DB171213 Bakgrunnen var at fjorårets innstramninger, som Ap støttet, hadde ført til en sterk økning i bruk av midlertidighet for mindreårige asylsøkere.
AP171213 Et måltall kan også bidra til et mer pragmatisk syn på midlertidighet .
AP171213 Midlertidighet og uvisshet er uheldig ¶
AP171209 Kulturfeltets midlertidighet
NL171204 Disse barna er godt ivaretatt, men må leve lenge i midlertidighet .
DN171204 LO-sjefen langer ut mot regjeringen etter #Metoo-kampanjen : " Når regjeringen går inn for mer midlertidighet i arbeidslivet forskyves maktbalansen. " - Han kalte meg hore og det som verre er.
DN171202 LO-sjefen langer ut mot regjeringen etter #Metoo-kampanjen : " Når regjeringen går inn for mer midlertidighet i arbeidslivet forskyves maktbalansen.
DN171201 | LO-sjefen langer ut mot regjeringen etter #Metoo-kampanjen : " Når regjeringen går inn for mer midlertidighet i arbeidslivet forskyves maktbalansen. " ¶
DN171201 LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen øker risikoen for overtramp gjennom en arbeidslivspolitikk som åpner for mer midlertidighet enn før.
VG171124 - Det er mye bruk av midlertidighet og åremål som skaper usikre forhold.
BT171121 Konsekvensene av å leve med midlertidighet utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon.
DB171116 De berørte fagforeningene forteller om en bransje der faste ansettelser fortrenges til fordel for innleie og midlertidighet , der det blir stadig færre organiserte på arbeidsplassene og hvor det i kjølevannet av denne utviklingen har oppstått store problemer med sosial dumping, lavlønnskonkurranse og arbeidslivskriminalitet.
AP171116 Skadelig for barn ¶ Midlertidighet er direkte skadelig for barn.
NL171115 FrP- og Høyre-regjeringen har økt bruken av midlertidighet mer enn det vi, og stortingsflertallet, ønsket da vi fjernet det såkalte rimelighetsvilkåret i 2016.
DB171115 Streiken er ikke bare en protest mot midlertidighet , dårlige arbeidsforhold og utnytting.
VG171114 Han mener gjentatt midlertidighet fører til normalisering av bevæpning.
VG171114 Han mener at gjentatt midlertidighet bidrar til normalisering av bevæpning, og en forskuttering av Stortingets prinsipielle diskusjon om som kommer opp i 2018.
VG171114 Dramatisk økning i midlertidighet
VG171114 - Ap var med på å innføre midlertidighet , som betyr at når du får din sak avgjort med avslag og du er mellom 16 og 18 år, får du bli midlertidig i Norge til du blir 18 år, så må du reise ut.
DB171114 Midlertidighet ble regelen snarere enn unntaket og det gikk nærmest automatikk i at ungdommene ble returnert da de fylte 18 år.
AP171113 Ifølge Støre har regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) økt bruken av midlertidighet mer enn det som var varslet da Arbeiderpartiet sammen med flertallet i Stortinget fjernet det såkalte « rimelighetsvilkåret » 1. oktober 2016.
SA171111 Midlertidighet .
BT171110 Problemet med midlertidighet kan ikke løses med mer midlertidighet .
BT171110 Problemet med midlertidighet kan ikke løses med mer midlertidighet.
NL171109 Arbeiderpartiet er ett parti som ikke er så særlig glad i midlertidighet .
AA171109 Hun skriver videre i e-posten at « Vi mener det er avgjørende at sårbarhetskriteriet i behandling av søknader fra unge asylsøkere kommer på plass så fort som mulig og at bruken av midlertidighet går drastisk ned til et minimum.
DB171108 Opposisjonen på Stortinget må sette ned foten for en politikk som har gått ut over grensene i asylforliket, særlig når det gjelder bruken av midlertidighet og fjerningen av rimelighetskravet.
