VG171207 - Jeg setter stor pris på at FrPs gruppe fastholder sitt valg og det er skrevet meget gode merknader , skrev han.
SA171207 - Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot, sa Limi da partiets merknader ble overlevert valgkomiteen.
DN171207 Fremskrittspartiet henviser til paragraf 59 i Stortingets forretningsorden i sine merknader til valgkomiteen.
DN171207 - Det er bare et utkast og intet uventet, skrev Hagen i tekstmeldingen, og henviste til Frps kommende merknader .
DB171207 Torsdag formiddag leverte partiet inn sine merknader til valgkomiteens innstilling, som skal presenteres seinere i dag.
DB171207 Torsdag formiddag leverte partiet inn sine merknader til valgkomiteens innstilling, som skal presenteres senere i dag.
DB171207 Fristen er klokken 10.00 og da vil Frps merknader være klare.
DB171207 Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi opplyser at partiet jobber med merknader , som de håper å kunne presentere mellom klokken 10 og 11 torsdag formiddag.
DA171207 - Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot, sa Limi da partiets merknader ble overlevert valgkomiteen.
DA171207 - Det er bare et utkast og intet uventet, skriver Hagen i tekstmeldingen, og henviser til Frps merknader .
BT171207 - Det er bare et utkast og intet uventet, skriver Hagen i tekstmeldingen, og henviser til Frps merknader .
AP171207 Men flertallet er i sine merknader , som Aftenposten publiserte onsdag, klare på at de ikke ønsker en votering over Hagens kandidatur etter at Stortinget tirsdag vedtok at representanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.
AP171207 I sine merknader skriver Frp at det ikke « finnes lovregler som legger hindringer i veien for de kandidater som valgkomiteens flertall eller mindretall ønsker å innstille ».
AP171207 Det fremgår av partiets merknader til valgkomiteens innstilling som ble klare torsdag formiddag.
SA171206 De borgerlige politikerne, inklusiv Ap, var mer enig med Næringsforeningen enn kommunens fagfolk og de mange privatpersoner som sendte merknader til sentrumsplanen.
AP171206 Vi har frist til torsdag formiddag med å levere våre merknader til flertallets innstilling, sier Limi.
DB171205 Stortinget har lagt inn merknader som skal utvide tolkningen av loven, slik at « distriktspolitiske hensyn som målet om spredt bosetting », og « psykososiale hensyn av generell karakter » også skal være begrunnelse god nok til å felle ulv.
DB171205 I mellomtida har Stortinget lagt inn merknader til hvordan loven skal forstås, slik at langt flere ulver skal kunne jaktes og drepes.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader , » heter det i dommen.
DN171204 RiksTV anket tingrettsdommen, men nå har Borgarting lagmannsrett altså sagt seg enig i vurderingen i første rettsinstans : « Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og kan i det vesentlige tiltre tingrettens merknader , » heter det i dommen.
NL171129 Det har ikke kommet faglige merknader til det nye forslaget om en sjømatlinje.
SA171128 Aftenbladet vet at verken Arbeiderpartiet, Høyre eller Frp hadde nevnt Forsand eller Sandnes i det hele tatt i sine merknader før det siste arbeidsmøtet tirsdag.
DN171114 Av i alt 235 regnskaper får 15 « vesentlige merknader » Foto : Fredrik Solstad ¶
NL171112 Filosofiske merknader .
VG171103 - Vi er kjent med FDs merknader til PSTs begrunnelse for at anmeldelsen er henlagt.
SA171102 Hvorfor er den opprinnelige, tilpassede plan tilsidesatt, hvor det er tatt hensyn til de viktigste merknader fra publikum ?
SA171026 Jeg har gått gjennom merknadene til sentrumsplanen og talt opp 90 merknader fra privatpersoner.
NL171018 Innsigelser og merknader fører til at det blir ekstra runder.
AA171015 Avtalen åpner for utstrakt øving og trening av amerikanske styrker i Norge, noe som også ble fremhevet i utenrikskomiteens enstemmige merknader da avtalen ble behandlet av Stortinget i 2006.
