DA171208 I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at metoden for medlemsregistrering som ansatte i Oslo katolske bispedømme ( OKB ) tok i bruk i 2011, å medlemsføre intentanende personer som de antok kunnne være katolikker, er ulovlig.
DA171208 - Jeg registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten om at metoden er lovstridig.
DB171207 SPRØ SVOR : Dette er metoden som garanterer sprø svor.
DB171207 Øgård reagerer på metoden organisasjonene bruker for å få fram sitt budskap.
VG171205 * 1 Endelig metoden som Rodtsjenkov sier ble brukt under OL i Sotsji : Positive prøver ble byttet ut med rene gjennom et hull i veggen inn til rommet der dopingprøvene ble oppbevart.
DB171205 Mer enn 230 personer er arrestert de siste fire årene, og hoveddelen av disse er fanget opp gjennom denne metoden .
SA171204 Vårt forslag er metoden ikkevoldskommunikasjon, utviklet av den amerikanske psykologen og konfliktløseren Marshall B.
AP171204 Barnelegene i Philadelphia er nå i dialog med amerikanske myndigheter om å få teste metoden på premature barn.
AP171204 Artikkelen førte til nyhetsoppslag i prestisjetunge forskningstidsskrifter som Nature og Science, hvor det ble debattert om metoden også kan brukes på mennesker.
AP171202 Skal norsk allmennmedisin fortsatt klare å levere gode resultater må det legges til rette for at vi allmennleger kan forvalte faget slik det er tenkt og at vi får mulighet til å jobbe etter den allmennmedisinske metoden .
DN171130 Derfor anbefaler vi alle som vil utforske denne metoden å sjekke opp hvilke VPN-plugins som er trygge og seriøse før man velger.
AP171130 Torsdag vant fem asylsøkere frem etter å ha saksøkt staten for å legge vekt på metoden ved vurdering av asylsøknader.
DB171128 Metoden går ut på å eksponere klienten for det klienten er redd for.
DA171125 I sine årsrapporter, som ble sendt til Fylkesmannen, opplyste aldri kirken om metoden som mangedoblet medlemsveksten.
VG171124 Feil kan oppstå, men den systematiske metoden i regi av Oslo katolske bispedømme tilsier en bot på 5 millioner kroner, mener aktor i medlemsjuks-saken.
DA171124 Hvorfor er denne metoden så bra ? - Metoden har mange fordeler, men det mest revolusjonerende er nok at vi ikke bare tilsetter nitrogen, men også stopper utslipp av ammoniakk.
DA171124 Hvorfor er denne metoden så bra ?
DB171123 Et albumsalg tilsvarer etter denne metoden ti sang-nedlastinger eller 1500 sang-streaminger.
AP171121 - Majoriteten av Sveriges barnehager anvender seg av denne metoden eller annen måltidspedagogikk.
DB171120 Disse risikoene har ført til kontroverser rundt den medisinske metoden .
DB171120 Metoden med urinprøvetaking for å kontrollere de unges rusmiddelinntak kan sies å være en risikosport, når metoden ikke tar hensyn til den ungdommelige ruseksperimenteringstrang i møte med et svart milliardmarked, som stadig tilpasser seg forbudene ved å tilby rusmidler som ikke setter spor etter seg i urinen.
DB171120 Metoden med urinprøvetaking for å kontrollere de unges rusmiddelinntak kan sies å være en risikosport, når metoden ikke tar hensyn til den ungdommelige ruseksperimenteringstrang i møte med et svart milliardmarked, som stadig tilpasser seg forbudene ved å tilby rusmidler som ikke setter spor etter seg i u
AA171120 Det er en viktig debatt, men da er nok ikke denne rettssalen den beste metoden for å avklare det, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Even Westerveld.
DB171117 Men kinesiske selskaper bruker varianter av metoden på stadig nye felter.
DB171117 Metoden er ansiktsgjenkjennelse.
VG171116 Karbondatering er allerede en velkjent målemetode, men det er koblingen til prøvesprengningskurven som gjør denne varianten av metoden unik.
VG171116 Forsker Kanar Alkass har tatt sin doktorgrad på metoden .
VG171116 Denne metoden , som aldri har vært benyttet av norsk politi tidligere, blir nå brukt parallelt for både Plaza-kvinnen og saken med Isdalskvinnen, den ukjente kvinnen som ble funnet død i Bergen i 1970.
VG171116 - Vi har allerede testet ut metoden i flere konkrete saker, med gode resultater, forteller professor Henrik Druid ved den rettsmedisinske avdelingen ved Karolinska institutet i Stockholm.
DA171116 Den pedagogiske metoden « Tidlig Innsats Early Years », er et slikt eksempel.
AP171116 Helse- og omsorgsministeren tror metoden til Øyvind Nermoen og de andre branninspektørene i Sør-Rogalands forebyggende avdeling kan være interessant for hjelpeapparatet i resten av landet.
AP171116 Helse- og omsorgsministeren tror metoden til Øyvind Nermoen og de andre branninspektørene i Sør-Rogalands forebyggende avdeling kan være interessant for hjelpeapparatet i resten av landet.
AA171116 Så langt ser det ut som om det er politisk press som har vært metoden .
VG171115 Utvikling av denne metoden kan gi helt nye og uante muligheter for politietterforskning.
VG171115 Prinsippet er det samme, akkurat den samme metoden er brukbar også til dette, sier Sjåstad. | « Farmen»-Geir Magne : Derfor truet han Karianne ¶
VG171115 - Å kunne benytte denne metoden ser vi på som noe av et gjennombrudd, at det faktisk lar seg gjøre å komme frem til slike resultater, sier Sjåstad.
NL171115 De er ikke laget for å sammenligne kostnadsnivå i kommunene, men det er den beste metoden vi har.
DB171115 Surrogati er ikke uvanlig i USA, der metoden tillates i alle former.
AA171115 - Metoden for databasert analyse vi bruker nå er tungvint og veldig ressurskrevende, og vi har fremdeles ikke noe resultat som er tilgjengelig til klinisk bruk.
AA171113 Metoden , kalt parvis testing, er anerkjent for å dokumentere forskjellsbehandling.
AP171112 Men hvis vi lar spørsmålet om svarprosent og metoden ligge, hva vet vi egentlig om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet, og er vi blitt noe klokere av debatten i kjølvannet av boken ?
DB171111 - Ingen er uenig i målsettingen til Duterte, men metoden som er blitt brukt er ikke en rettsstat verdig.
DB171111 Med denne metoden lå Norges helseutgifter på 6647 dollar per innbygger i 2016.
AP171109 Falske nyheter er antagelig den metoden som har fått mest oppmerksomhet, særlig fordi president Trump på imponerende måte har greid å utvanne hele begrepet gjennom sin bruk av « fake news media » - der « fake news » er det samme som kritikk av ham som person.
AP171109 Metoden , kalt parvis testing, er anerkjent for å dokumentere forskjellsbehandling.
DN171108 Metoden har vist spesielt god treffsikkerhet rundt viktige vendepunkt i konjunkturutviklingen.
DN171108 Metoden bak indeksen er basert på et rammeverk som forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud har utviklet.
SA171106 Metoden er blant annet er benyttet i kommunetester i over et tiår.
AP171104 Uansett hvor utspekulert og manipulerende en slik radikalisering foregår, er det faktisk ikke den vanligste metoden , heller ikke den farligste.
SA171101 Samtidig setter metoden økonomene i stand til å regne ut klare svar, noe som er viktig for deres rolle som eksperter.
SA171101 Metoden kan brukes til mye, men når den ikke passer med virkeligheten, er det verst for virkeligheten.
SA171101 Metoden bør ofres på relevansens alter.
DN171101 Colin Clarke, forsker og terrorekspert ved instituttet Rand er ikke overrasket over metoden nå er blitt brukt på amerikansk jord.
DB171101 Mange av dem har vært ytterliggående islamister, og IS har oppfordret sine tilhengere til å bruke denne metoden .
AP171101 Stilt overfor denne stivsinnete fornekting av fakta benyttet Liu Xiaobo den mest moderate, men likevel den mest virksomme metoden han kunne ty til for å sørge over de døde fra 4. juni : Hvert år etter 1989 skrev han en elegi til ofrenes sjeler, til disse ofrene som ble skutt ned på gatene fordi de ba om mer åpenhet, mer dialog, mer demokrati
AP171101 Disse er ikke medlemmer i kraft av å være LP-instruktører, men av at de selv en gang ble friske gjennom metoden .
AA171101 Mange av dem har vært ytterliggående islamister, og IS har oppfordret sine tilhengere til å bruke denne metoden .
VG171031 Det gjelder spesielt når analysen eller metoden ikke er blitt utsatt for kritikk fra forskere ellers i verden, slik som er vanlig ved publisering av forskning i anerkjente internasjonale tidsskrift.
BT171030 Det er viktig med alternative strategier for å utrydde parasitten, og denne metoden gjør det mulig å utrydde gyro uten samtidig å ta livet av fisken, sier Helgesen til NTB.
AA171030 Noe av økningen de siste årene har dessuten bakgrunn ved at flere testes ved hjelp av metoden PSA.
VG171029 - Svarene vi får fra fastlegene er rimelige entydige og går i store trekk ut på at det er behov for å håndtere disse pasientgruppene på en bedre måte, men at metoden det legges opp til i realiteten ikke er særlig god.
BT171029 Unger som leker ute i gaten er omtalt som et utdøende fenomen, men denne metoden for å teste ut klangen i barnas navn har så vidt jeg vet overlevd.
AP171029 Metoden gjør at de unngår tidkrevende prosesser.
DB171027 Skuespilleren omtaler også metoden som « det eldste trikset i boka ».
VG171025 Og metoden fungerte bra for ham under valgkampen da han stadig brøt alle regler i boken, først for hvordan man skal vinne en nominasjon og så for hvordan man vinner selve presidentvalget.
BT171025 Hva er løsningen ? Én mulighet er metoden omvendt undervisning.
AP171025 Men hvis elevene kun lærer metoden , men uten å opparbeide forståelse for hvorfor algoritmen gir det riktige svaret, kan dette gi et problem på lang sikt.
VG171023 SKJULES I MOTORROM : Bildet viser metoden enkelte menneskesmuglere bruker for å smugle migranter gjennom Europa.
VG171023 Europol beskriver denne metoden som « ekstremt farlig ».
VG171023 Den vanligste metoden er fortsatt å bruke lastebiler og varebiler.
VG171023 Det er denne metoden å unngå konkurranse som gjør at NorgesGruppen kan utbetale mer enn 500 millioner i året til sine aksjonærer.
VG171019 VG har tidligere omtalte denne metoden som en av de mest lovende innen nyere kreftbehandling.
DN171019 MIT Technology Review mener metoden representerer et fremskritt på veien mot å bygge maskiner med ekte intelligens, en egenskap som forutsetter at man klarer å finne løsninger på vanskelige problemer uten å være avhengig av store mengder data som en algoritme kan bruke til å « trene » seg opp.