DN171101 Folk som har følt på å ha dårlige arbeidstidsordninger, som gir midlertidighet og ledighet.
VG171031 Folk som har følt på å ha dårlige arbeidstidsordninger, som gir midlertidighet og ledighet.
DB171031 * Oslo Arbeiderparti forventer at stortingsgruppa samarbeider med opposisjonen for å danne et flertall som ivaretar landsmøtets klare forventning om å få ned bruken av midlertidighet til et absolutt minimum.
VG171026 - Da rimelighetsvilkåret ble fjernet i lovverket, informerte ikke regjeringen om at det ville føre til økning i midlertidighet .
VG171023 De har hentet ut tall fra UDI på at 913 asylbarn har fått midlertidig opphold siden ordningen med midlertidighet ble innført i 2009.
VG171023 - Det er et dilemma å gi en midlertidighet siden de som ikke får opphold, må returnere til hjemlandet når de er over 18.
DB171021 Lovendringen har, i kombinasjon med adgangen til å gi midlertidige oppholdstillatelser og endrede landvurderinger, ført til økt bruk av midlertidighet for enslige mindreårige fra særlig Afghanistan.
DB171017 Rapporten presenteres på organisasjonens landsmøte i dag, og brukes som et argument mot økt midlertidighet i arbeidslivet.
VG171012 - Et hovedproblem er løsere tilknytning, midlertidighet og kortsiktig bemanning.
DA171006 Ap har varslet at de vil komme med et forslag for å få ned bruken av midlertidighet , men partiet mener fortsatt at det var riktig å fjerne kravet om en rimelighetsvurdering.
DA171006 Ap har varslet at de vil komme med et forslag for å få ned bruken av midlertidighet , men partiet mener fortsatt at det var riktig å fjerne kravet om en rimelighetsvurdering.
DB171005 Leder for juridisk avdeling i LO, Atle Sønsteli Johansen, mener arbeidstakere har fått bedre beskyttelse på områder som masseoppsigelser, vern for gravide arbeidstakere, arbeidstid, arbeidsmiljø, antidiskriminering, rettigheter for deltidsansatte, likelønn, midlertidighet og ferie, på grunn av EØS.
VG171003 Tvert om bør hovedtiltaket for å unngå midlertidighet være å fjerne motivasjonen for å sende barn uten beskyttelsesbehov med menneskesmuglere gjennom hele Europa.
VG171003 I 2015 fikk Norge 5500 mindreårige asylsøkere før regjeringen strammet inn ved å åpne for flere returer samt bruk av mer midlertidighet .
VG171003 At midlertidighet ikke er bra, er vi enig i.
DA171002 Ap vedtok på landsmøtet at bruken av midlertidighet må ned, men vil ikke gjeninnføre rimelighetsvilkåret for internflukt.
DA171002 - Vi står for det vi var med på å vedta gjennom asylforliket, men midlertidighet er skadelig, så det må vi ha minst mulig av.
AA170926 I Aps landsmøtevedtak heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170926 I Aps landsmøtevedtak heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
VG170925 Vi skal få ned midlertidigheten, fordi vi har sagt at midlertidighet er egentlig ikke bra for noen, sier Lauvås til VG.
VG170925 Vi mener midlertidighet er skadelig, det innebærer store psykiske lidelser, noen rømmer, noen blir offer for menneskehandel og noen prøver å ta sitt eget liv.
DB170921 Et liv i utenforskap der arbeidslivet preges av midlertidighet , konstant stress og prestasjonspress, tung fysisk jobb og lave lønninger er ikke holdbart.
VG170919 - Vi mener at Venstre i forhandlinger med regjeringen primært må ha som krav at hele ordningen med midlertidighet skal avskaffes, og hvis ikke må bruken reduseres kraftig, sier Unge Venstre-leder Tord Hustveit til VG.
DA170916 - Vi ser at det vokser fram et arbeidsliv med svekka trygghet, mer midlertidighet og lavlønnskonkurranse.
