DB171211 Norge ble i 2007 dømt for å bryte menneskerettighetene .
DB171206 » Men Tvedts poeng er jo at det har vært motstand mot menneskerettighetene fra tidenes morgen, i alle samfunn.
DB171206 « Tvedt gjør oss oppmerksom på at menneskerettighetene er en historisk ny og vestlig oppfinnelse, » påpeker Rolness.
DB171206 « Innføringene av ( menneskerettighetene ) skjedde raskt, umerkelig og nesten uten virkelig debatt om trosartiklenes legitimitet og samstemthet, » skriver han, uten å nevne den lange utviklingen av rettighetsjuss i Norge siden 1814, eller hvordan erfaringene fra Det tredje riket ligger under menneskerettighetenes kvantesprang i årene
DB171206 « Det er ikke ende på Borchgrevinks innsigelser mot feil og misforståelser som han selv har funnet på, » fortsetter Rolness, og siterer fra anmeldelsen min : « Når Tvedt hevder at kritikken mot menneskerettighetene startet ved årtusenskiftet, hopper han bukk over to hundre år med modernitetskritikk fra den tyske romantikken og fremover.
DB171206 Når det gjelder det siste, har jo som kjent ikke menneskerettighetene vært blant oss siden tidenes morgen, men gradvis vokst frem fra opplysningstiden av.
DB171206 I stedet hevder han at det er « nærmest umulig » å si at menneskerettighetene springer ut av en vestlig historisk sammenheng.
SA171205 Jeg mener vi ikke nødvendigvis skal la være å reise til land som har et annet styresett eller sågar har brudd på menneskerettighetene .
AP171205 Jeg mener vi ikke nødvendigvis skal la være å reise til land som har et annet styresett eller sågar har brudd på menneskerettighetene .
AA171205 Jeg mener vi ikke nødvendigvis skal la være å reise til land som har et annet styresett eller sågar har brudd på menneskerettighetene .
SA171204 Hvis vi hadde spurt nordmenn om de mener Norge skal etterleve menneskerettighetene , så hadde nok over 90 prosent svart « ja ».
DB171203 | Skandaleprinsen raser etter kutt i lønna : - Brudd på menneskerettighetene
DB171203 Via sin advokat, hevder han i et langt brev til statsministeren at trekket i støtten vil være intet mindre enn et brudd på menneskerettighetene .
DB171203 | Skandaleprinsen raser etter kutt i lønna : - Brudd på menneskerettighetene
DB171203 | Skandaleprinsen raser etter kutt i lønna : - Brudd på menneskerettighetene
AP171203 Hans eneste forbrytelse var at han benyttet seg av ytringsfriheten sin og retten til å forsvare menneskerettighetene , skriver fire av FNs spesialrapportører for menneskerettigheter i en pressemelding.
AP171203 Denne uken ble den taiwanske aktivisten Lee Ming-che og hans kinesiske kollega Peng Yuhua stilt for retten for å ha fremmet menneskerettighetene i Kina.
DB171202 | Skandaleprinsen raser etter kutt i lønna : - Brudd på menneskerettighetene
VG171201 - Roger Waters sa til Nick Cave at det ikke handler om Caves ytringsfrihet, men om palestineres menneskerettigheter ? - Menneskerettighetene skal tas på alvor, men boikottbevegelsen angriper og prøver å sensurere de stemmene som går imot deres politiske agenda.
DB171130 Splittet søsken og nektet besteforeldre å være fosterhjem : Nå er Norge frikjent for brudd på menneskerettighetene ¶ | « Djako » er mistenkt for 60 drap, men nekter å la seg utlevere.
DB171130 ( Dagbladet ) : Norge er frikjent for brudd på menneskerettighetene i Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ).
DB171130 Det har tatt et hundreår og to verdenskriger å få menneskerettighetene på plass.
DA171129 Han mener fire tiltak er viktige for å forbedre menneskerettighetene i Polen : ¶
DA171129 - Vi oppfordrer Polen til å endre retning, men også andre EU-land og Norge til å våkne opp og se hvilken fare dette utgjør både for menneskerettighetene i Polen og i hele Europa.
SA171128 Partiet har i mange år blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene av både Amnesty International og Human Rights Watch.
DA171128 Det ser imidlertid ut til å herske enighet om at angrepet fredag skapte et « veiskille », og at regjeringen vil ta i bruk drastiske tiltak for å bekjempe den militante islamismen, noe som ytterligere kan innskrenke friheten og menneskerettighetene i Egypt.
AP171128 Og islamske stater var med på Generalforsamlingens resolusjon i 2014 om å styrke FN-komiteene, som overvåker menneskerettighetene .
AP171128 Men bombingen skjedde vel ikke på grunn av ulik tolkning av menneskerettighetene ?
AP171128 Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle, ved å slutte seg til rettslige bindende konvensjoner.
AP171128 Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle ¶
AP171128 De deltar i FNs menneskerettighetsråd, som har ansvar for å fremme universell respekt for menneskerettighetene .
VG171127 Mener Ap-forslag kan bryte med menneskerettighetene
VG171127 De mener forslaget potensielt kan bryte med prinsippet om trosfrihet nedfelt i menneskerettighetene .
DB171126 Han var i flere år Mugabes høyre hånd, og er anklaget for de samme type brudd på menneskerettighetene og korrupsjon som Mugabe.
AP171126 var det ikke ganske enkelt én person som ble visket ut av noen fotografier, men ett av samtidens sentrale dokument som forsvant fra det bildet nasjonen ble presentert om verden ; et dokument, altså, hvor intet mindre enn Organisasjonen for islamsk samarbeid slo fast hva det moderne islam mener om menneskerettighetene .
AP171126 ullah Omars proklamasjon i 1996 av det nye kalifatet i Kandahar og at Taliban hengte kassettspillere i lyktestolpene, som den måtte se bort fra hinduismens bærende idé om at mennesket er født ulikt, og et Kina, som hver dag motbeviste regjeringens doktrine om at utvikling var umulig uten å styrke menneskerettighetene .
AP171126 Utenriksministrene slo fast at de trodde på menneskerettighetene , men om deres versjon av dem hadde blitt praktisk politikk, ville FN-erklæringens likhetstenkning med mennesket i sentrum, bli historie.
AP171126 Skal man forstå den nasjonale fortrengningen av en så viktig kilde til tenkning om menneskerettighetene i vår tid, må man derfor forstå det internasjonale gjennombruddets sentrale tankemodell i Norge.
AP171126 På 2000-tallet erklærte regjeringene at menneskerettighetene også skulle være verdigrunnlaget for det nye multikulturelle samfunnet.
AP171126 Og mens de norske F16-flyene slapp bomber over Libya i 2011, støttet politikere og Kirkens ledelse krigen med argumenter om at den var nødvendig i kampen for de universelle menneskerettighetene .
AP171126 Moderne islam og menneskerettighetene
AP171126 Mens norske F16-fly slapp bomber over Libya i 2011, støttet politikere og Kirkens ledelse krigen med argumenter om at den var nødvendig i kampen for de universellle menneskerettighetene , skriver kronikkforfatteren.
AP171126 Menneskerettighetsloven kom i 1999, og samme år kom den første av to menneskerettighetsmeldinger som la frem hvordan Norge skulle kjempe for menneskerettighetene .
AP171126 Kairo-erklæringen demonstrerte at det fantes en helt annen måte å forstå menneskerettighetene på enn hva den norske universalismen forutsatte.
AP171126 Kairo-erklæringen argumenterer for menneskerettighetene eller « human rights ».
AP171126 Erklæringen som sluttet seg til ideen om menneskerettighetene, sier samtidig at de islamske verdiene er overlegne menneskerettighetene slik de er utlagt i FNs variant.
AP171126 Erklæringen som sluttet seg til ideen om menneskerettighetene , sier samtidig at de islamske verdiene er overlegne menneskerettighetene slik de er utlagt i FNs variant.
AP171126 Det politiske lederskapet har insistert på at de verdiene Norge målbærer er universelle i historisk forstand, og at menneskerettighetene , slik Norge forstår dem, derfor er ideer som de store religionene deler.
AP171126 Det offisielle dogmet om at den norske versjonen av menneskerettighetene er universelle verdier vil derfor ikke kunne opprettholdes i det øyeblikk teksten i Kairo-erklæringen blir erkjent som dypt ment, og de som står bak den blir tatt på alvor som tenkende mennesker med sine egne overbevisninger og prosjekter.
AP171126 Det er enn videre fullt mulig å være muslim og samtidig slutte opp om FNs erklæring om menneskerettighetene , som det var mulig å slutte opp om kommunismen og marxismen ( det muslimske Sudan hadde lenge et svært sterkt kommunistparti og de arabiske sosialistene var mer nasjonalister enn muslimer ), og samtidig regne seg som muslim.
AP171126 Denne neglisjeringen av de islamske utenriksministernes syn på menneskerettighetene skjedde enn videre mot en historisk bakgrunn hvor forholdet mellom islam og menneskerettighetene ble stadig mer debattert.
AP171126 Denne neglisjeringen av de islamske utenriksministernes syn på menneskerettighetene skjedde enn videre mot en historisk bakgrunn hvor forholdet mellom islam og menneskerettighetene ble stadig mer debattert.
AP171126 Den forståelse av geopolitikken og menneskerettighetene som det politiske lederskapet og den meningsbærende eliten hadde gjort til sin under det internasjonale gjennombruddet, kunne ikke forholde seg til denne erklæringen i diskusjoner om islam og menneskerettigheter, fordi det ville utfordre helt grunnleggende trekk ved den ideologien de h
AP171126 Den demonstrerte at det fantes en helt annen måte å forstå menneskerettighetene på enn hva den norske universalismen forutsatte, skriver kronikkforfatteren.
AP171126 De skulle nå være både « mål og middel i utenrikspolitikken », og menneskerettighetene var universelle ; de lå som frø som ventet på å spire i alle samfunn. 3rd-party-bio ¶
AP171126 Begge meldingene, blinde for virkelighetens verden, insisterte like fullt på at menneskerettighetene var universelle i den bestemte historiske mening at det var ideer som egentlig allerede var delt av alle.
AP171126 46-47 ), og det skal « fremkomme tydelig at det er de universelle menneskerettighetene som fremmes ».
DB171124 Mannen som i flere år var Mugabes høyre hånd, og som er anklaget for de samme type brudd på menneskerettighetene og korrupsjon som Mugabe.
DB171124 - Det er vanskelig å se hvordan han kan respektere menneskerettighetene , gitt sin historie, sier Dwewa Mahvinga, en sørafrikansk analytiker for Human righs Watch til The Guardian, og fortsetter : ¶
AP171124 Si ;D-innlegg : Marokko utøver systematiske brudd på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
AP171124 Marokko utøver systematiske brudd på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
AP171124 Brudd på menneskerettighetene
SA171123 Bakgrunnen for lovendringen er å styrke menneskerettighetene for personer med psykiske lidelser, noe lovendringen sannsynligvis bidrar til for en del.
AP171123 Glencore er også de siste årene blitt beskyldt for omfattende brudd på menneskerettighetene , alvorlig miljøforurensning og barnearbeid knyttet til sin gruvevirksomhet i Afrika og Sør-Amerika.
VG171121 Zimbabwes leder i fire tiår har blitt anklaget for både korrupsjon, sin autoritære lederstil og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
AP171121 - Så godt som alle aspekter ved livet deres er blitt alvorlig hemmet, og menneskerettighetene deres - inkludert retten til å forflytte seg, retten til statsborgerskap, tilstrekkelige helsetjenester, utdanning, arbeid og mat, er blitt rutinemessig tråkket på, heter det i rapporten.
VG171120 Den gangen vedtok Stortinget en rekke nye bestemmelser som innebar at menneskerettighetene fikk en utvidet og tydeligere plass i Grunnloven.
DB171120 Akkurat som Stortinget kan overstyres om det vedtar å bryte menneskerettighetene , eller på andre måter undergrave de idealene vi, med brede demokratiske flertall, har stemt inn i grunnloven.
AP171120 Når Sylvi Listhaug ønsker å utfordre menneskerettighetene beskriver hun bare norsk asylpolitikk gjennom en årrekke under både rødgrønne og blåblå regjeringer.
AA171120 I Sp-vedtaket står det blant annet : « Tvangsreturnerte til Afghanistan risikerer å bli utsatt for tortur, kidnapping, drap eller andre brudd på menneskerettighetene .
VG171119 Samtidig viser forfølgelsen av aktivister og journalister at menneskerettighetene fremdeles er relevante.
VG171119 Det oligarkiske brorskapet strekker seg utenfor Russlands grenser ( tenk petrostater som Aserbajdsjan og Kasakhstan - og Trump ) og er en hovedårsak til at menneskerettighetene i dag møter motvind.
VG171119 Autoritære stater står også i spissen for en ideologisk kamp mot menneskerettighetene , basert på det som ofte kalles for « tradisjonelle verdier ».
AP171118 Endre lovverket eller systemet som førte til et brudd på menneskerettighetene slik at man hindrer gjentagelse.
AP171118 - I de første medlemslandene var menneskerettighetene stort sett godt beskyttet, og med unntak for Tyrkia var det småsaker som ble ført for domstolen, forteller Andrew Drzemczewski, som i mange år jobbet for Europarådet og nå er gjesteprofessor ved Middlesex-universitetet i London.
VG171117 - Vår posisjon har alltid vært at dersom de jobber for konstitusjonelle, økonomiske og politiske reformer, og ivareta det politiske området og menneskerettighetene , kan vi starte en dialog om å heve sanksjoner, sa han.
DB171117 Den nye vergemålsordningen skulle sikre menneskerettighetene og styrke selvbestemmelsen og rettssikkerheten til de som av ulike årsaker trenger hjelp til å ivareta sine interesser.
AA171117 Vi er på vent, vi skader oss selv, vi får ingen hjelp fordi vi ikke har oppholdstillatelse og menneskerettighetene blir ikke ivaretatt.
AA171117 Jeg trodde at Norge var et rettferdig land som ivaretok menneskerettighetene .
VG171116 Les også : Suu Kyi om rohingya-volden : - Vi fordømmer alle brudd på menneskerettighetene
VG171116 Suu Kyi om rohingya-volden : - Vi fordømmer alle brudd på menneskerettighetene
VG171116 Og for sitt utrettelige arbeid mot brudd på menneskerettighetene .
VG171115 Han mener at norske myndigheter brøt menneskerettighetene og krever erstatning.
VG171115 - Det kan nok komme flere saker, men disse to er egnet til å prøve om praksisen brøt med menneskerettighetene , sier advokatfullmektig Maria Hessen Jacobsen til VG.
BT171115 Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene .
DB171114 Menneskerettighetene er tatt inn i norsk lov, har fått forrang og kan dermed overprøve myndighetenes beslutninger.
DA171114 Menneskerettighetene , demokrati, ytringsfrihet, solidaritet, og likeverd tror jeg kunne vært langt bedre forankring for det mangfoldet vi finner i dagens Norge.
DN171112 På Filippinene har « Østens Trump », som Duterte ble kalt under valgkampen, fått hard kritikk for landets manglende praktisering av menneskerettighetene .
DB171111 Europarådet framsto litt som en bakevje, men har gjenoppstått som en viktig arena med Tyrkia og andre steder som utfordrer menneskerettighetene .
AP171110 Trump kritiserte ikke Kina for landets omfattende brudd på menneskerettighetene - et tema tidligere presidenter har vært påpasselig med å nevne.
DA171109 De har gått tungt ut offisielt, fordømt Irans brudd på menneskerettighetene og maner igjen til kamp for kunstneres ytringsfrihet.
SA171108 Pål Christensen ¶ | - Helsevesenet bryter menneskerettighetene
SA171108 Politikerne må snarlig slå ned på de alvorlige krenkelsene og brudd på menneskerettighetene i psykiatrien, mener menneskerettsekspert.
DB171108 Behandlingen av Liu Xiaobos enke blir betraktet som alvorlige brudd på menneskerettighetene , og ved flere anledninger har amerikanerne bedt om at hun må få lov til å reise ut av Kina.
DA171108 » Arbeidet med menneskerettighetene begynte i 1946 etter de grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen og Hitlers folkemord mot jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig, går det fram av FN-sambandets nettsider.
DB171106 Samtidig ønsker de at flest mulig skal komme til gudstjeneste i skoletiden, og jeg mistenker at de heller ikke ønsker at dette skal utfordre menneskerettighetene , trosfriheten med mer.
DB171104 Mange av dem kom til Norge høsten 2015, og har levd med midlertidige oppholdstillatelser fram til myndighetsdagen denne høsten, da Norge kan sende dem ut av landet uten å bryte menneskerettighetene .
DB171103 Ved å inkorporere menneskerettighetene i norsk lov, og til og med gitt de forrang ved å gjøre dem til en del av grunnloven, har Stortinget nettopp rettsliggjort disse spørsmålene.
DB171103 Blant yngre mennesker er det ikke så veldig kraftig engasjement å spore, men menneskerettighetene er ute å kjøre.
DB171103 - Det føles riktig og nødvendig å engasjere seg til fordel for menneskerettighetene , som etter sin art nettopp skal beskytte oss mot statsmyndighetene.
DB171031 Det er nemlig ingenting som tyder på at menneskerettighetene generelt vil bli bedre i Saudi-Arabia.
SA171030 Han mener at rettighetssamfunnet og henvisning til menneskerettighetene gjør at folk går til grunne fordi ingen har lov eller rett til å hjelpe dem i en kritisk situasjon.
DB171030 * I 1992 kåret presseorganisasjonen Center for Public Integrity ham som en av de fem fremste lobbyistene på vegne av klienter som bryter menneskerettighetene .
DB171030 Ofte er selskaper ansvarlige for, eller medvirkende til, brudd på menneskerettighetene , hevder organisasjonen.
DB171030 - Amnesty har flere ganger vist hvordan næringslivet direkte eller indirekte forårsaker brudd på menneskerettighetene .
DA171030 Dessuten er det et grunnleggende prinsipp i menneskerettighetene at maktbruk må være strengt begrenset til det som er helt nødvendig, og den må stå i forhold til skaden man må avverge.
BT171030 I 1992 kåret presseorganisasjonen Center for Public Integrity ham som en av de fem fremste lobbyistene på vegne av klienter som bryter menneskerettighetene .
VG171027 Kriteriene dekker blant annet grove brudd på menneskerettighetene , men har også et samlekriterium for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
DB171027 - Jeg er bekymret for at sanksjonene har en negativ påvirkning på de økonomiske sektorene, som fører til en direkte konsekvens for menneskerettighetene , sier Quintana.
DA171027 Kriteriene dekker blant annet grove brudd på menneskerettighetene , men har også et samlekriterium for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
DA171027 Kriteriene dekker blant annet grove brudd på menneskerettighetene , men har også et samlekriterium for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
BT171026 Etter at striden rundt tildelingen av Nobels fredspris til dissidenten Liu Xiaobo ble lagt til side, går norske myndigheter på tøfler i debatten om Kinas brudd på menneskerettighetene .