DB171013 Også de andre opposisjonspartiene har kritiske merknader som kan føre til at stortingsbehandlingen vil gi enda mer ressurser til landmakten.
DA171006 Sentrumsplanen har vært ute på andregangs høring, og det har kommet inn en rekke merknader .
DA171006 september, var det kommet inn nesten like mange merknader som i første runde, rundt 75.
DA171006 - Offentlig høring er ikke for at politikerne skal telle opp hvor mange positive og hvor mange negative merknader man får, men for å være sikker på at man ikke har oversett opplysninger eller konsekvenser man burde visst om, skriver MDG-politikeren i et innlegg til Drammens Tidende som ble publisert onsdag.
DB171004 Vi ser at det er kritiske merknader til virksomhetens side på opplæringssiden og rutine.
VG171002 Hverken aktor Jorild Steindahl eller noen av bistandsadvokatene hadde noen merknader til forespørselen.
AP170920 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader .
AA170918 FAU ved Åsveien skole melder inn totalt 77 merknader ang. skolevei i skolekretsen til Trondheim Bydrift, og henstiller samtidig til samtlige huseiere til å ta en ekstra titt på sin egen grønne lomme.
DB170915 Han påpeker at Sp og Aps ordlyder i sine merknader i NTP har gått på at de ville skyve fram byggestart.
AP170830 Hun peker på at FNs kvinnekonvensjonskomité kom med en rekke kritiske merknader om likestillingssituasjonen i Norge for fire år siden, men mener Regjeringen i stor grad har ignorert disse.
AP170830 - Vi hadde mange kritiske merknader også for fire år siden under den rødgrønne regjeringen.
NL170828 Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader, eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget.
NL170828 Det kan være privatpersoner og organisasjoner som leverer merknader , eller offentlige myndigheter som både kan levere merknader eller fremme innsigelser til forslaget.
DB170824 Det ble også lagt vekt på at han i løpet av sin tid bak murene hadde gjennomført en rekke utdanningskurs, og at han ikke hadde noen merknader for dårlig oppførsel.
AP170824 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader .
VG170811 - Vi har noen merknader på blant annet skatt, men på de fleste områder har Venstre med seg de viktigste momentene i utviklingspolitikken.
AP170728 I tillegg ble det gitt 31 merknader , som ikke karakteriseres som lovbrudd, men forhold der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.
AP170727 I dette innlegget ville Børresen korrigere og presisere et nyhetsoppslag i Aftenposten, men ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter dette hennes innlegg som motstridende til Stortingets vedtak i saken, og omtaler innlegget som en omkamp med Stortingets merknader og vedtak.
AP170725 Thommessen har foreløpig ikke svart på om han stiller seg bak Stortingets direktør og hennes virkelighetsforståelse, eller om han i likhet med ledelsen i kontrollkomiteen oppfatter Børresens innlegg som en omkamp mot Stortingets merknader og vedtak i forbindelse med byggesaken.
VG170717 FrP og KrF står sammen om merknader om betydningen av en fredsavtale basert på en to-statsløsning.
BT170701 Fremgangsmåten er beskrevet i rapporten, inkludert våre egne kritiske merknader .
DB170630 Arkitektbedriftene, Norske arkitekters landsforbund ( NAL ), Norges Handikapforbund, SINTEF Byggforsk, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Forbrukerrådet, Støyforeningen og Leieboerforeningen er bare noen av kritikerne blant de nesten 200 som har levert merknader til høringsforslaget.
DA170629 - Jeg mener dette er viktige merknader som har direkte betydning for NOU-en, og vurderingen av saksgjennomgangen, og jeg mener det er viktig at leseren har opplysninger om det, sier Dinardi, som totalt hadde tre dissenser og 2 merknader til utredningen.
DA170629 - Jeg mener dette er viktige merknader som har direkte betydning for NOU-en, og vurderingen av saksgjennomgangen, og jeg mener det er viktig at leseren har opplysninger om det, sier Dinardi, som totalt hadde tre dissenser og 2 merknader til utredningen.
