CO2-avgiften, vel 400 millioner kroner i året, og den delen av flypassasjeravgiften som er knyttet til innenriks flyvninger, cirka 1,1- 1,2 milliarder kroner i året, opplyser Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
DA171010 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter.
DA171010 Den årlige statsstøtten har vært på 1,3 millioner kroner.
DA171010 Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Åtte millioner for deltagelse.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html To millioner euro for én seier og to uavgjort i gruppespillet.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner ¶
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html For bare på EM-eventyret i Frankrike tjente islendingene 14 millioner euro fordelt slik : ¶
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Fire millioner euro for å komme seg til kvartfinalen.
BT171010https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fiasko-truer-for-Argentina-og-Messi--Det-virker-nesten-utenkelig-243461b.html Det er en drøm for millioner av fotballfrelste barn.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/w7n6A/Laveste-vinproduksjon-i-Europa-pa-36-ar Vinproduksjonen er dermed nede på 145 millioner hektoliter i år.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/dx091/Royking-pa-thailandske-strender-straffes-med-bot-og-fengsel Thailand har årlig 35 millioner turister, og strendene i landet er blant verdens mest populære turistmål.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen « Rystende », mener UNESCO, FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, om resultatene fra sin egen undersøkelse : Mer enn 617 millioner barn og unge i skolealder får aldri grunnleggende kunnskaper i matematikk og lesning.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Verdensbanken advarer om at millioner av unge mennesker i lav- eller middel-inntektsland får så dårlig grunnutdannelse at de trolig aldri vil ha mulighet for å få annet arbeid enn usikre, dårlige betalte jobber.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Resultatet av år med forsømmelser : 260 millioner barn uten skolegang ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Overfor Financial Times peker Miquel Iceta, lederen for det katalanske sosialistpartiet, på at litt over to millioner mennesker stemte for uavhengighet, men at tallet på stemmeberettighetene er godt over 5 millioner .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Overfor Financial Times peker Miquel Iceta, lederen for det katalanske sosialistpartiet, på at litt over to millioner mennesker stemte for uavhengighet, men at tallet på stemmeberettighetene er godt over 5 millioner.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania - Rundt 3,5 millioner katalanere er ikke for uavhengighet, i alle fall ikke på denne måten.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Overfor Financial Times peker Miquel Iceta, lederen for det katalanske sosialistpartiet, på at litt over to millioner mennesker stemte for uavhengighet, men at tallet på stemmeberettighetene er godt over 5 millioner .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania Overfor Financial Times peker Miquel Iceta, lederen for det katalanske sosialistpartiet, på at litt over to millioner mennesker stemte for uavhengighet, men at tallet på stemmeberettighetene er godt over 5 millioner.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania - Rundt 3,5 millioner katalanere er ikke for uavhengighet, i alle fall ikke på denne måten.
AP171010https://www.aftenposten.no/reise/Japan-Tre-tips-utenom-turistloypene-10608b.html Sammenlignet med turiststrøket og byens travle Shibuya-stasjon med over to millioner passasjerer hver dag, ligger mathallen bortgjemt som en hemmelig perle.
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Å øke rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten med 10 prosentenheter kostet 500 millioner kroner i 2017.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/rBMaA/Rekordbeslag-av-hasj-i-bilen-til-eldre-ektepar-pa-danskebaten SMUGLET : Hasjbeslaget har en gateverdi på rundt 10 - 11 millioner kroner, ifølge politiet.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/kALjj/Fransk-storstreik-rammer-norske-flygninger Til sammen representerer de 5,4 millioner ansatte.
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Pk52X/Hvis-kvinner-kan-lese_-vil-flere-barn-bli-fem-ar--Natalie-Marthinussen Og over 15 millioner jenter under 18 år som årlig blir giftet bort ?
AP171010https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Pk52X/Hvis-kvinner-kan-lese_-vil-flere-barn-bli-fem-ar--Natalie-Marthinussen Hvorfor er det over 65 millioner jenter som ikke går på skole ?
AP171010https://www.aftenposten.no/kultur/i/rBraw/Kaster-kunstverk-til-flere-millioner-kroner | Kaster kunstverk til flere millioner kroner ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/kultur/i/rBraw/Kaster-kunstverk-til-flere-millioner-kroner Bybanekunsten i Bergen til over fire millioner kroner blir fjernet etter bare fem år.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Åtte millioner for deltagelse.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html To millioner euro for én seier og to uavgjort i gruppespillet.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Tallene viser at det islandske forbundet kan smile hele veien til banken, etter å ha tjent over 200 millioner norske kroner ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge fotballpresident Gudni Bergsson, som selv spilte 80 landskamper i perioden 1984 - 2003, forteller at FIFA betaler Island 12 millioner amerikanske dollar - nærmere 100 millioner norske kroner.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Ifølge NBC har FIFA økt den totale premiepotten for VM 2018 fra 358 millioner dollar, til 400 millioner dollar totalt ( 3,2 milliarder norske kroner ).
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html I VM 2014 fikk man åtte millioner dollar ( 64 millioner kroner ) for å delta i gruppespillet - en sum som er ventet å økte til neste års VM.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html For bare på EM-eventyret i Frankrike tjente islendingene 14 millioner euro fordelt slik : ¶
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Island-tjener-100-mill-pa-VM--Hele-nasjonen-har-feiret-243567b.html Fire millioner euro for å komme seg til kvartfinalen.
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-er-Orns-nye-praktbygg-til-35-millioner-243526b.html | Her er Ørns nye praktbygg til 35 millioner
AP171010https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fiasko-truer-for-Argentina-og-Messi--Det-virker-nesten-utenkelig-243461b.html Det er en drøm for millioner av fotballfrelste barn.
AA171010 Til sammen representerer de 5,4 millioner ansatte.
AA171010 De rundt 2,2 millioner registrerte velgerne i Liberia skal også velge 73 representanter til underhuset i nasjonalforsamlingen. ( ©NTB ) ¶
AA171010 Fra MDG kommer fem representantforslag, i tillegg til et løst forslag til trontaledebatten om å kutte norske utslipp med 1,6 millioner tonn CO2 i 2018.
AA171010 Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt bekrefter beslaget og anslår verdien til rundt 10 - 11 millioner kroner.
AA171010 | Nye kampfly kan bli flere millioner billigere ¶
AA171010 Nå mener produsenten selv, Lockheed Martin, at det er realistisk å få kostnadene ned i rundt 640 millioner kroner per fly innen 2020.
AA171010 Hun bekrefter imidlertid at kostnadskuttene som omtales, kan gi en pris på 640 millioner norske kroner ved kontraktsinngåelse i 2020.
AA171010 Da ble det beregnet at anskaffelsen av de 48 F-35-flyene vil komme på rundt 400 millioner kroner.
AA171010 Baserer vi oss på dagens vekslingskurs på 7,95 NOK/USD gir dette så langt en gjennomsnittlig enhetspris på de norske flyene på 731 millioner kroner, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.
AA171010 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter.
AA171010 Den årlige statsstøtten har vært på 1,3 millioner kroner.
AA171010 Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner , melder Nettavisen.
AA171010 Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte ( IPS ) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.
AA171010 For jobben skulle Staur få seks millioner kroner.
AA171010 I tillegg til denne straffen ble gutten dømt til å betale de etterlatte rundt 1,5 millioner kroner i erstatning.
AA171010 Som følge av brannen oppsto det skader for over 1,2 millioner kroner.
VG171009 Tap i kvartfinalen i sluttspillet førte, ifølge eier Stig Atle Johnsen, til at klubben mistet 1,5 millioner norske kroner.
VG171009 Les også : Vålerenga Hockey : Arena-smellen koster 12 millioner
VG171009 - Skal du eie stadionnavnet på vår nye hjemmebane, så må du minimum betale seks-syv millioner kroner i året.
VG171009 Avisen skrev at Genk skal ha spurt om mellom 18 og 20 millioner euro ( over 180 millioner kroner ) for Berge, mens Sevilla skal ha lagt inn et bud på 12 millioner euro.
VG171009 Avisen skrev at Genk skal ha spurt om mellom 18 og 20 millioner euro ( over 180 millioner kroner ) for Berge, mens Sevilla skal ha lagt inn et bud på 12 millioner euro.
VG171009 Avisen skrev at Genk skal ha spurt om mellom 18 og 20 millioner euro ( over 180 millioner kroner ) for Berge, mens Sevilla skal ha lagt inn et bud på 12 millioner euro.
VG171009 Nå som playoff-plassen er klar, vil fem og en halv millioner dansker og én sunnmøring, komme seg til sitt første mesterskap siden EM i 2012.
VG171009 Miramax var største uavhengige filmselskapet Disney kjøpte det for 80 millioner dollar i 1993.
VG171009 Han bladde også opp 49 millioner kroner for norske Morten Tyldums « The Imitation Game ».
VG171009 Det er brukt 40,5 millioner norske insentiv-millioner på den internasjonale Harry Hole-filmen.
VG171009 900 millioner euro, mens flere uavhengige eksperter har verdsatt området til minst tre milliarder euro.
VG171009 Han har også fått kritikk for uriktig å ha trukket inn statsminister Erna Solbergs navn i en privat jakt på en hemmelig familieformue på 200 millioner kr. i skatteparadiset Guernsey.
VG171009 Riktignok kan boksene leveres i panteautomatene til resirkulering, men det er kanskje ikke kult å stå på Kiwi med handlevogna full av polske ølbokser - uten å få utbetalt pant ? * 1 Likevel ; noen gjør det : i 2016 gikk 24 millioner utenlandske bokser gjennom pantesystemet. * 1 « Hold Norge Rent » melder at en tredjedel av tomgodset som plukkes opp i naturen er utenlandsk.
VG171009 Hvis tollerne beslaglegger fem prosent av smuglergodset, er det over 10 millioner liter illegalt øl som finner veien inn i Norge.
VG171009 Det betyr 200-250 tapte arbeidsplasser i produksjon og dagligvarehandel, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.
VG171009 1,3 millioner nordmenn sier akkurat det ifølge en meningsmåling fra YouGov. 32 prosent av oss ville « kjøpt utenlandsk øl til halv pris hvis vi ikke risikerte noe ». « kjøpt utenlandsk øl til halv pris hvis vi ikke risikerte noe ».
VG171009 Islamsk Råd har fått 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.
VG171009 Les også : Helseministeren vil ikke bruke ekstra millioner : Høie hjelper ikke MS-syke Inger Lene ¶
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ - 6 - 7 millioner
SA171009 Fiesta har solgt godt i mange markeder i årevis, vel 17 millioner eksemplarer totalt siden den ble introdusert i 1976, og Ford har tydeligvis ikke ønsket å ta noen sjanser med den nye modellen.
SA171009 I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
SA171009 Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner.
SA171009 Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ - 6 - 7 millioner
SA171009 oktober 2017 klokken 22.35 det minste VM-landet med sine 1,8 millioner innbyggere.
NL171009 Det ble bevilget 24 millioner for å kjøpe skuta ut av konkursboet og fem millioner til ombygging.
NL171009 Det ble bevilget 24 millioner for å kjøpe skuta ut av konkursboet og fem millioner til ombygging.
NL171009 50 millioner var « Lance » et av de største, dyreste og mest avanserte fiske- og fangstfartøy.
FV171009https://www.fvn.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Fiesta har solgt godt i mange markeder i årevis, vel 17 millioner eksemplarer totalt siden den ble introdusert i 1976, og Ford har tydeligvis ikke ønsket å ta noen sjanser med den nye modellen.
FV171009https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Forst-talte-han-til-supporterne-pa-puben-Sa-ledet-tannlegen-Island-til-VM-243542b.html oktober 2017 klokken 22.35 det minste VM-landet med sine 1,8 millioner innbyggere.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2154/Teknologi/tannlege-har-provd-a-bli-fjernet-fra-legelistenno-i-to-ar Legelisten.no har hjulpet flere millioner nordmenn med å finne gode leger, og hadde over tre millioner besøkende i 2016, ifølge Søraas.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2154/Teknologi/tannlege-har-provd-a-bli-fjernet-fra-legelistenno-i-to-ar Legelisten.no har hjulpet flere millioner nordmenn med å finne gode leger, og hadde over tre millioner besøkende i 2016, ifølge Søraas.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Renten er satt ned åtte ganger på to år og det skapes flere millioner nye arbeidsplasser i året.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Indonesia har over 260 millioner innbyggere fordelt over nesten 18.000 øyer.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Det er fortsatt utbredt fattigdom hvor millioner av mennesker overlever på under 15 kroner dagen.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2046/Utenriks/de-unge-holder-veksten-nede Det ble skapt nesten fire millioner nye arbeidsplasser i siste budsjettår og den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 24 prosent.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/08/1003/Finans/fikk-20-millioner-mindre ¶ Europasjef Jacob Schram i bensinstasjonskjeden Circle K fikk halvert lønn og bonus, men sier han fortsatt er fornøyd med 16,7 millioner kroner i godtgjørelse.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/08/1003/Finans/fikk-20-millioner-mindre | Fikk 20 millioner mindre ¶
DN171009 ¶ Kursoppgang i Tor Olav Trøims riggbaby Borr Drilling etter at selskapet annonserte en emisjon på 650 millioner dollar for å kjøpe ni nye oppjekkbare rigger fra PPL-verftet i Singapore.
DN171009 Legelisten.no har hjulpet flere millioner nordmenn med å finne gode leger, og hadde over tre millioner besøkende i 2016, ifølge Søraas.
DN171009 Legelisten.no har hjulpet flere millioner nordmenn med å finne gode leger, og hadde over tre millioner besøkende i 2016, ifølge Søraas.
DN171009 Renten er satt ned åtte ganger på to år og det skapes flere millioner nye arbeidsplasser i året.
DN171009 Indonesia har over 260 millioner innbyggere fordelt over nesten 18.000 øyer.
DN171009 Det er fortsatt utbredt fattigdom hvor millioner av mennesker overlever på under 15 kroner dagen.
DN171009 Det ble skapt nesten fire millioner nye arbeidsplasser i siste budsjettår og den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 24 prosent.
DN171009 Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner.
DN171009 Når Kværner nå snart legger frem resultatet for tredje kvartal venter Carnegie et resultat før skatt, renter, nedskrivninger og avskrivninger ( ebitda ) på 162 millioner kroner, som vil gi en ebitdamargin på 10,3 prosent - ny marginrekord for Kværner. - 2,5 ganger ebitda er et kupp, og vi tror det kommer et kontraktsrush fremover, skriver Carnegie.
DN171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DN171009 Samtidig som Borr meldte oppkjøpet av de ni riggene, varslet det også at det ville utstede 162,5 millioner nye aksjer i selskapet til en pris på fire dollar per aksje.
DN171009 Natt til mandag meldte selskapet at aksjene er utstedt til oppgitt pris, som gir Borr 650 millioner dollar friske penger, tilsvarende 5,2 milliarder kroner.
DN171009 Ifølge skipsmeglerhuset Bassøe har riggene en markedsverdi på mellom 85 og 96 millioner dollar hver.
DN171009 Hovedeier Schlumberger fikk 12,5 millioner aksjer i emisjonen, og sitter nå med 75,6 millioner aksjer, tilsvarende 15,8 prosent av selskapet.
DN171009 Hovedeier Schlumberger fikk 12,5 millioner aksjer i emisjonen, og sitter nå med 75,6 millioner aksjer, tilsvarende 15,8 prosent av selskapet.
DN171009 Gitt at hver rigg kostet omtrentlig det samme har Trøim og Borr Drilling betalt 50 millioner dollar, eller 400 millioner kroner, mer per rigg enn markedsverdien Bassøe har gitt dem.
DN171009 Gitt at hver rigg kostet omtrentlig det samme har Trøim og Borr Drilling betalt 50 millioner dollar, eller 400 millioner kroner, mer per rigg enn markedsverdien Bassøe har gitt dem.
DN171009 Etter emisjonen har Trøim cirka 37,4 millioner aksjer i selskapet, som gir ham en eierandel på 7,82 prosent.
DN171009 Borr Drilling har betalt 50 millioner dollar mer per rigg enn markedsverdien som skipsmeglerhuset Bassøe har lagt til grunn.
DN171009 Uber fikk nylig en bot på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DN171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, ifølge NTB.
DN171009 | Trumps golfklubber tapte over 24 millioner dollar ¶
DN171009 Trump International Golf Links, som presidenten åpnet i 2012, hadde « bare » et 28 prosent større tap på 1,4 millioner pund.
DN171009 Til sammen hadde de et underskudd på over 24 millioner dollar.
DN171009 Til sammen blir det litt over 24 millioner amerikanske dollar, eller rundt 192 millioner kroner.
DN171009 Til sammen blir det litt over 24 millioner amerikanske dollar, eller rundt 192 millioner kroner.
DN171009 Tapene til Trump Turnberry doblet seg til 23 millioner dollar i 2016, skriver Washington Post.
DN171009 Tidligere i høst oppdaget Facebook at kontoer knyttet til det som omtales som en « russisk trollfabrikk » hadde brukt rundt 100.000 dollar på rundt 3000 ulike annonser, som skal ha nådd 10 millioner amerikanere.
DN171009 Fra før har Facebook avslørt 3000 annonser som ble sett av 10 millioner amerikanere.
DN171009 Odd Nerdrum ble i juni 2012 dømt til fengsel i to år og ti måneder i Borgarting lagmannsrett for å ha solgt kunst for nesten 14 millioner kroner uten å føre opp inntektene i selvangivelsen.
DN171009 Ligningsmyndighetene iverksatte undersøkelser av Odd Nerdrums salg etter at Dagens Næringsliv i 2002 kunne fortelle at han hadde solgt bilder for over 100 millioner kroner.
DN171009 Han hadde i tre år rundt år 2000 unnlatt å oppgi næringsinntekter med til sammen syv millioner kroner.
DN171009 Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993.
DB171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
DB171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
DB171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DB171009 I Norge fikk Uber i september en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DB171009 Fem millioner i bot til Uber ¶
DB171009 194 sjåfører har blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, skrev Aftenposten i juni. | - Har det samme forholdet til Solskjær som til ekskonene mine ¶
DB171009 Selv om et potensial på 130 millioner fat kanskje høres gigantisk ut, antas det største norske funnet de siste åra, Johan Sverdrup-feltet, å bestå av mellom 2-3 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter.
DB171009 Foreløpige undersøkelser tyder på at funnet er på mellom 25 og 130 millioner utvinnbare fat med olje, opplyser selskapet i en pressemelding.
DB171009 ( Dagbladet ) : Statoil og samarbeidspartnere har gjort et nytt oljefunn på opp mot 130 millioner fat med olje i sidesteget til Verbier-brønnen i den britiske delen av Nordsjøen.
DB171009 Private selskaper håver inn millioner på Sanners reform Dagbladet Pluss ¶
DB171009 ( Dagbladet ) : Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ) stoppes.
DB171009 ¶ Priskuttet på 2,9 millioner kroner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner, tilsvarer en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 ¶ Priskuttet på 2,9 millioner kroner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner, tilsvarer en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 « Vi kjøpte hele seksjonen for 11,1 millioner og har deretter delt den opp i to leiligheter.
DB171009 Salgssummen på 8,6 millioner kroner gir en kvadratmeterpris på rett under 70.000 kroner.
DB171009 Nå har vi solgt den ene for 8,6 millioner og er veldig komfortable med det ».
DB171009 Nå er den solgt, for 8,6 millioner , skriver Finansavisen.
DB171009 Det vil si et priskutt på 2,9 millioner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner, tilsvarende en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 Det vil si et priskutt på 2,9 millioner fra den opprinnelige prisantydningen på 11,5 millioner kroner, tilsvarende en rabatt på nær 25 prosent.
DB171009 Da til 8,6 millioner kroner.
DB171009 ( Finansavisen : ) I april i år ble leiligheten i President Harbitz' gate 3B på Frogner i Oslo lagt ut for salg med prisantydning 11,5 millioner kroner.
DB171009 ( Dagbladet ) : Mandag ble det kjent at regjeringen vil fjerne den årlige støtten på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge ( IRN ).
DB171009 - Spilte for millioner om dagen ¶
DB171009 - En million dollar ( 8 millioner kroner ).
DB171009 2300 utvalgte delegater, som representerer de nærmere 88 millioner partimedlemmene, møtes i Folkets store hall på Den himmelske freds plass i ei drøy uke.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Det ville gi en total effekt på cirka 250 - 550 millioner norske kroner, og i alle fall være et viktig bidrag til å begrense statskanalens overdrevne virketrang i en periode.
DB171009 Nå skal Universitetsmuseet investere flere millioner kroner i ny sikkerhet.
DB171009 Han påpeker at totalbudsjettet for Universitetet i Bergen er på 4,5 milliarder kroner, og at 500 millioner kroner årlig går til eiendommene.
DB171009 Tilbake til hifimessa der flere titalls aktører viste fram stereoanlegg til priser fra noen få tusen til flere millioner .
DB171009 Ifølge Ifpi var totalomsetningen av musikk her til lands 367 millioner kroner første halvår 2017, en oppgang på 8 prosent.
DB171009 De første seks månedene ble det solgt ny vinyl for 18 millioner kroner.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Nerdrum ble dømt for å ha unndratt 6,9 millioner kroner, syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.
DB171009 Det sier sikkert mer om meg enn om Intility, men understreker samtidig noe av poenget med å bruke millioner av kroner på å få navnet sitt på et stadion : Fra nå av begynner navnet i økende grad å feste seg i min og mange andres underbevissthet.
DB171009 Derfor ville svært mange fortsette å si « Lerkendal » eller « Brann stadion » uansett hvilket selskap som la noen millioner på bordet for rettighetene til navnet, slik mange nå også annonserer at de vil si « Vålerenga stadion ».
DB171009 « Les Misérables » hadde i utgangspunktet en prislapp på 65 millioner kroner, men siden det blir flere forestillinger, øker også utgiftene - og inntektene.
DB171009 Mer enn 65 millioner kroner ¶
DB171009 Samlet norsk humanitær støtte er på over 45 millioner kroner.
DA171009 Samme år hadde firmaet et negativt resultat før skatt på 1,5 millioner kroner.
DA171009 Natursteinspesialisten AS omsatte i 2016 for 10,4 millioner kroner.
DA171009 Bare i år skal det brukes 60 millioner kroner for å rydde strender og sjøbunn for plast.
DA171009 - Hvert år ender 12 millioner tonn plast i havet.
DA171009 Russiske Vim Airlines hadde en gjeld tilsvarende 173 millioner amerikanske dollar da det nylig gikk konkurs.
DA171009 Sammen med broren Bob, startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993.
DA171009 Bare i år skal det brukes 60 millioner kroner for å rydde strender og sjøbunn for plast.
DA171009 - Hvert år ender 12 millioner tonn plast i havet.
DA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven ved å ha drevet persontransport uten nødvendig løyve.
DA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
DA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
DA171009 Russiske Vim Airlines hadde en gjeld tilsvarende 173 millioner amerikanske dollar da det nylig gikk konkurs.
BT171009https://www.bt.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Fiesta har solgt godt i mange markeder i årevis, vel 17 millioner eksemplarer totalt siden den ble introdusert i 1976, og Ford har tydeligvis ikke ønsket å ta noen sjanser med den nye modellen.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html - 6 - 7 millioner
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/rBpKa/Filmprodusent-Harvey-Weinstein-sparket-etter-trakasseringsanklager Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Richard-H-Thaler-tildelt-Nobels-minnepris-i-okonomi * Finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken, og prissummen er den samme som de øvrige prisene : 9 millioner svenske kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Pioner-innen-atferdsokonomi-fikk-nobelpris Nobelprisen i økonomi gir 9 millioner svenske kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/9yve5/Pioner-innen-atferdsokonomi-fikk-nobelpris * Finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken, og prissummen er den samme som de øvrige prisene : 9 millioner svenske kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Selv om Airbnb omsatte for milliarder, betalte de under to millioner kroner i skatt til Storbritannia i fjor.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Selskapet får kritikk etter å ha betalt bare 1,9 millioner kroner i skatt i Storbritannia i fjor.
AP171009https://www.aftenposten.no/okonomi/i/zd525/Airbnb-fikk-inn-6_9-milliarder-kroner-i-Storbritannia-Betalte-1_9-millioner-i-skatt Betalte 1,9 millioner i skatt.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Han peker på at Viken vil få 1,2 millioner innbyggere og deles på midten av Oslo, som skal bestå som en egen fylkeskommune.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo - Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018, sier Horne til Aftenposten.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/WQ0RL/Klart-for-bygging-av-ny-flyplass-ved-svenskegrensen Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Regjeringspartiene har sørget for at HRS årlig får rundt 1,8 millioner kroner statsstøtte, blant annet for å medvirke til økt tillit til innvandrere.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/Gold9/Abid-Raja-om-Islamsk-Rad--Afsar-ma-trekke-seg-umiddelbart Mandag kunngjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) at Kulturdepartementet vil stoppe den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til IRN.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge Politiets aksjon mot Uber-sjåførene : Må betale tilbake 11 millioner kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge * I Norge fikk Uber i september en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-seg-ut-av-Norge 194 sjåfører er blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, skrev Aftenposten i juni.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/2LnkB/Fjerner-statlig-stotte-til-Islamsk-Rad-Norge Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til Islamsk Råd Norge stoppes, melder Kulturdepartementet.
AP171009https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/qG9Q1/Statoil-Skal-malene-fra-Paris-avtalen-nas_-ma-ogsa-mye-olje-og-gass-forbli-i-bakken--Eldar-Satre I dag leverer vi energi til mer enn 170 millioner mennesker.
AP171009https://www.aftenposten.no/kultur/i/Goldq/Kunstner-Odd-Nerdrum-benadet--slipper-fengselsstraff Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av billedsalg.
AP171009https://www.aftenposten.no/bil/Provekjoring-n-ting-irriterer-med-den-nye-Ford-Fiesta-10625b.html Fiesta har solgt godt i mange markeder i årevis, vel 17 millioner eksemplarer totalt siden den ble introdusert i 1976, og Ford har tydeligvis ikke ønsket å ta noen sjanser med den nye modellen.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Storspilte-i-gar--na-avslorer-storklubb--Vi-onsker-a-hente-Sander-Berge-243513b.html I august skrev spanske medier at den belgiske klubben avslo et bud tilsvarende 110 millioner kroner for Berge.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, fortalte imidlertid til Aftenposten for en måned siden at det bør være snakk om beløp som bør ligge på 6 - 7 millioner kroner.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Nytt-arenanavn-for-Valerengas-nye-stadion--Et-nodvendig-onde-243520b.html Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ - 6 - 7 millioner
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Forst-talte-han-til-supporterne-pa-puben-Sa-ledet-tannlegen-Island-til-VM-243542b.html oktober 2017 klokken 22.35 det minste VM-landet med sine 1,8 millioner innbyggere.
AA171009 Nobelprisen i økonomi gir 9 millioner svenske kroner.
AA171009 Facebook har tidligere funnet ut at rundt 10 millioner amerikanere så politiske annonser som hadde sitt utspring i Russland på deres plattform før presidentvalget i USA.
AA171009 Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993.
AA171009 Totalt er det satt av 65 millioner kroner til sykkeltiltak i Trondheim i 2017.
AA171009 Fram til 2017 er det bevilget 675 millioner kroner til hovednettet for sykkel, viser tall fra Miljøpakken.
AA171009 For hele perioden 2017 - 2020 er summen 530 millioner kroner.
AA171009 ¶ Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.
AA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Den tok sikte på å redusere selskapets gjeld fra ni til seks milliarder kroner, noe som vil bety at de årlige rentekostnadene går fra 600 millioner til 200 millioner kroner.
AA171009 Den tok sikte på å redusere selskapets gjeld fra ni til seks milliarder kroner, noe som vil bety at de årlige rentekostnadene går fra 600 millioner til 200 millioner kroner.
AA171009 Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner.
AA171009 Selskapet fikk nylig en bot på 5 millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte.
AA171009 Prislappen er på 1,1 milliarder svenske kroner, som blant annet dekkes med 250 millioner svenske kroner i statlig støtte. ( ©NTB ) ¶
AA171009 | Har avdekket 100 millioner « søppelbiter » i Barentshavet ¶
AA171009 I en ny publikasjon basert på analyser av videoopptak fra bunnkartleggingsprosjektet MAREANO, kommer det fram at det ligger over 100 millioner store og små « søppelbiter » på bunnen i Barentshavet.
AA171009 Han hadde unnlatt å oppgi 7 millioner kroner i inntekter av bildesalg.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning.
AA171009 Det var i 2012 kunstneren ble dømt til to års og ti måneders fengsel for skattesvik ved å ha unnlatt å oppgi 14 millioner kroner til beskatning, men dommen ble opphevet på grunn av en saksbehandlingsfeil.
AA171009 Sammen med broren Bob startet Weinstein filmproduksjon- og distribusjonsselskapet Miramax i 1979 som de solgte til The Walt Disney Company for 80 millioner amerikanske dollar i 1993.
VG171008 Den kostet i 2014 seks millioner kroner, i tillegg til fundamentering av anlegget, forklarer Haukåsveen.
SA171008 FIFA opplyser om at det er søkt om 1,5 millioner billetter til nå i den første salgsrunden.
NL171008 For øvrig dør nesten 1,3 millioner mennesker årlig i trafikken, et tall Verdens helseorganisasjon frykter skal komme opp i to millioner før 2020.
NL171008 For øvrig dør nesten 1,3 millioner mennesker årlig i trafikken, et tall Verdens helseorganisasjon frykter skal komme opp i to millioner før 2020.
NL171008 Avinor har stadig måttet legge hundretalls millioner på sikkerhetsbudsjettet, og har for lengst passert milliarden.
DN171008 ¶ Europasjef Jacob Schram i bensinstasjonskjeden Circle K fikk halvert lønn og bonus, men sier han fortsatt er fornøyd med 16,7 millioner kroner i godtgjørelse.
DN171008 | Fikk 20 millioner mindre ¶
DN171008 | Selger Holmenkollen-villa for 51 millioner
DN171008 Riggmegleren kjøpte luksusboligen i 1992 for 4,6 millioner kroner.
DN171008 I fjor la familieselskapet frem et overskudd på 100 millioner kroner.
DN171008 Familien tok ut utbytte på 28 millioner kroner.
DN171008 Boligen i Svarttrostveien 23 i Holmenkollen i Oslo som selges for 51 millioner kroner ligger tilbaketrukket og usjenert til.
DN171008 Bassøe selger sin luksusbolig til Petter Collier for 51 millioner kroner.
DN171008 Bassøe kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 1992.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 Riggmegleren kjøpte luksusboligen i 1992 for 4,6 millioner kroner.
DN171008 I fjor la familieselskapet frem et overskudd på 100 millioner kroner.
DN171008 Familien tok ut utbytte på 28 millioner kroner.
DN171008 Boligen i Svarttrostveien 23 i Holmenkollen i Oslo som selges for 51 millioner kroner ligger tilbaketrukket og usjenert til.
DN171008 Bassøe selger sin luksusbolig til Petter Collier for 51 millioner kroner.
DN171008 Bassøe kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 1992.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 hadde en formue på 326 millioner kroner og en netto inntekt på 13,6 millioner kroner, hvorav han skattet 6,7 millioner kroner.
DN171008 Selskapet GC Rieber Shipping as var oppført med godtgjørelse på 6,6 millioner kroner.
DN171008 Samlet lønn og bonus for Sapas daglige leder var oppgitt til 6,1 millioner .
DN171008 Korrekt beløp er 5,8 millioner kroner.
DN171008 Korrekt beløp er 3,4 millioner .
DN171008 Selskapet omsatte for 330 millioner kroner i 2016, og har i dag 74 ansatte og rundt 25.000 aktive kunder.
DN171008 I stedet kom Ringnes frem til at han ville bo der selv, og kjøpte eiendommen for 75 millioner kroner av sitt eget selskap i 2016.
DN171008 Sigurdur Gardarsson og kona snudde minus i 2015 til 67 millioner i pluss i 2016.
DN171008 Paret fra Hvalstad i Asker har gjennom sitt private investeringsselskap Sigel as tjent 67 millioner kroner på gevinster fra aksjer, obligasjoner og hytter på Island.
DN171008 I fjor snudde de alt på hodet og banket inn et resultat på 67 millioner kroner, ifølge regnskapet til Sigel.
DN171008 I 2011 gikk han sammen med tidligere kolleger og stiftet catering- og serviceselskapet 4service som siden har gått i pluss hvert eneste år og i fjor omsatte for 290 millioner kroner.
DN171008 Gardarsson og kona tok ut 6,3 millioner i utbytte fra Sigel i 2016.
DN171008 Blogget inn 3,5 millioner
DN171008 - Men dere går fra minus til 67 millioner i pluss.
DB171008 VM-arrangøren har fått inn 3,2 millioner på Vipps-aksjonen ¶
DB171008 FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner .
DB171008 I sitt budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bruke 4096 millioner kroner på Sjøforsvaret.
DB171008 Det tilsvarer en reell økning på 84,5 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret.
DB171008 - I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til politiet her i Oslo sørøst for å ta tak i situasjonen som nå går i feil retning, sa Listhaug til NTB.
DB171008 | Nordmann vant over 14 millioner !
DB171008 Huset ble denne uka annonsert til en pris av 1,39 millioner dollar.
DA171008 Oljeservicebedriften har 27 år i bransjen og 200 millioner kroner i omsetning, 60 prosent av den utenfor Norges grenser.
DA171008 Bedriften ser mot nye markeder, og har fått 1,3 millioner offentlige kroner til omstilling.
DA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
AP171008https://www.aftenposten.no/norge/i/qGKzg/Evry-far-kritikk-etter-nettbanktrobbel Evry er Norges største IT-selskap, og ifølge E24 bruker over fire millioner mennesker i Norden daglig tjenester som Evry leverer.
AP171008https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Poblene-er-Vladimir-Putins-store-frykt-Her-er-grepene-Russland-har-tatt-243456b.html FIFA opplyser om at det er søkt om 1,5 millioner billetter til nå i den første salgsrunden.
AA171008 Rundt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, en økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret og 10 milliarder kroner til å utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge er blant de få lekkasjene som så langt er kjent.
VG171007 I dette ligger det også at Norges Fotballforbund spytter inn 2,9 millioner kroner ekstra på kvinnesiden.
VG171007 Endringen innebærer at det ikke lenger forskjellsbehandles i utbetalinger ut fra kjønn, og begge A-landslagene vil fra neste år ha en ramme på 6 millioner i honorarer til spillere.
VG171007 Økningen på 50,4 millioner euro skyldes trolig at spilleren har gått fra Monaco til PSG, signert en ny, gullkantet avtale og levert varene med sterke prestasjoner blant annet mot Bayern München i Champions League.
VG171007 Skal man tro studiene, så gjorde altså Manchester United litt av et kupp da de signerte Lukaku for 85 millioner euro denne sommeren.
VG171007 Han har hatt en verdistigning på 47,3 millioner euro ( fra 113,7 til 161 ), men i motsetning til de to nevnte har han ikke byttet klubb i sommer.
VG171007 Det gir en økning på hele 55,8 millioner euro.
VG171007 Den unge franskmannens antatte verdi har gått fra 95,4 til 145,8 millioner euro.
VG171007 Den belgiske spissen, som har scoret 11 mål på sine første 10 kamper i Manchester United, har ifølge CIES gått fra 102,7 til 158,5 millioner euro.
VG171007 SANDVIKA ( VG ) I sommer sa Rosenborg nei til et bud som lå rundt fem millioner kroner for Jørgen Skjelvik.
VG171007 Da var kypriotiske Apoel Nicosia ifølge Adresseavisen villig til å betale fem millioner kroner for Jørgen Skjelvik.
VG171007 Skal vi tro historiebøkene kostet han enda litt mer : Rundt seks millioner pund, eller rundt 18 millioner gylden, eller rundt 65 millioner kroner.
VG171007 Skal vi tro historiebøkene kostet han enda litt mer : Rundt seks millioner pund, eller rundt 18 millioner gylden, eller rundt 65 millioner kroner.
VG171007 Skal vi tro historiebøkene kostet han enda litt mer : Rundt seks millioner pund, eller rundt 18 millioner gylden, eller rundt 65 millioner kroner.
VG171007 - Jeg ble solgt til Italia for 14 millioner gylden, det er rundt seks millioner euro, det var en ufattelig sum den gangen, påpeker Gullit.
VG171007 - Jeg ble solgt til Italia for 14 millioner gylden, det er rundt seks millioner euro, det var en ufattelig sum den gangen, påpeker Gullit.
VG171007 I dag har Nesbø solgt 36 millioner bøker totalt.
VG171007 Men de siste fire årene har det stormet rundt Thommessen, ikke minst for byggesaken på Stortinget og budsjettoverskridelsene på over 700 millioner kroner.
VG171007 Thommessen har fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité etter at byggeprosjektet på Stortinget fikk en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner.
VG171007 Han påpeker også selv at det er håndteringen av den kontroversielle byggesaken, med en budsjettsmell på over 700 millioner kroner, som gjør at han nå har så dårlig oppslutning i Stortinget.
VG171007 Ifølge tiltalen, forsøkte de å ta opp et samlet lån på to millioner kroner.
VG171007 Samtidig selger selskapet hans konsulenttjenester for flere millioner til kommuner i samme område.
VG171007 Kommune leier barnevernsleder for 2,2 millioner : - Skal ikke gi store overskudd å drive barnevern ¶
VG171007 Han ble oppsagt da kommunen ved en tilfeldighet fant ut at han samtidig eide og drev et selskap som solgte dem tjenester for flere millioner kroner.
VG171007 Barnevernselskap tok ut 20 millioner etter fire år ¶
VG171007 I USA er prisen for en behandling $475,000 ( 3,9 millioner norske kroner ), ifølge Novartis.
DN171007 Thomessen har fått mye kritikk av håndteringen av byggeskandalen på Stortinget, prosjektet som sprakk budsjettet med 700 millioner kroner.
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Utgangspunktet er en tidligere verditakst på 15 millioner kroner pluss en anslått verdistigning siden taksten ble utført.
DN171007 Økokrim har tatt pant på 18 millioner kroner i huset der Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Økokrim har sikret seg pant på 18 millioner kroner i eiendommen hvor Are Abrahamsen har bodd i mange år.
DN171007 Utgangspunktet er en tidligere verditakst på 15 millioner kroner pluss en anslått verdistigning siden taksten ble utført.
DN171007 Han anslår at orkanen vil koste USA mellom 700 til 800 millioner dollar, tilsvarende mellom 5,6 og 6,4 milliarder kroner.
DN171007 De foreløpige estimatene for orkankostnadene i Mellom-Amerika er på 250 millioner dollar, skriver Bloomberg News.
DN171007 Det bor rundt 3 millioner personer av tyrkisk opprinnelse i Tyskland.
DN171007 Den sørafrikanske gründeren har tilbudt seg å hjelpe Puerto Rico med å fikse strømnettet i Puerto Rico, som ble hardt rammet av orkanen Maria, og etterlot millioner av mennesker helt uten strøm.