VG171025 Vi ser stadige brudd på menneskerettighetene .
NL171025 Hva disse sanksjonene medfører av brudd på menneskerettighetene , er det, så vidt jeg vet, ingen journalister i Norge som er opptatt av.
AP171025 - Vi kommer aldri til å gi opp kampen for våre venner og menneskerettighetene , tvitrer hun fra utsiden av rettslokalet.
AA171025 Fortsetter kommunen i sitt nåværende spor, bryter den med viten og vilje menneskerettighetene .
AA171025 Reporter og forfatter Erling Borgen deltar i Transform-seminaret Underrapportert virkelighet, der reportere og andre som rapporterer om brudd på menneskerettighetene , deltar.
SA171023 Trusselen om å utfordre menneskerettighetene kan i neste omgang ramme både deg og meg.
SA171023 I valgkampen sa innvandrings- og integreringsministeren at hun vil utfordre menneskerettighetene .
AP171023 Vi tror ikke at vi bidrar til å styrke respekten for menneskerettighetene ved å senke kravene til hvordan Europarådet eller andre internasjonale organisasjoner bør fungere.
AP171023 Med hjelp fra russiske delegater greide de i viktige avstemninger å kjøpe seg til flertall mot å kritisere Aserbajdsjan for opplagte og grove brudd på menneskerettighetene .
VG171022 De tre sistnevnte har undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viser til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe.
VG171022 93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 30 årene og anklages både for å være autoritær og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
VG171022 Det er en grunn til at FBI outsourcet avhør av terrorister til land med et annet syn på menneskerettighetene .
DB171022 « I beste interesse for WHO » ¶ 93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 30 årene og anklages både for å være autoritær og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
DB171022 De tre sistnevnte undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viste til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe.
DB171022 De tre sistnevnte har undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viser til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe.
DB171022 93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 30 årene og anklages både for å være autoritær og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
DB171022 Forslaget kommer i kjølvannet av en rapport fra organisasjonen Amnesty, som konkluderer med at Norge og flere andre land bryter menneskerettighetene når de tvangsreturnerer personer til Afghanistan.
AP171022 De tre sistnevnte har undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viser til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe.
AP171022 93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 30 årene og anklages både for å være autoritær og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
DB171021 Siden har de bodd på asylmottak med midlertidige oppholdstillatelser i påvente av at de skal bli voksne, slik at de kan returneres til hjemlandet uten at Norge bryter menneskerettighetene .
DB171021 Norge bryter menneskerettighetene , hevder 18-åringen. 130 oktoberbarn i kø ¶
VG171020 KUTT : - I en stat som bygger på « demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene » kan vi ikke ha et statsbudsjett som kveler rettssikkerheten i Norge, skriver Jussbuss med adressat justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG171020 I en stat som bygger på « demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene » kan vi ikke ha et statsbudsjett som kveler rettssikkerheten i Norge.
DB171020 ¶ FÅR PRESTISJEOPPDRAG : President Robert Mugabe er utnevnt til goodwill-ambassadør for Verdens helseorganisasjon ( WHO ), til protester fra mange organisasjoner som anklager ham for grove brudd på menneskerettighetene i Zimbabwe.
DB171020 En rekke internasjonale organisasjoner, blant dem World Heart Federation, Action Against Smoking og britiske Cancer Research har undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viser til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe, skriver NTB.
DB171020 Despoten har siden han først ble omtalt som en frigjøringshelt og et stort ledertalent på 1980-tallet, utviklet seg til å bli en av Afrikas verste diktatorer - og han har en rekke ganger blitt anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene .
AP171020 USA innførte alt i 2003 sanksjoner mot Mugabe og flere personer i kretsen rundt ham, etter anklager om valgfusk og brudd på menneskerettighetene .
AP171020 President Robert Mugabe er utnevnt til goodwillambassadør for Verdens helseorganisasjon ( WHO ), til protester fra mange organisasjoner som anklager ham for grove brudd på menneskerettighetene i Zimbabwe.
AP171020 FOTO : AP / NTB scanpix ¶ 93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe de siste 30 årene og anklages både for å være autoritær og for omfattende brudd på menneskerettighetene .
AP171020 En rekke internasjonale organisasjoner, blant dem World Heart Federation, Action Against Smoking og britiske Cancer Research har undertegnet en felles protest etter utnevnelsen og viser til de omfattende bruddene på menneskerettighetene i Zimbabwe.
AP171019 Mennesker som har flyktet fra volden i Kasaï-provinsen, forteller om grove brudd på menneskerettighetene - etnisk motiverte drap, voldtekt og brutal maktbruk fra de krigførende partene, rapporterer Kirkens Nødhjelp-teamet Vegard Tjørhom og Håvard Bjelland, som nylig besøkte byen Dundo i Angola.
AP171019 De ble forpliktet til å innføre parlamentarisk styresett, opprette et uavhengig rettsvesen, respektere menneskerettighetene og rette seg etter dommene fra EMD.
AP171019 Et av de siste forslaget i denne kategorien er Sylvi Listhaugs utspill om å lempe på menneskerettighetene til de flyktningene som har fått avslag på sine søknader om asyl.
DB171018 Lunde skriver at Norge, som en av de største giverne av humanitær hjelp til Jemen - cirka 300 millioner kroner i år - støtter etableringen av en internasjonal ekspertgruppe for å undersøke brudd på menneskerettighetene i Jemen.
AP171018 HANNE OG JEG HAR FÅTT NOK Vi har gjort hva vi kan for rettsstaten og menneskerettighetene i Europa i 8 år her i...
AP171018 Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene .
DB171017 « Vi har gjort hva vi kan for rettsstaten og menneskerettighetene i Europa i 8 år her i Strasbourg.
VG171016 Suu Kyi om rohingya-volden : - Vi fordømmer alle brudd på menneskerettighetene
DA171016 Trusselen om å utfordre menneskerettighetene kan i neste omgang ramme både deg og meg.
DA171016 I valgkampen sa innvandrings- og integreringsministeren at hun vil utfordre menneskerettighetene .
AP171016 Aftenposten har skrevet om hvordan Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling ( PACE ) for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene .
AA171016 Kongo anklages selv for mange og grove brudd på menneskerettighetene , men var blant 15 land som ble valgt til FNs menneskerettighetsråd under en avstemning i FNs hovedforsamling mandag.
VG171015 EU har gjentatte ganger fordømt utrenskingene og bedt om at Tyrkia ivaretar menneskerettighetene .
AA171015 Norge er bekymret over utviklingen i Rwanda, der regimet anklages for grove og vedvarende brudd på menneskerettighetene .
AP171014 Aftenposten har skrevet om hvordan det kaukasiske landet skal ha bestukket parlamentarikere i PACE med dyre gaver og store pengebeløp for å stoppe kritikk av omfattende brudd på menneskerettighetene .
VG171010 Gjennom vår EØS-kontingent bidrar Norge til å styrke menneskerettighetene og frivillige organisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. 3,4 millioner euro er brukt på å styrke LHBT+organisasjoner i Øst-Europa i den siste programperioden.
AP171010 Det er et brudd på menneskerettighetene .
AA171010 | Rwanda anklages for grove brudd på menneskerettighetene
AA171010 I rapporten " 'We Will Force You to Confess' : Torture and Unlawful Military Detention in Rwanda » dokumenterer menneskerettighetsorganisasjonen omfattende brudd på menneskerettighetene i det lille sentralafrikanske landet.
AP171009 Selv om man skulle ha sympati med Catalonias påstander og til tross for at spansk politi kan ha oversittet menneskerettighetene i sin fremferd, er det ingen grunn for utenforstående til å betvile den konklusjonen.
VG171008 Etter menneskerettighetene har barn rett til ikke å bli publisert.
DB171007 - Vi klarer ikke nødvendigvis å endre en families holdning til tradisjoner som strider mot menneskerettighetene , men får tilbakemelding i mange av våre saker at det blir så mye styr for familien når politiet kobles inn at de får en tankevekker.
VG171006 Han mener det strider mot menneskerettighetene at han ikke fikk forklare seg om « det hemmelige prosjektet ».
DA171006 - På generelt grunnlag understrekes at det legges stor vekt på hensynet til menneskerettighetene i vurderinger av søknader om eksportlisens for militært utstyr, sier hun.
VG171005 Langsiktig og bærekraftig fred kommer først når menneskerettighetene respekteres.
DB171005 Dette ville i så fall være i strid med sentrale prinsipper i FNs Konvensjon mot tortur, sier Kaatee, som mener situasjonen er et brudd på menneskerettighetene .
DB171005 Kina, Russland, USA bryter alle systematisk menneskerettighetene uten at vi fordømmer og bryter kontakten.
DB171005 Dersom målet er at flere mennesker skal få sine rettigheter respektert er det nærmest utelukket at dette vil skje dersom Norge velger høylytt å kritisere, avbryte næringslivssamarbeid eller bryte all kontakt med alle verdens land som i større eller mindre grad bryter menneskerettighetene .
VG171004 Langseth viser til menneskerettighetene hvor det blant annet heter at « grunnen til frifinnelse er uten betydning for vernet.
VG171004 Forsvarerne fikk deretter ordet for å begrunne sitt krav, og viste blant annet til uskyldspresumpsjonen, at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, og menneskerettighetene . - 34-åringen har oppfattet at han i Tyrkia var tiltalt og frifunnet for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon.
DB171004 Forvarer Langseth viser til menneskerettighetene når hun ber om avvisning.
AP171004 * Menneskerettighetsgrupper som Amnesty International anklager regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene , noe som blant annet rammer homofile.
DN171002 Presidenten sa at han kom til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.
DB171002 Menneskeverdet, menneskerettighetene og alle kvinners rettigheter er også krenket.
DA171002 Presidenten sa at han kom til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.
AA171002 Trumps forgjenger Barack Obama distanserte seg fra Prayuts regime på grunn av brudd på menneskerettighetene .
AA171002 Presidenten sa at han kom til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.
DB171001 Puigdemont sa søndag at han kommer til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.
DA171001 I en følelsesladd uttalelse til pressen sa han at den spanske regjeringen har vist liten respekt for menneskerettighetene .
AP171001 Katalanernes president sa han kom til å be EU granske anklagene om brudd på menneskerettighetene som følge av myndighetenes direktiver til politiet under folkeavstemningen.
AA171001 I en følelsesladd uttalelse til pressen sa han at den spanske regjeringen har vist liten respekt for menneskerettighetene .
AP170928 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å insistere på at India holder fast ved sin demokratiske grunnlov, sin rettsstat og å kreve at India respekterer menneskerettighetene .
AA170928 | FN-observatører mistenker Spania for å bryte menneskerettighetene i Catalonia ¶
AA170928 - Vi oppfordrer verdenssamfunnet til å insistere på at India holder fast ved sin demokratiske grunnlov, sin rettsstat og å kreve at India respekterer menneskerettighetene .
DB170927 Vi håper at en ny utenriksminister kan fylle den positive retorikken om menneskerettighetene med innhold, ikke minst når det kommer i konflikt med norske egeninteresser.
DB170927 Vi forventer en utenrikspolitikk som står prinsippfast opp for vernet om menneskerettighetene - også når motparten er en mektig nabo i øst, har sterke maktmidler og mektige venner.
DB170927 Ser vi på Norges relasjon til viktige land som Kina, Russland, Saudi-Arabia og Tyrkia, er det tvert imot svært tydelig hvordan Norge prioriterer snevre egeninteresser foran menneskerettighetene .
DB170927 Nettopp fordi vi har både bilaterale og multilaterale kanaler, må vi benytte dem til å insistere på respekt for menneskerettighetene , og til å kritisere i dem for de mange bruddene på enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter.
DB170927 Fra nå av må heller ikke norske ministre opptre på saudisk jord uten å vise kongehuset at deres mangel på respekt for menneskerettighetene er i strid med de forpliktelsene og den rollen Saudi-Arabia ønsker å spille internasjonalt.
DB170927 En ny norsk utenriksminister må også sammen med kolleger i likesinnede land demme opp for den nedbyggingen av vernet om menneskerettighetene som Saudi-Arabia bedriver i FN-organer.
DB170927 Det er et av de land i verden som mest systematisk krenker menneskerettighetene .
AA170926 Trumps forgjenger, Barack Obama, distanserte seg fra Chan-o-chas regime på grunn av dets manglende respekt for menneskerettighetene .
DB170925 Karman og de andre fredspris-kvinnene viser til at de og verden støttet Suu Kyi og hennes kamp for menneskerettighetene og demokrati fram til den burmesiske kvinnens løslatelse fra fangenskap i 2010.
AA170924 Når de, som Aung San, har lyktes, kjempet og fått makt, da holder vi dem også ansvarlig for å følge opp menneskerettighetene .
NL170921 Spørsmålet er hvor sterkt rettsvern menneskerettighetene egentlig har.
NL170921 Menneskerettigheter ¶ Menneskerettighetene status som grunnlov både i Norge og Finland, om vi skal tro den ferske fagboken Menneskerettighetene i Norge.
NL170921 Menneskerettighetene status som grunnlov både i Norge og Finland, om vi skal tro den ferske fagboken Menneskerettighetene i Norge.
NL170921 Det juridisk interessante spørsmålet er ikke om den nye Tanaavtalen er i strid med menneskerettighetene , for dette er åpenbart.
NL170921 Menneskerettighetene krever blant annet at hvis en folkegruppe har blitt utsatt for systematisk statlig diskriminering, men likevel har greid å opprettholde faktisk bruk av naturen, så er statene forpliktet til å gi tilbake bruksrettigheter som statene har forsøkt å ta fra lokalbefolkningen ( CCPR §27, ESCR §1, UND
DA170921 Ropstad mener Norge kan ha brutt menneskerettighetene ved å sende Leila Bayat tilbake til Iran.
AP170921 Telenor har bygget opp en stor aktivitet i Asia, i land der korrupsjon og brudd på menneskerettighetene er utbredt.
AA170921 Ropstad mener Norge kan ha brutt menneskerettighetene ved å sende Leila Bayat tilbake til Iran.
DB170920 ¶ En ny rapport hevder at Kina står bak systematiske forsøk på å undergrave FNs arbeid for å fremme menneskerettighetene .
AA170920 I en ny rapport fra Trump-administrasjonen anklager USA Egypt for brudd på menneskerettighetene og mangel på demokrati, ifølge AP.
AA170920 Egypt er en viktig alliert for USA i kampen mot terror, men har flere ganger vært på kollisjonskurs med USA som følge av brudd på menneskerettighetene .
VG170919 | Suu Kyi om rohingya-volden : - Vi fordømmer alle brudd på menneskerettighetene
DB170919 Myanmars leder Aung San Suu Kyi sier hun føler med alle som er rammet av konflikten i landet, og fordømmer vold og brudd på menneskerettighetene .
DB170919 Hun fordømte også voldsbruk og brudd på menneskerettighetene som har funnet sted under den eskalerende konflikten i landet.
DB170919 Suu Kyi fordømmer vold og brudd på menneskerettighetene i Myanmar ¶
AA170919 I en TV-overført tale tirsdag sa Aung San Suu Kyi at hun føler med alle som er rammet av konflikten i landet, og hun fordømmer vold og brudd på menneskerettighetene .
SA170914 | Lovendringen styrker menneskerettighetene
VG170913 Mandag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein at han mener det foregår så omfattende brudd på menneskerettighetene i Venezuela at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten.
DN170913 Mandag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein at han mener det foregår så omfattende brudd på menneskerettighetene i Venezuela at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten.
DB170913 Mandag sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein at han mener det foregår så omfattende brudd på menneskerettighetene i Venezuela at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten.
AP170913 Det har funnet sted så omfattende brudd på menneskerettighetene at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten, mener Hussein, som har bedt FNs menneskerettsråd iverksette gransking.
AA170913 ( ©NTB ) ¶ | Menneskerettighetene avspises med 20 dollar på Filippinene ¶
AA170913 Det har funnet sted så omfattende brudd på menneskerettighetene at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten, mener Hussein, som har bedt FNs menneskerettsråd iverksette gransking.
NL170911 Dette er verdiene som det norske samfunnet bygger på, verdier som vi kjenner igjen i menneskerettighetene og i mange religioner.
NL170911 De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon, og de er forankret i menneskerettighetene .
DB170911 - Vi er opptatt av å forsvare menneskerettighetene , ikke angripe dem.
AP170910 Juridisk sett betyr det brudd på menneskerettighetene , sier hun.
AP170910 Jeg vil fortsette å forsvare menneskerettighetene og kjempe mot israelsk okkupasjon, sier Amro, som nekter for å ha gjort noe ulovlig.
AA170910 Jeg vil fortsette å forsvare menneskerettighetene og kjempe mot israelsk okkupasjon, sier Amro, som nekter for å ha gjort noe ulovlig. ( ©NTB ) ¶
AA170910 Juridisk sett betyr det brudd på menneskerettighetene , sier hun.
DA170909 Staten har også blitt dømt for brudd på menneskerettighetene ved å ha fengslet barn til uttransport, sier Andersen.
AA170909 Daglig utsettes skeive mennesker verden over for diskriminering og brudd på menneskerettighetene .
NL170908 Som for eksempel Listhaugs seneste utspill om å tilsidesette menneskerettighetene , en av grunnpilarene i alle moderne og frie samfunn, for å kunne " trygge nordmenn ".
AA170908 - Alle europeiske land, inkludert Storbritannia, er alvorlig bekymret for menneskerettighetene i Tyrkia, for pågripelser, for behandlingen av medarbeidere i Amnesty International spesielt, og for behandlingen av journalister.
VG170907 * Har høstet internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene .
NL170907 Ettersom at de « store, ansvarlige partienes » input på disse områdene hittil i valgkampen har vært å kjøre på med olje i LoVeSe, øke forurensningen, spekulere i å sette menneskerettighetene til side og å håne nabolandet vårt som et valgkampstunt har vi altså fått klart definert hva Skjalg Fjellheim anser som ansvarlig.
DB170907 Over et bilde av Listhaug står det « en stemme til Venstre - Menneskerettighetene må settes til side », mens « en stemme til Venstre - Vi trenger et nytt korstog » preger bildet av Per Willy Amundsen.
DB170907 Et godt eksempel på dette finner vi når Listhaug skal SETTE MENNESKERETTIGHETENE TIL SIDE.
DB170907 For det første forsøkes Solberg selv fremstilt som handlingslammet alle de gangene hun ikke inndrar passene til sine statsråder, ikke irettesetter dem for ting de for lengst har beklaget eller ikke tar avstand fra statsråder som - på tross av alle krigsoverskrifter hos NRK - slett ikke har sagt at menneskerettighetene skal settes til side.
DB170907 Vi stemmer i håp om en regjering uten en korsfarer som klager over disse hersens menneskerettighetene .
AP170907 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener norske myndigheter ikke har handlet i strid med menneskerettighetene .