SA170621 Beboere har benyttet sine demokratiske kanaler og sendt innspill og merknader til Stavanger kommune.
DB170621 Her kan du lese kommunerevisjonens nye rapport, hvor de kommer med kritiske merknader til både Bydel Bjerkes, byrådsavdelingens og andre aktørers håndtering av « Bjerke-saken ».
DB170620 - Det er en alvorlig sak med store overskridelser, og vi har en rekke kritiske merknader til prosessen, sa kontrollkomiteens Erik Skutle ( H ) til Dagbladet.
DB170616 - Det er en alvorlig sak med store overskridelser, og vi har en rekke kritiske merknader til prosessen, sier kontrollkomiteens Erik Skutle ( H ) til Dagbladet.
AP170616 I tillegg vil vi gå inn i komiteens merknader og forslag til vedtak, og håndtere dette videre på en god måte, sier han ¶
AP170612 Det fullstendig useriøse er at AP bruker de samme milliardene utallige ganger om igjen i sine merknader til NTP.
AP170612 Det fullstendig useriøse er at AP bruker de samme milliardene utallige ganger om igjen i sine merknader til NTP.
DB170609 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader .
AA170607 I hovedsak går politikerne for innstilingen som rådmannen kom med, men de kom med noen tillegg og merknader .
SA170603 Vi har sendt dette forslaget ut til statsadvokatembetene for merknader og fått noen innspill.
FV170603 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
BT170603 Vi har sendt dette forslaget ut til statsadvokatembetene for merknader og fått noen innspill.
AP170603 Vi har sendt dette forslaget ut til statsadvokatembetene for merknader og fått noen innspill.
AA170603 Vi har sendt dette forslaget ut til statsadvokatembetene for merknader og fått noen innspill.
SA170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
SA170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
DB170602 Frp står alene om kritikken, ingen andre i stortingskomitéen slutter seg til Frps merknader i saken.
BT170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
AP170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
AP170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
AP170602 Han peker på et annet område hvor det kan være grunn til merknader med måten CAS drives.
VG170601 I form av en liste med merknader understreker Aps stortingsgruppe at regjeringen fortsatt må behandle det lokale Oslopakke 3-forliket med respekt.
NL170530 Så finnes det en god del merknader fra alle partiene i innstillingen fra komiteen.
DN170529 Trygve Staff sa under sine merknader tidligere på dagen at Vigeland må frifinnes for tiltalen.
VG170524 - Og så må man skille mellom hva som er vedtaket, og hva som er Stortingets merknader .
VG170502 Fem av Erna Solbergs statsråder har fått kritiske merknader og brudd på krav, fordi de ikke hadde god nok oversikt over risiko og sårbarhet i sin egen sektor.
SA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
DA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
DA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
AA170501 Før de ulike partienes merknader kommer inn, kan man bare registrere at det kommer utspill fra enkeltrepresentanter, mener hun.
VG170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
VG170425 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.
FV170425 32 biler ble kontrollert, ingen merknader .
DB170425 - Stortinget har lagt opp til en bredere tolkning, og vi vil i vår politikk legge flertallets merknader til grunn, sa Helgesen under debatten i Stortinget.
DA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AP170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
DB170423 Men som statsviter og transforsker er det noen merknader jeg har til Tonje Gjevjons åpne brev, publisert i Dagbladet 19.april.
VG170420 Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.
DN170420 1 Denne uken er det frist for å komme med merknader til Finanstilsynets nye retningslinjer for forbruksfinansiering, hva har dere som er en av de nye aktørene i markedet svart ?
VG170419 Stortinget ber også om at flertallets merknader skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen i Norge.
DN170419 Faktum er at et klart flertall på Stortinget nå slår fast at våre merknader skal legges til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, sier hun.