AA170915 Men nå skal vi til Gløshaugen og løsninger som langt fra er optimale, og som er preget av midlertidighet .
DB170911 Innvandring og asyl : Venstre støttet de fleste innstrammingene fra Frp-regjeringen, men er imot midlertidighet hos barn og fjerningen av rimelighetsvilkåret for internflukt, som særlig har ført til en økning av tvangsreturer til Afghanistan.
DA170909 Bruken av midlertidighet har skutt i været under denne regjeringen.
DB170904 Blant annet skal oppmykingen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidighet reverseres, og kommuneøkonomien skal styrkes.
AA170904 Arbeidslivet skaper skiller mellom de som har fast jobb, og de som sitter fast i midlertidighet eller er uten jobb.
DB170902 1000 nye lærere neste år og reversering av arbeidsmiljølovens adgang til midlertidighet er blant punktene.
DB170901 Regjeringens skattekutt til de formuende, svekking av arbeidsmiljøloven, åpning for mer midlertidighet og økende arbeidsledighet etter oljeprisfallet, er punkter som vil stå igjen som viktige markører i Solbergs ettermæle.
DA170901 - Midlertidighet og ufrivillig deltidsarbeid gir lite forutsigbarhet.
DB170830 Vi har advart mot at resultatet da kan bli mer uklarhet, ikke mindre midlertidighet .
DB170830 For oss framstår det som om Arbeiderpartiet forsøker å score billige valgkamppoeng på midlertidighet ved å utelukkende angripe regjeringens åpning for en generell adgang til midlertidig ansettelser.
DB170830 Dersom de skulle vinne valget forventer vi at Støre ikke reverserer de forbedringene den borgerlige regjeringen har innført knyttet til lang midlertidighet i staten.
DB170830 - Høyre og Frp har tatt inn samme ordlyd om midlertidighet i loven for statsansatte som i den generelle arbeidsmiljøloven, men samtidig presisert at de to like lovtekstene skal tolkes forskjellig.
DB170830 - Arbeiderpartiet snakker i valgkampen høyt og lenge om retten til fast arbeid i byggebransjen og andre steder hvor det er hyppig bruk av kortvarig midlertidighet , men vi opplever liten interesse for det vi mener er den aller største utfordringen : De lange midlertidige ansettelsene våre medlemsgruppers rett til fast jobb, sier Sollien.
AA170830 Vi må ha faste trygge jobber, ikke midlertidighet og usikre liv. 7.
AA170830 Ragna Vorkinnslien ( Rødt ) ønsker faste trygge jobber, ikke midlertidighet og usikre liv.
AA170830 Innføring av vikarbyrådirektivet førte til mer midlertidighet og mindre trygghet uten at det forbedret den totale sysselsettinga.
DA170822 Utenom midlertidighet , gjelder det lengre arbeidstider, mer helge- og kveldsjobbing og fjerning av fagforeningenes kollektive søksmålsrett ?
DA170814 At det er mer bruk av midlertidighet og vanskelig for mange å få bolig.
DA170814 At det er mer bruk av midlertidighet og vanskelig for mange å få bolig.
DB170808 Det bør mane til en mer nyansert debatt om arbeidsliv og midlertidighet i den kommende valgkampen.
DN170725 Både fagorganiserte og Ap mener den økte adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til at det skapes flere jobber, men heller at flere arbeidstagere tvinges til midlertidighet .
AA170725 Både fagorganiserte og Ap mener den økte adgangen til midlertidige ansettelser ikke fører til at det skapes flere jobber, men heller at flere arbeidstakere tvinges til midlertidighet .
DB170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
DA170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
DA170723 - Vi vet at det å vokse opp i usikkerhet og midlertidighet med foreldre i en krevende livssituasjon ikke er bra. og det kan i noen tilfeller gå ut over omsorgsevnen.
VG170704 Hun peker på to årsaker til økningen i midlertidighet : At rimelighetsvilkåret ble fjernet og at UDI omdefinerte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.
