DA171222 Den vesentlige meldingen er den samme, og de sier begge det samme som Camus, som jo var eksistensialfilosof med den overbevisning at menneskets naturtilstand er ensomhet.
NL171213 Reiselivsnæringen er den raskest voksende næringen på verdensplan, vi blir stadig flere på kloden, og mange søker seg til steder hvor de kan oppleve uberørt natur og landskap med minst mulige inngrep i naturen fra menneskets side.
AP171212 Dommeren : Forbrytelsen i Sierra Leone var blant de mest avskyelige i menneskets historie ¶
AP171209 Hos Burkey er det situasjonsriss, bekjennelser, eksistensielle spørsmål, grubling og beskrivelser av det vi kan kalle menneskets grunnvilkår som spiller hovedrollen.
AP171209 Et eksempel på det ahistoriske finner vi i tittelfortellingen, hvor menneskets grunnleggende livsvilkår later til å være de samme trange til alle tider.
AP171209 Det naturalistiske livssynet gjennomsyrer hele boken : Menneskets natur er bare natur.
AP171209 Menneskets kultur, sensibilitet og bevissthet eier ikke annen kraft enn å flyte med naturen i oss, mens bevisstheten er en åpen sårflate i møte med de andre.
AP171208 Katastrofer, mørke parallellverdener, menneskets undergang.
AP171208 Katastrofer, mørke parallellverdener, menneskets undergang.
DB171206 Undersøkelsene avslørte også at det har vært endringer i de ansattes hvite substans i hjernen, en av de to komponentene av sentralnervesystemet som sender informasjon mellom menneskets hjerneceller etter at de soniske angrepene tok sted.
AP171201 Katastrofer, mørke parallellverdener, menneskets undergang.
AP171128 Sitatet om at alle står likt - men med forrang for rettskafne som gjør godt, er referanse til Koranen og angår menneskets forhold til Allah/Gud !
AP171128 Han ser ikke at Kairo-erklæringen omtaler menneskets dypere verdighet - i forhold til Allah/Gud !
AP171126 Det gjorde dem også ute av stand til å argumentere, på et politisk-moralsk grunnlag, for at det fantes visse ideer om menneskets rettigheter som var så attraktive at de burde bli universalisert, eller spredt til hele verden.
AP171126 Der forarbeidene til FN-erklæringen viser at man helt bevisst søkte å unngå å knytte dens tenkning om individets rettigheter overfor staten til vestlig idéhistorie, starter Kairo-erklæringen med å understreke at den høster fruktene av islams bidrag til menneskets felleshistorie : « Reaffirming the civilizing and historical role of the Islam
BT171125 - Vi er inne i et uverdig politisk kapittel i menneskets historie.
AP171123 - Vi er inne i et uverdig politisk kapittel i menneskets historie.
DB171122 ( Dagbladet ) : « Skildringer fra helvete, skrevet på de mørkeste sidene om menneskets historie ».
SA171121 MENNESKETS BESTE VENN : Hunder lever som regel mellom åtte og 15 år og blir dermed en naturlig del av familien.
AP171121 MENNESKETS BESTE VENN : Hunder lever som regel mellom åtte og 15 år og blir dermed en naturlig del av familien.
AA171121 Foto : Shutterstock / NTB scanpix ¶ MENNESKETS BESTE VENN : Hunder lever som regel mellom åtte og 15 år og blir dermed en naturlig del av familien.
AP171120 Det er en del av menneskets nevrologiske dårskap.
AA171119 Så også « Menneskets natur », der romanens klimaks utspiller seg på Hitra.
AA171119 Jørgen Brekkes roman « Menneskets natur », med handling lagt til Trondheim og Hitra, er kåret til en av årets beste krimutgivelser av amerikansk litteraturmagasin.
AA171119 Internasjonal anerkjennelse : Forfatter Jørgen Brekke høster internasjonal anerkjennelse for " Menneskets natur ", en av krimromanene lagt til Trondheim og Trøndelag.
AA171119 Det velrenommerte amerikanske litteraturmagasinet Kirkus Reviews har nylig kåret de beste krimromanene utgitt i USA i fjor, og på den lista finner vi Jørgen Brekkes « Menneskets natur », eller « The 5th Element » som den kalles på engelsk.
AA171119 De to første romanene mine var veldig like, mens " Menneskets natur " representerte noe nytt som har formet det videre forfatterskapet.
AP171118 Paradoksalt nok føles det nesten trygt å møte den makabre figuren som vi vet kommer til å vinne, selv om det er på menneskets bekostning.
AP171118 Katastrofer, mørke parallellverdener, menneskets undergang.
AP171118 Filmserie om menneskets kamp mot romvesenet Xenomorf.
AP171117 Vinen er blitt stående som et symbol på menneskets triumf over motgang, både med tanke på annen verdenskrig og den vanskelige årgangen.
VG171116 Menneskets tenner dannes i bestemte aldre.
VG171115 Ettersom menneskets tenner blir dannet i forskjellige stadier, har forskerne kunnet lage tre geografiske kart, som viser sannsynlig bosted da kvinnen var henholdsvis 3,5 år, 5,2 år og 14,9 år.
DA171115 Hvorfor : I 2015 kom hun med verdenssuksessen « Bienes Historie », og nå er hun aktuell med oppfølgeren « Blå » - en roman om menneskets og naturens sårbarhet, denne gang med vann i sentrum for fortellingen.
DB171111 Deborah Scrantons dokumentar skildrer « krigen etter krigen » gjennom de sterke båndene til menneskets beste venn, når vi ikke makter å være vår egen.