DB171007 Vi har millioner av kunder fordelt på 46 ulike land.
DB171007 Nesten like populære var shoppingturene til fruene, og eierne av Gucci og Hermes-butikkene i Baden-Baden fikk betalt for avgjørelsen om å kjøpe inn et ekstra lager med tøy til en pris av to millioner norske kroner.
DB171007 I 1992 tildelte regjeringen Milkman og forskningsteamet hans 1,2 millioner dollar slik at de kunne forme prosjekt « selvoppdagelse ».
DB171007 Andre land kunne dratt mye nytte av de psykologiske og fysiske forskjellene millioner av unge hadde gått igjennom dersom de fulgte « den islandske modellen », sier Milkman.
DB171007 Prosjektet fikk 6,5 millioner kroner av Norge, nå vil ingen si hvor pengene ble av.
DB171007 Mellom 2013 og 2016 tildelte de 346 millioner norske kroner.
DB171007 I den nye perioden så skal det deles ut mer enn 374 millioner norske kroner til det polske sivilsamfunnet.
DB171007 Hvis man deler antall årsverk på den nye EØS-støtten - så har hvert enkelt ansatt ansvar for mer enn 426 millioner kroner hver.
DB171007 De kristne organisasjonene fikk bare 1,5 millioner polske zloty ( 3,1 millioner norske kroner ), påstår Rybikowski.
DB171007 De kristne organisasjonene fikk bare 1,5 millioner polske zloty ( 3,1 millioner norske kroner ), påstår Rybikowski.
DB171007 september underskrev Norge og Tsjekkia en ny avtale for verdt til sammen 184,5 millioner euro, eller rundt 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs, fordelt på til sammen 11 programmer. 9 millioner norske EØS-kroner skulle hjelpe 100 kvinnelige menneskehandel-ofre i Romania.
DB171007 9 millioner norske EØS-kroner skulle hjelpe 100 kvinnelige menneskehandel-ofre i Romania.
DB171007 Til sammen har Aarskog dermed krav på en erstatning på 1,14 millioner kroner.
DB171007 Til sammen 71 krav ble sendt inn, på til sammen 8,4 millioner kroner.
DB171007 Det var i 2013 at Aarskog skulle unne seg en ekstra fin Audi og dro til V& L bil i Bergen for å kjøpe seg en Audi A6 med en prislapp på 1,2 millioner kroner.
DB171007 Vi måtte selv reise for å finne ut hva som hadde skjedd med senteret for menneskehandelofre i Romania, som hadde fått 9 millioner norske EØS-midler i støtte, men som aldri ble realisert.
DB171007 Trygdeeksport fra Norge i form av kontantstøtte og barnetrygd til EØS-land, skaper enorm debatt til tross for at det dreier seg om et relativt lite beløp : 246 millioner kroner i året.
DB171007 « Skam»-bruken av « Håper du har plass » har gitt låten 13 millioner strømminger.
DA171007 Det bor rundt 3 millioner personer av tyrkisk opprinnelse i Tyskland.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/VWO2J/Putins-erkerival-hadde-en-svart-dag-i-fengsel-De-fleste-russere-ga-blaffen-da-han-ba-om-hjelp I Moskva med 15 - 20 millioner innbyggere møtte knapt 7 - 900 mennesker opp, inkludert et hundretalls journalister og fotografer.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/VWO2J/Putins-erkerival-hadde-en-svart-dag-i-fengsel-De-fleste-russere-ga-blaffen-da-han-ba-om-hjelp Hans video om statsminister Dmitrij Medvedevs eventyrlige slått, yachter og feriesteder er sett av 24 millioner seere.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/VWO2J/Putins-erkerival-hadde-en-svart-dag-i-fengsel-De-fleste-russere-ga-blaffen-da-han-ba-om-hjelp Han drepte og forfulgte millioner av mennesker.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/VWO2J/Putins-erkerival-hadde-en-svart-dag-i-fengsel-De-fleste-russere-ga-blaffen-da-han-ba-om-hjelp Den månedsgamle video om Putins datsja har bare nådde ut til 3 millioner på Youtube.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering Weinstein og familien har gitt mer enn 1,4 millioner dollar i politiske bidrag siden 1992, i all hovedsak til demokratiske representanter, ifølge Center for Responsive Politics.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Islands statsminister Bjarni Benediktsson skal ifølge lekkasjer ha solgt aksjer for flere millioner kroner like før en islandsk bank kollapset i 2008.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Bjarni Benediktsson eide aksjer i Glitnir verdt 119 millioner islandske kroner.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Benediktsson, som satt i finanskomiteen på Alltinget i 2008, skal ha kvittet seg med nesten alle aksjene sine i banken Glitnir verdt 119 millioner islandske kroner.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Beløpet tilsvarer snaut 10 millioner norske kroner etter dagens kronekurs, eller om lag 3,5 millioner norske kroner i 2008-verdi.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/7b9zv/Islands-statsminister-solgte-aksjer-i-bank-timer-for-den-kollapset Beløpet tilsvarer snaut 10 millioner norske kroner etter dagens kronekurs, eller om lag 3,5 millioner norske kroner i 2008-verdi.
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Aj1GE/Hvordan-unnga-bortkastet-helseforskning--Jan-Ole-Hesselberg_--Ida-Svege-og-Aksel-Mjos Hvis du har 25 millioner du ønsker å bruke på helseforskning, hvordan dele dem ut ?
AP171007https://www.aftenposten.no/kultur/i/KdopG/Carlo-Rovelli-har-skrevet-en-veldig-god-bok-om-veldig_-veldig-sma-ting Universets små og store gåter : NGC 520 er et resultat av en kollisjon mellom to galakser som startet for 300 millioner år siden.
AA171007 Det bor rundt 3 millioner personer av tyrkisk opprinnelse i Tyskland. ( ©NTB ) ¶
AA171007 Samtidig økte omsetningen fra 56 millioner i 2015 til 86 millioner kroner i fjor.
AA171007 Samtidig økte omsetningen fra 56 millioner i 2015 til 86 millioner kroner i fjor.
AA171007 Men både i fjor og i 2015 gikk selskapet med underskudd før skatt, på henholdsvis 8 og 6,3 millioner kroner.
VG171006 Med den nye avtalen får både herrene og kvinnene 6 millioner kroner årlig ut av disse avtalene.
VG171006 Kaptein Stefan Johansen og herrelandslaget tar et lønnskutt på nesten 600.000 kroner i sin markedsavtale, så legger NFF 2,9 millioner ekstra i potten.
VG171006 Dermed økes potten til landslagsspillerne på kvinnesiden fra dagens 3,1 millioner kroner til 6 millioner .
VG171006 Dermed økes potten til landslagsspillerne på kvinnesiden fra dagens 3,1 millioner kroner til 6 millioner.
VG171006 Over 34 millioner spillinger på YouTube ga nordmannen 1748 kroner.
VG171006 Og så havner det hos et selskap og blir spilt 30 millioner ganger.
VG171006 I en sak om seminaret publisert av Digital Music News kommer det frem at Lindal, med 20 prosent av låtskriverrettighetene, tjente i underkant av 1,2 millioner kroner på Bieber-hiten i løpet av det første halvannet året sangen var ute. 425.000 av disse stammet fra radio, hvor låten var spilt 347.820 ganger.
VG171006 Den amerikanske tjenesten Pandora hadde ifølge ham over 38 millioner spillinger av « As Long As You Love Me ».
VG171006 - Da albumet ble sluppet hadde videoene over 100 millioner visninger.
VG171006 Siden debuten i 2003 har Camilla Läckberg solgt over 20 millioner bøker.
VG171006 Og det er å akseptere 250 tapte arbeidsplasser i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og nærmere 400 millioner færre skatte- og avgiftskroner som kunne gått til helse eller skole.
VG171006 Et anslag er ti millioner liter i året.
VG171006 600 000 liter som er stanset og 24 millioner ulovlig innførte bokser som er konsumert ( påvist gjennom retur-/panteordningen ) sier sitt.
VG171006 Og grensehandelen øker : De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen steg med 11 prosent fra tredje kvartal i fjor til andre kvartal i år : Vi la igjen 14,9 milliarder kroner i våre naboland, på 7,2 millioner dagsturer. 81 prosent forskjell på vin ¶
VG171006 Byggeprosjektet har gått fått en budsjettsprekk på over 700 millioner kroner.
VG171006 Bakgrunn : Stortingets byggeprosjekt sprekker med 700 millioner
VG171006 2016 : President Juan Manuel Santos, Colombia, fikk prisen for sin iherdige innsats for å få slutt på den lange borgerkrigen som kostet over 220.000 menneskeliv og drev millioner på flukt. 2015 : Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog, for avgjørende bidrag for byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia etter Jasminrevolusjonen i 2011. 2014 : Indiske Kailash
SA171006https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-gikk-pa-skiltsmell-til-fire-millioner-kroner-243315b.html | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner ¶
SA171006https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ny-Island-bragd-vekker-oppsikt-Narmer-seg-historisk-VM-tur-243420b.html Det bor om lag 80 millioner mennesker i Tyrkia.
SA171006 Det bor om lag 80 millioner mennesker i Tyrkia.
SA171006 Årlig gir dette hver enkelt Premier League-klubb 408 millioner kroner.
SA171006 Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
SA171006 I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
SA171006 dermed på 6 millioner kroner.
NL171006 I 2017 var det satt av stusselige 3,7 millioner kroner.
NL171006 Etterslepet til vedlikehold er beregnet til svimlende 180 millioner kroner.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Ny-Island-bragd-vekker-oppsikt-Narmer-seg-historisk-VM-tur-243420b.html Det bor om lag 80 millioner mennesker i Tyrkia.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
FV171006https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner.
DN171006 Tor Olav Trøim spytter selv inn minst 200 millioner kroner i en emisjon i riggselskapet han var med på å starte.
DN171006 Selskapet ble etablert av Tor Olav Trøim i 2016 - og vurderer nå også utstedelse av 162,5 millioner nye aksjer.
DN171006 Det er blitt skapt godt over en millioner jobber siden Donald Trump tok over presidentembetet i januar.
DN171006 Bloomberg News skriver at 1,47 millioner personer ikke var på jobb på grunn av været.
DN171006 | Nettbanktrøbbelet : - Feilen er rettet ¶ Millioner av norske bankkunder ble fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
DN171006 Ekstremistanklagen blir på det sterkeste avvist av det lille emiratet, men landet har sammen med Iran eierinteresser i et enormt gassfelt offshore, en solid inntektskilde som gir et høyt velstandsnivå for de 2,5 millioner innbyggerne.
DN171006 Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶ ¶
DN171006 SAS må i dag ut med nær 600 millioner svenske kroner årlig i finanskostnader, hovedsakelig renteutgifter.
DN171006 Aksjekursen falt over syv prosent etter åpning i Stockholm, og dermed falt emisjonsbeløpet i teorien med vel 100 millioner kroner.
DN171006 Prispengene er på ni millioner svenske kroner - en økning på én million fra i fjor.
DN171006 | Færre passasjerer for SAS i september ¶ 2,6 millioner passasjerer reiste med rutefly hos SAS i september.
DN171006 Trafikktallene kommer ikke mange timer etter nyheten om at SAS kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling for å søke mandat til å utstede 66 millioner nye aksjer i en rettet emisjon.
DN171006 Foto : Mikaela Berg ¶ 2,6 millioner passasjerer fløy med ruteflyene til SAS i september.
DN171006 I august 2017 var det 2,9 millioner overnattinger på norske hoteller.
DN171006 Den forrige augustrekorden ble satt i 2016, da norske hoteller registrerte 2,7 millioner overnattinger, ifølge SSB.
DN171006 Plattformene det er snakk om produserer om lag 1,6 millioner fat olje om dagen. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶ Millioner av kunder er fredag rammet av at flere banker har problemer med nett- og mobilbank.
DN171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶
DN171006 SAS vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å få aksjonærenes samtykke til å utstede 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon.
DN171006 SAS skriver i en børsmelding fredag morgen at det kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling for å søke mandat til å utstede 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon.
DN171006 Over 7 millioner strømkunder fortsatt strømløse i USA ¶
DN171006 Wiik eier 18,78 millioner aksjer i WR Entertainment, selskapet som har rettighetene til filmatiseringen av Morgan Kane-bøkene.
DN171006 - Ikke bare en, men to dommere har gått gjennom beviset i denne saken og gitt en kjennelse som fryser 18,7 millioner aksjer i hans navn, som vi tror han har tatt uredelig fra selskapet.
DB171006 Newton signerte en ny kontrakt med Panthers i 2015 verdt over 100 millioner dollar.
DB171006 Kvinnelandslaget har en ordning med stipender som har en totalramme på omtrent 3.1 millioner .
DB171006 I dag får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med fotballforbundet ( NFF ).
DB171006 Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 18.11.2014 BUDSJETT PÅ 75 MILLIONER : 4. januar starter NRKs storsatsing « Kampen om tungtvannet », miniserien om tungtvannsaksjonen i regi av Per Olav Sørensen.
DB171006 Her er første smakebit fra serien med et budsjett på 75 millioner kroner.
DB171006 ¶ NYTTELØST : Flere millioner bankkunder fikk ikke ut kontanter i minibank i dag.
DB171006 To millioner kunder ¶
DB171006 Ifølge NRK ble oppimot to millioner bankkunder ble rammet av krasjen, som gjorde det umulig å få tilgang på konti i nett- og mobilbank, og ta ut kontanter i minibank.
DB171006 ( Dagbladet ) : Store problemer med nett- og mobiler rammer opp mot to millioner kunder hos blant andre Skandiabanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest, skriver NRK.
DB171006 Når de satser så mange millioner , blir folk mer komfortable med å flytte hit, og vi aner en mer positiv respons i markedet som følge av dette prosjektet, forklarer Blumenthal.
DB171006 Men et konservativt anslag er fra tre millioner kroner og oppover, svarer megleren.
DB171006 Lenger oppi fjellsiden, i setergrenda Puttan Vest på 700 meters høyde, brukte Nordvik-partneren halvannen uke på en selge en 856 kvadratmeters tomt for prisantydning 2,1 millioner kroner.
DB171006 I den andre enden finner vi en toppleielighet på 318 kvadratmeter, med utsikt fra Flå til Sollihøgda, til 23 millioner kroner.
DB171006 Finansavisen omtalte tidligere i år komplekset « Øvre Norefjellstua » på toppen av Norefjell, der Norefjell Prosjektutvikling har planer om å bygge 24 leiligheter til 10-20 millioner kroner stykket.
DB171006 En annen 3-romsleilighet, i bygg 7, ble solgt for prisantydningen på 1,65 millioner kroner ( ingen fellesgjeld ) etter å ha ligget ute i seks dager.
DB171006 Den første av disse, en 3-romsleilighet med prisantydning 870.000 kroner i bygg 3 ( rød pil på bildet under ), gikk etter bare to dager på Finn.no for 1,17 millioner kroner.
DB171006 Da snakker jeg ikke om hyttene mellom 500.000 og én million nede ved Krøderen/Noresund, men om dem i prisklassen fire millioner kroner og oppover.
DB171006 - Denne solgte vi for 2,835 millioner etter et par uker på markedet, 45.000 kroner over prisantydning.
DB171006 Vik anslår at denne hyttefeltutbyggingen har en samlet salgsverdi på rundt 200 millioner kroner.
DB171006 Mens Østerhus-brødrene har satset på hytter i prissjiktet 4,5 til 6,5 millioner kroner, sikter Vik seg inn mot det høyere prissjiktet.
DB171006 Ifølge Finansavisen er samlet salgsverdi ventet å ligge på rundt 400 millioner kroner.
DB171006 Hytter for 400 millioner
DB171006 Gjennom selskapet Sinneshyttå bygger han hytter med prislapper fra 6,5 millioner opp til 15 millioner kroner.
DB171006 Gjennom selskapet Sinneshyttå bygger han hytter med prislapper fra 6,5 millioner opp til 15 millioner kroner.
DB171006 ¶ NYTTELØST : Flere millioner bankkunder fikk ikke ut kontanter i minibank i dag.
DB171006 To millioner kunder ¶
DB171006 Ifølge NRK ble oppimot to millioner bankkunder ble rammet av krasjen, som gjorde det umulig å få tilgang på konti i nett- og mobilbank, og ta ut kontanter i minibank.
DB171006 For å bøte på denne situasjonen, har regjeringen bevilget i underkant av 90 millioner kroner til prosjekter som skal digitalisere lærerutdanningen.
DB171006 Suksessen var med på avgjørelsen om å øke insentivpotten med 11 millioner kroner ved forrige statsbudsjett.
DB171006 Statssekretær Bård Folke Fredriksen ( H ) i Kulturdepartementet har tidligere uttalt overfor NRK at storfilmene « Snømannen » og « Downsizing » totalt omsatte for 190 millioner kroner i varer og tjenester i Norge.
DB171006 I 2017 er taket på Norges ordning 56 millioner kroner, og Norsk filminstitutt opererer med to årlige søknadsfrister.
DB171006 - Avhengig av hvor mye som sprenges kan « James Bond»-innspillingen legge igjen alt fra 50 til 200 millioner kroner, sier han.
DB171006 « Fancy»-sangeren har ifølge Huffington Post og Celebrity Net Worth en samlet formue på omtrent 10 millioner dollar, eller omlag 80 millioner kroner.
DB171006 « Fancy»-sangeren har ifølge Huffington Post og Celebrity Net Worth en samlet formue på omtrent 10 millioner dollar, eller omlag 80 millioner kroner.
DB171006 I april i fjor skrev blant annet E!News at stjerna skyldte nesten 400 000 dollar - omtrent tre millioner kroner - i ubetalt skatt for 2014.
DB171006 Er verdt millioner
DB171006 27-åringen er nemlig blitt saksøkt av selskapet, som hevder at hun skylder dem drøyt 300 000 dollar - omlag 2,4 millioner norske kroner.
DA171006 Fra mars til juni i år ble det solgt norsk ammunisjon for 38,4 millioner kroner til Emiratene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå som NTB har innhentet.
DA171006 Kvinnelandslaget har en ordning med stipender som har en totalramme på omtrent 3.1 millioner .
DA171006 I dag får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med fotballforbundet ( NFF ).
DA171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nettbank ¶ Millioner av norske bankkunder er fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
DA171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nettbank ¶
DA171006 For 2017 er prisen på 9 millioner kroner ¶
DA171006 Han peker på at 65 millioner mennesker nå er på flukt, det høyeste antallet noensinne.
DA171006 | Flere millioner kunder ble rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶ Millioner av norske bankkunder ble fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
DA171006 | Flere millioner kunder ble rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶
DA171006 Millioner av norske bankkunder er fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
DA171006 Det er samtidig satt av 60 millioner kroner til de åtte skolene med størst problemer.
DA171006 november kommer flyselskapet til å be om aksjonærenes samtykke til å utstede opptil 66 millioner nye aksjer, skriver E24.
DA171006 I fjor vår opplyste UDIs Christian Wisløff til Dagsavisen Østfold at det kostet UDI minst 50 millioner kroner årlig å ha operativ drift samt en god nok beredskap ved senteret i Råde.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
BT171006https://www.bt.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner.
AP171006https://www.aftenposten.no/verden/i/p70r1/Politiet-sikre-pa-at-det-ikke-var-andre-gjerningspersoner-enn-Stephen-Paddock-i-hotellsuiten-under-massemordet-i-Las-Vegas Etterforskerne har imidlertid funnet ut at Paddock var en ivrig gambler, og at han tjente minst 5 millioner dollar i 2015.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/2QOGx/Spilleglade-Oslo--her-kan-du-spille-bort-kvelden Siden 2009 har det vært spilt over tre millioner minutter shuffleboard.
AP171006https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/2QOGx/Spilleglade-Oslo--her-kan-du-spille-bort-kvelden I løpet av snart åtte år har det vært spilt tre millioner minutter shuffle, og da har de ikke regnet med 7000 timers leie av rom med spill til bedrifter og vennegjenger.
AP171006https://www.aftenposten.no/okonomi/i/95d55/Fa-tror-denne-pizzaen-vil-overleve-i-frysedisken_-men-gar-mann-av-huse-for-a-kjope-den Nå viser det seg at denne brunosten har stått for 25 prosent av Synnøve Findens vekst innen brunost og har solgt for 2,5 millioner kroner.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/xKGrn/Nettbanktrobbelet--Feilen-er-rettet | Nettbanktrøbbelet : - Feilen er rettet ¶ Millioner av norske bankkunder ble fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/xKGrn/Nettbanktrobbelet--Feilen-er-rettet Millioner av norske bankkunder ble fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt * Prisen er i 2017 på 9 millioner svenske kroner, en økning på 1 million fra i fjor.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/k2726/Iranske-aktivister-advarer-mot-a-gi-fredsprisen-til-favoritt * I henhold til Alfred Nobels testamente ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900 med en forvaltningskapital på drøyt 30 millioner kroner.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/2EQdR/Feil-hos-Evry-gir-trobbel-med-nettbank_-hos-Posten-og-Telenor Feilen hos IT-giganten rammer trolig flere millioner kunder i Norge og Sverige.
AP171006https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Rv3b8/Olemic-Thommessen-tar-ansvar--Torstein-Ulserod 700 millioner .
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ny-Island-bragd-vekker-oppsikt-Narmer-seg-historisk-VM-tur-243420b.html Det bor om lag 80 millioner mennesker i Tyrkia.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html Årlig gir dette hver enkelt Premier League-klubb 408 millioner kroner.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html Kvinnelandslaget får imidlertid kun 3,1 millioner kroner gjennom sin stipendordning.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html I dagens avtale får herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner gjennom sin markedsavtale med NFF.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Herrelandslagets-pengegave-rorer-NRK-ekspert-til-tarer--Fantastisk-243414b.html dermed på 6 millioner kroner.
AA171006 Etterforskerne har imidlertid funnet ut at Paddock var en ivrig gambler, og at han tjente minst 5 millioner dollar i 2015.
AA171006 ICAN har mottatt om lag 25 millioner kroner i støtte fra Norge over bistandsbudsjettet for aktiviteter i perioden 2009-2016, ifølge UD.
AA171006 - UD mottok i august i år søknad fra ICAN på 21,2 millioner kroner for perioden 2017- 2019.
AA171006 Han peker på at 65 millioner mennesker nå er på flukt, det høyeste antallet noensinne.
AA171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶ Millioner av norske bankkunder er fredag rammet av problemer med nett- og mobilbank.
AA171006 | Flere millioner kunder rammet av store problemer med nett- og mobilbank ¶
AA171006 november kommer flyselskapet til å be om aksjonærenes samtykke til å utstede opptil 66 millioner nye aksjer, skriver E24.
VG171005 Tsjekkeren kommer til å tjene åtte millioner kroner, med mulighet for ytterligere åtte millioner i bonuser.
VG171005 Tsjekkeren kommer til å tjene åtte millioner kroner, med mulighet for ytterligere åtte millioner i bonuser.
VG171005 ( Montenegro - Danmark 0 - 1 ) Fem og en halv millioner dansker - og én sunnmøring - har mye å takke Christian Eriksen ( 25 ) for.
VG171005 Abby er en skikkelse som inspirerer millioner av fans verden over, og alle oss i « NCIS » verdsetter at nettopp Pauley har spilt henne.
VG171005 Artisten har over 20 millioner Spotify-spillinger av både « Don't Kill My Vibe » og « Plot Twist ».
VG171005 Puigdemont mente talen tydelig viste at monarken tar parti med regjeringen i Madrid og at han med budskapet sitt ignorerer millioner av katalanere.
VG171005 Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, sa Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.
VG171005 I tillegg er det solgt varer for 6,6 millioner i kategorien som innebærer deler og tilbehør til våpen som artilleri, bombekastere, flammekastere og granatkastere.
VG171005 FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, der 17 millioner mennesker står på randen av hungersnød og en koleraepidemi herjer.
VG171005 Denne våren har Norge eksportert ammunisjon for minst 38 millioner kroner til gulf-staten.
VG171005 Bakgrunn : Norge eksporterte militært materiell for 733 millioner til Saudi-Arabia ¶
VG171005 * Republikk på den arabiske halvøy med 27 millioner innbyggere.
VG171005 * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.
VG171005 * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20 millioner mennesker nå er avhengig av matvarehjelp utenfra.
VG171005 Osloskolen bruker millioner på medietrening av rektorer, omdømmebygging og kjøp av PR-tjenester.
VG171005 2,3 millioner kroner som Utdanningsetaten bruker årlig på PR og reklameselskapene Ernö AS og Miksmaster Creative.
VG171005 Verden i dag står overfor en fluktproblematikk man aldri tidligere har sett maken til, og mer enn 65 millioner mennesker er drevet på flukt verden over.
VG171005 I år ligger vi an til å motta rundt 27,5 millioner bokser.
VG171005 Det er en kraftig økning siden 2015 da vi mottok 21,7 millioner slike bokser og en dobling siden 2012.
VG171005 Det betyr 200 - 250 tapte arbeidsplasser, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.
VG171005 Bryggeri- og drikkevareforeningen har regnet på hva ølsmuglingen betyr økonomisk : Hvis man legger til grunn at tollerne beslaglegger frem prosent av smuglergodset, kommer det over 10 millioner liten illegalt øl inn i landet.
VG171005 - I fjor mottok vi 24 millioner utenlandske bokser, som folk leverte inn.
VG171005 - Det er vanskelig å avsløre disse nettverkene, men når vi snakker om opp mot 600.000 liter som er stanset og 24 millioner bokser som er drukket, da handler ikke ølsmuglingen til Norge om at noen har bunkret litt på ferietur eller et ekstra brett fra Strømstad i bånn av seilbåten.
SA171005 Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner, som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
SA171005 Kulturdepartementet ga en ekstrabevilling på 10 millioner kroner før VM.
SA171005 Hvorfor dro man med underskuddet på 5 millioner kroner fra terreng-VM på Lillehammer inn i VM-selskapet ?
SA171005 Ekstraregninger på asfaltering, bompenger og veiskilt til mange millioner , forteller det meste.
NL171005 På Kapitals 400-liste over rikfolk for 2017 er de oppført med formuer på 8 200 millioner kroner.
NL171005 Men fem fra Grieg-familien kunne for 2016-2017 notere seg for en formue-økning på 2 300 millioner kroner, mye fra oppdrett i Finnmark og mer skal det bli !
DN171005https://www.dn.no/nyheter/2017/10/05/2101/Makrookonomi/driver-godt-tjener-mindre Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner.
DN171005 Av en omsetning på 4,7 millioner kroner oppnådde selskapet et resultat før skatt på 264.000 kroner.
DN171005 De usikrede kreditorene, den såkalte juniorgruppen, har i løpet av den siste uken sagt at de er villige til å spytte inn minst 30 millioner euro i frisk kapital i Norske Skog for å få til en avtale med de sikrede kreditorene - seniorene.
DN171005 Børsverdi : Rundt 130 millioner kroner.
DN171005 Rundt seks millioner kinesere har reist til utlandet på ferie denne uken.
DN171005 På ferieøyen Koh Samui forventes det at kinesere legger igjen 200 millioner baht ( 50 millioner kroner ) denne uken.
DN171005 På ferieøyen Koh Samui forventes det at kinesere legger igjen 200 millioner baht ( 50 millioner kroner ) denne uken.
DN171005 Over 700 millioner kinesere har fri i forbindelse med « Golden Week » og nasjonaldagsfeiring.
DN171005 Nye statistikker fra den statlige reiselivsorganisasjonen CNTA viser at 114 millioner turister sist mandag brukte 94 milliarder yuan ( 112 milliarder kroner ) på alt fra hoteller, restauranter og til shopping.
DN171005 Markedene holder stengt, fabrikker går for halv maskin og over 700 millioner kinesere har tatt fri.
DN171005 Ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua vil det bli foretatt 710 millioner reiser under « Golden Week ».
DN171005 122 millioner kinesere reiste utenlands i 2016, ifølge China Tourism Academy, og de brukte 109,8 milliarder dollar.
DN171005 I tillegg til lagertrekket, viste rapporten at amerikansk eksport av råolje steg til rekordnivåer med 1,98 millioner fat per dag i uken som endte 29. september.
DN171005 Veidekke solgte boliger for for 900 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171005 Totalantallet passasjerer som fløy med Norwegian i september var like under 3,2 millioner .
DN171005 September ble enda en måned der flyselskapet Norwegian hadde over tre millioner passasjerer.
DN171005 Det skjedde etter at Kjos og styreleder Bjørn Kiese kjøpte aksjer for 200 millioner kroner.
DN171005 Den japanske bilprodusenten Toyota deltok nylig i en kapitalinnsprøyting på 2,5 milliarder dollar i sørøstasiatiske Grab, som har 1,2 millioner sjåfører.
DN171005 Regningen kom på mellom 4,5 og 5 millioner .
DB171005 Totalt skal Alonso ha gitt familien 500 000 euro ( rundt fire millioner kroner ).
DB171005 Han var også en gang den dyreste signeringen i spansk fotball, da Barcelona betalte rundt åtte millioner kroner for ham.
DB171005 Chelsea ga rundt 250 millioner kroner for ham, noe som virket som en høy pris på dét tidspunktet.
DB171005 Regningen kom på mellom 4,5 og 5 millioner .
DB171005 Ifølge britiske medier har Ashley lenge luftet mulighten for å selge klubben han kjøpte for 400 millioner pund ( rundt fire milliarder kroner ) i 2007.
DB171005 Om man regner med alle minoritetene, anslår man at 9 til 11 millioner ble drept, inkludert 400.000 rom og 250.000 funksjonshemmede og homofile.
DB171005 I perioden 1938 til 1945 ble om lag 6 millioner jøder drept i utryddelseskampanjen.
DB171005 Det anslås at rundt 1,5 millioner mennesker ble drept i denne leiren alene.
DB171005 Det er forventet at folketallet vil synke fra 127 millioner i dag til et sted rundt 83 millioner innen år 2100.
DB171005 Det er forventet at folketallet vil synke fra 127 millioner i dag til et sted rundt 83 millioner innen år 2100.
DB171005 ¶ BIDRAG : Nesten 30 millioner kroner fikk Arbeiderpartiet i valgkampbidrag.
DB171005 Sosialistisk Venstreparti kom på tredjeplass med 6 millioner kroner, mens KrF kom på siste plass med kun 145.00 kroner i valgkampstøtte.
DB171005 Nær 30 millioner av de kronene gikk til Arbeiderpartiet.
DB171005 Ni av ti kroner til Arbeiderpartiet kom fra fagforeningene, det vil si nærmere 27 millioner kroner. 13 av Høyres 15 millioner kroner kom fra kommersielle foretak.
DB171005 Der partiet til Erna Solberg landet på 15 millioner kroner, mottok Arbeiderpartiet hele 30 millioner kroner.
DB171005 Der partiet til Erna Solberg landet på 15 millioner kroner, mottok Arbeiderpartiet hele 30 millioner kroner.
DB171005 De politiske partiene mottok i alt 67 millioner kroner i bidrag under årets valgkamp.
DB171005 13 av Høyres 15 millioner kroner kom fra kommersielle foretak.
DB171005 Avery stevnet delstaten Manitowoc for 36 millioner dollar for å ha sendt ham uskyldig i fengsel.
DB171005 I stedet for leverte Dylan et taleopptak av Nobelforedraget sitt i juni, som gjorde at han fikk utbetalt prispengene på 8 millioner svenske kroner.
DB171005 De to første « Sex and the city»-filmene spilte inn flere hundre millioner kroner på verdensbasis, men pengene betyr ikke noe for Cattrall.
DB171005 Ifølge Se og Hør hadde denne en utsalgspris på hele 1,6 millioner kroner.
DB171005 - Vi barna fikk rundt 130 millioner kroner i cash av pappa i 2004 ¶
DA171005 JAFFA ( Dagsavisen ) : Da delegasjonen med de palestinske regjeringsmedlemmene krysset grensen inn i Gaza, kunne millioner av palestinere igjen drømme om et forent lederskap, uten den kroniske splittelsen.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner, som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-gikk-pa-skiltsmell-til-fire-millioner-kroner-243315b.html | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/xKB1j/FN-vil-svarteliste-Saudi-Arabia-og-andre-land-i-Jemen-koalisjonen FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, der 17 millioner mennesker står på randen av hungersnød og en koleraepidemi herjer.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Undersøkelsen viser at det er kommet 111 millioner flere enhåndsvåpen i sirkulasjon i USA siden den forrige store undersøkelsen fra 1994.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Selv om antallet våpen i USA har skutt i været de siste årene, med en økning på 70 millioner de siste 23 årene, har andelen amerikanere som faktisk eier våpen, gått ned.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene Halvparten av de 335 millioner våpnene i privat eie i dag, er eid av 3 prosent av den voksne befolkningen.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/d6Aqw/Ny-undersokelse-kan-bli-avgjorende-for-USAs-vapenpolitikk-3-prosent-av-voksne-eier-halvparten-av-vapnene 1,3 millioner våpen i Norge ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner, betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner .
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner, betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner, betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Den er i dag på 337 millioner kroner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zvo4v/Stortingets-rikeste-skal-lede-finanskomiteen Da Nikolai Astrup var fersk stortingsrepresentant for åtte år siden, var formuen hans på bare 193 millioner kroner.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling MILLIONER TIL TRYGGERE SYKKELVEI : 18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 tryggere for syklister i Oslo.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/wwz1L/Ingen-norsk-by-nar-malene-Nasjonalt-sykkelregnskap-2016-viser-en-trist-utvikling MILLIONER TIL TRYGGERE SYKKELVEI : 18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 tryggere for syklister i Oslo.
AP171005https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/amAkO/Krimbloggen-Lusitanias-siste-reise Larsons bøker er trykket i millioner av eksemplarer.
AP171005https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/2Qapx/Neil-deGrasse-Tyson-er-en-av-USAs-storste-formidlere-av-fakta-og-forskning-Er-det-nok-til-a-gi-skeptikere-troen-tilbake-pa-vitenskap I august skrev han til sine 9 millioner Twitter-følgere : ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Norsk-landslag-har-startet-Vipps-aksjon-for-a-skaffe-drakter-til-OL-243348b.html Forbundet har et budsjett på 18,5 millioner kroner, som skal dekke alt fra lønninger til ansatte, treningsopplegg for utøverne, samt samlinger og reiser.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Kulturdepartementet ga en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner før VM.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Hvorfor dro man med underskuddet på 5 millioner kroner fra terreng-VM på Lillehammer inn i VM-selskapet ?
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Na-bor-du-la-andre-granske-deg_-Hansen-243366b.html Ekstraregninger på asfaltering, bompenger og veiskilt til mange millioner , forteller det meste.
AA171005 Pentagon spytter inn 440 millioner dollar for å svare på Nord-Koreas tiltakende trussel om å sende av gårde en atomrakett som kan nå USA.
AA171005 Den prestisjetunge prisen til en verdi på 9 millioner svenske kroner blir delt ut i Stockholm 10. desember.
AA171005 FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, der 17 millioner mennesker står på randen av hungersnød og en koleraepidemi herjer.
AA171005 Estimater viser at California kan miste mer enn 28 millioner dollar i støtte årlig.
AA171005 Det er anslått å være rundt 2,3 millioner mennesker bosatt i California uten lovlig opphold. ( ©NTB ) ¶
AA171005 I går var verdien nede på rundt 140 millioner . llskog, som er et samvirke bestående av skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms, er blant dem som har tapt store penger på sine aksjer i Norske Skog.
AA171005 Foreningen har allerede bokført tap på 293 millioner kroner, og styreleder Eilif Due har uttalt til Adresseavisen at de nå trolig må nedskrive sist rest av verdien.
AA171005 Reite viser til at det fortsatt er god fart i salget av hytter i prisklassen under 2,5 millioner , men også her er det nå færre av de yngste kjøperne.
AA171005 Norge har eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 69 milliarder kroner hittil i år.
AA171005 Tall fra Norsk Naturskadepool, IF og Finans Norge viser at forsikringsselskapene hittil har mottatt 2.300 skademeldinger, til en verdi av om lag 250 millioner kroner. ( ©NTB ) ¶
AA171005 Norges vannreservoarer tilsvarer et batteri som kan levere energibehovet til 4,3 millioner norske husstander i et helt år.
AA171005 500 millioner Tesla Powerwall batteri.
AA171005 Siden de etablerte seg i 2006 har Dsign hatt 25 topplasseringer på den amerikanske Billboard-listen, bidratt på mer enn 25 millioner solgte plater og er blitt strømmet flere hundre millioner ganger.
AA171005 Siden de etablerte seg i 2006 har Dsign hatt 25 topplasseringer på den amerikanske Billboard-listen, bidratt på mer enn 25 millioner solgte plater og er blitt strømmet flere hundre millioner ganger.
AA171005 Er blitt strømmet 272 millioner ganger på Spotify og vist 1,2 milliarder ganger på Youtube.
AA171005 Den har vært en massiv radiohit og er blitt strømmet mer enn 272 millioner ganger på Spotify, og har mer enn 1,2 milliarder visninger på Youtube.
VG171004 Skadeproblemene og mangelen på scoringer i Frankrike har gjort Søderlund til en hakkekylling blant enkelte franske eksperter, som TV-profilen Pierre Ménès, som nylig skrev følgende til sine over to millioner følgere på Twitter : ¶
VG171004 Fikk du med deg : TV 2 varsler kutt for 350 millioner
VG171004 I april la hun ut sin leilighet i New York til salg for 140 millioner kroner.
VG171004 Les også : WR Entertainments halvårsrapport : Brukte 3, 7 millioner i retten ¶
VG171004 Etter at Ryan Wiik i juni ble saksøkt av WR Entertainment for ulovlig å ha tilegnet seg 18,8 millioner aksjer, har selskapet senere fått medhold to ganger av norske rettsinstanser om å fryse Ryan Wiiks aksjer i selskapet inntil svindelsøksmålet i California er avsluttet.
VG171004 Trist nyhet til millioner av barn verden over - levningene til mannen som ga liv til legenden om julenissen kan være funnet.
VG171004 Tilfellet VG i dag omtaler er i en krevende gråsone, og gjør at mange stiller seg spørsmålet : Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 " Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører - som leies inn på offentlige budsjetter - tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte ?
VG171004 Thommessen selv sier smellen presidentskapet gikk på i byggesaken, med en budsjettsprekk på 700 millioner kroner, er noe han har lært av - og tar selvkritikk for.
VG171004 Stjernesmell for Stortinget : Byggeprosjekt sprekker med 700 millioner
VG171004 Han viser til at byrådet i sitt budsjettforslag tilfører 60 millioner kroner ekstra til åtte videregående skoler som er definert å ha spesielle utfordringer.
VG171004 BEVILGER EKSTRAMILLIONER : Skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ) kommer med 60 millioner kroner ekstra til utvalgte videregående skoler med en krevende situasjon, ifølge Oslo-budsjettet.
VG171004 Stiftelsen FAFO har bare 7,6 millioner kroner i omsetning og minus to millioner kroner i årsresultat i 2016.
