DA171110 * Først tas en tablett mifepristone som stanser graviditeten.
AP170104 Først tas en tablett mifepristone som stanser graviditeten.
AP170104 Forskerne bak den norske studien argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene mifepristone og misoprostol - som brukes ved medikamentell abort - kan bidra til å redusere mødredødelighet.
AP170104 Artikkelen « Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998 - 2013 » er en del av Mette Løkelands doktorgradsarbeid.