AA171204 Verftet har inngått kontrakten med MNH-Produksjon, som er et datterselskap av Midt-Norsk Havbruk i Rørvik i Nord-Trøndelag.
AA171204 Fosen Yard i Rissa skal bygge pilotmerde for oppdretteren Midt-Norsk Havbruk.
AA171204 Midt-Norsk Havbruk skriver i en pressemelding at de er veldig fornøyde med at et lokalt verft er konkurransedyktig med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid.
AA171107 Prisen ble delt under Midt-Norsk Eiendomskonferanse tirsdag, som Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling arrangerte på Radisson Blu Royal Garden Hotel.
DB171019 Frivillige fra Midt-Norsk bygg og Eiendom stilte frivillig opp med mannskap og dykker.
DB170910 - Vi har beholdt dem for at gjester som legger seg nedpå med skoene på ikke skal skitne til senga si, forteller en hotelldirektør ved et midt-norsk hotell.
DN170703 Foto : Steinar Johansen / Midt-Norsk Havbruk ¶
DN170703 etter forhåndssalg av laks ¶ ¶ Midt-Norsk Havbruk investerte i mekanisk avlusing sommeren 2016.
AA170520 Kjøringen har skjedd i løpet av natten i Venusvegen like ved Midt-Norsk Betong.
AA170506 Ved institutt for kunst- og medievitenskap gir fag som kunsthistorie, drama og medievitenskap tilbud om bacheloroppgave i praksisnært samarbeid med mediebedrifter som Ablemagic og NRK, og kulturaktører som Midt-Norsk Film, Sverresborg folkemuseum og Rockheim.
DN170430 Brønnbåtrederiet NTS inngikk 19.april en avtale om å overta samtlige aksjer i det nordtrønderske oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk, med oppgjør i NTS-aksjer.
DN170419 « Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i Midt-Norsk Havbruk benyttes som tingsinnskudd.
DN170419 NTS kjøper opp Midt-Norsk Havbruk med oppgjør i aksjer i en transaksjon som priser egenkapitalen i oppdrettsselskapet til 1,4 milliarder kroner, ifølge en melding onsdag.
DN170419 Midt-Norsk Havbruk har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, sier Roald Dolmen Nils Martin Williksen som representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk.
DN170419 Har støtte fra de største aksjonærene ¶ Midt-Norsk Havbruk er positive til samarbeidet fremover.
DN170419 Fisketransportselskapet NTS kjøper opp oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk.
DN170419 - Vi har over lengre tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og tjenester NTS-konsernet har levert til Midt-Norsk Havbruk.
DN170419 - Kombinasjonen NTS og Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.
DN170419 Midt-Norsk Havbruk har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, sier Roald Dolmen Nils Martin Williksen som representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk.
DN170419 Midt-Norsk Havbruk er et oppdrettsselskap med base i Rørvik i Trøndelag.
AA170419 Som betaling mottar eierne i Midt-Norsk Havbruk om lag 2/3 av aksjene i NTS gjennom en rettet emisjon.
AA170419 Nordtrønderske NTS kjøper alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk.
AA170419 Gjennom eierskap i produksjon av settefisk og rensefisk, videreforedling og salg har Midt-Norsk Havbruk kontroll på hele verdikjeden for laks.
AA170419 Formelt gjør sammenslåingen at eierne i Midt-Norsk Havbruk sitter igjen med hovedkontrollen i NTS.
AA170419 Midt-Norsk Havbruk prises til om lag 1,43 milliarder kroner etter overdragelsen.
AA170419 Midt-Norsk Havbruk er ifølge Trønder-Avisa den største lokaleide havbruksaktøren i Nord-Trøndelag med ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner og to forsknings- og utviklingskonsesjoner ( FOU ).
AA170419 - Midt-Norsk Havbruk og NTS har gjennom år levert gode resultater.
AA170419 - Midt-Norsk Havbruk har store vekstplaner gjennom både utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsing på Island.
AA170419 ), mener at sammenslåingen med Midt-Norsk Havbruk vil gjøre det mulig å realisere viktige prosjekt raskere.
FV170224 For sju år siden ble Johannes Høsflot Klæbo slått av 18 løpere i Midt-Norsk Mesterskap.
FV170224 14 år gamle Johannes Høsflot Klæbo ( til høyre ) er i aksjon under Midt-Norsk mesterskap i 2010.
SA170222 For sju år siden ble Johannes Høsflot Klæbo slått av 18 løpere i Midt-Norsk Mesterskap.
SA170222 14 år gamle Johannes Høsflot Klæbo ( til høyre ) er i aksjon under Midt-Norsk mesterskap i 2010.
AP170222 For sju år siden ble Johannes Høsflot Klæbo slått av 18 løpere i Midt-Norsk Mesterskap.
AP170222 14 år gamle Johannes Høsflot Klæbo ( til høyre ) er i aksjon under Midt-Norsk mesterskap i 2010.