DN170906 Selskapet ønsker å « på en meningsfull måte forbedre arbeidslivet » for sin ansatte ved å fokusere på å øke lønnene, gi bedre karrieremuligheter for kvinner og respektere menneskerettighetene .
DB170906 juli 2016 drevet klappjakt på mistenkte kuppmakere og politiske motstandere, arrestert journalister, dommere, advokater, akademikere, forkjempere for menneskerettighetene og folkevalgte.
AA170906 | Den fremste garanti for vern av menneskerettighetene
AA170906 EMK har for det første sikret de helt grunnleggende menneskerettighetene .
DA170905 Fra Frp sitt handlingsprogram kan en nemlig lese at partiet vil « prioritere arbeid for universell aksept av menneskerettighetene ».
DA170905 De viktigste menneskerettighetene er grunnlovsfestet.
DA170905 Blant de viktigste virkemidlene mot terror, er menneskerettighetene , rettstaten, demokrati og gode levekår.
DA170905 | Menneskerettighetene gjelder for alle ¶
VG170904 Et annet kritiske spørsmål som roper etter svar er : Ser vi her en parallell til situasjonen rundt Norges forhold til menneskerettighetene i Kina ?
VG170904 Jeg er helt sikker på at neste gang vi prøver å si det til et land av den typen, vil de si at da dere hadde et problem med asylsøkere, sa deres minister at menneskerettighetene ikke passet for dere, og at de måtte utfordres.
DN170904 En presidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, samt ektefellen til den øverste sjefen i FN-organet Unesco er blant de mange mottagerne av penger fra regimet, som har vært sterkt kritisert for mange brudd på menneskerettighetene .
DB170904 På andreplass kommer menneskerettighetene . 61 pst. mener at de bør prioriteres høyt.
DB170904 Det at vi respekterer menneskerettighetene er ikke et av dem.
DB170904 Menneskerettighetene , slik de er nedfelt i FNs universelle menneskerettighetserklæring og konkretisert gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, danner særlige begrensninger.
AP170904 Det nordkoreanske regimet har vist mange ganger at de er villige til å begå ekstreme brudd på menneskerettighetene , sier Gillespie.
AA170904 - Det rapporteres stadig om bruk av vold, drap og andre brudd på menneskerettighetene , uten at dette blir fulgt opp og etterforsket, sier hun.
AA170904 Forholdet mellom de to landene er blitt stadig mer anstrengt etter fjorårets feilslåtte kuppforsøk og Tysklands kraftige fordømmelse av situasjonen for menneskerettighetene i Tyrkia.
SA170903 De siste utspillene fra Sylvi Listhaug og Siv Jensen om terror, « lukkede mottak » og « utfordring » av menneskerettighetene viser at Frp utnytter nordmenns frykt for terror til å fremme en stadig strengere asylpolitikk.
DB170903 Oppropet slår også fast at vi må slåss for « menneskerettighetene som vi aldri må rokke ved.
DB170903 Menneskerettighetene som vi aldri må rokke ved.
VG170902 Vilde Svendsrud i Jussbuss innvender at det strider mot menneskerettighetene å straffe noen før de er dømt.
DB170902 Og at statsråden med ansvar for integrering har respekt for menneskerettighetene .
DB170902 At Fremskrittspartiets angrep på rettsstaten og menneskerettighetene bare utløser taushet eller mild korrigering fra Høyre og statsministeren, er i seg selv et politisk sykdomstegn.
DB170902 Bør ikke IOC sørge for at menneskerettighetene og de internasjonale normene for godt styresett respekteres under OL-forberedelsene lokalt ? | « Stranger Things»-skapernes bønn før sesong 2 : - Fiks tv-innstillingene !
DB170902 Mandag : Etter dannelsesreisen til Rinkeby og suksessen med å " utfordre menneskerettighetene ", nærmer Sylvi seg slutten av listen over trusler og fiender.
VG170901 Vi snakker høyt om menneskerettigheter mens vi selger militært materiell til land som bryter menneskerettighetene , sa han, og fortsatte : ¶
VG170901 Det begås stadige brudd på menneskerettighetene , sier han.
AA170901 Han ber også paven om å få stanset forfølgelsen av politiske motstandere og at menneskerettighetene blir respektert i landet, ifølge brevet som er datert 28. august, men ble offentliggjort torsdag.
VG170831 Uten det er dette i strid med menneskerettighetene , fordi skal man først straffes, må det foreligge en dom.
VG170831 Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene , da mener jeg det må brukes, sier Amundsen. 2011 : Åtte av ti slipper straff for familievold ¶
VG170831 - I strid med menneskerettighetene
VG170831 - Det at du er uskyldig inntil det motsatte er bevist, følger av menneskerettighetene .
DB170831 Vilde Svendsrud i Jussbuss mener det strider mot menneskerettighetene å straffe noen før de er dømt.
DB170831 Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene , da mener jeg det må brukes, sier Amundsen til avisen.
DB170831 I hvilken grad kan egentlig politikere endre internasjonale konvensjoner, og hvor langt kan de gå i å « utfordre » menneskerettighetene ?
DB170831 For hva er egentlig konsekvensen av et standpunkt om å begrense menneskerettighetene ?
DB170831 Både norsk lov, menneskerettighetene og regelverk i andre land, tillater internering av barnefamilier dersom dette skjer som en siste utvei og i så kort tidsrom som mulig.
AA170831 Vilde Svendsrud i Jussbuss mener det strider mot menneskerettighetene å straffe noen før de er dømt. ( ©NTB ) ¶
AA170831 Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene , da mener jeg det må brukes, sier Amundsen til avisen.
VG170830 Når hun vil « utfordre menneskerettighetene » ( jeg får problemer med pusten ved tanken på at en norsk statsråd i det hele tatt kan finne EMK problematisk i 2017, og faktisk hevder at Grunnloven står i veien for effektiv trygging av landet ), blir anstendige politikere kledelig forbannet.
DB170830 » Og videre, at det kommer an på utforming og detaljering av forslagene om de er i strid med menneskerettighetene .
DB170830 « Nordmenns sikkerhet er viktigere enn menneskerettighetene til asylsøkere, sier Listhaug ».
DB170830 Men Listhaugs uttalelser kan selvsagt også bety at hun er villig til å « sette menneskerettighetene til side », som NRK skrev på sine nettsider.
DB170830 Det er også, som Slettholm skriver om, åpenbart slik menneskerettighetene « utfordres » av myndighetene hele tiden, i den forstand at det ofte er legitim strid om tolkning, og dette er også en del av selve systemet.
DA170830 I forrige uke besluttet USA å holde tilbake nærmere 300 millioner dollar i støtte til Egypt i protest mot landets alvorlige brudd på menneskerettighetene .
DA170830 Vel, Sylvi Listhaug sa sist uke at hun ville utfordre menneskerettighetene .
DA170830 Jeg opplever at Frp er for menneskerettighetene .
DB170829 ( Dagbladet ) : Frp-statsråd Sylvi Listhaug har de siste ukene fått oppmerksomhet for flere kontroversielle utspill, blant annet fordi hun tok til orde for at Norge i større grad bør omgå menneskerettighetene .
DB170829 Hvis finansministeren sier seg enig i at menneskerettighetene skal settes til side overfor asylsøkere, så er det ikke sikkert hun var finansminister akkurat da hun sa det.
DB170829 ¶ DEBATT : Erna Solberg svarer på spørsmål om Sylvi Listhaugs uttalelse om at man må sette menneskerettighetene til side, dersom det går utover norske borgere.
AP170829 Et utspill om å sette menneskerettighetene til side trodde jeg ikke vi skulle oppleve i en norsk valgkamp, fremholdt Hareide som la til at « en grense trodde jeg det skulle være ».
AP170829 Da må du stå for regjeringens politikk, sa KrF-lederen, som flere ganger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspill, blant annet det om å sette menneskerettighetene til side for å internere asylsøkere med uavklart identitet, som har fått avslag på søknaden.
AP170829 Et utspill om å sette menneskerettighetene til side trodde jeg ikke vi skulle oppleve i en norsk valgkamp, fremholdt Hareide som la til at « en grense trodde jeg det skulle være ».
AP170829 Da må du stå for regjeringens politikk, sa KrF-lederen, som flere ganger har kritisert Listhaugs retorikk og politiske utspill, blant annet det om å sette menneskerettighetene til side for å internere asylsøkere med uavklart identitet, som har fått avslag på søknaden.
AP170829 Vi skal også verne om de grunnleggende menneskerettighetene .
VG170828 Tidligere i uken sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) at hun ønsket å « utfordre » menneskerettighetene for å kunne holde asylsøkere på lukkede mottak inntil de kunne sendes ut.
AP170828 Men ikke fordi hun vil utfordre menneskerettighetene .
VG170826 RETTIGHETER : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen.
VG170826 Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, reagerer kraftig på at statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) mener at menneskerettighetene kan fravikes i asylsøkersaker.
VG170826 Mens statsminister Erna Solberg ( H ) forsvarer Frps rett til å utfordre menneskerettighetene i sitt partiprogram og under valgkampen, er det flere andre politikere som reagerer.
VG170826 Les også : Derfor sa Frp-Sylvi nei til nikab-forbud ¶ - Menneskerettighetene er en av bærebjelkene i Grunnlovens verdigrunnlag.
VG170826 Innvandrings- og integreringsministeren mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen.
VG170826 I kjølevannet av andre verdenskrig ¶ - Menneskerettighetene er lyktestolper som viser vei når vi befinner oss i krevende situasjoner.
VG170826 Hun mener at forslaget om å skyve på grensene for menneskerettighetene kan sette vår humanitet på prøve.
VG170826 FNs høykommissær : Tre norske brudd på menneskerettighetene
VG170826 Byfuglien mener at respekten for menneskerettighetene må fastholdes.
VG170826 Ap-nestleder Trond Giske er kritisk til at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse, mens Listhaugs regjeringskollega, utenriksminister Børge Brende ( H ), har nøyd seg med å si at det ikke er aktuell politikk for regjeringen å fravike menneskerettighetene .
DB170826 Erna avviser Sylvis sjokkutspill : - Ikke aktuelt å bryte menneskerettighetene
DA170826 MENNESKERETTIGHETENE : Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener menneskerettighetene utfordrer muligheten for å ivareta sikkerheten til norske borgere.
DA170826 Det har skapt debatt og usikkerhet om regjeringens politikk innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) sa til NRK at menneskerettighetene utfordrer muligheten for å ivareta sikkerheten til norske borgere.
DA170826 - Jeg kan ikke huske i nyere tid at vi har hatt en statsråd i Justisdepartementet som tar til orde for å utfordre menneskerettighetene .
DA170826 - Ingen av disse er i strid med menneskerettighetene fordi vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene.
DA170826 - Er det aktuelt for statsministeren å lytte til et krav fra Frp om å utfordre eller tilsidesette menneskerettighetene ?
DA170826 MENNESKERETTIGHETENE : Innvandringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ) mener menneskerettighetene utfordrer muligheten for å ivareta sikkerheten til norske borgere.
AA170826 Frp ønsker en politikk som menneskerettighetene står i veien for, og da er det oppsiktsvekkende at Venstre vil sørge for at de fortsetter.
AA170826 Det er i strid med menneskerettighetene .
AA170826 Menneskerettighetene er en god norsk verdi.
AA170826 Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, reagerer kraftig på at statsråd Sylvi Listhaug ( Frp ) mener at menneskerettighetene kan fravikes i asylsøkersaker.
AA170826 Mens statsminister Erna Solberg ( H ) forsvarer Frps rett til å utfordre menneskerettighetene i sitt partiprogram og under valgkampen, er det flere andre politikere som reagerer.
AA170826 Innvandrings- og integreringsministeren mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen.
AA170826 Hun mener at forslaget om å skyve på grensene for menneskerettighetene kan sette vår humanitet på prøve.
AA170826 Byfuglien mener at respekten for menneskerettighetene må fastholdes.
AA170826 Ap-nestleder Trond Giske er kritisk til at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse, mens Listhaugs regjeringskollega, utenriksminister Børge Brende ( H ), har nøyd seg med å si at det ikke er aktuell politikk for regjeringen å fravike menneskerettighetene . ( ©NTB ) ¶
AA170826 - Menneskerettighetene er lyktestolper som viser vei når vi befinner oss i krevende situasjoner.
AA170826 - Menneskerettighetene er en av bærebjelkene i Grunnlovens verdigrunnlag.
AA170826 Årsaken til at menneskerettighetene kan skape problemer, er at hun vil låse et stort antall asylsøkere inne i lukkede mottak.
AA170826 Å sperre mennesker inne fordi de tilhører en bestemt gruppe, er et klart brudd på menneskerettighetene .
AA170826 Sylvi Listhaug mnener menneskerettighetene er « en utfordring » i kampen mot terrorisme.
AA170826 Respekt for menneskerettighetene er en av de mest sentrale verdiene det norske samfunnet er bygget på.
AA170826 Norge har en internasjonal posisjon som fredsnasjon og har alltid vært blant de første til å kritisere brudd på menneskerettighetene i andre land.
AA170826 Det er vanskelig å tolke henne annerledes enn at hun anser menneskerettighetene som et problem, i hvert fall når det gjelder terrorbekjempelse.
AA170826 | Menneskerettighetene må vernes ¶
DB170825 ¶ SIER NEI : Det er ikke aktuelt for Solberg å lempe på menneskerettighetene , slik Listhaug åpner for.
DB170825 Dette vil være brudd på menneskerettighetene .
AA170825 Samtidig sa hun at det ikke var snakk om å bryte menneskerettighetene .
AA170825 Men vi kan aldri og skal aldri bryte menneskerettighetene for å få det til.
AA170825 Ingen av disse er i strid med menneskerettighetene fordi vi mener det er et rom for å ivareta nordmenns sikkerhet, kampen mot terror og en ansvarlig asylpolitikk innenfor menneskerettighetskonvensjonene.
AA170825 - Norske statsråder kan aldri sette menneskerettighetene til side.
AA170825 | Solberg forsvarer Listhaugs rett til å utfordre menneskerettighetene
AA170825 Statsminister Erna Solberg ( H ) forsvarer Frps rett til å utfordre menneskerettighetene , noe KrF-leder Knut Arild Hareide mener er ytterst problematisk.
AA170825 - Jeg kan ikke huske i nyere tid at vi har hatt en statsråd i Justisdepartementet som tar til orde for å utfordre menneskerettighetene .
AA170825 Solberg er tydelig på at dagens praksis ikke er i strid med menneskerettighetene .
AA170825 Samtidig sa hun at det ikke var snakk om å bryte menneskerettighetene .
AA170825 Norske statsråder kan aldri sette menneskerettighetene til side, sier KrF-leder Knut Arild Hareide, og ber Erna Solberg klargjøre hvor Høyre står i spørsmålet.
AA170825 Men vi kan aldri og skal aldri bryte menneskerettighetene for å få det til.
DB170824 ¶ VIL UTFORDRE MENNESKERETTIGHETENE : Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
AA170824 | Listhaug vil utfordre menneskerettighetene ved å øke bruken av lukkede mottak ¶
AP170823 FN skriver i en rapport at migrantene « utsettes for tilfeldig internering, tortur, andre former for mishandling, drap, seksuell utnyttelse og en rekke andre brudd på menneskerettighetene ».
DB170822 Arbeiderpartiet har vært en viktig målbærer av å vise solidaritet og gjøre en innsats for å sikre menneskerettighetene .
AA170820 På FN, på menneskerettighetene , på den videre utviklingen av velferdsstaten og å kunne bruke vår egen trygge situasjon til en større grad av internasjonal solidaritet.
DA170818 De frykter at midlertidige unntak fra menneskerettighetene blir permanente.
AP170818 Gjennom den ydmykende underdanigheten overfor Kina har vi nå fratatt oss selv retten til å snakke med autoritet mot overgrep og brudd på menneskerettighetene andre steder, skrier Harald Stanghelle om Erna Solbergs taushet om Liu Xiaobos død.
DB170817 Regelen om androgennivået hos utøvere var et brudd på menneskerettighetene , og Semenya kunne igjen konkurrere som sitt vanlige jeg, uten hormonkur.
DB170817 Brudd på menneskerettighetene
DB170816 Rusavhengige jages fra sted til sted av politiet, barna deres vokser opp i elendighet og norsk asylpolitikk er nå så streng at en fransk domstol har erklært at den er i strid med menneskerettighetene .
DB170815 Fra manges synspunkt er narkotikalovgivningen et brudd på menneskerettighetene og det å kunne bestemme over egen kropp, sier han.
NL170814 Men den europeiske menneskerettighetsdomstolen har konkludert med at forbud mot ansiktsdekkende plagg ikke er brudd på menneskerettighetene .
NL170814 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har konkludert med at forbudet ikke er brudd på menneskerettighetene .
DB170814 - Hvordan kommenterer du de menneskerettighetene Kina nektet Liu Xiaobo da han var dødssyk ?
VG170812 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene .
AA170812 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene . ( ©NTB ) ¶
AP170811 Dersom vi skulle opphøre all handel og næringsutvikling med alle land som praktiserer uetiske straffemetoder og som bryter med menneskerettighetene , ville det ikke vært mange land igjen å drive handel med.
AA170811 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene .
DN170809 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene .
DN170809 - Ansvaret for brudd på menneskerettighetene som vi rapporterer om, ligger på øverste regjeringsnivå, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein.
AP170809 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene .
AP170809 - Ansvaret for brudd på menneskerettighetene som vi rapporterer om, ligger på øverste regjeringsnivå, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein.
AA170809 FN krever at landet må etterforskes for brudd på menneskerettighetene .
AA170809 - Ansvaret for brudd på menneskerettighetene som vi rapporterer om, ligger på øverste regjeringsnivå, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein.
VG170808 Begge argumenter er irrelevante i lys av at TV Visjon Norge står bak en rekke handlinger som hverken kan sies å være gode kristne eller gode norske verdier, og som i tillegg bryter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene på enkelte punkter : ¶ * 1 Ekstrem religionsutøvelse på barn og voksne ¶ * 1 Press på TV-seere til å gi penger ¶ * 1 Hevder at de som gir pengegaver, vil bli velsigne
DN170808 En talsmann for den amerikanske ambassaden i Bangkok sier at USA ønsker å se et styrket demokrati i Thailand, med respekt for menneskerettighetene og vanlig politisk virksomhet.
DB170808 Det henvises til « menneskerettighetene », men det er ikke alltid klart hvilke forpliktelser som legges til grunn.
DB170808 Sanksjonene mot Kina etter massakren på Tiananmen-plassen i 1989 gjorde på sin side ingen ting for å forbedre forholdene for menneskerettighetene i Kina.
AP170808 - Dette strider ikke nødvendigvis mot grunnloven og heller ikke mot menneskerettighetene , men det må utredes nærmere.
DN170806 Tildelingen av mesterskapet har fått hard kritikk på grunn av landets brudd på menneskerettighetene , antall døde arbeidere i byggingen av stadioner og anklager om korrupsjon.