VG171018 Metoden har gitt utslag på farten, men samtidig er det kaldere på fjellet, og når nedbøren kommer som snø blir den kunstige vanntilførselen for liten for å knekke Veslemannen.
SA171018 Han sier det er nødvendig med flere studier for å få bekreftet om metoden virkelig fungerer.
NL171018 Metoden etterlater mange spørsmål.
DN171018 - Metoden er for øvrig ikke helt ny.
DN171018 Han sier det er nødvendig med flere studier for å få bekreftet om metoden virkelig fungerer.
AP171018 Han sier det er nødvendig med flere studier for å få bekreftet om metoden virkelig fungerer.
VG171015 Selv om han betrakter metoden som ulovlig, har han full tillit til at norsk politi ikke bryter norsk lov i måten de « behandler » dette på.
VG171015 Regelverket og metoden er diagnose-nøytral.
AP171015 Til slutt var jeg fryktelig svak, men kurslederen fastholdt at jeg skulle fortsette med metoden .
AP171015 På denne måten gjøres metoden ufeilbarlig og uangripelig.
AP171015 I ettertid er det er lett å se åpenbart kritikkverdige sider ved metoden , som at pasienten pålegges alt ansvar for fravær av positiv effekt.
AP171015 Metoden er åpenbart bra for dem som blir friskere, men den slår dårlig ut, og kan til og med være farlig, for dem som ikke har effekt eller blir dårligere.
AA171015 Metoden er den mest effektive for å styrke kondisjon og hjertet.
AP171011 - Gjennom samtaler med familiemedlemmer som er leger ble vi oppmerksomme på at metoden som brukes i diagnostikk av hjerteflimmer i dag er lang og ineffektiv, sier Bjerkreim.
AP171011 - Den vanligste metoden er Holter-undersøkelsen, som innebærer at pasienten bærer et apparat med ledninger og klistrelapper på kroppen i opptil flere døgn.
VG171009 Forsker Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen mener imidlertid at norsk politi kan bruke metoden - og bør bruke den.
VG171008 Keane presiserer at det er vanskelig å kommentere etikken knyttet til politetis metoden , uten å ha kjennskap til alle detaljene i operasjonen.
VG171007 Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster ! Metoden som brukes for å fastsette spillernes verdi er « vitenskapelig », skriver CIES, som blant annet bruker følgende parametre i vurderingen : Inflasjon, dyre overganger til andre klubber, kontraktsforlengelser og prestasjoner på toppnivå.
VG171007 Metoden vil etter all sannsynlighet føre til ytterligere spredning av overgrepsbildene og dermed nye lovbrudd mot ofre som allerede har lidd mer enn nok.
VG171007 Ifølge firmaets tall er 83 prosent av alle pasienter behandlet med metoden kreftfri etter tre måneder, mens 75 prosent er kreftfri etter seks måneder.
VG171007 Den største innvendingene mot metoden i Norge er prisen, forklarer Steinar Aamdal.
VG171007 Av de første 25 barna som ble behandlet med metoden ble alle erklært kreftfri innen kort tid, ifølge tall fra produsenten Novartis.
DB171006 Støre kjenner metoden med bruk av folkeretten for å presse frem politisk endring internasjonalt svært godt, og har sett at den kan fungere effektivt.
DB171006 Metoden er uhyre effektiv for å stoppe kjeften på sivilsamfunnet.
DB171005 Overlege Henrik Harling fra Bispebjerg Hospital mener metoden er fullstendig uholdbar.
DB171004 - Metoden har tatt biokjemien inn i en ny æra, sier Kungliga Vetenskapsadademiens nobelkomité.
AA171004 - Metoden har tatt biokjemien inn i en ny æra, sier Kungliga Vetenskapsadademiens nobelkomité.
AA171002 « Så det har jo i stor grad vært med på å endre rutiner og holdninger på tjenesten.... det er så komplekse ting vi jobber med.... at en metode som du skal følge slavisk, det passer ikke..... derfor blir det litt slik at disse verdiene er metoden ........det betyr å legge bort makten og være i møtet Det er så artig når vi kan ha fokuset på de det faktisk gjelder.
SA170926 Men professor er skeptisk til metoden .
DB170926 Han forteller at denne typen teknologi utvikles hele tiden, men er likevel i tvil om at akkurat denne metoden vil bli sentral i lignende tilstelninger i framtida.
DA170926 Områdeløft, som metoden heter, er brukt både i Groruddalen og i indre øst.
AA170926 Metoden kan spare byggebransjen for store utgifter.
AA170925 Metoden skulle egentlig gjennom en fullstendig metodevurdering, men Bestillerforum gjorde et unntak og ba om en rask og forenklet prosess fra Folkehelseinstituttet.
AP170923 | Dette er metoden som trolig sikrer Merkel en fjerde valgseier ¶
NL170922 Den mest opplagte og iøynefallende sekundære effekt var at metoden la så å si hele styringen av, og ansvaret for « familieplanleggingen » dvs. graviditet-fødsel-barn, la det på kvinnene - med en tilsvarende ansvarsfrihet for mannfolkene - en langt mindre påaktet virkning.
VG170921 Metoden går ut på dybdeintervjue én for å hente inn masse informasjon i en målgruppe.
DB170921 Politiet fikk hard kritikk for metoden , men er frikjent av Spesialenheten.
AP170920 Substitusjonsmedisinene er uansett et stort eksperiment, mens gradvis avvenning av stoff er den eldste, minst skadelige, rimeligste og mest gjennomprøvde metoden verden kjenner. • Streng regulering av cannabis etter modell fra Vinmonopolet : Ukontrollert cannabis er mye sterkere enn den naturlige.
DN170917 Den mindre yrkesorganisasjonen Lederne med 17 0000 medlemmer har samme mål som IndustriEnergi, men motsatt syn på metoden .
DB170917 Metoden fungerer takket være kombinasjonen av varme og aluminiumsfolie.
AP170917 Flere pasienter har rapportert om forverring av sin helsetilstand etter bruk av metoden .
AP170917 Et flertall av dem som har underskrevet er blitt friske av metoden Lightning Process.
AP170917 De som tilbyr kurs i Lightning Process i Norge, kaller metoden for et treningsprogram, ikke en behandlingsform.
AP170917 Av pasienter som knyttet sin bedring eller forverring til bruk av Lightning Process, var det 61 prosent som meldte at de hadde blitt bedre etter å ha prøvd metoden .
AP170917 Her blir Sebastian Burns utsatt for metoden Mr.
VG170915 Metoden har vært å velge ut sammenlignbare varer, ikke ta hensyn til rabattordninger eller medlemskap, og gjøre anonyme innkjøp.
DA170915 Dette skal danne kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av selve metoden , som skal få barna til å trives bedre på skolen, lære mer, fullføre skolegangen og bli bedre rustet til å tåle motgang senere i livet.
DB170912 - Metoden jeg bruker handler om hvordan resultatene varierer fra fylke til fylke.
VG170910 Metoden blir derfor stø kurs.
AA170908 Selv om behovet for JT er der, så reagerer jeg på metoden og retorikken jeg har møtt.
DB170906 Om metoden lyder i overkant optimistisk i dag, må man huske at i 1951 hadde verken USA eller daværende Sovjetunionen testet noen hydrogenbombe.
DB170904 I pressemeldingen hevder UCI at metoden som for øyeblikket brukes, med magnetisk motstandsskanning, har vist seg å være « svært effektiv ».
AP170904 - Dette er den eneste ikke-dødelige metoden til å presse Pyongyang og jeg tror det kan skape effektivt økonomisk stress for Kims regime, sier Lee til Aftenposten.
DB170903 Testene visste etter sigende også at iPad'en ikke kunne oppdage den mest avanserte metoden for motordoping, nemlig elektromagnetiske karbonhjul med neodymmagnetplater innbygd i høyprofilhjul.
DB170903 Robert Pal ved Durham-universitetet tror metoden , når den er ferdig utviklet, kan bli effektiv også mot kreftformer som motstår dagens behandlingsmetoder.
AP170903 Metoden kan ha store målefeil, noe som fremkom da General Social Survey, en av USAs mest anerkjente, undersøkte heterofile samleier og prevensjonsbruk.
AP170902 Da er metoden massivtre som bærende element - samt presisjon.
AP170901 Siden Forbrukerrådet lanserte prissammenligningstjenesten under Arendalsuka, har det vært massiv kritikk mot metoden .
DB170829 Den nåværende metoden baserer seg på den såkalte RRT-tilnærmingen ( Randomized Response Technique ) som er blitt utviklet til det som på fagspråket kalles UQM ( Unrealated Question Model ).
DB170828 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden .
DA170828 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden .
VG170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden .
DB170827 Blant annet sportssjef, Thomas Berntsen, i Sarpsborg 08, som ble trukket mot Vålerenga, stiller spørsmål ved metoden .
AP170827 Kritikken mot tjenesten dreier seg de første dagene om metoden , blant annet at flere varegrupper ikke er med og at den derfor er uegnet som prissammenligning.
AP170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden .
AA170827 Også spesialist i klinisk psykologi og sexologi Thore Langfeldt er blant dem som har vært kritisk til metoden .
DB170826 Åpenheten er et verdig mål, metoden så langt og for det meste fornuftig.
VG170825 Italiensk politi og påtalemakt har dessuten - med suksess - benyttet seg av metoden som ble selve gjennombruddet i kampen mot den sicilianske mafiaen, Cosa nostra.
SA170824 Men professor er skeptisk til metoden .
AA170824 Både Trondheim, Molde, Steinkjer og Ålesund jobber med metoden Housing first, og flere andre kommuner i Midt-Norge planlegger det samme.
FV170823 Men professor er skeptisk til metoden .
BT170823 Men professor er skeptisk til metoden .
AP170823 Men professor er skeptisk til metoden .
AP170823 Men professor er skeptisk til metoden .
SA170822 Men professor er skeptisk til metoden .
AP170822 Baard-Christian Schem, leder i Bestillerforum, sier at nye metoder i utgangspunktet skal gjennom en metodevurdering, men i denne saken har både Kunnskapssenteret og fagfolk konkludert med at metoden er god.
VG170820 Til tross for at denne metoden høres svært risikabelt ut, har VG fått tilsendt en video fra en kilde i Hatay som skal vise hvordan flyktninger krysser på nettopp slikt vis.
VG170817 Metoden er ikke ulik den som ble brukt da det samme anlegget ble utsatt for et lignende tyveri for to år siden.
DB170817 Slike steder passer denne metoden .
SA170816 Mange reagerer på denne metoden .
SA170816 Ernæringsekspert forsvarer metoden og forklarer hvordan det er mulig å konkurrere samtidig.
BT170816 Mange reagerer på denne metoden .
BT170816 Ernæringsekspert forsvarer metoden og forklarer hvordan det er mulig å konkurrere samtidig.