VG171004 Stiftelsen FAFO har bare 7,6 millioner kroner i omsetning og minus to millioner kroner i årsresultat i 2016.
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 På møtet i LO-sekretariatet i januar vedtok de å styrke egenkapitalen i FAFO med 20 millioner kroner, med følgende tilføyelse : « Kapitalen fordeles med 15 millioner kroner til fagforeningsprogrammet og 5 millioner til andre strategiske formål ».
VG171004 Men stiftelsen FAFO eier 100 prosent av FAFO Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning AS, som omsatte for 104,9 millioner kroner i 2016 og hadde knappe millionen i årsresultat.
VG171004 I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet : Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner.
VG171004 I forbindelse med at Bjørnstad ble sjeføkonom i LO tidligere i år, solgte han seg ut av sin virksomhet : Han eide 85 prosent i SA og hans andel utgjør over 12,75 millioner kroner av kjøpesummen på 15 millioner kroner.
VG171004 I 2016 var inntektene 20,8 millioner kroner og årsresultatet 3,8 millioner kroner.
VG171004 I 2016 var inntektene 20,8 millioner kroner og årsresultatet 3,8 millioner kroner.
VG171004 Fra 400 000 kroner i 2013 til 7,8 millioner kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige.
VG171004 FAFO har i samme periode fått overføringer fra LO : VG har fått bekreftet at LO-sekretariatet i år har bevilget 20 millioner kroner til FAFO.
VG171004 Det brakte ham millioner .
VG171004 Samtidig selger selskapet hans barneverntjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171004 Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner : Fylkesmannen strammer opp barnevernpraksis ¶
VG171004 Ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport kjøpte de i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak.
VG171004 De har så langt i år brukt 1,3 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet.
VG171004 * Nå jobber Alne i barnevernvakta i Follo, samtidig som selskapet hans selger tjenester for flere millioner i samme område.
VG171004 * I fjor hadde selskapet en omsetning på 31 millioner kroner.
SA171004 | Sykkel-VM gikk på skiltsmell til fire millioner kroner ¶
NL171004 I et land med drøyt fem millioner innbyggere og høy våpentetthet, 1,3 millioner registrerte skytevåpen, gir det våpeneierne en brukbar attest.
NL171004 I et land med drøyt fem millioner innbyggere og høy våpentetthet, 1,3 millioner registrerte skytevåpen, gir det våpeneierne en brukbar attest.
NL171004 I 2009 utførte den voksne befolkningen i Norge nesten 200 millioner timer frivillig arbeid ( hvorav andelen knyttet til omsorg har vært stadig dalende ), og seniorer står for en betydelig andel av denne innsatsen.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Statoil investerer 200 millioner kroner i brasiliansk solenergi - og tror satsingen kan gi goodwill for selskapets oljeplaner til mange titalls milliarder i landet.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Solinvesteringen på 200 millioner kroner blekner i forhold.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp Inntil videre påpeker han at 25 millioner dollar er et lite tall i Statoil-sammenheng.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/2029/Klima/solplan-gir-oljehjelp For 25 millioner dollar får selskapet en andel på 40 prosent i det byggeklare Apodi-prosjektet, nordøst i Brasil, og i prosjektselskapet.
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/1809/Eiendom/vil-ha-30-millioner-for-bygdoy-perle | Vil ha 30 millioner for Bygdøy-perle ¶
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/1809/Eiendom/vil-ha-30-millioner-for-bygdoy-perle I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner .
DN171004https://www.dn.no/nyheter/2017/10/04/1809/Eiendom/vil-ha-30-millioner-for-bygdoy-perle I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171004 | Vil ha 30 millioner for Bygdøy-perle ¶
DN171004 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner .
DN171004 I fjor ga seriegründer Odd Johnny Winge 70 millioner kroner for en 80-tallsvilla i samme nabolag, kort tid etter at han hadde kjøpt en mindre tomt rett i nærheten for 30 millioner.
DN171004 Google gjør det samme med Android, men har solgt kun 2,8 millioner Pixel smarttelefoner det siste året, ifølge IDC.
DN171004 Apple har solgt rundt 200 millioner Iphoner årlig siden 2014.
DN171004 Statoil investerer 200 millioner kroner i brasiliansk solenergi - og tror satsingen kan gi goodwill for selskapets oljeplaner til mange titalls milliarder i landet.
DN171004 Solinvesteringen på 200 millioner kroner blekner i forhold.
DN171004 Inntil videre påpeker han at 25 millioner dollar er et lite tall i Statoil-sammenheng.
DN171004 For 25 millioner dollar får selskapet en andel på 40 prosent i det byggeklare Apodi-prosjektet, nordøst i Brasil, og i prosjektselskapet.
DN171004 Nylig opplyste Facebook at rundt ti millioner amerikanere så politiske annonser på nettsamfunnet som selskapet hevder ble kjøpt i Russland i tiden før presidentvalget.
DN171004 Nå har Amazon fått en regning på 250 millioner euro i skatt som må betales til vesle Luxembourg.
DN171004 Åsne Seierstad selger gigantvilla for 46 millioner
DN171004 De færreste har trolig råd til Norges dyreste bobil fra Morelo, til fem millioner kroner.
DN171004 Statoil investerer 200 millioner i solprosjekt ¶
DN171004 | Statoil investerer 200 millioner i solprosjekt ¶
DN171004 Statoil betaler 25 millioner dollar i prosjektet og prosjektselskapet.
DN171004 Det tilsvarer 200 millioner norske kroner.
DN171004 Amerikanske råoljelagre falt med 4,08 millioner fat i uken som endte 29. september, mens bensinlagrene steg med 4,91 millioner fat.
DN171004 september, mens bensinlagrene steg med 4,91 millioner fat.
DN171004 Mark Cuban tjente sine første millioner allerede da han var collegestudent og hadde etablert sitt eget selskap.
DN171004 Han har over 7,5 millioner følgere på Twitter, hvor han kommenterer alt fra politikk og næringsliv til sport og samfunnsspørsmål - ikke ulikt hvordan Trump benytter sosiale medier.
DN171004 Facebook oppgir at rundt ti millioner amerikanere så minst en av de 3000 politiske annonsene som ifølge selskapet ble kjøpt av Facebook-kontoer med tilknytning til de russiske myndigheter.
DB171004 Vinicius Júnior hadde aldri spilt seniorfotball da Real Madrid sikret seg brasilianeren for over 400 millioner kroner i sommer.
DB171004 PS : Jekaterinburg har rundt 1,5 millioner innbyggere og er Russlands fjerde største by.
DB171004 Gir 81 millioner ekstra til økt kontroll av utlendinger ¶
DB171004 Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, svarer Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.
DB171004 Som Finansavisen skrev like etter årsskiftet tjente han 340 millioner kroner i fjor.
DB171004 Orkanen « Maria » er den kraftigste orkanen som har rammet Puerto Rico siden 1932, og slo blant annet ut strømforsyningen for samtlige av øyas 3,5 millioner innbyggere.
DB171004 Legger man til aksjene hans i Norsk Hydro ( +49 prosent i år ), Nordic Semiconductor ( +26 prosent ), ABG Sundal Collier ( +13 prosent ), Ocean Yield ( +12 prosent ), Yara ( 9 prosent ) og Aker ( 3 prosent ), er det snakk om børsverdier for rundt 240 millioner kroner.
DB171004 Kjøpte for 53 millioner i 2016 - kan få 80 millioner nå ¶
DB171004 Kjøpte for 53 millioner i 2016 - kan få 80 millioner nå ¶
DB171004 I dag er de verdt 65 millioner kroner.
DB171004 Da året begynte var Nebys KOA-aksjer verdt 41 millioner kroner.
DB171004 - Jeg sier ikke at jeg aldri har bommet, men det har gått bra i år, sier Neby til Finansavisen, som i 2016 hadde en ligningsformue på 242 millioner kroner, opp fra 224 millioner i 2015.
DB171004 - Jeg sier ikke at jeg aldri har bommet, men det har gått bra i år, sier Neby til Finansavisen, som i 2016 hadde en ligningsformue på 242 millioner kroner, opp fra 224 millioner i 2015.
DB171004 Resultatet før skatt i 2016 ble på minus 30 millioner .
DB171004 Oppkjøpet kom som en konsekvens av en økonomisk krise, med tap på 46 millioner før skatt på to år.
DB171004 Kontrasten er stor til 2011, da selskapet hadde et resultat før skatt på snaue 100 millioner kroner.
DB171004 Ifølge Globo.com har de arresterte bruk fire måneder og rundt fire millioner brasilianske reals ( rundt ti millioner norske kroner ) på å grave ut tunnelen.
DB171004 Ifølge Globo.com har de arresterte bruk fire måneder og rundt fire millioner brasilianske reals ( rundt ti millioner norske kroner ) på å grave ut tunnelen.
DB171004 - De har investert fire millioner reals på denne tunnelen og de planla å stjele en milliard reals.
DB171004 HRS får årlig 1,8 millioner kroner i statsstøtte fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, et tilskudd 37-åringen, i likhet med flere, mener de bør miste.
DB171004 Marilyn Monroes kjole solgt for 25 millioner kroner ¶
DB171004 - Jeg mottok ikke engang en takk fra alle de som tjente millioner på mitt nakenbilde.
DB171004 Marilyn Monroes kjole solgt for 25 millioner kroner ¶
DB171004 - Jeg mottok ikke engang en takk fra alle de som tjente millioner på mitt nakenbilde.
DB171004 Selskapenes eiendeler hadde en total verdi på 70 millioner kroner, og var dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DB171004 Selskapenes eiendeler hadde en total verdi på 70 millioner kroner, og var dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DB171004 Moods of Norway-bostyrer Asbjørn Løvik opplyste i en pressemelding for halvannen uke siden at Moods-selskapene hadde en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner.
DB171004 Det ble imidlertid dårlig butikk etter hvert, og i fjor hadde de et resultat før skatt på minus 30 millioner kroner.
DB171004 42 millioner i underskudd ¶
DA171004 Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, sa Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.
DA171004 Rundt 30 millioner kurdere lever i Midtøsten, og utgjør dermed det største folket i regionen som ikke har fått noen egen stat.
DA171004 LES OGSÅ : - Satser 500 millioner på eiendom ¶ 214 salg og flere boliger for salg ¶
DA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/yQ2vR/Katter-dreper-n-million-australske-fugler-daglig En studie publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Biological Conversation viser at katter i Australia dreper 316 millioner fugler årlig.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/yQ2vR/Katter-dreper-n-million-australske-fugler-daglig Australske huskatter tar livet av 16 millioner fugler årlig, mens resten drepes av ville katter.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/p7eoR/Iran-avtalen-og-atomvapen-pa-topp-hos-nobelspekulanter - Den alvorlige situasjonen for verdens flyktninger gjør UNHCR til en meget aktuell kandidat, mener historikeren og peker på at over 65 millioner mennesker nå er på flukt, det høyeste antallet noensinne.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/mObop/Puigdemont--Kong-Felipe-ignorerer-katalanerne Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, sa Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere | Han drepte og forfulgte millioner .
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Russlands fremste forskere, intellektuelle og store deler av offiserskorpset ble myrdet, noe som fikk katastrofale konsekvenser da Hitler angrep Sovjetunionen i 1941 og om lag 27 millioner innbyggere mistet livet.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Russiske myndigheter og historikere har tidligere konkludert med at om lag 17 millioner mennesker ble sendt til Stalins Gulag-leire.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Mellom 1 og 1,5 millioner mennesker kom aldri tilbake.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere I tillegg førte Stalins ordre om tvangskollektivisering til at minst fem millioner mennesker sultet i hjel mellom 1930 og 1933.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Hele tiden får vi høre hvordan seieren ikke ble vunnet av millioner av mennesker, men av vår store kommandant Stalin.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Bare en av fire kjenner til at Stalins terrorvelde kostet flere millioner mennesker livet.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Økte syv millioner på en måned ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Prisen var 10,5 millioner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Naboer satset 20 millioner for å redde eplehage - og bomiljø.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Ingen av dem var villige til å betale ti millioner kroner for tomten, sier megler Jens Christian Killengreen hos Nordvik & Partners.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Huset ble solgt fire ganger på fire måneder, siste gang for 18,2 - kjøpesummen ble senere justert ned til 16,2 millioner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Hun vil ha erstatning av megler og meglerfirmaet, begrenset oppad til 7,6 millioner kroner - differanse mellom første og høyeste kjøpesum på eiendommen.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere En måned senere solgte nemlig kjøperen eiendommen videre for 15 millioner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Denne omstridte eiendommen på Nordberg ble solgt fire ganger på fire måneder og økte med syv millioner i pris.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere Den nye eieren beholdt eiendommen én uke og tjente én million før han solgte det videre for 16 millioner .
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere » | Megler rådet kvinnen til å selge for ti millioner, kjøper solgte videre for 15 millioner en måned senere ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/Jk8Q6/Megler-radet-kvinnen-til-a-selge-for-ti-millioner_-kjoper-solgte-videre-for-15-millioner-en-maned-senere » | Megler rådet kvinnen til å selge for ti millioner , kjøper solgte videre for 15 millioner en måned senere ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Staten bevilget 33,3 millioner i 2017.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Oslo indre øst ( 2014-2018 ) : I utgangspunktet totalt 50 millioner kroner samlet fra stat og kommune pr. år.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Groruddalssatsingen ( 2017 - 2026 ) Oslo kommune bevilger 55 millioner kroner i 2017 og 60 millioner i 2018.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Groruddalssatsingen ( 2017 - 2026 ) Oslo kommune bevilger 55 millioner kroner i 2017 og 60 millioner i 2018.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Foreløpig er det avsatt 20 millioner kommunale kroner, pluss 17 millioner statlige kroner.
AP171004https://www.aftenposten.no/osloby/i/8e0xr/Fersk-rapport-om-Gronland-Her-lever-60-prosent-av-barna-i-fattigdom Foreløpig er det avsatt 20 millioner kommunale kroner, pluss 17 millioner statlige kroner.
AP171004https://www.aftenposten.no/okonomi/i/XP0mB/Kjoper-opp-hele-konkursboet-i-Moods-of-Norway Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/QQ62J/Opprydningen-etter-flommen-fortsetter-pa-Sorlandet Tallene viste at forsikringsselskapene hittil hadde fått inn 2.300 flomskademeldinger som vil koste om lag 250 millioner kroner.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/59d1W/Miljodirektoratet-foreslar-a-grave-opp-alle-oljetanker Til sammenligning vil en lekkasje koste alt fra 40.000 til flere millioner kroner, påpeker Miljødirektoratet.
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/59d4m/NRK-bruker-nesten-100-millioner-kroner-pa-historien-om-Norge | NRK bruker nesten 100 millioner kroner på « historien om Norge » ¶
AP171004https://www.aftenposten.no/kultur/i/59d4m/Bruker-nesten-100-millioner-kroner-pa-historien-om-Norge | Bruker nesten 100 millioner kroner på « historien om Norge » ¶
AA171004 Konflikten har drevet 17 millioner mennesker på randen av hungersnød, og FN slo tidligere i år fast at Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise.
AA171004 Flere millioner mennesker er blitt drevet på flukt siden den saudiledede alliansen gikk inn i krigen i 2015.
AA171004 Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, sa Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.
AA171004 En studie publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Biological Conversation viser at katter i Australia dreper 316 millioner fugler årlig.
AA171004 Australske huskatter tar livet av 16 millioner fugler årlig, mens resten drepes av ville katter.
AA171004 Nå har Amazon fått en regning på 250 millioner euro i skatt som må betales til vesle Luxembourg.
AA171004 Grande Entreprenør hadde i fjor en omsetning på 546 millioner kroner, og har rundt 200 ansatte.
AA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling.
AA171004 Samlet kjøpspris for solenergiprosjektet og prosjektselskapet er 25 millioner amerikanske dollar, nesten 200 millioner kroner etter dagens kurs.
AA171004 Samlet kjøpspris for solenergiprosjektet og prosjektselskapet er 25 millioner amerikanske dollar, nesten 200 millioner kroner etter dagens kurs.
AA171004 Samlet investeringskostnad for prosjektet er anslått til 215 millioner dollar, der Statoils andel er rundt 30 millioner dollar, omkring 240 millioner kroner.
AA171004 Samlet investeringskostnad for prosjektet er anslått til 215 millioner dollar, der Statoils andel er rundt 30 millioner dollar, omkring 240 millioner kroner.
AA171004 Samlet investeringskostnad for prosjektet er anslått til 215 millioner dollar, der Statoils andel er rundt 30 millioner dollar, omkring 240 millioner kroner.
AA171004 Fabrikken har fått skader for millioner av kroner.
AA171004 Til sammenligning vil en lekkasje koste alt fra 40.000 til flere millioner kroner, påpeker Miljødirektoratet. ( ©NTB ) ¶
AA171004 Selskapet hadde et resultat før skatt i 2016 på minus 30 millioner og per august 2017 viste regnskapet en fortsatt negativ utvikling.
AA171004 Disse tallene viste at forsikringsselskapene hittil hadde mottatt 2.300 flomskademeldinger, til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
AA171004 Sist gang, i 2015, var overskuddet 7,2 millioner .
AA171004 Siden 1997 har Uka håvet inn nesten 70 millioner kroner.
AA171004 Rekordåret var i 2007 da overskuddet var på 9,3 millioner kroner.
VG171003 Johnsen hevder det er bred uro i Sykkel-Norge etter at VM-budsjettet på 136 millioner kroner sprakk.
VG171003 - Vi vet ikke om underskuddet blir 20 millioner kroner, om det blir større eller mindre, det har vi ingen anelse om, sier Johnsen og legger til at han reagerer på mangelen på informasjon fra presidenten i etterkant av VM.
VG171003 « NIF sentralt » søker om 25 millioner .
VG171003 Vel å merke en nedgang på syv millioner fra det NIF i fjor faktisk søkte om for 2017, nemlig drøyt 32 millioner .
VG171003 Vel å merke en nedgang på syv millioner fra det NIF i fjor faktisk søkte om for 2017, nemlig drøyt 32 millioner.
VG171003 Toppidretten bør få 170 millioner for 2018, mener NIF.
VG171003 Tom Tvedt, som har en lønnspakke på 1,5 millioner , skal ha sagt nei til dette, ifølge VGs kilder.
VG171003 Svaret fra Linda Hofstad Helleland var « bare » 130 millioner kroner for 2017.
VG171003 NIF vil at særforbundene skal tildeles nesten 170 millioner for 2018.
VG171003 MER TIL SÆRFORBUNDENE : Idrettspresident Tom Tvedt, her sammen med blant andre kronprins Haakon under håndballkampen Norge-Russland ( 37 - 38 ) i Rio-OL, har søkt om 261 millioner i grunnstøtte til særforbundene for 2018 fra spillemidlene.
VG171003 Idrettsforbundets administrasjon fikk alene 135 millioner kroner for 2016.
VG171003 Idrettsforbundet har søkt om 137,5 millioner til « Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt », med andre ord drøyt syv millioner mer enn de ble tildelt for ett år siden for 2017.
VG171003 Idrettsforbundet har søkt om 137,5 millioner til « Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt », med andre ord drøyt syv millioner mer enn de ble tildelt for ett år siden for 2017.
VG171003 Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner, en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler ( 147 mill. ).
VG171003 Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner , en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler ( 147 mill. ).
VG171003 For 2018 søker NIF om 137,5 millioner kroner.
VG171003 For 2017 søkte NIF deretter om 147 millioner .
VG171003 For 2017 ble Olympiatoppen tildelt 145 millioner kroner.
VG171003 Dette belaster budsjettet med « cirka » tre millioner .
VG171003 Det er ni millioner mer enn de faktisk søkte om og ble tildelt for 2017.
VG171003 Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 - og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017.
VG171003 Altså 17 millioner mindre enn administrasjonen søkte om.
VG171003 Genks administrerende direktør har tidligere uttalt at han ikke ville solgt nordmannen for 300 millioner kroner.
VG171003 Berget betalte millioner for å komme seg vekk ¶
VG171003 I 2007 svirret ryktene om at Manchester United ville kjøpe Gamst Pedersen fra Blackburn for 95 millioner kroner.
VG171003 Selv med seriens tredje høyeste budsjett ( 30 millioner - bare opprykksklare Bodø/Glimt og serietoer Start er større ) kjemper FFK for tredje sesong på rad mot nedrykk til 2. divisjon.
VG171003 Tom Petty kunne håve inn så mange millioner han bare ville ; han forlot aldri dem han skrev for.
VG171003 Og solgte godt over 80 millioner plater underveis.
VG171003 I en tid da du blir stjerne ved å oppnå 100 millioner avspillinger på en strømmetjeneste etter å ha sittet foran en Mac på gutterommet, er det på plass å minne oppvoksende generasjoner om tiden da man startet rockband for å nå ut til sitt publikum.
VG171003 Julias smil : Verdt 180 millioner kroner ¶
VG171003 Selv om valgresultatet viser en overveldende seier for « independència », gikk kun 42,3 prosent av regionens 5, 3 millioner stemmeberettigede til urnene.
VG171003 Samtidig ga vi landet totalt 750 millioner i humanitære bidrag.
VG171003 I 2009 brukte den rødgrønne regjeringen 950 millioner kroner på de rundt 2000 enslige, mindreårige asylsøkerne som kom fra Afghanistan.
VG171003 Trulserud opplyser at naturskadepremien er en fast andel av fullverdigrunnlaget på eiendommer, og at et hus med fullverdigrunnlag på fire millioner vil betale 280 kroner i naturskadepremie i tillegg til vanlig huseierforsikring.
VG171003 Hagen er også kjent for å være en av Høyres fremste økonomiske gaveytere, og til årets valgkamp bidro han med fem millioner kroner til Støres motstandere.
VG171003 | Flommen på Sørlandet : Skader for over 250 millioner
VG171003 Uværet som har herjet med Sørlandet de siste dagene, har ført til flomskader for over 250 millioner kroner - og erstatningssummen stiger.
VG171003 Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
VG171003 Ås kommune kjøpte i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak, ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport.
VG171003 Ski kommune opplyser til VG at de så langt i år har brukt 1,3 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet.
VG171003 Samtidig som Helge Alne ( 33 ) jobber for den offentlige barnevernvakta i Follo, selger selskapet hans private barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.
VG171003 På tre år er inntektene mer enn doblet, og i fjor hadde selskapet en omsetning på 31 millioner kroner.
VG171003 Ifølge ligningstallene fra 2015 hadde Helge Alne en inntekt på 3,1 millioner kroner.
VG171003 I 2015 fikk også Helge Alne og den andre eieren i selskapet 2,2 millioner kroner i godtgjørelse.
VG171003 Formuen var samme år på 1,8 millioner kroner.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt søker de om 137,5 millioner kroner til NIF Sentralt.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner )i ¶
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Norges idrettsforbund fikk mange millioner mindre enn de søkte om på årets budsjett.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner .
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Inge Andersen, som måtte gå fra sin stilling som generalsekretær i mars, har en etterlønn på rundt tre millioner kroner.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Ifølge dem selv, brukte de i fjor rundt 7,5 millioner kroner av overskuddet fra året før for å dekke inn de tapte inntektene.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html I år har idrettsforbundet søkt om totalt 137,5 millioner kroner til NIF sentralt.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Han har en lønnspakke på rundt 1,5 millioner kroner.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Dette var rundt 7 millioner mindre enn de søkte om i fjor.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det var samtidig fem millioner kroner mindre enn hva de ble tildelt i 2016.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det er ikke uvanlig med etterlønn i toppjobber, men totalen blir allikevel millioner i ekstra lønnskostnader.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Der var det et nedtrekk på fem millioner .
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Bryter du tallene ytterligere ned, søker NIF om omtrent det samme til administrasjonen i Oslo som de fikk tildelt for inneværende år : rundt 25 millioner kroner.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html oktober og kommer til å få en årslønn på rundt 1,45 millioner kroner inkludert kjøregodtgjørelse.
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norsk-landslagsspiller-pa-forstesiden-i-spansk-sportsavis---Vurderer-nytt-bud-243262b.html Slik Aftenposten skrev i august, hevdet den spanske avisen El Desmarque Sevilla at de rødhvite bød 110 millioner kroner for Genk-spilleren, som forlot Vålerenga så sent som i 2017.
SA171003 Totalt søker de om 137,5 millioner kroner til NIF Sentralt.
SA171003 Totalt : 738 millioner ( 684 millioner )i ¶
SA171003 Totalt : 738 millioner ( 684 millioner )i ¶
SA171003 POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner )i ¶
SA171003 POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner )i ¶
SA171003 POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner )i ¶
SA171003 POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner )i ¶
SA171003 POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner )i ¶
SA171003 POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner )i ¶
SA171003 POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner )i ¶
SA171003 POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner )i ¶
SA171003 Norges idrettsforbund fikk mange millioner mindre enn de søkte om på årets budsjett.
SA171003 Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner .
SA171003 Inge Andersen, som måtte gå fra sin stilling som generalsekretær i mars, har en etterlønn på rundt tre millioner kroner.
SA171003 Ifølge dem selv, brukte de i fjor rundt 7,5 millioner kroner av overskuddet fra året før for å dekke inn de tapte inntektene.
SA171003 I år har idrettsforbundet søkt om totalt 137,5 millioner kroner til NIF sentralt.
SA171003 Han har en lønnspakke på rundt 1,5 millioner kroner.
SA171003 For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
SA171003 Dette var rundt 7 millioner mindre enn de søkte om i fjor.
SA171003 Det var samtidig fem millioner kroner mindre enn hva de ble tildelt i 2016.
SA171003 Det er ikke uvanlig med etterlønn i toppjobber, men totalen blir allikevel millioner i ekstra lønnskostnader.
SA171003 Der var det et nedtrekk på fem millioner .
SA171003 Bryter du tallene ytterligere ned, søker NIF om omtrent det samme til administrasjonen i Oslo som de fikk tildelt for inneværende år : rundt 25 millioner kroner.
SA171003 oktober og kommer til å få en årslønn på rundt 1,45 millioner kroner inkludert kjøregodtgjørelse.
SA171003 Slik Aftenposten skrev i august, hevdet den spanske avisen El Desmarque Sevilla at de rødhvite bød 110 millioner kroner for Genk-spilleren, som forlot Vålerenga så sent som i 2017.
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2202/Utenriks/spanias-konge-gar-hardt-ut-mot-katalanske-ledere Demokratiet et sterkt og solid, og er basert på et ønske fra millioner av spanjoler som vil leve i fred og frihet.
DN171003https://www.dn.no/nyheter/2017/10/03/2053/Industri/tine-kutter-naer-en-halv-milliard - Målet er kostnadsforbedringer på 450 millioner kroner, og ambisjonen er å gjennomføre tiltak i 2018, med full effekt fra 2019, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.
DN171003 Demokratiet et sterkt og solid, og er basert på et ønske fra millioner av spanjoler som vil leve i fred og frihet.
DN171003 - Målet er kostnadsforbedringer på 450 millioner kroner, og ambisjonen er å gjennomføre tiltak i 2018, med full effekt fra 2019, sier Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung.
DN171003 - Fremfor å vente bare noen få måneder og betalte 250 millioner dollar, sa Buffett.
DN171003 Trump, som har fått skarp kritikk for nødhjelpsarbeidet etter orkanen Marias herjing på Puerto Rico, håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.
DN171003 | Tjente 23 millioner på Funcom - handler i skadeskutt aksje ¶
DN171003 Tirsdag ettermiddag kommer det hardt pressede selskapet Seabird med flaggemelding om at selskapet CMD har kjøpt 50 millioner aksjer.
DN171003 Tidligere har Andreas Hofstad tjent millioner på oppturen i Funcom.
DN171003 SeaBird Exploration, med en flåte på seks skip innen seismikk, har som målsetning å hente inn 100 millioner kroner i den rettede emisjonen.
DN171003 Nå går 22-åringen inn med fem millioner kroner i oljeserviceselskapet Seabird Exploration.
DN171003 Nå er han 22 år og sitter med verdier for noen titalls millioner kroner.
DN171003 I den samme emisjonen har Miel Holding kjøpt seg opp med 146 millioner aksjer, mens Vatne Equity har kjøpt 54 millioner aksjer.
DN171003 I den samme emisjonen har Miel Holding kjøpt seg opp med 146 millioner aksjer, mens Vatne Equity har kjøpt 54 millioner aksjer.
DN171003 DN har tidligere omtalt at han tjente 23 millioner kroner på ni måneder på oppturen i spillselskapet Funcom i forbindelse med lanseringen av spillet Conan.
DN171003 ¶ Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand fikk en gevinst på rundt 90 millioner kroner da den i fjor solgte fire barnehager.
DN171003 Ifølge styreleder Billy Øksendal i Filadelfia Kristiansand investerte menigheten pengene i byggingen av det nye hovedkvarteret Q42 som hadde en pris på 600 millioner kroner.
DN171003 Trump håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.
DN171003 * Orkanen, som er den kraftigste som har rammet Puerto Rico siden 1932, slo ut strømforsyningen for samtlige av øyas 3,5 millioner innbyggere og forårsaket enorme ødeleggelser.
DN171003 Solgte for 45 millioner kroner mindre enn i fjor ¶
DN171003 Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er 2,67 millioner kroner.
DN171003 Facebook : Ti millioner så politiske annonser kjøpt i Russland før presidentvalget ¶
DN171003 Facebook : 10 millioner så politiske annonser kjøpt i Russland før presidentvalget ¶
DN171003 Byggekostnadene er foreløpig estimert til 500 millioner emiratiske dirham ( i underkant av 1,1 milliarder kroner ).
DN171003 Produksjonen i Opec var på 32,83 millioner fat per dag i september, en økning på 120.000 fat fra august ifølge undersøkelsen utført av Bloomberg News.
DN171003 Facebook : 10 millioner så politiske annonser kjøpt i Russland før presidentvalget ¶
DN171003 | Facebook : 10 millioner så politiske annonser kjøpt i Russland før presidentvalget ¶
DN171003 Rundt 10 millioner amerikanere så politiske annonser på Facebook som selskapet hevder ble kjøpt i Russland i tiden før presidentvalget i USA i fjor.
DN171003 Nordmannen Dag Kittlaus solgte teknologien bak Apples personlige assistent, Siri, for 200 millioner dollar.
DN171003 Lab Pharma som omsatte for over 27 millioner og satt igjen med et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner i fjor sier de tre bloggambassadørene skaper « forvirring i markedet » etter reklameovergangen, og har derfor tatt Good for Me for retten for å få stoppet denne markedsføringen.
DN171003 Lab Pharma som omsatte for over 27 millioner og satt igjen med et resultat før skatt på 7,6 millioner kroner i fjor sier de tre bloggambassadørene skaper « forvirring i markedet » etter reklameovergangen, og har derfor tatt Good for Me for retten for å få stoppet denne markedsføringen.
DN171003 Ifølge kjennelsen har Lab Pharma brukt rundt ti millioner kroner bare på såkalte målrettede Facebook-annonser.
DN171003 Facebook-annonser for ti millioner
DN171003 Blogget inn 3,5 millioner ¶ ¶
DB171003 Det gjør nytt antrekk obligatorisk i alle de viktige konkurransene, og gir hopplandslaget et felles klesbudsjett på rundt 1,5 millioner kroner i året inkludert jobben til de dedikerte skredderne som de siste sesongene bokstavelig talt har løftet norsk hoppsport.
DB171003 Snart tar han også farvel til spillet som gjorde ham til en helt for millioner av fotballsupportere, i Kina, i Brasil, i Europa, nærmest overalt.
DB171003 I august skrev flere norske medier at Sevilla tilbød Genk om lag 110 millioner kroner for Berge, men at det budet ble avvist.
DB171003 Selvaag Bolig kunne i går fortelle om et nettosalg på 178 boliger for i alt 684 millioner kroner i 3. kvartal.
DB171003 Salget gikk fra 38 boliger til 230 millioner i 3. kvartal i fjor til 23 boliger til 185 millioner kroner i samme periode i år.
DB171003 I samme periode i fjor solgte boligbyggeren 277 boliger for 1.130 millioner kroner.
DB171003 kvartal i fjor til 23 boliger til 185 millioner kroner i samme periode i år.
DB171003 Tidligere i år plukket Reuters opp en artikkel fra landets statlige nyhetsbyrå der det kom frem at fondet hadde tapt 312 millioner dinars, tilsvarende 1,03 milliarder dollar i regnskapsåret som endte 31. mars 2016, tilsvarende 8,25 milliarder kroner på dagens kurs.
DB171003 ( Finansavisen : ) Fra før eide investeringsfondet ingen aksjer i de to selskapene, men ferske aksjonærlister viser nå at « Government of the State of Kuwait » har kjøpt 4,98 millioner Statoil-aksjer til en verdi av 790 millioner kroner og 5,85 millioner DNB-aksjer til en verdi av 950 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB171003 ( Finansavisen : ) Fra før eide investeringsfondet ingen aksjer i de to selskapene, men ferske aksjonærlister viser nå at « Government of the State of Kuwait » har kjøpt 4,98 millioner Statoil-aksjer til en verdi av 790 millioner kroner og 5,85 millioner DNB-aksjer til en verdi av 950 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB171003 ( Finansavisen : ) Fra før eide investeringsfondet ingen aksjer i de to selskapene, men ferske aksjonærlister viser nå at « Government of the State of Kuwait » har kjøpt 4,98 millioner Statoil-aksjer til en verdi av 790 millioner kroner og 5,85 millioner DNB-aksjer til en verdi av 950 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB171003 ( Finansavisen : ) Fra før eide investeringsfondet ingen aksjer i de to selskapene, men ferske aksjonærlister viser nå at « Government of the State of Kuwait » har kjøpt 4,98 millioner Statoil-aksjer til en verdi av 790 millioner kroner og 5,85 millioner DNB-aksjer til en verdi av 950 millioner kroner, skriver Finansavisen.
DB171003 | Nå kan du vinne vanvittige 248 millioner !
DB171003 Ramaskriket som oppsto i Oslo da eiere av boliger til en verdi av fire millioner eller mer må betale en ørliten sum i eiendomsskatt årlig, er et godt eksempel.
DB171003 Ifølge Store Norske antas at så mange som 75 millioner mennesker døde som følge av sykdommen.
DB171003 I år fikk de over 1,8 millioner kroner, ifølge Integrerings og mangfoldsdirektoratet ( IMDi ).
DB171003 Human Rights Service har fått 6,4 millioner kroner i statsstøtte siden 2014, gjennom den offentlige støtteordningen « Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet », nå underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved innvandrings- og integreringsministeren.
DB171003 Hvis regjeringen ønsker å støtte arbeidet med å henge ut tilfeldige muslimer i Norge og bidra til mistenkeliggjøring av egne borgere med 1,8 millioner kroner, kan man avsette en egen post til formålet.
DB171003 HRS mottar derimot penger for å drive med integrering, hele 1,8 millioner kroner fra statskassa gjennom en tilskuddsordning for « nasjonale ressursmiljøer på integrering ».
DB171003 Det er som å gi Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen millioner av kroner for å stanse oljeutvinning i nord.
DB171003 Berge legger ikke skjul på at flere millioner visninger og priser både i Cannes og andre steder, har hatt kjempebetydning for videre produksjoner.
DB171003 I 2014 flyttet de inn i en leilighet til 6,7 millioner like ved Slottsparken i Oslo.
DA171003 - Demokratiet er sterkt og solid, og er basert på et ønske fra millioner av spanjoler som vil leve i fred og frihet.
DA171003 Bare tre år etter solgte « Damn The Torpedoes » to millioner eksemplarer, og Tom Petty ble en del av inventaret i mange hjem.
DA171003 NRKs programdivisjon satser ytterligere 100 millioner på drama neste år.
DA171003 Det betyr bortimot en dobling av NRKs samlede dramabudsjett til 280 millioner kroner, skriver Nordisk Film- og TV-fonds nettsider.
DA171003 | 100 millioner mer til drama i NRK ¶
DA171003 | Flommen på Sørlandet har gjort skader for over 250 millioner
DA171003 Uværet som har herjet med Sørlandet de siste dagene, har ført til flomskader for over 250 millioner kroner - og erstatningssummen stiger.
DA171003 Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2.300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt søker de om 137,5 millioner kroner til NIF Sentralt.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner ) ¶
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Norges idrettsforbund fikk mange millioner mindre enn de søkte om på årets budsjett.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner .
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Inge Andersen, som måtte gå fra sin stilling som generalsekretær i mars, har en etterlønn på rundt tre millioner kroner.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Ifølge dem selv, brukte de i fjor rundt 7,5 millioner kroner av overskuddet fra året før for å dekke inn de tapte inntektene.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html I år har idrettsforbundet søkt om totalt 137,5 millioner kroner til NIF sentralt.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Han har en lønnspakke på rundt 1,5 millioner kroner.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Dette var rundt 7 millioner mindre enn de søkte om i fjor.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det var samtidig fem millioner kroner mindre enn hva de ble tildelt i 2016.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det er ikke uvanlig med etterlønn i toppjobber, men totalen blir allikevel millioner i ekstra lønnskostnader.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Der var det et nedtrekk på fem millioner .
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Bryter du tallene ytterligere ned, søker NIF om omtrent det samme til administrasjonen i Oslo som de fikk tildelt for inneværende år : rundt 25 millioner kroner.
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html oktober og kommer til å få en årslønn på rundt 1,45 millioner kroner inkludert kjøregodtgjørelse.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-feilrettede-heksejakter-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Popartisten Sia, som har 3,2 millioner Twitter-følgere, la også ut en tilsvarende melding.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-feilrettede-heksejakter-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Den profilerte redaktøren og kommentatoren Piers Morgan var blant dem som ukritisk gjenga informasjonen til sine 6,3 millioner følgere : ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-en-heksejakt-pa-feil-person-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Popartisten Sia, som har 3,2 millioner Twitter-følgere, la også ut en tilsvarende melding.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/n87dn/Falske-nyheter_-ryktespredning-og-en-heksejakt-pa-feil-person-Etter-Las-Vegas-massakren-ble-ekte-og-falsk-informasjon-sauset-sammen Den profilerte redaktøren og kommentatoren Piers Morgan var blant dem som ukritisk gjenga informasjonen til sine 6,3 millioner følgere : ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/MzrbM/Trump-pa-Puerto-Rico--Dere-bor-vare-stolte-over-at-ikke-flere-dode_-som-under-en-ekte-katastrofe-som-Katrina Fortsatt er det mangel på mat, drikkevann og strøm på øya der det bor 3,4 millioner mennesker.
AP171003https://www.aftenposten.no/verden/i/MzrbM/Trump-pa-Puerto-Rico--Dere-bor-vare-stolte-over-at-ikke-flere-dode_-som-under-en-ekte-katastrofe-som-Katrina Millioner trenger hjelp i Puerto Rico : I landets største havn står 4100 containere med nødforsyninger som ingen klarer å hente ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/osloby/i/wwQBo/Buss-dognet-rundt-pa-hverdager-og-i-helgene Vi har ikke noe konkret tall som illustrerer hvor mye den øker, men vi vet at økningen i Oslo og Akershus vil koste oss 165 millioner i året, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.
AP171003https://www.aftenposten.no/okonomi/i/yaPXA/Frykter-soppelkaos-for-kjoleskap-og-panelovner I verste fall kan tvangsmulkten komme opp i 9 millioner kroner.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt søker de om 137,5 millioner kroner til NIF Sentralt.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Totalt : 738 millioner ( 684 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 4 ( Toppidrett ) : 170 millioner ( 145 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 3 ( Barn, unge, bredde ) : 169,9 millioner ( 161 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 2 ( Grunnstøtte særforbundene ) : 261 millioner ( 248 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html POST 1 ( NIF sentralt og regionalt ) : 137,5 millioner ( 130 millioner ) ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Norges idrettsforbund fikk mange millioner mindre enn de søkte om på årets budsjett.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Men tildelingen ble til slutt på 130 millioner .
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Inge Andersen, som måtte gå fra sin stilling som generalsekretær i mars, har en etterlønn på rundt tre millioner kroner.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Ifølge dem selv, brukte de i fjor rundt 7,5 millioner kroner av overskuddet fra året før for å dekke inn de tapte inntektene.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html I år har idrettsforbundet søkt om totalt 137,5 millioner kroner til NIF sentralt.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Han har en lønnspakke på rundt 1,5 millioner kroner.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html For 2017 søkte NIF kulturdepartementet om 147 millioner kroner til grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Dette var rundt 7 millioner mindre enn de søkte om i fjor.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det var samtidig fem millioner kroner mindre enn hva de ble tildelt i 2016.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Det er ikke uvanlig med etterlønn i toppjobber, men totalen blir allikevel millioner i ekstra lønnskostnader.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Der var det et nedtrekk på fem millioner .
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html Bryter du tallene ytterligere ned, søker NIF om omtrent det samme til administrasjonen i Oslo som de fikk tildelt for inneværende år : rundt 25 millioner kroner.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html oktober og kommer til å få en årslønn på rundt 1,45 millioner kroner inkludert kjøregodtgjørelse.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norsk-landslagsspiller-pa-forstesiden-i-spansk-sportsavis---Vurderer-nytt-bud-243262b.html Slik Aftenposten skrev i august, hevdet den spanske avisen El Desmarque Sevilla at de rødhvite bød 110 millioner kroner for Genk-spilleren, som forlot Vålerenga så sent som i 2017.
AA171003 Trump håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.
AA171003 Trump håper med besøket å overbevise de 3,4 millioner innbyggerne på Puerto Rico om at de ikke er glemt av myndighetene i Washington.
AA171003 Demokratiet et sterkt og solid, og er basert på et ønske fra millioner av spanjoler som vil leve i fred og frihet.
AA171003 - Demokratiet er sterkt og solid, og er basert på et ønske fra millioner av spanjoler som vil leve i fred og frihet.
AA171003 FN anslår at Jordan huser 650.000 flyktninger, mens jordanske myndigheter setter tallet til 1,3 millioner . ( ©NTB ) ¶
AA171003 AtB har tidligere regnet ut at det vil koste rundt 12 millioner kroner å ettermontere setebelter i bussene som i dag brukes til skoleskyssen til og fra Sjetne skole.
AA171003 I 2016 hadde kullselskapet et underskudd etter skatt på 171 millioner kroner mot nær 800 millioner kroner i minus året før. ( ©NTB ) ¶ | 30-åring siktet for drap etter dødsbrann i Skien ¶
AA171003 I 2016 hadde kullselskapet et underskudd etter skatt på 171 millioner kroner mot nær 800 millioner kroner i minus året før. ( ©NTB ) ¶ | 30-åring siktet for drap etter dødsbrann i Skien ¶
AA171003 Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er i dag på 2,6 millioner kroner.
AA171003 Der viser de til at departementet selv kun har bevilget 172 millioner kroner over statsbudsjettet for 2017.
AA171003 De har selv beregnet at kostnadene til kommunene vil øke med 500 millioner kroner.
AA171003 | Flomskader for rundt 250 millioner registrert ¶
AA171003 Tallene fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at mange av flomskadene er svært omfattende, så erstatningssummen på rundt 250 millioner kommer til å stige.
AA171003 Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2.300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
AA171003 | Flommen på Sørlandet har gjort skader for over 250 millioner
AA171003 Uværet som har herjet med Sørlandet de siste dagene, har ført til flomskader for over 250 millioner kroner - og erstatningssummen stiger.
AA171003 Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2.300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
AA171003 | Flommen på Sørlandet har gjort skader for over 250 millioner
AA171003 Uværet som har herjet med Sørlandet de siste dagene, har ført til flomskader for over 250 millioner kroner - og erstatningssummen stiger.
AA171003 Forsikringsselskapene hadde tirsdag kveld fått meldinger om 2.300 flomskader til en verdi av om lag 250 millioner kroner.
AA171003 Med flere passasjerer økte billettinntektene med 383 millioner , eller 12 prosent sammenlignet med den samme perioden i fjor.
AA171003 Med 3,7 millioner flere reisende er det en vekst på 9,1 prosent, viser tall Statistisk sentralbyrå ( SSB ) la fram tirsdag.
AA171003 Kollektivtrafikken fraktet 6,2 millioner flere reisende i andre kvartal i 2017 enn samme tid i fjor.
AA171003 De tre tiltalte drev hotellet fram til brannen i fjor og er tiltalt for både brannstifting og for å ha tatt ut midler fra hotellet til privat bruk, totalt 5,4 millioner kroner.
VG171002 Årsak to til Olympiatoppens behov for 25 millioner mer sammenlignet med 2017-tildelingen : 30 toppidrettsutøvere og medaljehåp trenger 10 til 18 millioner til « livsopphold ».
VG171002 Årsak to til Olympiatoppens behov for 25 millioner mer sammenlignet med 2017-tildelingen : 30 toppidrettsutøvere og medaljehåp trenger 10 til 18 millioner til « livsopphold ».
VG171002 « NIF sentralt » søker om 25 millioner .
VG171002 Totalt er den på drøyt 738 millioner kroner.
VG171002 Toppidretten bør få 170 millioner for 2018, mener NIF.
VG171002 Samme antall til Sør-Korea i februar 2018 vil koste 18 til 20 millioner .
VG171002 Nå søker NIF om 40 millioner mer.
VG171002 NIF vil at særforbundene skal tildeles nesten 170 millioner for 2018.
VG171002 NIF har bedt om 170 millioner til toppidretts-organet Olympiatoppen.
VG171002 Hvis staten ved kulturdepartementet innfrir NIFs søknad om spillemidler for 2018, og Olympiatoppen får 170 millioner, vil toppidrettssjef Tore Øvrebø at fra 10 til opp mot 18 millioner skal fordeles av respektive særforbund til toppidrettsutøvere etter behovsprøving.
VG171002 Hvis staten ved kulturdepartementet innfrir NIFs søknad om spillemidler for 2018, og Olympiatoppen får 170 millioner , vil toppidrettssjef Tore Øvrebø at fra 10 til opp mot 18 millioner skal fordeles av respektive særforbund til toppidrettsutøvere etter behovsprøving.
VG171002 Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner, en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler ( 147 mill. ).
VG171002 Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner , en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler ( 147 mill. ).
VG171002 For 2018 søker NIF om 137,5 millioner kroner.
VG171002 For 2017 fikk NIF 684 millioner, etter en søknad på 698 millioner .
VG171002 For 2017 fikk NIF 684 millioner , etter en søknad på 698 millioner.
VG171002 For 2017 ble Olympiatoppen tildelt 145 millioner kroner.
VG171002 For 2017 ble Norges idrettsforbund tildelt 684 millioner .
VG171002 Det kostet 11 millioner .
VG171002 Det er ni millioner mer enn de faktisk søkte om og ble tildelt for 2017.
VG171002 Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 - og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017.
VG171002 Det er en økning på 25 millioner sammenlignet med søknad og tildeling for 2017.
VG171002 Bakgrunn : Friidrettspresidenten måtte ha 3 millioner fra Olympiatoppen ¶
VG171002 738 MILLIONER : Idrettspresident Tom Tvedt presenterte mandag sin søknad om spillemidler for 2018.
VG171002 Ifølge Jordi Turull, talsmann for myndighetene i Catalonia, uttalte at 90 prosent av de 2,25 millioner stemmene stemte for løsrivelse.
VG171002 Jordi Turull, talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, sa på en pressekonferanse i natt at 90 prosent av de 2,25 millioner stemmene talte for uavhengighet.
VG171002 De er neppe fra byen med 1,6 millioner innbyggere, som er kjent for ren kunst, både hva gjelder Antoni Gaudis arkitektur og det som foregår på Camp Nou.
VG171002 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
VG171002 Det er 300 millioner skytevåpen i USA.
VG171002 Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene bevilget 50 millioner kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse i asylmottak for enslige mindreårige.
VG171002 - Stovner fikk 11,2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for i år.
VG171002 - Stovner fikk 11,2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for i år.
VG171002 Virke anslår at det i så fall at det årlig vil kommer inn cirka 400 millioner kroner i året til fondet.
VG171002 MILJØFOND : Virke anslår at det årlig vil komme inn cirka 400 millioner kroner i året til Handelens miljøfond fra den nye poseavgiften.
VG171002 Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2014 brukt cirka 930 millioner plastbæreposer i Norge, eller rundt 180 poser per innbygger.
VG171002 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter, skriver Vårt Land.
SA171002https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Trist-Piqu-matte-overtales-av-Messi-Na-venter-Spania---Er-jeg-et-problem_-slutter-jeg-243233b.html Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
SA171002 | Norsk Tipping har tapt 150 millioner kroner - med vilje ¶
SA171002 Det har kostet spillselskapet nesten 150 millioner kroner.
SA171002 Både vi og eierne våre visste at hvis totalgrensen virket som den skulle, ville vi tjene mellom 110 millioner og 150 millioner kroner mindre i året enn vi kunne ha gjort.
SA171002 Både vi og eierne våre visste at hvis totalgrensen virket som den skulle, ville vi tjene mellom 110 millioner og 150 millioner kroner mindre i året enn vi kunne ha gjort.
SA171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
NL171002 Disse eksemplene illustrerer hvordan vårt verktøysett - kvantemekaniske simuleringer av elektroner og kjerner - kan brukes på alt fra stjerner millioner av lysår unna til kroppens minste byggesteiner.
NL171002 Det nye Hylleraas senteret får en bevilgning fra NFR på 146 millioner kroner over en tiårsperiode.
DN171002 I 2016 omsatte Tesla Motors Norway for 2,9 milliarder kroner og satt igjen med et driftsresultat på 30 millioner .
DN171002 Børsverdi : Rundt 130 millioner kroner.
DN171002 Vil hente inn 400 millioner kroner i året med plastposeavgift ¶
DN171002 Mohn sitter etter salget igjen med rundt 2,44 millioner aksjer i selskapet verdt 17 millioner kroner basert på aksjekursen mandag.
DN171002 Mohn sitter etter salget igjen med rundt 2,44 millioner aksjer i selskapet verdt 17 millioner kroner basert på aksjekursen mandag.
DN171002 Mohn kvitter seg med aksjer for 8,3 millioner kroner i det nylig sammenslåtte offshorerederiet Solstad Farstad.
DN171002 Han solgte seg gradvis ned i løpet av 2017, før han mottok over fire millioner aksjer etter at selskapet konverterte obligasjonslån til aksjer i august.
DN171002 Gjennom investeringsselskapet Alden as solgte han forrige uke 10 millioner aksjer, en tredjedel av aksjeposten, i det lille oljeboreteknologiselskapet Hunter Group, tidligere Badger Explorer.
DN171002 Da var han gjennom investeringsselskapet Perestroika as oppført med rundt 3,6 millioner aksjer, en beholdning han har beholdt frem til forrige uke.
DN171002 Da dumpet han ifølge aksjonærregisteret rundt 1,2 millioner aksjer verdt 8,3 millioner kroner basert på snittkursen forrige uke.
DN171002 Da dumpet han ifølge aksjonærregisteret rundt 1,2 millioner aksjer verdt 8,3 millioner kroner basert på snittkursen forrige uke.
DN171002 Støres gevinst på salget var tre millioner kroner.
DN171002 Støre inngikk en salgsavtale på sin eiendel i prosjektet med blant andre Hagen til en pris av 4,5 millioner kroner.
DN171002 | Nissan kaller tilbake 1,2 millioner biler i Japan ¶
DN171002 Nissan Motor Co Ltd informerte mandag om at selskapet planlegger å kalle tilbake 1,21 millioner biler i Japan.
DN171002 Åsne Seierstad selger gigantvilla for 46 millioner
DN171002 Ulrichsen-luksus solgt « godt over » prisantydningen på 40 millioner
DN171002 | Solgte for 45 millioner kroner mindre enn i fjor ¶
DN171002 Solon Eiendom solgte boliger for 45 millioner kroner mindre i tredje kvartal 2017 enn i samme periode i fjor.
DN171002 Solon Eiendom solgte 23 boliger til totalt 185 millioner kroner i tredje kvartal i 2017.
DN171002 Det er en kraftig økning fra fjoråret, da det i samme periode ble solgt 111 boliger til 652 millioner kroner.
DN171002 Det er 45 millioner kroner mindre enn samme periode i 2016, da selskapet solgte for 230 millioner kroner.
DN171002 Det er 45 millioner kroner mindre enn samme periode i 2016, da selskapet solgte for 230 millioner kroner.
DN171002 Til sammen kan det bli fjernet opptil 1,5 millioner tonn CO2 pr år fra disse anleggene, som så skal sendes med skip til Vestlandet for lagring.
DN171002 Pengene - rundt 400 millioner kroner i året med dagens poseforbruk - skal sendes til et Handelens miljøfond.
DN171002 Tallene kom inn lavere enn de ukentlige produksjonstallene som viste en økning på 9,4 millioner fat per dag i juli.
DN171002 Statistikkfløyen til det amerikanske energidepartementet ( EIA ) rapporterte fredag at amerikansk oljeproduksjon økte til 9,2 millioner fat per dag i juli, fra 9,1 millioner fat per dag i juni.
DN171002 Statistikkfløyen til det amerikanske energidepartementet ( EIA ) rapporterte fredag at amerikansk oljeproduksjon økte til 9,2 millioner fat per dag i juli, fra 9,1 millioner fat per dag i juni.
DN171002 Selvaag Bolig solgte 207 boliger for til sammen 843 millioner kroner i tredje kvartal.
DN171002 I tredje kvartal 2016 solgte eiendomsutvikleren Selvaag Bolig 277 boliger med en samlet verdi på 1130 millioner kroner.
DN171002 Hittil i år har Selvaag solgt 632 boliger med en samlet verdi på 2 867 millioner kroner.
DN171002 Et år senere noterer selskapet seg med 207 solgte boliger for til sammen 843 millioner kroner - en nedgang på 25 prosent.
DN171002 Spansk politi gikk hardt til verks for å hindre katalanerne, men ifølge en talsmann for regionmyndighetene stemte mer enn to millioner ja til et uavhengig Catalonia.
DN171002 Gjennomsnittsnordmannen reiser 2 millioner kilometer i løpet av livet, viser en ny rapport fra FIVH.
DN171002 Foto : Skjalg Bøhmer Vold ¶ 2 millioner kilometer tilsvarer 4.000 turer frem og tilbake mellom Oslo og Trondheim. 52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil, 37 prosent med fly.
DN171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
DN171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
DN171002 Mer enn to millioner stemte ja til et selvstendig Catalonia, ifølge en talsmann for regionmyndighetene.
DN171002 Øie med nærstående kontrollerer nå 625.816 aksjer i lokalavisen, som er verdsatt til 179,5 millioner kroner, mens Øies eget aksjeselskap nå eier 591.616 aksjer i Budstikka.
DN171002 | Avisinvestor omdisponerer for millioner i Budstikka ¶
DN171002 Avisinvestoren Odd Reidar Øie ( 67 ) har solgt aksjer for 3,1 millioner kroner i Budstikka, men ikke ut av familien.
DB171002 Vil ha 738 millioner
DB171002 Totalt søker NIF om 738 millioner kroner av spillemidlene i 2018, bare sentraladministrasjonen søker om mindre penger enn i 2017.
DB171002 På sin aller første dag i jobben fikk hun altså presentert en spillemiddelsøknad som ligger 10 millioner under det administrasjonen hennes mener de trenger.
DB171002 Og vi har kuttet, slo Dale fast, og la fram søknaden for neste år på 137 millioner til sentraladministrasjonen.
DB171002 Kompetanseutvikling rettet mot det brede arbeidet med 1,5 millioner aktive.
DB171002 Det gjorde han til tross for at NIF mener de trenger 147 millioner også i 2018.
DB171002 Da søkte NIF om 147 millioner sentralt, men fikk bare 130 millioner .
DB171002 Da søkte NIF om 147 millioner sentralt, men fikk bare 130 millioner.
DB171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
DB171002 Folkeavstemningen er kjent ulovlig av Spanias grunnlovsdomstol, og politiet har beslaglagt millioner av stemmesedler og slått hardt ned på dem som har stått for organiseringen.
DB171002 90 prosent av de 2,6 millioner menneskene som stemte søndag sier ja til et selvstendig Catalonia.
DB171002 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter, skriver Vårt Land.
DB171002 Han anslår at bilene til sammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.
DB171002 Kravene er nå omkring 300 millioner dollar.
DB171002 Monarch Airlines er det femte største i Storbritannia og hadde i fjor et tap på 291 millioner pund.
DB171002 For dette kreves inntil 160 millioner kroner.
DB171002 Nobelprisen er på 9 millioner svenske kroner, som de tre deler.
DB171002 | Nordmann vant over 14 millioner
DB171002 | Nordmann vant over 14 millioner
DB171002 Han utnytter den ytringsfriheten som både han og millioner av muslimer ikke har der sharialoven praktiseres.
DB171002 Gjennom markedsordningen gir filminstituttet ut millioner i tilskudd ut fra hvor sannsynlig det er at filmen trekker haugevis av folk på kino, ikke ut fra hvor bra den kan forventes å bli.
DB171002 Før den første filmen basert på bøkene hadde premiere i 2015, hadde bøkene solgt tett opptil 100 millioner bøker over hele verden.
DB171002 ble frifunnet i straffesaken, ble han i et sivilt erstatningssøksmål dømt til å betale cirka 270 millioner kroner til de etterlatte.
DB171002 95 millioner mennesker fulgte den direkteoverførte biljakten på tv.
DB171002 Den internasjonale langfilmen om Laaksonen er spilt inn i Sverige og har et budsjett på rundt 40 millioner svenske kroner.
DA171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja i den kaotiske avstemningen. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
DA171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja i den kaotiske avstemningen. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
DA171002 Mer enn to millioner stemte ja til et selvstendig Catalonia i den omstridte folkeavstemningen, ifølge myndighetene i regionen nord i Spania.
DA171002 Det er 5, 3 millioner registrerte stemmeberettigede i regionen.
DA171002 Han anslår at bilene til sammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.
DA171002 Dette innebærer at gjennomsnittsnordmannen nå reiser om lag 2 millioner kilometer i løpet av livet.
DA171002 Det vil si at rådet mister om lag 1,4 millioner kroner i inntekter, skriver Vårt Land.
DA171002 Virke anslår at det i så fall at det årlig vil kommer inn cirka 400 millioner kroner i året til fondet.
DA171002 Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2014 brukt cirka 930 millioner plastbæreposer i Norge, eller rundt 180 poser per innbygger.
DA171002 Dette innebærer at gjennomsnittsnordmannen nå reiser om lag 2 millioner kilometer i løpet av livet.
DA171002 Hva tenker du som gruppeleder i partiet som har gått i bresjen et fem år langt og 26 millioner dyrt prosjekt om den nye balansen ?
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/G4mlJ/Trio-far-nobelprisen-i-medisin-for-forskning-pa-var-indre-klokke Nobelprisen er på 9 millioner svenske kroner, som de tre deler. ( ©NTB ) ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen Til tross for et stort politioppbud, flere pågripelser og beslaglegging av millioner av stemmesedler i dagene før folkeavstemningen, klarte rundt 2,3 millioner katalanere å avgi stemme søndag. 90 prosent ønsket seg løsrivelse.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen Til tross for et stort politioppbud, flere pågripelser og beslaglegging av millioner av stemmesedler i dagene før folkeavstemningen, klarte rundt 2,3 millioner katalanere å avgi stemme søndag. 90 prosent ønsket seg løsrivelse.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet Ukrainske myndigheter forbød Vkontakte for 15 millioner ukrainere i våres til tross for sterk kritikk fra vestlige land.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet Med 23 millioner russiske brukere ligger Facebook langt bak sin russiske konkurrent Vkontakte, som har over dobbelt så mange brukere i Russland.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet Facebook er pålagt å lagre data om sine 23 millioner russiske brukere på russisk jord.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet En av hans videoer som avslører pengebruken til Putins maktelite, har fått over 24 millioner visninger.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/RkJb8/Facebook-nekter-a-godta-russiske-krav-Kan-bli-kastet-ut-av-landet 23 millioner russiske FB-brukere ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/Mzkx0/-Hvis-vi-ikke-skal-snakke-om-vapenkontroll-etter-Las-Vegas_-nar-skal-vi-gjore-det-da - Hvis ikke nå, når ? var det retoriske spørsmålet han stilte sine 3,1 millioner Twitter-følgere.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/n8JrL/Minst-20-personer-er-evakuert-etter-flom-pa-Sorlandet Han anslår at bilene tilsammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html | Norsk Tipping har tapt 150 millioner kroner - med vilje ¶
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html Det har kostet spillselskapet nesten 150 millioner kroner.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html Både vi og eierne våre visste at hvis totalgrensen virket som den skulle, ville vi tjene mellom 110 millioner og 150 millioner kroner mindre i året enn vi kunne ha gjort.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-Tipping-har-tapt-150-millioner-kroner--med-vilje-243247b.html Både vi og eierne våre visste at hvis totalgrensen virket som den skulle, ville vi tjene mellom 110 millioner og 150 millioner kroner mindre i året enn vi kunne ha gjort.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Trist-Piqu-matte-overtales-av-Messi-Na-venter-Spania---Er-jeg-et-problem_-slutter-jeg-243233b.html Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
AA171002 Nobelprisen er på 9 millioner svenske kroner, som de tre deler. ( ©NTB ) ¶ | - Vi hørte skyting og ble livredde ¶
AA171002 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier. ( ©NTB ) ¶
AA171002 Engelskspråklige kamerunere utgjør om lag en femdel av landets befolkning på 22 millioner innbyggere.
AA171002 WFP ber om rundt 230 millioner kroner for å sikre nok mat til flyktningene i de to leirene gjennom de neste seks månedene.
AA171002 Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.
AA171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja i den kaotiske avstemningen. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
AA171002 Videre sa han at 2,26 millioner stemmer er opptelt, og at over 2 millioner stemte ja i den kaotiske avstemningen. 7,9 prosent stemte nei, 2 prosent stemte blankt, og 0,9 prosent av stemmene regnes som ugyldige.
AA171002 Mer enn to millioner stemte ja til et selvstendig Catalonia i den omstridte folkeavstemningen, ifølge myndighetene i regionen nord i Spania.
AA171002 Det er 5, 3 millioner registrerte stemmeberettigede i regionen.
AA171002 Ifølge Virke vil det i så fall bety rundt 400 millioner kroner i året.
VG171001 Lynvingen fra Mallorca har scoret i mer eller mindre hver eneste storkamp han har spilt for klubben, som angivelig skal ha tilbudt ham en ny kontrakt med en svimlende utkjøpsklausul på 500 millioner euro.
VG171001 Da Alexander Isak ( 18 ) i januar gikk fra svenske Solna til den tyske storklubben Borussia Dortmund for 82 millioner svenske kroner, ble han den dyreste spilleren som noensinne er solgt fra Allsvenskan.
VG171001 I sommer var han koblet til både Monaco og Sevilla, og spanjolene skal ha lagt inn et bud på 15 millioner euro, men Genks administrerende direktør Patrick Janssens slo fast i Hets Laatste Nieuws at de ikke engang ville forhandlet om det dobbelte.
VG171001 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
VG171001 Spanske myndigheter har tidligere oppgitt at de blant annet har beslaglagt 10 millioner stemmesedler.
VG171001 Spanske myndigheter har tidligere oppgitt at de blant annet har beslaglagt 10 millioner stemmesedler.
VG171001 Ønsket frigjøring : 1,8 millioner i tog for et selvstendig Catalonia ¶
VG171001 Ifølge Turull har 2,26 millioner katalanere avgitt sin stemme, og kun 15.000 av dem gjenstår å telle opp.
VG171001 Mer enn 5.3 millioner stemmeberettigede katalanere er oppfordret til å stemme.
VG171001 Hun har grått på TV - og fortalt om det forferdelige de rundt 3,4 millioner innbyggerne har vært utsatt for.
DN171001 Investorer i Finland, Danmark, Sverige og Russland, som har betalt 21 millioner kroner for verdiløse aksjer i et selskap som angivelig hadde funnet en ny teknologi for oljefiltre.
DN171001 Hundre millioner har det kostet.
DN171001 Gjenoppbyggingen, som totalt kommer på rundt 100 millioner kroner, er et spleiselag mellom forsikringsselskapene til gårdeier Eiendomsspar og driverselskapet Rodeløkka Invest.
DN171001 september, mangler halve befolkningen rent vann, og strømmen er borte for flesteparten av de 3,4 millioner amerikanerne som bor der.
DN171001 | Investerer 500 millioner i skibakkene ¶
DN171001 Sundt ( 69 ) og Thor Johan Furuholmen ( 44 ), investert 26 millioner kroner i nye snøkanoner.
DN171001 Oslo Vinterpark, det vil si alpinanlegget på Tryvann, økte inntektene med 12 prosent til 83 millioner kroner og leverte et overskudd før skatt på åtte millioner .
DN171001 Oslo Vinterpark, det vil si alpinanlegget på Tryvann, økte inntektene med 12 prosent til 83 millioner kroner og leverte et overskudd før skatt på åtte millioner.
DN171001 Forrige sesong solgte de norske alpinanleggene heiskort for rekordhøye 1140 millioner kroner, som er 4,5 prosent mer enn året før.
DN171001 Espen Bengston i Oslo Vinterpark på Tryvann investerer nye 26 millioner i snøkanoner foran vinteren.
DN171001 Sundt ( 69 ) og Thor Johan Furuholmen ( 44 ), investert 26 millioner kroner i nye snøkanoner.
DN171001 Oslo Vinterpark, det vil si alpinanlegget på Tryvann, økte inntektene med 12 prosent til 83 millioner kroner og leverte et overskudd før skatt på åtte millioner .
DN171001 Oslo Vinterpark, det vil si alpinanlegget på Tryvann, økte inntektene med 12 prosent til 83 millioner kroner og leverte et overskudd før skatt på åtte millioner.
DN171001 I forrige sesong solgte de norske alpinanleggene heiskort for rekordhøye 1140 millioner kroner, som er 4,5 prosent mer enn året før.
DN171001 Espen Bengston i Oslo Vinterpark på Tryvann investerer nye 26 millioner i snøkanoner foran vinteren.
DN171001 Endelig investeringsbeløp er ikke helt klart, men tidligere anslag har vært på 240 millioner kroner inkludert restaurant på toppen.
DN171001 Som for eksempel rubelkrisen i 1998, da staten misligholdt sine forpliktelser og millioner russere mistet alle sparepengene sine over natten.
DN171001 Offisiell russisk statistikk viser at andel russere som lever under fattigdomsgrensen har steget fra 16 til 22 millioner mennesker fra 2014, mens økonomien har krympet.
DN171001 Styret i Nobelstiftelsen har i år besluttet å øke prispengene per nobelpriskategori fra 8 til 9 millioner svenske kroner.
DN171001 I 2011 senket Nobelstiftelsen prispengene fra 10 til 8 millioner svenske kroner, men på et møte 14. september i år besluttet de å øke potten per pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
DN171001 september i år besluttet de å øke potten per pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
DN171001 september i år besluttet de å øke potten per pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
DN171001 ¶ Kjell Inge Røkke kan ha fått en gave av minoritetseierne på flere titall millioner kroner, noe de i så tilfelle neppe har vært klar over.
DN171001 Katrine Bergersen Klemp ( 29 ) er salgs- og markedssjef i Roma Mineralvannfabrikk, som omsatte for 50 millioner kroner i fjor.
DB171001 Øya, som har 3,4 millioner innbyggere, er avhengig av nødhjelp for at innbyggerne skal klare å overleve.
DB171001 ¶ VALGDAG : Mer enn 5,3 millioner Katalanere har blitt oppfordret til å stemme for frigjøring fra Spania av katalanske myndigheter i dag, men Spanias sivilgarde prøver å forhindre at stemmegivninger finner sted.
DB171001 Catalonia er en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP, har eget språk og tradisjoner.
DB171001 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
DB171001 Catalonia er en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP, har eget språk og tradisjoner.
DB171001 ( Dagbladet ) : En talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia sier på en pressekonferanse søndag kveld at 90 prosent av de 2,26 millioner personene som stemte vil at Catalonia skal bli en selvstendig stat, skriver Sky News.
DB171001 5,6 millioner katalanere kunne stemme under søndagens valg.
DB171001 Skatteverket og skattebetalerne ble snytt for mange millioner , som ble skjult ved hjelp av skallselskapet.
DB171001 Konkursbehandleren mente imidlertid at han hadde gjemt unna « et par hundre millioner » kroner, som han skal ha hatt tilgang på.
DB171001 Gjemte bort millioner
DB171001 Formuen hans var estimert til 145 millioner svenske kroner i 1993, han bodde stort og hadde flere eksklusive biler i garasjen.
DB171001 Blant andre de Oscar-vinnende skuespillerne Sandra Bullock ( 53 ) og Leonardo DiCaprio ( 42 ) donerte flere millioner kroner hver.
DA171001 En meningsmåling utført før avstemningen, tydet på at 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia hadde planlagt å bruke stemmeretten søndag.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Over to millioner sa ja til et uavhengig Catalonia.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Over to millioner sa ja til et uavhengig Catalonia, opplyser katalanske myndigheter.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Over to millioner katalanere klarte å avgi stemme, tross sentralmyndighetenes forsøk på å stoppe avstemningen.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/o4zBV/90-prosent-sier-ja-til-et-uavhengig-Catalonia Det betyr at langt under halvparten av Catalonias 5,3 millioner stemmeberettigede avga stemme søndag.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Selv om « bare » 7,5 millioner av Spanias nesten 47 millioner innbyggere bor i Catalonia, står regionen for 19 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv Selv om « bare » 7,5 millioner av Spanias nesten 47 millioner innbyggere bor i Catalonia, står regionen for 19 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv * Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Det ble også beslaglagt millioner av stemmesedler.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Det ble også beslaglagt millioner av stemmesedler.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Tidligere denne uken gjennomførte den spanske sivilgarden en razzia der de blant annet beslagla rundt ti millioner stemmesedler og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/Bo2Av/OJ-Simpson-flytter-tilbake-til-Las-Vegas-etter-ni-ar-i-fengsel Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/Bo2Av/OJ-Simpson-er-loslatt-etter-ni-ar-i-fengsel Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere « Woman arrested for defecating on boss' desk after winning the lottery » ( 1,8 millioner ) ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere « Obama Signs Executive Order Banning The Pledge Of Allegiance In Schools Nationwide ( 2,2 millioner ) ¶
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere I USA ble fjorårets største bløffnyhetssaker delt flere millioner ganger på Facebook.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Falske nyhetshistorier i favør av Trump ble delt 30 millioner ganger, mens falske saker i favør av Hillary Clinton ble delt 7,6 millioner ganger.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere Falske nyhetshistorier i favør av Trump ble delt 30 millioner ganger, mens falske saker i favør av Hillary Clinton ble delt 7,6 millioner ganger.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/7bPkv/Facebook-og-Google-ble-oppfordret-til-apenhet-om-falske-nyheter-Forslaget-ble-nedstemt-av-Oljefondets-forvaltere De største bløffnyhetene ble likt og delt flere millioner ganger i sosiale medier.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi I 2011 senket Nobelstiftelsen prispengene fra 10 til 8 millioner svenske kroner, men på et møte 14. september i år besluttet de å øke potten pr. pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi pris til 9 millioner kroner, som tilsvarer om lag 8,8 millioner norske kroner.
AP171001https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2El9G/Nobelprisene-oker-i-verdi nobelpriskategori fra 8 til 9 millioner svenske kroner.
AA171001 Over 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia planlegger å bruke stemmeretten søndag, ifølge en meningsmåling de regionale myndighetene har foretatt.
AA171001 De har også konfiskert 10 millioner stemmesedler.
AA171001 Spanske myndigheter har tidligere oppgitt at de blant annet har beslaglagt 10 millioner stemmesedler. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier.
AA171001 Simpson ble senere holdt ansvarlig for drapene i et sivilt søksmål og dømt til å betale 33,5 millioner dollar i erstatning til ofrenes familier. ( ©NTB ) ¶
AA171001 Politiet har også stengt en rekke skoler og beslaglagt millioner av stemmesedler.
AA171001 En meningsmåling utført før avstemningen, tydet på at 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia hadde planlagt å bruke stemmeretten søndag.
AA171001 En meningsmåling utført før avstemningen, tydet på at 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia hadde planlagt å bruke stemmeretten søndag. ( ©NTB ) ¶
VG170930 Tall fra Medietilsynet viste at utenlandske spillselskap brukte totalt 866 millioner bruttokroner på TV-reklamer i Norge i fjor.
VG170930 « Subsidiært er det lagt ned påstand om betaling av et beløp til Kristoffersen fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til 15 millioner kroner ».
VG170930 Nå er antallet 2,5 millioner mennesker, sa Putin til pressen etter møtet.
VG170930 Rundt 60 prosent av regionens 5,3 millioner stemmeberettigede sier at de vil delta i folkeavstemningen søndag, viser meningsmålinger.
VG170930 * En av Spanias 17 autonome regioner med om lag 7,5 millioner innbyggere.
VG170930 11 millioner mennesker trenger humanitær hjelp i Irak, ifølge Flyktninghjelpen.
VG170930 Koster millioner å reparere ¶
VG170930 Dette blokkerer avløpene og koster flere millioner kroner å reparere.
VG170930 - Vi har ikke eksakte tall på hvor mye det koster ekstra, men vi sier at det kan dreie seg om flere millioner kroner årlig på grunn av vedlikehold med pumper og ekstra spyling av ledninger, sier Tone Spieler, kommunikasjonsrådgiver i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.
SA170930 Angrepsspilleren ble signert for hele 22 millioner kroner og ble presentert ved siden av Edwin van der Sar og Marc Overmars.
DN170930 Røkkes nye superbil, Ford GT til over seks millioner kroner, har vært på promotur i norsk natur.
DN170930 Nå er ikke alle tekniske data klare for bilen, men hvis Røkke skal ha norske skilter på bilen, må han nok ut med mellom 1,5 og 1,8 millioner kroner i engangsavgift og moms til staten.
DN170930 - Ford anslår bilens startpris før moms og avgifter til å være i overkant av 4,7 millioner norske kroner, sier Fords administrerende direktør, Per Gunnar Berg i en pressemelding.
DB170930 Familien samlet inn mer enn sju millioner kroner til behandling av Bradley i USA i fjor.
DB170930 Everton donerte blant annet to millioner kroner til kreftfondet.
DB170930 Mata tjener et sted mellom 70 og 80 millioner kroner i året.
DB170930 Den er den kraftigste som har rammet Puerto Rico siden 1932, og slo ut strømforsyningen for samtlige av øyas 3,5 millioner innbyggere og forårsaket enorme ødeleggelser.
DB170930 mål, hvilket tilsvarer nær 1,1 millioner kroner som deretter vil bli indeksregulert fra 2002 til 2046.
DB170930 ) sier at de så langt har delt ut 2,5 millioner liter vann og 2 millioner måltider, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170930 ) sier at de så langt har delt ut 2,5 millioner liter vann og 2 millioner måltider, skriver nyhetsbyrået AP.
DB170930 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) har beregnet at det i 2015 var 214 millioner nye tilfeller av sykdommen, og at 438 000 døde av sykdommen, men det er usikre tall, ifølge SNL. 30-40 av artene som tilhører slekten Anopheles kan spre malaria, ifølge Folkehelseinstituttet.
DB170930 Her tjener hun 1,1 millioner kroner årlig, har personalansvar for fem, med blant annet ansvar for oppfølgingen av Ruter, kollektivtrafikkselskapet i Oslo og Akershus, og utbyggingen av Fornebubanen.
DB170930 MDG-Lan vil gi sju millioner til landbruk i hovedstaden ¶
DA170930 Millioner av katalanere vil stemme over løsrivelse, men den spanske staten bruker kraftige virkemidler for å stanse dem.
DA170930 2rb Invest AS omsatte i 2015 for 1,4 millioner kroner og hadde et positivt resultat før skatt på 920.000 kroner.
DA170930 I fjor besøkte nesten 17 millioner turister Amsterdam, som har en befolkning på 850.000.
DA170930 Dersom turismen vil øke til 23 millioner , som prognosene tilsier, vil vi trenge de ekstra millionene til å holde gatene rene og øke politiberedskapen, sier Kock til avisen.
DA170930 Da hadde byen hatt en økning på fem millioner på fem år - og trenden ser bare ut til å fortsette.
DA170930 Han mener det ikke vil hjelpe stort å bruke millioner av kroner i skolene, når det er ungdommene som trenger hjelpen.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/mOEzq/Millioner-trenger-hjelp-i-Puerto-Rico-I-landets-storste-havn-star-4100-containere-med-nodforsyninger-som-ingen-klarer-a-hente Ni dager etter orkanen Maria er mesteparten av Puerto Rico - der det bor 3,5 millioner amerikanske innbyggere - fortsatt uten strøm.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/mOEzq/Millioner-trenger-hjelp-i-Puerto-Rico-I-landets-storste-havn-star-4100-containere-med-nodforsyninger-som-ingen-klarer-a-hente I tillegg setter transportdepartementet av 40 millioner dollar for å bygge ny infrastruktur på øya.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/mOEzq/Millioner-trenger-hjelp-i-Puerto-Rico-I-landets-storste-havn-star-4100-containere-med-nodforsyninger-som-ingen-klarer-a-hente | Millioner trenger hjelp i Puerto Rico.
AP170930https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/3rK2d/Bistand-fra-ressurssvake--Therese-Sollien Fem nye lotteri-lisenser, som kan komme til å bringe inn 300 millioner kroner hver de neste ni årene, skulle deles ut. 13,5 milliarder kroner lå altså i potten.
AP170930https://www.aftenposten.no/kultur/i/n8r15/Arundhati-Roy-Nar-vi-dode-vakner Boken solgte som varme rothi med ghee, rundt en 8 millioner kopier til nå, og hun vant Bookerprisen.
AP170930https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lagkameratene-reagerte-med-sjokk---plutselig-hevdet-engelsk-storavis-at-Olaus-19-var-onsket-av-Liverpool-243037b.html Angrepsspilleren ble signert for hele 22 millioner kroner og ble presentert ved siden av Edwin van der Sar og Marc Overmars.