VG170704 - Men følger det ikke av landsmøtevedtaket at andelen midlertidighet skal ned ?
VG170704 - Det er sterkt ønske at vi ønsker minst mulig midlertidighet , for vi ser at det er uheldig, sier Lauvås.
DB170628 Å leve i denne type midlertidighet gjør barn og unge syke.
SA170626 KrF sier derfor kategorisk nei til midlertidighet for disse barna.
AP170625 De garanterte at mer midlertidighet kun var med midlertidige behov.
AP170625 De garanterte at mer midlertidighet kun var med midlertidige behov.
VG170612 Arbeiderpartiet mener arbeidsministerens forslag for å få bukt med nulltimerskontrakter og mye midlertidighet , er et spill for galleriet.
DB170607 - Det er ikke noe man påvirker gjennom en eierandel på tre prosent, men noe man endrer gjennom en politikk for økt organisasjonsgrad, mindre midlertidighet og mer trygghet i arbeidslivet.
VG170602 Vi må jobbe mot mer midlertidighet i arbeidslivet, ikke legge til rette for det.
VG170602 OECD identifiserer mer deltidsarbeid og midlertidighet som de viktigste driverne for økt inntektsulikhet.
DB170602 Når myndighetene nå styrker tilbudet har de lyttet til erfaringene, men tar ikke tak i hovedutfordringen : barn og unge som lever i midlertidighet og med en usikker framtid. 120 millioner og psykologtilbud er helt nødvendig, men adresserer ikke de grunnleggende humanitære utfordringene for disse barna. | « Snylter » på terrorofrenes gratiskonsert : - Over 10 000 skruppelløse personer har gjort krav på billetter ¶
VG170529 OECD og IMF har vist at endringer i arbeidsmarkedet - svekkede rettigheter og mer midlertidighet - er en av de viktigste driverne for økt inntektsulikhet : Mer « fleksibilitet » reduserer forhandlingsposisjonen til dem med lavest inntekt og kommer de rikeste til gode.
AA170526 - Hva er alternativet til midlertidighet frem til 18 år i de tilfellene der Norge mener barna ikke har krav på asyl ?
AA170524 Kutt i ytelser, mer midlertidighet og fleksible åpningstider i barnehagene blir nødvendig for å opprettholde den norske velferdsstaten som i dag, ifølge IMF.
AA170524 * Åpne for økt, målrettet lønnsfleksibilitet og vurdere å åpne enda mer opp for midlertidighet i arbeidslivet.
DB170512 Samtidig svekkes tryggheten for dem som har arbeid, med løsarbeiderkontrakter, innleie og økt midlertidighet .
VG170509 I sin åpningstale til LO-kongressen mandag, hugg LO-leder Gerd Kristiansen løs på at regjeringen skaper usikre arbeidstagere og fortsatte retorikken mot midlertidighet .
VG170509 Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier de vil fortsette kampen mot åpningen Solberg-regjeringen har gitt for bruk av mer midlertidighet .
VG170509 - De må få kritisere ledigheten, åpning for mer midlertidighet og sosial dumping ?
VG170508 Hun viste til hva midlertidighet gjør med mange : ¶
BT170508 Det store hinderet er midlertidighet .
VG170504 - Vi vet at midlertidighet er skadelig, og fører til forsvinninger og psykiske helseproblemer.
DA170502 Etter ett år med utvikling og midlertidighet sto byrådsleder Raymond Johansen for den offisielle åpningen på Tøyen sist torsdag - av en « landsby » som har som visjon å være en « nyskapende og berikende » oppstartsarena, og som formål å være et startsted for selve grasrota innen etablering av nye « ideer, initiativ og selskaper ».
AA170501 Hun trakk frem de mer tradisjonelle kampsakene for arbeidsbevegelsen, som midlertidighet i arbeidslivet, mot skattelette til de rike og gi pappa tilbake fedrekvoten.