AA170806 President Ghani fordømmer angrepet på de sivile og kaller det for et « direkte brudd på menneskerettighetene og en krigsforbrytelse ».
AP170805 Rwandas president får ros for en økonomi som går så det suser, men får kritikk for å slå ned på opposisjonen, knebling av mediene og omfattende brudd på menneskerettighetene .
DN170804 I en uttalelse fra Vatikanet blir alle Venezuelas politiske aktører, spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene og den nåværende grunnloven.
AP170804 Bruken av tvang skal begrenses, under henvisning til menneskerettighetene .
AA170804 I en oppsiktsvekkende uttalelse fra Vatikanet fredag blir alle politiske aktører, og spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene , de grunnleggende friheter og den nåværende grunnloven.
AA170804 I en uttalelse fra Vatikanet blir alle Venezuelas politiske aktører, spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene og den nåværende grunnloven.
DB170802 - Nestlé tolererer ikke brudd på menneskerettighetene .
AA170802 HRW mener at planen kan føre til at italienske myndigheter gjør seg skyldig i brudd på menneskerettighetene ved at personer med genuint behov for asyl, blir hindret i å forlate Libya, der de risikerer å bli utsatt for overgrep og bli holdt fanget i leire av menneskesmuglere.
DB170801 Sharia som lov og spesielt de delene som bryter så tydelig med menneskerettighetene som offentlig henging, amputasjoner og blinding, må reageres på, sier han.
DB170731 I Norge, som i resten av verden, har menneskerettighetene en sentral plass.
DB170731 Borgerlønn kan føre til mer likestilte og fredelige samfunn, samt innebære en realisering av menneskerettighetene i praksis og være den mest effektive måten å få gjennomført FNs bærekraftsmål på.
VG170730 Menneskerettsorganisasjoner minner om at den såkalte Leahy-loven i USA forbyr det amerikanske forsvaret å gi militærhjelp til utenlandske styrker, dersom det foreligger troverdige beviser for at de har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene og det ikke blir gjort noe for å stille de skyldige til ansvar.
DN170730 I FNs menneskerettighetsråd synes det åpenbart at menneskerettighetene ikke er hevet over politikk, skriver forfatteren.
AA170730 Menneskerettsorganisasjoner minner om at den såkalte Leahy-loven i USA forbyr det amerikanske forsvaret å gi militærhjelp til utenlandske styrker, dersom det foreligger troverdige beviser for at de har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene og det ikke blir gjort noe for å stille de skyldige til ansvar.
AA170728 - Jeg er ikke overrasket over at det legges hindringer i veien for at mennesker som snakker om menneskerettighetene ikke kommer ut av området.
DB170727 Begrunnelsen for å innføre et slikt forbud er avgjørende for om det er i tråd med menneskerettighetene , understreker Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
DN170725 EU og Tyrkia møtes på høyt nivå i Brussel tirsdag, samtidig som uroen vokser over landets manglende respekt for menneskerettighetene .
DN170725 | Unyansert om menneskerettigheter ¶ ¶ Menneskerettighetene skal etter sin hensikt styrke demokratiet.
DB170725 Det er lurt av oss å bevare flyktningkonvensjonen ( vi kan selv trenge den en dag ), det er lurt av oss å bevare menneskerettighetene , og det er åpenbart lurt av oss å redde miljøet.
DN170724 De nye og skjerpede sanksjonene knyttes også til Russlands annektering av Krimhalvøya, russisk innblanding i krigen i Øst-Ukraina og brudd på menneskerettighetene .
VG170721 Den årlige rapporten fra organisasjonen ILGA viser da også at Russland - sammen med Aserbajdsjan og Armenia - er de landene i Europa der menneskerettighetene for LGBT-ere er verst.
DA170721 Det kan gi menneskerettighetene et svakere vern i Europa samlet sett, sier Engstad.
DA170721 Den polske regjeringen vil ha full kontroll med dommere i Høyesterett : Et tilbakeslag for menneskerettighetene i Europa, advarer dommere.
AA170719 Pyongyang avviser alle anklager om brudd på menneskerettighetene .
AA170718 Det var saksbehandlingsfeil og det forsvareren mener er brudd på menneskerettighetene som var grunnlaget for anken.
DB170717 Norge er, som et lite land, tjent med å forsvare folkeretten, demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene .
NL170714 Det å få satt grenser og stilt krav kan være slitsomt, men brudd på menneskerettighetene er det altså ikke.
DN170714 ¶ Det er ingen grunn til å tvile på statsministerens empati overfor Liu og hans pårørende, eller at hun misliker brudd på menneskerettighetene .
VG170713 Han har vært den viktigste offentlige representanten for at Kina skal respektere menneskerettighetene , grunnstenen i ethvert liberalt samfunn.
VG170713 - Han var en sterk forkjemper for menneskerettighetene .
VG170713 Hans « forbrytelse » var å forsvare menneskerettighetene .
VG170713 Dessverre er ikke situasjonen for menneskerettighetene blitt bedre.
DN170713 Han jobbet i flere tiår for mer demokrati og mer respekt for menneskerettighetene i landet.
DN170713 Truer menneskerettighetene demokratiet ?
DA170713 « Liu Xiaobo kjempet for de universelle menneskerettighetene med fredelige midler.
DA170713 Han jobbet i flere tiår for mer demokrati og mer respekt for menneskerettighetene i landet.
DB170710 Østerrike er en av de fremste kritikerne i EU av Tyrkias håndtering av menneskerettighetene .
DA170710 Så forferdelig det enn er, virker det totalt sannsynlig i Tsjetsjenia, der myndighetene nyter total straffefrihet for brudd på menneskerettighetene , sier nestlederen for Amnestys virksomhet i Europa og Sentral-Asia, Denis Krivosjeev.
DA170710 - Utfallet av saker i andre land kan ikke uten videre ses på som at UNEs praksis er i strid med menneskerettighetene .
DA170710 - Når man fatter vedtak i Norge som blir kjent menneskerettsstridig av andre land, viser det at Norge gambler med menneskerettighetene , og i verste fall livene til de som søker.
AA170710 Så forferdelig det enn er, virker det totalt sannsynlig i Tsjetsjenia, der myndighetene nyter total straffefrihet for brudd på menneskerettighetene , sier nestlederen for Amnestys virksomhet i Europa og Sentral-Asia, Denis Krivosjeev.
DN170709 | Presset mot menneskerettighetene
DN170709 Det dreier seg om grundige og fornuftige justeringer, tuftet på at nasjonalstatenes håndheving av de samme menneskerettighetene etter hvert er modnet, skriver artikkelforfatteren.
DN170707 ¶ I en tid med økt frykt for terror og andre trusler mot den bestående orden kan menneskerettighetene som vern mot autoritær utglidning bli viktigere, skriver forfatteren.
VG170705 Les også : Slik er menneskerettighetene i Kina i dag ¶
VG170705 Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet skriver til VG i en epost at ytringsfrihet er en helt sentral del av menneskerettighetene .
DB170704 At norske politikere kritiserer Kina for brudd på menneskerettighetene , tror han har minimal effekt.
DB170704 - Norge gir for øvrig bistand til mange land som bryter menneskerettighetene uten at de samme moralske fordømmelsene kommer da, legger han til.
DB170704 Liu Xiaobos krav i manifestet Charta 08 var at menneskerettighetene også skal gjelde for vanlige kinesere.
DA170704 Han peker på at det er vennegrupper på Stortinget for en lang rekke land, der det også foregår brudd på menneskerettighetene .
DA170704 Han peker på at det er vennegrupper på Stortinget for en lang rekke land, der det også foregår brudd på menneskerettighetene .
AP170704 Norge gir store summer i bistand til land som bryter menneskerettighetene og ikke er demokratiske.
AP170704 Norge gir store summer i bistand til land som bryter menneskerettighetene og ikke er demokratiske.
AA170704 Både regjeringslojale og opposisjonelle styrker i ekvatorregionen i Sør-Sudan står bak omfattende og alvorlige brudd på menneskerettighetene , overgrep og krigsforbrytelser.
VG170703 Spørsmålet burde være hvordan kan slaveriet eksistere i et land som dette, og hvorfor er ikke menneskerettighetene til denne gruppen ivaretatt ?
VG170703 Og har ikke utenlandske statsborgere de samme grunnleggende menneskerettighetene ?
VG170703 Jeg mener det er på tide å endre fokus og stille nye spørsmål ; ikke om prostitusjon, ikke om arbeidsutnyttelse, men om de universelle menneskerettighetene .
VG170703 Selv den feilaktige dommen i tingretten i 2016 hvor den norske stat ble dømt for brudd på menneskerettighetene , la liten vekt på soningsforholdene i seg selv, og mest vekt på det man mente var mangelfull begrunnelse for det strenge soningsregimet fra statens side.
VG170702 Les også : Slik er menneskerettighetene i Kina i dag ¶
DB170702 - Det er åpenbart at Norge ikke ønsker å være tydelig på at vi står opp for menneskerettighetene , og at vi ikke engang tør å følge EUs oppfordring, sier Lippestad til Dagbladet og legger til : ¶
DB170702 - Det er åpenbart at Norge ikke ønsker å være tydelig på at vi står opp for menneskerettighetene , og at vi ikke en gang tør å følge EUs oppfordring, sier Lippestad til Dagbladet og legger til : ¶
DB170702 Liu Xiaobos krav i manifestet Charta 08 var at menneskerettighetene også skal gjelde for vanlige kinesere.
AP170702 Kina er et av de landene i verden som bryter menneskerettighetene mest, og vi må tørre å si fra om det som er grunnleggende galt.
AP170702 - Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene , sa han til NRK da det ble klart at Liu Xiaobo fikk prisen.
AP170702 - Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene , sa han til NRK da det ble klart at Liu Xiaobo fikk prisen.
VG170701 Dermed er det ingen grunn til å hevde at dagens KRLE-fag er problematisk i forhold til menneskerettighetene .
AP170630 Norge må fortsette å være en tydelig stemme i den internasjonale kampen for at selvbestemt kjærlighet blir en selvsagt del av menneskerettighetene .
SA170629 Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.
DN170629 Norges Bank har satt to selskaper oljefondet er investert i, til observasjon av frykt for at de bryter menneskerettighetene på fabrikker i Vietnam.
DB170629 Breivik har nå levert klagen over dommen hvor det blir fastslått at verken soningsforholdene, isolasjonen eller hans mulighet til å kommunisere ut av fengselet bryter med menneskerettighetene .
DB170629 Den gir folket rett til å gjøre opprør mot et regime som ikke etterlever demokratiets spilleregler og menneskerettighetene .
DB170629 Det er i det hele tatt vanskelig å ta innover seg at menneskerettighetene setter grenser for hva et flertall kan beslutte.
AA170629 - De høyesterettsansatte overfører retten til å etterforske brudd på menneskerettighetene til folk som muligens bryter disse rettighetene, sa Ortega Diaz onsdag.
NL170628 Kreve at menneskerettighetene ble opprettholdt ?
BT170627 Samtidig har vi skapt et system som er vanskelig å håndheve i tråd med menneskerettighetene .
AP170627 - Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene , sa han til NRK da det ble klart at Liu Xiaobo fikk prisen.
AA170627 Pakistan klager videre over det de kaller « Indias grove og systematiske brudd på menneskerettighetene » i den indiske delen av Kashmir.
DB170626 For mange av oss betyr norske å være solidariske, åpne mot verden, og tro mot menneskerettighetene og vår humanistiske kulturarv.
DB170625 - Vi følger alltid de høyeste standarder, og ville aldri ha tillatt noen brudd på menneskerettighetene , sier talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Dana White, når hun får presentert Aps funn.
DB170625 Staten er forpliktet til å følge menneskerettighetene og den forpliktelse overvåkes av FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter ( CESCR ).
DB170625 Grunnloven pålegger staten å respektere og sikre menneskerettighetene .
VG170624 - Det er ingen grunn til å bevege seg på kanten av menneskerettighetene her.
DB170623 Den mest innvandringsfiendtlige delen av folket har meninger som er diskriminerende og i strid med rettsstaten og menneskerettighetene .
AP170622 - Vi ville aldri ha lukket øynene for dette, for vi er pålagt å melde fra om ethvert brudd på menneskerettighetene , sier Pentagons talskvinne Dana White.
AA170622 - Vi ville aldri ha lukket øynene for dette, for vi er pålagt å melde fra om ethvert brudd på menneskerettighetene , sier Pentagons talskvinne Dana White.
DN170618 Det beskrives som en plattform der EU trekker frem brudd på menneskerettighetene av stater rundt om i verden, som andre land ikke er villige til å gjøre.
DB170617 Likevel mener enkelte at menneskerettighetene ikke har blitt bedre siden den gang.
DB170617 CUBA : Jose Daniel Ferrer, lederen for den største aktivistgruppa på Cuba, mener Obama-administrasjonene overså menneskerettighetene da den diplomatiske oppmykningsprosessen startet i 2014.
DB170617 - Det ( innstramningene ) vil nok ha ingen positiv innvirkning på menneskerettighetene , sier Avila.
DB170615 Pressetalsmannen i det hvite hus, Sean Spicer sa i februar ifølge CNN at Trump krever bedring av menneskerettighetene og politisk frihet på Cuba.
DB170615 Men nå varsler han straffetiltak mot Cuba dersom de ikke vedtar politiske reformer og bedrer menneskerettighetene .
DB170615 Neste gang kan det være oss og våre barn som trenger den internasjonale beskyttelsen som flyktningkonvensjonen og menneskerettighetene sikrer oss.
DB170615 Den kan best forstås som en gjensidig, internasjonal garantiordning - basert på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen av 1951.
VG170614 FIFA understreker også at det i siste instans er russiske myndigheter som har ansvaret for å « beskytte menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter på deres territorium og sørge for at byggefirmaene holdes ansvarlige ».
VG170614 - FIFAs løfte om å gjøre menneskerettighetene til et sentralt punkt, er blitt testet i Russland, og FIFA har kommet til kort, sier Jane Buchanan, direktør for Europa og Sentral-Asia ved Human Rights Watch, i en pressemelding.
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene .
SA170613 Det er så flott å se at genuin dedikasjon for de svakeste og menneskerettighetene faktisk utgjør en forskjell.
DB170613 I 2015 opprettet Stortinget NIM, for å få råd om hvordan menneskerettighetene best kan ivaretas.
DB170613 Menneskerettighetene er den rettsstatlige motmakt som begrenser flertallets makt over mindretallet.
DB170613 Menneskerettighetene beskytter ikke bare marginaliserte grupper - noen utfordringer angår oss alle.
AP170613 Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har rettet hard kritikk mot brudd på menneskerettighetene , tortur og dødsfall blant fanger.
VG170612 Den europeiske menneskerettsdomstolen har fastslått at det franske forbudet i det offentlige rom fra 2011 ikke strider med menneskerettighetene .
DB170612 - Det vil sikkert bli et spørsmål om dette bryter med menneskerettighetene .
DB170612 Menneskerettighetene er vårt innerste våpen Kommentar ¶
AP170612 - Samlingspartiet kan bare være i et regjeringssamarbeid som beskytter menneskerettighetene .
AP170612 Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har rettet hard kritikk mot brudd på menneskerettighetene , tortur og dødsfall blant fanger.
AA170612 Trekker britene seg ut av Europarådet og menneskerettighetskonvensjonen, kan det bli begynnelsen på en « oppløsning » av det europeiske systemet for beskyttelse av menneskerettighetene , advarer Jagland.
AA170612 Med en slik begrunnelse er forbudet i tråd med menneskerettighetene , ifølge Anine Kierulf, nytilsatt fagdirektør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.
DA170610 Flere aktører har tidligere advarte mot at soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene , blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som har vært bekymret for fangenes rettssikkerhet, muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv.
VG170609 | Justisdepartementet : Soning i Norgerhaven bryter ikke med menneskerettighetene
VG170609 Der mente han at soningsforholdene i Nederland bryter med Norges forpliktelser til menneskerettighetene .
SA170609 | Justisdepartementet mener soning i Nederland ikke bryter menneskerettighetene
AA170609 | Justisdepartementet mener soning i Nederland ikke bryter menneskerettighetene
SA170608 Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsøs juridiske fakultet Marius Storvik har gjennom sitt doktorgradsarbeid ikke bare avdekket systematiske og rutinemessige brudd på menneskerettighetene innen psykisk helsevern.
FV170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene .
DN170608 Vi har militær kontroll over mennesker som ikke har noen rettigheter, vi bygger bosetninger der vi ønsker, vi bryter menneskerettighetene , FN-resolusjoner og internasjonale konvensjoner som det passer oss, uten at det får noen følger, sier El-Ad.
DB170608 Staten frikjent på alle punkter : Breiviks soning ikke i strid med menneskerettighetene
DA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene .
AP170608 Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.
AP170608 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AP170608 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene , er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AP170608 mars i år kom dommen i ankesaken fra Borgarting, som aldri var i tvil i sin dom : Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene .
AP170608 | Regjeringen må støtte dem som kjemper for menneskerettighetene .
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene .
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene .
AA170608 Retten konkluderte med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene .
VG170607 Dette følger av Grunnloven og menneskerettighetene .
SA170607 Under slike forhold ville papirløse, som kvinnene i rapporten, sikres ny vurdering av sakene i lys av den faktiske situasjonen som er oppstått, noe som ville kunne ivareta « hensynet til menneskerettighetene og slik bedre denne gruppens rettsstilling ».
DB170607 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170607 Sosialisme for bilister Kommentar ¶ | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170607 Ikke minst må vi legge til grunn at menneskerettighetene og rettsstaten aldri kan være til salgs.
DB170607 Dette innebærer at statsministeren er villig til å sette til side helt sentrale prinsipper i menneskerettighetene og i rettsstaten : Hun vil ha fengsling, internering eller isolasjon uten tilstrekkelige bevis, uten lov og dom.
DB170607 De stengsler som menneskerettighetene utgjør, vil bli skjøvet til side etter det antatte behov.
DB170607 Kjendisadvokat saksøker festival for 100 millioner dollar : - Det var mer som å være med på « The Hunger Games » eller « Lord of the Flies » ¶ | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶ ¶
DB170607 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170607 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170607 Disse har vunnet « Stjernekamp » ¶ 2012 : Rita Eriksen ¶ 2013 : Silya Nymoen ¶ 2014 : Nora Foss Al-Jabri ¶ 2015 : Maria Haukaas Mittet ¶ 2016 : Knut Anders Sørum ¶ | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170607 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
AA170607 Labour-politikeren Keir Starmer mener det ikke er noen motsetning mellom respekt for menneskerettighetene og det å nedkjempe terror på en effektiv måte, skriver The Guardian.
AA170607 - Hvis vi begynner å bryte vår forpliktelse overfor menneskerettighetene som en reaksjon på det som har skjedd de tre siste månedene, så kaster vi vekk verdiene som er kjernen i demokratiet, alt vi sier at vi tror på, sier Starmer. ( ©NTB ) ¶
DB170606 Reklamebyrå sto bak Kristoffer Joners Listhaug-oppgjør ¶ | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DB170606 | Menneskerettighetene er vårt innerste våpen ¶
DN170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.