DB170405 Elleve av dem har ingen merknader , fem støtter forslagene helt eller delvis, fem har innvendinger eller ønsker bedre redegjørelse, mens fire ikke støtter noen av forslagene.
DN170404 Flere av deltagerne åpnet for justeringer i pliktsystemet, men LO, Fiskebåt og Norges Fiskarlag hadde alle kritiske merknader .
DN170404 Tirsdag blir den trolig enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader , skriver Dagsavisen.
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader .
DA170404 Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader .
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
AP170403 Tilsynet viser deretter til bankens merknader og skriver : « Finanstilsynet registrerer at banken ennå ikke har tatt den kvantitative AML-rapporteringen inn i den løpende oppfølgingen av kvalitet og etterlevelse, men at dette vil bli vurdert ».
DN170402 mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
DN170402 mars eller til partenes merknader til varselet.
DN170402 mars med mobilselskapene og Konkurransetilsynet, var det formidlet en klar forventning om at tilsynet ville gi tilbakemeldinger på selskapenes merknader på tilsynets varsel om å stanse oppkjøpet.
DN170402 mars eller til partenes merknader til varselet.
DA170330 Vi har lagt inn våre merknader , så får vi se hva det blir flertall for til slutt.
DA170330 - I våre merknader peker vi på jordbruksoppgjøret og legger inn en del føringer.
AA170330 Ifølge avisen skled stortingsmeldingen gjennom i kulturkomiteen på Stortinget uten vesentlige merknader tidligere denne uken.
BT170327 Istedenfor å forsøke å forstå hva KrF faktisk tenker om planen, med våre merknader og alternative forslag, velger lederskribenten å kneble den åpne debatten ved å latterliggjøre KrF.
DA170325 Til dette forslaget har transportkomitéen blant annet følgende merknader : ¶
AA170320 Rambergs forsvarer, advokat Frode Wisth hadde merknader til innledningsforedraget til Midling.
VG170314 Dale hevder medlemmenes merknader til sykehuset blir sensurert eller fjernet fra tilsynsprotokollen ¶ * 1 Det blir ikke fattet vedtak hver gang en pasient er inn og ut av belter eller reimer.
SA170314 19.07 : « Selv Tor Vadseth er fornøyd ! » melder dirigent Sverre Lennart Isaksen da stillheten senker seg etter John Giævers revisorberetning, uten merknader til regnskapet.
AP170314 19.07 : « Selv Tor Vadseth er fornøyd ! » melder dirigent Sverre Lennart Isaksen da stillheten senker seg etter John Giævers revisorberetning, uten merknader til regnskapet.
AP170314 19.07 : « Selv Tor Vadseth er fornøyd ! » melder dirigent Sverre Lennart Isaksen da stillheten senker seg etter John Giævers revisorberetning, uten merknader til regnskapet.
VG170313 Dale hevder medlemmenes merknader til sykehuset blir sensurert eller fjernet fra tilsynsprotokollen ¶ * 1 Det blir ikke fattet vedtak hver gang en pasient er inn og ut av belter eller reimer.
BT170309 Derfor er det helt udramatisk at bystyregruppen velger å støtte planen, men fremmer noen egne merknader og enkeltpunkter ».
BT170309 Derfor er det helt udramatisk at bystyregruppen velger å støtte planen, men fremmer noen egne merknader og enkeltpunkter ».
VG170308 Påtalemyndigheten var enig med forsvarsadvokaten i hans merknader til kommisjonen og legger nå til grunn at begge de to Pushwagner-verkene ikke kan ha befunnet seg ved galleriet på gjerningstidspunktet.
DB170308 Justisdepartementet leverte mandag inn en rekke merknader til føderale domstoler, der de varslet dommere om den nye ordren og argumenterer for at den « faller utenfor » det som blokkerte det opprinnelige forbudet.
DA170308 En samlet komité finner grunn til å rette en rekke kritiske merknader mot presidentskapet i den såkalte EOS-saken.
AP170308 Det forekommer at merknader i komiteen ikke gjenspeiles i stortingssalen.