AP170816 Mange reagerer på denne metoden .
AP170816 Ernæringsekspert forsvarer metoden og forklarer hvordan det er mulig å konkurrere samtidig.
DN170815 Intensjonen var å gi løpende informasjon fra kassesystemene i dagligvareforretningene, men Konkurransetilsynet fryktet metoden ville føre til prissamarbeid og fikk stoppet det opprinnelige forslaget.
DN170815 Intensjonen var å gi løpende informasjon fra kassesystemene i dagligvareforretningene, men Konkurransetilsynet fryktet metoden ville føre til prissamarbeid og fikk stoppet det opprinnelige forslaget.
AP170813 Det er ikke sikkert at den metoden er like enkel nå, når de økonomiske rammene blir trangere, forteller Størvold.
DB170812 Metoden er katastrofal for en opplyst debatt, men Listhaugs strategi er imponerende effektiv.
DA170810 « Den dansk-amerikanske » metoden , kaller han den andre vanlige posisjonen, som er å fortelle « som flue på veggen » i tredjeperson.
DA170810 Bech-Karlsen kaller denne posisjonen for den åpne posisjonen, da en jeg-forteller kan reflektere rundt metoden sin og interesser hen måtte ha.
AP170810 Samlokalisering i senteret gir en positiv effekt ved at vi sammen med kontrolletatene finner den mest effektive metoden å stanse useriøse bedrifter.
AA170810 Men jeg opplever det at det man har fått til politisk, metoden man har arbeidet politisk i Trondheim gjør at det fortsatt er en by mange bør se til, sier Støre til Adresseavisen.
NL170809 Den primære metoden for å anvende anti-tilgang og områdenektelse er langtrekkende presisjonsvåpen.
DA170808 Først i 2016 vant pasientgrupper og forskere kampen for å få tilgang på rådataene fra studien, og man fant da store mangler ved metoden .
VG170805 Og metoden ser ut til å fungere.
VG170805 Byrået mener metoden fungerer.
DB170804 Hvorfor velger du denne metoden ?
DN170730 Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.
VG170729 * Overlege Marius Normann ved Aleris forklarer metoden slik : " Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem.
DB170726 Metoden har gitt gode resultater i USA og Europa, og testes nå ut i 21 norske kommuner.
AP170726 - Nei, men metoden vi bruker mest er å oppsøke redene om våren og punktere alle egg bortsett fra ett i hvert rede.
SA170725 Denne metoden er perfekt å bruke på for eksempel svinenakke, lammelår, hel kylling og oksefilet.
FV170725 Denne metoden er perfekt å bruke på for eksempel svinenakke, lammelår, hel kylling og oksefilet.
DB170725 - Mange steder i landet bruker barnevernet samme metoden som politiet når de snakker med barna.
BT170725 Denne metoden er perfekt å bruke på for eksempel svinenakke, lammelår, hel kylling og oksefilet.
AP170725 Denne metoden er perfekt å bruke på for eksempel svinenakke, lammelår, hel kylling og oksefilet.
DN170724 Hun forteller at den tradisjonelle metoden for håndtering av overvann har fått to store utfordringer med klimaendringene : Det blir mer ekstremnedbør som på kort tid overbelaster vann- og avløpsnettverket.
DB170722 Moen ¶ METODEN : Jo eldre barn blir, jo mer kan de forklare seg om.
DB170722 Metoden ble utviklet videre, og i 2013 begynte metoden å bli innført nasjonalt.
DB170722 I flere av sakene hun hadde før de begynte med den nye metoden klarte de aldri å komme til bunns i hva som hadde skjedd eller om det hadde skjedd noe i det hele tatt.
DB170722 I 2010 testet de metoden i ti saker.
DB170722 Hun er også medansvarlig for et studieprogram på Politihøgskolen kalt « Avhør av sårbare », hvor opplæring i den sekvensielle metoden inngår.
DB170722 Hanne Blomfeldt kaller den nye metoden en revolusjon.
DB170722 Den første delen av avhøret varer under et kvarter, og det er hovedpoenget med den nye metoden .
DB170722 Metoden kalles sekvensielle avhør, og går ut på at barna avhøres i små korte bolker på 10-15 minutter av gangen, fordelt over en eller flere dager.
DB170722 Metoden er ikke prøvd ut systematisk over tid i Norge, men så langt ser det ifølge Langballe ut til å være flere fordeler enn ulemper med sekvensielle avhør.
DB170722 Metoden er egentlig ment for barn i førskolealder, men brukes også på sårbare eldre barn og utviklingshemmede.
DB170722 Metoden ble utviklet videre, og i 2013 begynte metoden å bli innført nasjonalt.
VG170720 Pengene brukes ikke på den mest effektive metoden .
DB170720 Denne metoden hindrer integrering, siden FrP informerer om at alle innvandrere fører til vanskeligheter og det hindrer meg å være en del av fellesskapet.
AA170720 I doktoravhandlingen, Unges brukermedvirkning i Flipovermetoden, ( NTNU 2016:46 ), beskrives metoden som den " eneste ungdomsmetoden i barnevernet som har formålet å fremme ungdommers medvirkning i møter med privat og offentlig nettverk.
AA170720 Metoden tar utgangspunkt i hvordan de unge selv beskriver sin situasjon og det som er aller viktigst for dem.
VG170718 Vi brukte derfor denne metoden for å få avdekket hvor mange utenlandske kjøretøy som faktisk har det, forteller Stølen.
DN170718 For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde brukt denne metoden i flere av sine diesel-modeller.
AA170718 For noen år tilbake ble det kjent at Volkswagen hadde brukt denne metoden i flere av sine diesel-modeller.
AA170718 Vaskevannet blir renset gjennom forskjellige filtre, som gjør metoden helt organisk.
DB170715 Den andre metoden gir, hvis den lykkes, dyrere matpriser for forbrukerne.
DA170714 Utvalget påpeker at overvåking er den mest inngripende metoden de hemmelige tjenestene kan bruke og at det må de ha rettens kjennelse for å gjøre.
DN170713 Metoden han brukte kan ødelegge presidentskapet.
DN170713 Metoden han brukte kan ødelegge presidentskapet.
DB170713 - Er metoden Reppe bruker akseptabel ?
AA170712 Ideen til denne metoden kom etter et uventet resultat i et laboratorieforsøk.
AA170712 Her skal metoden fungere slik at det bare er Gyro som dør, mens fisk og annet dyreliv klarer seg.
VG170708 * Overlege Marius Normann ved Aleris forklarer metoden slik : " Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem.
DB170704 Hvordan har metoden korrigert for at mange søkere er organisasjoner, forlag, plateselskap eller fylkeskommuner ?
DB170704 Metoden beskrives i artikkelen men vi gis ikke fullt innsyn.
VG170703 * Overlege Marius Normann ved Aleris forklarer metoden slik : " Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem.
BT170701 Men det som kanskje er den viktigste giftfrie metoden er å rydde.
BT170701 Men like mye for å gjøre metoden tilgjengelig for kritikk, og slik bidra til metodeutvikling.
BT170701 Metoden har allerede vekket internasjonal interesse, og ble lagt frem på den europeiske traumekonferansen før sommeren.
VG170630 Torgersen sier grunnen til at de anbefaler denne metoden er at undersøkelsen er dokumentert å redusere dødeligheten.
AA170630 I tillegg skal metoden bidra til lavere vedlikeholdskostnader.
SA170628 Konklusjonen er at alle som fikk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillende nivå av antistoffer mot influensaviruset, men det understrekes at det må større testgrupper til før man kan ta metoden i bruk.
SA170628 Ifølge teamet bak plasteret og studien vil den nye metoden revolusjonere mulighetene for å vaksinere folk, fordi det er billigere og enklere.
SA170628 Jeg pleier å velge den metoden som passer den enkelte pasienten best, forklarer han.
SA170628 Denne metoden innebærer at det er en fare for at avslutningen drar ut, forklarer han.
FV170628 Jeg pleier å velge den metoden som passer den enkelte pasienten best, forklarer han.
FV170628 Denne metoden innebærer at det er en fare for at avslutningen drar ut, forklarer han.
AP170628 Jeg pleier å velge den metoden som passer den enkelte pasienten best, forklarer han.
AP170628 Denne metoden innebærer at det er en fare for at avslutningen drar ut, forklarer han.
AA170628 Konklusjonen er at alle som fikk vaksinen, uansett metode, oppnådde tilfredsstillende nivå av antistoffer mot influensaviruset, men det understrekes at det må større testgrupper til før man kan ta metoden i bruk.
AA170628 Ifølge teamet bak plasteret og studien vil den nye metoden revolusjonere mulighetene for å vaksinere folk, fordi det er billigere og enklere.
DB170627 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
DA170627 Dette blir fjerde gangen denne spesielle metoden blir brukt i Norge. 2,4 kilometer vei ¶
SA170626 Å bli kurset i matlaging av en på egen alder fenger ungdommen, og forskere ved ST Olavs Hospital er interessert i å se nærmere på metoden .
DB170626 Svenske forskere deler metoden som kan hjelpe deg til å bli mindre bekymret.
DB170626 METODEN
DB170626 Metoden er ikke perfekt, men resultatet er tydelig : Utvalgsmedlemmene tildeler nesten dobbelt så ofte til Facebook-venner som til ikke-venner.
AP170626 Å bli kurset i matlaging av en på egen alder fenger ungdommen, og forskere ved ST Olavs Hospital er interessert i å se nærmere på metoden .
DN170625 Å angripe e-postsystemer er den klart vanligste metoden for hacking, men normalt skjer dette gjennom falske eposter med skadelig kode eller lenker til skadelig kode, såkalt " phishing ".
BT170625 Husbanken kan gjennom metoden « fra leie til eie » hjelpe vanskeligstilte leietakere med en lav, men forutsigbar inntekt til å kjøpe bolig.
DB170624 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
DB170624 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
DB170624 Metoden er ikke feilfri, men viser sammenhengen mellom bekjentskap og økonomisk støtte.
DA170623 Men vi kan stille spørsmål ved faktagrunnlaget og metoden som er brukt for å komme frem til resultatet.
DB170622 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
AP170622 Denne metoden sikter mot å fange opp også de som ikke melder seg hos Nav.
AP170622 Denne metoden sikter mot å fange opp også de som ikke melder seg hos Nav.
DB170621 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
DB170621 Det er særlig i Belgia at denne metoden er populær ( selv om det praktiseres andre steder også ).
DB170621 Denne metoden er implementert i vår produksjon.
DB170621 Den tradisjonelle metoden i Belgia er å dobbeltfritere potetbitene.
DB170621 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
AP170621 Kritiserer metoden og manglende innsyn ¶
AP170621 Dinardi har også sendt en særmerknad vedrørende metoden for utvalgets arbeid.
VG170620 Siden har metoden vært brukt ved flere store terrorangrep, det mest dødelige i Nice i fjor sommer.