DB170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sa Londons borgermester.
AP170604 Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.
VG170603 I en parallell rettssak i Argentina, som involverer mer enn 100 ofre for brudd på menneskerettighetene , ble 14 tidligere offiserer i militæret fredag dømt til fengsel for sin medvirkning, skriver New York Times.
VG170603 Han døde i desember 2006 uten noensinne å ha blitt stilt til ansvar for bruddene på menneskerettighetene , bortføringen av opposisjonelle og drapene som ble begått under hans styre.
VG170603 En av de dømte er Reynaldo Bigone, Argentinas siste militærdiktator i 1982 og 1983, som allerede soner for brudd på menneskerettighetene .
DB170602 Psykiatrispesialist Randi Rosenqvist har de siste åra vært kjent for sine møter med Anders Behring Breivik, og for sitt vitnemål i rettsprosessen hvor Breivik gikk til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene .
VG170531 - Det er ikke vanlig at domstolene er så klar når det foreligger et brudd på Grunnloven, menneskerettighetene og barnekonvensjonen.
DB170531 Chelsea Clinton har kalt Duterte « en morderisk kjeltring som ikke har respekt for menneskerettighetene ».
AP170531 | Staten dømt for brudd på menneskerettighetene
AA170531 Chelsea Clinton har kalt Duterte « en morderisk kjeltring som ikke har respekt for menneskerettighetene ».
AA170531 Men nå jobbes det politisk for at lokale folkevalgte, formelt eller reelt, skal kunne overprøve menneskerettighetene .
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
DA170530 Brudd på menneskerettighetene er unaturlig.
DA170530 « Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene », skrev Vister i et åpent brev da.
AP170529 Generell innsamling og lagring av kommunikasjonsopplysninger om en ubegrenset krets av personer ble ansett å være i strid med menneskerettighetene .
DA170528 - Ifølge Menneskerettighetene er vi også forpliktet til å jobbe for funksjonshemmedes verdighet, sier Jens Petter Gitlesen til Uniforum.
AP170528 Foran Erna Solbergs Kina-reise i april oppfordret Norsk PEN og andre organisasjoner statsministeren om « å uttrykke en klar forventning overfor kinesiske myndigheter om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett.
AP170528 Aftenposten har spurt Helleland om hun er enig med Norsk PEN i at « Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort ».
AP170528 Foran Erna Solbergs Kina-reise i april oppfordret Norsk PEN og andre organisasjoner statsministeren om « å uttrykke en klar forventning overfor kinesiske myndigheter om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett.
AP170528 Aftenposten har spurt Helleland om hun er enig med Norsk PEN i at « Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort ».
DB170527 - Duterte er en morderisk bølle uten respekt for menneskerettighetene .
AA170527 - Duterte er en morderisk bølle uten respekt for menneskerettighetene .
AA170527 - Duterte er en morderisk bølle uten respekt for menneskerettighetene .
DB170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AP170526 - Hvis dette anses som brudd på menneskerettighetene , så er jeg stolt av de feilgrepene, sier kaptein Omar Nazar til ABC.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
AA170526 - Samtidig som vi fastholder menneskerettighetene til alle migranter og flyktninger, stadfester vi på nytt statenes suverene rett til å kontrollere sine egne grenser og sette klare grenser for innvandringsnivået, som nøkkelelementer i deres nasjonale sikkerhet og økonomiske velferd, står det i utkastet.
DB170524 Det betyr i praksis at handel og politisk kontakt skal prioriteres, og at spørsmål som gjelder menneskerettighetene utsettes på ubestemt tid.
DB170524 Der ble Hofstad Helleland oppfordret til å ta opp bruddene på menneskerettighetene , på ytrings- og pressefriheten i Kina.
DA170524 Dagsavisen skrev i går at Norsk PEN ber kulturminister Linda Hofstad Helleland ( H ) ta opp Kinas brudd på menneskerettighetene når hun på sitt offisielle besøk i Kina fredag møter en ministerkollega.
DA170524 Dommeren mente norsk returpraksis til Afghanistan strider mot menneskerettighetene .
DA170524 Den franske dommeren vurderte at siden han fikk avslag i Norge, ville han nødvendigvis også sendes derfra tilbake til Afghanistan, som ville være i strid med menneskerettighetene .
DA170523 PEN mener det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter får klar beskjed fra sine internasjonale handelspartnere, og at kulturministeren i møte med sin kollega bør « uttrykke en klar forventning om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett ».
DA170523 I brevet, som Dagsavisen har fått tilgang til, ber PEN Helleland ta opp kinesiske myndigheters brudd på menneskerettighetene med sin kinesiske statsråd kollega Luo Shugang.
DA170523 Hun bør også ta klar avstand fra forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Kina, mener PEN, som hevder at bruddene på menneskerettighetene i Kina har økt de siste årene.
DA170523 - Når Helleland møter kulturministeren, må hun ta opp bruddene på menneskerettighetene , på ytrings- og pressefriheten i Kina, sier Nouri til Dagsavisen.
VG170522 Han sluttet seg dermed til ledere som Tysklands Angela Merkel og Canadas Justin Trudeau, og bekjente seg til kjerneverdiene i menneskerettighetene som populistene avviser.
DB170522 Ifølge flere medier, som Times of Israel, ba han ikke al-Jubeir om tilsvarende forbedringer, på tross av at Saudi-Arabia gjentatte ganger har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene , samt bruken av halshogging og steining som straffemetoder.
DB170522 Utenfor væpnet konflikt har myndighetene forpliktet seg til, gjennom de internasjonale menneskerettighetene , å sikre borgerne som befinner seg på deres territorium mot overgrep, herunder cyberangrep.
DB170522 Til tross for at Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene beskytter befolkningen mot cyberangrep både i væpnet konflikt og fredstid, er det fremdeles store utfordringer i å sikre oss mot denne type angrep.
SA170520 - Det nye regimet i FIFA har sagt at menneskerettighetene og arbeidernes rettigheter skal være sentralt i fremtidige søknadsprosesser for VM.
FV170520 - Det nye regimet i FIFA har sagt at menneskerettighetene og arbeidernes rettigheter skal være sentralt i fremtidige søknadsprosesser for VM.
BT170520 - Det nye regimet i FIFA har sagt at menneskerettighetene og arbeidernes rettigheter skal være sentralt i fremtidige søknadsprosesser for VM.
AP170520 - Det nye regimet i FIFA har sagt at menneskerettighetene og arbeidernes rettigheter skal være sentralt i fremtidige søknadsprosesser for VM.
NL170518 Det er mange norske ( og noen samer også, folk i Høyre har kanskje navn ) som synes vi er kravstore når vi ber om de samme menneskerettighetene som de selv og andre folkeslag i verden nyter, blant annet rett til å utøve sin kultur og sitt språk.
DN170518 - Dette blir ikke bedre, det blir verre, og det vi prøver å si er at det internasjonale samfunnet må be Venezuela respektere menneskerettighetene til folket sitt, ellers kommer dette til å gå i samme retning som vi har sett så mange andre steder, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley til pressen etter et møte i sikkerhetsrådet onsdag.
AA170515 - Det er ikke noen politifaglig begrunnelse for å bruke den form for makt, sier han til Politiken, og han legger til at selv om ikke andre land overholder menneskerettighetene , er danskene underlagt handleplikt.
DB170511 Må følge menneskerettighetene
DB170511 Hun har vært svært aktiv i menneskerettighetene til romfolket i Kiev og Ukraina i over 15 år.
AA170511 I Utenriksdepartementets forslag til budsjett for 2016 var det opprinnelig satt av 383,5 millioner kroner i støtte til arbeid for menneskerettighetene verden over.
VG170510 Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene , vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.
DB170510 Men dersom konvensjonene innlemmes som del av menneskerettighetene , vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, er tanken.
DA170510 Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene , vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.
DA170510 Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene , vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.
AA170510 Men dersom de skrives inn som del av menneskerettighetene , vil disse kjernekonvensjonene gå foran EU-reglene, ifølge resonnementet fra Ap-lederen.
DA170509 Tofte og Industri Energi mener at DNO har brutt menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner systematisk.
DA170509 - Vi har sett det som vår oppgave å følge opp denne saken fordi vi er særdeles bekymret for det økte presset på menneskerettighetene og arbeidernes rettigheter internasjonalt.
AP170508 Gutten er blitt utsatt for ulovlig tvang og frihetsberøvelse, etter grunnloven og de europeiske menneskerettighetene .
AP170506 Kim og Duterte er bare de to siste av en lang rekke ledere som har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene , som Trump har snakket positivt om.
AP170506 Kim og Duterte er bare de to siste av en lang rekke ledere som har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene , som Trump har snakket positivt om.
SA170504 Vi har blitt vant til menneskerettighetene og tar dem nærmest for gitt.
SA170504 Men, å etterleve menneskerettighetene er avhengig av at vi alle viser en handlekraft for rettferdighet.
SA170504 Er ikke menneskerettighetene , sammen med disse forpliktelsene, noe av selve grunnlaget for et velfungerende demokrati med like retter, frihet for tro og tanke, solidaritet, toleranse og trygghet ?
SA170504 DEBATT : Vi har blitt vant til menneskerettighetene og tar dem nærmest for gitt.
SA170504 Menneskerettighetene slik vi i Vesten tenker om det, er ikke integrert i disse landenes politiske system eller praksis.
AP170504 I 2006 ble det innført en statsborgerskapsseremoni med følgende ed : « Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover ».
AA170504 | Tillerson : USA vil ikke lenger kreve respekt for menneskerettighetene
DB170503 Så strengt at en fransk domstol nylig stoppet en tvangsretur til Norge - ved å slå fast at vår returpolitikk til Afghanistan er i strid med menneskerettighetene .
VG170502 De fordømmes internasjonalt for sine overgrep mot egen befolkning og brudd på menneskerettighetene , men hylles av Donald Trump som « smarte », « høyt respekterte » og for å gjøre « en fantastisk jobb ». befolkning og brudd på menneskerettighetene, men hylles av Donald Trump som « smarte », « høyt respekterte » og for å gjøre « en fantastisk jobb ».
VG170502 befolkning og brudd på menneskerettighetene , men hylles av Donald Trump som « smarte », « høyt respekterte » og for å gjøre « en fantastisk jobb ».
VG170502 FNs spesialrapportør påpeker at Storbritannias overvåkningslov « Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 » har blitt funnet i strid med menneskerettighetene .
VG170502 Om Hassan Rouhani blir gjenvalgt for en ny periode, eller hovedutfordreren Ebrahim Raisi vinner, en konservativ kandidat med sterke bånd til landets åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei, er sjansen for en forbedring av kårene til media, ytringsfriheten og menneskerettighetene uansett marginal.
DB170502 Merkel ønsker Putin griper inn og sikrer menneskerettighetene i Tsjetsjenia, og la også vekt på retten til å demonstrere i et sivilt samfunn, og hun nevnte også konkret Jehovas vitner, som nylig ble forbudt av russisk høyesterett. 100 skal være arrestert ¶
VG170430 I tillegg har Trump sagt at han støtter president Abdel Fattah al-Sisi i Egypt, hvor det foregår en rekke brudd på menneskerettighetene og vilkårlige fengslinger.
DB170430 - Vi har Grunnloven og menneskerettighetene som skal beskytte oss vanlige mennesker, men de blir på mange måter neglisjert.
AP170429 FN har nylig publisert en omfattende rapport som viser ødeleggelser av byer og bydeler og systematisk brudd på menneskerettighetene .
DB170428 FN har en historie som er mer enn tvilsom når det gjelder støtte til demokratiet, frihetene, menneskerettighetene og historisk sannhet.
DA170428 - Ifølge Menneskerettighetene er vi også forpliktet til å jobbe for funksjonshemmedes verdighet, sier Jens Petter Gitlesen til Uniforum, som mener uttalelsene går lenger enn ytringsfriheten.
VG170427 Disse alvorlige brudd på menneskerettighetene kan finne sted fordi russiske myndigheter har latt grove overgrep i delrepublikken passere i en årrekke uten strafferettslig forfølgning.
DB170427 Reikerås sier at han hjalp ham med å peke på det de to mener var brudd på menneskerettighetene .
DB170427 Jeg er opptatt av menneskerettighetene .
DB170427 Han framholder at han er stolt av jobben han har gjort med å fremme menneskerettighetene - også i nordsjødykkersaken.
DB170427 De færreste i Norge får realitetsprøvd menneskerettighetene slik - eksempelvis i barnevernssaker, sier Reikerås til Dagbladet.
DB170427 Et grunnleggende premiss for diskusjonen om anerkjennelse av kjønnsidentitet er at menneskerettighetene til personene det gjelder ikke krenkes - enten det er snakk om cis-personer eller transpersoner.
DB170427 Menneskerettighetene vektlegger individenes rett til selvbestemmelse og verdighet.
DB170427 Menneskerettighetene gir lesbiske, homofile og transpersoner samme diskrimineringsvern som heterofile kvinner og menn.
AP170427 Hilde Harbos kommentar : Slik bryter Saudi-Arabia menneskerettighetene .
AP170427 - Betyr det at islamske lover er overordnet menneskerettighetene ?
VG170426 - Dersom det er menneskerettigheter, tenker jeg at vi må tenke gjennom vår tilnærming til menneskerettighetene .
VG170425 Tyrkia får kritikk for å ha fengslet opposisjonspolitikere og journalister, og for om menneskerettighetene er blitt fulgt under unntakstilstanden.
VG170425 Ingebjørg Godskesen ( Frp ), Europarådets rapportør i Tyrkia, sa i VG i slutten av mars at hun ville gi Tyrkia frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk - ellers ville landet risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåkning.
DB170424 Den underlige motstriden mellom diskrimineringslovgivningen på den ene siden og grunnloven og menneskerettighetene , blir nå værende.
DA170424 - USA sender et sterkt budskap om at vi vil holde hele Assad-regimet ansvarlig for disse åpenbare bruddene på menneskerettighetene , sier USAs finansminister Steven T.
DA170424 - Det er grundig dokumentert at Norge bryter menneskerettighetene når vi ikke tilbyr denne gruppen helsehjelp.
AA170424 Ifølge den siste årsrapporten fra FNs operasjon i landet ( UNAMA ), gjør de seg skyldige i massive brudd på menneskerettighetene .
DB170423 Det var for øvrig på tide at Norge avsluttet prosedyren med statspålagt sterilisering som ufravikelig betingelse for å få endret juridiske kjønn tidligere - i strid med menneskerettighetene .
DB170422 I Dagsavisen kunne vi i går lese at en fransk domstol stanset en asylretur for en afghansk mann til Norge, fordi de frykter at vi vil bryte menneskerettighetene ved å returnere han til farlige områder i Afghanistan.
DA170421 Nå har en fransk domstol stanset returen, fordi den mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene .
DA170421 Nå har en fransk domstol stanset returen, fordi den mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene .
DA170421 Domstolen mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene .
VG170420 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene
VG170420 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene
AA170420 Europeiske land må sørge for at forholdene i fengslene ikke bryter med menneskerettighetene , understreker Jagland.
VG170419 Ekspert : Tiggeforbud kan stride mot menneskerettighetene
DB170419 Norge støtter den uavhengige menneskerettighetskommisjonen HRCP, som er den største MR-organisasjonen og en av de mest sentrale stemmene og forsvarere av menneskerettighetene i Pakistan.
AA170419 Frankrikes president François Hollande advarer også Erdogan mot å gjeninnføre dødsstraff og sier det vil være et brudd på løftet landet har om å respektere menneskerettighetene . ( ©NTB ) ¶
BT170418 - Dette vil ytterligere true menneskerettighetene og rettssikkerheten, som alt er kraftig svekket i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.
AP170418 - Dette vil ytterligere true menneskerettighetene og rettssikkerheten, som alt er kraftig svekket i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.
FV170417 Nylig sa Godskesen til VG at hun vil gi Tyrkia frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk, hvis ikke risikerer landet å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåkning.
FV170417 - Om to uker skal vi ha en debatt i Europarådet, hvor det vurderes å sette inn større overvåkning av menneskerettighetene .
DB170417 Det er svært viktig at de forsikrer seg om domstolenes uavhengighet, og at de følger menneskerettighetene .
VG170416 Den norske stortingsrepresentanten er utnevnt av Europarådet for å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia, og sa nylig til VG at hun vil gi landet frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk - eller risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåking.
VG170416 Og på veien dit har han satt ny rekord i antall fengslinger, brudd på menneskerettighetene og sensur.
DA170416 Venezia-kommisjonen, som overvåker menneskerettighetene i Europa for Europarådet, har uttalt at endringen vil innebære " et farlig tilbakeskritt for Tyrkias tradisjon som konstitusjonelt demokrati ".
DA170416 Det vil endre Erdogans tone overfor Europa, og vil kreve endringer i måten Tyrkia behandler menneskerettighetene .
DA170416 Venezia-kommisjonen, som overvåker menneskerettighetene i Europa for Europarådet, har uttalt at endringen vil innebære " et farlig tilbakeskritt for Tyrkias tradisjon som konstitusjonelt demokrati ".
DA170416 Det vil endre Erdogans tone overfor Europa, og vil kreve endringer i måten Tyrkia behandler menneskerettighetene .
DB170413 Vi sender kronprinsen på kondolansebesøk når den saudiske monarken dør, men det er taust om piskingen av folk som slåss for menneskerettighetene .
DB170413 Når det ikke koster noe står alle fram på torget og roper ut hyllester til menneskerettighetene .
DB170413 I Bejing har Erna Solberg demonstrert at menneskerettighetene - når vi blir presset - egentlig er en sekundær verdi for Norge.
DB170413 Hun holdt sitt løfte : Ikke ett ord ble sagt om menneskerettighetene og den fengslede Nobelprisvinneren Liu Xiaobo.
VG170412 - Det som omtales i rapporten og inntrykket jeg sitter igjen med etter mitt opphold i området nordøst i Nigeria, er den brutaliteten og de massive bruddene på menneskerettighetene som påføres lokalbefolkningen.
DB170410 Det handler ikke om hvem som hadde rett, men at det blir bedre for menneskerettighetene .
AA170410 I sin bok " Mennesker, ikke milliarder " skrev Solberg i opposisjon at " menneskerettighetene har en lei tendens til å tape for næringsinteressene.
DA170408 Jeg synes ikke vi skal ofre menneskerettighetene på laksens alter, og i praksis går kinesernes med på mye.
DA170408 FOTO : PRIVAT ¶ | - Kongen burde ta imot Dalai Lama ¶ Menneskerettighetene bør ikke ofres på laksens alter, mener forsker Harald Bøckman.
BT170408 I juli 2014 fikk Frankrike medhold av domstolen : Forbudet var ikke i strid med menneskerettighetene .