AA170308 En samlet komité finner grunn til å rette en rekke kritiske merknader mot presidentskapet i den såkalte EOS-saken.
DA170307 - Hvis noen legger inn slike merknader , da må vi ta stilling til det, sier Halleraker.
DB170301 Etter at forskningsdirektør Asle Tojes kritiske merknader i Brochmann II - utvalgets rapport ble kjent, foreslo jeg å nedsette et Toje - utvalg for å vurdere raske befolkningsendringer og politiske konsekvenser.
DB170301 Bare noen få setninger fra Riksrevisjonens merknader er kjent, men disse er til gjengjeld dramatiske.
DA170228 Det er kritikkverdig og vi kommentert det i våre merknader .
VG170227 Asle Toje har skapt debatt med sine merknader i Brochmann II-rapporten om demografiske endringer i Norge og hva det vil bety for norsk identitet og kultur.
AP170224 Selskapet har frist til første mars med å komme med sine merknader i saken.
DB170223 Han har foreløpig heller ikke kritiske merknader til byrådets valg om å inngå en avtale tre dager før konkursåpningen.
AP170223 Revisor har ikke hatt merknader til noen av disse lånene.
AP170223 Merknader i mange år ¶
DB170213 Asle Toje fikk stor spalteplass for sine merknader til professor Grete Brochmanns nye rapport, der han satt i utvalget som skulle utrede hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger ¶
AA170208 I tidligere kjennelser er det kommet merknader om at fremdrift i etterforskningen har gått sakte.
SA170202 Dagens Næringsliv skriver at utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, er uenig med utvalget på flere områder og at la fram flere egne merknader til rapporten.
AP170202 I Brochmann-utvalgets NOU-rapport ble man til slutt nødt til å ta med fem merknader der utvalgsmedlemmene ikke kunne enes om beskrivelser og anbefalinger av innvandringens konsekvenser.
AP170202 I Brochmann-utvalgets NOU-rapport ble man til slutt nødt til å ta med fem merknader der utvalgsmedlemmene ikke kunne enes om beskrivelser og anbefalinger av innvandringens konsekvenser.
AP170119 juni 2014 til Evalueringsutvalget angående utvalgets mandat og komiteens merknader om Innstilling 159 S ( 2013 - 2014 ).
DB170117 Nå får vi bare påtalemyndighets versjon, og ikke Jensens kommentarer og merknader til hva som faktisk har skjedd, sa Elden i går.
SA170115 desember med to merknader .
DB170110 Også forsvarernes innledende merknader vil bli gitt før Jensen får forklare seg.
BT170110 Hun sier at hun ikke ser på Jernbanetilsynets merknader som kritikk, men mer som konkretisering av fakta.
AP161212 Flertallet i komiteen betegner saken som kritikkverdig i sine merknader .
AP161201 På grunnlag av Stortingets merknader vil deretter Finansdepartementet bestemme aksjeandelen Oljefondet skal bruke i sin forvaltning.
AP161018 Han « ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet ( POD ) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måt
SA160808 Barneombudet skriver i sin høringsuttalelse at de ikke har noen merknader til lovforslaget, fordi det bare dreier seg om en tydeliggjøring av den avtalefriheten foreldre allerede har i dag.
SA160510 I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader.
FV160510 I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader.
AP160510 I studien, som ennå ikke er publisert, har Høie saumfart over 10.000 boligrapporter, og sett på hvor mange av boligene som hadde merknader for fuktskader.
AP160211 ) har en rekke kritiske merknader til innstramningsforslagene som Justisdepartementet og innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) har levert i sitt høringssvar.
AP160205 Det var etter forrige helgs Norgesmesterskap i Tromsø at det kom mange kritiske merknader mot landslagsløperne fra eksperter og kommentatorer i mediene.
AP160112 Sebasitan Coe, Diacks etterfølger som IAAF-president, var visepresident under senegaleseren i en årrekke, og skal i følge Telegraph ikke ha fått kritiske merknader rettet mot seg i rapporten.