VG170620 Metoden med å angripe mennesker med bil, ble først anbefalt som terrormetode av al-Qaida i deres engelskspråklige nettmagasin, « Inspire », allerede i 2010 : « Poenget er å bruke en lastebil som en gressklipper, ikke for å klippe gress, men for å kutte ned Allahs fiender », skrev magasinet.
VG170619 Den nye metoden baseres på røntgen av tenner og håndskjelett, som før.
VG170619 - For oss gjenstår det å se hvordan den nye metoden , som er en sannsynlighetsberegning, skal brukes.
DN170619 Den enkleste metoden består i å taste inn salgssum i butikkappen og så holde butikkens telefon inntil kundens.
DB170619 Belgia raser : Nå vil EU forby metoden som gjør pommes frites ordentlig sprø utenpå og myke inni ¶
AP170619 Ravndal mener metoden ved angrepet natt til mandag i London er interessant.
AP170619 Ravndal mener metoden ved angrepet natt til mandag i London er interessant.
AP170619 Ravndal mener metoden ved angrepet natt til mandag i London er interessant.
AA170619 Den nye metoden har bedre støtte i vitenskapen enn tidligere metoder.
AA170619 Den nye metoden baseres på røntgen av tenner og håndskjelett, som før.
AA170619 - For oss gjenstår det å se hvordan den nye metoden , som er en sannsynlighetsberegning, skal brukes.
VG170618 Etter å ha rådført seg med Drammen sykehus, går privatklinikken Aleris i Oslo med på å behandle Bjørg med metoden det offentlige ikke kan tilby.
VG170618 * Overlege Marius Normann ved Aleris forklarer metoden slik : " Kreftcellene har lært seg hvordan de skal lure immunforsvaret ved å kamuflere seg, slik at immunforsvaret slutter å angripe dem.
SA170616 Og, hold deg fast : Metoden er reproduserbar, og kan i prinsippet også fungere for fjærkre, svin og andre typer kjøtt.
BT170616 På stedet hvil ¶ Metoden er ikke tillatt i Norge i dag, der alternativene etter livet begrenser seg til å bli kremert til aske eller lagt i kiste og begravd.
BT170616 Det opplyser Vårt Land, som beskriver metoden nordmennene ønsker å benytte.
DB170612 I studien rangerte 358 personer hvor problematisk de synes maten var fra et avhengighetsperspektiv, og ved hjelp av metoden « Yale Food Addiction Scale » rangerte de maten på en skala fra 1 til 7.
VG170608 Jegerne satt også ut flere kilometer med flaggline for å lede ulven mot dem, men metoden bar ikke positive resultater natt til torsdag.
DB170608 Den foretrukne metoden vil være å utelate detaljer som alder/navn/bosted, eller å sette navn o.l. i hermetegn for å gjøre det tydelig at disse er blitt endret.
AP170608 Men metoden var billigere, noe som gjorde fremstilling av slik « fattigmannsstøp » vanlig i Nord-Europa på 1800-tallet.
BT170607 Metoden med å bruke meningsmålinger for å forføre spesifikke deler av befolkningen, har endret politisk kampanjevirksomhet.
VG170606 Sjefgeolog Blikra er opptatt av å kommunisere at heller ikke metoden med vanntanker er sikker med hensyn til å utløse skred.
DB170606 ¶ PORTUGAL : Hva er den portugisiske metoden for å håndtere rusbruk ?
VG170605 ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert », skriver klager.
DB170605 ) Forskning viser at omtale av spesifikke metoder øker risikoen for selvmord, særlig blant yngre og særlig i saker der metoden er presentert » heter det i klagen, ifølge VG.
AP170604 Tror metoden vil bli mer og mer brukt ¶
AP170604 Statsadvokaten har lang erfaring med grove og kompliserte kriminalsaker, og han tror den nye metoden vil få stor betydning i fremtiden.
AP170604 Riksadvokaten og hans medarbeidere ble svært begeistret over det de så da metoden ble demonstrert for dem av Riise og Garau.
AP170604 Riise tror metoden vil bli mer og mer brukt, og at det med tiden vil tvinge seg frem at alle drapsåsteder hvor det er tvil om hva som faktisk har skjedd, vil bli skannet på denne måten.
AP170604 Han tror metoden vil få stor betydning i kriminalsaker i årene fremover.
AP170604 Han har i sitt årlige rundskriv til politi og påtalemyndighet fremhevet metoden for å lage tredimensjonale modeller av et område, objekt eller åsted : Det kan brukes til dokumentasjon og visualisering både under etterforskning og i retten, skriver riksadvokaten.
AP170604 Gjennom omtale i årets mål- og prioriteringsrundskriv ønsker riksadvokaten derfor å bidra til å gjøre metoden bedre kjent i politiet og påtalemyndigheten, og til økt bruk av den, sier førstestatsadvokat Harald Strand.
AA170604 Men metoden ligner veldig på tidligere angrep i europeiske byer mot sivile, hvor ekstreme islamister har stått bak.
DA170602 Med denne metoden liker jeg å bytte ut spagetti og tagliatelle med en pasta som holder seg luftig.
VG170601 Men siden jeg ser folk dele dette vrøvlet med positivt fortegn, kan jo de vurdere å teste ut metoden selv, neste gang det er jobbsøking på gang.
DN170531 Den anerkjente banken Macquaries valutastrateger påpeker at metoden er ny og ukjent, og at det gjør resultatet mindre troverdig.
DB170531 YouGov innrømmer selv at metoden er kontroversiell.
DB170529 Denne metoden kalles " snoofing " på telefagspråket.
DB170528 Åtte svarte at de opplevde at tiltakene har bidratt til mere ro i familien ¶ - Metoden peker på barnets handlinger som problemet og « behandler atferden ».
AA170527 Han beskriver metoden , forteller om verktøyene han har brukt og viser hvordan han fikk det til.
DB170526 Til Dagbladet sier lege og forsker Mette Kalager at hun støtter anbefalingen om å innføre tarmkreftscreening, så lenge det innføres som en kontinuerlig systematisk og randomisert utprøving av hva som er den beste metoden .
DB170526 - Tarmkreftscreening er kanskje den mest effektive metoden for å minimere konsekvensene av sykdommen for pasientene og samfunnet.
NL170525 Sannhetskommisjonen viste seg å være metoden som egnet seg.
VG170523 Store feil straffes hardt, mens mindre feil straffes mindre hardt med denne metoden .
VG170523 - Men metoden er spennende, og et interessant forsøk på å finne ut hvem som spiller « objektivt » best.
VG170523 - Belønnes defensive kvaliteter mer enn offensive med denne metoden ?
DN170523 Forskningen så langt på området viser at adferdsbiometri er den raskeste metoden for å avsløre inntrengere hittil.
DB170522 Hvorfor benytter ingen flyselskaper seg av metoden ?
AP170521 I mars avhørte politiet 3744 vitner ved å benytte seg av denne nye metoden .
AP170521 I mars avhørte politiet 3744 vitner ved å benytte seg av denne nye metoden .
VG170518 Det er jo faktisk det at teamet fungerer,og at alle er enige om målet, strategien og metoden som har gjort sitt til at politidistriktet har fått gode resultater.
DB170518 Vegdirektoratet antar at det nye regelverket blir vedtatt av EU i løpet av sommeren, og varsler allerede nå at de vil starte med å bruke metoden allerede fra 1. september i år.
DB170518 Det er mange som har brukt metoden med tining under vann i en årrekke, og som nå er glade for at forskningen viser at de har gjort det på riktig måte.
DB170518 Den ene er å ha de frosne grønnsakene i kokende vann, den andre metoden er å legge det i en kjele med kokende vann i bunnen og en grønnsaksrist over, altså at grønnsakene har blitt dampet.
VG170516 Han hadde ikke blitt briefet om kilden eller metoden heller, sier McMaster.
AP170515 Men vår innledende etterforskning viser at deler av koden er tatt fra åpne kilder, og at gruppen som står bak, ikke selv har laget metoden viruset blir spredt på, sier Dumitru.
AA170515 Men vår innledende etterforskning viser at deler av koden er tatt fra åpne kilder, og at gruppen som står bak, ikke selv har laget metoden viruset blir spredt på, sier Dumitru.
AA170515 Gruppen som står bak har ikke selv laget metoden viruset blir spredt på, ifølge Bitdefender.
DN170514 Den såkalte fullprofil- boringen av tunnelen er den første med denne metoden i Norge.
AP170514 Aigner ved Medias Klinikum avviser all kritikk mot metoden han bruker.
AP170514 Aigner ved Medias Klinikum avviser all kritikk mot metoden han bruker.
NL170513 Vi testet metoden på både hvit og rød fisk og så dramatisk forskjell i begge tilfeller.
DN170513 Metoden går ut på å registrere et domenenavn som blir brukt til å spre programvaren.
DB170512 De er også gjort kjent med detaljene i metoden .
DB170512 Metoden framsto urovekkende enkel, og Dagbladet ville selv sjekke om det virkelig var så lett å kjøpe falsk RusseID.
DA170512 Til sommeren vil metoden tas i bruk av de fleste operative politipatruljer i landet.
DA170512 Hittil har om lag 5000 ansatte i politiet fått opplæring i metoden Politiarbeid på stedet ( PPS ), som innebærer at politiet avhører fornærmede og vitner i lydopptak umiddelbart etter en hendelse, opplyser politiet.
DA170512 - Metoden hjelper politiet å bli mer effektive i vårt arbeid.
AP170512 Forutsetningen er at metoden viser seg å være trygg for det fremtidige fosteret.
AP170512 En annen hovedutfordring, i tillegg til å få CRISPR til de riktige cellene, er å gjøre metoden helt presis, uten store bivirkninger.
AP170512 Forutsetningen er at metoden viser seg å være trygg for det fremtidige fosteret.
AP170512 En annen hovedutfordring, i tillegg til å få CRISPR til de riktige cellene, er å gjøre metoden helt presis, uten store bivirkninger.
AP170512 Metoden er nemlig den samme som oligarker, entreprenører og personer i Putins krets brukte før OL i Sotsji.
VG170511 Den andre metoden , sier Mattilsynet-direktøren, er ordinær jakt.
AP170510 Metoden innebærer at PST innhenter opplysninger gjennom personer med særlig tilgang til et miljø.
AP170509 Men man skal ikke se lenger bak enn til 2012 og 2004, der to guttebabyer døde av denne metoden i New York som følge av herpes fra rabbineren.
DB170506 Samme som før ¶ Metoden er den samme som før.
SA170505 - Det er bygging med reisverk av tre vi kan og har erfaring med, derfor bygger vi med denne metoden istedenfor betong.
AP170505 De skal ha brukt denne metoden i mange land, ifølge The New York Times.
AP170505 - Det er bygging med reisverk av tre vi kan og har erfaring med, derfor bygger vi med denne metoden istedenfor betong.
DB170502 Enkelte stater i USA har gått bort fra metoden med nedslakting, på grunn av den usikre effekten og sterk opinion mot nedslakting.