DA170429 Og i et forslag om å erstatte tjenestemannsloven, som ble lagt fram denne måneden, går regjeringen inn for å harmonisere reglene for midlertidighet i staten, med reglene for dette i arbeidsmiljøloven. sofie.prestegard@dagsavisen.no ¶
DA170429 - Dersom det viser seg at disse endringene gir mer midlertidighet og mindre faste ansettelser, så har vi sagt at vi ønsker å reversere dette, sier Ropstad.
BT170429 Derfor er vedtaket om å oppheve midlertidighet utrolig viktig !
DB170428 Den kraftige økningen i bruk av midlertidighet siden forrige stortingsperiode, kombinert med fjerning av rimelighetskriteriet, resulterer i at de aller fleste får en returbillett i bursdagsgave.
VG170424 I vedtaket heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
DB170424 Denne saken, tredje kjønn, fortsatt midlertidighet for asylbarna, olje i Lofoten osv.
DB170423 Men vi er veldig skeptiske til for mye midlertidighet , for det skaper problemer for integrering, og det skaper problemer for de menneskene som sitter på vent.
DB170423 - Mot økt midlertidighet
DA170423 KRLE, midlertidighet for asylsøkere og konsekvensutredning av oljeborring.
DA170423 Begrense midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
VG170422 - Det har vært en kraftig økning i midlertidighet og det har uroet oss.
VG170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det ferske vedtaket til Ap.
SA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
DB170422 Partiet vil ikke endre lovverket, men gikk med på en formulering som sier at det innenfor dagens lovverk « er behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige, slik at midlertidighet begrenses for denne gruppa ». 2.
DB170422 « Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen », heter det i det siste programutkastet som Ap etter alt å dømme vedtar lørdag ettermiddag.
DB170422 Vil begrense midlertidighet for mindreårige asylsøkere ¶
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DB170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen.
DA170422 | Foreslår å begrense midlertidighet for unge asylsøkere ¶
DA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
BT170422 Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen. » | « Lade og Ørkesløse Betlere » ¶
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
AA170422 | Ap-forslag om å begrense midlertidighet for unge asylsøker ¶
AA170422 I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er « behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen ».
VG170421 Asylopprøret i Ap blekner, etter at flere sentrale fylkeslag gikk hardt ut på å få Ap-ledelsen til å snu midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170421 - Vi har sagt at vi er villige til å diskutere andre løsninger der vi ikke gjeninnfører rimelighetsvilkår, men kun dersom vi får et kompromiss som sikrer at bruken av midlertidighet i praksis minimeres, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til VG.
DB170421 Under de rødgrønne fikk fire prosent av EMA midlertidig opphold, under de blå er andelen økt til 70 prosent ; det vil si at midlertidighet er blitt regelen.
DA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
AA170421 Vi er villig til å gå med på et kompromiss, sier Vallhammer, men understreker at det forutsetter at vedtaket blir så konkret at bruken av midlertidighet reduseres betydelig og at man sikrer en endring i praksis.
VG170420 | Hard asylkamp på Ap-landsmøtet : Kommer med felles krav om mindre midlertidighet for asylbarna ¶
VG170420 Men er den rettferdig, spurte AUF-leder Mani Hussaini på dagens landsmøte, og pekte blant annet på økningen i midlertidighet .
VG170420 Flere sentrale fylkeslag jobber på spreng for å få Ap-ledelsen til å snu på midlertidighet og internflukt for asylbarna.
VG170420 - Rogaland jobber for å stanse bruk av midlertidighet , understreker Torstein Tvedt Solberg i Rogaland Ap.
VG170419 Utviklingen er blitt forsterket og forskyndet av en politikk for mer midlertidighet , løsere ansettelsesforhold og mer innleie.
VG170410 - Vi kan stille spørsmål ved det regjeringen skrev i proposisjonen, for der beskrev de ikke at det ville bli en voldsom økning i midlertidighet .
VG170410 - Dette må leses som at når fjerner rimelighetsvilkåret, så sier regjeringen at det er andre paragrafer og muligheter her som gjør at vi ikke får mer midlertidighet .