AA170930 Orkanen slo ut strømforsyningen for samtlige av øyas 3,5 millioner innbyggere og forårsaket enorme ødeleggelser.
VG170929 Christer ( 54 ) : Slik lever jeg av trav, og vinner millioner
VG170929 NRK Aktivum hadde et årsresultat på over 29 millioner i 2016.
VG170929 Men unødvendig slurv når man har brukt tid og millioner på å lage lite troverdige eksplosjoner som terroranslag ¶
VG170929 Her fra hovedstaden Havana som har mer enn to millioner innbyggere.
VG170929 Twitter forklarte at RT i 2016 betalte 274.000 dollar, over 2,1 millioner norske kroner, for over 1.800 Twitter-annonser som kan ha blitt brukt til å prøve å påvirke valget i USA.
VG170929 Ifølge Der Spiegel kommer Afd til å få rett i underkant av fem millioner euro i statsstøtte, i tillegg til de omkring 15 millioner euro som partigruppen får utbetalt i lønn og godtgjørelser til representantene og deres medarbeidere.
VG170929 Ifølge Der Spiegel kommer Afd til å få rett i underkant av fem millioner euro i statsstøtte, i tillegg til de omkring 15 millioner euro som partigruppen får utbetalt i lønn og godtgjørelser til representantene og deres medarbeidere.
VG170929 1,7 millioner amerikanske barn bor i hjem med ladde pistoler, ifølge The Brady Campaign to Prevent Gun Violence.
VG170929 Ifølge avisen Financial Times dro han blant annet i gang protester mot regjeringen i over 100 byer i Russland i etterkant av at en video om en korrupsjonsetterforskning han delte på YouTube fikk over 20 millioner visninger.
VG170929 De mente de kunne bevise en sum på over to millioner kroner.
VG170929 Tre uker senere fikk hun en forsterkning av budsjettet på fem millioner kroner i regjeringspartienes budsjettavtale med Venstre og KrF, men DSB har ikke budsjettrammer som kan dekke videreutvikling av Nødnett.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Na-trengs-260-nye-millioner-til-hoppbakkene-210690b.html | Nå trengs 260 nye millioner til hoppbakkene ¶
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Na-trengs-260-nye-millioner-til-hoppbakkene-210690b.html Trondheim har brukt 80 millioner på hoppanlegget i Granåsen etter ski-VM i 1997.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Na-trengs-260-nye-millioner-til-hoppbakkene-210690b.html Kostbart anlegg : Siden 2008 er det brukt 80 millioner kroner på hoppanlegget i Granåsen.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/Na-trengs-260-nye-millioner-til-hoppbakkene-210690b.html De kommende årene trengs det nye 260 millioner kroner.
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Grupperingen er mistenkt for å ha hvitvasket rundt 300 millioner kroner i Spania, som er inntekter fra ulovlige aktiviteter av russisk mafia.
SA170929 Sandnes kommune forskutterer 40 millioner kroner i leieinntekter til Sandnes stadion AS eid av fotballklubb Sandnes Ulf, og krever å få bruke anlegget 1400 timer årlig i 40 år som gjenytelse.
SA170929 - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
SA170929 - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
SA170929 Med kunstgras i stedet for naturgras, sparer Sandnes UIf rundt åtte millioner kroner hvert år til drift av sitt nye anlegg sammenlignet med Viking stadion.
SA170929 Grupperingen er mistenkt for å ha hvitvasket rundt 300 millioner kroner i Spania, som er inntekter fra ulovlige aktiviteter av russisk mafia.
FV170929https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Steinar-Pedersen-ferdig-som-Start-trener-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner | Åsne Seierstad selger gigantvilla for 46 millioner
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Ulrichsen-luksus solgt « godt over » prisantydningen på 40 millioner
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Seierstad kjøpte seg inn i giganthuset i et av Oslos mest attraktive strøk da hun ga 4,2 millioner for en leilighet i andre etasje i villaen i 2004.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Om prisantydningen på 46 millioner kroner, sier hun : ¶
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Den nesten 600 kvadratmeter store sveitservillaen i Tidemands gate på Frogner i Oslo har fått en prislapp på 46 millioner kroner.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Av eiendomsregisteret fremgår det at Seierstad i 2004 ga 5,6 millioner for første etasje, og at hun i 2006 ga 4,35 millioner for loftsleiligheten i tredje etasje.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner Av eiendomsregisteret fremgår det at Seierstad i 2004 ga 5,6 millioner for første etasje, og at hun i 2006 ga 4,35 millioner for loftsleiligheten i tredje etasje.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/1753/Eiendom/asne-seierstad-selger-gigantvilla-for-46-millioner - Da jeg kom hjem fra Irak-krigen i 2003 og trengte et stille sted, fant jeg dette huset i Oslos stilleste gate, sier Seierstad om leiligheten hun ga 4,2 millioner for i 2004.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass « Sabeltann»-universet har de siste fem årene omsatt for drøyt 43 millioner kroner på å forvalte rettighetene både på teaterforestillinger, én kinofilm og en rekke « Sabeltann»-leketøy ifølge regnskapene til Kaptein Sabeltann as.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Til sammen har de omsatt nærmere 100 millioner kroner på forvaltning av « Gråtass»-merkevaren.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Tapte 46 millioner på « Gråtass » ¶
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Siden 2013 har de fem filmene alene omsatt over 97 millioner kroner, ikke inkludert lisensiering av kosedyr, bøker og andre produkter tilknyttet filmene.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Markedsansvarlig Jan Petter Dickman i « Knerten»-produsent Paradox sier filmene til nå har omsatt for drøyt 77 millioner kroner.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass I 2014 meldte NRK at « Karsten og Petra»-universet samlet hadde omsatt for 200 millioner .
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass De tre filmene spilte bare inn snaut 14 millioner kroner på kino til sammen.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass - Fortjenesten vår fra lisensproduktene har gitt 8,6 millioner kroner i ekstra omsetning, som fordeles mellom Paradox og arvingene til Anne-Cath.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass september skrev DN at « Karsten og Petra»-produsentene i Cinenord har tapt 46 millioner kroner på en påkostet filmtrilogi om den lille traktoren « Gråtass ».
DN170929 | Åsne Seierstad selger gigantvilla for 46 millioner
DN170929 Ulrichsen-luksus solgt « godt over » prisantydningen på 40 millioner
DN170929 Seierstad kjøpte seg inn i giganthuset i et av Oslos mest attraktive strøk da hun ga 4,2 millioner for en leilighet i andre etasje i villaen i 2004.
DN170929 Om prisantydningen på 46 millioner kroner, sier hun : ¶
DN170929 Den nesten 600 kvadratmeter store sveitservillaen i Tidemands gate på Frogner i Oslo har fått en prislapp på 46 millioner kroner.
DN170929 Av eiendomsregisteret fremgår det at Seierstad i 2004 ga 5,6 millioner for første etasje, og at hun i 2006 ga 4,35 millioner for loftsleiligheten i tredje etasje.
DN170929 Av eiendomsregisteret fremgår det at Seierstad i 2004 ga 5,6 millioner for første etasje, og at hun i 2006 ga 4,35 millioner for loftsleiligheten i tredje etasje.
DN170929 - Da jeg kom hjem fra Irak-krigen i 2003 og trengte et stille sted, fant jeg dette huset i Oslos stilleste gate, sier Seierstad om leiligheten hun ga 4,2 millioner for i 2004.
DN170929 Kleven tapte 570 millioner kroner i 2015 og 2016.
DN170929 I de knappe fem årene Abe har sittet ved makten er det skapt over tre millioner arbeidsplasser i Japan.
DN170929 De siste to årene har 1,5 millioner personer i arbeidsdyktig alder forsvunnet ut fra arbeidslivet og inn i pensjonistenes rekker.
DN170929 Forsikringsselskapet utbetalte 1,1 millioner kroner for de stjålne eiendelene, men ville ikke betale for forsterkeren.
DN170929 I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner.
DN170929 I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner.
DN170929 NSB leverte et driftsresultat på 6396 millioner kroner i årets åtte første måneder, men sliter med punktligheten.
DN170929 NSB hadde en omsetning på 9841 millioner kroner i årets åtte første måneder ( per andre tertial ), og fikk et driftsresultat på 639 millioner kroner, melder konsernet i en pressemelding ¶
DN170929 NSB hadde en omsetning på 9841 millioner kroner i årets åtte første måneder ( per andre tertial ), og fikk et driftsresultat på 639 millioner kroner, melder konsernet i en pressemelding ¶
DN170929 Elon Musk kan tape 750 millioner på veddemål ¶ ¶
DN170929 Lundin har tidligere anslått at Børselv kan inneholde 244 millioner fat oljeekvivalenter.
DN170929 Elon Musk kan tape 750 millioner på veddemål ¶
DN170929 Ved å fjerne en rekke fradrag vil Trump få mellom tre til fem millioner dollar mer i skatt per år, ifølge avisens beregninger.
DN170929 I tillegg vil presidenten selv betale flere titall millioner mindre i året.
DN170929 Elon Musk kan tape 750 millioner på veddemål ¶
DN170929 | Elon Musk kan tape 750 millioner på veddemål ¶
DN170929 Prosjekter har investeringer på rundt 750 millioner kroner.
DN170929 Nå skal familien investere flere hundre millioner i aksjemarkedet og i nye små og mellomstore selskaper.
DN170929 « Sabeltann»-universet har de siste fem årene omsatt for drøyt 43 millioner kroner på å forvalte rettighetene både på teaterforestillinger, én kinofilm og en rekke « Sabeltann»-leketøy ifølge regnskapene til Kaptein Sabeltann as.
DN170929 Til sammen har de omsatt nærmere 100 millioner kroner på forvaltning av « Gråtass»-merkevaren.
DN170929 Tapte 46 millioner på « Gråtass » ¶ | ''Juks blir for lite håndtert av Google i Norge ¶ ¶
DN170929 Siden 2013 har de fem filmene alene omsatt over 97 millioner kroner, ikke inkludert lisensiering av kosedyr, bøker og andre produkter tilknyttet filmene.
DN170929 Markedsansvarlig Jan Petter Dickman i « Knerten»-produsent Paradox sier filmene til nå har omsatt for drøyt 77 millioner kroner.
DN170929 I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DN170929 I 2014 meldte NRK at « Karsten og Petra»-universet samlet hadde omsatt for 200 millioner .
DN170929 De tre filmene spilte bare inn snaut 14 millioner kroner på kino til sammen.
DN170929 - Fortjenesten vår fra lisensproduktene har gitt 8,6 millioner kroner i ekstra omsetning, som fordeles mellom Paradox og arvingene til Anne-Cath.
DN170929 september skrev DN at « Karsten og Petra»-produsentene i Cinenord har tapt 46 millioner kroner på en påkostet filmtrilogi om den lille traktoren « Gråtass ».
DN170929 « Sabeltann»-universet har de siste fem årene omsatt for drøyt 43 millioner kroner på å forvalte rettighetene både på teaterforestillinger, én kinofilm og en rekke « Sabeltann»-leketøy ifølge regnskapene til Kaptein Sabeltann as.
DN170929 I rapporten oppgis totalomsetningen til det filmatiske « Knerten»-universet å være på rundt 300 millioner kroner mellom 2009 og 2016.
DB170929 Vinneren i VM får 200 000 dollar ( rundt 1,6 millioner kroner ), mens nummer to får 40 000 dollar.
DB170929 Vi er på plass under VM i FIFA, og vår nyeste dokumentar avslører alt om verdens mest populære fotballspill, folkene som tjener til livets opphold ved å spille det og millioner av mennesker som ser spillerne kjempe om å bli best.
DB170929 ( FourFourTwo ) : Det har gått fra å være noe venner spiller hjemme foran TVen, til å bli gigantiske konkurranser med tilskuere, dommere og hvor vinneren kan ta med seg snaut 1,6 millioner norske kroner.
DB170929 1,7 millioner amerikanske barn bor i hjem med ladde pistoler, ifølge The Brady Campaign to Prevent Gun Violence.
DB170929 I stillingen tjener hun mer enn 1,1 millioner kroner.
DB170929 Oslo kommune håvet totalt inn 254 millioner kroner i eiendomsskatt i fjor.
DB170929 I løpet av 2017 skal 5000 parkeringsplasser som i dag er gratis gjøres om til avgiftsplasser, og fra dette forventer kommunen en total inntekt på 106 millioner kroner i året.
DB170929 Fra og med inntekstsåret 2017 er det beregnet et tap på nesten 52 millioner kroner årlig og fra 2018 forventes tapet å ligge på rundt 88 millioner kroner.
DB170929 Fra og med inntekstsåret 2017 er det beregnet et tap på nesten 52 millioner kroner årlig og fra 2018 forventes tapet å ligge på rundt 88 millioner kroner.
DB170929 Dette fører til millioner av tapte inntekter for kommunen, opplyser Bymiljøetaten overfor Dagbladet : ¶
DB170929 - Finansbyråden må bruke 50 millioner kroner fra eiendomsskatten, betyr ikke det at han har tapt 50 millioner kroner ?
DB170929 - Finansbyråden må bruke 50 millioner kroner fra eiendomsskatten, betyr ikke det at han har tapt 50 millioner kroner ?
DB170929 FN har anslått at de teller 800 000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner .
DB170929 - Presidenten i Det Internasjonale Røde Kors fortalte meg nylig på mitt kontor at det er ti millioner mennesker i flyktningleirene der nå.
DB170929 Derfor vil vi øke satsningen på urbant landbruk fra tre til sju millioner neste år, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, fra Miljøpartiet De Grønne.
DB170929 - I løpet av året har byrådet gjennom en tilskuddsordning bevilget to millioner kroner til urbant landbruk.
DB170929 Til tross for en boom innen norske startups, Xeneta, Gelato og No Isolation nevnes ofte i media, og det faktum at Norge lå foran både finnene og danskene i antall investeringer over ti millioner dollar i gründerbedrifter det siste året, så drømmer ennå ikke nordmenn om å bli gründere.
DB170929 Eller konkursen, da selskapet hans med 20 ansatte gikk over ende, og han satt igjen med sju millioner i gjeld, og måtte pante flasker for å ha penger til ferja mot Voss.
DB170929 Mest kjent er fjorårets « Før syndefloden », som særlig har gått sin seiersgang på internett, med flere titalls millioner visninger.
DB170929 Norske symfoniorkestre mottar hvert år mange hundretalls millioner i offentlig støtte.
DB170929 Palasset Playboy Mansion var hans hjem helt til siste stund, selv om boligen i fjor ble solgt for den nette sum av 100 millioner dollar.
DB170929 Mange millioner
DB170929 Flere medier melder samtidig at Hugh Hefners ekskjæreste Holly Madison - som flyttet inn i det legendariske Playboy-huset i 2001 - vil få tildelt 3 millioner dollar.
DB170929 Business Insider skriver at eksperter har regnet seg fram til at han er verdt omtrent 400 millioner kroner, mens enkelte markedsanalytikere hevder overfor avisa at hans totale omløpsformue kan bestå av så mye som 876 millioner kroner.
DB170929 Business Insider skriver at eksperter har regnet seg fram til at han er verdt omtrent 400 millioner kroner, mens enkelte markedsanalytikere hevder overfor avisa at hans totale omløpsformue kan bestå av så mye som 876 millioner kroner.
DB170929 Da paret gikk fra hverandre, begynte en ny æra i det ikoniske Playboy-huset - som for øvrig ble solgt for 100 millioner dollar i fjor.
DA170929 Men hvis vi kan brødfø 160 millioner mennesker, kan vi brødfø nye 500.000 eller 700.000.
DA170929 - Vi har 160 millioner mennesker fordelt på et lite geografisk område.
DA170929 I sitt ferske budsjettforslag for 2018 legger byrådet nemlig 141 millioner kroner på bordet for å unngå prisøkning neste år.
DA170929 Helårseffekten av satsingen er 165 millioner kroner.
DA170929 For 2018 hadde festivalen søkt om to millioner i driftstilskudd fra Oslo kommune.
DA170929 Aksjekapitalen var tapt, og festivalen hadde samlet opp en negativ egenkapital på over 10 millioner kroner etter flere år med store underskudd.
DA170929 Tilsammen økes driftstilskudd til kunst og kultur med over 16 millioner til drøyt 202 millioner kroner for neste år.
DA170929 Tilsammen økes driftstilskudd til kunst og kultur med over 16 millioner til drøyt 202 millioner kroner for neste år.
DA170929 Over 16 millioner
DA170929 Kulturbyråden har økt tilskuddene til kultur for barn og unge med over fem millioner kroner, til bla : Tigerstadsteatret, Miniøya, Nordic Black Theatre, Litteraturhuset, barneteatret Kloden og en rekke andre aktører.
DA170929 Byrådet vil øke rammetilskuddene med tre millioner fra 2018 som trappes opp til fem millioner fra 2019.
DA170929 Byrådet vil øke rammetilskuddene med tre millioner fra 2018 som trappes opp til fem millioner fra 2019.
DA170929 De pantsikrede kreditorene får 94 prosent av selskapet pluss et obligasjonslån på 250 millioner euro til åtte prosent rente, skriver avisen videre.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/g51a0/To-trearinger-skutt-av-lekekamerat-i-barnehagen-i-USA 1,7 millioner amerikanske barn bor i hjem med ladde pistoler, ifølge The Brady Campaign to Prevent Gun Violence.
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/G42yV/Trumps-helseminister-gar-av-etter-privatfly-skandale Flyregning på nesten 4 millioner kroner ¶
AP170929https://www.aftenposten.no/verden/i/G42yV/Trumps-helseminister-gar-av-etter-privatfly-skandale Etter Price kunngjorde at han ville betale tilbake over 400.000 kroner, meldte Politico at helseministeren hadde reist med militære fly på utenlandsreiser til en samlet pris av nesten 4 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/reise/Hvorfor-skal-du-gidde-a-bruke-3040-timer-pa-en-strekning-som-ellers-kan-gjennomfores-pa-under-to--10231b.html Befolkning : 92 millioner .
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote Og om inntekter som har økt med nesten 300 millioner kroner sammenlignet med i fjor, til tross for punktlighetsproblemene, og til tross for at NSB har mistet eiendomsselskapet ROM til Bane Nor.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/d33p1/Norsk-forsker--Robotkrigen-kommer-enten-vi-vil-eller-ikke Dronen kostet rundt 2000 kroner, en Patriot-rakett koster rundt 2,5 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Steinar-Pedersen-sparket-fra-jobben-i-Start-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Start-spillerne-har-fatt-munnkurv-243050b.html - Det er ekstremt viktig og verdt 10-15 millioner kroner.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-skal-Sandnes-Ulf-unnga-Viking-fella-243078b.html Med kunstgras i stedet for naturgras, sparer Sandnes UIf rundt åtte millioner kroner hvert år til drift av sitt nye anlegg sammenlignet med Viking stadion.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Presidenten-i-spansk-fotballklubb-arrestert-i-mafia-sak-243055b.html Grupperingen er mistenkt for å ha hvitvasket rundt 300 millioner kroner i Spania, som er inntekter fra ulovlige aktiviteter av russisk mafia.
AA170929 1,7 millioner amerikanske barn bor i hjem med ladde pistoler, ifølge The Brady Campaign to Prevent Gun Violence.
AA170929 | FN : Terror hindrer tre millioner barn i Nigeria i å gå på skole ¶
AA170929 Tre millioner barn har mistet muligheten til å gå på skole nord i Nigeria som følge av konflikten med ekstremistgruppa Boko Haram.
AA170929 Over 60 prosent av de 5,3 millioner stemmeberettigede i Catalonia planlegger å bruke stemmeretten søndag, ifølge en intern meningsmåling som regionmyndighetene har foretatt, opplyser Junqueras.
AA170929 I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner.
AA170929 I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner.
AA170929 Tidligere har Lundin anslått at Børselv kan inneholde 244 millioner fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer om lag 14 milliarder kroner, før risikojustering, skriver Dagens Næringsliv.
AA170929 Plan Norge og Care Norge og Strømmestiftelsen tapte loddtrekningen som gir aktørene rett til å arrangere lotterier med en årlig omsetning på inntil 300 millioner kroner i ni år fremover.
VG170928 VM-budsjettet var på 136 millioner kroner, men inntektene ble langt lavere enn ventet.
VG170928 Som det ble nevnt også på dagens pressekonferanse, har Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune en usikkerhetsgaranti på til sammen 10,4 millioner kroner.
VG170928 Det har så lang gitt sykkelforbundet 3,2 millioner kroner inn på konto.
VG170928 Det har hun fått helt rett i : Nå har sykkelforbundet mottatt 3,2 millioner kroner fra folket.
VG170928 Kronerullingen har allerede kommet opp i over 3 millioner kroner, og du skal slett ikke se bort fra at givergleden kommer til å fortsette, og det i en grad som i beste fall kan løse en god del av floken.
VG170928 Dersom det stemmer at dette kan skade regnskapet med over 8 millioner kroner, er det noe de ansvarlige må ta på ytterste alvor.
VG170928 Bakgrunn : Arena-smellen koster 12 millioner
VG170928 Etter 222 millioner euro kan spillere koste hva de vil.
VG170928 På det meste solgte bladet over syv millioner eksemplarer.
VG170928 Eiendommen ble i 1971 kjøpt for 1,05 millioner dollar.
VG170928 Ryan Wiik ble i juni saksøkt av WR Entertainment for ulovlig å ha tilegnet seg 18, 8 millioner aksjer.
VG170928 - Å nekte mer enn 200 millioner mennesker å komme inn i landet vårt for å beskytte oss mot terrorisme er noe vi aldri har sett før.
VG170928 | Michelle Obama kritiserer millioner av amerikanske kvinner ¶
VG170928 Her hadde hun en klar beskjed til millioner av amerikanske kvinner : ¶
VG170928 Valgdeltagelsen var høy : 72 prosent av de over fem millioner stemmeberettigede gikk til valgurnene mandag, ifølge den irakisk-kurdiske avisen Rudaw.
VG170928 | Jagland : Frykter millioner av flyktninger fra Afrika sør for Sahara ¶
VG170928 Presidenten i Det Internasjonale Røde Kors fortalte meg nylig på mitt kontor at det er ti millioner mennesker i flyktningleirene der nå.
VG170928 Macron går inn for en felles finansiering og en stor innsats for millioner av mennesker som nå sulter og er under svært vanskelige levekår på den andre siden av Sahara.
VG170928 - Ti millioner i flyktningleirene ¶
VG170928 Laget på et tidspunkt hvor Playboy-magasin hadde passert fem millioner i opplag og hippienes kulturrevolusjon hadde omformet fri kjærlighet fra noe løsaktig og hedensk til noe hipt og moderne.
VG170928 To millioner mennesker bor i kommuner som rapporterer til VG at de sliter med legerekrutteringen.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html I fjor utgjorde de utenlandske rettighetene 781,8 millioner pund ( cirka 8,3 milliarder kroner ).
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Bunnlaget hadde dermed fått 14 millioner pund mindre.
SA170928https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Tomteverdien på hele Alfheim er vanskelig å fastslå, men at det kan være snakk om mange hundre millioner , er noe styreleder Jarle Heitmann i Alfheim stadion II AS kan bekrefte.
SA170928 Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
SA170928 Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
SA170928 I fjor utgjorde de utenlandske rettighetene 781,8 millioner pund ( cirka 8,3 milliarder kroner ).
SA170928 Bunnlaget hadde dermed fått 14 millioner pund mindre.
SA170928 Tomteverdien på hele Alfheim er vanskelig å fastslå, men at det kan være snakk om mange hundre millioner , er noe styreleder Jarle Heitmann i Alfheim stadion II AS kan bekrefte.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Østafjells er det fortsatt Geilo, Hafjell og Hemsedal som kan skilte med høyest andel omsetninger av hytter over fem millioner kroner, mens Geilo skiller seg klart ut i den aller øverste enden av skalaen med hele ni tinglyste hyttehandler over ni millioner kroner siden høstferien i fjor.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Østafjells er det fortsatt Geilo, Hafjell og Hemsedal som kan skilte med høyest andel omsetninger av hytter over fem millioner kroner, mens Geilo skiller seg klart ut i den aller øverste enden av skalaen med hele ni tinglyste hyttehandler over ni millioner kroner siden høstferien i fjor.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Veireno-eier Jonny Enger la opprinnelig ut fritidseiendommen i Lunnstadlia på Hafjell med en prisantydning på 25 millioner kroner.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Likevel er det i Hemsedal man finner de høyeste snittprisene siste 12 måneder, med 3,16 millioner i snitt, hårfint foran Geilo, Norefjell ( Krødsherad ) og Sirdal som alle ligger rundt tre millioner kroner i snitt.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Likevel er det i Hemsedal man finner de høyeste snittprisene siste 12 måneder, med 3,16 millioner i snitt, hårfint foran Geilo, Norefjell ( Krødsherad ) og Sirdal som alle ligger rundt tre millioner kroner i snitt.
DN170928https://www.dn.no/nyheter/2017/09/28/1446/Eiendom/hemsedal-tilbake-pa-pristoppen Den 200 kvadratmeter store hytta på Solhovda på Geilo hadde en prisantydning på 13,5 millioner kroner.
DN170928 Bilen koster i Norge fra 2,076 millioner kroner, mens den svakere Panamera 4 E-hybrid Sport Turismo koster fra 1,251 millioner kroner med samlet effekt på 462 hestekrefter.
DN170928 Bilen koster i Norge fra 2,076 millioner kroner, mens den svakere Panamera 4 E-hybrid Sport Turismo koster fra 1,251 millioner kroner med samlet effekt på 462 hestekrefter.
DN170928 Østafjells er det fortsatt Geilo, Hafjell og Hemsedal som kan skilte med høyest andel omsetninger av hytter over fem millioner kroner, mens Geilo skiller seg klart ut i den aller øverste enden av skalaen med hele ni tinglyste hyttehandler over ni millioner kroner siden høstferien i fjor.
DN170928 Østafjells er det fortsatt Geilo, Hafjell og Hemsedal som kan skilte med høyest andel omsetninger av hytter over fem millioner kroner, mens Geilo skiller seg klart ut i den aller øverste enden av skalaen med hele ni tinglyste hyttehandler over ni millioner kroner siden høstferien i fjor.
DN170928 Veireno-eier Jonny Enger la opprinnelig ut fritidseiendommen i Lunnstadlia på Hafjell med en prisantydning på 25 millioner kroner.
DN170928 Likevel er det i Hemsedal man finner de høyeste snittprisene siste 12 måneder, med 3,16 millioner i snitt, hårfint foran Geilo, Norefjell ( Krødsherad ) og Sirdal som alle ligger rundt tre millioner kroner i snitt.
DN170928 Likevel er det i Hemsedal man finner de høyeste snittprisene siste 12 måneder, med 3,16 millioner i snitt, hårfint foran Geilo, Norefjell ( Krødsherad ) og Sirdal som alle ligger rundt tre millioner kroner i snitt.
DN170928 Den 200 kvadratmeter store hytta på Solhovda på Geilo hadde en prisantydning på 13,5 millioner kroner.
DN170928 Golden Ocean Group steg 3,5 prosent til 64,30 kroner, omsatt for 154 millioner kroner.
DN170928 For øvrig falt Nel-aksjen 2,1 prosent til 2,79 kroner torsdag etter at selskapet etter børsslutt onsdag hentet 220 millioner kroner gjennom en rettet emisjon på 88 millioner aksjer til kurs 2,50 kroner.
DN170928 For øvrig falt Nel-aksjen 2,1 prosent til 2,79 kroner torsdag etter at selskapet etter børsslutt onsdag hentet 220 millioner kroner gjennom en rettet emisjon på 88 millioner aksjer til kurs 2,50 kroner.
DN170928 It-gründere casher ut 100 millioner
DN170928 Uber investerte 600 millioner dollar i avdelingen, som ble finansiert av en kredittfasilitet på én milliarder dollar fra en rekke banker, deriblant Goldman Sachs og Morgan Stanley.
DN170928 Fem millioner kroner i bot til Uber ¶
DN170928 I dag ruller det rundt 200 millioner biler på kinesiske veier.
DN170928 | It-gründere casher ut 100 millioner
DN170928 På forhånd var det ventet et resultat på 4.948 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.
DN170928 Driftsresultatet ble 4.939 millioner i kvartalet, mens det var ventet 4.901 millioner .
DN170928 Driftsresultatet ble 4.939 millioner i kvartalet, mens det var ventet 4.901 millioner.
DN170928 Det er en god del mindre enn i fjor, da selskapet tjente 6.301 millioner svenske kroner i samme kvartal, opplyser selskapet i kvartalsrapporten torsdag.
DN170928 Den svenske butikkjeden Hennes & Mauritz ( H&M ) hadde et resultat på 5.016 millioner svenske kroner i andre kvartal.
DN170928 VG, Norges mest populære nettavis, faller under to millioner lesere på desktop. 1.987.300 lesere er daglig innom webutgaven til VG, mot 2.010.000 i fjor.
DN170928 VG er Norges desidert største mediehus på mobil, med over 1,4 millioner lesere hver dag.
DN170928 Driftsinntektene til den tidligere SV-avisen er nesten halvert de siste fem årene og endte i fjor på 3,4 millioner kroner.
DN170928 Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millioner dollar.
DB170928 Byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup bekreftet på sin side at bystyret i Bergen og Hordaland fylkeskommune i en tidlig fase vedtok å stille 10,4 millioner kroner i underskuddsgaranti til VM-arrangørene.
DB170928 Arrangøren har imildertid fått inn 3,2 millioner fra ivrige sykkelinteresserte.
DB170928 På sosiale medier omtales det som problematisk da åtte lageiere i NFL sammen donerte 7,25 millioner dollar - i underkant av 60 millioner kroner - til Trump i valgkampen, ifølge Yahoo Sports.
DB170928 På sosiale medier omtales det som problematisk da åtte lageiere i NFL sammen donerte 7,25 millioner dollar - i underkant av 60 millioner kroner - til Trump i valgkampen, ifølge Yahoo Sports.
DB170928 Årsresultatet endte i fjor på minus 11,2 millioner, mot et overskudd på 12,1 millioner i 2015.
DB170928 Årsresultatet endte i fjor på minus 11,2 millioner , mot et overskudd på 12,1 millioner i 2015.
DB170928 ¶ Årsresultatet til Brun og Blid endte i fjor på minus 11,2 millioner, mot et overskudd på 12,1 millioner i 2015.
DB170928 ¶ Årsresultatet til Brun og Blid endte i fjor på minus 11,2 millioner , mot et overskudd på 12,1 millioner i 2015.
DB170928 For å etablere en fysisk sperre for ungdom under 18 år, investerte Brun og Blid omtrent 35 millioner kroner i en løsning hvor kunder kan identifisere seg via Bank-ID.
DB170928 Det ble ikke tatt ut utbytte fra selskapet i fjor, mens det i 2015 ble tatt ut 6 millioner .
DB170928 De siste regnskapstallene for selskapet viser et årsresultat på minus 4 millioner i 2015.
DB170928 ( Finansavisen : ) Norges største solkjede gikk fra 103,3 millioner i driftsinntekter i 2015, til 56,6 millioner i fjor, skriver Finansavisen.
DB170928 ( Finansavisen : ) Norges største solkjede gikk fra 103,3 millioner i driftsinntekter i 2015, til 56,6 millioner i fjor, skriver Finansavisen.
DB170928 40 millioner , og måtte si stopp », skriver Frantzen.
DB170928 ¶ DYRT I FJELLHEIMEN : Selger vil ha 24,75 millioner kroner for dette hyttetunet på toppen av Geilo fjellandsby.
DB170928 Vi har hatt flere salg som også har gått over prisantydning, men da riktignok i lavere prisklasser, mellom 2 og 3 millioner kroner.
DB170928 På Kvitfjell er prisen på en hytte på 402 kvadratmeter, med egen gjeste- og barnefløy, satt ned fra 16 til 14,5 millioner kroner, uten at det foreløpig har resultert i et salg, ifølge Finansavisen.
DB170928 Petter Solberg ber om fire millioner for tømmervilla ¶ | - Minner mer om en leteaksjon enn en pågående etterforskning ¶ ¶
DB170928 Først ble prisen kuttet i februar i år fra 16,9 til 14,99 millioner kroner.
DB170928 Et eksempel er den nyoppførte hytta på Skarsnuten i Hemsedal, hvor prisantydningen tidligere i år ble kuttet fra 17 til 14,8 millioner, et priskutt på 2,2 millioner kroner.
DB170928 Et eksempel er den nyoppførte hytta på Skarsnuten i Hemsedal, hvor prisantydningen tidligere i år ble kuttet fra 17 til 14,8 millioner , et priskutt på 2,2 millioner kroner.
DB170928 Deretter ble prisen kuttet til 13,9 millioner kroner i august i år, et priskutt på totalt tre millioner kroner.
DB170928 Deretter ble prisen kuttet til 13,9 millioner kroner i august i år, et priskutt på totalt tre millioner kroner.
DB170928 - Taksten er på 17 millioner, men etter en totalvurdering valgte vi å sette ned prisen til 14,8 millioner kroner.
DB170928 - Taksten er på 17 millioner , men etter en totalvurdering valgte vi å sette ned prisen til 14,8 millioner kroner.
DB170928 ( Finansavisen ) : De ti dyreste fjelleiendommene som ligger til salgs på Finn.no spenner fra prisantydning på 13,49 millioner kroner opp til 30 millioner kroner.
DB170928 ( Finansavisen ) : De ti dyreste fjelleiendommene som ligger til salgs på Finn.no spenner fra prisantydning på 13,49 millioner kroner opp til 30 millioner kroner.
DB170928 Fakta : Mer enn 65 millioner mennesker er på flukt i verden, internt fordrevne i egne land, herunder inkludert de 22 millionene flyktningene, som er på flukt utenfor egne lands grenser. 10 millioner mennesker er i tillegg statsløse.
DB170928 10 millioner mennesker er i tillegg statsløse.
DB170928 Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Hovdhaugen, sier Stovner fikk 11, 2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
DB170928 Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Hovdhaugen, sier Stovner fikk 11, 2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
DB170928 Politiet har beslaglagt ti millioner stemmesedler på et trykkeri.
DB170928 Den bestselgende utgaven, fra november 1972, gikk ut i et opplag på hele syv millioner .
DB170928 91 år gammel døde mannen som startet Playboy og bygget det opp til å selge syv millioner på det meste.
DB170928 De nye lesertallene viser i tillegg til framgangen for Dagbladet Magasinet at Dagbladet beholder sin posisjon, med over 1.4 millioner daglige brukere totalt på nett og papir.
DB170928 Ikke minst ser vi det som positivt at Norge under giverkonferansen i Brussel i fjor la 85 millioner kroner på bordet for å motvirke kuttene etter « the global gag rule ».
DB170928 Faktisk ga alle andre nordiske land betydelig mer - Sverige hele 200 millioner kroner.
DB170928 Hugh Hefners bosted, myteomspunne Playboy Mansion, ble i fjor sommer solgt for 100 millioner dollar.
DB170928 I seinere år er bygget pusset opp for flere millioner dollar.
DB170928 Kim Kardashian saksøkt for 800 millioner - for dette ¶
DA170928 Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millioner dollar.
DA170928 Hasse Invest AS omsatte for 3,1 millioner kroner i 2015 og hadde samme år et negativt resultat før skatt på 333.000 kroner.
DA170928 H.e Maskin AS omsatte for 1,4 millioner kroner i 2015 og hadde samme år et negativt resultat på 891.000 kroner før skatt.
DA170928 Rundt 40 millioner kroner er investert, skriver Dagens Næringsliv.
DA170928 | - Satser 500 millioner på eiendom ¶
DA170928 22 år senere anslår DN gevinsten til opp mot 450 millioner kroner hver.
DA170928 Vi sparer 70 millioner kroner i året på renteutgifter som en følge av nedbetalingen.
DA170928 Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen, samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.
DA170928 Klima og miljø er fortsatt viktig for byrådet, og de legger opp til 14 millioner flere kollektivreisende i året, samt 1.500 flere ladestasjoner for e-biler.
DA170928 * Sju millioner til urbant landbruk ¶
DA170928 Kommunen har investert rundt 25 millioner kroner på eiendommen de siste årene.
DA170928 Byrådet foreslår i budsjettet å sette av 20 millioner kroner for å fullføre opprustningen av Kulturhuset Hausmania og friområdet i kvartalet.
DA170928 Byrådet har satt av 60 millioner de neste fire årene til åtte videregående skoler i Oslo som anses som særlig utsatte.
DA170928 Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten i Oslo kommune sier Stovner fikk 11,2 millioner kroner ut over stykkprisfinansieringen i 2016 og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
DA170928 Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten i Oslo kommune sier Stovner fikk 11,2 millioner kroner ut over stykkprisfinansieringen i 2016 og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste Areal : 1,3 millioner kvadratkilometer ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste 12 millioner innbyggere ¶
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/qGbwe/Playboy-grunnlegger-Hugh-Hefner-er-dod Før 1960-tallet nådde opplaget en million og i løpet av 1970-tallet nådde bladet sin kommersielle glanstid med syv millioner eksemplarer.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/qGbwe/Playboy-grunnlegger-Hugh-Hefner-er-dod Eiendommen ble kjøpt for drøyt 1 million dollar den gang og solgt for noen år siden for 100 millioner til naboen, men da med forutsetningen at Hefner skulle bo der til sin død.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Vårens svake lønnsoppgjør, samt færre uføre, bidrar også positivt til kommunekassen, med et par hundre millioner i lavere pensjonskostnader og rundt 100 millioner kroner i reduserte lønnskostnader hvert år fremover.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Vårens svake lønnsoppgjør, samt færre uføre, bidrar også positivt til kommunekassen, med et par hundre millioner i lavere pensjonskostnader og rundt 100 millioner kroner i reduserte lønnskostnader hvert år fremover.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Oslo vil få inn godt over 1000 millioner kroner mer enn ventet fra innbyggernes skatt på inntekt og formue neste år.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Oslo kommune har i dag en korrigert lånegjeld på 42.146 millioner kroner.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Oslo får også ut et par hundre millioner kroner ekstra i året i økt utbytte og renteinntekter, som følge av omstruktureringen av kraftselskapet Hafslund.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Også i 2017 får Steen inn ekstra penger, omtrent 1000 millioner , på grunn av høye inntekter og store formuer blant innbyggerne.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Nå er anslaget for neste år skrudd opp til 1610 millioner kroner, til tross for at byrådet øker bunnfradraget for boliger med 600.000 kr.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Nedbetalingen vil spare kommunen for drøyt 70 millioner kroner i året i lånekostnader, fra og med neste år.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Men samtidig som at innbyggerne skatter mer, kutter staten rammetilskuddet til Oslo over statsbudsjettet med 133 millioner kroner.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Han skulle få inn 450 millioner kroner i eiendomsskatt for 2017.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Finansbyråd Steen foreslår å øke kommunens korrigerte nettogjeld med 25.479 millioner kroner de neste fire årene.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Finansbyråd Robert Steen ( Ap ) vil øke hovedstadens budsjett med 3600 millioner kroner, tilsvarende 5 prosent, til neste år.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Dette skulle dobles til 925 millioner kroner i 2018.