AP170502 Ifølge nettstedet nyemetoder.no er metoden en høyspesialisert tjeneste, og pr. i dag er det ikke aktuelt å etablere dette ved samtlige sykehus som behandler hjerneslag.
AP170502 Hun betegner metoden som et stort gjennombrudd i behandlingen, den er billig og eksepsjonelt effektiv.
AP170502 Aftenposten skrev om den nye metoden i 2012, da en pasient i Stavanger ble reddet av inngrepet. 150 pasienter ble operert i fjor, 80 av dem ved OUS.
AP170502 - Da studiene som viste de gode resultatene, kom i 2015, gikk det kort tid før europeiske, amerikanske og kanadiske retningslinjer ble publisert der man sterkt anbefalte metoden , sier hun.
DB170501 Det er imidlertid ikke noe forbud mot bruk av surrogatmødre i utlandet for norske statsborgere - noe som innebærer at nordmenn som vil bruke metoden for å bli foreldre, ofte reiser til for eksempel India, hvor de betaler kvinner for å leie ut kroppen sin til barneproduksjon.
VG170430 Metoden er en såkalt IAC - Intra arterial Chemotherapy behandling hvor en kombinasjon av medisiner føres direkte inn i kreftsvulsten.
DN170430 Ifølge DNB er den nye metoden litt bedre enn dagens strategi for å identifisere risikable kunder, og når metodene kombineres kan det trolig redusere bankens tap betydelig.
VG170428 Forsvarernes hovedargumenter for at henrettelsen av Kenneth Williams skulle stanses, var at de mente metoden ville medføre enorme smerter.
DB170428 Da hadde ingen noe å innvende på metoden .
DB170428 Metoden er mye brukt på narkomane, prostituerte og gatebarn.
DB170427 Det er den verste metoden man kan benytte seg av.
AP170426 Metoden kan også brukes på fiskebåtene slik at kun fulle krabber tas med til land.
AP170426 Metoden brukes industrielt og kan sortere to krabber i sekundet.
AP170426 Denne metoden bærer regimets signatur, og det er dette som gjør oss i stand til å fastslå hvem som var skyldig i angrepet, sier Ayrault.
AP170425 - Byggingen av en mur er den dyreste og minst effektive metoden for å sikre grensen, uttalte Hurd da Trump kom med sin første presidentordre om saken.
VG170423 - Har du sett denne metoden brukt før ?
DB170423 Metoden var å idiotforklare den liberale venstresiden.
DA170423 Og vi bestemte oss for å være helt åpne om metoden , det innebærer også å svare på konkrete spørsmål i de litt kleine intervjuene.
DB170422 Det er særlig knyttet til metoden forskerne har valgt.
DB170422 Metoden som forskerne har valgt, åpner, i alle fall teoretisk, for at nettverket informantene i mellom kan kuppe forskningen og styre resultatene.
DB170419 Metoden ble brukt av Italiensk-amerikanske restauranter for å tilberede reker ( gamberi på italiensk ).
BT170416 Fakta : TIOBA ¶ Metoden kalles også ABA ( Applied Behavior Analysis ).
AP170413 - Det er uvisst hvor organisert kriminaliteten er, men politiet erfarer at metoden for å lure de eldre er så lik at de forskjellige grupperingene antas å ha lært av hverandre, sier Bechmann Dahl.
VG170411 Ved hjelp av den nye metoden ble 60-åringen donor, noe han ikke kunne hvis legene hadde lagt til grunn at han måtte ha fullstendig tap av hjernesirkulasjon.
VG170411 Anslaget er at de i løpet av våren 2018 skal kunne gjennomføre de første lungedonasjonene i Norge ved hjelp av den nye metoden .
VG170411 - Vi ville lage metoden som en slags gullstandard, og tilbyr når metoden til landets sykehus, sier Wendelbo Sørensen.
VG170411 - Vi ville lage metoden som en slags gullstandard, og tilbyr når metoden til landets sykehus, sier Wendelbo Sørensen.
DB170411 Metoden har vi sett at har spredd seg.
DA170409 Erfaringen da var at metoden er utrolig effektiv og verdifull.
VG170408 Metoden han har brukt for å få det til er spesiell : Mansky sa ja til absolutt alle absurde krav om kontroll fra diktaturet.
VG170408 Metoden har vi sett at har spredd seg.
DN170408 Gunnhild Orten ( 34 ) utnyttet metoden optimalt - og da kom drømmejobben til henne ¶ ¶
DN170408 - Det gjør jo stort inntrykk når noe skjer så nærme Norge som det vi har opplevd, men dessverre så er det jo en linje i dette om kanskje ensomme radikaliserte personer som begår enehandlinger og metoden har vi jo nå sett har spredd seg.
DB170408 Metoden har vi sett at har spredd seg.
DA170408 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sa den svenske terroreksperten Martin Ranstorp ved Försvarhögskolan i Sverige til NTB like etter London-angrepet.
DA170407 Med denne metoden får man den umiskjennelige smaken av kull/ved i tillegg til svidd mel.
BT170407 I de fleste tilfellene har IS tatt på seg ansvaret, men metoden har også vært brukt av andre terrorister.
AP170407 I de fleste tilfellene har IS tatt på seg ansvaret, men metoden har også vært brukt av andre terrorister.
AA170406 - I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme fram til resultatene, sier han.
AP170405 UD : Har satt spørsmålstegn ved metoden
AP170405 I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme frem til resultatene, sier Andersen.
AP170405 UD : Har satt spørsmålstegn ved metoden
AP170405 I vårt svar til Riksrevisjonen har vi påpekt mangler i utkastet til rapport og satt spørsmålstegn ved metoden som er brukt til å komme frem til resultatene, sier Andersen.
DA170404 Ved å bruke metoden systematisk øker trivselen og livsgleden.
DA170404 Bruk av metoden har vært med på å lindre smerte og forhindre uro.
DA170404 Metoden tilbyr beboere ved sykehjem aktiviteter som er tilpasset deres interesser og behov.
DB170402 Fotoretusjering var vanlig på den tiden, men om det var enklere å jukse foran kameraet, var det den foretrukne metoden .
DN170401 Gunnhild Orten ( 34 ) utnyttet metoden optimalt - og da kom drømmejobben til henne ¶ ¶
AP170401 Organisasjonen hevder at lokale myndigheter gjør dette for å bringe opposisjonelle til taushet og ødelegge ryktet deres, og de sammenlignet det med hvordan KGB brukte denne metoden mot dissidentene i Sovjetunionen.
AP170401 Før Sovjetunionens sammenbrudd ble denne metoden perfeksjonert av det fryktede KGB, forløperen til det russiske sikkerhetspolitiet FSB.
AP170401 Advokater og menneskerettighetsorganisasjoner hevder at lokalmyndighetene på Krim i økende grad bruker denne metoden for å bli kvitt opposisjonelle som de ikke liker.
SA170331 Men å bruke digitale avtrykk til å målrette politiske budskap, er ikke å misbruke metoden , ifølge Kosinski.
SA170331 Kosinski har hele tiden advart mot den mulige negative bruken av metoden sin.
DB170331 Dette betyr selvsagt ikke at metoden er like trygg som andre prevensjonsmidler, særlig om man tar brukerfeil med i likningen.
DB170331 Jeg oppdaget metoden da jeg gjorde research på en linebåt.
DN170330 | Gunnhild Orten ( 34 ) utnyttet metoden optimalt - og da kom drømmejobben til henne ¶
VG170328 Han legger til at den nye metoden må evalueres før det kan bli et landsdekkende tilbud.
VG170328 Flere tilfeller av livmorhalskreft kan bli oppdaget med en ny type HPV-test, men metoden vil først være tilgjengelig i Norge om tidligst to år.
VG170328 - Det ser lovende ut og det viser at den nye metoden har flere forbedringer, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til kanalen.
VG170328 Metoden går ut på at man i tillegg til å se etter celleforandringer, analyserer celleprøver for virusinfeksjonen humant papillomavirus ( HPV ) som er det viruset som fører til celleforandringer og kreft.
SA170328 Han legger til at den nye metoden må evalueres før det kan bli et landsdekkende tilbud.
SA170328 Flere tilfeller av livmorhalskreft kan bli oppdaget med en ny type HPV-test, men metoden vil først være tilgjengelig i Norge om tidligst to år, ifølge TV 2.
SA170328 - Det ser lovende ut og det viser at den nye metoden har flere forbedringer, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til kanalen.
SA170328 Metoden går ut på at man i tillegg til å se etter celleforandringer, analyserer celleprøver for virusinfeksjonen humant papillomavirus ( HPV ) som er det viruset som fører til celleforandringer og kreft.
SA170328 Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal.
FV170328 Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal.
BT170328 Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal.
AP170328 Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal.
AA170328 Han legger til at den nye metoden må evalueres før det kan bli et landsdekkende tilbud.
AA170328 Flere tilfeller av livmorhalskreft kan bli oppdaget med en ny type HPV-test, men metoden vil først være tilgjengelig i Norge om tidligst to år, ifølge TV 2.
AA170328 - Det ser lovende ut og det viser at den nye metoden har flere forbedringer, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til kanalen.
AA170328 Metoden går ut på at man i tillegg til å se etter celleforandringer, analyserer celleprøver for virusinfeksjonen humant papillomavirus ( HPV ) som er det viruset som fører til celleforandringer og kreft.
AA170328 Ladeetuiet er også stort og litt uhåndterlig, og metoden Onkyo bruker for å feste pluggene i etuiet er langt fra optimal.
VG170327 Det ligner på retorikken IS-ledere bruker med tanke på metoden og angrepet på sivile og politiet, sier Neil Basu i det britiske antiterror-politiet til BBC.
DA170327 Metoden han brukte i angrepet, er også i tråd med IS-ledernes oppfordringer, sa Baso til BBC mandag.
BT170327 Metoden han brukte i angrepet, er også i tråd med IS-ledernes oppfordringer, sa Baso til BBC mandag.
AP170327 Metoden han brukte i angrepet, er også i tråd med IS-ledernes oppfordringer, sa Baso til BBC mandag.
DB170325 Hat er metoden til de truende stemmene på Facebook.
VG170324 Statsadvokaten : Derfor ble metoden godkjent ¶
VG170324 I tillegg mente han at metoden var nødvendig for å komme i mål med den pågående etterforskningen.
BT170324 Metoden kan kun brukes ved etablert sykdom, ikke akutt, så legen leser melding ved anledning.
AP170324 Og - var det en lignende metoden som påvirket utfallet av Brexit og USA-valget ?
AP170324 Og - var det en lignende metoden som påvirket utfallet av Brexit og USA-valget ?
AA170324 Forskerne håper metoden kan gjøre det mulig å skreddersy medisiner rettet mot én bestemt bakterie, og også på sikt hindre at den reproduserer seg.