AA170408 Kina bryter menneskerettighetene , og regimet bruker sin økonomiske makt til å presse andre land til taushet.
AA170408 Menneskerettighetene i Kina og situasjonen for fredsprisvinner Liu Xiaobo må selvsagt være tema for den nye kinesisk-norske kontakten.
VG170407 - Ingen kan påberope seg å ha de beste menneskerettighetene , og det vil alltid være behov for forbedringer.
AA170407 Samtidig understreker Kina selv at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom de siste 35 årene og sånn sett har oppfylt mange av de sentrale menneskerettighetene .
DN170405 Men om Norge unnlater å ta opp menneskerettighetene , lover det dårlig for fremtidige forbindelser, mener Human Rights Watch ( HRW ), ¶
DN170405 - Hvis Erna Solberg unnlater å ta opp menneskerettighetene , vil det se ut som Norge står farlig svakt over hele linjen i dette forholdet.
AA170405 Men om Norge unnlater å ta opp menneskerettighetene , lover det dårlig for fremtidige forbindelser, mener Human Rights Watch ( HRW ), ¶
AA170405 - Hvis Erna Solberg unnlater å ta opp menneskerettighetene , vil det se ut som Norge står farlig svakt over hele linjen i dette forholdet.
VG170404 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, har Solberg svart på kritikken.
VG170404 - Vi bryter ikke menneskerettighetene .
SA170404 - Enhver som bruker kjemiske våpen i angrep mot eget folk, viser en fundamental mangel på respekt for menneskerettighetene og må stilles til ansvar, sier han.
FV170404 Det kinesiske kommunistpartiet har fått det som det vil når en norsk statsminister besøker landet uten å ta opp menneskerettighetene . 10. desember 2010 : Nobelkomite-leder Thorbjørn Jagland ved siden av stolen hvor prisvinner Liu Xioabo skulle sittet.
AP170404 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, svarer Andersen i en e-post.
VG170403 I et intervju med VG har Solberg tidligere sagt at det ikke er rette tidspunkt å gå i bredden på menneskerettighetene .
VG170403 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier hun.
VG170403 - Hvis Erna Solberg ikke tar opp menneskerettighetene , betyr det at Norge nå er villig til å akseptere kommunistpartiets regler, sier menneskerettsaktivisten Hu Jia til NRK.
VG170403 - Det blir ingen ting igjen av menneskerettighetene .
DN170403 - Hvis Erna Solberg ikke tar opp menneskerettighetene , betyr det at Norge nå er villig til å akseptere kommunistpartiets regler, sier menneskerettsaktivisten Hu Jia til NRK.
DN170403 - Det blir ingen ting igjen av menneskerettighetene .
DA170403 Begge sider i konflikten mellom Israel og Palestina er blitt anklaget for overgrep mot sivile og brudd på menneskerettighetene , og Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ) er i gang med å etterforske anklagene.
DA170403 Aktivister som jobber for å avdekke brudd på menneskerettighetene , utestenges systematisk fra Gazastripen av både Israel og Egypt, hevder Human Rights Watch.
AP170403 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog. jl@ap.no ¶ facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶
AP170403 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog. jl@ap.no ¶ facebook.com/jorgenlohne ¶ twitter.com/jorgenlohne ¶
AP170403 - Hvis Erna Solberg ikke tar opp menneskerettighetene , betyr det at Norge nå er villig til å akseptere kommunistpartiets regler, sier menneskerettsaktivisten Hu Jia til NRK.
AP170403 - Det blir ingen ting igjen av menneskerettighetene .
AA170403 Begge sider i konflikten mellom Israel og Palestina er blitt anklaget for overgrep mot sivile og brudd på menneskerettighetene , og Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ) er i gang med å etterforske anklagene.
AA170403 Aktivister som jobber for å avdekke brudd på menneskerettighetene , utestenges systematisk fra Gazastripen, ifølge HRW.
AA170403 - Hvis Erna Solberg ikke tar opp menneskerettighetene , betyr det at Norge nå er villig til å akseptere kommunistpartiets regler, sier menneskerettsaktivisten Hu Jia til NRK.
AA170403 - Det blir ingen ting igjen av menneskerettighetene .
AP170402 Menneskerettighetene er til for å beskytte menneskeverdet.
VG170401 - Grunnloven, borgerrettighetene, menneskerettighetene og folkets makt står fortsatt ved makt i Venezuela, sa presidenten i en tale til jublende tilhengere fredag kveld.
DN170401 - Næringslivets samfunnsansvar, hvor menneskerettighetene er en integrert del, er forhåpentligvis en naturlig del av programmet når myndigheter og norsk næringsliv besøker Kina.
DA170401 - Vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet.
AA170401 - Grunnloven, borgerrettighetene, menneskerettighetene og folkets makt står fortsatt ved makt i Venezuela, sa presidenten i en tale til jublende tilhengere fredag kveld.
AA170401 - Næringslivets samfunnsansvar, hvor menneskerettighetene er en integrert del, er forhåpentligvis en naturlig del av programmet når myndigheter og norsk næringsliv besøker Kina.
VG170331 Norge har en lang tradisjon for å lede an i kampen internasjonalt for menneskerettighetene , og det er en selvfølge at Solberg tar opp menneskerettigheter når hun møter politiske ledere under sitt besøk, sier politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty Norge.
VG170331 Men avviser at menneskerettighetene blir tema : ¶
VG170331 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier hun.
VG170331 Det foregår en rekke brudd på menneskerettighetene , sier Ekeløve-Slydal, og lister opp de viktigste : ¶
VG170331 Dermed avviser hun krav fra Amnesty International og Human Rights Watch som krever at Solberg tar opp menneskerettighetene når hun møter den politiske ledelsen i Beijing.
VG170331 Noe av kritikken mot avtalen gikk ut på at menneskerettighetene ble skjøvet i bakgrunnen etter kinesiske krav, slik at Norge og Kina igjen kunne snakke med hverandre og gjenopprette normale handelsforbindelser.
DB170331 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier Solberg.
DB170331 Men om man sier eksplisitt at nå skal vi ikke snakke om menneskerettighetene så sender man et ganske alvorlig signal.
DB170331 Det var til VG at Erna Solberg først uttalte at hun ikke ville ta opp menneskerettighetene , deretter gjentok hun dette overfor NRK.
AA170331 Dette gjelder menneskerettighetene , men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, sier Solberg.
AA170330 Duterte har tidligere øst skjellsord over alle og enhver som har kritisert ham for brudd på menneskerettighetene , blant dem FN, EU, USA og pave Frans.
DB170328 Begge grupperinger har, ifølge FN, gjort seg skyldige i grove brudd på menneskerettighetene .
VG170327 Kanskje er det på tide å inndra statsstøtten til enkelte trossamfunn om de ikke kan innrette seg etter de grunnleggende og universelle menneskerettighetene .
DB170327 Amerikanere forventer at våre ledere tar et oppgjør med bøller som krenker de grunnleggende menneskerettighetene , sier han i en uttalelse.
AP170327 « Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, men vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet.
AP170327 Vi delte informasjon med Etikkrådet om brudd på menneskerettighetene gjort av Dakota Access- selskapet.
AP170327 « Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, men vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet.
AP170327 Vi delte informasjon med Etikkrådet om brudd på menneskerettighetene gjort av Dakota Access- selskapet.
VG170325 Ingebjørg Godskesen ( Frp ), Europarådets rapportør i Tyrkia, sier hun vil gi landet frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk - eller risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåking.
VG170325 En uke senere møtes PACE og skal ta stilling til hvordan de skal reagere på Tyrkias gjentatte brudd på menneskerettighetene .
DB170324 Å føre en effektiv kamp mot islamofobi og islamisme er umulig hvis ikke muslimer som helhet forsvarer menneskerettighetene , uavhengig av kjønn, legning og religiøs tilhørighet.
AP170324 Jeg ble egentlig føderalist, altså tilhenger av et Europas forente stater, med blant annet felles valuta og felles utenriks- og forsvarspolitikk, og med demokratiet og menneskerettighetene som fundament.
DB170322 Han la til at Tyrkia ber om at Europa respekterer menneskerettighetene og demokratiet.
DB170320 Endringen av loven kom etter at Norge i juni 2012 ble dømt for brudd på menneskerettighetene i Strasbourg.
DB170320 Ifølge menneskerettighetene har enhver rett til et statsborgerskap.
DB170320 I den hardslående talen sin oppfordret hun FN på det sterkeste til å agere mot IS' brudd på menneskerettighetene , ifølge The Telegraph.
SA170318 » Men mener han at norsk lov går lenger i å la religion ( teokrati ) overstyre lovlig fattede vedtak ( demokrati ) enn hva som følger av menneskerettighetene som EU-domstolen dømmer etter ?
DA170317 « The Worst Crime » følger, og tre låter inne i albumet har vi allerede vært innom droneangrep, terrorisme, desinformasjon, brudd på menneskerettighetene og ytringsfriheten.
AP170317 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene .
AA170317 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene .
VG170316 Kom gjerne, men noe valgmøte blir det ikke, for vi er en liberal rettstat der menneskerettighetene verdsettes høyt.
VG170316 - Det har blitt hevdet at det er i strid med menneskerettighetene .
DB170316 For Smith krevde å få utlevert tupéen, og argumenterte med at han hadde krav på den med henvisning til menneskerettighetene .
DB170315 Det er i denne situasjonen Nederland, EU og Vesten kommer flyvende på ei fjøl, for ikke å si et teppe, og skaper en situasjon som gjør at Erdogan kan mobilisere skamløst, med å anklage EU for brudd på menneskerettighetene , og anklage Tysklands forbundskansler Angela Merkel for å gi asyl til terriorister.
AP170315 Norske fanger som soner i Nederland er ikke sikret et tilstrekkelig vern mot brudd på menneskerettighetene , mener sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.
DB170314 - Avhøret er ulovlig og det bryter med menneskerettighetene .
DA170314 - Sakene må vurderes opp mot menneskerettighetene og diskrimineringsloven, samt EUs direktiver, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en uttalelse.
AA170314 - Sakene må vurderes opp mot menneskerettighetene og diskrimineringsloven, samt EUs direktiver, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en uttalelse.
AA170314 - Avhøret er ulovlig og det bryter med menneskerettighetene .
DB170312 Ifølge den nederlandske kanalen anklaget også Kaya Nederland for å bryte menneskerettighetene .
VG170310 - Å be folket om å godta dette under en unntakstilstand, når det er begrensninger på menneskerettighetene , er av veldig stor bekymring, sa Jagland.
DB170310 Her kommer både Grunnloven og menneskerettighetene inn.
VG170309 Jeg fortalte selv min historie i VGTV-serien og i dokumentarboken « Jesussoldaten » for at politikere og folk flest må våkne : Blant kristenfundamentalistene og miljøet bak Oslo Symposium foregår brudd på Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene .
DA170309 Men menneskerettighetene brytes i prostitusjonen, det er problemet.
VG170308 Forskerne mener Norge bryter menneskerettighetene ved at det ikke er likhet for loven.
VG170308 Forskere : Norge bryter menneskerettighetene
DB170308 Jeg mener det er et brudd på rettssikkerheten og på menneskerettighetene .
DB170307 SØKSMÅL : Massedrapsdømte Anders Behring Breivik saksøkte staten for det han mener er uverdige soningsforhold og brudd på menneskerettighetene .
DA170307 Dette er fryktelige brudd på menneskerettighetene og det er viktig at kvinner i Norge er med og protesterer mot slike handlinger.
BT170307 I kampen for menneskerettighetene og mot kommersialisering, ikke bare av kvinnekroppen, men av mennesker - kvinner, menn og barn- trenger alle gode krefter å forenes.
BT170307 I kampen for menneskerettighetene og mot kommersialisering, ikke bare av kvinnekroppen, men av mennesker - kvinner, menn og barn- trenger alle gode krefter å forenes.
DB170305 Her går vi bort fra grensesikkerhet og over til å bryte menneskerettighetene , sier Cuellar.
AA170304 USA sier i en ny rapport menneskerettighetene er under press i verden.
AA170304 Rex Tillerson, som har holdt en lav profil siden han ble utnevnt for en måned siden, skrev et kort forord til den årlige rapporten om situasjonen for menneskerettighetene i 199 land.
AA170304 Human Rights Watch ser Tillersons fravær i sammenheng med det de frykter er Trump-administrasjonens nedprioritering av menneskerettighetene .
DB170303 Rex Tillerson, som har holdt en lav profil siden han ble utnevnt for en måned siden, skrev et kort forord til den årlige rapporten om situasjonen for menneskerettighetene i 199 land.
DB170303 Human Rights Watch ser Tillersons fravær i sammenheng med det de frykter er Trump-administrasjonens nedprioritering av menneskerettighetene .
DB170302 Tingretten la svært stor vekt på rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen ( EMD ), og kom på bakgrunn av en grundig analyse av og sammenlikning med liknende dommer, til at Breiviks soningsforhold måtte anses for å være brudd på menneskerettighetene .
DA170302 I går ble det klart at Anders Behring Breiviks soningsforhold ikke er i strid med menneskerettighetene .
DA170302 Breiviks soningsforhold bryter ikke med menneskerettighetene , slår lagmannsretten fast.
BT170302 Soningsforholdene til Anders Behring Breivik er i strid med menneskerettighetene på ett punkt, slår Oslo tingrett fast.
AP170302 Å ta vare på menneskerettighetene , er også å sette grenser for hva de kan brukes til.
AP170302 | At Norges største massemorder tapte sin sak om soningsforholdene, er en seier for menneskerettighetene Ole Gjems-Onstad ¶
AP170302 Dommerne i saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold viste dristighet i sin dom, og fremmet samtidig menneskerettighetene .
VG170301 Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kommenterer onsdag lagmannsrettens dom som fastslår at soningsforholdene for Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene .
VG170301 Norge bryter ikke menneskerettighetene .
VG170301 Men i lys av tingrettens dom i fjor, som slo fast at staten hadde brutt menneskerettighetene overfor Breivik, fryktet vi det verste.
VG170301 Leder Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 Lagmannsretten har slått fast det som burde være en selvfølge : Staten har ikke brutt menneskerettighetene til Anders Behring Breivik.
VG170301 Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.
VG170301 ANKET : Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
VG170301 juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
VG170301 Amundsen sier videre at han " konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen ".
VG170301 AUF-leder Mani Hussaini er lettet over at Borgarting lagmannsrett mener at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke strider mot menneskerettighetene .
VG170301 - Det sier seg selv at han har brutt menneskerettighetene ved å bombe og drepe 77 mennesker.
FV170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene , sier Andenæs.
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 Breivik hevdet i søksmålet han tok ut mot staten i 2015 at soningsforholdene han lever under bryter menneskerettighetene ved at han er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet.
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 ¶ FIKK IKKE MEDHOLD : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 Terroristen hevdet i søksmålet han tok ut i 2015 at soningsforholdene han lever under bryter menneskerettighetene ved at han er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet.
DB170301 Staten ble frikjent på alle punkter, og retten har kommet frem til at Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 ¶ IKKE I STRID : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DB170301 Isolasjonen Breivik har sonet under helt siden 2011, var et av hovedargumentene til Øystein Storrvik, Breiviks advokat, for hvorfor terroristens soning brøt med menneskerettighetene , herunder Den europeiske menneskerettighetskonvensens ( EMKs ) artikkel 3.
DB170301 Breivik hevdet i søksmålet han tok ut mot staten i 2015 at soningsforholdene han lever under bryter menneskerettighetene ved at han er utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i fengselet.
DB170301 ( Dagbladet ) : Terrordømte Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene .
DA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene , fastslår Borgarting lagmannsrett.
DA170301 Han er enig i lagmannsrettens avgjørelse om at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene .
DA170301 Anders Behring Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene , slår lagmannsretten fast.
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene , slår lagmannsretten fast ¶
BT170301 Lagmannsretten kritiserer riktignok Kriminalomsorgen på flere punkt, men kritikkverdig behandling er ikke nok til å bryte menneskerettighetene .
BT170301 | Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene , slår lagmannsretten fast ¶
AP170301 Tingretten hadde akkurat gitt Behring Breivik medhold i at menneskerettighetene var brutt i hans soning i fengsel.
AP170301 Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene .
AP170301 Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.
AP170301 Borgarting begrunner sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene slik : ¶
AP170301 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AP170301 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene , er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar.
AP170301 | Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold : Ikke brudd på menneskerettighetene
AP170301 Tingretten i fjor : brudd på menneskerettighetene
AP170301 Slik begrunner Borgarting sin beslutning om at soningsforholdene ikke er i strid med menneskerettighetene : ¶
AP170301 Saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene
AP170301 Mener lagdommer Øystein Hermansen, lagmann Kjersti Bruun Nygaard og lagdommer Jørgen Brunsvig at soningsforholdene til Anders Behring Breivik ( foran ) bryter menneskerettighetene ?
AP170301 Lagmannsretten « var aldri i tvil » om at soningsforholdene til massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) ikke er brudd på menneskerettighetene .
AP170301 I fjor ga tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic ( midten ) terroristen Anders Behring Breivik medhold i at hans soningsregime var brudd på menneskerettighetene .
AP170301 Han har gått rettens vei for å få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på menneskerettighetene .
AA170301 Amundsen sier videre at han " konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen ".
AA170301 Soningsregimet er ikke i strid med menneskerettighetene , fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 Breiviks soningsforhold er ikke i strid med menneskerettighetene , fastslår Borgarting lagmannsrett.
AA170301 | - Breiviks soningsregime er ikke i strid med menneskerettighetene , slår lagmannsretten fast ¶
AA170301 | Breiviks soningsregime ikke i strid med menneskerettighetene
AA170301 Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene , sier Andenæs.
DB170228 Hong er tiltalt for korrupsjon, brudd på menneskerettighetene og maktmisbruk.
AP170227 Regjeringsadvokaten mener det ikke er blitt begått brudd på menneskerettighetene på noe tidspunkt i soningsforløpet, og anfører at dagens regime og slik soningen er innrettet også er godt innenfor menneskerettighetenes rammer.
DN170226 Kommisjonen ble i sin tid sterkt kritisert for å ha gitt medlemskap til land som begår brudd på menneskerettighetene .
AA170226 Kommisjonen ble i sin tid sterkt kritisert for å ha gitt medlemskap til land som begår brudd på menneskerettighetene .
AP170225 Demokratiet og menneskerettighetene trues på alle kanter.
AA170225 Kategoriene nevnt over er de samme som i menneskerettighetene .
VG170223 Det vil bli gjort lovlig, i overensstemmelse med menneskerettighetene og rettssystemet i USA, sa sikkerhetsminister Kelly, ifølge AP.
VG170223 - Den meksikanske regjeringen vil ta i bruk alle lovlige virkemidler for å forsvare ¶ menneskerettighetene til våre borgere i utlandet, og særlig i USA, sa utenriksminister Luis Videgaray.
VG170223 Vi må også, i ord og handling, støtte de som kjemper for menneskerettighetene i sitt eget land, ofte med livet som innsats.