AP170928https://www.aftenposten.no/osloby/i/agbGd/Raymond-Johansen-far-flere-milliarder-ekstra-fremover--og-ikke-bare-fra-eiendomsskatt Dermed kan Oslo-budsjettet smøres med hundrevis av millioner kroner ekstra de neste årene.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/yQbne/Asheim-kaller-inn-til-hastemote-om-osloskole Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Hovdhaugen, sier Stovner fikk 11, 2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/yQbne/Asheim-kaller-inn-til-hastemote-om-osloskole Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Dag Hovdhaugen, sier Stovner fikk 11, 2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/O44Gl/Alle-nyfodte-skal-testes-for-alvorlig-immunsviktsykdom Å screene alle nyfødte i ett år vil koste 4,2 millioner kroner, 70 kroner ekstra pr. test.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KdXjo/Vi-unge-skal-fa-forbudet-mot-barneekteskap-vedtatt--Terje-Hetland Det er et stort problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Kommunen-krever-a-fa-bruke-nytt-anlegg-1400-timer-i-aret-242995b.html Sandnes kommune forskutterer 40 millioner kroner i leieinntekter til Sandnes stadion AS eid av fotballklubb Sandnes Ulf, og krever å få bruke anlegget 1400 timer årlig i 40 år som gjenytelse.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Om Scudamores plan på 35 prosent fordelt på plassering hadde vært gjeldende i fjor, ville hver klubb i Premier League ha fått 25 millioner pund, mot de 39 millioner pund de ble gitt.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html I fjor utgjorde de utenlandske rettighetene 781,8 millioner pund ( cirka 8,3 milliarder kroner ).
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Pengene-renner-inn-for-de-engelske-toppklubbene_-men-na-vil-de-ha-enda-mer-av-milliardavtalene-242980b.html Bunnlaget hadde dermed fått 14 millioner pund mindre.
AP170928https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Gamst-mener-TIL-bor-flytte-fra-Alfheim--slik-er-hans-drommearena-i-Tromso-243009b.html Tomteverdien på hele Alfheim er vanskelig å fastslå, men at det kan være snakk om mange hundre millioner , er noe styreleder Jarle Heitmann i Alfheim stadion II AS kan bekrefte.
AA170928 Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millioner dollar.
AA170928 Han kjøpte huset i 1971 for 1,05 millioner dollar.
AA170928 Der får de to pandaene en spesialbygget inngjerdet bolig til en verdi av over 35 millioner kroner.
AA170928 Årsresultatet før skatt endte på 6 millioner kroner.
AA170928 I fjor hadde Signicat en omsetning på 90 millioner kroner, noe som var en god økning fra 2015 da de omsatte for 54,7 millioner .
AA170928 I fjor hadde Signicat en omsetning på 90 millioner kroner, noe som var en god økning fra 2015 da de omsatte for 54,7 millioner.
AA170928 Driftsresultatet endte i fjor på 6,3 millioner kroner.
AA170928 Om kravet på minst 500 medlemmer vedtas, vil færre samfunn komme inn under tilskuddsordningen, og staten regner med å spare 98 millioner kroner årlig.
AA170928 Driftsinntektene til den tidligere SV-avisen er nesten halvert de siste fem årene og endte i fjor på 3,4 millioner kroner.
AA170928 Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten i Oslo kommune sier Stovner fikk 11,2 millioner kroner ut over stykkprisfinansieringen i 2016 og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
AA170928 Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten i Oslo kommune sier Stovner fikk 11,2 millioner kroner ut over stykkprisfinansieringen i 2016 og 10,7 millioner kroner i budsjettet for 2017.
AA170928 Kontrakten har en verdi på rundt 75 millioner kroner og omhandler vedlikehold av hjulsatsen - boggiene - på Flirt-tog.
AA170928 VG er Norges klart største mediehus med over 2,3 millioner lesere på papir, nett og mobil, etterfulgt av Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv.
AA170928 - Vi har vekst i lesertall både digitalt og på print, og nå bruker over 1,1 millioner Se og Hør ukentlig.
VG170927 En tittelmatch for Magnus Carlsen i 2018 glapp da en statsgaranti på 16 millioner ble avvist.
VG170927 Men det er dumt at vi har en organisasjon ( WADA ) som får 30 millioner kroner i året, samtidig om én enkelt fotballspiller tjener det samme i lønn, sier Howman til VG.
VG170927 32-åringen, som følges av 2,3 millioner fans på bildedelingstjenesten Instagram, postet et bilde av seg selv få timer før skytedramaet.
VG170927 De har solgt 66,5 millioner album i USA og har mottatt platinapriser for sine album hele tolv ganger.
VG170927 Opprinnelig var det satt av omtrent 46 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv i 2018, de legger nå på 28,5 millioner kroner : ¶ * 13,5 millioner kroner til bylivstiltak ; lekeplasser, flere sitteplasser, blomsterkasser, rehabilitering av parker, fortau og gågatenett i sentrum. * 15 mill. kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i sentrum.
VG170927 Opprinnelig var det satt av omtrent 46 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv i 2018, de legger nå på 28,5 millioner kroner : ¶ * 13,5 millioner kroner til bylivstiltak ; lekeplasser, flere sitteplasser, blomsterkasser, rehabilitering av parker, fortau og gågatenett i sentrum. * 15 mill. kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i sentrum.
VG170927 Opprinnelig var det satt av omtrent 46 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv i 2018, de legger nå på 28,5 millioner kroner : ¶ * 13,5 millioner kroner til bylivstiltak ; lekeplasser, flere sitteplasser, blomsterkasser, rehabilitering av parker, fortau og gågatenett i sentrum. * 15 mill. kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i
VG170927 Eiendomsskatten i Oslo har vært omstridt, men byrådet velger ikke å øke satsen, men i stedet heve bunnfradraget fra fire til 4,6 millioner kroner.
VG170927 Dette utgjør 16 millioner flere påstigninger enn året før, eller 44 000 flere daglige påstigninger i 2016 sammenliknet med 2015.
VG170927 * Ruter skal få bedre rammebetingelser, som gjør at det skal bli 14 millioner flere reiser neste år, men billettprisene får ikke noe fall.
VG170927 * Det settes av 12,5 millioner kroner for å gjenåpne vannsklien i Frognerbadet. * 2,1 milliarder er foreslått avsatt de neste fire årene til blant annet Frogner ishall, Nytt Tøyenbad, Stovnerbadet, midlertidig bad Holmlia, samt flerbrukshaller på Mortensrud, Korsvoll og Ullern.
VG170927 Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.
VG170927 Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.
VG170927 Men selv med 46 millioner til å fryse billettprisene i Oslo-budsjettet, er byrådspartiene MDG, Ap og SV avhengig av Akershus for å hindre prisøkning.
VG170927 Det settes av 46 millioner kroner i 2018 og 95 milioner kroner i 2019 for å legge til rette for dette, viser dokumentets klimabudsjett.
VG170927 - Vi legger inn totalt 141 millioner i budsjettet for å holde kollektiv-prisene nede.
VG170927 * 1 Satsingen på bilfritt byliv skal videreføres med 39 millioner kroner i 2018.
VG170927 I budsjettdokumentet går der frem at avfallsinnsamling i kommunens egen regi vil koste 45 millioner kroner mer i 2018 enn i år.
VG170927 Investeringene i prosjektet bilfritt byliv har hittil i år kostet omtrent 35 millioner kroner.
VG170927 Nordre Land betaler 2,2 millioner for å leie inn barnevernsleder Espen Lilleberg i åtte måneder.
VG170927 Les mer om barnevernsmilliardene : Tok ut åtte millioner på ett år ¶
VG170927 I fjor hadde selskapet en omsetning på rundt 72 millioner kroner, samtidig som fire eiere tok ut 15,7 millioner i utbytte etter å ha solgt selskapet til svenske Team Olivia.
VG170927 I fjor hadde selskapet en omsetning på rundt 72 millioner kroner, samtidig som fire eiere tok ut 15,7 millioner i utbytte etter å ha solgt selskapet til svenske Team Olivia.
VG170927 Fredag skrev VG at avtalen i løpet av åtte måneder vil koste kommunen minst 2,2 millioner kroner.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/OL-sikkerheten-skaper-bekymring-Men-alpinstjernen-har-motargumentene-klare-242923b.html Vi snakker om at millioner av mennesker kan dø, tilføyer stjernealpinisten.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html I forrige uke beslagla den spanske sivilgarden ti millioner stemmesedler, og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Magnus-Wolff-Eikrem-varsler-klubbskifte-242918b.html Molde jobbet i sommer hardt med å hente Eikrem tilbake i klubben, men prisen på rundt syv millioner ble for høy.
SA170927 Vi snakker om at millioner av mennesker kan dø, tilføyer stjernealpinisten.
SA170927 I forrige uke beslagla den spanske sivilgarden ti millioner stemmesedler, og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
SA170927 Minst 10 millioner kroner vil forskjellen være på et opprykk eller ikke for Start.
SA170927 Molde jobbet i sommer hardt med å hente Eikrem tilbake i klubben, men prisen på rundt syv millioner ble for høy.
SA170927 Han kostet rundt 800 millioner kroner, men Manchester United angrer overhodet ikke på rekordkjøpet.
SA170927 Etter Lukakus 25 Premier League-mål for Everton forrige sesong, er det knyttet store forventninger til spissen som United punget ut rundt 800 millioner kroner for i sommer.
SA170927 | Bryne kan ta inn 6 millioner ekstra ved opprykk ¶
SA170927 divisjon, men vil ha cirka 6 millioner ekstra å rutte med ved opprykk.
SA170927 Det er dugnad i idretten for 465 millioner kroner, sier Terje Larsen, organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html I forrige uke beslagla den spanske sivilgarden ti millioner stemmesedler, og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Harry-Andersen-vant-i-fjor-Hvem-bor-bli-arets-ildsjel-242802b.html Det er dugnad i idretten for 465 millioner kroner, sier Terje Larsen, organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets.
DN170927https://www.dn.no/nyheter/2017/09/27/1310/Shipping/kjoper-restene-etter-oceansaver I midten av september ble teknologiselskapet Oceansaver slått konkurs etter å ha gått med et samlet underskudd på over 600 millioner kroner siden 2011.
DN170927https://www.dn.no/nyheter/2017/09/27/1310/Shipping/kjoper-restene-etter-oceansaver Det statlige investeringsselskapet Investinor vil trolig tape over 300 millioner kroner på konkursen.
DN170927https://www.dn.no/nyheter/2017/09/27/1310/Shipping/kjoper-restene-etter-oceansaver Det statlige investeringsselskapet Investinor taper trolig over 300 millioner kroner på konkursen.
DN170927https://www.dn.no/nyheter/2017/09/27/1310/Shipping/kjoper-restene-etter-oceansaver Det familieeide Risør-selskapet IMS Group kjøper restene etter Oceansaver for rundt 20 millioner kroner.
DN170927 Yara International steg 0,9 prosent til 364,60 kroner, omsatt for 344 millioner kroner på Oslo Børs.
DN170927 Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,65 prosent til 778,98 poeng, omsatt for 3.299 millioner kroner.
DN170927 Selskapets anbud for hele perioden var på 420 millioner kroner, 80 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.
DN170927 Selskapets anbud for hele perioden var på 420 millioner kroner, 80 millioner kroner lavere enn nærmeste konkurrent.
DN170927 Grunnen er at bunnfradraget for eiendomsskatten økes fra fire millioner kroner i år til 4,6 millioner kroner neste år.
DN170927 Grunnen er at bunnfradraget for eiendomsskatten økes fra fire millioner kroner i år til 4,6 millioner kroner neste år.
DN170927 Budsjettforslaget viser også at konkursen i avfallshåndteringsselskapet Veireno i februar i år fører til at kommunens budsjetterte kostnader knyttet til søppelhenting øker med 45 millioner kroner neste år.
DN170927 I midten av september ble teknologiselskapet Oceansaver slått konkurs etter å ha gått med et samlet underskudd på over 600 millioner kroner siden 2011.
DN170927 Det statlige investeringsselskapet Investinor vil trolig tape over 300 millioner kroner på konkursen.
DN170927 Det statlige investeringsselskapet Investinor taper trolig over 300 millioner kroner på konkursen.
DN170927 Det familieeide Risør-selskapet IMS Group kjøper restene etter Oceansaver for rundt 20 millioner kroner.
DN170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DN170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DN170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DN170927 For øvrig øker byrådet neste år bunnfradraget i den mye omtalte skatten med 600.000 kroner, til 4,6 millioner .
DN170927 ¶ Investor Sindre Ertvaag ( til venstre ) og familieselskapet Camar går inn med millioner i eiendomssatsingen til Ole Morten Dreyer ( sittende ).
DN170927 | Ulrichsen-luksus solgt « godt over » prisantydningen på 40 millioner
DN170927 Kjell Christian Ulrichsen har solgt denne leiligheten i Maries vei på Høvik for « godt over » prisantydningen på 40 millioner kroner.
DN170927 I mai i år ble leiligheten lagt ut for salg med en pris på 40 millioner kroner.
DN170927 I 2013 ga investor Kjell Christian Ulrichsen 33,5 millioner kroner for en 326 kvadratmeter stor toppleilighet i Maries vei 34 på Høvik i Bærum, som ligger i første linje mot sjøen.
DN170927 - Markedet i volumsegmentet har svekket seg, men i mellomsjiktet 10 - 20 millioner og høyprissegmentet over 20 millioner har det vært veldig bra hele veien.
DN170927 - Markedet i volumsegmentet har svekket seg, men i mellomsjiktet 10 - 20 millioner og høyprissegmentet over 20 millioner har det vært veldig bra hele veien.
DN170927 - Er du på jakt etter en bolig til 20-30-40-50-60 millioner , venter du ikke en måned eller et halvt år.
DN170927 Millioner av amerikanere vil nå få beholde helsetilbudet sitt, ifølge Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
DN170927 | Scania får bot på 880 millioner euro ¶
DN170927 EU-kommisjonen ilegger lastebilprodusenten Scania en bot på 880 millioner euro for prissamarbeid.
DN170927 Tirsdag kom den amerikanske bransjeorganisasjonen API med sine tall for amerikanske råoljelagre, som viste at lagrene sted med 0,8 millioner fat forrige uke.
DN170927 Det er ifølge Bloomberg ventet at amerikanske råoljelagre vil stige med 3,1 millioner i uken som endte fredag 22. september, skriver TDN Finans.
DN170927 Bensinlagrene steg med 1,5 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 4,5 millioner fat.
DN170927 Bensinlagrene steg med 1,5 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 4,5 millioner fat.
DN170927 Novogratz skal starte et nytt hedgefond med 500 millioner dollar for å investere i blant annet kryptovaluta, ifølge en kilde Bloomberg har snakket med.
DN170927 Likevel har han planer om å investere flere hundre millioner dollar i kryptovalutaen.
DN170927 Investoren Mike Novogratz solgte seg ut av hedgefondet Fortress for 255 millioner dollar i 2015.
DN170927 Har tatt arrest for 24 millioner i Indigo Finans ¶
DN170927 | DN mener : Bønder bør ikke si nei til 100 millioner kroner ¶
DB170927 Selv om flere hundre tusen passasjerer blir nødt til å finne seg nye avganger, er mindre enn 1 prosent av selskapets 129 millioner kunder berørt, ifølge Ryanair.
DB170927 Bare i løpet av årets første kvartal fikk ørkenbyen besøk av over 4,5 millioner turister, som er en økning på 11 prosent sammenlignet med 2016.
DB170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DB170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DB170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
DB170927 For øvrig øker byrådet neste år bunnfradraget i den mye omtalte skatten med 600.000 kroner, til 4,6 millioner .
DB170927 Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden.
DB170927 Som for eksempel raskere bosetting av enslige, mindreårige asylsøkere, som ble blant budsjettvinnerne i vår, etter å ha fått en bevilgning på 120 millioner kroner til blant annet raskere bosetting.
DB170927 TLC har solgt over 65 millioner plater på verdensbasis, noe som gjør de til den bestselgende amerikanske jentegruppa noen sinne.
DA170927 Millioner av amerikanere vil nå få beholde helsetilbudet sitt, ifølge Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.
DA170927 Tedd Sola AS omsatte for 1,6 millioner kroner i fjor og hadde et negativt resultat på 223.000 kroner før skatt.
DA170927 Også Tedd Vardeneset hadde en omsetning på 1,6 millioner kroner.
DA170927 Og den er på 553 millioner kroner.
DA170927 - Det er antydet at VIF taper fire millioner i måneden på å spille i Furuset Forum.
DA170927 553 millioner
DA170927 På budsjettet er det satt av 96 millioner kroner som tilsvarer 120 nye årsverk til de kommunale sykehjemmene.
DA170927 I neste års budsjett er det satt av nærmere 100 millioner kroner som skal gi 120 nye årsverk til de kommunale hjemmene.
DA170927 I budsjettet setter byrådet av 12,5 millioner kroner, til ny sklie og noen andre utbedringer på Frognerbadet.
DA170927 Hele 7,1 millioner kondomer ble sendt ut i fjor, hele 26 prosent flere enn i 2015.
DA170927 7,1 millioner kondomer ¶
BT170927https://www.bt.no/100Sport/vintersport/OL-sikkerheten-skaper-bekymring-Men-alpinstjernen-har-motargumentene-klare-242923b.html Vi snakker om at millioner av mennesker kan dø, tilføyer stjernealpinisten.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html I forrige uke beslagla den spanske sivilgarden ti millioner stemmesedler, og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/KdygX/Trump-gikk-for-forste-gang-pa-en-valgsmell-Deretter-slettet-han-twittermeldinger-med-stotte-til-taperen Han fikk 70 millioner kroner i pengestøtte fra det republikanske lederskapet i kongressen.
AP170927https://www.aftenposten.no/verden/i/51PnW/Pentagon-20000-vil-do-hver-dag-i-Sor-Korea-hvis-det-blir-krig Byen har ti millioner innbyggere og ligger tett på grensen til Nord-Korea.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 I praksis betyr det at boliger som er verd mindre enn 5,75 millioner kroner, slipper eiendomsskatt helt.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 I Oslo-budsjettet øker bevilgningen med drøyt 47 millioner kroner for å kompensere for prisstigning og økte lønninger.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 For fem år siden ( 2012 ) var tilsvarende beløp beskjedne 77 millioner kroner.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Den skal koste 12,5 millioner kroner.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådspartiene og Rødt er enige om å heve bunnfradraget på eiendomsskatten neste år : Fra 4 millioner til 4,6 millioner .
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådspartiene og Rødt er enige om å heve bunnfradraget på eiendomsskatten neste år : Fra 4 millioner til 4,6 millioner.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådet i Oslo foreslår nå å bevilge 140 millioner kroner over to år for å holde billettprisene på samme nivå, men da må Akershus bli med på spleiselaget.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådet foreslår å sette av 945 millioner kroner til bygging av idrettsanlegg.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/yaLL2/Atte-ting-folk-flest-vil-merke-i-Oslo-budsjettet-for-2018 Byrådet foreslår også å bruke 945 millioner kroner på anlegg hvert av årene 2019, 2020 og 2021.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner De vil bruke 70 millioner kroner på å unngå et ekstraordinært hopp på 10 - 20 prosent i billettprisene hos Ruter.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/bRGeA/Oslo-budsjettet-for-2018-Slik-vil-byradet-bruke-71-milliarder-kroner Byrådet vil blant annet bruke 250 millioner kroner årlig de neste årene på å rehabilitere kommune boliger.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/OwQj3/Milliardsatsing-pa-nye-idrettsanlegg-i-Oslo Neste år setter byrådet av 945 millioner til anlegg, det er 12 ganger så mye som i 2012 og nesten 400 millioner mer enn de har brukt i år.
AP170927https://www.aftenposten.no/osloby/i/OwQj3/Milliardsatsing-pa-nye-idrettsanlegg-i-Oslo Neste år setter byrådet av 945 millioner til anlegg, det er 12 ganger så mye som i 2012 og nesten 400 millioner mer enn de har brukt i år.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/OL-sikkerheten-skaper-bekymring-Men-alpinstjernen-har-motargumentene-klare-242923b.html Vi snakker om at millioner av mennesker kan dø, tilføyer stjernealpinisten.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html I forrige uke beslagla den spanske sivilgarden ti millioner stemmesedler, og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Magnus-Wolff-Eikrem-varsler-klubbskifte-242918b.html Molde jobbet i sommer hardt med å hente Eikrem tilbake i klubben, men prisen på rundt syv millioner ble for høy.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lekestue-i-Moskva-Romelu-Lukaku-poser-inn-mal-for-Manchester-United-242973b.html Han kostet rundt 800 millioner kroner, men Manchester United angrer overhodet ikke på rekordkjøpet.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lekestue-i-Moskva-Romelu-Lukaku-poser-inn-mal-for-Manchester-United-242973b.html Etter Lukakus 25 Premier League-mål for Everton forrige sesong, er det knyttet store forventninger til spissen som United punget ut rundt 800 millioner kroner for i sommer.
AA170927 Selskapet hadde i siste kvartal 328 millioner aktive brukere, samme tall som i årets første kvartal og 5 prosent flere enn i fjor.
AA170927 Men Twitter sliter i konkurransen mot Facebook, som har rundt 2 milliarder brukere, og Facebook-eide Instagram som har 800 millioner brukere.
AA170927 | Scania får bot på 880 millioner euro ¶
AA170927 EU-kommisjonen ilegger lastebilprodusenten Scania en bot på 880 millioner euro for prissamarbeid.
AA170927 Selv om flere hundre tusen passasjerer blir nødt til å finne seg nye avganger, er mindre enn 1 prosent av selskapets 129 millioner kunder berørt, ifølge Ryanair.
AA170927 Millioner av amerikanere vil nå få beholde helsetilbudet sitt, ifølge Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet. ( ©NTB ) ¶
AA170927 For å sukre pillen tilbyr Kommisjonen i alt 500 millioner euro i økonomisk hjelp til medlemsland som sier ja til å ta imot flyktninger - det vil si 10.000 euro per hode, tilsvarende om lag 93.000 kroner.
AA170927 Selskapet hadde i siste kvartal 328 millioner aktive brukere, samme tall som i årets første kvartal og 5 prosent flere enn i fjor.
AA170927 Men Twitter sliter i konkurransen mot Facebook, som har rundt 2 milliarder brukere, og Facebook-eide Instagram som har 800 millioner brukere.
AA170927 Prosjekteringskontrakten er verdt mellom 500 millioner og én milliard kroner.
AA170927 Selv om flere hundre tusen passasjerer blir nødt til å finne seg nye avganger, er mindre enn 1 prosent av selskapets 129 millioner kunder berørt, ifølge Ryanair.
AA170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
AA170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
AA170927 Ruter vil neste år kunne frakte 14 millioner flere passasjerer enn i år, en økning på 5 prosent Byrådet foreslår å styrke tilskuddet til Ruter med 528 millioner kroner i økonomiplanperioden og setter av 141 millioner kroner for å unngå økte billettpriser.
AA170927 For øvrig øker byrådet neste år bunnfradraget i den mye omtalte skatten med 600.000 kroner, til 4,6 millioner .
VG170926 Budsjettet på rundt 136 millioner kroner står i fare for å sprekke grunnet mindre inntekt enn ventet, ifølge arrangementssjef Helge Stormoen.
VG170926 | Vålerenga Hockey : Arena-smellen koster 12 millioner
VG170926 Vålerenga Ishockeys daglige leder, Gunnar Thøgersen, sier at ett ekstra år med Furuset Forum som hjemmebane for elitelaget i Getligaen vil koste akseselskapets fire hovedaksjonærer, blant andre Thøgersen og Eikeland, åtte millioner til « med den spillerstallen vi har nå ».
VG170926 Underskuddet kan øke fra fire til åtte millioner med enda en sesong uten egen hjemmebane.
VG170926 Nå er ferdigstillelsen av den nye arenaen til drøyt 500 millioner utsatt fra høsten 2018 til høsten 2019.
VG170926 Men han er klar på at billettinntekter utgjør det største inntektstapet, med fire millioner per sesong.
VG170926 Ifølge Gunnar Thøgersen er lønnsbudsjettet til spillerne 4,7 millioner for sesongen 2017/18.
VG170926 Han mener at elitelaget med Nye Jordal Amfi som hjemmearena fra sesongstart 2018 ville betydd 20 millioner i « ekstra » inntekter på grunn av tilskuerkapasiteten på drøyt 5000 og « nyhetenes interesse » for sportens nye storstue til 553 millioner på Oslo øst.
VG170926 Han mener at elitelaget med Nye Jordal Amfi som hjemmearena fra sesongstart 2018 ville betydd 20 millioner i « ekstra » inntekter på grunn av tilskuerkapasiteten på drøyt 5000 og « nyhetenes interesse » for sportens nye storstue til 553 millioner på Oslo øst.
VG170926 Fire millioner i minus som følge av at klubbens elitelag i ishockeyens toppserie må spille sine hjemmekamper i Furuset Forum inneværende sesong 2017/18, var det dystre faktum før Oslo kommune tirsdag morgen i en pressemelding kunne fortelle at åpningen av Vålerengas nye hjemmearena - Nye Jordal Amfi - er utsatt
VG170926 Er vi flinke denne sesongen, vil vi få et underskudd på to millioner .
VG170926 Det mest realistiske er imidlertid en underdekning på fire millioner , sier styreleder i Vålerenga Ishockey AS, Tor Helge Eikeland.
VG170926 Finalen i « Farmen kjendis » i vår ble for øvrig den mest sette « Farmen»-finalen gjennom tidene med et snitt på 1,3 millioner seere. 1,5 millioner på det meste fulgte med da « Lothepus » ble kåret til vinner.
VG170926 1,5 millioner på det meste fulgte med da « Lothepus » ble kåret til vinner.
VG170926 Før Saddams fall var de redusert til rundt to millioner .
VG170926 En gang talte de nesten fem millioner mennesker.
VG170926 Myndighetene har satt til side et fond på rundt 150 millioner dollar til kriseberedskap før et vulkanutbrudd, og har de siste dagene sendt ut 640.000 masker, 12.500 madrasser, 8.400 tepper og gitt 50 telt til disposisjon.
VG170926 Flyplassen i Balis hovedstad Denpasar, hvor millioner av utenlandske turister ankommer øya hvert år, har foreløpig ikke blitt påvirket av det mulig nært forestående vulkanutbruddet.
VG170926 Ifølge Politico uttalte pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders mandag at presidenten valgte å kjempe denne kampen for millioner av amerikanere som står for noe og for å vise respekt for nasjonalsangen og flagget.
VG170926 - Dette handler ikke om at presidenten er imot noen, men det handler om at presidenten og millioner av amerikanere står for noe.
VG170926 MASSEFLUKT : - Antallet mennesker på flukt i verden har siden 2015 økt til 65,6 millioner , hvorav rundt halvparten er barn.
VG170926 For fremdeles vil de aller fleste av verdens 65,6 millioner fordrevne få hjelp innad i eget land, eller i nærområdene.
VG170926 FNs høykommissær for flyktninger har lagt fram en omfattende rapport der de beregner at rundt 1,2 millioner mennesker har behov for kvoteflyktningplasser neste år.
VG170926 Antallet mennesker på flukt i verden har økt til 65,6 millioner , hvorav rundt halvparten er barn.
VG170926 - Barneekteskap fører til millioner av brudd på barns rettigheter.
VG170926 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn.
VG170926 Det økonomiske tapet ble estimert til 850 millioner amerikanske dollar.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html | Innsamlingen tar av : Vanlige folk har gitt over 2,5 millioner kroner til VM i Bergen ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Tor Høvik ¶ 1,8 millioner kroner ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Onsdag formiddag har kronerullingen passert 2,5 millioner kroner. i ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Nå er beløpet passert 2,5 millioner kroner.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har kronerullingen til støtte for Sykkel-VM i Bergen passert 2,5 millioner kroner.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Tallknuserne-har-sett-pa-millioner-av-data-Slik-er-den-optimale-lopetreningen-235395b.html | Tallknuserne har sett på millioner av data : Slik er den optimale løpetreningen ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Tallknuserne-har-sett-pa-millioner-av-data-Slik-er-den-optimale-lopetreningen-235395b.html Utviklerne av løpeappen Strava har sett på over 80 millioner løpeturer.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-historiske-bildet-av-Martin-Luther-King-gar-viralt-etter-Trumps-siste-krangel-242872b.html Bokseren var klar over at standpunktet kunne koste ham både prestisje, millioner av dollar og flere år bak murene.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html Det er mange millioner kroner pr. scoring.
SA170926 Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
SA170926 - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
SA170926 | Innsamlingen tar av : Vanlige folk har gitt over 2,5 millioner kroner til VM i Bergen ¶
SA170926 Tor Høvik ¶ 1,8 millioner kroner ¶
SA170926 Onsdag formiddag har kronerullingen passert 2,5 millioner kroner. i ¶
SA170926 Nå er beløpet passert 2,5 millioner kroner.
SA170926 Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har kronerullingen til støtte for Sykkel-VM i Bergen passert 2,5 millioner kroner.
SA170926 Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
SA170926 - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
SA170926 Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
SA170926 Bokseren var klar over at standpunktet kunne koste ham både prestisje, millioner av dollar og flere år bak murene.
SA170926 I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
SA170926 I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
SA170926 Det er mange millioner kroner pr. scoring.
NL170926 Om kort tid ansetter Helse Nord derfor kommunikasjonsdirektør med en årslønn på 1,5 millioner kroner.
NL170926 Den niende direktøren til Helse Nord er forespeilet en årslønn på 1,5 millioner kroner.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Sa-mye-star-pa-spill-for-Start-i-kampen-om-opprykk-242880b.html Minst 10 millioner kroner vil forskjellen være på et opprykk eller ikke for Start.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass | Tapte 46 millioner på « Gråtass » ¶
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass TV 2-suksessen « Vennebyen » gikk med et underskudd på 10,4 millioner kroner i fjor.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Selskapet økte inntektene med over 9 millioner fra 2015 til i fjor, og noterte en endelig omsetning på 11,6 millioner .
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Selskapet økte inntektene med over 9 millioner fra 2015 til i fjor, og noterte en endelig omsetning på 11,6 millioner.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Selskapet Kool produktion as, som produserer NRK Super-seriene « Elleville Elfrid » og « Hubert » melder om et underskudd på 1,3 millioner kroner.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Selskapet Animando as, som forvalter rettighetene til redningsskøyten « Elias » har gått nesten seks millioner kroner i minus de siste to regnskapsårene, med et negativt resultat før skatt i fjor på 1,9 millioner kroner.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Selskapet Animando as, som forvalter rettighetene til redningsskøyten « Elias » har gått nesten seks millioner kroner i minus de siste to regnskapsårene, med et negativt resultat før skatt i fjor på 1,9 millioner kroner.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Rettighetsforvalterne i Animando as har gått nesten seks millioner i minus de siste to årene.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Nå har vi straks 270 millioner visninger samlet på kanalen vår, sier Thovsen.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass I fjor bokførte City of Friends as, produksjonsselskapet bak TV 2-suksessen « Vennebyen », et underskudd på 10,4 millioner kroner og en negativ egenkapital på drøyt 400.000.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass I februar i fjor lanserte selskapet den første av totalt tre filmer i en storsatsing på traktoren « Gråtass », filmet i Irland med et budsjett på over 60 millioner kroner til sammen.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass I 2016 hadde selskapet en omsetning på 2,3 millioner kroner.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass I 2015 gikk selskapet 2,7 millioner i minus.
DN170926https://www.dn.no/etterBors/2017/09/26/2105/Film/tapte-46-millioner-pa-gratass Halvannet år og tre filmpremierer senere er snaut 14 millioner kroner tjent inn igjen, ifølge offentlige kinotall fra Norsk filminstitutt ( NFI ) og Filmweb.
DN170926 Oslo-pakken med Akershus og staten innebar økning, men vi har nå funnet 141 millioner kroner som vi kan bruke til ytterligere subsidier for å hindre at kollektivprisene øker.
DN170926 Ice Group forpliktet seg til å bidra med 400 millioner kroner i emisjonen, gjennom et aksjonærlån på 200 millioner før i 2016 og 200 millioner i 2017.
DN170926 Ice Group forpliktet seg til å bidra med 400 millioner kroner i emisjonen, gjennom et aksjonærlån på 200 millioner før i 2016 og 200 millioner i 2017.
DN170926 Ice Group forpliktet seg til å bidra med 400 millioner kroner i emisjonen, gjennom et aksjonærlån på 200 millioner før i 2016 og 200 millioner i 2017.
DN170926 I desember i fjor hentet Ice Group inn 800 millioner kroner i en rettet emisjon, der amerikanske Access Industries og Rasmussengruppen spyttet inn 250 millioner kroner hver.
DN170926 I desember i fjor hentet Ice Group inn 800 millioner kroner i en rettet emisjon, der amerikanske Access Industries og Rasmussengruppen spyttet inn 250 millioner kroner hver.
DN170926 Det går etter planen for oljekartellet Opec som i november besluttet å kutte produksjonen med 1,8 millioner fat om dagen for å stå imot amerikanske skiferoljeprodusenter og presse prisene oppover igjen.
DN170926 I forrige uke solgte utenlandske investorer aksjer for 677 millioner dollar, ifølge Bloomberg.
DN170926 På grunn av økte boligpriser i Oslo har byrådspartiene og Rødt blitt enige om å øke bunnfradraget for eiendomsskatt til 4,6 millioner kroner fra neste år.
DN170926 At bunnfradraget økes til 4,6 millioner, medfører at boliger med skatteverdi under 5,75 millioner fra neste år helt slipper skatt.
DN170926 At bunnfradraget økes til 4,6 millioner , medfører at boliger med skatteverdi under 5,75 millioner fra neste år helt slipper skatt.
DN170926 - Det vi lovet, var 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats.
DN170926 4,6 millioner er et betydelig bunnfradrag, sier byrådslederen.
DN170926 Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,51 prosent til 773,96 poeng, omsatt for 3.850 millioner kroner.
DN170926 DNO-aksjen steg 3,40 prosent tirdag, til 11,55 kroner pr aksje, omsatt for 202 millioner kroner på Oslo Børs.
DN170926 | Tapte 46 millioner på « Gråtass » ¶
DN170926 TV 2-suksessen « Vennebyen » gikk med et underskudd på 10,4 millioner kroner i fjor.
DN170926 Selskapet økte inntektene med over 9 millioner fra 2015 til i fjor, og noterte en endelig omsetning på 11,6 millioner .
DN170926 Selskapet økte inntektene med over 9 millioner fra 2015 til i fjor, og noterte en endelig omsetning på 11,6 millioner.
DN170926 Selskapet Kool produktion as, som produserer NRK Super-seriene « Elleville Elfrid » og « Hubert » melder om et underskudd på 1,3 millioner kroner.
DN170926 Selskapet Animando as, som forvalter rettighetene til redningsskøyten « Elias » har gått nesten seks millioner kroner i minus de siste to regnskapsårene, med et negativt resultat før skatt i fjor på 1,9 millioner kroner.
DN170926 Selskapet Animando as, som forvalter rettighetene til redningsskøyten « Elias » har gått nesten seks millioner kroner i minus de siste to regnskapsårene, med et negativt resultat før skatt i fjor på 1,9 millioner kroner.
DN170926 Rettighetsforvalterne i Animando as har gått nesten seks millioner i minus de siste to årene.
DN170926 Nå har vi straks 270 millioner visninger samlet på kanalen vår, sier Thovsen.
DN170926 I fjor bokførte City of Friends as, produksjonsselskapet bak TV 2-suksessen « Vennebyen », et underskudd på 10,4 millioner kroner og en negativ egenkapital på drøyt 400.000.
DN170926 I februar i fjor lanserte selskapet den første av totalt tre filmer i en storsatsing på traktoren « Gråtass », filmet i Irland med et budsjett på over 60 millioner kroner til sammen.
DN170926 I 2016 hadde selskapet en omsetning på 2,3 millioner kroner.
DN170926 I 2015 gikk selskapet 2,7 millioner i minus.
DN170926 Halvannet år og tre filmpremierer senere er snaut 14 millioner kroner tjent inn igjen, ifølge offentlige kinotall fra Norsk filminstitutt ( NFI ) og Filmweb.
DB170926 Målet er å bygge et akvarium på mer enn 10.000 kvadratmeter som skal inneholde over sju millioner liter vann.
DB170926 Det er for tidlig å anslå hva det vil koste, men Schumann viser til at akvariet i København i sin tid kostet 700 millioner danske kroner - som da tilsvarte om lag 800 millioner norske kroner.
DB170926 Det er for tidlig å anslå hva det vil koste, men Schumann viser til at akvariet i København i sin tid kostet 700 millioner danske kroner - som da tilsvarte om lag 800 millioner norske kroner.
DB170926 Uber har vært et populært alternativ til den ordinære taxinæringa i millionbyen, og har rundt 40 000 lisensierte sjåfører, og minst 3,5 millioner mer eller mindre faste brukere.
DB170926 Forretningsmodellen har vært - og er - omstridt så å si overalt, og nylig ble Ubers norske avdeling ilagt ei bot på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.
DB170926 Fem millioner i bot til Uber ¶
DB170926 - Vi vil på millioner av londoneres vegne appellere avgjørelsen London har tatt, men vi gjør det med vissheten om at også vi må endre oss, skriver han.
DB170926 Tre millioner av disse er bevilget av staten.
DB170926 Søknaden om en ekstrabevilgning på 21 millioner kroner ble ikke godkjent.
DB170926 Politiet forventer at arrangøren av mesterskapet betaler en egenandel på 13,4 millioner kroner.
DB170926 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner , vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170926 * I tillegg til sponsorsvikten holdt ikke det opprinnelige budsjettet på 20,6 millioner kroner for veiarbeid og kollektivtransport.
DB170926 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner .
DB170926 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner.
DB170926 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen.
DB170926 11 millioner er i spill.
DB170926 Mens sykkelarrangørene i Bergen på grunn av oljekrisa på Vestlandet ikke klarte å nå et forsiktig sponsorbudsjett på 33 millioner kroner, er eventuelle norske VM-arrangører i alpint garantert langt høyere inntekter.
DB170926 270 millioner kroner av FIS.
DB170926 Overfor NRK anslo Hansen at VM i Bergen gir et underskudd på flere millioner kroner.
DB170926 Samtlige av Puerto Ricos 3,5 millioner innbyggere ble strømløse.
DB170926 Nå kan Haraldsen og Åsheim etter all sannsynlighet innkassere nye gevinster, denne gangen et tre-sifret millionbeløp på rundt 100 millioner kroner for de resterende aksjene.
DB170926 Med et bud på nær 42 milliarder kroner på selskapet et lite år etter børsnoteringen, kan de denne gangen få ytterligere 100 millioner kroner hver, skriver Finansavisen.