BT171111 NATUR OG KULTUR : « Fortellinger om trær », « Norske ødegårder », og « Av stein » ( bildet ) er alle bøker som viser at menneskets evne til å forvandle natur til kultur har satt sine spor i landskapet, skriver BTs anmelder.
BT171111 Bøkene om steinbygg, trær og ødegårder er også fortellinger om menneskets unike evne til å forvandle natur til kultur.
AP171109 Internettrevolusjonen innebar i så måte den største demokratisering av offentligheten i menneskets historie.
DN171101 Det går hardt for seg når vikingtiden bryner seg på det moderne menneskets tolkning av tilværelsen.
AA171101 Han hevdet derfor at den egentlige tittelen burde være : « Om menneskets natur generelt ».
AA171101 Han brukte riktignok ikke betegnelsen 'psykologi', men han definerte det som skulle bli den tids innhold, nemlig en antropologi som handlet om menneskets natur, som også omfattet menneskets fysiologi.
AA171101 Han brukte riktignok ikke betegnelsen 'psykologi', men han definerte det som skulle bli den tids innhold, nemlig en antropologi som handlet om menneskets natur, som også omfattet menneskets fysiologi.
AA171101 Dette skapte et behov for å ha kunnskap om menneskets natur.
AA171101 Dette innebar at vitenskapen også måtte ha grundig kjennskap til menneskets natur.
AA171101 Det første hadde den konsekvensen at troen ble individualisert i form av en personlig bekjennelse, som forutsatte en erkjennelse av menneskets syndige natur.
AA171031 Det var helheten av sammenfallende strømninger som banet veien for en ny forståelse av menneskets forhold til tro og kunnskap, og reformbehovet var stort.
DA171030 Hun fortalte om menneskets søvnmønster, og spesielt om ungdom, og det er bakgrunnen for at vi ville prøve dette.
NL171026 Verken de beste, verste eller manglende prestasjoner spiller noen rolle når det kommer til selve menneskets menneskelighet.
NL171026 Skillet mellom frelse og etikk vedkommer også menneskets innerste identitet.
NL171026 Gjennom nærmere studier av Paulus oppdaget Luther imidlertid at rettferdiggjørelsen ikke er knyttet til Guds vurdering av menneskets gjerninger, dets fromhetsøvelser eller sinnelag.
DA171026 Den to siste var « C », om karbonets historie, og « Landskap i endring », om hvordan menneskets inngripen forandrer naturen rundt oss.
DA171026 - Biologenes dårlige rykte som pessimister på menneskets vegne stammer nok derfra.
AP171026 Det handler om å true et annet menneskets frihet og trygghet.
NL171025 Det ligger i menneskets natur å oppfatte sine problemer målt ut fra egen livssituasjon.
AP171024 Alt dette er fenomener som ikke kan forklares ut fra eksisterende kunnskap om menneskets bevissthet og sjelsliv.
VG171021 Dette er en diktsamling som i den grad handler om menneskets smålige grunndrifter at man minnes gamle Strindberg : « Det er synd om människorna ».
VG171021 BOKDEBUT : Musiker Stein Torleif Bjella ( 47 ) er ute med en fin diktsamling om menneskets dårskap.
AP171021 Bøker som trekker de virkelig store linjene om menneskets opprinnelse og utvikling er i vinden.
NL171020 Gerontologien ( læren om menneskets aldring ) og geriatrien ( læren om gamle menneskers sykdom ) glir over i hverandre.
AP171020 Jeg kan ikke begripe at et dyr skal bli avlivet for menneskets beste og ikke dyrets beste.
VG171014 Hvis vi ser tilbake på menneskets historie, er det sjelden vi setter oss ned og gjør ingenting.
AP171014 Vil det digitale kunne erstatte menneskets grunnleggende behov for det analoge møtet med en kunstopplevelse ?
DB171009 « En lege skal verne menneskets helse.
DA171009 Krimintrigen er bakteppe for menneskelig drama - og budskapet om at monsteret er ikke nødvendigvis er en psyko massemorder på vidda, men del av menneskets natur.
DB171006 Vi er en rekke filosofer og akademikere i tilgrensende fag som mener at menneskets grunnleggende religiøse erfaringer er livsviktige å utforske og forholde seg til også i dag.
DB171006 Vi befinner oss innenfor en lang tradisjon som er både selvkritisk og søkende, men som holder fast ved at menneskets gudserfaring må tas på alvor, både i og utenfor akademia.
DB171006 Men den som påstår at en ren, ateistisk hedonisme gir oss klare og gode føringer for hvordan vi skal beskytte menneskets verd - kanskje det viktigste en moralfilosofi skal hjelpe oss med - må etter vår mening tenke seg om én gang til.
DB171006 Hvis man nå skulle hevde at det ikke er noen gud, ville man være henvist til å søke moralske begrunnelser ut fra menneskets fornuft eller følelser som kilden til godhet.
DB171006 GUDSERFARING : Å avfeie menneskets gudserfaring med et filosofisk pennestrøk, er også å avfeie grunnlaget for mye av den viktigste filosofering om mennesket og dets verd som historien har frambrakt, skriver artikkelforfatterne.
DB171006 Dette er, ikke minst, en erfaring som forteller oss at det ikke er vi mennesker som selv tildeler eller finner på menneskets og skaperverkets verd.
AP171006 For eksempel, da jeg begynte å studere, tenkte jeg at Sigmund Freud hadde « fasiten » på menneskets natur.
AP171003 Tom Pettys historier om det lille menneskets kamp for eget liv og evig kjærlighet gjorde ham stor og viktig, skriver musikkansvarlig Robert Hoftun Gjestad.
AP171003 En som aldri sluttet å fortelle historier om det lille menneskets kamp for eget liv og evig kjærlighet i det amerikanske samfunnet. 3rd-party-bio ¶
AP171003 En som aldri sluttet å fortelle historier om det lille menneskets kamp for eget liv og evig kjærlighet i det amerikanske samfunnet.
DB171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, atferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
DB171002 Man vil helst tro at menneskets mørke og dypere instinkter og impulser er forbeholdt definerte kriminelle og de mer gjennomsnittlige, og ikke idrettshelter og filmstjerner.
AP171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, adferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
AA171002 Cirkadiske rytmer sørger for å tilpasse et menneskets fysiologi til ulike faser i døgnet, og de påvirker søvn, atferd, hormonnivåer, kroppstemperatur og stoffskiftet.
NL170926 Frosne Sanger er inspirert av Frøhvelvet på Svalbard og setter fokus på Frøets utgangspunkt for alt liv og menneskets ønske om å overleve.
AP170924 Vitenskapen har en meget god forståelse av hvordan menneskets utvikling har skjedd - inkludert hvordan vi har utviklet oss fra tidligere former.
AP170924 Til tross for at Charles Darwin lenge unngikk å omtale menneskets evolusjon, fikk han stor innflytelse på vår forståelse av vår egen evolusjonshistorie.
AP170924 Meave Leakey, en av pionérene innen utforskningen av menneskets utvikling, holdt hovedforelesningen.
AP170924 Kristine Bonnevie - vår første kvinnelige professor, som ble professor ett år før norske kvinner fikk allmenn stemmerett - formidlet mye om evolusjon og menneskets utvikling.
AP170924 Menneskets spredning ut av Afrika skjedde i flere bølger ¶
NL170922 Menneskets fundamentale behov er mat, ly og kjærlighet.
AA170922 Materialet skal brukes i « Discover Norway », en film som skal vise mangfoldet av norsk natur gjennom menneskets opplevelser.
DB170918 Nasjonalstaten som konsept er et spedbarn relativt til selv menneskets tilværelse og forsvinnende mikroskopisk relativt til jordas eksistens.
DA170918 Den viser fram hvordan mennesker forholder seg til tradisjoner og levesett, og hvordan dette kan bidra til andre syn på menneskets muligheter og behov.
DB170917 Samtidig er jeg dypt fascinert av menneskets natur og hva vi kan få til.
DA170914 De var slett ikke vakre, men de var halvt mennesker og halvt dyr og fascinasjonen for dem sier mest om menneskets selvopptatthet.
DA170914 - Fordi de forteller oss mye om menneskets historie.
VG170913 Og han var like oppgitt over det moderne menneskets grassate selvstrev, når det ikke første til annet enn kraftige nevroser og verdens stiveste skuldre.
VG170913 Han var jo samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren som foreskrev en ganske enkel, men viktig resept for god helse som i veldig stor grad handler om at mennesker er menneskets beste og viktigste medisin.
AP170913 - Han foreskrev en enkel, viktig resept : Mennesket er menneskets beste medisin.
NL170908 Den er eksempel på en åndelig tradisjon som tar menneskets behov av mening på alvor, og dét behovet er ikke døende, men behøver i vår tid en fundamental revitalisering.
DB170907 Alt vi trenger er et anstendig Høyre med tro på menneskets evne og kraft til å selv bestemme hva vi ønsker å stemme på uten å bli mast i hjel av tidvis rabiate og desperate partifolk på overtid av valgkampen.
DB170905 I « Generell del » spares det ikke på poesien : « Menneskets særtrekk er at det både kan fatte det tidligere slektsledd har tenkt og følt, bruke det de har frembrakt og formet - og samtidig overskride de begrensninger som fortiden satte ved nybrott og oppfinnsomhet », står det.
VG170904 . Ja vi krever et politisk talent i innvandringspolitikken som spiller på ethvert menneskets likeverd.
AP170904 Mye av menneskets evolusjon har skjedd mens vi var jegere og samlere og levde i små stammesamfunn.
AA170829 Denne høsten kommer Kunsthallen til å fokusere på økologi - på menneskets nye rolle og plass i en sammenheng av jordens alle arter - i økosystemet som jorden utgjør, som vi som mennesker har påvirket så dramatisk at geologene har utnevnt vår tidsalder til den « antropocene » tidsalder ( av « antropo » som betyr menneske ).
VG170826 Det ligger i sakens ( menneskets ) natur at man er mer engasjert i forhold som rammer egne landsmenn, men det i seg selv endrer ikke på fakta.
AP170826 Det ble tolket som menneskets vandring fra fødsel til død.
DB170819 Lenge har det vært ansett for science fiction å kunne gjøre endringer i menneskets kjønnsceller, og etter at det ble kjent at kinesiske forskere hadde forsøkt i 2015 skapte det furore blant både forskere og lekfolk, som mente vi ga oss ut på noe vi ikke forsto rekkevidda av.
VG170818 I 2013 kom han med essaysamlingen « Menneskets vidde » som også inneholdt fire tekster skrevet etter 22. juli.
VG170814 Nemlig tilliten til at et samfunns suksess er forankret i menneskets frihet til selvstendig og fri tenkning.
DB170810 Til forskjell fra det permanente refererer det foranderlige til menneskets materielle omstendigheter preget av annerledeshet.
DB170810 Start med islams essens : respekt for menneskets iboende verd.
AA170810 Man gjenoppdaget antikkens frie mennesker, og at kroppen er vakker og ikke et hylster for menneskets sjel.
DB170805 - Klimaendringer er en av de største globale truslene mot menneskets helse i det 21. århundre, og det er i økende grad knyttet til værdrevne farer, sier Giovanni Forzieri fra Europakommisjonens forskningssenter i Italia, ifølge Reuters.
DB170731 Den ene, « Kald fisk », som handlet om « naturene, folkene og fisken i nord », og en forestilling som het « Fargeblind », og som handlet om « menneskets eksistens ».
DB170729 Om sammenheng, mellom naturen og menneskets bevissthet.
DA170729 Boka var blitt en internasjonal boksensasjon på midten av 90-tallet, med sin lekne og samtidig dypt alvorlige fremstilling av filosofihistorien, og grunnleggende tanker rundt menneskets eksistens.
NL170721 Regjeringen definerer personvernet som det enkelte menneskets ukrenkelighet og at vi har krav på respekt for egen integritet og privatlivets fred, selvbestemmelse og selvutfoldelse.
DB170718 - Det er andre gangen i menneskets historie at man finner en stein på over 1.000 karat.
DB170718 Når det er sagt : Konserten byr på flere flotte øyeblikk, inkludert en nærmest religiøs tale fra Smith om det moderne menneskets kompliserte forhold til naturen.
VG170717 Jeg tror en grunn til at mange kristne velgere stemmer KrF er at de ser et parti som kjemper for menneskets ukrenkelige verdi, som kjemper for verdens fattige og som tar kampen for familien.
DB170714 HBO-serien « Westworld », hvor tenkende menneskeroboter tilfredsstiller menneskets mørkeste behov i en futuristisk fornøyelsespark, ble raskt svært populær etter premieren i fjor høst.
DB170713 » Det siste utsagnet var som et ekko av hans sluttord til retten : « Jeg har ingen fiender og nærer ikke noe hat... hat bare tærer på menneskets intelligens og samvittighet... » ¶
AA170711 Blant disse er orangutangen, en av menneskets nærmeste slektninger, og geparden, verdens raskeste landdyr.
DB170710 ( Dagbladet ) : Diskusjonene om HBO-serien « Westworld », serien hvor tenkende menneskeroboter tilfredsstiller menneskets mørkeste behov i en fornøyelsespark, har mildt sagt vært mange siden serien startet.
DB170705 Det handler om menneskets muligheter, til overlevelse eller undergang.
DN170704 Om datamaskiner er bedre til begge deler - hva er da menneskets verdi på arbeidsmarkedet ?
DB170704 I den liturgiske utforming av handlingen uttrykker kirken det grunnleggende i den kristne tro : at mennesket er Guds skapning, at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse og troen på ham har lagt grunnlaget for menneskets frelse, at det på dommens dag skal stå til ansvar for sitt liv, og at det skal gjenreises i legemets oppstandelse ».
VG170703 Gjennom politikk kunne man forandre menneskets grunnleggende psykologi til et fellesskapsvesen, nærmere det historiske gitte sosialistiske mål.
DB170629 Yuval Hararis « Sapiens » har i tillegg i seg tidsspenn du kan miste pusten av : intet mindre enn ei fortelling om menneskets historie gjennom 70.000 år.
DB170629 I Kaja Nordengens « Hjernen er stjernen » blir vi kjent med menneskets eneste uerstattelige organ.
DB170624 Menneskets trygghet og identitet er helt avgjørende.
DA170624 - Hele menneskets historie viser jo at vi ikke lærer av våre feil.
NL170620 Som en manifestasjon av menneskets plass og som arena for nytenkning og brytning.
NL170620 Et framtidsbilde uten en sterk fortelling om menneskets plass er ufullstendig, og nye perspektiver må reflekteres innenfra og ut.
DB170620 Menneskets hang til utforskning.
BT170617 Politisk satire bringer lys og leven til en traurig hverdag, og kan til og med lære oss et og annet om politikkens og menneskets natur.
AP170614 I det episke, nesten tidløse universet er vi nær en apokalypse som drives frem av menneskets dårskap. | « Bæ, lang næse Nansen ! » - Om Cora Sandels klausulerte brev ¶
AP170614 I det episke, nesten tidløse universet er vi nær en apokalypse som drives frem av menneskets dårskap.
DB170612 Det handler også om menneskets vilje, mot og samarbeidsevne.
VG170608 - Menneskets opprinnelse kan komme fra et mye større område i Afrika, påpeker han.
DA170607 De er slett ikke redde for å bli stukket og ser snarere på humlene som menneskets venn.
AA170607 Arrangøren spiller på affekt, på menneskets angst for oppløsningen, for smuldringen av kroppen.
AA170607 Arrangøren spiller på affekt, på menneskets angst for oppløsningen, for smuldringen av kroppen.
SA170602 Menneskets tidsalder ¶
DB170602 - Som resten av de store bevegelsene i menneskets historie, en ren og grønn framtid starter med grasrotbevegelser i våre samfunn, våre byer og våre stater.
SA170601 Likevel er det sjeldent ytterpunktene i menneskets følelsesregister bedre illustrert enn på French Open-grusen onsdag.
BT170601 Likevel er det sjeldent ytterpunktene i menneskets følelsesregister bedre illustrert enn på French Open-grusen onsdag.
AP170601 Likevel er det sjeldent ytterpunktene i menneskets følelsesregister bedre illustrert enn på French Open-grusen onsdag.
AP170530 Verket er en påminnelse om at menneskets nysgjerrighet kan stilles uten at alt skal blir råvarer for kjøp og salg.
NL170529 De fleste er gode, det er menneskets natur å fortrenge de dårlige.
DB170529 - Min viktigste beskjed til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dets dypeste mening er fundamentale vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk etter sitt møte med Trump.
DB170529 End of Times, Beginning of Times » og skal tematisere menneskets sameksistens og syn på naturen.
DA170529 Men først og fremst viser filmens menneskets iboende frykt for å bli revet med av instinktene og for at konvensjonene og med det kontrollen skal kollapse.
NL170527 Det er naturlig at reineierne ønsker seg store flokker, det er menneskets iboende ego, « mer til meg », og forvente og ønske at ting blir lagt til rette.
DN170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekten for menneskets verdighet, sa Tusk da han møtte pressen etter besøket.
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
DB170523 I en tid med krig og strid, er vi velsignet for å ha en så kraftig påminnelse om menneskets potensial for stor ondskap, men også vår evne til å reise oss etter tragedier og gjenopprette vår verden.
DA170520 Östlund kler ikke bare av et navlebeskuende og pompøst kunstmiljø, han kler også av menneskets oppfatning av seg selv som flokkdyr.
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
AP170520 Hamsun har bidratt til en forståelse av at en ny æra har startet, en æra der vi må bygge på tradisjonen av fysisk arbeid som en forlengelse av menneskets gamle kultur.
VG170519 Å se menneskets beste venn bli sviktet på denne på denne måten skjærer i hjertet, sier hun.
DN170519 Om datamaskiner er bedre til begge deler - hva er da menneskets verdi på arbeidsmarkedet ?
DA170519 For med sin performance « The Globe #4 » peker hun med enkle virkemidler på klodens sårbarhet og menneskets påvirkningskraft i kampen for miljøet.
DB170517 Fra Tromsø har vi i Dagbladet fått en hilsen fra menneskets beste venner.
DB170516 Vi vet ennå ikke hvor alvorlige disse miljøgiftene er for menneskets helse, sier Raavand.
DB170516 - Påvirker menneskets helse ¶
VG170514 Mange av menneskets beste kvaliteter viser seg når vi samarbeider i grupper : medfølelse, tilgivelse, vennskap og uegennyttige handlinger overfor andre.
VG170514 I menneskets dype evolusjonære fortid levde vi med grupper av slektninger, i stammer og klaner.
DB170514 - Menneskets største svakhet ligger i at vi gir opp opp.
DN170510 Eller global oppvarming, som dessverre er det perfekte eksempel på hvordan menneskets kortsiktighet har store, langsiktige konsekvenser.
BT170510 I vår kaotiske tid er det svært vesentlig å forstå menneskets enhet.
AP170510 Antibiotika og vaksiner er blant de største livsbevarende medisinske oppfinnelser i menneskets historie.
BT170509 Slik er menneskets natur i møte med historisk makt og suverenitet : Preget av bedøvende begeistring, servilitet og ønske om å være « innenfor ».
AA170508 Prisen er opprettet i navnet til biskop Arne Fjellbu, som var et tydelig symbol for kirkens motstand mot nazistyret i andre verdenskrig og en sterk forkjemper for menneskets verdi og rettigheter.
DB170506 - Det at vi har rekorder som viser hvordan vi presser grensene for menneskets yteevne, er en stor styrke for friidretten.
SA170504 Det er mange som har arbeidet med spørsmålet om menneskets plikter, blant annet « The Parliament of the World´s Religions », som har satt opp fire punkter som skal forplikte : ¶
SA170504 Arbeidet for menneskets plikter ¶
DA170504 Når Norén slipper løs menneskets innerste demoner fra sine innesluttede skalkeskjul, er det ingen som skånes.
BT170502 Den kristne forståelsen av menneskets forvalteransvar motiverte landsmøtet til å vedta utslippsfritt nybilsalg fra år 2025.
AP170501 Det er ikke så mange som lar være å tro på nye, pikante detaljer om metemarkens kjønnsliv, mens evolusjonære forklaringer på menneskets kjønnsliv gjerne møtes med sterk mistillit.
AP170428 Tidligere var kunsten full av såkalte « memento mori », påminnelser om menneskets dødelighet.
DB170426 « Rystende nøkternt avdekker « Klassen vår » menneskets umenneskelighet », skrev Dagbladets anmelder og kalte stykket om « Årets viktigste ».
DB170426 - Er ikke menneskets sjel splittet mellom lys og mørke ?
VG170425 Mens The Sunday Express skriver at boken er « en ekstrem grusom reise inn i de mørkere sidene av menneskets natur - og at den uhyggelige tonen vil glede Nesbøs fans ».
VG170423 Forskere som har studert benrestene etter Homo florensiensis, en småvokst menneskeart det ble funnet rester av på den indonesiske øya Flores i 2003, hevder nå at deres funn vil avkrefte teorien om at arten utviklet seg fra det moderne menneskets forfedre.
DA170423 Jeg mener den mer anerkjenner menneskets realiteter.
BT170423 Kunnskapsgrener som beskjeftiger seg med menneskets tenkning og relasjoner.
DB170420 Åpenbaringens intensjonalitet er diametralt mot systemer og strukturer som undertrykker menneskets potensialer og muligheter for kreativ selvutfoldelse ( les : selvrealiseringsetikk ).
DB170420 Åpenbaringens intensjonalitet ( maqasid al-wahy ) er menneskehetens velferd ( al-falah al-insaaniyat ) og det felles beste ( al-maslahah ) gjennom å beskytte menneskets iboende verdighet ( karamna ) samt dets ukrenkelige rettigheter ( al-Huquq al-Adamiyyah ) ( Koranen 21:10 ).
DB170420 For dem som står i denne tradisjonen, ligger Koranens fundamentale mening i tanken om å etablere et velferdsorientert, demokratisk-humanistisk sivilsamfunn som verner om menneskets ukrenkelighet og dets umistelige, naturlige rettigheter.
DB170420 De unge kritikerne utfordrer konservative religiøse ledere som forkynner « imperialistiske teologier » med « Guds signatur », istedenfor å være med på å nyskape islams budskap i takt med menneskets dynamiske tilværelse.
DB170420 Belegg for et rettferdig samfunn med menneskerettigheter som ytringsfrihet finnes flere steder i Koranen ( 18:29 ), tros- og religionsfrihet ( 2:256 ), respekt for menneskets iboende verdighet ( 17:70 ), demokratiprinsipper som rådslagning ( 42:38 ), kjønnslikestilling ( 33:52 ), fravær av teokrati og geistlig elite ( 50:16 ) og sosioøkonomisk rettferdighet ( 16:90 ).
DB170419 FOR TI ÅR siden, mens mållinjeteknologien ennå var mange år og enda flere dommerskandaler fram i tid, var jeg blant de som mente videodømming var den eneste veien ut av menneskets iboende mangel til aldri å få med seg alt på en fotballbane.
DA170419 Den drevne fiksjonsbyggeren Paul Auster har tatt ut svingene i de fantasieggende mulighetene som ligger i menneskets veivalg tidlig i livet.
DB170418 - Når maleren Vebjørn Sand tar for seg en av de største militære overgrepene i menneskets moderne historie, gjør han det med en impresjonistisk fargeskala, søte hundevalper og tøffe sportsbiler, heter det i omtalen.
AP170417 Jeg har en evolusjonsbiologisk vinkling på menneskets psyke.
AP170417 Mange selskaper satser stort på å utvikle bioteknologi for å overvinne de biologiske begrensningene på menneskets levealder, skriver innleggsforfatterne.
BT170415 Forslaget bør ses i sammenheng med menneskets traurige hang til å ødelegge grunnlaget for egen livskvalitet og livsbetingelse gjennom historien.
AP170410 Gir Darwin forklaringen ? Menneskets kropp og dets adferd er blitt formet gjennom millioner av år av noe som Charles Darwin i 1859 kalte for det naturlige utvalget.
AP170410 I Mexico by kan menneskets beste venn endelig hygge seg med en kald iskrem i varmen.
AP170405 Vil en Fornebubane bringe den gamle verdigheten tilbake ? | 10 tips for helgen ¶ Menneskets beste venn, depresjon du kan le av og pasjonert påskestart.
DB170404 MENNESKETS BESTE VENN : Kenneth fikk store problemer etter alle dødsfallene i familien.
AP170403 Det er overlegent menneskets evne til å finne relevant kunnskap på kort tid.
DB170329 Den er perfekt innrettet menneskets psykologi og Facebooks algoritme.
DB170328 Og det vil vise det beste og det verste av menneskets natur, sier Pyatkovskiy til Ruptly.
DB170327 Dagbladets anmelder Christopher Pahle rullet seks på terningen for serien, som utspiller seg i det som kan virke som et uendelig ørkenlandskap befolket av tenkende menneskeroboter som er der for å tilfredsstille menneskets mørkeste behov, enten det skulle være å drepe eller ligge med prostituerte roboter.
BT170325 For seks år siden fant canadiske forskere ut at gleden ved å lytte til fin musikk kan frigjøre dopamin i menneskets hjerne.
AP170325 | Dyr skapt i menneskets bilde ¶
VG170317 Det er et drama om hvordan ubegrensede mengder teknologi kan underlette arbeidet i store menneskejakter som dette, og hva menneskets rolle i denne brave, nye, overvåkede verdenen kan være.
SA170315 De nye forskningssentrene forsker blant annet på kreftceller, molekyler, sola, rytmemekanismer, menneskets utvikling, moralsk motivasjon og fruktbarhet. ( ©NTB ) ¶
DB170314 - Tyskland og Amerika er forent av demokratiske verdier, av frihet og respekt for loven, menneskets verdighet uavhengig av opprinnelse, farge, religion, kjønn, seksuell orientering, eller politisk syn.
SA170313 Den er ikke kommet over sjokket etter sin fødsel som besto i en overgang fra det lukkede stammesamfunn, med dets underkastelse og magi, til det åpne samfunn som frigjør menneskets kritiske potensial, slik Ytringsfrihetskommisjonen oppsummerer det ( NOU 1999 : 27 ).
DB170308 8.mars handler om en overordnet forståelse og kunnskap om kvinnens plass i menneskets historie.
DA170308 Boken har en enkel ytre handling, men sier noe viktig om menneskets behov for å skape orden og mening gjennom språket, og om hva som skjer når noen ikke kan eller vil rette seg etter den rette måten å uttrykke seg på, og dermed blir en « fremmed ».
AP170308 Grunnen til at King Kong kan gjenbrukes i film etter film har noe å gjøre med at den store apen dypest sett er en sørgesang over det moderne menneskets naturforståelse.
SA170306 Balansen mellom mikroorganismer i jord, dyr og mennesker har stor betydning for jordas, dyrenes og menneskets helse.
DB170306 ( Dagbladet ) : Hunder er menneskets beste venn, heter det.
AA170302 Gorillaen, en av menneskets nærmeste slektninger i dyreriket, er kritisk truet.
DB170228 De som begynner å bli litt bekymret for at menneskets kontroll over sine omgivelser kan komme til å glippe litt etter litt i en ikke altfor fjern fremtid, er herved unnskyldt.
DB170220 Den skeive bevegelsen har stått skulder ved skulder og kjempet med kvinnebevegelsen for likestilling, og mot at kjønn skal begrense menneskets frihet og utfoldelse.
BT170217 Dette er ørsmå partikler som medfører nedsmussing og som skader menneskets luftveier.
BT170216 Jeg har aldri forstått meg på denne fascinasjonen for « menneskets beste venn ».
DN170214 - Vi tror fortsatt at det dypeste havet er et fjernt og uberørt rike trygt unna menneskets påvirkning.
DB170214 Den diamanten som rager høyest i lege-pasient-forholdet, og som er menneskets følelse av at andres godhet og ærlighet er til å stole på.
AP170214 Da Closer hadde urpremière i London i 1997, var det et knyttneveslag rettet mot det moderne vestlige menneskets lemfeldige omgang med sannhet, og hvordan kjærligheten ligger igjen på slagmarken.
AP170213 Hunndyr som har hatt et langt liv i menneskets tjeneste, smaker bedre enn de som fostres opp for å fortæres så fort som mulig.
DB170211 Den virkelige skurken ( selv om Jensen meget mulig vil og bør bli dømt ut i fra dagens rettslige prinsipper ) er den geopolitiske eliten som i 100 år har konstruert en av verdens groveste, voldeligste og mest ødeleggende løgner i menneskets historie : at vi kan stoppe vår befolkning fra å innta såkalte illegale rusmidler ved å løpe etter og putte store og små fisker bak lås og slå.
SA170210 Med den « plastisitet » ( formbarhet ) som menneskets vilje og kreativitet har, kan vi også finne gode erstatninger for plast, og jeg utfordrer Rogaland til en felles innsats.
SA170210 Det en trodde var en syk hval, var en hval død av menneskets likegyldighet.
AA170210 De spiller på menneskets grunnleggende psykologi : Vi er redd for endring som angår oss selv.
DA170209 Menneskets behov er ikke gitt en gang for alle, sier han.
BT170208 Det hele minner om et menneskelig overmot som får tankene til å gå til stater hvor menneskets frihet er eller har vært fraværende.
DB170202 For Havel var Vesten og Europa definert av et sett av verdier, som han ga uttrykk for på denne måten : « Jeg ser klart for meg de europeiske verdiene som er blitt formet gjennom historien : Respekten for menneskets egenverdi, dets rettigheter og verdighet, solidaritetsprinsippet, rettsstaten og likhet for loven, beskyttelse av mindretallet, demokratiske institusjoner, maktfordeling, politisk p
DB170201 Scotts romferd var en del av et eksperiment for å se hvordan lengre opphold i rommet påvirket menneskets genetikk, og med i eksperimentet var også tvillingbror Mark.
DB170201 Dette forbudet vil etablere en ny, internasjonal standard : atomvåpen representerer en uholdbar trussel mot menneskets overlevelse bare ved å eksistere.
AP170126 Vi har blant annet lært om evolusjonen av menneskets hjerne, syn og immunforsvar på grunn av forskning på primatene, opplyser antropologen.
AP170126 Primatene har også vært viktige for å forstå menneskets biologi.
AP170125 Se også blant andre foredraget til hjerneforsker Ylva Østby og søsteren hennes, forfatter Hilde Østby, som sammen har skrevet bok om menneskets hukommelse.
AP170119 Det frie internettet - en av de største oppfinnelsene i menneskets historie - er i ferd med å bli revet i stykker av hackere, undertrykkende myndighetene og private selskaper, sier Ljamin.
AP170119 Det frie internettet - en av de største oppfinnelsene i menneskets historie - er i ferd med å bli revet i stykker av hackere, undertrykkende myndighetene og private selskaper, sier Ljamin.
AP170118 Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet, sier Kjølsrud.
BT170116 Som augustinermunk hadde Luther lært å forstå frelsen som en prosess og et samvirke mellom Guds nåde og mennesket, der menneskets rolle var å gjøre de gjerninger som det var pålagt og som det var mulig å gjøre.
DN170113 For å ta konsekvensen av denne virkeligheten og for å sikre at roboter er og vil forbli i menneskets tjeneste, må vi raskt skape et solid europeisk juridisk rammeverk, sier rapportens forfatter Mady Delvaux.
SA170112 Bavian-grynting og paringsrop kan inneholde hemmeligheter om menneskets språkutvikling, ifølge en studie.
SA170112 Menneskets språk kan spores så langt tilbake som 25 millioner år, ifølge studien som onsdag ble publisert i tidsskriftet Plos One av forskere fra seks universiteter i Frankrike og den amerikanske delstaten Alabama.
DB170109 Det er et av mange kunstprosjekter de siste årene som viser resultatene av menneskets forsøpling av havet, og virkningen plast har på økosystemet.
BT170109 Sparebanken Vest sitt case arbeider for å kartlegge menneskets behov når de skal forme fremtidens bank.
BT170109 Sparebanken Vest sitt case arbeider for å kartlegge menneskets behov når de skal forme fremtidens bank.
DB170104 Hunden er jo som kjent menneskets beste venn, noe som gjorde den rørende historien om Laika lettere å identifisere seg med.