VG170223 Leder I minst 22 land i fjor ble mennesker drept bare fordi de med fredelig midler forsvarte menneskerettighetene .
VG170223 I minst 22 land i fjor ble mennesker drept bare fordi de med fredelig midler forsvarte menneskerettighetene .
VG170223 Både et sterkt folkelig engasjement, og politikere som prioriterer menneskerettighetene , må til for å snu en negativ utvikling.
VG170223 Menneskerettighetene er universelle, ikke for noen få utvalgte.
VG170222 Men vi skal handle rettferdig og i tråd med menneskerettighetene .
DB170222 Men vi vil alltid følge rettsprinsippene og menneskerettighetene , sier Thomas Bach til Dagbladet om saken.
BT170222 Selv om grunnloven sier at den skal sikre menneskerettighetene , så er det fremdeles slik at §4 i grunnloven krever at statsoverhodet tilhører kristendommen.
AA170222 Hans sønn Saif al-Islam og 36 tidligere medlemmer av regimet anklages blant annet for brudd på menneskerettighetene .
AA170222 Tyrkia var blant landene der man så de alvorligste bruddene på menneskerettighetene i 2016, ifølge menneskerettighetsgruppa Amnesty.
AA170222 I Midtøsten mener Amnesty at fire av Sikkerhetsrådets faste medlemmer - Storbritannia, Frankrike, Russland og USA - aktivt støtter styrker som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i konfliktene i Syria, Jemen, Libya og Irak.
AA170222 Seksuell vold, mishandling og andre brudd på menneskerettighetene skjer i stor skala.
AA170222 Idrettsutøvere er villige til å akseptere så store begrensninger i sitt privatliv at det strir mot menneskerettighetene .
AP170221 Dette til tross for at han ved slutten av neste presidentperiode vil være 99 år gammel, og at det tidligere velstående Zimbabwe er rammet av økonomisk krise og beskyldninger om brudd på menneskerettighetene og uregelmessigheter i valgene.
AA170221 Dette til tross for at han ved slutten av neste presidentperiode vil være 99 år gammel, og at det tidligere velstående Zimbabwe er rammet av økonomisk krise og beskyldninger om brudd på menneskerettighetene og uregelmessigheter i valgene.
AA170221 De mener både Grunnloven og menneskerettighetene står på deres side.
SA170220 GJESTEKOMMENTAR : Det er brudd på menneskerettighetene hvis brukere av offentlige helse-, sosial- eller velferdstjenester ikke kan forhandle om utformingen av sine egne tjenester.
AA170220 Breivik stevnet i 2015 staten for brudd på menneskerettighetene under soningen.
VG170219 I perioden mellom juni 2006 og august 2015 ble det ikke utstedt en eneste resolusjon som fordømte brudd på menneskerettighetene i de undertrykkende regimene i Kina, Cuba, Egypt, Russland, Saudi-Arabia eller Tyrkia.
VG170219 Det er riktig at vestlige regjeringer protesterer mot brudd på menneskerettighetene i land som Russland, Iran og Nord-Korea.
DB170219 Horne utelukker ikke at norsk praksis bryter med menneskerettighetene
BT170216 Boken hennes er en god kunnskapsbase for å skape en bedre politisk debatt, om FNs rolle, internasjonale forpliktelser, Midtøsten, flyktningsituasjonen og menneskerettighetene .
SA170214 - Barn har en grunnleggende rett til privatliv, og deres rettigheter reguleres av personopplysningsloven, barneloven, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon.
DB170214 Flere av disse reiser spørsmål om en så omfattende og inngripende overvåking i det hele tatt kan være lovlig etter Grunnloven, EU-domstolens avgjørelser og menneskerettighetene .
AP170214 - Barn har en grunnleggende rett til privatliv, og deres rettigheter reguleres av personopplysningsloven, barneloven, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon.
AA170214 Hun har sett nærmere på en av sakene og mener mye tyder på at menneskerettighetene er brutt i den aktuelle saken. ( ©NTB ) ¶
VG170212 Fiender av menneskerettighetene vil komme i flertall i FNs sikkerhetsråd.
DB170212 En forutsetning for å gå videre med forslaget til DGF må være at menneskerettighetene vurderes nærmere i lys av ny rettspraksis i EU-domstolen og EMD.
DB170212 Datatilsynet mener forslaget om generell datainnsamling og datalagring både er i strid med menneskerettighetene og avgjørelser tatt av EU-domstolen, og som har gyldighet for Norge.
DB170211 Dette bryter med FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene .
DB170210 Tyrkia har fått kraftig kritikk for brudd på menneskerettighetene og pressefriheten, spesielt siden kuppforsøket sommeren 2016.
AA170210 Tyrkia har fått kraftig kritikk for brudd på menneskerettighetene og pressefriheten, spesielt siden kuppforsøket sommeren 2016. ( ©NTB ) ¶
SA170209 Det er imidlertid problemer med menneskerettighetene også i Sør-Korea, uten av det har fått så mye fokus.
BT170209 Det er imidlertid problemer med menneskerettighetene også i Sør-Korea, uten av det har fått så mye fokus.
AP170209 Det er imidlertid problemer med menneskerettighetene også i Sør-Korea, uten av det har fått så mye fokus.
DA170208 Flere høringsinstanser advarte mot at forslaget om soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene , blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som var bekymret for fangenes rettssikkerhet, muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv. | « Fare for liv hvis Jensen-prosjekt blir kjent » ¶
VG170206 Tidligere har regjeringen og hæren i Myanmar avvist rapporter om brudd på menneskerettighetene .
DN170206 Han mener de to landene bryter menneskerettighetene .
AP170206 Også Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene , mener forslaget må stoppes.
AP170206 Også Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene , mener forslaget må stoppes.
DB170205 Har høstet internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene .
DB170205 - Konsekvensen av denne såkalte krigen mot narkotika er at folk mister troen på de demokratiske institusjonene og på menneskerettighetene .
DB170205 Det er et brudd på menneskerettighetene , og er en av vår tids alvorligste menneskerettighetsutfordringer.
DB170204 ¶ LEDER : Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha sparket etterretningssjefen Kim Won Hong på grunn av korrupsjon, maktmisbruk og for brudd på menneskerettighetene .
DB170204 Nyhetsbyrået skriver at årsaken skal være at Hong er tiltalt for korrupsjon, brudd på menneskerettighetene og maktmisbruk.
AA170203 Den anklager også soldater og politifolk for å ha utført handlinger som bryter med menneskerettighetene i landsbyer der geriljaen nyter støtte.
DB170201 Dersom norsk næringsliv og Oljefondet velger å investere på okkupert område, så følger det med store utfordringer når det gjelder beskyttelse av menneskerettighetene , sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.
DB170201 Både i Norge og i det internasjonale samfunnet er det nå enighet om tre ting : Rusmiddelpolitikken må være kunnskapsbasert og respektere menneskerettighetene .
AP170201 Debatten om digitalt grenseforsvar : Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶
DB170131 I en e-post til Dagbladet skriver Thomas Sevang, kommunikasjonssjef ved Norges bank investment management, at det forventes at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til dette i sin virksomhet.
DB170131 Forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene
AP170131 I demonstrasjonen foran Stortinget tok flere av innlederne til orde for at innreiseforbudet er klart i strid med menneskerettighetene .
AP170131 Bryter menneskerettighetene
AP170131 | Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven ¶
AP170131 Nå kommer det også motstand fra dem som har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven.
AP170131 Institusjonen, som ligger under Stortinget, konkluderer med at sentrale sider av digitalt grenseforsvar, særlig datainnsamling til korttidslageret og metadatalageret, trolig vil være i strid med menneskerettighetene og også grunnlovsstridig.
AP170131 Institusjonen som skal passe på at Norge følger menneskerettighetene , mener forslaget om digitalt grenseforsvar må stoppes.
DB170130 Schultz sier han « hører alarmklokkene dere alle ringer med som varsler at verdigheten og menneskerettighetene vi alle har tatt for gitt så lenge, er under angrep ».
BT170130 Vi er her blant annet for å møte studenter fra organisasjonen UESARIO, som er vennskapsorganisasjon med flere studentdemokratier i Norge, og lære om menneskerettighetene i territoriet som hordalandsrederiene så ofte sender fartøy til.
AP170130 Schultz sier han « hører alarmklokkene dere alle ringer med som varsler at verdigheten og menneskerettighetene vi alle har tatt for gitt så lenge, er under angrep ».
DB170129 De har de best beskyttede menneskerettighetene , sier hun til CNN.
DB170129 I et eget skriv fra FN problematiseres inngrepene, og de anses som mulige brudd på menneskerettighetene .
DB170129 I et eget skriv fra FN problematiseres inngrepene, og de anses som mulige brudd på menneskerettighetene .
DB170126 Som europarådsleder har han ansvaret for opprettholdelse og utvikling av menneskerettighetene i Europa.
DB170123 Rapporten fra HRW dokumenterer brudd på menneskerettighetene , utført av statlige styrker.
AP170120 Det kan i utgangspunktet være en fordel for Egypt, Tyrkia og Saudi-Arabia, som har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene .
DB170118 SKIEN ( Dagbladet ) : Siste dag av ankebehandlingen av Anders Behring Breiviks ( 37 ) søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene , er satt av til terroristens advokat Øystein Storrviks prosedyre.
DB170118 juli 2011, har han ikke hatt noen kontakt med andre innsatte i fengselet, og dette mener Storrvik er brudd på menneskerettighetene .
AP170118 Han påpekte at Sivilombudsmannen aldri sa at Behring Briviks forhold ikke hadde noe med menneskerettighetene å gjøre.
AP170118 Fredrik Sejersted hevdet tirsdag at saken Behring Breivik har reist, ikke har noe med menneskerettighetene å gjøre i det hele tatt.
AP170118 Der fikk massedrapsmannen medhold i tingretten i at soningsregimet og det han mener er langvarig isolasjon, er brudd på menneskerettighetene .
AP170118 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Behring Breivik for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tirsdag.
AP170118 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Behring Breivik for brudd på menneskerettighetene , er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tirsdag.
AP170118 - Hvordan kan staten, etter å ha blitt dømt i tingretten for soningsregimet til Breivik, gå så høyt på banen at de avslutter med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik retorisk.
AP170118 Det er å misbruke menneskerettighetene , uttalte Sejersted.
AP170118 - Den gjør menneskerettighetene en bjørnetjeneste, jeg vil advare mot at det skal gå inflasjon i å påberope menneskerettighetsbrudd.
AP170117 - Ikke bare er det alvorlig å melde inn mennesker inn i trossamfunn uten at man er klar over det, som er i strid med menneskerettighetene for dem det gjelder.
AP170117 Sejersted mente saken er et eksempel på at sentrale og viktige menneskerettighetene misbrukes.
AP170117 Mener menneskerettighetene misbrukes ¶
AP170117 I fjor fikk massedrapsmannen medhold i tingretten i at soningsregimet og det han mener er langvarig isolasjon, er brudd på menneskerettighetene .
AP170117 Han påpekte at Behring Breivik skal ha de samme rettssikkerhetsgarantier som alle andre og behandles etter menneskerettighetene .
AP170117 De påpekte at Behring Breivik har krav på å bli beskyttet av menneskerettighetene .
AP170117 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.
AP170117 - Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene , er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.
AP170117 - Ikke bare er det alvorlig å melde inn mennesker inn i trossamfunn uten at man er klar over det, som er i strid med menneskerettighetene for dem det gjelder.
AP170117 Menneskerettighetene stenger ikke for at E-tjenesten innhenter informasjon fra det digitale rom.
DB170113 Mandag opplyste amerikanske myndigheter at de har valgt å svarteliste fem russere, som de mener at bryter menneskerettighetene .
DB170113 Menneskerettighetene må ligge til grunn uansett hvordan framtidas finansiering blir, og det inkluderer selvfølgelig å behandle alle på lik linje.
AP170113 Behring Breivik fikk medhold i tingretten for at soningsregimet og det han mener er langvarig isolasjon, er brudd på menneskerettighetene .
AP170113 Anders Behring Breivik har søksøkt staten fordi han mener soningsforholdene er brudd på menneskerettighetene .
DN170112 Rubio ville vite om Tillerson mener Putin er en krigsforbryter på grunn av militærangrepene mot Aleppo i Syria og om han synes Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene .
BT170112 I forrige rettsrunde mente tingretten at terroristens soningsregime er brudd på menneskerettighetene .
AP170112 Rapporten tar ikke spesifikt opp situasjonen for mediene, men minner om at en fri presse er en av forutsetningene for å forhindre brudd på menneskerettighetene .
AP170112 Rapporten tar ikke spesifikt opp situasjonen for mediene, men minner om at en fri presse er en av forutsetningene for å forhindre brudd på menneskerettighetene .
FV170111 Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
DB170111 ¶ SAKSØKER : Terrorist Anders Behring Breivik ( 37 ) har saksøkt staten fordi han mener soningsregimet hans strider mot menneskerettighetene .
DB170111 Men, og som humanist er dette lett å si, selv om Senterpartiets forslag i liten grad vil ramme « oss », så er det et poeng Kristin Mile kommer med i Fritanke som respons til dette : Det vil være i strid med menneskerettighetene .
DB170111 Dette er uten tvil problematisk - ut ifra et perspektiv om likebehandling, likeverd, likestilling og ikke minst menneskerettighetene .
AP170111 Det var bruddet på artikkel tre i menneskerettighetene staten ble dømt for i første runde.
FV170110 Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene .
FV170110 Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
FV170110 Regjeringsadvokaten sa videre at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene .
FV170110 Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
DB170110 ¶ SAKSØKTE STATEN : Anders Behring Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene , og i dag statet ankeforhandlingene i Skien fengsel.
DB170110 Borgarting lagmansrett starter i dag behandlingen av ankesaken der Breivik har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene .
DB170110 Han skriver også om forholdene for menneskerettighetene i landet og stiller spørsmål om mulighetene for å utvikle et demokrati.
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
BT170110 - Kontrollen av brevkorrespondanse, besøk og telefonering er dessuten godt innenfor rammene menneskerettighetene setter, argumenterte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Borgarting lagmannsrett tirsdag.
AP170110 Vårt mål er å vise at de soningsforholdene han soner under ikke er brudd på menneskerettighetene .
AP170110 Staten mener soningsforholdene er langt unna noe brudd på menneskerettighetene .
AP170110 I fjor ga Oslo tingrett den 37-åringen medhold i at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene .
DB170109 Da saken gikk i tingretten var det stor forvirring om hvordan det kunne ha seg at domstolen dømte staten for å ha brutt menneskerettighetene til vår verste terrorist.
DB170107 Derimot ble de ikke det vendepunktet mange i Vesten håpet på for ny forståelse av de alminnelige menneskerettighetene i verdens største nasjon.
AP170107 Hva er terskelen for at noe skal kalles et brudd på menneskerettighetene ?
AP170107 april i fjor ga Anders Behring Breivik medhold i at terroristens soningsforhold bryter med menneskerettighetene , var overraskelsen tydelig hos Regjeringsadvokaten.
AP170105 EU og Europarådet må trappe opp kampen for menneskerettighetene i Tyrkia.
DB170104 Jeg tolker tallene slik at de som stemmer for et forbud mener det eksisterer tilstrekkelige grunner for å innskrenke disse menneskerettighetene og fravike det liberalistiske standpunktet.
DB170104 Et forbud berører også flere av menneskerettighetene , eksempelvis ytrings- og religionsfriheten, samt den liberalistiske ideen om selvbestemmelsesrett.
BT170101 - Dommen stiller spørsmål om fengselsledelsen har tatt innover seg at menneskerettighetene går over alle andre lover, og om den har klart å balansere sikkerhetshensyn godt nok opp mot menneskerettslige hensyn, sier han.
BT170101 New York Times mener Breiviks søksmål utfordret forestillingene om menneskerettighetene til det ekstreme.
BT170101 Britiske Daily Mail skrev blant annet at « Massemorder VINNER søksmål etter å ha hevdet at menneskerettighetene hans ble krenket fordi han måtte spise den samme maten to dager på rad ».
BT170101 - Dommen stiller spørsmål om fengselsledelsen har tatt innover seg at menneskerettighetene går over alle andre lover, og om den har klart å balansere sikkerhetshensyn godt nok opp mot menneskerettslige hensyn, sier han.
SA161225 På spørsmål fra Aftenposten om menneskerettighetene i Qatar ble vurdert når VM ble tildelt, svarer FIDE, gjennom presseansvarlig Anastasia Karlovitsj : ¶
BT161225 På spørsmål fra Aftenposten om menneskerettighetene i Qatar ble vurdert når VM ble tildelt, svarer FIDE, gjennom presseansvarlig Anastasia Karlovitsj : ¶
AP161225 På spørsmål fra Aftenposten om menneskerettighetene i Qatar ble vurdert når VM ble tildelt, svarer FIDE, gjennom presseansvarlig Anastasia Karlovitsj : ¶
VG161221 Vi mener det hverken er radikalt eller naivt å kritisere Kina når de bryter menneskerettighetene .
VG161221 VG mente i 2010 at Liu Xiaobo var en verdig vinner på grunn av sin kamp for menneskerettighetene .
AP161221 Det er domstolene som baner vei for personvernet og menneskerettighetene ved å sette ned foten for lovgiving som går for langt, sier Thon til NTB.
AP161221 Det er domstolene som baner vei for personvernet og menneskerettighetene ved å sette ned foten for lovgiving som går for langt, sier Thon til NTB.
AP161219 - Det jeg i størst grad legger merke til er at menneskerettighetene ikke er nevnt med ett ord, til tross for at Kina jo har signert FNs mennerettighetskonvensjon.
AP161219 - Menneskerettighetene er ikke nevnt med ett ord ¶
AP161219 - Det jeg i størst grad legger merke til er at menneskerettighetene ikke er nevnt med ett ord, til tross for at Kina jo har signert FNs mennerettighetskonvensjon.
AP161219 - Menneskerettighetene er ikke nevnt med ett ord ¶
AP161116 Leder for Det internasjonale humanetikerforbundet, Roy Brown, kalte vedtaket historisk : Et FN-organ som er satt til å vokte menneskerettighetene ble forvandlet til et organ for å krenke dem.
AP161116 Det gjaldt hovedsakelig menneskerettighetene som er nedfelt i FNs erklæring, men som man i størstedelen av verden har et ganske annet syn på.
AP161115 | Tvilsom utvikling av menneskerettighetene i FN Michael Tetzschner ¶
AP161115 OICs siste seier var nomineringen av Saudi-Arabia som leder av en av rådets sentrale komiteer, som utpeker globalt ansvarlige for å overvåke menneskerettighetene .
AP161115 Ifølge en britisk forsker, Rosa Freedman fra University of Birmingham, som har publisert to studier om menneskerettighetene i FN-systemet, utgjør OIC-alliansen den toneangivende gruppen i FNs menneskerettighetsråd.