AA170324 Arbeidet med metoden fikk stor oppmerksomhet tidligere i måneden, og så kom det europeiske forskningsrådet på banen.
AA170324 - Med millionbevilgningen fra ERC blir det mulig å utvikle denne metoden med ti til hundre ganger større data, sier Corander.
AA170324 Metoden går ut på at en datamaskin går gjennom store mengder informasjon om bakterier og analyserer alle mulige celleforandringer som kan skje i en bakterie.
VG170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
VG170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier Ranstorp til NTB.
SA170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
SA170323 At Ketil Solvik-Olsen ( Frp ) for lengst har støttet metoden , gjør ham neppe inhabil.
FV170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
DN170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
DB170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.
DB170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.
DA170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
BT170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp til NTB.
AP170323 Militante palestinere har brukt metoden for angrep i Israel flere ganger.
AA170323 Vanskene med å få tak i skytevåpen og ingredienser til sprengmidler fremmer også denne metoden , sier den svenske terroreksperten Martin Ranstorp til NTB.
SA170322 Men Neste i Finland har forkastet metoden Norge planlegger å bruke. 3 ) Ok.
DB170322 Metoden for å avgjøre hvor lykkelige vi er, er ikke verre enn at 1000 mennesker er spurt om hvor fornøyd de er med livet på et spørreskjema.
BT170322 I de fleste tilfellene har IS tatt på seg ansvaret, men metoden har også vært brukt av terrorister i blant annet Israel, og tidligere i flere angrep i Frankrike, skriver Aftenposten.
BT170322 Direktøren for det anerkjente Site Intelligence Group, Rita Katz, skriver på Twitter at metoden er « i overensstemmelse med instrukser for angrep publisert av IS ».
BT170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
AP170322 I de fleste tilfellene har IS tatt på seg ansvaret, men metoden har også vært brukt av terrorister i blant annet Israel, og tidligere i flere angrep i Frankrike.
AP170322 Direktøren for det anerkjente Site Intelligence Group, Rita Katz, skriver på Twitter at metoden er « i overensstemmelse med instrukser for angrep publisert av IS ».
AP170322 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som gir detaljert instruks om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
AP170322 Men Neste i Finland har forkastet metoden Norge planlegger å bruke. 3 ) Ok.
DA170317 Stargate-produksjonen « Sundown » bruker litt av den samme metoden , og utfordrer anstendigheten med å matche den nigerianske rapperen Wizkids effektive « get on the bounce»-linjer med påsmurte smurfestemmer.
AP170317 Metoden deres, Download Albergo Etico, er eksportert til flere land.
AP170317 Metoden Download Albergo Etico er basert på « learning by doing ».
FV170316 SKEPTISK : Lege på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Peter Zoltan Fedorcsak, er sterkt kritisk til metoden som Bergqvist og Sandland brukte for å få barn.
FV170316 Kilde : Folkehelseinstituttet ¶ ¶ Metoden brukes ikke i Norge ¶
FV170316 - Fagpersoner er skeptiske til denne metoden .
DB170316 Og metoden og resultatet av undersøkelsen er nå offentliggjort i en rapport i fagnettstedet Environmental Science & Technology Letters.
VG170315 Slik blir den nye metoden
VG170315 I mellomtiden bruker UDI den gamle og kontroversielle metoden .
VG170315 Hvis en person utviser sitt faglig skjønn og metoden er basert på det, hvordan kan man være sikker på at neste person som utfører samme metode kommer til samme resultat ? spør han.
VG170315 Foto : Tore Kristiansen, VG ¶ METODEN I DAG : Når asylsøkere alderstestes i dag tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet.
VG170315 En utfordring for UDI kan altså bli at usikkerheten ved også denne metoden er stor.
VG170315 - Er usikkerheten ved metoden så stort at den nesten blir ubrukelig til å si om noen er over eller under 18 år ?
VG170315 * UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden .
VG170315 Metoden som brukes i dag sammenligner røntgenbilder av asylsøkernes håndledd med et bildeatlas fra 50-tallet.
VG170315 Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.
VG170315 METODEN I DAG : Når asylsøkere alderstestes i dag tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet.
VG170315 * UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden .
VG170315 Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.
SA170315 SKEPTISK : Lege på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Peter Zoltan Fedorcsak, er sterkt kritisk til metoden som Bergqvist og Sandland brukte for å få barn.
SA170315 Kilde : Folkehelseinstituttet ¶ ¶ Metoden brukes ikke i Norge ¶
SA170315 - Fagpersoner er skeptiske til denne metoden .
DB170315 Ifølge VG kan metoden anslå alder med en usikkerhet på mellom fire og seks år, noe som kan bli en utfordring for Utlendingsdirektoratet, som må vite om en asylsøker er over eller under 18 år.
AP170315 SKEPTISK : Lege på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Peter Zoltan Fedorcsak, er sterkt kritisk til metoden som Bergqvist og Sandland brukte for å få barn.
AP170315 Kilde : Folkehelseinstituttet ¶ Metoden brukes ikke i Norge ¶
AP170315 - Fagpersoner er skeptiske til denne metoden .
DB170314 Også her er NRKs reportere helt åpne på metoden : De viser til NOVA-undersøkelsen som viser at ti prosent av ungdommene ruser seg på hasj og marihuana.
DA170314 Kanskje skyldes det metoden benyttet, men vi mener likevel det skaper en ubehagelig usikkerhet.
FV170313 | Har sans for « den norske metoden » ¶
AA170313 - Vi forsøker denne metoden fordi vi fortsatt ikke er sikre på når drapet skjedde.
AA170313 Professor i biostatistikk Jukka Corander er leder for forskergruppa bak den nye metoden .
AA170313 Forskerne håper metoden kan gjøre det mulig å skreddersy medisiner rettet mot en bestemt bakterie, og også på sikt hindre at den reproduserer seg.
VG170312 Den nye metoden går ut på at politiet laster opp filer på et fildelingsnettverk med navn som er interessante for folk som er seksuelt interessert i barn. - « 5 year old kiddie blowjob » er for eksempel et typisk navn på en fil som en pedofil ville lastet ned, sier Ludvigsen.
DB170312 Så er spørsmålet om metoden er god.
DB170312 Jeg skal være den første til å si at metoden ikke ville fått førstepremie i et metodekurs på universitetet.
DB170312 Er dette i det hele tatt en relevant problemstilling og var metoden Omdal brukte egnet til å besvare spørsmålet.
VG170311 * UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden .
VG170311 Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.
VG170311 METODEN I DAG : Når asylsøkere alderstestes i dag tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet.
AA170311 UDI bruker i dag røntgen av håndledd for å vurdere alderen på asylsøkere som sier de er under 18 år, men metoden har fått kritikk.
VG170310 Hun har prøvd ulike måter å trene på, men har hatt suksess med den metoden hun har brukt de siste årene.
DN170310 Kort fortalt innebærer metoden visualisering ved at man kobler det man skal huske, for eksempel tall eller nøkkelord i en tale, til konkrete ting på en mental tur.
DN170310 Det nye og overraskende med den nye studien er først og fremst hvor god effekt metoden har på personer med helt vanlig hukommelse, og hvor raskt man oppnådde gode resultater.
DB170310 Selve metoden er omstridt og kritisert for å være teoretisk og lite treffsikker.
DN170309 Louise Mohn Larssen forsøkte lenge å lykkes med en klinikk for behandling med elektriske muskelstimulatorer i London, men måtte ifølge Bergensavisen ( BA ) og TV2 stenge da metoden ikke ble godkjent for lansering i USA.
BT170309 Årsaken er at avgjørelsene kan bli svært viktige for barnets fremtid, og fordi det ofte må gjøres vurderinger som skyver den rent juridiske metoden i bakgrunnen.
AA170309 - Vi forsøker denne metoden fordi vi fortsatt ikke er sikre på når drapet skjedde.
VG170308 Forskerne om metoden : ¶
DB170308 Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden .
DB170308 Vi er ute etter sannheten, ikke om metoden som blir brukt er feilfri eller gjennomføringen er perfekt.
DA170308 Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden .
DA170308 Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden .
AA170308 Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden .
DB170306 Metoden som benyttes er morfologisk analyse.
AP170306 Metoden har den fordelen at en eksponentiell økning fremstår som en rett, jevnt stigende linje i diagrammet.
VG170305 Jan ble lokket med ut, og berømmer Lars for metoden han brukte på lillebror.
VG170305 | UDI aner ikke når nye alderstester kommer på plass, i mellomtiden brukes denne kontroversielle metoden
VG170305 UDI kan imidlertid ikke si noe om når de nye alderstestene tidligst kan komme på plass, og når den gamle og kritiserte metoden kan skrotes.
VG170305 Målet er å skrote den gamle og kraftig kritiserte metoden .
VG170305 * UDI ser nå på håndrøntgenbildene selv, mens de venter på at OUS skal bli ferdige med den nye metoden .
VG170305 Metoden som har blitt brukt sammenligner røntgenbilder av asylsøkernes håndledd med et « bildeatlas » fra 50-tallet.
VG170305 Metoden fikk kraftig kritikk fra Rådet for legeetikk.
VG170305 METODEN I DAG : Når asylsøkere alderstestes i dag tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet.
DB170302 - Vi prøver å bruke samme kriterier på tvers av land, sier managing partner Jarand Rystad i Rystad Energy om metoden hans medarbeidere har brukt.
VG170301 - Har dere sett akkurat denne metoden tidligere ?
DB170301 - Godkjenning av metoden fører ikke til endringer i indikasjoner for fosterdiagnostikk eller organiseringen av tilbudet, presiserer Helse- og omsorgsdepartementet.
DB170301 Fotoretusjering var vanlig på den tiden, men om det var enklere å jukse foran kameraet, var det den foretrukne metoden .
AP170228 Men hvis metoden er å undergrave medier og journalistikk generelt, er prisen rett og slett for høy.
AP170228 Men hvis metoden er å undergrave medier og journalistikk generelt, er prisen rett og slett for høy.
DN170227 Metoden
DN170227 Metoden for å regne ut de 390.000 jobbene skapt av Oljefondet har vært å bruke estimatet om at 41,5 millioner amerikanere jobber for børsnoterte aksjeselskaper ( publicly listed companies ).
AP170227 I tillegg er det både etiske og regulatoriske utfordringer med metoden .
AP170227 Andre vil mene at nytten vil oppveie betenkelighetene hvis metoden kan redde menneskeliv.
VG170225 Frykten er at metoden snart vil bli brukt i terror mot sivile.
SA170225 Den islandske metoden kan også brukes andre steder i verden.
DB170225 - Skal man da nekte dem den metoden for å være med i en studie, altså bare gi til halvparten av de aktive utøverne, for eksempel ?, spør Olberg.
AP170225 Avisen The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens 3,5 millioner.
AA170224 Avisa The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens 3,5 millioner.
VG170223 - Det er første gang en slik analyse blir lagt fram av nasjonalt ID senter i Norge som bevis i retten, men metoden blir brukt i andre land, kunne rådgiveren fortelle i retten.
DA170222 E-tjenesten selv understreket hvor viktig metoden er for deres arbeid.
SA170220 - Dette trodde jeg var en « ikke-sak » fordi det ikke har vært interesse fra forskere for denne metoden , sier Bollestad.
DB170220 - Dette trodde jeg var en « ikke-sak » fordi det ikke har vært interesse fra forskere for denne metoden , sier Bollestad.
BT170220 - Dette trodde jeg var en « ikke-sak » fordi det ikke har vært interesse fra forskere for denne metoden , sier Bollestad.
AA170220 Forskerne sammenlignet prøver tatt før og etter rotenonbehandlingen i Bymarka og kunne ved hjelp av disse resultatene kalibrere metoden til å bli mer nøyaktig.
AA170220 - Om morten skulle komme tilbake i Bymarka, eller bli spredt til Jonsvatnet, vil vi ved hjelp av denne metoden kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, sier Nøst.
AA170220 Metoden er revolusjonerende med tanke på fremtidig overvåkning og forvaltning.
AA170220 - Dette trodde jeg var en « ikke-sak » fordi det ikke har vært interesse fra forskere for denne metoden , sier Bollestad.
DN170218 - Det er ingen tvil om at det er hold i denne metoden , sier Geving.
DB170218 Metoden Humlen beskriver er å avstå fra å anke tapte rettssaker, og i stedet fatte nye vedtak om utkastelse - men med en ny begrunnelse.
DA170218 VIKTIGST : - Vern er den viktigste metoden vi har for å bevare verdifull natur og artsmangfold.
AA170217 Det økonomiske tapet, som økonomene liker å kalle det, ved å ha større sykepleierressurs enn man har finregna seg fram til at man trenger, flyttes med denne metoden fra kommunens pengepung, til sykepleierens.
AP170215 Godt hjulpet av de mektige Koch-brødrene og deres team av jurister har republikanerne funnet metoden : En egen lov som gir Kongressen mulighet til å oppheve lover med alminnelig flertall.
FV170214 Han sier han ville kopiere det han hadde sett på TV og metoden til en seriemorder.
AP170214 Metoden er imidlertid kontroversiell, og det er stor uenighet om hvorvidt Bush-initiativet faktisk bidro til statskassen.
VG170211 Denne metoden viste seg å redusere arsen-innholdet i risen med opptil femti prosent. * 1 Omtrent samme resultat fikk man med metode to : Fem deler vann til en del ris. * 1 Den tredje metoden klarte å redusere innholdet arsen med opptil 80 prosent.
VG170211 * 1 Den tredje metoden klarte å redusere innholdet arsen med opptil 80 prosent.
SA170210 - Man kan diskutere om personlig oppfølging er revolusjonerende eller ikke, men metoden i hvert fall ny.
FV170210 - Man kan diskutere om personlig oppfølging er revolusjonerende eller ikke, men metoden i hvert fall ny.
DB170210 Slik jeg har pedagogisk beskrevet metoden over, er det mulig å se hvilke lapper som trekkes ofte for samme person - men ikke hvilke som ikke trekkes hvis andre lapper trekkes.
BT170210 - Man kan diskutere om personlig oppfølging er revolusjonerende eller ikke, men metoden i hvert fall ny.
AP170210 Han sier oppdretterne nå samler erfaring på hvordan metoden fungerer i kombinasjon med andre luse-reduserende tiltak.
AP170210 - Man kan diskutere om personlig oppfølging er revolusjonerende eller ikke, men metoden i hvert fall ny.
AA170210 - Man kan diskutere om personlig oppfølging er revolusjonerende eller ikke, men metoden i hvert fall ny.
VG170209 Slik foregår en donasjon med den nye metoden : ¶ 1.
VG170209 Foss og Sørensen understreker at de ikke re-innfører metoden eksplisitt for å skaffe flere donorer.
VG170209 Det er mange familier som kommer til å bli spurt, og mange pasienter som vil bli transplantert, med organer fra denne metoden , sier Foss.
VG170209 - Vi ønsker at metoden skal bli et naturlig tilbud for intensivpasienter ved livets slutt.
VG170209 - Med den vanlige metoden hadde vi ingen mulighet til å tilby donasjon.
VG170209 60-åringen var den andre i Norge som donerte bort organene sine med denne metoden .
SA170209 - Jeg får høre at metoden med stålsikling vil ødelegge skiene.
FV170209 - Jeg får høre at metoden med stålsikling vil ødelegge skiene.
DB170209 Metoden kalles TNR ( trap-neuter-release ) og må bli vanligere både i Norge i forhold til hjemløse katter, og i landene som nå dessverre har en meget brutal håndtering av hjemløse hunder.
DB170209 Metoden har altså vist lovende resultater, men vi trenger randomiserte, kontrollerte forsøk.
BT170209 - Jeg får høre at metoden med stålsikling vil ødelegge skiene.
AP170209 - Jeg får høre at metoden med stålsikling vil ødelegge skiene.
DN170206 Forbrukerrådet sier ikke blankt nei til beskatning av korttidsutleie, bare til metoden som er foreslått.
AA170205 Siden metoden forskerne bruker kategoriseres som genmodifisering, må de har særskilt godkjennelse under norsk lov.
AA170205 Bioteknologirådet skal vurdere om metoden skal tillates og om laksen i så fall skal merkes som genmodifisert, skriver Bergens Tidende.
AP170204 Planen er å se på hvordan den sterile laksen fungerer som oppdrettsfisk, og hvordan metoden kan videreutvikles for å fungere i kommersiell skala.
AP170204 Men i Sverige har man i en litt lignende sak, som gjaldt planter, sagt at metoden ikke er å regne som genmodifisering, sier direktør i Bioteknologirådet, Ole Johan Borge.
AP170204 Hvis man velger å ta metoden ut av genteknologiloven, slik svenskene har gjort, kreves ikke merking, sier han.
AP170204 Han understreker at metoden uansett vil komme i tillegg til det arbeidet som allerede gjøres for å motvirke rømming, og at den ikke forhindrer den andre negative siden ved rømming - at laksen kan spre sykdom.
AP170204 Foreløpig er metoden forskerne bruker ansett som genmodifisering og krever dermed særskilt godkjennelse under norsk lov.
AP170204 Blir metoden tillatt, ser Wargelius store muligheter for å tilføre ytterligere endringer som for eksempel gjør fisken mer sykdomsresistent og øker omega 3-innholdet i fisken.
AP170204 - Kan metoden også brukes til å gjøre laksen resistent mot lus ?
AP170204 - Ingen vil ha genmodifisert laks, så hvis metoden blir stemplet som genmodifisering, blir den problematisk å bruke, sier han.
AP170204 - Denne metoden der man nøytraliserer enkeltgener uten å gå inn med nytt arvestoff, er med på å utfordre genteknologiloven fra 1993, sier Borge.
DN170202 Han kritiserer også metoden Forbrukerrådet har brukt i denne undersøkelsen.
DB170201 Bergsmark gir ingen dokumentasjon for sine påstander om solaktivitetens betydning på klimaet, men når han antyder 60-års sykluser, kan det være at han sikter til arbeidet til en forsker som verken aksepterte våre resultater eller ønsket å vise frem metoden sin ( dette ble fanget opp av NewScientist ) da vi fikk andre svar enn ham ( referanse på NASAs nettside ).
DB170129 Uten å gå inn på det religiøse aspektet, er de fleste enige i at den fysiske handlingen ikke nødvendigvis er skadelig, men at de ikke vil anbefale metoden .
DB170129 Selv om omfanget og effektiviteten rundt dåpen er imponerende, er det kanskje aller helst metoden som har vekket internasjonal oppsikt.
DB170129 Når det gjelder selve metoden , at barnet samtidig vendes opp-ned og tilbake igjen, er Mia Myhre litt bekymret.
SA170126 Selskapene vil helst kjøre den tradisjonelle metoden med boring fra leteriggene.
DB170126 Den andre er den tradisjonelle metoden triangulering, som bygger på god gammeldags trigonometri - der forskerne måler vinkler i en trekant dannet av tre målepunkter.
DB170126 Da Linnea Myhre fikk tilbakefall var det ikke stille sulting som var metoden .
AP170126 Men etter at Europarådets torturkomité kritiserte metoden etter Karmøy-saken i 1998, ble praksisen endret, sier Asbjørn Rachlew.
DB170125 Tidligere skal 29-åringen ha beskrevet seg selv som en datanerd, og forklarte at han hadde lært metoden av en annen person på internett.
SA170119 Har oversatt boken « Behandling som Nytter » ( Compulsive Hoarding and Acquiring ) av Gail Steketee og Randy Frost, og jobbet med et pilotprosjekt basert på metoden siden 2009. 1.
DN170119 Det er en uangripelig påstand at hvis man følger den metoden jeg beskriver, så har man matematisk garanti for det ønskede vekttapet, sier Stoustrup, som er professor i reguleringsteori på Institutt for Elektroniske Systemer.
DN170119 - Metoden kan brukes med akkurat den kosten man foretrekker, selv om maten selvfølgelig skal være sunn hvis man ikke skal bli feilernært.
DB170119 Den viktigste metoden har vært å innskrenke det juridiske grunnlaget for jurybehandling.
DB170119 » Videre heter det : « I virkeligheten spiller tida mot henne, og det er det som europeerne spiller med ved å konsentrere seg om metoden for forhandlingene.
BT170119 Har oversatt boken « Behandling som Nytter » ( Compulsive Hoarding and Acquiring ) av Gail Steketee og Randy Frost, og jobbet med et pilotprosjekt basert på metoden siden 2009. 1.
AP170119 Har oversatt boken « Behandling som Nytter » ( Compulsive Hoarding and Acquiring ) av Gail Steketee og Randy Frost, og jobbet med et pilotprosjekt basert på metoden siden 2009. 1.
SA170116 Les mer om metoden han bruker, i faktaboksen som du finner litt lengre ned i artikkelen.
DB170116 Metoden ble avvist av flere helseeksperter.
AP170116 Les mer om metoden han bruker, i faktaboksen som du finner litt lengre ned i artikkelen.
SA170112 Les mer om metoden han bruker, i faktaboksen som du finner litt lengre ned i artikkelen.
FV170112 Les mer om metoden han bruker, i faktaboksen som du finner litt lengre ned i artikkelen.
AP170112 Les mer om metoden han bruker, i faktaboksen som du finner litt lengre ned i artikkelen.
SA170111 - Jeg tror metoden kan fungere overalt, ideene fra vår metode bør absolutt kunne ha noe for seg i skandinaviske land hvor likestillingstanken står så sterkt, sier hun.
SA170111 Han synes rehabiliteringen av fasaden er vellykket, og tror metoden vil være aktuell for mange bevaringsverdige bygg.
SA170111 Denne metoden har færre svakheter enn de ytterisoleringssystemene vi har fra før, sier André Korsaksel, teknisk rådgiver hos Byantikvaren.