DB170102 Et annet kjennetegn ved menneskets psykologi, som er nært forbundet med frykt, er en enorm evne til å sortere og kategorisere informasjon rundt oss.
AP161201 - Det å fjerne bilen og å begynne å planlegge byen på menneskets premisser gir mange muligheter som ikke har vært der tidligere, for eksempel i Kvadraturen.
SA161108 - Det ligger nok i menneskets natur dette med å beskytte sitt eget.
FV161108 - Det ligger nok i menneskets natur dette med å beskytte sitt eget.
BT161108 - Det ligger nok i menneskets natur dette med å beskytte sitt eget.
AP161108 - Det ligger nok i menneskets natur dette med å beskytte sitt eget.
AP161008 Menneskets svakheter ¶
AP161001 I Homo deus viser Harari hvordan ny teknologi gjør menneskets egne fortellinger overflødige, om vi aksepterer at maskiner gjør jobben for oss.
AP160928 Filmen tar sjangeren et originalt skritt videre og stiller spørsmål ved menneskets plass på jorden.
AP160826 - Kunst er en del av menneskets utvikling og samfunnets fundament.
AP160810 I det norske verdifellesskapet står det enkelte menneskets frihet og velferd i sentrum.
AP160428 Svaret ligger i hjernens oppbygning, og menneskets evolusjon.
AP160425 - At vi får segregerte samfunn er fordi det ligger menneskets biologi å samle seg i grupper som ligner oss selv.
AP160425 UTSIKT : Harati Devi tempelet tilbyr en fantastisk utsikt over hovedstaden og et usedvanlig nært møte med menneskets nærmeste slektning.
AP160425 Tilbyr en fantastisk utsikt over hovedstaden og et usedvanlig nært møte med menneskets nærmeste slektning.
AA160425 UTSIKT : Harati Devi tempelet tilbyr en fantastisk utsikt over hovedstaden og et usedvanlig nært møte med menneskets nærmeste slektning.
AA160425 Tilbyr en fantastisk utsikt over hovedstaden og et usedvanlig nært møte med menneskets nærmeste slektning.
SA160423 - Som prest er jeg kalt til å verne om menneskets verd fra livets begynnelse til livets slutt.
AP160405 Tro blir usunn når den bryter ned menneskets mulighet til å snakke sant om seg selv.
AP160401 Oxford-filosofen James Griffin påpeker i standardverket On Human Rights at tanken om menneskets medfødte rettigheter i middelalderen var knyttet til Gud som skaper.
AP160401 marsskriver han : « Den radikale opplysningen som har skjedd i Europa, appellerer til menneskets rasjonalitet og en etikk og et menneskesyn som baserer seg på rasjonell og kritisk tenkning.
AP160331 Gjennom hele menneskets historie har passasjen aldri blitt regnet for å være isfri.
AP160326 Den radikale opplysningen som har skjedd i Europa, appellerer til menneskets rasjonalitet og en etikk og et menneskesyn som baserer seg på rasjonell og kritisk tenkning.
AP160324 Menneskets samhold settes på prøve i denne krigen.
AP160322 Hat og kjærlighet, respekt og hån, aksept og avvisning er en del av menneskets natur.
AP160303 Menneskets rolle vil ligge i programmeringen av systemet, det å bestemme hvilke kriterier som skal være oppfylt før systemet velger å skyte, får Aftenposten opplyst.
AP160229 - Det å lage The Revenant handlet om menneskets forhold til det naturlige miljøet, en verden hvor vi alle kollektivt opplevde at 2015 var det varmeste året i vår historie.
AP160226 Likevel blir dette bildet en nøkkel til Astrups bilder : Du kan kanskje vise naturen, og bare den, men mennesket vil hjemsøke det du viser - slik også en gjengivelse av menneskets verden like lite kan utelate naturen helt.
AP160216 Som human-etisk ateist tror jeg på den sosialantropologiske forklaringen av religion : At religion er et resultat av naturens behov for å organisere seg og fordele makt mellom for eksempel kjønn og ulike grupper, og menneskets behov for mening og svar.
AP160127 Sorrentino stykker opp filmen med magiske sekvenser som belyser menneskets higen etter ungdomskilden.
BT160117 Jeg sitter med avisen i hånden og spør meg selv enda en gang, hvorfor velger så mange bort barn som min datter?Svaret, tror jeg, er kombinasjonen av menneskets iboende frykt for det ukjente, helsevesenets forståelse av sin oppgave og politikeres ønske om å spare penger.
AP160109 Og ta homofile ekteskap : Det er imot kristendommen og menneskets natur.
AP160109 Og ta homofile ekteskap : Det er imot kristendommen og menneskets natur.
AP160101 Tragédie Med fokus på kroppen er Olivier Dubois' « Tragédie » en undersøkelse av menneskets forutsetninger og forhold gjennom ni kvinnelige og ni mannlige dansere, som både bokstavelig og i overført betydning kles nakne på scenen.
AP160101> Tragédie Med fokus på kroppen er Olivier Dubois' « Tragédie » en undersøkelse av menneskets forutsetninger og forhold gjennom ni kvinnelige og ni mannlige dansere, som både bokstavelig og i overført betydning kles nakne på scenen.
AP160101> target="avis" href= Tragédie Med fokus på kroppen er Olivier Dubois' « Tragédie » en undersøkelse av menneskets forutsetninger og forhold gjennom ni kvinnelige og ni mannlige dansere, som både bokstavelig og i overført betydning kles nakne på scenen.