DB170926 Da Nets gikk på børs solgte begge over 200.000 aksjer i Nets som ga dem rundt 40 millioner kroner hver, kommer det frem av prospektet.
DB170926 - Gevinstene dere har beregnet på 40 og 100 millioner kroner virker noe høyt.
DB170926 ( Finansavisen.no ) : Da Nets gikk på børs i fjor høst cashet Frode Åsheim ( 39 ) og Freddy Haraldsen inn 40 millioner kroner hver etter å solgt 200.000 aksjer i selskapet.
DB170926 Over 40 prosent av Jemens 28 millioner innbyggere er barn under 14 år.
DB170926 Fakta om krigen i Jemen : ¶ 28 millioner innbyggere.
DB170926 Hadde i 2016 driftsinntekter på 302 millioner kroner.
DB170926 Eier eiendomsselskapet Hav Eiendom AS, som bare de tre siste årene har generert over 500 millioner kroner i utbytte.
DB170926 ( Dagbladet ) : Oslo Havn ga i 2013 rekrutteringsfirmaet Hodejegerne AS et rekrutteringsoppdrag verdt 1,5 millioner kroner.
DB170926 Til sammen er den norske støtten til krisen i Rakhine og Bangladesh på over 45 millioner kroner.
DB170926 Norge har besluttet å øke den humanitære støtten med ytterligere 15 millioner kroner.
DB170926 ¶ LUKSUSLIVET : Maria Høili er arvingen til Europris-gründer Terje Høili, og har allerede fått flere millioner av familien.
DB170926 Rundt 50 millioner kroner forvaltes ifølge avisa av Industrifinans Kapitalforening, og pengene er plassert i diverse verdier som aksjer.
DB170926 Paret ønsket egentlig 40 millioner kroner for eiendommen.
DB170926 Hun er verdt nærmere 100 millioner kroner den dag i dag.
DB170926 Hun er kjent som arving av Europris-gründer Terje Høili, som i 2004 sørget for at hun og de tre andre søsknene fikk utbetalt rundt 130 millioner kroner hver i forskudd.
DB170926 Før de flyttet forsøkte de å selge ranchen de eier i Lier i Buskerud, som ble lagt ut for 38 millioner kroner.
DB170926 Med en prislapp på svimlende 24 millioner kroner har paret kapret det Sköld omtaler som « drømmeleiligheten » på Södermalm i Stockholm.
DA170926 Staten har allerede bidratt med 52 millioner kroner, 12 millioner mer enn hva arrangøren søkte om, i følge Kulturdepartementet.
DA170926 Staten har allerede bidratt med 52 millioner kroner, 12 millioner mer enn hva arrangøren søkte om, i følge Kulturdepartementet.
DA170926 Oslo-VM gikk 40 millioner i minus, noe som endte med 12 etter diverse forhandlinger.
DA170926 For dette går mot mange millioner i underskudd.
DA170926 Er politiregningen på 15 millioner et offentlig ansvar eller arrangørens ?
DA170926 Selskapets aktiva har en anslått verdi på 15 millioner kroner.
DA170926 Nor Gros AS omsatte i 2016 for 51,7 millioner kroner og hadde er negativt resultat før skatt på litt over ti millioner kroner.
DA170926 Nor Gros AS omsatte i 2016 for 51,7 millioner kroner og hadde er negativt resultat før skatt på litt over ti millioner kroner.
DA170926 Nor Gros AS holder til på Auglendsmyrå og opplyste i retten å ha en gjeld på 24 millioner kroner.
DA170926 januar samtidig som klubben varsler kutt på 20 millioner .
DA170926 | Sju millioner til urbant landbruk ¶
DA170926 Neste år økes denne til sju millioner kroner.
DA170926 I inneværende år er det bevilget to millioner kroner til tilskuddordningen til urbant landbruk.
DA170926 Byrådet satser på et fortsatt grønnere Oslo, og vil neste år bruke sju millioner kroner på urbant landbruk.
DA170926 - Byrådet setter av sju millioner til urbant landbruk i 2018.
DA170926 Totalt bevilger byrådet 125 millioner kroner til områdesatsinger i 2018.
DA170926 I tillegg til 30 millioner kroner til Søndre Nordstrand, 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.
DA170926 I tillegg til 30 millioner kroner til Søndre Nordstrand, 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.
DA170926 I tillegg til 30 millioner kroner til Søndre Nordstrand, 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.
DA170926 I tillegg til 30 millioner kroner til Søndre Nordstrand, 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.
DA170926 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! 125 millioner
DA170926 Byrådet setter av 30 millioner til områdesatsing i Søndre Nordstrand.
DA170926 Byrådet bevilger 30 millioner kroner til en ny satsing i Oslo sør i 2018 etter modell av Groruddalsatsingen, i det nye budsjettet som legges fram i morgen.
DA170926 At millioner av mennesker er på flukt.
DA170926 Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.
DA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en Nikab-kledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt.
DA170926 Dersom driftsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen, ifølge Klassekampen.
DA170926 - Det er lagt inn en effektiviseringsgevinst for elektroniske nøkler på 6,5 millioner kroner i form av redusert tidsbruk, forteller han.
DA170926 Byrådet i Oslo varslet sin støtteordning høsten 2015, og satte av 5 millioner kroner til formålet i 2016.
DA170926 SV har tidligere foreslått å bevilge 75 millioner kroner til statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene, og Øvstegård ønsker nå å løfte dette forslaget på nytt.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html Status klokken 15.00 tirsdag : Over 6000 personer har samlet inn cirka 1,1 millioner kroner, ifølge sykkel-VM.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html Klokken 18.30 bikket beløpet 1,35 millioner kroner og 7900 transaksjoner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/VM-i-Bergen-har-fatt-flere-hundre-tusen-kroner-fra-vanlige-folk---etter-et-halvt-dogns-innsamling-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html | Innsamlingen tar av : Vanlige folk har gitt over 2,5 millioner kroner til VM i Bergen ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Onsdag formiddag har kronerullingen passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Nå er beløpet passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har kronerullingen til støtte for Sykkel-VM i Bergen passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html 1,8 millioner kroner ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html | Innsamlingen tar av : Vanlige folk har gitt over 2,5 millioner kroner til VM i Bergen ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Onsdag formiddag har kronerullingen passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Nå er beløpet passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har kronerullingen til støtte for Sykkel-VM i Bergen passert 2,5 millioner kroner.
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-nesten-to-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html 1,8 millioner kroner ¶
BT170926https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Bergen-Storsenter-jubler-over-salgssuksess-under-sykkel-VM-242839b.html Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger Selskapet hadde i siste kvartal 328 millioner aktive brukere, samme tall som i årets første kvartal og 5 prosent flere enn i fjor.
AP170926https://www.aftenposten.no/verden/i/Kdv77/-Twitter-vil-teste-ut-dobbelt-sa-lange-meldinger Men Twitter sliter i konkurransen mot Facebook, som har rundt 2 milliarder brukere, og Facebook-eide Instagram som har 800 millioner brukere.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Til nå i år har totalt over 2,2 millioner norske og utenlandske turister besøkt byen, en økning på 3,8 prosent fra i fjor, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.
AP170926https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-godt-kjenner-du-Oslo-Her-far-du-atte-innsidetips-til-fine-gaturer-i-hovedstaden-10487b.html Til nå i år har 1,4 millioner nordmenn besøkt byen, ifølge Innovasjon Norge - som baserer tallet på Statistisk sentralbyrås oversikt.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/e9bX9/-Lurer-pa-hvordan-vi-skal-overleve Vi tapte 3,5 millioner i forhold til om vi hadde kunnet bli på Jordal.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum Med et areal på mer enn 10 000 kvadratmeter og over syv millioner liter vann kommer akvariet til å bli større enn Den blå planet i København.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum Med et areal på mer enn 10 000 kvadratmeter og over syv millioner liter vann kommer akvariet til å bli Nord-Europas største.
AP170926https://www.aftenposten.no/osloby/i/BggO9/Endelig-kan-Oslo-fa-et-akvarium--i-Barum - Akvariet i København kostet 700 millioner for noe år siden... -... så én milliard. -... er neppe en skivebom.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/mAGeO/Kvinne-i-40-arene-siktet-for-drap-i-Agder Ifølge NRK etterlot faren seg verdier for 13 millioner kroner brutto.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/p3JnV/Aftenposten-mener-Riktig-a-redusere-Oslos-eiendomsskatt Regningen til Oslos skattebetalere blir med dette rundt 160 millioner kroner mindre enn den ellers ville ha vært.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/p3JnV/Aftenposten-mener-Riktig-a-redusere-Oslos-eiendomsskatt Bunnfradraget heves fra 4,0 til 4,6 millioner kroner, og endringen fører til at rundt ti prosent av Oslos befolkning slipper en eiendomsskatt de ellers ville ha fått.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O4Mzq/Venstresiden-og-KrF-bor-sette-en-stopper-for-norsk-stotte-til-superlonninger-til-bistandstoppene--Andreas-C-Halse Det groveste eksempelet er World Wildlife Foundation ( WWF ) i USA, der toppsjefen tar ut åtte millioner kroner årlig i lønn og godtgjørelser.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-samlet-inn-mer-enn-n-million-til-VM-i-Bergen-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-samlet-inn-mer-enn-n-million-til-VM-i-Bergen-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html | Innsamlingen tar av : Vanlige folk har gitt over 2,5 millioner kroner til VM i Bergen ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Tor Høvik ¶ 1,8 millioner kroner ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Onsdag formiddag har kronerullingen passert 2,5 millioner kroner.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Nå er beløpet passert 2,5 millioner kroner.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har kronerullingen til støtte for Sykkel-VM i Bergen passert 2,5 millioner kroner.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html Harald Tiedemann Hansen svarer slik på spørsmål om VM går på et underskudd på noen få eller flere titalls millioner kroner : ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Innsamlingen-tar-av-Vanlige-folk-har-gitt-over-2_5-millioner-kroner-til-VM-i-Bergen-242859b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Bergen-Storsenter-jubler-over-salgssuksess-under-sykkel-VM-242839b.html Storsenteret rykket fra, økte omsetningen med ti millioner kroner og innkasserte salgsgullet.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Det-historiske-bildet-av-Martin-Luther-King-gar-viralt-etter-Trumps-siste-krangel-242872b.html Bokseren var klar over at standpunktet kunne koste ham både prestisje, millioner av dollar og flere år bak murene.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bryne-kan-ta-inn-6-millioner-ekstra-ved-opprykk-242892b.html | Bryne kan ta inn 6 millioner ekstra ved opprykk ¶
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Bryne-kan-ta-inn-6-millioner-ekstra-ved-opprykk-242892b.html divisjon, men vil ha cirka 6 millioner ekstra å rutte med ved opprykk.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html I nåværende valuta betyr det at den brasilianske nyervervelsen tjener 6,35 millioner kroner i uken etter dagens kurs og omtrent 330 millioner kroner i året.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Neymar-tjener-1-million-kroner-om-dagen_-men-n-fotballspiller-har-enda-fetere-lonn-242895b.html Det er mange millioner kroner pr. scoring.
AA170926 - Et territorium med 3,5 millioner amerikanske borgere er nesten fullstendig uten strøm, vann, mat og telefon.
AA170926 I tillegg har politiet beslaglagt nesten 10 millioner stemmesedler og stengt 59 nettsteder som ga informasjon om folkeavstemningen. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Ismajilova deler prisbeløpet på 3 millioner kroner med to andre vinnere. 65 år gamle Gonsalves er en fremstående menneskerettighetsjurist i India og grunnlegger av et nettverk av jurister som kjemper for sårbare mennesker i India.
AA170926 Forskningsrådet har bidratt med fem millioner kroner til Bedrock.
AA170926 Målet er å bygge et akvarium på mer enn 10.000 kvadratmeter som skal inneholde over sju millioner liter vann.
AA170926 Det er for tidlig å anslå hva det vil koste, men Schumann viser til at akvariet i København i sin tid kostet 700 millioner danske kroner - som da tilsvarte om lag 800 millioner norske kroner.
AA170926 Det er for tidlig å anslå hva det vil koste, men Schumann viser til at akvariet i København i sin tid kostet 700 millioner danske kroner - som da tilsvarte om lag 800 millioner norske kroner.
AA170926 Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.
AA170926 Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en nikabkledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt.
AA170926 Dersom driftsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen, ifølge Klassekampen.
AA170926 Kombinert med kutt i oljelagrene i både OPEC og andre oljeproduserende land med 1,8 millioner fat per dag, har Erdogans trussel ført til bekymring for at markedet vil strammes til.
AA170926 Dermed skal kvinnen og hennes halvbror ha arvet en million kroner hver av et dødsbo på nærmere 13 millioner kroner.
AA170926 Hvert år blir 15 millioner jenter gift som barn.
AA170926 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år. ( ©NTB ) ¶
AA170926 Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 millioner på budsjettet for neste år. ( ©NTB ) ¶
VG170925 Selv etter 1993 hvor det var store underskudd på 12-13 millioner kroner gikk ikke forbundet konkurs.
VG170925 Hvis ikke har de en usikkerhetsgaranti på 10,4 millioner kroner fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
VG170925 Budsjettet på rundt 136 millioner kroner står i fare for å sprekke grunnet mindre inntekt enn ventet, ifølge arrangementssjef Helge Stormoen.
VG170925 Arrangementet har også en usikkerhetsgaranti på over 10 millioner kroner.
VG170925 Vi har mistet 1,3 millioner stemmer til FDP og én million stemmer til AfD, men vi skal vinne dem tilbake, sa en selvsikker Angela Merkel.
SA170925 Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner .
SA170925 Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner.
SA170925 Det økonomiske tapet på 12 millioner kroner preget norsk sykkelsport i flere år.
SA170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
SA170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
SA170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
SA170925 - Det kan fort være et tap på 8,5 millioner kroner, sier sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen.
SA170925 - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
NL170925 ¶ Fokuset, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, er den kjensgjerning at det årlig er mer enn 80 millioner kvinner som verden over opplever å bli ufrivillig gravid ( 1 ).
DN170925 I forrige uke ble en gruppe aktivister som sto bak okkupasjon og stengning av hovedflyplassen i 2008 i over en uke dømt til å betale 120 millioner kroner i bøter.
DN170925 Han vil også ha noen titalls millioner i renter.
DN170925 Han vil også ha flere titall millioner i renter.
DN170925 Gatene i den selvstyrte kurdiske regionen var fulle av kurdiske flagg da flere millioner mennesker gikk til valgurnene, også i den omstridte byen Kirkuk, der det for sikkerhets skyld ble innført portforbud etter at valglokalene stengte.
DN170925 - Vil du at Kurdistan og de kurdiske områdene utenfor regionen skal bli en selvstendig stat ? er spørsmålet omtrent 5,6 millioner stemmeberettigede kurdere fikk ta stilling til, skriver Al Jazeera.
DN170925 Guardians kilder har imidlertid anslått at opptil fem millioner eposter var lagret i skyen, og derfor kan ha blitt kompromittert.
DN170925 Øivind Tidemandsen, som sammen med sin bror Tore Tidemandsen etablerte XXL i 2001, sitter fortsatt på 35,5 millioner aksjer, tilsvarende 2,97 milliarder kroner, og er klart største aksjonær i selskapet.
DN170925 Sundt-familien har kjøpt seg gradvis opp det siste året og sitter på XXL-aksjer for 169 millioner kroner gjennom sitt private investeringsselskap Sundt as.
DN170925 Skipsreder og milliardær John Fredriksen har gjennom sitt investeringsselskap Geveran Trading sittet på omtrent den samme beholdningen det siste året og har aksjer for 88 millioner kroner.
DN170925 Egil Stenshagen sitter nå på sportsaksjer for 129 millioner kroner.
DN170925 Da sto han ifølge aksjonærregisteret oppført med 1,29 millioner XXL-aksjer for cirka 107 millioner kroner basert på mandagens kurs den uken.
DN170925 Da sto han ifølge aksjonærregisteret oppført med 1,29 millioner XXL-aksjer for cirka 107 millioner kroner basert på mandagens kurs den uken.
DN170925 Det er ventet at flere millioner deltar i avstemningen i den delvis selvstyrte regionen Kurdistan i Irak.
DN170925 Sveaas kommer derfor til å spytte inn minst 90 millioner kroner i Viking Supply.
DN170925 Styret i offshorerederiet Viking Supply vil foreslå å hente inn 120 millioner svenske kroner for å holde hodet over vann.
DN170925 Rederiet skriver i en pressemelding at det grunnet svake markedsforhold ikke har klart å opprettholde kravet om en positiv tolvmåneders rullende ebitda-rate, samt et minimum av likvide midler på over syv millioner dollar.
DN170925 Planen er å gjøre en kapitalutvidelse der selskapet vil hente inn 120 millioner .
DN170925 Investor Christen Sveaas varsler at han kommer til å spytte inn minst 90 millioner kroner i Viking Supply.
DN170925 I 2016 hadde Viking Supply Ships AB et resultat etter skatt på - 333 millioner kroner inkludert nedskrivninger på PSV-flåten på - 242 millioner kroner.
DN170925 I 2016 hadde Viking Supply Ships AB et resultat etter skatt på - 333 millioner kroner inkludert nedskrivninger på PSV-flåten på - 242 millioner kroner.
DN170925 Gruven er en av verdens største med en kapasitet på rundt 18 millioner tonn i året.
DN170925 Det er ventet at produksjonen fra MRN nå går blir mellom 15 og 15,5 millioner tonn i 2017, ned fra tidligere anslått 17-17,5 millioner tonn.
DN170925 Det er ventet at produksjonen fra MRN nå går blir mellom 15 og 15,5 millioner tonn i 2017, ned fra tidligere anslått 17-17,5 millioner tonn.
DN170925 Vi vil satse på store kunder med lån fra noen hundre millioner kroner og oppover.
DN170925 Satser 250 millioner på å finne bankenes Finn ¶
DN170925 Til sammenligning kan du bygge en bra hytte for rundt 2,5 millioner kroner, så lenge du ikke kjøper tomt midt i slalåmløypa på Hafjell, sier han.
DN170925 Folkehytta er mellom 2,5 og 3 millioner kroner og på 90 kvadratmeter, sier han.
DN170925 - Prisen på snitthytta er 1,7 millioner kroner.
DB170925 Totalt reiste nær 4,9 millioner passasjerer over Avinors 45 lufthavner i august.
DB170925 Wolverhampton slo sin tidligere overgangsrekord og betalte rundt 16 millioner pund ( ca 165 millioner norske kroner ) for den defensive midtbanespilleren, som i likhet med sin nye manager kom fra Porto.
DB170925 Wolverhampton slo sin tidligere overgangsrekord og betalte rundt 16 millioner pund ( ca 165 millioner norske kroner ) for den defensive midtbanespilleren, som i likhet med sin nye manager kom fra Porto.
DB170925 Likvel ble det hevdet at Mendes hadde et ord med i spillet da Wolves hentet portugisiske Ivan Cavaleiro fra Monaco for 75 millioner norske kroner da de nye eierne ankom sommeren 2016.
DB170925 Deretter hentet klubben portugisiske Helder Costa januar i fjor for ny klubbrekord ( rundt 135 millioner norske kroner ).
DB170925 Rundt 20 millioner kroner i fortjeneste på en 18-åring som har spilt 361 minutter i Sarpsborg er årets butikk i norsk fotball ¶
DB170925 - Sarpsborg takket vel pent nei til godt over 20 millioner kroner her i sommer.
DB170925 I dag skriver den spanske avisa El Pais at PSG-president Nasser Al-Khelafi har tilbudt Cavani én million euro ( rundt 9,3 millioner kroner ), dersom han gir straffeansvaret frivillig til Neymar.
DB170925 Sykkel-VM i Oslo i 1993 ga et økonomiske tap på 12 millioner kroner.
DB170925 Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner .
DB170925 Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner.
DB170925 Det økonomiske tapet på 12 millioner kroner preget norsk sykkelsport i flere år.
DB170925 Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
DB170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
DB170925 Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
DB170925 - Det kan fort være et tap på 8,5 millioner kroner, sier sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen.
DB170925 Tre millioner av disse er bevilget av staten.
DB170925 Søknaden om en ekstrabevilgning på 21 millioner kroner ble ikke godkjent.
DB170925 Politiet forventer at arrangøren av mesterskapet betaler en egenandel på 13,4 millioner kroner.
DB170925 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner , vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170925 * I tillegg til sponsorsvikten holdt ikke det opprinnelige budsjettet på 20,6 millioner kroner for veiarbeid og kollektivtransport.
DB170925 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner .
DB170925 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner.
DB170925 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen.
DB170925 11 millioner er i spill.
DB170925 Spekulert salgspris var 50 millioner kroner.
DB170925 Men når jeg hører norske eksperter tenke på et tall som 50 millioner kroner - mest fordi de har sett Manchester Uniteds talentspeider Tommy Møller Nielsen på Sarpsborg stadion for andre gang, for øvrig sønnen til mannen som tok Danmark til EM-gull i 1992, Richard Møller Nielsen - da sitter jeg med en følelse av at det går litt fort i svingene.
DB170925 I sommer prøvde Club Brugge å hente 18-åringen for 20 millioner kroner.
DB170925 Magasinet bruker lekkede dokumenter som kilde, ifølge engelske The Telegraph, og røper at Neymar tjener 32 millioner pund i året.
DB170925 I uka blir dette 6,5 millioner kroner.
DB170925 Eller i norsk valuta : 338 millioner kroner.
DB170925 Kontrastene til Neymar er store, for der PSG måtte ut med 222 millioner euro for å kjøpe ham ut, kostet Malcom fem millioner euro da han kom fra brasilianske Corinthians for snaut halvannet år siden. 20-åringen ble sett på som et stort talent i Brasil, noen hakk under en spiller som Manchester Citys Gabriel Jesus.
DB170925 Kontrastene til Neymar er store, for der PSG måtte ut med 222 millioner euro for å kjøpe ham ut, kostet Malcom fem millioner euro da han kom fra brasilianske Corinthians for snaut halvannet år siden. 20-åringen ble sett på som et stort talent i Brasil, noen hakk under en spiller som Manchester Citys Gabriel Jesus.
DB170925 CSU som er i union med CDU holder ifølge Merkel på å analysere hvordan de mistet mer enn 1,4 millioner stemmer til liberale FDP og litt over en million stemmer til høyrepopulistiske AfD.
DB170925 For å få gang på søksmålet trenger de å samle inn over tre millioner kroner.
DB170925 Øye tar utgangspunkt i at prisen på gjennomsnittshytta er 1,7 millioner kroner.
DB170925 Til sammenligning kan du bygge en bra hytte for rundt 2,5 millioner kroner, så lenge du ikke kjøper tomt midt i slalåmløypa på Hafjell, fortsetter han overfor avisen.
DB170925 Petter Solberg ber om fire millioner for tømmervilla ¶
DB170925 Folkehytta er på 2,5-3 millioner kroner og 90 kvadratmeter, sier han videre.
DB170925 I helga ankom elleve skip lastet med over 6 millioner liter vann, barnesenger og mat Puerto Rico.
DB170925 Hver dag kaster du og jeg spisbar mat som kunne reddet tre millioner .
DB170925 Selskapet, som hentet søppel for 1,3 millioner nordmenn, hadde gått i samme fella : Til Dagsrevyen sa konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden at den tidligere ledelsen hadde inngått kontrakter med en prisdifferanse på opp til 90 prosent til de nest- og tredje billigste selskapene.
DB170925 Til nå har « Insidious»-filmene spilt inn over 371 millioner dollar.
DB170925 KURDERNE holder til i Syria, Tyrkia, Irak og Iran og utgjør omtrent 30 millioner mennesker.
DB170925 Hun ble lagt i en bag, kjørt til en leilighet og der skal gjerningspersonene angivelig ha blitt forsøkt å selge henne for 2,3 millioner kroner på nettet.
DB170925 De to mennene skal angivelig ha prøvd å selge den unge modellen for 300 000 amerikanske dollar, noe som tilsvarer om lag 2,3 millioner norske kroner.
DA170925 Kurderne utgjør over 30 millioner mennesker, og lever i nordlige Irak, nordøstlige Syria, sørøstlige Tyrkia og i nordvestlige Iran.
DA170925 Etter måneder med forberedelser, skal det hele toppe seg i dag : Millioner av kurdere er ventet å stemme « ja » til et forslag om å løsrive seg fra Irak for så å danne en egen uavhengig kurdisk stat.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner .
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det økonomiske tapet på 12 millioner kroner preget norsk sykkelsport i flere år.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det kan fort være et tap på 8,5 millioner kroner, sier sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen.
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-sykkelforbundet-242844b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
BT170925https://www.bt.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
AP170925https://www.aftenposten.no/verden/i/QGQ74/Uber-sier-unnskyld-for-selskapets-mange-tabber I Englands hovedstad har transporttjenesten hatt 3,5 millioner brukere og 40.000 sjåfører, ifølge Reuters.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Hadde de ikke gjort grepet, som koster dem 160 millioner kroner, ville nær 4 av 10 boliger fått skatt til neste år.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Byrådspartiene Ap, SV og MDG er enige med Rødt om å øke bunnfradraget før skatten slår inn med 600.000 kroner - fra 4 til 4,6 millioner kroner.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar Bunnfradraget i Oslo har hittil vært på 4 millioner kroner ( av eiendomsskattegrunnlaget, som er 80 prosent av boligverdien i ligningen ).
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar - Det vi lovet, var 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar 4,6 millioner er et betydelig bunnfradrag.
AP170925https://www.aftenposten.no/osloby/i/6LLGr/Enige-om-a-redusere-eiendomsskatten-i-Oslo-neste-ar 160 millioner kroner ekstra.
AP170925https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qjjgz/Dette-ville-gitt-skyhoye-odds-for-noen-maneder-siden-Hotellkongen-er-blitt-verftseier Løsningen ble at et nyopprettet selskap gikk inn med tilsammen 300 millioner kroner.
AP170925https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qjjgz/Dette-ville-gitt-skyhoye-odds-for-noen-maneder-siden-Hotellkongen-er-blitt-verftseier De ansatte bidro med et lån på 24 millioner kroner, men det var ikke nok.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 på budsjettet for neste år.
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/AejGz/Islamsk-Rad-i-mote-med-Kulturdepartementet-om-statsstotte Dersom statsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner .
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Han sier det opprinnelig ble budsjettert med 156 millioner kroner, men at det er nedjustert med rundt 20 millioner.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det økonomiske tapet på 12 millioner kroner preget norsk sykkelsport i flere år.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, sier Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/NRK---Sykkelforbundet-kan-ga-konkurs-etter-VM-242840b.html - Det kan fort være et tap på 8,5 millioner kroner, sier sykkelpresident og daglig leder for sykkel-VM i Bergen, Harald Tiedemann Hansen.
AP170925https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-Send-penger-til-Sykkelforbundet-242844b.html - Hvis de 100.000 som var i sentrum søndag gir 50 kroner hver, blir det jo fem millioner .
AA170925 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag.
AA170925 Politiet har også beslaglagt rundt ti millioner stemmesedler og andre gjenstander som valgurner.
AA170925 | Libanons president vil at 1,5 millioner syriske flyktninger begynner å reise hjem ¶
AA170925 Libanons president Michel Aoun ønsker at FN fra nå av bruker penger på å sende landets 1,5 millioner syriske flyktninger tilbake til Syria.
AA170925 Kontrakten er verdt rundt 100 millioner kroner, og er ventet å sysselsette rundt 60 - 70 ansatte det neste året.
AA170925 På grunn av økte boligpriser i Oslo har byrådspartiene og Rødt blitt enige om å øke bunnfradraget for eiendomsskatt til 4,6 millioner kroner fra neste år.
AA170925 At bunnfradraget økes til 4,6 millioner, medfører at boliger med skatteverdi under 5,75 millioner fra neste år helt slipper skatt.
AA170925 At bunnfradraget økes til 4,6 millioner , medfører at boliger med skatteverdi under 5,75 millioner fra neste år helt slipper skatt.
AA170925 - Det vi lovet, var 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats.
AA170925 4,6 millioner er et betydelig bunnfradrag, sier byrådslederen. ( ©NTB ) ¶
VG170924 Popstjernen og skuespilleren har ennå ikke hørt fra familien på Puerto Rico, og donerer nå nær åtte millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging. på Puerto Rico, og donerer nå nær åtte millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging.
VG170924 Det var på en pressekonferanse med New York-guvernør Andrew Cuomo søndag at Jennifer Lopez kunngjorde at hun gir én million dollar, eller rundt 7,8 millioner kroner, til nødhjelp i Puerto Rico - landet foreldrene hennes kommer fra.
VG170924 på Puerto Rico, og donerer nå nær åtte millioner kroner til nødhjelp og gjenoppbygging.
VG170924 I Norge har hun solgt 1,2 millioner bøker - og nå er hun i Norge for på bokturné med 30 arrangementer og signeringer i Oslo, Geilo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Fredrikstad.
VG170924 Han mener man må ta i betraktning at det østtyske samfunnet gjennomgikk en dyptgripende og opprivende transformasjonskrise, hvor livene til millioner av mennesker plutselig ble snudd på hodet, og enkelte opplevde å miste alt.
VG170924 * Omtrent 61,5 millioner tyskere har stemmerett i valget, der det skal velges 598 medlemmer til Forbundsdagen for en periode på fire år.
VG170924 Rundt 10 millioner utenlandske statsborgere som bor i Tyskland har ikke mulighet til å stemme.
VG170924 Over 60 millioner av Tysklands 82,8 millioner innbyggere har stemmerett.
VG170924 Over 60 millioner av Tysklands 82,8 millioner innbyggere har stemmerett.
VG170924 * Omtrent 61,5 millioner tyskere har stemmerett i valget, der det skal velges 598 medlemmer til Forbundsdagen for en periode på fire år.
VG170924 I alt 2,2 millioner kroner fra sommeren 2010 til mars 2012.
VG170924 Husker du regjeringens « gavepakke » ? 400 millioner i lønn til foreldre ¶
SA170924https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Wenger-spar-drastiske-omveltninger-pa-overgangsmarkedet-242695b.html Paris Saint-Germain knuste overgangsrekorden da Neymar i august ble hentet fra Barcelona for utrolige 222 millioner euro.
SA170924 Paris Saint-Germain knuste overgangsrekorden da Neymar i august ble hentet fra Barcelona for utrolige 222 millioner euro.
FV170924https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-blir-Bergen-VM-hengt-ut-i-dansk-storavis-242729b.html TV-sendingen får også gjennomgå i den danske nettavisen bt.dk, som har overskriften " Millioner af seere snydt for vild VM-afslutning i kæmpe koks : 'Norsk tv er nogle fjolser ! ".
FV170924https://www.fvn.no/100Sport/ballsport/Molde-har-fatt-15-millioner-kroner-av-Rokke-Na-kan-de-utfordre-Vipers-i-toppen-242576b.html | Molde har fått 15 millioner kroner av Røkke : Nå kan de utfordre Vipers i toppen ¶
DN170924 Siden 2013 har over tre millioner europeere reist med Norwegians 58 ruter til USA, noe som bidrar til økt verdiskaping og arbeidsplasser lokalt.
DN170924 Onsdag vil Oslo-byrådet legge fram sitt budsjettforslag og foreslå å bruke 140 millioner kroner de to neste årene - for å unngå den ekstraordinære billettprisøkningen.
DN170924 Drøyt 60 millioner tyskere kan i dag stemme fram landets neste parlament.
DB170924 « Hvis en spiller vil ha privilegiet det er å tjene millioner av dollar i NFL, eller andre ligaer, så burde han eller hun ikke få lov til å vise respektløshet for vårt amerikanske flagg ( eller land ) og burde stå under nasjonalsangen.
DB170924 - De aktive selskapene i Madcon-systemet omsatte i 2016 for 19 millioner, med et resultat før skatt på 3,3 millioner .
DB170924 - De aktive selskapene i Madcon-systemet omsatte i 2016 for 19 millioner , med et resultat før skatt på 3,3 millioner.
DB170924 Rundt 61,5 millioner mennesker har stemmerett i Tyskland ¶
DB170924 Orkanen « Maria » har gjort alle 3,5 millioner innbyggerne på øya strømløse ¶
DB170924 I tillegg har han to Golden Globe-statuetter i boet og om lag 150 millioner kroner i banken.
DA170924 Anslagsvis 61,5 millioner mennesker har stemmerett i Tyskland.
BT170924https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Slik-blir-Bergen-VM-hengt-ut-i-dansk-storavis-242729b.html TV-sendingen får også gjennomgå i den danske nettavisen bt.dk, som har overskriften " Millioner af seere snydt for vild VM-afslutning i kæmpe koks : 'Norsk tv er nogle fjolser ! ".
AP170924https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Wenger-spar-drastiske-omveltninger-pa-overgangsmarkedet-242695b.html Paris Saint-Germain knuste overgangsrekorden da Neymar i august ble hentet fra Barcelona for utrolige 222 millioner euro.
AA170924 Elleve skip lastet med over 6 millioner liter vann, barnesenger og mat ankom Puerto Rico lørdag.
VG170923 Men han blir det ikke automatisk fordi han kostet 222 millioner euro.
VG170923 Når staten inngår en ny allmennkringkater-avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
VG170923 I fjor ble det også klart at TV 2 som følge av kutt på 350 millioner skulle kutte 177 personer i kanalen i en storstilt nedbemanning.
VG170923 Husker du : 1,3 millioner seere kan miste TV 2 ¶
VG170923 Får inntil 675 millioner
VG170923 Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.
VG170923 Ytterligere fem millioner har blitt drevet på flukt.
VG170923 Anlegget hadde før 2011 kapasitet til å utvinne 13 millioner kubikkmeter naturgass hver dag, og ble i sin tid bygget i samarbeid mellom ConocoPhillips og Total.
VG170923 Fra FNs talerstol her i FN truet han også med totalt å utslette Nord-Korea - et land med over 25 millioner mennesker.
VG170923 NORD-KOREA : Hovedstaden Pyongyang med 2,5 millioner innbyggere ligger ved Taedongelven.
VG170923 Det vekket oppsikt da Trump fra FNs talerstol tirsdag truet med å utslette et land med over 25 millioner mennesker.
VG170923 På landsbasis får hele 1,5 millioner tyskere hjelp av mer enn 900 matbanker som dette.
VG170923 - Nei, her ligger det om lag hundre millioner akkumulert.
SA170923 | Molde har fått 15 millioner kroner av Røkke : Nå kan de utfordre Vipers i toppen ¶
DN170923 Toppsjef og styreleder kjøper Norwegian-aksjer for 193 millioner
DN170923 Regjeringen stiller i utlysningen flere krav som må oppfylles for å kunne bli allmennkringkaster - og få inntil 135 millioner kroner i året. | - Kim og Trump oppfører seg som barnehageunger ¶
DN170923 Jeg regner med å selge mellom 35 og 75 millioner Facebook-aksjer i de neste 18 månedene, skriver Zuckerberg.
DN170923 Han sitter ifølge Reuters på mer enn 400 millioner aksjer i Facebook.
DB170923 Tre millioner av disse er bevilget av staten.
DB170923 Søknaden om en ekstrabevilgning på 21 millioner kroner ble ikke godkjent.
DB170923 Politiet forventer at arrangøren av mesterskapet betaler en egenandel på 13,4 millioner kroner.
DB170923 Ingen vet hvordan totalregnestykket blir for sykkel-VM, som har et budsjett på 156 millioner , men dette er de harde fakta : ¶
DB170923 * Når det gjelder den budsjetterte momsen på 11 millioner , vil arrangøren få noe tilbake i henhold til momskompensasjon-ordningen.
DB170923 * I tillegg til sponsorsvikten holdt ikke det opprinnelige budsjettet på 20,6 millioner kroner for veiarbeid og kollektivtransport.
DB170923 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner .
DB170923 * Budsjettet om å få inn 33 millioner sponsorkroner gikk ikke etter planen og ble etter hvert nedjustert til 25 millioner.
DB170923 * Bergen kommune og sykkelforbundet søkte om 40 millioners støtte til sykkel-VM, men fikk bare 30 millioner fra regjeringen.
DB170923 11 millioner er i spill.
DB170923 Ifølge dokumentene Spiegel nå sitter på, kom Barcelona med to bud : Ett på drøyt 760 millioner , og senere et på en snau milliard.
DB170923 Ifølge avisa står det ingenting i e-postene om det angivelige budet på 183 millioner pund - nesten to milliarder kroner - som engelsk presse hevdet Barcelona hadde kommet med på tampen av overgangsvinduet.
DB170923 Får gjennomgå på sosiale medier : - Betalte 400 millioner kroner for å gjøre Liverpool dårligere ¶
DB170923 « Hvis en spiller vil ha privilegiet det er å tjene millioner av dollar i NFL, eller andre ligaer, så burde han eller hun ikke få lov til å vise respektløshet for vårt amerikanske flagg ( eller land ) og burde stå under nasjonalsangen.
DB170923 Ifølge tall Norwegian viste til i sommer, flyr selskapet i alt 5,2 millioner britiske passasjerer årlig fra London Gatwick, Edinburgh, Belfast, Birmingham og Manchester til 50 ulike destinasjoner.
DB170923 Våpenet har tatt livet av millioner av mennesker, og er et etterspurt våpen den dag i dag.
DB170923 Totalt rundt 100 millioner Kalasjnikov-våpen skal være solgt.
DB170923 ¶ VIL FORTSETTE : TV 2 kan få inntil 135 millioner kroner i statlig tilskudd i året hvis de får fortsette som kommersiell kringkaster.
DB170923 Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
DB170923 Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.
DB170923 Å kollektivt drepe 20 millioner nord-koreanere fordi de har en leder de aldri har valgt ?
DA170923 Rica og Scandic hevder også på sin side at de har investert hundrevis av millioner i anlegget, med opplevelsessenter, butikker og kino.
DA170923 Når adgangsbilletten koster opptil svimlende 180 - 270 kroner per person, betyr dette inntekter på opp mot 70 millioner kroner i året til selskapet, som sitter på festeavtalen som sikrer dem eneretten til den verdifulle eiendommen, ifølge NRK.
DA170923 KOMMENTAR : For 66.500 kroner i året har Rica Eiendom hatt eksklusiv tilgang til Nordkapp-platået og tjent hundrevis av millioner .
DA170923 Den nye festeavgiften kan komme på rundt 6,5 millioner kroner, ifølge en verdivurdering NRK har fått utført av området, der Rica Eiendom i dag har tilgang på 1000 mål.
DA170923 Samtidig bor jeg i et land der mange ikke lese, der folk mangler penger til å sende barna sine på skolen, der 300.000 bønder har begått selvmord fordi de er drevet fra sitt eget land, og hvor mange millioner sulter.
DA170923 Den ble en enorm suksess, så langt solgt i rundt åtte millioner eksemplarer på over førti språk.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/ldXWM/Dette-er-metoden-som-trolig-sikrer-Merkel-en-fjerde-valgseier Tre millioner velgere kan for første gang stemme ved et parlamentsvalg.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/dy39J/Nederlag-etter-nederlag-for-Uber-i-Europa Det samlede beløpet på rettskraftige saker var 11,2 millioner kroner.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/dy39J/Nederlag-etter-nederlag-for-Uber-i-Europa Dermed må rundt 3,5 millioner brukere finne seg en annen måte å komme seg rundt på.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Han viser blant annet til at Ruter hadde et overskudd på 180 millioner kroner i 2016.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur De ekstra inntektene blir anslagsvis 150 millioner kroner i året, som skal øremerkes infrastrukturprosjekter kollektivt : Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er blant det som nevnes.
AP170923https://www.aftenposten.no/osloby/i/7WkWV/Byradet-vil-avlyse-planlagt-prisokning-pa-billetter-De-far-en-kald-skulder-i-retur Da vil de foreslår å bruke hele 140 millioner kroner de to neste årene, for å unngå den ekstraordinære billettprisøkningen.
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg Dette er en digital møteplass som samler informasjon fra 2,9 millioner smarte målere, 130 nettselskaper og 119 kraftleverandører som har 190 ulike strømtilbud.
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg Av disse er rundt 2,5 millioner i boliger og hytter.
AP170923https://www.aftenposten.no/okonomi/i/ejeMM/De-nye-strommalerne-lar-vente-pa-seg januar 2019 skal det installeres 2,9 millioner nye strømmålere i landets mange sikringsskap.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/bEAqk/TV-2-eneste-soker-som-kommersiell-allmennkringkaster Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner pr. år i fem år.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/bEAqk/TV-2-eneste-soker-som-kommersiell-allmennkringkaster Inntil 675 millioner kroner i støtte ¶
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/bEAqk/TV-2-eneste-soker-som-kommersiell-allmennkringkaster Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/amAr5/Tre-menn-tiltalt-for-salg-av-narkotika--mottok-bitcoin-som-betaling Det er lagt ned påstand om inndragning av over 3 millioner kroner, samt 120 bitcoin. 22. september tilsvarte 120 bitcoin over 3,4 millioner kroner.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/amAr5/Tre-menn-tiltalt-for-salg-av-narkotika--mottok-bitcoin-som-betaling september tilsvarte 120 bitcoin over 3,4 millioner kroner.
AP170923https://www.aftenposten.no/kultur/i/o06X7/-Simplissime-Enkel-og-lettfattelig-kokebok Simplissime av Jean-Francois Mallet har solgt i over 1,5 millioner eksemplarer og byr ikke på glanset papir og bilder av kokker i aksjon på kjøkkenet.
AA170923 Ifølge valgmyndighetene har rekordmange newzealendere forhåndsstemt : 1,2 millioner av landets knappe fem millioner innbyggere.
AA170923 Ifølge valgmyndighetene har rekordmange newzealendere forhåndsstemt : 1,2 millioner av landets knappe fem millioner innbyggere.
AA170923 Ifølge USAs FN-delegasjon eksporterer Kina nå årlig 4 millioner fat råolje og 4,5 millioner raffinerte oljeprodukter, som bensin.
AA170923 Ifølge USAs FN-delegasjon eksporterer Kina nå årlig 4 millioner fat råolje og 4,5 millioner raffinerte oljeprodukter, som bensin.
AA170923 Dermed blir det satt et tak i eksporen av raffinerte oljeprodukter på 2 millioner fat i året fra begynnelsen av 2018.
AA170923 ¶ Vest-Asia : Ifølge Store norske leksikon teller den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner personer.
AA170923 Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år.
AA170923 Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.
AA170923 Han sier det i dag er snakk om et femtitalls familier og at kostnadene ifølge Finansdepartementet er på om lag 130 millioner med fem års full kompensasjon.
AA170923 Ifølge tall Norwegian viste til i sommer, flyr selskapet i alt 5,2 millioner britiske passasjerer årlig fra London Gatwick, Edinburgh, Belfast, Birmingham og Manchester til 50 ulike destinasjoner.
AA170923 Ifølge tall Norwegian viste til i sommer, flyr selskapet i alt 5,2 millioner britiske passasjerer årlig fra London Gatwick, Edinburgh, Belfast, Birmingham og Manchester til 50 ulike destinasjoner.
VG170922 Unggutt får betalt : NHL-stjernens nye lønnspakke : 900 millioner kroner ¶
VG170922 Jaromir Jágrs fire siste kontrakter : ¶ 2012-13 : Ett år, 4 millioner dollar ¶ 2013-14 : Ett år, 5.5 millioner dollar ¶ 2015-16 : Ett år, 5.405 millioner dollar ¶ 2016-17 : Ett år, 5.515 millioner dollar ¶
VG170922 Jaromir Jágrs fire siste kontrakter : ¶ 2012-13 : Ett år, 4 millioner dollar ¶ 2013-14 : Ett år, 5.5 millioner dollar ¶ 2015-16 : Ett år, 5.405 millioner dollar ¶ 2016-17 : Ett år, 5.515 millioner dollar ¶
VG170922 Jaromir Jágrs fire siste kontrakter : ¶ 2012-13 : Ett år, 4 millioner dollar ¶ 2013-14 : Ett år, 5.5 millioner dollar ¶ 2015-16 : Ett år, 5.405 millioner dollar ¶ 2016-17 : Ett år, 5.515 millioner dollar ¶
VG170922 Jaromir Jágrs fire siste kontrakter : ¶ 2012-13 : Ett år, 4 millioner dollar ¶ 2013-14 : Ett år, 5.5 millioner dollar ¶ 2015-16 : Ett år, 5.405 millioner dollar ¶ 2016-17 : Ett år, 5.515 millioner dollar ¶
VG170922 - Han har snittet på drøye 5 millioner dollar på sine siste fire kontrakter.
VG170922 Omtrent samtidig leverte den nye ledelsen i WR Entertainment inn et søksmål i Los Angeles Superior Court mot Ryan Wiik, der selskapet hevder at Wiik i 2012 og 2013 ulovlig tilegnet seg over 18 millioner aksjer som egentlig tilhørte selskapet.
VG170922 På verdensbasis er det fremdeles « Eksorsisten » som har skrekkfilmkronen, med 441,3 millioner dollar, 3,45 milliarder kroner, i kinokassa.
VG170922 Med Bill Skarsgård i hovedrollen som det demoniske vesenet som ofte tar form som en noe skummel klovn, har filmen til og med torsdag innkassert 263,3 millioner dollar, eller 1,85 milliarder kroner, i USA.
VG170922 Dermed har den ifølge Variety passert rekorden til « Eksorsisten » fra 1973 på 232,9 millioner dollar.
VG170922 | Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner
VG170922 VG har fått innsyn i kontrakten, som viser at kommunen i løpet av trekvart år betaler 2,2 millioner for Lillebergs tjenester.
VG170922 Tjenesten ble i stedet lagt ut på anbud med en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner.
VG170922 Prislapp : 2,2 millioner kroner. kroner.
VG170922 Lilleberg var med å starte det private barnevernsselskapet Connexa - som nylig ble solgt til et svensk konsern for flere titalls millioner .
VG170922 Les også : Fra lærer til barnevernsmillionær - tok ut åtte millioner
VG170922 I forbindelse med salget tok han og de tre andre eierne ut et utbytte på 15,7 millioner .
VG170922 Mer enn ti millioner personer er på verdensbasis rammet av den hyppig forekommende sykdommen, hvorav cirka 6000 av disse er nordmenn.
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Da-det-var-Bergen-var-i-Oslo-og-halve-feltet-veltet--Det-var-helt-vilt-241916b.html Underskuddet ble på rundt syv millioner kroner.
SA170922 Økonomisk er vi i pluss før salget av den siste leiligheten til 4,89 millioner kroner, forteller Bugjerde.
SA170922 På tegnebordet ligger et hotellprosjekt til 600 millioner kroner i sjøkanten.
SA170922 Leilighetene er mellom 65 og 288 kvadratmeter store, og prisene varierer fra 2,5 til 14,5 millioner kroner.
SA170922 Den lokale utbyggeren UNU sikret seg bygget på 2383 kvadratmeter i 2011 og har nå brukt 80 millioner kroner på å gjøre det om til boligkompleks.
SA170922 5,59 millioner kroner betalte paret for leiligheten.
SA170922 Underskuddet ble på rundt syv millioner kroner.
SA170922 | Viking forbereder ny satsing med 60 millioner mindre enn for 10 år siden ¶
SA170922 I 2008 omsatte Viking for 120 millioner kroner.
NL170922 Når Høyre, med Svardal Bøe i spissen, går i avisen og skryter av hvordan han skal spare 90 millioner kroner på budsjettet 2018-2021 med konkurranseutsetting av Fagrent, lyser det en rød lampe hos oss på fagforeningskontoret på Stortorget 5.
NL170922 Oslo opplever nå noe 3 millioner nordmenn har opplevd før dem, og aller først i Nordland for åtte måneder siden.
NL170922 Skal de akseptere en kostnad på mellom tre og femten millioner for et godt leveår ( jf. legemiddelfirmaets egne beregninger ) ?
DN170922 Ifølge en analyse som den uavhengige tenketanken Brookings Institution presenterte fredag vil lovforslaget føre til at ytterligere 21 millioner amerikanere vil være uten helseforsikring i 2026.
DN170922 Ifølge det partiuavhengige budsjettkontoret CBO står allerede 27 millioner uten helseforsikring under dagens ordning og antallet er estimert å øke til 28 millioner innen 2026.
DN170922 Ifølge det partiuavhengige budsjettkontoret CBO står allerede 27 millioner uten helseforsikring under dagens ordning og antallet er estimert å øke til 28 millioner innen 2026.
DN170922 Basert på tallene fra Brookings Institution vil dermed 49 millioner amerikanere være uten helseforsikring i 2026 dersom det nye forslaget om å avvikle Obamacare blir vedtatt.
DN170922 Analyse : 21 millioner mister helseforsikringen ¶
DN170922 Her er han sammen med Thomas Mjeldheim og Kjetil Andersen i eiendomsselskapet TPG på tomten der planen er å bygge leiligheter med en snittpris på 15 millioner kroner.
DN170922 Ifølge konkursåpningen har de to selskapene aktiva som har en verdi på 70 millioner kroner, ifølge meldingen ¶
DN170922 Det mangler altså 42,2 millioner kroner til å dekke inn gjelden.
DN170922 De to Moods of Norway-selskapene som ble slått konkurs denne uken har en samlet gjeld på 112,2 millioner kroner, bostyrer Asbjørn Løvik i en pressemelding fredag.
DN170922 I den norske fjellheimen har Tollefsen også lagt igjen hundrevis av millioner i utbygging av leiligheter på Geilo og Flå.
DN170922 Nå er finansieringen hevet til 100 millioner .
DN170922 Da støtten ble redusert fra over 100 millioner kroner til under 200 kroner, uttalte Duterte at kommisjonsleder Jose Gascon « fikk som fortjent », ifølge South China Morning Post.
DN170922 De betalte også USAs tidligere justisminister John Ashcroft 2,5 millioner dollar for å bistå dem.
DN170922 3,5 millioner mennesker og 40.000 sjåfører bruker Uber i London.
DN170922 I andre kvartal var det en etterspørselsvekst på 2,3 millioner fat om dagen.
DN170922 - Når jeg drar fem års scenarioer bruker jeg 1,2 millioner fat om dagen, sier Kjus om sine prognoser for etterspørselsvekst.
DN170922 Telia har akseptert å betale en bot på 548 millioner dollar, som skal deles opp i to like store summer og betales til henholdsvis Det amerikanske justisdepartementet ( DOJ ) og den nederlandske påtalemakten Openbaar Ministerie ( OM ).
DN170922 Selskapet har også akseptert å at det blir tatt beslag i ytterligere 457 millioner dollar, som er beregnet å være gevinsten selskapet har hatt knyttet til korrupsjonsutbetalinger i Usbekistan.
DN170922 Han har donert 36 millioner dollar til ofrene.
DN170922 Skyskraperen koster 665 millioner dollar, og det spares ikke på luksusen : ¶
DN170922 Ifølge San Francisco Business Times betaler Facebook rundt 80 dollar per kvadratfot, noe som betyr en total leiepris på 35 millioner dollar for hele arealet.
DN170922 Ap mister 11,5 millioner kroner av inntektene sine neste år ¶
DN170922 Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Statoil er svært fornøyd med at Statoil nå i september kan bokføre reduserte karbonutslipp på 1,2 millioner tonn årlig sammenlignet med 2008-nivå.
DN170922 I Norge finnes i dag over to millioner personbiler.
DN170922 I 2015 økte vi det målet til 1,2 millioner tonn.
DN170922 Frem mot 2030 er Statoils mål en ytterligere reduksjon på to millioner tonn.
DN170922 * Statoil slipper ut rundt 13 millioner tonn co₂ årlig på land og i havet ¶
DN170922 * Norge slipper ut rundt 53 millioner tonn co₂ årlig ¶
DB170922 I Norge meldte Dagbladet nylig at selskapet har fått fem millioner i bot.
DB170922 Fem millioner i bot til Uber ¶
DB170922 Får gjennomgå på sosiale medier : - Betalte 400 millioner kroner for å gjøre Liverpool dårligere ¶
DB170922 Neymar vant den spanske cupen med Barcelona før han ble verdens dyreste fotballspiller da Paris Saint-Germain kjøpte ham for 222 millioner euro.
DB170922 - 100 millioner euro for Lemar ?
DB170922 Resultatet endte på 4,6 millioner i fjor etter skatt, mot 2,3 millioner i 2015.
DB170922 Resultatet endte på 4,6 millioner i fjor etter skatt, mot 2,3 millioner i 2015.
DB170922 Omsetningen økte ifølge avisen med 17 prosent i fjor, fra 187,4 millioner kroner i 2015 til 218,6 millioner .
DB170922 Omsetningen økte ifølge avisen med 17 prosent i fjor, fra 187,4 millioner kroner i 2015 til 218,6 millioner.
DB170922 ¶ Rabatt : Vogts gate 58 og 60 ( rødt og gult bygg ) ble opprinnelig lagt ut med prisantydning 110 millioner kroner, uten at noen bet på.
DB170922 Usikkerheten som råder i boligmarkedet gjør at betalingsvilligheten blir noe lavere, og selger synes det er bedre med 101,5 millioner på bordet i dag enn å løpe risikoen for hva man kan få om man avventer og selger eksempelvis et halvt år frem i tid, sier Langtind.
DB170922 Petter Solberg ber om fire millioner for tømmervilla ¶
DB170922 Forhandlingene kom i havn etter at et foreløpig bud på 95 millioner kroner hadde blitt avvist, skriver avisen.
DB170922 Bygårdene Vogts gate 58 og 60 på Torshov i Oslo ble lagt ut i markedet med samlet prisantydning på 110 millioner kroner.
DB170922 - Hadde vi spurt om 110 millioner for et år siden, så hadde vi fått det.
DB170922 - Bygårdene er solgt for 101,5 millioner kroner.
DB170922 Sammen med Tromsdal er de dømt til å betale 21 millioner kroner i erstatning.
DB170922 I januar anslo CBO at det å fjerne Obamacare uten å erstatte det med en ny ordning, ville føre til at 32 millioner mennesker mistet forsikringen sin innen 2026.
DB170922 Hovedargumentasjonen blant republikanernes motstandere har vært at de frykter forslaget vil være et skritt tilbake som vil føre til at mange millioner amerikanere mister helseforsikringen sin, og at mange andre må betale mye mer for helseforsikring.
DB170922 De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.
DB170922 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet.
DB170922 Orkanen « Maria » herjer nå over Puerto Rico og har gjort alle 3,5 millioner innbyggerne på øya strømløse ¶
DB170922 Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
DB170922 Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
DB170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DB170922 Fra partikassa på Youngstorget forsvinner 6,9 millioner kroner av den statlige støtten, skriver avisen.
DB170922 Hvorfor skal vi kvitte oss med 15 millioner helt brukbare FM-radioer for å kjøpe 15 millioner DAB-radioer ?
DB170922 Hvorfor skal vi kvitte oss med 15 millioner helt brukbare FM-radioer for å kjøpe 15 millioner DAB-radioer ?
DB170922 Men det gjør 3,8 millioner tv-seere ¶
DA170922 Firmaet omsatte i 2016 for 1,8 millioner kroner og hadde et positivt resultat før skatt på 151.000 kroner.
DA170922 Mens det pågående verdensmesterskapet koster Bergen kommune 75 millioner kroner, måtte Düsseldorf ut med 117 millioner kroner for å få årets Tour de France-start.
DA170922 Mens det pågående verdensmesterskapet koster Bergen kommune 75 millioner kroner, måtte Düsseldorf ut med 117 millioner kroner for å få årets Tour de France-start.
DA170922 Styreleder Stig Christiansen i Viking AS forventer at resultatet til Viking vil bli bedre enn de minus 5,5 millioner kronene som ble presentert fredag.
DA170922 | 5,5 millioner i minus første halvår ¶
DA170922 | Bruker 15 millioner på åtte skoler som sliter ¶
DA170922 Så planen er som følger : Oslo kommune skal sette av 15 millioner kroner i en pott.
DA170922 Når vi har brukt 150 millioner kroner ekstra på skole, så forventer jeg at det nytter.
DA170922 Med femten blanke millioner kroner skal Tone Tellevik Dahl og Raymond Johansen fikse de verste problemene i Osloskolen.
DA170922 Kommunen setter av 15 millioner hvert år i fire år.
DA170922 Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ! 15 millioner
DA170922 Tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DA170922 Fredag skriver Klassekampen at Ap må kutte 11,5 millioner kroner i året etter valgnederlaget.
DA170922 | Moods of Norway-verdier på 70 millioner
DA170922 Selskapene er dermed 42,2 millioner kroner i minus.
DA170922 Konkursrammede Moods of Norways eiendeler har en samlet verdi på 70 millioner kroner, opplyser bostyrer Asbjørn Løvik.
DA170922 Fra før er det kjent at selskapene Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS har en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner.
DA170922 | Ap mister 11,5 millioner kroner av inntektene sine neste år ¶
DA170922 Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
DA170922 Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
DA170922 Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
DA170922 Fra partikassa på Youngstorget forsvinner 6,9 millioner kroner av den statlige støtten, skriver avisen.
DA170922 Arbeiderpartiet må kutte 11,5 millioner kroner i året etter valgnederlaget.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/l6dWL/Uber-vil-ikke-fa-ny-lisens-til-a-operere-i-London Avisen skriver at beslutningen rammer over 40.000 innleide private sjåfører i London, og de om lag 3.5 millioner innbyggerne som benytter seg av reiseapplikasjonen.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-planlagt-folkeavstemning-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Tidligere denne uken gjennomførte den spanske sivilgarden en razzia der de blant annet beslagla rundt ti millioner stemmesedler og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/O4VQw/Spent-stemning-foran-folkeavstemningen-Hva-skjer-om-Catalonia-stemmer-for-losrivelse-fra-Spania Tidligere denne uken gjennomførte den spanske sivilgarden en razzia der de blant annet beslagla rundt ti millioner stemmesedler og arresterte en rekke politikere og tjenestemenn.
AP170922https://www.aftenposten.no/verden/i/MOQRm/Nok-en-massegrav-funnet-i-Bosnia Over 100.000 mennesker ble drept og to millioner ble internt fordrevet i den brutale etniske konflikten i Bosnia mellom 1992 og 1995.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra | Oslo-skoler som sliter, får 15 millioner kroner ekstra ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Oslo kommune setter av 15 millioner kroner ekstra pr. år til åtte videregående skoler i Oslo.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Oslo kommune setter av 15 millioner hvert år i fire år.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra Byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) sier Oslo kommune setter av 15 millioner hvert år i fire år fremover for å begrense frafall i videregående skole.
AP170922https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qj5O0/Tidligere-toppsjefer-i-Telia-tiltales-for-grov-korrupsjon - Vi erkjenner at selskapet har gjennomført korrupte betalinger på 330 millioner amerikanske dollar til ulike representanter for usbekiske myndigheter siden 2007, sa Dennelind.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar | Ap mister 11,5 millioner kroner av inntektene sine neste år ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Senterpartiet får styrket sin parti- og stortingskasse med hele 20,7 millioner kroner, mens Rødt får 12,8 millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Ifølge Klassekampens beregninger vil tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Fra partikassa på Youngstorget forsvinner 6,9 millioner kroner av den statlige støtten, skriver avisen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/7Wr9W/Ap-mister-11_5-millioner-kroner-av-inntektene-sine-neste-ar Arbeiderpartiet må kutte 11,5 millioner kroner i året etter valgnederlaget.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html Økonomisk er vi i pluss før salget av den siste leiligheten til 4,89 millioner kroner, forteller Bugjerde.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html På tegnebordet ligger et hotellprosjekt til 600 millioner kroner i sjøkanten.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html Leilighetene er mellom 65 og 288 kvadratmeter store, og prisene varierer fra 2,5 til 14,5 millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html Den lokale utbyggeren UNU sikret seg bygget på 2383 kvadratmeter i 2011 og har nå brukt 80 millioner kroner på å gjøre det om til boligkompleks.
AP170922https://www.aftenposten.no/bolig/Arnhild-Turoys-toppleilighet-var-for-to-ar-siden-et-slitent-fiskemottak-10173b.html 5,59 millioner kroner betalte paret for leiligheten.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Da-det-var-Bergen-var-i-Oslo-og-halve-feltet-veltet--Det-var-helt-vilt-241916b.html Underskuddet ble på rundt syv millioner kroner.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/5_5-millioner-i-underskudd-for-Viking---og-stadion-ma-selges-242584b.html Viking Fotball AS gikk 5,5 millioner kroner i minus første halvår.
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/5_5-millioner-i-underskudd-for-Viking---og-stadion-ma-selges-242584b.html Hør Aftenpodden Sport her nå : ¶ | 5,5 millioner i underskudd for Viking - og stadion må selges ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Viking-forbereder-ny-satsing-med-60-millioner-mindre-enn-for-10-ar-siden-242605b.html | Viking forbereder ny satsing med 60 millioner mindre enn for 10 år siden ¶
AP170922https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Viking-forbereder-ny-satsing-med-60-millioner-mindre-enn-for-10-ar-siden-242605b.html I 2008 omsatte Viking for 120 millioner kroner.
AA170922 Avisen skriver at beslutningen rammer over 40.000 innleide private sjåfører i London, og de om lag 3.5 millioner innbyggerne som benytter seg av reiseapplikasjonen.
AA170922 - Vi erkjenner at selskapet har gjort korrupte betalinger på 330 millioner amerikanske dollar til ulike tjenestepersoner i Usbekistan med start i 2008, sa administrerende direktør Johan Dennelind ifølge Svenska Dagbladet.
AA170922 - Vi erkjenner at selskapet har gjort korrupte betalinger på 330 millioner amerikanske dollar til ulike tjenestepersoner i Usbekistan med start i 2008, sa administrerende direktør Johan Dennelind ifølge Svenska Dagbladet.
AA170922 Helseforetaket regner med å få inn 450 millioner kroner på salget av de tre eiendommene.
AA170922 | Skoler som sliter i Oslo får 15 millioner kroner ekstra ¶
AA170922 Oslo kommune setter av 15 millioner kroner ekstra per år til åtte videregående skoler i Oslo.
AA170922 Kommunen setter av 15 millioner hvert år i fire år. ( ©NTB ) ¶
AA170922 | Moods of Norway-verdier på 70 millioner
AA170922 Selskapene er dermed 42,2 millioner kroner i minus.
AA170922 Konkursrammede Moods of Norways eiendeler har en samlet verdi på 70 millioner kroner, opplyser bostyrer Asbjørn Løvik.
AA170922 Fra før er det kjent at selskapene Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS har en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner.
AA170922 Tilskuddet som går til stortingssekretariatet og som drifter et stort rådgiverkorps og annen aktivitet på Stortinget, bli redusert med 4,6 millioner kroner.
AA170922 Fredag skriver Klassekampen at Ap må kutte 11,5 millioner kroner i året etter valgnederlaget.
AA170922 Filmen deres om Norge er sett av 20 millioner og vunnet internasjonale priser.
AA170922 Dermed håper de å følge opp suksessen fra sin « Iconic Norway », en film med spektakulære norgesmotiv som er sett av 20 millioner på sosiale medier, er nominert til flere internasjonale priser og høstet mye skryt.
VG170921 Det får et sted mellom 200 og 300 millioner TV-seere bekreftet til fulle denne uken - noe eksperter har anslått at gir en eksponeringsverdi i milliardklassen.
VG170921 Så ble han solgt for 20 millioner kroner til den italienske toppklubben Fiorentina, der han scoret i sin første treningskamp.
VG170921 UNITED-SVENSKE : Victor Lindelöf ble hentet til Manchester United fra portugisiske Benfica i sommer for over 300 millioner kroner.
VG170921 UENIG : Konkurransetilsynet mener Aschehoug var med på å boikotte Interpress - og at de må betale en bot på 9,66 millioner kroner.
VG170921 mars 2017 : De fire forlagene fikk totalt 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid.
VG170921 61,5 millioner tyskere kan stemme.
VG170921 Les også : Trump-sikkerhet til 420 millioner kroner ¶
VG170921 Nå er det vel få som betviler at renessansen har en viss økonomisk verdi for Firenze, byen med drøye 380 000 innbyggere, men over ti millioner besøkende i året, hvorav rundt regna ni millioner av dem tar bilde av katedralens kuppel.
VG170921 Nå er det vel få som betviler at renessansen har en viss økonomisk verdi for Firenze, byen med drøye 380 000 innbyggere, men over ti millioner besøkende i året, hvorav rundt regna ni millioner av dem tar bilde av katedralens kuppel.
VG170921 Ved ikke å ha Eva Natali på institusjon fra hun var liten sparer jeg samfunnet med 100 millioner , det er pluss minus av hva det ville kostet fulltid.
SA170921https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Politiets-takling-opp-Floyen-omtales-verden-rundt-242510b.html Bergenspolitiet er fornøyd med kroppstaklingen som ble vist til mangfoldige millioner TV-seere.
SA170921 Sponsorsvikt, personkonflikter og 12 millioner i underskudd var noen av ingrediensene.
SA170921 Bergenspolitiet er fornøyd med kroppstaklingen som ble vist til mangfoldige millioner TV-seere.
SA170921 Totalen kan til slutt ende på 65 millioner euro.
SA170921 Ifølge Marca punger Atlético ut 55 millioner euro for Costa.
SA170921 Viking Fotball AS gikk 5,5 millioner kroner i minus første halvår.
SA170921 Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix ¶ | 5,5 millioner i underskudd for Viking - og stadion må selges ¶
NL170921 Troms fylkeskommune må låne minst 265 millioner kroner i 2014-kroner.
NL170921 De totale kostnadene har allerede oversteget 700 millioner kroner.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html Sponsorsvikt, personkonflikter og 12 millioner i underskudd var noen av ingrediensene.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Politiets-takling-opp-Floyen-omtales-verden-rundt-242510b.html Bergenspolitiet er fornøyd med kroppstaklingen som ble vist til mangfoldige millioner TV-seere.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/fotball/To-engelske-toppklubber-etterforskes--risikerer-streng-straff-242434b.html Da fikk de en bot på tre millioner kroner, og en to års overgangsnekt på akademinivå.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Chelsea-bekrefter-salg-av-stjernespiss-242543b.html Totalen kan til slutt ende på 65 millioner euro.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Chelsea-bekrefter-salg-av-stjernespiss-242543b.html Ifølge Marca punger Atlético ut 55 millioner euro for Costa.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik ¶ Det svenske telekomselskapet Telia må ut med tilsammen 965 millioner dollar etter å ha inngått et forlik med myndighetene i USA og Nederland, opplyser selskapet i en melding torsdag kveld.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik | Telia må ut med 965 millioner dollar i korrupsjonsforlik ¶ ¶
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik Telia har akseptert å betale en bot på 548 millioner dollar, som skal deles opp i to like store summer og betales til henholdsvis Det amerikanske justisdepartementet ( DOJ ) og den nederlandske påtalemakten Openbaar Ministerie ( OM ).
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik Selskapet har også akseptert å at det blir tatt beslag i ytterligere 457 millioner dollar, som er beregnet å være gevinsten selskapet har hatt knyttet til korrupsjonsutbetalinger i Usbekistan.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2158/Telekom/telia-ma-ut-med-965-millioner-dollar-i-korrupsjonsforlik Ifølge pressemeldingen har både amerikanske og nederlandske myndigheter konkludert med at selskapet har opptrådt i strid med både amerikansk korrupsjonslovgivning ( FCPA ) og nederlandsk lovgivning og at selskapet har gjennomført korrupte utbetalinger på rundt 330 millioner dollar.
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/1954/Makrookonomi/-sentralbankene-sier-at-festen-er-over Oslo, Norge 20170921 Gareth Isaac er topp i Invesco og forvalter cirka 800 millioner dollar.
DN170921 ¶ Det svenske telekomselskapet Telia må ut med tilsammen 965 millioner dollar etter å ha inngått et forlik med myndighetene i USA og Nederland, opplyser selskapet i en melding torsdag kveld.
DN170921 | Telia må ut med 965 millioner dollar i korrupsjonsforlik ¶ ¶
DN170921 Telia har akseptert å betale en bot på 548 millioner dollar, som skal deles opp i to like store summer og betales til henholdsvis Det amerikanske justisdepartementet ( DOJ ) og den nederlandske påtalemakten Openbaar Ministerie ( OM ).
DN170921 Selskapet har også akseptert å at det blir tatt beslag i ytterligere 457 millioner dollar, som er beregnet å være gevinsten selskapet har hatt knyttet til korrupsjonsutbetalinger i Usbekistan.
DN170921 Ifølge pressemeldingen har både amerikanske og nederlandske myndigheter konkludert med at selskapet har opptrådt i strid med både amerikansk korrupsjonslovgivning ( FCPA ) og nederlandsk lovgivning og at selskapet har gjennomført korrupte utbetalinger på rundt 330 millioner dollar.
DN170921 Oslo, Norge 20170921 Gareth Isaac er topp i Invesco og forvalter cirka 800 millioner dollar.
DN170921 Staalnacke og hans kone kjøpte i 2012 en bolig på Nordstrand i Oslo for 18 millioner kroner.
DN170921 Børresen kjøpte i 2013 en bolig på Stabekk i Bærum for 16,8 millioner kroner.
DN170921 Ifølge Wall Street Journal, som har reportere i både Moskva og Riyadh, er det forventet at kong Salman vil spikre en avtale med Russland for å sikre en forlengelse av kuttavtalen som innebærer produksjonskutt på 1,8 millioner fat om dagen.
DN170921 Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,58 prosent til 769,41 poeng, omsatt for 1.609 millioner kroner.
DN170921 DNB-aksjen steg med 3,07 prosent torsdag til 157,8 og var mest omsatt med 259 millioner i omsetning.
DN170921 32 aksjehandlere og hackere ble anklaget for å ha tjent mer enn 100 millioner dollar på ulovlig handel.
DN170921 Inntil 5,4 millioner aksjer blir kjøpt i det åpne markedet, mens resten stammer fra Statens eierandel.
DN170921 DNB-aksjen steg mandag formiddag på Oslo Børs etter nyheten om at banken gjennomfører et nytt tilbakekjøpsprogram for inntil 8,1 millioner aksjer.
DN170921 Moods-konsernet har en gjeld på 112 millioner kroner ved konkursen.
DN170921 Moods of Norway har slitt med lønnsomheten de siste årene og fikk et underskudd på 30 millioner kroner i 2016.
DN170921 Gjelden i de to Moods-selskapene er 112 millioner kroner ved konkursen.
DN170921 Telenor solgte rundt 164 millioner Veon-aksjer i september i fjor og rundt 70 millioner aksjer i april 2017.
DN170921 Telenor solgte rundt 164 millioner Veon-aksjer i september i fjor og rundt 70 millioner aksjer i april 2017.
DN170921 Selskapet vedtok en bot på 795 millioner dollar ( 6,8 milliarder kroner ) til amerikanske og nederlandske myndigheter.
DN170921 Klokken ti over ti i går kveld kom meldingen om at Telenor ønsket å selge 90 millioner aksjer i mobilselskapet Veon Ltd, som tidligere gikk under navnet Vimpelcom.
DN170921 Etter dagens salg eier Telenor nær 257 millioner aksjer i Veon, tilsvarende rundt 14,6 prosent av selskapet.
DN170921 Etter dagens planlagte nedsalg av 90 millioner aksjer vil Telenors aksjer utgjøre i underkant av 15 prosent av de utestående aksjene i Veon ( Vilkår ) ¶
DN170921 Dette gir Telenor et totalt proveny fra salget på 365 millioner dollar, tilsvarende nær 2,9 milliarder kroner, med dagens dollarkurs.
DN170921 Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital.
DN170921 Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital.
DN170921 Han satset 20 millioner dollar på det kinesiske oppstartsselskapet Alibaba.
DN170921 | Fem millioner kroner i bot til Uber ¶
DN170921 Uber har fått en bot på fem millioner kroner fordelt på to selskaper for brudd på yrkestransportloven.
DN170921 Det norske selskapet Uber Norway og det internasjonale Uber BV har derfor fått et forelegg på 2,5 millioner kroner hver, bekrefter Uber overfor Dagbladet.
DN170921 Torsdag ettermiddag annonserte Aschehoug at de velger å bestride vedtaket om en bot på nærmere 9,7 millioner kroner for kartellvirksomhet.
DN170921 Gyldendal stevner Konkurransetilsynet for retten over boten på snaut 7,9 millioner kroner.
DB170921 Prisen på dette er beregnet til 80 millioner euro, snaut 800 millioner kroner.
DB170921 Prisen på dette er beregnet til 80 millioner euro, snaut 800 millioner kroner.
DB170921 Omgitt av luksusbiler og yachter håver to nordmenn inn millioner på å spille bridge.
DB170921 Myndighetene mener de to skulle ha oppgitt inntekter fra kortspillet på nær 18 millioner kroner i sine selvangivelser, skriver Dagens Næringsliv. 47 år gamle Geir Helgemo, som er rangert som den beste bridgespilleren i verden, fikk ett år og to måneders fengsel, samt 280.000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik.
DB170921 Helgemo har allerede besluttet å anke dommen ettersom 4,5 millioner av beløpet som ifølge dommen ikke er oppgitt i selvangivelsen, er tilordnet 60-åringens heleide aksjeselskap og vært gjenstand for beskatning der, opplyser hans forsvarer, advokat Halvard Helle.
DB170921 Chamberlain, som kom til Liverpool for omkring 400 millioner kroner, slet med det meste ute på King Power Stadium.
DB170921 Ifølge den britiske avisa The Telegraph skal det dreie seg om en sum på over 550 millioner kroner.
DB170921 Diego Costa kom til Chelsea fra nettopp Atletico Madrid for omtrent 340 millioner kroner i 2014.
DB170921 Smart var det absolutt med internasjonal TV-reklame for Norge i går, selv om seertallene neppe nådde arrangørenes vel entusiastiske anslag på 300 millioner seere.
DB170921 Namibia, med sine 2,5 millioner innbyggere, er en av verdens største produsenter av det radioaktive grunnstoffet uran.
DB170921 Han har også sagt at han « gleder seg over å ha drept » de tre millioner stoffmisbrukerne.
DB170921 - Jeg hadde 55 millioner i gjeld etter Nokas, og det var lett å si ja ¶
DB170921 Myndighetene oppfordret så mange som seks millioner mennesker om å forlate hjemmene sine før orkanen traff.
DB170921 Rannfrid Rasmussen : 4.800 millioner kroner ( 4.250 ) ¶
DB170921 Mustad Bevreng : 4.000 millioner kroner ( 3.800 ) ¶
DB170921 Marit Mohn Westlake : 6.000 millioner kroner ( 6.000 ) ¶
DB170921 Margaret Boel Garmann : 6.750 millioner kroner ( 5.150 ) ¶
DB170921 Helene Else Sundt : 6.750 millioner kroner ( 6.950 ) ¶
DB170921 Deres formue er nedjustert med 200 millioner kroner fra i fjor.
DB170921 Strømløs : Strømmen er borte hos alle de 3,5 millioner innbyggerne på Puerto Rico.
DB170921 Orkanen « Maria » herjer nå over Puerto Rico og har gjort alle 3,5 millioner innbyggerne på øya strømløse ¶
DB170921 Maria har rammet Puerto Rico så hardt at strømmen har gått til alle de 3,5 millioner innbyggerne.
DB170921 - Jeg hadde 55 millioner i gjeld etter Nokas, og det var lett å si ja ¶
DB170921 Det å måtte omsette for flere millioner i måneden gjør ikke underverker for stressnivået.
DB170921 I mellomtiden kan vi glede oss over at Ikea bytter hundre millioner kjøttboller i året med grønnsaksboller fra norske økologiske gårder.
DB170921 I USA alene så 52,5 millioner mennesker serieavslutningen i 2004.
DB170921 Totalt har den dermed omsatt for 179,2 millioner dollar i åpningshelgen.
DB170921 Monsterklovnen sopte inn hele 117 millioner dollar i åpningshelgen i USA, i tillegg til 62 millioner dollar andre steder i verden, skriver Time.
DB170921 Monsterklovnen sopte inn hele 117 millioner dollar i åpningshelgen i USA, i tillegg til 62 millioner dollar andre steder i verden, skriver Time.
DB170921 Varsler om 23 millioner kroner i bot til flere av Norges største forlag ¶
DB170921 Aschehoug er ilagt et forelegg på 9,66 millioner kroner for å ha brutt konkurranseloven.
DB170921 Siden 2014 har selskapet tapt 76 millioner kroner, ikke medregnet det som eventuelt er tapt i 2017, skriver Finansavisen.
DB170921 Det skal ha dreid seg om 1,2 millioner kroner.
DB170921 Dattera mente at mora hadde gitt ham gaver til en verdi av over 13 millioner kroner, som blant annet innebar dyr kunst, kontanter og eiendom.
DB170921 Sett bort fra fysisk eiendom anslås det også at aksjene han eier er verdt 2,5 millioner og at han i tillegg eier kunst med en verdi på drøye 50 000 kroner.
DB170921 Ifølge svenske Aftonbladet hadde den 56 år gamle skuespilleren, som har vært involvert i flere titalls store produksjoner gjennom sin karriere, en formue på nærmere 17 millioner norske kroner - eller 17,2 millioner svenske kroner.
DB170921 Ifølge svenske Aftonbladet hadde den 56 år gamle skuespilleren, som har vært involvert i flere titalls store produksjoner gjennom sin karriere, en formue på nærmere 17 millioner norske kroner - eller 17,2 millioner svenske kroner.
DB170921 I tillegg er Nyqvist Ehrnrooth oppført som medeier i flere av boligene allerede, med en verdi på nærmere åtte millioner kroner.
DB170921 Han har også en sommerhytte i Norrtälje som er verdt omlag tre millioner kroner.
DB170921 Han eier blant annet halvparten av et boligkompleks på Södermalm, som ifølge den svenske avisa har en verdi på nærmere 7,2 millioner svenske kroner.
DA170921 Maria, som har krevd ni menneskeliv p