AP161105 Når Etikkrådet gjør sin vurdering i denne saken kan Oljefondets retningslinjer om alvorlig miljøskade og grove brudd på menneskerettighetene , være aktuelle.
AP161030 Støttespillerne til Siouxindianerne mener nettopp at urfolksrettighetene og menneskerettighetene trues av oljerørledningen.
AP161030 Oljefondet opplyser at de forventer at selskaper de investerer i, respekterer og tar hensyn til menneskerettighetene .
AP161030 - Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltselskaper, men vi forventer at selskaper respekterer menneskerettighetene og tar hensyn til menneskerettigheter i sin virksomhet.
AP161030 - Mener Oljefondet at Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66 svarer til forventningene om å respektere menneskerettighetene ?
AP161030 - DNB har så langt ikke fått bekreftet informasjon som tilsier at prosjektet bryter menneskerettighetene .
AP161007 Tetzschner viser til at vi allerede har et godt utbygd system for å ivareta menneskerettighetene , noe han har helt rett i.
AP161007 Disse sakene har til gjengjeld bidratt positivt til den nasjonale utviklingen av menneskerettighetene etter selvstendige overveielser av lovgiver og nasjonale domstoler.
AP161007 Det har lenge vært en utenrikspolitisk målsetting å bidra til styrking av menneskerettighetene , særlig innenfor FN-systemet.
AP160930 Utenriksminister Børge Brende ( H ) mener menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge.
AP160930 Brende : Menneskerettighetene godt beskyttet ¶
AP160930 - Storting og regjering har ansvar for bredden i norsk politikk og vil kunne veie ulike samfunnshensyn opp mot hverandre i arbeidet med menneskerettighetene .
AP160921 Respekt for menneskerettighetene er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, og FN som system må ha en sterk kultur for å fremme dem.
AP160921 Når du møter kritikk fra medlemslandene, påpek at realisering av menneskerettighetene vil styrke en stats suverenitet og selvstendighet, ikke motsatt.
AP160921 I fremme av menneskerettighetene er FNs konvensjoner uunnværlige.
AP160921 Det er fortsatt mange hindre for at menneskerettighetene kan virkeliggjøres rundt om i verden.
AP160902 Vi må ha tillit til at norske domstoler ikke fatter beslutninger som strider mot menneskerettighetene .
AP160901 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.
AP160831 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.
AP160831 Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.
SA160818 Advokat Gro Hillestad, med 25 års bakgrunn i menneskerettighetsarbeid internasjonalt og i Norge, har skrevet kronikker og bøker om at menneskerettighetene ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad i Norge.
SA160818 Menneskerettighetene
AP160810 De trekker frem at sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene , og at autorisasjon omfatter dette grunnsynet.
AP160810 Lojalitet til grunnloven og respekt for menneskerettighetene er selve fundamentet, men det er ikke tilstrekkelig.
AP160617 - Dette er et brudd på menneskerettighetene .
AP160616 « Jo var dedikert til å få oss til å holde løftene om å støtte utviklingsland og styrke menneskerettighetene , og hun brakte disse verdiene og prinsiplene med seg når hun ble medlem av underhuset, » skrev Corrbyn.
DB160615 De virkelig store utfordringene vil komme når staten skal sette grenser for hva slags tro som strider mot menneskerettighetene og demokratiske verdier, eller som hemmer integrering og fører til sosial kontroll.
AP160607 Skatteadvokatens avsløringer og hans død la grunnlaget for den såkalte « Magnitsky Act », en amerikansk lov som åpner for sanksjoner mot utenlandske statsborgere for deres brudd på menneskerettighetene .
DB160524 Da glemmer vi at den demokratiske beredskapen også består av oppslutning om demokratiet og menneskerettighetene .
AP160523 | Stjernen raser etter utestengelse : - Et brudd på menneskerettighetene
AP160523 - Det er en direkte krenkelse av menneskerettighetene .
AP160520 Emberland gjør det imidlertid klart i anken at selv om tingretten mener Behring Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene , vil ikke myndighetene legge dette til grunn og dommen vil derfor ikke få noen betydning for terroristens soningsforhold.
AP160520 De mener tingretten har trukket en " feilaktig linje " fra soningsforhold som kan diskuteres, ut fra fengselsfaglige vurderinger og skjønn, til hva som rettslig sett utgjør et brudd på menneskerettighetene .
AP160520 juli-terroristen Behring Breivik ( 37 ) bryter med menneskerettighetene .
AP160516 I anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 fikk menneskerettighetene et eget kapittel.
AP160428 - Vi forventer at oljefondet blir en tydelig eier og behandler skattesnusk som et etisk spørsmål på lik linje med andre ting de anser som etisk forkastelig, som brudd på menneskerettighetene , sier daglig lederSigrid Klæboe Jacobsen.
AP160425 Som sier fra når råtne imamer får bli i moskeer, og når lovene i våre foreldres land undertrykker kvinner og bryter menneskerettighetene .
AP160422 Frp har til og med stemt mot å kartlegge menneskerettighetene til eldre i omsorgen.
AP160420 På spørsmål om hvor alvorlig det er for staten at de er dømt for brudd på menneskerettighetene , svarer Emberland følgende : ¶
AP160420 Oslo tingrett mener soningsforholdene til Anders Behring Breivik ( 37 ) bryter med menneskerettighetene og at terroristen utsettes for umenneskelig behandling i fengselet.
AP160409 Turiststrømmen viser foreløpig at vi som privatpersoner er villige til å bruke penger i land som Gambia og ser gjennom fingrene med hvordan menneskerettighetene praktiseres.
AP160409 En rekke stygge brudd på menneskerettighetene har fått EU og USA til å kutte ut det meste av bistanden til det vestafrikanske landet.
AP160408 ar en samfunnsbyggende rolle, bør vi kanskje diskutere om de tros- og livssynssamfunn som skal motta offentlig støtte, bør forplikte seg for eksempel på Grunnlovens paragraf to, om at det norske samfunn bygger på et humanistisk og kristent verdigrunnlag som « skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene . » | Barnehijab handler ikke om religion, men sosial kontroll.
AP160407 Grunnloven skal beskytte demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene » står det her.
AP160401 Problemet var at ingen klarte å utvikle en holdbar sekulær begrunnelse for menneskerettighetene .
AP160401 I dag vil nordmenn flest - uavhengig av politiske og religiøse overbevisninger - slutte opp om menneskerettighetene .
AP160331 Kritikken går blant annet ut på tyrkiske myndigheters økende statlig kontroll over mediene, fengsling av journalister, presidentens innblanding i domstolen og en rekke brudd på menneskerettighetene .
AP160331 Ap mener at en grunnlovsendring er nødvendig, fordi Høyesterett allerede praktiserer unntak fra menneskerettighetene .
AP160331 Ap ble stående alene bak et forslag i Stortinget torsdag om å ta inn flere formuleringer knyttet til menneskerettighetene i Grunnloven.
AP160330 Andersen mener på sin side at de forslåtte innstrammingene støter mot både bestemmelsen om retten til familieliv i Menneskerettighetene , og hensynet til barnets beste som følger av Barnekonvensjonen.
AP160328 - Han ber om at de som har begått denne forferdelige terrorhandlingen raskt stilles for retten, i tråd med forpliktelser overfor menneskerettighetene , heter det i uttalelsen.
AP160325 Og hva bør gjøres med offiserene som sto bak grove brudd på menneskerettighetene under det langvarige diktaturet ?
AP160325 Da Stortinget i 2014 reviderte Grunnloven, ble mange av menneskerettighetene gjort til norsk lov.
AP160320 « Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene . » « Alle innbyggere har fri religionsutøvelse.
AP160318 Slik den økonomiske og politiske situasjonen er i EU nå, er det ingen stemning for å ta opp en gigant som Tyrkia, særlig ikke når demokratiet og menneskerettighetene i landet også utvikler seg negativt.
AP160316 - Slik du kjenner Behring Breiviks soningsforhold : Er det etter din vurdering brudd på menneskerettighetene ?
AP160316 Selv mener han det er brudd på menneskerettighetene at han ikke får registrert partiet og stille til valg for å redde den vestlige verden fra undergangen.
AP160316 Anders Behring Breivik fikk i dag tre timer på fortelle hvorfor han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene .
AP160315 Også Kriminalomsorgens bruk av isolasjon hevdes å stride mot menneskerettighetene .
AP160315 - Breivik gjør nazihilsen når han innleder søksmål mot Norge for brudd på menneskerettighetene ved å holde ham i isolasjon - hvor han har datamaskin og Playstation, lyder overskriften.
AP160315 Regjeringsadvokaten avviser at soningen til terroristen Anders Behring Breivik ( 37 ) bryter med menneskerettighetene .
AP160315 Marius Emberland, som fører saken på vegne av staten, forklarte retten at Behring Breiviks fengsling - og soningsforhold ligger godt innenfor det menneskerettighetene forutsetter.
AP160315 Vårt eget Stålsett-utvalg har i sin utredning tatt utgangspunkt i menneskerettighetene .
AP160315 Storrviks innledningsforedrag følger velkjente linjer : Både gjennom isolasjon, nakenransakninger, overforbruk av håndjern og brevsensur bryter Norge menneskerettighetene i sin behandling av Behring Breivik.
AP160315 Det er han som må bevise at soningsregimet han er underlagt er i strid med menneskerettighetene , ikke staten som motpart.
AP160314 Hvis retten kommer til at soningsregimet rundt Breivik er så strengt at det påfører ham skader og strider med menneskerettighetene , vil det kunne medføre lettelser i restriksjoner.
AP160314 Massedrapsmannen mener at hans soningsforhold bryter menneskerettighetene .
AP160314 Da har vi feilet i oppfølgingen » Fire dager er satt av til saken, hvor retten skal ta stilling til om Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll bryter menneskerettighetene .
AP160314 Men jeg tror neppe at tingretten kommer til å konkludere med at soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene .
AP160314 Breivik mener at de strenge soningsforholdene må betraktes som en ulovlig tilleggsstraff som bryter med menneskerettighetene .
AP160313 I helgen antydet altså Hollande at han har problemer med å godta at Tyrkia skal få visumfritak, samtidig som landet beskyldes for grove brudd på menneskerettighetene . †" Vi kan ikke være ettergivende med hensyn til menneskerettigheter eller kriteriene for å lette på visumreglene, sa Hollande på en pressekonferanse lørdag.
AP160313 Frankrikes president nekter å la Tyrkia slippe unna med grove brudd på menneskerettighetene .
AP160313 Det som synes helt på det rene, er at tingrettsdommer Sekulic er i sin fulle rett til å stanse Breivik raskt hvis han viker fra det saken han har reist mot staten, handler om : Er soningsforholdene ulovlige etter menneskerettighetene , og har de påført Breivik skader ?
AP160310 - Han har tvunget opp igjen døren til Europa gjennom en skitten avtale, til tross for alvorlige brudd på menneskerettighetene .
AP160309 | Breivik-saken : - Menneskerettighetene kan tøyes ¶
AP160309 I vurderingen av Anders Behring Breiviks soningsforhold åpnes det for at menneskerettighetene kan tøyes, mener jusseksperter.
AP160309 Det er åpent for at menneskerettighetene kan tøyes noe, mener de.
AP160309 Bryter straffen menneskerettighetene ?
AP160308 Hensynet til menneskerettighetene presses nedover på den politiske dagsordenen.
AP160303 Det får også følger for flyktningene, og det gir et signal til Tyrkia om at menneskerettighetene ikke er så viktige likevel, sier Ekeløve-Slydal.
AP160303 - Flere internasjonale dommer har slått fast at menneskerettighetene gjelder fullt ut for det som foregår på et skip.
AP160302 De mener soningsforholdene strider mot menneskerettighetene , noe Staten avviser.
AP160301 Bryter straffen med menneskerettighetene ?
AP160229 Saken handler om massemorderens soningsforhold bryter med menneskerettighetene , ikke om det han gjorde og motivene for tragedien han iscenesatte.
AP160228 I denne motsetningsfylte situasjonen er det grunn til å spørre om Tyrkia beveger seg mot integrasjon i Europa med respekt for menneskerettighetene eller mot autoritært styre ?
SA160226 Man kan ikke ha en president som er anklaget for brudd på menneskerettighetene , mener han.
AP160226 Man kan ikke ha en president som er anklaget for brudd på menneskerettighetene , mener han.
SA160221 Vi har hatt møter med internasjonale organisasjoner som forteller om forhold rundt menneskerettighetene i Bahrain og hva familien hans har gjort i hjemlandet.
AP160221 Vi har hatt møter med internasjonale organisasjoner som forteller om forhold rundt menneskerettighetene i Bahrain og hva familien hans har gjort i hjemlandet.
AP160219 Mener isolasjonen bryter med menneskerettighetene
AP160218 Hun mener det er greit å være spirituelt troende muslim, " så lenge du respekterer menneskerettighetene , og ikke går rundt med baktanker om at nå skal vi pushe grensene og få mer og mer sharia inn i samfunnet ".
AP160218 NIM ble opprettet av Stortinget i fjor, og skal sørge for en helhetlig overvåking av menneskerettighetene .
AP160217 - En statsklage betyr at en medlemsstat stevner en annen inn for menneskerettsdomstolen etter artikkel 33 i konvensjonen, fordi den enkelte stat ikke beskytter menneskerettighetene i sitt land på en tilfredsstillende måte, sier Thune.
AP160216 Norske regler for straffegjennomføring kan gi bedre beskyttelse for Anders Behring Breivik enn menneskerettighetene .
AP160216 Detaljerte regler om soningsforholdene i norske fengsler finner vi ikke i menneskerettighetene , men i norsk lovgivning.
AP160216 Det tredje jeg savner fokus på, er et mer kritisk blikk på menneskerettighetene og de mulighetene disse gir.
AP160216 februar med hovedfokus på om Behring Breivik blir umenneskelig behandlet og om behandlingen er i strid med menneskerettighetene .
AP160212 Dette er et helt grunnleggende prinsipp for menneskerettighetene som begrensning for offentlig myndighetsutøvelse, og et sentralt element i en rettsstat.
AP160212 Bryter straffen med menneskerettighetene ?
AP160211 Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel, og mener soningsregimet medfører så strenge soningsforhold at de er i strid med menneskerettighetene , og har derfor saksøkt staten.
AP160209 - Nå har vi fått flere tilbakemeldinger på at disse forslagene ikke holder seg på innsiden av menneskerettighetene , og det er avgjørende for Sp, sier hun.
AP160209 - Ikke på innsiden av menneskerettighetene
AP160208 Også på andre områder har Tyrkia fått krass kritikk for brudd på menneskerettighetene .
AP160208 - Nå har vi fått flere tilbakemeldinger på at disse forslagene ikke holder seg på innsiden av menneskerettighetene , og det er avgjørende for Sp, sier hun.
AP160208 - Ikke på innsiden av menneskerettighetene
AP160205 - Det er et brudd på menneskerettighetene dersom en pakistaner deporteres på grunn av terrorsiktelser uten bevis, sa innenriksminister Chaudhry Nisar Ali Khan ifølge NTB.
AP160204 - Det må selvfølgelig skje i tråd med folkeretten og menneskerettighetene , og vi må være sikre på at det er et vern mot videresending til utrygge land, sier Helga Pedersen.
AP160202 Han sier han anerkjenner tyrkiske myndigheters ansvar og rett til å beskytte befolkningen mot volden i landet, men at dette må gjøres samtidig som man forholder seg til menneskerettighetene .
AP160130 og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Vigdis Vevstad forslagene som faglig svake og ekstreme i forhold til prinsippene i flyktningretten og menneskerettighetene .
AP160129 På den måten har norske myndigheter satt til side en sentral del av Menneskerettighetene , nemlig retten til å søke asyl, mener SV-lederen.
AP160122 Ifølge en FN- rapport fra november i fjor, gjør alle parter i Libya seg skyldig i massive brudd på menneskerettighetene , gjennom tortur, forsvinninger og drap.
AP160122 Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes.
AP160122 Non-refoulement prinsippet er forankret i flyktningekonvensjonen og videreutviklet gjennom menneskerettighetene .
AP160122 Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes.
AP160120 Martinsen mener det er svært urealistisk å tro en eventuell ny FN-konvensjon vil svekke menneskerettighetene slik at færre vil få beskyttelse.
AP160120 Jon Ole Martinsen i NOAS mener det er urealistisk å tro en eventuell ny FN-konvensjon vil svekke menneskerettighetene .
AP160118 Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene hyppig, men har likevel beholdt alliansen med USA og Vesten.
AP160118 Saudi-Arabia bryter menneskerettighetene hyppig, men har likevel beholdt alliansen med USA og Vesten.
AP160115 President Erdogan har reagert med å kalle akademikerne « såkalt intellektuelle », « uvitende » og 4« forrædere » og sa i en tale tirsdag at det er terrorister som står for brudd på menneskerettighetene sørøst i landet, ikke staten.
AP160115 Kongen har trukket frem Grunnloven, menneskerettighetene og demokratiet som viktige byggesteiner i dette fundamentet.
AP160113 President Erdogan reagerte med å kalle dem uvitende forrædere og sa at det er terrorister som står for brudd på menneskerettighetene sørøst i landet, ikke staten.
AP160108 Internt fordrevet : Et menneske som er blitt tvunget på flukt fra sitt hjem på grunn av væpnet konflikt, vold, brudd på menneskerettighetene eller naturkatastrofer, men som ikke har krysset en internasjonalt anerkjent grense.
AP160106 Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 av Verdenserklæringen om menneskerettighetene , som sier at " Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse.
AP160106 - Så lenge vi får noe bedre i andre enden og at vi opererer i tråd med menneskerettighetene og de beste tradisjoner, er det greit.
DA160105 LES OGSÅ : - Listhaug-forslag bryter menneskerettighetene
DA160105 LES OGSÅ : - Listhaug-forslag bryter menneskerettighetene
AP160104 Saken 22.juliterroristen Anders Behring Breivik har anlagt mot staten for brudd på menneskerettighetene , skal holdes i Skien fengsel, der Breivik soner.
AP160104 Han blir holdt i en egen høysikkerhetsavdeling ved Skien fengsel, hvilket medfører så strenge soningsforhold at Breivik mener de er i strid med menneskerettighetene .
AP160104 Det er nå klart at saken Breivik har anlagt mot staten for brudd på menneskerettighetene skal holdes i Skien fengsel - blant annet av sikkerhetsmessige grunner.
AP160104 Breivik stevnet i sommer staten ved Justis - og beredskapsdepartementet for soningsforhold som han mener bryter med menneskerettighetene .
AP160104 Begge er autoritære stater som står bak grove brudd på menneskerettighetene .
AP160101 Regimet kritiseres for å bryte menneskerettighetene , spesielt på områdene ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet.
AP160101> Regimet kritiseres for å bryte menneskerettighetene , spesielt på områdene ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet.
AP160101> target="avis" href= Regimet kritiseres for å bryte menneskerettighetene , spesielt på områdene ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihet.