FV160627 - Vi ser at melkeinntaket går ned, men det ønsker vi å snu.
SA160626 - Vi ser at melkeinntaket går ned, men det ønsker vi å snu.
BT160626 - Vi ser at melkeinntaket går ned, men det ønsker vi å snu.
AP160626 - Vi ser at melkeinntaket går ned, men det ønsker vi å snu.