DA170410 Mer løsarbeid, midlertidighet og innleie medfører en oppløsing av det kollektive arbeidsliv.
DN170317 « Midlertidighet i akademia, utover rekrutteringsstillinger som i sin natur er midlertidige, henger sammen med andelen forskere med ekstern finansiering », skriver hun i en epost til Klassekampen.
AA170317 « Midlertidighet i akademia, utover rekrutteringsstillinger som i sin natur er midlertidige, henger sammen med andelen forskere med ekstern finansiering », skriver hun i en epost til Klassekampen. ( ©NTB ) ¶
VG170308 Nå har vi nok historier, vi vet hva dette fører til, sier Trine Skei Grande, og påpeker at de har vært imot midlertidighet hele tiden.
VG170308 Bakgrunn : Mottaksledere slår full alarm om unge asylsøkere : Traumatiserte, apatiske og redde ¶ 159 med midlertidighet bare i år ¶
BT170308 Hvis en trekker de store linjene, ser vi at det er en sammenheng mellom økt bruk av midlertidighet , ens tilknytning til arbeidslivet og mulighet for å forsørge seg selv og kjøpe egen bolig.
AA170308 - Når LO går til kamp mot økt midlertidighet , er likestilling et viktig argument.
BT170307 Da kan ikke kvinner fortsette å bli tvunget til å godta midlertidighet , deltidsarbeid og lavere lønn enn sine mannlige kolleger.
BT170307 Da kan ikke kvinner fortsette å bli tvunget til å godta midlertidighet , deltidsarbeid og lavere lønn enn sine mannlige kolleger.
DA170209 Problemene med midlertidighet
DA170209 Trenden med økt bruk av midlertidighet ser ut til å forsterke seg i 2017.
DA170209 Problemene med midlertidighet
DB170204 Etter at Høyre og Frp åpnet opp for midlertidighet på generelt grunnlag er det ikke blitt skapt flere jobber, slik regjeringen lovte, men flere midlertidige jobber.
BT170127 Staten bør være mer interessert i unike fiskebestander enn å gi dem kun midlertidighet .
BT170127 Regjeringen bør være mer interessert i unike fiskebestander enn å gi dem kun midlertidighet .
DN170116 - Vi må tilbake igjen til arbeid - trygget for arbeid og trygghet i arbeid, sier Støre, som advarer mot mer midlertidighet og ansettelser hvor folk ikke får lønn mellom oppdrag.
AP160408 Det var et flertall før jul som ville at vi skulle ha innstramning og mer midlertidighet , sier Solberg.
AP160408 Det er også sånn at i det forliket vi hadde enighet om, var det mer midlertidighet .
AP160406 Lovforslaget om utvidet bruk av midlertidighet gjelder, i motsetning til før, barn som kommer alene uansett alder - ikke bare de mellom 16 - 18 år, som tidligere, sier hun.
AP160406 Hvis regjeringen mener at midlertidighet vil ramme svært få av de barna som kommer alene til landet, må de klargjøre det.
AP160405 Rundt 90 høringsinstanser er svært kritiske til forslaget om midlertidighet for mindreårige.
AP160405 Ingen nedre grense for midlertidighet : I dag går grensen ved 16 år, men departementet mener at det kan føre til at « det blir de aller yngste barna, de som er de mest sårbare for overgrep eller lignende under reisen, som blir sendt til Europa i stedet for eldre barn/søsken ».
AP160213 - Men midlertidighet som går over i det uendelige fører til dårlig integrering, presiserer hun.
AP160210 - De Grønne har fra begynnelsen sagt nei til innstramminger i familiegjenforeningen og til økt midlertidighet for mindreårige asylsøkere.
DA160101 - Alle våre fagfolk er svært skeptiske til at det legges opp til en tilnærmet endeløs midlertidighet , sier Lippestad, og viser til de foreslåtte innstrammingene for enslige mindreårige asylsøkere, og for familiegjenforening.