BT171210 I dag er det et misforhold mellom stagnerende/stigende CO2-utslipp og raskt stigende innhold av CO2 i atmosfæren, hvorpå milliardinvesteringer i grønn omstilling ennå ikke synes å ha effekt på klimautviklingen.
SA171030 | Aker BP planlegger milliardinvesteringer og vil levere tre utbyggingsplaner i 2017 ¶
AP171030 For å imøtekomme Stortingets krav, foretas det nå milliardinvesteringer både i ferger og infrastruktur på land.
AP171029 Oljeselskapene vedtar ikke milliardinvesteringer i et vakuum.
SA171024 DEBATT : Hvordan kan massive utslippsreduksjoner, milliardinvesteringer i fornybart og ingeniører som bygger havvindmøller være i strid med Paris-målene ?
VG170909 Riksrevisjonen : Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser ¶
NL170908 Når vi står foran milliardinvesteringer på dette området må vårt ene hovedmål være et topp moderne jernbanesystem.
NL170908 Når vi står foran milliardinvesteringer på dette området må vårt ene hovedmål være et topp moderne jernbanesystem, skriver artikkelforfatterne.
NL170905 Men det norske kvoteregimet har, om vi skal stole på Aftenposten ( 24.feb.2012 ), ført til unødvendige milliardinvesteringer på Nord-Vestlandet - kapital som pengefolk investerer for å sikre seg kvote, og som for vår nasjonale økonomi gir null i utbytte.
AP170810 Verneplikt og milliardinvesteringer skal redde svenskenes kriserammede forsvar.
DN170613 Nå legges det planer for milliardinvesteringer på dansk og britisk sokkel.
VG170608 | Riksrevisjonen : Milliardinvesteringer har ikke gitt færre togforsinkelser ¶
DN170608 Trass i milliardinvesteringer i jernbanen har reisetiden med tog blitt lite redusert.
DN170608 Trass i milliardinvesteringer har reisetiden med med tog blitt lite redusert.
DA170608 Trass i milliardinvesteringer i jernbanen har reisetiden med tog blitt lite redusert.
AA170608 | Riksrevisjonen : - Svak styring av jernbaneinvesteringene ¶ Milliardinvesteringer i jernbanen har ikke gitt kortere reisetid eller færre forsinkelser, ifølge Riksrevisjonen, som kritiserer svak styring og planlegging.
DA170425 Slik Avinor vurderer framtiden for luftfarten, vil det være nødvendig med nye milliardinvesteringer i årene framover.
SA170408 Denne stabiliteten har gjort oss i stand til å planlegge og gjennomføre milliardinvesteringer på en svært samfunnsøkonomisk lønnsom måte.
DB170401 - Vi ser det som naturlig at når man skal gjøre milliardinvesteringer innen helse, så gjør man også en konsekvensutredning i forkant.
DN170331 Utfordrer Hollywood med milliardinvesteringer
DN170327 Nå blir oppfinnelsen til milliardinvesteringer .
AP170327 Verneplikt og milliardinvesteringer skal redde svenskenes kriserammede forsvar ¶
BT170315 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri.
SA170314 Hvordan kan vi mobilisere mer biomasse gjennom tiltak som økt skogplanting og frøforedling som gir trær som vokser raskere, og hva kan vi lære av Sverige og Finland om hvordan rammevilkårene bør utformes slik at også vi får milliardinvesteringer i fremtidens grønne industri ?
AP170302 | Verneplikt og milliardinvesteringer skal redde svenskenes kriserammede forsvar ¶
DB170211 I tillegg til å miste skatteinntekter ved å deportere disse menneskene, vil det også gå utover milliardinvesteringer bønder i California har gjort, ifølge The New York Times.
SA170209 Ved hjelp av sin nye teknologiske plattform - « Den nakne sannhet » - fikk bevegelsen etablert fakta om at fellesskapet, ved staten, finansierer nær 90 prosent av oljeselskapenes milliardinvesteringer på å lete etter ny olje og gass, og dermed sitter igjen med den store risikoeksponeringen.
BT170208 Det vil kreve mye tid og milliardinvesteringer .
DB170201 I Norge fester 2030-bevegelsen seg ved advarselen i regjeringens eget utvalg for Grønn Konkurransekraft høsten 2016, om skattesubsidieringen av oljeselskapenes milliardinvesteringer til leting i nye områder tross høy økonomisk risiko og klimarisiko.
DN170122 Selskaper som Uber, Snapchat og Spotify har hentet milliardinvesteringer uten å være notert på noen børs.
DN170119 Bilgiganter som Toyota og BMW går sammen med blant andre Shell og Total i satsingen på hydrogen, og planlegger milliardinvesteringer de neste fem årene.
DN161222 | Utfordrer Hollywood med milliardinvesteringer