FV170111 Jeg har ikke trykket dette til brystet, sa Jensen som selv har bidratt til utviklingen av metoden informanter skal behandles på av politiet i Norge.
FV170111 - Jeg tror metoden kan fungere overalt, ideene fra vår metode bør absolutt kunne ha noe for seg i skandinaviske land hvor likestillingstanken står så sterkt, sier hun.
DN170111 Jeg har ikke trykket dette til brystet, sa Jensen som selv har bidratt til utviklingen av metoden informanter skal behandles på av politiet i Norge.
BT170111 - Jeg tror metoden kan fungere overalt, ideene fra vår metode bør absolutt kunne ha noe for seg i skandinaviske land hvor likestillingstanken står så sterkt, sier hun.
AP170111 - Jeg tror metoden kan fungere overalt, ideene fra vår metode bør absolutt kunne ha noe for seg i skandinaviske land hvor likestillingstanken står så sterkt, sier hun.
AP170111 Han synes rehabiliteringen av fasaden er vellykket, og tror metoden vil være aktuell for mange bevaringsverdige bygg.
AP170111 Denne metoden har færre svakheter enn de ytterisoleringssystemene vi har fra før, sier André Korsaksel, teknisk rådgiver hos Byantikvaren.
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
SA170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
BT170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
AP170110 Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten.
DB170107 Metoden Åramnes benytter seg av, skal gi deg skinnende blankt sølvtøy uten at du må gjøre for mye jobb.
AP170104 Det året denne metoden ble tatt i bruk ble bare seks prosent av abortene utført på denne måten.
AP170104 - Hvilken bivirkninger er det til denne metoden ?
BT170102 Ifølge Forbes viser Stickks internanalyse av 125.000 kontrakter, at metoden deres virker.
DB170101 Nå er Frp selv i regjering, men metoden har ikke endret seg.
DB170101 Vanskelig jobb, LOL, skrev han på Kardashians app om metoden .
VG161227 Den mest relevante metoden innen geoengineering er nok å spre ørsmå partikler i stratosfæren for å dempe solinnstrålingen noe.
AP161220 Biler er den beste og mest effektive metoden for å drepe store mengder mennesker, skriver IS-bladet, som skriver detaljert om hvilke egenskaper kjøretøyet bør ha for å « knuse flest mulig ofre ».
DA161130 Vi stiller spørsmål ved metoden som er brukt for å grave opp personlig informasjon og regelrett jakte på partnersjåfører kun fordi de har benyttet uberPOP tjenesten til å tilby andre en trygg, rimelig og enkel måte å komme seg rundt i Oslo på, sier Ubers norgessjef Carl Edvard Endresen.
AP161130 - Vi stiller spørsmål ved metoden som er brukt for å grave opp personlig informasjon og regelrett jakte på partnersjåfører kun fordi de har benyttet uberPOP tjenesten til å tilby andre en trygg, rimelig og enkel måte å komme seg rundt i Oslo på, skriver Ubers norgessjef Carl Edvard Endresen i en epost til Aftenposten.
SA160927 Vi er ikke så opptatt av hva man kaller metoden , vi tror det avgjørende er hvordan man løser utfordringene sammen med de ansatte.
AP160910 Men hun har også angret på sin åpenhet om denne metoden .
AP160904 Vi i klassen har reflektert en del rundt denne metoden , og vi ser ingen dårlige sider - bortsett fra kritikken det får.
SA160825 Han fordømmer den norske metoden .
BT160825 Han fordømmer den norske metoden .
AP160825 Han fordømmer den norske metoden .
AP160802 Nå ønsker hun og mannen Banarjee Debayan å advare andre innvandrere mot metoden .
AP160802 Flere norske bedrifter er rammet av metoden : Slik lurer CEO-svindlere til seg milliarder ¶
AP160802 Flere innvandrere skal ha blitt utsatt for metoden som foreløpig er ukjent for norske myndigheter.
AP160625 I dag bruker man ikke lenger denne metoden .
AP160622 Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap, går god for metoden .
SA160610 Vi brukte metoden første gang på et hus i Holmestrand, ¶
BT160610 Vi brukte metoden første gang på et hus i Holmestrand, ¶
AP160610 Men « selvsagt » er det utfordringer med denne metoden .
BT160608 Dette er metoden som brukes i DNV sine rapporter om U-864 til Kystverket, og som Kystverket legger til grunn for sine anbefalinger til myndighetene.
AP160603 Hagens råd om å bruke metoden for å få vist frem politikk ble av enkelte tolket som en litt tullete trussel.
AP160603 Metoden skulle være et forlik - en enighet om en pakke med tiltak, der alle partiene måtte gi og ta litt.
AP160531 De vil at metoden ikke skal kunne brukes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse, simpelt narkotikaheleri og uaktsomt narkotikaheleri.
AP160531 - Jeg er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet har gått med på ett av våre forslag, og nå vil være med på å heve terskelen for bruk av den skjulte metoden dataavlesning.
AP160528 Leder Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt sier metoden var berettiget FOTO : Jan T.
AP160516 De ansvarlige fant ut at den beste metoden var å bygge en ramme av tre og stål og legge brede jernbaneskinner i gatene.
SA160504 | Denne nye metoden skal avsløre mekanisk doping ¶
BT160504 Metoden retter seg mot hele ungdommens omgivelser : Familie og slekt, venner, skole og fritidsorganisasjoner som ungdommen tilhører eller har tilhørt.
BT160504 Metoden ble utviklet over år ved Medical University of South Carolina i USA.
BT160504 | Denne nye metoden skal avsløre mekanisk doping ¶
AP160504 | Denne nye metoden skal avsløre mekanisk doping ¶
AP160419 Metoden finnes ikke på WADAs dopingliste, men Den internasjonale olympiske komité har lagt ned forbud mot metoden i OL-perioden.
AP160419 Metoden finnes ikke på WADAs dopingliste, men Den internasjonale olympiske komité har lagt ned forbud mot metoden i OL-perioden.
AP160418 | Den nye, bioteknologiske metoden CRISPR krever bred debatt Bioteknologirådet ¶
AP160417 Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 ved UiB har bidratt i de aller første studiene som brukte metoden på menneskeceller for å korrigere en sykdomsmutasjon.
AP160417 Forskningsgruppen til Anna Wargelius ved havforskningsinstituttet i Bergen har brukt metoden til å lage en oppdrettslaks uten kjønnsceller, slik at den ikke kan formere seg hvis den rømmer.
AP160407 Skjulte tvangsmidler er metoder politiet kan ta i bruk uten at den som blir utsatt for metoden er informert om det.
AP160407 I 2016 er dataavlesing den metoden vi trenger for å få tilgang til det vi fikk ved kommunikasjonskontroll i 2005.
AP160331 Så tidlig som i 2007 slo det daværende Sosial- og helsedirektoratet fast, i et brev til UDI, at metoden for aldersvurdering er usikker : ¶
AP160329 Metoden ble utviklet for å si noe om skjelettmodning der man kjenner alderen til pasienten, ikke motsatt.
AP160328 Men arbeidsgiverne vil sette seg imot alt som gjør produksjon dyrere i Norge, dessuten kan de vise til en dom i Arbeidsretten som sier at metoden er lovlig.
BT160324 Poenget med metoden er ikke å få barnet til å føle seg bedre, men å bli bedre til å føle - både det gode og det vonde.
BT160324 Den anerkjente metoden er en videreutvikling av emosjonsfokusert terapi ( EFT ), som enkelt kan kalles følelsesterapi.
AP160321 La oss presisere at Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening og Norsk barnerøntgenforening samt barneleger og barnerøntgenleger i Europa, alle fraråder helsepersonell å bruke metoden til aldersbestemmelse.
AP160321 Det nevnes kort at : « Legeforeningen mener metoden er for usikker til aldersbestemmelse og fraråder leger å bruke den ».
AP160321 Metoden er ikke utviklet eller egnet til å bestemme den kronologiske alder !
AP160317 Professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen sier bruken av medikamentell abort fremdeles er økende, og de aller fleste benytter seg av metoden .
AP160313 Det er uferdig teknologi, og oppgaven videre er å kunne å forsvare denne metoden i et miljøperspektiv.
AP160311 Ifølge lovverket er det - merkelig nok - opp til det enkelte samfunn å bestemme metoden for innmelding.
AP160229 Ved hjelp av denne metoden har vi nå testet funksjonen til et protein som er essensielt for utvikling av kjønnsceller hos andre dyr ; « Dead end»-proteinet.
AP160229 Et stort fremskritt for genetikken og molekylærbiologien er metoden CRISPR/Cas9 som ble publisert for første gang i 2012.
AP160229 Denne metoden kan spesifikt mutere og slå av utvalgte gener i mange ulike dyr og planter.
AP160228 Oslo katolske kirke har beklaget metoden og tilbudt å betale tilbake for alle feilregistrerte.
AP160228 Metoden som ble brukt var kritikkverdig, men opprydningen i ettertid viste at langt de fleste viste seg å være katolikker.
AP160222 Anette Birgersson er psykoterapeut og har vært med på å utvikle metoden de ansatte bruker i behandlingen.
AP160215 Macchiarini hevdet først at pasientene døde som følge av komplikasjoner som ikke var relatert til transplantasjonen av kunstige luftrør, metoden er eksperimentell og syke pasienter får en mulighet til å leve lenger.
AP160211 Jeg har selv vært så frustrert over ikke å bli sett, at selvskading har vært den eneste metoden .
AP160205 Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.
AP160205 Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.
AP160118 Metoden handler om å lære de populære elevene å forvalte populariteten sin til fordel for fellesskapet, ved å stå opp for de svake.
DA160104 Siden metoden ble tatt i bruk senhøsten i fjor, har OBOS « byttet » et titalls boliger.
DA160104 Siden metoden ble tatt i bruk senhøsten i fjor, har OBOS « byttet » et titalls boliger.
AP160104 Metoden er uløselig knyttet til filosofen Karl Popper, og ifølge denne skal man nærme seg en objektiv sannhet gjennom å fremsette såkalte falsifiserbare hypoteser ( antagelser om verden ) som skal etterfølges av hard og kritisk testing.
AP160104 Metoden er uløselig knyttet til filosofen Karl Popper, og ifølge denne skal man nærme seg en objektiv sannhet gjennom å fremsette såkalte falsifiserbare hypoteser ( antagelser om verden ) som skal etterfølges av hard og kritisk testing.
SA160102 Ifølge Forbes viser Stickks internanalyse av 125.000 kontrakter, at metoden deres virker.
FV160102 Ifølge Forbes viser Stickks internanalyse av 125.000 kontrakter, at metoden deres virker.
AP160102 Ifølge Forbes viser Stickks internanalyse av 125.000 kontrakter, at metoden deres virker.
AP160102> Ifølge Forbes viser Stickks internanalyse av 125.000 kontrakter, at metoden deres virker.